ikt.számunk: 867-9/2008. Tárgy: A heiligenkreuzi hulladékégetőmű környezeti hatástanulmányának véleményezése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ikt.számunk: 867-9/2008. Tárgy: A heiligenkreuzi hulladékégetőmű környezeti hatástanulmányának véleményezése"

Átírás

1 Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest Fő u Hiv.sz.: KMF-9/2/2008. ikt.számunk: 867-9/2008. Dr. Fdr Gábr Úr Miniszter részére! Tárgy: A heiligenkreuzi hulladékégetőmű környezeti hatástanulmányának véleményezése Mellékletek: 1 példányban a DataBridge Mérnöki Szlgáltató Kft. Levegővédelmi transzmissziós számításk üzemi pntfrráskra az RVH Reststffverwertungs Gmbh beruházásában a Heiligenkreuz Szentgtthárd ipari parkban létesítendő termikus hulladékhasznsító mű Környezeti Hatástanulmányának értékeléséhez 1 példányban az ÖKO Zrt. Szakvélemény a tervezett heiligenkreuzi hulladékhasznsító erőmű Magyarrszág vnatkzásában várható levegőkörnyezeti hatásáról 1 példányban Szentgtthárd Várs légszennyezettségi adatai Tisztelt Miniszter Úr! Hivatkzással a KMF-9/2/2008. sz. levelükre az alábbiakban közöljük Szentgtthárd Várs Önkrmányzatának álláspntját és az Önkrmányzat által felkért szakértők egymástól függetlenül kialakíttt - egybehangzó szakvéleményét a Heiligenkreuzba tervezett hulladékégető(rvh) környezeti hatástanulmányával kapcslatban. Szentgtthárd Várs Önkrmányzata álláspntja és a magyar szakértők egymástól függetlenül kialakíttt egybehangzó szakvéleménye szerint az RVH Környezeti Hatástanulmánya a Magyar Köztársaság területével, a Szentgtthárd és térségében élőkkel gyakrlatilag nem fglalkzik, hltt a beruházás környezeti hatása magyar területeket is érint. Az sztrák hatástanulmányban található számításk és következtetések helytelenek, ezért a Környezeti Hatástanulmány állításai a Szentgtthárd Várs Önkrmányzata számára n e m e l f g a d h a t ó a k. Kérjük, hgy tegye meg azkat a lépéseket, amelyekkel a tervezett beruházás engedélyezési eljárása leállítható, az építési és üzemeltetési engedély kiadása a Heiligenkreuzi helyszínre megtagadható. 1

2 Tisztelettel kérjük Miniszter Urat, hgy a 314/2005. ( XII. 25. ) számú Krmányrendelet által előírt április elején, Szentgtthárdn - tartandó (a Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőség által szervezett) lakssági fórumn személyes részvételével győződjön meg a szentgtthárdi laksságnak a heiligenkreuzi hulladékégetőről kialakíttt véleményéről. Tájékztatjuk Miniszter Urat, hgy az sztrák hatásvizsgálati törvény 19. cikkében biztsíttt jgk alapján több ezer szentgtthárdi magánszemély és civil szervezet nyújt be írásbeli kifgást a heiligenkreuzi hulladékégető kapcsán és kérelmezi az RVH Reststffverwertungs GmbH, Eurpastraße 1, 7561 Heiligenkreuz im Lafnitztal, a határn átnyúló Szentgtthárd-Heiligenkreuz Ipari Parkba tervezett hulladékégetőmű létesítése és üzemeltetése kérvényének elutasítását a törvényi feltételek megléte hiányában és kéri a évi környezeti hatásvizsgálati törvény 19. paragrafus, 1. bekezdés, 1. srának megfelelően az ügyféli jgállás megítélését. Tájékztatjuk tvábbá Miniszter Urat, hgy Szentgtthárd Várs Önkrmányzatának Képviselőtestülete február 27-i ülésén az 53/2008. sz. Képviselő-testületi határzatával egyhangúlag helyi népszavazást rendelt el április 06-ra a heiligenkreuzi hulladékégető megvalósításának megítélésével és az egyéb környezeti hatáskkal kapcslatban. Tisztelt Miniszter Úr! Kérjük, hgy levelünkről tájékztassa a Magyar Krmányt. A heiligenkreuzi hulladékégető és a határflyók szennyezése témakörében kérje az érintett Minisztériumk erőteljes támgatását a Magyar Köztársaság környezetvédelmi érdekeinek érvényesítése és a Szentgtthárd számára megnyugtató megldás elérése érdekében. Kérjük, hgy tegye lehetővé számunkra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium - az sztrák környezetvédelmi szerveknek megküldendő - álláspntjának megismerését a heiligenkreuzi hulladékégető környezeti hatásvizsgálatával kapcslatban. Végül engedje meg, hgy megköszönjük a Szentgtthárd és térségéért, valamint az Őrségi Nemzeti Parkért végzett eddigi kiemelkedő munkáját. Szentgtthárd, február 28. Tisztelettel : Viniczay Tibr plgármester Bugán József környezetvédelemért felelős alplgármester 2

3 Szentgtthárd Várs Önkrmányzata által felkért magyar környezetvédelmi szakértők és az Önkrmányzat álláspntjának összegfglalása a heiligenkreuzi hulladékégető hatástanulmányával kapcslatban február 29. 3

4 Az alábbiakban közöljük a Szentgtthárdi Önkrmányzat által felkért szakértők szakvéleményének összefglalását, valamint a Szentgtthárdi Önkrmányzat álláspntját a heiligenkreuzi hulladékégetővel kapcslatban : A Heiligenkreuzi hulladékégető környezeti hatástanulmányát német nyelven, írtt és elektrnikus frmában január 24. kapta meg a Szentgtthárdi Önkrmányzat. Egyes fejezetek magyar nyelvű frdítását csak január 24. és február 14. között részletekben, elektrnikus útn kaptuk meg, ezért az egységes álláspnt kialakítására 15 nap maradt. 1. Nagy Ferenc ( kleveles környezetmérnök, DataBridge Mérnöki Szlgáltató Kft. ) szakvéleményének összefglalása : Szentgtthárd várs Plgármesteri Hivatala megbízásából elkészítettünk egy lyan szakértői állásfglalást és tanulmányt, amely egyrészt a magyar jgszabályknak megfelelően valósághűen bemutatja az RVH Reststffverwertungs GmbH beruházásában a Heiligenkreuz Szentgtthárd ipari parkba telepítendő termikus hulladékhasznsító mű légszennyezőanyag-kibcsátásának és a levegőminőségre gyakrlt hatásának összehasnlítását, másrészt ezen vizsgálatk eredményét összeveti az sztrák hatósági engedélyezési flyamathz készült részletes környezeti hatástanulmány vnatkzó megállapításaival. Vizsgálataink srán összehasnlítttuk az alkalmaztt sztrák és a vnatkzó magyar jgszabálykat, elvégeztük az alapadatk elemzését és elkészítettük a transzmissziós számításkat. E munka srán több lyan pntt találtunk, ahl véleményünk szerint az sztrák hatástanulmány kiigazításra vagy felülvizsgálatra szrul, illetve a magyar jgszabályk értelmében más végkövetkeztetés vnható le. Az alábbiakban összefglaltuk azkat a pntkat, amelyek fntsak lehetnek az égetőmű megítélése szempntjából: 1. Az sztrák hatástanulmányban alkalmaztt előírásk a hatásterület meghatárzására vnatkzóan jelentősen különböznek a magyar jgszabályk előírásaitól, Magyarrszágn ugyanis nincs lehetőség egy adtt kncentrációjú váltzást autmatikusan elhanyaglhatónak minősíteni, hanem alapvetően minden mértékű váltzással fglalkzni kell, az Esp-i egyezmény előírásaival összhangban. Ezen túlmenően védelmi övezet meghatárzására vnatkzó követelményt nem találtunk az sztrák hatástanulmányban, amelynek kijelölése ugyanakkr a magyar jg szerint kötelező. 2. Az ipari park körzetében D-i irányban az sztrák és magyar ldaln egyaránt néhány kilméteres távlságtól kezdve természetvédelmi és nemzeti park területek találhatóak, amelyek védelme érdekében az ipari létesítményeket környezetvédelmi szempntból ezektől a lehető legtávlabb javaslt elhelyezni. Ezzel összhangban, ilyen környezetben néhány kmpnens (NOX, SO2, NH3) levegőminőségi határértéke az öklógiailag sérülékeny területekre vnatkzóan alacsnyabb. 3. A telepítési hely közelebbi és tágabb környezetében egyaránt kimutatható a szálló pr kncentrációk levegőminőségi határérték túllépése évente a megengedettnél több alkalmmal, ami azt jelenti, hgy a jelenlegi állaptban az emberi egészséget veszélyeztető hatásk frdulnak elő rendszeresen. 4. Az égetőmű telepítési helyének környezetében az uralkdó talaj közeli szélirány a nyugati, amely döntően magyar területek felé szállítja el a talajhz közelítő légszennyező anyagkat. Ezek a szélvisznyk ráadásul jellemzően a kmpnensek hígulását gátló meterlógiai visznykkal járnak együtt, amely a magyar területek vnatkzásában különösen kedvezőtlen. 4

5 5. Az sztrák hatástanulmányban nem található annak igazlása, hgy az égetőmű kibcsátásai megfelelnek az sztrák emisszió szabályzási előírásknak. A magyar jgszabálykban előírtakkal történő összehasnlítás azt mutatja, hgy néhány kmpnens (CO, Hg, PCDD/PCDF dixin) kibcsátási értéke éppen eléri a határértéket. 6. A transzmissziós mdellszámításk bemenő paraméterei nincsenek egyértelműen leírva az sztrák hatástanulmányban, ami miatt ezen vizsgálatk nem reprdukálhatóak, illetve emiatt nem vlt lehetőségünk összehasnlítani a számítási flyamatkat, hltt az általunk végzett transzmissziós számításk más eredményre vezetnek. 7. A magyar jgszabálykban szereplő feltételek alkalmazásával az égetőmű örvényágyas Heiligenkreuz Szentgtthárd ipari park termikus hulladékhasznsító mű levegőterhelés kazánhz tartzó frrásának hatástávlsága 7076 m. A transzmissziós vizsgálatk eredményeként előállíttt terjedési képek alapján döntően magyar területek érintettek, bár a kncentrációk alacsnyak a terhelhetőségekhez visznyítva. 8. Megfelelő kiindulási adatk hiányában nem tudtuk elvégezni az ülepedő prk és a PCDD/PCDF dixink légköri terjedésének vizsgálatát, amelyek pntsítása aznban elengedhetetlen a beruházás teljes körű értékeléséhez, hiszen egy ilyen égetőmű megvalósítási tervei nagy mértékű biznytalanságt szülnek a környező laksság körében. Átgndlva a beruházás teljes kncepcióját levegővédelmi szempntból, nehezen érthető, hgy miért tervez a beruházó egy természetvédelmi területekkel szrsan körülvett telepítési helyre, illetve lyan környezetbe, ahl a magas szálló pr kncentrációk már eleve kifgáslható levegőminőséget kznak, lyan létesítményt, amelynek üzemi kibcsátásai bármilyen kis mértékben is, de tvább rntják az adtt terület levegőminőségét. A telepítési hely kiválasztása szempntjából az is nehezen érthető, hgy egy tágabb térség (tartmány) hulladékainak hasznsításáhz miért nem az adtt térség közepe táján került kiválasztásra a telepítési hely, ami a szállítási költségek és a teljes környezetterhelés szempntjából lehetővé tette vlna az ptimális minimumhz való közelítést, amely egy nagyn lényeges, az unió által is kiemelten kezelt környezetvédelmi alapelv. Ezeket az érveket sajns az sztrák hatástanulmány egyáltalán nem mérlegeli a telepítési helyszín és az alternatív lehetőségek vizsgálatánál. Összességében véve a hatásk által érintett terület jellemzően a magyar állam területe. Az égetőmű több kilméteres körzetben hzzájárul a légszennyezettségi visznyk növekedéséhez, és bár a hatásk mértéke nem haladja meg az átlags terhelhetőség néhány százalékát a természetvédelmi területek közelségét és a gyakri szálló pr határérték túllépéseket figyelembe véve ezeket a hatáskat nem tartjuk elhanyaglhatónak és a nem vizsgált kmpnensek tekintetében tvábbi számításk elvégzését javasljuk, valamint az égetőmű számára más telepítési helyszínek megvizsgálását tartjuk az uniós környezetvédelmi elvek szempntjából elfgadhatónak. 5

6 2. Bácskai György ( az ÖKO Zrt. megbízásából ) szakvéleményének összefglalása : Végső knklúzióként tehát az a következtetés vnható le, hgy a tervezett heiligenkreuzi hulladékhasznsító erőmű levegőkörnyezeti hatása abszlút értékben nem jelentős, a prgnsztizált kncentrációk jóval határérték alattiak, aznban a szennyező anyagk igen nagy távlságra eljutnak, a legmagasabb kncentrációk Magyarrszág felé irányuló szelek esetén hazai területre esnek, és hatásuk a visznylag tiszta őrségi területekre vnatkzóan mindenképpen kedvezőtlen, mivel mind rövid, mind pedig hsszabb távn a jelenlegi levegőminőség rmlását fgja eredményezni. Várható, hgy a megfigyelt ( levegő minőség javulás ) kedvező trend a térség levegőminőségében az erőmű üzemelése következtében már nem fg flytatódni. 3. Dr. Berki Zsuzsanna (ügyvéd, EMLA Egyesület) szakvéleménye : Az RVH környezeti hatástanulmányának magyar nyelven elérhető alábbi dkumentumait J. 1. Környezeti hatástanulmány (KHT) Összefglalás J. 8. Szakterület: levegő és klíma, immissziók J. 14. Közérthető összefglaló a környezeti hatástanulmányhz (KHT) kapcslódóan Illetve az utólagsan küldött ( február 14.-én ) Táj és Kérelmek szakanyagt áttanulmányztuk és mindezek alapján az alábbi véleményünket alakítttuk ki. Általánsságban elmndható a KHT-val kapcslatban, hgy több helyen nélkülözi a knkrétumkat, illetve az állításkat alátámasztó biznyítékkat. A létesítmény kéményén a szabadba távzó kárs anyagk elszlanak, és a létesítménytől egy biznys távlságra annyira megritkulnak, hgy nem mérhetők és az alapterhelést sem váltztatják meg lényeges mértékben. (J ) Bár a tervezett létesítmény a Raab Tájvédelmi Terület és Natúrpark, valamint a Lapincs völgyi európai védelmi terület közvetlen közelében található, a Természetvédelmi-jgi megállapításk c. fejezetben taglalt megőrzési és védelmi célkra való tekintettel egyetlen községben sem várhatók negatív hatásk. (J ) A tervezett létesítményt a határkn átnyúló Szentgtthárd-Heiligenkreuzi Ipari Parkban (a tvábbiakban: ipari park) egy jelenleg mezőgazdasági művelés alatt álló területen szándékzzák felépíteni. A telephely a Lapincs völgyi Heiligenkreuz településtől délre található, Burgenland délkeleti részén, nem messze Szentgtthárd magyar várstól (J ) A magasban ritkábbak a nyugati szelek, ezzel szemben aznban gyakrabban tapasztalhatók délkeleti és északkeleti szelek. Ez azt jelenti, hgy a majd 100 m magas kémény kibcsátásai a feltételezettnél valójában gyakrabban távznak északnyugati és délnyugati irányban és ritkábban keleti irányba. (J ) A fenti idézeteket csupán példálódzó jelleggel emeltük ki annak bemutatására, hgy a merre?, mennyi?, hány méterre?, stb. kérdésekre nem ad knkrét választ a KHT, így pedig a tényleges környezeti hatáskat is nehéz megállapítani, illetve állást fglalni abban, hgy mindez összhangban áll-e a jgszabályi rendelkezésekkel. 6

7 Az idézetek, amint azt minden esetben külön fel is tüntettünk, az összefglaló dkumentumból származnak, így elképzelhető, hgy a knkrét adatk szerepelnek az adtt részhez kapcslódó szakterületi dkumentumban. Ebben az esetben aznban az összefglaló hiánysságaként jelölhetőek meg a fenti hibák, hiányk, mivel az összefglaló dkumentumnak éppen az a funkciója, hgy egy világs áttekintést adjn a jelenlegi állaptról, terhelésekről, hatáskról, stb., a fenti knkrétumk tehát nem mellőzhetőek annak elkészítése srán. A levegővédelem körében rendelkezésre áll a J. 8. sz. alatti szakterületi dkumentum is magyar nyelven, melynek környezetvédelmi szakemberekkel való tanulmányztatását elengedhetetlennek tartjuk. Az sztrák szabályzás rendszere alapjaiban eltér a magyartól, a számításk, jgszabályknak való megfelelőség helyességének ellenőrzésére hzzáértő szakembereket kell felkérni, a rendszeresen ismételt megállapításk ugyanis, úgy mint Magyarrszág állami területe nem érintett. (pl. J , J ) vagy A pluszterhelés elhanyaglhatónak, csekélynek tekinthető. (J ) önmagukban nem megnyugtatóak. Egyetlen knkrét tényezőt emelnénk ki tervezett hulladékégetővel kapcslatban a fentieken túlmenően a levegővédelem körében. A krábban általunk tanulmányztt KHT-k, valamint infrmációink alapján kérdésesnek tartjuk, illetve vitatjuk a KHT következő Határkn átterjedő hatásk körében tett összegző megállapításának helyességét. A prjektnek a kiterjedés kiszámítása szerinti és a küszöbérték-kncepció alapján lehatárlt hatásterülete (beleértve a prjekt következtében megnövekvő frgalmat is) sztrák államterületre krlátzódik. Ezen túlmenően a légszennyező anyagk nem terhelik pluszban lényegesen az embert és környezetet. Ezért a légszennyező anyagk határkn átterjedő hatása kizárható. (J ) A küszöbérték-kncepció beható ismeretének hiányában is kérdésesnek tartjuk, hgy egy majdnem 100 méter magas! kémény kibcsátásai az üzem közvetlen közelében kzzanak kizárólag környezeti hatáskat. Egy kémény ugyanis minél magasabb, a hatásk annál távlabbi területeken jelentkeznek, sőt ilyen esetben éppen a kémény közvetlen közelében nincsenek kárs hatásk, hanem kizárólag a távlabbi területeken csapódnak le a kárs anyagk. Szakemberek nyilvánvalóan megfelelő mdellekkel, illetve számításkkal is alá tudják támasztani ezt az állításunkat. A zajvédelem körében a KHT az üzemeltetési szakaszban várható hatásk bemutatása srán ismételten csak csekély hatáskról, illetve elhanyaglható zajszintemelkedésről szól (max. 1 db), amellyel kapcslatban megjegyzi, hgy ezt az ember nrmál érzékenységű füle nem, vagy alig érzékeli. (J ) Az emberre gyakrlt hatásk körében kerül azután csak sr a jelenlegi helyzet bemutatására, amely szerint már a tervezett üzem megépítése nélkül is rendszeresek a határérték túllépések az érintett területeken. A jelenlegi helyzet Az adatk azt mutatják, hgy a közvetlen közelben lakók esetében a jelenlegi zajterhelés napközben és éjjel igen nagy. A megelőző egészségvédelem határértékei, illetve a WHO által javaslt egészség szempntjából mérvadó értékek (nappal/éjjel: Lr 55 / 45 db a 3. kategória vársi lakóterület besrlás napközbeni/éjjeli - szabadban mért - immissziós határértékeinek felelnek meg) napközben és az éjszaka flyamán egyetlen környékbeli lakó esetében sem maradnak a megengedett tartmány határain belül. Az egészséget veszélyeztető hatásk átmeneti határait hsszan tartó behatásnál (nappal/éjjel: Lr 65 / 55 db) a HMP2 laks esetében napközben és éjszaka is túllépik. 7

8 Az LA,1 legmagasabb zajszintek a HMP1 laks esetében nappal és hétvégén betartják a 3. besrlási kategória immissziós határértékeit nappal 75 db, éjjel 65 db, vasárnap 70 db, éjjel visznt nem. A HMP2 laks esetében túllépik az immissziós határértékeket. (J ) Sajnálats módn a magyar nyelven rendelkezésre álló dkumentumkból nem állapítható meg, hgy mit jelent a közvetlen közelben lakók fgalmának köre, valószínűsíthetően aznban a fenti HMP1, illetve HMP2 mérési pntk közelében élőket fedi le ez a kategória. A HMP1, illetve HMP2 mérési pntk sztrák területen találhatóak (J ), a HMP4-es szentgtthárdi mérési pntra vnatkzó adatkat aznban nem tartalmazza a KHT Összefglalás c. dkumentuma. Új létesítmények engedélyezése srán a hazai szabályzás szerint minden esetben vizsgálni kell a zajvédelmi előírásk teljesülését, így abban az esetben, ha az adtt területen (amely valószínűsíthetően nem magyar terület) már jelen állapt szerint határérték túllépés van, akkr új szennyező frrás abban az esetben sem telepíthető, ha az ténylegesen csak 1 db zajszintemelkedést kz, mivel nem fgnak teljesülni a zajvédelmi követelmények. A fenti kérdések tisztázása végett szükségesnek tartjuk a zajvédelmi munkarész (J. 7.) szakemberekkel történő tanulmányztatását. A természetvédelem körében a már fentebb is idézett szakasz ad kt aggdalmra elsősrban. Bár a tervezett létesítmény a Raab Tájvédelmi Terület és Natúrpark, valamint a Lapincs völgyi európai védelmi terület közvetlen közelében található, a Természetvédelmi-jgi megállapításk c. fejezetben taglalt megőrzési és védelmi célkra való tekintettel egyetlen községben sem várhatók negatív hatásk. (J ) A NATURA 2000 hálózatba tartzó természetvédelmi területekre szigrú és egységes európai uniós szabályk vnatkznak, melyek alkalmazhatósága egyértelműen felmerül jelen esetben. A KHT Összefglalás c. dkumentuma aznban ismételten nem tartalmazza azkat a knkrét adatkat, amelyek alapján el lehet dönteni, hgy valóban alkalmazhatóak-e a fenti jgszabályk. Javasljuk a J. 5. és J. 11. sz. alatti fejezetek tanulmányzását, a J. 1. sz. alatti összefglaló ugyanis ismételten csak a szkáss pzitív összegző megállapítást emeli ki. Az egyes szakterületek rendelkezésre álló eredményei alapján abból lehet kiindulni, hgy a tervezett létesítmény semmilyen egészségkársító vagy egyéb, emberre és természetre kárs hatással nem jár majd. (J ) 4. Perényi Gábr ( SENEX Környezetgazdálkdási Kft. ) előzetes véleményezése : Az rszághatárkn átterjedő hatásk vizsgálatáról szóló, Espban, február 26. napján aláírt - Magyarrszágn 148/1999. (X.13.) Krm. rendelettel kihirdetett - egyezmény I. Függelékében szereplő várhatóan jelentős mérvű ártalmas, rszághatárn átterjedő hatást előidéző tervezett tevékenységek egyikébe sem tartzik a Heiligenkreuzi Hulladékégető, aznban megvalósulásáhz rszághatárn átterjedő hatás köthető, mely biznys szempntk alapján nem mndható jelentős mérvű hatásnak (légszennyezés, szennyvíz- és zajkibcsátás), egyes szempntk alapján visznt jelentős mérvű hatásnak mndható (táj és társadalmi-gazdasági visznyk). A beruházás jellegét és vlumenét figyelembe véve áttekintettük a rendelkezésre bcsáttt magyar nyelvű Környezeti Hatástanulmány Összefglalását (későbbiekben KHT) és a Levegő és klíma, immissziók szakterületének Környezeti összeférhetőségi nyilatkzatát, különös figyelmet szentelve az energia előállításával, technika kiválasztásával és a telepítés helyszínével kapcslats alternatívák vizsgálatának. A tervezett hulladékégető funkciójaként a környező ipartelep, azn belül is a Lenzing Fibers GmbH energia szükségletének ellátása van megjelölve. 8

9 1 Általáns észrevételek A KHT magyar nyelvű verziója a hatásvizsgálatnál megszkttaktól eltérően az energiatermelési alternatívákat érdemben nem vizsgálja. Csak az égetési energiatermelési lehetőségekkel fglalkzik. Nem vizsgálja a zöldenergiák alkalmazhatóságát a területen ill. annak közelében (pl. szélenergia). Nem vizsgál lyan esetet, melynek srán a szükséges energiát részben tüzelési részben zöldenergiából állítják elő. A KHT a hatástanulmányk egyik legfntsabb alapelemét, a telepítés helyszínére vnatkzó alternatívák vizsgálatát szintén nem tartalmazza. A telepítési helyszín megválasztásánál a területre érvényes szélrózsát (a szélirány gyakriságkat bemutató szélrózsát) nagybb súllyal lehetett vlna figyelembe venni. (A tanulmányban száms közelebbi-távlabbi helység szélrózsáját bemutatja, melyek közül a közelebbiek összességében az rszághatár irányába mutató dmináns széliránykat mutatnak.) Kérdésesnek látjuk tvábbá, hgy a tervezésnél alapul vett nagy mennyiségű hulladék rendelkezésre áll-e ésszerű távlságn belül (Burgenland területén, ill. környezetében). Figyelembe véve, hgy a tervezett hulladékégető helye az azt kiszlgáló terület peremén helyezkedik el, a telepítés helyszínének kiválasztása nem tűnik megalapzttnak. Az ilyen elhelyezés a szállítási útvnalak nagymértékű meghsszabbdásával jár. Az égetéssel történő energiatermelési frmákat, csak egy szempntból (CO 2 kibcsátás) hasnlítja össze, amivel gyakrlatilag csak a klimatikus hatásk jellemezhetők. Ebből kiflyólag a hulladékégető üzemeléséhez köthető lehetséges hatáskat: a hulladékkeletkezést, vízfelhasználást, járuléks közúti- és vasútfrgalmat (be- és kiszállítás), stb. sem veszi figyelembe az alternatívák vizsgálatánál. Ezen kívül az alternatívák vizsgálatánál - nem veszi figyelembe, hgy a hulladékégető működése srán súlysan egészségkársító és rákkeltő anyagk is a környezeti levegőbe kerülnek még ha ezek kibcsátásai határérték alatt is vannak. Az üvegház hatású gáz-kibcsátással kapcslatban tett megállapításk sem állják meg teljes mértékben a helyüket, mert csak a hulladéklerakást és az egyéb égetéssel történő energiaelőállítást vizsgálja. A lerakás vnatkzásában a KHT a CO 2 -nál jóval nagybb üvegház hatással bíró képződő metán gáz kibcsátását is figyelembe veszi a hulladéklerakásra esetlegesen épített a metánt felhasználó bigáz üzemet már nem. Ilyen összehasnlítás eredménye lehet a hulladékégető kedvezőbb CO 2 egyenérték kibcsátása. 9

10 A felsrlt tüzelőanyagk (kőszén, fűtőlaj, földgáz, hulladék) közül a legrsszabb a hulladékk egységnyi tömegre vetített fűtőértéke, ezért a hasznsuló energiára vnatkzó fajlags CO 2 kibcsátás (kg CO 2 /MW) sem kedvező. Ennek megfelelően a klimatikus hatásk szempntjai szerinti kedvező elbírálás is vitatható. A tudats környezetgazdálkdás kiemelt célja az erőfrrásk felhasználásának ptimális megválasztása, melynek elengedhetetlen része az alternatív megldásk költség-haszn elemzéssel való összehasnlítása. (Pl.: az alternatív lehetőségek beruházásainak költsége, ill. becsült energia egységár összehasnlítása egyéb módn előállíttt energiaegységárakkal.) A KHT magyar nyelvű verziója ilyen elemzést egyáltalán nem tartalmaz. A rendelkezésre bcsáttt magyar nyelvre lefrdíttt KHT nem tartalmaz lyan becslést, ill. tervezési anyagt, amely az égetés srán keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékk arányát, ill. mennyiségét mutatná be. Ezen felül nem ismerteti a ptenciálisan keletkező veszélyes hulladékk fajtáit, fizikai megjelenési frmáit, és tvábbi srsukat. A fentiek ismeretében a beruházás alternatíváinak vizsgálata nem áttekinthető és hiánys, a levnt következtetések megalapzttsága pedig vitatható. Ha az energiaszükséglet fedezése a cél a hulladékégető, mint a szükséges energia előállítására szlgáló ptimális létesítmény kiválasztása nem megalapztt. Amennyiben a hulladék elhelyezés, kezelés megldása a cél, a tanulmány nem tartalmazza az alternatív megldásk elemzését. Amennyiben pedig a feltételezett igen jelentős mennyiségű - hulladék égetése (termikus hasznsítása) a hatásvizsgálat tárgya, a lehetséges telepítési helyszínek értékelése vlna elengedhetetlen. A fenti felsrlásban leírtak már önmagukban is kétségessé teszik a tervezett hulladékégető indkltságát, nem alapzzák meg kellőképpen annak, más energia-előállítási technikákkal és helyszínnel szembeni előnyét. Mindezek mellett a dkumentációval kapcslatban az alábbiakban bemutattt főbb hiánysságk állapíthatók meg. 2 BAT értékeléssel kapcslats észrevételek Az EU a termelésből származó szennyezések megelőzésének, csökkentésének, ill. ellenőrzésének érdekében megalkttt direktívája, a 96/61/EK sz. ún. IPPC irányelv célként határzza meg az elérhető legjbb technikák (best available techniques = BAT) alkalmazását. A hatásvizsgálat elengedhetetlen része a tervezett létesítmény, az elérhető legjbb technikákat (BAT) és elérendő célkat bemutató BREF dkumentum alapján történő részletes, mindenre kiterjedő értékelése. 10

11 A rendelkezésre bcsáttt magyar nyelvű dkumentumk és a Hulladékégetésre vnatkzó, elérhető legjbb technikákat tartalmazó dkumentum alapján, a létesítmény kielégíti a jelenleg hatálys előíráskat, visznt knkrét BREF hivatkzáskkal, vagy ahl lehetséges számításkkal alátámaszttt értékelés csak az energia-hatéknyság tekintetében található. 3 Levegő tisztaságvédelem A dkumentumkban szerepel, hgy Az értékelési terület, ill. a vizsgálati terület a TA-Luft (2002) szerint az emissziós súlypnt köré rajzlt körön belüli terület, ahl a kör sugara a tényleges kéménymagasság 50-szeresének felel meg, és amely területen a járuléks terhelés a vizsgálati pntban a hsszú idejű kncentráció értékének 3%-át meghaladja kereken 100 m-es kéménymagasság esetén 5 km-es hatásrádiusz adódik. Mivel a megfelelő hsszú idejű kncentrációk 3%-a (TA-Luft: 1. táblázat, fejezet) nincs túllépve, a kéménymagasság alapján egy 5 km sugarú értékelési terület adódik (lásd 1-3 ábra). Figyelembe véve, hgy a tervezett létesítmény köré rajzlt 5 km sugarú kör jelentős mértékben az rszághatárn átnyúlik, célszerűnek tartttuk vlna a létesítmény hatásterületének hatálys magyar jgszabályk szerinti meghatárzását is, mindannak ellenére, hgy a hatásterület sztrák jgszabályk szerinti meghatárzása a KHT eredménye szerint csupán Ausztria területére krlátzódik az üzemelésből adódó hatásterület. A mdellezés eredményeivel kapcslats észrevételek: Az építési fázisnál és az üzemeléshez köthető közlekedésnél leírtaknál szereplő megállapításk, eredmények kellő részletességgel és pntssággal kerültek ismertetésre. Az üzemelési fázisra elvégzett mdellezés eredményeként kaptt kncentrációmaximumkat és azk létesítménytől mért távlságát nagyságrendileg reálisnak tartjuk. Bár az sztrák jgszabályk szerint meghatárztt hatásterület a tanulmány alapján -Ausztria területére krlátzódik, a kémény és az emisszió paramétereit figyelembe véve, indklt lett vlna a hatásterület magyar jgszabályk (21/2001. Krm r.) szerinti meghatárzása is, ugyanis nem zárható ki, hgy az ennek alapján meghatárzható hatásterület (pl.: vizsgált légszennyező pntfrrás körül lehatárlható azn legnagybb terület, ahl a pntfrrás által kibcsáttt légszennyező anyag terjedése következtében várható, a füstfáklya tengelye alatti 11

12 talajközeli légszennyezettség-váltzás: az egyórás, szálló pr esetében 24 órás maximális érték 80%-ánál nagybb ) átnyúlik az rszághatárn. Bár a hazai hatásterületi definíciót figyelembe véve, nagy valószínűséggel Magyarrszágra is átnyúlik a tervezett létesítmény üzemelési fázisának levegővédelmi közvetlen hatásterülete, a kialakuló kncentrációmaximumk mértékét figyelembe véve, jelentősnek mndható hatáskkal vélhetően nem kell számlni. Mindezek mellett meg kell jegyezni, hgy bár a nagybb mértékben egészségkársító, ill. karcingén hatáskkal rendelkező anyagk kibcsátása az előírásknak megfelel, valamint ezen anyagk (pl.: nehézfémek, dixink, furánk) kis kncentrációjú, hsszú távú kibcsátásának egészségkársító hatása pntsan nem ismert, aznban ezen anyagk még csekély kncentrációban is az egészségkckázat növekedését eredményezhetik. 12

13 5. A Szentgtthárdi Önkrmányzat álláspntja : 1. Nem tartjuk megalapzttnak azt az idelógiát, hgy egy már működő nehézvegyipari üzem energiaellátása a fő célja az RVH beruházásnak. 2. Szentgtthárd Önkrmányzatának és az itt működő magyar üzemeknek nincs szüksége az sztrák hulladék elégetéséből származó energiára. 3. Burgenland tartmányban évente csak tnna hulladék keletkezik, így az is kérdés, hgy a tnna kapacitású RVH-t miért kell a magyar államhatár közvetlen közelébe, Ausztria dél-keleti szegletébe telepíteni. 4. Az RVH megvalósítása esetén tvábbi nagy energiaigényű, ebből fakadóan fkzódó környezeti terhelést előidéző főleg nehézvegyipari üzemek megjelenése várható, amely ellentétes az érintett magyar, szlvén és sztrák nemzeti parkk természetvédelmi céljaival és ellentétes a térségben élőknek az érintetlen természeti környezetre alapztt turisztikai elképzeléseivel júniusában elkészítettük a tervezett heiligenkreuzi hulladékégető környezeti hatásvizsgálati kncepciójának véleményezését, amelyet megküldtünk a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumnak. Ebben az anyagban száms, a kncepcióban nem tárgyalt kérdésre kértünk választ, aznban a mst megkaptt környezeti hatástanulmányban ezen kérdések töredékére sem kaptunk választ. A fentiekre való tekintettel hiánypótlásként- kérjük a fentebb említetteken kívül az alábbi kérdésekre is a részletes válaszkat : 1. Ausztria hulladékgazdálkdási helyzetének értékelésekr kérjük bemutatni az Ausztriában működő valamennyi hulladékégető művet kapacitás megjelöléssel, valamint részletesen, járásnként a Burgenland tartmányban évente keletkező hulladék és szennyvíziszap mennyiségét, azk tárlási és kezelési helyszíneit, valamint az égetéstől eltérő hulladék- és szennyvíziszap kezelési lehetőségeket. 2. Kérjük a Lenzing Fibers Gmbh heiligenkreuzi üzemének részletes technlógiai leírását és az építési engedélyét, valamint az építési engedély kiadásának alapjául szlgáló környezetvédelmi hatástanulmányk és vizsgálatk eredményét. Amennyiben ez utóbbiakkal nem rendelkeznek, úgy kérjük a Lenzing Fibers Gmbh heiligenkreuzi üzemének környezetvédelmi vizsgálatát elvégeztetni és annak az eredményét csatlni az R1-H anyagáhz. 3. Kérjük a BEGAS Kraftwerk Gmbh és a Lenzing Fibers Gmbh közötti, az R1-H ből történő energia átvételt tartalmazó kperációs megállapdás tartalmának nyilvánsságra hzását. Kérjük megadni az RVH tervezett helyének digitális térképi krdinátáit, ez alapján kérjük megadni méterben az RVH-nak magyar államhatártól való pnts távlságát. Megjegyezzük, hgy az RVH beruházás bejelentését követően a szentgtthárdi ingatlan árak csökkeni kezdtek és az ingatlan-frgalm lassult. 13

Ikt.számunk: 3760/2007. Tárgy: A Grundzüge des Vorhabens und UVE-Konzept für die Thermische Reststoffverwertung Heiligenkreuz véleményezése

Ikt.számunk: 3760/2007. Tárgy: A Grundzüge des Vorhabens und UVE-Konzept für die Thermische Reststoffverwertung Heiligenkreuz véleményezése Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Budapest Fő u. 44-50. 1011 Hiv.sz.: KMF-227/2/2007. Ikt.számunk: 3760/2007. Haraszthy László Úr Természet- és Környezetmegőrzési Szakállamtitkár részére! Tárgy:

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója

Vas Megye Területfejlesztési Koncepciója Vas Megyei Közgyűlés Vas Megye Területfejlesztési Kncepciója Helyzetelemzés Készítette: Vital Pr Kft A gazdasági fejezet elkészítésében közreműködött a Pannn Gazdasági Hálózat 2012. nvember Tartalmjegyzék

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II.

A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. A KERÉKPÁROZÁS ÚTJAI II. KÉZIKÖNYV A KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSÉHEZ Budapest, 2010. augusztus hó 1/152 A kézikönyvet készítették Pej Kálmán kl. építőmérnök vezetésével Bdr Ádám, gegráfus-közgazdász

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Hulladékból távhő. Budapest, 2014. március

Hulladékból távhő. Budapest, 2014. március Budapest, 2014. március Szerzők: Beliczay Erzsébet Pál Jáns (a kérdőívek összeállítása és kiértékelése) A tanulmány a FŐTÁV Zrt. megbízásából készült. Budapest, 2014. március 3 Tartalmjegyzék Szójegyzék...

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA BALATONALMÁDI VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ÉS III. KÖTET ELFOGADVA A 207/2012.(IX.27) HATÁROZATTAL Megbízó Balatnalmádi Várs Önkrmányzata Keszey Jáns Plgármester 8220 Balatnalmádi, Széchenyi sétány

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT

DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT DR. BALOGH IMRE EMLÉKPÁLYÁZAT Strbbel József A szénmnxid mérgezések elleni védekezés krszerű lehetőségei Jelige: Ha már egy emberen segítettem, nem dlgztam hiába. 2014 BEVEZETÉS... 2 1. Szén-mnxid mérgezés

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Közpnti Igazgatóság, Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete

Szolgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete Szlgáltatás beszerzési szerződések EBK melléklete 1. Általáns követelmények... 2 2. Munkavégzést megelőző EBK követelmények... 2 3. Személyi feltételek... 4 4. Munkavégzés tárgyi feltételei... 7 4.1 Munka-

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei

A nőkereskedelem, a prostitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarországon a szakmaközi együttműködés lehetőségei A nőkereskedelem, a prstitúció, valamint a nőkkel szembeni erőszak elleni küzdelem Magyarrszágn a szakmaközi együttműködés lehetőségei Szakmai fórumk, I II. Budapest, 2009. április-május Magyarrszági Női

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Az Európai Unió Gazdasági Joga I.

Az Európai Unió Gazdasági Joga I. Az Európai Unió Gazdasági Jga I. Készült DR. ERDŐS ISTVÁN az Európai Unió Gazdasági Jga c. előadása valamint DR. KIRÁLY MIKLÓS: Az Európai Unió Gazdasági Jga I. c. könyve (Budapest, 2010) alapján, Wlf

Részletesebben

f e l l e b b e z é s t

f e l l e b b e z é s t Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint másodfokú hatóság előterjesztve Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség mint elsőfokú hatóság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program. komplex vállalati technológia fejlesztés c. pályázati konstrukcióhoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex vállalati technlógia fejlesztés c pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2010-211/C A prjektek az Európai Unió támgatásával, az

Részletesebben

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél

Dél-alföldi Regionális Hajléktalan Módszertani Központ Hírlevél VIII. évflyam/4. szám Dél-alföldi Reginális Hajléktalan Módszertani Közpnt Megszűnik a hajléktalanság!? - Pr -és kntra a közterületen élésről Fűtött utca prgram Egy kis statisztika Pályázatk a téli időszakra

Részletesebben

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége

INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT. Szedlárné Gáll Ibolya. elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőforrás-gazdálkodási Tanácsadók Országos Szövetsége INNOVÁCIÓ AZ EMBERÉRT Szedlárné Gáll Iblya elnök, minősített vezető tanácsadó Emberi Erőfrrás-gazdálkdási Tanácsadók Országs Szövetsége Innváció Humán innváció Számmra az innváció tartalma nem más, mint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szolgáltatáshoz. Business Telecom Kft. Általáns szerződési feltételek (ÁSZF) Internet szlgáltatáshz Business Telecm Kft. Hatálys: 2007. február 1-től Kiadva: Kecskeméten, 2007. január 26-án Tartalmjegyzék 1. Elérhetőségeink... 4 2. A szlgáltató

Részletesebben