Sándorné Új Éva* VÁLTOZÓ BIZTOSÍTÁS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sándorné Új Éva* VÁLTOZÓ BIZTOSÍTÁS"

Átírás

1 Sándorné Új Éva* VÁLTOZÓ BIZTOSÍTÁS Az Európai Unióhoz történő csatlakozással összefüggésben a pénzügyi szabályozásban jelentős változások mennek végbe, amelynek keretében a biztosítás (a biztosítók és a biztosítási tevékenység) törvényi szabályozása is változik. A hazai biztosítás évi helyzete és a évi kilátások rövid ismertetése mellett a biztosítás alapvető változásai, a várható lehetőségek a következők. A HAZAI BIZTOSÍTÁS ÉVI HELYZETE A hazai biztosítás részletes adatait áttekintve 2002-ben is a biztosítás további fejlődéséről lehet beszámolni. A évi eredmények közül kiemelést érdemelnek a következők. Összességében a szerződésállomány darabbal nőtt ben a bruttó díjbevétel 494,3 Mrd Ft volt, ami a megelőző évhez képest 18,2%-os növekedést jelent. Az életbiztosítási üzletág bruttó díjbevétele 202,4 Mrd Ft, ami mintegy 17,9%-kal haladta meg az előző évit. A neméletbiztosítási üzletág bruttó díjbevétele 298,1 Mrd Ft volt, ami az előző évihez képest 19,48%-os növekedést jelent. Ez az üzletág az éves inflációt háromszorosan meghaladó növekedést ért el. Az egyes ágazatokat illetően a biztosítási díjbevételek átlag feletti növekedést mutatnak a haláleseti (35,3%) és a járadékbiztosításoknál (108,5%). Átlag körüli eredményt értek el a vegyes és az unit-linked típusú biztosítások, továbbá a casco és a kötelező gépjármű biztosítások. A társaságok piaci részesedését illetően az Allianz Hungária Biztosító Rt. (28,6%) és a Generali-Providencia Biztosító Rt. (17,8%) továbbra is megtartotta vezető pozícióját. Az életbiztosítási üzletágban piaci részesedést illetően az ING Biztosító Rt. áll első helyen, a nem-életbiztosítási üzletágban pedig az Allianz Hungária Biztosító Rt. uralja a piacot. A ÉVI KILÁTÁSOK A Bank és Tőzsdében ez év januárjában megjelent interjúban a Biztosítók Szövetségének főtitkára a évi helyzetet úgy jellemezte, hogy ez az év ellentmondásossága ellenére a hazai biztosítási piac szempontjából igen sikeresnek mondható. Dinamikusan nőttek a biztosítási tartalékok, elérték a bűvös 1000 milliárd Ft-os határt. Jelentősen emelkedtek a díjbevételek és bár szerényebb mértékben (4-5%) nőtt a szerződéskötések száma is. A biztosítás teljesen beépült a magyar gazdaságban, részét képezi a családi és a vállalati gazdálkodásnak. Bővült a piac. Kilenc új biztosító kezdte el a tevékenységét és új termékek is megjelentek a hazai piacon. Az év elején a évi kilátásokat a MABISZ főtitkára úgy ítélte meg, hogy továbbra is erőtel- * BGF PSzFK, Pénzügyi Tanszék, főiskolai adjunktus. 13

2 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. jesen bővül majd a hazai biztosítási piac, miközben hazánk ebben a szakmában már jelenleg is a legdinamikusabban fejlődő térségnek számít Európában. A magyar bankszektor 70%-a, a biztosítási szektor 80%-a külföldi szakmai befektetők kezében van. A befektetési és pénzügyi vállalkozások, a pénztárak, illetve a befektetési alapok jelentős része pénzügyi csoportok tagjaként az említett külföldi bankokhoz, illetve biztosítókhoz kapcsolódik, ezen intézmények fő működési területe pedig az EU pénzügyi piaca. Ennek is köszönhető, hogy a ma létező igen nagy számú pénzügyi termék, illetve szolgáltatás szinte kivétel nélkül jelen van a hazai piacon. Az Allianz Hungária Biztosító Rt. kommunikációs igazgatója szerint további bizakodásra ad okot Spanyolország és Portugália példája is, amelyek Európai Unióhoz való csatlakozáskori fejlettsége igen közel állt a jelenlegi magyar teljesítményhez. A gazdaság teljesítőképességének növekedésével, az életszínvonal javulásával látványosan megnőtt a biztosítási szolgáltatások iránti igény is. A biztosítások száma tíz év alatt megduplázódott, értékük pedig megtöbbszöröződött. A kommunikációs igazgató véleménye alapján hasonló folyamat várható nálunk is. A magyar pénzügyi szektor az elmúlt tizenöt évben nagyarányú intézményi, szabályozási és szakmai fejlődésen ment keresztül. Ennek keretében kialakult a pénzügyi szolgáltatásoknak a modern piacgazdaságra jellemző tulajdonosi, intézményi és termékszerkezete, továbbá lezajlott az EU pénzügyi szabályozási normáihoz igazodó jogharmonizáció túlnyomó része. A május 1-jére előirányzott EU-csatlakozás a hazai pénzügyi szektor szabályozását tekintve csekély mértékben hoz azonnali változást, hiszen a jogharmonizáció jelentős része már lezajlott. További nagyhatású intézményi változásokra pedig csak középtávon, jelesül az euró-térséghez való magyar csatlakozás során, előreláthatólag között van kilátás. Ugyanakkor egy erős alkalmazkodási kényszer jelentkezik majd, amely a hazai pénzügyi szektor fejlődését alapvetően meghatározza. Az alkalmazkodás folyamatát nagymértékben befolyásolják majd a magyar gazdaság makrogazdasági fejlődése, a reál- és monetáris konvergencia folyamatai, valamint a pénzügyi szolgáltatásokat világszerte érintő gyors technológiai fejlődés eseményei. Az alkalmazkodás fő iránya egyrészt a hazai pénzügyi közvetítés méreteinek nagyarányú növekedése, másrészt a pénzügyi szektor, ezen beleül a bankszektor jövedelmezőségének csökkenése, harmadrészt pedig az értékpapírpiacoknak és a biztosítási típusú közvetítéseknek a bankok rovására történő lassú terjeszkedése lesz. ELŐRELÉPÉSEK AZ UNIÓS BIZTOSÍTÁSI GYAKORLAT FELÉ Új fordulathoz érkezett az egészségügyi informatika régi és sok oldalról megtárgyalt témája, az intelligens egészségügyi kártya. Magyarországon és több EU-tagállamban is igen komoly előzményekre tekint vissza a kártya alkalmazása. Számos ígéretes projekt indult, de csak kevés széles körben megvalósult alkalmazás jött létre. Az európai egészségbiztosítási kártya létrehozása egy nagyratörő terv, amely a polgárok Európájának az érdekeit szolgálja. Remény van arra, hogy a kártya használata 2004-től kezdődően egyszerű, praktikus és rugalmas eszközként áll majd rendelkezésre. Az első szakasz június 1-jén kezdődne, és az E111 nyomtatványt helyettesítő kártya bevezetését jelentené. A második szakasz legkésőbb december 31-ig tartana, és ez az időpont egyben az ideiglenes külföldi tartózkodás idején szükséges egészségügyi ellátáshoz megkövetelt összes nyomtatvány kártyával való kiváltását jelentené. A harmadik 2008-ra befejeződő szakasz az elektronizálás szakasza. Ebben a szakaszban megtörténik az eljárások egyszerűsítése, a biztosítottak jogosultságának összehangolása, az automatizált adminisztráció teljes körű megindulása, amelynek reményeink szerint hazánk is részese lesz. 14

3 SÁNDORNÉ ÚJ É.: VÁLTOZÓ BIZTOSÍTÁS A BIZTOSÍTÁSI TÖRVÉNY ALAPVETŐ VÁLTOZÁSAI Az új biztosítási törvény megalkotásának elsődleges célja az Európai Közösség szabályainak a magyar biztosítási jogba való átültetése, a vállalt jogharmonizációs kötelezettség teljesítése volt. Az EU Bizottsága 1999 februárjában tekintette át a magyar biztosítás jogharmonizációjának helyzetét. A tárgyalásokon a Magyar Kormány kötelezettséget vállalt arra, hogy a csatlakozás időpontjáig valamennyi közösségi szabálynak megfelelünk. A jogharmonizáció megvalósítása két lépcsőben történt. Az első lépcsőben, január 1-jei hatálybalépéssel átvételre kerültek azok a tagsághoz nem kötődő rendelkezések, amelyek mielőbbi alkalmazása nem hátrányos, illetve átvételük a kiegyensúlyozott működést, az egységes belső piacra való felkészülést segítette. A második lépcsőben, az új biztosítási törvény hatálybalépésével pedig a törvényi szintű szabályozásban a Közösség joganyagával való összhang valósul meg. A teljes jogharmonizáció megvalósítását az alacsonyabb szintű jogszabályok, illetve a kötelező gépjárműfelelősségbiztosítás sajátos szabályozását tartalmazó rendeletek új biztosítási törvénynek megfelelő módosítása biztosítja. Az EU-csatlakozás miatt célszerű figyelemmel kísérni az Európai Unión belüli jogalkotási fejleményeket részben pedig az egyes országok biztosítási jogalkotásában végbemenő változásokat is. A WTO keretein belül tárgyalások folynak a pénzügyi szolgáltatások globális liberalizálásáról. E folyamat keretében elképzelhető, hogy az EU középtávon a jelenleginél is jobban megnyitja majd piacait a világ többi részéről származó pénzügyi szolgáltatók előtt, ami a verseny fokozódását eredményezné. Az új biztosítási törvény elősegíti a biztosítási piac hatékonyabb működését, garanciális elemeket tartalmaz a piaci résztvevők, így elsősorban az ügyfelek érdekeinek védelmében, a biztosítók piaci részvételét nem korlátozva erősíti a felügyeleti ellenőrzést. Előrebocsátva, röviden összefoglalva, a biztosítási piac mindkét a kínálati és a keresleti oldalát egyaránt érintő változások a következők: lehetővé válik a biztosítók határon átnyúló értékesítése; egy engedély elve alapján bármely tagországban kiadott biztosítási tevékenységi engedély az egész közösségre érvényes; függő és független biztosításközvetítők tevékenykedhetnek a piacon; bevezetésre kerül a biztosításközvetítők egységes felügyeleti nyilvántartási rendszere; a határnyitással párhuzamosan megváltoznak a felügyeleti rendszer szabályai; a biztosítástechnikai tartalékok befektetési szabályainak az EU irányelveihez való igazítása; szűkül a könyvvizsgálatot elláthatók köre; szigorodnak a tőkekövetelmények; 50 helyett 10 taggal is alapítható lesz biztosító szövetkezet. módosulnak a kárügyintézési lehetőségek (kárbejelentés, kárrendezés); változnak a felelősségi szabályok. Részleteiben áttekintve a fontosabb változások lényege a következő. A biztosító társaságokat érintően változnak az alapítási, a tevékenységi szabályok. A törvény meghatározza, hogy a Magyar Köztársaság területén biztosító milyen szervezeti formában működhet. A biztosítási törvény könnyíteni próbálja a biztosító szövetkezeti formában történő alapítását, és a biztosító szövetkezetek hazai piacon való nagyobb arányú jelenlétét. Biztosító társaság kompozit biztosítóként továbbra sem alapítható. Ez azt jelenti, hogy biztosító élet- és a nem-életbiztosítási ág együttes művelésére engedélyt nem kaphat. Ez az elkülönítési szabály a viszontbiztosítási tevékenységre nem vonatkozik. További kivételt jelent, hogy Felügyelet 15

4 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. engedélyt adhat az életbiztosítási ág, valamint a baleset és betegségbiztosítási ágazatok együttes művelésére is. Az ügyfelek érdekeinek és a biztosítási piacnak a védelme, a tulajdonosok megfelelőségének ellenőrzése érdekében a Felügyelet előzetes engedélyét kell kikérni annak, aki a biztosítóban befolyásoló részesedés mértékét elérő részesedést kíván szerezni, vagy ezen részesedését úgy kívánja módosítani, mellyel elérné vagy meghaladná a törvényben megjelölt határértékeket. A tulajdonjoghoz, illetve a szavazati joghoz kapcsolódó, előnyöket biztosító megállapodás kizárólag a Felügyelet engedélyével köthető. Az alapítási engedélyre vonatkozó szabályokhoz hasonlóan a biztosító élet- és neméletbiztosítási ág együttes művelésére a törvényben meghatározott kivételekkel tevékenységi engedélyt nem kaphat. Életbiztosítási ág, baleset- és betegségbiztosítási ágazat együtt művelhető. A Felügyelet a tevékenységi engedélyt biztosítási áganként és azon belül a biztosító által művelhető ágazatonként adja ki. A tevékenységi engedély az ágazat egészére kiterjed, kivéve, ha a biztosító az üzleti tervében foglaltaknak megfelelően kizárólag egyes kockázatokat (kockázatcsoportokat) kíván biztosítani az ágazaton belül. A tevékenységi engedély hatálya az Európai Unió valamennyi tagállamára kiterjed, ideértve a fióktelep útján, illetve a határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenységet is. A hazai biztosítási piacon belföldi, tagországbeli és harmadik országbeli biztosítók önálló biztosítóként, leányvállalatként és fióktelep formájában kínálhatják szolgáltatásaikat. Ugyanakkor lehetőség lesz arra is, hogy tagországbeli biztosító belföldi letelepedés helyett határon átnyúló szolgáltatás formájában vállaljon kockázatot. Ugyanez vonatkozik a hazai biztosítóknak az Európai Unió tagországaiban kifejtett tevékenységére is. A biztosítási kínálatot változatosabbá teszi, hogy a biztosítók mellett biztosító holdingok és vegyes tevékenységű biztosítási holdingok is tevékenykedhetnek. A biztosító holding társaság anyavállalatként működik. Alapvetően a biztosítási szakmában érdekelt. Alaptevékenysége, hogy biztosító leányvállalatokban részesedést szerezzen. Ezen leányvállalatok lehetnek tagországbeliek és harmadik országbeli biztosítók, azonban legalább egy leányvállalatnak az Európai Unióban alapított biztosítónak kell lennie. A vegyes tevékenységű biztosító holding abban különbözik a biztosító holdingtól, hogy ebben az esetben az anyavállalat legalább egy tagállambeli biztosító leányvállalattal rendelkezik, de az anyavállalat alapvetően nem a biztosító szakmában érdekelt. Önmaga nem tagországbeli vagy harmadik országbeli biztosító és nem működik biztosító holdingként. A biztosítási törvény lehetővé teszi azt is, hogy külföldi biztosító a Magyar Köztársaság területén tartós képviseletet létesítsen. Átalakul a biztosításközvetítői rendszer, függő és független biztosításközvetítők működhetnek a piacon. Az alapvetően változó felügyeleti rendszer szabályai között szerepet kap, hogy egységes belső piacon az egységes engedély elve érvényesül. A biztosítási csoportok térnyerésével függ össze az ún. összevont alapú felügyelet megteremtése. A konszolidált felügyelet a hitelintézeti törvényben többé, a tőkepiaciban pedig kevésbé már 2001-ben megjelent. Az egységes elvekre épült összevont felügyelet egyben lehetőséget ad a hazai és a külföldi felügyeletek közötti együttműködésre. Magyarország Európai Unióhoz történő csatlakozás időpontjának közeledtével egyre nagyobb jelentőséggel bírnak azok a közösségi követelmények, amelyek a csatlakozó államokkal szemben a fogyasztóvédelemmel, a fogyasztóvédelmi intézményrendszer egészével összefüggésben fogalmazódnak meg. A fogyasztók tájékoztatásának kérdése fontos szerepet tölt be a közösségi fogyasztóvédelemben. Az Európai Unió biztosítási irányelvei különleges szabályokat tartalmaznak a biztosí- 16

5 SÁNDORNÉ ÚJ É.: VÁLTOZÓ BIZTOSÍTÁS tót terhelő tájékoztatási kötelezettségről. A biztosítási jogviszonyok kapcsán általános jelleggel állapítható meg, hogy a biztosítóval szemben ügyfelei, a szerződők (biztosított, kedvezményezett) információs hátrányban vannak. Ez a probléma élesen jelentkezhet az európai egységes biztosítási piacon. Az új biztosítási törvény garanciális elemeket tartalmaz az ügyfelek érdekeinek védelme érdekében, és úgy erősíti a felügyeleti ellenőrzést, hogy közben nem korlátozza a biztosítók piaci részvételét. Módosul a biztosítási titok és az adatvédelem szabályozása. Az üzleti titok és a személyes adatok védelmére vonatkozó feltételek külön kerülnek szabályozásra. Szigorú rendelkezések lépnek életbe az adatok kezelésére vonatkozóan. Az új törvény erősíti a biztosítottak érdekeinek védelmét, az öngondoskodás ösztönzését, a biztosítás és a biztosítók iránti bizalom növelését, hogy a szabályozás a piaci résztvevőknek nyújtott biztonságában is érje el azt a szintet, amelyet az Európai Unió a tagállamok szabályozásától megkövetel. LEHETŐSÉGEK, ELŐNYÖK, AGGÁLYOK Liberalizáltabb, nagyobb hozammal kecsegtető és egyben új kockázati elemekkel bővülő befektetési lehetőségek nyílnak meg a biztosítók és a megtakarításos biztosítással rendelkezők számára. A liberalizáltabb piac nemcsak fokozódó versenyhez vezethet, hanem multinacionális biztosítási csoportok is megjelenhetnek, amelyek méretgazdaságossági előnyeiket kihasználva, olcsóbb biztosítási szolgáltatásokat kínálva átalakíthatják a hazai piac jelenlegi szerkezetét. A domináns pozíciók megszerzése hosszabb távon a verseny csökkenéséhez, a biztosítási díjak emeléséhez, a kötvények átárazásához vezethet. A már elfogadott, új biztosítási törvény hatálybalépése után új szerződéskötési lehetőségek nyílnak meg. Hazai, külföldi és határon átnyúló szolgáltatások vehetők igénybe. A Tiszta határon átlépő biztosítás esetében a biztosítási szerződés a külföldi biztosító felszólítására jön létre. A felszólítás történhet közvetlen válaszadás módszerét kínáló módszerekkel (pl. , internet stb.) vagy brókeren keresztül. A Saját kezdeményezésű határon átlépő biztosítás esetében a biztosított kezdeményezi a szerződéskötést a biztosítóval a helyinél kedvezőbb feltételek (ár, szolgáltatás stb.) reményében. A határon keresztül történő szolgáltatás jelentősége a jövőben növekedni fog, nem csekély mértékben a technológiai fejlődés (internetes szolgáltatások), a határok fokozódó átjárhatósága, illetve a növekvő munkaerő-mobilitás folyományaként. A hazai szolgáltató piacon nagy valószínűséggel a fokozódó verseny irányába fog hatni a külföldi biztosítási szolgáltatások közvetlen hazai értékesítése úgy, hogy a biztosító Magyarországon intézményes formában nincs jelen, s így az értékesítést valamely hazai szolgáltató szerződés alapján végzi. A másik rendkívüli jelentőségű értékesítési csatorna az internet, amely a határon keresztül történő szolgáltatás-áramlásra egyszerű és olcsó lehetőséget kínál. Ez a lehetőség jelen van a hazai gyakorlatban, nagyobb arányú fejlődése azonban inkább közép- és hosszú távon, az internethozzáférés, illetve a hozzá tartozó ügyintézési kultúra tömeges hazai elterjedésével várható. Ez a módosítás lehetővé teszi, hogy a biztosítótársaságok ezentúl az ügyfél személyes megjelenése nélkül, akár az interneten keresztül is köthessenek szerződéseket, jelentősen megkönnyíti a biztosítóintézetek és a biztosítási alkuszok számára előírt ügyfél-azonosítást. Az új szabályozás az azonosítás kérdését rugalmasabban kezeli majd. A szerződéskötések gyorsabbak és egyszerűbbek lehetnek, és a nyugat-európai és a tengerentúli biztosítási piacon megszokott gyakorlat szerint akár az interneten, otthonról is lebonyolíthatók majd. 17

6 KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI FÜZETEK, 13. Az EU-irányelvek szorgalmazzák az elektronikus szerződéseknek az egyes tagállamok általi elismerését, méghozzá oly módon, hogy a szabályozás azt tükrözze, hogy az ilyen szerződés valóban a felek ténylegesen egyező akaratát fejezi ki, csakúgy, mint bármely más klasszikus úton kötött szerződés. Új szolgáltatók jelentős számú megjelenése nem várható. A fiókhálózat bővítés nem jellemző. Komoly ok a szükséges üzemméret. A fióknyitás nagybani szolgáltatások esetén célszerű. A kiskereskedelmi értékesítések esetén az EU-n belül inkább a leányvállalat-alapítás jellemző. További lehetőség azonban egyes szolgáltatók kettős mind fiók, mind pedig leányvállalat formájában történő jelenléte, amelynek a célja az eges intézményi formák előnyeinek kétoldalú kihasználása lehet. Itt azonban hátrányt jelent az a körülmény, hogy a kettős jelenlét többletköltséget okoz, és irányítási szempontból is bonyodalmas lehet. Ezért ez a forma csak akkor valószínű, ha a fiók és a leányvállalat együttes fenntartása komoly haszonnal jár. A biztosítási üzletág sajátossága, hogy a szolgáltatások értékesítése még a banki fiókhálózatnál is kiterjedtebb ügynökhálózat révén történik. Az előnyök közül említést érdemel, hogy könnyebbé válik a casco és kötelező gépjárműfelelősségbiztosítással rendelkező ügyfelek és károsultjaik számára a kárbejelentés. Lehetőség van a kárigény bejelentésére kárfelvételi helyeken, a partnerszervizek bármelyikében, továbbá az on-line kárbejelentő rendszeren keresztül is. A hazai lakáspiaci boom mellett az EU-csatlakozás is újabb fellendülést idézhet elő a lakásbiztosítások piacán. Ha az ingatlanárak folyamatos emelkedését a már meglévő szerződések nem követik, a kár tényleges nagyságánál akár milliókkal kevesebbet fizethet a biztosító. Jelentős mértékben alulbiztosítottá válhat ugyanis egy szerződés, ha a felajánlott inflációkövetést visszautasítja a biztosított. A korábban csatlakozott országok példája azt mutatja, hogy az ingatlanárak húzzák felfelé a biztosítási összegeket, a magasabb lakásbiztosítási összegek pedig a biztosítási díjak emelkedését vonják maguk után. A változás kapcsán azonban számtalan aggály és kérdés is felmerül, amely a jövőt illetően átgondolandó. Emelkedhetnek a biztosítási díjak. Átértékelődhetnek a vagyonbiztosítások. Devizakockázatot rejtenek a hosszú lejáratú unit-linked életbiztosítások. Az euróra való áttérés után átárazódnak (díjszabási és kifizetési oldalról) a kötvények. Módosulnak a kárügyintézési lehetőségek (kárbejelentés, kárrendezés). Megváltozik az adókörnyezet. Vizsgálódást igényelnek: az Unióhoz való közeledés egyik eleme lehet a forintnak az euróval szembeni felértékelődése. A várható árfolyamváltozás, a forint erősödése leértékeli a külföldi valutában fennálló állományokat. (Ezen problémával csak néhány éven keresztül kell szembenézni, mivel az euró bevezetése az árfolyammozgás túlnyomó részének véget vet); az inflációs eltérések az érintett országok között; az unit linked életbiztosítások eltérő hozama; a nyelvi nehézségek áthidalása. A közös EU piac, valamint a határokon átnyúló szolgáltatások lehetősége felveti annak a kérdését, hogy milyen nyelven szövegeződjenek a biztosítási szerződések; a jogi képviselet (eltérő bírói gyakorlat); hogyan történik az értékelés egy biztosító társasághoz különböző országokból beérkező ajánlatok esetében; a biztosítási panaszok nem bírói-úton történő kezelése esetén milyen szervezet kezeli a panaszokat az adott országban. Mi az eljárás lényege, költségei, és milyen megoldásokat kínál; a biztosítási szerződésekkel kapcsolatos ügyfél-panaszok peren kívüli úton történő kezelése (pl. ombudsman); hogyan lehet védekezni a biztosítási csalások ellen; 18

7 SÁNDORNÉ ÚJ É.: VÁLTOZÓ BIZTOSÍTÁS hogyan, milyen módon gyorsítható a kárrendezés (pl. hogyan érhető el, hogy az áldozat könynyebben hozzájusson a kártérítéshez). FELHASZNÁLT IRODALOM évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről Indokolás a évi LX. törvényhez A hazai biztosítás évi részletes adatai. Biztosítási Szemle szám Elhúzódó sikersztori. Interjú TRUNKÓ BARNABÁSSAL, a Biztosítók Szövetségének főtitkárával. Bank és Tőzsde január. Határtalan lehetőségek. Bank és Tőzsde, április. Kármentes csatlakozás. Figyelő szám DR. ZAVODNYIK JÓZSEF: A biztosítók által alkalmazott általános szerződési feltételek és a fogyasztók védelme az Európai Unióhoz történő csatlakozás tükrében. Biztosítási Szemle sz. Jövőfinanszírozás biztosítással, Adózás és biztosítás, Az EU-csatlakozás hatása a magyar pénzügyi szektorra (tanulmány) PSZÁF június 10. Szigorúbb biztosításfelügyelet DR. SURJÁN GYÖRGY, DR. KINCSES GYULA: Az intelligens egészségügyi kártyáról. IME II. évfolyam 2. szám, március, p , A Bizottság közleménye az európai egészségbiztosítási kártya bevezetéséről. Brüsszel február, 19

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai

A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai A magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai Magyar Biztosítók Szövetsége 2010. február Magyar biztosítási piac 2009. évi elızetes adatai 1. A biztosítási piac alakulása A MABISZ tagbiztosítóinak

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt.

Allianz Hungária Zrt. Allianz Hungária Zrt. Éves jelentés 28 Éves jelentés 28 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 26 26 millió Változás % 27 27 millió Változás % 28 28 millió Bruttó díjbevétel Bruttó kárkifizetés

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2009. IV. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2009 IV. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről

Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről Tájékoztató a Felügyelet 2007. első negyedévi panaszügyi tevékenységéről A Felügyeletre 2007 első negyedévében összesen 1463 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2007. II. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről A Felügyeletre 2007. II. negyedévében összesen 1350 db írásos fogyasztói bejelentés érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles

Részletesebben

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy

Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy A pénzp nzügyi rendszer aktuális kérdk rdései Tátrai Miklós Államtitkár Pénzügyminisztérium 2006. november 13-14. Lepence-völgy 1 A pénzp nzügyi rendszer szerepe a gazdaságban gban - A pénzügyi rendszer

Részletesebben

Az összevont alapú felügyelés, valamint a határon átnyúló tevékenység

Az összevont alapú felügyelés, valamint a határon átnyúló tevékenység Az összevont alapú felügyelés, valamint a határon átnyúló tevékenység Helsinki Protocol, Siena Protocol Dr. Kiss Nóra Nemzetközi főosztály Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2005. február 23. Két

Részletesebben

A biztosítás lényege,

A biztosítás lényege, A biztosítás lényege, a biztosítók társadalmi szerepe Pandurics Anett 2014. április 10. 3 Alapfogalmak: biztosítás és veszélyközösség Biztosítás esetén a biztosító meghatározott jövőbeni esemény (biztosítási

Részletesebben

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése

I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése I/4. A bankcsoport konszolidált vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetének értékelése Az ERSTE Bank Hungary Nyrt. 26. évi konszolidált beszámolója az összevont konszolidált tevékenység összegzését tartalmazza,

Részletesebben

A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon

A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon A globalizáció hatása a magyar biztosítási piacon Visegrád - 2008. november 27-28. Verseny vagy kannibalizmus? A biztosítási piac Magyarországon /MABISZ tagok adatai 2008. III. negyedév/ 2007. I-IV. negyedév:

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Allianz Hungária Biztosító Zrt.

Allianz Hungária Biztosító Zrt. Allianz Hungária Biztosító Zrt. Éves jelentés 27 Éves jelentés 27 A fõbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Biztosító Zrt. 25 25 millió Változás % 26 26 millió Változás % 27 27 millió Bruttó díjbevétel

Részletesebben

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9.

Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel. Budapest, szeptember 9. Pénzforgalmi szolgáltatások fejlesztése ügyfél szemmel Budapest, 2015. szeptember 9. A gyorsaság és a biztonság mindenek előtt Biztonság + Gyorsaság = 2 Bizalmas, üzleti és banktitok A globális trendek

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. ELSŐ NEGYEDÉV 2016. május 24. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék

A biztosítás nemzetközi jogi. Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék 10. Elõadás A biztosítás nemzetközi jogi környezete Kovács Norbert SZE, Gazdálkodástudományi Tanszék Az Európai Közösség jogi háttere EGK - Római Szerzõdés Gazdasági célok Integráció, Közös piac áruk,

Részletesebben

2014. évi LXXXVIII. törvény Hatályos: 2015.04.02-2015.12.31

2014. évi LXXXVIII. törvény Hatályos: 2015.04.02-2015.12.31 2014. évi LXXXVIII. törvény Hatályos: 2015.04.02-2015.12.31 2014. évi LXXXVIII. törvény a biztosítási tevékenységről 1 Az Országgyűlés a biztosítottak érdekeinek védelme, az öngondoskodás ösztönzése, a

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a Felügyelet 2010. I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2010 I. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását összehasonlítva az előző

Részletesebben

Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről

Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről Tájékoztató a Felügyelet 2006. IV. negyedévi panaszügyi tevékenységéről A Felügyeletre 2006. IV. negyedévében összesen 1168 db írásos fogyasztói panasz érkezett az engedély- vagy bejelentés köteles tevékenységet

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. MÁSODIK NEGYEDÉV 2016. augusztus 23. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap

K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap K&H szikra abszolút hozamú származtatott nyíltvégű alap kereskedelmi kommunikáció 2014. november 2 háttér, piaci trendek 1Q12 2Q12 3Q12 4Q12 1Q13 2Q13 3Q13 4Q13 1Q14 2Q14 3Q14 4Q14 1Q15 2Q15 3Q15 4Q15

Részletesebben

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert

Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Aktualitások az adózás, a könyvvizsgálat és a számvitel területén Izer Norbert Adószabályozásért és számvitelért felelős helyettes államtitkár 1 Trendek a magyar adórendszerben Gazdaságpolitikai célok

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2010. III. ben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról 1. A fogyasztói beadványok alakulása A es bontásban részletezett számadatok a mellékletben található

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. MÁSODIK NEGYEDÉV 2014. augusztus 12. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Az ajánlás célja és hatálya

Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 3/2012. (IV.13.) számú ajánlása a biztosítók üzleti tervének minimális tartalmi és formai elemeiről I. Az ajánlás célja és hatálya A Pénzügyi Szervezetek

Részletesebben

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj.

d) szabályzata jóváhagyására irányuló eljárásban szabályzatonként 200 000 forint, az igazgatási szolgáltatási díj. A Magyar Nemzeti Bank elnökének 14./2015. (V. 13.) MNB rendelete a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Az államháztartás és a háztartások pénzügyi számláinak előzetes adatairól II. negyedév 5. I. 5. III. 6. I. 6. III. 7. I. 7. III. 8. I. 8. III. 9. I. 9. III. 1. I. 1. III. 11. I. 11. III. 1. I. 1. III. 1. I. 1. III. 14. I. 14. III. 15. I. 15. III. 16. I. SAJTÓKÖZLEMÉNY Az államháztartás és

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2016. HARMADIK NEGYEDÉV 2016. november 22. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító vagy Társaság) a mai napon

Részletesebben

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink!

Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! Éves jelentés 2015 Kedves Partnereink, Kedves Ügyfeleink! A hazai biztosítási piac fejlődése 2015-ben immár harmadik éve tovább folytatódott, a bruttó díjbevétel elérte a 869 milliárd forintot. A 2,2%-os

Részletesebben

Fortress Insurance & Investment Company Történeti áttekintés:

Fortress Insurance & Investment Company Történeti áttekintés: Történeti áttekintés: A Fortress 1947-ben alakult biztosító társaságként 1998-ban létrehozta a vagyonkezelési üzletágat A cégnek több mint 14 millió ügyfele van 2200 alkalmazottja világszerte 22 képviselete

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. HARMADIK NEGYEDÉV 2013. november 13. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

T/262. számú. törvényjavasla t. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér ől

T/262. számú. törvényjavasla t. a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér ől MAGYARORSZÁG KORMÁNYA CIíRSZAGG a J HIVATALA Érkezett : 2014 JuN 7 2. T/262. számú törvényjavasla t a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztésér

Részletesebben

A biztosítási szektor (múltja, jelene és) jövője MAT 25. évfordulója

A biztosítási szektor (múltja, jelene és) jövője MAT 25. évfordulója A biztosítási szektor (múltja, jelene és) jövője MAT 25. évfordulója Pandurics Anett 2016.02.18. Pénzcsináló Egy csodálatos elme 3 4 5 6 + Egy ütő és egy labda együtt 1,10 $-ba kerül. Az ütő egy dollárral

Részletesebben

A magyar pénzügyi szektor kihívásai

A magyar pénzügyi szektor kihívásai A magyar pénzügyi szektor kihívásai Előadó: Becsei András 2016. november 10. Átmeneti lassulás után jövőre a 4%-ot közelítheti a növekedés, miközben a fogyasztás bővülése közel lehet az évi 5%-hoz Reál

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2012. NEGYEDIK NEGYEDÉV 2013. február 19. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról

T/7032. számú. törvényjavaslat. a biztosítási adóról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/7032. számú törvényjavaslat a biztosítási adóról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter Budapest, 2012. május 1 2012. évi... törvény a biztosítási adóról A társadalmi

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév

MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév MSC szakdolgozati témák 2015/2016. tanév I. félév Dr. Bozsik Sándor Megyei jogú város gazdálkodásának bemutatása és komplex pénzügyi elemzése Adóellenőrzés egy gazdálkodási szerv esetében Nemzetközi adózási

Részletesebben

Forintbetét és devizahitel

Forintbetét és devizahitel Új kormányos Régi gondok Üzleti konferencia GKI gazdaságkutató Rt. rendezésében Forintbetét és devizahitel Előadó: Erdei Tamás Elnök-vezérigazgató MKB Budapest, 2004. november 25. 1 Kamatok és infláció

Részletesebben

Biztosítók belső ellenőrzése

Biztosítók belső ellenőrzése Biztosítók belső ellenőrzése dr. Juhász Istvánné ügyvezető igazgató dátum 1. A Biztosítási és Pénztári Felügyeleti Igazgatóság tevékenységének elvei A pénztári és biztosítási szektor zavartalan működésének

Részletesebben

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról

T/3027. számú törvényjavaslat. a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3027. számú törvényjavaslat a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosításáról Előadó: Dr. Veres János pénzügyminiszter 2007. május 2007.

Részletesebben

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA

AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA Vörös László AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE ÉS ÁLTALÁNOS MÓDSZERTANA 2008 2 szerző: Vörös László lektor: Dr. Sztanó Imre alkotó szerkesztő: Dr. Bokor Pál ISBN 978 963 638 248 3 A kézirat lezárva: 2008. január

Részletesebben

Tájékoztató a II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Tájékoztató a II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Tájékoztató a 2010. II. negyedévben a Felügyeletre benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról 1. A fogyasztói beadványok alakulása 2010 II. negyedévére vonatkozóan a fogyasztói beadványok alakulását

Részletesebben

Mérleg Eszköz Forrás

Mérleg Eszköz Forrás Az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. elkészítette 2001. június 30-ával zárult félévre vonatkozó Nemzetközi Számviteli Standardok szerinti konszolidált, nem auditált beszámolóját. A következõkben

Részletesebben

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 10. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez A független biztosításközvetítő éves felügyeleti jelentése Éves jelentés ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ. a Felügyelet I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ a Felügyelet 2008. I. negyedévi panaszkezelési tevékenységéről A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2006 januárja óta teszi közzé negyedéves elemzéseit az írásban tett fogyasztói panaszok

Részletesebben

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012.

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása. 2012. Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása A központi költségvetés finanszírozása A. Állományi adatok 2012. december

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2014. HARMADIK NEGYEDÉV 2014. november 13. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2016.

A biztosítási adó szabályai 2016. A biztosítási adó szabályai 2016. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

Lamanda Gabriella március 18.

Lamanda Gabriella március 18. Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2014. március 18. Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere Árnyék-bankrendszer Bankok

Részletesebben

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország

Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lakossági pénzügyi megtakarítások EU vs.. Magyarország 33,0% 13,0% 14,0% 8,0% 28,0% 12,0% 16,0% 10,0% 32,0% 34,0% 24,0% 9,0% 38,0% 27,0% 2,0% 15,0% 13,0% 15,0%

Részletesebben

A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon. Pandurics Anett

A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon. Pandurics Anett A Posta versenyhelyzete a biztosítási piacon A biztosításközvetítés szerepe a Postán Európában és Magyarországon Pandurics Anett Országos Postás Konferencia, Visegrád 2012. november 20. 14.11.2011 1 Biztosítás

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások. Pandurics Anett 2014. május 8.

A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások. Pandurics Anett 2014. május 8. A biztosítási szektor helyzete fókuszban a nyugdíjbiztosítások Pandurics Anett 2014. május 8. Mrd Ft 1 000 A díjbevétel megoszlása 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 420 426 395 406 410 370 365 358

Részletesebben

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató

Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége. Tájékoztató 12. a) sz. melléklet Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Tájékoztató a Pannónia Nyugdíjpénztár 2012-2013. évi tevékenységéről, a Pénztár előtt álló 2013-2014.évi feladatokról

Részletesebben

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére

Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Logisztikai információs rendszerek alkalmazásának hatása a kis- és középvállalkozások versenyképességére Egy magyar empirikus kutatás eredményei Fodor Zita 2005. október 27. Bevezetés Általános tendencia,

Részletesebben

A Felügyelet új fogyasztóvédelmi politikájának háttere. Balogh László Alelnök

A Felügyelet új fogyasztóvédelmi politikájának háttere. Balogh László Alelnök A Felügyelet új fogyasztóvédelmi politikájának háttere Balogh László Alelnök Pénzügyi fogyasztóvédelem a válság után Felértékelődés Bizalom helyreállításának igénye Aszimmetria ellensúlyozása Fokozott

Részletesebben

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában

A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában 2009.03.17. 10:22 A pénztárak szerepe a magyar bankok stratégiájában Pénztárkonferencia 2006. november 8-9. PSZÁF Előadó: dr. Csányi Sándor Elnök-vezérigazgató OTP Bank Magyarország a lakossági megtakarítási

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2015.

A biztosítási adó szabályai 2015. A biztosítási adó szabályai 2015. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

OTP Bank évi előzetes eredmények

OTP Bank évi előzetes eredmények OTP Bank 25. évi előzetes eredmények SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ Dr. Csányi Sándor, elnök-vezérigazgató Dr. Spéder Zoltán, alelnök, vezérigazgató-helyettes 26. február 14. A 25. év főbb kihívásai 14/2/26 25. január

Részletesebben

KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK

KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK Biztosítási Konferencia, Eger 2006. május KÖZÉP- KELET EURÓPAI TERJESZKEDÉSI KILÁTÁSOK ÉS TAPASZTALATOK dr. Utassy László elnök-vezérigazgató OTP Csoport Magyarországon A pénzügyi szolgáltatások teljes

Részletesebben

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről

Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA-BoS-15/106 HU Iránymutatások a piaci részesedések adatszolgáltatás céljára történő meghatározásának módszereiről EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20;

Részletesebben

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok

Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok Bízik a magyar piacban az AIG KILÁTÁSOK A felelősség típusú biztosításokra még nem figyelnek eléggé a hazai vállalatok A hazai cégeknél egyelőre a vagyonbiztosításoknál magas viszonylag a penetráció, a

Részletesebben

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok

Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok Kockázatkezelési és biztosítási gyakorlatok (Oktatási segédlet) 2. rész Budapest 2015 Tartalom 7. A biztosítási piac elemzése 8. Biztosítási események, kizárások, mentesülések 9. Vállalatok élet-, baleset-

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2013. MÁSODIK NEGYEDÉV 2013. augusztus 15. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Biztosító) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez

6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez 6. melléklet a 49/2014. (XI. 27.) MNB rendelethez Am kötelező gépjármű-felelősség terméket terjesztő biztosító éves felügyeleti jelentése ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Részletesebben

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13.

Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető október 13. A Századvég makro-fiskális modelljével (MFM) készült középtávú előrejelzés* Virovácz Péter kutatásicsoport-vezető 15. október 13. *A modell kidolgozásában nyújtott segítségért köszönet illeti az OGResearch

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A TÁRSASÁG 2011. ÜZLETI ÉVBEN KIFEJTETT TEVÉKENYSÉGÉRŐL, AZ ÜGYVEZETÉSRŐL, A TÁRSASÁG VAGYONI HELYZETÉRŐL ÉS ÜZLETPOLITIKÁJÁRÓL 2012. március 21.

Részletesebben

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens

Európa e-gazdaságának fejlődése. Bakonyi Péter c. docens Európa e-gazdaságának fejlődése Bakonyi Péter c. docens Definiciók Definiciók Az E-gazdaság fejlődése Európában Az IKT térhódítása miatt a hagyományos gazdaság az E-gazdaság irányába mozdul Az üzleti és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Biztosítás/Társadalombiztosítás PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR PÉNZÜGYI INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Biztosítás/Társadalombiztosítás Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakképzés Banki, pénzügyi, számviteli adóigazgatási

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT.

CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. CIG PANNÓNIA ELSŐ MAGYAR ÁLTALÁNOS BIZTOSÍTÓ ZRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2015. MÁSODIK NEGYEDÉV 2015. augusztus 18. 1. Összefoglaló Jelen tájékoztató célja, hogy a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító

Részletesebben

Budapesti Értéktőzsde

Budapesti Értéktőzsde Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Pénztárak, mint a tőzsdei társaságok tulajdonosai Horváth Zsolt a BÉT vezérigazgatója Gondolkozzunk hosszú távon! A pénztárak természetükből adódóan hosszú távú befektetésekben

Részletesebben

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5

Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása. a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 Az Európai Bankhatóság (EBA) iránymutatása a magas jövedelműekre vonatkozó adatgyűjtésről EBA/GL/2012/5 London, 2012.07.27. Az iránymutatás jogállása 1. Az e dokumentumban szereplő iránymutatásokat az

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása KGFB É vonatkozási

Részletesebben

Konszolidált pénzügyi beszámoló

Konszolidált pénzügyi beszámoló Konszolidált pénzügyi beszámoló (MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK ALAPJÁN) 1997. december 31. Üzleti jelentés a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1997. évi magyar számviteli szabályok szerint készített konszolidált

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2016. I. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2016. május 25. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2016. I. negyedévben 0,8%-kal nőtt, így 2016. I.

Részletesebben

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20.

A QIS3 tapasztalatai. a Posta Biztosítónál. Góg Enikő 2008.03.20. A QIS3 tapasztalatai a Posta Biztosítónál Góg Enikő 2008.03.20. 1 Tartalom A Posta Biztosító bemutatása A projekt a munkaszervezés és a munkaterhelés tekintetében A számítások tapasztalatai Eredmények

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján

SAJTÓKÖZLEMÉNY. a hitelintézetekről 1 a IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján SAJTÓKÖZLEMÉNY a hitelintézetekről 1 a 2014. IV. negyedév végi 2 prudenciális adataik alapján Budapest, 2015. február 27. A hitelintézetek mérlegfőösszege 2014. IV. negyedévben 2,2%-kal, 2014. év egészében

Részletesebben

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4

Az EBH iránymutatása. a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott adatszolgáltatásról EBA/GL/2012/4 London, 2012.07.27. Az EBH iránymutatása a javadalmazási trendek meghatározása céljára kidolgozott

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2014-ben Fő kérdések: 1. Az állampapírpiac helyzete és a központi költségvetés finanszírozása 2013-ban. 2. A 2014. évi finanszírozási terv főbb

Részletesebben

A biztosítási adó szabályai 2014.

A biztosítási adó szabályai 2014. A biztosítási adó szabályai 2014. 2013. január 1-jei hatállyal került bevezetésre a biztosítási szektort terhelő különadó, a biztosítási adó, amelynek megfizetése mentesíti a biztosítókat a pénzügyi szervezetek

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk!

KÖSZÖNTŐ. Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! ÉVES JELENTÉS 2012 KÖSZÖNTŐ Tisztelt Partnerünk! Tisztelt Ügyfelünk! 2012. kihívásokkal teli évnek bizonyult a hazai biztosítótársaságok számára. A válság újabb áldozatokat követelt, s a biztosítási piac

Részletesebben

A QIS5 mennyiségi eredményei QIS5 QIS5 QIS5 QIS. Gaálné Kodila Diána Somlóiné Tusnády Paula Varga Gábor február 28.

A QIS5 mennyiségi eredményei QIS5 QIS5 QIS5 QIS. Gaálné Kodila Diána Somlóiné Tusnády Paula Varga Gábor február 28. A mennyiségi eredményei 2011. február 28. Gaálné Kodila Diána Somlóiné Tusnády Paula Varga Gábor 1 Tartalom Lebonyolítás, részvétel Adatminőség Általános pénzügyi hatás Tartalékok értékelése Illikviditási

Részletesebben

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10

Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Erre a 10 dologra figyelj 2015-ben! szombat, 09:10 Amikor elkezdődött az év, nem sokan merték felvállalni azt a jóslatot, hogy a részvénypiacok új csúcsokat fognak döntögetni idén. Most, hogy közeleg az

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

Azonosító VAU10035 Cím Jogvédelem-biztosítási termékek rendszere és a károk rendezése Verzió 4.0

Azonosító VAU10035 Cím Jogvédelem-biztosítási termékek rendszere és a károk rendezése Verzió 4.0 Azonosító VAU10035 Cím Jogvédelem-biztosítási termékek rendszere és a károk rendezése Verzió 4.0 1. Célkitűzés 1.1. A biztosító és ügyfelei között esetlegesen felmerülő érdekösszeütközések elkerülése érdekében

Részletesebben

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő Éves jelentés 43D1 1. melléklet a./2011 ( ) PSZÁF rendelethez KGFB szerződések december 31-i évfordulóra történő

Részletesebben

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai

Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Biztosító intézetek 2005. évi ellenőrzési tapasztalatai Szakmai konferencia Készítette:Somogyvári Sándorné 1 2005. december 19. TARTALOM 1. Biztosítók működésére vonatkozó jogszabályok 2. Felügyeleti ellenőrzések

Részletesebben

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15.

Bankügyletek 1-2. előadás. Lamanda Gabriella február 15. Bankügyletek 1-2. előadás Lamanda Gabriella lamanda@finance.bme.hu 2017. február 15. Miről lesz szó? Hasznos információk: Tárgy teljesítésének feltételei Tematika átfogó kép Pénzügyi közvetítés és intézményrendszere

Részletesebben

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011

Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011 Allianz Hungária Zrt. Éves Jelentés 2011 2011 2 A főbb mutatószámok alakulása Allianz Hungária Zrt. 2009 2009 Változás 2010 2010 Változás 2011 2011 millió Ft millió % millió Ft millió % millió Ft millió

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a I. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a I. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2011. I. ben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról A 2011. I. es adatokat tartalmazó statisztikai összefoglaló felöleli egyrészt a Felügyelethez érkezett

Részletesebben

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE

TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE TARTÓS MEGTAKARÍTÁSOK TRENDJE Kötelező Öngondoskodás Figyelő Heti Válasz Konferencia 2010. november 24. Vízkeleti Sándor I. A háztartások megtakarításai nőni kezdtek 12,0 10,0 8,0 Háztartások nettó finanszírozási

Részletesebben

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA

CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA CIB INGATLAN ALAPOK ALAPJA Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Rt. Forgalmazó, Letétkezelő: CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. 2004 1/9 1. Alapadatok 1.1. A CIB Ingatlan Alapok Alapja Megnevezése:

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a I. félévben a Felügyelethez, valamint az intézményekhez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról

Statisztikai összefoglaló a I. félévben a Felügyelethez, valamint az intézményekhez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról Statisztikai összefoglaló a 2011. I. félévben a Felügyelethez, valamint az intézményekhez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról Az esetleges fogyasztóvédelmi anomáliák észlelése és a problémák

Részletesebben

Kiteljesedő fogyasztóvédelem: a Pénzügyi Békéltető Testület és a civil hálózat felállítása Dr. Szász Károly elnök

Kiteljesedő fogyasztóvédelem: a Pénzügyi Békéltető Testület és a civil hálózat felállítása Dr. Szász Károly elnök Kiteljesedő fogyasztóvédelem: a Pénzügyi Békéltető Testület és a civil hálózat felállítása Dr. Szász Károly elnök Sajtótájékoztató - Budapest, 2011. február 23. Ügyfélpanaszok alakulása (2010) A pénzügyi

Részletesebben

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1

2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 2004. évi XXXV. törvény az elektronikus pénzt kibocsátó szakosított hitelintézetről 1 Az Országgyűlés a készpénz-helyettesítő fizetési módok körének további bővítése érdekében és a Magyar Köztársaságnak

Részletesebben

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ 2011. HARMADIK NEGYEDÉV 2011. november 16. 1. Összefoglaló A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (a továbbiakban: Kibocsátó) a mai napon nyilvánosságra

Részletesebben

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása

Statisztikai összefoglaló a III. negyedévben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról. 1. A fogyasztói beadványok alakulása Statisztikai összefoglaló a 2011. III. ben a Felügyelethez benyújtott fogyasztói beadványok alakulásáról A 2011. III. es adatokat tartalmazó statisztikai összefoglaló felöleli egyrészt a Felügyelethez

Részletesebben