Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?"

Átírás

1 XVII. Újszegedi Bioépítészeti Napok címő kiállítás és konferencia Bálint Sándor Mővelıdési Ház, Szeged, Temesvári krt október A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás idıpontja: október 9. (csütörtök) Miért ajánlom a magyar hıszivattyút? Elıadó: KOMLÓS FERENC okl. gépészmérnök a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoportjának vezetıje Honlap: 1

2 Mottó Forrás Marx György: A marslakók érkezése (244. oldal). Akadémiai Kiadó, Bp Látni, amit már mindenki látott és azt gondolni róla, amire még senki nem gondolt! Szent-Györgyi Albert ( ) Jelzem, hogy azonos címő elıadást tartottam: Magyar Energia Szimpózium MESZ 2014 Budapest, szeptember 25. A Kárpát-medence magyar energetikusainak 18. találkozója Szervezı: Magyar Energetikai Társaság (MET) Társszervezık: Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE), Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE), Magyar Mérnöki Kamara (MMK), Rákóczi Szövetség, Erdélyi Magyar Mőszaki Tudományos Társaság (EMT) 2

3 Tartalom, köszönetnyilvánítás 1) Néhány hıszivattyúzással kapcsolatos fogalom. 2) A vetítettképes elıadásom bemutatja a Vaporline márkanevő hıszivattyúk kifejlesztésének piaci igényét, sarokpontjait kapcsolási rajzokkal, vázlatrajzokkal, diagramokkal és mőködı hıszivattyús rendszerekkel szemléltetve. 3) A geotermikus hıszivattyú-család összes tapasztalatait, (kutatási, fejlesztési, tervezési, gyártási, kivitelezési és üzemeltetési) felhasználva javaslat a döntéshozók felé. Megköszönöm Fodor Zoltán fejlesztımérnök (Geowatt Kft.), a Magyar Épületgépészek Szövetsége, Geotermikus Hıszivattyús Tagozat elnök részérıl az elıadásomhoz nyújtott segítséget. 3

4 A legegyszerőbb hıszivattyú 4

5 Hıszivattyú, munkaközeg (1) A hıszivattyú olyan berendezés, amely egy tér adott hımérsékletén hıt vesz fel és megnövelve azt egy másik térben nagyobb hımérsékleten adja le. Amikor a hıszivattyú hıt termel (pl. helyiségfőtésre vagy vízmelegítésre), akkor főtı üzemmódban; amikor hıt von el (pl. helyiséghőtésre), akkor pedig hőtı üzemmódban üzemel. Azt az anyagot nevezzük munkaközegnek, amely a hıszivattyú körfolyamatában kis hımérséklet és kis nyomás mellett hıt vesz fel az elgızölögtetıben (elpárologtatóban), majd nagyobb hımérsékleten és nagyobb nyomás mellett hıt ad le a kondenzátorban (az egyik hıátadó felületen párolgás, a másik hıátadóban kondenzáció lép fel). [1] 5

6 Hıszivattyú, munkaközeg (2) A hıszivattyú a környezeti hı hasznosítására szolgáló berendezés, amely a hőtıgép elvén alapul. Télen főtésre, nyáron hőtésre, légkondicionálásra használható, illetve használati melegvíz elıállításra is alkalmas. Munkaközeg: a hıszivattyús körfolyamatban közremőködı alacsony forráspontú közeg, mely az elpárologtatóban hıt vesz fel kis hımérséklet és alacsony nyomás mellett, és gızzé alakul. Ez a gız a szívóvezetékbe kerül, onnan pedig a villamos energiával üzemelı kompresszor segítségével egy nyomóvezetékbe, ahol a munkaközeg nyomása és ez által a hımérséklete is megnı. A kondenzátorban a gız ismét cseppfolyósodik, amelynek során leadja a hasznos hıt. [2] 6

7 Geotermikus (talajvizes és szondás) hıszivattyúzás elvi rajza Néhány éve a hazai és külföldi piacon az import hıszivattyúk alkalmazásán kívül az energiahatékonyságnövelés magyar eszköze, a Geowatt Kft. geotermikus hıszivattyúcsaládja is megjelent, amely 2012-ben Magyar Termék Nagydíj kitüntetésben részesült. 7

8 A magyar geotermikus hıszivattyú kifejlesztésének piaci igénye és sarokpontjai A fı probléma, amely a rendszer átlagos főtési tényezıjét az (SCOP értékét) csökkenti az, hogy a hıszivattyú hıkörfolyamata instabil, ami azt jelenteti, hogy azonos talajhımérséklet és főtési hımérséklet esetén a kimenı főtési teljesítmény igen tág határok között ingadozik, és a hıszivattyúk kimenı főtési teljesítménye valamint ezzel arányosan az átlagos főtési tényezıje részterheléseknél pl. magas talajhımérséklet, alacsony főtési hımérsékletnél az átlagos főtési tényezı alig, vagy egyáltalán nem nı! A fentiek következménye, hogy a lehetséges hatékonyságot a hıszivattyúk nem közelítetik meg, és ez által a vártnál lényegesen nagyobb üzemköltségen dolgoznak! 8

9 Főtési hıszivattyúk Ha hiányzik az elgızölögtetı és a kondenzátor funkcióját felcserélı váltószelep, akkor a hıszivattyú csak a főtési funkcióra alkalmazható és nem biztosítja a hőtést. Ezek a villamos hajtású hıszivattyúk csak főtési funkcióra lettek kifejlesztve, tekintettel arra, hogy hőtésre a nyugat-európai országokban jelentısen rövidebb idıtartamban van szükség és általában az ott széles körben elterjedt központi főtés üzemeltetési költségének a jelentıs csökkentése, illetve az olajtüzeléső kazán kiváltása volt a cél. Jelzem, hogy az EU-ban forgalmazott villamos hajtású hıszivattyúk jelentıs része csak főtési funkcióra alkalmas. 9

10 A magyar fejlesztés lényege (1) Főtésnél, hőtésnél és HMV készítésnél egyaránt az energiahatékonyság értéke növekedjen, a CO 2 -megtakarítás maximális legyen, valamint a méretezési átlagos főtési hımérséklet 60 C fölé emelkedjen, és a geotermikus hıszivattyú jó hatékonysággal alkalmazható legyen meglévı radiátoros főtéseknél is. Például főtés 63/57 C-os hılépcsıvel. Ezeket a célokat egyrészt a Copeland EVI (Enhanced Vapour Inject) gızbefecskendezéses kompresszorokra alapozott reverzáló, multifunkciós [főtı aktív hőtı használati melegvíz- (HMV-) termelı] hıkörfolyamat kidolgozásával, szabadalmi mintaoltalom alá helyezésével érték el. Ez a hıkörfolyamat az alapja a hıszivattyúk magas főtési hımérsékleten is megfelelı SCOP értékő alkalmazásának. 10

11 EVI Scroll-kompresszor alkalmazási tartománya és a magyar hıszivattyú-fejlesztés elvi kapcsolása, valamint elvi hıkörfolyamata nyomás entalpia (logp h) diagramban 11

12 A magyar fejlesztés lényege (2) A legújabb generációjú magyar hıszivattyú széles alkalmazási tartományban használható és növelt hımérsékleten (65/59 C-os főtési hılépcsıvel) is mőködhet kedvezı energiahatékonysággal, mert minden olyan elemet integráltak a hıszivattyús körfolyamatba, amely stabilizálja és a lehetı legkisebb értékre szorítja a túlhevítést (±3 K), így az SCOP értéket, a hıszivattyú kimenı főtési teljesítményét az egyes hıfokszinteken növelni képes. Ezt biztosítja: az alkalmazott elektronikus expanziós szelep, amely a termosztátos expanziós szelephez viszonyítva jelentısen kisebb kilengéső; a munkaközeg (hőtıközeg) puffer tartály (a hıkörfolyamat csıvezetékébe csatlakoztatva biztosítja a munkaközeg töltését vagy munkaközeg kivételét), így a kompresszor a hıkörfolyamatához, a változó hımérséklet igényhez, mindig optimálisan szükséges munkaközeg tömegáramot tudja szállítani, és a hıszivattyú teljesítményét a hıkörfolyamatához illeszti a szabályzó és monitoring rendszer segítségével; a fejlesztés a fentieken túl a hıszivattyúk kihasználhatóságának növelésére is irányult. Így olyan multifunkciós készülékek lettek kifejlesztve, amelyek a 12 főtési funkció mellett aktív hőtésre ún. desuperheatert használnak.

13 Váltószelepes ún. reverzáló multifunkciós (főtı, hőtı és HMV elıállító), növelt hımérséklető hıszivattyú kapcsolási rajza (a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalban bejegyzett szám: U ) 13

14 A magyar fejlesztés lényege (3) A desuperhiter egy elsıdleges hıcserélı (csı a csıben ún. koaxiális hıcserélı), amely a körfolyamat túlhevítési hıjét használja HMV készítésére. Ennek a hıszivattyúval történı HMV elıállításnak elınye a magas hıfokszint (55 65 C) COP érték csökkenés nélkül. Továbbá a HMV elıállításának energiafelhasználása a hıszivattyú hőtési üzemmódjában kb. 15% csökken a hıszivattyú főtési üzemmódjához viszonyítva. Nagy hőtési hıigénynél az aktív hőtés 7/12 C-os hılépcsıvel is biztosítható! A multifunkciós megoldás miatt a hıszivattyús rendszer fajlagos 14 beruházási költsége csökken.

15 A desuperheateres HMV elıállítás megoldás hıkörfolyamata T s (hımérséklet [K] entrópia [kj/kg K]) diagramban (a túlhevítés piros színnel jelölve) és felvétel a desuperheaterrıl Forrás illetve fotó: Geowatt Kft. 15

16 A magyar fejlesztés lényege (4) Ezzel a megoldással az építménybıl (épületbıl) elvont hıbıl tudunk HMV-et készíteni. Nagyobb HMV igényő rendszereknél ún. direkt HMV hıcserélı illetve dupla kondenzátor beépítése szükséges, ebben az esetben is elérhetı C-os HMV hımérséklet. A hıcserélı a kompresszor és a kondenzátor közé iktatott elıhőtı, amely a komprimált gız túlhevítési hıjét, kb. 15%-át adja át a HMV-nek. Ezzel elérhetı a HMV magas hımérséklete anélkül, hogy a kondenzátor hımérsékletét (nyomását) növelni kellene. Néhány eszmefuttatást még ismertetek, de hangsúlyozom, hogy a következı SCOP és SEER értékek csak tájékoztató jellegőnek tekinthetık, mert az adott értékek alakulását alapvetıen meghatározzák a konkrét feltételek és a szükségletek: 16

17 A magyar fejlesztés lényege (5) ismeretes, hogy a hıszivattyús rendszerek általános épületgépészeti célja: főtés, hőtés és HMV-ellátás; mindhárom funkció alkalmazásával, az alábbi hıszivattyús rendszerrel, az energiahatékonyság, a fajlagos beruházási költség és a rendszer megtérülése is jelentısen csökken; pl. a nyári hőtést biztosító folyadék hőtık, split klímák és az ún. légkondik berendezéseknél az SEER 3 3,5; Magyarországon sok villanybojler mőködik HMV-elıállításra, ezek korszerősítése kedvezıbb villamos energia fogyasztású hıszivattyúval is lehetséges főtés és/vagy hőtés funkcióval kombináltan; ezeknek a berendezéseknek a kiváltása az említett hıszivattyúra HMV és hőtési funkciónál sokkalta nagyobb hatékonyságot okoz; 17

18 A magyar fejlesztés lényege (6) a HMV-elıállításnál, amikor 50 C-os vizet állítunk elı az SCOP 4,5 is lehet kétkondenzátoros megoldás esetében is; említett a hıszivattyúnál (mivel a HMV desuperheater megoldásban készül ezért) a HMV elıállítás SCOP értéke télen ugyanolyan, mint a főtés SCOP értéke, nyáron azonban hőtési üzemmódban ingyenes az elıállítás (ha így nézzük, akkor az SCOP érték a télihez képest duplázódik); jelzem, hogy az EU-s ajánlott értékek azért olyan rosszak, mert csak külsı hıcserélıs HMV elıállításban gondolkodnak; e két felhasználási területen (HMV-elıállítás és hőtés) a hıszivattyúzás a villamos energia felhasználás szintjét jelentısen csökkenti; 18

19 A magyar fejlesztés lényege (7) központi főtésnél az elıbb említett geotermikus hıszivattyús rendszerrel az átlagos főtési tényezı az SCOP 4,5; ilyenkor a földgázfogyasztás teljesen megszőnik, de ennél a funkciónál (főtés), a kiváltás miatt a villamos energia felhasználás szintje növekszik; Magyarországon a lakó- és középületek főtésére fordított energia mennyisége az országos energiafelhasználás egyharmadára tehetı; tényadat, hogy az olajfogyasztásunk importhányada 90% megegyezik az EU statisztika adatával, a földgáz sajnálatosan 20%-al meghaladja EU statisztika adatát (60%), nevezetesen 80%; 19

20 A magyar fejlesztés lényege (8) az olajtüzeléső kazán az olaj fogyasztói ára miatt gyakorlatilag már régen megszőnt hazánkban, csökkenthetı lehetne a földgáztüzeléső kazán és a földgáztüzeléső bojler darabszáma sokkalta energiahatékonyabb és környezetkímélıbb villamos hıszivattyúkkal; az említett hıszivattyúnál (mivel a HMV desuperheater megoldásban készül ezért) a HMV elıállítás SCOP értéke télen ugyanolyan, mint a főtés SCOP értéke, nyáron azonban hőtési üzemmódban ingyenes az elıállítás (ha így nézzük, akkor az SCOP érték a télihez képest duplázódik); 20

21 A magyar fejlesztés lényege (9) mekkora SCOP értékek vannak, ha hulladékhıt hasznosítunk, vagy medencét főtünk? Ilyenkor az SCOP értékek akár a kétszerese is lehet a talajvizes vagy szondás hıszivattyúzáshoz képest, attól függıen, hogy mire használjuk a hulladékhıt; Ismételten hangsúlyozom, hogy az SCOP és SEER értékek bemutatása (lásd: 17., 18. és 19. oldal) csak konkrét esetekben reális, leírtak csak a nagyságrendek bemutatására szolgálnak! (Az utolsó oldalon felsorolt publikációk között konkrét esetek, referenciák is találhatók, amelyre ezúton is felhívom a szíves figyelmüket.) 21

22 Pécsi Regionális Vérellátó Központ Épület külsı és hıszivattyús hıközpont Az épület hıvesztesége: 112 kw Hőtési teljesítmény 7/35 C hőtési hıfokszinten: 90,6 kw Főtı, hőtı és HMV-ellátó hıszivattyú típusa: Vaporline GBI96-HACW jelő két kompresszoros geotermikus hıszivattyú 22

23 Ivóvíz hıhasznosítása geotermikus hıszivattyúval A Vastalanító épület (Zalavíz Zrt.) hıközpontja a magyar fejlesztéső és gyártású növelt hımérséklető hıszivattyúkkal a földgáz tüzelıanyag kiváltására meglévı melegvízüzemő központi főtésnél és használati melegvíz (HMV) ellátásánál Fotó: Fodor Zoltán 23

24 Elfolyó termálvíz hasznosítás (1): 2012 és 2013-ban a 10 éve üzemelı épületnél radiátoros főtésre és HMV ellátásra Hotel Imperial Gyógyszálló és Gyógyfürdı épület külsı és a jobb oldali képen: úszómedence: 20 5,5 1,2 = 132 m C, ülımedence: 7,8 4,7 0,95 = 34,8 m C. Fotó: Nuszpel József (Imperial Holding Kft.) 24

25 Elfolyó termálvíz hasznosítás (2) Hotel Imperial Gyógyszálló és Gyógyfürdı (Kiskırös) Hıközpont. A magyar fejlesztéső és gyártású hıszivattyúiról készült felvételek Fotó: Fodor Zoltán 25

26 Főtés, hőtés a kertgazdaságban és a magyar geotermikus hıszivattyú Lásd a kiállításon elhelyezett tablót. 26

27 LCOE (levelized cost of energy) [Ft/kWh]: különbözı technológiák összehasonlítására vonatkozó fajlagos költség (pénzügyi adat) Forrás: NFM ahol I t : beruházási költség a t-ik évben; M t : karbantartási és üzemeltetési költség a t-ik évben (konstans); F t : az üzemanyag költség a t-ik évben (konstans); E t : a megtermelt energia a t-ik évben; n : élettartam; r : diszkonttényezı (5%). 27

28 Hagyományos illetve a csúcstechnika mőszakigazdasági összehasonlítása, fajlagos költségek a berendezések teljes élettartamán (LOCE) Forrás: Fodor Zoltán: A földhı hıszivattyús rendszerek fajlagos költségei főtéskorszerősítéseknél I. és II. Magyar Installateur, 24. évfolyam, február március, oldal és április, oldal. 28

29 Védegylet, és termékjavaslat a hungarikum győjteménybe 1844-es Védegylet célja a mai viszonyokra is idıszerővé vált! Ismeretes, hogy a Hungarikum Bizottság fontos célkitőzése, hogy nemzeti értékeinket és a hungarikumokat a magyar és a nemzetközi nyilvánosság minél szélesebb körben megismerje, hiszen ezen értékek is a magyar mőszaki hagyományok megtestesítıi, a nemzeti egység erısítését, a magyarság összefogását szolgálják, ami fejlıdésünkhöz egyértelmően hozzátartozik. BÜSZKESÉGEINK A HUNGARIKUMOK. Javaslom a tárgyi hıszivattyú-család felvételét a Magyar Értéktárba. Kérem a Hungarikum Bizottság elnökét, titkárát és tagjait, valamint ez ügyben illetékes szakemberek szíves támogatását javaslatom megvalósításához. 29

30 Összefoglalás (1) 1) A fejlesztéssel az eddigiektıl eltérı, lényegesen jobb SCOP és SEER értékő rendszerek kivitelezése történt meg meglévı kazános, radiátor hıleadójú főtési berendezések hıszivattyús rendszerre történı átalakításakor is. 2) Ezzel a fejlesztéssel most lehetıségünk lenne, hogy egy olyan technika élvonalába kerüljünk, amely technikát világszerte mind szélesebb körben alkalmaznak, és megfelelı hazai támogatással, folyamatos fejlesztéssel, jelentıs exporttevékenységet gerjeszthetnénk. 3) Olyan új termék elıállítása történt, amelynek alkalmazása más megvilágításba helyezi a hıszivattyúk alkalmazhatóságát. 30

31 Összefoglalás (2) 4) A földhı energiájának egyik legnagyobb elınye, hogy évszaktól és napszaktól is független állandó energiaforrásként használható. 5) A hıszivattyúzás nagyarányú megújuló energiaforrást vagy hulladékhıt hasznosít, és mőködtetéséhez felhasználható a nukleáris villamosenergia-termelésbıl származó olcsóbb áram. 6) Az energiafelhasználásunk összetételében a főtés és hőtés részaránya több mint 50 %, így ennek energiahatékonysági korszerősítése fontos feladatunk. Az EU szintén érdekelt az energiahatékonyságban (lásd a vonatkozó irányelvet), a hıszivattyús technológia széleskörő növelésében. 31

32 Összefoglalás (3) 7) Hıszivattyúiparunk megteremtésével szakmánk sikeres lehetne Európában! 8) Megítélésem szerint az EU ig tartó következı idıszakában a V4-ek ( összefogásával eredményessé tehetnénk a hıszivattyúipart országunkban. 9) Bízok benne, erıfeszítésünk egyszer csak felveti a kérdést, hogy nem ez oldaná meg sokkalta kedvezıbben a növekvı energiaszükségletünk pótlását az import energiával és import eszközökkel szemben? 10) Remélem rövidesen lesz majd olyan energia lobbi, amely felismeri azt a szinte mindenhol elıforduló ingyen felhasználható energiahordozót, és prioritást biztosítana a hıszivattyús rendszerek alkalmazásának, épületek és építmények főtésénél, hőtésénél és HMV-ellátásánál. 32

33 Felhasznált, ajánlott irodalom és referenciák [1] Komlós Ferenc Fodor Zoltán Kapros Zoltán Dr. Vajda József Vaszil Lajos: Hıszivattyús rendszerek. Heller László születésének centenáriumára. (Heat Pump Systems. To the centenary of the birth Laszló Heller). Magánkiadás, Dunaharaszti ISBN (ISBN ). [2] Ádám Béla Büki Gergely Maiyek Tarek: Geotermikus energia. Hıszivattyúzás. Energetikai szakkönyvek. Mérnöki Kamara Nonprofit Kft ISBN Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Termálvizes fürdı bıvítése hıszivattyúk alkalmazásával. Energiagazdálkodás, 52. évfolyam, 2011/6. szám, oldal. A nagykırösi strand energiatudatos bıvítése. Magyar Épületgépészet, LXI. évfolyam, 2012/3. szám, oldal. Kaszanitzky Csilla Komlós Ferenc: Új autószalon Fóton magyar hıszivattyúval. Építészfórum honlapon (2012. július :46); Magyar Installateur, 22. évfolyam, október, oldal. Komlós Ferenc: Hıenergia alapigények a hıszivattyúk alkalmazása és a Heller-terv célkitőzései tükrében. Elektrotechnika, 105. évfolyam, 2012/09 szám, 5 8 oldal. Komlós Ferenc Fodor Zoltán: Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez. Ipari Ökológia, (2012) 1 évfolyam, 1. szám, oldal. Komlós Ferenc: A hıszivattyú hangsúlya a kertgazdaságban. Mezıgazdasági Technika, LIV. évfolyam, április, oldal. Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Földgázkazán kiváltása geotermikus hıszivattyúval Hıszivattyú radiátoros főtésnél. Magyar Épületgépészet, LXII. évfolyam, 2013/5. szám, oldal. Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Ivóvíz hıhasznosítása hıszivattyúval. Magyar Épületgépészet, LXII. évfolyam, 2013/7-8. szám, oldal. Fodor Zoltán Komlós Ferenc: Ivóvíz hıhasznosítása hıszivattyúval. Magyar Épületgépészet, LXII. évfolyam, 2013/7-8. szám, oldal. Fodor Zoltán Komlós Ferenc Dr. Balikó Sándor: Ivóvíz hıjének hasznosítása. Energiagazdálkodás, 54. évfolyam, 2013/5. szám, oldal. Komlós Ferenc: Főtés, hőtés a kertgazdaságban és a magyar geotermikus hıszivattyú. Magyar Épületgépészet, LXIII. évfolyam, 2014/4. szám, oldal. Komlós Ferenc: A hıszivattyúzás táblázata és a felszínalatti víz hıjének hasznosítása magyar hıszivattyúval. Tervlap honlapon (2014. augusztus 7.); Magyar Hidrológiai Társaság XXXII. Országos Vándorgyőlés (Szeged, július 2 4. Szegedi Tudomány Egyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport) dolgozata, amelyet a rendezvény CD-ROM-ja (ISBN ) tartalmazza. Fodor Zoltán: A földhı hıszivattyús rendszerek fajlagos költségei főtéskorszerősítéseknél I. és II. Magyar Installateur, 24. évfolyam, február március, oldal és április, oldal. Komlós Ferenc: Hıszivattyúk a kertészetekben. Energiatudatos megoldások a vidékfejlesztésben címő lapdigitális változatában a digitális Építési Megoldások 2014/1. különszámaként, oldal (az Építési Megoldások, valamint a Vidék és Gazdaság közös digitális lapszáma). Komlós Ferenc: Hıszivattyúk a kertészetben és a magyar geotermikus hıszivattyú. Elektrotechnika, 107. évf., 2014/06. szám, 7 9. oldal. Fodor Zoltán: Hıszivattyús rendszer tervezése a gyakorlatban I. A pécsi vérellátó hıszivattyús rendszere. Magyar Installateur, 24. évfolyam, augusztus szeptember, oldal. Szíves figyelmüket megköszönöm! 33

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút?

Miért ajánlom a magyar hıszivattyút? Magyar Energia Szimpózium MESZ 2014 Budapest, 2014. szeptember 25. A Kárpát-medence magyar energetikusainak 18. találkozója Idıpontja: 2014. szeptember 25. csütörtök, 9:00 18:00 Helyszíne: 1028 Budapest,

Részletesebben

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád

Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád Mőszaki és Természettudományi Konferencia Mőszaki Szekció (M136) 2013. november 11. 16:50 17:10 Magyar fejlesztéső geotermikus hıszivattyúcsalád KOMLÓS Ferenc a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary)

Részletesebben

Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop

Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop Construma-RENEO konferenciaprogram 2014. április 2-4. Helyszín: 1101 Budapest, Albertirsai út 10. D-pavilon, RENEO Workshop WILO ÉPÜLETENERGETIKAI NAPOK - konferencia 4 szekcióval Technikai szervezı: Magyar

Részletesebben

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8.

Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Magyar Hidrológiai Társaság XXIX. Országos Vándorgyőlés Eszterházy Károly Fıiskola Eger, Egészségház u. 4. 2011. július 6 8. Fodor Zoltán Komlós Ferenc Hidrotermikus hı hıszivattyúzási lehetıségei a Duna

Részletesebben

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval

Hidrotermikus hıszivattyúzás lehetıségei és a geotermikus hı felhasználása magyar hıszivattyúval Országos Környezetvédelmi Konferencia és Szakkiállítás 2011. szeptember 20-22. Hotel Ezüstpart, Konferencia központ - Siófok, Liszt Ferenc sétány 4. A konferencia szervezıje: MTESZ Veszprém Megyei Szervezete

Részletesebben

Magyar geotermikus hıszivattyú-család

Magyar geotermikus hıszivattyú-család Tanuljunk a természettıl! Irányok és módszerek az ipari ökológiában a Magyar Ipari Ökológiai Társaság szimpóziuma 2013. december 6 7. Debreceni Egyetem AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar

Részletesebben

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért

Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika a hıszivattyúzásért Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos, a Magyar Napenergia Társaság (ISES-Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Idıszerő felszólalás (5 dia): Vízenergia hıhasznosítása statisztika

Részletesebben

Az elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának jelenlegi helyzete és perspektívái

Az elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának jelenlegi helyzete és perspektívái Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2012. október 16-án, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III. emelet,

Részletesebben

Hıszivattyúzás magyar hıszivattyúval

Hıszivattyúzás magyar hıszivattyúval XV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2012. október 9 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás: 2012.

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Hıszivattyús rendszerek jelentısége XIII. ÚJSZEGEDI BIOÉPÍTÉSZETI NAPOK KIÁLLÍTÁS ÉS KONFERENCIA BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, 2010. OKTÓBER 5-17. Elıadás [2010. október 8. (péntek) 10:30 11:15]: Hıszivattyús rendszerek jelentısége

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége XVIII. Újszegedi Bioépítészeti Napok című kiállítás és konferencia Bálint Sándor Művelődési Ház, Szeged, Temesvári krt. 42. 2015. október 6 16. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Művelődési

Részletesebben

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval

Energiahatékonyság-növelés magyar hıszivattyúval XIV. Újszegedi Bioépítészeti Napok 2011. október 11 21. BÁLINT SÁNDOR MŐVELİDÉSI HÁZ SZEGED, TEMESVÁRI KRT. 42. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési Ház szervezésében Elıadás:

Részletesebben

2013. október 10. (csütörtök) 14.00 18.00-ig szakmai elıadások vitafórum keretében a harmadik elıadás:

2013. október 10. (csütörtök) 14.00 18.00-ig szakmai elıadások vitafórum keretében a harmadik elıadás: XVI. Újszegedi Bioépítészeti Napok címő kiállítás és konferencia Bálint Sándor Mővelıdési Ház, Szeged, Temesvári Krt. 42. 2013. október 8 19. A Magyar Bioépítészeti Egyesület és a Bálint Sándor Mővelıdési

Részletesebben

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ*

HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Fodor Zoltán - Komlós Ferenc HİSZIVATTYÚ RADIÁTOROS FŐTÉSHEZ* Pitvaros község Magyarország déli részén, Csongrád megyében, a Román határ közelében található 1400 lakossal. A település távlati fejlesztési

Részletesebben

A szerzık neve: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar hıszivattyúk a helyi energiagazdálkodásban

A szerzık neve: Fodor Zoltán, Komlós Ferenc Magyar hıszivattyúk a helyi energiagazdálkodásban Társrendezı: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat Idıpont: 2012. október 11-12. Helyszín: Hajdúböszörmény, Sillye Gábor Mővelıdési Központ és Közösségi Ház 3. Szekció A tervezés szereplıi; vállalkozók, civilek,

Részletesebben

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége

Nemzeti hőszivattyúipar a jövő egyik lehetősége MHT Hidrogeológiai Szakosztály előadóülése Helyszín: Budapest, IX. ker. Üllői út 25. IV. em. 433. Időpont: 2015. október 27. 13.00 15.00 Az előadóülés egyik előadója: KOMLÓS Ferenc okl. gépészmérnök, a

Részletesebben

Házigazda: Bárdy László

Házigazda: Bárdy László Helyszín: Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet, OMM Elektrotechnikai Múzeum: Zipernowsky Terem Szervező: Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület ETE "Szenior Energetikusok Klubja" Házigazda:

Részletesebben

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b.

Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Ismeretterjesztő előadás a Városi Könyvtárban 2330 Dunaharaszti, Dózsa György út 12/b. Az előadás időpontja: 2016. március 17. Felkérő: Tóth Marianna megbízott igazgató Mivel fogunk fűteni, hűteni és használati

Részletesebben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben Az Építész Továbbképzı közremőködésével, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) szakmai támogatásával megvalósuló, 7 témát érintı, harmadik komplex, teljes körő oktatássorozat: Környezettudatos

Részletesebben

Fodor Zoltán Komlós Ferenc. Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez

Fodor Zoltán Komlós Ferenc. Elfolyó hidrotermikus energia hasznosítása hıszivattyúval távfőtési rendszerekhez A Magyar Ipari Ökológiai Társaság szimpóziuma 2010. november 18-19. Debreceni Egyetem AGTC Gazdálkodástudományi és Vidékfejlesztési Kar (Fényház, F4 terem) 2010. november 18., csütörtök 16:40 17:00 Fodor

Részletesebben

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos 2330 Dunaharaszti, Klapka György u. 41/1. A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Bevezetés Az a kötelességünk,

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı

Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos a Magyar Napenergia Társaság (ISES Hungary) Szoláris hıszivattyúk munkacsoport vezetı Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2013. szeptember 24-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III.

Részletesebben

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL

A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos 2330 Dunaharaszti, Klapka György u. 41/1. A HİSZIVATTYÚZÁS TÁBLÁZATA ÉS A FELSZÍNALATTI VÍZ HİJÉNEK HASZNOSÍTÁSA MAGYAR HİSZIVATTYÚVAL Bevezetés Az a kötelességünk,

Részletesebben

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6.

25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. 25. HŐTİ-, KLÍMA- ÉS HİSZIVATTYÚ-TECHNIKAI SZERVIZKONFERENCIA Siófok - Balatonszéplak, Hotel Ezüstpart 2009. november 4-6. 2. Szekció Telepített nagyberendezések. Hıszivattyúk 2009. november 4. (szerda)

Részletesebben

Energiahatékonyság hıszivattyúval*

Energiahatékonyság hıszivattyúval* Komlós Ferenc okl. gépészmérnök Energiahatékonyság hıszivattyúval* Jelenleg a hıszivattyúk leginkább elterjedt típusa a gıznemő munkaközeges, villamos motorral hajtott kompresszoros változata, amelynek

Részletesebben

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN

HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN HIDROTERMIKUS HŐ HŐSZIVATTYÚZÁSI LEHETŐSÉGEI A DUNA VÍZGYŰJTŐJÉN Átfogó tervre lenne szükség Fodor Zoltán 1, Komlós Ferenc 2 1 Geowatt Kft., 2 Ny. minisztériumi vezető-főtanácsos A természettudomány azt

Részletesebben

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében

A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv tükrében JULÓ ENERGETIKAI és ENERGIATAKARÉKOSS valamint az AUSZTRIAI ENERGIATAKARÉKOSS KOSSÁGI SZAKVÁSÁR Sopron Wels (Ausztria) 2011. március m Elıadás címe: A hıszivattyúk alkalmazásának hazai helyzete a Megújuló

Részletesebben

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.

Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt. Előadó: Fodor Zoltán MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyús Tagozat Elnöke email: Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. geowatt@geowatt.hu A szonda és kollektor tervezésrıl általában Magyarországon

Részletesebben

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik lehetősége Budapesti Olajosok Hagyományőrző Körének rendezvénye Helyszín: ELGI Székház, 1145 Budapest, Columbus utca 17 23. Kezdési időpont: 2015. november 26-án, csütörtök 16:00 Levezető elnök: Dr. Szabó György

Részletesebben

Energiahatékonyság-növelés intézményeknél, hőszivattyúzással

Energiahatékonyság-növelés intézményeknél, hőszivattyúzással Magyar Energia Szimpózium MESZ 2015 Budapest, 2015. szeptember 24. A Kárpát-medence magyar energetikusainak 19. találkozója Időpontja: 2015. szeptember 24. csütörtök, 9:00 18:00 Helyszíne: 1028 Budapest,

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Hıszivattyú mőködési elve Hıszivattyúk jósági foka (COP) COP (jósági fok) = Leadott energia A folyamat fenntartásához befektetett energia Hatékonyabb

Részletesebben

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért

Hıszivattyúk épületgépészeti szerepe a megújuló energiaforrások használati arányának növeléséért HungaroTherm Kiállítás és Konferencia, Hőtı- és Klímatechnika Vállalkozások Szövetsége Hőtı-, Légkondicionáló-, Hıszivattyú (HLH) ágazat kapcsolódása az alternatív energia stratégiához 2011. április 7.

Részletesebben

Melegvíz nagyban: Faluház

Melegvíz nagyban: Faluház Használati melegvíz elıállítás napkollektoros rásegítéssel társasházak részére Urbancsok Attila Mőszaki igazgató A kiindulás: Távfőtéses panel épület Sorház pontház Sőrőn lakott környék lakótelep közepe

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN

MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM. (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ÖKOGYÜLEKEZETI MOZGALOM (1146 Budapest, Abonyi u. 21.) EGY HÁZUNK VAN gyakorlati teremtésvédelmi konferencia Debrecen, Megújuló Energiapark: 2016. június 3 4. Előadás: Kertészeti

Részletesebben

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás?

Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás? Magyar Energetikai Társaság ENERGIA MŰHELY 10. rendezvény 2013. Június 11. Felfuttatható-e a hazai hőszivattyú gyártás? Fodor Zoltán 1 TARTALOM 1. A HŐSZIVATTYÚS TECHNIKA NEMZETKÖZI HELYZETE 2. A FEJLESZTÉS

Részletesebben

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek

Hőszivattyúzás Aktualitások és lehetőségek Megújuló energiával a biodiverzitás megőrzéséért című tudományos ülés A Magyar Tudomány Kiemelt Rendezvénye Helyszín: MTA székház, II. emeleti kisterem Időpont: 2009. november 13., 10:00 12:30 Szervező:

Részletesebben

VAPORLINE HőSZIVATTYÚK

VAPORLINE HőSZIVATTYÚK VAPORLINE HőSZIVATTYÚK Honlap: www. geowatt.hu; email: geowatt@geowatt.hu Copyright, 1996 Dale Carnegie & Associates, Inc. A MAGYAR HőSZIVATTYÚ FEJLESZTÉS! A Speciálisan hőszivattyús alkalmazásokhoz fejlesztett

Részletesebben

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL

MEGÚJULÓ ENERGIÁK ALKALMAZÁSÁNAK FEJLESZTÉSI IRÁNYAI ÉS LEHETİSÉGEI MAGYARORSZÁGON HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL HİSZIVATTYÚK SZEKUNDER OLDALI KIALAKÍTÁSA FELÜLETFŐTÉSSEL A Coefficient Of Performance teljesítményszám- röviden COP -jelölik a hıszivattyúk termikus hatásfokát. Kompresszoros hıszivattyúknál a COP a főtési

Részletesebben

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire!

PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben. Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! PERMANENT kft. Megújuló energiaforrások hasznosítása háztartási méretekben Mi azért dolgozunk, hogy Ön kevesebbet fizessen rezsire! http://webaruhaz.permanent.hu 1 SPARK Hıszivattyú-család fejlesztési

Részletesebben

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Szikra Csaba Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz. www.egt.bme.hu Az EU EPBD (2002/91/EC) direktíva lényegesebb pontjai Az új épületek energia-fogyasztását az ésszerőség határain belül korlátozni kell.

Részletesebben

A hıszivattyh. llı. Nap Napja SunDay gödöllg rendezvény. ny Idıpontja: 13:00. Földszinti Rektori DíszteremD. Fizika és s Folyamatirány

A hıszivattyh. llı. Nap Napja SunDay gödöllg rendezvény. ny Idıpontja: 13:00. Földszinti Rektori DíszteremD. Fizika és s Folyamatirány Európai Nap Napja SunDay gödöllg llıi rendezvény ny Idıpontja: 2014. június j 15. (vasárnap) 10:00 13:00 13:00 Helye: Szent István n Egyetem, GödöllG llı Földszinti Rektori DíszteremD Helyi szervezı: Szent

Részletesebben

Zöld ipari innovációk konferencia

Zöld ipari innovációk konferencia ÖKOINDUSTRIA 2015. Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energiaforrások Szakkiállítás 2015. október 14 16. Budapest, II. ker. Millenáris, B Csarnok Zöld ipari innovációk konferencia

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség*

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Komlós Ferenc okl. épületgépész-mérnök Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség* Az év során változó külsı léghımérséklet a zárt terekben (építményekben) komfortcsökkenést okoz, és a téli főtés mellett gyakran

Részletesebben

Miért időszerű hazánkban a hőszivattyú?...

Miért időszerű hazánkban a hőszivattyú?... MAGYAR ENERGETIKAI TÁRSASÁG (MET alapításának 25. évfordulója, első nap: 2016. szept. 21. 14 17 óra) KETTŐS JUBILEUMI RENDEZVÉNY Helyszín: 1028 Budapest, II. ker. (Pesthidegkút), Templom u. 2-10., Klebelsberg

Részletesebben

Fűtő / HMV hőszivattyúk

Fűtő / HMV hőszivattyúk Fűtő / HMV hőszivattyúk A Vaporline (HW;HDW) hőszivattyúkkal optimális belső klímát hozhatunk létre magas hőmérsékletű radiátoros és légtechnikai rendszerek, valamint alacsony hőmérsékletű fűtési redszerek-fal,

Részletesebben

IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL *

IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL * Fodor Zoltán (Geowatt Kft.), Komlós Ferenc (ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos): IVÓVÍZ HİHASZNOSÍTÁSA MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJAS HİSZIVATTYÚVAL * A legtöbb tudományos eredmény akkor születik, amikor a kutató

Részletesebben

A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért

A s d zor o pc p iós ó h h t el a kör ö ny n e y zettud u a d tos o ene n rgi g afelha h szná n lásért vel a környezettudatos energiafelhasználásért Adszorpciós hőtı 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Adszorpciós hőtı Hulladékhı egyes ipari területeken Hulladék energia Hasznos energia Chemical forest Products

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc

Elıadó: Komlós Ferenc 2012. november 29. 10:00 óra OMM Elektrotechnikai MúzeumM Zipernowsky Terem Budapest, VII. kerület, Kazinczy u. 21. II. emelet Házigazda: Bárdy László Elıadás címe: Városok hıszivattyús főtése Elıadó:

Részletesebben

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc

Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Potenciális hibák, az ötlettıl a megvalósulásig (α ω) Elıadó: Kardos Ferenc Napkollektor felhasználási területek Használati melegvíz-elıállítás Főtés-rásegítés Medence főtés Technológiai melegvíz-elıállítás

Részletesebben

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség

Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Hıszivattyúzás egy kitörési lehetıség Elıadó: Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos Elektronikus elérhetıség: komlosf@pr.hu illetve www.komlosferenc.info 1 Mottó Forrás: Marx György: A MARSLAKÓK

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 85 MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat pályázaton való részvételre a KEOP-2011-4.9.0 konstrukcióhoz E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések

ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések ELMŐ-ÉMÁSZ-Panasonic promóciós program Gyakran ismételt kérdések 1. Mi a hıszivattyú? A hıszivattyú egy olyan berendezés, amely a környezet energiáját hasznosítja azáltal, hogy elvonja az alacsony hımérséklető

Részletesebben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben

Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben Az Építész Továbbképzı közremőködésével, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) szakmai támogatásával megvalósuló, 7 témát érintı, második komplex, teljes körő oktatássorozat: Környezettudatos

Részletesebben

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE

HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE HİFORRÁSOLDAL ÉS A HİLEADÓOLDAL HATÁSA A HİSZIVATTYÚ ÜZEMÉRE www.rehau.hu Bau Automotive Industrie FELELİSSÉG KIZÁRÁSA A REHAU Akadémia szemináriuma információt biztosít a REHAU ügyfeleinek a feltüntetett

Részletesebben

Vaporline hőszivattyúk

Vaporline hőszivattyúk Vaporline hőszivattyúk Előadó: Fodor Zoltán gépészmérnök,épületgépész mérnök A MÉGSZ geotermikus hőszivattyús tagozat elnöke Honlap: www. geowatt.hu; email: geowatt@geowatt.hu Copyright, 1996 Dale Carnegie

Részletesebben

és s a sa magyar hıszivattyh A hıszivattyh szivattyúvalval komlosf@pr.hu rsaság

és s a sa magyar hıszivattyh A hıszivattyh szivattyúvalval komlosf@pr.hu rsaság Magyar Hidrológiai TársasT rsaság XXXII.. Országos VándorgyV ndorgyőlés 2014. július j 2 4. 2 6722 Szeged, Egyetem u. 2 6. 2 Szegedi Tudomány Egyetem Természettudományi és Informatikai Kar Földrajzi és

Részletesebben

Elıadás címe: Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben

Elıadás címe: Geotermikus hıszivattyús rendszerek hasznosításának lehetıségei településeken és épületekben Az Építész Továbbképzı közremőködésével, a Magyar Környezettudatos Építés Egyesület (HuGBC) szakmai támogatásával megvalósuló, 7 témát érintı, elsı komplex, teljes körő oktatássorozat: Környezettudatos

Részletesebben

GEOTERMIKUS RENDSZEREK PRIMER ÉS SZEKUNDER OLDALI RENDSZERELEMEK

GEOTERMIKUS RENDSZEREK PRIMER ÉS SZEKUNDER OLDALI RENDSZERELEMEK GEOTERMIKUS RENDSZEREK PRIMER ÉS SZEKUNDER OLDALI RENDSZERELEMEK GEOTERMIKUS ENERGIA HASZNOSÍTÁSA SZELLİZTETÉSRE SZABÁLYOZOTT LAKÓTÉR SZELLİZTETÉS GEOTERMIKUS RENDSZEREK TÍPUSAI SZONDA, KOLLEKTOR ÉS ENERGIACÖLÖP

Részletesebben

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások

Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások WARMWASSER ERNEUERBARE ENERGIEN KLIMA RAUMHEIZUNG Energiatakarékos épületgépész rendszer megoldások 2010 április 06 A STIEBEL ELTRON történelmének áttekintése» Alapító Dr.Theodor Stiebel mérnök-feltaláló

Részletesebben

a nemzeti vagyon jelentıs

a nemzeti vagyon jelentıs A hazai geotermális kultúra a nemzeti vagyon jelentıs eleme VI. Nemzetközi Geotermikus Konferencia Bencsik János Korszakváltás küszöbén állunk A globális és helyi szinten jelentkezı pénzügyi és gazdasági

Részletesebben

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv

Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv Környezet és Energia Operatív program A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritási tengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. ÁPRILIS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani partnerünk, a Menedzsment Fórum szervezésében megrendezésre kerülı Pályázati Konferenciát. Partnereink 10 %-os kedvezményre jogosultak

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012

Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Magyar Mérnöki Kamara Szilárdásvány Bányászati Tagozat Geotermikus Szakosztály tevékenysége 2010-2012 Dr. Tóth Anikó ME Kőolaj és Földgáz Intézet Budapest, 2012. december 12. Geotermikus Szakosztály alakulás

Részletesebben

A hszivattyú mszaki adatai

A hszivattyú mszaki adatai Vaporline GW260-HAC/H folyadék-víz hszivattyú A hszivattyú mszaki adatai Verzió száma: 1,0 2014. június 23. Alkalmazható: Radiátoros,légtechnikai és sugárzó ftésekhez Fan-coil, légtecnikai és sugárzó aktív

Részletesebben

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére

Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Külföldi gyakorlatok a napkollektor-használat ösztönzésére Elıadó: Varga Katalin I. Napenergia-hasznosítás az Épületgépészetben Konferencia és Kiállítás Budapest, 2010. november 9. Tartalom 1. Az Energiaklub

Részletesebben

Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos E-mail: komlosf@pr.hu Honlap: www.komlosferenc.info

Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök ny. minisztériumi vezetı-fıtanácsos E-mail: komlosf@pr.hu Honlap: www.komlosferenc.info Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) "Villamosság és Energia a Mezıgazdaságban" Munkabizottság (MUBI) ülése 2012. május 15-én, kedden 14:00 órakor Budapest, VII. kerület, Madách Imre út 5. III. emelet,

Részletesebben

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010.

KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek. Környezeti Fejlesztések 2010. KEOP energetikai pályázatok 2010. évi lehetıségek Környezeti Fejlesztések 2010. Horváth Tünde, Energia Központ KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok, Budapest, eredmények 2010.

Részletesebben

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı

HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ. a HBI_E készülékbe épített vezérlı HBI OSZTOTT RENDSZERŐ LEVEGİ/VÍZ HİSZIVATTYÚ a HBI_E készülékbe épített vezérlı JELLEMZİK R410A hőtıközeggel Üzemmódok: hőtés főtés HMV készítés DC inverteres kompresszor a hatásfok maximalizálására, a

Részletesebben

A geotermikus energia hasznosításának környezeti vonatkozásai. Reinhardt Anikó ELTE TTK Környezettudomány 2009 Témavezetı: Prof.

A geotermikus energia hasznosításának környezeti vonatkozásai. Reinhardt Anikó ELTE TTK Környezettudomány 2009 Témavezetı: Prof. A geotermikus energia hasznosításának környezeti vonatkozásai Reinhardt Anikó ELTE TTK Környezettudomány 2009 Témavezetı: Prof. Kiss Ádám Bevezetés A földhı eredete A földhı hasznosításának elvi alapjai,

Részletesebben

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal.

A beltéri egység: Az egység egy galvanizált rozsdamentes fémszekrény, ráégetett poliészter bevonattal. 1. Általános leírás A TriAqua rendszer egy levegı-víz hıszivattyú, amely speciálisan a használati melegvíz-elıállításra lett kifejlesztve. Emellett főt télen, hőt nyáron bármely típusú épületben. A rendszer

Részletesebben

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai

Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Dr. Szánthó Zoltán egyetemi docens BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék Nagy létesítmények használati melegvíz készítı napkollektoros rendszereinek kapcsolásai Napenergia-hasznosítás

Részletesebben

Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév

Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév Energiagazdálkodás c. tantárgy 2010/1011. tanév, 1. félév 1. TÉMAKÖR Energetikai alapfogalmak 1.1. Az energiahordozó fogalma, a primer és szekunder energiahordozók definíciója. A megújuló és kimerülı primer

Részletesebben

Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hıszivattyúk segítségével

Komlós Ferenc Heller-program, a megújuló energia felhasználása hıszivattyúk segítségével HİERİGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM 8. Nemzetközi Konferencia 2007. május 28-30. Balatonfüred, Hotel Uni Szervezı: BMGE Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, rendezı: TRIVENT Rendezvényiroda Heller-program,

Részletesebben

Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték valamint a beruházás költség alakulására. (1.rész)

Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték valamint a beruházás költség alakulására. (1.rész) Multifunkciós készülékek alkalmazásának hatása az SPF érték valamint a beruházás költség alakulására. (1.rész) Az Európai Unió klímacsomagjának új Megújuló Energia Irányelvét figyelembe véve egyértelműen

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc.

Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia. Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. Megújuló energiák hasznosítása: a napenergia Készítette: Pribelszky Csenge Környezettan BSc. A minket körülvevı energiaforrások (energiahordozók) - Azokat az anyagokat, amelyek energiát közvetítenek energiahordozóknak

Részletesebben

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével

Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. március 1.) Elıadó: Komlós Ferenc okl. gépészmérnök, ny. vezetı-fıtanácsos Heller-program, a megújuló ingyenenergia felhasználására hıszivattyúk segítségével (Sopron, 2007. márc. 1.) Komlós

Részletesebben

MAGYAR ENERGIA HIVATAL

MAGYAR ENERGIA HIVATAL A hatékony kapcsolt energiatermelés kritériumai (az eredetigazolás folyamata) Nemzeti Kapcsolt Energia-termelési Nap Budapest, 2007. április 25. Lángfy Pál osztályvezetı Magyar Energia Hivatal Az elıadás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program Hı- és/vagy villamosenergia-elıállítás támogatása megújuló energiaforrásból c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: KEOP-2007-4.1.0 A projektek az

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2011. MÁRCIUS Kedves Partnerünk! Kedves Hölgyem/Uram! Szeretnénk figyelmébe ajánlani a megjelent Új Széchenyi Terv Vállalkozásfejlesztési Programjának pályázatait. A pályázatok 2011. március 1-étıl benyújthatók! Pályázat

Részletesebben

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K

Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K Logatherm hıszivattyúk WPS / WPS..K WPS - sorozat 1. sz. fólia WPS..K - sorozat Jellemzık folyadék/víz hıszivattyú egyszerő telepítés külsı HMV tárolóval kombinálható főtıkörönként külön hımérséklet érzékelı

Részletesebben

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK

TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK TÁVHİ VÁNDORGYŐLÉS 2009. szeptember 15-16. Debrecen TÁVFŐTÖTT LAKÓÉPÜLETEK ENERGETIKAI JELLEMZÓI Kovács Zsolt szolgáltatási igazgató Debreceni Hıszolgáltató Zrt. Létesítmények energiafelhasználásával kapcsolatos

Részletesebben

Geotermia, a ki nem játszott ütıkártya Heller László születésének centenáriumára

Geotermia, a ki nem játszott ütıkártya Heller László születésének centenáriumára ENERGOexpo Nemzetközi Energetikai Szakkiállítás és Konferencia Debrecen, 2008. szeptember 23 25. FÖLDHİ SZEKCIÓ, C terem. 2008-09-24. 16:10 16:30 Elıadás címe: Geotermia, a ki nem játszott ütıkártya Heller

Részletesebben

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök

Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai. Matuz Géza Okl. gépészmérnök Épületek energiahatékonyság növelésének tapasztalatai Matuz Géza Okl. gépészmérnök Mennyi energiát takaríthatunk meg? Kulcsfontosságú lehetőség az épületek energiafelhasználásának csökkentése EU 20-20-20

Részletesebben

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon

Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Klímapolitika és a megújuló energia használata Magyarországon Dióssy László Szakállamtitkár, c. egyetemi docens Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Enterprise Europe Network Nemzetközi Üzletember

Részletesebben

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász

Energetikai pályázatok 2010-2011. Sarusi-Kiss József közgazdász Energetikai pályázatok 2010-2011. Elıadás társszerzı: Sarusi-Kiss József közgazdász Gyakorlat: tanácsadó és technológia szállító cégek vezetıje, tulajdonosa, széles hazai és nemzetközi projektmenedzsment

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: -

ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: - ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 49. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a "Szekszárd MJV Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának és Kadarka óvodájának energetikai korszerősítése (KEOP-2012-5.5.0/B) címő pályázat benyújtásának

Részletesebben

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál

A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál A környezeti szempontok megjelenítése az energetikai KEOP pályázatoknál.dr. Makai Martina főosztályvezető VM Környezeti Fejlesztéspolitikai Főosztály 1 Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 2007-2013

Részletesebben

A Fűtő / hűtő / HMV hőszivattyúk A zárt,szondás és kollektoros rendszerekhez alkalmas hőszivattyú típusok GBI(09-48)-HACW

A Fűtő / hűtő / HMV hőszivattyúk A zárt,szondás és kollektoros rendszerekhez alkalmas hőszivattyú típusok GBI(09-48)-HACW A Fűtő / hűtő / HMV hőszivattyúk A zárt,szondás és kollektoros rendszerekhez alkalmas hőszivattyú típusok GBI(09-48)-HACW Vaporline GBI (09;13;18;24;33;40;48)-HACW Folyadék-víz hőszivattyúk Ellátandó funkciók:

Részletesebben

Magyarország kereskedelmi áruházai

Magyarország kereskedelmi áruházai Kaszkád hőtéstechnikai rendszer és hıszivattyús főtési-hőtési rendszer együttmőködése Magyarország kereskedelmi áruházai A B C D E F G H I J össz db m2 átlag össz m2 Diszkont áruházak 190 83 153 65 1500

Részletesebben

Divatos termék-e a kondenzációs kazán?

Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Divatos termék-e a kondenzációs kazán? Mai valóságunkat egyre inkább áthatja az internet. Nem csak a hírvilág, a politika, az általános mőveltség szerzésének része, hanem szakmai-tudományos területeken

Részletesebben

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft.

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok. Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv intézkedések,új lehetıségek, pályázatok Grónay Andrea, programigazgató Energia Központ NKft. KEOP 2010. évi energetikai pályázati lehetıségek, tapasztalatok,

Részletesebben

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ

ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI. Debrecen, 2009. szeptember 15-16. Gerda István. ügyvezetı igazgató NYÍRTÁVHİ ENERGIAHATÉKONYSÁG A FEJLESZTÉSEK HATÁSAI Debrecen, 29. szeptember 15-16 NYÍRTÁVHİ Gerda István ügyvezetı igazgató NYIRTÁVHİ Nyíregyházi Távhıszolgáltató Kft. ENERGIAHATÉKONYSÁG Az energetika területén

Részletesebben

Energiatudatosság. EnergiaInformáció = Energiaár csökkentés. Épületfelügyelet = Energiacsökkentés. Energia fajták. Beépített technológia

Energiatudatosság. EnergiaInformáció = Energiaár csökkentés. Épületfelügyelet = Energiacsökkentés. Energia fajták. Beépített technológia Épület felügyelet + Energiainformáció = Energiatudatos üzemeltetés Készítették: Dénes Zsolt Környei Gábor Elıadó: Környei Gábor 2009.11.19. Hilton Budapest WestEnd Energiatudatosság Épületfelügyelet =

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására

TÁRGY: Javaslat az Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 48. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat az "Átfogó intézményi óvoda felújítás Szekszárdon (KEOP-2012-5.5.0/A) címő pályázat benyújtásának jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD

Részletesebben

Waste to Energy projekt bemutatása

Waste to Energy projekt bemutatása European Regional Development Fund Waste to Energy projekt bemutatása WASTE TO ENERGY Dr. Pigniczki Zsanett pigniczki@darfu.hu DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. Waste to

Részletesebben

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter

Dél-dunántúli Energetikai Klaszter Dél-dunántúli Energetikai Klaszter DDEK küldetése A Dél-dunántúli Energetikai Klaszter küldetésének tekinti a - Dél-dunántúli régió energetikai ágazatában jelenlévı szervezetek összefogását, - a klasztertagok

Részletesebben

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv

KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv KÖRNYEZET ÉS ENERGIA OPERATÍV PROGRAM A megújuló energiaforrás-felhasználás növelése prioritástengely Akcióterv 1. Prioritások bemutatása 1.1. Prioritások tartalma Prioritás neve, száma KEOP 4. A megújuló

Részletesebben

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban

Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Felhasználói tulajdonú főtési rendszerek korszerősítésének tapasztalatai az Öko Plusz Programban Várt és elért megtakarítások Némethi Balázs Fıtáv Zrt. 2009. szeptember 15. 1 Elızmények A Fıtáv az Öko

Részletesebben

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére

Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére Épületenergetikai megoldások a háztartások energiaigényének mérséklésére Talamon Attila Szent István Egyetem 2014.03.13. Bevezetés Tények: A lakossági energiafogyasztás Magyarország teljes energiafelhasználásának

Részletesebben

Hıszivattyús rendszerek:

Hıszivattyús rendszerek: Hıszivattyús rendszerek: kiválasztás, gazdaságosság Miért hıszivattyú? A felhasználónak: - Olcsó főtés/hőtés/melegvíz ellátás! - Függetlenedés a gázáraktól - Könnyen elhelyezhetı az épületben - Biztonságos,

Részletesebben