AngyalZÖLD Stratégia

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AngyalZÖLD Stratégia 2011-2014"

Átírás

1 AngyalZÖLD Stratégia Összefogással az élhetőbb környezetért - A dokumentum társadalmi egyeztetése során kapott észrevételek, és az azokra adott válaszok június

2 Tartalom 1. VÉLEMÉNYEK ÉS VÁLASZOK... 3 LEVEGŐ MUNKACSOPORT... 3 MAGYAR ÉPÍTÉSZ KAMARA TÁJ- ÉS KERTÉPÍTÉSZ TAGOZAT... 5 DR. ALMÁSI BALÁZS ADJUNKTUS, BCE TÁJÉPÍTÉSZETI KAR... 7 VISNYOVSZKI ANDRÁS, LEHET MÁS A POLITIKA ÚJLIPÓTVÁROSI KUTYÁSOK KÖRE G. P. KERÜLETI LAKOS* L. J-NÉ KERÜLETI LAKOS * M-NÉ KERÜLETI LAKOS * K. T. KERÜLETI LAKOS * LAKOSSÁGI FÓRUM JÚNIUS 14 RADNÓTI MIKLÓS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 2

3 1. Vélemények és válaszok Levegő Munkacsoport Helembai Mihály ügyvezető igazgató úrnak XIII. kerület Önkormányzata Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft Budapest, Béke tér 1. Budapest, Tárgy: ANGYALZÖLD , egyeztetési anyag XIII. kerület zöldterület gazdálkodási és fejlesztési stratégiája Tisztelt Igazgató Úr! A Levegő Munkacsoport korábban is hasznos kezdeményezésnek tartotta a XIII. kerület 2008-ban elkészített zöldterületi stratégiai programját. Egyetértünk a fő célkitűzésekkel és különösen azzal, hogy a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást és a zöldbarát építési szabályozást a 2011-es egyeztetési anyag a prioritások között említi. Véleményünk szerint minden kerületnek illetve településnek el kellene készíteni egy hasonló programot. A kerület zöldterületekben közepesen kedvező adottságú. Ez azt is jelenti, hogy a meglevő zöldterületek esedékes rehabilitációja, illetve folyamatos karbantartása komoly pénzügyi terheket jelent a kerület költségvetésében. Az anyagban szereplő éves fapótlás mértéke, illetve a fenntartásra szánt források szűkösek. Ugyanakkor számos felmérés, tapasztalat és szakirodalmi adat mutatja, hogy a zöldterületekre fordított pénzek sokszorosan megtérülnek a lakosság jobb testi és lelki egészségében, a városi életkörülmények javulásában, a szociális feszültségek csökkenésében, a tanulási és munkateljesítményben, valamint az ingatlanok értékének megőrzésében illetve felértékelődésében. A zöldterületek pozitív externáliáira nem lehet elégszer felhívni a költségvetést megszavazó képviselők és a lakosság figyelmét. A költségvetési korlátok és az ambiciózus tervek közötti távolságot a lakosság illetve a vállalkozói szféra nagyobb áldozatvállalásával kellene megpróbálni csökkenteni. Azonban nagyobb arányú önkéntes vállalás, illetve a rongálások visszaszorulása is csak jelentős ráfordítások (szemléletformálás, akciók stb.) mellett következik be. AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 3

4 A közfigyelemmel kísért Margitszigeten kívül a kerületben található több olyan potenciális, illetve valós zöldterület, amelyek fejlesztése jóval túlmutat a helyi kompetencián: Duna part Foka öböl, Újpesti öböl, Népsziget, Rákos patak. Zöldterületi dominanciájuk, rekreációs funkciójuk erősítését a klímaváltozás és a zöldterületek iránti növekvő igény egyaránt indokolják. Ezen területek fejlesztési koncepcióit nagyobb szakmai illetve lakossági párbeszéd mellett kellene kialakítani. (Az egyeztetés terheit természetesen meg kellene osztani az érintettek között.) Üdvözlettel Beliczay Erzsébet elnökhelyetttes Válasz: Tisztelt Beliczay Erzsébet Elnökhelyettes Asszony! Köszönjük, hogy időt szakítottak az Angyalzöld Stratégai dokumentum véleményezésére. Köszönjük továbbá elismerő véleményüket, mely megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. Véleményüket honlapunkon is szerepeltetjük. 1 Egyetértünk véleményükkel, mely szerint a zöldterületei fejlesztéseknek nem csak környezetminőségi és társadalmi, de közvetlen gazdasági hasznai is vannak. Programunk egyik kulcseleme a társadalmi partnerség. Szerencsére egyre több vállalat jelentkezik nálunk, hogy hozzájáruljon a kerületi környezetminőség kisebb, nagyobb mértékű javításához. Ilyen partneri együttműködés keretében került sor pl. a Dráva park felújítására. Keressük a lehetőségeket ezen együttműködések továbbfolytatására illetve kiszélesítésére. A Duna partok és a Rákos-patak zöldhálózati fejlesztése megítélésünk szerint is a kerület kulcsfontosságú zöldhálózati fejlesztési lehetősége. Ezek megvalósításában valóban elengedhetetlen a fővárosi és a kerületi önkormányzat közötti szoros együttműködés. A Rákospatak megújítása kapcsán idei terveink között szerepel egy térségei (fővárosi, kerületek közötti, agglomerációs) párbeszéd és lehetőség szerint együttműködés elindítása. Reméljük ennek kapcsán lehetőségünk nyílik a további együttműködésre Önökkel. Segítő véleményüket ismételten megköszönve, üdvözlettel Helembai Mihály ügyvezető igazgató 1 AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 4

5 Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész tagozat Tárgy: A MÉK Táj- és Kertépítész Tagozat vezetőségének szakmai véleménye A XIII. Kerületi Önkormányzat zöldhálózat fejlesztési programterve egyeztetési anyaggal kapcsolatosan Helembai Mihály ügyvezető igazgató Úr részére XIII. Kerületi Környezetgazdálkodás Kft 1131 Budapest, Hajdú u. 29. Tisztelt Igazgató Úr! A Magyar Építész Kamara Táj- és Kertépítész Tagozata köszönettel vette a megtisztelő felkérést, hogy fenti tárgyú programtervet szakmailag véleményezze. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a kerületben immár második alkalommal megjelenő zöldhálózat-fejlesztési programtervet, mint műfajt rendkívül példamutató kezdeményezésnek tartjuk. Ez olyan terület az önkormányzati működésben, amellyel a kerületek zöme, a főváros, illetve Magyarország egyéb települései sem foglalkoznak súlyának megfelelő mértékben, ezért a tagozati vezetés részéről ezt az úttörő munkát csak üdvözölni tudjuk. A kerületben elvégzett zöldfelületi kataszterezés, illetve a lakosság bevonására és véleményük megkérdezésére irányuló törekvések az Angyalzöld program kiemelkedő eredményei. A 2.4. fejezetben kifejtett, 2008 óta realizált zöldhálózat-fejlesztési eredményeknél fontosnak tartanánk, ha a fejlesztések térképi módon is áttekinthetőek lennének, illetve egy a korábbi és későbbi időszakokkal is összemérhető táblázat készülne, amely a fejlesztési területek kiterjedését, zöldfelületi arányát, fejlesztési költségek jellemzőit, egyéb paramétereit összehasonlító módon jellemezné. Ehhez ajánljuk figyelmükbe a new yorki Central Park Conservancy nevű közhasznú társaság éves jelentéseit, mint mintát 2, amelyben az egyes időperiódusok térképi és táblázatos összehasonlításai jól elemezhető, közérthető képet festenek le a területi folyamatokról mind a döntéshozók, mind a használók, mind a szakemberek számára. A közterületek minőségi kataszterezése az anyagnak szintén erőssége, ennek térinformatikai feldolgozását (tematikus térképek készítését az adatokból) szintén hasznosnak és informatívnak (jobban emészthetőnek) tartanánk. Reméljük, hogy szakmai véleményünkkel hozzájárultunk e hazai viszonyok között példaértékű anyag további tökéletesítéséhez. További munkájukhoz sok sikert kívánunk! Budapest, június 2. Schuchmann Péter elnök MÉK Táj-és Kertépítész Tagozat 2 Ld: AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 5

6 Válasz: Tisztelt Schuchmann Péter Elnök Úr! Köszönjük elismerő szavaikat, melyek megerősítenek bennünket abban, hogy jó úton járunk. Támogató levelük segítséget jelentett számunkra a dokumentum bizottsági egyeztetései során. Véleményüket honlapunkon is szerepeltetjük 3 A 2.4. fejezeten lehelyezett internetes hivatkozások az angyalzöld honlapon kialakított projekt oldalakra mutatnak. Ezek (a részben még készítés alatt álló) az oldalak tartalmazzák nem csak az adott helyszín google map-oldalon elhelyezett térképét, de a projekt részletes tartalmát, költségvetését, a partnereket stb. Az oldalon a látogatók véleményt is fűzhetnek a projektekhez. Ezt az online és interaktív projekt adatbázist a stratégia egyik fontos újításának tekintjük. A zöldhálózati fejlesztések közvetlen eredményeit integrált módon, a közterület minőség változásával kívánjuk mérni. A dokumentumban szerepel a konkrét fejlesztési helyszínekhez köthető projekteket bemutató térkép a 21. oldalon, de köszönjük a new-yorki linket, mely érdekes és hasznos is. A készítés során szembesültünk az egyes beruházások időtávlatának meghatározásának problémájával. Mivel társaságunk a fejlesztés és fenntartás feladatait egyaránt végzi, nehéz meghúzni a határt a fenntartáshoz tartozó illetve a már fejlesztés kategóriájába tartozó beavatkozások között. Lehet ezt, beruházási összeghez, illetve a funkció váltásához kötni. Örömmel vennénk erre vonatkozó javaslataikat. A minőségi kataszter térképi ábrázolása ötletét köszönjük. Igyekszünk honlapunkat térképi adatbázisait ezzel is kiegészíteni. Ismételten megköszönve a MÉK Táj- és Kertépítész Tagozatának segítő véleményét Tisztelettel üdvözli Helembai Mihály ügyvezető igazgató 3 AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 6

7 Dr. Almási Balázs adjunktus, BCE Tájépítészeti Kar AngyalZÖLD Színvonalas nagyon korrekt anyag. Lényegre törő, szerencsére kerüli a hangzatos szlogeneket, bár egy kicsit azért elismerhetné saját jogos érdemeit. A közvélemény kutatás, és értékelés rendkívül értékes része az anyagnak. Talán ezek rövid elemzése érdekes lehetne a munka szempontjából. Például: a közbiztonság erőteljes igénye mutatkozik a kerületi lakosság körében, azonban a megoldást a válaszadások alapján a lakosok nem a körbekerítésben, hanem a rendezett, tiszta, jól megvilágított környezet kialakításában látják. Gratulálok a kerületnek az elért eredményekhez, ugyanis a beérkezett vélemények alapján a kerület nagyon eredményes munkát végzett. A program erőssége, hogy a beavatkozások eredményét mérhetővé teszi, így azok következményei jól nyomon követhetők, az aktuális problémák azonnal elő jönnek. A munka stílusa, szövegezése szakmailag korrekt, jól követhető, olvasmányos. Elütések, csak egészen ritkán (19: elégtelenforrások, 44:értékelés>e), helyesírási hibák talán egyáltalán nem fedezhetők fel. Egyes szakmai kifejezések (elsősorban ez a lakótelepi közhasználatú zöldfelületek kontra zöldterületek páros) keveredése azonban néhol előfordulnak (6., 7. oldal). A programban szerepel nagyon helyesen - a kommunikáció fejlesztése, azonban a közvélemény kutatási programból kitűnik, hogy ezt a tervezettnél véleményem szerint talán jóval hatékonyabb eszközökkel kellene elősegíteni, mint óriás plakátokon való megjelenés, amely aztán rá irányíthatja a figyelmet a már működő portálra. Létre lehetne hozni egy zöld (bejelentő) vonalat, ahol a közterületekkel, a zölddel kapcsolatos bejelentéseket lehetne megtenni. Persze lehet, hogy már létezik, de a programból ez nem derül ki. A prioritások (ráfordított pénzből eredeztethetően) sorrendjében véleményem szerint kicsit lehetne talán hangsúly eltolást, korrekciót végezni. Az ökologikus és fenntartható korszak kezdetén, ahol a klímaváltozás kérdései is már jogosan kerülnek elő, ott a szökőkút program eltúlzottnak tűnik. A szökőkút, valóban javítja a közvetlen környezet mikroklimatikus viszonyait, valamint látványos és népszerű is, de hibás a klímaváltozásra hivatkozva telepíteni őket, mert pont, hogy összességében ez ellen dolgoznak! Ugyanis rendkívül energia és fenntartás igényesek, sok vegyszert használnak, és rendkívül költségesek (telepítés és fenntartás is!). A fenntartás éves költségeit nagyon megemelik. Ehhez képest a zöldfelületek intenzív fenntartása, a köztisztaság terén kevesebb pénzből jóval nagyobb eredményeket lehet klímajavítás és népszerűség terén elérni. Táj- és kertépítész révén természetesen üdvözlöm a szökőkutak, vízjátékok terén tett erőfeszítéseket, s magam is támogatom a színvonalas, esztétikus környezet megújításokat (lásd Hollán AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 7

8 Ernő utca, Vígszínház melletti utcácska), azonban a programot a többi költséghez viszonyítottan kissé túlzónak érzem. A szökőkút program egy részéből el lehetne például indítani egy fenntartható csapadékvíz kezelési programot, ami jóval hatékonyabb módszer a klímaváltozás terén! Vagyis a csapadékvíz elvezetése helyett a helyben tartása, integrált (esztétikai, zöldfelületi szempontból is!) kezelése. Ez egyébként rendkívül jól kapcsolható a Rákos-patak programhoz is. Budapesti lakosként sajnos azt tapasztalom, hogy a különféle programok a sok-sok előny mellett azért hátrányokat is rejtenek magukban, amelyek egyre inkább jelentkeznek szerte a városban. Sajnos a XIII. kerületet mostanában annyira nem kísérem figyelemmel (28 évig ott éltem!), de gondolom a következő jelenségek itt is veszélyként jelenhetnek meg a zöldhálózat fejlesztése, fenntartása terén. Gyakran ezek a programok nem is figyelik egymást, a környezetet. Például több helyen tapasztaltam, hogy a játszótér program keretében bekerített területek szegregált részeket hoztak létre a zöldfelületeken, melyek újabb konfliktusok forrásai: torzult (átközlekedést lassító, gátló) közlekedési rendszer, átláthatatlan zugok stb. A túlzott, vagy átgondolatlan fatelepítések a parkokban gyakran hosszú évtizedes károkat okoznak, mint a gyepek fenntarthatatlansága a mélyárnyékos területeken, parkok szellős ligetes képének, térrendszerének drasztikus megváltozása. Másik veszély lehet egy esetleg a beépítések változása miatt átalakítandó térszerkezet konzerválása a leromlott rossz pozíciójú mondjuk játszótér felújítása következtében. Csodálatosan megújított színvonalas játszótér, vagy sportpálya mellett a közvetlen szomszédságban szétesnek a padok a fenntartás hiánya miatt. Ezért a programban helyesen említett komplex felújításoknak még erőteljesebb megjelenését javasolnám. Természetesen ez költséges, de lehet például költséghatékonyan azzal kezdeni, hogy (pályázatok révén kiválasztott tervezőkkel) közterületek komplex ütemezett szabadtérépítészeti terveit elkészíttetni, így a fejlesztések már hosszú távon ütemezetten, átgondoltan valósulhatnának meg! A költségek jobban becsülhetők, az ütemek jobban tervezhetők. Ugyanígy fenntartási (térinformatikai alapú) programterv is készülhetne, amely szintén a komplex beavatkozásokat segíthetné, persze lehetséges, hogy nyitott ajtókat döngetek. Összességében egy példaértékű, immáron több éve sikeresen működő programot láthatunk. A közvélemény kutatások tanulsága szerint észrevehető és hatékony munkát végzett a kerület a zöldhálózat fejlesztése fenntartása terén, és az is látszik, hogy óriási perspektíva van még ebben a szegmensben. Gratulálok a kezdeményezéshez, gratulálok a programhoz, mindkettő mérföldkő Budapesten. Almási Balázs Ph.D. egyetemi adjunktus táj- és kertépítész vezető tervező Budapesti Corvinus Egyetem Kert- és Szabadtértervezési Tanszék Budapest, 2011 június 11. AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 8

9 Válasz: Tisztelt Almási Balázs Adjunktus Úr! Köszönjük, hogy időt szakítottak az Angyalzöld Stratégai dokumentum véleményezésére. Köszönjük továbbá elismerő véleményét, mely megerősít bennünket abban, hogy jó úton járunk. Véleményét honlapunkon is szerepeltetjük. 4 A közvéleménykutatás részletes elemzését, eredményeinek hasznosítását tervezzük a továbbiak során is. Egyetértünk azzal, hogy fontos az eredmények lakossági véleményen keresztül történő nyomon követése. Az elütésekre vonatkozó észrevételét köszönjük, javítottuk. Kommunikációval foglalkozó kollegák jelzése alapján az internetes oldalakra leginkább az interneten lehet a figyelmet felhívni. Ennek érdekében hoztuk létre az Angyalzöld facebook oldalt. Mi is reméljük, hogy már az ökologikus városfejlesztési korszak kezdeténél tartunk. A szökőkút programunk kapcsán a városi szabadtereken megjelenő vízfelületek kondicionáló hatása véleményünk szerint javítani fogja a mikroklimatikus viszonyokat. Fenntartásuk kétségtelenül többlet költséget jelent majd az önkormányzat számára, amely azonban a élhetőbb városi környezet céljából vállalható. Ez a program azonban valóban csak alkalmazkodást jelent a klímaváltozás hatásaihoz. Mi azonban legalább ilyen jelentőségűnek tartjuk a Fűre lépni szabad! programunkat, mely keretében talajvízkútból működtetet öntözött zöldfelületeket tervezünk közparkjainkban létrehozni. A csapadékvíz visszatartásnál ez a programunk vélhetően aszályos időszakban jobban segíti majd az intenzív virág és gyepfelületek fenntartását. A túlzott bekerítések illetve a túlzott fatelepítések veszélyeire vonatkozó észrevételeit köszönjük, figyelembe vesszük munkánk során. A zöldterületek integrált, komplex felújítására vonatkozó javaslatával messzemenően egyetértünk. Ilyen programot az valósítunk meg jelenleg az Országbíró lakótelepen, és tervezzük az elindításukat a többi lakótelep területén is. Véleményünk szerint ezekben a programokban a lakosság bevonása legalább olyan fontos, mint a tervezői pályázat lebonyolítása. A fenntartási feladatok térinformatikai támogatására készítettük el fasor és parkkataszterünket, mely már most is jelentős mértékben segíti fenntartási munkánkat. Szeretném ismét megköszönni azt a szakmai segítséget, építő kritikát melyet 2008-ban és 2011-ben is kaptunk Öntől. Tisztelettel üdvözli Helembai Mihály ügyvezető igazgató 4 AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 9

10 Visnyovszki András, Lehet Más a Politika Válasz pirossal és dőlttel szedve Az anyag átolvasása után az alábbi általános ill. konkrétabb észrevételeket teszem: Köszönjük, hogy időt szakított az AngyalZÖLD stratégia véleményezésére és javaslataival Ön is hozzá kíván járulni a XIII. kerület zöldhálózatának és környezetgazdálkodásának fejlesztéséhez. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy a dokumentum zöldhálózatai stratégia (zöldhálózat a jellemzően rekreációs célú közhasználatú területek hálózata). A magán telkeken lévő zöldfelületekkel illetve a beépítésekkel kapcsolatos szabályozás a településrendezés feladatkörébe tartozik. Tudatos a döntés a Stratégia tárgykörének szűkebb meghatározásában. Célunk, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő területek fejlesztéséről és fenntartásáról szóló dokumentumot készítsünk, a jópélda mutatás jegyében. Az anyag jelentős pozitívumként említi a népesség állandó növekedését. Egyrészt a fenntarthatóság, másrészt az élhetőség szempontjából azonban a kerület számára nem feltétlenül hasznos, ha a népsűrűség tovább növekszik. Különösen igaz ez bizonyos területekre, mint pl. az amúgy is túlzsúfolt Országbíró lakótelep Pap Károly út felőli oldala és a környező területek, ahol a népsűrűség már extrém magas értéket ért el. Ennyi lakosnak nem lehet biztosítani a szükséges mennyiségű közterületi zöldfelületet a szűkebb környezeten belül (legfeljebb a kerület egészére elosztva, de ez nem lehet szempont). Ezért a jövőben inkább a kieső és jelenleg kevéssé színvonalas területek (mérsékelt beépítéssel járó) fejlesztésére kellene összpontosítani, pl. a Jász u. és a Szt. László utca környékére. Itt párhuzamosan fejleszteni kell a tömegközlekedést is a fővárossal együttműködve (pl. a Reitter Ferenc utcán). Fontos fejlesztési terület kell, hogy maradjon a Szabolcs utca térsége, ahol egyes ingatlanokon közterületi zöldfelületeket kell kialakítani. Hasonlóképpen a kerület más részein is. Tévedés, az anyag nem pozitívumként, hanem csak mint tényt közli a kerületi népesség változás tendenciáit, amit a zöldhálózat fejlesztés során alapvető alapinformációnak tartunk, mely megerősíti a zöldhálózat fejlesztésének szükségességét. (Azonban, ha úgy tekintünk a kérdésre, hogy a kerületbe költözők döntésében a kerületi környezetminőség állapota is fontos szempont lehet, akkor a kerület növekvő népességszáma valóban pozitív visszajelzésnek tekinthető az ideköltözők részéről.) Az Országbíró lakótelep az egyik legjobb példája annak, hogy a népsűrűség önmagában nem jellemzi egy terület élhetőségét, ebben a beépítés formájának és a közterületek kialakításának (a településtervezésnek) legalább ilyen jelentős szerepe van. Az lakótelep nagy kiterjedésű, parkosított közterületei semmiképpen sem nevezhetők túlzsúfoltnak. Legalábbis a terület megújításakor történt közösségi tervezés során ez a probléma nem merült fel sem a lakosság, sem a tervezők részéről. Új közparkok kijelölésének céljával egyetértünk, a nehézségeit nyilván Ön is ismeri. Azonban éppen a Jász utca környékén új közhasználatú zöldfelület kijelölésére vonatkozik a A/1.9 projekt (23. old.) AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 10

11 A kerékpáros közlekedés fejlesztésekor lehetőség szerint el kell kerülni a gyalogos forgalom és a kerékpáros forgalom közötti lehetséges konfliktusok kialakulását. Egyetértünk. A program szinte teljes egészében nélkülözi a megújuló energiaforrások alkalmazásának segítését és az energetikai korszerűsítések ösztönzését. Bár ez nem a szűkebb értelemben vett zöldfelületi ügy, mégis közvetve befolyásolja az energiafelhasználást, ezáltal a mikroklíma alakulását, az épületek hőgazdálkodási kérdéseit. Ezért ennek a területnek az anyagban nagyobb szerepet kellene kapnia. Egyetértünk azzal, hogy az épületek energiafelhasználásának csökkentése a fenntartható városfejlesztés egyik kulcskérdése. (A csökkentés attól függetlenül szükséges, hogy megújuló vagy nem megújuló energiaforrásból származó energiát használ-e az épület.) Azonban a dokumentum zöldhálózatfejlesztési stratégia (és nem zöldfelületi stratégia), a közterületi, elsősorban köztisztasággal összefüggő környezetgazdálkodási kérdések kezelésének többlet feladatával. Célunk azokra a problémára való fókuszálás volt, melyek megoldására hatással bírunk. A Duna- part a szövegben leírtakkal ellentétben még nem tekinthető egységes zöldfolyosónak. A Dráva utcán belüli szakasz jellege nyilván teljesen eltér a Marina parttól északra eső területekétől. Hangsúlyozni kellene, hogy észak felé haladva egyre fontosabb szempont kell legyen a Duna-menti zöldterületek kiterjedése és az extenzív fenntartás felé való irányulás. A lakott területektől távolibb zöldfelületek esetében célszerű a minél extenzívebb fenntartás irányába haladni, mivel az intenzív parkfenntartás jelentős energiaigénye miatt szintén kevésbé felel meg a fenntarthatóság szempontjainak. Nyugaton már gyakori példa, hogy a városi zöldfelületeken is egyre nagyobb arányban jelenik meg az extenzív fenntartási forma (díszfüvekkel, szárazságtűrő növényekkel). Ez a természetközeli állapotok kialakulásának is segít. A zöldfolyosót az ökológiai folyosó szinonimájaként használjuk. Valóban nem tekinthető egységesnek. A kerület zöldhálózati elemeinek fenntartása során célunk az intenzitás növelése, városi környezetben az ökológiai értelemben vett önfenntartás nem valósítható meg megítélésünk szerint még a revitalizálni tervezett terültek esetében sem. Az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás valóban fontos szempont, egyéb fontos szempontok mellett. Ezzel foglalkozik a D/4.2. fűre lépni szabad projekt. Érdemes lenne (egyre) több parkban bevezetni a biológiai védekezést, azaz a vegyszerek elhagyását. Ma már rendelkezésre állnak biológiai védekezési eszközök is (ragadozó rovarok alkalmazása, stb.), amely jelentősen csökkenti a területek vegyszerterhelését. Ilyen terület lehetne pl. a Rákos-patak mente vagy egyéb kiterjedt (és akár kisebb) zöldfelületek is. A kerület közparkjaiban jellemzően nem használunk vegyszeres gyomirtást. A vegyszeres növényvédelemi munkálatok csak krónikusan fertőzött helyeken ismétlődnek más területeken csak eseti jelleggel alkalmazzuk (vadgesztenye aknázómoly és platán csipkés poloska esetében). Ragadozó rovarokkal működő, hazai piaci forgalomban lévő védekezési módszerről nincs tudomásunk. Feromon csapdás módszer alkalmazását viszont valóban lehetséges, a károsítást mérséklő megoldásnak tartjuk mi is. A jövő év során tervezzük ezek kipróbálását. AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 11

12 A Duna-parti zöldfelületek esetében még meg kell említeni a Dráva utcától északra eső szakasz problémáit: a Viza utcai emlékmű környezetének rendezetlensége, az egységes Dunaparti arculat hiánya, az Árpád-hídtól északra eső szakasz rendezetlensége, az ipari területek gyomossága, a Rákos-patak torkolatának rendezése, a Vizafogó lakótelepnél lévő sportpályák esetleges elköltöztetésének lehetősége. A Viza utcai emlékmű fejlesztésével a B/1.2. projekt foglalkozik. A stratégia jövőképe tartalmazza az igényes zöldhálózati tengely kialakítását a Duna parton (17. old.) A kerület lehetőségei korlátozottak ingatlanok zöldterületi fejlesztési célú felvásárlásának céljából. A Dunával és a kerékpárutakkal egyaránt összefüggő kérdés a Váci út felett a TESCO vonalában átívelő volt vasúti híd esetlegesen kerékpárútként való kialakításának lehetősége. Különös hangsúlyt kell helyezni a kerület ipartörténeti emlékeinek megőrzésére itt sajnálatos módon korábban elbontották a volt vasúti vámházat, amely a város minden más pontján még megvan -, így az említett vasúti híd újjáélesztése és felújítása is jelentős értéknövelő beruházás lehetne pályázati források bevonásával. Részlegesen akár zöldsáv is kialakítható lenne a hídon. Az épített örökség védelme nem tárgya a stratégiának. A vasúti híd zöldhálózati célú felhasználása jó ötlet. Támogatjuk. A fővárosi kezelésben lévő Róbert Károly körút rendkívül kedvezőtlen képet mutat a kerületről az ott áthaladó jelentős forgalomnak. Mintha a senki földjén járnánk. Bár az útvonal fővárosi fenntartású, a kerületnek vagy fel kellene lépni a megfelelő színvonalú fenntartásért, vagy beruházást kellene ott megvalósítania (és kezelésre átvennie). Az ottani fasor (amelyből már csak kevés faegyed él) nem olyan nagy számú fából áll, a beruházás arányban állna a haszonnal. Egyúttal viszont szükség lenne ugyanott zöldsáv kialakítására is, valamint a villamosvonal és a hatalmas aszfaltfelületek részleges bezöldítésére, átépítésére nyugati minták szerint. Ennek érdekében a kerület lépéseket tehetne a Fővárossal együtt pályázati pénzek igénybevételére. A terület fővárosi tulajdonú és fenntartású. A kétszintű fővárosi közigazgatás problémáját azonban lehet, a kormányzat tervezett önkormányzati reformja megoldja. A nyugati mintára villamosvonalak mentén létesített gyepsávok ötlete ellentmond korábbi, a fenntarthatóság szempontjait hangsúlyozó érvelésének. A közút, Károly körúthoz hasonló zöldfelületi fejlesztését messzemenően támogatjuk. Hasonló a helyzet más fővárosi jellegű és nem megfelelően fenntartott útvonalakkal, mint pl. a Reitter Ferenc utca, a Vízafogó utca vagy az Árpád-híd metróállomás felszíne. Zöldfelületi fejlesztésüket támogatjuk Az Árpád-hídi metróállomás környezetében (többek között a Vizafogó u.-i lakótelep irányában) jelentős zöldfelületek kialakítását, megtartását kellene célként kitűzni. Korlátozni lenne szükséges itt az ingatlanfejlesztéseket a hatalmas légszennyezés megszűrése és a környéken élő jelentős számú lakosság egészségvédelme érdekében, melynek eszköze új zöldfelületek kialakítása. A rendőrpalota előtti parkoló területét is egyáltalán nem vagy csak AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 12

13 korlátozott mértékben lenne szabad beépíteni, azt is alacsony beépítéssel és zöldtető alkalmazásával, hogy a tér az emberek számára találkozóhellyé válhasson. Jelenleg mindenki igyekszik a lehető leghamarabb továbbutazni a térről, a rengeteg ember az aluljáróban zsúfolódik össze (üzletek, stb.). A kerületi építésszabályozás kérdését a FSZKT, BVKSZ, KVSZ és a szabályozási tervek határozzák meg. A zöldfelületi stratégia lehetőségei korlátozottak-e téren. A főépítészi iroda kezdeményezésére azonban napirenden van a KVSZ zöldfelületi minimum értékeinek felülvizsgálata. A terület zöldfelületi, gyalogos közterületi fejlesztésének céljával egyetértünk. Az Árpád hídfő lakótelep zöldterületi fejlesztését az A/2.3 program tartalmazza. A Pozsonyi út forgalomkorlátozásánál felül kell vizsgálni a zöldsáv kialakítását. Mivel az autókból a lakosok a földes zöldsávon érik el a járdát, a fák gyökérzete fölötti talaj betömörödik, a fagyökerek víz- és levegőellátása nagymértékben romlik. Ezért célszerű a fák közötti zöldfelületeket vagy fizikailag levédeni (kiemelés) vagy megszüntetni és a fahelyekre korlátozni. Ez esetben a fahelyeket fizikailag védeni kell (kiemelés ill. körülkerítés), a burkolatot pedig vízáteresztő módon kell lerakni. Így a fasor állapota javítható (ld. Benczúr utca). Amennyiben a felújítás nem így valósul meg, a probléma továbbra is fenn fog állni. Egyetértünk. A zöldfelületek érő rongálások visszaszorítása a lakosság szociális helyzetének és lelki egészségi állapotának javításával is együtt kell, hogy járjon. Ez a vonatkozás az anyagból nagyrészt hiányzik. Minél inkább kerületi kézben vannak az intézmények és a lakosságszám arányos marad az intézmények kapacitásával (fontos szempont!), a kerület annál inkább maga tudja alakítani a saját életét, a jövő generációk gondolkodásmódját, egyben a kerülthez való kötődést. Megítélésünk szerint a fenti szempontok nagyon is hangsúlyosan vannak jelen a dokumentumban. A zöldhálózat fejlesztés alapvető célja a kerületi lakosság lelki egészségi állapotának javítása. Ennek eredményességét a reprezentatív mintán történt megismételt közvélemény kutatás megerősíti. (45. oldal). A stratégia második prioritása és az ennek kapcsán az E pontban megfogalmazott intézkedések pedig a partnerség jegyében szándékoznak javulást eredményezni a lakosság közterületekhez való kötődésében. Megítélésünk szerint ez az igazán hatékony útja a közterületi rongálások csökkentésének. A környezettudatosság erősítésében pedig a nevelés meghatározóbb tényező a jövedelmi viszonyoknál szerintünk. A Vágány utca fejlesztését célszerű hozzáigazítani a nem rég felmerült tervekhez: a Vidámpark tervezett Rákosrendezőre költöztetéséhez. Újpest déli vasúti telephelyeivel együtt remek lehetőség lenne itt egy modern Vidámpark kiépítésére, egyúttal a Közlekedési Múzeumnak új helyszín biztosítására,a mely a városközpontból is könnyen megközelíthető lenne. A vasút fejlesztése a kerület ezen része számára is egészen új dimenziókat nyithatna meg a Rákos-patak keresztirányú folyosójának kiépítésével összhangban! Az érintett területek nem tartoznak kerületünkhöz, lehetőségeink korlátozottak. De a stratégia jövőképében az említett célok hangsúlyozottan jelen vannak. AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 13

14 A Kassák Lajos utca Dózsa György út Rózsafa u. közötti szakaszát és annak környékét lokális városközponttá lehetne fejleszteni, kávézókkal, díszburkolattal, szökőkutakkal. Igen. Lásd A/4.6. projekt. A Dunyov utcai lakótelep környezetében (Kassák Lajos utca felől) fák telepítését szorgalmazni kell, a Róbert Károly körút felőli oldalon (Angyalföldi út, Déryné köz térsége) építészeti-zöldfelületi arculati fejlesztéseket szükséges végrehajtani (homlokzatok felújítása, parkolási helyzet rendezése), mert ez is szintén a kerület egyik sokak által látott területe. A terület ennél sürgetőbb feladatokat jelent a játszó és pihenő helyek felújítása, ahogy erre a zöldterületek minőségi kataszterezés során fény derült. A terület komplex személetű megújítása valóban szükséges. Lásd A/2.7. projekt. Az Országbíró lakótelep fejlesztésekor figyelembe kell venni az esetleges közlekedésfejlesztési tervek későbbi megvalósíthatóságát (3-as villamos átvezetése közúti forgalom nélkül!) a Szegedi út irányába és elvezetés a Pap Károly utca Róbert Károly körút sarkáig. A terület a közlekedési fejlesztésre biztosított. Amennyiben a fejlesztés megvalósul, sajnos a lakótelep jelentős mennyiségű értékes zöldfelülettel lesz szegényebb, a megnövekedett forgalomból adódó egyéb terhelésekről nem is beszélve. Kiemelt figyelemmel és gondossággal kell kezelni a kerület még meglévő természeti értékeit, így különösen a Népszigetet (itt a szabadidős fejlesztéseket összhangba kell hoznia természeti értékek (ökológiai folyosó) megóvásával), valamint a Duna-part melletti területeket észak felől az Árpád-hídig. Itt a zöldfelületek nagysága még jelentősen növelhető. Szintén jelentős potenciál a Rákos-patak környezetében, a revitalizációval a térség élővilága megújulna. A kerület természeti értékei kiemelt szerepet tölthetnek be a környezeti nevelésben is (pl. Dunaparti tanösvény, stb ) Egyetértünk. A Népszigeten sajnos nincsenek önkormányzatunk tulajdonában lévő zöldterületek. A Rákos-patakkal kapcsolatban lásd. B/1.1 projekt. Mind esztétikai, mind egészségvédelmi, mind zöldfelületi (nagy lombkoronájú fák ültetése) szempontból nagy jelentőséggel bír a nagyfeszültségű távvezetékek föld alá helyezése (pl. Göncöl utca, Rákos-patak mente). Ez Budapesten már számos helyen magvalósult, van, ahol még nem, Angyalföld az egyik ilyen (lakott) terület. Ez a beruházás meghaladja a kerület lehetőségeit, de pályázati forrásokból ez a feladat (akár szakaszosan) megvalósítható. A Rákos-patak revitalizációjának csak ezzel együtt van értelme. Nem értünk egyet. A Rákos-patak revitalizációjának a kábelek földbehelyezése nélkül is van értelme. Természetesen a földkábel kialakítása a kedvezőbb megoldás. Viszont a kérdés valóban csak korlátozott részben a kerületi önkormányzat kompetenciája. A programban szerepel: az ökológiai adottságok javításához zöldfelületi fejlesztések szükségesek. Ez csak részben vagy még úgy sem feltétlenül igaz, mert a korábban leírtak szerint az intenzív parkfenntartás energia-többletet igényel. Az ökológiai adottságok AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 14

15 javítását így leginkább a természeteshez közeli állapotok létrehozása jelenti. Eszerint tehát még a városon belül is törekedni kell az extenzív ill. alacsony fenntartással járó zöldfelületek kialakítására. Ebből a szempontból a vasoszlopokra helyezett virágok kifejezetten rossz megoldásnak számítanak, mert rengeteg víz felhasználásával járnak (ami rövid időn belül elpárolog), ezzel jelentős élő-munkaerőt lekötve. Itt tehát másféle növényalkalmazások és környezet-kialakítás felkutatása jelenthet megoldást. Nem értünk egyet. A kerület zöldhálózati elemeinek fenntartása során célunk az intenzitás növelése. Városi környezetben az ökológiai értelemben vett önfenntartás nem valósítható meg megítélésünk szerint még a revitalizálni tervezett terültek esetében sem. Az erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás valóban fontos szempont, egyéb fontos szempontok mellett. A muskátlis oszlopokat olyan helyen alakítottuk ki, ahol a közműhálózat nem hagy helyett növények termett talajba történő telepítésre, a lakosság mégis elvárja a virágfelületek kialakítását. Megoldást a közművezetékek közmű alagútban történő vezetése jelenthet. A kerületi fakivágási gyakorlat során a kivágott tuskók sokszor bennmaradnak a talajban, lehetetlenné téve ezzel új fák elültetését. A legegyszerűbb módszer a kivágott fák kiszedésére a visszavágott csonk meghúzásával történő eltávolítás. Ez a tuskóra vágás után már nem lehetséges. Ezért szükséges ennek a gyakorlatnak a felülvizsgálata. A fakivágásokat követően a tuskók tuskóirtó géppel kerülnek eltávolításra. Ezt követően a fahely beültethető. A XIII. kerületben olyan még nem történt, hogy egy fa a visszamaradt tuskó miatt nem került az adott helyre eltelepítésre. A kivágott csonk meghúzással való kiszedése szűk fahelyek esetén a környező burkolatok sérülését okozhatná illetve nagyobb gyökérzetű fák esetében nem alkalmazható. A szelektív hulladékgyűjtési program elindítása és kiterjesztése nagyon üdvözlendő lépés; minél nagyobb energiákat és forrásokat lenne szükséges fektetni a szelektív gyűjtés további kiterjesztésébe, elmozdulva egy saját kerületi hulladékgazdálkodási rendszer kialakításának irányába. Köszönjük első dicséretét. A projekt kitervezését a forrásokhoz mérten tervezzük. A minél nagyobb energiákat azonban, lehetőség szerint a keletkező hulladék mennyiségének csökkentésére lenne szükséges fordítani. Ehhez járul hozzá szerény lehetőségeink szerint a D/2.5 és a E/2.3, projekt Ehhez kapcsolódik, hogy célszerű lenne létrehozni a kerületben egy saját (kerületi) komposzttelepet, ahol a közterületi zöldhulladékok valamit ellenőrzött lakossági zöldhulladékok feldolgozást nyerhetnek. Erre alkalmas terület lehet pl. a kerület északi, Duna-parthoz közeli része. A zöldhulladékok távoli komposzttelepre való szállítása egyrészt jelentős károsanyag-kibocsátással jár, másrészt sok pénzébe kerül a kerületnek, harmadrészt a kerület elveszíti a területén keletkezett szerves anyagot (ill. annak újbóli kiszórásáért fizetnie kell). Az ötlet megfontolásra érdemes. Köszönjük. A Duna-part közeli területek komposzttelepként való hasznosítása véleményünk szerint pazarlás. Számos, kiterjedt aszfaltburkolattal rendelkező utcában növelni lehetne a zöldfelületek nagyságát, pl. zöldsávok, kiemelt kazetták kialakításával (pl. Jász utca, stb.) Erre egy programot lehetne kidolgozni, mivel ez jelentősen javítaná a kerület mikroklímáját. Az itt AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 15

16 alkalmazandó növények és anyagok szintén alacsony fenntartási igényűek lennének (pl. gyengén növő, szárazságtűrő fűfélék). Egyetértünk. Lásd F/2.2 illetve F/2.3. projekt. Bizonyos, átépítésre nem kerülő parkokban is felül lehetne vizsgálni a parkhasználat indokolta korrekciók elvégzésének szükségességét (pl. Béke téri park: Jász utca Szegedi út kereszteződése felől induló és a templom mögött becsatlakozó kitaposott parki út leburkolása, más parkokban kisebb korrekciók elvégzése (elsősorban parki utak kapcsán) Javaslatát a A/1.7 projektben figyelembe vesszük az alábbi szövegrész beszúrásával: áttaposások leburkolása A fasorokban ültetendő fafajok között csökkenteni lenne szükséges a juharok arányát, mivel ez a fafaj az utóbbi tíz év tapasztalatai alapján egyre nehezebben bírja a hosszabb nyári, csapadékmentes időszakokat (így ültetésük csak időleges megoldást jelent a fásítás hiányára) Tapasztalataink szerint a juharok kellőképen várostűrőek. Az új ültetések körében, néhány egyéb fafaj mellett a juharoknál a legkisebb a kiszáradási arány. A hársak illetve a mogyorók sokkal problémásabbak. De stratégiai célunk nem első sorban a fafaj szortimens szennyezést legjobban tűrő fajokra való korlátozása, hanem a fák (és az emberek) élőhelyének minőségi javítása. Minél több helyen előnyben kell részesíteni a nagyobb lombkoronát adó fákat az oszloposan növekedő koronájú fákkal szemben, a mikroklímára gyakorolt hatásukban lévő jelentős különbség miatt a beszerzési áruk ugyanakkor hasonló. A fatelepítés során a telepítésre kerülő fajok és fajták megítélésünk szerint mindig az adott helyszín egyedi adottságaihoz igazodva, kertépítészeti koncepciónak illetve a lakossági igényeknek megfelelően kell, hogy kialakításra kerüljenek. Ökölszabályok alkalmazása tévedéseket eredményezhet. Visnyovszki A Helembai Mihály ügyvezető igazgató XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási KNKft AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 16

17 Újlipótvárosi Kutyások Köre Felhívásuknak megfelelően összedugtuk a fejünket, és az Újlipótvárosban élő kutyás közösséggel karöltve összeállítottuk ezt az anyagot, amely a kutyatartó polgárok nézőpontjával szeretne hozzájárulni kerületünk zöldüléséhez, szépüléséhez, az AngyalZÖLD program sikeréhez. Javaslatainkat és felajánlásainkat annak reményében tesszük meg, hogy közelebb jussunk közös célunkhoz, a kutyatartás körülményeinek javításához, a felelős kutyatartás széles körű terjesztéséhez, illetve a kerület polgárainak békés együttéléséhez. Csak üdvözölni tudjuk és példaértékűnek tekintjük a program általános célkitűzéseit és a partnerségi kapcsolaton, közös tervezésen és fenntartáson alapuló megközelítést. Külön üdvözöljük a kutyás program felvételét a fejlesztési programok sorába.célunk a kulturált városi kutyatartás normáinak terjesztése, a felelősségteljes kutyatartás előtérbe helyezése s egy olyan szemléletmód kialakítása, amely elismeri a kutyák kiemelt társadalmi szerepét és hasznosságát. Az AngyalZÖLD programban való részvételünkkel is a jó gazdi képét kívánjuk népszerűsíteni. Célunk egy olyan közösségi hálózat megteremtése, amely hordozója és közvetítője tud lenni ezeknek az értékeknek, ill. a kerület vezetőivel és szakemberekkel egy olyan együttműködés kialakítása, amely biztosítja a program eredményességét és az eredmények fenntarthatóságát. A városi kutyás és kutyája számára a szocializációs és közösségi fórumot elsősorban a kutyafuttató jelenti, sokkal inkább és sokkal többeknek, mintsem a kutyaiskola, az agility pálya, a park vagy az utca. A kutyafuttató alapvető fontosságú szocializációs tér mind a kutya, mind gazdája számára. A kutya itt szocializálódik a társakhoz és az emberekhez egyaránt, s egy jól szocializált kutya nem jelent se kellemetlenséget, se veszélyt a polgárok számára. A kutyafuttató mint köztér egyben közösségi tér is, mely központi szerepet tölt be a közösség alakításában és identitásában: itt kerülnek megbeszélésre a kutyás ügyek, ez a szocializáció, a rekreáció, a társasági élet színhelye, ez az információ-, élmény- és véleménycsere fóruma. Tapasztalatunk és meggyőződésünk, hogy a kulturált városi ebtartás és a felelős kutyatartás normái szerint működő és azokat sugárzó kutyás közösség a kutyafuti népe képes a többi kutyatulajdonos és nem-kutyatulajdonos szemléletét alakítani, azt pozitív irányba megváltoztatni. Úgy véljük, hogy a kívánt szemléletváltást a hasonszőrűek, vagyis a kutyás közösségek csoportnyomása jóval nagyobb eséllyel érheti el, mind bármely felülről jövő törvény, rendelet, tiltó tábla, vagy bírság. Ezért külön üdvözöljük ezt a közösségi participáción, civil együttműködésen alapuló programot. Meggyőződésünk, hogy a jól végiggondolt és kivitelezett, a kulturált városi kutyatartás elvein alapuló programok együttese nagy szerepet játszhat a különböző nézetű csoportok közti közlekedés elősegítésében, a feszültségek mérséklésében. Célunk, hogy mindenkinek legyen tere, hogy egy, a másikra is figyelemmel levő, élhető és másokat is élni hagyó zöldprogram és lakossági környezet alakuljon ki. Program a kulturált ebtartásért Üdvözöljük a Lakossági Védnökségi Pályázati Rendszert, mely lehetővé teszi, hogy a közösség a területet a sajátjának érezze, gondozza, fejlessze. Ez egyben biztosítéka a futtatók állapota fenntartásának, mi több, javításának. Úgy véljük, hogy nem szükségszerű, hogy a kutyafuttató a legleromlottabb állapotú, legelhanyagoltabb köztér legyen. A pályázat jelenleg lakóközösségekre van kiírva, javasoljuk, hogy legyen elérhető kutyás közösségek számára is. AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 17

18 Üdvözüljük továbbá a kutyás program felvételét a környezetvédelmi programok sorába, éppúgy mint azt, hogy a lakosság környezeti szemléletformálása is felkerült a kérdőívre (s a válaszolók 94%-a fontosnak is tartotta azt). Javaslatok a kutyatartás körülményeinek javítására Kutyafuttatók hálózatának bővítése A kerületben található 16 kijelölt futtató s bár tudjuk, hogy általuk fővárosi viszonylatban az elsők között van a kerületünk, mégis tapasztalataink szerint nem elegendő az itt tartott kutyák számához (15-16 ezer 5 ) viszonyítva, különösen, ha figyelembe vesszük a jelenlegi kutyafuttatók méretét és azt, hogy hol helyezkednek el. (Több igen sűrűn lakott környéken egyáltalán nincs kutyafuttató sétatávolságon, azaz 500 méteren belül.) Ezért úgy véljük, hogy mindenképpen törekedni kell a jövőben is új kutyafuttatók létesítésére. A futtatók kialakításánál javasoljuk a mellékletben csatolt használhatósági szempontok alkalmazását. Újlipótváros vonzáskörzetéhez tartozó helyszín-ötletek: o A Fővárosi Önkormányzattal együttműködve a Szent István parki futtató két vége, megfelelő méretűre bővítve, biztonságos kapuval lezárva, megjavított és kiegészített kerítéssel; o Wein János park Victor Hugo utca felőli részén a játszótér melletti füves terület; o Wahrmann Mór köz; o Katona József Kresz Géza utca sarkánál lévő elkerített terület; o benzinkút (Garam u. - Pozsonyi út) melletti háromszög alakú terület; o Lehel csarnok mögötti park. A meglévő kutyafuttatók korszerűsítése A Szent István parkban található futtatónak a Fővárosi Önkormányzattal közösen történő kibővítése jelenleg van tárgyalás és egyeztetés alatt reményeink szerint egy megfelelően kialakított, korszerű, funkcionáló futtatót kapunk. A Kárpát utcai lakótelep Duna-part felőli füves területén kijelölt futtatónak a közvilágítása sajnos nincs megoldva, ez telente igen nagy problémát jelent. A talaj nem teszi lehetővé a futtató nedves időben való használatát, száraz időben pedig nagyon porzik, asztmások, légúti betegségben szenvedők számára szinte egyáltalán nem használható. A terület közepén meghagyott betonperem veszélyes felületet jelent a bent sétálók számára. Ürülékgyűjtők kihelyezésése Ezzel kapcsolatban a kutyás közösség később tud majd javaslatokat tenni, folyamatosan figyelve, hogy hol van hiány ürülékgyűjtőkből, ill. hogy melyek azok az útvonalak, ahol a kutyások leggyakrabban sétáltatják kutyáikat. A kutyák zöld területekről való kitiltásának újragondolása 5 A kerületben élő kutyák számát kurrens és megbízható statisztika hiányában becsléssel állapítottuk meg. A kerület lakossága kb fő (az AngyalZÖLD dokumentáció a 39. oldalon főt említ), a 18 éven aluliakat leszámítva kb. 100 ezres felnőtt lakossággal számolhatunk (ld. az AngyalZÖLD dokumentáció 39. oldalán található táblázatot). A Studio Metropolitana 2006-os felmérése, az Állattartás Budapesten legfontosabb számadata szerint Budapesten minden negyedi ember kutyatartó! (http://kutya.hu/archivcikk.aspx?id=4277) (Forrás: Állattartás Budapesten Kutatási jelentés, 10.old. 26% kutyatartó ) Ezen adatok alapján a kerületben kb. 25 ezer kutyatartóval kell számolnunk. Az egyedülálló/családos kutyatartók arányára vonatkozóan szintén nincs adat, így ha csak ezer kutyával számolunk, akkor egy nagyon lenyomott, alulbecsült értékkel dolgozunk. AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 18

19 Tapasztalataink szerint az olyan intézkedések, amelyek egyre több zöld területről és teljes egészében kitiltják a kutyákat, sajnos, nem oldják meg sem a széleskörű lakosság, sem a kutyatartók gondjait. Ezen intézkedések következtében a kutyák a dolgukat a járdán, az autók között kénytelenek elvégezni, ahonnan még nehezebb eltakarítani a végterméket, sok bosszúságot okozva ezzel mindenkinek. A helyzet megoldására annak megfontolását javasoljuk, hogy (1) egyes zöld területeken -- a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően -- a pórázon való kutyasétáltatást időkorlátokhoz lehet kötni: azokban az időszakokban lehetne kutyát sétáltatni, amikor a legkevésbé látogatott az adott park vagy zöldterület; (2) egyes parkrészek elzárása mellett más részeket meg lehetne nyitni a kutyások előtt a kutyasétáltatásra (itt ürülékgyűjtőket is el lehetne helyezni). A szankcionáló rendszer finomhangolásával közelebb lehetne kerülni ahhoz, hogy a kutyák számára is biztosítsuk az egészséges életmódhoz szükséges élettér-minimumot. Ilyen problémás területek az Újlipótvárosban pl.: o Wein János park o Lakótelepek zöld területei Amiben együtt tudnánk működni a jövőben o A kerületen belül működő kutyafuttatók közösségeinek összegyűjtése egy közös honlap, fórum segítségével. Az így kialakított hálózat később alkalmas lehet közös kerületi rendezvények, takarítások, további fejlesztések koordinálására, a felelős kutyatartók összegyűjtésére. (D/2.3) o A kutyatartók bevonása a kutyafuttatók tervezésébe, felújításába már a döntéshozatali folyamat kezdetétől így elkerülhető lenne, hogy minden jó szándék ellenére végül diszfunkcionális futtató jöjjön létre. (E/2.1) o A már meglévő és a jövőbeni futtatókon karbantartó, takarító akciók szervezése. (E/3.1) o A futtatók közönségének időszakos oktató program szervezése (állatorvos, kutya kiképző, kutyamasszázs, elsősegély, felelős kutyatartás)(e/3.3) o Iskolai ismeretterjesztő anyagok összeállítása, előadások szervezése a felelős kutyatartásról és a kutyák jelenlétében való helyes magatartásról. (Ld. 2. sz. melléklet) (E/3.3) o Kerületi rendezvényeken a felelős kutyatartás népszerűsítése kutyás előadásokkal, bemutatókkal, a nem kutyás lakosságot is megcélozva. (E/3.3) o Közösségi kertprogram - ennél a programnál is esetleg számításba lehetne venni a kutyás közösséget, és a használaton kívül önkormányzati területeket, illetve azok egy részét ilyen célra használni, együttműködve az önkormányzattal. (E/2.6) Összefoglalva: üdvözöljük az AngyalZöld stratégiai program nyújtotta lehetőségeket, s együttműködésünket felajánlva bízunk abban, hogy közösen egy modell értékű programot sikerül kidolgoznunk és megvalósítanunk. Újlipótvárosi Kutyások Köre AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 19

20 Válasz: Tisztelt Újlipótvárosi Kutyások Köre! Köszönjük, hogy időt szakítottak az Angyalzöld stratégia véleményezésére, és javaslataikkal segíteni kívánják a kerületi környezetgazdálkodást. A kutyafuttatók kialakításával kapcsolatos általános és konkrét javaslatait köszönjük. Nekünk is az a meglátásunk, hogy a kerületi kutyafuttatókat, mint minőségi közösségi tereket szükséges fejleszteni. Lakossági igény esetén nincs akadálya annak, hogy a Zöldterület Védnökségi Pályázatot a kerületi kutyafuttatókra is kiterjesszük. A felvetett új kutyafuttató helyszínek felújítása során megvizsgáljuk a kutyafuttatók létesítésének lehetőségét, a lakosság szélesebb körének ezzel kapcsolatos vélekedését. A Kultúrált ebtartásért projekt keretében célunk a meglévő és tervezett kutyafuttatók felújítása oly módon, hogy a kutyák és a gazdik számára is színvonalas közösségi helyet kínáljanak. A kerületben lévő ebürülékgyűjtők elhelyezkedését az alábbi oldalon tekinthetik meg A kutyasétáltatás zöldterületeken való tiltását kerületi lakossági kérések miatt kerületk bevezetésre. Kétségtelenül ennek okai azok a kutyatulajdonosok, akik a kutyasétáltatást nem kellően kulturált módon végzik. A jelenlegi szabályozásban változtatásra akkor nyílhat lehetőség, ha biztosítható, hogy a kutyasétáltatók ne károsítsák a zöldterületeket illetve ne zavarják a területeket használókat. Ezen cél megvalósításában örömmel vesszek az Önök segítségét is. Az Angyalzöld Stratégai központi eleme a partnerség. Ezért köszönjük együttműködési ajánlatukat. Reméljük lesz módunk a kerület zöldterületek minőségét és a lakosság egészének közterülethasználati érdekeit szolgáló együttműködésre. Helembai Mihály ügyvezető igazgató AngyalZÖLD , vélemények és válaszok 20

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója

A Józsefvárosi Önkormányzat. Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója A Józsefvárosi Önkormányzat Zöldfelület fenntartási és környezetvédelmi koncepciója Józsefváros, 2014 Tartalomjegyzék Környezetvédelmi Vízió és Misszió Józsefvárosban... 3 I. fejezet: Józsefváros adottságai...

Részletesebben

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette:

Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: BUDAPEST XVIII. KERÜLET PESTSZENTLŐRINC - PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA Pestszentimre Városközpont Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégiája Készítette: Helyi Gazdaságfejlesztési Stratégia Pestszentimre Városközpont

Részletesebben

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében

Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében ÖKO-FERR Hulladékkezelést Koordináló Közhasznú Nonprofit Kft. Fenntarthatósági problémák vizsgálata Dunaújvárosban és térségében (beszámoló jelentés) Készítette: M8-DUNAHÍD Közhasznú Nonprofit Kft. 2011.

Részletesebben

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE

A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE A MARGITSZIGET STRATÉGIAI TERVE Megbízó: BUDAPEST FŐVÁROS FŐPOGÁRMESTERI HIVATAL Készítette: Kiemelten közhasznú Nonprofit Zrt. A STRATÉGIA KIDOLGOZÁSÁBAN RÉSZT VETTEK: A megbízó képviseletében: Hagyó

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014.

TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. TAPOLCA VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014. 2009. május TARTALOM BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK 4 Előszó 4 Csatlakozó tervek 5 1. ÁTFOGÓ JÖVŐKÉP 9 2. A MINŐSÉGI KÖRNYEZET ALAKÍTÁSÁNAK SÚLYPONTJAI 10 2.1.

Részletesebben

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése

Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése Az ózdi Polgármesteri Hivatal szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0192 Javaslattétel 2010. november 30. 1 Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Önértékelési rendszer... 5 2.1.1 Az Önértékelés folyamata...

Részletesebben

G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a

G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Ország Közepe Önkormányzati Társulás G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Ország Közepe Önkormányzati Társulás G a z d a s á g f e j l e s z t é s i p r o g r a m j a Készítetették:

Részletesebben

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal

Medgyesegyháza Város Önkormányzatának. Fenntarthatósági Terve és Programja. Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal Medgyesegyháza Város Önkormányzatának Fenntarthatósági Terve és Programja Elfogadva a 197/2013. (XI.19) Kt. határozattal 1. Bevezető...3 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép...5 2.1. A környezeti

Részletesebben

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI

DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI POGRAMJA 2013-2014 1 DUNAVARSÁNY VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2013. I. BEVEZETÉS A környezet védelmének általános szabályairól

Részletesebben

Máza község fejlesztési koncepciója

Máza község fejlesztési koncepciója Máza község fejlesztési koncepciója 2008. június Készítette: Raffay Zoltán Summa Cum Bt. Pécs Tartalom 2 Előszó 3 A településfejlesztési koncepció lényege 3 A helyi gazdaságfejlesztés aktuális trendjei

Részletesebben

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája

Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája EGYEZTETÉSI VÁLTOZAT Tapolca város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban

Részletesebben

Nyíregyháza: az emberarcú város

Nyíregyháza: az emberarcú város Nyíregyháza: az emberarcú város A belvárosi terek integrált funkcióbővítő fejlesztése Nyíregyházán Tervezet! /1. verzió/ 2009. január 6. Készítette: Híd az Együttműködésért Nonprofit Kft. Tartalomjegyzék

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ) 3. átdolgozott dokumentáció (2013. december) MEDINA KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TÁJRENDEZÉSI HATÁSTANULMÁNY (2. ÁTDOLGOZOTT DOKUMENTÁCIÓ)

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban

A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban Szlávik János A helyi-kisregionális szint szerepe a fenntarthatóságban 17. szám Budapest, 2002. december ISBN 963 503 294 3 ISSN 1587-6586 A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

Pest Megyei Területfejlesztési Program

Pest Megyei Területfejlesztési Program Stratégiai Program munkarész Pest Megyei Területfejlesztési Program Készült Pest Megye Önkormányzatának megbízásából 2014-ben. Köszönetet mondunk azoknak a Pest megyei önkormányzatoknak, Pest megyei vállalkozásoknak,

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020

HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 HÉVÍZ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI PROGRAMTERVE 2014-2020 Készült Hévíz Város Önkormányzatának megbízásából 2014. február 15. Készítette: HÉTFA Elemző Központ A használható tudásért H-1051 Budapest Október

Részletesebben

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve

Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Csenger Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve 2009. 1. Bevezető... 4 2. Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 5 2.1, A környezeti elemek állapota... 6 2.1.1. Levegő... 6 2.1.2.

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV

MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV MOSONMAGYARÓVÁR MOSONI BELVÁROS FUNKCIÓBŐVÍTŐ REHABILITÁCIÓJA TELJES AKCIÓTERÜLETI TERV 2009. OKTÓBER Tartalomjegyzék VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. A FEJLESZTÉS ILLESZKEDÉSE AZ INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Pécs MJV városfejlesztési koncepció

Pécs MJV városfejlesztési koncepció Pécs MJV városfejlesztési koncepció 2014-2030 Pécs Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 261/2014. (09.25.) számú határozatával elfogadva ECO-CORTEX KFT. ÉS MSB ZRT. KONZORCIUM A munkát koordinálta

Részletesebben

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002

MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/13/K-2014-0002 MEZŐTÚR VÁROS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2015. május Készült: Belügyminisztérium megbízásából Projekt

Részletesebben

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA 2010. HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010..../2010 (XII.09.) sz. közgyűlési határozat Melléklete SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HELYI FELADATOK A XXI. SZÁZADRA HF21 SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉSI STRATÉGIÁJA SZOLNOK VÁROS FENNTARTHATÓ

Részletesebben

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM...

TARTALOM... 1 HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 LEHETŐSÉGEK, PRIORITÁSOK, SWOT ANALÍZIS, A VÁROSFEJLESZTÉS KIEMELT CÉLJAI... 8 STRATÉGIAI PROGRAM... Több, mint Balaton! Keszthely város Önkormányzata Képviselő Testületének Gazdasági Programja 2003-200 2006 Keszthely, 2003. december A gazdasági programot írta és összeállította: Huszti Levente közgazdász

Részletesebben

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21

Mélykút Város. Fenntartható fejlődés helyi programja. Local Agenda 21 Mélykút Város Fenntartható fejlődés helyi programja 1 Tartalomjegyzék: I. Bevezetés 1. lényege 2. Dimenziói 3. Az önkormányzat szerepe a folyamatában II. Helyzetelemzés 1. Érintett földrajzi terület bemutatása

Részletesebben

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése

Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői. Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális fejlesztések fenntarthatósági tényezői Fenntarthatósági vizsgálatokhoz alkalmazható indikátorok áttekintése Regionális települési és ipari hulladékgazdálkodás Buruzs Adrienn, Széchenyi István

Részletesebben

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette:

Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Balatonvilágos Településfejlesztési Koncepció 2012. február Készítette: Székely Nóra településtervező Heinrich Péter fejlesztő mérnök Tartalom: 1. Vezetői összefoglaló...3 2. Fejlesztési elképzelések törekvések...4

Részletesebben

TÁJÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE MIT TEHET A TÁJÉPÍTÉSZET AZ ÉLHETŐ TELEPÜLÉSÉRT?

TÁJÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE MIT TEHET A TÁJÉPÍTÉSZET AZ ÉLHETŐ TELEPÜLÉSÉRT? M A G YA R TÁJÉPÍTÉSZEK SZÖVETSÉGE MIT TEHET A TÁJÉPÍTÉSZET AZ ÉLHETŐ TELEPÜLÉSÉRT? postacím: 1171 Budapest Szigetcsép utca 77. email: mtsz2011@gmail.com web: www.tajepiteszek.hu facebook: facebook.com/pages/

Részletesebben

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu

Vital Pro Kft. 1082 Budapest, Üllői út 66a. Tel.: 210-0827 Fax: 785-5176 www.vitalpro.hu BUDAPEST, III. KER. ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. KÖTET - STRATÉGIA, ANTISZEGREGÁCIÓS TERV DÓM ÉPÍTÉSZMŰTEREM KFT. 1052 Budapest, Régiposta u. 5. V/2. Tel.: 235-0814 Fax: 235-0815

Részletesebben