Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság"

Átírás

1 Európai Parlament Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság /2112(INI) MÓDOSÍTÁS: Jelentéstervezet Gilles Pargneaux (PE v02-00) a Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodás ütemtervéről (2015/2112(INI)) AM\ doc PE v01-00 Egyesülve a sokféleségben

2 AM_Com_NonLegReport PE v /128 AM\ doc

3 1 Ian Duncan 1 a bevezető hivatkozás (új) tekintettel a október i Európai Tanács következtetéseire, 2 Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte 3 bevezető hivatkozás tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek tizenhatodik Konferenciájára (COP16) és a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, a felek november 29. és december 10. között Cancúnban, Mexikóban megrendezett hatodik konferenciájára (COP/MOP6), valamint a cancúni megállapodásokra, tekintettel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek tizenhatodik Konferenciájára (COP16) és a Kiotói Jegyzőkönyv feleinek találkozójaként szolgáló, a felek november 29. és december 10. között Cancúnban, Mexikóban megrendezett hatodik konferenciájára (COP/MOP6), valamint a cancúni megállapodásokra, ahol az éghajlat-változási keretegyezmény felei megállapodtak abban, hogy a Feleknek az éghajlatváltozással kapcsolatos minden fellépésben teljes körűen tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat, 3 Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 8 a bevezető hivatkozás (új) AM\ doc 3/128 PE v01-00

4 tekintettel a G7-ek vezetői által az elmaui kastélyban (Németország) június 7 8-án tartott csúcstalálkozón elfogadott nyilatkozatra, 4 Jo Leinen 16 bevezető hivatkozás tekintettel az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) 2012 novemberében közzétett, a kibocsátási szakadékokról szóló évi összefoglaló jelentésére, tekintettel az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) 2014 novemberében közzétett, a kibocsátási szakadékokról szóló évi összefoglaló jelentésére, 5 Benedek Jávor, Anne-Marie Mineur, Seb Dance, Marco Affronte, Eleonora Evi 16 a bevezető hivatkozás (új) tekintettel az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban tapasztalható szakadékról szóló, évi jelentésére, PE v /128 AM\ doc

5 6 Andrzej Grzyb 17 bevezető hivatkozás tekintettel a Világbank Csavard le a fűtést! Miért kell elkerülni, hogy a világ négy Celsius-fokkal melegebb legyen?, Csavard le a fűtést! Éghajlati szélsőségek, regionális hatások és a stressztűrő képesség előmozdítása, valamint Az éghajlatváltozásra reagáló fejlesztés: az éghajlatváltozással kapcsolatos fellépés előnyeinek összegzése című jelentéseire, törölve 7 Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye, György Hölvényi, Ivo Belet, Giovanni La Via, Peter Liese 18 a bevezető hivatkozás (új) tekintettel a Laudato si kezdetű enciklikára, 8 Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye, György Hölvényi, Ivo Belet, Giovanni La Via, Peter Liese 18 b bevezető hivatkozás (új) AM\ doc 5/128 PE v01-00

6 tekintettel a G7-ek csúcstalálkozóján a vezetők által elfogadott Gondolkodjunk előre! Cselekedjünk közösen! című nyilatkozatra; 9 Guillaume Balas, Gilles Pargneaux 19 a bevezető hivatkozás (új) tekintettel a pénzügyi tranzakciós adó területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatra (COM(2013)0071), Or. fr 10 Louis Michel 20 a bevezető hivatkozás (új) tekintettel a hét legnagyobb nyugati ipari szuperhatalom június 8-án, Elmauban tartott ülésének résztvevői által kiadott közleményre, amelyben a résztvevők megerősítették azon kötelezettségvállalásuk betartása melletti szándékukat, hogy 2050-ig 40 70%-kal csökkentik az üvegházhatásúgázkibocsátásukat, amivel kapcsolatban biztosítani kell, hogy a csökkentés közelebb legyen a 70%-hoz, mint a 40%- hoz, PE v /128 AM\ doc

7 Or. nl 11 Jo Leinen 20 a bevezető hivatkozás (új) tekintettel a G7-ek vezetői által a németországi Elmauban június 7 8- án tartott csúcstalálkozón elfogadott Gondolkodjunk előre! Cselekedjünk közösen! című nyilatkozatra; 12 Paul Brannen, Seb Dance, Glenis Willmott, Gilles Pargneaux 20 a bevezető hivatkozás (új) tekintettel az ENSZ szeptemberi éghajlat-csúcstalálkozóján elfogadott New York-i nyilatkozatra, 13 Paul Brannen, Seb Dance, Glenis Willmott, Gilles Pargneaux 20 b bevezető hivatkozás (új) tekintettel az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az Európai Gazdasági és AM\ doc 7/128 PE v01-00

8 Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának címzett, Az erdőirtás és az erdőpusztulás okozta kihívások kezelése az éghajlatváltozás és a biodiverzitás csökkenése elleni küzdelemben című bizottsági közleményre, 14 Stefan Eck 22 a bevezető hivatkozás (új) tekintettel az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) által Az éghajlatváltozás elleni küzdelem az állattartáson keresztül: a kibocsátások és a hatásmérséklés lehetőségeinek globális értékelése című, évi jelentésre; 15 Stefan Eck 22 b bevezető hivatkozás (új) tekintettel az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) A termelésifogyasztási rendszerek környezeti hatásai Európában című, évi jelentésére, 16 PE v /128 AM\ doc

9 Stefan Eck 22 c bevezető hivatkozás (új) tekintettel a cambridge-i és az aberdeeni egyetem által 2014-ben elvégzett közös kutatásra, amelynek becslései szerint a termelésből származó, üvegházhatást okozó gázok kibocsátása 80%-ra fog emelkedni, ha a hús- és tejfogyasztást a jelenlegi ütemben továbbra is nő, és ez megnehezíti a kibocsátások korlátozására irányuló globális célok elérését; 17 Christofer Fjellner A preambulumbekezdés A. mivel az éghajlatváltozás azonnali és valószínűleg visszafordíthatatlan fenyegetést jelent az emberi társadalmakra és a bioszférára nézve, és ezért e problémát valamennyi fél bevonásával, nemzetközi szinten kell kezelni; A. mivel az éghajlatváltozás azonnali és valószínűleg visszafordíthatatlan globális fenyegetést jelent az emberi társadalmakra és a bioszférára nézve, és ezért e problémát valamennyi fél bevonásával, nemzetközi szinten kell kezelni; 18 Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini A preambulumbekezdés AM\ doc 9/128 PE v01-00

10 A. mivel az éghajlatváltozás azonnali és valószínűleg visszafordíthatatlan fenyegetést jelent az emberi társadalmakra és a bioszférára nézve, és ezért e problémát valamennyi fél bevonásával, nemzetközi szinten kell kezelni; A. mivel az éghajlatváltozás az emberi társadalmakat és a bioszférát érintő kézzelfogható és valószínűleg visszafordíthatatlan valóságot képez, és ezért e problémát valamennyi fél bevonásával, nemzetközi szinten kell kezelni; Or. it 19 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh B preambulumbekezdés B. mivel az IPCC ötödik értékelő jelentésében bemutatott tudományos bizonyítékok szerint az éghajlatrendszer melegedése egyértelmű; az éghajlat változóban van, és a 20. század közepe óta megfigyelt felmelegedésnek az emberi tevékenység a fő oka; az éghajlatváltozás természeti és emberi rendszerekre gyakorolt széles körű és jelentős hatásai már valamennyi földrészen és óceánban nyilvánvalóak; B. mivel egyes tudományos bizonyítékok szerint az éghajlat változóban van, és ezeknek a 20. század közepe óta megfigyelt éghajlati változásoknak nagy valószínűséggel az emberi tevékenység az egyik oka; az éghajlati változások természeti és emberi rendszerekre gyakorolt széles körű és jelentős hatásai már valamennyi földrészen és óceánban nyilvánvalóak; Or. fr 20 Nikos Androulakis, Gilles Pargneaux C a preambulumbekezdés (új) Ca. mivel a 2012 decemberében megtartott dohai éghajlat-változási konferencián elfogadták a Kiotói Jegyzőkönyv január 1-jével kezdődő PE v /128 AM\ doc

11 és december 31-én végződő második kötelezettségvállalási időszakát meghatározó jegyzőkönyvet, amely jogilag kötelező kibocsátáscsökkentési kötelezettségvállalásokat tartalmaz, felvesz egy új gázt (nitrogén-trifluorid), ambiciózus mechanizmust határoz meg, amely egyszerűsített eljárást ír elő, hogy a felek ki tudják igazítani kötelezettségvállalásaikat a kötelezettségvállalási időszak során törekvésük fokozásával, és végül tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely automatikusan kiigazítja a fél célját annak megakadályozása érdekében, hogy a es évek átlagos kibocsátásán felül növelje kibocsátásait a es időszakban; 21 Benedek Jávor, Anne-Marie Mineur, Seb Dance, Marco Affronte, Eleonora Evi C a preambulumbekezdés (új) Ca. mivel az ENSZ Környezetvédelmi Programjának (UNEP) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban tapasztalható szakadékról szóló, évi jelentése kiemeli a cselekvés elmaradásának óriási költségeit, és azt a következtetést vonja le, hogy az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás költsége a fejlődő országokban 2050-ig valószínűleg eléri a korábban becsült évi milliárd USD két-háromszorosát, ami jelentős finanszírozási hiányhoz fog vezetni az alkalmazkodásban 2020 után, hacsak nem bocsátanak rendelkezésre további finanszírozást az alkalmazkodáshoz; AM\ doc 11/128 PE v01-00

12 22 Benedek Jávor, Seb Dance, Marco Affronte, Eleonora Evi C b preambulumbekezdés (új) Cb. mivel az éghajlatváltozás elleni küzdelem kihívásai nem választhatók el a fenntartható globális fejlődés finanszírozásának tágabb kihívásaitól; 23 Jadwiga Wiśniewska D preambulumbekezdés D. mivel az EU 2013-ra az 1990-es szinthez képest 19%-kal csökkentette kibocsátását a Kiotói Jegyzőkönyvnek megfelelően, miközben GDP-je több mint 45%-kal nőtt; D. mivel az EU 2013-ra az 1990-es szinthez képest 19%-kal csökkentette kibocsátását a Kiotói Jegyzőkönyvnek megfelelően, miközben GDP-je több mint 45%-kal nőtt, bár ezek az erőfeszítések nem voltak egyenlők, mivel bizonyos országok jelentősen csökkentették, míg mások növelték kibocsátásaikat; Or. pl 24 Christofer Fjellner D a preambulumbekezdés (új) PE v /128 AM\ doc

13 Da. mivel a globális kibocsátás az 1990-es szinthez képest több mint 50%-kal nőttek 2013-ban; 25 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh D a preambulumbekezdés (új) Da. mivel az Unió jelentős erőfeszítéseket tett kibocsátásainak csökkentésére, és 2014-ben 9%-ra mérsékelte a globális kibocsátásban való részesedését, miközben ipara tömegesen hanyatlott; Or. fr 26 Miriam Dalli D a preambulumbekezdés (új) Da. mivel az éghajlatváltozás fokozhatja az erőforrásokért, például az élelmiszerért, vízért, legelőterületért folyó versenyt, és a nem túl távoli jövőben a lakosság nemzeti határokon belüli és határokon átnyúló lakhelyelhagyásának egyik legnagyobb mozgatórugójává válhat; AM\ doc 13/128 PE v01-00

14 27 Benedek Jávor, Linnéa Engström, Jytte Guteland, Sirpa Pietikäinen, Seb Dance, Marco Affronte, Eleonora Evi D a preambulumbekezdés (új) Da. mivel az ENSZ Éghajlat-változási Keretegyezménye Feleinek tizennyolcadik Konferenciáján (COP18) a felek úgy döntöttek (23/CP.18. sz. határozat), hogy az Egyezmény és a Kiotói Jegyzőkönyv alapján létrehozott szervekben elfogadnak egy, a nemek közötti egyensúlyra irányuló célt, hogy fokozzák a nők részvételét, és hatékonyabb éghajlat-változási politikát ismertessenek, amely egyenlő módon foglalkozik a nők és férfiak szükségleteivel, továbbá hogy a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő éghajlat-politika előmozdítása során szem előtt tartsák a nemek közötti egyensúllyal kapcsolatos cél felé tett haladást; 28 Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano D a preambulumbekezdés (új) Da. mivel az Egyesült Államok kibocsátása 1990 és 2011 között 8,4%-kal nőtt 1a ; PE v /128 AM\ doc 1a ion/ pdf Or. fr

15 29 Louis Michel D a preambulumbekezdés (új) Da. mivel a globális felmelegedés mérséklésére irányuló erőfeszítéseket nem a gazdasági növekedés előmozdítása előtt álló akadályként kell tekinteni, hanem egy új és fenntartható gazdasági növekedés és foglalkoztatás megvalósításának mozgatórugójaként; Or. nl 30 Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Marco Affronte D a preambulumbekezdés (új) Da. mivel nem csak az éghajlatváltozás válthatja azt ki, hogy az emberek elhagyják lakhelyüket, akkor és ott, amikor és ahol a környezeti körülmények már nem kedvezőek, de a kibocsátáscsökkentési intézkedések, például a tiszta fejlesztési mechanizmus is emberi jogi jogsértéseket indíthatnak el, ha azokat nem megfelelően tervezik meg és követik nyomon; 31 Miriam Dalli AM\ doc 15/128 PE v01-00

16 D b preambulumbekezdés (új) Db. mivel ha elhibázzuk a két legfontosabb célt, azaz az üvegházhatást okozó gázok csökkentésén keresztül megvalósuló hatásmérséklést és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást, akkor fel kell készülnünk a megfelelő humanitárius válaszra; 32 Louis Michel D b preambulumbekezdés (új) Db. mivel az EU eddig messzemenőkig vezető szerepet játszott a globális felmelegedés mérséklésében, és ezt a 2015 végén, Párizsban megkötendő új nemzetközi éghajlat-változási megállapodásra való felkészülés során folytatnia is kell; Or. nl 33 Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano D b preambulumbekezdés (új) Db. mivel az Egyesült Államok ismertette a párizsi COP 21 konferenciához való hozzájárulását, amelyben a kibocsátása PE v /128 AM\ doc

17 26%-ról 28%-ra csökkentését javasolja, azonban ez a csökkentés amely valóban jelentős az uniós polgárok kibocsátásához mérten egyáltalán nem elegendő, jóllehet a gazdasági fejlettségi szintek teljes mértékben összehasonlíthatóak; Or. fr 34 Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano D c preambulumbekezdés (új) Dc. mivel egy amerikai állampolgár átlagos CO 2 -kibocsátása évi 17,6 tonna, míg egy európai uniós polgáré ennél jóval alacsonyabb (például egy német állampolgáré 9, egy franciáé 5,6, egy románé pedig 3,9 tonna) 1a ; 1a TM.CO2E.PC Or. fr 35 Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano D d preambulumbekezdés (új) Dd. mivel a környezetvédelmi szabályok keretében az uniós iparágak erőfeszítéseket tettek és költségeket viseltek (többek között a szén-dioxid- AM\ doc 17/128 PE v01-00

18 kibocsátási egységek vásárlása keretében), és mivel az azokkal a harmadik országgal kötött szabadkereskedelmi megállapodások, amelyek jogszabályai kevésbé védik a környezetet és az éghajlatot, kihatnak az uniós vállalkozások versenyképességére azokhoz az iparágakhoz képest, amelyekre nem vonatkoznak ugyanilyen szociális és környezetvédelmi követelmények, ami veszélyezteti a foglalkoztatást és a környezetet; Or. fr 36 Jadwiga Wiśniewska 1 bekezdés 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést, és szimmetrikus módon meghatározza az EU és a nagy globális szennyezők kötelezettségeit; Or. pl 37 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh PE v /128 AM\ doc

19 1 bekezdés 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; 1. elismeri az éghajlati változások által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ országainak többsége egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlati változások ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; Or. fr 38 Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh 1 bekezdés 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést egyrészt a főbb szennyező országok, köztük a feltörekvő gazdaságok, másrészt a fejlődő országok és a legkevésbé fejlett országok között annak érdekében, hogy ez utóbbiakban környezetbarátabb és széndioxid-mentesebb legyen a gazdasági fejlődés; AM\ doc 19/128 PE v01-00

20 Or. fr 39 Paul Brannen, Seb Dance, Glenis Willmott, Gilles Pargneaux 1 bekezdés 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében, és a széndioxidkibocsátási szakadék valószínűleg eléri a mérséklés szükséges mértékének 50%-át; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; 40 Louis Michel 1 bekezdés 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak kötelező erejű és konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és PE v /128 AM\ doc

21 megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; Or. nl 41 Iratxe García Pérez 1 bekezdés 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan ambiciózus és jogilag kötelező erejű globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; Or. es 42 Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 1 bekezdés 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a jelenlegi energiapolitikák nincsenek összhangban a globális felmelegedés 2 -ra történő korlátozására AM\ doc 21/128 PE v01-00

22 kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; vonatkozó célkitűzéssel; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; Or. it 43 Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye, György Hölvényi, Ivo Belet, Giovanni La Via, Peter Liese 1 bekezdés 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; 1. elismeri az éghajlatváltozás által előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; üdvözli ezért a Laudato si kezdetű enciklikát és a G7-ek június 8-i nyilatkozatát; 44 Dubravka Šuica 1 bekezdés 1. elismeri az éghajlatváltozás által 1. elismeri az éghajlatváltozás által PE v /128 AM\ doc

23 előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; előidézett veszélyek jelentőségét és súlyosságát, és rendkívül aggódik amiatt, hogy a világ egyáltalán nem jó úton halad a globális felmelegedés iparosodás előtt szinthez képest 2 C-ra történő korlátozása tekintetében; felszólítja a kormányokat, hogy haladéktalanul hozzanak konkrét intézkedéseket az éghajlatváltozás ellen és egy olyan globális megállapodás 2015-ös, párizsi elérésére, amely megvalósítja ezt a célkitűzést; Or. hr 45 Marco Affronte, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini 1 a bekezdés (új) 1a. hangsúlyozza, hogy a világ népességének növekedési üteme és következésképpen a bolygó túlnépesedése az energiafogyasztás és a károsanyagkibocsátás növekedése miatt súlyos következményekkel jár az éghajlatváltozásra; elismeri, hogy a túlnépesedés és az éghajlatváltozás között szoros kapcsolat áll fenn; aggodalmát fejezi ki az éghajlatváltozásra visszavezethető migráció egyre nagyobb mértékű elterjedése miatt; Or. it 46 Karl-Heinz Florenz, Françoise Grossetête, Michel Dantin, Angélique Delahaye, György Hölvényi, Ivo Belet, Giovanni La Via, Peter Liese 2 bekezdés AM\ doc 23/128 PE v01-00

24 2. megjegyzi, hogy az IPCC ötödik értékelő jelentésének megállapításaival összhangban ahhoz, hogy esélyünk legyen a globális átlaghőmérséklet növekedésének 2 C alatt tartására, 2011 után a rendelkezésre álló globális szén-dioxidkibocsátási költségvetés 1010 gigatonna CO2 kell legyen; hangsúlyozza, hogy ehhez valamennyi országnak hozzá kell járulnia, illetve hogy a fellépések elodázása növelni fogja a költségeket és csökkenteni fogja a lehetőségeket; 2. megjegyzi, hogy az IPCC ötödik értékelő jelentésének megállapításaival összhangban ahhoz, hogy esélyünk legyen a globális átlaghőmérséklet növekedésének 2 C alatt tartására, 2011 után a rendelkezésre álló globális szén-dioxidkibocsátási költségvetés 1010 gigatonna CO2 kell legyen; hangsúlyozza, hogy ehhez valamennyi országnak hozzá kell járulnia, illetve hogy a fellépések elodázása növelni fogja a költségeket és csökkenteni fogja a lehetőségeket; kiemeli a Jobb növekedés, jobb éghajlat című új klímagazdasági jelentés megállapításait, amelyek szerint jövedelmi szinttől függetlenül minden országnak már lehetősége van arra, hogy tartós gazdasági növekedést érjen el, miközben csökkenti az éghajlatváltozás hatalmas kockázatait; 47 Dubravka Šuica 2 bekezdés 2. megjegyzi, hogy az IPCC ötödik értékelő jelentésének megállapításaival összhangban ahhoz, hogy esélyünk legyen a globális átlaghőmérséklet növekedésének 2 C alatt tartására, 2011 után a rendelkezésre álló globális szén-dioxidkibocsátási költségvetés 1010 gigatonna CO2 kell legyen; hangsúlyozza, hogy ehhez valamennyi országnak hozzá kell járulnia, illetve hogy a fellépések elodázása növelni fogja a költségeket és csökkenteni fogja a lehetőségeket; 2. megjegyzi, hogy az IPCC ötödik értékelő jelentésének megállapításaival összhangban ahhoz, hogy esélyünk legyen a globális átlaghőmérséklet iparosodás előtti szinthez képest mért növekedésének 2 C alatt tartására, 2011 után a rendelkezésre álló globális szén-dioxidkibocsátási költségvetés 1010 gigatonna CO2 kell legyen; hangsúlyozza, hogy ehhez valamennyi országnak hozzá kell járulnia, illetve hogy a fellépések elodázása növelni fogja a költségeket és csökkenteni fogja a lehetőségeket; PE v /128 AM\ doc

25 Or. hr 48 Dubravka Šuica 2 bekezdés 2. megjegyzi, hogy az IPCC ötödik értékelő jelentésének megállapításaival összhangban ahhoz, hogy esélyünk legyen a globális átlaghőmérséklet növekedésének 2 C alatt tartására, 2011 után a rendelkezésre álló globális szén-dioxidkibocsátási költségvetés 1010 gigatonna CO2 kell legyen; hangsúlyozza, hogy ehhez valamennyi országnak hozzá kell járulnia, illetve hogy a fellépések elodázása növelni fogja a költségeket és csökkenteni fogja a lehetőségeket; 2. megjegyzi, hogy az IPCC ötödik értékelő jelentésének megállapításaival összhangban ahhoz, hogy esélyünk legyen a globális átlaghőmérséklet növekedésének 2 C alatt tartására, 2011 után a rendelkezésre álló globális szén-dioxidkibocsátási költségvetés 1010 gigatonna CO2 kell legyen; hangsúlyozza, hogy ehhez valamennyi országnak hozzá kell járulnia, illetve hogy a fellépések elodázása növelni fogja a költségeket és csökkenteni fogja a lehetőségeket; javasolja, hogy a megállapodások és egyezmények törekedjenek arra, hogy bevonják az uniós csatlakozásra váró országokat az Európai Unió éghajlat-változási programjaiba; 49 Jo Leinen 2 a bekezdés (új) 2a. emlékeztet arra, hogy a világ hőmérsékleti növekedésének átlagosan 2 C-ra történő korlátozása nem garantálja a jelentősen kedvezőtlen éghajlati hatások elkerülését; felhívja a Felek Konferenciáját, hogy értékelje a világ hőmérsékleti növekedése átlagosan AM\ doc 25/128 PE v01-00

26 1,5 C-ra történő korlátozásának lehetőségét; 50 Paul Brannen, Seb Dance, Matthias Groote, Glenis Willmott, Gilles Pargneaux 2 a bekezdés (új) 2a. megjegyzi, hogy az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) értékelő jelentése azt a következtetést vonja le, hogy a fejlődő országok jelentős új kötelezettségvállalásai nélkül még az iparosodott országok szén-dioxidkibocsátásának teljes megszüntetése sem fogja biztosítani a 2 C alatti hőmérsékletnövekedésre vonatkozó cél elérését; 51 Gilles Pargneaux 2 a bekezdés (új) 2a. úgy véli, hogy a továbbgyűrűző hatás érdekében és annak bizonyítására, hogy nemzeti helyzetétől függően mindegyik tagállam egy irányba halad, alapvető fontosságú, hogy a COP 21 előtt mindegyik ország bemutassa a saját tervezett nemzeti hozzájárulását (INDC); úgy véli, hogy ezek az INDC-k alkalmazkodási intézkedéseket is tartalmazhatnak, hiszen azok nagyon sok ország számára prioritásnak minősülnek; PE v /128 AM\ doc

27 Or. fr 52 Seb Dance, Paul Brannen 2 a bekezdés (új) 2a. elvárja az Európai Bizottságtól, hogy vállaljon proaktív szerepet a tárgyalásokban; felszólítja a Bizottságot annak egyértelmű megfogalmazására, hogy az éghajlatváltozás jelentette kihívás az egyik legfőbb stratégiai prioritás a Bizottság számára, továbbá arra, hogy szervezete az összes szinten és valamennyi ágazatot átívelően tükrözze ezt; 53 Younous Omarjee 2 a bekezdés (új) 2a. emlékeztet arra, hogy az éghajlatváltozás fokozza a biológiai sokféleség csökkenését; Or. fr 54 Iratxe García Pérez 2 a bekezdés (új) AM\ doc 27/128 PE v01-00

28 2a. emlékezteti a feleket és magát az ENSZ-t, hogy az egyéni fellépés éppoly fontos, mint a kormányok és az intézmények fellépése; ezért kéri, hogy tegyenek fokozott erőfeszítéseket olyan, a lakosság körében végrehajtandó tudatosságnövelő és tájékoztató kampányok és fellépések érdekében, amelyek rámutatnak arra, hogy milyen apró és nagy tettek járulnak hozzá az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez a fejlett és a fejlődő országokban; Or. es 55 Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley 2 a bekezdés (új) 2a. üdvözli a G7-vezetők arra irányuló kötelezettségvállalását, hogy ezen évszázad során dekarbonizálják a globális gazdaságot, és az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 2050-ig a 2010-es szinthez képest a 40 70%-os tartomány felső részébe eső mértékben csökkentik; 56 Jo Leinen 2 b bekezdés (új) 2b. tudomásul veszi a G7-vezetők arra PE v /128 AM\ doc

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en)

EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EURÓPAI TAÁCS Brüsszel, 2013. december 20. (OR. en) EUCO 217/13 CO EUR 15 COCL 8 FEDŐLAP Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk EURÓPAI TAÁCS 2013. DECEMBER 19 20. KÖVETKEZTETÉSEK Mellékelten

Részletesebben

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET

I. A 2030-IG TARTÓ IDŐSZAKRA VOATKOZÓ ÉGHAJLAT- ÉS EERGIAPOLITIKAI KERET Európai Tanács Brüsszel, 2014. október 23. (OR. en) SN 79/14 FELJEGYZÉS Tárgy: Európai Tanács (2014. október 23 24.) Következtetések a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai keret

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA 2013.12.28. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 354/171 HATÁROZATOK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1386/2013/EU HATÁROZATA (2013. november 20.) a Jólét bolygónk felélése nélkül című, a 2020-ig tartó időszakra

Részletesebben

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV

A BELSŐ KÖRNYEZET MINŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Épületenergetika HUHR/1001/2.2.1/0009 A BELSŐ KÖRN NYEZET MINŐ ŐSÉGE ÉS AZ ÉPÜLETENERGETIKAI (EPBD) IRÁNYELV Magyar Zoltán, PhD. Pécs, 20122 Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 5 2 ÉGHAJLATI CÉLKITŰZÉS, AZ

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE*

AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS FEJLESZTÉSÉRE* Pro Publico Bono Online Támop Speciál 2011 Közigazgatástudományi Kar TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0005 GELLÉRTHEGYI ISTVÁN AZ EURÓPAI UNIÓ KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYOZÁSA FEJLŐDÉSÉNEK HATÁSA A HAZAI KÖRNYEZETVÉDELMI

Részletesebben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben

A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben A fenntartható fejlődés szempontjainak érvényesülése a Hódmezővásárhelyi Kistérségben 2009. december Tartalomjegyzék 1 Bevezetés...4 2 Fenntartható fejlődés...6 2.1 A fenntartható fejlődés fogalma...6

Részletesebben

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL:

SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: SZEMBENÉZÉS A HIÁNNYAL: Víz-, energia- és termőföld-gazdálkodás az inkluzív és fenntartható növekedés érdekében VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ MOBILISING EUROPEAN RESEARCH FOR DEVELOPMENT POLICIES E U R Ó P A I

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, COM(2010) 672/5 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A KAP jövője 2020-ig:

Részletesebben

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez

Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Útmutató a Biológiai Sokféleség Egyezményhez Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért 2006 Közép- és Kelet-Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Central and East European

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK HU HU HU EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.4.5. COM(2011) 173 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05)

A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) 2011.6.7. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 166/23 A Régiók Bizottsága véleménye A Duna régióra vonatkozó stratégia (2011/C 166/05) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA kimondottan üdvözli a Duna régióra vonatkozó európai

Részletesebben

Környezetvédelmi politika

Környezetvédelmi politika KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI UNIÓ SZAKPOLITIKÁIRÓL Egészséges és fenntartható környezetet a jövő nemzedékei számára Környezetvédelmi politika Nem maradhat minden a régiben TARTALOMJEGYZÉK KÖZÉRTHETŐEN AZ EURÓPAI

Részletesebben

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek

A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek 1. melléklet A KEHOP tervezésénél figyelembe veendő közösségi és nemzeti célok és mérföldkövek TARTALOMJEGYZÉK 1. Erőforráshatékony Európa megvalósításnak ütemterve... 2 2. Jólét bolygónk felélése nélkül

Részletesebben

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final

Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.11.28. COM(2014) 902 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANKNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2011.11.15. COM(2011) 777 végleges VOL. 1/2 A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK A Bizottság

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum

EURÓPAI PARLAMENT. Ülésdokumentum EURÓPAI PARLAMENT 2004 Ülésdokumentum 2009 C6-0318/2006 2005/0043(COD) HU 27/09/2006 Közös álláspont A Tanács által 2006. szeptember 25-én elfogadott közös álláspont az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési

Részletesebben

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat?

HU 2014. Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? HU 2014 14 SZ. Ku lönjelentés Az uniós intézmények és szervek hogyan számítják ki, csökkentik és ellentételezik u vegházhatásúgáz kibocsátásaikat? EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK EURÓPAI SZÁMVEVŐSZÉK 12, rue Alcide

Részletesebben

progresszív Energia[Forradalom]

progresszív Energia[Forradalom] progresszív Energia[Forradalom] a fenntartható energiagazdálkodás lehetőségei magyarországon european renewable energy council jelentés magyarországi energiapolitikai forgatókönyv, 2. kiadás, 211 1 2 3

Részletesebben

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re

H/5054. számú. országgyűlési határozati javaslat. a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re MAGYARORSZÁG KORMÁNYA H/5054. számú országgyűlési határozati javaslat a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról 2014-2025-re, kitekintéssel 2050-re Előadó: Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter

Részletesebben

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN

INFORMÁCIÓHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS, LAKOSSÁGI RÉSZVÉTEL ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁSHOZ VALÓ JOG KÖRNYEZET-EGÉSZSÉGÜGYI KÉRDÉSEKBEN Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/12 038279 1999. április

Részletesebben

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia Stratégiai Környezeti Vizsgálata A környezeti jelentés egyeztetési változata Megbízó: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Készítette: Terra Studio Kft. 2013. október 1

Részletesebben

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár

BGF KKFK Elektronikus Könyvtár 1 SZAKDOLGOZAT 2 Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK LEVELEZŐ tagozat SZAKDIPLOMÁCIA szakirány ENERGIA: VÁLSÁG VAGY BUSINESS? A környezetvédelmi konferenciák

Részletesebben

Az emisszió-kereskedelem

Az emisszió-kereskedelem Az éghajlatvédelem gazdasági eszközei Az emisszió-kereskedelem Készítette: Beliczay Erzsébet Szabó Zoltán Budapest, 2003. május Készült a Budapesti Távhôszolgáltató Részvénytársaság megbízásából 2 Tartalom

Részletesebben

A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede

A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede A fenntartható fejlődéssel foglalkozó nemzetközi együttműködés négy évtizede Faragó Tibor 1 A korábban elfogadott nemzetközi feladattervek és a végrehajtást elősegítő intézmények Az 1950-es évektől megindult

Részletesebben

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe

Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe Befektetés a munkahelyekbe és a növekedésbe A fejlődés és a felelősségteljes kormányzás elősegítése az EU régióiban és városaiban Hatodik jelentés a gazdasági, társadalmi és területi kohézióról Regionális

Részletesebben

Az Európai Unió Területi Agendája 2020

Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Az Európai Unió Területi Agendája 2020 Egy sokszínű régiókból álló, befogadó, intelligens és fenntartható Európa felé a területi tervezésért és területfejlesztésért felelős miniszterek 2011. május 19-én,

Részletesebben

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2103(INI) 15.6.2012. a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervrıl (2012/2103(INI))

JELENTÉSTERVEZET. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2012/2103(INI) 15.6.2012. a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervrıl (2012/2103(INI)) EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság 15.6.2012 2012/2103(INI) JELENTÉSTERVEZET a 2050-ig szóló energiaügyi ütemtervrıl (2012/2103(INI)) Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020

JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA 2008-2020 Elfogadta: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés /2008.(XII.12.) számú határozatával Készítette: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁGI PERSPEKTÍVÁI

A KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS EGÉSZSÉGÜGY GAZDASÁGI PERSPEKTÍVÁI Harmadik Környezet és Egészség Miniszteri Konferencia London, 1999. június 16-18. Egészségügyi Világszervezet Európai Regionális Iroda Cselekvés partnerségben EUR/ICP/EHCO 02 02 05/14 04529 1999. március

Részletesebben