KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN: dr. Muraközi László polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN: dr. Muraközi László polgármester"

Átírás

1 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G ÁPRILIS 1. Bõny Község Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja Húsvéti köszöntő Mély gyászba borult az egész természet Midőn Krisztus urunk keresztfán szenvedett. Sírt akkor az ég s föld, sírtak az angyalok, Sírtak mindenféle teremtett állatok. De harmadnap múlva megnyílt az ég szája, Kilépett belőle az egek királya. Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltámadás, Hogy lesz a szívünknek örök jutalmazás. Szívemből kívánom! (Kodály Zoltán gyűjtése) KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN: Van egy szó, van egy név ezen a világon, Melegebb, színesebb, mint száz édes álom. Csupa virágból van, merő napsugárból... Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól. Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja, Örömében sír az, aki e szót hallja. Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja, Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya. Amikor a szíved már utolsót dobban, Ez az elhaló szó az ajkadon ott van. Mehetsz messze földre, véres harcterekre, Ez a szó megtanít igaz szeretetre. Bánatban, örömben- ver az Isten vagy áld, Hogyha elrebeged, már ez is imádság. És ha elébed jön könnyes szemű árva, E szóra felpattan szíved titkos zárja. Drága vigasztalás ez a szó, ez a név, Királynak, koldusnak menedék, biztos rév. Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok, Ha keblére borulsz és el kinek mondod? S ha szomorú fejfán olvasod e nevet, Virágos sírdombon a könnyed megered. Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, Nekem a legdrágább ezen a világon. Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, Amikor kimondom: anyám, édesanyám. /Nagy Ferenc: Édesanyám/ A KÖZELGŐ ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL, KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT ÉS A NAGYMAMÁKAT!

2 2. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S BőNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELő-TESTÜLETE A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. BEKEZDÉSE ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET ÓVODAVEZETőI ÁLLÁSHELY MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott, 5 éves időtartamú, augusztus 15-ig tartó közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Szivárvány Egységes Óvoda-Bölcsőde Bőny 9073 Bőny, Ady Endre u. 3. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a fenntartói döntés alapján kerül megállapításra. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség vagy szakképzettség, Vezető óvodapedagógusi szakirányú szakképzettség, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Legalább tíz éves óvodapedagógusi munkakörben szerzett gyakorlat, Legalább 5 éves óvodavezetői gyakorlat, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Egyéb szakvizsga A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; -végzettséget, szakképzettséget és/vagy egyéb képzettséget igazoló okiratok másolata; - vezetői program A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: Ö N K O R M Á N Y Z A T I A KSZK honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt a +3620/ as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Írásban, postai úton, a pályázatnak Bőny Községi Önkormányzat Polgármesterének címére történő megküldésével (9073 Bőny, Rákóczi u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 187/2010., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának határidejének lejártától számított 30 nap. H Í R E K KÖSZÖNET A képviselő-testület nevében KÖSZÖNÖM a tél folyamán végzett hóeltakarítást a bőnyi Mg. Szövetkezetnek, Csehi Imrének és Nagy Tamásnak. BANKI ÉS VÉGREHAJTÁSI KÁROSULTAK INFORMÁCIÓS IRODÁJA Közleménye Ha felmondták a hitelszerződését vagy nem tudja fizetni törlesztőrészleteit, ha végrehajtási eljárás indult Ön ellen, ha ingatlanának elvesztése reális veszélyt jelent, ha cége nehéz helyzetbe került Banki érdekegyeztetés, konfliktuskezelés, hitelösszevonások, kompromisszum-keresés, jogi segítségnyújtás és egyéb lehetőségek. NE várja meg, amíg a végrehajtó csenget, időben forduljon hozzánk! ELÉRHETŐ SEGÍTSÉG INGYENES TANÁCSADÁS +3670/ om A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: helyi kábeltv, Na, mi újság Bőnyön helyi faluújság SZEMÉTSZEDÉS április 24-én /szombaton/

3 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 3. Ö N K O R M Á N Y Z A T I KIVONAT BÖNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2010. ( III.1.) rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről Bőny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a február 25-i ülésén elfogadta a évi költségvetési rendeletét. A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes évi költségvetését e Ft költségvetési bevétellel, e Ft költségvetési kiadással és e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. P Á L Y Á Z A T O K R Ó L A nyertes pályázatok /Községháza felújítása, az iskola épületeinek nyílászáró-cseréje, külső szigetelése, fűtéskorszerűsítése/ kötelező közbeszerzési pályázatai napjainkban jelennek meg. Sikeres elbírálás esetén a munkálatok várhatóan június hónapban kezdődnek meg. Beadott pályázataink /IKSZT Művelődési Ház felújítása, óvoda felújítása, interaktív táblák az iskolába 2. forduló, községi egészségprogramok, falunap, játszótér felújítás, kerékpáros pihenőhelyek/ elbírálásának időpontja többször módosult már. Jelenlegi információink szerint az országgyűlési választások utánra tolódik É R T E S Í T É S A tavaszi időszakban minden hónap 1. és 3. szerdáján óra között a Művelődési Házban Beszélgessünk falunkról címmel lakossági fórumot tartunk, melyen az érdeklődők elmondhatják véleményüket, javaslataikat településünkről. A beszélgetésekre hívjuk a polgárőrség és a TEB jelenlegi és leendő tagjait is. T i s z t e l t A d ó z ó k! Kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Bőnyrétalap Község Fejlesztéséért Alapítványt, amely az egészség megőrzésére, az egészséges életmód népszerűsítésére gyűjt. Adószáma: Alapítványunk 2009-ben az Anyatejes Világnapot, egészségügyi szűrővizsgálatokat és a futás, az egészséges életmód népszerűsítésére a Mini B-B futóversenyt és a Bécs - Pozsony-Budapest Szupermaratont támogatta. KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT! Patonai Tiborné Kuratórium Titkára Dr. Muraközi László Kuratórium Elnöke H Í R E K /2/ A hiány fedezetét a Képviselő-testület e Ft finanszírozási bevétellel (fejlesztési célú hitel bevétel) állapítja meg. /3/ A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt e Ft. A Képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat évi költségvetésében e Ft fejlesztési hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre a fejlesztési célú hitel felvétel. Általános tartalék és céltartalék A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft-ban, céltartalékát e Ft-ban hagyja jóvá. Február hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára az Euro Green Energy KFT-től /szélerőműpark beruházója/ a megállapodásban rögzített Ft, mely összegből a nyertes pályázatok /Községháza felújítása, iskola épületeinek energetikai fejlesztése/ önrészét fizetjük. A SZÉLERőMűPARK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA AZ EURO GREEN KFT KÉRÉSÉRE MÁJUS 28-ÁN /PÉNTEKEN/ KERÜL SOR. Értesítés Bőny Község Önkormányzata a KEOP 5.3.0/A/09 Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton a bőnyi Szent István Király Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésre Ft azaz harmincmillió hétszázhetvenháromezer-nyolcszáznyolcvankettő forint támogatást nyert.

4 4. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S NE CSAK JELENÜNK, DE JÖVőNK IS LEGYEN! A környezetvédelem napjaink legégetőbb problémája. Bizonytalan, hogy meg tudjuk-e védeni a földet, ahol élünk azoktól a veszélyektől, amelyeket mi magunk okozunk. A föld bajait mi nem tudjuk orvosolni, de szűkebb környezetünk, településünk rendjéért, tisztaságáért, megóvásáért sokat tehetünk. Környezetünk védelmében a hulladékok hasznosítása kiemelten fontos terület. Legyél te is válogatós! A megoldás egyik kulcsa a szelektív hulladékgyűjtés, melynek során anyaguk szerint külön gyűjtjük a hulladékokat, melyek nagy részét új termékek gyártására használják fel. A szemét gond, de a hulladék érték lehet! Kevesen gondolnák, hogy polárpulóverünk gyártásához hulladékot is feldolgoznak. A szelektíven gyűjtött anyagokkal pedig egészen más formában találkozunk: a műanyag hulladékokból többek között fogas, rendszámtáblatartó vagy éppen DVD és CD-tok, karácsonyfatalp, a papírhulladékból WC papír és kéztörlő,míg az üveghulladékból új üveg készül. A válogatós gyűjtés hasznos dolog, de idő kell ahhoz, hogy megrögzött szokásainkon (mindent bele a kukába!) változtassunk. A tájékoztató szóróanyagok hasznos információkat tartalmaznak, érdemes ezeket elolvasni. Mindenkinek szüksége van útmutatásra mit hogyan hová dobjon. A két kuka rendszer, a faluban elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő-szigetek már működnek. A tervek szerint áprilisban a hulladékudvar is üzemelni fog. Ez egy kerítéssel körülhatárolt terület, nyitvatartási idővel, felelős átvevő személlyel. Ide a lakosság szállíthatja a háztartásban keletkezett, külön gyűjtött hulladékot pl. építési törmelék, autógumi, használt olaj, lomtalanításra kitett dolgok, akkumulátorok stb. Előreláthatólag pénteki napokon óráig tart nyitva. A szelektív hulladékgyűjtő-szigeteken gyűjtött hulladékok elszállításáért a lakosságnak nem kell fizetnie. A hulladékudvar igénybevétele szintén ingyenes. A korábbi években igényelt konténer is szükségtelenné válik (ez is megtakarítás). A szelektív gyűjtés által csökken az otthoni szemét mennyisége, így a szemétdíj végső soron csökkenhet is. Környezetünk állapotának javulása mindenképp pozitív hozadék. A gyerekek a legnyitottabbak a változásra. A holnap egy kicsit a gyerekek kezében van. Ők lehetnek azok, akik megoldhatják a környezetvédelem kérdéseit: Nekünk magunknak kell annak a változásnak lennünk, amit a világban látni akarunk. né HOGY NYUGODTAN TELJENEK A NYUGDÍJAS ÉVEK! Sajnálatosan Győr-Moson-Sopron megyében is nagy számban követnek el bűncselekményt az időskorú emberek sérelmére. A bűnözők kedvelt célpontjai az idős emberek, akik segítőkészek, jóindulatúak, ezért nem feltételezik senkiről, hogy ártó szándékkal közelednek feléjük. A bűnelkövetők gyakran segítségnyújtás, segítségkérés, egy jó haszonnal kecsegtető vásárlás ürügyén férkőznek az idős emberek bizalmába, akitől aztán igyekeznek minden mozdítható értéket elvinni. Gyanakodjon, ha: - hívatlanul, váratlanul megjelenik a villanyóra, gázóra leolvasó és mindenáron be akar jutni a lakásba, - bank, nyugdíjintézet alkalmazottjaként becsönget, és a nyugdíjszelvényét kéri, - idegen ember rosszullétet színlelve pohár vizet kér. Mit tegyen, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává? Otthonában: Házának kapuját, ajtaját mindig tartsa zárva! Idegent soha ne engedjen be! Az Ön által kihívott szerelőt, szakembert se hagyja egyedül a lakásban! Fontos megjegyezni! Bankból, nyugdíjintézettől nem mennek házhoz ügyet intézni! Legyen óvatos a házhoz becsöngető árusokkal! A nagyon jó áron kínált edénykészlet, ágynemű, tűzifa vásárlása esetén minden esetben csak az eladó jár jól! Mindig figyeljen arra, hogy ismeretlen ember ne lássa azt, hogy hol tartja a pénzét, értékeit! Ha kérdése van, tanácsra, felvilágosításra van szüksége, keresse az Áldozatvédelmi Irodát 9021 Győr, Honvéd liget szoba, vagy hívja a Rendőrség számát: 107

5 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 5. NEM ÉRTEM... ÚJ RENDSZER A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSBAN március 10-én lakossági fórumot tartottunk a Művelődési Házban a hulladékszállítás új formáiról. A megjelent 11 fő érdeklődőnek Szabó Sándor, a Hulladékkezelő Központ vezetője tartott részletes ismertetőt, majd válaszolt a feltett kérdésekre. A közel másfél órás eszmecsere után a résztvevők megismerve az új hulladékgyűjtés legapróbb részleteit is megelégedetten, információkkal gazdagodva térhettek haza. Az Evangélikus templom kertjében lévő Trianoni emlékművet már többször megrongálták, most éppen nemzeti ünnepünk reggelére törték le a zászlókat! NAGY FERENC MÁRCIUS 8- ÁN TÖLTÖTTE BE A 90. ÉVÉT. GRATULÁLUNK ÉS NAGYON JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! VÖRÖSKERESZT HÍREI Minden véradót tisztelettel várunk április 1-jén óra között a Művelődési házban. Értesítünk minden kedves év közötti egészséges lakótársat, ha nem kapott meghívót április 1-jén óra között a Művelődési házban lévő véradásra jöjjön el, legyen rendszeres véradó. Ahhoz, hogy megtudjuk a véradókat ajándékozni, kérjük vásároljanak tagbélyeget, ami 600 Ft és támogassák pár forinttal a Vöröskeresztet, amely szervezet lebonyolítója és szervezője a véradásnak. Köszönjük szépen. Ha valakinek szüksége van valamilyen bútor, egyéb háztartási eszközökre, kérem keddi napon jelentse be a Vöröskereszt helyiségében óra között. Akinek van kinőtt ruhája, cipője szívesen fogadjuk szintén kedden. Áprilisban taggyűlést fogunk tartani, ahol az évi feladatokat megbeszéljük. Vöröskereszt vezetőség HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSA: április 2-től minden pénteken óráig. A hulladékudvarban szelektáltan, ingyenesen lehet a hulladékot elhelyezni. L O C S O L Ó B Á L TEB civil szervezet élőzenés locsolóbált rendez 2010.április 3-án /szombaton/ a kultúrházban. Szeretettel várnak minden szórakozni vágyót! Jegyek csak elővételben kaphatók 1000 Ft-os áron, Pékné Ibolyánál és Csonka Istvánnál.

6 6. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G O V I H Í R E K 2010.ÁPRILIS Március 15-én a középső- és a nagycsoportos gyermekeink kilátogattak a temetőbe és elhelyezték saját készítésű zászlóikat és kokárdájukat Pálffy Károly síremlékénél. Farsang a legkisebbeknél l Az idei év kezdetekor a január és a február az óvodában a gyermekek mérésével, értékelésével telt el. Erről az eredményről a nagycsoportos gyermekek szülei tájékozódhattak. Ekkor került szóba, ki az a kisgyermek, akinek esetleg más szakmai segítség is kellene a sikeres fejlődéshez. Az idei év szeptemberében 22 fő tanköteles korú gyermek közül 4 fő a szülőkkel való megbeszélés után még egy évet az óvodában tölt. Megtörtént a beíratás a 2010/2011-es óvodai évre. A tavalyinál több kisgyermek kérte felvételét az intézménybe. A gyermekek felvételéről, csoportbeli elhelyezéséről április első hetében kapnak értesítést a szülők. Az óvodai farsangon minden kisgyermek jelmezben vigadozott. Játékos versenyekkel, tánccal telt a délelőtt. Idén is elégettük a Kisze-bábot, hogy jelképesen elűzzük vele a telet. A Kincsesláda Bábszínház újabb előadásán szórakozhattak a gyerekek. Március 8-án nagy titokban saját készítésű ajándékkal lepték meg a nagycsoportos fiúk a lányokat. Elkészültek idén is hagyományosan a csoportképek, melyek a készülő óvodai honlapon is rövidesen rajta lesznek. A Kölyökidő Alapítvány ingyenes bűvészműsorral szórakoztatta a gyerekeket, majd aki kérte, arcfestésen vehetett részt. Az erről készült képekből a szülők tetszés szerint vásárolhattak. A fiúk húsvétra locsolóverset tanulnak, a lányok pedig készítik számukra a meglepetést. A Tanító néni óvodai látogatása után, három alkalommal voltak a nagycsoportos gyermekek iskolacsalogatón az iskolában. A gyerekek nagy örömmel, sok élménnyel gazdagodva jöttek vissza az óvodába. Az óvodába a nyuszi április 1-jén délelőtt hozza a gyerekeknek az ajándékot. Anyák napi ünnepségünk a Kultúrotthonban május 2-án vasárnap lesz délután 3 órakor. Az idén negyedik alkalommal rendezzük meg a nagycsoportosok mesemondó versenyét május 21-én délután 4 órakor a Kultúrotthonban, ahol minden érdeklődőt szívesen látunk. A szeptemberében beindult egységes csoportban lévő bölcsődések nagyon jól érzik magukat. Az engedélyezett létszám állandóan telített. Idén is elkészül május elején az iskolába kerülő gyerekekről a tabló, melyet bárki megtekinthet a falu közepén az egyik bolt kirakatában. Május végén tartjuk az óvodai évzárót, majd a nagycsoportosok idén is erdei óvodában töltenek egy hetet Györgyházán. Tanyó Lászlóné

7 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G I S K O L A I H Í R E K MűVÉSZDÉLUTÁN BőNYÖN ÁPRILIS 7. Az aprók tánca fergeteges sikert aratott. Szélkerék színjátszó csoportunk zenés-táncos tréfás előadással kápráztatta el a közönséget. Énekkarunk lelket gyönyörködtető dalokat adott elő, melyek könnyeket csaltak a hallgatók szemébe. Az ütős együttes meglepetés volt a közönség számára. Különleges zenéjük, ritmusaik, hangszereik elnyerték a hallgatóság tetszését. Szenzációs, feledhetetlen élményt nyújtottak. A fellépők jó hangulatú, színvonalas műsorát a nézők vastapssal jutalmazták. Régen volt már ilyen est a bőnyi kultúrházban, amikor zsúfolásig megtelt a nézőtér. Szerencsére ez most így történt, s reméljük jövőre ugyan így lesz. A bőnyi Szent István Király Általános Iskolában több éve működik néptánc szakkör és színjátszó csoport. Sokszor szerepeltek diákjaink a községi rendezvényeken falunapon, nyugdíjas találkozón, véradók napján és iskolai rendezvényeken. Az idei tanévtől az 1. osztályosok tanórai keretben foglalkoznak néptánccal. Néhány hónap munkája után mára már kis produkcióra is képesek. Színjátszó csoportunk tagjai felső tagozatos diákok. Műsorszámaink közt szerepel többek közt dramatizált népmese és a Ludas Matyi. A legújabb és legkedvesebb darabjaink pedig a mai gyermekeket bemutató Kire ütött ez a gyerek? és a Mi már csak ilyenek vagyunk. Alkalmi kórusunk tagjai lelkesen gyakorolták a kiszemelt dalokat fuvola és szintetizátor kísérettel, meg a kis furulyazenekarral. Diákok, pedagógusok együtt zenéltek, énekeltek. Kell-e több ennél ahhoz, hogy létrejöjjön a művészdélután? Igen? Egy vendég együttes. A komáromi ADU People ütős együttes vállalta a fellépést február 27-én a bőnyi Művelődési házban megtartottuk az első művészdélutánt, melyet hagyománnyá szeretnénk tenni. Tanulóink közül kb. 70 gyermek csillogtatta meg tehetségét a színpadon. KÖSZÖNETET MONDUNK MINDEN SZEREPLőNEK, VENDÉGEINKNEK ÉS A FELKÉSZÍTőKNEK. HATALMAS, FELEMELő ÉLMÉNY VOLT! Hujber Istvánné

8 8. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G N A G Y VA G Y! ÁPRILIS BENNE LESZÜNK A TÉVÉBEN! A csapat tagjai: Pucsek Berta, Varga Gergő, Nagy Marcell, Haraszt Viktória, Kokas Evelin, Vaskó Zsuzsa, Pusoma Norbert, Szarka Zsoltné, Maros Gábor. Minden csapatnak egy celeb volt a kapitánya, nekünk a selejtezőben, Katus Attila világ- és Európa-bajnok sportoló volt a segítségünkre. Bőnyi iskolások csapata indult el március 7-én vasárnap, a Tv2 Nagy vagy! - című vetélkedőjére, hogy összemérje tudását, erejét és ügyességét öt másik csapattal a főnyeremény reményében. A Nagy vagy! vetélkedőt a Tv2 hirdette meg, immár második alkalommal. 48 csapat méri össze a tudását az egymillió forintos fődíjért. Az öt diák és öt felnőtt alkotta csapatok nem hagyományos sportágakban, hanem speciális eszközökkel küzdenek, földön, vízen és levegőben. Labdavezetés, uszodai feladatok, mocsárjárás, ügyességi feladatok és még sok érdekes erőpróba áll a csapatok előtt. Iskolánk csapata a selejtezőből a középdöntőbe jutott. 40 bőnyi szurkoló bíztatott bennünket Felkészítő tanár: né Szent István Király Általános Iskolások a TV2-n: április 25-én délelőtt a Nagy vagy! című műsorban. Vezérszurkolónk a Nagy Vagy! vetélkedőn egy Bothmer leszármazott, az Ausztriában élő Renée Kropf volt. 7 MÉRFÖLDES CSIZMÁBAN HETED7 HATÁRON ÁT Az évente hagyományosan megrendezett országos mesevetélkedőn ebben az évben is sok alsó tagozatos diákunk vett részt. 7 csapattal kezdtünk versenyezni még tavaly decemberben. Az iskolai fordulóból továbbjutó négy csapat egészen a területi döntőig jutott március 24-én, délután a művelődési házban a gönyűi, rábapatonai és a győri-marcalvárosi gyerekekkel mérték össze tudásukat a mieink. A játék nem volt könnyű. Az utolsó fordulóban 16 mese alapos tudására volt szükség ahhoz, hogy minden feladatot sikerrel meg tudjanak oldani a gyerekek. Csapataink nagyon jól szerepeltek : a második, a harmadik és a negyedik helyen is bőnyi csapat végzett. A továbbjutó harmadik osztályos tanulók: Bujáki Fanni, Soós Dóra, Szelecz Tamás Olivér és Viszló Ákos. Felkészítő tanáruk: Fülöpné Csuka Erika. Áprilisban, a (szintén Bőnyön megrendezésre kerülő) megyei döntőn újabb 4 mesével és még több tudással gazdagodva versenyezhetnek újra. Sok sikert kívánunk! Ignáczné Buruczky Erika könyvtáros, a vetélkedő szervezője

9 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 9 - I S K O L A I H Í R E K A z e l m ú l t i d ő s z a k e s e m é n y e i : Farsang MEZEI FUTÓVERSENY MEGYEI DÖNTő EREDMÉNYEI II. korcsoport egyéni: Pucsek Berta 2. hely III. korcsoport fiú csapat: 1. hely országos döntőbe jutottak! Cseszregi Gergő Berecki Csaba Haraszt Ádám Kajtár Patrik Somogyi Bálint Felkészítő tanár: né ATLÉTIKA Mezei futóverseny városkörnyéki döntő eredményei: II. korcsoport lány csapat: 2. hely Pucsek Berta egyéni 1. hely megyei döntőbe jutott Skuba Dzsenifer Cseszregi Dóra Szabó Gerda Szabó Dzsenifer II. korcsoport fiú: Mógor Dávid egyéni 3. hely megyei döntőbe jutott III. korcsoport fiú csapat: 1. hely megyei döntőbe jutottak Cseszregi Gergő egyéni 1. hely megyei döntőbe jutott Berecki Csaba egyéni 3. hely megyei döntőbe jutott Haraszt Ádám Kajtár Patrik Somogyi Bálint III. korcsoport lány egyéni: Váczi Brigitta 5. hely Felkészítő tanár: né TÉTI KÉZILABDA KUPA IV. korcsoport lányok: 1. hely A csapat tagjai: Haraszt Viktória, Mireider Karola, Csehi Vivien, Kokas Evelin, Nagy Dorina, Zobák Adrienn, Szabó Daniella, Foltányi Nikolett, Csonka Lilla, Tóth Gabriella, Józsa Georgina Felkészítő tanár: Mészáros Ottóné KISISKOLÁK KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA Bőny - Győrladamér 12-1 Bőny - Koroncó 19-4 Bőny - Öttevény 10-4 Bőny csapata: 1. hely A csapat tagjai: Kokas Evelin, Zobák Adrienn, Foltányi Rita, Szabó Daniella, Csonka Lilla, Kokas Anett, Nagy Noémi, Csehi Vivien, Mireider Karola, Haraszt Viktória Felkészítő tanár: Mészáros Ottóné M A G Y A R S I K E R E K Titok Arany János magyar nyelvi verseny országos döntő Budapest: Csonka Lilla 3. hely. Töltéstava tanulmányi verseny Magyar nyelv: Csonka Lilla 1. hely Baracskai Noémi 3. hely Versmondó verseny: Baracskai Noémi 1. hely Felkészítő tanár: Hujber Istvánné

10 1 0. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S N y u g d í j a s h í r m o n d ó A hagyományokhoz híven a 2010-es évet is közösen köszöntöttük a nyugdíjas klubteremben. A nehézségeket, fájdalmakat, magányt hátrahagyva közösen szilvesztereztünk. Éjfél után köszöntött bennünket a úr és a TEB tagjai. Január 25-én Kara Ákos a FIDESZ képviseletében egy beszélgetésre hívta a nyugdíjas klub tagjait. A farsangot is megünnepeltük február 13-án. Egy fergeteges, hangulatos összejövetelt tartottunk. Az ünneplést március 6-án folytattuk. A klub férfi tagjai köszöntötték a hölgyeket egy finom vacsorával és egy szál virággal a nőnap alkalmából, melyet ezúton is megköszönünk. Budapesten voltunk a Kongresszusi Központban megrendezett ünnepségen. Közreműködött Balázs Klára- Korda György, Király Viktor, Mága Zoltán és az angyalok, Juszt László és Verebes István. A műsor végén mindenki kapott egy szál tulipánt. Március 13-án a Művelődési házban megtartott ünnepi megemlékezés után koszorúzáson vettünk részt a temetőben. Koszorút helyeztünk el a Pálffy Károly huszárfőhadnagy sírjára. A KÖZELGő ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL KÍVÁNUNK A FALU VEZETőINEK ÉS LAKOSSÁGÁNAK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! Március 8-ra a nőnapi köszöntőre voltunk hivatalosak. A Tisztelet Társasága meghívására Varga Mihályné klubvezető LOCSOLÓ BÁL SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÁPRILIS 4-ÉN VASÁRNAP 19 ÓRAI KEZDETTEL A HÚSVÉTI RETRO BULINKRA A NYÁRFA VENDÉGLőBE. A BELÉPÉS INGYENES. K A T O L I K U S O K A nagyhét programja a bőnyi római katolikus templomban: Ápr. 2. Nagypéntek - 17h-kor ünnepi szertartás Jézus szenvedésének emlékezetére. Ápr. 3. Nagyszombat - 20h-kor feltámadási szertartás körmenettel. Ápr. 4-én, húsvétvasárnap és ápr. 5-én, húsvéthétfőn, Urunk feltámadásának ünnepi szentmiséi de. 10hkor kezdődnek. A feltámadt Krisztus fénye ragyogja be szívünket, oszlassa evilági bajainkat! Az élet győzött a halál fölött, Krisztus feltámadt, Alleluja! Áldott húsvétot! Takács Péter plébános

11 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 11. EVANGÉLIKUSOK 2010: TEB BEB EVANGÉLIKUS HÍREK ÁPRILIS-MÁJUS Jézus mondja: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. (János evangéliuma 14,1) Ápr. 01. Nagycsütörtök: Bőny, ref. templom ökumenikus istentisztelet úrvacsorával Ápr. 02. Nagypéntek: 9.30 Bana, ref. templom ökumenikus istentisztelet Ápr. 04. Húsvét: Bőny, ev. templom - Ünnepi istentisztelet úrvacsorával Ápr. 11. Vasárnap: Bőny, ev. templom Bana, ref. templom Istentisztelet Országgyűlési választások 1. fordulója Ápr. 25. Vasárnap: Bőny, ev. templom Bana, ref. templom Istentisztelet Országgyűlési választások 2. fordulója Május 9. Vasárnap: Bőny, ev. templom Bana, ref. templom Istentisztelet Május 23. Pünkösd: Bőny, ev. templom konfirmációi ünnepi istentisztelet + keresztelő NYILVÁNOS ÖSSZEJÖVETELEINKRE MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! R E F O R M Á T U S O K A HÚSVÉTI ÜNNAPKÖR ALKALMAI A BŐNYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN Március 27-én: szombaton de tól HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ a református parókián Március 28-án: virágvasárnap du órakor HÁLAADÓ ISTEN- TISZTELET a református templomban Április 1-én: nagycsütörtökön du órakor ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Április 2-án: nagypénteken de órakor ISTENTISZTELET Április 4-én: húsvét I. napján de órakor ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET szolgál Kovács Gábor I. éves teológus Április 5-én: húsvét II. napján ISTENTISZTELET szolgál Kovács Imola lelkipásztor JÖJJÜNK ÉS HÍVOGASSUNK MINDEZEN ISTENTŐL RENDELT ALKALMAKRA! Áldott HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! Remélem, mindenki tudja a TEB jelentését: Tegyünk Együtt Bőnyért. Sok minden fűződik a TEB-csapatban kitartóan munkálkodó néhány ember nevéhez. Ezúton is tiszteletemet fejezem ki, s falunk lakói nevében is hálásan köszönöm szorgalmukat, önfeláldozásukat, amivel önzetlenül tesznek nemcsak a maguk, hanem tágabb otthonunk, azaz községünk szebbé, jobbá, elevenebbé tételéért! Isten áldja meg további munkájukat! Ezután rátérek a BEB rövidítés jelentésére: Beszélgessünk Együtt Bőnyért. Nem tudom, októbere óta milyennek ismertek meg engem községünk evangélikus és a testvéregyházakhoz tartozó vezetői és tagjai, egyik egyházhoz sem elkötelezett lakosok, a különböző intézmények és községünk vezetői!? Magyarázatként annyit teszek hozzá, hogy a kezdeményezés senki és semmi ellen nem irányul, az eddigiek alapján szeretnék segíteni szép településünknek, hogy bármilyen lesz is a mostani tavaszi, és a majdani őszi választások eredménye, pártszimpátiától, világnézettől, kortól és nemtől függetlenül próbáljunk tenni a falu lakóiért, elősegítve fiataljaink megvédését a jelenlegi kor sok kísértésétől, a dolgozó, tevékeny réteg jószándékú elképzeléseinek hasznosítását, az idősebbek életminőségének, közérzetének javítását. Összefoglalva: ha van olyan gondolat, ötlet, javaslat, amely túlmutat egy bőnyi személyen, családon, és egynél több háztartást érint, akkor azt jónak látnám, ha összegyűjtenénk, és megbeszélnénk. Mivel a BEB nem lesz hivatalos köztestület, az alkalmakra is bárki eljöhet, és jövőt építő ötleteinkről, elképzeléseinkről is szabadon beszélhetnénk, így az esetleges észrevételek, kritikák is baráti, esetleg szeretetteljes testvéri légkörben kerülnének elő, amivel a nagyobb félreértéseket, pletykákat is megelőzhetnénk. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. János evangéliumának ez a mondata bátorítson minket arra, hogy 2000 éve Valaki életét adta értünk, nekünk nem kell életünket feláldoznunk barátainkért, de kaptunk annyi ajándékot a Mindenhatótól, hogy egy keveset mások javára tudjunk tenni! Isten adjon Mindnyájunknak áldott Húsvétot! Tisztelettel és szeretettel hívom és várom községünk beszélgetni és gondolkodni kész tagjait az első BEB alkalomra, melyet április 8-án, csütörtökön 18 órától tartunk a kultúrházban! További információ: Magassy Zoltán evang. lelkész, 20/ ; gmail. com

12 1 2. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S M E G É R K E Z T E K Ávár Miriam Hanna január 1. Anya: Pankovics Mónika Apa: Ávár István Csomor Vanda január 6. Anya: Palánki Tünde Apa: Csomor Sándor Nemes Zsombor január 11. Anya: Lencse Edit Apa: Nemes László Soós Kevin január 19. Anya: Csomor Mónika Apa: Soós Zoltán Szűcs Karolina február 1. Anya: Haraszt Mária Apa: Szűcs Norbert Csernák Csongor Károly február 11. Anya: Bánóczi Beáta Apa: Csernák Károly Lakos Zara Flóra február 16. Anya: Felker Zsanett Apa: Lakos László Zobák Dorka február 25. Anya: Szabó Adrienn Apa: Zobák Roland Varga Ábel március 1. Anya: Gyarmathy Éva Apa: Varga Zsolt GRATULÁLUNK! MINDENKINEK JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! Bőny Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Szerkesztő: Vaskó Zsuzsanna Megjelenik 800 példányban Nyomda: Multi Grafi Kft. Nagyigmánd, Fácán u. 23. E L H U N Y T A K Nagy Kálmán Szabó József Roboz Mihály Járóka Nikolett Bobály László Gardó Bálintné Korcsmáros Zsófia Nyugodjanak békében... A KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR ÚJ KÖNYVEI Szép- és szórakoztató irodalom felnőtteknek: Jókai Mór: Erdély aranykora Török világ Magyarországon Dan Brown:Az elveszett jelkép Pannon enciklopédia Magyar ipar- és technikatörténet Építészet Barkácsolás: Papírcsodák Csak kalózoknak barkács- és játékötletek Játék tojástartóból Linómetszés Papírhajtogatás Térbeli fonalgrafika Világító képek Ötletek kindertojásból Hobbiállatok: A kölyökkutya Az akvárium Idős kutya Papagájok Kertészkedés: 12 hónap a kertben A talaj gondozása Bogyós gyümölcsök Lepkebarát kert Mesék és versek gyerekeknek: Állatmesék A Hold kertje Kutyavári kutyák Megmentett Karácsony Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek: Találmányok Esőerdő Logi sztorik Fontos információk az újságról A következő faluújság lapzártája: június 10. Kérjük, az intézmények vezetőit, a civil szervezetek képviselőit és a lakosságot, hogy közérdekű információikat, híreket, képeket lapzártáig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba, vagy írják meg a címre. Várjuk az újság szerkesztésével kapcsolatos javaslataikat, valamint tudósításra érdemes rendezvények idejét és helyét is. Várjuk a hirdetni szándékozó vállalkozókat is. KÖSZÖNJÜK Jáni Gusztávnénak és Muraközi Dórának a szerkesztésben nyújtott segítséget, Molnár Ferencnek és Erikának a fotókat, a Vöröskereszt aktivistáinak, az utcafelelősöknek, Horváthné Szilvinek és Obrankovics Zoltánnak, hogy a faluújságot eljuttatják az Önök postaládájába!

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái

ÚJSÁG. Eppinger Éva festőművész,a kiállításának címe: A természet csodái SZENTMÁRTONKÁTAI XXII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2012. ÁPRILIS ÚJSÁG Az Ipartestület szeretettel meghív és vár minden kedves érdeklődőt az Arany János Általános Iskola udvarán 2012. április 30-án hétfőn megrendezésre

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón.

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón. Pándi Tükör 1941 1941 PÁND KÖZSÉG ÉLETÉNEK TÜKRE Helyi közéleti periodika 2013. december 22. évfolyam/ 4., 87. szám TÉL 24 oldal Ára: 180 forint Kontakt: kultur3@citromail.hu Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat.

ÓCSAI KISBÍRÓ ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS. Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2015. MÁRCIUS Azon a hajnalon valami feltámadt, kósza szél suttogott tavaszi imákat. Azon a reggelen márciusi ifjak, szabadság mámoros poharából ittak. Önkormányzati hírek

Részletesebben

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13.

Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. Suli hírek Új nevet választ az Általános Iskola 9-13. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. március 22. évfolyam/ 1., 84. szám TAVASZ 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának!

Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! Rácalmás 1 2014. április XXI. évfolyam 4. szám TARTALOM Útépítések, az önkormányzat jóvoltából 3. oldal Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok Rácalmás valamennyi lakójának! A képviselőtestület és az önkormányzat

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok!

ÚJSÁG. Tisztelt szentmártonkátai Polgárok! SZENTMÁRTONKÁTAI XXI. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2011. ÁPRILIS ÚJSÁG Valami nemesebbért! A válságos idők k közepette, Sok minden mellett úgy, felvillant bennem -: Hátha megérnénk végre valahára, Hogy derű áramoljon

Részletesebben

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám

PEDAGÓGUSNAPRA. 2009. május. XIX. évfolyam V. szám XIX. évfolyam V. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft PEDAGÓGUSNAPRA Minden ember annyit ér, amennyit hazájának, embertársainak, családjának használni tud. (Kodály Zoltán) 1948 szeptemberében a Szakács

Részletesebben

Farsangi felvonulás Bõben

Farsangi felvonulás Bõben Rövid hírek Lócs Jelmezes mulatság A lócsiak kis közössége is maskarába bújva köszöntötte a farsangot, búcsúztatta a telet február elsõ szombatján. A hangulatot a Farsangi felvonulás Bõben A farsang a

Részletesebben

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN 2008. augusztus ingyenes kiadvány Lébény II. ÉVFOLYAM 10. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN Szent István király Augusztus 20-a Szent István emléknapja, az Árpád ház első királyának ünnepe. Neki

Részletesebben

Benei Hírmondó XI. évfolyam III. szám 2013. április Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa

Benei Hírmondó XI. évfolyam III. szám 2013. április Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Benei Hírmondó XI. évfolyam III. szám 2013. április Ladánybene Polgármesteri Hivatalának Információs Kiadványa Önkormányzati Hírek Ladánybene Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 21-én

Részletesebben

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa

Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa Úrhidai Hírek az úrhidai önkormányzat kiadványa www.urhida.hu 2014. április Önkormányzati Hírek Óvodaépület bővítése és korszerűsítése 2014 április 7-én elkezdődött az óvodaépület bővítése és korszerűsítése.

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15.

FORUM MARTINI. Várjuk Önöket. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. FORUM MARTINI Martonvásár város lapja Megjelenik havonta XXII. évfolyam 3. szám 2013. március 15. Pecsét került rá! Martonvásár adóssága 65%-kal csökken! Várjuk Önöket (Cikkünk a 4. oldalon.) március 15-én

Részletesebben

Kanizsa. XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19.

Kanizsa. XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19. Kanizsa LOKÁLPATRIÓTA HETILAP XXIII. évfolyam 19. szám 2011. május 19. Nagykanizsa város érdemesei Mint minden évben, idén is kitüntetéseket vehettek át a város kiválóságai a város napi Ünnepi Közgyûlésen.

Részletesebben

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében.

200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. XVI. évfolyam 2009. december 10. 200. szám 200.! Tisztelt Olvasó! A Nyársapáti Hírmondó 200. számát tartja e hónapban a kezében. Reméljük, hogy minden számban talált valami olyat, ami érdekelte. A Hírmondó

Részletesebben

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS!

AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! XIX. évfolyam XI. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AKTUÁLIS! AZ INFLUENZA H1N1, vakcina, megelőzés, fertőzés, halljuk naponta a rádióból, televízióból és

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Tisztelt Csanádapácai lakosok!

Tisztelt Csanádapácai lakosok! Tisztelt Csanádapácai lakosok! A Képviselő-testület 2011. február 23.-án tárgyalta, és elfogadta a település 2011. évi költségvetését. Ígéretemhez híven ezt az alábbiakban ismertetem: 2011. évi összesített

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

Köszöntjük az Édesanyákat!

Köszöntjük az Édesanyákat! Köszöntjük az Édesanyákat! Ágh István: Virágosat álmodtam Édesanyám, virágosat álmodtam, napraforgó virág voltam álmomban, édesanyám, te meg fényes nap voltál, napkeltétől napnyugtáig ragyogtál. A képviselő-testület

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012

Képes. Krónika 4. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 1. Képes Krónika 4. 3. 2. 5. TÁMOP-3.2.3-09/2-KMR-2010-0012 6. Imre Roheim az Európai Unió megbízásából Ukrajnában folytatott tárgyalást. Ezt követően útba ejtette Erdőkertest, hogy Zombor Istvántól átvegye

Részletesebben

Köszöntjük településünket, Földest!

Köszöntjük településünket, Földest! 2009. II. negyedév Közéleti lap V. évfolyam 1. szám Köszöntjük településünket, Földest! Marossárpatak: Marosvásárhely és Szászrégen városok között, a Maros bal partján fekszik. A község nagy része a Maros,

Részletesebben

Karácsonyi köszöntő. (Böjte Csaba) Papkeszi Önkormányzati Lapja VI. évfolyam 6. szám 2012. december

Karácsonyi köszöntő. (Böjte Csaba) Papkeszi Önkormányzati Lapja VI. évfolyam 6. szám 2012. december Papkeszi Hírlap Papkeszi Önkormányzati Lapja VI. évfolyam 6. szám 2012. december Karácsonyi köszöntő Nem kell bölcselkedni, valótlan dolgokkal hencegni, csak az igazat mondd ki, de azt újból és újból örömmel

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben