J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca Mihelik Magdolna polgármester, Balázs István alpolgármester, Belányi Elemérné, Fleith Péterné, Hermann Szilveszter, Millei Tamás, Pázmándiné Györke Gyöngyi, Ridly István Attila és Szlávik József képviselők Kimentette magát: Khéner Gyula alpolgármester Meghívottak: Dr. Molnár Lívia aljegyző Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető Nagy Sándor intézményi referens Dr. Hatos Ágnes építési és településfejlesztési referens Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző Szvitlik Péter AVE Zrt. Tatabánya, köztisztasági osztályvezető Szauter Tamás Distherm Kft., ügyvezető igazgató Horváth Árpád Dalkia Energia Zrt. Ocskay Gyula Ister-Granum EGTC, igazgató Pásztói Tamás igazgató, Szabolcsi Bence Zeneiskola Fenyvesi Károly 24 ÓRA, újságíró Kuti Péter újságíró Mihelik Magdolna köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Elmondja, hogy Khéner Gyula alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésen. Megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, a testületi ülés határozatképes, és azt órakor megnyitja. Pázmándiné Györke Gyöngyi képviselő órakor megérkezett. Mihelik Magdolna: A napirendi pontokkal kapcsolatban egy javaslatot teszek. Kérem, hogy az egyebek k.) Szalézi-Irinyi Középiskola területhasználati igénye című napirendet vegyük le az ülés témái közül, mivel más volt a kérelem, ami beérkezett az önkormányzathoz, és más volt az előterjesztő elképzelése. Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e javaslatuk a napirendekkel kapcsolatban? Szlávik József: Az iskola bútor beszerzése a mai ülésen, vagy egy rendkívüli testületin kerüljön megtárgyalásra? Mihelik Magdolna: Van anyag hozzá?

2 2 Fekete Márton: Nincs anyag hozzá. Mihelik Magdolna: Majd a testületi ülés végén, a közérdekű bejelentéseknél beszélünk róla. Kérem, hogy aki elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! 111/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a napirendi pontok elfogadásáról Elfogadja az elhangzott módosítással a képviselő-testületi ülés napirendjeit. Napirend: 1.) Az AVE Zrt. tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtés jövőjéről a városban Előadó: Szvitlik Péter köztisztasági osztályvezető 2.) Beszámoló a Distherm Kft. gazdálkodási tevékenységéről és terveiről Előadó: Szauter Tamás ügyvezető 3.) Rendelettervezet a évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Mihelik Magdolna polgármester 4.) Munkaterv módosítás Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető 5.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervére Előadó: Mihelik Magdolna polgármester 6.) Beszámoló a Kernstok Károly Általános Iskola tevékenységéről, a társulás tapasztalatairól, az átvilágítás eredményeiről és a es tanév előkészületeiről Előadó: Szlávik József igazgató 7.) Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak elbírálása Előadó: Nagy Sándor intézményi referens 8.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről Előadó: Mihelik Magdolna polgármester 9./ Egyebek: a.) Rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól Előadó: dr. Molnár Lívia aljegyző b.) Külterületi ingatlan (Német-völgy) fekvésének zárt kertre történő megváltoztatása Előadó: dr. Hatos Ágnes építéshatósági és településfejlesztési referens c.) Sebák Andrea kérelme Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető d.) Hídmérleg értékesítése Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető

3 3 e.) Gyüép Kft. áthajtási és hozzájárulási kérelme Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető f.) Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Előadó: Mihelik Magdolna polgármester g.) Kernstok-villa felújításával kapcsolatos döntéshozás Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető h.) Az önkormányzat által működtetett, finanszírozott médiák helyzete Előadó: Mihelik Magdolna polgármester i.) Ister-Granum kezességvállalás Előadó: Mihelik Magdolna polgármester j.) Alapító okiratok módosítása Előadó: Nagy Sándor intézményi referens k.) Kerékpárút vagyonátadási megállapodás Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető l.) Belső ellenőri munkaterv módosítás Előadó: Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető m.) Kitüntetési javaslatok (zárt ülés) Előadó: Mihelik Magdolna polgármester n.) Személyi ügy (zárt ülés) Előadó: Mihelik Magdolna polgármester 1./ Az AVE Zrt. tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtés jövőjéről a városban Hermann Szilveszter: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az AVE Zrt. képviselőjének jelenlétében megtárgyalta az anyagot. Az AVE Zrt. az anyagban is jelezte, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás beindulását követően, várhatóan a szelektív hulladékgyűjtés részben módosulni fog a mostanihoz képest. A szigeteken lévő hulladék-elhelyezési formák kiegészülnek a háznál történő szelektív hulladékgyűjtéssel, amely az üdítő italos dobozok gyűjtésére is ki fog terjedni. Kérdés volt, hogy ez milyen szerződés és befizetési formában fog történni. A válasz az volt, hogy az önkormányzattal történő megállapodás és önkormányzati díjfizetésekkel történhet ez meg. A tájékoztatót a bizottság elfogadásra javasolja. Mihelik Magdolna: Az árat nem tudtuk meg. Tavaly a vezérigazgató asszonytól úgy értesültem, hogy kb. 8 millió forintos a kampány költsége. Azt gondolom, hogy ezt az önkormányzatnak kell kifizetni, illetve amennyiben fizetünk a szelektív gyűjtéséért, többet fizetünk-e az miatt, hogy kisebb kukákat fognak vásárolni a lakosok. Gondolom, ennek a kettőnek ki kell egészítenie egymást. Balázs István: Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni a bizottsági ülésen. A tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtés jövőjéről szól. Szerettem volna valami lehetőségek irányába mutató távlati elképzeléseket olvasni. A szelektív hulladékgyűjtés egy módjára tér ki ez a jövő elképzelés. Miért ebbe az irányba orientálódik a társaság, és ezt a módozatot próbálja elterjeszteni, amikor országos szinten ötféle olyan változat van, amit minisztériumi szinten elfogadottnak tekintenek? Úgy tudom, hogy ebben az évben 6,9 milliárd forint értékben jutottak ezek a cégek forrásokhoz pályázatok útján, nem tudom, hogy ebből az AVE-nek mit sikerült megcsípni? Ezen a területen mi az, ami a jövőben várható, és mik a cég

4 4 elképzelései? Vártam volna információkat erre vonatkozóan. Ezeket szerettem volna látni. Nem merem kérdezni, hogy ennek a költségei hol lesznek, mert elég visszataszítóak azok a számok, amik ebből kialakultak. Millei Tamás: Történtek-e kísérletek arra, hogy a háztól történő begyűjtések ne csak a háztartásoknál, hanem az intézményeknél is megtörténjen? Van-e erre tapasztalatuk? Pázmándiné Györke Gyöngyi: A háztartásokban keletkező flakonoknak, amelyek öblítő- és mosószereket tartalmaztak korábban természetesen kimosva van-e külön szelektív gyűjtése? Szvitlik Péter: Jelenleg az országban a termékdíj rendszerrel kapcsolatos változásokat nem tisztem a pozíciómból kifolyóan sem véleményezni. Jelenleg kilátásba helyezett termékdíj változások jelentős mértékben befolyásolják majd nemcsak a lakosságot, hanem a mi szakmánkban hasznosítható hulladékokkal kapcsolatban a munkafolyamatokat is. Miután a Duna-Vértesnek záros határideje van, 2013-ig meg kell, hogy történjenek bizonyos folyamatok ebben a rendszerben. Miután részleteit nem ismerjük, annyi tudomásunk van, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a házhoz szállítású szelektív hulladékgyűjtést támogatja, be fogja vezetni. Ezért is gondoltuk azt, hogy a jelenlegi anyagunkat kiegészítjük a már meglévő tapasztalatainkkal. Törökbálint az egyetlen olyan település, ahol a szelektív gyűjtés házhoz menő módszerét folytatja társaságunk. Átlagos kihasználtsággal működnek Nyergesújfalun a meglévő szelektív szigeteink. A bizottsági ülésen felvetődött plusz szigetek kihelyezése. Mutatószám szerint kb. 800 fő/sziget a hozzávetőleges szám, amit a nyergesújfalui tömbházas övezet elvileg s gyakorlatilag is lefedett. Kérdés volt az is, hogy milyen mértékben keletkeznek hulladékok, és ezeket hogyan látjuk. Ezek időszakos jelleggel változnak, más nyáron és télen. Mindenképpen partnerek vagyunk abban, hogy intézményekben, vállalkozásokban is működjön a szelektív hulladékgyűjtés, nyitottak vagyunk erre. Számtalan iskolában, kisvállalkozásokban meg tudjuk szervezni, ezek kivitelezhetőek, erre nyitottak vagyunk. Számunkra igen fontos az, hogy az intézményekben, iskolákban a gyerekek játékos formában találkozzanak vele. A kupakgyűjtési akciónak számtalan díjazottai voltak Nyergesújfalun is. Szelektív szigeteink oldalán feltüntetésre kerülnek, hogy az edényzetben mik gyűjthetők. Miután a mosó- és öblítőszeres flakonok vegyszert tartalmaznak egy hypós flakon önmagában veszélyes hulladéknak minősül ez még a kommunális hulladékba kerül. Ebben a régióban másfél-két éven belül is kialakításra fog kerülni olyan hulladékudvar, ahová ezeket el lehet helyezni. Alaposan kiöblítve elvileg be lehet tenni, de nem várhatjuk el a lakosságtól, hogy így készítse elő. Ez egy folyamat, amit elkezdtünk, a most felnövő generáció ebben él. Mihelik Magdolna: Amennyiben fizetünk a szelektív gyűjtésért, mint tudjuk, ez nem egy kifizetődő üzletág, 40 % a vesztesége. Várható, ha túl sokan kezdenek el szelektálni, kisebb kukákra térnek át a lakók, ami kisebb veszteséget okozhat. Balázs István: Mennyire van az AVE Zrt. erre felkészülve? Elhangzott, hogy Törökbálinton van ilyen szolgáltatás. Mennyire készültek fel a háttérben, ahol kiválogatják a különböző hulladékot, amiből pénzt tudnak visszanyerni? Tudom, hogy

5 5 támogatják a szelektív hulladék gyűjtés elterjedését, és szeretnék azt, hogy kisebb kuka 3 vagy 4 kuka legyen a háznál, amelyekbe külön-külön tehetnék a hulladékot. Hetenként más kuka elvitelére kerülne sor, ez gazdaságosabbá tehetné a szállítást. Ezekben a pályázati lehetőségekben próbálkoztak-e, sikerült-e valami támogatást kapni erre? Nem hiszem, hogy az önkormányzatok úgy lennének eleresztve anyagilag, hogy részt vállalhatnának a propagandamunkában, amikor ezt központilag is támogatják és az EU is nagyon keményen számon kéri Magyarországon. Szvitlik Péter: Miután a szállítási vonalon vagyok vezetői beosztásban, pályázati lehetőségekkel kapcsolatos kérdésre nem tudok önnek választ adni. Egyetlen egy dolog biztos. Nemcsak ez a szűk térség a szolgáltatási területünk, 37 település tartozik hozzánk. Nem véletlen, hogy ezen települések közül egyetlen egy volt, ahol be tudtuk vezetni, ez az egy önkormányzat tudta anyagilag finanszírozni. Kisebb településen, ahol nincs olyan szolgáltató, befektető, aki ezt a szolgáltatást tudná végezni, ezek a lehetőségek ebbe az irányba is szűkülnek. A többi szolgáltató is a Duna-Vértesnek a kiírására vár velünk egyetemben. Azért is fogtuk ezt a tájékoztatót ilyen szűkre. Úgy gondolom, egy-másfél éven belül érdemben változást kell hozzon. Ha támogatáshoz fog jutni az AVE Zrt. vagy más szolgáltató ezen a területen ezzel kapcsolatban, az valószínűleg, hogy a Duna-Vértesen keresztül tudja ezt megtenni. Jelenleg az AVE-nak mechanikai válogatója nincsen. Ennek az infrastrukturális, beruházási igénye milliárdos nagyságrendű. Ebben a pillanatban sem a pozíciómból, sem az adott helyzetemből kifolyóan nem tudok ebben érdemben nyilatkozni, hogy milyen pályázati összegekre számíthatunk. Azt gondolom, hogy egy kis türelemmel kell lenni, mert ennek záros határideje van. A Duna-Vértes Társulásnak is nem az első halasztása van. Ami információval bírunk, az az, hogy ebben az évben a pályázat kiírásra kerül. Érdemben a házhoz szállításról akkor tudunk beszélni, ha ez meglesz. Hermann Szilveszter: Kiegészítést szeretnék hozzáfűzni, ami a bizottsági ülésen is előjött, hogy jelenleg a jövőbeni szállítónk az AVE is szeretne lenni, nem minden részletében ismeri azt a technológiát, amivel a Duna-Vértes majd rendelkezni fog. Ezért azt éreztük, hogy rendkívül óvatos a képviselő a cége nevében is, mert ő sem tudja, hogy biztosak abban, hogy milyen új technológiát fognak alkalmazni. Ha valaki előre fog bevásárolni ezekből és nem úgy fog alakulni, hátrányt fog szerezni a bevezetés során. Innentől kezdve nem is tudtuk feszegetni, hogy mire várhatunk, mert amikor a Duna-Vértes elkészül és beindul végre, és az önkormányzatok fogják meghirdetni azt a lehetőséget, akik a szolgáltatást mindennap elvégzik, a Duna- Vértes befogadó technológiájához kell illeszkedni. Mi is egy kicsit a sötétben tapogatózunk, ezért ilyen rövid ez a tájékoztató is. Akkor fog az egész kérdésre válasz jönni, amikor már látjuk, hogy mit csinál a Duna-Vértes és az AVE vagy több más cég is jelentkezni fog Nyergesújfalu szolgáltatására, amit meg kell hirdessünk. Láttuk, hogy nem lehet választ kapni erre a kérdésre. Balázs István: Az látszik az országban, hogy ahol van komoly ipari háttér, iparűzési adóbevétel, azok tudnak tenni valamit, és az önkormányzatok járulnak hozzá a kuka vásárlásához. Mellette pedig a hulladékudvarban gondolkodnak. Számomra az jött le, hogy marad önkormányzati feladat és lehetőség ebben.

6 6 Mihelik Magdolna: Köszönjük a tájékoztatót, a jelenlétet. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 112/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata az AVE Zrt. szelektív hulladékgyűjtésről szóló tájékoztatójáról 1.) Elfogadja az AVE ZRt. tájékoztatóját a városi szelektív hulladékgyűjtés jövőjéről. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen 2./ Beszámoló a Distherm Kft. gazdálkodási tevékenységéről és terveiről Hermann Szilveszter: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A képviselők kaptak egy évzáró beszámolót, amit előzetesen a Taggyűlés és a Felügyelő Bizottság is elfogadott. A bizottság által tárgyalt anyag tartalmazott néhány számszerű hibát, amit kérésünkre azóta a Distherm az utólag megküldött anyagában már kijavított. Szauter úrtól érdeklődtünk, hogy mi várható a távfűtés díjaiban, a díjösszeg megállapításaiban, illetve az önkormányzat várható szerepeiről, jogairól. Erre a kérdésre kaptuk a leghomályosabb választ, várhatóan csak októberben kapunk rá választ, de nem a Distherm hibájából, ez még nem eldöntött kérdés. A cég kintlévőségei évről-évre elég radikálisan nőnek, nagyon nagy azoknak a száma, akik a 365 napon túl tartoznak, erre a Kft. behajtó céget foglalkoztat. Más számlázási formát szeretnének kifejleszteni, ami segíti a kintlévőségek behajtását. Számlázást megelőzően a szolgáltatást igénybe vevőknél nagyon gyakran felmerülő probléma a költségosztó, a szétosztás módja, ez úgy tűnik a bizottság számára, hogy a szolgáltatónál is van ezzel kapcsolatban gond, probléma, mivel a költségosztó kezelését külső cég végzi. A társasház lakói nem látják át ezt a fizetési rendszert, kételkednek, még akkor is, ha ez tényleg korrekt. Kértük, hogy a jövőben gondolja át a szolgáltató a fizetést, majd az újraelosztását a pénzeknek, tegyék láthatóvá az ott lakók számára. Veszteségek kérdése: az anyag tartalmaz egy hatásfok és veszteség sort számadatokkal, ugyanakkor tudjuk és a Distherm is látja, hogy vannak a hőellátásban olyan vezetékrendszerek, amelyeknek a szigeteltsége nem éri el a mai korszerű szintet és igényeket. A számadatok tükröznek valamilyen számsort, de egészen konkrétan azt a vezetékrendszert nem ismerik, hogy mekkora veszteséggel rendelkezik, ezért kértük, javasoltuk, hogy a Distherm tegyen javaslatot arra, hogy ezt hogyan és mikor tudja kiváltani. Kérdés hangzott el a bizottságin, hogy látható-e a lakossági megtakarításnak valamilyen mértéke, erre konkrét választ nem kaptunk, hogy mennyi lehet. A lakók igyekeznek spórolni a fűtéssel, de nem érzik ennek pozitív következményét. Most megkaptuk a felhasználásra kerülő gázmennyiséget. Az épületeknek eladott hőmennyiségek azonos épületeknél is szórnak, ennek okára nem tudtam rájönni. A

7 7 jövőre vonatkozóan várhatóan éves hőárak lesznek megállapítva. A beszámolóval kapcsolatban elhangzottak kérdések, válaszok arra való hivatkozással, hogy az évi vagy a fűtési szezon beindulásakor az új helyzettel fogjuk szembe találni magunkat. A 2011-es évre ígéret szerint elkezdik azokat a beruházásokat, amiket korábban nem tett meg a Distherm Kft., amelyre vonatkozóan a szerződést aláírta az önkormányzat, de nem ismerve a jövőbeli változásokat, a beszámolót elfogadásra javasolta a bizottság. Szauter Tamás: Hőár: június közepéig kellett visszamenőleg három évre az Energia Hivatalnak az adatszolgáltatást megadni. Azóta hiánypótlást is kellett benyújtani és ezen módszerek alapján fogják meghatározni az árat, legjobb esetben szeptemberben tudhatjuk meg. Ez az Energia Hivatal és a minisztérium állásfoglalása. Ez éves ár lesz, de hogy ez fix lesz-e, nem tudjuk pontosan, lehet, hogy az indexálást megengedik. Horváth Árpád: Márciusban az eredeti árak befagyasztásra kerültek a kormányrendelet alapján. Áprilisban írtak ki pályázatot arra, hogyan lehet az országban egységesen és mi alapján megállapítani az árakat. Ezt egy cég nyerte meg, utána vette fel az embereket, és az összes cég által megadott számadatok alapján fogják majd megmondani, hogy mennyi az adott városban az ár. Szeptemberig kell leadni az adatokat, októberben fogják kihirdetni az árat. Ez hogy működik, sajnos senki nem tudja, mert a pályázat kiírásánál kritérium volt, hogy sem üzleti érdekeltséggel bíró, sem a szakmában dolgozó cég, egyén, hozzátartozó nem pályázhat. Mihelik Magdolna: Mindenhol azt hallom, hogy Nyergesen a legdrágább a távfűtés ára. A Felügyelő Bizottság anyagában megnéztük, hogy középáron van. Horváth Árpád: Nagyon fontos a lakosság és az önkormányzat részére, hogy mit fogad el az állami szabályozás és mennyi működési költséget fog tartalmazni, mert a gázt valahonnan be kell szerezni. Szauter Tamás: Az elszámolási költségosztókkal kapcsolatban voltak reklamációk felénk is. Egy társasházi közös képviselőnek kimutatást is készítettünk, úgy gondolom, hogy ezek után fogjuk alkalmazni, és minden év végi elszámolásnál minden közös képviselő meg fogja kapni ezt az elszámolást. Máshol is így működik, esetleg javaslatot tehetünk, hogy a költségelosztót hány százalékban vegyék figyelembe a költségek szétosztásánál. Hatásfok, szigetelés: a szekunder rendszer a kazánházban a Május 1. téren van, a hőátalakítás rossz, az erre irányuló beruházás nagyságrendje 40 millió forint. A megtérülést biztos, hogy pályázati pénzen tudjuk minél hamarabb elintézni. Az elküldött adatok az utolsó három év fogyasztása, hőközponti mérési adatok voltak, de megvizsgálom pontosan, hogy mi volt, nem szétosztás alapján történt. A beruházásokat, amelyeket bejegyeztünk az önkormányzattal még ben, elkezdtük, a beépítés a fűtési szezon megkezdése előtt megtörténik. Tavaly év végén megkezdtük, hogy kisebb hőlépcsővel ez a leggyorsabb, hamarabb megtérülő rész. A kintlévőség behajtására cégcsoportunkhoz tartozó céget bíztunk meg. Az első időben nagyon jó eredményeket értek el, az egy éven túl tartozókkal kezdtünk, %-kal levitték a kintlévőségünket, a fizetési morál jobb lett egy darabig. Máshol más

8 8 céggel próbálkozunk, meglátjuk, hogy a féléves eredmények alapján melyik a hatásosabb. Nemcsak pénz behajtás történik, hanem a távhődíj törvény megengedi, hogy használati víz kikötéseket is alkalmazzunk. Hermann Szilveszter: A bizottságin is elhangzott egy javaslat, hogy gondolja meg a Distherm, hogyan lehetne megvalósítani azt, hogy a rajzokon szereplő 110/70 illetve alatta üzemelési jellemzőként 90/60 visszatérő hőmérsékleteknél, hogyan tudna alacsonyabb hőmérséklettel működni a rendszer. Persze jobb hőközvetítő rendszerre lenne szükség, akkor lényegesen csökkenthető lenne véleményünk szerint az elfogyasztott gáz mennyisége és vele együtt a fizetendő költségek. A víznél nagyon sok hőközlésre van szükség, hogy néhány fokkal emeljék a hőmérsékletét. Léteznek hideg fűtési rendszerek, ahol az előremenő alacsonyabb hőfokon történik, az is igaz, hogy ezek mindig csak tömegáram szabályozással és nem hőfokszabályozással valósíthatók meg. Ezt kérjük, hogy a Distherm vizsgálja meg. Balázs István: Nemrégen cserélték le a rendszert. Egy jól hőszigetelt rendszert kaptunk, erre föl olvasom, hogy 19,26 % a hálózati veszteség. Az országos átlag10-12 % között van, Budapesten 10 % alatti, az EU-ban 12,3 %-os ez az átlag. Nem tudom, mennyire korszerű a mi hálózatunk, és javasolom, hogy reformáljuk meg ezt a beruházást minél előbb, mert a 72 %-os hatásfokkal maradunk a kaptafánál! Hogy tudja érvényesíteni a Distherm a nagyfogyasztói gázbeszerzés alacsonyabb árát, mert ha visszaszámoltam az adatokból, úgy érzem, hogy nem igazán tudta érvényesíteni a nagy mennyiségű gáz beszerzést a Dalkia, vagy nem olyan mértékben, mint amilyen mennyiségben a Dalkia csoport be tudna szerezni. Remélem, ebben a későbbiekben tudna lépni vagy tenni valamit. Terveznek-e valamit a panel épületek rendszereinek felszámolása érdekében? Utóbbi időben elég nagy felháborodás volt. Tudtak-e a közös képviselőkkel együttgondolkodni ebben a témában? Furcsa mondatot olvastam, hogy a társaság pénzügyi helyzete, likviditása javult. Ezt igazolja a folyószámlahitel igénybevétele után fizetett kamat is. Ezt nem értem. A kintlévőségek megnőttek 17,8 millió forinttal egyik évről a másikra. Hogy javulhat a társaság pénzügyi helyzete akkor, amikor a kintlévőségei ennyire nőnek és több mint 10 millió kamatterhet ró ez a cégre? Minden műszaki intézkedés, ami a költségcsökkentés irányába ment, eltörpül az mellett, amit a kamatok megspórolásával meg lehetett volna oldani. A Dalkia által befizetett pénzeket nem értem. Nem emlékszem, hogy szerződéssel miben alakult így, hogy mi alapján járul hozzá a Dalkia és hogy lesz ez helyre téve? Mi a kapcsolt vállalkozás? Elhangzott, hogy nyomásingadozás az oka annak, hogy a radiátorok lyukadnak. Milyen gyakran ellenőrzik a rendszereket, hogy ne legyenek levegősek? A gyakori feltöltés korróziót okoz. Az amortizációt a másik tulajdonos felé hogyan lehet elszámolni? Az önkormányzatoknak az értékvesztésre nagyon oda kell figyelnie. Mi volt az a 7,7 millió forint Dalkia szolgáltatás, amit kifizetett a cég? Szauter Tamás: A decemberi testületi ülésen kellemetlen szituációba kerültem, mert nem volt előttem az önkormányzati rendeletmódosítás, és komplett kérdéseket kaptam. Fekete Mártont kértem, hogy az akkori polgármesterrel üljünk le megbeszélni a kérdéseket, sajnos, nem sikerült összejönni. Amortizáció ami benne van, az a beruházás, amit végrehajtottunk a távvezetékek hőközpont javításában, ez ennek az amortizációs költsége, ami a Dalkia

9 9 szolgáltatásban van, az a könyvelés és egyéb munkavédelmi költségek, 7 millió forint ez a költség. Volt olyan év, amikor ki is számláztuk ezt az összeget. A gépkocsi nem a Distherm tulajdonában, hanem a dorogi erőmű tulajdonában van. Nagyfogyasztói gáz beszerzési tenderek alapján %-os, 2-3 %-kal tudunk olcsóbbak lenni, mint a kisebbek. Kockázati tényezők miatt nem lehet nagyobb kedvezményt adni. Panellakásban lakók támogatása, finanszírozása az állam, az önkormányzat és a lakó feladata. Mindig abba a hibába esnek az emberek, hogy szigetelni akarnak, de előtte szabályozni kell a fűtési rendszereket. Pénzügyi pótlás, társasági szerződésünk mondja, hogy fel kell tölteni a veszteséget, ez a feltöltés a Dalkia felelőssége. Rendszer ellenőrzés, légtelenítés: kezelő szekunder rendszer nem a mi kezelésünkbe tartozik. Szeretjük, ha ürítéseket csinálnak, és javításokat végeznek el, mi szeretjük feltölteni a rendszert. Horváth Árpád: Az utóbbi időben vannak olyan lakások, ahol acélradiátorokat szereltek fel. Ez nem szép és nem esztétikus, és fellépnek olyan folyamatok, amik előidézik a lyukadást. Célszerű egy házban egyfajta típust használni. Balázs István: Sokszor arról beszéltek, hogy hármas megosztással lehet végigvinni. Nagyon sok helyen megoldották, nem kell az önkormányzatra várni. Jó példa erre, hogy bankot vontak bele, és ott tudták kimutatni az 5,5 éves megtérülést. Én még olyan programot nem láttam, ami behajtja a kintlévőséget. Nagyon elfutott a kintlévőség! Egy ideje lehetőség van a korlátozásra. Millei Tamás: Vannak olyan lakótömbök, amelyekben vegyesen vannak bérlakások és magántulajdonban lévő lakások. Balázs István: Ezt le kell szabályozni, radiátorokat csak a cég cserélhet. Horváth Árpád: Ha valaki lecserél egy radiátort nagyobbra, mert fázik, az több hőt fog fogyasztani. Balázs István: Nagyon elfutott a kintlévőség. Úgy tudom, van lehetőség a korlátozásra, nem tudom, hogy éltek-e vele? Szauter Tamás: A fűtéskorlátozást sajnos a törvény nem engedi meg, csak a használati víznél engedi meg, ezt el is kezdtük, voltak hatásai is, csak a mi embereinket nem akartam kellemetlen szituációkba hozni. Első két alkalommal volt hatása. Balázs István: Nem szabad, hogy a cég eljusson valakinek a ezer forintos tartozásáig. Horváth Árpád: Összes távhőre jellemző a 15 % átlag körüli kintlévőség. Amikor tárgyaltam az adósságbehajtó céggel, az volt a kérésünk, hogy hatékony legyen, és javuljon, de ne drasztikus módon. Folyamatos egyeztetés legyen a fogyasztóval, nézzék meg a teherbíró képességét.

10 10 Hermann Szilveszter: Még egyszer visszatérek arra, hogy a Tó utca 6-7. számú ház épületszerkezetileg teljesen egyforma. 50 %-os eltérés van a leadott hőben. Ez nagyon kirívó. Így nem lehet spórolni, az biztos. Mihelik Magdolna: A Munkás utca 3-nál vannak problémák. Szauter Tamás: Júniusban terveztünk egy közös képviselői találkozót, ez nem jött össze, szeptember közepén lesz megtartva, és onnantól rendszeres lesz. Horváth Árpád: Megpróbálunk a közös képviselőknek olyan táblázatot összeállítani, hogy pályázatokra hogyan lehet bekerülni. Mihelik Magdolna: Ekkora nagyságú településen mennyire gyakori a távhő? Vannak hasonló nagyságrendű városok? Szauter Tamás: Ilyenek vannak általában. Mihelik Magdolna: Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 113/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a Distherm Kft. gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolójáról 6 igen szavazattal és 3 tartózkodással 1.) Elfogadja a Distherm Kft. beszámolóját a gazdálkodási tevékenységéről és terveiről. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen 3./ Rendelettervezet a évi költségvetési rendelet módosításáról Csomor Ildikó: Az előterjesztés szöveges részének első mondatában természetesen a évről van szó, nem a 2010-esről. A rendelettervezet szöveges részének 9. (2) bekezdésében a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a határozat száma, amellyel a módosítást elfogadták 34/2011. (VI.22.), illetve a ban szereplő mondatot szeretném kiegészíteni, hogy a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 2. napon hatályát veszti. Szlávik József: A rendelettervezetet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Az előterjesztés 3. és 4. oldalán a támogatás értékű kiadásoknál a központi jótékonysági tevékenységből a dologi kiadásokat ki kell húzni, a 4. oldalon a d) Pénzeszköz átadások és támogatásoknál a zárójelben feltüntetett dologi kiadás kifejezést ki kell húzni. Az első oldalon az egyik bekezdésben részletezi az előterjesztő, hogy miért javasolja, hogy a bevételeket, amik nem tervben jönnek be, azokat ki kellene húzni

11 11 az iparűzési adóból, 113 millió forint, ami az idei évben törölve lett, ennek a nem csökkentése, hanem a még nagyobb tétele miatt kell a ezer forintot módosítani, és ha még később jön, azokat kihúzni. Az előterjesztés tartalmazza az előző időszak pénzügyi mozgásait. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Fleith Péterné: Javasoltuk, hogy üljünk össze valamikor, és nézzük meg, hogy miből lehet spórolni vagy bevételt csinálni. Hermann Szilveszter: Folyamatosan jönnek olyan igényekkel a nyergesi lakók, amelyeket legalább az ötlet szintjén nem nagyon lehet megkérdőjelezni, hogy kell-e vagy nem, valami épkézláb ötlet, vagy javaslat kell ezekre, mindig nem mondhatjuk azt, hogy nincs pénzünk, mert ezzel olyan helyzet fog kialakulni, hogy nem fogjuk tudni kezelni ezeket. Javasolom, hogy legyen egy B terv. Az új iskolával kapcsolatban az iskolába járáshoz kötődően a gyerekek biztonságos közlekedése érdekében merült fel az a kérés, hogy a Kölcsey utca sarkán legyen egy forgalom terelő-irányító rendszer kialakítva. Kell valamit csinálni, lehetőleg nagyon kevés pénzbe, vagy semmibe ne kerüljön. Fleith Péterné: Meg kell kérni a rendőröket, polgárőröket, hogy tartsák figyelemmel ezt a területet. Mihelik Magdolna: Az a gond, hogy folyamatosan mennek a gyerekek. Reggel még megoldható, de hazafelé nem, 13 órától 20 óráig mennek a gyerekek. Úgy gondolom, hogy üzleti alapon is kellene hirdetni, akár ingatlanközvetítőknek kiközvetíteni az ingatlanokat, az az egyetlen, amiből bevételre számíthatunk. Kérem, hogy aki a évi rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! egyhangúan, 9 igen szavazattal megalkotta 10/2011.(VI.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4./ Munkaterv módosítás Mihelik Magdolna: Az előterjesztés elkészítése több mindennel összefügg Duna- Vértes pályázatával, környezetvédelmi program kialakításával ez miatt kellene, hogy lekerüljön a napirendről. Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! 114/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a Környezetvédelmi Program miatti munkaterv módosításról 1.) Jóváhagyja a I. félévi munkatervének módosítását és le-

12 12 veszi napirendről a Környezetvédelmi program elfogadása és a Hulladékudvar és Komposztálótelep kialakítása megnevezésű napirendeket és felveszi mindkét napirendet a II. félévi munkatervbe, a novemberi képviselő-testületi ülés napirendjei közé. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen 5./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére Mihelik Magdolna: Az előterjesztés tartalmazza a munkatervben nem tervezett, de javasolt témákat. A városi sportrendelet koncepcióját azért nem tettük be, mert a sporttörvény most jelenik meg és ahhoz kell kapcsolódnia, viszont szükség van rá a pályázatokhoz. A 10-es számú kerékpárút felújítása most is folyik, felújítása kisebb mértékű, reméljük, hogy hamarosan meg is valósul az aszfaltozás. Jelenleg két kerékpárút pályázat van kiírva, az egyik kistérségi, a másik ránk vonatkozik. Fekete Márton: A mi régiónkban a Dunántúli Operatív Program keretében került kiírásra a kerékpárutas pályázat, amely új kerékpárút hálózat kiépítésére vonatkozik, sajnos kerékpárút felújításokat nem támogat. Kerékpár forgalmi fejlesztésre van kiírva. Komplex beavatkozásokat támogat esősorban a projekt. A támogatás nagyon kedvező, 90 %-os, de pont a felújításra, ami nekünk kellene, arra nem vonatkozik. Ridly István Attila: Kerékpárút témával kapcsolatban: mindenképpen szeretném, ha a kistérség elé kerülne ez a téma. Tát Esztergom közötti útszakaszra tudomásom szerint tervek már készültek. Nem kellene az egész kistérségnek az miatt hátrányt szenvednie, hogy most Esztergomban nem mennek jól a dolgok. Úgy gondolom, ha 90 % körüli a támogatás, akkor ezt térségi szinten kellene előmozdítani. A HappyBike terve tökéletesen beleilleszthető ezekbe a programokba. Szeretném, ha ez téma lenne a kistérségnél. Mihelik Magdolna: Mindenképpen szeretné Esztergom az adósságkezelési eljárást befejezni, mert még pályázatíró sem áll szóba velük ez miatt. A kistérség keretei elfogytak, mivel folyamatosan beadható pályázatról van szó, most lezárul júniusban ez az eljárás, utána mindenképpen kezdeményezzük. Az előterjesztésben a közmeghallgatás helyszínéül az Ady Endre Művelődési Központ szerepel, mivel az épület felújítás alatt lesz, a Kernstok Károly Általános Iskolát jelöljük meg helyszínként. Kérem, hogy aki elfogadja a II. félévi munkatervet, kézfelemeléssel jelezze! 115/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a képviselő-testület II. félévi munkatervéről

13 13 1.) Elfogadja a képviselő-testület II. félévi munkatervét. 2.) Utasítja az aljegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. Határidő: július 15. Felelős: dr. Molnár Lívia aljegyző 6./ Beszámoló a Kernstok Károly Általános Iskola tevékenységéről, a társulás tapasztalatairól, az átvilágítás eredményeiről és a es tanév előkészületeiről Pázmándiné Györke Gyöngyi: A bizottság a beszámolót részletesen tárgyalta. A beszámoló támaszkodik arra a felmérésre, amit a Qualy-Co Oktatási Tanácsadó készített. Nagy dilemma van, mert rengeteg átgondolásra alkalmas intézkedési terv javaslatot tett a cég. Minden munkaközösség hozzálátott a saját területén feltártak értékeléséhez, de a bizottság számára továbbra is aggasztó, hogy nyáridő van, vajon ezek az intézkedési tervek milyen határidőkkel, felelősökkel fognak elkészülni, mert az idő megy, az iskolában elég kaotikus állapotok vannak. Azt látjuk, hogy 24 óra van arra, hogy valami innovációt belevigyenek ebbe az iskolába. Legbölcsebb az lenne, ha maga a testület ülne össze, és kitalálnák a jövőt, hogy ki-ki a maga szakterületén azokat a megállapításokat komolyan vegye, amik a szakértői véleményből kicsengenek. Egyelőre úgy látjuk, hogy az iskolavezetést, bár nyár van, azonnal munkára kellene ösztökélni. Szeptemberben kötne bennünket ahhoz, hogy valami elinduljon itt az iskolában. Összességében a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testületnek ezekkel a kitételekkel, azt gondolom, hogy a beavatkozás nagyon gyorsan kell hogy meglegyen. Mihelik Magdolna: Mindenki megkapta CD-n a vizsgálati anyagot. A német nyelvnél alsó tagozatban nagyon jó volt az eredmény, felső tagozatnál változó volt. Nyolcadikban sikerült a legalsó szintre lesüllyednie az osztályoknak, az ötödikeseké nem lett olyan rossz. Nem lehet tudni, hogy tanár-függő ez, lehet, hogy a legeslegjobb diákok itt maradtak, közepesen jók elmentek hatosztályosba, gyengébbek is itt maradtak, ennél sokkal nagyobbat kellett volna produkálni. Német nyelvből mindenképp intézkedésre van szükség. Nem gondolom, hogy feltétlenül ugyan azoknak kellene felső tagozaton tanítani. Nincs ilyen minősítési rendszer. A magyar és a matematika kompetencia eredmények, amik saját és központi feladatsoron kiment, saját maga mérte fel az iskolát, ott átlagon felüli volt az A épületben (most B épületben a felsősöknél), az Eternitben azt mondta a szakértő, hogy megfelel az elvárásoknak, mivel itt a gyermekek legnagyobb része rosszabb családi hátterű. Az A épületben viszont jobbat várt, a családi helyzet index alapján. A megállapításokat végigolvasva, valóban van javítani való. A határozati javaslatba be lehetne írni, hogy nagyon sok szülő érdeklődik a vizsgálat eredményéről, nyilvánosságra hozzuk-e azt, ami nem kimondottan személyre szóló, ugyanis a jelentés közpénzekből készült. Írtam róla a Hírmondóban, de ez több száz oldalas jelentés. Pázmándiné Györke Gyöngyi: Az lenne a legbölcsebb, ha az eredményeket tennénk közre, mellé kellene tenni valamiféle javaslatot is, hogy lássák a szülők a

14 14 kilábalás irányát is, mert egyébként csak így, megállapításokat közölni, nincs értelme, csak negatív üzenete lenne, ami nem lenne célszerű. Millei Tamás: Amellett, hogy a vizsgálat feltárja a problémát, mellette nagyon konkrét javaslatot is tesz, szerintem egy intézkedési tervet kell csinálni hozzá. Mihelik Magdolna: Mivel kistérségi és országos átlagon felül vannak az eredmények, a szülők csak a németet fogják tragikusan megélni. Nem érzem, hogy valami elriasztás lenne, Lábatlan nem volt jobb tavaly. Minden tantárgynak a munkája benne van, szövegértésnek is, további vizsgálatoknak kell követnie kémiából, bármiből. Vissza is kell ellenőrizni jövőre, hogy van-e fejlődés. Rildy István Attila: Intézkedési tervet kell készíteniük, akkor lenne szerencsés, ha év elején augusztus 25-ig tanévkezdésre meglenne, akkor lehetne mellérakni a mérés eredményét. Szlávik József: 22-ére kell elkészítenie a munkaközösségnek, mindegyik tárgyból. Német nyelvet nem kellene annak tanítani, aki németet tanít, ez többször felvetődött és ez pénzkérdés, végkielégítést kell fizetni. Mihelik Magdolna: Ha van rá valami remény, hogy annyira hirtelen meg tud változni. Fleith Péterné: Az eredményt odaadjuk a szülőknek, akkor a szülők félig-meddig uszítást kapnak, el is várják, hogy valamit tegyenek is. Aki nem odavaló, azt el kell küldeni. Belányi Elmérné: Melyik tantárgyaknál van csoportbontás? Szlávik József: A 20-on felüli osztálynál. Németből azért nem tudtunk csoportbontást végezni, mert egyetlen egy terem volt. Belányi Elemérné: Ha német nemzetiségit tanítunk, akkor nem lehet? Mihelik Magdolna: Arról volt szó, hogy 20 fő alatt nem. Felmerült a pedagógusok részéről a csoportbontás szükségessége máshol, ahol 36 fős osztályok vannak, ott sokkal indokoltabb ez. Alsóban nincs csoportbontás, mégis jobb az eredmény. Belányi Elemérné: Ha a szövegértés nem kerül minden óra középpontjába, akkor a gyerek nem tanul meg tanulni, jegyzetelni. Ötödik osztály elején meg lehetne ezt csinálni, a tanár ne diktáljon, hanem jegyzeteljenek a gyerekek. Rendszerint 30 fős osztályokban tanítottam, de differenciálni kellene, nagyon nagy munka, de igen hatékony. Mihelik Magdolna: A nyolcadik osztályban tanító egyik némettanár elmondta, hogy az órán németül beszél, és differenciál. Szlávik József: Most annál a tanárnál, akit eltávolítottunk, nagyon jól tanított, bontott osztálynál, kis csoportban, viszont értékelhetetlen volt az értékelése. Nagyon jó órát tartott, nagyon jól tudott németül, és sorban jöttek a levelek, hogy ez a tanár ne

15 15 kapjon órát az ő gyereküknél. Amikor elküldtük, azt mondták, hogy a legjobb német tanárt küldtük el. Az összes kifogás mind ennél a tanárnál merült fel. Mihelik Magdolna: Mindegy, hogy mit csinált az órán, súlyos dolgok voltak emellett. Elment, de a szülők azt mondták, hogy a nyelvet nagyon jól tudta. Szlávik József: Lehet, hogy 3,5 millió forintot fogunk fizetni, amikor ebben az esetben is konkrétan, megindokolva el tudjuk küldeni. Munkaügyi Bíróságon van az ügy, lehet, hogy neki adnak igazat! Ennyit követel. Ridly István Attila: Átgondolásra kellene venni a német nemzetiségi oktatást. Azért mondom ezt, hogy esetleg az angol nyelvnek a biztosítása hosszabb távon szükséges, nem akarok a német hagyományok ellen beszélni, csak az idő múlásával azt látni, hogy az angol nyelv ismerete szükséges lenne. A kettő nyelv tanítását egymás mellett fenn kell tartani, ezt alátámasztotta az is, hogy a Pedagógiai Szakszolgálattól is jelezték, egyre több a tanulási nehézséggel küzdő, dislexiás gyerek, iszonyú problémát jelent gyerekeknek és a tanárnak is, mert nem tud vele mit kezdeni a nyelv területén. Mihelik Magdolna: Az igazgató leírta ezt a pályázatában, és ezért vétózta meg a pályázatot a Német Kisebbségi Önkormányzat. Német nemzetiségi osztály egy indult eddig, és négy nem ilyen. Nagyon tiszteli az ember a pedagógusokat, de egy intézmény nem úgy működik, hogy egy nyelvet nem tanulunk, akkor azokat a nyelvtanárokat megtartjuk. Azt mondták, azért kell ez, mert sok pedagógus elveszíti az állását, ez nem él, sajnos. Hermann Szilveszter: Ha bármilyen akcióprogramot készítünk, és jók is azok, akkor folyamatában mitől fog az azonos szinten maradni? Csak akkor, ha egy elvárás szintet állítunk fel, amit rendszeresen kontrollálunk. Mihelik Magdolna: Az iskolában van minőségbiztosítási rendszer, de a mi részünkről nem lehet más, csak ha független szakértőt kérünk fel rendszeresen. Az új közoktatási törvény majd ezt megoldja, a szakfelügyelők alkalmazásával. Hermann Szilveszter: Az iskolának van egy belső auditja, bár a szakértők azt állapították meg, hogy ez nem működik rendesen, hiszen hiányos volt a kontroll, és van egy külső audit, amit adott esetben szakértők, vagy a testület gyakorolhat, mert vannak olyan pontjai, amiből kell, tudjunk következtetni, hogy mennek a dolgok. A másik oldala szerintem az, hogy a szülők felé nem jó kommunikáció történt. Ezt azért gondolom, és az anyag is megállapítja, hogy az ismétlő jellegű foglalkozás hiányzik, és ezért nem vésődik be a gyermekek agyába a tanulni való. Ahhoz, hogy egy jó csapatot össze lehessen hozni, azt gondolom, hogy a szülőkkel szemben nyíltabbnak kell lenni, nem eléggé nyitott, közvetlen a kommunikáció, muszáj a nem pozitív dolgokat is megbeszélni. A szülőben is tudatosul az, hogy nem mindig az iskolával van a baj, hanem a szülő-gyermek oldaláról, amit nem tud csak az iskola, vagy a pedagógus elérni, hanem kell a szülő együttműködése is. Szlávik József: El kell jönni a szülői értekezletre. Első osztályban még ott van minden szülő, de a nyolcadiknál csak öt szülő a húszból. Kifogásolta az anyag, hogy többet kellene a pedagógusokat ellenőrizni. Háromévenként kellene ellenőrizni, 15-öt

16 16 tudunk egy évben, nem jut mindenkire háromévente sor, mert vagyunk 40 körül. A gyerek is minősíti a pedagógust. Pázmándiné Györke Gyöngyi: Továbbra is nem látom biztosítottnak azt, hogy ezekből az intézkedési tervekből lesznek valamik, a szakmai közösségek nem is nagyon funkcionáltak egész évben. Nyáron nem jönnek össze intézkedési tervet kidolgozni. Alapmotivációjuk, hogy megmaradjanak az állásaik. Szlávik József: Az állása függ tőle. Pázmándiné Györke Gyöngyi: Az lenne az alapmotivációja a pedagógusoknak, hogy ne menjenek el a gyerekek az iskolából hatosztályos gimnáziumokba. Szlávik József: Itt konkrétan állás gondok vannak. Aki megnézte a szakértőiben az adott javaslatokat, mik lehetnek az okok, ott a pedagógus csak egy ilyen ok. Át kell gondolni a nemzetiségi osztályok számát, azt, hogy melyik gyereket rakjuk be a nemzetiségibe. Van, ahol a gyerek a 91 %-ot, a másik 1 %-ot ért el, de azt tudom, hogy miért érte el. Belányi Elemérné: Itt nagyon keményen kellene ezt a dolgot forszírozni, legyenek eredmények! Felső tagozatra gondolok, nem vesznek annyi fáradtságot, 100 %-osan teljesítenek, hogy becsülettel, tisztességgel oktatnak, és a szabadidő programokat megszervezik, amit nem úgy kell indítani, hogy gyerekek hozzám ilyen szakkörre lehet jelentkezni! Meg kell ezt fordítani, a gyermek érdeklődési körének megfelelően, így már motiválva van. Ha nem történik más változás, az Irinyiben megkezdődik a 8 osztályos képzés, az biztos, hogy a Kernstoknak a felső tagozata kiürül. Mihelik Magdolna: Egyrészt igen kis esélyünk van, hogy nyolcosztályost indítanak, ha hatosztályos indul, egynek van hely. Nagyon örülök neki, mert itt van a konkurencia. A város gazdasági helyzetét ez nem ingatja meg, főleg, ha államiak lesznek az iskolák. Pázmándiné Györke Gyöngyi: A minőség legyen érdeke a tanárnak is. Voltam egy református iskolában, ahol a pedagógusok órák után ottmaradtak a gyerekekkel korrepetálni. Eléggé szét van zilálva ez az iskola több fronton. Ha a helyettes felelőssége lesz majd az, hogy a munkaközösségeket egy kicsit felrázza, az, aki maga is a kompetencia felmérés ellen volt és van, akkor abszolút nem látom az előrelépést. Nem várok ebből innovációt. Ez a megállapítás egy jó alap, ehhez kell egy iskolavezetés és kell a pedagógusoknak a hozzájárulása is, hogy ők is akarják, csinálják meg a minőségellenőrzési programot, és prezentálják, hogy mit szeretnének innovációt bevinni. Én ezt levezetem, szívesen segítek. Úgy gondolom, hogy mindenkinek kötelessége lehetne, aki ebben az iskolában tanítani szeretne, hogy a saját eszközeivel is segítse. Nyergesújfalu a korábbiakban nem arról volt híres, hogy ilyen rosszul menne a tanulás a gyerekek részéről. Biztos, hogy kell valami felrázás. Most van az az időpont, hogy egy új iskolába új szemlélet legyen bevezetve. Ezt várják tőlünk a városban, ezt várják a pedagógusoktól. Balázs István: Minél előbb.

17 17 Szlávik József: Ugyan azok a pedagógusok vannak itt, akik akkor voltak, 10 éve ide nem lett felvéve pedagógus. Pázmándiné Györke Gyöngyi: Hiába számoltatjuk őket be, megtehetjük, hogy bizottsági ülésre behívjuk beszámolni a munkaközösség vezetőket. Szeptember elsején ki kellene állni a szülők elé. Mihelik Magdolna: Írjunk egy külön határozati javaslati pontot azzal, hogy utasítsa az iskola igazgatóját, hogy július 30-ig a munkaközösségek tagjai adják le az intézkedési terv javaslataikat? Hermann Szilveszter: Vannak olyan pedagógusok, akik értik, tudják és teszik is, hogy mit kell tenni, és javasolják azok számára, akik nem, hogy látogassanak be azok óráira. Nagy Sándor: Szakmailag nem egy rossz tantestület, hanem kiváló, csak szét van esve mindenki. Maga a tantestület szakmailag szerintem nem rossz. Szlávik József: Július 29-e pénteki nap, az legyen inkább a határidő. Mihelik Magdolna: Nem is a szakmai dolgokkal van a legnagyobb probléma, hanem az érzelmi részével. A határozati javaslat 2.) pont: Kérje fel a Kernstok Károly Általános Iskola igazgatóját, hogy az iskola munkaközösségeivel július 29-ig készítsék el az intézmény szakmai pedagógiai munkájának javítását célzó intézkedési tervét. A vizsgált eredménynek nyilvánosságra hozatalát ezzel együtt. Aki így elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! 116/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a Kernstok Károly Általános Iskola működésének tapasztalatairól 1.) Elfogadja a Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetőjének beszámolóját az intézmény működésének tapasztalatairól. 2.) Felkéri a Kernstok Károly Általános Iskola igazgatóját, hogy az iskola munkaközösségeivel július 29-ig készítse el az intézmény szakmai pedagógiai munkájának javítását célzó intézkedési tervét a vizsgált eredmények nyilvánosságra hozatalával együtt. 3.) Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket írásban tájékoztassa. Határidő: értelemszerűen

18 18 7./ Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak elbírálása Nagy Sándor: Az előterjesztés 2. oldalán a megbízás dátuma el van írva, helyesen től ig. A pályázati felhívásban is rosszul szerepel. Mihelik Magdolna: A pályázati feltételeknél főiskola vagy egyetem és pedagógus, ezt mindig beleírjuk, de nem biztos, hogy ki kellene zárni azt, aki főiskolai tanár. Nagy Sándor: Nincs értelme. Mihelik Magdolna: Az utolsó oldalon, a pályázat elbírálásának határideje szeptember 30., szeptember 1-ig elbírálják, és akkor lehet is dönteni. A pályázatoknál benyújtott iratoknál az oklevélnél is legyen hiteles másolat. Pázmándiné Györke Gyöngyi: Ha gyorsított eljárásban adjuk fel a hirdetésünket, akkor az egy hónap. Mihelik Magdolna: A KSZK-n való megjelenés 3 nap. Rildy István Attila: Addig ki, és milyen módon vezeti az iskolát? Pázmándiné Györke Gyöngyi: Mivel két pályázatot vissza kellett adnunk, mert a kiírásnak nem felelt meg, a harmadik pályázatot megvétózta a Német Kisebbségi Önkormányzat, így eredménytelennek kell tekinteni a harmadik pályázatot is. Új pályázat kiírását kellett javasolnunk. Szlávik József: Június végéig dönteni kell a helyettesítésről, meg kell bízni valakit az iskola vezetésével. Mihelik Magdolna: A helyettest az SZMSZ szabályozza, alapvető esetben most az általános igazgató helyettes, Nyitrai Ferenc. Szlávik Józsefet nem lehet megbízni. Olyat lehet megbízni, aki megfelel az igazgató választás feltételeinek, van szakvizsgája, a helyettesek közül Gálné Drajkó Máriának illetve Varga Gábornak van, de egyikük sem vállalja. Nagy iskola vezetését nem lehet két hónap alatt megtanulni, három hónapra nagyon nagy felelősség elvállalni. Nyitrai Ferenc személye marad, nem is kell határozattal megbíznunk, de megbízhatjuk, az SZMSZ szerint ő az általános helyettes. Szlávik József: Szerintem kell megbízás, az aláírások végett. Hermann Szilveszter: Pontokba kell foglalni, mi lesz a feladata. Érezze annak a súlyát, hogy most egy gödörből ki kell vinni az iskolát, le kell írni pontosan! Mihelik Magdolna: Úgy gondolom, neki kötelessége elvállalni, mert ő az általános igazgató helyettes. Szlávik József: Mi történik, ha a kiírásra megint egy pályázat érkezik be, és megint megvétózzák?

19 19 Pázmándiné Györke Gyöngyi: Akiknek nem fogadtuk be a pályázatát, hivatalosan ők is kapják meg erről az értesítést. Mihelik Magdolna: Aki elfogadja a határozati javaslatot az elhangzott javításokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 117/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői álláshelyéről 1.) Eredménytelennek nyilvánítja a Kernstok Károly Általános Iskola (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt pályázatot. 2.) Jóváhagyja pályázat kiírását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Kernstok Károly Általános Iskola (magasabb vezetői) álláshelyére. 3.) Elhatározza, hogy a beérkezett pályázatok vezetési programjait az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértővel nem véleményezteti. 4.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen 8./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről Mihelik Magdolna: Az előterjesztésben szerepel a Szent Donát szobor mögötti mezőgazdasági területre vonatkozó szerződés aláírása. A terület tulajdonosa túl hosszúnak tartja a 20 évet, és 5-évenkénti hosszabbítást kérnek. Termőföld maradjon, mert mi azt mondtuk, hogy rendezvényterület lesz. Az 5 éves hosszabbítás és annak kamatainak megbeszélésére még sort kell keríteni. Aki ezzel a módosítással elfogadja a lejártakat, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 118/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és ez előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról 1.) Módosítja az 58/2011. (III.31.) számú határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint:

20 20 2.) Felhatalmazza a polgármestert a Szent Donát szobor mögötti mezőgazdasági terület 5 éves bérletére vonatkozó szerződés ,- Ft éves induló bérleti díjjal történő előkészítésére és aláírására. 3.) Az 58/2011. (III.31.) számú határozat többi pontjai változatlan. 4.) Elfogadja az 58/2011. (III.31.), a 94/2011. (V.16.), a 95/2011. (V.16.), a 99/2011. (V.26.), a 100/2011. (V.26.), a 101/2011. (V.26.) és a 105/2011. (V.26.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót. Mihelik Magdolna: Köszöntöm a testületi ülésen megjelenő Ocskay Gyula igazgató urat, kérem, hogy az Ister-Granumról szóló előterjesztés tárgyalását vegyük előre. 9.a/ Ister-Granum kezességvállalás Mihelik Magdolna: Ebben a napirendben az Egyesülésnek a túléléséről van szó. Ocskay Gyula: Az Ister-Granum legutóbbi bemutatkozása óta sokkal rosszabb a helyzet. Az egész együttműködésnek a jövője kérdéses jelenleg, ennek az az oka, hogy az előző időszakban nem megfelelő felelősséggel vezették ezt a társulást. A jelenlegi projektet, ami fél millió euró összeget jelent, a két évvel ezelőtti igazgató írta alá, és le is hívta az összeget. A vezető igazgató ezt az összeget elköltötte. Időközben a projekt megvalósításának hitel felvételéről nem gondoskodott senki. Tavaly március elseje óta ez a projekt hivatalosan megy. 13 ezer eurót számoltak el ebből a fél millióból egy év alatt. Most a projekt megvalósítása is kérdéses. Elvállaltuk, hogy ezt a pályázatot megvalósítjuk valamivel rövidebb idő alatt is, ennek az a feltétele, hogy valaki tegyen be 110 millió forintot egy számlára, és azt mondja, hogy ez a feltétele a projekt megvalósításának. Ilyen nincs, nem létezik, ezért nem maradt más lehetőségünk, mint a hitelfelvétel, egyetlen bank mondta azt, hogy hajlandók az előfinanszírozáshoz hozzájárulni, de ehhez szükség van 4-6 önkormányzat kezesség vállalására. A tárgyalásnál azt elértük, hogy ezt megosztva is el tudják fogadni. Az a döntés született, hogy a magyarországi önkormányzatok kezességvállalást adnak lakosságszám arányban, a szlovákiai önkormányzatok tagi kölcsönt nyújtanak az EGTC-nek, amit utána vissza kell fizetni. A kezességvállalás nagyon sok feltételhez kötött. Ha mi nem valósítjuk meg a projektet határidőn belül, akkor jön be a kezességvállalás. 10 évig, 1999 és2009. között dolgoztam az Ister- Granumban, az a célom, hogy ezt az együttműködést újra működőképessé tegyem. A kerékpáros projektre 2008-ban, a második körre az utód nem nyújtotta be a pályázatát. Ha most ezt a jelenlegi turisztikai projektet visszaadjuk, akkor vissza kell fizetnünk azt az előleget, amit az előző igazgató elköltött valami másra, vissza kell fizetnünk azt a 13 ezer eurót, amit már elszámoltak nekünk a fél millió euróból, összesen 62 ezer eurót vissza kell fizetnünk a semmire. Ha be szeretnénk adni a magyar-szlovák CBC esetében bármilyen pályázatot, akkor ez a mi megítélésünket rontja. Azt is át kell gondolni, hogy a jövőre vonatkozóan vannak elképzelések, hogy hogyan lehetne ezeknek a projekteknek a fedezetét biztosítani. Hogy mit tartalmaz a pályázat, azt az előterjesztésből elolvashatják. Felvettem a kapcsolatot egy amerikai alapítvánnyal, amely közép-európai projekteket támogat nem teljes mértékig,

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-6/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. ÁPRILIS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185,

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 71-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 12-én, 14 00 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 644-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 27-én 14:08 órakor megtartott

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 29-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 18-án tartott rendkívüli

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-13/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,

Részletesebben