Sohár Anikó: Cupido vagy Ámor? Elemzés a Magyar Írószövetség SF Irodalmi Szakosztályának május 16-i estjére készült fordításokról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sohár Anikó: Cupido vagy Ámor? Elemzés a Magyar Írószövetség SF Irodalmi Szakosztályának május 16-i estjére készült fordításokról"

Átírás

1 1/21 Sohár Anikó: Cupido vagy Ámor? Elemzés a Magyar Írószövetség SF Irodalmi Szakosztályának május 16-i estjére készült fordításokról Mottó: Édes szó, gyilkos vágy, de Ámor nyila ajándék, És akkor jó, ha mindkettőnknek túl veszélyes ez a játék! (Road együttes: Nem elég) Bevezetés: A Magyar Írószövetség SF Irodalmi Szakosztályának elnöksége megkért, hogy legyek a háziasszonya a májusi műfordító estnek. Közfelkiáltással a fordíthatóság/fordíthatatlanság kérdése lett a kerekasztal-beszélgetés témája, s ezt végül Gálvölgyi Judit, Kleinheincz Csilla, Békés András és Pék Zoltán vitatták meg, okosan, szellemesen és tanulságosan. Hálás köszönet nekik! Még a beszélgetés előtt három héttel, azért, hogy ne csupán személyes tapasztalataira hivatkozzon mindenki, javasoltam, hogy kérjünk meg minden angolból fordítót, akit ismerünk és el tudunk érni, hogy ha ideje engedi s van hozzá kedve, fordítson le egy szöveget annak tudatában, hogy ezeket a fordításokat majd az esten közzétesszük, ezeket fogjuk citálni példának. Az is nehezítette a feladatot, hogy a fordítók semmiféle információt nem kaptak arról, hogy ki írta a szöveget, honnan való, mikori, miféle közönségnek íródott, miféle háttérismeretek szükségesek a jó és pontos fordításhoz. Mindennek ellenére tizennégy fordítás érkezett tizenhárom fordítótól a megadott határidőre legjobb tudomásom szerint ez rekord. Az összes műfordító hozzájárult ahhoz, hogy a fordításokat név nélkül közzétegyük egy elkészítendő fordítástudományi elemzéssel egyetemben (félreértések elkerülése végett: a leíró fordítástudomány egy másik ágának, a fordításkritikának dolga a rangsorolás, a tehetség, a művészi hatás, a műfordítás minőségének vizsgálata, ezekre itt nem kerül sor). Hálás köszönet nekik! Az elemzés: (Az eredeti és maguk a fordítások a végén mellékelve, hogy a Olvasó maga is összevethesse a szövegeket.) Elsőként ejtek pár szót magáról a szövegről, majd szétcincálom mondatokra és leírom, melyik mondatban miféle buktatók rejlenek s a fordítások miként kezelték ezeket, hol vannak értelemzavaró hibák, kihagyások, betoldások, más fordítási műveletek, melyek a magyar változat értelmét befolyásolják, majd a szövegegészeket tekintem át, s végül kísérletet teszek általános tanulságok levonására mindezt nem a bírálás, hanem az okulás szándékával, s ehhez nem a fordításkritika, hanem a leíró fordítástudomány eszköztára illik a legjobban. A kiválasztott szöveg Tom Holt brit író Djinn Rummy című regénye negyedik fejezetének legvégén található, üres sorral elválasztva, a korábbiakkal nem függ össze, új motívumot vezet be, csak a legvégén szerepel olyan kifejezés, amit a háttér ismerete nélkül nehéz értelmezni. Igen rövid, összesen tizenhat mondat, 260 szó az eredetiben. A főleg paródiáiról ismert Tom Holttól mindeddig semmi sem jelent meg magyarul, holott huszonkilenc humoros fantasy regényt írt eddig, egyebekről nem is szólva. Így tehát nem okoz(hat)ott gondot, hogy nem tudtak utánanézni a fordítók a szerző és a mű hátterének a rendelkezésükre álló időben (április 19 május 10). A műfordítók közül egyvalaki fölismerte a szöveget, mert Tom Holt az egyik kedvenc írója, egyvalaki pedig utánajárt. Lehetséges, hogy mások is, de csak ők ketten hozták tudomásomra, hogy tisztában vannak a szöveg eredetével. Ez nyilván befolyásolta a fordításukat (1, 2).

2 2/21 Érdekesség, hogy a 3-as és a 11-es fordítók címet is adtak a szövegnek (Cupido, A mesterlövész): nyilván úgy érezték, cím nélkül lóg a levegőben, ez egyúttal azt is bizonyítja, hogy ők ketten egészen biztosan nem nyomozták ki a szöveg eredetét. Rendkívül érdekfeszítő a 8-as fordítás, mely roppant szokatlan módon rövid, szinte tőmondatokban adja vissza a történetet, a lehető legnagyobb mértékben eltér az eredeti hangulatától s ezzel teljesen kilóg a sorból. Megjegyzendő azonban, hogy ez a fordító adott be két fordítást, ezért a 8-as fordítás alighanem játékos kísérletnek mondható. A szöveg, széttrancsírozva: 1. mondat. Rögtön az első mondat komoly nehézséget jelentett, nem a jelentése miatt, hiszen az egyszerű szó szerint: van egy gyermek, hanem azért, mert ilyet magyarul nem mondunk, egyébként angolul is kissé fura első mondat. Ennek megfelelően minden műfordító igyekezett úgy átalakítani, hogy jobban, természetesebben hangozzék s ennek során születtek szerencsés (1, 3, 4, 8, 14), elfogadható és kevésbé találó megoldások (6, 9: hiányzik az állítmány, 12: túlmagyarázza). 2. mondat. A második mondatnál az okozta a galibát, hogy nem a nyelvtani szerkezetből, vagy legalábbis nem egyértelműen abból, hanem a szóban forgó gyermek szüleinek ismeretéből 1 lehetett csak tudni, ki is a rokkant, ezért több fordításban is az anya, Aphrodité lett az (3, 6, 7, 8, 9, 12). Szintén a túlságos kifejtés jelenségéhez sorolandó, amikor az istennő a Héphaisztosszal kötött házasságba rokkan bele (3, 6, 7, 8, 12). A 11-es fordító pedig, mivel járatos a görög mitológiában [éljen, éljen!] kicserélte a rokkant szót sántára, hiszen a kovácsistennek a lába sérült meg, amikor anyja, Héra, látván apa nélkül világra hozott gyermekének csúfságát, szégyenében ledobta az Olümposzról. Ennek a kulturális utalásnak a kulcsa a szöveg utolsó szava, a név: amikor odaért a fordító és kiderült, hogy ki is a gyermek, akiről szó van, akkor kellett (volna) visszamenni és átfogalmazni ezt a mondatot úgy, hogy a nyelvtan is, a tartalom is stimmeljen. Ebben a mondatban további gondot jelentett, hogy nincs bevett, elfogadott fordítása az angol bully szónak, magyarul inkább melléknevekkel szoktuk kifejezni, nem egyetlen főnévvel, ennek megfelelően számos változat született rá: erőszakos fráter, vadbarom, kötözködő fickó, erőszakos fickó, vadállat, állat, és 8 db zsarnok (utóbbi nyilván az alárendeltjeivel durván hatalmaskodó személy illetve mások szeretetével, elnézésével visszaélő személy jelentésben). A 3-as változatban az anyja egy nimfomániás nő szintén explicitáció, túlmagyarázás, elvégre mai tudásunk szerint az anya aligha lehet férfi... A 4-es kettévágta ezt a mondatot. A 10-es és 13-as verzióban szereplő egy nála sok évvel idősebb/öregebb fordulat szokatlan hangzású: a megszokott forma a sokkal idősebb/öregebb vagy évekkel idősebb/öregebb. A 11-es és 14-es variánsban szereplő nálánál ragkettőzés viszonyítás esetében nem hiba, jóllehet itt elég lett volna a nála, mert nem lehetséges kétféle értelmezés, viszont a 11- esben a férfi magas hangrendű toldalékolása bár terjed még nem elfogadott, mivel a férfi(ú) eredetileg vegyes hangrendű szó, s azokat mély hangrendű toldalékkal látjuk el. 1 Persze, csak a legelterjedtebb magyarázat szerint, hiszen a filozófusok között akadt olyan is, aki Erószt egyidősnek gondolta magával Káosszal, azaz kezdettől fogva létezőnek tételezte.

3 3/21 Az előző mondat rövidségéből következett, hogy nem lehetett megváltoztatni a tagmondatok sorrendjét, a közbeszúrás helyét, itt azonban erre pompás alkalom adódott és éltek is vele többen (1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14), mindnyájan a domesztikáció/magyarosítás érdekében. Külön érdekessége ennek a mondatnak az idő használata: az angolban kötelező az időegyeztetés, de a magyarban épp ilyen kötelező az általános érvényű kijelentéseket jelen időbe tenni (máskülönben előidejűek lesznek). A kérdés az, mennyire általános érvényű állítás, hogy a gyermek apja egy brutális, kötözködő szadista, illetve az, hogy ebben az esetben értelemzavaró-e az előidejűség? A műfordítók megoszlottak ebben a kérdésben, kilencen múlt időt használtak (1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12), a többiek jelent. 3. mondat. Az angol left to his own devices kifejezést nyolcan fordították a megszokott módon, sorsára/magára hagyták/hagyatva (2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14), a többiek ettől eltértek, rokon értelmű kifejezést választottak, mindenki mást: a gyermek azt tett, amit akart (1); a gyermek, aki csak magára számíthatott (4); elhanyagolták (6); csak önmagára hagyatkozhatott (10), mindent ráhagytak (11), nem törődtek vele (13). Ezzel szemben a fejlődéslélektanból ismeretes szakkifejezést, a formative yearst ahányan voltak, annyiféleképpen ültették át: fogékony kor (1), fejlődése érzékeny szakasza (2), legfogékonyabb évek (3), meghatározó évek (4), azokban az években, amikor személyisége kialakult (5), legmeghatározóbb évei (6), a fejlődése szempontjából legmeghatározóbb évek (9), élete jellemformáló szakasza (10), fogékony évei (12), lelki fejlődésének korai szakasza (13), kamasz évei (14). Csak mellékesen: a pszichológusok sem egységesek abban, hogyan is ültessék át ezt a kifejezést magyarra s gyakran folyamodnak körülíráshoz. A 7-es, 8-as és 11-es fordítások ráadásul kihagyták ezt a kifejezést, hacsak a cseperedő szót nem tekintjük a formative years fordításának az első kettőben. A kihagyás gyakran használt eszköz, leginkább olyankor, amikor fölöslegesnek ítéli a kihagyandó részt a fordító vagy a szerkesztő, bár néha azért felejtődik el valami, mert a fordító nem tud rá jó megoldást, sőt, az is előfordul, hogy egész egyszerűen átsiklik valami fölött, azaz nem tudatosan veti el. Ez utóbbit megelőzheti egy szemfüles szerkesztő. Ugyanígy terminus technicus a personality disorder is, de ennek van bevett és általánosan használt magyar megfelelője: személyiségzavar. Azért persze erre is született eltérő megoldás: rendellenességei (5), személyiségproblémái (6), személyiségi zavarok (10), személyiség problémák [sic!] (14). A 11-es verzió valamiért egyes számba tette a szót. A gyermek személyiségzavara csak öt műfordítónál lett szó szerinti fordításban komoly (1, 4, 6, 7, 10), a többieknél az egészségügyben inkább használatos súlyos, illetve egy helyen nem kapott jelzőt (8). És természetesen a fentebb említett két szó- illetve kifejezés kiválasztása már meg is határozza, melyik ige illik bele a mondatba, a talán legsemlegesebb alakultak ki a legnépszerűbb (2, 3, 5, 6, 10, 13, 14), minden másból csak egy akad: ütköztek ki (1), mutatott (4), megmutatkoztak (7), voltak (8), jelentkeztek (9), lépett fel (11), fejlődtek ki (12). A 6-os és a 14-es változat nem veszi figyelembe az alanyváltást az előző bekezdéshez képest. A 5-ös verzióban szóismétlés van mondaton belül, amit a magyar nyelv csak indokolt esetben tűr.

4 4/21 4. mondat. A mondat eleje tekintetében két csoportra oszlottak a műfordítók: az egyik megtartotta az angol szerkezetet (többé-kevésbé úgy, hogy mire betöltötte a tizenhármat, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13), a másik átformálta ( tizenhárom éves korára, 4, 6, 10, 11, 12, 14). A mondat második fele annál inspirálóbbnak bizonyult! kezelésére gyakorlatilag remény sem maradt (1) gyakorlatilag gyógyíthatatlan volt (2) hiába is próbáltak volna ép embert faragni belőle (3) gyakorlatilag nem lehetett már rajta segíteni (4) gyakorlatilag gyógyíthatatlan lett (5) állapota gyógyíthatatlanná vált (6) gyakorlatilag már nem lehetett meggyógyítani (7) Akkor már nem lehetett meggyógyítani. (8) már remény sem volt a gyógyulására (9) gyakorlatilag már nem volt esélye a gyógyulásra (10) a gyógyíthatóság reménye gyakorlatilag szertefoszlott (11) lényegében remény sem maradt a gyógyulásra (12) már nem volt remény a gyógyulásra (13) a folyamat visszafordíthatatlanná vált (14) Az 1-es variáns a cure szó kezelés és nem gyógyulás jelentését választotta, ezért változott meg a mondat értelme, a 3-as variáció az épségre teszi hangsúlyt (vajon mennyire játszott ebbe bele a korábbi rokkantság?), a 2-es, 4-es, 5-ös, 7-es és 10-es változat szórendje szinte provokálja a kérdést: és elméletileg? A többinél a legfőbb eltérés az, hogy nem a gyermek szempontjából fogalmazzák meg a mondatot, általánosabbá teszik azzal, hogy kihagyják a birtokragot. 5. mondat. A pontosvessző előtti részhez itt is a lélektan terminológiájához kellett (volna) folyamodni, míg a mondat második fele annál jobb, minél erősebb a kontraszt, az elfogulatlansággal szembeállított szubjektivitás. Ráadásul ott a háromszor megismételt partly, ami elvileg a magyar mondat ritmusát is meg kell határozza: ideális esetben még a szótagszám is meg kell egyezzen az első két részben/részint után, hogy a ritmus is fokozza a mondat két része közötti különbséget. Ezt teljesen mellőzte az 1-es változat, ami kihagyta az ismétlést (meg a visszautalást is mibe játszott bele?). Érdekes, hogy egyébként mindenki más a részben -t részesítette előnyben. Azonos szótagszám fordul elő a 2-esben (genetika, környezete), a 3-asban (öröklött természete, környezeti hatások), a 7-esben (örökletes, környezeti) és a 9-esben (örökségéből, környezetéből). A 2-es verzióban a genetika tehetett róla és a 12-es verzióban a génekből fakadt némileg félrevisz: nem az örökléstan illetve általánosságban a gének hibája a gyermek rémes természete, csupán az örökölt/átörökített géneké A 3-as megadja az indoklást, de hiányzik maga az állítás. A 4-es variáció másként értelmezi a mondatot, amikor a személyiségzavarokra vonatkoztatja és nem arra, hogy miért vált gyógyíthatatlanná. Az 6-osban a genetikusan gonosz erősen eltér az eredetitől (basically vicious), és azt hiszem, a kifejezés ellen fölemelnék szavuk a lélek- és örökléstannal foglalkozók... A 13-as változatban disszonáns az örökség szó használata az (át)öröklés helyett. A 14-esben értelemzavaró hiba, hogy a környezet helyett fejlődési rendellenesség szerepel. Összességében ez a legkevésbé sikerült mondat.

5 5/21 6. mondat. Ennek a mondatnak az eleje megismétli a negyedik mondat elejét, ezért a szerző szándéka szerint a fordítónak is ismételnie kellene. Ezt azonban csak öten teszik meg teljes mértékben (2, 6, 9, 10, 13) és ketten részint (5, 14, mindkettő egyszer évet, egyszer esztendőt ír). A 3-as változatból kimaradt a morbid fixation, amit a rászokott értelemben használt rákapott helyettesít. A 9-es verzióban az emberek lelövése szerepel, márpedig a lelő azt jelenti, hogy lövéssel megöl vagy úgy talál el egy lövéssel valakit, hogy az elesik erről pedig itt nem lehet szó. A 10-esben a morbid bizarrá változott, a 12-esben a fixationből lett élvezet. A 14-es variánsban a mondat két fele nem illik össze, mert az első ige befejezettséget sugall, amit a másodikban található kezd ige kétségbe von: az lett a beteges mániája, hogy emberekre kezdett lövöldözni helyesen az lett a beteges mániája, hogy emberekre lövöldözzön. 7. mondat. Holt itt is azt a fogást alkalmazza, hogy a tárgyilagos (szak)szó elé a szlenghez közelítő köznyelvből választ jelzőt, mégpedig olyat, amit aligha mondana egy kényszerképzeteket semlegesen bemutató pszichiáter. Ez a legjobban sikerült mondat, összességében, bár itt is erős stiláris eltérések fedezhetők föl: például a ghastly obsession variánsaiban a szenvedély lehet szörnyű (1, 5, 14), ocsmány (2), rettenetes (6, 11), borzasztó (10), hátborzongató (13) illetve van, ahol a rögeszme szörnyű (3), a megszállottság rettenetes (5) a mánia rettentő (9), illetve a monománia szörnyű (12). A 7-esben rettenetes, rögeszmeszerű időtöltés áll, pedig nem mindegy, hogy valami ténylegesen rögeszme, vagy csak hajaz rá, és az időtöltés betoldás. A 8-as itt is kihagyja a jelzőt (a rögeszme elől). A többség a büntetlenül elkövetett kényszeres cselekvés mellé a hódol igét választotta az indulge átültetésére, de négyen eltértek ettől: élhet (4), élheti ki (5), teheti (8), örömét leli (10) s ezek közül csak az utolsó szokatlan a büntetlenséggel párosítva. A 6-os az egyetlen, amelyik múlt időt alkalmazott. A 9-es betoldott egy Mára szócskát. (Vajon miért? Tudatosan? A jobb hangzásért? De szép is lenne belenézni a fordító fekete dobozába!) A 11-es a to be able-t képesnek fordította, nem a többiek által preferált -hat/-het - nek, míg a 10-es ezt kihagyta. A 14-esben szerepel egy fölösleges vessző. 8. mondat Az ember azt hinné, hogy egy egyszerű felszólítást nem lehet sokféleképpen lefordítani, de persze téved. Először is, már az ige megválasztása is mutat eltéréseket: szemügyre vesz, egy pillantást vet rá, néz (2), megnéz (4), ránéz (6). Aztán másodiknak jön a magázás-tegezés kérdése, ami az angolból történő fordítás esetében mindig gondot jelent (a modern angol nem ismeri a tegezést): ám a tegezést csupán négyen választották (érdekesség, hogy nem a fordító életkora számított ebben, azaz nem a legfiatalabbak tegeződtek). Ketten ügyesen kikerülték azzal, hogy többes szám egyesbe tették a felszólítást (1, 14). Majd harmadszorra következik a felszólításoknál kötelező felkiáltójel megléte: ugyanis mindössze öten tették ki ezt az írásjelet (4, 5, 6, 9, 13), ketten kettőspontot használtak, mert összevonták a következő mondattal (1, 11) s a beszélgetés folyamán

6 6/21 kiderült, sokan idegenkednek a felkiáltójel használatától, ami a kulturális interferenciának is betudható, hiszen az angol alig-alig használ felkiáltójelet a magyar szabályok előírásaihoz képest. Sajnálatos, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által megállapított helyesírási szabályok betartása még a műfordítók számára sem magától értetődő. A 3-as meg is ismétli, kis eltéréssel ezt a felszólítást: Nézzetek rá. Nézzétek meg jól. Elképzelhető, hogy csak kipróbált két verziót és aztán véletlenül benne maradt a szövegben mindkettő, de az is lehet, hogy tudatos eszközről van szó, mert később egy másik mondatot is megkettőzött. A 9-es is megduplázta, de ő csak ezt a mondatot. 9. mondat. Itt a legfőbb bökkenő az állítmány hiánya, amit az egyik fordító (1), aki összevonta az előző mondattal, ily módon elegánsan megkerült, a többiek viszont különféleképpen oldották meg: becsempésztek egy vagy több igét (2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13), megtartották a felsorolást (3, 6, 9), vagy jelzővé alakították a felsorolás elemeit (7), a 14-es becsempészett egy igét határozói igenév formájában de megtartotta a felsorolást. A 8-as ezt a mondatot is feldarabolta. A másik eldöntendő kérdés ebben a mondatban a Stallonesque szó átültetése: vajon a magyar olvasónak beugrik-e erről a Rambo viselte fejpánt vagy jobb ezt nem rábízni és rögtön magát a szerepet említeni? Az utóbbira mindössze három műfordító szavazott (1, 6, 10), a többiek maradtak Stallone mellett, bár a 4-es elgépelte (stalonei [sic!]) és a 14-es egyenesen kölcsönvette a színésztől a fejpántot, ami a három helyen homlokpánt (4, 5, 13), egy helyen hajpánt (6), a 7-esnél puszta pánt, a 12-esnél viszont hajszalag, ami meghökkentő, mert a Magyar Értelmező Szótár szerint az a női haj leszorítására szolgál és Apuleius óta nem sok kétsége maradhatott az embernek afelől, hogy Ámor férfi... A camouflage gear átültetése sem lett egységes: terepszínű cuccok (1), terepszínű öltözék (2), terepszínű katonai gyakorlóruha (3, 4), terepszínbe öltözött (5), terepszínű felszerelés (6), terepszín[ű] ruha (7, 8, 12), álcaruha (9, 10, 13), terepruha (11, 14), mint látható, a többség a katonai terepszínt választotta, amit a kamaszok előszeretettel viselnek a szintén lehetséges álcázó ruházat (és háló) helyett. Külön érdekesség, hogy a gear szó szerinti fordítása, a manapság divatos, öltözék értelemben használt szerelés egyáltalán nem fordult elő (habár a 6-os csak egy igekötőt tett ehhez hozzá). És hogy a fordítók is a szokásaik rabja, mi sem mutatja jobban, mint hogy a 3-asnál a főszereplő maradt tizenhárom éves, hiszen annyi idős volt az előző bekezdésben is. 10. mondat. Ez a mondat is izgalmas változatossággal kecsegtetett már jó előre s nem is kelt csalódást! Egyrészt ott a Soldier of Fortune nevezetű folyóirat kérdése: lefordítjuk-e vagy sem? Két elméleti iskola csap itt össze: az egyik, tiszteletben tartva a neveket és olyanokra hivatkozva, mint a Times, Playboy, National Geographic (az is érdekes, hogy mindenki, aki példát citált ezen álláspontja mellett, megemlítette a Playboyt, igaz, mind férfi volt), határozottan kikel a fordítás ellen, míg a másik teória amellett kardoskodik, hogy a brit olvasó érti a magazin nevének jelentését ellentétben a magyarral, s ezért nem helyes, ha megmarad az eredeti angol elnevezés, a magyar közönség így kevesebb információhoz jut. A fordítók fele megőrizte a folyóirat nevét (1, 3, 4, 7, 8, 10, 14), míg a másik fele átnevezte: Szerencselovagok (2, 6), Szerencselovag (5, 12), Szerencsés katona (11), A szerencse zsoldosa (13). A 6-os és 9-es zsoldosmagazinnak titulálja a folyóiratot, de az utóbbi cím nélkül, a 10-es az angol cím elé betoldja, hogy zsoldosoknak szóló magazinról van szó.

7 7/21 Aztán ott van a kiegészítőkkel felszerelt fegyver maga, ahol szintén a szakkifejezések használata a célravezető, sőt, a 9-es fordító ki is javította a Tom Holt által másként írt (Macmillan) cégnevet a valóságban létező McMillanre! (Ami rögvest fölveti a kérdést: a fordító kijavíthatja-e a szerzőt, ha hibát észlel?) Íme, a variánsok: state-of-the-art (szó szerint: legkorszerűbb): a legmodernebb (1, 3, 6), (egy lehető) legkorszerűbb (2, 5, 7, 8), legújabb tipusu [sic!] (4), csúcstechnológiájú (9), csúcskategóriás (10), legmenőbb (11), ultramodern (12), csúcsminőséget képviselő (13), legújabb gyártmányú (14). Érdekesek a hangsúlyeltolódások: a legmenőbb nyilvánvalóan a kamaszkorú ifjak ismeretéből (is) fakadó szóválasztás, a csúcskategóriás a műszaki árucikkek esetében előszeretettel alkalmazott jelző, a csúcsminőségű viszont bármi(lyen termék) esetén használatos. sniper s rifle: mesterlövészpuska (1, 7, 8, 10, 11), mesterlövész puska (5, 9, 12, 13, 14), mesterlövész-karabély (2), orvlövész puska (3), precíziós kézi lőfegyver (4), puska (5). Itt (is) világosan megmutatkozik, hogy az egybeírás-különírás szabályai nem egyértelműek: bár a csupa főnévből álló összetételek egy jó részét külön kell írni, a minőségjelzős összetételt olyankor is egybeírjuk, amikor főnév a minőségjelző, tehát a mesterlövészpuska egybeírt változata a nyelvtanilag helyes és bevett fordítás. 21X: 21-szeres nagyítású (1, 4, 10, 11, 14), 21-szeres (2, 6, 9), 21X/21x (3, 7, 8, 12, 13), 21X-es (5). Látszólag nincs is mit lefordítani, hiszen ki ne tudná, hogy az x szorzást, szorzatot, többszörösséget is kifejez(het), mégis, mivel ragozni kell, itt is az első változat a pontos magyarítás. scope: távcső (1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13), céltávcső (2), távcsöves (3), teleszkóp (4), optika (9), célzókészülék (11), lencse (14). Az utolsó két variáns némileg félrevezető: a célzókészülék nem célzótávcsövet jelent a Pallas Nagylexikon szerint, hanem oly készülék, melyben a puska nyugodtan fekszik s a célpontra való irányítása utáni helyzetében akként megrögzíthető, hogy elsütéskor helyzetét meg nem változtatja és később a repülésben bukkant föl, a bombák irányított ledobásához kellett. A lencse pedig csak alkatrésze a távcsőnek. flash suppressor: lángrejtő (1, 2, 9, 10, 11, 14), villanásgátlós (3), torkolattűz tompító (4), villanástompító (5), torkolattűz gátló (6), torkolattűz-álcázó (7, 8), tűzrejtő (12), torkolattűzrejtő (13). Elvileg a többség által használt lángrejtő a szokásos fordítás, ellenben az Országh-féle Angol-Magyar Nagyszótár nem ismeri a kifejezést, csak a flash-screent és a flash concealert s bizony, azokat torkolattűzrejtőnek mondja Mielőtt bárki azt gondolná, hogy a műfordítók nem szoktak utánajárni a (katonai vagy más) szakkifejezéseknek, hadd utaljak vissza arra, hogy milyen szokatlan körülmények között, milyen kapkodva készültek ezek a fordítások. Továbbá javaslom, hogy guglizzák meg ezeket a szavakat, meg fognak lepődni! Ellenben itt van a közönséges duvet szó, ami nyilván senkinek sem okozhatott gondot, a többségnél paplan, négyen azonban mást választottak: egy helyen takaró lett belőle (4), két fordítónál dunyha (6, 14), ezek rokon értelmű szavak, de van olyan megoldás, amibe föltételezem a fordító egyénisége játszik bele, akad ugyanis egy ágyterítő is (13) alighanem azon az alapon, hogy az ember nem fekszik ruhástul az ágyra, még akkor sem, ha kamasz Az angolban a szóismétlés mondaton belül egyáltalán nem számít olyan komoly stiláris hibának, mint magyarul, amit (az állítás mindkét felét) ez a mondat is bizonyít. Az angol mondatban a lie (fekszik) ige folyamatos és egyszerű jelen időben is szerepel (is lying/lies), ez ott nyelvtanilag az alanyváltás miatt szükségszerű, de a fordítók közül senki sem ismételte meg ugyanazt az igét: heverészve/süpped (1), hever, heverészve, heverészik/- (2, 3, 7, 8, 11, 14), fekszik, fekve/hever (4, 10, 12), fekszik, fekve/- (5, 6, 9, 13), azaz a

8 8/21 többség a gazdaságosság jegyében a második igét egész egyszerűen kihagyta, fölöslegesnek ítélte a megismétlést. Ezt a mondatot nem csak a 8-as fordító szedte szét, hanem a 4-es is, igaz, ő csak kettévágta. 11. mondat. A 12-es fordításból kimaradt. A legizgalmasabb ebben a mondatban az igeidő, az angolban a mondat első fele sima jelen, a második egyszerű jövő idejű, mégpedig mindkét ige, és szokásszerű cselekvésről van szó. Szinte mindenki csak és kizárólag jelen időt használt (2, 3, 4, 6, 7, 8 [igaz, ő beletett egy majd -ot], 9, 10, 11, 13, 14), de van olyan, aki követte az angol szerkezetet (5), és akad olyan is, aki jobban hozzá idomította a magyar köznyelvhez, beillesztve az elejére egy jövő időt jelző majd -ot, és csak az utolsó igéhez csatolva a nyomatékos jövő idő kifejezésére szolgáló fog segédigét (1). Lenyűgöző, hogy négyféle igekötővel ültethető át a get bored: elun (1, 6, 13, 14), beleun (2, 9), megun (3, 4, 7, 8, 11), ráun (5), és persze azért van egy formabontó elege van (10) is. Szintén megkapó, hogy a start using it (használni kezdi) valószínűleg ambivalensnak tűnt egyes fordítóknak s ezért az explicitációhoz folyamodtak, azaz minden esetleges félreértést kizáró megoldást választottak: kapja magát, és kimegy az utcára lövöldözni (6), lövöldözni kezd (7), elkezd lövöldözni (8), lődözni kezd vele (11), meghúzza a ravaszt (14). 12. mondat. Itt a feladat annak a megoldása, hogy a mondatból derüljön ki, senki sem tehet semmit a fiú lövöldözése ellen, nem pedig a fiú ellen. Ezt azért nehéz megcsinálni, mert a magyarban ugyebár nincs háromféle egyes szám harmadik személyű névmás, csak egy. Ezért az olyan fordítás, mint a Senki nem tehet ellene semmit kétértelmű, vonatkozhat a lövöldözésre is, meg a fiúra is. Egyetlen fordítás kerüli el ezt a kétértelműséget, a 4-es: azzal, hogy beletesz egy ez -t, világos, hogy a cselekvésről van szó s nem a személyről. Megfogalmazásában eltér a többitől a 7-es is, de bizonytalanságban nem. A 3-as alighanem véletlenül, bár ki tudja? kétszer is tartalmazza ezt a mondatot. 13. mondat. Ez az előző tartalmának nyomatékosítása, egyedül a 14-es teszi más helyre a nyomatékot: nem a semmit, hanem a senkit ismétli meg. A 7-es nem elég, hogy teljesen átformálta ezt a mondatot, de elmulasztotta az ismétléssel történő hangsúlyozást is, ez a mondat nem kiemel nála, csupán kiegészít. A 4-es (semmit) és a 9-es (egyáltalán semmit) fordításoktól eltekintve ugyanazt a fordulatot használta mindenki és itt érdemes fölfigyelni a szórendre: semmit a(z ég)világon (1, 3, 6) a(z ég egy )világon semmit (2, 5, 10, 11, 12, 13). Kétségtelen, hogy a második a népszerűbb, mindkettő helyes, s az már ízlés kérdése, ki melyiket találja hangsúlyosabbnak. 14. mondat. Itt, rögtön az alárendelt összetett mondat elején csakugyan nem mindegy, milyen szórendet alkalmaz a fordító a despite the fact tolmácsolására: dacára annak (1, 3) vagy annak dacára/ellenére (2, 4, 5, 6, 11, 14), az előbbi ugyanis nyomatékosabb. Ez csak nyolcukat érinti, mert a 7-es, 8-as, 10-es, 12-es kihagyta ezt a kifejezést, a 9-es bár -nak, a 13-as pedig habár -nak fordította.

9 9/21 A murderous infantból magyarul lett vérszomjas kamasz (1), gyilkos kölyök (2), gyilkos kiskorú (3, 5), gyilkos hajlamú kiskorú (4), gyilkos hajlamú kamasz (6), vérengző gyerek (7), vérengző (8), gyilkos gyermek (9, 10), gyilkolászó gyermek (11), vérszomjas csecsemő (12). gyilkos ifjú (13) és vérengző fiatalkorú (14). Érdekes lista, nem? Egyrészt azért, mert tizennégy évesen már aligha mondható valaki csecsemőnek vagy gyermeknek, másrészt azért, mert itt szerelemről van szó, ami nem kifejezetten gyilkos, nem is vérengző vagy vérszomjas (hacsak nem a manapság divatos vámpírokból indulunk ki, de remélem, ott még nem tartunk, hogy az az etalon!), de lehet kegyetlen, pusztító, megsemmisítő vagy végzetes, és a többi. A szóválasztás jelentősen befolyásolja nem csak a tartalmat és stílust, de a teljes asszociációskonnotatív hátteret, és bizony, összhangban kell álljon mindazzal, amit a műfordító tud jelen esetben arról a személyről, akire vonatkozik. Ez természetesen az igére is áll ami itt a ruin, a fordításokban dönti romba (1, 2, 5, 6, 14) teszi tönkre (3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13) és az egyedi, a másik kettőnél erőteljesebb, akár halált is jelentő vesztét okozza (10) lett belőle. Hasonlóan egységesre sikeredett a countless innocent people átültetése: szinte mindenkinél számtalan ártatlan ember szerepel (a 9-es kihagyta az ember szót), csak az 1-es (seregnyi ártatlan ember), a 6-os (ártatlan emberek tömegei), a 7-es (igen sok ember, ártatlanok) és a 11-es (megszámlálhatatlan ártatlan ember) különbözik, ez utóbbi a szó szerinti fordítás, de nem szerencsés a sok á és a hang, ráadásul nagyon hosszú is, megtöri a ritmust. Az időhatározót szó szerint vette át a többség, azaz tízszer fordul elő a hét minden (egyes) napján (1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14), mindössze három helyen olvasható a szerintem szebb és magyarosabb nap mint nap (2, 13), hétről hétre, nap mint nap (3), ez utóbbi viszont túlbonyolítás, hiszen a nap mint nap mindennapot jelent, s ezért a hétről hétre már fölösleges. A 8-asban a naponta megoldás található. A végén következik, aminek mindezek alá vannak rendelve: the authorities are powerless to act, amit a fordítók fele így ad vissza: a hatóságok (mégis) tehetetlenek (1, 2, 6, 8, 9, 10, 12). A többiek mind külön úton jártak: a hatóságok nem tehetnek ellene semmit (3), a hatóságok képtelenek vele szemben a cselekvésre (4), a hatóságoknak nem áll hatalmában bármit is tenni (5), a hatóságok pedig nem tudnak mit kezdeni vele (7), a hatóságok képtelenek intézkedni (11), a hatóságoknak nem áll hatalmában intézkedni (13), a hatóságoknak képtelenek megállítani őt (14). Szép kis hatóság az olyan, amelynek nem áll módjában intézkedni, amelyik nem tudja, mit tegyen ilyen kamasszal, mondhatnánk, de hát ez humoros írás, miért ne fricskázná meg a hatóságok orrát a szerző és ennek folyományaképpen a műfordító? A 3-as, 4-es, a 7-es, és a 14-es egyértelműbbé teszi, megmagyarázza, hogy miről van szó szerinte, a többiek ellenben általánosságban bélyegzik impotensnek a hatóságokat (5, 11, 13). 15. mondat. Ez a mondat is fölfogható a hatóságok enyhe kicsúfolásának s ezért nem árt, ha kissé gunyoros, ehhez fontos a look the other way [szemet huny] pontos fordítása. Ez meg is történt (a hosszú ú hiba!), habár a többség nem a szó szerinti fordítást választotta: az 5-ösnél elfordítják a tekintetüket, a 7-esnél nem néznek oda, a 8-asnál félrenéznek, a 10-esnél és 11-esnél nem foglalkoznak vele, a 13-asnál másfelé néznek és a 14-esnél inkább úgy tesznek, mintha nem is létezne. Egyedül a 9-esnél értelemzavaró a mondat megfogalmazása ugyanis önellentmondást tartalmaz, ahhoz, hogy valamibe bele tudjunk nyugodni, előbb tudomásul kell vennünk.

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN

ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN Szilágyi N. Sándor ELMÉLET ÉS MÓDSZER A NYELVÉSZETBEN különös tekintettel a fonológiára Kolozsvár, 2004 ELŐSZÓ 1973-ban, mikor témát választottam doktori értekezésemhez, tervezett dolgozatomnak még az

Részletesebben

Frege és Russell tárgyelméletérôl

Frege és Russell tárgyelméletérôl Világosság 2005/12. Russell kontra Frege Farkas János László Frege és Russell tárgyelméletérôl Russell, amint azt On Denoting című dolgozatának elején bejelenti, gondolatmenetét négy szakaszra tagolja:

Részletesebben

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER

EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER EMBER INFORMÁCIÓ RENDSZER Avagy mit kell tudni az információs rendszerekről? HALASSY BÉLA Budapest, 1996. A szerkesztést a szerző végezte. Az ábrák és a fedőlap megrajzolásában közreműködött Sajben Gábor.

Részletesebben

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem

Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Mi a szép? Gaul Géza, Széchenyi István Egyetem Összefoglalás Különböző hallás (és olvasás) útján befogadott műalkotások (vers, partita szóló hegedűre, népdal, népi mondóka) befogadási folyamatának elemzéséből

Részletesebben

Nyelvében él a nemzet

Nyelvében él a nemzet SZILÁGYI N. SÁNDOR Nyelvében él a nemzet E zt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam,

Részletesebben

Bajuszbögre, lefordítatlan

Bajuszbögre, lefordítatlan KAPPANYOS ANDRÁS Bajuszbögre, lefordítatlan Műfordítás, adaptáció, kulturális transzfer AKADÉMIAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS, 2013 2 dc_566_12 Tartalomjegyzék Bevezetés... 5 Premisszák... 13 Lehetséges versus lehetetlen...

Részletesebben

MIKOR TEKINTHETÜNK KÉT MONDATOT EGYMÁS FORDÍTÁSÁNAK? WHEN CAN WE ACCEPT TWO SENTENCES AS THE TRANSLATION OF EACH OTHER?

MIKOR TEKINTHETÜNK KÉT MONDATOT EGYMÁS FORDÍTÁSÁNAK? WHEN CAN WE ACCEPT TWO SENTENCES AS THE TRANSLATION OF EACH OTHER? Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, Miskolc, IX. évfolyam, 1. szám (2014) pp. 68 80. MIKOR TEKINTHETÜNK KÉT MONDATOT EGYMÁS FORDÍTÁSÁNAK? WHEN CAN WE ACCEPT TWO SENTENCES AS THE TRANSLATION OF EACH OTHER?

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne?

Utam a perfekt angolhoz. Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Utam a perfekt angolhoz Ha nekem sikerült, neked miért ne sikerülne? Előszó Okos ember más kárán tanul, a buta a sajátján, a hülye semmiből. E népi bölcsesség alapján nagyon kevés okos ember van a földön.

Részletesebben

Alfred North Whitehead: A természet fogalma

Alfred North Whitehead: A természet fogalma 42 BUKSZ 2010 Alfred North Whitehead: A természet fogalma Ford. Szabados Levente, Typotex Kiadó, Bp., 2007. 201 old., 2900 Ft Whiteheaddel kapcsolatban két dolgot azt is lehet mondani, két könyvet szoktak

Részletesebben

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET

NYELVÉBEN ÉL A NEMZET NYELVÉBEN ÉL A NEMZET Ezt a számtalanszor hallható, olvasható, szállóigévé vált kijelentést nem azért választottam írásom címéül, hogy Széchenyi István idézettségi indexét gyarapítsam, hanem mert az alábbiakban

Részletesebben

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest

Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS. A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája. Akadémiai Kiadó, Budapest Csíkszentmihályi Mihály KREATIVITÁS A flow és a felfedezés, avagy a találékonyság pszichológiája Akadémiai Kiadó, Budapest A fordítás alapjául szolgáló mű Creativity. Flow and the Psychology of Discovery

Részletesebben

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József

A végső Megoldás. A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése. Írta: Hoffman József A végső Megoldás A valóság logikus gondolkodás útján való megismerése Írta: Hoffman József Ez az írás szabadon terjeszthető egészben vagy akár részeiben, kinyomtatva, vagy az Interneten keresztül is. Nem

Részletesebben

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért?

Anyanyelvünk. Édes. A 6 3-as szabály, XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT. avagy a magyar angol focimeccs emléke kísért? Édes Anyanyelvünk XXVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2006. JÚNIUS ÁRA: 120 FORINT A TARTALOMBÓL: Wacha Imre: A tetten ért költõ F Balázs Géza: Miért érdekes? F Zimányi Árpád: Változó vonzatok F Kemény Gábor: Mit

Részletesebben

ANTI-CALLAHAN. A hús-vér közgazdaságtan kritikája

ANTI-CALLAHAN. A hús-vér közgazdaságtan kritikája ANTI-CALLAHAN A hús-vér közgazdaságtan kritikája A hús-vér kritikus előszava Amióta Magyarországon, mint egyébként Kelet-Közép Európában mindenütt, a marxista politikai gazdaságtan kötelező oktatását felváltotta

Részletesebben

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat

A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban. szemináriumi dolgozat Dr. Józan Ildikó A fordítás mint interkulturális transzfer BMA MAGDIR 462:2 A manipuláció jelenségének értelmezése különböző fordítási gyakorlatokban szemináriumi dolgozat Csáder Nikolett Eötvös Loránd

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

Test és lélek. Sorozatszerkesztõ: Kovács Ilona. A sorozat eddig megjelent kötetei:

Test és lélek. Sorozatszerkesztõ: Kovács Ilona. A sorozat eddig megjelent kötetei: A párválasztó agy Test és lélek Sorozatszerkesztõ: Kovács Ilona A sorozat eddig megjelent kötetei: Karl Popper: Test és elme. Az interakció védelmében (1998) Pléh Csaba: Bevezetés a megismeréstudományba

Részletesebben

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása

Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Médiatudományi Szakközépiskola Sajtótechnikus szak Az Offline Xtr Mag (a magyar extrémsport és életmód magazin) bemutatása Készítette: Oravecz Gergely Konzulens: Bányai György 2008 Nyilatkozat Alulírott

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT. Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes Ingyenes nyelvi tanácsadás: www.manyszi.hu Anyanyelvünk 2012. DECEMBER XXXIV. ÉVF. 5. SZÁM A TARTALOMBÓL: Málnási Ferenc: Áprily Lajos Zimányi

Részletesebben

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Harmadik Kézikönyv. Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries. Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Harmadik Kézikönyv Ωmega Kurzus Alliance for SCP Alapítvány a Gyülekezetépítésért és a Peter Deyneka Russian Ministries Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés Omega Kurzus: Gyakorlati Gyülekezetalapító Képzés

Részletesebben

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat.

Az MA-58/2010. előterjesztés, részletfizetési kérelem. Elnézést, ugrottam, az MA-46/2010. előterjesztés következik, a RÁDIÓJÁTÉK2010 pályázat. 2010.03.24. 1. 10:15-10:21 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó reggelt kívánok hölgyeim és uraim, minden jelenlevőnek szól ez az üdvözlet. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes. Timár úr előbb

Részletesebben

Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1

Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1 Az udvariasság elméletéről, megjelenésmódjairól a magyar nyelvben 1 (A magyar nyelv pragmatikai szempontú vizsgálatának egy lehetséges fejezetéhez) SZILI KATALIN 0. Ha a magyar nyelv más nyelvekétől eltérő

Részletesebben

Web és dizájn. kreatív honlapkészítés

Web és dizájn. kreatív honlapkészítés Web és dizájn kreatív honlapkészítés Tartalomjegyzék Bevezető 4 A weboldalkészítés mérnöki és művészi megközelítése 5 Ne törd a fejem! 9 Az érzelmek és a szépség szerepe 11 A tervezőgrafika és a webdizájn

Részletesebben

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése

Hatékony tanulás. Bölcsész Konzorcium. A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Hatékony tanulás Gaskó Krisztina Hajdú Erzsébet Kálmán Orsolya Lukács István Nahalka István Petriné Feyér Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta a Bölcsész Konzorcium

Részletesebben

Nyelv és nem. Női és férfi nyelvhasználati különbségek. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék.

Nyelv és nem. Női és férfi nyelvhasználati különbségek. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék. Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszék Nyelv és nem Női és férfi nyelvhasználati különbségek Témavezető: Dr. Kis Tamás Adjunktus Készítette: Kovács Krisztina V.magyar angol

Részletesebben

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma

Emile Coué: Elméd gyógító hatalma Emile Coué: Elméd gyógító hatalma 2 Fontos tudnivalók a könyvről Az Elméd gyógyító hatalma c. könyv a pozitív gondolkodás egyik alapműve. Ez a kötet Coué közvetlen írásai mellett - melyekhez az előszót

Részletesebben

A háború mint tapasztalat

A háború mint tapasztalat Papp István A háború mint tapasztalat A hátország ábrázolása Veres Péter Számadás című visszaemlékezésében Az első világháború okozta társadalom- és mentalitástörténeti változások a magyar népesség, ezen

Részletesebben

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós

Édes. Anyanyelvünk A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS. Dési Huber István: Radnóti Miklós A NYELVEK VILÁGÁBÓL WWW.ANYANYELVÁPOLÓ.HU ÁRA: 250 FT Édes 100 ÉVE SZÜLETETT LÕRINCZE LAJOS Anyanyelvünk 2015. FEBRUÁR XXXVII. ÉVF. 1. SZÁM A TARTALOMBÓL: Kezdõdik a Lõrincze-év! Balogh Judit: Hadd beszéljünk

Részletesebben