JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN"

Átírás

1 JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP /2/A/KMR pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet és a Balassi Kiadó közreműködésével Készítette: Szalai Ákos Szakmai felelős: Horváth Áron június 1

2 JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN A tárgy célja a piaci működést alapvetően meghatározó jogszabályok közgazdasági elemzési technikáinak elsajátítása. Ezzel a hallgatók képessé válnak arra, hogy egyes jogszabályok (jogszabály-változások) gazdasági hatásait felismerjék. A tárgy a piaci működést alapvetően meghatározó jogágak (polgárjog, társasági jog) áttekintésére vállalkozik. Egyrészt a tárgy célja az, hogy a hallgatók képesek legyenek megítélni egy-egy jogszabály társadalmi következményeit, meg tudják ítélni annak hatékonyságát. Másrészt megpróbáljuk megismertetni a hallgatókat azokkal az alapvető kérdésekkel, szempontokkal, amelyeket egy jogi lépés (például tulajdonszerzés, szerződéskötés, kártérítési ügy, vagy éppen vállalatalapítás) megtétele előtt mindenképpen számba kell venni különös tekintettel arra, hogy amennyiben ezt ők nem teszik meg, akkor milyen diszpozitív szabállyal, jogértelmezéssel kell számolni. A tárgy erősen épül a korábban a mikroökonómia és a jogi tárgyakból megszerzett tudásra. Irodalom: Kötelező irodalom: Cooter, Robert Thomas Ulen: Jog és közgazdaságtan. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2005 (továbbiakban: Cooter Ulen) Illetve az egyes óráknál megadott cikkek, könyvfejezetek. Bouckaert, B. and G. De Geest (eds.), Encyclopedia of Law and Economics, Cheltenham, Edward Elgar, 2000 (továbbiakban: Encyclopedia) Coase, R. H.: A vállalat, a piac és a jog. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2004 (továbbiakban: Coase) Friedman, David D.: Law s Order. Princeton Oxford, Princeton University Press, (továbbiakban: Friedman) 2

3 Harmati Attila Sajó András (szerk.) A jog gazdasági elemzése. KJK, Budapest, 1984 (továbbiakban: Harmati Sajó) Miceli, Thomas J.: Economics of the Law. New York Oxford, Oxford University Press, (továbbiakban: Micheli) Posner, Richard A.: Economic Analysis of Law (5th edition). New York: Aspen (továbbiakban: Posner) Shavell, Steven, Foundations of Economic Analysis of Law, Belknap Press, 2004 (az egyes részek az interneten elérhetőek az egyes óráknál ezek helye szerepel) Hetekre bontott tematika 1. Bevezetés: Law and economics értelmezése, témái, Coase-tétel Law and economics célja, témája, módszerei Coase-tétel: erős vs. gyenge verzió Tranzakciós költségek Williamson értelmezése; szerződési vs. tulajdonjogi értelmezés Allen, D. A., Transaction Costs, in: Encyclopedia Coase, Ronald: A társadalmi költség problémája. in Coase Medema S. G. and R. O. Zerbe Jr., The Coase Theorem, in: Encyclopedia Williamson, O. E.: A tranzakciós költségek gazdaságtana: a szerződéses kapcsolatok szabályozása. in: Harmati Sajó 2. Tulajdonjog alapok A tulajdonjogok közgazdasági és jogi definíciója. Abszolút és relatív szerkezetű jogok. Tulajdonjogok gazdasági funkciói (ösztönzési hatások). A tulajdonjogok és az externáliák felszámolása (a tranzakciós költségek jelentősége, tőkésülés). A tulajdonosi jogosítványok megosztása (magán-, közös, állami, vegyes 3

4 tulajdon; numerus clausus; bérlet, haszonélvezet;). A tulajdon evolúciója. Kisajátítás és állami szabályozás. Cooter Ulen 4. fejezet Friedman, 5. és 10. fejezet Furubotn, Eirik G. Rudolf Richter: Institutions and Economic Theory. The Contribution of New Institutional Economics. Ann Arbor, The University of Michigan Press, fejezet Lueck, Dean Thomas J. Miceli: Property Law [Forthcoming in Polinsky Shavell: Handbook of Law and Economics] Miceli, 7. fejezet Posner, 3. fejezet Shavell, Steven: Economic Analysis of Property Law. Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No Tulajdonjog tartalma és a tulajdon megszerzése A tulajdoni vagy szerződési védelem. Abszolút és relatív. A dologi jogok zártsága (numerus claususa). Tulajdoni vagy kártérítési védelem. A tulajdonjog eredeti szerzésmódjai első birtoklás. Tulajdon elvesztése és találása. Elbirtoklás. A tulajdonjog átruházással való megszerzése konszenzuális és a tradíciós rendszer A nem tulajdonostól való tulajdonszerzés eredeti birtokost védő vs. jóhiszemű vásárlót védő szabály Nyilvántartások szerepe egyéni és társadalmi előnyök; milyen vagyontárgyaknál? Cooter Ulen 5. fejezet 4

5 Shavell, Steven: Economic Analysis of Property Law. Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No fejezet Calabresi, Guido A. Dougles Malamed: Tulajdoni szabályok, felelősségi szabályok és az elidegeníthetetlenség: a székesegyház egyik látképe. in: Harmati Sajó Hansmann, Henry Reinier Kraakman, Property, Contract, and Verification: The Numerus Clausus Problem and the Divisibility of Rights, Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No Miceli, 6. fejezet Posner, 3. fejezet 4. Szellemi tulajdon Mit, hogyan védjünk? Ösztönzés vs. monopolpozíció (tulajdonjog) Formái ösztönzési hatásaik: Szabadalom (patent), Szerzői jog (copyright), Védjegy - márkanév (trademark) Üzleti titok Shavell, Steven: Economic Analysis of Property Law. Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No fejezet Friedman, 11. fejezet Gordon, Wendy J. Robert G. Bone: Copyright in: Encyclopedia Menell, Peter S.: Intellectual Property: General Theories in: Encyclopedia Posner, 3.3 fejezet 5

6 5. Szerződési jog alapjai Megállapodások magánúton történő kikényszerítésének lehetőségei és korlátai. A hiteles elköteleződés problémája. A szerződési jog mint a kooperáció elősegítője. Ösztönzési hatások: információfeltárás, teljesítés, ígéretre hagyatkozás. Hiányos szerződések és irányadó (diszpozitív) szabályok. A szerződési szabadság korlátai: kógens szabályok a szerződési jogban. Főbb jogorvoslati típusok (kártérítés, természetbeni teljesítés). Cooter Ulen 6. fejezet Friedman, David D, 12. fejezet Posner, 4. fejezet Shavell, Steven: Economic Analysis of Contract Law. Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No fejezet 6. A szerződés megkötése, érvényessége, érvénytelensége Mi kikényszeríthető ígéret ajánlat-elfogadás, általános szerződési feltételek, egyoldalú nyilatkozatok kötőereje Kényszer megengedett nyomásgyakorlás és a jogellenes kényszer határainak, szükséghelyzetben kötött szerződések Tájékoztatási kötelezettség megtévesztés, egyoldalú tévedés, kölcsönös tévedés, előre nem látható körülmények (lehetetlenülés): mentesítés. Nem teljes szerződés bírói szerződésértelmezés, kiegészítés, szerződésmódosítás olcsóbb kockázatviselő elve, többségi vs. büntető diszpozitív szabályozó Felelősségkorlátozó klauzulák Újratárgyalás Shavell, Steven: Economic Analysis of Contract Law. Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No

7 14. fejezet Ayres, Ian and Robert Gertner [1989], Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default Rules, 99 Yale Law Journal 87. Cooter, Robert [1985], Unity in Tort, Contract, and Property: The Model of Precaution, 73 California Law Review 1 Friedman, 12. fejezet Miceli, 5. fejezet Posner, Eric A. [2003], Economic Analysis of Contract Law After Three Decades: Success or Failure? 112 Yale Law Journal 829 Posner, 4. fejezet Posner, Richard A. and Andrew M. Rosenfield [1977], Impossibility and Related Doctrines in Contract Law: An Economic Analysis, 6 Journal of Legal Studies, 88 (1977). Trebilcock, Michael J: The Limits of Freedom of Contract. Harvard University Press, 1993 Triantis, George G.: Unforeseen Contingencies. Risk Allocation in Contracts in: Encyclopedia 7. A szerződések teljesítése a hatékony szerződésszegés Hatékony szerződésszegés fogalma Kártérítési technikák elmaradt haszon alapján, felmerült költségek alapján, alternatívaköltség alapján; Előreláthatóság, mint kártérítési határ Természetbeni teljesítés kapcsolata hatékony szerződésszegéssel, gazdasági hatékonysággal: gyártási-szolgáltatási vs. adás-vételi szerződések Szerződésben szabályozott kártérítés Cooter Ulen 7. fejezet 7

8 Craswell, Richard [1988], Contract Remedies, Renegotiation, and the Theory of Efficient Breach, 61 South California Law Review. 629 De Geest Gerrit Filip Wuyts: Penalty Clauses and Liquidated Damages in: Encyclopedia Friedman, David D.: Law s Order. Princeton Oxford, Princeton University Press, fejezet Miceli, 4. fejezet Posner, Eric A.: Contact Remedies: Foreseeability, Precaution, Causation and Mitigation in: Encyclopedia Posner, Richard A.: Economic Analysis of Law (3rd edition). Boston Toronto, Little, Brown and Company, fejezet Shavell, Steven: Economic Analysis of Contract Law. Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No fejezet 8. A kártérítési jog alapjai A kártérítési jog általános célja. A károkozás követelménye. Az okozatiság követelménye. Szigorú felelősség. Vétkesség és a Hand-szabály. Egy- és kétoldalú megelőzés. A kárt okozó tevékenység szintje. Biztosítás és kártérítés kapcsolata. A kártérítés nagysága (speciális problémák: büntető kártérítés; jövedelemszerző képesség csökkenése, halál kompenzációja). Cooter Ulen 8. fejezet Friedman, 6. és 14. fejezet Miceli, 2. fejezet 8

9 9. A kártérítési felelősség Általában elvárható magatartás tévedések költsége Okozatosság előretekintő és visszatekintő (but for vs. proximate causation) Olcsóbb kárviselő elve szekvenciális modellek (last clear chance) Közösen okozott kár Strict liability miért, mikor? Veszélyes üzemi felelősség, termékfelelősség (termelői felelősség) Másért viselt felelősség (munkavállalókért, a megbízottakért való felelősség) megbízó-ügynök probléma Cooter Ulen 9. fejezet Friedman, 14. fejezet Kornhauser, Lewis A. Richard L. Revesz: Joint Tortfeasors in: Encyclopedia Kraakman, Reinier H.: Vicarious & Corporate Civil Liability in: Encyclopedia Landes, William M. Posner, Richard A.: The Economic Structure of Tort Law, Cambridge,MA: Harvard University Press, 1987 Miceli, 3. fejezet Shavell, Steven: Economic Analysis of Accident Law. Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No fejezet 10. A kár nagysága a biztosítás szerepe A kár klasszikus fogalma (vagyonban bekövetkezett értékcsökkenés és elmaradt haszon) Nemvagyoni kártérítés mérési lehetőségek, tiszta gazdasági kár (pure economic loss), büntető kártérítés Bírói hibák hatása hibás vétkesség, hibás kártérítési nagyság Judgment-proof (be nem hajható kár) Biztosítás szerepe befolyásolja-e az optimális kártérítést (engedményezés), 9

10 kötelező biztosítás kötelező felelősségbiztosítás szerepe; a társadalombiztosítási rendszer hatása a kártérítési jogra Dari-Mattiacci, Giuseppe and Barbara Mangan [2005], Disappearing Defendants v. Judgment Prof Injurers: Upgrading the Theory of Tort Law Failures. George Mason University Law and Economics Working Paper Series Friedman, David D. 6. és 14. fejezet Miceli, 3. fejezet Shavell, Steven: Economic Analysis of Accident Law. Harvard John M. Olin Discussion Paper Series No fejezet 11. A társasági jog alapkérdései Vállalat alternatív közgazdasági értelmezései: (i) csoportos termelés kerete, (ii) szerződések halmaza (tranzakciós költségek szerepe, hierarchikus irányítás vs. piaci kényszerek), (iii) fizikai eszközök gyűjteménye, (iv) specifikus beruházások hálózata, (v) az alkalmazotti szerződés mint a kockázatkezelés eszköze. A vállalat alternatívái: a hosszú távú együttműködés egyéb formái (önkikényszerítő megállapodások, reputáció, piaci erők szerepe). A hierarchikus irányítás költségei. A tulajdonlás és irányítás szétválasztása. Bennfentes kereskedelem. Miller, Gary J.: Menedzserdilemmák. A hierarchia politikai gazdaságtana. Budapest, Aula Széchenyi István Szakkollégium, , , o. Bainbridge, Stephen M.: Insider Trading in: Encyclopedia Coase, Ronald D.: A vállalat természete in: Coase 10

11 Eggertsson, Thráinn: Economic Behavior and Institutions. Cambridge, Cambridge University Press, , 5-7. fejezet Foss, Nicolai J. Henrik Lando Steen Thomsen: The Theory of the Firm in: Encyclopedia Hart, Oliver: An Economist s Perspective ont he Theory of the Firm. 89 Columbia Law Review o. Elérhető: Posner, 14. fejezet Williamson, O. E.: A tranzakciós költségek gazdaságtana: a szerződéses kapcsolatok szabályozása. in: Harmati Sajó Zingales, Luigi: Corporate governance. In: The New Palgrave Dictionary of Economics and the Law. Vol o. 12. Társasági jogi alapintézmények: Jogi személyiség, korlátolt felelősség, tulajdonosi viszonyok Jogi személyiség gazdasági jelentősége anya és leányvállalatok szétválasztása, vagyon szétválasztása, jogi és pénzügyi garanciák Korlátolt felelősség gazdasági jelentősége judgment proof a vállalatoknál? Túlzott kockázatvállalásra ösztönöz? Vállalatcsoporton belüli kockázatmenedzsment a jog lehetőségeivel (vissza)élve? Vállalaton belüli erőviszonyok és a jog tulajdonosok vagy részvényesek, stakeholder-elméletek jogi leképezése, menedzsment önvédelme Hansmann Henry Reiner Kraakmann: What is Corporate Law? Yale Law School Center for Law, Economics and Public Policy Research Paper No Bainbridge, Stephen M.: Abolishing Veil Piercing. Journal of Corporate Law Carney, William J.: Limited Liability in: Encyclopedia 11

12 Hansmann Henry Reiner Kraakmann: Toward Unlimited Liability for Corporate Torts. in: Yale Law Journal, 100 (1991), pp LoPucki, Lynn M. [1996], The Death of Liability. in: Yale Law Journal, 106, pp Posner, 14. fejezet 13. Jog és gazdasági rendszer A gazdasági fejlődés és a jogintézmények - jog és pénzügy irodalom Új komparatív gazdaságtan szabályozás vagy magánjog Nemzetközi jogösszehasonlító közgazdaságtani programok: Doing Business adatbázis Cooter, R. D. and H. B. Schaefer. Law and the Poverty of Nations Djankov, S,. E. Glaeser, R. La Porta, F. Lopez-de-Silanes and A Shleifer, The New Comparative Economics, Journal of Comparative Economics, December, La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny [1998], Law and Finance, Journal of Political Economy 106 pp La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A Shleifer, The Economics Consequences of Legal Origins, Journal of Economic Literature, June, Rajan, Raghuram G. and Zingales, Luigi [2003], Banks and Markets: The Changing Character of European Finance CRSP Working Paper No [Online:] Zingales, Luigi [2004], The Costs and Benefits of Financial Market Regulation. ECGI Law Working Paper No. 21/

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN

JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN JOG ÉS KÖZGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A kultúra és az üzleti jog kapcsolata

A kultúra és az üzleti jog kapcsolata A kultúra és az üzleti jog kapcsolata XII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár 2009. május 15 17. Szerző: Varga Renáta Babeş Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Jogi Kar, IV. év. Témavezető:

Részletesebben

ALAPÍTVA 1866. TARTALOM. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata

ALAPÍTVA 1866. TARTALOM. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata ALAPÍTVA 1866. A Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának folyóirata TARTALOM Tanulmány MENYHÁRD ATTILA: A dologi jog szabályozásának sarokpontjai a Polgári Törvénykönyvben...................

Részletesebben

BEFEKTETŐVÉDELEM TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÜKRÉBEN 1. Czinkóczky Zoltán adótanácsadó asszisztens (Ernst and Young)

BEFEKTETŐVÉDELEM TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÜKRÉBEN 1. Czinkóczky Zoltán adótanácsadó asszisztens (Ernst and Young) Iustum Aequum Salutare VIII. 2012. 3 4. 43 61. BEFEKTETŐVÉDELEM TÁRSASÁGI JOGI SZABÁLYOK A KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉSEK TÜKRÉBEN 1 Czinkóczky Zoltán adótanácsadó asszisztens (Ernst and Young) Mike Károly

Részletesebben

Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban (Budapest: Pázmány Press 2014) 295.

Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban (Budapest: Pázmány Press 2014) 295. 106 Láncos Petra Lea: Nyelvpolitika és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban (Budapest: Pázmány Press 2014) 295. A szabad intézmények létrejötte szinte elképzelhetetlen egy olyan országban, mely több,

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 4. LELET Alexis de Tocqueville: Emlékezések (Bevezetõ és fordítás: Ádám Péter) 13

KOMMENTÁR TARTALOM 2008 4. LELET Alexis de Tocqueville: Emlékezések (Bevezetõ és fordítás: Ádám Péter) 13 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2008 4 HITEL MA Szalai Ákos: THM? Többszáz százalék 3 LELET Alexis de Tocqueville: Emlékezések (Bevezetõ és fordítás: Ádám Péter) 13 Mándi Tibor: VITA Miért

Részletesebben

HATÉKONY-E A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG? A TÁRSASÁG ÉS A VEZETŐ KÖZÖTTI, ÉRDEKELLENTÉTET HOROZÓ SZERZŐDÉSEK PROBLÉMÁJA

HATÉKONY-E A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG? A TÁRSASÁG ÉS A VEZETŐ KÖZÖTTI, ÉRDEKELLENTÉTET HOROZÓ SZERZŐDÉSEK PROBLÉMÁJA HATÉKONY-E A MAGYAR TÁRSASÁGI JOG? A TÁRSASÁG ÉS A VEZETŐ KÖZÖTTI, ÉRDEKELLENTÉTET HOROZÓ SZERZŐDÉSEK PROBLÉMÁJA SOBOR DÁVID PhD hallgató (PPKE JÁK, Université Panthéon-Assas Paris II) Bevezetés A társaság

Részletesebben

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS

KOMPARATÍV KAPITALIZMUS KOMPARATÍV KAPITALIZMUS Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA

Részletesebben

Tudnivalók. Tananyag

Tudnivalók. Tananyag A tananyag a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja és a Tudás-Ökonómia Alapítvány támogatásával készült az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékének közreműködésével Vállalati pénzügytan ELTE

Részletesebben

A dán és a holland szövetkezeti rendszer egyik közös jellegzetessége tehát, hogy bár az alapanyag termelésében is koncentrációs folyamat figyelhetõ

A dán és a holland szövetkezeti rendszer egyik közös jellegzetessége tehát, hogy bár az alapanyag termelésében is koncentrációs folyamat figyelhetõ Az európai mezõgazdasági szövetkezeti modellfejlõdés Dánia és Hollandia példáján keresztül bemutatva 1 Szabó G. Gábor 2 1. Bevezetés Az európai élelmiszer-gazdaságban számos országban (például Dánia, Hollandia)

Részletesebben

Kormányzat és rejtett gazdaság bevezető gondolatok

Kormányzat és rejtett gazdaság bevezető gondolatok Kormányzat és rejtett gazdaság bevezető gondolatok A rejtett gazdaság kialakulásának és fennmaradásának hátterében bizonyos értelemben minden esetben valamilyen kormányzati (szabályozási) kudarc áll. 1

Részletesebben

REJTETT GAZDASÁG. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai

REJTETT GAZDASÁG. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai REJTETT GAZDASÁG Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai KTI IE KTI Könyvek 11. Sorozatszerkesztő LAKI MIHÁLY REJTETT GAZDASÁG Be nem

Részletesebben

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Szörényi András

TÉZISGYŰJTEMÉNY. Szörényi András Nemzetközi Kapcsolatok Doktori Iskola TÉZISGYŰJTEMÉNY Szörényi András A nem-állami szereplők befolyásának növekedése a nemzetközi kapcsolatok különböző területein című Ph.D. értekezéséhez Témavezető: Horváth

Részletesebben

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2

VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 VIGVÁRI ANDRÁS 1 A többszintű kormányzás kérdései szubnacionális nézőpontból - néhány elméleti és közpolitikai szempont 2 Multi-level governance from sub national perspective some theoretical and public

Részletesebben

Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában

Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában 2013. TIZENKETTEDIK ÉVFOLYAM 5. SZÁM 353 LOVAS ANITA RÁBA VIKTÓRIA 1 Állami szerepvállalás a start-up vállalatok finanszírozásában A Jeremie-program áttekintése Az innovatív, induló vállalkozások kiemelt

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA dr. Auer Ádám A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) PhD-értekezés Témavezető:

Részletesebben

A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság

A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság Meyer Dietmar A target-hitelek és a jelenlegi adósságválság Célkitőzés: A jelenlegi válság okát a közgazdászok egy része abban látja, hogy nincs elegendı bizalom bizonyos nemzeti valuták iránt, vagyis

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA dr. Auer Ádám A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) PhD értekezés Témavezető:

Részletesebben

A kockázati tőkebefektetéshez kapcsolódó szindikátusi szerződés a magyar és a nemzetközi szerződési gyakorlatban

A kockázati tőkebefektetéshez kapcsolódó szindikátusi szerződés a magyar és a nemzetközi szerződési gyakorlatban GLAVANITS JUDIT A kockázati tőkebefektetéshez kapcsolódó szindikátusi szerződés a magyar és a nemzetközi szerződési gyakorlatban A kockázati tőkebefektetés venture capital tőzsdén nem jegyzett, nagy növekedési

Részletesebben

GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS POLITIKAI DEMOKRÁCIA*

GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS POLITIKAI DEMOKRÁCIA* GAZDASÁGI FEJLŐDÉS ÉS POLITIKAI DEMOKRÁCIA* Gedeon Péter (egyetemi tanár, BCE Összehasonlító Gazdaságtan Tanszék) ÖSSZEFOGLALÓ A gazdasági fejlődés és a politikai demokrácia között hatféle kapcsolat tételezhető

Részletesebben

A (kenő)pénz nem boldogít?

A (kenő)pénz nem boldogít? Szántó Zoltán Tóth István János Varga Szabolcs (szerk.) A (kenő)pénz nem boldogít? Gazdaságszociológiai és politikai gazdaságtani elemzések a magyarországi korrupcióról A kötetben megjelent tanulmányok

Részletesebben

Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek

Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek Tantárgyprogramok Kvantitatív és kavalitatív kutatási módszerek Statisztikai elemzések és ökonometria Kövér György A tantárgy neve: Statisztikai elemzések és ökonometria A tantárgy neve angolul: Az oktatás

Részletesebben

Környezet, jog, gazdaságtan

Környezet, jog, gazdaságtan BARTUS GÁBOR SZALAI ÁKOS: Környezet, jog, gazdaságtan Környezetpolitikai eszközök, környezet-gazdaságtani modellek és joggazdaságtani magyarázatok A PÁZMÁNY PÉTER KATOLIKUS EGYETEM JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI

Részletesebben

Az élelmiszer-gazdasági szövetkezeti koordináció fejlődésének elemzése az ún. szövetkezeti identitás koncepció alapján.

Az élelmiszer-gazdasági szövetkezeti koordináció fejlődésének elemzése az ún. szövetkezeti identitás koncepció alapján. MTA KTI Szeminárium Budapest, 2007. május 10. SZABÓ G. GÁBOR * Az élelmiszer-gazdasági szövetkezeti koordináció fejlődésének elemzése az ún. szövetkezeti identitás koncepció alapján. A tanulmány a nyugat-európai

Részletesebben

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei

PANNON EGYETEM. Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola. Csuka Gyöngyi. A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei PANNON EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola Csuka Gyöngyi A nemzetgazdasági versenyképesség szabályozási elemei Doktori (PhD) értekezés-tézisgyűjtemény Témavezető: Dr. Török Ádám

Részletesebben

Bartus Gábor Szalai Ákos Környezetgazdaságtani problémák elemzése Közpolitikai eszközök és joggazdaságtani magyarázatok

Bartus Gábor Szalai Ákos Környezetgazdaságtani problémák elemzése Közpolitikai eszközök és joggazdaságtani magyarázatok Pázmány Law Working Papers 2012/42 Bartus Gábor Szalai Ákos Környezetgazdaságtani problémák elemzése Közpolitikai eszközök és joggazdaságtani magyarázatok Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Pázmány Péter

Részletesebben

Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati szervezetben

Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati szervezetben Közgazdasági Szemle, LV. évf., 2008. április (308 332. o.) KAPÁS JUDIT CZEGLÉDI PÁL Technológiai és intézményi változások a munkapiacon és a vállalati szervezetben Nyugat- és kelet-közép-európai összehasonlítás

Részletesebben

A biztosítási jog európaizálódása A szállítmánybiztosítási modelltörvény [1]

A biztosítási jog európaizálódása A szállítmánybiztosítási modelltörvény [1] VERMES ATTILA A biztosítási jog európaizálódása A szállítmánybiztosítási modelltörvény [1] BEVEZETÉS A biztosítási szerződésekre vonatkozó uniós joganyag jelenleg csupán partikuláris anyagi jogi részterületeket

Részletesebben

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések)

A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR DOKTORI ISKOLA Doktori értekezés A felelős társaságirányítás megjelenése a magánjogban (viszonyítási pontok és dogmatikai következtetések) dr. Auer Ádám

Részletesebben

MONOPOLISTA VERSENY, ÁRVERÉS ÉS FELHATALMAZÁS *

MONOPOLISTA VERSENY, ÁRVERÉS ÉS FELHATALMAZÁS * MONOPOLISTA VERSENY, ÁRVERÉS ÉS FELHATALMAZÁS * Politikai vezetés és politikai piac, schumpeteri nézőpontból Körösényi András (MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Politikatudományi Intézet) Összefoglaló

Részletesebben