A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A"

Átírás

1 Ügyiratszám: MN/ /2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségek megsértése Melléklet: hatósági ellenőrzés részletes megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 277/2015. (III.17.) számú H A T Á R O Z A T A A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a Rádió Horizont Kft.-vel (5200 Törökszentmiklós, Kossuth tér 6.; a továbbiakban: Médiaszolgáltató) szemben hivatalból lefolytatott eljárásában megállapította, hogy a Médiaszolgáltató az általa üzemeltetett Rádió Törökszentmiklós állandó megnevezésű körzeti közösségi médiaszolgáltatás október 27-e és november 2-a közötti működése során megsértette a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor szövegarány, helyi közéletet bemutató és a helyben élők mindennapi életvitelét segítő, közszolgálati és nemzeti, etnikai műsorszámok - sugárzására, valamint a közszolgálati műsorszámok bemutatására fordított műsoridőre vonatkozó törvényi kötelezettségét, amelynek következtében a Médiaszolgáltatót Ft, azaz tízezer forint bírsággal sújtja. A Médiaszolgáltató a bírságot e határozat közlését követő hét napon belül köteles megfizetni a Médiatanács Államkincstár által vezetett számú számlájára. A bírságfizetési kötelezettség késedelmes teljesítése esetén a Médiaszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. Az önkéntes teljesítés elmaradása esetén a Médiatanács a Médiaszolgáltatóval szembeni bírság igényét közigazgatási úton érvényesíti. Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató október 28-án és 30-án nem teljesítette alul a Hatósági Szerződés 5.9. pontjában foglalt napi magyar zenei arányt. E határozat ellen fellebbezésnek nincs helye. A határozat felülvizsgálata az annak közlésétől számított 30 napon belül a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz (a továbbiakban: bíróság) címzett, de a Médiatanácshoz (1088 Budapest, Reviczky utca 5.) három példányban benyújtott keresetlevéllel kérhető. A keresetlevél benyújtásának e határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, a keresettel támadott hatósági határozat végrehajtásának felfüggesztése és a tárgyalás tartása a bíróságtól kérhető. A keresetet a bíróság 30 napon belül bírálja el. I N D O K O L Á S A Médiatanács a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Mttv.) 167. (1) bekezdése alapján hatósági ellenőrzés keretében, hivatalból vizsgálta a Médiaszolgáltató Rádió Törökszentmiklós állandó megnevezésű közösségi médiaszolgáltatásának október 27-e és november 2-a között sugárzott műsorát, amely során felmerült, hogy a Médiaszolgáltató megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésben és a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezéseket. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint:

2 A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontja szerint: 66. (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: [...] g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. (1) bekezdése alapján a Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében január 20-án hivatalból hatósági eljárást indított a Médiaszolgáltatóval szemben, és a Ket. 29. (3) bekezdése szerint a 77/2015. (I. 20.) számú, MN/ /2014. ügyiratszámú végzésben tájékoztatta a hatósági ellenőrzés megállapításairól, a Ket. 51. (1) bekezdése szerinti nyilatkozattételi jogosultságáról és a Ket. 68. (1) bekezdés alapján az iratbetekintés lehetőségéről, továbbá az Mttv (3) bekezdés a) pontja alapján kötelezte a Médiaszolgáltatót, hogy nyilatkozzon és szolgáltatasson adatot arról, hogy a vizsgált adáshéten sugárzott beazonosítatlan (instrumentális) zeneművek magyar zeneműnek minősülnek-e, illetve milyen arányban minősülnek annak. A Médiaszolgáltató a hatósági eljárás megindításáról szóló végzést a tértivevény tanúsága szerint január 29-én vette át, nyilatkozata február 6-án és 13-án postai úton érkezett meg a Médiatanácshoz. A Médiatanács a rendelkezésre álló adatok, különösen a hatósági ellenőrzés eredményét rögzítő vizsgálati jelentés és a Médiaszolgáltató nyilatkozata alapján az alábbi tényállást állapította meg, és azt az alábbiak szerint értékelte: A Médiatanács a Médiaszolgáltatót a 111/2014. (II.4.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) kisközösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel. A Hatósági Szerződésben a Médiaszolgáltató az egyes műsorszám-típusok arányára vonatkozóan, a heti - napi műsoridő tekintetében az alábbi vállalásokat tette: a médiaszolgáltatás adásideje napi 24 óra (Hatósági Szerződés 5.1. pontja); a médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Rádió Törökszentmiklós (Hatósági Szerződés 5.2. pontja); a médiaszolgáltatás sajátos arculata (Hatósági Szerződés 5.5. pontja): a médiaszolgáltatás a tájékoztatás vonatkozásában kiemelt szerepet biztosít a helyi, közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életvitelt segítő és az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámoknak, műsorelemeknek. Nagy figyelmet kap a vételkörzetben működő civil szervezetek munkája, a Petőfi lakótelep közösségei, a roma kisebbségi önkormányzat. Az idősebb korosztály jelentős jelenléte miatt különös hangsúlyt kapnak a helyes életmóddal foglalkozó műsorok. A sajátos arculat egyik fő eleme az interaktivitás folyamatos biztosítása. A zenei műsorkínálat a vételkörzet minden rétegének a zenei igényét igyekszik kielégíteni. Nagy figyelmet kapnak a magyar zenei művek, az idősebb korosztály igényei és a helyi zenei kultúra bemutatása ; a műsorszolgáltatás központi elemei (Hatósági Szerződés 5.6. pontja): o reggeli műsorsáv ( óra között): információs műsor (helyi információk, időjárás, közlekedési információk, évfordulók, aktuális események), hírek, o napközbeni műsorsáv ( óra között):, helyi közéleti műsor, hírek, 2

3 o esti, éjszakai műsorsáv ( óra között): Zenei magazinműsor, zenei műsor A Hatósági Szerződés 5.7 pontja értelmében az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális aránya a teljes műsoridő százalékaként havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 67% 67% 67% Helyi közélettel foglalakozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, 33,3% 33,3% 33,3% műsorelemek Hírműsorszámok 2,2% 2,2% 2,2% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális - - 0,7% műsoridő Szöveg 41% 41% 41% Az 5.4. pontban megjelölt közösségnek szóló műsorszámok, műsorelemek* 67% 67% 67% *5.4. A médiaszolgáltatás által szolgálni kívánt közösség: A Petőfi lakótelepen és közvetlen környezetében élők, e területen az oktatási és kutlturális intézmények célközönsége A Hatósági Szerződés 5.8. pontja értelmében az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: havi heti napi Ismétlések 19,5% 19,5% 19,5% A Hatósági Szerződés 5.9. pontja értelmében a magyar zenei művek minimális aránya: A zenei művek közzétételére szánt heti teljes műsoridőben A zenei művek közzétételére szánt napi teljes műsoridőben zenei művek 50% 50% A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat a teljes műsoridő vonatkozásában: Időtartam/arány Teljesítés Vállalás (óó:pp:mp) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 28,5% 34,6% 30,3% 31,6% 34,9% 37,1% 32,8% 32,8% 41% 41% 3. Zene időtartama zene időtartama zene (%) 49,4% 45,5% 58,9% 49% 51,4% 64,9% 53,3% 53,1% 50% 50% Külföldi zene zene (%) 50,6% 48,3% 41,1% 50,5% 41% 34,5% 46,3% 44,7% Beazonosítatlan zene időtartama Beazonosítatlan zene (%) 0% 6,2% 0% 0,5% 7,5% 0,5% 0,4% 2,1% 4. Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő (%) ,9% 17,8% 18,1% 19,4% 19,7% 20,3% 21% 19% 33,3% 33,3% 5. Hírműsorszám Hírműsorszám (%) 8% 7,6% 8,1% 7,2% 7,5% 8,1% 7,5% 7,7% 2,2% 2,2% 6. Nemzeti, etnikai műsorszámok Nemzeti, etnikai műsorszámok (%) 7. Ismételt műsorszám Ismételt műsorszám (%) ,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,6% 0,7% % 4,4% 8,2% 7,4% 7,4% 13% 11,7% 7,4% 19,5% 19,5% 8. Közszolgálati műsor Közszolgálati (%) 29,6% 38,1% 31,3% 50,4% 44,2% 51% 36,3% 40,1% 67% 67% 9. Célközönség

4 Célközönség (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% Az Mttv. 66. (6) bekezdés értelmében a helyi és a körzeti médiaszolgáltatások közösségi médiaszolgáltatásként való elismerését követően a Médiatanács legalább kétévente új médiaszolgáltatás esetében az első év után is részletes, legalább hét műsornapra kiterjedő vizsgálat során eljárásában hivatalból vizsgálja a médiaszolgáltató működését, amelynek érdekében az általa közzétett műsorszámokkal, illetve a médiaszolgáltatás tartalmával kapcsolatban részletes adatszolgáltatásra köteles. Az Mttv l) pontja értelmében a Médiatanács hatósági hatásköreiben, a sal összhangban gyakorolja a médiaszolgáltatás közösségi médiaszolgáltatássá nyilvánításával összefüggő hatásköröket, felügyeli működésüket. A Médiaszolgáltató február 6-án és 13-án érkezett nyilatkozataiban kifejtett álláspontja: 1. A szövegarány és a nemzeti, etnikai műsorszámok alulteljesítését nem vitatta, a február 13-ai levelének 4. oldalán szereplő táblázat 2. Szöveg %, és 6. Nemzeti, etnikai műsorszámok % pontjaiban a Végzésben leírt szövegarányt, és nemzeti, etnikai műsorszám értékeket rögzítette. 2. A Médiaszolgáltató a február 6-ai nyilatkozatában részletezte az ismeretlen zeneként megjelölt műsorelemek magyar zenei időtartamát, és a február 13-ai levelének 4. oldalán szereplő táblázat 3. zene % pontjában a két kifogásolt nap kapcsán, október 28-án 47,1%-ban, október 30-án 49,5%-ban határozta meg a teljesítés mértékét február 13-ai levelében vitatta a Végzésben rögzített közszolgálati és a helyi közéletet bemutató, a helyben élők mindennapi életvitelét segítő műsorszámok megállapított arányát, állításainak alátámasztása érdekében több táblázatot is mellékelt, amelyek az általa megállapított arányszámokat tartalmazták. A Médiaszolgáltató nyilatkozatának 2. oldalán lévő táblázatban színjelöléssel kiemelte, hogy melyek a helyi közélettel foglalkozó, és melyek a közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, csillaggal jelölte, hogy a hatósági ellenőrzés teljes műsoridőben mely műsorszámokat fogadott el az adott kategóriába tartozónak. A Médiaszolgáltató táblázatában helyi közélettel foglalkozó műsorszámként tüntette fel a Keltető és a Szentmiklósi Kaleidoszkóp című műsorokat, majd a szöveges részben már közszolgálati műsorszámként hivatkozott rájuk. Kifogásolta, hogy a fenti önálló műsorszámok nem minden esetben kerültek teljes egészében helyi közéleti műsorként elfogadásra a magas szövegarányuk ellenére. A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a Keltető" című műsort október 31-én, november 1-jén és 2-án, illetve a Szentmiklósi Kaleidoszkóp" című műsort csak október 31-én fogadta el közszolgálati műsorként a hatósági ellenőrzés. A Szentmiklósi Kaleidoszkóp" című műsor a Médiaszolgáltató egyik fő műsora a helyi közéleti műsorok vonatkozásában, melyből egy nap került elfogadásra a október 31-i adásnapon a szöveg-zene arányra való tekintettel, annak ellenére, hogy a vizsgált hét minden napján magas volt a szöveg aránya. Október Október Október Október Október November November Összesen Szöveg 114,11 118,30 105,24 111,29 128,41 132,31 114,42 725,28 49% Zene 125,49 121,30 134,36 128,31 111,19 107,29 125,18 754,32 51 % A fenti táblázat mutatja, hogy a szöveg/zene arány 49-51% között alakult, ennek okán ellentmondásosnak találta azt is, hogy a november 1-jei műsor magasabb szövegaránnyal rendelkezett, mégsem került a közszolgálati műsorként elfogadásra. A Médiaszolgáltató álláspontja szerint a Keltető" és a Szentmiklósi Kaleidoszkóp" műsorok eleget tesznek a Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló követelményeknek. A Médiaszolgáltató rögzítette, hogy nem ismer olyan utalást, amely arról rendelkezik, hogy milyen szövegaránnyal fogadható el közszolgálatinak egy adott műsorszám. A " és a Szívküldi" című műsorokat ugyancsak a közszolgálati műsorok közé sorolta az Mttv ának o) pontja szerint, mivel azokat Színvonalas szórakoztatást, nagy érdeklődést kiváltó műsorszámok bemutatása" kategóriába tartozónak minősítette. Előadta, hogy a korábbi kereskedelmi 4

5 médiaszolgáltatókénti működése alatt is a leghallgatottabb műsorok voltak, amelyek alapján közösségi médiaszolgáltatásába is bevezette azokat. Médiatanács a Médiaszolgáltató nyilatkozatának figyelembevételével felülvizsgálta a hatósági ellenőrzés megállapításait, és a következőket állapította meg: 1. A Médiaszolgáltató nyilatkozatainak figyelembevételével a Médiatanács ismételten meghatározta a október 28-ai és 30-ai magyar zenei arány mértékét, és a Végzésben rögzített 45,5 illetve 49% helyett 49,4 és 49,5%-ban állapította meg azt. A Médiatanács figyelemmel az alulteljesítések csekély mértékére (0,6%; 0,5%) nem állapított meg jogsértést a két eset tekintetében. Időtartam/arány Teljesítés Zene időtartama zene időtartama zene (%) 49,4% 51,2% 58,9% 49,5% 51,4% 64,9% 53,3% 54% Beazonosítatlan zene időtartama A Médiatanács a Médiaszolgáltató helyi közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életet segítő műsorszámaival kapcsolatos kifogásait részletesen megvizsgálva az alábbiakat állapította meg. Az Mttv ában foglalt közszolgálati céloknak való megfeleltetés fő szabálya, hogy közszolgálatiként az a műsorszám vehető figyelembe, amely időtartamának több mint 50%-ában az Mttv a szerinti célt szolgáló tartalom jelenik meg. Ezen rendelkezést a Pályázati felhívás pontja tartalmazza. A Médiatanács gyakorlata alapján nem fogadható el közszolgálati tartalomként az asztrológiai műsor, horoszkóp ismertetés és jósműsor, a bulvárhírek és magazinok, a kereskedelmi üzenetek bármely formája (reklám, önreklám és műsorajánló), a kívánságműsor, a műsorvezetők öncélú beszélgetése, a nem tudásalapú (értve ez alatt pl. a tippjátékokat) játék és szerencsejáték, a nem műsorszámként közreadott tartalmak (pl. harangszó, le- és felkonferálások, szignálok), a sértő tartalmakat (pl. az anyanyelvet rontó és szegényítő kifejezéseket és az öncélú káromkodást és trágárságot tartalmazó, vallási vagy hitbeli meggyőződést sértő) közreadó műsorszámok, az a zenei egység, amely csupán időkitöltő szereppel bír és felismerhető rendező elv, szerkesztői innovációt minden tekintetben nélkülöző módon kerül közreadásra. Közszolgálati műsorszámként akkor fogadhatóak el a zenei műsorok (és főként ez különböztetheti meg őket a kereskedelmi kategóriától), ha a zeneszámok valamiféle egyedi elrendezésben, válogatásban hangoznak el (pl. stílus, szerző, előadó) és a puszta elhangzáson túl információkkal vannak társítva, vagyis nem csak önmagában a lejátszása. Ebben az értelemben a tematikus zenei műsor elfogadható közszolgálati programként. Éjszakai műsor :30 óra között: a napi hat és fél órát kitevő sávban hírek, a Kaleidoszkóp című műsor ismétlése, a D-ER Stúdió, műsorajánló és időkitöltő szereppel bíró zene szerepelt. Ebben az idősávban a közszolgálati tartalom napi szinten perc között alakult, azaz csupán a harmadát tette ki a rendelkezésre álló műsoridőnek. A Médiaszolgáltató levelében szereplő táblázat adataival ellentétben a D-ER Stúdió teljes egészében közszolgálati műsorszám volt, azonban nem napi két órában, hanem kétszer fél órában jelentkezett. Keltető 6:30-10:00 óra között: a napi három és fél órát kitevő sávban klasszikus reggeli magazinműsort közvetített a Médiaszolgáltató. A többféle hírműsor és információs blokk mellett rövid helyi hírek, színes hírek, életmódtanácsok és horoszkóp is megjelent a műsorban. A szöveg/zene időtartama csupán október 30-án, november 1-jén és 2-án volt közel egyensúlyban, ezért ezeken 5

6 a napokon a teljes műsor közszolgálati besorolást kapott. A többi napon a zene dominanciája miatt csak az informatív szöveges elemeket fogadta el a Hatóság közszolgálati tartalomként. KELTETŐ óra/perc Szöveg 1:00 0:55 0:57 1:35 1:23 1:29 1:36 Zene 2:14 2:21 2:16 1:45 1:48 1:47 1:40 Napközi - 10:00-14:00 óra között: a napi 240 percet kitevő idősávban hétfő-szerda között műsorajánlók, rövid rendőrségi- és közlekedési hírek, helyi információk, ismeretterjesztő elemek és riportok mellett kimutatható volt a szórakoztató zene túlsúlya (ide nem értve a Sztárporté című műsort, amely teljes egészében közszolgálati tartalomként került beszámításra). A hét második felében a, a Szívküldi, a Fülpiszka és a Hallgass hazait! szerepelt a Napközi menüjében. Utóbbi kettő tematikus zenei műsor volt, azaz elfogadásra került közszolgálati műsorként. Szentmiklósi Kaleidoszkóp 14:00-18:00 óra között: a naponta 240 percet (kivétel november 1.) kitevő műsorsávban a helyi hírek, önkormányzati információk, programajánlók, sporthírek, helyi vonatkozású riportok és felhívások mellett pusztán időkitöltő szereppel bíró zenei elemek szerepeltek. A Médiatanács mérései szerint a szöveg/zene időtartama mindössze október 31-én volt egyensúlyban (ekkor a teljes műsor közszolgálati besorolást kapott), ellenben a többi napon a szórakoztató zene volt túlsúlyban az alábbiak szerint: KALEIDOSZKÓP óra:perc Szöveg 1:29 1:44 1:29 1:34 1:51 2:09 1:33 Zene 2:09 2:02 2:15 2:08 1:54 2:32 2:03 Esti magazin 18:00-22:00 óra között: a naponta 240 percet kitevő idősávban hírek, esti mese és főként tematikus zenei műsorok kaptak helyet. A Médiaszolgáltató levelében szereplő táblázat adataival szemben a Gyermekműsor csupán 30 perces, a Fülpiszka október 29-én 50 perces, a Poptarisznya október 30-án 125 perces, a Zsuffa Péter Jazz Klub október 31-én 119 perces, a TOP 20 című slágerlista november 2-án 114 perces volt, és az utóbbi elemet nem fogadta el a Médiatanács közszolgálati műsorszámként. Zene mindenkinek 22:00-24:00 óra között: a naponta 120 percet kitevő idősávban hírek, ajánlók és csupán időkitöltő szereppel bíró zene szerepelt. Kivételként csupán a Juffa Jazz Klub (2014. október 28-án) és a Poptarisznya (2014. október 30-án) említhető, melyeket tematikus jellegük miatt közszolgálati műsorszámként került számításba. A fentiek okán a Médiaszolgáltató napi szinten és heti szinten sem teljesítette a közszolgálati műsorszámokra vállalt arányt, melynek okai a heti viszonylatban a műsorajánlók, az időkitöltő szereppel bíró zenei elemek, a, a Szívküldi és a Top 20 című műsorok, melyek nem minősülnek a fentebb kifejtettek alapján közszolgálati műsorszámoknak. A Médiatanács a fentiek alapján megállapította, hogy a Médiaszolgáltató a vizsgált adáshéten megsértette a Hatósági Szerződés 5.7. pontját, mivel napi és heti szinten 41%-ban vállalta szöveges tartalom közzétételét, ezzel szemben napi szinten 28,5-37,1% közötti, heti összesítésben pedig 32,8%-os szövegarányt teljesített. A Médiaszolgáltató nyilatkozataiban nem vitatta ezen alulteljesítést. naponta 0,7%-ban vállalta nemzeti, etnikai vagy más kisebbség számára készített műsorszámok sugárzását, ezt azonban csupán október 27-én, a DR Stúdió: Mozaik Lapozgató című műsorszámával valósította meg (Ebben Péhl Gabriella könyve került bemutatásra, mely a sváb nemzetiségi ételek elkészítésén túl a sváb helyi kisebbség életébe engedett betekintést). A Médiaszolgáltató nyilatkozataiban nem vitatta ezen alulteljesítést. napi és heti szinten is 67%-ban vállalta a közszolgálati műsorszámok sugárzását, azonban ezen vállalását jelentősen alulteljesítette, mivel napi szinten 29,6-51% között alakult, míg heti szinten csupán 40,1%-ot ért el a teljesítés mértéke. A közszolgálati műsorszámok heti 2/3-os arányának nem teljesítése okán pedig megsértette az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontját is. 6

7 napi szinten 16,9-21% között alakult, heti szinten pedig 19%-ot ért el a helyi közéletet bemutató és a helyben élők mindennapi életvitelét segítő műsorszámok aránya, annak ellenére, hogy a vállalás napi és heti 33,3% volt. A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés 5.7. pontjában foglaltak nem teljesítése okán megsértette az Mttv. 63. (12) bekezdésben és a 66. (4) bekezdés g) pontjában előírtakat is. Az Mttv. 63. (12) bekezdése szerint: A médiaszolgáltató a hatósági szerződésben rögzítetteknek megfelelő műsor sugárzására jogosult és köteles, az általa üzemben tartott saját hálózaton, berendezésekkel, eszközökkel vagy elektronikus hírközlési szolgáltató (műsorszóró) szolgáltatás közreműködésével. A médiaszolgáltató saját eszközökkel történő műsorszóró, szétosztó tevékenységére a távközlési szolgáltatási engedély nem szükséges, de ez nem érinti a jogszabályokban meghatározott egyéb engedélyek beszerzésére vonatkozó kötelezettséget. Az Mttv. 66. (4) bekezdés g) pontja szerint: 66. (4) A lineáris közösségi médiaszolgáltatás: [...] g) heti műsoridejének több mint kétharmadában köteles a 83. -ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámokat szolgáltatni, amibe beleszámít a szolgált közösségnek szóló hírműsorszám, politikai tájékoztató műsorszám, kulturális műsorszám és az egyéb, nem elsősorban az adott közösségnek szóló hasonló tartalom is. Az Mttv. 3. -a szerint a médiaszolgáltatás és a sajtótermék tartalmának meghatározása szabad, a médiaszolgáltató és a sajtótermék kiadója felelősséggel tartozik e törvényben foglaltak betartásáért. A Médiaszolgáltatónak a törvénysértésekért való felelőssége objektív. A Médiaszolgáltató nyilatkozatában a jogsértéseket elismerte. A jogsértésekre vonatkozó részletes megállapításokat és az azokat alátámasztó adatokat a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező melléklet tartalmazza. A mellékletek rögzítik és részletezik a határozat indokolásában szereplő jogalkalmazói megállapítások pontos tényállási alapját. A Médiatanács a jogsértések miatt alkalmazandó jogkövetkezmény fajtájának és mértékének meghatározása során az alábbi szempontokat vette figyelembe. A közösségi médiaszolgáltatás kategóriájának megkülönböztetése azon a jogalkotói felismerésen alapul, miszerint a közszolgálati tartalom előállítása, szolgáltatása nem állami monopólium, és a sokszínűség védelme érdekében az állami tulajdonban álló közszolgálati médiaszolgáltatók mellett más médiaszolgáltatók is közreműködhetnek a közszolgálati feladatok megvalósításában, és közszolgálati célú műsorszámok sugárzásában. Ily módon a közösségi médiaszolgáltatás feltételeinek biztosítása az Alaptörvényből következő, a sajtó és a média sokszínűségének és demokratikus közvélemény kialakulása feltételeinek biztosítására irányuló állami kötelezettség megvalósításának része. Amennyiben az adott médiaszolgáltató által szolgáltatott közszolgálati tartalom a meghatározott mennyiségi és minőségi feltételeknek megfelel, a jogalkotó mentesíti a médiaszolgáltatási díj megfizetésének kötelezettsége alól. A fentiekre való tekintettel különösen indokolt ezen közösségi médiaszolgáltatók törvényben, illetve hatósági szerződésében vagy hatósági határozatban meghatározott mennyiségi és minőségi kritériumainak rendszeres időközönkénti ellenőrzése, az alábbi jogszabályok alapján: Az Mttv (1) bekezdése szerint: A Hatóság kérelemre vagy hivatalból - feladat- és hatáskörének keretében - jogosult hatósági ellenőrzés vagy hatósági eljárás keretében felügyelni az e törvényben és az Smtv.-ben meghatározott rendelkezések érvényesülését, betartását, valamint a hatósági döntéseiben, a műsorszolgáltatási szerződésekben és a Hatóság által kötött hatósági szerződésekben foglaltak teljesítését. Az Mttv (2) bekezdése szerint: Amennyiben a Hatóság a hatósági döntésének ellenőrzése eredményeként megállapítja a hatósági döntésében foglaltak megsértését, abban az esetben az ügy összes körülményei, illetve az ellenőrzés során feltárt tények, valamint a jogsértés súlya és a hatékony jogérvényesítés szempontjai alapján 7

8 mérlegeli, hogy a döntés megsértése tárgyában a Ket. szerinti végrehajtási eljárást vagy az e törvény szerinti jogkövetkezmények alkalmazása érdekében hatósági eljárást indít. Az Mttv (1) bekezdés értelmében: Amennyiben a jogsértés csekély súlyú és ismételtség nem állapítható meg, a Médiatanács, illetve a Hivatal - a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett - legfeljebb harminc napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására, és meghatározhatja annak feltételeit. Az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezménye abban az esetben alkalmazható, ha a jogsértés csekély súlyú, és ismételtség nem állapítható meg. Az Mttv (4) bekezdése szerint: Az (1)-(3) bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében, ugyanazon tárgykörben, háromszázhatvanöt napon belül ismételten megvalósítja, ide nem értve a csekély súlyú törvénysértéseket. A Médiatanács megállapította, hogy az Mttv. 63. (12) bekezdésben és a 66. (4) bekezdés g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését megvalósító, fentebb felsorolt jogsértések együttesen nem tekinthetőek csekély súlyúnak, erre való figyelemmel nem alkalmazta az Mttv (1) bekezdésében szabályozott felhívás jogkövetkezményét a Médiaszolgáltatóval szemben. Jelen ügyben az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség esete nem áll fenn, mivel a Médiatanács jelen határozat meghozataláig az Mttv. 63. (12) bekezdésében, valamint a 66. (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezések megsértését nem állapította meg a Médiaszolgáltatóval szemben. Az Mttv (2) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal a jogkövetkezményt - a jogsértés jellegétől függően - a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra, személyiségi jogsérelemre és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Az Mttv (3) bekezdése szerint: A Médiatanács és a Hivatal - a (7) bekezdés figyelembevételével - a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult: b) bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben. A Médiatanács az Mttv (3) bekezdésében foglalt jogkövetkezmények közül a bírság alkalmazása mellett döntött, mivel jelen jogsértések esetén e közjogi eszközt ítélte a legalkalmasabbnak arra, hogy a Médiaszolgáltatót visszatartsa a jövőbeni jogsértések elkövetésétől. A Médiatanács a bírság kiszabásakor külön tekintettel volt arra is, hogy egy esetleges következő jogsértés esetén alkalmazandó jogkövetkezmény megállapításánál érvényesülhessen a fokozatosság elve, azaz a szankcionálás kiszámítható, előre látható legyen. A Médiatanács az Mttv (2) bekezdésében rögzített mérlegelési szempontok közül a jogsértések együttes súlyán kívül a szövegarány tekintetében figyelembe vette a jogsértés folyamatosságát is, hiszen a Médiaszolgáltató a szövegarányra vonatkozó napi vállalását a vizsgált adáshét valamennyi napján alulteljesítette. Az Mttv (2) bekezdésében meghatározott további mérlegelési szempontok figyelemmel az Mttv (4) bekezdése szerinti ismételtség fogalmára is a jelen jogsértések tekintetében nem értékelhetők. 8

9 Fentiekre tekintettel, valamint a jogsértések együttes súlyára, a Médiatanács az Mttv (3) bekezdés bb) alpontja alapján a maximálisan kiszabható bírság (ötvenmillió forint) 0,02 %-ának megfelelő összegű, azaz Ft bírságot szabott ki a Médiaszolgáltatóval szemben. Médiatanács megállapította továbbá, hogy a Médiaszolgáltató október 28-án és 30-án nem teljesítette alul a Hatósági Szerződés 5.9. pontjában foglalt napi magyar zenei arányt. A Médiatanács az Mttv a), j) és l) pontjában foglalt hatáskörében a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az eljárás során a Ket a szerinti eljárási költség nem merült fel. A jogorvoslatra történő figyelmeztetés a Ket. 72. (1) bekezdés da) pontján, az Mttv (1) és (3) bekezdésén, valamint án alapul, a tárgyalás tartására vonatkozó kérelemről szóló tájékoztatást a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény 338. (2) bekezdése tartalmazza. Budapest, március 17. A Médiatanács nevében dr. Karas Monika elnök dr. Kollarik Tamás hitelesítő tag Kapják: 1. Személyes adat 9

10 A Médiatanács 277/2015. (III.17.) számú határozatának melléklete A hatósági ellenőrzés megállapításai Jelen vizsgálat a kisközösségi Médiaszolgáltató között közreadott műsorfolyamát ellenőrizte. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy a kisközösségi rádiós Médiaszolgáltató működése megfelelt-e az Mttv. és Smtv. szerinti követelményeknek, illetve teljesítette-e a Hatósági Szerződésben rögzített vállalásait. A Médiatanács a Médiaszolgáltatót az 111/2014. (II.4.) számú határozatával létrehozott hatósági szerződésben (a továbbiakban: Hatósági Szerződés) kisközösségi médiaszolgáltatási tevékenység végzésére jogosította fel a Rádió Törökszentmiklós médiaszolgáltatás tekintetében. A Hatósági Szerződés értelmében a Médiaszolgáltató vállalásai a heti/napi műsoridő tekintetében az alábbiak: a médiaszolgáltatás adásideje napi 24 óra (Hatósági Szerződés 5.1. pontja); a médiaszolgáltatás állandó megnevezése: Rádió Törökszentmiklós (Hatósági Szerződés 5.2. pontja); a médiaszolgáltatás sajátos arculata (Hatósági Szerződés 5.5. pontja): a médiaszolgáltatás a tájékoztatás vonatkozásában kiemelt szerepet biztosít a helyi, közélettel foglalkozó, helyi mindennapi életvitelt segítő és az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámoknak, műsorelemeknek. Nagy figyelmet kap a vételkörzetben működő civil szervezetek munkája, a Petőfi lakótelep közösségei, a roma kisebbségi önkormányzat. Az idősebb korosztály jelentős jelenléte miatt különös hangsúlyt kapnak a helyes életmóddal foglalkozó műsorok. A sajátos arculat egyik fő eleme az interaktivitás folyamatos biztosítása. A zenei műsorkínálat a vételkörzet minden rétegének a zenei igényét igyekszik kielégíteni. Nagy figyelmet kapnak a magyar zenei művek, az idősebb korosztály igényei és a helyi zenei kultúra bemutatása ; a műsorszolgáltatás központi elemei (Hatósági Szerződés 5.6. pontja): o reggeli műsorsáv ( óra között): információs műsor (helyi információk, időjárás, közlekedési információk, évfordulók, aktuális események), hírek, o napközbeni műsorsáv ( óra között):, helyi közéleti műsor, hírek, o esti, éjszakai műsorsáv ( óra között): Zenei magazinműsor, zenei műsor A Hatósági Szerződés 5.7 pontja értelmében az egyes műsorszámok, műsorelemek minimális aránya a teljes műsoridő százalékaként havi heti napi Az Mttv ban foglalt közszolgálati célokat szolgáló műsorszámok, műsorelemek 67% 67% 67% Helyi közélettel foglalakozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok, 33,3% 33,3% 33,3% műsorelemek Hírműsorszámok 2,2% 2,2% 2,2% A nemzetiségi vagy más kisebbségek igényeinek szolgálatára szánt napi minimális - - 0,7% műsoridő Szöveg 41% 41% 41% Az 5.4. pontban megjelölt közösségnek szóló műsorszámok, műsorelemek* 67% 67% 67% *5.4. A médiaszolgáltatás által szolgálni kívánt közösség: A Petőfi lakótelepen és közvetlen környezetében élők, e területen az oktatási és kutlturális intézmények célközönsége A Hatósági Szerződés 5.8. pontja értelmében az ismétlések aránya a teljes műsoridő maximális százalékaként: havi heti napi Ismétlések 19,5% 19,5% 19,5% A Hatósági Szerződés 5.9. pontja értelmében a magyar zenei művek minimális aránya A zenei művek közzétételére szánt heti teljes műsoridőben A zenei művek közzétételére szánt napi teljes műsoridőben zenei művek 50% 50% A hatósági ellenőrzés eredményeit összesítő táblázat a teljes műsoridő vonatkozásában: Időtartam/arány Teljesítés Vállalás 10

11 (óó:pp:mp) hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap Összesen nap hét 1. Műsoridő Szöveg időtartama Szöveg (%) 28,5% 34,6% 30,3% 31,6% 34,9% 37,1% 32,8% 32,8% 41% 41% 3. Zene időtartama zene időtartama zene (%) 49,4% 45,5% 58,9% 49% 51,4% 64,9% 53,3% 53,1% 50% 50% Külföldi zene zene (%) 50,6% 48,3% 41,1% 50,5% 41% 34,5% 46,3% 44,7% Beazonosítatlan zene időtartama Beazonosítatlan zene (%) 0% 6,2% 0% 0,5% 7,5% 0,5% 0,4% 2,1% 4. Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő Helyi közélet, mindennapi életvitelt segítő (%) ,9% 17,8% 18,1% 19,4% 19,7% 20,3% 21% 19% 33,3% 33,3% 5. Hírműsorszám Hírműsorszám (%) 8% 7,6% 8,1% 7,2% 7,5% 8,1% 7,5% 7,7% 2,2% 2,2% 6. Nemzeti, etnikai műsorszámok Nemzeti, etnikai műsorszámok (%) 7. Ismételt műsorszám Ismételt műsorszám (%) ,2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0,6% 0,7% % 4,4% 8,2% 7,4% 7,4% 13% 11,7% 7,4% 19,5% 19,5% 8. Közszolgálati műsor Közszolgálati (%) 29,6% 38,1% 31,3% 50,4% 44,2% 51% 36,3% 40,1% 67% 67% 9. Célközönség Célközönség (%) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 67% 67% 1. A Médiaszolgáltató a napi műsoridejét (1440 perc/nap) betartotta, és a saját ( Rádió Törökszentmiklós, a város hangja ) adóazonosítóját alkalmazta. 2. A Médiaszolgáltató a hírműsorszámokra és az ismételt műsorszámokra vonatkozó vállalásait teljesítette. 3. A Médiaszolgáltató a Hatósági Szerződés 5.7. pontja értelmében napi és heti szinten 41%-ban vállalta szöveges tartalom közzétételét, ezzel szemben napi szinten 28,5-37,1% közötti, heti összesítésben pedig 32,8%-os szövegarányt teljesített. 4. A zenei kínálat elsősorban popzenéből tevődött össze, azonban előfordult jazz, illetve színvonalas könnyűzene (világzenei és népdalfeldolgozások illetve latin zene). A kifejezetten tematikus zenei egységek (pl. Poptarisznya, Hallgass Hazait! Zsuffa Péter Jazz Klub) kivételével a zenei tartalom funkciója időkitöltés volt. A Médiaszolgáltató a magyar zene heti 50%-os arányát teljesítette (53,1%), azonban az 50%-os napi vállalása október 28-án (45,5%) és 30-án (49%) nem teljesült. Ezen a napokon 6,2 illetve 0,5%-ot tett ki a beazonosítatlan (istrumentális zene) zenei tartalom, melyek magyar zenei műveknek minősülése esetén a Médiaszolgáltató napi vállalásait is teljesítené, ezért szükséges a Médiaszolgáltató kötelezése ezen zenei elemek beazonosítására. 5. A helyi közéletet bemutató és a helyben élők mindennapi életvitelét segítő műsorszámok vonatkozásában nem teljesült a Hatósági Szerződésben vállalt 33,3%-os napi és heti arány, mivel a teljesítés napi szinten 16,9-21% között alakult, heti szinten pedig 19%-ot ért el. 6. Nemzeti, etnikai vagy más kisebbség számára készített műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató naponta 0,7%-ban vállalta az ezen kategóriába tartozó tartalom sugárzását, ezt azonban csupán október 27-én, a DR Stúdió: Mozaik Lapozgató c. műsorszámával valósította meg (Ebben Péhl Gabriella könyve került bemutatásra, mely a sváb nemzetiségi ételek elkészítésén túl a sváb helyi kisebbség életébe engedett betekintést). 11

12 7. A közszolgálati műsorszámok tekintetében a Médiaszolgáltató napi és heti szinten is 67%-ban vállalta az e kategóriába tartozó műsor sugárzásának arányát. Ezt a vállalását a Médiaszolgáltató jelentősen alulteljesítette, hiszen a teljesítés napi szinten 29,6-51% között alakult, míg heti szinten csupán 40,1%-ot ért el. A Médiatanács közszolgálati tartalom számbavételekor minden esetben tekintettel volt az adott műsor szöveg:zene arányára, illetve azt is megvizsgálta, hogy a szöveg és a zene milyen viszonyban áll egymással. Ennek következében a Keltető, a Kaleidoszkóp és a Napközi c. több órát kitevő magazinműsorokat csak részben, a Régió Hírei és országos híreket, a Fülpiszka, Sztárportré, DR Stúdió, Hallgass Hazait!, Zsuffa Péter jazzklub, Poptarisznya és Esti mese c. műsorszámokat teljes egészében elfogadta közszolgálati műsorként. 12

13 A hatósági ellenőrzés részletes eredményei Dátum Cím Tartalom Kezdés Vége Hossz szöveg zene magyar idegen instumentális K ISM nyelvű nyelvű Származás ajánló Radio Törökszentmiklós :00:00 0:00:35 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek óraindítóval országos 0:00:35 0:03:55 00:03:20 0:03:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Rád hangoltam 0:03:55 0:07:12 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:03:17 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rádio Törökszentmiklós 0:07:12 0:07:18 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rozsdás szög 0:07:18 0:11:05 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp 0:11:05 0:11:40 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Csillagos 0:11:40 0:15:31 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 0:15:31 0:15:35 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Lángolj 0:15:35 0:18:44 00:03:09 0:00:00 0:03:09 0:03:09 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp törökszentmiklósi férfi kézilabda 0:18:44 0:20:21 00:01:37 0:01:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Skandináv éjszakák 0:20:21 0:25:44 00:05:23 0:00:00 0:05:23 0:05:23 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 0:25:44 0:25:47 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Újrakezdhetnénk 0:25:47 0:29:50 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:04:03 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp törökszentmiklósi férfi kézilabda 0:29:50 0:34:46 00:04:56 0:04:56 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Már Tudom 0:34:46 0:39:15 00:04:29 0:00:00 0:04:29 0:00:00 0:04:29 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 0:39:15 0:39:18 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Hófehér jaguár 0:39:18 0:44:25 00:05:07 0:00:00 0:05:07 0:05:07 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp törökszentmiklósi férfi kézilabda 0:44:25 0:48:36 00:04:11 0:04:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Rtszm A 03 0:48:36 0:48:39 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Nap 0:48:39 0:51:31 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:02:52 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp törökszentmiklósi férfi kézilabda 0:51:31 0:54:04 00:02:33 0:02:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp A Csönd Éve 0:54:04 0:57:50 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 0:57:50 0:57:53 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Szemben A Nappal 0:57:53 1:01:22 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Ipolyi Kulturális Központ 1:01:22 1:05:53 00:04:31 0:04:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k csoportjai Kaleidoszkóp Adjon Az Ég 1:05:53 1:09:46 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 1:09:46 1:09:49 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp London 1:09:49 1:13:33 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Ipolyi Kulturális Központ 1:13:33 1:18:34 00:05:01 0:05:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k csoportjai Kaleidoszkóp Érted Mondok Imát 1:18:34 1:22:00 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm-Befoghatod 1:22:00 1:22:07 00:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Látod Ez A Szerelem 1:22:07 1:25:09 00:03:02 0:00:00 0:03:02 0:03:02 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Ipolyi Kulturális Központ 1:25:09 1:28:46 00:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k csoportjai Kaleidoszkóp Köszönet 1:28:46 1:32:53 00:04:07 0:00:00 0:04:07 0:04:07 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Radio Törökszentmiklós :32:53 1:33:30 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00

14 Kaleidoszkóp Esküvő 1:33:30 1:37:16 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:03:46 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Ipolyi Kulturális Központ 1:37:16 1:39:47 00:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k csoportjai Kaleidoszkóp Gombóc 1:39:47 1:43:16 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:03:29 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 1:43:16 1:43:19 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Fekete Rúzs 1:43:19 1:47:08 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:03:49 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Ipolyi Kulturális Központ 1:47:08 1:49:09 00:02:01 0:02:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k csoportjai Kaleidoszkóp Kölyköd voltam 1:49:09 1:53:32 00:04:23 0:00:00 0:04:23 0:04:23 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 1:53:32 1:53:35 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Doktor Kérlek 1:53:35 1:57:47 00:04:12 0:00:00 0:04:12 0:04:12 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 1:57:47 1:57:50 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Work 1:57:50 2:01:29 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp IKK novemberi porgramok 2:01:29 2:07:29 00:06:00 0:06:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Senki se menekül 2:07:29 2:13:03 00:05:34 0:00:00 0:05:34 0:05:34 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 2:13:03 2:13:06 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Hunny Bunny 2:13:06 2:16:25 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:03:19 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp IKK novemberi porgramok 2:16:25 2:19:26 00:03:01 0:03:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Olyan Szépek Voltunk 2:19:26 2:23:11 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Előkelő Idegen 2:23:11 2:27:17 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:04:06 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp IKK novemberi porgramok 2:27:17 2:29:48 00:02:31 0:02:31 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Magányos Csónak 2:29:48 2:33:03 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:03:15 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 02 2:33:03 2:33:08 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Miénk a világ 2:33:08 2:36:55 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp IKK novemberi porgramok 2:36:55 2:41:16 00:04:21 0:04:21 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Amilyen Hülye Vagy, Úgy 2:41:16 2:45:24 00:04:08 0:00:00 0:04:08 0:04:08 0:00:00 0:00:00 Szeretlek Kaleidoszkóp Rtszm A 03 2:45:24 2:45:27 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Hol Van Az A Krézi Srác 2:45:27 2:49:21 00:03:54 0:00:00 0:03:54 0:03:54 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Láthatatlan Híd 2:49:21 2:52:47 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 2:52:47 2:52:50 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Idegen 2:52:50 2:56:21 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:03:31 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Rtszm A 03 2:56:21 2:56:24 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Roar 2:56:24 3:00:04 00:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00:00 0:03:40 0:00: Kaleidoszkóp Kaleidoszkóp 3:00:04 3:00:18 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Drstudio - Mozaik Péhl Gabriella Főzzél fiam 3:00:18 3:30:18 00:30:00 0:23:27 0:06:33 0:04:15 0:02:18 0:00:00 k Lapozgató tungit! c. könyve zene Go Gentle 3:30:18 3:33:54 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00: zene Shine 3:33:54 3:37:31 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:00:00 0:03:37 0:00: ajánló Minden ami... 3:37:31 3:37:44 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Ég veled 3:37:44 3:41:02 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:03:18 0:00:00 0:00: ajánló város hangja 3:41:02 3:41:11 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Marry You 3:41:11 3:44:56 00:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 0:03:45 0:00:00 14

15 ajánló Rtszm-Befoghatod 3:44:56 3:45:02 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene One Of Us 3:45:02 3:49:34 00:04:32 0:00:00 0:04:32 0:00:00 0:04:32 0:00: ajánló Rádio Törökszentmiklós 3:49:34 3:49:40 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Fekete Fehér 3:49:40 3:53:19 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 0:00:00 0:00: ajánló 3:53:19 3:53:54 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene The Lazy Song 3:53:54 3:57:06 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00: ajánló Rtszm A 02 3:57:06 3:57:11 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Drstudio - Mozaik Péhl Gabriella Főzzél fiam 3:57:11 4:27:10 00:29:59 0:23:26 0:06:33 0:04:15 0:02:18 0:00:00 k Lapozgató tungit! c. könyve zene Problem 4:27:10 4:30:21 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00: ajánló Rádio Törökszentmiklós 4:30:21 4:30:27 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Joyride 4:30:27 4:34:20 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:00:00 0:03:53 0:00: ajánló 4:34:20 4:34:54 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Feljött A Nap 4:34:54 4:38:37 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:03:43 0:00:00 0:00: ajánló Rtszm A 02 4:38:37 4:38:42 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Glad you came 4:38:42 4:41:53 00:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00:00 0:03:11 0:00: zene Lowrider 4:41:53 4:44:52 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00:00 0:02:59 0:00: ajánló 4:44:52 4:44:56 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Lásd A Csodát 4:44:56 4:48:37 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00: ajánló Radio Törökszentmiklós :48:37 4:49:15 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Payphone 4:49:15 4:53:04 00:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00:00 0:03:49 0:00: ajánló Rtszm A 03 4:53:04 4:53:08 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene You to me are everything 4:53:08 4:56:26 00:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00:00 0:03:18 0:00: ajánló Minden ami... 4:56:26 4:56:39 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Jégszív 4:56:39 4:59:27 00:02:48 0:00:00 0:02:48 0:02:48 0:00:00 0:00: ajánló város hangja 4:59:27 4:59:36 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Cheating 4:59:36 5:03:10 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00: zene :03:10 5:07:30 00:04:20 0:00:00 0:04:20 0:00:00 0:04:20 0:00: ajánló Radio Törökszentmiklós :07:30 5:08:08 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Visszasírom 5:08:08 5:11:46 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:03:38 0:00:00 0:00: ajánló Rtszm A 03 5:11:46 5:11:50 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Love Today 5:11:50 5:15:10 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00: ajánló Minden ami... 5:15:10 5:15:23 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Hard To Say I1M Sorry 5:15:23 5:18:54 00:03:31 0:00:00 0:03:31 0:00:00 0:03:31 0:00: ajánló város hangja 5:18:54 5:19:03 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Hajolj bele a hajamba 5:19:03 5:21:49 00:02:46 0:00:00 0:02:46 0:02:46 0:00:00 0:00: ajánló Rtszm-Befoghatod 5:21:49 5:21:55 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Save Me San Francisco 5:21:55 5:25:52 00:03:57 0:00:00 0:03:57 0:00:00 0:03:57 0:00: ajánló Rádio Törökszentmiklós 5:25:52 5:25:58 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene I Want To Break Free 5:25:58 5:29:46 00:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 0:03:48 0:00:00 15

16 ajánló 5:29:46 5:30:20 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Hív A Világ 5:30:20 5:34:24 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00: ajánló Rtszm A 02 5:34:24 5:34:29 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Bad Boys 5:34:29 5:37:46 00:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00:00 0:03:17 0:00: ajánló Rtszm A 01 5:37:46 5:37:49 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Hello Bello 5:37:49 5:41:24 00:03:35 0:00:00 0:03:35 0:03:35 0:00:00 0:00: ajánló 5:41:24 5:41:28 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Bleeding Love 5:41:28 5:45:23 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00:00 0:03:55 0:00: ajánló Radio Törökszentmiklós :45:23 5:46:01 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene You Never 5:46:01 5:48:37 00:02:36 0:00:00 0:02:36 0:00:00 0:02:36 0:00: ajánló Rtszm A 03 5:48:37 5:48:40 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Túl Kicsi A Föld 5:48:40 5:53:23 00:04:43 0:00:00 0:04:43 0:04:43 0:00:00 0:00: ajánló Minden ami... 5:53:23 5:53:36 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Wheres The Love 5:53:36 5:57:12 00:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00:00 0:03:36 0:00: ajánló Rtszm A 03 5:57:12 5:57:16 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Love Runs Out 5:57:16 6:00:57 00:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00:00 0:03:41 0:00: Hírek óraindítóval országos 6:00:57 6:04:16 00:03:19 0:03:19 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k zene Prayer In C 6:04:16 6:07:23 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00:00 0:03:07 0:00: ajánló Rtszm A 03 6:07:23 6:07:27 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene American Life 6:07:27 6:12:15 00:04:48 0:00:00 0:04:48 0:00:00 0:04:48 0:00: ajánló Rtszm-Befoghatod 6:12:15 6:12:22 00:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Itt És Most 6:12:22 6:16:17 00:03:55 0:00:00 0:03:55 0:03:55 0:00:00 0:00: ajánló Radio Törökszentmiklós :16:17 6:16:55 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene In The Army Now 6:16:55 6:20:29 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00: ajánló Rtszm A 02 6:20:29 6:20:35 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Off The Night 6:20:35 6:24:07 00:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00:00 0:03:32 0:00: ajánló Rtszm A 03 6:24:07 6:24:10 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Love Really Hurts Without You 6:24:10 6:26:59 00:02:49 0:00:00 0:02:49 0:00:00 0:02:49 0:00: ajánló Rtszm A 02 6:26:59 6:27:04 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Nélküled 6:27:04 6:30:30 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:03:26 0:00:00 0:00: zene Apologize 6:30:30 6:30:46 00:00:16 0:00:00 0:00:16 0:00:00 0:00:16 0:00: Keltető időjárás 6:30:46 6:32:00 00:01:14 0:01:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Pretty Vegas 6:32:00 6:35:19 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00: Keltető Rtszm A 01 6:35:19 6:35:22 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Summertime Sadness 6:35:22 6:39:29 00:04:07 0:00:00 0:04:07 0:00:00 0:04:07 0:00: Keltető névnapok; időjárás 6:39:29 6:41:02 00:01:33 0:01:33 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Burnin' Up 6:41:02 6:44:36 00:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00:00 0:03:34 0:00: Keltető 6:44:36 6:44:41 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Hands 6:44:41 6:47:56 00:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00:00 0:03:15 0:00: Keltető időjárás 6:47:56 6:49:49 00:01:53 0:01:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k 16

17 Keltető Újra 6:49:49 6:53:36 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:03:47 0:00:00 0:00: Keltető Radio Törökszentmiklós :53:36 6:54:14 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Foo Foo 6:54:14 6:59:46 00:05:32 0:00:00 0:05:32 0:00:00 0:05:32 0:00: Keltető időjárás 6:59:46 7:01:03 00:01:17 0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Hírek óraindítóval országos 7:01:03 7:04:13 00:03:10 0:03:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Liar Liar 7:04:13 7:07:27 00:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00:00 0:03:14 0:00: Keltető időjárás 7:07:27 7:08:59 00:01:32 0:01:32 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető High 7:08:59 7:13:02 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:00:00 0:04:03 0:00: Keltető város hangja 7:13:02 7:13:11 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Országút Blues 7:13:11 7:19:23 00:06:12 0:00:00 0:06:12 0:06:12 0:00:00 0:00: Keltető A Régió hírei 7:19:23 7:27:24 00:08:01 0:08:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető I Swear 7:27:24 7:31:35 00:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00:00 0:04:11 0:00: Keltető Minden ami... 7:31:35 7:31:48 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Satellite 7:31:48 7:34:41 00:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00:00 0:02:53 0:00: Keltető kalendárium 7:34:41 7:38:26 00:03:45 0:03:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Could you be loved 7:38:26 7:41:52 00:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00:00 0:03:26 0:00: Keltető Rádio Törökszentmiklós 7:41:52 7:41:58 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Némán Állni 7:41:58 7:44:49 00:02:51 0:00:00 0:02:51 0:02:51 0:00:00 0:00: Keltető Traffic informations 7:44:49 7:46:41 00:01:52 0:01:52 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Hard Days Tonight 7:46:41 7:50:27 00:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00:00 0:03:46 0:00: Keltető 7:50:27 7:51:02 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Lullaby 7:51:02 7:54:30 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00: Keltető időjárás 7:54:30 7:56:38 00:02:08 0:02:08 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Sweet about me 7:56:38 7:59:30 00:02:52 0:00:00 0:02:52 0:00:00 0:02:52 0:00: Keltető tartalom 7:59:30 8:00:11 00:00:41 0:00:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Reklám Reklám 8:00:11 8:02:16 00:02:05 0:02:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek óraindítóval országos 8:02:16 8:05:27 00:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Rather Be 8:05:27 8:09:10 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00: Keltető tartalom 8:09:10 8:09:53 00:00:43 0:00:43 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Nothing Compares To You 8:09:53 8:14:46 00:04:53 0:00:00 0:04:53 0:00:00 0:04:53 0:00: Keltető Egy Lépés 8:14:46 8:17:59 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:03:13 0:00:00 0:00: Keltető A Régió hírei 8:17:59 8:26:00 00:08:01 0:08:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Otherside 8:26:00 8:30:09 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:00:00 0:04:09 0:00: Keltető Rtszm A 03 8:30:09 8:30:13 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Lift Me Up 8:30:13 8:33:18 00:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00:00 0:03:05 0:00: Keltető megyei lapok hírei 8:33:18 8:37:09 00:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető What's It Like 8:37:09 8:42:03 00:04:54 0:00:00 0:04:54 0:00:00 0:04:54 0:00: Keltető Pretty woman 8:42:03 8:44:58 00:02:55 0:00:00 0:02:55 0:00:00 0:02:55 0:00: Keltető Traffic informations 8:44:58 8:46:08 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Tánc 8:46:08 8:50:29 00:04:21 0:00:00 0:04:21 0:04:21 0:00:00 0:00: Keltető Rtszm A 01 8:50:29 8:50:33 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Stay The Night 8:50:33 8:53:53 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 17

18 Keltető 8:53:53 8:53:57 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Next To Me 8:53:57 8:57:09 00:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00:00 0:03:12 0:00: Keltető tartalom 8:57:09 8:58:09 00:01:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Reklám Reklám 8:58:09 8:58:54 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek óraindítóval országos 8:58:54 9:01:58 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Lay Me Down 9:01:58 9:05:14 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00: Keltető időjárás 9:05:14 9:07:14 00:02:00 0:02:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Play thet funky music 9:07:14 9:12:02 00:04:48 0:00:00 0:04:48 0:00:00 0:04:48 0:00: Keltető Radio Törökszentmiklós :12:02 9:12:39 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Szőkével Álmodtam 9:12:39 9:16:30 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:03:51 0:00:00 0:00: Keltető A Régió hírei 9:16:30 9:24:31 00:08:01 0:08:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Keltető Proud Mary 9:24:31 9:28:34 00:04:03 0:00:00 0:04:03 0:00:00 0:04:03 0:00: Keltető Rádio Törökszentmiklós 9:28:34 9:28:40 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Unexpected 9:28:40 9:32:09 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00: Keltető Horoszkóp 9:32:09 9:35:50 00:03:41 0:03:41 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Headingforafall 9:35:50 9:39:14 00:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00:00 0:03:24 0:00: Keltető város hangja 9:39:14 9:39:23 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Soha Még 9:39:23 9:42:42 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:03:19 0:00:00 0:00: Keltető Horoszkóp 9:42:42 9:46:19 00:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető God Is A Dj 9:46:19 9:50:02 00:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00:00 0:03:43 0:00: Keltető 9:50:02 9:50:36 00:00:34 0:00:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Helele 9:50:36 9:53:39 00:03:03 0:00:00 0:03:03 0:00:00 0:03:03 0:00: Keltető Rtszm-Befoghatod 9:53:39 9:53:46 00:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Keltető Rehab 9:53:46 9:57:16 00:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00:00 0:03:30 0:00: Keltető Lekonf. időjárás 9:57:16 9:58:25 00:01:09 0:01:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Reklám Reklám 9:58:25 9:59:35 00:01:10 0:01:10 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek óraindítóval országos 9:59:35 10:03:00 00:03:25 0:03:25 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi I Got U 10:03:00 10:06:16 00:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00:00 0:03:16 0:00: Napközi tartalom 10:06:16 10:07:00 00:00:44 0:00:44 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Ha Te Tudnád 10:07:00 10:10:37 00:03:37 0:00:00 0:03:37 0:03:37 0:00:00 0:00: Napközi What A Feeling 10:10:37 10:14:15 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00: Napközi programajánló 10:14:15 10:16:53 00:02:38 0:02:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Cowboy 10:16:53 10:20:59 00:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00:00 0:04:06 0:00: Napközi Rtszm A 02 10:20:59 10:21:04 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Empire State of Mind 10:21:04 10:24:33 00:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00:00 0:03:29 0:00: Napközi programajánló 10:24:33 10:26:19 00:01:46 0:01:46 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Dunántúli Sláger 10:26:19 10:30:12 00:03:53 0:00:00 0:03:53 0:03:53 0:00:00 0:00: Napközi Rtszm A 01 10:30:12 10:30:15 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Hit The Road Jack 10:30:15 10:32:20 00:02:05 0:00:00 0:02:05 0:00:00 0:02:05 0:00: Napközi időjárás 10:32:20 10:35:20 00:03:00 0:03:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Lady Luck 10:35:20 10:38:53 00:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 0:03:33 0:00:00 18

19 Napközi 10:38:53 10:38:57 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Perhaps, Perhaps, Perhaps 10:38:57 10:41:17 00:02:20 0:00:00 0:02:20 0:00:00 0:02:20 0:00: Napközi Traffic informations 10:41:17 10:43:18 00:02:01 0:02:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Release Me 10:43:18 10:46:20 00:03:02 0:00:00 0:03:02 0:00:00 0:03:02 0:00: Napközi Radio Törökszentmiklós :46:20 10:46:57 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Szerelem 10:46:57 10:50:49 00:03:52 0:00:00 0:03:52 0:03:52 0:00:00 0:00: Napközi előzetes 10:50:49 10:51:53 00:01:04 0:01:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Hív A Világ 10:51:53 10:55:57 00:04:04 0:00:00 0:04:04 0:04:04 0:00:00 0:00: Napközi Rádio Törökszentmiklós 10:55:57 10:56:03 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Hold On 10:56:03 10:58:47 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:00:00 0:02:44 0:00: Napközi tartalom 10:58:47 10:59:32 00:00:45 0:00:45 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Reklám Reklám 10:59:32 11:00:25 00:00:53 0:00:53 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek óraindítóval országos 11:00:25 11:03:29 00:03:04 0:03:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Work 11:03:29 11:07:08 00:03:39 0:00:00 0:03:39 0:03:39 0:00:00 0:00: Napközi tartalom 11:07:08 11:08:08 00:01:00 0:01:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Revolution 11:08:08 11:12:39 00:04:31 0:00:00 0:04:31 0:00:00 0:04:31 0:00: Napközi Minden ami... 11:12:39 11:12:52 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi De Szeretnék 11:12:52 11:17:01 00:04:09 0:00:00 0:04:09 0:04:09 0:00:00 0:00: Napközi árt-e a tej? 11:17:01 11:20:24 00:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi To be whith you 11:20:24 11:23:37 00:03:13 0:00:00 0:03:13 0:00:00 0:03:13 0:00: Napközi város hangja 11:23:37 11:23:46 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Umbrella 11:23:46 11:27:24 00:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00:00 0:03:38 0:00: Napközi Gregor József emlékezete 11:27:24 11:31:31 00:04:07 0:04:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Girl I Like You 11:31:31 11:35:15 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:00:00 0:03:44 0:00: Napközi 11:35:15 11:35:50 00:00:35 0:00:35 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Könnyek az esőben 11:35:50 11:39:34 00:03:44 0:00:00 0:03:44 0:03:44 0:00:00 0:00: Napközi Kovács Kati 70 éves 11:39:34 11:41:21 00:01:47 0:01:47 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Most Kéne Abbahagyni 11:41:21 11:43:48 00:02:27 0:00:00 0:02:27 0:02:27 0:00:00 0:00: Napközi Rtszm-Befoghatod 11:43:48 11:43:54 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Heart Skips A Beat 11:43:54 11:47:14 00:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00:00 0:03:20 0:00: Napközi téli depresszió 11:47:14 11:50:36 00:03:22 0:03:22 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Have A Nice Day 11:50:36 11:54:23 00:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00:00 0:03:47 0:00: Napközi Rtszm A 03 11:54:23 11:54:26 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Big City Life 11:54:26 11:58:17 00:03:51 0:00:00 0:03:51 0:00:00 0:03:51 0:00: Napközi tartalom 11:58:17 11:58:53 00:00:36 0:00:36 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Reklám Reklám 11:58:53 11:59:17 00:00:24 0:00:24 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek óraindítóval országos 11:59:17 12:02:28 00:03:11 0:03:11 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Shot Me Down 12:02:28 12:05:12 00:02:44 0:00:00 0:02:44 0:00:00 0:02:44 0:00: Napközi előzetes 12:05:12 12:06:28 00:01:16 0:01:16 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi You're The Voice 12:06:28 12:11:10 00:04:42 0:00:00 0:04:42 0:00:00 0:04:42 0:00: Napközi Örvényes 12:11:10 12:14:33 00:03:23 0:00:00 0:03:23 0:03:23 0:00:00 0:00:00 19

20 Napközi Rtszm A 02 12:14:33 12:14:38 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Can't Stop Loving You 12:14:38 12:18:38 00:04:00 0:00:00 0:04:00 0:00:00 0:04:00 0:00: Napközi Traffic informations 12:18:38 12:19:55 00:01:17 0:01:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi The Great Pretender 12:19:55 12:23:14 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00: Napközi 12:23:14 12:23:18 00:00:04 0:00:04 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Only Teardrops 12:23:18 12:26:16 00:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00:00 0:02:58 0:00: Napközi balesetveszély; időjárás 12:26:16 12:29:10 00:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Nem Elég 12:29:10 12:31:59 00:02:49 0:00:00 0:02:49 0:02:49 0:00:00 0:00: Napközi Radio Törökszentmiklós :31:59 12:32:36 00:00:37 0:00:37 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Golden Light 12:32:36 12:35:55 00:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00:00 0:03:19 0:00: Napközi programajánló 12:35:55 12:38:12 00:02:17 0:02:17 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Napközi Pink 12:38:12 12:42:02 00:03:50 0:00:00 0:03:50 0:00:00 0:03:50 0:00: Napközi Rádio Törökszentmiklós 12:42:02 12:42:08 00:00:06 0:00:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi One Day (Reckoning Song) 12:42:08 12:45:36 00:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00:00 0:03:28 0:00: Napközi Minden ami... 12:45:36 12:45:49 00:00:13 0:00:13 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Senki se menekül 12:45:49 12:51:24 00:05:35 0:00:00 0:05:35 0:05:35 0:00:00 0:00: Napközi város hangja 12:51:24 12:51:33 00:00:09 0:00:09 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Napközi Same Love 12:51:33 12:56:49 00:05:16 0:00:00 0:05:16 0:00:00 0:05:16 0:00: Napközi lekonf. 12:56:49 12:57:07 00:00:18 0:00:18 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Reklám Reklám 12:57:07 12:59:05 00:01:58 0:01:58 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek óraindítóval országos 12:59:05 13:02:17 00:03:12 0:03:12 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Fülpiszka Dal Napja 13:02:17 13:14:52 00:12:35 0:02:22 0:10:13 0:07:29 0:02:44 0:00:00 k ajánló Rtszm A 03 13:14:52 13:14:55 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Fülpiszka Dal Napja 13:14:55 13:25:30 00:10:35 0:00:19 0:10:16 0:10:16 0:00:00 0:00:00 k ajánló Rtszm A 02 13:25:30 13:25:35 00:00:05 0:00:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Fülpiszka Dal Napja 13:25:35 13:37:22 00:11:47 0:00:21 0:11:26 0:11:26 0:00:00 0:00:00 k ajánló Rtszm A 01 13:37:22 13:37:25 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Fülpiszka Dal Napja 13:37:25 13:52:25 00:15:00 0:00:38 0:14:22 0:14:22 0:00:00 0:00:00 k ajánló Rtszm A 01 13:52:25 13:52:28 00:00:03 0:00:03 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Valami Más 13:52:28 13:55:27 00:02:59 0:00:00 0:02:59 0:02:59 0:00:00 0:00:00 k ajánló Rtszm-Befoghatod 13:55:27 13:55:34 00:00:07 0:00:07 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: zene Jó Reggelt, Élet 13:55:34 13:58:41 00:03:07 0:00:00 0:03:07 0:03:07 0:00:00 0:00:00 k ajánló Radio Törökszentmiklós :58:41 13:59:19 00:00:38 0:00:38 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Hírek óraindítóval országos 13:59:19 14:02:24 00:03:05 0:03:05 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Kaleidoszkóp 14:02:24 14:02:38 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp It Can'T Be Over 14:02:38 14:05:32 00:02:54 0:00:00 0:02:54 0:02:54 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Minden ami... 14:05:32 14:05:46 00:00:14 0:00:14 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00: A Régió hírei A Régió hírei 14:05:46 14:13:06 00:07:20 0:07:20 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Say My Name 14:13:06 14:17:33 00:04:27 0:00:00 0:04:27 0:00:00 0:04:27 0:00: Kaleidoszkóp helytörténeti magazin 14:17:33 14:20:39 00:03:06 0:03:06 0:00:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 k Kaleidoszkóp Lehetek A... 14:20:39 14:24:58 00:04:19 0:00:00 0:04:19 0:04:19 0:00:00 0:00: Kaleidoszkóp Auberge 14:24:58 14:29:32 00:04:34 0:00:00 0:04:34 0:00:00 0:04:34 0:00:00 20

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1346/2016. (XI. 22.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28574-8/2016. Tárgy: a reklám más médiatartalmaktól való megkülönböztetésének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1331/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22233-7/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1191/2014. (XII.9.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/28500-7/2014. Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1084/2014. (XI.11.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/23304-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei műsorszámok,

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/4138-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése A Nemzeti

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1464/2012. (VII. 25.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/15130-10/2012. Tárgy: a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: Melléklet: személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező honlap másolata

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1134/2012. (VI.20.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/11491-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a saját készítésű, szerkesztésű és első ízben bemutatott (nem ismételt) műsorszámok heti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 822/2012. (V. 2.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/2651-8/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, illetve a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi kötelezettségek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 593/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/6252-11/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA

Tárgy: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 54/2015. (I.13.) számú HATÁROZATA Iktatószám: Tárgy: Ügyintéző: Melléklet: MN/30592-7/2014. a gyermekek és kiskorúak védelmére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése személyes adat a hatósági eljárás tárgyát képező sajtótermék másolata

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1250/2014. (XII.16.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26124-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a támogatás közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1250/2014. (XII.16.)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 625/2013. (IV.10.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/3989-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/16251-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1759/2013. (XII. 11.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/57221-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1219/2016. (X.11.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22682-7/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a termékmegjelenítésre és a műsorszámok támogatására vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1148/2015. (VII. 24.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10916-7/2015. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények, valamint a társadalmi célú reklámok és klasszikus

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 197/2015. (III.3.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/33261-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a magyar zenei ok bemutatására

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 103/2015. (I. 27.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/29932-9/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 712/2013. (IV.25.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/5825-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 539/2013. (III.27.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/717-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati és a magyar

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 48/2015. (I.13.) számú H A T Á R O Z A T A Iktatószám: MN/28790-7/2014. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2007/2012. (XI.14.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/25291-10/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű

Részletesebben

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK

Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK Ügyiratszám: TA/2925-12/2011 NEMZETI MÉDIA - ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 499/2011. (IV.14.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (továbbiakban: Médiatanács) a Szabó

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2287/2012. (XII.19.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26288-14/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 430/2014. (V.13.) számú Ügyiratszám: MN/7843-8/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: politikai reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1329/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22684-10/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: az osztott képernyős reklám közzétételét előíró törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1230/2015. (IX.1.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16962-8/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1005/2013. (VI. 12.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8539-8/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérés, burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése Ügyintéző: személyes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1270/2012. (VII.11.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/13997-7/2012. Tárgy: a műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai II. Az egyhetes médiaszolgáltatás

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. felhívja,

H A T Á R O Z A T. felhívja, Ügyiratszám: MN/13785-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 16/2014. (I.7.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/66261-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 634/2012. (IV. 4.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/35457-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1898/2012. (X.30.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24165-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1495/2012. (VIII. 15.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/14954-9/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját megkülönböztető

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1557/2012. (VIII.29.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/16151-7/2011. Tárgy: a műsoridő, a közszolgálati műsorszámok, a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet segítő műsorszámok alulteljesítése, és a napi rendszeres híradásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 457/2014. (V. 20.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/8929-8/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1549/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/16140-7/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1045/2014. (X.28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/19686-7/2014. Tárgy: engedély nélküli hálózatba kapcsolódás Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI

Részletesebben

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 20.000,- Ft, azaz húszezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/29384-4/2012. Tárgy: a reklámok közösségi médiaszolgáltatásban történő közzétételének módjára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1531/2011. (X.26.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/25777-8/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése ÜgyintézőSzemélyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI MÉDIA-

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1297/2016. (XI. 8.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/22683-9/2016. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételét tiltó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1554/2012. (VIII.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18317-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.

HATÁROZAT. 30.000,- Ft, azaz harmincezer forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. Médiafelügyeleti Főosztály Iktatószám: MN/9024-3/2013. Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz hatvanezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/5417-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 459/2012. (III. 7.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35125-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a pályázatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó törvényi kötelezettség megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA

a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA a NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK 105/2011. (I. 12.) sz. HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) a médiaszolgáltatásokról és a

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1915/2012. (X. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/24172-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz ötvenezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/154-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet: A Médiaszolgáltató által 2015.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1606/2012. (IX.5.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/20021-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a célokat szolgáló műsorszámok, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1430/2011. (X. 19.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/24495-8/ Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai A NEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1704/2011. (XI.23.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/26574-7/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1795/2012. (X.10.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/21253-8/2012. Tárgy: a közszolgálati, valamint a helyi közélettel foglalkozó, a helyi mindennapi életet bemutató műsorszámokra és a szövegarányra vonatkozóan tett vállalások alulteljesítése

Részletesebben

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 216/2012. (II. 1.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/32073-8/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: reklám közzétételére vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 216/2012. (II. 1.) sz.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1540/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18998-8/2012. Ügyintéző: személyes adat TelefonszámSzemélyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a közszolgálati célokat

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 686/2009. (III.25.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 23/2013. (I.9.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28903-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására és a burkolt kereskedelmi közlemény tilalmára vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZAT. határozatot.

HATÁROZAT. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatal Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: 4807-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 422/2012. (II.29.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35724-10/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 482/2015. (IV.28.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: az Orosháza 88,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 797/2014. (IX.2.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17079-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Email: személyes adat Tárgy: támogatói üzenet, társadalmi célú reklám közzétételére, valamint társadalmi célú reklám megrendelőjének a megnevezésére

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 163/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/31683-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására, valamint a saját készítésű, szerkesztésű,

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 164/2013. (I.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/32761-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 547/2012. (III.21.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/35734-11/2011. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó rendelkezés megsértése A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1313/2016. (XI. 15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/3835-31/2016. Tárgy: a kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 239/2014. (III. 18.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/675-11/2014. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a hálózatba kapcsolódásra vonatkozó törvényi előírások megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 753/2012. (IV. 25.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Siófok 92,6 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 753/2012.

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1135/2012. (VI.20.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/10125-8/2012. Tárgy: Médiatanács határozatában előírt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: 1. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 778/2012. (IV.25.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/6601-9/2012. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1152/2009. (V.28.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 38.000-Ft, azaz harmincnyolcezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/678-4/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1077/2016. (IX. 6.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17633-8/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1897/2012. (X.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/24101-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 935/2015. (VII.24.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/9575-29/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: a Budapest 90,3 MHz médiaszolgáltatási jogosultság hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 2205/2012. (XII.12.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/28084-7/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, valamint

Részletesebben

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése

Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. Végzése Médiaszolgáltatás Szabályozás Főosztály Ügyiratszám: 15611-3/2011. Pályáztatási és Jogi Osztály Ügyintéző: dr. Szalai Anita Telefon: (06-1) 4577-959 Tárgy: értesítés eljárás megindításáról és hiánypótlásra

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 542/2014. (VI. 17.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/10617-7/ Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1241/2014. (XII.16.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/26123-9/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 809/2014. (IX.2.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/18955-8/2014 Tárgy: a hatósági határozatban vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, illetve a törvény által előírt közszolgálati arány alulteljesítése Ügyintéző: személyes adat Melléklet:

Részletesebben

HATÁROZATA. határozatot.

HATÁROZATA. határozatot. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Tartalomfelügyeleti főosztály Ügyiratszám: TA/4801-1/2011. Tárgy: törvénysértés megállapítása Ügyintéző: személyes adat HATÁROZATA A Nemzeti Média- és Hírközlési

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 24.000,- Ft, azaz huszonnégyezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/25287-4/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 1561/2008.(VIII.27.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA

ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2576/2007. (XI.14.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 80.000,- Ft, azaz nyolcvanezer forint bírsággal sújtja. Médiafelügyeleti Főosztály H A T Á R O Z A T Ügyiratszám: MN/1868--4/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 307/2013. (II. 20.) számú HATÁROZATA Iktatószám: MN/31696-8/2012. Tárgy: a burkolt kereskedelmi közlemény közzétételének tilalmára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: mate.gyongyver@nmhh.hu

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1677/2015. (XII.15.) számú HATÁROZATA Ügyiratszám: PJ/1704-29/2015. Ügyintéző: személyes adat Telefon: 06-1-457-7994 Fax: 06-1-457-7124 Tárgy: a helyi kisközösségi rádiós médiaszolgáltatási lehetőségek elvi hasznosítására irányuló pályázati

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1336/2013. (VIII. 28.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/26026-10/2013. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések, valamint a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmények megsértése Ügyintéző: személyes adat

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1105/2012. (VI.13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/11335-9/2012. Tárgy: vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: I. A hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1037/2016. (VIII. 30.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/17327-10/2016. Tárgy: a vállalt műsorszerkezettől történő eltérések és a közösségi médiaszolgáltatókkal szemben előírt törvényi követelmény megsértése Ügyintéző: személyes adat Telefonszám:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T ,- Ft, azaz húszezer forint bírsággal sújtja. Ügyiratszám: MN/34198-4/2016. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése H A T Á R O Z A T A Nemzeti Média-

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1314/2013. (VIII. 28.) számú HATÁROZATA 1. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (1088 Budapest Reviczky utca 5., a továbbiakban: Médiatanács)

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1017/2012. (V.30.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/4544-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Indokolás

H A T Á R O Z A T. Indokolás Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/31292-5/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 589/2012. (III.28.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/33503-11/2011. Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsorsugárzási kötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Melléklet: A hatósági ellenőrzés megállapításai Az egyhetes

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1560/2012. (VIII.29.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/18304-8/2012. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megszegése

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja.

H A T Á R O Z A T. 40.000,- Ft, azaz negyvenezer forint bírsággal sújtja. H A T Á R O Z A T Médiafelügyeleti Főosztály Ügyiratszám: MN/67963--4/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefon: Személyes adat Tárgy: a reklámok sugárzásának időtartamára vonatkozó törvényi rendelkezés

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 173/2014. (II.18.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/72192-8/2013. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése

Részletesebben

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA

az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA az ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 371/2010. (II. 24.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 590/2015. (V.19.) sz. HATÁROZATA Ügyiratszám: MN/5710-11/2015. Ügyintéző: személyes adat Tel.: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség megsértése Melléklet:

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1111/2012. (VI. 13.) sz. HATÁROZATA Iktatószám: MN/4921-12/2012. Tárgy: a Pályázati Ajánlatban vállalt műsorstruktúrának megfelelő műsor sugárzására vonatkozó kötelezettség, a közösségi médiaszolgáltatásokkal szemben támasztott törvényi

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 320/2014. (IV.8.) számú H A T Á R O Z A T A Ügyiratszám: MN/2345-10/2014. Ügyintéző: személyes adat Telefonszám: Személyes adat E-mail: személyes adat Tárgy: a reklámok megkülönböztetésére vonatkozó törvényi rendelkezés, valamint a vállalt műsorstruktúrának

Részletesebben