Közhasznúsági jelentés. az Indra Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédı Egyesület Kiemelkedıen közhasznú szervezet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Közhasznúsági jelentés. az Indra Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédı Egyesület Kiemelkedıen közhasznú szervezet"

Átírás

1 Közhasznúsági jelentés az Indra Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédı Egyesület Kiemelkedıen közhasznú szervezet évi gazdálkodásáról április 30.

2 A közhasznúsági jelentés tartalmazza a: 1. számviteli beszámolót (mellékletben); 2. költségvetési támogatás felhasználását, kapott támogatások mértékét a támogatók megosztása szerint; 3. vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 4. cél szerinti juttatások kimutatását; 5. a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıjének nyújtott juttatások értékét, illetve összegét; 6. beszámolót az Indra évi költséggazdálkodásáról és elıirányzatot a évi költségekre; 7. közhasznú tevékenységrıl szóló tartalmi beszámolót. 2

3 2. Pályázati támogatások felhasználása 1. Nemzeti Civil Alapprogram keretében: - NCA-ORSZ-07-P-0530 számú pályázati szerzıdés alapján - mőködési költségre átutalva ,-Ft ebbıl 2007-ben elszámolás alapján felhasználása került ,-Ft 2. Szociális és Munkaügyi Minisztériumtól (továbbiakban: SZMM): - FV-2006-II-0023 számú pályázati szerzıdés alapján - mőködési költségre ,-Ft - tanácsadó irodák ,-Ft - kiadványok ,-Ft - fórumok ,-Ft - fogyasztóvédelmi kiadvány ,-Ft ,-Ft ebbıl elszámolás alapján felhasználása és átutalásra került ,-Ft 3. SZMM-tıl: - FV-I-07-A-0007 számú pályázati szerzıdés alapján - mőködési költségre ,-Ft ebbıl elszámolás alapján felhasználása és átutalásra került ,-Ft 4. SZMM-tıl: - FV-I-07-B-0008 számú pályázati szerzıdés alapján - tanácsadó irodák fenntartása ,-Ft ebbıl elszámolás alapján felhasználásra és átutalásra került ,-Ft 4. SZMM-tıl: - FV-I-07-F-0002 számú pályázati szerzıdés alapján - kiadvány ,-Ft ebbıl elszámolás alapján felhasználásra és átutalásra került ,-Ft Pályázati támogatás: forint. 3

4 3. Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás évi bevétel költség részletezése Pénzügyileg rendezett bevételek részletezése: TAGDÍJ: KAMAT: SZJA 1 %: EGYÉB: GM PÁLYÁZAT: ,-Ft 1.141,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft Bevételek összesen: ,-Ft Költségek részletezése 1. Anyagköltség irodaszer, nyomtatvány ,- tisztítószer ,- berendezés, alkatrész ,- összesen: ,-Ft 2. Igénybe vett szolgáltatások: utazás ,- nyomda ktg, ,- szakkönyv, folyóirat 7.659,- karbantartás ,- posta ktg ,- ügyviteli szolgáltatás ,- fórum elıadás, sajtótájékoztató: ,- kiadvány szerkesztés ,- szórólapterjesztés ,- összesen: ,-Ft 3. Egyéb szolgáltatások: helyiségbérleti díj ,- illeték, hitelesítés ,- pénzügyi szolgáltatás ,- összesen: ,-Ft 4. Bérköltség megbízási díjak ,- tiszteletdíjak ,- 4

5 összesen: ,-Ft 5. Személyi jellegő egyéb költség reprezentációs költség ,-, gépkocsi költségtérítés ,- összesen: ,-Ft 6. Bérjárulékok összesen: ,-Ft 7. Egyéb kiadás 420,-Ft Költségek összesen: ,-Ft Pénzforgalmi (naplófıkönyv) egyeztetés: nyitó pénzeszköz , évi követelés (SZMM pályázat) , évi kötelezettségek (APEH) , évi bevétel , évi kiadás , évi követelés évi kötelezettség 1.000, záró pénzeszköz ,-Ft Pénzmozgással nem járó korrekciós tételek évi tárgyi eszköz értékcsökkenési leírása ,-Ft A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A beszámolót készítette: Név: Horkay Antalné Cím: 2030 Érd, Kont u. 10. PM nyilvántartásba vételi szám: Nyilvántartásba vétel kelte:

6 4. Cél szerinti juttatások kimutatása Az Egyesület az Elnökségi tagjainak és az Ellenırzı Bizottság tagjainak évben négy alkalommal összesen bruttó forint tiszteletdíjat fizetett ki. Az Egyesület egyéb pénzbeli juttatásokat csak szolgáltatás ellenében fizetett. 6

7 5. Kimutatás a vezetı tisztségviselı évi juttatásairól - megbízási szerzıdés szerinti projekt menedzseri díja bruttó: ,-forint fórum elıadások, sajtótájékoztatók megbízási díjai: ,- forint elnökségi határozat alapján hálózat szervezésért: ,- forint személygépkocsi költségtérítése: ,- forint 7

8 6. Beszámoló az Indra évi költséggazdálkodásáról és elıirányzat a évi költségekre Megnevezés évi tény évi terv ezer Ft 1. Bevételek 1.1. Pályázati támogatás Tagdíj SZJA 1 % Kamat bevétel Egyéb 20 - Összes Költségek 2.1. Anyag ktg Anyagjellegő szolgáltatás Nem anyagjellegő szolgáltatás Bérköltség Bérjárulékok Egyéb juttatások Összes Évi tıkeváltozás 628 8

9 7. Az Indra Egyesület évi közhasznú tevékenységérıl szóló tartalmi beszámoló Az INDRA Biztosítottak és Pénzintézeti Ügyfelek Országos Érdekvédı Egyesülete kiemelkedıen közhasznú civil fogyasztóvédelmi szervezet 1993-ban alakult. A szervezet létrehozását a következı tapasztalatok vezérelték: A biztosítások és a banki szolgáltatások különleges területei a fogyasztóvédelemnek. Az állampolgárok többségét még meglepetésként érik a pénzpiaci impulzusok, ismereteik hiányosak. A szinte naponta megjelenı, gyakorta változó feltételő biztosítási termék és banki befektetési kínálatok között eligazodni alig tudnak. - írtuk az elmúlt évi beszámolónk bevezetıjeként. Tapasztalataink évben sem változtak. A biztosítók és a bankok az élénkülı versenyben újabb és újabb ajánlatokkal bombázzák a lakosságot, hogy betéteiket legelınyösebb feltételeikkel náluk helyezzék el, akár %-os kamathozam mellett. A reklámokban hallgatnak arról, hogy mit rejteget az akár immár klasszikussá vált szó: milyenek a betétlekötés feltételei, kapja-e a hirdetett 10 vagy ennél is magasabb kamatot az ügyfél, hogy a meghirdetett kamat ténylegesen 20 %-kal alacsonyabb, hogy csak akkor kapja, ha három évre leköti, vagy ha új pénzt hoz stb. A lekötött pénz nettó kamathozama a legtöbb banknál kevesebb, mint az infláció, értéke nem nı, de mondják biztonságban van. Van egy-két bankunk, amely nagyságrendileg vezetı pozícióban van a lakossági kapcsolatok tekintetében. (Földrajzilag jól elhelyezett fiókhálózatot örökölt.) Ezek étvágya még nagyobb. Magasabbak a folyószámla vezetési, zárási költségeik, alacsonyabbak a folyószámlákon heverı lekötetlen összegek kamatai (0,15%!). Tehát nem felhıtlen a viszony mint fentebb erre utaltunk a banki ügyfelek és a bankok között. Miközben a magyar bankok eszköz és tıkearányos nyeresége tartósan az európai átlag több, mint kétszerese, (csak a takarékszövetkezeteké mérsékeltebb), a térített kamatok alacsonyak, a kért hitelkamatok és költségek magasak (kamatmarzs!). 9

10 A biztosítók is keresik a számukra kedvezıbb feltételeket. Kizárnak a károsult gépjármőtulajdonosok számára elınyösebb kárrendezési eseteket, pl. a parkoló gépjármő által okozott kárrendezésbıl, vagy a felelısségbiztosítás alapján az egészségkárosult ügyfeleik járadékát 1993-tól évi 4 %-kal emelték akkor is, amikor pedig az infláció kétszámjegyő volt. Ez ügyben több kormánynál is interveniált az Egyesület, eredménytelenül. Vajon elérjük-e, hogy a hasonló esetekben az állam illetékes szervezetei nyereség étvágycsökkentı intézkedéseket hozzanak. A biztosítás az állampolgárok öngondoskodásának egy jelentıs formája. A biztosítók és a biztosítottak közötti viszonyt azonban a kölcsönös bizalmatlanság jellemzi. A biztosítók és a biztosítottak között gyakori a tájékoztatással, szerzıdésekkel, és a szolgáltatásokkal (kártérítési jogosultsággal, összegszerőséggel) kapcsolatos téves értelmezések miatti vita. A felek közötti viták során a biztosítók - felkészültségük alapján - erıfölényt élveznek. A biztosítottak mintegy %-a szerényebb jövedelmő, akik a költséges és idıigényes jogi és szakmai segítséget általában nem tudják igénybe venni. Ennek megfelelıen célcsoportjaink fıként a lakosság alacsony jövedelmő rétege, valamint a nyugdíjasok. Az Egyesületet felkeresık is nagyobbrészt e rétegekbıl kerülnek ki. Az Indra tevékenysége ezért elsısorban arra irányul, hogy az egyedi panaszok orvoslását nem elhanyagolva segítse tanácsaival, a szakismeretek terjesztésével azt, hogy az állampolgárok képesek legyenek tájékozottságuk segítségével önmagukat megvédeni. Továbbá célunk az egyedi panaszok tapasztalatai alapján nagyobb biztosítotti csoportok érdekérvényesítése jogszabály módosítási javaslatokkal. Az Egyesület munkáját jelenleg 16 önkéntes szakértı segíti, többek között: fogyasztói magatartás kutató, biztosítási-jogi tanácsadók, társadalombiztosítási-, agrárbiztosítási-, informatikai-, fogyasztóvédelmi- és pénzintézeti szakértık. Az Egyesülethez az ország valamennyi megyéjébıl érkeznek megkeresések. Jelenlegi taglétszámunk: 279 fı. Az Egyesület által szervezett lakossági fórumok résztvevıit figyelembe véve, a televízió adásokon keresztül, valamint a kiadványaink útján több tízezer fogyasztót érünk el közösségi szolgáltatásainkkal, felvilágosító, tájékoztató tevékenységünkkel. 10

11 Céljaink megvalósítása érdekében az elmúlt évben végzett tevékenységünk részletes bemutatása: 1. Tájékoztatás és panaszügyintézés ügyfélszolgálat keretében Az Egyesület a fıvárosi, esztergomi és nyíregyházi irodahelyiségeiben az elmúlt évben hetente két alkalommal (hétfın és csütörtökön) állt a fogyasztók rendelkezésére. Ez alkalmakkor egyedi panaszügyekben álltak az érdeklıdık rendelkezésére szakértıink, akik felvették a konkrét panaszokat, vállalva a szolgáltató pénzintézetekkel (biztosítók, bankok) szemben a biztosítottak képviseletét, egészen az ügy befejezéséig. Munkatársaink igény szerint ingyenes tanácsadói szolgáltatást is nyújtottak. Az ügyfélszolgálaton biztosítással foglalkozó közgazdász, pénzügyi szakértı, biztosítással életszerően foglalkozó kárszakértı, esetenként jogi szakértı álltak az érdeklıdık rendelkezésére. A biztosítottak tájékoztatására az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület által megjelentetett Kosár folyóirat is lehetıséget nyújtott, melyben a klubnapokra és aktuális témáira is felhívtuk a figyelmet. A biztosítottak interneten is felvehetik Egyesületünkkel a kapcsolatot ( ben az Indrához beérkezett megkeresések száma (telefonon, levélben, ben és személyesen) meghaladta a 700-at. 2. Interaktív fogyasztói fórumok szervezése Interaktív fórumot hat alkalommal rendezett az Egyesület az elmúlt évben a biztosítások és pénzintézeti témakörökben. Ezek Nyíregyházán, Budapesten valamint Esztergomban kerültek megrendezésre. A fórumokon általános biztosítási kérdéseken túl egy-egy konkrét témát (pl. életbiztosítások, felelısségbiztosítás stb.) állítottunk fókuszba. Egyrészt a felmerülı konkrét kérdésekre igyekeztünk választ adni, valamint ügyfélszolgálati irodáink mőködtetése kapcsán az általunk tapasztalt legfıbb problémákra hívtuk fel az érdeklıdık figyelmét. Ezek a fórumok is lehetıséget nyújtanak kiadványaink terjesztésére az érdeklıdık között. A fórumok szervezésében együttmőködı partnereink: Esztergomi Önkormányzat, Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, Nyíregyházi Nyugdíjas Klub. 3. Múlt évben két alkalommal szerveztünk sajtótájékoztatót az Esztergomi és Nyíregyházi városi televízió közremőködésével, melyeken az Egyesület tevékenységérıl és elérhetıségérıl valamint a biztosítási és banki területeken leggyakrabban felmerülı panaszok tapasztalatairól adtunk tájékoztatást. 11

12 4. Múlt évben két kiadványt jelentetett meg az Egyesület: - Tudnivalók a kötelezı gépjármő felelısségbiztosításról és teendık káresemény bekövetkezésekor. - Információs szórólap az Indra Egyesület tevékenységének bemutatásáról és elérhetıségérıl. 5. Gyakori, hogy nagyobb biztosítotti csoport jogai ill. érdekei sérültek egy-egy biztosítói vagy téves hatósági intézkedés miatt. Az elmúlt idıszakban e tekintetben az alábbi témákban jártunk el: - A korábban hatályos gépjármő felelısségbiztosítási jogszabály 3. melléklete érdeksértı módon szabályozta a bonus-malus rendszert. Javaslatunkra, - sajnos több, mint egy évi késedelemmel a szakhatóság több tízezer autótulajdonos érdeksérelmét megszüntetve rendezte az ügyet. - Kezdeményeztük a gépjármőbalesetek áldozatai, károsultjai érdekében annak a jogértelmezésnek a módosítását, amely a biztosítók kezdeményezésére történt és amely e károsultakat kizárja a gyors és olcsó békéltetı testületi eljárásból. A fogyasztóvédelmi törvény szándéka nem lehetett ez a jogkurtítás. A törvény ennek a jogértelmezésnek nem ad semmi alapot, nem vonja ki egyértelmően a békéltetı testületi hatáskörbıl a szóban forgó ügyeket. Sıt a jogalkotó szándéka nem is lehetett ez! Közbenjárásunk eredményre vezetett. Kezdeményeztük a gépjármő balesetek során keletkezett átmeneti vagy tartós egészségkárosodás miatti járadékok értékmegırzésében a hatósági intézkedést. A biztosítók ugyanis a privatizáció után (1991) keletkezett balesetek károsultjai részére megállapított nem vagyoni kártérítés járadékszerő térítését évenként csupán 4 %-al emelték, amikor az infláció kétszámjegyő volt. Ez sem a jövedelempótlást, sem a költségpótlást nem biztosította. Sıt, e járadékok értéke néhány év után arcpirító borravalóvá zsugorodott.... Harczi Jánosné pénzügyi vezetı... Dr. Pintér György ügyvezetı elnök Budapest, április

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról

Közhasznúsági jelentés az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület 2 0 0 8. évi gazdálkodásáról ORSZÁGOS FOGYASZTÓVÉDELMI EGYESÜLET 1012 Budapest, Logodi utca 22-24. Adószáma: 19012470-1-41 A Fıvárosi Bíróság 13.Pk. 60.519/1. számú végzésével 1989.10.26-án 467 sorszám alatt vette nyilvántartásba.

Részletesebben

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 6. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010.

FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 6. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. FOGYASZTÓI TÁJÉKOZTATÓ FÜZETEK 6. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem 2010. Biztosítási szolgáltatások és a fogyasztóvédelem Összeállította: dr. Pintér György és Harczi Jánosné Szakmai lektor:

Részletesebben

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE AZ EMBERBARÁT ALAPÍTVÁNY 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. tv. 19. rendelkezésének értelmében az Emberbarát Alapítvány (1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.)

Részletesebben

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE

NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE NONPROFIT INFORMÁCIÓS ÉS OKTATÓ KÖZPONT (NIOK) ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2010. ÉVI KÖZHASZNÚ JELENTÉSE Adószám: 18063710-2-43 Cím: NIOK Alapítvány 1122 Budapest, Maros u. 23-25. Jellen Kornél A NIOK

Részletesebben

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza.

A mérleg főösszege 142 026 ezer Ft. A részletes kimutatást a jelentés végén található közhasznú egyszerűsített éves beszámoló tartalmazza. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Az alapítvány a kettős könyvvitel szerint vezeti könyveit. A könyvelés külső vállalkozó által, gépi úton történik. Az alapítvány közhasznú beszámolóját a számviteli törvény (2000.

Részletesebben

1. A szervezet alapadatai

1. A szervezet alapadatai TARTALOM (2008) 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú beszámolójának mérlege - Kettıs könyvvitelt vezetı társadalmi

Részletesebben

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról

Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról Egyszerően, röviden a nonprofit szervezetek pénzügyeirıl és adminisztrációjáról készült a Holland Királyság Nagykövetsége KAP programjának támogatásával BB Vállalkozásfejlesztı Alapítvány 2004. A nonprofit

Részletesebben

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006.

Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht. Közhasznúsági jelentés 2006. 1 Bevezetı... 2 2 A Társaság gazdálkodása... 3 2.1 A TÁRSASÁG VEZETÉSE... 3 2.2 A SZÁMVITELI POLITIKA RÖVID ISMERTETÉSE... 4 2.3 FORRÁSOK... 4 2.4 ESZKÖZÖK... 5 2.5 LELTÁROZÁS... 5 2.6 KIEGÉSZÍTÉSEK A

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Országos KID Egyesület 4025 Debrecen, Arany János u. 2. fsz.2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. TARTALOM A szervezet alapadatai 1. Számviteli beszámoló, 2. a költségvetési támogatás felhasználása, 3. a vagyonfelhasználásával

Részletesebben

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10.

VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK VESZPRÉM MEGYEI EGYESÜLETE 8200 VESZPRÉM, KOSSUTH U. 10. 1./ Általános tájékoztatás KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évi közhasznú egyszerűsített éves beszámolójához Vakok és Gyengénlátók

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet. 2006. évi közhasznú jelentése A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám: 18063710-2-41 Cím: NIOK Alapítvány 1024 Budapest, Margit krt. 43-45. 2006. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E A K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010 Elfogadta a Kuratórium 2011. május 21-i ülésén. Pécs, 2011. május 21. T a r t a l o m 1. A szervezet alapadatai 3. oldal 2. Összefoglaló 5. oldal 3. Számviteli

Részletesebben

Közhasznúsági Jelentés

Közhasznúsági Jelentés Közhasznúsági Jelentés 2007. A Szervezete adatai Elnevezés: Humán Európa Szövetség Képviselő: Baksa József Székhely: 8900. Zalaegerszeg, Kosztolányi tér 2/A Levelezési cím: 8900. Zalaegerszeg, Pf.: 115

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007.

MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZEKFÜ TIBOR: MIKROHITELEZÉSI SZEKTOR MAGYARORSZÁGON 2007. SZÉKESFEHÉRVÁR, 2007. AUGUSZTUS 14. TARTALOMJEGYZÉK 1. NEMZETI KÖRNYEZET... 2 2. A MIKROFINANSZÍROZÁS EREDETE MAGYARORSZÁGON... 6 3. A MIKROFINANSZÍROZÁSI

Részletesebben

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók

Tájékoztató. 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi és Szakmai Ellenırzési Fıosztály. szolgáltatók Tájékoztató Az alapellátásban 1 résztvevı egészségügyi szolgáltatók Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszközének felhasználásához és annak nyilvántartásához 2010. március 26. OEP Elemzési, Orvosszakértıi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége. Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózatának Szövetsége Elfogadva 2010. február 15.-én, Budapesten a szervezet Fóruma által T a r t a l o m I. A szervezet alapadatai II. A KÖTHÁLÓ

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

2012. NOVEMBER TARTALOMJEGYZÉK: A FOGYASZTÓI CSOPORTOKRÓL ÁLTALÁBAN A FOGYASZTÓI CSOPORTOKKAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLİ

2012. NOVEMBER TARTALOMJEGYZÉK: A FOGYASZTÓI CSOPORTOKRÓL ÁLTALÁBAN A FOGYASZTÓI CSOPORTOKKAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLİ 2012 AZ AKTÍV IDİSÖDÉS ÉS A NEMZEDÉKEK KÖZÖTTI SZOLIDARITÁS EURÓPAI ÉVE A HÓNAP TÉMÁJA: FOGYASZTÓI CSOPORTOK 2012. NOVEMBER TARTALOMJEGYZÉK: A FOGYASZTÓI CSOPORTOKRÓL ÁLTALÁBAN A FOGYASZTÓI CSOPORTOKKAL

Részletesebben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése A Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése Általános információk: Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Gellért Karitász Alapítvány bírósági nyilvántartásba

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ

TÁJÉKOZTATÓ. a Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltató Központ Csakis azért foglalkozunk a világ bajaival és nyomorával, hogy azután enyhítsük ıket. Hogyha csupán figyeljük és siránkozunk miattuk, még keservesebbé tesszük ıket, amellett minden haszon nélkül. (Joubert)

Részletesebben

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl

1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 1/2011. sz. Igazgatósági szabályzat Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Fogyasztóvédelem és ügyfélpanasz kezelés rendjérıl 7. sz. módosítás SOPRON BANK BURGENLAND ZRT Elıterjesztı: Jogi osztály

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére 19. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 31-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatalának beszámolója a 2011. évben végzett munkájáról Az elıterjesztést

Részletesebben

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása

A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar A nonprofit szervezetek számvitele és adózása Készítette: Szilágyiné Tóth Szilvia Belsı konzulens: Dr. Bács Zoltán egyetemi docens Külsı konzulens: Virágné Tóth

Részletesebben

952/2015. Kiegészítő melléklet

952/2015. Kiegészítő melléklet 952/2015. Kiegészítő melléklet Általános rész A Vasutas Önkéntes Nyugdíjpénztár a gazdálkodását az 1993. évi XCVI. törvény, a 223/2000.(XII.19), a 281/2001.(XII.26.) kormányrendeletek, az Alapszabály,

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRİL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRİL A szervezet neve: Magyar Biofizikai Társaság A szervezet székhelye: 1027 Budapest, Fı u 68. A szervezet adószáma: 19815723-2-41 Statisztikai számjel: 19815723-9412-529-01 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉVRİL

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2009. évi tevékenységérıl

Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2009. évi tevékenységérıl Közhasznúsági jelentés a közhasznú Magyar Biofizikai Társaság 2009. évi tevékenységérıl Társaságunk a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény elıírása szerint kérte a Fıvárosi Bíróságtól

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben