JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról"

Átírás

1 BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BODORFA, Szabadság u. 30. Szám: / JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: Kultúrház Bodorfa Jelen vannak: Kardos Róbert polgármester, ifj. Ági Gyula, Czinger Józsefné, Hajgató Klára, Piriti Tamás önkormányzati képviselők, Avar Ajka képviseletében Szűcs Károly és Molnár Éva, Nagyné Soós Erzsébet körjegyző megbízásából Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető. A lakosság részérő 14 fő Kardos Róbert polgármester Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, az Avar Kft Ajka képviselőit, a jegyzőkönyvvezetőt, a falu lakosságát. Megállapította, hogy 5 önkormányzati képviselőből 5 fő jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat egészítse ki a testület Javasolta, hogy 2. napirendi pontként az Avar Kft levelére a szelektív hulladékgyűjtő közterület használati engedélyezését majd a továbbiakban a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselőtestület. A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 szavazattal, egyhangúlag elfogadta. NAPIREND 1./ Az Avar Ajka Kft kommunális hulladékszállítására vonatkozó díjjavaslata évre 2./ Közterület használat engedélyezése a szelektív hulladékgyűjtő kialakítására 3./ Bakonykarszt Zrt. Veszprém ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó díjjavaslata évre Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló 11/2001. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 9/2010. önkormányzati rendelet tervezet megtárgyalása 4./ Jelentés az önkormányzat lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb eseményekről 5./ Beszámoló Bodorfa Települési Önkormányzat évben végzett tevékenységéről, a

2 2011. évi tervekről, a helyi adók felhasználásáról, valamint a település környezetállapotáról 6./ Falugondnok beszámolója évi tevékenységéről Előadó: Czinger Józsefné falugondnok 2 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1./ Az Avar Ajka Kft kommunális hulladékszállítására vonatkozó díjjavaslata évre Kardos Róbert polgármester: Tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy január 1-től Bodorfa településen a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat továbbra is az Avar Ajka Kft látja el. A hulladék Királyszentistvánra történő szállítása, a próbaüzemet követően heti szállítással történik az alábbi díjfizetés ellenében: l-es edényzet Ft/év Ft/hó l-es edényzet Ft/év Ft/hó 120 l-es edényzet Ft/év Ft/hó. Köszöntötte az Avar Ajka Kft képviseletében jelen lévő Szűcs Károlyt és Molnár Évát, felkérte Őket, hogy tájékoztassák a lakosságot. Szűcs Károly Avar Ajka Kft képviselője: Ismertette a lakossággal, hogy 2011-től a hulladék kezelésének módszere átalakul. A projekt létesítményei elkészültek, a szükséges hatósági engedélyek kiadása utáni sikeres próbaüzemet követően a regionális rendszer működése évben megkezdődik. Minden a társuláshoz csatlakozott önkormányzatnak, helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletében, a Társulási megállapodásban vállalt kötelezettségének megfelelően a közigazgatási területén keletkező lakossági kommunális hulladékot (akár szelektíven, akár vegyesen gyűjtött) köteles a támogatással megvalósult létesítménybe beszállítani, ott ártalmatlanítani, és ezt köteles a helyi közszolgáltatással kapcsolatos rendeletében szerepeltetni. A társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósulását követő közszolgáltatás igénybevételéhez egységes díjpolitikai elveket dolgoz ki. Ennek alapján került sor a díjak megállapítására, amelyet az egyes önkormányzatok a saját díjmegállapításuk során kötelező jelleggel kell, hogy alkalmazzanak, ezért a tagönkormányzatok kötelesek az egységes díjból kiindulva, saját hatáskörben, önkormányzati rendeletükben a közszolgáltatási díj megállapítására. A közszolgáltatási díj három fő díjelemből állt össze: hulladékkezelési díjelem, helyi gyűjtés, szállítási díjelem, bérleti díjelem. A évre megállapított díjak január 1-jétől érvényesek azzal, hogy a próbaüzem évre való áthúzódása miatt számlázásukra csak a sikeres próbaüzemet követő induló napjától, a létesítmények tényleges működésének megkezdésétől kerül sor. Az átmeneti időszakra vonatkozóan (2011. január 1 -jétől a létesítmények tényleges működésének megkezdéséig) a évre elfogadott díjakat változatlan formában fenntartják.

3 Javasolta elfogadásra évre vonatkozóan a hulladékszállításra vonatkozó díjjavaslatot: Hozzászólások: 3 Bakos Zsigmond: Nem ért egyet azzal, hogy az egyedülállók is annyit fizessenek, mint a családosok. Miért kell hetente szállítani a szemetet, kéthetente sem telik meg a kuka. Fejes Istvánné: Az egyedülállók vásároljanak kisebb kukát. Mrázné Handli Julianna: Amennyiben megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés nem kell a 120 l-es kuka. Somogyi Dezsőné: Neki hova kell tenni a kukát, ki kell tenni az utcára vagy ő is ki teheti a kapujához, és oda mennek fel érte. Piriti Tamás önkormányzati képviselő: Mennyibe kerül most egy kuka? Ági Gyula önkormányzati képviselő: Aki nem tud fizetni azzal mi lesz. Kardos Róbert polgármester: Az Avar Kft tudna segítséget nyújtani a lakosságnak a szükséges edényzet beszerzésében? Molnár Éva Avar Ajka Kft képviselője: A hetenkénti hulladékszállítást rendelet írja elő, attól ők nem térhetnek el. Ha a kuka félig van akkor is el kell szállítani. A hulladékszállítási díj adók módjára behajtható. Szűcs Károly Avar Ajka Kft képviselője: A lakosság maga dönt az edényzet beszerzéséről, illetve az edény méretéről, előírás hogy szabvány méretű kuka legyen, legyen alkalmas a hulladékszállításra. Először arra gondoltak, hogy a családi házanként a házban élők számától teszik függővé a hulladékszállító edényzet nagyságát. Azonban olyan döntés született, hogy a lakosság dönthesse el, hogy mekkora kukát vásárol. Nem javasolja azonban, hogy mindenki kisebb kukát vásároljon, mert az a következő évben maga után vonzza a szemétszállítási díj emelkedését, mivel a hulladékszállítási díj egyik tétele az elszállított mennyiség. Kardos Róbert polgármester: A hulladék mennyiség nem arányos a költségekkel, mert csak terveken alapul, kevesebb elszállított hulladék esetén nem szabadna borulni a rendszernek. A díjak működés nélkül lettek tervezve, a tesztüzem után van-e esély a csökkenésre, mennyi ideig tart a tesztüzem? A túltervezett díjak beszedése után mi lesz a többlet befizetéssel? Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető: Az adók módjára történő behajtás a szociális segélyben részesülők esetében nem járható út, mivel nem tiltható le a szociális juttatásokból a hulladékszállítási díj. Üresen álló házak után kell e fizetni? 70 éven felüli egyedülállók 50 %- os kedvezményben részesülnek, ez továbbra is fennmarad-e? Van-e arra lehetőség, hogy az Avar Kft segít beszerezni a kisebb kukákat a lakosságnak, illetve tud-e ebben az esetben részletfizetési lehetőséget biztosítani. Az Avar Kft mindenkivel külön köt-e új szerződést, vagy a meglévő szerződés alapján szállítják továbbra is a szemetet. Molnár Éva Avar Ajka Kft képviselője: Üresen álló házak után csak az alapdíjat, 278 Ft/hó kell fizetni. A kedvezményt eddig is az Önkormányzat biztosította a 70 éven felüliek részére,

4 4 természetesen bármilyen kedvezményt adhat a továbbiakban is. Jelenleg a Kft-nél csak 120 l- es kuka van, ára Ft+áfa. Meg kell vizsgálni a kisebb edényzet beszerzésének lehetőségét, illetve a részletfizetést, majd a későbbiek során erről tájékoztatja az Önkormányzatot. A Kft nem köt új szerződést, mert az Önkormányzattal és nem a lakossággal áll kapcsolatban. Amennyiben a lakosság továbbra is a 120 l-es edényzet utáni szállítást választja nincs semmi teendő, új szerződést akkor kell kötni ha kisebb edényzetben szállíttatja tovább a szemetet. Van lehetőség a díjak csökkentésére, majd a tények ismeretében felülvizsgálatra kerül. Azonban erre nagyon kevés az esély, jóval több munkával, kiadással jár a hulladékszállítás, mint korábban. Eddig Ajkára szállították a szemetet, most Ajkán válogatják, tömörítik, majd továbbszállítják Királyszentistvánra, ami tovább növeli a költségeket január 1-től a tesztüzem befejezéséig továbbra is a kétheti szállítás a évi díjon történik. A tényleges beindulás után kell fizetni a magasabb díjat, utána lesz csak a heti szállítás. Szücs Károly Avar Ajka Kft képviselője: A próbaüzem befejezése után a következő teljes év után felülvizsgálatra kerül a hulladékszállítási díj. Amennyiben csökkennek a költségek a csökkenés nem mehet át profitba, a profit maximum 4.5 % lehet. Azt, hogy mennyi ideig tart a tesztüzem nem lehet előre megmondani. Kardos Róbert polgármester: A Kistérségi Társulásban résztvevő önkormányzatokkal közös álláspontot alakítottak ki, arról állapodtak meg, hogy a díj csökkentésének útját keresik. Javasolta a képviselőtestületnek, fogadják el az Avar Ajka Kft javaslatát. Javasolta, hogy próbaüzem beindítása után a tesztüzem befejezéséig az előző évi szállítási díjnak megfelelően fogadják el a díj megállapítására szóló javaslatot, ami azt jelenti, hogy a tavalyi évre megállapított tarifák addig nem változnak, tehát a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 5/2004.(VI. 28.) sz. önkormányzati rendelet módosítására most nem kerül sor. Viszont a próbaüzem befejezése után át kell dolgozni a szolgáltatási tarifákat. Javasolta, hogy erre majd csak akkor kerüljön sor, ha ez aktuálissá válik. Ekkor azonban alapjaiban kell majd módosítania az önkormányzatnak az e témakörben alkotott rendeletét. a későbbiek során állapítják meg a szállítási díjat. A képviselő-testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 70/2010. ÖKT.B. számú Határozat Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 5/2004.(VI. 28.) sz. önkormányzati rendeletét a regionális rendszer működésének megkezdéséig nem módosítja. A Képviselő-testület az átmeneti időszakra (2011. január 1. napjától a sikeres próbaüzemet követő tényleges működés megkezdéséig) a 2010.évre elfogadott díjakat változatlan mértékben fenntartja. Az Önkormányzat felkéri a körjegyzőt, hogy az átmeneti időszakot követő közszolgáltatási szabályozást készítse elő.

5 5 Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: március / Közterület használat engedélyezése a szelektív hulladékgyűjtő kialakítására Kardos Róbert polgármester: ismertette a képviselőtestülettel, hogy az Avar Ajka Kft levélben kereste meg, hogy a szelektív hulladékgyűjtés miatt közterület használatát engedélyezzék a Bodorfa Szabadság u. 45/4. szám alatt. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 71/2010. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Avar Ajka Kft kérelmének helyt adva a Bodorfa Szabadság u. 45/4. szám alatti területen hulladékgyűjtő sziget létesítéséhez szükséges közterület használatát engedélyezte. Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről az Avar Ajka Kft-t tájékoztassa. Felelős: Kardos Róbert polgármester Határidő: december / Bakonykarszt Zrt. Veszprém ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó díjjavaslata évre Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló 11/2001. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 9/2010. önkormányzati rendelet tervezet megtárgyalása Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kardos Róbert polgármester: A vízdíj évente kerül megállapításra. A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt minden év végén megküldi az önkormányzat részére a következő évi szolgáltatási díjra vonatkozó javaslatát A szolgáltatási díjak alakulását nagymértékben befolyásolja a fogyasztott víz mennyisége. A víz díjának megállapításában egységes az amortizáció, valamint az üzemeltetés, karbantartás és általános költségek beépítése, valamint a köbméterenként tervezett nyereség, befolyásolja viszont a településenként eltérő költségek alakulása. A javaslat szerint a víz díja kismértékű emelést követően Bodorfa községben 2011-ben köbméterenként Ft + ÁFA lesz, évben Ft volt. Az alapdíj mértéke nem változik.

6 6 Az előző testületi ülésen jelen volt a Bakonykarszt Zrt képviselője Réfi János, aki állította, hogy a víz tiszta, csak a csővezeték régi és az szennyezi a vizet. Az elmúlt időszakban a fővezetéket tisztították, hamarosan a csőhálózat cseréje válik szükségessé. Ha lehet pályázni kell a csőhálózat cseréjének támogatására, akkor ingyen meg lehetne valósítani. Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. Hozzászólások: Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető: Természetesen az elhangzott javaslat a nettó összeg, ehhez hozzá kell számítani az ÁFA-t. A lakosság már így is eléggé le van terhelve, ami úgy indult, hogy ingyenes pályázat az mind jelentősen növelte terheit, lásd hulladékszállítás, csatornaépítés. Azt hiszem több terhet már nem tud vállalni. Imre Lajos: Ha Gyepükajánba tiszta a víz akkor hozzák ide tartálykocsival. Ami jelenleg a vízcsapból folyik az vörös, ihatatlan. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 8/2010. ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló, többször módosított 11/2001./XI.19./ önkormányzati rendeletét a tervezet szerint módosítja, és a módosítást 8/2010. szám alatt rendeletei közé iktatja. Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: december / Jelentés az önkormányzat lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb eseményekről A lejárt határidejű határozatokról készült írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kardos Róbert polgármester: ismertette a képviselő-testület tagjaival tárgybani jelentését. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kardos Róbert polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztést a testület fogadja el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és

7 tartózkodás nélkül egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta. 7 5./ Beszámoló Bodorfa Települési Önkormányzat évben végzett tevékenységéről, a évi tervekről, a helyi adók felhasználásáról, valamint a település környezetállapotáról Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi Kardos Róbert polgármester ismertette Települési Önkormányzat évi tevékenységről készült beszámolót. Kérte a képviselőket, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el javaslataikat. Hozzászólás: Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető: Sajnálja, hogy nem volt tudomása a katasztrófa áldozatai részére a településen történő gyűjtésről. Adományával ő is a településen szervezett, gyűjtést támogatta volna, bár így is megtalálta a módját a károsultak támogatásának. Válasz: Kardos Róbert polgármester: A településen több helyen is ki volt téve a hirdetmény az árvízkárosultak részére történő gyűjtésről Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Önkormányzat évben végzett tevékenységéről készült beszámolót 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 6./ Falugondnok beszámolója évi tevékenységéről Előadó: Czinger Józsefné falugondnok A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi Hozzászólások: Ördög Lászlóné: A falugondnok munkáját rendesen, lelkiismeretesen végzi. Réfi Ferencné: A vezetékes telefonja hibáját is a falugondnok jelentette be, azóta a szolgáltató a hibát kijavította, a vezetéket teljes hosszában kicserélték. Kardos Róbert polgármester: Javasolta, hogy a beszámolót a testület fogadja el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok évi tevékenységéről szóló beszámolót 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

8 8 Bejelentés 1. Kardos Róbert polgármester: Tájékoztatta a lakosságot, hogy január 1-től a lakástakarékpénztárba történő befizetés a Társulati hitelfelvétel miatt megváltozik. Kérte, hogy a befizetéseket aki eddig csekken fizette az a továbbiakban a Vizíközmű Társulat csekkjén fizesse be, aki bankszámlájáról átutalási megbízással teljesítette, úgy azt a bankfiókjában szíveskedjen úgy módosíttatni, hogy a bank a megbízást a Víziközmű Társulat számlájára teljesítse minden hónap 12-éig. Készpénzben történő befizetésre is van lehetőség Bodorfán a polgármesteri irodában minden hónap első szerdáján 14 órától 16 óráig, illetve a Körjegyzőségen. Hozzászólások: Ördög Lászlóné: Neki már a jövő évben lejár a lakástakarék-pénztári befizetése. Az OTP most küldte meg az egész évre szóló csekket, most azokkal mi lesz, nem szeretné ha elveszne a kamat emiatt. Fejes Istvánné: Ő is most kapott egy csomó csekket az ltp-s befizetéséhez. Kardos Róbert polgármester: A lakosság nem károsodik, mert az ltp-s számlájára kerül így is a befizetése csak a víziközmű társulat számlájáról utalják át. Imre Lajos: A csatornázók a volt szeméttelep utáni részen nem az úton hanem a földeken közlekedtek, kérte, hogy a okozott kárt állítsák helyre, más követelése nincs velük szemben. Ági Gyuláné: Azért, hogy a családi házukban a pince ne teljen fel vízzel és a lakóházuk ne károsodjon a kútból a vizet állandóan szivattyúzni kell. Azonban bárhova engedik a vizet semmi sem tetszik a szomszédoknak. Czinger Józsefné: Ne csak a saját házukra legyenek figyelemmel, más ingatlanára is vigyázni kell, az általuk vásárolt volt Bodorfa Szabadság u. 24. szám alatti lakóház már teljesen felvizesedett. Nagyon át van ázva a talaj, ahogy a csatornázók ásták ki az árkot az folyamatosan tellett fel vízzel, nem is tudták lefektetni a csövet, a tavaszra halasztották a munka elvégzését. Ez a rengeteg víz azért van, mert az ősz óta folyamatosan, de már előtte is esetenként az utcai árokba szivattyúzták Ági Gyuláék a vizet. Amennyiben továbbra is az utcára engedik a vizet az árok közepén álló villanyoszlop biztosan ki fog dőlni, mert az is alá van mosva már. Ifj. Ági Gyula önkormányzati képviselő: Nem fogja hagyni hogy a családi házuk károsodjon a sok talajvíz miatt. Tudja, hogy az lenne a jó megoldás, ha a földjüket alácsöveznék és így levezetnék a vizet a kertek végében lévő árokba. Azonban ez annyi pénzbe kerül, hogy nem tudják megvalósítani. A vízelvezető árokba engedett víz sajnos nem tud elfolyni, ki kell tisztítani az árkot és akkor nem lesz probléma. Piriti Lászlóné: Az út másik felén elfolyik a víz, vezessék át a másik árokba. A kertjük már víz alatt áll, mert a kertbe is sok vizet szivattyúztak ki. Az összes víz az ő földjükre folyik, nem tudják majd elmunkáltatni miatta.

9 9 Ifj. Ági Gyula: A másik árokba nem lehet átvezetni a vizet, mert az úttesten lévő csövet az autók megrongálják, akkor pedig a útra folyik a víz, ha megfagy balesetveszélyessé válik. Csordás Gyuláné: Véleménye szerint hiába mélyítik ki a falu közepén a vízelvezető árkot, mivel az egy kicsit magasabban van a víz akkor sem folyik el erre, a kultúrház környékénél nem jön tovább. Javasolta, hogy inkább a kertjükbe engedjék a vizet mint az utcára, mert két helyen is a villanyoszlop az árokban van, amennyiben alámossa a kiszivattyúzott víz az oszlopokat és azok kidőlnek, az okozott kárt is meg kell téríteniük, ami nem kevés pénzbe kerül. Javasolta, hogy Ági Gyuláék csináljanak egy ideiglenes vízelvezető árkot a földjükön, így a szomszédoknak sem okoznak kárt. A kertekből pedig a tavaszi munkálatok idejére valószínű, hogy elfolyik a víz. Mivel a közmeghallgatásnak több napirendi pontja közmeghallgatást 19 óra 10 perckor bezárta. nem volt a polgármester a K. m. f. Kardos Róbert polgármester Nagyné Soós Erzsébet körjegyző megbízásából: Csordás Gyuláné főelőadó

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. november 28-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án (szerdán) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 15-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 47-154/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Répcelak 596-25/2011. szám J e g y z ő k ö n y v Répcelak Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. december 15-én 17.30 órakor a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: B- 6-64 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 21-i közmeghallgatásáról, a

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 27-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2013. március 27.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút Rákóczi u. 45. Tel.: 88/230-003. Szám:122-7 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2011. május 31.-én (kedden)

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Községháza Lórév, Dundity Alexa utca 43. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint J e g y z ő k ö n y v Lórév Község Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 30-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-26/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Gyékényes Község Képviselő-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott rendes képviselőtestületi ülésén Jelen vannak: Csordás József polgármester 6 fő települési képviselő

Részletesebben

Tóth Zoltán polgármester, Török János, Buzás Kelemen, Török Róbert, Paul Zoltánné és Kriszeg Ilona, képviselők Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző

Tóth Zoltán polgármester, Török János, Buzás Kelemen, Török Róbert, Paul Zoltánné és Kriszeg Ilona, képviselők Orlovitsné Tarnóczy Tünde körjegyző Készült: Bajót Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 2008. december 18-án megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Bajót, Kossuth Lajos utca 69. Jelen vannak: Tóth Zoltán

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 17/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. november 27-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. november 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Teskánd, Babosdöbréte, Boncodfölde, Böde és Hottó Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 14-i rendkívüli társult üléséről. Jelen vannak: Teskánd Tóth Istváné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 21-én (kedden) 16.30 órai kezdettel tartott ülésén Helye: Kisbajcs, Községháza Jelen vannak: Kamocsai Sándor

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szélesi László Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-46 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. szeptember 29-én 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14 /2014. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. november 27-én 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 30-án (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 1/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 7- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 1/2013. (II.11.) önkormányzati rendeletet a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjának

Részletesebben