PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA"

Átírás

1 PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest,

2 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete 1113 Budapest Bocskai út Tisztelt Képviselő-testület! A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján ( ) megjelent pályázati kiírásra benyújtom pályázatomat az Albertfalvai Óvoda (1116 Budapest Ezüstfenyő tér 1.) óvodavezetői állására. Pályázatomhoz a végzettségemet igazoló és a továbbképzéseimről szóló bizonyítványokat, munkáltatói igazolást és erkölcsi bizonyítványt mellékelek. Nyilatkozom arról, hogy a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, valamint a személyes adataimnak a pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárulok. Budapest, Tisztelettel: Khoórné Rápolthy Beáta 1113 Budapest Vincellér u.32. 2

3 Tartalomjegyzék Személyi adatok...4 Szakmai önéletrajz...5 A pályázat jogszabályi háttere BEVEZETÉS MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETÉRTÉKELÉS Tárgyi feltételrendszer, szociokulturális háttér Személyi feltételek Óvodásaink létszámadatai A pedagógiai munka eddigi eredményei A minőségbiztosítás eddigi folyamata Az óvoda működésének értékelése Teljesítményértékelés A jogszerű működés biztosítása Az óvoda és a család kapcsolata VEZETÉSI PROGRAM Az új szervezeti működés kialakítása A vezetői funkciók szerepe az új óvodaszervezetben A humánerőforrás fejlesztése Az Albertfalvai Óvoda pedagógiai programja Az elkövetkezendő öt év feladatainak ütemezése A minőségelvű intézményi működés megvalósítása Az óvoda kapcsolatrendszerének fejlesztése Az Albertfalvai Óvoda tárgyi feltételrendszerének bővítése ÖSSZEGZÉS

4 Személyi adatok Név: Khoórné Rápolthy Beáta Leánykori név: Rápolthy Beáta Születési hely, idő: Pápa, Állampolgárság: magyar Lakcím: 1113 Budapest Vincellér u.32. Munkahely: Bükköny Óvoda 1116 Budapest Bükköny u.9/b Beosztás: óvodavezető Végzettség: okl. óvónő (Soproni Óvónőképző Intézet) általános iskolai tanár (Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger) közoktatási vezető (Budapesti Műszaki Egyetem) 4

5 Szakmai önéletrajz 1982 A Soproni Óvónőképzőben óvónői diplomát kaptam A Bükköny utcai Napközi Otthonos Óvodában helyezkedtem el, ahol azóta is dolgozom A Bem József Óvónői Szakközépiskola gyakorlatvezető óvónőjeként, a szakmai gyakorlatukat óvodánkban végző tanulók képzését vezettem Az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár diplomát szereztem Pályázat útján lettem a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ irodalmi nevelés területgondozója. Szakmai bemutatókat, továbbképzéseket tartottam óvodánkban és a kerület többi intézményében ben pályáztam meg először az akkor megüresedett óvodavezetői állást tól, a XI. kerület bázis óvodájaként (játék és anyanyelvi nevelés területén) rendszeresen tartunk fővárosi és kerületi bemutatókat, továbbképzéseket A Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatásvezető szakirányú szakképzettséget szereztem ben, 2004-ben, 2009-ben, 2014-ben kaptam ismét óvodavezetői kinevezést Újbuda kiváló intézményvezetője elismerésben részesültem től az ELTE Óvónőképző Karára járó hallgatók gyakorlati képzését vezetjük, külső szakértőként rendszeresen részt veszek a hallgatók záróvizsgáján Az Újbudai Pedagógiai Napok egyik szakmai előadójaként óvodánk iskolaelőkészítő nevelőmunkáját ismertettem A következő, tanúsítvánnyal járó továbbképzéseket végeztem el: Új szemlélet a család-óvoda kapcsolatában Viselkedéskultúra-európaiság-hitelesség 5

6 A pályázat jogszabályi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A pályázat elkészítéséhez szükséges dokumentumok: Önértékelési kézikönyv óvodák számára Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 6

7 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció Újbuda Esélyegyenlőségi Programja Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzati minőségirányítási programja A Bükköny Óvoda alapító okirata A Bükköny Óvoda, az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda és az Újbudai Pajkos Óvoda pedagógiai programja A Bükköny Óvoda, az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda és az Újbudai Pajkos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendjei A Bükköny Óvoda, az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda és az Újbudai Pajkos Óvoda továbbképzési programjai 7

8 1. BEVEZETÉS 2014-ben pályáztam meg és nyertem el ötödik alkalommal a Bükköny Óvoda vezetői állását. A munkatársaim és a szülők segítő támogatásával kaptam ismét bizalmat közösségemtől az elkövetkezendő öt évre től először óvónőként, majd 1994-től vezetőként követem ennek a városrésznek, Albertfalvának az életét. Ez idő alatt az óvoda környezete is sokat változott, a lakótelepi házak mellett lakóparkok épültek, az évek során folyamatosan bővült az óvoda körzete is. Az az óvoda is, ahova az első pályázatomat benyújtottam számtalan átalakuláson ment át: 1994-ben a három csoportos tagóvodánk megszűnt, ezért az 1979-ben épült panelépületünket 10 csoportossá alakították ben az óvodaépületből leválasztott részben katolikus óvoda létesült. Óvodánk ezután 7 csoporttal működött tovább ban a közeli Derzsi utcai, addig önállóként működő óvoda tagóvodánkká vált. A meglévő 7 csoportunk így 2 csoporttal bővült ben az addig a Petőfi Sándor Általános Iskolához tartozó 3 csoportos óvoda második tagintézményként került óvodánkhoz től 3 óvodaépületünkben 12 (7+2+3) csoport működik. A változások során számos döntést kellett hoznom óvodásaink és a dolgozóink érdekeit szem előtt tartva. A szervezési feladatokat munkatársaim segítségével sikerült úgy megoldani, hogy zökkenőmentesen kezdhettük valamennyi nevelési évet. A mostani szerkezetváltozás is sok megoldandó feladat elé állít majd bennünket, amelyeket csak a vezetésben részt vevő kollégák elkötelezett együttdolgozásával végezhető el. Ebből következően egy olyan intézmény kialakítására törekszem, ahol az eddig létrehozott pedagógiai értékekre alapozva, a nevelésben résztvevők egyedi képességeikkel kiegészítik egymást, s ez által képesek egy közösen kialakított célért együtt dolgozni. Pedagógiai és vezetői alapelveim az óvodai nevelésben a játékot a gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tekintem, az egyéni fejlődéshez igazodó, differenciált nevelés a személyiségfejlesztés alapja, az anyanyelvi nevelés kultúránk átörökítése szempontjából kiemelt jelentőségű, az egészséges életmód szokásainak kialakítása az egészség megőrzésének biztosítéka, a tudatosan tervezett és szervezett nevelő hatások rendszere teszi lehetővé a képességek fejlesztését, nevelőmunkánk a gyermekek egyéni megfigyelési rendszerére épül, a preventív szemléletű nevelői gyakorlattal a sajátos nevelési igényű gyermekek lemaradásai csökkenthetők, a tárgyi és személyi feltételek biztosításával az eddigi pedagógiai értékek megőrizhetőek, továbbfejleszthetőek, a vezetői feladatok megosztása az eredményes intézményvezetés alapja, a családokkal való együttműködés, a szülők megelégedettsége elengedhetetlen feltétele a hatékony óvodavezetésnek. 8

9 2. MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1. Tárgyi feltételrendszer, szociokulturális háttér (A helyzetértékeléshez szükséges intézményi adataikat, szakmai dokumentumaikat az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda és az Újbudai Pajkos Óvoda óvodavezetői segítőkészen biztosították számomra.) Bükköny Óvoda Bükköny u.9/b (székhely) Az óvodaépületbe belépve, folyosónkon az aktualitásoknak, ünnepeknek, évszakoknak megfelelő dekorációk, valamint a szülőkkel együtt készített kiállítások láthatók. A tágas, gondozott óvodaudvar számtalan lehetőséget kínál a nagymozgásos játékokhoz, kerékpározáshoz, rollerezéshez, labdázáshoz, csúszdázáshoz, hintázáshoz. Óvónőink gyakran tartják a mozgásfejlesztő foglalkozásokat udvarunk műfüves részén, ahol jó alkalom nyílik a szabad mozgásra még rossz idő esetén is. Udvari játékaink biztonságát folyamatosan ellenőrizzük. Az óvoda bejárata előtti, lekerített előkert a szülőkkel való közös munka eredménye. A többféle forrásból (pályázatok, alapítvány, szülői adomány) vásárolt bokrok, cserjék, fák, virágok minden évszakban szép látványt nyújtanak, a kertünkből szedett virágokkal díszítjük a folyosót és a csoportszobákat. Kiskertünk gondozottságával közvetlen lakókörnyezetünknek is példát szeretnénk mutatni, hiszen az óvodaépület a minket körülvevő lakótelep közepén áll. Mind a hét csoport berendezése más és más, de a környezetformáló szemléletünk ugyanaz: óvodásainkat a természetes anyagokból készült bútorok, játékok veszik körül. Tornatermünk több sikeres pályázat eredményeképp az átlagosnál jobban felszerelt. Sokféle mozgásfejlesztésre alkalmas eszközeink (nagylabdák, egyensúlyozó-és téri tájékozódó képességet fejlesztő tornaszereink) nagy segítséget jelentenek a testnevelési foglalkozások szervezésében. Tornatermünkben tartjuk az Ovi Színház előadásait. Az óvónőink mesedramatizálásához szükséges dekorációkat, kellékeket és a színházi függönyt szintén pályázatból szereztük be. A Bükköny Óvodába járó kisgyermekek családjainak többsége az óvodaépületet körbe vevő lakótelepen él vagy a közeli kertes házas övezetben. Nagy a különbség a családok anyagi helyzete között, a kerületi átlagnál magasabb az állandó gyermekvédelmi támogatást kérő családok száma. Érem u.2-4. (tagépület) 2012-ben készült el az akkor a Petőfi Sándor Általános Iskolához tartozó épület óvodává való átalakítása. A három csoportszoba és a hozzá tartozó helyiségek (mosdók, öltözők, étkező, konyha, tornaterem, irodák, nevelői és fejlesztő szoba) tágasak, új, modern berendezésűek. Pedagógiai programunk megvalósításához szükséges alapfelszerelés rendelkezésünkre állt ebben az épületünkben is. A kiegészítő eszközök, felszerelések pótlását folyamatosan tervezzük, igénybe véve az alapítványi és pályázati lehetőségeket. A fejlesztő szoba berendezését viszont sikerült önkormányzati támogatással - úgy bővíteni, hogy most már itt is megfelelő fejlesztést tudtunk biztosítani a különleges bánásmódot igénylő kisgyermekeknek. 9

10 A nagyméretű tornaterem alkalmas a sajátos nevelési igényű kisgyermekek fejlesztésére és valamennyi gyermekünk változatos mozgásfejlesztésére, óvodai programjaink megtartására. Az udvaron többféle mozgásos játék is van, 2014 nyarán az addig nem használt udvarrészre rugós játékokat is felszereltek. A kerítéssel elválasztott veteményeskertben óvodásaink megismerkedhetnek a virágok, kerti növények gondozásával. Ebbe az óvodaépületbe a közeli lakóparkból és a lakótelepről járnak a gyermekek. A Bükköny épülethez hasonlóan itt is több család szorul önkormányzati támogatásra. Derzsi u.54. (tagépület) Az 1955-ben létesített óvoda két csoporttal működik. Az épületben már az átvételkor (2003) is jól felszerelt, a gyermekek életkorához igazított, galériás csoportszobák voltak. Sajnos tornaterem nincs, csak bővítéssel, az épület átalakításával lenne kialakítható. Az udvar azonban védettségével, tágasságával, nagy zöld területével lehetővé teszi, hogy óvodásaink sokat tartózkodjanak, játsszanak, tornásszanak a friss levegőn. A szülők segítségével és a környezetvédelmi pályázaton elnyert összegből virágos és veteményeskertet alakítottunk ki, ahol a gyerekek is részt vehetnek a növények gondozásában. Az elhasználódott és biztonsági okokból sem megfelelő udvari játékok helyett 2013 nyarán újakat telepítettek, így még több lehetőségük nyílik óvodásainknak a szabad mozgásra, játékra. A vezetői iroda átalakításával tudtuk csak helyben megszervezni a logopédiai foglalkozásokat. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye együttműködő segítségének köszönhetően, a gyerekeket nem kell átvinni a másik épületbe. Logopédusunk a szükséges eszközökkel, felszereltséggel ellátott, de szűkösebb helyen végzi az iskolaérettség szempontjából is nagyon fontos fejlesztő tevékenységét. A jómódú családok mellett a gyermeklétszámhoz képest itt is magas a hátrányos helyzetű családok száma. A gyermekek a környező lakótelepről vagy az óvoda körzetét képező régebbi építésű emeletes és kertes házakból érkeznek. Igényesek vagyunk környezetünk alakításában, mindhárom épületünkben esztétikusan berendezett csoportszobákban fogadjuk a gyerekeket. Berendezéseink, eszközeink nagyobb részt természetes anyagokból készültek. Tárgyi eszközeinket: saját költségvetésünkből, a kötelező eszközbeszerzésre fordítható keretből, az óvoda alapítványi támogatásából, kerületi és fővárosi pályázatokon nyert összegekből vásároltuk. 10

11 Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Az óvoda jól megközelíthető, csendes helyen található. Az infrastrukturális környezete ideális, nincs átmenő forgalom, nem szűrődik be a por, a zaj, ideális az itt élő családok számára. Az épület egy kis téren húzódik meg, amelyet családi házak vesznek körül. Az óvodaépület előtti részen folyik a Keserű-ér. A főútvonaltól biztonságos távolságban található, nincsenek veszélyforrások, amelyek az óvoda zavartalan működését, a gyermekeket és az ott dolgozókat veszélyeztetnék. A csoportok jól felszereltek, a gyermekeket biztonságos, ízléses, látványos, tevékenységre ösztönző környezet veszi körül. Az óvodaudvar lehetővé teszi a mozgás és játékigényük kielégítését. Az udvari játékok sokféle játékra, mozgásra ösztönzőek, megfelelnek a biztonsági előírásoknak. A két speciális csoportban, a légúti megbetegedésben szenvedő gyermekek gyógyító ellátásának a feltételei adottak. A gyermekek egészségének védelme az átlagosnál is nagyobb odafigyelést igényel, ezért ezekben a csoportokban a berendezéseket, eszközöket is a fejlesztéshez igazították. Az óvoda minden óvodapedagógusa igyekszik kialakítani egyéni ízlésvilágának megfelelő környezetét a gyermekcsoportokban. A termek berendezései, díszítései a nevelési programhoz igazodik. Az óvodában jól működő Körtemuzsika Óvoda Alapítvány segítségével rendszeresen cserélik a csoportokban az elhasználódott bútorokat, játékokat, textíliákat. A nyári felújítási munkálatok elvégzése a szülők példaértékű összefogásának az eredménye. Az épület valamennyi csoportját és közlekedőjét pályázaton nyert festékkel szülők és a szülők által megbízott szakemberek festették ki. Újbudai Pajkos Óvoda Az óvoda kertvárosi környezetben helyezkedik el. l975-ben épült, 2 szintes panel épület. Az óvoda szociokulturális környezete az elmúlt években sokat változott. A családok egy részének életvitele magas szintre emelkedett, másoké pedig a létminimumra csökkent. Ezért kiemelt feladatnak tekintik a családok életkörülményeinek nyomon követését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítését, felzárkóztatását. Az óvoda meglévő tárgyi eszközrendszere megfelelő alapot biztosít pedagógiai programjuk megvalósításához. Az elmúlt években számos felújítást végeztek el az épületben. Megoldották az akadálymentesítést, a mosdóba szellőzőrendszert szereltek, kicserélték a villanyórákat. A hőközpontból tornaszobát alakítottak ki, amely felszereltségével együtt sokrétű mozgásfejlesztésre alkalmas. Az óvoda bútorai, berendezési tárgyai természetes anyagokból készültek, esztétikusak, a gyermekek méreteihez igazodnak. A csoportszobák játékai a gyermekek képességeit fejlesztik, az eszközök sokoldalú játéktevékenységre ösztönzik őket. Az udvar játékokkal jól felszerelve várja a gyermekeket. Az óvoda nagy kertjét, az udvari játékokat mindennap használják, így biztosítják a szabadban való játékos tevékenységet ben az udvar nagy részét felújították: új játékokat szereltek fel, új burkolatot raktak le, zuhanyozót alakítottak ki, kerékpártárolót helyeztek el. 11

12 A közösség környezettudatos szemléletét tükrözi a szelektív hulladékgyűjtő használata, a kerti komposztálás megoldása és a négy évszak kert kialakítása ben elnyerték a madárbarát óvoda címet. Az óvoda épületében jól felszerelt szakmai szertárak, speciális helyiségek (logopédiai szoba, óvodapszichológusi szoba, SNI gyermekeknek gyógypedagógiai szoba) segítik a szakemberek fejlesztő munkáját. Tárgyi eszközbeli fejlesztésünk alapja: a fenntartói támogatáson túl a sikeres pályázatok során elnyert források, valamint az alapítványi-, és a szülői támogatások Személyi feltételek A három óvoda nevelőtestületében (az öt épületben) 53 óvodapedagógus, 1 gyógypedagógus és1 óvodapszichológus dolgozik, az ő munkájukat 51 technikai dolgozó segíti. Pedagógusok Technikai dolgozók Bükköny Óvoda 15 óvodapedagógus Érem telephely 6 óvodapedagógus 1 gyógypedagógus Derzsi telephely 4 óvodapedagógus 1 óvodatitkár 1 pedagógiai asszisztens 1 gyógypedagógiai asszisztens 7 dajka 2 takarító 1 konyhás 1 kertész 1 óvodatitkár (fél állásban) 1 gyógypedagógiai asszisztens 1 pedagógiai asszisztens 3 dajka 1 konyhás 1 takarító (fél állásban) 1 kertész 2 dajka 1 konyhás 1 kertész (fél állásban) Újbudai Ezüstfenyő Óvoda 17 óvodapedagógus Újbudai Pajkos Óvoda 11 óvodapedagógus 12 1 óvodatitkár 2 pedagógiai asszisztens 8 dajka 1 konyhai dolgozó 1 takarító 1 kertész 1 óvodatitkár 2 pedagógiai asszisztens 5 dajka 1 konyhai dolgozó (fél állásban) 1 takarító 1 kertész (fél állásban)

13 A Bükköny Óvoda alkalmazásában áll az az óvodapszichológus, aki jelenleg 4 óvoda pszichológusi feladatait látja el (Bükköny Óvoda, Újbudai Cseperedő Óvoda, Újbudai Ezüstfenyő Óvoda, Újbudai Pajkos Óvoda). A pedagógiai asszisztensek, ill. gyógypedagógiai asszisztensek 80%-ának van szakvégzettsége, a dajkák 90%-a rendelkezik dajka képzettséggel. A sajátos nevelésű igényű kisgyermekek nevelésében elengedhetetlen az asszisztensek szakszerű, elfogadó, segítő munkája. A három óvoda nevelőtestületének végzettsége: Bükköny Óvoda Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Újbudai Pajkos Óvoda Szakvizsgázott 1 fő közoktatás vezető 1 fő vezető óvodapedagógus 1 fő gyógypedagógus 3 fő gyakorlatvezető pedagógus 3 fő vezető óvodapedagógus 3 fő gyakorlatvezető pedagógus 1 fő fejlesztő pedagógus 1 fő drámapedagógus 1 fő vezető óvodapedagógus Másoddiplomát szerzett 1 fő magyar szakos tanár 1 fő tanító és rajztanár 1 fő szociálpedagógus 1 fő gyógypedagógus 1 fő pedagógia szakos tanár 1 fő pszichológia szakos tanár 1 fő igazgatásszervező Az Újbudai Ezüstfenyő Óvodában egy, az Újbudai Pajkos Óvodában két óvodapedagógus szakvizsga előtt áll, a Bükköny Óvodában az egyik vezető helyettes az ELTE egyetemi végzettséget adó neveléstudományi mesterszakán végez majd. Az óvodapedagógusok e mellett számos, szakmájukhoz kapcsolódó tanfolyamot végeztek el (az Újbudai Pajkos Óvoda 3 óvodapedagógusa végezte el a 120 órás fejlesztőpedagógiai képzést). A nevelőtestületek olyan pedagógusokból állnak, akik fontosnak tartják szakmai fejlődésüket, sok esetben szabadidejüket áldozzák fel a hétvégi képzési napokon. A három óvoda nevelőtestületének szakmai gyakorlata: Bükköny Óvoda Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Újbudai Pajkos Óvoda 0-5 év 7 fő 2 fő 6-10 év 6 fő 1 fő év 2 fő 6 fő 15 évnél több 12 fő 8 fő 2 fő 2 fő 0 7 fő 11 fő (20%) 9 fő (16%) 8 fő (15%) 27 fő (49%) A Bükköny Óvodában: az Újbudai Ezüstfenyő Óvodában: az Újbudai Pajkos Óvodában: 1 gyakornok, nincs, 1 gyakornok óvodapedagógus dolgozik. A gyakornok óvónőknek a nagy tapasztalattal rendelkező mentor óvónők segítenek a szakmai gyakorlat megszerzésében, módszertani tudásuk gyarapításában. A gyakornoki szabályzatban foglaltak szerint értékelik munkájukat, készítik fel őket a minősítési eljárásra. 13

14 2.3. Óvodásaink létszámadatai (2015.májusi adatok) Bükköny Óvoda Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Újbudai Pajkos Óvoda felvehető létszám tényleges létszám csoportok száma sajátos nevelésű igényű gyermekek száma 5 fő (autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek) 0 2 fő beszédfogyatékos kisgyermek speciális szükségletű gyermekek (ételallergiás, asztmás) 3 fő ételallergia 7 fő ételallergia 18fő asztmás 1fő ételallergia Újbudai Ezüstfenyő Óvoda 6 2 Újbudai Pajkos Óvoda A 25 óvodai csoportból: Bükköny Óvoda életkori szervezésű vegyes csoport Mind a három óvoda- az alapító okiratukban foglaltak szerint- különleges bánásmódot igénylő kisgyermekek nevelését is ellátja: Újbudai Ezüstfenyő Óvoda: légúti megbetegedésben szenvedő gyermekek gyógyító nevelése (két kis létszámú csoportban) Bükköny Óvoda: enyhe értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integráló nevelése Újbudai Pajkos Óvoda: beszédfogyatékos gyermekek fejlesztő nevelése A beszédfogyatékos és az autista spektrum zavarral küzdő gyermekek felvételéhez szakértői vélemény, míg a légúti megbetegedésben szenvedő gyermekek felvételéhez orvosi javaslat szükséges. A Bükköny Óvodában az enyhe értelmi fogyatékos és az autista spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztését az óvoda alkalmazásában lévő szakvizsgázott gyógypedagógus segíti. A sajátos nevelésű gyermekek nevelésében az asszisztensek is részt vesznek, az ő munkájukat a gyógypedagógus koordinálja. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek azokban a csoportokban dolgoznak, ahova a különleges bánásmódot igénylő kisgyermekeket járnak. Már a második nevelési évben szakmai kapcsolatban állunk a kerületi Neszmélyi Úti Óvoda gyógypedagógusaival, óvodapedagógusaival, akik sokat segítettek közösségünknek az autista gyermekek neveléséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásunk bővítésében. 14

15 Beiskolázási adatok A tankötelezettség szabályai 2013-tól megváltoztak (a Nemzeti köznevelésről szóló tv. 45. (2) ), az addig az óvodában maradó nyári születésű gyermekek tankötelezetté váltak. A szülők közül többen elbizonytalanodtak gyermekük iskolaérettségével kapcsolatban, még akkor is, ha az óvodapedagógusok az elmúlt évek tapasztalataira, megfigyeléseikre alapozva az iskolakezdést javasolták. A tanköteles korú, de óvodában maradó gyermekeknél egyéni fejlesztési lehetőségekkel, módszerekkel igyekeztünk elérni, hogy a következő nevelési évben ezek a kisgyermekek is iskolaéretté váljanak. Ahol szükséges volt, a kerületi szakszolgálat munkatársai (logopédus, fejlesztő pedagógusok) is részt vettek óvodásaink fejlesztésében. Bükköny Óvoda Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Újbudai Pajkos Óvoda tanköteles korú gyermekek száma iskolába menő gyermekek száma logopédiára járó tk. gyermekek száma fejlesztő foglalkozásra járó tk. gyermekek száma A három óvoda iskoláztatási mutatói közel azonosak (72%, 64%, 72%). Ebben a nevelési évben mindhárom óvodában segítette a beiskolázási folyamatot az óvodapszichológus: szülői értekezletet tartott az iskolába menő gyermekek szüleinek, az óvodapedagógusok munkáját segítette az iskolaérettség megállapításában valamint a hozzá forduló szülőknek adott tanácsot az iskolakezdésről, beiskolázásról. 15

16 2.4. A pedagógiai munka eddigi eredményei Bükköny Óvoda Pedagógiai programunk kiemelt nevelési célja az anyanyelvi nevelés játék - mozgás területének innovatív fejlesztése. Az elmúlt öt évben készített év végi vezetői beszámolóimban összegeztem ezeken a kiemelt nevelési területen végzett tevékenységünket, a gyakorlatban megvalósult konkrét fejlesztéseket. Az anyanyelvi nevelés - játék - mozgás területén elért eredményeink Pedagógiai programunkban is kiemelt szerepet kap a maradandó értéket képviselő irodalmi anyag kiválasztása, korcsoportonkénti megtervezése, összeállítása. Éves munkaterveinkben állandó feladatként szerepelt a különböző nevelési területekhez, ünnepekhez kapcsolódó versek, mesék, mondókák folyamatos gyűjtése. Az óvónőink által naponta használt Anyanyelvi játékaink gyűjteményét az elmúlt öt évben is bővítettük, aktualizáltuk. Bázis óvodai továbbképzéseinken, bemutatóinkon az érdeklődő óvónőknek, tanítóknak szívesen adtuk oda saját felhasználásra. Napirendünk szerint mindennap mesélünk. Nevelőtestületünk, - saját programunk készítése óta- a mesét tartja az egyik leghatékonyabb eszköznek az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztésében. A mese a gyermekkor lelki, érzelmi színvonalán jeleníti meg azt, amit mindnyájan elemi igazságként élünk át: az embernek feladata van a világban, meg kell küzdeni a rosszal, törekedni kell a jóra. (Zilahi Józsefné) Az új kollegák szakmai ellenőrzésekor is elsősorban az igazi élményt adó mesélés képességének a megléte volt a legfontosabb megfigyelési szempontom. Az öt év alatt több kerületi bemutatót is tartottunk óvodánk sajátos nevelési gyakorlatából, a mese és az azt követő anyanyelvi játékok egybekapcsolásáról, a beszédképesség fejlesztéséről. Óvodásaink nyelvi képességeinek (beszédészlelés, beszédmegértés, kifejezőképesség, kapcsolatteremtő képesség, nyelvi kreativitás) fejlesztését a mozgás beszéd - gondolkodás egységében tartottuk megvalósíthatónak. Óvodánk logopédusával együttműködve, nagy súlyt fektettünk a mozgással kísért artikulációs játékok csoportbeli gyakorlására. Logopédusunk nevelési értekezleteink, szakmai megbeszéléseink aktív résztvevője. Hagyománnyá vált programjaink az anyanyelvi nevelésben: Az OVI színházunk előadásai, (óvónőink népmese dramatizálása) mesedélután a családok számára (A magyar kultúra napján) Bázis óvodai kerületi bemutatóinkon is nagyrészt az anyanyelvi nevelés terén szerzett szakmai tudásunkat, sajátos nevelői gyakorlatunkat adjuk át az érdeklődő pedagógusoknak. Szakmai munkaközösségeink (Együtt-értük mk. és Hagyományőrző mk.) az elmúlt öt évben a munkatervünkben rögzített témában és időpontban - több alkalommal tartottak újfajta módszereket bemutató mozgásfejlesztő foglalkozásokat és a népi kultúrát továbbörökítő játék bemutatókat. A matematikai, zenei és a környezeti neveléshez kapcsolódó képességfejlesztést játékkal egybekötve, tevékenykedtetéssel, cselekedtetéssel, mikrocsoportos formában szervezték az óvónők, így lehetőségük nyílt a gyermekek egyéni képességeit figyelembe vevő fejlesztésére is. Nevelőtestületünk minden tagja a játékot nemcsak a kisgyermek alapvető tevékenységének tartja, hanem nap, mint nap megteremti, kialakítja azokat a feltételeket, amelyek a nyugodt, szabad, élményt adó játékhoz szükséges. Az Újbudai Közoktatási konferencia óvodai neveléssel foglalkozó szekciójában kolleganőnk tartott előadást A gyermek kreativitása a játékban címmel. Előadását óvodánk csoportjaiban készített képekkel illusztrálta. 16

17 Pedagógiai programunk szerint óvodásaink fejlődését, fejlesztését az egyéni megfigyelési napló tartalmazza. Valamennyi nevelési terület közül a gyermekek játékának a megfigyelése, rögzítése a legfontosabb, hiszen a gyermeki érzelmek legteljesebben a játékban fejeződnek ki. Az egymással való kapcsolatteremtésükben vehetjük észre a változást, az újat, a visszaesést, a visszahúzódást, amely alapján személyiségüket fejleszthetjük. Minden nevelési év végén a szülőkkel is megismertetjük megfigyeléseinket, fejlesztési eredményeinket, a szülőkkel közösen keresve megoldást az estleges nevelési problémákra. Az egészséges életmódra nevelés területén elért eredményeink Az egészséges életmódra nevelés újabb módszereinek megismertetése, az egészséges szokások kialakítása mind az öt évben munkatervünk hangsúlyos része volt. Ebben a munkában technikai dolgozóink is aktívan részt vettek. A gyermekeket körülvevő közvetlen környezet (csoportszobák, gyermekmosdók, öltözők) tisztántartásának betegségmegelőző szerepe van, különösen az influenza időszakában. Dajkáink rendszeresen vettek részt olyan továbbképzéseken, ahol a megelőző módszereket sajátíthatták el. Közel 10 éve már, hogy megrendezzük óvodánkban az egészségnapokat, ahol a gyerekek szüleikkel együtt vehettek részt az óvónőink által szervezett programokon. A résztvevő szülők számának folyamatos emelkedése mutatja, hogy a gyermekükkel együtt végzett játékos tevékenység (közös torna, gyümölcs-, zöldségsaláta készítése, kenyérsütemény sütés, stb.) milyen közös élményeket ad. Óvodánk egészség-és környezetvédelmi koordinátora munkaközösségi foglalkozások keretében ismertette meg kollegáival a továbbképzéseken hallott új módszereket, azok gyakorlatban is megvalósítható lehetőségeit a környezetbarát életvitelről, az energiatudatosságra nevelésről, a környezettudatos magatartás kialakításáról és a fenntartható fejlődésről. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságát játékos tevékenységekkel, a mobil hulladékgyűjtő szigetünk használatával tettük a gyakorlatban is megvalósíthatóvá ben, első alkalommal került kiírásra az Újbuda környezettudatos óvodája pályázat. Ekkor a két épületünk egy pályázatot adott be (Bükköny, Derzsi) ban már kettő, 2014-től pedig mind a három épületünk külön pályázatot nyújtott be. A pályázaton való részvétel nagyon sok szervezéssel járt egész közösségünknek, de a számos, változatos, gyerekeknek és szülőnek tartott programjaink, az azokról való visszajelzések bizonyítják, hogy nem volt hiábavaló munkatársaim együttműködő munkája. Az érzelmi nevelés és a szocializáció terén elért eredményeink Nevelőmunkánkban egy olyan érzelmi biztonságot nyújtó környezet kialakítására törekedtünk, amelyre az óvónők és a segítő felnőttek együttes figyelme, szeretete a jellemző. Mindhárom épületünket úgy alakítottuk ki, hogy már az óvodába lépéskor, derűs, otthonos légkör fogadja a gyerekeket. Fontosnak tartjuk, hogy a leendő óvodásaink szülei még az óvodába lépés előtt megismerkedjenek pedagógiai programunkkal, találkozzanak a majd gyermeküket fogadó óvodapedagógusokkal, dajkákkal. Ennek érdekében még az óvodai beíratás előtt tartunk nyílt napokat. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy akik meglátogatták óvodánkat, azok hozzánk is íratták be gyermeküket. A Bükköny épület melletti Bóbita bölcsődéből sok gyermek érkezik hozzánk, ezért az óvodai beíratások előtt a kiscsoportos óvónők még a bölcsődében megismerkedtek leendő óvodásaikkal. Gyermekeink különböző kultúrájú családokból érkeznek, ezért kiemelt feladatunknak tekintettük az egymás elfogadására, segítségnyújtó viselkedésre nevelésüket. A hátrányos helyzetű, nehezebben szocializálható, lassabban fejlődő kisgyermeknél is az érzelmi biztonság 17

18 megteremtése volt a legfontosabb feladatunk, ezután következhetett csak elmaradt képességeinek fejlesztése. A különleges bánásmódot igénylő gyermekeinket a befogadó pedagógia szemlélete alapján, az egyéni differenciálás, kibontakoztatás módszereivel fejlesztettük: a sajátos nevelési igényűeket ( enyhe értelmi fogyatékos, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő, autizmus spektrumzavarral élő) és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. Kiemelt figyelmet igényeltek még a tehetséges, speciális képességekkel és kreativitással rendelkező gyermekek. Valamennyi kisgyermekünk fejlődésében kiemelkedő szerepe volt a közös, együttes élményeknek, hagyománnyá vált óvodai programjainknak, melyek az összetartozást, együttérzést erősítették. Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Érzelmi nevelés és szocializáció területén: alapvetőnek tekintik a gyermekeink kiegyensúlyozottságának, belső harmóniájának kialakításához szükséges feltételek megteremtését és annak folyamatos biztosítását. Önállóságuk, önkifejező képességük erősítése érdekében a következőkre helyezik a hangsúlyt: a gyermeki jó tulajdonságok felismerése, erősítése minél több sikerélményben legyen részük mások tiszteletére, elfogadására nevelés ünnepek, közös kirándulások, készülődések erősítsék az összetartozás érzését az érzelmek gyarapítása a művészetekhez kapcsolódó tevékenységekkel Egészséges életmódra nevelés során: elsősorban az egészséges életvitelhez szükséges optimális környezet meglétének biztosítására fordítják a figyelmüket, továbbá: a személyes higiénés nevelés fontosságát, a rendszeres testmozgást, helyes táplálkozást, relaxálást, megfelelő életritmus működtetését, friss levegőn való tartózkodást, só szoba használatát, a szervezett, irányított testnevelést hangsúlyozzák. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés megvalósítása érdekében nyelvi kultúránk alapjainak lerakására, anyanyelvünk szépségének közvetítésére törekednek. Lehetőséget, alkalmat teremtenek az egyéni beszélgetésekre, a gyermekek meghallgatásra, élményeik, gondolataik megfogalmazására. Az óvodai élet mindennapjaiban: anyanyelvi játékokkal, drámajátékokkal segítik elő a gyermekek beszédfejlesztését, olyan játékos helyzeteket teremtenek, ahol a gyermekek értelmi képességeinek megismerése és az egyéni különbözőségek felismerése a céljuk, minden tevékenységben a tapasztalatszerzésre törekednek, a szabad játék és spontán helyzetek megteremtésével lehetőséget nyújtanak a szabad önkifejezésre, a művészetek eszközeivel segítik az érzelmekre ható szóbeli kifejezést. 18

19 Óvodai életükben a művészeti jellegű és tartalmú tevékenységek meghatározóak, ezért az esztétikai fogékonyság kialakítása a hangsúlyos feladatuk. A gyermek fogékonysága által minden őt körülvevő környezeti ingerre érzékenyen reagál. A gyermekek más-más esztétikai élményekkel érkeznek, ezért az óvodapedagógusok kompenzáló szerepet töltenek be, folyamatosan alakítják a gyermekek esztétikai fogékonyságát. Mindennapi életüket ezért ennek megfelelően szervezik, alakítják. Így lehetőséget biztosítanak: érzelmek átélésére, szociális fejlődésre, empátia érzésének megtapasztalására, szavak nélküli kommunikáció gyakorlására, mozgáskultúra formálására, alkotókedv felkeltésére, befogadáshoz szükséges készségek alakítására. A művészeti tartalommal bíró eseményeken, rendezvényeken való részvételük (pl. a zene világnapja, a Budai Művészház programjai) nevelőmunkájuk része. Programjuk tartalmából fakad, hogy az ünnepek áthatják egész óvodai életüket. Továbbra is a várakozás, előkészület a tevékenységek gazdag tárháza adja az együttléteik örömét. A készülődésekbe, szervezésbe, eseményekbe családokat is bevonnak, mellyel az összetartozás érzését, a hova tartozást erősítik. A készülődésekkel tág teret nyitnak a gyermeki szabad játéknak. Igyekeznek mintát adni dekorációban, hangulatban, öltözködésben egyaránt. Kulcsfontosságúnak tartják a társas kapcsolatokat a személyiség formálásában. Munkájuk során arra törekednek, hogy nevelési módszereikből adódóan lehetőséget adjanak az önállóság, tenni akarás, döntési képesség gyakorlására, fejlődésére. Gondot fordítanak az együttéléshez szükséges készségek, képességek, jártasságok kialakítására, formálására, mert ennek során megalapozódnak a gyermekek erkölcsi, akarati tulajdonságjegyei. Újbudai Pajkos Óvoda A PAJKOS Pedagógiai Programban a gyermekek alapvető tevékenysége a játék, a játékos tevékenységeken alapuló képességfejlesztés kap hangsúlyt. Az óvodapedagógusok óvodásaik fejlesztése érdekében igénybe veszik a pedagógiai szakszolgálatokat. A szülőkkel való hagyományos kapcsolattartáson kívül közös programokkal kívánják megvalósítani az együttnevelést. E különbségnek a fokozatos csökkentése jelenti számukra a nevelést. Figyelemmel kísérik a gyermekek biológiai érését, nem sürgetik őket a tevékenységek végzése során. Egyéni arculatuk, és pedagógiai munkájuk biztosítéka Pajkos pedagógiai programjuk, amelyben a gyermekek alapvető tevékenysége a játék, a játékos tevékenységen alapuló képességfejlesztés. Céljuk a vidám, pajkos, boldog, egészséges gyermekkor biztosítása, óvodásaink személyiségének sokoldalú fejlesztése. Pedagógiai munkájukat sok humorral, játékkal, játékos tevékenységekkel, egyéni képességfejlesztéssel, kreativitás-, és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésével valósítják meg. Ehhez a családok partneri együttműködésére számítanak. 19

20 A szakmai munkaközösség eredményei: Pajkos Pedagógiai Program szerinti nevelés, fejlesztés a nevelőtestület a közös célok elérése érdekében együttműködő egységes a pedagógiai gyakorlat alapvetően jó a szakmai kapcsolat egymástól tanulás, folyamatos önképzés kompetenciák alapján való értékelés a nevelőtestület képes a pedagógiai együttgondolkodásra, kompromisszumra szakmailag jól képzett nevelőtestület az óvodapedagógusok innovatívak, érdeklődőek, pedagógiailag önállóak Ovi-színház megszervezése A nevelőtestület további eredményei: Az óvodában működő szakmai munkaközösség irányító munkájának és a nevelőtestület innovatív tevékenységének eredményeként jött létre: A fejlesztő játékok gyűjteménye, matematikai játékok gyűjteménye, mozgásfejlesztő gyakorlatok-, és játékok gyűjteménye, zenei-, és irodalom gyűjtemény, drámajátékok gyűjteménye. Az óvodapedagógusok a dajkák bevonásával mesét dramatizáltak a gyermekeknek. Az óvodapedagógusok a drámajátékot, mint módszert vezették be a gyermekek fejlesztése, nevelése érdekében. Új csoportnaplót szerkesztettek, amely jobban igazodik a Pajkos Pedagógiai Programjukhoz, számukra átláthatóbb, nyomon követhetőbb, mint a készen megvásárolható. Folyamatosan nyomon követték a minőségfejlesztéshez kapcsolódó kérdőíveket és szükség esetén korrigálták, hogy még alkalmasabb legyen a partneri igények felmérésére. Az óvodásaik fejlődésének nyomon követésére szerkesztettek egy mérőlapot, amely egyszerűsége miatt átláthatóbbá teszi a gyermekek óvodában töltött 3 illetve 4 év fejlődési ütemét. A szervezet erősségei: Pajkos Pedagógiai Program szerinti hatékony nevelés, fejlesztés, gyermekközpontúság, komplex foglalkozásaik az intézményben a küldetés, a pedagógiai hitvallás, a stratégiai célok, az ezek megvalósításához szükséges feladatok, elvárások, felelősök egyértelműen meghatározottak intézményükben a dolgozók irányítása hosszú ideje állandó, irányításuk és értékelésük folyamatos párbeszéd formájában valósul meg IKT eszközeinek használata helyi bemutatókon (video-felvétel), a pedagógiai munka ellenőrzéséhez, fejlesztéséhez nevelőtestület pedagógiai munkája, hivatástudata magas szintű a gyermekek neveltségi szintje magas az intézményben foglalkoztatottak számára egyértelműen fontosak a szervezeti kultúra fejlettségére utaló ismérvek, igényük a szervezeti kultúra fejlesztése dajkák pedagógusok - szülők jó együttműködése intézményi erőforrások fejlesztése, felhasználása hatékony és hatásos a munkatársak 100%-ig részt vesznek a döntések előkészítésében óvodapedagógusok önképzési igénye, folyamatos továbbképzése, innovációja 20

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR

PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest, 2015.05.26. 1 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda

Részletesebben

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM

ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM ALBERTFALVAI ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 2 Tartalomjegyzék JOGSZABÁLYI HÁTTÉR... 5 AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI... 6 1. KÖSZÖNTŐ... 7 2. BEVEZETŐ... 9 2.1. HITVALLÁSUNK... 9 2.2. GYERMEKKÉP... 10 2.3. ÓVODAKÉP...

Részletesebben

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ :

Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/ :37/ : Kerekharaszt Község Polgármesterétől : 3009 Kerekharaszt, Bimbó utca 2. : 37/541-434 :37/541-433 : polgarmester@kerekharaszt.hu /2016. Előkészítésben közreműködött: Ludányi Brigitta köznevelési referens

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 4-én tartandó rendkívüli ülésére HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde

Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde Az aranyalma a népmesében az újjászületés, a megváltás, valamilyen jó cselekedet jutalma, csodatévő hatása van. Az alma a néphagyományban az egészség, az összetartozás

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! Vezetői Pályázat Napsugár Óvoda Tisztelt Képviselő Testület! Horváth Zsoltné s^akvksgázott óvodapedagógus a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben

Részletesebben

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG

AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ ÓVODAI NEVELÉS ORSZÁGOS ALAPPROGRAMJÁTÓL AZ EGYÉNI FEJLESZTÉSI TERVEKIG Kovács Erika Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Az ONOAP jogszabályi környezete

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

Éves Önértékelési Terv os nevelési év

Éves Önértékelési Terv os nevelési év Hajdúszoboszlói Egyesített Óvoda 4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 14 Tel: 52/273-180, e-mail: ovodavezeto@egyovig.hu www.egyovig.hu OM azonosító: 200463 Éves Önértékelési Terv 2015-16-os nevelési év 1 2

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL

AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL AMIT TUDNI ÉRDEMES A PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODÁRÓL. KAPOSVÁR 2009 AZ INTÉZMÉNY ADATAI Hivatalos elnevezés: Petőfi Sándor Központi Óvoda Az intézmény címe: 7400. Kaposvár, Petőfi u.20 OM azonosító: 033759

Részletesebben

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

A KKZKÁI TOLDI LAKÓTELEPI TAGISKOLA ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA A KKZKÁI ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 1. Az önértékelés alapját képező szabályok Jogszabályok: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-7. ) 20/2012 (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT

A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A KAPOSVÁRI PETŐFI SÁNDOR KÖZPONTI ÓVODA PEDAGÓGIAI MUNKÁT SEGÍTŐK BELSŐ VEZETŐI ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE SZABÁLYZAT A Kaposvári Petőfi Sándor Központi Óvoda nevelőtestülete /2016/. iktatószámú jegyzőkönyve

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1989. évben Budapest VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1979. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 2328-3/2015. 10. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földes

Részletesebben

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év

Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Az óvoda működésének alapvető jogszabályi előírásai 2013/2014. nevelési év Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény (módosításokkal!) Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

OM azonosító:

OM azonosító: A Szombathelyi Szűrcsapó Óvoda a pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra vonatkozó a OM azonosító: 036473 Készítette: óvodavezető

Részletesebben

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el.

Az Aranykapu Óvoda alapító okiratát Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselőtestülete az 54/2015. (III.26.) HÖ. számú határozatával fogadta el. Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Az Aranykapu Óvoda alapító okiratának

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárczay Anna Városi Óvoda 2012. július 13. napján kiadott, 86/2012.(VII.13.) számú önkormányzati határozattal elfogadott

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek

Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Esélyegyenlőség: Kiemelt figyelmet igénylő gyermekek: SNI gyermekek Nagy Gyöngyi Mária Óvodapedagógiai konferencia - 2013. 04. 12.- Hotel Benczúr 1 Köznevelés A köznevelés közszolgálat, amely a felnövekvő

Részletesebben

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s

O vodai Belso O ne rte kele s. Inte zme nyi o ne rte kele s 1 O vodai Belso O ne rte kele s Inte zme nyi o ne rte kele s TARTALOMJEGYZÉK 1. Intézményi alapdokumentumok alapján történő önértékelés... 3 1. Alapító okirat... 3 2 2. Pedagógiai program:... 7 3. SZMSZ...

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT BIATORBÁGYI BENEDEK ELEK ÓVODA 2051 Biatorbágy, Fő u. 61. ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak értékelésére

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1967. évben Budapest, VIII. ker. Tanács VB. által létesített (alapított)

Részletesebben

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16.

Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School. Közzétételi lista. 2014. október 16. Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School Közzétételi lista 2014. október 16. 1 Tündérkert Óvoda Fairygarden Nursery School nevelési oktatási intézményi Közzétételi listája A kormány 229/2012 (VIII.

Részletesebben

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata

Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az Eötvös József Evangélikus Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium belső önértékelési szabályzata Az önértékelés alapja Jogszabályok: - 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről (64-65. és a 86-87.

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ

Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ MEGHÍVÓ Ügyszám: 326-28/2011. Napirend: Ságvár Község Polgármestere 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/380-013 Fax: 84/380-256 E-mail: polgarmester@sagvar.hu MEGHÍVÓ Ságvár, Som és Nyim községek képviselő-testületei 2011.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Hatályos: év október hó 1. napjától

Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Óbudai Almáskert Óvoda Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától Az Óbudai Almáskert Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak

Részletesebben

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály

A Nyitnikék Óvoda Munkaterve a 2013/2014. nevelési évre elsősorban a 2011.CXC Nemzeti Köznevelési Törvény és annak módosításaiban meghatározott hatály Nyitnikék Óvoda 1203 Bp. Kossuth L.u.3. E-mail: nyitnikek@nyitnikek.axelero.net OM azonosító: 034710 PESTERZSÉBETI NYITNIKÉK ÓVODA 2013-2014. ÉVI MUNKATERVE Győrné Varga Kornélia Nyitnikék Óvoda vezetője

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Jogszabályi háttere: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül

A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra Oldal 1 Tartalomjegyzék Intézményi alapadatok... 3 Jogszabályi háttér... 3 1. Alkalmazási

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt öt és fél hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 január-június között végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31.

G Y Á L I L I L I O M Ó V O D A. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993. Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. GYÁLI LILIOM ÓVODA OM azonosító: 032993 Készült: Gyál, 2015. augusztus 31. A Gyáli Liliom Óvoda gyakornoki szabályzata. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. Törvény 21. -a és a 326/2013.

Részletesebben

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből

Szigethalom Önkormányzat 2315 Szigethalom, Négyszínvirág Óvoda Rákóczi u. 145. KIVONAT. 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből KIVONAT Szigethalom Képviselő-testületének 2009. szeptember 24 i ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZAT 298/2009. (IX.24.) Kt. Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete Négyszínvirág Óvoda Intézményi

Részletesebben

Kedves Szülők, Gyerekek!

Kedves Szülők, Gyerekek! Az intézmény neve: Nefelejcs Napköziotthonos Óvoda Az intézmény székhelye: 9062 Kisbajcs Kossuth út 19. Elérhetőség: 96/358-945 vagy 20/5987842 E-mail cím: nefelejcs58@freemail.hu Óvodavezető: Kónyiné

Részletesebben

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító okiratának módosítása Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Oktatási, Művelődési, Ifjúsági és Sport Bizottsága Elnökétől a Képviselő-testület 2015. augusztus 28-án tartandó ülésére Tárgy: A Szivárvány Óvoda alapító

Részletesebben

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata

Söjtöri Óvoda. helyi értékelési szabályzata Söjtöri Óvoda helyi értékelési szabályzata Készítette: Csányiné Rácz Eszter óvodavezető 1 Tartalomjegyzék 1. A helyi értékelési szabályzat készítése, elfogadása, hatályba lépése... 3 2. Értelmező rendelkezések...

Részletesebben

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat.

A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. MARGIT TÉR 20. TELEFON/FAX: (52) 498-565 BEVEZETŐ GONDOLATOK A Margit Téri Óvodában közel 20 éves óvodapedagógusi- és immár 10 éves intézményvezetői gyakorlattal, látom el a vezetői feladatokat. Mint korábban,

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi

Részletesebben

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük

Alapelveink. Legfontosabb értékünk a GYERMEK. A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Alapelveink Legfontosabb értékünk a GYERMEK A gyermekeink érdeke mindenek felett áll! Gyermekeinket különleges gondozásban, védelemben részesítjük Gyermekeink egyéni készségeinek és képességeinek figyelembevételével

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról

Beszámoló a 2013-2014-es nevelési év Minőségfejlesztési munkáiról 2440 SZÁZHALOMBATTA Csokonai u. 50. Tel.: 06-23-354-465, Fax.: 06-23-354-475 E-mail: napsugar@mail.battanet.hu OM azonosító: 032790 Minőségi Nevelési - Oktatási Intézmény Beszámoló a 2013-2014-es nevelési

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Buj Község Önkormányzat Képviselő-testület 183/2016. (II.15.) határozata Buj Község Önkormányzata Képviselő testületének a Buji Aranyalma Egységes Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának a kormányzati funkciók

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Minősítési Szabályzat

Minősítési Szabályzat 2016/2017 Minősítési Szabályzat Szentlőrinci Általános Iskola Székhely: Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu A Debreceni Bolyai János

Részletesebben

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( )

Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak ( ) Rozmis Attiláné Változások követése az óvodák működését érintő szabályozásban Frissített jogszabályi kisokos óvodáknak (2015.09.01.) Az elmúlt és az idei évben több ponton is megváltozott a köznevelést

Részletesebben

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak)

A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA. Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) A BEFOGADÓ ÓVODA JÓGYAKORLATA Keresem minden gyermek titkát, és kérdezem: hogyan segíthetnék abban, hogy önmaga lehessen ( Janese Korczak) CSÁMIÓ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA Óvodánk a Napközi Otthonos Óvoda

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1. A költségvetési szerv: ALAPÍTÓ OKIRAT Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.

Részletesebben

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32.

Alapító okirat - - 5. Tagintézményei: 6. Jogelődjének megnevezése, székhelye: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 1051 Budapest Nádor utca 32. Alapító okirat ának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8..(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 21..(3)

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat

Europass Önéletrajz. Állampolgárság magyar, román. Születési dátum 1975. 09. 16. Neme férfi. Szakmai tapasztalat Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Kolozsvári saba Zsolt ím(ek) 3300 Eger, Homok u. 4 sz. / Telefonszám(ok) Mobil: 30/43 34 03 E-mail(ek) kolozsvaricsaba@yahoo.com, kolozsvaricsaba@ektf.hu

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÖNÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2015. 09.24-től A szabályzat és az önértékelés jogi alapja 1. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (64-65., 86-87 ) 2. A nevelési- oktatási intézmények

Részletesebben

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján.

Közzétételi lista. A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Közzétételi lista 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23. alapján Felvételi lehetőségek: A 2011. évi CXC. törvény 49. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. alapján. Az intézmény felvételi körzete: óvodánként

Részletesebben

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA

BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA BEMUTATKOZIK A SZENTESI FELSŐPÁRTI ÓVODA A Szentesi Felsőpárti Óvoda öt óvodából áll: Intézményvezető: Geréné Dunaháti-Vas Márta (megbízása: 2013. augusztus 16-tól 2018. augusztus 15-ig szól) Int. vez.

Részletesebben

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától

TÓCÓSKERTI ÓVODA. Hatályos: év október hó 1. napjától HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT TÓCÓSKERTI ÓVODA Hatályos: 2016. év október hó 1. napjától A Tócóskerti Óvoda köznevelési intézményben a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában

A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában A Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat kompetenciái az atipikus fejlődésű gyermekek diagnosztikájában, ellátásában Mile Anikó Székesfehérvár, 2016. október 27. 2 A SZAKSZOLGÁLAT HELYE, SZEREPE A KÖZNEVELÉS

Részletesebben

os NEVELÉSI ÉV

os NEVELÉSI ÉV NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2015-2016-os NEVELÉSI ÉV SZENT MIKLÓS GÖRÖGKATOLIKUS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016/2017-es NEVELÉSI ÉV A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása

A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása A minőségirányítási program végrehajtásának értékelése az adott évben végzett tevékenység bemutatása Bevezető Az intézmény figyelembe véve a Közoktatási törvényben meghatározottakat, valamint az intézmény

Részletesebben

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000

KERTVÁROSI ÓVODA. Intézmény OM azonosítója:027000 Intézmény OM azonosítója:027000 HELYI ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT 2016 A PEDAGÓGUS SZAKKÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ NEVELŐ és OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTTAKRA VONATKOZÓ HELYI ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az 1913. évben Budapest Székesfőváros által létesített (alapított)

Részletesebben

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT

Társulási ülés 2012. december 11. 10. napirend ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRAT A Jászsági Óvodai Intézménynek, mint a Jászsági Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Köznevelési Intézmény jogutód Intézményének a Jászsági Többcélú Társulás Társulási Tanácsa

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány

Cogito Általános Művelődési Központ TÁMOP 3.1.5-09/A-2-2010-0417 Projektzáró tanulmány. Projektzáró tanulmány Projektzáró tanulmány 1 Projektzáró tanulmány Az elvégzett képzés főbb jellemzői Az elvégzett képzés neve: Egyéni bánásmód differenciált tanulásszervezés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Részletesebben

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján

Intézkedési terv a es tanévre vonatkozóan, a es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Intézkedési terv a 2011-2012-es tanévre vonatkozóan, a 2010-2011-es tanév minőségirányítási programjának értékelése alapján Dobó István Gimnázium 3300. Eger, Széchenyi út 19. Készült: 2011. június 30.

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1.

A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. A PEDAGÓGUSOK MINŐSÍTÉSI RENDSZERE S Z O M B A T H E L Y, 2 0 1 3. D E C E M B E R 1 1. SZABÁLYOZÁS a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) 64. a nevelési-oktatási intézmények működéséről

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú

A Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Debreceni Bolyai János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 4032 Debrecen, Bolyai u. 29. sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 E-mail: bolyai@iskola.debrecen.hu OM: 031 083 A Debreceni

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15.

Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. Ilosvai Selymes Péter Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 3881 Abaújszántó, Béke út 15. A pedagógus szakképzettséggel rendelkező nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottakra

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 1082 Budapest Baross u. 63-67. ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete 308/2004. (VII.08.) számú határozata alapján az 1995. évben Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által létesített

Részletesebben

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről

A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről A PMKH Oktatási Főosztálya által lefolytatott hatósági ellenőrzések tapasztalatairól, továbbá a 2012/2012-as tanév rendjéről Szabó Diána Oktatási és Közművelődési Osztályvezető Hatósági ellenőrzések megállapításai

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben