GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat."

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám MÁJUS HÉVÍZ Anyák Napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat Benei Zsuzsa: VÁNDORÚT Sûrû árnyak sötétjében csillogó szél zöld fényében, tûlevelek szõnyegén hová, kis legény? Benedek Elek: ÉDESANYA NEVENAPJÁN Édes anyám rózsafája, Kis madárka szállott rája Zeng bele az egész határ Úgy dalol az a kismadár. Kis madárka, kis madárka, Szállj le házunk ablakára! Hallgasd meg, mit szívem dobog, Szebb lesz, hogyha azt dalolod. Az én szívem dobogása: Édes anyám imádása. Szava nincsen, Dala nincsen, De meghallja a jó Isten. Az én szívem dobogása: A jó isten imádása Õ hozzá küldöm imámat: Tartsd meg az én Jó anyámat! Csillagbokrok ág-bogában, bársony égbolt sátorában, óriás hegyek peremén merre, kis legény? Virág bimbója árnyán lovagoltál fûszál hátán levél fényes tenyerén nõdögéltél, csepp legény. Csillagfürtök alatt háltál, fáztál-e, míg rám találtál? Gyöngyszemek közt sírdogáltál, édes kicsikém! Hajad most erdõk sötétje, szemed csillag reszketése, Tekinteted csupa fény Megérkeztél, kis legény? 1

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A Képviselõ-testület a április 10-én tartott ülésén elfogadta a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, miszerint az önkormányzat a bevételét eft-ra teljesítette. A saját bevétel eft, az adóbevétel eft, az átengedett központi adók eft, a mûködési céleszköz átvétel eft. A fejlesztési célú pénzeszköz átvétel eft, míg a normatív támogatás és a központosított elõirányzat eft. Az önkormányzat a tervezett eft hitelfelvétellel szemben csak eft-ot vett fel. A sajtóban megjelenõ hírekkel ellentétben a TIGÁZ vagyonból Galgahévíz eft-ot kapott. Az önkormányzat tartaléka eft volt, s a pénzmaradvány az elõzõ évrõl eft. A kiadások az alábbiak szerint alakultak (eftban): Körjegyzõség Önkormányzatok igazg. tev Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Helyi közutak 437 Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Ügyeleti szolgálat Iskolaegészségügyi ellátás 102 Fogorvosi szolgálat Védõnõi szolgálat Állategészségügyi szolgálat 210 Szociális étkeztetés 155 Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Települési hulladékkezelés Közmûvelõdési könyvtári tev Köztemetõ fenntartási felad. 472 Családsegítés 400 Mûvelõdési ház igazg. tev Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés Támogatások Szennyvízhitel törlesztés Szilárd hulladékkez. telep építése A Képviselõ-testület 2. napirendi pontként beszámolót hallgatott meg a szelektív hulladékgyûjtés tapasztalatairól. Az elõterjesztés keretében Benke Sándor a következõ táblázaton keresztül mutatta be Galgahévíz községbõl elszállított hulladék megoszlását, miszerint kg hulladékot szállítottak el, ebbõl kg a nedves és intim hulladék, kg a szárazhulladék, és kg a komposztálható hulladék: Megnevezés Célkitûzés Galgahévízrõl Nedves és intim hulladék 39 % 71 % Száraz hulladék 14 % 8 % Komposztálható hulladék 47 % 21 % Összesen: 100 % 100 % Látható, hogy óriási eredményt értünk el a szelektív gyûjtés terén, ami még Svájcban is több évet vett igénybe nyilatkozta Völgyi Géza professzor úr. Kérjük, a jövõben is szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani a szelektív gyûjtésre, hogy a depóniába minél kevesebb nedves és intim hulladék kerüljön. Benke úr tájékoztatta a képviselõket, hogy a vállalkozókkal az év folyamán külön szerzõdést köt a Kft. A szelektív hulladékgyûjtés és kezelés költségét a lakossági befizetésen túl az önkormányzat a döntés szerint kiegészíti, mivel az egy ingatlanra jutó költség jelenleg Ft/év. Egyebek napirendi pont keretében a képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Galgamenti kábeltelevízió Bt. Településünkön is megkezdhesse szolgáltatását. Döntés született arról is, hogy a szennyvízcsatorna hálózatra való rácsatlakozása közmûfejlesztési hozzájárulását nem emeljük fel. A képviselõk foglalkoztak továbbá a falunapi rendezvény elõkészítésével, valamint kültéri ravatalozó építéssel és az önkormányzati bevételek növelési lehetõségeivel. A képviselõ-testület, a körjegyzõség munkáját érintõ kérdésekben szívesen állok félfogadási idõben az Önök rendelkezésére. Tisztelettel: Dr. Král László körjegyzõ Köszönetnyilvánítás Az önkormányzat nevében tájékoztatom településünk polgárait és egyben õszinte köszönetemet fejezem ki MINDENKINEK, aki bármilyen mértékben hozzájárult a ravatalozó elõterének tervezett megvalósításához. Örömmel és büszkeséggel tölt el az, hogy eddig több, mint forint gyûlt össze, ami természetesen nem elegendõ, de a hiányzó részt önkormányzatunk biztosítja és lehetõség van arra, hogy aki még szeretne hozzájárulni, az a Polgármesteri Hivatalban megteheti. Külön köszönet annak a 21 asszonynak, akik az összegyûjtésben közremûködtek. Az adakozók névsorát a júniusi számban tervezzük megjelentetni. Köszönettel: Dr. Basa Antal polgármester 2

3 SULI-HÍREK MÁJUS ÜNNEPELT AZ ISKOLA (folytatás) Mint azt elõzõ számunkban jeleztük, Névadónk Hetének további eseményeirõl számolunk be a Kedves Olvasónak március 27-én kedden délelõtt nemcsak gyerekzsivajtól volt hangos az iskola, hanem felnõttek beszélgetéseit is lehetett hallani. Ezen a napon ugyanis nyílt nap volt az iskolában. Minden osztályban még a felsõkben is szép számmal jelentek meg szülõk, hogy csemetéjük órai munkáját is megfigyelje. Délután a sporté volt a fõszerep. Osztályok közötti foci-bajnokságok zajlottak, valamint környékbeli iskolák között meghirdetett sakkversenyre került sor. 18 gyerek vetélkedett egymással, mérte össze tudását, próbálta a körmönfont trükköket. Szerda délelõtt A Rákóczi hadnagya c. szép régi filmet tekinthetett meg a diákság a Mûvelõdési Házban. Délután Vers és prózamondó versenyre került sor. Az elõadók felkészülten álltak ki a közönség elé. Szebbnél szebb verseket és mondákat hallhattunk. A zsûri nagyon nehéz helyzetben volt a döntést illetõen. Végül az alábbi helyezések születtek : Vers I. Labáth Melinda II. Pécsi Viola III. Bibók Barbara Próza I. Tóth Brigitta II. Labáth Melinda III. Bagó Bálint Az ünnepi hét negyedik napján került sor a Pro Patria történelmi akadályversenyre. A csata napján fújt a szél, de mindenki lelkesedéssel indult útnak. Különbözõ állomásokon feladatokat kellett megoldani, például lovagló tudásról számot adni, galgahévízi dûlõket felismerni vaktérképen, Rákóczi korabeli fafaragást valamint pénzérmét készíteni. Este tábortûz várta a fáradt hadnagyokat és kicsi huszárokat. Gitárszó mellett együtt énekeltünk és figyeltük a lángok táncát. Pénteken került sor az ünnepélyes zárásra. Ennek keretében 3

4 a hét eseményeit értékelte Igazgató Úr, gratulált az egyes versenyek helyezetteinek, okleveleket, ajándékokat adott át. Kiemelkedõ teljesítményükért igazgatói dicséretben részesült négy tanuló: Óvári Mónika 4.o. Veres Balog Tamás 6.o Hóka Nikolett 7.o. Bibók Barbara 7.o. Együtt a tûz körül A Rákóczi-hét negyedik napján, csütörtökön, az akadályversenyrõl visszatért fáradt diákokat, este hét órakor az iskola alsós udvarán tábortûz fogadta. Elõször az eredményhirdetésre került sor. A jó hangulatot fokozták a jó helyezések. A tûz már javában égett és a lángok magasan csaptak az ég felé, amikor Bankó Edit tanár néni gitárja kíséretével az egész diákság dalra fakadt. Az este jó hangulatban telt, hiszen együtt voltunk, közösen beszélgettünk, énekeltünk és most nem kellett a tanulásra gondolnunk. Reméljük még sok ilyen közös esténk lesz! Egy dal, s te újra mellém ülsz És lobog a tábortûz. A szél belekarolt, Szól egy dal, s a lelkünk összeér A gyönyörû tûzfénynél Napszínû a Hold! (Emberek: Tábortûz) Bibók Barbara és Labáth Melinda 7. osztályos tanulók A Dinasztia Könyvkiadó Millenniumi olvasó- és daloskönyvet adott át a jelenlegi elsõ osztályosoknak, akik e szép és értékes ajándékot kedves mûsorral köszöntek meg. A könyv díszes kivitelben öleli fel nemzetünk ezer esztendejét. Megelevenedik a magyar történelem, a régi hagyományok mondák, versek, legendák formájában. Az emlékparkban Rákóczi-díjasaink a Nagy Fejedelem emlékére három gesztenyefát ültettek. 4

5 Az óvodában történtek FÖLD NAPJA Galgahévízen Április 26-án délelõtt emlékeztünk a 4. Regionális FÖLD NAP-járól. Mûvelõdési házunkba kép és makett kiállítás fogadta a turai, zsámboki, vácszentlászlói és a vendéglátó galgahévízi óvodásokat. A maketteken községeinkre ismerhettünk, a rajzkiállítás pedig kedvenc kirándulóhelyeinket tükrözte. A községek címerei segítették a lakóhelyek felismerését. Dr. Král László körjegyzõ ünnepélyes megnyitója után, S. Nagy Andrea az egész rendezvény eszmei szerzõje is köszöntötte a résztvevõket. A délelõtt programja: Ének: Somvirág, somvirág. Találós kérdés a földünkrõl., 1. feladat: Mi kerüljön a hátizsákba? különféle dolgok összegyûjtve, ki kell választani belõlük 5 hasznosat, amit egy kirándulás alkalmával magukkal vinnének. Találós kérdések az állatokról! 2. feladat: Állatfelismerés képek alkapján 6 db kép különféle állatokról. Ki kell színezni. Találós kérdések a rovarokról, madarakról. 3. feladat: Gólya gyûjti a békákat! mozgásos feladat, sorverseny jelleggel. Minden csapat gólyalábon közlekedve gyûjti a tóban elhelyezett békákat! Az gyõz, aki a legtöbb békát összegyûjti! Találós kérdések az évszakokról, természetrõl. 4. feladat: Hang felismerés egy lapon különféle ábrák (állatok, természeti jelenségek).kazettáról hangokat hallanak, amit a megfelelõ képpel kell azonosítani. Találós kérdések gyümölcsökrõl, növényekrõl.. Ének: Újra itt van a nagy csapat Az egészséges életmódhoz illõ csemegézés: alma, extrudi, vajas rozskenyér süninek kialakított zöldségfalatkák: káposztán uborka, retek, karalábé, paprika. Elõadás: A bátor lovacska c. mesejáték Ajándékok: színezõ füzetek, emléklapok, kerámia süni kitûzõk kiosztása. A téma közel áll a gyerekekhez, ezt felkészültségük, aktivitásuk, fegyelmezettségük is bizonyította. A délelõtt valamennyiünk számára emlékezetes marad, ami közös munkánk eredménye. A Föld Napja óvodásoknak szóló rendezvényén minden résztvevõ egy helyes kis süni kitûzõt kapott ajándékba. Köszönjük Matkovits Lajosné nyugdíjas kollégánk élethû munkáját! 5

6 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ MÁJUS Áprilisban történt Április 9-én Kuratóriumi ülés volt Többek között megbeszéltük és a kuratórium elfogadta a évi közhasznúsági beszámolót, mely teljes terjedelemben megtekinthetõ a Népfõiskolán. Fontosabb tényadatai pedig álljanak itt. Számviteli beszámoló évi bevételek Pályázatok, támogatások Helyi, környéki önkormányzati támogatások Adomány SZJA 1 százalék Saját bevétel Kapott kamatok rõl áthozat Mindösszesen: évi kiadások Irodaszer, könyv Személyi jellegû Telefon, posta Útiköltség Egyéb Banki költségek Mindösszesen: Vagyon felhasználás kimutatása Az anyagi javak felhasználása a számviteli beszámoló szerint történt. A még ben számunkra átutalt személyi jövedelemadó 1 százalékából CD-s, rádiós, kétkazettás magnót vettünk. A nagyterem kislámpáinak beszereltetése 2001-re húzódott. Az eszközök felhasználása rendeltetés szerint. Célszerinti juttatások kimutatása Ft ösztöndíj Orosz Katalin - mentálhigiénés kutatási anyag készítése Központi költségvetési szervtõl, állami pénzalapból, helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke Országgyûlés Civil szervezetek Bizottsága Ft Környezetvédelmi Alap Célelõirányzat Ft Pest megyei Önkormányzat Természet és Környezetvédelmi Alap Ft Adomány Agroherba Kft Ft MATRA KAP Holland Nagykövetségi Project Ft Helyi és környéki önkormányzatok támogatása Ft Kiegészítés: a helyi önkormányzat alkalmazta a népfõiskola titkárát közhasznú munkásként október 20 tól december 31-ig. Közvetetten támogatta így a Népfõiskolát Ft-al. Ez nem jelenik meg bevételként. Továbbá megbeszéltük Gombosné Csákány Ibolya május egytõl négy órás, vállalkozói jogviszonyban fog dolgozni a Népfõiskolán. Bemutatásra került a Zöld Csírák, a galgamenti önkormányzatoktól kért környezetvédelmi, természetvédelmi és építészeti értékekrõl szóló anyagok alapján. A Föld Napján mutattuk be ünnepélyes keretek közt. Két együttmûködés van folyamatban. A Fiatalok a Vidékért egyesülettel közös Phare pályázat keretében sikeres környezetvédelmi kezdeményezéseket kívánunk bemutatni pedagógus célcsoportnak a 6

7 térségünkbõl, úgy hogy csoportonként 2 tanulmányi kirándulás, valamint továbbképzés és multimédiás folyóirat is készül a munka során. ERM Kft tanulmányt ír 14 település tervezett Környezetvédelmi Mintaterületté válásáról. A népfõiskola részérõl Nagy Andrea vállalta a környezeti nevelés fejezet megírását. Április 20-án Egyén-Család-Közösség Közös meditáció és beszélgetés Orosz Katival Április 20-án egy maroknyi csapat jött össze egy kis beszélgetésre e témában. Mindenki megfogalmazta, mit jelent számára a közösség, majd tapasztalatainkat mélyítettük egy kis lazítással. Április ig Föld napi kiállításunk volt a Mûvelõdési Házban. Galgamenti óvodások kirándulóhelyeiket rajzolták le, míg óvodapedagógusok falut ábrázoló makettekkel készültek. Nagyon jó játék volt a házak, porták felismerése. Az iskolás csapatok a hulladék útját mutatták be, ötletes tablókon, reklámokat figuráztak ki. Április 21-tõl 27-ig volt nyitva, sok látogatónk volt, örültünk az iskolások érdeklõdésének. Április 26-án rendeztük meg a 4. Regionális Föld napját Galgahévízen. A galgahévízi óvoda segítségével vendégül láttunk több mint 100 óvodást öt szomszédos óvodából. Egy játékos vetélkedõben a gyerekek a természet hangjait, színeit, a kirándulás kellékeit, a gólyaláb használatát békavadászatkor ismerhették meg. Az óvónõk bájos kis elõadásában a rendetlen kislány mesekönyvébõl kipottyant mesealakokat idézték meg. Finom zöldségek, gabonaropi és ajándékok zárták a délelõttöt Minden óvodás kaphatott egy környezetvédelmi színezõt, valamint kazettát és mesekönyvet az óvodák. Jól érezték magukat kicsik nagyok egyaránt. i hírek évi mandala naptárra elõjegyzést veszünk fel, kérjük az érdeklõdõk keressétek Ibolyát ez ügyben. Évi könyvtári tagdíjunk 500 Ft lesz ezentúl, melyet kérünk folyamatosan, (június végéig) fizessetek be, kedves könyvtárhasználóink. Legközelebbi nagyrendezvényünk a június 7-i, csütörtöki évzáró program, melyet ig tervezünk. Feng shuival kínai térrendezéssel kapcsolatos elõadót szeretnénk meghívni. Délutánra turai, szentlászlói, zsámboki és galgahévízi diákok jöttek el egy kis ismeretfejlesztõ, hulladékkal kapcsolatos vetélkedõre. A gyerekek egy-egy feladat után vándoroltak a következõ állomásra, míg végül mind a négy helyszín feladatait elvégezték. Tanultunk arról, mi, milyen gyorsan - lassan bomlik le a természetben, a reklámok hátterét vizsgálgattuk, a termékek egészségügyi és környezeti hatásait vettük sorra. Megvizsgáltuk, egy-egy környezetvédelmi embléma valóságtartalmát. A délutánt itt is finomságok és jövõ évi Természet-Béke tanévnaptárak átadása zárta. Legközelebb Vácszentlászlón találkozunk Komposzt Buli keretében, ez év õszén. S. Nagy Andrea 7

8 A Nyugdíjas Klub Népdalköre A Nyugdíjas klub Népdalköre 10 éve, 1991-ben alakult meg. Jelenlegi létszáma 17 fõ, 12 nõ és 5 férfi. Nem mulaszthatom el, ha a népdalkörünkrõl beszélünk, hogy ne emlékezzünk meg azon népdalköri tagokról, akik sajnos ma már nincsenek közöttünk, õk a következõk: Kolesza Istvánné, Kolesza István, Gyetván János, Keserõ Andrásné, Lukács Mihály, Lukács Mihályné, Kiss Lászlóné, Vanó András, Brenner János. Nyugodjanak békében! Ha az elmúlt tíz évre visszatekintünk, a népdalkör sikeres évtizedet mondhat magáénak. Nemcsak galgahévízen és Budapesten léptünk fel, hanem az ország számos településén, falvakban és városokban egyaránt. Sõt szerepeltünk már külföldön is. Sikereinket számos oklevél is bizonyítja. Kiadásainkat pályázat útján szerzett összegbõl és az önkormányzat anyagi támogatásából fedezünk, amit ezúton is köszönünk. Ami a jövõ terveinket illeti, még az eddigieknél is intenzívebb munkával, szereplésekkel növeljük hírnevünket. Még jóformán a 2001-ik év elején vagyunk és már eddig is nagyon sok meghívót kaptunk az ország több településébõl. Természetesen eleget teszünk a meghívásoknak. Szerepléseink nem véletlenül sikeresek, ennek ára van. Nagyon sok próba, gyakorlás van e sikerek mögött. Sokszor napi munka után este fáradtan jövünk össze a próbákra. Ezekért a munkákért az okleveleken kívül semmiféle ellenértéket nem kapnak a népdalkör tagjai. Ezúttal, én mint elnök mondok köszönetet a népdalkör valamennyi tagjának. Kívánok nekik a további munkához, szereplésekhez erõt és egészséget! Hajdú József A klub elnöke ARANYPÁVA DÍJ MIHÁLYGERGÉN Embernek ének õrzi az idõt, Az tartja számon minden eleinket. Hallgass meg egy semmicske éneket S szíve járását hallod az idõnek. (Ratkó József) A múlt évi faluünnepen hallottam elõször énekelni a hévízi templomban. A lélegzetem is elállt olyan szépen szólt a hangja. Késõbb megtudtam, hogy több hangszeren, például harmóniumon és zongorán is játszik, fuvolázik és zongorázik, de két évig karvezetést is tanult. Nagy nehezen sikerült csak rávenni egy kis beszélgetésre, ugyanis nem szeret magáról beszélni. Faggatózásomra elmondta, hogy amióta eszét tudja (öt éves korától) zeneiskolás volt. A kamaszévei sem voltak szokványosak, hiszen a gimnáziumi nyári szünidõket is különféle zenei és egyéb képzésekre fordította. Elvégezte például a Budapest Kántorképzõt, de ekkoriban szerezte meg a hitoktatói oklevelet is ban különleges születésnapi ajándékkal lepték meg szülei: megismertették Budai Ilonával, az akkor már országszerte ismert népdalénekessel. Õ meghallgatta Évát és azonnal szóló tanítványai közé hívta az Óbudai Népzenei Iskolába. Öt évig járt ide magánórákra, valamint az Óbudai Vikár Béla Népdalkörbe, ahol rendszeresen rádiófelvételekre jártak énekelni szombat reggelenként a Kossuth Rádión tíz évig sugározták Budai Ilona mûsorát. Már az elsõ félév végén a legjobb tanítványokkal közös koncerten szólót énekelt. AKI NYERTE: KÖLES ÉVA NÉPDALÉNEKES 1994-ben, Jászberényben a Hodorog Luca énekversenyen 2. helyezést ér el. Ettõl kezdve folyamatosan érkeznek a felkérések kiállítás-megnyitókon, egyéb kulturális rendezvényeken való részvételre, fellépésre. Meghívják a cserkészek országos rendezvényeire, de ekkor már ének- és tánctanításra is kap felkérést. Állandó vendége a magyar népzenei élet talán legfontosabb eseményének a Táncház Találkozónak Kamaratermi programjaira, de három éve állandó résztvevõje a Galga zenekar Tiszapéterfalván megrendezésre kerülõ néptánc táborának, ahol személyes élményévé vált a közvetlen adatközlõktõl való népdalgyûjtés is ban Budai Ilona megbízásából megalapítja az Ádám Jenõ Népdalkört és vezette azt négy évig ban elvállalta a Galgahévízi Pávakör, majd 2000-tõl a Herédi Népdalkör szakmai vezetését. Több szólóest megtartására is felkérték már, például 1998-ban Kézdivásárhelyen, 1999-ben Hatvanban a Grassalkovich kastély barokk termében. Mindkét alkalommal Tóth István elõadómûvésszel együtt lépett fel. Ugyanebben az évben a hatvani Városi Könyvtárban édesapja és húga, valamint Balla Zoltán és Balla Tímea közremûködésével adott önálló szólóestet. Fiatal kora ellenére igen szép díjakat is nyert ben Bonyhádon az Országos Népzenei Versenyen Nívó Díjjal jutalmazták, 2001 tavaszán pedig Mihálygergén az Országos Minõsítõ Versenyrõl elhozta a legszebb, az Aranypáva Díjat. 8

9 Olvasóink írták Az emberi emlék a régmúlt évtizedeirõl úgy pereg, mint a meredek hegyrõl lezúduló tavaszi víz a völgyekben. Az emlék is hordoz szépet, bánatot és egész életre szóló szomorúságot, mint a víz, a tûz, de leginkább az emberi összetartozást, életünk továbbvivõ erejét a szerelmet, a szeretet. Ki ne ismerné ezeket a fogalmakat: szerelem, szeretet, hûség egymáshoz a családhoz, de legfõképp a hagyomány tiszteletéhez, meg községünkben is nagy jelentõséggel bírt és bír még napjainkban is. Elõdeink mondták mindig a felnõtt férfi és eladósorba került leányzónak: guba a gubával, föld a földdel házasodjon. Így volt ez, és nem másképp hõsünk esetében is. Nevezzük a legényt Mihálynak, a leányt Margitnak. Hogy közöttük igaz szerelem volt-e azt ma már nehéz lenne kideríteni. Élték életüket a mindennapi gondok, terhek, család, nevelés mellett úgy, ahogy irányított életük és a rájuk szabott sors diktálta. Az élet rohanó ritmusa mellett észre sem vették a hidegülõ szerelmet, amely vele járt a pénz- és gazdagodásba vetett hit mindennapos gondjaival, ami kettõjük között is okozott megnemértést, csalódottságot. Egyszer, amikor Mihály az egész napi fáradságos munka után, este hazajött, köszönésül megpöccintette izzadságtól zsíros kalapja szélét. Margit, az asszony nem szólt, hanem a terítetlen asztalra tett két tányért és melléje két cinkanalat. Az ember sóhajtott egyet. Ezt még mindig eszi a fene, tûnõdött az asszony, csak sóhajtozik. Inkább veszekedne. Az asszony a tûzhelyrõl fazekat vett fel, s odalépett vele az asztalhoz. Bableves, mondta és már mert is bele az ura tányérjába. Tele lett a tányér, a fazékban hagyta a merõkanalat, de magának nem szedett. Az ember hallgatott. Nem nyúlt a kanálhoz. Az asszony szóra akarta bírni az emberét, ha másképp nem, hát kedveskedéssel: tejfölt is tettem bele. Az ember csak tovább hallgatott, valami konok, elszánt némasággal. És enni kezdett. Jó néhány kanál után kérdezte csak az asszonyt: Hát te? Csak így röviden. Tehát a kedveskedés nem sikerült. Kár volt erõltetni. Az asszony visszahullott elõbbi hangulatába: Jól laktam én már azzal, hogy egy szeretõ szavad sincs hozzám, amikor esténként hazajössz. Azt sem mondod, eb, vagy kutya. Mihály evett tovább. Nem szerette a babot, levesnek meg éppen nem, de így tejfölösen nem is rossz. Ámbár, minden héten háromszor-négyszer bab. Hát gonosz ez a Margit, az bizonyos, hogy mindenképpen bosszantani akarja õt. Kanalazta tovább a levest és nem szólt. Amikor kiürült a tányérja, még nyújtotta is az asszony felé, hogy merje tele még egyszer: Talán megkukultál? Csak tolod ide az orrom elé, de nem tudsz szólni, hogy mit akarsz. Az ember még csak fel sem fortyant. Maga merte tele a tányérját másodszor. Beszélnél te még, de majd beszélhetsz a falnak. Úgy gondolom, épeszû emberhez mentem én férjhez, nem hórihorgas gügyéhez. Hogy az Isten nyila csapna bele abba a makacs fejedbe. Mert elvettem tõled és eldugtam a tinó árát? Azért hallgatsz két hete? Hát csak hallgass. Addig, amíg nem beszélsz, nem fõzök mást csak babot. No lám! Csak elismeri õ maga, hogy bosszantás ez a szakadatlan bableves. De ezt is csak gondolja az ember. Jól van, ha neked jó így, nekem is jó. A tinó árából, amit a turai vásáron kaptál, mégsem lesz mulatozás. Abból egy fillért el nem kocsmázol, ha halálodig hallgatsz is. Abból én fogok göncöt venni magamnak és a gyerekeknek, megértetted? Mihály mélyebben hajolt a tányérjára. Mert te megszoktad az anyádnál, hogy a pénzt ész nélkül kell dobálni. Azért is szorult anyád vénségére kegyelemkenyérre. Mihály már nyitotta is a száját, valami gorombát akart mondani, ASSZONYI SORS elbeszélés mert nagyon elevenjére tapintott a felesége, de csak lenyelte a mondanivalóját. Kellett ez nekem? Öt éve vagyok a felesége, aztán úgy néz keresztül rajtam, mintha 50 éve lennénk házasok. Nem az úton szedett föl engem, hogy így bánjon velem három hold földet hoztam én a házhoz. A teljes anyai részemet és még jussolok legalább annyit. A fene egye azt a rongyos pár forintot. Jobb helyen van az nálam. Az asszony felugrott az asztaltól, felkapta a fejõszéket és szaladt ki az istállóba fejni. Az ember jóllakott. Megint sóhajtott, mint ahogy kezdte. Fáradt volt, hiszen egész nap kapált, de azért csak ment az istállót kitakarítani. Az istálló másik végében fejt a felesége. Ahogy meghallotta az ember lépteit, rászólt a tehénre. Netene! Ez is megveszett máma. Az ember nem szólt semmit, hiszen a szavakat az asszony a tehénhez intézte, de érthetett belõle. Az asszony bevitte a tejet a konyhába, s megszûrte. De nem is tudta, mit csinál, mintha ólomban mozgott volna. Fájdalom szorította össze a szívét. Hát ezt teszi vele az ura. Ezt érdemli õ? Ezért dolgozik három helyett? Mos, vasal, fõz, takarít, gyereket nevel, ellátja az állatokat. A kertbõl már eddig is kiárult kemény ötezer forintot a pesti bosnyák és garai téri piacon. Bement a szobába, a szobából a ruhák alól elõkotorta a kétezer forintot, a tinó árát, amit a férjétõl korábban elvett. Az akasztós szekrénybõl kiráncigálta a szövetszoknyáját és magára húzta. A fejét is bekötötte, selyemkendõvel. Az embere már ott ült az asztalnál, amikor az asszony visszament a konyhába. Itt a pénzed! Lecsapta az ura elé az asztalra a kétezer forintot és indult kifelé. Hová mégy te? Hová mennék? Megyek. Velem ne dacolj. Nem beszélem én ki a lelkem egy embernek sem, nem vagyok én tolvaj, nem veszek én el egy fillért sem. Ott a tinó ára, aztán most már hallgathatsz ítéletnapig. Hogy ezt elmondhassa az asszony, megállt. Az utolsó szónál megint megindult, s már át is lépte a nyitott küszöböt. Az ura ugrott utána, de a pénzt felmarkolta, s ahogy elérte asszonyát, nyomkodta a markába. Tedd csak el! Jobb helyen van az nálad. Az asszony rántott egyet a vállán és azt mondta: Akkor meg minek komédiáztál? A rend végett mondta az ura egyszerûen. Az a rend, hogy én adjam oda a pénzt, és nem csak hogy te úgy elvedd. Nem mindegy az? Hát éppen nem, mert az engem illet. Mit cifrázod? Mondd ki nyíltan, hogy veszekedni akartál. Ha veszekedni akarnék, akkor nem enném a bablevest két hete panasz nélkül, hanem már oldalba taszítottalak volna miatta. Kézen fogta az asszonyt és vezette nosza a házba. Az meg ment vele. Van ám a spájzban túróscsusza is, mondja az asszony és elmosolyodik. Ej a nemjódat! Kiált fel Mihály, három tányér bablevest megetetsz velem, aztán mondod, hogy van túrós csusza is? No most már igazán megérdemelnéd, hogy még két hétig ne szóljak hozzád! Hát ki viseli itt a kalapot? Én vagy te? No hiszen ezt érted. Mondja az asszony. Az ember tûnõdik: Most már tele ettem magam. Akkor hát a disznónak fõztem én a csuszát? Szomorkás az asszony hangja. Az ember komoly biztatással mondja, majd éjjel, ha megéheztem, fölkelek, aztán megeszem azt a csuszát, te csak ne félj! Az asszony leül az asztalhoz. Minden rendben van hát. De azért õ már csak holnap eszik. Mert jól lakott már az élet rászabott sorsával esküvõje napján. Kristóf János nyugdíjas 9

10 Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány Gödöllõ, Szabadság tér 7. tel , fax: /122 Credo A KÖZALAPÍTVÁNY HITVALLÁSA A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítványt Gödöllõ Város Önkormányzata hozta létre a város és vonzáskörzete lakosságának szolgálatára. Kiemelt feladata az életminõség javítását szolgáló egészségügyi tevékenység megszervezése és anyagi támogatása. Célcsoportunk az egész lakosság! Munkálkodásunk az egészségfejlesztés és betegségek megelõzésének (prevencio) hatékony megvalósítását szolgálja. A térségünk lakosságának riasztók a megbetegedési és halálozási statisztikai mutatói, amelyek mögött súlyosan beteg embertársaink sokaságának drámaian megromlott életminõsége található. A prevencio vezetõ módszereivel a veszélyeztetett lakosságcsoportok szûrõvizsgálatát és a betegek gyógyítását kívánjuk hatékony módon továbbfejleszteni. Alapozva a háziorvosok munkájára és a Tormay Károly Egészségügyi Központ szakorvosainak a tevékenységére azokat a betegmegállapító (diagnosztikai) és gyógyítást szolgáló eszközöket kívánjuk mûködtetni, amelyeket a háziorvosok általában nem tudnak beszerezni, illetve egy-egy praxisban az üzemeltetésük nem rentábilis. (Képalkotó diagnosztika, laborautomaták, endoszkópia, csontsûrûség-mérés, mammográfia stb. ) A közalapítvány a céljainak megvalósítása érdekében az egészségügyi dolgozókon kívül számít a polgármesteri hivatalok, önkormányzatok, a pedagógusok és kulturális dolgozók, a civil szervezetek, az írott és elektronikus sajtó, a termelõ és kereskedelmi szervezetek, pénzintézmények, vállalkozók, a diákok lényegében minden lakossági réteg segítségére. Bankszámlánkat a Budapest Bank Gödöllõi Fiókja (2100 Gödöllõ, Szabadság tér 6.) vezeti. A számlaszám: A közalapítványnak nyújtott támogatás életeket ment és a lakosság életminõségének javítását szolgálja! Dr. Szabadfalvi András a kuratórium elnöke Lovas szekértúrák Kecsketejkóstolóval egybekötve Bõrüléses gyorsszekérrel, õsmagyar, kistermetû, szívós lovakkal a gyönyörû gödöllõi dombság útjain, erdõn, mezõn! 500 Ft/fõ egy kalandozás ára Horgászás a tóparton, napozás, szalonnasütés a csodás, erdõvel szegélyezett tópart környékén, a selymes pázsiton, stb. Indulás: Galgahévíz Tabán játszótérrõl, megbeszélés szerint. Tel: (este) Kecsketej, a vitaminbomba Sokak számára az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás fontos kelléke a rendszeres tej-, illetve tejtermékfogyasztás. Köztudott, hogy a tej a tápanyagok valóságos tárháza, tartalmazza az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen fehérjét, zsírt, szénhidrátot, ásványi anyagokat és vitaminokat. A különbözõ állatfajok tejének összetétele azonban más és más. A tehéntej értékes tulajdonságait a kecsketej túlszárnyalja, mert: Könnyebben emészthetõ a benne lévõ zsírgolyócskák és a különbözõ tejfehérje (laktalbumin, kazein) micellák kisebb mérete és finomabb elosztása miatt. A fehérjének biológiai értéke lényegesen nagyobb, mert jóval több esszenciális aminosavat tartalmaz. Gazdagabb kalciumforrás, több vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Például A-vitamin-tartalma háromszorosa, D-vitamin tartalma négyszerese a tehéntejnek. A kecsketej minden korosztály számára ideális táplálék, de optimális összetételénél fogva különösen ajánlott gyermekeknek, emésztési zavarokban szenvedõknek és gyomorbetegeknek. A kecsketej nem tartalmazza a tejallergiát kiváltó ASIkazeint, ezért a tejfehérje-érzékenyek is fogyaszthatják, a benne lévõ orotsav és karbonsav pedig a tapasztalatok szerint segít a különbözõ betegségek megelõzésében. Szabó Gabi Patika Magazin 10

11 ÓPUSZTASZEREN JÁRTUNK Április utolsó szombatján kirándulni indultak a hévízi óvoda dolgozói néhány külsõs társaságában. Velük tartottam én is. Meglátogattuk az Ópusztaszeri Nemzeti Parkot, ahol gyönyörû természeti környezetben kapott helyet a történelmi emlékpark. Szép napsütésben, kellemes tavaszi melegben járkáltunk, s szerettünk volna minden érdekes látnivalót végiglátogatni. Nagyon ügyesen kellett gazdálkodni az idõvel, hiszen a hosszú utazás miatt elég kevés idõ jutott nézelõdésre. A nap fénypontja természetesen A magyarok bejövetele címû panoráma megtekintése volt, melyet általában csak Feszty-körképként emlegetünk. Most e híres festményrõl szeretnék egy rövid ismertetõt átnyújtani Önöknek Dr. Trogmayer Ottó, a Csongrád Megyei Múzeumok igazgatójának egy tanulmánya nyomán pünkösdjén Pest és Buda polgárai nagy napra ébredtek. Ezen a napon nyitották meg a nagyközönség elõtt Feszty Árpád és mûvésztársai gigantikus alkotását, Európa egyik legnagyobb festményét, A magyarok bejövetele címet viselõ panorámát. Feszty Árpád a 120 m hosszú, 15 m magas, több mint kétezer figurát tartalmazó festményén húsz festõtársával három évig, között dolgozott. Az elkészült panorámaképet Budapesten a mai Szépmûvészeti Múzeum helyén állították ki, majd 1898-ban Londonba vitték a világkiállításra. A körkép 1909-tõl a II. világháború végéig a Városligetben állt. A háború alatt súlyosan megrongálódott, így leszerelése után raktárba került. Restaurálását 1991-ben lengyel szakemberek kezdték el Ópusztaszeren, a nemzeti történeti Emlékparkban. A munka 1995-ben készült el, és a magyar történelmi múlt emlékeit õrzõ parknak egyik fõ látványossága. Feszty Árpád ( ) már neves festõként panorámafestményt elõször 1890-ben látott Párizsban. Szinte hihetetlen, hogy nem találkozott elõbb e különös mûfajjal, hiszen a XIX. század második fele, a mozgókép feltalálása elõtt, a panorámafestészet virágkora. Robert Barker ír festõmûvész sokak által továbbfejlesztett szabadalmának lényege: a nézõt olyan körbefutó látvány közepébe állítja, hogy az mintegy részesévé válik a mûalkotásnak, azaz úgy érzi, hogy valódi táj, város, esemény középpontjába került. Az optikai, pszichés illúziót csak fokozza az épített elõtér fant terraine így nem érzékelhetõ, hol van a festmény és az elõtér határa, a különbözõ rekvizítumok a valóság érzetét keltik. Feszty külföldrõl hazatérve lelkesen mesélte élményeit apósának, Jókai Mórnak, és tervezte, hogy maga is fest egy monumentális bibliai történetet. Az özönvíz bibliai históriáját szerette volna vászonra vinni. Jókai tanácsára változtatott témát, hiszen Magyarország ezeréves évfordulója a küszöbön állott. A magyar író számos tanácsot is adott a tervezett mûhöz, a körkép több jelenetében az õ regényeinek képi megjelenítését láthatjuk. A nagy mû létrehozására 1891-ben részvénytársaság alakult. Feszty elkészítette az elsõ vázlatokat. Három festõtársával, Mednyánszky Lászlóval, Spányi Bélával és Ujváry Ignáccal a Vereckei-hágó lábánál fekvõ volóci völgybe utazott, ahol a tájról pontos vázlatokat készítettek. A munkán több mint húsz ismert mûvész dolgozott, a Feszty bátyja által a mai Szépmûvészeti Múzeum helyén épített épületben. A helyi lapok folyamatosan tudósítottak a munkálatok állásáról, a korabeli kritika elragadtatással fogadta a mûvet, a festmény nemzeti közüggyé vált. A körkép tematikus felépítése Jókai fantáziáját, a XIX. sz. romantikus történelemfelfogását tükrözi. A mai szemlélõ így kettõs múltba kerül. Az ezeréves évforduló kortársainak szemüvegén keresztül láthatja a párducos Árpádot, s hadrontó népe hatalmát. Visszatekinthet ezeregyszáz esztendõ romantikus múltjába, ahogy azt Feszty Árpád, a mûvésztársai és korabeli történészek egy évszázaddal ezelõtt elképzelték. 11

12 Közérdekû hírek, hirdetések, információk SEGÍTSÜNK AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKON! Emberek ezrei kényszerülnek elhagyni otthonukat a tiszai árvíz kíméletlen pusztítása miatt. Elkeseredve nézik amint elpusztul egy élet munkájának eredménye. Kell, hogy legyen remény az újrakezdéshez! Erõsítsük a hitet valamennyien, hogy lesz otthona minden bajbajutott embertársunknak. SEGÍTSÜNK! Gazdasági társaságok és magánszemélyek támogatását egyaránt kérjük. Minden felajánlott forint jelentõs segítség. Ha Ön segíteni kíván, átutalással megteheti ezt a Magyar Államkincstárnál nyitott számú alszámlára, vagy a Magyar Posta valamennyi fiókjában megtalálható utalványon, amely tartalmazza a fenti számlaszámot. NYILATKOZAT Az árvízkárosultak megsegítésére a Ptk ai alapján a magánszemélyek, jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok által nyújtott pénzbeli támogatások közérdekû kötelezettségvállalásnak minõsülnek. Ennek alapján a Magyar Államkincstárnál megnyitott Segítsünk az árvízkárosultakon elnevezésû számlára befizetett összegek után adókedvezmény vehetõ igénybe a közcélú adomány jogosultja által kiállított igazolás (az Szja. Tv pontja, valamint a Tao. Tv. 7. (7) bekezdése) alapján. Magyar Köztársaság Kormánya nevében: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Nyári rajzfilmes tábor a filmstúdióban Hasznos idõtöltés, rajzfilm-készítés Az iskolai szünetben idén is megrendezi rajzfilmes táborát a Pannónia Filmstúdió éves kor közötti, olyan gyerekek jelentkezését várják, akik az animációs film készítése iránt érdeklõdnek, s akik nagyon szeretnek rajzolni és örülnének, ha rajzaik életre kelnének. Saját maguk készítik néhány másodperces filmjüket, amit videokazettán hazavihetnek. A foglalkozások hetente indulnak és egész nyáron tartanak. A fiatalokkal egyénileg foglalkozunk. A helyszín a Pannónia Filmstúdió, Óbudán található, egy nagyon szép kertben. A programban mûtermek meglátogatása és filmvetítés is szerepel. Ebédelési lehetõség egy közeli vendéglõben lesz. Felvilágosítás és jelentkezés: Bocskor Ildikónál, /149 Cím: 1035 Budapest, Kerék u. 80. Levélcím:1300. Budapest, Pf Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: E. Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió Aszód Készült az ArtWind Kft. nyomdájában 12

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési támogatás Központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól Helyi önkormányzattól Kapott támogatás

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről

Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről 1 Homokmégy Községi Önkormányzat képviselőtestület 1/2008.(II.28.) Ör.számú rendelete az Önkormányzat 2008.évi költségvetéséről Homokmégy Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2012. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2012 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2012. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat évi határozatai február 11-i nyilvános ülés

Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat évi határozatai február 11-i nyilvános ülés Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi határozatai 2009. február 11-i nyilvános ülés 1.) 1/2009. (II. 11.) K.Ökh. sz. határozat Csehbánya Német Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009.

Részletesebben

a fák táncra állanak.

a fák táncra állanak. 2015. április 10-én ismét a költészet parkjává alakul a KÖSZI előtti tér. A Költészet Napja Kőbányán ebben az évben is olyan különleges rendezvény lesz, amelyre érdemes jelentkezni gyerekeknek és felnőtteknek

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása

3./ A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. háromnegyed éves beszámolójának megtárgyalása 5. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2011. november 04.-én, 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Egyházas Gyula, Jakus Árpádné, Zsiga Tamás képviselők, Dukáné

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló. A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY évi tevékenységéről Közhasznúsági jelentés Szöveges beszámoló A MOHÁCSI JUNIOR ART ALAPÍTVÁNY 2014. évi tevékenységéről A Junior Art Alapítvány 2014. évben az alapító okiratában foglaltak szerint törvényesen és rendeltetésszerűen

Részletesebben

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek

1. sz.melléklet. Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege. Adatok eft-ban. Bevételek 1. sz.melléklet Imrehegy Község Önkormányzat 2010. I. félévi költségvetési mérlege Bevételek Intézményi működési bevételek 10 854 10 854 5 791 53,35% Helyi adók 21 750 21 750 7 041 32,37% Egyéb sajátos

Részletesebben

Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány évi közhasznúsági jelentése

Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány évi közhasznúsági jelentése Bálint Gyula Gyermekvédelmi Alapítvány 2014. évi közhasznúsági jelentése Az alapítvány 2014. évben is az alapító okiratban kitűzött célok és feladatok szem előtt tartásával végezte tevékenységét. Az alapítvány

Részletesebben

6 2011. október HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS Egyéni Atlétika Verseny - Szarvas, 2011. 09. 27. A III-IV. korcsoportnak (5-8.osztály) megrendezett atlétika versenyen, minden tanuló, abban a versenyszámban indulhatott,

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika)

FORGATÓKÖNYV. MEGNYITÓ MŰSOR: Köszöntő: (Földi Erika) FORGATÓKÖNYV Esemény: Madarak és fák napja Időpont: 2014. május 12. (hétfő) A program szervezői: Földi Erika, Török Éva, Vinnai Krisztina, Helyszín: PARK, Művelődési ház előtti terület, Iskolai ebédlő

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2010.

Közhasznúsági jelentés 2010. Adószám: 18930191-1-19 Bejegyző szerv: VESZPRÉM MEGYEI BÍRÓSÁG Regisztrációs szám: PK. 60 010/2000 EGYÜTT A KÖNYVTÁRÉRT ALAPÍTVÁNY 8420 Zirc, JÓZSEF A. utca 1 2010. Fordulónap: 2010. december 31. Beszámolási

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési Központi Kapott Egyéb támogatás költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól

Részletesebben

Adventi időszak az óvodában

Adventi időszak az óvodában 4 2012. január Adventi időszak az óvodában Az advent a karácsonyi előkészületek időszaka. Ez a négy hét az óvodában is számos tevékenységre ad lehetőséget. Először is minden csoport elkészíti a maga adventi

Részletesebben

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege

1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege 1 1. számú melléklet az 1/2008.(III. 4). költségvetési rendelethez Alsópetény Községi Önkormányzat 2008. évi költségvetési mérlege Önkormányzat 2008/2007. 2008. évi Sor. Megnevezés Eredeti el irányzata

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MURASZEMENYE KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY 8872 MURASZEMENYE, BÉKE U. 2. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea

BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2014. évi tevékenységéről. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány. Készítette: Bálinthné Sándor Andrea Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Tel.: 25/231-020 Adószám: 18494785-1-07 Bankszámlaszám: 57700074-10001734 Ercsi és Vidéke Tak.Szöv. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással

114.025 E Ft bevétellel. 93.080 E Ft kiadással Serényfalva községi Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. I. félévi költségvetési beszámolóját 114.025 E Ft bevétellel ebbõl 54.325 E Ft költségvetési támogatás 12.907 E Ft mûködési célú pénzeszköz átvétel

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011.

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. FALUNKÉRT, ISKOLÁNKÉRT, GYERMEKEINKÉRT ALAPÍTVÁNY 2615, Csővár, Kinizsi út 53/A. KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2011. I. Számviteli beszámoló MÉRLEG 2011. ÉV Adatok e Ft-ban Sorsz. Tétel megnevezése Előző évi Önrevízió

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2

Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 Társadalmi Megújulás Operatív Program Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2 TÁMOP-3.1.4/08/2 projekt megvalósítás a Sugovica Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló

Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló Világgá megyek! Népmesékkel reggeltől estig Beszámoló A Népmese napjához kötődő programunkat azzal a céllal terveztük, hogy hozzásegítsük a kisiskolás korosztály képviselőit a mesékben való elmélyüléshez,

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola

Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Rendezvénynaptár 2014-2015. Pestújhelyi Általános Iskola Hónap szeptember Önkormányzati rendezvények 19. Műsorszámos részvétel a Pestújhelyi Emlék tér emléktábla avatásán Kiemelt iskolai rendezvények 1.

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról

Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2008.(VIII.27.) rendelete a 2008. évi költségvetési rendelet módosításáról Bánréve Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az államháztartás működési

Részletesebben

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete

Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Salomvár Község Önkormányzatának 2013. évi módosított költségvetés-tervezete Bevételek: ezer Ft Eredeti előirányzat Javasolt mód Módosított 370 000 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása Működési célú pénzeszközátadás

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Év: 2010 Székhely:Kiskunfélegyháza Kapcsolattartó: Mészáros Gyuláné Közhasznúsági jelentés szövege: Darvas Iskola Diákjaiért Oktatási Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

Óvodánk ökológiai jelszava

Óvodánk ökológiai jelszava Óvodánk ökológiai jelszava Egyesült erővel meg akarjuk menteni a FÖLDET! FELNŐTTEK FIGYELEM! A FÖLDNEK, AKÁRCSAK A GYEREKEKNEK, VÉDELEMRE ÉS TÖRŐDÉSRE VAN SZÜKSÉGE! Az Öko-Iskola nevelési program fő céljai:

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2011. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. Éves számviteli beszámoló 2. Költségvetési támogatás felhasználása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4.

Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Szent István Általános Iskoláért Alapítvány 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. 2012. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Dunakeszi, 2013. május 21. Tyimofejevné Iványi Réka a kuratórium elnöke Az alapítvány

Részletesebben

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008.

Hit és Kultúra Alapítvány 6120 Kiskunmajsa-Kígyós, Hold u. 10. Tel.: 77/481-564 30/540-6069 77/483-617 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. 1 I. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Bevételek: Megnevezés Költségvetési Központi Kapott Egyéb támogatás költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, helyi önkormányzattól

Részletesebben

2010. évi Közhasznúsági jelentése

2010. évi Közhasznúsági jelentése A Sonkádi Európa Nostra Díjas Református Templomért Alapítvány 4954 Sonkád, Rákóczi u. 36. i Közhasznúsági jelentése Sonkád, 2011.03.21. Róka Edit Alapítvány elnöke 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Sonkádi Európa

Részletesebben

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása

Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Projektlátogatás: A felújított egykori katolikus iskolában kialakított Örökségvédelmi Közösségi Ház átadása Helyszín: Nick Ideje: 2014. szeptember 20. 10.00 óra Szeptember 20-án ismét egy kedves meghívásnak

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése A rendelet 1. számú melléklete- BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Feladatalapú állami támogatások Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Központosított állami támogatások Egyéb működési célú

Részletesebben

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT

TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Közhasznúsági jelentés 2007. év TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány Tartalomjegyzék 1. A szervezet bemutatása 2. Számviteli beszámoló 3. Költségvetési támogatás felhasználása 4. A vagyon felhasználásával

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete. Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2013. (V.2.) önkormányzati rendelete Tabdi község önkormányzata 2012. évi zárszámadásáról Tabdi Község Képviselőtestülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2007.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2007. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. Pogány, 2008. április 8. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről

a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről Közhasznúsági Jelentés a SZENT IMRE ÖRÖKSÉGE IFJÚSÁGI ÉS SZOCIÁLIS ALAPÍTVÁNY 2006. évi működéséről 1, Számviteli beszámoló Az alapítvány 2006. évben gazdálkodásáról a számviteli törvény szerinti egyéb

Részletesebben

2015. évi közhasznúsági jelentése

2015. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2015. évi közhasznúsági jelentése TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4 3.

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3.

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): Adószám: 18693805-1-13 Közhasznúsági fokozat: közhasznú Közhasznúsági

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Taita Alapítvány 1011 Budapest, Hunyadi János u. 22. Közhasznúsági jelentés 2010.12.31 Budapest, 2011.05.10 Az éves beszámoló adati könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva TARTALOMJEGYZÉK A Taita Alapítvány

Részletesebben

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12.

SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE. Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Somorjai Tagóvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. SOMORJAI TAGÓVODA MUNKATERVE Az intézmény neve: Jánossomorjai Aranykapu Óvoda Intézmény címe: 9242 Jánossomorja, Kossuth u. 12. A feladatok ellátásában közreműködők: Csoport neve, összetétele életkor szerint

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17.

DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés. 2011. május 17. DUNA EGYESÜLET Közhasznúsági jelentés 2011. május 17. 1 Duna Egyesület 1126 Budapest, Orbánhegyi út 30. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május 17. Dr. Nagy Péter Elnök 2 A Duna Egyesület

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés CSEPREG VÁROS FÚVÓSZENEKARA Székhelye: 9735 Csepreg, Széchenyi tér 31. Adószáma: 18892963-1-18 Bankszámlaszáma: SAVARIA Takarékszövetkezet 72100354-10031865 Vas Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 22/2002.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk.

Éves beszámoló 2010. A település élhetõbbé tétele szempontjából az itt élõk bevonása a község életébe az egyik legfontosabb célkitûzésünk. Éves beszámoló 2010 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Kapott támogatások és egyéb bevételek bemutatása 3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 4. Vagyon kimutatás a 2010. évre 5. A cél szerinti

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Időpont: 2013. 05. 06 09. Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Az emeletes buszunk, mellyel utaztunk Így mentünk Kárpátaljára Elindultunk: 7 órakor, Budapestről Délkor elértük a határt, kis idő után

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének

A rendelet hatálya 1. Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése 2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010.(IV.19.) számú Önkormányzati rendelete a 2009. évi költségvetés módosításáról az 1/2009. (I.30.) számú önkormányzati rendelettel egységes szerkezetben

Részletesebben

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft

Önállóan műk. és gazd. Önállóan műk. Önkormányzat kv.szerv kv.szerv összesen. összesen 15.052 ezer Ft 149 ezer Ft 15.201 ezer Ft Felsőpetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2012. (IV.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és intézményei költségvetéséről szóló 5/2011. (II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26.

HITTANOS TÁBOR. 2009. jún. 22-26. HITTANOS TÁBOR 2009. jún. 22-26. 2009. június 22-én, egy borús hétfői napon a templom udvarán gyülekeztünk, de az idő senkinek nem rontotta el a kedvét. Vártuk, hogy a névjegykártyánkat megkapjuk. Amint

Részletesebben