J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: január 27-én 17,30 órai kezdettel Előszálláson a Kossuth Lajos Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásról. Jelen vannak: 1) Farkas Imre polgármester, 2) Magyari Ferenc alpolgármester, 3) Stadler Gábor, 4) Tábiné Nyúl Gabriella képviselők vendég: kb. 30 fő előszállási lakos. Tanácskozási joggal: Igazoltan távol: 1) Győriné Tar Edit aljegyző 1) Dr. Ecsedi András István képviselő, 2) Farkas András képviselő, 3) Jákli Ferencné képviselő I. Napirend előtt Farkas Imre polgármester: sok szeretettel köszöntök mindenkit. Közmeghallgatást tartunk, amely egy kihelyezett képviselőtestületi ülés. Megállapítom, hogy a közmeghallgatáson a képviselőtestület tagjai 4 fővel vannak jelen, így a közmeghallgatás határozatképes. A képviselőtestület hiányzó tagjai igazoltan vannak távol. Javaslatot teszek a közmeghallgatásról készülő jegyzőkönyv hitelesítőire Stadler Gábor és Magyari Ferenc képviselők személyében. A Képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 9/2015.(I.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozat Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a közmeghallgatás jegyzőkönyvének hitelesítésére a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 48. (7) bekezdése alapján Stadler Gábor és Magyari Ferenc képviselőket jelöli ki. Felelős: Farkas Imre polgármester Határidő: január 27.

2 2 Farkas Imre polgármester: javasolom a közmeghallgatás napirendjéül a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalását. Amennyiben nincs egyéb napirendi javaslat, a napirendet elfogadásra javasolom. Kérdésem, ki az, aki egyetért a meghívóban feltüntetett napirendi pontok tárgyalásával? A képviselőtestület 4 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással a következő napirendet fogadja el: 10/2015.(I.27.) számú Önkormányzati Képviselőtestületi Határozat Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 2/2014.(II.1.) önkormányzati rendelete 17. -a alapján a polgármester által előterjesztett alábbi napirendi pontokat elfogadja: NAPIREND 1./ évi költségvetési beszámoló Előadó: Farkas Imre polgármester 2./ évi költségvetés tervezete Előadó: Farkas Imre polgármester 3./ Egyebek Előadó: Farkas Imre polgármester Felelős: Farkas Imre polgármester Határidő: január 27. II. Napirend tárgyalása 1./ évi költségvetési beszámoló Farkas Imre polgármester: a mai január 27-ei időpont kissé korainak tűnik közmeghallgatás összehívására, későbbi időpontban szoktunk közmeghallgatást tartani. A korai időpont legfőbb oka az, hogy korábban nem tartottuk be azt az ígéretet, hogy a költségvetés tervezésének időszakában tartjuk meg. Szeretnénk, ha a lakosságnak is lenne lehetősége beleszólni a költségvetés tervezésébe. A Kormány tavaly december 15-ével fogadta el az ország költségvetését, az önkormányzatoknak így január 30-ig kell elfogadniuk saját településük költségvetését, ezért kellett ilyen korai időpontra összehívni a közmeghallgatást. A évi zárszámadás még nem készült el, így a féléves beszámoló számadatai alapján szeretném tájékoztatni a lakosságot a évi költségvetésről. A működési bevételek főösszege eft lesz. Terveztünk saját bevételeket: gépjárműadóból 5,2 millió forintot, kommunális és egyéb adóból 31 millió forintot.

3 eft a bevételi főösszeg, azért ilyen sok, mert ami bevétellel rendelkezünk, az mintegy 222 millió forint körüli összeg, ebből finanszírozzuk az óvodát, valamint a másik intézményt, a polgármesteri hivatalt. E két intézmény költségvetését is el kell készíteni, majd ehhez az összeghez újból hozzá kell adni ezt a számadatot, ami valójában nem ennyi, hanem a valós számadat 230 millió forint. A bevételek félévkor 53,7 % körül teljesültek, ami nagyon jó. A kiadások 54,4 %-ra teljesültek, ami időarányosan szintén jónak mondható. A működési kiadások főösszege 223 millió forint, ez ugyanannyi, mint a bevételi főösszeg. Mit terveztünk a 2014-es évre? 2 millió forintot terveztünk nyílászáró cserére, ezt az összeget túlléptük, mert csak az óvoda nyílászáró seréje került 2 millió forintba. Ez tavaly megtörtént, csakúgy, mint a polgármesteri hivatal nyílászárócseréje és kifizettük a Bem utca 1. szám alatti épület nyílászárósere költségének 50 %-át is. Összesen nyílászáró cserére 4,5 millió forintot fizettünk ki. Szennyvízcsatorna beruházás önrészt fizettünk ki 5 millió forint összegben. Itt el kell mondani, hogy maga a pályázat 94,94 %-os támogatottságú, a maradék 5,06 %-ot nekünk kell majd kifizetni. Olyan lehetőség van jelenleg, hogy ennek az önrésznek a kifizetésére lehet halasztást kérni. Az a pénz, amit nekünk a kormány megítélt, 1,1 milliárd forint, amíg ebből a pénzből van, addig nem kell nekünk az önrészt kifizetni. A beruházás végén, amikor ez a pénz elfogy, de még van kifizetetlen számla, akkor kell az önrészt egy összegben kifizetni, amit a Víziközmű Társulat szedett be. Kissé későn választottuk ezt a lehetőséget, ezért az első számlát, 5 millió forintot ki kellett fizetnünk. Bízom benne, hogy az idei évben az önerőt is meg tudjuk pályázni és vissza fogjuk kapni ezt az összeget is. Az ún. Macskahidat a falunapon átadtuk, időközben elkészült a lámpacseréje is, Ftos költséggel. Ide még járdalapok beszerzését terveztük, ami azonban nem valósult meg. Terveztük a tavalyi évben a ravatalozó felújítását is, azonban ez sem valósult meg. Vagyonértékelési tervet kellett készíttetnünk, ami megvalósult. Vízkár elhárítási tervet szintén kellett készíttetnünk, ami már négy éve szerepel a költségvetésben, már dolgoznak a terven. A mai napon a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ellenőrzést tartott nálunk, és ezt a vízkár elhárítási tervet hiányolta. Ígéretet minden évben kapunk arra, hogy elkészül a terv, az idei évi költségvetésbe szintén beterveztük ennek költségét. Vásároltunk egy ingatlant, ahol tájházat szeretnénk kialakítani, ez az ingatlanvásárlás 1,5 millió forintos költséggel járt. Történt egy tetőszigetelés, falunapra a szomszédos terem szigetelését, festését oldottuk meg, Ft-os költséggel. Mennyire teljesültek az adóbevételeink? Kommunális adót 11 millió forint körül terveztünk. 950 lakóingatlan van a faluban, ezt szorozva Ft-tal, jön ki végösszegként a 11 millió forint. Általában csak 9 millió forint körüli összeg szokott beérkezni, de 2014-ben eftra teljesült az adóbevétel. Az adófizetési morál jobban alakult, mint az előző években, de még így is 1 millió forint nem érkezett be. Iparűzési adóból 23 millió forint folyt be, ez nagyon jó. A gépjárműadó helyben maradó része 40 %, ebből 7,4 millió forint érkezett be, ami elég jó. Az adóbevételek összege 42 millió forint volt 2014-ben. Állami támogatást 131 millió forintot kaptunk december 31-én a számlaegyenlegünk eft volt. A decemberi béreket ekkor még nem fizettük ki, csak január 1-jével lehetett kifizetni, tehát ez az összeg még tartalmazta a béreket is. A mai napon 20 millió forint van az önkormányzat számláján. Mi is történt 2014-ben? A község legnagyobb beruházása kezdődött el, augusztus végén aláírtuk a támogatási szerződést és elkezdődtek a szennyvízcsatorna beruházás munkálatai. Kéthetente kooperációs ülések zajlanak, ahol megbeszéljük a munkákat. Ami azóta történt: az

4 4 árokban végzendő munka vízben történik, sajnos a település 2/3-a vízben áll, ez sok helyen jelent problémát. Jelenleg a Béke utcát, a Kossuth-telephez vezető utat építik, ami szintén elég talajvizes. A Rákóczi utcában szintén dolgoznak, az a terület szerencsére nem talajvizes. Ezen kívül még a Jókai utcában is dolgoznak. Kutakat fúrtak a tisztítótelep helyén, hogy a két aknát meg tudják építeni. A tisztítótelep megépült, január 30-án a próbaüzem elindul, legalábbis papíron, ténylegesen rákötni két hét múlva lehet majd. De egyelőre csak azok tudnak majd rákötni, akik előtt egyenes hálózat készült el. Ha elkészül az 1-es átemelő, még többen rá tudnak majd kötni a hálózatra. 6 hónapos próbaidő van, addigra a várható szennyvíz mennyiség 30 %-át produkálni kell nyarán egyetemisták jártak nálunk, stéget, madárlest építettek. Idén is jönnek, június között. Február hónapban eljönnek és megnézik, mi az, amit a község területén fejleszteni lehetne. Vagy folytatják a tavaly megkezdett munkát, vagy pedig a piac teret fogjuk áthelyezni velük a jelenleginél kissé távolabb. Annak örülnék, ha a hallgatók terveznének egy szép piacteret. Ha lesz pályázat, pályáznánk a piac kialakítására. Ezt szeretném, de a hallgatók döntik majd el, mit szeretnének csinálni. Mint már említettem, az óvodában és a polgármesteri hivatalban megtörtént a nyílászáró csere. A jövő hét elején a Bem utca 1. szám alatti épületben is megtörténik a nyílászáró csere. A polgármesteri hivatalban határozottan érezhető a hatás, nincs huzat az épületben, ez előbbutóbb a rezsiköltségen is meg fog majd látszani. A művelődési házban a színpad alatti rocktermet is felújíttattuk, mert sok vád ért bennünket, hogy a fiataloknak nincs hova menniük. Most elkészült, teljesen megfelelő a terem a szórakozásra, véleményem szerint használják is a fiatalok. Említettem, hogy a Macskahíd felújítása is megtörtént. Ebben a ciklusban is tervezem az előző ciklushoz hasonlóan, hogy minden évben lesz egy nagyobb munka, amikor lehet önkéntes munkát vállalni és dolgozni a faluért. Társadalmi munkában padok kerültek kihelyezésre a Szöglet kertbe, ezt az idén folytatni fogjuk. Elkészültek a szeméttárolók, ki fogjuk őket helyezni évről ennyit szerettem volna elmondani. 2./ évi költségvetés tervezete Farkas Imre polgármester: tavaly, amikor a költségvetést terveztük, eft állami normatívával terveztük. Az idén 141 millió forint állami támogatást kaptunk, ez 28 millió forintos különbséget jelent, tehát valamennyivel több normatívát kaptunk. Tavaly 7-8 millió forinttal egészítettük ki az óvoda működését a normatíván felül, most kevesebbet kell hozzátenni, mintegy 2-3 millió forintot. A saját konyha működését sem úgy finanszírozták, ahány személy valójában dolgozott a konyhán, csak 4,4 főre kaptunk normatívát. Talán sikerül lassan elérnünk oda, hogy amit kötelezően működtetni kell, azt sikerül majd az állam részéről teljes mértékben megfinanszírozni. Tavaly az adókból 42 millió forint bevétel folyt be, az idén 35 millió forintot terveztünk helyi adóból. Kommunális adót 11 millió forintot terveztünk, iparűzési adót pedig 18 millió forintot. Iparűzési adót most már nemcsak a vállalkozók, hanem az őstermelők is fizetnek, ettől is függ, hogy mennyi bevétel érkezik be. Gépjárműadót 5,2 millió forintot terveztünk, így összesen 35 millió forint várható bevételünk lesz 2015-ben. Bérek: sok alkalmazottja van az önkormányzatnak, talán a legnagyobb munkáltató a községben. A bérek 2015-ben 127 millió forint kiadást jelentenek majd, a kiadások mintegy 60 %-át a bérek teszik ki. A kiadások másik részét a dologi kiadások jelentik. Közüzemi díjakra, vásárolt eszközökre összesen 107 millió forintot terveztünk. 235 millió forint lesz a teljes bevételünk és a kiadásunk főösszege évben.

5 5 Milyen beruházásokat terveztünk évre? Vannak önkormányzati ingatlanok, amelyek után be kell fizetnünk a szennyvízcsatorna beruházáshoz kapcsolódó érdekeltségi hozzájárulást, ennek összege 1,2 millió forint. Felújítjuk a fogorvosi rendelőt, a felújításra 5 millió forintot kell költeni. Nyílászáró csere történik, ami az idei évre áthúzódott, ennek költsége 2 millió forint. A polgármesteri hivatalban még 2014 decemberében megtörtént a nyílászáró csere, a régi ablakokat ki kellett venni, ez kívülről nem látszik az épületen, belül viszont igen. Ezért beterveztünk helyreállító festésre, függönycserére egy kisebb összeget. A két ünnep között történt a kivitelezés, de a kifizetése a 2015-ös évre húzódott át, ez pedig az iskolai tornaterem lámpatest cseréje. Erre azért került sor, mert olyan állapotban voltak, hogy egy lámpatest leszakadt, balesetveszélyessé vált. A lámpatesteket lecseréltük korszerűbb, kedvezőbb fogyasztású, nagyobb fényerejű lámpatestekre. Még a szellőztető ablakok cseréjét kell elvégezni. Az iskolát ugyan már nem az önkormányzat tartja fenn, de a tulajdonosai mi vagyunk. Bízom benne, hogy pályázni tudunk rá. A ravatalozó felújítás tavalyról áthúzódott az idei évre, a felújítást az idén elvégezzük. Három autóbusz megálló építését terveztük be az idénre. A temető előtt buszfordulót szeretnénk kialakítani, a tervezésre Ft-ot fizettünk. Elég bonyolult feladat lesz, összesen hét közlekedési táblát kell majd elhelyezni. Az idén még a buszmegálló tervét kell elkészíttetni. Ezek a beruházások összesen az idén 16 millió forintos költséget jelentenek majd. Még egy nagyobb kiadásunk lesz az idén, mégpedig a lakásfenntartási támogatás kapcsán. Eddig a polgármesteri hivatal állapította meg és az állam finanszírozta, az idén március 1-től már teljes egészében az önkormányzatnak kell kifizetnie. Az önkormányzatnak ezt saját bevételeiből kell megoldania. Tavaly a képviselőtestület úgy döntött, hogy nem tervezi új adónem bevezetését, reméljük, ki is megy így az év és nem kell új adót bevezetni. Ha kényszerhelyzetbe kerülünk, adót akkor sem fogunk kivetni, legfeljebb akkor kevesebb lesz a beruházás. Mi az, ami várható 2015-ben? A nyílászáró csere befejeződik. A fogorvosi rendelő felújítása február közepére szintén befejeződik. Egy-két évvel ezelőtt arról volt szó, hogy lesznek hulladékgyűjtő szigetek a község területén, ahol a szelektív hulladékgyűjtés megvalósul. Ezzel szemben most azt hallottam több helyen, hogy nem lesz, mert már nem tartják jó ötletnek a hulladékgyűjtő szigeteket, hanem arra kényszerítik a lakosságot, hogy két edényzet lesz minden lakóingatlannál. Egyikbe a csomagolásból származó hulladékot, az ún. újrahasznosítható hulladékot, fémet, üveget, PET palackot, a másik edényzetbe pedig ami jelenleg is használatos a többi egyéb szemetet kell majd gyűjteni. Ez várható a közeljövőben, ennek külön térítési díja nem lesz. Az más kérdés, hogyan fogják majd összegyűjteni a kétféle edényzetből a hulladékot, talán két gépkocsival járják majd a községet és szétválogatják. Ez várható az idén. Bízom benne, hogy befejeződik a szennyvízcsatorna beruházás. Ha január 30-ával a próbaüzem elindul, augusztus első hetében a projekt zárást megtesszük és helyreállító munkák lesznek. Nem örülünk a csapadéknak, de egy haszna van, ha jól megázik a föld, az jól tömörödik és utána nem fog annyira mozogni. Helyreállító munkák lesznek és jelentkeznek majd kedélyborzoló dolgok is. Ha beteszik a tisztítónyílást, rá kell kötni minden ingatlanon. Ha valaki nem köt rá, és van vezetékes ivóvize, mi alapján fizeti majd a díjat. Ha pedig nincs vezetékes ivóvize, hogyan fogjuk megállapítani a szennyvízdíjat. Hogyan fogjuk megállapítani a talajterhelési díjat azok esetében, akik nem kötnek rá. Ezeket a felmerülő kérdéseket, problémákat az önkormányzatnak kell megoldania, egy nagyon jó rendeletet kell majd alkotnunk ezek megoldására, nem lesz népszerű döntés. Ami még évben várható: tavaly beadtunk év elején egy napelemes pályázatot, a polgármesteri hivatal, óvoda közös áramellátására, illetve az egészségház villamos ellátására.

6 6 Most kaptam egy értesítést a pályázatot készítő cégtől, hogy állítólag megnyertük a pályázatot. A kért összegnél kevesebb pályázati pénzt adnak, viszont 100 %-ban finanszírozott. A számlákat meg kell előre finanszírozni, ezekről kifizetési kérelem készül és utólag megkapjuk a pénzt. A tavalyi működési szint megtartását szeretnénk az idén is, a rendezvények, civil szervezetek támogatását idén is tervezzük, nem kívánunk a tavalyi összegnél kevesebbet fordítani erre a célra. Azt hallottam, hogy az idén rengeteg pályázatot írnak ki, bízom benne, bár van ezeknek a pályázatoknak önereje, amit nekünk kell biztosítani és nem könnyű feladat előteremteni, de igyekezni fogunk minél jobban kihasználni ezeket a pályázati lehetőségeket. Ennyit szerettem volna elmondani a évi tervekről. 3./ Egyebek Farkas Imre polgármester: szociális célú tűzifa: az önkormányzat még soha nem indult ilyen pályázaton, ahol igényelni lehet bizonyos mennyiségű tűzifát. A rászorultság függvényében lehet ilyen tűzifa támogatásban részesíteni azokat, akik például lakásfenntartási támogatásban részesülnek. Beadtuk igényünket 60 erdei m3 tűzifára, összesen 34 erdei m3-t kaptunk, ami mintegy 320 mázsa fát jelent, a szállítási költség Ft volt. 64 fő adta be az igényét, ebből 43 fő volt az, aki valamilyen oknál fogva elsőbbséget élvez, mivel valamilyen segélyformában részesül. Nagyjából az igényeket ki is tudtuk elégíteni. Nemrég kaptam egy névtelen levelet arról, hogy kik igényelték és kik kapták meg a fát. Van egy kérelem nyomtatvány, amit minden igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában ki kell tölteni. A polgármesteri hivatal nem vizsgálhatja azt, hogy ki az, aki a leírtakban igazat állít és ki az, aki nem. Ha az idén is lesz, megpróbáljuk megkeresni a lehetőségét, hogy másképpen történjen. Felhívjuk a figyelmet, hogy csak azt tüntessék fel a kérelmen, ami igaz, mert vizsgálni fogjuk. Utak, árkok, járdák állapota: sokat hallgattam érte. Tény és való, hogy a szennyvízelvezető csövet a földbe teszik, a földet ki kell termelni, majd visszatemetni. Sajnos a kivitelező ég szakemberei nem tudják letakarítani az útról az eső miatt a földet, sár lesz rajta. Minden vissza fog állni az eredeti állapotba, de egy kis időnek el kell telnie. Utak javítására európai uniós pályázatot én még nem láttam, szilárd burkolatú út építésére pályázatot nem írnak ki. Ennek az az oka, hogy ebből a pályázatból vissza irányból nem keletkezik pénz. Nem úgy, mint a szennyvízcsatorna beruházás eszközeiből, amiket felhasználnak, ezeket külföldről hozzák be, a pénz egy része visszakerül. Az útépítésből azonban nem megy vissza semmi. Arra kell majd figyelnünk, hogy ha lehet, valamihez társítva pályázni az utak állapotának helyreállítására vagy pedig önerőből megoldani. Árkok állapota: a tegnapi napon is kint jártam a településen, tele vannak az árkok vízzel. Az árokrendezést megterveztetem a teljes településre, a belvíz elvezetési problémát megoldandóan tervet készíttetünk. A legnagyobb probléma az Árpád utca és Balatoni út közötti rész, mert ez a település legmélyebben fekvő része. Ennyit szerettem volna még elmondani, várom a jelenlévők kérdéseit, hozzászólásait, véleményét. Kérdések, hozzászólások Czum László előszállási lakos: egy évig nem voltam itthon, és amikor hazaérkeztem, igen meglepett, amit láttam, de örülök is neki, hogy a szennyvízelvezetés megvalósul. Ez szinte megfizethetetlen. Ha egy kicsit pénzben gondolkodunk, ez megemeli az ingatlanok értékét is.

7 7 Jó lett volna, ha öt évvel ezelőtt történik meg, jó néhány kellemetlenségtől megóvott volna bennünket ott, ahol lakunk. A képviselőtestület számára a második ciklus kezdődött el, és én úgy látom, sok minden történt a faluban, ami a dolgokat előbbre viszi és örülök neki, hogy ezek a személyek vannak a testületben, és Ön a polgármester, elég lendületesnek látom a munkát. Amit én javasolok: lehet, hogy nem jön be maradéktalanul és nem vonzza a tömegeket. Én évekig sakkoztam, és ha készülnek a Cifrakertben asztalok, azokra sakktáblát lehetne felfesteni jó minőségű festékkel, amit az eső nem mos le könnyen. Vannak fiatalok, oda lehetne csalni hétvégén, szabadidőben embereket, hogy jöjjenek sakkozni. Dunaújvárosban már kiment a divatból, az utóbbi időben már nem sakkoznak közterületen, de Budapesten igen. A sakkot népszerűsíteni kellene, mert nem olyan, mint a társas játékok, amiket meg lehet venni, a sakk gondolkodásfejlesztő tevékenység. Én szívesen működök közre, segítem azokat, akik szeretnék a sakkos gondolkodásmódot elsajátítani. Kevesen vannak a világban, akik jól tudnak sakkozni, el tudom mondani a szabályokat és a gondolkodásmódot. Kétkukás rendszernek örülök, nagyon jó dolognak tartom, van, ahol már évek óta így gyűjtik a szemetet. Ki lehet tenni, amit most még eltüzelnek és nem szennyezi tovább a levegőt. Ez mindenképpen jó rendszer lesz. Farkas Imre polgármester: köszönjük a biztató szavakat. Nem rossz ötlet a sakk. Egy dologtól félek, ha valamit elkezdünk festeni, szabad művészeti tevékenységgé válhat és elkezdik telefirkálni a padokat, de meg lehet próbálni. Kastély: a zirci főapát úrral beszéltem egy héttel ezelőtt és elmondtam, hogy sajnos az eltelt négy év alatt nem jutottunk sehova a kastély ügyében. Szeretnék az apátsággal legalább egy használatba adási szerződést kötni. Azt mondta, hogy nem biztos, hogy ez a szerződés létrejöhet, mert van egy vállalkozó, akinek megtetszett a kastély, és szeretne itt valamilyen tevékenységet folytatni. Néhány héten belül érkeznek személyek, és érdeklődni fognak. Vállalkozást szeretnének működtetni a kastélyban. Én mondtam, hogy örülnék, ha személynek lenne munkahelye ezáltal. Szekeres Józsefné előszállási lakos: szeretném megkérdezni, ha az önkormányzat megkapná a kastélyt, mi az elképzelés? Farkas Imre polgármester: ha rajtam múlna, az az elképzelésem, hogy a polgármesteri hivatalt átköltöztetném a kastélyba. A hivatal épületében pedig kialakítanánk egy bölcsődét. De mivel egymagunkban nem vagyunk jogosultak normatívát lehívni a bölcsőde működtetésére, mert 2 vagy lélekszámhoz van kötve, a két szomszéd településsel társulva a három település már fenn tudna tartani egy ilyen bölcsődét. Arra is gondoltam, hogy mivel 2-3 főiskolával, egyetemmel vagyunk jó kapcsolatban, ki lehetne alakítani egy vidéki nyári építőtábor-képzőt a kastélyban. Fenn kellene tartani az épületet, de ezt csak úgy tudnánk, ha pályáznánk rá és az iskolák is részt vállalnának a fenntartásában. Ezen kívül pedig Nagykarácsony, Mikulásfalva is sok lehetőséget rejt magában. A civil szervezeteknek is helye lehetne a kastélyban. Szociális szövetkezetek témájában is megkerestek engem, ez most igen népszerű dolog. Megvannak az előnyei, de volt olyan személy, aki csak telephelyet szeretett volna kérni szociális szövetkezet céljára. Telephelyeket vagy székhelyeket is ki lehetne alakítani a kastélyban. Ezek mind iparűzési adó növelő lehetőségek. Biztosan megtalálnánk a kastély funkcióját. Össze lehetne hívni személyt és együtt gondolkodnánk a hasznosításáról. El tudom képzelni, hogy tudnánk működtetni. A kastély felújítása kb. 1 milliárd forintba kerülne.

8 8 Czum László előszállási lakos: a kastélyban minden teremnek bolthajtásos mennyezete van, valamilyen agyagos anyaggal ragasztottak mindent. Miután megszűnt a nevelőotthon a kastélyban, egyszer már beázott az épület. Azon csodálkozom, hogy egyáltalán még bírja az időjárás viszontagságait. Ha ott bármilyen felújításba kezdenek, mindenképpen meg kell kérdezni egy statikust. Szerencse, hogy vastag téglafalak vannak, mert különben már régen összeomlott volna az épület. Farkas Imre polgármester: a kastélyban statikai probléma nincs, ugyanis tervezők már megnézték, azt mondták, hogy jó állapotban van. Vakolathullás van, de nem rossz állapotú az épület. Ez a probléma javítható, ami viszont nehezebb kérdés, az a volt tantermek épületének teteje. A kastély épülete még menthető. Molnár Miklósné előszállási lakos: gratulálok a betlehemi díszkivilágításhoz jól sikerült, külön gratulálok a tervezőnek, számunkra személy szerint nagyon látványos volt. Farkas Imre polgármester: szeretném még arról tájékoztatni a lakosságot, hogy február hónapban tartunk víziközmű társulati közgyűlést, ahova meghívom az üzemeltetőt is, aki tájékoztatja majd a lakosságot arról, hogy kell rákötni a szennyvízhálózatra. Tájékoztatni szeretném még a jelenlévőket arról, hogy az idei évi falunap május án lesz, 15-én a nyitóesttel kezdődik és 16-án egész napos programok lesznek a Szöglet kertben. Nagyjából már körvonalazódik a program, a nap végén egy bállal fejeződik be. Kaczor Feri és a Matyi és a Hegedűs fog fellépni a nap folyamán, valamint lesz egy sztárfellépő is. Február 6-án a művelődési házban Előszállási Költők Estje lesz, mindenkit sok szeretettel várnak a szervezők. A költők verseket, prózákat fognak szavalni. Van egy pályázatunk falunapra, Szeretem Előszállást címmel, lehet leadni verseket, prózákat, március 16-áig, jeligésen, ennek eredményhirdetése lesz a falunapi nyitóesten. Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, mindenkinek megköszönöm a részvételt és jó 2015-ös évet kívánok mindannyiunknak. A közmeghallgatást 19,00 órakor bezárom. kmf. dr. Jenei Zsuzsanna jegyző nevében és megbízásából: Farkas Imre polgármester Győriné Tar Edit aljegyző Jegyzőkönyv hitelesítők: Stadler Gábor hitelesítő Magyari Ferenc hitelesítő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. augusztus 11-én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somogyzsitfa Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 14- én 19,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő

Mészáros Tamás polgármester Taschner Lászlóné alpolgármester Szöllősi Tibor önkormányzati képviselő Kelemen László önkormányzati képviselő Ügyszám: 11/2-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Öcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december 12-én 17.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. Ülés helye: Faluház, Öcs Jelen vannak: Hiányzó

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én, du. 16 órakor a Polgármesteri Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. október 7-én,

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. november 27-én megtartott üléséről 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/19/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. november 27-én megtartott üléséről Jelen vannak: Fodor Albert polgármester Andó Zoltánné képviselő Bibliák István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-3/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-3/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30. napján 16 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u.

Részletesebben

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről.

Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. május 12-én 14 00 -kor megtartott rendkívüli testületi üléséről. tárgysorozata: határozata: 34-36 rendelete: TÁRGYSOROZAT 1. Döntéshozatal közbeszerzésekkel

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. július 11-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:81-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481. Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-1/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

1. Javaslat vis maior tartalék címén támogatási igény benyújtására Előterjesztő: Papp Anna polgármester

1. Javaslat vis maior tartalék címén támogatási igény benyújtására Előterjesztő: Papp Anna polgármester Készült: 2010. július 13-án, megtartott Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt ülésén - a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Papp Anna polgármester Kormos Krisztián alpolgármester

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képviselő testületének 2013. március 19. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita képviselő,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Somogyi Csaba István elnök, Orsós János nemzetiségi képviselő, és dr. Varga Katalin aljegyző. Jegyzőkönyv Készült: Ötvöskónyi Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata testületének 2014. november 25.-én (kedden) 17 órakor a Művelődési Házban megtartott közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak: Somogyi

Részletesebben

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-5/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 19. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-én, 11.00 órakor megtartott redkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 107/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. október 18-án megtartott ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Barbacs Községi Önkormányzat 9169 Barbacs, Kossuth u. 5. 91-3/2015.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Barbacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 9-én 18.00 órai kezdettel a barbacsi

Részletesebben

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 67-től 70-ig. Határozat száma. 0-tól 0-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-30/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 6- án megtartott rendkívüli testületi üléséről Határozatok: 67-től 70-ig Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.május 27-én tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.május 27-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com

BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. június 23- án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. október 03. NAPJÁN MEGTARTOTT 17. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK Kistelek Képviselő-testület 2013. október 03-án tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 24-én megtartott nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám: 1062-3/2014 JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 02-én 14,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2012. január 12-én megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) előterjesztése c.) határozata d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 12-én 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 10/2010 KT. Szám JEGYZŐKÖNYV KISTELEK VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. AUGUSZTUS 16. NAPJÁN MEGTARTOTT IX. NYÍLT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1 Napirendi pontok: 1. napirendi pontok elfogadása 2. DAOP-2009-4.2.1/B

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 145/4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 20-án délután

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-9/2015.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 8-án,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám: 459-1/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 30-án 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. szeptember 29-én. megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. szeptember 29-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 50/2014.(IX.29.) számú határozata A települési önkormányzatok

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2013. április 12-én tartott. Rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2013. április 12-én tartott. Rendkívüli nyílt üléséről. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 351-3/2013. (IV. 12.) JEGYZŐKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 9-i rendkívüli, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Csabdi Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal ülésterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.január 12-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Község képviselő-testület Kamond Szám: 372-14/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kamond község képviselő-testületének 2013. október 29-én 18 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 16-án 16 órakor a Szálka Petőfi u. 2. szám alatt, a Községháza tárgyalótermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. március 12-én a Petőfiszállási Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29.-én, a Községházán 17 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám:D-17-16 /2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Doba Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 5-én 18 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásról. Ülés helye: Művelődési Ház Doba, Kossuth u.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e

4. sz. j e g y z ő k ö n y v e MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 2012. március 30-án megtartott ülésének 4. sz. j e g y z ő k ö n y v e Pénzügyi és Gazdaságfejlesztési J e

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület március 22-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület március 22-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-11/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. március 22-én tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 204-7 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 25-én 19.20 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Jelen

Részletesebben

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Rimóc Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. szeptember 25.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Rimóc Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 19.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Nagyacsád Község Önkormányzata 8521 Nagyacsád, Deák Ferenc u. 1-3. ikt.szám:../2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagyacsád község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 3.-án 16 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének

NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET. 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2014.február 11. megtartott rendkívüli testületi ülésének a.,) jegyzőkönyve b.,) határozata c.,) előterjesztése d.,) tárgysorozata TÁRGYSOROZATA 1., /Nyírgelse

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Cigány Kisebbségi Önkormányzatának 2009. április 15. napján 15.30 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal félemeleti tárgyalóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Kajászó Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2013. október 29-i együttes üléséről Helye: Vál Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. JÚNIUS 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 117/2015. (VI. 4.) BVKt határozat Pályázat benyújtásáról Önkormányzati feladatellátást

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2012. február 28. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án 8.30 órai

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 6/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2013. (IX.25.) Helyi önkormányzatok működőképessége

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-7/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. március 4-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 122/2015. (III.04.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 24-n megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 97-99 /2012. (XI. 24.) számú határozatok.

Részletesebben