J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: június 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca Mihelik Magdolna polgármester, Balázs István alpolgármester, Belányi Elemérné, Fleith Péterné, Hermann Szilveszter, Millei Tamás, Pázmándiné Györke Gyöngyi, Ridly István Attila és Szlávik József képviselők Kimentette magát: Khéner Gyula alpolgármester Meghívottak: Dr. Molnár Lívia aljegyző Havasi Sándorné közigazgatási osztályvezető Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető Nagy Sándor intézményi referens Dr. Hatos Ágnes építési és településfejlesztési referens Kissné Monori Erzsébet igazgatási ügyintéző Szvitlik Péter AVE Zrt. Tatabánya, köztisztasági osztályvezető Szauter Tamás Distherm Kft., ügyvezető igazgató Horváth Árpád Dalkia Energia Zrt. Ocskay Gyula Ister-Granum EGTC, igazgató Pásztói Tamás igazgató, Szabolcsi Bence Zeneiskola Fenyvesi Károly 24 ÓRA, újságíró Kuti Péter újságíró Mihelik Magdolna köszönti a képviselő-testület tagjait és a meghívottakat. Elmondja, hogy Khéner Gyula alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésen. Megállapítja, hogy 7 fő képviselő jelen van, a testületi ülés határozatképes, és azt órakor megnyitja. Pázmándiné Györke Gyöngyi képviselő órakor megérkezett. Mihelik Magdolna: A napirendi pontokkal kapcsolatban egy javaslatot teszek. Kérem, hogy az egyebek k.) Szalézi-Irinyi Középiskola területhasználati igénye című napirendet vegyük le az ülés témái közül, mivel más volt a kérelem, ami beérkezett az önkormányzathoz, és más volt az előterjesztő elképzelése. Kérdezem a tisztelt képviselőket, hogy van-e javaslatuk a napirendekkel kapcsolatban? Szlávik József: Az iskola bútor beszerzése a mai ülésen, vagy egy rendkívüli testületin kerüljön megtárgyalásra? Mihelik Magdolna: Van anyag hozzá?

2 2 Fekete Márton: Nincs anyag hozzá. Mihelik Magdolna: Majd a testületi ülés végén, a közérdekű bejelentéseknél beszélünk róla. Kérem, hogy aki elfogadja a napirendi pontokra tett javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! 111/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a napirendi pontok elfogadásáról Elfogadja az elhangzott módosítással a képviselő-testületi ülés napirendjeit. Napirend: 1.) Az AVE Zrt. tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtés jövőjéről a városban Előadó: Szvitlik Péter köztisztasági osztályvezető 2.) Beszámoló a Distherm Kft. gazdálkodási tevékenységéről és terveiről Előadó: Szauter Tamás ügyvezető 3.) Rendelettervezet a évi költségvetési rendelet módosításáról Előadó: Mihelik Magdolna polgármester 4.) Munkaterv módosítás Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető 5.) Javaslat a Képviselő-testület II. félévi munkatervére Előadó: Mihelik Magdolna polgármester 6.) Beszámoló a Kernstok Károly Általános Iskola tevékenységéről, a társulás tapasztalatairól, az átvilágítás eredményeiről és a es tanév előkészületeiről Előadó: Szlávik József igazgató 7.) Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak elbírálása Előadó: Nagy Sándor intézményi referens 8.) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről Előadó: Mihelik Magdolna polgármester 9./ Egyebek: a.) Rendelettervezet a hivatali helyiségen kívüli és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól Előadó: dr. Molnár Lívia aljegyző b.) Külterületi ingatlan (Német-völgy) fekvésének zárt kertre történő megváltoztatása Előadó: dr. Hatos Ágnes építéshatósági és településfejlesztési referens c.) Sebák Andrea kérelme Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető d.) Hídmérleg értékesítése Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető

3 3 e.) Gyüép Kft. áthajtási és hozzájárulási kérelme Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető f.) Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása Előadó: Mihelik Magdolna polgármester g.) Kernstok-villa felújításával kapcsolatos döntéshozás Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető h.) Az önkormányzat által működtetett, finanszírozott médiák helyzete Előadó: Mihelik Magdolna polgármester i.) Ister-Granum kezességvállalás Előadó: Mihelik Magdolna polgármester j.) Alapító okiratok módosítása Előadó: Nagy Sándor intézményi referens k.) Kerékpárút vagyonátadási megállapodás Előadó: Fekete Márton településfejlesztési osztályvezető l.) Belső ellenőri munkaterv módosítás Előadó: Csomor Ildikó gazdasági osztályvezető m.) Kitüntetési javaslatok (zárt ülés) Előadó: Mihelik Magdolna polgármester n.) Személyi ügy (zárt ülés) Előadó: Mihelik Magdolna polgármester 1./ Az AVE Zrt. tájékoztatója a szelektív hulladékgyűjtés jövőjéről a városban Hermann Szilveszter: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az AVE Zrt. képviselőjének jelenlétében megtárgyalta az anyagot. Az AVE Zrt. az anyagban is jelezte, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás beindulását követően, várhatóan a szelektív hulladékgyűjtés részben módosulni fog a mostanihoz képest. A szigeteken lévő hulladék-elhelyezési formák kiegészülnek a háznál történő szelektív hulladékgyűjtéssel, amely az üdítő italos dobozok gyűjtésére is ki fog terjedni. Kérdés volt, hogy ez milyen szerződés és befizetési formában fog történni. A válasz az volt, hogy az önkormányzattal történő megállapodás és önkormányzati díjfizetésekkel történhet ez meg. A tájékoztatót a bizottság elfogadásra javasolja. Mihelik Magdolna: Az árat nem tudtuk meg. Tavaly a vezérigazgató asszonytól úgy értesültem, hogy kb. 8 millió forintos a kampány költsége. Azt gondolom, hogy ezt az önkormányzatnak kell kifizetni, illetve amennyiben fizetünk a szelektív gyűjtéséért, többet fizetünk-e az miatt, hogy kisebb kukákat fognak vásárolni a lakosok. Gondolom, ennek a kettőnek ki kell egészítenie egymást. Balázs István: Sajnálom, hogy nem tudtam részt venni a bizottsági ülésen. A tájékoztató a szelektív hulladékgyűjtés jövőjéről szól. Szerettem volna valami lehetőségek irányába mutató távlati elképzeléseket olvasni. A szelektív hulladékgyűjtés egy módjára tér ki ez a jövő elképzelés. Miért ebbe az irányba orientálódik a társaság, és ezt a módozatot próbálja elterjeszteni, amikor országos szinten ötféle olyan változat van, amit minisztériumi szinten elfogadottnak tekintenek? Úgy tudom, hogy ebben az évben 6,9 milliárd forint értékben jutottak ezek a cégek forrásokhoz pályázatok útján, nem tudom, hogy ebből az AVE-nek mit sikerült megcsípni? Ezen a területen mi az, ami a jövőben várható, és mik a cég

4 4 elképzelései? Vártam volna információkat erre vonatkozóan. Ezeket szerettem volna látni. Nem merem kérdezni, hogy ennek a költségei hol lesznek, mert elég visszataszítóak azok a számok, amik ebből kialakultak. Millei Tamás: Történtek-e kísérletek arra, hogy a háztól történő begyűjtések ne csak a háztartásoknál, hanem az intézményeknél is megtörténjen? Van-e erre tapasztalatuk? Pázmándiné Györke Gyöngyi: A háztartásokban keletkező flakonoknak, amelyek öblítő- és mosószereket tartalmaztak korábban természetesen kimosva van-e külön szelektív gyűjtése? Szvitlik Péter: Jelenleg az országban a termékdíj rendszerrel kapcsolatos változásokat nem tisztem a pozíciómból kifolyóan sem véleményezni. Jelenleg kilátásba helyezett termékdíj változások jelentős mértékben befolyásolják majd nemcsak a lakosságot, hanem a mi szakmánkban hasznosítható hulladékokkal kapcsolatban a munkafolyamatokat is. Miután a Duna-Vértesnek záros határideje van, 2013-ig meg kell, hogy történjenek bizonyos folyamatok ebben a rendszerben. Miután részleteit nem ismerjük, annyi tudomásunk van, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás a házhoz szállítású szelektív hulladékgyűjtést támogatja, be fogja vezetni. Ezért is gondoltuk azt, hogy a jelenlegi anyagunkat kiegészítjük a már meglévő tapasztalatainkkal. Törökbálint az egyetlen olyan település, ahol a szelektív gyűjtés házhoz menő módszerét folytatja társaságunk. Átlagos kihasználtsággal működnek Nyergesújfalun a meglévő szelektív szigeteink. A bizottsági ülésen felvetődött plusz szigetek kihelyezése. Mutatószám szerint kb. 800 fő/sziget a hozzávetőleges szám, amit a nyergesújfalui tömbházas övezet elvileg s gyakorlatilag is lefedett. Kérdés volt az is, hogy milyen mértékben keletkeznek hulladékok, és ezeket hogyan látjuk. Ezek időszakos jelleggel változnak, más nyáron és télen. Mindenképpen partnerek vagyunk abban, hogy intézményekben, vállalkozásokban is működjön a szelektív hulladékgyűjtés, nyitottak vagyunk erre. Számtalan iskolában, kisvállalkozásokban meg tudjuk szervezni, ezek kivitelezhetőek, erre nyitottak vagyunk. Számunkra igen fontos az, hogy az intézményekben, iskolákban a gyerekek játékos formában találkozzanak vele. A kupakgyűjtési akciónak számtalan díjazottai voltak Nyergesújfalun is. Szelektív szigeteink oldalán feltüntetésre kerülnek, hogy az edényzetben mik gyűjthetők. Miután a mosó- és öblítőszeres flakonok vegyszert tartalmaznak egy hypós flakon önmagában veszélyes hulladéknak minősül ez még a kommunális hulladékba kerül. Ebben a régióban másfél-két éven belül is kialakításra fog kerülni olyan hulladékudvar, ahová ezeket el lehet helyezni. Alaposan kiöblítve elvileg be lehet tenni, de nem várhatjuk el a lakosságtól, hogy így készítse elő. Ez egy folyamat, amit elkezdtünk, a most felnövő generáció ebben él. Mihelik Magdolna: Amennyiben fizetünk a szelektív gyűjtésért, mint tudjuk, ez nem egy kifizetődő üzletág, 40 % a vesztesége. Várható, ha túl sokan kezdenek el szelektálni, kisebb kukákra térnek át a lakók, ami kisebb veszteséget okozhat. Balázs István: Mennyire van az AVE Zrt. erre felkészülve? Elhangzott, hogy Törökbálinton van ilyen szolgáltatás. Mennyire készültek fel a háttérben, ahol kiválogatják a különböző hulladékot, amiből pénzt tudnak visszanyerni? Tudom, hogy

5 5 támogatják a szelektív hulladék gyűjtés elterjedését, és szeretnék azt, hogy kisebb kuka 3 vagy 4 kuka legyen a háznál, amelyekbe külön-külön tehetnék a hulladékot. Hetenként más kuka elvitelére kerülne sor, ez gazdaságosabbá tehetné a szállítást. Ezekben a pályázati lehetőségekben próbálkoztak-e, sikerült-e valami támogatást kapni erre? Nem hiszem, hogy az önkormányzatok úgy lennének eleresztve anyagilag, hogy részt vállalhatnának a propagandamunkában, amikor ezt központilag is támogatják és az EU is nagyon keményen számon kéri Magyarországon. Szvitlik Péter: Miután a szállítási vonalon vagyok vezetői beosztásban, pályázati lehetőségekkel kapcsolatos kérdésre nem tudok önnek választ adni. Egyetlen egy dolog biztos. Nemcsak ez a szűk térség a szolgáltatási területünk, 37 település tartozik hozzánk. Nem véletlen, hogy ezen települések közül egyetlen egy volt, ahol be tudtuk vezetni, ez az egy önkormányzat tudta anyagilag finanszírozni. Kisebb településen, ahol nincs olyan szolgáltató, befektető, aki ezt a szolgáltatást tudná végezni, ezek a lehetőségek ebbe az irányba is szűkülnek. A többi szolgáltató is a Duna-Vértesnek a kiírására vár velünk egyetemben. Azért is fogtuk ezt a tájékoztatót ilyen szűkre. Úgy gondolom, egy-másfél éven belül érdemben változást kell hozzon. Ha támogatáshoz fog jutni az AVE Zrt. vagy más szolgáltató ezen a területen ezzel kapcsolatban, az valószínűleg, hogy a Duna-Vértesen keresztül tudja ezt megtenni. Jelenleg az AVE-nak mechanikai válogatója nincsen. Ennek az infrastrukturális, beruházási igénye milliárdos nagyságrendű. Ebben a pillanatban sem a pozíciómból, sem az adott helyzetemből kifolyóan nem tudok ebben érdemben nyilatkozni, hogy milyen pályázati összegekre számíthatunk. Azt gondolom, hogy egy kis türelemmel kell lenni, mert ennek záros határideje van. A Duna-Vértes Társulásnak is nem az első halasztása van. Ami információval bírunk, az az, hogy ebben az évben a pályázat kiírásra kerül. Érdemben a házhoz szállításról akkor tudunk beszélni, ha ez meglesz. Hermann Szilveszter: Kiegészítést szeretnék hozzáfűzni, ami a bizottsági ülésen is előjött, hogy jelenleg a jövőbeni szállítónk az AVE is szeretne lenni, nem minden részletében ismeri azt a technológiát, amivel a Duna-Vértes majd rendelkezni fog. Ezért azt éreztük, hogy rendkívül óvatos a képviselő a cége nevében is, mert ő sem tudja, hogy biztosak abban, hogy milyen új technológiát fognak alkalmazni. Ha valaki előre fog bevásárolni ezekből és nem úgy fog alakulni, hátrányt fog szerezni a bevezetés során. Innentől kezdve nem is tudtuk feszegetni, hogy mire várhatunk, mert amikor a Duna-Vértes elkészül és beindul végre, és az önkormányzatok fogják meghirdetni azt a lehetőséget, akik a szolgáltatást mindennap elvégzik, a Duna- Vértes befogadó technológiájához kell illeszkedni. Mi is egy kicsit a sötétben tapogatózunk, ezért ilyen rövid ez a tájékoztató is. Akkor fog az egész kérdésre válasz jönni, amikor már látjuk, hogy mit csinál a Duna-Vértes és az AVE vagy több más cég is jelentkezni fog Nyergesújfalu szolgáltatására, amit meg kell hirdessünk. Láttuk, hogy nem lehet választ kapni erre a kérdésre. Balázs István: Az látszik az országban, hogy ahol van komoly ipari háttér, iparűzési adóbevétel, azok tudnak tenni valamit, és az önkormányzatok járulnak hozzá a kuka vásárlásához. Mellette pedig a hulladékudvarban gondolkodnak. Számomra az jött le, hogy marad önkormányzati feladat és lehetőség ebben.

6 6 Mihelik Magdolna: Köszönjük a tájékoztatót, a jelenlétet. Aki elfogadja a tájékoztatót, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 112/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata az AVE Zrt. szelektív hulladékgyűjtésről szóló tájékoztatójáról 1.) Elfogadja az AVE ZRt. tájékoztatóját a városi szelektív hulladékgyűjtés jövőjéről. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen 2./ Beszámoló a Distherm Kft. gazdálkodási tevékenységéről és terveiről Hermann Szilveszter: A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta az előterjesztést. A képviselők kaptak egy évzáró beszámolót, amit előzetesen a Taggyűlés és a Felügyelő Bizottság is elfogadott. A bizottság által tárgyalt anyag tartalmazott néhány számszerű hibát, amit kérésünkre azóta a Distherm az utólag megküldött anyagában már kijavított. Szauter úrtól érdeklődtünk, hogy mi várható a távfűtés díjaiban, a díjösszeg megállapításaiban, illetve az önkormányzat várható szerepeiről, jogairól. Erre a kérdésre kaptuk a leghomályosabb választ, várhatóan csak októberben kapunk rá választ, de nem a Distherm hibájából, ez még nem eldöntött kérdés. A cég kintlévőségei évről-évre elég radikálisan nőnek, nagyon nagy azoknak a száma, akik a 365 napon túl tartoznak, erre a Kft. behajtó céget foglalkoztat. Más számlázási formát szeretnének kifejleszteni, ami segíti a kintlévőségek behajtását. Számlázást megelőzően a szolgáltatást igénybe vevőknél nagyon gyakran felmerülő probléma a költségosztó, a szétosztás módja, ez úgy tűnik a bizottság számára, hogy a szolgáltatónál is van ezzel kapcsolatban gond, probléma, mivel a költségosztó kezelését külső cég végzi. A társasház lakói nem látják át ezt a fizetési rendszert, kételkednek, még akkor is, ha ez tényleg korrekt. Kértük, hogy a jövőben gondolja át a szolgáltató a fizetést, majd az újraelosztását a pénzeknek, tegyék láthatóvá az ott lakók számára. Veszteségek kérdése: az anyag tartalmaz egy hatásfok és veszteség sort számadatokkal, ugyanakkor tudjuk és a Distherm is látja, hogy vannak a hőellátásban olyan vezetékrendszerek, amelyeknek a szigeteltsége nem éri el a mai korszerű szintet és igényeket. A számadatok tükröznek valamilyen számsort, de egészen konkrétan azt a vezetékrendszert nem ismerik, hogy mekkora veszteséggel rendelkezik, ezért kértük, javasoltuk, hogy a Distherm tegyen javaslatot arra, hogy ezt hogyan és mikor tudja kiváltani. Kérdés hangzott el a bizottságin, hogy látható-e a lakossági megtakarításnak valamilyen mértéke, erre konkrét választ nem kaptunk, hogy mennyi lehet. A lakók igyekeznek spórolni a fűtéssel, de nem érzik ennek pozitív következményét. Most megkaptuk a felhasználásra kerülő gázmennyiséget. Az épületeknek eladott hőmennyiségek azonos épületeknél is szórnak, ennek okára nem tudtam rájönni. A

7 7 jövőre vonatkozóan várhatóan éves hőárak lesznek megállapítva. A beszámolóval kapcsolatban elhangzottak kérdések, válaszok arra való hivatkozással, hogy az évi vagy a fűtési szezon beindulásakor az új helyzettel fogjuk szembe találni magunkat. A 2011-es évre ígéret szerint elkezdik azokat a beruházásokat, amiket korábban nem tett meg a Distherm Kft., amelyre vonatkozóan a szerződést aláírta az önkormányzat, de nem ismerve a jövőbeli változásokat, a beszámolót elfogadásra javasolta a bizottság. Szauter Tamás: Hőár: június közepéig kellett visszamenőleg három évre az Energia Hivatalnak az adatszolgáltatást megadni. Azóta hiánypótlást is kellett benyújtani és ezen módszerek alapján fogják meghatározni az árat, legjobb esetben szeptemberben tudhatjuk meg. Ez az Energia Hivatal és a minisztérium állásfoglalása. Ez éves ár lesz, de hogy ez fix lesz-e, nem tudjuk pontosan, lehet, hogy az indexálást megengedik. Horváth Árpád: Márciusban az eredeti árak befagyasztásra kerültek a kormányrendelet alapján. Áprilisban írtak ki pályázatot arra, hogyan lehet az országban egységesen és mi alapján megállapítani az árakat. Ezt egy cég nyerte meg, utána vette fel az embereket, és az összes cég által megadott számadatok alapján fogják majd megmondani, hogy mennyi az adott városban az ár. Szeptemberig kell leadni az adatokat, októberben fogják kihirdetni az árat. Ez hogy működik, sajnos senki nem tudja, mert a pályázat kiírásánál kritérium volt, hogy sem üzleti érdekeltséggel bíró, sem a szakmában dolgozó cég, egyén, hozzátartozó nem pályázhat. Mihelik Magdolna: Mindenhol azt hallom, hogy Nyergesen a legdrágább a távfűtés ára. A Felügyelő Bizottság anyagában megnéztük, hogy középáron van. Horváth Árpád: Nagyon fontos a lakosság és az önkormányzat részére, hogy mit fogad el az állami szabályozás és mennyi működési költséget fog tartalmazni, mert a gázt valahonnan be kell szerezni. Szauter Tamás: Az elszámolási költségosztókkal kapcsolatban voltak reklamációk felénk is. Egy társasházi közös képviselőnek kimutatást is készítettünk, úgy gondolom, hogy ezek után fogjuk alkalmazni, és minden év végi elszámolásnál minden közös képviselő meg fogja kapni ezt az elszámolást. Máshol is így működik, esetleg javaslatot tehetünk, hogy a költségelosztót hány százalékban vegyék figyelembe a költségek szétosztásánál. Hatásfok, szigetelés: a szekunder rendszer a kazánházban a Május 1. téren van, a hőátalakítás rossz, az erre irányuló beruházás nagyságrendje 40 millió forint. A megtérülést biztos, hogy pályázati pénzen tudjuk minél hamarabb elintézni. Az elküldött adatok az utolsó három év fogyasztása, hőközponti mérési adatok voltak, de megvizsgálom pontosan, hogy mi volt, nem szétosztás alapján történt. A beruházásokat, amelyeket bejegyeztünk az önkormányzattal még ben, elkezdtük, a beépítés a fűtési szezon megkezdése előtt megtörténik. Tavaly év végén megkezdtük, hogy kisebb hőlépcsővel ez a leggyorsabb, hamarabb megtérülő rész. A kintlévőség behajtására cégcsoportunkhoz tartozó céget bíztunk meg. Az első időben nagyon jó eredményeket értek el, az egy éven túl tartozókkal kezdtünk, %-kal levitték a kintlévőségünket, a fizetési morál jobb lett egy darabig. Máshol más

8 8 céggel próbálkozunk, meglátjuk, hogy a féléves eredmények alapján melyik a hatásosabb. Nemcsak pénz behajtás történik, hanem a távhődíj törvény megengedi, hogy használati víz kikötéseket is alkalmazzunk. Hermann Szilveszter: A bizottságin is elhangzott egy javaslat, hogy gondolja meg a Distherm, hogyan lehetne megvalósítani azt, hogy a rajzokon szereplő 110/70 illetve alatta üzemelési jellemzőként 90/60 visszatérő hőmérsékleteknél, hogyan tudna alacsonyabb hőmérséklettel működni a rendszer. Persze jobb hőközvetítő rendszerre lenne szükség, akkor lényegesen csökkenthető lenne véleményünk szerint az elfogyasztott gáz mennyisége és vele együtt a fizetendő költségek. A víznél nagyon sok hőközlésre van szükség, hogy néhány fokkal emeljék a hőmérsékletét. Léteznek hideg fűtési rendszerek, ahol az előremenő alacsonyabb hőfokon történik, az is igaz, hogy ezek mindig csak tömegáram szabályozással és nem hőfokszabályozással valósíthatók meg. Ezt kérjük, hogy a Distherm vizsgálja meg. Balázs István: Nemrégen cserélték le a rendszert. Egy jól hőszigetelt rendszert kaptunk, erre föl olvasom, hogy 19,26 % a hálózati veszteség. Az országos átlag10-12 % között van, Budapesten 10 % alatti, az EU-ban 12,3 %-os ez az átlag. Nem tudom, mennyire korszerű a mi hálózatunk, és javasolom, hogy reformáljuk meg ezt a beruházást minél előbb, mert a 72 %-os hatásfokkal maradunk a kaptafánál! Hogy tudja érvényesíteni a Distherm a nagyfogyasztói gázbeszerzés alacsonyabb árát, mert ha visszaszámoltam az adatokból, úgy érzem, hogy nem igazán tudta érvényesíteni a nagy mennyiségű gáz beszerzést a Dalkia, vagy nem olyan mértékben, mint amilyen mennyiségben a Dalkia csoport be tudna szerezni. Remélem, ebben a későbbiekben tudna lépni vagy tenni valamit. Terveznek-e valamit a panel épületek rendszereinek felszámolása érdekében? Utóbbi időben elég nagy felháborodás volt. Tudtak-e a közös képviselőkkel együttgondolkodni ebben a témában? Furcsa mondatot olvastam, hogy a társaság pénzügyi helyzete, likviditása javult. Ezt igazolja a folyószámlahitel igénybevétele után fizetett kamat is. Ezt nem értem. A kintlévőségek megnőttek 17,8 millió forinttal egyik évről a másikra. Hogy javulhat a társaság pénzügyi helyzete akkor, amikor a kintlévőségei ennyire nőnek és több mint 10 millió kamatterhet ró ez a cégre? Minden műszaki intézkedés, ami a költségcsökkentés irányába ment, eltörpül az mellett, amit a kamatok megspórolásával meg lehetett volna oldani. A Dalkia által befizetett pénzeket nem értem. Nem emlékszem, hogy szerződéssel miben alakult így, hogy mi alapján járul hozzá a Dalkia és hogy lesz ez helyre téve? Mi a kapcsolt vállalkozás? Elhangzott, hogy nyomásingadozás az oka annak, hogy a radiátorok lyukadnak. Milyen gyakran ellenőrzik a rendszereket, hogy ne legyenek levegősek? A gyakori feltöltés korróziót okoz. Az amortizációt a másik tulajdonos felé hogyan lehet elszámolni? Az önkormányzatoknak az értékvesztésre nagyon oda kell figyelnie. Mi volt az a 7,7 millió forint Dalkia szolgáltatás, amit kifizetett a cég? Szauter Tamás: A decemberi testületi ülésen kellemetlen szituációba kerültem, mert nem volt előttem az önkormányzati rendeletmódosítás, és komplett kérdéseket kaptam. Fekete Mártont kértem, hogy az akkori polgármesterrel üljünk le megbeszélni a kérdéseket, sajnos, nem sikerült összejönni. Amortizáció ami benne van, az a beruházás, amit végrehajtottunk a távvezetékek hőközpont javításában, ez ennek az amortizációs költsége, ami a Dalkia

9 9 szolgáltatásban van, az a könyvelés és egyéb munkavédelmi költségek, 7 millió forint ez a költség. Volt olyan év, amikor ki is számláztuk ezt az összeget. A gépkocsi nem a Distherm tulajdonában, hanem a dorogi erőmű tulajdonában van. Nagyfogyasztói gáz beszerzési tenderek alapján %-os, 2-3 %-kal tudunk olcsóbbak lenni, mint a kisebbek. Kockázati tényezők miatt nem lehet nagyobb kedvezményt adni. Panellakásban lakók támogatása, finanszírozása az állam, az önkormányzat és a lakó feladata. Mindig abba a hibába esnek az emberek, hogy szigetelni akarnak, de előtte szabályozni kell a fűtési rendszereket. Pénzügyi pótlás, társasági szerződésünk mondja, hogy fel kell tölteni a veszteséget, ez a feltöltés a Dalkia felelőssége. Rendszer ellenőrzés, légtelenítés: kezelő szekunder rendszer nem a mi kezelésünkbe tartozik. Szeretjük, ha ürítéseket csinálnak, és javításokat végeznek el, mi szeretjük feltölteni a rendszert. Horváth Árpád: Az utóbbi időben vannak olyan lakások, ahol acélradiátorokat szereltek fel. Ez nem szép és nem esztétikus, és fellépnek olyan folyamatok, amik előidézik a lyukadást. Célszerű egy házban egyfajta típust használni. Balázs István: Sokszor arról beszéltek, hogy hármas megosztással lehet végigvinni. Nagyon sok helyen megoldották, nem kell az önkormányzatra várni. Jó példa erre, hogy bankot vontak bele, és ott tudták kimutatni az 5,5 éves megtérülést. Én még olyan programot nem láttam, ami behajtja a kintlévőséget. Nagyon elfutott a kintlévőség! Egy ideje lehetőség van a korlátozásra. Millei Tamás: Vannak olyan lakótömbök, amelyekben vegyesen vannak bérlakások és magántulajdonban lévő lakások. Balázs István: Ezt le kell szabályozni, radiátorokat csak a cég cserélhet. Horváth Árpád: Ha valaki lecserél egy radiátort nagyobbra, mert fázik, az több hőt fog fogyasztani. Balázs István: Nagyon elfutott a kintlévőség. Úgy tudom, van lehetőség a korlátozásra, nem tudom, hogy éltek-e vele? Szauter Tamás: A fűtéskorlátozást sajnos a törvény nem engedi meg, csak a használati víznél engedi meg, ezt el is kezdtük, voltak hatásai is, csak a mi embereinket nem akartam kellemetlen szituációkba hozni. Első két alkalommal volt hatása. Balázs István: Nem szabad, hogy a cég eljusson valakinek a ezer forintos tartozásáig. Horváth Árpád: Összes távhőre jellemző a 15 % átlag körüli kintlévőség. Amikor tárgyaltam az adósságbehajtó céggel, az volt a kérésünk, hogy hatékony legyen, és javuljon, de ne drasztikus módon. Folyamatos egyeztetés legyen a fogyasztóval, nézzék meg a teherbíró képességét.

10 10 Hermann Szilveszter: Még egyszer visszatérek arra, hogy a Tó utca 6-7. számú ház épületszerkezetileg teljesen egyforma. 50 %-os eltérés van a leadott hőben. Ez nagyon kirívó. Így nem lehet spórolni, az biztos. Mihelik Magdolna: A Munkás utca 3-nál vannak problémák. Szauter Tamás: Júniusban terveztünk egy közös képviselői találkozót, ez nem jött össze, szeptember közepén lesz megtartva, és onnantól rendszeres lesz. Horváth Árpád: Megpróbálunk a közös képviselőknek olyan táblázatot összeállítani, hogy pályázatokra hogyan lehet bekerülni. Mihelik Magdolna: Ekkora nagyságú településen mennyire gyakori a távhő? Vannak hasonló nagyságrendű városok? Szauter Tamás: Ilyenek vannak általában. Mihelik Magdolna: Aki elfogadja a beszámolót, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 113/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a Distherm Kft. gazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolójáról 6 igen szavazattal és 3 tartózkodással 1.) Elfogadja a Distherm Kft. beszámolóját a gazdálkodási tevékenységéről és terveiről. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen 3./ Rendelettervezet a évi költségvetési rendelet módosításáról Csomor Ildikó: Az előterjesztés szöveges részének első mondatában természetesen a évről van szó, nem a 2010-esről. A rendelettervezet szöveges részének 9. (2) bekezdésében a Német Kisebbségi Önkormányzatnak a határozat száma, amellyel a módosítást elfogadták 34/2011. (VI.22.), illetve a ban szereplő mondatot szeretném kiegészíteni, hogy a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő 2. napon hatályát veszti. Szlávik József: A rendelettervezetet tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Az előterjesztés 3. és 4. oldalán a támogatás értékű kiadásoknál a központi jótékonysági tevékenységből a dologi kiadásokat ki kell húzni, a 4. oldalon a d) Pénzeszköz átadások és támogatásoknál a zárójelben feltüntetett dologi kiadás kifejezést ki kell húzni. Az első oldalon az egyik bekezdésben részletezi az előterjesztő, hogy miért javasolja, hogy a bevételeket, amik nem tervben jönnek be, azokat ki kellene húzni

11 11 az iparűzési adóból, 113 millió forint, ami az idei évben törölve lett, ennek a nem csökkentése, hanem a még nagyobb tétele miatt kell a ezer forintot módosítani, és ha még később jön, azokat kihúzni. Az előterjesztés tartalmazza az előző időszak pénzügyi mozgásait. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést. Fleith Péterné: Javasoltuk, hogy üljünk össze valamikor, és nézzük meg, hogy miből lehet spórolni vagy bevételt csinálni. Hermann Szilveszter: Folyamatosan jönnek olyan igényekkel a nyergesi lakók, amelyeket legalább az ötlet szintjén nem nagyon lehet megkérdőjelezni, hogy kell-e vagy nem, valami épkézláb ötlet, vagy javaslat kell ezekre, mindig nem mondhatjuk azt, hogy nincs pénzünk, mert ezzel olyan helyzet fog kialakulni, hogy nem fogjuk tudni kezelni ezeket. Javasolom, hogy legyen egy B terv. Az új iskolával kapcsolatban az iskolába járáshoz kötődően a gyerekek biztonságos közlekedése érdekében merült fel az a kérés, hogy a Kölcsey utca sarkán legyen egy forgalom terelő-irányító rendszer kialakítva. Kell valamit csinálni, lehetőleg nagyon kevés pénzbe, vagy semmibe ne kerüljön. Fleith Péterné: Meg kell kérni a rendőröket, polgárőröket, hogy tartsák figyelemmel ezt a területet. Mihelik Magdolna: Az a gond, hogy folyamatosan mennek a gyerekek. Reggel még megoldható, de hazafelé nem, 13 órától 20 óráig mennek a gyerekek. Úgy gondolom, hogy üzleti alapon is kellene hirdetni, akár ingatlanközvetítőknek kiközvetíteni az ingatlanokat, az az egyetlen, amiből bevételre számíthatunk. Kérem, hogy aki a évi rendelet módosítását elfogadja, kézfelemeléssel jelezze! egyhangúan, 9 igen szavazattal megalkotta 10/2011.(VI.29.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat évi költségvetéséről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól. A rendelet jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 4./ Munkaterv módosítás Mihelik Magdolna: Az előterjesztés elkészítése több mindennel összefügg Duna- Vértes pályázatával, környezetvédelmi program kialakításával ez miatt kellene, hogy lekerüljön a napirendről. Kérem, hogy aki elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! 114/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a Környezetvédelmi Program miatti munkaterv módosításról 1.) Jóváhagyja a I. félévi munkatervének módosítását és le-

12 12 veszi napirendről a Környezetvédelmi program elfogadása és a Hulladékudvar és Komposztálótelep kialakítása megnevezésű napirendeket és felveszi mindkét napirendet a II. félévi munkatervbe, a novemberi képviselő-testületi ülés napirendjei közé. 2.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen 5./ Javaslat a képviselő-testület II. félévi munkatervére Mihelik Magdolna: Az előterjesztés tartalmazza a munkatervben nem tervezett, de javasolt témákat. A városi sportrendelet koncepcióját azért nem tettük be, mert a sporttörvény most jelenik meg és ahhoz kell kapcsolódnia, viszont szükség van rá a pályázatokhoz. A 10-es számú kerékpárút felújítása most is folyik, felújítása kisebb mértékű, reméljük, hogy hamarosan meg is valósul az aszfaltozás. Jelenleg két kerékpárút pályázat van kiírva, az egyik kistérségi, a másik ránk vonatkozik. Fekete Márton: A mi régiónkban a Dunántúli Operatív Program keretében került kiírásra a kerékpárutas pályázat, amely új kerékpárút hálózat kiépítésére vonatkozik, sajnos kerékpárút felújításokat nem támogat. Kerékpár forgalmi fejlesztésre van kiírva. Komplex beavatkozásokat támogat esősorban a projekt. A támogatás nagyon kedvező, 90 %-os, de pont a felújításra, ami nekünk kellene, arra nem vonatkozik. Ridly István Attila: Kerékpárút témával kapcsolatban: mindenképpen szeretném, ha a kistérség elé kerülne ez a téma. Tát Esztergom közötti útszakaszra tudomásom szerint tervek már készültek. Nem kellene az egész kistérségnek az miatt hátrányt szenvednie, hogy most Esztergomban nem mennek jól a dolgok. Úgy gondolom, ha 90 % körüli a támogatás, akkor ezt térségi szinten kellene előmozdítani. A HappyBike terve tökéletesen beleilleszthető ezekbe a programokba. Szeretném, ha ez téma lenne a kistérségnél. Mihelik Magdolna: Mindenképpen szeretné Esztergom az adósságkezelési eljárást befejezni, mert még pályázatíró sem áll szóba velük ez miatt. A kistérség keretei elfogytak, mivel folyamatosan beadható pályázatról van szó, most lezárul júniusban ez az eljárás, utána mindenképpen kezdeményezzük. Az előterjesztésben a közmeghallgatás helyszínéül az Ady Endre Művelődési Központ szerepel, mivel az épület felújítás alatt lesz, a Kernstok Károly Általános Iskolát jelöljük meg helyszínként. Kérem, hogy aki elfogadja a II. félévi munkatervet, kézfelemeléssel jelezze! 115/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a képviselő-testület II. félévi munkatervéről

13 13 1.) Elfogadja a képviselő-testület II. félévi munkatervét. 2.) Utasítja az aljegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. Határidő: július 15. Felelős: dr. Molnár Lívia aljegyző 6./ Beszámoló a Kernstok Károly Általános Iskola tevékenységéről, a társulás tapasztalatairól, az átvilágítás eredményeiről és a es tanév előkészületeiről Pázmándiné Györke Gyöngyi: A bizottság a beszámolót részletesen tárgyalta. A beszámoló támaszkodik arra a felmérésre, amit a Qualy-Co Oktatási Tanácsadó készített. Nagy dilemma van, mert rengeteg átgondolásra alkalmas intézkedési terv javaslatot tett a cég. Minden munkaközösség hozzálátott a saját területén feltártak értékeléséhez, de a bizottság számára továbbra is aggasztó, hogy nyáridő van, vajon ezek az intézkedési tervek milyen határidőkkel, felelősökkel fognak elkészülni, mert az idő megy, az iskolában elég kaotikus állapotok vannak. Azt látjuk, hogy 24 óra van arra, hogy valami innovációt belevigyenek ebbe az iskolába. Legbölcsebb az lenne, ha maga a testület ülne össze, és kitalálnák a jövőt, hogy ki-ki a maga szakterületén azokat a megállapításokat komolyan vegye, amik a szakértői véleményből kicsengenek. Egyelőre úgy látjuk, hogy az iskolavezetést, bár nyár van, azonnal munkára kellene ösztökélni. Szeptemberben kötne bennünket ahhoz, hogy valami elinduljon itt az iskolában. Összességében a bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja a testületnek ezekkel a kitételekkel, azt gondolom, hogy a beavatkozás nagyon gyorsan kell hogy meglegyen. Mihelik Magdolna: Mindenki megkapta CD-n a vizsgálati anyagot. A német nyelvnél alsó tagozatban nagyon jó volt az eredmény, felső tagozatnál változó volt. Nyolcadikban sikerült a legalsó szintre lesüllyednie az osztályoknak, az ötödikeseké nem lett olyan rossz. Nem lehet tudni, hogy tanár-függő ez, lehet, hogy a legeslegjobb diákok itt maradtak, közepesen jók elmentek hatosztályosba, gyengébbek is itt maradtak, ennél sokkal nagyobbat kellett volna produkálni. Német nyelvből mindenképp intézkedésre van szükség. Nem gondolom, hogy feltétlenül ugyan azoknak kellene felső tagozaton tanítani. Nincs ilyen minősítési rendszer. A magyar és a matematika kompetencia eredmények, amik saját és központi feladatsoron kiment, saját maga mérte fel az iskolát, ott átlagon felüli volt az A épületben (most B épületben a felsősöknél), az Eternitben azt mondta a szakértő, hogy megfelel az elvárásoknak, mivel itt a gyermekek legnagyobb része rosszabb családi hátterű. Az A épületben viszont jobbat várt, a családi helyzet index alapján. A megállapításokat végigolvasva, valóban van javítani való. A határozati javaslatba be lehetne írni, hogy nagyon sok szülő érdeklődik a vizsgálat eredményéről, nyilvánosságra hozzuk-e azt, ami nem kimondottan személyre szóló, ugyanis a jelentés közpénzekből készült. Írtam róla a Hírmondóban, de ez több száz oldalas jelentés. Pázmándiné Györke Gyöngyi: Az lenne a legbölcsebb, ha az eredményeket tennénk közre, mellé kellene tenni valamiféle javaslatot is, hogy lássák a szülők a

14 14 kilábalás irányát is, mert egyébként csak így, megállapításokat közölni, nincs értelme, csak negatív üzenete lenne, ami nem lenne célszerű. Millei Tamás: Amellett, hogy a vizsgálat feltárja a problémát, mellette nagyon konkrét javaslatot is tesz, szerintem egy intézkedési tervet kell csinálni hozzá. Mihelik Magdolna: Mivel kistérségi és országos átlagon felül vannak az eredmények, a szülők csak a németet fogják tragikusan megélni. Nem érzem, hogy valami elriasztás lenne, Lábatlan nem volt jobb tavaly. Minden tantárgynak a munkája benne van, szövegértésnek is, további vizsgálatoknak kell követnie kémiából, bármiből. Vissza is kell ellenőrizni jövőre, hogy van-e fejlődés. Rildy István Attila: Intézkedési tervet kell készíteniük, akkor lenne szerencsés, ha év elején augusztus 25-ig tanévkezdésre meglenne, akkor lehetne mellérakni a mérés eredményét. Szlávik József: 22-ére kell elkészítenie a munkaközösségnek, mindegyik tárgyból. Német nyelvet nem kellene annak tanítani, aki németet tanít, ez többször felvetődött és ez pénzkérdés, végkielégítést kell fizetni. Mihelik Magdolna: Ha van rá valami remény, hogy annyira hirtelen meg tud változni. Fleith Péterné: Az eredményt odaadjuk a szülőknek, akkor a szülők félig-meddig uszítást kapnak, el is várják, hogy valamit tegyenek is. Aki nem odavaló, azt el kell küldeni. Belányi Elmérné: Melyik tantárgyaknál van csoportbontás? Szlávik József: A 20-on felüli osztálynál. Németből azért nem tudtunk csoportbontást végezni, mert egyetlen egy terem volt. Belányi Elemérné: Ha német nemzetiségit tanítunk, akkor nem lehet? Mihelik Magdolna: Arról volt szó, hogy 20 fő alatt nem. Felmerült a pedagógusok részéről a csoportbontás szükségessége máshol, ahol 36 fős osztályok vannak, ott sokkal indokoltabb ez. Alsóban nincs csoportbontás, mégis jobb az eredmény. Belányi Elemérné: Ha a szövegértés nem kerül minden óra középpontjába, akkor a gyerek nem tanul meg tanulni, jegyzetelni. Ötödik osztály elején meg lehetne ezt csinálni, a tanár ne diktáljon, hanem jegyzeteljenek a gyerekek. Rendszerint 30 fős osztályokban tanítottam, de differenciálni kellene, nagyon nagy munka, de igen hatékony. Mihelik Magdolna: A nyolcadik osztályban tanító egyik némettanár elmondta, hogy az órán németül beszél, és differenciál. Szlávik József: Most annál a tanárnál, akit eltávolítottunk, nagyon jól tanított, bontott osztálynál, kis csoportban, viszont értékelhetetlen volt az értékelése. Nagyon jó órát tartott, nagyon jól tudott németül, és sorban jöttek a levelek, hogy ez a tanár ne

15 15 kapjon órát az ő gyereküknél. Amikor elküldtük, azt mondták, hogy a legjobb német tanárt küldtük el. Az összes kifogás mind ennél a tanárnál merült fel. Mihelik Magdolna: Mindegy, hogy mit csinált az órán, súlyos dolgok voltak emellett. Elment, de a szülők azt mondták, hogy a nyelvet nagyon jól tudta. Szlávik József: Lehet, hogy 3,5 millió forintot fogunk fizetni, amikor ebben az esetben is konkrétan, megindokolva el tudjuk küldeni. Munkaügyi Bíróságon van az ügy, lehet, hogy neki adnak igazat! Ennyit követel. Ridly István Attila: Átgondolásra kellene venni a német nemzetiségi oktatást. Azért mondom ezt, hogy esetleg az angol nyelvnek a biztosítása hosszabb távon szükséges, nem akarok a német hagyományok ellen beszélni, csak az idő múlásával azt látni, hogy az angol nyelv ismerete szükséges lenne. A kettő nyelv tanítását egymás mellett fenn kell tartani, ezt alátámasztotta az is, hogy a Pedagógiai Szakszolgálattól is jelezték, egyre több a tanulási nehézséggel küzdő, dislexiás gyerek, iszonyú problémát jelent gyerekeknek és a tanárnak is, mert nem tud vele mit kezdeni a nyelv területén. Mihelik Magdolna: Az igazgató leírta ezt a pályázatában, és ezért vétózta meg a pályázatot a Német Kisebbségi Önkormányzat. Német nemzetiségi osztály egy indult eddig, és négy nem ilyen. Nagyon tiszteli az ember a pedagógusokat, de egy intézmény nem úgy működik, hogy egy nyelvet nem tanulunk, akkor azokat a nyelvtanárokat megtartjuk. Azt mondták, azért kell ez, mert sok pedagógus elveszíti az állását, ez nem él, sajnos. Hermann Szilveszter: Ha bármilyen akcióprogramot készítünk, és jók is azok, akkor folyamatában mitől fog az azonos szinten maradni? Csak akkor, ha egy elvárás szintet állítunk fel, amit rendszeresen kontrollálunk. Mihelik Magdolna: Az iskolában van minőségbiztosítási rendszer, de a mi részünkről nem lehet más, csak ha független szakértőt kérünk fel rendszeresen. Az új közoktatási törvény majd ezt megoldja, a szakfelügyelők alkalmazásával. Hermann Szilveszter: Az iskolának van egy belső auditja, bár a szakértők azt állapították meg, hogy ez nem működik rendesen, hiszen hiányos volt a kontroll, és van egy külső audit, amit adott esetben szakértők, vagy a testület gyakorolhat, mert vannak olyan pontjai, amiből kell, tudjunk következtetni, hogy mennek a dolgok. A másik oldala szerintem az, hogy a szülők felé nem jó kommunikáció történt. Ezt azért gondolom, és az anyag is megállapítja, hogy az ismétlő jellegű foglalkozás hiányzik, és ezért nem vésődik be a gyermekek agyába a tanulni való. Ahhoz, hogy egy jó csapatot össze lehessen hozni, azt gondolom, hogy a szülőkkel szemben nyíltabbnak kell lenni, nem eléggé nyitott, közvetlen a kommunikáció, muszáj a nem pozitív dolgokat is megbeszélni. A szülőben is tudatosul az, hogy nem mindig az iskolával van a baj, hanem a szülő-gyermek oldaláról, amit nem tud csak az iskola, vagy a pedagógus elérni, hanem kell a szülő együttműködése is. Szlávik József: El kell jönni a szülői értekezletre. Első osztályban még ott van minden szülő, de a nyolcadiknál csak öt szülő a húszból. Kifogásolta az anyag, hogy többet kellene a pedagógusokat ellenőrizni. Háromévenként kellene ellenőrizni, 15-öt

16 16 tudunk egy évben, nem jut mindenkire háromévente sor, mert vagyunk 40 körül. A gyerek is minősíti a pedagógust. Pázmándiné Györke Gyöngyi: Továbbra is nem látom biztosítottnak azt, hogy ezekből az intézkedési tervekből lesznek valamik, a szakmai közösségek nem is nagyon funkcionáltak egész évben. Nyáron nem jönnek össze intézkedési tervet kidolgozni. Alapmotivációjuk, hogy megmaradjanak az állásaik. Szlávik József: Az állása függ tőle. Pázmándiné Györke Gyöngyi: Az lenne az alapmotivációja a pedagógusoknak, hogy ne menjenek el a gyerekek az iskolából hatosztályos gimnáziumokba. Szlávik József: Itt konkrétan állás gondok vannak. Aki megnézte a szakértőiben az adott javaslatokat, mik lehetnek az okok, ott a pedagógus csak egy ilyen ok. Át kell gondolni a nemzetiségi osztályok számát, azt, hogy melyik gyereket rakjuk be a nemzetiségibe. Van, ahol a gyerek a 91 %-ot, a másik 1 %-ot ért el, de azt tudom, hogy miért érte el. Belányi Elemérné: Itt nagyon keményen kellene ezt a dolgot forszírozni, legyenek eredmények! Felső tagozatra gondolok, nem vesznek annyi fáradtságot, 100 %-osan teljesítenek, hogy becsülettel, tisztességgel oktatnak, és a szabadidő programokat megszervezik, amit nem úgy kell indítani, hogy gyerekek hozzám ilyen szakkörre lehet jelentkezni! Meg kell ezt fordítani, a gyermek érdeklődési körének megfelelően, így már motiválva van. Ha nem történik más változás, az Irinyiben megkezdődik a 8 osztályos képzés, az biztos, hogy a Kernstoknak a felső tagozata kiürül. Mihelik Magdolna: Egyrészt igen kis esélyünk van, hogy nyolcosztályost indítanak, ha hatosztályos indul, egynek van hely. Nagyon örülök neki, mert itt van a konkurencia. A város gazdasági helyzetét ez nem ingatja meg, főleg, ha államiak lesznek az iskolák. Pázmándiné Györke Gyöngyi: A minőség legyen érdeke a tanárnak is. Voltam egy református iskolában, ahol a pedagógusok órák után ottmaradtak a gyerekekkel korrepetálni. Eléggé szét van zilálva ez az iskola több fronton. Ha a helyettes felelőssége lesz majd az, hogy a munkaközösségeket egy kicsit felrázza, az, aki maga is a kompetencia felmérés ellen volt és van, akkor abszolút nem látom az előrelépést. Nem várok ebből innovációt. Ez a megállapítás egy jó alap, ehhez kell egy iskolavezetés és kell a pedagógusoknak a hozzájárulása is, hogy ők is akarják, csinálják meg a minőségellenőrzési programot, és prezentálják, hogy mit szeretnének innovációt bevinni. Én ezt levezetem, szívesen segítek. Úgy gondolom, hogy mindenkinek kötelessége lehetne, aki ebben az iskolában tanítani szeretne, hogy a saját eszközeivel is segítse. Nyergesújfalu a korábbiakban nem arról volt híres, hogy ilyen rosszul menne a tanulás a gyerekek részéről. Biztos, hogy kell valami felrázás. Most van az az időpont, hogy egy új iskolába új szemlélet legyen bevezetve. Ezt várják tőlünk a városban, ezt várják a pedagógusoktól. Balázs István: Minél előbb.

17 17 Szlávik József: Ugyan azok a pedagógusok vannak itt, akik akkor voltak, 10 éve ide nem lett felvéve pedagógus. Pázmándiné Györke Gyöngyi: Hiába számoltatjuk őket be, megtehetjük, hogy bizottsági ülésre behívjuk beszámolni a munkaközösség vezetőket. Szeptember elsején ki kellene állni a szülők elé. Mihelik Magdolna: Írjunk egy külön határozati javaslati pontot azzal, hogy utasítsa az iskola igazgatóját, hogy július 30-ig a munkaközösségek tagjai adják le az intézkedési terv javaslataikat? Hermann Szilveszter: Vannak olyan pedagógusok, akik értik, tudják és teszik is, hogy mit kell tenni, és javasolják azok számára, akik nem, hogy látogassanak be azok óráira. Nagy Sándor: Szakmailag nem egy rossz tantestület, hanem kiváló, csak szét van esve mindenki. Maga a tantestület szakmailag szerintem nem rossz. Szlávik József: Július 29-e pénteki nap, az legyen inkább a határidő. Mihelik Magdolna: Nem is a szakmai dolgokkal van a legnagyobb probléma, hanem az érzelmi részével. A határozati javaslat 2.) pont: Kérje fel a Kernstok Károly Általános Iskola igazgatóját, hogy az iskola munkaközösségeivel július 29-ig készítsék el az intézmény szakmai pedagógiai munkájának javítását célzó intézkedési tervét. A vizsgált eredménynek nyilvánosságra hozatalát ezzel együtt. Aki így elfogadja a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezze! 116/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a Kernstok Károly Általános Iskola működésének tapasztalatairól 1.) Elfogadja a Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetőjének beszámolóját az intézmény működésének tapasztalatairól. 2.) Felkéri a Kernstok Károly Általános Iskola igazgatóját, hogy az iskola munkaközösségeivel július 29-ig készítse el az intézmény szakmai pedagógiai munkájának javítását célzó intézkedési tervét a vizsgált eredmények nyilvánosságra hozatalával együtt. 3.) Utasítja a polgármestert, hogy a döntésről az érdekelteket írásban tájékoztassa. Határidő: értelemszerűen

18 18 7./ Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői pályázatainak elbírálása Nagy Sándor: Az előterjesztés 2. oldalán a megbízás dátuma el van írva, helyesen től ig. A pályázati felhívásban is rosszul szerepel. Mihelik Magdolna: A pályázati feltételeknél főiskola vagy egyetem és pedagógus, ezt mindig beleírjuk, de nem biztos, hogy ki kellene zárni azt, aki főiskolai tanár. Nagy Sándor: Nincs értelme. Mihelik Magdolna: Az utolsó oldalon, a pályázat elbírálásának határideje szeptember 30., szeptember 1-ig elbírálják, és akkor lehet is dönteni. A pályázatoknál benyújtott iratoknál az oklevélnél is legyen hiteles másolat. Pázmándiné Györke Gyöngyi: Ha gyorsított eljárásban adjuk fel a hirdetésünket, akkor az egy hónap. Mihelik Magdolna: A KSZK-n való megjelenés 3 nap. Rildy István Attila: Addig ki, és milyen módon vezeti az iskolát? Pázmándiné Györke Gyöngyi: Mivel két pályázatot vissza kellett adnunk, mert a kiírásnak nem felelt meg, a harmadik pályázatot megvétózta a Német Kisebbségi Önkormányzat, így eredménytelennek kell tekinteni a harmadik pályázatot is. Új pályázat kiírását kellett javasolnunk. Szlávik József: Június végéig dönteni kell a helyettesítésről, meg kell bízni valakit az iskola vezetésével. Mihelik Magdolna: A helyettest az SZMSZ szabályozza, alapvető esetben most az általános igazgató helyettes, Nyitrai Ferenc. Szlávik Józsefet nem lehet megbízni. Olyat lehet megbízni, aki megfelel az igazgató választás feltételeinek, van szakvizsgája, a helyettesek közül Gálné Drajkó Máriának illetve Varga Gábornak van, de egyikük sem vállalja. Nagy iskola vezetését nem lehet két hónap alatt megtanulni, három hónapra nagyon nagy felelősség elvállalni. Nyitrai Ferenc személye marad, nem is kell határozattal megbíznunk, de megbízhatjuk, az SZMSZ szerint ő az általános helyettes. Szlávik József: Szerintem kell megbízás, az aláírások végett. Hermann Szilveszter: Pontokba kell foglalni, mi lesz a feladata. Érezze annak a súlyát, hogy most egy gödörből ki kell vinni az iskolát, le kell írni pontosan! Mihelik Magdolna: Úgy gondolom, neki kötelessége elvállalni, mert ő az általános igazgató helyettes. Szlávik József: Mi történik, ha a kiírásra megint egy pályázat érkezik be, és megint megvétózzák?

19 19 Pázmándiné Györke Gyöngyi: Akiknek nem fogadtuk be a pályázatát, hivatalosan ők is kapják meg erről az értesítést. Mihelik Magdolna: Aki elfogadja a határozati javaslatot az elhangzott javításokkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 117/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a Kernstok Károly Általános Iskola intézményvezetői álláshelyéről 1.) Eredménytelennek nyilvánítja a Kernstok Károly Általános Iskola (magasabb vezetői) álláshelyére kiírt pályázatot. 2.) Jóváhagyja pályázat kiírását az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a Kernstok Károly Általános Iskola (magasabb vezetői) álláshelyére. 3.) Elhatározza, hogy a beérkezett pályázatok vezetési programjait az Országos Szakértői Névjegyzékben szereplő szakértővel nem véleményezteti. 4.) Utasítja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: értelemszerűen 8./ Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről Mihelik Magdolna: Az előterjesztésben szerepel a Szent Donát szobor mögötti mezőgazdasági területre vonatkozó szerződés aláírása. A terület tulajdonosa túl hosszúnak tartja a 20 évet, és 5-évenkénti hosszabbítást kérnek. Termőföld maradjon, mert mi azt mondtuk, hogy rendezvényterület lesz. Az 5 éves hosszabbítás és annak kamatainak megbeszélésére még sort kell keríteni. Aki ezzel a módosítással elfogadja a lejártakat, kérem, kézfelemeléssel jelezze! 118/2011. (VI.28.) Ny.Kt. határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és ez előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztató elfogadásáról 1.) Módosítja az 58/2011. (III.31.) számú határozatának 2.) pontját az alábbiak szerint:

20 20 2.) Felhatalmazza a polgármestert a Szent Donát szobor mögötti mezőgazdasági terület 5 éves bérletére vonatkozó szerződés ,- Ft éves induló bérleti díjjal történő előkészítésére és aláírására. 3.) Az 58/2011. (III.31.) számú határozat többi pontjai változatlan. 4.) Elfogadja az 58/2011. (III.31.), a 94/2011. (V.16.), a 95/2011. (V.16.), a 99/2011. (V.26.), a 100/2011. (V.26.), a 101/2011. (V.26.) és a 105/2011. (V.26.) számú, lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló tájékoztatót. Mihelik Magdolna: Köszöntöm a testületi ülésen megjelenő Ocskay Gyula igazgató urat, kérem, hogy az Ister-Granumról szóló előterjesztés tárgyalását vegyük előre. 9.a/ Ister-Granum kezességvállalás Mihelik Magdolna: Ebben a napirendben az Egyesülésnek a túléléséről van szó. Ocskay Gyula: Az Ister-Granum legutóbbi bemutatkozása óta sokkal rosszabb a helyzet. Az egész együttműködésnek a jövője kérdéses jelenleg, ennek az az oka, hogy az előző időszakban nem megfelelő felelősséggel vezették ezt a társulást. A jelenlegi projektet, ami fél millió euró összeget jelent, a két évvel ezelőtti igazgató írta alá, és le is hívta az összeget. A vezető igazgató ezt az összeget elköltötte. Időközben a projekt megvalósításának hitel felvételéről nem gondoskodott senki. Tavaly március elseje óta ez a projekt hivatalosan megy. 13 ezer eurót számoltak el ebből a fél millióból egy év alatt. Most a projekt megvalósítása is kérdéses. Elvállaltuk, hogy ezt a pályázatot megvalósítjuk valamivel rövidebb idő alatt is, ennek az a feltétele, hogy valaki tegyen be 110 millió forintot egy számlára, és azt mondja, hogy ez a feltétele a projekt megvalósításának. Ilyen nincs, nem létezik, ezért nem maradt más lehetőségünk, mint a hitelfelvétel, egyetlen bank mondta azt, hogy hajlandók az előfinanszírozáshoz hozzájárulni, de ehhez szükség van 4-6 önkormányzat kezesség vállalására. A tárgyalásnál azt elértük, hogy ezt megosztva is el tudják fogadni. Az a döntés született, hogy a magyarországi önkormányzatok kezességvállalást adnak lakosságszám arányban, a szlovákiai önkormányzatok tagi kölcsönt nyújtanak az EGTC-nek, amit utána vissza kell fizetni. A kezességvállalás nagyon sok feltételhez kötött. Ha mi nem valósítjuk meg a projektet határidőn belül, akkor jön be a kezességvállalás. 10 évig, 1999 és2009. között dolgoztam az Ister- Granumban, az a célom, hogy ezt az együttműködést újra működőképessé tegyem. A kerékpáros projektre 2008-ban, a második körre az utód nem nyújtotta be a pályázatát. Ha most ezt a jelenlegi turisztikai projektet visszaadjuk, akkor vissza kell fizetnünk azt az előleget, amit az előző igazgató elköltött valami másra, vissza kell fizetnünk azt a 13 ezer eurót, amit már elszámoltak nekünk a fél millió euróból, összesen 62 ezer eurót vissza kell fizetnünk a semmire. Ha be szeretnénk adni a magyar-szlovák CBC esetében bármilyen pályázatot, akkor ez a mi megítélésünket rontja. Azt is át kell gondolni, hogy a jövőre vonatkozóan vannak elképzelések, hogy hogyan lehetne ezeknek a projekteknek a fedezetét biztosítani. Hogy mit tartalmaz a pályázat, azt az előterjesztésből elolvashatják. Felvettem a kapcsolatot egy amerikai alapítvánnyal, amely közép-európai projekteket támogat nem teljes mértékig,

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse.

1.) Fogadja el a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervét. 2.) Utasítsa a jegyzőt, hogy a napirendek előadóit írásban értesítse. ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. december 14- ei ülésére. Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2011. I. félévi munkatervére Határozati javaslat: Nyergesújfalu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE I. FÉLÉVI MUNKATERVE. N a p i r e n d a 266/2015. (XII.17.) Ny.Kt. határozat melléklete NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE Képviselő-testületi ülés időpontja: 2016. január 28. Az előterjesztések

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Porva Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. május 13-án 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Porva Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 2009. október 19-én megtartott kihelyezett rendkívüli ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. 2009. október 19-én megtartott kihelyezett rendkívüli ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. október 19-én megtartott kihelyezett rendkívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Blaha Lujza Hotel és Étterem 8230

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-7/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 22. napján 19 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete 8296 Monostorapáti, Petőfi u.123. Tel: 87/435-055. Száma: 1092-5/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: KOZP/4657-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 29-én 16,30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. július hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 30.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. március 30-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. február 5- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2014. (II.10.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 05-én 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testülete ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. december 4. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. december 4-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: /2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-18/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 13. napján megtartott rendkívüli üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. augusztus 16- án a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Község Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. március 26.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat 2015. március 26-án 18.00 órakor megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2011. március 17-i r e n d k í v ü l i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Márkus László dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. október 31.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. október 31-én 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Új napirendi pont 27. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hulladékgyűjtéssel és hulladékudvar

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina

Jegyzőkönyv. Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Szlottáné Turi Edina Szám: D-57-10 /2013. Jegyzőkönyv Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án 18 órai kezdettel tartott nyilvános ülésén. Az ülés helye: Képviselő-testület hivatala Doba, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 25 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. február 18-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Nagydobos Község Önkormányzat Képviselő - Testület 2014. október 2-án megtartott rendkívüli ülésének a.) jegyzőkönyve: 1 b.) tárgysorozata: 1- c.) határozatai: 94-97. d.) rendelete: - 369-31/2014. T Á

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének január 8-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8-án megtartott üléséről. Határozat száma: 1/2015.(I.08.) 2/2015.(I.08.) 3/2015.(I.08.) Tárgya: Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: ének 2012. augusztus 2-i üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal, emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 21/2015. (IV.8.) Helyi Építési Szabályzat módosítása Rendelet

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal nagy tanácsterem

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. február 11-i soron kívüli ülésének jegyzőkönyve 8/2014. (II. 11.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

10. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 10/2013. 10. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 29-én 17 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 26-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal emeleti nagy tanácsterme Nyergesújfalu, Kossuth Lajos utca 104-106.

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA 2012. augusztus 27-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 5/2012. (VIII. 27.) 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 30-án megtartott rendes ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 39/2011.(V. 30.) d, rendeletei: Iktatószáma: 1-30/2011.

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki?

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Görgényi Ernő (elnök Gyula Város polgármester) A meghívóban feltüntetett napirendekkel egyetért-e mindenki? JEGYZŐKÖNYV Készült: Kistérségi Iroda (5700.Gyula, Damjanich u. 6. szám) 2010. december. 09-én 08.00 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa rendkívüli ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 28-án tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Bogdán Gyula József, Németh Sándorné,

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. július 7-én megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011.

Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről. 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. Jegyzőkönyv a képviselő testület 2011. február 03-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetése Írásos előterjesztés a meghívó mellékletét képezte II. sz. melléklet.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. augusztus 12-én (péntek) 7:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2016. augusztus 12.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-6/2013/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 12-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 19/2013. J E G Y Z

Részletesebben

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

1/ /2014./I.27./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 1/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. január 27-én megtartott ülésének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 16/2016. (XI.15.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464

Napirendi javaslat... 464. I. napirend Közút és óvoda felújítás pályázat beadása... 464 462 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 08-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 41/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI

KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI Ikt.szám: 1/144-8/2012. KISBAJCS, NAGYBAJCS és VÉNEK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs, Nagybajcs és Vének Községek Önkormányzata Képviselőtestületeinek 2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 89/2015.(XI.11.) Pedagógiai asszisztens álláshely 90/2015.(XI.11.)

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA E L N Ö K É T Ő L Szám: 7/4-18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készül: a Pénzügyi Bizottság 2011. november 23-án 10 óra 05 perckor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. október 28-án megtartott ülésén

JEGYZŐ KÖNYV. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. október 28-án megtartott ülésén JEGYZŐ KÖNYV Készült: Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2010. október 28-án megtartott ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: Nyergesújfalu Városi Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról.

4/ /2014./V.29./ HATÁROZATA: A két testületi ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóról. JÁSZSZENTANDRÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 4/2014. Jászszentandrás Községi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága 2014. május 29-én megtartott ülésének

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 16-án (hétfő) de.: 9.00 órára összehívott rendkívüli ülésén Jelen vannak: Hamza Gábor polgármester, Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK:

14. Jegyzőkönyv HATÁROZATOK: Oldal 1 / 7 Csomád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 69. Szám: 14/2013. 14. Jegyzőkönyv Készült: A Fóti Közös Önkormányzati Hivatal Csomádi Kirendeltség (2161 Csomád,

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója

JEGYZŐKÖNYV. Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről. Rendeletek és Határozatok mutatója JEGYZŐKÖNYV Abádszalók Város Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án tartott üléséről Rendeletek és Határozatok mutatója 11/2013. (IX: 27.) önkormányzati rendelet A lakások és helyiségek bérletéről,

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője

JEGYZŐKÖNYV. Svábyné Tóth Rita köztisztviselő Soós Buzás Erzsébet az Anyácsatavi Horgászegyesület képviselője JEGYZŐKÖNYV Zsámbék Város Képviselő-testületének 2010. május 17-én (hétfőn) 17 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Lovas Lajos polgármester Horváth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben