SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató"

Átírás

1 SAMSUNG LÉZERNYOMTATÓ Haszmálati útmutató

2 Az útmutató kizárólag tájékoztatási célt szolgál. Az itt szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A Samsung Electronics nem felelős a jelen kézikönyv használatából eredő, vagy azzal a kapcsolatos közvetlen és közvetett károkért Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. A ML-2250, ML-2251N, ML-2252W és a Samsung logo a Samsung Electronics Co., Ltd. védjegyei. A PCL és a PCL 6 a Hewlett-Packard védjegyei. Az IBM és az IBM PC az International Business Machines Corporation védjegyei. A Microsoft, Windows, Windows 9x, Windows Me, Windows 2000, Windows NT és Windows XP a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei. A PostScript 3 a Adobe Systems, Inc. védjegye. Az itt szereplő többi terméknév az adott termék tulajdonosának védjegye. i

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Fejezet: BEVEZETÉS Különleges szolgáltatások A nyomtató részei Elölnézet Hátulnézet A vezérlőpult On Line/Error és Toner Save LED-ek A Cancel gomb Fejezet: A NYOMTATÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE Kicsomagolás Elhelyezés A festékkazetta behelyezése Papír betöltése Papírméret módosítása a papírtálcában A nyomtatókábel csatlakoztatása Helyi nyomtatáshoz Hálózati nyomtatáshoz A nyomtató bekapcsolása Tesztoldal nyomtatása A nyomtatószoftver telepítése A nyomtató illesztőprogram tulajdonságai Nyomtató szoftver telepítése Windows operációs rendszerben A szoftver nyelvének módosítása A nyomtató szoftver újratelepítése A nyomtató szoftver eltávolítása A Felhasználói útmutató megtekintése ii

4 3.Ffejezet: NYOMTATÁSI ANYAGOK HASZNÁLATA Papír és egyéb anyagok kiválasztása Méret és kapacitás Papír és különleges anyagok használatára vonatkozó útmutatások A kimeneti papírnyílás kiválasztása Nyomtatás a felső kimeneti tálcára (nyomtatott oldallal lefelé) Nyomtatás a hátsó kimeneti tálcára (nyomtatott oldallal felfelé) Papír betöltése Az 1. vagy az opcionális 2. tálca használata A többfunkciós tálca használata A Kézi adagolás üzemmód használata Nyomtatás borítékra Nyomatás címkékre Nyomtatás írásvetítő fóliára Nyomtatás levelezőlapra vagy egyedi méretű papírra Nyomtatás előnyomott papírra Fejezet: NYOMTATÁSI FELADATOK Dokumentum nyomtatása Nyomtatási feladat törlése Kedvenc beállítások használata A Súgó használata A papírtulajdonságok beállítása A festéktakarékos üzemmód használata Több oldal nyomtatása egy lapra (N lap/oldal nyomtatás) Kicsinyített vagy nagyított dokumentum nyomtatása A dokumentum kinyomtatása a kiválasztott papírméretnek megfelelően Poszterek nyomtatása Vízjelek használata Meglévő vízjel használata Vízjel létrehozása Vízjel szerkesztése Vízjel törlése Sablonoldal használata A sablon fogalma Új sablon létrehozása Sablonoldal használata Sablonoldal törlése iii

5 A grafikus tulajdonságok beállítása Kimeneti beállítások használata Az állapotjelző használata Az állapotjelző telepítése Az állapotjelző újratelepítése Az állapotjelző eltávolítása A hibaelhárítási útmutató megnyitása Az állapotjelző program beállításainak módosítása Nyomtató helyi megosztásának beállítása Windows 9x/Me operációs rendszerben Windows NT 4.0/2000/XP operációs rendszerben Fejezet: A NYOMTATÓ KARBANTARTÁSA A festékkazetta karbantartása A festék eloszlatása a kazettában A festékkazetta cseréje A nyomtató tisztítása A külső felület tisztítása A készülék belsejének tisztítása Konfigurációs oldalak nyomtatása Tartozékok és pótalkatrészek Fejezet: PROBLÉMAMEGOLDÁS Hibakeresési ellenőrző lista Általános nyomtatási problémák megoldása Papírelakadás megszüntetése A papíradagolási területen A festékkazetta környékén A papírkimeneti részen Tippek a papírelakadás elkerülésére A5 méretű papírok nyomtatásakor Tippek a papírelakadás elkerülésére A nyomtatási minőséggel kapcsolatos problémák megoldása Hibaelhárítás - hibaüzenetek Gyakori Windows problémák PS hibák elhárítása Gyakori Linux problémák iv

6 A Függelék: A WINDOWS POSTSCRIPT ILLESZTőPROGRAMJÁNAK HASZNÁLATA PS illesztőprogramok telepítése... A.2 PS illesztőprogramok telepítése... A.2 PS illesztőprogramok újratelepítése... A.3 PS illesztőprogramok eltávolítása... A.3 A PS nyomtató illesztőprogram jellemzőinek használata... A.4 A nyomtató tulajdonságok elérése... A.4 B Függelék: A NYOMTATÓ HASZNÁLATA LINUX OPERÁCIÓS RENDSZER ESETÉN A nyomtató illesztőprogram telepítése... B.2 Rendszerkövetelmények... B.2 A nyomtató illesztőprogram telepítése... B.2 A nyomtató csatlakozási módjának megváltoztatása... B.6 A nyomtató illesztőprogram eltávolítása... B.7 A nyomtatóbeállító eszköz használata... B.8 LLPR beállítások módosítása... B.10 C Függelék: NYOMTATÁS DOS ALKALMAZÁSOKBÓL A Távoli vezérlőpult ismertetése... C.2 A Távoli vezérlőpult telepítése... C.2 A Távoli vezérlőpult újratelepítése... C.3 A Távoli vezérlőpult eltávolítása... C.3 Nyomtatási beállítások kiválasztása... C.4 A Távoli vezérlőpult elindítása... C.4 A Távoli vezérlőpult füleinek használata... C.5 D Függelék: OPCIONÁLIS NYOMTATÓ TARTOZÉKOK TELEPÍTÉSE Az opcionális nyomtató tartozékok telepítésénél ügyeljen az alábbiakra... D.2 Memória és PostScript DIMM-ek telepítése... D.3 A memória vagy PS DIMM eltávolítása... D.6 Hálózati kártya telepítése... D.7 Opcionális papírtálca telepítése... D.11 v

7 E Függelék: ELőÍRÁSOK A nyomtató műszaki adatai... E.2 A papírra vonatkozó előírások... E.3 Áttekintés... E.3 Támogatott papírtípusok... E.4 A papír használatára vonatkozó irányelvek... E.5 A papírra vonatkozó előírások... E.6 A kimeneti tálca kapacitása... E.6 A készülék és a papír tárolási feltételei... E.7 Borítékok... E.8 Címkék... E.10 Írásvetítő fóliák... E.10 vi

8 Fontos óvintézkedések és biztonsági információk A gép használata során mindig követni kell ezeket az alapvető biztonsági intézkedéseket a tűz, elektromos áramütés és egyéb sérülések veszélyének csökkentése érdekében: 1 Olvassa el és értelmezze az utasításokat. 2 Elektromos készülékek üzemeltetésekor ésszerűen járjon el. 3 Kövesse a készüléken és a hozzá tartozó dokumentációban található figyelmeztetéseket és utasításokat. 4 Ha egy üzemeltetési utasítás ellentmond valamely biztonsági előírásnak, kövesse a biztonsági tájékoztatást. Lehet, hogy félreértette az üzemeltetési utasítást. Amennyiben nem tudja megoldani a problémát, kérjen segítséget a gyártó kereskedelmi- vagy szervíz képviselőjétől. 5 Tisztítás előtt húzza ki a készülék hálózati kábelét a fali csatlakozóból. Ne használjon folyékony vagy aeroszolos tisztítószereket. Csak nedves ruhával tisztítsa. 6 Ne helyezze a készüléket instabil kocsira, állványra vagy asztalra. Leeshet és komoly kárt okozhat. 7 Soha ne tegye a készüléket radiátor, fűtőtest, légkondicionáló vagy szellőzőcső tetejére, közelébe vagy afölé. 8 Ügyeljen arra, hogy ne legyen semmi a hálózati kábelen. A készülék elhelyezésekor figyeljen arra, hogy a kábelekre ne lehessen rálépni. 9 Ne terhelje túl a konnektorokat és a hosszabbítókat. Ez csökkentheti a teljesítményt, és tűz vagy elektromos áramütés veszélyét okozhatja. 10 Ügyeljen arra, hogy a háziállatok ne rághassák meg a hálózati kábelt vagy a számítógép csatlakozóvezetékeit. 11 Ne dugjon semmilyen idegen tárgyat a készülékbe a burkolatán vagy dobozán található nyílásokon keresztül. Ezek veszélyes, feszültség alatt lévő pontokkal érintkezhetnek, ami tűz vagy áramütés veszélyét okozhatja. Ne kerüljön folyadék a készülék házára vagy belsejébe. 12 Az áramütés veszélyénék csökkentése érdekében ne szerelje szét a készüléket. Ha javítani kell, vigye szakképzett szerelőhöz. A burkolat felnyitásával vagy eltávolításával magas feszültségnek, vagy egyéb veszélyeknek teszi ki magát. Nem megfelelő összeszerelés után a készülék használata áramütést okozhat. vii

9 13 Az alábbi esetekben húzza ki a készüléket a konnektorból, és hívjon szakképzett szerelőt: Amikor a hálózati kábel, a dugó vagy a csatlakozóvezeték megsérült vagy elkopott. Ha folyadék került a készülékbe. Ha eső vagy víz érte a készüléket. Ha a készülék az utasítások betartása mellett nem működik megfelelően. Ha a készüléket leejtette, vagy a burkolata megsérült. Ha a készülék teljesítménye hirtelen és határozottan megváltozik. 14 Csak az üzemeltetési utasításokban megadott vezérlőelemeket állítsa be. A többi vezérlőelem nem megfelelő beállítása kárt okozhat a készülékben, és jelentős munkát igényelhet a gép normál működésének helyreállítása egy szakképzett szerelőnek. 15 Ne használja a készüléket villámlással együttjáró viharos időben. Ilyenkor fennáll a villámcsapás okozta áramütés veszélye. Ha lehet, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból a villámlás idejére. 16 Ha folyamatosan több oldalt nyomtat, a kimeneti tálca felülete felmelegedhet. Ilyenkor legyen óvatos, ne érjen a felülethez, és tartsa távol a gyermekeket is. 17 ŐRIZZE MEG EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT! viii

10 Környezetvédelmi és biztonsági információk Lézerbiztonsági nyilatkozat Ez a nyomtató megfelel az Amerikai Egyesült Államok területén érvényben lévő DHHS 21 CFR, 1. fejezet, J alfejezet, I osztály (1) lézertermékekre vonatkozó követelményeknek, más országokban a nyomtató az IEC 825 szerinti I osztályú lézerterméknek minősül. Az I osztályba tartozó lézertermékek nem minősülnek veszélyesnek. A lézert és a nyomtatót úgy tervezték, hogy normál üzemi körülmények, felhasználói karbantartás vagy előírt szervíz során a műveletet végző személyt ne érje az I osztály szintjénél magasabb lézersugárzás. FIGYELMEZTETÉS Soha ne üzemeltesse vagy javítsa úgy a nyomtatót, hogy nincs rajta a Laser/Scanner egység védőburkolata. A visszavert láthatatlan fénysugár károsíthatja a szemet. A termék használata során minden esetben be kell tartani az alapvető biztonsági óvintézkedéseket a tűz-, baleset-, és áramütés veszélyének csökkentése érdekében: ix

11 Ózonbiztonság Energiatakarékosság Újrahasznosítás Normál üzemi körülmények mellett a berendezés ózont termel. A képződött ózon nem veszélyezteti a nyomtató használójának egészségét. Ennek ellenére javasolt a nyomtatót jól szellőző helyen elhelyezni. Ha további információra van szüksége az ózonkibocsátással kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a legközelebbi Samsung márkakereskedővel. A nyomtató fejlett energiatakarékossági funkcióval rendelkezik, ami csökkenti a áramfelhasználást, amikor a nyomtató nincs aktív használatban. Amikor a nyomtató hosszabb ideig nem fogad adatot, az áramfelhasználás automatikusan lecsökken. Az energy star embléma nem jelenti azt, hogy az EPA jóváhagyta volna terméket, vagy a szolgáltatást. A termék csomagolóanyagát, kérjük, környezetbarát módon hasznosítsa újra, vagy hulladékként szelektíven kezelje. Rádiófrekvenciás zavarszűrés FCC előírások A berendezés megfelel az FCC előírások 15. fejezetében szereplő B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezek a határértékek úgy lettek meghatározva, hogy megfelelő védelmet biztosítsanak a káros hatásokkal szemben otthoni telepítés esetén. A berendezés rádiófrekvenciás energiát termel, használ és bocsáthat ki; amennyiben nem az utasításoknak megfelelően telepítik és használják, úgy zavarhatja a rádiófrekvenciás kommunikációt. Nem garantálható, hogy egy adott helyen telepített berendezés esetében nem lép fel interferencia. Ha a berendezés zavarja a rádió- vagy televízióadások vételét, és ezt a berendezés ki- és bekapcsolásával meg lehet állapítani, a felhasználó az alábbi intézkedésekkel küszöbölheti ki a jelenséget: 1. Helyezze át a vevőantennát. 2. Növelje a készülék és a vevő közötti távolságot. 3. Olyan aljzatba csatlakoztassa a készüléket, amely nem azon az áramkörön van, amelyre a vevő csatlakozik. 4. Kérjen tanácsot a márkakereskedőtől, vagy tapasztalt rádió/tv szerelőtől. VIGYÁZAT: A gyártó által kifejezetten nem engedélyezett módosítások végrehajtása esetén a felhasználó elvesztheti a jogot a berendezés üzemeltetésére. x

12 Kanadai rádiófrekvenciás előírások A jelen digitális berendezés nem lépi túl a Kanadai Ipari és Tudományos Testület ICES-003 "Digitális Berendezések" szabványában foglalt B osztály határértékű, az interferencia-okozó berendezésekre vonatkozó rádiózavarjel-kibocsátást. Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur le matériel brouilleur: "Appareils Numériques", ICES-003 édictée par l Industrie et Sciences Canada. Amerikai Egyesült Államok Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) Az FCC előírások 15. fejezete szerinti kibocsátó Alacsony áramfelvételű, rádiós LAN típusú eszközök (rádió frekvenciás (RF) vezeték nélküli kommunikációs eszközök), amelyek 2,4 GHz-es sávszélességben működnek, lehetnek (beépítve) a nyomtatóban. Ez a fejezet csak akkor alkalmazható, ha ilyen eszközök vannak a nyomtatóban. A vezeték nélküli eszközök meglétével kapcsolatban lásd a készülék címkéjét. A rendszerben található vezeték nélküli eszközök csak az Amerikai Egyesült Államok területén belüli használatra vannak tanúsítva, ha a címkén az FCC szám található. Az FCC általános irányelve szerint 20 cm távolságnak kell lennie az eszköz és a ház között, ha a ház közelében használják a vezeték nélküli eszközt (a szélsőséges eseteket nem számítva). Bekapcsolt állapotban az eszköznek több, mint 20 cm távolságra kell lennie a háztól. A nyomtatóba szerelt vezeték nélküli eszköz (vagy eszközök) kimeneti teljesítménye jóval az FCC által meghatározott RF expozíciós határértékek alatt van. Az adót tilos más antennával vagy adóval együtt, illetve azzal összekötve működtetni. Az eszköz működtetésének két feltétele van: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát, és (2) az eszköznek el kell nyelnie minden interferenciát, beleértve az olyat is, ami az eszköz nem kívánatos működését eredményezheti. A vezeték nélküli eszközöket a felhasználó nem szervizelheti. Semmilyen körülmény között se módosítsa azokat. A vezeték nélküli eszközök módosításával elveszítheti a használati engedélyt. Lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a szervízzel. FCC nyilatkozat a vezeték nélküli hálózatok használatáról: "Az adó és antenna együttes üzemeltetésekor az antenna felszerelési helyéhez közel eső helyeken a rádiófrekvenciás hatás meghaladhatja az 1 mw/cm2 értéket. Ezért a felhasználónak mindig legalább 20 cm-es távolságot kell tartania az antennától. Az eszközt nem lehet más adókkal vagy antennákkal egy helyen üzemeltetni." xi

13 Megfelelőségi nyilatkozat (európai országok) Engedélyek és jóváhagyások A termék CE jelzése a Samsung Electronics Co., Ltd. szimbóluma. Megfelelőségi nyilatkozat az alkalmazható 93/68/EEC Európai Uniós irányelvekkel a megadott dátumoktól kezdődően: január 1.: Európai Tanács 73/23/EEC irányelv a tagállamok alacsony feszültségű berendezéseivel kapcsolatos jogszabályok harmonizációjáról január 1.: Európai Tanács 89/336/EEC (92/31/EEC) irányelv a tagállamok elektromágneses kompatibilitásával kapcsolatos jogszabályok harmonizációjáról március 9.: Európai Tanács 1999/5/EC irányelv a rádió-berendezésekről és telekommunikációs végberendezésekről, valamint azok megfelelőségének kölcsönös elismeréséről. A vonatkozó irányelveket és a hivatkozott szabványokat tartalmazó teljes megfelelőségi nyilatkozat a Samsung Electronics Co., Ltd. képviselőjétől szerezhető be. EC tanúsítás Megfelelés az 1999/5/EC Rádió-berendezések és telekommunikációs végberendezések irányelvnek (FAX) A jelen Samsung terméket a Samsung belsőleg ellenőrizte az analóg kapcsolt vonali telefonhálózatra (PSTN) egy végponttal történő csatlakozásra az 1999/5/EC irányelv követelményeinek megfelelően. A termék knstrukciója alapján használható az országos PSTN hálózaton és az európai országok ezzel kompatibilis PBX hálózatain. Probléma esetén vegye fel a kapcsolatot a Samsung Electronics Co., Ltd. európai minőségbiztosítási laboratóriumával (Euro QA Lab). A Samsung a terméket tesztelte TBR21 és/vagy TBR 38 terminálokon. A szabványnak megfelelő terminálberendezések használatát és alkalmazását segíti elő, hogy az Európai Telekommunikációs Szabványügyi Intézet (ETSI) kiadott egy tanácsadói dokumentumot (EG ), amely megjegyzéseket és kiegészítő követelményeket tartalmaz a TBR21 terminálok hálózati kompatibilitásának biztosítása érdekében. A termék kialakítása teljes mértékben megfelel a dokumentumban található vonatkozó követelményeknek, megjegyzéseknek. Információk rádiós berendezések európai jóváhagyásáról (EU által jóváhagyott rádiós készülékekkel felszerelt termékek esetén) A készülék nyomtató. Az otthoni vagy irodai használatra készült eszközben lehet, hogy beszerelt (beépített) kisteljesítményű, a 2,4 GHz sávot használó Rádió LAN (rádiófrekvenciás (RF) vezeték nélküli kommunikációs eszközök) találhatók. Ez a fejezet csak akkor alkalmazandó, ha ilyen eszközök vannak a nyomtatóban. A vezeték nélküli eszközök meglétével kapcsolatban lásd a készülék címkéjét. xii

14 A rendszerben található vezeték nélküli eszközöket csak az Európai Unió területén belüli használatra tanúsították, ha a címkén CE jelölés és jóváhagyó testületi regisztrációs szám, valamint figyelmeztető jelzés található. A nyomtatóba szerelt vezeték nélküli eszköz vagy eszközök kimeneti teljesítménye jóval az Európai Bizottság által az R&TTE irányelvben meghatározott RF expozíciós határértékek alatt van. A vezeték nélküli készülékek engedélyezésénak hatálya alá tartozó európai országok: Az EU EU által elfogadott Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország (frekvencia korlátozásokkal), Németország, Görögország, Írország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Portugália, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc Európai államok, melyekben korlátozás van érvényben: EU EU által elfogadott Franciaországban a frekvenciatartomány 2446,5-2483,5 MHz-re korlátozott a 10 mw-nál nagyobb adóteljesítményű eszközökre, így a vezeték nélküli készülékekre is. Jelenleg nincs érvényben korlátozás. Törvényességi megfelelőségi nyilatkozatok Vezeték nélküli vezérlés Alacsony áramfelvételű, rádiós LAN típusú eszközök (rádió frekvenciás (RF) vezeték nélküli kommunikációs eszközök), amelyek 2,4 GHz-es sávszélességben működnek, lehetnek (beépítve) a nyomtatóba. Az alábbi fejezet a vezeték nélküli eszközök kezelésének általános áttekintését tartalmazza. Az egyes országokról szóló részben soroltuk fel a további korlátozásokat, óvintézkedéseket, vagy speciális előírásokat. A rendszerben található vezeték nélküli eszközöket csak a rendszer címkéjén található rádióengedély jelöléseknek megfelelő országokban lehet használni. Ha az Ön országa nincs feltüntetve a címkén, engedélyért forduljon az országa szerinti hírközlési felügyelethez. A vezeték nélküli eszközök használata szigorúan szabályozott. A nyomtatóba szerelt vezeték nélküli eszköz (vagy eszközök) kimeneti teljesítménye jóval az FCC által meghatározott RF expozíciós határértékek alatt van. Mivel a (nyomtatóba esetlegesen beépített) vezeték nélküli eszközök kevesebb energiát bocsátanak ki, mint a rádiófrekvenciás szabványokban és ajánlásokban megengedett érték, a gyártó tudomása szerint az eszközök használata biztonságos. A teljesítményszinttől függetlenül normál működés közben a készüléket nem ajánlatos megérinteni. Az általános irányelv szerint 20 cm távolságnak kell lennie a vezeték nélküli eszköz és a test között, ha a test közelében használják a vezeték nélküli eszközt (a végállásokat nem számítva). Az eszköznek több mint 20 cm távolságra kell lennie a testtől, amikor a vezeték nélküli eszközök be vannak kapcsolva és adnak. xiii

15 Az adót tilos más antennával vagy adóval együtt, illetve azzal összekötve működtetni. Egyes esetekben korlátozni kell a vezeték nélküli eszközök használatát. Példák a gyakoribb korlátozásokra: A rádiófrekvenciás vezeték nélküli kommunikáció zavarhatja a repülőgépek berendezéseit. A hatályos repülési jogszabályok szerint repülőgépen utazás közben ki kell kapcsolni a vezeték nélküli eszközöket. A B (vezeték nélküli Ethernet) és Bluetooth kommunikációs eszközök példák a vezeték nélküli kommunikációs eszközökre. Olyan környezetben, ahol a más eszközök vagy szolgáltatások zavarása káros, vagy annak minősül, a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozhatják, vagy megtilthatják. Repülőtereken, kórházakban, vagy oxigént, illetve éghető gázokat tartalmazó légkörben a vezeték nélküli eszközök használatát korlátozhatják, vagy megtilthatják. Ha olyan környezetben tartózkodik, ahol nem tud meggyőződni a vezeték nélküli eszközök használatának lehetőségéről, kérjen engedélyt a használatra, mielőtt bekapcsolná az eszközt. Az egyes országok eltérő szabályokat alkalmaznak a vezeték nélküli eszközök használatára. Mivel a készülék vezeték nélküli eszközzel van felszerelve, ha országok közt utazik a készülékkel, vegye fel a kapcsolatot a hírközlési hatóságokkal, hogy használható-e a vezeték nélküli eszköz a célországban. Ha a készülék belső integrált vezeték nélküli eszközt tartalmaz, ne használja a vezeték nélküli eszközt, amíg minden fedél és árnyékolás nincs a helyén, és a rendszer nincs teljesen összeszerelve. A vezeték nélküli eszközöket a felhasználó nem szervizelheti. Semmilyen körülmény között se módosítsa azokat. A vezeték nélküli eszközök módosítása esetén elveszítheti a használati engedélyt. Lépjen kapcsolatba a gyártóval vagy a szervízzel. Csak az Ön országának megfelelő illesztőprogramokat használjon az eszközhöz. További információkért lásd a gyártóműi Rendszerhelyreállító készletet, vagy vegye fel a kapcsolatot a terméktámogatási osztállyal. xiv

16 xv

17 xvi JEGYZETEK

18 1 BEVEZETÉS Gratulálunk, hogy ezt a nyomtatót vásárolta! A fejezet tartalma: Különleges szolgáltatások A nyomtató részei A vezérlőpult

19 Különleges szolgáltatások Új nyomtatója olyan speicális jellemzőkkel rendelkezik, amelyek javítják a nyomtatási minőséget, így az élvonalba kerülhet. Ezek az alábbiak: Kiváló minőségű és gyors nyomtatás Max dpi tényleges felbontással nyomtathat. Lásd: 4.22 old. A nyomtató max. 22 oldalt nyomtat percenként (Letter méret), ill. max. 20 oldalt percenként (A4 méret). Rugalmas papírkezelés 50-lapos Többfunkciós tálca támogatja a fejléces levélpapírok, borítékok, címkék, egyedi méretű anyagok, levelezőlapok és nehéz papírok használatát. Szabványos 250-lapos bemeneti tálca (1. tálca) és opcionális 250-lapos bemeneti tálca (2. tálca) támogatja az összes szabványos papírméretet. Két kimeneti tálca; válassza a felső kimeneti tálcát (nyomtatási oldallal lefelé) vagy a hátsó kimeneti tálcát (nyomtatási oldallal felfelé), ahogy a legmegfelelőbb. Egyenes papírvezetés a többfunkciós tálcától a hátsó kimeneti tálcáig. Professzionális dokumentumok készítése Dear ABC Regards WORLD BEST Testre szabhatja dokumentumait vízjelekkel, például "Bizalmas". Lásd: 4.15 old. Poszter nyomtatása. A dokumentum oldalain található szövegeket és képeket felnagyítja és kinyomtatja a kiválasztott papírra. A dokumentum nyomtatása után levágja az oldalak fehér széleit. Összeragasztja a lapokat, hogy poszter legyen belőlük. Lásd: 4.14 old. 1.2 BEVEZETÉS

20 Takarítson meg időt és pénzt A nyomtató használható festéktakarékos üzemmódban. Lásd: 4.9 old. Több oldalt nyomtathat egyetlen lapra (N lap/oldal nyomtatás). Lásd: 4.11 old. Előnyomott űrlapok és levélfejlécek nyomtathatók sima papírra. Lásd: "Sablonok használata" 4.18 old. A nyomtató automatikusan elektromos energiát takarít meg a fogyasztás csökkentésével, amikor nem nyomtat. A nyomtató megfelel az Energy Star energiatakarékossági előírásoknak. 1 Nyomtatás különböző szoftverkörnyezetben A nyomtató Windows 95/98/Me/NT 4.0/2000/XP alatt használható. A nyomtató Linux kompatibilis. A nyomtató párhuzamos és USB csatlakozóval is rendelkezik. Hálózaton keresztül is lehet vele nyomtatni. Az ML-2251N és az ML-2252W típusok beépített hálózati interfészt (10/100 Base TX) tartalmaznak. Az ML-2252W vezeték-nélküli hálózati interfésszel is rendelkezik. Az ML-2250 típushoz viszont hálózati nyomtatáshoz csatlakoztatni kell az opcionális hálózati kártyát. A nyomtató kapacitásának bővítése A nyomtató 16 MB memóriával rendelkezik, ami egészen 144 MB-ig bővíthető. Egy opcionális PostScript 3 emuláció 136 betűtípussal (PS) DIMM lehetővé teszi a PS nyomtatást. Hálózati interfész biztosítja a hálózati nyomtatást. Az ML-2250 típushoz opcionálisan rendelhető hálózati kártya. Az ML-2251N és az ML-2252W típusok beépített hálózati interfészt (10/100 Base TX) tartalmaznak. Az ML-2252W vezeték-nélküli hálózati interfésszel is rendelkezik. * PostScript 3 emuláció (c) Copyright Zoran Corporation. Minden jog fenntartva. Zoran, a Zoran logo, IPS/PS3 és OneImage a Zoran Corporation védjegyei. * 136 PS3 betűtípus Magában foglalja az Agfa Monotype Corporation UFST és MicroType betűtípusait. BEVEZETÉS 1.3

21 A nyomtató jellemzői Az alábbi táblázat a nyomtató szolgáltatásainak általános összefoglalását tartalmazza. (S: szabványos, O: opcionális) Szolgáltatások ML-2250 ML-2251N ML-2252W IEEE 1284 párhuzamos S S S USB 2.0 S S S Hálózati csatlakozás (Ethernet 10/100 Base TX) Vezeték nélküli LAN (802.11b vezeték nélküli LAN) O S S O O S PostScript emuláció O O O 1.4 BEVEZETÉS

22 A nyomtató részei Elölnézet 1 Laptartó Előlap Felső kimeneti tálca (nyomtatási oldallal lefelé) Vezérlőpult Vezérlőpult fedél Festékkazetta 1. tálca (250 lapos papíradagoló) Opcionális 2. tálca (250 lapos papíradagoló) Tápkapcsoló Többfunkciós tálca Papírszint jelző BEVEZETÉS 1.5

23 Hátulnézet Hátsó kimeneti tálca (nyomtatási oldallal felfelé) Felső kimeneti tálca (nyomtatási oldallal lefelé) Vezérlőpult fedél (Az opcionális kiegészítők telepítéséhez nyissa ki.) Hálózati csatlakozó Hálózati port (ML-2250: opció ML-2251N, ML-2252W: szabványos) USB Port Vezeték nélküli hálózati antennaport (ML-2250, ML-2251N: opció ML-2252W: szabványos) Párhuzamos port Opcionális 2. tálca kábelcsatlakozó *A fenti ábrán az ML-2252W típus látható. 1.6 BEVEZETÉS

24 A vezérlőpult 1 On Line/Error és Toner Save LED-ek LED Leírás Ha az On Line/Error zölden világít, a nyomtató nyomtatásra kész. Ha az On Line/Error pirosan világít, a nyomtató hibát észlel, például beszorult egy lap, kifogyott a papír, nyitva van a fedél, vagy nincs benne festékkazetta. Lásd: "Hibaelhárítás - hibaüzenetek" 6.20 old. Ha lenyomja a Cancel gombot, miközben a nyomtató adatokat fogad, az On Line/Error LED pirosan villogva jelzi, hogy törli a nyomtatást. Kézi adagolás üzemmódban, ha nincs papír a többfunkciós tálcában, az On Line/Error LED pirosan villog. Tegyen papírt a többfunkciós tálcába és a LED abbahagyja a villogást. Amikor a nyomtató adatokat fogad, az On Line/Error LED lassan, zölden villog. Ha a nyomtató a fogadott adatokat nyomtatja, az On Line/Error LED gyorsan, zölden villog. Ha a Cancel gombot 0,5 másodpercig lenyomva tartja készenléti üzemmódban, ez a LED világít és a festéktakarékos üzemmód engedélyezett. Ha mégegyszer lenyomja ezt a gombot, a LED kikapcsol és a festéktakarékos üzemmód nem lesz elérhető. BEVEZETÉS 1.7

25 LED Leírás Ha az On Line/Error és a Toner Save LED-ek villognak, valami gond van a rendszerrel. A probléma megoldásához lásd: a "Hibaelhárítás - hibaüzenetek" 6.20 old. A Cancel gomb Funkció Tesztoldal nyomtatása Konfigurációs lapok nyomtatása Hálózati kártya alapértelmezett beállítása (amikor van hálózati kártya a nyomtatóban) Kézi adagolás A nyomtató belsejének tisztítása Nyomtatási feladat törlése Festéktakarékos üzemmód be/ki Leírás Készenléti üzemmódban nyomja meg ezt a gombot és tartsa lenyomva kb. 2 másodpercig, amíg az összes LED lassan nem villog, majd engedje fel. Készenléti üzemmódban nyomja meg ezt a gombot és tartsa lenyomva kb. 6 másodpercig, amíg az összes LED gyorsan nem villog, majd engedje fel. Ha a nyomtatóban van hálózati kártya, a hálózati konfigurációs lap és a nyomtató beállításait tartalmazó lap is kinyomtatásra kerül. Készenléti üzemmódban nyomja meg ezt a gombot és tartsa lenyomva kb. 20 másodpercig, amíg az összes LED lassan nem villog, majd engedje fel. Ez visszaállítja a hálózati konfiguráció gyári alapértelmezett értékeit. Ez a beállítás csak a nyomtató újraindítása után lép érvénybe. Ezt a gombot mindig meg kell nyomni, amikor papírt tölt a többfunkciós tálcába, ha a szoftverben a Kézi adagolása van kiválasztva, mint Forrás. Részletes információkért lásd: "A Kézi adagolás üzemmód használata" 3.12 old. Készenléti üzemmódban nyomja meg ezt a gombot és tartsa lenyomva kb. 10 másodpercig, amíg az összes LED nem világít, majd engedje fel. A nyomtató kitisztítása után egy "tisztítási mintalap" (lásd: 5.7 old.) kerül kinyomtatásra. Nyomtatáskor ezt a gombot kell megnyomni. Az On Line/Error LED villog, miközben a nyomtatási feladat törlődik a nyomtatóról és a számítógépről egyaránt, majd a nyomtató visszatér készenléti üzemmódba. A nyomtatási feladat nagyságától függően, ez eltarthat egy ideig. Készenléti üzemmódban ezt a gombot kell megnyomni a festéktakarékos üzemmód be- vagy kikapcsolásához. Részletes információkért lásd: "A festéktakarékos üzemmód használata" 4.9 old. 1.8 BEVEZETÉS

26 2 A NYOMTATÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE Ebben a fejezetben lépésről lépésre megtudhatja, hogyan kell üzembe helyeznie nyomtatóját. A fejezet tartalma: Kicsomagolás A festékkazetta behelyezése Papír betöltése A nyomtatókábel csatlakoztatása A nyomtató bekapcsolása Tesztoldal nyomtatása A nyomtatószoftver telepítése A Felhasználói útmutató megtekintése

27 Kicsomagolás 1 Vegye ki a nyomtatót és tartozékait a csomagolásból. Bizonyosodjon meg arról, hogy a nyomtatóhoz mellékelték az alábbi tartozékokat: Festékkazetta Hálózati kábel CD-ROM Gyors telepítési útmutató MEGJEGYZÉSEK: Ha bármelyik tartozék hiányzik vagy sérült, azonnal értesítse a márkakereskedőt. A csomagolás tartalma országonként eltérő lehet. A CD-ROM tartalmazza a nyomtató illesztőprogramot, a Felhasználói kézikönyvet, és az Adobe Acrobat Reader programot. 2 Óvatosan távolítsa el a rögzítőszalagot a nyomtatóról. 2.2 A NYOMTATÓ ÜZEMBE HELYEZÉSE

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a

A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a A készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében kérjük, olvassa el az útmutató Biztonsági információk fejezetét, mielőtt használatba venné a készüléket. Használati útmutató A készülékhez az alábbi

Részletesebben

Felhasználói útmutató. HP Officejet 100

Felhasználói útmutató. HP Officejet 100 Felhasználói útmutató HP Officejet 100 HP Officejet 100 (L411) mobil nyomtató Felhasználói útmutató Szerzői jogok 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2. kiadás, 2014/1 Hewlett-Packard

Részletesebben

Mielőtt használatba veszi a nyomtatót, olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót a helyes telepítés és üzembe helyezés érdekében.

Mielőtt használatba veszi a nyomtatót, olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót a helyes telepítés és üzembe helyezés érdekében. Gyors telepítési útmutató Kezdje itt (Csak EU) HL-5340D/HL-5350DN Mielőtt használatba veszi a nyomtatót, olvassa el ezt a Gyors telepítési útmutatót a helyes telepítés és üzembe helyezés érdekében. FONTOS

Részletesebben

GYORS ÁTTEKINTÉS DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-4112N / MX-5112N

GYORS ÁTTEKINTÉS DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-4112N / MX-5112N DIGITÁLIS SZÍNES TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER MX-4112N / MX-5112N GYORS ÁTTEKINTÉS Tartsa könnyen elérhető helyen ezt a használati utasítást a későbbi tájékozódás érdekében. 2 Vigyázat! A teljes áramtalanításhoz

Részletesebben

Gyors telepítési útmutató

Gyors telepítési útmutató Lézernyomtató HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Gyors telepítési útmutató A nyomtató használata előtt be kell állítania a hardvert és telepíteni kell a nyomtatóillesztő programot. Kérjük, olvassa el ezt a Gyors

Részletesebben

Használati útmutató NPD5193-00 HU

Használati útmutató NPD5193-00 HU NPD5193-00 HU Copyright Copyright A jelen kiadvány semmiféle része sem reprodukálható, tárolható visszakereső-rendszerben vagy vihető át bármiféle eszközzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolással,

Részletesebben

Üzembe helyezési útmutató. Használati útmutató (ez az útmutató)

Üzembe helyezési útmutató. Használati útmutató (ez az útmutató) Üzembe helyezési útmutató Tudnivalókat tartalmaz a nyomtató összeszerelésével és a nyomtatószoftver telepítésével kapcsolatban. Használati útmutató (ez az útmutató) Részletesen ismerteti a nyomtató funkcióit,

Részletesebben

AL-2021 AL-2041 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÍPUS AL-2021 AL-2041

AL-2021 AL-2041 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS TÍPUS AL-2021 AL-2041 TÍPUS AL-0 AL-0 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS AL-0 Oldal TARTALOM... BEVEZETŐ... PAPÍR BEHELYEZÉSE...9 SZOFTVER TELEPÍTÉSE.. FÉNYMÁSOLÓ FUNKCIÓK 5 NYOMTATÓ FUNKCIÓK...7 LAPOLVASÓ

Részletesebben

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Felhasználói kézikönyv

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Felhasználói kézikönyv LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Felhasználói kézikönyv LaserJet Pro 100 color MFP M175 Felhasználói kézikönyv Copyright és licenc 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Előzetes írásbeli

Részletesebben

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR Felhasználói kézikönyv M551n M551dn M551xh HP LaserJet Enterprise 500 color M551 Felhasználói kézikönyv Szerzői jog és licenc 2011 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Részletesebben

AR-M165 AR-M207 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT 12 HIBAKERESÉS ÉS

AR-M165 AR-M207 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER. HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT 12 HIBAKERESÉS ÉS TÍPUS AR-M65 AR-M07 DIGITÁLIS TÖBBFUNKCIÓS RENDSZER HASZNÁLATI UTASÍTÁS (általános információ és másológép) AR-M65 Oldal. RÉSZ: ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ... A TERMÉK HASZNÁLATA ELŐTT HIBAKERESÉS ÉS... KARBANTARTÁS

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW. Verzió A HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW. Verzió A HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-790CW MFC-990CW Verzió A HUN Ha fel szeretné hívni a vevőszolgálatot Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: MFC-790CW és MFC-990CW (karikázza

Részletesebben

HP Officejet J5700. Felhasználói kézikönyv. User Gui

HP Officejet J5700. Felhasználói kézikönyv. User Gui HP Officejet J5700 Felhasználói kézikönyv User Gui Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt található információk előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak. Bárminemű sokszorosítás,

Részletesebben

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv

FAX-L280/L200. Kezelési kézikönyv FAX-L280/L200 Kezelési kézikönyv FONTOS! Ha FAX-L280-as készüléket vásárolt, először a "C" mellékletet olvassa el, majd azt követően folytassa a kézikönyv tanulmányozását. Ez a berendezés megfelel az EC

Részletesebben

SyncMaster 913BM Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés

SyncMaster 913BM Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés SyncMaster 913BM Monitorvezérlő telepítése Programtelepítés Jelölések Ha elmulasztja az ezzel a szimbólummal jelölt utasítások betartását, akkor az testi sérülést vagy a készülék károsodását eredményezheti.

Részletesebben

ICONIA W510 / W511 Felhasználói kézikönyve

ICONIA W510 / W511 Felhasználói kézikönyve ICONIA W510 / W511 Felhasználói kézikönyve - 1 2012. Minden jog fenntartva. ICONIA W510 / W511 Felhasználói kézikönyv Modell: W510 Első kiadás: 11/2012 2 - Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 3 Biztonság és

Részletesebben

Használati útmutató NPD4756-00 HU

Használati útmutató NPD4756-00 HU NPD4756-00 HU Tartalomjegyzék Bevezetés Szerzői jogok és védjegyek... 11 Az útmutató használata... 12 Egyezmény... 12 Illegális másolatok és nyomtatványok... 13 Termékjellemzők... 13 Jellemzők... 13 Fejezet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW. Verzió 0 HUN

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW. Verzió 0 HUN HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MFC-5890CN MFC-6490CW Verzió 0 HUN Ha fel szeretné hívni a vevőszolgálatot Kérjük, adja meg az alábbi információkat a későbbi beazonosításhoz: Típusszám: MFC-5890CN és MFC-6490CW (karikázza

Részletesebben

Divar MR digitális képrögzítő berendezés (DVR)

Divar MR digitális képrögzítő berendezés (DVR) Divar MR digitális képrögzítő berendezés (DVR) Típusszámok: DVR-8K, DVR-16K, DVR-8L, DVR-16L hu Kezelési utasítás_hu Digitális képrögzítő berendezés Tartalom hu 1 Tartalom 1 Biztonság 3 1.1 Fontos biztonsági

Részletesebben

HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió. Nyomtató gyors bevezetés

HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió. Nyomtató gyors bevezetés HP Photosmart 420 series Hordozható fotóstúdió Nyomtató gyors bevezetés Szerzői jogok és védjegyek Copyright 2005. Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az itt közölt információk előzetes értesítés

Részletesebben

TravelMate 2300/4000/4500 Sorozat. Felhasználói Útmutató

TravelMate 2300/4000/4500 Sorozat. Felhasználói Útmutató TravelMate 2300/4000/4500 Sorozat Felhasználói Útmutató Copyright 2004. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. TravelMate 2300/4000/4500 Sorozat Felhasználói útmutató Eredeti kiadás: Július 2004. Az

Részletesebben

Aspire 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690 sorozat. Felhasználói útmutató

Aspire 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690 sorozat. Felhasználói útmutató Aspire 5680/5650/5630/ 5610/5610Z/3690 sorozat Felhasználói útmutató Copyright 2007. Acer Incorporated. Minden jog fenntartva. Aspire 5680/5650/5630/5610/5610Z/3690 sorozat Felhasználói útmutató Eredeti

Részletesebben

HP Photosmart 8400 series felhasználói útmutató. Magyar

HP Photosmart 8400 series felhasználói útmutató. Magyar HP Photosmart 8400 series felhasználói útmutató Magyar Szerzői jogok és védjegyek Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A jelen dokumentumban foglalt információk előzetes értesítés nélkül

Részletesebben

Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató

Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató Cisco DPC3925 és EPC3925 8x4 DOCSIS 3.0 vezeték nélküli helyi átjáró beágyazott digitális hangcsatolóval Felhasználói útmutató Tartalomjegyzék FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 2 Bevezetés... 13 A doboz tartalma...

Részletesebben

hp officejet 5500 series all-in-one

hp officejet 5500 series all-in-one hp officejet 5500 series all-in-one kezelési útmutató hp officejet 5500 series all-in-one Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Minden jog fenntartva. A dokumentum bármely részének fénymásolása, újbóli

Részletesebben

(HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW)

(HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW) Termékbiztonsági útmutató 1 (HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW) Brother Industries, Ltd. 15-1,

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SHARP MX-4112N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944138

Az Ön kézikönyve SHARP MX-4112N http://hu.yourpdfguides.com/dref/3944138 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Packard Bell EasyNote TE - 1 TARTALOMJEGYZÉK Számítógépének elindítása 4 Vezeték nélküli kapcsolat... 4 Regisztrálás... 5 Szoftvertelepítés... 6 Recovery... 6 Problémát észlel?...

Részletesebben

A B osztályba sorolható rádiófrekvenciás interferenciára vonatkozó FCC nyilatkozat.

A B osztályba sorolható rádiófrekvenciás interferenciára vonatkozó FCC nyilatkozat. HK241 HSG 1221 OSD[V5.4] A monitor üzemeltetése előtt kérjük, alaposan olvassa el a használati utasítást. Mint referenciaanyagot, a kézikönyvet gondosan őrizze meg. A B osztályba sorolható rádiófrekvenciás

Részletesebben

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP. Használati útmutató

DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP. Használati útmutató DIGITÁLIS FÉNYKÉPEZŐGÉP Használati útmutató Védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések A Microsoft, a Windows és a Windows Vista a Microsoft Corporation bejegyzett védjegyei vagy védjegyei az Amerikai Egyesült

Részletesebben