ikt.számunk: 867-9/2008. Tárgy: A heiligenkreuzi hulladékégetőmű környezeti hatástanulmányának véleményezése

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ikt.számunk: 867-9/2008. Tárgy: A heiligenkreuzi hulladékégetőmű környezeti hatástanulmányának véleményezése"

Átírás

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest Fő u Hiv.sz.: KMF-9/2/2008. ikt.számunk: 867-9/2008. Dr. Fdr Gábr Úr Miniszter részére! Tárgy: A heiligenkreuzi hulladékégetőmű környezeti hatástanulmányának véleményezése Mellékletek: 1 példányban a DataBridge Mérnöki Szlgáltató Kft. Levegővédelmi transzmissziós számításk üzemi pntfrráskra az RVH Reststffverwertungs Gmbh beruházásában a Heiligenkreuz Szentgtthárd ipari parkban létesítendő termikus hulladékhasznsító mű Környezeti Hatástanulmányának értékeléséhez 1 példányban az ÖKO Zrt. Szakvélemény a tervezett heiligenkreuzi hulladékhasznsító erőmű Magyarrszág vnatkzásában várható levegőkörnyezeti hatásáról 1 példányban Szentgtthárd Várs légszennyezettségi adatai Tisztelt Miniszter Úr! Hivatkzással a KMF-9/2/2008. sz. levelükre az alábbiakban közöljük Szentgtthárd Várs Önkrmányzatának álláspntját és az Önkrmányzat által felkért szakértők egymástól függetlenül kialakíttt - egybehangzó szakvéleményét a Heiligenkreuzba tervezett hulladékégető(rvh) környezeti hatástanulmányával kapcslatban. Szentgtthárd Várs Önkrmányzata álláspntja és a magyar szakértők egymástól függetlenül kialakíttt egybehangzó szakvéleménye szerint az RVH Környezeti Hatástanulmánya a Magyar Köztársaság területével, a Szentgtthárd és térségében élőkkel gyakrlatilag nem fglalkzik, hltt a beruházás környezeti hatása magyar területeket is érint. Az sztrák hatástanulmányban található számításk és következtetések helytelenek, ezért a Környezeti Hatástanulmány állításai a Szentgtthárd Várs Önkrmányzata számára n e m e l f g a d h a t ó a k. Kérjük, hgy tegye meg azkat a lépéseket, amelyekkel a tervezett beruházás engedélyezési eljárása leállítható, az építési és üzemeltetési engedély kiadása a Heiligenkreuzi helyszínre megtagadható. 1

2 Tisztelettel kérjük Miniszter Urat, hgy a 314/2005. ( XII. 25. ) számú Krmányrendelet által előírt április elején, Szentgtthárdn - tartandó (a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által szervezett) lakssági fórumn személyes részvételével győződjön meg a szentgtthárdi laksságnak a heiligenkreuzi hulladékégetőről kialakíttt véleményéről. Tájékztatjuk Miniszter Urat, hgy az sztrák hatásvizsgálati törvény 19. cikkében biztsíttt jgk alapján több ezer szentgtthárdi magánszemély és civil szervezet nyújt be írásbeli kifgást a heiligenkreuzi hulladékégető kapcsán és kérelmezi az RVH Reststffverwertungs GmbH, Eurpastraße 1, 7561 Heiligenkreuz im Lafnitztal, a határn átnyúló Szentgtthárd-Heiligenkreuz Ipari Parkba tervezett hulladékégetőmű létesítése és üzemeltetése kérvényének elutasítását a törvényi feltételek megléte hiányában és kéri a évi környezeti hatásvizsgálati törvény 19. paragrafus, 1. bekezdés, 1. srának megfelelően az ügyféli jgállás megítélését. Tájékztatjuk tvábbá Miniszter Urat, hgy Szentgtthárd Várs Önkrmányzatának Képviselőtestülete február 27-i ülésén az 53/2008. sz. Képviselő-testületi határzatával egyhangúlag helyi népszavazást rendelt el április 06-ra a heiligenkreuzi hulladékégető megvalósításának megítélésével és az egyéb környezeti hatáskkal kapcslatban. Tisztelt Miniszter Úr! Kérjük, hgy levelünkről tájékztassa a Magyar Krmányt. A heiligenkreuzi hulladékégető és a határflyók szennyezése témakörében kérje az érintett Minisztériumk erőteljes támgatását a Magyar Köztársaság környezetvédelmi érdekeinek érvényesítése és a Szentgtthárd számára megnyugtató megldás elérése érdekében. Kérjük, hgy tegye lehetővé számunkra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - az sztrák környezetvédelmi szerveknek megküldendő - álláspntjának megismerését a heiligenkreuzi hulladékégető környezeti hatásvizsgálatával kapcslatban. Végül engedje meg, hgy megköszönjük a Szentgtthárd és térségéért, valamint az Őrségi Nemzeti Parkért végzett eddigi kiemelkedő munkáját. Szentgtthárd, február 28. Tisztelettel : Viniczay Tibr plgármester Bugán József környezetvédelemért felelős alplgármester 2

3 Szentgtthárd Várs Önkrmányzata által felkért magyar környezetvédelmi szakértők és az Önkrmányzat álláspntjának összegfglalása a heiligenkreuzi hulladékégető hatástanulmányával kapcslatban február 29. 3

4 Az alábbiakban közöljük a Szentgtthárdi Önkrmányzat által felkért szakértők szakvéleményének összefglalását, valamint a Szentgtthárdi Önkrmányzat álláspntját a heiligenkreuzi hulladékégetővel kapcslatban : A Heiligenkreuzi hulladékégető környezeti hatástanulmányát német nyelven, írtt és elektrnikus frmában január 24. kapta meg a Szentgtthárdi Önkrmányzat. Egyes fejezetek magyar nyelvű frdítását csak január 24. és február 14. között részletekben, elektrnikus útn kaptuk meg, ezért az egységes álláspnt kialakítására 15 nap maradt. 1. Nagy Ferenc ( kleveles környezetmérnök, DataBridge Mérnöki Szlgáltató Kft. ) szakvéleményének összefglalása : Szentgtthárd várs Plgármesteri Hivatala megbízásából elkészítettünk egy lyan szakértői állásfglalást és tanulmányt, amely egyrészt a magyar jgszabályknak megfelelően valósághűen bemutatja az RVH Reststffverwertungs GmbH beruházásában a Heiligenkreuz Szentgtthárd ipari parkba telepítendő termikus hulladékhasznsító mű légszennyezőanyag-kibcsátásának és a levegőminőségre gyakrlt hatásának összehasnlítását, másrészt ezen vizsgálatk eredményét összeveti az sztrák hatósági engedélyezési flyamathz készült részletes környezeti hatástanulmány vnatkzó megállapításaival. Vizsgálataink srán összehasnlítttuk az alkalmaztt sztrák és a vnatkzó magyar jgszabálykat, elvégeztük az alapadatk elemzését és elkészítettük a transzmissziós számításkat. E munka srán több lyan pntt találtunk, ahl véleményünk szerint az sztrák hatástanulmány kiigazításra vagy felülvizsgálatra szrul, illetve a magyar jgszabályk értelmében más végkövetkeztetés vnható le. Az alábbiakban összefglaltuk azkat a pntkat, amelyek fntsak lehetnek az égetőmű megítélése szempntjából: 1. Az sztrák hatástanulmányban alkalmaztt előírásk a hatásterület meghatárzására vnatkzóan jelentősen különböznek a magyar jgszabályk előírásaitól, Magyarrszágn ugyanis nincs lehetőség egy adtt kncentrációjú váltzást autmatikusan elhanyaglhatónak minősíteni, hanem alapvetően minden mértékű váltzással fglalkzni kell, az Esp-i egyezmény előírásaival összhangban. Ezen túlmenően védelmi övezet meghatárzására vnatkzó követelményt nem találtunk az sztrák hatástanulmányban, amelynek kijelölése ugyanakkr a magyar jg szerint kötelező. 2. Az ipari park körzetében D-i irányban az sztrák és magyar ldaln egyaránt néhány kilméteres távlságtól kezdve természetvédelmi és nemzeti park területek találhatóak, amelyek védelme érdekében az ipari létesítményeket környezetvédelmi szempntból ezektől a lehető legtávlabb javaslt elhelyezni. Ezzel összhangban, ilyen környezetben néhány kmpnens (NOX, SO2, NH3) levegőminőségi határértéke az öklógiailag sérülékeny területekre vnatkzóan alacsnyabb. 3. A telepítési hely közelebbi és tágabb környezetében egyaránt kimutatható a szálló pr kncentrációk levegőminőségi határérték túllépése évente a megengedettnél több alkalmmal, ami azt jelenti, hgy a jelenlegi állaptban az emberi egészséget veszélyeztető hatásk frdulnak elő rendszeresen. 4. Az égetőmű telepítési helyének környezetében az uralkdó talaj közeli szélirány a nyugati, amely döntően magyar területek felé szállítja el a talajhz közelítő légszennyező anyagkat. Ezek a szélvisznyk ráadásul jellemzően a kmpnensek hígulását gátló meterlógiai visznykkal járnak együtt, amely a magyar területek vnatkzásában különösen kedvezőtlen. 4

5 5. Az sztrák hatástanulmányban nem található annak igazlása, hgy az égetőmű kibcsátásai megfelelnek az sztrák emisszió szabályzási előírásknak. A magyar jgszabálykban előírtakkal történő összehasnlítás azt mutatja, hgy néhány kmpnens (CO, Hg, PCDD/PCDF dixin) kibcsátási értéke éppen eléri a határértéket. 6. A transzmissziós mdellszámításk bemenő paraméterei nincsenek egyértelműen leírva az sztrák hatástanulmányban, ami miatt ezen vizsgálatk nem reprdukálhatóak, illetve emiatt nem vlt lehetőségünk összehasnlítani a számítási flyamatkat, hltt az általunk végzett transzmissziós számításk más eredményre vezetnek. 7. A magyar jgszabálykban szereplő feltételek alkalmazásával az égetőmű örvényágyas Heiligenkreuz Szentgtthárd ipari park termikus hulladékhasznsító mű levegőterhelés kazánhz tartzó frrásának hatástávlsága 7076 m. A transzmissziós vizsgálatk eredményeként előállíttt terjedési képek alapján döntően magyar területek érintettek, bár a kncentrációk alacsnyak a terhelhetőségekhez visznyítva. 8. Megfelelő kiindulási adatk hiányában nem tudtuk elvégezni az ülepedő prk és a PCDD/PCDF dixink légköri terjedésének vizsgálatát, amelyek pntsítása aznban elengedhetetlen a beruházás teljes körű értékeléséhez, hiszen egy ilyen égetőmű megvalósítási tervei nagy mértékű biznytalanságt szülnek a környező laksság körében. Átgndlva a beruházás teljes kncepcióját levegővédelmi szempntból, nehezen érthető, hgy miért tervez a beruházó egy természetvédelmi területekkel szrsan körülvett telepítési helyre, illetve lyan környezetbe, ahl a magas szálló pr kncentrációk már eleve kifgáslható levegőminőséget kznak, lyan létesítményt, amelynek üzemi kibcsátásai bármilyen kis mértékben is, de tvább rntják az adtt terület levegőminőségét. A telepítési hely kiválasztása szempntjából az is nehezen érthető, hgy egy tágabb térség (tartmány) hulladékainak hasznsításáhz miért nem az adtt térség közepe táján került kiválasztásra a telepítési hely, ami a szállítási költségek és a teljes környezetterhelés szempntjából lehetővé tette vlna az ptimális minimumhz való közelítést, amely egy nagyn lényeges, az unió által is kiemelten kezelt környezetvédelmi alapelv. Ezeket az érveket sajns az sztrák hatástanulmány egyáltalán nem mérlegeli a telepítési helyszín és az alternatív lehetőségek vizsgálatánál. Összességében véve a hatásk által érintett terület jellemzően a magyar állam területe. Az égetőmű több kilméteres körzetben hzzájárul a légszennyezettségi visznyk növekedéséhez, és bár a hatásk mértéke nem haladja meg az átlags terhelhetőség néhány százalékát a természetvédelmi területek közelségét és a gyakri szálló pr határérték túllépéseket figyelembe véve ezeket a hatáskat nem tartjuk elhanyaglhatónak és a nem vizsgált kmpnensek tekintetében tvábbi számításk elvégzését javasljuk, valamint az égetőmű számára más telepítési helyszínek megvizsgálását tartjuk az uniós környezetvédelmi elvek szempntjából elfgadhatónak. 5

6 2. Bácskai György ( az ÖKO Zrt. megbízásából ) szakvéleményének összefglalása : Végső knklúzióként tehát az a következtetés vnható le, hgy a tervezett heiligenkreuzi hulladékhasznsító erőmű levegőkörnyezeti hatása abszlút értékben nem jelentős, a prgnsztizált kncentrációk jóval határérték alattiak, aznban a szennyező anyagk igen nagy távlságra eljutnak, a legmagasabb kncentrációk Magyarrszág felé irányuló szelek esetén hazai területre esnek, és hatásuk a visznylag tiszta őrségi területekre vnatkzóan mindenképpen kedvezőtlen, mivel mind rövid, mind pedig hsszabb távn a jelenlegi levegőminőség rmlását fgja eredményezni. Várható, hgy a megfigyelt ( levegő minőség javulás ) kedvező trend a térség levegőminőségében az erőmű üzemelése következtében már nem fg flytatódni. 3. Dr. Berki Zsuzsanna (ügyvéd, EMLA Egyesület) szakvéleménye : Az RVH környezeti hatástanulmányának magyar nyelven elérhető alábbi dkumentumait J. 1. Környezeti hatástanulmány (KHT) Összefglalás J. 8. Szakterület: levegő és klíma, immissziók J. 14. Közérthető összefglaló a környezeti hatástanulmányhz (KHT) kapcslódóan Illetve az utólagsan küldött ( február 14.-én ) Táj és Kérelmek szakanyagt áttanulmányztuk és mindezek alapján az alábbi véleményünket alakítttuk ki. Általánsságban elmndható a KHT-val kapcslatban, hgy több helyen nélkülözi a knkrétumkat, illetve az állításkat alátámasztó biznyítékkat. A létesítmény kéményén a szabadba távzó kárs anyagk elszlanak, és a létesítménytől egy biznys távlságra annyira megritkulnak, hgy nem mérhetők és az alapterhelést sem váltztatják meg lényeges mértékben. (J ) Bár a tervezett létesítmény a Raab Tájvédelmi Terület és Natúrpark, valamint a Lapincs völgyi európai védelmi terület közvetlen közelében található, a Természetvédelmi-jgi megállapításk c. fejezetben taglalt megőrzési és védelmi célkra való tekintettel egyetlen községben sem várhatók negatív hatásk. (J ) A tervezett létesítményt a határkn átnyúló Szentgtthárd-Heiligenkreuzi Ipari Parkban (a tvábbiakban: ipari park) egy jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területen szándékzzák felépíteni. A telephely a Lapincs völgyi Heiligenkreuz településtől délre található, Burgenland délkeleti részén, nem messze Szentgtthárd magyar várstól (J ) A magasban ritkábbak a nyugati szelek, ezzel szemben aznban gyakrabban tapasztalhatók délkeleti és északkeleti szelek. Ez azt jelenti, hgy a majd 100 m magas kémény kibcsátásai a feltételezettnél valójában gyakrabban távznak északnyugati és délnyugati irányban és ritkábban keleti irányba. (J ) A fenti idézeteket csupán példálódzó jelleggel emeltük ki annak bemutatására, hgy a merre?, mennyi?, hány méterre?, stb. kérdésekre nem ad knkrét választ a KHT, így pedig a tényleges környezeti hatáskat is nehéz megállapítani, illetve állást fglalni abban, hgy mindez összhangban áll-e a jgszabályi rendelkezésekkel. 6

7 Az idézetek, amint azt minden esetben külön fel is tüntettünk, az összefglaló dkumentumból származnak, így elképzelhető, hgy a knkrét adatk szerepelnek az adtt részhez kapcslódó szakterületi dkumentumban. Ebben az esetben aznban az összefglaló hiánysságaként jelölhetőek meg a fenti hibák, hiányk, mivel az összefglaló dkumentumnak éppen az a funkciója, hgy egy világs áttekintést adjn a jelenlegi állaptról, terhelésekről, hatáskról, stb., a fenti knkrétumk tehát nem mellőzhetőek annak elkészítése srán. A levegővédelem körében rendelkezésre áll a J. 8. sz. alatti szakterületi dkumentum is magyar nyelven, melynek környezetvédelmi szakemberekkel való tanulmányztatását elengedhetetlennek tartjuk. Az sztrák szabályzás rendszere alapjaiban eltér a magyartól, a számításk, jgszabályknak való megfelelőség helyességének ellenőrzésére hzzáértő szakembereket kell felkérni, a rendszeresen ismételt megállapításk ugyanis, úgy mint Magyarrszág állami területe nem érintett. (pl. J , J ) vagy A pluszterhelés elhanyaglhatónak, csekélynek tekinthető. (J ) önmagukban nem megnyugtatóak. Egyetlen knkrét tényezőt emelnénk ki tervezett hulladékégetővel kapcslatban a fentieken túlmenően a levegővédelem körében. A krábban általunk tanulmányztt KHT-k, valamint infrmációink alapján kérdésesnek tartjuk, illetve vitatjuk a KHT következő Határkn átterjedő hatásk körében tett összegző megállapításának helyességét. A prjektnek a kiterjedés kiszámítása szerinti és a küszöbérték-kncepció alapján lehatárlt hatásterülete (beleértve a prjekt következtében megnövekvő frgalmat is) sztrák államterületre krlátzódik. Ezen túlmenően a légszennyező anyagk nem terhelik pluszban lényegesen az embert és környezetet. Ezért a légszennyező anyagk határkn átterjedő hatása kizárható. (J ) A küszöbérték-kncepció beható ismeretének hiányában is kérdésesnek tartjuk, hgy egy majdnem 100 méter magas! kémény kibcsátásai az üzem közvetlen közelében kzzanak kizárólag környezeti hatáskat. Egy kémény ugyanis minél magasabb, a hatásk annál távlabbi területeken jelentkeznek, sőt ilyen esetben éppen a kémény közvetlen közelében nincsenek kárs hatásk, hanem kizárólag a távlabbi területeken csapódnak le a kárs anyagk. Szakemberek nyilvánvalóan megfelelő mdellekkel, illetve számításkkal is alá tudják támasztani ezt az állításunkat. A zajvédelem körében a KHT az üzemeltetési szakaszban várható hatásk bemutatása srán ismételten csak csekély hatáskról, illetve elhanyaglható zajszintemelkedésről szól (max. 1 db), amellyel kapcslatban megjegyzi, hgy ezt az ember nrmál érzékenységű füle nem, vagy alig érzékeli. (J ) Az emberre gyakrlt hatásk körében kerül azután csak sr a jelenlegi helyzet bemutatására, amely szerint már a tervezett üzem megépítése nélkül is rendszeresek a határérték túllépések az érintett területeken. A jelenlegi helyzet Az adatk azt mutatják, hgy a közvetlen közelben lakók esetében a jelenlegi zajterhelés napközben és éjjel igen nagy. A megelőző egészségvédelem határértékei, illetve a WHO által javaslt egészség szempntjából mérvadó értékek (nappal/éjjel: Lr 55 / 45 db a 3. kategória vársi lakóterület besrlás napközbeni/éjjeli - szabadban mért - immissziós határértékeinek felelnek meg) napközben és az éjszaka flyamán egyetlen környékbeli lakó esetében sem maradnak a megengedett tartmány határain belül. Az egészséget veszélyeztető hatásk átmeneti határait hsszan tartó behatásnál (nappal/éjjel: Lr 65 / 55 db) a HMP2 laks esetében napközben és éjszaka is túllépik. 7

8 Az LA,1 legmagasabb zajszintek a HMP1 laks esetében nappal és hétvégén betartják a 3. besrlási kategória immissziós határértékeit nappal 75 db, éjjel 65 db, vasárnap 70 db, éjjel visznt nem. A HMP2 laks esetében túllépik az immissziós határértékeket. (J ) Sajnálats módn a magyar nyelven rendelkezésre álló dkumentumkból nem állapítható meg, hgy mit jelent a közvetlen közelben lakók fgalmának köre, valószínűsíthetően aznban a fenti HMP1, illetve HMP2 mérési pntk közelében élőket fedi le ez a kategória. A HMP1, illetve HMP2 mérési pntk sztrák területen találhatóak (J ), a HMP4-es szentgtthárdi mérési pntra vnatkzó adatkat aznban nem tartalmazza a KHT Összefglalás c. dkumentuma. Új létesítmények engedélyezése srán a hazai szabályzás szerint minden esetben vizsgálni kell a zajvédelmi előírásk teljesülését, így abban az esetben, ha az adtt területen (amely valószínűsíthetően nem magyar terület) már jelen állapt szerint határérték túllépés van, akkr új szennyező frrás abban az esetben sem telepíthető, ha az ténylegesen csak 1 db zajszintemelkedést kz, mivel nem fgnak teljesülni a zajvédelmi követelmények. A fenti kérdések tisztázása végett szükségesnek tartjuk a zajvédelmi munkarész (J. 7.) szakemberekkel történő tanulmányztatását. A természetvédelem körében a már fentebb is idézett szakasz ad kt aggdalmra elsősrban. Bár a tervezett létesítmény a Raab Tájvédelmi Terület és Natúrpark, valamint a Lapincs völgyi európai védelmi terület közvetlen közelében található, a Természetvédelmi-jgi megállapításk c. fejezetben taglalt megőrzési és védelmi célkra való tekintettel egyetlen községben sem várhatók negatív hatásk. (J ) A NATURA 2000 hálózatba tartzó természetvédelmi területekre szigrú és egységes európai uniós szabályk vnatkznak, melyek alkalmazhatósága egyértelműen felmerül jelen esetben. A KHT Összefglalás c. dkumentuma aznban ismételten nem tartalmazza azkat a knkrét adatkat, amelyek alapján el lehet dönteni, hgy valóban alkalmazhatóak-e a fenti jgszabályk. Javasljuk a J. 5. és J. 11. sz. alatti fejezetek tanulmányzását, a J. 1. sz. alatti összefglaló ugyanis ismételten csak a szkáss pzitív összegző megállapítást emeli ki. Az egyes szakterületek rendelkezésre álló eredményei alapján abból lehet kiindulni, hgy a tervezett létesítmény semmilyen egészségkársító vagy egyéb, emberre és természetre kárs hatással nem jár majd. (J ) 4. Perényi Gábr ( SENEX Környezetgazdálkdási Kft. ) előzetes véleményezése : Az rszághatárkn átterjedő hatásk vizsgálatáról szóló, Espban, február 26. napján aláírt - Magyarrszágn 148/1999. (X.13.) Krm. rendelettel kihirdetett - egyezmény I. Függelékében szereplő várhatóan jelentős mérvű ártalmas, rszághatárn átterjedő hatást előidéző tervezett tevékenységek egyikébe sem tartzik a Heiligenkreuzi Hulladékégető, aznban megvalósulásáhz rszághatárn átterjedő hatás köthető, mely biznys szempntk alapján nem mndható jelentős mérvű hatásnak (légszennyezés, szennyvíz- és zajkibcsátás), egyes szempntk alapján visznt jelentős mérvű hatásnak mndható (táj és társadalmi-gazdasági visznyk). A beruházás jellegét és vlumenét figyelembe véve áttekintettük a rendelkezésre bcsáttt magyar nyelvű Környezeti Hatástanulmány Összefglalását (későbbiekben KHT) és a Levegő és klíma, immissziók szakterületének Környezeti összeférhetőségi nyilatkzatát, különös figyelmet szentelve az energia előállításával, technika kiválasztásával és a telepítés helyszínével kapcslats alternatívák vizsgálatának. A tervezett hulladékégető funkciójaként a környező ipartelep, azn belül is a Lenzing Fibers GmbH energia szükségletének ellátása van megjelölve. 8

9 1 Általáns észrevételek A KHT magyar nyelvű verziója a hatásvizsgálatnál megszkttaktól eltérően az energiatermelési alternatívákat érdemben nem vizsgálja. Csak az égetési energiatermelési lehetőségekkel fglalkzik. Nem vizsgálja a zöldenergiák alkalmazhatóságát a területen ill. annak közelében (pl. szélenergia). Nem vizsgál lyan esetet, melynek srán a szükséges energiát részben tüzelési részben zöldenergiából állítják elő. A KHT a hatástanulmányk egyik legfntsabb alapelemét, a telepítés helyszínére vnatkzó alternatívák vizsgálatát szintén nem tartalmazza. A telepítési helyszín megválasztásánál a területre érvényes szélrózsát (a szélirány gyakriságkat bemutató szélrózsát) nagybb súllyal lehetett vlna figyelembe venni. (A tanulmányban száms közelebbi-távlabbi helység szélrózsáját bemutatja, melyek közül a közelebbiek összességében az rszághatár irányába mutató dmináns széliránykat mutatnak.) Kérdésesnek látjuk tvábbá, hgy a tervezésnél alapul vett nagy mennyiségű hulladék rendelkezésre áll-e ésszerű távlságn belül (Burgenland területén, ill. környezetében). Figyelembe véve, hgy a tervezett hulladékégető helye az azt kiszlgáló terület peremén helyezkedik el, a telepítés helyszínének kiválasztása nem tűnik megalapzttnak. Az ilyen elhelyezés a szállítási útvnalak nagymértékű meghsszabbdásával jár. Az égetéssel történő energiatermelési frmákat, csak egy szempntból (CO 2 kibcsátás) hasnlítja össze, amivel gyakrlatilag csak a klimatikus hatásk jellemezhetők. Ebből kiflyólag a hulladékégető üzemeléséhez köthető lehetséges hatáskat: a hulladékkeletkezést, vízfelhasználást, járuléks közúti- és vasútfrgalmat (be- és kiszállítás), stb. sem veszi figyelembe az alternatívák vizsgálatánál. Ezen kívül az alternatívák vizsgálatánál - nem veszi figyelembe, hgy a hulladékégető működése srán súlysan egészségkársító és rákkeltő anyagk is a környezeti levegőbe kerülnek még ha ezek kibcsátásai határérték alatt is vannak. Az üvegház hatású gáz-kibcsátással kapcslatban tett megállapításk sem állják meg teljes mértékben a helyüket, mert csak a hulladéklerakást és az egyéb égetéssel történő energiaelőállítást vizsgálja. A lerakás vnatkzásában a KHT a CO 2 -nál jóval nagybb üvegház hatással bíró képződő metán gáz kibcsátását is figyelembe veszi a hulladéklerakásra esetlegesen épített a metánt felhasználó bigáz üzemet már nem. Ilyen összehasnlítás eredménye lehet a hulladékégető kedvezőbb CO 2 egyenérték kibcsátása. 9

10 A felsrlt tüzelőanyagk (kőszén, fűtőlaj, földgáz, hulladék) közül a legrsszabb a hulladékk egységnyi tömegre vetített fűtőértéke, ezért a hasznsuló energiára vnatkzó fajlags CO 2 kibcsátás (kg CO 2 /MW) sem kedvező. Ennek megfelelően a klimatikus hatásk szempntjai szerinti kedvező elbírálás is vitatható. A tudats környezetgazdálkdás kiemelt célja az erőfrrásk felhasználásának ptimális megválasztása, melynek elengedhetetlen része az alternatív megldásk költség-haszn elemzéssel való összehasnlítása. (Pl.: az alternatív lehetőségek beruházásainak költsége, ill. becsült energia egységár összehasnlítása egyéb módn előállíttt energiaegységárakkal.) A KHT magyar nyelvű verziója ilyen elemzést egyáltalán nem tartalmaz. A rendelkezésre bcsáttt magyar nyelvre lefrdíttt KHT nem tartalmaz lyan becslést, ill. tervezési anyagt, amely az égetés srán keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékk arányát, ill. mennyiségét mutatná be. Ezen felül nem ismerteti a ptenciálisan keletkező veszélyes hulladékk fajtáit, fizikai megjelenési frmáit, és tvábbi srsukat. A fentiek ismeretében a beruházás alternatíváinak vizsgálata nem áttekinthető és hiánys, a levnt következtetések megalapzttsága pedig vitatható. Ha az energiaszükséglet fedezése a cél a hulladékégető, mint a szükséges energia előállítására szlgáló ptimális létesítmény kiválasztása nem megalapztt. Amennyiben a hulladék elhelyezés, kezelés megldása a cél, a tanulmány nem tartalmazza az alternatív megldásk elemzését. Amennyiben pedig a feltételezett igen jelentős mennyiségű - hulladék égetése (termikus hasznsítása) a hatásvizsgálat tárgya, a lehetséges telepítési helyszínek értékelése vlna elengedhetetlen. A fenti felsrlásban leírtak már önmagukban is kétségessé teszik a tervezett hulladékégető indkltságát, nem alapzzák meg kellőképpen annak, más energia-előállítási technikákkal és helyszínnel szembeni előnyét. Mindezek mellett a dkumentációval kapcslatban az alábbiakban bemutattt főbb hiánysságk állapíthatók meg. 2 BAT értékeléssel kapcslats észrevételek Az EU a termelésből származó szennyezések megelőzésének, csökkentésének, ill. ellenőrzésének érdekében megalkttt direktívája, a 96/61/EK sz. ún. IPPC irányelv célként határzza meg az elérhető legjbb technikák (best available techniques = BAT) alkalmazását. A hatásvizsgálat elengedhetetlen része a tervezett létesítmény, az elérhető legjbb technikákat (BAT) és elérendő célkat bemutató BREF dkumentum alapján történő részletes, mindenre kiterjedő értékelése. 10

11 A rendelkezésre bcsáttt magyar nyelvű dkumentumk és a Hulladékégetésre vnatkzó, elérhető legjbb technikákat tartalmazó dkumentum alapján, a létesítmény kielégíti a jelenleg hatálys előíráskat, visznt knkrét BREF hivatkzáskkal, vagy ahl lehetséges számításkkal alátámaszttt értékelés csak az energia-hatéknyság tekintetében található. 3 Levegő tisztaságvédelem A dkumentumkban szerepel, hgy Az értékelési terület, ill. a vizsgálati terület a TA-Luft (2002) szerint az emissziós súlypnt köré rajzlt körön belüli terület, ahl a kör sugara a tényleges kéménymagasság 50-szeresének felel meg, és amely területen a járuléks terhelés a vizsgálati pntban a hsszú idejű kncentráció értékének 3%-át meghaladja kereken 100 m-es kéménymagasság esetén 5 km-es hatásrádiusz adódik. Mivel a megfelelő hsszú idejű kncentrációk 3%-a (TA-Luft: 1. táblázat, fejezet) nincs túllépve, a kéménymagasság alapján egy 5 km sugarú értékelési terület adódik (lásd 1-3 ábra). Figyelembe véve, hgy a tervezett létesítmény köré rajzlt 5 km sugarú kör jelentős mértékben az rszághatárn átnyúlik, célszerűnek tartttuk vlna a létesítmény hatásterületének hatálys magyar jgszabályk szerinti meghatárzását is, mindannak ellenére, hgy a hatásterület sztrák jgszabályk szerinti meghatárzása a KHT eredménye szerint csupán Ausztria területére krlátzódik az üzemelésből adódó hatásterület. A mdellezés eredményeivel kapcslats észrevételek: Az építési fázisnál és az üzemeléshez köthető közlekedésnél leírtaknál szereplő megállapításk, eredmények kellő részletességgel és pntssággal kerültek ismertetésre. Az üzemelési fázisra elvégzett mdellezés eredményeként kaptt kncentrációmaximumkat és azk létesítménytől mért távlságát nagyságrendileg reálisnak tartjuk. Bár az sztrák jgszabályk szerint meghatárztt hatásterület a tanulmány alapján -Ausztria területére krlátzódik, a kémény és az emisszió paramétereit figyelembe véve, indklt lett vlna a hatásterület magyar jgszabályk (21/2001. Krm r.) szerinti meghatárzása is, ugyanis nem zárható ki, hgy az ennek alapján meghatárzható hatásterület (pl.: vizsgált légszennyező pntfrrás körül lehatárlható azn legnagybb terület, ahl a pntfrrás által kibcsáttt légszennyező anyag terjedése következtében várható, a füstfáklya tengelye alatti 11

12 talajközeli légszennyezettség-váltzás: az egyórás, szálló pr esetében 24 órás maximális érték 80%-ánál nagybb ) átnyúlik az rszághatárn. Bár a hazai hatásterületi definíciót figyelembe véve, nagy valószínűséggel Magyarrszágra is átnyúlik a tervezett létesítmény üzemelési fázisának levegővédelmi közvetlen hatásterülete, a kialakuló kncentrációmaximumk mértékét figyelembe véve, jelentősnek mndható hatáskkal vélhetően nem kell számlni. Mindezek mellett meg kell jegyezni, hgy bár a nagybb mértékben egészségkársító, ill. karcingén hatáskkal rendelkező anyagk kibcsátása az előírásknak megfelel, valamint ezen anyagk (pl.: nehézfémek, dixink, furánk) kis kncentrációjú, hsszú távú kibcsátásának egészségkársító hatása pntsan nem ismert, aznban ezen anyagk még csekély kncentrációban is az egészségkckázat növekedését eredményezhetik. 12

13 5. A Szentgtthárdi Önkrmányzat álláspntja : 1. Nem tartjuk megalapzttnak azt az idelógiát, hgy egy már működő nehézvegyipari üzem energiaellátása a fő célja az RVH beruházásnak. 2. Szentgtthárd Önkrmányzatának és az itt működő magyar üzemeknek nincs szüksége az sztrák hulladék elégetéséből származó energiára. 3. Burgenland tartmányban évente csak tnna hulladék keletkezik, így az is kérdés, hgy a tnna kapacitású RVH-t miért kell a magyar államhatár közvetlen közelébe, Ausztria dél-keleti szegletébe telepíteni. 4. Az RVH megvalósítása esetén tvábbi nagy energiaigényű, ebből fakadóan fkzódó környezeti terhelést előidéző főleg nehézvegyipari üzemek megjelenése várható, amely ellentétes az érintett magyar, szlvén és sztrák nemzeti parkk természetvédelmi céljaival és ellentétes a térségben élőknek az érintetlen természeti környezetre alapztt turisztikai elképzeléseivel júniusában elkészítettük a tervezett heiligenkreuzi hulladékégető környezeti hatásvizsgálati kncepciójának véleményezését, amelyet megküldtünk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak. Ebben az anyagban száms, a kncepcióban nem tárgyalt kérdésre kértünk választ, aznban a mst megkaptt környezeti hatástanulmányban ezen kérdések töredékére sem kaptunk választ. A fentiekre való tekintettel hiánypótlásként- kérjük a fentebb említetteken kívül az alábbi kérdésekre is a részletes válaszkat : 1. Ausztria hulladékgazdálkdási helyzetének értékelésekr kérjük bemutatni az Ausztriában működő valamennyi hulladékégető művet kapacitás megjelöléssel, valamint részletesen, járásnként a Burgenland tartmányban évente keletkező hulladék és szennyvíziszap mennyiségét, azk tárlási és kezelési helyszíneit, valamint az égetéstől eltérő hulladék- és szennyvíziszap kezelési lehetőségeket. 2. Kérjük a Lenzing Fibers Gmbh heiligenkreuzi üzemének részletes technlógiai leírását és az építési engedélyét, valamint az építési engedély kiadásának alapjául szlgáló környezetvédelmi hatástanulmányk és vizsgálatk eredményét. Amennyiben ez utóbbiakkal nem rendelkeznek, úgy kérjük a Lenzing Fibers Gmbh heiligenkreuzi üzemének környezetvédelmi vizsgálatát elvégeztetni és annak az eredményét csatlni az R1-H anyagáhz. 3. Kérjük a BEGAS Kraftwerk Gmbh és a Lenzing Fibers Gmbh közötti, az R1-H ből történő energia átvételt tartalmazó kperációs megállapdás tartalmának nyilvánsságra hzását. Kérjük megadni az RVH tervezett helyének digitális térképi krdinátáit, ez alapján kérjük megadni méterben az RVH-nak magyar államhatártól való pnts távlságát. Megjegyezzük, hgy az RVH beruházás bejelentését követően a szentgtthárdi ingatlan árak csökkeni kezdtek és az ingatlan-frgalm lassult. 13

14 4. Kérjük megnevezni, hgy az elégetésre tervezett maradványanyagk között az öreg fa pntsan milyen anyagkat tartalmaz, valamint a kevert műanyag hulladék és a szennyvíziszap égetéses megsemmisítése mely EU direktívában támgattt. Itt kérjük megnevezni Burgenland és Steiermark tartmányk hulladékdepnálási helyeit és azk tárlókapacitását, valamint a jelenleg tárlt hulladék mennyiségét éves intervallumra kérjük megadni a kibcsáttt füstgáz valamennyi összetevőjét, mennyiségét, várható hatását az élő és élettelen környezetre. Kérjük megadni a füstgáz tisztítás technlógiáját, valamint a füstgáz szűrő rendszerek eredményes működését biztsító szűrő betétek és katalizátrk előírt és időbeni cseréjét ellenőrző pntkat és lehetőségeket, különös tekintettel az RVH-tól független ellenőrzési lehetőségekre. A kilépő füstgáz hőmérséklete 140 fk Celsius, amely tekintettel a jelentős mennyiségre mikr klimatikus váltzáskat idézhet elő a Rába völgyében. A Rábára tekintettel kérjük az illetékes magyar természetvédelmi hatóság részletes véleményét, valamint a Fertő-Hanság Őrségi Nemzeti Park részletes szakvéleményét. 6. Kérjük megadni a jelentős mennyiségben képződő salakanyag kezelésének, szállításának, elhelyezésének technlógiáját, helyszíneit, valamint a salakanyag összetételének kémiai, fizikai elemzését, várható hatásait az élő- és élettelen környezetre. Itt kérjük kitérni a flyamat közben képződő finm pr terhelésre is. Kérjük megadni az égetés srán segédanyagként használt ammónia 1 évre megadtt mennyiségét, az alkalmazás technlógiáját, különös tekintettel a nem rendeltetés szerinti használat, vagy ipari baleset esetére, mivel a tervezett beruházástól néhány száz méterre fős laktt település található. 7. A közlekedési összeköttetés és szállítási terjedelem fejezet gyakrlatilag nem fglalkzik azzal a nem elhanyaglható tényezővel, hgy az RVH-ba érkező évi tnna hulladék 70 %-a vasútn érkezne, ami a mai iparvágány kiépítettséggel számlva azt jelenti, hgy évente tnna hulladék áthaladna a szentgtthárdi pályaudvarn, azaz magán a vársn. Ez - évente 250 munkanapt és 30 tnnás átlags vasúti kcsi terhelést számlva - napnta 31 vagn, azaz egy teljes teherszerelvényt jelent. Kérjük a nemzetközi hulladékszállításra vnatkzó magyar és EU-s jgszabályk a fentiekre való érvényesítését. Kérjük a jelentős környezeti hatást feltételező, a vasúti szállításból fakadó közegészségügyi, zajvédelmi, közlekedés-balesetvédelmi hatásk részletes kidlgzását, különös tekintettel arra, hgy az Ausztria felől beérkező vasútvnal a szentgtthárdi temető közvetlen közelében és a Kórháztól mintegy 100 méterre halad el. Kérjük a részletes pszichlógiai mdellezését és vizsgálatát, hgy a hulladékvnat mindennapi látványa milyen hatással lesz, a Szentgtthárdra vasúttal érkező turistákra, illetve az innen induló és ide érkező a térségben élőkre, különös tekintettel a gyerekekre és a rendszeresen vasúttal utazó tanulókra. Kérjük a 0 %-s vasúti szállítás esetének kidlgzását. Ebben az esetben napnta reggel 6 és este 22 óra között 140 hulladékszállító kamin közlekedne Szentgtthárd közvetlen közelében. Ez 5 perc/1 db 16 tnnás kamin gyakriságt jelent, ami jelentős környezeti terheléssel - zaj- és prterheléssel járna, illetve közlekedésbiztnsági kckázatnövekedést kzna. Kérjük a magyar vasúti szakaszt üzemeltető GySEV Zrt. részletes, a fentieket érintő véleményét. 8. A 0 variáns, az RVH beruházás elmaradásának előnyeit a fejezet nem tárgyalja. Váltzatlanul a Heiligenkreuzi Ipari parkban már működő üzemek energiaellátása a fő idelógia. Szó sem esik nap, szél és vízi energia előállításának lehetőségéről. 14

15 Kérjük, hgy dlgzzák ki részletesen a Rába flyón vízi energia előállítására szlgáló és a flyó szentgtthárdi szakaszának fejlesztési irányába egyébként illő vízi erőmű építésének lehetőségét. Kérjük annak a vizsgálatát is, hgy a napenergiával kiváltható-e az RVH energiatermelése. Itt Önkrmányzatunk nem zárkózik el egy magyar-sztrák napenergia termelésre vnatkzó közös megvalósíthatósági tanulmány elkészítésétől. Az RVH munkahely teremtésének elmaradása abszlút értékben nem kedvezőtlen mindössze 40 főt tervez alkalmazni-, hiszen Szentgtthárdn és a környező magyar,illetve sztrák településeken a az RVH beruházás más helyszínen való megvalósítása esetén a térség turizmusa fellendülne, amely révén több munkahely létesülne több száz -, mint az RVH-ban. 9. A Heiligenkreuzi Ipari Parkban működik egy bimassza erőmű, amelynek energiatermelő kapacitása 10. A biztnságtechnika, tűzvédelem esetében külön ki kell térni az esetleges üzemzavarkra a Lenzing Gmbh heiligenkreuzi üzemében már a másdik alkalmmal vlt ilyen esemény : ipari rbbanás és lajszennyezés a Lapincs flyón -, ipari balesetekre, különös tekintettel az ammónia felhasználására, illetve a szűrők nélküli füstgáz kibcsátásra. Kérjük részletesen kidlgzni erre az esetre Szentgtthárd és térsége katasztrófa megelőzési kncepcióját. 11. A TÁJ szakterület fejezetben nem esik szó Szentgtthárd és térségéről, hltt a magyar várs jóval közelebb van az RVH-hz, mint bármely más sztrák település. Az egyéb kncepciók és intézkedések fejezetrészben kérjük megemlíteni, hgy a CITYNET sztrák-magyar határ menti vársk együttműködési rendszerében - amely Bécsújhely- Győr- Szentgtthárd hármszögben található települések együttműködéséről szól a Szentgtthárd- Jennersdrf ( Gyanafalva ) körzetre a naturtúrizmust és nem a nehézipar fejlesztését irányzza elő a évekre szóló, közösen kialakíttt fejlesztési stratégia. A CITYNET együttműködés az sztrák fél részére eszerint csak addig előnyös, amíg a magyar fél közreműködését maga mögött tudva EU frráskhz jut a saját rszágában. Kérjük a CITYNET ez irányú véleményének kifejtését a kncepcióban. 12. Kérjük vizsgálni azt a vizuális és pszichlógiai hatást, amelyet az RVH mnumentális és közeli látványa gyakrl a Szentgtthárdra, a Termálfürdőbe, az őrségi és a vendvidéki erdőkbe látgató emberekre. A prjekt hatásk fejezet a kncepcióban található egyéb hatásk Magyarrszágra is kidlgzandók. 13. Az, hgy az RVH t nem a hulladék keletkezésének helyszínére tervezték, inkább jelentős szállítási ezzel még nagybb környezetterhelést előidézve feladatt irányztak elő. Ennek ka vélhetően az egyéb helyszín kiválasztásának társadalmi és egyéb el nem fgadttsága lehet. A közlekedés szempntjából is mindenképpen kifgáslható az RVH helyszíne. Vasúti közlekedés szempntjából az RVH csak a Magyar Köztársaság területéről érhető el. Közúti közlekedés szempntjából a hulladék depnálási helye és az RVH között gyakrlatilag az összes sztrák laktt településen át kell szállítani a hulladékt. Valószínűsíthető, hgy a szállításból fakadó társadalmi ellenállás kisebb, mint az RVH felépítéséből származó ellenállás, ezért fel kell hívni az érintett sztrák települések lakóit, hgy a tervezett 70 %-s arányú vasúti szállítás az érvényben lévő EU-s jgszabályk 15

16 alapján nem fg működni, ezért 100 %-s lesz a közúti szállításból fakadó sztrák településekre ható terhelés. 14. A zajvédelemmel fglalkzó fejezet hasnlóan az eddigi fejezetekkel- nem fglalkzik Szentgtthárddal, hltt az ÖNORM S 5021 szabvány kifejezetten védi az isklákat, egészségügyi intézményeket és az RVH közelében magyar lakóterületek, lakóparkk, rehabilitációs és szciális intézmények vannak nagy létszámú ( 1000 fő ) kezelt és áplt emberrel. Széchenyi István Általáns Iskla ( 349 fő ) Arany Jáns Általáns Iskla (378 fő) Vörösmarty Mihály Gimnázium ( 349 fő ) III. Béla Szakképző Iskla és Kllégium (469 fő) Bölcsőde (50 fő) Óvda (272 fő) Fővársi Szciális Otthn ( elmeszciális tthn 734 fő ) Rehabilitációs Kórház ( 130 fő) A zaj az állatvilágra is negatív hatással lehet, ezért tekintettel a Rába- völgye különleges élővilágára - kérjük a Fertő-Hanság Őrségi Nemzeti Park szakvéleményét is. Kérjük kiterjeszteni a zajvizsgálati területeket Szentgtthárd és térségére is, különös tekintettel a hulladék szállítási ( vasúti, közúti ), válgatási, előkészítési és az égéstermékek, salakanyagk rakdási, szállítási tevékenységére. 15. Az Őrség és a Vendvidék a biélelmiszerek termelése fntsságát tartja szem előtt, különös tekintettel a gyümölcs, zöldségfélék, gabnafélék, tejtermékek, szőlő és br, használlatk előállítására. A felsrlt termékekben felhalmzódhatnak a nehézfémek ( pl. az lajtök magjában ) és egyéb rganikus nymelemek, illetve megjelenhetnek a fgyasztható zöldség- és gyümölcsfélék felületén, valamint az állatk által elfgyaszttt takarmánykban. Kérjük megadni a jelenlegi és az RVH esetleges üzembe helyezését követően flyamatsan a talaj szennyezettségi mérési eredményeket, amelyeket a talaj- és növényvédelmi, illetve állategészségügyi szakhatóság prdukál. Szentgtthárd, február 28. Tisztelettel: Viniczay Tibr plgármester Bugán József környezetvédelemért felelős alplgármester 16

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

Ikt.számunk: 3760/2007. Tárgy: A Grundzüge des Vorhabens und UVE-Konzept für die Thermische Reststoffverwertung Heiligenkreuz véleményezése

Ikt.számunk: 3760/2007. Tárgy: A Grundzüge des Vorhabens und UVE-Konzept für die Thermische Reststoffverwertung Heiligenkreuz véleményezése Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest Fő u. 44-50. 1011 Hiv.sz.: KMF-227/2/2007. Ikt.számunk: 3760/2007. Haraszthy László Úr Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkár részére! Tárgy:

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése)

Közlemény. Módosított pont. dokumentum neve Pályázati útmutató és Pályázati felhívás. B1 Jogi forma (a szöveg kiegészítése) Közlemény A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a tisztelt pályázók figyelmét, hgy a TIOP-1.2.1/08/1 Agóra -multifunkcinális közösségi közpntk és területi közművelődési tanácsadó szlgálat infrastrukturális

Részletesebben

Kibocsátás csökkentési Jelentés

Kibocsátás csökkentési Jelentés június8. 09 Kibcsátás csökkentésijelentés APálhalmaiAgrspeciálKft.BigázÜzemEgyüttes VégrehajtásPrjektjének2008.éviteljesítményéről A323/2007.(XII.11.)Krmányrendelet4.sz.mellékleténekkövetelményeialapján

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk.

A felülvizsgálatok során feltárt hibákat a döntések tartalmához igazodó sorrendben csoportosítottuk. 1 Jegyző helyi környezet- illetve természetvédelemmel kapcslats hatáskörében hztt I. fkú szakhatósági állásfglalásk és eljárásk felülvizsgálatának tapasztalatairól Cél meghatárzása: - a hatóságk közötti

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete

EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technológiai tanulmányok intézete EURÓPAI BIZOTTSÁG KKK FŐIGAZGATÓSÁG KÖZÖS KUTATÓKÖZPONT Fejlett technlógiai tanulmányk intézete A környezetszennyezés integrált megelőzése és csökkentése (IPPC) Referenciadkumentum a plimerek gyártása

Részletesebben

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1.

Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése c. konstrukciójához. Kódszám: DDOP-2.1.1/D-12, KDOP-2.1.1/D-12, NYDOP-2.1.1/F-12 DAOP-2.1. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Dél-Alföldi Operatív Prgram Dél-Dunántúli Operatív Prgram Észak-Alföldi Operatív Prgram Észak-Magyarrszági Operatív Prgram Közép-Dunántúli Operatív Prgram Nyugat-Dunántúli Operatív

Részletesebben

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe

1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma; elektronikus levelezési címe és útfelújítás építési beruházás kivitelezői feladatainak ellátása AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS - módsításkkal egységes szerkezetben II.- - Huszártelep területi és társadalmi reintegrációja (ÉAOP-5.1.1/B-09-2f-2012-0002-Szciális

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2010.11.12. COM(2010) 662 végleges 2010/0325 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA a külső határk átlépésére jgsító és vízummal ellátható úti kmányk listájáról,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek

3. prioritás: A minıségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek TÁRSADALMI MEGÚJULÁS OPERATÍV PROGRAM 3. priritás: A minıségi ktatás és hzzáférés biztsítása mindenkinek Akcióterv 2007-2008. 2008. július 1. A priritás bemutatása 1.1. A priritás tartalma Priritás száma

Részletesebben

Általános tájékoztató

Általános tájékoztató Frrás: www.hajtervez.hu Általáns tájékztató Hajókikötők és egyéb úszóművek tervezéséről és a jóváhagyás menetéről 1 2 3 4 5 6 Az első eldöntendő kérdések Az érintett szakhatóságk és jgszabályk Hajómérnöki

Részletesebben

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája

Esztergom Város integrált településfejlesztési stratégiája Esztergm Várs integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Prgram Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárskban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

INFORMATIKAI STRATÉGIA

INFORMATIKAI STRATÉGIA EREDMÉNYEK INFORMATIZÁLÁSÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSE (ÁROP 3.d) VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 8200 Veszprém, Óvárs tér 9. INFORMATIKAI STRATÉGIA Készítette: Indikátrk, amelyek teljesítéséhez

Részletesebben

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében

A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében A hulladékégetésre vonatkozó új hazai szabályozás az Ipari Kibocsátás Irányelv tükrében KSZGYSZ 2014. október 7. Bibók Zsuzsanna Nemzeti Környezetügyi Intézet 1 A hulladékégetés szabályozása 2000/76/EK

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Az IPPC irányelv, Integrált szennyezés-megelőzés és csökkentés. 113.lecke

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárspatak Várs Plgármesterétıl 3950 Sárspatak, Kssuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarspatak@sarspatak.hu ELİTERJESZTÉS - a Képviselı-testületnek - az ÉMOP-3.1.2/D-09-2010-0009 aznsítószámú

Részletesebben

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett

2013. novemberi jóváhagyás tervezett. 2013. decemberi jóváhagyás tervezett SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ Kerepes Várs flyamatban lévő (egyeztetés alatt álló) településrendezési eszköz módsításairól, és ezek és az Újnnan készülő településrendezési eszközök összefüggéseiről 2013. nvemberében

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest

Hivatalos név: BVK HOLDING Budapesti Városüzemeltetési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság Postai cím: Városház u. 9-11. Város/Község: Budapest I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK) Hivatals név: BVK HOLDING Budapesti

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS

10XONE Szoftver és szolgáltatási szerződés Általános Szerződési Feltételek (ÁSzF) 3.3. 10XONE V3.3 SZERZŐDÉS 10XONE Sftware and Services Agreement General Terms and Cnditins V3.3 Szftver és Szlgáltatási Szerződés Általáns Szerződési Feltételek V3.3 Jelen Szftver és Szlgáltatási szerződés (tvábbiakban Szerződés

Részletesebben

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14

FELHÍVÁS. A felhívás címe: Felzárkóztató egészségügyi ápolói szakképzési programok. A felhívás kódszáma: EFOP-3.8.1-14 EFOP_3.8.1-14 FELHÍVÁS Az egészségügyi ellátórendszerben dlgzó, OKJ előtti szakképesítéssel rendelkezők számára az OKJ-s szakképesítés megszerzése támgatásának megvalósítására A felhívás címe: Felzárkóztató

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések

Jogi környezet, városfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Jgi környezet, vársfejlesztés, területi tervezés, rendezési kérdések Előadás felépítése 1. Alapfgalmak 2. Helyi jgrendszer 3. Jgi és tervi hierarchia bemutatása 4. Tervfajták tartalma 5. Szabályzási terv

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T

L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T L E V E G Ő M U N K A C S O P O R T S T R A T É G I A 2 0 1 2 15 Budapest, 2012. május 24. IFUA Nnprfit Partner Közhasznú Nnprfit Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. A prjekt megvalósulását az IFUA Hrváth

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció.

FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ. Visszajelző anyag KAPCSOLATTARTÁSRÓL HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL. Visszajelző dokumentáció. Visszajelző anyag Visszajelző dkumentáció HÓDMEZŐVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERI HIVATALÁNÁL készített FELÜGYELT INTÉZMÉNYEKKEL VALÓ KAPCSOLATTARTÁSRÓL 2009. NOVEMBER 25. 1 Visszajelző anyag (részlet) Hódmezővásárhely

Részletesebben

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban

Tájékoztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcsolatban Tájékztató a 2015. évi pedagógiai-szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) és pedagógusminősítések szakértői feladataival kapcslatban Budapest, 2015. szeptember 21. 1 A 2015. év szeptemberében megkezdődött minősítésekkel

Részletesebben

- A környezetvédelem alapjai -

- A környezetvédelem alapjai - Urbanista szakirányú tanfolyam Értékvédelem - A környezetvédelem alapjai - Előadó: Boromisza Zsombor, egyetemi tanársegéd e-mail: zsombor.boromisza@uni-corvinus.hu Budapesti Corvinus Egyetem Tájvédelmi

Részletesebben

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER)

MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) MEGBÍZÁS TÍPUSOK LIMITÁRAS MEGBÍZÁS (LIMIT VAGY LIMIT ORDER) A limitáras megbízás leírása Limitáras megbízás esetén egy előre meghatárztt árflyamt adunk meg, és megbízásunk csak ezen a limitárn vagy annál

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY 1 MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY A Magyarrszág-Hrvátrszág Határn Átnyúló Együttmûködési Prgram 2007-2013 (HUHR CBC Prgram) keretében megvalósuló JOINT INDUSTRIAL PARK elnevezésû, HUHR/1001/2.1.4/0004 számú

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Európa szintű Hulladékgazdálkodás

Európa szintű Hulladékgazdálkodás Európa szintű Hulladékgazdálkodás Víg András Környezetvédelmi üzletág igazgató Transelektro Rt. Fenntartható Jövő Nyitókonferencia 2005.02.17. urópa színtű hulladékgazdálkodás A kommunális hulladék, mint

Részletesebben

Vezetéstechnikai tréningprogram

Vezetéstechnikai tréningprogram A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, a 2014-2016. évi Közúti Közlekedésbiztnsági Akcióprgram és Intézkedési Terv keretében pályázatt hirdet Vezetéstechnikai tréningprgram címen C kategória 1. TARTALOM 2.

Részletesebben

Fennmaradási engedélyezési eljárás

Fennmaradási engedélyezési eljárás Lakssági tájékztató Lakssági tájékztató a fennmaradási engedélyezési eljárás 2013. január 1 jén hatályba lépő új szabályairól Milyen esetben kérhető, és ki kérhet fennmaradási engedélyt? Fennmaradási engedély

Részletesebben

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve

A Közép-Nyírségi Agroipari Park megvalósíthatósági tanulmányterve A Közép-Nyírségi Agripari Park megvalósíthatósági tanulmányterve Készült: A Közép Nyírségi Önkrmányzati Többcélú Kistérségi Társulás megbízásából a Prminent Kmmunikációs Bt. által Nyíregyháza, 2008. augusztus

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS MÉRNÖKI ÉS MŰSZAKI FELÜGYELETI MUNKÁK ELLÁTÁSÁRA, amely létrejött. Nagyatádi Regionális Szennyvíztársulás A SZERZŐDÉS SZÁMA: MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS NAGYATÁD ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZATÁNAK ÉS NAGYATÁD SZENNYVÍZTELEPÉNEK FEJLESZTÉSE ELNEVEZÉSŰ KEOP-1.2.0/09-11-2011-0038 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PROJEKTTEL KAPCSOLATOS MÉRNÖKI

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására

FELHÍVÁS. A Természetvédelmi Őrszolgálat és monitorozó rendszer fejlesztésének megvalósítására FELHÍVÁS A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztésének megvalósítására A Természetvédelmi Őrszlgálat és mnitrzó rendszer fejlesztése A felhívás kódszáma: KEHOP- 4.2.0 Magyarrszág Krmányának

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány

Normafa történelmi sportterület rehabilitációja. Részletes megvalósíthatósági tanulmány Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Részletes megvalósíthatósági tanulmány Budapest Fővárs XII. kerület Hegyvidéki Önkrmányzat Nrmafa történelmi sprtterület rehabilitációja Megvalósíthatósági

Részletesebben

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése

Az Alsózsolcai 2. sz. Óvoda önértékelése Alsózslcai 2. sz. Óvda Az Alsózslcai 2. sz. Óvda önértékelése Beszámló a 2015/2016 nevelési évünk működéséről Bevezető: Az önértékelés célja, hgy segítséget adjn az intézmény pedagógiai-szakmai munkájának

Részletesebben

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok

Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok Levegőtisztaság-védelmi mérések, aktuális és várható szabályok KSZGYSZ konferencia 2012. május 22. Bibók Zsuzsanna Tartalom A 2011-ben hatályba lépett jogszabályok új előírásai; 306/2011.(XII.23.)kormányrendelet,

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ 1. melléklet a 92/2011. (II. 30.) NFM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzési Hatóság Hivatals Lapja I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ TÁJÉKOZTATÓ AZ ELJÁRÁS EREDMÉNYÉRŐL I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI

Részletesebben

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni.

K6/B. sz. melléklet. Lehetséges hitelcélok: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Lehetséges hitelcélk: A kölcsönterméket felhasználási hitelcél megjelölése nélkül lehet igényelni. Az igényelhető hitel devizaneme: Frint A kölcsönügylet alanya lehet: Adós, Adóstárs Az Igénylő hitelezhetőségének

Részletesebben

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE

EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu EGYSZERŰSÍTETT PROJEKTMÓDSZERTAN AZ ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA RÉSZÉRE Intézményi

Részletesebben

Megállapodás. Áporka Község Önkormányzata 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32. nyilvántartási szám: ÁHT 734774. képviseli: dr. Kovács Tibor polgármester

Megállapodás. Áporka Község Önkormányzata 2338 Áporka, Petőfi S. u. 32. nyilvántartási szám: ÁHT 734774. képviseli: dr. Kovács Tibor polgármester Megállapdás a Dunavarsány, külterület 036/16 hrsz. alatti, valamint Taksny, külterület 099/40 és 0107 hrsz. alatti ingatlankn feltárt talajvízszennyezés kármentesítése, tényfeltárási záró dkumentáció és

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve

LOGO-VIR Teszt terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer teszt terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Teszt terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer teszt terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26.

Mezőgazdas légszennyezés. Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia április 26. Mezőgazdas gazdaság és légszennyezés Bibók Zsuzsanna NAIK konferencia 2016. április 26. Tartalom A mezőgazdaságból származó légszennyezőanyag és bűz kibocsátás; A levegő védelmi jogi szabályozás mezőgazdaságot

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Cibakháza Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Cibakháza Nagyközség Önkrmányzata Képviselő-testületének valamint Nagyrév Község Önkrmányzat Képviselő-testületének 2008. július 30. napján megtarttt rendkívüli együttes nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalmból:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program I. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram Múzeumk isklabarát fejlesztése és ktatási-képzési szerepének infrastrukturális erısítése c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TIOP 1.2.2/09/1

Részletesebben

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás.

LUDA SZILVIA. sikerül egységnyi anyagból nagyobb értéket létrehozni, gyorsabban nő a GDP, mint az anyagfelhasználás. A GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS A PAPÍRFELHASZNÁLÁS ALAKULÁSA NÉHÁNY OECD ORSZÁG PÉLDÁJÁN KERESZTÜL Bevezetés LUDA SZILVIA A tanulmány az ök-hatéknyság fgalmának értelmezését bemutatva, felhívja a figyelmet annak

Részletesebben

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet

Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása. 4. melléklet 4. melléklet A Paksi Atomerőmű Rt. területén található dízel-generátorok levegőtisztaság-védelmi hatásterületének meghatározása, a terjedés számítógépes modellezésével 4. melléklet 2004.11.15. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban

TÁJÉKOZTATÓ az Újpesti Építészeti Tervtanács működésével kapcsolatban 1042 Budapest, István út 15. 231-3173, Fax.: 231-3175 fepitesz.irda@ujpest.hu Budapest Fővárs IV. kerület Újpest Önkrmányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERI KABINET FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁJÉKOZTATÓ az

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Magyarországi Operatív Program keretében. A turisztikai fogadóképesség javítása c. támogatására. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-Magyarrszági Operatív Prgram keretében A turisztikai fgadóképesség javítása c. támgatására Kódszám: KMOP-2007-3.1.2/A/B/D A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai

Részletesebben

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon

A fogyasztói tudatosság növelése. az elektronikus hírközlési piacon A fgyasztói tudatsság növelése az elektrnikus hírközlési piacn A Nemzeti Hírközlési Hatóság szakmai tájékztató anyaga 2008. szeptember A fgyasztók körébe meghatárzás szerint valamennyien beletartzunk,

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Nemesszalók Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2008.(XI.13.) számú rendelete Nemesszalók község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Nemesszalók Község Önkrmányzatának

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése

Felhívás Kazincbarcika és vonzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése Felhívás a Kazincbarcika és vnzáskörzete munkahelyteremtése fejlesztése című és SH1/1 számú prjekt keretében megvalósíttt Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása pályázati alap szakmai értékelői

Részletesebben

I. A megküldött tervhez érkezett szakhatósági állásfoglalások és önkormányzati válaszok:

I. A megküldött tervhez érkezett szakhatósági állásfoglalások és önkormányzati válaszok: Herend Várs Településrendezési tervének felülvizsgálata 2010. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZ HEREND TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ ÉRKEZETT ÉTV. 9. (3) PONT SZERINTI KÖZBENSŐ VÉLEMÉNY - SZAKMAI VÉLEMÉNYEKRE

Részletesebben

Projektzárási használati útmutató

Projektzárási használati útmutató Prjektzárási használati útmutató Tartalmjegyzék I. Prjektzárási dkumentáció minimális tartalma:... 2 A Kifizetési kérelem és Záró Prjekt Előrehaladási Jelentés (ZPEJ) nymtattt váltzata (5. számú melléklet)...

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS

ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS ÖSSZEFOGLALÓ JELENTÉS Gyermekjátékk (játék babák, játék babakcsik, lövedékes játékk, fnószálak és tapadókrngs játékk) kémiai, illetve mechanikai biztnságsságának vizsgálatáról Budapest, 2014. július NEMZETI

Részletesebben

Önköltség-számítási számítási szabályzat

Önköltség-számítási számítási szabályzat Önköltség-számítási számítási szabályzat 2015 15. S z a b á l y z a t Oldal: 2/23. Besztás Név Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta mb. Szenátus nevében: kancellár gazdasági igazgató rektr Papiné Szentgyörgyvölgyi

Részletesebben

L E A D E R 2007-2013.

L E A D E R 2007-2013. L E A D E R 2007-2013. M E G H Í V Ó A BAKONYÉRT HELYI KÖZÖSSÉG gyűlésére 2007. któber 4. csütörtök 16 óra Zirc Vársháza (Március 15. tér 1.) (Határzatképtelenség esetén a megismételt gyűlés a meghívóban

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Nyugat-Dunántúli Operatív Prgram A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznsítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai prgramk fejlesztése c. pályázati

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER

ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER ÚTMUTATÓ A PROJEKTMENEDZSMENT TÁMOGATÓ RENDSZER TERVEZÉSÉHEZ BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA RÉSZÉRE Intézményi akkreditációs lajstrmszám: 01-0789-04 OM aznsítószám: FI33842 Tartalmjegyzék

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT SOPRON 2016 Hatálys: 2016. 03. 02.-től TARTALOMJEGYZÉK A KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA... 3 A KÖZBESZERZÉS TÁRGYA... 3 A KÖZBESZERZÉSI

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata

Újhartyán Község Önkormányzata Újhartyán Község Önkrmányzata Schulcz József plgármester 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Tel./Fax: (29)372-133, 372-258, 372-025 Iktatószám:42-3/2013. Ügyintéző: Göndörné Frajka Gabriella, Jegyző elérhetősége:

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki.

Általános előírások. Az előírások hatálya. Jelen építési szabályzat hatálya Vinár község (továbbiakban település) igazgatási területére terjed ki. Vinár Község Önkrmányzata Képviselőtestületének 8/2010. (VIII.23.) önkrmányzati rendelete Vinár község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályzási Tervének jóváhagyásáról Vinár Község Önkrmányzata

Részletesebben

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13.

TANULMÁNY. Az állami kézbe kerülő iskolák energiahatékonysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. Az állami kézbe kerülő isklák energiahatéknysági felújításában rejlő gazdaságfejlesztési lehetőségről 2011. 12. 13. 2 / 5 BEVEZETÉS Ma szinte minden gazdasági témájú hír a magyar gazdaság bővülésével,

Részletesebben

A képzés célja. A képzés jellemzői

A képzés célja. A képzés jellemzői 1 Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógus-minősítéshez kapcslódó intézményvezetői feladatk ellátására A TÁMOP 3.1.15-14-2014-001 Köznevelési

Részletesebben

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program

Felhívás. Csoportos tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására. a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 azonosítószámú Tehetséghidak Program Felhívás Csprts tehetségsegítő tevékenységek megvalósítására a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsítószámú című kiemelt prjekt keretében A Tehetséghidak Prjektirda a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 aznsító számú 1

Részletesebben

Összehasonlító fogyasztásmérési módszer városi, elővárosi és távolsági autóbuszokhoz

Összehasonlító fogyasztásmérési módszer városi, elővárosi és távolsági autóbuszokhoz 1. A mérés célja és általáns leírása Az alábbiakban részletezett összehasnlító fgyasztásmérési eljárás autóbuszk üzemanyag fgyasztásának a valós körülményeket (terhelés, ingadzó sebességprfil) reprezentáló

Részletesebben

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás-hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőfrrás-hatéknyságának elősegítése a feldlgzásban Vidékfejlesztési Prgram KÓDSZÁM VP-3-4.2.1-15 A vissza nem

Részletesebben