J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: 1) Farkas Imre polgármester, 2) Magyari Ferenc alpolgármester, 3) Stadler Gábor, 4) Tábiné Nyúl Gabriella képviselők vendég: kb. 30 fő előszállási lakos. Tanácskozási joggal: Igazoltan távol: 1) Győriné Tar Edit aljegyző 1) Dr. Ecsedi András István képviselő, 2) Farkas András képviselő, 3) Jákli Ferencné képviselő I. Napirend előtt Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit. Közmeghallgatást tartunk, amely egy kihelyezett képviselőtestületi ülés. Megállapítom, hogy a közmeghallgatáson a képviselőtestület tagjai 4 fővel vannak jelen, így a közmeghallgatás határozatképes. A képviselőtestület hiányzó tagjai igazoltan vannak távol. Javaslatot teszek a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Stadler Gábor és Magyari Ferenc képviselők személyében. A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 9/2015.(I.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozat Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. (7) bekezdése alapján Stadler Gábor és Magyari Ferenc képviselőket jelöli ki. Felelős: Farkas Imre polgármester Határidő: január 27.

2 2 Farkas Imre polgármester: javasolom a közmeghallgatás napirendjéül a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, a napirendet elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalásával? A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő napirendet fogadja el: 10/2015.(I.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozat Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. -a alapján a polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja: NAPIREND 1./ évi költségvetési beszámoló Előadó: Farkas Imre polgármester 2./ évi költségvetés tervezete Előadó: Farkas Imre polgármester 3./ Egyebek Előadó: Farkas Imre polgármester Felelős: Farkas Imre polgármester Határidő: január 27. II. Napirend tárgyalása 1./ évi költségvetési beszámoló Farkas Imre polgármester: a mai január 27-ei időpont kissé korainak tűnik közmeghallgatás összehívására, későbbi időpontban szoktunk közmeghallgatást tartani. A korai időpont legfőbb oka az, hogy korábban nem tartottuk be azt az ígéretet, hogy a költségvetés tervezésének időszakában tartjuk meg. Szeretnénk, ha a lakosságnak is lenne lehetősége beleszólni a költségvetés tervezésébe. A Kormány tavaly december 15-ével fogadta el az ország költségvetését, az önkormányzatoknak így január 30-ig kell elfogadniuk saját településük költségvetését, ezért kellett ilyen korai időpontra összehívni a közmeghallgatást. A évi zárszámadás még nem készült el, így a féléves beszámoló számadatai alapján szeretném tájékoztatni a lakosságot a évi költségvetésről. A működési bevételek főösszege eft lesz. Terveztünk saját bevételeket: gépjárműadóból 5,2 millió forintot, kommunális és egyéb adóból 31 millió forintot.

3 eft a bevételi főösszeg, azért ilyen sok, mert ami bevétellel rendelkezünk, az mintegy 222 millió forint körüli összeg, ebből finanszírozzuk az óvodát, valamint a másik intézményt, a polgármesteri hivatalt. E két intézmény költségvetését is el kell készíteni, majd ehhez az összeghez újból hozzá kell adni ezt a számadatot, ami valójában nem ennyi, hanem a valós számadat 230 millió forint. A bevételek félévkor 53,7 % körül teljesültek, ami nagyon jó. A kiadások 54,4 %-ra teljesültek, ami időarányosan szintén jónak mondható. A működési kiadások főösszege 223 millió forint, ez ugyanannyi, mint a bevételi főösszeg. Mit terveztünk a 2014-es évre? 2 millió forintot terveztünk nyílászáró cserére, ezt az összeget túlléptük, mert csak az óvoda nyílászáró seréje került 2 millió forintba. Ez tavaly megtörtént, csakúgy, mint a polgármesteri hivatal nyílászárócseréje és kifizettük a Bem utca 1. szám alatti épület nyílászárósere költségének 50 %-át is. Összesen nyílászáró cserére 4,5 millió forintot fizettünk ki. Szennyvízcsatorna beruházás önrészt fizettünk ki 5 millió forint összegben. Itt el kell mondani, hogy maga a pályázat 94,94 %-os támogatottságú, a maradék 5,06 %-ot nekünk kell majd kifizetni. Olyan lehetőség van jelenleg, hogy ennek az önrésznek a kifizetésére lehet halasztást kérni. Az a pénz, amit nekünk a kormány megítélt, 1,1 milliárd forint, amíg ebből a pénzből van, addig nem kell nekünk az önrészt kifizetni. A beruházás végén, amikor ez a pénz elfogy, de még van kifizetetlen számla, akkor kell az önrészt egy összegben kifizetni, amit a Víziközmű Társulat szedett be. Kissé későn választottuk ezt a lehetőséget, ezért az első számlát, 5 millió forintot ki kellett fizetnünk. Bízom benne, hogy az idei évben az önerőt is meg tudjuk pályázni és vissza fogjuk kapni ezt az összeget is. Az ún. Macskahidat a falunapon átadtuk, időközben elkészült a lámpacseréje is, Ftos költséggel. Ide még járdalapok beszerzését terveztük, ami azonban nem valósult meg. Terveztük a tavalyi évben a ravatalozó felújítását is, azonban ez sem valósult meg. Vagyonértékelési tervet kellett készíttetnünk, ami megvalósult. Vízkár elhárítási tervet szintén kellett készíttetnünk, ami már négy éve szerepel a költségvetésben, már dolgoznak a terven. A mai napon a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzést tartott nálunk, és ezt a vízkár elhárítási tervet hiányolta. Ígéretet minden évben kapunk arra, hogy elkészül a terv, az idei évi költségvetésbe szintén beterveztük ennek költségét. Vásároltunk egy ingatlant, ahol tájházat szeretnénk kialakítani, ez az ingatlanvásárlás 1,5 millió forintos költséggel járt. Történt egy tetőszigetelés, falunapra a szomszédos terem szigetelését, festését oldottuk meg, Ft-os költséggel. Mennyire teljesültek az adóbevételeink? Kommunális adót 11 millió forint körül terveztünk. 950 lakóingatlan van a faluban, ezt szorozva Ft-tal, jön ki végösszegként a 11 millió forint. Általában csak 9 millió forint körüli összeg szokott beérkezni, de 2014-ben eftra teljesült az adóbevétel. Az adófizetési morál jobban alakult, mint az előző években, de még így is 1 millió forint nem érkezett be. Iparűzési adóból 23 millió forint folyt be, ez nagyon jó. A gépjárműadó helyben maradó része 40 %, ebből 7,4 millió forint érkezett be, ami elég jó. Az adóbevételek összege 42 millió forint volt 2014-ben. Állami támogatást 131 millió forintot kaptunk december 31-én a számlaegyenlegünk eft volt. A decemberi béreket ekkor még nem fizettük ki, csak január 1-jével lehetett kifizetni, tehát ez az összeg még tartalmazta a béreket is. A mai napon 20 millió forint van az önkormányzat számláján. Mi is történt 2014-ben? A község legnagyobb beruházása kezdődött el, augusztus végén aláírtuk a támogatási szerződést és elkezdődtek a szennyvízcsatorna beruházás munkálatai. Kéthetente kooperációs ülések zajlanak, ahol megbeszéljük a munkákat. Ami azóta történt: az

4 4 árokban végzendő munka vízben történik, sajnos a település 2/3-a vízben áll, ez sok helyen jelent problémát. Jelenleg a Béke utcát, a Kossuth-telephez vezető utat építik, ami szintén elég talajvizes. A Rákóczi utcában szintén dolgoznak, az a terület szerencsére nem talajvizes. Ezen kívül még a Jókai utcában is dolgoznak. Kutakat fúrtak a tisztítótelep helyén, hogy a két aknát meg tudják építeni. A tisztítótelep megépült, január 30-án a próbaüzem elindul, legalábbis papíron, ténylegesen rákötni két hét múlva lehet majd. De egyelőre csak azok tudnak majd rákötni, akik előtt egyenes hálózat készült el. Ha elkészül az 1-es átemelő, még többen rá tudnak majd kötni a hálózatra. 6 hónapos próbaidő van, addigra a várható szennyvíz mennyiség 30 %-át produkálni kell nyarán egyetemisták jártak nálunk, stéget, madárlest építettek. Idén is jönnek, június között. Február hónapban eljönnek és megnézik, mi az, amit a község területén fejleszteni lehetne. Vagy folytatják a tavaly megkezdett munkát, vagy pedig a piac teret fogjuk áthelyezni velük a jelenleginél kissé távolabb. Annak örülnék, ha a hallgatók terveznének egy szép piacteret. Ha lesz pályázat, pályáznánk a piac kialakítására. Ezt szeretném, de a hallgatók döntik majd el, mit szeretnének csinálni. Mint már említettem, az óvodában és a polgármesteri hivatalban megtörtént a nyílászáró csere. A jövő hét elején a Bem utca 1. szám alatti épületben is megtörténik a nyílászáró csere. A polgármesteri hivatalban határozottan érezhető a hatás, nincs huzat az épületben, ez előbbutóbb a rezsiköltségen is meg fog majd látszani. A művelődési házban a színpad alatti rocktermet is felújíttattuk, mert sok vád ért bennünket, hogy a fiataloknak nincs hova menniük. Most elkészült, teljesen megfelelő a terem a szórakozásra, véleményem szerint használják is a fiatalok. Említettem, hogy a Macskahíd felújítása is megtörtént. Ebben a ciklusban is tervezem az előző ciklushoz hasonlóan, hogy minden évben lesz egy nagyobb munka, amikor lehet önkéntes munkát vállalni és dolgozni a faluért. Társadalmi munkában padok kerültek kihelyezésre a Szöglet kertbe, ezt az idén folytatni fogjuk. Elkészültek a szeméttárolók, ki fogjuk őket helyezni évről ennyit szerettem volna elmondani. 2./ évi költségvetés tervezete Farkas Imre polgármester: tavaly, amikor a költségvetést terveztük, eft állami normatívával terveztük. Az idén 141 millió forint állami támogatást kaptunk, ez 28 millió forintos különbséget jelent, tehát valamennyivel több normatívát kaptunk. Tavaly 7-8 millió forinttal egészítettük ki az óvoda működését a normatíván felül, most kevesebbet kell hozzátenni, mintegy 2-3 millió forintot. A saját konyha működését sem úgy finanszírozták, ahány személy valójában dolgozott a konyhán, csak 4,4 főre kaptunk normatívát. Talán sikerül lassan elérnünk oda, hogy amit kötelezően működtetni kell, azt sikerül majd az állam részéről teljes mértékben megfinanszírozni. Tavaly az adókból 42 millió forint bevétel folyt be, az idén 35 millió forintot terveztünk helyi adóból. Kommunális adót 11 millió forintot terveztünk, iparűzési adót pedig 18 millió forintot. Iparűzési adót most már nemcsak a vállalkozók, hanem az őstermelők is fizetnek, ettől is függ, hogy mennyi bevétel érkezik be. Gépjárműadót 5,2 millió forintot terveztünk, így összesen 35 millió forint várható bevételünk lesz 2015-ben. Bérek: sok alkalmazottja van az önkormányzatnak, talán a legnagyobb munkáltató a községben. A bérek 2015-ben 127 millió forint kiadást jelentenek majd, a kiadások mintegy 60 %-át a bérek teszik ki. A kiadások másik részét a dologi kiadások jelentik. Közüzemi díjakra, vásárolt eszközökre összesen 107 millió forintot terveztünk. 235 millió forint lesz a teljes bevételünk és a kiadásunk főösszege évben.

5 5 Milyen beruházásokat terveztünk évre? Vannak önkormányzati ingatlanok, amelyek után be kell fizetnünk a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulást, ennek összege 1,2 millió forint. Felújítjuk a fogorvosi rendelőt, a felújításra 5 millió forintot kell költeni. Nyílászáró csere történik, ami az idei évre áthúzódott, ennek költsége 2 millió forint. A polgármesteri hivatalban még 2014 decemberében megtörtént a nyílászáró csere, a régi ablakokat ki kellett venni, ez kívülről nem látszik az épületen, belül viszont igen. Ezért beterveztünk helyreállító festésre, függönycserére egy kisebb összeget. A két ünnep között történt a kivitelezés, de a kifizetése a 2015-ös évre húzódott át, ez pedig az iskolai tornaterem lámpatest cseréje. Erre azért került sor, mert olyan állapotban voltak, hogy egy lámpatest leszakadt, balesetveszélyessé vált. A lámpatesteket lecseréltük korszerűbb, kedvezőbb fogyasztású, nagyobb fényerejű lámpatestekre. Még a szellőztető ablakok cseréjét kell elvégezni. Az iskolát ugyan már nem az önkormányzat tartja fenn, de a tulajdonosai mi vagyunk. Bízom benne, hogy pályázni tudunk rá. A ravatalozó felújítás tavalyról áthúzódott az idei évre, a felújítást az idén elvégezzük. Három autóbusz megálló építését terveztük be az idénre. A temető előtt buszfordulót szeretnénk kialakítani, a tervezésre Ft-ot fizettünk. Elég bonyolult feladat lesz, összesen hét közlekedési táblát kell majd elhelyezni. Az idén még a buszmegálló tervét kell elkészíttetni. Ezek a beruházások összesen az idén 16 millió forintos költséget jelentenek majd. Még egy nagyobb kiadásunk lesz az idén, mégpedig a lakásfenntartási támogatás kapcsán. Eddig a polgármesteri hivatal állapította meg és az állam finanszírozta, az idén március 1-től már teljes egészében az önkormányzatnak kell kifizetnie. Az önkormányzatnak ezt saját bevételeiből kell megoldania. Tavaly a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem tervezi új adónem bevezetését, reméljük, ki is megy így az év és nem kell új adót bevezetni. Ha kényszerhelyzetbe kerülünk, adót akkor sem fogunk kivetni, legfeljebb akkor kevesebb lesz a beruházás. Mi az, ami várható 2015-ben? A nyílászáró csere befejeződik. A fogorvosi rendelő felújítása február közepére szintén befejeződik. Egy-két évvel ezelőtt arról volt szó, hogy lesznek hulladékgyűjtő szigetek a község területén, ahol a szelektív hulladékgyűjtés megvalósul. Ezzel szemben most azt hallottam több helyen, hogy nem lesz, mert már nem tartják jó ötletnek a hulladékgyűjtő szigeteket, hanem arra kényszerítik a lakosságot, hogy két edényzet lesz minden lakóingatlannál. Egyikbe a csomagolásból származó hulladékot, az ún. újrahasznosítható hulladékot, fémet, üveget, PET palackot, a másik edényzetbe pedig ami jelenleg is használatos a többi egyéb szemetet kell majd gyűjteni. Ez várható a közeljövőben, ennek külön térítési díja nem lesz. Az más kérdés, hogyan fogják majd összegyűjteni a kétféle edényzetből a hulladékot, talán két gépkocsival járják majd a községet és szétválogatják. Ez várható az idén. Bízom benne, hogy befejeződik a szennyvízcsatorna beruházás. Ha január 30-ával a próbaüzem elindul, augusztus első hetében a projekt zárást megtesszük és helyreállító munkák lesznek. Nem örülünk a csapadéknak, de egy haszna van, ha jól megázik a föld, az jól tömörödik és utána nem fog annyira mozogni. Helyreállító munkák lesznek és jelentkeznek majd kedélyborzoló dolgok is. Ha beteszik a tisztítónyílást, rá kell kötni minden ingatlanon. Ha valaki nem köt rá, és van vezetékes ivóvize, mi alapján fizeti majd a díjat. Ha pedig nincs vezetékes ivóvize, hogyan fogjuk megállapítani a szennyvízdíjat. Hogyan fogjuk megállapítani a talajterhelési díjat azok esetében, akik nem kötnek rá. Ezeket a felmerülő kérdéseket, problémákat az önkormányzatnak kell megoldania, egy nagyon jó rendeletet kell majd alkotnunk ezek megoldására, nem lesz népszerű döntés. Ami még évben várható: tavaly beadtunk év elején egy napelemes pályázatot, a polgármesteri hivatal, óvoda közös áramellátására, illetve az egészségház villamos ellátására.

6 6 Most kaptam egy értesítést a pályázatot készítő cégtől, hogy állítólag megnyertük a pályázatot. A kért összegnél kevesebb pályázati pénzt adnak, viszont 100 %-ban finanszírozott. A számlákat meg kell előre finanszírozni, ezekről kifizetési kérelem készül és utólag megkapjuk a pénzt. A tavalyi működési szint megtartását szeretnénk az idén is, a rendezvények, civil szervezetek támogatását idén is tervezzük, nem kívánunk a tavalyi összegnél kevesebbet fordítani erre a célra. Azt hallottam, hogy az idén rengeteg pályázatot írnak ki, bízom benne, bár van ezeknek a pályázatoknak önereje, amit nekünk kell biztosítani és nem könnyű feladat előteremteni, de igyekezni fogunk minél jobban kihasználni ezeket a pályázati lehetőségeket. Ennyit szerettem volna elmondani a évi tervekről. 3./ Egyebek Farkas Imre polgármester: szociális célú tűzifa: az önkormányzat még soha nem indult ilyen pályázaton, ahol igényelni lehet bizonyos mennyiségű tűzifát. A rászorultság függvényében lehet ilyen tűzifa támogatásban részesíteni azokat, akik például lakásfenntartási támogatásban részesülnek. Beadtuk igényünket 60 erdei m3 tűzifára, összesen 34 erdei m3-t kaptunk, ami mintegy 320 mázsa fát jelent, a szállítási költség Ft volt. 64 fő adta be az igényét, ebből 43 fő volt az, aki valamilyen oknál fogva elsőbbséget élvez, mivel valamilyen segélyformában részesül. Nagyjából az igényeket ki is tudtuk elégíteni. Nemrég kaptam egy névtelen levelet arról, hogy kik igényelték és kik kapták meg a fát. Van egy kérelem nyomtatvány, amit minden igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában ki kell tölteni. A polgármesteri hivatal nem vizsgálhatja azt, hogy ki az, aki a leírtakban igazat állít és ki az, aki nem. Ha az idén is lesz, megpróbáljuk megkeresni a lehetőségét, hogy másképpen történjen. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azt tüntessék fel a kérelmen, ami igaz, mert vizsgálni fogjuk. Utak, árkok, járdák állapota: sokat hallgattam érte. Tény és való, hogy a szennyvízelvezető csövet a földbe teszik, a földet ki kell termelni, majd visszatemetni. Sajnos a kivitelező ég szakemberei nem tudják letakarítani az útról az eső miatt a földet, sár lesz rajta. Minden vissza fog állni az eredeti állapotba, de egy kis időnek el kell telnie. Utak javítására európai uniós pályázatot én még nem láttam, szilárd burkolatú út építésére pályázatot nem írnak ki. Ennek az az oka, hogy ebből a pályázatból vissza irányból nem keletkezik pénz. Nem úgy, mint a szennyvízcsatorna beruházás eszközeiből, amiket felhasználnak, ezeket külföldről hozzák be, a pénz egy része visszakerül. Az útépítésből azonban nem megy vissza semmi. Arra kell majd figyelnünk, hogy ha lehet, valamihez társítva pályázni az utak állapotának helyreállítására vagy pedig önerőből megoldani. Árkok állapota: a tegnapi napon is kint jártam a településen, tele vannak az árkok vízzel. Az árokrendezést megterveztetem a teljes településre, a belvíz elvezetési problémát megoldandóan tervet készíttetünk. A legnagyobb probléma az Árpád utca és Balatoni út közötti rész, mert ez a település legmélyebben fekvő része. Ennyit szerettem volna még elmondani, várom a jelenlévők kérdéseit, hozzászólásait, véleményét. Kérdések, hozzászólások Czum László előszállási lakos: egy évig nem voltam itthon, és amikor hazaérkeztem, igen meglepett, amit láttam, de örülök is neki, hogy a szennyvízelvezetés megvalósul. Ez szinte megfizethetetlen. Ha egy kicsit pénzben gondolkodunk, ez megemeli az ingatlanok értékét is.

7 7 Jó lett volna, ha öt évvel ezelőtt történik meg, jó néhány kellemetlenségtől megóvott volna bennünket ott, ahol lakunk. A képviselőtestület számára a második ciklus kezdődött el, és én úgy látom, sok minden történt a faluban, ami a dolgokat előbbre viszi és örülök neki, hogy ezek a személyek vannak a testületben, és Ön a polgármester, elég lendületesnek látom a munkát. Amit én javasolok: lehet, hogy nem jön be maradéktalanul és nem vonzza a tömegeket. Én évekig sakkoztam, és ha készülnek a Cifrakertben asztalok, azokra sakktáblát lehetne felfesteni jó minőségű festékkel, amit az eső nem mos le könnyen. Vannak fiatalok, oda lehetne csalni hétvégén, szabadidőben embereket, hogy jöjjenek sakkozni. Dunaújvárosban már kiment a divatból, az utóbbi időben már nem sakkoznak közterületen, de Budapesten igen. A sakkot népszerűsíteni kellene, mert nem olyan, mint a társas játékok, amiket meg lehet venni, a sakk gondolkodásfejlesztő tevékenység. Én szívesen működök közre, segítem azokat, akik szeretnék a sakkos gondolkodásmódot elsajátítani. Kevesen vannak a világban, akik jól tudnak sakkozni, el tudom mondani a szabályokat és a gondolkodásmódot. Kétkukás rendszernek örülök, nagyon jó dolognak tartom, van, ahol már évek óta így gyűjtik a szemetet. Ki lehet tenni, amit most még eltüzelnek és nem szennyezi tovább a levegőt. Ez mindenképpen jó rendszer lesz. Farkas Imre polgármester: köszönjük a biztató szavakat. Nem rossz ötlet a sakk. Egy dologtól félek, ha valamit elkezdünk festeni, szabad művészeti tevékenységgé válhat és elkezdik telefirkálni a padokat, de meg lehet próbálni. Kastély: a zirci főapát úrral beszéltem egy héttel ezelőtt és elmondtam, hogy sajnos az eltelt négy év alatt nem jutottunk sehova a kastély ügyében. Szeretnék az apátsággal legalább egy használatba adási szerződést kötni. Azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez a szerződés létrejöhet, mert van egy vállalkozó, akinek megtetszett a kastély, és szeretne itt valamilyen tevékenységet folytatni. Néhány héten belül érkeznek személyek, és érdeklődni fognak. Vállalkozást szeretnének működtetni a kastélyban. Én mondtam, hogy örülnék, ha személynek lenne munkahelye ezáltal. Szekeres Józsefné előszállási lakos: szeretném megkérdezni, ha az önkormányzat megkapná a kastélyt, mi az elképzelés? Farkas Imre polgármester: ha rajtam múlna, az az elképzelésem, hogy a polgármesteri hivatalt átköltöztetném a kastélyba. A hivatal épületében pedig kialakítanánk egy bölcsődét. De mivel egymagunkban nem vagyunk jogosultak normatívát lehívni a bölcsőde működtetésére, mert 2 vagy lélekszámhoz van kötve, a két szomszéd településsel társulva a három település már fenn tudna tartani egy ilyen bölcsődét. Arra is gondoltam, hogy mivel 2-3 főiskolával, egyetemmel vagyunk jó kapcsolatban, ki lehetne alakítani egy vidéki nyári építőtábor-képzőt a kastélyban. Fenn kellene tartani az épületet, de ezt csak úgy tudnánk, ha pályáznánk rá és az iskolák is részt vállalnának a fenntartásában. Ezen kívül pedig Nagykarácsony, Mikulásfalva is sok lehetőséget rejt magában. A civil szervezeteknek is helye lehetne a kastélyban. Szociális szövetkezetek témájában is megkerestek engem, ez most igen népszerű dolog. Megvannak az előnyei, de volt olyan személy, aki csak telephelyet szeretett volna kérni szociális szövetkezet céljára. Telephelyeket vagy székhelyeket is ki lehetne alakítani a kastélyban. Ezek mind iparűzési adó növelő lehetőségek. Biztosan megtalálnánk a kastély funkcióját. Össze lehetne hívni személyt és együtt gondolkodnánk a hasznosításáról. El tudom képzelni, hogy tudnánk működtetni. A kastély felújítása kb. 1 milliárd forintba kerülne.

8 8 Czum László előszállási lakos: a kastélyban minden teremnek bolthajtásos mennyezete van, valamilyen agyagos anyaggal ragasztottak mindent. Miután megszűnt a nevelőotthon a kastélyban, egyszer már beázott az épület. Azon csodálkozom, hogy egyáltalán még bírja az időjárás viszontagságait. Ha ott bármilyen felújításba kezdenek, mindenképpen meg kell kérdezni egy statikust. Szerencse, hogy vastag téglafalak vannak, mert különben már régen összeomlott volna az épület. Farkas Imre polgármester: a kastélyban statikai probléma nincs, ugyanis tervezők már megnézték, azt mondták, hogy jó állapotban van. Vakolathullás van, de nem rossz állapotú az épület. Ez a probléma javítható, ami viszont nehezebb kérdés, az a volt tantermek épületének teteje. A kastély épülete még menthető. Molnár Miklósné előszállási lakos: gratulálok a betlehemi díszkivilágításhoz jól sikerült, külön gratulálok a tervezőnek, számunkra személy szerint nagyon látványos volt. Farkas Imre polgármester: szeretném még arról tájékoztatni a lakosságot, hogy február hónapban tartunk víziközmű társulati közgyűlést, ahova meghívom az üzemeltetőt is, aki tájékoztatja majd a lakosságot arról, hogy kell rákötni a szennyvízhálózatra. Tájékoztatni szeretném még a jelenlévőket arról, hogy az idei évi falunap május án lesz, 15-én a nyitóesttel kezdődik és 16-án egész napos programok lesznek a Szöglet kertben. Nagyjából már körvonalazódik a program, a nap végén egy bállal fejeződik be. Kaczor Feri és a Matyi és a Hegedűs fog fellépni a nap folyamán, valamint lesz egy sztárfellépő is. Február 6-án a művelődési házban Előszállási Költők Estje lesz, mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők. A költők verseket, prózákat fognak szavalni. Van egy pályázatunk falunapra, Szeretem Előszállást címmel, lehet leadni verseket, prózákat, március 16-áig, jeligésen, ennek eredményhirdetése lesz a falunapi nyitóesten. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, mindenkinek megköszönöm a részvételt és jó 2015-ös évet kívánok mindannyiunknak. A közmeghallgatást 19,00 órakor bezárom. kmf. dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából: Farkas Imre polgármester Győriné Tar Edit aljegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Stadler Gábor hitelesítő Magyari Ferenc hitelesítő

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2011. február 12-én, 18 órakor tartott közmeghallgatásának. jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2011. február 12-én, 18 órakor tartott közmeghallgatásának. jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 12-én, 18 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 28/2011. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 1-jén 18 órakor megtartott közmeghallgatásáról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-32/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról

2013. április 24. Rendes / nyílt ülés. Határozatok: A jegyzőkönyvvezetőről, és a tervezett napirendi pontokról 588-8 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. április 24. Rendes / nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 76/2013.(IV.24.) 77/2013.(IV.24.) 78/2013.(IV.24.) 79/2013.(IV.24.) 80/2013.(IV.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2006. április 12-én 15.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor polgármester, Révay István alpolgármester, Virág

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. február 18-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének -én de. 09 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 16 órai kezdettel megtartott üléséről Szám: 1-9/2012. H E G Y K Ő K Ö Z S É G Ö N K O R M ÁN Y Z A T A 9437 HEGYKŐ, ISKOLA U. 1., TEL/FAX: 99/540-005 TEL.: 99/540-006 INTERNET: www.hegyko.hu : hegyko@hegyko.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. május 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. január 22. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet

Részletesebben

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének

Vámosszabadi Község Önkormányzat. Jegyzőkönyv. Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének Vámosszabadi Község Önkormányzat Jegyzőkönyv Készült: Vámosszabadi Községi Önkormányzat Képviselő-tesületének 2013. november 28-án (csütörtökön) 18.00 órakor tartott közmeghallgatásáról és Képviselő-testületi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:, Bakó László, Benkőné Remport Lilla, Erdélyi

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben