BÁNYÁSZATI KISSZÓTÁR. Abléztól a. Zsugorodó szénig

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BÁNYÁSZATI KISSZÓTÁR. Abléztól a. Zsugorodó szénig"

Átírás

1 BÁNYÁSZATI KISSZÓTÁR Abléztól a Zsugorodó szénig

2 Bevezető Kőváry László Székelyhonról című, 1842-ben Kolozsváron megjelent könyvében Laborfalváról szóló fejezetben írja: Nyelvében él a nemzet. Ezt a megállapítást Gróf Széchenyi István tette nevezetessé. Ha e híres mondást egy kissé átalakítjuk, az is igaz: Nyelvében él a szakma. Mert ha a szaknyelvet nem beszéljük, a szakma kihal, meghal. Beszéljünk hát, ameddig lehet: bányászul! Dr. Szeöke Imre okl. bányamérnök. Kir. Bányabiztos 1903 ban kiadott Bányászati szótár a bányászatban és bányajogban előforduló szakkifejezések magyarázó jegyzéke függelékül a bányászati tájszótárral című műve igen aprólékos, gondos, nagyon hasznos munkát takar. Munkája átfogja az akkori magyar bányászattal kapcsolatos teljes tevékenységet. Az ásványtan, a bányajog, a bányamérés, a bányaművelés, a geológia, a mélyfúrás, az osztályozáson át az értékesítésen keresztül teljesedett ki. Bizonyára abban az időben a bányászati tevékenységgel kapcsolatban álló szakemberek sikeresen örömmel fogadták, forgatták, használták e nagy értékű szótárat. Ma az 1903 as viszonyokhoz képest igen nagy váltózások álltak be. Azóta megváltózott az ország területe, megváltóztak a gazdasági viszonyok. Több mint száz év alatt a bányászat olyan hatalmasat fejlődött, melyről Dr. Szeöke Imre nem is álmodhatott. Ismerteti az atomot, az ampermérőt, a csavarmenetet, a forgó áramot, a mágnesteret, önindukciót, a tartókötelet stb. a kornak megfelelően. Nem ismertethette azokat a szakszavakat, melyek akkor még nem voltak, hiszen igen sok szakszó az óta keletkezett. Azóta számtalan gép, berendezés, technológia jött a bányászatba. De igen sok fogalmat e szakszótár nélkül ma nem ismernénk. Hiszen Magyarországnak sajnos nincs sóbányászata, jelentéktelen az érc és nemesfém bányászata, osztályozása, értékesítése. Így itt kihaltak ezek a szavak a bányászatuk megszűnésével. Ezek figyelembevételével munkája még nagyobb értékkel bír. A XX. Században, a világban végbemenő gazdasági folyamatok hatására a magyar bányászat elsősorban a szén és az olajbányászat igen jelentős fejlődésen ment keresztül. A földfelszínhez közeli bányakincsek elfogytak, azokért mind mélyebbre kellett behatolni a föld gyomrába. E fejlődés elsősorban az emberi munka kiváltását célzó gépesítés, mely magában foglalta egyben a mennyiségi termelés növelését is. Ezek a fejlődések kikövetelték az új bányászati technológiák bevezetését is. Korábban a bányászatban nem használt technológiák honosodtak meg, így Pl: a hidraulika, az ipari röntgen, a televízió, vagy a számítógép. Majd újabb változások következtek be, és a bányászat, ezen belül a szénbányászat a kihalás szélére sodródott. A valamikori 70 ezer körüli szénbányászból maradt pár ezer. Hogy meddig, ki tudja. Ki tuja, hogy mikor zárják be a pár működő szénbányát! Akkor már csak a különböző helyeken leírt történetekből, visszaemlékezések leírásaiból tudhatja meg, aki érdeklődik az után, hogy mi volt a nagypapa foglalkozása, mi is volt a bányászat. El fognak tűnni, a feledés homálya el fogja takarni a bányász szakkifejezéseket, szavakat. És amikor a szavak eltűnnek, meghal a szakma. 1

3 Megpróbálom a lehetetlent. Megpróbáltam Dr. Szeőke Imre szótárát bővíteni a jelenleg, és a közelmúlt használatos bányász kifejezésekkel. Bizonyára sok kimaradt belőle. Megpróbáltam az általam ismert bányászatban használatos tájszavakat is beépíteni. Nagy bánatomra hiányoznak többek között a földgáz és kőolajbányászat szakszavai. A szótárban előforduló szép magyar kifejezések csak nyelvünk sokféleségét támasztják alá. Az ácsolathoz szükséges gömbfákból csak az alábbiakat emelem ki: fejfa, felfa, főtefa, gerenda, jakli, járomfa, kapni, kopni, palkó. rigli, süvegfa; vagy: bányaláb, gyámfa, gyámláb, oldaltám, támfa, stempli, stomp, szarufa. E BÁNYÁSZATI KISSZÓTÁR alapja Dr. Szeöke Imre okl. bányamérnök. Kir. Bányabiztos 1903 ban kiadott Bányászati szótár a bányászatban és bányajogban előforduló szakkifejezések magyarázó jegyzéke függelékül a bányászati tájszótárral című műve. E köré próbáltam gyűjteni az ismeretemben lévő bányász szakszavakat. E szótárban több azonos kifejezés is előfordul, mely az eredeti munkában van. Mert egyes szavakat még a közelmúltban vagy annak idején még gyerekkoromban a családban, a bányatelepen hallottam. E beűtípussal írt szöveg a Bányászati szótár a bányászatban és bányajogban előforduló szakkifejezések magyarázó jegyzéke függelékül a bányászati tájszótárral című leírásban eredeti állapotban szerepelnek. Reménykedem abban, hogy a bővítéssel teljesebbé vált az eredeti munka. Teljes lesz? Reménykedem. Reménykedem abban, hogy aki elolvassa, és eszébe jut még bányász kifejezés, azt hozzáfűzi. E reménynek kifejezést adva bányászköszöntéssel és felelettel kívánok. Zirc, október 26. Jó szerencsét! Adjon Isten! 2 Szeiler János Gépésztechnikus.

4 A. Abléz: 1. Váltás, az előző műszak. 2. Váltótárs a műszakváltásnál, Mizserfa. Ablézolás: műszakváltáskor a munkák átadása, megbeszélése. Abstich: letűz, kitűz. Irányáthelyezés az eredeti iránnyal párhuzamosan, ha valamely okból az eredeti irány nem látható. Abroncsos fék: (Bandbremse) l. Fék. Adagoló készülék: l. Garat. Acatiléngáz: színtelen szúrós fokhagymaszagú gáz. A levegővel keveredve 2,5 %-nál robbanóképes keveréket alkot. Acélbéléslemez: az acélbiztosító szerkezet mögé beépített préselt vagy hengerelt profillemez, a kőzet kihullásának megakadályozására. Acélbélésrács: az acélbiztosító szerkezez mögé beépített préselt, lemezből kivágott rácsszerkezet, mely a kemény, de még kipergő anyagok lehullását megakadályozzák. Acélbiztosítás: amikor a biztosítóberendezés acélból készült. Adagoló vágányzár: borítóknál, aknarakodókon használatos berendezés. A csillét adott vágányszakaszon megállítja, és a szükséges csillemennyiséget adott időben átengedi. Adománylevél: (Lehenbrief, Verleihungsurkunde) I. Adományozási okirat. Adománykérő: (Verleihungswerber) aki a bányahatóságnál bányatulajdont kérelmez. Adomány kérvény, Felkérvény: (Verlcihungs-, Muthungsgesuch) bányatulajdon megszerzése iránt a bányahatósághoz benyújtott írásbeli kérelem. Adománykönyv: (Belehnungsbuch, Verleihungsbuch) az adományozott bányatelkek és engedélyek nyilvántartási könyve, amit a bányahatóság vezet. Adományos: (Belehnter, Lehensträger, Massner) azon természetes vagy jogi személy, kit a bányahatóság bányatulajdonban részesített. Adományozás: (Belehnung, Verleihung) bányahatósági eljárás, melynek folytán a felkérő bányatulajdont nyer. Adományozási határozat: (Belehnungsantrag) a bányajárás befejezése után kibocsátott bányahatósági végzés az adományozás lehetősége, vagy meg nem engedhetősége felöl. Adományozási illeték: (Muthgeld) régi jog szerint az adományba vezetéskor a kérvényező által a bányamesternek fizetendő összeg. Adományozási okirat, Adomány-levél: (Verleihungsurkunde) a bányahatóság által az adományozott bányatulajdonról kiállított okmány. Adományozni: (Verleihen, Leihen, Beleihen, Belehnen, Verlehnen, Bestättigen) a felkérőt bányatulajdonjoggal felruházni. 3

5 Adományozható: (Verleihbar, Leliensfälrig) az olyan bányatelek, melynél az adományozást sem köz, sem magánjogi igények nem akadályozzák. Adományt kérni, Felkérni: (Einmuthen, Begehren) a bányahatóságnál írásbeli kérelemmel bányatulajdont szorgalmazni. Afanitos: (Aphanitisch) az összetett kőzetek tömör szövezete. Aggregát: a pajzsok mozgatásához szükséges magasnyomású munkafolyadék előállítására szolgáló berendezés. (Villanymotor + szivattyú + tartály + szerelvények.) Más értelemben robbanómotor és áramfejlesztő + kiegészítő szerelvények, tartozékok. Agos: a fejtőhelyek alátámasztó fái. Tolnaváralja. Agyag: (Lehm, Thon, Letten, Tegel, Thonerde) 1. A földpátok elmállása, és más anyagokkal való keveredése útján keletkező üledékes kőzet. 2. Világszerte előforduló, gyakori, az un. agyagásványok (különösen kaolint, illit, montmorillonit) keverékéből álló finomszemcsés üledékes kőzet; könnyen veszi fel a vizet, megduzzad, és telítve vízzáróvá válik. Származása szerint megkülönböztethető tengeri, tavi, folyami és glaciális agyag. Agyagfojtás: (Lehmnudel, Lettenbesetzung) 1. A fúrólyuk megtöltése után annak teljes betömésére használt agyag csík. 2. A fúrólyuk megtöltése után annak teljes betömésére használt agyag rúd. Agyagfúró: (Lettenbohrer, Thonbohrer) egyik oldalán nyílt vascső, s alsó végén a szívós agyag fúrására többnyire spirális élekkel van ellátva. Anyaliszt: a zúzó nyilak alól kikerülő vegyes készlet. Selmeczbánya. Agyagpala: (Thonschiefer Süar Toroczkó.) palás szerkezetű agyagkőzet. Agyagszegély: (Lettenbesteg) az ér és telér fekü vagy fedő oldalain levő vékony agyagréteg. Ajtókötés: (Thürstock, Thürstockzimmerung) 1. A tárók, folyosók és vágatok kiácsolásának általános alakja, mely egy, vagy két támfából, s a fölöttük levő süveg, vagy járomfából van összeróva. 2. A tárók, folyosók és vágatok kiácsolásának általános alakja, mely egy (!), vagy két támfából, s a fölöttük levő süveg, vagy járomfából van öszszeállítva. Ajzimó: a vaskő telérek üregeiben képződött vasvirág. Toroczkó. Akaszték: (Bund, Wulst) a fúrórúd csavarorsója alatt levő vaskarika, mely arra szolgál, hogy a rudazatot fú-róvillával annak segélyével meg lehet fogni. Akkord: l. Szakmány. Akkumulátor: (Accumulator) röviden akku. Áramforrás; készülék, amely az egyenáramú villamos energiát vegyi úton tárolja. Az ólomakkumulátor ólomelektródákat tartalmaz, melyet higított kénsav vesz körül. Töltésekor a pozitív lemez (anód) ólomoxiddá oxidálódik, a negatív (katód) lemez felülete fémólommá redukálódik; kisülés alkalmával mindkét elektróda ólomszulfáttá alakul. Készülék az elektromos energia felhalmozására. 4

6 Akkumulátoros bányalámpa: 1. Előbb a gázveszélyes, sújtóléges bányák, majd később az összes bányaüzem számára. 2. Kisebb kivitelben (fejlámpa) kobakra (sisak) szerelhető, a bányász állandóan magán viseli. Akna: (Schacht, Mine, Sat Felsőbánya, Sott Toroczkó. ) 1. Külszínre nyíló függőlegesen, vagy lejtősen a föld kérgébe hatoló vágat, mely az ásványtelep kutatására (Schurfschacht), szállításra (Fördersch.), vízemelésre (Wassersch.), járásra (Fahrsch.) szolgál. Méretei, és alakja függ úgy a környező kőzettől, mint a mélységétől és céljától. Leggyakoribb a négyzet és a kör szelvényű. 2. Külszínre nyíló függőleges vagy lejtős bányatérség, amely a bánya megnyitására, a bánya termékeinek felszínre hozására, személyeknek, anyagoknak szállítására, a vezetékek elhelyezésére, szellőztetésre stb. szolgál. Aknaablak: (Schachtfenster) a rakodóban fából készített ajtókeret, melyen az aknaajtó helyet foglal. Aknaajtó: (Schachtverschlüsse) 1. Az akna napszinti nyilasánál, valamint a rakodókban a leszedési oldal a személyek és tárgyak beesése ellen vas, rácsos faajtóval, vagy korláttal biztosítatik, a melyek napszinén önműködők, a mennyiben azt a felemelkedő kas felemeli és leszálláskor várja. 2. Az akna napszinti nyilasánál, valamint a rakodókban a személyek és tárgyak beesése ellen vas, régebben rácsos faajtóval, vagy korláttal védték, a melyek napszinten önműködők, a mennyiben azt a felemelkedő kas zárja és a lemenő kas nyitja. Aknaácsolat: (Schachtzimmerung) az akna fából készült biztonosítása (biztosítása). Aknabányászat, Mélyművelés: (Sclachtbahn, Schachtgrube, Tielbauzeche) 1. Az oly bányaművelés, mely akna segélyével történik s ez a költségesebb bányászat, mely gépek alkalmazását követeli. 2. Olyan bányaművelés, mely akna segítségével történik. Aknabödön: régen is használt szállítási eszköz. A függőaknákban alkalmazták kisebb mennyiségű szén, vagy más termelvény, esetleg emberek szállítására. A modern bányászatban aknamélyítésre használják. Aknabér: (Schachtsteuer, Schachtzins) 1. Az egyik bányabirtokos által a másiknak aknája használatáért fizetendő összeg. 2. Egy aknánál az összes dolgozó bére, kivetítve egy dolgozóra. Aknacsarnok, rakodó: (Füllort, Füllbank, firplac) 1. Az akna oldalán levő tágas helyiség, melyben a nyilam végződik; ide lesz összehordva a kiszállítandó bányatermény és meddő, itt lesznek a csillék a szállítókasba betolva; a régi bányászatban itt lettek a szállítóedények (bödön, bőrzsák) megtöltve; néha erős ácsolattal, többnyire azonban kőfalazattal van biztonosítva. 2. Az akna külszíni illetve szintjein a vágatokra nyíló bányatérség. Itt történik a kas csillékkel történő kiszolgálása, és a személyszállítás lebonyolítása. Aknacsatlós: (ansiber Mizserfa) aknarakodón a kast kiszolgáló munkás. Aknaépület: (Schachtgebäude, Schachthaus) az akna fölé épített ház, vagy toronyszerű felépítmény. Aknafenék, zsomp: (Schachttiefstes, Schachtsohle, Sumpf) az akna legmélyebb része, mely valamivel a legalsó szint talpánál mélyebb, hogy ott a vizek összegyűlhessenek. Aknafurás: (Schachtbohren) azon aknamélyítési mód, mely szerint a körszelvényű akna átmérőjének megfelelő mélyfúrással lesz az előállítva. 5

7 Aknafúró: (Schachtbohrer) egy az akna fúrásánál alkalmazott fúró szerkesztmény, melynek fő alkotó része azon két véső sor, melyek szintes irányú mozgást végezve a lágy kőzetet felássák. Aknafüggélyzés: (Schachtsenkelung) az akna függőleges mélységének megmérése. Aknafüggélyző: (Schachtsenkel) 1-2 mm vastag drót, mely nagyobb súllyal megterhelve egy vezető csiga segélyével a kívánt mélységbe bocsátható. Aknagárdozat: (Tagkranz) az aknaácsolat legfelső kerete. 2. Az akna legfelső biztosított része. Aknaház: (Treibhaus, Förderungsgebäude) 1. Az akna fölötti épület, amelyben rendesen a szállítógép is helyet talál. 2. Az akna fölötti épület, amelyben a szállítógép és egyéb felszerelés (betoló) is helyet foglalhat. Aknakeret: (Geviere, Gevierte, Schachtgeviere, Vierung, Schachtschloss) 1.Az akna oldalainak kiácsolására szolgáló négy gerenda, melyből ketteje az akna oldalainak megfelelőleg hosszabb, ketteje pedig rövidebb. 2. Az akna oldalainak kiácsolására szolgáló négy gerenda. Méreteit az akna alakja határozza meg. Aknakorong, aknakerék: az aknatoronyban található vízszintes tengelyű küllős kötélvezető kerék, korong, feladata a szállítókötél tartása és terelése, a szállítókas és az aknaszállítógép közötti kötél iránytörés átvitele. Aknakoszorú: (Schachtkranz, Schactbrüstung) az akna biztonosítására szolgáló fakeret. Aknakötél: (Bergseil, Göpelseil, Grubenseil, Treibseil) 1. Az akna mélysége, a szállítandó teher nagysága, a kötél anyagának minősége és a szállítógép szerkezete szerint hengeres, vagy lapos leginkább drótszálakból készült erős fonadék. 2. A modern bányászat szállításra csak acélsodronykötelet használ. Mérete, szerkezete, alakja a célnak kell megfelelni. Aknaközfal: (Schachtscheider) az akna osztályait elkülönítő válaszfal, mely a szükség szerint ácsolat, vagy falazatból készül. Aknalakatos: általában a függőleges aknához beosztott, az akna gépészeti és vasszerkezeti ellenőrzésével, javításával megbízott személy, személyek. Aknamélyítés: (Schachabteufung) 1.A kőzet minőségétől, a befolyó víz mennyiségtől, az akna biztonosításától és nagyságától függő eljárás, mely szerint valamely akna elkészül. Így történhetik takarító munkával, sülylyesztett béléssel, fagyasztási eljárással, csőfalazattal, mély fúrással, caison segélyével mély fúrás és repesztéssel. 2. A megkezdett akna valamilyen bányászati munkával történő továbbvitele. Aknamérés: (Schahtsenklung) az akna mélységének meghatározása, mely a szállító kötélen, akna függélyezővel aknamérő rudazattal, vagy aczélmérő szalaggal eszközölhető. Aknamérő rudazat: (Schachtmessungs Gestenge) aczéldrót pálczák, melyek a legfölül felfüggesztett első rudhoz egymásután összecsavartatnak, s a járó osztály nyugvó padjain keresztül lebocsátatnak. Akna osztályok: (Trumm, Schnchttrumm, Sehachtabtheilung, Schachttrümmer) 1.Az akna választófalai által elkülönített aknarészek, melyek az osztály czéljairól neveztetnek s annak megfelelőleg vannak berendezve; így a járó osztály (Fahrabtheilung) létrákkal, a szállító osztály (Förderabtheilung) vezérsarukkal, a műosztály (Kunstabtheilung) a gépekkel, rudazatokkal. 2. Az adott aknát több célra használják fel. Személy- és teherszállításra egyaránt, de lehet csak te- 6

8 herszállító, légvezetésre, mely lehet ki- és behúzó, szerelvények vezetésére (sűrített levegős csőhálózat, vízvezető csőhálózat), kábelhálózat. Így beszélhetünk szállító, lég, mű, és járó osztályokról. Aknarakodó: (Füllort, Füllbank) fírplac Mizserfa. l. Aknacsarnok. Aknapont: (Schachtpunkt) azon hely, a melyen az akna lemélyítése tervezve van. Aknaszáj: az akna külszíni nyílása. Aknaszállítás: (Schachtförderung) 1. A mély művelés egyedüli kiszállítási módja, hol a szállítandó terhet az aknán keresztül a bányából ki kell emelni, ami kis mélységnél emberi erővel nagyobb mélységek mellett néha állati erővel, főleg pedig gépekkel történik. 2. Az aknán történő gépi erejű szállítás. A modern bányászatban csak gépi erejű aknaszállítás létezik. Aknaszállítógép: az aknaszállítás erőgépe. Aknaszén: (Förderkohle) 1. A válogatásnak, vagy osztályzásnak, sem semmiféle más előkészítésnek alá nem vetett vegyes szén, úgy, amint a bányából kikerül. 2. Nem osztályozott szén. Aknatalp: az akna legmélyebb szállítópontja. Aknatorok: (Hängebank) az akna napszíni nyílása. Aknatorony: a függőleges akna fölé épített régebben fa, fémszerkezet, majd vasbeton épület, melyben több helyen a szállítógép, gépek is helyet foglaltak. Aknatűz: az aknában pusztító tűz. Aknavizsgálat: az a művelet, melyet az aknát biztonsági szempontból felülvizsgálják. Személyszállító függőleges aknáknál a műszakváltások előtt is történik. Aknász: a bányamunkát közvetlenül irányító bányászati szakember. Több munkahely közvetlen felügyeletét ellátó középszintű szakember. Ajzimó: a vaskő telérek üregeiben képződött vasvirág. Toroczkó. Alabastrom: (Alabaster) a gypsznek egy tiszta fehérfélesége. Alaboros fék: (Backenbremse) l. Fék. Alagút: (Tunnel. Dunel Mizserfa) 1. Mindkét végén a napszínére nyíló táró. 2. Mindkét végével a külszínre nyíló szállítási, vagy egyéb célokat szolgáló szintes földalatti bányatérség. Alaktalan, amorf ásvány: (Amorph-Mineral) azolyan, melynél a kristályosodásnak semmi nyoma nem konstatálható. Alaktan: (Morphologie) az ásványtannak ama része, mely azok alakbeli tulajdonságait tárgyalja. Alapcsavar: (Fundamentschraube) a gép részeit az alapzathoz erősítő csavar. 7

9 Alap, Főfolyosó: (Grundstrecke) a lefejtendő ásványpillér legalsó folyosója, hova ezen pillér összes terményei le lesznek bocsátva, vagy mélyebb alapfolyosó elkészültéig oda a mélyebb szintben termelt fejtmények fel lesznek emelve és kiszállítva. Alapidom: (Grundform) l. Uralkodó alak. Alapkarika: (Unterlagscheibe) az anyacsavar alá helyezett kis vastárcza. Alapozni: (Fundiren) épületeknek, gépeknek szilárd alapzatot építeni. Alaprajz: (Grundriss) a bányamérnöki felvételeknek vízszintes lapra vetített képe. Alapvágat: általában a bányamező határáig kihajtott közel szintes vágat. Rendeltetése egy bányamező főszállításának lebonyolítása. Alapvonal: (Basis, Grundlinie, Standlinie) a háromszögelésnél azon egyenes, melynek hosszát közvetlenül pontos mérésekkel meghatározzuk, hogy abból a többi oldalakat számíthassuk. Alárendelt alak:. (Untergeordnete Form) az ásvány kombinációkban azon kristály alak, melynek lapjai kevésbé vagy hiányosan vannak kifejlődve. Aláréselni: (Unterschrämen) a lefejtendő kőzet vagy ásványtömeg alatt rést vágni. Alásrámol: a szénfalat alá réseli. Alátámasztani: (Abstempeln, Abspreizen) a kőzet oldalait, vagy a födüt beomlás ellen ácsolattal biztosítani. Albit: (Natron feldspat) háromhajlású rendszerben jegődő, rideg, üvegfényű, fehér, kékes natrontimtrisilikat, mint kőzet képző ásvány. Alhidada: (Alhidade) a theodalit középső tengelye, mellyel szilárd összefüggésben áll a limbuskör fölött mozgatható fém köpeny s ezen van megerősítve a nonius. Alemelés: (Unterhub) l. Vakemelés. Alluvíum, aradmány: (Alluvium, Aufgesehwemmtes Gebirge) a negyedkori rétegcsoport felső rétegei, az özönviz utáni képződmények. Alsókötél: (Unterseil) a szállítógép azon kötele, mely a kötéldobra alul van reávezetve. Alsó kötéldob: (Unterkorb) az, amelyre az alsó kötél elhelyezkedik. Altáró: (Erbstollen, Grundstollen, Eristoly Felsőbánya) Valamely bányavidék legmélyebb szintben fekvő tárója, mely a fölötte levő bányáknak vízvezetésre, szállításra, szellőztetésre, vagy mind-három czélra szolgálhat. Csekély emelkedéssel (pár ezrelék) hajtott vágat, amit régen a felette elhelyezkedő bányatérségekben fakadó vizek elvezetésére használtak. Gyakoriak a szállításra használt altárók (Jóreménység-altáró) is. A gőzgépek megjelenése előtt az altárókon vizet szállítottak a bányákhoz az aknaszállítógépek működéséhez. A bányaüzem legmélyebben fekvő tárója. 8

10 Alsó-, Teherrudazat: (Untergestänge, Laststänge, Schwerstäge, Bohrbäre, Bohrklotz) a mély fúrásnál a váltó olló alá kapcsolt nagyobb sulyú furórúd. Altárójog elvesztése: (Enterbung der Erbstollen) régi jog szerint az az eset, mikor valaki a régi altáró szintje alatt 7 öllel mélyebben uj tárót készített, mely amint a szorult bányákat vízmentesítés, szellőztetés, szállítás tekintetében segítette, azoktól az altáró illetéket szedhette, míg a régi altáró jogát elveszítette. Altáró mélye: (Erbteufe) régi jog szerint a földszinétől függőlegesen számítandó azon mélység, a melyen alúl, ha valaki új altárót készített és az a bányaműveknek segélyt nyújtott, az altáró jogot megszerezte. Alunit: (Alaunstein) hatszöges rendszerben jegődő, üvegfényű, színtelen, vereses, sárgás timkálihydrosulfat. Amerikai zúzó: (Amerikanisches Pochwerk) a legnagyobb törőképességű zuzógép, melynél minden egyes nyílat külön-külön gőzgép ramácsa tart mozgásban s a nyilak súlya egy tonnáig is növelhető. Amfibol: (Amphibol, Hornblende) egyhajlású rendszerben jegődő üvegfényű, fekete, zöldesfekete, fehér magnéziamész vasbisilikat, mint fontos kőzetképző ásvány. Amigdaloidos szövezet: l. Mandulás szövezet. Ammonit: (Ammonit) 88% ammónium salétrom, 12% dinitronaftalin keverékből álló robbantó anyag. Amorf ásvány: l. Alaktalan ásvány. Amper: (Ampére) 1. Az áramerősség gyakorlati egysége, mely az áramerősség egységének egy tizedrésze. 2. Az amper olyan állandó elektromos áram erőssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hoszszúságú elhanyagolhatóan kicsiny keresztmetszetű és vákuumban egymástól 1 m távolságban lévő vezetőben áramolva, e két vezető között méterenként newton erőt hoz létre. Jele : A. Ampermérő: (Ampéremeter) 1. Az áramerősség mérésére szerkesztett műszer. 2. Az elektromos áram erősségének mérésére készített műszer. Analcim: (Analcim) szabályos rendszerben jegődő, törékeny, üvegfényű, fehér, néha szines natrontimhydrosilikat. Analyzator: (Analyzator) a polarizáló eszközök ama főalkotó része, mellyel a polarizáció tüneményét észleljük. Andezit, Plagioklastrakhit: (Andesit) gyűjtő név alatt a plagiokias tartalmú kőzetek értendők, melyek főalkotórésze a plagioklas, amfibol vagy augittal, melyekhez mellékes alkotórészek járulnak; két főcsoportot alkotnak amfibol és augít andezit. Andó: pétisóbol és gázolajból álló robbantószer. Anemometer: l. Légáram mérő. Anglesit: (Vitriolbleierz) rombos rendszerű, igen rideg, gyémántfényű, fehér, néha színes ólomsulfát. 9

11 Ahidrálás: lignitnek a víztől való megszabadítási eljárása. Anhydrid: (Anhydrid) az oly vegyület, melyből a jelleges hydrogén és oxigén viz alakban kilépett. Anhydrít: (Gekrösestein) rombos rendszerben jegődő többnyire rostos, gyöngyfényű, fehér, néha színes calciumsulfát, mely ha vizet vesz fel gypszszé alakul. Anizotrop: (Anisotropisch) az oly ásvány, mely a rajta átmenő fénysugarakat kétszer megtöri; ilyenek a szabályos rendszerbe tartozók kivételével a többiek. Anstrajk (Mizserfa): segéd- vagy pótácsolat. Anorthít: (Anorthit) három hajlású rendszerben jegődő, rideg, üvegfényű, fehér, szürkés, áttetsző mésztimsilikat. Anthracit: (Anthracit) a legidősebb s a legtisztább karbon tartalmú, tömött, zsírfényű kőszén. Anthraconit: (Anthraconit) szén által feketére festett márvány. Antimon, Dárdany: (Spiesglanz) a hatszöges rendszerben jegődő, ónfehér rideg elem. Antimonit, Dárdanykéneg: (Antimonglanz) a rombos rendszerben, főleg tűalakú oszlopokban jegődő, ólomszürke, antimonsesqui-sulfid. Antimonit: piskolt, piskolc, písgolc Felsőbánya. Anyagraktár: a bányaüzem működéséhez szükséges gépek, berendezések, eszközök szakszerű tárolására létesített épület, térség. Anyagtárolás: egynemű, vagy különböző anyagok huzamosabb ideig azonos helyen való tartása. Apatit: (Spargelstein) hatszöges rendszerben jegődő, üvegfényű, zöld, kék, átlátszó chlor és fluor tartalmú calciumfosfat. Apóka: a salgótarjáni szénmedence fekü homokköve. Salgótarján. Aprítás, aprózás: (Zerkleinerung) az érczes ásványok apróra zuzása, hogy az akár a további előkészítésre, akár a beváltásra alkalmas legyen. Aprítás alapelve: (Grundprincip der Zerkleinerung) az, hogy a készlet annyira zuzandó, hogy a viz ereje az érczes nemeket a szérről el ne sodorja. Aprítás elmélete: (Theorie der Zerkleinerung) szerint a zaprózásra, szükséges munka egyenes arányban áll az aprítás fokával és fordított viszonyban az aprítási hányadossal. Apritási hányados: (Quotient der Zerkleinerung) azon viszony, mely a felzúzott érczszemek száma s az aprítandó érczdarab, mintegy egység közt fennáll. Apró koksz: (Grude Cokes) barna szénből készült apró szemű koksz. Aprózás: l. Aprítás. 10

12 Apró só: minucia, mijér Torda. Aquamarin: (Aquamarin) a szép kékszínű berill. Aragonit: (Eisenblüthe) rombos rendszerben kristályosodó, üvegfényű, fehér, szürke vagy sárga mészkarbonát. Arany: (Gold) a szabályos rendszerben jegődő, de inkább utánzó alakban és behintve ismeretes, lágy, sárgaszínű, igen nyújtható termés elem. Aranyász: aranymosó, aranyat mos. Torda - Aranyos vm. Aranykaparó vas: az aranymosópad:kelléke, a mosópad rovátkáiból a kaparóvassal kaparták ki az aranyport. Aranyezüst tellurit: l. Sylvanit. Aranymérő lapát: fából készült, a belsejét kiégették, hogy az aranyszemeket jobban felfogja. Aranymosás: (Goldseife, Goldwäsche, Goldwäscherei) folyam és folyó partokon, azok medrében, a torkolatokból az aranyszemek kinyerése mosás által. Aranymosási engedély: (Goldväseher Coneession) a folyók, patakok medrében és partjain aranymosásra nyert jogosítvány. Aranymosópad: fából készült, négylábú lejtős, vályúszerű alkotmány. Feneke rézsút be volt fűrészelve, hogy az aranyszemeket felfogja. Aranytüzelő kanál: egy vaskanál, amelyben a higanyt kiégetik az aranyporból a tűzön. Arany szér: (Goldherd, Goldlutte, Goldrinne) rendesen 60 cm. széles, 4 m. hosszú lejtős sík, melynek deszka fölülete keresztirányban fel van karczolva, hogy a lefolyó zagyból az arany szemecskék fennakadhassanak. Aräometer: l. Sűrűségmérő. Argentit, Üvegércz: (Weichgewächs, Silberglanz) a szabályos rendszerben jegődő, sötét ólomszürke ezüstkéneg. Arkhei kor: l. Őskor. Arkhei rétegcsoport: (Urweltliche Schichtenreihe) a föld szilárd kérgének legrégibb réteg complexusa, mely alsó részében lényegesen gneis, felső részében pedig ős agyagpalákból áll, melyekhez alárendelten amfibol és chloritpalák, szemcsés mészkő, kvarcit és homokkövek járulnak. Arkhitekhtonikai geológia: (Architechtonische Geologie) l. Geotekhtonika. Armatúra: (Anker) 1. Vasmagra gombolyított huzaltekercsek, sorozata, melyek együtt forognak a mágnestérben, s a melyben az elektromos áram indikálva lesz. 2. Szerelék, felszerelés, gépek, készülékek alkatrésze, felszerelési tárgya. Arzén: (Arsen) a hatszöges rendszerben jegődő, ólomszürke rideg termés elem. 11

13 Arzenit: (Arsenikblülhe) szabályos rendszerben jegődő, üvegfényű, fehér sárgás arzénsav. Arzenopyrít, Danait: (Arsenkies) rombos rendszerben jegődő, fémfényű, acélszürke kén arzénvas. Asfalt, Bitumen: (Asphalt, Erdpech) amorf, szurokfényű, fekete, barnás, bitumenszagú különféle hydrocarbonát keveréke. Atom, parány: (Atom) a molekula legkisebb része, mely semmiféle eddig ismeretes módon fel nem osztható. Atomsúly: (Atomsgewicht) az alkotórészek legkisebb mennyisége, melynek sokszorosa a különféle vegyületekmolekulájában foglaltatik. Augitporfir: fekete kő, Toroczkó. Augit andesit: (Augit andesit) feketeszínű, homogén kinézésű, néha szemcsés plagioklás augitból álló kőzet, melyekhez néha sanidin, anfibol és magnetit járul. Augítos díabaz: (Augit díabas) zöldesszínű kőzet lényegileg augit andesit, melyhez magnetit, apatit, kevés orthoklás, enstatit, kvarcz járul s szövezet szerint lehet szemcsés, afanitos, porfiros, mandolás. Aureola:. (Aureole) 1. Sujtó léggel küzdő bányában a biztosító lámpa lángja körül képződő kék lángkup, melynek hosszából a jelenlevő robbanó lég százalékos mennyiségére lehet következtetni. 2. Sújtóléges bányában a metánméréskor a biztonsági benzinlámpa lángja körül képződő kékesibolya színű lángkúp, melynek hosszából a jelenlevő metán százalékos mennyiségére lehet következtetni. Auripigment: (Operment, Gelbes Rauschgelb) rombos rendszerben jegődő, lágy, czitromsárga arzensesquisulfid. Automatikus tűzoltó berendezés: a gumihevederes szállítóberendezések meghajtó és végállomásainál, a légosztályok kihúzó csatlakozásainál felszerelt, a hő hatására automatikusan üzembelépő, vízzel működő tűzoltó berendezés. Automatikus vezérlés: olyan berendezés, mely a vezérelni kívánt berendezést automatikusan működteti. A vezérelt berendezés lehet szállítóberendezés, szivattyú, szivattyúállomás, stb. Avizálás: (Mizserfa) értesítés. Auzveidolni, kibővíteni a folyosót, vágatot. Pécs vid. Azimut, Azimutszög: (Azimuth) 1.Valamely iránynak a csillagászati déllővel képzett szöge. 2. Az a szög, melyet a horizont síkjában kijelölt irány a délvonallal bezár. Azimutszög: l. Azimut. Azonos lejtésű: (Reihtsinnisch, Verfächend) a telér, ha az a hegység valamelyik oldalával, vagy a kőzetrétegekkel, vagy a társtelérekkel egy irányban dűl. Azooi kor: l. Őskor. Azotin: (Azotine) nátrisaltérom, kén, szén, és petróleum maradványokból álló robbantó anyag. 12

14 Azurit: (Kupferlazur) egyhajlási rendszerben jegődő, üvegfényű, földes, lazúrkék rézhydrocarbonat. Á. ÁBBSZ: Általános Bányászati Biztonsági Szabályzat. Az utasítás hatálya kiterjed a mélyművelésű bányászati tevékenységet folytató bányavállalatokra és azon gazdálkodó szervekre, melyek mélyművelésű bányában tevékenységet végeznek, a bányászatban végzett tevékenységeik tekintetében. ÁBEÓ: Általános Biztonsági és Egészségvédő Óvórendszabály. Ácsolat: (Zimmerung, Verzimmerung, cimera Mizserfa.) 1. Általában minden a bányában fából készült biztosítás. 2. Fából összeállított biztosító szerkezet a bányatérségek kőzetomlás és kőzethullás elleni védelmére. 3. Acélból (nyitott szelvényű TH, Moll, nagyvasúti sínből) késült biztosítás. Ácsolatfa: (Bergholz, Grubenholz, Zimmerholz, stomp, támfa, stempli Pécs vid. Esztergom vid. ) 1. A bányamű kiácsolására használandó fadarabok, főként tölgy és fenyőfa. 2. A bányamű kiácsolására használt ácsolatfa anyagok: akác, tölgy, csertölgy és fenyőfa. Ácsolat járom fája: gerenda. Toroczkó. Ácsolat kiképzése: egyik végének hegyesszögű elkészítése (lesvancol) Mizserfa. Ácsolat teteje: fejfa. Ácsolni: (Abzimmern, Verzimmern, Zimmern) 1.A bányaművet biztosítania, főként faácsolattal ellátni. 2. A bányaművet biztosítania, elsősorban faácsolattal ellátni. A modern bányászat már többfajta biztosító berendezést használ ácsolatként. Ácsolatköz: (Feld, Falle, Zimmerfeldm Feltnio Komló) 1. Két aknakoszorú, vagy ajtókötés köz üresen maradt rész. 2. Két ácsolat közötti távolság. Áfciger: felvigyázó. Pécs vid. Álcsapás: (Falsches Streichen) minden a valódi csapástól eltérő csapás irány. Áldőlés: (Falsches Verflächen) minden a valódi dőléstől eltérő dőlés irány. Ágyat csinál a tulkónak: vagyis alája mijét tol, hogy a sót darabokra szegje. Torda Álkristály: (After krystall, Pseudomorphose) az, melynek alakja ugyan megmaradt, de anyaga teljesen kicserélődött. Álló: (Stehend) álló a beltelep, ha függőlegesen van beágyazva. 13

15 Álló csapágy: (Stehzapfenlager) a hordozó csapágyak azon faja, melynek talpa vízszintes, s ezen van megtámasztva. Álló csepegvény: (Stalagmit) a lecsepegő oldatból kiváló s fölfelé növekvő képződmény. Állandó munkás: (Constanter Arbeiter) az, akit előre meg nem határozott időre vétetett fel a munkába. Állandó pont: (Fix punkt) l. Vezér pont. Állati eredésű: (Zoogen) az üledékes kőzet, ha legfőbb részben őskori állatok ásamos maradványaiból áll. Álláspont: (Standpunkt) azon hely, a hol a mérő műszerrel mérés czéljából felállunk. Állékonny kőzet: az a kőzet, amely egyensúlyi állapotának megbontása esetén a szabaddá tett felületek hoszszabb ideig megtartják az egyensúlyi állapotnak megfelelő helyzetüket, így az ebben kiképzett bányatérségben csak kismértékű kőzetleválással kell számolni, a biztosítást csak helyenként, a kőzethullás ellen építik be. Álló csap: l. Gyámolító csap. Álló gát: (Stehende Balkendämme) valamely folyosó vagy vágatban függélyesen álló gerendákból öszszerótt gát. Álló oszlop: (Stehende Säule) a rombos rendszerbe tartozó, négy egynemű és a főtengellyel parallel lap által képzett kristály alak. Állványfej: (Stativ Kopf) a műszer alzatok azon része, melyre a műszert közvetlenül elhelyeztetik. Állvány kocsi: (Gestellwagen) kerekeken futó csille alzat, mely ácsolat fák, sínek, deszkák, beszállítására szolgál. l. Pályakocsi. Áradmány: l. Alluvium. Áram: villanyáram. Létezik egyen- és váltóáram, egy, és háromfázísú. Áram elágazás: (Stromverzweigung) a villamos áram megosztása egy vezetékből több vezetékbe. Áramerőség, áramintenzítás: (Stromstäke) 1. Elektromosság mennyiség, mely az áramkör valamely keresztszelvényén egy másodpercz alatt keresztül árad, mely egyenlő az összes elektromotoros erő, és az összes ellenállás hányadosával. Áramerőség egysége: (Einhcit der Stromstärke) elektromosság mennyiség, melyben a kör alakú vezető minden centiméter darabja a tőle egy centiméter távolban levő, s a mágnesség egységével bíró sarokra az erő egységével hat, jele: A. 2. Az amper olyan állandó elektromos áram erőssége, amely két párhuzamos, egyenes, végtelen hosszúságú elhanyagolhatóan kicsiny keresztmetszetű és vákuumban egymástól 1 m távolságban lévő vezetőben áramolva, e két vezető között méterenként newton erőt hoz létre. Jele : A., Ampere nevéből. Áramfejlesztő dinamó: (Generátor) a dinamógépek egyik csoportja, mely mechanikai munkából elektromos energiát fejleszt. Áramfölfogó dinamó, elektromotor: (Motor) 1. A dinamó gépek egyik csoportja, mely az elektromos energiát munkává alakítja. 2. A villamos energiát mozgási energiává alakító gép. l. Elektrómotor. 14

16 Áramgerjesztés, indukció: (Magnetische Induction) nem más, mint elektrómotoros erő fejlesztés. Áramgyüjtő áramváltoztató: (Kommutátor, Kollektor) az armatúra tengelyének végén, egymástól gondosan elszigetelt rézszeletekből álló henger, mely szeletekhez átellenes páronként az armatúra vezető drótjainak végei vannak forrasztva. Áramintenzitás: l. Áramerősség. Aram irány: (Stromrichtung) az elektromotoros erőnek a pozitív saroktól a negatív sarok felé való áramlása. Áramváltoztató: (Kommutátor) l. Áramgyűjtő. Áramveszteség: (Stromverlust) a villamos áram vezetésével, transzformálásával beálló erő fogyatkozás. ÁRBSZ: Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat az OBF Elnökének a Belügyminiszterrel egyetértésben kiadott utasítása a nem honvédségi és nem karhatalmi célú robbanásra szolgáló robbanóanyagok szállítása, tárolása, őrzése, felhasználása, és megsemmisítése során a szabályzatban foglalt előírások szerint kell eljárni. Ártér: a vízfolyás ismert legmagasabb árvízszintje alatti terület. Ásvány: (Mineral, Fossil) 1. A természetben előforduló szervetlen és tömegében egynemű test, tehát sem nem vegyi készítmény, sem összetett kőzet. 2. A földkéregnek valamely egynemű, természetes eredetű szilárd, vagy cseppfolyós anyaga. Ásvány darab: (Erzstufe, Handstück, Mineralstuffe, Stufe) valamely ásványfajra leginkább jellegzetes példány, mely gyűjteménybe elhelyezhető. Ásvány faj: (Mineral Art) mindazon ásványok összege, melyeknek főtulajdonságaik, tehát vegyi összetételük és alakjuk hasonlók. Ásványkristály: fogas érc, mindenféle ásvány jegőc, ha nem is érc. Recsk. Ásványtan: (Mineralogie) 1. Az ásványok külső és belső tulajdonságaival részletesen foglalkozó tudomány. 2. Az ásványok többféle szempontjából történő vizsgálatával és rendszerezésével foglalkozó tudomány. Ásványtani: ásványokat tartalmazó, ásványokból származó anyag. Ásványtelep: (Minerallagerstätte) a föld kéreg azon része, mely gazdaságilag értékes ásványoknak bányászati úton hasznosítható tömegeit tartalmazza. Ásványrendszer: (Mineral System) az ásványoknak bizonyos tulajdonságokra alapított csoportosítása s igy lehet természetrajzi, vegytani s vegyes rendszer. Ásványvíz: (Mineralwasser) 1. A különböző ásványok oldalát tartalmazó forrásviz. 2. Olyan természetes víz (forrás, ill. artézi kútvíz) melynek oldottanyag-tartalma több mint 1g/l, vagy oldottanyag-tartalma nem éri el az1g/l- t, de egy-egy elemet (pl. jód, bróm) bizonyos határértéknél nagyobb mennyiséget tartalmaz. A többféle elemet tartalmazó vizek a gyógyvizek. 15

17 Ászok fa: (Grundsohle) föleg tárók és főfolyosók kiácsolásánál a talpon hosszában, vagy keresztben elhelyezett gerenda melyre a támfák vannak felállítva. Átárkolni: (Überröschen) a telér csapására merőleges irányban a telér kikutatása végett árkot ásni, vagy általában valamely területen árokásással kutatni. Átcsap: (Durchschlägt) a biztosító lámpa lángja a sodronyhálón, ha a sújtó lég robbanóképes mennyiségben meggyűlt. Átemelő szivattyú: a csorgó vizeket a fővízmentesítő-telep zsompjába szállítja. Átemelő vízmentesítő telep: szivattyúi a vizet a fővízmentesítő-telep zsompjaiba szállítják. Átfedő kaparó: 1, Két láncos vonszoló egymás mögé szerelve. A hátsó átfedi az elsőt. A front előrehaladásával a kaparót teljes hosszúságában vontatják az első kaparóra. Amikor ez a kaparó elfogyott, akkor vagy a hagyományos rövidítéssel halad előre a front, vagy az első kaparót előreszerelik. 2. Elővájásnál a fenti művelet fordítottja történik. Átfektetés: (Umlagerung) a régi bányarendtartások értelmében adományozott bányatelkek helyett uj törvénynyes bányamértékek szerzése. Átlyukasztás: két szembejövő vágat találkozása. Átlyukasztani: durkra verni, Somogy. Átfújja: (Durchbläst) a biztosító lámpa lángját a sodronyhálón a légáram, ha annak sebessége nagyobb a megengedhetőnél. Áthatás: bányavágat lyukasztásnál, vágatból való kilépésnél a két vágat fala közti terület, melynek szelvényei nem mindig azonosak. Áthatolás: (Kreuzen und Druchsetzen der Gänge) esete forog fenn, midőn a telérek egymással találkoznak és egymást metszik. Áthatolni: (Durchsinken, Durchsenken, Durchteufen, Absinken) valamely hegység tömegén, ásványtelepen, képződményen fúrással, aknával, vagy vágattal keresztülmenni; (Überfahren) a bányahatárait átlépni. Átkormányzás: (Umsteumng) vagyis a gőzgép forgás irányának megváltoztatása történhetik a be és kibocsátó csatornák felcserélése, mozgatható toló tükör, szabad excenterrel, vagy vezényművel. Átkormányzó, vezénymü: (Couliase) készülék a gőzgép forgása irányának megváltoztatására. Átlagos csapás: (Hauptsreichen Reducirtesstreichen) a részletes csapás irányok számtani középarányosa. Átlagos dőlés: (Hauptfallen) a részletes dőlés irányok számtani középarányosa. Átlátszó: (Durchsichtig) az oly ásvány, melyen keresztül a tárgyak körvonalai élesen láthatók. Átlátszóság: (Pellucidität) némely testek azon tulajdonsága, hogy a rájuk eső fénysugarakat magukon átbocsátják. 16

18 Átlós (diagonális) szellőtetés: a behúzó akna vagy a bányamező közepén és a kihúzó aknák a mező szélén vannak, vagy a behúzó akna a bányamező egyik végén s a kihúzó akna a másik végén átlósan van telepítve. Átlyukasztás: (Löcher) l. Nyílt áttörés. Két szembejövő vágat találkozása. Átmágnesező munka, Hysteresis, Mágneses surlódás: (Hysteresis) az átmágnesezésre, vagyis a mágnességnek másik irányban való változtatására fordított munka. Át nem kutatott hegység: (Unverritztes Gebirge) az olyan, amely még bányászati czélból megvizsgálva nem volt. Át nem látszó: (Undurchsichtig) ásvány az, mely a reá eső összes fénysugarakat elnyeli. Átnézeti térkép: (Übersichtekarte) valamely bányavidékről vagy bányabirtokról készült rajz, mely azon vidék összes külszíni viszonyait, valamint a bányajogosítványokat feltünteti. Átnőtt ikrek: (Durchwachsene Zwillinge) azok, melyeknél az egyik jegecz a másikon keresztül nőtt. Áttetsző: (Durchscheinend) az ásvány, ha vékony darabjain kevés fény hatol át. Áttétel: (Übersetzung) l. Módosítás. Áttörés: (Durchbruch, Durchschlag, Abgestämme) esete forog fenn, ha egyik bányabirtokos vágataival a más bányabirtokába megy. Átváltozott kőzet: (Metamorphisches Gestein) az, melynek eredeti állapota a reá ható külső körülmények miatt teljesen megváltozott. Átvető kötél: a végeskötelű lejtős csilleszállításnál, ahol a szállítópályán két csillés szállítás van engedélyezve, a hátsó csille hátsó kapcsába akasztandó kötél, mely a vonókötélhez van erősítve. B. Bakó: nagykalapács. Bakter: éjjeliőr. Baleset: akaratunktól függetlenül létrejövő, hírtelen beálló egészségkárosodás. Baleseti jelentés: (Unfallbericht) 1. A bányamű vezetője által a munkások testi sérüléséről, a bányahatósághoz beküldött írásbeli tudósítás. 2. Minden bekövetkezett balesetet jelenteni kell. Ezt írásban rögzítik a baleset helyszínén. Bagós a szén: ha a nagy nyomás a szenet összetörte. 17

19 Bagózik a bányász: a sújtóléges bányákban bagót (csikket, pipadohány-, vagy szivarmaradékot) rág. Bakamár: kalapács a pörkölt érecz apróra zuzásánál. Toroczkó. Baliga: (Mizserfa, Komló) bárca, rovás, bádogbiléta a csillén. Balkon: a fronthomlokon beépített flexibilis kaparók alá szerelt 4 m hosszú 400 as speci-álísan elkészített feszítő I gerenda, a kaparólánc feszítése, illetve a kaparó összezárásának megakadályozására. Bandi: erős vászonzsák, melyben a bányász az érczet a hantra hordja; Toroczkó. Baráber: 1. Kőmunkás, szakmai hozzá nem értő. 2. Legtöbb esetben aknahajtásnál, feltárásnál dolgozó, szorgalmas bányamunkás. Barna kő: (Braunstein) l. Pyrolusit. Barna vaskő: szőkekő okkeres, jó vaskő, Toroczkó. Barnaszén: (Braunkohle) 1. A fiatalabb geológiai korszakokban, bezárólag a krétában képződött szén mely kevésbé tömött, mint a kőszén, karca barna és kisebb a karbon tartalma; féleségei: a fénylő, leveles, palás, papírszén s a lignit, mely még a növényi szerkezetet is mutatja. 2. A feketeszénnél fiatalabb, kisebb fűtőértékű kőszén. Barnakőszén: a harmadkorban keletkezett, barnától a feketéig terjedő színű, palaszerűtől (növényi maradványok) tömörig terjedő állagú szénkőzet; fűtőértéke kJ/kg; telepei általában magasan fekvők, gyakran külszíni fejtéssel kitermelhetők Barna vasércz: (Brauneisenerz, Brauneisenstein) l. Limonit. Baryt: l. Sulypát. Barysfera: (Barysphera) földünk belső tömöttebb anyagból álló magva. Bauxit: üledékes kőzet, az alumínium érce. Jórészt különféle alumínium hidroxid ásványokból áll. Bazalt: (Basalt) fekete, igen szilárd, afanítos, plagioklas, augit és magnetitből álló kőzet, melyekhez nefelin, leucit és olivin járulhat. Bazalt üvegek: (Basaltige Gläser) általában az augit andesit plagioklas basaltok üveges változatai. BAV: Bányászati Aknamélyítő Vállalat. Aknák, bányaüzemek létesítése volt a feladata. Bágyadt bányalevegő: (Schlechte Wetter, Matte Wetter) 1. A bányában elhasznált oxigénben szegény és nagy szénsav tartalmú levegő. 2. Oxigéntartalma kevesebb, mint 19 térfogatszázalék, és lecsökkenhet 17 tétfogatszázalékig. E levegő még légzésre alkalmas, munkát végezni benne nem szabad. Az oxigén helyét a széndioxid foglalja el. Bánya: (Bergwerk, Grube, Zeche, Berggbäude, Sakta Mizserfa) 1.Tágabb értelemben a föld kérgébe hatolóminden mű, melynek czélja hasznosítható anyagok nyerése; szűkebb értelmében azonban a bányák csak azon földalatti és fölfelszinti és bizonyos terv szerinz ösz- 18

20 szefüggőterek, melynek czélja az ásványok lefejtése. 2. Olyan bányászati (bányaipari) egység, melynek rendeltetése a hasznosítható ásvánelőfordulás megkutatása és művelése (kitermelése). Bányaadó: (Bergwerksabgabe) az egyenes adók azon faja, mely a bányaművelés és a bányászathoz tartozó iparágakból nyert jövedelem után fizetendő. Bányaaszály: (Bergkrankheit, Bergsucht) 1. Bizonyos bélférgek által okozott betegség. 2. Ha a bánya levegője meleg és párás, igen gyorsan jeletkezik a bányaaszály betegség, mert a környezet igen kedvező a bélférgek számára. Ez a betegség hazánkban Brenberg bányáról indúlt ki. Ma már szinte teljesen megszűnt. Bányaács: a bányában lévő faszerkezetű légajtók, gurítók, csúszdák készítése, karbantartása a feladata. Bányaácsolat: fázás,toroczkó. Bányai segédmunkás: urasági munkás. (Mizserfa) Bányabecslés: (Abschätzung des Bergbaues) valamely bányatelek pénzértékének meghatározásra a geográfiai fekvés, geológiai viszonyok, a birtok nagysága, a feltárt ásvány mennyisége és minősége, a termelési költségek, és az üzleti viszonyok figyelembe vételével. Bányabér, bányatized: (Bergfroh, Urbar) régi jog szerint a bánya termény részében, rendesen annak tizedében megállapított adó nem. Bányabíróság: (Berggericht) a bányaperekben eljárásra jogosított kir. törvényszék, amikor ilyen ügyben jár el. Bányabirósági helyettesség: (Bergerichtssubstitution) régi jog szerint a bányaszék kirendeltsége, melyből a bányabiztosság alakíttatott. Bányabirtok: (Bergwerksbesitz) alatt a bányatulajdon tárgya értendő. Bányabirtokos: (Bergwerksbesitzer) azon természeti, vagy jogi személy, mely a bányavagyon feletti rendelkezést gyakorolja. Bányabirtok tilalom: (Verbot des Bergbaubesitzers) az első fokú bányahatósági tisztviselőkre, ezek nejei és atyai hatalom alatt álló gyermekeikre vonatkozik, kik saját kerületükben bányajogosítványokkal nem bírhatnak. Bányabiztos: (Bergcommissär) a IX. fizetési fokozatban álló bányahatósági fogalmazó. Bányabiztosság: (Bergcommissariat) a bányakapitányság kirendeltsége, mely annak bizonyos ügykörét végzi. Bányaesküdt: (Berggeschworner) a X-ik fizetési fokozatban álló bányahatósági fogalmazó. Bányafa: (Grubenholz, Bergholz) 1. A bánya kiácsolására használt különféle fanemek, legjobbak az akácz és a tölgy, de a fenyő és a bükk is alkalmaztatnak. 2. Olyan megfelelő hajlítószilárdságú, élettartalmú és jelzőképességű gömbfa, amely biztosításra használható. Leggyakrabban fenyő, akác, tölgy, cser, vagy csertölgy. Bányafelmérő: (Maschneider) a bányaüzemben az irányokat adja, méréseket végzi. Bányafelség: (Berghoheit) az államhatalomnak a bányászatra vonatkozó nyilatkozása. 19

1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet. a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról

1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet. a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról -1-1/1977. (IV. 6.) NIM rendelet a gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény végrehajtásáról A gázenergiáról szóló 1969. évi VII. törvény (a továbbiakban Gt.) 36. (1) bekezdésében, valamint a 38. (2)

Részletesebben

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI

2001/2 BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI 2001/2 MUNKAVÉDELMI, MÛSZAKI FEJLESZTÕ ÉS GYÁRTÓ SZÖVETKEZET 1095 Budapest, Soroksári út 164. Tel.: 281-19-47 Fax: 281-19-47 E-mail: vektor@vektorsz.hu www.vektorsz.hu BIZTONSÁG AZ ÉLETÉRT! TARTALOM 2001.

Részletesebben

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I.

Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona. Építőanyag-ismeret. A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. Horváth Imréné Dr. Baráti Ilona Építőanyag-ismeret A követelménymodul megnevezése: Építőanyag-ipari közös feladatok I. A követelménymodul száma: 0504-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

2. Ablakerkély: Ablak funkciójú, azonban a padlóig tartó, korláttal ellátott nyílászáró.

2. Ablakerkély: Ablak funkciójú, azonban a padlóig tartó, korláttal ellátott nyílászáró. A 1. Ablak: Az ablak az épület falán kialakított nyílásban elhelyezett, azt lezáró szerkezet, melyen át levegő és világosság juthat az épület belső helyiségeibe. Az ablakok fő részei: tok szárny(ak) a

Részletesebben

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA

A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A ROBBANÁSVESZÉLYES TÉRSÉGEK ZÓNABESOROLÁSÁRÓL, AHOL A VESZÉLYT AZ ÉGHETŐ GŐZÖK GÁZOK JELENLÉTE OKOZZA A villamos veszélyesség fokozatainak elemzése a hatályos jogszabályok és szabványok összevetésével.

Részletesebben

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten

A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Ökorégió Alapítvány A Fenntartható Fejlõdésért A megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségei egyéni és közösségi szinten Kiadta: Ökorégió Ala pít vány, 8977 Dötk, Fõ u. 39. Tel./fax: 83/376-178 E-mail:

Részletesebben

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012

PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS. A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 PALAGÁZ JOGI ELEMZÉS A magyarországi pala/márgagázzal kapcsolatos jogszabályi környezet elemzése EMLA 2012 1 Bevezete s Palagáz Már a szó hallatán is sokan végletes álláspontot foglalnak el, mind pro,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL. ...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl KÁRMENTESÍTÉSI PROGRAM TILOS, SZABAD, KELL...a felszín alatti vizek védelmérõl (A 219/2004. (VII. 21.) Korm.

Részletesebben

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás

MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás MELYIK KERT VÉGÉBE? Radioaktív hulladékok és környezetünk 2. kiadás Kiadja: Energia Klub Környezetvédelmi Egyesület 2000 példányban 1462 Budapest, Pf. 735 www.energiaklub.hu level@energiaklub.hu A kiadvány

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Vegyi és Környezetbiztonsági Tanszék KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETEMI JEGYZET BUDAPEST, 2002 Írta: Dr. Nagy Károly, egyetemi adjunktus, Dr. Halász László, egyetemi tanár

Részletesebben

TARTALOM VISSZHANG FÓKUSZBAN TANULMÁNY TECHNIKA MUNKABIZTONSÁG. A legjobb készülék nem luxus, hanem életszükséglet

TARTALOM VISSZHANG FÓKUSZBAN TANULMÁNY TECHNIKA MUNKABIZTONSÁG. A legjobb készülék nem luxus, hanem életszükséglet 2000/5 TARTALOM VISSZHANG 2000. 7. évf. 5. szám Szerkesztõbizottság: Dr. Cziva Oszkár Kristóf István Heizler György Dr. Prohászka Imre Soltész Tamás Tarnaváry Zoltán Fõszerkesztõ: Heizler György Szerkesztõség:

Részletesebben

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan

A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan A nukleáris ipar hulladékkezelési kihívásai Dr. Szűcs, Istvan Dr. Domokos, Endre Szerzői jog 2013 Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet Tartalom

Részletesebben

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla

Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Energiaellátás, alternatív energiaforrások hasznosítása Ádám, Béla Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Szent István Egyetem Copyright

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem 1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Vegyi és Katasztrófavédelmi Intézet Dr. Lázár Gábor PhD Veszélyes anyagok szállítása Egyetemi jegyzet - 2010 - 2 Tartalomjegyzék 0.

Részletesebben

Jelige: Más megközelítéssel Prológ

Jelige: Más megközelítéssel Prológ Jelige: Más megközelítéssel Prológ A budafapusztai mező felfedezése nyomán az idegen tőke, a MAORT, az akkori színvonalnak és szakmai felkészültségnek megfelelő módon kezdett a feltáráshoz és a termeléshez,

Részletesebben

A BÁ NYA. A bányarobbanásokról. Irta: Közlemények átvételét csakis a forrás megnevezésével engedjük meg.

A BÁ NYA. A bányarobbanásokról. Irta: Közlemények átvételét csakis a forrás megnevezésével engedjük meg. II. évfolyam. B u d ap est, 1909.",n o v em b er 28. 48. szám. A BÁ NYA E L Ő F IZ E T É S I Á R A : MEGJELENIK BUNDEN VASÁRNAP 6 K Felelős szerkesztő : Szerkesztőség és kiadóhivatal: Dr. BISCHITZ BÉLA

Részletesebben

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával

Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Villamos energiatermelés nap - és szélenergiával Szemlélet és technológiai-alap formáló TANANYAG Magyarország- Szlovákia a Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Megújuló Szakképzés-

Részletesebben

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék

Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM. c. tantárgyakhoz. szerkesztette: Berecz Tibor. BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék Oktatási segédlet a gépészmérnökkari MUNKAVÉDELEM c. tantárgyakhoz szerkesztette: Berecz Tibor BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék TARTALOMJEGYZÉK 1 A munkavédelem... 7 1.1 A munkavédelem területei...

Részletesebben

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE

A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Hulladékgazdálkodási és Technológiai Főosztály A KORSZERŰ, REGIONÁLIS HULLADÉKLERAKÓK LÉTESÍTÉSE ÉS ÜZEMELTETÉSE Hulladékgazdálkodási Szakmai Füzetek 8. Készítette

Részletesebben

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ

KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE SZAKÁGI MUNKARÉSZ KADARKÚT település RENDEZÉSI TERVE Kaposvár, 2004. április 1 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 3 1./ KÖRNYEZETKIALAKÍTÁSI JAVASLAT... 4 1.1./ A települési környezet természeti és művi elemei... 5 1.11./ Környezeti

Részletesebben

FORRÁSAINKÉRT. A ForrásVízŐrzők kézikönyve. Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András

FORRÁSAINKÉRT. A ForrásVízŐrzők kézikönyve. Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András FORRÁSAINKÉRT A ForrásVízŐrzők kézikönyve Szerzők: Dr. Bardóczyné Székely Emőke Dukay Igor Horváthné Ildikó Németh Imre Obermayer András Szerkesztette: Dukay Igor Nyelvi lektor: Végvári Györgyi Trombitás

Részletesebben

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes

Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM BOLYAI JÁNOS KATONAI MŰSZAKI KAR KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Török Bálint Zoltán nyá. tű. alezredes A veszélyes anyagok szállítása során bekövetkező balesetek felszámolásához

Részletesebben

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv

A NAPENERGIA. Fogalma. Története. Vágvölgyi Gusztáv A NAPENERGIA Vágvölgyi Gusztáv Fogalma A Napban lejátszódó magfúziós folyamatok során keletkező energia. Ennek az energiának egy része 3,8 x 10 26 J s -1 sugárzási teljesítménnyel szétsugárzódik a Napot

Részletesebben

TDK dolgozat AZ EMBERI MOZGÁS ENERGIAHASZNOSÍTÁSA PIEZOELEKTROMOS ELVEN

TDK dolgozat AZ EMBERI MOZGÁS ENERGIAHASZNOSÍTÁSA PIEZOELEKTROMOS ELVEN BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR Gép- és Terméktervezés Tanszék TDK dolgozat AZ EMBERI MOZGÁS ENERGIAHASZNOSÍTÁSA PIEZOELEKTROMOS ELVEN Készítette: Csortán Beáta (K3RDPE)

Részletesebben

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József

8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József 8. KIEGÉSZÍTŐ MEGÚJULÓENERGIA- RENDSZEREK Simon Gábor Nagy József Ebben a fejezetben olyan megújuló energiaforrásokról lesz szó, amelyeknek keletkezése nincs közvetlen öszszefüggésben a mezőgazdasági tevékenységgel.

Részletesebben

A TŰZ KELETKEZÉSI HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA TŰZVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN

A TŰZ KELETKEZÉSI HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA TŰZVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR TŰZVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI INTÉZET A TŰZ KELETKEZÉSI HELYÉNEK MEGHATÁROZÁSA TŰZVIZSGÁLAT A GYAKORLATBAN Konzulens: Készítette: Bartha Iván tűzoltó

Részletesebben

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA

ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Pataki Noémi Környezetmérnök szak Környezetmenedzsment szakirány ERDŐTÜZEK KÖRNYEZETI KOCKÁZATA Diplomamunka Belső konzulens:

Részletesebben

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák

6.3.1. Természeti katasztrófák. 6.3.2. Civilizációs katasztrófák Legjellemzőbb a katasztrófák eredete szerinti csoportosítás. Ez alapján a katasztrófákat két fő csoportba sorolhatjuk: természeti és civilizációs katasztrófák. 6.3.1. Természeti katasztrófák A természeti

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben