TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TANMENET 5-6 A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TERMÉSZETISMERET. Készítette: MAKÁDI MARIANN"

Átírás

1 TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK 5-6 TERMÉSZETISMERET Készítette: MAKÁDI MARIANN Mozaik Kiadó Szeged, 2000

2 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) Drótposta: Honlap: Felelõs kiadó: Török Zoltán Nyomdai elõkészítés: Imosoft Kft. Honlap: Grafikus: Deák Ferenc Mûszaki szerkesztõ: Kovács Attila Készült a Generál Print Nyomda Kft.-ben október Raktári szám: MS-9210 MOZAIK KIADÓ, 2000

3 BEVEZETÉS Tantervi illeszkedés A Föld, amelyen élünk Természetismeret 5. és 6. osztályos tankönyvei az azonos címû tantárgyi tantervhez (Mozaik Kiadó, 2000) készültek, amely figyelembe veszi a kerettanterv elvárásait. A tanterv és a tanmenetjavaslat a közoktatási törvényben meghatározott 37 hetes tanévet, illetve a kerettantervben megadott idõkereteket veszi alapul. Tehát mindkét évfolyamon heti 2 órás tantárgy tananyagát teszi közzé. A tanmenetjavaslatok a kerettantervbõl következõ optimális követelményeket (fogalmakat, folyamatokat, tanulói és tanári tevékenységeket) tüntetik fel. A NAT részletes követelményrendszerébõl következõ minimális követelményeket félkövér szedés jelzi. Az alsó tagozatos tantervben szereplõ követelményeket itt általában nem ismételjük meg. Csak abban az esetben, ha azok felelevenítésére aktuálisan szükség van, vagy ezúttal bõvítésükre kerül sor. Ezeket a fogalmakat és folyamatokat dõlt szedéssel jelöljük. A tanulói tevékenységek köre esetenként szélesebb, mint amennyi egy tanítási óra keretében elvégezhetõ. Így azokból válogatni kell a tanulócsoport képességének, pszichológiai adottságainak figyelembe vételével. A javasolt tanári tevékenységek között kiemelt fontosságúnak tekintjük a tanulástechnikák tanítására vonatkozókat. Ezért ezeket szürke alászínezés emeli ki. A tanmenetjavaslat táblázataiban használt rövidítések jelentése: TK. tankönyv, MF. munkafüzet, Á. ábra, SZ. szemelvény, TA. terepasztal, HA. homokasztal, D. diakép, V. videofilm-részlet, B. beszélgetés A tanmenetek és tantervek a kiadó honlapjáról (www.mozaik.info.hu) szerkeszthetõ formában letölthetõk. 3

4 Felsõ tagozat A Föld, amelyen élünk tankönyvcsalád felépítése Makádi Mariann Taraczközi Attila A Föld, amelyen élünk TERMÉSZETISMERET 5. osztály Makádi Mariann Taraczközi Attila A Föld, amelyen élünk TERMÉSZETISMERET 6. osztály Makádi Mariann A Föld, amelyen élünk A FÖLDRÉSZEK FÖLDRAJZA 7. osztály Makádi Mariann A Föld, amelyen élünk EURÓPA ÉS HAZÁNK FÖLDRAJZA 7. osztály Témája: Tájékozódás a térképen Az idõjárás és az éghajlat Az alföldi tájak és élõviláguk A dombsági tájak és élõviláguk A város és élõvilága Témája: Mérések a környezetünkben A hegyvidékek és az erdõ A víz, a vízpart és élõviláguk Földünk, hazánk és lakóhelyünk Témája: A földrészek születése és szerkezete Övezetes, forró kontinensek: Afrika és Ausztrália A megosztott földrész: Amerika A legnagyobb kontinens: Ázsia A mi földrészünk: Európa Európa fõ részeinek földrajza (északi, nyugati része, mediterrán tájai, hatalmas síkvidékei) Témája: Közép-Európa eltérõ tájtípusai (a sík- és a röghegyvidék, a gyûrthegyvidékek) és országaik A Kárpát-medence természeti adottságai Berendezkedés a Kárpát-medencében Magyarország társadalmi-gazdasági életének természeti alapjai Magyarország tájtípusai (alföldi, dombsági és hegyvidéki tájak) és gazdasági életük A fõváros és vonzása 4

5 Középiskola Makádi Mariann Taraczközi Attila A Föld, amelyen élünk TERMÉSZETFÖLDRAJZ 9. osztály Makádi Mariann Taraczközi Attila A Föld, amelyen élünk TÁRSADALOMFÖLDRAJZ 10. osztály Témája: Térkép ez is, térkép az is Kozmikus környezetünk és megismerése A Föld és gömbhéjainak kialakulása Folyamatok a földi szférákban (a kõzetburokban, a levegõburokban, a vízburokban és a talajban) A társadalom megváltoztatja a gömbhéjakat? A természet és a társadalom kapcsolata a földrajzi övezetekben Kik hol élnek, hogyan laknak? Témája: A szükség gazdaságot teremt A kapcsolatrendszerekre épülõ világ (a helyi, a regionális és a globális kapcsolatok) Magyarország és a különbözõ országcsoportok sajátos problémái Az élelem megtermelése és az élelmezés problémái A nyersanyagoktól a késztermékekig Függésben az egész világ A helycserékre épülõ gazdaságok Elõzmény Makádi Mariann Taraczközi Attila A Föld, amelyen élünk KÖRNYEZETISMERET 4. osztály Témája: Tájékozódás a természetben és környezetünkben Az ember közelében élõ élõlények és a velük kapcsolatos évszakos változások Az életkori változások és az egészséges életmód Ismerjük meg, hol is lakunk! Közlekedjünk, de hogyan? Környezetünk tisztasága 5

6 A természetismeret tankönyvcsaládhoz tartozó munkafüzetek és tanári segédanyagok Makádi Mariann - Taraczközi Attila: A Föld, amelyen élünk Természetismeret 5. osztály Természetismereti munkafüzet (MOZAIK, Szeged, 2000) Makádi Mariann - Taraczközi Attila: Tudásszintmérõ feladatlapok A Föld, amelyen élünk Természetismeret 5. osztály (MOZAIK, Szeged, 2000) Makádi Mariann - Taraczközi Attila: A Föld, amelyen élünk Természetismeret 6. osztály A munkafüzet és a tudásszintmérõ feladatlapok feladatainak megoldásai (MOZAIK, Szeged, 2000) Makádi Mariann - Taraczközi Attila: A Föld, amelyen élünk Természetismeret 6. osztály Természetismereti munkafüzet (MOZAIK, Szeged, 2000) Makádi Mariann - Taraczközi Attila: Tudásszintmérõ feladatlapok A Föld, amelyen élünk Természetismeret 6. osztály (MOZAIK, Szeged, 2000) Makádi Mariann - Taraczközi Attila: A Föld, amelyen élünk Természetismeret 6. osztály A munkafüzet és a tudásszintmérõ feladatlapok feladatainak megoldásai (MOZAIK, Szeged, 2000) Makádi Mariann: Tantárgyi tanterv A Föld, amelyen élünk Természetismeret 5 6. évfolyam (MOZAIK, Szeged, 2000) Tervezett kötetek: Makádi Mariann - Taraczközi Attila: Tanári segédkönyv A Föld, amelyen élünk Természetismeret 5 6. évfolyam (MOZAIK, Szeged, várható megjelenés: 2001) A tankönyvcsaládhoz tartozó, korábban megjelent munkafüzetek és tanári segédanyagok Jakucs László - Nagy Gáborné: A Föld, amelyen élünk 1. Földrajzi munkafüzet (MOZAIK, Szeged, 1995) Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk 1. Természetföldrajzi környezetünk Tudásszintmérõ feladatlapok (MOZAIK, Szeged, 1997) Makádi Mariann: Tanmenetjavaslat A Föld, amelyen élünk 1. (MOZAIK, Szeged, 1996) Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk 2. Munkafüzet a kontinensek földrajza tanulásához (MOZAIK, Szeged, 1996; második, javított kiadás 1998; harmadik kiadás 1999) Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk 2. Földrészek, tájak, országok Tudásszintmérõ feladatlapok (MOZAIK, Szeged, 1998; második kiadás 2000) Makádi Mariann: Tanmenetjavaslat A Föld, amelyen élünk 2. (MOZAIK, Szeged, 1996) Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk 3. Munkafüzet földrészünk és hazánk földrajzának tanulásához (MOZAIK, Szeged, 1998) Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk 3. Földrészünk és hazánk Tudásszintmérõ feladatlapok (MOZAIK, Szeged, 1998) Makádi Mariann: Tanmenetjavaslat A Föld, amelyen élünk 3. (MOZAIK, Szeged, 1997) 6

7 Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk 3. kötet Európa földrajza Földrajzi munkafüzet (MOZAIK, Szeged, 1999) Makádi Mariann: Tudásszintmérõ feladatlapok A Föld, amelyen élünk 3. kötet Európa földrajza (MOZAIK, Szeged, 2000) Makádi Mariann: A Föld, amelyen élünk 4. kötet Hazánk földrajza Földrajzi munkafüzet (MOZAIK, Szeged, 1999) Makádi Mariann: Tudásszintmérõ feladatlapok A Föld, amelyen élünk 4. kötet Hazánk földrajza (MOZAIK, Szeged, 1999) Makádi Mariann - Taraczközi Attila: Tanári segédkönyv A Föld, amelyen élünk 1-4. kötet (MOZAIK, Szeged, 1998) Tervezett kötetek: Makádi Mariann - Taraczközi Attila: A Föld, amelyen élünk Környezetismeret 4. évfolyam Környezetismereti munkafüzet (MOZAIK, Szeged, várható megjelenés: 2001) Makádi Mariann - Taraczközi Attila: Tudásszintmérõ feladatlapok A Föld, amelyen élünk Környezetismeret 4. évfolyam (MOZAIK, Szeged, várható megjelenés: 2001) 7

8 TANMENETJAVASLAT az 5. évfolyam tananyagának feldolgozásához A tantárgy heti óraszáma: Az összes feldolgozási idõ: 2 óra 74 óra Ebbõl óratípusa szerint: Témabevezetõ óra: Új anyagot feldolgozó óra: Összefoglaló óra: Ellenõrzõ óra: 3 óra 56 óra 10 óra 3 óra témája szerint: Tájékozódás a térképen: 9 óra Az idõjárás és az éghajlat: 9 óra Az alföldi tájak és élõviláguk: 23 óra A dombsági tájak és élõviláguk: 21 óra A város és élõvilága: 8 óra

9 TANMENETJAVASLAT 5. OSZTÁLY ÓRA TANANYAG 1. Mirõl tanulunk az idén? Ismerkedés a tankönyvcsaláddal A taneszközök és helyes használatuk ismertetése. Érdekességek a tanév tananyagából. A TEJÚTRÓL A CSERESZNYEFA UTCÁBA 2-3. A térképvázlattól a térképig 4. Hogyan ábrázolja a térkép a valóságot? 5. Irány- és távolságmeghatározás a térképen térkép, kisebbítés, nagyítás, méretarány, atlasz, fõ- és mellékvilágtájak domborzat, tengerszint feletti magasság, magassági szám, sík terület, mélyföld, alföld, dombság, hegység, térképjel, jelmagyarázat, domborzati térkép, közigazgatási térkép vonalas mérték, valódi távolság, légvonalbeli távolság, térképi távolság, 6. Helykeresés a térképeken keresõhálózat, kilométer-hálózat 7. Tájékozódás a földrajzi fokhálózat segítségével Egyenlítõ, Ráktérítõ, Baktérítõ, Északi sarkkör, Déli sarkkör, Északi-sark, Déli-sark, Greenwich, kezdõ hosszúsági kör, északi és déli félgömb, keleti és nyugati félgömb Térképvázlat készítése Az ábrázolt terület részletezettségének változása a térkép méretarányával A térkép és a valóság kapcsolata A térkép tájolása A térképi távolságmérés Térképvázlat készítése valóság-megfigyelés alapján. Eligazodás a környezetben térképvázlat segítségével. Különbözõ méretarányú térképek összehasonlítása. Domborzati és közigazgatási térkép jelrendszerének olvasása. Térképvázlat készítse a megismert jelekkel. Különbözõ térképek betájolása. Iránymeghatározások a térképeken. tájolás Távolságszámítás méretarány segítségével. Távolságmérés vonalas mérték segítségével. égitest, bolygó, földgömb, földrajzi fokhálózat, szélességi körök, hosszúsági körök, földrajzi szélesség, földrajzi hosszúság, északi szélesség, déli szélesség, keleti hosszúság, nyugati hosszúság Földrajzi hely megkeresése a térképen keresõhálózatokkal A tényleges földrajzi fekvés meghatározása Helykeresési gyakorlatok a MF. feladatai segítségével. Kilométerhálózat készítése. (MF.13.) Földgömbi gyakorlatok a tanulói földgömbön. Lakóhelyünk térképvázlatának, térképének bemutatása. A valóságtól a térképig címû falitábla bemutatása. A domborzati formák ábrázolása homokasztalon és térképvázlaton. A térképhasználat módja. Tájak és vizek jelölésmódja a körvonalas térképen. Települések jelölése körvonalas térképen. Különbözõ keresõhálózatú térképek bemutatása. Körvonalas földgömb alkalmazása. Földgömbi bemutatások demonstrációs földgömbbel

10 Tájékozódási gyakorlat a földrajzi fokhálózat segítségével Tájékozódás térkép és földgömb segítségével (Összefoglaló óra) Tájékozódás a térképen és a földgömbön (Ellenõrzõ óra) tényleges földrajzi fekvés, viszonylagos földrajzi fekvés Utazás a térképen. Helymeghatározási gyakorlatok a fokhálózat segítségével különbözõ méretarányú földgömbökön és térképeken. Térképhasználati és topográfiai gyakorlat (Hogyan juthatok el? címû tájékozódási játék). Tudásszintmérõ feladatlap megoldása. Didaktikai játék irányítása. (Hogyan tudatnád, hogy merre jársz?) EGYSZER ESIK, MÁSKOR FÚJ Az idõjárás elemei I. (A napsugárzás és a hõmérséklet) Az idõjárás elemei II. (A légnyomás, a szél és a csapadék) 15. Az idõjárás napi változása Országos Meteorológiai Szolgálat idõjárás, napsugárzás, hõmérséklet, csapadék, szél, felmelegedés, lehûlés, hõmérõ légnyomás, halmazállapot-változások, párolgás, kicsapódás, felhõ, köd, csapadékfajták, esõ, hó, harmat, zúzmara, dér, csapadékátlag, csapadékmérõ edény nappal, éjszaka, hajlásszög, napi hõingadozás, napi középhõmérséklet, hõmérsékleti diagram, csapadékdiagram, forgás, forgástengely, forgási irány, 1 nap, idõjárást alakító tényezõk, idõjárás-jelentés, idõjárás-elõrejelzés, meteorológiai állomás A földfelszín felmelegedése és lehûlése. A levegõ páratartalmának változása. A felhõ- és a csapadék keletkezése. A víz körforgása a természetben. A szél keletkezése. A Nap látszólagos napi járása. A nappalok és az éjszakák váltakozása. A hõmérséklet napi járása. A Föld tengely körüli forgása. Idõjárási elemek megfigyelése (napsugárzás, hõmérsékletmérés). Kísérletek a fénnyel (MF.3.) és a levegõvel (MF.4. a.-b.). Az idõjárási elemekkel kapcsolatos fogalmak és folyamatok értelmezése ábrák segítségével. Kísérletek a levegõvel (MF.4. c-d.). Egyszerû vizsgálatok feladatlapos tanári irányítással (Halmazállapot-változások a természetben). Idõjárási elemek megfigyelése (felhõ- és szélmegfigyelések, csapadékmérés). Napi középhõmérséklet és napi hõingadozás számítása. Az észlelések eredményeinek ábrázolása (napi, heti hõmérséklet- és csapadékdiagram). A Nap járásának megfigyelése a lakóhelyen. A tömegkommunikációból vett idõjárás-jelentések egyszerû értelmezése. A témazáró dolgozatok értékelése. Egyszerû modellkísérletek bemutatása és értelmeztetése (a felszín és a levegõ felmelegedése). Egyszerû modellkísérletek bemutatása és értelmeztetése (felhõ- és csapadékképzõdés, a levegõ felmelegedése). A Föld tengely körüli forgásának modellezése. Az idõjárási észlelések eredményeinek egyszerû kiértékelési módja. B. irányítása. (Mennyire biztos az idõjárás-jelentés?) 12 13

11 16. Az idõjárás évi változása 17. Miért váltakoznak az évszakok? 18. Az idõjárás és az éghajlat (Összefoglaló óra) 19. Az idõjárás és az éghajlat (Ellenõrzõ óra) évi középhõmérséklet, évi közepes hõingadozás, évi csapadékmennyiség évszakok, keringés, keringési irány, éghajlat A hõmérséklet évi járása. A hõingadozás felszínformáló hatása. Az évszakok váltakozása. A Nap látszólagos évi járása. Évi középhõmérséklet és évi csapadékmennyiség számítása. A Nap évi járásának folyamatos megfigyelése. Fogalmazás készítése (Az évszakok jellemzõi). Rajz készítése (az évszakok váltakozásának okai). Tudásszintmérõ feladatlap megoldása. A Föld Nap körüli keringésének modellezése tellúriumon. D-k bemutatása (Az éghajlat és a társadalom kapcsolata hazánkban és földrészünkön). A HATÁR KÉPE AZ UDVAR NÉPE 20. Nézz körül az alföldi tanyán! (Témabevezetõ óra) Baromfiak a ház körül 23. Emlõsök a ház körül I. (A sertés és a szarvasmarha) házityúk, házikacsa, pulyka, tõkés réce, házilúd sertés, szarvasmarha tanya, haszonállat, háziállat, állattenyésztés, háztáji állattartás baromfi, háziszárnyas, madár, fedõtoll, pehelytoll, csüd, karom, taraj, kapirgálóláb, sarkantyú, úszóláb, úszóhártya, lemezes csõr, faggyúmirigy, tojó, kakas, csibe, tojás, kotlás, fészekhagyó madár emlõs, emlõ, tõgy, szaru, tülök, tülkös szarv, párosujjú patás, pata, agyar, metszõfog, gumós és redõs felületû zápfog, mindenevõ, növényevõ, kérõdzõ, összetett gyomor Az állatok háziasításának folyamata. Az állatok tulajdonságainak átalakulása a háziasítás során. Az alföldi tanyák jellemzõinek összegyûjtése TK-i Á-k, SZ-k segítségével. A tanya modellezése TA-on. Rajz készítése az alföldi tájakról. Megyetérkép olvasása (TK.). Õsök és leszármazottak testfelépítésének összehasonlítása képek segítségével. Csontváz és kitömött állatok megfigyelése, a tapasztalatok közös rögzítése vázlatban. Összefüggések felismerése (környezet, testfelépítés, életmód). Az állatok testfelépítésének összehasonlítása (lényegkiemelés szövegbõl, információszerzés Á-kból). Fogazatok, paták vizsgálata. A témazáró dolgozatok értékelése. Valós- és olvasmányélmények felhasználása (életképek az Alföldrõl, Kisalföldrõl). B. irányítása (Milyen az élet a tanyán?). A lakóhelyhez legközelebbi alföldi táj jellegzetességeinek bemutatása képeken. Részletek felolvasása irodalmi mûvekbõl vagy ismert mesékbõl (baromfiak tulajdonságai). Baromfi-hangok felismertetése (hangfelvételek). B. irányítása (Milyen a baromfiudvar? Miért olyan?). A TK-bõl való ismeretszerzés módszere. Az állatok jellemzési algoritmusának megismertetése

12 24. Emlõsök a ház körül Kedvencek a ház körül 27. A ház köré szegõdött állatok 28. A feltört puszta 29. Szántóföldi növények a feltört pusztán I. (A gabonafélék) 30. Szántóföldi növények a feltört pusztán II. házijuh, házikecske, õstulok, vaddisznó kutya, macska; puli, komondor, kuvasz, magyar vizsla koronás keresztespók, füstifecske, fali gyík búza, árpa, zab, rozs kukorica, lucerna koca, kan, malac, tehén, bika, borjú macskafélék, kutyafélék, tüzelés, párosodás, vemhesség, kölykezés, kölyök, szuka, kan, kandúr, cica ízeltlábú, pók, fejtor, pontszem, csáprágó, méregmirigy, pókháló, hüllõ, áramvonalas test, változó testhõmérséklet, fészeklakó madár, költözõ madár gabonafélék, fûfélék, egyszikû növény, mellékgyökérzet, mellékgyökerek, szalmaszár, bütyök, mellékerezet, szemtermés, csupasz virág, kalászvirágzat koronázógyökér, porzós virág, termõs virág, bugavirágzat, torzsavirágzat, kukoricacsõ, gyökérgümõ, évelõ növény A kutyák és a macskák fajfenntartása: tüzelés, párosodás, vemhesség, kölykezés. A ragadozó állatok lassú fejlõdése a születés után. A kutyák és a macskák ivadékgondozása. Az állatok közötti táplálkozási kapcsolatok kialakulása. A növénynemesítés. A természetes környezet átalakulása a termelés során. A gabonafélék egyedfejlõdése. Egyszerû vizsgálatok feladatlapos irányítással. (MF. 12.) (Miféle anyagokból áll az állatok teste?) Élménybeszámoló (Történetek kutyákról és macskákról). Képrõl szerzett információk elmondása (TK. a kutya- és macskaszülõk tavaszi teendõi). Állatok felismerése jellegzetes testrészeik alapján. Az állatok tulajdonságainak válogatása különbözõ szempontok szerint. Növények felismerése jellegzetes testrészeik alapján. Kapcsolatok keresése a növények élõhelye és testfelépítése között. Növények felismerése jellegzetes testrészeik alapján. Kapcsolatok keresése a növények élõhelye és testfelépítése között. Élõ anyag irányított vizsgálata (kalászok, szemtermések, szalmaszár). A vizsgálati eszközök helyes használatának bemutatása. Háziállat-hangok felismertetése (hangfelvétel). Szépirodalmi SZ-k felolvasása a kutyáról és a macskáról (az emberrel való kapcsolatuk). B. irányítása: A helyes kutyaés macskatartás. SZ-k felolvasása (az állatok és az ember kapcsolata). Teljes növények és modellek bemutatása. A növények jellemzési algoritmusának megismertetése. Teljes növények és modellek bemutatása. Megfigyelési szempontok kiadása

13 31. Szántóföld az állatokért 32. A magára hagyott puszta növényei 33. Állatok a pusztán I. (Ízeltlábúak) 34. Állatok a pusztán II. (Madarak és emlõsök) 35. A legeltetõ állattenyésztés 36. A nyersanyagtermeléstõl a késztermékek elõállításáig angolperje, pipacs, kék búzavirág, kamilla mezei tücsök, olaszsáska, halványzöld réti szöcske mezei nyúl, ürge, egerészölyv magyar szürke marha, racka, mangalica takarmánynövények, szemestakarmány, szálas takarmány, szalma, tarló, gyomirtás, szántóföldi gazdálkodás, növénytermesztés kaszáló széna, sarjú, szálfû, aljfû, gyomnövény, füves puszta, rét rovar, egyenesszárnyú, pete, vedlés, kifejlés, természetes ellenség, rejtõszín, ugróláb, rágó szájszerv folyton növõ metszõfog, tépõcsõr, fogóláb, ragadozó madár, rágcsáló, életközösség háztáji állattenyésztés, legeltetõ állattenyésztés, pásztor, juhász, gulyás, kondás, legelõ istállózó állattenyésztés, nagyüzem, takarmány, táp, igavonó állat, hízómarha, tejelõ marha, szerves trágya, húsipar, tejipar, malomipar, magtár, malom, mezõgazdaság, ipar Az egykor mûvelt terület visszatermészetesedése a gazdálkodás megszûnése után; A gyomok terjedés és a gyomirtás A füves puszta és a szántóföld összehasonlítása képek, SZ-k segítségével. Leírás készítése virágos növényekrõl. A kifejlés folyamata A tanult élõlények felismerése képek és leírások alapján. A legeltetés évszakos menetrendje az Alföldön Az állatok felhizlalása; Az alapanyagok feldolgozása késztermékekké; A búzamagtól a kenyérig (a növények fejlõdése és a búza feldolgozása) Kapcsolatok keresése az állatok élõhelye, testfelépítése és életmódja között. Rágcsáló fogazat vizsgálata. Az eddig tanult lágyszárú növények és gerinces állatok rendszerezése különbözõ szempontok alapján. A gazdasági tájak természeti környezettel való kapcsolatának felismerése. Képek és olvasmányok gyûjtése a legeltetõ állattenyésztésrõl. A legeltetõ és az istállózó állattenyésztés összehasonlítása. Állati eredetû élelmiszerek csoportosítása. SZ-k közös feldolgozása (életmód, gazdálkodás). Növényi eredetû élelmiszerek csoportosítása. Csináljunk kenyeret! (tanórán kívüli feladat) Beszélgetés irányítása a takarmánytermesztés jelentõségérõl. A növények felismerési technikájának bemutatása határozókönyvek segítségével. A rendszerezés szempontjainak bemutatása. V. bemutatása (tápláléklánc a pusztán). A pásztorok munkájának bemutatása V-k segítségével (A magyar puszta). Elbeszélés (A haszonállatok jelentõsége a gazdasági életben). Az istállózó állattartás bemutatása V. segítségével. A kenyérgyártás folyamatának bemutatása D-k. segítségével

14 37. A mezõgazdaság éghajlati feltételei az alföldeken Az alföldek kialakulása Alföldi tájaink természeti adottságai és élõlényei (Összefoglaló óra) Az alföldek természeti adottságai és élõlényei (Ellenõrzõ óra) Alföld, Kisalföld, Dunántúl, Tiszántúl, Duna Tisza köze, Hortobágy, Nagykunság, Kiskunság, Mezõföld, Dráva, Duna, Körös, Maros, Rába, Tisza, Hortobágyi NP, Kiskunsági NP, Körös Maros NP aszály, öntözés tengeri üledék, feltöltõdés, feltöltött alföld, tökéletes síkság, kõolaj- és földgáztelep, energiahordozó, kavics, homok, iszap, lösz, mezõségi talaj, homokbucka, futóhomok A feltöltött alföldek kialakulása; A szél felszínalakító munkája; A homokbuckás terület kialakulása. A buckák vándorlása; A futóhomok megkötése; A szénhidrogének keletkezése Egyszerû éghajlati térkép készítése (MF. 39.). Az alföldi tájak éghajlati jellemzõinek összegyûjtése térképrõl, képekrõl, irodalmi SZ-kbõl. Irányított modellkísérlet HAon (a hordalék származása és felhalmozódása). Hordalék- és löszvizsgálat (MF.41, 42.). Információszerzés függelékbõl és könyvekbõl (Az alföldi nemzeti parkok természeti értékei). Képek rendszerezése logikai kapcsolataik alapján. Tudásszintmérõ feladatlap megoldása. A tájleírás módszerének bemutatása. A szél felszínalakító munkájának bemutatása HA-on. A tájak jelölési módja a térképvázlaton. A HA-i és hordalék-vizsgálati tapasztalatok rögzítési módja. A VÖLGYEK VILÁGA A DOMBOK VIRÁGA 43. Nézz körül a dombvidéki falvakban! (Témabevezetõ óra) 44. Gazdálkodás a veteményeskertben 45. Zöldségnövények, amelyeknek a termését fogyasztjuk I. paradicsom, paprika, fûszerpaprika, uborka, tök, görögdinnye, sárgadinnye; Szeged, Kalocsa falu, haszonnövények, dombvidék mûvelési ágak, kertmûvelés, veteményeskert, konyhakert, zöldségeskert, zöldségfélék, gyümölcsök A növények háziasítása A talaj elõkészítése; A konyhakerti vetésforgó Az egynyári zöldségek fejlõdése A dombsági falvak jellemzõinek összegyûjtése TK-i ábrák és SZ-k segítségével. Rajz készítése a dombsági tájakról. Munkafolyamatok és szerszámok párosítása. Tájleírás készítése a falusi ház körüli kertrõl. Falu modellezése TA-on. Zöldségfélék és gyümölcsök válogatása (élõ anyag). Paradicsom, paprika, uborka termésének vizsgálata (élõ anyag). Összehasonlítási eredmények rögzítése táblázatban. A témazáró dolgozatok értékelése. B. irányítása (Milyen az élet a falvakban?). A lakóhelyünkhöz legközelebbi dombsági táj jellemzõinek bemutatása. Részletek bemutatása a Magyar falu, magyar ház V-bõl. B. irányítása (munka a kertben). Érdekességek elmondása a zöldségnövények származásáról

15 46. Zöldségnövények, amelyeknek a termését fogyasztjuk II Tápanyag-raktározás a zöldségnövényekben 49. Állatok a veteményeskertben 50. Gyümölcstermesztés a kiskertben Kertekben termesztett gyümölcsfélék 53. Rovarpusztítók a gyümölcsöskertben veteménybab, veteményborsó, lencse fejeskáposzta, vöröskáposzta, bimbóskel, retek, karalábé, karfiol, vöröshagyma, fokhagyma, sárgarépa, petrezselyem, zeller, kapor; Makó, Vecsés káposztalepke, májusi cserebogár, házi egér cseresznye, meggy, szilva, dió, õszibarack, kajszibarack, földieper, málna, cseresznye levéltetû széncinege, sün fûszernövény, bogyótermés, kabaktermés, hüvelytermés, kacs, egylaki növény, kétszikû növény, egynyári növény torzsa, hagyma, hagymalevél, buroklevél, tönk, dughagyma, ernyõs virágzat, karógyökér, raktározó gyökér, összetett levél, becõtermés, toktermés, verem, kétnyári növény, többnyári növény lepke, nappali lepke, hártyás szárny, szárnyfedõ, kitin, lárva, báb, hernyó, pajor, bajuszserte gyümölcstermesztés, gyümölcsöskert, gyümölcsfa, faiskola, magonc, suháng, csemete piacérett gyümölcs, csonthéjas termés, csonthéj, inda évelõ növény élõsködõ állat, állandó madár, madáretetõ, fészekodú, madárvédelem, rovarevõ fogazat, szarutüskék, téli álom Az ember beavatkozása a növények fejlõdésébe (futtatás, kötözés) A kétnyári és a többnyári növények fejlõdése; Az ember beavatkozása a növények fejlõdésébe (felszedés, újraültetés); Táplálékkészítés a tápanyagokból és a kész táplálék raktározása a növényekben A rovarok teljes átalakulása A fa fejlõdése A gyümölcs érése Az állandó madarak élete a különbözõ évszakokban Zöldségnövények rendszerezése fogyasztható részeik szerint. Bab és borsó termésének vizsgálata (élõ anyag). Egyszerû vázlatrajzok készítése a növényekrõl, azok részeirõl. Káposztafej és vöröshagyma vizsgálata (élõ anyag). A sárgarépa gyökérzetének vizsgálata (MF. 7.). Káposzta savanyítása. Fejlõdési alakok összehasonlítása mûgyantás készítményeken, D-ken és Á-kon. Elõzetes gyûjtõmunka (Állattörténetek a veteményeskert állatairól). Értelmezõ olvasás (TK.). Képek és szókártyák idõrendbe állítása. A fák alakjának és részeiknek összehasonlítása (hasonlóságok és különbségek megfogalmazása). Egy csonthéjas termés vizsgálata (élõ anyag). Lekvárkészítés. Madárkalács készítése. Fogalmazás készítése (Mit tehetünk télen a madarakért?). B. irányítása (a zöldségek táplálkozási értékei). Tapasztalatok a konyhában (a gyerekek élményeinek, spontán megfigyeléseinek felhasználása az új ismeretszerzésben). A cserebogár és a káposztalepke fejlõdési alakjainak bemutatása (mûgyantás készítmény). A gyümölcsfa fejlõdési alakjainak bemutatása D-en. B. irányítása (a gyümölcsök táplálkozási értékei). B. irányítása és képek bemutatása (Helyes és helytelen gondoskodás a madarakról). Madáretetõk és mesterséges odúk bemutatása képeken vagy a valóságban

16 54. Tápanyagot raktározó növények a szántóföldön 55. Gyümölcsfák a nagyüzemben 56. A szõlõ és termesztése 57. A zöldséges- és gyümölcsöskert élõlényeinek kapcsolatai a környezetükkel és egymással (Összefoglaló óra) 58. A talaj és keletkezése 59. A talajban élõ állatok 60. A gazdálkodás éghajlati feltételei a dombvidékeinken 61. A dombsági tájak kialakulása burgonya, cékla, spenót, sóska, cukorrépa, takarmányrépa burgonyabogár fajok, fajták: alma, jonatán, golden, starking, rozmaring, körte, birs; almamoly, monília szõlõ, borélesztõ gomba, peronoszpóra, seregély földigiliszta, vakond Dunántúli-dombság, Alpokalja gumó, répafej, répatest, nyersanyag, végtermék, cukorgyár, cukoripar törzs, korona, ág, gally, vesszõ, almatermés, hártyás falú rekesz tõke, szõlõtermesztés, szõlõfürt, szõlõszem, metszés, szüret, préselés, erjedés, must, bor talaj, termékenység, kõzettörmelék, humusz, mezõségi talaj, erdõtalaj, szikes talaj féreg, gyûrûsféreg, serte, bõrizomtömlõ, korhadékevõ, átalakulás nélküli fejlõdés, ásóláb, vakondtúrás, föld alatti életmód tartósítás, gyorsfagyasztás, hûtõház, konzervgyár, konzervipar dombhát, völgy, dombvidék Hogyan lesz a cukorrépából cukor? A nagyüzemi zöldségtermesztés (cukorrépa, burgonya) A nagyüzemi gyümölcstermesztés; Az élõsködõ rovar (almamoly) fejlõdése a növény életciklusával összefüggésben A szõlõ évszakos életritmusa; A szõlõtermesztés munkafolyamatai; Hogyan lesz a szõlõbõl bor? A talajképzõdés; A talajpusztulás; A talajpusztulás megakadályozása A féregmozgás A növények termesztési körzeteinek kialakulása Dombság kialakulása kiemelkedéssel és süllyedéssel; Dombság keletkezése vízfolyások által Burgonyagumó vizsgálata (élõ anyag). Keményítõ kimutatása burgonyagumóban. Ábraelemzés (a cukorgyártás folyamata). Megfigyelés képsorozatról (nagyüzemi gyümölcsös jellemzõinek évszakos változása). Almatermés vizsgálata Rajz készítése a szüretrõl. Tanulói kiselõadás elõzetes munka alapján (A szürethez kapcsolódó népszokások gyûjtése). Kártyák csoportosítása (az életközösség tagjainak egymásrautaltsága). Étlap összeállítása gyümölcsés zöldségfélékbõl. Egyszerû vizsgálatok (MF. 30.) (Milyen anyagok vannak a talajban?). Fogalmazás készítése (A cserép virágföld meséje). A földalatti életmód és a testfelépítés kapcsolatának megismerése képek és preparátumok megfigyelésével. Dombvidéki gazdálkodás modellezése TA-on. Termékek csoportosítása a feldolgozás módja alapján. Dombság modellezése HA-on. Képsorozat bemutatása (a cukorgyárban), irányítása (a cukorfogyasztás). D-k bemutatása a nagyüzemi gyümölcstermesztésrõl. A szüretrõl szóló irodalmi SZ-k felolvasása. Must készítésének beállítása. Elbeszélés (A haszonnövények szerepe a gazdasági életben). Talajtípusok bemutatása (talajminták), irányítása (Mit tehetsz a talajok védelmében?). A féregmozgás bemutatása. Vizsgálat beállítása (Hogyan jut a növényi részekhez a giliszta?). V. bemutatása a Kis vakond c. rajzfilmbõl (életmód). A tájelemzés egyszerû módszerének bemutatása. Irányított ábraelemzés módszere (a dombságok kialakulása). V-k bemutatása dombsági tájainkról

17 62. Dombsági tájaink természeti adottságai és élõlényei (Összefoglaló óra) Mezõgazdálkodási naptár öszszeállítása. Irányított tájelemzés a dombvidék természetes tájairól. Termesztett növények felismertetése illataik alapján. 63. Dombsági tájaink természeti adottságai és élõlényei (Ellenõrzõ óra) Élõlény-felismerési gyakorlat. Tudásszintmérõ feladatlap megoldása. NYÜZSGÕ SZERVEZETEK NYÜZSGÕ SZERVEZETE 64. Mi a város? 65. A városok típusai 66. A városok szerkezete 67. A belváros élõvilága Debrecen, Szeged, Kecskemét, Gyõr, Zalaegerszeg, Kõszeg, Miskolc, Kaposvár, Veszprém, Eger, Pécs, Székesfehérvár, Esztergom, Sopron házi veréb, balkáni gerle, házigalamb, csóka, vetési varjú, vándorpatkány, házi patkány, konyhai csótány, borostyán város, munkamegosztás, mesterséges környezet kereskedõváros, vásárváros, iskolaváros, történelmi város, koronázóváros, iparváros, közigazgatási központ, nagyváros, kisváros közlekedési csomópont, kereskedelmi csomópont, városszerkezet, belváros, iparterület, belsõ lakóterület, kertváros mesterséges életközösség, behurcolás, elterjedés, világpolgár fajok A mesterséges környezet kialakulása A földrajzi környezet szerepe a városok kialakulásában, átalakulásában; A városi életforma kialakulása és átalakulása A magyarországi városok szerkezetének kialakulása; A városok terjeszkedése; A városok szerkezetének változási folyamata Az élõlények alkalmazkodása a mesterséges környezethez; Madarak napszakos, évszakos helyváltoztatása a városban; Állatok behurcolása; Fajok kiszorítása korábbi élõhelyükrõl A tanya, a falu és a város alaprajzának összehasonlítása (MF. 1.). Lényegkiemelés TK-i szövegbõl, SZ-bõl. A városok földrajzi környezetének összehasonlítása képek és térképek segítségével. Térképismereti gyakorlat (városok bejelölése, fekvésük megfogalmazása). A városövek felismerése Á-kon, rajzokon, képeken. Jelmagyarázat készítése térképvázlathoz. Vita a galambok városi szerepérõl. Városi madártérkép készítése. Ábraelemzés (TK.) (A házban élõ ízeltlábúak élõhelyének magyarázata). A témazáró dolgozatok értékelése. B. irányítása (Miben különbözik a falusi és a városi életmód, életkörülmény?). Képpárok bemutatása (Milyen volt egykor, milyen ma?). Képek bemutatása jellegzetes városövekrõl. Városövek felismertetése jellegzetes hangjaik alapján (hangfelvételek: Public places CD). Hasonlóságok bemutatása az élõlények természetes és mesterséges élõhelye között. D-k bemutatása (élõlények alkalmazkodása a városi környezethez)

18 68. A városi zöldterületek élõlényei 69. A gyomok terjeszkedése 70. Élõlények kapcsolatai egymással és a mesterséges környezettel (Összefoglaló óra) 71. A város és élõlényei (Ellenõrzõ óra) juharlevelû platán, korai juhar, kislevelû hárs, akác, vadgesztenye, feketerigó, búbospacsirta, gyöngybagoly, nyest apró csalán, pásztortáska, pongyola pitypang, parlagfû, fekete bodza zöldterület, állattartás, állatgondozás, állatmenhely benövényesedés, virágpor-allergia, fészekvirágzat A városi fák sorsa; Fajok összetételének változása a környezet állapotának megváltozásával; Az állatok alkalmazkodása az ember jelenlétéhez A gyomok térhódítása az elhanyagolt területeken A legközelebbi park feltérképezése (hol, milyen élõlények élnek?). Rajz készítése a lakóhelyi virágos környezetrõl (MF. 10.). Belvárosi tápláléklánc (táplálékhálózat) összeállítása. Gyomnövények felismerése a természetben határozókönyvek segítségével. Tanulói kutatómunka (Mit tesznek lakóhelyünkön a virágpor-allergia ellen?). Tudásszintmérõ feladatlap megírása. Hogyan használjunk enciklopédiát? (Craing Rosney: Természettudományi kisenciklopédia). B. irányítása (Mit tehetünk településünkön a fákért, a virágos környezetért?). Tanári elbeszélés (Küzdelem a gyomok ellen). Pollen-jelentés bemutatása. ÉV VÉGI ÖSSZEFOGLALÁS Alföldek és dombságok természeti sajátosságai (Rendszerzõ óra) Az élõlények életmódja és a környezet kapcsolata (Összefoglaló, rendszerzõ óra) A nyersanyagoktól a késztermékekig (Összefoglaló óra) Képelemzés tipikus hazai tájakról. Logikai láncok összeállítása a környezet, a szervezet felépítése és az életmód kapcsolatáról. Képelemzés (gyártástechnológiai folyamatok és telepítõ tényezõk). A társadalom természetátalakító tevékenysége következményeinek felismerése képeken, leírásokban. A témazáró dolgozat értékelése. Domborzati modellekbõl, képekbõl, térképekbõl és leírásokból szerzett információk összehasonlíttatása

19 TANMENETJAVASLAT a 6. évfolyam tananyagának feldolgozásához A tantárgy heti óraszáma: Az összes feldolgozási idõ: 2 óra 74 óra Ebbõl óratípusa szerint: Témabevezetõ óra: Új anyagot feldolgozó óra: Összefoglaló óra: Ellenõrzõ óra: témája szerint: Megmérjük a világot: A hegyvidékek és az erdõ: A víz, a vízpart és élõviláguk: Földünk, hazánk és lakóhelyünk: 3 óra 60 óra 8 óra 3 óra 2 óra 23 óra 24 óra 21 óra

20 TANMENETJAVASLAT 6. OSZTÁLY ÓRA TANANYAG 1. Mirõl tanulunk az idén? Ismerkedés az idei tananyaggal. A taneszközök és használatának ismertetése. Érdekességek a tanév tananyagából. MEGMÉRJÜK A VILÁGOT 2. A fegyelmezett vizsgálódás 3. Az anyag mérhetõ tulajdonságainak és kölcsönhatásainak vizsgálata balesetveszély, tûzveszély mérés, mérõeszköz, mennyiség, mértékegység, megfordítható folyamat, nem megfordítható folyamat A balesetmegelõzés; A tûzoltás szabályai A tûzvédelmi utasítás megbeszélése (szerepjáték) Mennyiségek összehasonlítása; Mennyiségek és mértékegységek csoportosítása; Mérõeszközök rajzolása és tervezése A kísérleti eszközök használatának és a munkarend ismertetése Egyszerû kísérletek beállítása (MF.) HÁTÁN HORDJA ÉKÉT, MAGÁBAN A KINCSÉT 4. Nézz körül a hegyvidéki tájakon! (Témabevezetõ óra) 5. Mit kínál a hegyvidéki erdõ? 6. Az éghajlat és a növényzet függõleges változása a hegyvidéken hegyvidék erdõ, irtásföld, gyûjtögetés, faszénégetés, mészégetés lomboserdõ, tölgyes, bükkös, fenyves, törpefenyves, havasi legelõ, sziklahavas, örök hó, élettér A természet és az ember kapcsolatának változása az erdõben A hõmérséklet csökkenése a tengerszint feletti magasság növekedésével; A csapadék mennyiségének növekedése a tengerszint feletti magasság növekedésével; A hegyvidéki erdõ jellegzetességeinek változása a tengerszint feletti magasság változásával; A természetes növényzet változása a magassággal Élménybeszámoló korábbi hegyvidéki erdei kirándulásokról. Irányított tájelemzés a természetes és az átalakított hegyvidéki tájakról. Képek gyûjtése és bemutatása a hegyvidéki népi építészetrõl. Irányított tanulói kiselõadás (Hagyományos erdei mesterségek). Rajz készítése (Az erdõ és az ember kapcsolata régen, ma). Ábraelemzés (TK.) (A fa szerepe, jelentõsége). Éghajlati diagram elemzése. Leírás készítése (MF.) (Milyen az erdõ az egyes évszakokban?). Életképek bemutatása a Dunántúli-középhegyvidékrõl és az Északi-középhegységrõl. A lakóhelyünkhöz legközelebbi hegység jellemzõinek bemutatása személyes élmények felhasználásával. V. és D-k bemutatása a hegyvidéki tájakról. (Gyöngyvirágtól lombhullásig). Irodalmi SZ-k felolvasása (Hogyan gyûjtögettek és mit ettek régen az erdõben?). Spontán tanulói megfigyelések felhasználása az új ismeret feldolgozása során

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

I. Témakör Az erdő élete

I. Témakör Az erdő élete TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 6. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam

JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM. 7. évfolyam JAVÍTÓ- ÉS OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI FÖLDRAJZBÓL HATOSZTÁLYOS GIMNÁZIUM 7. évfolyam A szilárd Föld anyagai és Földrajzi övezetesség alapjai Gazdasági alapismeretek Afrika és Amerika földrajza Környezetünk

Részletesebben

Ember a természetben műveltségterület moduláris oktatási programja

Ember a természetben műveltségterület moduláris oktatási programja Ember a természetben műveltségterület moduláris oktatási programja Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése 5. osztályos természetismeret órákon Készítette: Horváthné Fazekas Erika

Részletesebben

A felszín ábrázolása a térképen

A felszín ábrázolása a térképen A felszín ábrázolása a térképen Rajzold le annak a három tájnak a felszínét, amelyről a tankönyvben olvastál! Írd a képek alá a felszínformák nevét! Színezd a téglalapokat a magassági számoknak megfelelően!

Részletesebben

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia

Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY. Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Dr. Nagy László EGYMI Beszédjavító Általános Iskola TERMÉSZETISMERET TANMENET 5. OSZTÁLY Készítette: Kampitsné Gaál Lívia Óra Tananyag Felépítés, működés Fogalmak Folyamatok, A képességfejlesztés jellemzői:

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - Természetismeret Helyi tanterv Természetismeret 6. évfolyam számára Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET

ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Tompáné Balogh Mária ÉLÕ KÖRNYEZETEM TERMÉSZETISMERET Környezetem élõvilága TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK éves tanulók részére 0 Évfolyam 0 A tanuló neve pauz-westermann . Mi a haszonkert? ÔSZ A HASZONKERTBEN

Részletesebben

2. forduló megoldások

2. forduló megoldások BIOLÓGIA 7. évfolyamos tanulók számára 2. forduló megoldások 1, Egészítsd ki a táblázat hiányzó részeit! A táblázat utáni feladatok által felkínált lehetőségek közül válassz! A kiválasztott betűt jelöld

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A

Érettségi tételek 1. A 2 A 3 A 4 A Érettségi tételek 1. A Témakör: A Naprendszer felépítése Feladat: Ismertesse a Naprendszer felépítését! Jellemezze legfontosabb égitestjeit! Használja az atlasz megfelelő ábráit! Témakör: A világnépesség

Részletesebben

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY

Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY Bársony-Hunyadi Általános Iskola TERMÉSZETISMERET HELYI TANTERV 5-6. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Cziczlavicz Éva Judit, Fekéné Tóth Judit Molnárné Kiss Éva, Martinek Ágnes MISKOLC 2013 A, Összesített óraterv Évfolyam

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária

TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM. SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária TERMÉSZETISMERET 5-6. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Szabóné Déri Ágota, Zsikla Mária Természetismeret földrajz 5. ÉVFOLYAM Évi óraszám: 37 Heti óraszám: 1 Javasolt óraterv Témák Óraszámok felhasználása Összes óraszám

Részletesebben

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból

Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET. Természetismeret. tantárgyból Herceg Esterházy Miklós Szakképző Iskola Speciális Szakiskola és Kollégium TANMENET a Természetismeret tantárgyból a TÁMOP-2.2.5.A-12/1-2012-0038 Leleményesen, élményekkel, Társakkal rendhagyót alkotni

Részletesebben

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM

BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 BIOLÓGIA 7-8. ÉVFOLYAM Célok Tanulói teljesítmények növelése Tanulási motiváció kialakítása tevékenység, megfigyelés,

Részletesebben

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI

A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZOKTATÁSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A FÖLDRAJZTANÍTÁS MEGÚJÍTÁSÁNAK TARTALMI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEI A tananyagfejlesztés

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló

Versenyző iskola neve:... 2... Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. 6. osztály. I. forduló 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

Rendszertan - Összefoglalás -

Rendszertan - Összefoglalás - Rendszertan - Összefoglalás - Az első tudományos rendszertant Carl Linné alkotta meg. Munkásságát hazánkban Kitaibel Pál, a magyar Linné folytatta. A mai tudományos rendszertan testfelépítés és hasonlóság,

Részletesebben

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra.

Tanítási tervezet. Az óra típusa: Ismereteket elmélyítő és új ismereteket feldolgozó óra. Tanítási tervezet I. Alapadatok Az óra időpontja: 2016. április 16. Az iskola megnevezése: ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium Az iskola címe: 1088, Budapest Trefort utca 8. Osztály: 7. c Tanít: Visy

Részletesebben

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Mesterképzés, I. félév 1. feladat Tanítási tervezet készítése A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Cél: a tanítási tervezet műfaji jellemzőinek megismerése. Készítsen tanítási tervezetet a természetismeret/földrajz

Részletesebben

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára

Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Helyi tanterv Természetismeret 5. évfolyam számára Alapelvek, célok és feladatok Napjaink környezeti problémái és a fogyasztói társadalom által kínált, gyakran egészségkárosító életmódra csábító megoldások

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Versenyző

Részletesebben

4. osztályos feladatsor I. forduló 2015/2016. tanév

4. osztályos feladatsor I. forduló 2015/2016. tanév Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, AMI és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232 Iskola neve:.. Csapatnév:.

Részletesebben

I. Témakör Gyümölcseink, zöldségféléink

I. Témakör Gyümölcseink, zöldségféléink TANANYAGBEOSZTÁS ÉS TANMENETJAVASLAT A 5. OSZTÁLYOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGYHOZ Tananyagbeosztás alapelvei A tantárgy tömbösített oktatásához igazodva a tananyagot 75 órára osztottuk be. A tankönyv leckéit

Részletesebben

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai

A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai 1. feladat: Tanítási tervezet készítése A földrajz tanítása I. gyakorlat feladatai Cél: a tanítási tervezet műfaji jellemzőinek megismerése. Mesterképzés, 2015/2016. tanév I. félév Konkrét feladat: készítsen

Részletesebben

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban!

1. A. 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit az Európai Unió országaiban! Ismertesse a Föld helyét a Naprendszerben! 1. A Mutassa be bolygónk fı mozgásait, ismertesse ezek földrajzi következményeit! 1. B Az ábrák segítségével magyarázza meg a területi fejlettség különbségeit

Részletesebben

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA

AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA AZ 5. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA Az 5. évfolyamos természetismeret témakörei a tankönyvben Évi óraszám: 72 (heti 2) 5. évfolyam Témakör Leckék száma Élet a kertben 11 Anyagok

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

Melléklet a Természetismeret című részhez

Melléklet a Természetismeret című részhez Melléklet a Természetismeret című részhez szakszavak Tk.5é/1 szakszavak Tk.4k/2 szakszavak Tk.4k/3 szakszavak Tk.4k/4 főgyökér ásványi anyagok állat ág öntözés átalakulás ásványi anyagok állat palántaágy

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

6. fejezet Óravázlatok

6. fejezet Óravázlatok 6. fejezet Óravázlatok 1. Osztály:1. Téma: Ősz Tananyag: Ősszel a gyümölcsösben Hely: az iskolakert Cél: Az évszakok jellemzőinek megismerése, közvetlen környezetünk felfedezése. A fa részeinek megfigyelése

Részletesebben

Országismeret. Barangolás hazai tájakon

Országismeret. Barangolás hazai tájakon Országismeret Barangolás hazai tájakon Hazánk felszíne változatos. Síkságokon, dombságokon és hegységeken keresztül visz az utunk, ha bebarangoljuk szép tájait. Magyarország a Kárpát-medence központi részén

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ...

TERMÉSZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére. Környezetünk természetföldrajzi ismeretei. Lakotár Katalin. ... Lakotár Katalin TERMÉSZETISMERET Környezetünk természetföldrajzi ismeretei TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 5. osztályos tanulók részére............................................. a tanuló neve pauz westermann

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag

TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok. Fejlesztési terület Ismeretanyag TERMÉSZETISMERET 5. Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag Az anyagok világa Az egész fejezetben: A problémafelvetés és a

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

A Kisalföld tájegységünk

A Kisalföld tájegységünk Ruppertné Hutás Kinga A Kisalföld tájegységünk (bemutató tanítás) Tantárgy: Témakör: Óra típusa: Tanítás anyaga: Természetismeret, 4. osztály Földrajzi alapismeretek, tájékozódás, országismeret Új anyagot

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve.

Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK 12 ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE. ... a tanuló neve. Tompáné Balogh Mária TERMÉSZETISMERET BARANGOLÁS HAZAI TÁJAKON TÉMAZÁRÓ FELEDATOK ÉVES TANULÓK RÉSZÉRE....... a tanuló neve pauz westermann HAZAI ERDÔK A VÁLTOZAT 1. Nevezd meg és jellemezd az ábrázolt

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM

TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM TERMÉSZETISMERET 5. ÉVFOLYAM Témakörök: órakeret: 1. Az anyagok világa 9 2. Élet a kertben 12 3. Állatok a házban és a ház körül 8 4. Tájékozódás a valóságban és a térképen 10 5. A Föld és a Világegyetem

Részletesebben

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el.

VÁZLATOK. VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. VÁZLATOK VIII. Az alpi országok: Ausztria, Szlovénia és Svájc AUSZTRIA Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa középső részén helyezkedik el. Határai: É: Németország, Csehország K: Szlovákia, Magyarország

Részletesebben

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok

Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok Mérsékelt övezet Elhelyezkedés Négy, többé-kevésbé jól elkülöníthető évszak jellemzi Évi középhőmérséklet: 0-20 oc között mozog Évi közepes hőingása: A legmelegebb hónapok középhőmérséklete: 15-25 oc,

Részletesebben

FOGALMAK II. témakör

FOGALMAK II. témakör FOGALMAK II. témakör Magyarország elhelyezkedése a Földön: Magyarország országrészei: Magyarország az északi félgömb keleti felén, Közép-Európában, a Kárpát-medencében, más néven a Közép-Duna medencében

Részletesebben

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek)

Természetismereti- és környezetvédelmi vetélkedő 2014/2015. tanév. 5. osztály II. forduló (fizikai és földrajzi alapismeretek) 1 Miskolc - Szirmai Református Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda OM 201802 e-mail: refiskola.szirma@gmail.com 3521 Miskolc, Miskolci u. 38/a. Telefon: 46/405-124; Fax: 46/525-232

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2012. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr.

Rendszertan. biol_7_rendszertan.notebook. April 23, 2013. Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28. ápr. 23 12:51. ápr. Rendszertan Osztályzat: «grade» Tárgy: Biológia Dátum:«date» ápr. 23 12:28 1 A rendszerezés alapegysége: A csoport B halmaz C faj D törzs E osztály F ország ápr. 23 12:51 2 A faj jellemzői: A A faj egyedei

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Természetismeret Természetismeret

Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma. Természetismeret Természetismeret Magyar Táncművészeti Főiskola Nádasi Ferenc Gimnáziuma Természetismeret Természetismeret Iskolánkban a természettudományos műveltséget nagyon fontosnak tartjuk, hiszen tanulóinknak mély, átfogó re van

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány

Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány Zene: Kálmán Imre Marica grófnı - Nyitány A tájegység földrajzi jellemzői Északon: a Zala-folyó és a Balaton Nyugaton: az Alpokalja Keleten: a Sió és a Duna Délen : az országhatár határolja Területe: 11

Részletesebben

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ 1. FORDULÓ 1. Feladat: Erdő kvíz Válasszátok ki a helyes megoldást! 1.A magyarországi erdőterület nagysága a honfoglalás idején ekkora lehetett: A) 5-7 % B) 18-20 % C) 40-60% D) 80-90% 2. Magyarország

Részletesebben

Természetismeret 5-6. évfolyam

Természetismeret 5-6. évfolyam Természetismeret 5-6. évfolyam Bevezetés A természetismeret tantárgy fejleszti a tanulók azon képességét, hogy a természetről önállóan tudjanak ismereteket szerezni, ezeket az ismereteket legyenek képesek

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. TERMÉSZETISMERET Évfolyam: 5-6. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 5-6. Óraszám Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Természetismeret 2 3 Éves óraszám 72 108 Célok és feladatok A környezetismeretben elsajátított alapismeretek

Részletesebben

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő)

Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Földrajz tanmenet (11. évfolyam, érettségi előkészítő) Tanítási hetek száma: 37 Heti óraszám: 2 Óra sorsz. Téma Kiemelt tevékenységek a képességfejlesztés érdekében 1. 2. Térképhasználati gyakorlatok.

Részletesebben

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg!

Iskola: Csapatnév: 2. Felülről lefelé, és alulról felfelé elrejtettük a növények fejlődéséhez szükséges feltételeket. Keressétek meg! Iskola: 1 Csapatnév: 4. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Ki adta fel az apróhirdetéseket? a. Futóversenyre várom mezei rokonaim jelentkezését! Döntsük el ki a gyorsabb! Üregi kollégák

Részletesebben

A monszun szél és éghajlat

A monszun szél és éghajlat A monszun szél és éghajlat Kiegészítő prezentáció a 7. osztályos földrajz tananyaghoz Készítette : Cseresznyés Géza e-mail: csgeza@truenet.hu Éghajlatok szélrendszerek - ismétlés - Az éghajlati rendszer

Részletesebben

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA

AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA AUSZTRÁLIA TERMÉSZETI FÖLDRAJZA 1. Ausztrália határai: NY: Indiai-óceán - Afrikától É: Timor-tenger, Arafura-tenger - Óceánia szigeteitől K: Nagy-korallzátony, Csendes-óceán - Amerikától D: Indiai-óceán

Részletesebben

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz emelt szint 1413 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 14. FÖLDRAJZ EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 1. FELADAT a) Csak a helyes sorrend

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények,

Részletesebben

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016.

XLI. Országos Komplex Tanulmányi Verseny FÖLDRAJZ 2015/2016. FÖLDRAJZ 2015/2016. minden földrajzi tudománynak természetszerűleg a szülőföldés honismeret a kiindulása és kezdete. Egyént és népet egyaránt saját környezete érdekel legelőször /Fodor Ferenc / A csapat

Részletesebben

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely

VÁZLATOK. Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Székelyföld Marosvásárhely, Kolozsvár, Székelyudvarhely VÁZLATOK XI. A természeti erőforrásokban gazdag Románia ÁLTALÁNOS ADATOK Elhelyezkedése: Az északi félgömb, keleti felén, közép-európa keleti részén helyezkedik el. Határai: É: Ukrajna ÉK: Moldova K: Ukrajna,

Részletesebben

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont

A. B. C. D. MINDKETTŐ EGYIK SEM. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont MINDKETTŐ EGYIK SEM KAÁN KÁROLY XXIV. ORSZÁGOS TERMÉSZET- ÉS KÖRNYEZETISMERETI VERSENY ISKOLAI FORDULÓ 2016. Sorszám(jelige):... Elérhető pontszám: 100 pont Elért pontszám: pont 1. feladat.. NÉGYFÉLE VÁLASZTÁS

Részletesebben

Földünk környezetünk FÖLDÜNK, KÖRNYEZETÜNK

Földünk környezetünk FÖLDÜNK, KÖRNYEZETÜNK Földünk környezetünk FÖLDÜNK, KÖRNYEZETÜNK Kulcskompetenciák fejlesztése kommunikáció anyanyelven 6. évfolyam, 2.4. a hideg övezet Fogalmazás írása Milyen lenne, ha ott élnék? címmel kommunikáció idegen

Részletesebben

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL JELENTÉS A BIOKONTROLL HUNGÁRIA NONPROFIT KFT. 2010. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Írta: Dr. Roszík Péter és szerzőtársai Budapest, 2011. május 31. Szerzőtársak: Bálintné Varga Katalin Bánfi Brigitta Bauer Lea Császár

Részletesebben

Természetismeret. 5. évfolyam. Összesen. Új ismeret feldolgozása. Ismétlés, ellenőrzés. Munkáltatásra, gyakorlásra

Természetismeret. 5. évfolyam. Összesen. Új ismeret feldolgozása. Ismétlés, ellenőrzés. Munkáltatásra, gyakorlásra Természetismeret 5. évfolyam Új ismeret feldolgozása Munkáltatásra, gyakorlásra Ismétlés, ellenőrzés Összesen Év eleji ismétlés 1 1 Állandóság és változás környezetünkben Anyag és közeg Élet a kertben

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály

TANMENETJAVASLAT. Környezetismeret. 2. osztály TANMENETJAVASLAT Környezetismeret 2. osztály 2 1. Elmúlt a nyár T, a nyári élmények felidézése nyár, nyaralás, idôtöltés Tk. 4. oldal 2. Évszakok ôsz Évszakok öltözködés kapcsolata Öltözködés öltözködés

Részletesebben

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez

Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Magyarország élővilága (6. osztály) Segédanyag a sikeres felkészüléshez Erdők élővilága Lombhullató- és tűlevelű erdők fáinak, cserjéinek jellemzői (szervek jellemzése, megporzási módjuk, terméstípusaik,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST

Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST Arday Istvan - R6zsa Endre - Üt6ne Visi Judit FOLDRAJZ I. A közepiskolak 9. evfolyama szamara MUSZAKIKIAD6, BUDAPEST KÖRNYEZEl'ÜNK ABRAzOLAsA 7 A földrajzi környezet es abrazolasa 7 A termeszeti es a földrajzi

Részletesebben

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK

BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK Dr. Paál Tamásné Natúra sorozat BIOLÓGIA 7. ELLENŐRZŐ FELADATLAPOK (Raktári száma: RE00774/F) Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1. A) feladatlap megoldásai A trópusi területek természetes élővilága 1. feladat

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényéhez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényéhez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényéhez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra és ügyességed próbára tételére, de egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

Földünk környezetünk. Célok és feladatok

Földünk környezetünk. Célok és feladatok Földünk környezetünk Célok és feladatok A Nemzeti alaptanterv Földünk környezetünk műveltségi területében megfogalmazott tartalmi és követelmények szerint a műveltségi terület és az ezt megjelenítő földrajz

Részletesebben

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe:

Versenyző adatlap. Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Versenyző adatlap Név: Osztály: Születési hely, idő: Általános iskola neve, címe: A versenyző otthoni címe: Telefonszáma: e-mail címe: Vizeink védelme I. forduló 1, Az alábbi keresztrejtvény egy, a vízgazdálkodásban

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a természetismeret tanításához a 6. évfolyam számára

Tanmenetjavaslat a természetismeret tanításához a 6. évfolyam számára Tanmenetjavaslat a természetismeret tanításához a 6. évfolyam számára Kézikönyv a 6. tanításához A 6. ÉVFOLYAMOS TERMÉSZETISMERET TANTÁRGY TANMENETJAVASLATA A 6. évfolyamos természetismeret témakörei a

Részletesebben

A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési. feladatai

A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési. feladatai A természetismeret készség- és kompetenciafejlesztési feladatai Mit kell tudni? Tudni, hogy mit (szükséges) Tudni, hogy miből (információforrás) Tudni, hogy miért (cél) Tudni, hogy hogyan (módszer) A mit?

Részletesebben

Természetismeret. 5. évfolyam. Heti: 2 óra. Élet a kertben

Természetismeret. 5. évfolyam. Heti: 2 óra. Élet a kertben Természetismeret 5. évfolyam Heti: 2 óra Órakeret Élet a kertben 11 Állatok a házban és a ház körül 7 Alföldi tájakon 7 Állandóság és változás környezetünkben Anyag és közeg 6 Tájékozódás a valóságban

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. FÖLDRAJZ KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1. FELADAT a) 1. Elba 2. Ostrava

Részletesebben

Természetismeret. A tantárgy sajátos fejlesztési céljai. Értékelési szempontok. Az értékelés leggyakoribb formái

Természetismeret. A tantárgy sajátos fejlesztési céljai. Értékelési szempontok. Az értékelés leggyakoribb formái Természetismeret A tantárgy sajátos fejlesztési A tantárgy az Ember és természet, valamint a Földünk-környezetünk műveltségterület tartalmait és fejlesztési feladatait öleli fel. A körülöttünk lévő világ

Részletesebben

A földtörténet évmilliárdjai nyomában 2010.11.22. FÖLDRAJZ 1 I. Ősidő (Archaikum): 4600-2600 millió évvel ezelőtt A földfelszín alakulása: Földkéreg Ősóceán Őslégkör kialakulása. A hőmérséklet csökkenésével

Részletesebben

TERMÉSZETISMERET 6. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag

TERMÉSZETISMERET 6. Témák órákra bontása. Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója. Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag TERMÉSZETISMERET 6. Témák órákra bontása Az óra témája (tankönyvi lecke) vagy funkciója Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag A Föld 1. A Naprendszer A térbeli tájékozódás, a térfogalom fejlesztése

Részletesebben

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra

11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra FÖLDRAJZ ÉRETTSÉGI ELŐKÉSZÍTŐ 11. évfolyam Évi óraszám:36 óra, Heti óraszám 1 óra A földrajz érettségire való felkészítés fő feladata a középiskolai földrajz tanítás 9-10. évfolyamán tanultak felelevenítése,

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz

Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Tanmenet a Mándics-Molnár: Biológia 9. Emelt szintű tankönyvhöz Óraszám Cím 1. Áttekintés Megjegyzés 2. Az élet természete rendezettség, szerveződés szintek 3. Az élet természete anyagcsere, szaporodás,

Részletesebben

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul

Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul FÖLDTUDOMÁNYI BSC METEOROLÓGUS SZAKIRÁNY Szakmai törzsanyag Alkalmazott földtudományi modul MAGYARORSZÁG ÉGHAJLATA Óraszám: 3+0 Kredit: 4 Tantárgyfelelős: Dr habil Tar Károly tanszékvezető egyetemi docens

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 7. évfolyam... 2 Az urópán kívüli kontinensek tipikus tájainak és néhány kiemelt országának természet- és társadalomföldrajza... 2... 2 urópa országainak természet- és társadalomföldrajza... 3

Részletesebben

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK

A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK TANMENET A FÖLD, AMELYEN ÉLÜNK KÖRNYEZETISMERET 4. osztály MOZAIK KIADÓ SZEGED, 2001 Készítette: MAKÁDI MARIANN fõiskolai docens Kiadja a Mozaik Kiadó, 6723 Szeged, Debreceni u. 3/B.; Tel.: (62) 470-101

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Természetismeret 5-6. évfolyam

Természetismeret 5-6. évfolyam 1. Tantárgyi címoldal Természetismeret 5-6. évfolyam Helyi tantárgyi tanterv A tantárgy nevelési és fejlesztési célrendszere megvalósításának iskolai keretei: a természetismeret tantárgy oktatása a Sarkadi

Részletesebben

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek

VÁZLATOK. XV. Vizek a mélyben és a felszínen. Állóvizek folyóvizek VÁZLATOK XV. Vizek a mélyben és a felszínen Állóvizek folyóvizek Az állóvizek medencében helyezkednek el, ezért csak helyzetváltoztató mozgást képesek végezni. medence: olyan felszíni bemélyedés, melyet

Részletesebben

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév

2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév Iskola: 1 Csapatnév: 1. a.) Fejtsétek meg a rejtvényt! 2. 1. 3.. 2. osztályos feladatsor I. forduló 2012/2013. tanév 1. Örökzöld fa. 2. Ez lesz a virágból. 3. Csonthéjas gyümölcs.. Erdei állat. Megfejtés:

Részletesebben

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal

Az élőlény és környezete. TK: 100. oldal Az élőlény és környezete TK: 100. oldal Élettelen környezeti tényezők: víziben: fény, hő, nyomás, sókoncentráció, oxigén és szén-dioxid tartalom szárazföldön: napfény, hő, csapadék, levegő összetétel,

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. BIOLÓGIA ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) ÉS EGÉSZSÉGTAN Évfolyam: 7-8. Óraszámok Tantárgy Óraszám évfolyamonként 5. 6. 7. 8. Biológia 2 1,5 Éves óraszám 72 54 Célok és feladatok A természetismeret 5 6. évfolyamán

Részletesebben