Felelős szerkesztő: MMMM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő: MMMM"

Átírás

1 VIII. vfolym 34. zám Ar 20 fillr. Komárom, uguztu 22. tekihoteíá ELŐFIZETÉSI ÁR Egz vre 10 P. Negyevre 250 P. Flvre 5 P. Egye zám ár 20 fill. Megjelenik minen zombton., tizteletá, hálnyilvánitá közrt önzetlenül olgozó embertárknk nem zrt jár ki, hogy z pró figyelmegekkel hiúágot legyezzük z emberftl, hnem inkább z öztönzrt, z egzge közzellem lleztrt. Egy ki orzág, mint milyen mi vgyunk, nem mellőzhet egyetlen egy embert em nemzetpítő ngy munkábn, ltező erőket, z rtkeket p ezrt nemck munkáb állítni kell, hnem zivvel llekkel megbecülni zerető egítőkzggel, jó krttl támogtni, nem peig kicinyekeel, irigyggel, kellemetlen kritizálál gáncot vetni, z erőebb, tehetgeebbnek, mert ez hlá zekernek minent gátló nyikorgó fkje. Minen elimerünk, mgyr zivünk hál rzete m z olimpiáról hztrt bjnokok. Büzkeggel könyveljük el z eremnyt, hogy ötvenegy nemzet kiválztottji között mgyr hrmik helyet fogllt el. Elimer megbecü l jár ezeknek hő fiinknk, kik ngyzerű portzereplükkel tnúágot tettek z egz világ előtt mgyr tuáról, mgyr erőről, mgyr port ngy fejlőről. Az egyeeknek coportoknk ili icőget hoztk z egz nemzetre, melyet becülettel kpvieltek. Felelő zerkeztő: PATHÓ Hib ugyn, hogy z olimpiáz mgyr bjnokit hztrőben Komárom állomáon hivtlon nem várt enki em, ünneplye fogttát e htárzli conk várobn nem reneztk meg, mgi állíthtjuk, hogy Komárom lkoink zivből em hiányzott z örömrzet, Komárom lelke közönge i zeretettel, elimerel együttrzett hztrő olimpii győzteekkel. A kölönvont el minen hivó zó nlkül igen okn kimentek ngy örömmámorbn, ujongv üvözöltk vont blkibn előbukknó fehrruhá mgyr olimpikonokt. A megbecülhez, hálnyilvánitához zonbn nem elgge, hogy világbjnokinkt ngy lelkeeel fogjuk, z em teljeen kielgítő, hogy egynenkint jutlmul tlán vlmelyet letorukon i jvítnk, z egzge közzellem llezte zempontjából zükge mg, hogy olimpii győzelmi ünnepeket üljünk zerte z orzágbn, hol zle rtegek előtt óik mj mó z olimpii ngyzerű eremnyek kellő mlttáár. Nem különben clrvezető voln berlini olimpii győzelmünk má móon vló megörökíte i. Tekintve, hogy tüztftát Komáromon kereztül reneztk meg, tlán vároház előtti orzágúti kilómterkövet lehetne ki ngyobb mretben újrpíteni, tüztftár gonolv z ozlopr egy görög tiluu bronz fáklytrtót lehetne villnygővel bezerelni, z ozlop ollán peig márványtábl kellene helyezni, mely hiretn z utókornk: Komárom zb. kir. megyei váro nevben Alpy Gápár m. kir. kormányfőtnáco polgármeter e helyen vette át Berlinbe iető olimpii lángot júliu hó 29-n, GYULA MMMM SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Komárom, Igmáni-ut 23. mikor i mgyr verenyzők tiz olimpii győzelmet, nyolc egyni kt cptvereny rvn 25 rnyrmet, továbbá egy máoik helyrt egy ezüt rmet öt hrmik helyivel tizenkt bronzrmet nyertek. A mgyr cpt z olimpián rztvett ötvenhárom nemzet közt tiz győzelmvel hrmik helyet Hiretek ári íjzbá zerint. Kzirtokt nem unk viz. Tíf vivt ki ezzel vü4g2npe előtt mgyr nvyielífffej becült, hzánkrikfjjtíi elimert zerzett."l^ft^ Az olimpii gj^pljmh nk htlmát vrázerőit bele kell oltnunk jöv;tteftv* zekünk lelkbe: -^iiifig trták eleven '!^4emnyek emlkt?#fglj9$ bizttául uj győzelmekre,^ zebb mgyr jövő^teti ;^oy Az Orzágo biztoító Intzet z kntág, özvegyg biztoítááról zóló c. lpján bizonyo fennforgá eetn hótól járkot rokkntknk, z z árváknk. ov A lm íiöl Az öreggi rokkntági biztoítá járkánk folyóítá zeptemberben megkezőik. Tárlomöregg rok árvág XL. t. előfelttelek zeptember z öregeknek özvegyeknek A törvny rtelmben öreg z, ki 65. letvet betöltötte. Az biztoított zemly, ki 65. letvt betöltötte, öreggi járkot kp, h 400 hten kereztül állott biztoítár kötelezett munkvizonybn, vgy önknt biztoított volt. Éz z iőtrtm ck zoknk fog renelkezre állni, kik jnuár 1. ót zktlnul olgoztk. Termzete, hogy 400 hete biztoítái jogvizonnyl zeptember hó 1-n ngyon okn nem fognk renelkezni. Amint zután z iő előrehl, peregnek z vek hónpok, min többen többen leznek olynok, kik 400 hete biztoítái munkvizonnyl renelkeznek min többen többen leznek olynok, kiknl 400 htnl több munkvizonyuk lez. A 65. letv betölte előtt enki em kpht öreggi járkot. Hiáb vn tehát vlkinek kár 500 befizetett hete i, öreggi járkot emilyen körülmnyek közt nem kpht. Í) Sli3 H vlki 400 ht biztoítál renelkezik, be kell várni zt z iőt, mig 65 ve lez. Akár olgozik, kár nem olgozik, közbeeő iőben biztoított, mihelyt 65. letvet elrte 400 hete megvn, öreggi járkr jogoult Vizont hiáb 65 ve vlki, h ninc 400 biztoítái hete, öreggi járkot nem kpht, olgozni kell tovább, kár 70 ve koráig, hogy 400 hete meglegyen ignyjogoult leheen z öreggi járkr. Azok biztoítottk, kik 65. vet el nem rtk, e megrokkntk bizonyo felttelek fennforgá eetn rokkntági, járkot kpnk. Az öreggi járkot- krni kell. Amint krnie kell táp-" 1 pnzt, bleeti kártlnítát, pp ugy krni kell kár z öreggig kár rokkntági járkot zóbn vgy írábn, e krni kell. Megbnulht vlki teljeen^ lehet olyn iő, mint Mtuzá-] lem, e h nem kr, hát nem i kp. Akik öreggi járkr* ignyt trtnk, zt zóvl vgy] írábn zemlyeen vgy mtg-4 bizott utján i bejelenthetik. Aj bejelentre z kirüieti. pnztár ignyjogoult, rteljmác icerületn legutoljár ífte-iöizteitott olgozott.. < v> AZ "Biztoított, Wi 65 letvt betöltötte 40(ThW^ m i I i I rá m

2 2. oll. Komárommegyei Hirlp uguztu 22. biztoítái munkvizonyt zerzett, öreggi járkr ignyjogoult minen eetben, kár beteg, kár nem, kár munkkpe kár nem, kár olgozik 65 ve korábn kere nnyit, mint egy bnkirektor, kár nem olgozik emmit, vgyi járkr vló jogoultág felttlen. Az öreggi járk ninc előzete orvoi vizgálthoz kötve. Az öreggi járk ninc rokkntághoz kötve. Szeretettelje ünnepl kirte mgyr olimpikonokt Bupetig. Berlintől Sjno hivtlo fogttá nem volt Komárombn. Az ereeteti renelkez zerint z olimpii különvontnk komáromi állomáon mg egy perce trtózkoát em engelyeztek, mgi zzán zázn iettek reggeli órákbn pályuvrr, hogy győzte bjnokoknk egy itenhozzáot monhnk. Ngy lett zután z izglom, mikor r. Jku Benő állomáfőnök jelezte, hogy különvont megáll, mert utok zállnk ki belőle. A vont kett. Ott übörgött már Ác Komárom között nyílt pályán, mikor verőfnye lthtáron kt repülőgp körvonl bontkozott ki kt gpmár egyre ngyobb ebeggel közeleett vont fel. Amikor már közvetlen vont fölött zálltk, ikló repülel láerezketek, zinte ráhjoltk vúti kocikr, mj puhán, keveen, e gykrn legvkmerőbb forultokkl játzoztk vont körül. Az egyik repülőgp Gerle 10. nevü kkfeelü, pirozárnyu gp, máik egy Hungáritípuú gp volt. Eljöttek üvözölni z olimpii bjnokokt. A Gerle olyn közel repült hhoz vúti kocihoz, melyből meze kihjolv Hrngi Imre mátyáföli repülőtr világbjnok-zerelője integetett, hogy Hrngi fölimerte pilótábn Bánhiyt, pilótát hrány hngon ujjongv üvözölte őt. Jól látt minenki, hogy Bánhiy ekkor elengete kormányt kt kzzel integetve közöntötte ilm mgyr fiukt. Nehezen teltek percek. A vont 25 pei cet kett. Győrben BUTOR LÖWY-nl Megint olcóbb lett! GYOR, Gr. Tiz I. tr 5. (Vároházzl zemben.) oly impozán volt z üvözl, hogy lig tuták elinitni vontot. Vgre 8 ór 42 perckor felbukknt külön vont mozony ngyzámú lelke ereg vágányok között állt orflt. Ngy meghtottággl nzte közöng felvirágozott mozonyt, melynek homlokát mgyr cimer z oh'mpii öt krik ízítette. Htlm ljenz, mámoro Huj, huj, hjrá!... kiáltá rezegtette meg levegőt, mikor különvont büzkn begörült pályuvrr. S fehrruhá mgyr cimere olimpikonok könnyezve, moolyogv fogták z ünneplt. Cik Ferenc, Elek Ilon mg utogrmot i tk egyeeknek. De már i inult vont, nem volt zónoklt, hivtlo fogttá, ck őzinte zeretettelje lelkee megnyilvánulá. A villmovont peig vitte tovább berlini olimpii játkokon icőgeen zereplő hő fiinkt z orzág zivbe, hol mltó ünneplel fogták őket. Tlán különvont ngynevű uti nem vettk zre, e mi ugy reztük, hogy z olimpiáz bjnokit Komárom váro mg em fogt megkívánhtó ünnepieggel. Mi ugy gonoljuk különvonttl rkezők mltó fogttáát hivtlon enkiem tekintette zívügynek. Igz, hogy z utiren Komárombn trtózkoát nem irt elő. Ezt megváltoztthttuk voln, mert z OTT elnökgnl eljárhtott voln várounk helyette polgármetere, hogy htárzli conk váro állomáán álljon meg vont. De zonkívül i, cokrokkl, virágerővel foghttuk voln keiztül robogó vontot, mely h itt meg nem állt voln i, e lelítv felvehette voln cokrokt, átvehette voln Komárom üvözlett. Ck krni kellett voln. Urinőotthon Bupet, Szony-u. 23. íll. 19. Szeptembertől hvi htvn (npi három) pengő telje, kitűnő ellátá. Diáklányoknk kevezmny. FILMSZÍNHÁZ Komárom Kun Mikló-u. 11. Telefon 70. Auguztu 22-n, 6 t -*9 órkor zombton A pjko hercegnő Auguztu 23-án, várnp 314 4, 6 l 4 9 óri kezettel Gáronyi Gz mgyrul bezlő zínjátk reprizben A bor Mgyr hiró. Utoló előáok vge 3(411 -kor. Búzábn, rozbn árpábn gyenge termeremnyünk. Kpáink jó termt Ígrnek. Az uguztu hó 11-n megtrtott közigzgtái A l, muzik, z őzinte romntik legzebb, legpompább termke bizottági ülen Jezierzky Mihály, vármegyei m. kir. gzági felügyelő jelentt tett mezőgzági vármegye helyzetről. A jelent zerint vármegynkben z iőjárá ugy hőmrklet, mint cpk tekintetben igen változó volt. A buz, roz z árp cple zb rtá befejezhez közeleik. Az eigi cpli eremnyek ugy mennyig, mint minőg tekintetben vgül clóát hoztk. Ennek z ok z, hogy bokrooái iőben kevezőtlen volt z iőjárá mult vi zárz meleg őzben ngy mrtkben elzporotk gbonlegyek zporoáukt z iei enyhe tl előmozított. A záporeő mitt ok klázo lefeküt ezen területeken zemek zorultk lettek. Bár jobb termő erőben levő föleken i előforult e kárttel, e z ktgtelenül megállpíthtó, hogy jobb tlj müvelben rzeült fölterületeken term cökken jóvl kiebb rányú. A buz term vármegynkben átlgbn kt. holnknt 6.8 <7, tehát gyenge közepe. A roz vlmivel jobb 7.3 q. Az árp term gyenge 6.5 q. A zb term kilátá jobb, jó közepe várhtó. 7.5 q. átlg. Kpáink jó termt Ígrnek, tengeriből 14 q, burgonyából 62 q, cukorrpából 120 q. A tkrmányterm jó. A legelők cpko iő folytán ezvben elegenő táplálkot nyújtnk legelő józágnk. A kerti vetemnyek, zőlő gyümölc terme jó. A józág koníciój igen jó. A termnyárk elg jók, buz, megye főbb picin minimáli árnál vlmivel mggbb áron kel el, h tizt. Az álltárk z elmúlt hóbn elg jók voltk, őt ert ár nmileg emelkeett. A mezőgzági munkáok kellő elhelyezket tláltk. Olcó npi pnio unlmái Fürőzállóbn. Az egzge ivóviz ctornázá krnek orzágo reneze. Cltuto, tervzerű munk inult meg pár v előtt flu egzgügynek előmozítá rekben. Ebben munkábn egyik előrenű feltnk jelöltk meg z orzág vízellátáánk ctornázáánk megoláát i, mely tren igen ok teenő. A vizgáltok zerint flui kutk viznek legngyobb rze nem lklm ivóviz cljir, ctornázá tekintetben peig mg viki várook ngyreze i igen hátr vn. A legürgőebb felt, flvk egzge ivóvízzel vló ellátá rr kztette közigzgtái htóáginkt hogy r~ tzi-kutk fellállitáát ürgek közgekben. Az uj kutk felállítáávl kpcoltbn közelmúltbn Kozm Mikló m. kir. belügyminizter egy igen helye gonoltot vetett fel. Elgonolá zerint mgyr flvkbn hői emlkmüveket egy olyn rtzikut tervvel kellene kombinálni, mely kút művzi zobrázkikpzvel egyzermin kegyelettel álozn világháború eleett hőeinek i. Mint hlljuk, z elgonolár pályáztot i hiret Turul Szövetg Egzgvont előkzítő bizottág, pályíjnyerte móit peig z Egzg Vont vgig vizi z orzágon. A progrmzerű kció mellett mint Bupetről jelentik egy ngyzbáú terv i fogllkozttj belügyi kormányztot. Arról vn zó, hogy honlón z útpíteknl mr rgebben követett eljárához, z rekeit iprvállltok hjlnók volnánk közületek, várook, közgek, íüiőteiepek vízügyi pítkezeit hitelezni, h megfelelő támogtát kpnánk. Az OTI MAB1 rzről i megtelelő támogtár voln zükg. A miniztriumokbn reklőel fogtk tervet megkeztk tárgyláokt. Termzeteen mg. ok rzletkr tiztázáár vn zükg. Amennyiben terv útjából z kályokt ikerülne elhárítni, ngyobb lenülettel inulhtn meg z egzge ivóvíz ctornázá megoláánk fonto munkáj. Özv. Kele Nánorn ürgően eló. Kibr, Szchenyi-utc 100 z.

3 1936. uguztu 22. A Szegei Dom-tr ug. 15. t r e. Mevel v o l t h t á r o ngyzerű rb c o á l t o í zíte, m e g j á t z á Jáno vitz huzárjink felvonulá, utóbb p e i g T ü n r o r z á g tün öklő z p g e i. A z elő felvoná után zínpról jelentettk be mgyr fiink utoló három o l i m p i i győzelmt: vizipolótornát, Kbo krvivó egyni Szp i i l o k ö z ö n t ö t t ránk Ngybologzony npján, mi k o r m i n t l p u n k külöttje ültem világbjnokágát Hrngi B u p e t e n reggel 7*20 ó r k o r b o k z o l ó ö n t ő b e vló bejutáát, Szegere inuló fillre g y o r mely c o n k orzágunknk i vontr. c ő g r e három rnyrmet Az ben, ngy á r ezzel z 51 m r k ő z ő nemzet k ö viz után e l p u z t u l t, e újjápített, zött h r m i k helyet b i z t o í z Alföl li rzn T i z tott. T o m b o l ó, zűnni nem kró prtján fekvő M g y r o r z á g m á tp követte e bejelentt m i oik v á r o á t. Szegeet huz v ottlvőknek lelkből l e g m l y e b b vel ezelőtt, v i l á g h á b o r ú ltt foház zállott f i i n k h o z ber láttm e l ő z ö r. l i n i t i o n b, közönetet m o n v 8 mot... huz v uíán ngy teljeítmnyükrt, melyet láttm imt, m i k o r oh el hzánk i c ő g r e kifejtettek... nem felejthető nhi Klebelberg... Vjh eli huzárji Kunó gróf m. k i i. vllá- ln u j b b J á n o vitz vágttn k ö z o k t t á ü g y i m i n i z t e r jóvol zegei Dóm-trre Ngytából kultúr j e g y h e n píttet Mgyrorzág icőgről be tk újjá. z l n e. E máoik metropoliunkb H. D. vről vre, i l y e n k o r nyáron ok ezren ereglenek ö z e, h o g y hire zbtri előáokt m e g t e k i n t h e k. A ngy művzi rzekkel, kiváló hozzártel pzr fnnyel megrenezett A n ö v n y e k viz nlkül m e g zbtri j á t k o k t z in i nem lhetnek m g i zt lát váro legzebb helyn, D o n i j u k, h o g y mlyen g y ö k e r e z ő n ö tren pült á r k á o k k l körülvett vnyek, p l. lucern, fá n ö F o g l m i t e m p l o m előtt trtot vnyek l e g n g y o b b z á r z á ták, hol nemzeti n g y j i n k z o b got i állják. K ü l ö n ö e n feltűnő, ri v n n k elhelyezve. I t t láthtó h o g y v á r o o k b n zí.ilt köz hire zenlő ór i, m i l y e n kelt fk i zpen izlenek, N ü r n b e r g után ck Szegenek p e i g nem i öntözik zokt, vn. Ie jöttünk el m i i f. hó nzek tljvízből, tlj á r j á 15-n u g y n - e n p o n z o r ból vezik z ü k g e n e v e zág minen rzből mg 8 ket. fillre v o n t t l kultúr z o m A tljvíz nem tizt v i z. juzói, e külföl e g z lgiói i. Renzerint o l v trtlmz n ö vnyi t á p l á l ó n y g o k t. A t l j E n p o n került e l ő á r Jáno vitz, 3 f e l v o n á o ljátk, víz nem i m r meg e g y h e l y ben, állnón m o z g á b n vn, melyet z O p e r h á z kiváló mű tlj r t e g e z ö e zerint l vzei, 120 tgu zenekr 600 n f o l y i k tlj árj m l y e b b tgu kóru közreműkövel p o n t o k fel, ezrt lehet növnyi ták elö. let ott i, h o l hozbb ieje M i k o r v o n t u n k Czeglet, nem volt e ő. hire b o r t e r m ő viket e l h g y t, D e máik mozgái irány g o n o r e n e z ő g már o z i vn tljviznek. H ok ttt zegei látnivlók prog c p k, ez tljbn lefel rmját, m e l y n e k o l v á után m o z o g, h p e i g kev cp z o utzók könnyen tájko k, u g y k ü l ö n ö e n zárzbb zóhttk minenről. Krez vikeken, p á r o l g á folytán nlkül így könnyen t á j k o z ó t k tljvíz felfel zivárog z i e g e n e k z e l ő rövi t benne o l o t t növnyi t á p l á l ó n y utn zegei hire h l á z c á r gok viz e l p á r o l g á után ákt v l ó á g g l elleptk, h o g y feltljbn felhlmozónk. H lvezzek z ott kzült világk á r o ókt i trtlmz t l j / v i t e hire h l p p r i k á t. víz, zikó virágozht k i tlj Dlután D o m - t e r r ö l fl felzínn. óránknt utócrok inultk H z o n b n ok z eő, m á f l ó r á útr m g y r á z ó veze k k o r forítv, l e f e l hl tek mellett vro rengeteg viz. A z n v v l telitett eőviz látnivlóink, zpgeinek jól o l j tljbn levő tápláló nevezetegeinek m e g t e k i n t r e. nygokt zokt lemo z E kiránulá lklmávl m i n e n ltljb, tlj á r j á b. Ezrt kit meglepett V á r o i Múzeum z e g n y e k, oványk cpelőtt elterülő Mór-prk zpge k u vikek tlji. z U j - S z e g e b l p r t j á n pült Ezin nálunk i i o k v o l t uzo v á r o i ngy trn, z e ő, nemck tvzl, e melynek vgn egy zp o b e l i z k nyáron i, ez o k c p k, h i r e t i Bertln Ljo T i z z p e i g k i m o t, k i l u g o z t. i felt bályozó e m l k t. lj kz növnyi tápnygit. E n g e m Sznk J e n ő Szege E n n e k következtben növnyek, egyik l e g j o b b z b ó m e t e r e, hrc k ü l ö n ö e n fejlőük kezetn, tri b j t á r m k l u z o l t el m i n nem tlálhtnk m j elegenő enfel muttt m e g Szege könnyen felvehető táplálkot. A legzebb rzeit. t r á g y á z á r ezin tehát ngy Ete 7 ó r k o r m á r kezett g o n o t kell forítni mint vette n p v á n o r l á c o á h o g y k ö n n y e n felvehető t á p l á l ó kuztikájú F o g l m i t e m p l o m n y g ck műtrágyákbn vn, trre, h o l m i n t e g y főnyi m ű t r á g y á z á ebben z vben k ö z ö n g gyűlt e g y b e 8 ó r á r el nem m u l z t h t ó. h i r e t e t t J á n o vitz m e g t e k i n A tlj árj. mmm «j» Feljegyzek. Dicőg Fővároi-orzágo Berlin kenyr. ben z egz világ e l i m e r t h ó olt, Hegyehlomtól Bu petig z egz mgyr np r j o n g ó zeretete kirte o l i m p i i világbjnokinkt, kik conkított orzágunkt hrmik nemzetv meg világ emeltk. Igen z o m o r ú v o l n, h z ü n nepi bevoná zázlók íze zónokltok elhngzá után világhírt zerzett fitl b j n o k i n k n k továbbr i n i n c teleng kenyrteleng r mvel k e l l e n e m e g k ü z e n i ü k. okt A vározpít hngozt hirü Frfizbó cg kere megbízhtó g i l i, h e l y b e n lkó üzletzerző urt kinek közhivtlokbn i ngy i m e r e t g e vn. Nevezett urnák előrenű ngy zövet m i n t gyűjtemnyt nánk rene l gyűjtekor mretvevő z bázt i r e n e l k e z r e bocájtnánk. Alklmzunk továbbá nyug íj urkt, kik nyugíj t i z tek, ltiztek, th. r z r e textil áru, női ruh, zövet f e h r áru eláávl fogllkozni k i v n nk. Ajánltokt F i x u m j u tlk" jeligvel L e o p o l Cornl hiretőiro Bupet, Terzk ö r u t 3. továbbit. tott elveinek egyene m e g c ú f o lá, h o g y v á r o Igmáni-ut főhelyn, z Pczely-tr rokház átlkítáánál fltető t o l lkot engenek hozzápíteni. A váro píti zbályrenelete Gyümölctermeli Értkeítő környkre f o g llkozik nnk zpitvel, hát k k o r mirt nem követjük zt renelet, m e l y r e ml má nnyit zoktk Kev lklom hivtkozni? renőr Komárombn. A m i k o r n n y i t bezlünk k ö z biztonágról, kkor látjuk, hogy órákbn jnálttl k ü l ö n ö e n z jjeli kevnek renőrlegnyg ck bizonyul így eetek, vielőtelepi tunk mint tizt tűz, z U r i u t c i v e r e k e plái kívánják jzk mozgózolgáltot Komoly egyeneen m e g váro egye p o n t j i n z örzeme renőrt. A m i k o r v á r o közöngg tízezer pengő vel járul hozzá m. k i r. r e n ő r g f e n t r t á á h o z, kkor joggl krhetjük k ö z b i z t o n á g f o k o z o t tbb ellátáát. Újr keve komáromi tik, mert úgyi tunk, ck N e i mrgelőjünk köztiztág. már polgár- könyörög hetünk, már k ö z m o n á o I g máni-uti zemt É tiztelettel főutc htóágtól, nzhetnek Mirt hát h renetlen ; hogy ki nem renőrggel járát? ck m r. m e g k r e z z ü k z olyn kültelki utcák? öprik plául zembeni De zrt Úzó gyümölckiállitá. Az Ezkpet vá r m egy e i Gyümölc Szőlőtermelők Egyeülete Külkerekeelmi H i v t l támogtáávl. S z e n t enre MFTR zemlyzállító gőzöön úzó gyümölckiállitát renez. A kiállítánk b e r e n e zett hjó f. vi u g u z t u hó i g Bupeten, 23-án Vácott, 26 án E z t e r g o m b n K o m á r o m b n (mirt n e m? ) á n Győrött zept i g B c ben f o g trtózkoni. A renkí vül r e k e ereetinek ígr kező kiállítá o r z á g z e r t e ngy reklőt keltett. 44 Agyümölckiállitáon Egye ületünk i rztvez, ppen ezrt krjük minzon tgun kt, kiknek kiállítár lklm g y ü m ö l c ü k v n, zt t g y e ü l e tünkbe bejelenteni z í v e k e j k. A kiállítáon vló rzvtel t g jinknk emminemű költget nem jelent. hiáb. írh bezlhetünk, illetke Egyeület közlemnyei. külön renelkezt ir elő z I g mání-ut gylog mgi ck váro v g y u n k. Vigyázó. Egzge ck unlmái kne trn viztől áll helyre. Születi nvnpi ján knk ezertet Segly z i l v z l á n k előmozítáár. A Fölmivelügyi Kormány zilv z láánk e l ő m o z í t á á r eglyt b o c á j t k i zon termeztők r e n elkezre, k i k zlót zán koznk kzíteni, A eglyre ck zon termelők trthtnk ignyt, kik ját zilvtermük megzlá cljár pítenek zlót. Kivtele eetekben z á mot trtht eglyre több olyn egymál táruló zomzo termelő i, kik zilvtermük m e g z l á á r zlót közöen pítenek. Válllkozók, k i k vá árolt zilv üzletzerű zlá á r renezkenek be, píti eglyre nem zámithtnk. B ő v e b b tájkozttá, z zlók tervrjz egly iránti k r vnymint Egyeültünknl ze rezhető be. te-ütemny különlege Weeken hvi brlet jeggyel utzht unlmái get állnón frien kpht : trnr. S p ie 1 mnnái Igmáni-ut 19. Telefon 88. Dunlmái trnon pihenni üülni gyógyulni lehet.

4 4. oll. Záporeőben i reklőel nzte közöngünk vizipolóvillámtornát. Szent Itván npjár hiretett úzóvereny vizipolóvillámtorn iránt ngy volt z reklő. Dcár, hogy ebe után hirtelen beborult z gbolt megletek z g ctornái, mgi i-kn üni coportokbn iettek trnfürőbe, z úzóvereny vízipóló villámtorn megtekintre. A zuhogó eő mitt progrmtól eltrőleg 4ói után kezőött KFC. úzózkoztály úzóverenyei. Előzör komáromi ifjk lltk trthoz, hogy gyoruzái kzgüket bemuták. A 100 m-e mellúzábn 1 perc 37 mp.-cel Jóky Tibor jött clhoz előnek kpott ezüt rmet. Fiuk leányok cpt 4x20 m-e tftábn küzöttek / előgrt. Cázár-, Oljo-, Vizkelety-t Lupták nyertk z ezüt rmet. Pillngó úzál Klpo ETO, Ruttny MUÉ, Herul TSC Sághy MUE úztk 50 m-t holtverenyben Klpo ETO Ruttny ívíuc 37-8 mp ltt rtk el clt. A megejtett orolá zerint vizipolómrközen győri zöl fehrek ellenfele MuE cpt lett. A MUE nyerte meg z in bupeti I. B oztály bjnokágát ez mrkőz reke erőpróbáj lett z orzágo öntőnek. Egyik cpt em birt elleníet legvözni, z eremny 0-0 'ett. 1 Az 5x50 mtere ifjúági gyortfetábn KFC ifjúági A B cpt küzött. Vizkelety Oljo I. Nmeth II. Buger Foor vittk B cptot 3 perc 59 mp iővel győzelemre. Eőben játzott le mrkőzi z ETO cpt TSC vizipolózóivl zemben, melynek oribn ott láttuk Berlinből hztrt Angylt i. A vik kt legerőebb cpt ezúttl nem tuott öntő eremnyt kiverekeni. A mrkőz eremnye : 1:1 (1:0). Mg eett z eő, mikor ekezőött MUE TSC mrkőz, melyet minvgig ngy lenülettel, elzánt küzelemmel játzottk le. Az elő fliőben TSC vezetett, e MUE kiegyenlített 2:2 (2:1) Vgül 4x50 m-e tftát úztk MUE TSC gyoruzói. Előnek MUE cpti rte el clt 2 perc 7.05 mp-cel. Uri, női ivt-áruk, F^JP* ktoni cikkek legolcóbb j í bezerzi forrá HAJNAL H U H OSZKÁR. A Komár^xmegyei Hirlp polgárok! Fizeen tehát elő minenki lpunkr. HÍREK. Öltözköjünk mgyron. Áltláno tetzt Komárommegyei Hirlp. keltett nemzeti vielet, mikor v teln, bci uvri bál lklmávl mgyr főúri ámák káprázto mgyr báli ruhákbn jelentek meg fnye etlyen. Azután i különböző lklmkkor fel-fel tűntek mgyr ruhá vieletek. É mot 1936-bn Lonon mg riztokráciáj renez Mgyr Bál"-t, hol rztvevők kretnek bájo mgyr ruhákbn" megjelenni. Nemzeti öntutunkt rtkeinket ime külföl i mltányolj. A zivet gyönyörkötető mgyr öltöny mg z iegenek előtt i trt hóit. É külföli plák legfnyeebben igzolják : mgyr ruh nemck ünneplyeken, e minen lklomml i horhtó, mgyro ivtr ck büzkk lehetünk. Ninc mg olyn nemzeti vielet világon, mely oly gzg okfle voln, mint mgyr. Ez tezi lehetőv, hogy minenki koránk, Ízlnek legmegfelelőbbet megtlálh. A zbá, z lpnyg minig változht kor ivtj z lklom zerint, e mgyr jelleg rvnyre jutht minen változáon át. Tárlmi mozglmt kell inítni mgyro ruhvielet npzerűíte rekben. Ne ck külfölön ron nemzeti vielet, hnem tetzt itthon i legyen közkevelt áltlánon elterjet mgyr öltöny. Komáromi búcú. Ngy kzülő előzte meg komáromi Szent Itvnnpi búcút. Kirkoó váárook, mzeklácáruok, hjóhintá, körhint má m muttványo átorok elleptk Szent Imre utt. Venglőeink i erően felkzültek ngyobb forglomr e npon. Sjno z egz vonlon ngy volt clóá. Az ünnepnp lutáni eő elmot ngyobb forglmt. A bucu cenben inult el. A vármegye ófizeti ttiztikáj júliu hóról. A vármegye közigzgtái bizottági üln Jánoy Károly min. tnáco, komáromi m. kir. pnzügyigzgtó hvi jelentben bezámolt z öze ónemekre vontkozó kivetekről behjtái eremnyekről. A hvi jelentből tutuk meg, hogy z öze ónemekre vontkozó kivet kormány áltl megállpított terv zerint befejezt nyert. A behjtái eremny állmi egyene óknál mult v júniuához vizonyítv P többletet mutt. Blyeg jogilletknl 3000 P többletet, illetk egyenrtknl 1000 P cökkent, közúti gpjármüvek közúti ójánál 4000 P emelket, áltláno forglmi ónál flvi eremny P többletet fnyűzi forglmi ónál 2000 P többletet mutt. Jelöl. A győri kerekeelmi iprkmr rövieen uj tgokt válzt. így kmr területn levő kerekeő tárultok jelölekkel mot fogllkoznk. A Komáromi Kerekeők Tárult f. hő 18-án renkívüli ülen fogllkozott jelölel. Az elnök inítványár válztmány egyhngúlg tette mgává Hjnl Ozkár rene tg Gylóky Kálmán póttgá jelölt, kik eig i kpvieltk e tiztükben zp eremnnyel Kerekeő Tárult hozzájuk forulók ügyeit. Felülfizet. A Komáromi Ref. Jótkony Nőegylet táncmultágán felülfizettek : ár. Sulcik Lázló, Soó Józef 2 P., Tóth Ferencn 1 P. Minezrt közönetet mon z elnökg. Tt Tóváro egyeítnek kre. A tti kőz gegyeitő bizottág legutóbbi üln r. Grzuly Józef elnöklvel megállpított kt közg egyeülnek feltteleit móoztit, rr z eetre, h z utonómi hivtott zervei belügyi kormányzt kt zomzo közg egyeítt elreneln. A bizottág ht zóvl ngy ellenben úgy öntött, hogy z egyeitet eziőzerint zükgenek nem trtj. Árjegyzk' nven pot belföli forglombn új nyomttványfjt renzereített. F. vi máju hó 1-töl belföli forglombn z lábbi íjzbái üzletzbályzti felttelekkel Árjegyzk" nven új nyomttványfjt renzereített m. kir. pot. I. Díjzbá : 100 g.-ig 3 fillr, 250 g.-ig 6 fillr, 500 g.-ig 10 fillr, 1000 g.-ig 20 fillr. II. üzletzbályzti felttelek : 1. Egy-egy külemny cki z árjegyzket kibocátó üzletre vontkozó hireteket, árjegyzel kpcolto zöveget trtlmzht. 2. Minen egye plányi Árjegyzk" megjelölel kell ellátni zon z árjegyzket kibocátó nevt lkácímt i fel kell tüntetni. 3. Egy-egy külemny úly z 10'JO g.-ot nem hlhtj meg. 4. Ajánlv kezel e külemnyek feláánál nem köthető ki. 5. Egy-egy lklomml egy plánybn kiállitott felái jegyzkkel leglább 200 rb külemnyt kell potár ni zokt felá lklmávl kzpnzzel kell brmenteíteni. Stoz vánorgyűl. A Pápi Ht keretben eghivtli tiztvielők orzágo zövetge Pápán ngyobbzbáu vánorgyűlt trt. A vánorgyűlt uguztá 29-n lutáni órákbn trtják meg, melyre különöen unántúli várook közül okn bejelentettk rzvtelüket. Így Komárom, Ngykniz, Szombthely Győr, Zlegerzeg, Vezprm, Szkefehrvár Mgyróvár. Az előkzíti munkáltok Stnkovic Elnök Pulik főtitkár vezetvel ngy erővel folynk uguztu 22. Álltkivitelünk. Az elmúlt hóbn vármegynk területről kivittek Auztriáb 10 rb vágómrhát, 120 rb vágóertt, 50 rb vágójuhot, 6 rb hználti lovt. Nmetorzágb 50 rb vágómrhát, Frnciorzágb 100 rb vágójuhot. Olzorzágb 10 rb vágómrhát Svorzágb 7 rb hználti lovt. A gyümölcoztályozá comgoláról, zőlőfürtök mot fellpett beteggről, legjobb kjzibrckfjtákról, zeptember hvi teenőkről, knirozott gyümölc kzítről tb. ír.,,/! Mgyr Gyümölc" legújbb zám, melyből lpunkr hivtkozv egy lklomml ingyen muttványt kül kióhivtl: Bupet, IV. Gerlóczyu. 11. Hlálozá. Súlyo cpá látogtt meg özv. Kukuck Enrnt cláját. Keve leány illetve jó tetvr, Ktuk, lete virágjábn f. hó 19-n li 1 órkor 27 ve korábn elhunyt. A nemeleikü, keve, minig moolygó fitl zonykát zerette minenki. Hlálát kil ny Któk, enyj, tetvri i ngy rokonág gyázolj. Temete f. hó 21-n ngy rzvl mellett ment vgbe komáromi temetőben. Tgoitái tárgylá. Cázáron folyó hó 22-n, zombton. e. minizteriáli kikülöttek tgoitái ügyben tárgylát kezenek közg gzközöngvel. A tgoítá vgrehjtáát közg lkoág ngy reklőel várj. Lóorozá. Auguztu hó 23-án. e. 9 órkor Komáiombn, váártren lóorozá lez Felvilágoítát Gz Egye üület Elnökge. Életvezlye bleet rte vitz Mzáro Pált. Szomorú Szent Itván npi búcú ünnepget ült vitz Mzáro Pál cláj. A zeretet cláfőt, vitz Mzáro Pált, közkevelt venglő ipro polgártárunkt folyó hó 18-án, keen ete 8 ór körül letvezlye bleet rte. Bort zállított Boklo^zonypuzti urlomból hzfel menet lov megbotlott. Miközben lovát igzgtt, lov fej berúgt ugy, hogy úlyo rülvel mentők lkáár, mj r. Szbó Sánor imigánorvo utón győri kórházb zállított. Bár z zonnli műtt ikerült, kopony contzilánkokt ikerült z gyból eltávolítni, rült mg minig let-hlál közt lebeg. Bupeti textilcg kere olyn 40 v körüli grncikpe (nem kzpnz) helybeli megbízottt (eetleg nőt), kinek kiterjet imeretge vn folyózáml hitelre textiláru elhelyezvel ngy forglmt tu lebonyolítni. Szkimeret nem felttlenül zükge. Lehet nyugíj i. Kimerítő jánltokt Nyugot meglhet" jeligre Tenzer Hiretőjbe, Bupet IV. Szervit-tr 8.

5 1936. uguztu 22. Komárommegyci Hirlp. 5. oll. ff OSZI lkberenezi V Á S Á R RÁDIÓKIÁLLITÁS zeptember 3 13 Bupet - Iprcrnok utzái kevezmny VIII. 28-tól IX. 20-ig Utzái igzolványok lpunk kióhivtlábn kphtók! Kórházi ápolái költgtrtozá után nincen keelmi kmt. A belügyminizter körreneletet intzett vlmennyi törvnyhtóág elő tiztvielőjhez. A renelet zerint közkorház leglconybb ápolái oztályán felmerült mgánookt terhelő ápolái költg behjtáár közók kezelere vontkozó törvnye renelkezek lklmznók, keelme fizetel kpcoltbn zonbn keelmi kmt nem jár. Ezrt mgánookt terhelő betegápolái költg után belügyminizter renelete zerint keelmi kmtok felzámítáánk zenek helye ninc. A Dun hlottj. Szőny ^eg htárábn egy körüli imeretlen nő hulláját Iák ki Dunából. A holtteten feketemintá kombin, brn riny brn flcipő volt, ujján ezüt krikgyűrűt tláltk. iirlvzonoágnk megállpítáár komromi renőrg i meginított nyomozát. Szkely et Felőgllán v őzn lkult meg Felőgllán Ttbny-Felőgll- Alógll-Bánhi közgekből Hrgitvárlj Jelkpe közg". Azót negyeevenknt vcorávl özekötött gyűleket reneznek igy trtják bren z özetrtá rzt, teremtenek e-bu zkely hngu- >t fehr ztl mellett. Az uguztu 15-en Ngy Bolog Azony npján felőglli Sebő-fle bnytárulti venglőben, ete 8 órkor trtott 100 zemlye vcorár cikmáflvi zületű r. Cázár Sámuel m. kir. pnzügyi titkár, komáromi lkot i meghívtk. Mezey Árpá Mák. bánytárulti főtnitó, jelkpe közg birj meleg üvözlő pohár- /öntőjre, veng ügyeen megzerkeztett válzábn rámuttott tömörül özetrtá fontoágár, tláló vonáokkl rjzolt meg zkely np jellemt tlpreett gobágokkl fűzerezett beze erítette nevetre hllgtóit. A nyro vcor legjobb hngultbn folyt le, melyen helybeli zkely inteligenci úgyzólván telje zámbn együtt volt. Az özejövetel megreneze Gáll Itván felőglli polgári ikoli tnár, jelkpe közg nótárunk reme, ki negyeevenknt, pártln zorglomml munkálkoik z özejövetelek ikerben. Az uj tgok belpt i ő fogj el. Nem kpnk vúti kevezmnyt vármegyei bizottági tgok. Egye vármegykben felmerült z kívánág, hogy viken lkó vármegyei törvnyhtóági bizottági tgok rzre Máv. vúti jegykevezmnyt jon. Winchler Itván r. kerekeelemügyi minizter mot leirtbn rteítette z rekelt vármegyket, hogy miniztertnác 33- bizottág Máv. úlyo pnzügyi helyzetv vló tekintettel állátfogllt vúti menetijkevezmnyek további kiterjezte ellen ezrt minizternek nem áll mójábn vármegyei közgyűlekre utzó vármegyei törvnyhtóági tgok utzáár kevezmnyt engelyezni. Auguztu elejn meginult zőlőexport. A mult ht vgn jelent meg picon z elő zőlő, mit fogyztók hmr elkpkotk. Exportőrök zerint Nmetorzág fel igen bizttó kiviteli kilátá, egyelőre zonbn zállítár kerülő mennyig ngyon kev. A kerekeők várják zl rt. Vájjon tőlünk i fognk exportálni? Felfüggeztik kikerekeők kiiprook óhátrlkát. Éreke tervvel fogllkozik Bupeti Kerekeelmi Iprkmr. Tervezetet kzített kikerekeők kiiprvok óhátrlkánk felfüggeztre. Az elgonolá z, hogy h z óhátrlkook 5 ven át ponton fizetik z vi rene ókt, kkor rgi hátrlkból buz zázlkot elengenek igy öt v ltt önmgától megzűnne z ótrtozá. A pnzügyminiztriumbn tuomát zereztek kmr tervezetről hir zerint nem állják útját nnk, hogy terv vlór váljon. A nyugellátái utlványok kifizete. Bizonyár ngy megelgeel vezik tuomául nyugijok, hogy rgen relmezett kívánágukt potigzgtóág teljeítette pothivtl nyugellátái potutlványokt pottkrkpnztár] cekkfizeti utlványokt, h hó eleje várnpr, vgy Gergely nptr zerinti ünnepnpr eik, z eekeg hónpját megelőző nőnp utoló köznpján fizeti ki. Ck iák horht ezentúl pkjelvnyt. A m. kir. vllá közokt. minizter körreneletben hivt fel közpikolák főigzgtóit, hogy pkjelvnyek kzítőivel, illetve elóivl köenek oly megállpoát, hogy pkjelvnyeket jövőben ck z intzet igzgtóág áltl kiállított pecttel ellátott igzolvány ellenben zolgáltnk ki. A közpikoli pkjelvnyeket utóbb min több illetktelen vielte, ezrt volt zükg viel ellenőrzre. A minizter honló intzke vgett megkülte renelett közpikolákt fenntrtó egyházi főhtóágoknk i. Krje minenütt Komrommegyei Hírlpot. Szemlyzonoági igzolványok kphtók: Hcker Dező könyvkerekeben. BRIDGE. Uj háromtrikke inítá. (Folyttá.) Abbn z eetben, h lconybb rtkű zínnel inultunk, e prtnerünktől neme zínben kptunk válzt ebben zínben vn egítgünk, kkor megemeljük ezt. Hngúlyozni kell, hogy ez em jelenti zt, hogy inítáunk támó volt, hnem ck nnyit hogy mnerő megjátzáát nemeebb zínben i lehetőnek trtjuk. H z inítónk ngyon erő lpj vn, prtnertől peig erőegitget jelző válzt kpott, kkor lklmzzon krő bemonát! Ez egy uj zínnek elmonáávl törtnik. Amenynyiben tehát z initó prtnertől kpott bármilyen válzr egy uj (mg el nem monott) zínnel felel, ez krő bemonát egyúttl ngy ütőerőt jelent! Jelenti továbbá zt i, hogy z initó zlemre törekzik. H prtner z initó zínt emelte meg, tehát nem monott el egy máik zint, em peig egy zánt, kkor krő bemoná lklmzáávl ngyon óvtonk kell lenni, mert hizen előforulhtott, hogy prtner legminimálibb egítgre emelte meg zínünket. A krő bemonáár prtner krezett zint megemeli, h bból áz vn, ellenben h krezett zinből király, vgy zinglije vn, e vn mellette egy máik, mg el nem monott zinből áz, kkor ezen utóbbi zint monj el, mivel krezett zínre i felel. Az initó ereeti zinre vló vizztr minig leintt jelent., A krő bemonáok nemck háromtrikke inítánál hznihtók, hnem rene licitek folymán i. Mivel peig ezek ngyon megkönnyítik zlemnieknek belicitálát, ezeket krő bemonáokt lklmilg küiön fejezetben fogjuk imertetni. A háromtrikke inítá befejezekpen mg egyzer ck nnyit hngúlyozunk, hogy ugy z inítánál, mint z nó válzoknál legmezebbmenő óvtoágot tnúítuk, mert z előíráoknk be nem trtá, vgy flremgyrázá ktztrófához vezethet. Ennek illuztráláár elmonjuk egy játzmánk zomorú törtnett, melyet nemrgiben Komárombn játzottk le. Initó (egyebekben Komárom egyik legzimptikubb úriembere) 3 pikket inult következő lppl : Pikk : A D B 8 6 5, Kőr: 6 4, Káró : 7 5 4, Treff: ö 4, A prtner (ki vizont egyik legóvtobb komáromi brigejátko, kivve h vlmi mitt meghrgzik) 4 zán válzár z initó rmülten menekült viz pikkre, e ez nem kályozt prtnert bbn, hogy 6 kort be ne monjon. Eremny : ngy buká bliben! Termzeteen minkt játko máikt okozt kurcrt. Initó zt állított, hogy nem tut, hogy bliben vnnk, prtner peig zörnyűköött, hogy mikpen lehet bliben (mikor z ellenflnek emmije incen) ilyen lppl három trikkel inulni. A vlóág z, hogy minketten hibáztk : z initó zzl, hogy meg nem felelő lppl ok nlkül inult, prtner peig, hogy nem vette figyelembe leintt. Közlemnyeinket zzl z imtelt figyelmeztetel zárjuk le, hogy háromtrikke inítánál minig ngyon megfontoltnk kell lenni ugy z inítónk, mint válzó prtnernek! (Vge.) SPORT. Komáromi fiuk előretöre kerületi ifjuági portmrkőzeken. Uj tüzek, örömtüzek lobbnnk lángr mgyr olimpionok győzelmei nyomán. Érezzük, hogy olimpii bjnokink várkozáon felüli ngy teljeítmnyei világikert jelentenek, mert orzág-világ előtt bebizonyították hő fiink mgyrág letenergiáját, fejlett porttuáukt. A világikerek ngy hirei mellett rkeztek be zerkeztőgünkhöz kiebb jelentőgű, helyi rekeltgű porthírek í, melyeket zintn igz örömmel, ngy büzkeggel könyvelünk el. Bár nem mi egyeületeink zíneiben zerepeltek mi fiink, erk kt komáromt fiu, mgi mi ilunk i kerületi ifjúági mrkőzeken elrt győzelmeik. Ifjink ikerei uj remnyekkel töltenek el, uj clok orkoznk bennünk rgiek mell. Vrg Lázló Kmrá Lázló kt ifjú tltánk, kik nyár folymán különböző portágkbn elimerre mltó zp eremnyt rtek el. Vrg Lázló, mint Gyc. ifjúági tltáj Szkefehrvárott vi juhu hó 4 5-n megtrtott zknyugti kerületi ifjúági verenyen gerelyvetben m.-e eremnyvel máoik lett ; 100 m-e íkfutábn 119 mp-el zintn máoik lett. A Szombthelyen ug. 9-n renezett Sze orzágo zenior itjuági verenyen 100 m-e íkfutábn 117 mp-el 200 m-e íkfutábn 24 mp-el elő lett. Győrben * 15-n megtrtott Gyc. házi enyn 100 m-e ikfut mp.-el elő, 400 íkfutábn peig 56 mpoik lett. Kmrá (Knöpfler) mint Gyc. ifjúági tlt zkefehrvári zknyugti rületi ifjúági verenyen m. ugrábn 162 cm-e ereuu nyel hrmik lett, hárm. ugrábn peig m-eereu menyvel kerületi ifjúági bjnok lett. Szombthelyen, z Sze or-

6 6. oll. Komárommegyei Hirlp uguztu 22. zgo zenior ifjúági verenyen mgugrábn 165 cm-el elő ijt nyert. Auguztu 15-n peig győri Gyc. háziverenyn mgugrábn 165 cm-el hrmik, hármugrábn m-e eremnynyel uj kerületi ifj. rekorokt állított fel, verenyen elő ijt nyert. Az olimpii gonoltok htlm vrázereje legyen mi fiinkkl i. Győzelmükhöz grtulálunk. A Komárom-Eztergom vm. Levente ifj. Sportegyeület közgyűle. Igen zp porteremnyeket felmuttó jele ifjúági portzövetgünk Komárom-Eztergom Vármegyk Levente Ifjúági Sportegyeületek Dunzkz jövő bjnoki vet megnyitó közgyűlt uguztu 30-án, várnp. e. 9 óri kezettel trtj Komárombn, Polgári Tárkör ngytermben. A közgyűl iránt vármegyei ifjúági portegyeületeink különöen reklőnek, mert zövetg ht ve műkövel bebizonyított, hogy tetnevel zempontjából mily ngy jelentőggel bir. A zövetg lehetőv tezi, hogy kiebb MLSz. küzelmeinek költgeit nem biró egyeületeknek i, hogy zbályo MLSz zbályink megfelelően lebonyolított mrkőzeken tgjikt portbnje lentően fejlezthek. ^ ^ > ^ ^ > ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ / ^ * ^ ^ Iprtetületi jegyzői tnfolym. Az iprügyi miniztrium reneletet bocátott ki, mely zerint Orzágo Iprtetületi Jegyzői Tnfolym cimmel leglább három htre terjeő tnfolymot állit fel iprtetületi jegyzők olynok zámár, kik tnfolymot elvgezni óhjtják bból clból, hogy mjn iprtetületi zolgáltb lpjenek. A tnfolymr hllgtót veznek fel. A tnfolym műkönek megkezt nnk iejn közz fogják tenni. A Ktoliku Szemle ug. zám elő helyen közli Tóth Lázló renkívül reke cikkt rról z iőzerű krről, hogy zükg vn-e Mgyrorzágon jtóreformr miknt kell móoítni jelenleg rvnyben lvő renelkezeket. Lenvi Itván zíne tolll rjzolj meg Chetertonnk, minp elhunyt világhírű írónk pártln" letmüvt. Lizt Ferenc jubilári hónpjáb kpcolóik bele Kemene Frigye tnulmány rról öntő hrról, melyet Lizt z uj mr egyházi zenre gykorolt. <?ená Julián brátnk r őhzáb 700 vvel tett útjáról emlkzik ehr Mátyá. Több má ány, ktulitáokkl fogó Figyelő-cikkek, kritiki., változto zemlk g külföli bezámolók olitók mg kitűnő folyón, melyet Szent Itván ult megbízáából Mihelic. zerkezt. Előfizeti ár egy vre 10 pengő. Az oztrák háború emlkrem elnyerrt ez v ecember 31-ig lehet folymoni. E körülmnyre háború emlkrem bizottág bupeti kpvielője nyomtkon felhívj z ignyjogoultk figyelmt, mert jnuár hó elejtől kezve megzűnik z oztrák háború emlkrem kiá. A krokkl ellátott háború emlkrem elnyerre joguk vn minzoknk, kik z közötti vekben z egykori cázári királyi hereg, mgyr királyi honvg, illetőleg cázári királyi hitengerzet kötelkben hrctri zolgáltot teljeitettek. Krok nlküli emlkrem elnyerrt folymohtnk zok, kik háború ltt mögötte orzágrzekben hvezetőg rekben teljeitettek zolgáltot. Az oztrák háború emlkrem-bizottág mgyrorzági megbízottj (Bupet, Akmi-utc 17.) minen htköznpon lelőtt ór között zíveen felvilágoítát. Ugynott z emlkrem i átvehető. Ékzereket loptk betörök Felőgllán. Imeretlen tetteek htoltk be Prági Ljo felőglli gzálkoó lkááb, mikor ohz enkiem trtózkoott. A betörők, kik ketten, vgy hármn lehettek, z utcái blk kifezite után htoltk be lkáb, hol minent fölforgttk. Feltörtk betörők zekrnyeket i mgukkl vittek egy ki vkzettát, melyben különböző kzerek voltk. A betörök kzrekeritre, kik z kzereken kívül egyb holmit i zákmányoltk, komáromi renőrg i meginított nyomozát. Hiretmny. A nhi Pcváry Zigmon hgytkát kpező kiigmáni 33. z. házt hozzátrtozó ngyzögöl ngyágú belőggel együtt z örököök Kiigmánon helyzínn uguztu hó 30-án lután 3 órkor legtöbbet Ígrőnek zbkzből elják. Az ingtln 2700 pengőn lul el nem htó. A vtelár kötenő ávteli zerző árvzki jóváhgyáától zámított kettő ht ltt fizetenő. A vtelár kifizetekor kpj meg vevő bekebelezre lklm zerzőt. Az ingtln tehermentegrt z elók zvtoágot válllnk. Az átírái illetket blyegköltget vevő vieli E l ó egy 150 tojáo keltetőgp. Megtekinthető bővebb felvilágoítát Buy Itvánn Komárom, zőnyi vám. Komárommegyei Hitelbnk R. T. Komárom-Újváro. S Alptőke trtlklp: 200 ezer P, Komárom, Igmáni-űt 6. zám. A bnk műköe kiterje bnkzkm minen ágztár: bettek; bettkönyveckkre folyózámlákr. Értkppírok vtele elá. Tőzei megbízáok lebonyolítá bupeti külföli tőzken. Kül- belföli cekkek kerekeelmi utlványok behjtá. Átutláok meghitelezek bel- külfölre. Külföli pnzek beváltá minenkor hivtlo npi árfolymon. Mgyr-Frnci Biztoító Rzvnytárág Komárommegyei Vezrügynökge. Komárombn K A F " jgzekrnyek kevező fizeti felttelek mellett, vlmint fgylltgpek, Thermo hőplckok, lumínium kulcok, ivópohrk Gylóky Kálmán vkerekeben kphtók, Komárombn. hozú vek ót nlkülözött világmárká Drher örök imt kphtók. Krje Gyári főrktár: Trján Telefon 103. mű- lővirág kötzet. Cokrok, koiozuk ízíteket igen olcó árbn kzit: özv. Kiripovzky Józef n Komárom, Horty Mikló-ut 11. (Ki Pál-fle ház.) minenütt!! Tetvreknl Ngy íróztl, párnázott zkkel ztlo remekmű olcón kzi frgál Cím kióbn. eló. Nyomtott Hcker Dező könyvnyomájábn Komárom, Ngyigmáni-u. 23. Felelő kió: Hcker Dező

Főszerkesztő: KISS GYULA dr

Főszerkesztő: KISS GYULA dr Hrmncklencedk évfolym. r 33. zám Koom, KOMROMMEQYEI Poltk Előfzet r helyben vdékre : è>rc t K Félévre S K Negyedévre * K Kpye tám ár: 30 fllér. Megelenk mnden /ombton. küzdenek mgyr némel l e t v é r e

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása

Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatának módosítása Zugló erületi Várorendezéi é Építéi Szályztánk módoítá VII. Örökégvédelmi htátnulmány (ülön köteten é nem minden dokumentáción.) Trtlomjegyzék I. RÉGÉSZT. Vizgált. Htáelemzé. Özefoglló. Nyiltkozt II. ÉPÍTTT

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Rövidesen itt vannak az ünnepek. A Képviselő testület nevében kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt, jó egészséget kívánok mindenkinek! Bltonmárifürdő Önkormányztánk kéthvont megjelenő kidvány I. évfolym 2. szám Tisztelt Bltonmárifürdőiek! Bltonmárifürdő Képviselő-testülete október 21-én megtrtott ülén elfogdt Bltonmárifürdő község 2007.

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele.

A TERMESZÉT SZERKESZTI: A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT IGAZGATÓJA. AZ ÁLLATKERT ÚJ LAKÓI, A PÁPASZEMES-PINGVINEK. Halier László dr. felvétele. A TERMESZÉT KIADJA: BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERTJE SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, IV., ÁLLATKERT TELEFON : 119-430 NADLER SZERKESZTI: HERBERT A SZÉKESFŐVÁROSI ÁLLAT- ÉS NÖVÉNYKERT

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása

XII. évfolyam 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR. Az NYMTIT elnöke a 2015-ös feladatokról Fontos feladat a fiatalok tájékoztatása XII. évfolym 1. szám NYUGAT-MECSEKI TÁJKÉP 2015.FEBRUÁR Az NYMTIT elnöke 2015-ös feldtokról Fontos feldt fitlok tájékozttás Kovács Győző, z NYMTIT elnöke Dr. Kereki Ferenc Vlmelyest szűkülő költségvetéssel,

Részletesebben

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS

GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS GYERMEKIRODALMI LAP XLV. ÉVFOLYAM 522. SZÁM 2001. JÚNIUS FEKETE ISTVÁN 1900 1970 Távoli tájakra egyelõre még cak álmaidban utazhatz, de a vakációd úgy i gyönyörû lez, ha FEKETE ISTVÁN könyveibõl tanulod

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright

A TÁRSADALMAK FÁTUMAI. Jared Diamond. Az eredeti mű címe Guns, Germs, and Steel: the fates of human societies Copyright Háborúk, technikák járványok, A TÁRSADALMAK FÁTUMAI Jred Dimond Az eredeti mű címe Guns, Germs, nd Steel: the ftes of humn societies Copyright Jred Dimond, 1997. All rights reserved Copyright Hungrin trnsltion

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben