Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése évi gazdasági programjának elfogadására

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011-2014. évi gazdasági programjának elfogadására"

Átírás

1 704 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése április 15-én ülésének jegyzőkönyve tartott nyílt a./ tárgysorozata: b./ határozatai:59-62/2011. c./ rendelete: 16/2011. Napirendek: 1./ Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése évi gazdasági programjának elfogadására 2./ Beszámoló a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évben végzett munkájáról 3./ Előterjesztés egyes anyakönyvi események engedélyezésével kapcsolatos helyi szabályokról szóló önkormányzati rendelet megalkotására 4./ Előterjesztés a belvízhelyzet miatt bekövetkezett vis maior támogatás igénylésére 5./ Előterjesztés a Szociális Gondozási Központ 3. számú Idősek Klubja keretében nyújtott szociális étkeztetés feltételeinek infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint a Vasvári Pál Gimnázium tornatermének iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra fejlesztéséhez benyújtott pályázatokhoz szükséges önerő biztosítására Nyíregyháza, április 15. Dr. Kovács Ferenc polgármester

2 705 JEGYZŐKÖNYV Készült: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 15-én tartott nyílt üléséről Jelen voltak: Dr. Kovács Ferenc polgármester, Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző, Halkóné Dr. Rudolf Éva, Kósa Tímea alpolgármesterek, Dr. Adorján Gusztáv, Dr. Horváthné Dr. Veisz Katalin, Fesztóry Sándor, Jászai Menyhért, Jeszenszki András, Kósa János, Lengyel Gábor, Lipták Lajos, Magera Tibor, Mikó Dániel, Mussó László, Dr. Moskovits Károly, Nagy László, Petneházy Attila, Póka Imre Tamás, Dr. Szilassy Géza, Szilvási István, Tormássi Géza, Dr. Tirpák György, Vass Zoltán Géza képviselők. Meghívottként részt vettek: Dr. Gál György aljegyző, Nagyné Román Margit Humán Főosztály vezetője Dr. Kása Brigitta Gazdálkodási Főosztály vezetője, Dr. Grósz Péter, Dr. Groncsák Andrea, Dr. Krizsai Anita, Kőhegyi Edit, Dr. Polgári András, Virágh Zoltán, Patóné Nagy Magdolna osztályvezetők, Dr. Kovács Orsolya jogász, Dombrády László városi tűzoltó parancsnok, Leskovits Zoltán Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság képviselője, Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője, dr. Béres József Attiláné jegyzőkönyvvezető, Parillák Gabriella, Sipos Mariann, Pintye Zsolt sajtó képviselői. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Kérem a tisztelt Képviselőket, hogy jelezzék a jelenlétüket, hogy a határozatképességet meg tudjam állapítani. Megállapítom, hogy a közgyűlés határozatképes, hiszen a 22 tagból 20 jelen van. Szeretettel köszöntöm a közgyűlésen megjelent képviselőket, szakértőket, előadókat, vendégeinket és mindenkit, aki figyelemmel kíséri munkánkat. A mai közgyűlésünket egy kitüntetés átadással, egy ünnepélyes aktussal kezdenénk. Talán mindenki tudta figyelemmel kísérni illetve szurkolt akár a Buszacsában, akár a tévé előtt a nyíregyházi junior kosárlabda csapatnak, és mondhatom, hogy sikeres volt talán a szurkolásunk, de mindenekelőtt a csapat játéka és az elvégzett munkája. Hiszen először Nyíregyháza sporttörténetében junior országos bajnokságot nyertek. A csapat vezetőedzője Gombkötő Norbert, aki itt jelen van. Üdvözlöm. Aki 10 éve kezdte már a saját kosárlabda egyesületének a vezetését, utánpótlás munkáját. Jelenleg is 137 gyerek tagja az egyesületnek. Csapatai közül többen az utánpótlás körben az országos döntőben képviselték városunkat. Kiemelt szakmai munkát végez a Nyírsuli utánpótlás szakemberi gárda keretében is. Az U20 csapat edzője is, és mindezen munka elismerését jelenti természetesen ez az országos bajnoki cím. Szerettük volna mi is elismerésünket és köszönetünket kifejezni. Ezért a Nyíregyháza város bronz emlékérmét szeretném Gombkötő Norbertnek átadni. Kérem, hogy fáradjon ki. Bár ez polgármesteri hatáskörbe tartozik, ennek a kitüntetésnek az átadása, de úgy gondoltam, hogy ezt itt a közgyűlés előtt a legalkalmasabb, legünnepélyesebb módon tudom ezt megtenni. Bízva abban, hogy az egész közgyűlés szándékát, elismerését, ily módon ki tudjuk fejezni. Tisztelt Közgyűlés, a közgyűlés napirendjének a megállapítása következik, amire én az írásban kiküldötteknek

3 706 megfelelően teszek javaslatot. Megkérdezem, hogy van-e egyéb javaslat? Nem látok jelentkezőt, akkor kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy szavazzunk a napirend elfogadásáról. Szavazáskor jelen volt 22 képviselő. A Közgyűlés 21 szavazattal, 1 ellenszavazattal elfogadta a napirendet. 1./napirend: Előterjesztés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése évi gazdasági programjának elfogadására Előadó: Dr. Kovács Ferenc polgármester Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Az anyagot, a gazdasági programra vonatkozó tervezetet mindenki megkapta. Tájékoztatom a tisztelt Közgyűlést, hogy a gazdasági programot véleményezte a Költségvetési Intézmények Érdekegyeztető Tanácsa, az Oktatás Érdekegyeztető Fórum, valamint az Egészségügyi Szociális, Közművelődési és Sportintézmények Érdekegyeztető Fóruma április 11-én tartott együttes ülésén és egyhangú szavazattal, 13 igen szavazattal elfogadta. Tájékoztatom a közgyűlést továbbá, hogy a Kereskedelmi és Iparkamarának is megküldtük a törvény rendelkezései szerint a programot, akik szintén jóváhagyásukról biztosították. Azt hiszem, hogy valamennyi bizottság tárgyalta a gazdasági programot, kérem a bizottsági elnököket, hogy tájékoztassák a közgyűlést a bizottságok álláspontjáról. Először dr. Szilassy Géza elnök urat kérdezem. Dr. Szilassy Géza:(Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság elnöke) A Szociális, Egészségügyi és Ifjúsági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, számos javaslat hangzott el. Egyetlen egy módosító javaslatot szavazott meg a bizottságunk, amit az előterjesztő elfogadott, tudtommal bekerült már az anyagba. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Tormássi Géza elnök úrnak adom meg a szót. Tormássi Géza:(Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az előterjesztést. Itt is elhangzottak pontosító javaslatok, amit az előterjesztő elfogadott és beépült már az anyagba. A bizottság az előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen Jászai Menyhértnek elnök úrnak adom meg a szót. Jászai Menyhért:(Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, elfogadta és elfogadásra javasolja. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Nagy László úr a Pénzügyi Bizottság elnöke.

4 707 Nagy László:(Pénzügyi Bizottság elnöke) Tisztelt Közgyűlés, a Pénzügyi Bizottság a már korábban bejavasolt módosító javaslat ismertetése mellett tárgyalta meg az anyagot és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen dr. Tirpák György elnök úrnak adom meg a szót. Dr. Tirpák György: (Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, egyhangúlag támogatja és elfogadásra javasolja a közgyűlésnek. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Lipták Lajos elnök úr következik. Lipták Lajos:(Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, két módosító javaslat született, melyet az előterjesztő befogadott és ez már az anyagban szerepel. A bizottság 1 tartózkodással, ellenszavazat nélkül támogatja az előterjesztést. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Valamennyi bizottság elnöke kifejtette a bizottságok álláspontját. Mielőtt a vitát megnyitnánk a programról, arról szeretném tájékoztatni a tisztelet Közgyűlést, hogy igazából az elmúlt félév munkája van ebben a tervezetben és arra törekedtünk, hogy figyelembe vegyük a korábbi, tehát a 4 évvel ezelőtt készült gazdasági programban foglaltakat, levonva a tanulságokat. Figyelembe vegyük a Bencs Kálmán, korábban elfogadott fejlesztési programban foglaltakat. Ennek szellemében is szerepel az anyagban, hogy úgy gondoljuk, javaslatot teszünk arra, hogy a közgyűlés majd az év második felében külön foglalkozzon a fejlesztési stratégia meghatározásáról. Hiszen a Bencs Kálmán tervben megfogalmazottak, az akkori elképzelések ma már nyilvánvalóan túlzóak, nem egy esetben megalapozatlanok. Tehát szükséges emiatt is meg amiatt is, hogy nagyon sok minden történt a környezetünkben is az elmúlt években és mondhatom, az elmúlt hónapokban is. Amit a gazdasági program is érint, gondolok a Széchenyi tervre, gondolok a Széll Kálmán Tervre, aminek több vonatkozása érinti az önkormányzatokat, így Nyíregyháza városát is. Tehát ez is indokolja azt, hogy reális alapokon, reálisan mérjük fel azokat a fejlesztési programokat, kérdéseket, amik szükségesek Nyíregyháza város érdekében, fenntarthatóak és a társadalmi hasznosságuk sem vitatható. A gazdasági programban ugye kiemelten szerepel annak meghatározása, hogy hol is tartunk most. Azért szerepel, azt gondoljuk, hogy ez elengedhetetlen, tehát egy alapos elemzés, diagnózis nélkül nem indulhatunk tovább, nem vonhatunk le következtetéseket és próbáltuk integrálni az eddigi, az elmúlt években végzett munkát is, a folyamatban lévő programokat, illetve szerepel már a gazdasági programban az elmúlt hónapokban, tehát az új vezetés által indított fejlesztési programok, célok, szándékok kérdései is. Ennek jegyében kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni, észrevételt, javaslatot tenni a gazdasági programtervezethez? Illetve bocsánat, először a kérdésekre nyílik lehetőség. Legelőször Nagy László képviselő úrnak adom meg a szót.

5 708 Nagy László:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, 3 kérdést szeretnék feltenni. Az egyik az az, bár a bizottsági ülésen erre alpolgármester asszony válaszolt, de a válasz az egy picit sántít szerintem, hogy miközben be volt tervezve a márciusi közgyűlésre a gazdasági program elfogadása, miért a törvényes határidő utolsó napján rendkívüli ülésen kell, hogy tárgyalja a közgyűlés ezt az anyagot úgy, hogy amikor a múlt héten csütörtökön megjelent az interneten a meghívó, akkor még nem is volt kész az anyag? Az anyagot másnap kapta meg mindenki. Mi volt ennek a kapkodásnak az oka? Miért nem lehetett ezt időben elkészíteni? A bizottsági ülésen az hangzott el válaszként, hogy a Széll Kálmán tervre várt a város. Azt nem gondolom, hogy ilyen mértékben kellene, hogy befolyásolja a város gazdasági programját, hogy ha van konkrét elképzelése a város vezetésének a következő 4 évről, akkor nem a Széll Kálmán terv fogja eldönteni azt, hogy mi az, amit szeretne tenni. A másik kérdésem az, hogy a 46. oldalon jelzi az anyag, hogy őszre már támogatási szerződés is várható adott esetben egy bizonyos fejlesztés tekintetében. Amiről a képviselő-testületnek még halvány sejtése sincs, hogy mi lesz abban a fejlesztési tervben. Hogy lehet úgy jelezni az anyagban, hiszen a támogatási szerződés is megkötésre vár, amikor a képviselő-testületnek annyi információja persze van már, újságban, hogy ha valaki olvassa a Kelet-Magyarországot akkor megjelent már egyszer egy interjú erről a fejlesztésről, ez a Sóstó fejlesztésére vonatkozik. Ugyanez vonatkozik egyébként az Ipari Park fejlesztésére is. A kérdésem az természetesen, hogy nem gondolja-e a városvezetés, hogy illene néha beavatni a képviselő-testületet is bizonyos elképzelésekben is, vagy folyamatokban vagy előzetesen döntést hozni ilyen stratégiailag fontos kérdésekről? Hiszen nem kevés pénzről van szó, milliárdokról, amit a városnak a következő időszakban elő kell teremtenie. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Póka Imre képviselő úrnak adom meg a szót. Póka Imre:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. A Függetlenek Egyesülete is megtárgyalta az előterjesztést és egy pár kérdés felmerült. Az első kérdés az lenne, hogy mi a helyzet a nyugati körút pályázattal, a 36-os és 38-as számú közutak összekötésével? Hiszen mint tudjuk, az Alkotás út tarthatatlan állapotban van. Be lesz-e adva az idén a pályázat? Illetve 8 telek vásárlásról is kell gondoskodni az önkormányzatnak. Ezeknek a telekvásárlásoknak a dolga hogy áll? Az anyagban olvasható, hogy 610 km összes úthálózatból 348 km útalap is földút, és az anyag azt írja, hogy kívánunk ezen az állapoton javítani. De tulajdonképpen az idén mennyi pénz lesz az útalap építésre, karbantartásra, javításra? A harmadik kérdés szintén hasonló mint az előttem szólóé, a Sóstó komplex fejlesztése. Tulajdonképpen mit takar, hogy legalább nagyvonalakban tudunk-e róla valamit? És a utolsó kérdés pedig az, hogy van nekünk egy Agóra programunk, de az Agórával párhuzamosan van egy úgynevezett kis Agóra program, amit annak idején Manda bokorról beszélünk. Az önkormányzat, a Bokortanyákért Egyesület, a Szociális Iroda is és a HUMAN-NET adott be. Azt hiszem, ha jól tudom 49 milliót nyert ez a pályázat, a kis Agorával mi a helyzet? Köszönöm szépen.

6 709 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András képviselőnek adom meg a szót. Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, én is a konkrétumokat hiányolva néhány kérdést szeretnék feltenni a következő 4 évet illetően. Az első kérdés az lenne, hogy a korábban elnyert, az IVS és egyéb pályázatokat leszámítva, illetve amit említettek már képviselőtársaim az Ipari Park fejlesztését, illetve a Sóstó fejlesztését azon kívül esetlegesen kiírástól függően persze milyen pályázatok benyújtását tervezi a városvezetés? Mondanék itt néhány példát, hiszen vannak azért megkezdett folyamatok, amit talán célszerű lenne folytatni. Az egyik például a távhővezeték rekonstrukció, hiszen nem mindegy a városvezetés szempontjából, hogy amikor a távhővezetékeket cserélni tudjuk, akkor milyen energia megtakarítást tudunk elérni. Az elmúlt héten vagy talán 2 héttel ezelőtt a panelprogram kapcsán egy kormányzati nyilatkozattal ellentétes nyilatkozat jelent meg Nyíregyházát illetően. Kérdés nyílván adódik ebből, hogy Nyíregyháza részt kíván-e venni majd az újonnan kiírt panelprogram pályázatokban? Útfelújításokról szeretnék néhány gondolatot megfogalmazni, illetve kérdést. A korábbi időszakban ugye ez az úgynevezett egy plusz egyes pályázat keretében, ami most jelenleg tudom, hogy nincsen, de mégis csak 13 olyan nagy csomópontot sikerült Nyíregyházán felújítani, amely nem egy-egy utcát jelentett, hanem egymásból nyíló 4-5 utcát. A kérdés adódik. Tervez e a város ehhez hasonló nagy volumenű útfelújításokat a következő időszakokban? És nyilván ahhoz kapcsolódóan persze adódik a következő kérdés, ha igen, akkor milyen konkrét utcákon? Tehát szeretnénk majd a konkrét utcák megnevezését hallani. Intézmény felújítások. Itt ugye szintén folyamatban van egy energiatakarékos felújítás. A kérdés az, hogy a későbbiekben a városvezetés kívánja-e tovább folytatni azt az ütemes munkát, amely az elmúlt időszakban mind a középfokú, illetve a közművelődési intézményekben zajlott, hiszen jelentős energia megtakarítás érhető el. És városképi szempontból sem mindegy, hogy ezek az intézmények hogy néznek ki. Tehát a kérdés az, hogy egyéb más, azon kívüli intézmények felújítását tervezi a város, amelynek a felújítása, illetve a pályázat elnyerése folyamatban van? Póka Imre képviselőtársam említette a nyugati körutat és ehhez kapcsolódóan adódik még egy kérdés, az autópályához kötődően a nyugati elkerülő út, hiszen a város nyugalmát érintően nagyon fontos lenne mindkettőnek a megvalósítása. Valamint az 50. oldalra szeretném majd felhívni a figyelmet, ha már itt az Agórát említette Póka Imre képviselőtársam. Váci Mihály nevét majd kérnénk javítani az előterjesztőnek a gazdasági programban, köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Mikó Dániel képviselő úrnak adom meg a szót. Mikó Dániel:(képviselő) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Egyetlen egy kérdést szeretnék feltenni. Az anyagban szerepel nagyon helyesen, hogy egy új Ipari Parkot kíván létrehozni a város a Simai út térségében. Az a kérdésem, hogy a lőtér területében gondolkodik a városvezetés, vagy esetleg más területekben? Köszönöm szépen.

7 710 Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Több kérdést már nem látok. Néhány kérdésre én szeretnék választ adni. Nagy László frakcióvezető úr első kérdése, kijelentése is, hogy miért ez a kapkodás? Tehát én azt gondolom, hogy azért ebben van egy ellentmondás. A törvény 6 hónapos időtartamot ír elő. Ezt a törvényi rendelkezést betartottuk. Az, hogy a 6 hónapon belül mikor, én azt gondolom, hogy ez nincs meghatározva. Indokolatlan és ésszerűtlen lett volna ezt elkapkodni, akkor lett volna kapkodás, ha ezt már mondjuk februárban behozzuk a közgyűlés elé. Egyrészt azért, mert ami az elmúlt közgyűléseken rendszerint napirendre került, ugye folyamatosan találkozzunk még most is olyan szituációkkal, ahol azt kell, hogy mondjam némi iróniával, hogy a múlt sem biztos. Tehát jönnek elő olyan új, szabálytalansági eljárások megindításról értesítő levelek, az elmúlt napokban is volt egy ilyen amik a korábbi programokat érintik és ez ebből adódóan folyamatos munkát ad nekünk és helyzetértékelést. Másrészt azért nem vonatkoztathatunk el attól, különösen a Széll Kálmán Terv-től, ami amúgy július 1-vel van programozva a kormányzat által, hogy hatályba lép. Az igen komolyan érinti az önkormányzatok gazdálkodását minden területen és nem tehetünk úgy, hogy ezt nem vesszük figyelembe. Tehát törekedtünk arra, hogy a reális alapokról, reális helyzetértékelésből kiindulva reálisan mérjük fel a 4 év alatt előttünk álló legszükségesebb feladatokat, és a lehetőségeinket is. Nyilván ezt most is csak a mostani rendelkezésünkre álló információk alapján tehettük meg. Az a két fejlesztési program amiről több kérdező is beszélt, ez az Ipari Park fejlesztése, illetve a Sóstó fejlesztése, erről egyébként a közgyűlést korábban tájékoztattuk. Nem ért abba a stádiumba a dolog, hogy erről egy olyan előterjesztés készülhessen, amiről a közgyűlés érdemben tud dönteni. Igazából az első körben projekt ötleteket kértek, ezt felvázoltuk igen alapos szakmai és lakossági vélemény kikérés is van mögötte, ez már tavaly ősszel kezdődött és ez alapján vázoltuk fel az elképzeléseinket. Én azt gondolom, hogy tanulva az elődeink hibáiból, például a Sóstónál alaposan szükséges azt felmérni, hogy milyen komplett fejlesztés szükséges ott, hiszen a Sóstó Fejlesztési Zrt. most is küszködik ezzel a 1,2 milliárdos beruházással, hogyan tudja kijavítani a korábbi hibákat. Nem beszélve az Ipari Parkról, ami talán még nagyobb gond, hiszen vannak tárgyalásaink nagybefektetőkkel, amik mindig abba ütköznek, hogy nincs területünk. Évek óta nincs a városnak területe, ugyanakkor a város, hogy így mondjam 2006-ban összeállt egy budapesti céggel, aki az összes lehetséges fejlesztési terület leopciózta, azaz fizetés nélkül jogot szerzett arra, hogy megvehesse ezeket a földeket. Ezt egyébként a városnak kellett volna megszerezni. Azt gondolom, hogy nem kerülnénk ilyen nehéz helyzetben amiben most vagyunk. És ennek következménye az, hogy vizsgálunk minden olyan ésszerű lehetőséget és nem külső céggel kívánjuk ezt megoldani külső és nem magánérdekek szerint, hogy hogyan tudunk ebből a nehéz helyzetből kijönni. Ez a két fejlesztési program az NFÜ döntése után abban a stádiumban amikor az lesz a feladatunk, hogy egy részletes megvalósíthatósági tanulmányt készítsünk és természetesen úgy tervezzük, hogy ezt mindegyik érintett bizottság alaposan megtárgyalja és ezek után közgyűlés elé kerül majd. Ami az Agórát illeti ugye szerepel az anyagban, az nagy kérdés számunkra, hiszen az már nem kérdés, hogy ebben a formában nem szabad ezt a beruházást megvalósítani. Annak ellenére, hogy közel 180 milliót költöttek az előkészítésre. Az előkészítésben résztvevő szakemberek, tervezők elmondták, hogy ebből a tervezett összegből nem lehet megvalósítani azt a beruházást. Ugyanaz a gyakorlat folytatódna, aminek itt az elmúlt években sajnos hagyománya volt, hogy az egyébként 80-85%-os támogatással bíró beruházási tervet elnézik és utána jönnek

8 711 több 100 milliós igények, amit már az önkormányzatnak saját erőből kell előteremtenie, de saját pénze nincs. Tehát hitelt kell felvenni és ez még fokozza a problémát. Ebből a körből szeretnénk mi kikerülni. Az a célunk, hogy ezt a forrást itt tartsuk ha van rá lehetőség Nyíregyházán és a korábbi tervektől eltérően ésszerűen, a szükséges feladatok megoldására tudjuk fordítani. Ez nemcsak nyíregyházi kérdés. Több város küszködik, több nagyváros küszködik ezzel a problémával és ez kormányzati szinten is vizsgálat alatt van. Én azt remélem, hogy egy értelmes kompromisszum tud majd ebből születni. Két alpolgármester asszonyt kérem, először Kósa Tímeát, hogy a további kérdésekre válaszoljon. Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen a szót, Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Én rögtön az elején az első felvetés elejére reflektálnék, ugyanis én a csúsztatásoknak nem vagyok a híve. Csütörtökön került fel a meghívó egyébként a Nyírhálóra, 1 nappal korábban mint kellett volna pontosan azért, mert az új SZMSZ szerint még egy plusz napot szerettünk volna adni, hogy a képviselő-testület tagjai megfelelő időben, határidőn belül jóval előtte értesüljenek a rendkívüli közgyűlésről. Egyébként pénteki volt az anyag felkerülésének és a közgyűlési meghívó feltételének a határideje. Péntek reggel vagy a kora délelőtti órákban eleget tett az iroda. Csak pontosítani szerettem volna. Ami a 46. oldalon szerepel és megint csak szeretem, ha pontosan beszélünk az anyagról. A Sóstói projekt és az Ipari Park kapcsán is, mert többször hallottuk a bizottsági üléseken is azt a felvetést, hogy nem tud a közgyűlés a két projekt tervezetről. Ezt elmondtam bizottsági ülésen is, de az anyagban is szerepel pontosan idézném természetesen mindkét elképzelés képviselő-testületi támogatás mellett indulhat csak útjára és elkezdődhet a projektdokumentáció részletes kidolgozása. Ezt követően nyilván bekerül bizottsági ülésre, bekerül közgyűlésre és ha mindenütt pozitív lesz a támogatás, akkor fog csak ez realizálódni. Ez azt gondolom, hogy trivialitás mindannyiunk számára. Szintén egy felvetés volt itt a földutakkal kapcsolatban a 60. oldalon szintén pontosan szerepel az anyagban, idézném megjegyezzük, hogy jelen költségvetési helyzetben a stabilitás megteremtése mellett prioritásként szerepel, mármint az egyes lakossági összefogással megvalósítandó útfelújítások támogatása. Tehát prioritásként szerepel a következő 4 év programjában. Erre a felvetődött kérdésekre, az út felújítására vonatkozó kérdésekre tehát ez a válasz. Az, hogy milyen konkrét utcákon, én azt gondolom, azt nem a gazdasági programban kell szerepeltetni feltétlenül a pontos utcaneveket. Ezért szerepel a gazdasági program elején, hogy tervezzünk is, amit már polgármester úr is említett. Tervezzünk egy olyan városfejlesztési programot amelynek pontos témája lesz a konkrét pályázati lehetőségek függvényében már, hogy milyen konkrétumok fognak megvalósulni a következő időszakban. Nyilván ez egy hosszú munkát kell, hogy jelentsen és ennek alapját kell, hogy képezze a lakossági, kerületi konzultáció. Felmerült a nyugati elkerülő körút témája, a távhővezetékek, a panelprogramok, az intézményi felújítások. Az álmainkat le tudnánk írni, le tudtuk volna írni. Mi szerettünk volna egy realisztikusabb, a lehetőségekhez mért programot rendelkezésre bocsátani. Hangsúlyozom még egyszer, a főbb útvonalak, irányvonalak látszanak a gazdasági programban, hiszen ez a célja. A konkrétumok tekintetében pedig amint lehetőségünk lesz a konkrét pályázati lehetőségeket, amint a Széll Kálmán részleteit ismerni fogjuk és annak önkormányzati gazdálkodás, önkormányzati életre való gyakorolt hatását ismerni fogjuk, gyakorlatilag közgyűlés elé fog kerülni egy városfejlesztési program. Az, hogy a lőtér területén gondolkodik-e a város az ipari parknál, erről beszélgettünk bizottsági

9 712 ülésen. Többféle variáció van, nyilvánvalóan ez is szerepel a tervek között. Akkor, amikor biztosak lesznek az elképzeléseink, akkor természetesen közgyűlés elé fogjuk hozni a pontos elképzelést. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Halkóné dr. Rudolf Éva alpolgármester asszonynak adom meg a szót. Halkóné dr. Rudolf Éva:(alpolgármester) Tisztelt Polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Három kérdésben vagyok érintett a feltett kérdések közül. Az egyikre polgármester úr megadta a választ, az Agóra program dilemmáira utalt, amikor mondta, hogy tulajdonképpen országos szinten sem tisztázott, hogy az Agóra programmal érintett városok milyen összefogással és milyen célkitűzéssel tudják majd ezt a pénzt, a meglévő pénzt leghatékonyabban felhasználni. Ezt nem akarom megismételni. Az úgynevezett kis Agóra program, Mandabokora, ez a kérdés már az elmúlt közgyűlésen is napirendre került. Akkor is azt hiszem Nagy László képviselő úr vagy Jeszenszki András képviselő úr feltette, hogy mi a terv. Benne szerepel egyébként abban a kimutatásban, ami a megvalósítandó pályázati projektek között szerepel. Természetesen vannak dilemmáink Manda bokorra, akkor is elmondtam, az elmúlt közgyűlésben is. Hiszen egy teljes körű átvilágítás előtt áll a közművelődés és a kulturális intézményhálózat is. Tehát amellett, hogy a Mandabokori Művelődési Ház napirenden van és nem került visszaadásra a pályázat, meg fogjuk várni ennek a teljes körű átvilágításnak az eredményét és a javaslatait. Intézmény felújítás, nevezetesen az energiatakarékos megoldások. Szerepel az anyagban, a 61. oldalon, hogy a komplex energiakorszerűsítés megújuló energiaforrások felhasználása okán az új Széchényi terv által nyújtott lehetőségek racionális kiaknázása a tervezet. Tehát választ is ad Jeszenszki képviselő úr kérdésére. Amellett, hogy egészen biztos, hogy ilyen költségvetési keretek között nem fog tudni vállalni az önkormányzat további olyan önrészeket, amik nem ésszerűek és amik amit mondtam bevállalhatatlanok, de már az előző közgyűlésen előterjesztett fejlesztési projekteken túl is bekerült ebbe az anyagba egy projekt. Mégpedig a Vasvári Pál Gimnázium tornatermének a nyílászáró cseréje. Ami megint csak hozzájárul egy oktatási intézmény korszerűsítéséhez. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Megkérdezem, hogy van-e még valakinek kérdése? Jelentkezik-e kérdésre valaki? Nem látok jelentkezőt. Akkor áttérünk a vélemények, észrevételek megtételére. Kérem, hogy akinek észrevétele, véleménye, javaslata van, az jelentkezzen. Jeszenszki András képviselő úr. Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Közgyűlés, tisztelt polgármester úr. Csak néhány gondolatot szeretnék megfogalmazni. Azt gondolom, hogy aki a kezébe vette, illetve a monitoron keresztül megismerte ezt a gazdasági programot, az talán már többedik alkalommal is egy egészen részletes és hosszú bemutatását láthatta annak, hogy Nyíregyháza milyen helyzetben van. Az intézményeket, a cégeket és egyéb más területeket. Bár néhány cégnek a bemutatása, illetve városi vállalatnak a szerepeltetése nincsen benne, de valóban ez a helyzetkép. A teljességre törekszik, azt gondolom azonban és azt gondoljuk, hogy ennek a gazdasági tervnek mégis csak nem ez kellene, hogy legyen a fő hangsúlya, hiszen igazából itt a feladat az

10 713 lenne, hogy a jövő felé tekintsünk még inkább részletesen. A kérdéseim is arra irányultak és a hozzászólásomban is gyakorlatilag én erre szeretnék utalni, amit én elsősorban hiányolok, az főleg az előző gazdasági programokkal összevetve, akkor konkrétumok voltak, hiszen a korábbi gazdasági programok, csak emlékeztetőül mondanám azoknak a képviselőtársaimnak a fideszes padsorból, akik itt voltak emlékezhetnek rá, hogy megpróbáltuk még akár táblázatos formában is összefoglalni azokat az irányvonalakat, amelyekben kifejtettük azt, hogy milyen elképzelésink vannak a következő időszakra. Én azt tudom és tudjuk mindannyian, hogy nagyon sok bizonytalanság van napjainkban, főleg ez az országos változások miatt van így. Azt azonban, hogy merrefelé gondolkodik az Önkormányzat, például intézmény felújításokban vagy egyéb területeken, azért ha máshogy nem, ahogy alpolgármester asszony is mondta, akár álmok szintjén is, de mégiscsak lehet, hogy célszerű lenne megfogalmazni, hiszen ahogy az előző időszakban mi is tettük, pontosan, táblázatokba foglalva, akár ütemezetten is tettük meg mindezt. Na persze az magával hozta annak is a lehetőségét, hogy azt már közgyűlésről-közgyűlésre, ugye az ellenzéki frakciónak, az akkori vezetőjének megadtuk azt a lehetőséget, hogy lobogtatni tudta azt a gazdasági programot, hiszen mindig voltak benne olyan konkrétumok, amelyeket nem tudtunk megvalósítani. Vagy saját magunk hibájából, vagy a külső körülményekből, de azt gondolom, hogy az ilyen konkrétabb megfogalmazásoknak helye lenne egy gazdasági programban, hiszen azt az irányvonalat, amelyet a városvezetés képvisel, talán még jobban, még határozottabban ki lehetne tapintani, ha a gazdasági programban kicsit konkrétabban szerepeltek volna ezek a dolgok, ahogyan az a korábbi években látható volt. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László képviselő úrnak adom meg a szót. Nagy László:(képviselő) Tisztelt Közgyűlés, polgármester úr. Azzal kezdeném, hogy némileg reflektálva kikérem magamnak, hogy csúsztatásokkal vádoljon alpolgármester asszony. Nagyjából szó szerint ugyanazt mondtam el, hogy csütörtökön került fel a meghívó és pénteken került fel az anyag. Tehát nem mást mondtam. Ugyanezt mondtam és megkérem alpolgármester asszonyt, hogy ilyen szavakat legközelebb, ha lehet, akkor mellőzzön. A másik dolog, hogyha önök azt jónak tartják, hogy már a Regionális Fejlesztési Tanács döntésén túl van ez Sóstóprojekt úgy, hogy a Képviselő-testület még nem hallott róla, akkor ez az önök lelkiismerete. Én azt gondolom, hogy legalább annyit megért volna és annyira felnőttnek kellett volna tekinteni a Képviselő-testületet, hogy erről a fejlesztési elképzelésről, mint ahogy a Regionális Fejlesztési Tanácsot nyilvánvalóan tájékoztatta a város vezetése, ugyanúgy megteszi a Képviselő-testület felé is. Nem azt mondtam, hogy nincs benne az anyagban, hogy majd valamikor a Képviselőtestület elé fog kerülni. Ez egy mondattal el van intézve ebben a fejlesztési elképzelésben, vagy a négy éves gazdasági programban, de úgy, hogy már a Fejlesztési Tanács erről tárgyalt, a Képviselő-testületnek pedig még fogalma nincs arról, hogy mi lesz ebben a fejlesztésben, csak a sajtón keresztül, ami megjelent. Hát persze arról lehet azért ezt-azt tudni. De vitatható az abban megismertek alapján az, hogy azt a szezonalitás hogyan tudja kiküszöbölni majd a város. Vitatható benne egy-két olyan elképzelés, ami nemcsak a várost, hanem mondjuk más fenntartókat is érint. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy a Képviselő-testület talán többet

11 714 érdemelne ilyen elképzelések megfogalmazásakor. Fogok tenni egy konkrét módosító javaslatot is, és erről majd kérem polgármester urat, hogy külön nyilvánítasson véleményt a Képviselő-testülettel, azonban azt még előtte szeretném elmondani, hogy talán a címe is rossz ennek a gazdasági programnak, mert sokkal inkább az elmúlt négy év eredményeivel és a megkezdett fejlesztésekkel foglalkozik. Nagyjából 80-85%-ban és a maradék 10-15%-ban pedig a Széll Kálmán Tervvel, illetve az új Széchenyi Tervvel, ami nem egészen konkrétan a várost érinti, vagy nem csak közvetlen hatásokat jelent a város számára. Tehát én azért mondtam azt, hogy kicsit kapkodónak érzem ezt, mert az elmúlt mondjuk két hónapban, főleg március 1- je óta, vagy a másfél hónapban, mióta bejelentették a Széll Kálmán Tervet, talán lett volna arra idő, hogy egy picit hamarabb készüljön el ez az anyag, akár már a márciusi Közgyűlésre is. Lehet, hogy mással volt elfoglalva a város vezetése, lehet, hogy sokkal inkább a személycserékkel volt elfoglalva és ennek a kiválasztásával, és azzal, hogy kit, hogyan, mikor lehet még gyorsan elbocsájtani az Önkormányzattól, de talán erre is több időt kellett volna fordítani. Azt gondolom általában erről a gazdasági programról, hogy általános, semmitmondó és elképzelés nélküli, és miután elhangzott az, hogy az elmúlt félév munkája van benne, akkor ez vajmi kevésnek tűnik abban az értelemben, hogy a konkrét elképzelések valóban hiányoznak ebből. A konkrét javaslatom pedig az, hogy legalább annyi legyen benne, ebben a négyéves gazdasági programban, talán négy éve alatt lesz annyi ereje a városnak és főleg szándéka és elhatározottsága, hogy a Csaló közi nyugdíjasházat, ami 100%-ban önkormányzati tulajdonú fel fogja újítani. Ezt mindenféleképpen be kellene tenni ebbe a gazdasági programba. Nem csak azért, mert ez az épület az Önkormányzat tulajdonában van. Hanem azért, mert olyan emberek laknak ebben az épületben nagyon sokan, akik kis nyugdíjjal vagy kevés pénzzel rendelkeznek és a háznak a felújítása, energiatakarékos felújítása nemcsak a városnak, hanem elsősorban nekik jelentene hatalmas könnyebbséget. Tehát azt kérem polgármester úrtól, hogy erről hozzon az Önkormányzat Képviselő-testülete egy külön döntést, hogy egyetért-e azzal, hogy a Csaló közi nyugdíjasház felújításában mutasson egy elkötelezettséget, és nyilvánítsa ki ezt a szándékát az Önkormányzat, hogy a következő négy évben erre mindenféleképpen sort fog keríteni. És azt még talán kérdésként kellett volna feltennem, nagyon keveset látok a város egészségügyi ellátásáról és helyzetéről, különösen hallva most a legutóbbi napokban a Kórház körüli pletykákat, érdekes lehet ez is, hogy a gazdasági program hogyan fog viszonyulni ehhez a kérdéshez. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Mikó Dániel képviselő úrnak adom meg a szót. Mikó Dániel:(képviselő) Tisztelt polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Két észrevételt szeretnék tenni. Egyik egy javaslat vagy kérés lenne. Elhangzott, nagyon helyesen, hogy ezt az anyagot minden bizottság megtárgyalta. A bizottsági elnökök el is mondták, hogy tettek bizonyos módosító indítványokat, javaslatokat, hogy az bekerült az anyagba, de én úgy gondolom, hogy egy 78 oldalas anyagban megtalálni ezeket a módosításokat, ebben a formába, hogy fenn van az interneten, nem igazán lehetséges, és nem is tudjuk beazonosítani, hogy azok a módosítások melyik bizottságnak a javaslata. Ezen a gyakorlaton változtatni kellene, vagy a bizottsági elnököknek kellene röviden összefoglalni a bizottsági vitában elhangzottakat és az

12 715 ott tett javaslatokat, és azok közül melyeket fogadták be. Vagy az anyagot kellene úgy elkészíteni, hogy a képviselők megtalálják benne ezeket a dolgokat. Nyilvánvalóan a kikerülő szövegeket egy áthúzással lehet jelölni, a bekerülő szövegeket meg kiszínezni valamilyen színnel. Ez ma már a technika mellett nagyon könnyen megoldható és egy lábjegyzetbe akár lehet utalni arra is, hogy melyik bizottság javaslatára került be ez a módosítás. Nagyban megkönnyítenék a képviselők munkáját, mert úgy gondolom, hogy én tegnap megpróbáltam keresgetni ezeket a változtatásokat, nem találtam meg benne, bevallom őszintén, sőt olyat is találtam benne, amit alpolgármester asszony a bizottságban, amikor javasoltam, hogy kerüljön ki az anyagból, mert megvalósíthatatlan azt mondta, hogy egy korábbi bizottsági javaslata alapján már kikerült, én most benne találtam ezt a passzust. Tehát úgy gondolom, hogy ez némi zavart okozhat az anyagban. A másik dolog, amit már kérdésként is feszegettem, hogy a Simai út térségében, a lőtér területében gondolkodik-e a város a második ipari parkban? Én évek óta mondom, hogy ez egy ideális terület ipari park céljára. Hiszen ott van a Vízmű jelentős szabad kapacitással, ott van egy villamos teherelosztó, ahonnan el lehet látni villamos energiával, ott megy a kettes szennyvízre a nyomóvezeték, amin keresztül a szennyvizet el lehet vezetni tisztításra. Gyakorlatilag van nyugati elkerülő, nagyon közel van és nyilvánvalóan könnyen elérhető az autópálya, és számtalan előnnyel rendelkezik. Úgy gondolom, hogy mindenki tudja, hogy az a terület, az a lőtér az nem azért van benne a Natura 2000-ben, mert maga a terület értékes, hanem a rajta lévő ürgék valamilyen ragadozó madárnak a táplálékát képezik és ezért védték le. Van az országban példa rá, hogy a Natura 2000-ből ki lehet bizonyos érdekek mentén venni területeket, ez Győrben meg is történt. Úgy gondolom, hogy a városnak ingyen hozzájutni egy 180 hektáros területre és ott kialakítani ipari parkot elemi érdeke fűződik hozzá és nem a Simai út térségében venni magántulajdonban lévő földterületek. Hiszen ha ez a dolog kiszivárog, akkor majd aranyért lehet vásárolni területet. Úgy gondolom, hogy meg kellene tenni mindent a városvezetésnek, hogy ezen az úton haladjunk előre, minél gyorsabb és ott megvalósulhasson a második ipari park. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jászai Menyhért képviselő úrnak adom meg a szót. Jászai Menyhért:(képviselő) Tisztelt polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Nem szoktam reflektálni hozzászólásokra, most mégis néhány hozzászólás inspirált arra, hogy röviden hozzászóljak a napirendhez. Az anyagok láthatósága, láthatatlansága, kezelhetősége, ez nem egy féléves probléma, ezzel öt éve küszködünk. A képviselők öt éve, legalábbis én, mióta képviselő vagyok, az ügyfélfelületen keresztül vagyunk kénytelen dolgozni. Tehát komolyan kell venni ezt a problémát. Nem gondolom, hogy ez a jelenlegi vezetésnek a hibája, vagy hiátusa. Öt éve probléma ez a probléma. A másik megjegyzésem pedig az lenne, hogy én nem gondolom, hogy egy gazdasági munkaprogramnak lenne az a témája, hogy melyik intézményt fogjuk felújítani. Én azt kérem, hogy a képviselőtársam vonja vissza ezt a módosító javaslatát, azt gondolom, hogy erről komolyan tárgyalni most nem lehet, hiszen akkor a cilinderből elő lehet venni másik tíz problémát és lehet ezen licitálni. Tehát én nem akarok abba a helyzetbe kerülni, hogy elfordulok, vagy elutasítok valamit és holnap benne leszek az újságban, mert milyen rossz ember vagyok, aki a nyugdíjasházat nem akarja felújítani. Azt gondolom, hogy ez nem lehet módszer vagy eljárás, mert akkor előveszek én is még öt javaslatot, hogyha ilyet játszunk. Ami pedig Mandabokort illeti, van egy természetes szolidaritás a peremkerületi, külterületi képviselők között.

13 716 Tehát mindig örülünk annak, hogyha külterületen megvalósul valami, teljesen független, hogy az éppen kinek a territóriuma. Alpolgármester asszonynak nincsen, vagy nem tudom, finoman fogalmazok, nincs fenntartása, nekem viszont komoly fenntartásaim vannak a kis agórával kapcsolatban, ugyanis nem csak az a jelképes sajáterő az, amit rá kell költeni, hanem utána pedig a fenntartás. Megint a kultúra területén a külső területek, kerületek alapproblémákkal küszködnek. Egy picit úgy csináltunk az elmúlt években, hogy amerre álltunk, arra rúgtuk a labdát. Volt egy szabad hely, akkor pályázzunk, újítsuk fel. Tehát ezzel a hozzáállással szerintem szakítani kell, mert ismerjük, ez a Leader program keretében valósult volna meg. Voltak itt játszótér építések, meg felújítások, ahol éppen volt hely. Szerintem ez egy nagyon rossz szemlélet, és ezeket a pillanatnyi, rövid távú részérdekeket fel kellene már adni a hosszabb távú közös érdekeinkért cserébe. Mert most itt megint belobbizunk vagy beerőltetünk valamit, hogy nehogy már visszavonjunk egy pályázatot, nem tudom, és ugyanakkor pedig másik tíz nagyobb problémára pedig szívfájdalom nélkül nemet fogunk mondani és le fogjuk seperni az asztalról azért, mert nincsen rá mondjuk forrás. Tehát én azt kérem alpolgármester asszonytól, hogy ha ez a döntés szóba kerül, akkor komolyan hozzuk vagy testület vagy bizottság elé és vitassuk meg, mert egyáltalán nem ilyen osztatlan ennek a programnak a támogatottsága. Egyébként szívem és lelkem a bokortanyákért és Mandabokor fejlesztéséért, meg Felsőpázsit fejlesztéséért, meg Alsópázsit fejlesztéséért, meg Butyka fejlesztéséért és Felsőbadur fejlesztéséért. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Kósa Tímea alpolgármester asszonynak adom meg a szót. Kósa Tímea:(alpolgármester) Köszönöm szépen polgármester úr. Az eddig elhangzottakra röviden szeretnék reflektálni. Távol álljon tőlem, hogy bárkit is megbántsak, elnézést kérek, hogyha én értettem félre Nagy László képviselő urat. Számomra ez így jött le, erre reflektáltam. Ami a módosításokat illeti a bizottsági üléseken elhangzott javaslatok tekintetében, a tegnapi nap és most itt ellenőriztem egy pontot, nyilván a teljesség igénye nélkül, én úgy látom, hogy kikerültek, vagy bekerültek azok a módosítások, talán dőltbetűvel, amelyek bizottsági üléseken elhangzottak. Ez korábban nem volt, de ebbe majd megerősítenek a képviselőtagok. Tehát korábbi közgyűléseken ez eddig nem alakult így. Idáig tudtunk eljutni, hogy gyakorlatilag dőlt betűkkel a módosítások, bizottsági javaslatok alapján. Nyilvánvalóan ki kell találni azt a módot majd itt a Jogi Osztállyal együtt, a Közgyűlési csoporttal együtt, hogy hogyan tudjuk megjeleníteni a konkrét bizottságok javaslatait lábjegyzetben, vagy annak a formáját. Elhangzott itt, hogy nem valamennyi cég került be a gazdasági programban. Ennek egy oka van, hogy az Ötv. 91. (6) bekezdése azt mondja, hogy a gazdasági programnak kötelező elemként kell tartalmaznia az egyes közszolgáltatások biztosítására vonatkozó megoldásokat, azokat a cégeket soroltattuk föl, amelyek közszolgálati tevékenységet látnak el. Ebből egy kivételt képez az Állatpark, erre reflektál is az anyag. Ezért nincs benne valamennyi önkormányzati tulajdonnal bíró cég a gazdasági programban. köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Moskovits Károly képviselő úrnak adom meg a szót.

14 717 Dr. Moskovits Károly:(képviselő) Tisztelt polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Én a gazdasági programnak egyetlenegy aspektusával szeretnék foglalkozni, ez a munkaerőpiac, illetve a foglalkoztatáspolitika, amit egyébként az Ötv. kötelező tartalmi elemként is megemlít. Ezzel kapcsolatban nekem ezzel az anyaggal az volt a problémám, hogy bár több területen is foglalkozik vele, egyrészt szét vannak az ezzel a tárgykörrel kapcsolatos javaslatok töredezve benne, tehát nincsen egy helyre begyűjtve. A helyzetelemzést azt pedig nem tartom elég részletesnek. Én úgy gondolom, egyébként a 33. oldalon található meg, hogy ha valaki rá akar nézni, hogy ezzel kapcsolódóan a jövedelemfoglalkoztatás mit tartalmaz ez az anyag. Én úgy gondolom, hogy a munka világával kapcsolatba nem elegendő ez a fajta kimutatás, ami ágazati rendszerben takarja ezt, hanem meg kellene néznünk azt a városlakók tekintetében, a kormánytisztviselőknek, a köztisztviselőknek, az egészségügyi dolgozóknak, a közalkalmazottaknak milyen aránya van. Ezenkívül figyelembe kell vennünk azt, hogy ha egy komoly foglalkoztatáspolitikai anyagot akarunk készítni, hogy a foglalkoztatóknak milyen az összetétele? Tehát az állami szektorban hány ember dolgozik, a magánszektorban mennyi? A magánszektorban lévő foglalkoztatók milyen nagyságrendbe tartoznak ide? Hány nagyvállalatunk van? Hány kis- és középvállalatunk van? Ezeknél hány ember dolgozik és ezeknél a nagy munkáltatóknál esetlegesen milyen fejlesztési politika várható el? Az ő részükről is meg akár az állami, akár az önkormányzati részről is. Tehát ez egy rendkívül sokszereplős játék, és én úgy gondolom, hogy ebben az anyagban ez le van tudva, ez a történet a közmunkaprogrammal, illetve a ipari parknak a bővítésével, ami természetesen érinti ezt a területet, ez a két dolog. Két külön helyen találtam meg benne, de én úgy gondolom, hogy ezzel azért egy szélesebb spektrumon kellene foglalkozni. Én megértem azt, hogy ez az anyag több helyen is utal a következő évek, vagy a következő hónapok országos politikájára. Ugye új Széchenyi Terv, Széll Kálmán Terv, de én úgy gondolom, hogy ettől független, ezen a területen is, illetve minden területen, azoknak a minimális célkitűzéseknek meg kell lennie, amit ezektől a programoktól függetlenül tartani akarunk, tehát a foglalkoztatáspolitikára is ez érvényes. A tegnapi nap folyamán bejelentésre került a Kormány részéről, hogy 2014-ig 150 ezer munkahelyet akarnak létrehozni a közmunkaprogramban, illetve 150 ezer munkahelyet a versenyszférában, ez mindannyiunk közös érdeke, hogy sikerüljön. Ezzel kapcsolatban is semmi konkrétumot nem ismertünk meg, főleg a versenyszféra tekintetében érdekes ez, mert a közmunkaprogrammal kapcsolatban az állami szabályozást igényel. Erre szerettem volna a figyelmet felhívni, hogy én ezen a területen egy kicsit részletesebb tájékoztatást, és legalább a minimum célkitűzések terén konkrétabb megfogalmazást vártam volna el. Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nagy László képviselő úrnak adom meg a szót. Nagy László:(képviselő) Köszönöm szépen a szót, polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Jászai Menyhért felszólított arra, hogy vonjam vissza, hogy ha lehet a módosító javaslatomat. Azért nem tenném meg, mert akkor, amikor a Testület most dönt azoknál az általam továbbra is bizonytalannak ítélt, vagy legalábbis nagyon kevés információt nyújtó fejlesztésekről, amelyekről korábban már szóltunk, én azt gondolom, hogy ennyit talán megérne itt majdnem 100 nyugdíjasnak Nyíregyházán, hogy négy év alatt legalább nekik azt mondjuk, hogy igen, fontosnak tartjuk, hogy

15 718 ennek a háznak a felújítása megtörténjen. Nem szeretnék ezzel ötletbörzét elindítani, hogy most a gazdasági programba mi kerüljön még be és mi nem. Annál is inkább, miután én azt megfogalmaztam, hogy túlságosan általánosnak tartom ezt a gazdasági programot ahhoz, hogy bármilyen konkrét módosító javaslatot lehessen hozzátenni, de én ezt az egyet fontosnak tartanám, hogy mégis kerüljön be. Lehetetlen állapotok uralkodnak, aki ismeri ezt a házat, a Szociális Bizottság ülésén egyszer már erről egy, nem napirendként, de napirendhez kötődően beszéltünk, én azt gondolom, hogy négy év alatt erre kell, hogy legyen ereje a városnak és ezt az elkötelezettséget ebben a programban talán meg is mutathatná. Köszönöm. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Halkóné Dr. Rudolf Éva alpolgármester asszonynak adom meg a szót. Halkóné Dr. Rudolf Éva:(alpolgármester) Köszönöm szépen. Nagy László képviselő úrhoz csatlakoznék, amikor a Csaló közi nyugdíjasház felújítására tett egy javaslatot. Én, mint egyéni képviselőként is érdekelt közgyűlési tag, szívemen viselem ennek a nyugdíjasháznak a sorsát. Azt azonban a Közgyűlés elé tárom, hogy módosító javaslatként nem fogom támogatni a felvetett felújítást az alábbi okok miatt. A nyugdíjasháznak, a Csaló közi nyugdíjasháznak a felújítása, a kezeléshez képviselő úr is tudja a NYÍRVV-hez kapcsolódik, tehát addig, amíg a városüzemeltetési céggel erre vonatkozóan egyeztetést nem kezdeményezünk, nem folytatunk, addig ezt konkrét napirendként, konkrét vállalásként nem javaslom a Közgyűlés által elfogadni. Mindamellett, hogy már az Érdekegyeztető Tanácson is hangsúlyosan felhívtuk a jelenlévők figyelmét arra, hogy az időskori ellátást szívén viseli a város vezetése, és terveink között szerepel az időskori ellátásnak akár az otthonában történő ellátórendszer, akár pedig bentlakásos formában történő fejlesztése. Tehát én úgy gondolom, hogy egy kapukat döngetünk mind a ketten. Fontosnak ítéljük azt, hogy az időskori ellátást végig a ciklusban is szem előtt tartva tegyünk meg olyan intézkedéseket, ami az időskoriaknak az életminőségét javítani fogja. Jászai Menyhért képviselőtársamhoz, Mandabokor. Valóban jól érzékeli képviselőtársam azt, hogy nem vagyok nyugodt a mandabokori kultúrház kis agóra, tehát művelődési ház felújítása terén. Éppen ezért húzódik is ez a dolog és szóvá is tettem azt, hogy várnám az átvilágítás eredményét. Nekem, mint városvezetőnek egyformán szívügyemnek kell tekinteni minden külterületi oktatási intézményt, művelődési házat, szociális otthont, időskori ellátást. Nekem ezt meg kell próbálni egyensúlyban mérlegelni és egyensúlyban kezelni. Ezért nem tudok határozott választ adni a mandabokori felújításra. Nagyon jó konstrukciójú pályázat. Tehát amikor megtették ezt a pályázatot, valószínűleg ezt vették figyelembe. A kötelezettségvállalás azonban valóban az azt követő öt évre fog szólni, ezért nekünk komplexen kell kezelni azt, hogy illeszkedik a mandabokori művelődési háznak nem csak a felújítása, hanem a későbbi működtetése is a többi bokorterületeket érintő, tehát külvárosi területeket érintő közösségi házak működtetéséhez. Moskovits Károly képviselő úr tulajdonképpen meg is adta a választ a foglalkoztatást illetően, hogy valóban elég képlékeny még a foglalkoztatáspolitika, hiszen a Kormány foglalkoztatáspolitikájának az elképzelései a napokban kerültek napvilágra, hiszen tudjuk, hogy tegnap kerültek bejelentésre ezek a számadatok. Tehát nekünk ennek függvényében, ennek tükrében és ezek figyelembevételével kell majd egy határozottabb irányvonalat képviselni a közfoglalkoztatás terén, de értettem én, tudom én, hogy képviselőtársam nemcsak a közfoglalkoztatásra irányult amikor felszólalt a foglalkoztatáspolitikát

16 719 illetően, hanem a jelen állapotot is, tehát a közalkalmazottaknak a köztisztviselőknek a foglalkoztatására is irányult ez a felvetése. Amit bizonyára ő is tud, szinte minden közalkalmazottak érintő intézményhálózat átvilágítás alatt van, tehát kénytelenek leszünk azt is megvárni és a foglalkoztatáspolitikát arra vonatkozóan ahhoz igazítani. A Polgármesteri Hivatalnak, tehát a köztisztviselőket érintő átszervezés és az átszervezéssel érintett foglalkoztatása pedig már a Közgyűlés előtt volt, azok a számadatok már ismertek mindannyiunk számára. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Más jelentkezőt nem látok, illetve még Lipták Lajos most bejelentkezett. Parancsolj. Lipták Lajos:(képviselő) Tisztelt polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. A mai első napirendi pontunk a négyéves gazdasági program, amelynek a megítéléséhez úgy gondolom nagyon fontos szempont az, hogy mennyire reális kiindulási alapokat vett figyelembe és mennyire vette figyelembe ez a program a környezeti feltételeket, a peremfeltételeket. Ha az első dolgot nézzük, akkor mindenképpen megállapíthatjuk, hogy valós, hiteles képet kaptunk a város jelenlegi helyzetéről és ez egy biztos alap, ez a program az elkövetkező négy évre ebben a tekintetben. A másik dolog a környezeti feltételek. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt, hogy hol élünk. Ebben az országban, Magyarországon élünk, amely bizony nagyon súlyos gondokkal küzd. Elhangzott az más fórumokon, hogy egy második rendszerváltás idejét éljük, egy nemzetellenes, pazarló, korrupt rendszert váltottak le a magyar választópolgárok, és azok a hátrányok, amelyek országunkat érték, azok egy háborús veszteséggel mérhetőek. Ilyen körülmények között kell Nyíregyházának előre gondolkodva négyéves programot készíteni. Mindenképpen szakítani kell azzal a gyakorlattal, amely a látványfejlesztésekre alapul. Nekünk olyan feladatokat, olyan dolgokat lehet csak felvállalni, amely a teherbíró képességünkkel arányos, fenntartható fejlesztések irányába mutat. Számos olyan dolog van a város életében, amely nemcsak anyagi kérdés, nemcsak pénzkérdés, hanem szemlélet kérdése is, és amely segíthet abban, hogy a város lakossága jobban érezze magát. Ilyen területeket szeretnék kiemelni. Ilyen az oktatásszervezés területe, vagy a közlekedésszervezés területe, vagy a szociális terület egy része, illetve az, ha ténylegesen teszünk például a mindennapi bürokrácia csökkentéséért. Egyszerűbb, érhetőbb és betarthatóbb helyi rendeletet alkotásával, például nagyot tudunk ezen a területen is elérni. Én azt kérem a városvezetéstől és a Képviselő-testülettől, hogy fokozatosan tegyük meg azokat az intézkedéseket, melyek a városlakók számára egy élhetőbb, jobb várost, jobb körülményeket teremtenek. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Dr. Tirpák György képviselő úrnak adom meg a szót. Dr. Tirpák György:(képviselő) Tisztelt polgármester úr, tisztelt Közgyűlés. Az előterjesztés kapcsán néhány ellenzéki reagálásra szeretnék néhány mondatban és igen röviden válaszolni. Elhangzott itt, hogy miért csak most jött be ez a program? Miért csak a határidő utolsó napján teljesítjük? A határidő szempontjából és a jogalkotó szándéka szempontjából teljesen közömbös az, hogy az első napon tesz eleget az Önkormányzat ezen kötelezettségének vagy pedig a 182. napon, amelyen

17 720 ma járunk. Ehhez semmiféle következmény nem fűzhető. Elhangzott olyan is, hogy a jövő felé tekintsünk, esetleg álmokat is, még ha álmokat is beleveszünk ebbe a programba. Úgy gondolom, hogy az álmok azok az álomfejtők és az ezotéria világába tartoznak, arra már azért ne bíztassuk a városvezetést, hogy menjünk a TV2 késő éjszakai műsorába, betelefonáljunk és különböző álomfejtőktől várjunk választ arra, hogy hova fogunk eljutni. Igenis, valóban oda kell figyelni és a reális helyzetből kell kiindulnunk mindenféleképpen, még akkor is, hogy ha ez a korábbi városvezetésben részt vevő képviselők számára némileg kényelmetlen helyzetet teremt most. Ne felejtsük el azt, hogy rendkívüli nehéz helyzetben lett átadva ennek az Önkormányzatnak a kulcsa, hogy úgy mondjam. Ne felejtkezzünk el arról, hogy a fenntartási költségre, működési költségekre és azért, hogy bért tudjunk fizetni a köztisztviselőknek és a közalkalmazottaknak, mintegy 700 milliós hitelt kellett rögtön felvenni, ne felejtkezzünk el arról, hogy szinte az első intézkedés volt és rendkívüli Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságon kellett dönteni arról, hogy engedélyezzünk mintegy 800 milliós rulirozó hitel felvételét a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. részére, mert a korábbi városvezetés ígérete ellenére a szeptember havi bevételek nem fedezték mindazt a tartozást, mintegy 2 milliárdon felüli összeget, ami nem lett kifizetve korábban a saját önkormányzati cég részére. Ezen túlmenően a városvezetésnek a kedvezőtlen devizahiteleket át kellett valamilyen módon strukturálni. Azt az ellenzéki képviselők sem vitatták, hogy ebben a városvezetés és polgármester úr hatékonyan és eredményesen járt el. Fel kellett tárni a valós gazdálkodású és a pénzügyi helyzetet, ahogy polgármester úr elmondta, még a múlt sem biztos, át kellett világítani. Ilyen körülmények között kell tervezni, ilyen körülmények között építkezni, számtalan olyan bizonytalansági tényezők közepette, amelyet mindenképpen fel kellett mérnünk, illetve be kellett várnunk bizonyos kormányzati intézkedéseket, itt a Széll Kálmán Tervről és az új Széchenyi Tervről már szó volt. Mindezek előrebocsátása és ellenére én úgy látom, hogy a városvezetés eleget tett az önkormányzati törvény vonatkozó rendelkezésébe foglaltaknak. Úgy látom, hogy a célokat meghatározta, amely Nyíregyháza Megyei Jogú Város vezetése előtt áll és ezeknek megfelelő, adekvát módon rögzítette azokat a feladatokat is, amelyeket el kell végezni. Mindezek alapján a Jogi Bizottság egyhangúlag támogatta és személy szerint én is támogatom az előterjesztés elfogadását. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Jeszenszki András képviselő úrnak adom meg a szót. Jeszenszki András:(képviselő) Tisztelt Közgyűlés, tisztelt polgármester úr. Tirpák képviselő úrtól álomfejtésről meg nagy álmokról hallhattunk, azt gondolom, hogy bár nevet kimondva nem, de mégis csak én beszéltem ilyen jellegű dolgokról, ezért megszólítva érzem magam. Ha jól emlékszem, akkor a FIDESZ volt az a párt, amelynek parlamenti választási kampányán a merjünk nagyot álmodni volt korábban a jelszava. Ezt természetesen egyikőnk sem várja a városvezetéstől és szó sincs róla, hogy ilyen célkitűzéseket, illetve nagyratörő álmokat várnánk egy gazdasági programtól. Azt gondolom, hogy én is a hozzászólásommal mindösszesen annyit fogalmaztam meg, hogy talán konkrétabb elképzeléseket, konkrétabb célokat és irányvonalakat hiányolnánk. Ezeket szerettük volna látni ebben a gazdasági programban és nyilvánvalóan ezt meg is fogalmaztuk, szerettük volna, ha egy kicsit a

18 721 város jövőjét érintően konkrétabb célmeghatározásokat olvashattunk volna a gazdasági programban. Köszönöm szépen. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Nem látok más jelentkezőt, de megkérdezem, hogy kíván-e még hozzászólni valaki a vitához? Nem jelentkezett senki, akkor lezárom a vitát. Én is szeretnék reagálni néhány felvetésre. Jeszenszki András képviselő úr is és talán mások is felvetették, hogy az anyagban túlzott mértékű a helyzetértékelés, 80%, ahogy mondták, és kevés a konkrétum. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy máshogy gondolkozunk, mert én amikor elolvastam a négy évvel ezelőtti programot, nekem pedig ott volt hiányérzetem, hogy nem tapasztaltam, nem találtam egy reális helyzetértékelést, egy diagnózist. És tudjuk azt, hogy e nélkül az álmodozás is másként hat, mintha egy alapos elemzés után következtetünk valamire. Egy jó diagnózisban benne vannak a megoldási lehetőségek és megoldásra vonatkozó utak, irányok és szükségszerűségek is. Én azt gondolom, ebben a programban is benne van. Ami a konkrétumokat illeti, itt szerepel azért több konkrétum. Szerepel a fejlesztési programokra is, a régiekre is, szennyvíz, Érkert, Huszártelep, stb., meg az új elképzelésekre, azzal együtt, mint ahogy azt a bevezetőben is mondtam, hogy szeretnénk év végéig a Közgyűlés elé hozni egy fejlesztési programot négy évre. S azt gondolom, hogy lehet, hogy amit az ellenzéki képviselők hiányoltak konkrétumonként, ezek majd ott nyernek realitást és ott valósulnak meg. Amit Nagy László frakcióvezető úr felvetett, hogy talán az elbocsátásokkal voltunk elfoglalva, azért nem tudtunk foglalkozni ezzel a programmal, tájékoztatnám a tisztelt Közgyűlést, hogy az elmúlt 6 hónapban 25 dolgozónak szűnt meg a jogviszonya a Polgármesteri Hivatalnál és ebből 6 dolgozó volt, akinek indokolás nélküli felmentéssel szűnt meg a jogviszonya, tehát úgymond elbocsátással. A számokból is következtethetünk arra, hogy nyilvánvalóan nem ezzel voltunk elfoglalva. Más feladataink viszont voltak és vannak sajnos rendesen. Ami Mikó Dániel képviselő úr felvetését illeti, hogy hol lesz az ipari park, nem véletlenül nem mondtam ezt konkrétan. Több elképzelés, több opció is van. Ez attól is függ, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségtől milyen reagálást kapunk majd. Több kérdés nyitott még a két fejlesztési programmal, kiemelt fejlesztést elképzelő ötletünkkel kapcsolatban is, ezért is szeretnék majd akkor, ide a Közgyűlés elé hozni, amikor már mi is olyan helyzetben vagyunk, hogy reális alternatívákkal számolhatunk, mert nem biztos, hogy jó megoldás az, ha kétszer-háromszor tárgyal a Közgyűlés egy ilyen fejlesztési programot. A Natura 2000-es lőtér ez nyitott kapu képviselő úr, én már decemberben jártam az MVM Zrt vezetőinél ebben az ügyben. Írtunk levelet is, ez egy szélesebb körben érinti az állami vagyon, önkormányzati vagyon kérdését, amire én azt remélem, hogy még ebben az évben egy konkrét, megnyugtató megoldást találunk. És nem szeretnénk abba helyzetbe kerülni, amivel küszködünk, Például a keleti elkerülő útnál, ahol egy jó körbehatárolható, nevesíthető, befektető kör jó időben volt mindig a legjobb helyen és legjobb időben és a szemmel láthatóan az ő érdekei szerint zajlottak az események, vagy említhetném a borbányai szemétlerakót is, ami megint majd jön a Közgyűlés elé, egy igen komoly probléma. Tehát ez is egy olyan tanulság az elmúlt évekből, amit mi megtanultunk és egyébként sem akartunk így gondolkozni és így intézni az ügyeinket. Természetesen, ahogy azt Dr. Moskovits képviselő úr is felvette, ez kiemelt program, a foglalkoztatás minden formája. Három komoly nagy befektetővel folytatunk tárgyalásokat, amelyek nyilvánvalóan üzleti titkot képeznek a befektetők érdekei szerint, de természetesen, amikor ez a tárgyalási folyamat lezárul, akkor

19 722 azonnal a Közgyűlés elé hozzuk az ügyeket. Ez a három befektetés mind úgynevezett egyedi kiemelt Kormányhatározat kategóriáját érinti, érintheti. Döntés még nincs, ami azt jelenti, hogy 25 millió euró fölötti befektetési szándékokról van szó. Ez természetesen munkahelyek jelent, nyilván ez érdekel bennünket a leginkább. Munkahelyekben is megjelenik, de azt is tudnunk kell, hogy ezek a nagybefektetők mindig több helyen, több partnerrel tárgyalnak együtt, több területet vizsgálnak és az ő érdekeik szerint döntenek majd, és én nem szeretném veszélyeztetni ezeknek a tárgyalásoknak a sikerességét, hogy bármilyen olyan dolgot kikotyogok, vagy arról beszélek, ami erre vezetne. Tehát itt is vannak konkrét tárgyalásaink, de ezeknek az eredményessége az még nem jelentkezik. Remélem, hogy az idén egy vagy kettő ebből eredményesen le tud zárulni. Végül ami Nagy László frakcióvezető úr konkrét javaslatát, módosító javaslatát illeti. Tehát, ha fenntartja, természetesen én szavazásra bocsátom annak tükrében, hogy ez a gazdasági program négy évre szól, nem egyes fejlesztéseket tartalmaz és mint ahogy már említettem, év végéig tervezünk egy konkrét fejlesztési programmal a Közgyűlés elé jönni. Tehát ha frakcióvezető úr fenntartja módosító javaslatát, amit én sem támogatok, de természetesen szavazásra bocsátok, abban az esetben kérném, hogy konkrét, szövegszerű megfogalmazása legyen, hogy arról tudjunk szavazni. Nagy László:(képviselő) Nem bonyolult megfogalmazni szerintem. A éves gazdasági programban szerintem szerepeltetni kell a Csaló közi nyugdíjasház felújítását, hogy ez szövegszerűen, pontosan, hogy hangzik, ez hangozhat úgy is, hogy a következő három évben, 2014-ig bezárólag az Önkormányzat a Csaló közi nyugdíjasházat fel kívánja újítani. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Köszönöm szépen. Akkor először kérem a Közgyűlést, hogy a frakcióvezető úr által megfogalmazott módosító javaslatról szavazzunk. Szerepeljen-e ez a szöveg a gazdasági programban és melyik részre gondolt frakcióvezető úr? Hanyadik oldal vagy melyik fejezet? Nagy László:(képviselő) Polgármester úr, szerintem a fejlesztések között is lehet, de lehet a szociális részt taglaló területnél is. Teljesen mindegy. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Tehát akkor ennek tükrében kérem, hogy szavazzunk. Szavazáskor jelen volt 22 képviselő. A Közgyűlés 6 szavazattal, 14 ellenszavazattal, 2 tartózkodással a módosító javaslatot nem fogadta el. Dr. Kovács Ferenc:(polgármester) Ezek után kérem a Közgyűlést, hogy szavazzunk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének évi gazdasági programjának elfogadásáról az előterjesztés szerint, amely már tartalmazza a bizottságok által meghatározott és befogadott módosításokat is. Kérem, szavazzunk. Szavazáskor jelen volt 22 képviselő. A Közgyűlés 17 szavazattal, 2 ellenszavazattal, 3 tartózkodással meghozta az alábbi határozatot:

20 723 59/2011. (IV.15.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése évi gazdasági programjának elfogadásáról A Közgyűlés Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése évi gazdasági programjának meghatározásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és a határozat mellékletét képező gazdasági programot elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Szilassy Géza: Tisztelettel köszöntöm Bodnár Adriennt a Jegyzői munkatársát. Kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést? JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. június 26-ai nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkőnyvhőz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. 40.145-21/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. október 8-ai I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Képviselők, jegyző, aljegyző és köztisztviselők a mellékelt

Részletesebben

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 /

Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u : 68 / ; : 68 / Mezőkovácsháza Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5801 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. : 68 / 381-011; : 68 / 381-656 2/2014. sz. roma önk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. november 18-án 13 órai kezdettel

Részletesebben

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására.

Dr. Adorján Gusztáv (a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke): Javaslatot tett a tervezett napirendben szereplő előterjesztések megtárgyalására. Jegyzőkönyv amely készült a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Etikai Bizottság és az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság 2012. október 30-án tartott üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 28-án megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 13. Száma: 1-9/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV

1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV 1/2006. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2006. február 2-án 14 órai kezdettel megtartott soron kívüli testületi üléséről. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012.

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2012. december 13-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 387-19/2012. 88/2012. (XII. 13.) számú pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat

Részletesebben

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve

341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága. 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 341-10/2013. Püspökladány Város Önkormányzata Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2013. július 24-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 49/2013. (VII. 24.) pénzügyi és ügyrendi bizottsági határozat Püspökladány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 9-én 15,20 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1.

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. március 31-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 28-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról

Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról 7809-11 /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi és Ügyrendi Bizottsága 2010. augusztus 18-i ülésén elhangzottakról Jelen vannak: elnök Demeter Ervin tag Karacs Rudolf tag Dr.

Részletesebben

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ )

J e g y zőkönyv FMB-7/2011. (FMB-36/ ) FMB-7/2011. (FMB-36/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottságának 2011. május 9-én, hétfőn, 9.30 órakor a Képviselői Irodaház 128. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti és Ügyrendi Bizottságának 2015. június 9-én (kedden) 15.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17 napján, - 14 órakor kezdődött -, a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében (Martfű, Szent István tér 1.)

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-én (csütörtök) de. 8,30 órai kezdettel Kiskunmajsai

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. március 30-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 28-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. január 17-én 15 órakor tartott rendes üléséről

Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2012. január 17-én 15 órakor tartott rendes üléséről Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság Jegyzőkönyv készült a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság

Részletesebben

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve

Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Szátok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. sz. Jegyzőkönyve Készült: Szátok Község Önkormányzat Képviselő testületének üléséről, 2014. április 28. napján. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 2610 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. december 15-én tartott folytatólagos nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozatai: b./ határozatok:231-251/2011. c./ rendeletei: 43-56/2011. Napirend:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2010. november 11-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről.

/2015. J E GYZŐ KÖNYV. Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének március 26-ai rendkívüli üléséről. 40284-5/2015. J E GYZŐ KÖNYV Készült Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2015. március 26-ai rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Dr. Fodor Tamás polgármester:

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/ sz. ülés) Ikt. sz.: KTB/118-1/2012. KTB/59/2012. sz. ülés (KTB/169/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2012. november 26-án, hétfőn, 20 óra 22 perckor

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására

11. Jegyzőkönyv. 2./ Javaslat Egyházasdengeleg Község Önkormányzata vagyonáról szóló rendelet megalkotására 11. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. július 2-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2016. január 13-án 14:00 óra. N A P I R

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2009. május 25. napján 14:00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s ) rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: - d./ határozata: 84,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 6-án ( pénteken ) 7.30--órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2016. június 16. 17.00 órától 18.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HEVES MEGYE FÜZESABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Füzesabony Város Önkormányzat rendkívüli, nyilvános képviselő-testületi üléséről. Ideje: 2015. július 20-án 16:05 óra. N A P I R

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2011. JÚLIUS 19-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó reggelt kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, beadványozókat,

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13. számú nyílt ülési J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Kisbágyon Község Önkormányzata Palotás Község Önkormányzata 13. számú nyílt ülési Kisbágyon Község Önkormányzata 7. számú nyílt ülési Szarvasgede Község Önkormányzata 8. számú nyílt ülési Készült: Palotás, Kisbágyon és Szarvasgede Községek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9

Jegyzőkönyv. Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének május 28-án 9 Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28-án 9 00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté polgármester Zöldág János alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért u. 31 13/2012 sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Csanádapáca Önkormányzat képviselő testületének 2012. május 10.-én

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. február 20-án megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 16/2014.(II.20.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 17/2014.(II.20.)

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/ sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/ sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/40-1/2012. ISB-10/2012. sz. ülés (ISB-69/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. május 29-én, kedden, 11 óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak: Kovács Mihály

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Zoltán Béla CKÖ tag. Csorba Ferenc György és Kolompár László CKÖ tagok nem jelentek meg az ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. január 09-én, de: 10.00 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Lakatos Pál CKÖ tag Tóth Zoltán Béla CKÖ tag Csorba Ferenc

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 3 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 5-én 9,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, szavazzunk a napirendről, a meghívóban szereplő sorrendben. A bizottság határozatképes, a döntéshez minősített többség szükséges. Ügyiratszám: 58.566 36 / 2013. Ügyintéző: Schmidt Erika JEGYZŐKÖNYV amely készült a Gazdasági Bizottság 2013. december 19 én 9:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 20- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről.

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY

ll~v Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY Ügyiratszám: 6258/2012.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város POLGÁRMESTERI HIVATALA HUMÁN FÖOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselő neve: Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. szeptember 30. 16.30 órától 17.00 óráig a Képviselő-testület

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester. Mertusné Varga Katalin alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. szeptember 9-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal az Készült: 2012. május 10-én, 14.00 16.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én 8 órai kezdettel megtartottrendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Ablonczy Dániel alpolgármester,

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének:

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (91-93) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés az Európai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Mely készült Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése, Szociális, Egészségügyi, Ifjúsági Bizottságának 2012. május 29-ei nyílt üléséről. Jelen vannak a jegyzőkönyvhöz mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/36/3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 17,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének Iktatószám: 371/12/2016 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 26. napján délelőtt 14:00 órakor tartott rendkívüli nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatok: 77/2016.

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2013. július 24-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 43/2013. (VII.24.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület április 6-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2016. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2016. április 6-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat száma: 46. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZAT: 46/2016.(IV.6.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr

A KEOP-2014-4.10.0/F pályázattal összefügg intézkedésekr 104 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 3-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 45/2014.

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testülete 6 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. január 6-án, 14.00 15.00 óráig megtartott, Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselõ-testületének rövid úton összehívott, n y í l t ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben