Jegyzőkönyv. 1. Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata évre vonatkozó munkabér hitel felvételéről Előterjesztő: Papp Anna polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. 1. Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata 2009. évre vonatkozó munkabér hitel felvételéről Előterjesztő: Papp Anna polgármester"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: február 26-án óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dr. Hegedűs Zsuzsanna, Sági Tibor, Szkálosi László, Vámos Dezsőné képviselők Kormos Krisztián alpolgármester Burkovics Róbert jegyző A jelenléti íven felsoroltak. Igazoltan távol: Dorkó György, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Suta Gábor képviselők Késett: Magyar János képviselő Üdvözölte a jelenlévőket és megállapította, hogy az ülés határozatképes, mert a Képviselőtestületből 7 fő megjelent. A jegyzőkönyv hitelesítésére felkérte Dr. Hegedűs Zsuzsanna és ket. A javaslattal a Képviselő-testület 7(egyhangú) igen szavazattal egyetértett. Napirendi javaslat: 1. Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata évre vonatkozó munkabér hitel felvételéről Előterjesztő: 2. Hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása Előterjesztő: 1. Napirendi pont Borsodnádasd Városi Önkormányzatának határozata évre vonatkozó munkabér hitel felvételéről Elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem volt. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. 27/HÖK/2009.(II.26.) számú határozat Tárgy: Munkabér hitel felvétele

2 2 1.) Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az OTP Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságtól Ft munkabér hitel felvételével egyetért. 2.) A képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését- a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. 3.) A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt eseti jelleggel február 27-től kívánja igénybe venni és február 26. napjáig visszafizeti. 4.) A munkabér hitel felvételére maximum a fenti összeg erejéig eseti jelleggel a bankszámlaszerződés alapján kerülhet sor, így külön szerződés nem készül. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és Jegyzőt a hitelszerződés aláírására. Felelős: Burkovics Róbert jegyző Határidő: értelemszerűen Az önkormányzat készfizető kezességgel vásárolt ingatlanokat. Kótai Csaba esetén 1millió 100 ezer forint volt a felvett összeg. Megkérték a Takarékszövetkezettől a futamidő hosszabbítást, hogy annyi legyen a havi törlesztő részlete, amit tud fizetni ig tolódna ki a hitel lejárata azzal a törlesztő részlettel, amit fizet. Javasolta, hogy vásárolják ki a hitelt a mai állományában, és a tulajdonossal megállapodnak, hogy átvállalják a hitelt és a korábbi összeggel fizet, használatba átadják és az állagmegtartás, felújítás kötelezettsége terhelje. Szkálosi László képviselő Ez akkor azt jelenti, hogy lelakja a vagyonunkat. Javasolta, hogy vásárolják ki az ingatlant, a törlesztő részletet havi ,-Ft lesz, a felújítási és karbantartási kötelezettséget külön megállapodásban ráhárítják a lakóra. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. 28/HÖK/2009.(II.26.) számú határozat Tárgy: Kótai Csaba ingatlan ügye Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testülete döntött abban, hogy a Borsodnádasd, Béke út 20. szám alatti ingatlan adásvételéből eredő ,-Ft Kótai Csaba hiteléhez kapcsolódó önkormányzati kézfizető kezesség miatti összeget a Takarékszövetkezetnek átutalja. Egyúttal megbízza a jegyzőt, hogy Kótai Csabával kössenek megállapodást az összeg kamatmentesen történő megfizetéséről, az ingatlan tulajdonjogáról, valamint arról, hogy az önkormányzati tulajdonrész után lakhatási összeget nem kér az önkormányzat, de a tulajdonosi kötelezettségek Kótai Csabát illetik.

3 3 Határidő: értelemszerűen Felelős: jegyző, Pénzügyi Iroda Hulladékkezelési közszolgáltatási díj megállapítása Köszöntötte a megjelent vendégeket. Átadta a szót Boros úrnak. Elmondta, hogy 2007-től beindult egy korszerű hulladékgazdálkodási rendszer, amelynek költségei vannak. Borsodnádasd is tagja a Sajó-Bódva Völgye Hulladékgazdálkodási Társaságnak. Jelenleg a többi településen nettó 335,-Ft-ot fizetnek. Borsodnádasdot illetően 2004-től nem történt díjemelés. Valószínűleg azóta nem tűzték napirendre. Javasolta, hogy a díjat emeljék fel két lépésben 335,-Ft-ra. A hulladéklerakóval kapcsolatban elmondta, hogy szelektív hulladékgyűjtés folyik, nagy létszám dolgozik azért, hogy üzemeltetni tudják. A költségeket a hulladéktermelőnek, tehát a lakosnak kell finanszírozni. Ezért nem tartható az, hogy az egyik településen 335,-Ft-ot fizetnek, a másikon pedig jóval kevesebbet. Megkérdezte, ha változik a díj, terveznek-e változtatást a szolgáltatás színvonalában? Tervezik a zsákos szelektív hulladékgyűjtés bevezetését. A nehezen megközelíthető helyekre konténert raknak ki. Van olyan utca, ahová teherautók járnak, de a hulladékelszállítást nem tudják megoldani. Az emberek szívesebben fizetnek nagyobb összeget akkor, ha színvonalasabb a szolgáltatás. A kukákat az ürítés után a munkások nem viszik vissza, hanem az út szélén, esetleg az úton hagyják, akadályozva ezzel a közlekedést. Elmondta, hogy a panaszt azonnal jelezni kell feléjük. Van-e terv arra vonatkozóan, hogy a szemétszállítás díját a lakosságtól közvetlenül szedjék be? Ez nincs tervbe véve. Kötelező közszolgáltatás, ha nem fizet a lakos, nekik akkor is el kell szállítani a szemetet. Van-e arra lehetőség, ha valakinek csak kéthetente telik meg a kukája, akkor ennek arányában fizessen.

4 4 Hetente egyszer kötelező a szállítás. A szelektív hulladékgyűjtést szeretnének továbbfejleszteni pályázat segítségével. Az energiatakarékos megoldást keresnek azért, hogy a költségek ne növekedjenek tovább. Dr. Bohus Gábor képviselő Szerinte jobb lett volna, ha a korábbi években fokozatos díjemelést kezdeményeztek volna. A díjemelést korábban is kezdeményezték, de nem került rá sor. Ilyen alacsony díj, mint Borsodnádasdon jelenleg van, még a környéken sincs. Szerinte ahány edény van, azt szorozzák a díjjal. Ezt a lakásszám alapján tudják megállapítani. Szkálosi László képviselő A konténerek számát lehet-e csökkenteni? A kukás szállítás gazdaságosabb. Sok helyen nehezen megközelíthető utcák vannak. Ha az önkormányzat nem tudja biztosítani, hogy aznap mindenhová el tudjanak menni, akkor másnap már nincs lehetőség a szállításra. A gépkocsivezető nem fogja kockáztatni az autót. Szerinte a konténereket meg kellene szüntetni. Sokan hordják a családi házakból is a szemetet a konténerekbe. Felhívta a figyelmet arra, hogy egyedülálló idős emberek is élnek a városban, és ők nem termelik meg azt a szemétmennyiséget. Megoldást kellene keresni arra, hogy mindenki az elszállított szemét mennyiségének megfelelően fizessen. A lakos, ha nem helyezi ki a szemetet elszállításra törvényt sért. Mindenképpen el kell szállíttatni a hulladékot. A kötelező közszolgáltatást igénybe kell venni. Elmondta, hogy nekik is sokszor kéthetente képződik egy teljes kuka szemét. A szállításnak megvan a fix összege, amelyet mindenképpen ki kell fizetni. Burkovics Róbert jegyző A települési hulladék közszolgáltatási díjának megállapításáról van egy kormányrendelet. Eszerint kétféle közszolgáltatási díj van egytényezős és kéttényezős. Lenne egy alapdíj, és az ürítések után tömeg vagy térfogat alapján kellene fizetni. A közszolgáltatónak a költségeit meg kell téríteni. Az emberektől nagyon nehéz lesz beszedni a megemelt díjat. A törvény azt írja, hogy nem a szállításért kell fizetni, hanem a rendelkezésre állásért. Nem igazságos a rendszer. Soha nem lesz igazságos, mivel a mennyiség nem mérhető. Tudomásul kell venni, hogy átlagszámok vannak. Tudják, hogy nem mindig telik meg a kuka. Ha a lakos legközelebb egy

5 5 zsákot mellé tesz, akkor azt is el fogják szállítani. Ezt nem minden szolgáltató teszi meg. Amiért megdolgoztak, azért szeretnének látni az ellenértékét. A KSH szerinti ingatlanszám rossz. Sok ingatlan lakatlan, bontás előtt áll. A kérdése arra irányul, hogy van olyan idős ember, akitől nem kell minden héten elszállítani a szemetet. Lehetne-e az, hogy a lakossági elszállításnál a szelektív hulladékgyűjtés megvalósulhasson minden egyes lakásnál. Utalt arra, hogy használtak már más típusú szállító járművet, amivel meg tudták közelíteni az utcájukat. Keresik a lehetőséget arra, hogy mindenhol megoldják a szemétszállítást. Javasolta, hogy számolják végig az ingatlanokat. A konténereket felül kell vizsgálni. Komoly környezetvédelmi beruházás, aminek költségei vannak. Szívesen vendégül látnak bárkit, hogy megnézzék hová kerül az elszállított hulladék. Maximum 100 százalékos emelést tud elfogadni. Szkálosi László képviselő Szerinte először meg kell állapítani a konténerek számát. Felül kell vizsgálni a konténerek számát, ahol szükséges, ott meg kell szüntetni. Szerinte az emberek azért nem fogják elfogadni az emelést, mert a szállítás színvonalában nem lesz változás. Nagyon nehéz lesz megmagyarázni. Még nem érkezett panasz a szolgáltatás színvonalával kapcsolatban. Véleménye szerint problémát jelent az is, hogy az emberek anyagilag rossz helyzetbe kerültek. Sajnálatos, hogy nem volt díjemelés az elmúlt években, de most három részletben kellene megoldani. A 335,-Ft összeget később az infláció mértékével fogják emelni.

6 6 Javasolta, hogy most nettó 240,-Ft legyen a szállítás díja, jövőre 280,-Ft-ra változzon. Ha a 280,-Ft-ot nem fogadja el a testület, akkor a szolgáltatást nem tudják tovább biztosítani. Az emberek között nagyon sokan elveszítették munkájukat. Eddig élvezték az alacsony díjat, ilyen áron tovább nem tudnak szolgáltatni. Szerinte az is bekövetkezhet, hogy az eddigi 60 százalékos befizetés még alacsonyabb lesz a díjemelés után. Kérte, hogy értsék meg, máshol a díjemelést már végrehajtották. Nem lehet megmagyarázni, hogy itt miért nem. Javasolta, hogy díjemelés március 1-jétől legyen, a kukák, konténerek számát felül kell vizsgálni, április 1-jétől bevezetik a szelektív hulladékgyűjtést, a díj március 1-jétől 250,-Ft+áfa összeg legyen. elhagyta a termet. Magyar János képviselő helyet foglalt a teremben. Felajánlotta, hogy a városban lévő iskolának ,-Ft és az óvodának is ,-Ft összeget adnak, amely környezetformálásra fordítható. Javasolta, hogy március 1-jétől a szemétszállítás díja 270,-Ft+áfa összeg legyen, 38 ingatlan kedvezményt ad az ÉHG, így 960 ingatlanra vonatkozik a megállapodás. A heti ürítés díja 270,-Ft március 1-jétől, és 38 ingatlannal kevesebbért fognak fizetni. Magyar János képviselő Javasolta, hogy az ingatlanok számát pontosan mérjék fel a városban. Ha nem tudnak megegyezni a lakásszámban, akkor elfogadja a 960 lakásszámot. Javasolta, hogy március 1-jétől 270,-Ft+áfa/hét legyen az ürítés díja és 960 ingatlanra fizessék ezt az összeget. Kérte, aki egyetért, az szavazzon.

7 7 A jelenlegi és a 335,-Ft közötti különbséget két év alatt kell elérni. A nagyobb részét ben, a többit pedig 2011-ben érvényesíti a szolgáltató. Kérte, aki egyetért, az szavazzon. Borsodnádasd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta 4/2009.(II.27.) számú rendeletét a települési szilárd hulladékkezelésre irányuló közszolgáltatási díjról Kérdés, hozzászólás nem volt, az ülést bezárta. k.m.f. Papp Anna polgármester Burkovics Róbert jegyző Dr. Hegedűs Zsuzsanna képviselő Sági Tibor képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012.

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu. Szám: 4/2012. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-3/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. április 15-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE

ERDŐKERTES JEGYZŐKÖNYVE 1/2011/J ERDŐKERTES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JANUÁR 27-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Az ülésen alkotott rendeletek és hozott határozatok jegyzéke: 1/2011. (01.27.) KT határozat:

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő, alábbi napirend szerint tartsa ülését: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/9/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. március 26-án du. 14 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülésének alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. március 29-i soron következő ülésének Jegyzőkönyve 8/2011. (III. 29.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A Víziközmű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 5-én 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 179/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. június 12-én (kedden) 17,30 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2012. december 10-én a ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án, 13:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2014. január 23-án 16,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

P Á L M O N O S T O R A

P Á L M O N O S T O R A 1 Szám: /2012. P Á L M O N O S T O R A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 23-án megtartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én de. 11 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 22-én (kedden) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Erdőkertes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 8-án 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Bakos István Béri Eszter Csatári János Fristáczki

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. április 16-án tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, Rendeletek: 6, 7, Elkészült:

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2012. június 12-i rendkívüli n y i l v á n o s üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben