INFORMATIKAI ISMERETEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INFORMATIKAI ISMERETEK"

Átírás

1 Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A K É P Z É S E K INFORMATIKAI ISMERETEK IT alapismeretek OKTATÁSI SEGÉDANYAG Budapest 2010

2 Tartalomjegyzék 1. Általános fogalmak Mi az információ? A számítógép mködési elve Hardver, szoftver fogalma A fájl fogalma A program fogalma A számítógép teljesítménye Hardverek A számítógép felépítése Processzor Memória Billentyzet Egér Monitor Háttértárak Hangkártya Hálózati kártya Nyomtatók Tintasugaras nyomtatók Lézernyomtatók Szoftverek Operációs rendszerek Microsoft operációs rendszerek Indítás és bejelentkezés Grafikus felület kezelése Adatszerkezet és fájlkezelés Irodai szoftverek Microsoft Office OpenOffice.org Multimédia Információs hálózatok Számítógépes hálózatok A hálózatok topológiája A hálózatok mködése Hálózati adatátvitel Protokollok Hálózati hierarchia Az Internet Az Internet története Az Internet részei Elektronikus levelezés FTP WWW (World Wide Web) Csatlakozás az Internethez Helyi hálózaton keresztül ISDN TV-kábel, ADSL Bérelt vonali kapcsolat Mobiltelefon A vírusok A vírusokról Hogyan védekezzünk a vírusok ellen? Vírusirtó- és keres programok /51

3 1. Általános fogalmak 1.1. Mi az információ? A számítógépek feladata az adatok feldolgozása. az adat elemi ismeretet jelent, egy mérés vagy tapasztalat eredményét. Az adatokból gondolkodás vagy gépi feldolgozás útján információkat, azaz új ismereteket nyerünk. Egy adatnak önmagában is lehet információtartalma, igaz, ez csak értelmezés, tehát gondolkodás vagy feldolgozás útján jön létre. Egy adatnak annál nagyobb az információtartalma, minél kisebb annak várhatósága (valószínsége). Az adat alapfogalom, olyan, mint a szám vagy a halmaz fogalma. A számítógépek tömeges elterjedése óta beszélnek az információrobbanás korszakáról, mivel a számítógépek olyan hatalmas adatmennyiség feldolgozását tették lehetvé, hogy ennek következtében a keletkezett új ismeretek (információk) halmaza robbanásszeren megnövekedett. Az írás volt az egyik els, máig nagyon fontos információtárolási mód. Ma teljesen természetes, hogy szinte minden felntt ír-olvas, de a sokféle kép- és szótagírás jól mutatja, hogy milyen fáradtságos és lassú folyamat volt az írás kialakulása. A könyvnyomtatás feltalálásával széles tömegek jutottak ismeretekhez, a tudás többé már nem csak a kiválasztottaké lehetett. Igazi forradalom volt ez. Az írás és a könyvnyomtatás megoldotta az információ rögzítését és tárolását. A gyors és biztonságos továbbítás vált a legnehezebb feladattá. Az elektromosság felhasználása a távíróval és a telefonnal kezddött, amellyel elvileg maximálisan fénysebesség információterjedés érhet el. A számítógép sokkal hatékonyabb információtároló, mint a könyv, jóval nagyobb mennyiséget riz kis helyen és sokkal olcsóbban. Tömeges elterjedése hasonló mérték változásokat hoz, mint egykor a könyvnyomtatás. Alkalmazása nemcsak a tárolást, de egyszer és gyors információtovábbítást is megoldja. Ebbl a szempontból valóban jogos az információrobbanás vagy az információs korszak elnevezés. A fejldés felgyorsult, és hatásait még nem látni elre, ez pedig sok embert elriaszt a számítógépektl. Természetesen, ahogyan a könyvolvasáshoz sem kellenek nyomdai ismeretek, a számítógépen tárolt írás is elolvasható vagy kinyomtatható anélkül, hogy bármit tudnánk a gép belsejérl. A számítógép azonban ennél sokkal több lehetséget rejt magában. Nemcsak rzi, de rögzíti és át is formálja az információt, ért kezekben igazi alkotóeszköz A számítógép mködési elve A számítógépek mködésének elve a kettes számrendszer segítségével fogalmazható meg. Kétféle állapotú egységek mködtetésén alapul a legbonyolultabb eljárások elvégzése, szöveges és képi információk tárolása. A mködés legkisebb egységeit biteknek (binary digit, bináris számjegy; egy, az adott áramköri állapotnak megfeleltetett 2-es számrendszer-béli szám, értéke 0 vagy 1.) nevezzük. Az információtárolás egysége a 8 bitbl álló bájt. (byte). 1 kb (kilobyte) = 1024 byte 1 MB (megabyte) = 1024 kb 1 GB (gigabyte) = 1024 MB Az információkat kódrendszer segítségével tárolja a számítógép. A kódrendszer a karakterekhez számokat rendel, a legelterjedtebb (ASCII) kódrendszer 256 (2 8 ) elem. A továbbiakban nagymértékben leegyszersítve fogalmazzuk meg a mködtetés, tárolás alapelveit. 3/51

4 Hardver, szoftver fogalma A hardver a számítógép mködését lehetvé tev elektromos, elektromágneses egységek összessége. A hardver (hardware) angol nyelvterületen a szöget, csavart és egyéb mszaki cikket árusító boltokra van kiírva. A számítástechnikában hardvernek hívják magát a számítógépet és minden megfogható tartozékát. A hardvereszközök elképeszt fejldése teremtette meg a korábban elképzelhetetlen, íróasztalra tehet számítógépet. A szoftver a hardver egységeket mködtet, vezérl programok összessége. A szoftver (software) mesterséges szó, azokat a szellemi javakat hívják összefoglalóan így, amelyekkel kihasználhatjuk a hardverben rejl teljesítményt és lehetségeket. A szoftver nem megfogható, mint ahogy egy vers sem az, legfeljebb az t hordozó papírlapot vehetjük kézbe. A szoftvert egyrészt a gépet mködtet programok, másrészt a számítógéppel való feldolgozásra elkészített adatok alkotják. Az adat rendkívül sokféle lehet: szöveg, kép, mozgókép, hang. A program pedig valamilyen feladatot old meg a számítógépen. A program olyan egyszer utasítások sorozata, amelyet a számítógép megért. Az utasításokat ugyanúgy kettes számrendszerben leírt számokkal ábrázolja, mint az adatokat. Az utasítás ilyen formáját nevezik gépi kódnak is, mivel egy ilyen számot csak egy adott számítógéptípus ért meg és hajt végre. Ugyanezt a mveletet egy másik típusú számítógép más, szintén kettes számrendszerben leírt számjegyre hajt végre. Ez végs soron azzal jár, hogy egy program csak egy adott típusú számítógépen mködik. Egy másik géptípuson már általában nem használható A fájl fogalma A számítógépen lév információtárolási egysége a fájl (file). Egy fájl tartalma a gép szempontjából vagy adat, vagy program. Ez utóbbi a a processzor által végrehajtható utasításokat tartalmazza (néha bináris fájlnak is hívják). A fájlban tárolt adat tetszleges, lehet szöveg, grafikus kép, hang stb. Az adatok formájára nézve nincs elírás, a gyakorlatban nagyon sokféle formátum létezik. A fájlt minden operációs rendszer használja, konkrét megjelenése azonban már az operációs rendszertl függ A program fogalma A program a számítógépnek szóló utasítások sorozata, amely egy kidolgozott algoritmus alapján meghatározza, hogy a számítógép milyen módon végezzen el egy adott feladatot. Egyaránt programnak nevezzük a programozók által készített forrásprogramot, amely az ember által olvasható formában tárolja a feladat leírását, és azt a kódot, amelyet a számítógép ténylegesen végrehajt: a futtatható programot, amely a forrásprogramból speciális programok - fordítóprogramok - közremködésével jön létre. A programokat valamilyen háttértárolón tároljuk, ha éppen nem futnak. Ha egy programot elindítunk, az operációs rendszer a háttértárolóról betölti a memóriába, a CPU számára átadja a program kezdetének címét, majd a program ezután átveszi a számítógép vezérlését és futni, mködni kezd A számítógép teljesítménye Néhány olyan tényez ismerete, amely befolyásolja a számítógép sebességét, például a processzor sebessége, a RAM mérete, a futó alkalmazások száma 4/51

5 Megfelel programok segítségével mód nyílt arra, hogy a malkotások bármelyik paraméterét - akárhány fokozatban - változtassák (a számítógép sebessége ezt megengedi), növeljék vagy csökkentsék a komplexitás fokát. A processzor (vagy angol rövidítésével élve a CPU) (Central Processing Unit) a számítógép azon egysége, amely az utasítások értelmezését és végrehajtását vezérl áramköröket tartalmazza. RAM (Random Access Memory = (tetszleges hozzáférés memória) A számítógép teljesítménye növelhet az alaplapra csatlakoztatott bvítkártyák segítségével. alfanumerikus adat Az ábécé betibl és számokból álló adat. A számítógép az egyes adttípusok között különbséget téve ellenrizni tudja az adatbevitelt. Az alaplap a számítógép legfontosabb része, a gép lelke. bvítkártya A processzornak nem csak a memóriával, hanem a perifériákkal is kapcsolatot kell létesítenie. Ez sok problémával jár, mivel a processzor sokkal gyorsabb, és a perifériák nagyon eltér típusúak lehetnek. Egy adott egység használatához szükséges illeszt. Az ~ feladata lehet az eszközök jelszintjének és egyéb elektromos jellemzinek egymáshoz igazítása, illetve a kommunikációs protokollok közti fordítás biztosítása is. alfanumerikus, grafikus. Az alfanumerikus monitorok képernyjén 25 sorban soronként 80 karakter volt megjeleníthet, és csak a karakterek helyei voltak megcímezhetk. Az ilyen monitorok kis memóriaigénnyel rendelkeztek. Az alfanumerikus (bet, számjegy, speciális jelek vegyesen) adatok tárolásához néhány kódrendszert használnak csak, amelyek közül a legelterjedtebbek a mini-, mikroszámítógépeknél alkalmazott ASCII,... Számítógép generációk Els generáció ( ): Az els generációt 1943-tól, vagyis az els elektronikus számítógép, az ENIAC megalkotásától számítjuk. Jellemz áramköri eleme az elektroncs. 2. Hardverek 2.1. A számítógép felépítése Minden számítógép két alapvet funkcionális egységre osztható: az ún. központi egységre és a perifériákra. A központi egység a gép "agya", amely az összes tevékenységét irányítja. A perifériák a számítógép azon részei, amelyek a központi egység számára lehetvé teszik, hogy a környezettel kapcsolatot tartson. Ha a számítógépet az emberrel hasonlítjuk össze, akkor a központi egységnek az ember agya, a perifériáknak pedig a szem, fül, vagy a beszédkor a száj, vagy íráskor a kéz felelne meg. A perifériákon keresztül tudunk kommunikálni a számítógéppel, vagyis a központi egységgel. Ez utóbbi kívülrl nem látható, az ún. alapgép tartalmazza, biztonságosan elrejtve. 5/51

6 Az ábra a központi egység és a számítógépnél leggyakrabban elforduló perifériák sematikus ábráját mutatja. A nyilak az adatáramlás irányát jelzik. A központi egységet az angol nevének (Central Processor Unit) rövidítésébl CPU-nak is nevezik. Ez tulajdonképpen a mikroprocesszor, amelynek típusa a számítógép egyik legfontosabb meghatározója. (pl. 386, 486, Pentium) A gép a mködéséhez szükséges adatokat, programokat is a memóriából olvassa ki. A memória hátránya, hogy tartalmát csak felszültség alatt rzi meg, így ha kikapcsoljuk a gépet, akkor az adatok törldnek a memóriából. Ezen adatok megrzésérl ezért mágneses elven mköd perifériák segítségével gondoskodunk. Ilyen perifériák például a floppy disk és a winchester. A PC sikerét jórészt az átgondolt, modulrendszer felépítésének köszönheti. A modulfelépítés azt jelenti, hogy a gép - bizonyos határok között - rugalmasan bvíthet, és a részegységek cseréjénél nem kell az eredeti gyártó - ha az egyáltalán azonosítható - alkatrészeire támaszkodni, hanem minden kompatibilis egység megfelel. A ház formája és nagysága - mivel ezt elssorban a processzor és az alaplap határozza meg - önmagában semmiféle információt nem ad a gép teljesítményérl. A házban különálló, fémburkolatú modul a tápegység. A floppy-egység(ek) úgy helyezkednek el, hogy a floppylemez a gép ellapjáról behelyezhet legyen. A winchester szinte bárhol lehet a házon belül, de többnyire a floppykkal egy blokkban található. Az alaplap asztali háznál alul, álló, torony formájú háznál pedig oldalt helyezkedik el. A rajta lév buszcsatlakozókban vannak az adapterkártyák, amelyek vége a gép hátoldalához illeszkedik. Az egyes adapterekhez így a házon kívülrl is lehet csatlakozni. Így illeszkedik a géphez a monitor, az egér, a nyomtató stb Processzor A processzor (angolul Central Processor Unit, röviden CPU) a számítógép központi vezérl egysége. Ez hajtja végre minden utasításunkat. Legfontosabb feladatai: a számítógép mködésének vezérlése, kapcsolattartás a perifériákkal, matematikai mveletek végzése, memórián belüli adatforgalom lebonyolítása, adatforgalom lebonyolítása a perifériákkal. 6/51

7 A számítógép központi, a gépi utasítások dekódolását és végrehajtását végz része. A számítógépek egy része olyan processzorral dolgozik, amely több különálló integrált áramkörbl áll. Más részüknél minden processzorfunkciót egyetlen integrált áramkörre építenek, ezeket hívják mikroprocesszornak. A processzorok bels kialakítása típusonként eltér, de vannak közös alapelvek. Az adatokat bels tárolókban, regiszterekben tartják. Ezek nagysága szabja meg, hogy mekkora adatot képes tárolni, ill. egy lépésben feldolgozni, ami a teljesítményt befolyásolja. Az legels mikroprocesszor 4 bites regiszterekkel rendelkezett. Az els tömegesen elterjedt processzorok 8 bitesek voltak, ilyet használtak pl. a közkedvelt Commodore házi számítógépekben. Azóta a processzorok bithossza 16, 32 és 64 bitre ntt. A processzor az adatokat és az utasításokat a memóriából hívja le, és ide írja ki az eredményeket. A memória eléréséhez címre van szükség, a memóriacím nagysága határozza meg a használható memória maximális méretét. A 8 bites CPU-k általában 64 KB, az els IBM PC 1 MB memóriát címezhetett meg. A processzor mködési ütemét az órajel szabja meg. A személyi számítógépek által használt átlagos processzorok ma általában az 1-3 GHzes órajeltartományban mködnek Memória A memória tárolja a CPU által végrehajtandó programokat és a feldolgozásra váró adatokat. A memóriaelemek rendeltetés szerint két f csoportra - RAM (Random Access Memory, azaz véletlen elérés, a processzor által írható-olvasható) és ROM (Read-Only Memory, azaz csak olvasható memória) - oszthatók. A két csoporton belül további - gyártás és felhasználás szerinti - típusok különböztethetk meg. Külön csoportba tartoznak a hordozható gépekben vagy kéziszámítógépekben (PDA) használt flash-memóriák. Jellemzik között a legfontosabbak a tárolókapacitás, a sebesség, az energiafogyasztás és a méret. A megfelel memóriaelemek megtalálhatók az alaplapon éppúgy, mint a különböz adapterkártyákon és periférikus eszközökben (pl. nyomtató). ROM (Read-Only Memory=csak olvasható memória), EPROM, EEPROM A memóriaelemek nagy csoportja, a tápfeszültség megsznése után is rzi a tartalmát. Hátránya viszont, hogy a processzor számára csak olvashatóak. Innen kapták a nevüket: ROM (Read-Only Memory) azaz csak olvasható memória. Tartalmát a gyártáskor építik be, többé nem változtatható. Léteznek a felhasználó által írható típusok is.(eprom, EEPROM) BIOS A BIOS (Basic Input-Output System) a PC különböz hardver-részegységeit kezel alapvet mveletek gyjteménye. A BIOS-t a számítógéppel (rendszer BIOS), pontosabban az alaplappal, illetve hardvereszközzel (pl. adapterkártya) együtt szállítja a gyártó. A számítógép esetében, fizikailag az alaplapon lév ROM vagy EPROM memória tartalmazza, ezért gyakran hívják ROM-BIOS-nak is. A BIOS lehetséget ad a gyártónak a hardver bizonyos fokú továbbfejlesztésére, mivel a kezelszoftvert - a ROM-BIOS-ban - is szállítja. Ez akkor okozhat kompatibilitási problémát, ha egy program közvetlenül és nem a BIOS-on keresztül akarja kezelni a számára ismeretlen hardvert. CMOS-RAM Speciális tárolóegység, nevét a gyártási technológiáról kapta. Tartalmát egy kisméret akkumulátornak köszönheten a gép kikapcsolt állapotában is hosszú ideig - az akkumulátor minségétl függen - megrzi. Tipikus felhasználási területe a számítógépek alaplapja, ahol 7/51

8 a rendszer változtatható beállításait tárolja, tartalmazza azt az óraáramkört is, amely folyamatosan méri az idt (rendszerid) és követi a dátumot (rendszerdátum). RAM (Random Access Memory=tetszleges elérés memória) Tetszleges elérés, írható és olvasható tár, amely a végrehajtás alatt álló program vagy programok utasításait és adatait tartalmazza. A számítógép kikapcsolásakor vagy áramkimaradás esetén a RAM tartalma elvész. Jellemz mérete (személyi számítógépekben): 32, 64, 128, 256 MB. Másik fbb jellemzje az elérési id, az az idtartam, amely a kiolvasás megkezdésétl az adat megjelenéséig tart. Ez az egység tárolja az utasításokat és az adatokat, amelyekre a processzornak (CPU) szüksége van. Ebbl következen ez tartalmazza az összes olyan programot, amelyet elindítunk, valamint az operációs rendszer - például a Windows - felületét megjelenít és kezel programokat is. A bonyolultabb feladatokat megoldó programoknak nagyobb a tárigénye. Típusai: jelenleg legelterjedtebb az SDRAM (Synchronous Dynamic RAM) változatai, melyek általában a processzor buszsebességével, maximum 133 MHz-en mködnek. A Pentium 4 processzorokhoz az Intel az RDRAM (Rambus Dynamic RAM) használatát javasolja, mely 400 MHZ-en is mködhet, és az adatátviteli sávszélessége (a memória és a processzor közötti adatáramlás sebessége) eléri a 3.3 GB/mp-et. A jelenlegi legújabb szabvány a DDR-II RAM amely legalább 533 MHz sebességgel dolgozik Billentyzet Angol neve: keyboard. A billentyzetet adatbevitelre használjuk. A billentyzet a számítógépek szabványos bemeneti perifériája. Az adatáramlás egyirányú: a billentyzettl az alapgép felé. Több elnevezés is használatos manapság: pl. klaviatúra, tasztatúra. A billentyzet alapveten három részre tagolódik, a középs (alfanumerikus) rész az írógépekre hasonlít. Itt találhatjuk meg az összes írásjelet, melyeket egyszeren használhatunk. A profi (vakon gépel) felhasználók számára az F és a J (illetve a numerikus részen az 5-ös) billentyn külön kis kidudorodás is található az azonosítás megkönnyítésére. Az alfanumerikus részen láthatunk néhány speciális billentyt is: Enter, Return - (kocsivissza): a beírt parancsainkkal akkor kezd el foglalkozni a számítógép, amikor ezt a billentyt megnyomjuk. Shift - átmeneti, csak a lenyomás ideje alatti betváltó. Ctrl - (Control billenty): a gép számára kiadott vezérlkódok segédbillentyje. Alt - Az Alt más billentykkel együtt lenyomva, különböz programokban eltér módon viselked, jelentésmódosító (kiterjeszt) billentyként is használható. A billentyt lenyomva tartva a numerikus billentyzeten egy közötti számot írhatunk be, majd az Alt felengedésével ez a szám ASCII karakterként értelmezdik. Így olyan jeleket is be lehet írni, amelyek nincsenek a klaviatúrán. (pl. nemzeti karakterek, amelyek 128 és 255 között vannak) 8/51

9 Del, Delete - gépünk azt a karaktert törli a képernyrl, amelyik eltt a kurzor áll. Backspace - (balra mutató nyil): A kurzortól balra lév karakter törlése. Tab - (tabulátor): segítségével a képernyn egy soron belül nagyobb távolságokat ugorhatunk. Caps Lock - csak kisbets/nagybets üzemmód kiválasztására szolgál. A billentyzet fels sorában 12 billenty található, melyeken F bet és sorszám látható. Ezek a gép funkcióbillentyi. Jelentésük nagyon sokféle lehet, mindig az éppen használt program definiálja. A jobb oldalon találhatjuk gépünk ún. numerikus billentyzetét. Itt az összes számjegy szerepel. Számok írására azonban csak akkor tudjuk használni ket, ha a Num Lock billentyt egyszer megnyomjuk. Megtalálhatjuk itt még a matematikai alapmveletek jeleit is. A számbillentyknek nem numerikus módban más jelentésük is van, ezek általában kurzorvezérl funkciók, a numerikus billentyzet mellett külön is megtalálhatók: Home-End - jelentésük változó, általában a használt program definiálja, valamilyen egység (pl. menü, sor, vagy lista) elejére ill. végére helyezi a kurzort. PgUp-PgDn - ahol használható, ott lapozni lehet a képernyn felfelé ill. lefelé (page up/down). Nyilak - a megjelölt irányba mozgatják a kurzort vagy egy kijelölt objektumot. Ins, Insert - segítségével a beszúrás (Insert) vagy felülírás (Overwrite) üzemmód között lehet választani. Még négy, néhány esetben nagyon fontos gombot találhatunk billentyzetünkön, melyek funkcióját az operációs rendszer és a használt program határozza meg. ESC - (Escape, menekülés, kilépés, elhagyás) Az ESC gomb lenyomásával a legtöbb program esetében - ahogy elnevezése is mutatja - valamilyen befejezést, menübl való kilépést kezdeményezhetünk vele. PrintScrn - a képerny tartalmát a nyomtatóra (vagy a vágólapra) küldi. Scroll Lock - szintén kapcsolóként üzemel billenty, nincs általános funkciója. Pause/Break - az általunk elindított mvelet(ek) végrehajtásának szüneteltetését, ill. megszakítását eredményezi Egér Az egér feladata, hogy segítségével a képernyn jelentséggel bíró szimbólumokat kiválaszthassuk, amelyek az adott programban egy-egy mveletet indíthatnak el, illetve különféle beállításokat végezhetnek. A legtöbb egér alján egy forgatható golyó található, azonban ma már egyre terjednek az optikai elven mköd, mozgó alkatrészt nem tartalmazó 9/51

10 egerek. Vízszintes lapon mozgatva az egeret, az elmozdulás irányának és mértékének megfelelen a képernyn egy jel (általában egy fehér nyíl) szintén elmozdul. Egy-egy szimbólum, menüpont kiválasztásakor a kérdéses objektumra kell mozgatni az egérjelet, amit egérkurzornak is neveznek, és le kell nyomni az egér valamelyik gombját. Ezt kattintásnak nevezzük. Dupla kattintásnak hívjuk azt a mveletet, amikor ugyancsak a megfelel helyre mozgatjuk az egérkurzort és kétszer "gyorsan" egymás után lenyomjuk a bal gombot. A gyors szó itt azt jelenti, hogy a két kattintásnak bizonyos meghatározott, rövid idtartamon belül kell lennie. Ezt az idtartamot be lehet állítani, és tesztelni is lehet. Az egéren általában kett vagy három gomb található. Ezek közül alapértelmezésnek mindig a bal gombot vesszük. Tehát ha nincs megjelölve, hogy a kattintást melyik gombbal kell végezni, akkor mindig a bal gombot kell használni. Ez nem jelenti azt, hogy a jobb gombra nincs szükség. Mint látni fogjuk, a Windows operációs rendszerekben igen nagy jelentséggel bír az egér jobb gombjának használata is. A jobb gombbal történ dupla kattintást nem használja ki a rendszer. A balkezes egérbeállítás esetén természetesen ez a rendszer megfordul és a jobb gomb lesz az alapértelmezés. Azt a mveletet, amikor a megfelel helyen lenyomjuk az egér valamelyik gombját, lenyomva tartjuk, új helyre mozgatjuk az egérkurzort és felengedjük a lenyomott gombot, "Fogd és vidd" (Drag and Drop) technikának nevezzük. Az egér a grafikus felhasználói felületek nélkülözhetetlen beviteli eszköze. Használata felgyorsítja a kommunikációt a felhasználó és a gép között. A legfontosabb egér-technikák összefoglalva: Bal gomb Jobb gomb Kattintás egyszer lenyomjuk egyszer lenyomjuk Dupla kattintás Fogd és vidd (Drag and Drop)'''' kétszer lenyomjuk lenyomva tartjuk és mozgatjuk nem használatos Lenyomva tartjuk és mozgatjuk 2.6. Monitor A monitor az információk megjelenítésére szolgál. További elnevezései: megjelenít, képerny, display. A monitor a számítógépek szabványos kimeneti perifériája. Alaphelyzetben minden szöveg, ábra és egyéb megjeleníthet információ a képernyre kerül. A gép a memóriájából viszi át az adatokat a monitorra, tehát itt is egyirányú, de a billentyzettel ellentétes adatáramlásról van szó. Az adatfeldolgozás eredményei, a gép üzenetei, a billentyzeten begépelt szöveg is kikerül a képernyre, és ezen láthatjuk minden egérrel végzett mveletünk eredményét is. 10/51

11 A monitor mérete (képcsméret) - A külön iparággá fejld monitorgyártás különböz méret és minség megjelenítket hozott létre. A katódsugárcsöves (CRT, cathode ray tube) monitorok esetében jellemzen a képcsátló-mérete határozza meg a megjelenít méreteit. A méreteket collban (hüvelykben) szokták megadni. (1 coll = 1 inch = 2.54 cm, jele: ") Legelterjedtebbek napjainkban a 15" képátlómérettel rendelkez monitorok. Ezekkel kiváló minség VGA képeket jeleníthetünk meg és áruk lényegesen kedvezbb, mint nagyobb társaiké. A 17", 21" képátmérj monitorokba igen jó minség képcsöveket építenek be, ezek lapos, sarkított in-line kivitelek. A fizikailag nagyobb képátlónak köszönheten élvezhet képet biztosítanak. A 15", 17" méretnél nagyobb monitorok többsége már digitális vezérltechnikát tartalmaz, amely a különböz felbontásokat automatikusan választja ki és optimalizálja a képméretet. A korszer 15"-os vagy nagyobb méret monitoroktól elvárható, hogy az 1024x768-as felbontást legalább Hz-es módban jelenítse meg. A 21"-os vagy nagyobb képcsátlójú megjelenítket grafikai alkalmazásoknál (grafikus tervezés, kiadványszerkesztés) használják. A monitor frekvenciái - Egy teljes képernynyi kép megjelenítéséhez ismétlden pásztázni kell az elektronsugarakkal a képernyn. Egy állókép tartásához is folyamatosan kell frissíteni a képpontokat. A szokásos vertikális frissítési ráta a másodpercenként 50-tl 72-ig terjed tartományban van. A monitor sebességét ezzel a függleges frissítési rátával adják meg. A monitorok támogatják az állandó és a többféle frissítési rátákat. Az úgynevezett multisync monitorok különböz rátákkal végezhetik a frissítést, ezért ezeket általában bármilyen videokártyához lehet illeszteni. A multisync monitorok elnye tehát a rugalmasság, hátrányuk viszont, hogy eléggé drágák. Felbontás és élesség - A felbontás a monitor által megjeleníthet pixelek számának leírására szolgál. Nem számként, hanem szorzatként adják meg, az egy képernysorban található képpontok számának és a képernysorok számának szorzataként. Általánosan elterjedt felbontások például a 640x480, a 800x600 és az 1024x768. A normál VGA a 640x480 képpontos felbontás, ami azt jelenti, hogy a képernyre vízszintesen 640 képpontot, függlegesen pedig 480 képpontot gyújt ki az elektronsugár. Nyilvánvalóan minél jobb a felbontás, annál élesebb a kép. A kép élessége azonban nem csak a monitor felbontásától függ, ugyanilyen fontos a monitort meghajtó videokártya által támogatott felbontás. De más tényezk, mint például a hardver tervezése és a gyártási minség is befolyásolják a monitor képének élességét. Az egyik gyakran használt paraméter a monitor élességének jellemzésére a képponttávolság, ami a két szomszédos képpont közti távolságot adja meg. Azonos méret monitorok esetén a legtöbb esetben igaz, hogy minél kisebb a képponttávolság, annál élesebb a kép. Ez a távolság ~ 0,21-0,31 mm, 14"-os monitoroknál általában 0,28 mm, 17"-os monitoroknál 0,26-0,28 mm. 11/51

12 A képmegjelenítés másik, terjedben lev módja a lapos panelek alkalmazása, azon belül is a folyadékkristályos megjelenítk (LCD, liquid crystal display) használata. A hordozható gépeken kívül ma már teret hódítanak az asztali PC környezetben is, az ún. TFT (thin film transistor) megjelenítk eleget tesznek az irodai és otthoni felhasználásból adódó, eltér igényeknek (frissítés, színhség, látószög, stb.), kevés helyet foglalnak, alacsony energiafogyasztásúak, és nem villódznak Háttértárak A mágneslemez-egységek a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig rzi meg tartalmát, a mágneslemezeken nagy mennyiség információ hosszabb idre - akár évekig is - tárolható. Ezért a mágneslemezegységeket háttértáraknak is nevezzük. A mágneslemez-egység és az alapgép közötti adatáramlás kétirányú lehet (be/kivitel). A merevlemez-egység (HDD, hard disk drive) olyan elektromechanikus tárolóberendezés, amely az adatokat mágnesezhet réteggel bevont, merev lemezen tárolja, a forgó lemez felett repül író/olvasó fej segítségével. A merevlemezegységek tárolási kapacitása néhány megabájttól több gigabájtig terjedhet. Az optikai tárolók alatt általában a CD- és DVD-ROM-ok különböz típusait értjük. Ezek a nagy teljesítmény, optikai vagy magneto-optikai elven mköd tárolók nagy tömeg adat tárolására alkalmasak. Lehetnek egyszer írhatóak (CD-ROM, csak olvasható), így használhatók adatrögzítésre, vagy például a CD-DA (CD Digital Audio, audio-cd) hang és zene digitális formában történ lejátszására, illetve a CD-RW diszkek írhatóak és olvashatóak is. Jellemz tárolókapacitásuk 74 perc zene vagy 650 Mb adat. A technika mai állása szerint az adatátvitel sebessége az alap-adatátvitel 156 kilobájt/másodperc 1x, 2x, 4x, 8x, 12x, 20x 32x szerese is lehet. A video- és a multimédiás (valós idej) alkalmazások egyre nagyobb adatátvitelt igényelnek, s ennek a kihívásnak próbálnak megfelelni a többszörös sebesség meghajtók. A mágnesszalagos (streamer) egységek az adatok átmeneti vagy hosszabb idej tárolására használatosak a számítástechnikában, segítségükkel digitális információt rögzíthetünk mágnesszalagon. A merevlemezes egységen lev fájlok, adatok, programok közvetlenül elérhetek, használhatóak a gép számára, a szalagra mentett információk általában a továbbiakban a szalagról közvetlenül nem használhatók, csak a diszkre történ visszatöltés után. Tárolási kapacitásuk jellemzen 10 Mb-tól 10 Gb-ig terjedhet. Általában nagygépes rendszerekben (bank, informatikai cég, társadalombiztosítás, közigazgatás, stb.) napi rendszeres biztonsági mentésre használatosak. Információtárolásra és csatolóegységekként is használhatóak továbbá az ún. PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association) kártyák, melyek mérete a bankkártyákéhoz mérhet. Vagy beépített funkciókkal rendelkeznek, vagy illesztként szolgálnak más, küls eszközök felé. Leggyakrabban hordozható számítógépekben fordulnak el, mint szükségképpen kisméret kiegészít tárolóegységek, vagy például faxmodem, globális helymeghatározás, üzenetküldés céljára, ill. hálózati kártyaként használatosak. Smart card-nak nevezzük az olcsó, információtárolásra használt, kisméret, a PCMCIA kártyákkal gyakran összetévesztett, de azoknál jóval kisebb teljesítmény elektronikus 12/51

13 eszközöket. Felhasználási területük: telefonkártya, benzinkút-társaságok ügyfélkártyái, személyi azonosítás, újabban diákigazolvány, stb. USB pen drive (Universal Serial Bus = egyetemes soros busz) Új, soros csatoló (vezetékrendszer), amelyen keresztül akár 127 tartozék (egér, nyomtató, lapolvasó, stb.) egy személyi számítógéphez csatlakoztatható. A hagyományos csatolókkal szemben az USB-nél kevesebb vezetékre van szükség, a nehézkes beállítások és a készülékek közti konfliktusok megsznnek, "plug and play" tartozék-illesztés lehetséges Hangkártya A hangkártya egy számítógép-bvítkártya, ami hangot fogad és ad ki, számítógépes programok utasítására. Tipikus felhasználási területei: multimédiás alkalmazások, hang és videószerkesztések, és szórakozás (filmnézés, zenehallgatás, játékok). A legtöbb mai számítógépben ez az eszköz az alaplapra van építve (integrálva), de egyes korábbi gépekhez még külön kell beszerelni. A professzionális felhasználók szintén külön szoktak hangkártyát vásárolni, sokkal jobb minsége és teljesítménye miatt Hálózati kártya A hálózati kártya a számítógépek hálózatra kapcsolódását és az azon történ kommunikációját lehetvé tev bvítkártya. Manapság már az alaplapok többsége integrált formában tartalmazza. Az az egység, amely minden hálózatra kötött számítógépben megtalálható. A hálózati kártya teszi lehetvé, hogy a hálózat fizikai közegéhez (legtöbbször kábelezés) kapcsoljuk a számítógépünket. Sok gyártója létezik, de a szabványosítás miatt bármelyik összekapcsolható egymással. Nincs viszont szabványosítva a számítógép - hálózati kártya felület, ezért gyártóspecifikus driver-t (meghajtóprogramot) kell használni a kártya mködtetésére Nyomtatók A nyomtatók feladata, hogy valamilyen forrásból származó információt - ez a forrás lehet egy számítógép, de akár számítógépes hálózat is - a lehet legtökéletesebben papíron vagy ritkábban más hordozón (boríték, írásvetít fólia, stb.) megjelenítsenek. A fejlesztések régen megkezddtek, így napjainkra sokfajta technológia áll rendelkezésre, a nyomtatópiac gazdag választékot kínál. A nyomtatók csoportosítása többféle megközelítésbl történhet: Üt (impact) és nem üt (non impact) nyomtatók. Üt nyomtatók esetében az elv az írógépek létezése óta ismert, vagyis egy festéket tartalmazó szalagból az üter hatására festék préseldik a papírra, megformálva magát a karaktert vagy annak egy részletét. A legels fejlesztések ilyen üt nyomtatók voltak, de ez nem jelenti azt, hogy manapság ezt az elvet már nem használják, st jelenleg is a legelterjedtebb nyomtatótípus. Elnye az egyszer, olcsó konstrukció, a többpéldányos nyomtatás - ez az egyedüli technológia mely többpéldányos papírt alkalmazva lehetvé teszi az egyidej másolatok létrehozását -, hátránya a zajos, némely esetben lassú, gyenge minség nyomtatás. A nem üt nyomtatók esetében a tinta vagy a festék felvitele és rögzítése fújással, olvasztással, nagy nyomású hengerléssel történik, így e nyomtatók csendes mködések, de egyidejleg csak egy nyomat keletkezhet, 13/51

14 több példány nyomtatása csak egymás után lehetséges. Mivel az itt alkalmazott technológiák a legutóbbi 15 évben jelentek meg, így ez együtt járt a nyomtatási minség javulásával is. A karakter kialakítása - Ez alapján egy újabb csoportosítás történhet. Vannak olyan nyomtatók, melyek a karaktert mozaik módon apró pontokból alakítják ki, ezek a mozaik (mátrix) nyomtatók, és vannak, melyeknél a karakter folyamatos vonalból áll. Ez utóbbira jó példa az írógép. Mindkét módszerrel lehetséges jó és gyenge minség nyomtatás egyaránt, hiszen a szép folyamatos vonalat elronthatja a gyenge minség festékszalag vagy a nagy sebesség nyomtatás, a mátrix elvnél pedig az egy karakterre es pontok számának növelésével és pontos elhelyezésével igen jó minség karakterkép állhat el. Az üt nyomtatók között sok a mátrix típusú, de megtalálhatók a folyamatos vonalú karaktert elállítók is. A nem üt nyomtatók minden esetben mátrix elvek. A nyomtatási minség - Három nagy csoportot lehet megkülönböztetni. A leggyengébb minséget az elnagyolt (draft) nyomtatás jelenti. Ekkor jól látszanak és elkülönülnek a karaktereket kialakító pontok, folyamatos vonalú karakterek esetén vonalszakadások állnak el a gyors nyomtatás, a festékszalag gyenge minsége miatt. A következ fokozatot a csaknem levélminség (NLQ, Near Letter Quality) jelenti. Itt a karaktert alkotó pontok még szabad szemmel felfedezhetk, de teljesen összeérnek egymással. A legjobb minséget a levél minség (LQ) nyomtatás adja. Ekkor a karakterek folyamatos vonalakból állnak, szabad szemmel még az íves részeken sem fedezhetek fel különálló képpontok. Ugyancsak a nyomtatási minséghez tartozik, hogy a fehér háttéren hány és mekkora méret, szükségtelen folt, "maszat" található, illetve ha fekete felületet szeretnénk nyomtatni, az mennyire fekete, találhatók-e benne fehér lyukak, vonalak. A nyomtatási sebesség - Szintén fontos jellemzje a nyomtatóknak, hiszen nem mindegy, hogy mennyi idt kell várni egy-egy nyomat elkészülésére. Ez elssorban grafika nyomtatásánál jelenthet hosszú idt, a mechanika, az elektronika megfelel kialakítása lehetvé teszi, hogy kifejezetten gyorsnyomtatókról beszéljünk mind karakteres, mind grafikus üzemmódban. Egy nyomtató sebességét a kinyomtatott lap/perc aránnyal jellemezhetjük. A papír kezelése - Vannak csak hajtogatott (leporelló) papírt felhasználó nyomtatók, vannak, melyek csak a vágott (pl. A4) papírt tudják továbbítani, mások kezelik a fent említett mindkét típust. Minden egyes nyomtató jól elkülöníthet alegységekbl áll. Ilyen alegységek a karaktert megformáló és papírra juttató rész, a papírtovábbító egység, az elektronika (interfész, teljesítmény elektronika, érzékelk), burkolat Tintasugaras nyomtatók A tintasugaras (bubble jet) nyomtatók az utóbbi év fejlesztéseinek eredményeképpen jöttek létre, és egyre növekv mértékben vannak jelen a piacon. Jellemzjük a viszonylag jó minség, csendes nyomtatás, az olcsó ár, s ezek biztosítják népszerségüket. A nyomtatást a nyomtatófej végzi, amely a pontok képzéséhez szükséges fúvókákat tartalmazza. A fúvóka kis átmérj (gyakran 0,05 mm) lyuk, melyen keresztül a tintacsepp kirepül és végül a papírra csapódik. A csepp leválasztására többfajta módszer is született, így megkülönböztethetünk 14/51

15 folyamatos áramú vagy tintacseppes fejeket. A tintacseppes fej lehet piezokristályos vagy buborék (bubble jet) mködés Lézernyomtatók Az els igazi forradalmi változást a nyomtatók között a lézernyomtató (Laser Printer) hozta a kb. 20 évvel ezeltti megjelenésével. Jelenleg a tintasugaras nyomtatóval együtt a legelterjedtebb nem üt nyomtató. A lézernyomtató jól elkülöníthet részekbl épül föl. A lézernyomtatókban olyan félvezet lézert használunk, mely könnyen modulálható, azaz a ráadott tápfeszültség hatására sugároz, annak hiányában pedig nem, és mindezt nagy frekvencián is megteszi. A képpontok függvényében való felvillanások hozzák létre a nyomtatási képet. 15/51

16 3. Szoftverek 3.1. Operációs rendszerek Az operációs rendszer a számítógépet mködtet szoftver, amely a számítógép indulásakor azonnal betöltdik a számítógép memóriájába: Nélküle a gép - még ha fizikailag hibátlan is - mködésképtelen. Az operációs rendszer tölti be a számítógép mködéséhez szükséges programokat, vezérli, összehangolja, ellenrzi a programok mködését. Az operációs rendszer általában semmilyen, a felhasználó számára közvetlenül hasznos feladatot (szövegszerkesztés, könyvelés stb.) nem végez, hanem lehetvé teszi az ilyen feladatokat ellátó, felhasználói programok futtatását. Az operációs rendszer feladata az, hogy az ember és számítógép közötti kommunikációt biztosítsa, a számítógép erforrásait sokoldalúan, gazdaságosan és a lehet legoptimálisabban kihasználja, illetve a számítógép mködését ellenrizze és vezérelje; kezeli a gép különböz perifériáit - monitor, floppy, hard disk, nyomtató stb. - és végrehajtja a neki szóló parancsokat. A különböz számítógéptípusokhoz nagyon sokféle operációs rendszer létezik, mivel felépítésük és megvalósításuk nagyban függ attól a hardvertl, amelyhez készültek; a több ezer felhasználót kiszolgáló nagyszámítógépes hálózati operációs rendszerektl (Windows NT, Novell, UNIX, VMS) egészen az egyfelhasználós személyi számítógépekéig. Az IBM PC-hez a legelterjedtebbek a DOS és a Microsoft Windows (MS- Windows vagy egyszeren csak Windows) különböz változatai. Az operációs rendszer képességei és szolgáltatásai alapveten meghatározzák egy gép használhatóságát. Ezért a felhasználói programok nemcsak adott géptípushoz, hanem adott operációs rendszerhez is készülnek. Például PC-re, a Windows-hoz készült program nem futtatható ugyanezen a gépen a DOS operációs rendszerbl. Mivel a Windows kompatibilis a DOS-szal, a DOS programjai elvileg mködnek a Windows alatt is. Felhasználói felület (User Interface) Annak a módszernek a megadása, hogy egy programtól milyen módon lehet kérni bizonyos szolgáltatásokat. - karakteres felhasználói felület - Ha egy operációs rendszerben egy program vagy parancs nevének a karaktereit (betit) kell beírni ahhoz, hogy az a kért programot elindítsa. Ezért mondható, hogy például a DOS karakteres vagy karakter alapú interfészt biztosít. - Grafikus felhasználói felület GUI (graphical user interface) - A grafikus felhasználói felület az ember-számítógép kapcsolatot egyszersít rendszer. Segítségével a felhasználóknak nem kell bonyolult vagy logikátlannak tn parancsokat megtanulniuk, a rendszert intuitív módon használhatják. A grafikus felületeken ikonok azonosítják a programokat, a futó programok ablakokban, elkülönített képernyterületeken jelennek meg, egérrel lehet választani a menük és menüpontok között. A grafikus felületek további nagy elnye, hogy a programok mind hasonló külsvel rendelkeznek, a felhasználónak nem kell minden egyes program használatát külön-külön megtanulnia. 16/51

17 Microsoft operációs rendszerek Példánkban a Windows XP operációs rendszert mutatjuk be Indítás és bejelentkezés Indítás: A rendszer indításakor betöltdnek a regisztrációs adatbázisban megjelölt eszközvezérlk és programok, elindulnak a rendszerszolgáltatások. E folyamat közben a Windows indító képernyjét látjuk. Bejelentkezés: - egy felhasználó esetén: ha a rendszert alapbeállításokkal telepítettük, automatikus. - több felhasználó esetén: felhasználói név és jelszó; ha a számítógép helyi hálózatba kötve üzemel, tartomány megadása is szükséges lehet, a hálózat beállításaitól függen. 17/51

18 Vállalati számítógépes rendszer esetén szinte mindig a számítógépek hálózatba kötve üzemelnek, azaz egy vagy több központi számítógépen tárolják a közös használatra szánt adatokat, dokumentumokat, st gyakran az egyes felhasználók saját, külön bejáratú adatait is. Ilyen esetekben elengedhetetlen, hogy a felhasználókat egyenként, vagy csoportosan azonosíthassuk, a szerveren tárolt adatokhoz való hozzáférési jogaikat egyenként vagy csoportonként megszabhassuk. Például célszer, hogy a cég pénzügyi állapotáról szóló információkhoz, vagy a cég aktuális mérlegéhez csak az arra jogosult személyek férhessenek hozzá, esetleg ezekbl is csak néhányan módosíthassák az abban szerepl értékeket. A számítógép-hálózatra való kapcsolódás tehát legelször is a bejelentkezéssel kezddik, ehhez szükséges egy felhasználónév és egy jelszó. A jelszó titkos, a tulajdonosán kívül jó, ha más nem ismeri. A Windows a begépelt jelek helyett csillagokat fog a képernyre írni, hogy más a jelszavunkat ne tudja a képernyrl begépeléskor ellesni. Ha a jelszót véletlenül helytelenül ütjük, a Windows közöli velünk, hogy a beütött jelszó helytelen és lehetségünk lesz újra próbálkozni. A cégünknél lehet olyan biztonsági rendszabály, hogy néhány próbálkozás után a rendszer kizárja az adott felhasználót, azaz még a helyes jelszó begépelésével sem engedi be a rendszerbe. Ilyenkor a rendszergazda adhatja vissza a belépési jogot. A legtöbb hiba a jelszó begépelésénél a CAPS LOCK billenty véletlen lenyomásából, valamint a Z és Y billentyk fordított helyzetébl adódik. A rovatok kitöltése után üssük le az Enter billentyt, vagy kattintsunk az OK gombra. 18/51

19 A Windows 95 és a Windows 98 legfeljebb 14 karakter hosszú jelszavak használatát támogatta. A jelszó Windows XP-ben legfeljebb 127 karakter hosszú lehet, és megkülönbözteti a nagy- és kisbetket, tehát az "ezajelszó", "Ezajelszó", "EzAjElSzÓ" és "EZAJELSZÓ" jelszavak különbözek. A biztonságos jelszó legalább nyolc karakter hosszó, tartalmaz kis- és nagybetket, számokat és különleges karaktereket, és nem, vagy csak nehezen vezethet le értelmes magyar vagy angol szóból, például: Ha az ilyen jelszavak megjegyzésével gondunk van, át lehet hidalni egy értelmes szó betinek hasonló karakterrel való helyettesítésével, például: Így létrejött egy olyan jelszó, ami a fenti feltételeknek is megfelel Grafikus felület kezelése Az Asztal Asztalnak nevezzük a Windows indításakor megjelen képernyterületet. Ez a grafikus felhasználói felület. Munkaasztalunk bizonyos tulajdonságait tekintve nagyban hasonlít egy valóságos íróasztalhoz. A munkánk során szükséges - a késbbiekben majd részletesen 19/51

20 ismertetésre kerül - ikonok, ablakok és egyéb objektumok fognak itt elhelyezkedni, ezeket odébb tolhatjuk, eldobhatjuk, vagy ideiglenesen félre tehetjük az utunkból. Munkaasztalunkon alapveten a következkben ismertetett objektumokkal fogunk találkozni. - Egérmutató Az egérmutató jelzi a képernyn egerünk aktuális pozícióját és egyben különféle alakváltozásaival visszajelzéseket ad az aktuális ponton elvégezhet mveletekrl. Íme néhány példa az egérmutató jellegzetes formáira: - Tálca A munkaasztal alsó szélén foglal helyet. Segítségével hozzáférhetünk a Windows használatához elengedhetetlen Start menühöz, továbbá könnyedén váltogathatunk futó programjaink között. A tálca jobb szélén, az ún. értesítési területen láthatjuk, hogy aktuálisan milyen nemzeti kiosztás szerint mködik a billentyzetünk (ha több lehetség közül választhatunk), és láthatjuk a gépünkben mköd óra által mutatott idt. Ha az idt jelz számok fölé toljuk az egérmutatót, akkor néhány másodperc múlva a dátum is megjelenik egy sárga keretben. A Start menü segítségével fogunk hozzáférni a futtató programjaink listájához és a Windows rendszer néhány alapvet parancsához. A Start menüben a programok és parancsok listája kategóriánkénti csoportosításban jelenik meg. - A Start menü A Start menü a Windows-zal való munkánk alapja. Segítségével elindíthatjuk programjainkat, módosíthatjuk az alapbeállításokat és kiléphetünk a rendszerbl. A Start menüt a Tálcán látható "Start" feliratú gombra kattintva érhetjük el. Ha a billentyzeten van Windows-emblémával jelölt gomb, a Start menü ennek lenyomásával is bármilyen helyzetben elérhet. Amennyiben nincs a billentyzeten ilyen gomb, használhatjuk a CTRL+ESC billentyket is. 20/51

WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE

WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE WINDOWS XP - A GRAFIKUS FELÜLET KEZELÉSE ASZTAL Asztalnak nevezzük a Windows indításakor megjelenı képernyıterületet. Ez a grafikus felhasználói felület. Munkaasztalunk bizonyos tulajdonságait tekintve

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows 2000 ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows 2000 ismeretek- A Start menü elemei 4. Windows

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Tanmenet TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 2. Windows XP ismeretek- A Start menü elemei 3. Windows XP ismeretek- A billentyűzet 4. Windows

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek Hardver, szoftver, operációs rendszer fogalma A hardver a számítógép mőködését lehetıvé tevı elektromos, elektromágneses egységek összessége. A számítástechnikában hardvernek hívják

Részletesebben

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés

2. Számítógépek működési elve. Bevezetés az informatikába. Vezérlés elve. Külső programvezérlés... Memória. Belső programvezérlés . Számítógépek működési elve Bevezetés az informatikába. előadás Dudásné Nagy Marianna Az általánosan használt számítógépek a belső programvezérlés elvén működnek Külső programvezérlés... Vezérlés elve

Részletesebben

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése A számítógépek felépítése a mai napig is megfelel a Neumann elvnek, vagyis rendelkezik számoló egységgel, tárolóval, perifériákkal. Tápegység 1. Tápegység:

Részletesebben

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig 2. Szedjük szét a számítógépet 1. örök 3. Szedjük szét a számítógépet 2. Témakörök 1. Digitális írástudás: a kőtáblától a számítógépig ( a kommunikáció fejlődése napjainkig) 2. Szedjük szét a számítógépet 1. ( a hardver architektúra elemei) 3. Szedjük szét a számítógépet 2.

Részletesebben

1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK

1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. MODUL - ÁLTALÁNOS FOGALMAK 1. Melyik a mondat helyes befejezése? A számítógép hardvere a) bemeneti és kimeneti perifériákat is tartalmaz. b) nem tartalmazza a CPU-t. c) a fizikai alkatrészek és az operációs

Részletesebben

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES

ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES ELSŐ LÉPÉSEK A SZÁMÍTÓGÉPEK RODALMÁBA AMIT A SZÁMÍTÓGÉPEKRŐL TUDNI ÉRDEMES Számítógép = Univerzális gép! Csupán egy gép a sok közül, amelyik pontosan azt csinálja, amit mondunk neki. Hardver A számítógép

Részletesebben

2. modul. Operációs rendszerek és fájlkezelés 2. MODUL OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS

2. modul. Operációs rendszerek és fájlkezelés 2. MODUL OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 2. modul 3 2. MODUL OPERÁCIÓS RENDSZEREK ÉS FÁJLKEZELÉS 4 2. modul 2. modul 5 Tartalom TARTALOM 5 1. OPERÁCIÓS RENDSZEREK 7 HARDVER, SZOFTVER, OPERÁCIÓS RENDSZER FOGALMA 7 OPERÁCIÓS RENDSZEREK 8 A SZÁMÍTÓGÉP

Részletesebben

Operációs rendszerek. Tanmenet

Operációs rendszerek. Tanmenet Operációs rendszerek Tanmenet Operációs rendszerek TANMENET- Operációs rendszerek Témakörök Javasolt óraszám 1. Operációs rendszerek alapjai 2. Windows XP ismeretek- Munka a képernyőn 3. Windows XP ismeretek-

Részletesebben

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor

Ismerkedjünk tovább a számítógéppel. Alaplap és a processzeor Ismerkedjünk tovább a számítógéppel Alaplap és a processzeor Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív

Részletesebben

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak.

A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. Mappakezelés WINDOWS-7 A Windows az összetartozó adatokat (fájlokat) mappákban (könyvtárakban) tárolja. A mappák egymásba ágyazottak. A PC legnagyobb mappája, amely az összes többi mappát is magában foglalja,

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK

SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK SAPIENTIA EMTE Műszaki és Humántudományok Kar SZÁMÍTÓGÉPES ALAPISMERETEK Domokos József domi@ms.sapientia.ro ELŐADÁSOK 7 előadás Szeptember 19.-től, hetente Dr. DOMOKOS József, egyetemi adjunktus elérhetőség:

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 2.

Számítógépes alapismeretek 2. Számítógépes alapismeretek 2. 1/7 Kitöltő adatai: Név: Osztály: E-mail cím: 2/7 Kérdések: Mire szolgál az asztal? Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. A telepített alkalmazások tárolására. A telepített

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény

IT - Alapismeretek. Feladatgyűjtemény IT - Alapismeretek Feladatgyűjtemény Feladatok PowerPoint 2000 1. FELADAT TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS Pótolja a hiányzó neveket, kifejezéseket! Az első négyműveletes számológépet... készítette. A tárolt program

Részletesebben

13. óra op. rendszer ECDL alapok

13. óra op. rendszer ECDL alapok 13. óra op. rendszer ECDL alapok 1. Mire szolgál az asztal? a) Az ideiglenesen törölt fájlok tárolására. b) A telepített alkalmazások tárolására. c) A telepített alkalmazások ikonok általi gyors elérésére.

Részletesebben

elektronikus adattárolást memóriacím

elektronikus adattárolást memóriacím MEMÓRIA Feladata A memória elektronikus adattárolást valósít meg. A számítógép csak olyan műveletek elvégzésére és csak olyan adatok feldolgozására képes, melyek a memóriájában vannak. Az információ tárolása

Részletesebben

Bepillantás a gépházba

Bepillantás a gépházba Bepillantás a gépházba Neumann-elvű számítógépek főbb egységei A részek feladatai: Központi egység: Feladata a számítógép vezérlése, és a számítások elvégzése. Operatív memória: A számítógép bekapcsolt

Részletesebben

2. modul - Operációs rendszerek

2. modul - Operációs rendszerek 2. modul - Operációs rendszerek Érvényes: 2009. február 1-jétől Az alábbiakban ismertetjük a 2. modul (Operációs rendszerek) syllabusát, amely az elméleti és gyakorlati modulvizsga követelményrendszere.

Részletesebben

Számítógép felépítése

Számítógép felépítése Alaplap, processzor Számítógép felépítése Az alaplap A számítógép teljesítményét alapvetően a CPU és belső busz sebessége (a belső kommunikáció sebessége), a memória mérete és típusa, a merevlemez sebessége

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver Perifériák 4. Hardver

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Számítógépes alapfogalmak, számítógép generációk 2. A számítógép felépítése, hardver, A központi egység 3. Hardver

Részletesebben

A PC vagyis a személyi számítógép. XV. rész. 1. ábra. A billentyűzet és funkcionális csoportjai

A PC vagyis a személyi számítógép. XV. rész. 1. ábra. A billentyűzet és funkcionális csoportjai ismerd meg! A PC vagyis a személyi számítógép XV. rész A billentyűzet A billentyűzet (keyboard), vagy más elnevezéssel a klaviatúra a számítógép legfontosabb és egyben legrégebbi információbeviteli eszköze.

Részletesebben

Az Ön kézikönyve HP G61-415EA

Az Ön kézikönyve HP G61-415EA Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató HP G61-415EA. Megtalálja a választ minden kérdésre az HP G61-415EA a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA

BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA Ismeretterjesztő előadás 2. Rész Előadó:Pintér Krisztina etanácsadó aniszirk@gmail.com INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. leggyakrabban

Részletesebben

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége.

2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA. Az információ elérésének és felhasználásának képessége. 2. rész BEVEZETÉS A SZÁMÍTÓGÉPEK VILÁGÁBA 1. INFORMÁCIÓS ÍRÁSTUDÁS Az információ elérésének és felhasználásának képessége. - leggyakrabban számítógép és / vagy Internet használat - IKT technológiák alkalmazásának

Részletesebben

A fájlkezelés alapjai

A fájlkezelés alapjai Az adattárolás alapelemei Képzeljünk el egy nagy szekrényt, ami még teljesen üres. Ebbe a szekrénybe szeretnénk a ruháinkat bepakolni, de a szekrényben nincs egyetlen polc se. A polcok a ruháink rendszerezett

Részletesebben

Mi szükséges a működéshez?

Mi szükséges a működéshez? 1 Mi szükséges a működéshez? Hardver a számítógép kézzel fogható részei, fizikailag létező eszközök Szoftver a számítógépet működtető programok összessége 2 A számítógép fő részei Számítógép-ház CD-, DVDmeghajtó

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL)

SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE (TK 61-TŐL) SZÁMÍTÓGÉP Olyan elektronikus berendezés, amely adatok, információk feldolgozására képes emberi beavatkozás nélkül valamilyen program segítségével. HARDVER Összes műszaki

Részletesebben

A számítógép külső felépítése

A számítógép külső felépítése A számítógép külső felépítése Hardver: A számítógéphez csatlakoztatott, kézzel megfogható eszközök. Szoftver: Egy ember, vagy egy csoport által létrehozott szellemi termék, melyet törvény véd. Szoftverek

Részletesebben

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra

A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra Nyomtató telepítése A nyomtatókkal kapcsolatos beállításokat a Vezérlőpulton, a Nyomtatók mappában végezhetjük el. Nyomtató telepítését a Nyomtató hozzáadása ikonra duplán kattintva kezdeményezhetjük.

Részletesebben

Alapismeretek. Tanmenet

Alapismeretek. Tanmenet Alapismeretek Tanmenet Alapismeretek TANMENET-Alapismeretek Témakörök Javasolt óraszám 1. Történeti áttekintés 2. Számítógépes alapfogalmak 3. A számítógép felépítése, hardver A központi egység 4. Hardver

Részletesebben

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó!

3Sz-s Kft. Tisztelt Felhasználó! 3Sz-s Kft. 1158 Budapest, Jánoshida utca 15. Tel: (06-1) 416-1835 / Fax: (06-1) 419-9914 E-mail: zk@3szs. hu / Web: http://www. 3szs. hu Tisztelt Felhasználó! Köszönjük, hogy telepíti az AUTODATA 2007

Részletesebben

Mobil Partner telepítési és használati útmutató

Mobil Partner telepítési és használati útmutató Mobil Partner telepítési és használati útmutató Tartalom Kezdeti lépések... 2 Telepítés... 2 A program indítása... 6 Mobile Partner funkciói... 7 Művelet menü... 7 Kapcsolat... 7 Statisztika... 8 SMS funkciók...

Részletesebben

Windows. Készítette: Csatlós István

Windows. Készítette: Csatlós István Windows Készítette: Csatlós István Windows alapok Legfontosabb jellemzői: 1. Grafikus felhasználói felület (GUI) 1. Ablak- és egértechnika 2. Menü- és ikonrendszer 2. Többfeladatos (MultiTask) és egyes

Részletesebben

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák)

1. tétel. A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei. Informatika érettségi (diák) 1. tétel A kommunikáció információelméleti modellje. Analóg és digitális mennyiségek. Az információ fogalma, egységei Ismertesse a kommunikáció általános modelljét! Mutassa be egy példán a kommunikációs

Részletesebben

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer

Operációs rendszerek. Az X Window rendszer Operációs rendszerek X Windows rendszer Az X Window rendszer Grafikus felhasználói felületet biztosító alkalmazás és a kapcsolódó protokoll 1983-84: a Massachusetts Institute of Technology-n (MIT, USA).

Részletesebben

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei.

A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. A háttértárak a program- és adattárolás eszközei. Míg az operatív memória (RAM) csak ideiglenesen, legfeljebb a gép kikapcsolásáig őrzi meg tartalmát, a háttértárolókon nagy mennyiségű adat akár évtizedekig

Részletesebben

Az operációs rendszer fogalma

Az operációs rendszer fogalma Készítette: Gráf Tímea 2013. október 10. 1 Az operációs rendszer fogalma Az operációs rendszer olyan programrendszer, amely a számítógépekben a programok végrehajtását vezérli. 2 Az operációs rendszer

Részletesebben

Nyomtató. A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse.

Nyomtató. A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse. Nyomtató A nyomtató igen hasznos kiviteli periféria. A nyomtató feladata, hogy az információt papíron (esetleg fólián, CD-n...) megjelenítse. Nyomtatók csoportosítása: Ütő (impact) nyomtatók Kalapács vagy

Részletesebben

IT - Alapismeretek. Megoldások

IT - Alapismeretek. Megoldások IT - Alapismeretek Megoldások 1. Az első négyműveletes számológépet Leibniz és Schickard készítette. A tárolt program elve Neumann János nevéhez fűződik. Az első generációs számítógépek működése a/az

Részletesebben

MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A A MONITOROKON MEGJELENÍTETT KÉP MINŐSÉGE FÜGG:

MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A A MONITOROKON MEGJELENÍTETT KÉP MINŐSÉGE FÜGG: MONITOROK ÉS A SZÁMÍTÓGÉP KAPCSOLATA A mikroprocesszor a videókártyán (videó adapteren) keresztül küldi a jeleket a monitor felé. A videókártya a monitor kábelen keresztül csatlakozik a monitorhoz. Régebben

Részletesebben

1.A. feladat: Programablakok

1.A. feladat: Programablakok 1.A. feladat: Programablakok Nyisd meg sorban a Sajátgép mappát, Hálózatok mappát, indítsd el az Internet Explorer programot. Ehhez kattints kettőt mindegyik asztalon lévő ikonjára. Ha egy ablak teljes

Részletesebben

2012.09.30. p e r i f é r i á k

2012.09.30. p e r i f é r i á k Informatika 9. évf. Informatikai alapismeretek II. 2012. szeptember 30. Készítette: Gráf Tímea A számítógép felépítése p e r i f é r i á k 2 1 Perifériák Beviteli perifériák: billenty zet egér érint pad,

Részletesebben

TestLine - GINOP teszt Minta feladatsor

TestLine - GINOP teszt Minta feladatsor GINOP képzés szintfelmérő tesztje Mit lehet a HTML-el csinálni 1. 1:10 Könnyű emutatót készíteni Weblapot készíteni Jósolni Szöveget szerkeszteni Melyek tartoznak az operációs rendszer alapvető feladatai

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05 Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2008 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop)

Számítógép fajtái. 1) személyi számítógép ( PC, Apple Macintosh) - asztali (desktop) - hordozható (laptop, notebook, palmtop) Számítógép Számítógépnek nevezzük azt a műszakilag megalkotott rendszert, amely adatok bevitelére, azok tárolására, feldolgozására, a gépen tárolt programok működtetésére alkalmas emberi beavatkozás nélkül.

Részletesebben

Informatika témavázlat. 3. évfolyam

Informatika témavázlat. 3. évfolyam Informatika témavázlat 3. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai

Informatika. 3. Az informatika felhasználási területei és gazdasági hatásai Informatika 1. Hírek, információk, adatok. Kommunikáció. Definiálja a következő fogalmakat: Információ Hír Adat Kommunikáció Ismertesse a kommunikáció modelljét. 2. A számítástechnika története az ENIAC-ig

Részletesebben

Ablak és ablakműveletek

Ablak és ablakműveletek Ablak és ablakműveletek 1. Jelölje meg az igaz állításokat! A. A képen egy ablakot lehet látni. B. A Windows operációs rendszerben a mappák és programok ablakokban nyílnak meg. C. Egyszerre csak egy ablakot

Részletesebben

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató

Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató Samsung Universal Print Driver Felhasználói útmutató képzelje el a lehetőségeket Szerzői jog 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Minden jog fenntartva. Ez a felügyeleti útmutató csak tájékoztató célt szolgál.

Részletesebben

INFORMATIKA Felvételi teszt 1.

INFORMATIKA Felvételi teszt 1. INFORMATIKA Felvételi teszt 1. 1) Mi a szoftver? a) Szoftvernek nevezzük a számítógépet és minden kézzel megfogható tartozékát. b) Szoftvernek nevezzük a számítógépre írt programokat és az ezekhez mellékelt

Részletesebben

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv

Image Processor BarCode Service. Felhasználói és üzemeltetői kézikönyv Image Processor BarCode Service Áttekintés CIP-BarCode alkalmazás a Canon Image Processor programcsomag egyik tagja. A program feladata, hogy sokoldalú eszközt biztosítson képállományok dokumentumkezelési

Részletesebben

Mértékegységek a számítástechnikában

Mértékegységek a számítástechnikában Mértékegységek a számítástechnikában BIT legkisebb adattárolási egység Értékei lehetnek: 0,1. Bájt= 8 BIT a számítógép számára egységesen kezelhető legkisebb egység. (Bit,) Bájt, KiloBájt, MegaBájt, GigaBájt,

Részletesebben

Operációs rendszerek

Operációs rendszerek Operációs rendszerek Tananyag Operációs rendszerek TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ... 9 OPERÁCIÓS RENDSZEREK... 10 AZ OPERÁCIÓS RENDSZEREK OSZTÁLYOZÁSA... 11 A RENDSZERBETÖLTÉS MENETE... 12 A WINDOWS XP BETÖLTÉSI

Részletesebben

18. Szövegszerkesztők

18. Szövegszerkesztők 18. Szövegszerkesztők A szövegszerkesztés olyan számítógépes művelet, amelynek során később nyomtatásban megjelenő szövegegységeket, dokumentumokat hozunk létre, majd azokat papírra kinyomtatjuk. A különböző

Részletesebben

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain

Di1611/Di2011. KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Di1611/Di2011 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ: Twain Driver Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1 A PC szkennelés beállítása 2 Csatlakozás az USB portra 3 A TWAIN meghajtó telepítése 3.1 A TWAIN meghajtó telepítése Plug

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Windows XP alapokon

Tartalomjegyzék. Windows XP alapokon Windows XP alapokon Tartalomjegyzék 1. Általában az operációs rendszerekről...4 1.1 Az operációs rendszerek osztályozása kezelőfelület szerint...4 1.1.1 Karakteres kezelőfelületek...4 1.1.2 Grafikus felhasználói

Részletesebben

Számítógép perifériák I.

Számítógép perifériák I. Perifériák csoportosítása I. Output perifériák: monitor nyomtató plotter hangszóró Számítógép perifériák I. II. Input perifériák: billentyűzet egér szkenner kamerák mikrofon III. Háttértárak Pl: Mágneses

Részletesebben

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése

Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése Az Éves adóbevallás 2005 modul ismertetése A program a setup lefutása után -ha bejelöltük-, magától elindul. A következkben az indítás a startmenübl, vagy a telepít által létrehozott asztal ikonról indítható:

Részletesebben

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CLP-770ND

Az Ön kézikönyve SAMSUNG CLP-770ND Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43

Felhasználói dokumentáció. a TávTagTár programhoz. Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 a TávTagTár programhoz Készítette: Nyíri Gábor, hdd@nc-studio.com GDF Abakusz regisztrációs kód: GDFAba43 Tartalomjegyzék Futási feltételek... 3 Telepítés... 3 Indítás... 3 Főablak... 4 Új személy felvétele...

Részletesebben

Órarendkészítő szoftver

Órarendkészítő szoftver SchoolTime Órarendkészítő szoftver 2.0 verzió Tartalomjegyzék: 1., Belépés a programba...3 2., Órarend főtábla...3 3., Tanátok...4 3.1., Új tanár felvitele, módosítása...4 3.2., Tanár törlése...4 3.3.,

Részletesebben

FTP Az FTP jelentése: File Transfer Protocol. Ennek a segítségével lehet távoli szerverek és a saját gépünk között nagyobb állományokat mozgatni. Ugyanez a módszer alkalmas arra, hogy a kari web-szerveren

Részletesebben

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal

WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal WIFI elérés beállítása Windows XP tanúsítvánnyal Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ Készítette: Jászberényi József, 2011 1/24 A PÁGISZ WIFI hálózathoz kétféle

Részletesebben

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon

13. Tárgymutató. Windows XP alapokon Windows XP alapokon 13. Tárgymutató Ablakok elemei...16 ablak határvonal...18 címsor...17 előző méret gomb...18 kilépés gomb...17 kis méret gomb...17 teljes méret gomb...18 vezérlőmenü...19 fogalma...15

Részletesebben

ECDL Operációs rendszerek Miazön által használt számítógép operációs rendszere és annak verziószáma? Windows XP 1 Hány MB az ön által használt számítógépbe épített RAM? Sajátgépen jobb egérgomb / Tulajdonságok

Részletesebben

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása

TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása TvNetTel Internet Kapcsolat Beállítása A TvNetTel Kft internetes szolgáltatásának igénybevételéhez szükséges a hálózati csatlakozás beállítása a számítógépen vagy routeren. A beállításhoz szükség van a

Részletesebben

A számítógép felépítése

A számítógép felépítése A számítógép felépítése Hardver- a számítógép kézzel fogható részei: processzor, monitor, kábel, csatlakozó Szoftver- a számítógép kézzel nem megfogható részei. A szoftver működteti a hardvert, pl: operációs

Részletesebben

Számítógépes alapismeretek 1.

Számítógépes alapismeretek 1. Számítógépes alapismeretek 1. 1/7 Kitöltő adatai: 1. Név: 2. Osztály: 3. E-mail címe: 2/7 Kérdések: 1. Mi az IKT (Információs és Kommunikációs Technológia)? Olyan eszközök, technológiák, amik az információ

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

A telepítési útmutató tartalma

A telepítési útmutató tartalma 1 A telepítési útmutató tartalma 3 Kompatibilitás és rendszerkövetelmények A telepítési folyamat röviden 4 A telepítés indítása 5 Adatbáziskezelő beállítása / telepítése 8 Telepítési módozatok 11 Az ENSO

Részletesebben

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése

Táblázatok. Táblázatok beszúrása. Cellák kijelölése Táblázatok Táblázatok beszúrása A táblázatok sorokba és oszlopokba rendezett téglalap alakú cellákból épülnek fel. A cellák tartalmazhatnak képet vagy szöveget. A táblázatok használhatók adatok megjelenítésére,

Részletesebben

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV PÉNZTÁR FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV 4S SOFTWARE KFT 3523 MISKOLC PF.: 71 4ssoftware@4ssoftware.hu Preisler Ferenc Robonyi Teréz TEL.: 46/324-643 20/360-8478 20/980-8864 1. A PROGRAM TELEPÍTÉSE ÉS INDÍTÁSA Lehetőség

Részletesebben

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1

KIRA. KIRA rendszer. Telepítési útmutató v1 KIRA rendszer Telepítési útmutató v1 1. Bevezetés A dokumentáció, illetve a dokumentáció mellékleteként megtalálható állományok segítségével készíthető fel a kliens oldali számítógép a KIRA rendszer működtetésére.

Részletesebben

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató

Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató EPSON Digitális fényképezőgép / Digitális fényképezőgép Szoftver útmutató Minden jog fenntartva. Jelen kézikönyv a SEIKO EPSON CORPORATION előzetes írásbeli engedélye nélkül sem részben sem egészben nem

Részletesebben

Operációs rendszerek Windows Xp

Operációs rendszerek Windows Xp Operációs rendszerek Windows Xp (1-4 óra) Bevezető Az első operációs rendszerek a harmadik generációs számítógépekkel egy időben jelentek meg. Ezek úgynevezett karakteres operációs rendszerek voltak, a

Részletesebben

Operációs rendszerek Microsoft Windows 2000

Operációs rendszerek Microsoft Windows 2000 Operációs rendszerek Microsoft Windows 2000 Tananyag TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETŐ...9 A SZÁMÍTÓGÉPES KÖRNYEZET...10 OPERÁCIÓS RENDSZEREK OSZTÁLYOZÁSA...10 A SZÁMÍTÓGÉP ELINDÍTÁSA...11 A RENDSZERBETÖLTÉS MENETE...12

Részletesebben

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat Geotechnika II. (NGB-SE005-2) Geo5 használat A Geo5 szoftvert (1. házi feladathoz opcióként, 2. házi feladathoz kötelezően) online felületen keresztül, távoli asztal kapcsolattal lehet használni. Az ehhez

Részletesebben

Hardware alapismeretek

Hardware alapismeretek Alapfogalmak Hardware alapismeretek Hardver (angolul: hardware) A számítógép fizikailag megfogható részeinek összességét értjük. A számítógép működéséhez alapvetőn hardver és szoftver szükséges, a kettő

Részletesebben

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.02.09 18:08:51 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

Ismerkedés az új felülettel

Ismerkedés az új felülettel Ismerkedés az új felülettel A 2003-as verzióhoz képes változott a menüszerkezet. Az ablak tetején menüszalag található, amely előtérbe helyezi a legfontosabb parancsokat, így nem kell a program legkülönbözőbb

Részletesebben

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti

Küls eszközök. Dokumentum cikkszáma: Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti Küls eszközök Dokumentum cikkszáma: 409917-211 2006. május Ez az útmutató a külön beszerezhető külső eszközök használatát ismerteti. Tartalomjegyzék 1 Az USB-eszközök használata USB-eszköz csatlakoztatása.......................

Részletesebben

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft.

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft. PLC Versenyfeladat XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, 2008. március 19-21. Összeállította az EvoPro Kft. Általános bemutatás A feladatban szereplő eszköz egy 8x8 képpontos LED-mátrix

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika

ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium ÉRETTSÉGI TÉTELCÍMEK 2012 Informatika Reischlné Rajzó Zsuzsanna Szaktanár Endrédi Józsefné Igazgató Kelt: Budapest, 2012 március 1. tétel A kommunikáció

Részletesebben

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak.

JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM. A program az egyszer elkészített teszt feladatokat eltárolja, így azok később is kinyomtathatóak. JOGSISZOFT TESZTLAPNYOMTATÓ PROGRAM Használati utasítás A program segítségével korlátlan számú hagyományos B kategóriás tesztlap nyomtatható, valamint 2345 kérdésből tetszőleges összeállítású tematikus

Részletesebben

Felhasználói Kézikönyv

Felhasználói Kézikönyv Felhasználói Kézikönyv Az eforte 5.0 e-időpont Modul használatához 1 T a r talomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 1.1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A KÉZIKÖNYVRŐL... 3 1.2. SZÜKSÉGES TECHNIKAI KÖRNYEZET A RENDSZER HASZNÁLATÁHOZ...

Részletesebben

14. óra op. rendszer ECDL alapok

14. óra op. rendszer ECDL alapok 14. óra op. rendszer ECDL alapok 26. El kell-e menteni nyomtatás előtt egy dokumentumot? a) Nem, de ajánlott, mert a nem mentett dokumentum elveszhet. b) Igen, mert mentés nélkül nem lehet nyomtatni. c)

Részletesebben

Telepítési útmutató. 1.1 lépés : Telepítés típusa - ablak :

Telepítési útmutató. 1.1 lépés : Telepítés típusa - ablak : Telepítési útmutató 1.1 lépés : Telepítés típusa - ablak : Typical (Általános): A telepítéskor a program fájljai, az adatbázis kezel, valamint a súgó fájlok kerülnek telepítésre. (Abban az esetben ajánlott,

Részletesebben

A személyi számítógép felépítése

A személyi számítógép felépítése A személyi számítógép felépítése A számítógépet, illetve az azt felépítő részegységeket összefoglaló néven hardvernek (hardware) nevezzük. A gépház doboz alakú, lehet fekvő, vagy álló attól függően, hogy

Részletesebben

Beviteli perifériák. b) vezérlőbillentyűk,

Beviteli perifériák. b) vezérlőbillentyűk, Beviteli perifériák A számítógéphez kapcsolt eszközöket perifériáknak nevezzük. Ezek többsége maga is speciális célú számítógépnek tekinthető, saját célprocesszorral, és kisebb-nagyobb saját tárolóval

Részletesebben

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató

Külső memóriakártyák. Felhasználói útmutató Külső memóriakártyák Felhasználói útmutató Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Az SD logó a tulajdonosának védjegye. A Java a Sun Microsystems, Inc. Amerikai Egyesült Államokban bejegyzett

Részletesebben

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA

ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA ELŐADÁS 2016-01-05 SZÁMÍTÓGÉP MŰKÖDÉSE FIZIKA ÉS INFORMATIKA A PC FIZIKAI KIÉPÍTÉSÉNEK ALAPELEMEI Chip (lapka) Mikroprocesszor (CPU) Integrált áramköri lapok: alaplap, bővítőkártyák SZÁMÍTÓGÉP FELÉPÍTÉSE

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor

TestLine - zsoltix83tesztje-01 Minta feladatsor lkalom: n/a átum: 2017.01.19 21:10:15 Oktató: n/a soport: n/a Kérdések száma: 35 kérdés Kitöltési idő: 1:03:48 Pont egység: +1-0 Szélsőséges pontok: 0 pont +63 pont Értékelés: Pozitív szemléletű értékelés

Részletesebben

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 -

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 - Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-1 - Kezelési útmutató Tartalomjegyzék: Kezelési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 1 Szoftver feladata:... 2 Szoftver telepítése:... 2 Els használat:... 3

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől

Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől 1 Belépés a GroupWise levelező rendszerbe az Internet felől A GroupWise levelező szolgáltatás web felelületről, az Internet felől az Egyetem honlapjáról is elérhető, az alábbi linken: www.uni-nke.hu WEBMAIL-NKE

Részletesebben