A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve"

Átírás

1 TÁJÉKOZTATÓ Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2008 évben közös pályázatot nyújtott be három hazai önkormányzattal (Szentgotthárd, Szombathely és Mosonmagyaróvár) és a Burgenlandi Tartományi Önkormányzattal, a Határon Átnyúló Együttműködés Ausztria-Magyarország EU s alapokra. A bíráló bizottság 2009, februári értesítése szerint a AT-HU-O3/053 () pályázatunk ,35 Euro támogatásban részesül. A projekt teljes összege Euro. Az Európai Területi Együttműködés Operatív Program finanszírozási kereteit 85%-ban az Európai Regionális Fejlesztési Alap és 10%- ban a nemzeti társfinanszírozás biztosítja, a kedvezményezettől várt önerő 5%. A projekt ismertetése: Az Európai Területi Együttműködés (ETE) célja, hogy közös helyi és regionális kezdeményezések révén tovább erősödjön a határokon átnyúló együttműködés, amely elősegíti az integrált területfejlesztést a szomszédos országok között.. Az ETE támogatja a közös környezetvédelmi tevékenység fejlesztésére irányuló projekteket. A projekt célja határmenti légszennyezettségi mérőrendszer kialakítása a helyi és a határon átterjedő légszennyezettség folyamatos mérésére. A pályázat keretein belül egy előzetes felmérés alapján 4 magyarországi helyszínen folyamatos légszennyezettséget és meteorológiai paramétereket mérő állomás telepítésével a cél az eddig gyengén ellenőrzött. határmenti régió levegőtisztaság- védelmi helyzetének felmérése, és folyamatos kontrolja, különös tekintettel a határokon átnyúló szennyezések vizsgálatára. A négy helyszín: Szentgotthárd, Szombathely és Mosonmagyaróvár városokban új mérőállomások, valamint a sarródi háttérszennyezettség mérő (1992-ben telepített) mérőállomás teljes cseréje. A mérési program végrehajtásához városonként három-három telepítési hely kerül kialakításra. és egy mobil mérőkocsival is kiegészül a mérési program. A folyamatos mérendő paraméterek: SO 2, CO, NO x, O 3, BTEX, szállópor (PM 10, PM 2,5 ). A meteorológiai paraméterek (szélsebesség, szélirány, 1. olal

2 hőmérséklet, páratartalom, légnyomás napsugárzás, UVA, UVB,) mérése a szennyeződés keletkezésének ill. terjedésének meghatározására nyújt hasznos információt. A szállópor mintából időszakonként meghatározható a poliaromás szénhidrogén (PAH) vegyületek és nehézfém tartalom. A program szerves részét képezi a lakossági tájékoztatás valamint a mérési adatok megjelenítése a két szomszédos állam nemzeti adatbázisaiban. Az ehhez szükséges technikai és szoftveres eszközök igénybevételével illetve kialakításával. További előnyök: Az önkormányzaton belüli döntéseket segítő információk biztosítása, amelyek egyrészt a helyi gazdasági, természeti, egészségügyi és szociális környezet fejlesztését szolgálhatják másrészt, pedig újabb vállalkozások betelepülését segíthetik elő A települést jellemző információk azon köre (gazdasági, oktatási, szociális, egészségügyi, környezetvédelmi, stb.), melyek különböző vállalkozók működését, piacszerzését (marketing tevékenységét) eredményesebbé, célirányosabbá teheti Minden jelentős környezeti hatással bíró beruházás környezeti hatástanulmány köteles. Az illetékes hatóságokhoz benyújtandó tanulmányban be kell mutatni a környezet jelenlegi állapotát, a környezetben lejátszódó majd a beruházás hatására módosulófolyamatokat, melyekhez a Környezeti monitoring rendszer által szolgáltatott adatokat hasznosíthatja a tanulmány készítője. A hatástanulmányokat elemző és a terveket engedélyező hatóságok számára elengedhetetlen, hogy biztosak legyenek a hatástanulmány alapjául szolgáló adatok megbízhatóságában. 2. olal

3 A tervezett magyarországi telepítési pontok: új mérési pontok pirossal meglévők kékkel jelölve 1. ábra 3. olal

4 Előzmények Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Mérőállomása látja el Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tevékenységéhez kapcsolódó laboratóriumi feladatokat ban Szentgotthárd és Heiligenkreuz Ipari Parkban az osztrák területre tervezett hulladékégető miatt komoly lakossági tiltakozások kísérték a létesítmény megvalósítására irányuló törekvéseket. A vizsgálat és mérés célja Szentgotthárd város területén a levegőminőség meghatározása. A határ Ausztriai oldalán várhatóan telepítésre kerülő hulladékégetőnek a város levegőminőségére gyakorolt hatásának ellenőrzéséhez alapállapot felmérés. Helyszíni egyeztetés, mérőhely kijelölés: 2006 március, a mérőhely kijelölése megtörtént. Mintavételi időpontok: május 19. június augusztus 14. augusztus november 15. december február 19. március 6. A mérésről jegyzőkönyv készült észült: Győr, április 24 dátummal (A mérési jegyzőkönyv jele: MÁ 137-I/08-H Iktatószám: 5406/2008 Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget 2007-ben a mérés ideje alatt kereste meg Szentgotthárd város Önkormányzata azzal a kéréssel, hogy szeretnék valamilyen módon megoldani a rendszeres levegő minőségi adatok mérését a lakosság folyamatos tájékoztatása mellett. A 2006-ban készített országos levegőminőségi mérőhálózat felmérés azt mutatta, hogy a nyugat dunántúli térség fehér folt a folyamatos levegőminőség mérő hálózat számára. (lásd a térképet. 4. olal

5 Felügyelőségünk az Inno-Synergia Kft segítségével szeptember 17-én az ország nyugat-dunántúli megyéit és az osztrák oldalon a határoló területeket magában foglaló légszennyezettségi hálózat fejlesztésére irányuló pályázatot nyújtott be, projekt partnerként a Burgenlandi Önkormányzattal közösen. A program előnyei az érintett régióban: - Az önkormányzat környezetvédelmi programjainak megalapozás valós adatokkal - a település levegőminőségi állapotának, a változásoknak a gyors nyomon követése, a lakosság tájékoztatása esetleges veszélyhelyzetek kialakulása (szmog) esetén. - Környezeti monitoring rendszert az önkormányzat felhasználhatja előnyös környezeti adottságait kihangsúlyozva marketing célra, az ellenőrzött jó levegő minősége akár turisztikai vonzerőt jelenthet a térség számára. Közös Monitoring bizottság december 2-3-i ülésén feltételes támogatói döntést hozott A projektindító megbeszélésre január 28-án került sor, melynek keretében kiderült, hogy az pályázat utófinanszírozott, vagyis szállítói finanszírozásra vagy közvetítői kifizetésre nincs lehetőség A megvalósítás érdekében lehetséges megoldásként felmerült a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium bevonása, vagy a LEAD partner (ÉDU-KTVF) cseréje. Felmerült az ütemezett megvalósítás lehetősége minisztériumi támogatással. A megkeresésekre választ nem kaptunk, ezért a szükséges fedezet hiányában a VÁTI Kht szerződéskötésre irányuló megkeresésére intézményünk nem válaszolt, kötelezettséget nem vállalt szeptemberében bekövetkezett vezetőváltás következtében és a jogszabályi változások nyújtotta lehetőségek alapján a támogatási szerződést december 20-án írta alá vezetőségünk azon feltételek tudatában, hogy az ERFA támogatást teljes egészében előleg formájában megkapjuk A projekt indításához szükséges közbeszerzések és szerződéskötések dokumentumait előzetes légszennyezettségi térképek kidolgozása, zajszennyezettségi térkép kidolgozás, szoftverfejlesztés, közbeszerzési tanácsadás, könyvvizsgálat, honlap fejlesztés és PR tevékenység, valamint fordítás és tolmácsolás tevékenységek ellátása érdekében. Az engedélyek birtokában az árajánlatkéréseket kiküldtük, közbeszerzési eljárásokat megindítottuk, szerződéseket megkötése novemberig lezárult. 5. olal

6 A VÁTI Kht. a projekt lassú előrehaladása miatt felszólította intézményünket a finanszírozási gondok tisztázására, melynek érdekében kérelemmel fordultunk Dr. Fazekas Sándor, miniszter úrhoz évben megvalósult - előzetes légszennyezettségi térképek kidolgozása Szombathely, Szentgotthárd, valamint Mosonmagyaróvár városokra vonatkozóan a konténerek elhelyezése érdekében, ennek ellenértéke: évben megvalósult - zajszennyezettségi térkép kidolgozása Szentgotthárd és Mosonmagyaróvár városok tekintetében, - szoftver fejlesztés évben többször elindult, majd leállt a projekt főrészét képező konténerek beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése. Június hóban bekövetkezett vezetőváltást követően ismét beindult a projekt végrehajtása február 1-jén megkötöttük a szerződést a Vidéki, városi, mobil levegőminőség mérő monitor állomások leszállítására. A nyertes ajánlattevő február 28-ig leszállította az első ütemezés szerinti konténereket a közbeszerzés szerinti felszereltséggel. Az illetékes önkormányzatokkal és a területileg illetékes elsőfokú hatósággal az előzetes levegőminőségi állapotfelmérés felhasználásával kijelölésre kerültek a mérési pontok és a szállító az első telepítéshez kialakította a fogadó helyeket. 6. olal

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató

Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal. Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság. Pályázati Útmutató Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal Regionális Fejlesztés Operatív Program Irányító Hatóság Pályázati Útmutató Hátrányos helyzetű régiók és kistérségek elérhetőségének javítása 1/2004/ROP

Részletesebben

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT:

BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS KÉSZÜLT: BESZÁMOLÓ AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. SZAKMAI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 2013 KÉSZÜLT: DEBRECEN, 2014. MÁRCIUS TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ EURO-RÉGIÓ HÁZ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. PÁLYÁZATI ÉS PROJEKTTÁMOGATÁSI

Részletesebben

JELENTÉS. a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről. 1119 2011. szeptember

JELENTÉS. a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről. 1119 2011. szeptember JELENTÉS a légszennyezés ellen és a klímapolitika terén tett intézkedések hatásának ellenőrzéséről 1119 2011. szeptember 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési

Részletesebben

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december

JELENTÉS. az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről. 0845 2008. december JELENTÉS az INTERREG célú költségvetési előirányzatok hasznosulásának ellenőrzéséről 0845 2008. december 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.1. Teljesítmény Ellenőrzési Főcsoport

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. szeptember 25-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/211-5/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2013. I. félévi működéséről Ó z d, 2013. október 30. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejl.

Részletesebben

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON

AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány AZ ISPA ÉS A KOHÉZIÓS ALAP FELHASZNÁLÁSA MAGYARORSZÁGON Készítette: Meliorisz Katalin

Részletesebben

Regionális Fejlesztés Operatív Program

Regionális Fejlesztés Operatív Program MAGYAR TERÜLET- ÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI HIVATAL Regionális Fejlesztés Operatív Program Programkiegészítő dokumentum 2004-2006 2004. január 28. TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 3 I.1 REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program. Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása KEOP 2.2.2/C/13 konstrukcióhoz Érvényes: 2013. október 24-től Tartalom A. A TÁMOGATÁS

Részletesebben

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február

JELENTÉS. a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről. 1049 2011. február JELENTÉS a vizek védelmének és a vízgazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzéséről 1049 2011. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2007. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 1225/2007. MELLÉKLETEK: 4 DB TÁRGY: Tájékoztató a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT II.) előkészítésének állásáról,

Részletesebben

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK

A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT EU-KAPCSOLATOK SZAKIRÁNY A LIFE BALATON PROJEKT SIKERESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA A projekt keretében megvalósult

Részletesebben

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK

STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK STRATÉGIAI KÖRNYEZET VIZSGÁLAT A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM ÉS A REGIONÁLIS OPERATÍV PROGRAMOK MODERN ÜZLETI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSÁT ÉS ERŐSÍTÉSÉT CÉLZÓ BEAVATKOZÁSAIHOZ Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3

Részletesebben

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag

A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi csomag HUSRB/1203/213/151 CODEX CoordinatedDevelopment and Knowledge Exchange on Spatial Planning Methodology A 2014-2020-as időszak új regionális szintű területfejlesztési stratégiájához kapcsolódó javaslattételi

Részletesebben

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon

Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon Környezeti kérdések, szabályozás az EU-ban és Magyarországon -Útmutató kis- és középvállalkozásoknak az előírások betartásához és a környezeti szempontok beépítéséhez a napi gyakorlatba- Szerző: Maria

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám:02/193-8/2013. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA

TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA 1/5 TISZÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG LEVEGŐMINŐSÉGI TERV a LÉGSZENNYEZETTSÉG JAVÍTÁSÁRA BÉKÉSCSABA ZÓNACSOPORT TERÜLETÉN 2014-2020. Gyula, 2013. december 2/5 Békéscsaba

Részletesebben

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata

A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. Tv az ország kiegyensúlyozott területi fejlődése és a térségei társadalmi-gazdasági, kulturális fejlődésének előmozdítása, az átfogó

Részletesebben

A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE

A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE A KÁRPÁT MEDENCE KÖRNYEZETPOLITIKÁJA ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI INTÉZMÉNYRENDSZERE OTKA -kutatás, T 049067 FT2 Beszámoló Témavezető: Dr. Nagy Imre 2009. február Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. Kutatási terület,

Részletesebben

2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve

2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve 2013. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség illetékességi területének levegőminőségi terve 1 A levegőt sem adják ingyen, mert a lélegzetvétellel egy csomó korom

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ

PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 TÁJÉKOZTATÓ PÁSZTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-91 /2011. A határozat meghozatala egyszerű szavazattöbbséget igényel! TÁJÉKOZTATÓ

Részletesebben

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza

2004-2006. Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával. Közép-Magyarország. Kiskunlacháza 2004-2006 Kiskunlacháza Megvalósult, sikeres projektek az Európai Unió támogatásával Közép-Magyarország Miniszteri köszöntő A 2004-2006-os időszak a magyar mezőgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségű

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 Vezetői összefoglaló... 4 1. Módszertani bevezető... 15 1.1. A tervezés feltételrendszere... 15 1.2. Fejlesztéspolitika - az ITS megvalósulásának finanszírozása... 16 1.3. Partnerségi egyeztetési terv

Részletesebben

A projekt megvalósításának rövid ismertetése, annak keretében kitűzött, elérendő célok, megvalósult feladatok, további elképzelések.

A projekt megvalósításának rövid ismertetése, annak keretében kitűzött, elérendő célok, megvalósult feladatok, további elképzelések. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával valósul meg. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov Európskych Spoločenstiev.Цeй проект співфіиаисується Європеським Союзом. Vízvisszatartáson alapuló

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYAR KÖZLÖNY 151. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. november 5., szerda Tartalomjegyzék 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet A 2014 2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó

Részletesebben

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében

Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ Útmutató közvetett támogatások lebonyolításához városrehabilitáció keretében 1 Tartalom KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK ÚTMUTATÓ... 1 ÚTMUTATÓ KÖZVETETT TÁMOGATÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁHOZ

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. szám: 02/151-10/2014 VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója

Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. Közhasznú beszámolója 2009 Székesfehérvár, 2010. március 31. 1 Tartalomjegyzék Közhasznú beszámoló... 3 I. Számviteli beszámoló...

Részletesebben

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum

Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program. Programkiegészítő Dokumentum Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program Programkiegészítő Dokumentum 2004-2006 Magyar Köztársaság Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Oktatási Minisztérium Egészségügyi Szociális és Családügyi

Részletesebben