KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN: dr. Muraközi László polgármester

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN: dr. Muraközi László polgármester"

Átírás

1 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G ÁPRILIS 1. Bõny Község Önkormányzatának ingyenes közéleti lapja Húsvéti köszöntő Mély gyászba borult az egész természet Midőn Krisztus urunk keresztfán szenvedett. Sírt akkor az ég s föld, sírtak az angyalok, Sírtak mindenféle teremtett állatok. De harmadnap múlva megnyílt az ég szája, Kilépett belőle az egek királya. Ezzel mutatván meg, hogy lesz feltámadás, Hogy lesz a szívünknek örök jutalmazás. Szívemből kívánom! (Kodály Zoltán gyűjtése) KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁN BŐNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN: Van egy szó, van egy név ezen a világon, Melegebb, színesebb, mint száz édes álom. Csupa virágból van, merő napsugárból... Ha ki nem mondhatod, elepedsz a vágytól. Tisztán cseng, mint puszták estéli harangja, Örömében sír az, aki e szót hallja. Ártatlan kisgyermek, csöpp gügyögő hangja, Amikor gőgicsél, mintha volna szárnya. Amikor a szíved már utolsót dobban, Ez az elhaló szó az ajkadon ott van. Mehetsz messze földre, véres harcterekre, Ez a szó megtanít igaz szeretetre. Bánatban, örömben- ver az Isten vagy áld, Hogyha elrebeged, már ez is imádság. És ha elébed jön könnyes szemű árva, E szóra felpattan szíved titkos zárja. Drága vigasztalás ez a szó, ez a név, Királynak, koldusnak menedék, biztos rév. Te vagy legboldogabb, nem gyötörnek gondok, Ha keblére borulsz és el kinek mondod? S ha szomorú fejfán olvasod e nevet, Virágos sírdombon a könnyed megered. Van egy szó, van egy név, valóság, nem álom, Nekem a legdrágább ezen a világon. Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám, Amikor kimondom: anyám, édesanyám. /Nagy Ferenc: Édesanyám/ A KÖZELGŐ ANYÁK NAPJA ALKALMÁBÓL, KÖSZÖNTJÜK AZ ÉDESANYÁKAT ÉS A NAGYMAMÁKAT!

2 2. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S BőNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELő-TESTÜLETE A KÖZALKALMAZOTTAK JOGÁLLÁSÁRÓL SZÓLÓ ÉVI XXXIII. TÖRVÉNY 20/A. BEKEZDÉSE ALAPJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET ÓVODAVEZETőI ÁLLÁSHELY MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE. A közszolgálati jogviszony időtartama: Határozott, 5 éves időtartamú, augusztus 15-ig tartó közszolgálati jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Szivárvány Egységes Óvoda-Bölcsőde Bőny 9073 Bőny, Ady Endre u. 3. Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény, a vonatkozó hatályos jogszabályok, illetve a fenntartói döntés alapján kerül megállapításra. Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Felsőfokú óvodapedagógusi végzettség vagy szakképzettség, Vezető óvodapedagógusi szakirányú szakképzettség, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, Legalább tíz éves óvodapedagógusi munkakörben szerzett gyakorlat, Legalább 5 éves óvodavezetői gyakorlat, A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Egyéb szakvizsga A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: -részletes szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány; -végzettséget, szakképzettséget és/vagy egyéb képzettséget igazoló okiratok másolata; - vezetői program A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör augusztus 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: Ö N K O R M Á N Y Z A T I A KSZK honlapon történő megjelenéstől számított 30 nap. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt a +3620/ as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja: Írásban, postai úton, a pályázatnak Bőny Községi Önkormányzat Polgármesterének címére történő megküldésével (9073 Bőny, Rákóczi u. 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 187/2010., valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető. A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat benyújtásának határidejének lejártától számított 30 nap. H Í R E K KÖSZÖNET A képviselő-testület nevében KÖSZÖNÖM a tél folyamán végzett hóeltakarítást a bőnyi Mg. Szövetkezetnek, Csehi Imrének és Nagy Tamásnak. BANKI ÉS VÉGREHAJTÁSI KÁROSULTAK INFORMÁCIÓS IRODÁJA Közleménye Ha felmondták a hitelszerződését vagy nem tudja fizetni törlesztőrészleteit, ha végrehajtási eljárás indult Ön ellen, ha ingatlanának elvesztése reális veszélyt jelent, ha cége nehéz helyzetbe került Banki érdekegyeztetés, konfliktuskezelés, hitelösszevonások, kompromisszum-keresés, jogi segítségnyújtás és egyéb lehetőségek. NE várja meg, amíg a végrehajtó csenget, időben forduljon hozzánk! ELÉRHETŐ SEGÍTSÉG INGYENES TANÁCSADÁS +3670/ om A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: helyi kábeltv, Na, mi újság Bőnyön helyi faluújság SZEMÉTSZEDÉS április 24-én /szombaton/

3 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 3. Ö N K O R M Á N Y Z A T I KIVONAT BÖNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 1/2010. ( III.1.) rendelete az önkormányzat és intézményei évi költségvetéséről Bőny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a február 25-i ülésén elfogadta a évi költségvetési rendeletét. A költségvetés bevételei és kiadásai /1/ A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes évi költségvetését e Ft költségvetési bevétellel, e Ft költségvetési kiadással és e Ft költségvetési egyenleggel állapítja meg. P Á L Y Á Z A T O K R Ó L A nyertes pályázatok /Községháza felújítása, az iskola épületeinek nyílászáró-cseréje, külső szigetelése, fűtéskorszerűsítése/ kötelező közbeszerzési pályázatai napjainkban jelennek meg. Sikeres elbírálás esetén a munkálatok várhatóan június hónapban kezdődnek meg. Beadott pályázataink /IKSZT Művelődési Ház felújítása, óvoda felújítása, interaktív táblák az iskolába 2. forduló, községi egészségprogramok, falunap, játszótér felújítás, kerékpáros pihenőhelyek/ elbírálásának időpontja többször módosult már. Jelenlegi információink szerint az országgyűlési választások utánra tolódik É R T E S Í T É S A tavaszi időszakban minden hónap 1. és 3. szerdáján óra között a Művelődési Házban Beszélgessünk falunkról címmel lakossági fórumot tartunk, melyen az érdeklődők elmondhatják véleményüket, javaslataikat településünkről. A beszélgetésekre hívjuk a polgárőrség és a TEB jelenlegi és leendő tagjait is. T i s z t e l t A d ó z ó k! Kérjük támogassák személyi jövedelemadójuk 1%-ával a Bőnyrétalap Község Fejlesztéséért Alapítványt, amely az egészség megőrzésére, az egészséges életmód népszerűsítésére gyűjt. Adószáma: Alapítványunk 2009-ben az Anyatejes Világnapot, egészségügyi szűrővizsgálatokat és a futás, az egészséges életmód népszerűsítésére a Mini B-B futóversenyt és a Bécs - Pozsony-Budapest Szupermaratont támogatta. KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÁSUKAT! Patonai Tiborné Kuratórium Titkára Dr. Muraközi László Kuratórium Elnöke H Í R E K /2/ A hiány fedezetét a Képviselő-testület e Ft finanszírozási bevétellel (fejlesztési célú hitel bevétel) állapítja meg. /3/ A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal együtt az önkormányzat bevételi és kiadási főösszege egyaránt e Ft. A Képviselőtestület megállapítja, hogy az önkormányzat évi költségvetésében e Ft fejlesztési hiány keletkezett, melynek fedezetére került betervezésre a fejlesztési célú hitel felvétel. Általános tartalék és céltartalék A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát e Ft-ban, céltartalékát e Ft-ban hagyja jóvá. Február hónapban megérkezett az önkormányzat számlájára az Euro Green Energy KFT-től /szélerőműpark beruházója/ a megállapodásban rögzített Ft, mely összegből a nyertes pályázatok /Községháza felújítása, iskola épületeinek energetikai fejlesztése/ önrészét fizetjük. A SZÉLERőMűPARK ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSÁRA AZ EURO GREEN KFT KÉRÉSÉRE MÁJUS 28-ÁN /PÉNTEKEN/ KERÜL SOR. Értesítés Bőny Község Önkormányzata a KEOP 5.3.0/A/09 Épületenergetikai fejlesztések című pályázaton a bőnyi Szent István Király Általános Iskola épületenergetikai fejlesztésre Ft azaz harmincmillió hétszázhetvenháromezer-nyolcszáznyolcvankettő forint támogatást nyert.

4 4. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S NE CSAK JELENÜNK, DE JÖVőNK IS LEGYEN! A környezetvédelem napjaink legégetőbb problémája. Bizonytalan, hogy meg tudjuk-e védeni a földet, ahol élünk azoktól a veszélyektől, amelyeket mi magunk okozunk. A föld bajait mi nem tudjuk orvosolni, de szűkebb környezetünk, településünk rendjéért, tisztaságáért, megóvásáért sokat tehetünk. Környezetünk védelmében a hulladékok hasznosítása kiemelten fontos terület. Legyél te is válogatós! A megoldás egyik kulcsa a szelektív hulladékgyűjtés, melynek során anyaguk szerint külön gyűjtjük a hulladékokat, melyek nagy részét új termékek gyártására használják fel. A szemét gond, de a hulladék érték lehet! Kevesen gondolnák, hogy polárpulóverünk gyártásához hulladékot is feldolgoznak. A szelektíven gyűjtött anyagokkal pedig egészen más formában találkozunk: a műanyag hulladékokból többek között fogas, rendszámtáblatartó vagy éppen DVD és CD-tok, karácsonyfatalp, a papírhulladékból WC papír és kéztörlő,míg az üveghulladékból új üveg készül. A válogatós gyűjtés hasznos dolog, de idő kell ahhoz, hogy megrögzött szokásainkon (mindent bele a kukába!) változtassunk. A tájékoztató szóróanyagok hasznos információkat tartalmaznak, érdemes ezeket elolvasni. Mindenkinek szüksége van útmutatásra mit hogyan hová dobjon. A két kuka rendszer, a faluban elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő-szigetek már működnek. A tervek szerint áprilisban a hulladékudvar is üzemelni fog. Ez egy kerítéssel körülhatárolt terület, nyitvatartási idővel, felelős átvevő személlyel. Ide a lakosság szállíthatja a háztartásban keletkezett, külön gyűjtött hulladékot pl. építési törmelék, autógumi, használt olaj, lomtalanításra kitett dolgok, akkumulátorok stb. Előreláthatólag pénteki napokon óráig tart nyitva. A szelektív hulladékgyűjtő-szigeteken gyűjtött hulladékok elszállításáért a lakosságnak nem kell fizetnie. A hulladékudvar igénybevétele szintén ingyenes. A korábbi években igényelt konténer is szükségtelenné válik (ez is megtakarítás). A szelektív gyűjtés által csökken az otthoni szemét mennyisége, így a szemétdíj végső soron csökkenhet is. Környezetünk állapotának javulása mindenképp pozitív hozadék. A gyerekek a legnyitottabbak a változásra. A holnap egy kicsit a gyerekek kezében van. Ők lehetnek azok, akik megoldhatják a környezetvédelem kérdéseit: Nekünk magunknak kell annak a változásnak lennünk, amit a világban látni akarunk. né HOGY NYUGODTAN TELJENEK A NYUGDÍJAS ÉVEK! Sajnálatosan Győr-Moson-Sopron megyében is nagy számban követnek el bűncselekményt az időskorú emberek sérelmére. A bűnözők kedvelt célpontjai az idős emberek, akik segítőkészek, jóindulatúak, ezért nem feltételezik senkiről, hogy ártó szándékkal közelednek feléjük. A bűnelkövetők gyakran segítségnyújtás, segítségkérés, egy jó haszonnal kecsegtető vásárlás ürügyén férkőznek az idős emberek bizalmába, akitől aztán igyekeznek minden mozdítható értéket elvinni. Gyanakodjon, ha: - hívatlanul, váratlanul megjelenik a villanyóra, gázóra leolvasó és mindenáron be akar jutni a lakásba, - bank, nyugdíjintézet alkalmazottjaként becsönget, és a nyugdíjszelvényét kéri, - idegen ember rosszullétet színlelve pohár vizet kér. Mit tegyen, hogy ne váljon bűncselekmény áldozatává? Otthonában: Házának kapuját, ajtaját mindig tartsa zárva! Idegent soha ne engedjen be! Az Ön által kihívott szerelőt, szakembert se hagyja egyedül a lakásban! Fontos megjegyezni! Bankból, nyugdíjintézettől nem mennek házhoz ügyet intézni! Legyen óvatos a házhoz becsöngető árusokkal! A nagyon jó áron kínált edénykészlet, ágynemű, tűzifa vásárlása esetén minden esetben csak az eladó jár jól! Mindig figyeljen arra, hogy ismeretlen ember ne lássa azt, hogy hol tartja a pénzét, értékeit! Ha kérdése van, tanácsra, felvilágosításra van szüksége, keresse az Áldozatvédelmi Irodát 9021 Győr, Honvéd liget szoba, vagy hívja a Rendőrség számát: 107

5 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 5. NEM ÉRTEM... ÚJ RENDSZER A SZEMÉTSZÁLLÍTÁSBAN március 10-én lakossági fórumot tartottunk a Művelődési Házban a hulladékszállítás új formáiról. A megjelent 11 fő érdeklődőnek Szabó Sándor, a Hulladékkezelő Központ vezetője tartott részletes ismertetőt, majd válaszolt a feltett kérdésekre. A közel másfél órás eszmecsere után a résztvevők megismerve az új hulladékgyűjtés legapróbb részleteit is megelégedetten, információkkal gazdagodva térhettek haza. Az Evangélikus templom kertjében lévő Trianoni emlékművet már többször megrongálták, most éppen nemzeti ünnepünk reggelére törték le a zászlókat! NAGY FERENC MÁRCIUS 8- ÁN TÖLTÖTTE BE A 90. ÉVÉT. GRATULÁLUNK ÉS NAGYON JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! VÖRÖSKERESZT HÍREI Minden véradót tisztelettel várunk április 1-jén óra között a Művelődési házban. Értesítünk minden kedves év közötti egészséges lakótársat, ha nem kapott meghívót április 1-jén óra között a Művelődési házban lévő véradásra jöjjön el, legyen rendszeres véradó. Ahhoz, hogy megtudjuk a véradókat ajándékozni, kérjük vásároljanak tagbélyeget, ami 600 Ft és támogassák pár forinttal a Vöröskeresztet, amely szervezet lebonyolítója és szervezője a véradásnak. Köszönjük szépen. Ha valakinek szüksége van valamilyen bútor, egyéb háztartási eszközökre, kérem keddi napon jelentse be a Vöröskereszt helyiségében óra között. Akinek van kinőtt ruhája, cipője szívesen fogadjuk szintén kedden. Áprilisban taggyűlést fogunk tartani, ahol az évi feladatokat megbeszéljük. Vöröskereszt vezetőség HULLADÉKUDVAR NYITVATARTÁSA: április 2-től minden pénteken óráig. A hulladékudvarban szelektáltan, ingyenesen lehet a hulladékot elhelyezni. L O C S O L Ó B Á L TEB civil szervezet élőzenés locsolóbált rendez 2010.április 3-án /szombaton/ a kultúrházban. Szeretettel várnak minden szórakozni vágyót! Jegyek csak elővételben kaphatók 1000 Ft-os áron, Pékné Ibolyánál és Csonka Istvánnál.

6 6. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G O V I H Í R E K 2010.ÁPRILIS Március 15-én a középső- és a nagycsoportos gyermekeink kilátogattak a temetőbe és elhelyezték saját készítésű zászlóikat és kokárdájukat Pálffy Károly síremlékénél. Farsang a legkisebbeknél l Az idei év kezdetekor a január és a február az óvodában a gyermekek mérésével, értékelésével telt el. Erről az eredményről a nagycsoportos gyermekek szülei tájékozódhattak. Ekkor került szóba, ki az a kisgyermek, akinek esetleg más szakmai segítség is kellene a sikeres fejlődéshez. Az idei év szeptemberében 22 fő tanköteles korú gyermek közül 4 fő a szülőkkel való megbeszélés után még egy évet az óvodában tölt. Megtörtént a beíratás a 2010/2011-es óvodai évre. A tavalyinál több kisgyermek kérte felvételét az intézménybe. A gyermekek felvételéről, csoportbeli elhelyezéséről április első hetében kapnak értesítést a szülők. Az óvodai farsangon minden kisgyermek jelmezben vigadozott. Játékos versenyekkel, tánccal telt a délelőtt. Idén is elégettük a Kisze-bábot, hogy jelképesen elűzzük vele a telet. A Kincsesláda Bábszínház újabb előadásán szórakozhattak a gyerekek. Március 8-án nagy titokban saját készítésű ajándékkal lepték meg a nagycsoportos fiúk a lányokat. Elkészültek idén is hagyományosan a csoportképek, melyek a készülő óvodai honlapon is rövidesen rajta lesznek. A Kölyökidő Alapítvány ingyenes bűvészműsorral szórakoztatta a gyerekeket, majd aki kérte, arcfestésen vehetett részt. Az erről készült képekből a szülők tetszés szerint vásárolhattak. A fiúk húsvétra locsolóverset tanulnak, a lányok pedig készítik számukra a meglepetést. A Tanító néni óvodai látogatása után, három alkalommal voltak a nagycsoportos gyermekek iskolacsalogatón az iskolában. A gyerekek nagy örömmel, sok élménnyel gazdagodva jöttek vissza az óvodába. Az óvodába a nyuszi április 1-jén délelőtt hozza a gyerekeknek az ajándékot. Anyák napi ünnepségünk a Kultúrotthonban május 2-án vasárnap lesz délután 3 órakor. Az idén negyedik alkalommal rendezzük meg a nagycsoportosok mesemondó versenyét május 21-én délután 4 órakor a Kultúrotthonban, ahol minden érdeklődőt szívesen látunk. A szeptemberében beindult egységes csoportban lévő bölcsődések nagyon jól érzik magukat. Az engedélyezett létszám állandóan telített. Idén is elkészül május elején az iskolába kerülő gyerekekről a tabló, melyet bárki megtekinthet a falu közepén az egyik bolt kirakatában. Május végén tartjuk az óvodai évzárót, majd a nagycsoportosok idén is erdei óvodában töltenek egy hetet Györgyházán. Tanyó Lászlóné

7 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G I S K O L A I H Í R E K MűVÉSZDÉLUTÁN BőNYÖN ÁPRILIS 7. Az aprók tánca fergeteges sikert aratott. Szélkerék színjátszó csoportunk zenés-táncos tréfás előadással kápráztatta el a közönséget. Énekkarunk lelket gyönyörködtető dalokat adott elő, melyek könnyeket csaltak a hallgatók szemébe. Az ütős együttes meglepetés volt a közönség számára. Különleges zenéjük, ritmusaik, hangszereik elnyerték a hallgatóság tetszését. Szenzációs, feledhetetlen élményt nyújtottak. A fellépők jó hangulatú, színvonalas műsorát a nézők vastapssal jutalmazták. Régen volt már ilyen est a bőnyi kultúrházban, amikor zsúfolásig megtelt a nézőtér. Szerencsére ez most így történt, s reméljük jövőre ugyan így lesz. A bőnyi Szent István Király Általános Iskolában több éve működik néptánc szakkör és színjátszó csoport. Sokszor szerepeltek diákjaink a községi rendezvényeken falunapon, nyugdíjas találkozón, véradók napján és iskolai rendezvényeken. Az idei tanévtől az 1. osztályosok tanórai keretben foglalkoznak néptánccal. Néhány hónap munkája után mára már kis produkcióra is képesek. Színjátszó csoportunk tagjai felső tagozatos diákok. Műsorszámaink közt szerepel többek közt dramatizált népmese és a Ludas Matyi. A legújabb és legkedvesebb darabjaink pedig a mai gyermekeket bemutató Kire ütött ez a gyerek? és a Mi már csak ilyenek vagyunk. Alkalmi kórusunk tagjai lelkesen gyakorolták a kiszemelt dalokat fuvola és szintetizátor kísérettel, meg a kis furulyazenekarral. Diákok, pedagógusok együtt zenéltek, énekeltek. Kell-e több ennél ahhoz, hogy létrejöjjön a művészdélután? Igen? Egy vendég együttes. A komáromi ADU People ütős együttes vállalta a fellépést február 27-én a bőnyi Művelődési házban megtartottuk az első művészdélutánt, melyet hagyománnyá szeretnénk tenni. Tanulóink közül kb. 70 gyermek csillogtatta meg tehetségét a színpadon. KÖSZÖNETET MONDUNK MINDEN SZEREPLőNEK, VENDÉGEINKNEK ÉS A FELKÉSZÍTőKNEK. HATALMAS, FELEMELő ÉLMÉNY VOLT! Hujber Istvánné

8 8. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G N A G Y VA G Y! ÁPRILIS BENNE LESZÜNK A TÉVÉBEN! A csapat tagjai: Pucsek Berta, Varga Gergő, Nagy Marcell, Haraszt Viktória, Kokas Evelin, Vaskó Zsuzsa, Pusoma Norbert, Szarka Zsoltné, Maros Gábor. Minden csapatnak egy celeb volt a kapitánya, nekünk a selejtezőben, Katus Attila világ- és Európa-bajnok sportoló volt a segítségünkre. Bőnyi iskolások csapata indult el március 7-én vasárnap, a Tv2 Nagy vagy! - című vetélkedőjére, hogy összemérje tudását, erejét és ügyességét öt másik csapattal a főnyeremény reményében. A Nagy vagy! vetélkedőt a Tv2 hirdette meg, immár második alkalommal. 48 csapat méri össze a tudását az egymillió forintos fődíjért. Az öt diák és öt felnőtt alkotta csapatok nem hagyományos sportágakban, hanem speciális eszközökkel küzdenek, földön, vízen és levegőben. Labdavezetés, uszodai feladatok, mocsárjárás, ügyességi feladatok és még sok érdekes erőpróba áll a csapatok előtt. Iskolánk csapata a selejtezőből a középdöntőbe jutott. 40 bőnyi szurkoló bíztatott bennünket Felkészítő tanár: né Szent István Király Általános Iskolások a TV2-n: április 25-én délelőtt a Nagy vagy! című műsorban. Vezérszurkolónk a Nagy Vagy! vetélkedőn egy Bothmer leszármazott, az Ausztriában élő Renée Kropf volt. 7 MÉRFÖLDES CSIZMÁBAN HETED7 HATÁRON ÁT Az évente hagyományosan megrendezett országos mesevetélkedőn ebben az évben is sok alsó tagozatos diákunk vett részt. 7 csapattal kezdtünk versenyezni még tavaly decemberben. Az iskolai fordulóból továbbjutó négy csapat egészen a területi döntőig jutott március 24-én, délután a művelődési házban a gönyűi, rábapatonai és a győri-marcalvárosi gyerekekkel mérték össze tudásukat a mieink. A játék nem volt könnyű. Az utolsó fordulóban 16 mese alapos tudására volt szükség ahhoz, hogy minden feladatot sikerrel meg tudjanak oldani a gyerekek. Csapataink nagyon jól szerepeltek : a második, a harmadik és a negyedik helyen is bőnyi csapat végzett. A továbbjutó harmadik osztályos tanulók: Bujáki Fanni, Soós Dóra, Szelecz Tamás Olivér és Viszló Ákos. Felkészítő tanáruk: Fülöpné Csuka Erika. Áprilisban, a (szintén Bőnyön megrendezésre kerülő) megyei döntőn újabb 4 mesével és még több tudással gazdagodva versenyezhetnek újra. Sok sikert kívánunk! Ignáczné Buruczky Erika könyvtáros, a vetélkedő szervezője

9 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 9 - I S K O L A I H Í R E K A z e l m ú l t i d ő s z a k e s e m é n y e i : Farsang MEZEI FUTÓVERSENY MEGYEI DÖNTő EREDMÉNYEI II. korcsoport egyéni: Pucsek Berta 2. hely III. korcsoport fiú csapat: 1. hely országos döntőbe jutottak! Cseszregi Gergő Berecki Csaba Haraszt Ádám Kajtár Patrik Somogyi Bálint Felkészítő tanár: né ATLÉTIKA Mezei futóverseny városkörnyéki döntő eredményei: II. korcsoport lány csapat: 2. hely Pucsek Berta egyéni 1. hely megyei döntőbe jutott Skuba Dzsenifer Cseszregi Dóra Szabó Gerda Szabó Dzsenifer II. korcsoport fiú: Mógor Dávid egyéni 3. hely megyei döntőbe jutott III. korcsoport fiú csapat: 1. hely megyei döntőbe jutottak Cseszregi Gergő egyéni 1. hely megyei döntőbe jutott Berecki Csaba egyéni 3. hely megyei döntőbe jutott Haraszt Ádám Kajtár Patrik Somogyi Bálint III. korcsoport lány egyéni: Váczi Brigitta 5. hely Felkészítő tanár: né TÉTI KÉZILABDA KUPA IV. korcsoport lányok: 1. hely A csapat tagjai: Haraszt Viktória, Mireider Karola, Csehi Vivien, Kokas Evelin, Nagy Dorina, Zobák Adrienn, Szabó Daniella, Foltányi Nikolett, Csonka Lilla, Tóth Gabriella, Józsa Georgina Felkészítő tanár: Mészáros Ottóné KISISKOLÁK KÉZILABDA DIÁKOLIMPIA Bőny - Győrladamér 12-1 Bőny - Koroncó 19-4 Bőny - Öttevény 10-4 Bőny csapata: 1. hely A csapat tagjai: Kokas Evelin, Zobák Adrienn, Foltányi Rita, Szabó Daniella, Csonka Lilla, Kokas Anett, Nagy Noémi, Csehi Vivien, Mireider Karola, Haraszt Viktória Felkészítő tanár: Mészáros Ottóné M A G Y A R S I K E R E K Titok Arany János magyar nyelvi verseny országos döntő Budapest: Csonka Lilla 3. hely. Töltéstava tanulmányi verseny Magyar nyelv: Csonka Lilla 1. hely Baracskai Noémi 3. hely Versmondó verseny: Baracskai Noémi 1. hely Felkészítő tanár: Hujber Istvánné

10 1 0. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S N y u g d í j a s h í r m o n d ó A hagyományokhoz híven a 2010-es évet is közösen köszöntöttük a nyugdíjas klubteremben. A nehézségeket, fájdalmakat, magányt hátrahagyva közösen szilvesztereztünk. Éjfél után köszöntött bennünket a úr és a TEB tagjai. Január 25-én Kara Ákos a FIDESZ képviseletében egy beszélgetésre hívta a nyugdíjas klub tagjait. A farsangot is megünnepeltük február 13-án. Egy fergeteges, hangulatos összejövetelt tartottunk. Az ünneplést március 6-án folytattuk. A klub férfi tagjai köszöntötték a hölgyeket egy finom vacsorával és egy szál virággal a nőnap alkalmából, melyet ezúton is megköszönünk. Budapesten voltunk a Kongresszusi Központban megrendezett ünnepségen. Közreműködött Balázs Klára- Korda György, Király Viktor, Mága Zoltán és az angyalok, Juszt László és Verebes István. A műsor végén mindenki kapott egy szál tulipánt. Március 13-án a Művelődési házban megtartott ünnepi megemlékezés után koszorúzáson vettünk részt a temetőben. Koszorút helyeztünk el a Pálffy Károly huszárfőhadnagy sírjára. A KÖZELGő ÜNNEPEK ALKALMÁBÓL KÍVÁNUNK A FALU VEZETőINEK ÉS LAKOSSÁGÁNAK ÁLDOTT HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! Március 8-ra a nőnapi köszöntőre voltunk hivatalosak. A Tisztelet Társasága meghívására Varga Mihályné klubvezető LOCSOLÓ BÁL SZERETETTEL MEGHÍVJUK ÁPRILIS 4-ÉN VASÁRNAP 19 ÓRAI KEZDETTEL A HÚSVÉTI RETRO BULINKRA A NYÁRFA VENDÉGLőBE. A BELÉPÉS INGYENES. K A T O L I K U S O K A nagyhét programja a bőnyi római katolikus templomban: Ápr. 2. Nagypéntek - 17h-kor ünnepi szertartás Jézus szenvedésének emlékezetére. Ápr. 3. Nagyszombat - 20h-kor feltámadási szertartás körmenettel. Ápr. 4-én, húsvétvasárnap és ápr. 5-én, húsvéthétfőn, Urunk feltámadásának ünnepi szentmiséi de. 10hkor kezdődnek. A feltámadt Krisztus fénye ragyogja be szívünket, oszlassa evilági bajainkat! Az élet győzött a halál fölött, Krisztus feltámadt, Alleluja! Áldott húsvétot! Takács Péter plébános

11 B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S 11. EVANGÉLIKUSOK 2010: TEB BEB EVANGÉLIKUS HÍREK ÁPRILIS-MÁJUS Jézus mondja: Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. (János evangéliuma 14,1) Ápr. 01. Nagycsütörtök: Bőny, ref. templom ökumenikus istentisztelet úrvacsorával Ápr. 02. Nagypéntek: 9.30 Bana, ref. templom ökumenikus istentisztelet Ápr. 04. Húsvét: Bőny, ev. templom - Ünnepi istentisztelet úrvacsorával Ápr. 11. Vasárnap: Bőny, ev. templom Bana, ref. templom Istentisztelet Országgyűlési választások 1. fordulója Ápr. 25. Vasárnap: Bőny, ev. templom Bana, ref. templom Istentisztelet Országgyűlési választások 2. fordulója Május 9. Vasárnap: Bőny, ev. templom Bana, ref. templom Istentisztelet Május 23. Pünkösd: Bőny, ev. templom konfirmációi ünnepi istentisztelet + keresztelő NYILVÁNOS ÖSSZEJÖVETELEINKRE MINDENKIT SZERETETTEL HÍVUNK ÉS VÁRUNK! R E F O R M Á T U S O K A HÚSVÉTI ÜNNAPKÖR ALKALMAI A BŐNYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETBEN Március 27-én: szombaton de tól HÚSVÉTI JÁTSZÓHÁZ a református parókián Március 28-án: virágvasárnap du órakor HÁLAADÓ ISTEN- TISZTELET a református templomban Április 1-én: nagycsütörtökön du órakor ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET Április 2-án: nagypénteken de órakor ISTENTISZTELET Április 4-én: húsvét I. napján de órakor ÚRVACSORÁS ISTENTISZTELET szolgál Kovács Gábor I. éves teológus Április 5-én: húsvét II. napján ISTENTISZTELET szolgál Kovács Imola lelkipásztor JÖJJÜNK ÉS HÍVOGASSUNK MINDEZEN ISTENTŐL RENDELT ALKALMAKRA! Áldott HÚSVÉTI ÜNNEPEKET! Remélem, mindenki tudja a TEB jelentését: Tegyünk Együtt Bőnyért. Sok minden fűződik a TEB-csapatban kitartóan munkálkodó néhány ember nevéhez. Ezúton is tiszteletemet fejezem ki, s falunk lakói nevében is hálásan köszönöm szorgalmukat, önfeláldozásukat, amivel önzetlenül tesznek nemcsak a maguk, hanem tágabb otthonunk, azaz községünk szebbé, jobbá, elevenebbé tételéért! Isten áldja meg további munkájukat! Ezután rátérek a BEB rövidítés jelentésére: Beszélgessünk Együtt Bőnyért. Nem tudom, októbere óta milyennek ismertek meg engem községünk evangélikus és a testvéregyházakhoz tartozó vezetői és tagjai, egyik egyházhoz sem elkötelezett lakosok, a különböző intézmények és községünk vezetői!? Magyarázatként annyit teszek hozzá, hogy a kezdeményezés senki és semmi ellen nem irányul, az eddigiek alapján szeretnék segíteni szép településünknek, hogy bármilyen lesz is a mostani tavaszi, és a majdani őszi választások eredménye, pártszimpátiától, világnézettől, kortól és nemtől függetlenül próbáljunk tenni a falu lakóiért, elősegítve fiataljaink megvédését a jelenlegi kor sok kísértésétől, a dolgozó, tevékeny réteg jószándékú elképzeléseinek hasznosítását, az idősebbek életminőségének, közérzetének javítását. Összefoglalva: ha van olyan gondolat, ötlet, javaslat, amely túlmutat egy bőnyi személyen, családon, és egynél több háztartást érint, akkor azt jónak látnám, ha összegyűjtenénk, és megbeszélnénk. Mivel a BEB nem lesz hivatalos köztestület, az alkalmakra is bárki eljöhet, és jövőt építő ötleteinkről, elképzeléseinkről is szabadon beszélhetnénk, így az esetleges észrevételek, kritikák is baráti, esetleg szeretetteljes testvéri légkörben kerülnének elő, amivel a nagyobb félreértéseket, pletykákat is megelőzhetnénk. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja barátaiért. János evangéliumának ez a mondata bátorítson minket arra, hogy 2000 éve Valaki életét adta értünk, nekünk nem kell életünket feláldoznunk barátainkért, de kaptunk annyi ajándékot a Mindenhatótól, hogy egy keveset mások javára tudjunk tenni! Isten adjon Mindnyájunknak áldott Húsvétot! Tisztelettel és szeretettel hívom és várom községünk beszélgetni és gondolkodni kész tagjait az első BEB alkalomra, melyet április 8-án, csütörtökön 18 órától tartunk a kultúrházban! További információ: Magassy Zoltán evang. lelkész, 20/ ; gmail. com

12 1 2. B Ő N Y I FA L U Ú J S Á G Á P R I L I S M E G É R K E Z T E K Ávár Miriam Hanna január 1. Anya: Pankovics Mónika Apa: Ávár István Csomor Vanda január 6. Anya: Palánki Tünde Apa: Csomor Sándor Nemes Zsombor január 11. Anya: Lencse Edit Apa: Nemes László Soós Kevin január 19. Anya: Csomor Mónika Apa: Soós Zoltán Szűcs Karolina február 1. Anya: Haraszt Mária Apa: Szűcs Norbert Csernák Csongor Károly február 11. Anya: Bánóczi Beáta Apa: Csernák Károly Lakos Zara Flóra február 16. Anya: Felker Zsanett Apa: Lakos László Zobák Dorka február 25. Anya: Szabó Adrienn Apa: Zobák Roland Varga Ábel március 1. Anya: Gyarmathy Éva Apa: Varga Zsolt GRATULÁLUNK! MINDENKINEK JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNUNK! Bőny Község Önkormányzatának kéthavonta megjelenő közéleti lapja Felelős kiadó: Szerkesztő: Vaskó Zsuzsanna Megjelenik 800 példányban Nyomda: Multi Grafi Kft. Nagyigmánd, Fácán u. 23. E L H U N Y T A K Nagy Kálmán Szabó József Roboz Mihály Járóka Nikolett Bobály László Gardó Bálintné Korcsmáros Zsófia Nyugodjanak békében... A KÖZSÉGI ÉS ISKOLAI KÖNYVTÁR ÚJ KÖNYVEI Szép- és szórakoztató irodalom felnőtteknek: Jókai Mór: Erdély aranykora Török világ Magyarországon Dan Brown:Az elveszett jelkép Pannon enciklopédia Magyar ipar- és technikatörténet Építészet Barkácsolás: Papírcsodák Csak kalózoknak barkács- és játékötletek Játék tojástartóból Linómetszés Papírhajtogatás Térbeli fonalgrafika Világító képek Ötletek kindertojásból Hobbiállatok: A kölyökkutya Az akvárium Idős kutya Papagájok Kertészkedés: 12 hónap a kertben A talaj gondozása Bogyós gyümölcsök Lepkebarát kert Mesék és versek gyerekeknek: Állatmesék A Hold kertje Kutyavári kutyák Megmentett Karácsony Ismeretterjesztő kiadványok gyerekeknek: Találmányok Esőerdő Logi sztorik Fontos információk az újságról A következő faluújság lapzártája: június 10. Kérjük, az intézmények vezetőit, a civil szervezetek képviselőit és a lakosságot, hogy közérdekű információikat, híreket, képeket lapzártáig juttassák el a Polgármesteri Hivatalba, vagy írják meg a címre. Várjuk az újság szerkesztésével kapcsolatos javaslataikat, valamint tudósításra érdemes rendezvények idejét és helyét is. Várjuk a hirdetni szándékozó vállalkozókat is. KÖSZÖNJÜK Jáni Gusztávnénak és Muraközi Dórának a szerkesztésben nyújtott segítséget, Molnár Ferencnek és Erikának a fotókat, a Vöröskereszt aktivistáinak, az utcafelelősöknek, Horváthné Szilvinek és Obrankovics Zoltánnak, hogy a faluújságot eljuttatják az Önök postaládájába!

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544;

POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA. 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; POLGÁRI JÓZSEF ATTILA GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA 4090 Polgár, Kiss E. u. 10. Tel.: 52/391-544, Fax: 52/391-544; A Polgári József Attila Gimnázium és Szakképző Iskola a közalkalmazottak jogállásáról

Részletesebben

Matematika-fizika szakos tanár

Matematika-fizika szakos tanár Hevesy György Általános Iskola a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. - alapján pályázatot hirdet Hevesy György Általános Iskola Matematika-fizika szakos tanár munkakör betöltésére.

Részletesebben

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában:

~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza az ülés napirendi pontjainak tárgyában: ~ 1 ~ JEGYZŐKÖNYV amely készült Nagyszentjános Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 30-án 17.00 órakor kezdődő nyilvános testületi ülésén, Nagyszentjánoson, az Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. május 29. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 12-I RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 40/2015. (V.12.) 41/2015. (V. 12.) 42/2015. (V. 12.) 43/2015. (V. 12.) 44/2015. (V.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. április 24.-én tartandó ülésére. Pályázat kiírása a Lurkófalva Óvoda Füzesgyarmat óvodavezetői állására Füzesgyarmat Város Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 14. szám. Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 14. szám Tiszaszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 23-án megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere. I. Tartalmi összefoglaló 'f Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Mászóka Óvoda és a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló

.f lrg. . számú előterjesztés. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. I. Tartalmi összefoglaló Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere.f lrg. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Gépmadár Óvoda intézményvezetői álláshelyének pályáztatásáról

Részletesebben

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat

Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján

Részletesebben

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére

... napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére ... napirendi pont E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 18-i ülésére Előterjesztés címe és tárgya: a Csabdi Napraforgó Óvoda óvodavezetői álláshelyére pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Iktató szám: 47/2015. Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. március 19-ei ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat a Csudafa Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 246/2012.(IX.27.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 246/2012.(IX.27.) számú határozata a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakközépiskola és Szakiskola, valamint a Vásárhelyi Pál Építőipari és Környezetvédelmi-Vízügyi

Részletesebben

Intézményvezető álláspályázat

Intézményvezető álláspályázat Intézményvezető álláspályázat A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa (Székesfehérvár, Városház tér 1.) pályázatot hirdet a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.

Részletesebben

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselőtestületeinek J E G Y Z Ő K Ö N Y V Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek képviselő-testületei Szám: 368-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Adorjánháza, Csögle, Egeralja, Iszkáz, Kiscsősz, Kispirit községek

Részletesebben

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből:

K I V O N A T. Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012 november 23-ai rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: ülésének könyvéből: 236/2012. (XI.23.) Kt. Ali munkakör betöltésére kiírt pályázat elbírálásáról Képviselő-testülete ali munkakörének betöltésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. Felkéri

Részletesebben

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

24. sz. JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 223-24/2013. iktatószám 24. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Ügyszám: 24449/2015. Javaslat Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Csarnok- és Piacigazgatósága igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Részletesebben

2. számú melléklet Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Egyesített Óvoda intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás ellátására

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Dr. Dienes Attila képviselő. Farkasné dr. Molnár Mónika körjegyző Jegyzőkönyv Készült: Tiszalúc Girincs Községek Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. május hó 24. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: Tiszalúc: Majdanics

Részletesebben

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól.

A magasabb vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre 5 évre, 2014. augusztus 1-jétől 2019. július 31-ig szól. Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot hirdet Az I-11/80.132/2014.sz. határozat 1. sz. melléklete Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Miskolci Batsányi János Óvoda (3534 Miskolc, Batsányi

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján!

a Corvin Művelődési Ház magasabb vezetőjének megbízására kiírt pályázattal kapcsolatos döntés Zárt ülést igényel az Mötv 46. (2) b) pontja alapján! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a képviselő-testület 2014. május 14-ei ülésére. Készítette: Müller Kinga Intézményi Irodavezető Tárgy: Corvin Művelődési Ház magasabb vezetői

Részletesebben

g ~.. szám ú előterjesztés

g ~.. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere g ~.. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Egészségügyi Szolgálat igazgatói álláshelyének ismételt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. november 20-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Palotakerti Óvoda intézményvezetői állásának betöltésére. Előterjesztő:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére Tárgy: A Városi Könyvtár és Művelődési Ház intézményvezetői állás pályázat kiírása Előadó Kasper Ágota

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke

ELŐTERJESZTÉS. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2011. március 30-ai ülésére. Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés elnöke VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 14/167-4/2011. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010.május 26-án du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Az ülés helye: Tanácsterem. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Medve Éva, Meggyes Attiláné

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 24-én

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

Rendezvénynaptár 2015.

Rendezvénynaptár 2015. Rendezvénynaptár 2015. Hónap Nap Időpont Program Helyszín Szervező Január 18. 15 00 Magyar Kultúra Napja Művelődési Ház Művelődési Ház 30. közgyűlése Művelődési Ház Február 13. Tűzoltó közgyűlés Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 8.-án megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy Piroska jegyző Veres

Részletesebben

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására

2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott intézmények magasabb vezetőjének megbízására KIVONAT KÉSZÜLT AZ EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG 2015. SZEPTEMBER 14. NAPJÁN MEGTARTOTT 9. sz. NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉBŐL 2. Napirendi pont: Pályázati kiírás az Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete

BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE ELİTERJESZTÉS. Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete BALATONBOGLÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 1-12 / 2014. Sorszám: 5. ELİTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. december 22-én tartandó ülésére Tárgy:

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

{/.D. szám ú előterjesztés

{/.D. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármcstere {/.D. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Csodafa Óvoda, a Kőbányai Mocorgó Óvoda, a Kőbányai Aprók

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - Sárospatak Város Rendelıintézete

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2011. Január: 23. Vince napi borszentelés 24. Magyar Kultúra Napja Megemlékezés osztályonként 24-28. Ökomenikus imahét Helye: a községi templomok 29. Előadássorozat

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Városgondnokság magasabb vezetői álláshelyére

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Ikt.szám.: 2051-1/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a Katona József Művelődési Ház és Könyvtár

Részletesebben

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége: Felsőfokú óvónőképző Főiskola Kálozi Aranyalma Óvoda és Bölcsőde 8124 Káloz, Óvoda u. 2. Tel.: 25-506-405 OM azonosító: 029998 Különös közzétételi lista: Bölcsődei gondozók: 2 fő Bölcsődei kisegítő: 1 fő Óvodapedagógusok száma: 9 fő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló Város Önkormányzat Gazdasági Ellátó Szervezet magasabb vezetői

Részletesebben

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

(/I,. (2 ELŐTERJESZTÉS. NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: 20037-8/2012/05. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-500 Fax: (42) 524-501 E-maii: polgbrmester@nyiregvhbzb.hu

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-118/2014. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Múzeum igazgató

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012.

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2011. / 2012. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 20. / 202. Személyi feltételek Pedagógus munkakörben dolgozók beosztása, száma, végzettsége, szakképzettsége A nevelő-oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben dolgozók száma,

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. "I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A

('.J. r lt f'- ...b.:...::-..'...~.(~':... Faragóné Széles Andrea. I.c..,lP...~\~ ~'\-... N Y REG YH A Z A NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF. : 83. TELEFON : ~ 3642524'5 0 FAX: ~ 36 42 524.5 1 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: 21911/2013.05 Ügyintéző : dr. Krizsai AnitajMetzner

Részletesebben

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére.

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet munkakör betöltésére. A Szendr i Hétszínvirág Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. Törvény 20/A. alapján Pályázatot hirdet A közalkalmazotti jogviszony id tartama: Határozatlan idej közalkalmazotti jogviszony

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend

Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend 1 Újhartyán Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 24.i ülésére 9. napirend Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: Szavazás módja: Döntés az óvoda-konyha intézmény vezetői állásra kiírandó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-ai rendkívüli ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére GÖDÖLLŐ VÁROS POLGÁRMESTERE E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. április 30-ai ülésére Tárgy: Pályázati kiírás a Gödöllői Városi Múzeum igazgatói állásának betöltésére. Előterjesztő: Dr.

Részletesebben

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája. a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája. a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája Nevelőtanár munkakör betöltésére. határozott idejű tartósan távollévő

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS, EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJE Szám: EPL/6/8/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014.

R E G Y H Á Z A. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE ... ~... Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. Ügyiratszám: SZOC-2-4j2014. Ügyintéző: dr. Krizsai Anita Előterjesztés - a Közgyűléshez a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata fenntartásában

Részletesebben

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig

ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig PROGRAMAJÁNLÓ 2012. április hónapra a GYERMEKEK HÁZÁBA www.gyhgyor.hu ZENEBÖLCSI ALKALMAK: minden csütörtökön 10.30 órától 11.00 óráig 6 hónapos kortól 3 éves korig várjuk az apróságokat és szüleiket.

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Iktató szám: 78/2015. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. április 23-ai ülésére Tárgy: A Csicsergő Óvoda óvodavezetőjének magasabb vezetői óvodavezetői

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 16.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 16-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására

JAVASLAT. Teleki László Városi Könyvtár és Művelődési Központ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására szóló megbízás pályázat kiírására PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY UTCA 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-44 /2015. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Teleki László Városi

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 28-i ülésére Tárgy: Intézményvezetői pályázat kiírása Sorszám: IV/11 Előkészítette: Sápi András oktatási referens Véleményező Bizottság: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Ügyrendi, Lakásügyi, Egészségügyi és

Részletesebben

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Város Polgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. U-3573/2012. Témafelelős: Dóczi Erzsébet Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete S z e n t e s Tárgy: A Szentes Város Önkormányzata Bölcsődéje

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt.

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által. a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott. határozatok. 31/2010. (VI. 30.) Ökt. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testülete által a 2010. június 30-i nyilvános ülésen hozott határozatok 31/2010. (VI. 30.) Ökt. határozat elfogadja a Háziorvosi Szolgálat mőködésérıl szóló tájékoztatót.

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS J E G Y Z Ő J E 4400 Nyíregyháza Kossuth tér 1. Ügyiratszám:51.917/2008. IX. Ügyintéző: Márföldiné Kotricz Erzsébet /Jánosik Istvánné

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve

A Debreceni Művelődési Központ Homokkerti Közösségi Ház egységének 2011 évi programterve 43.b.sz. melléklet felnőttek 100 HKH 1 2011 január 1 Szilveszteri mulatság homokkerti kertbarát Kör 2011.01.06 Aprók-falvi ficánkoló óvódások 25 HKH 2 3 2011.01.08 "Találnál csodafiú szarvast" családok

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV

ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV ESEMÉNYNAPTÁR Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 2014-2015-ÖS TANÉV SZEPTEMBER NAP T.NAP ESEMÉNY FELELŐS HÉTFŐ 1. 1. Tanévnyitó ünnepély Első tanítási nap 1. oszt. szülői értekezlet 17.00 KEDD 2.

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete

Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 30-án

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember

NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre. Szeptember NKI Egyesített Óvoda Programterve 2011/12 nevelési évre Szeptember Programok Befogadási terv alapján új gyerekek fogadása, folyamatosan Telephelyvezetői megbeszélés Nevelési Tanácsadó részképesség felmérés

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. augusztus 15. ) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. augusztus 15- én 16.00 órakor

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben