JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:"

Átírás

1 Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében október 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Tompáné Balogh Mária polgármester, Jakab Zoltán alpolgármester, Bedi Ervin, Bertha Zoltán, Major Jenő, Szupinger Tamás, Zsiray Dénes képviselő-testületi tagok, Takácsné Nagy Mária adóügyi ügyintéző Sólyom Tibor Nagytérségi - Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezet vezetője, Dr. Gál László jegyző, Takács Katalin jegyzőkönyvvezető. Tompáné Balogh Mária polgármester: köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Ezután javaslatot tesz a jegyzőkönyvhitelesítőkre, ami alapján a képviselő-testület egyhangúlag Bertha Zoltán és Jakab Zoltán képviselőket választotta meg. Ezek után javaslatot tesz az ülésen tárgyalandó napirendi pontokra, kiegészítve a döntést igénylő ügyek k.) pontjára nevezetesen a beledi 785/8 hrsz-ú terület felajánlása az önkormányzat részére. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projekt állásáról Előadó: Sólyom Tibor Nagytérségi - Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezete vezetője 2.) Beszámoló a helyi adóügyi tevékenységről, az adóbevételek alakulásáról és az adórendelet felülvizsgálata Előadó: Dr. Gál László jegyző Takácsné Nagy Mária adóügyi ügyintéző 3.) évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető 4.) Beszámoló a évi költségvetés ¾ éves végrehatásáról Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető 5.) Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester 6.) Pályázat kiírása a Beledi Gyógyszertár bérbeadására Előadó: Dr. Gál László jegyző

2 7.) Döntést igénylő ügyek a) Hó eltakarítására vonatkozó szerződés tervezetek elfogadása b) Lomblevelek elszállítási idejének meghatározása c) Polgármester jubileumi jutalmának megállapítása d) Az önkormányzat tulajdonában lévő Beled Rákóczi utca 152. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének felmondása e) Pályázat a Kastélyiskola tetőszerkezetének és kerítésének felújítására f) Döntés a villamos áram beszerzésére vonatkozó ajánlatokról g) A volt Betonárú raktárhelyiségeinek bérbeadása h) Buthi Ernő és Horváth Lajos (056/30hrsz.) haszonbérleti szerződés módosítási kérelme i) Közművek kiépítése a beledi 058/3. hrsz-ú ingatlanon j) Döntés a Temető urnafal előtti terület térkövezéséről k.) A beledi 785/8 hrsz-ú terület felajánlása az önkormányzat részére 8.) Egyebek A képviselő-testület a napirendi pontokat a fentiek szerint elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 95/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete október 24-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjait az alábbiak szerint fogadja el: 1.) Tájékoztató a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projekt állásáról 2.) Beszámoló a helyi adóügyi tevékenységről, az adóbevételek alakulásáról és az adórendelet felülvizsgálata 3.) évi költségvetési rendelet módosítása 4.) Beszámoló a évi költségvetés ¾ éves végrehatásáról 5.) Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása 6.) Pályázat kiírása a Beledi Gyógyszertár bérbeadására 7.) Döntést igénylő ügyek a.) Hó eltakarítására vonatkozó szerződés tervezetek elfogadása b.) Lomblevelek elszállítási idejének meghatározása c.) Polgármester jubileumi jutalmának megállapítása d.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Beled Rákóczi utca 152. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének felmondása e.) Pályázat a Kastélyiskola tetőszerkezetének és kerítésének felújítására f.) Döntés a villamos áram beszerzésére vonatkozó ajánlatokról g.) A volt Betonárú raktárhelyiségeinek bérbeadása h.) Buthi Ernő és Horváth Lajos (056/30hrsz.) haszonbérleti szerződés módosítási kérelme i.) Közművek kiépítése a beledi 058/3. hrsz-ú ingatlanon j.) Döntés a Temető urnafal előtti terület térkövezéséről k.) A beledi 785/8 hrsz-ú terület felajánlása az önkormányzat részére 8.) Egyebek

3 Napirendi pontok tárgyalása előtt: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről. Tompáné Balogh Mária polgármester: beszámol a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (jegyzőkönyvhöz csatolva), majd a két ülés között az alábbi eseményekről tájékoztatja a képviselő-testületet: elmondja, 24 órás katasztrófavédelmi ügyelet volt a Hivatalban, október 19-én Edvén 20 éves volt az evangélikus templom, melyre ünnepséget szerveztek, két buszöblös pályázatot írtak alá egyik a beledi óvodánál, másik pedig Vicán a Faluháznál lesz, szeptember került megrendezésre az Itthon vagy Magyarország szeretlek programsorozat, szeptember 14-én a Régi Beledi Baráti Kör a temetőben kopjafát helyezett el Dr. Zsiray Kálmán emlékére. Kistérségi ülés volt Kapuváron, október 12-én került megrendezésre az egészségnap, 4 alkalommal Leader ülés volt Kapuváron, a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladék projekttel kapcsolatos értekezleten volt Mosonmagyaróváron. Jövő héten lesz a halottak napja, így a temető rendbetételével foglakoznak az önkormányzatnál dolgozók, november 5-én lesz az Egyesített Szociális Központ Társulási ülése, november 9-én a kerül megrendezésre a Márton Nap és ugyan ezen a napon lesz Vicán az Idősek Napja. 1.) Tájékoztató a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási projekt állásáról Előadó: Sólyom Tibor Nagytérségi - Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezete vezetője (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: köszönti Sólyom Tibor urat a Nagytérségi - Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezete vezetőjét örül. hogy elfogadta a meghívást és bővebb tájékoztatást ad a Nagytérségi Hulladékgazdálkodással kapcsolatban. Beleden már évek óta üzemel a hulladékudvar, jelenleg nem működik az ígéret az volt, hogy júliusban, vagy szeptemberben megnyílik, de még mindig nem kapták meg az engedélyt, így a beledi lakosok otthon kénytelenek gyűjteni a szemetet. Ezen a héten van Beleden a lomtalanítás, a Rekultív Kft. konténereket helyezett el a Hulladékudvarban ahol a lakosok leadhatják feleslegessé vált dolgaikat. Jakab Zoltán alpolgármester: köszöni Sólyom Tibor úrnak a tájékoztatást, arról szeretne bővebb információt megtudni, hogy a gumiabroncsokat és az üveget is átveszik-e a hulladékudvarban, valamint térítés ellenében veszélyes hulladékot és építési törmeléket el lehet-e helyezni a hulladékudvarban? Elmondja, hogy a lomtalanítás jelenleg zajlik a településen, 4 konténer telt meg eddig ebből 2 konténert elvittek a rászorulók, ami az egyik embernek kidobandó a másik embernek lehet, hogy érték. Sólyom Tibor Nagytérségi - Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezete vezetője: elmondja, hogy pontos időpontot nem tud ígérni a hulladékudvar megnyitásával kapcsolatban, legkésőbb február 28-ig le kell zárni a projektet és utána el kell kezdeni az elszámolást. A beledit gyorsan meg kell nyitni, meg kell oldani az EON-nal az áram bővítését, az építési és az önkormányzati engedélyek megkérését. Szeretnék kiküszöbölni, hogy ne bizonyos csoport vegye irányítás alá. Ha az emberek lemondanak a számukra feleslegessé vált dogokról és elhelyezik a hulladékudvarban, az onnantól fogva a hulladékszolgáltató tulajdonát képezi.

4 Építési törmelék leadásához konténert kell bérelni térítés díj ellenében, veszélyes hulladékot külön konténerben kell gyűjteni, melynek folyamatosan zárva kell lenni, növényvédő szerek, gyógyszer, festék egyaránt elhelyezhető a konténerben. Évi egy alakalommal köteles a szolgáltató rendbe tenni a hulladékudvart. Zsiray Dénes Képviselő-testületi tag: tájékoztatást kér a szelektív hulladékgyűjtő edények méretéről és, hogy mennyit osztanak ki a lakosság körében. Sólyom Tibor Nagytérségi - Hulladékgazdálkodási Társulás munkaszervezete vezetője: elmondja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása az egy háztartásban élő személyek számától függ. Egységes lesz a díj, amit a lakosok fizetnek, arra kéri a lakosságot, hogy az üveget ne tegyék bele a szelektív hulladékgyűjtő edénybe. A képviselő-testület a beszámolót elfogadta, és egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 96/2013. (X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja - a környezetvédelmi szakhatósági hozzájárulások beszerzése után a Beledi Szelektív Hulladékudvar elsőként való megnyitását a Mosonmagyaróvári Szelektív Hulladékudvarral együtt, mivel Beled városában a Szelektív Hulladékudvar már a nagytérségi projekt megvalósításának megkezdése előtt folyamatosan üzemelt. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás elnökét értesítse. Határidő: október ) Beszámoló a helyi adóügyi tevékenységről, az adóbevételek alakulásáról és az adórendeletek felülvizsgálata Előadó: Dr. Gál László jegyző Takácsné Nagy Mária adóügyi ügyintéző (előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Takácsné Nagy Mária adóügyi ügyintéző: elmondja, hogy kimentek a behajtási kötelezettségek, a héten Ft-ot behajtottak. Jogszabály írja elő, hogy mely lépéseket kell megtenni a behajtás eredményessége érdekében. Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy az önkormányzat bevételének 25%-át az adók teszik ki Ft. A gépjárműadó csökkent, a talajterhelési díj emelkedett, van olyan család, ahol Ft a talajterhelési díj összege. Több alkalommal felhívták a lakosság figyelmét a talajterhelési díjak megemelkedésére. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy rendben vannak a számok, jól és időarányosan teljesülnek. Pénzügyi-bizottsági ülésen felvetették az idegenforgalmi adó bevezetését, de nem javasolják bevezetni. A tavalyi évben bevezették a telek adót a külterületek után. Az aranykoronát nem tartalmazó földterület, melyen nem folyik

5 mezőgazdasági tevékenység összege külterület 15 Ft/m², a belterület 23 Ft/m². Javasolja, hogy a következő években közelítsék az adóértéket a kül- és belterületek után. 97/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóügyi tevékenységről, az adóbevételek alakulásáról és az adórendeletek felülvizsgálatáról szóló beszámolót elfogadja. A 2014-es évben új helyi adónem bevezetését és a jelenleg hatályban lévő adómértékek változtatását nem tatja szükségesnek. Utasítja egyúttal a jegyzőt, hogy az adóbehajtási tevékenységet az önkormányzat saját bevételeinek növelése érdekében kiemelten kezelje. Felelős: Dr. Gál László jegyző Határidő: december ) évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető: ismerteti a évi költségvetési rendelet módosítását elmondja, hogy július 1-től 5 település csatlakozott az Egyesített Szociális Központhoz és létrejött a Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a módosításnak mindig oka van, most az Egyesített Szociális Központ társulása miatt történt a rendelet módosítása. A képviselő-testület egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta: 14/2013.(XI.12.) Rendelet Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2013.(III.18.) rendeletét az előterjesztés szerint módosítja. Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon 4.) Beszámoló a évi költségvetés ¾ éves végrehatásáról Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester Kápolnási Renáta pénzügyi csoportvezető (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy a beszámolót október 31-ig kell leadni, a bevételek arányosak, több a bevétel, mint a kiadás, az önkormányzat működése zavartalan és stabil.

6 98/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetésének ¾ éves végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 5.) Az Önkormányzat évi költségvetési koncepciójának elfogadása Előadó: Tompáné Balogh Mária polgármester (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy a koncepció kidolgozásánál fő szempont az önkormányzat és az intézmények zavartalan működésének biztosítása. Fontosnak tartja minden évben egy utca felújítását, valamint az önkormányzat saját vagyonának növelését, épületek vásárlását, vagy felújítását. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a Pénzügyi-Bizottság hosszasan tárgyalta, a évi költségvetési koncepción nem javasol változtatást. 99/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját az előterjesztés szerint elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy a koncepcióban foglaltakat a évi költségvetési terv összeállításánál vegye figyelembe. Határidő: február ) Pályázat kiírása a Beledi Gyógyszertár bérbeadására Előadó: Dr. Gál László jegyző (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az idei évben lejár a Gyógyszertár bérleti szerződése, így pályázati felhívás keretében honlapon, újságokban, gyógyszertári folyóiratban meg kell hirdetni a Gyógyszertár bérbeadását. A pályázatok beadási határideje november 22. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a Pénzügyi-bizottság 3 éves időtartamra január 1-től december 31-ig, Ft/hó alapáron javasolja a Gyógyszertár bérbeadását. A hétvégi nyitva tartás (ügyelet) előnyt jelent a pályázó számára.

7 100/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki az önkormányzat tulajdonában lévő Beled, Rákóczi u szám alatti, beledi 971. hrsz-on nyilvántartott közforgalmú gyógyszertár január 1-től december 31-ig történő, határozott idejű bérbeadására. Pályázati feltételek: - Nyilatkozat gyógyszertár működtetésére való jogosultsági feltételek fennállásáról; - Nyilatkozat a gyógyszertárban végzett szaktevékenységekhez külön jogszabályokban megállapított képesítéssel rendelkező szakszemélyzet alkalmazásáról; - Nyilatkozat nyitvatartási és ügyeleti időben gyógyszerész jelenlét biztosításáról; - Legalább Ft/hó bérleti díj inflációkövető vállalása; - Előnyt jelent életvitelszerű beledi lakó- vagy tartózkodási hely létesítése és hétvégi (szombat-vasárnap) gyógyszertári ügyelet vállalása A nyertes pályázóval kötött bérleti szerződés elválaszthatatlan részét képezi a helyiségjegyzék. A pályázatokat november 22-ig lehet benyújtani írásban Beled Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címezve (9343 Beled, Rákóczi u. 137.). Bővebb felvilágosítás a Beledi Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető a polgármestertől vagy a jegyzőtől a 06-96/ es telefonszámon. Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat kiírásáról a Kisalföld című napilapban, a honlapon és a gyógyszertári szakmai lapban gondoskodjon. Határidő: november ) Döntést igénylő ügyek a.) Hó eltakarítására vonatkozó szerződés tervezetek elfogadása (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy a hó eltakarításra 3 árajánlat érkezett, mind a 3 ajánlatot adó vállalkozó beledi javasolja, hogy mind a 3 vállalkozóval kössenek szerződést, mert nem lehet előre tudni, hogy mekkora hó lesz és lehet, hogy minden bevethető gépre szükség lesz. Előfordulhat, hogy a drágábban dolgozó gép, gyorsabban dolgozik. Szupinger Tamás képviselő-testületi tag: fontosnak tartaná az idei évre hófogók beszerzését.

8 Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy a műszaki ügyintéző utána járt és megkérdezte, hogy a hófogók igénylése ingyenes, a földtulajdonosok engedélye szükséges. A havazás alatt jó néven veszi a lakosság részéről történő jelzéseket, felhívja a Beleden élők figyelmét a megfelelő sorrend betartására, mindig a városközponttól haladnak kifelé, fontosnak tartja a közintézmények megközelíthetőségét. Bertha Zoltán képviselő-testületi tag: kérdése, hogy a hó eltakarítással megbízott vállalkozók az értesítéstől számítva mennyi időn belül indulnak el. Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy van felkészülési idő a vállalkozók számára és mikor elindulnak, jelzik. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: javasolja, hogy mind a 3 vállalkozóval kössék meg a szerződést. 101/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában és kezelésében lévő utak hó eltakarítási munkáival - a benyújtott ajánlatok alapján Béres Tibor Beled, Béke u. 27. szám alatti egyéni vállalkozót, Vargáné Pálfi Éva Beled, Ciráki utca 9. szám alatti egyéni vállalkozót, és Broccil Bt.-t (képviseletében eljáró: Kesik Péter) Beled-Vica Fő utca 21. szám bízza meg az alábbi díjtételekkel: - Béres Tibor esetében 3,3 m-es egyszárnyú hóeke alkalmazásával Ft + ÁFA/üzemóra, készenléti díj felszámolása nélkül. (A megbízó által meghatározott utcák). - Vargáné Pálfi Éva esetében Ft + ÁFA/üzemóra, készenléti díj felszámolása nélkül. (A megbízó által meghatározott utcák). - Broccil Bt.-t esetében Manitou LSU rakodógép 3m³-es kanállal Ft/óra MTZ 82 traktor+2,5 m-es oldalzóval Ft/óra Fendt 820 varió traktor 4m-es oldalzótolólappal Ft/óra Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az ajánlattevőket értesítse, és a nyertes pályázókkal a megbízási szerződést kösse meg. Határidő: november 30. b.) Lomblevelek elszállítási idejének meghatározása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy mint az előző évekhez hasonlóan az idei évben is az önkormányzat oldja meg a lomblevelek elszállítását, Beleden nem volt nagy igény a komposztáló edényekre, ami alkalmas lenne a lomblevelek gyűjtésére is. A halottak napja utáni hétvégéken november 9, 16, 23. fogják a lombleveleket elszállítani.

9 102/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja a lakosság által összegyűjtött lomblevelek elszállítását az ingatlanok előtti közterületre kihelyezve, térítés nélkül. Az elszállítását az önkormányzat november 11-én, 18-án, és 25-én végzi el. Utasítja a polgármestert, hogy a lomblevelek elszállítására vonatkozó felhívást a helyi hirdetőtáblákon és az önkormányzat honlapján tegye közzé. Határidő: október 31. c.) Polgármester jubileumi jutalmának megállapítása (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a polgármester asszony 35 éves jubileumi jutalmának megállapítása már júliusban esedékes lett volna, a Pénzügyi - Bizottság is tárgyalta, 4 havi illetményének megfelelő összegű jubileumi jutalmat állapít meg. 103/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 1. (1) és a 13. (1) bekezdéseiben, továbbá a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. törvény 150. (2) bekezdés c.) pontjában és a (3) bekezdésében biztosított jogkörben megállapítja, hogy Tompáné Balogh Mária Beled Város polgármestere a 35 éves jubileumi jutalomra jogosító idővel én rendelkezik. Tompáné Balogh Mária polgármester részére i hatállyal 4 havi illetményének megfelelő összegű, azaz bruttó Ft azaz egymillió-hétszázezer-hatszáz forint összegű jubileumi jutalmat állapít meg. Utasítja a Beledi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjét, hogy a polgármester részére a jubileumi jutalom kifizetéséről gondoskodjon. Felelős: Dr. Gál László jegyző Határidő: 2013.október 31.

10 d.) Az önkormányzat tulajdonában lévő Beled Rákóczi utca 152. szám alatti üzlethelyiség bérleti szerződésének felmondása (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Beled Rákóczi utca 152. szám alatti ingatlan bérleti szerződését a bérlő március 31-től meg kívánja szüntetni. Vannak érdeklődök az ingatlan bérlésére, önkormányzat tulajdonában lévő ingatlant nem adnak el, inkább fel kellene újítani. 104/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Tompos Szilárd Beled Füzes utca 1. szám alatti lakos bérlő bejelentésére elfogadja az önkormányzat tulajdonában lévő Beled Rákóczi utca 152. szám alatti üzlethelyiség bérleti jogviszonyának felmondását és március 31.-i hatállyal történő megszüntetését. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a bérlőt értesítse. Határidő: október 31. e.) Pályázat a Kastélyiskola tetőszerkezetének és kerítésének felújítására (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy van pályázati lehetőség a kastély tetőszerkezetének felújítására, a támogatás összege 50%-os az önerő 50%-os. Szükséges favédelmi szakvélemény kikérése, melyik maradjon meg, melyike kell kicserélni. Az Örökségvédelmi Hivatalhoz felújítási dokumentációt kell készíteni Ft helyett Ft-ért vállalja el a vállalkozó. A kastélykerítés felújítását 50%-ban támogatja a kiírt pályázat, minden dokumentáció megvan. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: javasolja pályázat benyújtását a kastély tetőszerkezetének felújítására. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy a kastélytető felújításával egyetért, de a kastélykerítés felújítására az 50%-os támogatást alacsonynak tartja és nem támogatja a pályázat benyújtását. A képviselő-testület 6 igen és 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta 105/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja pályázat benyújtását a Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégiuma által kiírt műemlék épületek és építmények állagmegóvásának támogatására, az önkormányzat

11 kizárólagos tulajdonában lévő Beled Rákóczi utca 122. szám alatti beledi 1015/2 hrsz-ú ingatlanon fekvő Bartalovszky kastély tető és kerítés felújítására. - A tervezett beruházás összköltsége: Ft (ÁFÁ-val együtt) - Az igényelt támogatás: Ft (ÁFÁ-val együtt) - Az önerő mértéke: Ft (ÁFÁ-val együtt) Utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon és az önerő mértékét az önkormányzat évi költségvetésébe tervezze be. Határidő: november 12. f.) Döntés a villamos áram beszerzésére vonatkozó ajánlatokról (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy felmerült a kérdés az MVM partnernél miért ilyen magasak a KW-t fogyasztások. Az MVM általány alapján állapította meg azokat a 2011-es évet figyelembe véve, lehetőség van a kvóta csökkentésére, az MVM-mel még nem számoltak el, de alacsonyabb az ajánlata, mint az E-ON-é. Bertha Zoltán képviselő-testületi tag: kérdése, hogy a kimutatás alapján Vica áram fogyasztását tekintve a nyári időszakban több volt a fogyasztás, mint télen, a 28 napos hónapban is több volt, mint a 31 napos hónapban. Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy az MVM általányt számoltak és a számlázások átcsúsztak a következő hónapokra. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság is értetlenkedett a kimutatást látva, nincsen benne semmi logika. Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanokat folyamatosan ellenőrzik, a közvilágítás fogyasztását nem tudják ellenőrizni. 106/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a benyújtott díjjavaslatok alapján - az önkormányzat és intézményeihez, továbbá a közvilágításhoz szükséges villamos áramot a 2014-es évben is a Magyar Villamos Művek Zrt.-től szerzi be, a díjjavaslatban meghatározott összegért. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a díjjavaslatot benyújtó szolgáltatókat értesítse és a nyertes céggel a szerződést kösse meg. Határidő: december 31.

12 g.) A volt Betonárú raktárhelyiségeinek bérbeadása Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy sokan érdeklődnek a volt Betonárú bérbevételére. Úgy gondolta, hogy gyorsabban mennek majd a munkálatok. 3-4 vállalkozónak kiadják-e külön-külön az épületeket? Van egy vállalkozó, aki 300m²-es épületet keres, főt szeretne foglakoztatni. Répcelakon Ft/m² áron adják ki az épületeket, ha versenyképesek szeretnének lenni, lejjebb kell vinni az árakat. Voltak kint egy érdeklődővel, aki elbontaná az épületet, az építést végző vállalkozónak a lebontott törmeléket el kell szállítani, a megmaradt és használható dolgokat licitálják el. Jakab Zoltán alpolgármester: ismerteti, hogy a terület 8,7ha, felügyelet nélkül senkit ne engedjenek be a területre. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy egy éve már érdeklődnek a volt Betonárú bérbevételéről, fel kell mérni az igényeket meg kell beszélni az elképzeléseket, úgy lehet előbbre menni, ha írásbeli kérvényt adnak be az érdeklődők, kell egy őr, aki figyeli a területet. Ha a Betonárú a saját termékeit nem tudta eladni, akkor mi hogyan tudjuk? Bertha Zoltán képviselő-testületi tag: véleménye szerint is meg kell kezdeni a bontást, a palákat és az egyéb használható dolgokat licitre kell bocsátani. Szupinger Tamás képviselő-testületi tag: elmondja, hogy az előző évek adóbevételeit tekintve most a Betonárú adóbevétele kiesik, ami körülbelül Ft volt évente, ha van komoly érdeklődő a terület bérlésére, ne álljanak ellen. 107/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szükségesnek tartja az önkormányzat tulajdonában lévő volt Betonárú kijelölt üzemcsarnokainak és a szabad területeinek határozott idejű bérbeadását. Ugyancsak szükségesnek tartja a területen lévő lebontásra kijelölt épületekre vonatkozó lakossági igények felmérését. Utasítja a polgármestert, hogy-e döntésre vonatkozó hirdetményeket a helyi hirdetőtáblákon és a honlapon tegye közzé. Határidő: november 15. h.) Buthi Ernő és Horváth Lajos (056/30hrsz.) haszonbérleti szerződés módosítási kérelme (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy Buthi Ernő és Horváth Lajos úgy tudja a földalapú támogatást igényelni, ha a haszonbérleti szerződést módosítják.

13 108/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő beledi 056/30 hrsz-ú ingatlanból 2 ha 1075m² nagyságú szántó művelésű ágú ingatlanra haszonbérleti szerződést köt Buthi Ernő Beled Pacsirta u. 26. szám alatti lakossal október 24- től október 31-ig. A haszonbér összege: Ft/év Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a bérlőt értesítse és a haszonbérleti szerződést kösse meg. Határidő: azonnal 109/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő beledi 056/30 hrsz-ú ingatlanból 2 ha 1075m² nagyságú szántó művelésű ágú ingatlanra haszonbérleti szerződést köt Horváth Lajos Beled Jókai utca 29. szám alatti lakossal október 24-től október 31-ig. A haszonbér összege: Ft/év Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a bérlőt értesítse és a haszonbérleti szerződést kösse meg. Határidő: azonnal i.) Közművek kiépítése a beledi 058/3. hrsz-ú ingatlanon Tompáné Balogh Mária polgármester: ismerteti, hogy Szalay Antal úr a Provertha Zrt. tulajdonosa levélbe kereste meg és kéréssel fordul az önkormányzat felé. A 059/3 hrsz-ú földút önkormányzati tulajdonban van, forgalomképtelen vagyon, amit nem lehet eladni, csak bérbe lehetne adni és ezen az úton közlekedő földtulajdonosoknak biztosítani kell a földekhez való bejárás lehetőségét. Levelében kéri még a Vörösmarty utca felújítását, kerékpárút megépítését, közvilágítás bővítését, valamint a Malomhoz a közművek kiépítését, ha a Malomnál ipari terület épül, ki kell vinni a közműveket. Gyalogjárdát, kerékpárutat akkor tudnak biztosítani, ha meg lesz az üzem. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: egyetért a felsoroltakkal, fontosnak tartja a közművek kiépítését, hogy a remélt termelés beinduljon. A Provertha Zrt. egy nagy gazdasági vállalkozás Beleden, mindenkinek vannak kérései, de minden kérést nem lehet teljesíteni, mérlegelni kell.

14 Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: elmondja, hogy az önkormányzatnak is fontos a Provertha Zrt. sorsa, körülbelül 100 főt foglalkoztat Beleden, sok családnak jelent megélhetést. Az önkormányzat lehetőségeihez mérten fokozatosan támogassa és rugalmasan álljon hozzá az üzem megépüléséhez, az anyagi lehetőségeihez mérten. Szupinger Tamás képviselő-testületi tag: véleménye szerint az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy a Provertha Zrt. megmaradjon, de szeretnének valami biztosítékot arra vonatkozóan, hogy az üzem megmarad és az itt dolgozó embereknek lesz munkahelyük. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy mindig mérlegelni kell, mi fér bele a költségvetésbe, önkormányzat vagyonával is úgy kell gazdálkodni, mint az otthonival. Első lépésként a földút felajánlását és a közművek kiépítését javasolja. 110/2013. (X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Provertha Zrt. tulajdonosának kérésére munkahely megtartás érdekében szükségesnek tartja a beledi 061/5 hrsz-ú ingatlanra a víz-csatorna és a gázközmű vezeték kiépítését és a rácsatlakozási lehetőség biztosítását a évi költségvetési tartalék terhére. Szükségesnek tartja továbbá egyeztető tárgyalások megkezdését az önkormányzat tulajdonában lévő 061/1 hrsz-ú földút Provertha Zrt. részére történő tartós használatba adásáról. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a Provertha Zrt. tulajdonosát értesítse és előzetes költségkalkuláció után a közművek kiépítéséről gondoskodjon, a kiadási előirányzatot a évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. Határidő: október 31. j.) Döntés a Temető urnafal előtti terület térkövezéséről (Előterjesztés jegyzőkönyvhöz mellékelve) Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy a Pénzügyi-bizottsági is tárgyalta, a 3 árajánlatot kevésnek tartották és az ajánlatot adók között baráti szálat véltek felfedezni a képviselők. 2 ajánlatot kaptak még, így összesen 5 ajánlat közül választhatott a testület, 4 vállalkozó beledi, 1 vállalkozó osli. Bedi Ervin képviselő-testületi tag: fontosnak tartja a beledi vállalkozók támogatását, mivel ők Beledbe fizetik az adót. Jakab Zoltán alpolgármester: elmondja, hogy azt a vállalkozót tudja támogatni, akinek van Beleden referencia munkája kérdés, hogy jó helyen van-e a virágágyás?

15 Tompáné Balogh Mária polgármester: a virágágyás el is kerülhet a jelenleg meghatározott helyről. Zsiray Dénes képviselő-testületi tag: fontosnak tartja az urnafal előtti tér kövezését, igaz Mindenszentekig nem fog elkészülni. 6 igen és 1 nem szavazattal a képviselő-testület a következő határozatot hozta: 111/2013.(X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete -a benyújtott árajánlatok alapján a beledi köztemetőben az urnafal előtti terület térkövezésével, mint legkedvezőbb ajánlattevőt Béres Tibor Beled, Béke utca 27. szám alatti egyéni vállalkozót bízza meg Ft+ÁFA vállalkozási díjért a benyújtott műszaki tartalommal a évi költségvetési tartalék terhére. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről az ajánlattevőket értesítse, a nyertes pályázóval a vállalkozási szerződést kösse meg és a kiadási előirányzatot a évi költségvetési rendelet módosításánál vegye figyelembe. Határidő: december 31. k.) A beledi 785/8 hrsz-ú terület felajánlása az önkormányzat részére Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, Horváth Gyula és Horváth Gyuláné tulajdonában lévő beledi 785/8. hrsz. alatti, 30m ² alapterületű Ft értékű trafó közterületét, térítés nélküli felajánlja az önkormányzat részére. 112/2013. (X.24.) Határozat Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlás alapján - Horváth Gyula és Horváth Gyuláné 8142 Úrhida Fagyöngy utca 5. szám alatti lakosok 1/2-1/2 tulajdonában lévő beledi 785/8. hrsz. alatti 30m ² alapterületű Ft értékű közterület, térítés nélküli felajánlását az önkormányzat részére elfogadja. Utasítja a polgármestert, hogy ezen döntésről a tulajdonosokat értesítse és az ajándékozási szerződést kösse meg. Határidő: október 31.

16 8.) Egyebek Bedi Ervin képviselő-testületi tag: elmondja, hogy Vicán, Beledben a Gyógyszertár és a Takarék előtt is sok az úthiba, nagyon kell figyelni a közlekedésnél, fontosnak tarja a Közútkezelő értesítését. A Füzes utca felújításánál megmaradt aszfaltot miért az Arany János, a Pacsirta és a Zrínyi utcába tették le? Jakab Zoltán alpolgármester: tájékoztatja a testületet, hogy lakossági bejelentés alapján este 8 órakor értesült a műszaki ügyintéző arról, hogy a Füzes utca felújításával megbízott vállalkozó alkalmazottai sötétbe is dolgoznak. A műszaki ügyintéző felszólította a munkásokat az aszfaltozás abbahagyására. A szerződésbe tételesen le vannak írva a feltételek, az otthagyott munkát és amit nem rendeltek meg, azt nem is fizetik ki. Major Jenő Pénzügyi Bizottság elnöke: elmondja, hogy Füzes utca felújítását végző munkások napsütésbe nem dolgoztak, de szakadó esőbe is elvégezték azt a munkát, amit akartak minden úgy történik, ahogy ők akarják. Tompáné Balogh Mária polgármester: elmondja, hogy mindig kikötik a kivitelezőknek, hogy jó időben dolgozzanak, folyamatosan ellenőrzik a munkát. A Füzes utca felújításánál visszavettek Ft ot a betervezett összegből. Bertha Zoltán képviselő-testületi tag: kérdése, hogy fogorvosi ellátás esetén, munkaidőn kívül és hétvégén hova lehet menni ügyeletre? Dr. Gál László jegyző: elmondja, hogy Győrbe csak azokat a betegeket tudják fogadni, akik csatlakoztak a győri központtal működő ügyeleti társuláshoz. Mindezek után, mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a polgármester a testületi ülést 18,45 órakor bezárta. K.m.f. Tompáné Balogh Mária polgármester Dr.Gál László jegyző Bertha Zoltán jegyzőkönyv hitelesítők Jakab Zoltán Takács Katalin jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. július 8-án (pénteken) 15,00 órakor megtartott rendkívüli ülésen.

Részletesebben

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető

Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az önkormányzat év I. félévi költségvetésének végrehajtásáról Előadó: Novák Jenőné pénzügyi csoportvezető Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. szeptember 13-án (kedden) 19,00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. december 19-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. szeptember 5-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a Beledi Gyógyszertár működéséről Előadó: Dr. Havasi Gergely gyógyszerész

JEGYZŐKÖNYV. 1.) Tájékoztató a Beledi Gyógyszertár működéséről Előadó: Dr. Havasi Gergely gyógyszerész Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. augusztus 24-én (szerdán) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 9/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. július 29-én (hétfőn) 17,00 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. február 9-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén

mely készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült 2012. szeptember 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott nyílt ülésén HATÁROZATOK: RENDELETEK: 81-83/2012. (IX.13.) 12-13/2012.(IX.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők:

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Tanácskozóterme, Markotabödöge. A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-2/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. február 21-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/ /2014. Kt. hat. NYÁRLŐRINC KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK NYÍLT ÜLÉSE 13. SZÁMÚ JEGYZŐKÖNYVE (2014. SZEPTEMBER 30.) Határozatok: 102/2014. 106/2014. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. május 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (5 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. január 27-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van.

A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. 51 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2012. február 29. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Héri Viktor Nádasdi Frida Palsics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend

Jegyzőkönyv. Napirend Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 30-án 16 órakor megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt, Csernik József,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 26-ai nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat 2012. szeptember 26-ai nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 451-454/2012. d./ rendelete: -- TÁRGYSOROZAT Megnyitó és napirendi pontok tárgyalására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 43/2015.(VI.15.) kt. határozat. 264/7/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015.(VI.15.) kt. határozat. 41/2015.(VI.15.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről.

Készült: Maglóca Község Önkormányzata Képviselő-testületének október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. Maglóca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2-7/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. október 21-én tartott nyilvános alakuló üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 16 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén

mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV mely készült Vének Községek Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én (szerdán) 16,30 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 16-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Majkut

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Tájékoztató a rendőrség munkájáról Előadó: Kiss Zoltán kapitányságvezető, Rendőrkapitányság Kapuvár Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 30-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal és 0 tartózkodás mellett egyhangúlag elfogadta: Jegyzőkönyv Készült: a 2013. május 2. napján de. 10.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a hivatali kirendeltség helyiségében. Jelen vannak: A képviselő-testület részéről: Szabó László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről

JEGYZŐKÖNV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testülete 112/2014.(VI.17.) számú határozata a Képviselő-testület 2014. június 17-i ülés hitelesítőiről JEGYZŐKÖNV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 17-i rendkívüli üléséről Az ülés helye: Váli Közös Önkormányzati Hivatal emeleti díszterme Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének június 3 - án megtartott nyílt ülésről. 39/2015.(VI.3.) kt. határozat. 264/6/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 3 - án megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 36/2015.(VI.3.) kt. határozat. 37/2015.(VI.3.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. augusztus 03-i rendkívüli ülésén Hozott határozatok: 128/2012. (VIII.03.) tól 130/2012.(VIII.03.) ig Hozott rendelet: 17/2012.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2015. május 28. 16.00 órától 17.00 óráig a Képviselőtestület ülésén

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének november 29-én 17 órakor megtartott nyilvános üléséről. BODORFA TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 395-59/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Bodorfa Település Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 29-én 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e

Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról. I k l ó d b ö r d ő c e J e g y z ők ö n y v : K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 3 án 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásáról Az ülés helye: IKSZT épület I k l ó d b ö

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 11/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. november 3-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bodnár László polgármester, Dr. Kóder László jegyző, Kőpájer Istvánné jegyzőkönyvvezető. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. május 15. napján 8 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Fotta Csaba a bizottság elnöke, Krausz Csaba,

Részletesebben

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat

47/2012. (11.15.) számú Képviselő-testületi határozat Nagyoroszi Község Önkormányzat Képviselő - testülete 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 15-én 17 órakor megtartott képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Jelenléti ív szerint,

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 12-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 57-3/2015. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 28-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 28-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. február 28-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Községi Képviselő-testület Csögle Szám: 229-4/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csögle község képviselő-testületének 2013. április 29-én 19 órától megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Csögle

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának május 28. napján megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2008. május 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Jakab Magdolna Palsics János Tóth István bizottsági tagok, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 10.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2014.január 17-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 1-2., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. február 17. napján 16.30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása

Jegyzőkönyv. 3./ Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás megtárgyalása Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 13-án 16 órakor a Községháza tárgyaló termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Pálfi János polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak:

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án, 18 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 28-án,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 3/2012. jkv. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 12-én megtartott képviselőtestületi ülésről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 15-én a Mérges Községházban megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Balázs

Részletesebben

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén

Jegyző könyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén 113-2/2008. Jegyző könyv Készül: Heréd Község Képviselő-testülete 2008. január 30-i 18 órai kezdésű rendkívüli ülésén Határozat száma: Tárgya: 8/2008.(I.30.) Családsegítési és gyermekjóléti feladatok ellátására

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről.

Jegyzőkönyv. Győrfiné Papp Judit polgármester szavasára teszi az 1. napirendi pont levételét a testületi ülésről. - 244 - Jegyzőkönyv Készült: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 2-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Jármi Község Önkormányzata képviselő-testületének hivatali

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 2/2013. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 16-án megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 4-8/2015. (II. 16.) számú határozatok. d. rendeletek:-

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. január 30-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2006. június 15-én, 10.30 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 30/2006. sz. Képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása 31/2006. sz.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-6/2014 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. szeptember 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 23-án, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 79/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 7 jelenlévő képviselőből 7 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. június 12. 15.15 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Fercsák András képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 22-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Jegyzőkönyv. Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének Jegyzőkönyv Készült: 2009.április 21-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14-25/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. december 12-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT

Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: TÁRGYSOROZAT Tiszacsécse község Önkormányzat Képviselőtestülete 2013.november 22-én tartott ülésének: a.) jegyzőkönyve, b.) határozatai: 58-59., c.) tárgysorozata TÁRGYSOROZAT 1.) Pályázat kiírása falugondnoki munkakör

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 54/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Marcalgergelyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 12-én 17.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Nemesszalók,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Makkos Dóra képviselő (6 fő) Kelemen Dóra aljegyző (1 fő) I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 10/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 08.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok:

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2013. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2013. november 28-án (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

7/2016. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 17-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója.

7/2016. A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének március 17-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak. mutatója. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 7/2016 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 17-én megtartott ülésén felvett jegyzőkönyv határozatainak mutatója.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv hitelesítőnek Vaskó Zsuzsa képviselőt megválasztja.

JEGYZŐKÖNYV. A képviselő-testület a napirendet a meghívónak megfelelően elfogadja és jegyzőkönyv hitelesítőnek Vaskó Zsuzsa képviselőt megválasztja. Bőny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 9073 Bőny, Rákóczi u. 10. Tel: 96/351-01 100-3/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bőny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 22-én 17. 00 órakor a

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-7/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 19 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 19-én megtartott soron kívüli üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. június 20-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (14:00) Kiss Sándorné alpolgármester (14:20) Vargáné Molnár Márta képviselő (14:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 11/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 24-én 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v

Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-8/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének a 2012. március 21- én tartott rendkívüli nyílt ülésén. JELEN VANNAK: A jelenléti ív a jegyzőkönyv mellékleteként csatolva.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. február 25-én a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott rendkívüli nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Dávid Tamás, Gilikter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT

JEGYZŐKÖNYV. Szabó István Balázs képviselő (7 fő) Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó I. NAPIRENDEK ELŐTT Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 15.30 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben