Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz."

Átírás

1 Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: november 23-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének közmeghallgatásán. (Technikai megjegyzés: Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére a jegyzőkönyv rövidített formában készült. A hozzászóló neve után tett számok az egyes megnyilatkozások hangfelvételen lévő helyét jelölik. A jegyzőkönyv készítése során különböző típusú magnetofonok kerültek alkalmazásra. A hangfelvétel esetleges visszahallgatása során a számeltérések a különböző típusú magnetofonok eltéréséből adódnak.) Jelen volt: Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselő, Hanó Miklós alpolgármester, országgyűlési képviselő, Kiss Tibor alpolgármester, Herczeg Tamás tanácsnok, Dr. Ferenczi Attila tanácsnok, Dr. Csicsely Ilona, Futaki Sándor, Dr. Kerekes Attila, Kutyej Pál, Tímár Ella, Zelenyánszki Péter, Strifler Attila, Szabóné Kocziha Tünde, Takács Péter képviselő Igazoltan távol volt: Köles István, Hrabovszki György és Miklós Attila képviselő Tanácskozási joggal vett részt: Dr. Szvercsák Szilvia jegyző, Dr. Kiss Gyula aljegyző Meghívottként jelen volt: Dr. Hajdú Antal rendőrkapitány, Lukácsi László városi főépítész, Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető, a Szociálpolitikai Osztály vezetője, Csiaki Tamás osztályvezető, a Városüzemeltetési Osztály vezetője, Wittmann László osztályvezető, a Stratégiai - Fejlesztési Osztály vezetője A közmeghallgatás tárgya: Közérdekű kérdések, javaslatok, bejelentések Vantara Gyula polgármester: Köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a közmeghallgatás határozatképes, 15 fő képviselő jelen van. A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 13. -a alapján a közgyűlés évente egyszer előre meghirdetett közmeghallgatást tart, amelyről a város lakói a helyben szokásos módon történt közzététellel időben értesültek. A közmeghallgatás a lakosság, szervezetek és intézmények, valamint a közgyűlés közötti párbeszéd fóruma. Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent állampolgárokat. Lehetőségük van arra, hogy közvetlen kérdést intézzenek a város képviselőihez. Kérte, hogy lényegre törően, maximum 5 percben foglalják össze mondandójukat. Abban az esetben, ha a kérdésre azonnal nem kapnak választ, úgy a kérdező 15 napon belül írásban megkapja azt. Mindezekre tekintettel kérte, hogy a mikrofonhoz kifáradva tegyék fel kérdéseiket, nevük és lakcímük bemondásával együtt. Előre bejelentette hozzászólását Huszár Endre, Barcs Józsefné, Klaváts János.

2 2 Barcs Józsefné: Köszönetét fejezte ki a felvidékről áttelepített magyarok nevében. Vantara Gyula, valamint Dr. Molnár Attila Komárom polgármesterének parlamenti felszólalását az egész országban láthatták, ennek hatására az ország minden pontjáról érkeztek köszönetnyilvánítások. A köszönet átadására ez a fórum a legmegfelelőbb. Az együttműködés Gyulával azt is bizonyítja, hogy Békéscsabán a szlovákok, magyarok, felvidéki magyarok békességben élnek. Az, hogy a polgármester úr a problémáikat a parlamentben felvállalta azt bizonyítja, hogyha szükséges, egymást segítik. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy Barcs Józsefné az Életút pályázat című beadványával kiemelkedő helyezést ért el, és a hasonló témakörben született dolgozatával országos elismerést szerzett. Átadta a szót Huszár Endrének. (Kazetta 3/ ) Huszár Endre: Családján és ismeretségi körén keresztül érintett az áttelepítésben. Megköszönte Vantara Gyula polgármester, országgyűlési képviselőnek, hogy végre 65 év után a parlamentben, a magyar szent helyen felvázolta a embert érintő kitelepítéssel kapcsolatos magyar tragédiát. Ezen embereket annakidején kollektív bűnösnek titulálták, a polgármester felszólalása erkölcsi megbocsátást jelentett. Azért bűnhődtek, mert nem voltak hajlandók a mocskos rendszerben csehszlovák állampolgárságot felvenni. Magyarnak vallották magukat, és magyarságuk miatt megkapták a fehér lapot, azaz 24 órán belül az országot el kellett hagyniuk. Rendhagyó módon szlovákul szólt a megjelentekhez. Öt éves korában jobban beszélt szlovákul, mint magyarul, de mivel nagyszülei szlovákul beszéltek, ezért meg kellett tanulnia a nyelvet. Békéscsabán 605 szlovák nyelvet tanuló gyermek járt iskolába, közülük 5-en maradtak. Ezt az emberveszteséget a város a mai napig nem heverte ki. Még egyszer köszönet a polgármesternek, hogy politikai és pártállásától függetlenül kiállt a felvidéki magyarokért. Mindannyian érezhettük az elmúlt évi aszályos időszakát. Nagyréti lakosként olyat még nem látott, hogy májusban búzát akartak locsolni az ott élő emberek, de a csatornákban békán, hínáron, sáron kívül más nem volt található. Van-e a városnak olyan operatív terve, amely arra irányul, hogy a csatornák újra élettel teljenek meg, funkciójukat töltsék be? Világ életében zöldpárti volt, örömmel nyugtázta, hogy Békéscsaba területén darab facsemetét ültettek. Ez csak egyedi jelenség, vagy ez a tendencia várhatóan folytatódik a jövőben is? (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A parlamentben egyetértés született abban, hogy április 12-ét a kitelepítettek emléknapjává nyilvánítják. Az erkölcsi kárpótlás megtörténik, az anyagi tekintetében további egyeztetések szükségesek. Most látszik igazán, hogy a magyar csatornahálózatnak öt tulajdonosa volt évben a Strart munkaprogram keretén belül 50 fő a csatornák megtisztításán fog munkálkodni. A Derkovits- és Árpád soron látványos az új fatelepítés, a jövőben szeretnék a városban tovább folytatni, amihez a pósteleki génbank biztosítja a városi környezetbe való fafajtákat. Az aszállyal kapcsolatban Hanó Miklós alpolgármester kíván szólni. (Kazetta 3/ )

3 3 Hanó Miklós alpolgármester: Az állam egységes rendszerben kívánja működtetni a széttagolt csatornarendszert. A nagyréti területek korábban talajjavításon estek át. A kormány dolgozik egy vízügyi rendszer kidolgozásán, egy úgynevezett Alföld programon, aminek az a lényege, hogy ne csak Békéscsabán, hanem az egész országban megfelelő csatornarendszer alakuljon ki. A kormány által tervezett víztározók építése a Duna, Tisza, Körös vízmegfogására irányulna. A fő cél a díjmentes öntözés. Pósteleken a Boros László által létrehozott 10 hektáros területű génbankban növekvő őshonos magyar faegyedek teszik lehetővé a város faállományának bővülését. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Részvétét fejezte ki Uhrin Zoltán kolbászklub elnök halála miatt. Klavács János kért felszólalásra lehetőséget. (Kazetta 3/ ) Klavács János, Békéscsaba, Lencsési út 5-7.: 67 éve él Békéscsabán, ebből kifolyólag nyomon tudja követni a város fejlődését. Köszönettel tartozik a város vezetésének, hogy egyre jobban szépül Békéscsaba. A dísztérrel kapcsolatban vannak problémái. A Szent István tértől a Csabai Centerig, a Kossuth tértől a Szabadság térig nyilvános illemhely nem található. Tekintettel arra, hogy a Szent István tér rendezvény- és pihenőtérré alakul, javasolta, hogy szint alatt, vagy a Fiume Szálló Sas Gyógyszertár felőli részén alakítsanak ki nyilvános illemhelyeket. Az Andrássy úton nem egy esztétikus látvány a kerékpárok tárolása. Amennyiben a Szent István tértől a Csaba Centerig mindkét oldalon kiépítésre kerülne egy kerékpártároló rész, az sem lenne elég. A tervezetben szereplő gépjárműforgalommal egyetért, a kerékpárforgalmat a Hunyadi- valamint a Szabadság térre korlátozná, tekintettel arra, hogy az Andrássy úton teraszok kerülnek kialakításra, és mind esztétikailag, mind a balesetveszély elkerülése végett célszerű lenne a forgalomelterelés, a kerékpárok kitiltása. Információi szerint a lakásszövetkezet feljelentette a vízműveket a pluszban kiszámlázott vízdíjak miatt. Véleménye szerint a 38/1995.(IV. 5.) kormányrendeleten kellene módosítani. A lakóépületekből a bekötési vízórákat le kell szerelni, hiszen a kertes házak esetében nincs bekötési vízmérő. A gáz- és elektromos áram szolgáltatás esetében nem fordul elő ilyen probléma. Ezt az anomáliát meg kellene szüntetni, hiszen országos szintű probléma. Kérte a városvezetés segítségét. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A főtér kerékpártárolásáról és forgalmáról Lukácsi László főépítész ad tájékoztatást. (Kazetta 3/ ) Lukácsi László főépítész: A főtéren egy olyan gépjárművek elől elzárt útgyűrű tervezett, amelyen a kerékpáros forgalom megengedett. A 4,5-5 m méter széles sávra kerül rákötésre a József Attila, Juszt Gyula utca, Andrássy útról érkező kerékpáros forgalom is. A tér közepe teljesen járműforgalom-mentes. A belváros revitalizáció tartalmazza az Andrássy út egy részének, valamint a Szent István tér egészének rendezését. A programban elég nagyszámú köztéri kerékpártároló beszerzés szerepel. A tárolókapacitások lényegesen nagyobbak lesznek a jelenleginél.

4 4 (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A főtéri illemhelyekkel kapcsolatban elmondta, hogy a városháza két épületének mosdója munkaidőben térítésmentesen használható. A Kossuth téri illemhely üzemeltetésével kapcsolatban egyeztetések szükségesek. A Csaba Center, valamint a vasútállomás mosdója is igénybe vehető. Vizsgálják a lehetőségeket. A kerékpáros forgalom kijelölése régi probléma. Az Andrássy úton felfestésre került a kerékpársáv. A kerékpárosok fegyelmezett közlekedésére lenne szükség. A Juszt Gyula-, Csaba utca, Csaba köz, Csaba Center bejárójáig elkészült egy új kerékpárút. A tervek szerint az egységes burkolattal ellátott kerékpárutak kiemelésre kerülnek. A Luther utcán a jövő évben megszűnik a kerékpáros közlekedés, átkerül a Juszt Gyula utcára. A főtérről szintén az utóbbi utcára terelnék a kerékpáros forgalmat. Az akció terület a főtér, az Andrássy út, Irányi utca, valamint a Luther utca által közbezárt terület. A Hunyadi téren a forgalom középre korlátozódna, a vendéglátó-ipari egység áthelyezésre kerülne. Vízóra ügyben Kiss Tibor alpolgármester válaszol. (Kazetta 3/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Megjegyezte, hogy személye nem egy vízügyi szakember, de válaszol a kérdésre. A Kisszik utca környékén élők között szintén felvetődött az a probléma, hogy jóval több volt a megállapított fogyasztás, mint amit elfogyasztottak. A vízmű vezérigazgatójával, valamint a közös képviselővel egyeztetve próbálták megkeresni a probléma gyökerét. Sajnos kiderült, hogy egyes lakók rendkívül leleményesek, huncut módon megcsapolják a vízvezetéket. A gáz- és elektromos áram esetében elenyésző ez a szám, félve a gázrobbanástól és áramütéstől. A közös vízórák a tömbök előtt kerültek kialakításra annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogy az ingatlanba hány m 3 víz érkezik, és a tömbben lévő fogyasztás, valamint a közös vízóra szinkronban van-e egymással. Kiderült, hogy sok helyen eltérés mutatkozik. Társasházukban csupán 1-2 m 3 eltérés tapasztalható, tekintettel arra, hogy a vízórák leolvasása a lakásokon belül biztosított. Azon személyek esetében, akik a leolvasást nem biztosították, a közös képviselő felhívta a figyelmet, hogy a keletkező plusz költséget lakásukra ráterhelik. (Kazetta 3/ ) Klavács János: Számára érdekes, hogy már több éve plusz 4 m 3 vízfogyasztást számláznak lakásonként. Tömbjük két lépcsőházból áll, mindkét lépcsőház külön vízmérővel van ellátva. Nem igaz, hogy egyformán csalnak, egyformán van a szivárgás. Alighogy szerződést kötött a bekötési vízmérőre, egy hónap után forintot számláztak ki a háznak. (Kazetta 3/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Javasolta, hogy keressék fel a vízmű szakembereit, akik kivizsgálják a felvetett problémát. Ellenkező esetben a városvezetés teszi meg a szükséges lépéseket. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: A nem fizetők lakására ráterhelik a tartozást. Információi szerint az eladott ingatlan árából először az állami tartozásokat fedezik, a fennmaradó részből egyenlítik ki pl. az adóhatóság, és a legvégén a társasház kárát. Az előre bejelentett hozzászólások végére értek. Van-e kérdés, észrevétel? (Kazetta 3/ )

5 5 Magyar Éva, Békéscsaba, Szent István tér 12.: Jelezte, hogy a Hunyadi téren lakók nyugalmát zavarja a Speed Pizzéria forgalma, nyáron nyitott ablaknál nem lehet pihenni. Üdvözölte, hogy idővel a vendéglátóegység áthelyezésre kerül. Ez év január 1-jén 0 óra 1 perckor Békéscsabán született meg az év első babája. Nem volt arra lehetőség, hogy pénzjutalomban részesítsék a családot? Baján a délután 4 órakor született gyermek ,- Ft-ban részesült. Köszönet illeti a képviselő testületet a város szépítéséért. (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Az éjszakai zaj nem egyedi eset, a város több területén vannak vendéglátóegységek. A zajszintet próbálták zajtörvénnyel beszabályozni. Tárgyalásokat folytattak a Speed Pizzéria tulajdonosával annak érdekében, hogy a pizzéria Juszt Gyula utcára eső részét cserealapon kezeljék. A tárgyalások a belváros revitalizáció miatt megakadtak, a felújítást követően a témára újból visszatérnek. Az újszülött életét a későbbiekben is figyelemmel kíséri az önkormányzat, hasonlóan a megyeri hármas ikrekéhez, akik az elmúlt héten támogatásban részesültek. (Kazetta 3/ ) Faluhelyi Balázs Békéscsaba, Széchenyi u. 5. fsz. 1.: Hozzászólása a Körös Volán Zrt. által közlekedtetett alacsonypadlós helyi járatos buszokkal kapcsolatos. Sorstársaival együtt üdvözölte, hogy a Volán Zrt. honlapján feltüntette az említett gépjárművek menetrendjét amely bizonyára a jelenleg zajló felújítások miatt nem látható. Többször is tapasztalta, hogy a menetrendben szereplő időpontban az alacsonypadlós helyett lépcsős busz közlekedett. Mi ennek az oka? (Kazetta 3/ ) Vantara Gyula polgármester: Gratulált Faluhelyi Balázs fotókiállításához. Tudomása szerint az érintettet az elmúlt évben a problémával kapcsolatban a Körös Volán képviselője felkereste. A közgyűlés a mai testületi ülésen határozott arról, hogy a következő 5 évben is a Volán Zrt. bonyolítja a városi közlekedést. Az önkormányzat jelzéssel él az alacsonypadlójú buszok menetrendben történő megjelenítésével kapcsolatban, és felkéri az illetékeseket, hogy egyeztessenek ez ügyben. Információi szerint műszaki okokból nem közlekednek az egyes alacsonypadlójú járatok. (Kazetta 3/ ) Miklós Gusztávné, Békéscsaba, Luther u. 9.: évben lakossági meghallgatáson az hangzott el, hogy a Luther u. 9. számú ingatlan állapotából kifolyólag nem bírja ki az útszélesítést, forgalomterelést. Lakásuk élhetetlen, szellőztetni lehetetlen, reggel 5 órától este ½ 11-ig amíg a helyi- és helyközi járatok járnak, jár vele a fotel, nem lehet pihenni. Arról nem is beszélve, hogy úgy mernek minden este ½ 11-kor lefeküdni, hogy megvárja, amíg elmegy az utolsó busz, és megnézi a gázkészülékek kéménybe vezető csatlakozóját, mivel nap mint nap kirázódnak a kéményből. Ez ügyben levélben keresték meg a polgármestert, a képviselőket, de még a évben íródott levelükre sem kaptak választ. A ház össze fog dőlni, több mint 100 éves épület, aminek nincs olyan alapja, ami a négy sávos utat kibírja. Bele sem mernek gondolni, hogyha megszűnik a kerékpárút, és ezáltal közelebb kerül a forgalom, ott megmaradni nem lehet. Az ajtók ablakok, a poharak a szekrényben rezonálnak.

6 6 A stressztől állandóan magas a vérnyomása, nem tud aludni. Ujjnyi rés van a falakon, a meleg kiszivárog. A hibákat kisnyugdíjukból nem tudják helyreállítani. (Kazetta 3/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő: A két évvel ezelőtti közmeghallgatáson, amikor is a főtéri rekonstrukcióról, valamint a Luther utca átépítéséről volt szó, személye bátorkodott azt mondani, hogyha ez által valamiféle kár éri az ott élőket, az önkormányzat valamilyen formában kezeli azt. Azóta a hölgy megtisztelte azzal, hogy a Lencsési ltp-en fogadóóráján megjelent. Személyes találkozót szervezett Wittmann László, valamint Csiaki Tamás osztályvezetőkkel, a levelet Sztankó Ilona PIU vezető részére is megküldték. Tehát nem fedi a valóságot, hogy két éve nem történt előrelépés és válasz. A nemrégiben küldött levél esetében is kikérte az osztályvezetők véleményét. Álláspontjuk szerint a 100 éves épületen keletkezett repedések nem hozhatók egyértelmű összefüggésbe a közlekedés megnövekedésével, a teherautó forgalommal. Ettől függetlenül kérte a probléma valamiféle megoldását. A fő utcák legfőbb problémája a zajszint, a porkoncentráció. Amennyiben a Luther utcán a forgalomátengedés megszűnne, káoszt okozna a városi közlekedésben. (Kazetta 3/ /1. 022) Vantara Gyula polgármester: A jövő évben a Luther utca a Jókai utcáig, az Irányi utcai szakaszhoz hasonló burkolattal lesz ellátva. Nem lesz rezgés, kevesebb környezeti probléma jelentkezik. (Kazetta 4/ ) Wittmann László osztályvezető: Régi problémáról van szó, az ügyben többszöri egyeztetés történt. Információi szerint az érintett jelenleg is a polgármesterrel, az alpolgármesterrel, valamint a tanácsnokkal folytat levelezést. A városrendezési terv szerint a Luther utca hosszú ideje gyűjtőútként funkcionál, a város egyik legforgalmasabb útja, ami független attól, hogy a Szent István tér lezárásra kerül-e vagy sem. A Luther utcai úttest az említett ingatlanhoz képest a másik oldalon kerül kiszélesítésre, sokkal jobb minőségben, ezáltal gördülékenyebbé válik a forgalom-átvezetés, csökken a kipufogógáz kibocsátás. (Kazetta 4/ ) Herczeg Tamás tanácsnok: A kanyarodósávok kialakításától a forgalom ütemesebbé válását, a probléma megoldását várja. (Kazetta 4/ ) Jankus László, Békéscsaba, Fövenyes u. 9.: A vízóramérők állásával személyének is problémája van. Nem a lépcsőházukban, hanem a városban keletkező többlet vízhasználatot hárítják rá a lakókra. Ez az eljárás a magyar Benes Dekrétumhoz hasonlít. Szemétszállítással kapcsolatban végigjárt számtalan fórumot. Végül eljutott a képviselőtestülethez, azonban a keletkezett akta eltűnt. Problémájával a jegyzőhöz is fordult, labdáztak az üggyel. Környékükön 8 kocka ház van, plusz egy tízemeletes. Egy évben 2,5 millió forintot fizettek ki a levegőért. A TAPPE Kft. kb millió forint bevétellel számol, amiért nem dolgozik meg. A jegyző asszony válaszában leírta, hogy a problémát beterjesztik a közgyűlés vagy az illetékes szerv felé. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem hisz abban, hogy pl. a szeghalmi vízdíj többletet Békéscsabán számolják el. Kérte, hogy ez ügyben tárgyaljanak. A következő évek

7 7 hulladékszállítási elveit a mai testületi ülésen fogadta el a közgyűlés, amiről Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök ad tájékoztatást. (Kazetta 4/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő: Jankus László személyét is megkereste a szemétszállítás kérdésével. Már a tavalyi közmeghallgatáson is felvetésre kerül, hogy miért kell ugyanannyit fizetni egy ötfős családnak, mint egy kétfősnek. A Jankus László által évtől kigyűjtött törvényekből, jogszabályokból is kitűnik, hogy kötelező közszolgáltatásról van szó, nem tetszési index szerint számláznak. Lakásonként 120 liter az a hulladékmennyiség, amit kötelezően díjként számol el a szolgáltató. A zárható hulladéktárolók építésére pont azért volt szükség, hogy a lakók a saját lakásukban keletkezett hulladékot tudják a konténerbe gyűjteni, hiszen az egyes konténerek mellett odahullott hulladék hegyek voltak. 19 lakásra vetítve egy hónapban liter szemétmennyiség lett elszámolva. Lehet, hogy nem képződött annyi hulladék, de ezt az űrmértéket kellett figyelembe venni. Éppen ezért a lakossági észrevételeket, igényeket meghallgatva a közgyűlés ma alkotta meg a rendelet első olvasatát, ezért még lehetőség van annak módosítására. Bevezetésre kerül a 80 literes szemétgyűjtő azok számára, akik kevesebb hulladékot termelnek, bár a jogszabályok egységes méretet írnak elő. Ennek azonban kitételei vannak, egyrészt zárható hulladéktárolókban gyűjtött edényzetre vonatkozik, továbbá a lakosságnak nyilatkoznia kell arról, hogy nem keletkezik 80 liternél több hulladéka, és a szolgáltató felé nem áll fenn tartozása. A hulladékgyűjtőt meg kell vásárolni. Társasházak esetében lakásonként nyilatkozni kell a keletkezett hulladékmennyiségről, és ennek megfelelő űrmértékű edényzet kerül kihelyezésre. Aki megpróbál huncutkodni, visszakényszerítik a 120 literes űrmértékű gyűjtő megfizetésére. A visszásságok elkerülése érdekében további kitételként az szerepel, hogy a lakásban 4 m 3 nél több víz nem fogyhat havonta. Véleménye szerint egy nagyon korrekt és tisztességes, a lakosság igényei irányába mutató rendelet készül. A szemét mérésére nincs lehetőség, sem a gépi, sem a műszerezettségi feltétel nem adott, a beruházások több tízmillió forinttal megnövelnék a költségeket. Bővíteni és fejleszteni kívánják a szelektív hulladékgyűjtés témakörét, szeretnék, ha a lakosság egyre környezettudatosabbá válna. Senkit nem gyanúsítanak azzal, hogy lopja a vizet, de láttak már olyan esetet, amikor a közös közkifolyóból mosták a gépjárművet. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: A társasházak hulladék elhelyezésével kapcsolatban is árnyalt a kép, mert van olyan társasház, ahol van az épületen belül kialakított zárt hulladéktároló, de azt bérbe adják, másra használják. Ezért van szükség pályázati alapú hulladéktárolók építtetésére. Mindenképpen figyelemreméltó, hogy a város költségén évente több száz m 3 lakossági hulladékot kell elszállítani az erdő- és árokszélekről, ami heti kb. két teherautónyi mennyiséget jelent. A munkálatokat közhasznú munkások bevonásával végzik el. A város gazdálkodási szempontjából is vannak olyan elemek, amiket figyelembe kell venni, és szankcionálni. (Kazetta 4/ ) Farkas József, Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. fsz. 3.: A tavalyi évben leesett nagy mennyiségű hó, a kerekesszékkel közlekedőknek nagyon megnehezítette mindennapjait. A hódúró sok esetben felemelt lapáttal közlekedett. A katasztrófavédelem, jelzése ellenére az ügyben nem intézkedett. Elektromos széke idén januárban ennek következtében elromlott.

8 8 Az autóbusz közlekedéssel kapcsolatban elmondta, hogy kérésük ellenére a buszmegállókban nincs feltüntetve a kerekesszékkel használható gépjárművek menetrendje. Előfordult olyan eset, hogy a gépjárművezető egy idevonatkozó rendeletre hivatkozva a járműről leszállította, mondván, hogy személye nem kísérővel vette igénybe a szolgáltatást. Kérte a városvezetést, tegyék lehetővé a Körös Volán Zrt. illetékeseivel való személyes találkozást. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Csiaki Tamás osztályvezetőt, válaszoljon a felvetésre. (Kazetta 4/ ) Csiaki Tamás osztályvezető: Osztályukhoz is több bejelentés érkezett a tekintetben, hogy több hódúró felemelt lapáttal közlekedik. Az önkormányzat az elvégzett munkát téríti meg. Elképzelhető, hogy egy-egy gépjármű éppen egy másik városrészbe ment át, ott volt feladata, ezért közlekedett emelt lapáttal. A menetrenddel kapcsolatos problémát írásban jelzik a Körös Volán Zrt. felé, továbbá személyes egyeztetést kezdeményeznek az érintettek bevonásával. Utánanéz annak, hogy a kerekesszékkel közlekedő csakis kizárólag kísérővel használhatja-e a gépjármű középső akadálymentes feljáróját. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: A nyertes téli útfenntartó a Csabai Mérleg elmúlt számában megjelentette azon elérhetőségét, amely számon a lakosság bejelentéssel, panasszal élhet. (Kazetta 4/ ) Gergelyné Kertes Katalin, Békéscsaba, Derkovits sor 6.: Örömmel vették tudomásul, hogy a Körös-parton gyönyörű facsemetéket ültetnek. Hol van lehetőség facsemeték igénylésére? Többek nevében megköszönte azt a munkát, amit a város lakosságáért tesz a közgyűlés. Tudomása szerint Békéscsabán nem található Szent István szobor. Unokájában merült fel az az ötlet, hogy az új Szent István téren nyerjen elhelyezést egy Szent István szobor. (Kazetta 4/ ) Csiaki Tamás osztályvezető: Facsemete ültetéssel kapcsolatban javasolta, hogy a Városüzemeltetési Osztály főkertészét keressék fel, aki térkép alapján tud javaslatot tenni, hogy hova és milyen fa ültethető. A pósteleki génbankból kedvező áru facsemeték vásárolhatók. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: A Derkovits sori lakosoknak gratulált a kacsatenyészethez. A Körösben rendkívül nagy számban elszaporodtak. Tudomása szerint sincs Békéscsabán Szent István szobor. A javaslatot megfontolják, és kérte Gergelyné Kertes Katalint, hogy egy tábla csokoládé kíséretében adja át az unokának az ötletdíjat. (Kazetta 4/ ) Michelsz László, Békéscsaba, Andrássy út : A főépítész figyelmébe is ajánlotta azt a tényt, hogy az Andrássy út számú ház annyiban egyedülálló, hogy nincs hátsó

9 9 megközelítési lehetősége, nincs hátsó udvara. Rettenetesen nehéz megállni, hétvégi időszakban, olyan nagy a zsúfoltság, hogy még a zöldterületen is parkolnak. A szolgalmi jog szerint az ingatlan tulajdonosának egy szolgáló telekkel joga van megközelíteni saját ingatlanát. Még egyszer kihangsúlyozta, nem parkolási, hanem pl. idős szülők elvitele, 30 kgos zsákok felvitele céljából. Sokszor meg kell várni az éjszakát, hogy ki tudjanak pakolni a gépjárműből. A városrendezés során jó lenne, hogyha ezt a problémát orvosolnák. Békéscsaba nagy valószínűséggel az egyetlen olyan város az országban, ahol a legtöbb kerékpáros a járdán közlekedik. A KRESZ egy törvény, tételesen tiltja a kerékpárosok járdán való közlekedését, amely nagyon balesetveszélyes. Az Andrássy úton lévő üzletekből nem lehet kilépni annak a veszélye nélkül, hogy el ne sodorjon a kerékpáros. Személye a kerékpáros közlekedés esetében is betartja a szabályokat. Készített egy kisfilmet a Bartók Béla út - rendőrség kereszteződésében, ahol kijelölt kerékpárút épült, amire az önkormányzat milliókat fordít. A rendőrségi oldalán, a járdán egy perc alatt hét kerékpáros halad el. Ez tűrhetetlen, a helyzet romlott azzal, hogy a járdák akadálymentesítése megtörtént. Kérte az illetékes szervezeteket a helyzet megoldására. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Kérte Lukácsi László főépítészt, válaszoljon az Andrássy út szám alatti lakóház megközelítésével kapcsolatban, majd Dr. Hajdú Antal rendőrkapitányt, hogy a renitenskedő kerékpárosok kezelésére reagáljon. (Kazetta 4/ ) Lukácsi László főépítész: Békéscsabán van néhány olyan lakóépület, amit nem lehet közvetlenül személygépjárművel megközelíteni, tekintettel arra, hogy azt a jogszabály nem írja elő. A rakétás ház mögött nagy zöldterület lett kialakítva, annak megszüntetése nem céljuk. Az Andrássy út, Lepény Pál utcáig tartó szakasza lett volna a belváros revitalizáció II. üteme, a tervek rendelkezésre állnak, megvalósítása tervezett. Ennek kapcsán a Csaba Center előtti parkolási helyzet is rendeződne. (Kazetta 4/ ) Dr. Hajdú Antal rendőrkapitány: A rendőrség folyamatosan ellenőrzi a kerékpárosok járdán való közlekedését. Rendkívül örvendetes, hogy a kerékpárút hálózat fejlődött. Az Andrássy úti kijelölt kerékpársáv kapcsán is hatalmas vitát lehet provokálni. A kérdés soha nem fog megoldódni, ha nem tudunk egymás iránt megfelelő toleranciával közeledni. Nem tud olyan esetről, hogy Békéscsabán, gyalogos gyalogjárdán kerékpárossal ütközött volna, ezzel nem azt akarja kifejezni, hogy a KRESZ-t nem kell betartani. Amikor a rendőrök szabálysértést észlelnek, eljárnak. Azt is ellenőrzik, hogy a kerékpárúton ne sétáljanak a gyalogosok. Nem tudnak minden renitens biciklis mellé rendőrt állítani. Ha valaki azt gondolja, hogy a kerékpáros a főkapitányság melletti kövesúton nagyobb biztonságban van, mint a járdán, az téved. Célszerű lenne a széles járdát kettéválasztani. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Nem csak a békéscsabaiakra, hanem a magyar állampolgárokra sem jellemző a jogkövető magatartás. A városvezetés feladata egy olyan körülmény kialakítása, amiben a kerékpáros szabályosan tud közlekedni. Korábban ez nem volt biztosítva az Andrássy út nagyobb részén. A feltételek biztosítása után elkövetett szabálysértést büntetik. (Kazetta 4/ )

10 10 Ványai Mária, Békéscsaba, Lázár u. 4.: Nem csak a Luther utca 9. szám alatt, hanem a házuk alatt is remeg a föld. Tekintettel az egyirányú utcára, a kerékpárosok a járdán közlekednek. Javasolta, hogy a Luther utcából befele haladó utcákon néha forduljanak elő a rendőrök. Hiába egyirányú az utca, naponta 8-10, a forgalommal szemben száguldó gépjárművel lehet találkozni. Májusban, írásban keresték fel az önkormányzatot annak érdekében, hogy utcájukban fekvőrendőr kihelyezését tegyék lehetővé. Kérésükre a mai napig válasz nem érkezett. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Az nem működik, hogy minden sarkon rendőr álljon. Felkérte Csiaki Tamás osztályvezetőt, válaszoljon a felvetésre. (Kazetta 4/ ) Csiaki Tamás osztályvezető: Való igaz, a lakók kérelemmel éltek a Lázár utcából, válaszoltak annak a hölgynek, aki a levelet feladta. Tekintettel az egyoldalú közlekedésre, nincs olyan jellegű forgalomnagyság, ami indokolná a fekvőrendőr kihelyezést. Ismételten másolatban elküldik a levelet Ványai Máriának. (Kazetta 4/ ) Takács Péter képviselő: A Luther u. 9. szám alatti lakók felvetésének lényege úgy szólt, hogy az utcában annyira nagy a forgalom, ami az élethelyzetet megkeseríti. A válaszok nem voltak egyértelműek. A lakók részesülnek valamiféle önkormányzati segítségben, avagy annyi lesz a segítség, hogy megépül az út és reménykedünk, hogy talán nem lesz annyira zajos a forgalom? (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Jól értette a képviselő, tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak nincs arra lehetősége, hogy házfelújításokat végezzen. A házakhoz nem megy közelebb a forgalom, és lényegesen jobb burkolatállapot alakul ki. A ház lakóinak kötelessége a ház fenntartása. A csatornázás előtt minden lakást levideóztak, felvételt készítettek, annak érdekében, hogy a beruházás befejezését követően bizonyítható legyen, hogy a munkálatok megkezdéséhez képest történt-e romlás. A szakértői vizsgálatokból kiderült, hogy ez nem következett be. A felmerült problémákat lehetőség szerint megszüntették. (Kazetta 4/ ) Kovács László, Békéscsaba, Kis-Tabán u. 26/5.: Utcájuk páros oldalán a járda állapota életveszélyes, a csatornázási munkák idején közlekedő tehergépjárművek súlya alatt megsüllyedt. A beruházás befejeződött, véleménye szerint egy járdafelújítást kellene eszközölni. A mélyedésekben megmarad a víz, télen közlekedni veszélyes. Meglátása szerint a Derkovits sor-bartók Béla úti kereszteződés életveszélyes. A Penza ltp. felé áthajtani szinte lehetetlen, ebből adódóan a nap bizonyos időszakában feltorlódik a forgalom. A lámpák összehangolására, vagy telepítésére lenne szükség. Aszály idején havonta minimum 1-2 m 3 vizet használt fel a fák, bokrok öntözésére. Üdvözölné, ha ezen időszakban ekkora mennyiséggel kevesebbet számolna el a vízmű. Évekkel ezelőtt azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a házuk előtt lévő tölgyfa kerüljön kivágásra. Nemleges választ kapott. Ez év júniusában a vihar következtében egy

11 11 nagy ág esett személyautójukra, melynek következtében a karosszéria behorpadt, javítási költségét az önkormányzat ,- Ft erejéig magára vállalta. A fán jelenleg is karvastagságú száraz ágak vannak, újból kérte a fa kivágását. Nincs intézkedés, a levelére kapott válasz értelmében a fa fölött elhelyezkedő villanyvezeték miatt nagyon nehéz az ágak eltávolítása. Várja, hogy mikor esik ismét rá a száraz ág a gépjárművére, és mikor fizet ismét az önkormányzat. Az önkormányzat mit tesz annak érdekében, hogy a munkaképes fiatalok a városban vagy a város környékén maradjanak? Számtalan helyről hallja, hogy többen kényszerültek külföldi munkavállalásra, mivel itthon egyetemi végzettséggel sem tudtak álláshoz jutni. A vállalkozóvá válást hogyan tudnák segíteni vissza nem térítendő támogatás, kamatmentes kölcsön -? Kérdésére írásban kéri a választ. A temetkezési szokásokkal kapcsolatban elmondta, hogy a legújabb temetkezési forma a hamvak szétszórása. Van olyan ismerőse, akit Szegeden temettek el, mert csak ott volt erre lehetőség. Az önkormányzat tervezi-e az ilyen temetkezési forma bevezetését? (Kazetta 4/ /2. 057) Vantara Gyula polgármester: Fakivágás ügyben felkérte Csiaki Tamás osztályvezetőt a válaszadásra. (Kazetta 4/ ) Csiaki Tamás osztályvezető: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Kis-Tabán utcai fasor védettség alatt áll, ezért hatósági eljárás keretében történik a fák kivágása, visszapótlása. Ebből adódóan káresemény esetén az önkormányzat a keletkezett kárt megtéríti. Kollégái ismételten felmérik a fa állapotát. Az önkormányzat több évvel ezelőtt elindította járda felújítási programját. Ez évben is közel 40 millió forint, értékben történtek járdafelújítások. A szennyvízberuházás befejeztével anyagi forrás függvényében zajlanak a helyreállítások. Minden évben a szakbizottság dönt az adott járdaszakaszok rekonstrukciójáról. A felújítási terv szerinti időpontról írásban tájékoztatja az érintettet. Az aszállyal kapcsolatban elmondta, hogy a vízmű évek óta áprilistól-szeptemberig, az elfogyasztott vízmennyiség után 10 %-os locsolási kedvezménnyel számol. A jogszabályok alapján a hamvak szétszórása tulajdonképpen bárhol megtörténhet, kivéve a nemzeti parkokban, vagy a Balatonban. Békéscsabán ilyen jogszabályi korlátozás nincs, egyetlen egy kritérium van, amit a jogszabály előír, hogy az érintett terület tulajdonosának hozzájárulása szükséges. (Kazetta 4/ ) Kovács László, Békéscsaba, Kis-Tabán u. 26/5. /mikrofonon k ívül/: A temető területén belül gondolta a szóró parcella kialakítását. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: A Derkovits sor-bartók Béla úti kereszteződéssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat sikerrel pályázott a Széchenyi utca-gyulai úti, valamint a másik végén lévő iker csomópont kiépítésére. Az Állami Közútkezelő Kht. a Széchenyi utcai átépítésre adta be pályázatát, eredmény még nem született. Összehangolni azokat az

12 12 útvonalakat lehet, ahol minden csomópont jelzőlámpával van ellátva. Ilyen pl. a Bartók Béla út. A munkahelyteremtéssel kapcsolatban elmondta, hogy évben fiatal munkanélkülit regisztráltak az országban. Ez a szám 2010-re főre duzzadt, amiből a kb. a fele semmilyen képzettséggel nem rendelkezik. Érdemes elgondolkodni a magyar oktatás eredményein. Az állami támogatású Start kártya lehetőségével pályakezdő élt, míg az ez év elején induló Start bónuszból kb db kártyát igényeltek. A saját vállalkozás beindítására 3 millió forint vissza nem térítendő támogatást biztosítanak, ez várhatóan főt érint. A gyakornoki program, adó és egyéb kedvezményeket biztosít. Békéscsaba anyagi lehetőségeihez képest az utóbbi három évben pályázatot indított, amely pályázat az eszköz- és informatikai hálózat fejlesztését célozta meg. Munkahelybővítés esetén az önkormányzat a munkabérterhelő járulékokat átvállalja. Az inkubációs házakban kedvező helyiségbérlésre van lehetőség, ahol az adott tevékenység megkezdhető, az irodai feltételek adottak. A legnagyobb probléma a képzetlenség. Abban az esetben, ha Békéscsabán autógyár épülne, nem lenne annyi szakképzett munkaerő, amivel egy férőhelyes új üzemet el lehetne látni. Ezért van az oktatásban egy egészen új változtatás, miszerint a kamarák bevonásával a szakmai képzés lesz a mértékadó. (Kazetta 4/ ) Szekeres Tamás, Békéscsaba, Degré u. 59.: Takács Péter képviselőhöz intézte azon kérdését, miszerint a Diáktanya miért szűnt meg? Második kérdését Vantara Gyula polgármesterhez intézte. Az elmúlt hét péntekén megtörtént az Agóra műszaki átadása. Az intézmény fenntartását miből finanszírozza az önkormányzat? Békéscsaba a közmunka programban milyen formában vesz részt? A polgármesternek mi a véleménye az Előre labdarúgócsapat új tulajdonosáról? (Kazetta 4/ ) Takács Péter képviselő: Meglepte a személye felé intézett kérdés, mivel azon kevés képviselő közé tartozik, aki nem támogatta a Diáktanya ilyen módon történő felszámolását. Bizonyára a területért felelős alpolgármester, aki támogatta a folyamatot, konkrét érvekkel szolgál. (Kazetta 4/ ) Kiss Tibor alpolgármester: Az Agóra pályázat feltétele volt a kisházak Lencsési-, Békési úti Közösségi Ház, Diáktanya egy rendszerbe történő tömörítése. A Diáktanya szakmai működése nem szűnt meg, azt a Patent Diákiroda vette át, ami ugyancsak a Csabagyöngye Multifunkcionális Központban nyer elhelyezést. Maga az ingatlan került kivonásra. Reményeik szerint a multifunkcionális központ adottságaiból adódóan Békéscsabára csábítja a színvonalas előadókat, növelve ezzel a saját bevételt. Véleménye szerint a 60 %-os városi támogatás mellett a 40 %-os saját bevétel elérhető. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Felkérte Dr. Tőgye Ildikó osztályvezetőt, hogy az ebben az évben zajló Start munkaprogramról, valamint a jövő évi tervezetről szóljon néhány szót. (Kazetta 4/ ) Dr. Tőgye Ildikó osztályvezető: évben 912 fő közfoglalkoztatott vett részt a közmunkaprogramban, október 8-án indult a Start minta munkaprogram, amelyben kibővültek az eddig végzett feladatkörök. Szintén októberben kezdődött az új járdaépítési, valamint szőlőtelepítési program, egyrészt a járdalapok gyártása és lerakása fog ennek keretében

13 13 megtörténni, továbbá tő csabagyöngye szőlő telepítését végzik a foglalkoztatottak évben a két program folytatását, ezen felül a csapadékvíz-elvezető árkok tisztítását, karbantartását, fatelepítést, valamint az intézmények karbantartását tervezik. A jövő évben is 900 fő foglalkoztatását biztosítanák. Az önkormányzat a felsorolt munkaprogramokhoz millió forintot biztosított. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Az Előre labdarugó klub átalakult, új tulajdonosa van, amely tulajdonossal az önkormányzat zártkörű részvénytársaságot alapított. A befektető feltételként szabta az NBI-be történő bejutást, amihez a szükséges anyagi feltételeket biztosítja, a város a stadiont és az ahhoz tartozó létesítmények használatát, annak érdekében, hogy ismét ember élvezze az NBI-es focit Békéscsabán. (Kazetta 4/ ) Faluhelyi Balázs, Békéscsaba, Széchenyi u. 5. fsz. 1.: A hó-eltakarításról szeretne szót ejteni. Idén februárban óriási hó zúdult a városra, ami teljesen megnehezítette a közlekedést az utcákon, a rokkant kocsival közlekedők közlekedését teljesen ellehetetlenítette. Miután már nagyjából járhatóak voltak az utak és járdák, többször azt tapasztalta, hogy a meglévő feljárókra túrták a hókupacot, megnehezítve ezzel az egyik oldalról a másik oldalra való átjutást. Kérte a városvezetést, valamilyen úton-módon bírja rá a hókotrókat, hogy takarításkor a havat ne a feljárókra dúrják. Mind a tavalyi, mind az idei évben néhányszori utazásukhoz igénybe vette a vasúti közlekedést, az emelő-berendezés megrendelésének lehetőségét a MÁV Direkt Szolgáltatónál a es számon. Sajnos azért kellett ezt a lehetőséget igénybe venni, mert az elmúlt években a békéscsabai vasútállomáson számtalanszor elutasították, mondván hívja fel Budapest Keleti-pályaudvart, és náluk rendelje meg az emelő-berendezést. Jó maga ezt megelégelve ráállt a MÁV Direkt Szolgáltatón keresztüli emelőrendelésre, amivel a mai napig sikerrel jár. Ami viszont borzasztóan aggasztja, hogy betárcsázás után bejelentkezik a szokott bemutatkozó gépbeszéd, miután a nyomógombok segítségével kiválasztja a számára megfelelőt, szól a zene néhány másodpercig, majd szünetben elmondja a sorszámot. A sorszámok felsorolásával kb. fél óra telik el, ez idő alatt kártyájáról elfogy az egyenleg. Mióta a szolgáltatónál bevezették a sorszámos várakozást, azóta sokkal nehezebben tudja az emelőberendezést megrendelni arra a vonatra, amellyel utazni kíván. Méltán teszi fel azt a kérdést, hogy a telefonos sorszámra miért van szükség? Kihez tudna ezzel kapcsolatban fordulni? (Kazetta 4/ ) Csiaki Tamás osztályvezető: A hó helyzettel kapcsolatban elmondta, hogy Békéscsabán több szervezet végzi a hó-eltakarítást, a Közútkezelő Nonprofit Kft., valamint az önkormányzat a gyűjtő- és tömegközlekedési utak, megtisztításán munkálkodik. A közútkezelővel folytatott tárgyaláson felhívták a figyelmet és egyeztetést kértek a tekintetben, hogy amennyiben gépjárművük elhalad a főútvonalak mentén, a kereszteződésekbe, gyalogátkelőhelyekre bedúrt havat kisebb géppel takarítsák el. Erre az érintettek ígéretet tettek, és szorosabb kapcsolattartásról, együttműködésről biztosították az önkormányzatot. Az emelőigényléssel kapcsolatban elmondta, hogy az önkormányzat nincs tisztában azzal, hogy a rendszer hogyan működik. A közmeghallgatásról írásos jegyzőkönyv készül, az erre vonatkozó részt a MÁV megfelelő szervezetéhez eljuttatják, a tett intézkedésről tájékoztatást kérnek, amiről írásban informálják az érintettet. (Kazetta 4/ )

14 14 Farkas József, Békéscsaba, Fövenyes u. 1/2. fsz. 3.: A tavalyi évben Dr. Ferenczi Attila képviselőtől ígéretet kapott arra, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok szeméttároló helyzetét rendezi. Azóta sem lát eredményt, az idegenek továbbra is épületük gyűjtőjébe hordják a szemetet. Szeretnék, ha az ingatlan körbekerítésére kerülne sor, tekintettel arra, hogy ingatlanjaikban lopások fordultak elő. (Kazetta 4/ ) Dr. Ferenczi Attila képviselő: A Városüzemeltetési Osztálynak a kérést tolmácsolta, de minden évben van egy adott keret, amiből támogatják a lakosság zárható hulladéktároló építési programját. A hulladéktárolókat meg kell terveztetni, kivitelezőt kell találni, majd utána azt elhelyezni. Ez nem megy egyik hétről a másikra, de a kérést a keretek figyelembevételével teljesítik. A decemberéig tartó program adta lehetőségeket a városlakók számára is biztosítani kell, de lecsippentik a tároló építési költségét, tekintettel arra, hogy lesznek, akik visszalépnek, ennek következtében meg lesz a szükséges forrás a hulladéktároló kivitelezésére. (Kazetta 4/ ) Gál István Elek Békéscsaba, Könyves u. 49/1. /LMP/: A testület az ülések előterjesztéseit közvetlenül kapja kézhez, a csabai polgárok részére a város internetes honlapján helyezi el azt a hivatal. Sajnos nem mindegyiket. Legtöbbször azok az előterjesztések hiányzanak, amelyek a meghívón is úgy szerepelnek, hogy későbbi kiküldéssel. Például az áprilisi előterjesztések 20 %-a hiányzik, tavaly októberben a 40 %-át nem tették fel, az alakuló ülés összes előterjesztése hiányzik, feltevésére két év kevés volt a hivatal illetékese számára. Arra kérte a hivatalt, hogy pótolja a hiányosságokat. A mennyiségi hiányon kívül még problémát okoz az a módszer is, ahogyan ezeket, az előterjesztéseket tartalmazó számítógépes állományokat, PDF kiterjesztésű adobe fájlokat létrehozzák. A hivatal ezt úgy csinálja, hogy kinyomtatja a szöveges és adatállományokat, majd a papírokat beolvastatja, bescanneli, ezáltal a szövegekből, számokból képeket csinálnak. Amit persze ugyanúgy lehet olvasni, de a számítógépes keresés, tovább feldolgozás igen korlátozottá válik. Ugyan az Adobe reader program, amivel olvasni szoktuk ezeket a dokumentumokat, szövegfelismerő résszel is rendelkezik, de az nem 100 %-os eredménnyel dolgozik. Tehát ha egy több oldalas dokumentumban kiad egy keresési parancsot, és azt a választ kapja, hogy a program a keresett szöveget nem találja, akkor az két dolgot jelent. Vagy benne van, vagy nem. Volna egy másik technikai megoldás is, az adobe fájlok készítésére, ezt vállalkozásoknál, hivatalokban széleskörűen használják, de még magánszemélyek is. A szöveges és adatdokumentumokat egyszerűen lehet exportálni ingyenes PDF kreátor programmal, miáltal csonkolás nélkül hiánytalanul kerülnek a tartalmak adobe fájlokba, mint szövegek és számok. Keresés, kimásolás és számolás, 100 %-os biztonsággal végezhető ezután. Ezért arra kérné a hivatalt, hogy az internetre feltett adobe fájlokat ezután ezzel a módszerrel állítsák elő. Adat hozzáférhetőséghez kapcsolódik másik témája is. Nemrég Hrabovszki György képviselő úr jelezte, hogy közbeszerzéssel kapcsolatos adatokhoz szeretne hozzájutni. A polgármester úr azt állította, hogy az interneten megtalálhatók az adatok. Vette a fáradtságot, és keresni kezdte a város honlapján. Azt tapasztalta, hogy a közbeszerzések meghirdetései ott találhatók, a jegyzőkönyvekből az eredmények kibogarászhatók, de az előbb ismertetett helyzet miatt igencsak fáradtságos ezt megtenni. Tehát valami van, de nem az igazi, nem áttekinthető, nem átfogó, és hiányos is az információ sokszor. Igazából az lepte meg, hogy még néhány évvel ezelőtt üvegzseb néven összefoglaló táblázatban ismerhette meg a csabai polgár, hogy városa kivel, milyen szerződéseket kötött, és mennyiért. Ezt a táblázatot most vagy ügyesen dugták el, vagy levették a honlapról, mert nem látta, nem találta. Úgy gondolja, hogyha nincs

15 15 takargatnivalója a városvezetésnek, akkor a polgárok miért ne ismerhetnék meg a gazdálkodási adatokat, összefoglaló, táblázatos formában is. Megköszönte, hogy meghallgatták. (Kazetta 4/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: Gál István Elek több mindent vetett fel kérdésében, szeretne minden kérdésére választ adni, bár néhány dolog számára meglepő. Előterjesztések a hivatal honlapján. A város honlapján minden olyan előterjesztés megjelenik, amely a nyilvános ülésekhez kapcsolódik, az előterjesztések címei, illetve a meghívó. A meghívóban pontosan látható, hogy van zárt- és nyilvános testületi ülés. A zárt testületi ülések anyagai soha nem fognak felkerülni a honlapra. A zárt ülésen elhangzottakról külön dönt a testület, külön jegyzőkönyv készül róla, a döntés nyilvános, minden esetben a honlapon megtalálható, de a jegyzőkönyvek továbbra sem fognak erről felkerülni az önkormányzati törvény rendelkezései alapján. Későbbi kiküldéssel történő anyagok. Az anyagok valamilyen okból az anyagkiküldésre nem tudnak elkészülni, akár felsőbb utasítás, vagy minisztériumi állásfoglalás bevárása miatt. Ezen anyagokat a kollégák mindig pótlólagosan a honlapra felrakják. Az, hogy most Gál Elek István tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy technikailag hogyan oldják meg a közgyűlési anyagok feltételét, megköszöni, de véleménye szerint az Önkormányzati-, valamint a személyes adatok védelméről, valamint a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény kitételeinek teljes mértékben eleget tesznek. Hogy a keresési feltételek milyenek, nem biztos, hogy mindenki egyedi szája íze szerint meg tudják oldani. A közgyűlési anyagok azért vannak pdf-es állományban feltéve, hogy azt a továbbiakban ne tudja senki szerkeszteni. Ugyanilyen formában terjesztik fel a törvényjavaslatokat és más egyéb kormányzati szervek részéről felkerülő hivatalos anyagokat is. Vannak olyan megállapodások is, amelyekbe szintén nem lehet belenyúlni. Közbeszerzési adatok feldolgozása. Nagyon sok vita és mindenféle városi legenda kering ezekről a dolgokról. Nyilvánvalóan létezik üvegzseb törvény, az Állami Számvevőszék utasításainak megfelelően jár el az önkormányzat. A közbeszerzések adatai is nyilvánosak, a honlapon megtalálhatók. A polgármesteri hivatalnak van egy úgynevezett honlap szabályzata, amely azt kezeli, hogy egyes területek milyen szerepkörben, milyen feladattal és felelősséggel kötelesek az őket érintő területről a nyilvánosságot igénylő és kötelező adatokat feltenni. Amennyiben a felszólaló a város honlapján nem tud eligazodni, a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoport szívesen áll rendelkezésére. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: A képviselő-testületnek, városvezetésnek semmi titkolnivalója nincs. Két évvel ezelőtt a városok átláthatóságát, adatszolgáltatását, tájékoztatását vizsgálták a kívülállók szempontjából. Az összes nagyobb települést figyelembe véve Békéscsaba igen előkelő helyen végzett. Véleménye szerint az a követelmény, miszerint a városban történtekről a lakosság értesüljön, teljesül. (Kazetta 4/ ) Gál István Elek Békéscsaba, Könyves u. 49/1.: Egy szóval nem említette a zárt ülést. Zárt ülési anyagot nem említett, csak és kizárólag a nyilvános ülés anyagait hiányolta. Az, hogy a jegyző asszony vakon megbízik a dolgozóiban, lehet egy jó vezetői hozzáállás, de ha megnézi az áprilisi testületi ülés anyagait, láthatja, hogy 7 db nyilvános testületi ülés anyaga hiányzik. A 2010-es alakuló ülés meghívója értelmében 7 nyilvános előterjesztésnek kellene szerepelni, egy sincs fent az interneten. A mai ülés anyagai között is hiányosságokat tapasztalt, de bízik abban, hogy este még azért felteszik a maradékot, tehát a mai testületi ülésre is úgy jött el,

16 16 hogy bizonyos anyagokat, mint egyszerű csabai polgár nem ismerhetett meg, nyilvánosakról beszél, zártról szó nem volt. Tévedni emberi dolog, ezt most nem kell politikai támadásnak érteni. Figyelmeztetett a hiányosságokra, kérte, ha van erre mód, és lehetőség azt pótolják. Amennyiben kérik egyenként kibogarássza, hogy melyik testületi ülés, melyik anyaga hiányzik. Összesen csak erről van szó. (Kazetta 4/ ) Vantara Gyula polgármester: Gál úr abban a szerencsés helyzetben van, hogy aktív képviselőjük minden anyagot el tud számára juttatni. (Kazetta 4/ ) Dr. Szvercsák Szilvia jegyző: A testületi üléseken elhangzottak hangrögzítésre kerülnek. Ki fogja keresni szó szerint azt a részt, amikor kb. három perccel ezelőtt zárt ülések anyagait kérte. Nem tudja, hogy a testület hallotta-e, de személye jegyzetel. Megköszönte, hogy Gál István Elek ilyen éberen figyeli a hivatal munkáját. Nem vakon bízik a dolgozóiban, feltételezi, hogy a 270 beosztott megfelelően végzi munkáját. Gál István Eleket szívesen látják a Jogi, Önkormányzati és Szervezési Csoportnál, ahol mindenre kiterjedő tájékoztatást kaphat. (Kazetta 4/ ) Pocsainé Hámori Edit, Békéscsaba, Veres P. u.: Jaminában is számos problémát okozott a csatornaépítés. Repedeznek a falak, a tehergépjárművek közlekedéséből adódóan az épületek állaga romlik. Csatornadíj tekintetében is várható a 10 %-os kedvezmény? Tekintettel arra, hogy amit kilocsol, azt nem fogja a csatornába beleengedni. Jamina kerékpáros városrész. Támogassuk a kerékpárosokat, tegyék lehetővé, hogy legyen egy olyan hely, ahol közlekedhetnek. Remélhetőleg a város egyre szebb lesz, és egyre több lesz a zöldterület, a munkálatokba a polgárokat is be lehetne vonni, nagyon sokan szívesen segítenének a város élhetőbb legyen. Kérte, hogy az autóbuszok is úgy közlekedjenek, hogy az idős ember eljuthasson pl. Jaminából a kórházig. Kérte a csatornázás befejeztével a járdaszakaszok helyreállítását. (Kazetta 4/ /1. 003) Vantara Gyula polgármester: Információi szerint a vízdíjból levont 10 % után kell a csatornadíjat fizetni, továbbá rákötés esetén fél éves ingyenes csatornahasználatot biztosítanak. Kerékpáros- és buszközlekedés tekintetében várják az észrevételeket. Az Orosházi út mellett egy folyamatos kerékpárút lett kialakítva. Jelentős változás a vasútépítés kapcsán fog bekövetkezni. Megépül a Franklin utcai vasúti átjáró alatt egy olyan 2x2 sáv+ kerékpárút+járda aluljáró, amely lehetővé teszi a buszos, kerékpáros és gyalogos közlekedést. A jaminai felüljáró évben 2x2 sávot kap. A beruházás alatt kérte a lakók türelmét. A repülőhíd a vasút-rekonstrukció kapcsán megújul, azt a város, üzemeltetésbe átveszi, állagromlását követően kb év - elbontásra kerül. Járdaépítésben nem rossz a helyzet, jó néhány helyen ahol a csatornaépítés lehetővé tette, számos új gyalogjárda épült.

17 17 (Kazetta 5/ ) Leel-Ösy László, Békéscsaba, Gábor Á. u. 13. IV. 17.: Miért kell becsülni a hulladékszállítást, ha korrekt módon mérhető a teljesítés? Társasházukban korrekt módon mérhető, heti négy kukaürítés történik, ami az 52 hét alatt az önkormányzati hatósági árral szorozva kb forintot jelent, ehelyett a ház a közel két és félszeresét téríti. A kazáncsere és napkollektor pályázatot nem tartja jól előkészítettnek, a valós adatok, a gazdasági számítások, nem ismertek. Amortizáción belüli megtérülés egy ,- Ft-os beruházásnál ténykérdés, hogy egyáltalán megéri-e, hiszen a 10 éves amortizáción belül évente közel forintot kellene, hogy megtakarítsanak. (Kazetta 5/ ) Vantara Gyula polgármester: Milyen beruházásról van szó? (Kazetta 5/ ) Leel-Ősy László, Békéscsaba, Gábor Á. u. 13. IV. 17.: Pályázati lehetőségről van szó, számításaik szerint a múlt évben kb. 1,5-2 millióval csökkent a költségük évre előre tervezni már az ő korában nem lehet, de még a fiataloknak sem nagyon. Nem a laikus lakókra kell rátukmálni, hanem vannak műszaki emberek, akik ezt ki tudják számolni. Készített egy kimutatást, amit átad a városvezetésnek. (Kazetta 5/ ) Vantara Gyula polgármester: A hulladéktárolással kapcsolatos kérdésekre Dr. Ferenczi Attila képviselő a korábbiakban válaszolt. A kazáncsere véleménye szerint országos program, amit a közgyűlésen igazából nem tudnak megoldani. A kimutatást áttanulmányozza. (Kazetta 5/ ) Faluhelyi Balázs, Békéscsaba, Széchenyi u. 5. fsz. 1.: Üdvözölte, hogy a Szent István tér patinás rendezvénytérré alakul, viszont ott található Békéscsaba szégyenfoltja a Körös Hotel. Az önkormányzatnak az épülettel kapcsolatban van-e valamilyen terve? Személyében számtalanszor megfogalmazódott a szelektív hulladékgyűjtő kihelyezésének kérdése. A városban hogyan lehetne kivitelezni? Lakásukban éveken keresztül fogható volt a Csaba Televízió adása, amit az idei évben január elsejével megszüntettek. A város három pontján található T-home irodában három különböző választ kapott. Miért vette ki a T-home Kábeltelevízió csomagjaiból a tévéadást? (Kazetta 5/ ) Szekeres Tamás, Békéscsaba, Degré u. 59.: A közműadó nemfizetése esetén a polgárok mire számíthatnak? Kapnak valamilyen segítséget? (Kazetta 5/ ) Vantara Gyula polgármester: Tájékoztatásul elmondta, hogy a Körös Hotel magántulajdonban van. A városnak van jó néhány olyan ingatlanja, ami évek óta öröklött problémát von maga után. Első lépésként a városi ingatlanok felújítását és újrahasznosítását tűzték ki célul. Ennek lesz látható bizonyítéka, pl. a Szent István tér 10. szám alatti épület, amit néhány napon belül beállványoznak, és kívül-belül felújítanak. Pályázat függvénye az Andrássy úti óvoda épületének felújítása, ahol Jankay kiállítótermet és központot terveznek. Azok a téveszmék,

18 18 miszerint az állam és az önkormányzat rossz tulajdonos most dőlt meg. Január 1. napjától a polgármesternek nagyobb hatásköre lesz a kérdéskör tisztázására. Megpróbálnak kompromisszumot kötni, és valamilyen döntést elérni annak érdekében, hogy a szégyenfolt megszűnjön. Szelektív hulladékgyűjtés tekintetében két irányelv ismert, a szemét összegyűjtését követően a telepen kerül átválogatásra, hasznosításra, vagy különböző konténerekben nyernek elhelyezést. Az utóbbi jóval drágább megoldás, hiszen minden egyes szemétfajtát külön kell szállítani. A hulladéktörvény elfogadásáig hulladékszigetek bővítésével szelektálják a hulladékot. A Csaba Televízió foghatására nincs az önkormányzatnak ráhatása, ez a kábelszolgáltató döntése. Felkéri a két szolgáltatót az egyeztetésre. Probléma esetén az önkormányzat is lépéseket folytat ez ügyben, hiszen a Csaba Televízió félig-meddig városi televíziónak tekinthető, annak ellenére, hogy magántulajdonban van. A közműadó közembert nem érint. Tájékoztatásul elmondta, hogy a közműadó rendszerét a jövő heti európai uniós tárgyaláson taglalják. Megköszönte a jelenlévők aktivitását. A közmeghallgatást 16 óra 45 perckor befejezetté nyilvánította. (Kazetta 5/ ) K.m.f. Vantara Gyula polgármester Dr. Szvercsák Szilvia jegyző

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz.

Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. Békéscsabai Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 239-5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 25-én Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri

Részletesebben

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok.

1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. 1. Gerlai András Lesz e még több közúti csomópontban fényjelzést váltást jelző óra. Szerintem nagyon jó. Nem csabai vagyok. Ezen igényt a jövő éves költségvetés tervezésénél szerepeltetjük. A városi jelzőlámpák

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Beszámolók közgyûlése

Beszámolók közgyûlése Beszámolók közgyûlése Egy asztalnál a városfejlesztésrõl Jól jártunk? Bíróságon a jegyzõügy Változások a kistérségi társulásnál XVII. évfolyam 6. szám 2007. április 12. Kúriatalálkozó Békéscsabán Békéscsaba

Részletesebben

Dunakeszi. Valamennyi képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési nyilatkozatot

Dunakeszi. Valamennyi képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési nyilatkozatot Dunakeszi városi magazin 2015 február Polgár Fotó: Vörös István XVI. évfolyam 2. szám Valamennyi képviselő aláírta az öt évre szóló Együttműködési nyilatkozatot Megnyílt a tizenötödik körzeti orvosi rendelő

Részletesebben

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14.) 2011. november 24-én 17

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő)

JEGYZŐKÖNYV. A képviselők közül jelen vannak: (12 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december 9-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal (Budapest, IV. ker. István út 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsának 2012. május 3-án (csütörtökön) 13 órakor kezdődött nyilvános üléséről Sümegi Kistérségi Többcélú Társulás 8330 Sümeg, Deák F. u. 6. Tel.: (87) 550-325 Fax: (87) 550-326 E-mail: postmaster@sterseg.t-online.hu Ikt.szám: 117 / 1 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Sümegi Kistérségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. december 29-én megtartott közmeghallgatással egybekötött üléséről. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\120227\2012 február 27 002.rep Ülés helye: 2012.02.27. 14:33 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z Ő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:, Bakó László, Benkőné Remport Lilla, Erdélyi

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 26-i nyílt üléséről H e l y e: Városháza díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi István,

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. október 21-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2008. január 21-én a Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsággal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-64/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: B- 6-64 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 21-i közmeghallgatásáról, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. JANUÁR 28. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV TERKA Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. január 28-án 14:00 órai kezdettel tartott NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K : 1./

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-4/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. március 20-án tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, Dr. Gál András, Heves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben