Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár. Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár. Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére"

Átírás

1 Bizalm Önkéntes Nyugdíjpénztár Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére Tartalm 1. Alapismeretek a. Alapfgalmak b. A tagsági jgviszny c. Igénybe vehető szlgáltatásk és azk módja d. A Bizalm Nyugdíjpénztár előnyei 2. Legfntsabb tudnivalók a Bizalm Önkéntes Nyugdíjpénztárról a. Rövid története, piaci pzíciói b. Tagdíj és annak felsztása c. A prtfólió választás menete, fntsabb fgalmak 3. Ügyviteli ismeretek a. Belépéskr kitöltendő nymtatványk b. A munkahelyi ügyintézővel, illetve a munkahelyi tagszervezővel szembeni követelmények c. Az átlépések szabályai 1. Alapismeretek a, alapfgalmak Alapszabály A taggá válás feltételeit, a tagk jgait és kötelezettségeit, a pénztár szlgáltatásait, önkrmányzati működését és gazdálkdási rendjét a jgszabályk keretei között az alapszabály határzza meg. A pénztártagk, illetve a pénztártagk és a pénztár közötti vitás kérdéseket a pénztár gazdálkdására és felelősségi visznyaira vnatkzó jgszabályk és az adtt pénztár alapszabálya alapján kell eldönteni. Az alapszabály a pénztár alkalmazttaira, a munkáltatói tagra és a támgatókra nézve is kötelező érvényű. Adókedvezmény Az egyéni befizetés, valamint a támgatói admány 20%-ról (2014-ben maximum frintról) lehet rendelkezni. Az érvényesíthető kedvezményt a NAV-tól, a Pénztár által kiállíttt adóigazlás alapján, az adóbevallásban tett nyilatkzattal lehet kérni. Az összeg 100%-ban jóváírásra kerül a tag egyéni számláján. Egyéni számla Az az alapnyilvántartás, amelyen a pénztár gazdálkdása és üzemvitele alapul, és amelyet a pénztár - számviteli rendjével összhangban - a pénztártagk részére vezet. A pénztár gazdálkdása srán az egyéni számla tartalmazza a pénztártagk rendszeresen fizetett tagdíjának, egyéb befizetéseinek és a munkáltatói tag hzzájárulásának azt a részét, amelyet a pénztár a tagjai számára a szlgáltatásk 1

2 fedezeteként jóváír, illetve a tagnak a pénztárral szembeni követeléseként az alapszabályban rögzítettek szerint elismer, tvábbá a támgató rendelkezése szerint az általa nyújttt admányból a tag számára jóváírandó összeget. A pénztár szlgáltatásait az egyéni számlák megterhelésével, az alapszabályban rögzített tevékenységi rendhez igazdó szlgáltatási számlákról teljesíti. Fedezeti tartalék A tag befizetésének az a része, amely a tag saját, névre szóló, egyéni számlájára kerül. A szlgáltatás (járadék vagy egyösszegű kifizetés) fedezetére használható. Felhalmzási időszak A tagsági viszny kezdetétől a nyugdíjszlgáltatás megnyílásáig terjedő időszak. Hzam A befizetésre kerülő megtakarítási összegeket a Pénztár befekteti. Ezen befektetési tevékenység eredménye a hzam. A tagk vagynának védelme érdekében a törvény szigrú szabálykat tartalmaz a befektetési prtfólió összeállítására vnatkzóan. Járadék A járadék a Pénztár részéről egy lyan szlgáltatás, amikr a tag egyéni számláján lévő összeget, a nyugdíjkrhatár elérését követően meghatárztt időtartamig, vagy meghatárztt összegben, meghatárztt rendszerességgel fizeti ki a tag részére. Likviditási tartalék Általáns tartalék a fizetőképesség fenntartására, és a befektetési kckázatk kiküszöbölésére. A közgyűlés döntése alapján a likviditási tartalék egy része vagy egésze átkerülhet más tartalékba. Kiszervezés A pénztári tevékenység lyan kihelyezése, melynek srán adatkezelés vagy adatfeldlgzás is megvalósul. A pénztári ügyintézés tagkkal való kapcslattartását részben - kiszervezi azkhz a munkáltatói támgatást nyújtó szervezetekhez, amelyek taglétszáma ezt indklja. A kiszervezett tevékenységet végző ügyintézők tagi adatkezelést végeznek ezért a pénztár az erre vnatkzó titktartási kötelezettséget köteles előírni. A kiszervezés részletes feladatait és feltételeit az ügyintézőkkel kötött megállapdásnak tartalmaznia kell. Működési tartalék Ez az összeg fedezi a nyugdíjpénztár működésével kapcslats költségeket (nyilvántartás, tagkkal történő kapcslattartás,, stb.) Nyílt pénztár Az a pénztár, amely a lehetséges pénztártagk körét - a területi pénztár működési területének meghatárzása kivételével - nem krlátzza. A Bizalm Nyugdíjpénztár nyílt pénztár, azzal, hgy elsősrban a vízügyi ágazat munkavállalói számára kíván szlgáltatást nyújtani. 2

3 Nyugdíjkrhatár A társadalmbiztsítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkrhatár, tvábbá az az időpnt, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, krhatár előtti ellátásban, szlgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alktóművészeti Közalapítvány által flyósíttt ellátáskról szóló krmányrendelet alapján flyósíttt öregségi, rkkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíjkrhatár betöltése után a pénztártag a várakzási idő időtartamától függetlenül jgsulttá válik a nyugdíjszlgáltatásra. Prtfólió Minden pénztártag választhat kckázatviselési hajlandósága és hzamelvárása függvényében, hgy milyen kckázatú, milyen eszköz-összetételű prtfólióban kívánja, hgy befektetésre kerüljön a megtakarítása b, A tagsági jgviszny Belépési nyilatkzat Az a dkumentum, mely kitöltésével nyilatkzik a 16. életévét betöltött személy, hgy az Alapszabály előírásainak elfgadása mellett pénztártagságt kíván létesíteni. A belépési nyilatkzatt a Pénztár a beérkezést követően 30 napn belül záradéklja, és tagsági kiratt küld a tagnak, munkáltatói tagsági kirat példány pedig a munkáltatónak.. A tagsági viszny kezdőnapja azns a Pénztár általi záradéklás napjával, a beérkezés napjával. Tagdíj a pénztár szlgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet működtetésére a pénztártagk által vállalt kötelezettségként, rendszeresen fizetett pénzbeli hzzájárulás, amelyet a munkáltató e törvényben meghatárztt szabályk szerint, munkáltatói hzzájárulás jgcímen részben vagy egészben átvállalhat. A tagdíj - minden pénztártagra kötelező - legkisebb mértékét (a tvábbiakban: egységes tagdíj) a pénztár alapszabálya határzza meg; egységes tagdíj: az egységes tagdíj mértéke a Bizalm Nyugdíjpénztárban valamennyi tagra nézve egységesen 5 000,- Ft/hó. Tagsági jgviszny kezdete A belépési nyilatkzatt a Pénztár a beérkezést követően 30 napn belül záradéklja. A tagsági viszny kezdőnapja azns a Pénztár általi záradéklás napjával, a beérkezés napjával. c, Az igénybe vehető szlgáltatásk és azk módja 3 éves pénztártagság után: tagi kölcsön - tagi kölcsön az egyéni számla max.30%-a 6 hónap v. 1 éves futamidőre egy összegben, vagy részletfizetéssel a jegybanki alapkamat +5% kamattal vehető fel. Igénylőlapunk beküldését követően a tagi kölcsön igénylést az IT Elnöke elbírálja, mely után 2 példányban kiküldjük a kérelmező számára a szerződést aláírásra. Az aláírt szerződés Pénztárunkhz való beérkezést 3

4 követen kerül átutalásra az igényelt összeg az eljárási díj 3.000,- + utalási költség levnása után. Az általunk is aláírt szerződés 1 példányát visszapstázzuk a pénztártag részére. Nem nyújtható tagi kölcsön: A tagi lekötést fganatsító tagnak a lekötés időtartama alatt Abban az esetben, ha a tag kilépési, vagy átlépési szándékát a pénztárnak krábban bejelentette Abban az esetben, ha a tagnak még régi kölcsön tartzása van Ha a tag krábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza, és a pénztár a hátralékt az egyéni nyugdíjszámlával szemben érvényesítette. Ha a tagnak 6 hónapnál hsszabb tagdíjelmaradása van. Ha a pénztártag a kölcsön nem fizeti vissza, a pénztár levnja a tartzás és késedelmi kamat összegét a pénztártag egyéni számlájáról. A vissza nem fizetett tagi kölcsön és annak nrmál és késedelmi kamatterhei összevnandó jövedelemnek minősülnek, SZJA és EHO fizetési kötelezettséggel járnak, melyeket a pénztártagnak kell teljesítenie. Akinek vlt tagi kölcsön levnása, a tvábbiakban nem részesülhet egyik önkéntes nyugdíjpénztártól sem ilyen jellegű szlgáltatásban. 10 éves pénztártagság után a pénztártag választhat: a) a pénztárban váltzatlan feltételek mellett tag marad, b) a pénztártagságát flytatja, és - legfeljebb hármévente egy alkalmmal- az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántarttt összeg egészét vagy egy részét a nyugdíjkrhatár elérése előtt felveszi, c) a pénztárból kilép, d) tagdíj fizetése nélkül az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeget a pénztárban hagyja. Az a) pntban említett választás fent felsrlt lehetőségek közül a nyugdíjpénztári tagság céljának és értelmének leginkább megfelelő lehetőség, ebben az esetben a felhalmzás adó-, és hzamveszteség nélkül flytatódik a nyugdíjkrhatár eléréséig. A b) pnt szerinti döntése esetén a pénztár a tag rendelkezése szerint fizeti ki a kért összeget, amelynél az alábbi körülmények mérlegelését javasljuk. A nyugdíjszámláján nyilvántarttt összeg tőke, és hzam részekre taglódik. A tőke rész a befizetett egyéni tagdíjat, a munkáltatói hzzájárulást, admányt, az adóról való rendelkezés összegét tartalmazza; a hzam a befektetések negyedévente jóváírt eredménye. A hzam felvétele SZJA és EHO mentes, míg a tőke rész felvétele esetén a pénztár a kifizetésből az SZJA előlegeget (16 százalék) levnja, a 27 % mértékű EHO (egészségügyi hzzájárulás) fizetési és bevallási kötelezettség a pénztártagt terheli. A fenti mértékek az adóköteles jövedelemre (a kifizetett tőkére) vnatkznak, amely a 10 év várakzási idő leteltének évében és az azt követő évben a teljes kifizetett összeg. Az adóköteles jövedelem a 10 év leteltét követő másdik évben - a előtti befizetések tekintetében - a kifizetett összeg 90 % százaléka, majd évente 10 százalékkal csökken. A várakzási idő leteltét követő 11. évben - a előtti befizetések tekintetében a kifizetés teljes összege adómentes. A január 1-től beérkező tőke rész a beérkezetéstől számíttt teljes 10 évig adóköteles. Az SZJA tekintetében az adóalap a fentiek szerint 4

5 megállapíttt összeg 78 %-a, az EHO-t a szintén a fentiek szerint megállapíttt összeg 78 %-a után kell a pénztártagnak befizetnie. A c) pnt választása esetén az adózási körülmények a b) pnt szerintiekkel aznsak. A kifizetés lebnylítása: Kérjük a pénztártagt, hgy az igénylőlapt, a személyaznsságát, és lakcímét igazló kirat (személyi igazlvány, lakcímkártya) máslatával együtt küldje el címünkre! A jgs igénybejelentés után a pénztár a kifizetést két részletben teljesíti, ha az igényelt összeg nagybb, mint az egyéni számla 85 %-a. Ekkr a jgs igénybejelentést követő 15 napn belül az akkri feldlgzttság szerinti egyéni számlájának a 85 %-a kerül kifizetésre, melyből az SZJA-t és a eljárási, utalási díjakat a pénztár levnja. A másdik kifizetésre, a végelszámlásra a jgs igénybejelentés negyedévét követő 50. napn belül kerül sr. Amennyiben a kért összeg kevesebb, mint az egyéni számla 85 %-a, akkr a jgs igénybejelentést követő 15 napn belül a teljes elszámlás, kifizetés megtörténik. Az elszámlás alapja az elszámlás időpntjában az akkri feldlgzttság szerinti egyéni számla. A pénztár a kifizetésről elszámlást készít, amelyet a kifizetéssel egyidejűleg pstán levélben elküld a pénztártag számára. Adózási tudnivalók Amennyiben tőkeösszeget is felvesz, a kifizetést terhelő SZJA és EHO kötelezettségeket a tagnak az éves adóbevallásában szerepeltetnie kell. Az EHO befizetését a következő hó 12.-éig kell teljesíteni, lakssági flyószámláról a számlaszámra történő átutalással, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszlgálattól kért személyre kiállíttt csekk befizetésével. A nyugdíjkrhatár betöltését követően: Az önkéntes kölcsönös biztsító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 47. (1) bekezdése szerint a pénztártag a nyugdíjszlgáltatáshz a nyugdíjkrhatár elérése után juthat hzzá. A nyugdíjkrhatár betöltése után a pénztártag a várakzási idő időtartamától függetlenül jgsulttá válik a nyugdíjszlgáltatásra; január 1-je előtti tagsági jgviszny kezdet esetén a kifizetés adómentes, ha a tagsági jgviszny a teljesítés évét megelőző harmadik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett január 1-jét követő tagsági jgviszny létesítését követően a kifizetés akkr adómentes, ha a tagsági jgviszny a teljesítés évét megelőző tízedik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett. A pénztártag a megtakarítását a nyugdíjkrhatár betöltését követően választása szerint jgsult egy összegben járadékként kmbinált szlgáltatás (egy részét egy összegben, fennmaradó részét járadékként) felvenni. A hiánytalanul beérkezett igényt 15 napn belül teljesítjük. A kifizetést 2 lépcsőben teljesíti a Pénztár a jgszabályknak megfelelően, az első kifizetés az aktuális egyenleg 85 %-a, a fennmaradó összeget a 5

6 tárgynegyedév követő 50. napjával teljesítjük, amely összeget a tárgynegyedév hzamrátája módsítja. Mindkét utalásról íráss tájékztatót küldünk a tag címére. Milyen dkumentumk használata szükséges a tagi szlgáltatásk igényléséhez? 3 éves pénztártagság után a tagi kölcsön igényléskr: tagi kölcsön igénylőlap 1 példányban, szükséges melléklet: személyi és lakcímigazló igazlvány máslata 10 éves várakzási idő utáni kifizetés igénylésekr: 10 éves várakzási idő letelte utáni kifizetés igénylőlap 1 példányban, szükséges melléklet: személyi és lakcímigazló igazlvány máslata Nyugdíjszlgáltatás igénylésekr egyösszegű nyugdíjszlgáltatás igénylőlap 1 példányban, szükséges melléklet: személyi és lakcímigazló igazlvány máslata, ha még nem érte el a krhatárt, akkr határzat nyugdíjjgsultság megállapításáról máslata (teljes terjedelem hitelesítő aláírással és bélyegzővel bezárólag) d, A Bizalm Nyugdíjpénztár előnyei Azk a munkahelyi kllegák, akik még nem tagjai a pénztárnak, vagy más pénztárban tagk, nem ismerhetik a Bizalm Nyugdíjpénztár tagsága révén élvezett előnyöket. Az előnyök ismertetésénél az alábbiakat lehet kiemelni: 20 éve működünk eredményesen! a Bizalm Nyugdíjpénztár elsősrban a vízügyi ágazat nyugdíjpénztára! a Bizalm Nyugdíjpénztár élvezi a VKDSZ, a vízügyi ágazati szakszervezet támgatását! A belépések ösztönzésére kialakíttt kedvezmény, hgy az új belépők első hat havi befizetésének 100 %-a a fedezeti számlán kerül jóváírása! nyugdíjmegtakarítását minden évben gyarapíthatja az egyéni befizetés után járó 20%-s adóvisszatérítéssel, (ennek maximuma 2014-ben 150 eft)! az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlája az Ön választásának megfelelő prtflióban kerül befektetésre, melynek hzama mentes a kamatadó és az egészségügyi hzzájárulási fizetési kötelezettség alól! a 10 év várakzási idő letelte után a hzam adó-és járulékmentesen felvehető! az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmztt megtakarítás adómentesen és illetékmentesen örökölhető, illetve kedvezményezhető! éves szinten a 96 ezer frintt meghaladó befizetések 98%-a kerül jóváírásra egyéni számlájára! évről évre kiemelkedő hzamkat tudunk elérni! egyéni számlája terhére tagi kölcsönt lehet kérni (az alapszabály szerinti feltételekkel)! egyéni számlájának 50%-át tagi lekötésként is felhasználhatja (az alapszabály szerinti feltételekkel), azaz hitelintézettel szembeni tartzásának fedezeteként felajánlhatja! 6

7 2. Legfntsabb tudnivalók a Bizalm Önkéntes Nyugdíjpénztárról a, Rövid története, piaci pzíciói Alapítva: 1994 Elsősrban a vízügyi ágazati dlgzók számára 2001: nyittt, rszágs pénztárrá vált 2009: választható prtfólió bevezetése 132 db munkáltatói szerződés, amiből 56 db a vízügyi ágazat nagybb munkáltatója A vagyn az alábbiak szerint alakult: A taglétszám az alábbiak szerint alakult: 7

8 A hzamk alakulása prtfóliónként: Pénztári hzamk és 2014 I. né éves nettó 2014 I. né hagymánys 24,9 6,5-0,8 13,2 8,3 8,37 1,26 kiegyensúlyztt 26,2 9,5-0,4 18,1 8,5 9,23 1,65 dinamikus 31,1 12,1-2,1 18,5 6,5 9,55 2,33 infláció 5,6 4,7 4,1 5 1,4 4,9 0 Pénztárunk hsszú távú és óvats befektetési plitikát flytat, melyet a hárm vagynkezelőn keresztül érvényesített, prtfliónként eltérő mértékű állampapír és részvény, kötvény-hányad jelez. Megbíztt vagynkezelőink a Cncrde Alapkezelő Zrt., az Erste Alapkezelő Zrt., valamint a PIONEER Alapkezelő Zrt. a pénzügyi szervezetekről közzétett adatk szerint évek óta a legsikeresebb vagynkezelők közé tartznak. A pénztárak összesített, a PSZÁF (2013-tól: MNB) által kötelezően közzétett adatkból látható, hgy a BIZALOM Nyugdíjpénztár több éves eredményei versenyképesek, a legjbbak közé tartznak, mellyel száms nagy létszámú, banki, biztsítói háttérrel rendelkező pénztárat utasítttak magunk mögé. Pénztárunk életében jelentős lépést tettünk év elején, amikr is a tagságunk igényeinek figyelembe vételével elindítttuk a választható prtfliós rendszerünket. A hagymánystól eltérő egyéb prtfliók választási lehetőségét évről-évre fő pénztártagunk veszi igénybe. Sajns, pénztárunk öregszik, a krösszetétel alakulása kedvezőtlen. Hiányznak a fiatalk, a éves krsztály, nha nekik érné meg leginkább a pénztárn keresztül történő megtakarítás. 8

9 A krösszetétel 2013 végén: 7 fős az Igazgatótanács, valamint 5 fős az Ellenőrző Bizttság, melynek tagjait a vízügyi ágazatból választtták meg a pénztártagk. b, tagdíj és annak felsztása A Pénztár alapszabálya szerint a minimális tagdíj 5.000,- Ft/hó. A minimum-tagdíj figyelembevételével kerültek meghatárzásra a pénztári bevételek tartalékk közötti megsztási arányai - igen kedvező mértékben - az alábbiak szerint: Összeg Ft/év Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék % 5,9% 0,1% ,- től 98% 2,0% 0,0% Más pénztáraktól eltérően, kimndttan a vízügyi ágazatban dlgzók részére kialakíttt kedvezmény az új belépők első hat havi befizetésének 100 %-ban a fedezeti számlán történő jóváírása. c, A prtfólió választás menete, fntsabb fgalmak: Mi a (befektetési) prtflió? A befektető (vagy befektetők) által birtklt értékpapírk (részvények, kötvények, befektetési jegyek, stb.) összességét jelenti. Különleges esetben az egyetlen értékpapírfajtából mndjuk OTP vagy MOL részvényekből álló befektetést is prtfliónak nevezhetjük, de a befektetők általában azért alakítanak ki prtfliókat, mert el akarják kerülni, hgy befektetett pénzük értéke pusztán csak egy értékpapír piaci értékének váltzásától függjön. A prtflió jellegű befektetések elsődleges előnye tehát a több lábn állás gndlatán alapuló kckázatmegsztás (diverzifikáció). 9

10 A prtflióra vnatkzó fenti meghatárzás független attól, hgy valaki magánszemélyként vagy vállalkzásként egyénileg fekteti be a szabad pénzeszközeit valamilyen, a piacn megvásárlható értékpapírba (részvény, államkötvény, kincstárjegy, stb.), vagy ehelyett kllektív befektetési frmát választ, mely utóbbira jellemző példák az ún. befektetési alapk. A befektetési alapban befektetési jegyek megvásárlása útján - elhelyezett pénzekből az alap kezelője egy nagy értékpapír prtfliót alakít ki, amin belül nincs megjelölve az, hgy melyik értékpapír melyik egyéni befektetőhöz tartzik, így valamennyien a teljes prtflió együttes hzamából (teljesítményéből) részesednek a befektetett pénzük arányában. A befektetési alapkhz hasnlóan működnek a nyugdíjpénztárak is. A nyugdíjpénztárak esetében a pénztártagk által összegyűjtött vagyn együttesen kerül egyetlen nagy befektetési prtflióba, így valamennyi pénztártag a saját felhalmztt (egyéni számláján lévő) vagynának arányában részesedik a prtflióban lévő értékpapírk együttes hzamából. A választható prtfliós rendszer 2009-től kezdődően annyi váltzást hztt, hgy a Bizalm Nyugdíjpénztár egy helyett hárm különböző prtfliót képzett a pénztártagk megtakarításaiból. Minden egyes pénztártag önállóan dönthet arról, hgy ő melyik prtfliót választja, illetve ha nem választ, akkr a Pénztár srlja be őt (az egyéni számláját) a törvény előírásai szerint az egyik prtflióba. A hárm kialakíttt prtflióhz eltérő befektetési plitikák tartznak, ennek megfelelően az egyes prtflióknak a kckázatai és a várható hzamai is különböznek egymástól. Mi a befektetési plitika? A különböző kllektív befektetési frmák (befektetési alapk, nyugdíjpénztári befektetések, stb.) esetében törvény írja elő, hgy valamennyi, az adtt intézmény által kezelt prtflióhz önálló ún. befektetési plitikát kell készíteni. Összefglalóan a befektetési plitikában kell rögzíteni azt, hgy pntsan milyen típusú értékpapírk (szakszóval élve befektetési eszközök) kerülhetnek az adtt prtflióba, az egyes értékpapír fajták egymáshz visznyíttt aránya a prtflión belül milyen szélső értékek között mzghat, illetve mi az ptimálisan követendő összetételi arány (szakszóval stratégiai eszközösszetétel), tvábbá hgy mindezekből kiflyólag összességében a prtfliót milyen kckázatk és várható hzamk jellemzik. A nyugdíjpénztárak esetében a jgszabályk (törvény és befektetési krmányrendelet) nemcsak a befektetési plitika kötelező tartalmi elemeit srlják fel, hanem ezen túlmenően az egyes vásárlható értékpapír fajták körét, valamint az egyes értékpapírfajták prtflión belüli összetételi arányaira vnatkzó alsó és felső krlátkat is meghatárzzák. Ez a pénztártagk vagynának védelmét szlgálja, elkerülendő azt, hgy a minél nagybb hzamk elérése érdekében túlzttan kckázats prtfliót alakítsn ki bármelyik vagynkezeléssel fglalkzó intézmény. Mi a (befektetési) prtflió kckázata? Egy befektetési prtflió kckázatát első megközelítésben a benne található befektetési eszközök (értékpapírk) összességének a kckázataiból származtathatjuk. Az egyes értékpapírk kckázatait különféle (igen skfajta) kategóriákba srlják. Ilyenek pl. a következők: Az értékpapír kibcsátójának fizetőképességére vnatkzó piaci megítélés (hitelkckázat) Az értékpapír kibcsátójának rszágában, vagy gazdasági ágazatában esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen gazdasági flyamatk, vagy kedvezőtlen hatású jgszabályk veszélye (rszágkckázat, devizaárflyam kckázat, ágazati kckázatk) Tvábbá különböző, a prtfliókezelés srán lebnylíttt értékpapír-adásvételekhez kapcslódó technikai jellegű kckázatk (vevő nemfizetési kckázata), stb. 10

11 A kckázatk egy része kiküszöbölhető: Az adásvételi ügyletek technikai kckázatainak túlnymó részét a tőzsdei kereskedési és fizetésteljesítési szabályk kiküszöbölik, de ami a fntsabb: egy befektetési prtflió teljes kckázata hatékny befektetési plitika esetén - mindig kisebb a prtflióban lévő egyes értékpapírk egyedi kckázatainak összesenjénél. Az alapkezelők ugyanis lyan befektetési plitikákat alakítanak ki, amelynek révén a prtflióban lévő száms értékpapírfajta kckázatai részben kiltják egymást. Ez a már említett, több lábn állás gndlatán alapuló kckázatmegsztás, vagy más néven diverzifikáció. Nagyn fnts tvábbá az is, hgy egy kllektív befektetési frmát (befektetési alap, nyugdíjpénztári alap) választó befektetőnek nem kell feltétlenül tisztában lenni az egyes értékpapírk fent leírt különféle kckázataival, két k miatt sem: a kckázatelemzés és kezelés feladata az alapkezelőé (vagynkezelőé); a különböző kckázatk végső srn az egyes értékpapírk, illetőleg a teljes prtflió piaci értékének árváltzásában, árflyam-ingadzásában testesülnek meg. Minél nagybb tehát egy befektetési prtflió árflyamának az időbeli ingadzása, annál kckázatsabb befektetésnek tekinthető. Két azns típusú, azns piacn befektető és azns hzamkat elérő befektetési prtflió közül az számít vnzóbb befektetésnek, amelyiknek kisebb az árflyam-ingadzása. A kckázatsság növekedésével a befektetés minimálisan ajánltt befektetési időtávja is nő, ugyanis matematikailag meghatárzható az a minimális időtartam, amely alatt adtt befektetési prtflió esetében - a szélsőséges plusz-mínusz irányú árflyam-ingadzásk kiegyenlítik egymást. Ezért tudunk javaslatt tenni a pénztártagjainknak arra nézve, hgy nyugdíjkrhatárig hátralévő évei alapján a 3 választható prtflió közül melyik ajánltt a számára. Mi az árflyamindex? Több azns fajtájú értékpapír (részvény vagy kötvény) biznys válgatási elvek szerint meghatárztt csprtjának (ez az index ksara) átlags piaci árváltzását mérő mutató. Az index mindig a ksárban található értékpapírk egy aktuális tőzsdei kereskedésnapi és egy fixen kijelölt bázisnapi ksár árának hányadsaként jelenik meg (ahl a ksár ár a ksárban szereplő értékpapírk árának - ksárbeli súlykkal - súlyztt számtani átlagaként számlandó). Az egyes papírk ksárn belüli súlyát jellemzően az értékpapírk tőzsdén kibcsáttt teljes tőkeértékeinek (kapitalizáció), valamint a frgalmazási adatknak egymáshz visznyíttt arányiból származtatják. Az index emelkedése illetve süllyedése egy biznys időszak alatt adja megadja a piac jellemző mzgását, átlags teljesítményét. Az index emelkedése pzitív piaci helyzetet jelez és az indexben szereplő értékpapírk árflyamának átlags növekedéséről száml be, míg az index csökkenése negatív piaci hangulatt tükröz. Pl. a Budapesti Értéktőzsde hivatals részvényindexe a BUX, ami a hazai tőzsdei vállalatk átlags teljesítményét mutatja. Jól ismert hazai állampapírpiaci indexek még a ZMAX, az RMAX, a MAX Cmpsite és a MAX. Általában minden tőzsdének van hivatals indexe, (New Yrk DJIA, Nasdaq, S&P 500, Frankfurt DAX, Lndn FTSE), ugyanígy léteznek meghatárztt rszágk vagy régiók (pl. Magyarrszág vagy Közép-Kelet-Európa), vagy egyes nemzetgazdasági ágak teljesítményét jelző indexek. Különféle indexeket gyakrlatilag bárki kitalálhat és publikálhat, a sikerességüket az dönti el, hgy milyen széles körben terjed el a használatuk. Ilyen elterjedt indexek még pl. a következők: 11

12 CETOP20: a 20 legnagybb tőkeértékű (kapitalizációjú) közép-kelet-európai tőzsdei vállalat árflyam alakulását mérő index. MSCI WORLD: a Mrgan Stanley Capital Internatinal a világ egyik legnagybb befektetési szlgáltatója - által számíttt, a világ fejlett részvénypiacainak (elsősrban Európa, Japán, USA) árflyam alakulását mérő index. MSCI EURO: a Mrgan Stanley Capital Internatinal a világ egyik legnagybb befektetési szlgáltatója - által számíttt, a főbb nyugat-európai tőzsdei társaságk árflyam alakulását mérő index. MXEF: a Mrgan Stanley Capital Internatinal a világ egyik legnagybb befektetési szlgáltatója - által számíttt, a világ feltörekvő részvénypiacainak (fejlődő Európa, DélkeletÁzsia, Latin- Amerika, Kelet-Európa) árflyam alakulását mérő index. Mi a referenciaindex? Az indexek másik fnts funkciója azn túl, hgy az árflyam alakulás bemutatása révén egyszerűen kezelhető, tömör és világs infrmációt nyújt az adtt tőzsde vagy mögöttes piac egészének egy időszak alatti teljesítményéről az, hgy egyfajta visznyítási alapt (referenciaindex = benchmark) nyújt a befektetők számára, hgy a saját prtfliójuk piaci értéke vajn lépést tarttt-e a piac egészével, vagy efelett-ezalatt teljesített. Ennek az összehasnlításnak a megkönnyítését szlgálja az, hgy egyfelől lyan skfajta indexet publikálnak, másfelől, hgy a befektetők (így a kllektív befektetési frmákban mint a befektetési alapkban és a nyugdíjpénztárakban - összegyűjtött vagyn kezelői az alapkezelők ill. vagynkezelők) lyan befektetési plitikát alakítanak ki, amelyben a kezelt prtflió célul kitűzött értékpapír összetétele (stratégiai eszközösszetétele) egy vagy több ismert index értékpapír-összetételével (ksarával) azns. Miután a fenti indexeket minden (tőzsdei kereskedési) napn publikálják, ezért akkr, amikr a Pénztár közzéteszi a pénztári befektetési prtflió (jövő évtől már mindhárm prtflió) éves hzamát, akkr referenciaindexként elég mellé tenni a fenti súlykkal kmbinált publikus indexek azns időszakra (jelen esetben ugyanarra az évre) vnatkzó értékét. Ebből a pénztártagk eldönthetik, hgy a Pénztár vagynkezelője az adtt értékpapírpiack teljesítményéhez (árflyam alakulásáhz) képest jbb vagy rsszabb teljesítményt nyújttt. A prtfólióváltás szabályai A pénztártagk évente egyszer, január 1-től jgsultak prtfóliót váltani. A Pénztár évente egyszer a prtflióválasztással kapcslats tájékztatót készít. minimálisan a következő adatk szerepelnek: A tájékztatóban - A választható prtfóliók leírása, az egyes prtfóliókhz kapcslódó kckázatk érthető, világs ismertetése. - A választható prtfólióknak, és a hzzájuk rendelt referenciahzamknak a rendszer bevezetésétől számíttt hzama, naptári évenkénti és prtfóliónkénti bntásban (az első év a rendszer bevezetésének időpntjától ugyanazn év december 31-ig tart). - Jelen Szabályzatnak a tagk szempntjából releváns részeinek kivnats ismertetése. - Válaszlap a választható prtfóliók közüli választáshz. A választásra jgsult tag a prtfólió váltás iránti igényét amelynek hatályba lépése tehát a következő év január 1-je - a válaszlap visszaküldésével jelzi. A Pénztár a prtflióválasztással kapcslats tájékztatót és a válaszlapt minden év nvember 10-ig hnlapján teszi közzé. 12

13 A válaszlapk visszaküldési határideje a tagk részéről tárgyév december 1. A Pénztár a választható prtfóliós rendszerben a tagk részéről a határidőben beérkező válaszkat veszi figyelembe. A beérkezés időpntjaként a Pénztár iratkezelése srán a válaszlapra elhelyezett dátumbélyegzőn látható dátum érvényes. Csak azn válaszlapk tekinthetők beérkezettnek, amelyek a Pénztár Iratkezelésében megtalálhatók, vagy amelyek Pénztár által megtörtént átvételét a tag tértivevénnyel igazlni tudja. Amennyiben a választásra jgsult tag nem, vagy nem a megadtt határidőig küldi vissza a válaszlapt, a válaszlapt nem írja alá, nem jelöl meg prtfóliót, választása értelmezhetetlen, nem egyértelmű megjelölést alkalmaz. Választását nem a pénztár hnlapján közzétett válaszlapn teszi meg, a választás, vagy a tag személye bármi egyéb k miatt nem megállapítható, vagy nem aznsítható. Az egyéni számláján lévő összeg befektetése az előző évivel megegyező prtfóliónak megfelelő szabályk szerint történik. A Pénztár köteles írásban kiértesíteni a választásra nyitva álló határidő lejártát követő 20 napn belül valamennyi tagt, akik prtfólió váltást kezdeményeztek. Az értesítés a váltás Pénztár általi elfgadását, vagy elutasítását kell, hgy tartalmazza, utóbbi esetben annak indklásával. A Pénztár ezen kötelezettsége természetesen nem vnatkzik azkra az esetekre, amikr maga a tag nem aznsítható be. A visszaküldött válaszlapkat a Pénztár minden év december 15-ig összesíti. Ezt követően kell a szükséges váltztatáskat a nyilvántartáskn átvezetni, és kialakítani a következő év január 1-től érvényes prtfóliókat. Az évenkénti, Pénztár általi megkeresésen kívül a prtfóliók közötti váltásra nincsen lehetőség. 3. Ügyviteli ismeretek a, belépéskr kitöltendő nymtatványk - új belépő esetén - új belépő esetén átlépéssel A belépési nyilatkzatt nymtattt betűvel, lvashatóan kitöltve 1 példányban kell megküldeni a Pénztár részére, záradéklás követően a tagsági viszny meglétéről visszaigazlást küld a Pénztár mind a munkáltató, mind pedig a pénztártag tagsági kirat frmájában. Új belépő átlépéssel (más Pénztárból) esetén egy be-átlépési nyilatkzat kitöltése is szükséges, melyben megjelöli, melyik pénztárból kéri az átlépését. A szükséges dkumentumk beérkezését követően Befgadó nyilatkzatt állítunk ki, melyet elküldünk az átadó pénztár részére a tagsági kirat és a beátlépési nyilatkzat máslatával együtt. Egyidejűleg az átadó pénztár részére is nyilatkzni kell az átlépés szándékáról. Az átadó pénztár igazlása alapján az tt megszerzett várakzási idő is átkerül a Bizalm Nyugdíjpénztárba. Minden új Pénztártag, függetlenül attól, hgy tagsági jgvisznya belépéssel, más pénztárból történő átlépéssel, más pénztárnak a Bizalm Nyugdíjpénztárral történő egyesülésével (belvadás, összelvadás), vagy egyéb módn létesült, a tagsági jgviszny, vagy a jgutódlás létrejöttekr jgsult a prtfóliók közötti választásra. A választás jgát a Pénztár az új tagnak köteles biztsítani a belépési nyilatkzatn, átlépési nyilatkzatn, vagy más módn. 13

14 Amennyiben a Tag - a belépési nyilatkzatn, átlépési nyilatkzatn nem jelöl meg prtfóliót, - a választásra módt adó egyéb nyilatkzatt 15 munkanapn belül a pénztárnak nem juttatja el, - választása lvashatatlan, nem egyértelmű megjelölést alkalmaz, - vagy a választás bármi egyéb k miatt nem megállapítható, úgy az egyéni számláján lévő összeg a Hagymánys prtfóliónak megfelelő szabályk szerint kerül befektetésre. A Pénztár a tag érvényes választását követő hónap első napjától köteles a tag választását a nyilvántartáskn átvezetni, és a befektetést realizálni. Az új tagk az első választást követően a tvábbiakban a nem újnak minősülő tagkkal azns eljárás alá esnek. A tagsági jgvisznyt újnnan létesítő tag egyéni számláján lévő összeg mindaddig a tagsági jgviszny létesítésekr választtt prtfóliónak megfelelő szabályk szerint kerül befektetésre, amíg az éves rendes prtfólió választási eljárás keretében a tag másképpen nem rendelkezik. b, A munkahelyi ügyintézővel, illetve munkahelyi tagszervezővel szemben támaszttt követelmények (szerződés szerint) c, Az átlépések szabályai Az Öpt. törvény alapján a pénztártag tagsági jgvisznya megszűnik más pénztárba történő átlépéssel. A pénztártag csak azns típusú pénztárba léphet át, a következő kivétellel: várakzási idő letelte előtt a pénztártag átléphet egészség, vagy önsegélyező pénztárba, ha a munkaképessége 50 % csökken, ill legalább 40 %-s mértékű az egészségkársdása, és ebben az állaptában egy évig javulás nem várható,és az illetékes hatóság igazlását bemutatja. Átlépés kezdeményezéséhez szükséges dkumentumk: nyilatkzat átlépésről, mindkét pénztár részére (átadó pénztár: kilépési nyilatkzat, befgadó pénztár: be-átlépési nyilatkzat) Az átlépési nyilatkzat és a befgadó pénztár befgadó nyilatkzatának beérkezését követő 15 napn belül teljesítjük. Pénztárunk szabálya szerint az aktuális egyenleg 85%-a kerül első lépcsőként átutalásra, majd fennmaradó összeg (negyedéves hzam módsítja) a tárgynegyedév követő 50. napjáig kerül átutalásra. Mindkét utalásról értesítés kerül kiküldésre mind a pénztártag, mind a befgadó pénztár részére (tőkerészletezéssel együtt). Budapest, július 1. Az ktatási anyagt összeállíttta: Hrváth Margit Ellenőrizte: Hatsné Jábrcsik Éva és Kabai Tibr 14

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl

GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. I. Fejezet ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK. Hatályos 2013. szeptember 27-tôl GENERALI ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Hatályos 2013. szeptember 27-tôl A Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (a továbbiakban: pénztár) célja, hogy az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló

Részletesebben

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről

Tájékoztató a GRÁNIT Bank által nyújtott lakossági jelzáloghitelekről Tájékztató a GRÁNIT Bank által nyújttt lakssági jelzálghitelekről A GRÁNIT Bank kedvezményes kamatzású frint jelzálghitelt kínál ügyfeleinek lakáscélra, hitelkiváltásra és szabad felhasználásra. Jelen

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai

2.1. Az adó- és járulékszabályok változásai Témakörök I. 2.1. Az adó- és járulékszabályk váltzásai 2.1.2. Egyszerűsített vállalkzói adó 2.1.3. A magánszemélyeket terhelő 98 %-s különadó 2.1.4. Egyszerűsített közteherviselési hzzájárulás 2.1.5. Társasági

Részletesebben

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1

MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabály 2015.05.27. A MENTŐ Nyugdíjpénztár. Alapszabálya 1 A MENTŐ Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1 Alulírottak az 1995. április 19-én megtartott alakuló közgyűlésen, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény alapján elhatározták

Részletesebben

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01.

ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár. Alapszabály. Hatályos: 2014. 07. 01. ARANYKOR Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabály Hatályos: Az Aranykor Országos Önkéntes Nyugdíjpénztár Alapszabálya 1. A Pénztárra vonatkozó általános rendelkezések 1.1 A Pénztár neve Aranykor Országos

Részletesebben

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT

TAGI ELSZÁMOLÁSI SZABÁLYZAT Budapest Országos Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár Hatályos: 2014. április 30. Elfogadva: 2014. április 30. Tartalom 1. BEVEZETÉS... 3 2. IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK... 3 3. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 4.

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2011. május 24. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2011. május 24. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május

MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA. Budapest, 2015. május MAGYAR POSTA TAKARÉK ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLYA Budapest, 2015. május I. Fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az alapító tagok az 1993. évi XCVI. törvény rendelkezései alapján, önkéntes kölcsönös biztosító

Részletesebben

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8.

HONVÉD. Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY. 2010. december 8. HONVÉD Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY 2010. december 8. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A HONVÉD Önkéntes Kölcsönös Biztosító Nyugdíjpénztár az 1997. évi LXXXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya Módosításokkal egységes szerkezetben Elfogadva: 2009. május 28. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI.

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu

ALAPSZABÁLYA ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR. H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 41103200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat A Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Pénzügyi Iránytű Program

Pénzügyi Iránytű Program A hónap témája, érintett témakörök: Pénzügyi Iránytű Prgram Háttéranyag a 2013.07. havi tartalmakhz Hgy nyugdtan nyaralhassunk! 1. Vagynbiztsításk 2. Minimalizált készpénztartás és használat 3. Biztnságs

Részletesebben

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A

BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR A L A P S Z A B Á L Y A Budapest, 2015. 03. 13. BIZALOM ORSZÁGOS ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS NYUGDÍJPÉNZTÁR... 1 I. FEJEZET... 3 ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 II. FEJEZET...

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3.

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya. egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Közös alapszabálya egységes szerkezetbe foglalva Elfogadva: 2006. május 3. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény

Részletesebben

Tagi szolgáltatási, elszámolási és kifizetési szabályzat Kibocsátás dátuma: 2014. május 26. Hatályba lépés dátuma: 2014. július 1. Érvényesség dátuma: visszavonásig Kibocsátó: Igazgatótanács Felelős: Domián

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR

ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPSZABÁLY TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR Preambulum Tudva, hogy a XXI. században - az állami rendszereket kiegészítve - az öngondoskodás szerepe meghatározóvá válik, mi, az alapítók

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár

ALAPSZABÁLY. Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár Allianz Hungária Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár ALAPSZABÁLY Budapest, Károly krt. 6. Telefon: 429-1-429 Fax: 429-1-540 1242 Budapest, Pf. 471 Adószám: 18080966-2-41 Pénzforgalmi jelzõszámok: Magánnyugdíjpénztár:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általáns Szerződési Feltételek Jelen ÁSZF rögzíti a Genvel Kft.(tvábbiakban Szlgáltató) által működtetett web áruházn kínált szlgáltatása (tvábbiakban: a Szlgáltatás ) leírását és igénybevételének feltételeit.

Részletesebben

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1993. évi XCVI. törvény. az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról 1 A szociális biztonság erősítése sürgető társadalmi érdek. A szociális biztonságot szolgáló rendszerek újjáépítése, a szolidaritás,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 14. sz. melléklet SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT GYÖNGYHÁZ Önkéntes Nyugdíjpénztár 2013. TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés.. 3 1. A pénztár kifizetései... 6 1.1. A pénztár nyugdíjszolgáltatásai 6 1.2. A pénztár nyugdíjszolgáltatáson

Részletesebben

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport

Általános Üzleti Feltételek - Könyvelési szolgáltatás B-Top cégcsoport Általáns Üzleti Feltételek - Könyvelési szlgáltatás B-Tp cégcsprt A jelen Általáns Üzleti Feltételek a B-Tp cégcsprt által nyújttt könyvelési (könyvviteli, könyvvezetési) szlgáltatáskra vnatkznak, függetlenül

Részletesebben