INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA"

Átírás

1 INNOVÁCIÓ CÍME: FÜLEMÜLÉK NAPJA május 3. BESZÁMOLÓ A BOCSKAIKERTI NÉMETH LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁS INTÉZMÉNY ÉS ÓVODA TÉMANAPJÁRÓL Készítette: Pásti József Csaba Bocskaikert, június 8. 1

2 TARTALOM I. A Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda bemutatása... 3 II. Az innovációt kidolgozó fejlesztő bemutatása... 4 III. A témaválasztás indokoltsága, megalapozottsága, kapcsolódása az intézmény nevelési, pedagógiai programjához, tevékenységéhez... 4 III. 1. Az iskola működése környezeti nevelési szempontból... 4 III. 2. Belső erőforrások... 5 III. 3. A környezeti nevelés színterei iskolánkban... 6 III. 4. Külső erőforrások, a kapcsolatrendszer feltérképezése... 7 III. 5. Alapelvek, jövőkép, célok... 9 III. 6. Sikerkritériumok III. 7. A témaválasztásról IV. Az innováció alkalmazási lehetőségei az intézmény életében V. Az innováció megvalósításához javasolt időkeret VI. Az innováció tartalmi leírása VII. A fejlesztés eddigi tapasztalatai VIII. Az innováció újdonságértéke IX. Az innováció várható hasznossága, várható eredményei, az eredményességének mérésére szolgáló elképzelések X. Milyen intézményeknek ajánlott az innováció alkalmazása XI. Köszönetnyilvánítás

3 I. A Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda bemutatása Intézményünk a Debrecentől mintegy 15 kilométerre északra fekvő településen, Bocskaikertben található. A közel 3000 lakosú község 1993-ban vált önállóvá és fejlődése azóta is töretlen. Az egykori szőlőskertből kialakult település nyugalma már régen is vonzerő volt: Gulyás Pál, Móricz Zsigmond, Dienes János egyaránt szívesen látogatott el a tiszta levegőjű, felüdülést kínáló Bocskay-kertbe akárcsak Németh László, aki műveiben szívesen emlékszik vissza az itt eltöltött időszakra. Nem véletlen tehát, hogy iskolánk felvette nagy írónk nevét. Míg az önállóvá válás előtt csak alsó tagozatosok tanulhattak a településen, óta egy új, háromszintes épület várja nyolc évfolyamon azt a közel 300 gyerekeket, akik ma már nemcsak helyből, hanem a szomszédos településekről is érkeznek tanulni. Miért is olyan népszerű az iskolánk? A szép környezet, az erdő közelsége, a gondozott kert csak a külcsín. A kompetencia alapú oktatás, a számos tanórán kívüli tevékenység, a művészeti képzés, a mindennapos testedzés lehetősége egyaránt biztosítéka annak, hogy a tanulók szívesen járjanak a teljesen akadálymentesített Németh László Általános Iskolába, amely ma már a település óvodájával együtt alkot közös intézményt. A jó hangú gyerekek az énekkart erősítik és komoly érdemeket szereznek az iskolai és települési ünnepségeken. De emelik a rendezvények színvonalát a néptánc-, képzőművészet-, klarinét-, furulya-, zongora-, szolfézsés citera szakokon tanulók is: közreműködésük önmagában is garancia a magas színvonalra. A sportolni vágyó diákok talajtornára, fiú- és lányfocira is járhatnak, de van lehetőség kosárlabdára, kung-fura és gyógytornára is. Az iskola tornaterme és a nemrégiben átadott udvari sportpálya is ideális helyszíne a mozgásos tevékenységeknek. A differenciált képességfejlesztés, a felzárkóztató, felvételi előkészítő és tehetséggondozó foglalkozások több tantárgyból is segítséget nyújtanak a tanulóknak. Az iskolai könyvtár az önművelésnek és a szabadidő hasznos eltöltésének biztosít helyet. Különös fontossággal bír intézményünkben a környezeti nevelés, olyannyira, hogy elnyertük a megtisztelő Ökoiskola címet is. Az érdeklődő gyerekek madarász suli foglalkozásokon és ökológia szakkörben további ismereteket is szerezhetnek környezetünkről. Iskolánkban minden tanuló találhat számára érdekes és hasznos elfoglaltságot. Az egyre növekvő tanulólétszám miatt azonban már az iskola bővítésére is szükség van, ami idén pályázati támogatással valósulhat meg. A következő tanévet már új szárnnyal kibővített, korszerű informatikateremmel, előadóval és színházteremmel felszerelt épületben kezdhetik meg tanulóink. 3

4 II. Az innovációt kidolgozó fejlesztő bemutatása Jelen innováció kidolgozója és egyben a témanap lebonyolításának felelőse Pásti József Csaba. Tanító-könyvtár szakos főiskolai oklevéllel kerültem az intézménybe, 2003-ban könyvtárosként. Később a Szegedi Tudományegyetem környezettudományi szakát is elvégeztem, és környezetkutatóként, víz- és talajvédelmi szakirányon szereztem diplomát. Jelenleg a Németh László Általános Iskolában az iskolai könyvtár vezetése mellett a tanulószobai foglalkozásokban veszek részt, hetente három alkalommal. Emellett az intézményben folyó környezeti nevelésben is segédkezem. Immár második éve tartom a Madarász Suli és az Ökológia Szakkör foglalkozásait, amelyek heti egy alkalommal biztosítanak hasznos ismeretszerzési lehetőséget az érdeklődő tanulók számára. A szakkörös tanulókkal a Szitakötő-programban is részt veszünk, idén pedig csatlakoztunk a nemzetközi Beagle-projekthez. III. A témaválasztás indokoltsága, megalapozottsága, kapcsolódása az intézmény nevelési, pedagógiai programjához, tevékenységéhez. III.1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE KÖRNYEZETI NEVELÉSI SZEMPONTBÓL 1. Az iskolában jelenleg a tantestület körülbelül egyharmada foglalkozik intenzíven környezeti nevelési kérdésekkel a tanórákon és azokon kívül. Vannak, akik minden akcióban, munkában részt vállalnak, s vannak, akik időnként kapcsolódnak egy-egy tevékenységi területhez. A környezeti nevelés az a területe az iskolai életnek, ahol fokozatosan és lépésenként haladunk előre. A további munkában is szükség van az iskolavezetőség, a tapasztaltabb és a fiatal kollégák együttműködésére. 4

5 III. 2. BELSŐ ERŐFORRÁSOK 2. Humán erőforrások Feladat, szerepkör Erősségek Iskolavezetőség Támogatja a környezeti nevelési programot. Anyagi forrásokat teremt. Aktívan részt vesz az egyes Hiteles személyiségek a pedagógusok és a tanulók számára. Hasznosítható kapcsolatrendszer. programokban. Tanárok Kidolgozzák és a tantárgyakba beépítve tanítják az egyes környezeti tartalmakat. Valamennyis szakos belátja, hogy minden tanár feladata a környezeti nevelés. Környezeti nevelési munkacsoport Osztályfőnöki közösség DÖK segítő tanár Iskolaorvos Technikai dolgozók Diákok Elkészíti a pedagógiai programnak megfelelően az éves tervet. Dokumentációs és értékelő munkát végez, pályázatokat ír, kapcsolatot teremt a külső támogatókkal. Évfolyamokra lebontva foglalkozik az egészségneveléshez kötődő környezeti nevelési tartalmak feldolgozásával. Erősítik a környezeti nevelés területeinek tevékenységét. Előadásokat tart az egészséges életmódról, a környezeti ártalmakról. A programok tárgyi feltételeinek biztosítása. A tervezett éves programban sokoldalúan vesznek részt. Lehetőséget ad a különböző szakmacsoportok programjainak összehangolására. Lehetőség van az aktualitások azonnali megbeszélésre. Napi kapcsolat a diákokkal. Szakmai kompetencia, személyes ráhatás. Zöldítési program, szelektív hulladékgyűjtés. A helyi értékek felkutatása, partnerség a felnőtt 5

6 résztvevőkkel. Szülők Külső erőforrások felkutatása. Tevékeny részvétel a programokban. III. 3. A KÖRNYEZETI NEVELÉS SZÍNTEREI ISKOLÁNKBAN 3. HAGYOMÁNYOS TANÓRAI OKTATÁSZERVEZÉSBEN Tanórán A tanórákon hozzárendeljük az adott témákhoz a megfelelő környezetvédelmi vonatkozásokat. Az óra jellege határozza meg, hogy melyik problémát hogyan dolgozzuk fel. Kiemelt helyet kapnak a hétköznapi élettel kapcsolatos vonatkozások, amelyekhez a diákoknak is köze van. Különböző interaktív módszereket használva adjuk át az ismereteket, de jelentős szerepet kap az önálló ismeretszerzés is. A szemléltetés hagyományos, audiovizuális és informatikai lehetőségeit is felhasználjuk, alkalmazzuk. Így az élményszerű tanításra lehetőség nyílik. Fontosnak tartjuk, hogy a diákjaink komoly elméleti alapokat szerezzenek, mert véleményünk szerint így lehet csak okosan, átgondoltan harcolni a környezet megóvásáért. Külön, kiemelten kezeljük ezek elemzését, a következtetések megfogalmazását, a tapasztalatok hatásainak értékelését. Tanórán kívüli programok A gyerekek olyan versenyeken indulhatnak, ahol a környezet- és természetvédelem fontos téma, így elmélyíthetik elméleti tudásukat. Minden évben nyári tábort szervezünk, ahol jelentős szerepet kap az évközi elméleti tananyag hasznosságának, alkalmazhatóságának bemutatása a természetben, a környezeti, természeti folyamatok megfigyelése a gyakorlatban. Az intézményen belüli médiumokat kiemelt eszköznek tartjuk a környezeti nevelésben. Az iskolarádióban és iskolaújságunkban is rendszeresen foglalkozunk környezetvédelmi, természetvédelmi problémákkal. Rejtvényekkel, feladványokkal, játékokkal segítjük elő a tanulók figyelmének felkeltését, a környezettudatos magatartás kialakítását. Fontosnak tartjuk, hogy megemlékezzünk a környezetvédelmi jeles napokról. Meghívott előadók, rendezvények, kiállítások segítségével koncentrálunk egy adott témakörre. Különböző akciókban veszünk részt. Az iskolában rendszeresen akciókat (pl. használt elem-, papír és vasgyűjtést) szervezünk. Emellett Madarász Suli foglalkozásokon és Ökológia szakkörön is részt vehetnek tanulóink hetente egy alkalommal. A TÁMOP támogatás révén projekthónap, témahét, 6

7 több témanap lebonyolítására is lehetőségünk nyílt, valamint májusban erdei iskolába is vihettük az iskola tanulóit. III.4. KÜLSŐ ERŐFORRÁSOK, A KAPCSOLATRENDSZER FELTÉRKÉPEZÉSE 4. A környezeti nevelési munkánk céljainak eléréséhez elengedhetetlen feltétel, hogy az iskolai élet résztvevői egymással, valamint külső intézményekkel, szervezetekkel jó munkakapcsolatot, együttműködést alakítsanak ki. A résztvevők és a közöttük kialakuló együttműködés egyben környezeti nevelési munkánk erőforrása is. Iskolán belüli együttműködés Tanárok Az iskola minden tanárának feladata, hogy környezettudatos magatartásával, munkájával példaértékű legyen a tanulók számára. Ahhoz, hogy az iskolai környezeti nevelés, oktatás közös szemléletben és célokkal valósuljon meg, ki kell alakítanunk, illetve tovább kell fejlesztenünk a munkaközösségek együttműködését. Azoknak a kollégáknak, akik most kívánnak bekapcsolódni az iskolai környezeti nevelési munkába, a tapasztaltabb kollégák tanácsokat, javaslatokat adnak. A közös munka áttekintése igazgatóhelyettesi feladat. Diákok Az iskola minden diákjának feladata, hogy vigyázzon környezetére és figyelmeztesse társait a kulturált magatartásra. Ebben kiemelkedő feladata van az iskolai diákönkormányzatnak, az osztályközösségeknek, valamint a környezet védelme iránt különösen érdeklődő és elkötelezett tanulókból álló diákcsoportnak. Tanárok és diákok A diákok a környezeti témákkal kapcsolatos ismereteiket a tanáraikkal való közös munka során tanórai és tanórán kívüli programok keretében sajátítják el. Iskolánkban nagy szerepe van a környezettudatos szemlélet kialakításában az erdei iskoláknak, a témanapoknak, a hulladékgyűjtési akcióknak, valamint a nyári táboroknak. A diákok és tanárok együttműködése nélkülözhetetlen a környezetbarát iskolai környezet létrehozásában és megőrzésében is. A tanórák környezeti tartalmát a munkaközösségek 7

8 határozzák meg, a tanórán kívüli környezeti nevelési tevékenységek áttekintése igazgatóhelyettesi feladat lehet. Tanárok és szülők Az iskolai környezeti nevelés területén is nélkülözhetetlen a család és az iskola harmonikus együttműködése. Fontos, hogy a szülők megerősítsék gyermekükben azt a környezettudatos magatartást, amit iskolánk is közvetíteni kíván. Iskolánkban ez egyrészt azon keresztül valósul meg, hogy az elsajátított viselkedési formákat, ismereteket otthon is alkalmazzák a tanulók, másrészt iskolánk többfunkciós intézményi jellegéből adódóan környezetvédelmi, természetvédelmi jellegű kiállításaink, rendezvényeink legtöbbje nyitott Bocskaikert minden lakója számára. Nem pedagógus munkakörben foglalkoztatottak Az iskola adminisztrációs és technikai dolgozói munkájukkal aktív részesei környezeti nevelési programunknak. Az iskolai adminisztráció területén fontos feladatunk, hogy csökkentsük a felesleges papírfelhasználást (pl.: féloldalas papírlapok használata, kicsinyített és kétoldalas fénymásolás, digitális információáramlás), folyamatosan gyűjtsük a hulladékpapírt és a kifogyott nyomtatópatront. Példamutató, ha a tanulók látják, hogy az iskola épületének takarítása során környezetkímélő, az egészségre nem ártalmas tisztítószereket használunk. Ezek felkutatása és beszerzése az igazgatóhelyettes feladata. Az iskolai szelektív hulladékgyűjtés továbbfejlesztéséhez a takarítók aktív, környezettudatos munkájára is szükségünk van. Iskolán kívüli együttműködés Fenntartó Mivel a fenntartó határozza meg az általa fenntartott intézmények profilját és költségvetését, ezért a fenntartóval való kölcsönös együttműködés az iskola egész életén belül a környezeti nevelési programunk megvalósítása szempontjából is fontos. Az iskola igazgatójának feladata, hogy a fenntartóval való egyeztetés során a lehető legoptimálisabb helyzet megteremtését elérje. 8

9 Környezeti neveléssel is foglalkozó intézmények A tanórai és tanórán kívüli környezeti programot színesebbé és tartalmasabbá teszi a különböző intézmények látogatása. Iskolánk számára ilyen szempontból kiemelkedően fontosak a múzeumok, az állatkertek és a nemzeti parkok. Ezeket a látogatásokat a tanórákon készítjük elő. Iskolai tanulmányai során minden tanulónak legalább egy környezeti témájú intézménylátogatáson részt kell vennie. Az adott intézménnyel a kapcsolatot a munkaközösségek egy megbízott tanára tartja. Civil szervezetek A civil szervezetek szakmai ismereteikkel és programjaikkal segítik környezeti nevelési munkánkat. Tantestületünk több tagja rendszeresen részt vesz előadásaikon, továbbképzéseiken, illetve mi is tartunk előadásokat, továbbképzéseket a civil szervezetek által szervezett programokon. Szükséges, hogy több, az egész tantestületet érintő környezeti témájú előadás és foglalkozás legyen a jövőben. A civil szervezetekkel való iskolai szintű kapcsolattartás igazgatóhelyettesi feladat. A szaktanárok egyénileg alakítanak ki kapcsolatot az egyes civil szervezetekkel. Hivatalos szervek A hivatalos szervek egyik feladata annak ellenőrzése, hogy környezetvédelmi és egészségügyi szempontból megfelelően működik-e az iskola. Javaslataikra, véleményükre építeni kívánunk az iskolai környezet kialakításában. III.5. ALAPELVEK, JÖVŐKÉP, CÉLOK 5. A környezeti nevelés alapelvei közül az alábbiakat kiemelten kezeljük *a fenntartható fejődés, *a kölcsönös függőség, ok-okozati összefüggések, *a helyi és globális szintek kapcsolatai, összefüggései, *alapvető emberi szükségletek, *emberi jogok, *demokrácia, *elővigyázatosság, *biológiai és társadalmi sokféleség. 9

10 Szem előtt tartjuk azt, hogy egy gyereket képezünk minden órán és foglalkozáson, vagyis fontos, hogy a diák fejében egységes rendszer alakuljon ki (holisztikus szemlélet) STRATÉGIAI CÉL Tanítványaink környezettudatos állampolgárrá váljanak. Ennek érdekében diákjainkban ki kell alakítani a környezettudatos magatartást és életvitelt, a személyes felelősségen alapuló környezetkímélő, takarékos magatartást és életvitelt, a környezet (természetes és mesterséges) értékei iránti felelős magatartást, annak megőrzésének igényét és akaratát, a természeti és épített környezet szeretetét és védelmét, a sokféleség őrzését, a rendszerszemléletet, tudományosan megalapozni a globális összefüggések megértését, az egészséges életmód igényét és elsajátíttatni az ehhez vezető technikákat, módszereket. A célok eléréséhez szükséges készségek kialakítása, fejlesztése alternatív, problémamegoldó gondolkodás, ökológiai szemlélet, gondolkodásmód, szintetizálás és analizálás, problémaérzékenység, integrált megközelítés kreativitás, együttműködés, alkalmazkodás, tolerancia és segítő életmód, vitakészség, kritikus véleményalkotás, kommunikáció, média használat, konfliktuskezelés és megoldás, állampolgári részvétel és cselekvés, értékelés és mérlegelés készsége. 10

11 III. 6. SIKERKRITÉRIUMOK 6. Napjainkban a világ figyelme a fenntartható fejlődés megteremtése felé irányul. Ez az élet minden színterén tapasztalható: szociális, gazdasági, ökológiai, politikai területeken is. A fenntarthatóság ideológiai és tartalmi kialakítását az oktatásban kell elkezdenünk. A diákok számára olyan oktatást kell az iskolánknak biztosítania, amelyben a szakmai képzésen kívül hangsúlyt kapnak az erkölcsi kérdések és a környezettudatos életmód. Interaktív módszerek segítségével kreatív, együttműködésre alkalmas, felelős magatartást kialakító, döntéshozásra, konfliktus-kezelésre és megoldásra képes készségeket kell kialakítanunk. Mindezek megkívánják az új értékek elfogadtatását, kialakítását, megszilárdítását és azok hagyománnyá válását. A fenti célok csak úgy valósíthatók meg, ha hatékony tanulási, tanítási stratégiákat tudunk kialakítani. Iskolánkban kiemelten fontos feladatunknak érezzük, hogy a diákok szemléletén alakítsunk, környezet- és természetszeretetüket formáljuk, megszilárdítsuk. Munkánk az iskolai élet sok területére terjed ki. Szemléletet csak úgy lehet formálni, ha minden tantárgyban és minden iskolán kívüli programon törekszünk arra, hogy diákjaink ne elszigetelt ismereteket szerezzenek, hanem egységes egészként lássák a természetet, s benne az embert. Érthető tehát, hogy a természettudományos tantárgyak összhangjának megteremtése kiemelt feladatunk volt és maradt. A kémia, a biológia, a földrajz és a fizika tantárgyak között már megvalósult az együttműködés. Egyre bővül azonban a kör, sok kezdeményezés alakult ki a humán területeken is. Tanórán, nyári táborokban megismertetjük gyerekeinkkel a természetet, gyakoroltatjuk az egyszerű, komplex természetvizsgálatokat. Megtanítjuk őket arra, hogy a természetben tapasztalt jelenségek okait keressék, kutassák a köztük rejlő összefüggéseket, így válhatnak a gyerekek majd tudatos környezetvédővé, a természetet féltő, óvó felnőttekké. III.7. A témaválasztásról 7. Mint a fentiekből is látható, intézményünkben nagy hagyománya van a környezeti nevelésnek, és fokozatosan kapott egyre nagyobb hangsúlyt az elmúlt évek során a tanórai és tanórán kívüli tevékenységekben a környezettudatosság. Feltétlenül szükségesnek láttuk hát azt is, hogy egyik témanapunkon az élő környezet fenntartásának jelentőségét 11

12 helyezzük a középpontba. Azt láttuk célszerűnek, ha egy olyan élőlényt választunk témanapunk tárgyául, amely jól példázza a fenti törekvésünket. Így esett a választás a fülemülére. A talán legszebb hangú énekesmadarunk fennmaradása elengedhetetlen a megfelelően háborítatlan aljnövényzetű erdők, kertek, parkok megőrzése nélkül. Bocskaikertben szerencsére április közepétől még sokfelé hallhatunk éneklő fülemülét. Így kézenfekvőnek tűnt, hogy e madarat válasszuk a témanapunk jelképévé. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület országszerte évek óta megrendezi a Fülemülék Éjszakáját. Ehhez a természetvédelem fontosságát hangsúlyozó, a Madarak és Fák Napjához kapcsolódó rendezvényhez iskolánk is csatlakozott. Idén azonban a Fülemülék Éjszakáját egy egész napos rendezvénnyé kívántuk kibővíteni, amire remek lehetőség volt a témanap. További okok, amelyek miatt indokolt volt intézményünkben környezetvédelmi témanapot szervezni: PEDAGÓGIAI PROGRAMUNKBAN KIEMELT FONTOSSÁGA VAN A KÖRNYEZETI NEVELÉSNEK KORÁBBAN IS MEGEMLÉKEZTÜNK A KÖRNYEZETVÉDELMI JELES NAPOKRÓL MADARÁSZ SULI ÉS ÖKOLÓGIA SZAKKÖR IS MŰKÖDIK NÁLUNK ÖKOISKOLA VAGYUNK Így terveztük meg a Fülemülék Napját intézményünkben. 12

13 IV. Az innováció alkalmazási lehetőségei az intézmény életében Témanapunkat ( A FÜLEMÜLÉK NAPJÁT ) úgy dolgoztuk ki iskolánkban, hogy annak mondanivalójával, céljaival azok a tanulók is találkozzanak, akik kevésbé aktívak, akik maguktól nem vennének részt a választható programokban, eseményekben. A rendhagyó óráknak köszönhetően azok a tanulók is megismerkedhettek a madár- és természetvédelem céljaival, akik kevésbé azonosultak eddig a témával. Fontosnak tartottuk tehát, hogy a témanap során ne csak a téma iránt már egyébként is elkötelezett tanulók (ökológia szakkörös, madarász sulis, környezetismeret, természetismeret, biológia tárgyakból jól teljesítő gyerekek) számára kínáljunk programokat, hanem minden diáknak. Különösen nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a témanap folyamán minden osztály találkozzon legalább egy tanórán is természetvédelmi és madártani ismeretekkel. Hogy hogyan és milyen mértékben, azt a tanórát tervező kollégára bíztuk, kreativitásukra bízva a megvalósítást. V. Az innováció megvalósításához javasolt időkeret Témanapunkat május 3-án reggel 8 óra és este 9 óra között bonyolítottuk le, azaz egy teljes napot magába foglaló időkeretben. A délelőtti tanítási órákon így szintén megvalósulhattak a környezeti neveléssel kapcsolatos elképzeléseink, mint a délutáni, tanórán kívüli napközis és tanulószobás foglalkozásokon, és az egész napi ismeret- és élményszerzést mintegy betetőzte a 19 órától tartott Fülemülék Éjszakája. VI. Az innováció tartalmi leírása Környezetvédelmi témahetünk megvalósítását alapos tervezés, a pedagógus kollégákkal és a diákokkal folytatott egyeztetés előzte meg. Ennek során kijelöltük a témanapot idejét meghatároztuk a témanap címét kidolgoztuk a lebonyolítás metódusát elkészítettük a témanap programtervét összeállítottuk a szükséges eszközök listáját kijelöltük a témanap lebonyolításában közreműködő kollégákat. A legnagyobb nehézséget éppen a megfelelő időpont kijelölése jelentette. Mindenképpen május első két hetében szerettük volna megvalósítani a témanapot, ugyanis ebben az időszakban énekelnek a leghangosabban a fülemülék és a témanap szerves részét képező a 13

14 gyakorlati, terepi ismeretszerzést biztosító Fülemülék Éjszakája ekkor szervezhető meg eredményesen. Május 3., 4., 5.; illetve 6.,7.,8. viszont több kolléga, így jómagam számára is a TÁMOP támogatással kapcsolatos továbbképzések miatt volt foglalt, a következő héten (2010. május 10-től 14-ig) pedig Erdei Iskolába vittük az iskola négy osztályát. Hosszas egyeztetés után mégis úgy döntöttünk, hogy a Fülemülék Napját május 3-án tartjuk meg, így ugyan több pedagógus nem tud érdemben részt venni a délelőtti és kora délutáni programokban, viszont a helyettesítő kollégák ebben is vállalták a segítséget. Utólag is úgy látjuk: jó döntést hozott a tantestületünk, mert a témanap halasztása annak érdemi megvalósítását csorbította volna, különösen, ha a május második felében uralkodó rendkívül szélsőséges és csapadékos időjárást vesszük figyelembe. Elkészültünk tehát a megvalósítási tervvel: volt pontos dátumunk (2010. május 3.) témanapunk A FÜLEMÜLÉK NAPJA címet kapta rendelkezésünkre állt a lebonyolítás részletes metódusa előttünk volt a témanap pontos programterve megállapíthattuk, hogy a szükséges eszközök rendelkezésünkre állnak megegyeztünk, hogy a témanap előkészítésében a teljes tantestület közreműködik. Mivel a Fülemülék Éjszakája programunk a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület rendezvénysorozatához kapcsolódik, ezért az MME-vel is felvettük a kapcsolatot. Szakmai tanácsok, útmutató mellett tőlük madárvédelmi, természetvédelmi brosúrákat, szórólapokat, matricákat és kártyanaptárokat is kaptunk, amelyeket a témanap során felhasználhattunk. Az iskolai faliújságra és az egyes szintekre kifüggesztett plakátokból minden tanuló tájékozódhatott a témanapról már annak kezdete előtt. A délelőtti tanórákkal szemben nem támasztottunk speciális követelményeket, csupán azt kértük az adott órát tartó kollégától, hogy minden évfolyam számára jelenjen meg legalább egy alkalommal a fülemülével, a Madarak és Fák Napjával, illetve a természetvédelemmel kapcsolatos ismeret vagy téma a tanórai feladatokban. Ennek kollégáink messzemenően eleget tettek, így változatos és sokszínű formában ismerkedhettek meg a tanulók már délelőtt a fülemülével és a madárvédelem fontosságával. 1. osztályban a gyerekek Weöres Sándor: Fülemüle c. versének kapcsán beszélgettek a címadó madárról. 14

15 2. osztályban a Miért dalol a fülemüle éjjel c. német népmesét dolgozták fel a gyerekek, s közben a fülemüle életmódját is megbeszélték. 3. osztályban A Miért énekel a fülemüle c. ismeretterjesztő szöveget dolgozták fel. 4. osztályban megismerkedtek Andersen: Fülemüle c. meséjével, és projektoros támogatással részletet is megtekinthettek a Vojtina Bábszínház évi előadásából. Mindez sok gyereknek felelevenítésként is szolgált, hiszen a tanulók egy része 2. osztályban élőben is megtekinthette a darabot. INFORMATIKA órán a fülemüléről kerestek a gyerekek információkat, képeket, amelyeket a tablóhoz is felhasználhattak. MATEMATIKA: A madarak vonulásával és a fiókák nevelésével kapcsolatos szöveges feladatokat oldottak meg a gyerekek. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÓRÁN két, fülemüle témájú alkotás hangulata és stílusa közötti különbséget figyelhették meg a tanulók. Csanádi Imre: Fülemüle-ének, Fülmile (magyar népdal) TERMÉSZETISMERET: Az erdő élővilága kapcsán: Az erdei madárfajokkal foglalkoztak. RAJZ- és TECHNIKA órákon az alsó és felső tagozatban is az iskolai tablóhoz készítettek rajzokat, kollázsokat a tanulók, amelyeket majd a Madarak és Fák Napján is felhasználhatunk. FIZIKA órán a Környezetvédelem technológiai lehetőségeinek kapcsán a környezetszennyezés élővilágra és a madárvilágra gyakorolt hatását beszélték meg a tanulók. Délután a napköziben és a tanulószobán befejezhették a gyerekek a készített és gyűjtött anyagok felhelyezését az iskola aulájában található paravánokra, amelyek helyszínéül szolgáltak az esti előadásnak és a Fülemülék Éjszakája rendezvény benti foglalkozásának. A nap folyamán többször is kihirdetésre került, valamint a kihelyezett meghívókból és plakátokból is értesülhettek a gyerekek a Fülemülék Éjszakája rendezvény időpontjáról és tartalmáról. Ennek kapcsán hangsúlyoztuk, hogy mivel esti programról van szó, szülői kísérettel jöjjenek vissza 19 órára, és ez egy olyan rendezvény, amelyre egyébként is szívesen látjuk az egész családot. 15

16 SZERETETTEL VÁRJUK A TERMÉSZET-ÉS ZENEBARÁTOKAT A FÜLEMÜLÉK ÉJSZAKÁJÁRA! IMMÁR MÁSODIK ALKALOMMAL BOCSKAIKERT IS CSATLAKOZIK AZ ORSZÁGOS ESEMÉNYSOROZATHOZ, ÍGY A TELEPÜLÉSEN ÉLŐK SZÁMÁRA ISMÉT LEHETŐSÉG NYÍLIK MEGHALLGATNI A FÜLEMÜLÉK CSODÁLATOS KONCERTJÉT. Indulás: MÁJUS 3. A Németh László Általános Iskola parkolójából Program: Az érdeklődők rövid előadáson ismerkedhetnek meg a fülemülék elterjedésével, vonulási mozgalmaival, fészkelési tevékenységével és szokásaival. Ezután az iskola környékén tett rövid séta során a látogatók személyesen is megtapasztalhatják a májusi éjszakák egyik legcsodálatosabb hangját: a fülemülék énekét. Kezdési időpont: május 3. (hétfő), 19 óra További információk: Pásti Csaba Tel: (30/ ) (Az irodalmi és zenei művekben gyakran felbukkanó fülemüle, a költők éjjel daloló misztikus csalogánya csak igen ritkán kerül szem elé, az udvarló hímek kórusa azonban betölti a májusi éjszakákat. A fülemüle kedveli a bokrokkal teli kerteket, parkokat és erdőket. A rendezvény résztvevői segítséget kapnak ahhoz, hogy eligazodhassanak az éjszaka hangjai között, s aki pár percig csendben sétál, varázslatos élménnyel gazdagodhat. ) A májusi éjszakák néha még hűvösek, ezért javasoljuk, hogy öltözzenek melegen! /A MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET (MME) TÁMOGATÁSÁVAL/ 16

17 A Fülemülék Éjszakája rendezvény kezdete előtt a Madarász Sulis tanulók segítségével kihelyeztük a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülettől kapott szórólapokat, brosúrákat az iskola aulájában. Ezekből minden látogató (gyerek és szülő is) vehetett, így szerezhettek hasznos ismereteket akár a madárbarát kert létesítésének módjáról, akár a gyakorlati természetvédelem feladatairól. 19 órakor az iskola aulájában elkezdődött a fülemüléket bemutató előadás, amelyet projektorral támogatott vetítés színesített. Az előadás során a résztvevők megismerkedhettek a fülemülék életmódjával, arról, hogy miért énekelnek a madarak; ízelítőt kaphattak számos irodalmi és zenei alkotásból, amelyek ihletője a fülemüle volt, valamint szóba kerültek a madár védelmének lehetőségei is. Az előadás végén egy rövid videó illetve hangfelvétel többszöri bejátszásával mutattunk rá a fülemüle énekének arra a jellemző sajátosságára, amelynek révén a madarat könnyű hallás útján is azonosítani. A részt vevő gyerekek és szüleik számára ezután lehetőség nyílt a nap folyamán megszerzett ismeretek ellenőrzésére is egy játékos totó segítségével. Aki a Fülemülék Napján aktívan részt vett, annak ez nem okozhatott gondot, és sokan hibátlanul ki is töltötték a feladatlapot. Végül a Fülemülék Napja és az éjszakai rendezvény betetőzésekén sötétedéskor sétára indultunk az iskola környékén és terepen is gyönyörködhettünk a csalogány csodálatos énekében. 17

18 VII. A fejlesztés eddigi tapasztalatai A témanapot követően röviden értékeltük a tapasztaltakat. Bár nem volt teljesen előzmény nélküli a feladatunk hiszen a Föld Hete témahét és a korábban megtartott számos jeles nap adott számunkra némi tapasztalatot - mégis komoly kihívást jelentett intézményünknek a Fülemülék Napja témanap megfelelő színvonalú lebonyolítása. Ennek fő okát a továbbképzéssel együtt járó átszervezések, helyettesítések megoldási gondjai jelentették. Ezzel együtt lehetőségeinkhez mérten sikerült színvonalas, és az intézmény apraját-nagyját megmozgató, pedagógiai programunkban vállalt célokat elősegítő feladatokat és programokat megvalósítanunk. Méltóképpen emlékeztünk meg a Madarak és Fák Napjáról, valamint a fülemülén keresztül természetvédelmi problémákkal is találkozhattak és a madárvédelem jelentőségét is megismerhették a gyerekek. Nagyon fontosnak tartottuk, hogy az élővilág tiszteletén, a természetes környezet megbecsülésén alapuló tanulási folyamat révén a gyerekek saját lakóhelyüket is értéknek, megóvandó helynek tekintsék. 18

19 VIII. Az innováció újdonságértéke A Fülemülék Napja témanap intézményünkben újdonságértékűnek tekinthető, mivel - egy teljes napra be tudtuk vinni az iskola falai közé a természet- és madárvédelem témáját - a gyerekek és családjuk révén a település valamennyi lakója számára is kínáltunk programot - a mostani témanap hagyományt teremthet a jövőben, és a Madarak és Fák Napjának méltó és változatos megünneplését biztosíthatja az elkövetkezendő tanévekben. Jelen témanapunkat a tanulók nagy örömmel fogadták és azt tapasztaltuk, hogy a legtöbben szívesen is vettek részt a programokban és a rendhagyó tanórákon is. IX. Az innováció várható hasznossága, várható eredményei, az eredményességének mérésére szolgáló elképzelések Hogy témanapunk mennyire volt hasznos és milyen eredmények várhatók tőle a jövőben, azt természetesen nem könnyű ilyen rövid idő távlatából megítélni. Az azonban már most is megállapítható, hogy sok tanulót sikerült ráébreszteni a természetvédelem és madárvédelem jelentőségére. Külön kiemelendő, hogy a nemrégiben lezárult témahetünk során elért eredményeket is kamatoztathattuk a Fülemülék Napja során, illetve építhettünk az ott elsajátított ismeretekre, az akkor is fejlesztett kompetenciákra. Továbbra is törekedtünk arra, hogy ne csak a környezetismeretből, természetismeretből vagy biológiából jól teljesítők értsék meg a témanapunk jelentőségét, hanem kis odafigyeléssel bárki. A Fülemülék Napján kapott élmények viszont talán olyanok természettudományos érdeklődését is felkeltették, akik eddig nem foglalkoztak az élővilág megőrzésének jelentőségével. Eredmény lehet az is, ha a jövőben a környezeti nevelést szolgáló programokon, rendezvényeken még aktívabb részvételt tapasztalunk, illetve még népszerűbbé válnak a Madarász Suli és az Ökológia Szakkör foglalkozásai a tanulók körében. A fő eredménye a témanapnak azonban az lenne, hogy ha a fülemülék megismerése és a természet sokszínűségére történő rácsodálkozás révén a gyerekek nagyobb tisztelettel és megbecsüléssel fordulnának az élő környezethez. A tanulók és rajtuk keresztül családjuk környezettudatosabb magatartása pedig elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a jövőben is énekeljenek Bocskaikertben a fülemülék, legyenek fák, bokrok és unokáink is egy élhető környezetben nőhessenek majd fel. 19

20 X. Milyen intézményeknek ajánlott az innováció alkalmazása A Fülemülék Napja címmel megvalósított témanapunk bátran ajánlható minden alapfokú és középfokú intézménynek, illetve erdei iskoláknak is. Fontos szempont, hogy a témanapot megvalósító intézmény közelében éljenek fülemülék és hogy a programok lebonyolítása lehetőleg május első két hetében történjen. Ebben az időszakban énekelnek legaktívabban a fülemülék és az élményszerzéshez elengedhetetlen, hogy a gyerekek ne csak videón vagy hangfelvételen, hanem az élő természetben is találkozzanak ezzel a csodálatos hangú madárral. Az eredményes megvalósításhoz szükséges az is, hogy az adott intézmény tanulóinak eltérő életkorból, neveltségi szintből adódó különbségeit figyelembe vegyék, és jelen innovatív ismertetőt a saját adottságaikhoz igazítsák. XI. Köszönetnyilvánítás Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a Németh László Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Óvoda vezetésének, minden kollégámnak és az iskola valamennyi dolgozójának, amiért rendkívül segítőkészen álltak a feladat megvalósításához. Külön köszönetemet fejezem ki a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Hajdú- Bihari Csoportjának a Fülemülék Éjszakához nyújtott szakmai segítségükért. 20

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja

A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 3. melléklet A Berzsenyi Dániel Gimnázium Környezeti Nevelési Programja 1. Helyzetelemzés, helyzetkép: A Berzsenyi jogelődjét 1858. október 4.-én alapították, Pest első állami gimnáziumaként. Az évek során

Részletesebben

Munkaterv. Kecskeméti Bolyai János Gimnázium 2016/2017. tanév

Munkaterv. Kecskeméti Bolyai János Gimnázium 2016/2017. tanév Munkaterv Kecskeméti Bolyai János Gimnázium 2016/2017. tanév Munkacsoport Dr. Főzőné Timár Éva (igazgató) (igazgató-helyettes, német munkakzösség) (biológia-kémia-földrajz munkaközösség) Márkusné Svihrán

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Környezeti nevelés program

Környezeti nevelés program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Környezeti nevelés program 2013. 1. Az iskolai környezeti nevelés törvényi háttere 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. g) pontja alapján

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Öko Munkacsoport Koordinátor Kovácsné Lébényi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014.

TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. TEREMÉSZETBERÁT SZAKKÖR ÉVES MUNKATERVE 2013-2014. Heti óraszám: 1 óra Éves óraszám: 36 óra Készítette: 2013. szeptember 1. ------------------------------------- Dr. Halász Mátyásné Ellenőrizte:.. munkaközösség-vezető

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető

Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai. Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Az Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ elvégzett és tervezett szakmai feladatai Kindruszné Munkácsi Ágnes főosztályvezető Oktatási Hivatal Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központ 4400

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat

TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat TÁMOP 3.1.4/08/2 azonosítószámú Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat A pályázat célja: a sikeres munkaerő - piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014

ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 ÖKOISKOLA PROGRAM 2013-2014 Készítette: Mujzer Richárd ÖKOiskola vezető Győr, 2013. szeptember 5. Ha majd kivágtad az utolsó fát, megmérgezted az utolsó folyót, és kifogtad az utolsó halat, rádöbbensz,

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT

KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT KÖRNYEZETVÉDELMI TÉMAHÉT 2010. MÁJUS 21 28. A környezetvédelmi témahét lezárása, összegzése A tanmenetbe tervezett programokat, tananyagokat, különböző osztályfokon, tantárgyakhoz, az alábbi témakörökben

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Rábatamási Móra

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

A víz szerepe a történelemben

A víz szerepe a történelemben Projektterv A víz szerepe a történelemben Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek 7. és 8. évfolyam Készítette: Gerőcsné Berkes Judit Katalin Tiszaújváros, 2015. november 23. A projekt leírása:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás

A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás A környezettudatosság felmérése a környezetvédelmi program alapozásához Szekció előadás Pintérné Nagy Edit Nyugat-Magyarországi Egyetem Kooperációs Kutató Központ Nonprofit Kft. 2011. május 24. A környezeti

Részletesebben

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre

Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Ökoiskola munkaterve a 2014/2015. tanévre Készítette: ÖKO je 2007-ben nyerte el iskolánk az Ökoiskola Címet először, 2010-ben második alkalommal is sikeresen pályáztunk.2014-ben benyújtottuk pályázatunkat

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk

Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Mindenki másképp csinálja Mi, Decsen, így csináljuk Iskolánk /jelenleg Bíborvég Általános Művelődési Központ Általános Iskola Decs/ 2000-től junioros iskola, ekkor csatlakoztunk a JAM Alapítványhoz. Integrált

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben

A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben A környezeti nevelés lehetıségei tanórákon és a tanórán kívüli tevékenységekben Szőcs Anikó Zöld Közösségi Ház és Erdei Iskola vezetı 2010. június 7. A környezeti nevelés célja Elısegítse a tanulók környezettudatos

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában

Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Alkotószakkör iskolánk könyvtárában Gyermekeink esztétikai érzékenysége, művészetek iránti fogékonysága az élményt és eredményt biztosító aktivitás révén fejlődik igazán. Alkotó, kreatív, a saját világát

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

Együtt az élő környezetért munkaközösség

Együtt az élő környezetért munkaközösség Jászkiséri Városi Óvoda 5137 Jászkisér, Kossuth tér 3. Tel.: 57/450-497 E-mail: kisovi@pr.hu Együtt az élő környezetért munkaközösség Éves terv 2013/2014 Összejönni - jó kezdés. Együtt maradni haladás.

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Kozmutza Flóra EGyMI Általános Iskola és Speciális Szakiskola környezetnevelési programja

Kozmutza Flóra EGyMI Általános Iskola és Speciális Szakiskola környezetnevelési programja Kozmutza Flóra EGyMI Általános Iskola és Speciális Szakiskola környezetnevelési programja 2013 Készítette: Nagyné Illisz Éva 1 Környezetnevelési hitvallásunk A környezetnevelés ismeretátadó, készségalakító,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV THÖKÖLY IMRE KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2016/2017. TANÉV.] ÖKOISKOLAI MUNKATERV Az ökoiskolai munka célja: Fenntarthatóságra nevelés: példamutatás, tapasztalatszerzés. Szemléletformálás,

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV KODÁLY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013 Ökoiskolai munkaterv Mottó: Az ökológia lényege éppen az, hogy miként lehet kielégíteni a különbözőségében teljes világ lakóinak igényeit,

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás:

ÓRATERV. Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő tanévekben az alábbi tantervek alapján folyik az oktatás: ÓRATERV 3.. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai, az előírt tananyag és a követelmények Az iskola egyes évfolyamain az elkövetkezendő

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2011/2012. TANÉV I. CÉL A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben