GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GALGA HÉVÍZ. Anyák Napja. Havonta megjelenô olvasnivaló. alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat."

Átírás

1 INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám MÁJUS HÉVÍZ Anyák Napja alkalmából szeretettel köszöntjük az édesanyákat és a nagymamákat Benei Zsuzsa: VÁNDORÚT Sûrû árnyak sötétjében csillogó szél zöld fényében, tûlevelek szõnyegén hová, kis legény? Benedek Elek: ÉDESANYA NEVENAPJÁN Édes anyám rózsafája, Kis madárka szállott rája Zeng bele az egész határ Úgy dalol az a kismadár. Kis madárka, kis madárka, Szállj le házunk ablakára! Hallgasd meg, mit szívem dobog, Szebb lesz, hogyha azt dalolod. Az én szívem dobogása: Édes anyám imádása. Szava nincsen, Dala nincsen, De meghallja a jó Isten. Az én szívem dobogása: A jó isten imádása Õ hozzá küldöm imámat: Tartsd meg az én Jó anyámat! Csillagbokrok ág-bogában, bársony égbolt sátorában, óriás hegyek peremén merre, kis legény? Virág bimbója árnyán lovagoltál fûszál hátán levél fényes tenyerén nõdögéltél, csepp legény. Csillagfürtök alatt háltál, fáztál-e, míg rám találtál? Gyöngyszemek közt sírdogáltál, édes kicsikém! Hajad most erdõk sötétje, szemed csillag reszketése, Tekinteted csupa fény Megérkeztél, kis legény? 1

2 ÖNKORMÁNYZATI KALEIDOSZKÓP A Képviselõ-testület a április 10-én tartott ülésén elfogadta a évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, miszerint az önkormányzat a bevételét eft-ra teljesítette. A saját bevétel eft, az adóbevétel eft, az átengedett központi adók eft, a mûködési céleszköz átvétel eft. A fejlesztési célú pénzeszköz átvétel eft, míg a normatív támogatás és a központosított elõirányzat eft. Az önkormányzat a tervezett eft hitelfelvétellel szemben csak eft-ot vett fel. A sajtóban megjelenõ hírekkel ellentétben a TIGÁZ vagyonból Galgahévíz eft-ot kapott. Az önkormányzat tartaléka eft volt, s a pénzmaradvány az elõzõ évrõl eft. A kiadások az alábbiak szerint alakultak (eftban): Körjegyzõség Önkormányzatok igazg. tev Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Munkahelyi vendéglátás Helyi közutak 437 Város és községgazdálkodás Közvilágítási feladatok Ügyeleti szolgálat Iskolaegészségügyi ellátás 102 Fogorvosi szolgálat Védõnõi szolgálat Állategészségügyi szolgálat 210 Szociális étkeztetés 155 Rendszeres pénzbeli ellátás Eseti pénzbeli ellátás Települési hulladékkezelés Közmûvelõdési könyvtári tev Köztemetõ fenntartási felad. 472 Családsegítés 400 Mûvelõdési ház igazg. tev Általános iskolai oktatás Óvodai nevelés Támogatások Szennyvízhitel törlesztés Szilárd hulladékkez. telep építése A Képviselõ-testület 2. napirendi pontként beszámolót hallgatott meg a szelektív hulladékgyûjtés tapasztalatairól. Az elõterjesztés keretében Benke Sándor a következõ táblázaton keresztül mutatta be Galgahévíz községbõl elszállított hulladék megoszlását, miszerint kg hulladékot szállítottak el, ebbõl kg a nedves és intim hulladék, kg a szárazhulladék, és kg a komposztálható hulladék: Megnevezés Célkitûzés Galgahévízrõl Nedves és intim hulladék 39 % 71 % Száraz hulladék 14 % 8 % Komposztálható hulladék 47 % 21 % Összesen: 100 % 100 % Látható, hogy óriási eredményt értünk el a szelektív gyûjtés terén, ami még Svájcban is több évet vett igénybe nyilatkozta Völgyi Géza professzor úr. Kérjük, a jövõben is szíveskedjenek fokozott figyelmet fordítani a szelektív gyûjtésre, hogy a depóniába minél kevesebb nedves és intim hulladék kerüljön. Benke úr tájékoztatta a képviselõket, hogy a vállalkozókkal az év folyamán külön szerzõdést köt a Kft. A szelektív hulladékgyûjtés és kezelés költségét a lakossági befizetésen túl az önkormányzat a döntés szerint kiegészíti, mivel az egy ingatlanra jutó költség jelenleg Ft/év. Egyebek napirendi pont keretében a képviselõ-testület hozzájárult ahhoz, hogy a Galgamenti kábeltelevízió Bt. Településünkön is megkezdhesse szolgáltatását. Döntés született arról is, hogy a szennyvízcsatorna hálózatra való rácsatlakozása közmûfejlesztési hozzájárulását nem emeljük fel. A képviselõk foglalkoztak továbbá a falunapi rendezvény elõkészítésével, valamint kültéri ravatalozó építéssel és az önkormányzati bevételek növelési lehetõségeivel. A képviselõ-testület, a körjegyzõség munkáját érintõ kérdésekben szívesen állok félfogadási idõben az Önök rendelkezésére. Tisztelettel: Dr. Král László körjegyzõ Köszönetnyilvánítás Az önkormányzat nevében tájékoztatom településünk polgárait és egyben õszinte köszönetemet fejezem ki MINDENKINEK, aki bármilyen mértékben hozzájárult a ravatalozó elõterének tervezett megvalósításához. Örömmel és büszkeséggel tölt el az, hogy eddig több, mint forint gyûlt össze, ami természetesen nem elegendõ, de a hiányzó részt önkormányzatunk biztosítja és lehetõség van arra, hogy aki még szeretne hozzájárulni, az a Polgármesteri Hivatalban megteheti. Külön köszönet annak a 21 asszonynak, akik az összegyûjtésben közremûködtek. Az adakozók névsorát a júniusi számban tervezzük megjelentetni. Köszönettel: Dr. Basa Antal polgármester 2

3 SULI-HÍREK MÁJUS ÜNNEPELT AZ ISKOLA (folytatás) Mint azt elõzõ számunkban jeleztük, Névadónk Hetének további eseményeirõl számolunk be a Kedves Olvasónak március 27-én kedden délelõtt nemcsak gyerekzsivajtól volt hangos az iskola, hanem felnõttek beszélgetéseit is lehetett hallani. Ezen a napon ugyanis nyílt nap volt az iskolában. Minden osztályban még a felsõkben is szép számmal jelentek meg szülõk, hogy csemetéjük órai munkáját is megfigyelje. Délután a sporté volt a fõszerep. Osztályok közötti foci-bajnokságok zajlottak, valamint környékbeli iskolák között meghirdetett sakkversenyre került sor. 18 gyerek vetélkedett egymással, mérte össze tudását, próbálta a körmönfont trükköket. Szerda délelõtt A Rákóczi hadnagya c. szép régi filmet tekinthetett meg a diákság a Mûvelõdési Házban. Délután Vers és prózamondó versenyre került sor. Az elõadók felkészülten álltak ki a közönség elé. Szebbnél szebb verseket és mondákat hallhattunk. A zsûri nagyon nehéz helyzetben volt a döntést illetõen. Végül az alábbi helyezések születtek : Vers I. Labáth Melinda II. Pécsi Viola III. Bibók Barbara Próza I. Tóth Brigitta II. Labáth Melinda III. Bagó Bálint Az ünnepi hét negyedik napján került sor a Pro Patria történelmi akadályversenyre. A csata napján fújt a szél, de mindenki lelkesedéssel indult útnak. Különbözõ állomásokon feladatokat kellett megoldani, például lovagló tudásról számot adni, galgahévízi dûlõket felismerni vaktérképen, Rákóczi korabeli fafaragást valamint pénzérmét készíteni. Este tábortûz várta a fáradt hadnagyokat és kicsi huszárokat. Gitárszó mellett együtt énekeltünk és figyeltük a lángok táncát. Pénteken került sor az ünnepélyes zárásra. Ennek keretében 3

4 a hét eseményeit értékelte Igazgató Úr, gratulált az egyes versenyek helyezetteinek, okleveleket, ajándékokat adott át. Kiemelkedõ teljesítményükért igazgatói dicséretben részesült négy tanuló: Óvári Mónika 4.o. Veres Balog Tamás 6.o Hóka Nikolett 7.o. Bibók Barbara 7.o. Együtt a tûz körül A Rákóczi-hét negyedik napján, csütörtökön, az akadályversenyrõl visszatért fáradt diákokat, este hét órakor az iskola alsós udvarán tábortûz fogadta. Elõször az eredményhirdetésre került sor. A jó hangulatot fokozták a jó helyezések. A tûz már javában égett és a lángok magasan csaptak az ég felé, amikor Bankó Edit tanár néni gitárja kíséretével az egész diákság dalra fakadt. Az este jó hangulatban telt, hiszen együtt voltunk, közösen beszélgettünk, énekeltünk és most nem kellett a tanulásra gondolnunk. Reméljük még sok ilyen közös esténk lesz! Egy dal, s te újra mellém ülsz És lobog a tábortûz. A szél belekarolt, Szól egy dal, s a lelkünk összeér A gyönyörû tûzfénynél Napszínû a Hold! (Emberek: Tábortûz) Bibók Barbara és Labáth Melinda 7. osztályos tanulók A Dinasztia Könyvkiadó Millenniumi olvasó- és daloskönyvet adott át a jelenlegi elsõ osztályosoknak, akik e szép és értékes ajándékot kedves mûsorral köszöntek meg. A könyv díszes kivitelben öleli fel nemzetünk ezer esztendejét. Megelevenedik a magyar történelem, a régi hagyományok mondák, versek, legendák formájában. Az emlékparkban Rákóczi-díjasaink a Nagy Fejedelem emlékére három gesztenyefát ültettek. 4

5 Az óvodában történtek FÖLD NAPJA Galgahévízen Április 26-án délelõtt emlékeztünk a 4. Regionális FÖLD NAP-járól. Mûvelõdési házunkba kép és makett kiállítás fogadta a turai, zsámboki, vácszentlászlói és a vendéglátó galgahévízi óvodásokat. A maketteken községeinkre ismerhettünk, a rajzkiállítás pedig kedvenc kirándulóhelyeinket tükrözte. A községek címerei segítették a lakóhelyek felismerését. Dr. Král László körjegyzõ ünnepélyes megnyitója után, S. Nagy Andrea az egész rendezvény eszmei szerzõje is köszöntötte a résztvevõket. A délelõtt programja: Ének: Somvirág, somvirág. Találós kérdés a földünkrõl., 1. feladat: Mi kerüljön a hátizsákba? különféle dolgok összegyûjtve, ki kell választani belõlük 5 hasznosat, amit egy kirándulás alkalmával magukkal vinnének. Találós kérdések az állatokról! 2. feladat: Állatfelismerés képek alkapján 6 db kép különféle állatokról. Ki kell színezni. Találós kérdések a rovarokról, madarakról. 3. feladat: Gólya gyûjti a békákat! mozgásos feladat, sorverseny jelleggel. Minden csapat gólyalábon közlekedve gyûjti a tóban elhelyezett békákat! Az gyõz, aki a legtöbb békát összegyûjti! Találós kérdések az évszakokról, természetrõl. 4. feladat: Hang felismerés egy lapon különféle ábrák (állatok, természeti jelenségek).kazettáról hangokat hallanak, amit a megfelelõ képpel kell azonosítani. Találós kérdések gyümölcsökrõl, növényekrõl.. Ének: Újra itt van a nagy csapat Az egészséges életmódhoz illõ csemegézés: alma, extrudi, vajas rozskenyér süninek kialakított zöldségfalatkák: káposztán uborka, retek, karalábé, paprika. Elõadás: A bátor lovacska c. mesejáték Ajándékok: színezõ füzetek, emléklapok, kerámia süni kitûzõk kiosztása. A téma közel áll a gyerekekhez, ezt felkészültségük, aktivitásuk, fegyelmezettségük is bizonyította. A délelõtt valamennyiünk számára emlékezetes marad, ami közös munkánk eredménye. A Föld Napja óvodásoknak szóló rendezvényén minden résztvevõ egy helyes kis süni kitûzõt kapott ajándékba. Köszönjük Matkovits Lajosné nyugdíjas kollégánk élethû munkáját! 5

6 NÉPFÕISKOLAI HÍRADÓ MÁJUS Áprilisban történt Április 9-én Kuratóriumi ülés volt Többek között megbeszéltük és a kuratórium elfogadta a évi közhasznúsági beszámolót, mely teljes terjedelemben megtekinthetõ a Népfõiskolán. Fontosabb tényadatai pedig álljanak itt. Számviteli beszámoló évi bevételek Pályázatok, támogatások Helyi, környéki önkormányzati támogatások Adomány SZJA 1 százalék Saját bevétel Kapott kamatok rõl áthozat Mindösszesen: évi kiadások Irodaszer, könyv Személyi jellegû Telefon, posta Útiköltség Egyéb Banki költségek Mindösszesen: Vagyon felhasználás kimutatása Az anyagi javak felhasználása a számviteli beszámoló szerint történt. A még ben számunkra átutalt személyi jövedelemadó 1 százalékából CD-s, rádiós, kétkazettás magnót vettünk. A nagyterem kislámpáinak beszereltetése 2001-re húzódott. Az eszközök felhasználása rendeltetés szerint. Célszerinti juttatások kimutatása Ft ösztöndíj Orosz Katalin - mentálhigiénés kutatási anyag készítése Központi költségvetési szervtõl, állami pénzalapból, helyi önkormányzattól stb. kapott támogatás mértéke Országgyûlés Civil szervezetek Bizottsága Ft Környezetvédelmi Alap Célelõirányzat Ft Pest megyei Önkormányzat Természet és Környezetvédelmi Alap Ft Adomány Agroherba Kft Ft MATRA KAP Holland Nagykövetségi Project Ft Helyi és környéki önkormányzatok támogatása Ft Kiegészítés: a helyi önkormányzat alkalmazta a népfõiskola titkárát közhasznú munkásként október 20 tól december 31-ig. Közvetetten támogatta így a Népfõiskolát Ft-al. Ez nem jelenik meg bevételként. Továbbá megbeszéltük Gombosné Csákány Ibolya május egytõl négy órás, vállalkozói jogviszonyban fog dolgozni a Népfõiskolán. Bemutatásra került a Zöld Csírák, a galgamenti önkormányzatoktól kért környezetvédelmi, természetvédelmi és építészeti értékekrõl szóló anyagok alapján. A Föld Napján mutattuk be ünnepélyes keretek közt. Két együttmûködés van folyamatban. A Fiatalok a Vidékért egyesülettel közös Phare pályázat keretében sikeres környezetvédelmi kezdeményezéseket kívánunk bemutatni pedagógus célcsoportnak a 6

7 térségünkbõl, úgy hogy csoportonként 2 tanulmányi kirándulás, valamint továbbképzés és multimédiás folyóirat is készül a munka során. ERM Kft tanulmányt ír 14 település tervezett Környezetvédelmi Mintaterületté válásáról. A népfõiskola részérõl Nagy Andrea vállalta a környezeti nevelés fejezet megírását. Április 20-án Egyén-Család-Közösség Közös meditáció és beszélgetés Orosz Katival Április 20-án egy maroknyi csapat jött össze egy kis beszélgetésre e témában. Mindenki megfogalmazta, mit jelent számára a közösség, majd tapasztalatainkat mélyítettük egy kis lazítással. Április ig Föld napi kiállításunk volt a Mûvelõdési Házban. Galgamenti óvodások kirándulóhelyeiket rajzolták le, míg óvodapedagógusok falut ábrázoló makettekkel készültek. Nagyon jó játék volt a házak, porták felismerése. Az iskolás csapatok a hulladék útját mutatták be, ötletes tablókon, reklámokat figuráztak ki. Április 21-tõl 27-ig volt nyitva, sok látogatónk volt, örültünk az iskolások érdeklõdésének. Április 26-án rendeztük meg a 4. Regionális Föld napját Galgahévízen. A galgahévízi óvoda segítségével vendégül láttunk több mint 100 óvodást öt szomszédos óvodából. Egy játékos vetélkedõben a gyerekek a természet hangjait, színeit, a kirándulás kellékeit, a gólyaláb használatát békavadászatkor ismerhették meg. Az óvónõk bájos kis elõadásában a rendetlen kislány mesekönyvébõl kipottyant mesealakokat idézték meg. Finom zöldségek, gabonaropi és ajándékok zárták a délelõttöt Minden óvodás kaphatott egy környezetvédelmi színezõt, valamint kazettát és mesekönyvet az óvodák. Jól érezték magukat kicsik nagyok egyaránt. i hírek évi mandala naptárra elõjegyzést veszünk fel, kérjük az érdeklõdõk keressétek Ibolyát ez ügyben. Évi könyvtári tagdíjunk 500 Ft lesz ezentúl, melyet kérünk folyamatosan, (június végéig) fizessetek be, kedves könyvtárhasználóink. Legközelebbi nagyrendezvényünk a június 7-i, csütörtöki évzáró program, melyet ig tervezünk. Feng shuival kínai térrendezéssel kapcsolatos elõadót szeretnénk meghívni. Délutánra turai, szentlászlói, zsámboki és galgahévízi diákok jöttek el egy kis ismeretfejlesztõ, hulladékkal kapcsolatos vetélkedõre. A gyerekek egy-egy feladat után vándoroltak a következõ állomásra, míg végül mind a négy helyszín feladatait elvégezték. Tanultunk arról, mi, milyen gyorsan - lassan bomlik le a természetben, a reklámok hátterét vizsgálgattuk, a termékek egészségügyi és környezeti hatásait vettük sorra. Megvizsgáltuk, egy-egy környezetvédelmi embléma valóságtartalmát. A délutánt itt is finomságok és jövõ évi Természet-Béke tanévnaptárak átadása zárta. Legközelebb Vácszentlászlón találkozunk Komposzt Buli keretében, ez év õszén. S. Nagy Andrea 7

8 A Nyugdíjas Klub Népdalköre A Nyugdíjas klub Népdalköre 10 éve, 1991-ben alakult meg. Jelenlegi létszáma 17 fõ, 12 nõ és 5 férfi. Nem mulaszthatom el, ha a népdalkörünkrõl beszélünk, hogy ne emlékezzünk meg azon népdalköri tagokról, akik sajnos ma már nincsenek közöttünk, õk a következõk: Kolesza Istvánné, Kolesza István, Gyetván János, Keserõ Andrásné, Lukács Mihály, Lukács Mihályné, Kiss Lászlóné, Vanó András, Brenner János. Nyugodjanak békében! Ha az elmúlt tíz évre visszatekintünk, a népdalkör sikeres évtizedet mondhat magáénak. Nemcsak galgahévízen és Budapesten léptünk fel, hanem az ország számos településén, falvakban és városokban egyaránt. Sõt szerepeltünk már külföldön is. Sikereinket számos oklevél is bizonyítja. Kiadásainkat pályázat útján szerzett összegbõl és az önkormányzat anyagi támogatásából fedezünk, amit ezúton is köszönünk. Ami a jövõ terveinket illeti, még az eddigieknél is intenzívebb munkával, szereplésekkel növeljük hírnevünket. Még jóformán a 2001-ik év elején vagyunk és már eddig is nagyon sok meghívót kaptunk az ország több településébõl. Természetesen eleget teszünk a meghívásoknak. Szerepléseink nem véletlenül sikeresek, ennek ára van. Nagyon sok próba, gyakorlás van e sikerek mögött. Sokszor napi munka után este fáradtan jövünk össze a próbákra. Ezekért a munkákért az okleveleken kívül semmiféle ellenértéket nem kapnak a népdalkör tagjai. Ezúttal, én mint elnök mondok köszönetet a népdalkör valamennyi tagjának. Kívánok nekik a további munkához, szereplésekhez erõt és egészséget! Hajdú József A klub elnöke ARANYPÁVA DÍJ MIHÁLYGERGÉN Embernek ének õrzi az idõt, Az tartja számon minden eleinket. Hallgass meg egy semmicske éneket S szíve járását hallod az idõnek. (Ratkó József) A múlt évi faluünnepen hallottam elõször énekelni a hévízi templomban. A lélegzetem is elállt olyan szépen szólt a hangja. Késõbb megtudtam, hogy több hangszeren, például harmóniumon és zongorán is játszik, fuvolázik és zongorázik, de két évig karvezetést is tanult. Nagy nehezen sikerült csak rávenni egy kis beszélgetésre, ugyanis nem szeret magáról beszélni. Faggatózásomra elmondta, hogy amióta eszét tudja (öt éves korától) zeneiskolás volt. A kamaszévei sem voltak szokványosak, hiszen a gimnáziumi nyári szünidõket is különféle zenei és egyéb képzésekre fordította. Elvégezte például a Budapest Kántorképzõt, de ekkoriban szerezte meg a hitoktatói oklevelet is ban különleges születésnapi ajándékkal lepték meg szülei: megismertették Budai Ilonával, az akkor már országszerte ismert népdalénekessel. Õ meghallgatta Évát és azonnal szóló tanítványai közé hívta az Óbudai Népzenei Iskolába. Öt évig járt ide magánórákra, valamint az Óbudai Vikár Béla Népdalkörbe, ahol rendszeresen rádiófelvételekre jártak énekelni szombat reggelenként a Kossuth Rádión tíz évig sugározták Budai Ilona mûsorát. Már az elsõ félév végén a legjobb tanítványokkal közös koncerten szólót énekelt. AKI NYERTE: KÖLES ÉVA NÉPDALÉNEKES 1994-ben, Jászberényben a Hodorog Luca énekversenyen 2. helyezést ér el. Ettõl kezdve folyamatosan érkeznek a felkérések kiállítás-megnyitókon, egyéb kulturális rendezvényeken való részvételre, fellépésre. Meghívják a cserkészek országos rendezvényeire, de ekkor már ének- és tánctanításra is kap felkérést. Állandó vendége a magyar népzenei élet talán legfontosabb eseményének a Táncház Találkozónak Kamaratermi programjaira, de három éve állandó résztvevõje a Galga zenekar Tiszapéterfalván megrendezésre kerülõ néptánc táborának, ahol személyes élményévé vált a közvetlen adatközlõktõl való népdalgyûjtés is ban Budai Ilona megbízásából megalapítja az Ádám Jenõ Népdalkört és vezette azt négy évig ban elvállalta a Galgahévízi Pávakör, majd 2000-tõl a Herédi Népdalkör szakmai vezetését. Több szólóest megtartására is felkérték már, például 1998-ban Kézdivásárhelyen, 1999-ben Hatvanban a Grassalkovich kastély barokk termében. Mindkét alkalommal Tóth István elõadómûvésszel együtt lépett fel. Ugyanebben az évben a hatvani Városi Könyvtárban édesapja és húga, valamint Balla Zoltán és Balla Tímea közremûködésével adott önálló szólóestet. Fiatal kora ellenére igen szép díjakat is nyert ben Bonyhádon az Országos Népzenei Versenyen Nívó Díjjal jutalmazták, 2001 tavaszán pedig Mihálygergén az Országos Minõsítõ Versenyrõl elhozta a legszebb, az Aranypáva Díjat. 8

9 Olvasóink írták Az emberi emlék a régmúlt évtizedeirõl úgy pereg, mint a meredek hegyrõl lezúduló tavaszi víz a völgyekben. Az emlék is hordoz szépet, bánatot és egész életre szóló szomorúságot, mint a víz, a tûz, de leginkább az emberi összetartozást, életünk továbbvivõ erejét a szerelmet, a szeretet. Ki ne ismerné ezeket a fogalmakat: szerelem, szeretet, hûség egymáshoz a családhoz, de legfõképp a hagyomány tiszteletéhez, meg községünkben is nagy jelentõséggel bírt és bír még napjainkban is. Elõdeink mondták mindig a felnõtt férfi és eladósorba került leányzónak: guba a gubával, föld a földdel házasodjon. Így volt ez, és nem másképp hõsünk esetében is. Nevezzük a legényt Mihálynak, a leányt Margitnak. Hogy közöttük igaz szerelem volt-e azt ma már nehéz lenne kideríteni. Élték életüket a mindennapi gondok, terhek, család, nevelés mellett úgy, ahogy irányított életük és a rájuk szabott sors diktálta. Az élet rohanó ritmusa mellett észre sem vették a hidegülõ szerelmet, amely vele járt a pénz- és gazdagodásba vetett hit mindennapos gondjaival, ami kettõjük között is okozott megnemértést, csalódottságot. Egyszer, amikor Mihály az egész napi fáradságos munka után, este hazajött, köszönésül megpöccintette izzadságtól zsíros kalapja szélét. Margit, az asszony nem szólt, hanem a terítetlen asztalra tett két tányért és melléje két cinkanalat. Az ember sóhajtott egyet. Ezt még mindig eszi a fene, tûnõdött az asszony, csak sóhajtozik. Inkább veszekedne. Az asszony a tûzhelyrõl fazekat vett fel, s odalépett vele az asztalhoz. Bableves, mondta és már mert is bele az ura tányérjába. Tele lett a tányér, a fazékban hagyta a merõkanalat, de magának nem szedett. Az ember hallgatott. Nem nyúlt a kanálhoz. Az asszony szóra akarta bírni az emberét, ha másképp nem, hát kedveskedéssel: tejfölt is tettem bele. Az ember csak tovább hallgatott, valami konok, elszánt némasággal. És enni kezdett. Jó néhány kanál után kérdezte csak az asszonyt: Hát te? Csak így röviden. Tehát a kedveskedés nem sikerült. Kár volt erõltetni. Az asszony visszahullott elõbbi hangulatába: Jól laktam én már azzal, hogy egy szeretõ szavad sincs hozzám, amikor esténként hazajössz. Azt sem mondod, eb, vagy kutya. Mihály evett tovább. Nem szerette a babot, levesnek meg éppen nem, de így tejfölösen nem is rossz. Ámbár, minden héten háromszor-négyszer bab. Hát gonosz ez a Margit, az bizonyos, hogy mindenképpen bosszantani akarja õt. Kanalazta tovább a levest és nem szólt. Amikor kiürült a tányérja, még nyújtotta is az asszony felé, hogy merje tele még egyszer: Talán megkukultál? Csak tolod ide az orrom elé, de nem tudsz szólni, hogy mit akarsz. Az ember még csak fel sem fortyant. Maga merte tele a tányérját másodszor. Beszélnél te még, de majd beszélhetsz a falnak. Úgy gondolom, épeszû emberhez mentem én férjhez, nem hórihorgas gügyéhez. Hogy az Isten nyila csapna bele abba a makacs fejedbe. Mert elvettem tõled és eldugtam a tinó árát? Azért hallgatsz két hete? Hát csak hallgass. Addig, amíg nem beszélsz, nem fõzök mást csak babot. No lám! Csak elismeri õ maga, hogy bosszantás ez a szakadatlan bableves. De ezt is csak gondolja az ember. Jól van, ha neked jó így, nekem is jó. A tinó árából, amit a turai vásáron kaptál, mégsem lesz mulatozás. Abból egy fillért el nem kocsmázol, ha halálodig hallgatsz is. Abból én fogok göncöt venni magamnak és a gyerekeknek, megértetted? Mihály mélyebben hajolt a tányérjára. Mert te megszoktad az anyádnál, hogy a pénzt ész nélkül kell dobálni. Azért is szorult anyád vénségére kegyelemkenyérre. Mihály már nyitotta is a száját, valami gorombát akart mondani, ASSZONYI SORS elbeszélés mert nagyon elevenjére tapintott a felesége, de csak lenyelte a mondanivalóját. Kellett ez nekem? Öt éve vagyok a felesége, aztán úgy néz keresztül rajtam, mintha 50 éve lennénk házasok. Nem az úton szedett föl engem, hogy így bánjon velem három hold földet hoztam én a házhoz. A teljes anyai részemet és még jussolok legalább annyit. A fene egye azt a rongyos pár forintot. Jobb helyen van az nálam. Az asszony felugrott az asztaltól, felkapta a fejõszéket és szaladt ki az istállóba fejni. Az ember jóllakott. Megint sóhajtott, mint ahogy kezdte. Fáradt volt, hiszen egész nap kapált, de azért csak ment az istállót kitakarítani. Az istálló másik végében fejt a felesége. Ahogy meghallotta az ember lépteit, rászólt a tehénre. Netene! Ez is megveszett máma. Az ember nem szólt semmit, hiszen a szavakat az asszony a tehénhez intézte, de érthetett belõle. Az asszony bevitte a tejet a konyhába, s megszûrte. De nem is tudta, mit csinál, mintha ólomban mozgott volna. Fájdalom szorította össze a szívét. Hát ezt teszi vele az ura. Ezt érdemli õ? Ezért dolgozik három helyett? Mos, vasal, fõz, takarít, gyereket nevel, ellátja az állatokat. A kertbõl már eddig is kiárult kemény ötezer forintot a pesti bosnyák és garai téri piacon. Bement a szobába, a szobából a ruhák alól elõkotorta a kétezer forintot, a tinó árát, amit a férjétõl korábban elvett. Az akasztós szekrénybõl kiráncigálta a szövetszoknyáját és magára húzta. A fejét is bekötötte, selyemkendõvel. Az embere már ott ült az asztalnál, amikor az asszony visszament a konyhába. Itt a pénzed! Lecsapta az ura elé az asztalra a kétezer forintot és indult kifelé. Hová mégy te? Hová mennék? Megyek. Velem ne dacolj. Nem beszélem én ki a lelkem egy embernek sem, nem vagyok én tolvaj, nem veszek én el egy fillért sem. Ott a tinó ára, aztán most már hallgathatsz ítéletnapig. Hogy ezt elmondhassa az asszony, megállt. Az utolsó szónál megint megindult, s már át is lépte a nyitott küszöböt. Az ura ugrott utána, de a pénzt felmarkolta, s ahogy elérte asszonyát, nyomkodta a markába. Tedd csak el! Jobb helyen van az nálad. Az asszony rántott egyet a vállán és azt mondta: Akkor meg minek komédiáztál? A rend végett mondta az ura egyszerûen. Az a rend, hogy én adjam oda a pénzt, és nem csak hogy te úgy elvedd. Nem mindegy az? Hát éppen nem, mert az engem illet. Mit cifrázod? Mondd ki nyíltan, hogy veszekedni akartál. Ha veszekedni akarnék, akkor nem enném a bablevest két hete panasz nélkül, hanem már oldalba taszítottalak volna miatta. Kézen fogta az asszonyt és vezette nosza a házba. Az meg ment vele. Van ám a spájzban túróscsusza is, mondja az asszony és elmosolyodik. Ej a nemjódat! Kiált fel Mihály, három tányér bablevest megetetsz velem, aztán mondod, hogy van túrós csusza is? No most már igazán megérdemelnéd, hogy még két hétig ne szóljak hozzád! Hát ki viseli itt a kalapot? Én vagy te? No hiszen ezt érted. Mondja az asszony. Az ember tûnõdik: Most már tele ettem magam. Akkor hát a disznónak fõztem én a csuszát? Szomorkás az asszony hangja. Az ember komoly biztatással mondja, majd éjjel, ha megéheztem, fölkelek, aztán megeszem azt a csuszát, te csak ne félj! Az asszony leül az asztalhoz. Minden rendben van hát. De azért õ már csak holnap eszik. Mert jól lakott már az élet rászabott sorsával esküvõje napján. Kristóf János nyugdíjas 9

10 Tormay Károly Egészségügyi Közalapítvány Gödöllõ, Szabadság tér 7. tel , fax: /122 Credo A KÖZALAPÍTVÁNY HITVALLÁSA A Tormay Károly Egészségügyi Közalapítványt Gödöllõ Város Önkormányzata hozta létre a város és vonzáskörzete lakosságának szolgálatára. Kiemelt feladata az életminõség javítását szolgáló egészségügyi tevékenység megszervezése és anyagi támogatása. Célcsoportunk az egész lakosság! Munkálkodásunk az egészségfejlesztés és betegségek megelõzésének (prevencio) hatékony megvalósítását szolgálja. A térségünk lakosságának riasztók a megbetegedési és halálozási statisztikai mutatói, amelyek mögött súlyosan beteg embertársaink sokaságának drámaian megromlott életminõsége található. A prevencio vezetõ módszereivel a veszélyeztetett lakosságcsoportok szûrõvizsgálatát és a betegek gyógyítását kívánjuk hatékony módon továbbfejleszteni. Alapozva a háziorvosok munkájára és a Tormay Károly Egészségügyi Központ szakorvosainak a tevékenységére azokat a betegmegállapító (diagnosztikai) és gyógyítást szolgáló eszközöket kívánjuk mûködtetni, amelyeket a háziorvosok általában nem tudnak beszerezni, illetve egy-egy praxisban az üzemeltetésük nem rentábilis. (Képalkotó diagnosztika, laborautomaták, endoszkópia, csontsûrûség-mérés, mammográfia stb. ) A közalapítvány a céljainak megvalósítása érdekében az egészségügyi dolgozókon kívül számít a polgármesteri hivatalok, önkormányzatok, a pedagógusok és kulturális dolgozók, a civil szervezetek, az írott és elektronikus sajtó, a termelõ és kereskedelmi szervezetek, pénzintézmények, vállalkozók, a diákok lényegében minden lakossági réteg segítségére. Bankszámlánkat a Budapest Bank Gödöllõi Fiókja (2100 Gödöllõ, Szabadság tér 6.) vezeti. A számlaszám: A közalapítványnak nyújtott támogatás életeket ment és a lakosság életminõségének javítását szolgálja! Dr. Szabadfalvi András a kuratórium elnöke Lovas szekértúrák Kecsketejkóstolóval egybekötve Bõrüléses gyorsszekérrel, õsmagyar, kistermetû, szívós lovakkal a gyönyörû gödöllõi dombság útjain, erdõn, mezõn! 500 Ft/fõ egy kalandozás ára Horgászás a tóparton, napozás, szalonnasütés a csodás, erdõvel szegélyezett tópart környékén, a selymes pázsiton, stb. Indulás: Galgahévíz Tabán játszótérrõl, megbeszélés szerint. Tel: (este) Kecsketej, a vitaminbomba Sokak számára az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás fontos kelléke a rendszeres tej-, illetve tejtermékfogyasztás. Köztudott, hogy a tej a tápanyagok valóságos tárháza, tartalmazza az emberi szervezet számára nélkülözhetetlen fehérjét, zsírt, szénhidrátot, ásványi anyagokat és vitaminokat. A különbözõ állatfajok tejének összetétele azonban más és más. A tehéntej értékes tulajdonságait a kecsketej túlszárnyalja, mert: Könnyebben emészthetõ a benne lévõ zsírgolyócskák és a különbözõ tejfehérje (laktalbumin, kazein) micellák kisebb mérete és finomabb elosztása miatt. A fehérjének biológiai értéke lényegesen nagyobb, mert jóval több esszenciális aminosavat tartalmaz. Gazdagabb kalciumforrás, több vitamint és ásványi anyagot tartalmaz. Például A-vitamin-tartalma háromszorosa, D-vitamin tartalma négyszerese a tehéntejnek. A kecsketej minden korosztály számára ideális táplálék, de optimális összetételénél fogva különösen ajánlott gyermekeknek, emésztési zavarokban szenvedõknek és gyomorbetegeknek. A kecsketej nem tartalmazza a tejallergiát kiváltó ASIkazeint, ezért a tejfehérje-érzékenyek is fogyaszthatják, a benne lévõ orotsav és karbonsav pedig a tapasztalatok szerint segít a különbözõ betegségek megelõzésében. Szabó Gabi Patika Magazin 10

11 ÓPUSZTASZEREN JÁRTUNK Április utolsó szombatján kirándulni indultak a hévízi óvoda dolgozói néhány külsõs társaságában. Velük tartottam én is. Meglátogattuk az Ópusztaszeri Nemzeti Parkot, ahol gyönyörû természeti környezetben kapott helyet a történelmi emlékpark. Szép napsütésben, kellemes tavaszi melegben járkáltunk, s szerettünk volna minden érdekes látnivalót végiglátogatni. Nagyon ügyesen kellett gazdálkodni az idõvel, hiszen a hosszú utazás miatt elég kevés idõ jutott nézelõdésre. A nap fénypontja természetesen A magyarok bejövetele címû panoráma megtekintése volt, melyet általában csak Feszty-körképként emlegetünk. Most e híres festményrõl szeretnék egy rövid ismertetõt átnyújtani Önöknek Dr. Trogmayer Ottó, a Csongrád Megyei Múzeumok igazgatójának egy tanulmánya nyomán pünkösdjén Pest és Buda polgárai nagy napra ébredtek. Ezen a napon nyitották meg a nagyközönség elõtt Feszty Árpád és mûvésztársai gigantikus alkotását, Európa egyik legnagyobb festményét, A magyarok bejövetele címet viselõ panorámát. Feszty Árpád a 120 m hosszú, 15 m magas, több mint kétezer figurát tartalmazó festményén húsz festõtársával három évig, között dolgozott. Az elkészült panorámaképet Budapesten a mai Szépmûvészeti Múzeum helyén állították ki, majd 1898-ban Londonba vitték a világkiállításra. A körkép 1909-tõl a II. világháború végéig a Városligetben állt. A háború alatt súlyosan megrongálódott, így leszerelése után raktárba került. Restaurálását 1991-ben lengyel szakemberek kezdték el Ópusztaszeren, a nemzeti történeti Emlékparkban. A munka 1995-ben készült el, és a magyar történelmi múlt emlékeit õrzõ parknak egyik fõ látványossága. Feszty Árpád ( ) már neves festõként panorámafestményt elõször 1890-ben látott Párizsban. Szinte hihetetlen, hogy nem találkozott elõbb e különös mûfajjal, hiszen a XIX. század második fele, a mozgókép feltalálása elõtt, a panorámafestészet virágkora. Robert Barker ír festõmûvész sokak által továbbfejlesztett szabadalmának lényege: a nézõt olyan körbefutó látvány közepébe állítja, hogy az mintegy részesévé válik a mûalkotásnak, azaz úgy érzi, hogy valódi táj, város, esemény középpontjába került. Az optikai, pszichés illúziót csak fokozza az épített elõtér fant terraine így nem érzékelhetõ, hol van a festmény és az elõtér határa, a különbözõ rekvizítumok a valóság érzetét keltik. Feszty külföldrõl hazatérve lelkesen mesélte élményeit apósának, Jókai Mórnak, és tervezte, hogy maga is fest egy monumentális bibliai történetet. Az özönvíz bibliai históriáját szerette volna vászonra vinni. Jókai tanácsára változtatott témát, hiszen Magyarország ezeréves évfordulója a küszöbön állott. A magyar író számos tanácsot is adott a tervezett mûhöz, a körkép több jelenetében az õ regényeinek képi megjelenítését láthatjuk. A nagy mû létrehozására 1891-ben részvénytársaság alakult. Feszty elkészítette az elsõ vázlatokat. Három festõtársával, Mednyánszky Lászlóval, Spányi Bélával és Ujváry Ignáccal a Vereckei-hágó lábánál fekvõ volóci völgybe utazott, ahol a tájról pontos vázlatokat készítettek. A munkán több mint húsz ismert mûvész dolgozott, a Feszty bátyja által a mai Szépmûvészeti Múzeum helyén épített épületben. A helyi lapok folyamatosan tudósítottak a munkálatok állásáról, a korabeli kritika elragadtatással fogadta a mûvet, a festmény nemzeti közüggyé vált. A körkép tematikus felépítése Jókai fantáziáját, a XIX. sz. romantikus történelemfelfogását tükrözi. A mai szemlélõ így kettõs múltba kerül. Az ezeréves évforduló kortársainak szemüvegén keresztül láthatja a párducos Árpádot, s hadrontó népe hatalmát. Visszatekinthet ezeregyszáz esztendõ romantikus múltjába, ahogy azt Feszty Árpád, a mûvésztársai és korabeli történészek egy évszázaddal ezelõtt elképzelték. 11

12 Közérdekû hírek, hirdetések, információk SEGÍTSÜNK AZ ÁRVÍZKÁROSULTAKON! Emberek ezrei kényszerülnek elhagyni otthonukat a tiszai árvíz kíméletlen pusztítása miatt. Elkeseredve nézik amint elpusztul egy élet munkájának eredménye. Kell, hogy legyen remény az újrakezdéshez! Erõsítsük a hitet valamennyien, hogy lesz otthona minden bajbajutott embertársunknak. SEGÍTSÜNK! Gazdasági társaságok és magánszemélyek támogatását egyaránt kérjük. Minden felajánlott forint jelentõs segítség. Ha Ön segíteni kíván, átutalással megteheti ezt a Magyar Államkincstárnál nyitott számú alszámlára, vagy a Magyar Posta valamennyi fiókjában megtalálható utalványon, amely tartalmazza a fenti számlaszámot. NYILATKOZAT Az árvízkárosultak megsegítésére a Ptk ai alapján a magánszemélyek, jogi személyek, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaságok által nyújtott pénzbeli támogatások közérdekû kötelezettségvállalásnak minõsülnek. Ennek alapján a Magyar Államkincstárnál megnyitott Segítsünk az árvízkárosultakon elnevezésû számlára befizetett összegek után adókedvezmény vehetõ igénybe a közcélú adomány jogosultja által kiállított igazolás (az Szja. Tv pontja, valamint a Tao. Tv. 7. (7) bekezdése) alapján. Magyar Köztársaság Kormánya nevében: Dr. Pintér Sándor belügyminiszter Nyári rajzfilmes tábor a filmstúdióban Hasznos idõtöltés, rajzfilm-készítés Az iskolai szünetben idén is megrendezi rajzfilmes táborát a Pannónia Filmstúdió éves kor közötti, olyan gyerekek jelentkezését várják, akik az animációs film készítése iránt érdeklõdnek, s akik nagyon szeretnek rajzolni és örülnének, ha rajzaik életre kelnének. Saját maguk készítik néhány másodperces filmjüket, amit videokazettán hazavihetnek. A foglalkozások hetente indulnak és egész nyáron tartanak. A fiatalokkal egyénileg foglalkozunk. A helyszín a Pannónia Filmstúdió, Óbudán található, egy nagyon szép kertben. A programban mûtermek meglátogatása és filmvetítés is szerepel. Ebédelési lehetõség egy közeli vendéglõben lesz. Felvilágosítás és jelentkezés: Bocskor Ildikónál, /149 Cím: 1035 Budapest, Kerék u. 80. Levélcím:1300. Budapest, Pf Kiadja a Galgahévízi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Felelõs kiadó: Dr. Basa Antal polgármester Felelõs szerkesztõ: E. Mészáros Zsuzsa Nyomdai elõkészítés: Gradus Stúdió Aszód Készült az ArtWind Kft. nyomdájában 12

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

GALGA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ

GALGA MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 3. szám 2001. MÁRCIUS HÉVÍZ MÁRCIUS 15. Szubjektív gondolatok az ünnep ürügyén Népgyûlés a Nemzeti Múzeum elõtt 153 évvel a Pesti Forradalom kitörése után írhatok-e

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló ANYÁM INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 5. szám 2004. HÉVÍZ ANYÁK NAPJA A május azért is szép, mert mindjárt az elsõ vasárnapján köszöntjük az édesanyákat. A temetõk sem üresek ilyenkor, hiszen sokan

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak!

SZABOLCS HÍRADÓ. Húsvét elõtt. Ember lenni mindig, minden körülményben. (Arany János) Kellemes Húsvéti Ünnepeket kívánunk minden kedves olvasónknak! SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2013. MÁRCIUS Ára: 120 Ft Húsvét elõtt Az élet igazi nagy vállalkozásai legtöbbször nem hõstettek, hanem

Részletesebben

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Arany János: Alkalmi vers. 1. szám 2001. JANUÁR

GALGA HÉVÍZ. Havonta megjelenô olvasnivaló INGYENES. Arany János: Alkalmi vers. 1. szám 2001. JANUÁR INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 1. szám 2001. JANUÁR HÉVÍZ Boldog új évezredet! A történelemben különösen ritkán elõforduló év váltásoknak és eseményeknek lehetnek átélõi és tanúi a ma és

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK! Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 11. szám 2011. NOVEMBER HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester GALGAHÉVÍZI EURÓPA-BAJNOK!

Részletesebben

Meghívó. Tûzoltóautók szolgálatra készen ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK KERESTETENEK

Meghívó. Tûzoltóautók szolgálatra készen ÖNKÉNTES TÛZOLTÓK KERESTETENEK 1394 2009 2009. március XVI. évfolyam 3. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Február hónapban Bag Nagyközség Önkormányzatának képviselõ-testülete

Részletesebben

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot!

Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! Fonyódi Hírmondó XV. évfolyam 7. szám www.fonyod.hu 2014. július Programok Testületi tájékoztató Átadták a Kulturális Központot! 2 Közérdekű információk Fonyódi Polgármesteri Hivatal Cím: 8640 Fonyód,

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március

IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 2011. március IV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2011. március 2011. MÁRCIUS Projektzárón jártam Megújult a történelmi városközpont Aktuális 2011. március 16-án megrendezésre került az az ünnepség, ahol az eddigi projektek talán

Részletesebben

BÁBOLNAI. A BSE tekézõi az NB I-ben (Cikkünk a 24. oldalon.) ÁTADTÁK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTOT A FÖLD NAPJA BÁBOLNÁN

BÁBOLNAI. A BSE tekézõi az NB I-ben (Cikkünk a 24. oldalon.) ÁTADTÁK AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONTOT A FÖLD NAPJA BÁBOLNÁN XXI. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. MÁJUS BÁBOLNAI A FÖLD NAPJA BÁBOLNÁN A Föld Napján városunk apraja-nagyja tisztább környezetünkért tevékenykedett. Lapunkban képekben számolunk be az eseményekrõl. AZ ÖNKORMÁNYZAT

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT, " A tartalomból: Évfordulók

ÉN AZT TARTOM, AKI MEGMONDJA AZ IGAZAT,  A tartalomból: Évfordulók ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2009. JÚNIUS XIX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM A tartalomból: Csülökfesztivál 2-3 Pedagógusnap 4 Nálunk történt 5 Gyermeknap 6 Hõsök napja 7 Nálunk történt 8 Eseményeink 9 Ülésterembõl

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Hévízgyörki Hírmondó

Hévízgyörki Hírmondó Hévízgyörki Hírmondó XVII. évfolyam 1. szám 2008. március ingyenes A Hévízgyörki Önkormányzat közérdekû kiadványa Tartalom Húsvét: feltámadásunk jelene és jövendője 2 A polgármester megemlékezése Kedves

Részletesebben

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz

Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Téti Híradó Városi Folyóirat XVI. évfolyam 3. szám 2011. õsz Tisztelt Városlakók! Tét várossá nyilvánításának 10. évfordulóját ünnepeltük 2011 augusztusában. Az itt élõk régi vágya egy évtizede teljesült,

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu.

Jánoshidai Híradó. XVI. évfolyam 2. szám 2013. június. POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu. Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XVI. évfolyam 2. szám 2013. június 2 Hírek az óvodából Napról napra: óvodánk naplójából

Részletesebben

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás

isaszeg önkormányzati tájékoztató Dsida Jenő: Hálaadás isaszeg önkormányzati tájékoztató XIV. évfolyam, 5. szám 2015. május Köszönöm Istenem az édesanyámat! Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat. Körülvesz virrasztó áldó szeretettel, Értem éjjel-nappal dolgozni

Részletesebben

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014

LIONS. We serve! HUNGARY. Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 2014 LIONS HUNGARY We serve! 2 Lions Klubok Magyarországi Szövetsége Közhasznú Egyesület 2014 Barnabás békéje Egy emberöltő, szoktuk mondani, éppen annyi idő, amennyi

Részletesebben

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt!

BÖNGÉSZÔ. Önkormányzati hírek. Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Önkormányzati hírek BÖNGÉSZÔ N A G Y K O V Á C S I K O W A T S C H 2 0 1 0. J A N U Á R Kedves nagykovácsi lakosok! Az alábbi néhány sorral kívánok mindenkinek boldog új esztendôt! Az új kezdet valóban

Részletesebben

CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 1. 2012. július Cserépfalu Önkormányzatának lapja. Beharangozó

CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 1. 2012. július Cserépfalu Önkormányzatának lapja. Beharangozó CSERÉPIEK ÚJSÁGJA 1 Nem elég olvasni, újraolvasni fontosabb. 2012. július Cserépfalu Önkormányzatának lapja Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. (Tamási Áron) Itt lakom, s nagyon

Részletesebben

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést

igaz és tisztahitû szabadságharcává vált - kezdte beszédét, majd rövid áttekintést 1996. november II. évf. 5. szám FOTÓ: Baráth Bálint 1956. október 23-ára emlékeztünk Díszpolgárokat avattunk és Pilis községért emlékplakett kiosztására került sor. A szomorú napra ébredt 1996. október

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. május 4. évfolyam 5. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. május 4. évfolyam 5. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2011. május 4. évfolyam 5. szám Diplomata hozzátartozók Egerben Városunkban jártak április közepén a Budapesti Diplomata Hozzátartozók Klub tagjai.

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár

Amíg mi élünk, ez a ház hazavár Közélet Kultúra Mindennapok 2011. február 10. 120 forint Amíg mi élünk, ez a ház hazavár A málenkij robot áldozataira és Nagyon örülök, hogy életemben feladatomul kaptam - és talán nem csak e nap alkalmából

Részletesebben

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről

Energetikai korszerűsítés. Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere. A nyertes ifjúsági pályázatról. A kövesdi kupagyőzelemről XXI. évf. 3. szám VÁROSUNK LAPJA 2009. február 12. Energetikai korszerűsítés Megújul a Mező Ferenc Tagiskola fűtési rendszere A nyertes ifjúsági pályázatról Hajnerné Tóth Ágnes A kövesdi kupagyőzelemről

Részletesebben

GALGA. Nem elég most föl Budára, Ott egy író fogva van, Mert nemzetének javára Célozott munkáiban.

GALGA. Nem elég most föl Budára, Ott egy író fogva van, Mert nemzetének javára Célozott munkáiban. INGYENES GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 3. szám 2000. MÁRCIUS HÉVÍZ A szabadságharc versekben Az 1848-49-es szabads gharcrûl kˆnyvt rnyi irodalmat Ìrtak a tˆrtènèszek. Mi most mègsem az esemènyek

Részletesebben