BÁNYÁSZATI KISSZÓTÁR. Abléztól a. Zsugorodó szénig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁNYÁSZATI KISSZÓTÁR. Abléztól a. Zsugorodó szénig"

Átírás

1 BÁNYÁSZATI KISSZÓTÁR Abléztól a Zsugorodó szénig

2 Bevezető Kőváry László Székelyhonról című, 1842-ben Kolozsváron megjelent könyvében Laborfalváról szóló fejezetben írja: Nyelvében él a nemzet. Ezt a megállapítást Gróf Széchenyi István tette nevezetessé. Ha e híres mondást egy kissé átalakítjuk, az is igaz: Nyelvében él a szakma. Mert ha a szaknyelvet nem beszéljük, a szakma kihal, meghal. Beszéljünk hát, ameddig lehet: bányászul! Dr. Szeöke Imre okl. bányamérnök. Kir. Bányabiztos 1903 ban kiadott Bányászati szótár a bányászatban és bányajogban előforduló szakkifejezések magyarázó jegyzéke függelékül a bányászati tájszótárral című műve igen aprólékos, gondos, nagyon hasznos munkát takar. Munkája átfogja az akkori magyar bányászattal kapcsolatos teljes tevékenységet. Az ásványtan, a bányajog, a bányamérés, a bányaművelés, a geológia, a mélyfúrás, az osztályozáson át az értékesítésen keresztül teljesedett ki. Bizonyára abban az időben a bányászati tevékenységgel kapcsolatban álló szakemberek sikeresen örömmel fogadták, forgatták, használták e nagy értékű szótárat. Ma az 1903 as viszonyokhoz képest igen nagy váltózások álltak be. Azóta megváltózott az ország területe, megváltóztak a gazdasági viszonyok. Több mint száz év alatt a bányászat olyan hatalmasat fejlődött, melyről Dr. Szeöke Imre nem is álmodhatott. Ismerteti az atomot, az ampermérőt, a csavarmenetet, a forgó áramot, a mágnesteret, önindukciót, a tartókötelet stb. a kornak megfelelően. Nem ismertethette azokat a szakszavakat, melyek akkor még nem voltak, hiszen igen sok szakszó az óta keletkezett. Azóta számtalan gép, berendezés, technológia jött a bányászatba. De igen sok fogalmat e szakszótár nélkül ma nem ismernénk. Hiszen Magyarországnak sajnos nincs sóbányászata, jelentéktelen az érc és nemesfém bányászata, osztályozása, értékesítése. Így itt kihaltak ezek a szavak a bányászatuk megszűnésével. Ezek figyelembevételével munkája még nagyobb értékkel bír. A XX. Században, a világban végbemenő gazdasági folyamatok hatására a magyar bányászat elsősorban a szén és az olajbányászat igen jelentős fejlődésen ment keresztül. A földfelszínhez közeli bányakincsek elfogytak, azokért mind mélyebbre kellett behatolni a föld gyomrába. E fejlődés elsősorban az emberi munka kiváltását célzó gépesítés, mely magában foglalta egyben a mennyiségi termelés növelését is. Ezek a fejlődések kikövetelték az új bányászati technológiák bevezetését is. Korábban a bányászatban nem használt technológiák honosodtak meg, így Pl: a hidraulika, az ipari röntgen, a televízió, vagy a számítógép. Majd újabb változások következtek be, és a bányászat, ezen belül a szénbányászat a kihalás szélére sodródott. A valamikori 70 ezer körüli szénbányászból maradt pár ezer. Hogy meddig, ki tudja. Ki tuja, hogy mikor zárják be a pár működő szénbányát! Akkor már csak a különböző helyeken leírt történetekből, visszaemlékezések leírásaiból tudhatja meg, aki érdeklődik az után, hogy mi volt a nagypapa foglalkozása, mi is volt a bányászat. El fognak tűnni, a feledés homálya el fogja takarni a bányász szakkifejezéseket, szavakat. És amikor a szavak eltűnnek, meghal a szakma. 1

3 Megpróbálom a lehetetlent. Megpróbáltam Dr. Szeőke Imre szótárát bővíteni a jelenleg, és a közelmúlt használatos bányász kifejezésekkel. Bizonyára sok kimaradt belőle. Megpróbáltam az általam ismert bányászatban használatos tájszavakat is beépíteni. Nagy bánatomra hiányoznak többek között a földgáz és kőolajbányászat szakszavai. A szótárban előforduló szép magyar kifejezések csak nyelvünk sokféleségét támasztják alá. Az ácsolathoz szükséges gömbfákból csak az alábbiakat emelem ki: fejfa, felfa, főtefa, gerenda, jakli, járomfa, kapni, kopni, palkó. rigli, süvegfa; vagy: bányaláb, gyámfa, gyámláb, oldaltám, támfa, stempli, stomp, szarufa. E BÁNYÁSZATI KISSZÓTÁR alapja Dr. Szeöke Imre okl. bányamérnök. Kir. Bányabiztos 1903 ban kiadott Bányászati szótár a bányászatban és bányajogban előforduló szakkifejezések magyarázó jegyzéke függelékül a bányászati tájszótárral című műve. E köré próbáltam gyűjteni az ismeretemben lévő bányász szakszavakat. E szótárban több azonos kifejezés is előfordul, mely az eredeti munkában van. Mert egyes szavakat még a közelmúltban vagy annak idején még gyerekkoromban a családban, a bányatelepen hallottam. E beűtípussal írt szöveg a Bányászati szótár a bányászatban és bányajogban előforduló szakkifejezések magyarázó jegyzéke függelékül a bányászati tájszótárral című leírásban eredeti állapotban szerepelnek. Reménykedem abban, hogy a bővítéssel teljesebbé vált az eredeti munka. Teljes lesz? Reménykedem. Reménykedem abban, hogy aki elolvassa, és eszébe jut még bányász kifejezés, azt hozzáfűzi. E reménynek kifejezést adva bányászköszöntéssel és felelettel kívánok. Zirc, október 26. Jó szerencsét! Adjon Isten! 2 Szeiler János Gépésztechnikus.

4 A. Abléz: 1. Váltás, az előző műszak. 2. Váltótárs a műszakváltásnál, Mizserfa. Ablézolás: műszakváltáskor a munkák átadása, megbeszélése. Abstich: letűz, kitűz. Irányáthelyezés az eredeti iránnyal párhuzamosan, ha valamely okból az eredeti irány nem látható. Abroncsos fék: (Bandbremse) l. Fék. Adagoló készülék: l. Garat. Acatiléngáz: színtelen szúrós fokhagymaszagú gáz. A levegővel keveredve 2,5 %-nál robbanóképes keveréket alkot. Acélbéléslemez: az acélbiztosító szerkezet mögé beépített préselt vagy hengerelt profillemez, a kőzet kihullásának megakadályozására. Acélbélésrács: az acélbiztosító szerkezez mögé beépített préselt, lemezből kivágott rácsszerkezet, mely a kemény, de még kipergő anyagok lehullását megakadályozzák. Acélbiztosítás: amikor a biztosítóberendezés acélból készült. Adagoló vágányzár: borítóknál, aknarakodókon használatos berendezés. A csillét adott vágányszakaszon megállítja, és a szükséges csillemennyiséget adott időben átengedi. Adománylevél: (Lehenbrief, Verleihungsurkunde) I. Adományozási okirat. Adománykérő: (Verleihungswerber) aki a bányahatóságnál bányatulajdont kérelmez. Adomány kérvény, Felkérvény: (Verlcihungs-, Muthungsgesuch) bányatulajdon megszerzése iránt a bányahatósághoz benyújtott írásbeli kérelem. Adománykönyv: (Belehnungsbuch, Verleihungsbuch) az adományozott bányatelkek és engedélyek nyilvántartási könyve, amit a bányahatóság vezet. Adományos: (Belehnter, Lehensträger, Massner) azon természetes vagy jogi személy, kit a bányahatóság bányatulajdonban részesített. Adományozás: (Belehnung, Verleihung) bányahatósági eljárás, melynek folytán a felkérő bányatulajdont nyer. Adományozási határozat: (Belehnungsantrag) a bányajárás befejezése után kibocsátott bányahatósági végzés az adományozás lehetősége, vagy meg nem engedhetősége felöl. Adományozási illeték: (Muthgeld) régi jog szerint az adományba vezetéskor a kérvényező által a bányamesternek fizetendő összeg. Adományozási okirat, Adomány-levél: (Verleihungsurkunde) a bányahatóság által az adományozott bányatulajdonról kiállított okmány. Adományozni: (Verleihen, Leihen, Beleihen, Belehnen, Verlehnen, Bestättigen) a felkérőt bányatulajdonjoggal felruházni. 3

5 Adományozható: (Verleihbar, Leliensfälrig) az olyan bányatelek, melynél az adományozást sem köz, sem magánjogi igények nem akadályozzák. Adományt kérni, Felkérni: (Einmuthen, Begehren) a bányahatóságnál írásbeli kérelemmel bányatulajdont szorgalmazni. Afanitos: (Aphanitisch) az összetett kőzetek tömör szövezete. Aggregát: a pajzsok mozgatásához szükséges magasnyomású munkafolyadék előállítására szolgáló berendezés. (Villanymotor + szivattyú + tartály + szerelvények.) Más értelemben robbanómotor és áramfejlesztő + kiegészítő szerelvények, tartozékok. Agos: a fejtőhelyek alátámasztó fái. Tolnaváralja. Agyag: (Lehm, Thon, Letten, Tegel, Thonerde) 1. A földpátok elmállása, és más anyagokkal való keveredése útján keletkező üledékes kőzet. 2. Világszerte előforduló, gyakori, az un. agyagásványok (különösen kaolint, illit, montmorillonit) keverékéből álló finomszemcsés üledékes kőzet; könnyen veszi fel a vizet, megduzzad, és telítve vízzáróvá válik. Származása szerint megkülönböztethető tengeri, tavi, folyami és glaciális agyag. Agyagfojtás: (Lehmnudel, Lettenbesetzung) 1. A fúrólyuk megtöltése után annak teljes betömésére használt agyag csík. 2. A fúrólyuk megtöltése után annak teljes betömésére használt agyag rúd. Agyagfúró: (Lettenbohrer, Thonbohrer) egyik oldalán nyílt vascső, s alsó végén a szívós agyag fúrására többnyire spirális élekkel van ellátva. Anyaliszt: a zúzó nyilak alól kikerülő vegyes készlet. Selmeczbánya. Agyagpala: (Thonschiefer Süar Toroczkó.) palás szerkezetű agyagkőzet. Agyagszegély: (Lettenbesteg) az ér és telér fekü vagy fedő oldalain levő vékony agyagréteg. Ajtókötés: (Thürstock, Thürstockzimmerung) 1. A tárók, folyosók és vágatok kiácsolásának általános alakja, mely egy, vagy két támfából, s a fölöttük levő süveg, vagy járomfából van összeróva. 2. A tárók, folyosók és vágatok kiácsolásának általános alakja, mely egy (!), vagy két támfából, s a fölöttük levő süveg, vagy járomfából van öszszeállítva. Ajzimó: a vaskő telérek üregeiben képződött vasvirág. Toroczkó. Akaszték: (Bund, Wulst) a fúrórúd csavarorsója alatt levő vaskarika, mely arra szolgál, hogy a rudazatot fú-róvillával annak segélyével meg lehet fogni. Akkord: l. Szakmány. Akkumulátor: (Accumulator) röviden akku. Áramforrás; készülék, amely az egyenáramú villamos energiát vegyi úton tárolja. Az ólomakkumulátor ólomelektródákat tartalmaz, melyet higított kénsav vesz körül. Töltésekor a pozitív lemez (anód) ólomoxiddá oxidálódik, a negatív (katód) lemez felülete fémólommá redukálódik; kisülés alkalmával mindkét elektróda ólomszulfáttá alakul. Készülék az elektromos energia felhalmozására. 4

6 Akkumulátoros bányalámpa: 1. Előbb a gázveszélyes, sújtóléges bányák, majd később az összes bányaüzem számára. 2. Kisebb kivitelben (fejlámpa) kobakra (sisak) szerelhető, a bányász állandóan magán viseli. Akna: (Schacht, Mine, Sat Felsőbánya, Sott Toroczkó. ) 1. Külszínre nyíló függőlegesen, vagy lejtősen a föld kérgébe hatoló vágat, mely az ásványtelep kutatására (Schurfschacht), szállításra (Fördersch.), vízemelésre (Wassersch.), járásra (Fahrsch.) szolgál. Méretei, és alakja függ úgy a környező kőzettől, mint a mélységétől és céljától. Leggyakoribb a négyzet és a kör szelvényű. 2. Külszínre nyíló függőleges vagy lejtős bányatérség, amely a bánya megnyitására, a bánya termékeinek felszínre hozására, személyeknek, anyagoknak szállítására, a vezetékek elhelyezésére, szellőztetésre stb. szolgál. Aknaablak: (Schachtfenster) a rakodóban fából készített ajtókeret, melyen az aknaajtó helyet foglal. Aknaajtó: (Schachtverschlüsse) 1. Az akna napszinti nyilasánál, valamint a rakodókban a leszedési oldal a személyek és tárgyak beesése ellen vas, rácsos faajtóval, vagy korláttal biztosítatik, a melyek napszinén önműködők, a mennyiben azt a felemelkedő kas felemeli és leszálláskor várja. 2. Az akna napszinti nyilasánál, valamint a rakodókban a személyek és tárgyak beesése ellen vas, régebben rácsos faajtóval, vagy korláttal védték, a melyek napszinten önműködők, a mennyiben azt a felemelkedő kas zárja és a lemenő kas nyitja. Aknaácsolat: (Schachtzimmerung) az akna fából készült biztonosítása (biztosítása). Aknabányászat, Mélyművelés: (Sclachtbahn, Schachtgrube, Tielbauzeche) 1. Az oly bányaművelés, mely akna segélyével történik s ez a költségesebb bányászat, mely gépek alkalmazását követeli. 2. Olyan bányaművelés, mely akna segítségével történik. Aknabödön: régen is használt szállítási eszköz. A függőaknákban alkalmazták kisebb mennyiségű szén, vagy más termelvény, esetleg emberek szállítására. A modern bányászatban aknamélyítésre használják. Aknabér: (Schachtsteuer, Schachtzins) 1. Az egyik bányabirtokos által a másiknak aknája használatáért fizetendő összeg. 2. Egy aknánál az összes dolgozó bére, kivetítve egy dolgozóra. Aknacsarnok, rakodó: (Füllort, Füllbank, firplac) 1. Az akna oldalán levő tágas helyiség, melyben a nyilam végződik; ide lesz összehordva a kiszállítandó bányatermény és meddő, itt lesznek a csillék a szállítókasba betolva; a régi bányászatban itt lettek a szállítóedények (bödön, bőrzsák) megtöltve; néha erős ácsolattal, többnyire azonban kőfalazattal van biztonosítva. 2. Az akna külszíni illetve szintjein a vágatokra nyíló bányatérség. Itt történik a kas csillékkel történő kiszolgálása, és a személyszállítás lebonyolítása. Aknacsatlós: (ansiber Mizserfa) aknarakodón a kast kiszolgáló munkás. Aknaépület: (Schachtgebäude, Schachthaus) az akna fölé épített ház, vagy toronyszerű felépítmény. Aknafenék, zsomp: (Schachttiefstes, Schachtsohle, Sumpf) az akna legmélyebb része, mely valamivel a legalsó szint talpánál mélyebb, hogy ott a vizek összegyűlhessenek. Aknafurás: (Schachtbohren) azon aknamélyítési mód, mely szerint a körszelvényű akna átmérőjének megfelelő mélyfúrással lesz az előállítva. 5

7 Aknafúró: (Schachtbohrer) egy az akna fúrásánál alkalmazott fúró szerkesztmény, melynek fő alkotó része azon két véső sor, melyek szintes irányú mozgást végezve a lágy kőzetet felássák. Aknafüggélyzés: (Schachtsenkelung) az akna függőleges mélységének megmérése. Aknafüggélyző: (Schachtsenkel) 1-2 mm vastag drót, mely nagyobb súllyal megterhelve egy vezető csiga segélyével a kívánt mélységbe bocsátható. Aknagárdozat: (Tagkranz) az aknaácsolat legfelső kerete. 2. Az akna legfelső biztosított része. Aknaház: (Treibhaus, Förderungsgebäude) 1. Az akna fölötti épület, amelyben rendesen a szállítógép is helyet talál. 2. Az akna fölötti épület, amelyben a szállítógép és egyéb felszerelés (betoló) is helyet foglalhat. Aknakeret: (Geviere, Gevierte, Schachtgeviere, Vierung, Schachtschloss) 1.Az akna oldalainak kiácsolására szolgáló négy gerenda, melyből ketteje az akna oldalainak megfelelőleg hosszabb, ketteje pedig rövidebb. 2. Az akna oldalainak kiácsolására szolgáló négy gerenda. Méreteit az akna alakja határozza meg. Aknakorong, aknakerék: az aknatoronyban található vízszintes tengelyű küllős kötélvezető kerék, korong, feladata a szállítókötél tartása és terelése, a szállítókas és az aknaszállítógép közötti kötél iránytörés átvitele. Aknakoszorú: (Schachtkranz, Schactbrüstung) az akna biztonosítására szolgáló fakeret. Aknakötél: (Bergseil, Göpelseil, Grubenseil, Treibseil) 1. Az akna mélysége, a szállítandó teher nagysága, a kötél anyagának minősége és a szállítógép szerkezete szerint hengeres, vagy lapos leginkább drótszálakból készült erős fonadék. 2. A modern bányászat szállításra csak acélsodronykötelet használ. Mérete, szerkezete, alakja a célnak kell megfelelni. Aknaközfal: (Schachtscheider) az akna osztályait elkülönítő válaszfal, mely a szükség szerint ácsolat, vagy falazatból készül. Aknalakatos: általában a függőleges aknához beosztott, az akna gépészeti és vasszerkezeti ellenőrzésével, javításával megbízott személy, személyek. Aknamélyítés: (Schachabteufung) 1.A kőzet minőségétől, a befolyó víz mennyiségtől, az akna biztonosításától és nagyságától függő eljárás, mely szerint valamely akna elkészül. Így történhetik takarító munkával, sülylyesztett béléssel, fagyasztási eljárással, csőfalazattal, mély fúrással, caison segélyével mély fúrás és repesztéssel. 2. A megkezdett akna valamilyen bányászati munkával történő továbbvitele. Aknamérés: (Schahtsenklung) az akna mélységének meghatározása, mely a szállító kötélen, akna függélyezővel aknamérő rudazattal, vagy aczélmérő szalaggal eszközölhető. Aknamérő rudazat: (Schachtmessungs Gestenge) aczéldrót pálczák, melyek a legfölül felfüggesztett első rudhoz egymásután összecsavartatnak, s a járó osztály nyugvó padjain keresztül lebocsátatnak. Akna osztályok: (Trumm, Schnchttrumm, Sehachtabtheilung, Schachttrümmer) 1.Az akna választófalai által elkülönített aknarészek, melyek az osztály czéljairól neveztetnek s annak megfelelőleg vannak berendezve; így a járó osztály (Fahrabtheilung) létrákkal, a szállító osztály (Förderabtheilung) vezérsarukkal, a műosztály (Kunstabtheilung) a gépekkel, rudazatokkal. 2. Az adott aknát több célra használják fel. Személy- és teherszállításra egyaránt, de lehet csak te- 6

8 herszállító, légvezetésre, mely lehet ki- és behúzó, szerelvények vezetésére (sűrített levegős csőhálózat, vízvezető csőhálózat), kábelhálózat. Így beszélhetünk szállító, lég, mű, és járó osztályokról. Aknarakodó: (Füllort, Füllbank) fírplac Mizserfa. l. Aknacsarnok. Aknapont: (Schachtpunkt) azon hely, a melyen az akna lemélyítése tervezve van. Aknaszáj: az akna külszíni nyílása. Aknaszállítás: (Schachtförderung) 1. A mély művelés egyedüli kiszállítási módja, hol a szállítandó terhet az aknán keresztül a bányából ki kell emelni, ami kis mélységnél emberi erővel nagyobb mélységek mellett néha állati erővel, főleg pedig gépekkel történik. 2. Az aknán történő gépi erejű szállítás. A modern bányászatban csak gépi erejű aknaszállítás létezik. Aknaszállítógép: az aknaszállítás erőgépe. Aknaszén: (Förderkohle) 1. A válogatásnak, vagy osztályzásnak, sem semmiféle más előkészítésnek alá nem vetett vegyes szén, úgy, amint a bányából kikerül. 2. Nem osztályozott szén. Aknatalp: az akna legmélyebb szállítópontja. Aknatorok: (Hängebank) az akna napszíni nyílása. Aknatorony: a függőleges akna fölé épített régebben fa, fémszerkezet, majd vasbeton épület, melyben több helyen a szállítógép, gépek is helyet foglaltak. Aknatűz: az aknában pusztító tűz. Aknavizsgálat: az a művelet, melyet az aknát biztonsági szempontból felülvizsgálják. Személyszállító függőleges aknáknál a műszakváltások előtt is történik. Aknász: a bányamunkát közvetlenül irányító bányászati szakember. Több munkahely közvetlen felügyeletét ellátó középszintű szakember. Ajzimó: a vaskő telérek üregeiben képződött vasvirág. Toroczkó. Alabastrom: (Alabaster) a gypsznek egy tiszta fehérfélesége. Alaboros fék: (Backenbremse) l. Fék. Alagút: (Tunnel. Dunel Mizserfa) 1. Mindkét végén a napszínére nyíló táró. 2. Mindkét végével a külszínre nyíló szállítási, vagy egyéb célokat szolgáló szintes földalatti bányatérség. Alaktalan, amorf ásvány: (Amorph-Mineral) azolyan, melynél a kristályosodásnak semmi nyoma nem konstatálható. Alaktan: (Morphologie) az ásványtannak ama része, mely azok alakbeli tulajdonságait tárgyalja. Alapcsavar: (Fundamentschraube) a gép részeit az alapzathoz erősítő csavar. 7

9 Alap, Főfolyosó: (Grundstrecke) a lefejtendő ásványpillér legalsó folyosója, hova ezen pillér összes terményei le lesznek bocsátva, vagy mélyebb alapfolyosó elkészültéig oda a mélyebb szintben termelt fejtmények fel lesznek emelve és kiszállítva. Alapidom: (Grundform) l. Uralkodó alak. Alapkarika: (Unterlagscheibe) az anyacsavar alá helyezett kis vastárcza. Alapozni: (Fundiren) épületeknek, gépeknek szilárd alapzatot építeni. Alaprajz: (Grundriss) a bányamérnöki felvételeknek vízszintes lapra vetített képe. Alapvágat: általában a bányamező határáig kihajtott közel szintes vágat. Rendeltetése egy bányamező főszállításának lebonyolítása. Alapvonal: (Basis, Grundlinie, Standlinie) a háromszögelésnél azon egyenes, melynek hosszát közvetlenül pontos mérésekkel meghatározzuk, hogy abból a többi oldalakat számíthassuk. Alárendelt alak:. (Untergeordnete Form) az ásvány kombinációkban azon kristály alak, melynek lapjai kevésbé vagy hiányosan vannak kifejlődve. Aláréselni: (Unterschrämen) a lefejtendő kőzet vagy ásványtömeg alatt rést vágni. Alásrámol: a szénfalat alá réseli. Alátámasztani: (Abstempeln, Abspreizen) a kőzet oldalait, vagy a födüt beomlás ellen ácsolattal biztosítani. Albit: (Natron feldspat) háromhajlású rendszerben jegődő, rideg, üvegfényű, fehér, kékes natrontimtrisilikat, mint kőzet képző ásvány. Alhidada: (Alhidade) a theodalit középső tengelye, mellyel szilárd összefüggésben áll a limbuskör fölött mozgatható fém köpeny s ezen van megerősítve a nonius. Alemelés: (Unterhub) l. Vakemelés. Alluvíum, aradmány: (Alluvium, Aufgesehwemmtes Gebirge) a negyedkori rétegcsoport felső rétegei, az özönviz utáni képződmények. Alsókötél: (Unterseil) a szállítógép azon kötele, mely a kötéldobra alul van reávezetve. Alsó kötéldob: (Unterkorb) az, amelyre az alsó kötél elhelyezkedik. Altáró: (Erbstollen, Grundstollen, Eristoly Felsőbánya) Valamely bányavidék legmélyebb szintben fekvő tárója, mely a fölötte levő bányáknak vízvezetésre, szállításra, szellőztetésre, vagy mind-három czélra szolgálhat. Csekély emelkedéssel (pár ezrelék) hajtott vágat, amit régen a felette elhelyezkedő bányatérségekben fakadó vizek elvezetésére használtak. Gyakoriak a szállításra használt altárók (Jóreménység-altáró) is. A gőzgépek megjelenése előtt az altárókon vizet szállítottak a bányákhoz az aknaszállítógépek működéséhez. A bányaüzem legmélyebben fekvő tárója. 8

10 Alsó-, Teherrudazat: (Untergestänge, Laststänge, Schwerstäge, Bohrbäre, Bohrklotz) a mély fúrásnál a váltó olló alá kapcsolt nagyobb sulyú furórúd. Altárójog elvesztése: (Enterbung der Erbstollen) régi jog szerint az az eset, mikor valaki a régi altáró szintje alatt 7 öllel mélyebben uj tárót készített, mely amint a szorult bányákat vízmentesítés, szellőztetés, szállítás tekintetében segítette, azoktól az altáró illetéket szedhette, míg a régi altáró jogát elveszítette. Altáró mélye: (Erbteufe) régi jog szerint a földszinétől függőlegesen számítandó azon mélység, a melyen alúl, ha valaki új altárót készített és az a bányaműveknek segélyt nyújtott, az altáró jogot megszerezte. Alunit: (Alaunstein) hatszöges rendszerben jegődő, üvegfényű, színtelen, vereses, sárgás timkálihydrosulfat. Amerikai zúzó: (Amerikanisches Pochwerk) a legnagyobb törőképességű zuzógép, melynél minden egyes nyílat külön-külön gőzgép ramácsa tart mozgásban s a nyilak súlya egy tonnáig is növelhető. Amfibol: (Amphibol, Hornblende) egyhajlású rendszerben jegődő üvegfényű, fekete, zöldesfekete, fehér magnéziamész vasbisilikat, mint fontos kőzetképző ásvány. Amigdaloidos szövezet: l. Mandulás szövezet. Ammonit: (Ammonit) 88% ammónium salétrom, 12% dinitronaftalin keverékből álló robbantó anyag. Amorf ásvány: l. Alaktalan ásvány. Amper: (Ampére) 1. Az áramerősség gyakorlati egysége, mely az áramerősség egységének egy tizedrésze. 2. Az amper olyan állandó elektromos áram erőssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hoszszúságú elhanyagolhatóan kicsiny keresztmetszetű és vákuumban egymástól 1 m távolságban lévő vezetőben áramolva, e két vezető között méterenként newton erőt hoz létre. Jele : A. Ampermérő: (Ampéremeter) 1. Az áramerősség mérésére szerkesztett műszer. 2. Az elektromos áram erősségének mérésére készített műszer. Analcim: (Analcim) szabályos rendszerben jegődő, törékeny, üvegfényű, fehér, néha szines natrontimhydrosilikat. Analyzator: (Analyzator) a polarizáló eszközök ama főalkotó része, mellyel a polarizáció tüneményét észleljük. Andezit, Plagioklastrakhit: (Andesit) gyűjtő név alatt a plagiokias tartalmú kőzetek értendők, melyek főalkotórésze a plagioklas, amfibol vagy augittal, melyekhez mellékes alkotórészek járulnak; két főcsoportot alkotnak amfibol és augít andezit. Andó: pétisóbol és gázolajból álló robbantószer. Anemometer: l. Légáram mérő. Anglesit: (Vitriolbleierz) rombos rendszerű, igen rideg, gyémántfényű, fehér, néha színes ólomsulfát. 9

11 Ahidrálás: lignitnek a víztől való megszabadítási eljárása. Anhydrid: (Anhydrid) az oly vegyület, melyből a jelleges hydrogén és oxigén viz alakban kilépett. Anhydrít: (Gekrösestein) rombos rendszerben jegődő többnyire rostos, gyöngyfényű, fehér, néha színes calciumsulfát, mely ha vizet vesz fel gypszszé alakul. Anizotrop: (Anisotropisch) az oly ásvány, mely a rajta átmenő fénysugarakat kétszer megtöri; ilyenek a szabályos rendszerbe tartozók kivételével a többiek. Anstrajk (Mizserfa): segéd- vagy pótácsolat. Anorthít: (Anorthit) három hajlású rendszerben jegődő, rideg, üvegfényű, fehér, szürkés, áttetsző mésztimsilikat. Anthracit: (Anthracit) a legidősebb s a legtisztább karbon tartalmú, tömött, zsírfényű kőszén. Anthraconit: (Anthraconit) szén által feketére festett márvány. Antimon, Dárdany: (Spiesglanz) a hatszöges rendszerben jegődő, ónfehér rideg elem. Antimonit, Dárdanykéneg: (Antimonglanz) a rombos rendszerben, főleg tűalakú oszlopokban jegődő, ólomszürke, antimonsesqui-sulfid. Antimonit: piskolt, piskolc, písgolc Felsőbánya. Anyagraktár: a bányaüzem működéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök szakszerű tárolására létesített épület, térség. Anyagtárolás: egynemű, vagy különböző anyagok huzamosabb ideig azonos helyen való tartása. Apatit: (Spargelstein) hatszöges rendszerben jegődő, üvegfényű, zöld, kék, átlátszó chlor és fluor tartalmú calciumfosfat. Apóka: a salgótarjáni szénmedence fekü homokköve. Salgótarján. Aprítás, aprózás: (Zerkleinerung) az érczes ásványok apróra zuzása, hogy az akár a további előkészítésre, akár a beváltásra alkalmas legyen. Aprítás alapelve: (Grundprincip der Zerkleinerung) az, hogy a készlet annyira zuzandó, hogy a viz ereje az érczes nemeket a szérről el ne sodorja. Aprítás elmélete: (Theorie der Zerkleinerung) szerint a zaprózásra, szükséges munka egyenes arányban áll az aprítás fokával és fordított viszonyban az aprítási hányadossal. Apritási hányados: (Quotient der Zerkleinerung) azon viszony, mely a felzúzott érczszemek száma s az aprítandó érczdarab, mintegy egység közt fennáll. Apró koksz: (Grude Cokes) barna szénből készült apró szemű koksz. Aprózás: l. Aprítás. 10

12 Apró só: minucia, mijér Torda. Aquamarin: (Aquamarin) a szép kékszínű berill. Aragonit: (Eisenblüthe) rombos rendszerben kristályosodó, üvegfényű, fehér, szürke vagy sárga mészkarbonát. Arany: (Gold) a szabályos rendszerben jegődő, de inkább utánzó alakban és behintve ismeretes, lágy, sárgaszínű, igen nyújtható termés elem. Aranyász: aranymosó, aranyat mos. Torda - Aranyos vm. Aranykaparó vas: az aranymosópad:kelléke, a mosópad rovátkáiból a kaparóvassal kaparták ki az aranyport. Aranyezüst tellurit: l. Sylvanit. Aranymérő lapát: fából készült, a belsejét kiégették, hogy az aranyszemeket jobban felfogja. Aranymosás: (Goldseife, Goldwäsche, Goldwäscherei) folyam és folyó partokon, azok medrében, a torkolatokból az aranyszemek kinyerése mosás által. Aranymosási engedély: (Goldväseher Coneession) a folyók, patakok medrében és partjain aranymosásra nyert jogosítvány. Aranymosópad: fából készült, négylábú lejtős, vályúszerű alkotmány. Feneke rézsút be volt fűrészelve, hogy az aranyszemeket felfogja. Aranytüzelő kanál: egy vaskanál, amelyben a higanyt kiégetik az aranyporból a tűzön. Arany szér: (Goldherd, Goldlutte, Goldrinne) rendesen 60 cm. széles, 4 m. hosszú lejtős sík, melynek deszka fölülete keresztirányban fel van karczolva, hogy a lefolyó zagyból az arany szemecskék fennakadhassanak. Aräometer: l. Sűrűségmérő. Argentit, Üvegércz: (Weichgewächs, Silberglanz) a szabályos rendszerben jegődő, sötét ólomszürke ezüstkéneg. Arkhei kor: l. Őskor. Arkhei rétegcsoport: (Urweltliche Schichtenreihe) a föld szilárd kérgének legrégibb réteg complexusa, mely alsó részében lényegesen gneis, felső részében pedig ős agyagpalákból áll, melyekhez alárendelten amfibol és chloritpalák, szemcsés mészkő, kvarcit és homokkövek járulnak. Arkhitekhtonikai geológia: (Architechtonische Geologie) l. Geotekhtonika. Armatúra: (Anker) 1. Vasmagra gombolyított huzaltekercsek, sorozata, melyek együtt forognak a mágnestérben, s a melyben az elektromos áram indikálva lesz. 2. Szerelék, felszerelés, gépek, készülékek alkatrésze, felszerelési tárgya. Arzén: (Arsen) a hatszöges rendszerben jegődő, ólomszürke rideg termés elem. 11

13 Arzenit: (Arsenikblülhe) szabályos rendszerben jegődő, üvegfényű, fehér sárgás arzénsav. Arzenopyrít, Danait: (Arsenkies) rombos rendszerben jegődő, fémfényű, acélszürke kén arzénvas. Asfalt, Bitumen: (Asphalt, Erdpech) amorf, szurokfényű, fekete, barnás, bitumenszagú különféle hydrocarbonát keveréke. Atom, parány: (Atom) a molekula legkisebb része, mely semmiféle eddig ismeretes módon fel nem osztható. Atomsúly: (Atomsgewicht) az alkotórészek legkisebb mennyisége, melynek sokszorosa a különféle vegyületekmolekulájában foglaltatik. Augitporfir: fekete kő, Toroczkó. Augit andesit: (Augit andesit) feketeszínű, homogén kinézésű, néha szemcsés plagioklás augitból álló kőzet, melyekhez néha sanidin, anfibol és magnetit járul. Augítos díabaz: (Augit díabas) zöldesszínű kőzet lényegileg augit andesit, melyhez magnetit, apatit, kevés orthoklás, enstatit, kvarcz járul s szövezet szerint lehet szemcsés, afanitos, porfiros, mandolás. Aureola:. (Aureole) 1. Sujtó léggel küzdő bányában a biztosító lámpa lángja körül képződő kék lángkup, melynek hosszából a jelenlevő robbanó lég százalékos mennyiségére lehet következtetni. 2. Sújtóléges bányában a metánméréskor a biztonsági benzinlámpa lángja körül képződő kékesibolya színű lángkúp, melynek hosszából a jelenlevő metán százalékos mennyiségére lehet következtetni. Auripigment: (Operment, Gelbes Rauschgelb) rombos rendszerben jegődő, lágy, czitromsárga arzensesquisulfid. Automatikus tűzoltó berendezés: a gumihevederes szállítóberendezések meghajtó és végállomásainál, a légosztályok kihúzó csatlakozásainál felszerelt, a hő hatására automatikusan üzembelépő, vízzel működő tűzoltó berendezés. Automatikus vezérlés: olyan berendezés, mely a vezérelni kívánt berendezést automatikusan működteti. A vezérelt berendezés lehet szállítóberendezés, szivattyú, szivattyúállomás, stb. Avizálás: (Mizserfa) értesítés. Auzveidolni, kibővíteni a folyosót, vágatot. Pécs vid. Azimut, Azimutszög: (Azimuth) 1.Valamely iránynak a csillagászati déllővel képzett szöge. 2. Az a szög, melyet a horizont síkjában kijelölt irány a délvonallal bezár. Azimutszög: l. Azimut. Azonos lejtésű: (Reihtsinnisch, Verfächend) a telér, ha az a hegység valamelyik oldalával, vagy a kőzetrétegekkel, vagy a társtelérekkel egy irányban dűl. Azooi kor: l. Őskor. Azotin: (Azotine) nátrisaltérom, kén, szén, és petróleum maradványokból álló robbantó anyag. 12

14 Azurit: (Kupferlazur) egyhajlási rendszerben jegődő, üvegfényű, földes, lazúrkék rézhydrocarbonat. Á. ÁBBSZ: Általános Bányászati Biztonsági Szabályzat. Az utasítás hatálya kiterjed a mélyművelésű bányászati tevékenységet folytató bányavállalatokra és azon gazdálkodó szervekre, melyek mélyművelésű bányában tevékenységet végeznek, a bányászatban végzett tevékenységeik tekintetében. ÁBEÓ: Általános Biztonsági és Egészségvédő Óvórendszabály. Ácsolat: (Zimmerung, Verzimmerung, cimera Mizserfa.) 1. Általában minden a bányában fából készült biztosítás. 2. Fából összeállított biztosító szerkezet a bányatérségek kőzetomlás és kőzethullás elleni védelmére. 3. Acélból (nyitott szelvényű TH, Moll, nagyvasúti sínből) késült biztosítás. Ácsolatfa: (Bergholz, Grubenholz, Zimmerholz, stomp, támfa, stempli Pécs vid. Esztergom vid. ) 1. A bányamű kiácsolására használandó fadarabok, főként tölgy és fenyőfa. 2. A bányamű kiácsolására használt ácsolatfa anyagok: akác, tölgy, csertölgy és fenyőfa. Ácsolat járom fája: gerenda. Toroczkó. Ácsolat kiképzése: egyik végének hegyesszögű elkészítése (lesvancol) Mizserfa. Ácsolat teteje: fejfa. Ácsolni: (Abzimmern, Verzimmern, Zimmern) 1.A bányaművet biztosítania, főként faácsolattal ellátni. 2. A bányaművet biztosítania, elsősorban faácsolattal ellátni. A modern bányászat már többfajta biztosító berendezést használ ácsolatként. Ácsolatköz: (Feld, Falle, Zimmerfeldm Feltnio Komló) 1. Két aknakoszorú, vagy ajtókötés köz üresen maradt rész. 2. Két ácsolat közötti távolság. Áfciger: felvigyázó. Pécs vid. Álcsapás: (Falsches Streichen) minden a valódi csapástól eltérő csapás irány. Áldőlés: (Falsches Verflächen) minden a valódi dőléstől eltérő dőlés irány. Ágyat csinál a tulkónak: vagyis alája mijét tol, hogy a sót darabokra szegje. Torda Álkristály: (After krystall, Pseudomorphose) az, melynek alakja ugyan megmaradt, de anyaga teljesen kicserélődött. Álló: (Stehend) álló a beltelep, ha függőlegesen van beágyazva. 13

15 Álló csapágy: (Stehzapfenlager) a hordozó csapágyak azon faja, melynek talpa vízszintes, s ezen van megtámasztva. Álló csepegvény: (Stalagmit) a lecsepegő oldatból kiváló s fölfelé növekvő képződmény. Állandó munkás: (Constanter Arbeiter) az, akit előre meg nem határozott időre vétetett fel a munkába. Állandó pont: (Fix punkt) l. Vezér pont. Állati eredésű: (Zoogen) az üledékes kőzet, ha legfőbb részben őskori állatok ásamos maradványaiból áll. Álláspont: (Standpunkt) azon hely, a hol a mérő műszerrel mérés czéljából felállunk. Állékonny kőzet: az a kőzet, amely egyensúlyi állapotának megbontása esetén a szabaddá tett felületek hoszszabb ideig megtartják az egyensúlyi állapotnak megfelelő helyzetüket, így az ebben kiképzett bányatérségben csak kismértékű kőzetleválással kell számolni, a biztosítást csak helyenként, a kőzethullás ellen építik be. Álló csap: l. Gyámolító csap. Álló gát: (Stehende Balkendämme) valamely folyosó vagy vágatban függélyesen álló gerendákból öszszerótt gát. Álló oszlop: (Stehende Säule) a rombos rendszerbe tartozó, négy egynemű és a főtengellyel parallel lap által képzett kristály alak. Állványfej: (Stativ Kopf) a műszer alzatok azon része, melyre a műszert közvetlenül elhelyeztetik. Állvány kocsi: (Gestellwagen) kerekeken futó csille alzat, mely ácsolat fák, sínek, deszkák, beszállítására szolgál. l. Pályakocsi. Áradmány: l. Alluvium. Áram: villanyáram. Létezik egyen- és váltóáram, egy, és háromfázísú. Áram elágazás: (Stromverzweigung) a villamos áram megosztása egy vezetékből több vezetékbe. Áramerőség, áramintenzítás: (Stromstäke) 1. Elektromosság mennyiség, mely az áramkör valamely keresztszelvényén egy másodpercz alatt keresztül árad, mely egyenlő az összes elektromotoros erő, és az összes ellenállás hányadosával. Áramerőség egysége: (Einhcit der Stromstärke) elektromosság mennyiség, melyben a kör alakú vezető minden centiméter darabja a tőle egy centiméter távolban levő, s a mágnesség egységével bíró sarokra az erő egységével hat, jele: A. 2. Az amper olyan állandó elektromos áram erőssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszúságú elhanyagolhatóan kicsiny keresztmetszetű és vákuumban egymástól 1 m távolságban lévő vezetőben áramolva, e két vezető között méterenként newton erőt hoz létre. Jele : A., Ampere nevéből. Áramfejlesztő dinamó: (Generátor) a dinamógépek egyik csoportja, mely mechanikai munkából elektromos energiát fejleszt. Áramfölfogó dinamó, elektromotor: (Motor) 1. A dinamó gépek egyik csoportja, mely az elektromos energiát munkává alakítja. 2. A villamos energiát mozgási energiává alakító gép. l. Elektrómotor. 14

16 Áramgerjesztés, indukció: (Magnetische Induction) nem más, mint elektrómotoros erő fejlesztés. Áramgyüjtő áramváltoztató: (Kommutátor, Kollektor) az armatúra tengelyének végén, egymástól gondosan elszigetelt rézszeletekből álló henger, mely szeletekhez átellenes páronként az armatúra vezető drótjainak végei vannak forrasztva. Áramintenzitás: l. Áramerősség. Aram irány: (Stromrichtung) az elektromotoros erőnek a pozitív saroktól a negatív sarok felé való áramlása. Áramváltoztató: (Kommutátor) l. Áramgyűjtő. Áramveszteség: (Stromverlust) a villamos áram vezetésével, transzformálásával beálló erő fogyatkozás. ÁRBSZ: Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat az OBF Elnökének a Belügyminiszterrel egyetértésben kiadott utasítása a nem honvédségi és nem karhatalmi célú robbanásra szolgáló robbanóanyagok szállítása, tárolása, őrzése, felhasználása, és megsemmisítése során a szabályzatban foglalt előírások szerint kell eljárni. Ártér: a vízfolyás ismert legmagasabb árvízszintje alatti terület. Ásvány: (Mineral, Fossil) 1. A természetben előforduló szervetlen és tömegében egynemű test, tehát sem nem vegyi készítmény, sem összetett kőzet. 2. A földkéregnek valamely egynemű, természetes eredetű szilárd, vagy cseppfolyós anyaga. Ásvány darab: (Erzstufe, Handstück, Mineralstuffe, Stufe) valamely ásványfajra leginkább jellegzetes példány, mely gyűjteménybe elhelyezhető. Ásvány faj: (Mineral Art) mindazon ásványok összege, melyeknek főtulajdonságaik, tehát vegyi összetételük és alakjuk hasonlók. Ásványkristály: fogas érc, mindenféle ásvány jegőc, ha nem is érc. Recsk. Ásványtan: (Mineralogie) 1. Az ásványok külső és belső tulajdonságaival részletesen foglalkozó tudomány. 2. Az ásványok többféle szempontjából történő vizsgálatával és rendszerezésével foglalkozó tudomány. Ásványtani: ásványokat tartalmazó, ásványokból származó anyag. Ásványtelep: (Minerallagerstätte) a föld kéreg azon része, mely gazdaságilag értékes ásványoknak bányászati úton hasznosítható tömegeit tartalmazza. Ásványrendszer: (Mineral System) az ásványoknak bizonyos tulajdonságokra alapított csoportosítása s igy lehet természetrajzi, vegytani s vegyes rendszer. Ásványvíz: (Mineralwasser) 1. A különböző ásványok oldalát tartalmazó forrásviz. 2. Olyan természetes víz (forrás, ill. artézi kútvíz) melynek oldottanyag-tartalma több mint 1g/l, vagy oldottanyag-tartalma nem éri el az1g/l- t, de egy-egy elemet (pl. jód, bróm) bizonyos határértéknél nagyobb mennyiséget tartalmaz. A többféle elemet tartalmazó vizek a gyógyvizek. 15

17 Ászok fa: (Grundsohle) föleg tárók és főfolyosók kiácsolásánál a talpon hosszában, vagy keresztben elhelyezett gerenda melyre a támfák vannak felállítva. Átárkolni: (Überröschen) a telér csapására merőleges irányban a telér kikutatása végett árkot ásni, vagy általában valamely területen árokásással kutatni. Átcsap: (Durchschlägt) a biztosító lámpa lángja a sodronyhálón, ha a sújtó lég robbanóképes mennyiségben meggyűlt. Átemelő szivattyú: a csorgó vizeket a fővízmentesítő-telep zsompjába szállítja. Átemelő vízmentesítő telep: szivattyúi a vizet a fővízmentesítő-telep zsompjaiba szállítják. Átfedő kaparó: 1, Két láncos vonszoló egymás mögé szerelve. A hátsó átfedi az elsőt. A front előrehaladásával a kaparót teljes hosszúságában vontatják az első kaparóra. Amikor ez a kaparó elfogyott, akkor vagy a hagyományos rövidítéssel halad előre a front, vagy az első kaparót előreszerelik. 2. Elővájásnál a fenti művelet fordítottja történik. Átfektetés: (Umlagerung) a régi bányarendtartások értelmében adományozott bányatelkek helyett uj törvénynyes bányamértékek szerzése. Átlyukasztás: két szembejövő vágat találkozása. Átlyukasztani: durkra verni, Somogy. Átfújja: (Durchbläst) a biztosító lámpa lángját a sodronyhálón a légáram, ha annak sebessége nagyobb a megengedhetőnél. Áthatás: bányavágat lyukasztásnál, vágatból való kilépésnél a két vágat fala közti terület, melynek szelvényei nem mindig azonosak. Áthatolás: (Kreuzen und Druchsetzen der Gänge) esete forog fenn, midőn a telérek egymással találkoznak és egymást metszik. Áthatolni: (Durchsinken, Durchsenken, Durchteufen, Absinken) valamely hegység tömegén, ásványtelepen, képződményen fúrással, aknával, vagy vágattal keresztülmenni; (Überfahren) a bányahatárait átlépni. Átkormányzás: (Umsteumng) vagyis a gőzgép forgás irányának megváltoztatása történhetik a be és kibocsátó csatornák felcserélése, mozgatható toló tükör, szabad excenterrel, vagy vezényművel. Átkormányzó, vezénymü: (Couliase) készülék a gőzgép forgása irányának megváltoztatására. Átlagos csapás: (Hauptsreichen Reducirtesstreichen) a részletes csapás irányok számtani középarányosa. Átlagos dőlés: (Hauptfallen) a részletes dőlés irányok számtani középarányosa. Átlátszó: (Durchsichtig) az oly ásvány, melyen keresztül a tárgyak körvonalai élesen láthatók. Átlátszóság: (Pellucidität) némely testek azon tulajdonsága, hogy a rájuk eső fénysugarakat magukon átbocsátják. 16

18 Átlós (diagonális) szellőtetés: a behúzó akna vagy a bányamező közepén és a kihúzó aknák a mező szélén vannak, vagy a behúzó akna a bányamező egyik végén s a kihúzó akna a másik végén átlósan van telepítve. Átlyukasztás: (Löcher) l. Nyílt áttörés. Két szembejövő vágat találkozása. Átmágnesező munka, Hysteresis, Mágneses surlódás: (Hysteresis) az átmágnesezésre, vagyis a mágnességnek másik irányban való változtatására fordított munka. Át nem kutatott hegység: (Unverritztes Gebirge) az olyan, amely még bányászati czélból megvizsgálva nem volt. Át nem látszó: (Undurchsichtig) ásvány az, mely a reá eső összes fénysugarakat elnyeli. Átnézeti térkép: (Übersichtekarte) valamely bányavidékről vagy bányabirtokról készült rajz, mely azon vidék összes külszíni viszonyait, valamint a bányajogosítványokat feltünteti. Átnőtt ikrek: (Durchwachsene Zwillinge) azok, melyeknél az egyik jegecz a másikon keresztül nőtt. Áttetsző: (Durchscheinend) az ásvány, ha vékony darabjain kevés fény hatol át. Áttétel: (Übersetzung) l. Módosítás. Áttörés: (Durchbruch, Durchschlag, Abgestämme) esete forog fenn, ha egyik bányabirtokos vágataival a más bányabirtokába megy. Átváltozott kőzet: (Metamorphisches Gestein) az, melynek eredeti állapota a reá ható külső körülmények miatt teljesen megváltozott. Átvető kötél: a végeskötelű lejtős csilleszállításnál, ahol a szállítópályán két csillés szállítás van engedélyezve, a hátsó csille hátsó kapcsába akasztandó kötél, mely a vonókötélhez van erősítve. B. Bakó: nagykalapács. Bakter: éjjeliőr. Baleset: akaratunktól függetlenül létrejövő, hírtelen beálló egészségkárosodás. Baleseti jelentés: (Unfallbericht) 1. A bányamű vezetője által a munkások testi sérüléséről, a bányahatósághoz beküldött írásbeli tudósítás. 2. Minden bekövetkezett balesetet jelenteni kell. Ezt írásban rögzítik a baleset helyszínén. Bagós a szén: ha a nagy nyomás a szenet összetörte. 17

19 Bagózik a bányász: a sújtóléges bányákban bagót (csikket, pipadohány-, vagy szivarmaradékot) rág. Bakamár: kalapács a pörkölt érecz apróra zuzásánál. Toroczkó. Baliga: (Mizserfa, Komló) bárca, rovás, bádogbiléta a csillén. Balkon: a fronthomlokon beépített flexibilis kaparók alá szerelt 4 m hosszú 400 as speci-álísan elkészített feszítő I gerenda, a kaparólánc feszítése, illetve a kaparó összezárásának megakadályozására. Bandi: erős vászonzsák, melyben a bányász az érczet a hantra hordja; Toroczkó. Baráber: 1. Kőmunkás, szakmai hozzá nem értő. 2. Legtöbb esetben aknahajtásnál, feltárásnál dolgozó, szorgalmas bányamunkás. Barna kő: (Braunstein) l. Pyrolusit. Barna vaskő: szőkekő okkeres, jó vaskő, Toroczkó. Barnaszén: (Braunkohle) 1. A fiatalabb geológiai korszakokban, bezárólag a krétában képződött szén mely kevésbé tömött, mint a kőszén, karca barna és kisebb a karbon tartalma; féleségei: a fénylő, leveles, palás, papírszén s a lignit, mely még a növényi szerkezetet is mutatja. 2. A feketeszénnél fiatalabb, kisebb fűtőértékű kőszén. Barnakőszén: a harmadkorban keletkezett, barnától a feketéig terjedő színű, palaszerűtől (növényi maradványok) tömörig terjedő állagú szénkőzet; fűtőértéke kJ/kg; telepei általában magasan fekvők, gyakran külszíni fejtéssel kitermelhetők Barna vasércz: (Brauneisenerz, Brauneisenstein) l. Limonit. Baryt: l. Sulypát. Barysfera: (Barysphera) földünk belső tömöttebb anyagból álló magva. Bauxit: üledékes kőzet, az alumínium érce. Jórészt különféle alumínium hidroxid ásványokból áll. Bazalt: (Basalt) fekete, igen szilárd, afanítos, plagioklas, augit és magnetitből álló kőzet, melyekhez nefelin, leucit és olivin járulhat. Bazalt üvegek: (Basaltige Gläser) általában az augit andesit plagioklas basaltok üveges változatai. BAV: Bányászati Aknamélyítő Vállalat. Aknák, bányaüzemek létesítése volt a feladata. Bágyadt bányalevegő: (Schlechte Wetter, Matte Wetter) 1. A bányában elhasznált oxigénben szegény és nagy szénsav tartalmú levegő. 2. Oxigéntartalma kevesebb, mint 19 térfogatszázalék, és lecsökkenhet 17 tétfogatszázalékig. E levegő még légzésre alkalmas, munkát végezni benne nem szabad. Az oxigén helyét a széndioxid foglalja el. Bánya: (Bergwerk, Grube, Zeche, Berggbäude, Sakta Mizserfa) 1.Tágabb értelemben a föld kérgébe hatolóminden mű, melynek czélja hasznosítható anyagok nyerése; szűkebb értelmében azonban a bányák csak azon földalatti és fölfelszinti és bizonyos terv szerinz ösz- 18

20 szefüggőterek, melynek czélja az ásványok lefejtése. 2. Olyan bányászati (bányaipari) egység, melynek rendeltetése a hasznosítható ásvánelőfordulás megkutatása és művelése (kitermelése). Bányaadó: (Bergwerksabgabe) az egyenes adók azon faja, mely a bányaművelés és a bányászathoz tartozó iparágakból nyert jövedelem után fizetendő. Bányaaszály: (Bergkrankheit, Bergsucht) 1. Bizonyos bélférgek által okozott betegség. 2. Ha a bánya levegője meleg és párás, igen gyorsan jeletkezik a bányaaszály betegség, mert a környezet igen kedvező a bélférgek számára. Ez a betegség hazánkban Brenberg bányáról indúlt ki. Ma már szinte teljesen megszűnt. Bányaács: a bányában lévő faszerkezetű légajtók, gurítók, csúszdák készítése, karbantartása a feladata. Bányaácsolat: fázás,toroczkó. Bányai segédmunkás: urasági munkás. (Mizserfa) Bányabecslés: (Abschätzung des Bergbaues) valamely bányatelek pénzértékének meghatározásra a geográfiai fekvés, geológiai viszonyok, a birtok nagysága, a feltárt ásvány mennyisége és minősége, a termelési költségek, és az üzleti viszonyok figyelembe vételével. Bányabér, bányatized: (Bergfroh, Urbar) régi jog szerint a bánya termény részében, rendesen annak tizedében megállapított adó nem. Bányabíróság: (Berggericht) a bányaperekben eljárásra jogosított kir. törvényszék, amikor ilyen ügyben jár el. Bányabirósági helyettesség: (Bergerichtssubstitution) régi jog szerint a bányaszék kirendeltsége, melyből a bányabiztosság alakíttatott. Bányabirtok: (Bergwerksbesitz) alatt a bányatulajdon tárgya értendő. Bányabirtokos: (Bergwerksbesitzer) azon természeti, vagy jogi személy, mely a bányavagyon feletti rendelkezést gyakorolja. Bányabirtok tilalom: (Verbot des Bergbaubesitzers) az első fokú bányahatósági tisztviselőkre, ezek nejei és atyai hatalom alatt álló gyermekeikre vonatkozik, kik saját kerületükben bányajogosítványokkal nem bírhatnak. Bányabiztos: (Bergcommissär) a IX. fizetési fokozatban álló bányahatósági fogalmazó. Bányabiztosság: (Bergcommissariat) a bányakapitányság kirendeltsége, mely annak bizonyos ügykörét végzi. Bányaesküdt: (Berggeschworner) a X-ik fizetési fokozatban álló bányahatósági fogalmazó. Bányafa: (Grubenholz, Bergholz) 1. A bánya kiácsolására használt különféle fanemek, legjobbak az akácz és a tölgy, de a fenyő és a bükk is alkalmaztatnak. 2. Olyan megfelelő hajlítószilárdságú, élettartalmú és jelzőképességű gömbfa, amely biztosításra használható. Leggyakrabban fenyő, akác, tölgy, cser, vagy csertölgy. Bányafelmérő: (Maschneider) a bányaüzemben az irányokat adja, méréseket végzi. Bányafelség: (Berghoheit) az államhatalomnak a bányászatra vonatkozó nyilatkozása. 19

Beszéljünk bányászul.

Beszéljünk bányászul. Beszéljünk bányászul. BÁNYÁSZATI KISSZÓTÁR Abléztól a Zsugorodó szénig. 1 Nagypapámnak, SZALMA JÁNOS szászvári aknász emlékére. 2 Szászvár Bányatelepen töltöttem gyerekkoromat. Nagypapámnál, aki nevelt.

Részletesebben

helye az igazgatási rendszerben

helye az igazgatási rendszerben A bányafelügyelet helye az igazgatási rendszerben A bányászat állami szakigazgatási feladatait a Magyar Bányászati Hivatal és területi szervei, a bányakapitányságok (együtt: bányafelügyelet) látja el.

Részletesebben

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük.

Mágneses mező tesztek. d) Egy mágnesrúd északi pólusához egy másik mágnesrúd déli pólusát közelítjük. Mágneses mező tesztek 1. Melyik esetben nem tapasztalunk vonzóerőt? a) A mágnesrúd északi pólusához vasdarabot közelítünk. b) A mágnesrúd közepéhez vasdarabot közelítünk. c) A mágnesrúd déli pólusához

Részletesebben

Elektromos áram, egyenáram

Elektromos áram, egyenáram Elektromos áram, egyenáram Áram Az elektromos töltések egyirányú, rendezett mozgását, áramlását, elektromos áramnak nevezzük. (A fémekben az elektronok áramlanak, folyadékokban, oldatokban az oldott ionok,

Részletesebben

Részszakképesítés: 31 544 01 Bányaművelő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Mélybányászati munkafolyamatok, technológiák

Részszakképesítés: 31 544 01 Bányaművelő Szóbeli vizsgatevékenység A vizsgafeladat megnevezése: Mélybányászati munkafolyamatok, technológiák A vizsgafeladat ismertetése:a szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazza. A tételhez

Részletesebben

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény

Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás, az áram hatásai, teljesítmény Elektromos ellenállás Az anyag részecskéi akadályozzák a töltések mozgását. Ezt a tulajdonságot nevezzük elektromos ellenállásnak. Annak a fogyasztónak

Részletesebben

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE 2.9.1 Tabletták és kapszulák szétesése Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2009:20901 2.9.1. TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE A szétesésvizsgálattal azt határozzuk meg, hogy az alábbiakban leírt kísérleti körülmények

Részletesebben

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA.

EMLÉKÉRE, 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. AZ ORSZ. MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI EGYESÜLET 1922. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK EMLÉKÉRE, PÉCSETT, 1922, ÉVI SZEPTEMBER HŐ 3-ÁN, AZ ELSŐ DUNAGÖZHAJŐZÁSI TÁRSASÁG BÁNYAIGAZGATÓSÁGA. NYOMATOTT TÁ.IZS JÓZSEF

Részletesebben

Talajmechanika. Aradi László

Talajmechanika. Aradi László Talajmechanika Aradi László 1 Tartalom Szemcsealak, szemcsenagyság A talajok szemeloszlás-vizsgálata Természetes víztartalom Plasztikus vizsgálatok Konzisztencia határok Plasztikus- és konzisztenciaindex

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ

MÁGNESES TÉR, INDUKCIÓ Egy vezetéket 2 cm átmérőjű szigetelő testre 500 menettel tekercselünk fel, 25 cm hosszúságban. Mekkora térerősség lép fel a tekercs belsejében, ha a vezetékben 5 amperes áram folyik? Mekkora a mágneses

Részletesebben

Elektromos áram. Vezetési jelenségek

Elektromos áram. Vezetési jelenségek Elektromos áram. Vezetési jelenségek Emlékeztető Elektromos áram: töltéshordozók egyirányú áramlása Áramkör részei: áramforrás, vezető, fogyasztó Áramköri jelek Emlékeztető Elektromos áram hatásai: Kémiai

Részletesebben

1. Előadás: A hasznosítható ásványanyagok felderítése, kutatása és feltárása

1. Előadás: A hasznosítható ásványanyagok felderítése, kutatása és feltárása 1. előadás: A hasznosítható ásványanyagok felderítése, kutatása és feltárása 1. Előadás: A hasznosítható ásványanyagok felderítése, kutatása és feltárása A hasznosítható ásványok kitermelése kétféle módon

Részletesebben

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET

AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET AZ ÉLŐ ÉS AZ ÉLETTELEN TERMÉSZET MEGISMERÉSE AZ ÉLETTELEN ÉS AZ ÉLŐ TERMÉSZET Az élőlények és az élettelen természet kapcsolata. Az élettelen természet megismerése. A Földdel foglalkozó tudományok. 1.

Részletesebben

GD Dollies Műszaki leírás

GD Dollies Műszaki leírás GD Dollies Műszaki leírás A szállítóeszköz elektromos működtetésű, rádiós távvezérlésű két kocsiból álló egység, mely páros és szóló üzemmódban egyaránt használható. Elsősorban beltéri ill. üzemi területen

Részletesebben

Elektrotechnika. Ballagi Áron

Elektrotechnika. Ballagi Áron Elektrotechnika Ballagi Áron Mágneses tér Elektrotechnika x/2 Mágneses indukció kísérlet Állandó mágneses térben helyezzünk el egy l hosszúságú vezetőt, és bocsássunk a vezetőbe I áramot! Tapasztalat:

Részletesebben

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk:

1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: Válaszoljatok a következő kérdésekre: 1. feladat Alkalmazzuk a mólhő meghatározását egy gázra. Izoterm és adiabatikus átalakulásokra a következőt kapjuk: a) zéró izoterm átalakulásnál és végtelen az adiabatikusnál

Részletesebben

Ajánlott szakmai jellegű feladatok

Ajánlott szakmai jellegű feladatok Ajánlott szakmai jellegű feladatok A feladatok szakmai jellegűek, alkalmazásuk mindenképpen a tanulók motiválását szolgálja. Segít abban, hogy a tanulók a tanultak alkalmazhatóságát meglássák. Értsék meg,

Részletesebben

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI 6 KRISTÁLYTAN VI. A KRIsTÁLYOs ANYAG belső RENDEZETTsÉGE 1. A KRIsTÁLYOs ÁLLAPOT A szilárd ANYAG jellemzője Az ásványok néhány kivételtől eltekintve kristályos

Részletesebben

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor

7. ábra Shredder 8.ábra Granulátor Aprító gépek E-hulladék aprítására leggyakrabban forgó, vagy álló és forgó kések között, illetőleg különböző zúzó szerkezetek révén kerül sor. A gépek betétei (élek, kések) cserélhetők. Shredder (7. ábra)

Részletesebben

Vízszintes teherbírás. (kg) (m) (mm) (kg) Dróthálófeszítõ lánc. Megr. szám: 0310012 Ár: 23,-

Vízszintes teherbírás. (kg) (m) (mm) (kg) Dróthálófeszítõ lánc. Megr. szám: 0310012 Ár: 23,- MD POWER PULLER FESZÍTÕK Könnyû és különösen robusztus feszítõszerszám. Ideális sokféle mûvelethez. Végtelenül sok felhasználási lehetõség, amennyiben húzásról, vonszolásról és kifeszítésrõl van szó. -

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása

Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munka, energia Munkatétel, a mechanikai energia megmaradása Munkavégzés történik ha: felemelek egy könyvet kihúzom az expandert A munka Fizikai értelemben munkavégzésről akkor beszélünk, ha egy test erő

Részletesebben

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm 1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm A= 200 mm B= 200 mm C= 182 mm D= 118 mm 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1 Gáz-mágnesszelep 2 Égő 3 Elsődleges füstgáz/víz hőcserélő 4

Részletesebben

Melléktermékek mennyisége és kezelése

Melléktermékek mennyisége és kezelése Melléktermékek mennyisége és kezelése Dr. Gerencsér Kinga 1 Az előadás tartalma A melléktermékek csoportosítása Keletkezési helyei és mennyiségei A melléktermékek szállítása A melléktermékek tárolása Dr.

Részletesebben

72-74. Képernyő. monitor

72-74. Képernyő. monitor 72-74 Képernyő monitor Monitorok. A monitorok szöveg és grafika megjelenítésére alkalmas kimeneti (output) eszközök. A képet képpontok (pixel) alkotják. Általános jellemzők (LCD) Képátló Képarány Felbontás

Részletesebben

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése pólusok dipólus mező mező jellemzése vonalak pólusok dipólus mező kölcsönhatás A mágnesek egymásra és a vastárgyakra erőhatást fejtenek ki. vonalak vonzó és taszító erő pólusok dipólus mező pólusok északi

Részletesebben

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált

Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált Mágnesesség, elektromágnes, indukció Tudománytörténeti háttér Már i. e. 600 körül Thalész felfedezte, hogy Magnesia város mellett vannak olyan talált ércek, amelyek vonzzák a vasat. Ezeket mágnesnek nevezték

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást.

Cégünk vállalja a projekttel kapcsolatos műszaki szaktanácsadást. ELoNYÖK Mozgó korona: a lámpatestek karbantartása a talajszinten elvégezhető, nagy magasságú, speciális emelőkocsit a munkálatok nem igényelnek. A fényforrások cseréje a forgalom jeletősebb zavarása nélkül

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja

Mágneses erőtér. Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat. A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Mágneses erőtér Ahol az áramtól átjárt vezetőre (vagy mágnestűre) erő hat A villamos forgógépek mutatós műszerek működésének alapja Magnetosztatikai mező: nyugvó állandó mágnesek és egyenáramok időben

Részletesebben

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Szolnoki Bányakapitányság SZBK/2811-2/2012. Üi: Szeifert Konrád tel: 56/512-314 5000 Szolnok, Hősök tere 6. -319; (56)512-320; Fax: (56)512-337 Ügyeleti tel: 06-56-512-

Részletesebben

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A

Egyenáram tesztek. 3. Melyik mértékegység meghatározása nem helyes? a) V = J/s b) F = C/V c) A = C/s d) = V/A Egyenáram tesztek 1. Az alábbiak közül melyik nem tekinthető áramnak? a) Feltöltött kondenzátorlemezek között egy fémgolyó pattog. b) A generátor fémgömbje és egy földelt gömb között szikrakisülés történik.

Részletesebben

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai

A jogszabályi változások gázipari aktualitásai A jogszabályi változások gázipari aktualitásai Szabados Gábor Magyar Bányászati Hivatal A jogi szabályozásról általánosságban A rövid közelmúlt jogszabály termése : 2003. év: 133 törvény; 284 kormányrendelet;

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM T /1 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás

Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Természeti erõforrások, ásványi nyersanyagok felhasználásának hatékony fejlesztési lehetõségei, energia- és környezetgazdálkodás Dr. Kovács Ferenc egyetemi tanár, az MTA rendes tagja Valaska József a Magyar

Részletesebben

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA Pályázat azonosító száma: GOP-1.3.1-08/1-2008-0006, 3. FELADAT: KAROTÁZS GÉPJÁRMŰ

Részletesebben

SpinoWraptor Trans. Forgókorong és görgősor

SpinoWraptor Trans. Forgókorong és görgősor SpinoWraptor Trans Forgókorong és görgősor Forgókorong átmérő 1650mm Raklap 1200x1000 Max terhelhetőség 2000kg Alapterület hossza 2700mm Alapterület szélessége 1650mm Alapterület felső magassága 180mm

Részletesebben

ALAN TÍPUSÚ DOBOS KIPUFOGÓGÁZ ELSZÍVÓ RENDSZEREK

ALAN TÍPUSÚ DOBOS KIPUFOGÓGÁZ ELSZÍVÓ RENDSZEREK ALAN TÍPUSÚ OBOS KIPUFOGÓGÁZ ELSZÍVÓ RENSZEREK Alkalmazási terület A dobos rendszerű elszívó berendezések többféle kivitelüket tekintve mindenféle gépjármű (személy-, teherautók, mezőgazdasági és katonai

Részletesebben

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK

11. előadás MAGMÁS KŐZETEK 11. előadás MAGMÁS KŐZETEK MAGMÁS KŐZETEK A FÖLDKÉREGBEN A magmából képződnek az elő- és főkristályosodás során. A megszilárdulás helye szerint: Intruzív (mélységi) kőzetek (5-20 km mélységben) Szubvulkáni

Részletesebben

Ásványtani alapismeretek

Ásványtani alapismeretek Ásványtani és s kőzettani k alapismeretek Előadók: Dr Molnár Ferenc, egyetemi docens, Ásványtani Tanszék Dr Ditrói Puskás Zuárd, egyetemi docens, Kőzettan-Geokémiai Tanszék Gyakorlatvezetők: Dr Molnár

Részletesebben

Mőszaki leírás POWERCRUSHER PC 1265 J

Mőszaki leírás POWERCRUSHER PC 1265 J Mőszaki leírás POWERCRUSHER PC 1265 J PC 1265 Pofás törı gép Garat méret: 1250 x 650 mm (49 x26 ) Lendkerék átmérı: 1500 mm (59 ) Lendkerék fordulatszáma: 270 (max. f/p) Lendkerék teljesítmény: akár 300

Részletesebben

Szabadtéri reklámeszköz definíciók

Szabadtéri reklámeszköz definíciók 1. Reklámberendezés definíciók Szabadtéri reklámeszköz definíciók 1.1. Óriásplakát-tábla ragasztott plakát kihelyezésére (esetleg egyéb reklámfelülettel) 1.1.1. méret szerinti felosztás (szélesség x magasság

Részletesebben

- Műszaki tartalom: Ajánlati ár tartalmaz: Tesztelés: Tisztelt Ügyfelünk:

- Műszaki tartalom: Ajánlati ár tartalmaz: Tesztelés: Tisztelt Ügyfelünk: Tisztelt Ügyfelünk: Szeretnénk szíves figyelmébe ajánlani ezt a saját gyártású kiváló minőségű készüléket. A szerszám és alkatrész gyártó olaj vagy víz hűtésű gépek hűtésére egy költségkímélő megoldásként

Részletesebben

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya

I. Az irányított égetés engedélyezése külterületen: 1. Az engedélyezés tárgya 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen

Részletesebben

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft.

Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika kft. Kompresszor állomások telepítésének feltételei, hatósági előírások és beruházási adatok. Gázüzemű gépjárművek műszaki kialakítása és az utólagos átalakítás módja Major Ferenc részlegvezető ACIS Benzinkúttechnika

Részletesebben

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai

Egyenáram. Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Egyenáram Áramkörök jellemzése Fogyasztók és áramforrások kapcsolása Az áramvezetés típusai Elektromos áram Az elektromos töltéshordozók meghatározott irányú rendezett mozgását elektromos áramnak nevezzük.

Részletesebben

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék.

HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. HÁROM ELŐADÁSI KÉSZÜLÉK. Dr. Pjeiffer Péter tanársegédtől. (I. tábla.) I. Javított Pascal-féle hydrostikai fenéknyomási készülék. A hydrostatika alapkísérleteinek egyike az, melylyel meg lesz mutatva,

Részletesebben

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/

Miskolci Bányakapitányság Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ ; Fax: 46/ Miskolci Bányakapitányság 3527. Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. (3501. Pf: 31) Tel.: 46/ 503-740; Fax: 46/ 503-741 E-mail: mbk@mbfh.hu Ikt. sz.: 3541/1/2010 Ü.i.: Lamos Jenő Tel: 46/ 503-747 jogerős:

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM 1. A Műszaki Biztonsági Szabályzat alkalmazási területe 6226 2. Fogalom meghatározások 6226 2.1. Általános fogalom meghatározások 6226

Részletesebben

2 év. Újdonságok! Akkus fúró-csavarozó. Akkus csavarozó POW3240. Akkus fúrócsavarbehajtó. Akkus fúró-csavarozó POW306502. garancia

2 év. Újdonságok! Akkus fúró-csavarozó. Akkus csavarozó POW3240. Akkus fúrócsavarbehajtó. Akkus fúró-csavarozó POW306502. garancia Újdonságok! A Powerplus kék termékcsaládot azoknak ajánljuk, akik alkalmi használatra keresik a legjobb megoldást rendkívül kedvező áron. A széles és korszerű Powerplus termékskála minden elektromos kisgép

Részletesebben

Construma 2010. 04.15.

Construma 2010. 04.15. TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÓK ÉS VÁLLALKOZÓK SZÖVETSÉGE Construma 2010. 04.15. Van megoldás az elavult, helytelen kialakítású, rossz tűzvédelmi adottságú épületek biztonságának növelésére. Napjainkban a zöldmezős

Részletesebben

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Lapszám: 1/6 ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ Termék: Összecsukható gyümölcsszedő állványok Állványmagasság: 2000 mm (L=2000) Cikkszám: 92110013 Állványmagasság: 1650 mm (L=1650) Cikkszám: 92110014 Állványmagasság:

Részletesebben

Földtani alapismeretek III.

Földtani alapismeretek III. Földtani alapismeretek III. Vízföldtani alapok páraszállítás csapadék párolgás lélegzés párolgás csapadék felszíni lefolyás beszivárgás tó szárazföld folyó lefolyás tengerek felszín alatti vízmozgások

Részletesebben

Aggregátum bányászat Magyarországon

Aggregátum bányászat Magyarországon Nemzetközi Konferencia Cím: Az európai kitermelésben az ásványi források technikai, környezetvédelmi és biztonsági kiválóságának bemutatásai Helyszín: Radisson Blu Béke Hotel, H-1067 Budapest, Teréz Körút

Részletesebben

Alumínium bakdaru, teher alatt mozgatható, 1000 és 1500 kg-os hasznos teherre

Alumínium bakdaru, teher alatt mozgatható, 1000 és 1500 kg-os hasznos teherre Oldalállvány szélesség Alumínium bakdaru, teher alatt mozgatható, 1000 és 1500 kg-os hasznos teherre Tartóhossz (összesen) Tartóhossz (szabad nyílás) hasznos hossz Állítási tartomány Tartótámasz 290 Összmagasság

Részletesebben

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től

SW közvilágítási rendszer. Innovatív megoldások az SW-től SW közvilágítási rendszer Innovatív megoldások az SW-től SW közvilágítási rendszer A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett

Részletesebben

Feladatlap X. osztály

Feladatlap X. osztály Feladatlap X. osztály 1. feladat Válaszd ki a helyes választ. Két test fajhője közt a következő összefüggés áll fenn: c 1 > c 2, ha: 1. ugyanabból az anyagból vannak és a tömegük közti összefüggés m 1

Részletesebben

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től

SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER. Innovatív megoldások az SW-től SW KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER Innovatív megoldások az SW-től KÖZVILÁGÍTÁSI RENDSZER A magyarországi közvilágítási piac fontos és meghatározó szereplőjeként határoztuk el a közvilágítási rendszer komplett kidolgozását,

Részletesebben

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT.

KÉSZ ÉPÍTŐ ÉS SZERELŐ ZRT. / 4 oldal Tartalomjegyzék:./ Célmeghatározás 2./ Területi érvényesség 3./ Fogalom meghatározások 4./ Eljárás 5./ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6./ Dokumentálás Készítette: Kővári Tímea Jóváhagyta:

Részletesebben

Bányatérkép rétegkiosztás

Bányatérkép rétegkiosztás Oldal 1 / 6 Bányatérkép rétegkiosztás 01 Földmérési alaptérkép átvett rétegei A Földhivatal adatszolgáltatásból származó rétegek és objektumok. Az állami ingatlannyilvántartási adatbázisból származó rétegek

Részletesebben

Elektromos áram, áramkör

Elektromos áram, áramkör Elektromos áram, áramkör Az anyagok szerkezete Az anyagokat atomok, molekulák építik fel, ezekben negatív elektromos állapotú elektronok és pozitív elektromos állapotú protonok vannak. Az atomokban ezek

Részletesebben

Mőszaki leírás POWERCRUSHER PC 1055 J

Mőszaki leírás POWERCRUSHER PC 1055 J Mőszaki leírás POWERCRUSHER PC 1055 J PC 1055 Pofás törıgép Garat méret: 1000 x 550 mm (39 x22 ) Zúzott méret: 50 130 mm (2,5 5 ) Lendkerék átmérı: 1360 mm (53,5 ) Lendkerék fordulatszáma: 330 (max. f/p)

Részletesebben

Mágneses mező jellemzése

Mágneses mező jellemzése pólusok dipólus mező mező jellemzése vonalak pólusok dipólus mező vonalak Tartalom, erőhatások pólusok dipólus mező, szemléltetése meghatározása forgatónyomaték méréssel Elektromotor nagysága különböző

Részletesebben

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013

Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Fizika Vetélkedő 8 oszt. 2013 Osztályz«grade» Tárgy:«subject» at: Dátum:«date» 1 Hány proton elektromos töltése egyenlő nagyságú 6 elektron töltésével 2 Melyik állítás fogadható el az alábbiak közül? A

Részletesebben

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület:

Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: Hidrofortartályok: Alkalmazási terület: A hidrofor a vízellátó rendszerek nyomásingadozásainak a kiegyenlítésére, valamint a hálózati nyomásfokozás segédberendezéseként alkalmazható. Szivattyú, kompresszor

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék bevallásról, befizetésről 2007. év Budapest, 2008. április A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Bt.) a

Részletesebben

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 1. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Vetületek képzése, alkatrészrajz készítése (formátum: A4) Készítse el a gyakorlatvezető által kiadott,

Részletesebben

IV.főcsoport. Széncsoport

IV.főcsoport. Széncsoport IV.főcsoport Széncsoport Sorold fel a főcsoport elemeit! Szén C szilárd nemfém Szilícium Si szilárd félfém Germánium Ge szilárd félfém Ón Sn szilárd fém Ólom Pb szilárd fém Ásványi szén: A szén (C) Keverék,

Részletesebben

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3

Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Villámvédelmi vizsgára felkészítő tanf. 2015 MSZ EN 62305-3 Alapok - Az építményben és annak környezetében a fizikai károsodás és az élőlények érintési és

Részletesebben

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár Gázellátás Gázkészülékek 2009/2010 Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár 1 Gázkészülékek fajtái 2 A típusú gázfogyasztó készülékek amelyek nem csatlakoznak közvetlenül kéményhez, vagy égéstermékelvezető

Részletesebben

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk

Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk Ásványtani alapismeretek 4. előadás Az ásványok rendszerezése Az ásványok osztályokba sorolásának alapelvei: - Összetétel - Kristályszerkezet - Előfordulás Összesen 9 osztályba soroljuk az ásványokat,

Részletesebben

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS

MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS MŰANYAG HULLADÉK HASZNOSÍTÓ BERENDEZÉS HÍDFŐ-PLUSSZ IPARI,KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. Székhely:2112.Veresegyház Ráday u.132/a Tel./Fax: 00 36 28/384-040 E-mail: laszlofulop@vnet.hu Cg.:13-09-091574

Részletesebben

Folyadékok és gázok mechanikája

Folyadékok és gázok mechanikája Folyadékok és gázok mechanikája Hidrosztatikai nyomás A folyadékok és gázok közös tulajdonsága, hogy alakjukat szabadon változtatják. Hidrosztatika: nyugvó folyadékok mechanikája Nyomás: Egy pontban a

Részletesebben

Födémszerkezetek megerősítése

Födémszerkezetek megerősítése Födémszerkezetek megerősítése FÖDÉMEK MEGERŐSÍTÉSE FASZERKEZETŰ TARTÓK CSAPOS GERENDAFÖDÉM A csapos gerendafödémek károsodása a falazatra felfekvő végek bütüinek és az 50..10 cm hosszra kiterjedő felső

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Mit nevezünk nehézségi erőnek? Mit nevezünk nehézségi erőnek? Azt az erőt, amelynek hatására a szabadon eső testek g (gravitációs) gyorsulással esnek a vonzó test centruma felé, nevezzük nehézségi erőnek. F neh = m g Mi a súly? Azt

Részletesebben

Összefoglaló jelentés

Összefoglaló jelentés MUNKAFELÜGYELETI FŐOSZTÁLY Összefoglaló jelentés a faipari tevékenységek munkavédelmi célvizsgálatáról (2015. május 11. június 30.) Összeállította: Földházi Ákos Nédó Ferenc 2 I. A vizsgálat elrendelésének

Részletesebben

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás

ASTER motorok. Felszerelési és használati utasítás 1. oldal ASTER motorok Felszerelési és használati utasítás A leírás fontossági és bonyolultsági sorrendben tartalmazza a készülékre vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket. A gyakorlati lépések képpel

Részletesebben

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120

Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120 Plazmavágógépek 400V LPH 35, 50, 80, 120 Mindenféle elektromosan vezető anyag, úgymint ötvözött és ötvözetlen acélok, öntött vas, alumínium, bronz, réz és ötvözeteik vágására alkalmas, konvencionális,

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Az uránérc bányászata

Az uránérc bányászata Az uránérc bányászata Az urán különböző koncentrációban ugyan, de a világ minden pontján megtalálható. A talajban az átlagos koncentráció 3-5 gramm/tonna, és a tengerek és óceánok vizének minden köbméterében

Részletesebben

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula

Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS. Gépjármű-villamosság. Készítette: Dr.Desztics Gyula Nagyállattenyésztési és Termeléstechnológiai Tanszék VILLAMOSÍTÁS Gépjármű-villamosság Készítette: Dr.Desztics Gyula Járművek elektromos berendezései A traktorok és közúti járművek villamos berendezései

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY

EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY EÖTVÖS LORÁND SZAKKÖZÉP- ÉS SZAKISKOLA TANÍTÁST SEGÍTŐ OKTATÁSI ANYAGOK MÉRÉS TANTÁRGY SÍKIDOMOK Síkidom 1 síkidom az a térelem, amelynek valamennyi pontja ugyan abban a síkban helyezkedik el. A síkidomokat

Részletesebben

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet

1. ábra Tükrös visszaverődés 2. ábra Szórt visszaverődés 3. ábra Gombostű kísérlet A kísérlet célkitűzései: A fény visszaverődésének kísérleti vizsgálata, a fényvisszaverődés törvényének megismerése, síktükrök képalkotásának vizsgálata. Eszközszükséglet: szivacslap A/4 írólap vonalzó,

Részletesebben

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja

Az MBFH a felülvizsgálat alapján a hivatkozott számú határozatot. helybenhagyja MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL BÁNYÁSZATI, GÁZIPARI ÉS ÉPÍTÉSÜGYI FŐOSZTÁLY MBFH/877-2/2013. Üi: Bérces Tamás :(06-1) 3012-932 e-mail: tamas.berces@mbfh.hu Tárgy: engedély kiadása iránti kérelmet

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

Amikor nincs elektromos áram vagy tiltott annak használata

Amikor nincs elektromos áram vagy tiltott annak használata A pneumatikus rendszer nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, garantálva ezzel a teljes kopásmentességet és a minimális karbantartási igényt. Kis helyigényével, elegáns profiljával (a Venturi rendszert a porszívó

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Magyar Bányászati és Földtani Hivatal T Á J É K O Z T A T Ó bányajáradék önbevallásról, befizetésről 2014. év Budapest, 2015. május 1 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 I. Bányajáradék fizetési kötelezettség

Részletesebben

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye

Déri Múzeum Debrecen. Kolozs megye V.2008.3.1. 1. Ruhásszekrény sifon 2. Fenyőfából készített, gazdagon díszített asztalos munka. A bútor egész felületét beborítják a sárga és a szürkésfehér alapozásra festett növényi indákkal összekötött

Részletesebben

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás AZ szelepmozgatókat, és külsõ menetes VMV szelepekhezhasználjuk. A szelepmeghajtó motorok klíma konvektorhoz, légfûtõ és léghûtõ készülékek szelepeire

Részletesebben

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április

Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot. Összeállította: BK, 2007. április Magyarország, szénhelyzet 2005ös állapot Összeállította: BK, 2007. április Fosszilis energiahordozók A fosszilis energiahordozók (kõszén kõolaj, földgáz) a nem megújuló energiaforrások körébe tartoznak.

Részletesebben

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat

Fizika II. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak. Levelező tagozat Fizika. feladatsor főiskolai szintű villamosmérnök szak hallgatóinak Levelező tagozat 1. z ábra szerinti félgömb alakú, ideális vezetőnek tekinthető földelőbe = 10 k erősségű áram folyik be. föld fajlagos

Részletesebben

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

MŰSZAKI ISMERETEK. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 MŰSZAKI ISMERETEK Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Az előadás áttekintése Öntözőszivattyúk Öntöző berendezések, szórófejek Öntözési módok árasztó öntözés barázdás

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Normál bilincs. Forgó bilincs. Toldó bilincs. Félbilincs csatlakozó elemmel. Félbilincs.

STABILO. Homlokzati állvány rendszerelemek. Normál bilincs. Forgó bilincs. Toldó bilincs. Félbilincs csatlakozó elemmel. Félbilincs. Homlokzati állvány rendszerelemek Normál bilincs Forgó bilincs Fix 90, SW 22 48,3 mm-es átmérőjű csőhöz Acél és alumínium csőhöz egyaránt használható (DIN EN 74) SW 22 48,3 mm-es átmérőjű csőhöz Acél és

Részletesebben

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm

ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm ÁGAPRÍTÓ GÉPEK AY 400-10cm AY 600-16cm AY 900-21cm AY 1000-26cm A Volverini gépgyár több mint 20 éve kezdte meg működését. A családi vállalkozásként működő gyár mára a világ számos pontjára szállít mezőgazdasági

Részletesebben

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán

Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai. Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai Mérnökgeodézia II. Ágfalvi Mihály - Tóth Zoltán Gépészeti berendezések szerelésének geodéziai feladatai '80 Geodéziai elvű módszerek gépészeti alkalmazások

Részletesebben