J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 Szám: 29/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonakarattya Közösségi Ház Balatonakarattya, Iskola u. 7. Jelen vannak: Varga Zsuzsanna al Vatics Erzsébet (17,05 órától) településstratégiai tanácsnok Kurucz Henrietta képviselő Lengyel János képviselő Sörédi Györgyné (17,05 órától) képviselő (6 fő) Az ülésről igazoltan távol maradt: Miklós Péter képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Fodor Krisztina Rajki Tamás Szabó Zoltán Győrfi Károlyné Hollósiné Kovás Ildikó Kiss Tamásné Kiss Tamás Jelen van továbbá lakosság részéről megjelent: jegyző tervező főépítész Közműv. Intézményvezető Tátorján Kft. ügyvezető PÜB kültag TÖT kültag (7 fő) 12 fő I. N A P I R E N D E L Ő T T : köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna alt és Lengyel János képviselőt. Kéri, amennyiben egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással szavazzanak. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 450/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1

2 Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptember 29. napján megtartott Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna alt és Lengyel János képviselőt jelöli ki. A Képviselő-testület megbízza t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek megtárgyalására az alábbi kiegészítésekkel: a meghívó 3.1-es (Sellei Krisztián beruházóval településrendezési szerződés megkötése), a 3.6-os (Boglárka utca csapadékvíz elvezetés) és a 3.8- as (Soós hegy ivóvíz-szennyvíz beruházás előkészítése) vegyes ügyek tárgyalását javaslom levenni napirendről, mert nem érkezett az ügyekhez elégséges anyag. A 3.2-es pontban megjelölt Balatonkenese, Strand tér út- és parkoló építés, vízelvezetés és elektromos tervezési munkái vegyes ügyet javaslom napirendek előtt megtárgyalni, mivel Rajki Tamás tervező jelen van ülésünkön. Tehát a jelen lévő képviselőket kérdezem, hogy az általam elmondott javaslatokkal egyetértenek-e? Amennyiben igen, kézfeltartással szavazzanak. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 451/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 29. napján megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. TAPASZTALATOK A NYÁRI SZEZONRÓL 2. TÁTORJÁN KFT. BESZÁMOLÓJA Kelemen Zoltán városgondnok Győrfi Károlyné intézményvezető Kelemen Viktória irodavezető Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető 3. VEGYES ÜGYEK BALATONKENESE, STRAND TÉR ÚT- ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉS, VÍZELVEZETÉS ÉS ELEKTROMOS TERVEZÉSI MUNKÁI BALATONKENESE BALATONAKARATTYA UTCÁIBAN A KÖZVILÁGÍTÁS TERVEZÉSÉHEZ, KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP ELKÉSZÍTTETÉSE BALATONAKARATTYA, ADY E. U. ÚTÉPÍTÉSI- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE (NAPIREND ELŐTT) KÖZVILÁGÍTÁS - HÁROMOLDALÚ ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE NEFELEJCS UTCA INGYENES TERÜLETÁTADÁS A HÁZIORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET ELLÁTÁS-SZERVEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS MEGPÁLYÁZTATÁSA GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA 2

3 3. 9. KDOP-4.1.1/F-11 KÓDSZÁMÚ, KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI AKCIÓK A FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSEKÉRT CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK TARTALMI RÉSZEI PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ALAPFOKÚ INTÉZMÉNY FESTÉSZET TANSZAKÁNAK ÖSSZEVONT 1-4. ÉVFOLYAM CSOPORTJÁBAN ÁTLAGLÉTSZÁM FELETTI LÉTSZÁMTÚLLÉPÉS ENGEDÉLYEZÉSE BURSA HUNGARICA ÉVI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL IDŐSEK VILÁGNAPJA RENDEZVÉNY MEGSZERVEZÉSÉHEZ TÁMOGATÁS RÁKÓCZI KŐSZOBOR VÁSÁRLÁSRA AJÁNLATTÉTEL KELET-BALATONI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA - MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS ÖNKORMÁNYZATI PÉNZESZKÖZ LEKÖTÉSE LENGYEL JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYA 4. ZÁRT ÜLÉS BALATONKENESE, LADIK U. 1/6. SZÁM ALATTI LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA BALATONAKARATTYA, ADY E. U. ÚTÉPÍTÉSI- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Rajki Tamás mérnök, tervező: A jelzett, Rakits György úr levélben felmerült kérdésekre válaszaim: ez egy önkormányzati lakóutca, amelyen lakóházak, nyaralók vannak. Tervezési sebesség km/óra. C közepes terhelési osztály, szabvány közutak betonkő burkolatok tervezési szabványa. A szabvány helyi közutak, kht-s utak esetében kötelező, önkormányzati utaknál ajánlott, de én ezt a szabványt betartottam. C forgalmi terhelési osztályra visszatérve: típus pályaszerkezetet meghatároz, a tervben szerepel, hogy megfelelő tömörségre oda kell figyelni. A hulladékszállító autó tonna, ezt a terhelést fogja bírni ez a szabvány szerint megépített burkolat. Második kérdésre válaszom: nem igaz, mert az utcában most murva burkolat van. Írja, hogy ez a pályaszerkezet nem megfelelő, de ez a pályaszerkezet a legolcsóbb, megfelelő a szabályzatnak, nem kell cementes anyag a pályaszerkezetnek. Következő kérdésre válaszom: kéri, hogy füves padka legyen. A közlekedési hatóság nem járul hozzá a füves padkához, tehát butaság, amit írt. Az ötös ponttal részben egyetértek. Egyetértek azzal, hogy legyen szikkasztási próba. Nincsen megoldva a befogadó, a befogadót kell kiépíteni, utána lehet továbbgondolni. Nem fogja elfogadni a közlekedési hatóság, hogy a szikkasztóárkot megszakítjuk a gépkocsi bejáróknál. Meg kell építeni az átereszt, a közlekedési hatóság nem is fogadja el másképp. Következő: a terv nem jelzi egyértelműen, hogy a Thököly u Ady utca kereszteződésében hova történik a vízelvezetés. - Mondom még egyszer: a fölső rész a 71-es út felé lejt, a csomópontban három darab víznyelő van, itt a vízelvezetés meg van oldva, sajnos a többi részen nincs megoldva. A burkolatról mindenképpen levezetem a csapadékvizet egyoldalú nyílt árokba, egyelőre szikkasztóárkot tudtam tervezni, mert nincsen befogadó a Kisfaludy sétánynál. Következő kérdés: virágládák, fekvőrendőr kihelyezését kéri. Ez önkormányzati hatáskör. Be lehet vezetni sebességkorlátozást, de a tervezési sebesség is

4 km/óra. Kérem, írják meg a véleményemet és az összes kérdésre meg van a válasz. Amennyiben egyéb kérdés nincsen, határozati javaslatom annak fényében, amit a tervező úr megmagyarázott. Ez után indokolt, hogy engedélyeztessük ezt a tervet és főépítész úr véleményével az átvezetést a dokumentáción elvégeztessük és benyújtsuk engedélyeztetésre ezt a tervet. Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 452/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonakarattya, Ady Endre utca útépítési- és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervét és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonakarattya, Ady Endre utca útépítési- és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervére érkezett lakossági észrevételeket, kiegészítve Szabó Zoltán főépítész véleményével, átvezetteti az átvett tervdokumentáción, és benyújtja engedélyeztetésre. 2. A tervdokumentáción átvezetésre tett észrevételek a határozat mellékletét képezik. A képviselő-testület megbízza t, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa. Határidő: október 20. Felelős: Pintér Róbert műszaki ügyintéző II. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. TAPASZTALATOK A NYÁRI SZEZONRÓL Előadók: Kelemen Zoltán városgondnok Győrfi Károlyné intézményvezető Kelemen Viktória irodavezető Kurucz Henrietta képviselő: Mindhárom bizottság tárgyalta a napirendet. A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülésen a jelen lévő intézményvezetők beszámolóit, a hétfőn tartott pénzügyi- és részönkormányzat együttes 4

5 ülésen mindhárom beszámolót tárgyaltuk. Több kérdés merült fel, javaslattal éltünk: az idei év tapasztalatait levonva a jövő évi nyári felkészülés előtt novemberben szeretnénk egy kerekasztal megbeszélést az intézményvezető, az irodavezető és a civil szervezetek képviselőivel. A strandszezonról kapott tájékoztatóból kiderült, hogy a strandbevétel elmaradt a várttól a zord időnek köszönhetően. Mindhárom bizottság elfogadásra javasolta a beszámolókat, illetve a novemberi kerekasztal beszélést javasoljuk. Lengyel János képviselő: Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt vett a nyári szezonban. Elképesztő, hogy kis túlzással megközelítettük a tavalyi bevételt az időjáráshoz képest. Köszönhetően a strandok rendben létének és köszönjük a strand dolgozóinak, a Városgondnokság aktív részvételét. Nyilván volt rossz példa a Bercsényi lejáró, a MÁV-nak köszönhetően, ezért javaslom a Képviselőtestületnek, ne hagyjuk így a jövő évre. A Tourinform Irodával kapcsolatban remélem, hogy Akarattyán is bevált, hogy a kurtaxát be lehet váltani strandjegyre. Köszönöm, hogy az idén erre lehetőség volt. A programokon meglátszik, hogy elég sok pénzt szántunk erre, nagyon jó programok voltak Akarattyán és Kenesén is. Örökös probléma az áramellátás, jobban át kell gondolni ezt a problémát Kenesén és Akarattyán is a parkokban. Nagyon köszönjük, nagyon jó programok voltak - talán ennek is köszönhető, hogy itt maradtak a vendégek a rossz idő ellenére. Kelemen Zoltán városgondnok: Tavaly júliusban közel 70 ezer volt a strandokon, az idén 40 ezer, az idén az augusztusi hónap jobb volt - köszönhetően annak, hogy 20-a után jó idő maradt. Az áramot illetően hálózati probléma van, az erősítők kikapcsolják saját magukat. A fesztültséggel van a probléma. Nem éri el a volt körüli feszültséget, az pedig az EON feladata lenne, hogy biztosítsa. Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője: Végigolvastam a beszámolókat, egyetértek azzal, hogy több pénzt biztosított a programokhoz a Képviselő-testület és ténylegesen jók voltak a programok. A Tourinform Irodánál olvastam a megjegyzést, hogy Akarattya és Kenese között tervbe volt véve valamilyen közlekedési eszköz. Jó volna, mert az emberek könnyebben mozognának egyik helyről a másikra. Hiányoltam a programok plakátolását. Az Alsóréti Strandnál nem láttam kitéve sosem, hogy milyen programok vannak. A városgondnok úr beszámolójához mondanám, hogy a Vak Bottyán strandra nagyon sok pénzt áldoztak, viszont a Marina Port szálloda miatt van az iszaposodás, mert beforgatja a vizet. Kérdezném, hogy nem lehetne beszélni vele, hogy kotorja ki saját költségén? A szabad-stranddal kapcsolatban mondanám el, hogy olyan problémánk voltak, hogy - szépen kitakarítják a helyiséget rendben tartják - viszont a szemetes zsákok telítődnek, aminek a vége az, hogy halomba állnak. A WC-t és zuhanyzót tegyék fizetővé, javasolnám. Sajnálatosan volt egy lábtörés a zuhanyzóban, mivel a járólap nem csúszásgátló. Vargha Tamásné civil szervezetek vezetője: A Városgondnokság beszámolója kapcsán mondanám el, hogy egyetértek az elhangzottakkal, hogy sok vendég megdicsérte a strandok állapotát az iszap ellenére, amiről nem ők tehetnek. A szemétszállítással kapcsolatban magunk is többször dühösek voltunk, amikor azt láttuk, hogy a Városgondnokság szállítja el a hulladékot, ez irritálja a lakosságot, amíg fizet mindenki szemétszállítási díjat, addig nem megengedhető, hogy sokan pedig szemeteljenek. Nagyon sokat dolgoztak a Városgondnokság munkatársai. Köszönetet mondunk a Kultúra Háza dolgozóinak is, gyönyörű és gazdag programokat szerveztek. Minden dolgozónak odafigyelése Balatonkenese és Balatonakarattya hírnevét növeli. Javasolnám, hogy figyeljünk oda azoknak a polgároknak 5

6 munkájára is, amelyek emelték a rendezvények színvonalát pl. gyöngy, gobelin, intarziakészítők, stb. - nagyon büszkék lehetünk rájuk. Tourinform irodának régi és jelenlegi szállásadók nevében is köszönetet mondok az odafigyelésért, a szervező munkáért. Mindegyik beszámoló jól tükrözi az ellentmondást, ami az egész évet jellemezte. Nem csak az időjárás szempontjából. Tapasztalhattuk, hogy mindenki a jobb minőséget keresi, de az alacsonyabb árat. Kenese és Akarattya érdeke, hogy ezt összehozzuk. Lengyel János képviselő: Nagy örömünkre szolgált, hogy az év tájháza lett a balatonkenesei Tájház. Köszönjük szépen az eredményes munkát. Kelemen Zoltán városgondnok: A szemétszállítással kapcsolatban elmondottakra reagálva: létezik egy hulladékgazdálkodási törvény, amely szerint kötelezően igénybeveendő szolgáltatás a szemételszállítás. Van megközelíthetetlen terület, a településen, és gond, hogy a felét sem veszik át a zsákoknak. Az a gyakorlat, hogy jönnek bevásárolni és a háztartási szemetet zsákokba leteszik a köztéri hulladékgyűjtőbe. Van olyan, hogy naponta háromszor szedi össze a szemetet ezekről a helyekről a Városgondnokság. Lengyel János képviselő 16,25 órakor az ülésről kiment. Az ülésen jelen levő képviselők száma: 3 fő, a megállapítja, hogy az ülés határozatképtelen, 16,25 órától szünetet rendel el. A Képviselő-testület a szünetet követően 16,30 órától folytatja munkáját. A jelen levő képviselők száma: 4 fő, az ülés határozatképes. Javaslom a Városgondnokság beszámolóját elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 453/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyári szezon tapasztalatairól szóló, a Városgondnokság vezetője által készített beszámolót és az alábbi határozatot hozta. 1. A nyári szezon tapasztalatairól szóló, Városgondnokság vezetője által készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Megbízza t, hogy a határozatról Kelemen Zoltán városgondnokot értesítse. Felelős: Virág Anikó ig. üi. 6

7 Győrfi Károlyné intézményvezető: Köszönöm mindenki hozzászólását, örülök, hogy sok mindenki jelen volt a rendezvényeken és így megtapasztalhatták azok hangulatát. A Keneséhez kötődő emberekről nem fogok legközelebb megfeledkezni, köszönöm a figyelemfelhívást. Köszönöm az önkormányzati segítséget is, a rendezvényterv és a költségvetés elfogadásra került, remélem, hasonló rendezvénysorról álmodtunk, mint amit megvalósítottunk. Diavetítés a nyári rendezvényekről. Sörédi Györgyné és Vatics Erzsébet képviselők az ülésre megérkeztek 17,05 órakor. A jelenlevő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes. Győrfi Károlyné intézményvezető: A Tájház díjátadásával kapcsolatban úgy tudom, hogy illik ünnepélyes keretek között elhelyezni az elismerő díjat, aminek valamely programhoz kapcsolódóan módját ejtjük majd. Köszönjük a beszámolót, amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, javaslom a Közművelődési Intézmény és Könyvtár beszámolójának elfogadását az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 454/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyári szezon tapasztalatairól szóló, a Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője által készített beszámolót és az alábbi határozatot hozta. 1. A nyári szezon tapasztalatairól szóló, Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője által készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Megbízza t, hogy a határozatról Győrfi Károlyné intézményvezetőt értesítse. Felelős: Virág Anikó ig. üi. Kelemen Viktória Tourinform Iroda vezetője: A beszámolót azzal egészíteném ki, hogy testvérvárosunkkal, Tutzinggal 20 éves jubileumot ünneplünk a jövő évben és erről úgy gondolom, méltóan kellene megemlékezni. Javaslom a Tourinform Iroda beszámolóját is elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatnak megfelelően. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 7

8 455/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyári szezon tapasztalatairól szóló, a Tourinform Iroda vezetője által készített beszámolót és az alábbi határozatot hozta. 1. A nyári szezon tapasztalatairól szóló, Tourinform Iroda vezetője által készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Megbízza t, hogy a határozatról Kelemen Viktória irodavezetőt értesítse. Felelős: Virág Anikó ig. üi. Köszönetünket fejezzük ki az intézményekben dolgozók munkájáért eddig is és a jövőre vonatozóan is. A problémákat próbáljuk kiküszöbölni, de köszönet mindenkinek. 2. TÁTORJÁN KFT. BESZÁMOLÓJA Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető A Pénzügyi Bizottság és a részönkormányzat együttes ülésén tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kurucz Henrietta képviselő: A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is tárgyalta a beszámolót. Az intézményvezető előterjesztésében szerepel egy kérés, hogy az intézmény további működésével kapcsolatban térjünk vissza a colorchémia lakótelepi bölcsőde sorsát illetően. Akkor tudunk állást foglalni ebben, ha az irányító hatóságtól megkapjuk az állásfoglalást esetleges létszámcsökkentés miatt. Vargha Tamásné lakossági érdeklődő: Én a játszóháznak alapító tagja vagyok, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy most már bizonyítja bármenyien ellene voltak és vannak, hogy egy jó gárdával, vezetéssel felismerve nagyon eredményesek lehetnek. A colori bölcsőde kapcsán még ma is lehet komoly szponzorokat keresni, Papkeszinek és Berhidának is van országgyűlési képviselője, biztos vagyok benne, hogy pár százezer forint támogatás erejéig lehet pénzt szerezni. Nagyon jól alakul a Játékvár tevékenysége és hogy széleskörű kapcsolatot építettek ki a kihelyezett játszóházak területén, ez nagyon komoly munkát és kitartást jelent. Köszönetet érdemel ez az intézményi gárda is, jobb lenne a gyermekek 8

9 számára is, ha inkább a támogatásról gondolkodnának, nem a megszűnésről azzal együtt, hogy nem Balatonkenese önkormányzatának kell erről gondoskodni. Sörédi Györgyné képviselő: Hasonlóak a gondolataim, ne a megszűnésről, hanem a fenntartásról gondolkodjunk. Ha akarjuk, fenn tudjuk tartani, ha nem akarjuk, akkor nem. Javaslom a Tátorján Kft tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 456/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján Kft. vezetője által készített beszámolót és az alábbi határozatot hozta. 1. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) tevékenységéről szóló, Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető által készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Megbízza t, hogy a határozatról Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezetőt értesítse. Felelős: Virág Anikó ig. üi. 3. VEGYES ÜGYEK BALATONKENESE, STRAND TÉR ÚT- ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉS, VÍZELVEZETÉS ÉS ELEKTROMOS TERVEZÉSI MUNKÁI Rajki Tamásé volt a legolcsóbb ajánlat és a terveivel nem voltak kifogásaink eddig. A határozatban javaslom a határidőt megjelölni. Rajki Tamás tervező: A terv egy hónap alatt kész a megbízástól számítva. Az elektromos rész vezetékjogi szakági 9

10 engedélyköteles lesz, ez a megbízástól kezdve 4-5 hónap. Az úttervek határidejének 2 hónapot javaslok, a végső határidőnek március 1. napját. Határozati javaslatom: Balatonkenese Város Önkormányzata a Balatonkenese, Strand tér út- és parkoló építés, vízelvezetés és elektromos tervezési munkáira a Rajki Tamás mélyépítő mérnökkel köt szerződést bruttó Ft vállalkozói díj kikötése mellett. Balatonkenese Város Önkormányzata a tervezési munkákhoz a évi költségvetéséből a hitelkeret terhére forrást biztosít, illetve évi költségvetésébe betervezi. Határidő: a Tervezési Szerződés megkötésére: október 05., Útterv elkészítésére: november 30., Villamos tervek elkészítésére: március 1. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 457/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese, 4714/5-6 hrsz ú Vak Bottyán Strand előtti, 4713 hrsz-ú tér-, út-, és parkoló építés, vízelvezetés és elektromos tervezési munkáit és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzata a Balatonkenese, Strand tér út- és parkoló építés, vízelvezetés és elektromos tervezési munkáira a Rajki Tamás mélyépítő mérnökkel köt szerződést bruttó Ft vállalkozói díj kikötése mellett. 2. Balatonkenese Város Önkormányzata a tervezési munkákhoz a évi költségvetéséből a hitelkeret terhére forrást biztosít, illetve évi költségvetésébe betervezi. A képviselő-testület megbízza t, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa. Határidő: Tervezési Szerződés megkötésére: október 05. Útterv elkészítésére: november 30. Villamos tervek elkészítésére: március 1. Felelős: Pintér Róbert műszaki főea. (Városüzemeltetési csoport) Wildné Gál Marianna Pénzügyi Csoport Dr. Koczkás Sándor ügyvéd 17,35 órától szünetet rendelt el. A Képviselő-testület a szünetet követően 17,55-től folytatja munkáját. A jelen lévő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes. 10

11 3. 2. BALATONKENESE BALATONAKARATTYA UTCÁIBAN A KÖZVILÁGÍTÁS TERVEZÉSÉHEZ, KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP ELKÉSZÍTTETÉSE A bizottsági javaslat az volt, hogy a Geobakony Kft-vel kössön vállalkozási szerződést a Képviselőtestület bruttó Ft vállalkozási díj kikötése mellett a tervezési alaptérkép elkészítésére. A bizottsági javaslatot kiegészíteném azzal, hogy a fedezetet 2011 évi költségvetés hitelkeretére biztosítjuk, és hogy a teljesítési határidő: október 30. Aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 458/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese Balatonakarattya utcáiban (Liszt Ferenc sétány, Nagykúti utca Arany J. utca kereszteződése, Örs vezér utca, Hét vezér utca, Esze T. u.) a közvilágítás tervezéséhez, kiépítéséhez szükséges tervezési alaptérkép elkészítését és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese - Balatonakarattya Liszt Ferenc sétány, Nagykúti utca Arany J. utca keresztezése, Örs vezér utca, Hét vezér utca, Esze T. utca közvilágítási munkáinak elektromos tervezésére alkalmas tervezési alaptérkép elkészítésére vállalkozási szerződést köt a Geobakony Kft-vel (Ajka-Bakonygyepes, Kökény u. 3.) Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó Ft vállalkozási díj kikötése mellet. 2. A Pénzügyi Csoport a térképkészítési munkákra Ft pénzügyi fedezetet biztosít a évi költségvetésében a hitelkeret terhére. A képviselő-testület megbízza t a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: munka elvégzésére: október 30. Felelős: Pintér Róbert műszaki főea. (városüzemeltetési csoport) Wildné Gál Marianna (pénzügyi csoport) Dr. Koczkás Sándor ügyvéd 11

12 3. 4. KÖZVILÁGÍTÁS - HÁROMOLDALÚ ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A részönkormányzat és a pénzügyi bizottság javasolja az engedményezési szerződés aláírását. Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal az elhangzott bizottsági javaslat alapján, kézfeltartással szavazzon. 459/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pápai és Társa Bt. által indítványozott háromoldalú (Pápai és Társa Bt., Fényforrás Kft., Balatonkenese város Önkormányzata) ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS aláírását és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Engedményezési Szerződés aláírásához. A képviselő-testület megbízza t az engedményezési szerződés aláírására. Határidő: október 01. Felelős: Kocsi Tímea településmenedzser Pintér Róbert műszaki főelőadó (Városüzemeltetési csoport) Dr. Koczkás Sándor ügyvéd NEFELEJCS UTCA INGYENES TERÜLETÁTADÁS 12

13 Kérdezlek úr, hogy neked nem érkezett levél a Nefelejcs utcával kapcsolatban a Magyar Aszfalt kivitelezőtől? Mert én kaptam egy kivitelezői véleményt. Az említett levelet felolvassa. (A levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Tehát javaslom, hogy ha a kivitelezőnek ez a megállapítása, ők ezt így tudják és ugyanannyi pénzért különb utat is kapunk, akkor ezzel a műszaki tartalommal fogadjuk el, javaslom. Nem, szóban jöttek ezzel az indítványukkal és elmondom, hogy ez miről szól. Küzdöttünk ezzel a kérdéssel már éppen eleget, és szerettük volna kikerülni azt a problémát, hogy elkezdik a megsüllyedt részeket felmarni és betölteni murvával. Úgy döntöttünk, hogy az egész utat felmarják, 30 cm vastagságban kiszedik, 25 cm vastagságban murvát behengerelnek, és arra rá az 5 cm aszfalt. Ez hoz egy tartós, jó utat. Ők, - nem mondják, ki, de alávállaltak az árversenyben, és most próbálnak taktikázni. Ők most azt kínálják, hogy nem a teljes útszerkezetet szedik fel, hanem imitt-amott kátyúzgatnak, és ráaszfaltoznak. Felvetődik egy olyan probléma, - amit nem tudom, hogy leírtak-e, de én rákérdeztem (mert az írásos anyaggal nem találkoztam, csak személyesen velük). Tehát felvetődik egy olyan probléma, hogy az ő megoldási javaslatuk szerint az út legalább 5 cm-el feljebb kerül, onnantól fogva a víz nem az úton folyik, hanem a kapubejáróknál megy befele. Feltettem a kérdést, mi van ilyenkor. Azt mondták erre, hogy majd a lakók fogják és megemelik a bejáratot és máris nem befelé folyik. Tehát egy ilyen megoldást javasoltak. Nem így volt ez, Pista, mert ez azt írja, hogy költségben ugyanabba kerül, csak a forgalom is biztosítható, folyamatosan fenntartható, és két réteg aszfalttal fogják ezt kezelni, így erősebb pályaszerkezet építhető. Tehát én most nem vitatkoznék a műszaki szakemberekkel. Rajki Tamás mérnök, tervező: Tavaly én az egész utcát végig jártam. A Nefelejcs utca nagyon problémás utca. Vízelvezetési probléma megoldása nagyon nehéz lesz, mert az utca elején már nagyon nagy gond van, feljebb szintén. Mivel nincs csapadékvíz-csatorna, a szikkasztás jöhet szóba, de nincs befogadó hely. Addig burkolatot csinálni, amíg a vízelvezetés nincs megoldva, ablakon való pénzt kidobálás. Sörédi Györgyné képviselő: Azt ígérték, hogy úgy alakítják ki, hogy középen fog elfolyni a víz. Rajki Tamás mérnök, tervező: Ki lehet alakítani a keréknyomsáv közepén járdalapból vízelvezető vápát - kérdés mekkora lesz a vízelvezető tevékenysége. Viszont elég hosszú utca és szűk. Fodor Krisztina jegyző: Javaslom, kérjenek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ha tényleg az egész utcát felbontják, vagy pedig csak a helyi javítások vannak akkor az kevesebb pénzbe kerüljön. Lengyel János képviselő: Hogy lehet megoldani, hogy két hétig oda ne menjen be senki? 13

14 Az ott lakók már most értesítve vannak, örülnek, hogy aszfaltozva lesz és azt mondták, hogy az a két hetet fél lábon is ki fogják bírni. Az a lényeg, hogy le legyen aszfaltozva az út, akkor pedig javaslom, válasszuk a jobbik megoldást, azt, amiről már egyszer döntöttünk. Továbbiakban megjegyzem: több árajánlat közül választottuk ki a Magyar Aszfaltot, azzal az árajánlattal, amin most próbál megint változtatni. Ha mi változtatunk rajta, újból meg kell versenyeztetni az összes többivel, mert mint ahogy történt már a döntésünk megtámadására kísérlet úgy ezt meg fogják támadni, mert abba a megoldásba, amit ők most nekünk kínálnak, nem biztos, hogy ezzel az árral a legversenyképesebbek. De Pista, miről beszélsz? Ettől magasabb árat állapítottunk meg. Sörédi Györgyné képviselő: De más a technológia. De ha azt írja a kivitelező, hogy egy jobbat tud azzal a műszaki tartalommal, mert hogy az nem jó, akkor mi ne mondjuk azt, laikusok, hogy mi marhára tudjuk és az a jó. Akkor elemezzük a levélben foglaltakat: szerződésünk szerint a műszaki tartalom 25 cm vastagságú pályaszerkezet elbontását és építését tartalmazza, e műszaki tartalom megvalósulása során a Nefelejcs utcában két hétig semmilyen gépjármű forgalom nem történhet. Ez nem okoz problémát, mert az utcában lakókkal felvettük a kapcsolatot, ezt ők felvállalják. Az autókkal kint parkolnak addig, ha mentőre lesz szükség, majd segítenek egymásnak, szemetet pedig kiviszik az utca végére két hétről van szó. Viszont, ha normálisan meg van csinálva az utca, akkor 15 évig jó utcánk van. A mostani, általunk elfogadott műszaki tartalom arról szól, hogy az egész utcában 30 cm-t felszednek, 25 cm-t murvával visszatömörítenek és 5 cm-t ráaszfaltoznak. Ez azért jó, mert az utcának az aszfaltnak a tartását nem az aszfalt fogja meghatározni, hanem az alatta levő murva. Ha az alatta levő murva tömör és szilárd, utána nem fog elmozdulni rajta az aszfalt, nem fog megrepedni, alávizesedni és tartós utunk lesz. Ők ebben az ajánlatban a következőket kínálják: nem kívánják 25 cm vastagságban felszedni a most ott lévő földes murvás, helyenként aszfaltozott réteget, nem kívánják 20 cm vastagon lemurvázni, lokális hibák javítását tennék meg 30 m2-ben, ami azt jelenti, kb. mint ez a helység. És az árajánlat nem írja, hogy bruttó vagy nettó. Mert ha ez nettó, akkor ez ugyanannyi, mint a jobbik megoldás, amelyet elfogadtunk, csak nekünk a 6 millió az bruttó, annak kb. ennyi a nettója. Akkor pedig ragaszkodjunk a magasabb műszaki tartalomhoz. Rajki Tamás mérnök, tervező: Így van. Azt kell tenni, amit a úr mond. És a vízelvezetést megoldani. Mert hiába lesz ott akármilyen útalap, meg két réget aszfalt, ha nincs megoldva a vízelvezetés. Légy szíves, cáfolj meg, vagy erősíts meg, hogy a műszaki tartalom szempontjából már az általunk elfogadott 25 cm vastag kiszedés, 20 cm bemurvázás, 5 cm ráaszfaltozás sokkal hatékonyabb és tartósabb, mint a lokális kátyúzás 30 m2-en, mert hiába a két réget aszfalt, ha az saras, nedves, 14

15 süllyedő szar felületre tesszük az aszfaltot, az egy fél év után, egy kukás autó után ugyanúgy össze fog törni, ugyanott leszünk, ahol voltunk, csak nem 3 cm aszfalt tört össze, hanem 10 cm. Rajki Tamás: Így van. Elfogadom, de szerintem ez nem így van. Ha most kimarjuk azt a tömörített, kemény talajt, azt te be fogod murvázni, amit utólag tömörítünk, ami soha nem lesz olyan keménységű, mint ami most benne van, mert egy laza talajt képezünk, - na az lesz sáros. Ha nem jól van az a tömörítés, meredek utca, vízelvezetést nincs megoldva (Rajki Tamás közbe kíván szólni) Tamás egy pillanat, hadd fejezzem be. Tehát a vízelvezetése nincs megoldva, nem is lehet, ez a megoldás, amit a Tamás javasolt, hogy vápázás, a lakók azt nem fogják elfogadni, tehát aszfaltos útba ilyet nem fogunk beleépíteni járdalapokból, és keréknyomba ez már biztos, hogy megint nem jó. Ha az eredeti műszaki tartalommal elfogadjuk, azt írták, hogy ők azt is meg tudják csinálni. Akkor legyen az eredetivel és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát még egyszer elmondom: ebben a levélben ők leírják az alapvető problémájukat, hogy nem lesz két hétig gépjármű-forgalom abban az utcában. Ez megoldódott, tehát nem probléma. Tamás kérlek, még te is mondd el a véleményedet. Én erre nem vagyok kíváncsi, mert te itt azzal szórakozol, hogy próbálkozod itt más idegen tervezőkkel igazoltatni, hogy most ez miért jó én erre nem vagyok kíváncsi. Nagyon megkérem a urat, hogy úgy vezesse az ülést, hogy testületi ülésen ne mindig az legyen, hogy szót adok ennek és szót adok annak és próbál cáfoltatni, mert van az ülésnek egy rendje és vagy megtartod rendesen, vagy nem. Bármilyen nagy szakértő vagy az útépítési munkák kapcsán, a Tamás műszaki ellenőr is volt, kivitelező és tervező, illetve a társaságban más is van, aki már több időt töltött útépítéssel kapcsolatban, mint közülünk bárki. Ezért merészelem képviselő-testületi ülésen ezen szakemberek véleményét kérni. Meg kell nézni az útjainkat Kenesén, hogy néznek ki, mert szakemberek tervezik állandóan! És hány éves utak? Az új utakról beszélek! A kedvenc kft-d, a Via Vomito mit épített neked a Széchenyi utcában? Erről beszéljünk, te ne mond nekem azt, hogy mennyire tudod, hogy szakemberek építik, a kenesei Széchenyi utca élő példa rá! Új út és hogy néz ki? Sörédi Györgyné képviselő: És ki választotta ki? 15

16 Hát nem én, Magdi! Kinek a javaslatára és ki megy alá az áraknak? Légy szíves, Magdi! Rád már én nem hallgatok! Ma bebizonyosodott, hogy rád nem kell hallgatni Magdi, mert többet beszélsz mellé és nem mondasz igazat. Sörédi Györgyné képviselő: Ne haragudj Erzsi, egy szakember nálam biztos jobban tudja. Milyen szakember? Mindig a szakemberekre hivatkozol. Ma ott, ahol voltunk megmondták, hogy te, mint nem voltál alkalmas, mert félrevitted ott is a testületet. Jó, köszönjük szépen, térjünk vissza az alapvető napirendi pontunkra bár ez a megbeszélés is számomra rendkívül tanulságos volt. Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 18,18 órakor. A jelen levő képviselők száma: 5 fő, az ülés határozatképes. A Nefelejcs utca terület-felajánlás tárgyában határozati javaslatot az előterjesztés szerint javaslom elfogadásra. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 460/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese, Nefelejcs utca terület-felajánlás tárgyában benyújtott előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata köszönettel elfogadja Galambos Attila 8174 Balatonkenese. Nefelejcs u. 13/A. szám alatti, és 995/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának felajánlását, és - a rövidesen kezdődő Nefelejcs utca útkarbantartási munkáit megelőzően - a tárgyi ingatlan utcafrontján meglévő mintegy 4-5,00 m beton oszlopok közé kihúzott, drótfonatos kerítést áthelyezteti. 2 A terület átadásából adódó I. fokú telekalakítási engedélyeztetési eljárást lefolytatását kérelmezi az illetékes Balatonfüredi Körzeti földhivatalnál, az előzőleg elkészíttetett telekhatár-rendezési vázrajzok, és visszterhes szerződés alapján. 3. Balatonkenese Város Önkormányzata a évi költségvetés dologi kiadásának terhére a telekalakítási-, és kerítés áthelyezési munkákhoz szükséges fedezetet a Városgondnokság utak, hidak karbantartásának terhére biztosítja. A képviselő-testület megbízza t, hogy a telekalakítási vázrajz elkészítésére és a visszterhes szerződés megkötésére, és a kerítés áthelyezésére a szükséges intézkedéseket tegye meg, a döntésről az érdekelteket tájékoztassa. Határidő: Telekalakítási munkarészek elkészíttetésére: azonnal 16

17 Felelős: Engedélyezési eljárás lefolytatására: folyamatos Kerítés áthelyezésére: folyamatos Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetője Pintér Róbert műszaki főea. (Városüzemeltetési csoport) Wildné Gál Marianna pénzügyi csoport Dr. Koczkás Sándor ügyvéd A HÁZIORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET ELLÁTÁS-SZERVEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA Kurucz Henrietta képviselő: A Kulturális- és Szociálpolitikai bizottság javasolja, hogy a 36 Ft maradjon, a 41 Ft-ot ne fogadja el a Képviselő-testület. Amikor már van tapasztalatuk a költségek arányosításáról, mondják el - két téli hónap alatt tudják tervezni, hogy kb. milyen költségek várhatók, ezt figyelembe véve kérjünk egy kalkulációt a kft-től jövőre. A gépkocsit a támogatásból, saját költségvetéséből gazdálkodja ki, ez a javaslatunk. Vatics Erzsébet képviselő az ülésre visszajött 18,29 órakor. A jelen levő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes. Határozati javaslat a háziorvosi központi ügyelet ellátás szervezésének módosításáról szóló előterjesztés kapcsán: A háziorvosi központi ügyelet - kötelező önkormányzati feladat - támogatására november december hónapokra 36 Ft x lakos összeget (3573 x 36.-ft x 2 hó= Ft) biztosít a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (8220 Balatonalmádi, Petőfi S.u Képviseli: dr. Németh Ilona ügyvezető igazgató) részére a április 20. napján kötött Támogatási szerződés e ponttal történő módosításával, a évi költségvetésben a központi ügyelet támogatására biztosított fedezet terhére. A háziorvosi központi ügyelet működését illetően költségelemzést kér a nonprofit kft-től, az ügyeleti autó cseréje esetén a Képviselő-testület nem vállal költségrészt. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 461/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi központi ügyelet ellátás szervezésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 17

18 1. A háziorvosi központi ügyelet - kötelező önkormányzati feladat - támogatására november december hónapokra 36 Ft x lakos összeget (3573 x 36.-ft x 2 hó= Ft) biztosít a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (8220 Balatonalmádi, Petőfi S.u Képviseli: dr. Németh Ilona ügyvezető igazgató) részére a április 20. napján kötött Támogatási szerződés e ponttal történő módosításával, a évi költségvetésben a központi ügyelet támogatására biztosított fedezet terhére. 2. A háziorvosi központi ügyelet működését illetően költségelemzést kér a nonprofit kfttől, az ügyeleti autó cseréje esetén a Képviselő-testület nem vállal költségrészt. Határidő: október 15. Felelős: Fodor Krisztina jegyző Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző Az előterjesztés szerinti első határozati javaslat elfogadását javaslom - a régi központi ügyeleti rendszer október 31-i határidővel történő megszűntetését. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 462/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi központi ügyelet ellátás szervezésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések önkormányzatával március 1-től kötött, június 1- től és július 1-től módosított Megállapodást közös megegyezéssel október 31-i határidővel megszünteti. 2. Alsóörs, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések önkormányzatával november 1. napjával a határozat mellékletét képező tartalommal - határozatlan időre Megállapodást köt a kistérségi háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére, amennyiben a Megállapodást az érintett önkormányzatok jóváhagyják. 3. Felhatalmazza t a Megállapodás aláírására. Határidő: október 15. Felelős: Fodor Krisztina jegyző Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető 18

19 3. 7. GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS MEGPÁLYÁZTATÁSA Kurucz Henrietta képviselő: Az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra a határozati javaslatot a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság a Képviselő-testületnek. Aki elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott bizottsági javaslat szerint, kézfeltartással szavazzon. 463/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekorvosi alapellátás pályázati kiírását és az alábbi határozatot hozta: A gyermekorvosi alapellátás ellátására az egészségügyről szóló évi CLIV. tv (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet. A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, házi gyermekorvosi alapellátásra kötött vállalkozói szerződés, területi ellátási kötelezettséggel Foglalkoztatás jellege: Vállalkozói szerződés alapján, teljes munkaidő a 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet 2..(3) bekezdés alapján. A munkavégzés helye: Veszprém megye, Balatonkenese, Óvoda u.8. Veszprém megye, 8172 Balatonakarattya, Szent István tér 1. Ellátandó feladatok: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 4.. (3) bekezdésében foglaltak, továbbá az óvodai-bölcsödei, és iskolai egészségügyi ellátás Pályázati feltételek: Egyetem, és csecsemő-gyermekgyógyász orvosi végzettség Magyar állampolgárság, büntetlen előélet Pályázat elnyerésénél előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 19

20 részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevők szakmai anyagát és személyes adatait megismerhetik, A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011.november 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2011.október 20. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8174. Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér. 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gyermekorvos. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A október 27-én tartandó képviselő-testületi ülésen történik. A pályázat elbírálásának határideje: október 27. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: és a október 6. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.balatonkenese.hu honlapon szerezhet. A Képviselő-testület megbízza t, hogy a határozatról az érintettet értesítse, és felhatalmazza a szerződés megkötésére. Határidő: november 1. Felelős: Fodor Krisztina jegyző Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA Fodor Krisztina jegyző: Ez a határozathozatal a finanszírozáshoz szükséges, illetve, hogy most helyettesítéssel oldjuk meg, nem vállalkozással, vagy főállással. Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 20

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2011. szeptember 29-én megtartott ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 4 fő Igennel szavazók száma: 4 fő 450/2011.(IX. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 346/2012. (VII. 19.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 19. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 14-én 20,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 14-én 20,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 15/2012. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 14-én 20,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 1-jén megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 1-jén megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2011. szeptember 1-jén megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 425/2011.(IX.01.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. szeptember 1. napján megtartott rendkívüli

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 292/2013. (VI. 27.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 27. napján megtartott rendkívüli ülése könyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2012. március 29-én megtartott zárt ülésének könyvéből 119/2012. (III. 29.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a védőnői állás betöltésére az egészségügyről szóló 1997.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő nyílt ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 4-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 4-én megtartott rendkívüli zárt ülésének jegyzőkönyvéből 285/2012. (VI. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 04. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Lengyel János

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére ELŐTERJESZTÉS Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 7. napján tartandó soron következő ülésére Tárgy: Lejárt határidejű határozatokról tájékoztató Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 5-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 5-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2011. október 5-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből Igennel szavazók száma: 5 fő Tartózkodók száma: 1 fő 477/2011. (X. 05.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Tömörd Község Önkormányzat 12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án 11 00 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2012. április 4-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 133/2012. (IV. 04.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására

JEGYZŐKÖNYV NAPIREND ELŐTT NAPIRENDI JAVASLAT. 1.) Javaslat a évi nyári gyermekétkeztetési pályázat benyújtására JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 6-án 9 óra 15 perces kezdettel a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 25-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő Nemmel szavazók száma: 0 fő Tartózkodók száma: 0 fő 367/2012. (VII. 25.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 27/2012. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án 16,50 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én (hétfőn) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását:

Jegyzőkönyv. Javasolja az alábbi napirend tárgyalását: Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 3-án 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester,

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2012. február 23-án megtartott ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő 51/2012. (II. 23.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 196-27/2016/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 6. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 12/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. október 24-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. március 24.- én 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pergõ Margit Nyírõ István Punk József Gerõfi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE

SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE SZÉCSÉNYFELFALU KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETE 2009. ÉVI X. JEGYZŐKÖNYVE 2009. SZEPTEMBER 15 I ÜLÉSÉRŐL j e g y z ő k ö n y v Készült Szécsényfelfalu Önkormányzat Képviselő- testületének 2009.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. augusztus 22-i üléséről. Időpontja: 2013. augusztus 22. 19:20 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr.

Részletesebben

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat

136/2016. (IX.29.) Kt. határozat 136/2016. (IX.29.) Kt. határozat Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2016. szeptember 29-i testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1. A Közösen érted Nagyszentjános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő /

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak Mester Árpád polgármester, Bencsik János alpolgármester, Horváth Árpád képviselő / 3 fő / 1 Tormásliget Község Önkormányzat 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tormásliget Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-án 17.30 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Kastélyépület

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-ai rendkívüli testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Pályázat egészségügyi alapellátást szolgáló (háziorvosi, házi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 9.- én, 14.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Távol maradt: Pergõ Margit Nyírõ István Punk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-11/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014.szeptember 10-én (szerdán) 14 00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről R E N D E

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 26-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének május 19-én kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 19-én 08 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 37 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 29.-én 19 óra

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. június 23-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Erzsébet Kórház- rendelőintézet igazgatói állására beérkezett pályázat elbírálása Előadó

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérol. Szám: 8/2010. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z O K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselo-testületének 2010. március 30-án 11,55 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről

10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10/2015. (VI.03.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres Istvánné alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testületének január 30-án 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testületének január 30-án 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 1/2013. TÖT ü. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonakarattya Településrészi Önkormányzat Testületének 2013. január 30-án 15,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 6-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2011. december 6-án megtartott ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő 554/2011. (XII. 06.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27. napján tartandó soron következő ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 30-án megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 2011. június 30-án megtartott zárt ülésének könyvéből 350/2011. (VI. 30.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete újra megtárgyalta Fehérváriné Mosonyi Judit és Fehérvári Zsolt

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 22/2012. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére

a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi praxis betöltésére irányuló pályázati felhívás ismételt közzétételére 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 5. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő - testülethez a házi gyermekorvosi

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésének könyvéből Jelenlévő képviselők száma: 6 fő Igennel szavazók száma: 6 fő 586/2011. (XII. 19.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 2013. július 23-án megtartott rendkívüli ülésének könyvéből 314/2013. (VII. 23.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. július 23. napján megtartott rendkívüli ülése

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2011. október 27-én megtartott ülésének könyvéből 495/2011. (X. 27.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. október 27. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/401-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: IGAZOLTAN TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: LAKOSSÁG KÖRÉBŐL MEGJELENT: Paloznak Község Önkormányzat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S megüresedett házi gyermekorvosi körzet betöltésére irányuló pályázat kiírására

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 30/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 5-én 16,50 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén

A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében augusztus 8-án a képviselőtestület órakor kezdődő rendkívüli ülésén Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Rábapatona 129-12/2013. Készült: J e g y z ő k ö n y v A rábapatonai Polgármesteri Hivatal nagytermében 2013. augusztus 8-án a képviselőtestület 10.00 órakor kezdődő

Részletesebben

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-11/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 1/6 oldal Németbánya Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 6 jelenlévő képviselőből 6 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. július 23. 10.00 órától 11.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. június 27. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben