J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről."

Átírás

1 Szám: 29/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonakarattya Közösségi Ház Balatonakarattya, Iskola u. 7. Jelen vannak: Varga Zsuzsanna al Vatics Erzsébet (17,05 órától) településstratégiai tanácsnok Kurucz Henrietta képviselő Lengyel János képviselő Sörédi Györgyné (17,05 órától) képviselő (6 fő) Az ülésről igazoltan távol maradt: Miklós Péter képviselő Tanácskozási joggal megjelent: Fodor Krisztina Rajki Tamás Szabó Zoltán Győrfi Károlyné Hollósiné Kovás Ildikó Kiss Tamásné Kiss Tamás Jelen van továbbá lakosság részéről megjelent: jegyző tervező főépítész Közműv. Intézményvezető Tátorján Kft. ügyvezető PÜB kültag TÖT kültag (7 fő) 12 fő I. N A P I R E N D E L Ő T T : köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a rendkívüli ülésen a 7 fő képviselő közül 4 fő jelen van, így az ülés határozatképes. Az ülést megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Varga Zsuzsanna alt és Lengyel János képviselőt. Kéri, amennyiben egyetértenek a javaslattal, kézfeltartással szavazzanak. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 450/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1

2 Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szeptember 29. napján megtartott Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Varga Zsuzsanna alt és Lengyel János képviselőt jelöli ki. A Képviselő-testület megbízza t a határozat végrehajtására. Határidő: Felelős: azonnal ezt követően javaslatot tesz a meghívóban feltüntetett napirendek megtárgyalására az alábbi kiegészítésekkel: a meghívó 3.1-es (Sellei Krisztián beruházóval településrendezési szerződés megkötése), a 3.6-os (Boglárka utca csapadékvíz elvezetés) és a 3.8- as (Soós hegy ivóvíz-szennyvíz beruházás előkészítése) vegyes ügyek tárgyalását javaslom levenni napirendről, mert nem érkezett az ügyekhez elégséges anyag. A 3.2-es pontban megjelölt Balatonkenese, Strand tér út- és parkoló építés, vízelvezetés és elektromos tervezési munkái vegyes ügyet javaslom napirendek előtt megtárgyalni, mivel Rajki Tamás tervező jelen van ülésünkön. Tehát a jelen lévő képviselőket kérdezem, hogy az általam elmondott javaslatokkal egyetértenek-e? Amennyiben igen, kézfeltartással szavazzanak. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 451/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 29. napján megtartott ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 1. TAPASZTALATOK A NYÁRI SZEZONRÓL 2. TÁTORJÁN KFT. BESZÁMOLÓJA Kelemen Zoltán városgondnok Győrfi Károlyné intézményvezető Kelemen Viktória irodavezető Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető 3. VEGYES ÜGYEK BALATONKENESE, STRAND TÉR ÚT- ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉS, VÍZELVEZETÉS ÉS ELEKTROMOS TERVEZÉSI MUNKÁI BALATONKENESE BALATONAKARATTYA UTCÁIBAN A KÖZVILÁGÍTÁS TERVEZÉSÉHEZ, KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP ELKÉSZÍTTETÉSE BALATONAKARATTYA, ADY E. U. ÚTÉPÍTÉSI- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE (NAPIREND ELŐTT) KÖZVILÁGÍTÁS - HÁROMOLDALÚ ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE NEFELEJCS UTCA INGYENES TERÜLETÁTADÁS A HÁZIORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET ELLÁTÁS-SZERVEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS MEGPÁLYÁZTATÁSA GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA 2

3 3. 9. KDOP-4.1.1/F-11 KÓDSZÁMÚ, KÖRNYEZETFEJLESZTÉSI AKCIÓK A FENNTARTHATÓ TELEPÜLÉSEKÉRT CÍMŰ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSRA PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK TARTALMI RÉSZEI PILINSZKY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ALAPFOKÚ INTÉZMÉNY FESTÉSZET TANSZAKÁNAK ÖSSZEVONT 1-4. ÉVFOLYAM CSOPORTJÁBAN ÁTLAGLÉTSZÁM FELETTI LÉTSZÁMTÚLLÉPÉS ENGEDÉLYEZÉSE BURSA HUNGARICA ÉVI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL IDŐSEK VILÁGNAPJA RENDEZVÉNY MEGSZERVEZÉSÉHEZ TÁMOGATÁS RÁKÓCZI KŐSZOBOR VÁSÁRLÁSRA AJÁNLATTÉTEL KELET-BALATONI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA - MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁS ÖNKORMÁNYZATI PÉNZESZKÖZ LEKÖTÉSE LENGYEL JÁNOS KÉPVISELŐI INDÍTVÁNYA 4. ZÁRT ÜLÉS BALATONKENESE, LADIK U. 1/6. SZÁM ALATTI LAKÁSBÉRLETI SZERZŐDÉS MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK MEGTÁRGYALÁSA BALATONAKARATTYA, ADY E. U. ÚTÉPÍTÉSI- ÉS CSAPADÉKVÍZ ELVEZETÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE Rajki Tamás mérnök, tervező: A jelzett, Rakits György úr levélben felmerült kérdésekre válaszaim: ez egy önkormányzati lakóutca, amelyen lakóházak, nyaralók vannak. Tervezési sebesség km/óra. C közepes terhelési osztály, szabvány közutak betonkő burkolatok tervezési szabványa. A szabvány helyi közutak, kht-s utak esetében kötelező, önkormányzati utaknál ajánlott, de én ezt a szabványt betartottam. C forgalmi terhelési osztályra visszatérve: típus pályaszerkezetet meghatároz, a tervben szerepel, hogy megfelelő tömörségre oda kell figyelni. A hulladékszállító autó tonna, ezt a terhelést fogja bírni ez a szabvány szerint megépített burkolat. Második kérdésre válaszom: nem igaz, mert az utcában most murva burkolat van. Írja, hogy ez a pályaszerkezet nem megfelelő, de ez a pályaszerkezet a legolcsóbb, megfelelő a szabályzatnak, nem kell cementes anyag a pályaszerkezetnek. Következő kérdésre válaszom: kéri, hogy füves padka legyen. A közlekedési hatóság nem járul hozzá a füves padkához, tehát butaság, amit írt. Az ötös ponttal részben egyetértek. Egyetértek azzal, hogy legyen szikkasztási próba. Nincsen megoldva a befogadó, a befogadót kell kiépíteni, utána lehet továbbgondolni. Nem fogja elfogadni a közlekedési hatóság, hogy a szikkasztóárkot megszakítjuk a gépkocsi bejáróknál. Meg kell építeni az átereszt, a közlekedési hatóság nem is fogadja el másképp. Következő: a terv nem jelzi egyértelműen, hogy a Thököly u Ady utca kereszteződésében hova történik a vízelvezetés. - Mondom még egyszer: a fölső rész a 71-es út felé lejt, a csomópontban három darab víznyelő van, itt a vízelvezetés meg van oldva, sajnos a többi részen nincs megoldva. A burkolatról mindenképpen levezetem a csapadékvizet egyoldalú nyílt árokba, egyelőre szikkasztóárkot tudtam tervezni, mert nincsen befogadó a Kisfaludy sétánynál. Következő kérdés: virágládák, fekvőrendőr kihelyezését kéri. Ez önkormányzati hatáskör. Be lehet vezetni sebességkorlátozást, de a tervezési sebesség is

4 km/óra. Kérem, írják meg a véleményemet és az összes kérdésre meg van a válasz. Amennyiben egyéb kérdés nincsen, határozati javaslatom annak fényében, amit a tervező úr megmagyarázott. Ez után indokolt, hogy engedélyeztessük ezt a tervet és főépítész úr véleményével az átvezetést a dokumentáción elvégeztessük és benyújtsuk engedélyeztetésre ezt a tervet. Aki az előterjesztés szerinti határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 452/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonakarattya, Ady Endre utca útépítési- és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervét és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonakarattya, Ady Endre utca útépítési- és csapadékvíz elvezetési engedélyezési tervére érkezett lakossági észrevételeket, kiegészítve Szabó Zoltán főépítész véleményével, átvezetteti az átvett tervdokumentáción, és benyújtja engedélyeztetésre. 2. A tervdokumentáción átvezetésre tett észrevételek a határozat mellékletét képezik. A képviselő-testület megbízza t, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa. Határidő: október 20. Felelős: Pintér Róbert műszaki ügyintéző II. NAPIREND TÁRGYALÁSA 1. TAPASZTALATOK A NYÁRI SZEZONRÓL Előadók: Kelemen Zoltán városgondnok Győrfi Károlyné intézményvezető Kelemen Viktória irodavezető Kurucz Henrietta képviselő: Mindhárom bizottság tárgyalta a napirendet. A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság ülésen a jelen lévő intézményvezetők beszámolóit, a hétfőn tartott pénzügyi- és részönkormányzat együttes 4

5 ülésen mindhárom beszámolót tárgyaltuk. Több kérdés merült fel, javaslattal éltünk: az idei év tapasztalatait levonva a jövő évi nyári felkészülés előtt novemberben szeretnénk egy kerekasztal megbeszélést az intézményvezető, az irodavezető és a civil szervezetek képviselőivel. A strandszezonról kapott tájékoztatóból kiderült, hogy a strandbevétel elmaradt a várttól a zord időnek köszönhetően. Mindhárom bizottság elfogadásra javasolta a beszámolókat, illetve a novemberi kerekasztal beszélést javasoljuk. Lengyel János képviselő: Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki részt vett a nyári szezonban. Elképesztő, hogy kis túlzással megközelítettük a tavalyi bevételt az időjáráshoz képest. Köszönhetően a strandok rendben létének és köszönjük a strand dolgozóinak, a Városgondnokság aktív részvételét. Nyilván volt rossz példa a Bercsényi lejáró, a MÁV-nak köszönhetően, ezért javaslom a Képviselőtestületnek, ne hagyjuk így a jövő évre. A Tourinform Irodával kapcsolatban remélem, hogy Akarattyán is bevált, hogy a kurtaxát be lehet váltani strandjegyre. Köszönöm, hogy az idén erre lehetőség volt. A programokon meglátszik, hogy elég sok pénzt szántunk erre, nagyon jó programok voltak Akarattyán és Kenesén is. Örökös probléma az áramellátás, jobban át kell gondolni ezt a problémát Kenesén és Akarattyán is a parkokban. Nagyon köszönjük, nagyon jó programok voltak - talán ennek is köszönhető, hogy itt maradtak a vendégek a rossz idő ellenére. Kelemen Zoltán városgondnok: Tavaly júliusban közel 70 ezer volt a strandokon, az idén 40 ezer, az idén az augusztusi hónap jobb volt - köszönhetően annak, hogy 20-a után jó idő maradt. Az áramot illetően hálózati probléma van, az erősítők kikapcsolják saját magukat. A fesztültséggel van a probléma. Nem éri el a volt körüli feszültséget, az pedig az EON feladata lenne, hogy biztosítsa. Horváth József Alsóréti Üdülőegyesület vezetője: Végigolvastam a beszámolókat, egyetértek azzal, hogy több pénzt biztosított a programokhoz a Képviselő-testület és ténylegesen jók voltak a programok. A Tourinform Irodánál olvastam a megjegyzést, hogy Akarattya és Kenese között tervbe volt véve valamilyen közlekedési eszköz. Jó volna, mert az emberek könnyebben mozognának egyik helyről a másikra. Hiányoltam a programok plakátolását. Az Alsóréti Strandnál nem láttam kitéve sosem, hogy milyen programok vannak. A városgondnok úr beszámolójához mondanám, hogy a Vak Bottyán strandra nagyon sok pénzt áldoztak, viszont a Marina Port szálloda miatt van az iszaposodás, mert beforgatja a vizet. Kérdezném, hogy nem lehetne beszélni vele, hogy kotorja ki saját költségén? A szabad-stranddal kapcsolatban mondanám el, hogy olyan problémánk voltak, hogy - szépen kitakarítják a helyiséget rendben tartják - viszont a szemetes zsákok telítődnek, aminek a vége az, hogy halomba állnak. A WC-t és zuhanyzót tegyék fizetővé, javasolnám. Sajnálatosan volt egy lábtörés a zuhanyzóban, mivel a járólap nem csúszásgátló. Vargha Tamásné civil szervezetek vezetője: A Városgondnokság beszámolója kapcsán mondanám el, hogy egyetértek az elhangzottakkal, hogy sok vendég megdicsérte a strandok állapotát az iszap ellenére, amiről nem ők tehetnek. A szemétszállítással kapcsolatban magunk is többször dühösek voltunk, amikor azt láttuk, hogy a Városgondnokság szállítja el a hulladékot, ez irritálja a lakosságot, amíg fizet mindenki szemétszállítási díjat, addig nem megengedhető, hogy sokan pedig szemeteljenek. Nagyon sokat dolgoztak a Városgondnokság munkatársai. Köszönetet mondunk a Kultúra Háza dolgozóinak is, gyönyörű és gazdag programokat szerveztek. Minden dolgozónak odafigyelése Balatonkenese és Balatonakarattya hírnevét növeli. Javasolnám, hogy figyeljünk oda azoknak a polgároknak 5

6 munkájára is, amelyek emelték a rendezvények színvonalát pl. gyöngy, gobelin, intarziakészítők, stb. - nagyon büszkék lehetünk rájuk. Tourinform irodának régi és jelenlegi szállásadók nevében is köszönetet mondok az odafigyelésért, a szervező munkáért. Mindegyik beszámoló jól tükrözi az ellentmondást, ami az egész évet jellemezte. Nem csak az időjárás szempontjából. Tapasztalhattuk, hogy mindenki a jobb minőséget keresi, de az alacsonyabb árat. Kenese és Akarattya érdeke, hogy ezt összehozzuk. Lengyel János képviselő: Nagy örömünkre szolgált, hogy az év tájháza lett a balatonkenesei Tájház. Köszönjük szépen az eredményes munkát. Kelemen Zoltán városgondnok: A szemétszállítással kapcsolatban elmondottakra reagálva: létezik egy hulladékgazdálkodási törvény, amely szerint kötelezően igénybeveendő szolgáltatás a szemételszállítás. Van megközelíthetetlen terület, a településen, és gond, hogy a felét sem veszik át a zsákoknak. Az a gyakorlat, hogy jönnek bevásárolni és a háztartási szemetet zsákokba leteszik a köztéri hulladékgyűjtőbe. Van olyan, hogy naponta háromszor szedi össze a szemetet ezekről a helyekről a Városgondnokság. Lengyel János képviselő 16,25 órakor az ülésről kiment. Az ülésen jelen levő képviselők száma: 3 fő, a megállapítja, hogy az ülés határozatképtelen, 16,25 órától szünetet rendel el. A Képviselő-testület a szünetet követően 16,30 órától folytatja munkáját. A jelen levő képviselők száma: 4 fő, az ülés határozatképes. Javaslom a Városgondnokság beszámolóját elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 453/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyári szezon tapasztalatairól szóló, a Városgondnokság vezetője által készített beszámolót és az alábbi határozatot hozta. 1. A nyári szezon tapasztalatairól szóló, Városgondnokság vezetője által készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Megbízza t, hogy a határozatról Kelemen Zoltán városgondnokot értesítse. Felelős: Virág Anikó ig. üi. 6

7 Győrfi Károlyné intézményvezető: Köszönöm mindenki hozzászólását, örülök, hogy sok mindenki jelen volt a rendezvényeken és így megtapasztalhatták azok hangulatát. A Keneséhez kötődő emberekről nem fogok legközelebb megfeledkezni, köszönöm a figyelemfelhívást. Köszönöm az önkormányzati segítséget is, a rendezvényterv és a költségvetés elfogadásra került, remélem, hasonló rendezvénysorról álmodtunk, mint amit megvalósítottunk. Diavetítés a nyári rendezvényekről. Sörédi Györgyné és Vatics Erzsébet képviselők az ülésre megérkeztek 17,05 órakor. A jelenlevő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes. Győrfi Károlyné intézményvezető: A Tájház díjátadásával kapcsolatban úgy tudom, hogy illik ünnepélyes keretek között elhelyezni az elismerő díjat, aminek valamely programhoz kapcsolódóan módját ejtjük majd. Köszönjük a beszámolót, amennyiben egyéb kérdés, hozzászólás nincsen, javaslom a Közművelődési Intézmény és Könyvtár beszámolójának elfogadását az előterjesztés szerinti határozati javaslat szerint. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 454/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyári szezon tapasztalatairól szóló, a Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője által készített beszámolót és az alábbi határozatot hozta. 1. A nyári szezon tapasztalatairól szóló, Közművelődési Intézmény és Könyvtár vezetője által készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Megbízza t, hogy a határozatról Győrfi Károlyné intézményvezetőt értesítse. Felelős: Virág Anikó ig. üi. Kelemen Viktória Tourinform Iroda vezetője: A beszámolót azzal egészíteném ki, hogy testvérvárosunkkal, Tutzinggal 20 éves jubileumot ünneplünk a jövő évben és erről úgy gondolom, méltóan kellene megemlékezni. Javaslom a Tourinform Iroda beszámolóját is elfogadásra az előterjesztés szerinti határozati javaslatnak megfelelően. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 7

8 455/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Nyári szezon tapasztalatairól szóló, a Tourinform Iroda vezetője által készített beszámolót és az alábbi határozatot hozta. 1. A nyári szezon tapasztalatairól szóló, Tourinform Iroda vezetője által készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Megbízza t, hogy a határozatról Kelemen Viktória irodavezetőt értesítse. Felelős: Virág Anikó ig. üi. Köszönetünket fejezzük ki az intézményekben dolgozók munkájáért eddig is és a jövőre vonatozóan is. A problémákat próbáljuk kiküszöbölni, de köszönet mindenkinek. 2. TÁTORJÁN KFT. BESZÁMOLÓJA Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető A Pénzügyi Bizottság és a részönkormányzat együttes ülésén tárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. Kurucz Henrietta képviselő: A Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság is tárgyalta a beszámolót. Az intézményvezető előterjesztésében szerepel egy kérés, hogy az intézmény további működésével kapcsolatban térjünk vissza a colorchémia lakótelepi bölcsőde sorsát illetően. Akkor tudunk állást foglalni ebben, ha az irányító hatóságtól megkapjuk az állásfoglalást esetleges létszámcsökkentés miatt. Vargha Tamásné lakossági érdeklődő: Én a játszóháznak alapító tagja vagyok, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy most már bizonyítja bármenyien ellene voltak és vannak, hogy egy jó gárdával, vezetéssel felismerve nagyon eredményesek lehetnek. A colori bölcsőde kapcsán még ma is lehet komoly szponzorokat keresni, Papkeszinek és Berhidának is van országgyűlési képviselője, biztos vagyok benne, hogy pár százezer forint támogatás erejéig lehet pénzt szerezni. Nagyon jól alakul a Játékvár tevékenysége és hogy széleskörű kapcsolatot építettek ki a kihelyezett játszóházak területén, ez nagyon komoly munkát és kitartást jelent. Köszönetet érdemel ez az intézményi gárda is, jobb lenne a gyermekek 8

9 számára is, ha inkább a támogatásról gondolkodnának, nem a megszűnésről azzal együtt, hogy nem Balatonkenese önkormányzatának kell erről gondoskodni. Sörédi Györgyné képviselő: Hasonlóak a gondolataim, ne a megszűnésről, hanem a fenntartásról gondolkodjunk. Ha akarjuk, fenn tudjuk tartani, ha nem akarjuk, akkor nem. Javaslom a Tátorján Kft tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását az előterjesztés szerinti tartalommal. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 456/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tátorján Kft. vezetője által készített beszámolót és az alábbi határozatot hozta. 1. A Tátorján Szociális Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. (8174 Balatonkenese, Dózsa György tér 1.) tevékenységéről szóló, Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezető által készített beszámolót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 2. Megbízza t, hogy a határozatról Hollósiné Kovács Ildikó ügyvezetőt értesítse. Felelős: Virág Anikó ig. üi. 3. VEGYES ÜGYEK BALATONKENESE, STRAND TÉR ÚT- ÉS PARKOLÓ ÉPÍTÉS, VÍZELVEZETÉS ÉS ELEKTROMOS TERVEZÉSI MUNKÁI Rajki Tamásé volt a legolcsóbb ajánlat és a terveivel nem voltak kifogásaink eddig. A határozatban javaslom a határidőt megjelölni. Rajki Tamás tervező: A terv egy hónap alatt kész a megbízástól számítva. Az elektromos rész vezetékjogi szakági 9

10 engedélyköteles lesz, ez a megbízástól kezdve 4-5 hónap. Az úttervek határidejének 2 hónapot javaslok, a végső határidőnek március 1. napját. Határozati javaslatom: Balatonkenese Város Önkormányzata a Balatonkenese, Strand tér út- és parkoló építés, vízelvezetés és elektromos tervezési munkáira a Rajki Tamás mélyépítő mérnökkel köt szerződést bruttó Ft vállalkozói díj kikötése mellett. Balatonkenese Város Önkormányzata a tervezési munkákhoz a évi költségvetéséből a hitelkeret terhére forrást biztosít, illetve évi költségvetésébe betervezi. Határidő: a Tervezési Szerződés megkötésére: október 05., Útterv elkészítésére: november 30., Villamos tervek elkészítésére: március 1. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 457/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese, 4714/5-6 hrsz ú Vak Bottyán Strand előtti, 4713 hrsz-ú tér-, út-, és parkoló építés, vízelvezetés és elektromos tervezési munkáit és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzata a Balatonkenese, Strand tér út- és parkoló építés, vízelvezetés és elektromos tervezési munkáira a Rajki Tamás mélyépítő mérnökkel köt szerződést bruttó Ft vállalkozói díj kikötése mellett. 2. Balatonkenese Város Önkormányzata a tervezési munkákhoz a évi költségvetéséből a hitelkeret terhére forrást biztosít, illetve évi költségvetésébe betervezi. A képviselő-testület megbízza t, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa. Határidő: Tervezési Szerződés megkötésére: október 05. Útterv elkészítésére: november 30. Villamos tervek elkészítésére: március 1. Felelős: Pintér Róbert műszaki főea. (Városüzemeltetési csoport) Wildné Gál Marianna Pénzügyi Csoport Dr. Koczkás Sándor ügyvéd 17,35 órától szünetet rendelt el. A Képviselő-testület a szünetet követően 17,55-től folytatja munkáját. A jelen lévő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes. 10

11 3. 2. BALATONKENESE BALATONAKARATTYA UTCÁIBAN A KÖZVILÁGÍTÁS TERVEZÉSÉHEZ, KIÉPÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TERVEZÉSI ALAPTÉRKÉP ELKÉSZÍTTETÉSE A bizottsági javaslat az volt, hogy a Geobakony Kft-vel kössön vállalkozási szerződést a Képviselőtestület bruttó Ft vállalkozási díj kikötése mellett a tervezési alaptérkép elkészítésére. A bizottsági javaslatot kiegészíteném azzal, hogy a fedezetet 2011 évi költségvetés hitelkeretére biztosítjuk, és hogy a teljesítési határidő: október 30. Aki az elhangzott javaslatokkal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 458/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese Balatonakarattya utcáiban (Liszt Ferenc sétány, Nagykúti utca Arany J. utca kereszteződése, Örs vezér utca, Hét vezér utca, Esze T. u.) a közvilágítás tervezéséhez, kiépítéséhez szükséges tervezési alaptérkép elkészítését és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Balatonkenese - Balatonakarattya Liszt Ferenc sétány, Nagykúti utca Arany J. utca keresztezése, Örs vezér utca, Hét vezér utca, Esze T. utca közvilágítási munkáinak elektromos tervezésére alkalmas tervezési alaptérkép elkészítésére vállalkozási szerződést köt a Geobakony Kft-vel (Ajka-Bakonygyepes, Kökény u. 3.) Ft + 25% ÁFA, azaz bruttó Ft vállalkozási díj kikötése mellet. 2. A Pénzügyi Csoport a térképkészítési munkákra Ft pénzügyi fedezetet biztosít a évi költségvetésében a hitelkeret terhére. A képviselő-testület megbízza t a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő: munka elvégzésére: október 30. Felelős: Pintér Róbert műszaki főea. (városüzemeltetési csoport) Wildné Gál Marianna (pénzügyi csoport) Dr. Koczkás Sándor ügyvéd 11

12 3. 4. KÖZVILÁGÍTÁS - HÁROMOLDALÚ ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE A részönkormányzat és a pénzügyi bizottság javasolja az engedményezési szerződés aláírását. Aki egyetért az előterjesztés szerinti határozati javaslattal az elhangzott bizottsági javaslat alapján, kézfeltartással szavazzon. 459/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Pápai és Társa Bt. által indítványozott háromoldalú (Pápai és Társa Bt., Fényforrás Kft., Balatonkenese város Önkormányzata) ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS aláírását és az alábbi határozatot hozta. 1. Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul az Engedményezési Szerződés aláírásához. A képviselő-testület megbízza t az engedményezési szerződés aláírására. Határidő: október 01. Felelős: Kocsi Tímea településmenedzser Pintér Róbert műszaki főelőadó (Városüzemeltetési csoport) Dr. Koczkás Sándor ügyvéd NEFELEJCS UTCA INGYENES TERÜLETÁTADÁS 12

13 Kérdezlek úr, hogy neked nem érkezett levél a Nefelejcs utcával kapcsolatban a Magyar Aszfalt kivitelezőtől? Mert én kaptam egy kivitelezői véleményt. Az említett levelet felolvassa. (A levél a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.) Tehát javaslom, hogy ha a kivitelezőnek ez a megállapítása, ők ezt így tudják és ugyanannyi pénzért különb utat is kapunk, akkor ezzel a műszaki tartalommal fogadjuk el, javaslom. Nem, szóban jöttek ezzel az indítványukkal és elmondom, hogy ez miről szól. Küzdöttünk ezzel a kérdéssel már éppen eleget, és szerettük volna kikerülni azt a problémát, hogy elkezdik a megsüllyedt részeket felmarni és betölteni murvával. Úgy döntöttünk, hogy az egész utat felmarják, 30 cm vastagságban kiszedik, 25 cm vastagságban murvát behengerelnek, és arra rá az 5 cm aszfalt. Ez hoz egy tartós, jó utat. Ők, - nem mondják, ki, de alávállaltak az árversenyben, és most próbálnak taktikázni. Ők most azt kínálják, hogy nem a teljes útszerkezetet szedik fel, hanem imitt-amott kátyúzgatnak, és ráaszfaltoznak. Felvetődik egy olyan probléma, - amit nem tudom, hogy leírtak-e, de én rákérdeztem (mert az írásos anyaggal nem találkoztam, csak személyesen velük). Tehát felvetődik egy olyan probléma, hogy az ő megoldási javaslatuk szerint az út legalább 5 cm-el feljebb kerül, onnantól fogva a víz nem az úton folyik, hanem a kapubejáróknál megy befele. Feltettem a kérdést, mi van ilyenkor. Azt mondták erre, hogy majd a lakók fogják és megemelik a bejáratot és máris nem befelé folyik. Tehát egy ilyen megoldást javasoltak. Nem így volt ez, Pista, mert ez azt írja, hogy költségben ugyanabba kerül, csak a forgalom is biztosítható, folyamatosan fenntartható, és két réteg aszfalttal fogják ezt kezelni, így erősebb pályaszerkezet építhető. Tehát én most nem vitatkoznék a műszaki szakemberekkel. Rajki Tamás mérnök, tervező: Tavaly én az egész utcát végig jártam. A Nefelejcs utca nagyon problémás utca. Vízelvezetési probléma megoldása nagyon nehéz lesz, mert az utca elején már nagyon nagy gond van, feljebb szintén. Mivel nincs csapadékvíz-csatorna, a szikkasztás jöhet szóba, de nincs befogadó hely. Addig burkolatot csinálni, amíg a vízelvezetés nincs megoldva, ablakon való pénzt kidobálás. Sörédi Györgyné képviselő: Azt ígérték, hogy úgy alakítják ki, hogy középen fog elfolyni a víz. Rajki Tamás mérnök, tervező: Ki lehet alakítani a keréknyomsáv közepén járdalapból vízelvezető vápát - kérdés mekkora lesz a vízelvezető tevékenysége. Viszont elég hosszú utca és szűk. Fodor Krisztina jegyző: Javaslom, kérjenek nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy ha tényleg az egész utcát felbontják, vagy pedig csak a helyi javítások vannak akkor az kevesebb pénzbe kerüljön. Lengyel János képviselő: Hogy lehet megoldani, hogy két hétig oda ne menjen be senki? 13

14 Az ott lakók már most értesítve vannak, örülnek, hogy aszfaltozva lesz és azt mondták, hogy az a két hetet fél lábon is ki fogják bírni. Az a lényeg, hogy le legyen aszfaltozva az út, akkor pedig javaslom, válasszuk a jobbik megoldást, azt, amiről már egyszer döntöttünk. Továbbiakban megjegyzem: több árajánlat közül választottuk ki a Magyar Aszfaltot, azzal az árajánlattal, amin most próbál megint változtatni. Ha mi változtatunk rajta, újból meg kell versenyeztetni az összes többivel, mert mint ahogy történt már a döntésünk megtámadására kísérlet úgy ezt meg fogják támadni, mert abba a megoldásba, amit ők most nekünk kínálnak, nem biztos, hogy ezzel az árral a legversenyképesebbek. De Pista, miről beszélsz? Ettől magasabb árat állapítottunk meg. Sörédi Györgyné képviselő: De más a technológia. De ha azt írja a kivitelező, hogy egy jobbat tud azzal a műszaki tartalommal, mert hogy az nem jó, akkor mi ne mondjuk azt, laikusok, hogy mi marhára tudjuk és az a jó. Akkor elemezzük a levélben foglaltakat: szerződésünk szerint a műszaki tartalom 25 cm vastagságú pályaszerkezet elbontását és építését tartalmazza, e műszaki tartalom megvalósulása során a Nefelejcs utcában két hétig semmilyen gépjármű forgalom nem történhet. Ez nem okoz problémát, mert az utcában lakókkal felvettük a kapcsolatot, ezt ők felvállalják. Az autókkal kint parkolnak addig, ha mentőre lesz szükség, majd segítenek egymásnak, szemetet pedig kiviszik az utca végére két hétről van szó. Viszont, ha normálisan meg van csinálva az utca, akkor 15 évig jó utcánk van. A mostani, általunk elfogadott műszaki tartalom arról szól, hogy az egész utcában 30 cm-t felszednek, 25 cm-t murvával visszatömörítenek és 5 cm-t ráaszfaltoznak. Ez azért jó, mert az utcának az aszfaltnak a tartását nem az aszfalt fogja meghatározni, hanem az alatta levő murva. Ha az alatta levő murva tömör és szilárd, utána nem fog elmozdulni rajta az aszfalt, nem fog megrepedni, alávizesedni és tartós utunk lesz. Ők ebben az ajánlatban a következőket kínálják: nem kívánják 25 cm vastagságban felszedni a most ott lévő földes murvás, helyenként aszfaltozott réteget, nem kívánják 20 cm vastagon lemurvázni, lokális hibák javítását tennék meg 30 m2-ben, ami azt jelenti, kb. mint ez a helység. És az árajánlat nem írja, hogy bruttó vagy nettó. Mert ha ez nettó, akkor ez ugyanannyi, mint a jobbik megoldás, amelyet elfogadtunk, csak nekünk a 6 millió az bruttó, annak kb. ennyi a nettója. Akkor pedig ragaszkodjunk a magasabb műszaki tartalomhoz. Rajki Tamás mérnök, tervező: Így van. Azt kell tenni, amit a úr mond. És a vízelvezetést megoldani. Mert hiába lesz ott akármilyen útalap, meg két réget aszfalt, ha nincs megoldva a vízelvezetés. Légy szíves, cáfolj meg, vagy erősíts meg, hogy a műszaki tartalom szempontjából már az általunk elfogadott 25 cm vastag kiszedés, 20 cm bemurvázás, 5 cm ráaszfaltozás sokkal hatékonyabb és tartósabb, mint a lokális kátyúzás 30 m2-en, mert hiába a két réget aszfalt, ha az saras, nedves, 14

15 süllyedő szar felületre tesszük az aszfaltot, az egy fél év után, egy kukás autó után ugyanúgy össze fog törni, ugyanott leszünk, ahol voltunk, csak nem 3 cm aszfalt tört össze, hanem 10 cm. Rajki Tamás: Így van. Elfogadom, de szerintem ez nem így van. Ha most kimarjuk azt a tömörített, kemény talajt, azt te be fogod murvázni, amit utólag tömörítünk, ami soha nem lesz olyan keménységű, mint ami most benne van, mert egy laza talajt képezünk, - na az lesz sáros. Ha nem jól van az a tömörítés, meredek utca, vízelvezetést nincs megoldva (Rajki Tamás közbe kíván szólni) Tamás egy pillanat, hadd fejezzem be. Tehát a vízelvezetése nincs megoldva, nem is lehet, ez a megoldás, amit a Tamás javasolt, hogy vápázás, a lakók azt nem fogják elfogadni, tehát aszfaltos útba ilyet nem fogunk beleépíteni járdalapokból, és keréknyomba ez már biztos, hogy megint nem jó. Ha az eredeti műszaki tartalommal elfogadjuk, azt írták, hogy ők azt is meg tudják csinálni. Akkor legyen az eredetivel és meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Tehát még egyszer elmondom: ebben a levélben ők leírják az alapvető problémájukat, hogy nem lesz két hétig gépjármű-forgalom abban az utcában. Ez megoldódott, tehát nem probléma. Tamás kérlek, még te is mondd el a véleményedet. Én erre nem vagyok kíváncsi, mert te itt azzal szórakozol, hogy próbálkozod itt más idegen tervezőkkel igazoltatni, hogy most ez miért jó én erre nem vagyok kíváncsi. Nagyon megkérem a urat, hogy úgy vezesse az ülést, hogy testületi ülésen ne mindig az legyen, hogy szót adok ennek és szót adok annak és próbál cáfoltatni, mert van az ülésnek egy rendje és vagy megtartod rendesen, vagy nem. Bármilyen nagy szakértő vagy az útépítési munkák kapcsán, a Tamás műszaki ellenőr is volt, kivitelező és tervező, illetve a társaságban más is van, aki már több időt töltött útépítéssel kapcsolatban, mint közülünk bárki. Ezért merészelem képviselő-testületi ülésen ezen szakemberek véleményét kérni. Meg kell nézni az útjainkat Kenesén, hogy néznek ki, mert szakemberek tervezik állandóan! És hány éves utak? Az új utakról beszélek! A kedvenc kft-d, a Via Vomito mit épített neked a Széchenyi utcában? Erről beszéljünk, te ne mond nekem azt, hogy mennyire tudod, hogy szakemberek építik, a kenesei Széchenyi utca élő példa rá! Új út és hogy néz ki? Sörédi Györgyné képviselő: És ki választotta ki? 15

16 Hát nem én, Magdi! Kinek a javaslatára és ki megy alá az áraknak? Légy szíves, Magdi! Rád már én nem hallgatok! Ma bebizonyosodott, hogy rád nem kell hallgatni Magdi, mert többet beszélsz mellé és nem mondasz igazat. Sörédi Györgyné képviselő: Ne haragudj Erzsi, egy szakember nálam biztos jobban tudja. Milyen szakember? Mindig a szakemberekre hivatkozol. Ma ott, ahol voltunk megmondták, hogy te, mint nem voltál alkalmas, mert félrevitted ott is a testületet. Jó, köszönjük szépen, térjünk vissza az alapvető napirendi pontunkra bár ez a megbeszélés is számomra rendkívül tanulságos volt. Vatics Erzsébet képviselő az ülésről kiment 18,18 órakor. A jelen levő képviselők száma: 5 fő, az ülés határozatképes. A Nefelejcs utca terület-felajánlás tárgyában határozati javaslatot az előterjesztés szerint javaslom elfogadásra. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással meghozta a következő 460/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balatonkenese, Nefelejcs utca terület-felajánlás tárgyában benyújtott előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1. Balatonkenese Város Önkormányzata köszönettel elfogadja Galambos Attila 8174 Balatonkenese. Nefelejcs u. 13/A. szám alatti, és 995/1 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának felajánlását, és - a rövidesen kezdődő Nefelejcs utca útkarbantartási munkáit megelőzően - a tárgyi ingatlan utcafrontján meglévő mintegy 4-5,00 m beton oszlopok közé kihúzott, drótfonatos kerítést áthelyezteti. 2 A terület átadásából adódó I. fokú telekalakítási engedélyeztetési eljárást lefolytatását kérelmezi az illetékes Balatonfüredi Körzeti földhivatalnál, az előzőleg elkészíttetett telekhatár-rendezési vázrajzok, és visszterhes szerződés alapján. 3. Balatonkenese Város Önkormányzata a évi költségvetés dologi kiadásának terhére a telekalakítási-, és kerítés áthelyezési munkákhoz szükséges fedezetet a Városgondnokság utak, hidak karbantartásának terhére biztosítja. A képviselő-testület megbízza t, hogy a telekalakítási vázrajz elkészítésére és a visszterhes szerződés megkötésére, és a kerítés áthelyezésére a szükséges intézkedéseket tegye meg, a döntésről az érdekelteket tájékoztassa. Határidő: Telekalakítási munkarészek elkészíttetésére: azonnal 16

17 Felelős: Engedélyezési eljárás lefolytatására: folyamatos Kerítés áthelyezésére: folyamatos Kelemen Zoltán Városgondnokság vezetője Pintér Róbert műszaki főea. (Városüzemeltetési csoport) Wildné Gál Marianna pénzügyi csoport Dr. Koczkás Sándor ügyvéd A HÁZIORVOSI KÖZPONTI ÜGYELET ELLÁTÁS-SZERVEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA Kurucz Henrietta képviselő: A Kulturális- és Szociálpolitikai bizottság javasolja, hogy a 36 Ft maradjon, a 41 Ft-ot ne fogadja el a Képviselő-testület. Amikor már van tapasztalatuk a költségek arányosításáról, mondják el - két téli hónap alatt tudják tervezni, hogy kb. milyen költségek várhatók, ezt figyelembe véve kérjünk egy kalkulációt a kft-től jövőre. A gépkocsit a támogatásból, saját költségvetéséből gazdálkodja ki, ez a javaslatunk. Vatics Erzsébet képviselő az ülésre visszajött 18,29 órakor. A jelen levő képviselők száma: 6 fő, az ülés határozatképes. Határozati javaslat a háziorvosi központi ügyelet ellátás szervezésének módosításáról szóló előterjesztés kapcsán: A háziorvosi központi ügyelet - kötelező önkormányzati feladat - támogatására november december hónapokra 36 Ft x lakos összeget (3573 x 36.-ft x 2 hó= Ft) biztosít a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (8220 Balatonalmádi, Petőfi S.u Képviseli: dr. Németh Ilona ügyvezető igazgató) részére a április 20. napján kötött Támogatási szerződés e ponttal történő módosításával, a évi költségvetésben a központi ügyelet támogatására biztosított fedezet terhére. A háziorvosi központi ügyelet működését illetően költségelemzést kér a nonprofit kft-től, az ügyeleti autó cseréje esetén a Képviselő-testület nem vállal költségrészt. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 461/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi központi ügyelet ellátás szervezésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 17

18 1. A háziorvosi központi ügyelet - kötelező önkormányzati feladat - támogatására november december hónapokra 36 Ft x lakos összeget (3573 x 36.-ft x 2 hó= Ft) biztosít a Balatonalmádi Kistérségi Egészségügyi Központ Közhasznú Non-profit Kft. (8220 Balatonalmádi, Petőfi S.u Képviseli: dr. Németh Ilona ügyvezető igazgató) részére a április 20. napján kötött Támogatási szerződés e ponttal történő módosításával, a évi költségvetésben a központi ügyelet támogatására biztosított fedezet terhére. 2. A háziorvosi központi ügyelet működését illetően költségelemzést kér a nonprofit kfttől, az ügyeleti autó cseréje esetén a Képviselő-testület nem vállal költségrészt. Határidő: október 15. Felelős: Fodor Krisztina jegyző Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető Wildné Gál Marianna pénzügyi ügyintéző Az előterjesztés szerinti első határozati javaslat elfogadását javaslom - a régi központi ügyeleti rendszer október 31-i határidővel történő megszűntetését. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással szavazzon. 462/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a háziorvosi központi ügyelet ellátás szervezésének módosításáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozta. 1. A háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére Alsóörs, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések önkormányzatával március 1-től kötött, június 1- től és július 1-től módosított Megállapodást közös megegyezéssel október 31-i határidővel megszünteti. 2. Alsóörs, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonvilágos, Csajág, Felsőörs, Küngös, Litér, Szentkirályszabadja és Királyszentistván települések önkormányzatával november 1. napjával a határozat mellékletét képező tartalommal - határozatlan időre Megállapodást köt a kistérségi háziorvosi központi ügyelet közös szervezésére, amennyiben a Megállapodást az érintett önkormányzatok jóváhagyják. 3. Felhatalmazza t a Megállapodás aláírására. Határidő: október 15. Felelős: Fodor Krisztina jegyző Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető 18

19 3. 7. GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS MEGPÁLYÁZTATÁSA Kurucz Henrietta képviselő: Az előterjesztés szerint javasolja elfogadásra a határozati javaslatot a Kulturális- és Szociálpolitikai Bizottság a Képviselő-testületnek. Aki elfogadja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott bizottsági javaslat szerint, kézfeltartással szavazzon. 463/2011.(IX. 29.) Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a gyermekorvosi alapellátás pályázati kiírását és az alábbi határozatot hozta: A gyermekorvosi alapellátás ellátására az egészségügyről szóló évi CLIV. tv (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet. A jogviszony időtartama: határozatlan idejű, házi gyermekorvosi alapellátásra kötött vállalkozói szerződés, területi ellátási kötelezettséggel Foglalkoztatás jellege: Vállalkozói szerződés alapján, teljes munkaidő a 4/2000.(II.25.) EüM. rendelet 2..(3) bekezdés alapján. A munkavégzés helye: Veszprém megye, Balatonkenese, Óvoda u.8. Veszprém megye, 8172 Balatonakarattya, Szent István tér 1. Ellátandó feladatok: A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet 4.. (3) bekezdésében foglaltak, továbbá az óvodai-bölcsödei, és iskolai egészségügyi ellátás Pályázati feltételek: Egyetem, és csecsemő-gyermekgyógyász orvosi végzettség Magyar állampolgárság, büntetlen előélet Pályázat elnyerésénél előnyt jelent: B kategóriás jogosítvány A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 19

20 részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozatát arról, hogy az elbírálásban részt vevők szakmai anyagát és személyes adatait megismerhetik, A munkakör betölthetőségének időpontja: 2011.november 1. A pályázat benyújtásának határideje: 2011.október 20. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Balatonkenese Város Önkormányzat címére történő megküldésével (8174. Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér. 1 ). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: gyermekorvos. A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: A október 27-én tartandó képviselő-testületi ülésen történik. A pályázat elbírálásának határideje: október 27. A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje: és a október 6. A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A munkáltatóval kapcsolatban további információt a wwww.balatonkenese.hu honlapon szerezhet. A Képviselő-testület megbízza t, hogy a határozatról az érintettet értesítse, és felhatalmazza a szerződés megkötésére. Határidő: november 1. Felelős: Fodor Krisztina jegyző Hetyeiné Bors Ildikó igazgatási csoportvezető GYERMEKORVOSI ALAPELLÁTÁS BIZTOSÍTÁSA Fodor Krisztina jegyző: Ez a határozathozatal a finanszírozáshoz szükséges, illetve, hogy most helyettesítéssel oldjuk meg, nem vállalkozással, vagy főállással. Javaslom az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Aki a javaslattal egyetért, kézfeltartással szavazzon. 20

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I.

Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. Etyek Község 1/2009. (I. 29.) rendelete 3/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 4/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 5/2009. (I. 28.) Képviselő-testületi határozata 6/2009. (I. 28.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető

Tanácskozási jogkörrel részt vett: Mező József jegyző, Csikósné Juhász Erika aljegyző, Cserés Judit pénzügyi irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-23/2014. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 23-án a Tiszalöki Közös Önkormányzati Hivatal földszinti tanácskozó termében tartott rendkívüli

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. április 29- i ülésének a. tárgysorozata b. jegyzőkönyve: c. határozata: 84 122 - ig d. rendelet: 7. T Á R G Y S O R O Z A T A Napirend: 1.) Beszámoló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. szeptember 25-én (Kedd) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Medgyaszay Ház Nagykanizsa,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 25-én 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: 7-8 Határozatai: 148-158 T á r g y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. augusztus 8-i soros n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án megtartott rendes üléséről Jelen vannak: Dr. Balázs Árpád polgármester Csorba Ottó, Gömbös Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-12/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,

Részletesebben

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről.

Iktatószám: T-46-9/2012 Jegyzőkönyvvezető: Kiss Ildikó. Készült: Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2012. március 29-én megtartott üléséről. V ár os Ö nkormá nyzat k épviselő - testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám: T-46-9/2012

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. április 11-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Juhász János polgármester Rigó László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. június 25-én 9,00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kis

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Felsőtárkányi Általános Művelődési Központ

Részletesebben