PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA"

Átírás

1 PÁLYÁZAT AZ ALBERTFALVAI ÓVODA BUDAPEST XI. KERÜLET EZÜSTFENYŐ TÉR 1. ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA ALBERTFALVAI ÓVODA Készítette: Khoórné Rápolthy Beáta Budapest,

2 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának Képviselő-testülete 1113 Budapest Bocskai út Tisztelt Képviselő-testület! A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal honlapján ( ) megjelent pályázati kiírásra benyújtom pályázatomat az Albertfalvai Óvoda (1116 Budapest Ezüstfenyő tér 1.) óvodavezetői állására. Pályázatomhoz a végzettségemet igazoló és a továbbképzéseimről szóló bizonyítványokat, munkáltatói igazolást és erkölcsi bizonyítványt mellékelek. Nyilatkozom arról, hogy a teljes pályázati anyagom sokszorosításához, valamint a személyes adataimnak a pályázattal összefüggő kezeléséhez hozzájárulok. Budapest, Tisztelettel: Khoórné Rápolthy Beáta 1113 Budapest Vincellér u.32. 2

3 Tartalomjegyzék Személyi adatok...4 Szakmai önéletrajz...5 A pályázat jogszabályi háttere BEVEZETÉS MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETÉRTÉKELÉS Tárgyi feltételrendszer, szociokulturális háttér Személyi feltételek Óvodásaink létszámadatai A pedagógiai munka eddigi eredményei A minőségbiztosítás eddigi folyamata Az óvoda működésének értékelése Teljesítményértékelés A jogszerű működés biztosítása Az óvoda és a család kapcsolata VEZETÉSI PROGRAM Az új szervezeti működés kialakítása A vezetői funkciók szerepe az új óvodaszervezetben A humánerőforrás fejlesztése Az Albertfalvai Óvoda pedagógiai programja Az elkövetkezendő öt év feladatainak ütemezése A minőségelvű intézményi működés megvalósítása Az óvoda kapcsolatrendszerének fejlesztése Az Albertfalvai Óvoda tárgyi feltételrendszerének bővítése ÖSSZEGZÉS

4 Személyi adatok Név: Khoórné Rápolthy Beáta Leánykori név: Rápolthy Beáta Születési hely, idő: Pápa, Állampolgárság: magyar Lakcím: 1113 Budapest Vincellér u.32. Munkahely: Bükköny Óvoda 1116 Budapest Bükköny u.9/b Beosztás: óvodavezető Végzettség: okl. óvónő (Soproni Óvónőképző Intézet) általános iskolai tanár (Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, Eger) közoktatási vezető (Budapesti Műszaki Egyetem) 4

5 Szakmai önéletrajz 1982 A Soproni Óvónőképzőben óvónői diplomát kaptam A Bükköny utcai Napközi Otthonos Óvodában helyezkedtem el, ahol azóta is dolgozom A Bem József Óvónői Szakközépiskola gyakorlatvezető óvónőjeként, a szakmai gyakorlatukat óvodánkban végző tanulók képzését vezettem Az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanár diplomát szereztem Pályázat útján lettem a kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ irodalmi nevelés területgondozója. Szakmai bemutatókat, továbbképzéseket tartottam óvodánkban és a kerület többi intézményében ben pályáztam meg először az akkor megüresedett óvodavezetői állást tól, a XI. kerület bázis óvodájaként (játék és anyanyelvi nevelés területén) rendszeresen tartunk fővárosi és kerületi bemutatókat, továbbképzéseket A Budapesti Műszaki Egyetemen közoktatásvezető szakirányú szakképzettséget szereztem ben, 2004-ben, 2009-ben, 2014-ben kaptam ismét óvodavezetői kinevezést Újbuda kiváló intézményvezetője elismerésben részesültem től az ELTE Óvónőképző Karára járó hallgatók gyakorlati képzését vezetjük, külső szakértőként rendszeresen részt veszek a hallgatók záróvizsgáján Az Újbudai Pedagógiai Napok egyik szakmai előadójaként óvodánk iskolaelőkészítő nevelőmunkáját ismertettem A következő, tanúsítvánnyal járó továbbképzéseket végeztem el: Új szemlélet a család-óvoda kapcsolatában Viselkedéskultúra-európaiság-hitelesség 5

6 A pályázat jogszabályi háttere évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról évi I. törvény a munka törvénykönyvéről évi CXCV. törvény az államháztartásról 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról évi C. törvény Magyarország évi központi költségvetéséről 363/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról 32/2012. (X. 8.) EMMI rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 32/1997. (XI. 5.) MKM rendelet a Nemzeti, etnikai kisebbség óvodai nevelésének irányelve és a Nemzeti, etnikai kisebbség iskolai oktatásának irányelve kiadásáról 48/2012. (XII. 12.) EMMI rendelet a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokban való közreműködés feltételeiről 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógusszakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről 15/2013. (II. 26.) EMMI rendelet a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről A pályázat elkészítéséhez szükséges dokumentumok: Önértékelési kézikönyv óvodák számára Országos tanfelügyelet. Kézikönyv óvodák számára Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez 6

7 Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Köznevelési koncepció Újbuda Esélyegyenlőségi Programja Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda önkormányzati minőségirányítási programja A Bükköny Óvoda alapító okirata A Bükköny Óvoda, az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda és az Újbudai Pajkos Óvoda pedagógiai programja A Bükköny Óvoda, az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda és az Újbudai Pajkos Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata és Házirendjei A Bükköny Óvoda, az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda és az Újbudai Pajkos Óvoda továbbképzési programjai 7

8 1. BEVEZETÉS 2014-ben pályáztam meg és nyertem el ötödik alkalommal a Bükköny Óvoda vezetői állását. A munkatársaim és a szülők segítő támogatásával kaptam ismét bizalmat közösségemtől az elkövetkezendő öt évre től először óvónőként, majd 1994-től vezetőként követem ennek a városrésznek, Albertfalvának az életét. Ez idő alatt az óvoda környezete is sokat változott, a lakótelepi házak mellett lakóparkok épültek, az évek során folyamatosan bővült az óvoda körzete is. Az az óvoda is, ahova az első pályázatomat benyújtottam számtalan átalakuláson ment át: 1994-ben a három csoportos tagóvodánk megszűnt, ezért az 1979-ben épült panelépületünket 10 csoportossá alakították ben az óvodaépületből leválasztott részben katolikus óvoda létesült. Óvodánk ezután 7 csoporttal működött tovább ban a közeli Derzsi utcai, addig önállóként működő óvoda tagóvodánkká vált. A meglévő 7 csoportunk így 2 csoporttal bővült ben az addig a Petőfi Sándor Általános Iskolához tartozó 3 csoportos óvoda második tagintézményként került óvodánkhoz től 3 óvodaépületünkben 12 (7+2+3) csoport működik. A változások során számos döntést kellett hoznom óvodásaink és a dolgozóink érdekeit szem előtt tartva. A szervezési feladatokat munkatársaim segítségével sikerült úgy megoldani, hogy zökkenőmentesen kezdhettük valamennyi nevelési évet. A mostani szerkezetváltozás is sok megoldandó feladat elé állít majd bennünket, amelyeket csak a vezetésben részt vevő kollégák elkötelezett együttdolgozásával végezhető el. Ebből következően egy olyan intézmény kialakítására törekszem, ahol az eddig létrehozott pedagógiai értékekre alapozva, a nevelésben résztvevők egyedi képességeikkel kiegészítik egymást, s ez által képesek egy közösen kialakított célért együtt dolgozni. Pedagógiai és vezetői alapelveim az óvodai nevelésben a játékot a gyermek legfontosabb és legfejlesztőbb tevékenységének tekintem, az egyéni fejlődéshez igazodó, differenciált nevelés a személyiségfejlesztés alapja, az anyanyelvi nevelés kultúránk átörökítése szempontjából kiemelt jelentőségű, az egészséges életmód szokásainak kialakítása az egészség megőrzésének biztosítéka, a tudatosan tervezett és szervezett nevelő hatások rendszere teszi lehetővé a képességek fejlesztését, nevelőmunkánk a gyermekek egyéni megfigyelési rendszerére épül, a preventív szemléletű nevelői gyakorlattal a sajátos nevelési igényű gyermekek lemaradásai csökkenthetők, a tárgyi és személyi feltételek biztosításával az eddigi pedagógiai értékek megőrizhetőek, továbbfejleszthetőek, a vezetői feladatok megosztása az eredményes intézményvezetés alapja, a családokkal való együttműködés, a szülők megelégedettsége elengedhetetlen feltétele a hatékony óvodavezetésnek. 8

9 2. MŰKÖDÉSI ÉS SZAKMAI HELYZETÉRTÉKELÉS 2.1. Tárgyi feltételrendszer, szociokulturális háttér (A helyzetértékeléshez szükséges intézményi adataikat, szakmai dokumentumaikat az Újbudai Ezüstfenyő Óvoda és az Újbudai Pajkos Óvoda óvodavezetői segítőkészen biztosították számomra.) Bükköny Óvoda Bükköny u.9/b (székhely) Az óvodaépületbe belépve, folyosónkon az aktualitásoknak, ünnepeknek, évszakoknak megfelelő dekorációk, valamint a szülőkkel együtt készített kiállítások láthatók. A tágas, gondozott óvodaudvar számtalan lehetőséget kínál a nagymozgásos játékokhoz, kerékpározáshoz, rollerezéshez, labdázáshoz, csúszdázáshoz, hintázáshoz. Óvónőink gyakran tartják a mozgásfejlesztő foglalkozásokat udvarunk műfüves részén, ahol jó alkalom nyílik a szabad mozgásra még rossz idő esetén is. Udvari játékaink biztonságát folyamatosan ellenőrizzük. Az óvoda bejárata előtti, lekerített előkert a szülőkkel való közös munka eredménye. A többféle forrásból (pályázatok, alapítvány, szülői adomány) vásárolt bokrok, cserjék, fák, virágok minden évszakban szép látványt nyújtanak, a kertünkből szedett virágokkal díszítjük a folyosót és a csoportszobákat. Kiskertünk gondozottságával közvetlen lakókörnyezetünknek is példát szeretnénk mutatni, hiszen az óvodaépület a minket körülvevő lakótelep közepén áll. Mind a hét csoport berendezése más és más, de a környezetformáló szemléletünk ugyanaz: óvodásainkat a természetes anyagokból készült bútorok, játékok veszik körül. Tornatermünk több sikeres pályázat eredményeképp az átlagosnál jobban felszerelt. Sokféle mozgásfejlesztésre alkalmas eszközeink (nagylabdák, egyensúlyozó-és téri tájékozódó képességet fejlesztő tornaszereink) nagy segítséget jelentenek a testnevelési foglalkozások szervezésében. Tornatermünkben tartjuk az Ovi Színház előadásait. Az óvónőink mesedramatizálásához szükséges dekorációkat, kellékeket és a színházi függönyt szintén pályázatból szereztük be. A Bükköny Óvodába járó kisgyermekek családjainak többsége az óvodaépületet körbe vevő lakótelepen él vagy a közeli kertes házas övezetben. Nagy a különbség a családok anyagi helyzete között, a kerületi átlagnál magasabb az állandó gyermekvédelmi támogatást kérő családok száma. Érem u.2-4. (tagépület) 2012-ben készült el az akkor a Petőfi Sándor Általános Iskolához tartozó épület óvodává való átalakítása. A három csoportszoba és a hozzá tartozó helyiségek (mosdók, öltözők, étkező, konyha, tornaterem, irodák, nevelői és fejlesztő szoba) tágasak, új, modern berendezésűek. Pedagógiai programunk megvalósításához szükséges alapfelszerelés rendelkezésünkre állt ebben az épületünkben is. A kiegészítő eszközök, felszerelések pótlását folyamatosan tervezzük, igénybe véve az alapítványi és pályázati lehetőségeket. A fejlesztő szoba berendezését viszont sikerült önkormányzati támogatással - úgy bővíteni, hogy most már itt is megfelelő fejlesztést tudtunk biztosítani a különleges bánásmódot igénylő kisgyermekeknek. 9

10 A nagyméretű tornaterem alkalmas a sajátos nevelési igényű kisgyermekek fejlesztésére és valamennyi gyermekünk változatos mozgásfejlesztésére, óvodai programjaink megtartására. Az udvaron többféle mozgásos játék is van, 2014 nyarán az addig nem használt udvarrészre rugós játékokat is felszereltek. A kerítéssel elválasztott veteményeskertben óvodásaink megismerkedhetnek a virágok, kerti növények gondozásával. Ebbe az óvodaépületbe a közeli lakóparkból és a lakótelepről járnak a gyermekek. A Bükköny épülethez hasonlóan itt is több család szorul önkormányzati támogatásra. Derzsi u.54. (tagépület) Az 1955-ben létesített óvoda két csoporttal működik. Az épületben már az átvételkor (2003) is jól felszerelt, a gyermekek életkorához igazított, galériás csoportszobák voltak. Sajnos tornaterem nincs, csak bővítéssel, az épület átalakításával lenne kialakítható. Az udvar azonban védettségével, tágasságával, nagy zöld területével lehetővé teszi, hogy óvodásaink sokat tartózkodjanak, játsszanak, tornásszanak a friss levegőn. A szülők segítségével és a környezetvédelmi pályázaton elnyert összegből virágos és veteményeskertet alakítottunk ki, ahol a gyerekek is részt vehetnek a növények gondozásában. Az elhasználódott és biztonsági okokból sem megfelelő udvari játékok helyett 2013 nyarán újakat telepítettek, így még több lehetőségük nyílik óvodásainknak a szabad mozgásra, játékra. A vezetői iroda átalakításával tudtuk csak helyben megszervezni a logopédiai foglalkozásokat. A Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XI. Kerületi Tagintézménye együttműködő segítségének köszönhetően, a gyerekeket nem kell átvinni a másik épületbe. Logopédusunk a szükséges eszközökkel, felszereltséggel ellátott, de szűkösebb helyen végzi az iskolaérettség szempontjából is nagyon fontos fejlesztő tevékenységét. A jómódú családok mellett a gyermeklétszámhoz képest itt is magas a hátrányos helyzetű családok száma. A gyermekek a környező lakótelepről vagy az óvoda körzetét képező régebbi építésű emeletes és kertes házakból érkeznek. Igényesek vagyunk környezetünk alakításában, mindhárom épületünkben esztétikusan berendezett csoportszobákban fogadjuk a gyerekeket. Berendezéseink, eszközeink nagyobb részt természetes anyagokból készültek. Tárgyi eszközeinket: saját költségvetésünkből, a kötelező eszközbeszerzésre fordítható keretből, az óvoda alapítványi támogatásából, kerületi és fővárosi pályázatokon nyert összegekből vásároltuk. 10

11 Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Az óvoda jól megközelíthető, csendes helyen található. Az infrastrukturális környezete ideális, nincs átmenő forgalom, nem szűrődik be a por, a zaj, ideális az itt élő családok számára. Az épület egy kis téren húzódik meg, amelyet családi házak vesznek körül. Az óvodaépület előtti részen folyik a Keserű-ér. A főútvonaltól biztonságos távolságban található, nincsenek veszélyforrások, amelyek az óvoda zavartalan működését, a gyermekeket és az ott dolgozókat veszélyeztetnék. A csoportok jól felszereltek, a gyermekeket biztonságos, ízléses, látványos, tevékenységre ösztönző környezet veszi körül. Az óvodaudvar lehetővé teszi a mozgás és játékigényük kielégítését. Az udvari játékok sokféle játékra, mozgásra ösztönzőek, megfelelnek a biztonsági előírásoknak. A két speciális csoportban, a légúti megbetegedésben szenvedő gyermekek gyógyító ellátásának a feltételei adottak. A gyermekek egészségének védelme az átlagosnál is nagyobb odafigyelést igényel, ezért ezekben a csoportokban a berendezéseket, eszközöket is a fejlesztéshez igazították. Az óvoda minden óvodapedagógusa igyekszik kialakítani egyéni ízlésvilágának megfelelő környezetét a gyermekcsoportokban. A termek berendezései, díszítései a nevelési programhoz igazodik. Az óvodában jól működő Körtemuzsika Óvoda Alapítvány segítségével rendszeresen cserélik a csoportokban az elhasználódott bútorokat, játékokat, textíliákat. A nyári felújítási munkálatok elvégzése a szülők példaértékű összefogásának az eredménye. Az épület valamennyi csoportját és közlekedőjét pályázaton nyert festékkel szülők és a szülők által megbízott szakemberek festették ki. Újbudai Pajkos Óvoda Az óvoda kertvárosi környezetben helyezkedik el. l975-ben épült, 2 szintes panel épület. Az óvoda szociokulturális környezete az elmúlt években sokat változott. A családok egy részének életvitele magas szintre emelkedett, másoké pedig a létminimumra csökkent. Ezért kiemelt feladatnak tekintik a családok életkörülményeinek nyomon követését, a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésének elősegítését, felzárkóztatását. Az óvoda meglévő tárgyi eszközrendszere megfelelő alapot biztosít pedagógiai programjuk megvalósításához. Az elmúlt években számos felújítást végeztek el az épületben. Megoldották az akadálymentesítést, a mosdóba szellőzőrendszert szereltek, kicserélték a villanyórákat. A hőközpontból tornaszobát alakítottak ki, amely felszereltségével együtt sokrétű mozgásfejlesztésre alkalmas. Az óvoda bútorai, berendezési tárgyai természetes anyagokból készültek, esztétikusak, a gyermekek méreteihez igazodnak. A csoportszobák játékai a gyermekek képességeit fejlesztik, az eszközök sokoldalú játéktevékenységre ösztönzik őket. Az udvar játékokkal jól felszerelve várja a gyermekeket. Az óvoda nagy kertjét, az udvari játékokat mindennap használják, így biztosítják a szabadban való játékos tevékenységet ben az udvar nagy részét felújították: új játékokat szereltek fel, új burkolatot raktak le, zuhanyozót alakítottak ki, kerékpártárolót helyeztek el. 11

12 A közösség környezettudatos szemléletét tükrözi a szelektív hulladékgyűjtő használata, a kerti komposztálás megoldása és a négy évszak kert kialakítása ben elnyerték a madárbarát óvoda címet. Az óvoda épületében jól felszerelt szakmai szertárak, speciális helyiségek (logopédiai szoba, óvodapszichológusi szoba, SNI gyermekeknek gyógypedagógiai szoba) segítik a szakemberek fejlesztő munkáját. Tárgyi eszközbeli fejlesztésünk alapja: a fenntartói támogatáson túl a sikeres pályázatok során elnyert források, valamint az alapítványi-, és a szülői támogatások Személyi feltételek A három óvoda nevelőtestületében (az öt épületben) 53 óvodapedagógus, 1 gyógypedagógus és1 óvodapszichológus dolgozik, az ő munkájukat 51 technikai dolgozó segíti. Pedagógusok Technikai dolgozók Bükköny Óvoda 15 óvodapedagógus Érem telephely 6 óvodapedagógus 1 gyógypedagógus Derzsi telephely 4 óvodapedagógus 1 óvodatitkár 1 pedagógiai asszisztens 1 gyógypedagógiai asszisztens 7 dajka 2 takarító 1 konyhás 1 kertész 1 óvodatitkár (fél állásban) 1 gyógypedagógiai asszisztens 1 pedagógiai asszisztens 3 dajka 1 konyhás 1 takarító (fél állásban) 1 kertész 2 dajka 1 konyhás 1 kertész (fél állásban) Újbudai Ezüstfenyő Óvoda 17 óvodapedagógus Újbudai Pajkos Óvoda 11 óvodapedagógus 12 1 óvodatitkár 2 pedagógiai asszisztens 8 dajka 1 konyhai dolgozó 1 takarító 1 kertész 1 óvodatitkár 2 pedagógiai asszisztens 5 dajka 1 konyhai dolgozó (fél állásban) 1 takarító 1 kertész (fél állásban)

13 A Bükköny Óvoda alkalmazásában áll az az óvodapszichológus, aki jelenleg 4 óvoda pszichológusi feladatait látja el (Bükköny Óvoda, Újbudai Cseperedő Óvoda, Újbudai Ezüstfenyő Óvoda, Újbudai Pajkos Óvoda). A pedagógiai asszisztensek, ill. gyógypedagógiai asszisztensek 80%-ának van szakvégzettsége, a dajkák 90%-a rendelkezik dajka képzettséggel. A sajátos nevelésű igényű kisgyermekek nevelésében elengedhetetlen az asszisztensek szakszerű, elfogadó, segítő munkája. A három óvoda nevelőtestületének végzettsége: Bükköny Óvoda Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Újbudai Pajkos Óvoda Szakvizsgázott 1 fő közoktatás vezető 1 fő vezető óvodapedagógus 1 fő gyógypedagógus 3 fő gyakorlatvezető pedagógus 3 fő vezető óvodapedagógus 3 fő gyakorlatvezető pedagógus 1 fő fejlesztő pedagógus 1 fő drámapedagógus 1 fő vezető óvodapedagógus Másoddiplomát szerzett 1 fő magyar szakos tanár 1 fő tanító és rajztanár 1 fő szociálpedagógus 1 fő gyógypedagógus 1 fő pedagógia szakos tanár 1 fő pszichológia szakos tanár 1 fő igazgatásszervező Az Újbudai Ezüstfenyő Óvodában egy, az Újbudai Pajkos Óvodában két óvodapedagógus szakvizsga előtt áll, a Bükköny Óvodában az egyik vezető helyettes az ELTE egyetemi végzettséget adó neveléstudományi mesterszakán végez majd. Az óvodapedagógusok e mellett számos, szakmájukhoz kapcsolódó tanfolyamot végeztek el (az Újbudai Pajkos Óvoda 3 óvodapedagógusa végezte el a 120 órás fejlesztőpedagógiai képzést). A nevelőtestületek olyan pedagógusokból állnak, akik fontosnak tartják szakmai fejlődésüket, sok esetben szabadidejüket áldozzák fel a hétvégi képzési napokon. A három óvoda nevelőtestületének szakmai gyakorlata: Bükköny Óvoda Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Újbudai Pajkos Óvoda 0-5 év 7 fő 2 fő 6-10 év 6 fő 1 fő év 2 fő 6 fő 15 évnél több 12 fő 8 fő 2 fő 2 fő 0 7 fő 11 fő (20%) 9 fő (16%) 8 fő (15%) 27 fő (49%) A Bükköny Óvodában: az Újbudai Ezüstfenyő Óvodában: az Újbudai Pajkos Óvodában: 1 gyakornok, nincs, 1 gyakornok óvodapedagógus dolgozik. A gyakornok óvónőknek a nagy tapasztalattal rendelkező mentor óvónők segítenek a szakmai gyakorlat megszerzésében, módszertani tudásuk gyarapításában. A gyakornoki szabályzatban foglaltak szerint értékelik munkájukat, készítik fel őket a minősítési eljárásra. 13

14 2.3. Óvodásaink létszámadatai (2015.májusi adatok) Bükköny Óvoda Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Újbudai Pajkos Óvoda felvehető létszám tényleges létszám csoportok száma sajátos nevelésű igényű gyermekek száma 5 fő (autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek) 0 2 fő beszédfogyatékos kisgyermek speciális szükségletű gyermekek (ételallergiás, asztmás) 3 fő ételallergia 7 fő ételallergia 18fő asztmás 1fő ételallergia Újbudai Ezüstfenyő Óvoda 6 2 Újbudai Pajkos Óvoda A 25 óvodai csoportból: Bükköny Óvoda életkori szervezésű vegyes csoport Mind a három óvoda- az alapító okiratukban foglaltak szerint- különleges bánásmódot igénylő kisgyermekek nevelését is ellátja: Újbudai Ezüstfenyő Óvoda: légúti megbetegedésben szenvedő gyermekek gyógyító nevelése (két kis létszámú csoportban) Bükköny Óvoda: enyhe értelmi fogyatékos és autizmus spektrum zavarral küzdő gyermekek integráló nevelése Újbudai Pajkos Óvoda: beszédfogyatékos gyermekek fejlesztő nevelése A beszédfogyatékos és az autista spektrum zavarral küzdő gyermekek felvételéhez szakértői vélemény, míg a légúti megbetegedésben szenvedő gyermekek felvételéhez orvosi javaslat szükséges. A Bükköny Óvodában az enyhe értelmi fogyatékos és az autista spektrum zavarral küzdő gyermekek fejlesztését az óvoda alkalmazásában lévő szakvizsgázott gyógypedagógus segíti. A sajátos nevelésű gyermekek nevelésében az asszisztensek is részt vesznek, az ő munkájukat a gyógypedagógus koordinálja. A pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek azokban a csoportokban dolgoznak, ahova a különleges bánásmódot igénylő kisgyermekeket járnak. Már a második nevelési évben szakmai kapcsolatban állunk a kerületi Neszmélyi Úti Óvoda gyógypedagógusaival, óvodapedagógusaival, akik sokat segítettek közösségünknek az autista gyermekek neveléséhez szükséges elméleti és gyakorlati tudásunk bővítésében. 14

15 Beiskolázási adatok A tankötelezettség szabályai 2013-tól megváltoztak (a Nemzeti köznevelésről szóló tv. 45. (2) ), az addig az óvodában maradó nyári születésű gyermekek tankötelezetté váltak. A szülők közül többen elbizonytalanodtak gyermekük iskolaérettségével kapcsolatban, még akkor is, ha az óvodapedagógusok az elmúlt évek tapasztalataira, megfigyeléseikre alapozva az iskolakezdést javasolták. A tanköteles korú, de óvodában maradó gyermekeknél egyéni fejlesztési lehetőségekkel, módszerekkel igyekeztünk elérni, hogy a következő nevelési évben ezek a kisgyermekek is iskolaéretté váljanak. Ahol szükséges volt, a kerületi szakszolgálat munkatársai (logopédus, fejlesztő pedagógusok) is részt vettek óvodásaink fejlesztésében. Bükköny Óvoda Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Újbudai Pajkos Óvoda tanköteles korú gyermekek száma iskolába menő gyermekek száma logopédiára járó tk. gyermekek száma fejlesztő foglalkozásra járó tk. gyermekek száma A három óvoda iskoláztatási mutatói közel azonosak (72%, 64%, 72%). Ebben a nevelési évben mindhárom óvodában segítette a beiskolázási folyamatot az óvodapszichológus: szülői értekezletet tartott az iskolába menő gyermekek szüleinek, az óvodapedagógusok munkáját segítette az iskolaérettség megállapításában valamint a hozzá forduló szülőknek adott tanácsot az iskolakezdésről, beiskolázásról. 15

16 2.4. A pedagógiai munka eddigi eredményei Bükköny Óvoda Pedagógiai programunk kiemelt nevelési célja az anyanyelvi nevelés játék - mozgás területének innovatív fejlesztése. Az elmúlt öt évben készített év végi vezetői beszámolóimban összegeztem ezeken a kiemelt nevelési területen végzett tevékenységünket, a gyakorlatban megvalósult konkrét fejlesztéseket. Az anyanyelvi nevelés - játék - mozgás területén elért eredményeink Pedagógiai programunkban is kiemelt szerepet kap a maradandó értéket képviselő irodalmi anyag kiválasztása, korcsoportonkénti megtervezése, összeállítása. Éves munkaterveinkben állandó feladatként szerepelt a különböző nevelési területekhez, ünnepekhez kapcsolódó versek, mesék, mondókák folyamatos gyűjtése. Az óvónőink által naponta használt Anyanyelvi játékaink gyűjteményét az elmúlt öt évben is bővítettük, aktualizáltuk. Bázis óvodai továbbképzéseinken, bemutatóinkon az érdeklődő óvónőknek, tanítóknak szívesen adtuk oda saját felhasználásra. Napirendünk szerint mindennap mesélünk. Nevelőtestületünk, - saját programunk készítése óta- a mesét tartja az egyik leghatékonyabb eszköznek az óvodáskorú gyermekek személyiségfejlesztésében. A mese a gyermekkor lelki, érzelmi színvonalán jeleníti meg azt, amit mindnyájan elemi igazságként élünk át: az embernek feladata van a világban, meg kell küzdeni a rosszal, törekedni kell a jóra. (Zilahi Józsefné) Az új kollegák szakmai ellenőrzésekor is elsősorban az igazi élményt adó mesélés képességének a megléte volt a legfontosabb megfigyelési szempontom. Az öt év alatt több kerületi bemutatót is tartottunk óvodánk sajátos nevelési gyakorlatából, a mese és az azt követő anyanyelvi játékok egybekapcsolásáról, a beszédképesség fejlesztéséről. Óvodásaink nyelvi képességeinek (beszédészlelés, beszédmegértés, kifejezőképesség, kapcsolatteremtő képesség, nyelvi kreativitás) fejlesztését a mozgás beszéd - gondolkodás egységében tartottuk megvalósíthatónak. Óvodánk logopédusával együttműködve, nagy súlyt fektettünk a mozgással kísért artikulációs játékok csoportbeli gyakorlására. Logopédusunk nevelési értekezleteink, szakmai megbeszéléseink aktív résztvevője. Hagyománnyá vált programjaink az anyanyelvi nevelésben: Az OVI színházunk előadásai, (óvónőink népmese dramatizálása) mesedélután a családok számára (A magyar kultúra napján) Bázis óvodai kerületi bemutatóinkon is nagyrészt az anyanyelvi nevelés terén szerzett szakmai tudásunkat, sajátos nevelői gyakorlatunkat adjuk át az érdeklődő pedagógusoknak. Szakmai munkaközösségeink (Együtt-értük mk. és Hagyományőrző mk.) az elmúlt öt évben a munkatervünkben rögzített témában és időpontban - több alkalommal tartottak újfajta módszereket bemutató mozgásfejlesztő foglalkozásokat és a népi kultúrát továbbörökítő játék bemutatókat. A matematikai, zenei és a környezeti neveléshez kapcsolódó képességfejlesztést játékkal egybekötve, tevékenykedtetéssel, cselekedtetéssel, mikrocsoportos formában szervezték az óvónők, így lehetőségük nyílt a gyermekek egyéni képességeit figyelembe vevő fejlesztésére is. Nevelőtestületünk minden tagja a játékot nemcsak a kisgyermek alapvető tevékenységének tartja, hanem nap, mint nap megteremti, kialakítja azokat a feltételeket, amelyek a nyugodt, szabad, élményt adó játékhoz szükséges. Az Újbudai Közoktatási konferencia óvodai neveléssel foglalkozó szekciójában kolleganőnk tartott előadást A gyermek kreativitása a játékban címmel. Előadását óvodánk csoportjaiban készített képekkel illusztrálta. 16

17 Pedagógiai programunk szerint óvodásaink fejlődését, fejlesztését az egyéni megfigyelési napló tartalmazza. Valamennyi nevelési terület közül a gyermekek játékának a megfigyelése, rögzítése a legfontosabb, hiszen a gyermeki érzelmek legteljesebben a játékban fejeződnek ki. Az egymással való kapcsolatteremtésükben vehetjük észre a változást, az újat, a visszaesést, a visszahúzódást, amely alapján személyiségüket fejleszthetjük. Minden nevelési év végén a szülőkkel is megismertetjük megfigyeléseinket, fejlesztési eredményeinket, a szülőkkel közösen keresve megoldást az estleges nevelési problémákra. Az egészséges életmódra nevelés területén elért eredményeink Az egészséges életmódra nevelés újabb módszereinek megismertetése, az egészséges szokások kialakítása mind az öt évben munkatervünk hangsúlyos része volt. Ebben a munkában technikai dolgozóink is aktívan részt vettek. A gyermekeket körülvevő közvetlen környezet (csoportszobák, gyermekmosdók, öltözők) tisztántartásának betegségmegelőző szerepe van, különösen az influenza időszakában. Dajkáink rendszeresen vettek részt olyan továbbképzéseken, ahol a megelőző módszereket sajátíthatták el. Közel 10 éve már, hogy megrendezzük óvodánkban az egészségnapokat, ahol a gyerekek szüleikkel együtt vehettek részt az óvónőink által szervezett programokon. A résztvevő szülők számának folyamatos emelkedése mutatja, hogy a gyermekükkel együtt végzett játékos tevékenység (közös torna, gyümölcs-, zöldségsaláta készítése, kenyérsütemény sütés, stb.) milyen közös élményeket ad. Óvodánk egészség-és környezetvédelmi koordinátora munkaközösségi foglalkozások keretében ismertette meg kollegáival a továbbképzéseken hallott új módszereket, azok gyakorlatban is megvalósítható lehetőségeit a környezetbarát életvitelről, az energiatudatosságra nevelésről, a környezettudatos magatartás kialakításáról és a fenntartható fejlődésről. A szelektív hulladékgyűjtés fontosságát játékos tevékenységekkel, a mobil hulladékgyűjtő szigetünk használatával tettük a gyakorlatban is megvalósíthatóvá ben, első alkalommal került kiírásra az Újbuda környezettudatos óvodája pályázat. Ekkor a két épületünk egy pályázatot adott be (Bükköny, Derzsi) ban már kettő, 2014-től pedig mind a három épületünk külön pályázatot nyújtott be. A pályázaton való részvétel nagyon sok szervezéssel járt egész közösségünknek, de a számos, változatos, gyerekeknek és szülőnek tartott programjaink, az azokról való visszajelzések bizonyítják, hogy nem volt hiábavaló munkatársaim együttműködő munkája. Az érzelmi nevelés és a szocializáció terén elért eredményeink Nevelőmunkánkban egy olyan érzelmi biztonságot nyújtó környezet kialakítására törekedtünk, amelyre az óvónők és a segítő felnőttek együttes figyelme, szeretete a jellemző. Mindhárom épületünket úgy alakítottuk ki, hogy már az óvodába lépéskor, derűs, otthonos légkör fogadja a gyerekeket. Fontosnak tartjuk, hogy a leendő óvodásaink szülei még az óvodába lépés előtt megismerkedjenek pedagógiai programunkkal, találkozzanak a majd gyermeküket fogadó óvodapedagógusokkal, dajkákkal. Ennek érdekében még az óvodai beíratás előtt tartunk nyílt napokat. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatták, hogy akik meglátogatták óvodánkat, azok hozzánk is íratták be gyermeküket. A Bükköny épület melletti Bóbita bölcsődéből sok gyermek érkezik hozzánk, ezért az óvodai beíratások előtt a kiscsoportos óvónők még a bölcsődében megismerkedtek leendő óvodásaikkal. Gyermekeink különböző kultúrájú családokból érkeznek, ezért kiemelt feladatunknak tekintettük az egymás elfogadására, segítségnyújtó viselkedésre nevelésüket. A hátrányos helyzetű, nehezebben szocializálható, lassabban fejlődő kisgyermeknél is az érzelmi biztonság 17

18 megteremtése volt a legfontosabb feladatunk, ezután következhetett csak elmaradt képességeinek fejlesztése. A különleges bánásmódot igénylő gyermekeinket a befogadó pedagógia szemlélete alapján, az egyéni differenciálás, kibontakoztatás módszereivel fejlesztettük: a sajátos nevelési igényűeket ( enyhe értelmi fogyatékos, beilleszkedési, magatartási zavarral küzdő, autizmus spektrumzavarral élő) és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket. Kiemelt figyelmet igényeltek még a tehetséges, speciális képességekkel és kreativitással rendelkező gyermekek. Valamennyi kisgyermekünk fejlődésében kiemelkedő szerepe volt a közös, együttes élményeknek, hagyománnyá vált óvodai programjainknak, melyek az összetartozást, együttérzést erősítették. Újbudai Ezüstfenyő Óvoda Érzelmi nevelés és szocializáció területén: alapvetőnek tekintik a gyermekeink kiegyensúlyozottságának, belső harmóniájának kialakításához szükséges feltételek megteremtését és annak folyamatos biztosítását. Önállóságuk, önkifejező képességük erősítése érdekében a következőkre helyezik a hangsúlyt: a gyermeki jó tulajdonságok felismerése, erősítése minél több sikerélményben legyen részük mások tiszteletére, elfogadására nevelés ünnepek, közös kirándulások, készülődések erősítsék az összetartozás érzését az érzelmek gyarapítása a művészetekhez kapcsolódó tevékenységekkel Egészséges életmódra nevelés során: elsősorban az egészséges életvitelhez szükséges optimális környezet meglétének biztosítására fordítják a figyelmüket, továbbá: a személyes higiénés nevelés fontosságát, a rendszeres testmozgást, helyes táplálkozást, relaxálást, megfelelő életritmus működtetését, friss levegőn való tartózkodást, só szoba használatát, a szervezett, irányított testnevelést hangsúlyozzák. Az anyanyelvi és értelmi fejlesztés megvalósítása érdekében nyelvi kultúránk alapjainak lerakására, anyanyelvünk szépségének közvetítésére törekednek. Lehetőséget, alkalmat teremtenek az egyéni beszélgetésekre, a gyermekek meghallgatásra, élményeik, gondolataik megfogalmazására. Az óvodai élet mindennapjaiban: anyanyelvi játékokkal, drámajátékokkal segítik elő a gyermekek beszédfejlesztését, olyan játékos helyzeteket teremtenek, ahol a gyermekek értelmi képességeinek megismerése és az egyéni különbözőségek felismerése a céljuk, minden tevékenységben a tapasztalatszerzésre törekednek, a szabad játék és spontán helyzetek megteremtésével lehetőséget nyújtanak a szabad önkifejezésre, a művészetek eszközeivel segítik az érzelmekre ható szóbeli kifejezést. 18

19 Óvodai életükben a művészeti jellegű és tartalmú tevékenységek meghatározóak, ezért az esztétikai fogékonyság kialakítása a hangsúlyos feladatuk. A gyermek fogékonysága által minden őt körülvevő környezeti ingerre érzékenyen reagál. A gyermekek más-más esztétikai élményekkel érkeznek, ezért az óvodapedagógusok kompenzáló szerepet töltenek be, folyamatosan alakítják a gyermekek esztétikai fogékonyságát. Mindennapi életüket ezért ennek megfelelően szervezik, alakítják. Így lehetőséget biztosítanak: érzelmek átélésére, szociális fejlődésre, empátia érzésének megtapasztalására, szavak nélküli kommunikáció gyakorlására, mozgáskultúra formálására, alkotókedv felkeltésére, befogadáshoz szükséges készségek alakítására. A művészeti tartalommal bíró eseményeken, rendezvényeken való részvételük (pl. a zene világnapja, a Budai Művészház programjai) nevelőmunkájuk része. Programjuk tartalmából fakad, hogy az ünnepek áthatják egész óvodai életüket. Továbbra is a várakozás, előkészület a tevékenységek gazdag tárháza adja az együttléteik örömét. A készülődésekbe, szervezésbe, eseményekbe családokat is bevonnak, mellyel az összetartozás érzését, a hova tartozást erősítik. A készülődésekkel tág teret nyitnak a gyermeki szabad játéknak. Igyekeznek mintát adni dekorációban, hangulatban, öltözködésben egyaránt. Kulcsfontosságúnak tartják a társas kapcsolatokat a személyiség formálásában. Munkájuk során arra törekednek, hogy nevelési módszereikből adódóan lehetőséget adjanak az önállóság, tenni akarás, döntési képesség gyakorlására, fejlődésére. Gondot fordítanak az együttéléshez szükséges készségek, képességek, jártasságok kialakítására, formálására, mert ennek során megalapozódnak a gyermekek erkölcsi, akarati tulajdonságjegyei. Újbudai Pajkos Óvoda A PAJKOS Pedagógiai Programban a gyermekek alapvető tevékenysége a játék, a játékos tevékenységeken alapuló képességfejlesztés kap hangsúlyt. Az óvodapedagógusok óvodásaik fejlesztése érdekében igénybe veszik a pedagógiai szakszolgálatokat. A szülőkkel való hagyományos kapcsolattartáson kívül közös programokkal kívánják megvalósítani az együttnevelést. E különbségnek a fokozatos csökkentése jelenti számukra a nevelést. Figyelemmel kísérik a gyermekek biológiai érését, nem sürgetik őket a tevékenységek végzése során. Egyéni arculatuk, és pedagógiai munkájuk biztosítéka Pajkos pedagógiai programjuk, amelyben a gyermekek alapvető tevékenysége a játék, a játékos tevékenységen alapuló képességfejlesztés. Céljuk a vidám, pajkos, boldog, egészséges gyermekkor biztosítása, óvodásaink személyiségének sokoldalú fejlesztése. Pedagógiai munkájukat sok humorral, játékkal, játékos tevékenységekkel, egyéni képességfejlesztéssel, kreativitás-, és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésével valósítják meg. Ehhez a családok partneri együttműködésére számítanak. 19

20 A szakmai munkaközösség eredményei: Pajkos Pedagógiai Program szerinti nevelés, fejlesztés a nevelőtestület a közös célok elérése érdekében együttműködő egységes a pedagógiai gyakorlat alapvetően jó a szakmai kapcsolat egymástól tanulás, folyamatos önképzés kompetenciák alapján való értékelés a nevelőtestület képes a pedagógiai együttgondolkodásra, kompromisszumra szakmailag jól képzett nevelőtestület az óvodapedagógusok innovatívak, érdeklődőek, pedagógiailag önállóak Ovi-színház megszervezése A nevelőtestület további eredményei: Az óvodában működő szakmai munkaközösség irányító munkájának és a nevelőtestület innovatív tevékenységének eredményeként jött létre: A fejlesztő játékok gyűjteménye, matematikai játékok gyűjteménye, mozgásfejlesztő gyakorlatok-, és játékok gyűjteménye, zenei-, és irodalom gyűjtemény, drámajátékok gyűjteménye. Az óvodapedagógusok a dajkák bevonásával mesét dramatizáltak a gyermekeknek. Az óvodapedagógusok a drámajátékot, mint módszert vezették be a gyermekek fejlesztése, nevelése érdekében. Új csoportnaplót szerkesztettek, amely jobban igazodik a Pajkos Pedagógiai Programjukhoz, számukra átláthatóbb, nyomon követhetőbb, mint a készen megvásárolható. Folyamatosan nyomon követték a minőségfejlesztéshez kapcsolódó kérdőíveket és szükség esetén korrigálták, hogy még alkalmasabb legyen a partneri igények felmérésére. Az óvodásaik fejlődésének nyomon követésére szerkesztettek egy mérőlapot, amely egyszerűsége miatt átláthatóbbá teszi a gyermekek óvodában töltött 3 illetve 4 év fejlődési ütemét. A szervezet erősségei: Pajkos Pedagógiai Program szerinti hatékony nevelés, fejlesztés, gyermekközpontúság, komplex foglalkozásaik az intézményben a küldetés, a pedagógiai hitvallás, a stratégiai célok, az ezek megvalósításához szükséges feladatok, elvárások, felelősök egyértelműen meghatározottak intézményükben a dolgozók irányítása hosszú ideje állandó, irányításuk és értékelésük folyamatos párbeszéd formájában valósul meg IKT eszközeinek használata helyi bemutatókon (video-felvétel), a pedagógiai munka ellenőrzéséhez, fejlesztéséhez nevelőtestület pedagógiai munkája, hivatástudata magas szintű a gyermekek neveltségi szintje magas az intézményben foglalkoztatottak számára egyértelműen fontosak a szervezeti kultúra fejlettségére utaló ismérvek, igényük a szervezeti kultúra fejlesztése dajkák pedagógusok - szülők jó együttműködése intézményi erőforrások fejlesztése, felhasználása hatékony és hatásos a munkatársak 100%-ig részt vesznek a döntések előkészítésében óvodapedagógusok önképzési igénye, folyamatos továbbképzése, innovációja 20

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező. óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter Kazinczi Eszter óvodavezetői pályázat Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in KelenvölgyŐrmező óvodavezető (magasabb vezető) álláspályázat Készítette: Kazinczi Eszter 1 Tisztelt dr. Hoffmann Tamás polgármester

Részletesebben

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja

Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Vadvirág Körzeti Óvoda Pedagógiai Programja Jóváhagyta: Barcza Béláné óvodavezető 1 Tartalom Bevezetés... 4 Törvényi háttér... 5 Az intézmény jellemző adatai... 5 Helyzetelemzés: Óvodánk sajátos arculata...

Részletesebben

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja

A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja A Csillagvár Óvoda Pedagógiai Programja OM azonosító: 030854 Készült: Hajdúböszörmény, Kölcsey Ferenc u. 1. 2013. Tartalom Bevezető gondolatok... 5 Törvényi előírások figyelembe vétele... 6 1 Óvodánk adatai...

Részletesebben

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018

VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 VEZETŐI PROGRAM 2013-2018 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC.törvény 67 (7) bekezdésében foglaltak alapján úgy dönt, hogy pályázat mellőzésével

Részletesebben

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája

2015. PEDAGÓIAI PROGRAM OM 036132. Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 2015. PEDAGÓIAI PROGRAM Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája 7100 Szekszárd, Wesselényi u. 19, Tel: 74/510 984; 510 982 E-mail: wunderland.ovi@freemail.hu wunderlandovoda7100@gmail.com

Részletesebben

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA 3580 Tiszaújváros, Pajtás köz 13. OM azonosító: 028500 NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tiszaújváros, 2013. 08.30. Micskiné Bodó Erzsébet óvodavezető 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013-2018 KESZTHELYI ÉLETFA ÓVODA Keszthelyi Életfa Óvoda Intézmény OM - azonosítója: Készítette:.. intézményvezető aláírás Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: /2013. (.) határozatszámon

Részletesebben

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett:

ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT. az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában meghirdetett: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat Jegyzője részére 1184. Budapest, Üllői út 400. ÓVODAVEZETŐI PÁLYÁZAT az Oktatási és Kulturális Közlöny 2011. év III. évfolyam 2. számában

Részletesebben

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31.

GYÖNGYSZEM ÓVODA. Óvodavezetői pályázat. Gajdosné Szabó Anita. Az én ovim. Budapest, 2013. 03. 31. GYÖNGYSZEM ÓVODA Óvodavezetői pályázat Az én ovim Gajdosné Szabó Anita Budapest, 2013. 03. 31. Tartalomjegyzék 1. Szakmai Önéletrajz... 3 2. A pályázat törvényi háttere... 5 3. Vezetői hitvallásom... 6

Részletesebben

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT

DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT DEBRECEN VÁROS KÖZOKTATÁSÁÉRT DÍJAS ÓVODA BA-BAR OVI PÁLYÁZAT A DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL MEGHIRDETETT BARTÓK-BABITS UTCAI ÓVODA ÓVODAVEZETŐI ÁLLÁSÁRA 2013-2018. Készítette: Illés Jánosné

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító:

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások: Egyetértését kinyilvánító: PEDAGÓGIAI PROGRAM DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 DOBOZ, DOBÓ U. 16. Intézmény OM - azonosítója: 028155 Készítette: Az intézmény nevelőtestülete Egyetértését kinyilvánító: Legitimációs eljárás - Az érvényességet

Részletesebben

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013

Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde. OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2013 1 Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 202287 NAPSUGÁR PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2013 Érvényesség: 2017 A program benyújtója: Tarr Ágnes intézményvezető 2 A SZEMÜNKBŐL SUGÁRZÓ MELEGSÉG,

Részletesebben

Óvodai Pedagógiai Program

Óvodai Pedagógiai Program Pásztó Városi Önkormányzat Óvodája Óvodai Pedagógiai Program 2013. TARTALOM 1. A Helyi Nevelési Program jogi keretét meghatározó dokumentumok 2. Az Intézmény adatai 2.1. Helyzetelemzés, 2.2. Tagintézmények

Részletesebben

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

PÁLYÁZAT. A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására PÁLYÁZAT A Szivárvány Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Készítette: Pinczés Katalin Klára óvodavezető 4024.Debrecen, Iparkamara u.2. II./2. Tartalomjegyzék 1. SZAKMAI, PEDAGÓGIAI

Részletesebben

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A BALATONSZEMESI NYITNIKÉK ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mottónk: Nem kárhoztatnánk- e az olyan kertészt, ki egyaránt öntözne minden növényt, mellőzve sajátos természetüket? /Fáy András/ TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET

MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök 2010. MESÉLŐ KÖRNYEZET BESZÉLŐ TERMÉSZET Környezeti nevelésre épülő helyi óvodai nevelési program Tiszalök

Részletesebben

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA ÉS NAPKÖZI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrált nevelési feladataival egybeszerkesztve OM: 102950 FICÁNKA CSALÁDI ÓVODA 1237 Budapest Vadőr utca 38.

Részletesebben

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. B Ó B I T A ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. A BÓBITA ÓVODA ADATAI: Az óvoda hivatalos elnevezése: Bóbita Óvoda Az óvoda címe: 1172 Budapest Heltai tér 1. Az óvoda OM száma: 034633 Az óvoda fenntartója:

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat

ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat ELTE GYAKORLÓ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Negyedik módosított változat 2014. Eötvös Loránd Tudományegyetem Gyakorló Óvoda 1126 Budapest Kiss János altábornagy utca 29. Telefon: +36 (1)3564-046 E-mail: gyakovi@gmail.com

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS A Képviselő - testület 2010. június 25-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1.

SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA. Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete. 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b. Hatályos: 2013. szeptember 1. SUKORÓI ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA Készítette: a Sukorói Óvoda nevelőtestülete Átdolgozta: Viza Tiborné Intézményvezető Komlósi Lászlóné óvodapedagógus 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b Hatályos: 2013. szeptember

Részletesebben

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.

Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet. Oktatási azonosító: 029505 6722 Szeged, Szentháromság u. 47. Tel, Fax.: +36-62/420-365; +36-70/340-6530 E-mail: mavoviszeged@vnet.hu; Web: www.mavovoda.hu Tartalomjegyzék 1 Bevezető... 3 2 Az óvoda bemutatása...

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956

JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 Jánoshidai Napsugár Óvoda Tel/Fax: 06-57-458-009, 012 5143 Jánoshida, Fő út 16. E-mail: napovi@pr.hu titkarsag.napovi@pr.hu JÁNOSHIDAI NAPSUGÁR ÓVODA OM:201956 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes:

Részletesebben