BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA"

Átírás

1 BÁCS-KISKUN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Múzeumi Szervezet Bács-Kiskun megyében 1962-ben jött létre. Fenntartója 1990-től a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés, január 1. óta a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal. A szervezet elnevezése a fenntartóváltás következtében Bács-Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet-re módosult. A Múzeumi Szervezet vezetését továbbra is a kecskeméti székhelyű Katona József Múzeum látja el. A teljes szervezet 17 intézményt múzeumot, közérdekű muzeális gyűjteményt és kiállítóhelyet, tájházat fog össze. A központi intézmény az 1898-ban Kecskemét városa által alapított Katona József Múzeum, könyvtár és levéltár ben a múzeum önálló intézménnyé vált, folyamatosan gyarapodó gyűjteménnyel ban a múzeum a vasútkerti egykori nyári kaszinó épületébe költözött, és 1924-ben megnyílt első állandó kiállítása ben csaknem a teljes múzeumi gyűjtemény megsemmisült, így a gyűjtőmunkát újra kellett kezdeni től kiépült a megyei múzeumi szervezet, a tagintézményekkel. Jelenleg a Márkus Géza által tervezett, ban fölépült Cifrapalota, a magyar szecessziós építészet egyik remeke a Katona József Múzeum állandó kiállítóhelye. A kunbábonyi aranylelet 568-ban foglalták el új hazájukat, a Kárpát-medencét az ázsiai eredetű félnomád avarok és a csatlakozott népcsoportok. Gazdagságukat több mint fél évszázadon keresztül a bizánci birodalomtól a béke fejében kapott aranyadók biztosították. Az avarság legrangosabb vezetői közé tartozott, s talán maga a kagán, a fejedelem volt az a férfi, akit a 670-es évek táján temettek el a mai Kunszentmiklós Kunbábony nevű határrészén. A bizonnyal évszázados hagyományokat őrző temetési rítusról ma már nem sokat tudhatunk. Annyi bizonyos, hogy az avar főurat nagyméretű, 280 cm hosszú, 130 cm széles, ÉNy-DK-i irányú sírgödörbe, arany lemezekkel díszített fakoporsóba helyezve, méltóságának jelképeivel, legszebb ékszereivel, fegyvereivel, edényeivel és eszközeivel együtt temették el. Szemfedelét aranylemezek ékesítették, kezére aranykörmös kesztyűt és halotti gyűrűket húztak. A halott mellé a túlvilági útra két birka húsát helyezték, fejéhez óriási, talán borral teli aramphorát állítottak. A kunbábonyi avar férfi rangját nemcsak ékkőberakásos aranyveretekkel díszített öve, hanem arany kürtje és ivóedénye, madárfejes jogara, valamint aranyveretekkel ellátott kardja is jelzi. Egykor gazdagságát már csak sejthetjük a ránk maradt arany tárgyak alapján. A H. Tóth Elvira és Horváth Attila régészeti ásatásai eredményeként a múzeumba került lelet-együttes sajnos hiányos, mert a lelőhelyet megtaláló helybeliek kezén sok-sok tárgy tűnt el talán mindörökre - a begyűjtés és a hitelesítő ásatás eredményeképp 155 db aranytárgy került a múzeumba, melynek összsúlya 2,5 kg. A kunbábonyi fejedelmi sír azonban így is a világ legszebb avar kori lelete, melyet már eddig is Európa számos országában csodálhatott meg a múzeumlátogató közönség.

2 BARANYA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1898-ban alapították meg a Pécs Baranyai Múzeum Egyesületet. Az első pécsi állandó múzeumi kiállítás 1904-ben nyílt meg ban megalakult a Baranya Vármegyei Múzeum ben a két intézmény egyesült Janus Pannonius Múzeum néven ban az országban elsőként itt jött létre a megyei múzeumok igazgatósága. Az 1970-es évektől számos új kiállítóhely létesült, az egykori Káptalan soron kialakult a Múzeumutca. A műtárgyállomány jelenleg közel tételből áll. A szervezet 18 tagintézménnyel működik. Csontváry Kosztka Tivadar ( ): A magányos cédrus. 1907, vászon, olaj, 194x248 cm A megfoghatatlan szépségű, ugyanakkor időtlen és univerzális szimbólumokkal telitett festmény az egyetemes művészettörténet egyszeri csodája. Az újabb kutatások kimutatták, hogy szimbolikájában a magyarok eredetéről és hitvilágáról, a keleti kultúrákkal való kapcsolatáról kialakított nézetei keveredtek a világmindenséget jelképező életfa ősi mítoszával és a festő önportréjával - valamint sok egyéb feltételezett mondanivalóval. Szimbólumrendszere nem öncélú tartalmakat szolgál, hanem saját korához szóló üzenetet hordoz. A festő egyik írása is erre utal: a gondviselés nem pihent, megfestette velem a libanoni öt-hat-ezer éves cédrusfát, melynek egyik ága kardot ránt s fenyegeti a világot. A múlt században több gondolkodónál és művésznél felmerült apokaliptikus vízió az emberi civilizáció végét jelentő kataklizmákról Csontváry feljegyzéseiben is megjelent, ezért ostorozta megszállottan kora romlottságát és kulturálatlanságát. Szerinte csak olyan zsenik menthetik meg a világot, mint ő maga, ezért is fájt neki kora értetlensége. A sebzett művészt is megszemélyesítő fa életképessége átvitt értelemben a művészet hatalmas erejét és örökkévalóságát is hirdeti. A képi életrekeltés mágiáját az általa alkalmazott színdinamikával, a világításbeli fokozatok és a színbeli totalitás előtte sohasem tapasztalt gazdagságával vélte elérni. A festmény tartalmi mélységeinek maradéktalan kifejezésére olyan tökéletes szín-, forma- és vonalrendszert hozott létre, mely a nézőt a legmagasabbrendű teremtőerő megértéséhez vezeti. (Romváry Ferenc)

3 BÉKÉS MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Békéscsabán a múzeumot az 1899-ben alakult Békéscsabai Múzeum-Egyesület hozta létre ben a város múzeumpártoló vezetőtestülete a tekintélyessé vált gyűjtemény számára új épületet terveztetett Wágner József helyi építésszel ben avatták föl a kis neoklasszicista palotát. A két világháború között a múzeum az alapításkori elképzelésekhez híven a városi kultúrközpont szerepét is betöltötte, itt tartotta rendezvényeit például az irodalmi, zenei és képzőművészeti programokat szervező Auróra Kör is. A múzeum 1951-ben vette föl Munkácsy Mihály nevét. A mára hozzávetőlegesen (köztük kb leltározott) tárggyal büszkélkedő gyűjtemény-együttes legjelentősebb része a világ legnagyobb Munkácsy-relikvia gyűjtemény. A szervezetbe jelenleg három tagintézmény tartozik. MunkácsyMihály ( ): Pihenés az erdőben, 1886 Munkácsy között kezdett festeni tanulni Szamossy Elek vándorfestőtől től a bécsi akadémián Karl Rahl osztályában tanult, majd ben a müncheni akadémián Wagner Sándor tanítványai közé tartozott ban költözött Düsseldorfba, itt festette Siralomház című képét elején költözött át Párizsba ben Colpachon feleségül vette az elözvegyült Cécile Papier de Marches bárónét. Párizsi sikerei az 1870-es évek végén folytatódtak. Feleségével rendszeres fogadásokat adtak például a párizsi írók és művészek részvételével, műtermében magyar és külföldi növendékek tanultak ben ösztöndíjat alapított a fiatal magyar festők párizsi tanulmányainak elősegítésére ban, Paál László meghívására három hétig dolgozott Barbizonban, ottani élményei sokáig meghatározták tájfestészetét. Élete utolsó két évtizedében elsősorban vallásos témájú kompozíciói, valamint úgynevezett szalonzsánerei révén vált híressé és elismertté.

4 BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1899-ben alakult meg a Borsod-Miskolczi Múzeum, 1914-ig a Borsod-Miskolczi Múzeum és Közművelődési Egyesület volt a fenntartója. Ezt követően egészen 1949-ig Borsod Vármegye és Miskolc városa működtette ban vette föl az intézmény Herman Ottó nevét ban vált a megyei múzeumi szervezet központjává, jelenleg 17 tagintézménnyel tármúzeumokkal, emlékhelyekkel, szakgyűjteményekkel és kiállítóhelyekkel rendelkezik. Gyűjteményében közel félmillió egyedileg nyilvántartott tárgy található. A múzeum Ásványtára őrzi a Kárpát-medence legteljesebb hazai kőzet- és ásványkollekcióját től a Miskolci Egyetem kihelyezett Művelődéstörténeti és Muzeológiai Tanszékének is otthont nyújt a közgyűjtemény. A zöldhalompusztai aranyszarvas A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Mezőkereszteshez tartozó Zöldhalompusztán 1928-ban került elő az egyik legismertebb és legértékesebb hazai régészeti emlékünk. A mintegy 25 m átmérőjű és közel 1 m magas halomszerű kiemelkedésen, a Kubik-család temetkezési helyén egy új sír ásásakor bukkantak a munkások a híres leletre. A Magyar Nemzeti Múzeum akkori főigazgatója, Hóman Bálint Fettich Nándort és Márton Lajost küldte ki a helyszínre próbaásatást végezni. Legelőször a kis aranygombok kerültek napvilágra, azután a szarvasalak és legalul a lánc töredékei; körülöttük apró, égett csontmaradványok hevertek. A család által a munkásoktól napokkal később megmentett leletek mellett valószínűleg egykor más tárgyak is tartoztak a sír mellékletei közé. A lelet-együttessel és legfőképpen az aranyszarvassal a magyar régészet az elmúlt 80 évben meglehetősen sokat foglalkozott, vizsgálták formai, technikai és stíluskritikai szempontból, összehasonlítva a szkíta állatstílus hasonló emlékeivel, vitatkozva a készítésének helyét és idejét illetően, de az ábrázolt állat zoológiai azonosítására tett kísérlet is megtörtént. Ezen kutatások alapján ma a következő kép rekonstruálható: Az aranylemezből készült, szarvasalakot formázó tárgy kétségkívül a vaskori ötvösművészet egyik legkiemelkedőbb alkotása. Az állat fejét és lábait zsinórminta díszíti, határolja, az agancs és a nyak közötti felületen egy kampóscsőrű madárfej található. A szemeket és a fület rekeszek alkotják, amiket eredetileg világoskék üvegpasztával töltöttek ki. A tárgy felerősítésére a hátlapra forrasztott kis karikák szolgáltak. A leletet találó munkások sajnos a szarvast középen kettévágták és a középső részéből egy háromszög alakú darab elveszett.

5 Arra már Fettich Nándor is rámutatott, hogy a zöldhalompusztai (és tápiószentmártoni) szarvasokhoz hasonlók a dél-orosz sztyeppevidék szkíta fejedelmi kurgánjaiból kerültek elő. Legközelebbi párhuzamukként a Kaukázus északnyugati lábainál, a Kubán-vidéken fekvő kosztromszkajai halomsírban felfedezett arany szarvasalakot jelölte meg. Ezek alapján a zöldhalompusztai sírról megállapítható, hogy ha nem is mutat a Fekete-tenger vidékének királyi szkítáihoz hasonló gazdagságot, mindenképpen a szkítakor egyik legkiemelkedőbb Kárpát-medencei emlékének tekinthető. Ez az észak-alföldi temetkezés azt mutatja, hogy a Vekerzug-kultúra területén is számolhatunk a középső vaskor idején emelt kurgánsírokkal, melyek a korabeli vezető réteg, fejedelmek, törzs- vagy nemzetségfők sírjait rejthetik, olyan előkelőkét, akik nagy távolságú diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatokkal rendelkeztek, őrizték hagyományaikat és kivették a részüket a Közép- és Kelet-Európát mozgató folyamatokból és eseményekből. (Sírásók blog)

6 CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Somogyi Károly esztergomi kanonok az 1879-es szegedi nagy árvíz után ajándékozta könyvtárát a városnak ben nevezték ki az első igazgatót, Reizner János ( ) városi főjegyzőt, aki a könyvtárban helyezte el saját érem- és régiséggyűjteményét. A város újjáépítését irányító királyi biztosság munkájának befejeztével az intézménynek ajándékozta a földmunkák során napvilágra került régészeti leleteket, és ezek váltak a jövendő múzeum alapgyűjteményévé. A millenniumi ünnepségek részeként épült meg a Közművelődési Palota, a könyvtár és múzeum otthona ben nyíltak meg az első kiállítások. Tömörkény István és Móra Ferenc után a kettős intézmény utolsó közös igazgatója1942-ben Csallány Dezső lett ben vált külön múzeum és könyvtár az előbbi ekkor vette fel Móra Ferenc nevét óta a megyei múzeumi igazgatóság szerepét is a Móra Ferenc Múzeum tölti be től a múzeum fogadta be a Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszékét is. Tizenhárom tagintézmény tartozik jelenleg a megyei szervezetbe. Mednyánszky László ( ): Virágzó fa olaj, vászon, 200 x 240 cm, ltsz: A felvidéki nemesi családból származó Mednyánszky László ( ) 1872-től a müncheni akadémián, majd Sietz szabadiskolájában folytatta festői tanulmányait től a párizsi École des Beaux Artson Isidore Pils mellett tanult. A bécsi Stimmungsimpressionismus festőinek hatása is szerepet játszott tájképfestészete korai alakulásában és érdeklődésében a Barbizonban működő festők munkássága iránt ben töltött valamennyi időt a festőtelepen. Az 1870-es évek második felében többször dolgozott Szolnokon is, de ideje nagy részét a felvidéki erdőkben festve töltötte ben, majd ben töltött újra hosszabb időt Párizsban, ahol élete egyetlen egyéni kiállítását is rendezte. Elemi érdeklődés fűtötte minden drámai jelenség iránt, így a társadalom peremén élő elesettek agresszivitása és kiszolgáltatottsága, vagy a melankolikusnak látszó természet mélyéből feltörő erőszak egyaránt foglalkoztatta. Egyedülálló festészetében a természet és az ember, mint egyazon festői téma kétféle vetülete jelenik meg.

7 FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA 1871-ben alakult meg a Fejérvármegyei és Székesfehérvár Városi Történelmi és Régészeti Egylet, amelynek több mint 3000 darabos gyűjteménye volt ban nyílt meg első az első kiállítás a vármegyeháza épületének két termében tól három évig a vármegyei börtönben volt az anyag, 1911-ben pedig az Oskola utca 16. szám alatt bérelt három helyiségben nyitották meg az új múzeumot. Az intézmény ben költözött önálló, emeletes belvárosi épületbe, az Országzászló térre. A Szent István Király Múzeum az 1970-es évek második felétől több lépcsőben költözött a jelenlegi főépületébe, a Fő utcába, a jezsuiták 18. századi barokk rendházába. A köztudatban Szent István Király Múzeumként élő intézmény ma valójában több kiállító- és kutatóhelyből álló intézményrendszer. Kilenc székesfehérvári, valamint számos Fejér megyei kiállítóhelyet foglal magában. A múzeum öt tudományterület leletanyagait gyűjti, rendszerezi, kutatja és mutatja be az érdeklődő látogatóknak. Régészeti jellegű kiállítása működik Székesfehérváron, Dunaújvárosban és Tác/Gorsiumban. A néprajz emlékei négy, a történettudomány gyűjtései kettő, a képző és iparművészet hat kiállításban van jelen. Szent István szarkofág, Középkori Romkert Nemzeti Emlékhely A Székesfehérvárról 1813-ban a Nemzeti Múzeumba beszállított, római szarkofág átalakításával készített, nagy sírládát Varjú Elemér azonosította első királyunk nyughelyével, s így az elhunyt uralkodó lelkét csecsemőként égbe emelő angyal alakját mutató síremlék joggal válhatott évtizedekre az államalapítás korának egyik művészeti reprezentánsává. Az újabb megközelítés ezzel szemben arra a következtetésre jutott, hogy a római sírláda átalakítására és újrahasznosítására nem a király temetésekor, 1038-ban került sor, hanem minden bizonnyal a mintegy fél évszázaddal későbbi szentté avatását követően, 1083-ban. Nem valószínű ugyanis, hogy az igényes szellemi és nem kevésbé gondos szobrászi munkával elkészített művet földbe rejtették volna. Pedig kétségkívül erre a temetkezési módra következtethetünk Hartvik püspök elbeszéléséből, amely szerint a szentté avatáskor felnyitott fehérvári királysír folyadékkal volt teli, és hiába meregették, mindig újra megtelt. A szalagfonatokkal és figurális dísszel ellátott pompás szar kofágot tehát az István által alapított életében valószínűleg be sem fejezett

8 székesfehérvári prépostság közepén, in medio domus, mint nagyszabású ereklyetartót, a középkori Európa első szent uralkodójának kultuszközpontját kell elképzelnünk. A fehérvári templom néhány kősornyi magasságban meglévő apszisfala bizonyosan az első építési időszak emléke. Hartvik nak a szentélyről írt sorai erre a részre vonatkozhatnak, arról, hogy aranyló mozaikdísz ragyogott a templom szentélyében. A rommezőn előkerült apró mozaiktöredékek bizonyára ehhez tartoztak. A szentély mellett mindkét oldalon a mellékhajók szélességével egyező, talán emeletes oldalépítmények helyezkedtek el, amelyeknek szerepe a bazilika különleges rendeltetésével állhatott összefüggésben. Az alapító a templomot, mint saját kápolnáját határozta meg, amelynek kitüntetett feladata az állami reprezentáció, a királyszentelés ceremóniájának méltó lebonyolítása, kezdetben, és néhány generáció múltával ismét a királyi család sírjainak befogadása és emlékük ápolása volt. Ennek értelmében itt kellett gondoskodni az uralmi jelvényeknek, a koronának és a királyi trónusnak biztonságos őrizetéről is. Nem lehet véletlen, hogy már a 11. században úgy említik Fehérvárt, mint ami az ország köldökén, in umbilico regni helyezkedik el. (Takács Imre) A szarkofág részére 1938-ban Lux Géza tervei alapján emelt mauzóleum és kőtár külső falait Madarassy Walter domborművei, az ablakokat Árkayné Sztehlo Lili üvegfestményei, a mauzóleum falait Aba Novák Vilmos történelmi seccója ékesítik.

9 GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Rómer Flóris az egykori győri bencés főgimnáziumban hozta létre az 1850-es évek végére a természetrajzi szertárat, amelyet 1859-ben a környékbeli régiségek hivatalos letéti helyévé jelöltek ki. A múzeumi gyűjteményt a bencés rend kezelte 1949-ig. Az államosított múzeum első kiállítása 1954-ben nyílt meg. A megyei szervezetbe tizenhat intézmény tartozik. A győri Xantus János Múzeum 1949 óta Győr egyik legszebb palotájában, az úgynevezett Apátúr-házban működik. Old Shatterhand Henry-karabélya Csőhossz: 595 mm, csőátmérő 11 mm. Xántus János Múzeum, Győr A western-filmekből ismert alsókulcsos előágytá- ras ismétlőfegyver szülőatyja a connecticuti születésű puskaműves, Benjamin Tyler Henry ( ). A köztudatban Henry-karabélyként való elterjedéséért Karl May német regényíró a felelős, aki ifjúsági regényeinek főhősét, Old Shatterhandet látta el ezzel a csodafegyverrel. Ez a példány azért különleges, mert zárlemezébe a John Xántus nevet vésték. Az intézményünk névadójához kapcsolódó véset igazolhatja azt az elterjedt feltevést, hogy Karl May hősének mintaképe feltehetően a hasonlóképp kalandos amerikai életúttal rendelkező Xántus János lehetett.

10 HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A debreceni városi múzeum Löfkovics Artúr ékszerész-műgyűjtő adományából jött létre 1902-ben ban Déri Frigyes ( ) bécsi selyemgyáros gazdag gyűjteményét ajándékozta a múzeumnak, s ennek eredményeképpen országosan is az egyik legértékesebb múzeumi gyűjtemény született meg, amely tovább gyarapodott Déri György 1938-ban adományozott népművészeti kollekciójával. A mai múzeumépületet Györgyi Dénes és Münnich Aladár tervei szerint között építették. A megyei múzeumi szervezetbe jelenleg 16 intézmény tartozik. Sz. Kürti Katalin: Munkácsy Mihály Krisztus-trilógiája (részletek) Munkácsy Mihály Krisztustrilógiája között készült, Párizsban. A két első festmény: a Krisztus Pilátus előtt (1881) és a Golgota (1884) még ban amerikai tulajdonba került: John Wanamaker vásárolta meg. Később, 1911-től a philadelphiai Wanamaker áruház különtermében állította ki, ahol minden böjti és húsvéti szezonban láthatta a nagyközönség is. Sajnos, 1988 februárjában elárverezték a gyűjteményt, így a Krisztus-képek két külön tulajdonoshoz kerültek. A harmadik mű, az Ecce homo (1896), a mester utolsó alkotása, hosszas vándorút után Debrecenbe jutott, s a Déri Múzeumban látható 1930 óta. A Krisztus Pilátus előtt keletkezésére Karl Sedelmeyer - Munkácsy menedzsere és életrajzírója - így emlékezett vissza: Miért ne válasszuk rögtön minden idők legnagyobb vértanúját, Krisztust, az istenembert, aki az egész emberiségért halt meg? Egy jelenetet szenvedésének történetéből? - vetette fel a festőnek. Munkácsy meghökkent: Igen, de hiszen ez egy szentkép lenne, amit már ezerszer megfestettek! Hogyan lehetne e tárgyból valami újat alkotni? Nem lehetetlen, hogy Sedelmeyer segített a hogyan? -t megtalálni, s eljuttatta hozzá Renan könyvét. Kétségtelenül hatottak Munkácsyra az európai múzeumokban látott analógiák, de nagy jelentőséget kell tulajdonítanunk egyéb hatásoknak és személyiségeknek is. Az új felfogású vallásos témák festése, írása a levegőben lógó feladat volt 1880 körül. Ernest Renan ( ) Vie de Jesus című könyve (1863)

11 huszonhárom kiadást ért meg. Renan Friedrich David Strauss vallástörténeti kutatásait és 1836-ban kiadott Das Leben Jesu (Jézus élete) című könyvének szellemét folytatta. E teológiai írók az evangéliumok tartalmát, mint mitológiai alapanyagot kezelték és elvetették a bibliai csodák lehetőségét. Strauss Krisztust, mint egyszerű galileai zsidót mutatta be, aki egyszerre csak azt képzeli magáról, hogy Messiás. Renan abban különbözött elődjétől, hogy világot megváltó isteni embernek tartotta Krisztust. Ezt a jelenséget az egyház elutasította, üldözte, a tudósokat kizárta soraiból, a közönség és a művészek egy része viszont mint a felszabadítás, egy új életérzés eszközét ünnepelte. Munkácsy előtt jó pár évtizeddel Ivanov orosz festő jelenítette meg isteni emberként Jézust. Munkácsy valószínűleg Antokolszkij orosz szobrász révén ismerte meg Ivanov műveit. M. M. Antokolszkij ( ) Párizsban, Rómában élt, egyik legismertebb szobra a Krisztus a nép előtt. Az ő révén ismerkedett meg Munkácsy Rjepin és Verescsagin festményeivel, de orosz kapcsolataiban biztosan szerepet játszott Zichy Mihály is, aki ekkor tért vissza Oroszországból. Nem elhanyagolható párizsi szomszédjának, Gustave Doré grafikusnak ( ) hatása, aki 1864-ben készített Biblia-illusztrációkat ban gyűjtötte a modelleket, kosztümöket, s tanulmányozta a londoni National Gallery-ben, a müncheni és bécsi képtárban lévő Krisztus-képeket nyarán kezdett a hatalmas, 417 x 636 cm-es festménybe, s 1881 tavaszára lett kész a Le Christ devant Pilate címet viselő festmény. Mivel nem vehetett részt a Salon kiállításán, Sedelmeyer saját La Rochefoucauld utcai palotájában mutatta be. A siker óriási volt: naponta több ezren látogatták a kiállítást. Minden nagy európai és amerikai lap tudósítókat küldött, főként a londoni és New York-i újságírók mutattak érdeklődést, s beharangozták a készülő vándorkiállítást. Ez az én Krisztusom, én éppen így fogtam fel, mint filozófust, mint embert! - nyilatkozott Renan. Renan hatását mutatja, hogy lefestette Krisztus glóriáját és hogy meghívta Renant az ünnepi bankettre januárjában Bécsben, februárban-márciusban Budapesten, 1882 tavaszától 1885 őszéig - kisebb megszakításokkal - Angliában (közben német városokban, majd Varsóban, Brüsszelben, Amszterdamban) vándorolt a kép, hatalmas sikert aratva. Valószínűleg Haynald érsek sugallatára gyűjtés indult, amelynek célja a nagy festmény itthon tartása volt. Haynald és Kovács Zsigmond veszprémi püspök Ft-ot ajánlott fel, példájukat azonban alig követte valaki. Annál nagyobb összeg jutott a lakomákra, a díszünnepségekre! Eközben Munkácsy szakadatlanul dolgozott a második képen, amelynek először a Consummatum est (Elvégeztetett) címet adta, később lett Krisztus a Kálvárián vagy Golgota húsvétján nyílt meg a szenzációt jelentő tárlat (Sedelmeyer palotájában), itt egymással szemben állt a két Krisztuskép őszén Budapesten volt a másodbemutató. A bemutató után Kalocsára, majd - Ipolyi Arnold kíséretében - Besztercebányára utazott a Munkácsy házaspár. Karl Sedelmeyer, Európa egyik legjelentősebb műgyűjtője 1886 őszén útra kelt Amerikába, s magával vitte a Krisztus Pilátus előtt-et. Munkácsy is utána hajózott. A lapok lelkesedéssel üdvözölték a festményt, egyedül a New York Times kritikusa nevezte az eseményt az áhítatosság ürügyén történő pénzszerzés -nek. Abban a korban, amikor a vallásos szemlélet válsága nem hatott serkentőleg a vallásos művészetre, nem mozgósított új ábrázolástípusok kidolgozására (Széphelyi F. György), jelentékeny tényező volt a magyar művészetben Munkácsy hármasképe. Nagy kár, hogy Magyarországon még Ipolyi Arnold és Haynald Lajos törekvései ellenére sem sikerült itthon tartani a két Krisztus-képet, ami talán egy Feltámadás megfestésére ösztönözte volna a még ereje teljében levő festőt.

12 HEVES MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Bartakovics Béla egri érsek 1872-ben alapította meg a Líceumi Képtárat és az Egri Líceum második emeletének termeiben helyezte el a műveket. A képtár alapját Aszalay László egri kanonok közel 100 darabból álló ajándékozása és Bartakovics Béla 1873-as vásárlásaként Bartakovics Flóris 50 darabos gyűjteménye alkotta ban került a gyűjteménybe a hosszú évekig Egerben dolgozó Kovács Mihály festőművész több mint száz darabos hagyatéka. A képtár legértékesebb festményei Pánthy Endre címzetes püspök, egri nagyprépost, elsősorban Bécsben vásárolt gyűjteményével kerültek a kollekcióba. A képtár ma a Dobó István Vármúzeum része ben alapították a Heves-Egri Múzeumot, s 1958-tól lett a neve Dobó István Vármúzeum, amely ma a három múzeumból és hat kiállítóhelyből álló megyei múzeumi szervezet központja. Barabás Miklós ( ): Pyrker János László egri érsek képmása Olaj, vászon, 245 x 168 cm Pyrker 1820-tól velencei pátriárkaként észak-itáliai és velencei festők több száz képét gyűjtötte össze és adományozta 1839-ben a Magyar Nemzeti Múzeumnak, amelynek első kiállítása, a képtár ezeket a műveket mutatta be. Támogatta Markó Károlyt, s e portré készítőjét, Barabás Miklóst is nagyra becsülte. A háttérben az általa építtetett egri székesegyház látható. Pyrker miután 1827-ben Egerbe érkezett, rajziskolát, majd városszépítő egyesületet alapított, gyógyfürdőt, tanítóképzőt hozott létre, s a vár helyreállítási munkálatait is kezdeményezte. Német nyelvű eposzai, versei és színdarabja mellett németül jelent meg önéletírása is.

13 JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szolnokon 1933-ban alakult meg a városi múzeum, mely 1952-ben kapott helyet a Kossuth téren álló, valaha Magyar Király Szállodaként működött klasszicista épületben. Ekkor vette fel Damjanich János nevét. A múzeum 1962-től a hét tagmúzeumot és hat kiállítóhelyet magába foglaló Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Igazgatóságának a központja, s az egész megyére kiterjedő gyűjtőkörrel rendelkezik, régészeti, néprajzi, történeti, képzőművészeti és természettudományi szakterületeken. Lehel kürtje A jászok nagy becsben tartott ereklyéje, amelyhez a Lehel-monda fűződik: 955-ben, I. Konrád uralkodása alatt történt, hogy a magyarok Németországot erősen feldúlták, de amikor Augsburg városához értek, ott erős ellenállásra találtak. A város melletti Lech-mezőn vívott véres csatában a németek a magyarokat megszorították, egy részüket kegyetlenül legyilkolták, másokat pedig fogságba vetettek. Itt esett fogságba a kalandozó magyarok két vezére, Lehel (Lél) és Bulcsu is, akiket mindjárt a császár elé vittek. A császár azt mondta nekik: Válasszatok magatoknak olyan halált, amilyent akartok. Lehel erre így felelt: Hozzátok ide kürtömet, előbb megfúvom, aztán válaszolok. Odavitték a kürtjét, ő pedig mielőtt belefújt volna, közelebb lépett a császárhoz, és a kürttel olyan erősen homlokon vágta, hogy az azonnal meghalt. Lehel ekkor így szólt: Előttem jársz és szolgám leszel a másvilágon! A régi magyaroknak ugyanis az volt a hite, hogy akiket az életük folyamán megölnek, azok a másvilágon nekik szolgálni tartoznak. Lehel vezér mondája csak fokozatosan alakult ki. Egyes elemei már Anonymus-nál felbukkannak. Legkorábbi teljes megfogalmazásában pedig 1358-ban, a Bécsi Képes Krónikában szerepel. A kutatások adatai szerint Lehel vezér méltóságjelvénye kürt volt, arra azonban nincsen határozott bizonyítékunk, hogy éppen a jászberényi kürt volt az. Ismereteink szerint a kürt a században, Bizáncban készült. A gazdagon díszített elefántagyar kürtöt eredetileg valószínűleg a bizánci cirkuszi játékok alkalmával használták. Erre utalnak a kürt felületének magas művészi értékű, gazdag faragványai is. A kürt Jászberénybe kerülésének idejéről, körülményeiről, biztos adatok nem állnak rendelkezésünkre. Eddig ismert legkorábbi ábrázolása, amelyet a jászberényi Református Egyházközösség egykori pecsétje őrzött meg, 1642-ből való. A török hódoltság után a kürt képe rákerült Jászberény város, a Jász-kun Kerület, valamint a jászsági községek címereire, és pecsétjeire. Hatalmi jelvényként ünnepi alkalmakkor övén viselte a kürtöt a jászok kapitánya is, de használták ivókürtként is, és jeles események alkalmával megszólaltatták. A kürtöt a 18. század elején még általában Jász-kürt néven emlegetik, majd egyre gyakrabban bukkan fel a Lehel-kürtje elnevezés.

14 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A trianoni döntés következményeként a Komárom Vármegyei és Városi Múzeum Egylet a határon kívülre került. Mivel a megmaradt vármegye területén a tudományos gyűjtésnek és érdeklődésnek semmiféle fóruma nem volt, az 1912-ben Dornyay Béla piarista szerzetes tanár alapította tatai városi múzeum szerepköre kibővült, regionális gyűjtőkörű múzeummá vált ban Magyary Zoltán megjelentette a gyűjteményi katalógust. 1954ben került a gyűjtemény a tatai várba, ekkor vette fel a múzeum Kuny Domokos nevét, és ekkor nyílt meg az első állandó kiállítás tól a Komárom Megyei Múzeumi szervezet központja között szerkezeti változás történt a megyei múzeumi szervezetben: elvált egymástól a megyei múzeumigazgatóság és a továbbra is megyei gyűjtőkörű Kuny Domokos Múzeum. Brigetio római kori freskói Egy 2. századi, római falfestményekkel díszített szobát rekonstruáltak Tatán, a Kuny Domokos Megyei Múzeumban; az egykori római birodalom tartományainak területén egyedülálló régészeti emléket 2007-ben nyitották meg a közönség előtt. A falfestménytöredékek 1962-ben kerültek elő Szőnyben, az egykori Brigetio katonavárosában. A helyiség, amelynek falait díszítették, egy második századi vályogház része volt, mely 167-ben a markomann-kvád háború idején pusztulhatott el. Később a rómaiak elplanírozták a területet és a töredékek a föld alá kerültek. A szobát Bíró Endre, a megyei múzeum akkori igazgatója kezdte el kirakni és ő alkotta meg a helyreállítás technikáját is. A közel 100 négyzetmétert kitevő falakon és a mennyezeten a töredékeket a fal síkjába süllyesztette, így a később előkerülő részletek beilleszthetők a festett felületbe. A szoba falfestményei a trójai háború jeleneteit, a római eredetmondát ábrázolják. A restaurálás Bíró Endre, Bóna István, Márkus Péter és Móré Miklós munkája.

15 NÓGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Az 1891-ben megalakult Nógrád Vármegyei Múzeumi Társulat Nagy Iván akadémikus, történész munkájának eredménye volt. A balassagyarmati épület 1914-ben készült el ben alapították a salgótarjáni Nógrádi Történeti Múzeumot, amely a hatvanas évek elején lett a megyei múzeumi szervezet központja ban készült el új épülete. A szervezetbe négy múzeum és hat kiállítóhely tartozik jelenleg. Mihályfi Ernő gyűjteménye A gyűjtemény alapítója, Mihályfi Ernő szeptember 3-án született a Nógrád megyei Béren. Politikusként és újságíróként egyaránt tevékenykedett. Publicistaként kora számos képzőművészéről írt elemző tanulmányt, kritikát. Munkája során számos grafikussal, festőművésszel, szobrásszal kötött ismeretséget, barátságot, így művészetkritikusi tevékenysége során Mihályfi Ernő kiemelkedő műgyűjteményt hozott létre, szisztematikusan felkutatva a századfordulótól az 1960-as évekig terjedő időszak jelentős magyar alkotóinak műveit. E gyűjtemény átfogó és érzékletes képet nyújt a 20. század első felének legjellegzetesebb hazai művészeti tendenciáiról. Mihályfi Ernő halála (1972. november 20.) után özvegyétől a hagyaték jelentős, grafikákból és festményekből álló része a múzeumba került. E változatos és színvonalas, gazdag anyagból a teljesség igénye nélkül emeljük ki Gulácsy Lajos, Rippl-Rónai József, Mednyánszky László, Uitz Béla, Derkovits Gyula, Czóbel Béla alkotásait.

16 PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A Pest megyei múzeumi hálózat fokozatosan jött létre ig mindössze három városi múzeumi gyűjtemény működött a megyében (Vácon, Cegléden és Nagykőrösön), létrehozójuk, többnyire tiszteletdíjas tanárok vezetésével, időszakos nyitva tartással. Az 1950-es évek legelejétől azonban a falvak életmódjának átalakulásával egyidőben Pest megyében is rohamosan szaporodni kezdtek a falumúzeumok: 1962-ben, a megyei múzeumi rendszer alapításakor már 22 muzeális gyűjteményt tartottak számon ben a megyei múzeumigazgatóságnak otthont adó épületként az 1951-ben alapított Ferenczy Károly Múzeumot jelölték ki ben fejeződött be az épület bővítése, melyben már a Ferenczy család állandó kiállítása nyílt meg. Ugyanebben az évben nyílt meg a Ferenczy Károly Múzeum udvarából az úgynevezett Castrum területére átszállított római kőemlékekből a Római Kőtár is ban kezdődött meg Szentendrén az expanzív múzeumfejlesztés, sorra nyíltak meg a városi múzeumok, kiállítóhelyek: 1973 Kovács Margit Kerámiagyűjtemény (1979-ben, a művész halála után bővítve) 1975 Czóbel Múzeum Czóbel életében nyílt meg 1978 Barcsay Múzeum Barcsay életében nyílt meg 1978 Szentendrei Képtár időszakos kiállítóterem 1978 Kerényi Jenő Emlékmúzeum (anyaga 2008-ban véglegesen átkerült a Kmetty Múzeum szép pincéjébe) 1979 Népművészetek Háza eredetileg megyei néprajzi kiállításoknak szánt épület, most Babamúzeum 1981 Kmetty Múze m 1984 Ámos Imre Anna Margit Múzeum - Anna Margit életében nyílt meg 1986 Vajda Lajos Emlékmúzeum - A művész özvegye, Vajda Júlia festőművész közreműködésével nyílt meg 2010 januárjában Ilosvai Varga István hagyatéka a Czóbel Múzeum eddig időszakos kiállításoknak otthont adó épületszárnyában kapott helyet el, ez a PMMI legújabb állandó kiállítása október 1-től - az egyházi kárpótlás keretében a Ferenczy Múzeumnak eddig otthont adó épületet visszakapta a Szerb Ortodox Egyház. A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága irodái, raktárai, a Ferenczy Gyűjtemény és még további új állandó kiállítások a Kossuth Lajos utcában álló jeles szentendrei műemlék, a volt Pajor ház (majd református leánykollégium, később Rendőrség, végül évtizedeken át Földhivatal), felújított és bővített épületébe kerülnek től Szentendre városával történő megállapodás alapján a PMMI átvette a szentendrei MűvészetMalom működtetését és ezáltal a közép-magyarországi régió legjelentősebb képzőművészeti központja lett.

17 A Bugyi-felsőványi tarsolylemez A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának gyűjteménye az elmúlt években örvendetes módon különleges, honfoglalás kori leletekkel bővült. Kiemelkedik köztük a Bugyi község határában feltárt sír aranyozott ezüst tarsolylemeze, mely a múzeumi szervezet szakmai munkájának, és a civilekkel, lokálpatriótákkal létrejött gyümölcsöző együttműködésének méltó példájává vált. A korábban teljesen ismeretlen, a mezőgazdasági munkálatok miatt bolygatott és veszélyeztetett lelőhelyet helyi lakosok fedezték fel, és ők értesítették róla a Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának régészeit. A szűkebb pátriájuk történelme iránt elkötelezett megtalálók leadták a leleteket, és kezdeményezték, illetve hathatósan támogatták a kutatást. A honfoglalás kori temető régészeti feltárásának legkiemelkedőbb lelete egy íjászfelszerelésével eltemetett férfi sírjában volt: a halott előkelő rangjára aranyozott ezüst veretes díszöve és tarsolyának művészi kivitelezésű fedőlemeze utalt. A díszes tarsolyokat övükön függesztve hordták a férfiak, s leginkább nagy becsben tartott tűzszerszámukat tárolták benne. Fedelét különböző módon díszítették: néhány példányt veretekkel láttak el, legszebbek azonban a teljes fedelet beborító, művészi kidolgozású tarsolylemezek. Nemegyszer a függesztő- és zárószíjakra kisebb vereteket raktak a Bugyifelsőványi ásatáson ezeket is megfigyelhettük a sírban, eredeti helyükön. A hiteles körülmények között, szakemberek által feltárt lelet országosan is kiemelkedő jelentőségűnek tekinthető. A Kárpát-medence területén mindezidáig alig több mint két tucat hasonló tárgy ismert, ezeknek töredéke származik megfelelően dokumentált ásatásból. A magyar honfoglalás korának emblematikus tárgyai az elődeink vezető rétegéhez köthető tarsolylemezek, melyek művészi és tudományos értékük mellett nemzeti múltunk méltó jelképei.

18 SOMOGY MEGYEI MÚZEMOK IGAZGATÓSÁGA 1877-ben alakult meg a Somogvármegyei Régészeti és Történeti Társulat ben Gönczi Ferenc a mai múzeum elődjét létrehozta Múzeumi Egyesület néven. A gyűjtemény 1914-től néprajzi, az 1920-as évektől pedig képzőművészeti anyaggal gyarapodott. Különösen jelentős az 1355 darabból álló Rippl- Rónai hagyaték ban nyilvánították közgyűjteménnyé Gróf Széchenyi István Múzeum néven, ben vette fel Rippl-Rónai József festőművész nevét. A megyei szervezethez jelenleg kilenc tagintézmény tartozik. Rippl-Rónai József ( ): Anella és Lazarine Rippl-Rónai József a modern magyar festőművészet egyik vezéralakja. A francia posztimpresszionisták, a Nabis-csoport tagja, a posztimpresszionista és szecessziós törekvések legjobb magyar képviselője volt. Művészetét gazdag színvilág, bátran stilizáló vonaljáték, dekorativitás jellemzi ben iratkozott be a müncheni akadémiára, de 1887-ben már Párizsban volt. Két éven át Munkácsy Mihály mellett dolgozott, egy ideig hatása alá is került. Később bekapcsolódott a francia modern művészeti életbe től alakította ki saját formanyelvét, elszakadt a Munkácsy-hatástól. Ezekben az években került barátságba Aristide Maillollal a kiváló szobrásszal, akivel 1892-ben közös műterme is volt ig dolgozott Franciaországban. Itt alkotta ifjúkori fő műveit, melyek a Nabis-csoport munkásságának szerves részét alkotják. Párizsból több ízben hazalátogatott. A századforduló után hazaköltözött decemberében műveiből kiállítást rendezett, 1901 nyarán Belgiumban, majd Oroszországban járt tanulmányúton. Művészetében a fekete korszakát dekoratív szecessziós színvilág, majd a friss pasztelltechnikával készült impresszionisztikus forma váltotta fel. Többnyire Kaposvár mellett, a Róma-villában dolgozott. Ott festette pointillista-szecessziós képeit. Ezt a korszakát a vattaszerűen szabdalt, foltos festékfelrakásokról kukoricás -nak nevezte el. Részt vett a Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre (MIÉNK) alapításában, a Nyugat mozgalmában.

19 SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA A múzeum alapítója dr. Jósa András vármegyei főorvos, amatőr régész. A múzeumot 1868-ban alapította, 1871-ben született meg az első kiállítás két vitrin formájában, melyeket az akkori vármegyeháza főispáni lakosztályában helyeztek el től Jósa András lett a Szabolcsvármegyei Régészeti Társulat elnöke is májusában nyílt meg az akkor már múzeumnak nevezett intézmény a nagyközönség előtt a nyíregyházi megyeházán ben az egykori Pénzügyigazgatóság épületébe költözhetett az intézmény. A megyei múzeumi szervezethez jelenleg hat múzeum, öt kiállítóhely és a sóstói múzeumfalu tartozik. Benczúr Gyula ( ) festőből nagypolgár Benczúr Gyula Nyíregyházán született ban a Benczúr család Kassára költözött, ahol iskoláit a kassai reálgimnáziumban végezte, s ezzel egyidejűleg festeni és rajzolni tanult a Klimkovics fivérek magán rajziskolájában ben beiratkozott a müncheni Képzőművészeti Akadémiára Szinyeivel egyszerre, 1865-ben került Karl von Piloty történelmi festészet osztályába ben Olaszországban, 1874-ben Franciaországban tett tanulmányutat ban Münchenben feleségül vette Gabriel Max müncheni festő nővérét, Linát ban a müncheni akadémia tanára lett ban megbízást kapott a budapesti Mesteriskola vezetésére, és hazaköltözött. Itthon az előkelő világ arcképfestője lett. Portrét festett a királynéról, Rudolf trónörökösről, Andrássy Gyuláról, Tisza Kálmánról, Trefort Ágostonról, hercegekről, grófokról, miniszterekről, vagyonosabb polgárokról ban a bécsi akadémia tiszteletbeli tagjává választotta október 17-én Nyíregyháza díszpolgárává avatták tól a főrendiház tagja, 1910-ben a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagja lett. Pályafutása során számos művészeti díjat nyert ben a kolozsvári egyetem díszdoktora lett. Hetvenedik születésnapja alkalmából az Országos Magyar Képzőművészeti Társulat örökös tiszteletbeli tagjává választották.1920-ban halt meg a Nógrád megyei Dolányban, ma Benczúrfalva.

20 TOLNA MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Wosinsky Mór ( ) katolikus pap, tudós Apponyi Sándor gróf támogatásával hozta létre a Tolnavármegyei Múzeumot, amelynek első kiállítása a millennium évében, 1896-ban a szekszárdi főgimnázium épületében volt látható. A Herzog Fülöp és Schickedanz Albert által tervezett múzeumépület 1902-ben nyílt meg a közönség előtt. A megyei szervezetbe egy múzeum és három kiállítóhely tartozik. A Lengyel-kultúra antropomorf edénye Bátaszékről Az M6 autópálya Tolna megyei szakasza megelőző régészeti feltárása során megkutatott lelőhelyek közül kiemelkedik a későneolit-korarézkori Lengyel-kultúra hatalmas kiterjedésű telepe és temetője, amelyet Alsónyék és Bátaszék határában érint a nyomvonal. Itt a dombok előtti, időszakonként vízzel borított teraszon egy közel másfél km hosszú, átlag méter szélességű lelőhelyből hasít ki a nyomvonal 15 hektárnyi területet, amely két lelőhelyre (10/B és 11.) oszlik, a kettő közötti határt a Lajvér-patak mesterségesen ásott medre jelenti. A telepobjektumok közül a nagy kiterjedésű, talán agyagkitermelő gödrök mellett mintegy 20 db feltárt, téglalap alaprajzú cölöpházat kell megemlíteni. Az cölöpházak tengelye észak-dél, hosszuk meghaladja a 15 métert. A házak körzetében találjuk a sírcsoportokat, amelyekben helyenként zsugorított csontváz található ben összesen több mint 1400 sírt tártunk fel. A rangos sírok nagyméretűek és négyszögletesek voltak, több esetben a sarkukban lévő, sírépítményre utaló cölöplyukakat is megtaláltuk. A sírokból előkerült leletanyag változatos volt: kőkések, kőbalták, kőbuzogányok, spondylus kagylóból, és dentalium csigából, valamint rézből készült gyöngyök, rézgyűrű és nagy mennyiségű kerámia dominált. A zsugorított sírok közül többen figyeltünk meg spondylus kagylóból készített fej-, vagy övdísz maradványát. A kerámiaedények formája nagy változatosságot mutatott: csőtalpas és egyszerű tálak, kisebb ovális tálkák, Butmír-edények, poharak kerültek elő. Az edényeken

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

Az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzéke

Az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzéke MINISZTERELNÖKSÉG KULTURÁLIS ÖRÖKSÉGVÉDELEMÉRT ÉS KIEMELT KULTURÁLIS BERUHÁZÁSOKÉRT FELELŐS ÁLLAMTITKÁR Az akkreditációt nyert intézmények és szervezetek jegyzéke [a nagyberuházást megelőző régészeti feltárás

Részletesebben

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896

MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 MUNKÁCSY MIHÁLY (1844-1900) KRISZTUS-TRILÓGIA: KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881 GOLGOTA, 1884 ECCE HOMO! 1896 KRISZTUS PILÁTUS ELŐTT, 1881. Olaj, vászon, 417 x 636 cm Jelzés jobbra lent: Munkácsy (eredetileg:

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI

AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG (OMMF) ELÉRHETŐSÉGEI KÖZPONT Cím: 1024 Bp. Margit krt. 85. Postacím: 1399 Budapest 62. Pf. 639. Telefon: 06-1-346-9400 Fax: 06-1-346-9415 E-mail: titkarsag@ommf.gov.hu

Részletesebben

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete

SEGÉDLET. 1/2. rész. a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. melléklete SEGÉDLET a helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások 2013. évi központi költségvetési kapcsolatokból származó forrásai elszámolása szabályszerűségének kincstári felülvizsgálatához 1/2. rész

Részletesebben

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek

Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Lakossági Általános Szerződési Feltételek 1. Melléklet Felügyeleti szervek, fogyasztóvédelmi szervek Tartalomjegyzék 1.... 3 2. Média- és Hírközlési Biztos... 3 3. Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság... 4

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA

BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLATA Cím 1111 Budapest, Prielle Kornélia u. 4. Telefon / fax 209-93-38 / Fax 209-9339 e-mail isz.aso@bfkh.hu 13:00-18:00 13:00-16:00 8:30-13:00 8:30-12:30

Részletesebben

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április

2015/2016. Tanévi AMATŐR KOSÁRLABDA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Kecskemét, április SORSOLÁS Budapest, 2016. március 09. (szerda), 11:00 óra A csoport A csoport A/1 Szekszárd, Garay A/1 Orosháza, Táncsics A/2 Baja, Szent László A/2 Gyula, Erkel A/3 Pannonhalma, Bencés A/3 Ajka, Bródy

Részletesebben

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek:

Savaria 38. évkönyv. Belföldi kiadványcsere-partnerek: Savaria 38. évkönyv Belföldi kiadványcsere-partnerek: INTÉZMÉNY VÁROS 1 Dráva Múzeum Barcs 2 Békés Városi Jantyik Mátyás Múzeum Békés 3 Munkácsy Mihály Múzeum Békéscsaba 4 Magyar Földtani és Geofizikai

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

A program 2004-2008. évi eredményei

A program 2004-2008. évi eredményei A program 2004-2008. évi eredményei A program sikerét és a nagyfokú érdeklődést jelzi, hogy az elmúlt öt (2004-2008) évben összesen 132 pályázat érkezett a rendelkezésre álló forrás (1,4 milliárd Ft) több

Részletesebben

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája

VEKOP kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája VEKOP-1.2.3-16 kódszámú Mikro-, kis-, és középvállalkozások versenyképességének növelése Pest megyében Hitelprogramban résztvevő MFB Pontok listája Közép-Magyarország Budapest 1015 Budapest Hattyú utca

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10.

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT NYILVÁNOS SORSOLÁS. Budapest, 2015. március 10. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Diáksport és Szabadidő Egyesület 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. 1 ORSZÁGOS DÖNTŐ SORSOLÁS Budapest, 2015. március 10. (kedd),

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO

Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO Sorszám Áruház Megye Város Cím TESCO 1 Tesco Veszprém Ajka 8400 Ajka, Fő út 66. 2 Tesco Bács-Kiskun Baja 6500 Baja, Gránátos u. 11. 3 Tesco Nógrád Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Mikszáth Kálmán u.

Részletesebben

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest

Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 13 Pest Ir.szám Település Kerület Megye 1870 Budapest 2 Pest 1870 Budapest 3 Pest 1870 Budapest 13 Pest 1870 Budapest 8 Pest 1871 Budapest 19 Pest 1871 Budapest 21 Pest 1871 Budapest 11 Pest 1871 Budapest 22 Pest

Részletesebben

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása

F.3. számú függelék. Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása F.3. számú függelék Az érdekképviseleti szervezetek felsorolása Hatályos: 2015.07.07. 1/5. oldal GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt. 1. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Fogyasztóvédelemi

Részletesebben

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák:

Szakmai tapasztalat, jelentősebb festmény restaurátori munkák: Jébert Katalin Festőres-taurátor művész Oklevél száma: I-17/1986 Restaurátorkamara névjegyzéki száma: F1-373 Tel.: 06 20 77-19-2-19 jebertka@gmail.com Szakirányú képesítés 1986-1991 Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Pár lépés a kultúráért

Pár lépés a kultúráért Ászár Aszód Város Intézmény neve Jászai Mari Emlékmúzeum "Petőfi" Muzeális Gyűjtemény És Baja Baja Baja Baja-Szentistván Balassagyarmat Balassagyarmat Balatonszárszó Balmazújváros Bánk Békéscsaba Békéscsaba

Részletesebben

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet

Pest megye. Név cím telefonszám Budapet Név cím telefonszám Budapet 1047 Budapest Váci u. 61-63. 1/272-1150 1103 Budapest Gyömrői u. 1-5. 1/357-6660 1083 Budapest Práter u. 44-48. 1/299-0377 1164 Budapest Vidám vásár u. 36. 1/402-3990 Fogarasi-Buda

Részletesebben

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve

Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: 1.) 940 éve Kedvenc városom Szolnok 2015. Várostörténeti vetélkedő középiskolásoknak 2. forduló Javítókulcs Ajánlott irodalom: Hősök voltak mindannyian (URL: hosokvoltak.blog.hu) Jász-Nagykun-Szolnok Megye helyismereti

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

Gerlóczy Gedeon műépítész

Gerlóczy Gedeon műépítész Gerlóczy Gedeon műépítész Hadik ház, a Szatyor bárral 1921-ben Lehel Ferenc megírta az első Csontváry monográfiát. A művek fotózásánál Gerlóczyn és Lehelen kívül jelen volt Fényes Adolf, Lyka Károly és

Részletesebben

Megoldókulcs. Várostörténet

Megoldókulcs. Várostörténet Megoldókulcs Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven piarista

Részletesebben

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007

Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 Feltárási jelentés Cigándi árvízi tározó régészeti kutatása 2005 2007 A régészeti kutatómunkák 2004 májusában kezdődtek, ekkor a miskolci Herman Ottó Múzeum örökségvédelmi hatástanulmányban elemezte a

Részletesebben

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata

A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Díjbeszedő Faktorház Zrt. Budapest A Díjbeszedő Faktorház Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos: 2011. augusztus 22. A Díjbeszedő Faktorház Zrt. panaszkezelési szabályzata A Díjbeszedő Faktorház Zrt.

Részletesebben

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu

7621 Pécs, Apáca u. 6. Baranya Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda. (+36-72) 421-400 api.bar@allamkincstar.gov.hu A állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatainak elérhetősége és nyitva tartása Baranya Megyei Baranya Megyei Baranya Megyei Bács-Kiskun Megyei Bács-Kiskun Megyei Békés Megyei Békés Megyei Békés Megyei Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról

régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról M6 Tolna-Mözs - Bátaszék szakasz megelőző régészeti feltárás részszámlához szakmai beszámoló A 032-es lelőhely déli felén 3312 m²-t humuszoltunk le, itt lelassította munkánkat az átlag 1 méter feletti

Részletesebben

2006. november 28-ig végzett munkáiról

2006. november 28-ig végzett munkáiról Jelentés a Tolna megye M6 autópálya Tolna-Bátaszék (144+200-170+900) km szelvény közötti szakaszának területén kezdett megelőző régészeti feltárás 2006. július 28-ig végzett munkáiról Július 3-án megkezdődött

Részletesebben

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26.

Szilánkok KOPPÁNY ATTILA. Festőművész kiállítása. Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u július 2 26. Szilánkok KOPPÁNY ATTILA Festőművész kiállítása Körmendi Galéria 1055 Budapest, Falk Miksa u. 7. 2008. július 2 26. Szilánkok Koppány Attila erőteljes, expresszív képi metaforái és struktúrái az emberi

Részletesebben

Windsor-i kastély története

Windsor-i kastély története 2009 október 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 A kastély 1000 éves története összeforrt a monarchia történetével, hiszen nem volt

Részletesebben

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu)

Városunk Pécs Pécsi Tudományegyetem webhelyen lett közzétéve (http://hunyor.pte.hu) PÉCS [1] A pannon és kelta törzsek által lakott vidéken a rómaiak alapítottak várost a 2. század elején Sopiane néven. A kereszténység egyik központjává váló város tartományi székhellyé nőtte ki magát.

Részletesebben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben

Gyulai séta Albrecht Dürer / / emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben Gyulai séta Albrecht Dürer /1471-1528/ emlékei nyomán múltban, jelenben, jövőben 1878 Haan Lajos evangélikus lelkész kiadványának megjelenése Dürer Albert családi nevéről s családjának származási helyéről

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra

VI. korcsoport Leány: 2016. január 16. (szombat), 9.00 óra VI. KORCSOPORT LEÁNY 1 Bács-Kiskun Kecskeméti Református Gimnázium Kecskemét 2 Bács-Kiskun Kecskeméti SZC Lestár Péter Szakközépiskolája és Szakiskolája Kecskemét 3 Budapest Kölcsey Ferenc Gimnázium Budapest

Részletesebben

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve

Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve GYÕR BUDAPEST Lloyd Palota, a gyõri Széchenyi tér régi-új ékköve Győr barokk Belvárosának szívében, a Széchenyi főtér keleti oldalán áll a Lloyd Palota. Az ismert nagyváros történelmi belvárosát átszelő,

Részletesebben

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek

Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek Fővárosi és Megyei Igazságügyi Szolgálatok Jogi Segítségnyújtó Osztályai Elérhetőségek BUDAPEST FŐVÁROS KORMÁNYHIVATALA IGAZSÁGÜGYI SZOLGÁLAT JOGI SEGÍTSÉGNYÚJTÓ Cím 1117 Budapest, Prielle Kornélia utca

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25.

2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Debrecen, 2015. április 17-19. Nyilvános sorsolás Budapest, 2015. március 25. 2014/2015. TANÉV ORSZÁGOS DÖNTŐ V-VI. KORCSOPORT Nyilvános sorsolás 2015. március 25. 1 V-VI. KORCSOPORTOS ORSZÁGOS DÖNTŐ NYILVÁNOS SORSOLÁS 2015. március 25. (szerda) 10.15 óra RÉSZTVEVŐK - LEÁNYOK Ssz.

Részletesebben

A bankkártyás adófizetés szabályai

A bankkártyás adófizetés szabályai Tájékoztató a bankkártyás adófizetésről: így fizethet adót bankkártyával! A berkalkulato r.net oldalán összegyűjtöttük azokat a NAV által közétettbankkártyával történő adófizetéshez szükségesek 2011-ben.

Részletesebben

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):...

NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):... NÉV:... CÍM, TELEFON, E-MAIL CÍM (AHOVÁ ÉRTESÍTÉST KÉRSZ):........ 1. Párosítsd össze a múzeumokat a bennük látható kiállításokkal, tárgyakkal! Ha a kiállítási tárgyak betűjelét beírod a megfelelő négyzetbe,

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD.

Bodonyi Emőke. A szentendrei művészet fogalmának kialakulása. PhD. disszertáció tézisei. Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1 Bodonyi Emőke A szentendrei művészet fogalmának kialakulása PhD. disszertáció tézisei Témavezető: Dr. Zwickl András PhD. 1965-ben megjelent írásában Körner Éva jogosan állapítja meg és teszi fel a kérdést:

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication

Sándor Imre PR-díj Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Sándor Imre PR-díj 2015 Melléklet A magyar Indiana Jones-ok Lounge Communication Néhány kép az ásatásról Az Index-Indavideó anyaga Tömegsírt találtak, csak nem olyat Indavideó 2015.05.25. A régészeti magánvállalkozás,

Részletesebben

teljes költség (eft) PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI CÉL Erdős Renée Ház "Rákosmente évszázadai" című állandó helytörténeti kiállításának felújítása

teljes költség (eft) PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI CÉL Erdős Renée Ház Rákosmente évszázadai című állandó helytörténeti kiállításának felújítása Év MEGYE PÁLYÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT PÁLYÁZATI CÉL teljes költség (eft) 2004 Budapest Budapest Főváros XVII. Ker. Erdős Renée Ház "Rákosmente évszázadai" című állandó helytörténeti felújítása 5 000 2004 Budapest

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 08-8/1698-8/2012 TÁRGY: MÚZEUMOK ÉS KÖNYVTÁR ÁTADÁS-ÁTVÉTELE MELLÉKLET: 5 DB E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2012. DECEMBER 13-I ÜLÉSÉRE ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Regionális VP főigazgatóságai és a felügyeletük alatt álló VP igazgatóságok közérdekű információi: szerv NAV Repülőtéri NAV 1. számú Repülőtéri NAV 2. számú Repülőtéri K, Cs:

Részletesebben

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK

ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK ORSZÁGOS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI INTÉZETEK Állampusztai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet 6337 Állampuszta Telefon: 06 /78/ 407-684, 407-847 Csóti András bv. dandártábornok 06 /78/ 407-950 Balassagyarmati

Részletesebben

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost

1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; tempera, olaj, farost 1. Az idő és a kereszt 80x70 cm; 2. A város 85x100 cm; 3. Sötét víz 110x80 cm 4. Világítótorony 70x50 cm; 5. Veranda télen 120x90 cm; 6. Hó és köd 80x100 cm; 7. Védett öböl 80x90 cm; 8. Ódon házak 90x80

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Különfélék Pest, mart. 14

Különfélék Pest, mart. 14 PLIHÁL KATALIN Különfélék Pest, mart. 14 Perczel Mór fivére László, Komárom megye volt. alk. csendbiztosa, s kömlődi lakos, egy 4 láb átmérőjű földtekét készített, s azt a nemzeti múzeumnak ajándékozá.

Részletesebben

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin

Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin Kazettás mennyezetek Ismeretterjesztő kifestő gyermekeknek és szüleiknek Bérczi Szaniszló, Bérczi Zsófia, Bérczi Katalin A reformáció sok mindenben az ősi egyszerűséget hozta vissza a kereszténységbe.

Részletesebben

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3.

Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. Dr. Jablonkay István Helytörténeti Gyűjtemény Solymár Templom tér 3. A, Bevezetés Az 1972-ben létrehozott Helytörténeti Gyűjtemény községünk történetével, régészetével, néprajzával foglalkozó gyűjtemény.

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma. T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő

Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma.  T-Pont üzletek Cím Telefonszám Faxszám Nyitvatartási idő Ügyfélkapcsolati helyek, valamint felügyeleti szervek elérhetősége Az ügyfélkapcsolati helyek nyitvatartási ideje és telefonszáma Lakossági ügyfelek részére Ügyfélszolgálat megnevezése Lakossági 1412 ügyfélszolgálat

Részletesebben

KÉPES SZAKMAI BESZÁMOLÓ Világpolgárok Szentendrén Múzeumok éjszakája a festők városában Helyszín: MűvészetMalom Szenvedély és ráció - Perlrott Csaba Vilmos (1880-1955) életmű kiállítása ART FLOW Gyerekek

Részletesebben

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei Általános Szerződési Feltételek 2015. október 30.-ai módosításai A szerződés 18 menüpontja a következőképp változik: 18. A felügyeleti szerv címe, telefonszáma A Fogyasztóvédelmi Hatóság Területi Felügyelőségei

Részletesebben

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY

ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY ZICHY FERENC LÁTOGATÓKÖZPONT GYÔR SZAKRÁLIS KINCSEK ÉS TORONY KILÁTÓ MÚZEUMHÁZ IHLET ÉS MÛVÉSZET SZENT JAKAB LÁTOGATÓKÖZPONT LÉBÉNY KAPUK A KÁPTALANDOMBRA Megnyílt Magyarország legnagyobb területû egyházi

Részletesebben

JEGYÁRAK. "AZ OTTHON MELEGE". CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731

JEGYÁRAK. AZ OTTHON MELEGE. CSERÉPKÁLYHA-TÖRTÉNETI KIÁLLÍTÁS 9022 Győr, Kiss János u. 9. Telefon: 06-20/967-6567, Fax: 06-96/310-731 JEGYÁRAK GYŐR XÁNTUS JÁNOS MÚZEUM 9022 Széchenyi tér 5. Telefon: 96/310-588, 524-888 Fax: 96/310-731 IV. 1.-IX. 30: 10-18 óráig, (X. 1.-III. 31.:10-16 óráig) szünnap: hétfő Könyvtár: Kedd: 10-14 óráig,

Részletesebben

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg

Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet. A 2008.10.11. óta hatályos szöveg Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet 7/2008. (X. 8.) ÖM rendelet az önkormányzati miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga ekről A 2008.10.11.

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia 2016/2017. NEVEZÉSEK Strandröplabda Diákolimpia 0/0. NEVEZÉSEK Nyílt fiú páros kategória IV. korcsoport 0 Eszterházy Károly Egyetem Gyarkoló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Intézet Bartók Béla Téri

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

Az Alfa program (2004-2009)

Az Alfa program (2004-2009) Az Alfa program (24-29) Az Alfa program, olyan komplex múzeumfejlesztési koncepció, amely a muzeális intézmények helyzetének felmérése alapján határozta meg az i fenntartású muzeális intézmények szakmai

Részletesebben

A realizmus fogalma 1.

A realizmus fogalma 1. A realizmus A realizmus A romantikával egyidejűleg XIX. sz. elejétől a századforduló időszakáig terjedt el az európai festészetben, irodalomban. Az 1850-1870 közötti két évtizedben a legjelentősebb. Az

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

Székhely Település. 3. NTP-KTMK-12-0012 Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány Zalaegerszeg Zala Tehetséggondozás programozásból 600 000

Székhely Település. 3. NTP-KTMK-12-0012 Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány Zalaegerszeg Zala Tehetséggondozás programozásból 600 000 1. NTP-KTMK-12-0004 2. NTP-KTMK-12-0005 Appendix Alapítványa Bolyai János Gimnáziumért Képesség- és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

A MAGYAR SZENT KORONA

A MAGYAR SZENT KORONA NEMZET FŐTERE FÜZETEK A MAGYAR SZENT KORONA [ II ] A SZENT KORONA AZ EURÓPAI KORONÁK SORÁBAN A koronázásnak és a koronák viselésének világszerte különböző hagyományai vannak, de még Európán belül is számos

Részletesebben

Veszprém. Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa.

Veszprém. Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa. Veszprém Veszprém megyei jogú város a Közép-Dunántúli régióban, Veszprém megye és a Veszprémi járás székhelye. Egyetemi város, a Királynék városa. István, Gizella ősi vártán, mögöttük völgyhíd: kőszivárvány.

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.)

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Hivatal (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi u. 2.) A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - A NAV vámszervei - Nettó BÉRKALK A Vám- és Pénzügyőrség (VPOP) 2011-től új szervezetben működik - Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út

Agip Baja Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út Agip Abda 62550 Győr-Moson- 9151 Abda Bécsi út 1. 47.6840292687097 18.952205 Agip Baja 61350 Bács-Kiskun 6500 Baja Dózsa György út 97. 46.195104 19.6489445326511 Agip Balatonederics 65100 Veszprém 8312

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK

Strandröplabda Diákolimpia Kispest NEVEZÉSEK ÖSSZESÍTÉS nyilt fiú - IV nyilt fiú - V nyilt fiú - VI Strandröplabda Diákolimpia 0. Kispest NEVEZÉSEK nyilt lány IV nyilt lány V nyilt lány VI amatőr fiú IV amatőr fiú V amatőr fiú VI amatőr lány IV amatőr

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től

Árlista. Irodai térképek. Magyaroszág tematikus térképek. Érvényes: 2009. augusztus 15-től tiefel Eurocart Kft. outh-east Europe X (70 50 cm) () M (120 80 cm) (140 100 cm) X () Magyaroszág tematikus térképek M X cikkszám 8782787 3870 3860 878877 41227 440407 487717 453107 112103 440417 440427

Részletesebben

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza

Kezdő időpont 10:00 10:00 13:00. Dr. Veress E. u. 6. Szivárvány Gyermekház. 48-as tér 1. Közösségek Háza. Szabadság u. 4-6. Mohácsi ÖK Irodaháza 2005.10.03 2005.10.05 2005.10.10 2005.10.14 Pályaorientációs és Nyílt 2005.10.17 2005.10.19 Napok Képzési, 2005.09.27 szolgáltatás és állásbörze melyik úton? 2005.10.14 2005.10.15 Komló 13:00 Pécs Pécs

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00

Budapest Budapest (Főváros) Ápolási asszisztens iskolarendszeren kívüli 2010. január 13 33 723 01 1000 00 00 Egészségügyi szakképzés keretében kiadott bizonyítványok száma 2010-ben - teljes lista - 2011. február 28-ai állapot szerint ÉRKEZETT 2010.01.29 INTÉZMÉNY Egészségtudományi Kar INTÉZMÉNY TELEPÜLÉSE INTÉZMÉN

Részletesebben

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév

4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor III. forduló 2014/2015. tanév 13 1. Fejtsétek meg a keresztrejtvényt!a megfejtés után megtudjátok, hogy a harmadik fordulónak mi a témája! 1. Itt adták át Közép-Európa

Részletesebben

Bevétel 60135. kv-i tám 3 984 9 195-6 000 1 384 1811-6 000. ingatlan fenntartási költségének összege 2011- ben. forráshiány (tagintézményekre bontva)

Bevétel 60135. kv-i tám 3 984 9 195-6 000 1 384 1811-6 000. ingatlan fenntartási költségének összege 2011- ben. forráshiány (tagintézményekre bontva) Megye Intézmény neve Város Hajósi Barokk Kastély -Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Kiállítóhelye -Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Nagy István Képtára -Kiskun Megyei Múzeumi Szervezet Kiskun Múzeuma -Kiskun

Részletesebben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben

A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Területi változatosság és hálózatok Szeged, 2016.szeptember 28. A kiművelt emberfők térszerkezetének alakulása Magyarországon: diplomások a térben Dövényi Zoltán Németh Ádám Pécsi Tudományegyetem Földrajzi

Részletesebben