A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei"

Átírás

1 FARKASDI HÍRMONDÓ IX. ÉVFOLYAM 1. SZÁM MÁJUS A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei fotó:internet Farkasd és Negyed községek közös nagy beruházása a csatornahálózat befejezése és a szennyvíztisztító bővítése. Már megtörtént a közbeszerzés kiértékelése és a kivitelező kiválasztása. Várjuk a minisztérium felszólítását a szerződés aláírására. Az időközi parlamenti választások miatt kicsit elhúzódott az ügyintézés, de bízom benne, hogy még a nyáron elkezdődnek a munkálatok. A kivitelezés kezdéséről és menetéről idejében tájékoztatni fogjuk a lakosságot. Egy még 2010-ben a Környezetvédelmi Alaphoz beadott pályázatunk, a csapadékelvezető árokrendszer felújítására, részben sikeres lett. Örömünk azonban nem teljes, mivel a megpályázott euró helyett csak eurót kapunk. Ezt is meg kell becsülni! Megoldhatjuk belőle az árokfelújítást a legalacsonyabban fekvő utcáink azon helyein, ahol az a legszükségesebb, és ahol az egykori árkok helyén nincsenek fák vagy bokrok ültetve. A szerződést már alá is írtuk a környezetvédelmi minisztériummal, s a kivitelezést májusban el is kezdhetjük. Ez év februárjában újabb pályázatot nyújtottunk be a Környezetvédelmi Alaphoz, ami szintén sikeres lett eurót ítéltek meg falunknak árokkarbantartásra szolgáló kisgépek vásárlására. Ebben az esetben is megtörtént a szerződés aláírása a környezetvédelmi minisztériummal. Adtunk be tavaly még egy, a közbiztonság fokozását elősegítő pályázatot a Szlovák Köztársaság Kormánytanácsához. A meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítésére volt kidolgozva projektünk 43 ezer euró értékben. Itt sem kapjuk meg a teljes összeget, csak egy kis részét, eurót. Ezt kell majd okosan elköltenünk! Az új térfigyelő kamerákat a falu legveszélyeztetettebb helyein fogjuk elhelyezni. Elkezdődtek az egykori községi hivatal épületének felújítási munkálatai is. A felújítás egy részét a pénzügyminisztériumtól kapott eurós, vissza A nagy testvér mindent lát... Egyre több embert mozgat meg a tavaszi nagytakarítás nem térítendő támogatás fedezi. A felújítást és belső átalakításokat önerőből valósítjuk meg. Ezenkívül a Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökségtől kapunk még vissza nem térítendő anyagi támogatást az épület energetikai korszerűsítésére. A korszerűsítés magába foglalja az épület hőszigetelését, a külső nyílászárók cseréjét, új energiatakarékos világítótestek felszerelését, a fűtőtestek termosztatikus szelepekkel való ellátását és a kazánház korszerű kondenzációs kazánokkal történő felújítását. Mindezekre a korszerűsítési beavatkozásokra a már említett Szlovák Innovációs és Energetikai Ügynökség műszaki tervdokumentációt dolgoztat ki és fedezi a beruházás kiadásait. A szelektív hulladékgyűjtés tökéletesítésére 2011-ben a környezetvédelmi minisztériumhoz beadott pályázatunk nem volt sikeres. Az utolsó fordulóban estünk ki a sikeres pályázók sorából. Tavaszi nagytakarítás volt falunkban március 23-án és 24-én. A takarítás a faluban és a határban is folyt. A legtöbb hulladékot most is a széltörő fasorokban szedtük össze. Örvendetes tény, hogy a takarításba bekapcsolódó lakosok száma évről évre növekszik. Ők a házaik előtti közterületeket rakják rendbe. Falunk megszépül és örülünk annak is, hogy a tavaszi nagytakarítás immár hagyományos, tömegeket megmozgató rendezvénnyé vált. Ezúton is köszönöm falunk valamennyi, a tavaszi nagytakarításban résztvevő lakójának, alapiskoláink pedagógusainak, tanulóinak, a helyi tömegszervezetek tagjainak, s a szállítójárműveiket kölcsönadóknak, hogy részt vettek környezetünk folytatás a 3. oldalon fotó: archív

2 2 Tartalom SZERKESZTŐSÉGI LEVÉL A 2012-es év eddig eltelt időszakának Kedves Olvasó! fontosabb eseményei Visszatekintő Rendhagyó történelemóra Beíratás 2012 Varga Krisztián, a sokoldalú zenész Szertáravatás és képkiállítás Bálok ideje Amareno... Szebben magyarul Történelmi bravúrt ünnepel a farkasdi asztalitenisz Családostul a bajnoki mérkőzésekre! Gyereksarok (angol nyelv) - Detský kútik (anglickýjazyk) 1. oldal 4. oldal 5. oldal 5. oldal 6. oldal 7. oldal 8. oldal 9. oldal 10. oldal 10. oldal 11. oldal 12. oldal Nemrégiben lehetőségem volt együttműködni Bugár Henriettával Izsák Ferenc márciusban megjelent verseskötete előkészítésében. Amikor a munka utolsó fázisához értünk, mindannyian összejöttünk, és utoljára ellenőriztük az egész anyagot. Örömteli és helyenként megható volt látni, hogy a 76 éves Feri bácsi milyen átéléssel mondta a verseit. Mindegyikhez volt megjegyzése és története a múltbeli emlékekről, illetve a versek születéséről. Azt is öröm volt követni, ahogy a helyi asztalitenisz klub a 3. ligában a második helyen végzett, megelőzve néhány sokkal erősebb és tapasztaltabb ellenfelét. Ez a történelmi siker hosszú évek munkájának eredménye volt. A Farkasdi Hírmondóban van még egy főhajtásra méltó történet. Az Amaro Rat polgári társulás s benne Döme Marika tánctanár munkája. A roma mentalitásban lakozó muzikalitást kihasználva próbálja a gyerekeket más, élhetőbb útra terelni. Esélyt adva nekik arra, hogy a jövőben kapocs fűzze őket a tradíciókhoz, de arra is, hogy lehetőség nyíljon számukra a társadalomba való beilleszkedésre a zene és a tánc révén. Hogy mi a közös a három történetben? Az, hogy helyenként kevés pénzből vagy minimális költségvetésből is lehet szépet, társadalmilag fontos értékeket teremteni. Függetlenül a nemi, faji vagy más jellegű hovatartozástól. És mindezt egy olyan világban, amelyben anyagiak híján szinte senki semmihez sem nyúl. Kedves Olvasó! Az újsággal kapcsolatos véleményét, ötleteit, olvasói levelét, továbbá megjelentetésre szánt hirdetését, esküvői meghívóját, gratulációját, gyászjelentését vagy szeretteiről való megemlékezését szerkesztőségünk címére szíveskedjék elküldeni! Példaértékű történetek ezek, amelyekből sokat lehet tanulni. Mindig két lábbal kell állni a földön, hogy elviselve a megpróbáltatásokat sikerélményekkel gazdagodhassunk. Nem utolsósorban ezek az események Farkasd jó hírét öregbítik, még ha a főszereplők nem is mindannyian farkasdiak. De becsületesen dolgoznak és követik álmaikat. Persze falunkban több polgári társulás vagy csoportosulás létezik, amelyek hasonló cipőben járnak. Tisztelet és kitartás jár mindenkinek, akik Farkasd társadalmi, szellemi vagy más típusú igényeit egyre magasabbra tudják emelni. Szilárd akarat, összefogás és céltudatosság kell hozzá. Maradok tisztelettel, Juhász Gyula főszerkesztő FARKASDI HÍRMONDÓ Kiadó: Farkasdi Községi Hivatal Főszerkesztő: Juhász Gyula Szerkesztők: Árendás Tamás, Poór Krisztína, Bugár Henrietta, Káldy Xénia, Bógyi Csilla, Liptai Dominika Tördelés, grafika: Juhász Gyula Nyelvi szerkesztő: PaedDr. Juhász Aladár Regisztrációs szám: EV 3551/09 Nyomda: PELIKÁN s.r.o., Holice na Ostrove Szerkesztőség címe: Obecný úrad, 944, Vlčany Telefon: 031/ , 031/ Internet: Lapzárta: április 1.

3 HIVATALI HÍREK A 2012-es év eddig eltelt időszakának fontosabb eseményei (folytatás az 1. oldalról) 3 szépítésében. Az együtt összegyűjtött hulladék menynyisége mintegy 100 tonna volt! Köszönet a halászoknak a finom ebédért! A hulladékgazdálkodás kapcsán fontosnak tartom még felhívni lakosaink figyelmét a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára! Falunkban a szelektív hulladékgyűjtést minden hónap első szerdáján a SITA vállalat biztosítja. Az így begyűjtött hulladék nem kerül a negyedi hulladéklerakóba, nem kell fizetnünk a lerakatért a szállításért. Ellenkezőleg, a Reciklációs Alapból még pénzt is kapunk érte! A háztartási hulladék mennyisége évről évre növekszik, ami azt jelenti, hogy lakosaink nagy része nem szelektálja a hulladékot. Ha ez továbbra is így lesz, akkor kénytelen lesz az önkormányzat megemelni a szemétszállítás díját. Szomolai falurészünk lakói a II/573-as állami úton áthaladó forgalom lassítását és a közlekedés biztonságának növelését követelő petícióval fordultak az önkormányzathoz. Március 26-án a Vágsellyei Körzeti Közlekedési Hivatal szervezésében az érintettek (az érsekújvári Regionális Útkarbantartó Vállalat, Nyitra megye, az állami rendőrség Vágsellyei Járási Közlekedésrendészeti Osztálya, Farkasd község polgármestere és a petíció aláírói képviseletében id. Sziklay László) részvételével megbeszélés folyt a megvalósítható közlekedésbiztonsági intézkedésekről. A közlekedésrendészet írásbeli véleményt fog adni a kamionforgalom 30 km/órás sebességkorlátozásának lehetőségéről. Ennek függvényében ad majd választ az illetékes körzeti közlekedési hivatal Farkasd községnek a petíció ügyintézésével kapcsolatban. A közlekedés biztonságát szolgálja az érintett útszakaszon felszerelt sebességmérő berendezés is. Tavaly októberben arra ébredt a község, hogy a falu elején található táblákon valaki festékszóróval lefújta a magyar feliratot - erről írt a Kitekintő-Világpolitika magyarul című internetes hírforrás. Decemberben a felvidék.ma a betlehemi békeláng kapcsán említi a falut, mint a láng útjának első állomását. A polgármester úr és a falu vezetősége ismét kitett magáért. A kivilágított Betlehemnél méltóan fogadták a szép számban megjelent lakosok a lángot. Szomolában a lassító tábla fogadja az embert Az ugyancsak erre az útszakaszra tervezett forgalomlassító sziget megépítése, amely a Vágsellye felől bejövő forgalom lassítását lesz hivatott szolgálni Szomola utolsó utcájánál, teljes mértékben Nyitra megye hatáskörébe tartozik. Megépítéséről majd a megyei önkormányzat dönt. További intézkedésként a szomolai gyalogosok és biciklisták biztonsága érdekében járda épül az első és az utolsó utca között. Ez lényegében a meglévő, a falu és Szomola közötti járda folytatása lesz. A megvalósításhoz elkészült a műszaki tervdokumentáció. A szakhatóságok jóváhagyó véleményezése után ki lesz adva a területrendezési határozat. A terület a tervezett járda alatt egyébként a Szlovák Földalap tulajdonában van. Az építési engedély kiadásához és a járda megépítéséhez szükség lesz az érintett területet bérbe venni a Szlovák Földalaptól. Folytatódik a községi hivatal épülete körüli területek rendbetétele Rólunk írták fotó: Juhász Gyula Februárban a bumm.sk nevű internetes napilap a magyarok ki- és a szlovákok betelepítése kapcsán említik Vágfarkasdot (Zsigárd, Alsó-, és Felsőszeli mellett), mint a kitelepítések egyik kiinduló pontját. Ugyanebben a hónapban az Új Szó két cikkben is írt Farkasd hagyományos télűző vigadalmáról, a tőkehúzásról. Így írtak rólunk: A mintegy húsztagú, javarészt fehér ruhába öltözött tőkehúzó csoportok egész délelőtt rótták Vágfarkasd utcáit, bezörgetve a házakba. és szépítése. A zöld területeink vízellátására öntözőrendszert építünk ki. Ha ez kész lesz, a megkezdett parkolót szeretnénk befejezni és sor kerül majd az épület előtti járda megépítésére is. Előrehaladott állapotban vannak a tárgyalásaink a saját tulajdonba átruházható lakások építésével kapcsolatban a számításbajövő építőkkel és a lakásigénylőkkel. Elegendő számú jelentkező esetén még az idén meg is valósulhat a beruházás. A temetőben új sírszektor megnyitását tervezzük. Ezenkívül felújításra kerül a bejárati út melletti tujafasor is. Az iskola tetőfelületén a Novisol cég által tervezett kis 100 kw-os fotovoltaikus erőmű felállítására elkészült a műszaki tervdokumentáció és ki lett adva az építési engedély. Mivel a naperőművel előállított energia államilag garantált felvásárlási ára tavalytól, amikor a beruházás tervezése és az engedélyeztetési ügyintézés elindult, kb. a felére csökkent, kérdésessé vált a beruházás rentabilitása. A megváltozott körülmények miatt jelenleg intenzív tárgyalások folynak a beruházó és az önkormányzat között a kivitelezés és a tető bérbeadási feltételeiről. Jövőre, 2013-ban lesz falunk 900 éves. Ennyi idő telt el az első írásos emlék megjelenésétől napjainkig. Ezt az évfordulót szeretnénk méltó módon megünnepelni! Tervezzük egy emlékmű felállítását is a falu központjában. Amint az a fent leírtakból látható, rengeteg a teendőnk, sok munka vár ránk. Csak rajtunk és az anyagiakon múlik, mi valósul meg terveinkből! Iván Gyula, Káldy Xénia Márciusban a Terra hírujság Iván Gyulával, Farkasd község polgármesterével a felújított tűzoltószertárral kapcsolatban közöl a lap interjút. Áprilisban a fevidek.ma oldalon lehetett olvasni Izsák Ferenc Pásztorkirály nemrég megjelent verseskötetéről. Ugyanebben a hónapban érdekes elméledést közölt le a Terra hírujság Félig riport, félig elmélkedés címmel, amiben Oláh Károly mesél röviden a révész életről, halászatról. Mindenki vitt haza a betlehemi lángból A komp Farkasd legismertebb szimbóluma A tőkéhúzók mindig a tavasz színfoltjai fotó: Juhász Gyula, Pál Zoltán, archív

4 4 VISSZATEKINTŐ Karácsonyi vásár Karácsonyi műsor Megérkezett a betlehemi láng december 17-én első alkalommal került sor a karácsonyi vásárra. Farkasd Község Önkormányzata és a Csemadok Farkasdi Alapszervezete mellett működő Ifjúsági Klub szervezésében létrejött kezdeményezésnek a római katolikus templom melletti park adott otthont. Valódi ünnepi hangulata volt a vásárnak. Az érdeklődők kis faházakban vehették meg a karácsonyra jellemző ételt, italt, miközben a Free Songs zenekar majd DJ Harrys zenéltek. A kultúrprogram keretében Erdélyi Anita református lelkész és tanítványai fogadták a betlehemi lángot, amit a Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Gimnázium kiscserkészei hoztak el hozzánk, s amelyről a jelenlévők meggyújtották a mécseseiket, gyertyáikat. Erre a hívőknek a római katolikus templomban is volt lehetőségük. Ugyanitt a gútai cserkészcsapat adott rövid műsort. A karácsonyi vásár alatt adománygyűjtést is szerveztek a farkasdi mozgássérült fiatalok számára. A karácsonyi vásár célja egy újabb hagyomány meghonosítása és a farkasdiak összetartozás érzésének erősítése volt. Juhász Gyula Igazi vásári hangulat volt a standoknál is Tavaly december 18-án a helyi művelődési központ adott otthont a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda diákjainak karácsonyi műsorára. A közel kétórás rendezvény alatt ismert karácsonyi dalok hangzottak el, a gyerekek eljátszották Jézus Krisztus születésének történetét. Ezen kívül remekbe szabott modern, illetve klasszikus táncokat láthatott a közönség. A program prózai elemei is (versek, csoportos szavalások) méltó módon emelték az est hangulatát. A színpadon egymást váltották a jobbnál jobb produkciók, amelyekben más országok karácsonyi szokásai és az ünnepre jellemző szimbolikus alakjai jelentek meg (Rudi, a rénszarvas, modern Mikulás, mikuláslányok, angyalkák ). A rendezvény közben a Free Songs (Sárközi házaspár, Nagy Tamás) zenekar szórakoztatta, és meg is énekeltette a nagyérdeműt. A kultúrprogram végén a gyerekek által készített karácsonyi tárgyakat lehetett vásárolni. Juhász Gyula Adni jobb, mint kapni?! Az este fő pontja az ajándékosztás volt de előtte az Istentisztelet és a Adni jobb, mint kapni. Milyen sokszor halljuk ezt a mondatot, főleg karácsony környékén! Ám egy kisgyerek számára nincs nagyobb öröm, mint ajándékot kapni. Szenteste a vágfarkasdi református templomot egy kisgyerek sem hagyta el ajándék nélkül. Mint mindig, az idei karácsonykor is megtelt a templom. Nagyszülők, szülők, gyerekek hangja töltötte be Isten házát. Majd lassan elhalkult a rengeteg ember, és megkezdődött az istentisztelet. Az első padsorokban halk mocorgás hallatszott. A gyerekek rá- rálestek a szövegükre, majd újra a tiszteletesre figyeltek, s mikor ő befejezte, következett a karácsonyi műsor. Több hónapos munka után eljött a premier ideje. A műsor gazdag volt szép versekben és énekekben. A gyerekek nagy örömmel szerepeltek, a szülők lelkesen hallgatták, ahogy épp csemetéjük mondja a szövegét. A műsor végén azonban nem nyugodtak le a gyerkőcök, hiszen szokás szerint csomagosztás következett. Ám az idei csomagosztás egy kicsit más volt, mint az eddigiek. Maguk a csomagok és a kiosztásuk is különbözött az eddig megszokottól. A csomagok egy német program keretén belül érkeztek Szlovákiába, mindegyik megközelítőleg 30 értékű volt. Ezeket német családok állították össze, különböző higiéniai, iskolai eszközöket, ruhát, édességet és egyéb dolgokat tartalmaztak. Németországban gyűjtötték össze, és szétosztották a kelet-európai országok lakosai között. Szlovákia négy gyűjtőhelyén lehetett átvenni a csomagokat. Ahhoz, hogy a templomban is ilyen gazdag ajándékozás legyen, rengeteg feltételnek kellett eleget tenni. Először is október 10-ig jelentkezni kellett a szlovákiai szervezőknél, akik elbírálták a jelentkezéseket. Amennyiben valaki bekerült a programba, el kellett fogadnia az alapvető feltétele- kultúrműsor adta meg az alaphangot fotók az oldalon: Juhász Gyula ket, mint például: a csomagokat a karácsonyi ünnep keretében kapják meg a gyerekek, kiosztásukkor egy igehirdetés is elhangzik, és imádkozni kellett azért, hogy a program sikeres legyen. Továbbá a programban résztvevőknek el kellett látogatni egy képzésre, amely során pontos információt kaptak a csomagok átvételéről, a feltételekről. Ezen kívül még egy fényképes beszámolót is kellett készíteni az átadásról és elküldeni azt a program szervezőinek. A csomagok tartalom szerint voltak osztályozva, így 3 kategória jött létre: 2-4 évesek, 5-9 évesek és évesek. Ezért a gyerekek kategóriák szerint vonultak az Úr asztalához és vették át az ajándékot. Minden ajándék szépen be volt csomagolva. A gyerekek legnagyobb bánatára viszont csak otthon nyithatták ki a csomagokat, de így legalább nagyobb volt a meglepetés. Míg a gyermekszívek az ajándéknak örülnek, ahogy öregedünk, rájövünk, hogy ajándékot adni, örömet szerezni másnak sokkal jobb. A már évek óta minden évben megrendezett Nyilas Misi pakkot kapott elnevezésű program keretében mi is küldhetünk ajándékot a rászoruló gyerekeknek. Hasonlóképpen, ahogy mi kaptunk Németországból. Nálunk is összegyűjtötték az elkészített ajándékokat, melyeket cipődobozba csomagoltak, és elszállították őket főleg Erdélybe, de idén először a Böjte Csaba dévai árvaházba is kerültek az ajándékokból. Falunkban is sok csomag gyűlt össze. Aki ajándékozni akart, az elkészített csomagot leadhatta a református lelkészi hivatalban. Falunkban több mint 70 csomag gyűlt össze. Remélhetőleg a jövőben ez a szám tovább fog növekedni. Úgy gondolom ezért a sok ajándékért, illetve hogy mi is tudunk még adni, hálásak lehetünk Istennek, és mindannyian elmondhatunk egy hálaimát. Köszönet azért, hogy vannak ajándékozni vágyó emberek, akik szebbé tették falunk gyerkőceinek karácsonyát, és hogy mi is szebbé tehettük mások karácsonyát. Bógyi Csilla

5 Rendhagyó történelemóra ISKOLA 5 Somlyó Zoltán: Beszéljétek majd el... Beszéljétek majd el az unokáknak, A vérhullajtó rémes zivatart, Mikor a párnák üresen maradtak S hüvelyéből kipattant a kard. Piros-fekete vérrel írtak törvényt, Az ember fia hullott, mint a légy. Beszéljétek el nekik, hogy mi történt. Anno ezerkilencszáztizennégy!... Dr. Bedecs Gyula előad Szlovénia és Olaszország határán, az Isonzó folyó mentén közel két éven át tombolt az első világháború leghosszabb és legrettenetesebb hegyi háborúja. Olaszország és az Osztrák-Magyar Monarchia 12 csatában másfél millió katonát veszített. Farkasd község Önkormányzata és a Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda Igazgatósága a Doberdónál elesett hősökről rendhagyó történelemóra keretében emlékezett meg február 2-án. Az előadó Dr. Bedécs Gyula, a Győri Révai Miklós Gimnázium nyugalmazott földrajz-történelem szakos tanára volt. A közönség kiegészítésként megtekinthette Benkő Sándor szombathelyi fotóművész A Doberdó, a magyar Golgota című képsorozatát, és meghallgathatta a Trukáné Katona Zsuzsa által öszszeállított A harcok könnye és vére című antológia bemutatóját. Az előadás témájához kapcsolódó verseket az alapiskola tanulói - Deák Barbara, Petényi Ágnes, Čerňansky Szofia, Nagy Krisztina, Polgár Bettina, Deák Klaudia, Sillik Bianka és Sillik Viktória - szavalták el. Vendégünk volt Iván Gyula polgármester úr és Erdélyi Pál tiszteletes úr. A közönséget a 7.,8.,9. évfolyam tanulói, a helyi nyugdíjas klub és a falu lakossága alkotta. Dr. Bedécs Gyula tanár úr többször is szomorúan említette meg, hogy az utókor nem méltányolja eléggé a több mint százezer magyar katona áldozathozatalát. Farkasd község emelt fővel mondhatja, hogy az I. világháborúban elesett 198 farkasdi hősnek 1929-ben méltó emlékművet emelt, melyet 2000-ben felújított, és amelynél minden év októberének első vasárnapján ökumenikus istentisztelet és ünnepi megemlékezés keretében kegyelettel adózik. Juhász Gyula: A jövő vetése A jeltelen sírokra gondolok, Miken halottak estéjén se ég mécs, És nincsen koszorú. A feledés A földdel egyenlővé teszi őket. Pedig alattuk is ember pihen, Ki élt, és maga volt az egész világ. Most egy virág sem emlékszik reá. Az egyik dicsőségről álmodott, Boldogságról a másik, szerelemről A harmadik. Felejtést kaptak ők. De én az ő sírjukra gondolok, És felidézem őket. Mindenik Hanton egy mécset gyújtok, s koszorúmat Elhelyezem, és békés álmokat Kívánok mindeniknek. Legyenek Egy boldogabb jövőnek földje ők, Melyen a gyűlölség-bogáncs helyett Jóságvirág nő, s nem hiába éltek. MTNYA Farkasd Karnevál Beíratás 2012 Piroska és a farkas is megjelent a karneválon Szeptembertől várja őket az iskolapad de most még furcsa a helyszín Február 17-én az 1-4. évfolyam tanulói megtartották az immár hagyományossá vált iskolai karnevált. A hercegkisasszonyok, tündérek igazi hősök- pókember, rendőr, nindzsa-kíséretében felvonultak a szépen feldíszített klubhelyiségbe, ahol csillogó fényekkel és jó zenével várta őket Peti, a DJ. A bált Pál Laura 2. osztályos tanuló kedves, szórakozásra bíztató verse nyitotta meg. A jelmezesek bemutatkozása, felvonulása után kezdődött az igazi buli. Még a kemény legények is úgy táncra perdültek, hogy öröm volt nézni! A jó kis versenyfeladatok tovább fokozták a hangulatot. Volt újságpapíron táncolás, egymás etetése bekötött szemmel, tréfás találós kérdések, sőt, egyesek eszperente nyelven remekeltek. A tombolán sok érdekes díjat nyertek a szerencsések, de a többiek sem távoztak letörten, hiszen a kitűnő hangulatból mindenkinek jutott bőven. Komlósi Gita tan.n. Minden iskola életében létfontosságú esemény az első évfolyamba való beíratás. Iskolánk apraja nagyja készül a leendő elsősök fogadására és arra törekszünk, hogy családias hangulatban, vidáman töltsük a napot. Az aprókák szüleik, nagyszüleik kíséretében ismerkednek az iskolával. Az idén Harry Potter varázslóiskoláját idéztük meg, persze farkasdi módra. A számítógépes terem, az interaktív tábla nagy tetszést aratott. A művészi élményt a Kicsi Hang bűbájos koncertje nyújtotta a felszabadult játékot pedig az első osztály és a Bukfenc bábcsoport biztosította. Arról, hogy kicsik nagyok jól érezték magukat a képek tanúskodnak. Nagy örömünkre a 2012/2013 as iskolaévben 23 kisdiák ül az iskolapadba. A szülőknek köszönjük a bizalmat, a gyerkőcöknek élménydús és sikerekben gazdag tanévet kívánnak a Farkasdi alapiskola tanulói és tantestülete. Mgr. Mátyus Rózsa Bálint-nap Február 17-én az évfolyam tanulói megtartották a hagyományos Bálint-napi bulit. A csinos lányok és fiúk hatalmas bulit csaptak. A zenét DJ Peti szolgáltatta. Megválasztották a Bálint-nap szépét is. A tombolán sok érdekes díjat nyertek a szerencsések. MTNYA Farkasd Bálint-nap szépei fotók az oldalon: MTNYA

6 6 TEHETSÉGEINK Varga Krisztián, a sokoldalú zenész Varga Krisztián régóta falunk legismertebb zenésze. Emellett számtalan kultúr-, illetve szórakoztató programnak volt eddig a hangtechnikusa, a bálokban pedig évek óta ő gondoskodik a jó hangulatról. Ennek ellenére még mindig nincs híján az új ötleteknek. Hihetetlen erőbedobással és vitalitással vágott neki zenei pályája újabb szakaszának nemrég alapított zenekarával. Saját stúdiójában látott minket vendégül, hogy válaszoljon kérdéseinkre a jövőbeli terveit illetően. Saját stúdiód is van már. Ez az együttes és a próbák végett épült ki, vagy vannak más terveid is vele? Nemcsak az együttesért építettem a stúdiót. Szeretném a következő lemezemet már otthon elkészíteni. Szóval inkább a stúdióba fektettem a pénzem, de nem Mikor kezdtél érdeklődni a muzsika iránt? Már nagyapám is szerette a zenét, sőt dédnagyapám citerán is játszott. Emlékszem, hogy amikor kicsi voltam, és összejött a család, mindig énekeltünk. Így hát nagyon korán felfigyeltem a magyar nóta dallamára. Másodikos alapiskolás koromban szüleim beírattak a zeneiskolába, amit akkor Krommel Gabriella vezetett. Ott tanultam meg zongorázni és gitározni is. Emlékszel még az első fellépésedre? Hogyan váltál ismertté? Abban az időben, amikor zenélni kezdtem, nem volt egyszerű szintetizátort venni. Az enyémet is külföldről hozták nekem, de amint megkaptam, máris lelkesen gyakoroltam rajta, és el is jártam a nyugdíjas klubba zenélni különböző rendezvények alkalmából. Később megszólítottak a bártulajdonosok, éttermek vezetői, bálszervezők, és a szüleim beleegyezésével eljártam zenélni. Ahogy telt az idő, egyre többen kerestek meg ilyen alkalmakból, és már nagyobb rendezvényeken is zenéltem, mint például a juniálison, tűzoltóbálon vagy szülői bálokon. Mikor és hogyan jött az első lemezkiadás ötlete? Minél több helyen léptem fel, annál több tapasztalatot szereztem, kapcsolatokra tettem szert, újabb ötletekkel lettem gazdagabb. Ekkor jött az az ötlet is, hogy kiadok egy lemezt, hogy az emberek otthon is hallgathassák a zenémet, és hogy azok is megismerhessenek, akik még nem voltak a fellépéseimen. Az első lemezt 1997-ben adtam ki hivatalos engedéllyel, Oláh Károly (Charlie) és barátaim, ismerőseim támogatásával, akiknek ezúton is köszönöm, hogy ezáltal is lehetőséget adtak zenei fejlődésemre. A következő lemez már CD-n, 2007-ben került kiadásra. Ebből 500 darabot sikerült eladni, ami hihetetlen nagy öröm volt számomra, és sokban hozzájárult ahhoz, hogy eljussak oda, ahol most vagyok. Most meg már saját zenekarod van. Ezt nevezem fejlődésnek! Mit lehet tudni a Wolf Rockról? Mesélj valamit a terveitekről. Ez az ötlet még 2011-ben született. Hosszú fontolgatás után mivel mindenképp valamilyen találó nevet akartunk adni a bandának a Wolf Rock nevet kapta. Jelenleg öten vagyunk a zenekarban: Takács Dalibor, Semetka Vlado, Martin Konrád, Fehér Kornél és én. Egy-két vokalistával szeretnénk még majd bővíteni az együttest, és hogy teljesebb legyen a színpad, pár táncost is keresünk a csapatba. Örömmel és lelkesen fogadjuk az érdeklődőket. Aki tehetséget érez magában, bátran jelentkezzen! Ami a koncertek hosszát illeti, másfél - két órás fellépéseket tervezünk, és olyan ismert zeneszámokat szeretnénk játszani, amiket az emberek szeretnek. A jövőbeli tervek közé tartozik egy saját lemez is, amin már a saját szerzeményeink is szerepelnek, kicsit rockosabb stílusban. fotó: archív Wolf Rock tele ismerős arccal fotó: Pál Zoltán csak magam miatt. Amatőr és profi zenekarok is bérbe vehetik, támogatni szeretném ugyanis a fiatal tehetségeket azzal, hogy kevés pénzért is lehetőségük nyíljon hangfelvételeket készíteni. Ha az ember elmegy egy idegen stúdióba, kénytelen mindig az óráját lesni, anynyira magasak az órabérek. Így viszont kellemes, otthoni környezetben, s mi több, elfogadható áron tudom biztosítani számukra a stúdiómunkát. Biztosan sokakat érdekelne, hogy hogyan letettek jó barátok Babicsek Bernáttal. Ő mennyire segít neked a háttérből? Mindig is szerettem volna egy, a szakmában jártas sztárzenésszel kapcsolatot létesíteni és fenntartani, akitől szakmai tanácsokat kérhetek. Jött Bernát, és végül ennek az eleinte pusztán szakmai kapcsolatnak, közös fellépéseknek egy nagyon jó barátság lett a vége. Én lettem az ő szlovákiai menedzsere, tehát én intézem a magyarlakta településeken a harmonikás fellépéseit egy profi táncospár kíséretében. Ő mutatott meg nekem Pesten egy stúdiót, amelynek a mintájára felépítettem a sajátomat. A következő lemezemen ő is fog harmonikázni, ezzel is hozzásegítve minket a várt sikerekhez. Hálás vagyok neki minden jellegű segítségért, bátorításért, baráti és szakmai elismerésért, és ugyancsak köszönöm minden barátomnak és támogatómnak a segítséget a stúdióm megépítésében. Azt hiszem, elmondhatom, hogy a zenei pályámnak egy új szakasza indul mostantól. Babicsek Bernáttal az Őszi vásárban Mgr. Liptai Dominika

7 TÁRSASÁGI ÉLET, KULTÚRA 7 Szertáravatás és képkiállítás Falunk központjában decemberben átadták a tűzoltószertárt, amely felújított állapotában községünk büszkeségévé válhat. Az átadás napján mindenkit szeretettel vártak az önkéntes tűzoltók. Magunk is körbenézhettünk a felújított épületben, felpillanthattunk az emeleti szobákba, de fellépcsőzhettünk a toronyba is. A garázs a megnyitókor egy kicsit más szerepet kapott, ugyanis a helyiségben Seres Ibolya festményeit csodálhattuk meg. A festményeken viszontláthattuk falunk jellegzetes épületeit és környezetét. Az átadóra kora délután került sor. Falunkat polgármesterünk, református tiszteletes asszonyunk, katolikus plébánosunk képviselte. Jelen voltak a megyei és járási hivatásos és önkéntes tűzoltószervezetek képviselői, valamint testvértelepülésünkről Polgárdiból az önkormányzat és az önkéntes tűzoltószervezet küldöttsége. Sokan a képkiállításra voltak kíváncsiak. A tűzoltóparancsnok, Szabó Norbert köszöntőjében röviden ismertette a szertár múltját. Elmondta, hogy miután Köves Kálmán 1890-ben megalapította a ma már több mint 120 éves szervezetet, a mai szertár helyén egy fából készült épület állt mint raktár ben Feketeházy János tervei alapján épült meg a régi építmény, amelyet 2011-ben kezdtek felújítani. A felújítás összesen: ba került. A régi épületből csak az elülső falak és a torony maradt meg. A tetőteret beépítették, s a felső szobák közül néhány már be is lett rendezve. A jövőben itt különböző képzéseket szeretnének tartani, melyeken a környező és a helyi önkéntes tűzoltószervezetek tagjai tanulhatnának. A garázs megnagyobbodott, de a megnyitó idején az autók helyét most képek foglalták el, Seres Ibolya képkiállítása kapott helyet itt. Falunk lakója már 35 éve fest, s nagyon szereti ezt az időtöltést. Egy őszi vásár folyamán már láthattuk pár képét, ám ezek csak ízelítőt adtak munkájából. Szabó Norbert, tűzoltóparancsnok felajánlotta, hogy a felújított szertárban kiállíthatná az összes képét. A felújított szertár A képek legtöbbje a Vágot, annak környékét és a kompot ábrázolja. Köztük szerepelt egy olyan kép is, mely a régi tűzoltószertárt örökíti meg, Ibolya ezt az önkéntes tűzoltószervezetnek ajándékozta, s most már a szertár frissen festett falát díszíti. Úgy gondolom, hogy a szertáravatás és a képkiállítás nagyon jól elfért egymás mellett. Büszkék le- Az alkotóval folytatott rövid beszélgetésből megtudtam, hogy nagyon szeret festeni, legfőképpen a Vágot, a folyót több méretben is megfestette már. Többnyire fényképről fest, akár éjjel is képes nekilátni az alkotásnak, s ha a képet összeveti a valósággal és valamilyen hibát, eltérést talál egy éppen készülő képen, azonnal kijavítja. Bár már szerették volna megvenni az összes művét, nem szeretné mindet eladni, hiszen színesebbé, szebbé teszik otthonát, s mindegyiknek megvan a maga helye. Amennyiben egy-egy kép mégiscsak eladásra hetünk, hogy falunkat egy ilyen gyönyörű felújított szertár ékesíti, s a jövőben méltóképpen ki is lesz használva. Büszkék lehetünk Seres Ibolyára is, aki képein megörökíti Vágfarkasd épületeit és környékét. Bógyi Csilla kerül, azonnal fest helyette egy másikat. A képeket farostlemezre festi olajfestékkel, így minőségük évek után is tökéletes. Az első olajfestéket Ibolya a gyermekeitől kapta, nekik köszönheti, hogy mára ilyen mesteri szinten űzheti hobbiját, s megmutathatja a képeit a művészetet értékelő embereknek. Már több kiállítása is volt, s felkérték továbbiakra is. A szertáravatáskor tartott kiállításon megjelentek volt osztálytársai, kollégái s a környező falvak művészethez vonzódó emberei. fotó: Juhász Gyula Hullámvasút - Csáky Pál könyvbemutatója Illusztrációs kép a bemutatóról fotó: Pál Zoltán február negyedike. Igazán hideg, -9 fokos hidegben tartottunk nagy örömmel a farkasdi kultúrházba. Csáky Pál volt a meghívott vendég, hogy bemutassa nekünk Hullámvasút című könyvét. Őszintén bevallom, nem gondoltam volna, hogy egy ehhez hasonló, kedélyes, barátias beszélgetésnek leszünk részesei. Csáky úr rendkívül közvetlen volt, azt hiszem mondhatom, hogy mindannyiunkkal. A könyvét fél óra alatt bemutatta, nem is volt többre szükség, mert a következő két órás beszélgetés meggyőzött mindenkit, hogy jó helyen járunk. Hullámvasút című könyve elmondása szerint 20 év tapasztalatait sűríti, az es évtizedeket véve alapul. A könyv bemutatása során olyan témák vetődtek fel, mint hogy magyarként mit jelentett tulajdonképpen az említett 20 év, vagy hogy hogyan tudunk élni a ránk szakadt szabadsággal 1989 óta. Csáky úr egy nagyon kedves hasonlattal élt ránk, magyarokra a Felvidéken: " A magyarok a jéghegy a szlovák tengerben. Mindig voltak, és lesznek, akik letörnek, de ez az ő lelkiismereti kérdésük." Elhangzott azonban az is, hogy illik becsülettel, és bátran viselni azt amik, és akik vagyunk. Zárásképpen felhívta a figyelmünket arra, hogy ha elfelejtjük a múltat, akkor megismétlődhet. Ezúton szeretnénk megköszönni ismét, hogy ellátogatott hozzánk Csáky úr! Káldy Xénia

8 8 TÁRSASÁGI ÉLET, KULTÚRA Immár magunk mögött tudhatjuk a telet. A madarak lelkes csivitelése és a gyerekek vidám utcai kacaja mind azt bizonyítja, hogy megjött a várva várt tavasz. A fogcsikorgató hideg és e vidám tavaszi újjáéledés közti időszakot kitöltötte a január 6-ától hamvazószerdáig tartó időszak, a vigadozás, bálozás és a fánk ideje. A húsvét előtt 40 nappal véget érő farsang, vagy ahogy ma nevezik: a báli szezon az idén február 22- én ért véget. Bálok ideje megrendezésre került a hagyományos batyusbál, amit ez alkalommal is a Csemadok alapszervezete mellett működő ifjúsági klub szervezett. Nagy örömünkre ebben az évben több mint kétszer annyi vendégnek örülhettünk, mint tavaly, s köztük nagyon sok fiatal kapott kedvet velünk bálozni. Az óra még alig ütötte el a nyolcat, de máris csinosabbnál csinosabb hölgyek és elegánsabbnál elegánsabb férfiak sorakoztak a bejáratnál. Mindenki kezében egy kiskosár, benne a Magyarnak maradni minden időben Ez a gondolat volt az es forradalom és szabadságharcra való megemlékezés vezérfonala. Az ünnepségre szombaton, március 17-én a községi hivatal előtti kopjafánál került sor. Az esemény hivatalos részében Iván Gyula polgármester és Venyercsan Pál, a Magyar Köztársaság Pozsonyi Venyercsan Pál beszéd közben A világ felszabadultan ünnepli ilyenkor a farsangot. A hölgyek nagy örömére előkerülhet végre a szekrényből a báli ruha és a csini cipellő, vagy végre alkalom nyílik egy újabb darab beszerzésére. Ruhád már van, cipőd már van, és akkor döbbensz rá, hogy nincs ékszered! Így van ez...minden apró részletre odafigyelünk mi, nők, hiszen a következő báli szezonra megint egy egész évet kell majd várni. Farkasdon is a hagyományok jegyében telt a farsang. Az idén is Egész este kiváló volt a hangulat finom pogácsa, sütemény, zsíros kenyér és bor. A jó hangulat nemcsak a vegyes korosztálynak, de Varga Krisztiánnak is köszönhető, hiszen egész éjjel húzta nekünk a talpalávalót. Aki az idén kihagyta, annak jó hír, hogy mi jövőre is ott leszünk, és szeretettel várjuk az érdeklődőket. Aki jelen volt, annak köszönjük, hogy gazdagította az IFI élménylistáját, és segített nekünk jó hangulatot varázsolni a bálterembe. Mgr. Liptai Dominika Tőkehúzás testközelből Az öröm pillanatai - a szerző dedikál Nagykövetségének titkára mondtak beszédet. Ünnepi beszédükben a közös nevező a magyarság sorskérdése volt a jelenlegi európai környezetben. Arról is szóltak, hogy e kisebbség mennyire tudja követni a márciusi ifjak eszmeiségét, milyen esélye van megtartani nemzeti identitását a folyamatosan változó, határok nélküli Európában. Az emlékező szavak után a helyi önkormányzat és szervezetek képviselői valamint a meghívott vendégek elhelyezték koszorúikat a kopjafánál. Az ünnepi műsor a kultúrházban még jobban kiemelte március 15-e fontosságát és hangulatát. A magyar tanítási nyelvű alapiskola diákjainak szituációs játékában a forradalom legfontosabb momentumai elevenedtek meg. A megemlékezést a negyedi Napsugár énekkar fellépése zárta. Volt e napnak még egy említésre méltó eseménye. A kultúrműsor közben bemutatásra került Izsák Ferenc versesfüzete. Bugár Henrietta, a kiadvány szerkesztője mutatta be Izsák Ferenc verseit. A rövid bemutató után elszavalta a Pásztorkirály című verset. A színpadon megjelent a szerző is, aki ünnepélyesen átvette a versesfüzetet, és pár szót szólt a közönséghez. Megköszönte a kiadónak és a szerkesztőknek, hogy létrejöhetett élete nagy álma: nyomtatásban jelenhettek meg a versei. A kultúrműsor végén az érdeklődők megvehették a versesfüzetet, amit a szerző örömmel dedikált mindenkinek. Juhász Gyula fotók az oldalon: Pál Zoltán, Juhász Gyula

9 SZERVEZETEINK, KULTÚRA 9 Amareno... Egy tánccsoport, roma gyerekek, akik szívvel-lélekkel adják át tudásukat, művészetüket a közönségnek, akiket mentoruk, vezetőjük, koreográfusuk tisztel és kimondhatatlanul szeret. Egy péntek délutáni beszélgetés Döme Marikával valamit megerősített bennem. Valamit, ami mindenkiben ott van mélyen, legbelül. Ez a szív szava volt, a szív igaz szava. Marika aki az Amaro rat Polgári Társulás vezetője - már negyedik éve tanítja az autentikus romatáncot a helyi és negyedi gyerekeknek a szlovák tannyelvű iskolában. A tánctanítás ötlete nem tőle származik, de mindennapjait már el sem tudná képzelni a ragyogó tekintetek nélkül. Támogatókra talált Mgr. Varga Marian és Mgr. Jana Zajacová személyében, akik fontosnak tartják a hagyományőrzést a roma kultúrában is. Kis tánccsoportjában volt már 80 gyermek is, ma azonban már csak 13 állandó tagja maradt, akikben ott van a temperamentum, a roma mentalitás, a ritmus ösztönös érzése. A kis táncosok hetente egy alkalommal találkoznak az iskolában a táncórákon. Marika elmondása szerint nyáron még a háza kertjében is szívesen játszottak, táncoltak együtt. A csoportban kevés fiú van, de ez nem is baj, hiszen a mulatós romáknál a táncban inkább a lányoknak van nagyobb szerepük. Döme Marika középiskolás korában latin-amerikai táncokat tanult, és sikereket is ért el. Legemlékezetesebb eredményére még ma is szívesen emlékezik, hiszen kerületi 1. helyezést ért el. A táncai koreográfiájában a kumbia, a szalsza, a szamba is jelen van. Döme Marika fotó: Bugár Henrietta Amikor először belép az iskola kapuján, már tudja, hogy ő teljesen más, mint a többi gyermek. Más, mert roma, nem hétköznapi parasztgyerek. Furcsának érzi a hirtelen rázúduló iskolarendszert, hiszen fél napra bezárják egy hatalmas épület falai közé, pedig ő az állandó mozgáshoz, a csavargáshoz szokott. Osztálytársai előnyben vannak, hiszen nekik volt idejük szocializálódni az óvodában ő pedig anyátlannak, elveszettnek érzi magát. Ha a tanító nénije kedves, talán egy hét után meg is szólal a kis barna bőrű elsős. Előfordulhat az is, hogy az első hetek rossz tapasztalatai után lemond az iskoláról, és nem kér többet belőle. Amareno Az autentikus cigánytáncot eme táncok lépéseivel fűszerezi, hogy még teljesebbé tegye a színpadi produkciót. Az utóbbi évek cigánytáncai az esztrádműsorokon furcsának tűntek neki. Nem érezte az eredetiséget, a hitelességet. Ezért kimondhatatlanul boldog volt, mikor az égiek a tánctanítás feladata felé vezették....mert igen, igazi cigánytáncot csakis roma taníthat be. Egy roma nő, aki annak idején elindult a világba, bizonyított. Többszörösen is. Találkozott a diszkriminációval, megélte a rasszizmust, de felállt, dolgozott, fiúkat nevelt, és dolgozik ma is. Dolgozik, mert tudja és érzi, küldetése van a tradíciók szellemében, a hagyományőrzés útján. Nyitott szívű, karizmatikus egyéniség, aki harcol is, ha kell. Sír, mert nő, de ha el is gáncsolják, letörli könnyeit, és indul tovább a feladat felé. Ez mindannyiunknak követendő példa. Imádott családja, szülei és nagymamája szeretetéből merít vitalitást a mindennapokban. Kis hegedűsével és táncosaival egy más világot varázsol elénk. Egy világot, amely kizökkenti a hétköznapi embert a szürkeségből, és örömet hozó dimenziókba vezeti. Bugár Henrietta Ha megtetszik neki a második otthon, örül a könyveknek, a füzeteknek, a színes ceruzáknak, de nem biztos, hogy otthon elő is veszi, hiszen félti, óvja: még valaki kárt tesz bennük! Ha értelmi képességei engedik, lassan kis buksijába vándorolnak a betűk, a számok birodalmának ajtaja is megnyílik előtte. Szerencsés, ha végigjárhatja az alapiskolát. Mert ehhez joga van, és ez kötelessége is egyben. Csakhogy nem biztos, hogy a nagy családja is így gondolja. Igen, mert ő más, és érzi ezt már az első nap az iskolában, mikor a parasztok közé kerül....és hol érzi magát igazán biztonságban? Hát az övéi között, ahonnan a kitörés szinte lehetetlen... BuHe fotó: Amaro Rat Elismerés sportolóinknak 2012 március 26-án a vágsellyei kultúrház bábszínháztermében került sor a Vágsellyei járás ben legeredményesebb sportolóinak, edzőinek és sportvezetőinek az értékelésére. A járás legsikeresebbjei közé sorolták falunk következő sportolóit: Felnőtt asztalitenisz csapat Farkasdi Asztalitenisz Szakosztály A 2010/2011-es asztalitenisz-bajnokságban újoncként is megállták helyüket a 3. ligában. A 2011/2012-es bajnokság őszi szakaszát a második helyen zárták. Polgár Kálmán sportlövészetben Vágsellyei Sportlövő Klub A szlovák ifjúsági válogatott csapat tagja. Szlovákia országos bajnokságán egy ezüst és két bronzérmet szerzett. Szlovák ifjúsági válogatottként részt vett a belgrádi Európa-bajnokságon. Gál Gyula Farkasdi Kolifit Sportklub A Vágsellyei járás első naturális testépítő klubjának egyik alapító tagja és aktív vezetője. Tagjaik érmes helyezésekkel büszkélkedhetnek, amelyeket Szlovákia nemzetközi naturális testépítő és fitness bajnokságán Nagygurabon értek el 2011 májusában. A nők Fitness model 170 cm feletti kategóriájában Szabó Tünde negyedik lett, míg Gál Dávid az ifjúsági versenyzők kategóriájában bronzérmet szerzett. Köszönjük valamennyi elismert sportólónak és vezetőnek, hogy képviselték településünket a sportrendezvényeken. Jó erőt, egészséget és sok sportsikert kívánunk nekik a 2012-es esztendőben is. Iván Gyula

10 10 SZERVEZETEINK, SPORT Szebben magyarul nagy az én szívemnek ő gyönyörűsége. Köszöntelek, falunk közösségének fiatal tagja! Nem szabad azt gondolnunk, hogy mi, akik nyelvjárásban beszélünk, az csúnya vagy helytelen lenne., írja a VIII. évfolyam 2. számában Kupka Miriam. Nagy igazság ez. Nem kell szégyellni, megbélyegezni az ilyen embert, mert aki farkasdiasan beszél, annak óriási kincs van a birtokában. Viszont továbbra is tanulnia kell, hogy úgymond kisujjában legyen drága anyanyelvünk mind szóban, mind írásban. A köznyelv, melyen írunk, melyet idegenek között, intézményekben beszélünk, némileg különbözik a nyelvjárásunktól. A köznyelv szabályait az iskolában sajátítjuk el. Én az elsős tanító nénimtől tanultam a köznyelv hangjainak helyes képzését. Sok magasan képzett ember beszéde falunkban viszont egyáltalán nem hasonlít édesanyja nyelvére. Átvette mondjuk a csallóközi, palóc, a komáromi, netalán a pesti nyelvet keverve a farkasdival. Szörnyű keverék alakult ki ebből. E tekintetben óriási felelősség hárul a tanárokra, akik gyermekeinket a köznyelvre nevelik. Oroszlánrész jut ebben a magyar szakos tanítóknak, de más tantárgyakat oktatóknak is. A helyi nyelvjárás elsajátításáért a szülők, nagyszülők felelősek. Ne hagyjuk elveszni drága kincseinket! Szeressük a magunkét: embert és a nyelvet, a mi kincsünket. Az idegen majmolása csak romba dönt minket, elveszítjük önmagunkat. Őrizzük meg a farkasdi nyelvet, szívünk gyönyörűségét! Csak így fogunk élni. Őrizzük az anyanyelvjárásunkat otthon, az utcán, a templomban! Bokor Katalin: A Te helyed Hová az Isten állított, bizonnyal az a Te helyed. Csak ott lehet Ő pajzsod, ott lehet mindig veled. Áldást ha kíván adni Rád, e földön szerte nem keres, csak ott, saját kis helyeden, s jaj neked, ha üres. Álld meg hát híven helyedet, akármily súlyos a kereszt, a ha tűz próbálja hitedet, ne óhajtsd elkerülni ezt. Ne nézz sóvárogva más felé, ha tán helyed igénytelen, dicsérd az Urat, éppen ott, az elrejetett kicsiny helyen. Amit mulasztasz, úgy lehet elhagyván a magad helyét, az tán áldástól fosztja meg Istennek egy más gyermekét. Gondold meg jól, a te helyed Te töldheted be, senki más. Az Úr rád bízta, s Ővele Tied lesz majd a számadás. Gyöpös Zoltán Történelmi bravúrt ünnepel a farkasdi asztalitenisz Kiváló idényt zárt az STK Vlčany asztalitenisz klub. A 3. ligában a második helyen végzett! Már a szezon első felében érett a meglepetés. Huszonhat bajnoki forduló után pedig beigazolódott, hogy Búza Gyula csapata mentálisan is erős együttes. egy új, győzelmekre éhes generációt, akkor még sokszor örülhetünk hasonló sikereknek, mint amilyen ez a második hely. A vegyes korosztályú és tapasztalatú keret magában hordozta a tisztes helytállás lehetőségét, hisz már korábban, alacsonyabb bajnokságokban is kiváló eredményeket ért el. Arra viszont egyetlen csapattag sem számított, hogy egy erős mezőnyben az abszolút favorit mögött végeznek. Mi volt a siker titka? A sport szeretete, az odaadás, a fiatal játékosok folyamatos technikai tudásának fejlődése és nem utolsósorban a húzóemberek, Michalka, Polák, Karasz stabil játéka. Ha pedig közülük valaki rossz napot fogott ki, a fiatalok, Félix, Csütörtöki is felnőttek a feladatokhoz. A fiúk nem szálltak el maguktól, sőt, két lábbal álltak a földön. A győzelmek egyre jobban ösztönözték őket a még jobb teljesítmények elérésére. Az ellenfelek készültek a csapatból, és sok esetben kifejezték elismerésüket az elért eredmények láttán. A jelen tehát örömittas, és egy darabig még biztosan eltart az ünneplés. A fejlődés azonban nem állhat le. Ennek szellemében tervez az együttes vezetősége is. A jövőben ugyan bizonyára kisebb-nagyobb változtatásokkal, de ugyanez a csapat áll majd asztal mögé. Persze az új szezon kezdetéig sok minden történhet még, de nagy változásokkal nem kell számolni. A második hely arra is jó lehet, hogy jövőre több pénzből gazdálkodhat majd a klub, és talán komoly szponzor is állhat a csapat mellé. Ugyanis már most új felszerelésre (asztalok, ütők, hálók, egyenruha) van szükség, amikre eddig nem jutott elég anyagi fedezet. Így méltóképpen képviselhetné az együttes a falut itthon és külföldön egyaránt. A legfontosabb cél azonban az, hogy hosszú távon egyre több fiatal próbálhassa ki tudását az erősebb ellenfelek ellen. Szerencsére Farkasdon sok tehetséges utánpótlás játékos van, akik Farkasd B csapatával az V. liga élmezőnyében végeztek. A helyi asztalitenisz sikerein felbuzdulva megnőtt a sport iránt érdeklődő alapiskolások száma is. Persze a gyerekeket még figyelemre, fegyelemre, rendre és tisztaságra is nevelni kell, nem csak az asztalitenisz alapjaira. Ha sikerül becserkészni a helyi tehetséges gyerekeket, és kinevelni belőlük Az utánpótlás-nevelés az elsőrangú cél fotó: Pál Zoltán A klub vezetősége ezúton köszöni meg Farkasd községnek és minden támogatójának, hogy a 2011/2012- es idényben a csapat mellett állt. Juhász Gyula Helyreigazítás: Az Asztalitenisz: a jövő helyi sportja? cikkben helytelenül jelent meg Tetliaková Sarah neve.

11 A futball a legnépszerűbb helyi tömegsportág. A csapatok jelenlegi helyezése a bajnoki táblázatokban azonban arra késztet, hogy hatékonyabb legyen a vele kapcsolatos munka. Mindezt azért, hogy megőrizzük ezt a sportágat a helyi viszonyok között. Családostul a bajnoki mérkőzésekre! SPORT 11 Tapasztalat és ifjúi lendület Alapvető feladat a csapatok fokozatos átépítése, a klub helyzetének megszilárdítása és az edzők helyes kiválasztása az egyes csapatok élére. Ez utóbbi, január első két hetében meg lett oldva. A diákcsapatot ifj. Molnár István vezeti, aki farkasdi születésű és a helyi futballcsapatban nőtte ki magát edzővé (jelenleg a zsigárdi csapatban játszik). Molnár István jó edzői és pedagógiai tapasztalatokkal rendelkezik pozíciója betöltéséhez. A gyerekek nevelésében azonos értékű munkát végez mellette Oroszi József, a farkasdi futball klub korábbi játékosa. Vezetésük alatt kétszeresére növekedett az edzéseken résztvevő gyerekek száma, jelenleg túllépte a harmincat. Az ifjúsági csapatot a negyedi Marián Félix vezeti, akinek gazdag edzői tapasztalata van. Jelenleg 16 fiú edz az irányítása alatt. A felnőttek csapata is több változáson ment át végén került sor a vezetőedző-váltásra: Bakman Attilát Ervín Horáček váltotta fel, aki már korábban is vezette csapatunkat. Az első, felnőtt csapat összeállítása a tavaszi szezonban véglegesnek számít. Mivel az elmúlt években kevesebb saját nevelésű futballistát sikerült besorolni az első csapatba, idegenlégiósokat kellett szereznünk, hogy jó minőségű gárdát sikerüljön felállítani. Mindezt azért, hogy a csapat megállja a helyét az V. ligában, továbbá hogy a fiatal játékosok tapasztalatot tudjanak szerezni az idősebbektől, s ezt majd később kamatoztatni tudják játékukban. A pillanatnyi helyzet és a jövőkép A bajnokság őszi idénye nem hozott sikereket az FK Farkasd számára. A csapatok nem túlságosan kedvező helyezéseket foglaltak el a bajnoki táblázatokon (a felnőtt csapat a 14. helyen, az ifjúsági a 15.-en, a diákcsapat a 6. helyen végzett), s ez az áldatlan állapot nagyrészt a gyakori játékoscseréknek volt köszönhető. A legnagyobb figyelmet a tavaszi idényben mindenképpen a felnőtt csapat igényli. Horáček edző védenceitől teljesítményjavulás várható el illetve, hogy az V. ligában való megmaradáshoz szükséges pontszámot érjenek el. Elvárható az is, hogy a csapat...de a legnagyobb munka még várat magára fotók az oldalon: Juhász Gyula fokozatosan feltöltődjön saját nevelésű játékosokkal. Aktív munka folyik a diák- és ifjúsági csapattal is, hogy Farkasdon minőségi futballnemzedék nőjön fel. A klub irányulásával tisztában van a megfiatalított klubvezetőség is, amely 2011 decemberében állt öszsze. A vezetőség gazdagítani akarja a falu kulturális és társadalmi életét, célja az, hogy javítsa az emberek kapcsolatát a sportággal, továbbá a sport szeretetére nevelje a gyerekeket és a fiatalokat. Hosszú távú feladat az, hogy kicsalogassuk a családokat a futballpályára, hogy a vasárnapi sportdélutánok társadalmi, közösségi eseménnyé váljanak. Ehhez széleskörű együttműködés kell, tekintet nélkül arra, ki és hogyan veszi ki a részét a jelenlegi helyzet javításából. A pálya és környéke szépen alakul... Minden a munkával kezdődik A farkasdi futballklub pénzügyi és személyi feltételei végesek. A község költségvetéséből kapott támogatás a klub működési kiadásainak legfeljebb a 2/3-át fedezi, a többi kiadást szponzoroktól szerzett összegekből kell fedezni. A diákcsapatnak sikerült szponzort találni, ő azzal törődik, hogy a legkisebb sportolóink megfelelő felszereléssel és körülményekkel rendelkezzenek (mez, sporteszközök, frissítő...). Hasonló módon szeretnénk megoldani az ifjúsági csapat működését is, sajnos eddig még nem sikerült megegyeznünk egyetlen támogatóval sem. Az év folyamán rengeteg munkát kell elvégezni a futballpályán és környékén. Az év elején le lett cserélve a futballkapu, mivel a régi már teljesen elrozsdásodott. Jelenleg folyamatban van az amfiteátrum felőli kerítés javítása, majd sor kerül a cserejátékosok kispadjainak az elvárt feltételek szerinti elkészítésére, végül szükség van villanyszerelési munkálatokra is. Mindegyik feladat társadalmi munkával, önerőből van megoldva, melyben élen járnak a vezetőség tagjai. A legnagyobb feladat az öltöző épületének felújítása, amire az áldatlan állapotok miatt van szükség. Ám ezt a feladatot csak a község segítségével tudjuk megoldani. Napi gondnak számítanak banálisnak tűnő problémák is, mint pl. tisztítószerek vásárlása, a csapatok szállítása a mérkőzések helyszínére, frissítők biztosítása, az öntözőrendszer javítása, a hozzá való alkatrészek vásárlása és persze az edzésre szánt segédeszközök javítása, amelyek a helyi vandálok állandó célpontjait képezik. Ezeknek a gondoknak a megoldásához természetesen bármiféle segítség jól jön mindazoktól, akiknek nem mellékes, hol és milyen körülmények között töltik gyermekeik a szabad idejüket. A farkasdi futballklub félúton van affelé, hogy elfoglalja az őt megillető társadalmi elismertséget, de a cél eléréséig még rengeteg munka vár ránk. Juhász Gyula, FK Vlčany

12 12 GYEREKSAROK Gyereksarok (angol nyelv) - Detský kútik (anglickýjazyk) 1. Párosítsd az egyes foglalkozásokat a munkahellyel! / Spoj jednotlive zamestnania s pracoviskom! Airport Post office Hospital Restaurant School 2. Tedd a megfelelő írásjelet a mondat végére! Dopln správnu interpunkciu na konci vety! a, Did you bring your lunch today... b, I will buy lunch in the cafeteria... c, I am so hungry... d, Would you like to sit together... e, We will have a great time... 3., Találj legalább 5 hibát a mondatokban, javitsd ki, majd ird le helyesen! Najdi minimálne 5 chyb vo vetách, oprav ich a napis správnu verziu! My name is Alex. I ten and I life in Slovakia. My birthday is in Friday. I like play football. When I am alone, I listen music. At summer I go bathing in a lake. I haven t any brothers or sisters. My favourite subjects is English.

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ!

AJÁNLÓ XII. REGIONÁLIS TALÁLKOZÓ KIÜLTEK A VÉNASSZO- NYOK A PADRA... VASUTASAINK LENGYELOR- SZÁGBAN OLY TÁVOL MESSZE VAN HAZÁM... UTAZNI JÓ! AJÁNLÓ TARDOSKEDD KÖZSÉG MAGAZINJA XIII. évfolyam 1. szám 2010 április Ára: 0,50 Paál Zsolt Csendes tavasz, esti pára... Alvó őzek halk szemérme... Megremeg egy virág szára harmat hangú halk zenére. Égbe

Részletesebben

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő

Őri Hírek ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA. Szívem csengő III. évfolyam 4. szám 2014. december 1 ŐRISZENTPÉTEREN ÉLŐK LAPJA Tartalomból Közmeghallgatás Házunk tája - Önkormányzati hírek Újraválasztották az elnököt Sokan, sokféleképpen emlékeztek Fesztiválváros

Részletesebben

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra,

VII. évfolyam, 2. szám 2011. december. őrizni működőképességünket. A támogatást a felhalmozódott számlatartozásainkra, VII. évfolyam, 2. szám 2011. december Önkormányzat hírei Tisztelt Tiszaszentimreiek, Újszentgyörgyiek! Eseményekben gazdag időszakról számolhatunk be Önöknek egy ünnepi dupla számmal. A lakosság kérdez...

Részletesebben

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù

Üllői. Üllői nézőpontok. Helyi programok a körkérdésben. Városgondnokság vigyáz a rendre. Ésszel és erővel. Bemutatkozik az állatvédőrség Ù Nyertes pályázat Az új városközpont megan nyi funkcióval bíró komplexum, nem csak hivatalos ügyek intézésére épült. A közösségi központ például esküvőknek, előadásoknak, de akár zenés-táncos programoknak

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

HÍRNÖK. Karácsony-est

HÍRNÖK. Karácsony-est HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja IV. évfolyam 4. szám 2008. december Áprily Lajos Karácsony-est Angyal zenéje, gyertyafény kincses kezem hogy lett szegény? Nem adhattam ma semmi mást, csak jó, meleg

Részletesebben

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

Újhartyán község nevének eredetéről

Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község nevének eredetéről Újhartyán község képviselő testülete a 118/2010.(09.08.) sz. Képviselő-testületi határozatában felkérte a települési német kisebbségi önkormányzatot, vizsgálja meg a

Részletesebben

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom

A közös advent fényei. Mikulás hozta és vitte az ajándékokat. Tartalom 2011. december Tartalom Kiemelt arany a néptáncosainknak 2. oldal Kilencvenéveseket köszöntöttünk 2. oldal Síkosság mentesítési felhívás 3. oldal Kátyúztatunk a tél előtt 3. oldal Mezőföldi Mikulás-túra

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette "elfelejtette" viszszaadni!

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft. az irattárból, vagy aki azokat kivette elfelejtette viszszaadni! XIX. évfolyam 4. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft A Badacsonyörsi kemping, illetve strand ügye - Válasz a nyílt levélre - A Badacsony Újság márciusi számában a BÖÉE vezetõsége

Részletesebben

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért

Nyitánya lehet a térség felemelkedésének Sikeres lobbi a tízmilliárdért I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Mindezek ellenére csaknem húsz évig semmi nem történt ebben az ügyben. Egészen ez év tavaszáig, amikor végre feltûntek a terepen a földmérõk. A 26-os négysávos továbbépítése azonban

Részletesebben

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya

KÜRTÖS. Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya k W r t s Q KÜRTÖS X. évfolyam 7. szám Közéleti havilap 2012. július Ára 0,40 EUR 12,- Sk 150,- Ft Tisztújító közgyűlést tartott a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya Hol vannak már azok a régi

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid.

Hírmondó. Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! Nagyalásony és környéke. A hír a miénk! Dabrony, Somlóvecse, Vid. Hírmondó Nagyalásony és környéke Dabrony, Somlóvecse, Vid A hír a miénk! Békés Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet! I. évfolyam, 2. szám 2011. december A tartalomból A szlogen: Termőföldtől az asztalig

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

Önkéntesség nem ér a neved! Európában a 2011-es esztendő az Önkéntesség

Önkéntesség nem ér a neved! Európában a 2011-es esztendő az Önkéntesség HÍRNÖK A csallóközcsütörtökiek lapja VII. évfolyam 3. szám 2011. szeptember Gál Sándor Tűnődések 1 magamhoz szelídülök lassan délután az esthez ha volt aki szeretett már inkább ne szeressen 2 estéli halálban

Részletesebben

Hogyan fizetjük az adót és illetékeket 2015-ben? Egy másik fontos dolog az, hogy a 2015-ös évre szóló kérvényeket egészen 2016 februárjáig

Hogyan fizetjük az adót és illetékeket 2015-ben? Egy másik fontos dolog az, hogy a 2015-ös évre szóló kérvényeket egészen 2016 februárjáig XXIII. évfolyam, 22. szám Ingyenes kiadvány 2014. decmber 17. Alapítva 1849-ben Megtartotta első ülését az új városi képviselő-testület December 15-én, hétfőn a Tiszti pavilon dísztermében tartotta meg

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23.

Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. Múltunk Új sorozat indul a Pándi Tükörben 23. 1941 Helyi közéleti periodika 2013. július 22. évfolyam/ 2., 85. szám NYÁR 28 oldal Ára: 180 forint Kontakt: panditukor@gmail.com Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Közös szívdobbanás. Városunk lapja XXVII. évf. 6. szám 2015. március 26. városháza Bővülő közfoglalkoztatás. aktuális Kútfúrás és uszodafelújítás

Közös szívdobbanás. Városunk lapja XXVII. évf. 6. szám 2015. március 26. városháza Bővülő közfoglalkoztatás. aktuális Kútfúrás és uszodafelújítás Városunk lapja XXVII. évf. 6. szám 2015. március 26. Közös szívdobbanás városháza Bővülő közfoglalkoztatás aktuális Kútfúrás és uszodafelújítás Sportkalauz Bemasíroztak a Final Fourba mezőkövesdi újság

Részletesebben

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi,

is biztos vagyok, hogy sokan nem tudják azt sem, hogy a karcagi kórház már nem városi, XXVI. évf. 43-44. szám 2013. december 20. INGYENES ÖNKORMÁNYZATI HETILAP Egyszerűbb és átláthatóbb lett a költségvetésünk Interjú Dobos László polgármesterrel Önkormányzati szinten az idei év jelentős

Részletesebben

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak!

Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Téti Híradó Városi Folyóirat XII. évfolyam 4. szám 2007. december Áldott, békés és szeretetteljes karácsonyt és sikerekben bõvelkedõ új esztendõt minden kedves olvasónak! Nehéz év van mögöttünk, talán

Részletesebben

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren

MEZŐFALVA. Csodás ünnep volt. Az én falum. Kellemes húsvéti ünnepeket kívánok településünk valamennyi lakójának! Húsvét a téren Az én falum MEZŐFALVA Információs és közéleti havilap 2011. április Tartalom Eredményes közbeszerzés Szervezzük a vízi közműtársulatot Ültessünk közösen virágot Lomtalanítás Iskolai hírek Óvodai hírek

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás

hírmondó Felavatták a Petőfi szobrot! Az avatási ceremónián az Összefogás HALÁSZTELKI hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Felavatták a Petőfi szobrot! Városunknak immár Petőfi szobra is van, melyet a költőről elnevezett Petőfi kertben

Részletesebben