Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: november 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének közmeghallgatásán. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester, Herczeg Tamás tanácsnok, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Csicsely Ilona, Futaki Sándor, Dr. Kerekes Attila, Kutyej Pál, Tímár Ella, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter képviselő Igazoltan távol volt: Köles István, Hrabovszki György és Miklós Attila képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Dr. Kiss Gyula aljegyző Meghívottként jelen volt: Dr. Hajdú Antal rendőrkapitány, Lukácsi László városi főépítész, Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető, a Szociálpolitikai Osztály vezetője, Csiaki Tamás osztályvezető, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Wittmann László osztályvezető, a Stratégiai - Fejlesztési Osztály vezetője A közmeghallgatás tárgya: Közérdekű kérdések, javaslatok, bejelentések Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, 15 fő képviselő jelen van. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 13. -a alapján a közgyűlés évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyről a város lakói a helyben szokásos módon történt közzététellel időben értesültek. A közmeghallgatás a lakosság, szervezetek és intézmények, valamint a közgyűlés közötti párbeszéd fóruma. Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat. Lehetőségük van arra, hogy közvetlen kérdést intézzenek a város képviselőihez. Kérte, hogy lényegre törően, maximum 5 percben foglalják össze mondandójukat. Abban az esetben, ha a kérdésre azonnal nem kapnak választ, úgy a kérdező 15 napon belül írásban megkapja azt. Mindezekre tekintettel kérte, hogy a mikrofonhoz kifáradva tegyék fel kérdéseiket, nevük és lakcímük bemondásával együtt. Előre bejelentette hozzászólását Huszár Endre, Barcs Józsefné, Klaváts János.

2 2 Barcs Józsefné: Köszönetét fejezte ki a felvidékről áttelepített magyarok nevében. Vantara Gyula, valamint Dr. Molnár Attila Komárom polgármesterének parlamenti felszólalását az egész országban láthatták, ennek hatására az ország minden pontjáról érkeztek köszönetnyilvánítások. A köszönet átadására ez a fórum a legmegfelelőbb. Az együttműködés Gyulával azt is bizonyítja, hogy Békéscsabán a szlovákok, magyarok, felvidéki magyarok békességben élnek. Az, hogy a polgármester úr a problémáikat a parlamentben felvállalta azt bizonyítja, hogyha szükséges, egymást segítik. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy Barcs Józsefné az Életút pályázat című beadványával kiemelkedő helyezést ért el, és a hasonló témakörben született dolgozatával országos elismerést szerzett. Átadta a szót Huszár Endrének. (Kazetta 3/ ) Huszár Endre: Családján és ismeretségi körén keresztül érintett az áttelepítésben. Megköszönte Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselőnek, hogy végre 65 év után a parlamentben, a magyar szent helyen felvázolta a embert érintő kitelepítéssel kapcsolatos magyar tragédiát. Ezen embereket annakidején kollektív bűnösnek titulálták, a polgármester felszólalása erkölcsi megbocsátást jelentett. Azért bűnhődtek, mert nem voltak hajlandók a mocskos rendszerben csehszlovák állampolgárságot felvenni. Magyarnak vallották magukat, és magyarságuk miatt megkapták a fehér lapot, azaz 24 órán belül az országot el kellett hagyniuk. Rendhagyó módon szlovákul szólt a megjelentekhez. Öt éves korában jobban beszélt szlovákul, mint magyarul, de mivel nagyszülei szlovákul beszéltek, ezért meg kellett tanulnia a nyelvet. Békéscsabán 605 szlovák nyelvet tanuló gyermek járt iskolába, közülük 5-en maradtak. Ezt az emberveszteséget a város a mai napig nem heverte ki. Még egyszer köszönet a polgármesternek, hogy politikai és pártállásától függetlenül kiállt a felvidéki magyarokért. Mindannyian érezhettük az elmúlt évi aszályos időszakát. Nagyréti lakosként olyat még nem látott, hogy májusban búzát akartak locsolni az ott élő emberek, de a csatornákban békán, hínáron, sáron kívül más nem volt található. Van-e a városnak olyan operatív terve, amely arra irányul, hogy a csatornák újra élettel teljenek meg, funkciójukat töltsék be? Világ életében zöldpárti volt, örömmel nyugtázta, hogy Békéscsaba területén darab facsemetét ültettek. Ez csak egyedi jelenség, vagy ez a tendencia várhatóan folytatódik a jövőben is? (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A parlamentben egyetértés született abban, hogy április 12-ét a kitelepítettek emléknapjává nyilvánítják. Az erkölcsi kárpótlás megtörténik, az anyagi tekintetében további egyeztetések szükségesek. Most látszik igazán, hogy a magyar csatornahálózatnak öt tulajdonosa volt évben a Strart munkaprogram keretén belül 50 fő a csatornák megtisztításán fog munkálkodni. A Derkovits- és Árpád soron látványos az új fatelepítés, a jövőben szeretnék a városban tovább folytatni, amihez a pósteleki génbank biztosítja a városi környezetbe való fafajtákat. Az aszállyal kapcsolatban Hanó Miklós alpolgármester kíván szólni. (Kazetta 3/ )

3 3 Hanó Miklós alpolgármester: Az állam egységes rendszerben kívánja működtetni a széttagolt csatornarendszert. A nagyréti területek korábban talajjavításon estek át. A kormány dolgozik egy vízügyi rendszer kidolgozásán, egy úgynevezett Alföld programon, aminek az a lényege, hogy ne csak Békéscsabán, hanem az egész országban megfelelő csatornarendszer alakuljon ki. A kormány által tervezett víztározók építése a Duna, Tisza, Körös vízmegfogására irányulna. A fő cél a díjmentes öntözés. Pósteleken a Boros László által létrehozott 10 hektáros területű génbankban növekvő őshonos magyar faegyedek teszik lehetővé a város faállományának bővülését. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Részvétét fejezte ki Uhrin Zoltán kolbászklub elnök halála miatt. Klavács János kért felszólalásra lehetőséget. (Kazetta 3/ ) Klavács János, Békéscsaba, Lencsési út 5-7.: 67 éve él Békéscsabán, ebből kifolyólag nyomon tudja követni a város fejlődését. Köszönettel tartozik a város vezetésének, hogy egyre jobban szépül Békéscsaba. A dísztérrel kapcsolatban vannak problémái. A Szent István tértől a Csabai Centerig, a Kossuth tértől a Szabadság térig nyilvános illemhely nem található. Tekintettel arra, hogy a Szent István tér rendezvény- és pihenőtérré alakul, javasolta, hogy szint alatt, vagy a Fiume Szálló Sas Gyógyszertár felőli részén alakítsanak ki nyilvános illemhelyeket. Az Andrássy úton nem egy esztétikus látvány a kerékpárok tárolása. Amennyiben a Szent István tértől a Csaba Centerig mindkét oldalon kiépítésre kerülne egy kerékpártároló rész, az sem lenne elég. A tervezetben szereplő gépjárműforgalommal egyetért, a kerékpárforgalmat a Hunyadi- valamint a Szabadság térre korlátozná, tekintettel arra, hogy az Andrássy úton teraszok kerülnek kialakításra, és mind esztétikailag, mind a balesetveszély elkerülése végett célszerű lenne a forgalomelterelés, a kerékpárok kitiltása. Információi szerint a lakásszövetkezet feljelentette a vízműveket a pluszban kiszámlázott vízdíjak miatt. Véleménye szerint a 38/1995.(IV. 5.) kormányrendeleten kellene módosítani. A lakóépületekből a bekötési vízórákat le kell szerelni, hiszen a kertes házak esetében nincs bekötési vízmérő. A gáz- és elektromos áram szolgáltatás esetében nem fordul elő ilyen probléma. Ezt az anomáliát meg kellene szüntetni, hiszen országos szintű probléma. Kérte a városvezetés segítségét. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A főtér kerékpártárolásáról és forgalmáról Lukácsi László főépítész ad tájékoztatást. (Kazetta 3/ ) Lukácsi László főépítész: A főtéren egy olyan gépjárművek elől elzárt útgyűrű tervezett, amelyen a kerékpáros forgalom megengedett. A 4,5-5 m méter széles sávra kerül rákötésre a József Attila, Juszt Gyula utca, Andrássy útról érkező kerékpáros forgalom is. A tér közepe teljesen járműforgalom-mentes. A belváros revitalizáció tartalmazza az Andrássy út egy részének, valamint a Szent István tér egészének rendezését. A programban elég nagyszámú köztéri kerékpártároló beszerzés szerepel. A tárolókapacitások lényegesen nagyobbak lesznek a jelenleginél.

4 4 (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A főtéri illemhelyekkel kapcsolatban elmondta, hogy a városháza két épületének mosdója munkaidőben térítésmentesen használható. A Kossuth téri illemhely üzemeltetésével kapcsolatban egyeztetések szükségesek. A Csaba Center, valamint a vasútállomás mosdója is igénybe vehető. Vizsgálják a lehetőségeket. A kerékpáros forgalom kijelölése régi probléma. Az Andrássy úton felfestésre került a kerékpársáv. A kerékpárosok fegyelmezett közlekedésére lenne szükség. A Juszt Gyula-, Csaba utca, Csaba köz, Csaba Center bejárójáig elkészült egy új kerékpárút. A tervek szerint az egységes burkolattal ellátott kerékpárutak kiemelésre kerülnek. A Luther utcán a jövő évben megszűnik a kerékpáros közlekedés, átkerül a Juszt Gyula utcára. A főtérről szintén az utóbbi utcára terelnék a kerékpáros forgalmat. Az akció terület a főtér, az Andrássy út, Irányi utca, valamint a Luther utca által közbezárt terület. A Hunyadi téren a forgalom középre korlátozódna, a vendéglátó-ipari egység áthelyezésre kerülne. Vízóra ügyben Kiss Tibor alpolgármester válaszol. (Kazetta 3/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Megjegyezte, hogy személye nem egy vízügyi szakember, de válaszol a kérdésre. A Kisszik utca környékén élők között szintén felvetődött az a probléma, hogy jóval több volt a megállapított fogyasztás, mint amit elfogyasztottak. A vízmű vezérigazgatójával, valamint a közös képviselővel egyeztetve próbálták megkeresni a probléma gyökerét. Sajnos kiderült, hogy egyes lakók rendkívül leleményesek, huncut módon megcsapolják a vízvezetéket. A gáz- és elektromos áram esetében elenyésző ez a szám, félve a gázrobbanástól és áramütéstől. A közös vízórák a tömbök előtt kerültek kialakításra annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogy az ingatlanba hány m 3 víz érkezik, és a tömbben lévő fogyasztás, valamint a közös vízóra szinkronban van-e egymással. Kiderült, hogy sok helyen eltérés mutatkozik. Társasházukban csupán 1-2 m 3 eltérés tapasztalható, tekintettel arra, hogy a vízórák leolvasása a lakásokon belül biztosított. Azon személyek esetében, akik a leolvasást nem biztosították, a közös képviselő felhívta a figyelmet, hogy a keletkező plusz költséget lakásukra ráterhelik. (Kazetta 3/ ) Klavács János: Számára érdekes, hogy már több éve plusz 4 m 3 vízfogyasztást számláznak lakásonként. Tömbjük két lépcsőházból áll, mindkét lépcsőház külön vízmérővel van ellátva. Nem igaz, hogy egyformán csalnak, egyformán van a szivárgás. Alighogy szerződést kötött a bekötési vízmérőre, egy hónap után forintot számláztak ki a háznak. (Kazetta 3/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Javasolta, hogy keressék fel a vízmű szakembereit, akik kivizsgálják a felvetett problémát. Ellenkező esetben a városvezetés teszi meg a szükséges lépéseket. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A nem fizetők lakására ráterhelik a tartozást. Információi szerint az eladott ingatlan árából először az állami tartozásokat fedezik, a fennmaradó részből egyenlítik ki pl. az adóhatóság, és a legvégén a társasház kárát. Az előre bejelentett hozzászólások végére értek. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 3/ )

5 5 Magyar Éva, Békéscsaba, Szent István tér 12.: Jelezte, hogy a Hunyadi téren lakók nyugalmát zavarja a Speed Pizzéria forgalma, nyáron nyitott ablaknál nem lehet pihenni. Üdvözölte, hogy idővel a vendéglátóegység áthelyezésre kerül. Ez év január 1-jén 0 óra 1 perckor Békéscsabán született meg az év első babája. Nem volt arra lehetőség, hogy pénzjutalomban részesítsék a családot? Baján a délután 4 órakor született gyermek ,- Ft-ban részesült. Köszönet illeti a képviselő testületet a város szépítéséért. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Az éjszakai zaj nem egyedi eset, a város több területén vannak vendéglátóegységek. A zajszintet próbálták zajtörvénnyel beszabályozni. Tárgyalásokat folytattak a Speed Pizzéria tulajdonosával annak érdekében, hogy a pizzéria Juszt Gyula utcára eső részét cserealapon kezeljék. A tárgyalások a belváros revitalizáció miatt megakadtak, a felújítást követően a témára újból visszatérnek. Az újszülött életét a későbbiekben is figyelemmel kíséri az önkormányzat, hasonlóan a megyeri hármas ikrekéhez, akik az elmúlt héten támogatásban részesültek. (Kazetta 3/ ) Faluhelyi Balázs Békéscsaba, Széchenyi u. 5. fsz. 1.: Hozzászólása a Körös Volán Zrt. által közlekedtetett alacsonypadlós helyi járatos buszokkal kapcsolatos. Sorstársaival együtt üdvözölte, hogy a Volán Zrt. honlapján feltüntette az említett gépjárművek menetrendjét amely bizonyára a jelenleg zajló felújítások miatt nem látható. Többször is tapasztalta, hogy a menetrendben szereplő időpontban az alacsonypadlós helyett lépcsős busz közlekedett. Mi ennek az oka? (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Gratulált Faluhelyi Balázs fotókiállításához. Tudomása szerint az érintettet az elmúlt évben a problémával kapcsolatban a Körös Volán képviselője felkereste. A közgyűlés a mai testületi ülésen határozott arról, hogy a következő 5 évben is a Volán Zrt. bonyolítja a városi közlekedést. Az önkormányzat jelzéssel él az alacsonypadlójú buszok menetrendben történő megjelenítésével kapcsolatban, és felkéri az illetékeseket, hogy egyeztessenek ez ügyben. Információi szerint műszaki okokból nem közlekednek az egyes alacsonypadlójú járatok. (Kazetta 3/ ) Miklós Gusztávné, Békéscsaba, Luther u. 9.: évben lakossági meghallgatáson az hangzott el, hogy a Luther u. 9. számú ingatlan állapotából kifolyólag nem bírja ki az útszélesítést, forgalomterelést. Lakásuk élhetetlen, szellőztetni lehetetlen, reggel 5 órától este ½ 11-ig amíg a helyi- és helyközi járatok járnak, jár vele a fotel, nem lehet pihenni. Arról nem is beszélve, hogy úgy mernek minden este ½ 11-kor lefeküdni, hogy megvárja, amíg elmegy az utolsó busz, és megnézi a gázkészülékek kéménybe vezető csatlakozóját, mivel nap mint nap kirázódnak a kéményből. Ez ügyben levélben keresték meg a polgármestert, a képviselőket, de még a évben íródott levelükre sem kaptak választ. A ház össze fog dőlni, több mint 100 éves épület, aminek nincs olyan alapja, ami a négy sávos utat kibírja. Bele sem mernek gondolni, hogyha megszűnik a kerékpárút, és ezáltal közelebb kerül a forgalom, ott megmaradni nem lehet. Az ajtók ablakok, a poharak a szekrényben rezonálnak.

6 6 A stressztől állandóan magas a vérnyomása, nem tud aludni. Ujjnyi rés van a falakon, a meleg kiszivárog. A hibákat kisnyugdíjukból nem tudják helyreállítani. (Kazetta 3/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő: A két évvel ezelőtti közmeghallgatáson, amikor is a főtéri rekonstrukcióról, valamint a Luther utca átépítéséről volt szó, személye bátorkodott azt mondani, hogyha ez által valamiféle kár éri az ott élőket, az önkormányzat valamilyen formában kezeli azt. Azóta a hölgy megtisztelte azzal, hogy a Lencsési ltp-en fogadóóráján megjelent. Személyes találkozót szervezett Wittmann László, valamint Csiaki Tamás osztályvezetőkkel, a levelet Sztankó Ilona PIU vezető részére is megküldték. Tehát nem fedi a valóságot, hogy két éve nem történt előrelépés és válasz. A nemrégiben küldött levél esetében is kikérte az osztályvezetők véleményét. Álláspontjuk szerint a 100 éves épületen keletkezett repedések nem hozhatók egyértelmű összefüggésbe a közlekedés megnövekedésével, a teherautó forgalommal. Ettől függetlenül kérte a probléma valamiféle megoldását. A fő utcák legfőbb problémája a zajszint, a porkoncentráció. Amennyiben a Luther utcán a forgalomátengedés megszűnne, káoszt okozna a városi közlekedésben. (Kazetta 3/ /1. 022) Vantara Gyula polgármester: A jövő évben a Luther utca a Jókai utcáig, az Irányi utcai szakaszhoz hasonló burkolattal lesz ellátva. Nem lesz rezgés, kevesebb környezeti probléma jelentkezik. (Kazetta 4/ ) Wittmann László osztályvezető: Régi problémáról van szó, az ügyben többszöri egyeztetés történt. Információi szerint az érintett jelenleg is a polgármesterrel, az alpolgármesterrel, valamint a tanácsnokkal folytat levelezést. A városrendezési terv szerint a Luther utca hosszú ideje gyűjtőútként funkcionál, a város egyik legforgalmasabb útja, ami független attól, hogy a Szent István tér lezárásra kerül-e vagy sem. A Luther utcai úttest az említett ingatlanhoz képest a másik oldalon kerül kiszélesítésre, sokkal jobb minőségben, ezáltal gördülékenyebbé válik a forgalom-átvezetés, csökken a kipufogógáz kibocsátás. (Kazetta 4/ ) Herczeg Tamás tanácsnok: A kanyarodósávok kialakításától a forgalom ütemesebbé válását, a probléma megoldását várja. (Kazetta 4/ ) Jankus László, Békéscsaba, Fövenyes u. 9.: A vízóramérők állásával személyének is problémája van. Nem a lépcsőházukban, hanem a városban keletkező többlet vízhasználatot hárítják rá a lakókra. Ez az eljárás a magyar Benes Dekrétumhoz hasonlít. Szemétszállítással kapcsolatban végigjárt számtalan fórumot. Végül eljutott a képviselőtestülethez, azonban a keletkezett akta eltűnt. Problémájával a jegyzőhöz is fordult, labdáztak az üggyel. Környékükön 8 kocka ház van, plusz egy tízemeletes. Egy évben 2,5 millió forintot fizettek ki a levegőért. A TAPPE Kft. kb millió forint bevétellel számol, amiért nem dolgozik meg. A jegyző asszony válaszában leírta, hogy a problémát beterjesztik a közgyűlés vagy az illetékes szerv felé. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem hisz abban, hogy pl. a szeghalmi vízdíj többletet Békéscsabán számolják el. Kérte, hogy ez ügyben tárgyaljanak. A következő évek

7 7 hulladékszállítási elveit a mai testületi ülésen fogadta el a közgyűlés, amiről Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök ad tájékoztatást. (Kazetta 4/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő: Jankus László személyét is megkereste a szemétszállítás kérdésével. Már a tavalyi közmeghallgatáson is felvetésre kerül, hogy miért kell ugyanannyit fizetni egy ötfős családnak, mint egy kétfősnek. A Jankus László által évtől kigyűjtött törvényekből, jogszabályokból is kitűnik, hogy kötelező közszolgáltatásról van szó, nem tetszési index szerint számláznak. Lakásonként 120 liter az a hulladékmennyiség, amit kötelezően díjként számol el a szolgáltató. A zárható hulladéktárolók építésére pont azért volt szükség, hogy a lakók a saját lakásukban keletkezett hulladékot tudják a konténerbe gyűjteni, hiszen az egyes konténerek mellett odahullott hulladék hegyek voltak. 19 lakásra vetítve egy hónapban liter szemétmennyiség lett elszámolva. Lehet, hogy nem képződött annyi hulladék, de ezt az űrmértéket kellett figyelembe venni. Éppen ezért a lakossági észrevételeket, igényeket meghallgatva a közgyűlés ma alkotta meg a rendelet első olvasatát, ezért még lehetőség van annak módosítására. Bevezetésre kerül a 80 literes szemétgyűjtő azok számára, akik kevesebb hulladékot termelnek, bár a jogszabályok egységes méretet írnak elő. Ennek azonban kitételei vannak, egyrészt zárható hulladéktárolókban gyűjtött edényzetre vonatkozik, továbbá a lakosságnak nyilatkoznia kell arról, hogy nem keletkezik 80 liternél több hulladéka, és a szolgáltató felé nem áll fenn tartozása. A hulladékgyűjtőt meg kell vásárolni. Társasházak esetében lakásonként nyilatkozni kell a keletkezett hulladékmennyiségről, és ennek megfelelő űrmértékű edényzet kerül kihelyezésre. Aki megpróbál huncutkodni, visszakényszerítik a 120 literes űrmértékű gyűjtő megfizetésére. A visszásságok elkerülése érdekében további kitételként az szerepel, hogy a lakásban 4 m 3 nél több víz nem fogyhat havonta. Véleménye szerint egy nagyon korrekt és tisztességes, a lakosság igényei irányába mutató rendelet készül. A szemét mérésére nincs lehetőség, sem a gépi, sem a műszerezettségi feltétel nem adott, a beruházások több tízmillió forinttal megnövelnék a költségeket. Bővíteni és fejleszteni kívánják a szelektív hulladékgyűjtés témakörét, szeretnék, ha a lakosság egyre környezettudatosabbá válna. Senkit nem gyanúsítanak azzal, hogy lopja a vizet, de láttak már olyan esetet, amikor a közös közkifolyóból mosták a gépjárművet. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: A társasházak hulladék elhelyezésével kapcsolatban is árnyalt a kép, mert van olyan társasház, ahol van az épületen belül kialakított zárt hulladéktároló, de azt bérbe adják, másra használják. Ezért van szükség pályázati alapú hulladéktárolók építtetésére. Mindenképpen figyelemreméltó, hogy a város költségén évente több száz m 3 lakossági hulladékot kell elszállítani az erdő- és árokszélekről, ami heti kb. két teherautónyi mennyiséget jelent. A munkálatokat közhasznú munkások bevonásával végzik el. A város gazdálkodási szempontjából is vannak olyan elemek, amiket figyelembe kell venni, és szankcionálni. (Kazetta 4/ ) Farkas József, Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. fsz. 3.: A tavalyi évben leesett nagy mennyiségű hó, a kerekesszékkel közlekedőknek nagyon megnehezítette mindennapjait. A hódúró sok esetben felemelt lapáttal közlekedett. A katasztrófavédelem, jelzése ellenére az ügyben nem intézkedett. Elektromos széke idén januárban ennek következtében elromlott.

8 8 Az autóbusz közlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy kérésük ellenére a buszmegállókban nincs feltüntetve a kerekesszékkel használható gépjárművek menetrendje. Előfordult olyan eset, hogy a gépjárművezető egy idevonatkozó rendeletre hivatkozva a járműről leszállította, mondván, hogy személye nem kísérővel vette igénybe a szolgáltatást. Kérte a városvezetést, tegyék lehetővé a Körös Volán Zrt. illetékeseivel való személyes találkozást. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Csiaki Tamás osztályvezetőt, válaszoljon a felvetésre. (Kazetta 4/ ) Csiaki Tamás osztályvezető: Osztályukhoz is több bejelentés érkezett a tekintetben, hogy több hódúró felemelt lapáttal közlekedik. Az önkormányzat az elvégzett munkát téríti meg. Elképzelhető, hogy egy-egy gépjármű éppen egy másik városrészbe ment át, ott volt feladata, ezért közlekedett emelt lapáttal. A menetrenddel kapcsolatos problémát írásban jelzik a Körös Volán Zrt. felé, továbbá személyes egyeztetést kezdeményeznek az érintettek bevonásával. Utánanéz annak, hogy a kerekesszékkel közlekedő csakis kizárólag kísérővel használhatja-e a gépjármű középső akadálymentes feljáróját. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: A nyertes téli útfenntartó a Csabai Mérleg elmúlt számában megjelentette azon elérhetőségét, amely számon a lakosság bejelentéssel, panasszal élhet. (Kazetta 4/ ) Gergelyné Kertes Katalin, Békéscsaba, Derkovits sor 6.: Örömmel vették tudomásul, hogy a Körös-parton gyönyörű facsemetéket ültetnek. Hol van lehetőség facsemeték igénylésére? Többek nevében megköszönte azt a munkát, amit a város lakosságáért tesz a közgyűlés. Tudomása szerint Békéscsabán nem található Szent István szobor. Unokájában merült fel az az ötlet, hogy az új Szent István téren nyerjen elhelyezést egy Szent István szobor. (Kazetta 4/ ) Csiaki Tamás osztályvezető: Facsemete ültetéssel kapcsolatban javasolta, hogy a Városüzemeltetési Osztály főkertészét keressék fel, aki térkép alapján tud javaslatot tenni, hogy hova és milyen fa ültethető. A pósteleki génbankból kedvező áru facsemeték vásárolhatók. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: A Derkovits sori lakosoknak gratulált a kacsatenyészethez. A Körösben rendkívül nagy számban elszaporodtak. Tudomása szerint sincs Békéscsabán Szent István szobor. A javaslatot megfontolják, és kérte Gergelyné Kertes Katalint, hogy egy tábla csokoládé kíséretében adja át az unokának az ötletdíjat. (Kazetta 4/ ) Michelsz László, Békéscsaba, Andrássy út : A főépítész figyelmébe is ajánlotta azt a tényt, hogy az Andrássy út számú ház annyiban egyedülálló, hogy nincs hátsó

9 9 megközelítési lehetősége, nincs hátsó udvara. Rettenetesen nehéz megállni, hétvégi időszakban, olyan nagy a zsúfoltság, hogy még a zöldterületen is parkolnak. A szolgalmi jog szerint az ingatlan tulajdonosának egy szolgáló telekkel joga van megközelíteni saját ingatlanát. Még egyszer kihangsúlyozta, nem parkolási, hanem pl. idős szülők elvitele, 30 kgos zsákok felvitele céljából. Sokszor meg kell várni az éjszakát, hogy ki tudjanak pakolni a gépjárműből. A városrendezés során jó lenne, hogyha ezt a problémát orvosolnák. Békéscsaba nagy valószínűséggel az egyetlen olyan város az országban, ahol a legtöbb kerékpáros a járdán közlekedik. A KRESZ egy törvény, tételesen tiltja a kerékpárosok járdán való közlekedését, amely nagyon balesetveszélyes. Az Andrássy úton lévő üzletekből nem lehet kilépni annak a veszélye nélkül, hogy el ne sodorjon a kerékpáros. Személye a kerékpáros közlekedés esetében is betartja a szabályokat. Készített egy kisfilmet a Bartók Béla út - rendőrség kereszteződésében, ahol kijelölt kerékpárút épült, amire az önkormányzat milliókat fordít. A rendőrségi oldalán, a járdán egy perc alatt hét kerékpáros halad el. Ez tűrhetetlen, a helyzet romlott azzal, hogy a járdák akadálymentesítése megtörtént. Kérte az illetékes szervezeteket a helyzet megoldására. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte Lukácsi László főépítészt, válaszoljon az Andrássy út szám alatti lakóház megközelítésével kapcsolatban, majd Dr. Hajdú Antal rendőrkapitányt, hogy a renitenskedő kerékpárosok kezelésére reagáljon. (Kazetta 4/ ) Lukácsi László főépítész: Békéscsabán van néhány olyan lakóépület, amit nem lehet közvetlenül személygépjárművel megközelíteni, tekintettel arra, hogy azt a jogszabály nem írja elő. A rakétás ház mögött nagy zöldterület lett kialakítva, annak megszüntetése nem céljuk. Az Andrássy út, Lepény Pál utcáig tartó szakasza lett volna a belváros revitalizáció II. üteme, a tervek rendelkezésre állnak, megvalósítása tervezett. Ennek kapcsán a Csaba Center előtti parkolási helyzet is rendeződne. (Kazetta 4/ ) Dr. Hajdú Antal rendőrkapitány: A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a kerékpárosok járdán való közlekedését. Rendkívül örvendetes, hogy a kerékpárút hálózat fejlődött. Az Andrássy úti kijelölt kerékpársáv kapcsán is hatalmas vitát lehet provokálni. A kérdés soha nem fog megoldódni, ha nem tudunk egymás iránt megfelelő toleranciával közeledni. Nem tud olyan esetről, hogy Békéscsabán, gyalogos gyalogjárdán kerékpárossal ütközött volna, ezzel nem azt akarja kifejezni, hogy a KRESZ-t nem kell betartani. Amikor a rendőrök szabálysértést észlelnek, eljárnak. Azt is ellenőrzik, hogy a kerékpárúton ne sétáljanak a gyalogosok. Nem tudnak minden renitens biciklis mellé rendőrt állítani. Ha valaki azt gondolja, hogy a kerékpáros a főkapitányság melletti kövesúton nagyobb biztonságban van, mint a járdán, az téved. Célszerű lenne a széles járdát kettéválasztani. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem csak a békéscsabaiakra, hanem a magyar állampolgárokra sem jellemző a jogkövető magatartás. A városvezetés feladata egy olyan körülmény kialakítása, amiben a kerékpáros szabályosan tud közlekedni. Korábban ez nem volt biztosítva az Andrássy út nagyobb részén. A feltételek biztosítása után elkövetett szabálysértést büntetik. (Kazetta 4/ )

10 10 Ványai Mária, Békéscsaba, Lázár u. 4.: Nem csak a Luther utca 9. szám alatt, hanem a házuk alatt is remeg a föld. Tekintettel az egyirányú utcára, a kerékpárosok a járdán közlekednek. Javasolta, hogy a Luther utcából befele haladó utcákon néha forduljanak elő a rendőrök. Hiába egyirányú az utca, naponta 8-10, a forgalommal szemben száguldó gépjárművel lehet találkozni. Májusban, írásban keresték fel az önkormányzatot annak érdekében, hogy utcájukban fekvőrendőr kihelyezését tegyék lehetővé. Kérésükre a mai napig válasz nem érkezett. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Az nem működik, hogy minden sarkon rendőr álljon. Felkérte Csiaki Tamás osztályvezetőt, válaszoljon a felvetésre. (Kazetta 4/ ) Csiaki Tamás osztályvezető: Való igaz, a lakók kérelemmel éltek a Lázár utcából, válaszoltak annak a hölgynek, aki a levelet feladta. Tekintettel az egyoldalú közlekedésre, nincs olyan jellegű forgalomnagyság, ami indokolná a fekvőrendőr kihelyezést. Ismételten másolatban elküldik a levelet Ványai Máriának. (Kazetta 4/ ) Takács Péter képviselő: A Luther u. 9. szám alatti lakók felvetésének lényege úgy szólt, hogy az utcában annyira nagy a forgalom, ami az élethelyzetet megkeseríti. A válaszok nem voltak egyértelműek. A lakók részesülnek valamiféle önkormányzati segítségben, avagy annyi lesz a segítség, hogy megépül az út és reménykedünk, hogy talán nem lesz annyira zajos a forgalom? (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Jól értette a képviselő, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy házfelújításokat végezzen. A házakhoz nem megy közelebb a forgalom, és lényegesen jobb burkolatállapot alakul ki. A ház lakóinak kötelessége a ház fenntartása. A csatornázás előtt minden lakást levideóztak, felvételt készítettek, annak érdekében, hogy a beruházás befejezését követően bizonyítható legyen, hogy a munkálatok megkezdéséhez képest történt-e romlás. A szakértői vizsgálatokból kiderült, hogy ez nem következett be. A felmerült problémákat lehetőség szerint megszüntették. (Kazetta 4/ ) Kovács László, Békéscsaba, Kis-Tabán u. 26/5.: Utcájuk páros oldalán a járda állapota életveszélyes, a csatornázási munkák idején közlekedő tehergépjárművek súlya alatt megsüllyedt. A beruházás befejeződött, véleménye szerint egy járdafelújítást kellene eszközölni. A mélyedésekben megmarad a víz, télen közlekedni veszélyes. Meglátása szerint a Derkovits sor-bartók Béla úti kereszteződés életveszélyes. A Penza ltp. felé áthajtani szinte lehetetlen, ebből adódóan a nap bizonyos időszakában feltorlódik a forgalom. A lámpák összehangolására, vagy telepítésére lenne szükség. Aszály idején havonta minimum 1-2 m 3 vizet használt fel a fák, bokrok öntözésére. Üdvözölné, ha ezen időszakban ekkora mennyiséggel kevesebbet számolna el a vízmű. Évekkel ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a házuk előtt lévő tölgyfa kerüljön kivágásra. Nemleges választ kapott. Ez év júniusában a vihar következtében egy

11 11 nagy ág esett személyautójukra, melynek következtében a karosszéria behorpadt, javítási költségét az önkormányzat ,- Ft erejéig magára vállalta. A fán jelenleg is karvastagságú száraz ágak vannak, újból kérte a fa kivágását. Nincs intézkedés, a levelére kapott válasz értelmében a fa fölött elhelyezkedő villanyvezeték miatt nagyon nehéz az ágak eltávolítása. Várja, hogy mikor esik ismét rá a száraz ág a gépjárművére, és mikor fizet ismét az önkormányzat. Az önkormányzat mit tesz annak érdekében, hogy a munkaképes fiatalok a városban vagy a város környékén maradjanak? Számtalan helyről hallja, hogy többen kényszerültek külföldi munkavállalásra, mivel itthon egyetemi végzettséggel sem tudtak álláshoz jutni. A vállalkozóvá válást hogyan tudnák segíteni vissza nem térítendő támogatás, kamatmentes kölcsön -? Kérdésére írásban kéri a választ. A temetkezési szokásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a legújabb temetkezési forma a hamvak szétszórása. Van olyan ismerőse, akit Szegeden temettek el, mert csak ott volt erre lehetőség. Az önkormányzat tervezi-e az ilyen temetkezési forma bevezetését? (Kazetta 4/ /2. 057) Vantara Gyula polgármester: Fakivágás ügyben felkérte Csiaki Tamás osztályvezetőt a válaszadásra. (Kazetta 4/ ) Csiaki Tamás osztályvezető: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Kis-Tabán utcai fasor védettség alatt áll, ezért hatósági eljárás keretében történik a fák kivágása, visszapótlása. Ebből adódóan káresemény esetén az önkormányzat a keletkezett kárt megtéríti. Kollégái ismételten felmérik a fa állapotát. Az önkormányzat több évvel ezelőtt elindította járda felújítási programját. Ez évben is közel 40 millió forint, értékben történtek járdafelújítások. A szennyvízberuházás befejeztével anyagi forrás függvényében zajlanak a helyreállítások. Minden évben a szakbizottság dönt az adott járdaszakaszok rekonstrukciójáról. A felújítási terv szerinti időpontról írásban tájékoztatja az érintettet. Az aszállyal kapcsolatban elmondta, hogy a vízmű évek óta áprilistól-szeptemberig, az elfogyasztott vízmennyiség után 10 %-os locsolási kedvezménnyel számol. A jogszabályok alapján a hamvak szétszórása tulajdonképpen bárhol megtörténhet, kivéve a nemzeti parkokban, vagy a Balatonban. Békéscsabán ilyen jogszabályi korlátozás nincs, egyetlen egy kritérium van, amit a jogszabály előír, hogy az érintett terület tulajdonosának hozzájárulása szükséges. (Kazetta 4/ ) Kovács László, Békéscsaba, Kis-Tabán u. 26/5. /mikrofonon k ívül/: A temető területén belül gondolta a szóró parcella kialakítását. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: A Derkovits sor-bartók Béla úti kereszteződéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat sikerrel pályázott a Széchenyi utca-gyulai úti, valamint a másik végén lévő iker csomópont kiépítésére. Az Állami Közútkezelő Kht. a Széchenyi utcai átépítésre adta be pályázatát, eredmény még nem született. Összehangolni azokat az

12 12 útvonalakat lehet, ahol minden csomópont jelzőlámpával van ellátva. Ilyen pl. a Bartók Béla út. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondta, hogy évben fiatal munkanélkülit regisztráltak az országban. Ez a szám 2010-re főre duzzadt, amiből a kb. a fele semmilyen képzettséggel nem rendelkezik. Érdemes elgondolkodni a magyar oktatás eredményein. Az állami támogatású Start kártya lehetőségével pályakezdő élt, míg az ez év elején induló Start bónuszból kb db kártyát igényeltek. A saját vállalkozás beindítására 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítanak, ez várhatóan főt érint. A gyakornoki program, adó és egyéb kedvezményeket biztosít. Békéscsaba anyagi lehetőségeihez képest az utóbbi három évben pályázatot indított, amely pályázat az eszköz- és informatikai hálózat fejlesztését célozta meg. Munkahelybővítés esetén az önkormányzat a munkabérterhelő járulékokat átvállalja. Az inkubációs házakban kedvező helyiségbérlésre van lehetőség, ahol az adott tevékenység megkezdhető, az irodai feltételek adottak. A legnagyobb probléma a képzetlenség. Abban az esetben, ha Békéscsabán autógyár épülne, nem lenne annyi szakképzett munkaerő, amivel egy férőhelyes új üzemet el lehetne látni. Ezért van az oktatásban egy egészen új változtatás, miszerint a kamarák bevonásával a szakmai képzés lesz a mértékadó. (Kazetta 4/ ) Szekeres Tamás, Békéscsaba, Degré u. 59.: Takács Péter képviselőhöz intézte azon kérdését, miszerint a Diáktanya miért szűnt meg? Második kérdését Vantara Gyula polgármesterhez intézte. Az elmúlt hét péntekén megtörtént az Agóra műszaki átadása. Az intézmény fenntartását miből finanszírozza az önkormányzat? Békéscsaba a közmunka programban milyen formában vesz részt? A polgármesternek mi a véleménye az Előre labdarúgócsapat új tulajdonosáról? (Kazetta 4/ ) Takács Péter képviselő: Meglepte a személye felé intézett kérdés, mivel azon kevés képviselő közé tartozik, aki nem támogatta a Diáktanya ilyen módon történő felszámolását. Bizonyára a területért felelős alpolgármester, aki támogatta a folyamatot, konkrét érvekkel szolgál. (Kazetta 4/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Az Agóra pályázat feltétele volt a kisházak Lencsési-, Békési úti Közösségi Ház, Diáktanya egy rendszerbe történő tömörítése. A Diáktanya szakmai működése nem szűnt meg, azt a Patent Diákiroda vette át, ami ugyancsak a Csabagyöngye Multifunkcionális Központban nyer elhelyezést. Maga az ingatlan került kivonásra. Reményeik szerint a multifunkcionális központ adottságaiból adódóan Békéscsabára csábítja a színvonalas előadókat, növelve ezzel a saját bevételt. Véleménye szerint a 60 %-os városi támogatás mellett a 40 %-os saját bevétel elérhető. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Dr. Tőgye Ildikó osztályvezetőt, hogy az ebben az évben zajló Start munkaprogramról, valamint a jövő évi tervezetről szóljon néhány szót. (Kazetta 4/ ) Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető: évben 912 fő közfoglalkoztatott vett részt a közmunkaprogramban, október 8-án indult a Start minta munkaprogram, amelyben kibővültek az eddig végzett feladatkörök. Szintén októberben kezdődött az új járdaépítési, valamint szőlőtelepítési program, egyrészt a járdalapok gyártása és lerakása fog ennek keretében

13 13 megtörténni, továbbá tő csabagyöngye szőlő telepítését végzik a foglalkoztatottak évben a két program folytatását, ezen felül a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítását, karbantartását, fatelepítést, valamint az intézmények karbantartását tervezik. A jövő évben is 900 fő foglalkoztatását biztosítanák. Az önkormányzat a felsorolt munkaprogramokhoz millió forintot biztosított. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Az Előre labdarugó klub átalakult, új tulajdonosa van, amely tulajdonossal az önkormányzat zártkörű részvénytársaságot alapított. A befektető feltételként szabta az NBI-be történő bejutást, amihez a szükséges anyagi feltételeket biztosítja, a város a stadiont és az ahhoz tartozó létesítmények használatát, annak érdekében, hogy ismét ember élvezze az NBI-es focit Békéscsabán. (Kazetta 4/ ) Faluhelyi Balázs, Békéscsaba, Széchenyi u. 5. fsz. 1.: A hó-eltakarításról szeretne szót ejteni. Idén februárban óriási hó zúdult a városra, ami teljesen megnehezítette a közlekedést az utcákon, a rokkant kocsival közlekedők közlekedését teljesen ellehetetlenítette. Miután már nagyjából járhatóak voltak az utak és járdák, többször azt tapasztalta, hogy a meglévő feljárókra túrták a hókupacot, megnehezítve ezzel az egyik oldalról a másik oldalra való átjutást. Kérte a városvezetést, valamilyen úton-módon bírja rá a hókotrókat, hogy takarításkor a havat ne a feljárókra dúrják. Mind a tavalyi, mind az idei évben néhányszori utazásukhoz igénybe vette a vasúti közlekedést, az emelő-berendezés megrendelésének lehetőségét a MÁV Direkt Szolgáltatónál a es számon. Sajnos azért kellett ezt a lehetőséget igénybe venni, mert az elmúlt években a békéscsabai vasútállomáson számtalanszor elutasították, mondván hívja fel Budapest Keleti-pályaudvart, és náluk rendelje meg az emelő-berendezést. Jó maga ezt megelégelve ráállt a MÁV Direkt Szolgáltatón keresztüli emelőrendelésre, amivel a mai napig sikerrel jár. Ami viszont borzasztóan aggasztja, hogy betárcsázás után bejelentkezik a szokott bemutatkozó gépbeszéd, miután a nyomógombok segítségével kiválasztja a számára megfelelőt, szól a zene néhány másodpercig, majd szünetben elmondja a sorszámot. A sorszámok felsorolásával kb. fél óra telik el, ez idő alatt kártyájáról elfogy az egyenleg. Mióta a szolgáltatónál bevezették a sorszámos várakozást, azóta sokkal nehezebben tudja az emelőberendezést megrendelni arra a vonatra, amellyel utazni kíván. Méltán teszi fel azt a kérdést, hogy a telefonos sorszámra miért van szükség? Kihez tudna ezzel kapcsolatban fordulni? (Kazetta 4/ ) Csiaki Tamás osztályvezető: A hó helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy Békéscsabán több szervezet végzi a hó-eltakarítást, a Közútkezelő Nonprofit Kft., valamint az önkormányzat a gyűjtő- és tömegközlekedési utak, megtisztításán munkálkodik. A közútkezelővel folytatott tárgyaláson felhívták a figyelmet és egyeztetést kértek a tekintetben, hogy amennyiben gépjárművük elhalad a főútvonalak mentén, a kereszteződésekbe, gyalogátkelőhelyekre bedúrt havat kisebb géppel takarítsák el. Erre az érintettek ígéretet tettek, és szorosabb kapcsolattartásról, együttműködésről biztosították az önkormányzatot. Az emelőigényléssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat nincs tisztában azzal, hogy a rendszer hogyan működik. A közmeghallgatásról írásos jegyzőkönyv készül, az erre vonatkozó részt a MÁV megfelelő szervezetéhez eljuttatják, a tett intézkedésről tájékoztatást kérnek, amiről írásban informálják az érintettet. (Kazetta 4/ )

14 14 Farkas József, Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. fsz. 3.: A tavalyi évben Dr. Ferenczi Attila képviselőtől ígéretet kapott arra, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok szeméttároló helyzetét rendezi. Azóta sem lát eredményt, az idegenek továbbra is épületük gyűjtőjébe hordják a szemetet. Szeretnék, ha az ingatlan körbekerítésére kerülne sor, tekintettel arra, hogy ingatlanjaikban lopások fordultak elő. (Kazetta 4/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő: A Városüzemeltetési Osztálynak a kérést tolmácsolta, de minden évben van egy adott keret, amiből támogatják a lakosság zárható hulladéktároló építési programját. A hulladéktárolókat meg kell terveztetni, kivitelezőt kell találni, majd utána azt elhelyezni. Ez nem megy egyik hétről a másikra, de a kérést a keretek figyelembevételével teljesítik. A decemberéig tartó program adta lehetőségeket a városlakók számára is biztosítani kell, de lecsippentik a tároló építési költségét, tekintettel arra, hogy lesznek, akik visszalépnek, ennek következtében meg lesz a szükséges forrás a hulladéktároló kivitelezésére. (Kazetta 4/ ) Gál István Elek Békéscsaba, Könyves u. 49/1. /LMP/: A testület az ülések előterjesztéseit közvetlenül kapja kézhez, a csabai polgárok részére a város internetes honlapján helyezi el azt a hivatal. Sajnos nem mindegyiket. Legtöbbször azok az előterjesztések hiányzanak, amelyek a meghívón is úgy szerepelnek, hogy későbbi kiküldéssel. Például az áprilisi előterjesztések 20 %-a hiányzik, tavaly októberben a 40 %-át nem tették fel, az alakuló ülés összes előterjesztése hiányzik, feltevésére két év kevés volt a hivatal illetékese számára. Arra kérte a hivatalt, hogy pótolja a hiányosságokat. A mennyiségi hiányon kívül még problémát okoz az a módszer is, ahogyan ezeket, az előterjesztéseket tartalmazó számítógépes állományokat, PDF kiterjesztésű adobe fájlokat létrehozzák. A hivatal ezt úgy csinálja, hogy kinyomtatja a szöveges és adatállományokat, majd a papírokat beolvastatja, bescanneli, ezáltal a szövegekből, számokból képeket csinálnak. Amit persze ugyanúgy lehet olvasni, de a számítógépes keresés, tovább feldolgozás igen korlátozottá válik. Ugyan az Adobe reader program, amivel olvasni szoktuk ezeket a dokumentumokat, szövegfelismerő résszel is rendelkezik, de az nem 100 %-os eredménnyel dolgozik. Tehát ha egy több oldalas dokumentumban kiad egy keresési parancsot, és azt a választ kapja, hogy a program a keresett szöveget nem találja, akkor az két dolgot jelent. Vagy benne van, vagy nem. Volna egy másik technikai megoldás is, az adobe fájlok készítésére, ezt vállalkozásoknál, hivatalokban széleskörűen használják, de még magánszemélyek is. A szöveges és adatdokumentumokat egyszerűen lehet exportálni ingyenes PDF kreátor programmal, miáltal csonkolás nélkül hiánytalanul kerülnek a tartalmak adobe fájlokba, mint szövegek és számok. Keresés, kimásolás és számolás, 100 %-os biztonsággal végezhető ezután. Ezért arra kérné a hivatalt, hogy az internetre feltett adobe fájlokat ezután ezzel a módszerrel állítsák elő. Adat hozzáférhetőséghez kapcsolódik másik témája is. Nemrég Hrabovszki György képviselő úr jelezte, hogy közbeszerzéssel kapcsolatos adatokhoz szeretne hozzájutni. A polgármester úr azt állította, hogy az interneten megtalálhatók az adatok. Vette a fáradtságot, és keresni kezdte a város honlapján. Azt tapasztalta, hogy a közbeszerzések meghirdetései ott találhatók, a jegyzőkönyvekből az eredmények kibogarászhatók, de az előbb ismertetett helyzet miatt igencsak fáradtságos ezt megtenni. Tehát valami van, de nem az igazi, nem áttekinthető, nem átfogó, és hiányos is az információ sokszor. Igazából az lepte meg, hogy még néhány évvel ezelőtt üvegzseb néven összefoglaló táblázatban ismerhette meg a csabai polgár, hogy városa kivel, milyen szerződéseket kötött, és mennyiért. Ezt a táblázatot most vagy ügyesen dugták el, vagy levették a honlapról, mert nem látta, nem találta. Úgy gondolja, hogyha nincs

15 15 takargatnivalója a városvezetésnek, akkor a polgárok miért ne ismerhetnék meg a gazdálkodási adatokat, összefoglaló, táblázatos formában is. Megköszönte, hogy meghallgatták. (Kazetta 4/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Gál István Elek több mindent vetett fel kérdésében, szeretne minden kérdésére választ adni, bár néhány dolog számára meglepő. Előterjesztések a hivatal honlapján. A város honlapján minden olyan előterjesztés megjelenik, amely a nyilvános ülésekhez kapcsolódik, az előterjesztések címei, illetve a meghívó. A meghívóban pontosan látható, hogy van zárt- és nyilvános testületi ülés. A zárt testületi ülések anyagai soha nem fognak felkerülni a honlapra. A zárt ülésen elhangzottakról külön dönt a testület, külön jegyzőkönyv készül róla, a döntés nyilvános, minden esetben a honlapon megtalálható, de a jegyzőkönyvek továbbra sem fognak erről felkerülni az önkormányzati törvény rendelkezései alapján. Későbbi kiküldéssel történő anyagok. Az anyagok valamilyen okból az anyagkiküldésre nem tudnak elkészülni, akár felsőbb utasítás, vagy minisztériumi állásfoglalás bevárása miatt. Ezen anyagokat a kollégák mindig pótlólagosan a honlapra felrakják. Az, hogy most Gál Elek István tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy technikailag hogyan oldják meg a közgyűlési anyagok feltételét, megköszöni, de véleménye szerint az Önkormányzati-, valamint a személyes adatok védelméről, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény kitételeinek teljes mértékben eleget tesznek. Hogy a keresési feltételek milyenek, nem biztos, hogy mindenki egyedi szája íze szerint meg tudják oldani. A közgyűlési anyagok azért vannak pdf-es állományban feltéve, hogy azt a továbbiakban ne tudja senki szerkeszteni. Ugyanilyen formában terjesztik fel a törvényjavaslatokat és más egyéb kormányzati szervek részéről felkerülő hivatalos anyagokat is. Vannak olyan megállapodások is, amelyekbe szintén nem lehet belenyúlni. Közbeszerzési adatok feldolgozása. Nagyon sok vita és mindenféle városi legenda kering ezekről a dolgokról. Nyilvánvalóan létezik üvegzseb törvény, az Állami Számvevőszék utasításainak megfelelően jár el az önkormányzat. A közbeszerzések adatai is nyilvánosak, a honlapon megtalálhatók. A polgármesteri hivatalnak van egy úgynevezett honlap szabályzata, amely azt kezeli, hogy egyes területek milyen szerepkörben, milyen feladattal és felelősséggel kötelesek az őket érintő területről a nyilvánosságot igénylő és kötelező adatokat feltenni. Amennyiben a felszólaló a város honlapján nem tud eligazodni, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport szívesen áll rendelkezésére. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: A képviselő-testületnek, városvezetésnek semmi titkolnivalója nincs. Két évvel ezelőtt a városok átláthatóságát, adatszolgáltatását, tájékoztatását vizsgálták a kívülállók szempontjából. Az összes nagyobb települést figyelembe véve Békéscsaba igen előkelő helyen végzett. Véleménye szerint az a követelmény, miszerint a városban történtekről a lakosság értesüljön, teljesül. (Kazetta 4/ ) Gál István Elek Békéscsaba, Könyves u. 49/1.: Egy szóval nem említette a zárt ülést. Zárt ülési anyagot nem említett, csak és kizárólag a nyilvános ülés anyagait hiányolta. Az, hogy a jegyző asszony vakon megbízik a dolgozóiban, lehet egy jó vezetői hozzáállás, de ha megnézi az áprilisi testületi ülés anyagait, láthatja, hogy 7 db nyilvános testületi ülés anyaga hiányzik. A 2010-es alakuló ülés meghívója értelmében 7 nyilvános előterjesztésnek kellene szerepelni, egy sincs fent az interneten. A mai ülés anyagai között is hiányosságokat tapasztalt, de bízik abban, hogy este még azért felteszik a maradékot, tehát a mai testületi ülésre is úgy jött el,

16 16 hogy bizonyos anyagokat, mint egyszerű csabai polgár nem ismerhetett meg, nyilvánosakról beszél, zártról szó nem volt. Tévedni emberi dolog, ezt most nem kell politikai támadásnak érteni. Figyelmeztetett a hiányosságokra, kérte, ha van erre mód, és lehetőség azt pótolják. Amennyiben kérik egyenként kibogarássza, hogy melyik testületi ülés, melyik anyaga hiányzik. Összesen csak erről van szó. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Gál úr abban a szerencsés helyzetben van, hogy aktív képviselőjük minden anyagot el tud számára juttatni. (Kazetta 4/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: A testületi üléseken elhangzottak hangrögzítésre kerülnek. Ki fogja keresni szó szerint azt a részt, amikor kb. három perccel ezelőtt zárt ülések anyagait kérte. Nem tudja, hogy a testület hallotta-e, de személye jegyzetel. Megköszönte, hogy Gál István Elek ilyen éberen figyeli a hivatal munkáját. Nem vakon bízik a dolgozóiban, feltételezi, hogy a 270 beosztott megfelelően végzi munkáját. Gál István Eleket szívesen látják a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportnál, ahol mindenre kiterjedő tájékoztatást kaphat. (Kazetta 4/ ) Pocsainé Hámori Edit, Békéscsaba, Veres P. u.: Jaminában is számos problémát okozott a csatornaépítés. Repedeznek a falak, a tehergépjárművek közlekedéséből adódóan az épületek állaga romlik. Csatornadíj tekintetében is várható a 10 %-os kedvezmény? Tekintettel arra, hogy amit kilocsol, azt nem fogja a csatornába beleengedni. Jamina kerékpáros városrész. Támogassuk a kerékpárosokat, tegyék lehetővé, hogy legyen egy olyan hely, ahol közlekedhetnek. Remélhetőleg a város egyre szebb lesz, és egyre több lesz a zöldterület, a munkálatokba a polgárokat is be lehetne vonni, nagyon sokan szívesen segítenének a város élhetőbb legyen. Kérte, hogy az autóbuszok is úgy közlekedjenek, hogy az idős ember eljuthasson pl. Jaminából a kórházig. Kérte a csatornázás befejeztével a járdaszakaszok helyreállítását. (Kazetta 4/ /1. 003) Vantara Gyula polgármester: Információi szerint a vízdíjból levont 10 % után kell a csatornadíjat fizetni, továbbá rákötés esetén fél éves ingyenes csatornahasználatot biztosítanak. Kerékpáros- és buszközlekedés tekintetében várják az észrevételeket. Az Orosházi út mellett egy folyamatos kerékpárút lett kialakítva. Jelentős változás a vasútépítés kapcsán fog bekövetkezni. Megépül a Franklin utcai vasúti átjáró alatt egy olyan 2x2 sáv+ kerékpárút+járda aluljáró, amely lehetővé teszi a buszos, kerékpáros és gyalogos közlekedést. A jaminai felüljáró évben 2x2 sávot kap. A beruházás alatt kérte a lakók türelmét. A repülőhíd a vasút-rekonstrukció kapcsán megújul, azt a város, üzemeltetésbe átveszi, állagromlását követően kb év - elbontásra kerül. Járdaépítésben nem rossz a helyzet, jó néhány helyen ahol a csatornaépítés lehetővé tette, számos új gyalogjárda épült.

17 17 (Kazetta 5/ ) Leel-Ösy László, Békéscsaba, Gábor Á. u. 13. IV. 17.: Miért kell becsülni a hulladékszállítást, ha korrekt módon mérhető a teljesítés? Társasházukban korrekt módon mérhető, heti négy kukaürítés történik, ami az 52 hét alatt az önkormányzati hatósági árral szorozva kb forintot jelent, ehelyett a ház a közel két és félszeresét téríti. A kazáncsere és napkollektor pályázatot nem tartja jól előkészítettnek, a valós adatok, a gazdasági számítások, nem ismertek. Amortizáción belüli megtérülés egy ,- Ft-os beruházásnál ténykérdés, hogy egyáltalán megéri-e, hiszen a 10 éves amortizáción belül évente közel forintot kellene, hogy megtakarítsanak. (Kazetta 5/ ) Vantara Gyula polgármester: Milyen beruházásról van szó? (Kazetta 5/ ) Leel-Ősy László, Békéscsaba, Gábor Á. u. 13. IV. 17.: Pályázati lehetőségről van szó, számításaik szerint a múlt évben kb. 1,5-2 millióval csökkent a költségük évre előre tervezni már az ő korában nem lehet, de még a fiataloknak sem nagyon. Nem a laikus lakókra kell rátukmálni, hanem vannak műszaki emberek, akik ezt ki tudják számolni. Készített egy kimutatást, amit átad a városvezetésnek. (Kazetta 5/ ) Vantara Gyula polgármester: A hulladéktárolással kapcsolatos kérdésekre Dr. Ferenczi Attila képviselő a korábbiakban válaszolt. A kazáncsere véleménye szerint országos program, amit a közgyűlésen igazából nem tudnak megoldani. A kimutatást áttanulmányozza. (Kazetta 5/ ) Faluhelyi Balázs, Békéscsaba, Széchenyi u. 5. fsz. 1.: Üdvözölte, hogy a Szent István tér patinás rendezvénytérré alakul, viszont ott található Békéscsaba szégyenfoltja a Körös Hotel. Az önkormányzatnak az épülettel kapcsolatban van-e valamilyen terve? Személyében számtalanszor megfogalmazódott a szelektív hulladékgyűjtő kihelyezésének kérdése. A városban hogyan lehetne kivitelezni? Lakásukban éveken keresztül fogható volt a Csaba Televízió adása, amit az idei évben január elsejével megszüntettek. A város három pontján található T-home irodában három különböző választ kapott. Miért vette ki a T-home Kábeltelevízió csomagjaiból a tévéadást? (Kazetta 5/ ) Szekeres Tamás, Békéscsaba, Degré u. 59.: A közműadó nemfizetése esetén a polgárok mire számíthatnak? Kapnak valamilyen segítséget? (Kazetta 5/ ) Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Körös Hotel magántulajdonban van. A városnak van jó néhány olyan ingatlanja, ami évek óta öröklött problémát von maga után. Első lépésként a városi ingatlanok felújítását és újrahasznosítását tűzték ki célul. Ennek lesz látható bizonyítéka, pl. a Szent István tér 10. szám alatti épület, amit néhány napon belül beállványoznak, és kívül-belül felújítanak. Pályázat függvénye az Andrássy úti óvoda épületének felújítása, ahol Jankay kiállítótermet és központot terveznek. Azok a téveszmék,

18 18 miszerint az állam és az önkormányzat rossz tulajdonos most dőlt meg. Január 1. napjától a polgármesternek nagyobb hatásköre lesz a kérdéskör tisztázására. Megpróbálnak kompromisszumot kötni, és valamilyen döntést elérni annak érdekében, hogy a szégyenfolt megszűnjön. Szelektív hulladékgyűjtés tekintetében két irányelv ismert, a szemét összegyűjtését követően a telepen kerül átválogatásra, hasznosításra, vagy különböző konténerekben nyernek elhelyezést. Az utóbbi jóval drágább megoldás, hiszen minden egyes szemétfajtát külön kell szállítani. A hulladéktörvény elfogadásáig hulladékszigetek bővítésével szelektálják a hulladékot. A Csaba Televízió foghatására nincs az önkormányzatnak ráhatása, ez a kábelszolgáltató döntése. Felkéri a két szolgáltatót az egyeztetésre. Probléma esetén az önkormányzat is lépéseket folytat ez ügyben, hiszen a Csaba Televízió félig-meddig városi televíziónak tekinthető, annak ellenére, hogy magántulajdonban van. A közműadó közembert nem érint. Tájékoztatásul elmondta, hogy a közműadó rendszerét a jövő heti európai uniós tárgyaláson taglalják. Megköszönte a jelenlévők aktivitását. A közmeghallgatást 16 óra 45 perckor befejezetté nyilvánította. (Kazetta 5/ ) K.m.f. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében

Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth József utca és Sima Ferenc utca forgalmi rendjének tervezett változása miatti lakossági kifogások ügyében - 1 Pálmások Szövetsége Horváth István önkormányzati képviselő Szentes, Móricz Zsigmond u. 1/2. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére Szentes Tárgy: Önálló képviselői indítvány a Tóth

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-7/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 265-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. szeptember 15.-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés üzemeltetési támogatása Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésére

18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendkívüli ülésére 18. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 15-i rendkívüli ülésére Tárgy: Kórház utcai járdaszakasz áthelyezése Előterjesztő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. A Bizottság az ülés napirendjét 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta, az alábbi határozatot hozta: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok))

kerékpáros nyom (pl: Iszák utca) kerékpáros nyom (pl: Sportcsarnok)) 2012. 12.10. A biztonságos közlekedésért I. - Hol szabad kerékpározni? Kaposváron elkészült 7 kilométer hosszú kerékpárforgalmi úthálózat. Mivel a városban közlekedőknek több, Kaposváron eddig ismeretlen

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-9/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat

Jegyzőkönyv. a Képviselő-testület július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv a Képviselő-testület 2016. július 25.-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza: 73-75/2016.(VII.25.) számú határozatokat Jegyzőkönyv Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VAROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1.337-6/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENŐRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 302-6/2014. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 21-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. április 15-én tartott munkaterv szerinti nyilvános üléséről Jelen voltak: Dr. Ferenczi Attila bizottság elnöke Mezei Zsolt bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. augusztus 2-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Intézményfelügyeleti, Szociális és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 26-i nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt

Kedves Olvasó! Megvalósult fejlesztések, beruházások: ami a fényképes beszámolóból kimaradt Kedves Olvasó! Évek óta rendszeressé vált, hogy a Hajdúhegyi Hírekben ismertettem Önnel a városrész önkormányzati képviselõjeként végzett munkámat. Beszámoltam az elkészült fejlesztésekrõl és a megvalósításra

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-10/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. december 29-én tartott közmeghallgatásról, nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14

Részletesebben

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző

XIX. JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Széll Gáborné Blaskó Erzsébet jegyző XIX. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. október 25-én 15 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szihalom, Hunyadi út 78.) megtartott Képviselő-testületi ülésről. Jelen voltak: 1. Bóta József Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE november 18-án megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. november 18-án megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Sportpálya megközelítését

Részletesebben

Görög László polgármester

Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. május 06-án megtartott rendkívüli testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 14.-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Tamás Csaba polgármester, Horváth Józsefné és Major Mária

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 32-6/2016. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. ÁPRILIS 11-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 139, 140, 141, 142/2016. (IV. 11.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 16. számú jegyzőkönyve (2010. NOVEMBER 22.) Határozatok: 127/2010-128 /2010. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága és a Nemzetiségi, Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 2014. február 28-án tartott soron kívüli együttes nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről 170/2/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én tartott nyílt üléséről Rendeletek: 2/2014.(II.28.) önkormányzati

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI- ÉS GAZDASÁGFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 12. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Képviselő-testülete Pénzügyi- és Gazdaságfejlesztési Bizottsága

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-24/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én (szerdán) 14:00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Isztimér és Kincsesbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 27-én 17 órakor megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Községháza 8045 Isztimér, Köztársaság

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: 2014. április 14. napján 14.00-kor, a Szécsényi Közös Önkormányzati Hivatal hivatali helyiségében tartott, Roma Nemzetiségi Önkormányzat soron következő üléséről.

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK PÉNZÜGYI ÉS VAGYONGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottsága 2014. május

Részletesebben

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 220-10/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 19-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK

N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK május 16-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e HATÁROZATOK N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 16-ai ny i l v á n o s ülésének Szám: 78-7 /2012. Tartalom: j e g y z ő k ö n y v e KÓD HATÁROZATOK 25/2012.(V.16.) határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem

JEGYZŐKÖNYV. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó terem 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. január 16-án 14,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Helyszín: Kaba Város Önkormányzat (4183 Kaba, Szabadság tér 1.) emeleti tanácskozó

Részletesebben

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök

A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével. Mocsári Tibor főmérnök A közutakon alkalmazott kerékpáros átvezetések a forgalomtechnikus szemével Mocsári Tibor főmérnök 2010. szeptember Kerékpáros Vasúti ájárók Közlekedésbiztonsági forgalombiztonsága Nap - NKH - KKK, szakmai

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat

évi költségvetés készítését megalapozó döntések Előadó: Dr. Miluczky Attila polgármester 59/2016.(XI.21.) sz. határozat 22/2016. EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. november 21. napján 15:15 órai kezdettel a

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények

ELŐTERJESZTÉS. A Karinthy utcai általános iskola környezetének forgalmi rendjével összefüggő kérdésekről. Előzmények Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Karinthy utcai általános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 254-11/2008. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában.

Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. a Cigány Kisebbségi Önkormányzat székhelyén, a III. emeleti irodában. Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/59/25/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 29-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 111/2014. (XII.29.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KISEBBSÉGI, ÉRDEKEGYEZTETŐ ÉS KÜLKAPCSOLATI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 230-4/2009. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli, nyílt ülésén. A rendkívüli ülés telefonon lett összehívva. Az ülés időpontja: 2015. augusztus 10. A kezdés időpontja:

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax:

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u Tel/Fax: Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Mártírok u. 64.)

Részletesebben

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző

Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Benedek Mária jegyző, Dr. Szvercsák Szilvia aljegyző Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 250-12/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2007. október 18-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

KMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 10-i ülésén szereplő napirendek: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV

KMJV Közgyűlésének 2015. szeptember 10-i ülésén szereplő napirendek: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KAPOSFÜREDI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Kaposfüredi Településrészi Önkormányzatának 2015. szeptember 1-én a Kaposfüredi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. május 05-én Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat -testülete nyílt r e n d k í v ü l i ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009. szeptember 17-én megtartott nyilvános ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottsága 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:Az Ügyrendi és Ellenőrzési Bizottság 2009.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2012. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 2-i rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének Szigetbecse Község Képviselőtestületével közösen 2011. április 27.-én megtartott üléséről a Petőfi Sándor Művelődési Házban - Szigetbecsén

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 83 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. június 23-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Molnári Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. április 26-án 17, 30 órakor megtartott soron következő nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Vuk István Lengyel Attiláné Kanizsai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tápiószecső Nagyközség Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának dísztermében 2015. október 8-án 16:34 perckor kezdődő képviselő-testületi üléséről Jelen lévő képviselők: Bata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i rendkívüli ülésén. Kömlőd Község Képviselő-testülete 92-25/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kömlőd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-i rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Igazoltan

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentes Város Önkormányzata Jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt.sz.: 07-3556-20, 25, 26/2005. E.a: Cseuz András Tárgy: Interpellációkra adott válaszok

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2016. 06. 08. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 338-21/2016. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 28-án az Edelényi Közös Önkormányzati Hivatalban (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy

JEGYZŐKÖNYV. Csutor Ferenc tanácsnok köszöntötte az ülésen megjelenteket és megállapította, hogy KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS MŰSZAKI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Műszaki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges Béke tér 14. 11-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 19-én megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2014. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus 25-i rendkívüli testületi üléséről 2 Hosszúhetény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: /2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

Község Önkormányzata Képviselő-testületének november 27-én megtartott. nyílt üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v FELSŐSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 27-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőszölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Nagyecseden, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2015. április 16-án az önkormányzati képviselő-testület r e n d k í v ü l i nyilvános üléséről Jelen voltak: Kovács Lajos,

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben