Anyanyelv. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Anyanyelv. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg."

Átírás

1 Kommunikáció Anyanyelv 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP /1-2F A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

2 Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP /1-2F Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanulói jegyzet

3 A kiadvány a TÁMOP /1-2F azonosító számú projekt keretében jelenik meg. Szerző: Botos Réka Lektor: Hucskó Erzsébet Borító és tipográfia: Új Magyarország Fejlesztési Terv Arculati kézikönyv alapján A mű egésze vagy annak részletei az üzletszerű felhasználás eseteit ide nem értve oktatási és tudományos célra korlátozás nélkül, szabadon felhasználhatók. A tananyagfejlesztés módszertani irányítása: Observans Kft. Budapest, Igazgató: Bertalan Tamás Tördelés: Király és Társai Kkt. Cégvezető: Király Ildikó

4 Tartalomjegyzék Bevezetés...4 Szóbeli és írásbeli szövegtípusok...6 Mi a szöveg?...6 A szó elszáll, az írás megmarad!...7 Mondjam, vagy mutassam?...8 Alkossunk szöveget!...9 Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Vázlat gondolattérkép Eb, kutya vagy dög? Hol is keressem? Becsapós, avagy írjunk mi definíciót! Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Tipográfia Címek alcímek tagolás Figyelemfelkeltés vagy szemléltetés? Tömörítés...22 Bővítés...22 Szövegalkotás...23 Hogy is mondjam?...23 Hiszem, ha látom...24 Vitatkozzunk!...24 TÁRSASJÁTÉK PROJEKT...26 Feladat...26 Ütemezés...26 Kártyaminták...26 A visszajelzés technikája...27 Függelék...28 Hulladékhegyek, szeméttengerek...28 Gondolattérkép...30 Cím nélkül Újrahasznosított mobil Példamutató iskolai komposztálás PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

5 Bevezetés Kedves 9. Osztályos Tanulók! Éreztétek már úgy, hogy nem tudjátok megfogalmazni azt, amire gondoltok? Ez a tanulói jegyzet segítséget próbál nyújtani abban, hogy magabiztosabban fejezzétek ki magatokat írásban és szóban egyaránt. A feladatok segítségével a szakmai órákon kapott szövegeket is hatékonyabban tudjátok majd értelmezni, feldolgozni, hiszen megtanuljátok, hogyan használjátok a szakirodalmat és a különböző lexikonokat, szótárakat. Kreativitásotokat, együttműködési készségeteket pár- és csoportmunkában is kipróbálhatjátok. Cél Integrált nyelvi-irodalmi-kommunikációs képességek fejlesztése. Szövegértési-szövegalkotási kompetenciák fejlesztése szakmai témájú, szaknyelvi szövegek felhasználásával. Szövegértési és szövegalkotási automatizmusok kialakítása. Csoport- és pármunkában az együttműködés képességének fejlesztése. Követelmény Legyél képes az adott kommunikációs helyzetnek megfelelő nyelvi és nem nyelvi eszközök normáinak betartására, a helyzethez való alkalmazkodásra! Ismerd fel a szöveg szerkezeti egységeit, tudjál hiányos nyelvi egységet szöveggé alakítani! Ismerd a lényegkiemelés különböző technikáit: tudjad a gyakorlatban alkalmazni a vázlat és a gondolattérkép műfaját! Ismerd a szótárak és lexikonok használatának módját, tudjad használni azokat megadott szempontok alapján! Tudjál önállóan definíciót alkotni! Legyél képes szövegekkel műveleteket végezni: szöveget alkotni, elemezni, átalakítani, tömöríteni és bővíteni! Legyél képes egyénileg, párban és csoportban egyaránt hatékonyan dolgozni! Tudjad megfogalmazni az elkészült munkával, a saját és a többiek teljesítményével kapcsolatos véleményedet! 4 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

6 Jelmagyarázat A tanulói jegyzetben a tananyag fontos elemeit, a példákat és a tanulási tippeket különböző ikonok jelölik. Ikon Jelentés Miért érdemes foglalkozni ezzel a fejezettel? A célmeghatározás elárulja. Jól jegyezd meg! Heuréka! Próbálj válaszolni a feltett kérdésekre, hiszen segítségükkel még inkább elmélyülhetsz a témában! Az érdekességek, példák segítenek az ismeretek elsajátításában. Házi feladat, gyűjtőmunka PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

7 Szóbeli és írásbeli szövegtípusok Ennek a témakörnek az a célja, hogy megismerjétek a szöveg nyelvi szintjét, valamint közösen rendszerezzük az írásbeli és szóbeli szövegalkotás nyelvhasználati jellemzőit. Mi a szöveg? 1. FELADAT Döntsd el, hogy az alábbi példák közül melyik tekinthető szövegnek! Véleményedet indokold! a) Persze, mindig én. b) A családom fontosnak tartja a környezettudatos viselkedést. Ezért minden hulladékot szelektíven gyűjtünk. A testvéreimmel mindig összetapossuk a műanyag palackokat, és külön helye van a papírhulladéknak is. c) Elmegyek színházba. Holnap olvasni fogok. 2. FELADAT Alkossatok közösen definíciót! Ötletrohammal gyűjtsétek össze azokat a kulcsszavakat, melyeknek feltétlenül benne kell lenniük a szöveg meghatározásában, majd próbáljátok a legfontosabbakat egy mondatba sűríteni! A szöveg (kulcsszavak) A szöveg definíciója

8 3. FELADAT Alkossatok csoportban szöveget (párbeszédet) az 1. feladat a) jelű példájából úgy, hogy az legyen az utolsó mondat! Játsszátok el a jelenetet! Beszéljétek meg, hogyan lett belőle igazi szöveg! Persze, mindig én. A szó elszáll, az írás megmarad! 4. FELADAT Hasonlítsátok össze, mi különbözteti meg a szóbeli és írásbeli szövegeket! Minden csoportnak egy szempontot kell megvizsgálnia a két szövegben! Beszéljétek meg tapasztalataitokat egymással, és töltsétek ki közösen a táblázatot! Szóbeli Te hallottál már a szelektív hulladékgyűjtésről? Asszem, valami rémlik Nincs kedved? Mit? Hát tudod, van a sulinál az az izé A művházra gondolsz? Azaz. Ott lesz valami előadás, az ofő is beszélni fog. Tőlem Ütközünk 6-kor a Moszkván? Ja, OK. Írásbeli HIRDETÉS január 14-én (csütörtökön) 19 órától előadást tartunk a szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati megvalósíthatóságáról a XII. kerületi Művelődési Házban. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! Belépődíj nincs! Szempontok Írásbeli Szóbeli Szóhasználat Mondatszerkesztés Nyelvhelyesség A beszélő érzelmi állapotára utaló jelek Visszacsatolás lehetősége PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

9 Mondjam, vagy mutassam? (Forrás: Szerinted szavaink vagy testbeszédünk hordoz több információt? Mondjátok el a véleményeteket! 5. FELADAT Tegyétek próbára magatokat! Nézzetek meg egy filmrészletet úgy, hogy lenémítjátok! Próbáljátok meg párban újraszinkronizálni a filmet, majd nézzétek meg az eredetit! Milyen különbségeket és milyen hasonlóságokat vettetek észre a párbeszédek között? A nem verbális jelek kiegészítik az elmondottakat, utalnak a beszélő érzelmi állapotára, a hallgatóhoz és a témához fűződő viszonyára. A nem verbális jelek legfontosabb típusai: Mimika Gesztus Testtartás Térközszabályozás A külsőnk: öltözködés, jelképek stb. Ezeknek egy része velünk született (pl. mosolygás, félelemnél hátrálás), a másik pedig tanult: kultúra- és társadalomfüggő (pl. bólogatás). A kézfogás az egymás üdvözlésének egyik módja. Már az ősember magasra emelte, nyitotta a tenyerét, ezzel jelezve, hogy nincs fegyver nála. Ennek a modern formája a tenyerek összefonódása és rázása, amit találkozásnál, búcsúzásnál használunk. A kézfogás három alapmagatartást közvetít: uralkodást, behódolást és egyenlőséget. A legelső fajta kézfogás során kezünket tenyérrel lefelé fordítjuk, tehát az uralkodó fél tenyere a föld felé fordul. A behódolást az ember a felfelé fordított tenyérrel nyilvánítja ki, például az állatvilágban, amikor a kutya a hátára fekszik, és a hasát mutatja. Forrás (részlet): Barabás Orsolya: A testbeszéd rejtelmei (2.) Nem mindegy, hogyan fogunk kezet (http://www.ujkelet.ro/) 8 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

10 Alkossunk szöveget! Szövegalkotásnál mindig tegyétek fel a: Mit? Kinek? Hol? Mikor? Milyen céllal? kérdéseket. Ha válaszoltok ezekre, segít a Hogyan? (stílus) meghatározásában. 6. FELADAT Csoportokban alkossatok szöveget! A témája mindegyiknek ugyanaz, csak a műfajuk más. A feladathoz használhatjátok a Függelékben található cikkeket! TÉMA: a szelektív hulladékgyűjtés Írásbeli feladat Hír: rövid, a lényegre és az objektív információkra koncentráló sajtóműfaj. Konkrét téma: az óbudai lakótelepen új, szelektív hulladékgyűjtő szigetet adtak át Felhívás: az információk felsorolásán túl érzelmekre is ható írásbeli műfaj, mely általában valamilyen közérdekű cselekvésre is felszólít. Konkrét téma: ösztönzés a szelektív hulladékgyűjtésre (célcsoport: lakók). Szóbeli feladat Társadalmi célú hirdetés: olyan hirdetés, amely közérdekű problémára akarja ráirányítani a figyelmet. Meg kell különböztetni minden gazdasági célú termékreklámtól. Konkrét téma: a szelektív hulladékgyűjtés fontossága Vita: egymással ellentétes állásponton lévők érveinek ütköztetése. Konkrét téma: Környezetvédők a ház lakóival vitatkoznak, akik a szagok és zajok miatt nem szeretik, hogy az ablakuk alatt van az új szelektív hulladékgyűjtő sziget. Miután elkészültetek, műveteket adjátok elő a többieknek! Beszéljétek meg, milyen elemekben különböztek a szövegek, és azt, hogy hogyan tudtatok együttműködni a feladat megoldásában! A minél hatékonyabb megbeszéléshez dolgozzatok ki mindenki által elfogadott szabályokat! Hogyan beszéljük meg a csoportmunkát? Szabályok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

11 Itt az alkalom, hogy kipróbáljátok magatokat! Állítsatok össze otthon egy minimum 5 különböző típusú feladatból álló dolgozatot, melynek célja, hogy minél alaposabban számon kérje a témakör anyagát! Keressetek olyan cikkeket az interneten, melyek a szelektív hulladékgyűjtéssel foglalkoznak! 10 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

12 Szövegértés, szókincsfejlesztés, szótárhasználat Ennek a témakörnek az a célja, hogy megismerkedjetek a vázlat és a gondolattérkép műfajával, megtanuljátok kiemelni és rendszerezni a szöveg lényegét. A szótárak használatában is jártasságot fogtok szerezni, és megtanuljátok, hogyan kell jól érthető, pontos definíciót írni. Vázlat gondolattérkép Miben különbözik a vázlat a teljes szövegtől? 1. FELADAT A szóforgó módszerrel gyűjtsétek össze, miért hasznos a vázlat! A VÁZLAT Vázlatpont: egy fontos gondolatot kiemelő nyelvi egység, ami akár lehet pár szó is, ám egy mondatnál semmiképp sem hosszabb. Tételmondat: a szöveg lényegét leginkább kifejező mondat. Kulcsszó: az a szó/kifejezés, mely a szöveg témájára utal, és folyamatosan jelen van a szövegben ismétlés vagy szinonimák formájában. Rövidítés: szavak rövidített formája (pl. Magyarország Mo.). Ikon: kép, mely jelként működve leegyszerűsíti a kommunikációt, lerövidíti a mondanivalót (pl.: = vicceltem, boldog vagyok stb.). PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

13 A középkori latin kéziratok, kódexek szövegében a lassú kézírás gyorsítása és a pergamennel való takarékoskodás érdekében kialakult az a gyakorlat, amely során főleg a gyakran előforduló betűcsoportokat szókezdeteket, ragokat rövidítették. 2. FELADAT Gyűjtsetek össze általatok gyakran használt rövidítéseket, ikonokat! Magyarország Mo. 3. FELADAT Olvassátok el a Függelékben található Szeméthegyek, hulladéktengerek című cikket! Alakítsatok csoportokat! Bizonyos csoportok vázlatot, bizonyos csoportok gondolattérképet fognak készíteni a szövegből. A feladat után beszéljétek meg, miben hasonlít, és miben különbözik a két műfaj! A hatékony tanulás az asszociációkra épül, hiszen az egyik dolog felidézi a másikat. Ahhoz, hogy a képzettársításokat rögzítsd, hasznos segítség lehet a gondolattérkép műfaja, ami egy központi témából kiindulva grafikusan mutatja be, milyen fogalmak, gondolatok, definíciók stb. kapcsolódnak hozzá. Az ábrázolásnak, kiemeléseknek (színnel, képpel) csak a fantáziád szabhat határt! (Minta: Függelék) Hasonlóságok Különbségek Szavazzatok, hogy melyik műfajt tartjátok hatékonyabbnak! Vázlat Gondolattérkép 12 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

14 Eb, kutya vagy dög? Mi különbözteti meg a címben lévő szavakat egymástól? Stilisztikai érték: egy nyelvi jelnek az adott szövegben megjelenő többletjelentése (pl. eb tudományos, kutya hétköznapi). Szinonimák: rokon értelmű szavak, melyeknek a jelentése ugyanaz vagy nagyon hasonló, ám hangalakjukban és stilisztikai értékükben eltérnek (pl. szép, gyönyörű). Antonimák: ellentétes értelmű szavak (pl. szép-csúnya). 4. FELADAT Gyűjts a cikkből tudományos stilisztikai értékkel bíró szakszavakat! 5. FELADAT Keresd meg az ellentétét! Párosítsd össze az antonimákat! 1. kreatív a) lusta 2. gyengéd b) ötlettelen 3. szorgalmas c) csaló 4. becsületes d) durva 6. FELADAT Ugyanazt jelenti? a) konzervdoboz b) szemét c) maradék d) komposzt e) újrahasznosítás Húzd alá azokat a szavakat, melyek a hulladék szó szinonimái! A feladathoz használjátok a Magyar szinonimaszótárt is! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

15 a) üveg b) korsó c) flaskó d) butykos e) kulacs Húzd alá azokat a szavakat, melyek a palack szó szinonimái! A feladathoz használjátok a Magyar szinonimaszótárt is! Hol is keressem? 7. FELADAT Alakítsatok csoportokat! Az ugyanolyan szótártípust húzók kerülnek egy csoportba. Olvassátok el a szótár bevezető, tájékoztató részét, és nézzétek át, milyen rövidítésekkel találkozhattok! Vizsgáljátok meg, milyen információkat tudtok meg a drazsé, frász, huligán szavakról! Beszéljétek meg, majd rögzítsétek a táblázatba, milyen funkciói vannak az egyes szótártípusoknak! A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára Magyar értelmező kéziszótár Idegen szavak és kifejezések szótára Helyesírási kéziszótár 14 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

16 Becsapós, avagy Írjunk mi definíciót! 8. FELADAT Írjatok definíciót egy számotokra ismeretlen szóhoz! Figyeljetek arra, hogy hihető legyen, alkalmazzátok a szótári definíciókról megszerzett ismereteiteket! Gyűjtsétek össze papírcédulákon a meghatározásokat, a kupacba kerüljön bele az eredeti is! Miután a játékvezető felolvasta a lehetőségeket, próbáljátok meg eltalálni, melyik a valódi! Példa Gérokk Kitalált definíció: dán eredetű szó, jelentése: különböző tengeri halakat tartalmazó rakott zöldség. Valós definíció: német eredetű szó, jelentése: térdig érő fekete kabát. Eltaláltam az eredetit Ennyien szavaztak rám 1. ford. 2. ford. 3. ford. 4. ford. = Összes Készítsetek otthon szótárt! Gyűjtsétek össze, milyen szavakat használtok az osztályban az eredeti jelentésétől eltérően! A szavak mellé írjatok definíciót is az általatok használt jelentéssel! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

17 Szövegolvasási stratégia, lényegkiemelés, bővítés-tömörítés Ez a fejezet bemutatja, hogy a nyelvi jeleken túl a szövegnek még milyen jellemzői hordoznak információkat. Ha megtanulod értelmezni ezeket a jeleket, könnyebben fogod kiemelni a szöveg lényegét, és hatékonyabb leszel a szövegekkel kapcsolatos műveletek végrehajtásában. Tipográfia 1. FELADAT Gyűjtsétek össze, milyen tipográfiai jellemzők találhatók a Hulladékhegyek, szeméttengerek című cikkben! A tipográfia szó régen általában a nyomdászattal összefüggő tevékenységek összefoglaló neve volt. Ma az írott szöveg megjelenésének tervét jelenti. Ide tartozik a kiadvány mérete, alakja, a papír minősége, súlya, fajtája, a betű típusa, mérete, az úgynevezett laptükör megtervezése, azaz a bekezdések, képek, ábrák helye, mérete stb. 2. FELADAT Ötleteljetek! Milyen funkciói vannak az általatok összegyűjtött jellemzőknek? 16 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

18 Címek alcímek tagolás 3. FELADAT Szavazzatok! Melyik művet, műveket olvasnátok el a címe alapján? Véleményeteket indokoljátok! Címek a) Állatfarm b) Védett férfiak c) Babaház d) Tóték e) Sánta kutya Szavazatok 4. FELADAT Alkossatok csoportokat! A szóforgó módszerrel gyűjtsétek össze az ötleteiket, hogy milyen címet lehet adni a Függelékben található CÍM NÉLKÜL szövegnek, a csoportnak a végén az egyik felmerült ötlet mellett kell döntenie! Végleges cím Játsszatok Akasztófát Találjátok ki, mi a cikk eredeti címe! Beszéljétek meg, milyen előnyei/ hátrányai vannak ennek a címadásnak! PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

19 Cím: rámutat a szöveg egészére, segíti az értelmezését, ráhangolja az olvasót az olvasmányélményre. Főbb típusai: témajelölő: megnevezi a témát, amiről szólni fog a szöveg (Pl. A magyar irodalom története) műfajjelölő: megnevezi a szöveg műfaját (Pl. Óda egy görög vázához) szójátékos: hasonló alakú, de különböző értelmű szavakat von össze (Pl. Kábelbarát) reklámszerű: célja a figyelemfelkeltés, el akarja adni a szöveget (Pl. A 22-es csapdája) idézet: a szövegből kiemelt idézet lesz a cím (Pl. Góg és Magóg fia vagyok én ) Alcím: a szövegen belül kisebb összetartozó részek címe, segít az áttekinthetőségben, a téma tagolásában. 5. FELADAT A Függelékben található, immár címmel ellátott szövegben jelöljétek be, hogy szerintetek hol vannak a bekezdések! Adjatok alcímet a bekezdéseknek! Beszéljétek meg tapasztalataitokat! Figyelemfelkeltés vagy szemléltetés? Szerinted egy mai újságolvasó a cím vagy a képi illusztráció alapján választja ki, hogy milyen cikkeket olvas el? 6. FELADAT Alkossatok párokat! Beszéljétek meg, mely illusztrációk illenek az Újrahasznosított mobil című cikkhez! Véleményeteket indokoljátok! Írjátok a betűjel mellé, milyen típusú az illusztráció! Az illusztrációk típusai: Kép Ábra Táblázat Grafikon a) Típus:. 18 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

20 b) Típus:. PET palack PCM műanyag Blue Earth mobil c) Típus:. Érintőkijelző Kamera Akkumulátor 3 colos 3,2 megapixel 1080 mah d) Típus:. e) Típus:. f) Típus:. Töltés ideje PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

21 Beszélgetés ideje 7. FELADAT Gyűjtsétek össze, milyen funkciói lehetnek a tartalom képi megjelenítésének! 20 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

22 8. FELADAT Rendszerezzük eddigi tudásunkat! Alkossatok párokat, majd töltsétek ki a táblázatot, mely rendszerezi a tartalom grafikai megjelenítésének és a figyelem felhívásának az eszközeit! Betű 1. Nagyság 2. Vonalvastagság Kiemelések Az összetartozó szövegrészek elkülönítésére szolgál. Típusai: 1. Aláhúzott Rámutat a szöveg egészére, ám formailag elkülönül tőle. Kisebb részek lényegét kiemelő cím A szöveg értelmezését szolgáló illusztrációk PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

23 tömörítés 9. FELADAT Tegyétek próbára magatokat! Alkossatok csoportokat! Minden csoport kap egy szöveget. Az a feladat, hogy közösen írjatok a szövegből egy csak a lényegre koncentráló tömörített változatot, ami mindenkinek bekerül a füzetébe. A mozaik módszerrel tanítsátok meg a többieknek, miről szólt a szövegetek! Állapítsátok meg, a tömörített verzióban valamennyi lényeges információ szerepel-e! Írjatok három kérdést az általatok tömörített szöveghez! A csoportok válaszoljanak a többiek által feltett kérdésre! Számoljatok össze, melyik csoport adta a legtöbb helyes választ! A B C D Végeredmény (pont) A B C D X X X X Gyűjtsétek össze a tömörítés és a vázlat műfajának hasonlóságait és különbségeit! Hasonlóság Különbség bővítés Bővítsétek a Mellékletben található Példamutató iskolai komposztálás című cikket! A bővítés szempontjai: A komposztálásról bővebben (mi a komposztálás) A komposztálás előnyei Illusztrációk keresése 22 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

24 Szövegalkotás Ennek a témakörnek az a célja, hogy eddigi ismereteiteket felhasználva alkossatok különböző műfajú szövegeket! 1. FELADAT Hunyjátok be a szemeteket, és figyeljetek a zenére! Írjatok egy történetet, mely kifejezi azokat az érzéseket, gondolatokat, melyeket a zene keltett bennetek! Hogy is mondjam? Gondold végig, miért fontos a mindennapi életben, hogy kifejezd gondolataidat, érzéseidet! Milyen hátránya lehet annak, ha valaki nem képes erre? 2. FELADAT Alkossatok csoportokat! Írjatok egy szöveget, melyben meggyőzitek az általatok húzott célcsoportot arról, hogy kerékpárral jobb közlekedni, mint autóval vagy tömegközlekedéssel! Hallgassátok meg egymás szövegét, és beszéljétek meg, milyen nyelvi és tartalmi különbségeket eredményeztek az eltérő célcsoportok! Célcsoportok: Diákok Postások Üzletemberek Nyugdíjasok PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

25 Hiszem, ha látom Milyen a hatásos óriásplakát? 3. FELADAT Minden csoportnak egy óriásplakáttal kell népszerűsítenie a kerékpározást. Figyeljetek továbbra is arra, hogy melyik célcsoportra (diákok, postások, üzletemberek, nyugdíjasok) milyen típusú üzenet lehet hatással! Minden csapattag csak egy, különböző színű filctollat használhat! A feladat után nézzétek meg egymás műveit, és beszéljétek meg, milyen különbségek fakadtak az eltérő célcsoportokból! Vitatkozzunk! 4. FELADAT Gyűjtsétek össze, milyen élethelyzetekben lehet hasznos, ha valaki jól tud vitázni! 5. FELADAT Vitázzunk! Alkossatok 2x2 csapatot! Az alábbi szabály alapján készüljetek fel közösen a megadott témákból! (Csak a szerencse dönti el, melyik oldal mellett érveltek!) Téma (1): PET palackba vagy üvegbe csomagoljuk az üdítőt? Téma (2): papíron vagy interneten jelenjenek meg a napilapok? Szabályok: Felkészülési idő: 25 perc A csapatoknak választania kell egy időfelelőst, egy szószólót és egy jegyzőt! Az érvek gyűjtésében minden csoporttagnak részt kell vennie! Az érvek gyűjtéséhez használhatjátok az internetet és a saját tapasztalataitokat! Gyűjtsetek össze minden témába vágó érvet, majd válasszátok ki a legjobbakat! Minden csapatnak írnia kell egy összefoglalót érveiről, ezt a szószóló felolvassa, majd lehetőség van a további vitára: a szószólók felváltva három körön keresztül 1-1 percben reagálhatnak egymás érveire, úgy, hogy közben rövid ideig tanácsot kérhetnek csapatuktól. Vita: 15 perc (2x2 csapat) 24 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

26 A szövegszerkesztés lépései: Témaválasztás Anyaggyűjtés Vázlat (lényegkiemelés) A szöveg megfogalmazása Szavazzatok, hogy melyik csoport készült fel a legalaposabban a vitára! Készüljetek a következő óra projektjére! Nézzétek át az eddig tanultakat, és írjatok ki minimum 10 szakszót, fogalmat a tananyagból! Nézzetek utána a szavak jelentésének is, hiszen ezek lesznek a feladványok! Szavak PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

27 TÁRSASJÁTÉK PROJEKT Ennek a témakörnek az a célja, hogy eddigi ismereteiteket összegezve készítsetek közösen (az egész osztály együtt!) egy társasjátékot. Feladat Készítsetek egy társasjátékot, melyekben az összegyűjtött szavakkal TABU és Kérdezz-felelek kártyákat alkottok! A kártyákon a szavakhoz a TABU -nál 4 tabuszót kell gyűjtenetek, a Kérdezz-felelek -nél 4 állítást kell megfogalmaznotok! A játékhoz készítsetek pontosan megfogalmazott játékszabályt! A játéktábla legyen minél kreatívabb maximum 30 játékmezővel! Csak az előre megadott kellékeket használhatjátok! Ütemezés 1. Vezető és időfelelős választása, ötletroham: milyen legyen a társasjáték? 7 perc 2. Milyen munkacsoportok kellenek? munkacsoportok megalakulása 8 perc 3. A társasjáték elkészítése 45 perc 4. A társasjáték kipróbálása 15 perc 5. A feladat értékelése 15 perc Figyeljetek arra, hogy ne fussatok ki az időből! Segítsétek egymás munkáját, és fogadjátok el az általatok választott vezető kéréseit! Most az osztály egy közös célért küzd, dolgozzatok ennek megfelelően! Kártyaminták TABU: a kiemelt szót kell kitalálnia a csapattársaknak úgy, hogy az alatta lévő négy tabuszót semmilyen formában nem használhatja! Gesztus Kéz Mutogatás Érzelem Jel Kérdezz-felelek: a feladványhoz kapcsolódó állítások E/1. személyben vannak megfogalmazva. Minden kikért mondat után eggyel kevesebb pontot lehet kapni. 26 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

28 (Pl. Ha valamelyik csapat két állítás után kitalálja, 2 pontot kap.) Vita Ellentéteket szülök. Érveket sorolok Közeli rokonom a veszekedés. Min. 2 embert igénylek. A visszajelzés technikája A feladat értékelésénél figyeljetek arra, hogy véleményetek ne bántó, hanem építő kritika legyen! Ebben segít az énközlés. Az énközlés segít a hatékonyabb kommunikációban. Próbáld egy adott problémával kapcsolatban a saját érzéseidet megfogalmazni, ne minősítsd a másik személyiségét, a tetteire, produktumaira reagálj! Pl. Nekem rosszul esett, hogy nem hallgattad meg a véleményemet. PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

29 Függelék Hulladékhegyek, szeméttengerek (Forrás: július 06.) A szemét, hulladék mindennapi életünk egyik kikerülhetetlen, ám korántsem kedvelt része. Emlékeztet minket arra, hogy behódoltunk a fogyasztói társadalom dömpingjének, és ha nem vigyázunk, ellep minket. Nem lehet a szőnyeg alá söpörni, mert eltüntetése, s ami fontosabb, megelőzése közös feladat. Első lépés: szelektív hulladékgyűjtés A szeméttől szeretünk a legrövidebb úton megszabadulni, jelenléte felesleges, nem is túl esztétikus, foglalkozzon vele más, ha lehet, a hulladékgyűjtő zacskót is vigye le, aki akarja! Igen ám, de a napi szemétmennyiségünk egyre nő, csak Budapesten évi 5 millió m 3 szemetet sikerül fáradságos munkával összehordanunk (szép teljesítmény!), ezt győzze valaki újra felhasználni! Mindannyiunk környezetében elkezdték hódító tevékenységüket a színes, különböző anyagból készült (fém, üveg, műanyag, papír) háztartási hulladékok gyűjtésére szolgáló műanyag konténerek. A siker legalábbis, ahol én lakom igen látványos, sokszor ömlik ki belőlük a konzervdoboz és PET palack. A szelektív hulladékgyűjtés azonban csak akkor éri el célját, ha az újrahasznosítás valóban és minél hatékonyabban megtörténik (lehetőleg helyben), és megtanuljuk megfelelően (ki) használni ezt a lehetőséget. A műanyag palackok egy része például Kínába kerül, ahol a háztartási eszközök és játékok gyártásának egyik kelléke lesz, így megkerülve a Földet, akár visszakerülhet hozzám az ásványvizes tárolóm. Megéri? Nekik igen. De gondoljunk csak bele, hogy a szállítással (és költségeivel) mennyit ártunk, és mennyit használunk az újrahasznosítással A kezdeményezés mindenképpen követendő, de a végrehajtáson van még mit javítani. Hogyan gyűjtsük szelektíven a hulladékot? Egyes áruházakban már lehet kapni praktikus, lakásba való szelektív szeméttárolót, így nem kell különböző zacskókkal ellepni a konyhát! Próbáljuk meg összepréselni a hulladékot (így kevesebb helyet foglal el), ha nincs hozzá céleszközünk, megteszi egy erős taposómozdulat is! Öblítsük ki a szemétbe dobott üvegeket, palackokat, konzervdobozokat, hiszen az újrahasznosításnál gondot okozhat a szennyeződés! Sokan nem tudják, de a műanyagok közé dobhatjuk az elszakadt zacskóinkat és a mosószeres flakonokat is! Komposztáljunk! Sokszor végig se gondoljuk, de mi magunk is beállhatunk az újrahasznosítók körébe. Nagyszüleinknek bizonyára nem kéne elmagyarázni, hogy mi is az a komposztálás, de ma már fel kell hívni a figyelmet, hogy a szerves hulladékot akár saját magunk és földjeink hasznára is fordíthatjuk! A szemét egyharmada szerves hulladék, szinte kínálkozik, hogy kezdjünk vele valamit. Könnyedén felhasználható talajjavításra, visszaforgatható a természetbe. A házi komposztálásnak óriási jelentősége lenne, elszállítani sem kéne, ma gyakran az égetőbe megy, és így rongálja az égetés hatékonyságát. nyilatkozta a SzocHáló című Civil Rádiós műsornak Gadó György, a Hulladék Munkaszövetség sajtófelelőse. Június elseje óta 28 Anyanyelv tanulói jegyzet 9. évfolyam

30 Budapest 32 körzetében házhoz mennek a szerves hulladékért (fű, levelek), majd ezeket nem égetőbe, hanem központi komposztálóba viszik. Nagyon lényeges kérdés azonban, hogy majd az országosan összegyűjtött komposztot hogyan tudjuk alkalmazni. A magyar mezőgazdaság a kemikáliákra épül, és sajnos az ipari területek rehabilitációja sem divatos még. osztotta meg aggodalmait a hallgatókkal Siklósi Mihály, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. hulladékhasznosítási főosztályának vezetője. Hogyan legyen környezettudatos egy kisember? A Hulladék Munkaszövetség álláspontja szerint azonban a szelektív hulladékgyűjtés hosszútávon csak akkor jelenthet megoldást, ha az a háztartásokban történik, nem egy kihelyezett szigeten, hiszen az embereket csak úgy lehet motiválttá tenni, ha anyagilag is érdekeltté tesszük őket (pl. kevesebb szemétdíjat kell annak fizetnie, aki szelektíven gyűjti a hulladékot). Ritkán hangoztatott álláspont, de nagyon fontos: a felesleges hulladék keletkezését meg kell(ene) akadályozni (prevenció)! A szemét majdnem fele csomagolóanyag: a fogyasztói társadalomban a csomagolólobbi is hatékonyan végezte munkáját, lassan kivesznek a visszaváltható palackok, üvegek, mindent beborít a többrétegű műanyag (hiszen így praktikusabb hazavinni), a könnyedség életérzését teremtik meg az egyszer használatos pelenkák, tollak, poharak, tányérok. Mit tegyünk, ha egy kicsit környezettudatosak szeretnénk lenni? Hétköznapi praktikák: Próbáljunk meg visszaváltható üveges/palackos termékeket vásárolni! Vigyünk magunkkal szatyrot, zacskót (esetleg vásznat, amit ki lehet mosni, nem szakad el), hogy ne kelljen újat vásárolni! Vegyünk friss gyümölcsöt, zöldséget, ne mirelitet! Ne vegyünk félliteres műanyag palackokat (aránytalanul drágák), ha utazunk, töltsünk egy meglévőbe üdítőt, vizet, majd dolgunk végeztével ismét vigyük haza! Ha kisgyermekünk van, próbáljunk meg többször használatos, kivehető betéttel rendelkező mosható pelenkát venni, egyszerre nagyobb befektetés, de barátnőm szerint két gyereket is kibír egy garnitúra! Próbáljuk megjavíttatni műszaki cikkeinket (persze a maiak úgy vannak kitalálva, hogy ez ne legyen könnyű), és ne dobjuk rögtön ki őket! Gyűjtsük össze veszélyes hulladékainkat (lámpakörte, neoncső, elem, sütőolaj), és vigyük el a legközelebbi hulladékudvarba! (Bővebb információ: FKF Zrt.) Karácsonykor mondjuk díszzacskókba csomagoljunk, amit az ajándékozott fel tud később használni! Használjuk fel a féloldalas papírokat kevésbé fontos szövegek nyomtatására vagy jegyzetpapírnak! Vigyük a zöldségeshez a tojástartót, mint a régi szép időkben! Vásároljunk olyan termékeket, melyeket újrahasznosított anyagokba csomagoltak! Ne dobjuk ki pl. a margarinos poharakat, használjuk tárolásra (szögek, egyebek)! Amiből csak lehet, vásároljunk utántöltős kiszerelést! Még véletlenül se hordjuk hulladékunkat vadlerakásokra, várjuk meg a lomtalanítást, vagy érdeklődjünk, hova szállíthatjuk! Írásomat egy közmondással zárom: Sok kicsi sokra megy. A környezettudatos életmód csupán annyit jelent, hogy megtesszük azt, ami a saját háztartásunkban egy kis figyelemmel könnyen kivitelezhető, és megpróbálunk örülni, ha túljárunk a szemétlobbi eszén Szerző: Botos Réka PETRIK TISZK TÁMOP /1-2F

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv

TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011. Anyanyelv. kommunikáció anyanyelv. 9. évfolyam. tanári kézikönyv Kommunikáció Anyanyelv TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 Anyanyelv kommunikáció anyanyelv 9. évfolyam tanári kézikönyv A kiadvány a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosító számú projekt keretében jelenik meg.

Részletesebben

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Anyanyelv. 11. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Anyanyelv 11. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés,

Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, Társas- és munkavállalói kompetenciafejlesztés, tanulási technikák Társas és munkavállalói kompetenciák 12. és II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban

Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Az Az interaktív tábla a gyakorlatban Állatok a házban és a ház körül a téma feldolgozása aktívtáblával 2 Benedek Elek A só című meséjének feldolgozása aktívtáblával 9 3D a táblán a Google SketchUp programjával

Részletesebben

Matematika. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Matematika. 9. évfolyam. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Komplex kommunikációs és természettudományi csomag Matematika 9. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-..3-07/1-F-008-0011 A projekt az Európai Unió támogatásával,

Részletesebben

Ne légy Jeti! Hatástanulmány

Ne légy Jeti! Hatástanulmány Hatástanulmány a NE LÉGY JETI! fenntarthatósági rendezvénysorozat a kiskunfélegyházi kistérségben című pályázat keretében megrendezésre kerülő programsorozatának hatásosság méréséről HBF Hungaricum Kft.

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5.

BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV. Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. BRAUN ÉVA ZÉKÁNY KRISZTINA KOVÁCS-BURKUS ERZSÉBET MAGYAR NYELV Tankönyv az általános oktatási rendszerű tanintézetek 5. osztálya számára Ajánlotta Ukrajna Oktatási, Tudományos, Ifjúsági és Sportminisztériuma

Részletesebben

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Boros-Farkas Bernadett. Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk. A követelménymodul megnevezése: Boros-Farkas Bernadett Fejlesztőjátékok és technikák jellemzői és alkalmazhatóságuk A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul száma: 1283-06 A tartalomelem

Részletesebben

A világháló publikációs kihívásai

A világháló publikációs kihívásai Tóbiás Nóra A világháló publikációs kihívásai szakdolgozat 2010 Témavezető: Dr. Tóth Etelka Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...5 2. Témameghatározás és anyaggyűjtés...5 3. A kommunikáció fogalma és válfajai...6

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Szerzők: Kivovicsné Horváth Ágnes, Rádi Orsolya

Részletesebben

Hulladékanalízis és -kezelés

Hulladékanalízis és -kezelés Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok környezetvédelmi területre Hulladékanalízis és -kezelés II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011

Részletesebben

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20

10_nyelvtan_07.28korr.indd 2 2014.08.01. 14:43:20 Magyar nyelv és kommunikáció Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A tankönyv megfelel az 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet, 3.2.01: Kerettanterv a gimnáziumok 9 12. évfolyama számára

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Újabb Diplomás Levelező Tagozat Public Relations szakirány TANULÁSI NEHÉZSÉGEK ÉS AKADÁLYOK A DISZLEXIÁS GYERMEKEK

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Pál Gabriella NKE

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak!

Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Környezettudatosság az óvodában - Apró lépés az óvodásnak, nagy lépés a világnak! Oktatási segédanyag az informális környezeti nevelésröl óvodapedagógusoknak Támogatta Izland, Liechtenstein és Norvégia,

Részletesebben

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA

KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Farkasné Fekete Mária Molnár József KÖZGAZDASÁGTAN I. MIKROÖKONÓMIA DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0

Részletesebben

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak

harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak harmadik fejezet Segítség a diszlexiás tanulóknak A diszlexiásokat többféle módszer is segíti a tanulásban. A jelen útmutató célja, hogy rálátást nyújtson a különböző elérhető segítő módszerekre, úgy mint

Részletesebben

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI

TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM Dr. Balogh László TANULÁSI STRATÉGIÁK ÉS STÍLUSOK, A FEJLESZTÉS PSZICHOLÓGIAI ALAPJAI Debrecen, 1995 A kéziratot lektorálta: Dr. Madácsi Mária tanszékvezetõ fõiskolai tanár

Részletesebben

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE

ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KULCSKOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE KÉPZÉSI PROGRAM ÉLETVITELI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE MODULFÜZET Türr István Képző és Kutató Intézet Budapest Fejlesztő Sélleiné Kraszkó Márta Szakmai lektor Juhász Éva Nyelvi

Részletesebben

Magyar. 2015. május 7. Egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsga / érettségi és diplomavizsga. Név: Osztály/Évfolyam:

Magyar. 2015. május 7. Egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsga / érettségi és diplomavizsga. Név: Osztály/Évfolyam: Név: Osztály/Évfolyam: Egységesített, kompetenciaközpontú írásbeli érettségi vizsga / érettségi és diplomavizsga 2015. május 7. Magyar Útmutató a feladatok megoldásához Tisztelt Vizsgázó! Az írásbeli vizsgán

Részletesebben

Az energiára fordított ENERGIA megtérül!

Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. PROJEKT Az energiára fordított ENERGIA megtérül! Megvalósítás helye: Damjanich János Általános Iskola Isaszeg,

Részletesebben

I örnyezetvédő leszek! Zöld SzékelyFöld Egyesület - 2011 -

I örnyezetvédő leszek! Zöld SzékelyFöld Egyesület - 2011 - K I örnyezetvédő leszek! Zöld SzékelyFöld Egyesület - 2011 - Hangyasuli Székelyföldi Környezeti Nevelési Hálózat Környezetvédő leszek környezetvédelem a mindennapokban Írta: Csonta László Grafika: Péter

Részletesebben

NÉZZÜNK KÖRÜL EGYÜTT!

NÉZZÜNK KÖRÜL EGYÜTT! Az ismeretek b vülése, a képességek egyre sokrét bb megnyilvánulása, a társadalmi változások kivetülései számtalan kérdést vetnek fel a pedagógusok számára. A társadalomban jelentkez különbségek kivédhetetlenül

Részletesebben

Nyissunk be. 1. kötet

Nyissunk be. 1. kötet Nyissunk be a tanterembe 1 kötet.indd 1 A Nyissunk be a tanterembe! eredeti nyelven kilenc kiadást ért meg. Tizedik, átdolgozott, bővített változata ennek alapján készült a fordítás a magyar kiadással

Részletesebben

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv

Megjegyzés. Módszertani Kézikönyv Módszertani Kézikönyv 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 7 2. Előzmények... 9 2.1. Az elektronikus tanulás kialakulásának előzményei a felsőoktatásban... 9 2.2. Az e-learning és a pedagógia valamint a pszichológia

Részletesebben

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában

1.2 A kompetenciaalapú oktatás helye az iskolában 1. Bevezetés: 1.1 Nyelvtanítás célja a NAT alapján A NAT értelmében a középszintű (7 12. évfolyam) idegennyelv-oktatás legfőbb célja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása,

Részletesebben

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin...

Página Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Horváth Dániel Varga Attila Vőcsei Katalin... 1 de 8 2011. március 01., kedd, Albin Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Kulcsszó:: - Alapértelmezett színséma. A Ö k j l l ü 1051 Budapest, Dorottya u. 8. Keresés Tel.: (+36-1) 235-7200 Fax: (+36-1) 235-7202

Részletesebben