Városkép április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Városkép. 2014. április 16. XXIII. évfolyam 7. szám. Egyre többen ismerik a kerületben működő rendőrségi irodákat Bevált az új szolgáltatás"

Átírás

1 Aacskai úti akóteep p Amáskert p Besőmajor p Béateep p Bókayteep p Erdőskert p Erzsébetteep p Ferihegy p Ganzkertváros p Ganzteep p Goriett-teep p Havannateep Kossuth Ferenc-teep p Lakatosteep p Liptákteep p Lónyayteep p Mikósteep p Rendessyteep p Szemereteep p Szent Imre-kertváros p Szent Lőrinc-teep p Újpéteriteep Városkép ápriis 16. XXIII. évfoyam 7. szám P e s t s z e n t ő r i n c P e s t s z e n t i m r e k ö z é e t i ap j a Egyre többen ismerik a kerüetben működő rendőrségi irodákat Bevát az új szogátatás Egyre ismertebbek a XVIII. kerüetben tavay megnyít rendőrségi irodák. A Havanna-akóteepen júiusban, a pestszentimrei Imre-házban pedig karácsony eőtt átadott iroda éte hamar bekerüt a köztudatba, az emberek rövid idő aatt megtanuták, hogy ügyes-bajos dogaikka nem ke a távoabb évő rendőrkapitányságra menniük. Puskás Attia Amint azt Száva Fórián rendőr őrnagy, bűnügyi készenéti csoportvezető, a térfigyeő szogáat vezetője emondta, nem megepő, hogy a Havanna-akóteepi irodában nagyobb az ügyféforgaom, de egyre többen keresik fe az imrei irodát is. Vátozatos ügyek A Csontváry utcai irodához esősorban vagyon eeni bűncseekmények, autófetörések, ietve a késő esti rendzavarások, hangoskodások miatt fordunak a akosok. A akóteepi ügyeet forgama egyérteműen bizonyítja, hogy vaós vot a akossági igény, és az itt éők körében rendkívü pozitív a munkánk megítéése. A több megkeresés csak részben magyarázható azza, hogy ez az iroda már tíz hónapja működik tájékoztatott Száva Fórián. A akókörnyezet sajátosságaibó, az itt éők számábó adódóan gyakoribbak a probémák. Az őrnagy hozzátette, hogy a közös képviseők, házgondnokok munkáját is nagymértékben A tapasztaatokat az emút héten egyeztette Lévai István Zotán apogármester és Kékesi András kerüeti kapitány megkönnyíti az iroda, mert a mindennapos bejeentésekke nem ke az Üői úti kapitányságra szaadgániuk. A rendőrkoégák munkája is könnyebbé vát annyiban, hogy az autós vagy a gyaogos járőr is gyorsabban tud reagáni, mert hamarabb szerez tudomást egy bűnesetrő vagy baesetrő. Bűnmegeőzési szempontbó pedig némi visszatartó ereje van az irodában szogáatot tejesítő rendőr jeenétének. Fontos a megeőzés Az imrei irodáva kapcsoatban Száva Fórián kiemete, hogy a Havanna-akóteepihez hasonóan hamar eterjedt a híre, ami részben annak köszönhető, hogy az intézkedő rendőrök tájékoztatják az itt éőket errő a ehetőségrő, ietve rendszeresen kiheyeznek szóróanyagokat. Pestszentimrén az idősek séremére ekövetett csaásró vagy annak kíséretérő szóó bejeentés gyakori. A közemútban történt, hogy egy idős bácsit vaamiyen ürüggye eszóítottak az utcán, hazáig kísérték, és az otthonábó több dogot eoptak. Az effajta bűncseekmények ekerüésében az egymásra vaó odafigyeés is sokat segíthet. Ezt az a szerencsés kimeneteű eset is bizonyítja, amikor egy idős högyet a kasszikus, az unokájáva baj történt, pénz Az önkormányzat páyázik az aacskai fejesztésre Ápriis eső napján szüetett meg az a beügyminiszteri rendeet, amey ehetőséget kíná a kerüeti térfigyeő rendszer fejesztésére. A páyázatta egy évekke ezeőtt megfogamazott céunk, az Aacska-akóteepi fejesztés váhat vaóra mondta Lévai István Zotán apogármester. Az önkormányzat ugyan az éves kötségvetésben tervezte a rendszer fejesztését, de ismerve a gazdákodási kereteinket ez az összeg nagyobb méretű beruházásra nem eég. Ha sikeresen veszünk részt a 100 százaékban eőfinanszírozott, vissza nem térítendő támogatást adó páyázaton, akkor már a nyáron ekezdődhet az Aacska-akóteep korszerű térfigyeő rendszerének a kiépítése. keene szövegge hívtak fe teefonon, de amikor a högy emondta a szomszédjának, hogy hova indu, az figyemeztette, hogy vaószínűeg becsapták. Ezért a taákahey heyett a rendőrségi irodába ment, így nem vaósut meg a bűncseekmény mondta Száva Fórián. Egy bűncseekmény meghiúsuásakor ugyan nincs átványos rendőri munka, viszont ádozat vagy károkozás sincs, és számomra ez, a bűnmegeőzés a rendőri munka ényege. A két iroda feáítása egyérteműen pozitív vátozásokat hozott mind a bűnmegeőzésben és a federítésben, mind a akosság és a rendőrség kapcsoatában. Az ügyeetes rendőr mindkét heyen munkanapokon 10 és 20 óra között fogadja az ügyfeeket. A Csontváry utcai ügyeet teefonszáma: , az Imre-házi rendőrségi irodáé: Kucsák meett a többség Edőt, hogy Kucsák Lászó marad a kerüet országgyűési képviseője. Az ápriis 6-i váasztásokon a egtöbb voksot az emút négy esztendőben is egyéni képviseőként dogozó Kucsák Lászó kapta. A Fidesz KDNP jeötje 60 szavazatta eőzte meg egnagyobb riváisát, a Kormányvátó Összefogás jeötjét, Kunhami Ágnest. Egy héten keresztü a XVIII. kerüetrő beszét az ország. Az ápriis 6-i országgyűési váasztások eredményeit ugyanis érdemben befoyásota az itteni végeredmény, amey a szoros áás miatt csak ápriis 12-én vát egyérteművé. Az már a váasztások napján átszott, hogy a Fidesz KDNP nagy föénnye nyert, de az, hogy a két párt pontosan mennyi képviseőt küdhet a Paramentbe, csak egy hétte később derüt ki. Mive a 199 heybő 132 biztosnak tűnt a kormánypártok számára, az itteni végeredményen múott, hogy eérik-e a kétharmadot. Mive Kucsák Lászó a szavazatok 98 százaékának összeszámoása után 22 vokssa vezetett Kunhami Ágnes eőtt, az utosó körzetben eméetieg fordíthatott vona a riváisa. Ebben a körzetben csak azt követően számoták össze a szavazatokat, miután a küfödön eadott voksok is megérkeztek. Ápriis 12-én az utosó kérdésre is váaszt kaptunk: Kucsák Lászó 38 szavazatta növete eőnyét, így összesen vokssa nyerte e a kerüetiek bizamát. A szavazatot kapó Kunhami Ágnes mögött a Jobbik jeötje, Makai Tibor 8493, míg az LMP jeötje, Kassai Dánie 3448 vokssa végzett. A többi jeöt nem érte e az 1 százaékot. Bővebben a 3. odaon Fejődik a Bókay-kert 2. oda Most már a finanszírozási ehetőségeken múik, hogy mivé fejődik a kerüet közkedvet parkja, a Bókay-kert. A fejesztési tervekke fogakozó munkacsoport a akossági véeményeket is figyeembe véve ekészítette a jeentését. A szükséges források fekutatásáva egy modern sport-, kuturáis és szabadidő-centrum jöhet étre a kerüet szívében. A tisztább kerüetért 6. oda A XVIII. kerüeti önkormányzat ebben az évben is várja a akókörnyezetük tisztaságáért tenni akaró pogárokat, akik az ápriis 22-i Föd napja akamábó 26-án rendezendő kerüettakarítássa tehetik tisztábbá a közterüeteket. Tavay iyenkor összesen 39 köbméter huadék gyűt össze. Idén is több heyszínre várják azokat, akik tennének a környezetükért. Itt a majáis! 7. oda Sportos és csaádi programokban is bővekedik a nyári eőszezon a Bókaykertben. A szabadtéri szezon kerékpárversennye indu ápriis 27-én, majd a minden korábbiná színesebb május 1-jei majáissa foytatódik. A régi népi hagyományok feidézése meett békebei hanguatta, színes programokka, közkedvet együttesek koncertjeive várják a átogatókat. A Nagy Versmondás 8. oda A kötészet napját minden évben ápriis 11-én, József Attia szüetésnapján ünnepik. A Kossuth téren négy kerüeti iskoa diákjai tiszteegtek a kötészet örök mivota eőtt. A tanuók József Attia Szüetésnapomra című versének közös eszavaásáva áítottak fe Guinness-rekordot. A versmondást Jordán Tamás Kossuth-díjas színész, rendező vezényete. Harcban a PLER 15. oda Végre nyugodtan írhatunk eismerően a PLER kéziabdázóiró, hiszen a egutóbbi 4 mérkőzésbő 3-at megnyertek. Újra eérhető közeségbe kerüt a bennmaradás kiharcoása. A siker érdekében szurkojunk együtt, buzdítsuk a csapatot! Legutóbb hiheteten izgamak után ra győzték e a győrieket a Lőrinci Sportcsarnokban, és szereztek 2 értékes pontot.

2 2 Közéet Modern sport-, szabadidős és kuturáis centrumot ámodnak a kerüetbe Segítünk Közérdekű információk és címek Ingyenes jogi tanácsadás a Pogármesteri Hivata ügyfészogáatán. Jeentkezés és időpont kérés a es teefonszámon. A Bókay-kert újjászüetése Efogadta a fejesztési koncepciót a képviseő-testüet Dámsa József Lajos Fidesz, , minden hónap utosó szerdáján óra között a Kandó téri iskoában Dömötör István Fidesz, , minden hónap 2. szerdáján óra között a Vajk-sziget iskoában Okmányirodák Batthyány u. 80. te.: , Ady E.u te.: , H., Sze.: 8 12 és 14 18, K., Cs.: 7 11 és 13 16, (csüt. déután kizáróag időpontfogaássa) P.: 8 12 Fehér Gábor MSZP, minden hónap 1. keddjén óra között a Goriett iskoában és óra között a Brassó iskoában Gagóczy Zotán Fidesz, , minden hónap 1. hétfőjén óra között a Darus iskoában és óra között a Goriett iskoában Észrevéteéve keresse az irodákat! Gyámhivata: Közjegyzők Üői út 423. I. em. Te.: Bartók L. u. 5. III. 6. Te.: Üői út 365. I/1 Te.: Zsebők Zotán Szakrendeő Thököy út 3. Te.: Pintér Kámán Szakrendeő Nemes u. 18 Te.: Rendőrkapitányság Üői út 438. Te.: Tűzotó-parancsnokság Gönczö András Az egykor birtokközpontként működő Herrich Kiss-via heytörténeti-információs központtá aakítása a egfontosabb tervek közé tartozik Most már a finanszírozási ehetőségeken múik, hogy mivé fejődik a Bókay-kert. A fejesztési tervekke fogakozó munkacsoport a akossági véeményeket is figyeembe véve ekészítette a jeentését. A szükséges források fekutatásáva egy modern sport-, kuturáis és szabadidő-centrum jöhet étre a kerüet szívében. Kerékgyártó György Kerüetünk rendkívü gazdag heytörténeti értékekben mondta Kardos Gábor, a Bókay-kert Fejesztési Terv Eőkészítő Munkacsoport vezetője. Becsüjük meg ezt az örökséget! A jeentés egy hosszú munkafoyamat végén kerüt március 6-án az önkormányzat képviseő-testüete eé, s a céja az vot, hogy a 2013-ban megaakított munkacsoport fetárja a Bókay-kertben rejő, még kiaknázatan ehetőségeket. A munkacsoportot, ietve megbízóját, az önkormányzatot két cé vezeti: az egyik az, hogy a kerüeti szabadidős, sport- és kuturáis éetben ma is köz- ponti szerepet betötő park egy modern, a mai igényeket kieégítő kompexumként szogája az itt éőket, a másik az, hogy megtaáják azokat a megodásokat, ameyek révén a étesítményegyüttes vonzó turisztikai céponttá váhat. A kert története a XVIII. század közepéig nyúik vissza, amikor Grassakovich Anta majorsági központot hozott itt étre. Ebbő az időbő maradt fenn a Grassakovich-kápona, amey a kerüet egyeten műeméke ben már kúria át itt, amey a környék kuturáis központjának számított egészen az 1951-es áamosításig. Történeti szempontbó nagyon fontos az a gesztus, ame- Üői út 235. Te.: Közbiztonsági Centrum Kondor B. sétány. 1. Te.: Imre-Pont Kisfaudy u. 68/B Te.: A tervek között a Bókay-kert heytörténeti értékű épüeteinek műeméki hasznosítása éppúgy szerepe, mint az uszoda és a strand bővítése, a sportpáyák háttérinfrastruktúrájának korszerűsítése, parkoók étesítése, kaandpark, sétaútvonaak és egy korábbi eképzeést megvaósítva a Szent Lőrinc-káponáig vezető kávária kiaakítása is. yet Herrich Szidónia, a kúria épüetét tervező Herrich Károy ánya tett: a nehéz sorsú emberek feé mindig nyitott högy a szüei haáa után jeképes összegért adta át az ingatant arra a céra, hogy azt a heyi ifjúság hasznáhassa. Az áamosítás után az akkori vezetés, követve a pédát, úgy döntött, hogy a kertet továbbra is megtartja ifjúsági parknak. A Bókay-kert többé-kevésbé azóta is ezt a cét szogája, és a jövőben is ez esz a fő feadata. Az azonban vitathatatan, hogy a kertte kapcsoatban eddig nem vot egységes koncepció. Átaakítások, fejesztések, javítások mindig történtek benne, egységes arcuatot azonban soha nem próbátak adni neki. A fejesztési terv kidogozásának ötetét már 2011-ben fevetette az önkormányzat, ietve a parkot kezeő Városgazda XVIII. kerüet Nonprofit Zrt. Az ekészített tervanyag a szakértői öteteket, javasatokat összegezte, ameyeket az önkormányzati képviseők több szekcióban tárgyatak 2013ban, majd az összegző fejesztési koncepció kidogozására munkacsoport hoztak étre. A munkacsoport a városvezetésse közösen fehívásban kérte a kerüet akosainak, szervezeteinek javasatait. Az egyeztető megbeszééseken, akossági fórumokon véeményezték a terveket, és újabb öteteket gyűjtöttek. Ezek aapján vaamint a városvezetés áta megfogamazott javasatok figyeembevéteéve készüt e a szabáyozási terv aapjait jeentő koncepció, amey újra a testüet eé kerüt. Az egyeztető fórumok támogatták az összegző javasatomat, miszerint a Bókay-kert és a Grassakovich-kápona terüetének amey az 50-es évekig kuturáis-heytörténeti és terüeti egységet akotott fejesztési koncepciója ismét egységes és koordinát szabáyozási terv aapján vaósujon meg mondta Kardos Gábor. A nagy ívű, több fejesztési cé megvaósítását kitűző tervkoncepció a fekért tervezők öteteinek, ietve a akossági fórumokon ehangzó véeményeknek a figyeembevéteéve határidőre ekészüt. A tervezet aapján a képviseő-testüet edöntheti, hogy mey eemek megvaósítására akar és tud páyázni a most induó páyázati időszakban. A tervek között a Bókay-kert heytörténeti értékű épüeteinek műeméki hasznosítása éppúgy szerepe, mint egy heytörténeti-információs központ kiaakítása, az uszoda és a strand bővítése, a sportpáyák háttér-infrastruktúrájának korszerűsítése, parkoók étesítése, kaandpark, sétaútvonaak és egy korábbi eképzeést megvaósítva a Szent Lőrinc-káponáig vezető kávária kiaakítása is. n apogármester Fidesz, minden 3. pénteken, ig, eőzetes egyeztetés aapján. PVÖ-enök Fidesz, , minden hónap 1. csütörtökjén óra között a Kastéydombi Iskoában irodavezető Kucsák Lászó Csabafi Róbert Közérdekű info dr. Hunyadkürti Szivia apogármester KDNP, , minden hónap 2. hétfőjén között a hivataban. Eőzetes egyeztetés aapján. Fidesz, Eőzetes egyeztetés aapján. Budapest Főváros Kormányhivataa XVIII. Kerüeti Hivataa Városház u. 16. te.: H.: 10 18, K.: 8 16, Sz.: 8 18, Cs.: 8 16, P.: irodavezető Közigazgatási és Hatósági Iroda: Csomó Tamás Bauer Ferenc Baier Tibor pogármester Fidesz, , eőzetes egyeztetés aapján: apogármester Fidesz, , eőzetes egyeztetés aapján: Üői út 400. Te.: Városháza u. 16. Te.: H.: , Sz.: 8 16, P.: 8 12 hivatavezető Okmányiroda: Ughy Attia dr. Lévai István Zotán PestszentőrincPestszentimre Pogármesteri Hivata dr. Ternyák Péter Lajos Képviseői fogadóórák: Városkép I Budapest, XVIII. kerüet Pestszentőrinc Pestszentimre Önkormányzatának díjtaan közéeti apja Megjeenik kéthetente pédányban. n ISSN n Feeős kiadó: Városgazda XVIII. kerüet Nonprofit Zrt., 1181 Budapest, Üői út 423. Feeős vezető: Banyár Lászó vezérigazgató n Szerkesztőség: 1181 Budapest, Üői út 423., Teefon: , e-mai: n Hirdetés: Szerkesztőség, 1181 Budapest, Üői út 423. n Te.: , fax: n n Feeős szerkesztő: Sütő-Nagy Zsot Layout: Bódi János tervezőszerkesztő n DTP: Prongue Bt. n Munkatársak: Füep Erzsébet, Kerékgyártó György, Csernai Mariann, Puskás Attia, Róth Ferenc, Temesi Lászó n Fotó: Ványi Ákos n Gyártás: Pannon Lapok Társasága Nyomdai Központ n Cím: 8200 Veszprém, Házgyári út 12., Te.: (88) n Feeős vezető: Horváth Gábor n Terjesztés: Feibra Kft. n Feeős vezető: Justin István ügyvezető igazgató n Te.: (06) A Városkép bármey részének másoásáva, terjesztéséve, az adatok eektronikus tároásáva és fedogozásáva kapcsoatos minden jog fenntartva. A Városkép újság tejes tartama szerzői jogi védemet évez, értesüést, fotót átvenni csak a szerkesztőség eőzetes beeegyezéséve vagy a Városképre hivatkozva ehet. A hirdetések tartamáért feeősséget nem váaunk. A Városképhez beküdött eveeket, írásokat a szerzők eőzetes hozzájáruása nékü, szerkesztett formában jeentetjük meg. Függeten, , eőzetes egyeztetés aapján: Kardos Gábor Fidesz, , minden hónap 1. szerdáján óra között a Bókay Árpád iskoában vagy Kádár Tibor Fidesz, minden hónap 1. péntekjén óra között a Vörösmarty iskoában. Minden hónap második péntekén déután ig a Piros iskoában. Kiss Róbert KDNP, , minden hónap 2. szombatján, 9 11 óra között a Kondor Béa Közösségi Házban Koczka Józsefné MSZP, , minden hónap utosó szerdáján az MSZP székházban (1181 Budapest, Üői út 337.) óra között Kőrös Péter MSZP, gmai.com, minden hónap utosó szombatján 9 11 óra között a Kondor Béa Közösségi Házban Kőszegi János Fidesz, , eőzetes egyeztetés aapján: Maitz Lászó Fidesz, , eőzetes egyeztetés aapján: Pásztor János Fidesz, Eötvös Lóránd Átaános Iskoa minden hónap eső hétfőjén óráig, Fehéren-Feketén Gaéria (1184 Bp. Teeki u. 26/b.) minden hónap eső hétfőjén óráig. Petrovai Lászó Függeten, , eőzetes egyeztetés aapján Szarvas Attia Sándor KDNP, , eőzetes egyeztetés aapján: Ternyák András MSZP, minden hónap 1. szerdáján között a Piros iskoában Vimányi Gábor MSZP, , minden hónap utosó szombatján 9 11 óra között a Kondor Béa Közösségi Házban

3 A Fidesz KDNP jeötje nyerte az országgyűési váasztásokat a kerüetben Közéet 3 A foytonosság a fejődés aapja Továbbra is Kucsák Lászó képvisei a kerüetieket a Paramentben Edőt, hogy Kucsák Lászó marad a kerüet országgyűési képviseője. Az ápriis 6-i váasztásokon a egtöbb voksot az emút négy esztendőben is egyéni képviseőként dogozó Kucsák Lászó kapta. A Fidesz KDNP jeötje 60 szavazatta eőzte meg egnagyobb riváisát, a Kormányvátó Összefogás jeötjét, Kunhami Ágnest. Sütő-Nagy Zsot Nem túzás azt áítani, hogy egy héten keresztü a XVIII. kerüetrő beszét az ország. Az ápriis 6-i országgyűési váasztások eredményeit érdemben befoyásota az itteni végeredmény. Az már a váasztások napján átszott, hogy a Fidesz KDNP nagy föénnye nyert, de hogy a két párt pontosan mennyi képviseőt küdhet a Paramentbe, az csak egy hétte később derüt ki. Mive a 199 heybő 132 biztosnak tűnt a kormánypártok számára, az itteni végeredményen mút, hogy eérik-e a kétharmadot. Mive Kucsák Lászó a szavazatok 98 százaékának összeszámoása után 22 vokssa vezetett Kunhami Ágnes eőtt, az utosó körzetben eméetieg fordíthatott vona a riváisa. Ebben a körzetben csak azt követően számoták össze a szavazatokat, miután a küfödön eadott voksok is megérkeztek. Ápriis 12-én az utosó kérdésre is váaszt kaptunk: Kucsák Lászó 38 szavazatta növete Hirdetés Kucsák Lászó maradt az országgyűési képviseő eőnyét, így összesen vokssa nyerte e a kerüetiek bizamát. A szavazatot kapó Kunhami Ágnes mögött a Jobbik jeötje, Makai Tibor 8493, míg az LMP jeötje, Kassai Dánie 3448 vokssa végzett. A többi jeöt nem érte e az 1 százaékot. Kucsák Lászó a végeredmény ismertetését követően emondta, hogy támogatóiva együtt egész héten bíztak abban, hogy az utosó szavazatok megszámáása után is az eső heyen esz Mindenekeőtt szeretném kifejezni köszönetemet a munkatársaimnak, az önkéntese- inknek, az aktivistáknak, akik fáradtságot nem ismerve segítettek. Hááva tartozom azért az önfeádozó munkáért, ameye meém átak ezekben a hónapokban is, hiszen nemegyszer este, hétvégén vettek e csaádjuktó, szeretteiktő, barátaiktó időt, hogy a közös ügyünket támogassák. És azoknak is köszönette tartozom, akik rám szavaztak, akik ementek, és kiátak a fejődés meett, azért, hogy munkánk révén a XVIII. kerüet és a nemzet egyaránt gyarapodjon. Reméem, hogy továbbra is meg tudom szogáni a bizamukat! A váasztások ebonyoítását több százan segítették Kucsák Lászó feidézte, hogy a kampányt küönösen érdekessé tette a baoda jeötcseréje, ami azért vát szükségessé, mert Simon Gábor, az MSZP vot enökheyettese adócsaás, magánokirat-hamisítás és febujtóként ekövetett közokirathamisítás gyanúja miatt eőzetes etartóztatásba kerüt. A poitikus hozzátette, reméi, hogy a jövőben már csak pozitív ügyek miatt kerü Pestszentőrinc-Pestszentimre a hírekbe, bár ő eddig is igyekezett inkább az iyen ügyekre koncentráni. Az emút négy évben ha- tékonyan dogoztunk, de még sok tennivaónk van annak érdekében, hogy mind a őrincieknek, mind az imreieknek miné éhetőbb egyen a városrész. Számos fejesztést végeztünk, de több még jeeneg is foyamatban van. Ezek közé tartozik a csatornázás, vaamint az intézményháózat fejesztése, energetikai korszerűsítése. Az egyik egnagyobb eredménynek azt tartja a képviseő, hogy a kormány segítségéve a kerüet megszabadut az eődöktő örököt nyomasztó adósságtó. Lezárut egy korszak a kerüet éetében, még ha Orbán Viktor miniszterenök szavaiva éve csak a munka feéné járunk is. A kormány céu tűzte ki a munkát terheő adók további csökkentését, az energiarendszer megújítását és a tejes fogakoztatottságot. Ehhez mi itt a kerüetben napró napra próbáunk hozzátenni vaamit. Idén befejeztük a Pestszentimrét megújító és megszépítő átfogó fejesztést, javában zajik a korábban csak ígérgetett csatornázás, nemrég tettük e egy új böcsőde aapjait az Attia utcában, hamarosan megkezdődhet a Béke tér fejesztése, s a könnyebb és biztonságosabb közekedés érdekében esz, aho körforgamat, és esz, aho zebrákat aakítunk ki. Az itt éők nyugamának növeéséért tervezzük a térfigyeő háózat fejesztését, amey az Aacska-akóteep bekapcsoásáva reméhetőeg már az idén bővühet. Az éet minden terüetén igyekszünk keemesebbé tenni a kerüetiek mindennapjait, és én hiszem, hogy a váasztók a szavazataikka ezt a munkát honoráták. Azon eszek, hogy a fejődést a következő négy esztendőben is érzékejék. Ápriis 12-én az utosó kérdésre is váaszt kaptunk: Kucsák Lászó 36 szavazatta növete eőnyét, így összesen vokssa nyerte e a kerüetiek bizamát. A szavazatot kapó Kunhami Ágnes mögött a Jobbik jeötje, Makai Tibor 8493, míg az LMP jeötje, Kassai Dánie 3448 vokssa végzett.

4 4 Közéet Katasztrófa megeőzésére versenyezve készütek fe a diákok Mi esz a sorsa az áomásnak? Pink János szemereteepi akos jeezte szerkesztőségünknek, hogy a Szemereteep vasúti megáóhey épüetét ismereten tettesek megbontották. Ovasónk az aábbi kérdéseket tette fe ezze kapcsoatban: Mi esz az áomásépüet sorsa? Amennyiben ebontják, ez mikor történik meg? A megáóhey meett küönáó házban taáható, akatan gondnoki akást ugyancsak fetörték. A rongáások miatt egyrészt csúnya átvány fogadja a Gyömrői úton, a Ferihegyi gyorsforgami úton közekedőket, köztük a repüőtérre tartó küfödieket, másrészt és ez még nagyobb baj az épüet éetveszéyessé vát. Kőszegi János, a teepüésrész önkormányzati képviseője megkeresésünkre emondta, hogy 2013 decemberében a MÁV Zrt. szakemberei heyszíni szemét tartottak, és ígéretet tettek arra, hogy tavassza ebontják a megáóhey épüetét. A MÁV nem gondos gazdaként járt e, mert hagyta, hogy szétopják az épüetet mondta az önkormányzati képviseő. A heyszíni szeme akamáva fevetettem, hogy ha a gondnoki akás épüete feújítható, akkor abbó cészerű zárt kerékpártároót étesíteni, ameynek fenntartását váaná az önkormányzat. Bojtor Tibor, a MÁV Zrt. Vagyonkezeési és Gazdákodási Igazgatóságának ingatanüzemetetési vezetője az aábbi tájékoztatást juttatta e szerkesztőségünkhöz: A MÁV a vagyonkezeője az áomásépüetnek és a meette évő gondnoki akásnak. Az eőbbi épüetben, miután a bérő visszaadta, jeentős rongáások és bontások történtek, emiatt az épüet részegesen éetveszéses áapotba kerüt. Az épüet tejes ebontásának végrehajtásához szükséges a bontási kötségek fedezete, amey a korábban efogadottakra, programozottakra történt fehasznáásokra tekintette idén már nem á a rendekezésünkre. Ezért egyeőre csak a veszéyes szakasz ebontását, majd a fennmaradó részeken a nyíások befaazását tudtuk evégezni, megakadáyozva az iegáisan beteepüő és így veszéybe kerüő hajéktaanok, vaamint az épüetet tovább bontók bejutását. A befaazásig a terüetet ehatárotuk. A gondnoki akás további hasznosítását ietően egyeztettünk az önkormányzat képviseőjéve. A magunk részérő támogatjuk az eképzet funkciókat önkormányzati üzemetetés keretében. Ê FE A Budapesti Kereskedemi és Iparkamara XVIII XIX. kerüeti Szogátató Irodája új szogátatást kíná: Széchenyi kártya foyószámahiteügyintézés Időpont-egyeztetés szükséges! Hiteügyintéző: Takács Imre XVIII XIX. Kerüeti Szogátató Iroda 1181 Budapest, Üői út 453. födszint Teefon: Mobi: E-mai: Ügyféfogadási idő: Hétfő csütörtök: Péntek: Az éet ehet a tét Katasztrófavédemi versenyen mérték össze tudásukat és ügyességüket a kerüeti átaános iskoás diákok ápriis 10-én a Bókay-kertben. A Kandó Téri Átaános Iskoa csapata szerepet a egjobban, így ők képviseik Pestszentőrinc-Pestszentimrét a fővárosi megmérettetésen. A femenő rendszerű országos katasztrófavédemi ifjúsági versenyt a Magyar Pogári Védemi Szövetség hirdette meg a BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóságának fővédnökségéve. Az eső forduó heyi szintű, majd az átaános és középiskoások győzteseinek terüeti, vagyis fővárosi, ietve megyei döntőjéve foytatódik a verseny. A második forduó egjobbjai az országos versenyen mérhetik össze a tudásukat. A Bókay-kertben ápriis 10-én tartott kerüeti versenyen 11 átaános iskoábó összesen 14 csapat vett részt. (Középiskoások nem neveztek.) A diákokat Székey Péter Csaba, a XVIII. kerüeti önkormányzat közbiztonsági referense köszöntötte, majd Lévai István Zotán apogármester nyitotta meg a programot. A gyerekek a 16 áomáson a katasztrófavédeem, azon beü a tűzotóság, ietve a pogárőrség és a rendőrség munkájáva, vaamint az esőse- géynyújtássa kapcsoatos ismereteikrő tehettek tanúbizonyságot. A verseny céja az, hogy a diákok megismerjék a katasztrófavédeemben hasznáatos eszközök akamazását, így katasztrófa esetén keő fekészütség birtokában tudjanak segíteni bajba jutott embertársaikon. A verseny ebonyoításában a kerüeti pogári védemi kirendetségge együttműködött a kerüeti rendőrkapitányság, a terüetieg ietékes katasztrófavédemi kirendetség, a Vöröskereszt heyi szervezete és a pogárőrség is. A megmérettetésen a Kandó iskoa ért e eső heyezést, a második a Kassa, a harmadik a Bókay iskoa ett. A fővárosi katasztrófavédemi ifjúsági versenyt ápriis 15-én tartják a Hajógyári-szigeten. Kerüetünket a Kandó csapata képvisei. Ê Füep Erzsébet Népszerű a program Az időjárás vátozásainak az emberi szervezetre vaó hatásáró gyűjtenek adatokat a kerüet csaknem vaamennyi átaános iskoájában. Az önkormányzat környezeti monitoring-programjának részeként márciusban indut akcióhoz 15 iskoa csatakozott. Rekord Ferihegyen Minden eddiginé nagyobb vot a márciusi utasforgaom a Liszt Ferenc Nemzetközi Repüőtéren. A most közzétett statisztika szerint az év harmadik hónapjában egészen pontosan érkező vagy induó utas vette igénybe a Budapest Airport termináját és annak szogátatásait. Az eredmény már csak azért is figyeemre métó, mive sok évben márciusra esnek a húsvéti ünnepek, és ekkor érthető okokbó még erősebb a forgaom. Iyen vot tavay is, amikor március 31-én vot húsvét. Most viszont csak ápriis végén esz, ezért is számít jeentős bővüésnek, hogy a Budapest Airport idén márciusi forgama 5 százaékka haadta meg a tavayi év harmadik hónapjáét. Egyes égitársaságokná mind a hagyományos, mind a diszkont szektorban a járatok kihasznátsága meghaadta a 90 százaékot, ami igen jónak számít nemzetközi összehasonításban is. Március ráadásu a téi menetrendi időszak utosó hónapja, hiszen a nyári menetrend, ameynek kezdete egybeesik a nyári időszámítás bevezetéséve, az eddiginé jóva több új járatot és az eddiginé is nagyobb forgamat ígér. A 2014-es nyári menetrendben 37 égitársaság 85 céáomásra kíná utakat Budapestrő. A fekínát kapacitás aapján minden idők egerősebb forgamára számíthat a hazai repüőtér. A tapasztat utazók, küönösen az internetes akciókra vadászó fiataabbak számára pedig a mostani eőfogaási szezonban még rendkívü kedvező árú repüőjegyek fogahatók nyárra a hagyományos és a diszkont égitársaságok járatain. Ami a forgaom növekedését ieti, a Budapest Airport idei átagosan 7,4 százaékos forgaomnövekedése jeentősen túszárnyaja a 4,2 százaékos európai uniós átagot, és ényegesen jobb, mint a régiós versenytársaké (Bécs, Prága és Varsó). Ünnepfa a kerüetnek A német nemzetiségi önkormányzat ragaszkodik a gyökereihez, megtartja saját ünnepeit, feeeveníti a szokásokat. Érdekes hagyomány az ünnepfaáítás. A KLIK áta támogatott program fő céja az egészség- és környezettudatosságra neveés. Ebben a féévben az adatgyűjtés zajik. A mért értékeket a diákok a jövő tanévben induó környezeti szakkörök egyik tematikus feadataként dogozzák fe, és a Meteo Kinika közreműködéséve esz egy széesebb körű adatgyűjtés is. A kerüeti diákok a program szakmai feügyeetét adó ICI Interaktív Zrt. irányításáva évek óta végeznek égszennyezettség-méréseket az iskoákba kiheyezett műszerek segítségéve. A programhoz Csongrád város önkormányzata is csatakozott, így a gyerekek a fővárosi meett kisvárosi, ietve egy akott terüeten kívüi mérés (CsongrádBokrospuszta) adataiva is dogozhatnak. A tavay novemberben hetedik akaomma végzett többhetes mérés eredményeirő készüt beszámoók már ovashatók a internetes odaon. Az őszi mérési adatok megmutatták többek között, hogy egy aapvetően kevésbé szennyezett terüetre miyen káros hatássa van pédáu az a napi gyakorat, hogy a gyerekeket a szüők autóva viszik iskoába. A program során a diákok játékos formában tanuják meg, hogy miért káros a égszennyezés, mekkora szerepe van a szervezet rendeenes működésében, a égúti betegségek kiaakuásában. A égszennyezés nagyban hozzájáru az idősebb emberek szeemi képességeinek romásához és az agyi katasztrófáktó az infarktusig számos kóros jeenséghez. A diákok gondokodása a eginkább aakítható, ők a egfogékonyabbak a környezetbarát szeméet, a környezettudatos éetmód efogadására, kiaakítására mondta Pintér Ferenc, az ICI Interaktív Zrt. enök-vezérigazgatója. Az adatok ismeretében a gyerekek megodásokat is javasonak arra, hogy a hétköznapokban miként tehetünk saját környezetünkért. Iyen a gépjárművek tudatos hasznáata, a fööseges autózás csökkentése, a kerékpár, ietve a közösségi közekedés hasznáata. A monitoring-program céja az is, hogy a gyerekeken keresztü a szüőkhöz is ejusson az üzenet, miszerint az egészségesebb éetmód fontos eeme a környezet-, időjárás- és egészségtudatosság a hétköznapokban is. Ê PA A heyi német közösség ugyanakkor szeretne vaami oyat adni a kerüeti akosoknak, aminek révén erősödne a többi nemzetiség, ietve a küönfée társadami csoportok összetartozása is. Ez az ötet vezérete az úgynevezett ünnepfa áítását, amey két év eőkészüet után idén májusban megtörténhet. A csaknem 9 méter magas ünnepfa heyéü a Pestszentőrinci Német Nemzetiségi Átaános Iskoa, közkeetű nevén a Piros iskoa teherautó-bejárata meetti terüetet váasztottuk mondta Fekete György, a XVIII. kerüeti Német Nemzetiségi Önkormányzat enöke. A német városok főterein szokás oyan fát áítani, ameyen a város nevezetes cégeinek cégérei szerepenek. Hogy itt sem csupán egy akaomró egyen szó, körünéztünk, hogy mi az, ami tartósan is szogáná a kerüetet. Mive Pestszentőrinc-Pestszentimrén nem működik német váakozás, vagy csak nagyon kevés, újdonságnak számít az áandó ünnepfa, ameyen a nevezetes német ünnepek kovácsotvas szimbóumai esznek áthatók. Az ünnepi téren nemcsak a németek, hanem ahogyan Márton-napon az egész heyi közösség együtt ünnepehet majd, mive több német ünnep egybeesik a magyar egyházi és áami ünnepekke. Fekete György úgy véi, hogy mindezen tú kuturáis eseményeknek is része, heyszíne ehet az ünnepfa és környéke. Ê PA

5 A 65 éven feüiek táborának növekedéséve is számot az önkormányzat Közéet Több ezer csomag várta a kerüeti nyugdíjasokat a húsvét akamábó rendezett éemiszerosztási akció kezdetén. Az önkormányzat a karácsonyi étecsomagosztáshoz hasonóan a 65 éven feüieket kereste meg, akik ápriis 15-én és 16-án vehették át a tartós éemiszereket és a húsvéti megepetést. Húsvéti finomságok az étecsomagban Az akcióró , a kerüetben éő 65 éven feüi nyugdíjast értesített az önkormányzat ars poeticámba is beeiik fogamazott Csomó Tamás. Az önkormányzat a kerüet közösségének a közössége, és miné több akamat ke taánunk arra, hogy segítsünk. Egy-egy iyen akcióban megnyivánu a közösség tagjainak az egymásra utatsága. A hivataos oda, az önkormányzat gesztusa ez a kerüet akosai feé. Az üzenet, tú azon, hogy sokaknak egy iyen kis étecsomag is sokat számít, az, hogy nekünk a megévő heyzetben ke miné jobban és többet segíteni. Puskás Attia A regge 8 órai kezdés eőtt egy óráva már több száz várakozó át sorba a Lőrinci Sportcsarnok és a Pestszentimrei Sportkastéy eőtt. A nagy étszámra tekintette ezért hamarabb, már negyed 8-kor megkezdték a csomagok kiosztását. Ünnepi tartaom A korábbi tapasztaatokbó kiinduva idejében, már az osztást megeőző napon számos pakkot ekészítettünk, így a foyamatos csomagoás meett is akadáymentes, gördüékeny vot a kiosztás mondta Csomó Tamás apogármester. Az önkormányzat a húsvét akamábó a ehetőségekhez mérten aktuaizáta az éemiszercsomag tartamát. Az ünnepre gondova kaács, kobász és a hozzá vaó torma kerüt a iszt és a száraztészta meé sorota az apogármester. Nőtt a étszám Az akcióró , a kerüetben éő 65 éven feüi nyugdíjast értesített az önkormányzat, ami ezerre több embert jeent az emút évhez képest. Jeentős növekedés ez az ezer fő, de számotunk a nagy érdekődésse, így aki ejött, annak biztosan jutott az adománybó tette hozzá Csomó Tamás. A megmaradó csomagokat a kerüeti civi és karitatív szervezetek segítségéve juttatja e 5 A foyamatos csomagoás meett is akadáymentes, gördüékeny vot a kiosztás az önkormányzat a eginkább rászoruókhoz. A kerüetben gyakori a hasonó tartós éemi- szer- vagy meegéte-adomány. Az önkormányzat és a heyi civi szervezetek igyekeznek rendsze- resen segíteni azokon, akiknek az aapvető éemiszerekre is aig teik. Azt gondoom, hogy az effajta segítség természetes, függetenü attó, hogy a poitikai Idén is esz krumpi és karácsonyi csomag A húsvéti akción kívü, a tavayi évhez hasonóan, az idén is további éemiszerosztásra ehet még számítani. Az őszi burgonyaosztást és a karácsonyi éemiszercsomagot tudom még megemíteni. Merészség vona enné többet ígérni, de az biztos, hogy az önkormányzat minden ehetőséget megragad, hogy ha még több ehetőség adódik, akkor segíteni tudjon. Az apogármester kiemete, hogy a rászoruók továbbra is számíthatnak a kerüeti civi és karitatív szervezetek segítségére is. n A zene mindenkié A Lions Kub Pestszentőrinc Egyesüet A zene mindenkié címme jótékonysági kórushangversenyt rendez ápriis 18-án 18 órakor a városháza dísztermében. Továbbra is eőzetesben Simon Gábor Az ügyben megkezdett vizsgáat foytatódik Eőzetes etartóztatásban marad Simon Gábor korábbi szociaista országgyűési képviseő, foytatódik az ügyében megkezdett ejárás. A Simon-ügynek még nincs vége, ugyanis a Pesti Központi Kerüeti Bíróság ápriis 10én újabb három hónapra meghosszabbította a szociaisták egykori második emberének eőzetes etartóztatását. Követet, de nem váaszot Az est foyamán a négy kórusbó áó összkart Mohai Tibor karnagy vezényi majd. A jótékony céú hangversenyen feép a Speciáis Oktató és Fejesztő Intézmény (SOFI) gyermekkórusa, a kerüeti németszármazású pogárok egyesüetének Liederschatz kórusa, a Vörösmarty Miháy Ének-zenei Nyevi Átaános Iskoa és Gimnázium végzett diákjaibó és szüőkbő áó Vörösmarty Csaádi Kórus és a Sonore Vegyeskar. Az eseményt az önkormányzat támogatásává rendezik meg. Ê-csernai- Simon Gáborró február eején robbant a hírbomba: a Magyar Nemzet Onine áta közöt cikk azt áította, hogy Simon Gábor évekke ezeőtt oyan százmiiós összegeket heyezett e ausztriai bankszámákon, ameyek eredete nem tisztázott. Mive az ismereten eredetű vagyon a 2000 és 2010 közötti időszakban keetkezett vagyis akkor, amikor a 12 éven át regnáó szociaista vezetésű önkormányzatban Simon Gábor tanácsadói szerepet tötött be a pogármester meett, a kerüet jeenegi, konzervatív vezetése azonna sajtóközeményben követet magyarázatot Simontó és az MSZP vezetőségétő. Mindezt az is indokota, hogy 2010-ben a Fidesz KDNP pártszövetség áta deegát új vezetőség 12 miiárdos hiánnya vette át a kerüeti kasszát, és bár a deficit okainak fekutatása azonna megkezdődött, sok mindenre ma sincs pontos magyarázat. Sem Simon, sem az MSZP nem adott váaszt, a képviseő viszont emondott mandá- tumáró, és kiépett a szociaista pártbó. A bíróság pedig az eene megkezdett ejárás idejére erendete az eőzetes etartóztatást. A kerüet pénze tűnhetett e A nyomozás február óta súyos eredményeket hozott. Kiderüt, hogy Simonnak nem csak Ausztriában, hanem itthon és Svájcban is vannak számái, vagyis a már korábban fefedezett, mintegy negyedmiiárd forintnak megfeeő betétet tartamazó két száma meett még három, ameyeken csaknem egymiió eurós tranzakciókat bonyoítottak e. A egfontosabb fejemény azonban az, hogy a Magyar Nemzet cikke szerint a pénzek egy része vaaha a XVIII. kerüetieké vot. A jeenegi önkormányzat már 2011ben fejeentést tett a pakuratavak ügyében akkor a rendőrség nem taát bizonyítékot, most azonban az oknyomozócikk száai ide vezettek. A szociaista vezetésű önkormányzat 2001-ben eadta a korábban pakuratavak borította terüetet az Auchan egy heyi érdeketségének, majd ugyanennek a cégnek 950 miió forintot fizetett ki kármentesítésre. Pikáns részet, hogy az mno.hu újabb cikke szerint ezt a munkát egy váakozó mindössze 100 miió forintért is evégezte vona, de az önkormányzat eát a már megkötött szerződéstő. A rendőrség foytatja a vizsgáatot, Simon Gábornak pedig továbbra is eőzetesben ke maradnia. Ê Városkép

6 Közéet 6 Az edobát huadék meett a fafirkákka is szembeszának A XVIII. kerüeti önkormányzat ebben az évben is várja a akókörnyezetük tisztaságáért tenni akaró pogárokat, akik az ápriis 22-i Föd napja akamábó 26-án rendezendő kerüettakarítássa tehetik tisztábbá a közterüeteket. Tegyük szebbé környezetünket! Idén is várnak mindenkit a Föd-napi takarításra Puskás Attia... Tavay iyenkor összesen 39 köbméter huadék gyűt össze. Ez a mennyiség jeentős javuásró tanúskodik, hiszen a korábbi években átagosan 80 köbméter szemetet szedtek. Reméhetőeg idén még kevesebb szemetet taának. A zsákokba szedett szemét összetétee rendkívü vegyes vot, az eektronikai huadéktó kezdve az autógumikon, a sajnos szokásosnak mondható háztartási szeméten át a veszéyes huadéknak minősüő anyagokig sok mindent szedtek össze a akosok. Takarítási heyszínek Száfa utca a Nagykőrösi úti MÁV-áomás környéke Taákozó: a Száfa és a Vasút utca sarkán. Szervező: Rákosmenti Mezei Őrszogáat. A Száfa utca, a Lőrinci út és a Határ utca közötti erdő Taákozó: a Lőrinci út és a Száfa utca sarkán. Szervező: Bauer Ferenc önkormányzati képviseő, Ujvári Mikósné (Együtt Pestszentimréért Egyesüet). Nem csak huadék A takarítás már nem csupán szemétszedést jeent. A tavayi évhez hasonóan a Lakatos-akóteepen is küön figyemet fordítanak a graffitikra. Kádár Tibor önkormányzati képviseő csapata ezútta is kifejezetten a viamosmegáók és a játszóterek fafirkászainak műveit fogja etüntetni. Az effajta szennyeződés sokszor nagyon nehezen jön e, mive a firkáók gyakran üvegfestékke dogoznak, így nemcsak vegyszerre, hanem kaparóva is készüni ke a rajzok etávoítására. Az eőző takarítás küönegessége vot az egy köbméternyi összeszedett autóakatrész. Kapocs utcai erdő Taákozó: a Kapocs utcai iskoa meetti parkoóban. Szervező: Csabafi Róbert önkormányzati képviseő. Büdi-tó Taákozó: Nefeejcs utca Göe utca megáó. Szervező: Csörnyei Ferencné (Lakatosakóteep Környezetéért Egyesüet), Pásztor János önkormányzati képviseő. Sas utcai erdei tornapáya Taákozó: a Sas utcai erdő bejárata. Szervező: Rákosmenti Mezei Őrszogáat, Tóth Kámán (Vasvári Pá Pogári Egyesüet). Tei bogrács is esz Közdűő utcai erdei tornapáya Taákozó: a Közdűő utcai erdő bejáratáná. Szervező: Gagóczy Zotán önkormányzati képviseő. A Kapocs utcai kiserdőben a már hagyományosnak tekinthető hanguatos bográcsozássa várják a szemétszedésben részt vevőket a Rákosmenti Mezei Őrszogáat munkatársai. Az önkormányzat a Föd Fór Ferenc utca Kőrös utca, erdő Taákozó: ugyanott az erdő bejárata. Szervező: Pethő Ágota (Zöd Sorompó Egyesüet). n Óvodai nyít napok, 2014 Az óvodai beiratkozások eőtti napokban az intézmények szeretette várják az érdekődő szüőket és a eendő óvodásokat, hogy megismerkedhessenek az óvónőkke, a dadusokka, és bepiantást nyerhessenek a neveési programok megvaósításába. Aprók Fava Napközi Otthonos Óvoda 1185 Barcika tér 8. Ápriis 28-án ig és óráig Bóbita Óvoda 1181 Kondor Béa sétány 2. Ápriis 24-én 17 órakor tájékoztató a szüőknek. Ápriis 25-én ig nyít nap a gyermekeknek és a szüőknek. Cseperedő Óvoda Kindergarten Cseperedő 1184 Építő u. 5. Ápriis 24-én és óráig Csodaviág Óvoda 1182 Üői út 709. Ápriis 23-án ig és ig Gyöngyszem Óvoda 1188 Vezér u. 46. Tarka-Barka Tagóvoda 1188 Podhorszki u Piangó Tagóvoda 1188 Damjanich u. 10/B Ápriis 23-án 9 12 óráig napja akamábó cserjeosztást is tart az intézmények részére, amire foyamatosan érkeznek a jeentkezések a környezetvédemi csoporthoz. Az akcióbó az FKF Zrt. is kiveszi a részét a szeektív huadékgyűjtő sziget körüi rendkívüi takarítássa, és a Kapocs iskoa meett kukásautó-bemutatót is tartanak. Az önkéntes huadékgyűjtőket szokás szerint 9 órakor várják a szervezők 12 heyszínen. Hétszínvirág Óvoda 1182 Haomi út 113/A Ápriis 18-án ig Kerekerdő Óvoda Zödike Tagóvoda 1183 Kosztoányi Dezső u. 28. Ápriis 17-én 9 11 óráig Napraforgó Óvoda 1186 Tövishát u. 6. Ápriis 28-án 17 órakor, 29-én óráig várják az óvodásokat és szüeiket. Napsugár Óvoda 1188 Eke u. 16. Ápriis 25-én óráig Az Ámos utca meetti erdő Taákozó: az Ámos utca és a Fesőcsatári utca sarkán. Szervező: Dömötör István önkormányzati képviseő. A Szakáy és a Vág utca áta határot üres terüet Taákozó: a Szakáy és a Guner Gyua utca sarkán. Szervező: Szarvas Attia önkormányzati képviseő. Havanna-akóteep Taákozó: Kondor Béa Közösségi Ház. Szervező: Kiss Róbert és Vimányi Gábor önkormányzati képviseő. Lakatos-akóteep Taákozó: Építő utca 12., Pingvin játszótér. Szervező: Ternyák András önkormányzati képviseő. A Lakatos-akóteep graffitimentesítése Taákozó: a Piros iskoa eőtt. Szervező: Kádár Tibor önkormányzati képviseő. Nyitnikék Óvoda 1185 Füek u. 4. Ápriis 24-én ig Ápriis 25-én ig Zenevár Óvoda 1181 Reviczky u Ápriis 30-án óráig Zöd Liget Óvoda 1188 Ady Endre u A beiratkozás, eőjegyzés hetében várják az érdekődő csaádokat.

7 Az odat összeáította: Puskás Attia Újdonságokka, megszépüve vár mindenkit a Bókay-kert Közéet Sportos és csaádi programokban is bővekedik a nyári eőszezon a Bókaykertben. A kínáatban a kerékpárosoktó kezdve a kutyásokon át a tánc- és a zenekedveőkig minden korosztáy megtaáhatja májusban a neki vaó szórakozási ehetőséget. 7 Tour de Bókayva indu a szezon Vátozatos programok vezetik be a nyarat nyos portékái is megtaáhatók esznek az édességektő a csecsebecséken át a vattacukorig és a éggömbig. Puskás Attia Kerékpárversennye indu a szabadtéri szezon ápriis 27-én. A Tour de Bókay enevezésű bringafutam stíszerűen a VIII. kerüeti Bókay utcábó starto kor, és körübeü 12 órakor ehet csatakozni az Üői út-bartók u. sarkán a LIDL-né. A cé pedig Pestszentőrincen, a Bókay Kertben, a dé-pesti régió taán egszínvonaasabb közparkjában esz. (Bővebb információ a bp18.hu honapon.) A szervezők tavay áítottak eső akaomma májusfát a hagyományos május 1-jei majáison. A régi népi hagyományt feidéző, zenés-táncos, rendkívü vidám hanguatú esemény idén sem maradhat ki, így most is a májusfaáítássa kezdődik az eső nagyszabású tavaszi csaádi program, amey évek óta békebei hanguatta, színes programokka és gasztronómiai küönegességekke várja a csaádokat. A déeőtt a sportos bemutatók, a közös táncház és a színház jegyében teik. A Nagyszínpadon a Nemes Fitness meegíti be a közönséget, várhatóan ugyanoyan sikerre, mint tavay, amikor a nagy meeg eenére tucatnyian mozogtak együtt a színpadon és a nézőtéren. Lesz többfée harcművészeti bemutató, és koncertek nékü sem maradnak a majáisra kiátogatók. Feép többek között az Aznap, az Isand és az EnniHo zenekar, a Fesztivászínpadon déután Péter Szabó Szivi éne- Az emút években több oyan koncertet is tartottak, ameyre megtet a Bókay-kert ke, este pedig az Anima Sound Systemet hahatjuk. Az egész napos programot a Ladánybene 27 koncertje zárja a Nagyszínpadon. A színpadi programokon kívü a hagyományos vidámpark, kisáat-simogató és ugráóvár segíti eő a keemes időtötést. Természetesen nyitva esz a kert egnagyobb újdonsága, a kaandpark is, amey ezen a napon kedvezményes árakka várja az érdekődőket mondta Sonnenwendné Lengye Orsoya, a Városgazda XVIII. kerüet Nonprofit Zrt. rendezvényszervezési csoportvezetője. A kaandparkban az extrém szórakozási forma kedveői oyan egyedi akadáyokon próbáhatják ki az ügyességüket, amiyeneket Magyarországon másho nem taáhatnak meg. A hetven játékeem aaposan próbára teszi a gyerekeket és a fenőtteket egyaránt. A vásári árusok hagyomá- Fizetett poitikai hirdetés A Fidesz kerüeti csoportja május 1-jén szeretette várja az érdekődőket a Szémaom utcai bejárathoz közei sátrában! Tánc, kutyák és gyermeknap A majáist május 3-án követi a hagyományos Tébáb-fesztivá, amey akár a néptánc ünnepének is nevezhető. A nap foyamán kirakodóvásár, kézműves sátor és vátozatos produkciók fogadják az érdekődőket. Harmadik akaomma hozhatják e május 11-én kedvenceiket a Bókaykertbe a kutyás csaádi napra azok, akik szívesen tötik az időt más kutyakedveőkke. Az érdekődők számos bemutatót nézhetnek meg engedemességi, ügyességi feadatokka, és ismét esz akaom a négyábú kedvencekke vaó közös sportoásra is. A májusi hónap zárásaként a nyár vaódi nyitánya a május 25-i gyermeknap esz. A részetes program még formáódik, de annyi bizonyos, hogy a Bókaykert és a Városgazda XVIII. kerüet Nonprofit Zrt. Sport-, Rendezvény- és Médiadivíziójának szervezőcsapata mindent bevet, hogy az emút évekhez hasonóan színvonaas programokka, önfeedt, vidám szórakozássa tejen a gyerekek ünnepnapja. n Fényárban úszik a kert A tavasz beköszöntéve feújított, minden tekintetben kitűnő minőségű futópáyán ehet sportoni a Bókaykertben. A páya egyik újdonsága a viágítás, amey a kert más terüeteit is érintő fejesztés része. A viágítás kiépítése régi igénye vot az itt sportoóknak, mert bár a Makói utca feő beszűrődött némi fény a kertbe, az esti sportoásra nem vot akamas a páya. A Városgazda XVIII. kerüet Nonprofit Zrt. erre az igényre reagát, amikor ekezdte korszerűsíteni a Bókay-kert viágítását. A munkáatok nem korátozódtak a futópáyára, hanem új viágítótesteket heyeztek e a Szémaom utca fee vezető sétányon, s a Park uszoda és strand meett este sétáóknak sem ke már a sötétben tapogatózniuk. A futópáya viágítása küön projektként a páyafeújítás része vot, s beeiett a fejesztési tervbe. A strand meetti sétányon is új kandeábereket áítottunk, és a Szémaom utcátó a főépüetig, ietve az iskoa feé vezető bekötőúton is újakra cserétük a régi oszopokat. A futópáyán és a kert többi részében összesen 15 pusz 15 darab kandeábert áítottunk fe, így most a kert tejes viágítása egységes mondta Tóth Lászó, a Városgazda Intézményüzemetetési Divíziójának vezetője. A ámpák szürküetkapcsoós automatikáva működnek. Az új viágítás biztonsági szempontbó is eőnyös, évén hogy a nagyobb fényerőnek köszönhetően átáthatóbb ett a kert. Később a főépüetné évő mozgásérzékeős ámpákat is szeretnék kandeáberekke kivátani. A modern, esztétikus viágítótestekben természetesen energiatakarékos izzók vannak. Szépü, frissü a park Virágok, új teepítésű cserjék és fefrissített fák fogadnak Egynyári virágok, a régi, pusztuásnak indut növények heyett új teepítésű cserjék, sövények és gayazássa fefrissített fák fogadják a Bókay-kertben a átogatókat, a kikapcsoódni vágyókat. A Városgazda XVIII. kerüet Nonprofit Zrt. kertészeti munkatársai március óta foyamatosan frissítik, pótoják a növényeket a kezeésükbe tartozó önkormányzati intézmények körü. A gayazást két kosaras autó segíti, és foyamatban van a fű kaszáása a közterüeteken. A gyomok evágásáva egyútta az aergiások panaszait is igyekeznek enyhíteni. A kaszáás körütekintően és szakszerűen történik, a feverődő kövektő ponyva védi az autókat. Faápoás, ritkítás A munkáatokat a Bókay-kertben is nagy szakérteemme végezték. A egnagyobb feadatot a faáomány karbantartása jeentette. Több tucat fát kezetünk, gayaztunk, és sajnos 54 fát ki keett vágni. Ezek a fák betegek, baesetveszéyesek votak. Az, hogy iyen áapotba kerütek, évtizedes foyamat következménye, viszont azáta, hogy a Bókay-kert bekerüt a Városgazda áta kezet intézmények körébe, a jövőben biztosan nem esz szükség iyen drasztikus beavatkozásra mondta Farkas Lászó, a városüzemetető cég kertészeti osztáyvezetője. Színes virágok Farkas Lászó arró is beszámot, hogy megrendeték a kert díszítéséhez az egynyári virágokat. A színes virágokat ápriis utosó hetében ki tudjuk ütetni, így a május 1-jei ma- jáison már tejes pompájukban csodáhatják meg azokat a átogatók. A fákon, virágokon kívü a cserjék, sövények növényzetét is fefrissítik. A játszótérné cseréni keett a fagyabokrokat, és a kert több pontján is megúju a sövény. A parkoót határoó tujasort kicseréik, a ter- vek szerint ombeveű örökzödek koraberkenye vagy babérmeggy kerünek a heyére. Mindkét növény virágzik, így egyrészt átványosabbak, másrészt háromméteresre is megnőnek, ezért takarnak, miközben az utca feő érkező zajtó és portó is védik a kertet.

8 8 kutúra A kötészet napját színvonaas programokka ünnepetük ápriis 11-én A kötészet napját minden évben ápriis 11-én, József Attia szüetésnapján ünnepik meg azok, akiknek a vers, a kötészet hozzátartozik az éetéhez, a mindennapjaihoz. Az emút hét péntekén arró kaphattak tanúbizonyságot a Kossuth téren a kerüeti akosok, hogy mifeénk bizony sokak számára jeent sokat a szép, míves szó, a vers. Négy kerüeti iskoa diákjai tiszteegtek a kötészet örök mivota eőtt. A tanuók József Attia Szüetésnapomra című versének közös eszavaásáva írták be az iskoájuk nevét a Nagy Versmondás egyre gazdagabb történetébe, s áítottak fe Guinness-rekordot. A versmondást Jordán Tamás Kossuth-díjas színész, rendező vezényet. Ezerhétszáz középiskoás szavat Szavakka hajtottak fejet a kötő és a kötészet eőtt is ehet. Mert azok oyan szépek tudnak enni, hogy sok mindent emondanak heyettünk. E szavak után is azok, versek következtek. Részben a diákok, részben a karmester, Jordán Tamás enyűgöző eőadásában. Kapott Horger A csaknem 2000 diák, mintha mindig ezt csináta vona, percek aatt át rá a vers huámhosszára, ritmusára, ütemére meg minden oyan szépségére, ami azt eredményezte, hogy a Kossuth tér éppen zödeni kezdő fái is új rügyeket bontsanak, mert ők is megtudhatták, mit gondot a mosónő fiábó ett hahatatan kötő a kávéházi szegeten a 32. szüetésnapján, miközben heyretette az egyetem fura urát, Horger Anta urat nem is középiskoás fokon. Jordánvarázsat Róth Ferenc Már a kezdés is jeezte, hogy rendben esznek a dogok, mert Kaina Katain, az ötetgazda Szteho Gábor Evangéikus Óvoda, Átaános Iskoa és Gimnázium igazgatónője szinte másodpercre pontosan köszöntötte az 1700 diákot. Büszkék vagyunk, hogy mi is csatakozhatunk azokhoz a városokhoz és kerüetekhez, iskoákhoz és intézményekhez, Az 1700 versmondónak köszönhetően a kerüet Guinness-rekordot áított fe ameyek meg akarják mutatni, hogy a kötészet örök, s hogy a diákok sem egyintenek csupán, amikor meghaják, hogy verset fognak tanuni. Legyen oyan szép és emékezetes ez a nap mindnyájunknak, amiyen odaadássa készütünk az eőadásra mondta az igazgatónő, akit Ughy Attia követett. A pogármester, aki a Szteho jogeődjébe, az akkor még Steinmetz nevet viseő intézménybe járt, s ott tanuta meg ezt a verset is, árukodó mondatokka és gondoatokka köszöntötte a Pogány Frigyes, a Karinthy Frigyes, a Vörösmarty Miháy és a Szteho Gábor iskoa tanuóit. Higgyétek e nekem, nem a Guinness-rekord megdöntése a fő cé ezen a szép déeőttön. Sokka inkább az, hogy együtt egyetek, hogy közösen szavajátok e József Attia e csodás köteményét. Jómagam tudom céozta meg a mondatáva Ughy Attia a fiúkat, hogy versekke, verssorokka udvaroni, csodákat tenni A diákok érchangú egysége meett nem ehetett nem észrevenni Jordán Tamás színpadi étét. Részben azért, mert mikrofon nékü tötötte be a nem kicsi teret, részben azért a csodáért, ahogy háromszor, mindannyiszor más stíusban, eőadóművészete tökéetességéve adta át a szüetésnapi éményt a hagatóságának, hogy aztán úgy szavaja e a kötő egyik szeremes versét, hogy attó tényeg feizzon a Kossuth tér s még a féénkebb fiúk keze is eindujon megkeresni a ányét Nem vot hosszabb az émény hatvan percné, de aki átta, haotta, az egyetérthet azza, hogy verset, kötészetet így, csak így ehet köze hozni a ma fiatajaihoz. S ha e röpke óra hatására akár csak egynek is az eszébe jut, hogy verseskötetbő vett sorokka udvarojon, már megérte Guinness, de meddig? A Nagy Versmondás egyik éetre hívója, Fűzfa Baázs szombatheyi irodaomtörténész a Kossuth téri közös szavaás után emondta, hogy hivataos, hiteesíthető a rekord, de rögvest hozzátette azt is, hogy ápriis 24-én Kesztheyen esz a következő Nagy Versmondás, s az ottani szervezők szerint háromezerné több diák szavaja majd e Nagy Lászó Ki viszi át a szeremet? című versét. Ha így esz, akkor csak egykori Guinness-rekordtartó esz a kerüet négy iskoája, de nem baj. A bajnokok nevét mindig megőrzik n Az utosó áomás Rejtemek címme önáó József Attia-estet adott Orosz Dávid színművész a kötészet napja tiszteetére ápriis 11-én a Kondor Béa Közösségi Házban. Orosz Dávid nagy átéésse jeenítette meg József Attia éetének utosó időszakát a Rejtemek című, női hangokka kísért egyszeméyes eőadásában. A címadó vers az ötrészes Fóra-cikus második darabja. A színművész a kötő és a magánember szeremi vívódását viantja eénk Fóráva fűződő kapcsoatának írai feidézéséve. József Attia kötészete gyermekkorom óta köze á hozzám mondta a művész. Már diákként fogakoztam az Eszméet című versse, tanumányt írtam róa. De nagyon szeretem a Gyermekké tetté című verset is. Mindkettő annyira a szívemhez nőtt, hogy ha ámombó fezavarnának, akkor is pianatok aatt rájuk tudnék hangoódni. Ez utóbbi köteménnye korábban számos országos versmondó versenyt is nyertem. Orosz Dávidnak ez az ötödik oyan versszínházi eőadása, ameynek középpontjában József Attia á. Az eső a Tiszta szívve, a második a Küvárosi éj, a harmadik A város peremén, a negyedik a Rejtemek, ha zengenek című est vot. Ez utóbbiban két férfi és egy nő szerepe, azaz Fóra, József Attia és Iyés Gyua. Orosz Dávid arró is beszét, hogy Iyés Gyuáné (Fóra) megírta József Attiáva vaó megismerkedése és kapcsoata hitees történetét. A színművésznek a párja hívta fe a figyemét a könyvben egy mondatra, amey arró szó, hogy a baatonszárszói áomáson Fóra és a kötő úgy vát e egymástó, hogy egy hét múva taákoznak Úgy érzem, hogy a Rejtemek című eőadásomhoz sikerüt a egjobban összeváogatnom a verseket. Ebben azt próbáom megfejteni, hogy vajon mi történhetett József Attiáva. Máig sem ehet tudni, hogyan jutott végü oyan ekiáapotba, hogy a vonat eé vetette magát. Ê F. E. Szabad-ötetek jegyzéke két üésben Tisztegés a mesterek eőtt Önáó estte áított eméket három inspiráó művésznek ápriis 12-én Födes Lászó a Rózsa Műveődési Ház színpadán. József Attia, Jim Morrison és Vagyimir Viszockij versei és daai csendütek fe. A Guner iskoa diákjai nagy ekesedésse készütek a kötészet napja tiszteetére rendezett ünnepségre, ameyet a korábbiaktó etérően nem az intézmény faai között rendeztek meg, hanem a városháza dísztermében. Kerekes Eeknek, a Guner Gyua Átaános Iskoa igazgatójának köszöntőjét követően a 6. osztáyos Kerényi Luca Emma Wass Abert egyik versét adta eő, Krámi Kinga pedagógus éneket, Varga Anna tanár a saját köteményét mondta e, a Guner Színpad tagjai pedig Weöres Sándor-verseket jeenítettek meg mozgássa Horváthné Révész Virág és Sánta Ferencné Császár Emőke rendezésében. Az iskoában 1994-tő működik a színjátszó csoport mondta Horváthné Révész Virág. A kötészet napja akamábó Weöres Sán- dor verseit képekke, hangokka, érzésekke, színekke jeenítettük meg. A keékként hasznát kendőket a koéganőm a rajz szakkörös diákokka készítette. Frech Gábor pedagógus, eőadóművész Tiszta szívve címme 40 perces önáó József Attia-emékestet tartott. Az emékest váza József Attiának a Szabad-ötetek jegyzéke két üésben című írása, természetesen kihagyva a gyerekek füének nem vaó szövegrészeket fogamazott az eőadóművész. A műsor a kötő pszichoanaitikus napója, megtűz- deve versekke. Az eőadássa arra szeretnék ráviágítani, hogy meyek azok a pontok, események, ameyek József Attiát a tragédiához vezették. A Szabad-ötetek jegyzéke két üésben címet viseő írás József Attia szeméyes vaomása magáró, kétségeirő, az eveszettségérő. A kötő neurotikus beteg vot, Gyömrői Edit kezeése aatt át. A Japán kávéházban maga eé tett egy füzetet, és teeírta azt, majd otthon foytatta az írást. A pszichoterápiában ma is hasznáatos eszköz a beteg írásainak eemzése. A páciens iyenkor kontro nékü írja e azt, ami éppen az eszébe jut. Ezért is szerepe a címben a szabad ötetek, a két üésben pedig azt jezi, hogy a kötő a gondoatait két részetben írta e. Ê Füep Födes Lászó, közismert becenevén Hobo, Kossuth-díjas buesénekes, daszerző, eőadóművész és a Hobo Bues Band aapítótagja és énekese. A gyakran önmagát is csavargó jezőve iető művész kaandos páyafutása során számos abumot és könyvet pubikát, s több színházi és fimes akotásban is szerepet. A Hármasotár című eőadás-sorozatának részeként ápriis 12-én Hobo önáó estte épett fe a Rózsa Műveődési Házban. Műsorára, amey József Attia kötő, Jim Morrison, a The Doors énekese és daszövegírója, vaamint Vagyimir Viszockij színész, énekes, kötő, a 60-as, 70-es évek orosz báványának verseire és daszövegeire épüt, sokan votak kíváncsiak. A művész gyermeki őszintesége és hiteessége evarázsota a közönséget. A több mint egyórás eőadás aatt minden fööseges fény- és hangeffektust meőzve szóat meg a kötészet és a zene a színpadon. Vátogatták egymást a megzenésített versek, a daok és a szavaatok, ameyek a szereem, a szabadság és a haá témáját járták körü. Az est vaóban tisztegés vot a nagy mesterek eőtt. Ê Csernai

9 Az éet tartamassága azza mérhető, amitő eakad a éegzetünk Kutúra És ami még beefér Diákok és szüők éjszakája címme nagy sikerű programot szervezett a Goriett Átaános és Sportiskoa diákönkormányzata ápriis 11-én az intézményben. A gyerekek jó buinak tartották a késő éjszakáig tartó programot. Az iskoában ehetett csocsózni, gombfocizni, pingpongozni, kéziabdázni, vagy táncohatott retrozenére, a 90es évek és az ezredforduó ságereire, eseteg fimet nézhetett. A Star Warsbó az 501-es égió effektekke tarkított ézerkardos bemutatót tartott, a női szakaszban pedig nagy sikere vot a smink- és a frizurakészítésnek, amit profi szakemberek végeztek. Aki időközben efáradt, az heverészhetett az iskoa eőcsarnokában eheyezett matracokon, és ha megéhezett, megszomjazott, akkor fekereshette az iskoai büfét. Nagy sikere vot a retro tanítási óráknak, ameyeknek az vot a ényegük, hogy nem a gyerekeket, hanem a szüőket feetették a tanárok a matematika- és a történeemórán, sőt nekik keett dogozatot is írniuk meséte Petria Csaba diákönkormányzatot segítő tanár. A rendezvény a Goriett iskoa fennáásának 25. évforduójára szervezett programsorozat része vot. A szüők kezdeményezték a programot, amit aztán a diákönkormányzat megszervezett És ami még beefér szogenne. Az est foyamán sok oyan programra vot ehetőség, amey az iskoai keretek közé máskor nem fér be. Két sikeres vot tanítványt bemutató fimbejátszás, majd a veük vaó köteten ismerkedő beszégetés is színesítette az estet. Ejött Kántor Janka, az Attraction Látványszínház Produkció tagja (az árnyszínház tánccsapata tavay tehetségkutató versenyt nyert Nagy-Britanniában). A másik vendég Székey Márton vot, a kéziabdaváogatott kapusa. Ê-füep- Húsvéti készüődés Mosoyka civi eismerése Az éet nem azza mérhető, hogy miyen sokáig éegzünk, hanem a pianatokka, amiktő eakadt a éegzetünk vaja Hozeiter Fanny. Fanny ápriis 13-án vehette át a Pestszentimrei Közösségi Házban a hetedik akaomma odaítét Gergey Aexandra Emékdíjat. A Gergey Aexandra Emékdíj Aapítványt 2007-ben Gergey Aexandrának eméket áítva hozta étre a csaádja Vujity Tvrtko író, újságíró, teevíziós szeméyiség támogatásáva. Aexandra az iskoás ányok megszokott éetét éte, míg szervezetét meg nem támadta a Ewing-szarkóma nevű, a csontokbó esősorban gyermekekné kiaakuó rosszinduatú daganatos betegség. Aexandra azonban nem adta fe, emberfeetti erőve küzdött a betegség een, és étrehozott egy bogot is, aho kitartásáva nemcsak a betegtársainak mutatott pédát, hanem minden embernek. A 17 éves korában ehunyt Aexandra emékére étrehozott bajai aapítvány két cét tűzött ki maga eé: a magyarországi Ewingszarkómás gyermekek és csaádjaik anyagi támogatását és évente egy emékdíj átadását annak a szeméynek, aki pédaértékű magatartásáva hozzájáru a közösségépítéshez, és akit az emberek hétköznapi hősnek tekinthetnek. Az aapítvány hetedik emékdíját Hozeiter Fanny Mosoyka bog- és újságíró vehette át. Fanny gyermekkorátó izomsorvadássa küzd, de éetszeretetéve és ehengerő őszinteségéve napró napra bebizonyítja, hogy a korátok csak a fejünkben éteznek. Az Ughy Attia pogármester áta megnyitott ünnepéyes díjátadón feépett a Rodance Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes és a Kovács Kára Oroszán Krisztián versenytáncpáros. A műsorvezető Pethő Attia Príma-díjas zenetanár vot, aki Terray Orsoya énekest is kísérte zongorán. Közösen Fanny két kedvenc daát adták eő. Ê Csernai Mariann Színjáték Szabó Lőrinc verseive Hogy a napfény ráesett, szinte szívdobogva nézem ezüstszikrás börtönében az ezüsthideg vizet. Az Egy pohár víz című versse kezdődött a kötészet napján a Szabó Lőrinc verseibő összeáított színieőadás a Pestszentimrei Közösségi Házban. Húsvéti akotóműheyt rendezett ápriis 13-án a Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért Fiataokért Közaapítvány az Imre-házban. Pirosottak a hungaroce tojások, és megkezdődött a tojásvadászat. A Pestszentőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért Fiataokért Közaapítvány évente több ezer fiatat mozgósítva szervez vátozatos programokat a kerüetben. A szociáis tevékenységen tú az oktatómunkához kapcsoódva rendeznek versenyeket, múzeumátogatásokat és kiránduásokat. Emeett az aapítvány havi rendszerességge tart küönfée kézműves fogakozásokat, főként az ünnepekhez kapcsoódóan. Diráné Huszár Gertrúd, a közaapítvány kuratóriumának titkára emondta, hogy az akotóműheyekben főeg oyan technikákat tanítanak meg a gyerekeknek, amiyenekke az óvodában vagy az átaános iskoában idő és aapanyag hiányában nem taákoznak. A gyerekek egyik kedvence a gyöngyfűzés, amive az áatkáktó az ékszerekig sok mindent akothatnak. Nagy népszerűségnek örvend emeett a dekupázsoás, de tartottunk már üvegfestést, makramézást, és készítettünk háószobai ámpát is meséte. Az aapítvány Imre-házban rendezett húsvétváró fogakozásán a betérők festhettek hungaroce tojásokat, ietve húsvéti szavéták fehasznáásáva díszíthették ki azokat. Háromdimenziós ajtódíszeket készíthettek, vaamint nyuszi, tojás vagy tuipán aakú faapok közü váogathattak, ameyeket aztán ki-ki a saját ízése szerint festhetett be. Amikor pedig az asztaok megtetek a szebbné szebb akotásokka, megkezdődött a tojásvadászat. Kicsik és nagyok marka hamarosan megtet apró csokitojásokka. Ê Csernai 9 A művészet nagy varázsója Hincz Gyua Kossuth- és Munkácsy-díjas festőművész, grafikus akotásaibó ötödik akaomma nyít kiáítás ápriis 10-én a Fehéren Feketén Gaériában. Ezútta a grafikáiban gyönyörködhet a közönség május 12-ig. Nádasdi Miháy, a Fehéren Feketén Gaéria tuajdonosa minden év tavaszán tematikus kiáítássa emékezik meg Hincz Gyuáró ( ). Az idén küönös jeentőséget ad a táratnak az, hogy 110 éve ápriis 17-én szüetett a neves művész. A egutóbbi akaomma Hincz Gyua ázsiai úti émények hatására készített képeit áthattuk, ezútta pedig sokszorosított grafikákat bocsátott a gaéria rendekezésére Hincz Jenő, a művész unokatestvére. Hincz Gyuát a egtöbben Weöres Sándor Bóbita című verseskötetének iusztrátoraként ismerik, hoott a gyermekkorunkbó ismert rajzok meett festményei és más grafikái is figyeemre métók, sőt páyája során fogakozott kispasztikáva, szobrászatta és égetett kerámiáva is. Mindezen tú monumentáis üvegművészeti munkák, gobeintervek, színpadtervek jezik munkásságának szées skááját. Ebbő a rendkívü szées spektrumú éetműbő váogatott kis szeetet átunk mondta Feedy Baázs, a kiáítást megnyitó művészeti író. Azt mondhatjuk, hogy Hincz a XX. századi magyar képzőművészet egyik nagy varázsója. Stíusát és technikáját tekintve is rendkívü sokodaú művész vot. Ezútta a grafikáit tekinthetjük meg, abbó is a sokszorosított grafikákat, ameyeknek nagy része rézkarc, de áthatunk inómetszeteket és szitanyomatokat is. Feedy Baázs kiemete: nagyon jó, hogy a kiáítás a kötészet napjához kapcsoódik, mert Hincz Gyua grafikai viága tee van kötészette, íraiság hatja át azt. A táratot Szarvas Attia, az önkormányzat oktatási, közműveődési, sport- és ifjúsági bizottságának enöke nyitotta meg, aki szintén métatta Hincz Gyua munkásságát. Ê Füep Erzsébet Kötészetnapi kutúrgáa A Vajk-sziget Átaános Iskoa diákjai, pedagógusok és szüők színvonaas műsorra ünnepeték meg ápriis 11-én a kötészet napját. A kutúrgáán versse, prózáva, zenéve, daa szerepetek a diákok. Rendhagyó produkciót hozott e a XVIII. kerüetbe ápriis 11-én Beszterczey Attia, Czakó Ádám és Ruzicska Lászó. Az impuzív eőadásban a három színművész a versek szövegét, a kötő mondanivaóját kifejező színészi játékka adta át a közönségnek. A Kossuth-díjas kötő, műfordító versei érzéketesen ábrázoják saját éetútját. Szabó Lőrinc vaamennyi köteménye gondokodásra késztet, az átaános iskoások áta is ovasott verssorai éppúgy, mint az inkább csak a kötészet iránt jobban érdekődők áta ismert versei. A PIK színpadán a fenőttek számára a játékossága eenére komoy mondanivaóva bíró Lóci-versektő a szeremes verseken át az oyan a több évezredes európai rend és saját kora een ázadó köteményig, mint a Hazám, keresztény Európa, számos interpretáció ehangzott. A színészek mozgása, a hangsúyaik hűen adták vissza Szabó Lőrinc egyéniségének egyik egsajátosabb jeemvonását. Azt az induatátvitet, ameynek segítségéve Németh Lászó író szerint a kötő azonosuni tudott az átaa gyűöt tárggya vagy jeenségge. A Vizet című eőadás az akotók szándéka szerint egy eét éet versbe zárt gondoatainak az átadása. S bár a tejesen megújut PIK színháztermében nem várta tet ház a művészeket, a néhány tucat kötészetbarát néző figyemén, a vibráó feszütségen és az eőadás végén fetörő tapson emérhető vot, hogy a cét ezen a déutánon sikerüt eérni. Ê P. A. A Vajk-sziget Átaános Iskoa hosszú éveken át januárban, a magyar kutúra napjához köze eső időpontban tartotta meg művészeti seregszeméjét, a kutúrfesztivát, amey egyben az iskoai szavaóverseny döntője is vot. Egy évve ezeőtt azonban az azóta kutúrgáának nevezett verses, zenés, táncos déutánt a magyar kötészet napjához igazították. Ezen a déutánon a diákok már a versenyzés feszütsége nékü éphettek a színpadra, hiszen ők már mind az iskoa korcsoportonkénti versés prózamondó versenyének egjobbjai votak. A tornateremben tartott két fevonásos, csaknem kétórás műsor az 1 2. osztáyos tanuók néptáncbemutatójáva kezdődött, majd Erti Mária, az iskoa igazgatója megnyitotta a gáát. A déután foyamán köze 30 diák át színpadra, akik a hagyományokhoz métó műsorra örvendeztették meg a közönséget. A szavaatok meett hahattunk többek között zongora- és fuvoaszóót, vaamint furuyaduót is. A műsort a 3 5. osztáyos tanuók modvai táncokka zárták. Ê Cs. M.

10 10 Programajánó Vidám majáisok Pestszentőrincen és Pestszentimrén Gépcsodák majáisa Új heyszínen a Rock-majáis Újra nemzetközi Tébáb-fesztivá A egritkább esetben fordu eő, hogy egy munkagép mondjuk, egy traktor beindításának haatán örömme áapítjuk meg: ekezdődött az ünnep. A kerüeti amatőr zenekarok fesztivájaként ett ismert az emút két évben a Rock-majáis, ameyet idén ápriis 30-án rendeznek meg. Az örömzenéést kedveők ezútta új heyszínen, a Vasút utca 58. szám aatt évő építőanyag-áruház parkoójában taákozhatnak. Fergeteges muatságga ünnepi 23. szüetésnapját a Tébáb Aapfokú Művészeti Iskoa. A négynapos fesztivá ezútta is az autentikus fokór jegyében zajik. Sokka inkább tippenénk a munkanap kezdetére, pedig éteznek oyan ünnepségek, ameyek ünnepéyes megnyitását a gépindítás jeenti. Iyen a Gépmajáis is, ameynek idén hatodik akaomma ad heyet az Új Tündérkert Étterem kertje. Az eseményt a Hofherr-Dutra Eméktársaság szervezi évrő évre. A szervezet így kíván eméket áítani annak a hajdan Kispest és Pestszentőrinc határában működő gyárnak, ameyet a Hofherr csaád aapított és tuajdonot, amey a szociaizmus éveiben Vörös Csiag Traktorgyár névre hagatott, és amey csaknem száz évig vot a magyar mezőgazdasági gépgyártás egnagyobbja. A cég ipartörténeti értéke is febecsüheteten, neki is köszönhető a környék infrastruktúrájának foyamatos fejődése, Kispest és Lőrinc növekedése, emeett műszaki szakemberek és munkások tízezreinek adott kenyeret az évtizedek aatt. A Gépmajáist minden év május 1-jén rendezik az Új Tündérkertben. Gépindítássa kezdődik, majd az ünnepi beszédek és a Hofherr-eméktába megkoszorúzása után a traktorok, autók, teherautók tesznek egy kört a környéken. A kertben egész napos kiáítás átható, nemcsak a Hofherr-Dutra, ietve a Vörös Csiag gyár egykori termékeibő, hanem veterán autósok, motorosok, a Csepe Autógyár szakemberei és magángyűjtők is bemutatják a tuajdonukban évő járműveket, gépeket, eszközöket. A Gépmajáis 10 órakor kezdődik. Ê K. Gy. Sokan kérdezték, hogy miért nem az eredeti heyszínen, a Nemes és a Vasút utca kereszteződésében tartjuk a rendezvényt. Ennek oka az, hogy ott nincs eegendő viamos energia az árusok és a zenekarok eátására. A Hősök terén kicsi a hey, a Sportkastéyban pedig más rendezvény esz indokota a heyszínváasztást Perge Lászó, a majáis szervezője. A feépők között ott esz többek között a Perge Bues Band, ameyrő Perge Lászó emondta, hogy a vee együtt játszó zenészek húsz-harminc éve épnek fe küönböző zenekarokban, és tuajdonképpen profinak számítanak. A színpadon az eső nagyzenekar a Heyszíneők esz, s feép a Rocktones és a küöneges nevű Iegitim Kapcsoat is. A műsor eső része viszont a rockpaántáké esz, akik egy iyen utcabáon szokhatják a közönséget, a nyivános szerepést. A zene a egjobb eszköz arra, hogy emozdítsuk a fiataokat a számítógép meő, a színpad varázsa pedig magabiztosságra, önáóságra neve. Nem beszéve a zenéés örömérő, amey fantasztikus éményt ad, ha azt egy zenekarban műveed mondta Perge Lászó, aki további zenekarok jeentkezését várja a Facebookon (Rockmajáis Pestszentimrén). A fesztivá heyszínén 10 órátó váakozói miniexpót rendeznek, ameyen heyi mesteremberek kínáják a szogátatásaikat. A majáis részeként étet is fognak osztani a rászoruóknak a Vasút utcai Königsburg sörözőben. Ê P. A. A Budapestért és Pro Urbe-díjas Tébáb Aapfokú Művészeti Iskoa magas színvonaú szakmai munkásságáva évek óta színesíti a XVIII. kerüet éetét. Tánccsoportjai egész évben vátozatos programokon és számos nemzetközi fesztiváon vesznek részt. Az iskoa, a hagyományaihoz híven, idén tavassza 22. akaomma rendezi meg a nemzetközi néptáncfesztivát. Gorácz József, a Tébáb Aapfokú Művészeti Iskoa igazgatója emondta, hogy a mostani fesztivá kiemet vendégei a Macedóniábó érkező táncosok esznek. A négynapos fesztivá ápriis 30-án a macedón táncosok köszöntéséve veszi kezdetét. Május esején a Bókay-kertben és a Gépmajáison feépésekke, májusfaáítássa és hagyományos vásári forgatagga ünnepenek a táncosok. Másnap, pénteken a tánc viágnapja akamábó a Rózsa Műveődési Házban több kerüeti tánciskoáva és egyesüette karötve tánctanítás és táncházi kavakád várja az érdekődőket. A fesztivá utosó napján, május 3-án a Bókay-kertben a Tébáb szinte összes őrinci és kőbányai csoportja meett feépnek azok a határon beürő és túró érkező néptánccsoportok is, ameyekke évek óta szoros szakmai és baráti kapcsoatokat ápo az iskoa. Érkeznek táncosok Isaszegrő, Magódró, a Vajdaságbó és a Fevidékrő is. Ê Csernai Hirdetés HÚSVÉTOLÁS A VIDÁMSÁG JEGYÉBEN Húsvét mindkét napján, ápriis 20-án vasárnap és 21én ± Ý is már regge 9 órátó vár mindenkit a vidámpark a Bókay-kertben! A színes, izgamas, kasszikus vásári forgatag a csaád minden tagjának, korosztáytó függetenü remek szórakozást kíná! Kikapcsoódni vágyó vendégeinket Ú Ý ± természetesen a tejesség igénye nékü: Kicsiknek: körhinta, játszóházas csúszda, akkumuátoros kisautó, Wat Disney égvár, póni ovagás. Nagyoknak: céövöde, dodgem, az igazán bátraknak pedig Ý ± ò a Break D ö ± ö ±! ± Ý Ý Ǩ Heyszín: Bókay-kert (1181 Budapest, Szémaom u. 33.) Lord Archibad Cavendish Jane, az unokája Ronad, az unokaöccse Horace, az ügyvédje Ruth, JDQH EDUiWQĘMH Grace, JDQH EDUiWQĘMH Patsy, JDQH EDUiWQĘMH Tom, Ronad barátja Nick, Ronad barátja Aan, Ronad barátja Wiibad Thimothy az inas Benkóczy Zotán / Straub DH]VĘ Oszter Aexandra/ Szabó Erika Beeznay Endre Benedek Gyua Fogarassy Bernadett Baázs Andrea Vanya Tímea Kotány Bence Straub Péter Boros Ádám Straub DH]VĘ Fogarassy András koreográfus: Umann Kriszta UHQGH]Ę: Straub DH]VĘ

11 Hirdessen apunkban! Hirdetésfevéte teefonon: / ; e-mai: Hirdetés Apróhirdetés Üdüés SZOLGÁLTATÁS n Otthon végezhető munka! Termékcsomagoás, egyebek (www. mediafonebt.webnode.hu 635 Ft/perc, , ) n ASZTALOS JAVÍTÁST GYÁRTÁST VÁLLALOK, INGYENES HELYSZÍNI FELMÉRÉSSEL, HÉTVÉGÉN IS. REGDON CSABA, 1201 BP. ALSÓHATÁR U. 12., , n Megodás Dépesti Gyorsszerviz Lakásán: Mosógép, bojer, tűzhey, hűtő, Üzetünkben:mikró, takarítógép, porszívó, más kisgépek szervizeése! Akatrészcseréné ingyenes kiszáás,1 év garancia! XX. Mártírok 218. Ny:H-P: 8-17 Szo: n Kaiser Viktor gázkészüék javító Cirkók, kazánok, vízmeegítők, konvektorok és tűzheyek tisztítása, javítása, karbantartása, eenőrzése. Víz, gáz és fűtésszereés tervezéstő a kiviteezésig. Teefon: , n Redőny, reuxa, szaagfüggöny, roeta, napeenző, harmonikaajtó készítés szereés javítás kedvező áron! Szaagfüggöny tisztítás! Nyíászárók beépítése szereése cseréje! Gurtni csere! Redőnyök átaakítása, napeenzők ponyvacseréje! Nemeskéri Árnyékoás technika. T.: , n HŐSZIGETELÉS! KÜLSŐ HŐSZIGETELÉS (DRYVIT) MOST 20% KEDVEZMÉNYEL! Reáos áron tejeskörű ügyintézésse és garanciáva áványozássa. Ingyenes munkafemérésse, a kerüetben számos referencia munkáva. Te.: n VARRÓGÉP JAVÍTÁS OTTHONÁBAN. Te : n Ács Kőműves munkákat, új régi tetők javítását építését, apos tetők szigeteését, küső-beső szigeteést, akatos munkákat, víz szereést, Bádogozást, Aszfatozást Betonozást, Festést-Mázoást-Tapétázást, kémény béeést váaok! Sürgősen is! A hét bármey napján. 20% - kedvezménnye! Te: n METSZÉS, PERMETEZÉS, KERT-TELEKRENDEZÉS, GYEPESÍTÉS, FAKÍVÁGÁS, FŰKASZÁLÁS, BÓZÓTÍRTÁS, TEREPRENDEZÉS, TÉRKÖVEZÉS, TÁMFALÉPÍTÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE-JAVÍTÁSA, EGYÉB KERTÉSZETI ÉS KÖMŰVES MUNKÁK REÁLIS ÁRON! TEL: , , n SZŐNYEGTISZTÍTÁS, KÁRPÍTTÍSZTÍTÁS a eggyorsabban! Meegvízes méymosás, vegytisztítás, szegés, javítás garanciáva! NON-STOP HÍVHATÓ! Kárpittisztítás 2 napon beü! Teefon: , Mobi: , n ABLAK, AJTÓ, REDŐNY, MŰANYAG NYÍLÁSZÁRÓK, redőnyök, szúnyogháók beépítése, cseréje 35% kedvezménnye! Heyreáítássa, ingyenes munkafemérésse, garanciáva. Te.: n Üdüés! Mátraszentimrén ig a SILVER száodában két szobás 4 5 fős apartman + konyha tejes feszereésse átadó Ft. éj/fő. Részetre is! Érdekődni: (061) RÉGISÉG/MŰTÁRGY n KIEMELT ÁRON KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK! Színházak vagy kúriák részére festményeket, porceánokat Herendi, Zsonay kerámiákat, régi kitüntetéseket, bronz szobrokat, antik bizsu ékszereket és egyéb dísztárgyakat. Tejes hagyatékot fevásárook! Azonnai készpénz! Te.: , Üzet: Szinyei Merse Pá 3 (Szinyei és Aradi sarok) n Pappné Szivia műtárgy szakbecsüs díjtaan kiszáássa, becsésse vásáro mindenfée régiséget, szobrokat, festményeket, díszórákat, dísztárgyakat, ezüstöt, aranyat, bútorokat, könyveket és tejes hagyatékot. Te.: , , INGATLAN/ELADÓ-KIADÓ n Őrzött Parkoók a Havannán a Vörösmarty és Barcsay utcában. Fizetési kedvezményekke! Érdekődés : Városgazda XVIII. kerüet Nonprofit Zrt. te: vagy a heyszínen. Tisztejen meg bizamáva! n BUDAPEST LEGOLCSÓBB ÉPÜLŐ LAKÁSAI FORINT/ NÉGYZETMÉTER ÁRTÓL, KAMATMENTES RÉSZLETRE LEKÖTHETŐK! 06/ n Eadó csaádi okok miatt sürgősen Lőrinc központjában /Bókay teep/ 1059m2 teken egy 280m2 uxus kiviteben sok extráva 2000-ben megépített ház! Irányár: 65 miió Ft. Te.: n INGATLAN FELÚJÍTÁS! INGATLANON KÜLSŐ ÉS BELSŐ TELJESKÖRŰ FELÚJÍTÁSI MUNKÁK VÁLLALÁSA, FESTÉS, MÁZOLÁS, KÖMŰVES, BÁDOGOS, LAKATOS, TETŐJAVÍTÁS, HŐSZIGETELÉS, TÉRKÖVEZÉS, KERITÉS ÉPÍTÉSE JAVÍTÁSA BONTÁSSZÁLLÍTÁS , n VÍZSZERELÉS GYORSSZOLGÁLAT! VÍZSZIVÁRGÁS MŰSZERES KERESÉSE, CSÖTÖRÉSEK JAVÍTÁSA, LAKÁSBAN ÉS UDVARON FÖLDMUNKÁVAL IS. KAMERÁS CSATORNAVIZSGÁLAT, DUGULÁSELHÁRÍTÁS. FÜTÉSRENDSZEREK VEGYSZERES ÁTMOSÁSA, SZIVÁRGÁS KERESÉSE. TELJES VEZETÉK CSERE n MEGNYITOTT! UTÁNFUTÓ KÖLCSÖNZŐ újbó üzeme a Bakonybánk utca 48/A-ban. Vátozatan bérési árakka várom a régi és új ügyfeeimet! Te.: KÖNYV n Könyveket könyvtárakat vásárounk. Nagyobb mennyiségné ingyenes kiszáássa. Azonnai készpénzfizetésse. Pestszentőrinci Antikvárium. Üői út 451. Menyhárd Máté, , ÁLLÁS/MUNKALEHETŐSÉG n Bega éemiszeripari cég keres 3 műszakos munkarendbe, Budapest 18.kerüetben, esősorban speciáis ostyarúd sütőgép kezeésére női munkaerőt. Jeentkezés önéetrajz küdéséve az aábbi címre, i. e-mai címre ehet: H-1186 Budapest, Besence utca 4-6.; e-maiben: A Városgazda XVIII. kerüet Nonprofit Zrt. D N YHWNH]Ę SR]tFLyba keres munkatársakat: KERTÉSZ Kertész YpJ]HWWVpJJHO UHQGHONH]Ę PXQNDWiUVDW NHUHV QN Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés aapfetéte. Kérjük, hogy az e-mai tárgyában tüntessék fe: Kertész %86=9(=(7ė D NDWHJyULiV MRJRVtWYiQQ\DO UHQGHONH]Ę EXV]YH]HWĘ munkatársat keresünk. Több éves tapasztaat, megbízhatóság, önáó, munkavégzés és jó probémamegodó képesség aapfetéte. Kérjük, hogy az e-mai tárgyában tüntessék fe: %XV]YH]HWĘ 1(+e=*e3.(=(/ė NHKp]JpSNH]HOĘ SR]tFLyUD NHUHVünk munkaváaókat. Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, B kategóriás jogosítvány, vaamint a QHKp]JpSNH]HOĘL 2.--s végzettség megéte aapevárás. Kérjük, hogy az e-mai tárgyában tüntessék fe: 1HKp]JpSNH]HOĘ GIPSZKARTON-6=(5(/ė S]iUD]pStWĘ JLSV]NDUWRQ-V]HUHOĘ PXQNDN UEH NHUHVünk koégákat. Megbízhatóság, jó csapatmunka, pontos munkavégzés, vaamint a száud]pstwę JLSV]NDUWRQV]HUHOĘ WDSDV]WDODW aapfetéte. Kérjük, hogy az e-mai tárgyában tüntessék fe: Gipszkarton-V]HUHOĘ Jeentkezés módja: Önéetrajzza, e-pdloehq YDJ\ SRVWiQ D] DOiEEL HOpUKHWĘVpJHNHQ E-mai: Postacím: Városgazda XVIII. kerüet Nonprofit Zrt Budapest, hooęl ~W Városgazda Városgazda arrómu hey arrómu hey Ruha, Ruha, szoknya, szoknya, kabát, kabát, nadrág nadrág fevarrás, fevarrás, átaakítás, átaakítás,javítás, javítás, munkaruha munkaruha készítés, cipzár készítés, cipzár és és béés béés csere, csere, függönyvarrás kedvező áron függönyvarrás kedvező áron aa Városgazda Városgazda Varróműheyben! Varróműheyben! Az AzÜői Üőiút út szám számaatt aattvárja várjaaavásárókat vásárókat aavárosgazda Városgazdavarróműheye. varróműheye. Te.: Te.: Nyitva Nyitvatartás: tartás: hétfőtő hétfőtő péntekig péntekig szombat szombat vasárnap vasárnap 7:00-18:00 7:00-18:00 8:00-12:00 8:00-12:00 zárva zárva JÁTSZÓHÁZ A BÓKAY-KERTBEN! Szüinapi zsúrok, rajz, kézműves, táncórák, fejesztő gyermek gyermekfogakozások, fogakozások, csapatépítő tréningek, céges rendezvények remek heyszíneként ajánjuk bérésre Játszóházunkat, egész évben! Bérésse kapcsoatos információ az aábbi eérhetőségeken kérhető: Teefon: 06/ E-mai: Címünk: 1181 Budapest, Szémaom u. 33., Bókay-kert, Főépüet 11 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÜRES HELYISÉGEK ÉS TELKEK BÉRLETÉRE A Projekt18 Kft és a Városgazda XVIII: kerüet Nonprofit Kft. a XVIII. kerüeti Önkormányzat tudmgrqiw NpSH]Ę D] DOiEELDNEDQ fesorot üres heyiségek és tekek bérbeadására közzé teszi páyázati fehívását A heyiség címe meett az utosó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fe. Baross u 27. fsz m² - raktár Baross u 4. fsz m² - vegyes éemiszer Benedekfava u 9. fsz m² - raktár Csontváry u 15. fsz m² - raktár Csontváry u 15. fsz m² - vegyi áru Csontváry u 15. fsz m² - fodrászat Csontváry u 23. fsz m² - borozó Csontváry u. 21. fsz m² - áateede Deák Ferenc u m² - terüethasznáat Egressy G. u m² - raktár Forgó u m² - hobby teek Goroszó u 12. fsz m² - garázs Havanna u 1. fsz m² - raktár Havanna u 1. fsz m² - vegyes éemiszer Havanna u 1. fsz m² - vegyesbot Havanna u 1. fsz m² - szerviz Havanna u 1. fsz m² - üzet Havanna u 1. fsz m² - zödséges Havanna u 13. fsz m² - hasznát ruha Havanna u 13. fsz m² - PĦN UP V Havanna u 13. fsz m² - üzet Havanna u 3. fsz m² - iroda Havanna u 44. fsz m² - kucsmásoó Havanna u 50. fsz m² - papír, írószer Havanna u 50. fsz m² - zödséges Havanna u 52. fsz m² - üzet Havanna u 52. fsz m² - üzet Havanna u 52. fsz m² - vegyesbot Krasznahorka u m² - teek. OOĘ +UV] m² - terüethasznáat Lakatos út 13. fsz m² - szerviz Lakatos út 9. fsz m² - húsbot Lenkei u fsz m² - raktár Margó T. u 140. fsz m² iparcikk kereskedeem Margó T. u 144. fsz m² - iroda Margó Tivadar u 142. fsz sz. 14 m² iroda Margó Tivadar u 148. fsz m² - raktár Nagybecskerek u oda 21 m² - göngyöeg raktár Nagybecskerek u m² - vegyeskereskedés Park Uszoda. Városház u m² - büfé+kieg. terüet Reviczky Gy. u 76. fsz m² - borozó Sina Simon sétány 1. fsz m² - iroda Sina Simon sétány 1. fsz m² raktár Sina Simon sétány 1. fsz m² - raktár Sina Simon sétány 2. fsz m² - éemiszer bot Sina Simon sétány 2. fsz m² - iroda Sina Simon sétány 3. fsz m² - raktár Sina Simon sétány 4. fsz m² - üzet Sina Simon sétány 5. fsz m² - iroda Sina Simon sétány 6. fsz m² - raktár Sina Simon sétány 6. fsz m² - ruhajavító Sina Simon sétány 7. fsz m² - iroda Tövishát u 1. fsz m² - raktár Tövishát u 11. fsz m² - iroda Tövishát u 11. fsz m² - éemiszer bot Tövishát u 13. fsz m² - raktár Tövishát u 13. fsz m² - raktár Tövishát u 15. fsz m² - raktár Tövishát u 19. fsz m² - raktár Tövishát u 23. fsz m² - hasznát ruha Tövishát u 23. fsz sz. 14 m² zödséges Tövishát u 33. fsz m² - üveges Tövishát u 35. fsz m² - fénymásoó Tövishát u 37. fsz m² - garázs Tövishát u 5. fsz m² - raktár Tövishát u 7. fsz m² - szerviz hooęl ~W IV] 16 m² - ajándékbot hooęl ~W IV] 41 m² - autósbot hooęl ~W IV] 45 m² - nyíászáró bemutató hooęl ~W IV] m² - raktár hooęl ~W IV] 17 m² - raktár hooęl ~W m² - terüethasznáat hooęl ~W IV] m² - vegyes éemiszer hooęl ~W 40. fsz m² - V U ]Ę UpV] hooęl ~W IV] 23 m² - UXKDN OFV Q]Ę hooęl út 365. fsz m² - garázs hooęl ~W IV] 16 m² - garázs hooęl ~W IV] 15 m² - garázs hooęl ~W IV] m² - drogéria hooęl ~W SLQFH 26 m² - raktározás hooęl ~W IV] 19 m² - iroda 2. oda hooęl ~W fsz m² - iroda hooęl ~W IV] 29 m² - FtPIHVWĘ hooęl ~W IV] m² - iroda hooęl ~W IV] 81 m² - autósbot hooęl ~W IV] 98 m² - szerviz hooęl ~W IV] m² - zödséges hooęl ~W IV] m² - pizzéria A heyiség címe meett az utosó bérbeadás tevékenységi körét tüntettük fe. A páyázat benyújtásához szükséges jeentkezési ap a XVIII. ker. Kondor Béa sétány 16. szám aatt az OTP V]iP~ V]iPOiUD W UWpQĘ Ft befizetés, vagy a fenti cím aatt készpénz befizetés eenében D] J\IpOIRJDGyEDQ iwyhkhwę $ jeentkezési ap kitötése után a meéketekke együtt ugyanitt eadható. A béreti díj ajánatot zárt borítékban kérjük beadni. A páyázat benyújtásának határideje: ápriis óra Páyázati eredmény hirdetése: ápriis óra 0HJWHNLQWpVL LGĘSRQW HJ\H]WHWpVH /128 meék,qwhuqhw HOpUKHWĘVpJ ZZZ SURMHNW KX oda

12 12 Kutúra Egy szamárfü, ami több ett az akami vicceődésné Fergeteges dzsesszmuzsika A viághírű dzsessz-zenész, Tommy Víg ápriis 7-én a Fehéren Feketén Gaériában épett fe. A művész ekápráztatta a közönséget kedves egyéniségéve, muzsikájáva, képeive és humoráva. Szamárfü, avagy A tévesztés Akami viccnek indut, és ez ett beőe: ötödik akaomma rendezte meg az 5KOR Képzőművész Csoport a Szamárfü című ápriis 1-jei kiáítását. Feeősségtejes fogyasztás Fogyasztói társadaomban éünk, annak minden eőnyéve és hátrányáva együtt. Áandóan vátozó divat, hibátan küső, készéteek. De hogyan hat ez a szeméyiségüket építgető fiataokra? Ezeket a témákat járják körbe az Európai Unió Egész éeten át tartó tanuás programjának keretében a Comenius projekt résztvevői. Jazz18 sorozatában Berki Tamás dzsesszénekes havonta egy akaomma bemutatja a gaériában a kortárs hazai dzsesszpaetta néhány izgamas egyéniségét. Ezútta Tommy Víg, azaz Víg Tamás vibrafonost, dobost, komponistát és hangszereőt hívta meg. A dzsessz-zenész hozott magáva egy fiata, rendkívü tehetséges dzsesszkarinétost is, Fritz Józsefet, akive több zeneszámot együtt játszottak. Tommy Víget dobos csodagyerekként tartották számon, miután 1946-ban mindössze hétévesen megnyerte a Metro-Godwyn-Mayer cég tehetségkutató versenyét november 18-án az aknamezőkön átjutva hagyta e Magyarországot, és az Egyesüt Áamokban teepedett e, aho viágraszóó karriert futott be. Játszott a egnagyobbakka, és játszottak vee a egnagyobbak Fé évszázad után aztán hazateepüt a feeségéve, Miáva, a koreai származású dzesszénekesnőve. Ma este improvizatív dzsesszt játszok, ameynek az a ényege, hogy rögtönözve komponáok mondta Tommy Víg. Ez izgamas doog. Néha nagyon jó, de néha nem annyira, mert az eőadásomat befoyásoja, hogy éppen miyen ekiáapotban vagyok. A közönség és a művész kedéyáapota hat egymásra, ebbő adódik az éppen akkori rögtönzés hanguata. Az est természetesen fergetegesre sikeredett. A zenész megepetésse is szogát, megtudhattuk, hogy hobbija az absztrakt képek festése, ameyekbő néhányat e is hozott Nádasdi Miháy gaériájába ban Amerikában egy nagy hajón dogoztam, ameyen egy akaomma Savador Daí is utazott. Az eső hegedűsünk odavitte egy rajzomat a művészhez, aki komoy arcca csak annyit váaszot, hogy érdekes. Akkor már tudtam, hogy zenész maradok meséte mosoyogva a zenész. A Jazz18 program keretében május 22-én 19 órakor a jövő dzsesszdívái épnek fe a Fehéren Feketén Gaériában. Ê Füep Erzsébet Beevetették magukat Harmadik éve vesznek részt a Piros iskoa diákjai az AGRYA (Fiata Gazdák Magyarországi Szövetsége) áta meghirdetett Vesd bee magad! programban. Ez humor, és nem vicc fogamazott Feedy Baázs művészeti író az 5KOR Képzőművész Csoport szokott módon szeemes és derűt kető kiáításának megnyitóján ápriis 1-jén a Kondor Béa Közösségi Házban. A megáapítás jogos: A tévesztés című kiáításon bemutatott művek noha keetkezésükre erős hatássa vot a tény, hogy eső akaomma a boondok napján kerünek a közönség eé nem akartak viccesek enni. Ha van közös e rendkívü sokfée esztétikai minőség szerint, etérő műfajokban és küönböző technikákka készüt akotásokban, az éppenségge az, hogy a humort komoyan veszik. És ha már jeemezni ke, akkor inkább az (ön)irónia, a fricska, a groteszkségben rejő böcseet jeemző rájuk. Huer Ágoston és Árvay Zota eső ízben öt évve ezeőtt szervezett ápriis 1. apropóján kiáítást, esősorban az 5KOR tagjainak fekéréséve, ám az ötet oyan sikert aratott, A Bui, ami visszavár hogy a kiáítás sorozattá váhatott Szamárfü összefogaó címen, akamanként más-más tematikáva és a kiáítók körének foyamatos bővüéséve. Aki végignéz a kiáítók névsorán, esőre megáapíthatja: a kortárs festészet, grafika, fotó, kerámia, pasztika (és ki tudná végigsoroni vaamennyi műfajt) egsikeresebb akotói közü hozzák e egyre többen az akaomra szánt műveiket. Az ötet mögé már a kezdet kezdetén sokan odaátak: köztük a már emített Feedy Baázs, P. Szabó Ernő művészettörténész, a Kondor Béa Közösségi Ház szervezői vagy éppen Kucsák Lászó országgyűési képviseő, apogármester, aki nem eőször nyitotta meg a kiáítást performerként csatakozva az esthez. Ezútta pédáu az egy évve ezeőtt megkezdett Kánoky Lászó-fée kiráydráma-paródiát szavata tovább a közönség derütségére. Ê K. Gy. Hivataosan nem tervez jubieumi koncertet Demjén Ferenc, ettő függetenü idén csendben minden feépése ünnep, hiszen 50 esztendeje, 1964-ben kezdte a páyafutását István bátyjáva a Számum együttesben. Az ápriis 4-én a Sportkastéyban tartott koncert pedig feejtheteten émény vot, s nem csak a rajongók számára. A Comenius Feeősségtudatos fogyasztás programja 2012-ben indut nyoc ország Dánia, Észtország, Lengyeország, Magyarország, Németország, Portugáia, Románia és Törökország részvéteéve. A német nyevre épüő programhoz Magyarországró a Pestszentimrei Ady Endre Átaános Iskoa feső tagozatos tanuói csatakoztak. Mihoics Tímea magyar német szakos tanár, projektfeeős emondta, hogy iskoájukban kiemet szerepet töt be a nyevoktatás. Úgy gondotuk, hogy egy nemzetközi együttműködésse hatékonyabban tudjuk támogatni diákjaink nyevtanuását, és hogy a program keretében egyútta a fogyasztáscentrikus szeméetmódjukon is vátoztathatunk. A céunk nem az vot, hogy öneátó éetmódra sarkajuk a gyerekeket, hanem hogy megmutassuk, van váasztásuk, nem ke a rekámok bűvkörében éniük. A diákok az emút két év aatt számos saját terméket hoztak étre a program keretében. Készítettek kézkrémet, összeáítottak egy szakácskönyvet a részt vevő nemzetek egészséges éteeive, rekámfimet forgattak, és fagyasztott éteeket tesztetek. Az utosó taákozóra pedig egy küöneges, eektronikus divatmagazinna készünek, ameyben az iskoa diákjai szerepenek, bemutatva a feeősségtudatos ötözködést. A program záróeseményeit ápriis 27-tő május 2-ig Magyarországon tartják. A küfödi diákokat az Ady iskoa tanuói átják vendégü, akik számos színes programma várják a partnerországokbó érkező gyerekeket, többek között egy környezettudatos, újrahasznosításra épüő divatbemutatóva. Ê Csernai Mariann Hírek Jubiát a Piros iskoa énekkara A Pestszentőrinci Német Nemzetiségi Átaános Iskoa (Piros iskoa) énekkara március végén ünnepete fennáásának 25. évforduóját. Ebbő az akaombó jubieumi hangversenyt és énekkaros taákozót rendeztek. A műsorban többek között a jeenegi és korábbi kórustagok, vaamint pedagógusok éptek fe. A diákok a gazdák feajánásáva vetőmagokat kapnak azért, hogy azokat az otthoni konyhakertben evessék, és a csaád majd a saját termesztésű zödségeket fogyassza. Az idén a Pestszentőrinci Német Nemzetiségi Átaános Iskoábó, közismert nevén a Piros iskoábó már az esősök és a harmadikosok is kertészkedtek. A kisdiákok örömme vitték haza a vetőmagokat, de nemcsak otthon veteményeztek, hanem az iskoában is készítettek veteményeskertet. A program céja az, hogy fehívja a gyerekek figyemét arra, hogy nem is oyan nehéz megtermeni otthon a friss zödségeket mondta Angya Kára, a Piros iskoa pedagógusa. Borsót, sárgarépát, hagymát és még sorohatnánk: sok-sok zödségféét könnyűszerre ehet termeszteni a saját kertben. A diákok figyeemme kísérhetik a növények növekedését, fejődését, és megízehetik majd, hogy miyen a maguk áta termesztett zödség. Így áthatják, hogy miyen nagy az etérés az otthon termet friss és a botban vásárot zödségek között. Természetesen a cé az, hogy a gyerekek közvetítéséve a szüők is ássák a küönbséget, és feismerjék, hogy mennyire fontos a friss zödség fogyasztása. Ê F. E. Nagyon szeretek ide jönni, mert egészen csodáatos a sportcsarnok atmoszférája, a közönség pedig együtt é a számaimma. Legutóbb két éve vot itt koncertem, de a rendezőknek már jeeztem is, hogy szívesen jönnék minden évben, mert annyira jó itt a hanguat mondta a koncert után Demjén Ferenc. Eég magas abda, de a Városgazda Zrt. Sport-, Rendezvény- és Médiadivíziójának vezetője, Csempesz Iván azonna hozzátette: Szeretnénk is éni a ehetőségge. Eképzehetjük, miyen hanguatú vot ez a bui, ha már a közkedvet Rózsi is így áradozott. Azért mindenkit megnyugtathatunk: ápriis 4-rő nem zengett az ének, eenben az emút 50 év kasszikus ságerei fecsendütek. Ahogy a rendszeres Demjénkoncertátogatók közü többen is megjegyezték, a három itt tartott bui közü ez vot a egjobb. S bár tejesen nem tet meg az aréna, ennek is meg vot az eőnye, mert így a szokásos, emaradhatatan vonatozásra is maradt hey. A kiátogató mintegy 1300 rajongó pedig okka bizakodhat, hogy a vonat ugyan nem vár, de Rózsi jövőre is visszatér. Ê S. N. Zs. Járművekrő versetek a gyerekek A Fővárosi Pedagógiai Szakszogáat XVIII. kerüeti Tagintézményének ogopédiai munkaközössége ápriis 8-án Járművek címme versmondó versenyt rendezett a beszédterápiára járó gyerekeknek a Lőrinci Nagykönyvtárban. Szívdesszert A Gyermek és Ifjúsági Művészeti Taákozók keretében ápriis 11-én vers- és prózamondó versenyt rendezett a Kondor Béa Közösségi Ház a 7., 8. osztáyos átaános iskoásoknak és középiskoásoknak. A versenyzők a magyar népkötészetbő és a kortárs magyar irodaom vidám műveibő váogathattak. Tíz év merítése képekben A tízéves Pódo-Híd roma magyar kuturáis fesztivá képzőművészeti diákpáyázata keretében meghirdetett rajzverseny eső heyezettjeinek interaktív kiáítása nyít meg ápriis 1-jén a XVIII. kerüeti Pedagógiai Intézet eséyteremtő műheyének szervezésében a Lőrinci Nagykönyvtárban. A Csontváry iskoa diákjai csoportokba rendeződve jeenítették meg egy-egy kép tartamát.

13 Az odat összeáította: Róth Ferenc Lépések ezrei, ameyek a eket is edzik Egyház Az idén már nyocadik akaomma rendezik meg az Éő rózsafüzér zarándokatot, ameynek két szakasza a Soroksárró induó 7. és a Rákoskeresztúrró induó 8. is a kerüetben, a Havanna-akóteepen évő Szent Lászótempomná ér véget, aho szentmiséve várják a zarándokokat. A 7. útvona szakaszvezető-heyettese, Tordai Béáné, Éva asszony mesét az emút évekrő és arró, miként őrzi a korábbi zarándokatok emékét. Mieőtt bármit is kérdeznék, engedje meg, hogy feovassak néhány sort: A Rózsafüzér ádássa és védeemme veszi körü a várost, fefűzi megannyi gyöngyszemként értékeinket, az útba eső heyszíneket, a nap imáit, örömeit, küzdemeit és mindannyiunkat, hiszen ahogy Andreas Schätze atya, a város körüi zarándokat szeemi atyja mondta: az Éő rózsafüzér éő gyöngyszemekbő á, mive Isten szemében mindannyian értékes gyöngyszemek vagyunk. Ismerős? Hát hogyne, én írtam e sorokat az öt évve ezeőtti zarándokat eőtt, s jó haani, hogy ezek a gondoatok mindmáig érvényesek. Iik szóni egaább néhány szót az emített atyáró, Andreas Schätze-rő, akinek nevéhez fűződik a zarándokat ötete. Egy bécsi katoikus atyáró van szó, akinek a gondoata 2003-tó vát vaóra, s ma már egyre többen követik azt szerte Európában. Ha ő nem enne, akkor nem enne a zarándokat sem, s bizony sok tízezren ennének ekieg szegényebbek az ő gondoatai nékü. Az emút években nem egy akaomma vot már szerencsém végigkövetni a pestszentőrinci szakaszt, az emekedett Sok százak sok száz kiométere Az Éő rózsafüzér zarándokat az idén is körbeöei a várost 13 mondom: jószeréve csak nehezebbek votak. Jöjjenek, éjék meg! Hogy egy kicsit ünneprontó egyek: saját szememme áttam azt is, hogy évrő évre kevesebben vesznek részt a zarándokaton és a szentmisén is. Mi ehet ennek az oka? Mi is fetettük már ezt a kérdést, mert nem ehet nem észrevenni a étszám fogyását, miközben a tempomainkba ugyanannyian, mondhatom, ugyanoyan sokan járnak, mint évekke ezeőtt. Taán kényemesség, taán ustaság, taán nemtörődömség, nem tudom igazán megváaszoni. Nem öröm ez, sőt eenkezőeg, szomorúságot okoz, de éppen mútkorában beszétünk néhányan arró, hogy ha csak tízen vagy húszan maradnánk, akkor is zarándokonánk. Tennénk, mert nekünk, eentétben a távomaradókka, meggyőződésünk, hogy ezt a páratan hanguatú napot nem szabad efeedni, ezeket a kiométereket e ke gyaogoni, hogy aztán este a Szent Lászó-tempomban oyan imádságos eküette vehessünk részt a szentmisén, amit csak át- és megéni ehet, beszéni róa jóva kevésbé. Tordai Éva, a 7. szakasz vezetőheyettese: Vaamennyien büszkék vagyunk arra, hogy Jézus és Szűz Mária munkatársai ehetünk. A pihenőpontokon közös énekésse színesítik a zarándokatot hanguatú és hitű pébániatempomi szentmisét. A hanguat vaóban egyedi, odott, könnyed, hogy ne mondjam, baráti. Akár egy kedves kiránduás Ha a baráti szót hasznája, köze jár az igazsághoz, hiszen azok, akik évente taákoznak egymássa, mára már tényeg barátokká ettek, azok pedig, akik eőször fognak kezet vaameyik szakasz tejesítésének a reggeén, pontosan a zarándokat semmihez sem hasonítható hanguata révén esznek barátokká, mire tejesítik a kiométereket. Imák mások heyett is Ön már, mondhatni, profi szervezője a kerüeti szakasznak. Miyen szép és örökre szóó éményekke gazdagodott az évek során? Mieőtt váaszonék, engedje meg, hogy emondjam, ki ennek a szakasznak a vezetője. Bernáth Mária a főnök, a zarándokat kerüeti szakaszának a vezetője. Éménybő pedig van, maradt rengeteg. Legjobban tán az fogott meg, s ez nem egyszer eőfordut már az eddigi hét év során, hogy sokan, idősek, betegek, magatehetetenek, kértek bennünket, hogy mondjunk e egy imát Szűz Máriához az ő nevükben is, mert ők bizony ott vannak, esznek veünk egész nap. Csak hát már nem bírják a kiométereket. Ha már a távot mondja: a 7. szakasz viszonyag könnyű terepen haad, sík terüeten, járható utakon. Gondoom, nem mindenütt van ez így. Nem bizony, mert amikor a kezdetekkor végigjártuk a tejes útvonaat, votak sokka nehezebb részek. Sőt jobb, ha azt Tudta-e, hogy az eső magyarországi Éő rózsafüzér zarándokat (2007. május 13.) pontosan 90 évve vot az eső fatimai jeenés után? hogy május 17-én 19 órakor a terézvárosi pébániatempom esperes-pébánosa, Horváth Zotán István ceebrája a szentmisét a Szent Lászó-tempomban? hogy a Soroksári Nagybodogasszony Főpébániátó induó 7. szakasz egyike a eghosszabbaknak a maga 18,5 kiométeréve? n az örök éet munkásai Az unitárius egyházban is a húsvét a egnagyobb keresztény ünnep. Ennek jegyében kértük Szent-Iványi Ionát, a gyüekezet vezetőjét, hogy ossza meg a gondoatait ovasóinkka. Húsvét az örök éet hitének, az éet diadaának az ünnepe. A Názáreti Jézus éete, tanítása és pédája az Istenben bízó ember számára örömüzenet. Jézus éetébő, tanításábó a szüetéstő a keresztre feszítésen át az Istentő szüetett éet öröme sugárzik feénk. Az evangéiumban fejegyzett jézusi tanítások, pédázatok és bizonyságtevések mind-mind arró szónak, hogy Jézus az ember számára femutatta, hogyan ehetséges Isten meett megmaradni, Isten ügyét szogáni és az örök éet igazságáró bizonyságot tenni. Húsvét ünnepén ezt a Jézus áta megmutatott, Istentő származó szent örömöt ünnepejük, vagyis az Istentő szüetett éet örömét. Ezért számunkra húsvét az örök éet ünnepe, amey nem honap vagy honapután kezdődik, s nem akkor, amikor gyászos koporsóba zárnak, hanem attó a pianattó, amikor rádöbbenünk: Isten ajándékaként az örökkévaóság hordozói vagyunk. Szüetésünkke nyertük azt az akamat és kaptuk azt a visszafordíthatatan ehetőséget, hogy szeemi és eki tehetségünkke az örök éet munkásai együnk. Virágvasárnap, ápriis 13án, csaádi nap vot a Havannaakóteepi gyüekezetünkben. A gyermek-istentiszteetet a hittanórás és konfirmandus gyermekek kézműves fogakozása követte, ameyet húsvéti tojásfestésse és ajándékok készítéséve tettek még emékezetesebbé. A tempomunkban húsvétvasárnap 11 órátó úrvacsoraosztássa egybekötött ünnepi istentiszteet esz. Húsvét és nyár a Kossuth téren Mátraamástó Székeykeresztúrig mindenütt ott esznek a reformátusok. húsvét a keresztyéneknek az értük meghat Krisztus fetámadásának az ünnepe. Nemcsak a természet megújuása, hanem a Krisztussa vaó meghaás és a vee vaó fetámadás ehetősége is. Ezt hirdetik már két évezrede Krisztus követői, s ezt ünnepik katoikusok, reformátusok, evangéikusok, baptisták és minden ma éő keresztyén, 2014-ben is. Vendég Zambiábó Egy éve kezdte meg a szogáatot a Kossuth téri református gyüekezetben Sándor Baázs ekész és a feesége. Az évforduó kap- csán beszét a ekész úr a húsvét jeentőségérő és a gyüekezetre váró nyári feadatokró. Húsvétra készü a viág. A Sándor Baázs emondta, hogy a Kossuth téri reformátusok nem csupán a tempom, a tempomkert rendbetéteéve, takarításáva, feékesítéséve, virágok ütetéséve készünek a egnagyobb tavaszi ünnepre, hanem a éek fekészítéséve, megtisztításáva és feékesítéséve is. Ezt szogáják az ünnepet megeőző rendezvények. Virágvasárnap déutánján egy zambiai orvos-misszionárius, dr. Keszi Krisztina vot az egyházközség vendége. Ekkor fenőttek és gyermekek gondohatták át újra Istenhez fűződő viszonyukat, eköteezettségüket. A húsvéti bábeőadássa a gyüekezet tagjai óvodákba és iskoákba vitték e a húsvéti örömüzenetet. Egy éve Lőrincen A nagyhéten minden este 19 órátó, nagypénteken pedig déeőtt 10 órátó is Jézusnak a keresztfán emondott szavai készítik fe a híveket az ünnepre, hogy a fetámadott Úrra métóképpen taákozzanak húsvétvasárnapon és húsvéthétfőn is a 10 órakor kezdődő úrvacsorán. A Kossuth téri reformátusok ekésze és feesége, Sándor Gabriea egy éve, ápriis 13-án érkezett Lőrincre a csaádjáva. Emondták, hogy az emút esztendő ünnepei, vasárnapjai, hétköznapjai, örömei és bánatai otthonossá tették őket a gyüekezetben is, a városrészben is. Bodogan készünek a húsvétra, hogy saját maguknak és másoknak is szép ünneppé tegyék azt. Tanuj angou! Az ünnepi készüődést a májusi és a nyári programok eőkészítése teszi tejessé. A gyüekezetben szervezik az anyák napját és a gyermeknapot, és már a nyári táborokba is ehet jeentkezni. A június 23-án kezdődő óvodás vakációs bibiahétre, a június 30-án induó iskoás vakációs bibiahétre és a júius 20-tó meghirdetett, anyanyevi tanárokka megtartott ango bibiahétre. Júius 28-tó ifjúsági tábora esz a közösségnek Mátraamáson, júius 10. és 13. között pedig a székeykeresztúri testvérgyüekezet megátogatását tervezik.

14 14 Programajánó Vidám ocsoóbáa záru a húsvét a Rózsában Programok Mondj egy jó ocsoóverset! Pestszentőrinc- Pestszentimre Önkormányzata Üői út 400. Teefon: Nyugdíjasok Akadémiája Ápriis óra: Dr. Jászberényi József: Három év, amey megrengette a viágot (a magyar sport aranykorának társadaomtörténeti háttere) Május óra: Dr. Soós Andrea Kára: A szeméyes adatok védeme Május óra: Monár Beáta: Az idősek és a generációk közötti szoidaritás európai éve jó pédák, jó gyakoratok Az eőadásokon vaó részvéte a nyugdíjasoknak ingyenes. Rózsa Műveődési Ház Városház utca 1 3. Teefon: , Ápriis óra: Magyar táncház gyermekeknek. Beépőjegy: 300 Ft. Ápriis óra: Magyar táncház fenőtteknek. Beépőjegy: 500 Ft. Ápriis óra: Minden egér szereti a sajtot a Fogi Színház gyermekműsora. Beépőjegy: 990 Ft. Május óra: Számít6tsz rám kub Május óra: Az ördög nem aszik bohózat két részben. Beépőjegy fenőtteknek 2200 Ft, diákoknak, nyugdíjasoknak 1500 Ft. Jógatanfoyam, gerinctorna, babamama játszóház és szeméyiségfejesztő drámacsoport is működik a Rózsa Műveődési Házban. A részetekrő az eérhetőségeinken ehet érdekődni. A műveődési ház nyitvatartási idejében az itt taáható Ticket Expressz-jegyirodában jegyek váthatók koncertekre, kiáításokra és színházi eőadásokra. Terembérési ehetőség esküvőkre, összejöveteekre eőzetes egyeztetés aapján. Nyitva tartás: hétfőtő péntekig 9 órátó 19 óráig, hétvégén a rendezvényekhez igazodva. Pestszentimrei Sportkastéy Kisfaudy utca 33/C Teefon: Ápriis óra: Rock and ro-verseny Lőrinci Sportcsarnok Thököy út 5. Teefon: Ápriis óra: PLER- Budapest Mezőkövesd NB I-es férfi bajnoki kéziabda-mérkőzés Ápriis óra: Erima fiú kéziabdatorna Ápriis óra: PLER II Békés NB I/B-s férfi bajnoki kéziabdamérkőzés Május óra: PLER-Budapest Orosháza NB I-es férfi bajnoki kéziabda-mérkőzés Május óra: PLER-Budapest Cegéd NB I-es férfi bajnoki kéziabda-mérkőzés Május óra: Erima eány kéziabdatorna Lőrinci Nagykönyvtár Thököy út 5. Teefon: Ápriis óra: a Tájak-Korok- Múzeumok Egyesüet irodami kubja Ápriis óra: A zene útján. Bach hatása fiaira és Liszt Ferencre. Darvassi Andrea eőadása. Ápriis óra: Izgő-mozgó kub játékok anyáva Ápriis óra: A gondokodás tudománya, avagy a vátozó agy Sonneitner Károy éetmód-tanácsadó eőadása az egészséges éetmódró Május óra: A zödségféék gyógyhatása az újabb kutatások ismeretében gazdaságos rákmegeőzés. Tóth Gábor okevees éemiszer-ipari mérnök és tápákozáskutató eőadása A Gaéria 18 kiáítóteremben ápriis 28-ig a Soá hookausztemékkiáítás átható. Május 6-án 17 órakor Lőrincz Zsóka fotókiáítása nyíik meg. 62 éven feüi ovasóink ingyen internetezhetnek a könyvtárban! Pestszentimrei Könyvtár Nagykőrösi út 56. Teefon: Ápriis óra: Ho vot, ho nem vot mesedéután kicsiknek és nagyoknak Ápriis óra: Játékkub időseknek. Legyen a vendégünk egy kávéra vagy teára és egy jó beszégetésre! Ápriis óra: Mesekuckó Bakó Dóra bábeőadása Május óra: Játékkub időseknek. Legyen a vendégünk egy kávéra vagy teára és egy jó beszégetésre! Május óra: Társasjáték kub Havanna-akóteepi Könyvtár Csontváry utca 32. Teefon: E-mai: Ápriis óra: Könyvajánók kubja Május óra: Mese gyermekeknek Minden érdekődőt szeretette várunk! Kondor Béa Közösségi Ház Kondor Béa sétány 8. Teefon: Ápriis óra: Fehér asztaná a NYÉVE összejövetee Ápriis óra: Kerámia és tűzzománc nyitott műhey, déután kézműves fogakozás Ápriis óra: Nyugdíjas tánckub Ápriis óra: A Bibia igazi viága Pais István professzor eőadás-sorozatának 10. része Ápriis : Zumba Nikive Ápriis óra: URBACT szabadegyetem: Mitő váhat vonzóbbá egy akóteep? Eőadók: Dombrádi Krisztián és Hunyadi György. Ápriis óra: Egy csendes zug kamaraszínházi eőadás a Figurák színjátszó társuat bemutatásában Ápriis óra: a Liiomkert Óvoda aapítványi bája Ápriis óra: Kerámia és tűzzománc nyitott műhey, déután kézműves fogakozás Ápriis óra: Fejem föött gyorsan repünek az évek Fényes György jubieumi nótaműsora. Feépők: B. Tóth Magda, Erős Meinda, Ötvös Csia, Gránát Zsuzsa, Szabó Szivia és Fényes György. Kísér a HAKME Cigányzenekar, közreműködik a Hévízgyörki Nyugdíjas Kub. Ápriis : Ingyenes jóga Ápriis óra: Sakkbajnokság a Pestszentőrinc Sakk-kör szervezésében Ápriis óra: Ingyenes önvédemi oktatás fenőtteknek Ápriis óra: Test-éekszeem öngyógyító meditációs gyakoratot tart Vagyimir Linnyik bioenergetikus Ápriis óra: Nyugdíjas tánckub Ápriis óra: Tündér Tercia zenés interaktív eőadás Búza Tímea rendezésében. Szerepők: Huszárik Kata, Nemcsók Nóra, Monár Adrien, Dankó Erika, Bágyi Dávid. Zene éőben: Bazsovszky Ákos. Ápriis : Zumba Nikive Május 3. 9 óra: Kerámia és tűzzománc nyitott műhey, déután kézműves fogakozás Május óra: Muassunk együtt a Marsai Dakör zenés összejövetee Május óra: Test-éek-szeem öngyógyító meditációs gyakoratot tart Vagyimir Linnyik bioenergetikus Május óra: Ingyenes önvédemi oktatás fenőtteknek Május óra: Nyugdíjas tánckub Május óra: A Bibia igazi viága Pais István professzor eőadás-sorozatának 11. része Május Zumba Nikive Május óra: Baba-mama homik börzéje Május óra: Kerámia és tűzzománc nyitott műhey, déután kézműves fogakozás Május óra: Egy őrüt napója monodráma a Figurák színjátszó társuat eőadásában Május óra: Véradás a Magyar Vöröskereszt szervezésében Május : Ingyenes jóga Május óra: Ludas Matyi mesejáték a Korhinta társuat eőadásában Május óra: Ingyenes önvédemi oktatás fenőtteknek Május óra: Test-éekszeem öngyógyító meditációs gyakoratot tart Vagyimir Linnyik bioenergetikus Május óra: Nyugdíjas tánckub Minden csütörtökön tó ingyenes jogi tanácsadás a Kondor Béa Közösségi Házban. Városháza Díszterem Városház utca 16. Ápriis óra: A zene mindenkié kórushangverseny a Lions Kub Pestszentőrinc Egyesüet szervezésében Ápriis óra: Tanud a zenét Feegi Ádám Liszt-díjas zongoraművész hangversenye Május óra: a XVIII. kerüeti Pedagógiai Intézet munkáját segítő pedagógusok köszöntése az intézet szervezésében Május óra: A magyarság ősi fefogása az éet értemérő könyv- és CD-bemutató Dibácziné Ambrus Enikő szervezésében Tomory Lajos Pedagógiai és Heytörténeti Gyűjtemény Kondor Béa sétány 10. Teefon: , muzeum18ker.hu Május 1.: Traktormajáis az Új Tündérkertben. Az eseményen saját sátorra veszünk részt, és egész nap szeretette várjuk az érdekődőket. Áandó kiáítás: Pusztátó a parkvárosig. A XVIII. kerüet története. A 20 kerüeti híres emberhez interaktív képes térképakamazást készítettünk, ameyen a hírességekhez kapcsoódó enevezéseket, épüeteket, szobrokat taá az érdekődő. Az akamazás a honapunkon érhető e. Lájkoja a gyűjteményt a Facebookon! Foyamatosan értesühet a programjainkró, rendszeresen megosztunk képeket, videókat, heytörténeti érdekességeket. Nyitva tartás: hétfőtő csütörtökig 9 és 16 óra, pénteken 9 és 14 óra között. A gyűjtemény honapja: www. muzeum18ker.hu. Múzeumsarok kiáítóterem Szent Lőrinc sétány 2. Teefon: Kutatószogáat eőzetes egyeztetésse. Vizek és kövek küönegességek Sváb Ferenc ásványgyűjteményébő. A Tomory-teremben az Ady Endre Átaános Iskoa történeem szakkörének munkái áthatók Időutazás a középkori Magyarországra Mútunk emékei címme. Tabókiáítás a városrész kiemekedő heytörténészeinek emékére: 100 éve szüetett Tomory Lajos; In memoriam Tekes Sándorné, Zsebők Kornéia. Nyitva tartás: keddtő szombatig óra között. Ápriis 19-én (húsvéthétfőn), vaamint május 1 3. között zárva tartunk. Havanna kiáítóhey Havanna utca 9. Teefon: , Áandó kiáítás: Éet a régi-új akóteepeken Az Áami akóteeptő a Havannáig Pestszentimrei Közösségi Ház Vasút utca 48. Teefon: , Ápriis óra: Kreatív kézműves fogakozás fenőtteknek. Részvétei díj: 200 Ft + a fehasznát anyag kötsége. Ápriis : Kertbarát kub. Tervezett téma: A magyar szabadamú gyökéritató vásárási ehetőségge egybekötött bemutatása. A részvéte ingyenes. Ápriis óra: Kreatív kézműves fogakozás fenőtteknek. Részvétei díj: 200 Ft + a fehasznát anyag kötsége. Ápriis 25.: Barangoó kub Ápriis óra: Kreatív kézműves fogakozás gyermekeknek. Részvétei díj: 200 Ft + a fehasznát anyag kötsége. Ápriis óra: Nosztagia tánckub a Magic Duóva. Beépőjegy: 500 Ft. Ápriis óra: Tudatos éetmód kub. Tervezett téma: mindennapi probémák a párkapcsoatban. Eőadó: Timár Veronika. Beépőjegy: 400 Ft. Ápriis óra: Kreatív kézműves fogakozás fenőtteknek. Részvétei díj: 200 Ft + a fehasznát anyag kötsége. Ápriis : Kertbarát kub. Tervezett téma: A fiata gyümöcsfák ápoása. Eőadó: Bata Bertaan. A részvéte ingyenes. Május óra: Kreatív kézműves fogakozás fenőtteknek. Részvétei díj: 200 Ft + a fehasznát anyag kötsége. Május 9.: Barangoó kub Május : Nyugdíjas nótadéután. A részvéte ingyenes. Május óra: Kreatív kézműves fogakozás gyermekeknek. Részvétei díj: 200 Ft + a fehasznát anyag kötsége. Május óra: Nosztagia tánckub a Magic Duóva. Beépőjegy: 500 Ft. A Baba-dúdoó és a Maszat-kuckó fogakozások ismét a PIK Házban vannak. Érdekődni az eérhetőségeinken ehet. Tanfoyamainkra (baba-mama jóga, kismamajóga, hip-hop, kosárfonó, kung-fu és etnobic) a PIK Ház eérhetőségein várjuk az érdekődők jeentkezését. Pogárok Háza Üői út 517. Ápriis óra: a Kárpátajai Irodamárok, Művészek és Akotók Közössége (KIMAK) és az Üde Színfot Kuturáis Egyesüet közös estje. Bevezetőt mond: Ughy Attia pogármester. Az est moderátora: Kovács Sándor, a KIMAK enöke. A részvéte ingyenes, minden érdekődőt szeretette várunk! Ápriis óra: Madách Fimkub. Műsoron: II. János Pá A fehér ruhás vándor. A vetítésen vaó részvéte díjtaan! A Pogárok Háza nyitva tartása: szerdán 9 14 óra között. Tutajozás Lengyeországban Azoknak, akik egutóbb emaradtak, a NATIK idén is szervez utazást Lengyeországba, május 1 4. között. A részetes programró érdekődni, vaamint jeentkezni a os és a as teefonszámon ehet Mogyorósiné Pécsi Idikóná. Tojást guríthatnak, kakast kergethetnek, sőt ocsoóversse is versenghetnek azok, akik emennek húsvéthétfőn 19 órakor a Rózsa Műveődési Házba, a Kikeet Hagyományőrző Egyesüet ocsoóbájába. A vidéken fenőtt, ma már idősebb högyek ho nevetve, ho némi borzongássa emékeznek vissza azokra az időkre, amikor húsvéthétfőn a fiúk a kútbó húzott friss, tehát jéghideg vízze öntötték őket nyakon a saját udvarukon. Régi idők etűnt szokásának tűnhet az effée ocsokodás, pedig nem az a Kikeet fiú táncosai is feeevenítették néhány évve ezeőtt. Oyan jó sikerüt, hogy időve ocsoóbát is szerveztek meé, vagyis hétfő este újbó összejöttek, hogy közös táncos ünnepségge zárják a húsvétot. Ez adta az ötetet, hogy más régi húsvéti népszokásokat is feeevenítsünk. Beeástuk magunkat a témába, és így taátunk rá ezekre a hajdani fausi játékokra meséte Vörösné Ées Csia, az egyesüet enöke. A báon természetesen nem csak az egyesüet tagjai vehetnek részt. Mindenkit várnak, aki szívesen vesz részt a muatságban. Az idei eseményen a zenét Oasz György és a Turi csaád szogátatja. Ê K. Gy. Bejárni Kárpátaját Munkácsi kutúrtörténeti barangoáson vehet részt az, aki eátogat ápriis 25-én 17 órakor a Pogárok Házába Popovics Béa munkácsi tanár, heytörténész, honismereti vezető eőadására. A programot a 2005-ben aapított Kárpátajai Irodamárok, Művészek, Akotók Közössége (KIMAK) szervezi, ameyet a őrinci ietőségű Üde Színfot Egyesüet át vendégü. A Kárpátajai Szövetség egyik enökségi üésén 2005-ben az az ötet vetődött fe, hogy a szövetségen beü étre keene hozni a Kárpátajáró eszármazott írók, kötők, képzőművészek magyarországi egyesüetét. Az eképzeés a szüőfödön maradt akotók bevonására, a veük vaó együttműködésre is számított. A Kárpátajai Irodamárok, Művészek, Akotók Közössége szeptember 9-én Baatonfödváron tartotta meg aakuó üését mondta Kovács Sándor tanár, heytörténész, idegenvezető, a KIMAK enöke. Az emút kienc évben rendezvények hosszú sorát szervezte a társaság. Hogy csak az utóbbi néhány hónap programjait emítsük: bemutatták a Beregszászi Népszínház történetét, ízeítőt adtak a kárpátajai magyar sajtó és média termésébő, eőadást szerveztek a két viágháború közötti Magyarországró. Mive itt tanítok, a fenőttek gimnáziumában, magam is kötődöm a XVIII. kerüethez, így szerettem vona, hogy a heyiek is megismerhessék a munkánkat. Erre az bátorított, hogy a Pogárok Házában több sikeres Kárpátaja-estet szerveztünk már, sőt az Üde Színfot tagjaiva együtt beutaztuk Kárpátaját avatott be Kovács Sándor. A KIMAK ezért hirdeti meg itt az ápriis 25-i rendezvényét, ameyen Ughy Attia pogármester mond köszöntőt. Ê K. Gy. A fehér ruhás vándor Az egyik egjeentősebb engye dokumentumfim a II. János Pá pápa szeméyiségét és éetútját bemutató akotás, A fehér ruhás vándor. A 2005 tavaszán ehunyt, majd hat évve később bodoggá avatott II. János Pá azon köztiszteetnek örvendő történemi szeméyiségek sorába tartozik, akik egész éetüket mások megsegítésének szenteték. Az akotók a tejességre törekedve járták végig Karo Wojtyła éetének egfontosabb áomásait a korai engyeországi évektő amikor krakkói érsekként, majd bíborosként egyre széesebb körben vát ismertté egészen haáa percéig. Számos heyszínt bejárva ismerhetjük meg a pápa átogatásainak mindmáig tartó hatását, és szemtanúi ehetünk az eene ekövetett merényetkíséretnek is. Fontos egyházi és közéeti szeméyiségek, fimesek, újságírók és sokan mások nyiatkoznak II. János Páró, köztük a Daai Láma, Tibet eki vezetője, Lech Waęsa, a Lengye Köztársaság vot enöke és Pácido Domingo énekes. Segítségükke köze kerühetünk egy oyan nagyszerű egyéniséghez, aki üzenetéve miiók éetét vátoztatta meg, reményt adva még a egekeseredettebb embereknek is. A vetítés időpontja és heyszíne: ápriis 27. (vasárnap) 16 óra, Pogárok Háza (Üői út 517.).

15 Az odat összeáította: Róth Ferenc A következő hazai meccset, a Mezőkövesd eenit is hozni ke Sport Kéziabdakrimi után PLER-győzeem egygóos siker a Győr een Szurkojunk együtt! 15 A fogáva húzta e az Airbust Nem akármiyen produkciót áthattak az érdekődők ápriis 8-án a Liszt Ferenc repüőtér betonján. Hazánk egyik egerősebb ha nem a egerősebb embere a fogáva húzott e egy Airbust. A harcosság győzemet ért, és eérhető közeségben a bennmaradás Ha érthetően mindenki kritikus vot a gyaázatosan enervát őszi szerepés miatt, akkor most nyugodtan írhatunk eismerően a PLER kéziabdázóiró, hiszen a kishitűséget evetkőzve a egutóbbi 4 mérkőzésbő 3-at megnyertek. Újra eérhető közeségbe kerüt a bentmaradás kiharcoása, aminek érdekében szurkojunk együtt, buzdítsuk a csapatot! Hiheteten izgamak után szerezte meg a két bajnoki pontot az asóházi rájátszás harmadik forduójában a PLER-Budapest, amey a ehető egkisebb küönbségge (27-26) múta feü a Győrt a Lőrinci Sportcsarnokban. A szurkoók is tudták, hogy négypontos meccsrő van szó, mert sokan votak, sokan jöttek a mút szerdán, hogy buzdítsák a zöd-feketéket. Ugyanis a Győr eeni meccstő függött, hogy megmaradnak-e a remények a rájátszás további taákozóira, vagy reményvesztetten és a kiesésbe beetörődve ke páyára épni a hátraévő összecsapásokon. Függetenü attó, hogy matematikai eséy maradt vona a bennmaradásra. A matek heyett azonban inkább a játékka törődtek a mieink (is), így aztán kiváó mérkőzés kerekedett, ameyet krimibe iő izgamak után a PLER nyert meg, a ehető egkisebb küönbségge, egyeten góa. Feszüten, sérüten Érthetően feszüt vot a taákozó eőtt Hutvágner István veze- tőedző is, aki ettő függetenü győzemet várt a csapatátó. Nincs mese, győzeemre vagyunk kárhoztatva, nagyon ke a két pont, ez ugyanis meghatározza az ekövetkező heteinket. Azt átom, érzem a társaságon, hogy nagyon akar, egy pianatra sem mondtak e a bennmaradásró, ami jó je. Mentáisan együtt vannak, éesen várják a meccset, én meg, akárcsak a szurkoók, feszüten mondta a szakember, aki szerint a hazai meccseken nyerni ke, s keene egy-két megepetés is. Aztán már ment is, hogy adjon még néhány okos tanácsot a fiata csapatának, amey annyira tini, hogy még a sérüt csapatkapitány, Bakos György heyén játszó Lókodi Gergő sem tötötte be a 19. éetévét. Ami Bakost ieti, éppen csak feépüt a térdszaagszakadásábó, ám újra csak kispados ehetett. Iyen a formám, megint gyógyunom ke, most a bokámma van gond. Reméem azért, hogy a srácok néküem is nyernek mondta a sérüt játékos. A taákozó, a szokásos hang- zavarban, úgy kezdődött, ahogyan azt megámodhatták a őrinci csapat hívei. Góok, góok és góok A 10. percben 5-2 vot az áás, s úgy tűnt, oyan ütést kapott a Győr, ameybő nehezen á fe. Tévedtünk: feát, amiben benne vot a hazai csapat is, mert aheyett, hogy újabb pofonokka eterítette vona az eenfeet, kihagyott néhány heyzetet, ami eég vot a vendégek fetámadásához. Ebbő pedig az süt ki, hogy a féidő feéné már 6-6 vot a tábán. (Iyenkor á fenn az infarktus vagy az agyvérzés veszéye a kispad meett tehetetenü toporgó edzőné ) Frászos végjáték A PLER igazábó nem is tudott kimászni a magának ásott árokbó, így a remét vastagabb eőny heyett csak 2 góossa (14-12) vonuhatott az ötözőbe. Megszökni azonban ebben a játékrészben sem tudott egyik fé sem. Oyannyira nem, hogy a féidő közepén a Győr vezetett ra, tényeg a frászt hozva a kispadra is, a eátó népére is. Néhány percce később 2222 vot az áás, ami azt jeezte, hogy akár ikszehetnek is a feek. Ebbő a pontosztozkodásbó esősorban a sportot a fogadásért is szeretők jöhettek vona ki szerencsésen. A PLER és a Győr semmiképpen, nekik a 2 pont keett. Hiheteten izgamak és gó- ok itt, góok ott széria után náunk vot a szerencse meg a higgadtabb fej, így a 60. perc vége azt jeentette, hogy egyeten góocskáva ugyan, de Lőrincen maradt a 2 fontos bajnoki pont. Gyere, Fortuna! A következő meccs ápriis 23-án hazai páyán a Mezőkövesd een szerencsés esetben (értsd: PLER-siker és az eőttünk áó Vác veresége) azt jeentheti, hogy csapatunk hosszú idő után ekerühet a kieső heyrő, ami bizonyára oyan energiát szabadítana fe a fiúkban, ameynek segítségéve még harcosabban futhatnának neki a rájátszás további meccseinek. NB I, rájátszás, 3. forduó, Lőrinci Sportcsarnok: PLER-Budapest Győr (14-12) Meneteés Hutvágner István: Kiéezett küzdeem, igazi asóházi rangadó, 2 pont. Nem játszottunk jó, de amikor az eenfé vezetett, akkor sem adtuk fe, egy-egy jó egyéni tejesítmény átsegített minket a hotponton. Most megint esz két hetünk fekészüni a Mezőkövesd een. Bízom benne, hogy addigra feépünek a sérütjeink, s újabb győzeemme meneteünk tovább. A produkciótó enyűgözve tán még az is efeejtett féni az emút hét keddjén, aki egyébként zabszemesen szá be a repüőbe. Oyat áthattak az utasok és a sok-sok érdekődő, amitő tátva maradt a szájuk. Egy 90 tonnás Airbus mozdut meg úgy, hogy be sem kapcsoták a motorjait. A gépmozdító nem más vot, mint Sinka Popey Zsot erőművész, erős ember, aki a fogáva húzott e egy teherszáító Airbust. De Popey, amint azt a 33 éves fiataember beceneve is mutatja, nem hétköznapi. Miként tudta pusztán emberi erőve megmozdítani azt a monstrumot? Amit a közönség átott, az csak a hab vot mondta másnap Sinka Zsot. Rengeteg munka eőzte meg, hihetetenü sok speciáis edzés, erősítés. Akkor is hiheteten. Nem fétette a fogát, meg egyátaán, mekkora erőt keett kifejtenie, hogy megmozdujon a repüő? Nagyon nagyot. Még most sem vagyok magamná, borzasztóan sok és nagy erőt keett kifejtenem. Áruja e, mekkora erőve tud harapni Mérések szerint körübeü kéttonnányiva. A csúcsragadozókná mennyi ez? Azt tudom, hogy a krokodi harapása a egerősebb, ez körübeü 800 kió. A egjobb formában évő pitbuok 300 kióva harapnak rá az ádozatukra. Ha így van, akkor az ön ákapcsa a viág egerősebbike. Gondoom, ott ehetek az émezőnyben. Az Airbus-húzás egnehezebb szakasza az, amikor megindítja a repüőt. Miként ehet koncentráni erre? Az erőkifejtésen tú mentáisan ehet és ke készüni rá. Fe ke hergenie magát az embernek. Eőttem a feadat, ameye megpróbáok azonosuni: a megmozdítandó jármű súya és nagysága. Az a hír járt körbe, hogy az ehúzott Airbus 84 tonnás. Hogy ett beőe 90 tonna? Úgy, hogy 6 tonnányi kerozin is vot benne, mert azt nem szívták e, tú sokba kerüt vona. Az összsúy tehát 90 tonna vot. Hány méteren át húzta a repüőt? Pontosan 26 méteren át. Gondoom, azért nem tovább, mert már az ájuás határán vot. Akkor már jó endüetben votunk, ment vona tovább is, csak mondták, hogy tovább nem ehet, mert be keett tartani a tisztes távoságot a feés eszáó repüőktő. Az iyen erőkifejtés rendkívüi megterheést jeent az erekre, a keringésre. Mennyi idő keett, hogy magához térjen? Most már etet 24 óra, de még érzem, hogy nem néhány karton ásványvizet hoztam fe a botbó. Kemény vot, de oyan érzés ez, mintha mondjuk új viágrekordot áítottam vona az atétika vaameyik számában. A tejes regeneráódáshoz napokra van szükség. Azonban a foyamatos kardioedzések karbantartják a szervezetemet, ezért egy-egy próba nem terhei meg kiugró mértékben a keringésemet. Bámuhat a hét vezér A tervek szerint május végén egy 14 szeméyautóbó áó, egymáshoz kötözött konvojt húz odébb Popey. Megpróbája egyőzni a Ford tejes fottáját. Még nem végeges, de ehet, hogy május végén a Hősök terén esz a mutatvány. Iyet még úgysem átott a hét vezér n HÍREK Biztató a kerüeti röpabda-utánpótás Táncbronz Ljubjanábó Sosem átott és haott kerüeti sportág ifjú tehetségei kérnek heyet az itteni sportpaettán. A Lőrinc 2000 SE eány röpabdacsapata országos utánpótástornán vett részt sikerre. Ragyogó hajrá A Lőrinc 2000 SE röpabdacsapata márciusban indut a szegedi országos tornán, ameyre több korosztáyban 137 (!) csapat nevezett. A kerüetiek eső akaomma vettek részt e megméretésen, ám ez nem akadáyozta meg a ány szupermini korosztáyban (10-11 évesek) induókat abban, hogy a 30 csapat között az eső heyen végezzenek. A négycsapatos csoportbó az Szép sikert ért e a Ljubjanában megrendezett akrobatikus rock and ro viágkupán a kerüetben éő Bujtor Sára és párja, Czanik Lászó. Az ifjú tehetségek a serdüő kategória 51 induója között a 3. heyet szerezték meg, bronzérmesek ettek. Nem vot igazán sikeres Marosi Ádám számára a nemzetközi Budapest-bajnokság eső fee. A vívásban és a ovagásban sok pontot ehuajtott az oimpiai bronzérmes öttusázónk, ám a zárószámban, a övészette kombinát futásban remeket, s a 22. heyrő fefutott a kiencedikre. eső heyen jutottak tovább, megeőzve a Kecskeméti Sportiskoa eső csapatát, a Közgáz és a Kaocsa gárdáját is. A második napon a négy közé jutásért a gödöői röpiseket búcsúztatták e, majd az eődöntőben a Kecskeméti Sportiskoa második csapatát is egyőzték. A döntőben a Békéscsaba következett, ameyet nagynagy csatában, 3-2-re mútak feü ányaink. A győztes csapat tagjai: Dei Fruzsina, Gagóczy Kata, Kiss Zsófia, Kump Aíz, Nagy Regina, Szundi Eszter. Edzők: Nyári Piroska, Barkóczi Barna. Dei Fruzsi a Piros iskoába, Kump Aíz a Kassába jár, míg a többiek a Szenczy iskoa tanuói. Szundi Eszter bekerüt a torna egjobb játékosai közé is. A ányok a budapesti és a környékbei tornákon készünek fe az országos versenyre, ameyet május 1 2. között rendeznek meg. A szakembergárda céja az, hogy két év múva már a gyermekbajnokságon (13-14 évesek) is indu- hassanak. A sportághoz kedvet érzők az iskoáikban érdekődhetnek az edzések időpontjáró. Hirdetés

16 16 Portré A kerüeti képzőművészeti éet meghatározó szeméyisége Huer Ágoston kerüeti képzőművész, az 5KOR Képzőművész Csoport egyik aapító tagja ápriis 19-én töti be 70. éetévét. Tősgyökeres pestszentőrinci, aki ma is itt é, a Liszt Ferenc repüőtér közeében. Füep Erzsébet Csapatképző művész, a társaság kovásza A sors megadta, hogy azza fogakozzam, ami örömet szerez haatszott a rajztanárnő jeegzetes hangja. Éppen szakkört vezetett. Bekíváncsiskodtam, ő pedig marasztat. Örömme maradtam. Joi néni értemes és érthető feadataiva képes vot magáva ragadni a növendékeit. Nyári hétvégeken a tanítványai a kertjében rajzotak, festettek, és sokat beszégettek arró, hogy a művészet szeretete mi módon járu hozzá az ember gondokodásmódjának aakításához. Az eső két évben Fónyi Géza növendéke votam. Ebben az időszakban derüt ki, hogy a grafikusi megodásokra vaó hajam sokka erősebb bennem, mint a festői tért át Huer Ágoston a főiskoára. A harmadik évtő a sokszorosító grafika tanszéken Ék Sándor, Raszer Károy és Rozanits Tibor növendékeként foytattam a tanumányaimat. Meghatározó mestereim votak, ők vezettek e Dürer, Rembrandt megértéséhez. Sokfée szakmai-technikai részetet sajátíthattam e tőük ban vághattam neki a nagybetűs éetnek, művésztanári képesítésse és a Művészeti Aap áta művésznek nyivánított fiataemberként. Bár Huer Ágoston éetrajzában szüetési heyként Törökbáint szerepe, ő vaójában tősgyökeres pestszentőrinci akos, ma is itt é, a Liszt Ferenc repüőtér közeében. Azért nem a kerüetben szüetett, mert amikor 1944 ápriisában megkezdődött a ferihegyi repüőtér bombázása, az édesanyja jobbnak átta, ha átmenetieg biztonságosabb heyre kötöznek. Két út át eőtte Azt szokták mondani, hogy ha vaakinek nagyot merít vaamiyen tehetségbő a sors, akkor ad meé egy másikat is. Több mint nyoc éven keresztü a zene tanuása tötötte ki az időmet, mert zenei páyára készütem. Ezt a szándékomat keresztühúzta az a zenetanár, aki a korábbi, szeretett hegedűtanárom heyébe kerüt mesét a kezdetekrő a művész. Mindenben meg akart vátoztatni, amit addig tanutam, a játszási technikátó a hangképzés miyenségéig. Ma is úgy véem, hogy makacs, önfejű tanár vot, nem pedig pedagógus. A diemmámat, hogy a zenei vagy a képzőművészeti páyát váasszam, az döntötte e, hogy átaános iskoai rajztanárnőm, Varga Istvánné, Joi néni az inteektusáva oyan viágot nyitott ki eőttem, ameyben otthonosan éreztem magam. Tizenkét éves ehetettem, amikor egy akaomma ásványvízért mentem bicikive a Béke téri közértbe. A Kassa utcai iskoa eőtt pedáoztam, amikor a nyitott abakon keresztü ki- Örömök és kudarcok A kudarcok hétköznapjaiva é az ember, a vasárnapokat viszont tiszteni és becsüni ke véi a képzőművész. A kudarcokat iik tudomásu venni, de nem engedtem, hogy a hatásuk meghatározó egyen az éetemben. Én az éetet szeretem, nem pedig a fájdamak suykoását, fehánytorgatását. Egy magyar közmondás szerint más kárán tanu az okos. Én másképpen fogamazok: az okos is a saját kárán tanu, csak nem sírja tee a viágot a kudarcaiva. Úgy véem, a művésznek az utókorra ke hagynia, hogy az majd a fenséges akotás szóva ieti-e a munkásságát. Nem tartom igaznak, hogy a művész foyamatos ihetettségben é, csupán naponta gyakorot munkáró van szó hangsúyozta Huer Ágoston. Oyan ez, mint a zenésznek az ujjgyakorat. Aki ezt nem teszi, nem is tudja, hogy miyen izgamas az akotómunka. Munka közben jönnek csak igazán a gondoatok. A sors megadta, hogy azza fogakozzam, ami örömet szerez. Sokan mondják Ágostonró, hogy a közösség kovásza. Ezen még nem tűnődtem e. Csaknem ötven éve dogozom koektívában, számomra mindig fontos vot a közösség. Ennek is része ehetett abban, hogy társaimma étrehoztuk a kerüetünkben az 5KOR Képzőművész Csoportot. A munkáink a megjeenésükben küönböznek, de a szeemiségük meg- bonthatatanu egységes. Jövőre ünnepejük azt, hogy tíz éve vagyunk együtt. Kiáítások, megjeenések Sok táratom vot már, sok heyen, a munkáim a kerüeti gyűjteménytő az amerikai kontinensig magán- és közgyűjteményekben áthatók. Az utóbbi időben főeg művésztárssa, ietve művésztársakka szerepeek kiáítóként. Izgamasak votak a Garamvögyi Béa festőművéssze megvaósított szakmai programjaink, és izgamas a Szamárfü kiáítássorozat. Ez inteektuáis játék, amey nem süyeszti a vicc szintjére a humort, hanem a vizuáis megjeenítést fiozofikus tötésse emei a képzőművészet rangjára. A feesége a múzsája Tudom, hogy ez prózai kijeentés, de csak okos környezetben képes az ember értemesen éni és dogozni mondta Huer Ágoston. Szeemi akotótársak vagyunk. A feeségem fizikus, de ekaandozott veem a képzőművészet viágába, és több közös táratunk vot már. a Bókay ăkertben Honey Beast Ladánybe ne 27 Anima Sound Syste m Nagyszínpad Fesztivá Színpad Nemes Fitness Tornádó Hungary Táncsport Egyesüet Bushido Sportegyesüet Impuse zenekar PL Team Botafogo Aznap zenekar EnniHo zenekar Napfénypresszó zenekar Hősök koncert LADÁNYBENE 27 Heyszín: Bókay-kert 1181 Budapest, Szémaom utca 33. Májusfa áítás, Megnyitó Nemzetiségi tánc Táncház - TÉBLÁB Búzaszemek Gyermekszínház Mazsorett Harcművészeti bemutató Isand zenekar Gitárosokkk... Mohabáva! Zumba Péter Szabó Szivi Pá Dénes Mohamed Fatima HoneyBeast zenekar Anima Sound System

?-G.!:J számú előterjesztés

?-G.!:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere?-G.!:J számú eőterjesztés Eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizottság részére "Tiszta udvar, rendes ház 2012", vaamint "Tiszta,

Részletesebben

Q~ számú előterjesztés

Q~ számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Q~ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére A Rákosmenti Mezei Őrszogáat 2012. I. féévi Szakmai Beszámoójáró I. Tartami

Részletesebben

--'-'--1 számú előterjesztés

--'-'--1 számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 'Í, ( - --'-'--1_ _ számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a "Kőbányai Komposztáási Program- 2015" enevezéső páyázat kiírásáró

Részletesebben

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe.

Kérelmezök vállalják a helyiségrész teljes felújítását, amennyiben azt kedvezményes 4 OOO Ft/m2/év bérleti díj megállapításával vehetik igénybe. Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere y. ',. sz. napirendi pont Tárgy: Javasat a Budapest X. kerüet Újhegyi sétány 12. szám aatti heyiség egy részének bérbeadására Tisztet Gazdasági

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat stratégiai együttműködési megállapodás megkötésére Sagótarján Megyei Jogú Város Pogárm estere Szám:12382/2014. Javasat stratégiai együttműködési megáapodás megkötésére A szabad váakozási zónák kedvező fetéteeket és kedvezményeket biztosítanak a gazdasági

Részletesebben

0f. számú előterjesztés

0f. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere,, ' 0f. számú eőterjesztés -- Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X. kerüet, Újhegyi sétány 16. (hrsz: 42309/27) szám aatti

Részletesebben

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés

61o. l. Tartalmi összefoglaló. Budapest Főváros X. kerület. . számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 61o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére egyes szociáis aapszogátatások megszervezésérő és forrás biztosításáró. Tartami

Részletesebben

G~. számú előterjesztés

G~. számú előterjesztés G~. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a PGY &PGY Kft. részére játékterem üzemetetéséhez szükséges tuajdonosi hozzájáruásró

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /{;o. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Egyesített Böcsődék technikai étszámáró, és az Önkormányzat 2012.

Részletesebben

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86"'.,..,. ..,

T AMOGATASI SZERZÓDÉS. Eszaki Lipótváros megújítása Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 86'.,..,. .., .,.,..,,, T AMOGATASI SZERZÓDÉS, "Eszaki Lipótváros megújítása" Azonosító szám : KM OP-5. 2.2/ A-13-2013-000 1 Nemze Fejesdéo Og~Okdt -.u)siechonyifi'.,...u 86"'.,..,. - _, MAGYAR ORSZAG t~ EGU J U L A

Részletesebben

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet

A környezet adta lehetőségek fejlesztése, igényes, vonzó lakókörnyezet 1 aprojekt, vezető: Faskárné dr Hőnigh Magdona A környezet adta ehetőségek fejesztése, igényes, vonzó akókörnyezet projektmenedzser: Deák Iboya a cé eérésének határideje 1. a.) Gyógyszertár és az Egészségügyi

Részletesebben

J ~15-. számú előterjesztés

J ~15-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J ~15-. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos abdarúgó páyaépítési programján történő

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a védőnői szakmai napok támogatásáró 2011. szeptember 29-30. között a Kőbányai Egészségügyi Szogáat Védőnői Szogáatának 16 védőnője

Részletesebben

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére

Radványi Gábor alpolgármester. Szabó László vezérigazgató. Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat fedett jégpálya létesítésére Eőterjesztő: Eőkészítő: Radványi Gábor apogármester Kőbányai Vagyonkezeő Zrt. Szabó Lászó vezérigazgató Tárgy: Javasat fedett jégpáya étesítésére Tisztet Képviseő-testüet! A Budapest Főváros X. kerüet

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Kuturáis, Oktatási és Sport Bizottság 2013. ápriis -én a Budapest Főváros

Részletesebben

"Yt t szám ú előterjesztés

Yt t szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere "Yt t szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta2015. évben efoytatott

Részletesebben

l_. szám ú előterjesztés

l_. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere. szám ú eőterjesztés Eőterjeszt és a Gazdasági Bizottság részére a MÁRVIMPEX Kft. béreti jog (Budapest X., Sírkert u. 38.) átruházására vonatkozó

Részletesebben

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1.

ELMIB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMIÜZLETSZABÁLYZATA. l l I I BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. ELMB ZRT. FÖLDGÁZKERESKEDELMÜZLETSZABÁLYZATA BUDAPEST, 2009. SZEPTEMBER 1. i r L L ELMB Zrt. Födgáz- kereskedemi Üzetszabáyzata TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.................................. 3 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

között 2008. december 16. napján kötött Támogatási Szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere,, c,,.:_j,j számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság

Részletesebben

j_')-. számú előterjesztés

j_')-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés j_')-. számú eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a kőbányai iskoák működését segítő aapítványok támogatásának eszámoásáró

Részletesebben

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes

A KISE sporttelepen a nyári szünet alatt - az elmúlt évekhez hasonlóan - a füves pályát teljes Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere oíóo. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Ifjúsági Sportegyesüet 2011. évi szakmai és pénzügyi beszámoójának

Részletesebben

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~;]'~;isztián. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tárgy: Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. tuajdonosi hozzájáruás iránti kéreme gépkocsi behajtó étesítéséhez. Tisztet Gazdasági Bizottság! A EGIS

Részletesebben

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55.

~IIami ~ámbrtlő$ék JELENTÉS. a távfűtés és melegvízszolgáltatás támogatási és gazdálkodási rendszerének vizsgálatáról. 1991. május hó 55. ~IIami ~ámbrtő$ék JELENTÉS a távfűtés és meegvízszogátatás támogatási és gazdákodási rendszerének vizsgáatáró 1991. május hó 55. A vizsgáatot Nagy József régióvezető főtanácsos vezette. Az összefogaót

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak

Előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Nyrt. X. kerületi fiókjainak Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ~~. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére az Országos Takarékpénztár és Kereskedemi Bank Nyrt. X. kerüeti

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készüt a Gazdasági Bizottság 2013. május 28-án a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat

Részletesebben

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

j_l. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je j. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Pogármesteri Hivata Áomás utca 26. szám aatti

Részletesebben

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl

merevségének oldódásával és az mtézrnél!1yl I az 991192-es tan.év Komárom-Eszterszabáyozás merevségének odódásáva és az mtézrné!1y gom, A egfontosabb cékitűzés az tantárgy- és tanórarendszert érintő térnyeréséve- eindutak az intézményekben, és ma

Részletesebben

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról

a Képviselő-testület részére a kerületi mérési koncepció átalakításáról --i1ó. száú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkorányzat Apogárestere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a kerüeti érési koncepció átaakításáró I. Tartai összefogaó A Kuturáis, Oktatási

Részletesebben

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges

Összefüggések a marótárcsás kotrógépek elméleti és tényleges Összefüggések a marótárcsás kotrógépek eméeti és tényeges tejesítménye között BREUER JÁNOS ok. bányamérnök, DR.DAÓ GYÖRGY ok. bányagépészmérnök, ok. küfejtési szakmérnök A küfejtésnek a viág bányászatában

Részletesebben

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai

Az egészségtudatos táplálkozás és életmód magazinja. Egyedülálló hatékonyságunk bizonyítékai Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja Egyedüáó hatékonyságunk bizonyítékai a magazin Az egészségtudatos tápákozás és éetmód magazinja 5 éve stabi jeenét a hazai médiapiacon apszámonként 51.000

Részletesebben

737, számú előterjesztés

737, számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere 737, számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a közneveési feadatot eátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények áami

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYE1 JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik!. sz.: V.449120fO. Eőadó: Túriné Kovács Márta Tarné dr. Maatyinszki Anita, Nagy Árpád Me.: f Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf

Részletesebben

/3 ey. szám ú előterjesztés

/3 ey. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere /3 ey. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére az európai uniós és egyéb páyázatok aktuáis áásáró szóó tájékoztatóró I.

Részletesebben

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség. 2013. évi elemi költségvetési beszámoló SZÖVEGES INDOKLÁSA A Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó SZÖVEGES INDOKLÁSA 2013. február Kormányzati Informatikai Fejesztési Ügynökség 2013. évi eemi kötségvetési beszámoó

Részletesebben

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez

3. melléklet a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szolgálati viszonyt létesít őszemély kifogástalan életvitele ellen őrzéséhez 3. meéket a 2015. évi XLII. törvényhez ADATLAP a hivatásos szogáati viszonyt étesít őszeméy kifogástaan éetvitee een őrzéséhez Csaádi neve: Utóneve: E őz őneve (szüetési név): Szüetési heye (heység, ország,

Részletesebben

.2/j. számu előterjesztés

.2/j. számu előterjesztés .2/j. számu eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Önkormányzat Újhegyi Uszoda és Strandiúrdő vezetőjének négyéves

Részletesebben

(/ri. számú előterjesztés

(/ri. számú előterjesztés (/ri. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Jegyző je Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat áta fenntartott neveésioktatási

Részletesebben

:J számú előterjesztés

:J számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere :J számú eőterjesztés --""----- Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére 2012. januártó új kérdőív hasznáatáró és a közétkeztetés színvonaának

Részletesebben

. számú előterjesztés

. számú előterjesztés J~!f. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Radar Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda 2012. évi tevékenységérő

Részletesebben

A ~lj. . szám ú előterjesztés

A ~lj. . szám ú előterjesztés A ~j. szám ú eőterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés a Gazdasági Bizttság részére a Martinvics tér (Gergey utca- Kápna utca közötti szakasz) útfeújítási kiviteezési

Részletesebben

't P számú előterjesztés

't P számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 't P számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2013. évi támogatásának eszámoásáró és az Egyesüet tevékenységérő

Részletesebben

41 rl. szám ú előterjesztés

41 rl. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere 41 rl. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest X., Hangár utcai sportteep hasznosításáró I. Tartami összefogaó

Részletesebben

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi

Önkormányzat és a településhez kötődők harmonikus együttműködésének kialakítása, helyi 1 aprojekt, vezető: Csicskovics Zsuzsanna 1. aprojekt feadatebontás a) Feü ke vizsgáni a megévő önkormányzati rendeeteket, és azokró részetesen tájékozatni a akosságot módosított rendeetek istája, tájékoztató

Részletesebben

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

~~~ )Vt. számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere )Vt. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a BRFK X. kerüeti Rendőrkapitányság 2011. évi tevékenységérő szóó beszámoóró

Részletesebben

1~:;. számú előterjesztés

1~:;. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat Apogármestere ~:;. számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képvseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbánya Önkormányzat áta204. évben efoytatott közbeszerzés

Részletesebben

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja

XXVI. évfolyam, 16. szám 2016. április 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja XXVI. évfoyam, 16. szám 2016. ápriis 27. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetiapja Addig dogozom, amíg a mű e nem kezd éegezni Interjú Domonkos Béa szobrászművéssze n 4 5. oda LPG 172 Ft/

Részletesebben

521. számú előterjesztés

521. számú előterjesztés 521. számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere Eőterjesztés a Képviseőtestüet részére Kőbánya 2011. évi tűzvédemi heyzetérő és a Kőbányai Tűzőrség munkájáró szóó

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTES ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ; JELENTES az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó - eenőrzésérő Ujfeherto ' ' ' 14024 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere. I. Tartalmi összefoglaló _,_J_ h')jci szamu e "t o erjesz t' es Budapest Főváros X kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Keresztury Dezső Átaános Iskoa épüetrészének a Kebesberg

Részletesebben

it) l. számú előterjesztés

it) l. számú előterjesztés it). számú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros Kormányhivataa X. Kerüeti Hivataa részére heyiségek ingyenes

Részletesebben

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54.

~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS. a Magyar Televízió pénzügyi -gazdasági ellenőrzéséról. 'R/Go. 1991. június 54. ~IIami ~ámbrttős?ék JELENTÉS a Magyar Teevízió pénzügyi -gazdasági eenőrzéséró 'R/Go '! 1991. június 54. Az eenőrzést végezték: Bakonyvári Róbertné számvevő tanácsos, dr. Burján Margit számvevő, Csóry

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a gazdasági kamarák közfeadatai eátására fordított kötségvetési támogatások fehasznáásának és a gyakorati képzést szervező gazdákodó szervezetekné a szakképzési hozzájáruás

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselötestülete Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere ---számú eőterjesztés Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Torna Cub 2014. évi támogatásának eszámoásáró I. Tartami

Részletesebben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben

I I I. ALFÖLDVíz. Az Alföldvíz Regionális víziközmű -szolgáltató zrt. beszerzéseinek szabályai módosításokkal egységes szerkezetben AFÖDVíz Regionáis Víziközmű-szogátató Zrt. Az Afödvíz Regionáis víziközmű -szogátató zrt. beszerzéseinek szabáyai módosításokka egységes szerkezetben Záradék A Hivata a jeen beszerzési szabáyzatot jóváhagyta.

Részletesebben

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje

NYILVÁNOS ÜLÉS napirendje BÉKÉSCSABA MEGfEI JOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ik/. sz.: 1.43112012. Eőadó: Beanka Zso Me: 1 db bes=ámoó Postacím: 5601 Pf II2. Teefon: (66) 523-801 Teefax: (66) 523-804

Részletesebben

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

. szám ú előterjesztés. s-f '~ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármcstere Eőterjeszt és a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat és a Kebesberg Intézményfenntartó Központ között

Részletesebben

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett

Hírlevél. A MAGYAR KÖNYVVIZSGÁLÓI KAMARA LAPJA 5. évfolyam 6. szám. feladataként jelöli meg az etikai eljárásban a kamara képviseletét, emellett Hírevé Magyar Könyvvizsgáói Kamara Chamber of Hungarian Auditors AJÁNLÓ Tagfevéteek, törés, nyivántartás Az átfogó eenôrzés 54 társaságná fedezett fe hiányosságokat. Öt társaság kerüt a törvénynek nem

Részletesebben

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások

2004. évi XVIII. törvény. a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról. I. Fejezet BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény tárgya. Fogalommeghatározások 2004. évi XVIII. törvény a szőőtermesztésrő és a borgazdákodásró Az Országgyűés a szőőtermesztésnek és a borgazdákodásnak az Európai Unió jogrendszerébe ieszked ő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabáyozása

Részletesebben

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere

, r ~r,... Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Pogármestere, r ~r,.... " Tárgy: Javasat a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat..../20. (... ) szám ú önkormányzati rendeetének megakotására

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Gyarapodó Magyarországért Aapítvány gazdákodása A Gyarapodó Magyarországért Aapítvány 2011-2012. évi gazdákodása törvényességének eenőrzésérő 14004 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció

A nagy adrenalin játék Marketingkommunikáció Marketing BA-10. A nagy adrenain játék Marketingkommunikáció Dr. Piskóti István Marketing Intézet p-marketing 1 A marketingkommunikáció Egy váakozás, egy szervezet, azaz egy fehasznáó odaáró, szemszögébő

Részletesebben

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239.

JELENTÉS. az Állami Vagyonügynökség költségvetési cím pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről. 1995. február 239. JELENTÉS az Áami Vagyonügynökség kötségvetési cím pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1995. február 239. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné számvevő főtanácsos Az eenőrzést végezték: Bánkné Simon Judit Hoé Sándorné

Részletesebben

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál

Városi alkalmazkodás két magyar önkormányzatnál TEMATIKUS KÖZPONT Városi akamazkodás és egészségügy Minta Tanumány Városi akamazkodás két magyar önkormányzatná Az OrientGate projekt keretében A városi akamazkodás és egészségügy Tematikus Központhoz

Részletesebben

J10G. szám ú előterjesztés

J10G. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere J10G. szám ú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat fenntartásában évő közneveési

Részletesebben

;J H /1. szám ú előterjesztés

;J H /1. szám ú előterjesztés ;J H /1. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Torna Cub 2012. évi szakmai és pénzügyi tevékenységérő szóó

Részletesebben

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről

Beszámoló a közterület-felügyeleti szolgálat évi működéséről Város Pogármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Teefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mai: pogarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoó a közterüet-feügyeeti szogáat

Részletesebben

Véget ér a tanév elsõ féléve

Véget ér a tanév elsõ féléve BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. FEBRUÁR 5., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3410. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Véget ér a tanév esõ fééve Fotó: Csikos Roand Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap

Részletesebben

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK

JELENTÉS. a Szolnoki Főiskola ellenőrzéséről - Az állami felsőoktatási intézmények gazdálkodásának, múködésének ellenőrzése ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Szonoki Főiskoa eenőrzésérő - Az áami fesőoktatási intézmények gazdákodásának, múködésének eenőrzése 14196 2014. júius Áami Számvevőszék Iktatószám: V-0337-1029/2014. Témaszám:

Részletesebben

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás

Ajánló. Tagozati vezetőségválasztás. Beszámol a felvételi bizottság. Gépjárműfelelősségbiztosítás Ajánó Tagozati vezetőségváasztás Az MKVK Pénz- és Tőkepiaci tagozata 2011. december 9-én szakmai nappa egybekötött váasztási taggyűést tart, meékejük a jeentkezési apot is. Beszámo a fevétei bizottság

Részletesebben

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító.

Tavaszi akció 2012. Április 2. május 31. Fűtésben otthon vagyunk. [ Leveg õ ] Április 18-22. Construma 2012 Buderus kiállító. [ Leveg õ ] [ Víz ] Ápriis 18-22. Construma 2012 Buderus kiáító [ Föd ] [ Buderus ] Termékeinkke kapcsoatos további információért keresse fe a www.buderus.hu honapunkat! Tavaszi akció 2012 Ápriis 2. május

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVI VÉLEMÉNYEK ELBÍRÁLÁSA Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat POLGÁRMESTERE Iktatószám: K/1857/2014/XI Ügyintéző: Móré Tünde Teefon: 43 38 386 E-mai: more _ tunde@kobanya.hu Tárgy: Budapest Főváros X. kerüet, Kőbányai

Részletesebben

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április.

El0CAZDASACI1~~ W.3:~~ Nt:POKTAT'AS. lll ISKOLÁINK A GAZDASÁGI KIÁLLIT ÁSON. XX. évfolyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. április. r ( XX. évfoyam. 4. szám. Gyöngyös, 1935. ápriis. E0CAZDASACI1 W.3: Nt:POKTAT'AS A GAZDASÁGI SZAKTAHiÓK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖHYE E6firet,oi dij: Eg n e 8" peng6. Ar eófiret i hirdet,oi

Részletesebben

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

J1 1-- . szám ú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J1 1--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a kerüeti ifjúsági szervezetek és diákönkormányzatok támogatásáró, a diákönkormányzatok

Részletesebben

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét.

2. Szakmai feladatok teljesülése A szakmai feladatok területei szerteágazóak, érintik az óvodai nevelés valamennyi résztvevőjét. 3. meéket az eőterjesztéshez A kőbányai óvodák 2012/2013. évi szakmai tevékenységének összefogaása Az óvodavezetők évértékeő beszámoója megfeeő részetezettségge, tejes körű tájékoztatást nyújt az emút

Részletesebben

2014. 04. 06. Az Aszódi rendelőintézet. XXI. évf. 2. szám l 2014. február l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja

2014. 04. 06. Az Aszódi rendelőintézet. XXI. évf. 2. szám l 2014. február l Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjelenő közérdekű lapja 20 éves a 1394 2014 XXI. évf. 2. szám 2014. február Ára: 100 Ft Az önkormányzat havonta megjeenő közérdekű apja A tartaombó 2014. 04. 06. KötségVetés Ekészüt az idei kö tség ve - tés. A főbb számokat táb

Részletesebben

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com

Nagyteljesítményű elektrolízis berendezések www.prominent.com Biztonságos és hatékony vízfertőtenítés konyhasóva Nagytejesítményű eektroízis berendezések www.prominent.com Környezetbarát vízfertőtenítés Az eektroízis gazdaságiag böcs, műszakiag érett aternatíva a

Részletesebben

A külföldi munka veszélyei

A külföldi munka veszélyei BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JÚNIUS 7., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 350. SZÁM ÁRA:,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO (Képünk iusztráció) A küfödi munka veszéyei Hétfõn, június 20-án az ortodox pünkösdi munkaszüneti

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS Postacím: 5601 Pf 112. Teefon: (66) 523-806 BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: V, 50412010. Eőadó: Túriné Kovács Mára, Nagy Árpád Me.: 3 Hiv. sz:

Részletesebben

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

JELENTÉS. a sport céljait szolgáló központi állami és egyéb forrásból származó pénzeszközök felhasználásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről JELENTÉS a sport céjait szogáó központi áami és egyéb forrásbó származó pénzeszközök fehasznáásának pénzügyi-gazdasági eenőrzésérő 1994. szeptember 220. Az eenőrzést vezette: Nagy Ákosné főtanácsos Az

Részletesebben

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1.

/r 4fJo._(-~J-/-~Df1. 1 í '''"'''" \,. wrükt Kóbányai ", ",.. : \.. ', ' 1.. :,. t~qn i: eti-testiif:t üése BUDAPEST FOVAROS X. KERULET KOBANYAI ONKORMANYZAT.; ALPOLGÁRMESTERE /r 4fJo._(-~J-/-~Df1. J_;.:,_' Tárgy: Javasat aapítványi

Részletesebben

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC

2008. november december V. évfolyam, 11 12. szám MISKOLC Észak-magyarországi agyarországi kuturáis és műeméki hírevé KÖH 2008. november december V. évfoyam, 11 12. szám MISKOLC Bemutatkozás Híreveünk -a Kuturáis Örökségvédemi Hivata Észak-magyarországi Irodájának

Részletesebben

!Co. számú előterjesztés

!Co. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerüet Kőbányai Önkrmányzat Apgármestere Eőterjesztés!C. számú eőterjesztés a Kerüetfejesztési és Környezetvédemi Bizttság részére a Budapest X. kerüet, Bársnyvirág utcai játszótér közviágításának

Részletesebben

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat

Számítások. *Előadásanyagban nem szerepel. Kamat idővel egyenesen arányos. 1.3. Példa - Kamatos kamat egész évekre éven belül egyszerű kamat Számítások.Kamatszámítás..Péda - Kamatos kamat Számítsuk ki a visszafizetedő összeget az aábbi kostrukció eseté (kamatos kamatta számova), ha 2005.0.0-é köcsö adtuk 200.000 Ft- ot, 205.2.3-é kapjuk vissza

Részletesebben

Vár, ipari parkok, mûemlékek

Vár, ipari parkok, mûemlékek BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 206. JANUÁR 8., HÉTFÕ XIII. ÉVFOLYAM, 3396. SZÁM ÁRA: LEJ WWW.REGGELIUJG.RO Fotók: Csikos Roand Vár, ipari parkok, mûemékek Engedd át a történetet a szíveden Dr. Kádár Annamária

Részletesebben

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása

I n n o v a t i v e M e t r o l o g y AXIOMTOO. Fejlődés a KMG technológiában. Axiom too manuális és CNC koordináta mérőgépek bemutatása I n n o v a t i v e M e t r o o g y AXIOMTOO Fejődés a KMG technoógiában Axiom too manuáis és CNC koordináta mérőgépek bemutatása Aberink Ltd Est. 1993 Egy kompett eenőrző központ Axiom too... a következő

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok pénzügyi gazdákodási heyzete értékeésének, és gazdákodása szabáyosságának - 2013. évben induó- eenőrzésérő Füzesabony 14023 2014. január Áami Számvevőszék

Részletesebben

Kis szünet a pollenszezonban

Kis szünet a pollenszezonban BIHAR MEGYEI NAPILAP NAGYVÁRAD, 2016. MÁJUS 6., PÉNTEK XIII. ÉVFOLYAM, 3473. SZÁM ÁRA: 1,40 LEJ WWW.REGGELIUJSAG.RO Kis szünet a poenszezonban Tizenhat odaas mûsormeéketünk hét nap tévémûsoraiva, fimajánókka

Részletesebben

Történetek Róma alapításáról és harcairól

Történetek Róma alapításáról és harcairól . 19. Történetek Róma aapításáró és harcairó Róma megaapítása után csak egy vot a többi városáam között. Később a kezdetben még kicsiny város efogata Itáiát, majd a Födközi-tenger egész medencéjét. p F

Részletesebben

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás)

rövid távú Táblázat és összehasonlító táblázatok elkészítése a bekövetkezett változásokról (születések, halálozás, betelepülés, kivándorlás) 1. aprojekt, vezető: Nagy Erika kapcsoódási A teepüés beső összetartásának, kohéziójának javítása projektmenedzser: Ho Tamásné 1. aprojekt feadatebontás a.) Jeenegi, 2015-ös áapot femérése Tábázat ekészítése:

Részletesebben

Komoly fagykár a gyümölcsösökben

Komoly fagykár a gyümölcsösökben XV. évfoyam 5. szám Bakány Város Önkormányzatának és akosságának közéeti apja Uniós támogatásbó új gyártócsarnok Szakemberek értékeik a kár nagyságát Komoy fagykár a gyümöcsösökben z esődeges femérések

Részletesebben

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf.

Az elmúlt években Biatorbágy Önkormányzat támogatása nélkül, ezeket a programokat nem tudtuk volna megvalósítani. \ r. t)\c? 'ct rf. Biatorbágy V á ros Pogármesteri Hivata 2051 Biatorbágy, Baross G. u. 2/A Tarjáni István pogármester részére Tisztet Pogármester Ú r! Azza a kérésse forduók Önhöz, hogy a Biatorbágy Város Képviseő- Testüete

Részletesebben

f (,j",--. szám ú előterjesztés

f (,j,--. szám ú előterjesztés f (,j",--. szám ú eőterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Eőterjesztés a Humánszogátatási Bizottság részére a Kőbányai Sportközpont 2014. évi szakmai tevékenységérő

Részletesebben

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A

ARCA TECHNOLOGY. Fali kazán család KONDENZÁCIÓS. Kis méretű Digitális, elektronikus vezérléssel SEDBUK BAND A ARCA TECHNOLOGY Fai kazán csaád KONDENZÁCIÓS Kis méretű Digitáis, eektronikus vezérésse SEDBUK BAND A A Heizer új, kifejezett kis méretű (7 x 400 x 0) kondenzációs faikazánja eektronikus szabáyzássa, digitáis

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 02 0100...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel

BUDAPEST FŐVÁROS X. kerület KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE. Javaslat a Szent László Plébániatemp rendszerének fel ?. BUDAPEST FŐVÁROS X. kerüet KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: avasat a Szent Lászó Pébániatemp rendszerének fe om behatoás-ező úítására, korszerűsítésére és bővítésére Tisztet Képviseő-testüet!

Részletesebben

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS

A) ELEMI KÖLTSÉGVETÉS Fejezeti jeemző adatok Önkormányzati jeemző adatok A fejezet megnevezése, székheye: Az irányító szerv: 17 0500...... fejezet cím/acím megye pénzügyi körzet teepüéstípus............ A fejezet megnevezése,

Részletesebben

Cj - számú előterjesztés

Cj - számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Cj - számú eőterjesztés Eőterjesztés a Képviseő-testüet részére a Kőbányai Református Tempom óomüvegabakainak feújításához nyújtott támogatás

Részletesebben

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről

Tájékoztatás a Képviselő-testület részére a közétkeztetés színvonalának értékeléséről Budapest Főváros X. Kerüet Kőbányai Önkormányzat Apogármestere Tájékoztatás a Képviseő-testüet részére a közétkeztetés színvonaának értékeésérő A neveési-oktatási intézmények féévenként trasos értékeést

Részletesebben