Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén november 29-én 19.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. november 29-én 19."

Átírás

1 Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén november 29-én órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester dr. Tóth Balázs alpolgármester Herold István képviselı Kıhalmi Alajos képviselı Petneházy Gábor képviselı dr. Laukó Sándor jegyzı dr. Darvas Szilvia igazgatási tanácsos Földi Marianna pénzügyi vezetı (21.05-ig) Szathmáry Gergely polgármester üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a Testület teljes létszámban van jelen, így 5 megjelent taggal határozatképes. A polgármester megállapítja, hogy a meghívók az SZMSZ-nek megfelelıen 5 nappal korábban lettek kiküldve az elıterjesztésekkel együtt. A Testület 5 egyhangú igen szavazattal a következı napirendet fogadja el: 1.) III. negyedévi beszámoló 2.) évi koncepció 3.) évi belsı ellenırzési terv 4.) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007.(V.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 5.) Az út építésérıl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérıl szóló 18/2008.(XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata 6.) Sirály utcai önkormányzati ingatlan megoszthatóságának kérdése 7.) Érd és Térsége Víziközmő Kft évi víz- és csatornadíj javaslata 8.) évi hulladékszállítási díj 9.) Fıvárosi Agglomerációs Önkormányzati Társulás 10.) Egyebek Napirend elıtti felszólalások: Szathmáry Gergely polgármester tájékoztatja a Testületet a folyamatban lévı ügyek alakulásáról. A következı témák kerülnek említésre: 1

2 Megtörtént a tél elıtti utolsó kátyúzás darált aszfaltból, melynek keretében kijavítottuk a 13-as buszmegállónál megsüllyedt gyalogoslejárót is. Az 1,4 hektáros önkormányzati telken lévı termıföldhalmot áthordattuk a Bodzaliget focipályájára, a felhalmozódott sittet, hulladékot pedig elszállítottuk. Az árokból kitermeltettük az iszapot, hordalékot, kiprofiloztuk, így most már folyamatos esése van az ároknak. November 8-án találkoztam Gulyás Dénes országgyőlési képviselı úrral az állami területek igénylése ügyében. İ írt egy ajánlólevelet, a Parlamentben találkozott a belügyminiszterrel, szóban egyeztettek, majd írásban is megküldte neki az anyagunkat, és kért egy idıpontot. A Nagykovácsi úti járdákkal kapcsolatban november 8-án volt egy egyeztetı tárgyalás a Magyar Közút Kht-vel. Most már nem volt kérdés a Nagykovácsi út 12- es és Vénusz utca közötti szakaszán a járda létjogosultsága. A csapadékvíz elvezetésének két lehetısége közül végül az látszott jó megoldásnak, hogy ha a mi járdánkat úgy terveztetjük meg, hogy annak saját vízelvezetése legyen, tehát nem csatlakozik rá az árokra. A szolgalmi jogunk révén a vizet le tudjuk vezetni a patakig, így meglesz a lehetıség rá, hogy amennyiben a Közút csinál egy átereszt az árok vizét is le lehet vezetni a mi rendszerünkön keresztül. Így elkerülhetnénk a nyáron is kialakult tó mérető tócsákat. A Közút annyit vállalt, hogy újraprofilozza az árkot, Nagykovácsi pedig esetleg megfinanszírozna egy új átereszt, errıl meg is kérte a tervezési ajánlatot. November 10-én találkoztunk a Rozmaring Ingatlankezelı Kft. ügyvezetı igazgatójával. Itt felajánlottuk, hogy a Patak sétány építésekor felhalmozódott kavicsot, ill. kızúzalékot a sétány meghosszabbításában lévı mezıgazdasági útra hordanánk, így létrejöhetne egy egészen Nagykovácsiig tartó biciklis út. Az igazgató úr ennek nem látta semmi akadályát, és Nagykovácsi is támogatta ezt. Már csak azért is, mert az ottani Testület tagja lett Bárdos Iván, aki a nagykovácsi természetvédık elnöke, és lelkes támogatója a biciklinek. A közbeszerzési eljárás után tehát egyeztetni kell majd a vállalkozóval. Beérkeztek a közbeszerzési pályázatok a Patak sétányra vonatkozóan. 15-en vették ki a pályázatot, 12-en nyújtottak be végül ajánlatot, 1 elkésett, azt ki sem bontottuk. Nagykovácsiban tartottak egy fórumot az M0-sal kapcsolatban. Kb. 30-an voltak jelen a környezı településekrıl, a Nagykovácsi Polgármesteri Hivatalt pedig csak a fıépítész képviselte. Az jól látható volt, hogy érdekazonosság van a környezı településeken. Kíváncsiak voltak Remeteszılıs véleményére. Elmondtam, hogy még nem született semmilyen döntés, csak szempontokat adtunk az elızetes hatástanulmányok elkészítéséhez. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Én azt hallottam, hogy köztünk és Ady-liget között fog elmenni, kijön az alagútból, és utána a felszínen megy. És ez a végleges, mert ez a legolcsóbb! Szathmáry Gergely polgármester: A Környezetvédelmi Felügyelıség határozata szerint az összes település a másik nyomvonalat támogatja, és a Természetvédelmi Hatóság sem támogatja azt a nyomvonalat! Ehhez a természetvédelmi törvényt kellene módosítani! A nyomvonal egyébként leghamarabb 2 és fél év múlva kaphat egységes környezethasználati engedélyt, és csak akkor kezdheti el az engedélyezési terveket csinálni stb. 2

3 Szathmáry Gergely polgármester folytatja beszámolóját: November 11-én igen sokan vettek részt a Remete Csemete Alapítvány által szervezett Márton napi töklámpás felvonuláson. November 17-én tartotta ülését az Önkormányzatok Közbiztonsági Egyesületének jelenleg még nem hivatalos szervezete. Az általunk korábban felvetett kérdések, mint a körzeti megbízottak számának növelése, a gépjármő állományának növelése, mind terítéken voltak. Kaptunk egy statisztikai kimutatást, mely szerint 2008-ban Remeteszılısön 17 bőncselekmény történt, 2009-ben pedig 10. Ebben az az érdekes, hogy 2008 végén álltak munkába a térfigyelı kamerák. Új polgári védelmi vezetıt neveztek ki, aki már be is mutatkozott. Felhívta a figyelmemet arra, hogy katasztrófa esetén mindig a polgármestert terheli a legtöbb feladat, tehát legyek erre felkészülve. Ma volt az ÉTV per második tárgyalása. Az ügyvéd szerint összességében jól állunk, mivel az ÉTV most a tárgyaláson kijelentette, hogy a tulajdonba vétel az áfa miatt volt, ami törvénybe ütközı. Egy gyenge pontunk lehet, mégpedig az, hogy perképesek vagyunk-e. Az ÉTV ezt kérdıjelezi meg. Az álláspontjuk szerint a Társulatnak kellene visszaperelni a vízhálózat tulajdonjogát. Az ügyvéd szerint viszont a követelésünk jogosultsága tisztán levezethetı. Legrosszabb esetben a Társulat fogja a mi irányításunkkal és a mi finanszírozásunkkal visszaperelni. A Rigó Sirály Királyka utcában az utolsó fehér folt is felszámolódott, 52 emberbıl 51 befizette az érdekeltségi hozzájárulást, már csak egy érintettel szemben van követelésünk, de ı is átvette a felszólítást. Ha holnapig nem rendezi a dolgot, akkor a jegyzı úr elindíthatja ellene az eljárást. A CBA-val szemközti gyaloghíd a terveknek megfelelıen megépült, beton lábakon áll a meder fenékszintje alatt 80 centivel, a tölgy faszerkezet pedig le van kezelve TETOL FB-vel. A gyalogösvény is elkészült, tehát most már használható ez a rész. Petneházy Gábor képviselı: A kétoldali feljárásnál még van egy fél napos munka, de most a hó miatt nem tudjuk elvégezni. Szathmáry Gergely polgármester: A közterület-fejlesztési pályázat munkálatai holnapra befejezıdnek. Egyeztetnünk kell majd arról, hogy a dokumentációs feladatait hogyan lássuk el. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Én úgy láttam, hogy a játszótérnél, a patak felıli kerítés csak pár méteren van meg! Szathmáry Gergely polgármester: Most a cölöpöket betonozták le, és meg kell várni, míg megköt. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Mikor lesz az átadás-átvétel? Szathmáry Gergely polgármester: Terveink szerint a hivatalos, ünnepélyes átadás december 6-án lesz. A mőszaki átadás-átvétel holnap kezdıdik. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Csak azért kérdezem, mert rengeteg hiányosság van, ezért mindenképpen ott akarok lenni. 3

4 Szathmáry Gergely polgármester: Javaslom, hogy szerdán délelıtt 9 órakor járjuk végig a területet, és alaposan vizsgáljunk meg mindent. Herold István képviselı: Ki csinálta a kátyúzást, mert a Vénusz utcánál a fekvırendır gyakorlatilag eltőnt! Petneházy Gábor képviselı: Nekem leért a kipufogóm azon a fekvırendırön és a lakosság részérıl is jött panasz ez ügyben. Szathmáry Gergely polgármester: Meg fogom nézni a helyszínt. Sokan mondták már, hogy a Vénusz utcai kijárót teljesen le kellene zárni, és a kijárást a buszmegállóhoz terelni. Egyébként lesz egy pályázat arra, hogy ott egy ívkorrekciót, ill. körforgalmat alakítsunk ki. Ezt Nagykovácsival közösen lehetne megcsinálni. A pályázatot január 31-ig kell beadni. Nem sok esélyünk van, de azért mi pályázunk rá. 1. napirendi pont: III. negyedévi beszámoló Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Petneházy Gábor képviselı, a Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat Ellenırzı Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság hosszas elızetes egyeztetés után a beszámolót elfogadásra alkalmasnak tartja és támogatja. Szathmáry Gergely polgármester: December 13-ig kerül minden a helyére, akkor ha szükséges még módosíthatunk a költségvetésen. Ez belsı költségvetési csoportok közti átcsoportosítást jelenthet, de a végszámok stabilak. Herold István képviselı: Mivel még nem voltam benne a Testület munkájában, ezért sok tétel van, amelyet még nem látok át teljesen. Így én most tartózkodnék a szavazástól. Szathmáry Gergely polgármester: Jelenleg csak a tudomásulvételt kérjük. Azt el kell mondanom, hogy minden negyed éves beszámoló bemegy a Magyar Államkincstárhoz, ahol elsıként kontrollálják azt, és ezután kerül a Testület elé. Tárgy: III. negyedévi beszámoló 84/2010. (XI.29.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a III. negyedévi pénzügyi beszámolót és az abban foglaltakat tudomásul veszi. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a pénzügyi vezetıt, hogy a évi költségvetés módosításához szükséges, 4

5 illetve azt megalapozó szakmai javaslatát a december 13-i képviselıtestületi ülésre készítse el, elfogadás és rendeletalkotás céljából. Határidı: december 13. Felelıs: jegyzı, pénzügyi vezetı 2. napirendi pont: évi koncepció Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Földi Marianna pénzügyi vezetı: Teljes képet akkor látunk majd, ha jövıre az összes adózóról, az összes adónemrıl és az összes adótartozásról rendbe lesz téve a nyilvántartás. Szathmáry Gergely polgármester: A tervezett bevételeknél a három pályázatból várható támogatás a jövı évben fog beérkezni, nagyságrendileg bıven 100 millió forint feletti összegrıl van szó. Ebbıl a legnagyobb részt a Patak sétány támogatása teszi ki hoz képest kb. négyszer akkora költségvetési összeggel, pénzforgalommal és adminisztrációval kell megbirkóznia ugyanannyi embernek. A személyi jellegő kiadásokkal kapcsolatban fontos megemlíteni, hogy a kafetéria rendszerét szükséges kidolgozni, és a településıri szolgálat az eddigi rendnek megfelelıen fog mőködni. Szathmáry Gergely polgármester folytatja az elıterjesztés ismertetését. Herold István képviselı: Mit tartalmaz a felelısségbiztosítás? Szathmáry Gergely polgármester: Amint megjön, meg fogom mutatni az ajánlatot. Egy közterületi kár eseményre max. 3-5 millió forintig fizet, éves szinten pedig 10 vagy 15 millió Ft a közterületen keletkezett kárra vonatkozó keret. De várjuk meg az ajánlatot, aminek a héten kell megjönnie. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Nézzük meg pontosan, hogy mekkora biztosítás mekkora kárt fedez, mert lehet, hogy egy kicsivel nagyobb összeg jóval több mindent biztosít! kor Petneházy Gábor képviselı kimegy, de a Testület 4 fıvel továbbra is határozatképes. Szathmáry Gergely polgármester: A településüzemeltetési kiadásoknál az önálló havária-alap jelenti az újdonságot, de ez indokolt, ráadásul kötelezı is. Szathmáry Gergely polgármester folytatja az elıterjesztés ismertetését. Herold István képviselı: Mekkora az igény a szociális ellátásra? 5

6 Szathmáry Gergely polgármester: Egyre növekvı! A gázártámogatás megszüntetése például a lakásfenntartási támogatás növekedését hozza maga után, azaz erre sokkal többen lesznek jogosultak kor Petneházy Gábor képviselı visszajön, a Testület újra teljes létszámban van jelen, így 5 fıvel határozatképes. 85/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: évi koncepció 1. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a évre vonatkozó költségvetési koncepciót az elıterjesztés szerinti formában elfogadja. 2. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a évi költségvetés tervezı munkájához az alábbi irányelveket fogalmazza meg: Az Önkormányzat a mőködéséhez szükséges kötelezı feladatok ellátását a már meglévı, és 2011-re is érvényes szerzıdésekkel, megállapodásokkal végzi. A közút és közterület karbantartásra vonatkozó feladatok ellátását a legelınyösebb ajánlatot adó vállalkozóval fogja végezni a évben is. Az Önkormányzat a helyi adók mértékének növelését nem tervezi. A bevételek növelésének érdekében a következı intézkedésekrıl dönt: Adóellenırzések folyamatos végrehajtása Eddig nem adózó ingatlanok tulajdonosainak feltárása A dologi kiadások teljes összegének fedezetét a saját bevételekbıl finanszírozza az Önkormányzat. A szociális juttatások a továbbiakban is összhangban állnak a központi jogszabályokkal és az Önkormányzat rendeletével. A költségvetési kiadások között kell tervezni a kötelezettségvállalásokat, az Önkormányzat likviditásának folyamatos biztosítása mellett. A tartalékok között céltartalékot kell képezni az útberuházásnál vállalt önrész költségeire. A tervezett ingatlaneladás bevételét, illetve a tervezett beruházások kiadását a költségvetésben tervezni kell. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester és jegyzı 6

7 21.05-kor Szathmáry Gergely polgármester 5 perc szünetet rendel el. Földi Marianna pénzügyi vezetı elmegy kor az ülés folytatódik. 3. napirendi pont: évi belsı ellenırzési terv Szathmáry Gergely polgármester ismerteti a jegyzı elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. A Képviselı-testület hozzászólás nélkül 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: Tárgy: évi belsı ellenırzési terv 86/2010. (XI.29.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Szántó és Társa Bt. által elkészített évi belsı ellenırzési tervet és az azt megalapozó kockázatelemzést jelen határozat mellékletét képezı formában elfogadja. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı 4. napirendi pont: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V.21.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. A Képviselı-testület hozzászólás nélkül 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 87/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V.21.) rendelet felülvizsgálata Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM-136/1/2010. számú, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V.21.) rendeletre vonatkozó törvényességi észrevételében foglaltakat elfogadja, és tudomásul veszi. 7

8 Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy készítsen egy új szociális rendelet tervezetet figyelemmel a jogszabályszerkesztésrıl szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet szabályaira és a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételére egyaránt melyben vizsgálja felül az egyes támogatásokra vonatkozó jogosultsági feltételeket is. Határidı: január 31. Felelıs: jegyzı 5. napirendi pont: Az út építésérıl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérıl szóló 18/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését és hozzáteszi a következıket: Ha megy az önkéntes együttmőködés, akkor ezt a módosított rendelet alapján kell végigcsinálni. Ha viszont ki kell vetni az érdekeltségi hozzájárulást, akkor ezt csak az építési beruházás megvalósulása után tehetjük meg, és ehhez képviselı-testületi határozatot kell hoznunk minden egyes érintett ingatlantulajdonosra vonatkozóan, viszont nem kell indokolnunk a döntést. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy ha egy adott útszakasz érintett lakóinak több mint kétharmada megkeresésünkre igennel válaszol, és önkéntesen együttmőködik, akkor a megállapodások megkötése után elkezdjük az adott szakasz építését. Ha viszont nem akarnak együttmőködni, akkor azon az útszakaszon nem használhatjuk vegyesen a két jogintézményt, hanem az építés befejezését követıen ki fogjuk vetni a szükséges összeget. Amennyiben megvan a kétharmad, akkor a maradék egyharmadot lehet kötelezni. Herold István képviselı: És milyen mértékben? Szathmáry Gergely polgármester: Amilyen mértéket az önkéntesek vállaltak. Amikor kizárólag kényszerítı jelleggel vetem ki, akkor az önkormányzatot terhelı költségnek a 90%-a is kivethetı. dr. Tóth Balázs alpolgármester: És ekkor csak maximum egy évre lehet részletfizetést kérni. Szathmáry Gergely polgármester: Érdemes tehát önkéntesen együttmőködni! Petneházy Gábor képviselı: Visszatérve a Közigazgatási Hivatal észrevételére, akkor mi eddig törvénytelenek voltunk vagy nem? dr. Tóth Balázs alpolgármester: Ez nem jelenti azt, hogy törvénytelenek voltunk, hiszen csak törvényességi észrevétel volt, nem kifogás! Ez legfeljebb jogtechnikai kérdés. 8

9 Szathmáry Gergely polgármester: Köszönettel tartozunk annak a helyi lakosnak, aki ezt a rendeletünket és a határozatot megküldte a Hivatalnak, mert még a munka megkezdése elıtt tisztázni és rendezni tudunk mindent, és nem kell munka közben leállni emiatt. Két évvel ezelıtt ugyan a Közigazgatási Hivatal ahová 15 napon belül minden rendeletet és határozatot megküldünk nem emelt kifogást, de még csak észrevételt sem tett, de jobb ezt tisztába tenni. 88/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Az út építésérıl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérıl szóló 18/2008. (XI.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM-75/1/2010. levelében rögzített, az út építésérıl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérıl szóló 18/2008. (XI.24.) rendelet kapcsán tett törvényességi észrevételt elfogadja, és tudomásul veszi. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri a polgármestert és a jegyzıt, hogy dr. Deák Zsolt ügyvéddel a szükséges jogszabályi módosításokra vonatkozó szakmai javaslatát készítse el a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM-75/1/2010. számú törvényességi észrevételében foglaltak figyelembe vételével a következık szerint: A közúti közlekedésrıl szóló évi I. törvényben (Kkt.) szabályozott, a közút építésére vonatkozó, önkéntes alapokon nyugvó önkormányzati lakossági együttmőködést és az útépítési érdekeltségi hozzájárulás kérdésének jogintézményét szabályozó, az út építésérıl, valamint a lakossági hozzájárulás megfizetésének rendjérıl szóló 18/2008. (XI.24.) rendelet módosítására vonatkozó javaslatát december 10-ig készítse el. Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló évi LXXVIII. törvény által meghatározott, az útépítési és közmővesítési hozzájárulás -ra vonatkozó sajátos jogintézményhez kapcsolódó elıírásokat tartalmazó, a Helyi Építési Szabályzatot módosító rendelettervezetet január 22-ig készítse el. Határidı: január 22. Felelıs: polgármester, jegyzı 9

10 89/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: A 41/2010. (V.31.) Kt. határozatra vonatkozó törvényességi észrevétel Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal 30PM-75/1/2010. számú levelében írt, a 41/2010. (V.31.) Kt. határozatra vonatkozó törvényességi észrevételét elfogadja, és tudomásul veszi. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy az útépítési érdekeltségi hozzájárulás valamint az útépítési és közmővesítési hozzájárulás sajátos jogintézményeire vonatkozó új rendeleti szabályozások megszületése után a létrejövı tiszta jogi helyzetnek megfelelıen a 41/2010. (V.31.) számú, elvi jellegő határozatban rögzítetteket újratárgyalja és a határozattal kapcsolatos szükséges döntéseket meghozza. Határidı: január 31. Felelıs: polgármester, jegyzı 6. napirendi pont: Sirály utcai önkormányzati ingatlan megoszthatóságának kérdése Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését, majd hozzáteszi a következıket: Az a kérdésem, hogy kérjünk-e elızetesen írásban egy vételi szándéknyilatkozatot, esetleg foglalót a keletkezı telkekre vonatkozóan, és csak akkor kezdjünk bele a megosztásba, ami azért anyagi terheket is jelent az Önkormányzatnak, vagy kezdjük el az eljárást mindenképpen abban bízva, hogy úgyis biztosan sikerül jól értékesíteni a keletkezı telkeket? dr. Tóth Balázs alpolgármester: Foglalózni csak konkrét, már létezı telket lehet! Herold István képviselı: Ennek vannak költségei? dr. Laukó Sándor jegyzı: Minimum Ft, plusz az út stb. Herold István képviselı: Szó volt a közmővekrıl is. Szathmáry Gergely polgármester: A víz az fönt van, a csatorna kb méterre van, az nem gond, a gáz meg legyen a vevı dolga. Az út még az, ami megoldandó kérdés. Kb méterrıl van szó, de azt akkor kell csak megépítenünk, amikor már megvan a telek tulajdonosa. dr. Tóth Balázs alpolgármester: Nekem csak az a gondom, hogy ezt a területet nemrég vontuk össze, azért, hogy egy exkluzív telket kapjunk, kifizettünk érte egy 10

11 kalap pénzt, most meg újra szétszedjük! Akkor ezt már nehogy potyára csináljuk meg, kell valamiféle garancia. Szathmáry Gergely polgármester: Azzal, hogy összevontuk, hozzáadtunk több mint 200 m 2 utat. Ezzel a 200 m 2 útból egy belterületi telket, a 0 Ft értékő földdarabból egy Ft/m 2 értékő ingatlant csináltunk. A különválasztásnál csak 91 m 2 jön vissza, és lesz két kb. 20 millió Ft értékő építési telkünk. Így összességében nem 35 millió Ft-ot tudunk belıle kihozni, hanem 40-et. 90/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Sirály utcai önkormányzati ingatlan megoszthatóságának kérdése Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a lenti feltételek teljesülése esetén a 2090 Remeteszılıs, Sirály utca 36. (hrsz: 707) sz. alatti önkormányzati ingatlant meg kívánja osztani a jelen határozat mellékletét képezı terv alapján, a következık szerint: új helyrajzi szám: 707/2, terület: 774 m 2 új helyrajzi szám: 707/1, terület: 763 m 2 A Sirály utca ingatlanába (hrsz: 708) visszacsatolandó terület nagysága: 91 m 2 A Képviselı-testület a megosztás feltételeként szabja meg, hogy a vevı szándéknyilatkozatban rögzítse, hogy meg kívánja venni a 707/2 hrsz-ú ingatlant, és erre Ft értékben vállaljon garanciát. A döntés végrehajtására a Képviselı-testület a jegyzıt és a polgármestert kéri fel. Határidı: azonnal Felelıs: jegyzı, polgármester 7. napirendi pont: Érd és Térsége Víziközmő Kft évi víz- és csatornadíj javaslata Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. Kıhalmi Alajos képviselı: Miért nem fülelik le azokat, akik több ezer köbmétert loptak el már idáig? Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Igaz, hiszen a veszteségük befolyásolja a díjat! 11

12 Kıhalmi Alajos képviselı: Az ÉTV állandóan hivatkozik különféle veszteségeire, de nálunk csak akkor van vesztesége, ha pl. csıtörés van! Sokan be sem engedik a telkükre az ellenıröket, mert lopják a vizet. Ezen kívül sokan kifizették a csatornafejlesztési hozzájárulását, de díjat nem fizetnek, mondván, hogy ık nincsenek rákötve. Petneházy Gábor képviselı: De aki eddig nem fizetett csatornadíjat, arra ki fogjuk vetni a talajterhelési díjat! Ez a pénz pedig a mi kasszánkat gazdagítja. Szathmáry Gergely polgármester: Nem a csatornánál van a kulcs, hanem a víznél! Aki egyébként a lakosság körébıl azt gondolja, hogy Nagykovácsiban fele a vízdíj, annak fel kell hívni a figyelmét arra, hogy ott készenléti díjat, havi 2930 Ft-ot kell fizetni, ami nálunk nincs! Herold István képviselı: Mi a helyzet a csatornahálózattal? Szathmáry Gergely polgármester: Nem a Társulat volt a beruházója a csatornahálózatnak, hanem Nagykovácsi, a Társulat csak lebonyolító volt. Az elszámolás kapcsán kialakult vitában a bíróság úgy döntött, hogy a Társulat még 25 millió forintot fizessen Nagykovácsinak, hogy a csatorna-beruházást meg tudja csinálni. Jelenleg Nagykovácsi befejezetlen beruházásként tartja nyilván a könyveiben a csatornát. Mi meg nem merjük átvenni így, mert akkor jön vele a tartozás is! A mi érdekünk az, hogy végigvigyük a Társulat végelszámolását és csak akkor vegyük át a csatornát. Petneházy Gábor képviselı: A csatornahálózat Nagykovácsié, de az üzemeltetıje az ÉTV, pedig Nagykovácsiban ott van a Nagykovácsi Víziközmő Kft. Szathmáry Gergely polgármester: A csatorna jelenleg ex lex állapotban van. Nekünk nincs árhatósági jogkörünk. Az ÉTV gyakorlatilag úgy jár el, mintha az övé volna a csatorna. A jogszabály az üzemeltetıt hatalmazza fel arra, hogy minden év végén benyújtsa javaslatát az önkormányzathoz. Normál esetben az önkormányzat a tulajdonosa a hálózatnak, ı biztosítja a közszolgáltatást. Esetünkben azonban nem vezethetı le az árhatósági jogköre Remeteszılısnek, ezért már tavaly sem fogadtuk el. Mivel azonban a csatornadíj a küszöbérték alatt van és nem kap semmiféle támogatást igazából nem oszt, nem szoroz, hogy mi elfogadjuk-e, a lakosság nem érzékeli a változást. Esetünkben a hatósági és a lakossági díj nem különül el egymástól. Herold István képviselı: Még mindig nem tudom, hogy milyen alapon számláz az ÉTV! Szathmáry Gergely polgármester: Mint üzemeltetı megcsinálja a törvény szerint az árkalkulációját, költségszámítását, erre 5 % hasznot rátehet. Ha ezt az önkormányzat nem fogadja el, akkor ı nem fogja érvényesíteni a lakosság felé az árkülönbözetet, beleértve az 5 %-ot is, hanem áthárítja az önkormányzatra. İ tehát mindenképpen a pénzéhez jut, vagy a lakosságtól, vagy az önkormányzattól. Petneházy Gábor képviselı: Én a 2. és a 3. bekezdést a határozati javaslatból kihagynám. 12

13 Szathmáry Gergely polgármester: Ha kihúzzuk, akkor nem tudunk pályázni, ha esetleg a küszöbérték úgy alakul! Dr. Tóth Balázs alpolgármester: Valahol mégis jeleznünk kéne, hogy azok a veszteségek, amikre hivatkozik, nem igazolhatóak megnyugtatóan! Szathmáry Gergely polgármester: Sajnos egy ilyen általános megfogalmazású költségkalkuláción nem nagyon találsz fogást, és a törvény lehetıvé teszi nekik, hogy csak ennyire részletezzék. Ezt lehet vitatni, sıt lehet pereskedni is, amennyiben árhatósági jogkörünk lenne, de nem sok esélyünk lenne a gyızelemre. A Képviselı-testület elfogadva Petneházy Gábor képviselı módosító javaslatát 5 egyhangú igen szavazattal a következı határozatot hozza: 91/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Érd és Térsége Víziközmő Kft évi víz- és csatornadíj javaslata Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete azt az álláspontot alakítja ki, hogy az évi LXXXVII. törvény 7. (1) bekezdése, illetve a törvény melléklete alapján nem vezethetı le aggálytalanul Remeteszılıs Község Önkormányzatának árhatósági jogköre, mivel az ármegállapításra vonatkozó döntés meghozatala jogsértést okozhat. A döntés meghozatala azért is aggályos, mert a vízhálózat tulajdonjogának kérdése jelenleg is per alatt van, a csatornahálózat pedig egyértelmően nem szerepel az Önkormányzat vagyonkataszterében. A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásának igénylésére vonatkozó pályázaton indulni kíván a évre vonatkozó szabályok szerint. A Képviselı-testület felkéri Herceghalom Község Önkormányzatát a támogatás igénylésének benyújtására. A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására. Felelıs: polgármester Határidı: azonnal 8. napirendi pont: évi hulladékszállítási díj Szathmáry Gergely polgármester ismerteti az elızetesen írásban kiosztott elıterjesztését. 13

14 Herold István képviselı: Milyen lehetısége van az önkormányzatnak, hogy mindenkit kötelezzen a hulladékszállításra? Dr. Laukó Sándor jegyzı: A hulladékgazdálkodási törvény írja elı. Szathmáry Gergely polgármester: Törvény írja elı, de mellette van egy olyan alkotmánybírósági határozat, hogy akik nem veszik igénybe, azoknak írásban kell kérni a hulladékszállítás szüneteltetését. Herold István képviselı: De aki életvitelszerően itt él, azt lehet ellenırizni! Például, hogy, ha szünetelteti a szállítást, akkor hova viszi. Szathmáry Gergely polgármester: A szüneteltetésnek vannak feltételei! Például, hogy az állandó lakóhelye nem itt van. De rengeteg kiskapu létezik, és nem az önkormányzat köti a szerzıdést a lakossal, hanem a szolgáltató! Petneházy Gábor képviselı: Egy dolgot tehetünk, büntetünk. Kıhalmi Alajos képviselı: Azt kellene felülbírálni, hogy melyik épületbe hányan vannak bejelentve. Herold István képviselı: Van arra példa, hogy az önkormányzattal kötnek szerzıdést. Szathmáry Gergely polgármester: Így van. Borzasztó ráfizetéses! Herold István képviselı: Aki a környezetében szemetel, azt meg kellene fogni, és szigorúan meg kellene büntetni! Kellene erre egy visszatartó erejő jogszabály! Kıhalmi Alajos képviselı: A patak-meder szennyezését, és egyéb lerakásokat is az építtetık emberei csinálják! Tárgy: évi hulladékszállítási díj 92/2010. (XI.29.) Kt. határozat Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Saubermacher-Bicske Kft november 15-én érkezett ajánlatában szereplı, a évi hulladékszállításra és ártalmatlanításra adott 4,7162,-Ft/liter+ÁFA szolgáltatási díjra vonatkozó ajánlatát elfogadja. Határidı: december 15. Felelıs: Polgármester 14

15 A Képviselı-testület 5 egyhangú igen szavazattal elfogadja a 12/2010. (XI.29.) önkormányzati rendeletet a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2004. (VII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról. A rendelet jelen jegyzıkönyv mellékletét képezi. 93/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a házhoz menı szelektív hulladékgyőjtés rendszerét fent kívánja tartani, a következı rendben: Településen belüli győjtés elvégzése saját hatáskörben Ideiglenes deponálás az Amúr utcai szelektív győjtınél 24 órán belüli elszállítás a Saubermacher-Bicske Kft. által. A szolgáltatás fenntartására ,-Ft + ÁFA / hó költséget különít el az Önkormányzat a évi költségvetésben. Határidı: folyamatos Felelıs: polgármester 94/2010. (XI.29.) Kt. határozat Tárgy: Házhoz menı zöldhulladék győjtés Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete kifejezi azon álláspontját, hogy támogatja a házhoz menı zöldhulladék győjtés elvét. Remeteszılıs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vizsgálni a házhoz menı zöldhulladék győjtés gyakorlatban történı hatékonyságát és hasznosságát, ezért tudomásul veszi, hogy az éves egyszeri ingyenes zöldhulladék győjtés fenntartása mellett április 1. és október 31. között a Saubermacher-Bicske Kft. a zöldhulladék győjtés szolgáltatását 2 heti gyakorisággal végezni fogja a településen. A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatnak megfelelı tartalmú tájékoztatást a Remeteszılısi Hírmondóban tegye meg. Határidı: folyamatos Felelıs: jegyzı, polgármester 15

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Herold István képviselı

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl

J e g y z ı k ö n y v. Készült: Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl 1 J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. március 30-án megtartott nyilvános ülésérıl Jelen vannak: Giesz János polgármester dr. Kovács László alpolgármester dr. Nagy István alpolgármester Bakány János képviselı

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 19-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester, Szomor

Részletesebben

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére

Jegyzıkönyv. rendelet Besenyszög község közvilágításának korszerősítésére Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 20-án megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló a két ülés között történt eseményekrıl

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. április 25-én - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. A képviselı-testület ülésének

Részletesebben

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat

1/2004. ÖTÜ. 5/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat 1/2004. ÖTÜ. Zárt ülésen hozott határozat: 1/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat meghatalmazás a Pest megyei Munkaügyi Bíróságon Pomáz város Önkormányzatának képviseletére. 2/2004.(01.12.).sz.Ök.határozat Pomáz

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2009. december 15-én megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi Eszter Marton Róbertné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2006. május 16. napján délután 16.00 órai kezdettel megtartott soron következı, nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Sajószöged Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 18-án megtartott ülésérıl Jelen vannak: Ládi Balázs polgármester, dr. Gulyás Mihály alpolgármester, Vona Tamás

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselı-testületének 2006. november 30-án tartott, k ö z m e g- h a l l g a t á s s a l egybekötött ülésérıl. Jelen vannak: Izsó Gábor polgármester, Erdıs Norbert

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 10-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-112/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A

XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A KISZOMBORI - HÍRADÓ XX. X. évfolyam 2011. 1. szám (jan.-febr. febr.) K I S Z O M B O R N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K I N F O R M Á C I Ó S L A P J A A TARTALOMBÓL Tájékoztató a képviselı-testület

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-8/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-8/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. szeptember 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben