KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN: dr. Muraközi László polgármester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN: dr. Muraközi László polgármester"

Átírás

1 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G ÁPRILIS 1. Bõny Község Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja Húsvéti köszöntő Mély gyászba borult az egész természet Midőn Krisztus urunk keresztfán szenvedett. Sírt akkor az ég s föld, sírtak az angyalok, Sírtak mindenféle teremtett állatok. De harmadnap múlva megnyílt az ég szája, Kilépett belőle az egek királya. Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltámadás, Hogy lesz a szívünknek örök jutalmazás. Szívemből kívánom! (Kodály Zoltán gyűjtése) KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN: Van egy szó, van egy név ezen a világon, Melegebb, színesebb, mint száz édes álom. Csupa virágból van, merő napsugárból... Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól. Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja, Örömében sír az, aki e szót hallja. Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja, Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya. Amikor a szíved már utolsót dobban, Ez az elhaló szó az ajkadon ott van. Mehetsz messze földre, véres harcterekre, Ez a szó megtanít igaz szeretetre. Bánatban, örömben- ver az Isten vagy áld, Hogyha elrebeged, már ez is imádság. És ha elébed jön könnyes szemű árva, E szóra felpattan szíved titkos zárja. Drága vigasztalás ez a szó, ez a név, Királynak, koldusnak menedék, biztos rév. Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok, Ha keblére borulsz és el kinek mondod? S ha szomorú fejfán olvasod e nevet, Virágos sírdombon a könnyed megered. Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, Nekem a legdrágább ezen a világon. Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, Amikor kimondom: anyám, édesanyám. /Nagy Ferenc: Édesanyám/ A KÖZELGŐ ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL, KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT ÉS A NAGYMAMÁKAT!

2 2. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S BőNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELő-TESTÜLETE A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. BEKEZDÉSE ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET ÓVODAVEZETőI ÁLLÁSHELY MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott, 5 éves időtartamú, augusztus 15-ig tartó közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Szivárvány Egységes Óvoda-Bölcsőde Bőny 9073 Bőny, Ady Endre u. 3. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a fenntartói döntés alapján kerül megállapításra. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség vagy szakképzettség, Vezető óvodapedagógusi szakirányú szakképzettség, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Legalább tíz éves óvodapedagógusi munkakörben szerzett gyakorlat, Legalább 5 éves óvodavezetői gyakorlat, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Egyéb szakvizsga A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; -végzettséget, szakképzettséget és/vagy egyéb képzettséget igazoló okiratok másolata; - vezetői program A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: Ö N K O R M Á N Y Z A T I A KSZK honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt a +3620/ as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Írásban, postai úton, a pályázatnak Bőny Községi Önkormányzat Polgármesterének címére történő megküldésével (9073 Bőny, Rákóczi u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 187/2010., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának határidejének lejártától számított 30 nap. H Í R E K KÖSZÖNET A képviselő-testület nevében KÖSZÖNÖM a tél folyamán végzett hóeltakarítást a bőnyi Mg. Szövetkezetnek, Csehi Imrének és Nagy Tamásnak. BANKI ÉS VÉGREHAJTÁSI KÁROSULTAK INFORMÁCIÓS IRODÁJA Közleménye Ha felmondták a hitelszerződését vagy nem tudja fizetni törlesztőrészleteit, ha végrehajtási eljárás indult Ön ellen, ha ingatlanának elvesztése reális veszélyt jelent, ha cége nehéz helyzetbe került Banki érdekegyeztetés, konfliktuskezelés, hitelösszevonások, kompromisszum-keresés, jogi segítségnyújtás és egyéb lehetőségek. NE várja meg, amíg a végrehajtó csenget, időben forduljon hozzánk! ELÉRHETŐ SEGÍTSÉG INGYENES TANÁCSADÁS +3670/ om A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: helyi kábeltv, Na, mi újság Bőnyön helyi faluújság SZEMÉTSZEDÉS április 24-én /szombaton/

3 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 3. Ö N K O R M Á N Y Z A T I KIVONAT BÖNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2010. ( III.1.) rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről Bőny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a február 25-i ülésén elfogadta a évi költségvetési rendeletét. A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes évi költségvetését e Ft költségvetési bevétellel, e Ft költségvetési kiadással és e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. P Á L Y Á Z A T O K R Ó L A nyertes pályázatok /Községháza felújítása, az iskola épületeinek nyílászáró-cseréje, külső szigetelése, fűtéskorszerűsítése/ kötelező közbeszerzési pályázatai napjainkban jelennek meg. Sikeres elbírálás esetén a munkálatok várhatóan június hónapban kezdődnek meg. Beadott pályázataink /IKSZT Művelődési Ház felújítása, óvoda felújítása, interaktív táblák az iskolába 2. forduló, községi egészségprogramok, falunap, játszótér felújítás, kerékpáros pihenőhelyek/ elbírálásának időpontja többször módosult már. Jelenlegi információink szerint az országgyűlési választások utánra tolódik É R T E S Í T É S A tavaszi időszakban minden hónap 1. és 3. szerdáján óra között a Művelődési Házban Beszélgessünk falunkról címmel lakossági fórumot tartunk, melyen az érdeklődők elmondhatják véleményüket, javaslataikat településünkről. A beszélgetésekre hívjuk a polgárőrség és a TEB jelenlegi és leendő tagjait is. T i s z t e l t A d ó z ó k! Kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Bőnyrétalap Község Fejlesztéséért Alapítványt, amely az egészség megőrzésére, az egészséges életmód népszerűsítésére gyűjt. Adószáma: Alapítványunk 2009-ben az Anyatejes Világnapot, egészségügyi szűrővizsgálatokat és a futás, az egészséges életmód népszerűsítésére a Mini B-B futóversenyt és a Bécs - Pozsony-Budapest Szupermaratont támogatta. KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT! Patonai Tiborné Kuratórium Titkára Dr. Muraközi László Kuratórium Elnöke H Í R E K /2/ A hiány fedezetét a Képviselő-testület e Ft finanszírozási bevétellel (fejlesztési célú hitel bevétel) állapítja meg. /3/ A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt e Ft. A Képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat évi költségvetésében e Ft fejlesztési hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre a fejlesztési célú hitel felvétel. Általános tartalék és céltartalék A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft-ban, céltartalékát e Ft-ban hagyja jóvá. Február hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára az Euro Green Energy KFT-től /szélerőműpark beruházója/ a megállapodásban rögzített Ft, mely összegből a nyertes pályázatok /Községháza felújítása, iskola épületeinek energetikai fejlesztése/ önrészét fizetjük. A SZÉLERőMűPARK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA AZ EURO GREEN KFT KÉRÉSÉRE MÁJUS 28-ÁN /PÉNTEKEN/ KERÜL SOR. Értesítés Bőny Község Önkormányzata a KEOP 5.3.0/A/09 Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton a bőnyi Szent István Király Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésre Ft azaz harmincmillió hétszázhetvenháromezer-nyolcszáznyolcvankettő forint támogatást nyert.

4 4. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S NE CSAK JELENÜNK, DE JÖVőNK IS LEGYEN! A környezetvédelem napjaink legégetőbb problémája. Bizonytalan, hogy meg tudjuk-e védeni a földet, ahol élünk azoktól a veszélyektől, amelyeket mi magunk okozunk. A föld bajait mi nem tudjuk orvosolni, de szűkebb környezetünk, településünk rendjéért, tisztaságáért, megóvásáért sokat tehetünk. Környezetünk védelmében a hulladékok hasznosítása kiemelten fontos terület. Legyél te is válogatós! A megoldás egyik kulcsa a szelektív hulladékgyűjtés, melynek során anyaguk szerint külön gyűjtjük a hulladékokat, melyek nagy részét új termékek gyártására használják fel. A szemét gond, de a hulladék érték lehet! Kevesen gondolnák, hogy polárpulóverünk gyártásához hulladékot is feldolgoznak. A szelektíven gyűjtött anyagokkal pedig egészen más formában találkozunk: a műanyag hulladékokból többek között fogas, rendszámtáblatartó vagy éppen DVD és CD-tok, karácsonyfatalp, a papírhulladékból WC papír és kéztörlő,míg az üveghulladékból új üveg készül. A válogatós gyűjtés hasznos dolog, de idő kell ahhoz, hogy megrögzött szokásainkon (mindent bele a kukába!) változtassunk. A tájékoztató szóróanyagok hasznos információkat tartalmaznak, érdemes ezeket elolvasni. Mindenkinek szüksége van útmutatásra mit hogyan hová dobjon. A két kuka rendszer, a faluban elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő-szigetek már működnek. A tervek szerint áprilisban a hulladékudvar is üzemelni fog. Ez egy kerítéssel körülhatárolt terület, nyitvatartási idővel, felelős átvevő személlyel. Ide a lakosság szállíthatja a háztartásban keletkezett, külön gyűjtött hulladékot pl. építési törmelék, autógumi, használt olaj, lomtalanításra kitett dolgok, akkumulátorok stb. Előreláthatólag pénteki napokon óráig tart nyitva. A szelektív hulladékgyűjtő-szigeteken gyűjtött hulladékok elszállításáért a lakosságnak nem kell fizetnie. A hulladékudvar igénybevétele szintén ingyenes. A korábbi években igényelt konténer is szükségtelenné válik (ez is megtakarítás). A szelektív gyűjtés által csökken az otthoni szemét mennyisége, így a szemétdíj végső soron csökkenhet is. Környezetünk állapotának javulása mindenképp pozitív hozadék. A gyerekek a legnyitottabbak a változásra. A holnap egy kicsit a gyerekek kezében van. Ők lehetnek azok, akik megoldhatják a környezetvédelem kérdéseit: Nekünk magunknak kell annak a változásnak lennünk, amit a világban látni akarunk. né HOGY NYUGODTAN TELJENEK A NYUGDÍJAS ÉVEK! Sajnálatosan Győr-Moson-Sopron megyében is nagy számban követnek el bűncselekményt az időskorú emberek sérelmére. A bűnözők kedvelt célpontjai az idős emberek, akik segítőkészek, jóindulatúak, ezért nem feltételezik senkiről, hogy ártó szándékkal közelednek feléjük. A bűnelkövetők gyakran segítségnyújtás, segítségkérés, egy jó haszonnal kecsegtető vásárlás ürügyén férkőznek az idős emberek bizalmába, akitől aztán igyekeznek minden mozdítható értéket elvinni. Gyanakodjon, ha: - hívatlanul, váratlanul megjelenik a villanyóra, gázóra leolvasó és mindenáron be akar jutni a lakásba, - bank, nyugdíjintézet alkalmazottjaként becsönget, és a nyugdíjszelvényét kéri, - idegen ember rosszullétet színlelve pohár vizet kér. Mit tegyen, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává? Otthonában: Házának kapuját, ajtaját mindig tartsa zárva! Idegent soha ne engedjen be! Az Ön által kihívott szerelőt, szakembert se hagyja egyedül a lakásban! Fontos megjegyezni! Bankból, nyugdíjintézettől nem mennek házhoz ügyet intézni! Legyen óvatos a házhoz becsöngető árusokkal! A nagyon jó áron kínált edénykészlet, ágynemű, tűzifa vásárlása esetén minden esetben csak az eladó jár jól! Mindig figyeljen arra, hogy ismeretlen ember ne lássa azt, hogy hol tartja a pénzét, értékeit! Ha kérdése van, tanácsra, felvilágosításra van szüksége, keresse az Áldozatvédelmi Irodát 9021 Győr, Honvéd liget szoba, vagy hívja a Rendőrség számát: 107

5 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 5. NEM ÉRTEM... ÚJ RENDSZER A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSBAN március 10-én lakossági fórumot tartottunk a Művelődési Házban a hulladékszállítás új formáiról. A megjelent 11 fő érdeklődőnek Szabó Sándor, a Hulladékkezelő Központ vezetője tartott részletes ismertetőt, majd válaszolt a feltett kérdésekre. A közel másfél órás eszmecsere után a résztvevők megismerve az új hulladékgyűjtés legapróbb részleteit is megelégedetten, információkkal gazdagodva térhettek haza. Az Evangélikus templom kertjében lévő Trianoni emlékművet már többször megrongálták, most éppen nemzeti ünnepünk reggelére törték le a zászlókat! NAGY FERENC MÁRCIUS 8- ÁN TÖLTÖTTE BE A 90. ÉVÉT. GRATULÁLUNK ÉS NAGYON JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! VÖRÖSKERESZT HÍREI Minden véradót tisztelettel várunk április 1-jén óra között a Művelődési házban. Értesítünk minden kedves év közötti egészséges lakótársat, ha nem kapott meghívót április 1-jén óra között a Művelődési házban lévő véradásra jöjjön el, legyen rendszeres véradó. Ahhoz, hogy megtudjuk a véradókat ajándékozni, kérjük vásároljanak tagbélyeget, ami 600 Ft és támogassák pár forinttal a Vöröskeresztet, amely szervezet lebonyolítója és szervezője a véradásnak. Köszönjük szépen. Ha valakinek szüksége van valamilyen bútor, egyéb háztartási eszközökre, kérem keddi napon jelentse be a Vöröskereszt helyiségében óra között. Akinek van kinőtt ruhája, cipője szívesen fogadjuk szintén kedden. Áprilisban taggyűlést fogunk tartani, ahol az évi feladatokat megbeszéljük. Vöröskereszt vezetőség HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSA: április 2-től minden pénteken óráig. A hulladékudvarban szelektáltan, ingyenesen lehet a hulladékot elhelyezni. L O C S O L Ó B Á L TEB civil szervezet élőzenés locsolóbált rendez 2010.április 3-án /szombaton/ a kultúrházban. Szeretettel várnak minden szórakozni vágyót! Jegyek csak elővételben kaphatók 1000 Ft-os áron, Pékné Ibolyánál és Csonka Istvánnál.

6 6. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G O V I H Í R E K 2010.ÁPRILIS Március 15-én a középső- és a nagycsoportos gyermekeink kilátogattak a temetőbe és elhelyezték saját készítésű zászlóikat és kokárdájukat Pálffy Károly síremlékénél. Farsang a legkisebbeknél l Az idei év kezdetekor a január és a február az óvodában a gyermekek mérésével, értékelésével telt el. Erről az eredményről a nagycsoportos gyermekek szülei tájékozódhattak. Ekkor került szóba, ki az a kisgyermek, akinek esetleg más szakmai segítség is kellene a sikeres fejlődéshez. Az idei év szeptemberében 22 fő tanköteles korú gyermek közül 4 fő a szülőkkel való megbeszélés után még egy évet az óvodában tölt. Megtörtént a beíratás a 2010/2011-es óvodai évre. A tavalyinál több kisgyermek kérte felvételét az intézménybe. A gyermekek felvételéről, csoportbeli elhelyezéséről április első hetében kapnak értesítést a szülők. Az óvodai farsangon minden kisgyermek jelmezben vigadozott. Játékos versenyekkel, tánccal telt a délelőtt. Idén is elégettük a Kisze-bábot, hogy jelképesen elűzzük vele a telet. A Kincsesláda Bábszínház újabb előadásán szórakozhattak a gyerekek. Március 8-án nagy titokban saját készítésű ajándékkal lepték meg a nagycsoportos fiúk a lányokat. Elkészültek idén is hagyományosan a csoportképek, melyek a készülő óvodai honlapon is rövidesen rajta lesznek. A Kölyökidő Alapítvány ingyenes bűvészműsorral szórakoztatta a gyerekeket, majd aki kérte, arcfestésen vehetett részt. Az erről készült képekből a szülők tetszés szerint vásárolhattak. A fiúk húsvétra locsolóverset tanulnak, a lányok pedig készítik számukra a meglepetést. A Tanító néni óvodai látogatása után, három alkalommal voltak a nagycsoportos gyermekek iskolacsalogatón az iskolában. A gyerekek nagy örömmel, sok élménnyel gazdagodva jöttek vissza az óvodába. Az óvodába a nyuszi április 1-jén délelőtt hozza a gyerekeknek az ajándékot. Anyák napi ünnepségünk a Kultúrotthonban május 2-án vasárnap lesz délután 3 órakor. Az idén negyedik alkalommal rendezzük meg a nagycsoportosok mesemondó versenyét május 21-én délután 4 órakor a Kultúrotthonban, ahol minden érdeklődőt szívesen látunk. A szeptemberében beindult egységes csoportban lévő bölcsődések nagyon jól érzik magukat. Az engedélyezett létszám állandóan telített. Idén is elkészül május elején az iskolába kerülő gyerekekről a tabló, melyet bárki megtekinthet a falu közepén az egyik bolt kirakatában. Május végén tartjuk az óvodai évzárót, majd a nagycsoportosok idén is erdei óvodában töltenek egy hetet Györgyházán. Tanyó Lászlóné

7 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G I S K O L A I H Í R E K MűVÉSZDÉLUTÁN BőNYÖN ÁPRILIS 7. Az aprók tánca fergeteges sikert aratott. Szélkerék színjátszó csoportunk zenés-táncos tréfás előadással kápráztatta el a közönséget. Énekkarunk lelket gyönyörködtető dalokat adott elő, melyek könnyeket csaltak a hallgatók szemébe. Az ütős együttes meglepetés volt a közönség számára. Különleges zenéjük, ritmusaik, hangszereik elnyerték a hallgatóság tetszését. Szenzációs, feledhetetlen élményt nyújtottak. A fellépők jó hangulatú, színvonalas műsorát a nézők vastapssal jutalmazták. Régen volt már ilyen est a bőnyi kultúrházban, amikor zsúfolásig megtelt a nézőtér. Szerencsére ez most így történt, s reméljük jövőre ugyan így lesz. A bőnyi Szent István Király Általános Iskolában több éve működik néptánc szakkör és színjátszó csoport. Sokszor szerepeltek diákjaink a községi rendezvényeken falunapon, nyugdíjas találkozón, véradók napján és iskolai rendezvényeken. Az idei tanévtől az 1. osztályosok tanórai keretben foglalkoznak néptánccal. Néhány hónap munkája után mára már kis produkcióra is képesek. Színjátszó csoportunk tagjai felső tagozatos diákok. Műsorszámaink közt szerepel többek közt dramatizált népmese és a Ludas Matyi. A legújabb és legkedvesebb darabjaink pedig a mai gyermekeket bemutató Kire ütött ez a gyerek? és a Mi már csak ilyenek vagyunk. Alkalmi kórusunk tagjai lelkesen gyakorolták a kiszemelt dalokat fuvola és szintetizátor kísérettel, meg a kis furulyazenekarral. Diákok, pedagógusok együtt zenéltek, énekeltek. Kell-e több ennél ahhoz, hogy létrejöjjön a művészdélután? Igen? Egy vendég együttes. A komáromi ADU People ütős együttes vállalta a fellépést február 27-én a bőnyi Művelődési házban megtartottuk az első művészdélutánt, melyet hagyománnyá szeretnénk tenni. Tanulóink közül kb. 70 gyermek csillogtatta meg tehetségét a színpadon. KÖSZÖNETET MONDUNK MINDEN SZEREPLőNEK, VENDÉGEINKNEK ÉS A FELKÉSZÍTőKNEK. HATALMAS, FELEMELő ÉLMÉNY VOLT! Hujber Istvánné

8 8. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G N A G Y VA G Y! ÁPRILIS BENNE LESZÜNK A TÉVÉBEN! A csapat tagjai: Pucsek Berta, Varga Gergő, Nagy Marcell, Haraszt Viktória, Kokas Evelin, Vaskó Zsuzsa, Pusoma Norbert, Szarka Zsoltné, Maros Gábor. Minden csapatnak egy celeb volt a kapitánya, nekünk a selejtezőben, Katus Attila világ- és Európa-bajnok sportoló volt a segítségünkre. Bőnyi iskolások csapata indult el március 7-én vasárnap, a Tv2 Nagy vagy! - című vetélkedőjére, hogy összemérje tudását, erejét és ügyességét öt másik csapattal a főnyeremény reményében. A Nagy vagy! vetélkedőt a Tv2 hirdette meg, immár második alkalommal. 48 csapat méri össze a tudását az egymillió forintos fődíjért. Az öt diák és öt felnőtt alkotta csapatok nem hagyományos sportágakban, hanem speciális eszközökkel küzdenek, földön, vízen és levegőben. Labdavezetés, uszodai feladatok, mocsárjárás, ügyességi feladatok és még sok érdekes erőpróba áll a csapatok előtt. Iskolánk csapata a selejtezőből a középdöntőbe jutott. 40 bőnyi szurkoló bíztatott bennünket Felkészítő tanár: né Szent István Király Általános Iskolások a TV2-n: április 25-én délelőtt a Nagy vagy! című műsorban. Vezérszurkolónk a Nagy Vagy! vetélkedőn egy Bothmer leszármazott, az Ausztriában élő Renée Kropf volt. 7 MÉRFÖLDES CSIZMÁBAN HETED7 HATÁRON ÁT Az évente hagyományosan megrendezett országos mesevetélkedőn ebben az évben is sok alsó tagozatos diákunk vett részt. 7 csapattal kezdtünk versenyezni még tavaly decemberben. Az iskolai fordulóból továbbjutó négy csapat egészen a területi döntőig jutott március 24-én, délután a művelődési házban a gönyűi, rábapatonai és a győri-marcalvárosi gyerekekkel mérték össze tudásukat a mieink. A játék nem volt könnyű. Az utolsó fordulóban 16 mese alapos tudására volt szükség ahhoz, hogy minden feladatot sikerrel meg tudjanak oldani a gyerekek. Csapataink nagyon jól szerepeltek : a második, a harmadik és a negyedik helyen is bőnyi csapat végzett. A továbbjutó harmadik osztályos tanulók: Bujáki Fanni, Soós Dóra, Szelecz Tamás Olivér és Viszló Ákos. Felkészítő tanáruk: Fülöpné Csuka Erika. Áprilisban, a (szintén Bőnyön megrendezésre kerülő) megyei döntőn újabb 4 mesével és még több tudással gazdagodva versenyezhetnek újra. Sok sikert kívánunk! Ignáczné Buruczky Erika könyvtáros, a vetélkedő szervezője

9 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 9 - I S K O L A I H Í R E K A z e l m ú l t i d ő s z a k e s e m é n y e i : Farsang MEZEI FUTÓVERSENY MEGYEI DÖNTő EREDMÉNYEI II. korcsoport egyéni: Pucsek Berta 2. hely III. korcsoport fiú csapat: 1. hely országos döntőbe jutottak! Cseszregi Gergő Berecki Csaba Haraszt Ádám Kajtár Patrik Somogyi Bálint Felkészítő tanár: né ATLÉTIKA Mezei futóverseny városkörnyéki döntő eredményei: II. korcsoport lány csapat: 2. hely Pucsek Berta egyéni 1. hely megyei döntőbe jutott Skuba Dzsenifer Cseszregi Dóra Szabó Gerda Szabó Dzsenifer II. korcsoport fiú: Mógor Dávid egyéni 3. hely megyei döntőbe jutott III. korcsoport fiú csapat: 1. hely megyei döntőbe jutottak Cseszregi Gergő egyéni 1. hely megyei döntőbe jutott Berecki Csaba egyéni 3. hely megyei döntőbe jutott Haraszt Ádám Kajtár Patrik Somogyi Bálint III. korcsoport lány egyéni: Váczi Brigitta 5. hely Felkészítő tanár: né TÉTI KÉZILABDA KUPA IV. korcsoport lányok: 1. hely A csapat tagjai: Haraszt Viktória, Mireider Karola, Csehi Vivien, Kokas Evelin, Nagy Dorina, Zobák Adrienn, Szabó Daniella, Foltányi Nikolett, Csonka Lilla, Tóth Gabriella, Józsa Georgina Felkészítő tanár: Mészáros Ottóné KISISKOLÁK KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA Bőny - Győrladamér 12-1 Bőny - Koroncó 19-4 Bőny - Öttevény 10-4 Bőny csapata: 1. hely A csapat tagjai: Kokas Evelin, Zobák Adrienn, Foltányi Rita, Szabó Daniella, Csonka Lilla, Kokas Anett, Nagy Noémi, Csehi Vivien, Mireider Karola, Haraszt Viktória Felkészítő tanár: Mészáros Ottóné M A G Y A R S I K E R E K Titok Arany János magyar nyelvi verseny országos döntő Budapest: Csonka Lilla 3. hely. Töltéstava tanulmányi verseny Magyar nyelv: Csonka Lilla 1. hely Baracskai Noémi 3. hely Versmondó verseny: Baracskai Noémi 1. hely Felkészítő tanár: Hujber Istvánné

10 1 0. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S N y u g d í j a s h í r m o n d ó A hagyományokhoz híven a 2010-es évet is közösen köszöntöttük a nyugdíjas klubteremben. A nehézségeket, fájdalmakat, magányt hátrahagyva közösen szilvesztereztünk. Éjfél után köszöntött bennünket a úr és a TEB tagjai. Január 25-én Kara Ákos a FIDESZ képviseletében egy beszélgetésre hívta a nyugdíjas klub tagjait. A farsangot is megünnepeltük február 13-án. Egy fergeteges, hangulatos összejövetelt tartottunk. Az ünneplést március 6-án folytattuk. A klub férfi tagjai köszöntötték a hölgyeket egy finom vacsorával és egy szál virággal a nőnap alkalmából, melyet ezúton is megköszönünk. Budapesten voltunk a Kongresszusi Központban megrendezett ünnepségen. Közreműködött Balázs Klára- Korda György, Király Viktor, Mága Zoltán és az angyalok, Juszt László és Verebes István. A műsor végén mindenki kapott egy szál tulipánt. Március 13-án a Művelődési házban megtartott ünnepi megemlékezés után koszorúzáson vettünk részt a temetőben. Koszorút helyeztünk el a Pálffy Károly huszárfőhadnagy sírjára. A KÖZELGő ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL KÍVÁNUNK A FALU VEZETőINEK ÉS LAKOSSÁGÁNAK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! Március 8-ra a nőnapi köszöntőre voltunk hivatalosak. A Tisztelet Társasága meghívására Varga Mihályné klubvezető LOCSOLÓ BÁL SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÁPRILIS 4-ÉN VASÁRNAP 19 ÓRAI KEZDETTEL A HÚSVÉTI RETRO BULINKRA A NYÁRFA VENDÉGLőBE. A BELÉPÉS INGYENES. K A T O L I K U S O K A nagyhét programja a bőnyi római katolikus templomban: Ápr. 2. Nagypéntek - 17h-kor ünnepi szertartás Jézus szenvedésének emlékezetére. Ápr. 3. Nagyszombat - 20h-kor feltámadási szertartás körmenettel. Ápr. 4-én, húsvétvasárnap és ápr. 5-én, húsvéthétfőn, Urunk feltámadásának ünnepi szentmiséi de. 10hkor kezdődnek. A feltámadt Krisztus fénye ragyogja be szívünket, oszlassa evilági bajainkat! Az élet győzött a halál fölött, Krisztus feltámadt, Alleluja! Áldott húsvétot! Takács Péter plébános

11 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 11. EVANGÉLIKUSOK 2010: TEB BEB EVANGÉLIKUS HÍREK ÁPRILIS-MÁJUS Jézus mondja: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. (János evangéliuma 14,1) Ápr. 01. Nagycsütörtök: Bőny, ref. templom ökumenikus istentisztelet úrvacsorával Ápr. 02. Nagypéntek: 9.30 Bana, ref. templom ökumenikus istentisztelet Ápr. 04. Húsvét: Bőny, ev. templom - Ünnepi istentisztelet úrvacsorával Ápr. 11. Vasárnap: Bőny, ev. templom Bana, ref. templom Istentisztelet Országgyűlési választások 1. fordulója Ápr. 25. Vasárnap: Bőny, ev. templom Bana, ref. templom Istentisztelet Országgyűlési választások 2. fordulója Május 9. Vasárnap: Bőny, ev. templom Bana, ref. templom Istentisztelet Május 23. Pünkösd: Bőny, ev. templom konfirmációi ünnepi istentisztelet + keresztelő NYILVÁNOS ÖSSZEJÖVETELEINKRE MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! R E F O R M Á T U S O K A HÚSVÉTI ÜNNAPKÖR ALKALMAI A BŐNYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN Március 27-én: szombaton de tól HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ a református parókián Március 28-án: virágvasárnap du órakor HÁLAADÓ ISTEN- TISZTELET a református templomban Április 1-én: nagycsütörtökön du órakor ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Április 2-án: nagypénteken de órakor ISTENTISZTELET Április 4-én: húsvét I. napján de órakor ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET szolgál Kovács Gábor I. éves teológus Április 5-én: húsvét II. napján ISTENTISZTELET szolgál Kovács Imola lelkipásztor JÖJJÜNK ÉS HÍVOGASSUNK MINDEZEN ISTENTŐL RENDELT ALKALMAKRA! Áldott HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! Remélem, mindenki tudja a TEB jelentését: Tegyünk Együtt Bőnyért. Sok minden fűződik a TEB-csapatban kitartóan munkálkodó néhány ember nevéhez. Ezúton is tiszteletemet fejezem ki, s falunk lakói nevében is hálásan köszönöm szorgalmukat, önfeláldozásukat, amivel önzetlenül tesznek nemcsak a maguk, hanem tágabb otthonunk, azaz községünk szebbé, jobbá, elevenebbé tételéért! Isten áldja meg további munkájukat! Ezután rátérek a BEB rövidítés jelentésére: Beszélgessünk Együtt Bőnyért. Nem tudom, októbere óta milyennek ismertek meg engem községünk evangélikus és a testvéregyházakhoz tartozó vezetői és tagjai, egyik egyházhoz sem elkötelezett lakosok, a különböző intézmények és községünk vezetői!? Magyarázatként annyit teszek hozzá, hogy a kezdeményezés senki és semmi ellen nem irányul, az eddigiek alapján szeretnék segíteni szép településünknek, hogy bármilyen lesz is a mostani tavaszi, és a majdani őszi választások eredménye, pártszimpátiától, világnézettől, kortól és nemtől függetlenül próbáljunk tenni a falu lakóiért, elősegítve fiataljaink megvédését a jelenlegi kor sok kísértésétől, a dolgozó, tevékeny réteg jószándékú elképzeléseinek hasznosítását, az idősebbek életminőségének, közérzetének javítását. Összefoglalva: ha van olyan gondolat, ötlet, javaslat, amely túlmutat egy bőnyi személyen, családon, és egynél több háztartást érint, akkor azt jónak látnám, ha összegyűjtenénk, és megbeszélnénk. Mivel a BEB nem lesz hivatalos köztestület, az alkalmakra is bárki eljöhet, és jövőt építő ötleteinkről, elképzeléseinkről is szabadon beszélhetnénk, így az esetleges észrevételek, kritikák is baráti, esetleg szeretetteljes testvéri légkörben kerülnének elő, amivel a nagyobb félreértéseket, pletykákat is megelőzhetnénk. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. János evangéliumának ez a mondata bátorítson minket arra, hogy 2000 éve Valaki életét adta értünk, nekünk nem kell életünket feláldoznunk barátainkért, de kaptunk annyi ajándékot a Mindenhatótól, hogy egy keveset mások javára tudjunk tenni! Isten adjon Mindnyájunknak áldott Húsvétot! Tisztelettel és szeretettel hívom és várom községünk beszélgetni és gondolkodni kész tagjait az első BEB alkalomra, melyet április 8-án, csütörtökön 18 órától tartunk a kultúrházban! További információ: Magassy Zoltán evang. lelkész, 20/ ; gmail. com

12 1 2. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S M E G É R K E Z T E K Ávár Miriam Hanna január 1. Anya: Pankovics Mónika Apa: Ávár István Csomor Vanda január 6. Anya: Palánki Tünde Apa: Csomor Sándor Nemes Zsombor január 11. Anya: Lencse Edit Apa: Nemes László Soós Kevin január 19. Anya: Csomor Mónika Apa: Soós Zoltán Szűcs Karolina február 1. Anya: Haraszt Mária Apa: Szűcs Norbert Csernák Csongor Károly február 11. Anya: Bánóczi Beáta Apa: Csernák Károly Lakos Zara Flóra február 16. Anya: Felker Zsanett Apa: Lakos László Zobák Dorka február 25. Anya: Szabó Adrienn Apa: Zobák Roland Varga Ábel március 1. Anya: Gyarmathy Éva Apa: Varga Zsolt GRATULÁLUNK! MINDENKINEK JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! Bőny Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Szerkesztő: Vaskó Zsuzsanna Megjelenik 800 példányban Nyomda: Multi Grafi Kft. Nagyigmánd, Fácán u. 23. E L H U N Y T A K Nagy Kálmán Szabó József Roboz Mihály Járóka Nikolett Bobály László Gardó Bálintné Korcsmáros Zsófia Nyugodjanak békében... A KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR ÚJ KÖNYVEI Szép- és szórakoztató irodalom felnőtteknek: Jókai Mór: Erdély aranykora Török világ Magyarországon Dan Brown:Az elveszett jelkép Pannon enciklopédia Magyar ipar- és technikatörténet Építészet Barkácsolás: Papírcsodák Csak kalózoknak barkács- és játékötletek Játék tojástartóból Linómetszés Papírhajtogatás Térbeli fonalgrafika Világító képek Ötletek kindertojásból Hobbiállatok: A kölyökkutya Az akvárium Idős kutya Papagájok Kertészkedés: 12 hónap a kertben A talaj gondozása Bogyós gyümölcsök Lepkebarát kert Mesék és versek gyerekeknek: Állatmesék A Hold kertje Kutyavári kutyák Megmentett Karácsony Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek: Találmányok Esőerdő Logi sztorik Fontos információk az újságról A következő faluújság lapzártája: június 10. Kérjük, az intézmények vezetőit, a civil szervezetek képviselőit és a lakosságot, hogy közérdekű információikat, híreket, képeket lapzártáig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba, vagy írják meg a címre. Várjuk az újság szerkesztésével kapcsolatos javaslataikat, valamint tudósításra érdemes rendezvények idejét és helyét is. Várjuk a hirdetni szándékozó vállalkozókat is. KÖSZÖNJÜK Jáni Gusztávnénak és Muraközi Dórának a szerkesztésben nyújtott segítséget, Molnár Ferencnek és Erikának a fotókat, a Vöröskereszt aktivistáinak, az utcafelelősöknek, Horváthné Szilvinek és Obrankovics Zoltánnak, hogy a faluújságot eljuttatják az Önök postaládájába!

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete

Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat. Képviselő- testülete Belváros- Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat Képviselő- testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A alapján pályázatot hirdet a Játékkal- mesével Óvoda

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

ben a közoktatási intézmények vezetői közül az alábbiaknak jár le a vezetői megbízása: Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Oktatási és Közművelődési Főosztály kmiíet Kőbányai i ifi- :-testüiet ülése A$j 945"/ 5^/tooe. Tárgy: Javaslat közoktatási intézményvezetői

Részletesebben

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2011. október 20-án de. 8.15 órától tartandó ülésére a Justh Zsigmond Művelődési Ház, Könyvtár és Közösségi Ház vezetői pályázatának kiírása tárgyában. Tisztelt

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2535 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 3. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

XVII évfolyam - 4 szám 2016 Április Pályázat Derekegyházi Napköziotthonos Óvoda a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992 évi XXXIII törvény 20/A alapján pályázatot hirdet Derekegyházi Napköziotthonos

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/240-1/2012/I. Tárgy: Intézményvezetői pályázatok kiírása Üi.: Juhász Ferencné dr. Melléklet: 3 db pályázati kiírás Makó Város

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 29-én megtartott nyilvános ülésének. T á r g y s o r o z a t Községi Polgármestertől S o n k á d 11-5/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, d) határozata: 31/2009.

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

Aljegyzői pályázat kiírásáról

Aljegyzői pályázat kiírásáról Aljegyzői pályázat kiírásáról A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 36. (1) bekezdés szerint a képviselő-testület - pályázat alapján - a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének január 26-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E l ő t e r j e s z t é s Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására.

Tárgy: Javaslat konyhai kisegítő munkakörben közalkalmazotti jogviszony létrehozására irányuló pályázat kiírására. ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. AUGUSZTUS 25-i MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 990-7/2016/SZ.. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB V I. N API R E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet. Szentes Városi Könyvtár A "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére. Budakeszi Polgármesteri Hivatal a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Budak eszi Polgármesteri Hivatal jegyző munkakör betöltésére.

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról

Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról Előterjesztés A Kapcsolat Központ vezetői pályázatáról 1.Az előterjesztés száma: 349 /2016 2.Az előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor 3.Az előterjesztést készítésében közreműködő személy

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet:

4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: * Fax.: : * Internet: TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók!

Pályázati hirdetmény betölthető állásokra EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK. Tisztelt Hirdetők, Olvasók! Pályázati hirdetmény betölthető állásokra hatályos: 2014.08.26 2014. EüK.12. szám pályázati felhívás ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Tisztelt Hirdetők, Olvasók! A hirdetményeket külön ez irányú kérelemre legfeljebb

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének december havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. december 02. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai

Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének évi normatív határozatai Átány Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi normatív határozatai 3/2017. (I.26.) Képviselő-testületi határozat: Átány Község Önkormányzati Képviselő-testülete, Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály

J A V A S L A T. köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére. Ózd, november 25. Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály J A V A S L A T köznevelési intézmény vezetői megbízásának véleményezésére Ózd, 2015. november 25. Előterjesztő: Előkészítő: Polgármester Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21.

J A V A S L A T. az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására. Ózd, július 21. J A V A S L A T az Ózd Városi Rendészet vezetői állására vonatkozó pályázat kiírására Ózd, 2016. július 21. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: /2016. 15. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez a Földesi Szociális

Részletesebben

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/ Fax: 85/ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Telefon: 85/501-001 Fax: 85/501-055 E-mail:polghiv@marcali.hu Ügyiratszám: 7902/7/2016. 5. sz. előterjesztés Ügyintéző: Németh Ildikó E L

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-117/2016. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Szociális és Gyermekjóléti

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 2285 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 2. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet

Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján pályázatot hirdet Győri Szolgáltatási SZC Kossuth Lajos Középiskolája, Szakiskolája

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel.

JEGYZŐKÖNYV február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. február 03.-án Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 9.00 órai kezdettel. Jelen vannak: Pergõ Margit Fülöp Attila Héninger László Herczeg Gabriella

Részletesebben

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 236. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Tájékoztatás a Szociális Központ intézményvezetői pályázati felhívásának közzétételéről E L Ő T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET február 16-ai ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 52/2/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a KÉPVISELŐTESTÜLET 2012. február 16-ai ülésére Tárgy: Napfény Óvoda óvodavezetőjének felmentési

Részletesebben

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011

Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Ásotthalom Község Önkormányzat Polgármesterétő l 9/2011 Témafelelős: Farkasné Kiri Klára Iktatószám: 1477- /2011 Véleményező Bizottság: SZOKB Tárgy: Pályázat kiírása a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty.

Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. Budakörnyéki Közterület - Felügyelet pályázatot hirdet közterület-felügyelő munkakör betöltésére. A munkavégzés helye: Herceghalom és Páty. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Budakörnyéki Közterület-felügyelet

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 3707 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2014. évi 7. szám Pályázati felhívás kulturális intézmény vezetői és más alkalmazotti álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/

Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/ Segesd Község Önkormányzata Polgármesterétől 7562. Segesd, Szabadság tér 1. Tel.: 82/598002, Fax: 82/598002 E-mail: segesd@latsat.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2016. május 25.-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

285/2012.(XI.29.) számú. határozata

285/2012.(XI.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 285/2012.(XI.29.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 228/2012. (IX. 27.) számú határozata alapján vállalt intézmény-működtetési feladatellátásra

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2017. február 15. napi ülésére. Készítette: Erdősné dr. Kocsis Helga Humán Ügyosztályvezető Tárgy: Döntés a Kertvárosi

Részletesebben

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02

Pénzügyi ügyintéző - Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatal január 29. vasárnap, 17:02 A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Budapest, 1173 XVII. kerület, Pesti út 165. A munkakörhöz

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A 8. védőnői körzet kialakításáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület november 17-én tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2016. november 17-én tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására vonatkozó pályázat kiírására.

Részletesebben

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző

Előterjesztő: polgármester. Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Előterjesztő: polgármester Tárgy: Közoktatási intézmény magasabb vezetői megbízására pályázat kiírása Ügyiratszám: /2011. Melléklet: - Feladatot jelent: jegyző Határidő: azonnal Előterjesztést összeállította:

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Lakitelek Önkormányzat Képviselő-testületének február 25-i ülésének jegyzőkönyvéből 2016. február 25-i ülésének könyvéből 39/2016.(II.25.) számú határozata A Lakiteleki Közvilágítási Beruházási Nonprofit Kft. végelszámolásáról Lakitelek Önkormányzat Zobokiné Kiss Anita előterjesztését

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. január 14-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 6/2014.(I.14.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról 7/2014.(I.14.)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Szociális igazgatási feladatkör I. besorolási osztályban. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő A munkavégzés helye: Pest megye, 2364 Ócsa, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. A közszolgálati

Részletesebben

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására

J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására J a v a s l a t az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. ügyvezetői állás betöltésére vonatkozó nyilvános pályázat kiírására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: P.H. Településfejlesztési Osztály Ózd,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/ Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz: 22-31/2013. Tárgy: Pályázat kiírása a Kiszombori Mikrotérség Karátson Emília

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával,

ab) nem szakirányú egyetemi végzettséggel és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsgával, Előterjesztő: Dr. Faragó Péter polgármester Készítette: Dr. Guláné Bacsó Krisztina jegyző Előterjesztés a Sajószentpéteri Kulturális és Sportközpont, Városi Könyvtár magasabb vezetői beosztás ellátására

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására

Polgármester JAVASLAT. Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT Az Oktatási Szolgáltató Intézmény gazdasági vezető (igazgató helyettes) állás pályázati kiírására Készítette: Kiss István OSZI igazgató

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA

Tard Község Önkormányzatának 22/2011. (II.22.) ÖK számú HATÁROZATA 22/2011. (II.22.) ÖK számú Tárgy: A Fundamentum Iskola tardi telephelyéről A képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta az iskola tájékoztatóját. Egyben felkéri a polgármestert további tárgyalások folytatására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.május 26-án du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására

4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyúlésheza. Nyíregyházi Cantemus Kórus igazgatójának megbízása tárgyában pályázat kiírására NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS CÍMZETES FŐJEGYZŐJE Ügyiratszám: 19029/2012.XIII. Ügyintéző: Faragóné/Bné 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. ELŐTERJESZTÉS - a Közgyúlésheza

Részletesebben

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1

Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 157 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS KÖZLÖNY 2017. évi 1. szám Pályázati felhívás nevelési-oktatási és egyéb intézmény vezetői álláshelyének betöltésére 1 A pályázatok benyújtásával és közzétételével (így különösen

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város

Salgótarján Megyei Jogú Város Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 29.731/2012. Javaslat közoktatási intézmények intézményvezetői megbízásra kiírt pályázatok elbírálására, valamint közoktatási intézmények magasabb vezetői

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének április -i soros ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS 2016. április -i soros ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása Tárgykört rendező jogszabály:

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala. pályázatot hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. (1) bekezdése alapján Munkakörök megnevezése: 1. Jegyzői Kabinetvezető 2. Gazdálkodási

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására

a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására J a v a s l a t a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény intézményvezetői állására kiírt pályázat elbírálására Előterjesztő: Ad hoc bizottság elnöke Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben