JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról"

Átírás

1 BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE BODORFA, Szabadság u. 30. Szám: / JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének december 7-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: Kultúrház Bodorfa Jelen vannak: Kardos Róbert polgármester, ifj. Ági Gyula, Czinger Józsefné, Hajgató Klára, Piriti Tamás önkormányzati képviselők, Avar Ajka képviseletében Szűcs Károly és Molnár Éva, Nagyné Soós Erzsébet körjegyző megbízásából Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető. A lakosság részérő 14 fő Kardos Róbert polgármester Köszöntötte a képviselőtestület tagjait, az Avar Kft Ajka képviselőit, a jegyzőkönyvvezetőt, a falu lakosságát. Megállapította, hogy 5 önkormányzati képviselőből 5 fő jelen van az ülés határozatképes, azt megnyitotta. Javasolta, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat egészítse ki a testület Javasolta, hogy 2. napirendi pontként az Avar Kft levelére a szelektív hulladékgyűjtő közterület használati engedélyezését majd a továbbiakban a meghívó szerinti napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselőtestület. A Képviselő-testület a javasolt napirendet 5 szavazattal, egyhangúlag elfogadta. NAPIREND 1./ Az Avar Ajka Kft kommunális hulladékszállítására vonatkozó díjjavaslata évre 2./ Közterület használat engedélyezése a szelektív hulladékgyűjtő kialakítására 3./ Bakonykarszt Zrt. Veszprém ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó díjjavaslata évre Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló 11/2001. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 9/2010. önkormányzati rendelet tervezet megtárgyalása 4./ Jelentés az önkormányzat lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb eseményekről 5./ Beszámoló Bodorfa Települési Önkormányzat évben végzett tevékenységéről, a

2 2011. évi tervekről, a helyi adók felhasználásáról, valamint a település környezetállapotáról 6./ Falugondnok beszámolója évi tevékenységéről Előadó: Czinger Józsefné falugondnok 2 NAPIREND TÁRGYALÁSA 1./ Az Avar Ajka Kft kommunális hulladékszállítására vonatkozó díjjavaslata évre Kardos Róbert polgármester: Tájékoztatta a képviselőtestületet és a lakosságot, hogy január 1-től Bodorfa településen a hulladékgazdálkodással kapcsolatos feladatokat továbbra is az Avar Ajka Kft látja el. A hulladék Királyszentistvánra történő szállítása, a próbaüzemet követően heti szállítással történik az alábbi díjfizetés ellenében: l-es edényzet Ft/év Ft/hó l-es edényzet Ft/év Ft/hó 120 l-es edényzet Ft/év Ft/hó. Köszöntötte az Avar Ajka Kft képviseletében jelen lévő Szűcs Károlyt és Molnár Évát, felkérte Őket, hogy tájékoztassák a lakosságot. Szűcs Károly Avar Ajka Kft képviselője: Ismertette a lakossággal, hogy 2011-től a hulladék kezelésének módszere átalakul. A projekt létesítményei elkészültek, a szükséges hatósági engedélyek kiadása utáni sikeres próbaüzemet követően a regionális rendszer működése évben megkezdődik. Minden a társuláshoz csatlakozott önkormányzatnak, helyi hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletében, a Társulási megállapodásban vállalt kötelezettségének megfelelően a közigazgatási területén keletkező lakossági kommunális hulladékot (akár szelektíven, akár vegyesen gyűjtött) köteles a támogatással megvalósult létesítménybe beszállítani, ott ártalmatlanítani, és ezt köteles a helyi közszolgáltatással kapcsolatos rendeletében szerepeltetni. A társulás kötelezettséget vállalt arra, hogy a projekt megvalósulását követő közszolgáltatás igénybevételéhez egységes díjpolitikai elveket dolgoz ki. Ennek alapján került sor a díjak megállapítására, amelyet az egyes önkormányzatok a saját díjmegállapításuk során kötelező jelleggel kell, hogy alkalmazzanak, ezért a tagönkormányzatok kötelesek az egységes díjból kiindulva, saját hatáskörben, önkormányzati rendeletükben a közszolgáltatási díj megállapítására. A közszolgáltatási díj három fő díjelemből állt össze: hulladékkezelési díjelem, helyi gyűjtés, szállítási díjelem, bérleti díjelem. A évre megállapított díjak január 1-jétől érvényesek azzal, hogy a próbaüzem évre való áthúzódása miatt számlázásukra csak a sikeres próbaüzemet követő induló napjától, a létesítmények tényleges működésének megkezdésétől kerül sor. Az átmeneti időszakra vonatkozóan (2011. január 1 -jétől a létesítmények tényleges működésének megkezdéséig) a évre elfogadott díjakat változatlan formában fenntartják.

3 Javasolta elfogadásra évre vonatkozóan a hulladékszállításra vonatkozó díjjavaslatot: Hozzászólások: 3 Bakos Zsigmond: Nem ért egyet azzal, hogy az egyedülállók is annyit fizessenek, mint a családosok. Miért kell hetente szállítani a szemetet, kéthetente sem telik meg a kuka. Fejes Istvánné: Az egyedülállók vásároljanak kisebb kukát. Mrázné Handli Julianna: Amennyiben megvalósul a szelektív hulladékgyűjtés nem kell a 120 l-es kuka. Somogyi Dezsőné: Neki hova kell tenni a kukát, ki kell tenni az utcára vagy ő is ki teheti a kapujához, és oda mennek fel érte. Piriti Tamás önkormányzati képviselő: Mennyibe kerül most egy kuka? Ági Gyula önkormányzati képviselő: Aki nem tud fizetni azzal mi lesz. Kardos Róbert polgármester: Az Avar Kft tudna segítséget nyújtani a lakosságnak a szükséges edényzet beszerzésében? Molnár Éva Avar Ajka Kft képviselője: A hetenkénti hulladékszállítást rendelet írja elő, attól ők nem térhetnek el. Ha a kuka félig van akkor is el kell szállítani. A hulladékszállítási díj adók módjára behajtható. Szűcs Károly Avar Ajka Kft képviselője: A lakosság maga dönt az edényzet beszerzéséről, illetve az edény méretéről, előírás hogy szabvány méretű kuka legyen, legyen alkalmas a hulladékszállításra. Először arra gondoltak, hogy a családi házanként a házban élők számától teszik függővé a hulladékszállító edényzet nagyságát. Azonban olyan döntés született, hogy a lakosság dönthesse el, hogy mekkora kukát vásárol. Nem javasolja azonban, hogy mindenki kisebb kukát vásároljon, mert az a következő évben maga után vonzza a szemétszállítási díj emelkedését, mivel a hulladékszállítási díj egyik tétele az elszállított mennyiség. Kardos Róbert polgármester: A hulladék mennyiség nem arányos a költségekkel, mert csak terveken alapul, kevesebb elszállított hulladék esetén nem szabadna borulni a rendszernek. A díjak működés nélkül lettek tervezve, a tesztüzem után van-e esély a csökkenésre, mennyi ideig tart a tesztüzem? A túltervezett díjak beszedése után mi lesz a többlet befizetéssel? Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető: Az adók módjára történő behajtás a szociális segélyben részesülők esetében nem járható út, mivel nem tiltható le a szociális juttatásokból a hulladékszállítási díj. Üresen álló házak után kell e fizetni? 70 éven felüli egyedülállók 50 %- os kedvezményben részesülnek, ez továbbra is fennmarad-e? Van-e arra lehetőség, hogy az Avar Kft segít beszerezni a kisebb kukákat a lakosságnak, illetve tud-e ebben az esetben részletfizetési lehetőséget biztosítani. Az Avar Kft mindenkivel külön köt-e új szerződést, vagy a meglévő szerződés alapján szállítják továbbra is a szemetet. Molnár Éva Avar Ajka Kft képviselője: Üresen álló házak után csak az alapdíjat, 278 Ft/hó kell fizetni. A kedvezményt eddig is az Önkormányzat biztosította a 70 éven felüliek részére,

4 4 természetesen bármilyen kedvezményt adhat a továbbiakban is. Jelenleg a Kft-nél csak 120 l- es kuka van, ára Ft+áfa. Meg kell vizsgálni a kisebb edényzet beszerzésének lehetőségét, illetve a részletfizetést, majd a későbbiek során erről tájékoztatja az Önkormányzatot. A Kft nem köt új szerződést, mert az Önkormányzattal és nem a lakossággal áll kapcsolatban. Amennyiben a lakosság továbbra is a 120 l-es edényzet utáni szállítást választja nincs semmi teendő, új szerződést akkor kell kötni ha kisebb edényzetben szállíttatja tovább a szemetet. Van lehetőség a díjak csökkentésére, majd a tények ismeretében felülvizsgálatra kerül. Azonban erre nagyon kevés az esély, jóval több munkával, kiadással jár a hulladékszállítás, mint korábban. Eddig Ajkára szállították a szemetet, most Ajkán válogatják, tömörítik, majd továbbszállítják Királyszentistvánra, ami tovább növeli a költségeket január 1-től a tesztüzem befejezéséig továbbra is a kétheti szállítás a évi díjon történik. A tényleges beindulás után kell fizetni a magasabb díjat, utána lesz csak a heti szállítás. Szücs Károly Avar Ajka Kft képviselője: A próbaüzem befejezése után a következő teljes év után felülvizsgálatra kerül a hulladékszállítási díj. Amennyiben csökkennek a költségek a csökkenés nem mehet át profitba, a profit maximum 4.5 % lehet. Azt, hogy mennyi ideig tart a tesztüzem nem lehet előre megmondani. Kardos Róbert polgármester: A Kistérségi Társulásban résztvevő önkormányzatokkal közös álláspontot alakítottak ki, arról állapodtak meg, hogy a díj csökkentésének útját keresik. Javasolta a képviselőtestületnek, fogadják el az Avar Ajka Kft javaslatát. Javasolta, hogy próbaüzem beindítása után a tesztüzem befejezéséig az előző évi szállítási díjnak megfelelően fogadják el a díj megállapítására szóló javaslatot, ami azt jelenti, hogy a tavalyi évre megállapított tarifák addig nem változnak, tehát a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 5/2004.(VI. 28.) sz. önkormányzati rendelet módosítására most nem kerül sor. Viszont a próbaüzem befejezése után át kell dolgozni a szolgáltatási tarifákat. Javasolta, hogy erre majd csak akkor kerüljön sor, ha ez aktuálissá válik. Ekkor azonban alapjaiban kell majd módosítania az önkormányzatnak az e témakörben alkotott rendeletét. a későbbiek során állapítják meg a szállítási díjat. A képviselő-testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag meghozta a következő határozatot: 70/2010. ÖKT.B. számú Határozat Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a települési szilárd és folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról szóló 5/2004.(VI. 28.) sz. önkormányzati rendeletét a regionális rendszer működésének megkezdéséig nem módosítja. A Képviselő-testület az átmeneti időszakra (2011. január 1. napjától a sikeres próbaüzemet követő tényleges működés megkezdéséig) a 2010.évre elfogadott díjakat változatlan mértékben fenntartja. Az Önkormányzat felkéri a körjegyzőt, hogy az átmeneti időszakot követő közszolgáltatási szabályozást készítse elő.

5 5 Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: március / Közterület használat engedélyezése a szelektív hulladékgyűjtő kialakítására Kardos Róbert polgármester: ismertette a képviselőtestülettel, hogy az Avar Ajka Kft levélben kereste meg, hogy a szelektív hulladékgyűjtés miatt közterület használatát engedélyezzék a Bodorfa Szabadság u. 45/4. szám alatt. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselőtestülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 71/2010. ÖKT B. számú H A T Á R O Z A T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az Avar Ajka Kft kérelmének helyt adva a Bodorfa Szabadság u. 45/4. szám alatti területen hulladékgyűjtő sziget létesítéséhez szükséges közterület használatát engedélyezte. Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a testület döntéséről az Avar Ajka Kft-t tájékoztassa. Felelős: Kardos Róbert polgármester Határidő: december / Bakonykarszt Zrt. Veszprém ivóvíz szolgáltatásra vonatkozó díjjavaslata évre Az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló 11/2001. (XI. 19.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 9/2010. önkormányzati rendelet tervezet megtárgyalása Jóváhagyott rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kardos Róbert polgármester: A vízdíj évente kerül megállapításra. A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt minden év végén megküldi az önkormányzat részére a következő évi szolgáltatási díjra vonatkozó javaslatát A szolgáltatási díjak alakulását nagymértékben befolyásolja a fogyasztott víz mennyisége. A víz díjának megállapításában egységes az amortizáció, valamint az üzemeltetés, karbantartás és általános költségek beépítése, valamint a köbméterenként tervezett nyereség, befolyásolja viszont a településenként eltérő költségek alakulása. A javaslat szerint a víz díja kismértékű emelést követően Bodorfa községben 2011-ben köbméterenként Ft + ÁFA lesz, évben Ft volt. Az alapdíj mértéke nem változik.

6 6 Az előző testületi ülésen jelen volt a Bakonykarszt Zrt képviselője Réfi János, aki állította, hogy a víz tiszta, csak a csővezeték régi és az szennyezi a vizet. Az elmúlt időszakban a fővezetéket tisztították, hamarosan a csőhálózat cseréje válik szükségessé. Ha lehet pályázni kell a csőhálózat cseréjének támogatására, akkor ingyen meg lehetne valósítani. Kérte az előterjesztéssel kapcsolatos hozzászólásokat. Hozzászólások: Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető: Természetesen az elhangzott javaslat a nettó összeg, ehhez hozzá kell számítani az ÁFA-t. A lakosság már így is eléggé le van terhelve, ami úgy indult, hogy ingyenes pályázat az mind jelentősen növelte terheit, lásd hulladékszállítás, csatornaépítés. Azt hiszem több terhet már nem tud vállalni. Imre Lajos: Ha Gyepükajánba tiszta a víz akkor hozzák ide tartálykocsival. Ami jelenleg a vízcsapból folyik az vörös, ihatatlan. Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag a következő rendeletet alkotta: 8/2010. ÖNKORMÁNYZATI R E N D E L E T Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonú vízi közműből szolgáltatott ivóvízért és kezeléséért fizetendő díjról szóló, többször módosított 11/2001./XI.19./ önkormányzati rendeletét a tervezet szerint módosítja, és a módosítást 8/2010. szám alatt rendeletei közé iktatja. Képviselő-testület felkéri a Körjegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon. Felelős: Nagyné Soós Erzsébet körjegyző Határidő: december / Jelentés az önkormányzat lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti fontosabb eseményekről A lejárt határidejű határozatokról készült írásos jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kardos Róbert polgármester: ismertette a képviselő-testület tagjaival tárgybani jelentését. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Kardos Róbert polgármester: Javasolta, hogy az előterjesztést a testület fogadja el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 5 szavazattal ellenszavazat és

7 tartózkodás nélkül egyhangúlag a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést elfogadta. 7 5./ Beszámoló Bodorfa Települési Önkormányzat évben végzett tevékenységéről, a évi tervekről, a helyi adók felhasználásáról, valamint a település környezetállapotáról Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi Kardos Róbert polgármester ismertette Települési Önkormányzat évi tevékenységről készült beszámolót. Kérte a képviselőket, hogy a beszámolóval kapcsolatban mondják el javaslataikat. Hozzászólás: Csordás Gyuláné jegyzőkönyvvezető: Sajnálja, hogy nem volt tudomása a katasztrófa áldozatai részére a településen történő gyűjtésről. Adományával ő is a településen szervezett, gyűjtést támogatta volna, bár így is megtalálta a módját a károsultak támogatásának. Válasz: Kardos Róbert polgármester: A településen több helyen is ki volt téve a hirdetmény az árvízkárosultak részére történő gyűjtésről Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a Települési Önkormányzat évben végzett tevékenységéről készült beszámolót 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta. 6./ Falugondnok beszámolója évi tevékenységéről Előadó: Czinger Józsefné falugondnok A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi Hozzászólások: Ördög Lászlóné: A falugondnok munkáját rendesen, lelkiismeretesen végzi. Réfi Ferencné: A vezetékes telefonja hibáját is a falugondnok jelentette be, azóta a szolgáltató a hibát kijavította, a vezetéket teljes hosszában kicserélték. Kardos Róbert polgármester: Javasolta, hogy a beszámolót a testület fogadja el. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete a falugondnok évi tevékenységéről szóló beszámolót 5 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúlag elfogadta.

8 8 Bejelentés 1. Kardos Róbert polgármester: Tájékoztatta a lakosságot, hogy január 1-től a lakástakarékpénztárba történő befizetés a Társulati hitelfelvétel miatt megváltozik. Kérte, hogy a befizetéseket aki eddig csekken fizette az a továbbiakban a Vizíközmű Társulat csekkjén fizesse be, aki bankszámlájáról átutalási megbízással teljesítette, úgy azt a bankfiókjában szíveskedjen úgy módosíttatni, hogy a bank a megbízást a Víziközmű Társulat számlájára teljesítse minden hónap 12-éig. Készpénzben történő befizetésre is van lehetőség Bodorfán a polgármesteri irodában minden hónap első szerdáján 14 órától 16 óráig, illetve a Körjegyzőségen. Hozzászólások: Ördög Lászlóné: Neki már a jövő évben lejár a lakástakarék-pénztári befizetése. Az OTP most küldte meg az egész évre szóló csekket, most azokkal mi lesz, nem szeretné ha elveszne a kamat emiatt. Fejes Istvánné: Ő is most kapott egy csomó csekket az ltp-s befizetéséhez. Kardos Róbert polgármester: A lakosság nem károsodik, mert az ltp-s számlájára kerül így is a befizetése csak a víziközmű társulat számlájáról utalják át. Imre Lajos: A csatornázók a volt szeméttelep utáni részen nem az úton hanem a földeken közlekedtek, kérte, hogy a okozott kárt állítsák helyre, más követelése nincs velük szemben. Ági Gyuláné: Azért, hogy a családi házukban a pince ne teljen fel vízzel és a lakóházuk ne károsodjon a kútból a vizet állandóan szivattyúzni kell. Azonban bárhova engedik a vizet semmi sem tetszik a szomszédoknak. Czinger Józsefné: Ne csak a saját házukra legyenek figyelemmel, más ingatlanára is vigyázni kell, az általuk vásárolt volt Bodorfa Szabadság u. 24. szám alatti lakóház már teljesen felvizesedett. Nagyon át van ázva a talaj, ahogy a csatornázók ásták ki az árkot az folyamatosan tellett fel vízzel, nem is tudták lefektetni a csövet, a tavaszra halasztották a munka elvégzését. Ez a rengeteg víz azért van, mert az ősz óta folyamatosan, de már előtte is esetenként az utcai árokba szivattyúzták Ági Gyuláék a vizet. Amennyiben továbbra is az utcára engedik a vizet az árok közepén álló villanyoszlop biztosan ki fog dőlni, mert az is alá van mosva már. Ifj. Ági Gyula önkormányzati képviselő: Nem fogja hagyni hogy a családi házuk károsodjon a sok talajvíz miatt. Tudja, hogy az lenne a jó megoldás, ha a földjüket alácsöveznék és így levezetnék a vizet a kertek végében lévő árokba. Azonban ez annyi pénzbe kerül, hogy nem tudják megvalósítani. A vízelvezető árokba engedett víz sajnos nem tud elfolyni, ki kell tisztítani az árkot és akkor nem lesz probléma. Piriti Lászlóné: Az út másik felén elfolyik a víz, vezessék át a másik árokba. A kertjük már víz alatt áll, mert a kertbe is sok vizet szivattyúztak ki. Az összes víz az ő földjükre folyik, nem tudják majd elmunkáltatni miatta.

9 9 Ifj. Ági Gyula: A másik árokba nem lehet átvezetni a vizet, mert az úttesten lévő csövet az autók megrongálják, akkor pedig a útra folyik a víz, ha megfagy balesetveszélyessé válik. Csordás Gyuláné: Véleménye szerint hiába mélyítik ki a falu közepén a vízelvezető árkot, mivel az egy kicsit magasabban van a víz akkor sem folyik el erre, a kultúrház környékénél nem jön tovább. Javasolta, hogy inkább a kertjükbe engedjék a vizet mint az utcára, mert két helyen is a villanyoszlop az árokban van, amennyiben alámossa a kiszivattyúzott víz az oszlopokat és azok kidőlnek, az okozott kárt is meg kell téríteniük, ami nem kevés pénzbe kerül. Javasolta, hogy Ági Gyuláék csináljanak egy ideiglenes vízelvezető árkot a földjükön, így a szomszédoknak sem okoznak kárt. A kertekből pedig a tavaszi munkálatok idejére valószínű, hogy elfolyik a víz. Mivel a közmeghallgatásnak több napirendi pontja közmeghallgatást 19 óra 10 perckor bezárta. nem volt a polgármester a K. m. f. Kardos Róbert polgármester Nagyné Soós Erzsébet körjegyző megbízásából: Csordás Gyuláné főelőadó

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 584-57/2009. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 8-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének december 15-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 379-63/2011 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének június 18-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének június 18-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 395-15/2012. JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 18-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478. Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 229/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. január 19-án 17.00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL. 2006. január 12.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL. 2006. január 12. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2006. január 12. RENDELETEK SZÁMA: 1/2006. (I.13.) HATÁROZATOK SZÁMA: 1, 2/2006. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:.../2012. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Képviselő-testülete Pénzügyi- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének július 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének július 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 379-36//2011. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 13-án 17 órai kezdettel tartott nyilvános testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: Svh/61-1/2015. Készült: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2015. február

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs Száma: 271-21/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november 5-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. március 5-én MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. március 5-én Határozatok: Sorszáma: Kódja 26/2012. (III.05.) Z1 MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV

PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV PÜSPÖKHATVAN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2682 PÜSPÖKHATVAN, KERTSOR U. 25. JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012.SZEPTEMBER 6.-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL TARTALMA: 11/2012./IX. 10./S Z. Ökt.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csataszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének július 30-i képviselő - testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. július 30i képviselő testületi üléséről M u t a t ó: Határozat: Rendelet Tárgy: 147/2013.(VII.30.) Határozat 148/2013.(VII.30.)

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének április 14-én órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 14-én 18.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. december 14. HATÁROZATOK SZÁMA: 59, 60/2009. RENDELETEK SZÁMA: 10/2009. (XII.15.) 11/2009. (XII.15.) 12/2009.

Részletesebben

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete november 29-én órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-12/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2011. november 29-én 18.00 órakor megtartott nyilvános

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 40-32/2010. 1. Bazsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. április 21-én 18,05 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL DECEMBER 20.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL DECEMBER 20. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2007. DECEMBER 20. RENDELETEK SZÁMA: 8/2007. (XII. 21), 9/2007. (XII. 21), 10/2007. (XII. 21.) HATÁROZATOK SZÁMA: 65, 66/2007. 2 J

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 9-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 9-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

A testület 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 4 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-én 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencetomaj Települési Önkormányzat Képviselő-testülete, Lesencefalu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 21-én 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2009. november 12. HATÁROZATOK SZÁMA: 46, 47, 48/2009. 2 Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. FEBRUÁR 23. NAPJÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Közösségi Ház tárgyalótermében 2011.

Részletesebben

jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17. napján tartott üléséről.

jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének december 17. napján tartott üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült: Dorogháza község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Farkasházy András polgármester, Urbán Róbertné, Farkasházy Andrásné

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. 32/15/1/2013 Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28- án megtartott ülésről. Rendelet: 8/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális tűzifa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-15/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. február 16. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László polgármester Dékányné dr. Balogh Andrea alpolgármester Barna

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Balatonszőlős Önkormányzatának Képviselő-testület tagjai részéről: Kósáné Szakonyi Zsuzsanna képviselő Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 17:00 órai kezdettel Balatonszőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen - megtartott Képviselő-testületi

Részletesebben

Készült szeptember 12.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Készült szeptember 12.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. szeptember 12.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2012. szeptember 12.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 9/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 9-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról

JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2009. 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 16-án 16 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 12-én 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. április 23-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u. 8. Szám:.../2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 18-án

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 13/2012. (XI.30.) A helyi iparűzési adóról szóló 12/2003. (XII. 22.) önkormányzati E4 önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 27.-én, 13 órai kezdettel a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestület 2010. július 21-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 2/2011.jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 3-án megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 6/2016. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS TÁRSULÁSI TANÁCSA Szám: 645-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Lesence Völgye Általános Iskola közös fenntartására létrejött Közoktatási Intézményfenntartó

Részletesebben

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

SZAKONYFALU. Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 30-án megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v SZAKONYFALU Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 30-án megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szakonyfalu Község megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/

Javaslat a 2012. évi hulladékkezelési díj módosítására /rendelet alkotás/ Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 3060 Pásztó, Kölcsey út 35. Telephely: 3060 pásztó, Kossuth út 116. Tel./fax: 32 460 189 E-mail: vargazd@invitel.hu Szám: 1-52/2012. A döntéstervezetek

Részletesebben

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről.

Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v. Készült: Noszlop Községházán, Noszlop község Önkormányzat 2010. május 31-én 16.00 órakor megtartott üléséről. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Telephely: 8482 Doba, Kossuth u. 10. Tel: 88/502-920,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v FELSŐSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 28.-án 17 órai kezdettel, a Községházán megtartott üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 3/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. február 9-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8293 Vigántpetend Száma: 270-4/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 29-én (csütörtökön) 17.00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2016. június 20-án a Balatonújlaki Községi Önkormányzat tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről. Jelen vannak: Virág László alpolgármester Muszti Csaba képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

117 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. február 26-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 2/2015. (II.27.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 84/2014. (IX. 23.) Kt. Határozat. Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat elfogadta.

Jegyzőkönyv. 84/2014. (IX. 23.) Kt. Határozat. Gamás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a napirendi pontokat elfogadta. Jegyzőkönyv Készült: Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 23-án, 14:00 órai kezdettel, a gamási Önkormányzat tanácstermében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 9-én megtartott ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 1-3. D./ RENDELETEI: - Száma: 1-6/2014. T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről UZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy u.21. Szám: 162-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 26-án 19.00 órai kezdettel

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja Csehbánya

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KORONCÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 9113 KORONCÓ, RÁKÓCZI U. 48. 1-1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Koroncó Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal nagytermében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Az Egészségügyi és Szociális Bizottság november 19-ei munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő testületének Egészségügyi és Szociális Bizottsága 14/2015. ESZB JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen voltak: Távol voltak: Meghívottak: Az Egészségügyi és Szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület október 30-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 17/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. október 30-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 72-73. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 72/2014.(X.30.)

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. október 13-án 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: polgármester, Bonyai József,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. május 29-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről 170/17/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 30 -án tartott nyílt üléséről Határozatok: 110/2014. (IX.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben