Sohár Anikó: Cupido vagy Ámor? Elemzés a Magyar Írószövetség SF Irodalmi Szakosztályának május 16-i estjére készült fordításokról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sohár Anikó: Cupido vagy Ámor? Elemzés a Magyar Írószövetség SF Irodalmi Szakosztályának május 16-i estjére készült fordításokról"

Átírás

1 1/21 Sohár Anikó: Cupido vagy Ámor? Elemzés a Magyar Írószövetség SF Irodalmi Szakosztályának május 16-i estjére készült fordításokról Mottó: Édes szó, gyilkos vágy, de Ámor nyila ajándék, És akkor jó, ha mindkettőnknek túl veszélyes ez a játék! (Road együttes: Nem elég) Bevezetés: A Magyar Írószövetség SF Irodalmi Szakosztályának elnöksége megkért, hogy legyek a háziasszonya a májusi műfordító estnek. Közfelkiáltással a fordíthatóság/fordíthatatlanság kérdése lett a kerekasztal-beszélgetés témája, s ezt végül Gálvölgyi Judit, Kleinheincz Csilla, Békés András és Pék Zoltán vitatták meg, okosan, szellemesen és tanulságosan. Hálás köszönet nekik! Még a beszélgetés előtt három héttel, azért, hogy ne csupán személyes tapasztalataira hivatkozzon mindenki, javasoltam, hogy kérjünk meg minden angolból fordítót, akit ismerünk és el tudunk érni, hogy ha ideje engedi s van hozzá kedve, fordítson le egy szöveget annak tudatában, hogy ezeket a fordításokat majd az esten közzétesszük, ezeket fogjuk citálni példának. Az is nehezítette a feladatot, hogy a fordítók semmiféle információt nem kaptak arról, hogy ki írta a szöveget, honnan való, mikori, miféle közönségnek íródott, miféle háttérismeretek szükségesek a jó és pontos fordításhoz. Mindennek ellenére tizennégy fordítás érkezett tizenhárom fordítótól a megadott határidőre legjobb tudomásom szerint ez rekord. Az összes műfordító hozzájárult ahhoz, hogy a fordításokat név nélkül közzétegyük egy elkészítendő fordítástudományi elemzéssel egyetemben (félreértések elkerülése végett: a leíró fordítástudomány egy másik ágának, a fordításkritikának dolga a rangsorolás, a tehetség, a művészi hatás, a műfordítás minőségének vizsgálata, ezekre itt nem kerül sor). Hálás köszönet nekik! Az elemzés: (Az eredeti és maguk a fordítások a végén mellékelve, hogy a Olvasó maga is összevethesse a szövegeket.) Elsőként ejtek pár szót magáról a szövegről, majd szétcincálom mondatokra és leírom, melyik mondatban miféle buktatók rejlenek s a fordítások miként kezelték ezeket, hol vannak értelemzavaró hibák, kihagyások, betoldások, más fordítási műveletek, melyek a magyar változat értelmét befolyásolják, majd a szövegegészeket tekintem át, s végül kísérletet teszek általános tanulságok levonására mindezt nem a bírálás, hanem az okulás szándékával, s ehhez nem a fordításkritika, hanem a leíró fordítástudomány eszköztára illik a legjobban. A kiválasztott szöveg Tom Holt brit író Djinn Rummy című regénye negyedik fejezetének legvégén található, üres sorral elválasztva, a korábbiakkal nem függ össze, új motívumot vezet be, csak a legvégén szerepel olyan kifejezés, amit a háttér ismerete nélkül nehéz értelmezni. Igen rövid, összesen tizenhat mondat, 260 szó az eredetiben. A főleg paródiáiról ismert Tom Holttól mindeddig semmi sem jelent meg magyarul, holott huszonkilenc humoros fantasy regényt írt eddig, egyebekről nem is szólva. Így tehát nem okoz(hat)ott gondot, hogy nem tudtak utánanézni a fordítók a szerző és a mű hátterének a rendelkezésükre álló időben (április 19 május 10). A műfordítók közül egyvalaki fölismerte a szöveget, mert Tom Holt az egyik kedvenc írója, egyvalaki pedig utánajárt. Lehetséges, hogy mások is, de csak ők ketten hozták tudomásomra, hogy tisztában vannak a szöveg eredetével. Ez nyilván befolyásolta a fordításukat (1, 2).

2 2/21 Érdekesség, hogy a 3-as és a 11-es fordítók címet is adtak a szövegnek (Cupido, A mesterlövész): nyilván úgy érezték, cím nélkül lóg a levegőben, ez egyúttal azt is bizonyítja, hogy ők ketten egészen biztosan nem nyomozták ki a szöveg eredetét. Rendkívül érdekfeszítő a 8-as fordítás, mely roppant szokatlan módon rövid, szinte tőmondatokban adja vissza a történetet, a lehető legnagyobb mértékben eltér az eredeti hangulatától s ezzel teljesen kilóg a sorból. Megjegyzendő azonban, hogy ez a fordító adott be két fordítást, ezért a 8-as fordítás alighanem játékos kísérletnek mondható. A szöveg, széttrancsírozva: 1. mondat. Rögtön az első mondat komoly nehézséget jelentett, nem a jelentése miatt, hiszen az egyszerű szó szerint: van egy gyermek, hanem azért, mert ilyet magyarul nem mondunk, egyébként angolul is kissé fura első mondat. Ennek megfelelően minden műfordító igyekezett úgy átalakítani, hogy jobban, természetesebben hangozzék s ennek során születtek szerencsés (1, 3, 4, 8, 14), elfogadható és kevésbé találó megoldások (6, 9: hiányzik az állítmány, 12: túlmagyarázza). 2. mondat. A második mondatnál az okozta a galibát, hogy nem a nyelvtani szerkezetből, vagy legalábbis nem egyértelműen abból, hanem a szóban forgó gyermek szüleinek ismeretéből 1 lehetett csak tudni, ki is a rokkant, ezért több fordításban is az anya, Aphrodité lett az (3, 6, 7, 8, 9, 12). Szintén a túlságos kifejtés jelenségéhez sorolandó, amikor az istennő a Héphaisztosszal kötött házasságba rokkan bele (3, 6, 7, 8, 12). A 11-es fordító pedig, mivel járatos a görög mitológiában [éljen, éljen!] kicserélte a rokkant szót sántára, hiszen a kovácsistennek a lába sérült meg, amikor anyja, Héra, látván apa nélkül világra hozott gyermekének csúfságát, szégyenében ledobta az Olümposzról. Ennek a kulturális utalásnak a kulcsa a szöveg utolsó szava, a név: amikor odaért a fordító és kiderült, hogy ki is a gyermek, akiről szó van, akkor kellett (volna) visszamenni és átfogalmazni ezt a mondatot úgy, hogy a nyelvtan is, a tartalom is stimmeljen. Ebben a mondatban további gondot jelentett, hogy nincs bevett, elfogadott fordítása az angol bully szónak, magyarul inkább melléknevekkel szoktuk kifejezni, nem egyetlen főnévvel, ennek megfelelően számos változat született rá: erőszakos fráter, vadbarom, kötözködő fickó, erőszakos fickó, vadállat, állat, és 8 db zsarnok (utóbbi nyilván az alárendeltjeivel durván hatalmaskodó személy illetve mások szeretetével, elnézésével visszaélő személy jelentésben). A 3-as változatban az anyja egy nimfomániás nő szintén explicitáció, túlmagyarázás, elvégre mai tudásunk szerint az anya aligha lehet férfi... A 4-es kettévágta ezt a mondatot. A 10-es és 13-as verzióban szereplő egy nála sok évvel idősebb/öregebb fordulat szokatlan hangzású: a megszokott forma a sokkal idősebb/öregebb vagy évekkel idősebb/öregebb. A 11-es és 14-es variánsban szereplő nálánál ragkettőzés viszonyítás esetében nem hiba, jóllehet itt elég lett volna a nála, mert nem lehetséges kétféle értelmezés, viszont a 11- esben a férfi magas hangrendű toldalékolása bár terjed még nem elfogadott, mivel a férfi(ú) eredetileg vegyes hangrendű szó, s azokat mély hangrendű toldalékkal látjuk el. 1 Persze, csak a legelterjedtebb magyarázat szerint, hiszen a filozófusok között akadt olyan is, aki Erószt egyidősnek gondolta magával Káosszal, azaz kezdettől fogva létezőnek tételezte.

3 3/21 Az előző mondat rövidségéből következett, hogy nem lehetett megváltoztatni a tagmondatok sorrendjét, a közbeszúrás helyét, itt azonban erre pompás alkalom adódott és éltek is vele többen (1, 2, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14), mindnyájan a domesztikáció/magyarosítás érdekében. Külön érdekessége ennek a mondatnak az idő használata: az angolban kötelező az időegyeztetés, de a magyarban épp ilyen kötelező az általános érvényű kijelentéseket jelen időbe tenni (máskülönben előidejűek lesznek). A kérdés az, mennyire általános érvényű állítás, hogy a gyermek apja egy brutális, kötözködő szadista, illetve az, hogy ebben az esetben értelemzavaró-e az előidejűség? A műfordítók megoszlottak ebben a kérdésben, kilencen múlt időt használtak (1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12), a többiek jelent. 3. mondat. Az angol left to his own devices kifejezést nyolcan fordították a megszokott módon, sorsára/magára hagyták/hagyatva (2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14), a többiek ettől eltértek, rokon értelmű kifejezést választottak, mindenki mást: a gyermek azt tett, amit akart (1); a gyermek, aki csak magára számíthatott (4); elhanyagolták (6); csak önmagára hagyatkozhatott (10), mindent ráhagytak (11), nem törődtek vele (13). Ezzel szemben a fejlődéslélektanból ismeretes szakkifejezést, a formative yearst ahányan voltak, annyiféleképpen ültették át: fogékony kor (1), fejlődése érzékeny szakasza (2), legfogékonyabb évek (3), meghatározó évek (4), azokban az években, amikor személyisége kialakult (5), legmeghatározóbb évei (6), a fejlődése szempontjából legmeghatározóbb évek (9), élete jellemformáló szakasza (10), fogékony évei (12), lelki fejlődésének korai szakasza (13), kamasz évei (14). Csak mellékesen: a pszichológusok sem egységesek abban, hogyan is ültessék át ezt a kifejezést magyarra s gyakran folyamodnak körülíráshoz. A 7-es, 8-as és 11-es fordítások ráadásul kihagyták ezt a kifejezést, hacsak a cseperedő szót nem tekintjük a formative years fordításának az első kettőben. A kihagyás gyakran használt eszköz, leginkább olyankor, amikor fölöslegesnek ítéli a kihagyandó részt a fordító vagy a szerkesztő, bár néha azért felejtődik el valami, mert a fordító nem tud rá jó megoldást, sőt, az is előfordul, hogy egész egyszerűen átsiklik valami fölött, azaz nem tudatosan veti el. Ez utóbbit megelőzheti egy szemfüles szerkesztő. Ugyanígy terminus technicus a personality disorder is, de ennek van bevett és általánosan használt magyar megfelelője: személyiségzavar. Azért persze erre is született eltérő megoldás: rendellenességei (5), személyiségproblémái (6), személyiségi zavarok (10), személyiség problémák [sic!] (14). A 11-es verzió valamiért egyes számba tette a szót. A gyermek személyiségzavara csak öt műfordítónál lett szó szerinti fordításban komoly (1, 4, 6, 7, 10), a többieknél az egészségügyben inkább használatos súlyos, illetve egy helyen nem kapott jelzőt (8). És természetesen a fentebb említett két szó- illetve kifejezés kiválasztása már meg is határozza, melyik ige illik bele a mondatba, a talán legsemlegesebb alakultak ki a legnépszerűbb (2, 3, 5, 6, 10, 13, 14), minden másból csak egy akad: ütköztek ki (1), mutatott (4), megmutatkoztak (7), voltak (8), jelentkeztek (9), lépett fel (11), fejlődtek ki (12). A 6-os és a 14-es változat nem veszi figyelembe az alanyváltást az előző bekezdéshez képest. A 5-ös verzióban szóismétlés van mondaton belül, amit a magyar nyelv csak indokolt esetben tűr.

4 4/21 4. mondat. A mondat eleje tekintetében két csoportra oszlottak a műfordítók: az egyik megtartotta az angol szerkezetet (többé-kevésbé úgy, hogy mire betöltötte a tizenhármat, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 13), a másik átformálta ( tizenhárom éves korára, 4, 6, 10, 11, 12, 14). A mondat második fele annál inspirálóbbnak bizonyult! kezelésére gyakorlatilag remény sem maradt (1) gyakorlatilag gyógyíthatatlan volt (2) hiába is próbáltak volna ép embert faragni belőle (3) gyakorlatilag nem lehetett már rajta segíteni (4) gyakorlatilag gyógyíthatatlan lett (5) állapota gyógyíthatatlanná vált (6) gyakorlatilag már nem lehetett meggyógyítani (7) Akkor már nem lehetett meggyógyítani. (8) már remény sem volt a gyógyulására (9) gyakorlatilag már nem volt esélye a gyógyulásra (10) a gyógyíthatóság reménye gyakorlatilag szertefoszlott (11) lényegében remény sem maradt a gyógyulásra (12) már nem volt remény a gyógyulásra (13) a folyamat visszafordíthatatlanná vált (14) Az 1-es variáns a cure szó kezelés és nem gyógyulás jelentését választotta, ezért változott meg a mondat értelme, a 3-as variáció az épségre teszi hangsúlyt (vajon mennyire játszott ebbe bele a korábbi rokkantság?), a 2-es, 4-es, 5-ös, 7-es és 10-es változat szórendje szinte provokálja a kérdést: és elméletileg? A többinél a legfőbb eltérés az, hogy nem a gyermek szempontjából fogalmazzák meg a mondatot, általánosabbá teszik azzal, hogy kihagyják a birtokragot. 5. mondat. A pontosvessző előtti részhez itt is a lélektan terminológiájához kellett (volna) folyamodni, míg a mondat második fele annál jobb, minél erősebb a kontraszt, az elfogulatlansággal szembeállított szubjektivitás. Ráadásul ott a háromszor megismételt partly, ami elvileg a magyar mondat ritmusát is meg kell határozza: ideális esetben még a szótagszám is meg kell egyezzen az első két részben/részint után, hogy a ritmus is fokozza a mondat két része közötti különbséget. Ezt teljesen mellőzte az 1-es változat, ami kihagyta az ismétlést (meg a visszautalást is mibe játszott bele?). Érdekes, hogy egyébként mindenki más a részben -t részesítette előnyben. Azonos szótagszám fordul elő a 2-esben (genetika, környezete), a 3-asban (öröklött természete, környezeti hatások), a 7-esben (örökletes, környezeti) és a 9-esben (örökségéből, környezetéből). A 2-es verzióban a genetika tehetett róla és a 12-es verzióban a génekből fakadt némileg félrevisz: nem az örökléstan illetve általánosságban a gének hibája a gyermek rémes természete, csupán az örökölt/átörökített géneké A 3-as megadja az indoklást, de hiányzik maga az állítás. A 4-es variáció másként értelmezi a mondatot, amikor a személyiségzavarokra vonatkoztatja és nem arra, hogy miért vált gyógyíthatatlanná. Az 6-osban a genetikusan gonosz erősen eltér az eredetitől (basically vicious), és azt hiszem, a kifejezés ellen fölemelnék szavuk a lélek- és örökléstannal foglalkozók... A 13-as változatban disszonáns az örökség szó használata az (át)öröklés helyett. A 14-esben értelemzavaró hiba, hogy a környezet helyett fejlődési rendellenesség szerepel. Összességében ez a legkevésbé sikerült mondat.

5 5/21 6. mondat. Ennek a mondatnak az eleje megismétli a negyedik mondat elejét, ezért a szerző szándéka szerint a fordítónak is ismételnie kellene. Ezt azonban csak öten teszik meg teljes mértékben (2, 6, 9, 10, 13) és ketten részint (5, 14, mindkettő egyszer évet, egyszer esztendőt ír). A 3-as változatból kimaradt a morbid fixation, amit a rászokott értelemben használt rákapott helyettesít. A 9-es verzióban az emberek lelövése szerepel, márpedig a lelő azt jelenti, hogy lövéssel megöl vagy úgy talál el egy lövéssel valakit, hogy az elesik erről pedig itt nem lehet szó. A 10-esben a morbid bizarrá változott, a 12-esben a fixationből lett élvezet. A 14-es variánsban a mondat két fele nem illik össze, mert az első ige befejezettséget sugall, amit a másodikban található kezd ige kétségbe von: az lett a beteges mániája, hogy emberekre kezdett lövöldözni helyesen az lett a beteges mániája, hogy emberekre lövöldözzön. 7. mondat. Holt itt is azt a fogást alkalmazza, hogy a tárgyilagos (szak)szó elé a szlenghez közelítő köznyelvből választ jelzőt, mégpedig olyat, amit aligha mondana egy kényszerképzeteket semlegesen bemutató pszichiáter. Ez a legjobban sikerült mondat, összességében, bár itt is erős stiláris eltérések fedezhetők föl: például a ghastly obsession variánsaiban a szenvedély lehet szörnyű (1, 5, 14), ocsmány (2), rettenetes (6, 11), borzasztó (10), hátborzongató (13) illetve van, ahol a rögeszme szörnyű (3), a megszállottság rettenetes (5) a mánia rettentő (9), illetve a monománia szörnyű (12). A 7-esben rettenetes, rögeszmeszerű időtöltés áll, pedig nem mindegy, hogy valami ténylegesen rögeszme, vagy csak hajaz rá, és az időtöltés betoldás. A 8-as itt is kihagyja a jelzőt (a rögeszme elől). A többség a büntetlenül elkövetett kényszeres cselekvés mellé a hódol igét választotta az indulge átültetésére, de négyen eltértek ettől: élhet (4), élheti ki (5), teheti (8), örömét leli (10) s ezek közül csak az utolsó szokatlan a büntetlenséggel párosítva. A 6-os az egyetlen, amelyik múlt időt alkalmazott. A 9-es betoldott egy Mára szócskát. (Vajon miért? Tudatosan? A jobb hangzásért? De szép is lenne belenézni a fordító fekete dobozába!) A 11-es a to be able-t képesnek fordította, nem a többiek által preferált -hat/-het - nek, míg a 10-es ezt kihagyta. A 14-esben szerepel egy fölösleges vessző. 8. mondat Az ember azt hinné, hogy egy egyszerű felszólítást nem lehet sokféleképpen lefordítani, de persze téved. Először is, már az ige megválasztása is mutat eltéréseket: szemügyre vesz, egy pillantást vet rá, néz (2), megnéz (4), ránéz (6). Aztán másodiknak jön a magázás-tegezés kérdése, ami az angolból történő fordítás esetében mindig gondot jelent (a modern angol nem ismeri a tegezést): ám a tegezést csupán négyen választották (érdekesség, hogy nem a fordító életkora számított ebben, azaz nem a legfiatalabbak tegeződtek). Ketten ügyesen kikerülték azzal, hogy többes szám egyesbe tették a felszólítást (1, 14). Majd harmadszorra következik a felszólításoknál kötelező felkiáltójel megléte: ugyanis mindössze öten tették ki ezt az írásjelet (4, 5, 6, 9, 13), ketten kettőspontot használtak, mert összevonták a következő mondattal (1, 11) s a beszélgetés folyamán

6 6/21 kiderült, sokan idegenkednek a felkiáltójel használatától, ami a kulturális interferenciának is betudható, hiszen az angol alig-alig használ felkiáltójelet a magyar szabályok előírásaihoz képest. Sajnálatos, hogy a Magyar Tudományos Akadémia által megállapított helyesírási szabályok betartása még a műfordítók számára sem magától értetődő. A 3-as meg is ismétli, kis eltéréssel ezt a felszólítást: Nézzetek rá. Nézzétek meg jól. Elképzelhető, hogy csak kipróbált két verziót és aztán véletlenül benne maradt a szövegben mindkettő, de az is lehet, hogy tudatos eszközről van szó, mert később egy másik mondatot is megkettőzött. A 9-es is megduplázta, de ő csak ezt a mondatot. 9. mondat. Itt a legfőbb bökkenő az állítmány hiánya, amit az egyik fordító (1), aki összevonta az előző mondattal, ily módon elegánsan megkerült, a többiek viszont különféleképpen oldották meg: becsempésztek egy vagy több igét (2, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13), megtartották a felsorolást (3, 6, 9), vagy jelzővé alakították a felsorolás elemeit (7), a 14-es becsempészett egy igét határozói igenév formájában de megtartotta a felsorolást. A 8-as ezt a mondatot is feldarabolta. A másik eldöntendő kérdés ebben a mondatban a Stallonesque szó átültetése: vajon a magyar olvasónak beugrik-e erről a Rambo viselte fejpánt vagy jobb ezt nem rábízni és rögtön magát a szerepet említeni? Az utóbbira mindössze három műfordító szavazott (1, 6, 10), a többiek maradtak Stallone mellett, bár a 4-es elgépelte (stalonei [sic!]) és a 14-es egyenesen kölcsönvette a színésztől a fejpántot, ami a három helyen homlokpánt (4, 5, 13), egy helyen hajpánt (6), a 7-esnél puszta pánt, a 12-esnél viszont hajszalag, ami meghökkentő, mert a Magyar Értelmező Szótár szerint az a női haj leszorítására szolgál és Apuleius óta nem sok kétsége maradhatott az embernek afelől, hogy Ámor férfi... A camouflage gear átültetése sem lett egységes: terepszínű cuccok (1), terepszínű öltözék (2), terepszínű katonai gyakorlóruha (3, 4), terepszínbe öltözött (5), terepszínű felszerelés (6), terepszín[ű] ruha (7, 8, 12), álcaruha (9, 10, 13), terepruha (11, 14), mint látható, a többség a katonai terepszínt választotta, amit a kamaszok előszeretettel viselnek a szintén lehetséges álcázó ruházat (és háló) helyett. Külön érdekesség, hogy a gear szó szerinti fordítása, a manapság divatos, öltözék értelemben használt szerelés egyáltalán nem fordult elő (habár a 6-os csak egy igekötőt tett ehhez hozzá). És hogy a fordítók is a szokásaik rabja, mi sem mutatja jobban, mint hogy a 3-asnál a főszereplő maradt tizenhárom éves, hiszen annyi idős volt az előző bekezdésben is. 10. mondat. Ez a mondat is izgalmas változatossággal kecsegtetett már jó előre s nem is kelt csalódást! Egyrészt ott a Soldier of Fortune nevezetű folyóirat kérdése: lefordítjuk-e vagy sem? Két elméleti iskola csap itt össze: az egyik, tiszteletben tartva a neveket és olyanokra hivatkozva, mint a Times, Playboy, National Geographic (az is érdekes, hogy mindenki, aki példát citált ezen álláspontja mellett, megemlítette a Playboyt, igaz, mind férfi volt), határozottan kikel a fordítás ellen, míg a másik teória amellett kardoskodik, hogy a brit olvasó érti a magazin nevének jelentését ellentétben a magyarral, s ezért nem helyes, ha megmarad az eredeti angol elnevezés, a magyar közönség így kevesebb információhoz jut. A fordítók fele megőrizte a folyóirat nevét (1, 3, 4, 7, 8, 10, 14), míg a másik fele átnevezte: Szerencselovagok (2, 6), Szerencselovag (5, 12), Szerencsés katona (11), A szerencse zsoldosa (13). A 6-os és 9-es zsoldosmagazinnak titulálja a folyóiratot, de az utóbbi cím nélkül, a 10-es az angol cím elé betoldja, hogy zsoldosoknak szóló magazinról van szó.

7 7/21 Aztán ott van a kiegészítőkkel felszerelt fegyver maga, ahol szintén a szakkifejezések használata a célravezető, sőt, a 9-es fordító ki is javította a Tom Holt által másként írt (Macmillan) cégnevet a valóságban létező McMillanre! (Ami rögvest fölveti a kérdést: a fordító kijavíthatja-e a szerzőt, ha hibát észlel?) Íme, a variánsok: state-of-the-art (szó szerint: legkorszerűbb): a legmodernebb (1, 3, 6), (egy lehető) legkorszerűbb (2, 5, 7, 8), legújabb tipusu [sic!] (4), csúcstechnológiájú (9), csúcskategóriás (10), legmenőbb (11), ultramodern (12), csúcsminőséget képviselő (13), legújabb gyártmányú (14). Érdekesek a hangsúlyeltolódások: a legmenőbb nyilvánvalóan a kamaszkorú ifjak ismeretéből (is) fakadó szóválasztás, a csúcskategóriás a műszaki árucikkek esetében előszeretettel alkalmazott jelző, a csúcsminőségű viszont bármi(lyen termék) esetén használatos. sniper s rifle: mesterlövészpuska (1, 7, 8, 10, 11), mesterlövész puska (5, 9, 12, 13, 14), mesterlövész-karabély (2), orvlövész puska (3), precíziós kézi lőfegyver (4), puska (5). Itt (is) világosan megmutatkozik, hogy az egybeírás-különírás szabályai nem egyértelműek: bár a csupa főnévből álló összetételek egy jó részét külön kell írni, a minőségjelzős összetételt olyankor is egybeírjuk, amikor főnév a minőségjelző, tehát a mesterlövészpuska egybeírt változata a nyelvtanilag helyes és bevett fordítás. 21X: 21-szeres nagyítású (1, 4, 10, 11, 14), 21-szeres (2, 6, 9), 21X/21x (3, 7, 8, 12, 13), 21X-es (5). Látszólag nincs is mit lefordítani, hiszen ki ne tudná, hogy az x szorzást, szorzatot, többszörösséget is kifejez(het), mégis, mivel ragozni kell, itt is az első változat a pontos magyarítás. scope: távcső (1, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13), céltávcső (2), távcsöves (3), teleszkóp (4), optika (9), célzókészülék (11), lencse (14). Az utolsó két variáns némileg félrevezető: a célzókészülék nem célzótávcsövet jelent a Pallas Nagylexikon szerint, hanem oly készülék, melyben a puska nyugodtan fekszik s a célpontra való irányítása utáni helyzetében akként megrögzíthető, hogy elsütéskor helyzetét meg nem változtatja és később a repülésben bukkant föl, a bombák irányított ledobásához kellett. A lencse pedig csak alkatrésze a távcsőnek. flash suppressor: lángrejtő (1, 2, 9, 10, 11, 14), villanásgátlós (3), torkolattűz tompító (4), villanástompító (5), torkolattűz gátló (6), torkolattűz-álcázó (7, 8), tűzrejtő (12), torkolattűzrejtő (13). Elvileg a többség által használt lángrejtő a szokásos fordítás, ellenben az Országh-féle Angol-Magyar Nagyszótár nem ismeri a kifejezést, csak a flash-screent és a flash concealert s bizony, azokat torkolattűzrejtőnek mondja Mielőtt bárki azt gondolná, hogy a műfordítók nem szoktak utánajárni a (katonai vagy más) szakkifejezéseknek, hadd utaljak vissza arra, hogy milyen szokatlan körülmények között, milyen kapkodva készültek ezek a fordítások. Továbbá javaslom, hogy guglizzák meg ezeket a szavakat, meg fognak lepődni! Ellenben itt van a közönséges duvet szó, ami nyilván senkinek sem okozhatott gondot, a többségnél paplan, négyen azonban mást választottak: egy helyen takaró lett belőle (4), két fordítónál dunyha (6, 14), ezek rokon értelmű szavak, de van olyan megoldás, amibe föltételezem a fordító egyénisége játszik bele, akad ugyanis egy ágyterítő is (13) alighanem azon az alapon, hogy az ember nem fekszik ruhástul az ágyra, még akkor sem, ha kamasz Az angolban a szóismétlés mondaton belül egyáltalán nem számít olyan komoly stiláris hibának, mint magyarul, amit (az állítás mindkét felét) ez a mondat is bizonyít. Az angol mondatban a lie (fekszik) ige folyamatos és egyszerű jelen időben is szerepel (is lying/lies), ez ott nyelvtanilag az alanyváltás miatt szükségszerű, de a fordítók közül senki sem ismételte meg ugyanazt az igét: heverészve/süpped (1), hever, heverészve, heverészik/- (2, 3, 7, 8, 11, 14), fekszik, fekve/hever (4, 10, 12), fekszik, fekve/- (5, 6, 9, 13), azaz a

8 8/21 többség a gazdaságosság jegyében a második igét egész egyszerűen kihagyta, fölöslegesnek ítélte a megismétlést. Ezt a mondatot nem csak a 8-as fordító szedte szét, hanem a 4-es is, igaz, ő csak kettévágta. 11. mondat. A 12-es fordításból kimaradt. A legizgalmasabb ebben a mondatban az igeidő, az angolban a mondat első fele sima jelen, a második egyszerű jövő idejű, mégpedig mindkét ige, és szokásszerű cselekvésről van szó. Szinte mindenki csak és kizárólag jelen időt használt (2, 3, 4, 6, 7, 8 [igaz, ő beletett egy majd -ot], 9, 10, 11, 13, 14), de van olyan, aki követte az angol szerkezetet (5), és akad olyan is, aki jobban hozzá idomította a magyar köznyelvhez, beillesztve az elejére egy jövő időt jelző majd -ot, és csak az utolsó igéhez csatolva a nyomatékos jövő idő kifejezésére szolgáló fog segédigét (1). Lenyűgöző, hogy négyféle igekötővel ültethető át a get bored: elun (1, 6, 13, 14), beleun (2, 9), megun (3, 4, 7, 8, 11), ráun (5), és persze azért van egy formabontó elege van (10) is. Szintén megkapó, hogy a start using it (használni kezdi) valószínűleg ambivalensnak tűnt egyes fordítóknak s ezért az explicitációhoz folyamodtak, azaz minden esetleges félreértést kizáró megoldást választottak: kapja magát, és kimegy az utcára lövöldözni (6), lövöldözni kezd (7), elkezd lövöldözni (8), lődözni kezd vele (11), meghúzza a ravaszt (14). 12. mondat. Itt a feladat annak a megoldása, hogy a mondatból derüljön ki, senki sem tehet semmit a fiú lövöldözése ellen, nem pedig a fiú ellen. Ezt azért nehéz megcsinálni, mert a magyarban ugyebár nincs háromféle egyes szám harmadik személyű névmás, csak egy. Ezért az olyan fordítás, mint a Senki nem tehet ellene semmit kétértelmű, vonatkozhat a lövöldözésre is, meg a fiúra is. Egyetlen fordítás kerüli el ezt a kétértelműséget, a 4-es: azzal, hogy beletesz egy ez -t, világos, hogy a cselekvésről van szó s nem a személyről. Megfogalmazásában eltér a többitől a 7-es is, de bizonytalanságban nem. A 3-as alighanem véletlenül, bár ki tudja? kétszer is tartalmazza ezt a mondatot. 13. mondat. Ez az előző tartalmának nyomatékosítása, egyedül a 14-es teszi más helyre a nyomatékot: nem a semmit, hanem a senkit ismétli meg. A 7-es nem elég, hogy teljesen átformálta ezt a mondatot, de elmulasztotta az ismétléssel történő hangsúlyozást is, ez a mondat nem kiemel nála, csupán kiegészít. A 4-es (semmit) és a 9-es (egyáltalán semmit) fordításoktól eltekintve ugyanazt a fordulatot használta mindenki és itt érdemes fölfigyelni a szórendre: semmit a(z ég)világon (1, 3, 6) a(z ég egy )világon semmit (2, 5, 10, 11, 12, 13). Kétségtelen, hogy a második a népszerűbb, mindkettő helyes, s az már ízlés kérdése, ki melyiket találja hangsúlyosabbnak. 14. mondat. Itt, rögtön az alárendelt összetett mondat elején csakugyan nem mindegy, milyen szórendet alkalmaz a fordító a despite the fact tolmácsolására: dacára annak (1, 3) vagy annak dacára/ellenére (2, 4, 5, 6, 11, 14), az előbbi ugyanis nyomatékosabb. Ez csak nyolcukat érinti, mert a 7-es, 8-as, 10-es, 12-es kihagyta ezt a kifejezést, a 9-es bár -nak, a 13-as pedig habár -nak fordította.

9 9/21 A murderous infantból magyarul lett vérszomjas kamasz (1), gyilkos kölyök (2), gyilkos kiskorú (3, 5), gyilkos hajlamú kiskorú (4), gyilkos hajlamú kamasz (6), vérengző gyerek (7), vérengző (8), gyilkos gyermek (9, 10), gyilkolászó gyermek (11), vérszomjas csecsemő (12). gyilkos ifjú (13) és vérengző fiatalkorú (14). Érdekes lista, nem? Egyrészt azért, mert tizennégy évesen már aligha mondható valaki csecsemőnek vagy gyermeknek, másrészt azért, mert itt szerelemről van szó, ami nem kifejezetten gyilkos, nem is vérengző vagy vérszomjas (hacsak nem a manapság divatos vámpírokból indulunk ki, de remélem, ott még nem tartunk, hogy az az etalon!), de lehet kegyetlen, pusztító, megsemmisítő vagy végzetes, és a többi. A szóválasztás jelentősen befolyásolja nem csak a tartalmat és stílust, de a teljes asszociációskonnotatív hátteret, és bizony, összhangban kell álljon mindazzal, amit a műfordító tud jelen esetben arról a személyről, akire vonatkozik. Ez természetesen az igére is áll ami itt a ruin, a fordításokban dönti romba (1, 2, 5, 6, 14) teszi tönkre (3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13) és az egyedi, a másik kettőnél erőteljesebb, akár halált is jelentő vesztét okozza (10) lett belőle. Hasonlóan egységesre sikeredett a countless innocent people átültetése: szinte mindenkinél számtalan ártatlan ember szerepel (a 9-es kihagyta az ember szót), csak az 1-es (seregnyi ártatlan ember), a 6-os (ártatlan emberek tömegei), a 7-es (igen sok ember, ártatlanok) és a 11-es (megszámlálhatatlan ártatlan ember) különbözik, ez utóbbi a szó szerinti fordítás, de nem szerencsés a sok á és a hang, ráadásul nagyon hosszú is, megtöri a ritmust. Az időhatározót szó szerint vette át a többség, azaz tízszer fordul elő a hét minden (egyes) napján (1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14), mindössze három helyen olvasható a szerintem szebb és magyarosabb nap mint nap (2, 13), hétről hétre, nap mint nap (3), ez utóbbi viszont túlbonyolítás, hiszen a nap mint nap mindennapot jelent, s ezért a hétről hétre már fölösleges. A 8-asban a naponta megoldás található. A végén következik, aminek mindezek alá vannak rendelve: the authorities are powerless to act, amit a fordítók fele így ad vissza: a hatóságok (mégis) tehetetlenek (1, 2, 6, 8, 9, 10, 12). A többiek mind külön úton jártak: a hatóságok nem tehetnek ellene semmit (3), a hatóságok képtelenek vele szemben a cselekvésre (4), a hatóságoknak nem áll hatalmában bármit is tenni (5), a hatóságok pedig nem tudnak mit kezdeni vele (7), a hatóságok képtelenek intézkedni (11), a hatóságoknak nem áll hatalmában intézkedni (13), a hatóságoknak képtelenek megállítani őt (14). Szép kis hatóság az olyan, amelynek nem áll módjában intézkedni, amelyik nem tudja, mit tegyen ilyen kamasszal, mondhatnánk, de hát ez humoros írás, miért ne fricskázná meg a hatóságok orrát a szerző és ennek folyományaképpen a műfordító? A 3-as, 4-es, a 7-es, és a 14-es egyértelműbbé teszi, megmagyarázza, hogy miről van szó szerinte, a többiek ellenben általánosságban bélyegzik impotensnek a hatóságokat (5, 11, 13). 15. mondat. Ez a mondat is fölfogható a hatóságok enyhe kicsúfolásának s ezért nem árt, ha kissé gunyoros, ehhez fontos a look the other way [szemet huny] pontos fordítása. Ez meg is történt (a hosszú ú hiba!), habár a többség nem a szó szerinti fordítást választotta: az 5-ösnél elfordítják a tekintetüket, a 7-esnél nem néznek oda, a 8-asnál félrenéznek, a 10-esnél és 11-esnél nem foglalkoznak vele, a 13-asnál másfelé néznek és a 14-esnél inkább úgy tesznek, mintha nem is létezne. Egyedül a 9-esnél értelemzavaró a mondat megfogalmazása ugyanis önellentmondást tartalmaz, ahhoz, hogy valamibe bele tudjunk nyugodni, előbb tudomásul kell vennünk.

10 10/ mondat. Az elején említettem, hogy ezt a mondatot nehéz volt lefordítani a háttér ismerete nélkül s ezért nem szabad messzemenő következtetéseket levonni abból, ha valakinek pont ez nem sikerült, vagy nem teljesen (1: Tizenhármas Szintű dzsinnek egyik egyetlen képviselője; 5: Tizenhárom Természeti Erő egyike; 7-8: egyetlen dzsinn a Tizenhármak között; 9: kommandós vadóc; 11: Merthogy a kis farkasember egy égi orvlövész). Ami azonban határozottan lebilincselő, az a név. Az eredetiben Cupid áll, mégis a fordítók fele nem Cupidónak, hanem Ámornak fordította (1, 2, 7, 8, 9, 10, 11) s ennek az az indoka, hogy a magyar kultúrában inkább Ámor ismert (Ámor nyila, Ámor és Psyché). Ez a felvetés jogos, de ha nagyon szőrözni akarunk, akkor bizony van olyan forrás, mely szerint ez két, különböző istenség: a római Cupido (ógörög Pothosz) a szerelmi vágy istene, míg Ámor (ógörög Erósz) a szerelemé, szereteté, vonzalomé 2. Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy Ámor és Cupido alakja később összeolvadt. Eleinte bekötött szemű, szárnyas, íjas ifjú, majd a hellenizmus korától dundi gyermek alakjában ábrázolták, aki felelőtlenül lövöldözik halandókra, istenekre kétféle, szerelmet/vágyat ébresztő illetve űző nyilaival. De mivel föltehető, hogy az átlagos magyar olvasó kevéssé járatos a görög-római mitológiában, üdvözölni kell a műfordítók azon igyekezetét, hogy a poént érthetővé tegyék a közismertebb név választásával. Egy másik, nem elhanyagolható szempont a hangzás: a magyar szövegkörnyezetben az Ámor egész egyszerűen jobban hangzik, mint a Cupido. De nem mindegy, hogy hol hangzik jobban! Mivel ez a csattanó, a végén kell csattanjon s ezért ideális esetben ez a név lesz az utolsó szó, éppúgy, mint az angolban. Ezt nem mindenki tartotta fontosnak, de a többség (1, 2, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14) igen. 2 Pl.

11 11/21 Összegzés Az, hogy kinek melyik fordítás tetszik vagy nem tetszik, ízlés kérdése. Az viszont, hogy a szöveg egészében véve, mondanivalóját tekintve, stilárisan és hatásában megközelíti-e, elérie, netán meghaladja-e az eredetit vizsgálódásunk körébe tartozik. A következőben minden egyes fordításnál megnézem: Van-e benne értelemzavaró hiba? Milyen a szókincse? A három eldöntendő esetből (Soldier of Fortune, Stallone, Cupido) hányat őrzött meg/ültetett át? Milyen a szöveg ritmusa, hogy hangzik? Mekkorát szól a végén a poén? 1. Az értelmet szinte hibátlanul átadja. Az eredetinél irodalmibb nyelvet használ (pl. íme, legjava). Megtartja az idegenségét kifejező angol folyóiratcímet, de a másik két esetben közelíti a szöveget a célközönséghez (Rambo, Ámor). Gördülékeny, bár van benne megdöccenő gondolatritmus. Ez leginkább az utolsó mondatnál zavaró, ahol a közbevetés csökkenti a poén hatását. 2. Az értelmet hibátlanul átadja. A köznyelv szókincsét alkalmazza, fesztelenül ebből egyedül a virít rí ki. A célközönséghez közelíti a szöveget a folyóiratcím lefordításával és Cupido lecserélésével, Stallonét megtartja. Ritmusa közel áll az eredetiéhez. A csattanó csattan. 3. Van benne értelemzavaró hiba. Egyszer-egyszer a köznyelvi szint alá is (vadbarom), fölé is (e) megy. Mindhárom esetben megőrizte az eredeti nevet. Nagyon jó a szöveg lüktetése, s a tartalmilag fölösleges ismétlés, a hétről hétre, nap mint nap kifejezetten javít a ritmusán. A poén sérül a közbevetéstől és a szórendtől. 4. Az értelmet átadja, árnyalatnyi eltolódásokkal (pl. megszállottság). Köznyelvi szókészletet használ, a szóválasztás néha lehetne pontosabb. Mindhárom esetben megőrizte az eredeti nevet. A ritmus nem egyenletes, néha kevesebb szóval is kifejezhető lenne ugyanaz a tartalom. A poén sérül a szórendtől. 5. Az értelmet átadja, árnyalatnyi eltolódásokkal (pl. rendellenességei). A szóanyag köznyelvi, talán nem szerencsés a két rendellenes egymáshoz olyan közel. A háromból a magazint lefordította, a másik kettőt megtartotta. A ritmus néha megtörik, pedig a szöveg amúgy nagyon olvastatja magát. A csattanó csattan. 6. Van benne értelemzavaró hiba. Köznyelvi, kicsit irodalmi (pl. frigy), bár szóválasztása nem mindig szerencsés (pl. személyiségproblémái, kiütés). A háromból csak Cupidót őrizte meg, a másik kettőt adaptálta. A ritmusa jó, a szöveg könnyed, a poén ül. 7. Van benne értelemzavaró hiba. Gyakran teljesen átrendezi a mondatot és néhol a fordítói szabadság eltérő értelmet is eredményez. Szókincse vegyesen irodalmi (pl. cseperedő) és köznyelvi. Csak Ámor esetében választotta a domesztikációt, a másik kettőt változatlanul hagyta. Töredezett a ritmusa és nincs a végén csattanó. 8. Ez egy roppant érdekes kísérlet: gyakorlatilag minden összetett mondatot egyszerű bővített mondatokra szabdal, amitől erőteljes, jóllehet szaggatott ritmusa lesz a szövegnek. Néha nem is szerencsés egy-egy ilyen mondat, pl. Ez egy vérengző. vagy Folyóiratot olvas. Soldier of Fortune. Megszokottabban hangzana az egyeztetett alak: A Soldier of Fortune-t.

12 12/21 Ezért aztán a stílus, a hangulat teljesen megváltozik. Ebben is szerepel ugyanaz az értelemzavaró hiba (itt viszont egyértelmű, hogy az anya rokkant bele a házasságba). Irodalmi és köznyelvi szóanyagból építkezik. Megtartja Stallonét és a magazin nevét, de lecseréli Cupidót Ámorra. Ő is elvette a poén élét azzal, hogy nem a név az utolsó szó. 9. Van benne értelemzavaró hiba. A szókincs egyszerű, a mondatok peregnek, egészen kiváló a ritmus ennek érdekében még egy ismétlést is betold a hatodik bekezdés elején!, egyedül a harmadik mondaté bicsaklik meg. A szóválasztás néhol lehetett volna pontosabb (pl. örökség, lelövés). Egyedül Stallonét tartja meg, a folyóirat nevét nem lefordítja, hanem zsoldosmagazint lapoztat a fiúval és Cupidóból Ámor lesz. A csattanó elmarad. 10. Az értelmet hibátlanul átadja. A szókincs itt-ott elhajlik az irodalmi felé. Stallonéból Rambó, Cupidóból Ámor lesz, míg a magazin neve marad, ám a magyar olvasó kedvéért megkapja a zsoldosoknak szóló jelzőt. (A fordítástudomány azon irányzatai szerint, melyek a célközönséghez való igazodást tartják üdvözítőnek, ez a tökéletes megoldás!) A ritmus döcög, leginkább azért, mert a fordítás nem mindig a legtakarékosabb, néhol kissé terjengős (pl. a negyedik bekezdésben mindhárom tagmondat kap állítmányt, holott eggyel is el lehet intézni). A poén ül. 11. Van benne értelemzavaró hiba, ráadásul teljesen érthetetlen, mivel ez a fordító ismerte a mitológiai hátteret, ő az, aki a nyomorék/rokkant helyett a sánta szót használta az elején s a végén mégis farkasembernek nevezte Ámort. A szókincse kevert, több rétegből merít, akad benne irodalmi (pl. e), köznyelvi, szleng (pl. legmenőbb). Stallonét megtartotta, a másik kettőt a célkultúrához igazította. A szóválasztás a vegyes, kiváló morbid megrögzöttség -től a kevésbé eltalált célzókészülék - ig terjed. Néhol megbicsaklik a ritmus, de a csattanó a helyén van, bár a felvezető mondatok miatt nem egészen egyértelmű. 12. Van benne értelemzavaró hiba. A szókincs az irodalmi-köznyelvi határán lebeg, nem bánja a kölcsönszavakat sem (pl. monománia, abszolút). A szóválasztás néhol leragad az eredetinél (pl. az infant csecsemő, holott a bekezdés elején kiderült, hogy egy már tizennégy éves fiúról van szó), néhol pedig sajátosan célnyelvi (pl. soha senki a kisujját sem mozdította ), néhol meghökkentő (pl. a már említett hajszalag). A forráskultúrához igazodott két eldöntendő esetben, míg a folyóirat nevét lefordította. A csattanó csattan. 13. Az értelmet szinte hibátlanul átadja. A szókincs kevert: irodalmi (pl. eme, önnön), köznyelvi, szleng (pl. állat). A szóválasztás itt-ott pontatlan (pl. örökség). Csak a folyóirat címét ültette át, nem a legszerencsésebben A szerencse zsoldosának, a másik kettőt megtartotta. Érdekes, hogy nincs egységes ritmusa a szövegnek. A poén a helyén van. 14. Van benne értelemzavaró hiba. A szókincs keverten irodalmi (pl. üstök, közepette) és köznyelvi. A szóválasztás néhol pontatlan (pl. lencse). Mindhárom eldöntendő kérdésben a forrásnyelvhez igazodott. A szöveg ritmusa nem egyenletes, meg-megakad. A csattanó csattan.

13 13/21 Tanulságok: Szinte bizonyos, hogy nem sikerült minden egyes, csak nagyítóval észlelhető sajátosságot felsorolni, azonban ennyiből is egyértelmű, hogy senki sem a legkiválóbb műfordítók, sem a műfordítótanoncok, sem a nagy öregek, sem az utánpótlás nem fordíthat le semmiféle szöveget hibátlanul, ha nem kapja meg a szükséges háttér információt, s ezért nem is tud utánanézni fölmerülő kétségeinek és kénytelen konfabulálni : a saját fejében valóságalapot teremteni ahhoz, épkézlábnak tűnő magyarázattal előállni arra, amit a fordításban tett/tesz/tenni fog. Ennek folyománya a második tanulság, amit közismert formában a több szem többet lát közmondás foglal össze: jó műfordító mellé sem árt a jó szerkesztő, aki észreveszi a műfordító elmeszüleményeit s első/utolsó vérig menő viták után csak az életképeseket nem veti el. A játékban természetesen nem volt szerkesztő, s a résztvevők nem nyilatkoztak arról, vajon megmutatták-e a fordításukat, mielőtt beadták mint ahogy arról sem, vajon fölolvasták-e hangosan, hogy hallják a szöveg lüktetését. A harmadik megszívlelendő lecke pedig az, hogy néha félrevisz a rutin is, meg a rutin hiánya is. A fordítástudomány számára minden ilyen játék kincsesbánya, mert ugyanannak a szövegnek sokféle változata egyrészt bepillantást enged a fordítói fekete dobozba, abba, hogy miként működik a műfordító elméje (pl. mennyire tudatos/ösztönös egy-egy választás), másrészt cáfolhatatlanul szemlélteti a műfordító egyéni hangját, ami a számtalan eltérően megoldott árnyalatból adódik össze s jut el a végén szembetűnő, kiáltó különbözésig. S ily módon, ilyen játékok által válik láthatóvá a laikus olvasóközönségnek is, hogy a műfordításokban megjelenő ordító különbségeknek a kiváló nyelvismeret, pazar szókincs csupán egyik része igaz, fontos összetevő. Ám legalább ennyire jelentős a műveltség: jó műfordító holtig tanul, és vagy kitűnő emlékezőtehetsége van, vagy mindent elment/céduláz, ideális esetben mindkettő. Úgyszintén tényező, mégpedig a legkevésbé tárgyilagos, az ízlés: hiába akkurátus egy fordítás, ha nincs benne összhang, ha elütnek egymástól a szavak, kifejezések, megoldások s idetartozik a már sokszor emlegetett dallam meg ritmus bizony, bizony, még prózánál is meghatározó, hogyan csengenek a mondataink, paragrafusaink, a szöveg egésze, hát még versnél vagy színdarabnál! A lelkiismeretesség sem maradhat ki az elengedhetetlen műfordítói erények fölsorolásából, ami egyrészt az utánajárásban, másrészt az elkészült műfordítás akár többszöri áttanulmányozásában nyilvánul meg és nem merül ki a szövegszerkesztő program kínálta nyelvi ellenőrzésben. A fordítástudomány nem veszi figyelembe a gyorsaságot is, a kiadók annál inkább: egyáltalán nem mindegy, mennyi idő alatt készül el egy fordító a megbízással. A játékban részt vevő műfordítóknak elvileg három hete volt a szöveg megformálásra s volt, aki a szöveg szétküldésének másnapján eljuttatta a saját verzióját, s volt, aki csak az utolsó napon. Esetükben azonban ebből nem szabad semmilyen következtetést levonni, hiszen nem megbízásról volt szó, csupán játékról, s mindenki szívességből fordította le a regényrészletet. A fordítástudomány elismeri a fordítói tehetség létezését, ám mindeddig nem talált módot ennek objektív mérésére, ezért az továbbra is a közönség feladata marad. Ha tetszett a fordítás, az olvasók sokszor végig sem gondolják, hogy a művet valaki átültette magyarra, észre sem veszik, hogy eredetileg nem magyarul írták, de ha nem, akkor bizony jaj a műfordítónak! Gyilkos gúny a bére: munkáját, tudását, erkölcsét, személyét támadják a bősz olvasók. Ennek az írásnak egyik bevallott célja a Olvasó jóindulatának meg- vagy visszaszerzése, a másik az, hogy tükröt tartson a műfordítók elé a jobb önismeret végett

14 14/21 Eredeti: There is a child. His father was a brutal, sadistic bully; his mother a nymphomaniac married to a man (not the child s father) many years older than herself, and crippled into the bargain. Left to his own devices for most of his formative years, the child developed serious personality disorders at a very early age. By the time he turned thirteen, he was effectively past hope of cure. Partly it was heredity, partly it was environment; partly, it was the child s own basically vicious and perverted nature, which nobody ever took the slightest trouble to correct. By the time he turned thirteen, the boy had developed a morbid fixation with shooting people. Because of his unusually privileged position, he s able to indulge this ghastly obsession with total impunity. Look at him. Fourteen years old, dressed from head to toe in camouflage gear, with a Stallonesque headband and pimples. He s lying on his bed reading Soldier of Fortune magazine, and beside him on the duvet lies a state-of-the-art Macmillan sniper s rifle, with a Bausch & Lomb 21X scope and integral flash suppressor. When he gets bored with doing nothing, he ll go out into the street and start using it. There is nothing anyone can do about it. Nothing at all. Despite the fact that this murderous infant ruins the lives of countless innocent people every day of the week, the authorities are powerless to act. They simply accept the situation and look the other way. Because the child is a Force Thirteen genie the only one and his name is Cupid. (Tom Holt: Djinn Rummy, old.)

15 15/21 1. Íme, egy gyermek. Apja brutális, szadista, erőszakos fráter volt, anyja nimfomániás, akit nem a gyermek apja, hanem egy másik, jóval korosabb, tetejébe nyomorék férfi vett asszonyául. Fogékony korának legjavában a gyermek azt tett, amit akart, így személyiségén már igen korán komoly zavarok ütköztek ki. Mire betöltötte a tizenhármat, kezelésére gyakorlatilag remény sem maradt. Belejátszott az átöröklés, a környezeti hatások, s a gyermek saját, alapvetően álnok és romlott természete is, amelynek jobbításáért kisujját se mozdította soha senki. A fiúnak tizenhárom éves korára már beteges rögeszméjévé vált az emberekre lövöldözés. S e szörnyű szenvedélynek, szokatlanul kiváltságos helyzeténél fogva, teljesen büntetlenül hódolhat. Vegyük csak szemügyre: tizennégy éves, tetőtől talpig terepszínű cuccokban, Rambofejpánttal és pattanásokkal. Ágyán heverészve a Soldier of Fortune zsoldosmagazint bújja, oldalán pedig egy Macmillan mesterlövészpuska süpped a paplanba: a legmodernebb típus, 21-szeres nagyítású Bausch & Lomb távcsővel és beépített lángrejtővel. S ha majd elunja a semmittevést, a fiú kimegy vele az utcára, és használni fogja. És senki nem tehet ellene semmit. Semmit az égvilágon. Dacára annak, hogy ez a vérszomjas kamasz seregnyi ártatlan ember életét dönti romba a hét minden egyes napján, a hatóságok tehetetlenek. Egyszerűen beletörődnek a dologba, és szemet hunynak. Mert a gyermek a Tizenhármas Szintű dzsinnek egyik egyetlen képviselője, és a neve Ámor. 2. Van egy fiúgyermek. Az apja brutális, szadista zsarnok volt, az anyja nimfomániás, aki nem a gyermek apjához ment férjhez, hanem egy nála sokkal idősebb, ráadásul nyomorék férfihoz. A gyermekben, akit fejlődése érzékeny szakaszában szinte teljesen magára hagytak, már egészen fiatalon súlyos személyiségzavarok alakultak ki. Mire betöltötte a tizenharmadik évét, gyakorlatilag gyógyíthatatlan volt. Részben a genetika, részben a környezete tehetett róla, részben pedig a saját, eredendően romlott és elvetemült természete, amelynek megjavításáért senki egy szalmaszálat sem tett keresztbe. Mire betöltötte a tizenharmadik évét, elhatalmasodott rajta a beteges mánia, hogy emberekre lövöldözzön. Szokatlanul kiváltságos helyzete miatt teljesen büntetlenül hódolhat ocsmány szenvedélyének. Nézzék csak meg. Tizennégy éves, tetőtől talpig terepszínű öltözékben virít, a homlokán Stallone-fejpánt, az arcán pattanások. Az ágyán hever, a Szerencselovagok című magazint olvasgatja, mellette a paplanon a legkorszerűbb Macmillan mesterlövészkarabély, 21-szeres Bausch & Lomb céltávcsővel és beépített lángrejtővel. Amikor beleun a semmittevésbe, kimegy az utcára, és használatba veszi. Senki nem tehet ellene semmit. Az égvilágon semmit. Annak ellenére, hogy ez a gyilkos kölyök nap mint nap számtalan ártatlan ember életét dönti romba, a hatóságok tehetetlenek. Egyszerűen tudomásul veszik a helyzetet, szemet hunynak fölötte. A gyermek ugyanis Tizenhármas Kaliberű dzsinn, az egyetlen a világon. A neve pedig Ámor.

16 16/21 3. Cupido Itt ez a gyerek. Az apja egy szadista vadbarom, az anyja egy nimfomániás nő, aki hozzáment egy nála sokkal idősebb férfihoz (nem a gyerek apjához), és belerokkant ebbe a házasságba. A legfogékonyabb éveiben magára hagyott gyerekben már egészen korán súlyos személyiségzavarok alakultak ki. Mire betöltötte a tizenharmadik évét, hiába is próbáltak volna ép embert faragni belőle. Részben öröklött természete, részben környezeti hatások, részben pedig a saját, eredendően komisz és romlott hajlamai miatt, amelyek ellensúlyozására soha senki nem vette a legcsekélyebb fáradságot sem. Tizenhárom éves korára rákapott, hogy emberekre lövöldözzön. Szokatlanul kiváltságos helyzetéből adódóan büntetlenül hódolhat e szörnyű rögeszméjének. Nézzetek rá. Nézzétek meg jól. Egy tizenhárom éves kamasz, tetőtől talpig terepszínű katonai gyakorlóruhában, Stallone-fejpánttal, pattanásosan. A Soldier of Fortune magazint olvasva hever az ágyán, mellette a paplanon a legmodernebb Bausch & Lomb 21X távcsöves, villanásgátlós Macmillen orvlövész puska. Amikor megunja a semmittevést, kimegy az utcára, és használni kezdi. És senki nem tehet ellene semmit. Senki nem tehet ellene semmit. Semmit a világon. Dacára annak, hogy e gyilkos kiskorú hétről hétre, nap mint nap számtalan ártatlan ember életét teszi tönkre, a hatóságok nem tehetnek ellene semmit. Egyszerűen tudomásul veszik a helyzetet, és szemet hunynak felette. A fiú ugyanis egy Tizenhármas Erejű dzsinn -- az egyetlen --, és Cupidónak hívják. 4. Itt van ez a gyerek. Az apja egy durva, kötözködő, szadista fickó. Az anyja nimfomániás, akinek a férje (nem a fiú apja) jóval idősebb nála, ráadásul nyomorék is. A gyerek, aki meghatározó éveiben csak saját magára számíthatott, már nagyon fiatalon komoly személyiségzavarokat mutatott. Tizenhárom éves korára gyakorlatilag nem lehetett már rajta segíteni. Személyiségzavarai részben öröklöttek, részben környezeti hatásnak tulajdoníthatók, és nem kis részben saját, alapvetően elvetemült, perverz természetének köszönhetők, aminek korrigálására soha senki sem vette a legkisebb fáradtságot sem. Mire betöltötte a tizenhármat, a fiú beteges kényszert érzett arra, hogy emberekre lövöldözzön. És szokatlanul kiváltságos helyzete miatt teljes bűntetlenséggel élhet ennek a rettenetes megszállottságnak! Csak nézzetek rá! Tizennégy éves, tetőtől talpig terepszínű katonai gyakorlóruhában van, amit stalonei homlokpánt és pattanások egészítenek ki. Az ágyán fekszik, és a Soldier of Fortune magazint olvassa. Mellette a takarón egy legújabb tipusu Macmillan precíziós kézi lőfegyver hever, aminek 21-szeres nagyítású Bausch and Lomb teleszkópja, és beépített torkolattűz tompítója van. Mikor a fiú megunja a semmittevést, kimegy az utcára, és használni kezdi. Semmit sem lehet ez ellen tenni. Semmit. Annak ellenére, hogy ez a gyilkos hajlamú kiskorú számtalan ártatlan ember életét teszi tönkre a hét minden napján, a hatóságok képtelenek vele szemben a cselekvésre. Egyszerűen elfogadják a tényt, és szemet húnynak fölötte. Mert a gyerek egy tizenharmadik kategóriás dzsinn, az egyetlen. És Cupidónak hívják.

17 17/21 5. Van egy gyermek. Az apja durva, erőszakos, szadista fickó volt; az anyja nimfomániás, akinek az ura (nem a gyermek apja) jóval idősebb volt az asszonynál, ráadásul nyomorék. Mivel azokban az években, amikor a személyisége kialakult, a gyermeket többnyire sorsára hagyták, már igen korán súlyos rendellenességei alakultak ki. Mire betöltötte a tizenharmadik esztendejét, gyakorlatilag gyógyíthatatlan lett. Ez részben örökletes, részben a környezet hatása; részben a gyermek önnön alapvetően elvetemült és rendellenes természete, amelyet soha, senki se kísérelt meg akár a legcsekélyebb erőfeszítés árán sem helyrehozni. Mire betöltötte a tizenharmadik évét, a fiú beteges mániájává vált, hogy emberekre lövöldözzön. Nem mindennapi, kivételezett helyzete miatt teljesen büntetlenül élheti ki szörnyű szenvedélyét. Nézzék csak meg! Tizennégy éves, tetőtől talpig terepszínbe öltözött, a Stallone-féle homlokpánt alatt az arca csupa pattanás. Fekszik az ágyán, a Szerencselovag magazint olvassa, mellette a paplanon egy lehető legkorszerűbb Macmillan mesterlövész puska Bausch & Lomb 21X-es távcsővel, beépített villanástompítóval. Amikor ráun a semmittevésre, ki fog menni az utcára, és használni fogja. Semmit sem lehet tenni ellene. Az ég egy világon semmit. Annak ellenére, hogy ez a gyilkos kiskorú számtalan ártatlan ember életét dönti romba a hét minden egyes napján, a hatóságoknak nem áll hatalmában bármit is tenni. Egyszerűen tudomásul veszik a helyzetet, és elfordítják a tekintetüket. Mert a gyermek a Tizenhárom Természeti Erő egyike a maga nemében az egyetlen --, és a neve Cupido. 6. A gyermek. Apja brutális, szadista zsarnok volt; nimfomán anyja jóval idősebb férfihoz (nem a gyermek apjához) ment férjhez, és belerokkant a frigybe. Legmeghatározóbb éveiben elhanyagolták, ezért komoly személyiségproblémái alakultak ki. Tizenhárom éves korára állapota gyógyíthatatlanná vált. Részben örökletes okokból, részben környezete hatására alakult így; részben a gyermek genetikusan gonosz és perverz természete miatt, amit soha senki nem próbált jó útra terelni. Tizenhárom éves korára morbid szokásává vált az emberekre lövöldözés. Kivételezett helyzetének köszönhetően büntetlenül hódolhatott rettenetes szenvedélyének. Vessenek rá egy pillantást! Tizennégy éves, tetőtől talpig terepszínű felszerelésben, fején Rambo-hajpánttal, arcán kiütésekkel. Ágyán fekve olvassa a Szerencselovagok zsoldosmagazint, mellette a dunyhán a legmodernebb Macmillan puska 21-szeres Bausch & Lomb távcsővel és beépített torkolattűz gátlóval felszerelve. Ha elunja a semmittevést, kapja magát, és kimegy az utcára lövöldözni. Semmit sem tehetünk ellene. Semmit a világon. Annak ellenére, hogy ez a gyilkos hajlamú kamasz ártatlan emberek tömegeinek életét dönti romba a hét minden napján, a hatóságok tehetetlenek. Egyszerűen beletörődnek a helyzetbe, és szemet hunynak. Mivel a gyermek egy tizenhármas fokozatú dzsinn kategóriájában az egyetlen, és a neve Cupido.

18 18/21 7. Egy gyerekről van szó. Apja kegyetlen, szadista zsarnok volt; nimfomániás anyja nem az apa felesége volt, hanem egy sokkal idősebb férfié. A házasság tönkretette. A sorsára hagyott, cseperedő gyermek komoly személyiségzavarai nagyon korán megmutatkoztak. Mire betöltötte tizenharmadik életévét, gyakorlatilag már nem lehetett meggyógyítani. Részben örökletes, részben környezeti ártalomról volt szó; és szerepet játszott benne alapvetően gonosz és perverz természete is, amelynek vadhajtásait soha senki sem próbálta lemetszeni, még véletlenül sem. Tizenhárom évesen már volt egy morbid szokása: emberekre lövöldözött. Kivételesen kiváltságos helyzetben lévén teljesen büntetlenül hódolhat ennek a rettenetes, rögeszmeszerű időtöltésnek. Nézzenek csak rá. Egy tetőtől talpig terepszínű ruhát, fején Stallone-pántot viselő, pattanásos tizennégy éves. Az ágyán heverészve olvassa a Soldier of Fortune folyóiratot, mellette, a paplanon pedig a legkorszerűbb, beépített torkolattűz-álcázóval rendelkező Macmillan mesterlövészpuska, rajta egy Bausch & Lomb 21x távcső. Amikor megunja a semmittevést, kimegy az utcára, és lövöldözni kezd. Mindenki tehetetlen. Teljes mértékben. Ez a vérengző gyerek számtalan ártatlan ember életét teszi tönkre a hét minden egyes napján, a hatóságok pedig nem tudnak mit kezdeni vele. Egyszerűen tudomásul veszik a helyzetet, és nem néznek oda. A gyerek ugyanis az egyetlen dzsinn a Tizenhármak között. Ámornak hívják. 8. Itt ez a gyerek. Kegyetlen apja volt. Egy szadista zsarnok. Nimfomániás anyja egy sokkal idősebb férfi felesége volt. Nem az apáé. Belerokkant a házasságba. A gyermek cseperedett. Sorsára hagyatva. Személyiségzavarai voltak. Már elég korán. Betöltötte a tizenhármat. Akkor már nem lehetett meggyógyítani. Részben örökletes ártalom volt. Részben környezeti. Ráadásul gonosz természete volt a gyereknek. Perverz. És senki sem próbált változtatni ezen. Tizenhárom éves lett. És volt egy kedvenc időtöltése. És morbid. Mi több, rettenetes. Emberekre lövöldözött. Rögeszme lett belőle. És büntetlenül teheti. Mert ő kiváltságos. Kivételeznek vele. Nézzék csak. Most tizennégy éves. Tele pattanással. Éppen az ágyán heverészik. Tetőtől talpig terepszínű ruhában. Stallone-fejpánttal. Folyóiratot olvas. Soldier of Fortune. Mellette, a paplanon egy mesterlövészpuska. Macmillan-gyártmány. A legkorszerűbb. Beépített torkolattűz-álcázóval. Rajta egy Bausch & Lomb 21x távcső. A gyerek nemsokára megunja majd a semmittevést. Akkor pedig kimegy az utcára. És elkezd lövöldözni. Senki sem tehet semmit. Reménytelen! Ez egy vérengző. Igen sok ember életét teszi tönkre. Ártatlanokét. Naponta. A hatóságok is tehetetlenek. Tudomásul veszik. És félrenéznek. Mert ő egy dzsinn. Az egyetlen a Tizenhármak között. Ámornak hívják.

19 19/21 9. Egy gyerek. Apja durva, kegyetlen zsarnok; nimfomán anyja egy magánál idősebb férfival (nem az apához) él házasságban, ráadásul nyomorék. A fejlődése szempontjából legmeghatározóbb években magára maradt gyermeknél már korán súlyos személyiségzavarok jelentkeztek. Mire betöltötte a tizenhármat, már remény sem volt a gyógyulására. Ez részben örökségéből, részben környezetéből fakadt, s részben a gyermek tulajdon, alapjában véve rosszindulatú és romlott természetéből, amelynek helyreigazítására senki nem tette a legcsekélyebb kísérletet sem. Mire betöltötte a tizenhármat, a fiú morbid rögeszméjévé vált az emberek lelövése. Mára szokatlanul kiváltságos helyzetéből adódóan teljes büntetlenségben hódolhat e rettentő mániának. Nézzék csak! Nézzék! Tizennégy esztendős, tetőtől talpig álcaruhában, Stallone-fejpánttal, pattanásokkal. Az ágyán fekszik zsoldosmagazint lapozgatva, mellette a paplanon csúcstechnológiájú McMillan mesterlövész puska, 21-szeres Bausch & Lomb optikával és beépített lángrejtővel. Amikor beleun a semmittevésbe, kimegy az utcára és használja a fegyvert. Senki nem tehet ellene semmit. Egyáltalán semmit. Bár ez a gyilkos gyermek a hét minden napján számtalan ártatlan életét teszi tönkre, a hatóságok tehetetlenek. Egyszerűen belenyugszanak a helyzetbe, és nem vesznek róla tudomást. Mert a gyermek egy kommandós vadóc fajtájából az egyetlen, és Ámor a neve. 10. Adott egy gyermek. Az apja brutális, szadista zsarnok volt, nimfomániás anyja egy nála sok évvel idősebb, ráadásul nyomorék férfihoz ment hozzá (nem a gyermek apjához). Ennél a gyermeknél, aki élete jellemformáló szakaszának nagy részében csak önmagára hagyatkozhatott, igen korán komoly személyiségi zavarok alakultak ki. Tizenhárom éves korára gyakorlatilag már nem volt esélye a gyógyulásra. Ennek részben öröklött okai voltak, részben a környezete volt a felelős érte de a gyermek eleve rossz és torz természete is hozzájárult, melynek korrigálására soha, senki nem tett semmiféle erőfeszítést. Tizenhárom éves korára a fiú bizarr mániájává vált az emberekre lövöldözés. Különösen kivételes helyzetének köszönhetően teljesen büntetlenül leli örömét ebben a borzasztó szenvedélyben. Nézzék csak meg. Tizennégy éves, tetőtől-talpig álcaruhát visel, a fejpántja Rambós, az arca pattanásos. Az ágyán fekve olvassa a zsoldosoknak szóló Soldier of Fortune magazint, mellette, a paplanon csúcskategóriás, 21-szeres nagyítású Bausch & Lomb távcsővel felszerelt, lángrejtős Macmillan mesterlövészpuska hever. Amikor már elege van a semmittevésből, kimegy az utcára, és használja. Senki sem tehet ellene semmit. Az égvilágon semmit. Ez a gyilkos gyermek a hét minden egyes napján számtalan ártatlan vesztét okozza, a hatóságok mégis tehetetlenek. Egyszerűen belenyugszanak a helyzetbe, és nem foglalkoznak vele. Mert ez a kiskorú egy tizenharmadik szintű dzsinn az egyetlen, és úgy hívják, Ámor.

20 20/ Cím: A mesterlövész Van egy gyerek. Apja kegyetlen, szadista zsarnok volt, nimfomániás anyja egy nálánál jóval idősebb, ráadásul sánta férfihez ment feleségül (nem a gyerek apjához). A gyermekben igen korán súlyos személyiségzavar lépett fel többnyire úgy növekedett, hogy mindent ráhagytak. Tizenhárom éves korára a gyógyíthatóság reménye gyakorlatilag szertefoszlott. Részben az öröklődés, részben a környezeti hatások tehettek erről, részben a gyermek alapvetően gonosz és torz természete, amelynek javítására soha senki nem vette a legkisebb fáradtságot sem. Tizenhárom évesen a gyermek már morbid megrögzöttséggel lövöldözött emberekre. Különlegesen kiváltságos helyzetéből adódóan képes teljesen büntetlenül hódolni e rettenetes szenvedélyének. Nézd meg: tizennégy éves, tetőtől talpig terepruhába öltözött, Stallonés fejpántja van, és csupa pattanás. Az ágyán hever, a Szerencsés katona magazint olvassa, mellette a paplanon a legmenőbb, 21-szeres nagyítású Bausch & Lomb célzókészülékkel és beépített lángrejtővel felszerelt Macmillan mesterlövészpuska. Amikor megunja a semmittevést, kimegy az utcára és lődözni kezd vele. Senki sem tud ellene tenni semmit. Az égvilágon semmit. Annak dacára, hogy ez a gyilkolászó gyermek megszámlálhatatlan ártatlan ember életét teszi tönkre a hét minden napján, a hatóságok képtelenek intézkedni. Egyszerűen tudomásul veszik a helyzetet és nem foglalkoznak vele. Merthogy a kis farkasember egy égi orvlövész. Az egyetlen. A neve: Ámor. 12. Világra jött egy gyermek. Az apja szadista vadállat volt; az anyja nimfomániás, aki hozzáment egy nála sokkal idősebb férfihoz (nem a gyermek apjához), és jól belerokkant. Mivel fogékony éveiben magára volt hagyatva, a gyermekben már igen korán súlyos személyiségzavarok fejlődtek ki. Tizenhárom éves korára lényegében remény sem maradt a gyógyulásra. Ez részben a génekből fakadt, részben a környezet hatása tette; részben a gyermek saját gonosz és perverz természete okozta, amelynek változtatása érdekében soha senki a kisujját sem mozdította. Mire beöltötte a tizenhármat, a fiú morbid élvezetet lelt abban, hogy emberekre lődözött. Kivételezett helyzete miatt abszolút büntetlenül hódolhat ennek a szörnyű monomániának. Nézzenek csak rá. Tizennégy éves, tetőtől talpig terepszín ruhát visel, amit kiegészít egy Stallone-féle hajszalag és számos pattanás. Az ágyán fekszik és a Szerencselovag magazint olvasgatja, mellette a paplanon egy ultramodern Macmillan mesterlövész puska hever, Bausch & Lomb 21X távcsővel és beépített tűzrejtővel. Senki nem tehet semmit. A világon semmit. Ez a vérszomjas csecsemő a hét minden napján számtalan ártatlan ember életét teszi tönkre, a hatóságok mégis tehetetlenek. Egyszerűen elfogadják, hogy ez van, és szemet hunynak felette. Ugyanis a gyermek Tizenhármas Rendű dzsinn fajtájának egyetlen példánya, a neve pedig Cupido.

Tom Holt: Djinn Rummy, 82-83. old.

Tom Holt: Djinn Rummy, 82-83. old. Tom Holt: Djinn Rummy, 82-83. old. There is a child. His father was a brutal, sadistic bully; his mother a nymphomaniac married to a man (not the child s father) many years older than herself, and crippled

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KÖZÉPSZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Általános jellemzok FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegíto beszélgetés 1. Társalgási feladat: három témakör interakció kezdeményezés nélkül 2. Szituációs feladat: interakció a vizsgázó

Részletesebben

A Present Perfect Tense magyar megfelelői

A Present Perfect Tense magyar megfelelői - 105 - Donga György A Present Perfect Tense magyar megfelelői Szövegelemzés közben egyik hallgatómnak szeget ütött a fejében, hogy egyik olvasmányunk két mondatát, egy jelen idejű és egy múlt idejű mondatot

Részletesebben

A melléknevek képzése

A melléknevek képzése A melléknevek képzése 1 ) Helyezkedjen el kényelmesen, először mesélni fogunk... Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer a magyar nyelv, benne sok szóval, kifejezéssel és szabállyal, amelyeket persze

Részletesebben

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv

Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója. Olasz nyelv Középszintű szóbeli érettségi vizsga értékelési útmutatója Olasz nyelv FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés 1. Társalgási feladat/interjú: három témakör interakció kezdeményezés

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Varga András. Õsi magyar nyelvtan

Varga András. Õsi magyar nyelvtan Varga András Õsi magyar nyelvtan Õsi magyar nyelvtan Tartalomjegyzék Õsi magyar nyelvtan...1 Bevezetõ...1 Mi a probléma az indogermán nyelvelemzõ készlettel?...1 Alá és fölérendelt mondatok...1 Az egész

Részletesebben

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek?

Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Hogyan mondjuk meg a gyerekeknek? Tudod, az úgy van próbált Verena beszélgetést kezdeményezni Alexandrával a reggelinél. Nyújtotta a szavakat, nem nagyon tudta, hogyan mondja meg négyéves kislányának,

Részletesebben

Társalgási (magánéleti) stílus

Társalgási (magánéleti) stílus Társalgási (magánéleti) stílus Meghatározás kötetlen társas érintkezésben használt nyelvi formák Általános jellemzők, elvárások közvetlen, Könnyen érthető, Személyiség kifejezése Kommunikációs funkciók

Részletesebben

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN?

NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? NÉZZÜK, HOGY KI MILYEN? Lecke (Kezdő 1. / 5.) MELLÉKNEVEK Eddig egyszerű főnevekkel foglalkoztunk. Eljött az ideje, hogy a figyelmünket egy kicsit másra helyezzük; egyszerű melléknevekre. Ezeket a szavakat

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés

Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv logikája 6 MONDATSZERKEZET 1. A kijelentés Az angol nyelv kijelentő mondatai három részből állnak, és mindig ebben a sorrendben: SZEMÉLY SEGÉDIGE INFORMÁCIÓ A SZEMÉLY a mondat főszereplője.

Részletesebben

A vágy titokzatos tárgya

A vágy titokzatos tárgya Fehér Dorottya A vágy titokzatos tárgya Tallér Edina: A húsevõ. Kalligram, Pozsony, 2010 Tallér Edina könyve már a fedőlapját tekintve is figyelmet ébreszt: borítóján vérvörös harisnyába bújtatott, a talajon

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) Czinegéné L.J.

Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014)   Czinegéné L.J. Források: magyar nyelv és kommunkikáció kísérleti tk. és mf. (OFI, 2014) http://www.drama.hu/jatektar/ http://www.google.com/ Czinegéné L.J. 2014 Tanulói feladatlap 1. Jelöld a magánhangzókat! (Karikázd

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 8. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 8. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA

A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Tóth Gábor Attila A MÁSODIK ABORTUSZDÖNTÉS BÍRÁLATA Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy az utóbbi évek legjelentôsebb alkotmánybírósági határozata az 1998 novemberében kihirdetett abortuszdöntés. Elsôsorban

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához A középszintű szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5.

Ismeretkörök : 1. Az etika tárgyának definiálása 2. Etikai irányzatok 3. Erkölcsi tapasztalat 4. Moralitás: felelősség, jogok, kötelességek 5. Etika Bevezető Oktatási cél: A kurzus célja az etika körébe tartozó fogalmak tisztázása. A félév során olyan lényeges témaköröket járunk körbe, mint erény erkölcsi tudat, szabadság, lelkiismeret, moralitás,

Részletesebben

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig.

Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Tartalom p1 Drill01 Az első gyakorlatban tárgyakat tanulsz meg, valamint megtanulsz válaszolni a Mi ez? Mi az? kérdésekre. Megtanulod a számokat 1-16-ig. Drill02 A második gyakorlatban további tárgyakat

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

... és amit kihagytunk a nyelvi cikkből

... és amit kihagytunk a nyelvi cikkből ... és amit kihagytunk a nyelvi cikkből Tordai Renáta, Andréka Hajnal, Németi István Habár azzal az ígérettel zártuk a nyelvről szóló cikket, hogy nemsokára már a relativitás elméletét kezdjük felépíteni,

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program

Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében. Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program Explicitáció és implicitáció a fordítói kompetencia függvényében Makkos Anikó Robin Edina ELTE Fordítástudományi Doktori program A fordítói kompetencia Nyelvoktatás/nyelvvizsgáztatás: minden tanuló (T)

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy2 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy2 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I.

KOVÁCS BÉLA, MATEMATIKA I. KOVÁCS BÉLA, MATEmATIkA I. 1 I. HALmAZOk 1. JELÖLÉSEk A halmaz fogalmát tulajdonságait gyakran használjuk a matematikában. A halmazt nem definiáljuk, ezt alapfogalomnak tekintjük. Ez nem szokatlan, hiszen

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be

THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be THERE IS / ARE SZERKEZET múlt: there was / were jövı: there will be HASZNÁLATA A) Ha a létezés tényét (VAN valami) akarjuk hangsúlyozni pl. VAN légy a levesben. = There is a fly in the soup. / A létezést

Részletesebben

Minden nap változatosan!- Frizura-tippek

Minden nap változatosan!- Frizura-tippek Minden nap változatosan!- Frizura-tippek Violet C. Landers Nőként szeretjük a változatosságot és azt, hogy megdicsérjenek. Néha nem is kell hozzá új ruha, smink vagy extrém kiegészítő. Egyszerűen új frizurákat

Részletesebben

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG

OTTHONOS OTTHONTALANSÁG SZÉNÁSI ZOLTÁN OTTHONOS OTTHONTALANSÁG Fehér Renátó: Garázsmenet Hatvany Lajos az egész háború utáni nemzedék dokumentumának nyilvánította nem egy ízben»a kései korok számára«" - írta József Attila nevezetes

Részletesebben

Gyakorlati tanácsok a gyermekekkel való bánásmódhoz és az óravezetéshez

Gyakorlati tanácsok a gyermekekkel való bánásmódhoz és az óravezetéshez Gyakorlati tanácsok a gyermekekkel való bánásmódhoz és az óravezetéshez Általános elvek A hallgatókat sok mindenre felkészítik, de mélyen hallgatnak a fegyelem kialakításának és fenntartásának gyakorlatáról.

Részletesebben

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA

ItK. Irodalomtörténeti Közlemények 200. C. évfolyam. szám KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA KISEBB KÖZLEMÉNYEK PIENTÁK ATTILA BABITS FELJEGYZÉSEI ARANY JÁNOSRÓL Kézirat, rekonstrukció, kiadás * Horváth János a következő mondattal zárta az 1910-es évek első felében írt, de csupán a hagyatékból

Részletesebben

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg:

PONTOS IDŐ MEGADÁSA. Néha szükséges lehet megjelölni, hogy délelőtti vagy délutáni / esti időpontról van-e szó. Ezt kétféle képpen tehetjük meg: PONTOS IDŐ MEGADÁSA EGÉSZ ÓRÁK MEGADÁSA ( óra van. ) Az óra száma után tesszük az o clock kifejezést. pl. It s 7 o clock. (7 óra van.) A britek az órák számát csak 12-ig mérik. Náluk nincs pl. 22 óra!

Részletesebben

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015

MINTA 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Név:... Osztály/csoport:... Visszaküldési határidô: 2015. március 2. 4. OSZTÁLY/3, 2014 2015 Timothée de Fombelle: Ábrándok könyvtára Ebben a feladatsorban Timothée de Fombelle Ábrándok könyvtára című

Részletesebben

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.)

J e g y zőkönyv ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) ISZB-NP-1/2010. (ISZB-NP-1/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottsága népesedéspolitikai albizottságának 2010. november 8-án, hétfőn, 8 óra 37 perckor

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI

KRITIKA. A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI KRITIKA A költõ mûhelye CSORBA GYÕZÕ HÁTRAHAGYOTT VERSEI O. I.-nak Csorba Győző (1916 1995) a kortársi kritika szerint a Nyugat harmadik költőnemzedékének tagja, s nevét Kálnoky László, Nemes Nagy Ágnes,

Részletesebben

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék

ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A diszlexiás gyermekek angol nyelvi készségeinek vizsgálata Kormos Judit és Mikó Anna ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék A kutatás háttere Keveset tudunk arról, miben különbözik a diszlexiás és

Részletesebben

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének

A hivatkozások megkönnyítése végett a sorokat beszámoztam, jelezve, hogy hányadik versszak melyik felének melyik sora. Temetésre szól az ének 1. Melléklet Gaul Géza: Mi a szép? című tanulmányához Egy Petőfi-vers Szöveg forrása: Petőfi Sándor összes költeményei, sajtó alá rendezte Baróti Lajos, Budapest, 1900. Singer és Wolfner. Megtartottam

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Könnyebb gyerekkel feleséget találni

Könnyebb gyerekkel feleséget találni 2. szint Szeptember Könnyebb gyerekkel feleséget találni A gyermekes(1) férfiak nagyobb eséllyel(2) találnak partnert, mint a gyermektelenek(3) - mondja egy brit magazin. Az "FQ" című újság az első apáknak

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 6. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 6. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítókulcsban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók. A pontszámok

Részletesebben

I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK...

I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK... Haladó Tanfolyam Tartalomjegyzék I. EXPOZÍCIÓS PROGRAMOK FÉLAUTOMATA PROGRAMOK... 3 1. BEVEZETŐ AZ EXPOZÍCIÓS PROGRAMOKBA... 3 1. ISO érzékenység... 5 2. WB Fehér egyensúly beállítása... 9 3. Fénymérési

Részletesebben

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22

AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 BEVEZETÉS DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 MONOSTORI JUDIT 1 AZ EGYSZÜLŐS CSALÁDDÁ VÁLÁS TÁRSADALMI MEGHATÁROZOTTSÁGA 2 DOI: 10.18030/SOCIO.HU.2013.3.22 BEVEZETÉS Az családokról való ismereteink bizonyos dimenziók vonatkozásában igen gazdagok.

Részletesebben

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek

Hogyan kell használni a SZÓFOGADÓ füzeteket? SZÓFOGADÓ füzetek SZÓFOGADÓ füzetek A SZÓFOGADÓ füzetek olyan hétköznapi dolgokban szeretnének segíteni neked, amikről nem biztos, hogy tanulni fogsz az iskolában Ilyen témák például a fogmosás, a közlekedés, táplálkozás,

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 422/2006. (II. 22.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a

Részletesebben

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14.

Az 1 Krón 1,1-ben is említik valamint a: Jób 31,33; Lk 3,38; Róm 5,14; 1 Kor 15,22, 45; 1 Tim 2,13, 14. Alig tudjuk elképzelni, hogy milyen lehetett az, amikor Ádám volt az első és egyetlen ember a Földön. Biztosan magányos volt egyedül. Ádám számára ez természetes volt, még soha nem ismert egy másik embert.

Részletesebben

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni.

BEMELEGÍTÉS. Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK. Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. BEMELEGÍTÉS Lecke (Kezdő 2. / 1.) MELLÉKNEVEK Olyan mellékneveket választottunk, amelyeket a hétköznapokban remekül lehet alkalmazni. Nézd át alaposan a listát! friendly fine kind great new old dry wet

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN

TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN TÉMAKÖR: A MAGYAR NYELV TÖRTÉNETE 5. A NYELVMŰVELÉS ÉS NYELVTERVEZÉS JELENTŐSÉGE; SZEREPE NAPJAINKBAN 1. A nyelvművelés a nyelv életébe való tudatos beavatkozás a javítás szándékával. Ez a tevékenység

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com

1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő. Nicholas Victor www.csabitasakademia.com 1. Hipnotikus Csábítás technika: Benned van az erő Nicholas Victor www.csabitasakademia.com Tartalom: 1. Hipnotikus Csábítás technika:... 2 Benned van az erő... 2 Nicholas Victor www.csabitasakademia.com...

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz

A pszichoanalízis. avagy a művészetkritikussá lett pszichológus. Művészeti kommunikáció 2008 tavasz A pszichoanalízis avagy a művészetkritikussá lett pszichológus Sigmund Freud (1856-1939) A freudi pszichoanalízis gyökerei - irracionalitás a misztikus tudomány; - racionalitás a racionalizált misztikum:

Részletesebben

Az internet veszélyei - fogalomtár

Az internet veszélyei - fogalomtár Az internet veszélyei - fogalomtár Adatlopás: Az adatlopás adataink szándékos, nyilvános feltárását jelenti (pl. banki ügyfelek adatai kerülnek nyilvánosságra, vagy az én személyes adataimat használják

Részletesebben

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott

Részletesebben

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck

KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL. Georg Groddeck Thalassa (7) 1996, 3: 118 122 KÖNYV AZ ÕSVALAMIRÕL (Részlet) Georg Groddeck Nem gondoltam volna, hogy ily KEMÉNY SZAVAKKAL képes MEGDORGÁLNI, Tisztelt Barátném. Ön világos okfejtést követel tõlem, pusztán

Részletesebben

Én akarom, így akarom, most akarom!

Én akarom, így akarom, most akarom! 2 fotók: Belényesi Tímea (http://timeabelenyesi.blogspot.com) Én akarom, így akarom, most akarom! Kisnémet Mónika Kedves OlvasóIM! Ahogy azt az augusztusi számban ígértem, a szeptemberi megjelenést a dackorszak

Részletesebben

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap

Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul. GYAKORLÁS nap Négy Hét Alatt Alapszinten Angolul GYAKORLÁS 17-19. nap Felszólító mód Érzelmeket kifejező igék Some és any ISMÉTLÉS-GYAKORLÁS 17-19. nap FELSZÓLÍTÓ MÓD imperative mood Hogyan képezzük a felszólító módot?

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

Amikor a férj jobban tudja...

Amikor a férj jobban tudja... Antennás, kinyithatós, lecsúsztathatós, analóg, pixeles, kicsi, de inkább nagy. Az első telefonjaink annyira a szürkeállományunkba égtek, hogy könnyű volt feleleveníteni a velük töltött időt és emlékeket.

Részletesebben

Olvasd el a példákat figyelmesen!

Olvasd el a példákat figyelmesen! SZÓFAJOK KOMBINÁCIÓJA Lecke (Kezdő 3. / 4.) MELLÉKNÉV + FŐNÉVI IGENÉV Egy nagyon fontos és praktikus szerkezetet fogunk megtanulni. Mégpedig azt, hogy hogyan tudunk összekötni mellékneveket igékkel. Ezt

Részletesebben

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően.

TANMENETJAVASLATOK. Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. TANMENETJAVASLATOK Általánosságban: egy lecke mindig egy heti anyagot jelent, a heti óraszámnak megfelelően. a) változat (heti 3 óra) Egy leckére átlagosan 3 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni.

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható:

A kötőszók. Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: A kötőszók Előhang (prelúdium): DE Mindenki jól ismeri a DE szócskát, amivel ellentétet fejezünk ki. Gyakori, jól és könnyen használható: Vera csak 2 éves, de már 100-ig tud számolni. Ez az étterem kitűnő,

Részletesebben

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A középszintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Francia nyelv A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós

Az angol nyelv logikája 2. I. rész Béres Miklós Az angol nyelv logikája 2 I. rész Az angol nyelv logikája 3 E könyv célja, hogy megtapasztald: nyelvet tanulni nem nehéz és a tanulás pillanata a megértés. Átfogó képet nyújt a nyelvről, rendszerbe szedi

Részletesebben

Akárki volt, Te voltál!

Akárki volt, Te voltál! Mindenkinek annyi baja van, az annyi bajnak annyi baja van, hogy annyi baj legyen. A. E. Bizottság: Vaníliaálomkeksz Előszövegelés De sok gyerekfilmet meg kellett néznem a gyerekeimmel! Micsoda időpocsékolás

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2006. (III. 8.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 526/2006. (III. 8.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 526/2006. (III. 8.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6

Értékelési szempont. A kommunikációs cél elérése és az interakció megvalósítása 3 Szókincs, kifejezésmód 2 Nyelvtan 1 Összesen 6 Összefoglaló táblázatok az emelt szintű vizsga értékeléséhez A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési

Részletesebben

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás

H úzd meg a határt. 172 II. rész Kortársnyomás 172 II. rész Kortársnyomás H úzd meg a határt Minden kategórián belül húzd alá azt az állítást, ami legjobban kifejezi a saját meggyőződésedet. Amelyikről úgy gondolod, hogy legjobban összefoglalja azt,

Részletesebben

Az egészség derűje portál O-Ring Teszt - egyszerű állapotfelmérés, akár otthon is. 2.rész

Az egészség derűje portál O-Ring Teszt - egyszerű állapotfelmérés, akár otthon is. 2.rész {mosimage}fontos tudnivalók a teszttel kapcsolatban. Mi minden befolyásolhatja a teszt elvégzéset, annak sikerét? Mi lehet vizsgálat tárgya az életünkből? Pl. allergia, fogyókúra, étrend, fizikai állapot,

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet?

Mesélnél általános iskolai tanulmányaidról? Már ott is érdekelt az iskolán kívüli kulturális élet? Szalai-Bordás Gergő a Földes Ferenc Gimnázium volt diákja, jelenleg az ELTE ÁJK jogász hallgatója. Középiskolás évei során magyar nyelv és irodalom tantárgyból ért el kimagasló eredményeket, valamint az

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be!

Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: (A megfelelő számot karikázd be! Irodalmi verseny az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói számára 2014 A versenyző sorszáma: Hányadik éve vesz részt a programban? 1. 2. 3. (A megfelelő számot karikázd be!) Az alábbi feladatok a

Részletesebben

Ignotus. Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért

Ignotus. Emma asszony levelei. Egy nőimitátor a nőemancipációért Ignotus Emma asszony levelei Egy nőimitátor a nőemancipációért 2011 ELŐSZÓ MIT ÉR A NŐ, HA FÉRFI? Mint ahogy a női ruhákat, a nőemancipációt is a férfiak sokkal jobban, nettebben, pontosabban, lelkiismeretesebben,

Részletesebben

MY ENGLISH BOOK Class 4

MY ENGLISH BOOK Class 4 MY ENGLISH BOOK Class 4 heti 3 óra Egy leckére átlagosan 2 óra jut, de ehhez nem kell feltétlenül ragaszkodni. A leckék 2 óra alatt kényelmesen elvégezhetők, de vannak, amelyek több gyakorlást igényelhetnek

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM Bata Mária BIBLIAÓRÁK 7. RÉSZ BÁBEL ÉS ÁBRAHÁM 2. www.ujteremtes.hu Bábel és Ábrahám története Az egész földnek egy nyelve és egyféle beszéde volt. 1Móz. 11:1 El tudod-e képzelni milyen lenne az, ha mindenki

Részletesebben

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában

Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Document4 09/7/31 11:42 AM Page 43 OLVASÁSPEDAGÓGIA GOMBOS PÉTER Ó, mondd, te mit választanál! A tanár felelôssége és lehetôségei a kötelezô olvasmányok kiválasztásában Aligha kell felmérésekkel alátámasztani,

Részletesebben

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap

Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap novakgyula.blog.hu 1/7 Vasárnapi gondolatok 2013. 06. 09. Évközi 10. vasárnap Olvasmány: 1Kir 17,17-24 Az özvegy fiának feltámasztása 17 Ezek után az események után történt, hogy az asszony fia, akié a

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 581/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 581/2012. (III. 28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: 33095-12/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiskorúakra vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Melléklet: jogsértő műsorszámok részletes leírása A NEMZETI MÉDIA-ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében.

Tartalomjegyzék. Bevezetés Az ige mondatalkotó képessége. 2. Az Objekt-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében. Tartalomjegyzék Bevezetés 13 1. Az ige mondatalkotó képessége 15 2. Az Objekt"-ek sorrendje főnevek, ill. névmások esetében 17 18 3. Néhány gyakori, Prapositionalobjekt"-tel mondatot alkotó ige 23 4. Névmási

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS

A BESZÉD, MINT MŰALKOTÁS házi András emlékére Lőrincz Róza neje 1907"; ennek hasonmása szintén használatban van, melyen ez a felirat olvasható: özv. Jakabházi An-drásné Lorinczi Róza emlékére." Jakabházi András és neje sírja az

Részletesebben

Mit ér a diploma, ha magyar?

Mit ér a diploma, ha magyar? 3. szint Április Mit ér a diploma, ha magyar? Az Unióban automatikusan elfogadják majd a magyar oktatást A diploma annyit ér, amennyiért beváltható. Mondjuk fizetésre. Nagy kérdés, hogy a magyar diplomák

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója

Minta. Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója Az emelt szintű szóbeli vizsga értékelési útmutatója A szóbeli feladatok értékelése központilag kidolgozott analitikus skálák segítségével történik. Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon,

Részletesebben

Oltár az ismeretlen istennek

Oltár az ismeretlen istennek 1 Textus: Ap.Csel. 17, 16-23. Bevezetés: 1. ATHÉN: Pál korában ünnepelte fennállásának 1000 éves évfordulóját. A demokrácia miatt roppant büszke volt. Még a rómaiak is meghagyták a függetlenségét. A kultúra

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Értékelési útmutató az emelt szintű szóbeli vizsgához Ez az értékelési eljárás meghatározott értékelési szempontokon, valamint az egyes szempontokhoz tartozó szintleírásokon alapul. Minden feleletet ezen

Részletesebben

A tesztben tíz diszlexiás és tíz nem diszlexiás tanuló vett részt A résztvevők két különböző, azonban összehasonlítható budapesti iskolában tanulnak

A tesztben tíz diszlexiás és tíz nem diszlexiás tanuló vett részt A résztvevők két különböző, azonban összehasonlítható budapesti iskolában tanulnak A jel és jelentés társításának problémái diszlexiás nyelvtanulók körében Kormos Judit ELTE Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék Mikó Anna közreműködésével A kutatás háttere Tanáraik szerint a diszlexiás

Részletesebben