Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete"

Átírás

1 Súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete Országos Piackutató Intézet H-1055 Budapets, Szent István krt. 17. Telefon: Fax:

2 A kutatás megvalósítjója: Marketing Centrum Országos Piackutató Intézet A kutatásban résztvevők: Marián Béla, kutatásvezető Verdes Tamás, gyógypedagógus szakértő Miklós Dániel Máté, mélyinterjúk Sőrés Anett, mélyinterjúk Iván Klári, adatfelvétel szervezés A kutatási projekt megvalósítását a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány támogatták. A támogatás forrása a Munkaerő-piaci Alap Rehabilitációs Alaprészének évi központi kerete. 2

3 Tartalom Kérdőíves interjúk a családok körében... 6 Kutatás módszertan... 6 A súlyosan-halmozottan sérült családtag Önállóság segítségre szorulás Önállóság a tájékozódásban, tanulásban A sérülés oka Családtörténeti események A családok anyagi helyzete Lakáskörülmények Napirend Munka A munkavállalást gátló tényezők A munkalehetőségek iránti érdeklődés Szolidaritás Lakossági felmérés a fogyatékkal élőkről MÁK tájékoztatás II. Nyitott mélyinterjúk szülőkkel Kutatás módszertan A szülők vizsgálata Összefoglalás

4 4. Az interjúk tartalmi összefoglalói III. Intézményeknél készült nyitott mélyinterjúk Kutatás módszertan Bevezetés Szakértői bizottságok Az intézmények Az intézmény közvetlen hatása a munkavállalásra További meglátások a családok helyzetéről Ismeretek az iskolákból kikerülő sérültekről Összefoglalás Az interjúk tartalmi összefoglalói Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság - Salgótarján Győr-Moson-Sopron Megyei Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ -Győr Nyitott Ház Óvoda, Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság - Zalaegerszeg XVIII. kerületi speciális oktató és fejlesztő intézmény - Budapest

5 Mozgásjavító Általános Iskola, EGYMI és Diákotthon Csillagház tagozat - Budapest Illyés Gyuláné Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat - Salgótarján Éltes Mátyás EGYMI, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, és EPSZ - Tatabánya Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Intézet - Győr Ezredéves Készségfejlesztő Óvoda, Általános Iskola és Speciális Szakiskola - Székesfehérvár Göllesz Viktor Óvoda, Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény - Budapest Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Speciális Készségfejlesztő Szakiskola-Budapest Nagytemplomi Református Egyházközösség Immánuel Otthona - Debrecen Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Intézmény - Debrecen Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, EGYMI, Diákotthon és Gyermekotthon - Budapest IV. Javaslatok Irodalom

6 Kérdőíves interjúk a családok körében Kutatás módszertan Háttér: A szakirodalomban nincs teljesen egységes definíciója a súlyosan-halmozott fogyatékosságnak. Pedig az érintettnek tekinthető kör nagyságának becslése és az érintettek megtalálása nagymértékben e definíción múlik. Ez utóbbit nagyon megnehezíti az is, hogy egyetlen magyar közintézménynél sincs egységes és átfogó nyilvántartás az érintettekről. Beleértve a tanulási képességet vizsgáló szakértői bizottságokat. Pedig a bizottságok hivatalból kapcsolatba kerülnek az összes családban élő súlyosan halmozottan fogyatékos gyerekkel. A kutatás céljaival összhangban egy viszonylag tág munka-definíciót adtunk a súlyosan-halmozott fogyatékosságra. Ennek elemei: az élettartam végéig tartó állandó gondoskodásra szorultság és valamilyen mértékű értelmi fogyatékosság és valamilyen többnyire súlyos fokú mozgáskorlátozottság és/vagy súlyos fokban akadályozott kommunikáció és/vagy egy vagy többféle érzékszervi fogyatékosság A családokban végzett kérdőíves felmérés során arra törekedtünk, hogy kielégítően pontosan reprezentáljuk az összes olyan érintett családot, ahol gazdaságilag aktív korú családfenntartó is él. Arra törekedtünk, hogy megbízható kvantitatív becsléseket tudjunk adni az ilyen családok jellemzőiről. Célunk volt átfogó képet adni az érintett családok: munkaerő-piaci helyzetéről, terveiről, elképzeléseiről és igényeiről, gazdasági helyzetéről (jövedelmek kiadások, a háztartások felszereltsége), a családok életnívójáról és életstílusáról, a támogató szolgáltatásokhoz való hozzáférésükről, a munkavállalást ösztönző és gátló tényezőkről, az otthoni munkavégzési lehetőségek szubjektív és tárgyi feltételeiről, a érintettek és családjuk életperspektíváiról és hosszú távú kilátásairól. 6

7 A kutatás-sorozat egésze módszertanilag is változatos lépésekből állt össze, és fő célja az volt, hogy támogatást nyújtson a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által megvalósítandó 4863 kódjelű A súlyosanhalmozottan fogyatékos személyeket nevelők munkavállalásának elősegítése elnevezésű programhoz. A jelen kötetben az érintett családokat reprezentáló felmérés-, illetve egy reprezentatív lakossági felmérés eredményeit ismertetjük. Mintavétel: Már a felmérés tervezésekor is világos volt, hogy nem lesz egyszerű feladat megtalálni az érintett családokat, és előzetes várakozásunknak megfelelően a legnagyobb nehézséget a nyilvántartások hiányosságai és az intézmények adatvédelmi aggályoskodásai jelentették. A kutatás tervezésénél többlépcsős mintavételi tervet dolgoztunk ki. Egyrészt a Szakértői Bizottságoktól, a települési önkormányzatoktól, és a súlyosan-halmozottan fogyatékosokat nevelő, ellátó intézményektől kértünk címeket, másrészt úgynevezett hólabda módszerrel dolgoztunk. A jelen kutatás előképének módszertani szempontból is a Kézenfogva Alapítvány 2003-as felmérését tekintettük. (Bass László (2004, szerk.): Jelentés a súlyosanhalmozott fogyatékos embereket nevelő családok életkörülményeiről. Budapest, Kézenfogva Alapítvány.) Ennél a kutatásnál teljes egészében a Szakértői Bizottságokra hagyatkozott a felmérés megvalósítása. Az adatfelvételi munkáért és a kutatásban való részvételért pénzt kaptak a bizottságok munkatársai. A jelen kutatás során is megpróbáltunk a Szakértői Bizottságokra támaszkodni, de ez a törekvésünk nagyon kevéssé bizonyult eredményesnek. A bizottságok többségénél egyáltalán nem volt fogadókészség a kutatatás támogatására. Ebben az is nagy szerepet játszott, hogy mi csak adatokat kértünk, és nem ajánlottunk fel bérezést az adatfelvételi munkában való részvételért. A terepmunkát ugyanis intézetünk professzionális kérdezőbiztosaira bíztuk. A másik gond az volt, hogy a terepmunka során bebizonyosodott: a Szakértői Bizottságok címanyaga (már ahonnan kaptunk címeket) sok esetben pontatlan, és egyáltalán nem naprakész. Ennek döntően két oka van: 1. sokan nem a tényleges lakhelyükről jelentkeznek be a bizottságoknál, 2. a bizottságok nem követik nyomon a lakhelyváltozásokat. A véletlenszerűen felkeresett önkormányzatoknál főleg a kistelepüléseken sokkal kedvezőbb volt a kutatás támogatása, mint a Szakértői Bizottságoknál. 7

8 Adatvédelmi aggályok miatt ebből a forrásból is csak ritkán jutottunk el konkrét családokhoz, ugyanakkor általában pontos felvilágosításokat kaptunk azokról az oktatási- nevelési és szociális intézményekről, amelyeken keresztül elérhetőek a településen élő érintett családok. A családok nagy részét az önkormányzatokon keresztül megtalált intézményeken keresztül értük el. Az intézményeknél gyakorlatilag mindenütt támogató volt a kutatáshoz való hozzáállás, és az önkéntesség szigorú biztosításával az adatvédelmi aggályok is kezelhetőek voltak. A családok felét azonban úgynevezett hólabda módszerrel találtuk meg. Ez azt jelenti, hogy a más forrásokból megszerezett címeken elkészített interjúk végén, elkértük a környéken élő sorstárs családok címeit a válaszadóktól, és a legtöbb család tudott és akart is további címeket adni. A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyt nevelők nagy része számon tart sorstárs családokat, és eléggé sűrűszövésű az a kapcsolati háló, ami a sorsközösség, a hasonló életutak következtében kialakul a családok között. A Szakértői Bizottságokban és az érintettekkel foglalkozó intézményekben folytatott interjúk megerősítették azt a sejtésünket, hogy manapság már nincs számottevően sok rejtőzködő, a különböző segítő intézményektől és a sorstársi közösségektől is teljesen elzártan élő család az érintettek körében. Mintavételi módszerünk azonban csökkentette a magukba forduló életvitelű családok elérésének a valószínűségét. Ezzel együtt a mintába került 500 család kielégítően pontosan reprezentálja az összes érintett családot. Alátámasztja ezt az is, hogy a felkeresett családok területi eloszlása statisztikai régiók szerint többé-kevésbé népességarányos. Szinkronban azzal, hogy az esetek előfordulása sajnálatos véletlen események és körülmények halmozódásának köszönhető, és így nem várható nagyon jelentős területi szórás az előfordulási gyakoriságokban. Az interjúk mindössze 12 százalékát tudtuk elkészíteni olyan címeken, amelyeket valamelyik szakértői bizottságtól kaptuk meg. Az interjúk 20 százaléka olyan címen készült, amelyeket az önkormányzatokon keresztül elért intézményektől kaptunk, 18 százaléka pedig olyan címeken, amelyeket közvetlenül az önkormányzatok bocsátottak rendelkezésünkre. A felkeresett címek felét viszont a sorstárs családok adták meg. 8

9 A minta területi megoszlása régió család százalék Dél-Alföld 75 db 15% Dél-Dunántúl 64 db 13% Észak-Alföld 57 db 11% Észak-Magyarország 94 db 19% Közép-Dunántúl 38 db 8% Közép-Magyarország 71 db 14% Nyugat-Dunántúl 101 db 20% összesen 500 db 100% A kutatás tervezésekor azt reméltük, hogy pontos becslést tudunk majd adni az érintett családok (a populáció) teljes nagyságára is. Ez a reményünk azonban csak részben teljesült. Az viszont egyértelműen kiderült, hogy a Kézenfogva Alapítvány kutatásaira alapozott becslés, mely szerint kb ezer család nevel családi körben súlyosan-halmozottan fogyatékos személyt erős felülbecslése a populáció nagyságának. A tényleges szám kevesebb, mint 10 ezer. Ez viszont azt is jelenti, hogy a felmérés során az érintett családok legalább 5 százalékával interjút készítettünk. 9

10 Frequency Reprezentatív felmérés A súlyosan-halmozottan sérült családtag A leggyakrabban az esetek 95 százalékában saját gyerek az érintett családtag. Az esetek 2 százalékában unokáról van szó, 1 százalékában házastársról, élettársról, 2 százalékában pedig egyéb rokonról, illetve egyéb relációról (van például örökbefogadott súlyosan-halmozottan fogyatékos személy is a mintában). A mintába került családban élő súlyosan-halmozottan fogyatékosok 12 százaléka még nem iskoláskorú, 54 százalékuk 7-18 éves, 34 százalékuk pedig 18 évnél idősebb. Életkor átlaguk 16,5 év. Ezek nem az egész populációra jellemző értékek, mert csak olyan családoknál készültek interjúk, ahol az elsődleges gondviselő aktív korú (függetlenül a jelenlegi munkaerő-piaci státuszától). A sérült családtagok életkorának eloszlása A sérült családtagok 12 százalékának kétféle sérülése van, 48 százalékuknak három féle, 23 százalékuknak négy féle, 17 százalékuk pedig a kérdőíven szereplő valamennyi sérüléstípusban érintett valamilyen mértékben. 10

11 Milyen sérülései, fogyatékai vannak és mennyire súlyosak ezek? súlyos közép súlyos Reprezentatív felmérés enyhe mozgássérülés értelmi sérülés nincs beszéd zavar látássérülés hallássérülés A sérült családtagok 90 százalékánál egyszerre fordul elő valamilyen mértékű mozgássérülés és értelmi sérülés is. Ebből 37% 1 körében a mozgássérülés és az értelmi sérülés is súlyos a gondviselő szerint, és értelemszerűen ezeket a családtagokat tekinthetjük a leginkább súlyosan-halmozottan fogyatékosoknak. A legszorosabb együtt járást (lineáris korrelációt) azonban a beszédfogyatékosság és az értelmi fogyatékosság között találtuk (r=0,45). Itt csak részben oksági az összefüggés. A kapcsolat szorosságát az is növeli, hogy a kommunikációs nehézséggel küzdőket a szakemberek is az átlagosnál nagyobb valószínűséggel észlelik értelmileg is sérültnek, nem csak a laikusok. A sérülések megléte, illetve súlyossági foka alapján képezhetünk egy elvileg 0 ponttól 100 pontig terjedő skálát, ami finoman méri a sérülések halmozódását és súlyosságát. A képzett skála átlaga 55 pontnak adódott. 1 A súlyos és halmozott fogyatékosság az egész élet során fennálló állapot, amelyre jellemző, hogy a testi struktúrák károsodása következtében a speciálisan humán funkciók - mint a kommunikáció, a beszéd, a mozgás, az értelem és az érzékelésészlelés - minimálisan két területén súlyos vagy legsúlyosabb mértékű zavar mutatható ki. Ennek következtében az érintett személy pszichofizikai teljesítményei extrém mértékben eltérnek az átlagtól, így tevékenységeiben erősen akadályozottá válik, és társadalmi részvételében jelentősen korlátozott lehet. Egész életükben a környezet fokozott mértékű és folyamatos, komplex segítségére, támogatására utaltak. (a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve, és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szóló 2/2005. (III. 1.) OM rendelet 3. számú melléklete). 11

12 A sérülések együtt járásai (korrelációk) sérülés értelem beszéd mozgás hallás látás értelem * 0,45 0,17 0,10 ns. beszéd 0,45 * 0,16 0,14 ns mozgás 0,17 0,16 * ns. ns. hallás 0,10 0,14 ns. * 0,31 látás ns. ns. ns. 0,31 * A sérült családtagok 17 százalékánál a gondviselő megítélése szerint csak enyhe fokú sérülések halmozódnak. Egy részük (kb. 6 százalékuk) valószínűleg valójában nem is tekinthető a szigorú definíció szerint is súlyosan-halmozottan fogyatékosnak. A gondviselői vélemények azonban szubjektívek. A gondviselő véleményei alapján integrált halmozódás-súlyosság mutató értéke viszont az esetek 44 százalékában így is 60 pont fölé került, és ez már két-három féle súlyos sérülés halmozódását jelenti. A sérült családtagok testsúly átlaga 45 kiló, testmagasság átlaga pedig 143 cm. A testsúly r=0,64 szinten, a testmagasság pedig r=0,67 szinten korrelál az életkorral. A testtömeg indexek (BMI) átlaga=21,2. Ez az érték a normál tartományba esik. Ugyanakkor a sérült családtagok 49 százaléka sovány (BMI<20), és csak 26 százalékukra jellemző a normál tartományba eső testtömeg index. A súlyosanhalmozottan sérültek 13 százaléka túlsúlyos (BMI>25), 12 százalékuk pedig elhízott (BMI>30). A mozgássérülés súlyossága és a testtömeg index között szignifikáns negatív korrelációt találtunk, bár ez az összefüggés azért nem túl szoros (r=-0,20) A súlyosan mozgássérültek körében mindössze 19,5 a BMI átlag, azaz a normálisnál soványabb sérültek a súlyosan mozgássérültek körében fordulnak elő a leggyakrabban. 12

13 Önállóság segítségre szorulás A sérült családtagok 30 százaléka önállóan tud enni, inni, 29 százalékukat azonban segíteni kell az evésben, ivásban, 41 százalékukat pedig etetni, itatni kell. A súlyos mozgássérültek körében 62% ugyanez az arány, de azok 12 százalékát is etetni kell, akinél a gondviselő szerint nincs mozgássérülés (!). A közepesen súlyos mozgássérültek körében 41% tud önállóan enni, inni. A sérült családtagok 48 százalékát a lakáson belül is tolni, vinni kell mindenhova, a lakáson kívül pedig 59 százalékukat kell tolni, vinni. Súlyos gond a WC használat is: a sérült családtagok 58 százaléka nem tud önállóan WC-t használni. Egyedül, segítség nélkül mindössze a sérült családtagok 11 százaléka tud öltözködni, 31 százalékuk segítségre szorul, 58 százalékukat pedig öltöztetni kell. Végül a sérültek harmadát éjjel alvás közben is segíteni kell: 12 százalékuk szól, ha meg kell fordítani, ötödük pedig még szólni sem szokott. A gondviselőnek kell erre is odafigyelnie. Önállóság az étkezésben a mozgássérülés súlyossága szerint önállóan segíteni kell etetni, itatni kell súlyos közepes enyhe nincs % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 13

14 Önállóság a lakáson belüli közlekedésben a mozgássérülés súlyossága szerint egyedül, segédeszközzel elektromos székkel tolni (vinni) kell súlyos közepes 94 6 enyhe 100 nincs 100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Önállóság a lakáson kívüli közlekedésben a mozgássérülés súlyossága szerint egyedül, segédeszközzel elektromos székkel tolni (vinni) kell súlyos közepes enyhe nincs % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 14

15 Önállóság a WC használatban a mozgássérülés súlyossága szerint Reprezentatív felmérés egyedül szól, de segíteni kell nem tud wc-t használni súlyos közepes enyhe nincs % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Önállóság az öltözködésben a mozgássérülés súlyossága szerint egyedül is tud segítséggel öltöztetni kell súlyos közepes enyhe nincs % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 15

16 Önállóság alvás közben a mozgássérülés súlyossága szerint Reprezentatív felmérés egyedül is tud segítséggel öltöztetni kell súlyos közepes enyhe 97 3 nincs 100 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% A mindennapi élethelyzetekben való önállóságra vonatkozó hat válasz jól illeszkedik egy skálához. A 0 és 100 pont közé kalibrált skála átlaga 55 pont. A mutató értéke a sérült családtagok 16 százaléka körében a maximális 100 pontra állt be, azaz a sérült családtag még segíteni sem tud semmiben a gondviselőnek, akinek éjjeli alvás közben oda kell figyelnie a sérültre. A sérült családtagok 8 százaléka viszont nem igényel különösebb segítséget, odafigyelést a helyváltoztatásban és a gondozásban, a felük pedig legalább részben önálló. A családok 42 százalékában azonban szinte mindenben gondoskodni kell a sérült családtagról (és ebből 16% semmiben sem tud segíteni a gondviselőinek). A segítségre szorulás skála r=0,52 szinten korrelál a sérülések halmozódását, illetve súlyosságát mérő skálával. A korreláció tehát értelemszerűen szoros, de azért nem függvényszerűen szoros. A segítségre szorulás mértékét természetesen befolyásolja az életkor és a vezértünet jellege is. A gondviselők nehézségeit enyhíti egy kicsit az a tény, hogy a segítségre szorulás skála szignifikánsan és negatívan korrelál a testtömeg indexszel (r=-0,25). Az átlagosnál (a normálisnál) soványabb sérültek gondoskodásra szorulása általában nagyobb, mint a túlsúlyos sérülteké. 16

17 Önállóság a tájékozódásban, tanulásban A sérült családtagok 80 százaléka nem tud önállóan sem olvasni, sem pedig számítógépet használni. Segítség, illetve speciális eszközök használata nélkül mindössze a sérült családtagok 9 százaléka tud olvasni is és számítógépet is használni. Segítséggel, illetve speciális eszközök segítségével ugyanez az arány 17%. A halmozottan-súlyosan sérültek 68 százaléka azonban segítséggel sem tud olvasni vagy számítógépet használni. Ők tehát el vannak vágva az önálló tanulás, az olvasva tájékozódás lehetőségeitől. A részleteket is nézve: a sérültek 15 százaléka tud olvasni és lapozni is tud magának, további 11 százalékuk pedig segítséggel tud olvasni. 74 százalékuk viszont segítséggel sem képes az olvasásra. A számítógép használatot nézve: 15% a klaviatúrát és az egeret is tudja használni a számítógépen, további 10% pedig speciális eszközzel és/vagy segítséggel képes számítógépet használni. 76 százalékuk számára viszont nincs nyitva a információ-technológia világa. Az olvasási-, illetve a számítógép használati képességre természetesen hat a mozgássérülés súlyossága is. A kezüket nehezen használó sérülteknek nehézségeik vannak a lapozással, illetve a klaviatúra és egérhasználattal is. A mozgássérülés és az olvasási képesség között így r s=0,14 a Spearman féle rangkorreláció (p 0<0,003), a mozgássérülés és a számítógép-használati képesség között pedig r s=0,15 ugyanez az érték (p 0<0,002). Az értelmi sérülés azonban sokkal erősebb tényező, mint a mozgássérülés. Az értelmi sérülés és az olvasási képesség között r s=0,48 a Spearman féle rangkorreláció, a számítógép-használat és az értelmi sérülés között pedig r s=0,52. A számítógép-használati képességre természetesen az is hat, hogy van-e otthon számítógép. Asztali számítógéppel a halmozottan-súlyos fogyatékkal élő személyeket nevelő családok 54 százaléka rendelkezik, és ezekben a családokban a sérült családtagok 37 százaléka tudja valamilyen módon kezelni a számítógépet. 22% az egérrel és a klaviatúrával is tud bánni, 15% pedig speciális eszközzel vagy segítséggel használja a számítógépet. Azokban a családokban viszont, ahol nincs otthon számítógép, mindössze 9% képes valamiképpen számítógépet használni. 17

18 Ez viszont azt is jelenti, hogy az érintett családok számítógéphez juttatása pl. kedvezményekkel, vagy akár támogatás formájában közvetlen és kézzelfogható fejlődési lehetőséget nyitna meg sok sérült számára. Mindemellett a gondviselők élet- és munka lehetőségeit is bővíthetné a számítógép. Olvasási képesség az értelmi sérülés súlyossága szerint lapozni is tud segítséggel nem tud olvasni súlyos közepes enyhe nincs % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 18

19 Számítógép használati képesség az értelmi sérülés súlyossága szerint Reprezentatív felmérés kalviatúra és egér is speciális eszközzel nem tud súlyos közepes enyhe nincs % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 19

20 A sérülés oka A halmozottan-súlyosan sérültek 40 százalékánál valamilyen perinatális ok vezetett a sérüléshez (oxigénhiány, agyvérzés stb.). Tipikus esetben koraszülés szövődményeként. Az esetek 26 százalékában valamilyen genetikai rendellenesség okozta a sérülést, 13% esetében méhen belüli károsodás a korok, 9% esetében valamilyen egészséges születés és csecsemőkor utáni betegség szövődményéről van szó (a legtöbbször agyhártyagyulladásról), 4 százalék esetében pedig valamilyen baleseti sérülés az ok. Végül a gondviselők 8 százaléka nem tudta vagy nem akarta elmondani a halmozottan-súlyos sérüléshez vezető okot, és kitérő választ adott a kérdésre. Az eltérő okozati tényezők szerint nincs számottevő eltérés a tünetek halmozódásában, illetve súlyosságában. Ugyanakkor a perinatális sérültek, illetve a későbbi betegség következtében sérültek gondozás igénye nagyobb, mint a más okokból sérülteké. Ez viszont ismét azt is jelzi, hogy a gondviselők megítélései a tünetek súlyosságáról nem igazán objektívek. Az esetek 41 százalékában már a születéskor kiderült, hogy súlyosan-halmozottan fogyatékos lesz a családtag, 40 százalék esetében 3 éves kor előtt kellett szembenézni a ténnyel, 6 százaléknál pedig már a terhesség idején. 3 és 6 éves kor között az esetek 6 százalékánál derült ki, illetve jelentkezett a súlyos sérülés, 2% esetében pedig a beiskolázásnál derült fény a sérülésre. Végül 6% a beiskolázás után vált sérülté. Minél korábban derült ki, hogy súlyosan-halmozottan sérült a családtag, annál kiterjedtebb és súlyosabb a tünetegyüttes, és természetesen annál nagyobb a gondozási igény is. A legsúlyosabb esetek azok körében fordulnak elő, akiknél már a terhesség idején is tudni lehetett, hogy súlyosan sérült lesz a családtag. Ez elsősorban abból adódik, hogy a korán kiderülő eseteknél a leggyakoribb a súlyos mozgássérülés. Az értelemi és egyéb sérülésekre sok esetben csak jóval a szülés után derül fény. 20

21 Mozgássérülés kórokok szerint súlyos közepes enyhe nincs genetikus méhen belüli baleset betegség perinatális % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mozgássérülés a sérülés észlelése szerint súlyos közepes enyhe nincs később beiskolázás éves kor előtt éves kor előtt születés terhesség % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 21

22 Családtörténeti események A gondviselők 60 százaléka házas, 11 százalékuk pedig élettárssal él. Azaz a családok döntő többségében szerencsére több felnőtt gondviselő van a sérült családtag mellett. A gondviselők 16 százaléka azonban elvált, 7 százalékuk özvegy, 6 százalékuk pedig hajadon. (Egyedül élő férfiak nem gondoskodnak súlyosanhalmozottan fogyatékos személyről a mintában, és valószínűleg a populációban sem fordul ez elő.) Az érintett családok 62 százalékában házaspár/élettársak és gyerek(ek) élnek. A negyedükben viszont egyedülálló a gondviselő, azaz a háztartás szerkezete: egyedülálló szülő + gyerek(ek). A nagyszülő(k) + szülők + gyerek(ek) háztartásszerkezet az érintett családok 9 százalékára jellemző. Az érintettek 1 százaléka körében házastárs a súlyosan-halmozottan sérült családtag, a családok 3 százaléka pedig egyéb szerkezetű (van például örökbe fogadott sérült is a mintában!). Ugyanakkor csak az érintett családok 18 százalékában él kettesben a gondviselő a sérült családtaggal. A családok 32 százaléka háromfős, 30 százaléka négyfős, 13 százalékuk ötfős, 7 százalékukban pedig hatan vagy többen élnek. A sérült családtagok megjelenése szerencsére gyakrabban javítja, mint rontja a családi kapcsolatokat. A leggyakrabban előforduló negatív életesemény az, hogy a gondviselő abbahagyta a munkát. Ez azonban a normál szülések után is gyakori. A sérült családtag specifikusan a munka világába való visszatérést akadályozza a leginkább. Arról viszont szerencsére kevesen számoltak be, hogy a sérült családtag megjelenése miatt elbocsátották volna, noha sokkal nehezebb azoknak a munkavállalóknak helytállni a munkahelyükön, akiknek egy súlyosan-halmozottan családtagról is gondoskodniuk kell, mint azoknak, akiknek nem sérült a gyerekük. Jó hírnek azt tekinthetjük, hogy sokkal többen számoltak be az emberi kapcsolataik javulásáról, mint a romlásáról. Ez azt is jelenti, hogy manapság már csak ritkán stigmatizálja a családokat az, ha egy halmozottan-súlyosan sérültet ápolnak. Ez jellemzően inkább kiváltja a szűkebb tágabb környezet szolidaritását. Ha egyszerre nézzük az életesemények előfordulására vonatkozó válaszokat, akkor három típusba sorolhatóak a családok. A családok 41 százalékának az életét nem forgatta fel túlságosan az, hogy egy sérült családtagról is gondoskodniuk kell. 22

23 A családok 36 százaléka körében pedig pozitív változásokat is hozott a sajnálatos tény a családi és a külső emberi kapcsolatok terén. A családok negyede viszont megsérült, sőt fel is bomlott a nehézzé váló sors miatt. Előfordultak-e a következő életesemények, Önnel, illetve a családjával miután kiderült, hogy súlyosan-halmozottan sérült személy került a családba? igen, amikor kiderült igen később nem abbahagyta a munkát új baráti kapcsolatokra tett szert szorosabb lett a kapcsolata a párjával új lakásba költöztek átépítették a lakást a sérült családtag igényei szerint megromlott a kapcsolata a párjával szorosabb lett a kapcsolata a rokonaival szorosabb lett a kapcsolata a barátival, ismerőseivel elváltak, szétköltöztek szorosabb lett a kapcsolata a szomszédaival megromlottak a baráti kapcsolatai új településre költöztek újra tanulni kezdett összeköltöztek valamelyik nagyszülővel megromlott a kapcsolata a rokonaival elbocsátották az állásából újra házasodott, új élettársra talált abbahagyta a tanulást megromlottak a szomszédi kapcsolatai A munka abbahagyása azokban a családokban volt a leggyakoribb, amelyeknek növelte a belső- és külső szociális kohézióját a sérült családtag családba kerülése. 23

24 Ugyancsak ezekben a családokban a legjellemzőbb az, hogy átépítették a lakást a sérült családtag igényei szerint. Ebbe a csoportba tehát elsősorban azokat sorolta az algoritmus, akik adaptívan és pozitívan reagáltak a súlyosan-halmozottan sérült családtag következtében előálló nehézségekre. Életesemény klaszterek a súlyosan-halmozottan fogyatékos személyt nevelő gondviselők körében előfordult az életében % nincs nagy változás javuló kapcsolatok elromló házasság szorosabb lett a kapcsolata a párjával új baráti kapcsolatokra tett szert abbahagyta a munkát átépítették a lakást új lakásba költöztek szorosabb kapcsolat a barátival szorosabb kapcsolata a szomszédaival megromlottak a baráti kapcsolatai új településre költöztek újra tanulni kezdett összeköltöztek valamelyik nagyszülővel szorosabb kapcsolat a rokonaival megromlott a kapcsolata a rokonaival elbocsátották az állásából megromlottak a szomszédi kapcsolatai megromlott a kapcsolata a párjával újra házasodott, új élettársra talált a csoportba tartozók aránya 41% 36% 24% 24

25 A három csoport körében nincs különbség a sérülések halmozódása, jellege és súlyossága, illetve a sérült családtagok gondozási igényei között sem. Tehát nem ezen múlik az, hogy melyik családnak miként alakult az élete. Minél iskolázottabb a gondviselő, annál nagyobb valószínűséggel hatott erősen a család életére a sérült családtag. Ez mind az emberi kapcsolatok javulására, mind a házasság romlására igaz. A szakképzetlenek körében viszont azok a családok vannak többségben, akiknek nem forgatta fel jelentősen az életét a sérült családtag. Családtípusok a gondviselő iskolai végzettsége szerint nincs nagy változás javuló kapcsolatok elromló házasság diplomás érettségizett szakképzett osztály % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Életkori csoportok, illetve a szerint, hogy mennyi ideje él a családban a sérült családtag, nincsenek számottevő eltérések az életesemények előfordulása alapján képződött csoportok arányaiban. Ez azt is jelenti, hogy önmagában az időtényező nem növeli a negatív életesemények előfordulási valószínűségét. Az életesemények alapvetően a családok integráltságán, illetve adaptációs képességein múlnak. 25

Marián Béla* Nagy Éva** A súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete egy felmérés tükrében

Marián Béla* Nagy Éva** A súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete egy felmérés tükrében Marián Béla* Nagy Éva** A súlyosan-halmozottan fogyatékos embereket nevelők munkaerő-piaci helyzete egy felmérés tükrében A kutatásról A súlyosan-halmozottan fogyatékos személyeket nevelő családok helyzetéről

Részletesebben

Tisztelt Hölgyem/Uram!

Tisztelt Hölgyem/Uram! Tisztelt Hölgyem/Uram! Az alábbi felmérés melyet Szentes Város Önkormányzata Szociális Irodája készít célja, hogy hatékonyabban tudjunk segíteni Önnek ha olyan élethelyzetbe kerül, amikor az önkormányzat

Részletesebben

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI

HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI HOZZÁFÉRÉS ÉS MINŐSÉG A SÚLYOSAN HALMOZOTT GYERMEKEK ELLÁTÓ- RENDSZERÉNEK JELLEMZŐI FOGALMI MEGHATÁROZÁS KIK ŐK? HAZAI HELYZET fogalom 32/2012 (X.8.) EMMI rendelet 3. melléklet: A súlyos halmozott fogyatékosság

Részletesebben

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés

A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete. Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés A sérült gyermeket nevelő nők munkaerő-piaci helyzete Kutatás Integrált szemléletű szolgáltatás - Érzékenyítés Megvalósítók MOTIVÁCIÓ ALAPÍTVÁNY Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek esélyegyenlősége

Részletesebben

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében-

PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN. - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- PÉNZÜGYEK ÉS PÉNZÜGYI MAGATARTÁSOK KISTELEPÜLÉSEKEN - online kérdőíves kutatás kistelepülések teleházainak látogatói körében- I. ALAPINFORMÁCIÓK A KUTATÁSRÓL 1. Az adatfelvétel időpontja: 2015. január

Részletesebben

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc

Interjú kezdete: hónap: nap: óra perc. Interjú vége: óra perc A KÉRDŐÍV BIZALMASAN KEZELENDŐ! A VÁLASZADÁS ÖNKÉNTES! 2013. március Gondozás 2013 P2 Intézmény sorszáma: Intézmény neve: Kérdező neve:.. Kérdező száma: Instruktor neve:.. Instruktor száma: Interjú kezdete:

Részletesebben

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Csehországban megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - 5 év - 5 év -

Részletesebben

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás

Erdélyi Magyar Adatbank Biró A. Zoltán Zsigmond Csilla: Székelyföld számokban. Család és háztartás Család és háztartás Hány személy lakik a háztartásban? 1 személy 7 2 22.9 3 24.7 4 30.2 5 9 6 4 7 8 személy 0.7 1.5 0 5 10 15 20 25 30 35 260. ábra. Hány személy lakik a háztartásban? Statisztikák Személyek

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év -

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A pedagógusképzés diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni:

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez

TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez TeleInformatikai rendszer a gyógypedagógus tanárok továbbképzési anyagainak folyamatos gyűjtéséhez, feldolgozásához és terjesztéséhez Intézményi kérdőív Az iskola főbb adatai A. Az információs technológia

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni:

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni: % Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év - év

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A jogi és igazgatási képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által végzett, Diplomás pályakövetés

Részletesebben

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre

A mintában szereplő határon túl tanuló diákok kulturális háttérre Fényes Hajnalka: A Keresztény és a beregszászi II. Rákóczi Ferenc diákjai kulturális és anyagi tőkejavakkal való ellátottsága Korábbi kutatásokból ismert, hogy a partiumi régió fiataljai kedvezőbb anyagi

Részletesebben

Foglalkoztatás- és szociálpolitika

Foglalkoztatás- és szociálpolitika Foglalkoztatás- és szociálpolitika Munkanélküliség 2008/09 I. félév Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Gazdaságilag aktív nem aktív népesség A gazdaságilag aktív népesség

Részletesebben

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala

Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala Zsámbék Város Polgármesteri Hivatala 2072 Zsámbék, Rácváros u. 2-4. Tel.: (36)-23-565-610, (36)-23-565-612 Fax: (36)-565-629 E-mail: hivatal@zsambek.hu Web: www.zsambek.hu 4. számú melléklet a 63/2006.

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához-

TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM - Beteggondozási támogatás megállapításához- I. A gondozást végző személyre vonatkozó adatok Neve: Születési neve:. Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:. TAJ szám:..

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Vác Város Polgármesteri Hivatal Szociális Osztálya 2600. Vác, Március 15. tér. 11. I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására Neve:... Születési

Részletesebben

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására KÉRELEM 1 az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyi adatok Neve: Születési neve: Anyja neve: Szül. hely, év, hó, nap: Lakcíme: Tartózkodási címe: TAJ száma:

Részletesebben

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje

Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Nők külföldi munkavállalással kapcsolatos attitűdje Kutatási összefoglaló 2012 Készítette: Votisky Petra Pszichológus, coach és expat http://www.nokkulfoldon.hu/ Kutatás háttere: Külföldön élő nőként,

Részletesebben

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program

21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program 1a. számú melléklet 21182 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2011. február 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő időszakra című program (Ft) Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ Közhasznú Egyesület

Részletesebben

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek

Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Gondoskodás Gyermekeinkért Közhasznú Alapítvány (Budapest) Súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek fejlesztése, nevelése fókuszban a felnőtt súlyosan és halmozottan fogyatékos személyek Életünk értelme

Részletesebben

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v -

E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - Az egészség nem minden, de az egészség nélkül a minden is semmi. E G É S Z S É G T E R V - k é r d ő í v - (Arthur Schopenhauer) Életkora Neme (kérem, húzza alá) nő férfi Legmagasabb iskolai végzettsége

Részletesebben

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához

IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához 5. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez IGAZOLÁS ÉS SZAKVÉLEMÉNY az ápolási díj megállapításához/kötelező felülvizsgálatához I. Igazolom, hogy (Az ápolt személy háziorvosa tölti ki.)

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Nemzetközi vándorlás kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre külön-külön is lehetőség

Részletesebben

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről

Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről Igényfelmérés fogyatékossággal élő személyt ellátó családok szükségleteiről 1. A minta jellemzői Vizsgálatunk bár nem reprezentatív mintán készült, annak fényében, hogy a megkeresett családok többsége

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására

KÉRELEM települési gyógyszertámogatás megállapítására SZENTLŐRINCI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL SZOCIÁLIS IRODA 7940 Szentlőrinc, Templom tér 8. Tel.: 73/570-009 Fax.: 73/371-125 Ügyfélfogadás: hétfő, szerda 8.00-16.00, péntek 8.00-12.00 KÉRELEM települési

Részletesebben

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI

A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI A hajléktalan emberek véleménye a kidolgozott szakmai és módszertani elveket alkalmazó programokról MUNKÁNK EREDMÉNYEI Az elégedettségi kérdőív A válaszadás önkéntes volt A kérdőív kitöltése névtelen volt

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája

Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs kultúrája Generációk az információs társadalomban Infokommunikációs kultúra, értékrend, biztonságkeresési stratégiák Projekt záró workshop TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 Program Helyzetképek: középiskolások infokommunikációs

Részletesebben

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%):

A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): A Slovakiabán megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) Ausztriában fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek?

Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? Sajátos nevelési igényű a gyermekem, mit tehetek? A sajátos nevelési igényű gyermekek, és szüleik jogai, lehetőségeik az esélyegyenlőséghez. A sajátos nevelési igény törvényi háttere. Te is más vagy, te

Részletesebben

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010

Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 Diplomás pályakövetés diplomás kutatás, 2010 A képzési terület diplomásainak munkaerő piaci helyzete Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., a Diplomás pályakövetés 2009 2010 kutatási program

Részletesebben

Gyermekeket célzó reklámok

Gyermekeket célzó reklámok s o r s z á m Gyermekeket célzó reklámok A válaszadás önkéntes! 1. A település neve:... 2. A kérdezett neme:..... 3. A kérdezett születési éve: 1 9 4. Mi az Ön legmagasabb iskolai végzettsége? 1 kevesebb,

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában

Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában Kérdőív - 50 év feletti álláskeresők munkaerő piaci helyzete Európában 50 év feletti álláskeresők körében végzett kérdőív alapú felmérés, a Sikerünk kulcsa a tapasztalat ( EOS) című EU-projekt részeként

Részletesebben

Szociális Támogatás kitöltési útmutató

Szociális Támogatás kitöltési útmutató Szociális Támogatás kitöltési útmutató A letölthető adatlapot az http://www.skk.nyme.hu/index.php?id=19320&l=1 oldalon találod Ezt kinyomtatva, kézzel kitöltve, aláírva, a csatolt igazolásokkal együtt

Részletesebben

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 5. sz. függelék KÉRELEM ÖNKORMÁNYZATI SEGÉLY MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ (Villány Város Önkormányzatának a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 4/2009. (V.08.) rendelete 30. (1) bekezdés a)- b) pontja

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Kérjük nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni Név:... Születéskori név:... TAJ szám:... Anyja neve:... Születési hely,

Részletesebben

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június

Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Civil szervezetek a lakosok szemével, 2008 június Az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet a Helyi Érték - Közép-Dunántúli Civil Szolgáltató Hírlevél felkérésére kutatást végzett Közép-Dunántúl három

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./

KÉRELEM. A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ KÉRELEM A súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési kedvezményeihez /a kérelem benyújtásának határideje: április 30./ Név:.. Leánykori neve: Anyja neve:.. Szül. hely, év, hó, nap:. Lakcím: TAJ szám:

Részletesebben

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez

VÁLASZLAP FÜZET. A Magyar Háztartás Panel kutatás. Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 97 Magyar Háztartás Panel VÁLASZLAP FÜZET A Magyar Háztartás Panel kutatás Háztartás és Egyéni kérdõíveihez 1997. 2 1. VÁLASZLAP Háztartási eszköz (mosó-, mosogatógép, hûtõ, mélyhûtõ) Szórakoztató elektronikai

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN

VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Tematikus nap az egyenlőtlenség g vizsgálatáról, l, mérésérőlm Budapest,, 2011. január r 25. VÁLTOZÁSOK A SZEGÉNYSÉG STRUKTÚRÁJÁBAN Vastagh Zoltán Életszínvonal-statisztikai felvételek osztálya zoltan.vastagh@ksh.hu

Részletesebben

Ezek a mai fiatalok?

Ezek a mai fiatalok? Ezek a mai fiatalok? A magyarországi 18-29 éves fiatalok szocioökonómiai sajátosságai a Magyar Ifjúság 2012 kutatás eredményei tükrében Hámori Ádám Szociológus, főiskolai tanársegéd, KRE TFK hamori.adam@kre.hu

Részletesebben

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable

Ipsos Public Affairs new PPT template Nobody s Unpredictable Vélemények A munka törvénykönyvének módosításáról 2011. szeptember Nobody s Unpredictable Módszertani áttekintés A kutatást végezte: Ipsos Média-, Vélemény és Piackutató Zrt. Mintanagyság: 800 fő Mintavétel

Részletesebben

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra

Kérdőív értékelés 76% 1. ábra Kérdőív értékelés Az adatfelmérést a Petőfi Sándor Művelődési Sportház és Könyvtár olvasói töltötték ki 0- ben. Önkéntesen ember töltötte ki a kérdőívet teljes anonimitás mellett. A kérdőív célcsoportja

Részletesebben

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő

54 762 01 0010 54 01 Rehabilitációs nevelő, segítő Szociális segítő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ KÉRELEM TELEPÜLÉSI ÉS RENDKÍVÜLI TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ 1. A kérelmező neve: Születési helye, ideje: Anyja neve: Családi állapota: Lakcíme:.. Tartózkodási helye:. TAJ száma:. Bankszámlaszám:.

Részletesebben

A 2001/2002. évi tanév. rendje

A 2001/2002. évi tanév. rendje TÁRKI ADATFELVÉTELI ÉS ADATBANK OSZTÁLYA A 2001/2002. évi tanév rendje SPSS állomány neve: E44 Budapest, 2001. február A 2000/2001. évi tanév rendje 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETÉS 3 A KUTATÁS

Részletesebben

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében

Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Foglalkoztatás és minőségügy a Munka kisgyermekkel program tükrében Hogyan kapcsolható össze a minőségügy a foglalkoztatással? 1. CSR (a cégek társadalmi felelősségvállalása) = szociális és környezeti

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban

Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Rokkantság és rehabilitáció az Európai Unióban Európai Fogyatékosságügyi Stratégia 2010-2020: megújított elkötelezettség az akadálymentes Európa megvalósítása iránt Fő célok: A 20 64 évesek legalább 75

Részletesebben

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT

1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok BELÉPÉSI NYILATKOZAT Tagnyilvántartási azonosító: Egyesületi azonosító: 1 (Mozgáskorlátozottak Baranya Megyei Egyesülete) Csoport azonosító: Egyesületi tagnyilvántartó lapja Személyes adatok Név: Születési név: Neme: * Férfi/Nő

Részletesebben

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság

Pontrendszer. 1. A családon belül az egy főre jutó nettó jövedelem. 2. Az állandó lakhely és az Egyetem közötti távolság Pontrendszer A hatályos magyar törvények értelmében a szociális támogatásokat a Diákjóléti Bizottság által meghatározott pontrendszer szerint kell elbírálni. MINDENKINEK KELL ÖNKORMÁNYZATI IGAZOLÁS 1.

Részletesebben

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu

A nagycsaládos mégis. A NOE tagság vizsgálatának tanulságai. Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu A nagycsaládos mégis A NOE tagság vizsgálatának tanulságai Bálity Csaba bality.csaba@mental.usn.hu Válságban vagy változóban a család? 1. Értékrend és normák változása 2. Gazdasági tényezők 3. Családpolitikai

Részletesebben

Mennyire szolidáris a magyar?

Mennyire szolidáris a magyar? Mennyire szolidáris a magyar? Kiket és milyen módon támogat és támogatna Magyarország lakossága itthon és külföldön? Kutatási eredmények 2013. szeptember 4. 1 A kutatás háttere: Eurobarometer 2012: a magyarok

Részletesebben

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre

1.2. a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ FEHÉR BOT ALAPÍTVÁNY 4087 HAJDÚDOROG, NÁNÁSI u. 4. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Az alapítvány a Munka Törvénykönyve 70/A. (1) és (2.) bekezdései alapján 2007. évre az alábbi ESÉLYEGYENLŐSÉGI

Részletesebben

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:.

SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM. ... település,... irányító sz. (Előző név, ha van:. ) Születési hely:..., év: hó:. nap:.. Anyja neve:. A kérelmező intézmény neve: A kérelmező intézmény címe:.... település,... irányító sz.... utca, hsz., Tel.: Fax.:.. E-mail cím:. Tisztelt Bizottság! Kérem, hogy a nevű igénybe vevő (Előző név, ha van:.

Részletesebben

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz)

Fűtés módja:.. gázfűtés...távfűtés.villanyfűtés. vegyestüzelés (olaj, fa, szén,pb gáz) KÉRELEM fűtéstámogatás megállapítására Személyi adatok: Kérelmező neve: Születési neve: Születési helye, ideje: Anyja születési neve: Társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma): Lakóhely: Tartózkodási

Részletesebben

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete

PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete Ad hoc jelentés PE-GTK végzettek munkaerő-piaci helyzete 2014. augusztus 7. Készítette: Gadár László Pannon Egyetem Projekt megnevezése: Zöld Energia - Felsőoktatási ágazati együttműködés a zöld gazdaság

Részletesebben

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22.

Munkahely, megélhetőségi tervek. Szlávity Ágnes. MTT, Szabadka, 2006. február 22. Munkahely, megélhetőségi tervek Szlávity Ágnes MTT, Szabadka, 2006. február 22. Tartalom Vajdaság munkaerő-piacának bemutatása A fiatalok munkaerő-piaci helyzete A magyar fiatalok továbbtanulással kapcsolatos

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására sz. r. 11. -ához I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Személyes adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:... Lakóhely:...

Részletesebben

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek

Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek Mikrocenzus 2016 Egészségproblémából fakadó akadályozottság kiegészítő felvétel Az elektronikus kérdőíven található kérdések és válaszlehetőségek A kérdőívre a válaszadás önkéntes, az egyes kérdésekre

Részletesebben

Piliscsaba szociális térkép

Piliscsaba szociális térkép HÁZTARTÁS sorszáma Piliscsaba szociális térkép 2 0 1 6. A válaszadás önkéntes! Kijelentem, hogy az általam kezelt és felvett adatokat bizalmasan kezelem, azokat csak a kutatásban illetékes személynek adom

Részletesebben

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére

KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRELEM TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolását gondozását végző személy részére KÉRJÜK, SZÍVESKEDJEN NYOMTATOTT BETŰKKEL KITÖLTENI! Az ápolást végző személyre

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Alba Radar. 6. hullám

Alba Radar. 6. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 6. hullám Lakossági vélemények a Fehérvár Televízió Ütköző című műsoráról 2011. február 28. Készítette: Domokos Tamás tdomokos@echomail.hu

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):..

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására Neve: Születési neve: Anyja neve: Születési hely, idő (év, hó, nap):.. 4. számú melléklet a 63/2006. (III.27.) Korm. rendelethez KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1 Neve:. 1.1.2 Születési neve:..

Részletesebben

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe

A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe A magyarok közel fele kipróbálna új bankot Bemutatkozik a Budapest Bank Banki Mobilitási Indexe Budapest, 2012. október 30. A Budapest Bank a lakossági ügyfelek bankhűségének feltérképezése céljából évente

Részletesebben

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ

KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ KUTATÁSI ÖSSZEFOGLALÓ Egészségtudatosság, egészséges életmód felmérés Készült a Médiaunió számára A Szonda Ipsos 2008-ban elnyerte a Business Superbrand címet. HÁTTÉR ÉS KUTATÁSI MEGKÖZELÍTÉS A Médiaunió

Részletesebben

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban

Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban Gyerekneveléssel és háztartással kapcsolatos munkamegosztás egy átlag magyar családban A gyerekek meglátása szerint még mindig anya végzi a legtöbb feladatot otthon, de az apák is egyre aktívabbak. Minden

Részletesebben

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés

Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Galyaság, társadalmi állapotfelmérés Kérdõív Az adatszolgáltatás nem kötelezõ! Nevet felírni nem kell! Település: 1. Az adatszolgáltató neme: 1-férfi 2. Az adatszolgáltató családi állapota: 0-nõtlen, hajadon

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

Új módszertan a kerékpározás mérésében

Új módszertan a kerékpározás mérésében Új módszertan a kerékpározás mérésében Megváltoztattuk reprezentatív kutatásunk módszertanát, mely 21 márciusa óta méri rendszeresen a magyarországi kerékpárhasználati szokásokat. Ezáltal kiszűrhetővé

Részletesebben

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal

Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal Csolnoki Közös Önkormányzati Hivatal 2521 Csolnok, Rákóczi tér 1. Tel/fax: 33/478-626 e-mail: titkarsag@csolnok.hu 2529 Annavölgy, Községháza köz 2. Tel/fax: 33/508-510 e-mail: annavolgy@invitel.hu KÉRELEM

Részletesebben

Pályázati adatlap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2015. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:...

Pályázati adatlap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2015. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... Pályázati adatlap a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2015. évi pályázatához 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... 4. Születési hely.. 5. Születési idő:... 6. Állandó lakcím:...

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson

Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agrárium természeti értékekhez való viszony és turisztikai potenciál Homoródalmáson Agora Munkacsoport Sólyom Andrea A háztartások általános adatai: A népesség korcsoportok szerinti megoszlása 15-34 év

Részletesebben

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő

Szorongás és an,szemi,zmus. Prazsák Gergő Szorongás és an,szemi,zmus Prazsák Gergő Holokauszt- emlékezet és an,szemi,zmus a közvéleményben Magyar Szociológiai Társaság Wesley János Lelkészképző Főiskola 2014 december 18 An#szemi#zmus 2013 N=1008

Részletesebben

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%):

A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): A Magyarországon megkérdezettek strukturális megoszlása, akik esetében számítani lehet arra, hogy (továbbra is) külföldön fognak dolgozni (%): Nem Kor Családi állapot Férfi Nő éves korig - év - év - év

Részletesebben

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/

- - Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/ , Fax: 22/ Baracska Község Önkormányzata 2471 Baracska, Kossuth u. 29. Tel.: 22/454-050, Fax: 22/454-052 1. melléklet a 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelethez KÉRELEM a 18. életévét betöltött tartósan beteg

Részletesebben

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt

Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete. Medgyesi Márton Tárki Zrt Két adatfelvétel: a szegény háztartások fogyasztási szokásai és a tulajdonosi jövedelmek szerkezete Medgyesi Márton Tárki Zrt Vázlat 1.A szegény háztartások fogyasztási szokásai A kutatás célja Mintavétel

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet

Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Fábián Zoltán: Szavazói táborok társadalmi, gazdasági beágyazottsága - Statisztikai melléklet Megjelent: Angelusz Róbert és Tardos Róbert (szerk.): Törések, hálók, hidak. Választói magatartás és politikai

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 4. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 1 KÉRELEM az ápolási díj megállapítására I. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1. Személyes adatok Neve: Születési neve: Anyja neve:

Részletesebben

*Bankszámla száma: - -

*Bankszámla száma: - - MB 04 02 A kérelmező neve: FORMANYOMTATVÁNY TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ A kérelmező születési neve: A kérelmező születési helye, ideje: A kérelmező anyja neve: A kérelmező családi állapota: A kérelmező

Részletesebben

... Foglalkozása, munkahelye:..

... Foglalkozása, munkahelye:.. Budapest III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szociális Szolgáltató Főosztály 1033 Budapest, Fő tér 2. KÉRELEM RENDKÍVÜLI GYERMEKVÉDELMI TÁMOGATÁSHOZ Kérem, hogy szíveskedjenek

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

Személyi lap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2013. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:...

Személyi lap. a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 2013. évi pályázatához. 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... Személyi lap a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 2013. évi pályázatához 1. Név:... 2. Születési név:... 3. Anyja neve:... 4. Születési hely, idő:... 5. Állandó lakcím:... 6. Budapesti

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

Pályázati kiírás 2013 E.on

Pályázati kiírás 2013 E.on Pályázati kiírás 2013 E.on Rendelkezésre álló forrás: Az E.-on Energiaszolgáltató Kft. 10 millió Ft összeget biztosított részünkre 2013-ban villamos energia- és földgáz szolgáltatási területen lakossági

Részletesebben

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ

KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ Bp. II. ker. Önkormányzat KÉRELEM ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁSHOZ 2015 / 2016 TANÉV Alulírott kérem, hogy kiskorú gyermekek (gyermekeim) nevelésének elősegítéséhez szíveskedjék részünkre kedvezményes étkezési térítési

Részletesebben