Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén november 29-én 19.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén november 29-én órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester Herold István képviselı Kıhalmi Alajos képviselı Petneházy Gábor képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos Földi Marianna pénzügyi vezetı (21.05-ig) Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület teljes létszámban van jelen, így 5 megjelent taggal határozatképes. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. A Testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı napirendet fogadja el: 1.) III. negyedévi beszámoló 2.) évi koncepció 3.) évi belsı ellenırzési terv 4.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007.(V.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 5.) Az út építésérıl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérıl szóló 18/2008.(XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 6.) Sirály utcai önkormányzati ingatlan megoszthatóságának kérdése 7.) Érd és Térsége Víziközmő Kft évi víz- és csatornadíj javaslata 8.) évi hulladékszállítási díj 9.) Fıvárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás 10.) Egyebek Napirend elıtti felszólalások: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: 1

2 Megtörtént a tél elıtti utolsó kátyúzás darált aszfaltból, melynek keretében kijavítottuk a 13-as buszmegállónál megsüllyedt gyalogoslejárót is. Az 1,4 hektáros önkormányzati telken lévı termıföldhalmot áthordattuk a Bodzaliget focipályájára, a felhalmozódott sittet, hulladékot pedig elszállítottuk. Az árokból kitermeltettük az iszapot, hordalékot, kiprofiloztuk, így most már folyamatos esése van az ároknak. November 8-án találkoztam Gulyás Dénes országgyőlési képviselı úrral az állami területek igénylése ügyében. İ írt egy ajánlólevelet, a Parlamentben találkozott a belügyminiszterrel, szóban egyeztettek, majd írásban is megküldte neki az anyagunkat, és kért egy idıpontot. A Nagykovácsi úti járdákkal kapcsolatban november 8-án volt egy egyeztetı tárgyalás a Magyar Közút Kht-vel. Most már nem volt kérdés a Nagykovácsi út 12- es és Vénusz utca közötti szakaszán a járda létjogosultsága. A csapadékvíz elvezetésének két lehetısége közül végül az látszott jó megoldásnak, hogy ha a mi járdánkat úgy terveztetjük meg, hogy annak saját vízelvezetése legyen, tehát nem csatlakozik rá az árokra. A szolgalmi jogunk révén a vizet le tudjuk vezetni a patakig, így meglesz a lehetıség rá, hogy amennyiben a Közút csinál egy átereszt az árok vizét is le lehet vezetni a mi rendszerünkön keresztül. Így elkerülhetnénk a nyáron is kialakult tó mérető tócsákat. A Közút annyit vállalt, hogy újraprofilozza az árkot, Nagykovácsi pedig esetleg megfinanszírozna egy új átereszt, errıl meg is kérte a tervezési ajánlatot. November 10-én találkoztunk a Rozmaring Ingatlankezelı Kft. ügyvezetı igazgatójával. Itt felajánlottuk, hogy a Patak sétány építésekor felhalmozódott kavicsot, ill. kızúzalékot a sétány meghosszabbításában lévı mezıgazdasági útra hordanánk, így létrejöhetne egy egészen Nagykovácsiig tartó biciklis út. Az igazgató úr ennek nem látta semmi akadályát, és Nagykovácsi is támogatta ezt. Már csak azért is, mert az ottani Testület tagja lett Bárdos Iván, aki a nagykovácsi természetvédık elnöke, és lelkes támogatója a biciklinek. A közbeszerzési eljárás után tehát egyeztetni kell majd a vállalkozóval. Beérkeztek a közbeszerzési pályázatok a Patak sétányra vonatkozóan. 15-en vették ki a pályázatot, 12-en nyújtottak be végül ajánlatot, 1 elkésett, azt ki sem bontottuk. Nagykovácsiban tartottak egy fórumot az M0-sal kapcsolatban. Kb. 30-an voltak jelen a környezı településekrıl, a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalt pedig csak a fıépítész képviselte. Az jól látható volt, hogy érdekazonosság van a környezı településeken. Kíváncsiak voltak Remeteszılıs véleményére. Elmondtam, hogy még nem született semmilyen döntés, csak szempontokat adtunk az elızetes hatástanulmányok elkészítéséhez. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Én azt hallottam, hogy köztünk és Ady-liget között fog elmenni, kijön az alagútból, és utána a felszínen megy. És ez a végleges, mert ez a legolcsóbb! Szathmáry Gergely polgármester: A Környezetvédelmi Felügyelıség határozata szerint az összes település a másik nyomvonalat támogatja, és a Természetvédelmi Hatóság sem támogatja azt a nyomvonalat! Ehhez a természetvédelmi törvényt kellene módosítani! A nyomvonal egyébként leghamarabb 2 és fél év múlva kaphat egységes környezethasználati engedélyt, és csak akkor kezdheti el az engedélyezési terveket csinálni stb. 2

3 Szathmáry Gergely polgármester folytatja beszámolóját: November 11-én igen sokan vettek részt a Remete Csemete Alapítvány által szervezett Márton napi töklámpás felvonuláson. November 17-én tartotta ülését az Önkormányzatok Közbiztonsági Egyesületének jelenleg még nem hivatalos szervezete. Az általunk korábban felvetett kérdések, mint a körzeti megbízottak számának növelése, a gépjármő állományának növelése, mind terítéken voltak. Kaptunk egy statisztikai kimutatást, mely szerint 2008-ban Remeteszılısön 17 bőncselekmény történt, 2009-ben pedig 10. Ebben az az érdekes, hogy 2008 végén álltak munkába a térfigyelı kamerák. Új polgári védelmi vezetıt neveztek ki, aki már be is mutatkozott. Felhívta a figyelmemet arra, hogy katasztrófa esetén mindig a polgármestert terheli a legtöbb feladat, tehát legyek erre felkészülve. Ma volt az ÉTV per második tárgyalása. Az ügyvéd szerint összességében jól állunk, mivel az ÉTV most a tárgyaláson kijelentette, hogy a tulajdonba vétel az áfa miatt volt, ami törvénybe ütközı. Egy gyenge pontunk lehet, mégpedig az, hogy perképesek vagyunk-e. Az ÉTV ezt kérdıjelezi meg. Az álláspontjuk szerint a Társulatnak kellene visszaperelni a vízhálózat tulajdonjogát. Az ügyvéd szerint viszont a követelésünk jogosultsága tisztán levezethetı. Legrosszabb esetben a Társulat fogja a mi irányításunkkal és a mi finanszírozásunkkal visszaperelni. A Rigó Sirály Királyka utcában az utolsó fehér folt is felszámolódott, 52 emberbıl 51 befizette az érdekeltségi hozzájárulást, már csak egy érintettel szemben van követelésünk, de ı is átvette a felszólítást. Ha holnapig nem rendezi a dolgot, akkor a jegyzı úr elindíthatja ellene az eljárást. A CBA-val szemközti gyaloghíd a terveknek megfelelıen megépült, beton lábakon áll a meder fenékszintje alatt 80 centivel, a tölgy faszerkezet pedig le van kezelve TETOL FB-vel. A gyalogösvény is elkészült, tehát most már használható ez a rész. Petneházy Gábor képviselı: A kétoldali feljárásnál még van egy fél napos munka, de most a hó miatt nem tudjuk elvégezni. Szathmáry Gergely polgármester: A közterület-fejlesztési pályázat munkálatai holnapra befejezıdnek. Egyeztetnünk kell majd arról, hogy a dokumentációs feladatait hogyan lássuk el. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Én úgy láttam, hogy a játszótérnél, a patak felıli kerítés csak pár méteren van meg! Szathmáry Gergely polgármester: Most a cölöpöket betonozták le, és meg kell várni, míg megköt. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Mikor lesz az átadás-átvétel? Szathmáry Gergely polgármester: Terveink szerint a hivatalos, ünnepélyes átadás december 6-án lesz. A mőszaki átadás-átvétel holnap kezdıdik. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Csak azért kérdezem, mert rengeteg hiányosság van, ezért mindenképpen ott akarok lenni. 3

4 Szathmáry Gergely polgármester: Javaslom, hogy szerdán délelıtt 9 órakor járjuk végig a területet, és alaposan vizsgáljunk meg mindent. Herold István képviselı: Ki csinálta a kátyúzást, mert a Vénusz utcánál a fekvırendır gyakorlatilag eltőnt! Petneházy Gábor képviselı: Nekem leért a kipufogóm azon a fekvırendırön és a lakosság részérıl is jött panasz ez ügyben. Szathmáry Gergely polgármester: Meg fogom nézni a helyszínt. Sokan mondták már, hogy a Vénusz utcai kijárót teljesen le kellene zárni, és a kijárást a buszmegállóhoz terelni. Egyébként lesz egy pályázat arra, hogy ott egy ívkorrekciót, ill. körforgalmat alakítsunk ki. Ezt Nagykovácsival közösen lehetne megcsinálni. A pályázatot január 31-ig kell beadni. Nem sok esélyünk van, de azért mi pályázunk rá. 1. napirendi pont: III. negyedévi beszámoló Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Petneházy Gábor képviselı, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság hosszas elızetes egyeztetés után a beszámolót elfogadásra alkalmasnak tartja és támogatja. Szathmáry Gergely polgármester: December 13-ig kerül minden a helyére, akkor ha szükséges még módosíthatunk a költségvetésen. Ez belsı költségvetési csoportok közti átcsoportosítást jelenthet, de a végszámok stabilak. Herold István képviselı: Mivel még nem voltam benne a Testület munkájában, ezért sok tétel van, amelyet még nem látok át teljesen. Így én most tartózkodnék a szavazástól. Szathmáry Gergely polgármester: Jelenleg csak a tudomásulvételt kérjük. Azt el kell mondanom, hogy minden negyed éves beszámoló bemegy a Magyar Államkincstárhoz, ahol elsıként kontrollálják azt, és ezután kerül a Testület elé. Tárgy: III. negyedévi beszámoló 84/2010. (XI.29.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a III. negyedévi pénzügyi beszámolót és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a pénzügyi vezetıt, hogy a évi költségvetés módosításához szükséges, 4

5 illetve azt megalapozó szakmai javaslatát a december 13-i képviselıtestületi ülésre készítse el, elfogadás és rendeletalkotás céljából. Határidı: december 13. Felelıs: jegyzı, pénzügyi vezetı 2. napirendi pont: évi koncepció Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Földi Marianna pénzügyi vezetı: Teljes képet akkor látunk majd, ha jövıre az összes adózóról, az összes adónemrıl és az összes adótartozásról rendbe lesz téve a nyilvántartás. Szathmáry Gergely polgármester: A tervezett bevételeknél a három pályázatból várható támogatás a jövı évben fog beérkezni, nagyságrendileg bıven 100 millió forint feletti összegrıl van szó. Ebbıl a legnagyobb részt a Patak sétány támogatása teszi ki hoz képest kb. négyszer akkora költségvetési összeggel, pénzforgalommal és adminisztrációval kell megbirkóznia ugyanannyi embernek. A személyi jellegő kiadásokkal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a kafetéria rendszerét szükséges kidolgozni, és a településıri szolgálat az eddigi rendnek megfelelıen fog mőködni. Szathmáry Gergely polgármester folytatja az elıterjesztés ismertetését. Herold István képviselı: Mit tartalmaz a felelısségbiztosítás? Szathmáry Gergely polgármester: Amint megjön, meg fogom mutatni az ajánlatot. Egy közterületi kár eseményre max. 3-5 millió forintig fizet, éves szinten pedig 10 vagy 15 millió Ft a közterületen keletkezett kárra vonatkozó keret. De várjuk meg az ajánlatot, aminek a héten kell megjönnie. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Nézzük meg pontosan, hogy mekkora biztosítás mekkora kárt fedez, mert lehet, hogy egy kicsivel nagyobb összeg jóval több mindent biztosít! kor Petneházy Gábor képviselı kimegy, de a Testület 4 fıvel továbbra is határozatképes. Szathmáry Gergely polgármester: A településüzemeltetési kiadásoknál az önálló havária-alap jelenti az újdonságot, de ez indokolt, ráadásul kötelezı is. Szathmáry Gergely polgármester folytatja az elıterjesztés ismertetését. Herold István képviselı: Mekkora az igény a szociális ellátásra? 5

6 Szathmáry Gergely polgármester: Egyre növekvı! A gázártámogatás megszüntetése például a lakásfenntartási támogatás növekedését hozza maga után, azaz erre sokkal többen lesznek jogosultak kor Petneházy Gábor képviselı visszajön, a Testület újra teljes létszámban van jelen, így 5 fıvel határozatképes. 85/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: évi koncepció 1. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elıterjesztés szerinti formában elfogadja. 2. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi költségvetés tervezı munkájához az alábbi irányelveket fogalmazza meg: Az Önkormányzat a mőködéséhez szükséges kötelezı feladatok ellátását a már meglévı, és 2011-re is érvényes szerzıdésekkel, megállapodásokkal végzi. A közút és közterület karbantartásra vonatkozó feladatok ellátását a legelınyösebb ajánlatot adó vállalkozóval fogja végezni a évben is. Az Önkormányzat a helyi adók mértékének növelését nem tervezi. A bevételek növelésének érdekében a következı intézkedésekrıl dönt: Adóellenırzések folyamatos végrehajtása Eddig nem adózó ingatlanok tulajdonosainak feltárása A dologi kiadások teljes összegének fedezetét a saját bevételekbıl finanszírozza az Önkormányzat. A szociális juttatások a továbbiakban is összhangban állnak a központi jogszabályokkal és az Önkormányzat rendeletével. A költségvetési kiadások között kell tervezni a kötelezettségvállalásokat, az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása mellett. A tartalékok között céltartalékot kell képezni az útberuházásnál vállalt önrész költségeire. A tervezett ingatlaneladás bevételét, illetve a tervezett beruházások kiadását a költségvetésben tervezni kell. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester és jegyzı 6

7 21.05-kor Szathmáry Gergely polgármester 5 perc szünetet rendel el. Földi Marianna pénzügyi vezetı elmegy kor az ülés folytatódik. 3. napirendi pont: évi belsı ellenırzési terv Szathmáry Gergely polgármester ismerteti a jegyzı elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. A Képviselı-testület hozzászólás nélkül 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: évi belsı ellenırzési terv 86/2010. (XI.29.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szántó és Társa Bt. által elkészített évi belsı ellenırzési tervet és az azt megalapozó kockázatelemzést jelen határozat mellékletét képezı formában elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı 4. napirendi pont: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. A Képviselı-testület hozzászólás nélkül 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 87/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V.21.) rendelet felülvizsgálata Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM-136/1/2010. számú, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V.21.) rendeletre vonatkozó törvényességi észrevételében foglaltakat elfogadja, és tudomásul veszi. 7

8 Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy készítsen egy új szociális rendelet tervezetet figyelemmel a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályaira és a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételére egyaránt melyben vizsgálja felül az egyes támogatásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket is. Határidı: január 31. Felelıs: jegyzı 5. napirendi pont: Az út építésérıl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérıl szóló 18/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését és hozzáteszi a következıket: Ha megy az önkéntes együttmőködés, akkor ezt a módosított rendelet alapján kell végigcsinálni. Ha viszont ki kell vetni az érdekeltségi hozzájárulást, akkor ezt csak az építési beruházás megvalósulása után tehetjük meg, és ehhez képviselı-testületi határozatot kell hoznunk minden egyes érintett ingatlantulajdonosra vonatkozóan, viszont nem kell indokolnunk a döntést. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha egy adott útszakasz érintett lakóinak több mint kétharmada megkeresésünkre igennel válaszol, és önkéntesen együttmőködik, akkor a megállapodások megkötése után elkezdjük az adott szakasz építését. Ha viszont nem akarnak együttmőködni, akkor azon az útszakaszon nem használhatjuk vegyesen a két jogintézményt, hanem az építés befejezését követıen ki fogjuk vetni a szükséges összeget. Amennyiben megvan a kétharmad, akkor a maradék egyharmadot lehet kötelezni. Herold István képviselı: És milyen mértékben? Szathmáry Gergely polgármester: Amilyen mértéket az önkéntesek vállaltak. Amikor kizárólag kényszerítı jelleggel vetem ki, akkor az önkormányzatot terhelı költségnek a 90%-a is kivethetı. dr. Tóth Balázs alpolgármester: És ekkor csak maximum egy évre lehet részletfizetést kérni. Szathmáry Gergely polgármester: Érdemes tehát önkéntesen együttmőködni! Petneházy Gábor képviselı: Visszatérve a Közigazgatási Hivatal észrevételére, akkor mi eddig törvénytelenek voltunk vagy nem? dr. Tóth Balázs alpolgármester: Ez nem jelenti azt, hogy törvénytelenek voltunk, hiszen csak törvényességi észrevétel volt, nem kifogás! Ez legfeljebb jogtechnikai kérdés. 8

9 Szathmáry Gergely polgármester: Köszönettel tartozunk annak a helyi lakosnak, aki ezt a rendeletünket és a határozatot megküldte a Hivatalnak, mert még a munka megkezdése elıtt tisztázni és rendezni tudunk mindent, és nem kell munka közben leállni emiatt. Két évvel ezelıtt ugyan a Közigazgatási Hivatal ahová 15 napon belül minden rendeletet és határozatot megküldünk nem emelt kifogást, de még csak észrevételt sem tett, de jobb ezt tisztába tenni. 88/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Az út építésérıl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérıl szóló 18/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM-75/1/2010. levelében rögzített, az út építésérıl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérıl szóló 18/2008. (XI.24.) rendelet kapcsán tett törvényességi észrevételt elfogadja, és tudomásul veszi. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy dr. Deák Zsolt ügyvéddel a szükséges jogszabályi módosításokra vonatkozó szakmai javaslatát készítse el a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM-75/1/2010. számú törvényességi észrevételében foglaltak figyelembe vételével a következık szerint: A közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvényben (Kkt.) szabályozott, a közút építésére vonatkozó, önkéntes alapokon nyugvó önkormányzati lakossági együttmőködést és az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kérdésének jogintézményét szabályozó, az út építésérıl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérıl szóló 18/2008. (XI.24.) rendelet módosítására vonatkozó javaslatát december 10-ig készítse el. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény által meghatározott, az útépítési és közmővesítési hozzájárulás -ra vonatkozó sajátos jogintézményhez kapcsolódó elıírásokat tartalmazó, a Helyi Építési Szabályzatot módosító rendelettervezetet január 22-ig készítse el. Határidı: január 22. Felelıs: polgármester, jegyzı 9

10 89/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: A 41/2010. (V.31.) Kt. határozatra vonatkozó törvényességi észrevétel Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM-75/1/2010. számú levelében írt, a 41/2010. (V.31.) Kt. határozatra vonatkozó törvényességi észrevételét elfogadja, és tudomásul veszi. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az útépítési érdekeltségi hozzájárulás valamint az útépítési és közmővesítési hozzájárulás sajátos jogintézményeire vonatkozó új rendeleti szabályozások megszületése után a létrejövı tiszta jogi helyzetnek megfelelıen a 41/2010. (V.31.) számú, elvi jellegő határozatban rögzítetteket újratárgyalja és a határozattal kapcsolatos szükséges döntéseket meghozza. Határidı: január 31. Felelıs: polgármester, jegyzı 6. napirendi pont: Sirály utcai önkormányzati ingatlan megoszthatóságának kérdése Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését, majd hozzáteszi a következıket: Az a kérdésem, hogy kérjünk-e elızetesen írásban egy vételi szándéknyilatkozatot, esetleg foglalót a keletkezı telkekre vonatkozóan, és csak akkor kezdjünk bele a megosztásba, ami azért anyagi terheket is jelent az Önkormányzatnak, vagy kezdjük el az eljárást mindenképpen abban bízva, hogy úgyis biztosan sikerül jól értékesíteni a keletkezı telkeket? dr. Tóth Balázs alpolgármester: Foglalózni csak konkrét, már létezı telket lehet! Herold István képviselı: Ennek vannak költségei? dr. Laukó Sándor jegyzı: Minimum Ft, plusz az út stb. Herold István képviselı: Szó volt a közmővekrıl is. Szathmáry Gergely polgármester: A víz az fönt van, a csatorna kb méterre van, az nem gond, a gáz meg legyen a vevı dolga. Az út még az, ami megoldandó kérdés. Kb méterrıl van szó, de azt akkor kell csak megépítenünk, amikor már megvan a telek tulajdonosa. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Nekem csak az a gondom, hogy ezt a területet nemrég vontuk össze, azért, hogy egy exkluzív telket kapjunk, kifizettünk érte egy 10

11 kalap pénzt, most meg újra szétszedjük! Akkor ezt már nehogy potyára csináljuk meg, kell valamiféle garancia. Szathmáry Gergely polgármester: Azzal, hogy összevontuk, hozzáadtunk több mint 200 m 2 utat. Ezzel a 200 m 2 útból egy belterületi telket, a 0 Ft értékő földdarabból egy Ft/m 2 értékő ingatlant csináltunk. A különválasztásnál csak 91 m 2 jön vissza, és lesz két kb. 20 millió Ft értékő építési telkünk. Így összességében nem 35 millió Ft-ot tudunk belıle kihozni, hanem 40-et. 90/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Sirály utcai önkormányzati ingatlan megoszthatóságának kérdése Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a lenti feltételek teljesülése esetén a 2090 Remeteszılıs, Sirály utca 36. (hrsz: 707) sz. alatti önkormányzati ingatlant meg kívánja osztani a jelen határozat mellékletét képezı terv alapján, a következık szerint: új helyrajzi szám: 707/2, terület: 774 m 2 új helyrajzi szám: 707/1, terület: 763 m 2 A Sirály utca ingatlanába (hrsz: 708) visszacsatolandó terület nagysága: 91 m 2 A Képviselı-testület a megosztás feltételeként szabja meg, hogy a vevı szándéknyilatkozatban rögzítse, hogy meg kívánja venni a 707/2 hrsz-ú ingatlant, és erre Ft értékben vállaljon garanciát. A döntés végrehajtására a Képviselı-testület a jegyzıt és a polgármestert kéri fel. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı, polgármester 7. napirendi pont: Érd és Térsége Víziközmő Kft évi víz- és csatornadíj javaslata Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Kıhalmi Alajos képviselı: Miért nem fülelik le azokat, akik több ezer köbmétert loptak el már idáig? Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Igaz, hiszen a veszteségük befolyásolja a díjat! 11

12 Kıhalmi Alajos képviselı: Az ÉTV állandóan hivatkozik különféle veszteségeire, de nálunk csak akkor van vesztesége, ha pl. csıtörés van! Sokan be sem engedik a telkükre az ellenıröket, mert lopják a vizet. Ezen kívül sokan kifizették a csatornafejlesztési hozzájárulását, de díjat nem fizetnek, mondván, hogy ık nincsenek rákötve. Petneházy Gábor képviselı: De aki eddig nem fizetett csatornadíjat, arra ki fogjuk vetni a talajterhelési díjat! Ez a pénz pedig a mi kasszánkat gazdagítja. Szathmáry Gergely polgármester: Nem a csatornánál van a kulcs, hanem a víznél! Aki egyébként a lakosság körébıl azt gondolja, hogy Nagykovácsiban fele a vízdíj, annak fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ott készenléti díjat, havi 2930 Ft-ot kell fizetni, ami nálunk nincs! Herold István képviselı: Mi a helyzet a csatornahálózattal? Szathmáry Gergely polgármester: Nem a Társulat volt a beruházója a csatornahálózatnak, hanem Nagykovácsi, a Társulat csak lebonyolító volt. Az elszámolás kapcsán kialakult vitában a bíróság úgy döntött, hogy a Társulat még 25 millió forintot fizessen Nagykovácsinak, hogy a csatorna-beruházást meg tudja csinálni. Jelenleg Nagykovácsi befejezetlen beruházásként tartja nyilván a könyveiben a csatornát. Mi meg nem merjük átvenni így, mert akkor jön vele a tartozás is! A mi érdekünk az, hogy végigvigyük a Társulat végelszámolását és csak akkor vegyük át a csatornát. Petneházy Gábor képviselı: A csatornahálózat Nagykovácsié, de az üzemeltetıje az ÉTV, pedig Nagykovácsiban ott van a Nagykovácsi Víziközmő Kft. Szathmáry Gergely polgármester: A csatorna jelenleg ex lex állapotban van. Nekünk nincs árhatósági jogkörünk. Az ÉTV gyakorlatilag úgy jár el, mintha az övé volna a csatorna. A jogszabály az üzemeltetıt hatalmazza fel arra, hogy minden év végén benyújtsa javaslatát az önkormányzathoz. Normál esetben az önkormányzat a tulajdonosa a hálózatnak, ı biztosítja a közszolgáltatást. Esetünkben azonban nem vezethetı le az árhatósági jogköre Remeteszılısnek, ezért már tavaly sem fogadtuk el. Mivel azonban a csatornadíj a küszöbérték alatt van és nem kap semmiféle támogatást igazából nem oszt, nem szoroz, hogy mi elfogadjuk-e, a lakosság nem érzékeli a változást. Esetünkben a hatósági és a lakossági díj nem különül el egymástól. Herold István képviselı: Még mindig nem tudom, hogy milyen alapon számláz az ÉTV! Szathmáry Gergely polgármester: Mint üzemeltetı megcsinálja a törvény szerint az árkalkulációját, költségszámítását, erre 5 % hasznot rátehet. Ha ezt az önkormányzat nem fogadja el, akkor ı nem fogja érvényesíteni a lakosság felé az árkülönbözetet, beleértve az 5 %-ot is, hanem áthárítja az önkormányzatra. İ tehát mindenképpen a pénzéhez jut, vagy a lakosságtól, vagy az önkormányzattól. Petneházy Gábor képviselı: Én a 2. és a 3. bekezdést a határozati javaslatból kihagynám. 12

13 Szathmáry Gergely polgármester: Ha kihúzzuk, akkor nem tudunk pályázni, ha esetleg a küszöbérték úgy alakul! Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Valahol mégis jeleznünk kéne, hogy azok a veszteségek, amikre hivatkozik, nem igazolhatóak megnyugtatóan! Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos egy ilyen általános megfogalmazású költségkalkuláción nem nagyon találsz fogást, és a törvény lehetıvé teszi nekik, hogy csak ennyire részletezzék. Ezt lehet vitatni, sıt lehet pereskedni is, amennyiben árhatósági jogkörünk lenne, de nem sok esélyünk lenne a gyızelemre. A Képviselı-testület elfogadva Petneházy Gábor képviselı módosító javaslatát 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 91/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Érd és Térsége Víziközmő Kft évi víz- és csatornadíj javaslata Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete azt az álláspontot alakítja ki, hogy az évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdése, illetve a törvény melléklete alapján nem vezethetı le aggálytalanul Remeteszılıs Község Önkormányzatának árhatósági jogköre, mivel az ármegállapításra vonatkozó döntés meghozatala jogsértést okozhat. A döntés meghozatala azért is aggályos, mert a vízhálózat tulajdonjogának kérdése jelenleg is per alatt van, a csatornahálózat pedig egyértelmően nem szerepel az Önkormányzat vagyonkataszterében. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának igénylésére vonatkozó pályázaton indulni kíván a évre vonatkozó szabályok szerint. A Képviselı-testület felkéri Herceghalom Község Önkormányzatát a támogatás igénylésének benyújtására. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal 8. napirendi pont: évi hulladékszállítási díj Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. 13

14 Herold István képviselı: Milyen lehetısége van az önkormányzatnak, hogy mindenkit kötelezzen a hulladékszállításra? Dr. Laukó Sándor jegyzı: A hulladékgazdálkodási törvény írja elı. Szathmáry Gergely polgármester: Törvény írja elı, de mellette van egy olyan alkotmánybírósági határozat, hogy akik nem veszik igénybe, azoknak írásban kell kérni a hulladékszállítás szüneteltetését. Herold István képviselı: De aki életvitelszerően itt él, azt lehet ellenırizni! Például, hogy, ha szünetelteti a szállítást, akkor hova viszi. Szathmáry Gergely polgármester: A szüneteltetésnek vannak feltételei! Például, hogy az állandó lakóhelye nem itt van. De rengeteg kiskapu létezik, és nem az önkormányzat köti a szerzıdést a lakossal, hanem a szolgáltató! Petneházy Gábor képviselı: Egy dolgot tehetünk, büntetünk. Kıhalmi Alajos képviselı: Azt kellene felülbírálni, hogy melyik épületbe hányan vannak bejelentve. Herold István képviselı: Van arra példa, hogy az önkormányzattal kötnek szerzıdést. Szathmáry Gergely polgármester: Így van. Borzasztó ráfizetéses! Herold István képviselı: Aki a környezetében szemetel, azt meg kellene fogni, és szigorúan meg kellene büntetni! Kellene erre egy visszatartó erejő jogszabály! Kıhalmi Alajos képviselı: A patak-meder szennyezését, és egyéb lerakásokat is az építtetık emberei csinálják! Tárgy: évi hulladékszállítási díj 92/2010. (XI.29.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Saubermacher-Bicske Kft november 15-én érkezett ajánlatában szereplı, a évi hulladékszállításra és ártalmatlanításra adott 4,7162,-Ft/liter+ÁFA szolgáltatási díjra vonatkozó ajánlatát elfogadja. Határidı: december 15. Felelıs: Polgármester 14

15 A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal elfogadja a 12/2010. (XI.29.) önkormányzati rendeletet a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2004. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 93/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés rendszerét fent kívánja tartani, a következı rendben: Településen belüli győjtés elvégzése saját hatáskörben Ideiglenes deponálás az Amúr utcai szelektív győjtınél 24 órán belüli elszállítás a Saubermacher-Bicske Kft. által. A szolgáltatás fenntartására ,-Ft + ÁFA / hó költséget különít el az Önkormányzat a évi költségvetésben. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester 94/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Házhoz menı zöldhulladék győjtés Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi azon álláspontját, hogy támogatja a házhoz menı zöldhulladék győjtés elvét. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vizsgálni a házhoz menı zöldhulladék győjtés gyakorlatban történı hatékonyságát és hasznosságát, ezért tudomásul veszi, hogy az éves egyszeri ingyenes zöldhulladék győjtés fenntartása mellett április 1. és október 31. között a Saubermacher-Bicske Kft. a zöldhulladék győjtés szolgáltatását 2 heti gyakorisággal végezni fogja a településen. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelı tartalmú tájékoztatást a Remeteszılısi Hírmondóban tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: jegyzı, polgármester 15

16 95/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Rugalmas lomtalanítás Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi azon álláspontját, hogy támogatja a rugalmas lomtalanítás elvét. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az éves egyszeri települési lomtalanítás helyett a rugalmas lomtalanítás módszerével kívánja a feladatot elláttatni. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelı tájékoztatást a Remeteszılısi Hírmondóban tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: jegyzı, polgármester 9. napirendi pont: Fıvárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. A Képviselı-testület hozzászólás nélkül 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 96/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy tagja kíván lenni a Fıvárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásnak. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a társulási megállapodást jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester 16

17 10. napirendi pont: Egyebek Szathmáry Gergely polgármester: Lakossági kérés merült fel az ügyben, hogy nyissunk meg egy átjárót a CBA buszmegállójához. Volt ott korábban is egy ilyen átjáró a régóta itt élık elbeszélése szerint, de a tulajdoni lapokon nem találjuk ennek nyomát. A dolog pártolható, megpróbáljuk felderíteni az ügyet. Ha nincs nyoma, még mindig ki lehet sajátítani egy-egy métert egyik telekbıl is, másik telekbıl is. 97/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Gyalogút kialakítása a CBA buszmegállójához (Mészégetı megálló) Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy elvi szinten támogatja a CBA buszmegállójához (Mészégetı megálló) vezetı gyalogút kialakítását, azonban az ügyben való végleges döntést a jogi lehetıségek teljes feltárása után hozza meg. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester, jegyzı Szathmáry Gergely polgármester kor bezárja az ülést. K.m.f Szathmáry Gergely polgármester dr. Laukó Sándor jegyzı 17

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. május 30-án 17.33 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. július 15-én 17.40 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 23-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 1-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzatának 7/2006.(II.25.) rendelete az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása

Jegyzıkönyv. 1. napirendi pont: Vecsési Ügyfélszolgálati irodaépület létesítése projekt kivitelezıjének kiválasztása Jegyzıkönyv Készült: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2008. október 28-án megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Dabasi János, dr. Fekete Károly, Hanek Gábor, Jugovics Sándor, Lırincz

Részletesebben

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A

N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-17 /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye:

Részletesebben

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére

Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére 2. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 29-i ülésére Tárgy: I. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén január 25-én 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén január 25-én 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. január 25-én 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 45/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 27-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Pataki

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: /2011 Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete 8624 Balatonszárszó, Hısök tere l. Ügyiratszám: 307-29 /2011 JEGYZİKÖNYV a Képviselı-testület 2011. november 7-én tartott rendkívüli ülésérıl

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. január 20-án (csütörtökön) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-18/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: 2009. június 18-án 17 óra 30 perckor kezdıdı rendkívüli, nyílt ülésérıl. Magyarpolány Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Polt

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok:

Füzesabony Város Képviselı-testületének szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 2008. szeptember 10-i nyilvános ülésén hozott határozatok: 107/2008./IX.10./ határozata Füzesabony Város képviselı testülete az elıterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy határozott, hogy az 53/2008

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra)

Jegyzıkönyv. Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jegyzıkönyv Készült: A Képviselı-testület 2008. április 8-án megtartott rendkívüli ülésérıl, Vecsés, Szent István tér 1. (kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Alattyányi István, Balogh Csongor, Czibolya

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja.

JEGYZİKÖNYV. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a megválasztott képviselık közül 12 fı jelen van. A rendkívüli ülést megnyitja. JEGYZİKÖNYV Készült: A Képviselı-testület 2007. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl. Vecsés, Szent István tér 1. (Kezdés idıpontja: 15 óra) Jelen vannak: Balogh Csongor, Dabasi János, dr. Gerencsér Balázs,

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

(1) Az útépítésben érdekeltek útépítési együttmőködési megállapodást kötnek, melynek mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(1) Az útépítésben érdekeltek útépítési együttmőködési megállapodást kötnek, melynek mintáját e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Alsónémedi Jókai utca kiépítésére fizetendı útépítési érdekeltségi hozzájárulásról Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Elıterjesztés 6. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. március 21-i ülésére Tárgy: I.) Tájékoztatás a 2012. évi temetı üzemeltetéssel összefüggı bevételek és kiadások alakulásáról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt.

- 2. KROKAVECZ LÁSZLÓ: az ismertetett formában támogathatónak tartja a határozat meghozatalát, az elızıekben elmondottak miatt. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. szeptember 27-én 16 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 1. számú szobája

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester

Elıterjesztés. Sándorfalva Város Képviselı-testületének. Kakas Béla polgármester Elıterjesztés Sándorfalva Város Képviselı-testületének Elıterjesztı: Kakas Béla polgármester Tárgy: Közoktatási feladatok ellátását szolgáló térítésmentes használatra átadott ingatlanokra vonatkozó megállapodás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Az Esély Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésérıl Elıadó: Kovács Gyula-polgármester

Jegyzıkönyv. 1. Az Esély Alapszolgáltatási Központ évi költségvetésérıl Elıadó: Kovács Gyula-polgármester Jegyzıkönyv képviselı- Készült Fonó Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. 02. 27-én tartott testületi ülésérıl. Jelen vannak. Kovács Gyula-polgármester Vörös Lajos-alpolgármester Huber Zoltán Nyerges

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.

J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19. J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2010. JANUÁR 18. RENDELETEK SZÁMA: 1/2010. (I. 19.), 2/2010. (I. 19.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1,

Részletesebben

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl

Kivonat. mely készült a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. július 25. napján megtartott ülésének jegyzıkönyvébıl 49/2012. (VII. 25.) CsKTT. 16-8065-1/2012 Tárgy: Együttmőködési Megállapodás a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása, a Munkaszervezete és Csongrád Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala között A

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2009. december 15-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére 1. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 29-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a hulladékkezelési

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Elıterjesztés 1. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. január 19-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Viziközmő-társulattal kapcsolatos döntések Az elıterjesztést készítette: Dodonka Csaba

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kıtelek Községi Önkormányzatok Képviselı-testülete 2012. november 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Lovász Tibor polgármester, Váradi József alpolgármester, Agócs

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. december 12-én a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében a röjtökmuzsaji és ebergıci

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 11. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 11. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. október 10.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. április 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 2-án 9.00 órai

Részletesebben

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület!

Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl. Tisztelt Képviselı-testület! Aszód Város Önkormányzat Polgármesterétıl /2009. Tisztelt Képviselı-testület! ELİTERJESZTÉS A hulladéktelep bezárása következtében beállt változásról, illetve a helyi környezet védelmérıl, a közterületek

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

HATÁROZATOK 2010.09.09.

HATÁROZATOK 2010.09.09. HATÁROZATOK 2010.09.09. 260/2010. (IX.09.) sz. KT határozat vis maior pályázat kivitelezésével a Kiszi-Kı Kft-t bízza meg bruttó 3.758. 750 Ft-ért. Határidı: 2010. szeptember 20. a szerzıdés aláírására

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39- /2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. május 17-én, 9:00 órai kezdettel, Dörgicse Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 58-6/2013/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kékkút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 12-én 11:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV

Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testület JEGYİKÖNYV 2012. december 14. JEGYZİKÖNYV 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Dörgicse Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. december 14-én 9 órakor megkezdett ülésén. Az ülés helye: Körjegyzıség, 8244. Dörgicse, Fı u. 16. Jelen vannak: Kis-Pál

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012.

Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon: 68/425-000. Fax: 68/526-331 5/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása

5 A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló rendelet elfogadása BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 63/ /2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: -testületének ülésén, 2010.május 17-én

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2013. április 30-án megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselı

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 14. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 118/2007. (X.31.) kt. határozat: A 2007. október 31-ei ülés napirendjének elfogadása. 119/2007. (X.31.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 6/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 31-én tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv. Napirend: I. A 2009. évi költségvetés

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 26-i ülésére 2. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. november 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg.

3. Az önkormányzat a támogatás keretösszegét a város éves költségvetési rendeletében határozza meg. Balatonfőzfı Város Önkormányzata Képviselı-testületének 7/2014. (IV.22.) önkormányzati rendelete Balatonfőzfı város közigazgatási területén útépítéshez, útfelújításhoz, parkoló kialakításához és járda

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. A polgármester a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását tette szavazásra.

JEGYZİKÖNYV. A polgármester a meghívóban szereplı napirendi pontok elfogadását tette szavazásra. JEGYZİKÖNYV Készült: Szajla Községi Önkormányzat képviselı-testületének 2010. április 27-én 17.30 órakor kezdıdı testületi ülésérıl. Jelen vannak: 1./ Vincze Imréné polgármester 2./ Ficzere János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselı-testületének 2011. október 17-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén január 26-án 18 órai kezdettel

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén január 26-án 18 órai kezdettel Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. január 26-án 18 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról

Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról Beszámoló a lejárt határidejő határozatokról 4/2009.(I.29.)Kt.sz. Javaslattevı Testület létrehozása Jánoshalma Város Képviselı-testülete a kitüntetı címek alapításáról és adományozásáról szóló 19/2008.

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. május 27-én megtartott soron következı ülésérıl Jelen vannak: Berecz Pál képviselı Dr. Árva-Lóky Zsófia képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 3. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 27-én (pénteken) 13: 00 órakor tartott

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 24-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat pályázat

Részletesebben

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására

Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási megállapodás módosítására Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina osztályvezetı Elıterjesztés a Sajószentpéteri Központi Napközi Otthonos Óvoda mőködtetésére vonatkozó intézményfenntartói társulási

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. május 28. Ügyszám: 9-38/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. május 28. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben