Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: Fax.:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalomjegyzék. KERN COMMUNICATIONS SYSTEMS KFT H -186 Budapest Gilice tér 47/a Tel.: +36 1 297-1470 Fax.: +36 1 297-1471 WWW.KERN."

Átírás

1

2 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 2 2. Termékleírás 2 3. Elsı üzembe helyezés 4 4. Kimenetek kezelése Kimenetek kezelése SMS-ben Készülék kezelése hívással A kimeneti tápcsatlakozó manuális vezérlése 6 5. Biztonsági funkciók Alap biztonsági beállítások Biztonsági lista 7 6. Parancs-visszaigazoló beállítások Visszaigazolás beállításai SMS parancsokhoz Visszaigazolás beállításai telefonhívásokhoz 8 7. Hımérséklet mérése Hıszabályzó 8 8. Egyéb parancsok 9 9. Riasztók és mikrorelé Külsı érzékelı riasztásai Hımérsékleti riasztások Generált riasztások Riasztási napló Külsı érzékelık séma Mikrorelé séma Dátum és idı Ütemezı Eredeti beállítások Gyári beállításokra való visszaállítás Firmware-frissítés LED indikátorok Technikai Specifikáció Importır adatai Karbantartási és biztonsági javaslatok Felelısség vállalás Egyszerő felhasználási példák Az általános használatról Termosztát funkció használata 18

3 1. Bevezetés Senki sem kérdıjelezi meg a jelenlegi IT világban azt a tényt, hogy a kommunikációs technológia megkönnyíti az életünket. Az Internet korában a cégek, de még az otthonok esetében is jól látható az adatkommunikációra való igény. A mobil távkapcsoló az Mobil Távkapcsoló KMT-GSM tagja a széles mobil távkapcsoló termék családjának, melyek segítenek az embereknek néhány feladat távolról történı végrehajtásában. Ezek az Mobil Távkapcsoló termékek az alábbi fı funkciókkal rendelkeznek: Különféle kommunikációs adat interfészek Különbözı számú tápcsatlakozó kimenetek Különféle tápcsatlakozó típusok a különbözı országokhoz Különféle bemenetek/kimenetek A termék kialakítása lakossági használatra lett kifejlesztve, tehát ipari alkalmazásokra nem ajánljuk! 2. Termékleírás Szabványos dugaszoló aljzatba csatlakozó készülék vezérlését végezhetjük távolról mobil vagy akár vezetékes telefon használatával, GSM hálózaton keresztül,. A mobil Távkapcsoló SMS üzenettel és/vagy telefonhívással kezelhetı. Mőködhet független hıszabályozóként is a beépített hıérzékelınek köszönhetıen, amely az elıre beállított hımérsékleti szabályoknak megfelelıen vezérli a készüléket annak be/ki kapcsolásával. A Mobil Távkapcsoló az alábbi funkciókat nyújtja a felhasználók számára: Készülék mőködésének 230 V-os készülék távoli tápfeszültség bekapcsolása/kikapcsolása Másodlagos kimeneti áramkör távoli tápfeszültség bekapcsolása/kikapcsolása 48 V-ig Távoli tápfeszültség kikapcsolása az elıre programozott idıben Távoli készülék újraindítása Távoli készülék állapot át-kapcsolása Hımérséklet mérése Hıszabályozó funkció Riasztás érzékelése Külsı érzékelı(k) kezelésére: mozgás, gáz, tőz, víz, ajtó- és ablaknyitás, rázkódás érzékelı (nem tartozékai a terméknek) Egyéb külsı érzékelı

4 Kimeneti tápcsatlakozó: a csatlakoztatni kívánt eszköz számára Bemeneti tápcsatlakozó: 230 V-os bemenet a termék és a csatlakoztatott készülék ellátásának számára. A kimeneti tápcsatlakozó max. 16 A-ig terhelhetı! Bemenet a külsı érzékelı(k) számára Mikrorelé: Mikrorelé által kapcsolt csatlakozás. SIM foglalat: Foglalat SIM kártyának. (Push-push típus) Manuális gomb: A tápcsatlakozó kimenet manuális be/ki kapcsolására, illetve a termék az eredeti gyári értékekre való visszaállítására használható. Hımérséklet érzékelı Hıérzékelı mőködése: A hıérzékelı méri a környezeti hımérsékletet és igény esetén SMSben elküldi a mért értéket. A távkapcsoló kimenete szintén vezérelhetı ezen érzékelı által hıszabályozó üzemmódban.

5 3. Elsı üzembe helyezés 1. Lépés: A Mobil Kapcsolóba helyezendı SIM kártya, PIN kód kérését kapcsolja ki! Ez fontos mővelet, mert a készülék másképp nem tud csatlakozni a GSM hálózatra! A hitelesítés (PIN kérés) kikapcsolható az Ön kézi mobil telefonja segítségével, megszokott módon: 2. A SIM kártya bármilyen mobil telefonba való helyezésével és a telefon szoftvere által a PIN használat kikapcsolásával. E lépést követıen kiveheti a SIM kártyát a telefonkészülékbıl. 3. Lépés: SIM kártya Mobil Távkapcsoló készülékbe helyezése Számos csatlakozó van a készülék alján, a legfontosabb a SIM foglalat Helyezze be a SIM kártyát a SIM foglalatba és nyomja ütközésig. 4. Lépés: Csatlakoztassa a készüléket a dugaszoló aljzatba, ekkor minden LED villogni fog 10 másodpercig, ezután csak a POWER LED (piros) fog világítani folyamatosan, majd a GSM LED (zöld) fog villogni, ha regisztrált a GSM hálózaton. Bıvebb információ a 14. fejezetben. 5. Lépés: A készülék két típusú biztonsági védelemmel rendelkezik- ez azért szükséges, hogy csak azok a személyek irányíthassák a távkapcsolót, akik arra jogosultak. Elsı az un. KOD funkció, ebben az esetben minden SMS-ben kiadott parancs elé egy négyjegyő számot kell beírni Ez a Mobil Távkapcsoló PIN kódja! A parancsok csak ennek beadásával mőködtethetık. Errıl bıvebb leírást az 5.1-es fejezetben talál. A második módszer az úgynevezett Biztonsági Lista. Ebben az esetben a készülék csak az elmentett telefonszámokról érkezı parancsokat fogja végrehajtani. Errıl bıvebb leírást az 5.2-es fejezetben talál. FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK PIN KÓD NEM AZONOS A SIM KÁRTYA PIN KÓD- JÁVAL! MEGJEGYZÉS: A két biztonsági funkció közül ajánlott csak az egyiket használni! Magasabb biztonság elérése érdekében a két funkció együttesen is használható! 6. Lépés: A készülék üzembe helyezése után tesztelje le a mőködést BE/KI kapcsolással a BEKAPCSOLAS és a KIKAPCSOLAS parancsok segítségével.

6 4. Készülék kezelése alapok 4.1 Készülék kezelése SMS-ben A készüléknek minden SMS parancsot folyamatosan tehát kihagyás nélkül- kell megadni, másképpen a parancsot nem tudja értelmezni. A parancsokat SMS üzenet formályában kell elküldeni a Mobil Távkapcsolóba helyezett SIM hívószámára. Az üzenetek az alábbi szintaktika szerint épülnek fel: KIKAPCSOLAS Kimeneti tápcsatlakozó és mikrorelé KIKAPCSOLT kikapcsolva BEKAPCSOLAS Kimeneti tápcsatlakozó és mikrorelé BEKAPCSOLT bekapcsolva KIKAPCSOLAS1 Kimeneti tápcsatlakozó kikapcsolva KIKAPCSOLT1 BEKAPCSOLAS1 Kimeneti tápcsatlakozó bekapcsolva BEKAPCSOLT1 KIKAPCSOLAS2 Mikrorelé kikapcsolva KIKAPCSOLT2 BEKAPCSOLAS2 Mikrorelé bekapcsolva BEKAPCSOLT2 KIKAPCSOLAS=123 Kimeneti tápcsatlakozó kikapcsolva 123 KIKAPCSOLT percre. A maximum érték perc BEKAPCSOLAS=123 Kimeneti tápcsatlakozó bekapcsolva 123 BEKAPCSOLT percre. A maximum érték perc RESET A kimeneti tápcsatlakozó és mikrorelé UJRAINDULT státuszának módosítása. A RESETTIME paranccsal elıre konfigurált idı után indul újra. STATUSZ Információs üzenet: Tápcsatlakozó státusz lekérdezése: kimeneti tápcsatlakozó státusz, hımérséklet, GSM jelerısség KIKAPCSOLT,TEMP: 24C, Jelerosseg: 70%, bemenet= NINCS CSATLAKOZTATVA,Ido 03/01/02,15:21

7 4.2 Készülék kezelése hívással A kimeneti tápcsatlakozó hanghíváson keresztül is kezelhetı, mobil vagy vezetékes telefon használatával. Ebben az esetben a Mobil Távkapcsoló azonnal megkezdi a az elıre meghatározott mővelet végrehajtását. Ez a mővelet lehet a kimeneti tápfeszültség megszakítása (készülék újraindítás), a kimeneti tápcsatlakozó állapotának átkapcsolása, vagy egyéb mővelet. A végrehajtandó mőveletet elıre konfigurálni kell SMS-ben. MEGJEGYZÉS: A konfigurációs parancsok a Mobil Távkapcsoló bekapcsolását követı elsı 10 percben kerülnek elfogadásra, mindez biztonsági okokból történik. A konfigurációs SMS üzenetekre megerısítı üzenet érkezik. CSENGETES= ATKAPCSOLAS Amennyiben ez a paraméter konfigurálva CSENGETES= van, úgy a kimeneti tápcsatlakozó állapota ATKAPCSOLAS CSENGETES= UJRAINDIT CSENGETES= NINCSKAPCSOL AS CSENGETES? UJRAINDITASIID O=XX UJRAINDITASIID O? módosítható (negálható) hanghívással. Amennyiben ez a paraméter konfigurálva van, úgy a kimeneti tápcsatlakozó bekapcsolásra kerül a RESETTIME paraméterben megadott idıre. Nem történik mővelet semmilyen telefonhívásra. Információs üzenet: az aktuális mővelet csengetésre SMS-ben elküldi a konfigurációt a hívónak. Másodpercben adja meg a RESET mővelet idejét. A maximális érték 180. Információs üzenet: RESETTIME paraméter konfigurációjának lekérdezése. OK CSENGETES= UJRAINDIT OK CSENGETES= NINCSKAPCSOLAS OK CSENGETES= (NINCSKAPCSOLA S) UJRAINDIT,ATKAP CSOLAS UJRAINDITASIIDO= XX OK UJRAINDITASIIDO= 30 masodperc Példa: 1. Kiadjuk a CSENGETES=ATKAPCSOLAS parancsot 2. A készülék a továbbiakban, ha a SIM hívószámára ráhív, akkor mindig át fog kapcsolni! 4.3 A kimeneti tápcsatlakozó manuális vezérlése A kimeneti tápcsatlakozó manuálisan is kezelhetı a SIM foglalat mellett található süllyesztett nyomógombbal. Ennek a gombnak a megnyomása, a tápcsatlakozó kimenetét negálja.

8 5. Biztonsági funkciók A kiemelt biztonság érdekében a termék úgy konfigurálható, hogy meggátolja a tápcsatlakozó vezérlését az arra jogosulatlan személyek számára. 5.1 Biztonsági telefonlista :kizárólag ellenırzött telefonszámok engedélyezése 5.2 Autentikáció (jogosultság ellenırzés) KOD által Az 5.1 esetben az eszköz figyelmen kívül hagy minden, Biztonsági listán kívüli telefonszámról érkezı SMS-t és/vagy bejövı hívást. Amennyiben valamelyik biztonsági funkció nem konfigurált, bárki, aki tudja a SIM kártya hívószámát, irányíthatja így megzavarhatja a Mobil Távkapcsolót távolról. A távkapcsoló ennek kiküszöbölésére egy Biztonsági listát használ. Ez a lista maximum 7 telefon szám tárolását teszi lehetıvé. KOD használata esetén - külön, vagy a biztonsági listákkal együtt, fontos, hogy az PIN-t írja be az SMS parancs elé szóköz vagy speciális karakterek nélkül az alábbiak szerint: KODParancs (pl. 3366STATUS) elızetesen konfigurált jelszóval/kod=3366 MEGJEGYZÉS: A használatban lévı jelszó (KOD), különbözik a hagyományos PIN kódtól, melyet rendszerint a GSM szolgáltató vagy a felhasználó rendel hozzá a SIM kártyához. Ez egyfajta jelszó, amelyet KOD-nek hívnak. Az KOD SMS üzenet alapú autentikációra szolgál, felépítésében pedig megegyezik a hagyományos PIN kóddal = 4 számjegy. 5.1 Alapvetı biztonsági beállítások A készülékhez való hozzáférési biztonság egyszerően konfigurálható és visszaolvasható az alábbi parancsokkal. ENGEDELYSZAM=NEM Biztonsági telefon listák ENGEDELYSZAM=NEM OK kikapcsolva / inaktív. ENGEDELYSZAM=IGEN Biztonsági telefon listák ENGEDELYSZAM=IGEN OK bekapcsolva / aktív a megadott számokra. ENGEDELYSZAM=LISTA Információs üzenet: LISTA , biztonsági számok , teljes listájának LISTA NINCS lekérdezése. SZAM! KOD=1234 SMS jelszó/kod KOD=1234 OK konfigurációja. Az KOD funkció nem kikapcsolható, csak a készülék gyári beállításokra való visszaállításával (12. oldal) lehet kikapcsolni!

9 5.2 Biztonsági lista A biztonsági lista lehetıvé teszi, hogy beállítson maximum 7 telefonszámot, amelyek 15 számjegy hosszúak lehetnek. ENGEDELYSZAM+ Új szám hozzáadása a biztonsági ENGEDELYSZAM listához OK ENGEDELYSZAM- A megadott szám törlése a ENGEDELYSZAM biztonsági listából OK ENGEDELYSZAM Minden szám törlése a biztonsági ENGEDELYSZAM- OSSZES listából. OSSZES OK ENGEDELYSZAM? Információs üzenet: biztonsági lista ENGEDELYSZAM= konfiguráció lekérdezése. (NEM),IGEN,LISTA A biztonsági lista csak számokat fogad el a nemzetközi szintaktikának megfelelıen: Példa: ENGEDELYSZAM jelentése: szám hozzáadása Példa: ENGEDELYSZAM jelentése: szám törlése Jelen példában a 421 az ország kódot, a 2 a város hívószámát jelöli. 6. Parancsok és visszaigazolási beállítások Fontos, hogy amikor kommunikál a készülékkel, Ön biztos lehessen benne, hogy egy parancs sikeresen végrehajtódott. Éppen ezért értesítéseket rendeltünk minden végrehajtott parancshoz. Amennyiben Ön aktiválja ezt az értesítést, minden parancs végrehajtásról értesülni fog. - SMS parancsok esetén válasz SMS-bıl értesül - Telefonhívással történı kezelés esetén, a parancs végrehajtását egy, a mobiltelefonjára történı visszahívás jelzi. 6.1 Visszaigazolási beállítások SMS parancsokhoz Parancs SMS Leírás SMS Válasz SMS SMSVISSZAJELZES=IGEN SMS megerısítés bekapcsolva SMSVISSZAJELZES= minden SMS parancsra IGEN OK SMSVISSZAJELZES=NEM SMS megerısítés kikapcsolva SMSVISSZAJELZES= minden SMS parancsra NEM OK SMSVISSZAJELZES? Információs üzenet: SMS konfigurációs beállítások lekérdezése. SMSVISSZAJELZES= NEM,(IGEN) 6.2 Visszaigazolási beállítások telefonhívásokhoz CSENGETESVISSZA JELZES=IGEN CSENGETESVISSZA JELZES= NEM CSENGETESVISSZA JELZES? Hívás visszaigazolás bekapcsolva minden parancsra. Megszakítás 10 másodperc elteltével. Hívás visszaigazolás kikapcsolva minden parancsra. Információs üzenet: hívás visszaigazolás beállítások lekérdezése. CSENGETESVISSZA JELZES=IGEN OK CSENGETESVISSZA JELZES=NEM OK CSENGETESVISSZA JELZES=NEM,(IGEN)

10 7. Hımérséklet mérése A Mobil Távkapcsoló beépített hıérzékelıvel rendelkezik. Ez a hıérzékelı lehetıvé teszi a környezeti hımérséklet mérését, melyet szükség esetén SMS-ben elküld. Szintén lehetıvé teszi, hogy hıszabályozóként mőködjön és a kimeneti tápcsatlakozást vagy a kimeneti mikrorelé áramkört vezérelje. Ez azonban csak egy másodlagos funkciója a tápcsatlakozónak,(±2 C-os pontosságot biztosít a beépített hıérzékelı!) Ez a funkció nem helyettesíti a professzionális és precízebb külsı hıszabályozókat! TERMOSZTAT=IGEN Aktiválja a hımérséklet figyelést TERMOSZTAT=IGEN OK TERMOSZTAT=NEM Deaktiválja a hımérséklet figyelést TERMOSZTAT=NEM OK BEFOK=XX Hımérsékleti korlát a kimeneti BEFOK=XX OK tápcsatlakozó bekapcsolására - ha a hımérsékleti pontot eléri, vagy átlépi KIFOK=XX Hımérsékleti korlát a kimeneti tápcsatlakozó KIFOK=XX OK kikapcsolására - ha a hı- mérsékleti pontot eléri, vagy átlépi TERMOSZTAT? Információs üzenet: hımérsékleti TERMOSZTAT=IGEN beállítások lekérdezése,(nem) BE=25 KI= Hıszabályozó Ezt a funkciót akkor használjuk, ha a rákapcsolt berendezés mőködtetése, azaz ki és bekapcsolása bizonyos hımérséklet tartományban történjen. Tipikus példa a főtés bekapcsolása, ha a hımérséklet 20 Celsius fok alá esik és kikapcsolása, ha a hımérséklet 25 Celsius fok fölé emelkedik. (TERMOSZTAT=BE, BEFOK=20, KIFOK=25) A másik példa a légkondicionáló bekapcsolása lehet 28 Celsius fok felett, és kikapcsolása 24 Celsius fok alatt. (TERMOSZTAT=BE, BEFOK=28, KIFOK=24)

11 8. Egyéb parancsok ROSSZVISSZAJELZ Információs üzenet: hiba visszajelzés ROSSZVISSZA ES= IGEN beállításainak lekérdezése. JELZES=IGEN OK ROSSZVISSZAJELZ ES= NEM A kimeneti tápcsatlakozó megırzi ROSSZVISSZA állapotát a kihúzást vagy a központi JELZES=NEM OK ROSSZVISSZAJELZ ES? KIMENET= MEGJEGYZES tápfeszültség megszakadása után is. A kimeneti tápcsatlakozó és a mikrorelé bekapcsolásra kerül a kihúzást vagy a központi tápfeszültség megszakadása után is. A kimeneti tápcsatlakozó és a mikrorelé a legutolsó kapcsolási módba kerül a kihúzást vagy a központi tápfeszültség megszakadása után is. KIMENET=BE A kimeneti tápcsatlakozó és a mikrorelé bekapcsolásra kerül a kihúzást vagy a központi tápfeszültség megszakadása után is. KIMENET=KI KIMENET? A kimeneti tápcsatlakozó és a mikrorelé kikapcsolásra kerül a kihúzást vagy a központi tápfeszültség megszakadása után is. Információs üzenet: lekérdezi a kimenetek beállításait ROSSZVISSZA JELZES=(NEM), IGEN KIMENET= MEGJEGYZES OK KIMENET=BE OK KIMENET=KI OK KIMENET=(MEGJEG YZES), BE, KI BEMENET= Riasztási bemenet mód. Normál zárt BEMENET= LEKAPCSOLODVA módban logikai 1 van a csatlakozón. LEKAPCSOLODVA BEMENET= Riasztási bemenet mód. Normál zárt BEMENET= KAPCSOLODVA módban logikai 0 van a csatlakozón. KAPCSOLODVA OK BEMENET? Információs üzenet: lekérdezi a BEMENET= bemenet beállításait. KAPCSOLODVA VERZIO Firmware verzió lekérdezése Ver (c) 2008 CSENGETESBE Hasznos funkció ha feltöltıkártyát nincs visszajelzés használ, hogy a kártyát aktív állapotban tartsa Hibás parancs fogadásakor a tápcsatlakozó üzenet-hiba üzenettel válaszol. A nagy és kis betők nem kerülnek megkülönböztetésre a parancs értelmezése során. 20 karakternél hosszabb SMS üzeneteket automatikusan figyelmen kívül hagyja.

12 9. Külsı érzékelık és külsı alacsony feszültségő áramkör kapcsolás 9.1 Riasztás érzékelés külsı érzékelık használatával A külsı érzékelık különféle riasztások érzékelésére használhatók, például mozgás,tőz, gáz, víz, nyitott ajtó/ablak stb. érzékelésére. Az érzékelık 3.5 mm-es (un. Jack) dugasszal csatlakoztathatóak. Több különféle érzékelı csatlakoztatható elosztó segítségével, a teljes áramerısség nem lehet több mint 50 ma! RIASZTASBE Riasztási érzékelés aktiválva külsı RIASZTASBE=OK érzékelık által. Riasztas nincs szenzor RIASZTASKI Riasztási érzékelés deaktiválva külsı RIASZTASKI=OK érzékelık által. RIASZTAS Amikor a riasztás aktiválásra kerül, a RIASZTAS tápcsatlakozó hívást kezdeményez az 254 OK elıre megadott számra. A külsı Riasztas nincs szenzor érzékelı eltávolításakor szintén riasztás Riasztas nincs szám! indul, és minden 60 másod- percben ismétlıdik, amíg a kapcsolat helyre nem áll! ALARMKIMENET =10 ALARMKIMENET? 9.2 Hımérsékleti riasztások Kapcsolt csatlakozás / mikrorelé aktiválása riasztáskor. Használható szirénához, vagy bármi máshoz. ALARMKIMENET(RIASZTÁSIKIMENE T) beállítások lekérdezése ALARMKIMENET=10 OK ALARMKIMENET= 15 masodperc A beépített hıérzékelı alkalmazható hımérsékleti riasztásra, amennyiben a hımérséklet a kritikus értéket eléri. A Mobil Távkapcsoló alacsony, és magas hımérsékleti határokat is használhat, melyek a BEFOK=MAX és KIFOK=MIN parancsokkal konfigurálhatók. Hımérsékleti riasztás figyelés 10 perccel a mobil távkapcsoló bekapcsolása után indul. HOMERSEKLETRIASZTAS= Hımérsékleti riasztások HOMERSEKLET NEM kikapcsolva. RIASZTAS=NEM OK HOMERSEKLETRIASZTAS= Maximális hımérsékleti HOMERSEKLET MAX érték elérése esetén SMS RIASZTAS=MAX - OK küldése. HOMERSEKLETRIASZTAS= Minimális hımérsékleti érték HOMERSEKLET MIN elérése esetén SMS RIASZTAS=MIN OK HOMERSEKLETRIASZTAS= MIX HOMERSEKLETRIASZTAS? Hımérsékleti lekérdezése. küldése. Minimális és Maximális hımér-sékleti érték el-érése esetén SMS küldése. konfigu-ráció HOMERSEKLET RIASZTAS=MIX OK HOMERSEKLETRIASZ TAS= (NEM),MAX,MIN,MIX

13 9.3 Generált riasztások Több módja van annak, hogy értesítést kapjon az észlelt riasztásokról. Információt kaphat SMS-ben vagy telefonhíváson keresztül aktív riasztás esetén. Emellett értesítést kaphat SMS-ben a logikai bemenet minden változásakor. RIASZTAS= Telefonhívás indítása az RIASZTAS=CSENGETESBE CSENGETESBE elıre definiált számra új riasztás OK esetén. RIASZTAS=SMS SMS küldése az elıre definiált számra új riasztás esetén. RIASZTAS= SMS OK RIASZTAS= SMS küldése minden logikai SMSVALTOZTATAS érték változás esetén az elıre definiált számra új riasztás esetén. RIASZTAS? Riasztási konfiguráció lekérdezése. RIASZTAS= SMSVALTOZTATAS - OK RIASZTAS=(CSENGETESBE), SMS, SMSVALTOZTATAS Amikor a CSENGETESBE az elıre beállított számot használja (a RIASZTAS parancs által) az 30 másodpercen belül megtörténik. Újabb riasztás nem jön létre 60 másodpercen belül a korábbi riasztást követıen. Ez a beállítás ideális PIR érzékelık számára, amely logikai változást idéz elı logikai 0-ról logikai 1 értékre. Ez esetben a riasztási esemény ismétlıdik, amíg a RIASZTASKI parancs elküldésre nem kerül.telefonhíváson keresztüli beérkezı értesítés esetén, megvan a lehetısége, hogy felvegye a telefont, és figyelemmel kísérje (belehallgasson) a távoli történésekbe a beépített mikrofon segítségével. 9.4 Riasztási bejegyzés Ez a parancs segít abban, hogy figyelemmel kísérjük a riasztási elızményeket. Az eszköz megtartja az 5 utolsó eseményt a belsı memóriában idırendben tárolva (azaz loggolja). RIASZTASOK=XX Minden naplózott riasztás listázására éé/hh/nn:óó:pp használható. Ez a lehetıség használható például arra, hogy ellenırizzük az emberek tevékenységét a szobában. Ha az RIASZTASBE aktív manuálisan is ki lehet kapcsolni RIASZTASKI a készüléken lévı gombbal. Több érzékelı használható párhuzamosan Jack elosz-tóval. Az érzékelık nem egyesével kerülnek kezelésre, az érzékelık által generált max. áram felvétel 50 ma lehet. 9.5 Külsı érzékelık séma

14 A csatlakozók nem tartozékai a terméknek. 9.6 Mikrorelé séma 10. Dátum és idı A Dátum és az Idı a riasztási naplóban és az idızítéskor használatosak. Konfigurálható manuálisan vagy automatikusan mindegyik beérkezı SMS által. DATUM Automatikus dátum/idı konfigurálás DATUM éé/hh/nn SMS-ben aktiválva. óó:pp:ss OK DATUM=ÉÉ/HH/NN, ÓÓ:PP:SS+zz Dátum/idı manuális megadására használható. DATUM=éé/hh/nn, óó:pp:ss OK DATUM? Aktuális dátum/idı lekérdezése. DATUMéé/hh/nn, óó:pp:ss 11. Ütemezı Az idızítı lehetıvé teszi a kimeneti táp csatlakozó automatikus vezérlését elıre megadott idızítés dátum/idı szabályok alapján. Az idızítı maximum 8 szabályt képes kezelni. UTEMEZO+óó:pp, nap,akció Új szabály hozzáadása, mely a megadott idıben a hét minden napjára érvényes. UTEMEZO+ óó:pp,*,be OK UTEMEZO-óó:pp Beállított idı rekord törlése. UTEMEZO-óó:pp-OK UTEMEZO? Idızítésikonfiguráció lekérdezése. hh:mm,*,akcio * = minden nap, 1=Hétfı, 2=Kedd, 3=Szerda, 4=Csütörtök, 5=Péntek, 6=Szombat, 7=Vasárnap Mőveletek: BE=Bekapcsolás, KI=Kikapcsolás, INF=távkapcsoló státusz elküldése (A STATUSZ parancsnak megfelelıen), AON=Riasztás be, AOF=Riasztás ki Példák: UTEMEZO+10:00,*,BE Minden nap kor kimeneti tápcsatlakozó bekapcsolva UTEMEZO+14:30,*,KI Minden nap kor kimeneti tápcsatlakozó kikapcsolva UTEMEZO+01:00,1,AON Minden hétfın kor riasztás bekapcsolva UTEMEZO+02:00,2,AOF Minden kedden kor riasztás kikapcsolva UTEMEZO+18:00,5,INF Minden pénteken kor státusinformáció küldése

15 12. Eredeti beállítások Minden új eszköz elıre konfigurált alapértelmezett gyári értékekkel kerül értékesítésre. Az eszköz bármikor visszaállítható ezekre az alapértelmezett értékekre. Ezt a Visszaállítás alapértelmezett beállításokra folyamattal érheti el Gyári beállításokra való visszaállítás A Reset gomb az alsó borításon található a SIM foglalat mellett, részletekért tekintse meg a dokumentum elsı oldalát. Tartsa legalább 5 másodpercen át nyomva a Reset gombot, majd engedje el. Minden LED visszajelzınek világítania kell a következı 10 másodpercben. Kérem, tartsa nyomva a gombot újra ebben a 10 másodpercben. Nyomja meg a Reset gombot ezalatt a 10 másodperc alatt, hogy megerısítse a Visszaállítás alapértelmezett beállításokra folyamatot. Ezt a lépést követıen készüléke visszaáll az eredeti gyári beállításokra Gyári beállítások Paraméter Kimeneti táp Mikrorelé/2. kimenet Legyen óvatos! Ez a lépés törli a teljes konfigurációt! Érték/Státusz KI KI Újraindítási idı 10 Csengetés NINCSKAPCSOLAS Engedélyezett tel. számok NEM SMSWWW NEM SMS Visszajelzés IGEN Csengetés visszajelzés NEM Termosztát NEM Hımérséklet bekapcs. 25 Hımérséklet kikapcs. 20 SMSPIN NINCSPIN KIMENET MEGJEGYEZ BEMENET NINCS CSATLAKOZTATVA ROSSZVISSZAJELZES NINCS Megjegyzés: BE = BEKAPCSOLT, KI = KIKAPCSOLT 13. Firmware-frissítés Az Mobil Távkapcsoló firmware-frissítéseit szükség esetén csakis hiteles és képzett szakember végezheti, vagy hivatalos szervizben végezhetı el.

16 14. LED indikátorok POWER A PIROS LED VILÁGÍT A PIROS LED 4X FELVILLAN A ZÖLD LED VILÁGÍT A ZÖLD LED 4X FELVILLAN A PIROS LED 2X VILLAN FEL PERCENKÉNT Bemeneti feszültség rendben Riasztásérzékelés aktív Riasztási esemény volt, az észlelés továbbra is aktív Riasztási esemény volt, az észlelés már nem aktív SIM kártya hiányzik GSM A ZÖLD LED VILLOG 3MÁSODPERCENKÉNT Feljelentkezve a GSM hálózatba A ZÖLD LED VILLOG FOLYAMATOSAN Hálózat keresése folyamatban, nem regisztrált még A ZÖLD LED VILÁGÍT, NÉHA KIALSZIK SIM kártya PIN kódja aktiválva van RELAY NOT ACTIVE SÁRGÁN VILÁGÍT SÁRGÁN VILLOG Kimenet kikapcsolva Kimenet bekapcsolva Hardveres hiba Power A tápellátást jelzi GSM A GSM hálózat státusát jelzi Relé Kimeneti táplálást jelzi

17 15. Technikai Specifikáció Típus KMT-GSM-F, KMT-GSM-E Bemeneti feszültség 230 V/50 Hz Kimeneti feszültség 230 V/50Hz Adat interfészek GSM SIM socket Kapcsolási Kimenet 1: Relé, 230 V/16 A (2s), 10 A hosszú olvadású teljesítmény Kimenet 2: Mikrorelé, max. 50 V/0,5 A Kezelés SMS konfiguráció, paraméterek visszajelzése SMS-ben Indikátorok POWER: Két színő LED GSM: Zöld LED RELAY: Sárga LED Érzékelık Beépített hımérsékletmérı Alarm bemenet külsı érzékelıkhöz (mozgás, gáz, víz, tőz, ajtó, ablak, stb.) GSM 900/1800/1900 MHz SIM card Plug-In 3V Beépített antenna GPRS Nem támogatott Szoftver opciók Készülék vezérlés SMS-en keresztül, hívással vagy manuáli-san 230 V-os készülék tápfeszültségének bekapcsolása / kikapcsolása távolról Kimeneti áramkör tápfeszültségének bekapcsolása / kikapcsolása távolról 48 V-ig Távoli táp kikapcsolás a megadott idıben. Távoli készülék indítás Távoli készülék státusz információ (aktuális ki/bekapcsolt állapot) Távoli hımérsékletmérés Hıszabályozási funkció Vészjelzı megfigyelés Hang figyelése Üzemi feszültség 230 V, CEE 7/7 Súlya nettó/bruttó 350 g / 420 g Mőködési 10 és +50 C között hımérséklet 16. Importır adatai Kern Communications Systems Kft Budapest, Gilice tér 47/a Telefon: Fax: Weboldal:

18 17. Karbantartási és biztonsági javaslatok A termék épületen belüli használatra készült, mint pl. házak, lakások vagy irodák. Ne használja nedves, vagy kémiailag agresszív környezetben. Normál környezeti feltételekkel rendelkezı ipari használatra készült. Kerülje az eszköz rázkódását, vagy leesését, mert ebben esetben a készülék károsodhat. Sérülés esetén tilos tovább használni! Ügyeljen arra, hogy a nyílásokon keresztül semmilyen tárgy vagy folyadék ne kerülhessen a készülékbe! Használat elıtt kérjük ellenırizze, hogy a szóban forgó területen szabad-e mobiltelefont használni. Amennyiben nem szabad, úgy ne hozza mőködésbe a készüléket, mert az negativ hatással lehet más készülékekre. A készülék nem megfelelı használata, szétszerelése, vagy módosítása azonnali garanciavesztést von maga után. A termék nem garantálja a biztonságos tápfeszültség megszakítást, csupán funkcionális kapcsolás valósul meg. Az aljazat meghibásodhat, ha nagy áramfelvételő fogyasztót (pl.:villanymotort) mőködtet vele! Induktív jellegő fogyasztókhoz nem javasolt használni! Tisztítsa puha, száraz törlıkendıvel, ne alkalmazzon agresszív tisztítószereket! Óvja portól, párától, napsütéstıl, és közvetlen hısugárzástól! Csak száraz körülmények között használandó! Soha ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, javítását bízza szakemberre! 18. Felelısség vállalás A felelısség vállalás nem terjed ki csatlakoztatott berendezések által okozott károkra, és meghibásodásokra! Nem rendeltetés szerő használat esetén a forgalmazó felelıssége teljes körően kizárt. Rendeltetésszerő használatnak minısül: - A termék épületen belüli használata száraz, pormentes, kémiailag nem agresszív környezetben. - A termék rázkódás, leesés mentes üzemeltetése. - A termékhez maximum 16 A áramfelvételő nem induktív jellegő fogyasztó csatlakoztatása. - A termék hanghívással vagy SMS üzenettel való vezérlése. Minden a felsoroltaktól eltérı használat nem rendeltetés szerő használat! A károsultnak kell bizonyítania a forgalmazó felelısségének megállapításához, hogy a termék hibája és a kár bekövetkezte között okozati összefüggés van.

19 19. Egyszerő felhasználási példák Az általános felhasználásról Elsı példánkban a készülék általános használatát szolgáló alap funkciókat ismerheti meg. Miután a készülékbe beletette a SIM kártyát, csatlakoztassuk a hálózathoz. Elsı alkalommal érdemes beállítani a készülékben, hogy hanghívásra miként reagáljon. Ezt a CSENGETES paranccsal teheti meg. Több opciónk is kínál a készülék, a példában az átkapcsolás funciót használjuk, amely arra szolgál, ha a készülék be van kapcsolva akkor kikapcsoljuk, a ki van kapcsolva, akkor be. o Teszteljük le a készüléket! A BEKAPCSOLAS SMS parancsal. Küldjük el neki a BEKAPCSOLAS szót, a készülék azonnal válaszol BEKAPCSOLAS OK válasz SMS-el, illetve a rácsatlakoztatott eszközt bekapcsolja. o Állítsuk be a készüléket úgy, hogy ha felhívjuk, akkor a kimenetet kapcsolja át. Ezt a CSENGETES=ATKAPCSOLAS SMS paranccsal tehetjük meg. Ha a parancsot jól adtuk meg a készüléknek, akkor a CSENGETES=ATKAPCSOLAS OK választ fogjuk kapni a készüléktıl. o Teszteljük le a beálltást, hívjuk fel a készüléket! o Az elsı kicsengés után, a készülék megszakítja a hívást, és átkapcsolja a kimenetet, a beállításnak megfelelıen. Mivel a tesztünk elején bekapcsoltuk a készüléket, így most az kikapcsolt állapotba kerül Termosztát funkció használata Használja a mobil távkapcsolót termosztátként! Csatlakoztatott eszközét egyszerően kapcsolhatja ki illetve be, a megadott hımérséklettartományban. Az elızı példában az alap-mőködést ismertettük. A termosztát funkcióval a csatlakoztatott eszköz állapotát tudjuk be és kikapcsolni, mert a mobil távkapcsoló rendelkezik egy beépített hı érzékelıvel, amelynek segítségével egyszerően megvalósíthatjuk ezt! Elsı lépés beállítani a be és kikapcsolási hımérsékletet, ezt egyszerően a következı két paranccsal tehetjük meg: o BEFOK=20 o KIFOK=25 A készülék a csatlakoztatott eszközt 20 C fok alatt bekapcsolja, 25 C fok fölött pedig kikapcsolja. Miután a termosztát funkciót beállítottuk, ahhoz hogy ez érvénybe is lépjen, engedélyeznünk kell az a mobil távkapcsolón a TERMOSZTAT=IGEN paranccsal. A beálltások megtörtével a készülékünk C fok közötti hımérséklet tartományban fogja be illetve kikapcsolni a csatlakoztatott eszközt.

20

21

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet

EATON 9130 UPS 5000 6000 VA. Kezelési útmutató. Copyright 2010 EATON. Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet EATON 9130 UPS 5000 6000 VA Kezelési útmutató Copyright 2010 EATON Minden jog fenntartva. Szerviz és támogatás: Hívja a szerviz képviseletet 9130 UPS-EN A osztályú elektromágneses megfelelıség Hivatkozott

Részletesebben

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv

AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv AddressiFire TM 255 / DS9400M Címezhető Tűzjelző Központ Telepítői Kézikönyv Copyright 2001 Detection Systems, Inc. 08/01 AddressiFire 255 DS9400M(V2.03) Telepítői Kézikönyv Tartalomjegyzék 1.0 Figyelmeztetések...6

Részletesebben

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv

SATEL CA10. LCD billentyuzettel. Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv SATEL CA10 LCD billentyuzettel Felhasználói és üzembe helyezési kézikönyv A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati

Részletesebben

Üzembe Helyezői Kézikönyv

Üzembe Helyezői Kézikönyv Figyelmeztetés! Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garanciavállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza

Részletesebben

Excelltel. Programozói és Felhasználói. Kézikönyv CDX-TP 832 CDX-CP 832

Excelltel. Programozói és Felhasználói. Kézikönyv CDX-TP 832 CDX-CP 832 Excelltel Programozói és Felhasználói Kézikönyv CDX-TP 832 CDX-CP 832 Tartalomjegyzék 1 Fejezet: Rövid bevezetés és funkciók... 1 Főbb bunkciók, és tulajdonságok... 1 2. Fejezet: Műszaki jellemzők, paraméterek...

Részletesebben

OpenCom 100. Standard terminálok mőködése Gyors kezelési útmutató

OpenCom 100. Standard terminálok mőködése Gyors kezelési útmutató OpenCom 100 Standard terminálok mőködése Gyors kezelési útmutató Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...3 1.1 Jogosultság...3 1.2 Jelzések és Szimbólumok...3 2. Hívások kezdeményezése...4 2.1 Külsı vonal kérése...4

Részletesebben

GSM-LINE ADAPTER PRO 2 GSM 900MHz /1800MHz

GSM-LINE ADAPTER PRO 2 GSM 900MHz /1800MHz Technikai adatok: Tápfeszültség: 9-24V DC Maximális áramfelvétel: 500mA Működési hőmérséklet: -10ºC +60ºC Átviteli frekvencia: GSM 900MHz /1800MHz Méretek: 150x101x27 mm Nettó súly: 70g Bruttó súly (csomagolva):

Részletesebben

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató

HAJDU. Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47. Beüzemelési útmutató HAJDU Kondenzációs gázkazánok HGK 24 HGK 28 HGK 36 HGK 47 Beüzemelési útmutató Mielıtt a készüléket beüzemelné és alkalmazná, olvassa el gondosan a beüzemelési útmutatót. A beüzemelési útmutatót tartsa

Részletesebben

Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel

Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel Ashtech Mobile Mapper 100 GPS-vevő használata DigiTerra Explorer v6 szoftverrel Üzembe helyezési leírás a MobileMapper 100, ProMark 100 és Promark 200 készülékhez, a DigiTerra Explorer v6 készülék-specifikus

Részletesebben

Üzembe Helyezői Kézikönyv

Üzembe Helyezői Kézikönyv Figyelmeztetés! Ez a kézikönyv információkat tartalmaz a készülék használatával és működésével kapcsolatos megkötésekről. Ezen információk a gyár garancia vállalásával kapcsolatosak. Ezért gondosan tanulmányozza

Részletesebben

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ

VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ abax Kétirányú vezeték nélküli rendszer VEZETÉK NÉLKÜLI RENDSZER VEZÉRLŐ ACU-100 1.04-es Program verzió Felhasználói kézikönyv 1471! 2 FONTOS A vezérlő az elektrosztatikus hatásokra érzékeny elektronikus

Részletesebben

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1

DP24 B5 tipusú. falikazán. gépkönyv. Pakole Gáztech Kft. ... Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 .. Pakole Gáztech Kft. Pakole Gáztech Kft. 8000. Székesfehérvár Börgöndi út 8-10. DP24 B5 tipusú.......... falikazán gépkönyv Lépést tartunk! Pakole Gáztech Kft. B5 gépkönyv2.doc 1 29/1 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ericsson GA628. Mobiltelefon a GSM hálózathoz. Használati utasítás

Ericsson GA628. Mobiltelefon a GSM hálózathoz. Használati utasítás Ericsson GA628 Mobiltelefon a GSM hálózathoz Használati utasítás HU Második kiadás (1997. május) A kézikönyv az Ericsson Mobile Communications AB kiadásában jelent meg, minden garancia nélkül. Az Ericsson

Részletesebben

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG

Digitális időkapcsolós termosztát. isense. Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG HU Digitális időkapcsolós termosztát isense Üzembehelyezési és karbantartási kézikönyv 120670-AG Tartalom 1 Bevezetés...4 1.1 Bevezetés...4 2 A beszerelés helyszíne...5 2.1 Helyzetét szabályozó...5 2.2

Részletesebben

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv

TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv TC7200.20 Wireless Voice Cable Gateway Felhasználói kézikönyv Oldal 1 / 82 Az eszköz biztonságos használata Biztonsági előírások Ezt a terméket az európai és a helyi biztonsági előírások alapján gyártották,

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv 9354242 2. Kiadás

Felhasználói kézikönyv 9354242 2. Kiadás Az elektronikus tájékoztató a "Nokia tájékoztatók elõírásai és feltételei (1998. június 7.)" szabályzat hatálya alá tartozik ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) Felhasználói kézikönyv

Részletesebben

HRC ONLINE PÉNZTÁRGÉP KEZELŐI LEÍRÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

HRC ONLINE PÉNZTÁRGÉP KEZELŐI LEÍRÁS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A T C A I R C O M K f t. 1111 Budapest,XI.ker. Vak Bottyán (VB) u. 3. 1519 Bp., Pf. 214. Tel: (+36 1) 4665 305, Fax: (+36 1) 209 5604 Fővárosi Cégbíróság Cégjsz: 01-09-688567 www.atcpenztargep.hu, e-mail:

Részletesebben

Ne helyezze a terméket mágnes közelébe. A mágneses tárgyak, mint pl, a TV, monitor, vagy hangfal károsíthatják a készüléket.

Ne helyezze a terméket mágnes közelébe. A mágneses tárgyak, mint pl, a TV, monitor, vagy hangfal károsíthatják a készüléket. 1 1.4 Verzió 2 Korszerű ujjlenyomat olvasó terminál beléptetéshez és munkaidő nyilvántartáshoz Ujjlenyomat felismerés, nézd és érezd! 2.5 -os, 16M színes LCD-vel felszerelt kijelző multimédia tartalommal,

Részletesebben

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Felhasználói útmutató. Mindig élesített, Sohasem hatástalanított

MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000. Felhasználói útmutató. Mindig élesített, Sohasem hatástalanított MG5000 MG5050 SP5500 SP6000 SP7000 Mindig élesített, Sohasem hatástalanított Felhasználói útmutató Garancia A termék teljes garancia információi a www.paradox.com/terms oldalon található Limited Warranty

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv Copyright 2002-2003 Nokia. Minden jog fenntartva. A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthetõ és nem tárolható a Nokia elõzetes írásbeli engedélye

Részletesebben

Kezelési útmutató ngnetsec MultiLayer router serial: ng100-300 Broadband Router 100 mbps vezetékes hozzáférési pontokkal.

Kezelési útmutató ngnetsec MultiLayer router serial: ng100-300 Broadband Router 100 mbps vezetékes hozzáférési pontokkal. 1 Kezelési útmutató ngnetsec MultiLayer router serial: ng100-300 Broadband Router 100 mbps vezetékes hozzáférési pontokkal. Fejlesztı: NetIntegral Consulting kft www.netintegral.info 2 Tartalom: Kezelési

Részletesebben

Figyelmeztetés 1. Telepítési feltételek 2. Telepítésre és üzemeltetésre vonatkozó figyelmeztetések alarm shop

Figyelmeztetés 1. Telepítési feltételek 2. Telepítésre és üzemeltetésre vonatkozó figyelmeztetések alarm shop Figyelmeztetés Olvassa végig a kézikönyvet a készülék használata el tt. A nem megfelel m ködtetés nem javítható károkat okozhat. 1. Telepítési feltételek Ne használja a készüléket forró, párás és poros

Részletesebben

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı

MPPT-30 napelemes töltésvezérlı MPPT-30 napelemes töltésvezérlı Mit nevezünk MPPT-nek? Ahhoz, hogy feltöltsünk egy akkumulátort (növeljük a feszültséget), arra van szükség, hogy a napelem modul nagyobb feszültséget adjon le, mint az

Részletesebben

Beszerelési és szervizkézikönyv. Remeha i Sense

Beszerelési és szervizkézikönyv. Remeha i Sense Beszerelési és szervizkézikönyv Remeha i Sense Remeha isense Tartalom 1. Bevezetés..........................................................................................4 2. Áttekintés..........................................................................................5

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24

Tartalomjegyzék. Hálózati beállítások...24 Tartalomjegyzék A készülék tulajdonságai... 4 A csomag tartalma... 4 Rendszer követelmények... 4 Bevezetés... 5 Tulajdonságok... 5 Hardware tulajdonságok... 7 Elülső oldal... 7 Hátulsó oldal... 8 Technológiák

Részletesebben

Gigaset AS200/AS200A/AS300

Gigaset AS200/AS200A/AS300 Gigaset AS200/AS200A/AS300 A mobilegység rövid áttekintése 1 Akkumulátor töltöttségi szintje 2 Üzenetrögzítő szimbólum (csak AS200A/AS300A esetén) 3 Kijelzőgombok 4 Üzenetek gomb Villog: új üzenet érkezett

Részletesebben

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E

RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KOMBI FALI GÁZKAZÁN RENOVA C 24 E RENOVA F 24 E KEZELÉSI -, SZERELÉSI ÚTMUTATÓ, KARBANTARTÁS, ELLENİRZÉS Forgalmazó: Saunier Duval Magyarország Rt 1238. Budapest, Helsinki út 120. Tel: 283-0553, 283-0556

Részletesebben

101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608

101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608 IXP 100-AS SOROZAT Gyártó: EGY AJTÓS BELÉPTETŐ RENDSZER 101-ES TÍPUS 47 Gillitts Road Pinetown South Africa 3610 P O Box 15407 Westmead South Africa 3608 R (031) 700-1087 (031) 700-1511 (e-mail) impro@impro.net

Részletesebben

MICRA. Riasztómodul GSM/GPRS kommunikátorral. SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.

MICRA. Riasztómodul GSM/GPRS kommunikátorral. SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel. Riasztómodul GSM/GPRS kommunikátorral MICRA Program verzió: 1.02 micra_hu 01/11 SATEL sp. z o.o. ul. Schuberta 79 80-172 Gdańsk POLAND tel. + 48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu FIGYELMEZTETÉSEK

Részletesebben

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv

Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv 1 DATECS Elektronikus Pénztárgép DATECS DP-25 EU C10 Felhasználói Kézikönyv Ez a jelölés a szelektív gyűjtést igénylő elektromos és elektronikus berendezéseket jelzi. A jelöléssel ellátott berendezést

Részletesebben