Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás -SIOK Mészöly Géza Általános Iskola kérelme -Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ajánlata - Innovatív iskolák fejlesztése címen meghirdetett TÁMOP es pályázati lehetőség - Óvodafejlesztés címen meghirdetett TÁMOP /1-2-es pályázati lehetőség -Infocity Kft. kérelme -Kárpát-medencei állatbemutató park létesítése a 041 hrsz és szomszédos területen -Növénytelepítés a 020/3 hrsz-ú területen -Nagy Tibor kérelmei -Balatonvilágos Jövőjéért Közalapítvány Felügyelő Bizottsága tagjainak megbízása -PALLAS Közműépítő Bt. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme Balatonvilágos, Hunor u. 10.(711 hrsz) szennyvízbekötési munkáihoz -Kapos-Projekt-Vill Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem Balatonvilágos, József Attila u. 52, és a Balatonvilágos, József Attila u villamos csatlakozókábel létesítéséhez. -POLARI 2008 Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme Balatonvilágos, Magyar u. 5 -POLARI 2008 Kft. tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelme Balatonvilágos, Zalán u. 17. (73 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkáihoz 63/6 hrsz-ú ingatlan villamosenergia ellátása munkáihoz -A Veszprém Megyei Bíróság I.G /2011/17. számú ítélete, és a Győri Ítélőtábla Gf.V /2012/6. számú ítélete kapcsán fizetendő perköltség fedezetére előirányzat biztosítása -Előirányzat biztosítás a Településüzemeltetési Intézmény részére, a közutak karbantartására -Előirányzat biztosítás a Kölcsey-Hunor-Magyar utcák víz, csatorna kiépítés engedélyezési tervére -Előirányzat biztosítás az Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás szakfeladatra -Előirányzat biztosítás Temetési segély szakfeladatra -Balatonvilágos, Zrínyi u hrsz-ú ingatlan vagyonközösség megszüntetése -Balatonaliga Üdülőközössége Egyesület kérelme -Ametiszt Patika Bt. kérelme 1

2 14 számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 6-án a községháza tanácstermében 17 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Fekete Barnabás polgármester Koloti Béla alpolgármester Kovács Béla képviselő Kovács Tamás képviselő Szabó István képviselő Viszt Attila képviselő Távol maradt: Molnár János képviselő Tanácskozási joggal meghívott: Kuti Henriett jegyző helyettes Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Pernecker Antalné tagiskola vezető Mihályné Bertán Katalin tagóvoda vezető Korchma Zsombor Infocity Kft. ügyvezető Kárpáti Melinda Kinga B.világos, Hunyadi u. 27. ingatlantulajdonos Posnyák Klára Klaudia kertészmérnök Nagy Tibor Budapest, Bérc u. 12. szám alatti lakos Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket a mai rendkívüli testületi ülésen. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a képviselő-testület határozatképes. Molnár János képviselő úr jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkérem Szabó István és Kovács Tamás képviselő urakat. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek Szabó István és Kovács Tamás képviselő urakat egyhangúlag megválasztja. Fekete Barnabás polgármester: A kiadott napirendekkel kapcsolatban észrevétel, javaslat? Amennyiben nincs, javasolom a képviselő-testületnek a kiadott napirend elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kiadott napirend tárgyalásával egyhangúlag egyetért. 2

3 1. napirend: SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítás Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda és a Mészöly Géza Általános Iskola Siófoki Integrált Oktatási Központhoz való csatlakozása miatt szükséges a SIOK Pedagógiai Program, SzMSz, Minőségirányítási Program módosítása. A Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete a tervezeteket megküldte, és kéri azok elfogadását. A tagintézmény vezető asszonyt kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami kiegészítése. Pernecker Antalné tagiskola vezető: Támogatom az elfogadásukat. Tulajdonképpen csak annyi történt, hogy a saját Pedagógiai Programunk beemelésre került a SIOK Pedagógiai Programjába. Fekete Barnabás polgármester: Képviselőket kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás? Kovács Béla képviselő: Felmerült a szakértői vizsgálat kapcsán, hogy hogyan lehetne az iskolán spórolni. Az egyik az volt, hogy -a nyelvoktatás csoportbontással két nyelvre van meghirdetve- valamikortól meghúzni a vonalat, és csak egy idegen nyelv oktatást bevezetni. Nem lenne lehetőség választani két idegen nyelv között. Pernecker Antalné tagiskola vezető: Ahol meghúznánk a vonalat, ott fős osztályok vannak, tehát ott meg nem tudnánk megoldani. A 2-3. osztály 18 fős. 15 fő felett nem lehet egy idegen nyelvi csoport. Ez a lehetőség okafogyottá vált. Viszt Attila képviselő: Az iskolában tartott megbeszéléskor arról volt szó, hogy 8-10 fős osztálynál nem adjuk meg a választási lehetőséget a két idegen nyelvből a választásra. Pernecker Antalné tagiskola vezető: Már nincs ilyen alacsony létszám. Ami elindult két idegen nyelv oktatással, azt már nem tudjuk megváltoztatni, a leendő osztályoknál meg nincs ilyen alacsony létszám. Fekete Barnabás polgármester: Amennyiben nincs több kérdés, javasolom a képviselőtestületnek a Siófoki Integrált Oktatási Központ Pedagógiai Program módosításának elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 308/2012.(VIII.06.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Siófoki Integrált Oktatási Központ Pedagógiai Program módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésről szóló határozat Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére a megküldésre. 3

4 Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Siófoki Integrált Oktatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosításának elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 309/2012.(VIII.06.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Siófoki Integrált Oktatási Központ Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésről szóló határozat Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére a megküldésre. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek a Siófoki Integrált Oktatási Központ Minőségirányítási Program módosításának elfogadását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 310/2012.(VIII.06.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Siófoki Integrált Oktatási Központ Minőségirányítási Program módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a döntésről szóló határozat Siófok és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete részére a megküldésre. 2/1. napirend: SIOK Mészöly Géza Általános Iskola kérelme Fekete Barnabás polgármester: A tagiskolának van egy kérelme a szeptembertől várható változásokkal kapcsolatban. A tagintézmény-vezető asszonyt kérdezem, van-e kiegészítése a megküldött anyaghoz. Pernecker Antalné tagiskola vezető: Az igényfelmérés megtörtént, két szülő kivételével visszaküldték a leveleket, és az iskolaotthonos foglalkoztatást részesítették előnyben. A létszámot ez nem befolyásolja, mert annyira sok a napközis, hogy mindenképpen szükséges az 4

5 egy plusz pedagógus. Az egyik szülővel beszéltem telefonon, aki megígérte, hogy küldi azóta is küldi- a levelet. A másik szülőt nem tudjuk elérni. Neki csak egy levél címe van, ahonnan nem érkezett válasz. Telefonos elérhetőséget nem adott meg. Fekete Barnabás polgármester: Az iskolaotthonos foglalkoztatáshoz szükséges, hogy a szülők 100%-ban egyetértsenek a bevezetésével? Pernecker Antalné tagiskola vezető: Csak akkor indulhat az iskolaotthonos oktatás, ha mindenki egyet ért vele. Viszt Attila képviselő: Ez a két fő megakaszthatja az összes többi akaratát? Pernecker Antalné tagiskola vezető: Az iskolaotthonos foglalkoztatást akár egy is megakaszthatja. Mivel nem helyi lakosról van szó, nem kötelező felvenni. Fekete Barnabás polgármester: Az írásos anyagban szerepel, hogy hiányzik két számítógép. Ennek milyennek kellene lenni? Pernecker Antalné tagiskola vezető: A SIOK beadja az Innovatív iskolák fejlesztése pályázatot, és ezen belül én tudok pályázni két laptopra. Igaz, hogy csak januárjában, vagy februárjában kerül beszerzésre, de egyenlőre, meg tudjuk oldani. A következő tanévtől jön fel a nagy létszámú osztály. Az átpakolást kell megoldanunk. A Településüzemeltetési Intézmény vezetővel egyeztettem. Az informatika termet át kell költöztetni a földszintre. Ennek lesz annyi költség vonzata, hogy a földszinti terem ablakait be kell rácsozni. Fekete Barnabás polgármester: A kábelezést megoldja az iskola, vagy kér segítséget? Pernecker Antalné tagiskola vezető: Kérünk segítséget. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Az átköltöztetést mikorra kellene megoldani? Most, vagy a következő tanévtől? Pernecker Antalné tagiskola vezető: Jó lenne még iskolakezdés előtt. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Akkor a munkálatok költségére kérek előirányzatot. Pernecker Antalné tagiskola vezető: Arról van szó, hogy a mostani informatika terem alá szeretném letelepíteni az informatika termet. A technika teremben van négy nagyon rossz állapotú satupad. Abból kettőt felviszünk a kémia terembe. Két hat személyes asztalt ki kell selejtezni, és a kémia terembe a tanárival szomszédos oldalára tesszük a satupadokat. A kiürült informatika teremből, ha lehet a logopédiai oktatásra szeretnék termet kialakítani. Ha nem lehetséges, akkor marad technika raktár az eszközök, anyagok tárolására. A munkálatok költségvonzata a rács költsége. Viszt Attila képviselő: Az iskolának van biztosítása? Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Igen, van. 5

6 Viszt Attila képviselő: Akkor meg kell nézni, hogy milyen előírások vannak benne a vagyonvédelemmel kapcsolatban. Szabó István képviselő: A rácsnak nem 8-as, hanem 10-es vasból kell lennie. Kovács Tamás intézményvezető: Utána nézek. Fekete Barnabás polgármester: A megnövekedett napközis létszám miatt szükséges plusz pedagógus foglalkoztatásának mennyi a költsége? Pernecker Antalné tagiskola vezető: 900 ezer Ft. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: A 900 ezer Ft a négy hónapra vonatkozó költség. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek az iskolaotthonos oktatás bevezetését a Mészöly Géza Általános Iskola intézményében, a 2012/2013-as tanévtől, az 1. osztályban. Egyben javasolom, hogy járuljon hozzá a megnövekedett napközis létszám miatt a pedagógus létszám egy fővel történő megemeléséhez, melynek pénzügyi fedezetére évre (4 hónap) biztosítja a Ft előirányzatot. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 311/2012.(VIII.06.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Mészöly Géza Általános Iskola (8171 Balatonvilágos, József Attila u. 119.) intézményében a 2012/2013-as tanévtől, az 1. osztályban be kívánja vezetni az iskolaotthonos oktatást. A képviselő-testület hozzájárul a megnövekedett napközis létszám miatt a pedagógus létszám egy fővel történő megemeléséhez, melynek pénzügyi fedezetére évre (4 hónap) Ft előirányzatot biztosít a Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak támogatása szakfeladatra a működési tartalék terhére. A képviselő-testület felkéri a Siófoki Integrált Oktatási Központ főigazgatóját, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a testületi döntés végrehajtása érdekében. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről szóló határozat SIOK részére történő megküldésére. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek az iskola épületében a számítástechnika terem földszintre költöztetése okán a vagyonvédelem biztosítása érdekében a Településüzemeltetési Intézmény által készítendő ablakrácsokra Ft előirányzat biztosítását. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 6

7 312/2012.(VIII.06.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településüzemeltetési Intézmény részére Ft előirányzatot biztosít az Építményüzemeltetés szakfeladatra, a működési tartalék terhére, az iskola épületében a számítástechnika terem földszintre költöztetése okán a vagyonvédelem biztosítása érdekében készítendő ablakrácsok költségére. A képviselő-testület felkéri a Településüzemeltetési Intézmény vezetőjét a munkálatok elvégeztetésére. Egyben felkéri a pénzügyi csoportvezetőt az előirányzat költségvetésben történő átvezetésére. Felelős: Kovács Tamás intézményvezető Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető Határidő: augusztus 31. 2/2. napirend: Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ajánlata Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A Márió Cargo Bt Ft/nap + Áfa ajánlatot tett az oktatási-, nevelési intézményekbe bejáró gyermekek szállítására vonatkozóan. Évek óta ez a Bt. végzi a gyermekek szállítását. Az előző oktatási évhez viszonyítva 2000 Ft/nap összeggel emelte meg a szállítás díját. A tagintézmény-vezető asszonyt kérdezem, hogy volt-e a vállalkozóval probléma az elmúlt évben? Pernecker Antalné tagiskola vezető: Nem volt probléma. Tájékoztatásként elmondanám, hogy kértem a siófoki önkormányzatot, hogy a szerződés megkötésekor foglalják bele, hogy a napi gyermekszállítás a 38 személyes busszal történjen. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy tájékoztassuk a Siófoki Integrált Oktatási Központ igazgatóját, hogy a Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. ( Ft/nap + Áfa) ajánlatát a balatonvilágosi oktatási- és nevelési intézményekbe bejáró gyermekek szállítására vonatkozóan elfogadhatónak tartjuk. A szállítás költségére az előirányzatot biztosítjuk. Kérjük fel a főigazgatót a vállalkozási szerződés megkötésére. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 313/2012.(VIII.06.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa a Siófoki Integrált Oktatási Központ igazgatóját, hogy a képviselő-testület elfogadhatónak tartja a Márió Cargo Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (8130 Enying, Tamási Áron u. 2.) Ft/nap + Áfa ajánlatát a balatonvilágosi oktatási- és nevelési intézményekbe bejáró gyermekek szállítására vonatkozóan. A szükséges előirányzatot a Általános iskolai oktatás szakfeladatra, a működési tartalék terhére biztosítja. 7

8 A képviselő-testület felkéri a főigazgatót a vonatkozó vállalkozási szerződés megkötésére, melyben kéri rögzíteni, hogy a vállalkozó a napi szállítást a 38 személyes busszal köteles megoldani. Egyben kéri a vállalkozási szerződés egy példányát Balatonvilágos Község Önkormányzatának megküldeni. 2/3. napirend: Innovatív iskolák fejlesztése címen meghirdetett TÁMOP es pályázati lehetőség Fekete Barnabás polgármester: A SIOK a hozzá tartozó iskolák vonatkozásában pályázatot nyújt be az Innovatív iskolák fejlesztésére. Ehhez szükséges, -mint társult település fenntartójának- a hozzájárulásunk. Az írásos anyag vonatkozásában kérdezem, hogy mit takar a fenntartói kötelezettség? Pernecker Antalné tagiskola vezető: Anyagilag semmit nem jelent. Fenntartási kötelezettséget jelent, hogy öt évig nem szünteti meg az iskolát az önkormányzat. A pályázat 100%-os támogatottságú. Ez kb millió Ft-os támogatást jelent. A támogatásból részben programokat (egészségnevelési, környezetvédelmi programokat), táborozást, kirándulásokat biztosítunk. A mindennapos testnevelés bevezetésére, az ezekhez kapcsolódó pedagógusképzésekre fordítjuk. Ez képezi a gerincét a felhasználásnak. Szűk eszközbeszerzésre lesz lehetőség, ami a mi esetünkben 2 millió Ft értékben kis értékű tárgyi eszközöket -a tevékenységekhez kapcsolódóan-, 666 ezer Ft értékben nagy értékű tárgyi eszközt vásárolhatnánk. Nem tudunk nagy értékű tárgyai eszközt vásárolni, mert azt gondolom, hogy a tanulói laptop bőven elegendő az informatikai órára, illetve az informatikai szakkörre. 10 db mobil számítógépet, 2 db digitális fényképezőgépet, digitális tananyagokat, és kerékpárokat tervezek vásárolni. A pályázatnak van egy olyan része, hogy sportkirándulások. Veszünk 10 db kerékpárt, mert folyamatosan probléma, hogy azok a gyerekek, akik bejáró gyerekek, vagy nincs kerékpárjuk, nem tudnak részt venni a programokon. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, járuljon hozzá, hogy a település iskolája, a SIOK Mészöly Géza Általános Iskola részt vegyen a TÁMOP es Innovatív iskolák fejlesztése címen meghirdetett pályázaton, és vállalja a kiírásban szereplő, rá vonatkozó fenntartói kötelezettségeket. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 314/2012.(VIII.06.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a település iskolája, a SIOK Mészöly Géza Általános Iskola részt vegyen a TÁMOP es Innovatív iskolák fejlesztése címen meghirdetett pályázaton, és a kiírásban szereplő, rá vonatkozó fenntartói kötelezettségeket vállalja. 8

9 A képviselő-testület felkéri Siófok Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről szóló határozat érintetteknek történő megküldésére. 2/4. napirend: Óvodafejlesztés címen meghirdetett TÁMOP /1-2-es pályázati lehetőség Fekete Barnabás polgármester: Az Óvodafejlesztés címmel meghirdetett pályázattal kapcsolatban kérem a tagóvoda vezető asszony tájékoztatását. Mihályné Bertán Katalin tagóvoda vezető: Az óvoda udvar fejlesztésére pályáztunk. Gyermek padok, árnyékolók beszerzésére. Eszközöket 700 ezer Ft értékben választhattunk, és vállaltuk a hozzá tartozó sok-sok továbbképzést, amik általában hétvégeken vannak. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, járuljunk hozzá, hogy a település óvodája, a SIOK Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda részt vegyen a TÁMOP /1-2-es Óvodafejlesztés címen meghirdetett pályázaton, és vállalja a kiírásban szereplő, rá vonatkozó fenntartói kötelezettségeket. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 315/2012.(VIII.06.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a település óvodája, a SIOK Balatonvilágosi Napközi-otthonos Óvoda részt vegyen a TÁMOP /1-2-es Óvodafejlesztés címen meghirdetett pályázaton, és a kiírásban szereplő, rá vonatkozó fenntartói kötelezettségeket vállalja. A képviselő-testület felkéri Siófok Város Önkormányzatát a pályázat benyújtására. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről szóló határozat érintetteknek történő megküldésére. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy következő napirendként az Infocity Kft. kérelmét tárgyaljuk, mivel megérkezett Korchma Zsombor úr a Kft. ügyvezetője a személyes meghallgatásra. Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslattal egyhangúlag egyetért. 9

10 3. napirend: Infocity Kft. kérelme Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm Korchma Zsombor urat. Nagyon nehezen indult az idei évben a vendéglátás, a szabadstrand üzemeltetése. Türelmetlenek is voltunk ez ügyben, a bérleti díj elmaradásával kapcsolatban már voltak rossz tapasztalataink, és ezt nem szeretnénk itt gyakorlattá tenni. Korchma úr jelezte, fennáll a szándéka, hogy továbbra is üzemeltetné ezt a létesítményt. Átadom a szót Korchma úrnak. Korchma Zsombor bérlő: A vendéglátóiparban is egyre rosszabb a helyzet. A büfét továbbra is szeretném üzemeltetni. Kérem, a testület legyen türelemmel. Két részletet már fizettem. Most vagyunk a szezonban, itt vannak a vendégek. Ezután tudok fizetni. A jövőre nézve, ami bennem még felmerült, ami még rajtam segítene, ha a bérleti díj megfizetésének módja úgy lenne, hogy messze a szezon előtt, áprilisban kellene az éves bérleti díj kisebb hányadát (40%) megfizetni, és augusztusban a nagyobb (60%) részt. Viszt Attila képviselő: Mennyi lett eddig befizetve? Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető: 125 ezer Ft. Úgy szól a szerződés, hogy a évi Ft összegű bérleti díj 60%-át Ft-ot április 30-ig kellett volna kifizetni. Ez nem történt meg. Volt Korchma úrnak egy kérelme, hogy a felújítás, karbantartás költségét a bérleti díj idei, és jövő évi díjába be szerette volna számíttatni. Ehhez a képviselő-testület nem járult hozzá, de hozzájárult, hogy július 10-ig kerüljön megfizetésre a Ft. A befizetés nem történt meg. Júliusban 60 ezer Ft, a mai napon 65 ezer Ft, összesen 125 ezer Ft került befizetésre. A Ft-ból Ft tartozás van, valamint az augusztus 15-én esedékes bérleti díj második részlete a Ft, ez összesen Ft. Korchma Zsombor bérlő: Most kezdtek el jönni az emberek. Viszt Attila képviselő: A korábbi bérlővel is befürödtünk, nem szeretnénk most is így járni. Továbbá következetesnek kell lennünk, mivel a másik bérlőnél is kikötöttük, ha nem fizet, a bérleti jogviszonyt felbontjuk. Semmi mást nem csinálunk, mint április 30-a óta tologatjuk a határidőt. Korchma Zsombor bérlő: Általánosságban mondhatom, hogy az egész községnek jó, hogy én a büfét működtetem. Viszt Attila képviselő: A szerződésben vállalt kötelezettségeket teljesíteni kell. Kovács Tamás képviselő: Az augusztus 15-ei befizetési határidőt tudod teljesíteni? Korchma Zsombor bérlő: Igen. Szabó István képviselő: Egy hét van vissza, és közel 300 ezer Ft az elmaradt bérleti díj összege! 10

11 Kovács Tamás képviselő: Én úgy vagyok vele, hogy ezen az egy héten már semmi nem múlik, járuljunk hozzá, hogy a bérleti díj augusztus 15-ig legyen befizetve. Fekete Barnabás polgármester: A nagy probléma az volt, hogy szinte egész júniusban nem volt nyitva a büfé, nem voltak a WC-k üzemeltetve. Nagyon sok panasz érkezett a strandot használók részéről. Ha úgy döntünk, hogy a jövő évre is bérbe adjuk, tudja vállalni, hogy májustól hétvégenként üzemelteti a WC-ket? Korchma Zsombor bérlő: Persze! Szabó István képviselő: Meddig szól a bérleti szerződés? Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető: december 31-ig. Kovács Béla képviselő: Próbáljuk meg, hogy augusztus 15-ig tudja-e teljesíteni a díjfizetést. Amennyiben nem, fel kell bontani a szerződést. Korchma Zsombor bérlő: Vállalom, csak ne essen az eső. Kovács Béla képviselő: A testület fogalmazza meg, hogy a bérleti díj fizetési határidejét augusztus 15. napjában állapítja meg. Viszt Attila képviselő: Vissza kell vonni a korábbi határozatot. Kuti Henriett jegyző helyettes: Módosítani kell a 268-as határozat fizetési határidőre vonatkozó részét. Fekete Barnabás polgármester: Akkor módosítsuk a 268-as határozatot azzal, hogy a Ft bérleti díj befizetésének határideje augusztus 15. Amennyiben a befizetés nem történik meg, visszavesszük a bérleményt. Kovácsné Rack Mária jegyzőkönyvvezető: Akkor ez annyit jelent, hogy amennyiben Korchma úr augusztus 15-ig nem rendezi a tartozását, augusztus 16-án reggel köteles az önkormányzatnak visszaadni a bérleményt. Korchma Zsombor bérlő: Világos! Persze. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy módosítsuk a 268/2012.(VI.25.) számú határozat bérleti díj megfizetésére vonatkozó részét azzal, hogy hozzájárulunk hogy a szabadstrand büfé épület évre vonatkozó Ft összegű bérleti díjából az önkormányzat részére még meg nem fizetett Ft augusztus 15. napjáig kerüljön megfizetésre. A hozzájárulást azzal a feltétellel adta meg, hogy amennyiben a fenti összegű bérleti díj nem kerül a megadott határidőre befizetésre, úgy a képviselő-testület a büfé épületre vonatkozó bérleti jogviszonyt augusztus 16-ával felbontja. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 11

12 316/2012.(VIII.06.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja a 268/2012.(VI.25.) számú határozatának bérleti díj megfizetési határidejére vonatkozó részét. A módosítást követően a határozat az alábbi egységes szöveget tartalmazza: Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Infocity Kft. (1029 Budapest, Ördögárok u. 8., ügyvezető: Korchma Zsombor) kérelmét elutasítja, nem járul hozzá, hogy a szabadstrand büfé épület évi, illetve évi bérleti díjába az épület általa felújítási munkálataiként jelzett költség beszámításra kerüljön. A képviselő-testület hozzájárul, hogy a évi Ft összegű bérleti díjból még meg nem fizetett Ft augusztus 15-ig kerüljön megfizetésre azzal a feltétellel, hogy amennyiben a bérleti díj pénzügyi teljesítésére a megadott határidőig nem kerül sor, úgy a képviselő-testület a büfé épületre vonatkozó bérleti jogviszonyt augusztus 16. napjával felbontja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a döntésről a bérlő tájékoztatására. Továbbá felhatalmazza a bérleti díj meg nem fizetése esetére a bérleti jogviszony felbontására, a tartozás behajtatására a szükséges intézkedés megtételére. 4. napirend: Kárpát-medencei állatbemutató park létesítése a 041 hrsz és szomszédos területen Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: A Kárpát-medencei őshonos állat- és növénybemutató park létesítése előterjesztéséből a 039 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó részt visszavonom. A 040 és 041 hrsz főszámú területekre jegyeznénk be a Különleges terület funkciót. A polgármester térképen bemutatja az érintett területet. Kuti Henriett jegyző helyettes: Az állatpark létesítését nem az önkormányzat kezdeményezte, ez egy vállalkozó projektje. Fekete Barnabás polgármester: Konkrétan a főorvos úr az ötletgazda, aki maga mellé gyűjtött egy csapatot a megvalósítás érdekében. Az önkormányzat közreműködésével pályázat nyújtható be. Kovács Béla képviselő: Problémát látok abban, hogy itt sok magánterület van, és ők erről semmit nem tudnak. A kezdeményezést én úgy támogatnám, hogy ők nyilatkoznak, hogy egyetértenek vele. Az egy másik dolog, hogy mennyiért adják el. Én úgy gondolom, hogy most csak egy elvi döntést hozhatnánk, hogy szerepeltetni akarjuk a rendezési tervben. 12

13 Viszt Attila képviselő: Azt is akarjuk. Kovács Béla képviselő: Hogy hajtjuk végre, amíg nincs elfogadott rendezési terv? Ha következetesek vagyunk, másnak is azt mondtuk, hogy befogadtuk a kérelmet, és várjon, amíg elkészül a rendezési terv. Most meg már arra pályázunk, ami elvileg lesz bent a rendezési tervben. Kell a hatóság engedélye, közszemle, stb. Viszt Attila képviselő: Ez legyen annak a feladata, aki ezt az egész projektet meg akarja valósítani. Kovács Béla képviselő: A másik része a dolognak, hogy amikor a kisebb rész bekerült a rendezési tervbe, akkor az azzal a feltétellel volt, hogy a vállalkozó az önkormányzatnak a rendezési terv módosításáért fizetett x Ft-ot, hogy a tervét beépítse a rendezési tervbe. Itt kerül-e valamibe, ki fizeti, hogy fizeti? Ez Városi úrnak is megint egy feladat. A pályázat benyújtásának határideje? Maga az állatpark ellen nincs kifogásom. Viszt Attila képviselő: Ezt a megbeszélésen már megbeszéltük. A tulajdonviszonyok rendezése legyen az ő dolga. Fekete Barnabás polgármester: Egy olyan döntést kellene hoznunk, hogy ezt a területet erre kijelölnénk. Ez a jelenlegi és későbbi rendezési tervet nem zavarja. Ez a terület viszonylag messze esik a lakott területtől, tehát a szaghatás talán nem okoz problémát. A Balatonfelvidéki Nemzeti Park azt jelezte, hogy szerinte nem zavarja, belefér a tájképvédelem kialakításába, annak előírásaiba. A rendezési terv folyamatába most még bele tudjuk illeszteni, hiszen a szerkezeti terv lezárása még nem történt meg. Koloti Béla alpolgármester: Mi a pályázat benyújtásának határideje? Fekete Barnabás polgármester: Augusztus-szeptember hónap. Kovács Béla képviselő: Ha nem tudják rendezni a tulajdonviszonyokat, akkor teljesen felesleges az egész. Koloti Béla alpolgármester: A lehetőséget meg kell adni. Fekete Barnabás polgármester: Lehet, hogy ez a pályázat lezárul, de ha nyílik másik lehetőség, akkor addigra már, jó ha elkészül a területre vonatkozó rendezési terv. Az egy olyan látványosság lenne, ami rendkívüli vonzerővel bírna. Viszt Attila képviselő: Arról volt szó a megbeszélésen, hogy elvi hozzájárulást adunk, és a többi részt ők intézik. Koloti Béla alpolgármester: Ha a rendezési tervbe be kell építeni, akkor az már nem elvi! Kuti Henriett jegyző helyettes: Azt nem ártana tudni, hogy az ingatlantulajdonosok mennyire vevők erre. Koloti Béla alpolgármester: Ha augusztus végi a pályázat benyújtása, nem tudom elképzelni, hogy ez addigra megvalósul. Hogyan fog kérni addigra ennyi tulajdonostól hozzájárulást? 13

14 Kuti Henriett jegyző helyettes: Polgármester úr a Helyi Építési Szabályzat módosítása nem lenne célszerűbb akkor, ha már megkérdezték a tulajdonosokat, hogy mit szólnak hozzá? Fekete Barnabás polgármester: Akkor már külön eljárást kellene lefolytatni. Koloti Béla alpolgármester: Kérdésem, hogy a pályázaton csak akkor lehet indulni, ha a HÉSZ-ben már eleve ilyen minősítésű területnek felel meg? Fekete Barnabás polgármester: Kell, hogy a terület Különleges területként szerepeljen a rendezési tervben. Viszt Attila képviselő: A 041/26 és a 041/71hrsz-ú terület már ilyen területként szerepel, és a pályázat benyújtása utána is ki lehetne bővíteni a területet. Fekete Barnabás polgármester: Nem lehet. Meg van határozva, hogy az állatpark megvalósításánál mennyi állathoz, mekkora terület szükséges. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Ha a területet kijelöljük Különleges területnek, utána is lehet a szántó művelési ágú területeken kukoricát termelni? Fekete Barnabás polgármester: Igen. Nem a művelési ágat változtatjuk meg, az marad szántó. Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Akkor miért nem jelöljük ki? Kuti Henriett jegyző helyettes: A szerkezeti terven elég Különleges területként kijelölni. Fekete Barnabás polgármester: Az ingatlantulajdonosoknak annyival jobb, hogy több pénzt kaphatnak a Különleges területért akár bérbe adják, akár eladják. Viszt Attila képviselő: Kérjünk a projektgazdától egy tájékoztatást, hogy hogyan fog ez az egész működni. Kuti Henriett jegyző helyettes: Azt is jó lenne látni, hogy mikor, milyen ütemben tervezik a megvalósítást. Fekete Barnabás polgármester: Javasolom a képviselő-testületnek, hogy hagyja jóvá a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiírás feltételeinek megfelelő Kárpát-medencei őshonos állat- és növényfajokat bemutató park létesítésére irányuló pályázat összeállítását és benyújtását. A létesítendő park helyszínéül Balatonvilágos 040 és 041 hrsz. főszámú területet jelölje ki. Ezen területeket a folyamatban lévő Településrendezési Eszközök dokumentációjában Különleges területként kell feltüntetni állat- és növénybemutató park hasznosítással. Javasolom a településrendezési eszközöket készítő tervező felkérését, hogy a szükséges átvezetéseket dolgozza ki és illessze a folyamatban lévő tervekbe. Egyidejűleg értesítjük a tulajdonosokat az övezeti besorolás módosítás kezdeményezéséről. Kérem, aki a javaslattal egyetért, kézfenntartással jelezze. 14

15 317/2012.(VIII.06.) számú határozat Balatonvilágos Község Önkormányzat képviselő-testülete jóváhagyja a Turisztikai attrakciók és szolgáltatások fejlesztése című pályázati kiírás feltételeinek megfelelő Kárpát-medencei őshonos állat- és növényfajokat bemutató park létesítésére irányuló pályázat összeállítását és benyújtását. A létesítendő park helyszínéül Balatonvilágos 040 és 041 hrsz. főszámú területeket jelöli ki. Ezen területeket a folyamatban lévő Településrendezési Eszközök dokumentációjában Különleges területként kell feltüntetni állat- és növénybemutató park hasznosítással. A képviselő-testület folyamatos tájékoztatása mellett felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az ötletgazdákkal a pályázat anyagának összeállítására és benyújtására. A településrendezési eszközöket készítő tervezőt kérje meg, hogy a szükséges átvezetéseket dolgozza ki és illessze a folyamatban lévő tervekbe. Az ingatlantulajdonosokat tájékoztassa az övezeti besorolás módosításának kezdeményezéséről. Határidő: azonnal. 5. napirend: Növénytelepítés a 020/3 hrsz-ú területen Előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete. Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm a hölgyeket. Előzményként elmondanám, hogy Kárpáti Melinda Kinga asszonnyal a Hunyadi u 27. számú ingatlan megvásárlása kapcsán futottunk össze. Akkor jelezte, hogy a tulajdonában lévő nagy mennyiségű és értékes növényállományának helyet keres. A növények fák, cserjék és virágok, melyeket Sárvárra kíván áttelepíteni. Én megkérdeztem, hogy miért nem Világosra? Megmutattam a Kultúrházzal szembeni területet, (020/3 hrsz) mely erre a célra alkalmas lenne. Elnyerte tetszését, és azért hívtam meg az ülésre, hogy egyeztessünk ez ügyben. Át is adnám a szót. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Köszönöm a polgármester úr meghívását. Öt hete vettem meg egy ingatlant a Hunyadi u. 27. szám alatt. Csíkszeredai születésű vagyok. A férjem nagyon sokat jár Aligára, és nagyon megtetszett, úgy döntöttünk, hogy megvesszük az ingatlant. Én jelenleg Kecskeméten egy gyógyszerfejlesztő céget vezetek, melynek Svájc a székhelye. Van egy leányvállalatunk, Budapesten van az irodája, és jelenleg egy magyar partnerünknek oltóanyag termelő gyárat Sajógalgócon. Ezáltal sokat vagyok Magyarországon, és keresni kellett valami hobbit a munkám mellett. Megismertem három éve Posnyák Klárát -aki egy nagyon jó kertész-, és Kecskeméten egy 2 ha területű részt alakított ki. Elkezdtem különleges tulipán hagymákat gyűjteni 3000 Ft/db-, mára már kb fajta gyűlt össze történelmi és jelenleg is kapható fajtákból. A hosszú távú tervem az volt, hogy egyenlőre magamnak, a későbbiekben pedig megnyitni a közönségnek. Mindamellett van egy hatalmas faállomány lombos fák, örökzöldek, amiket Olaszországból hozattam, mert nem volt semmi azon a telken. Az volt a tervem, hogy áttelepítem Sárvárra egy erdőbe. Ekkor találkoztam a polgármesterükkel, aki javasolta, hogy ne oda, hanem ide telepítsem át. Ez 15

16 turisztikai szempontból hatalmas dolog lenne, ha megnyitnánk a közönség előtt. Fekete Barnabás polgármester: Kecskeméten megbántották, hogy eljött? Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Halva született gyerek volt. Fekete Barnabás polgármester: A képviselőktől kérdezem, hogy van-e kérdésük? Koloti Béla alpolgármester: A növénybemutató parknak van terve, hogy mit terveznek a területen? Posnyák Klára kertészmérnök: Még nincs. Amikor beszéltünk polgármester úrral, szó volt arról, hogy biztos van olyan koncepció, hogy mi kell a területre, játszótér, út a kerékpárosoknak, babakocsival közlekedőknek, piac, templom. Jelenleg koncepció még nincs rá. Igazából a növényekről kellene készíteni. Lehetne fűszerkert bemutató, stb. Azt tudjuk, hogy mi a növényállományunk. A 2 ha területről az 1/10-e fér be, a többi szabad felhasználású. Nagyon sok cserjénk van, de sok a as fa. Mindenképpen díszpark jellegű, arborétumszerű elrendezésre gondolnánk mi. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Még két hét, és utána lehetne ezt elkezdeni, mivel jelenleg Klára egy másik munkán dolgozik. Ez egy komoly fejlesztés lenne, és az önkormányzattal karöltve, mint turisztikai fejlesztésre lehetne pályázni. Fekete Barnabás polgármester: A 3 ha 5500 m 2 területből 1 ha 4124 m 2 erdősült terület. A fákat úgy kellene elhelyezni, hogy megvalósuljon az erdősült terület. Jelenleg egy-két akácfa van a területen. A telepítéssel visszaállíthatnánk az eredeti funkciót. Az előtte lévő 9000 m 2 területrészen esetleg el lehetne helyezni piacot, erre is, mint közösségi tér kialakításra van pályázati lehetőség. Esetleg ki lehetne alakítani parkolót. Ha nem templom, de egy művelődési ház hiányzik a faluban. Ami van, az egy nagy terem. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Amit még beszéltünk, az a nárciszok, és a magyar rózsa. Ezek egészen őszig virágoznak, nem csak a szezonban. Posnyák Klára kertészmérnök: A kerékpáros forgalmat is érdemes lenne kihasználni, és a kerékpárutat keresztül vinni a parkon. Fekete Barnabás polgármester: Inkább a szélén haladjon, átvezetni nem szabad a parkon! Kovács Béla képviselő: Egy helyen lennének a hagymás virágok, és a faállomány, az arborétum is? Posnyák Klára kertészmérnök: Igen. Árnyékos terület kell a virágoknak. Kovács Béla képviselő: Mekkora a minimális terület? Posnyák Klára kertészmérnök: 1,5 ha terület biztos kell. Koloti Béla alpolgármester: Arról tájékozódtak, hogy milyen pályázati lehetőségek vannak? 16

17 Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Még nem, mert nem ez volt a terv. Ez egy hirtelen jött ötlet. Fekete Barnabás polgármester: Tájékoztattak arról, hogy most kerül kiírásra a piac, part létesítésre a Széchenyi Terv keretében pályázat kiírásra. Kovács Béla képviselő: Kérdésem, hogy mennyire sürgős ez önöknek? Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Nekünk egyáltalán nem sürgős. Meg volt, hogy hova viszem a növényeket. Ez az ötlet most jött. A sárvári erdőt visszamondtam. A tulipánokat az ősszel valahova el kell ültetni, mivel azt nem élik túl, ha nincsenek elültetve. Fekete Barnabás polgármester: De azt a területet be kell keríteni, mert ellopják. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Vagy egy őrt kell fogadni. Posnyák Klára kertészmérnök: A tulipánból jövő tavaszig nem látszik semmi. Kovács Béla képviselő: Mi erről az ötletről kb. egy hete tudunk. Nem biztos, hogy ott lenne ennek a jó helye. Az ötletet támogatom. A rendezési terv erre a területre egy községközpontot jelöl. Én türelmet kérnék, és körül kellene nézni, és egy alkalmas területet találni. Nekem a Hársfa Vendéglő melletti erdős terület is megfelelő lenne. Az egy nagyon hiányos terület. Meg lehetne nézni, hogy a régi növények közül mi az, ami ott maradhatna. Az út másik oldalán meg el lehetne ültetni a virágokat. Tudomásom szerint a 020/3 hrsz területén nem működik a locsolóvíz hálózat. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy vásárol az önkormányzat 2 ha területet 1-2 millióért, és ott csinálni valamit. A másik ötlet, az óvoda mögötti magaspart területe, ahol van 2 ha terület a koronától északra, ahova ültethetnénk a virágot. Itt öntözhetnénk, mert van 1 km-es új vezeték kiépítve. Erre a területre 10 éve volt egy rózsakert telepítési terv is. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Nekünk van 30 millió Ft értékű locsoló rendszerünk. Nekünk, csak egy rácsatlakozási lehetőség kell a vízre. Posnyák Klára kertészmérnök: Mi a helyszínhez nem ragaszkodunk. Fekete Barnabás polgármester: Az öntözéssel nincs probléma, mert gyakorlatilag egy tolózárat kell beépíteni. Azért lenne célszerű a 020/3 hrsz-ú ingatlanon elhelyezni, mert akkor az erdőterületet is meg tudnánk őrizni, és a területen a községközpont kialakításának sincs akadálya. A magaspartnál kérdéses lenne, hogy az öntözéses művelésnél a vasúti löszfal állékonyságát mennyiben befolyásolná. Továbbá a bekerítés lehetősége is korlátozott, mert nagyban zavarná a kilátást a Balatonra. Viszt Attila képviselő: Kérésem lenne, hogy kaphatnánk egy költségkalkulációt? Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Még nekünk sincs. Koloti Béla alpolgármester: Mikorra tervezik az átköltöztetést? 17

18 Posnyák Klára kertészmérnök: Késő ősszel. A növények zöme még földben van. Földlabdával szedjük ki, amire mindenképpen a lombhullást követő időszakban célszerű sort keríteni. Koloti Béla alpolgármester: Azért kérdezem, mert mindkét félnek, de főleg az önkormányzatnak az lenne a jó, ha most csak arról kellene tárgyalni, hogy van egy pályázat, aminek van egy benyújtási határideje. Kidolgozzuk szépen, okosan, és van esélyünk megnyerni a pályázati támogatást jövő tavasszal. Akkor a pályázatból a finanszírozás feltételei biztosítottak, és megkezdjük a költözést, kialakítást. Azért mondom ezt, mert rendben, hogy ősszel át kell költöztetni a növényeket, de ha a megállapodás tervezetet megnézik, akkor abban az van, hogy az önkormányzat a telepített növényállomány fenntartásáról, őrzéséről, és gondozásáról gondoskodik állandó, illetve szükségszerinti személyzet és szakfelügyelet biztosításával. Ez egy nagyon bátor dolog azért, hogy költségkalkulációval sem rendelkezünk. Ha ez szeptemberben megtörténne, pályázat nincs a láthatáron, akkor a költségekre fedezetet nekünk kell biztosítani. Ha azt veszem, hogy 5 ha a terület, annak körbekerítése rengeteg pénz. Az öntözés nagyjából megoldható. A gondozás, szakfelügyelet biztosítása. Szabó István képviselő: A növények ültetése! Pártl Zoltánné pénzügyi csoportvezető: Ezeket ki fizeti? Ez a megállapodás tervezet nem jó! Kuti Henriett jegyző helyettes: Ez a megállapodás ebben a formában semmiképp nem fogadható el, vegyétek semmisnek. Fekete Barnabás polgármester: A tervezetet én készítettem, egy alapnak szántam. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Nekem ez új, őszintén szólva még nem néztem át, elküldtem az ügyvédemnek. Természetesen a szakfelügyeletet én biztosítom Posnyák Klára személyében. Én örülök, hogy a megállapodásba ilyen dolgok vannak beírva. Mondhatnám a mi részünkről, hogy egy ilyen beruházás nem azon múlik nekem, hogy megveszek 20 millió Ft-ért egy területet. Ez nekem abból a szempontból tetszett, hogy van már egy olyan polgármester, és egy olyan helység, ahol azt mondják, hogy legyen. Igaz, hogy egy nagyon nagy beruházás, de ha ezt megvalósítjuk, akkor a településnek nagyon nagy előnye származik. Koloti Béla alpolgármester: Ezzel mindenki egyet ért! Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Én csak megemlíteném, hogy mit adnék: 30 millió Ft értékű öntözőberendezés, kb tulipánfajta, fajtánként db van, aminek hagymánként az értéke 3000 Ft, akkor még nem beszéltünk a fákról, a többi növényekről. Ami nagyságrendileg ide kerül, az több mint 150 millió Ft. Koloti Béla alpolgármester: A testületből azzal mindenki egyet ért remélem mindenki nevében nyilatkozhatom, ismerve ezeket a hatalmas számokat-, hogy nagyon nagy lehetőség ez a falunak, amivel mindenképpen szeretnénk élni. De olvasva az előterjesztést, nagyot nyelek, hogy erről a kb. 75 millió Ft értékű növényről nekünk kell gondoskodni, amikor még azt sem tudom, hogy az 5 ha terület körbekerítése mennyibe kerül. Magyarországon ilyen gondokkal küzd egy önkormányzat. Ha teszünk egy vállalást, akkor tudni kell, hogy annak fedezetét miből teremtjük elő. 18

19 Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Ezt én tudom. Azt mondta a polgármester úr, hogy van növénymérnök a testületi tagok között, értenek hozzá. Most csak egy megbeszélés folyik. Ha a testületből mindenki elfogadja, tudja, hogy ez a közös cél, hogy legyen egy szép arborétum, amit mindenki látogathat, és meg fogjuk csinálni, akkor ennek minden részletét ki kell dolgozni. A kerítés a legkevesebb. Koloti Béla alpolgármester: Azért ragadtam ki ezt a példát, mert a szeptemberi áttelepítésben gondolkodunk. Most augusztus 6-a van! Most szembesültem azzal, hogy egy előterjesztéssel kapcsolatban döntenem kellene, amikor nem vagyok tisztában a mértékkel. Kovács Béla képviselő: Hozhatnánk egy elvi döntést, és igyekszünk zárt határidőn belül a helyét, és a körülményeket egyeztetni. Mindenképpen kérünk egy tervet. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Ha nem kerítjük be a területet, majd egy emberke felügyeli. Van egy komoly kamerarendszerünk, azt majd feltelepítjük. Posnyák Klára kertészmérnök: A tulipánok miatt valamilyen szinten fontos a döntés. Fekete Barnabás polgármester: A szállítás sem egy olcsó dolog. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Azt megoldjuk. Van nagyon jó szállító cégünk, aki biztosítja, hogy ne sérüljenek meg a növények. Fekete Barnabás polgármester: Kell egy költségkalkuláció, ami alapján a testület tud dönteni. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Én igazán annak örültem, hogy a testület tagjai örülnek a lehetőségnek. Ha nem ezt tapasztaltam volna, akkor elviszem máshova a növényeket. Nekem nem kell, hogy valaki azt mondja, hogy bevállalom ezt, bevállalom azt. Nekem az kell, hogy érezzem azt, hogy örömmel, szívesen fogadnak, örülnének a lehetőségnek, és majd meglátjuk, hogy mi lesz. Fekete Barnabás polgármester: A megállapodás tervezetet mindkét fél részéről finomítani kell. Egy elkötelezettséget valamilyen formában ki kell mondani, hogy vagy ezen a területen, vagy máshol biztosítjuk a szükséges területet. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Egy szántóföldet nem szívesen fogadnék, mert annak semmi értelme. Ezt a területet Klára megnézte, jó a föld is, itt nem járunk úgy, hogy kapásból a felső 50 cm-en földcserét kell végrehajtani. Fekete Barnabás polgármester: Megbeszéljük, de szerintem legideálisabb ez a 020/3 hrsz-ú területrész. Kárpáti Melinda Kinga ingatlantulajdonos: Ha igazán az a terv, hogy mindenkit beengedjük a területre, akkor ez alkalmas terület minden tekintetben. Fekete Barnabás polgármester: Maradjunk abban, hogy a felvetés mindkét félnél pozitív támogatást kapott. A szándék nyilvánvaló. 19

20 Posnyák Klára kertészmérnök: Kérdésem lenne, hogy akkor a 020/3 hrsz-ú ingatlanra lehet a tervezést készíteni? Koliti Béla alpolgármester: Igen. Posnyák Klára kertészmérnök: Egyelőre, csak egy felülnézeti rajzot készítek, ami alapján el tudunk indulni. Ha kész vagyok, jelentkezem. Fekete Barnabás polgármester: Nagyon köszönöm a megjelenésüket. 6. napirend: Nagy Tibor kérelmei Fekete Barnabás polgármester: Tisztelettel köszöntöm Nagy Tibor urat. Kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos kérelmét? Nagy Tibor bérlő: 25 éve vagyok itt Balatonvilágoson, és működtetem az üzletem. Az utóbbi időben volt egy-két probléma a területbérleti dolgokkal. Eddig minden évben, csak egy évre kötött velem az önkormányzat szerződést. Azért jöttem el ide, hogy elmondjam, hogy ez számomra egy bizonytalan helyzetet jelent. Ez a hely teljesen rendezetlen számomra. Ott van egy házam, és van egy telek, ami az önkormányzat tulajdona. Fejlesztéseket nem tudok csinálni, mert nem az én területem, és nem is merek belevágni semmilyen fejlesztésbe, mert mit csinálok a házammal, ha a következő évben nem kötnek velem szerződést. Az a kérésem a testület felé, hogy ez a bérleti dolog is megoldódjon, és számomra is megnyugtató helyzet alakuljon ki, szeretném megvásárolni a területet. A terület állna abból, ahol most a ház áll, és az előkertből: Az előkertet tudnám hasznosítani -feltételezve, hogy a gazdasági helyzet olyan lesz-, ott még egy fejlesztést csinálni vendéglátó irányba. Grill dologba gondolkodom. Illetve szeretnék biciklis dologba belekóstolni. Kölcsönzéssel most is foglalkozom, minimálisan szervizelek bicikliket, és egy szervizt szeretnék kialakítani. Ha egy mód van rá, akkor egy nyilvános WC-t, mivel kereslet van rá. Ehhez az kell, hogy legalább egy elméleti hozzájárulás legyen, hogy az önkormányzat eladja a területet részemre. Arról, hogy mennyiért, nem tudok beszélni, mivel nem tudom, hogy konkrétan mekkora területről van szó, azt előbb fel kell méretni. Fekete Barnabás polgármester: A telekkialakítással mindenképpen várni kell, mert a vasút fejlesztéseket tervez, melyet állítólag a jövő évben meg is kezd. Beszéltünk arról, hogy külön kell kezelni a közút forgalmát. A kerékpáros, gyalogos forgalmat külön kell megoldani az autós forgalomtól. Csoda, hogy eddig még nem történt komoly baleset a területen. Nagy Tibor bérlő: Miért nem lehet a forgalmi rendet megváltoztatni, a föntről lejövő út legyen a főútvonal, és az alsó rész legyen háromszöggel elválasztva. Fentről mindenki jön le, mint az őrült, a háromszöget nem veszi figyelembe, csoda, hogy az alulról haladók, még nem ütöttek el senkit. Nem értem, hogy miért a zsákutca a főútvonal? Fekete Barnabás polgármester: Mert eredetileg az volt. Felülvizsgáltatjuk a forgalmi rendet. Szó van arról, hogy a kerékpáros és gyalogos forgalom elkerülne a főútról. A nyomvonala még nem ismert, hogy hol kerül le a Zrínyi utcára. Valószínű, hogy a trafó körül valahol. Ezt mindenképpen meg kell várnunk. Úgy tudom, hogy ezen a területen húzódik egy kábel. 20

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Óvoda zárva tartása tavaszi a szünetben - Autóbusz menetrend módosítása

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 24-ei rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: -Tanyagondnoki Szolgálati feladatokat ellátó gépjármű beszerzésének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2015. február 23. Ügyszám: 16-22/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2015. február 23. Szőc 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Alapfokú Művészetoktatási Intézményi Társulásból való kilépés tárgyalása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. augusztus 12-én (péntek) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2016. augusztus 12.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 20-án 16 órakor a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült.

Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. 1 Jegyzőkönyv mely Folyás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 08.-án 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén készült. Napirendi pontok: 1. Előterjesztés ingatlancsere lebonyolítás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 6. számú jegyzőkönyv szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 6. számú jegyzőkönyv 2012. szeptember 20. Rendkívüli NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 144/2012./IX.20./ kt.határozat: - 2012. szeptember 20-ai rendkívüli nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület július 25-én órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület július 25-én órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2012. július 25-én 17.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 39/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 40/2014. (VI. 10.) számú BKt. határozat 41/2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2013. évi 20. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2013. évi 20. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 133-8/2014/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 133-8/2014/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 133-8/2014/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. AUGUSZTUS 7-ÉN MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 2 Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült 2011. augusztus 16. napján 18 00 órakor, Sződ Község Faluházában megtartott Sződ Község Képviselő-testületének, Keszeg Község Képviselő-testületének és Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Uraiújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 26-án 17 órakor az Uraiújfalui Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 21.-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok:64-67/2013. (VI. 21.) számú határozatok d.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13.

TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV NOVEMBER 13. TATÁRSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV 2014. NOVEMBER 13. Jegyzőkönyv Készült: Tatárszentgyörgy Község Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚLIUS 20-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 Az ülés helye: Jelen vannak: Állandó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. július 15-én 8,30 órakor Apc község Önkormányzatának a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott - rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti

Részletesebben

JEGYZOKÖNYV SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELO-TESTÜLETÉNEK február 24. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén::}\ Határozat száma:

JEGYZOKÖNYV SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELO-TESTÜLETÉNEK február 24. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén::}\ Határozat száma: JEGYZOKÖNYV SÓLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELO-TESTÜLETÉNEK 2014. február 24. napján megtartott rendkívüli testületi ülésén::}\ Határozat száma: 13-24/2014. (II. 24.) JELENLÉTI ív ; Sóly Község Önkormányzat

Részletesebben

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54.

A Képviselő-testületi ülés helyszíne: Ordacsehi, Község Önkormányzat hivatali helyisége, 8635 Ordacsehi, Fő u.54. JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. augusztus 3-án, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2013. október 29-én 15 30 órai kezdettel a Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Tanácstermében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338/7/2013. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.05.15-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én tartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 43/2012. (III. 29.) 44/2012. (III. 29.) 45/2012. (III. 29.) 46/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 138-6 /2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Somlószőlős Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 27 - én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9. /2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én (hétfő) 17: 00 órakor tartott

Részletesebben

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor.

Kovács Béla polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Elmondja, hogy az ülés összehívására telefonon keresztül került sor. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-42/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 21-én (csütörtökön) 13,00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének Iktatószám: 1634/9/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 57/2015. (V. 20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal:

Jegyzőkönyv. László János képviselő 14:05 órától B./ Tanácskozási joggal: Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 8-án, 13:15 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott soron következő Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2014. december 17. A kezdés időpontja:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 3 igen, 0 nem, 0 tartózkodással az alábbi határozatot hozta meg: 1/2015. (I. 22.) Kt. határozat JEGYZŐKÖNYV Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22-én, 13:00 órai kezdettel megtartott, Képviselő-testületi üléséről a Gamási Önkormányzat tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja

dr. Endrédy Renáta osztályvezető, a Jegyző megbízottja Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/20-43/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 3-án, 18:00 órai

Részletesebben

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése

HATÁROZATOK ALSÓNEMESAPÁTI 66/2013.(VIII.09.) határozat a Védőnői Szolgálatot Fenntartó Egészségügyi Társulás megszüntetése A L S Ó N E M E S A P Á T I és N E ME S A P Á T I Községek ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2013. augusztus 9-ei együttes ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 151-2/2013/ANA. Tartalom:

Részletesebben

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről.

19. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-19/2012. 19. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2012.11.12-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 17 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 30-i rendkívüli nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-92/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v 14. számú. Tófalu község Képviselőtestülete T a r t a l o m 2014. augusztus 26.-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v Határozat száma Tárgya 71/2014.(VIII.26.) Helyi választási bizottság

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. Május 29. NAPJÁN MEGTARTOTT 13. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Határozatok száma TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. május 29-én

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 1.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-én 18.00

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE TÉNYŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9111 Tényő, Győri u. 59. tel: 96/468-026, fax: 96/549-039 e-mail: polgarmester@tenyo.hu jegyzo@tenyo.hu 3-T/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült Tényő Község Önkormányzata

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása

napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi Krisztina kérelmének tárgyalása Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. június 12-ei testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: Központi orvosi ügyeleti ellátás tárgyalása Nyéki Lajos és Nyékiné Kıszegi

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. május 15.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak: Kaszanyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 26.-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről

6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2015. (III.27.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 27-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben