Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár. Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Bizalom Önkéntes Nyugdíjpénztár. Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére"

Átírás

1 Bizalm Önkéntes Nyugdíjpénztár Oktatási anyag pénztári ügyintézők és pénztári tagszervezők részére Tartalm 1. Alapismeretek a. Alapfgalmak b. A tagsági jgviszny c. Igénybe vehető szlgáltatásk és azk módja d. A Bizalm Nyugdíjpénztár előnyei 2. Legfntsabb tudnivalók a Bizalm Önkéntes Nyugdíjpénztárról a. Rövid története, piaci pzíciói b. Tagdíj és annak felsztása c. A prtfólió választás menete, fntsabb fgalmak 3. Ügyviteli ismeretek a. Belépéskr kitöltendő nymtatványk b. A munkahelyi ügyintézővel, illetve a munkahelyi tagszervezővel szembeni követelmények c. Az átlépések szabályai 1. Alapismeretek a, alapfgalmak Alapszabály A taggá válás feltételeit, a tagk jgait és kötelezettségeit, a pénztár szlgáltatásait, önkrmányzati működését és gazdálkdási rendjét a jgszabályk keretei között az alapszabály határzza meg. A pénztártagk, illetve a pénztártagk és a pénztár közötti vitás kérdéseket a pénztár gazdálkdására és felelősségi visznyaira vnatkzó jgszabályk és az adtt pénztár alapszabálya alapján kell eldönteni. Az alapszabály a pénztár alkalmazttaira, a munkáltatói tagra és a támgatókra nézve is kötelező érvényű. Adókedvezmény Az egyéni befizetés, valamint a támgatói admány 20%-ról (2014-ben maximum frintról) lehet rendelkezni. Az érvényesíthető kedvezményt a NAV-tól, a Pénztár által kiállíttt adóigazlás alapján, az adóbevallásban tett nyilatkzattal lehet kérni. Az összeg 100%-ban jóváírásra kerül a tag egyéni számláján. Egyéni számla Az az alapnyilvántartás, amelyen a pénztár gazdálkdása és üzemvitele alapul, és amelyet a pénztár - számviteli rendjével összhangban - a pénztártagk részére vezet. A pénztár gazdálkdása srán az egyéni számla tartalmazza a pénztártagk rendszeresen fizetett tagdíjának, egyéb befizetéseinek és a munkáltatói tag hzzájárulásának azt a részét, amelyet a pénztár a tagjai számára a szlgáltatásk 1

2 fedezeteként jóváír, illetve a tagnak a pénztárral szembeni követeléseként az alapszabályban rögzítettek szerint elismer, tvábbá a támgató rendelkezése szerint az általa nyújttt admányból a tag számára jóváírandó összeget. A pénztár szlgáltatásait az egyéni számlák megterhelésével, az alapszabályban rögzített tevékenységi rendhez igazdó szlgáltatási számlákról teljesíti. Fedezeti tartalék A tag befizetésének az a része, amely a tag saját, névre szóló, egyéni számlájára kerül. A szlgáltatás (járadék vagy egyösszegű kifizetés) fedezetére használható. Felhalmzási időszak A tagsági viszny kezdetétől a nyugdíjszlgáltatás megnyílásáig terjedő időszak. Hzam A befizetésre kerülő megtakarítási összegeket a Pénztár befekteti. Ezen befektetési tevékenység eredménye a hzam. A tagk vagynának védelme érdekében a törvény szigrú szabálykat tartalmaz a befektetési prtfólió összeállítására vnatkzóan. Járadék A járadék a Pénztár részéről egy lyan szlgáltatás, amikr a tag egyéni számláján lévő összeget, a nyugdíjkrhatár elérését követően meghatárztt időtartamig, vagy meghatárztt összegben, meghatárztt rendszerességgel fizeti ki a tag részére. Likviditási tartalék Általáns tartalék a fizetőképesség fenntartására, és a befektetési kckázatk kiküszöbölésére. A közgyűlés döntése alapján a likviditási tartalék egy része vagy egésze átkerülhet más tartalékba. Kiszervezés A pénztári tevékenység lyan kihelyezése, melynek srán adatkezelés vagy adatfeldlgzás is megvalósul. A pénztári ügyintézés tagkkal való kapcslattartását részben - kiszervezi azkhz a munkáltatói támgatást nyújtó szervezetekhez, amelyek taglétszáma ezt indklja. A kiszervezett tevékenységet végző ügyintézők tagi adatkezelést végeznek ezért a pénztár az erre vnatkzó titktartási kötelezettséget köteles előírni. A kiszervezés részletes feladatait és feltételeit az ügyintézőkkel kötött megállapdásnak tartalmaznia kell. Működési tartalék Ez az összeg fedezi a nyugdíjpénztár működésével kapcslats költségeket (nyilvántartás, tagkkal történő kapcslattartás,, stb.) Nyílt pénztár Az a pénztár, amely a lehetséges pénztártagk körét - a területi pénztár működési területének meghatárzása kivételével - nem krlátzza. A Bizalm Nyugdíjpénztár nyílt pénztár, azzal, hgy elsősrban a vízügyi ágazat munkavállalói számára kíván szlgáltatást nyújtani. 2

3 Nyugdíjkrhatár A társadalmbiztsítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkrhatár, tvábbá az az időpnt, amelytől a pénztártag öregségi nyugdíjban, krhatár előtti ellátásban, szlgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar Alktóművészeti Közalapítvány által flyósíttt ellátáskról szóló krmányrendelet alapján flyósíttt öregségi, rkkantsági nyugdíjsegélyben (nyugdíjban), növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadékban vagy nyugdíj előtti álláskeresési segélyben részesül. A nyugdíjkrhatár betöltése után a pénztártag a várakzási idő időtartamától függetlenül jgsulttá válik a nyugdíjszlgáltatásra. Prtfólió Minden pénztártag választhat kckázatviselési hajlandósága és hzamelvárása függvényében, hgy milyen kckázatú, milyen eszköz-összetételű prtfólióban kívánja, hgy befektetésre kerüljön a megtakarítása b, A tagsági jgviszny Belépési nyilatkzat Az a dkumentum, mely kitöltésével nyilatkzik a 16. életévét betöltött személy, hgy az Alapszabály előírásainak elfgadása mellett pénztártagságt kíván létesíteni. A belépési nyilatkzatt a Pénztár a beérkezést követően 30 napn belül záradéklja, és tagsági kiratt küld a tagnak, munkáltatói tagsági kirat példány pedig a munkáltatónak.. A tagsági viszny kezdőnapja azns a Pénztár általi záradéklás napjával, a beérkezés napjával. Tagdíj a pénztár szlgáltatásainak fedezetére, valamint a pénztárszervezet működtetésére a pénztártagk által vállalt kötelezettségként, rendszeresen fizetett pénzbeli hzzájárulás, amelyet a munkáltató e törvényben meghatárztt szabályk szerint, munkáltatói hzzájárulás jgcímen részben vagy egészben átvállalhat. A tagdíj - minden pénztártagra kötelező - legkisebb mértékét (a tvábbiakban: egységes tagdíj) a pénztár alapszabálya határzza meg; egységes tagdíj: az egységes tagdíj mértéke a Bizalm Nyugdíjpénztárban valamennyi tagra nézve egységesen 5 000,- Ft/hó. Tagsági jgviszny kezdete A belépési nyilatkzatt a Pénztár a beérkezést követően 30 napn belül záradéklja. A tagsági viszny kezdőnapja azns a Pénztár általi záradéklás napjával, a beérkezés napjával. c, Az igénybe vehető szlgáltatásk és azk módja 3 éves pénztártagság után: tagi kölcsön - tagi kölcsön az egyéni számla max.30%-a 6 hónap v. 1 éves futamidőre egy összegben, vagy részletfizetéssel a jegybanki alapkamat +5% kamattal vehető fel. Igénylőlapunk beküldését követően a tagi kölcsön igénylést az IT Elnöke elbírálja, mely után 2 példányban kiküldjük a kérelmező számára a szerződést aláírásra. Az aláírt szerződés Pénztárunkhz való beérkezést 3

4 követen kerül átutalásra az igényelt összeg az eljárási díj 3.000,- + utalási költség levnása után. Az általunk is aláírt szerződés 1 példányát visszapstázzuk a pénztártag részére. Nem nyújtható tagi kölcsön: A tagi lekötést fganatsító tagnak a lekötés időtartama alatt Abban az esetben, ha a tag kilépési, vagy átlépési szándékát a pénztárnak krábban bejelentette Abban az esetben, ha a tagnak még régi kölcsön tartzása van Ha a tag krábban felvett tagi kölcsönét nem fizette vissza, és a pénztár a hátralékt az egyéni nyugdíjszámlával szemben érvényesítette. Ha a tagnak 6 hónapnál hsszabb tagdíjelmaradása van. Ha a pénztártag a kölcsön nem fizeti vissza, a pénztár levnja a tartzás és késedelmi kamat összegét a pénztártag egyéni számlájáról. A vissza nem fizetett tagi kölcsön és annak nrmál és késedelmi kamatterhei összevnandó jövedelemnek minősülnek, SZJA és EHO fizetési kötelezettséggel járnak, melyeket a pénztártagnak kell teljesítenie. Akinek vlt tagi kölcsön levnása, a tvábbiakban nem részesülhet egyik önkéntes nyugdíjpénztártól sem ilyen jellegű szlgáltatásban. 10 éves pénztártagság után a pénztártag választhat: a) a pénztárban váltzatlan feltételek mellett tag marad, b) a pénztártagságát flytatja, és - legfeljebb hármévente egy alkalmmal- az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántarttt összeg egészét vagy egy részét a nyugdíjkrhatár elérése előtt felveszi, c) a pénztárból kilép, d) tagdíj fizetése nélkül az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeget a pénztárban hagyja. Az a) pntban említett választás fent felsrlt lehetőségek közül a nyugdíjpénztári tagság céljának és értelmének leginkább megfelelő lehetőség, ebben az esetben a felhalmzás adó-, és hzamveszteség nélkül flytatódik a nyugdíjkrhatár eléréséig. A b) pnt szerinti döntése esetén a pénztár a tag rendelkezése szerint fizeti ki a kért összeget, amelynél az alábbi körülmények mérlegelését javasljuk. A nyugdíjszámláján nyilvántarttt összeg tőke, és hzam részekre taglódik. A tőke rész a befizetett egyéni tagdíjat, a munkáltatói hzzájárulást, admányt, az adóról való rendelkezés összegét tartalmazza; a hzam a befektetések negyedévente jóváírt eredménye. A hzam felvétele SZJA és EHO mentes, míg a tőke rész felvétele esetén a pénztár a kifizetésből az SZJA előlegeget (16 százalék) levnja, a 27 % mértékű EHO (egészségügyi hzzájárulás) fizetési és bevallási kötelezettség a pénztártagt terheli. A fenti mértékek az adóköteles jövedelemre (a kifizetett tőkére) vnatkznak, amely a 10 év várakzási idő leteltének évében és az azt követő évben a teljes kifizetett összeg. Az adóköteles jövedelem a 10 év leteltét követő másdik évben - a előtti befizetések tekintetében - a kifizetett összeg 90 % százaléka, majd évente 10 százalékkal csökken. A várakzási idő leteltét követő 11. évben - a előtti befizetések tekintetében a kifizetés teljes összege adómentes. A január 1-től beérkező tőke rész a beérkezetéstől számíttt teljes 10 évig adóköteles. Az SZJA tekintetében az adóalap a fentiek szerint 4

5 megállapíttt összeg 78 %-a, az EHO-t a szintén a fentiek szerint megállapíttt összeg 78 %-a után kell a pénztártagnak befizetnie. A c) pnt választása esetén az adózási körülmények a b) pnt szerintiekkel aznsak. A kifizetés lebnylítása: Kérjük a pénztártagt, hgy az igénylőlapt, a személyaznsságát, és lakcímét igazló kirat (személyi igazlvány, lakcímkártya) máslatával együtt küldje el címünkre! A jgs igénybejelentés után a pénztár a kifizetést két részletben teljesíti, ha az igényelt összeg nagybb, mint az egyéni számla 85 %-a. Ekkr a jgs igénybejelentést követő 15 napn belül az akkri feldlgzttság szerinti egyéni számlájának a 85 %-a kerül kifizetésre, melyből az SZJA-t és a eljárási, utalási díjakat a pénztár levnja. A másdik kifizetésre, a végelszámlásra a jgs igénybejelentés negyedévét követő 50. napn belül kerül sr. Amennyiben a kért összeg kevesebb, mint az egyéni számla 85 %-a, akkr a jgs igénybejelentést követő 15 napn belül a teljes elszámlás, kifizetés megtörténik. Az elszámlás alapja az elszámlás időpntjában az akkri feldlgzttság szerinti egyéni számla. A pénztár a kifizetésről elszámlást készít, amelyet a kifizetéssel egyidejűleg pstán levélben elküld a pénztártag számára. Adózási tudnivalók Amennyiben tőkeösszeget is felvesz, a kifizetést terhelő SZJA és EHO kötelezettségeket a tagnak az éves adóbevallásában szerepeltetnie kell. Az EHO befizetését a következő hó 12.-éig kell teljesíteni, lakssági flyószámláról a számlaszámra történő átutalással, vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal ügyfélszlgálattól kért személyre kiállíttt csekk befizetésével. A nyugdíjkrhatár betöltését követően: Az önkéntes kölcsönös biztsító pénztárakról szóló évi XCVI. törvény 47. (1) bekezdése szerint a pénztártag a nyugdíjszlgáltatáshz a nyugdíjkrhatár elérése után juthat hzzá. A nyugdíjkrhatár betöltése után a pénztártag a várakzási idő időtartamától függetlenül jgsulttá válik a nyugdíjszlgáltatásra; január 1-je előtti tagsági jgviszny kezdet esetén a kifizetés adómentes, ha a tagsági jgviszny a teljesítés évét megelőző harmadik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett január 1-jét követő tagsági jgviszny létesítését követően a kifizetés akkr adómentes, ha a tagsági jgviszny a teljesítés évét megelőző tízedik adóévben, vagy azt megelőzően keletkezett. A pénztártag a megtakarítását a nyugdíjkrhatár betöltését követően választása szerint jgsult egy összegben járadékként kmbinált szlgáltatás (egy részét egy összegben, fennmaradó részét járadékként) felvenni. A hiánytalanul beérkezett igényt 15 napn belül teljesítjük. A kifizetést 2 lépcsőben teljesíti a Pénztár a jgszabályknak megfelelően, az első kifizetés az aktuális egyenleg 85 %-a, a fennmaradó összeget a 5

6 tárgynegyedév követő 50. napjával teljesítjük, amely összeget a tárgynegyedév hzamrátája módsítja. Mindkét utalásról íráss tájékztatót küldünk a tag címére. Milyen dkumentumk használata szükséges a tagi szlgáltatásk igényléséhez? 3 éves pénztártagság után a tagi kölcsön igényléskr: tagi kölcsön igénylőlap 1 példányban, szükséges melléklet: személyi és lakcímigazló igazlvány máslata 10 éves várakzási idő utáni kifizetés igénylésekr: 10 éves várakzási idő letelte utáni kifizetés igénylőlap 1 példányban, szükséges melléklet: személyi és lakcímigazló igazlvány máslata Nyugdíjszlgáltatás igénylésekr egyösszegű nyugdíjszlgáltatás igénylőlap 1 példányban, szükséges melléklet: személyi és lakcímigazló igazlvány máslata, ha még nem érte el a krhatárt, akkr határzat nyugdíjjgsultság megállapításáról máslata (teljes terjedelem hitelesítő aláírással és bélyegzővel bezárólag) d, A Bizalm Nyugdíjpénztár előnyei Azk a munkahelyi kllegák, akik még nem tagjai a pénztárnak, vagy más pénztárban tagk, nem ismerhetik a Bizalm Nyugdíjpénztár tagsága révén élvezett előnyöket. Az előnyök ismertetésénél az alábbiakat lehet kiemelni: 20 éve működünk eredményesen! a Bizalm Nyugdíjpénztár elsősrban a vízügyi ágazat nyugdíjpénztára! a Bizalm Nyugdíjpénztár élvezi a VKDSZ, a vízügyi ágazati szakszervezet támgatását! A belépések ösztönzésére kialakíttt kedvezmény, hgy az új belépők első hat havi befizetésének 100 %-a a fedezeti számlán kerül jóváírása! nyugdíjmegtakarítását minden évben gyarapíthatja az egyéni befizetés után járó 20%-s adóvisszatérítéssel, (ennek maximuma 2014-ben 150 eft)! az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlája az Ön választásának megfelelő prtflióban kerül befektetésre, melynek hzama mentes a kamatadó és az egészségügyi hzzájárulási fizetési kötelezettség alól! a 10 év várakzási idő letelte után a hzam adó-és járulékmentesen felvehető! az önkéntes nyugdíjpénztári egyéni számlán felhalmztt megtakarítás adómentesen és illetékmentesen örökölhető, illetve kedvezményezhető! éves szinten a 96 ezer frintt meghaladó befizetések 98%-a kerül jóváírásra egyéni számlájára! évről évre kiemelkedő hzamkat tudunk elérni! egyéni számlája terhére tagi kölcsönt lehet kérni (az alapszabály szerinti feltételekkel)! egyéni számlájának 50%-át tagi lekötésként is felhasználhatja (az alapszabály szerinti feltételekkel), azaz hitelintézettel szembeni tartzásának fedezeteként felajánlhatja! 6

7 2. Legfntsabb tudnivalók a Bizalm Önkéntes Nyugdíjpénztárról a, Rövid története, piaci pzíciói Alapítva: 1994 Elsősrban a vízügyi ágazati dlgzók számára 2001: nyittt, rszágs pénztárrá vált 2009: választható prtfólió bevezetése 132 db munkáltatói szerződés, amiből 56 db a vízügyi ágazat nagybb munkáltatója A vagyn az alábbiak szerint alakult: A taglétszám az alábbiak szerint alakult: 7

8 A hzamk alakulása prtfóliónként: Pénztári hzamk és 2014 I. né éves nettó 2014 I. né hagymánys 24,9 6,5-0,8 13,2 8,3 8,37 1,26 kiegyensúlyztt 26,2 9,5-0,4 18,1 8,5 9,23 1,65 dinamikus 31,1 12,1-2,1 18,5 6,5 9,55 2,33 infláció 5,6 4,7 4,1 5 1,4 4,9 0 Pénztárunk hsszú távú és óvats befektetési plitikát flytat, melyet a hárm vagynkezelőn keresztül érvényesített, prtfliónként eltérő mértékű állampapír és részvény, kötvény-hányad jelez. Megbíztt vagynkezelőink a Cncrde Alapkezelő Zrt., az Erste Alapkezelő Zrt., valamint a PIONEER Alapkezelő Zrt. a pénzügyi szervezetekről közzétett adatk szerint évek óta a legsikeresebb vagynkezelők közé tartznak. A pénztárak összesített, a PSZÁF (2013-tól: MNB) által kötelezően közzétett adatkból látható, hgy a BIZALOM Nyugdíjpénztár több éves eredményei versenyképesek, a legjbbak közé tartznak, mellyel száms nagy létszámú, banki, biztsítói háttérrel rendelkező pénztárat utasítttak magunk mögé. Pénztárunk életében jelentős lépést tettünk év elején, amikr is a tagságunk igényeinek figyelembe vételével elindítttuk a választható prtfliós rendszerünket. A hagymánystól eltérő egyéb prtfliók választási lehetőségét évről-évre fő pénztártagunk veszi igénybe. Sajns, pénztárunk öregszik, a krösszetétel alakulása kedvezőtlen. Hiányznak a fiatalk, a éves krsztály, nha nekik érné meg leginkább a pénztárn keresztül történő megtakarítás. 8

9 A krösszetétel 2013 végén: 7 fős az Igazgatótanács, valamint 5 fős az Ellenőrző Bizttság, melynek tagjait a vízügyi ágazatból választtták meg a pénztártagk. b, tagdíj és annak felsztása A Pénztár alapszabálya szerint a minimális tagdíj 5.000,- Ft/hó. A minimum-tagdíj figyelembevételével kerültek meghatárzásra a pénztári bevételek tartalékk közötti megsztási arányai - igen kedvező mértékben - az alábbiak szerint: Összeg Ft/év Fedezeti tartalék Működési tartalék Likviditási tartalék % 5,9% 0,1% ,- től 98% 2,0% 0,0% Más pénztáraktól eltérően, kimndttan a vízügyi ágazatban dlgzók részére kialakíttt kedvezmény az új belépők első hat havi befizetésének 100 %-ban a fedezeti számlán történő jóváírása. c, A prtfólió választás menete, fntsabb fgalmak: Mi a (befektetési) prtflió? A befektető (vagy befektetők) által birtklt értékpapírk (részvények, kötvények, befektetési jegyek, stb.) összességét jelenti. Különleges esetben az egyetlen értékpapírfajtából mndjuk OTP vagy MOL részvényekből álló befektetést is prtfliónak nevezhetjük, de a befektetők általában azért alakítanak ki prtfliókat, mert el akarják kerülni, hgy befektetett pénzük értéke pusztán csak egy értékpapír piaci értékének váltzásától függjön. A prtflió jellegű befektetések elsődleges előnye tehát a több lábn állás gndlatán alapuló kckázatmegsztás (diverzifikáció). 9

10 A prtflióra vnatkzó fenti meghatárzás független attól, hgy valaki magánszemélyként vagy vállalkzásként egyénileg fekteti be a szabad pénzeszközeit valamilyen, a piacn megvásárlható értékpapírba (részvény, államkötvény, kincstárjegy, stb.), vagy ehelyett kllektív befektetési frmát választ, mely utóbbira jellemző példák az ún. befektetési alapk. A befektetési alapban befektetési jegyek megvásárlása útján - elhelyezett pénzekből az alap kezelője egy nagy értékpapír prtfliót alakít ki, amin belül nincs megjelölve az, hgy melyik értékpapír melyik egyéni befektetőhöz tartzik, így valamennyien a teljes prtflió együttes hzamából (teljesítményéből) részesednek a befektetett pénzük arányában. A befektetési alapkhz hasnlóan működnek a nyugdíjpénztárak is. A nyugdíjpénztárak esetében a pénztártagk által összegyűjtött vagyn együttesen kerül egyetlen nagy befektetési prtflióba, így valamennyi pénztártag a saját felhalmztt (egyéni számláján lévő) vagynának arányában részesedik a prtflióban lévő értékpapírk együttes hzamából. A választható prtfliós rendszer 2009-től kezdődően annyi váltzást hztt, hgy a Bizalm Nyugdíjpénztár egy helyett hárm különböző prtfliót képzett a pénztártagk megtakarításaiból. Minden egyes pénztártag önállóan dönthet arról, hgy ő melyik prtfliót választja, illetve ha nem választ, akkr a Pénztár srlja be őt (az egyéni számláját) a törvény előírásai szerint az egyik prtflióba. A hárm kialakíttt prtflióhz eltérő befektetési plitikák tartznak, ennek megfelelően az egyes prtflióknak a kckázatai és a várható hzamai is különböznek egymástól. Mi a befektetési plitika? A különböző kllektív befektetési frmák (befektetési alapk, nyugdíjpénztári befektetések, stb.) esetében törvény írja elő, hgy valamennyi, az adtt intézmény által kezelt prtflióhz önálló ún. befektetési plitikát kell készíteni. Összefglalóan a befektetési plitikában kell rögzíteni azt, hgy pntsan milyen típusú értékpapírk (szakszóval élve befektetési eszközök) kerülhetnek az adtt prtflióba, az egyes értékpapír fajták egymáshz visznyíttt aránya a prtflión belül milyen szélső értékek között mzghat, illetve mi az ptimálisan követendő összetételi arány (szakszóval stratégiai eszközösszetétel), tvábbá hgy mindezekből kiflyólag összességében a prtfliót milyen kckázatk és várható hzamk jellemzik. A nyugdíjpénztárak esetében a jgszabályk (törvény és befektetési krmányrendelet) nemcsak a befektetési plitika kötelező tartalmi elemeit srlják fel, hanem ezen túlmenően az egyes vásárlható értékpapír fajták körét, valamint az egyes értékpapírfajták prtflión belüli összetételi arányaira vnatkzó alsó és felső krlátkat is meghatárzzák. Ez a pénztártagk vagynának védelmét szlgálja, elkerülendő azt, hgy a minél nagybb hzamk elérése érdekében túlzttan kckázats prtfliót alakítsn ki bármelyik vagynkezeléssel fglalkzó intézmény. Mi a (befektetési) prtflió kckázata? Egy befektetési prtflió kckázatát első megközelítésben a benne található befektetési eszközök (értékpapírk) összességének a kckázataiból származtathatjuk. Az egyes értékpapírk kckázatait különféle (igen skfajta) kategóriákba srlják. Ilyenek pl. a következők: Az értékpapír kibcsátójának fizetőképességére vnatkzó piaci megítélés (hitelkckázat) Az értékpapír kibcsátójának rszágában, vagy gazdasági ágazatában esetlegesen bekövetkező kedvezőtlen gazdasági flyamatk, vagy kedvezőtlen hatású jgszabályk veszélye (rszágkckázat, devizaárflyam kckázat, ágazati kckázatk) Tvábbá különböző, a prtfliókezelés srán lebnylíttt értékpapír-adásvételekhez kapcslódó technikai jellegű kckázatk (vevő nemfizetési kckázata), stb. 10

11 A kckázatk egy része kiküszöbölhető: Az adásvételi ügyletek technikai kckázatainak túlnymó részét a tőzsdei kereskedési és fizetésteljesítési szabályk kiküszöbölik, de ami a fntsabb: egy befektetési prtflió teljes kckázata hatékny befektetési plitika esetén - mindig kisebb a prtflióban lévő egyes értékpapírk egyedi kckázatainak összesenjénél. Az alapkezelők ugyanis lyan befektetési plitikákat alakítanak ki, amelynek révén a prtflióban lévő száms értékpapírfajta kckázatai részben kiltják egymást. Ez a már említett, több lábn állás gndlatán alapuló kckázatmegsztás, vagy más néven diverzifikáció. Nagyn fnts tvábbá az is, hgy egy kllektív befektetési frmát (befektetési alap, nyugdíjpénztári alap) választó befektetőnek nem kell feltétlenül tisztában lenni az egyes értékpapírk fent leírt különféle kckázataival, két k miatt sem: a kckázatelemzés és kezelés feladata az alapkezelőé (vagynkezelőé); a különböző kckázatk végső srn az egyes értékpapírk, illetőleg a teljes prtflió piaci értékének árváltzásában, árflyam-ingadzásában testesülnek meg. Minél nagybb tehát egy befektetési prtflió árflyamának az időbeli ingadzása, annál kckázatsabb befektetésnek tekinthető. Két azns típusú, azns piacn befektető és azns hzamkat elérő befektetési prtflió közül az számít vnzóbb befektetésnek, amelyiknek kisebb az árflyam-ingadzása. A kckázatsság növekedésével a befektetés minimálisan ajánltt befektetési időtávja is nő, ugyanis matematikailag meghatárzható az a minimális időtartam, amely alatt adtt befektetési prtflió esetében - a szélsőséges plusz-mínusz irányú árflyam-ingadzásk kiegyenlítik egymást. Ezért tudunk javaslatt tenni a pénztártagjainknak arra nézve, hgy nyugdíjkrhatárig hátralévő évei alapján a 3 választható prtflió közül melyik ajánltt a számára. Mi az árflyamindex? Több azns fajtájú értékpapír (részvény vagy kötvény) biznys válgatási elvek szerint meghatárztt csprtjának (ez az index ksara) átlags piaci árváltzását mérő mutató. Az index mindig a ksárban található értékpapírk egy aktuális tőzsdei kereskedésnapi és egy fixen kijelölt bázisnapi ksár árának hányadsaként jelenik meg (ahl a ksár ár a ksárban szereplő értékpapírk árának - ksárbeli súlykkal - súlyztt számtani átlagaként számlandó). Az egyes papírk ksárn belüli súlyát jellemzően az értékpapírk tőzsdén kibcsáttt teljes tőkeértékeinek (kapitalizáció), valamint a frgalmazási adatknak egymáshz visznyíttt arányiból származtatják. Az index emelkedése illetve süllyedése egy biznys időszak alatt adja megadja a piac jellemző mzgását, átlags teljesítményét. Az index emelkedése pzitív piaci helyzetet jelez és az indexben szereplő értékpapírk árflyamának átlags növekedéséről száml be, míg az index csökkenése negatív piaci hangulatt tükröz. Pl. a Budapesti Értéktőzsde hivatals részvényindexe a BUX, ami a hazai tőzsdei vállalatk átlags teljesítményét mutatja. Jól ismert hazai állampapírpiaci indexek még a ZMAX, az RMAX, a MAX Cmpsite és a MAX. Általában minden tőzsdének van hivatals indexe, (New Yrk DJIA, Nasdaq, S&P 500, Frankfurt DAX, Lndn FTSE), ugyanígy léteznek meghatárztt rszágk vagy régiók (pl. Magyarrszág vagy Közép-Kelet-Európa), vagy egyes nemzetgazdasági ágak teljesítményét jelző indexek. Különféle indexeket gyakrlatilag bárki kitalálhat és publikálhat, a sikerességüket az dönti el, hgy milyen széles körben terjed el a használatuk. Ilyen elterjedt indexek még pl. a következők: 11

12 CETOP20: a 20 legnagybb tőkeértékű (kapitalizációjú) közép-kelet-európai tőzsdei vállalat árflyam alakulását mérő index. MSCI WORLD: a Mrgan Stanley Capital Internatinal a világ egyik legnagybb befektetési szlgáltatója - által számíttt, a világ fejlett részvénypiacainak (elsősrban Európa, Japán, USA) árflyam alakulását mérő index. MSCI EURO: a Mrgan Stanley Capital Internatinal a világ egyik legnagybb befektetési szlgáltatója - által számíttt, a főbb nyugat-európai tőzsdei társaságk árflyam alakulását mérő index. MXEF: a Mrgan Stanley Capital Internatinal a világ egyik legnagybb befektetési szlgáltatója - által számíttt, a világ feltörekvő részvénypiacainak (fejlődő Európa, DélkeletÁzsia, Latin- Amerika, Kelet-Európa) árflyam alakulását mérő index. Mi a referenciaindex? Az indexek másik fnts funkciója azn túl, hgy az árflyam alakulás bemutatása révén egyszerűen kezelhető, tömör és világs infrmációt nyújt az adtt tőzsde vagy mögöttes piac egészének egy időszak alatti teljesítményéről az, hgy egyfajta visznyítási alapt (referenciaindex = benchmark) nyújt a befektetők számára, hgy a saját prtfliójuk piaci értéke vajn lépést tarttt-e a piac egészével, vagy efelett-ezalatt teljesített. Ennek az összehasnlításnak a megkönnyítését szlgálja az, hgy egyfelől lyan skfajta indexet publikálnak, másfelől, hgy a befektetők (így a kllektív befektetési frmákban mint a befektetési alapkban és a nyugdíjpénztárakban - összegyűjtött vagyn kezelői az alapkezelők ill. vagynkezelők) lyan befektetési plitikát alakítanak ki, amelyben a kezelt prtflió célul kitűzött értékpapír összetétele (stratégiai eszközösszetétele) egy vagy több ismert index értékpapír-összetételével (ksarával) azns. Miután a fenti indexeket minden (tőzsdei kereskedési) napn publikálják, ezért akkr, amikr a Pénztár közzéteszi a pénztári befektetési prtflió (jövő évtől már mindhárm prtflió) éves hzamát, akkr referenciaindexként elég mellé tenni a fenti súlykkal kmbinált publikus indexek azns időszakra (jelen esetben ugyanarra az évre) vnatkzó értékét. Ebből a pénztártagk eldönthetik, hgy a Pénztár vagynkezelője az adtt értékpapírpiack teljesítményéhez (árflyam alakulásáhz) képest jbb vagy rsszabb teljesítményt nyújttt. A prtfólióváltás szabályai A pénztártagk évente egyszer, január 1-től jgsultak prtfóliót váltani. A Pénztár évente egyszer a prtflióválasztással kapcslats tájékztatót készít. minimálisan a következő adatk szerepelnek: A tájékztatóban - A választható prtfóliók leírása, az egyes prtfóliókhz kapcslódó kckázatk érthető, világs ismertetése. - A választható prtfólióknak, és a hzzájuk rendelt referenciahzamknak a rendszer bevezetésétől számíttt hzama, naptári évenkénti és prtfóliónkénti bntásban (az első év a rendszer bevezetésének időpntjától ugyanazn év december 31-ig tart). - Jelen Szabályzatnak a tagk szempntjából releváns részeinek kivnats ismertetése. - Válaszlap a választható prtfóliók közüli választáshz. A választásra jgsult tag a prtfólió váltás iránti igényét amelynek hatályba lépése tehát a következő év január 1-je - a válaszlap visszaküldésével jelzi. A Pénztár a prtflióválasztással kapcslats tájékztatót és a válaszlapt minden év nvember 10-ig hnlapján teszi közzé. 12

13 A válaszlapk visszaküldési határideje a tagk részéről tárgyév december 1. A Pénztár a választható prtfóliós rendszerben a tagk részéről a határidőben beérkező válaszkat veszi figyelembe. A beérkezés időpntjaként a Pénztár iratkezelése srán a válaszlapra elhelyezett dátumbélyegzőn látható dátum érvényes. Csak azn válaszlapk tekinthetők beérkezettnek, amelyek a Pénztár Iratkezelésében megtalálhatók, vagy amelyek Pénztár által megtörtént átvételét a tag tértivevénnyel igazlni tudja. Amennyiben a választásra jgsult tag nem, vagy nem a megadtt határidőig küldi vissza a válaszlapt, a válaszlapt nem írja alá, nem jelöl meg prtfóliót, választása értelmezhetetlen, nem egyértelmű megjelölést alkalmaz. Választását nem a pénztár hnlapján közzétett válaszlapn teszi meg, a választás, vagy a tag személye bármi egyéb k miatt nem megállapítható, vagy nem aznsítható. Az egyéni számláján lévő összeg befektetése az előző évivel megegyező prtfóliónak megfelelő szabályk szerint történik. A Pénztár köteles írásban kiértesíteni a választásra nyitva álló határidő lejártát követő 20 napn belül valamennyi tagt, akik prtfólió váltást kezdeményeztek. Az értesítés a váltás Pénztár általi elfgadását, vagy elutasítását kell, hgy tartalmazza, utóbbi esetben annak indklásával. A Pénztár ezen kötelezettsége természetesen nem vnatkzik azkra az esetekre, amikr maga a tag nem aznsítható be. A visszaküldött válaszlapkat a Pénztár minden év december 15-ig összesíti. Ezt követően kell a szükséges váltztatáskat a nyilvántartáskn átvezetni, és kialakítani a következő év január 1-től érvényes prtfóliókat. Az évenkénti, Pénztár általi megkeresésen kívül a prtfóliók közötti váltásra nincsen lehetőség. 3. Ügyviteli ismeretek a, belépéskr kitöltendő nymtatványk - új belépő esetén - új belépő esetén átlépéssel A belépési nyilatkzatt nymtattt betűvel, lvashatóan kitöltve 1 példányban kell megküldeni a Pénztár részére, záradéklás követően a tagsági viszny meglétéről visszaigazlást küld a Pénztár mind a munkáltató, mind pedig a pénztártag tagsági kirat frmájában. Új belépő átlépéssel (más Pénztárból) esetén egy be-átlépési nyilatkzat kitöltése is szükséges, melyben megjelöli, melyik pénztárból kéri az átlépését. A szükséges dkumentumk beérkezését követően Befgadó nyilatkzatt állítunk ki, melyet elküldünk az átadó pénztár részére a tagsági kirat és a beátlépési nyilatkzat máslatával együtt. Egyidejűleg az átadó pénztár részére is nyilatkzni kell az átlépés szándékáról. Az átadó pénztár igazlása alapján az tt megszerzett várakzási idő is átkerül a Bizalm Nyugdíjpénztárba. Minden új Pénztártag, függetlenül attól, hgy tagsági jgvisznya belépéssel, más pénztárból történő átlépéssel, más pénztárnak a Bizalm Nyugdíjpénztárral történő egyesülésével (belvadás, összelvadás), vagy egyéb módn létesült, a tagsági jgviszny, vagy a jgutódlás létrejöttekr jgsult a prtfóliók közötti választásra. A választás jgát a Pénztár az új tagnak köteles biztsítani a belépési nyilatkzatn, átlépési nyilatkzatn, vagy más módn. 13

14 Amennyiben a Tag - a belépési nyilatkzatn, átlépési nyilatkzatn nem jelöl meg prtfóliót, - a választásra módt adó egyéb nyilatkzatt 15 munkanapn belül a pénztárnak nem juttatja el, - választása lvashatatlan, nem egyértelmű megjelölést alkalmaz, - vagy a választás bármi egyéb k miatt nem megállapítható, úgy az egyéni számláján lévő összeg a Hagymánys prtfóliónak megfelelő szabályk szerint kerül befektetésre. A Pénztár a tag érvényes választását követő hónap első napjától köteles a tag választását a nyilvántartáskn átvezetni, és a befektetést realizálni. Az új tagk az első választást követően a tvábbiakban a nem újnak minősülő tagkkal azns eljárás alá esnek. A tagsági jgvisznyt újnnan létesítő tag egyéni számláján lévő összeg mindaddig a tagsági jgviszny létesítésekr választtt prtfóliónak megfelelő szabályk szerint kerül befektetésre, amíg az éves rendes prtfólió választási eljárás keretében a tag másképpen nem rendelkezik. b, A munkahelyi ügyintézővel, illetve munkahelyi tagszervezővel szemben támaszttt követelmények (szerződés szerint) c, Az átlépések szabályai Az Öpt. törvény alapján a pénztártag tagsági jgvisznya megszűnik más pénztárba történő átlépéssel. A pénztártag csak azns típusú pénztárba léphet át, a következő kivétellel: várakzási idő letelte előtt a pénztártag átléphet egészség, vagy önsegélyező pénztárba, ha a munkaképessége 50 % csökken, ill legalább 40 %-s mértékű az egészségkársdása, és ebben az állaptában egy évig javulás nem várható,és az illetékes hatóság igazlását bemutatja. Átlépés kezdeményezéséhez szükséges dkumentumk: nyilatkzat átlépésről, mindkét pénztár részére (átadó pénztár: kilépési nyilatkzat, befgadó pénztár: be-átlépési nyilatkzat) Az átlépési nyilatkzat és a befgadó pénztár befgadó nyilatkzatának beérkezését követő 15 napn belül teljesítjük. Pénztárunk szabálya szerint az aktuális egyenleg 85%-a kerül első lépcsőként átutalásra, majd fennmaradó összeg (negyedéves hzam módsítja) a tárgynegyedév követő 50. napjáig kerül átutalásra. Mindkét utalásról értesítés kerül kiküldésre mind a pénztártag, mind a befgadó pénztár részére (tőkerészletezéssel együtt). Budapest, július 1. Az ktatási anyagt összeállíttta: Hrváth Margit Ellenőrizte: Hatsné Jábrcsik Éva és Kabai Tibr 14

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár. Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Pstacím: 1385 Budapest, Pf. 846 ffice@ersteny p.hu Telef n: (+36 1) 411 3200 Erste Önkéntes Nyugdíjpénztár Szlgáltatási és Elszámlási Szabályzat Jelen szabályzat hatályba lépésének napja: 2015. któber

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS...27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...3 3. A TAGI KÖLCSÖN

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát!

Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár. Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Hosszú távú nyugdíjcélok, önkéntes nyugdíjpénztár Öngondoskodással megalapozhatja nyugdíjas éveinek anyagi biztonságát! Tudjon meg többet az önkéntes nyugdíjpénztárakról! ÖNGONDOSKODÁS 26 Milyen kérdésekben

Részletesebben

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai

Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai MOTTÓ: MAGUNK FORMÁLJUK SZERENCSÉNKET, S ÚGY HÍVJUK SORS... Az önkéntes nyugdíjpénztárak működése és sajátosságai Előadók: Hanák Márta ügyvezető Jakab Ilona befektetési kontroller 2015. augusztus 31. TARTALOM

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat

Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat 1. számú melléklet Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tagi Kölcsön Kezelési Szabályzat Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 27 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 27 3. A TAGI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

6. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató

2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Polgármesteri Hivatal Központi Iktató 2015/5 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 D Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest, Aba utca 4. Tel/Fax: 329-6651, HM 269-77, 268-79, 269-37. www.hnyp.hu Befektetési Politika Kivonata Önkéntes Nyugdíjpénztár A Befektetési Politikát

Részletesebben

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő:

Lehetséges hitelcélok: Az igényelhető hitel devizaneme: Igénylési feltételek: Hiteligénylő: Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Takarék Classic Kölcsön kizárólag Frintban igényelhető Takarék Classic Prémium kölcsön

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai

Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai Az Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi befektetéseinek összetétele, hozam és egyéb adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2015.január 1. 2015 december 31. Taglétszám

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat

Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Allianz Hungária Nyugdíjpénztár Tagi Kölcsön Szabályzat Ezen szabályzat továbbadása az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár írásos engedélye nélkül nem megengedett. TARTALOMJEGYZÉK 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA...3

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta a Pénztár Igazgatótanácsa a 2016. július 7.-ei ülésén Hatályba lépés időpontja: 2016. július 7. 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 II. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 3 III. SZOLGÁLTATÁSOK

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról

HIRDETMÉNY. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról HIRDETMÉNY A pénzmsás és a terrrizmus finanszírzása megelőzéséről és megakadályzásáról szóló törvény követelményeinek betartásáról Az Erste Bank Hungary Zrt. (tvábbiakban Bank), mint a 2007. évi CXXXVI.

Részletesebben

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai:

2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai: plgarmester@venek.hu Kérelem beisklázási támgatás megállapításáhz (benyújtható minden évben augusztus 1. - nvember 30. között!) 1. Személyes adatk Név: Születési név: Születési hely, év, hónap, nap: Anyja

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ

ÜZLETI JELENTÉS ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ ÜZLETI JELENTÉS 2014. ÉV BESZÁMOLÓJÁHOZ Készült: Győr, 2015. április 20. Dr. Vasas István Igazgatótanács Elnöke 1 I. Gazdasági környezet 2014. év és 2015. évi várható alakulása 2014. január l-től érvényes

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015.

SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT. Mentő Nyugdíjpénztár 2015. SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZAT Mentő Nyugdíjpénztár 2015. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK... 3 1.1. NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSOK... 3 1.2. A PÉNZTÁRTAG HALÁLA ESETÉN KÖVETENDŐ ELJÁRÁS... 5 1.3.

Részletesebben

VI/C Deviza alapú (forintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista

VI/C Deviza alapú (forintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vonatkozó Kondíciós Lista VI/C Deviza alapú (frintban törlesztett) kivezetett, már nem igényelhető Fedezetlen Hitelekre vnatkzó Kndíciós Lista Érvényben: 2017. április 1-től visszavnásig A jelen lakssági Kndíciós Lista elválaszthatatlan

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására

K É R E L E M rendkívüli települési támogatás megállapítására 2015/3 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 R Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Budapest, Pf. 133. Szolgáltatási Szabályzat 1. számú módosítással egységes szerkezetben 2014.01.01. Elfogadva: az 5/2014. számú

Részletesebben

Befektetési Politika Kivonata

Befektetési Politika Kivonata Honvéd Közszolgálati Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely: 1135 Budapest Aba utca 4. Levelezési cím: 1397 Budapest, Pf.: 528. Befektetési Politika Kivonata A Befektetési Politikát a Honvéd Közszolgálati Önkéntes

Részletesebben

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 FORGÓESZKÖZ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai Az igénylés típusa Igényelt hitelkeret összege Első igénylés HUF Hitelkeret devizae EUR HUF-nak megfelelő EUR A fizetési kötelezettségek teljesítésére választtt nap MKB 1X1

Részletesebben

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI

TARTALOM. Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI Budapest, 2011. június 27. Ára: 6890 Ft 8. szám TARTALOM A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK ÉS AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK KÖZLEMÉNYEI A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT

TAGI KÖLCSÖN KEZELÉSI SZABÁLYZAT - Tartalomjegyzék 1/11. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 3. A TAGI KÖLCSÖN IGÉNYLÉSE... 5 4. A TAGI KÖLCSÖN ELBÍRÁLÁSA... 5 5. TAGI KÖLCSÖNÖK

Részletesebben

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához

OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár. 2005. december 31-i éves beszámolójához 1 Kiegészítő melléklet OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. december 31-i éves beszámolójához Az OTP Quantum Kiegészítő Nyugdíjpénztár 2005. évi Mérlege az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak beszámoló

Részletesebben

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az Önkéntes Nyugdíjpénztár működés megkezdésének időpontja: 1995. november 22. A pénztár tisztségviselőinek

Részletesebben

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat

Tagdíjnemfizető pénztártagoktól levonható költségekre vonatkozó szabályzat ERSTE ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁR H-1138 Budapest, Népfürdő u.24-26. Postacím: 1385 Budapest, Pf. 846 office@erstenyp.hu Telefon: (+36 1) 411 3200 Telefax: (+36 1) 411 2140 www.erstenyugdijpenztar.hu Adószám:

Részletesebben

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai

VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai VIT Nyugdíjpénztár Önkéntes ágazat 2008. év nyilvánosságra hozott adatai 1. A pénztár tárgyév eleji és végi taglétszáma: Megnevezés 2008. január 1. 2008. december 31. Taglétszám (fı) 32 696 31 928 2. A

Részletesebben

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok Artisjus Kardos Gyula Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra

Részletesebben

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására

K É R E L E M gyógyszertámogatás megállapítására 2015/2 (érkezett: átvevő: ) Makói Plgármesteri Hivatal Közpnti Iktató Makói Plgármesteri Hivatal 6900 Makó, Széchenyi tér 22. Tel.: +3662/511-800 G Makó, 20.. év..hó nap szám mell. Ügyintéző: Előszám:

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának évi Üzleti jelentése BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának

A Bizalom Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsának BIZALOM Önkéntes Nyugdíjpénztár Székhely:1146 Budapest, Borostyán u. 1/b. Adószám: 18061457-1-42 Bankszámlaszám: K&H Bank 10200964-20221713 Tel./Fax: (06) 1-351-4843 Tel.: (06) 1-351-0372 Honlap: www.bizalompenztar.hu

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2008. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től!

FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! FONTOS KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ TÖRVÉNYI VÁLTOZÁSOK 2015. február 1-től! Tisztelt Partnerünk! E dkumentumban tájékztatjuk a Fgyasztónak nyújttt hitelről szóló (2009. évi CLXII.) törvény 2015. február 1-én hatályba

Részletesebben

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok

Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok Az AEGON Magyarország Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár önkéntes pénztári ágazatának 2007. évi gazdálkodásáról nyilvánosságra hozandó adatok I. A Pénztár egészére vonatkozó adatok 1. A pénztár tárgyév eleji

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat

Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat "H O N V É D" Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár 1135 Budapest Aba utca 4. Tel./Fax.: 329-6651, HM: 269-77, 268-79, 269-37, BM: 36-221 Szolgáltatási és Elszámolási Szabályzat Önkéntes Nyugdíjpénztár A Szolgáltatási

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015.

Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. Chinoin Nyugdíjpénztár 281/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 25. -a által meghatározott adatokat nyilvánosságra hozza 2015. évre vonatkozóan: I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Magánszemélyek részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt. a gépjármű-vásárlási és

Részletesebben

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár

TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT. Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár TAGI KÖLCSÖN NYÚJTÁSI ÉS TAGI LEKÖTÉSI SZABÁLYZAT Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015 BEVEZETÉS A Mentő Önkéntes Nyugdíjpénztár (továbbiakban: pénztár) tagjai részére tagi kölcsön igénybevételi lehetőséget

Részletesebben

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL

ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL ÜZLETSZABÁLYZAT AZ OTP ADLAK - ADÓMENTES LAKÁSHITEL-TÁMOGATÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEIRŐL HATÁLYOS: 2014. któber 29-től OTP Bank Nyilvánsan Működő Részvénytársaság Társaság székhelye:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

Kondíciós lista és Terméktájékoztató

Kondíciós lista és Terméktájékoztató Kndíciós lista és Terméktájékztató Gazdasági társaságk és egyéni vállalkzásk részére gépjármű-vásárlási és gépjármű fedezete mellett nyújttt szabad felhasználású kölcsönre vnatkzóan A KDB Bank Európa Zrt.

Részletesebben

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19 1. SZ. MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓRA VONATKOZÓ PORTFÓLIÓKEZELÉSI IRÁNYELVEK ÉS REFERENCIAHOZAM...20

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 19 1. SZ. MELLÉKLET A VÁLASZTHATÓ PORTFÓLIÓRA VONATKOZÓ PORTFÓLIÓKEZELÉSI IRÁNYELVEK ÉS REFERENCIAHOZAM...20 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK.. 1 BEVEZETÉS.. 2 BIZALOM BEFEKTETÉSI POLITIKÁJA...2 1. A PÉNZTÁRI VAGYON BEFEKTETÉSÉNEK CÉLJA, ALAPELVEI.3 2. A MEGHATÁROZÁSA... 4 3. A TELJESÜLÉSÉNEK ÉRTÉKELÉSE 5 4. A

Részletesebben

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja:

1/6. 1. A termék megnevezése Állami Otthonvédelmi program Gyűjtőszámlahitel. 2. A hitel célja: 1. A termék megnevezése Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, Eger és Környéke Takarékszövetkezet nevére

Részletesebben

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE!

1/5. Hirdetmény. Akciók kondíciói. 3/2010. Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/5 Hirdetmény Akciók kndíciói 3/2010. Eszköz Frrás Bizttsági határzattal elfgadva, érvényes 2010.02.23-tól A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/5 Fókusz Takarékszövetkezet Lakssági akciós betétek 1. Hárm hónaps, váltzó,

Részletesebben

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán:

A 2011-ben benyújtott Leader pályázatok elszámolása kapcsán: Felhívjuk mindenki figyelmét, hgy a tájékzódásra szánt hivatals dkumentum az MVH által kibcsáttt közlemény. Ez a vázlat nem teljes körű, a kifizetési kérelmek benyújtásáhz, mindenképpen szükséges áttanulmányzni

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl

SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA. 2015.01.01-töl ELSÖ KALOCSAI NYUGDIJPÉNZTÁR 6300.KALOCSA MISKEI ÚT 21 ADÓSZÁM:18345193-1-03 SZÁMVITELI POLITIKA SZOLGÁLTATÁSI ÉS A TAGOKKAL ELSZÁMOLÁS SZABÁLYZATA /MÓDOSITÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN/ 2015.01.01-töl /NYUGDIJSZOLGÁLTATÁS,

Részletesebben

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 BERUHÁZÁSI HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel célja ingatlan vásárlás új műszaki berendezés új gépvásárlás új üzemi

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.03.07. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Tudnivalók az új CSOK-ról 1

Tudnivalók az új CSOK-ról 1 2016.02.11. Tudnivalók az új CSOK-ról 1 Nehezen igazdik el a jgszabályk között? Segítünk! Tudjn meg mindent az új lakás építésére és új lakás vásárlására igényelhető új támgatásról és kamattámgattt hitelről!

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár

Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Postás ~ Kiegészítő Nyugdíj pénztár Engedély száma: E-278196 2014.07.01-2015.06.30 időszak Elfogadó közgyűlés időpontja: 20 14.05.27 A pénztár közgyűlése által elfogadva: I ~MQÁd~ -t~~---~ 2014.05.27.

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133.

Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1580 Bp. Pf. 133. Befektetési Politika tartalmi kivonat 2015. január 1. napjától A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár Befektetési Politikáját

Részletesebben

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár

HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT. CIB Nyugdíjpénztár HOZAMFELOSZTÁSI SZABÁLYZAT CIB Nyugdíjpénztár 2011 Hozamfelosztási Szabályzat Ezen szabályzat célja az, hogy egyértelmően és világosan meghatározza a Pénztár által elért hozamoknak a tagok egyéni, illetve

Részletesebben

Ügyféltájékoztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön

Ügyféltájékoztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön Ügyféltájékztató CIB Előrelépő Személyi Kölcsön ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ H-1027 Budapest, Medve utca 4-14. H-1537 Pf. 394. SWIFT: CIBHHUHB Nyilvántartó cégbíróság: Fővársi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékszám:

Részletesebben

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS

MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS I. Igényelt hitel főbb adatai MKB 1X1 SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITEL IGÉNYLÉS Hitelkérelem típusa Új igénylés Meglévő sz. szerződés módsítása Hitel összege Hitel futamideje hónap 1 Rendelkezésre tartási idő

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet 1 Kiegészítő melléklet a Balzsam Egészségpénztár i éves beszámolójához A pénztár 2001. május 5-én alakult, tevékenységét az ország egész területén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélyével

Részletesebben

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT

HIRDETMÉNY. a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT HIRDETMÉNY a teljes hiteldíj mutató számításáról ANNOUNCEMENT n the calculatin f the annual percentage rate f charge Kihirdetve: Budapest, 2015. február 10. Prmulgated n: 10th February 2015 1 Tisztelt

Részletesebben

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal

Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár 1145 Budapest, Columbus u. 35. Levélcím: 1590 Budapest, Pf. 83. Szolgáltatási Szabályzat Elfogadva: a 10/2013. számú igazgatótanácsi határozattal 1. A Nyugdíjpénztár szolgáltatásai

Részletesebben

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat

Balatonederics Települési Önkormányzat. könyvtárának. Könyvtárhasználati szabályzat Balatnederics Települési Önkrmányzat könyvtárának Könyvtárhasználati szabályzat A szabályzatt megtárgyalta Balatnederics települési Önkrmányzatának Képviselőtestülete és jóváhagyta 65/2007. (IV. 26.) számú

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV

TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS ÉV TRADÍCIÓ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS KIEGÉSZÍTŐ NYUGDÍJPÉNZTÁR ÜZLETI JELENTÉS 2015. ÉV T A R T A L O M J E G Y Z É K 1. ÁLTALÁNOS ÉRTÉKELÉS... 3 2. A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA... 3 3. AZ ALAPOK ALAKULÁSA... 3 4. A

Részletesebben

Hungária Hitelkártya Tájékoztató

Hungária Hitelkártya Tájékoztató Hungária Hitelkártya Tájékztató Lehetséges hitelcélk: A kölcsöntermékeket hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint Igénylési feltételek: Adós minőségében igénylő

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések

ALAPSZABÁLY. Általános Rendelkezések ALAPSZABÁLY Általáns Rendelkezések AZ EGYESÜLET NEVE: Pestszentimrei Nagycsaláds Egyesület AZ EGYESÜLET RÖVID NEVE: PNE. AZ EGYESÜLET SZÉKHELYE: Budapest XVIII. Kerület, Slymász u. 3 AZ EGYESÜLET LEVELEZÉSI

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT

SZOLGÁLTATÁSI ÉS KIFIZETÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva: 2014.08.28. 2014. 08. 28. Tartalomjegyzék 1/15. oldal TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS... 3 1. A PÉNZTÁR ÁLTAL NYÚJTOTT NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁS... 4 1.1 A PÉNZTÁR NYUGDÍJSZOLGÁLTATÁSAI...

Részletesebben

I. Az ajánlás célja és hatálya

I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 10/2000. számú ajánlása az önkéntes nyugdíjpénztárak által a tag számára küldött egyéni számlaértesítő minimális formai és tartalmi (sztenderd) elemeire

Részletesebben

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár

Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár Vagyonkezelési irányelvek (Befektetési politika tartalmi kivonata) Allianz Hungária Önkéntes Nyugdíjpénztár 2014. augusztus 1. napjától Az Allianz Hungária Nyugdíjpénztár a befektetések során az egyes

Részletesebben

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető

OTP Bank Nyrt. 1051. Bp Nádor utca 16. OTP Jelzálogbank Zrt. 1051. Bp Nádor utca 21. Termékismertető 1. A termék megnevezése Termékismertető Állami Otthnvédelmi prgram Gyűjtőszámlahitel 2. A hitel célja: A Magyar Köztársaság területén lévő természetes személy részére nyújttt, OTP Bank Nyrt./ OTP Jelzálgbank

Részletesebben

4. SZÁMÚ HIRDETMÉNY. a Magyar Posta Befektetési Zrt. kockázati ügyféltájékoztatója

4. SZÁMÚ HIRDETMÉNY. a Magyar Posta Befektetési Zrt. kockázati ügyféltájékoztatója 4. SZÁMÚ HIRDETMÉNY a Magyar Psta Befektetési Zrt. kckázati ügyféltájékztatója Hatálybalépés: 2015. augusztus 05február 5. Közzététel: 2015. augusztus 04február 4. OLDAL: 1 / 29 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...

Részletesebben

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg

Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg Sprni Német Nemzetiségi Általáns Iskla Deutsche Natinalitätenschule Ödenburg SOPRON Szervezetiés Működési Szabályzat SZMSZ 2009. 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BEVEZETÉSE 1.1. Általáns rendelkezések,

Részletesebben

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok

MAGYAR NEMZETI BANK. I. Az önkéntes nyugdíjpénztárak nyilvánosságra hozatali kötelezettsége - valamennyi pénztárra vonatkozó szabályok MAGYAR NEMZETI BANK Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási szabályairól szóló 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 281/2001. (XII. 26.) Kormányrendelet) 25.

Részletesebben