2014. IX. évfolyam 3. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. IX. évfolyam 3. szám"

Átírás

1 2014. IX. évfolyam 3. szám A tartalomból: DMTA-ülés Kisnémediben 2. oldal Radioaktivitás diákszemmel 3. oldal Nőnap; megemlékezés március 15-ről Felhívás avar és kerti hulladékok nyílttéri égetési rendjéről Kisnémedi 4-5. oldal Tavaszkezdés utazásokkal Focinyitány Püspökszilágy 6-7. oldal Polgárőrség és a lakosság Tájékoztató a hulladékszállításról Váchartyán 8-9. oldal Közös ügyünk a közbiztonság Agancsba faragott vadvilág Váckisújfalu oldal Kvassay verseny Őrbottyán 12. oldal HÉTközlap szerkesztőség elérhetősége: Március 15-i ünnepség Váckisújfalun Kép a Nemzeti dal eredeti kéziratáról Petőfi Sándor: Nemzeti dal (részlet) Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, most vagy soha! Rabok legyünk vagy szabadok? Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Rabok voltunk mostanáig, Kárhozottak ősapáink, Kik szabadon éltek-haltak, Szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok istenére Esküszünk, Esküszünk, hogy rabok tovább Nem leszünk! Kisnémedi - Őrbottyán - Püspökszilágy - Váchartyán - Váckisújfalu lapja

2 ITT SZÁM DMTA-ülés Kisnémediben A Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapítvány (DMTA) soros Településfejlesztésre, gazdaságfejlesztésre, energiaracionalizálásra kihelyezett ülését Kisnémediben tartotta március 12-én. A kuratórium 0,5+3,5+2%, azaz 6%-ban pályáztak az érintettek. előzetes megbeszélését követően, a nyilvános ülésen a meghívottak A Kuratórium ülése számot adott arról is, hogy a támogatások megismerhették a napirendi pontokat, és végig követhették a jogszerű felhasználását nem csak ők ellenőrizték, hanem az eltelt évek döntéshozatalt. tevékenységéről auditot kértek a térség legautentikusabb Az Alapítványt a Paksi Atomerőmű Zrt. hozta létre 2006-ban, azzal szervezetének, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi, a céllal, hogy a paksi atomerőművel kapcsolatban lévő önkormányzati továbbá Állam-és Jogtudományi Karának kompetens munkatársaiból társulások területén segítsék a közösségi és vállalkozási álló szakmai csoporttól is. A vizsgálat megállapította, hogy a több tevékenységet. Az atomerőmű a DMTA céljait öt éven át évi ötszáz- száz pályázat elbírálása, a támogatások kiutalása, az ellenőrzések ötszázmillió forinttal támogatta. A mindenkori kiírásnak megfelelően rendben mentek. A nyolc éves működés alatt csupán egy esetben lehetett pályázni az adott térségből vállalkozásoknak, civil történt plusz kifizetés, amely a kiutalt teljes támogatási összegnek szervezeteknek és önkormányzatoknak. Az ITT térségéből is voltak mindössze 0,0064%-a. Ezen elenyésző összeg visszafizetésének pályázatok szép számmal. Ezek egy része nem, vagy csak részben volt orvoslása érdekében a kuratóriumi ülésen döntés született. támogatható, de mint összefoglaló kiadványukból látszik, több pozitív A jelenlévők köszönetüket fejezték ki az Alapítvány céljaival elbírálás történt. összefüggő támogatásokért, s egyben sajnálatukat fejezték ki Az Alapítvány kuratóriumának feladata volt a pályázatok elbírálása, e támogatási forrás megszűnte miatt. a teljesítések nyomon követése, a megvalósítás ellenőriztetése és annak folyamatos vizsgálata, hogy a támogatott és elkészült beruházások a fenntartási idő alatt a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően működjenek. Az Alapítvány az öt év során a támogatási összegeket odaítélte a pályázóknak, de a fentiek miatt munkája még ma is folyamatos. Az ITT térségében 32 pályázó összesen forintot nyert el, ez az összeg a pályázók saját erejével együtt közel forint fejlesztést generált. Az Alapítvány kuratóriuma összefoglalta a végzett tevékenységet, és megjelentette A SIKER KÖZÖS A DunaMecsek Területfejlesztési Alapítvány tevékenysége című kiadványukat. E könyvből kitűnik, hogy az ITT tagtelepülései - főleg az önkormányzatok az életminőség javítását (34,9%), az akadálymentesítést (31%) és a turisztikai vonzerő növelését (27%) preferálták. A képen a Kuratórium elnöke és tagjai. ITT beruházások Őrbottyánban 2 Játszótér Csapadékvíz-elvezetés a vácbottyáni járda alatt ITT park Parkoló építés a buszfordulónál Járda, csapadékvíz-elvezetés Rákóczi út Csapadékvíz-elvezetés a Gyermek otthon felé AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA

3 SZÁM RHK Március 18-án immár tizedik alkalommal rendeztük meg Vácott a Boronkay György Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium előadótermében az Izotóp Tájékoztató Társulás (ITT) és a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (RHK Kft.) középiskolai napja. A Boronkay Nap keretében már hagyomány a pedagógusok és az ITT tagtelepülések polgármestereinek támogatásával, hogy a tanórák keretében színvonalas szakmai előadást tartunk a radioaktív anyagok témája iránt érdeklődő diákoknak. Kíváncsian csillogó szempárokból, tudásra, új ismeretekre szomjas hallgatóságból most sem volt hiány. Elégedetten szemléltük, hogy a terem maximális befogadó kapacitását kihasználtuk. A résztvevőket Honti Gabriella, az RHK Kft. kommunikációs vezetője köszöntötte. Bevezetésként a Társaság újonnan elkészült pár perces bemutatkozó kisfilmét vetítette le, majd átadta a szót a Pannon Egyetem Radiokémiai és Radioökológiai Intézetéből érkezett vendégelőadónak, Dr. Somlai János egyetemi docensnek. A tanár úr két rendkívül látványos és érdekfeszítő előadást tartott, elsőként A természetes eredetű sugárterhelés címmel, majd a rádium, mint radioaktív nehézfém egykori felhasználásának témakörében a Földkérgi radioaktív izotópok a szépség, egészség és szerelem Radioaktivitás diákszemmel szolgálatában címmel. Az előadások sikerét mi sem bizonyította jobban, mint hogy a végén sorra érkeztek az érdekesebbnél érdekesebb kérdések a hallgatóság felől. Jutalomképpen a kérdéseket feltevő diákok mindegyike egy hasznos, általa kiválasztott ajándékban részesült. Kinek a tornazsák, kinek a focilabda nyerte el tetszését. E szakmai nap is bebizonyította, hogy szükség van ilyen jellegű, a természettudomány témaköréhez - és ezen belül a radioaktív anyagokhoz - kapcsolódó ismeretterjesztő rendezvényekre, mert tapasztalhatóan igényük van rá a diákoknak. A program végén Szabó Zsombor a Boronkay Szakközépiskola és Gimnázium tanulója köszönetét fejezte ki a kollégánknak, amiért az RHK Kft. és az ITT által szervezett fizika-kémia tanulmányi verseny kisiskolás résztvevőjeként érdeklődése és gondolkodása a természettudományok irányába mozdult. Zsombor esete élő bizonyíték arra, hogy érdemes dolgoznunk! A tájékozottság a radioaktív hulladékok témakörében ad majd támaszt ahhoz, hogy a nukleáris iparról e felnövekvő generáció saját tapasztalatai és tudása alapján alkosson véleményt, hozzon felelősségteljes döntést. Kisnémedi díszpolgára, Dr. Farkas Győző Széchenyidíjat kapott Áder János köztársasági elnök - a miniszterelnök előterjesztésére - a nemzeti ünnep, március 15., az es forradalom és szabadságharc kezdetének, a modern parlamentáris Magyarország megszületésének napja alkalmából kitüntetéseket adott át az Országház kupolatermében. Széchenyinagydíjjal tüntették ki John Lukacs magyar származású történészt, 19 kiválóság Széchenyi-díjat kapott. Dr. Farkas Győző fizikus, az MTA doktora, az MTA Wigner Jenő Fizikai Kutatóközpont kutató professzor emeritusa november 25-én született Kisnémediben. Az MTA Wigner FK Szilárdtestfizikai és Optikai Intézet Alkalmazott és Nemlineáris Optikai Osztályának tudományos tanácsadója ben Tóth Csabával közösen a rendkívül rövid, attoszekundumos időtartam alatt felvillanó fényimpulzusok létezésével kapcsolatban dolgozott ki új elméletet, amely az attofizika tudományának megszületéséhez vezetett. Tudományos eredményei közül kiemelkedik a sokfotonos, igen magas perturbációs rendű fotoeffektus kimutatása és az Einstein-egyenlet sokfotonos, mélyebb tartalmú formájának igazolása. Szakterülete: a kvantumelektronika és kvantumelektrodinamika, kutatási témája a foton-elektron kölcsönhatások, a kvantum-elektrodinamika és a szuperintenzív lézerimpulzusok ban lett a fizikai tudomány doktora. Tagja a Lézerfizikai Tudományos Bizottságnak. Munkásságát több kitüntetéssel ismerték el: MTA Fizikai Díja (fődíj, 2000), KISNÉMEDI Simonyi Károly-díj (2006), Magyar Érdemrend tisztikeresztje (2012). Büszkék vagyunk arra, hogy a professzor úr Kisnémedi díszpolgára 2008 óta, ezért most sok szeretettel köszöntjük, fogadja szeretettel Kisnémedi lakosainak gratulációját, további munkájához jó egészséget, örömöt kívánunk! AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA 3

4 KISNÉMEDI SZÁM Nőnap Kisnémedin Mindenki számára ismerős dátum a március 8., ezen a napon ugyanis sok országban a főszerep a hölgyeké, lányoké, édesanyáké és nagymamáké. A nemzetközi nőnap immár majd egy évszázada ösztönzi megemlékezésre a fiúkat és férfiakat. Ilyenkor köszöntik hölgyismerőseiket a férfiak, ki virággal, ki apróbb vagy nagyobb ajándékokkal, esetleg néhány kedves szóval. A Kisnémedi Művelődési Házban is szebbnél szebb programokkal tisztelegtek a fellépők e szép napon a hölgyeknek. Az eseményt Edelman György polgármester nyitotta meg beszédével, melyben megköszönte a jelenlévők egész éves munkáját és fáradozásait. Majd átadta a terepet a táncosoknak! A műsort a Miami Tánciskola több generációt felvonultató táncosai szolgáltatták, melyben megmutatták latinos és európai dallamokra lejtve, hogy a zene és a tánc kortalan szórakozás. Lenyűgöző előadásukat Fodor Otília és Pál Attila nóta és operett énekesek előadása követte, melyben a hallgatóság velük énekelhette a már jól ismert dalokat. Végül a tartalmas és sokszínű fellépések lezárásaként a Polgármester Úr minden jelenlévő hölgyet egy szál virággal köszöntött. Áprilisi családi programok a Művelődési Házban Április 11. péntek óra: Húsvéti tojásfestés Április 12. szombat óra: Baba-mama klub Megemlékezés Március 15-ről Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulója alkalmából Kisnémedin idén is megemlékezhettünk múltunk hőseiről. Az ünnepi műsor első részében a Művelődési házban tekinthettük meg a diákság műsorát, felkészítő tanáruk Turza Jánosné volt. Majd a Kisnémedi Faluvédő Egyesület Hagyományőrző kórus műsora következett, melyet Hegedűs Andrásné készített elő, mellyel tisztelegtek a forradalmárok hagyatéka előtt. Ezután a fáklyás felvonulás és koszorúzás következett a Hősi emlékműnél. 4 AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA

5 SZÁM KISNÉMEDI Felhívás avar és kerti hulladékok nyílttéri égetési rendjének megtartására HIRDETMÉNY Sokak számára a tavasz beköszönte egyet jelent a füstölési időszak kezdetével ezzel nem kis bosszúságot okozva környezete számára. A téli időszakban felgyülemlett kerti hulladékok és avar égetésének nem az a módja, hogy a vizes gazt és a frissen levágott zöld füvet meggyújtjuk, és hagyjuk füstölni! Kisnémedi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2002. (IX.26.) számú, a környezet védelmével és a köztisztaság fenntartásával kapcsolatos tevékenységekről szóló rendelete többek között a nyílttéri égetés szabályait is rögzíti. Az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetése Avart és kerti hulladékot égetni csak a saját telken és megfelelően kiválasztott tűzrakó helyen szabad, tartós füstölés nélkül úgy, hogy az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, a felszabaduló hő kárt ne okozzon! Tüzelőhelyet kijelölni és használni épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 6 méter távolságra lehet. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék stb.). A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen. A szabadban a tüzet, tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani. A tüzelés színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz eloltható, terjedése megakadályozható. A kerti művelésből keletkezett hulladékot égetés útján derült és szélmentes időben, kedden és pénteken óráig lehet megsemmisíteni. A tüzet őrizetlenül hagyni tilos. Az égetés befejezésekor a tüzet el kell oltani, a tüzelőhelyet át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, amely a tűz újraéledését vagy tartós füstölést eredményezne. Nem minősül égetésnek az állami, önkormányzati vagy magánrendezvényhez kapcsolódó tűzgyújtás, továbbá élelmiszer tartósítása érdekében végzett füstölés. A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést. Aki a meghatározott magatartási szabályokat, kötelezettségeket és tilalmakat megszegi amennyiben súlyosabbnak minősülő cselekmény nem valósul meg szabálysértést követ el, forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fenti jogszabályi rendelkezéseket szíveskedjenek betartani. Hegyi Ágnes jegyző Az országgyűlési képviselők és az Európai Parlament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról szóló 28/2013 (XI.15.) KIM rendelet 9 (2) bekezdés alapján a Vácduka-Kisnémedi Közös Önkormányzati Hivatal Helyi Választási Iroda Vezetője közzéteszi a április 6. napjára kitűzött ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐK választásánál a helyi választási bizottság tagjainak, illetve a helyi választási iroda tagjainak nevét: A HVB választott tagjai: Muka Károlyné, Kisnémedi, Ságvári E. u. 24. Ribai László, Kisnémedi, Rákóczi F. u. 8. Ribai Bernadett, Kisnémedi, Rákóczi F. u. 25. Zahorán Pálné, Kisnémedi, Fő út 29. Akale-Hegedűs Diána, Kisnémedi, Fő út 22. A bizottság póttagjai: Kissné Széles Szilvia, Kisnémedi, Kossuth L. u. 4. Luzsi András, Kisnémedi, Szabadság u. 6. A HVI helye, tagjai: 2165 Kisnémedi, Fő út 5. Kisnémedi Önkormányzati Hivatal Tel.: 06/ , Fax: 06/ , cím: Hegyi Ágnes Dr. Erős Emese Davcsó Károlyné Fézlerné Miklián Tünde Papp Istvánné Sirkóné Dobrovóczki Beáta HVI vezető HVI tag HVI tag HVI tag HVI tag HVI tag Helyi Választási Iroda AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA 5

6 PÜSPÖKSZILÁGY SZÁM Megkezdtük az önkormányzati választási ciklus utolsó félévét Püspökszilágyon is! A nőnapi köszöntők után szeretettel köszöntöm a Sándorokat és Józsefeket, a falu egész férfi lakosságát és minden kedves olvasót. A hagyomány szerint József napkor ünnepeljük a tavasz kezdetét, a munkák, az éves feladatok komoly megkezdésének idejét. A következő hat hónap lezár egy önkormányzati választási ciklust, de még sok feladat van, amit szeretnénk elvégezni. Ahogyan már sokszor leírtuk, bízunk az összefogás erejében, az egységben, a békés együttműködésben, tudjuk megérte az erőfeszítés, az eredmények már így is szépek, jelentősek. A képviselő testület mindent megtesz azért, hogy a négy éves ciklus jól záruljon, olyan jól, ahogy eltelt a falunk életében, erről egy szép kiadványt is szeretnénk szeptember végére az Önök kezébe adni, amit minden püspökszilágyi házhoz eljuttattunk. A márciusi polgármesteri fogadó órák nagy sikerrel elkezdődtek és folytatódnak pénteki napokon. A polgármestert sok érdeklődő kereste meg új ötletekkel a falunk működése, fejlődése érdekében. Az elképzelések pontosítását nagyban segíti az építeni akaró, megoldásokat kereső emberek kritikája, a problémák megvitatása, közösen sokkal előbb találjuk meg a helyes utat. A képviselő testület sokat dolgozott az elmúlt négy évben, majdnem minden tervünket megvalósítottuk, nem maradtak rendezetlen kérdések, a következő már 5 éves ciklust tiszta lappal, adósságok, terhek nélkül lehet majd kezdeni. A csatornázás teljes utómunkáinak befejezése, végelszámolása a nyárra befejeződik, ahogy a vagyon megosztása, aktiválása is az egyes önkormányzatoknál. Minden embert kérünk, a következő félévben esedékes választásokon vegyen részt, nagyon fontos, hogy minden választópolgár saját hite, meggyőződése, tapasztalata alapján voksoljon hazája, települése, családja és saját maga érdekében. Folyamatosan beszámolunk a munkák haladásáról, reméljük, közösen fogjuk óvni, ápolni és használni az elkészült fejlesztéseket. Természetesen komoly feladat lesz a következő 5 éves önkormányzati ciklus terveinek kidolgozása, amit októberig elkészítünk és mindenkinek eljuttatunk. Reméljük az idei fesztivál olyan jó lesz, mint a tavalyi. Október közepén egy hatalmas ciklusbúcsúztató rendezvénnyel szeretnénk elköszönni, megköszönve a négy-tizenkét évi közös munkát, jó eredményt. Kezdődhet a munka, amihez mindenkinek sok erőt, egészséget kívánok. Tavaszkezdés utazásokkal Tordai Sándor polgármester A kellemes tavaszi idő megérkezését kirándulásokkal köszöntöttük. A Zöld Híd Régió Kft. teleplátogatási lehetőségét használtuk ki a püspökszilágyi óvodásokkal március 5-én. A hulladékkezelő felhívására szerveztük ezt a kirándulást a Kerepes Ökördűlői telephelyre, amelyre a szülők is elkísérhették gyermekeiket, így kellemes és hasznos délelőttöt tölthettünk együtt közösségben, ezáltal is lehetőséget teremtve az együttműködésre. Az utazáshoz a kényelmes autóbuszt a cég biztosítja. Az óvodai nevelésben kiemelt helyet kap a környezeti nevelés. A környezettudatos magatartás megalapozását már kora kisgyermekkorban meg kell kezdeni környezetünk fenntartható fejlődése érdekében. Ezért óvodai tevékenységeinkben is szerepel a havonkénti szelektív hulladékgyűjtés óvodai szinten. Kerepesen a bemutató a cég mindennapi tevékenységeire és munkafolyamataira épült, így nagyon hasznos és gyakorlatias volt. Filmek bemutatásával szemléltették a szelektív hulladékgyűjtés módját és lehetőségeit, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően elmagyarázták ennek fontosságát. A bemutató előadáson láthattuk az újrahasznosítás széles lehetőségeit. Majd lementünk a feldolgozó helyszínekre, ahol láttuk a hulladékok útját, a hulladékválogatást kézzel és gépekkel, láttuk a komposztálás folyamatát. Meggyőződhettünk a szelektív hulladékgyűjtés fontosságáról. Minden rajtunk, embereken múlik, a viszonyulásunk, szemléletünk és gondolkodásmódunk meghatározza élő környezetünk védelmét és fennmaradását, ezért fontos, hogy ezeket alapjaiban átformáljuk pozitív irányba. Az óvodában az a célunk, hogy már gyermekkorban kialakítsuk és megalapozzuk a környezetünkhöz való pozitív viszonyulást. A bemutatókkal szerzett tapasztalatok a mindennapokban jól hasznosíthatóak. Budapesti utunk Március 6-án utunk Budapestre vezetett. Kellemes időben indultunk az őrbottyáni Jakab-busz gépkocsivezetőjével, aki az egész nap folyamán biztosította a kellemes utazás feltételeit. Ezt a kirándulásunkat is a szülőkkel közösen szerveztük, s ez nagyon pozitív lehetőséget teremtett a kellemes együttlétre, az egész nap jó hangulatban telt. Délelőtti programunk a Fővárosi Nagycirkusz megtekintése volt. A fesztivál csillagai című előadást néztük meg. Az előadás nagyszerű élmény biztosított, tartalmas és csodálatos előadást láttunk. Két órán át tapsolhattunk és szórakozhattunk a nagyszerű produkciók láttán. Sikert aratott a bohóc közvetlen előadása, mert a közönséget is bevonta. Élmény volt nézni az elefántok engedelmességét, a táncosok ügyességét. Lélegzet elállító volt a pókember mutatványa. A zárókép pedig kifejezte hova tartozásunkat, magyarságtudatunkat. Délutáni program szerint a Mini City gyermekvárosban tevékenykedtek a gyerekek és a felnőttek egyaránt. Ezen a helyszínen gyermekméretű eszközökkel lehetőséget biztosítanak a gyerekeknek a mindennapi felnőtt foglalkozások átéléséhez. Mindenki jól szórakozott, élményt és feltöltődést jelentett ez a két nap a résztvevők számára. Lőrinczné Bencsik Mária, ÁMK vezető 6 AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA

7 SZÁM PÜSPÖKSZILÁGY Csapatépítés, focinyitány február én télzáró csapatépítő tréning volt a Püspökszilágyi Sportközpontban. A Püspökszilágyi Sportegyesület felnőtt focicsapat tagjainak az önkormányzat, a sportegyesület és a központot üzemeltető Püspökszilágyi Településfejlesztési és Üzemeltetési Kft. szervezett szezonnyitó tréninget. A hó nélküli, de nagyon csapadékos tél legszebb hétvégje volt, ami fantasztikus hangulatban telt el. Településünkön aznap még két vendég delegáció tett látogatást és Bodónál is volt egy vendég gyerekcsapat akik a műfüves pályán rúgták a labdát. Délután a nyugdíjas klub szervezte magyarnóta-bemutatóra mentek 36-an. Tehát szép nap volt. Minden sportegyesületnél a folyamatos fejlődés mellet az a fontos, hogy mindig a maximumot adja a csapat, a versenyző, csodálatos legyen az egyetértés, de a legfontosabb az egészség és az egység. Mindezen felsorolt dolgokat hivatott szolgálni e csapatépítés, megtettünk mindent a két napban, hogy ez így is legyen. A tréning teljes ellátással volt megszervezve, a költségeket a szponzorok állták. Az étkezéseknél saját alapanyagokból felvonultattuk a szilágyi gasztronómia remekeit. A nyitó ebédnél köszöntőt mondott a polgármester és a sportegyesület vezetősége, ezt követve kezdődtek a vetélkedők fizikai és szellemi területeken. Az előírt méretű focilabda most csak levezetésként került elő, de azért fontos kellék volt. A délutáni versenyek kezdő számai egy zegzugos nyomvonal mentén elhelyezkedő próba állomásokkal tarkított terepen folytak a festői szilágyi pagonyban. A focisták nagy lendülettel vetették magukat a sűrű erdőbe. A vadak is megrökönyödtek, de rájöttek nem a makk-készleteiket fenyegeti veszély és miután még vadászati tilalom van, a bőrüket sem kell félteni. Arról persze nem tudtak az erdő lakói, hogy a vacsora fő fogása egy 30 kg-os malac lesz ropogósra sütve, sörrel és mézzel kenegetve. Ahogy ezt a cikket kísérő képek is bizonyítják, a sok versenyszám között is a szakadék feletti kötélen történő függeszkedő átkúszásnál egy profi lajhár, illetve az íjászatnál Robin Hood is megirigyelhetné a szilágyi focisták tudását. Az erdei rangadót mindenki szintidőre teljesítette, egy csapat se tévedt el nagyon. A csapat és egyéni pontok szépen gyűltek. A sportközpont gyepén parasztgolf és más versenyszámok következtek, de sokszor kellett a versenyzők szellemi tudását is villogtatni a különböző totókon, amik a focitörténelemből, a szabályokból, a futball friss, aznapi nemzetközi és hazai játékainak várható eredményéből lett összeállítva, majd kiértékelve a megismert, lezajlott meccsek alapján. A pazar esti lakomát is követték a játékok, egészen hajnalig jó hangulatban folyt a vetélkedés. A kiadós reggelit az eltelt versenyek értékelése követte, na meg a díjak nyerteseinek kihirdetése. 1. Tóth János Ft 2. Bagyal Dávid Ft 3. Murár János 5000 Ft A díjakat sportutalvány formájában adták át, csak sportra költhetőek. Az elnyert díjakat az első és harmadik helyezett a felnőtt csapatnak ajánlották fel, a második helyezett a gyerek csapatnak. A támogatott csapatok nevében is köszönjük a helyezetteknek ezt a nemes gesztust. Külön szeretnénk köszönetet mondani a szabadidőközpont büféjében dolgozó lányoknak a lebonyolítás elvégzéséért, ahogy az egyesület vezetésének is akik segítették őket a munkában, valamint a szigorú, de teljesen pártatlan pontozásért, mert hát itt aztán bunda nem volt. Kezdődhet a tavaszi szezon, felkészültünk. Hajrá Szilágy! Püspökszilágy Önkormányzat Képviselő-testülete Látogatás az Ökörtelek-völgyi Hulladékkezelő Központban Püspökszilágy lakóinak minden korosztálya részt vehetett a programban, aminek során díjmentesen helyszínre szállítva, megismerhettük a hulladékkezelő központot, ahol a következő jó néhány évtizedben 106 településsel együtt a püspökszilágyi kommunális hulladék is kezelve lesz. Az iskolások, óvodások után a felnőttek is eljutottak a Kerepes közigazgatási területén működő objektumba. A program során megismerkedhettünk a nonprofit gazdasági társulás munkájával, melynek tulajdonosa 100%-ban a 106 település önkormányzata. Az önkormányzati társulás tulajdonát képző ZÖLD HÍD Régió Nonprofit Kft. nem csak az ártalmatlanítást, de a települések nagy részéről a begyűjtést is elvégzi. A települések többségéből a hulladék már szelektíven a házaktól kerül begyűjtésre, így a hulladék nagy része újrahasznosításra kerül. A szelektív hulladékgyűjtés és a környezettudatos életmód népszerűsítése is komoly feladat a szolgáltató és a települési önkormányzatok számára. A ZÖLD HÍD Régió Nonprofit Kft. számára a lakosság és a civil szervezetek közötti kapcsolatok erősítése az eszköz, a jövőbeni minél jobb együttműködés megteremtésére. A szerződések kötése a hulladékgazdálkodási törvény alapján január 1-tjéől mindenütt a szolgáltató, illetve a lakos vagy vállalkozás között történik, ahogy az önkormányzat is szerződik a közintézményeivel. Nagyon fontos cél a hulladék mennyiségének csökkentése, a keletkező mennyiség szelektíven kezelése, az újrahasznosítás minél nagyobb mértéke. Az új rendszerben a zöld hulladék kezelése, valamint az éves lomtalanítás is megoldott. Nem szabad elfelejteni mennyire fontos, hogy milyen környezetet hagyunk az utódainknak. Rendkívül fontos mindenféle hulladék kezelése, nem csak a kommunális, hanem a folyékony, ipari, kutatási és minden egyéb hulladéké is a törvények betartásával, maximális gondossággal, amennyiben van rá lehetőség és mindig van a megfelelő civil kontroll beépítésével. Tordai Sándor polgármester AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA 7

8 VÁCHARTYÁN SZÁM A Regionális Szt. György Polgárőr Egyesület 2011-ben alakult újjá. Ekkor új elnök és új tisztségviselők lettek megválasztva, továbbá új Alapszabály készült, melyet a bíróság is elfogadott. Az újjáalakulás évében 70 esetben történt bűncselekmény a községünkben, mely egyértelműen jelzi, hogy szükséges a polgárőrség működtetése. Az Egyesületünk eredményes tevékenységének köszönhetően 2012-ben 43 esetre, 2013-ban 26 esetre csökkent a bűncselekmények száma. A Vagyon elleni, illetve személyek javai ellen elkövetett bűncselekmények száma továbbra is magas (16 eset 61,53 %), de csökkenő tendenciát mutat. Ezen belül 12 esetben volt Egyéb lopás, 2 esetben Rongálás, 1 esetben Lakásbetörés, és 1 esetben üzlet/ bolt feltörés. A közrend ellen elkövetett bűncselekmények száma tovább csökkent (3 eset, 11,53%) Ezen belül 1 eset: Egyéb közbiztonsági bűncselekmény; és 2 eset: Egyéb közbizalom elleni bűncselekmény. A személy ellen elkövetett bűncselekmények számában tapasztalható további csökkenés (5 eset 19,23 %). Ezek megoszlása a következőképpen alakult: 2 esetben: Súlyos testi sértés, 2 esetben: Zaklatás, 1 esetben: Egészség elleni bűncselekmény. A házasság, a család és a nemi erkölcs ellen elkövetett bűncselekmények száma is az előző évekhez képest csökkent (1 eset 3,84 %). Kiskorú veszélyeztetése: 1 esetben. Közlekedési bűncselekmény:(1 eset, 3,84%) ittas járművezetés 1 eset. A polgárőri feladatok ellátása során kiemelten fontos, hogy Váchartyán lakosságával kellően harmonikus kapcsolat alakuljon ki. A lakóterület védelmét pusztán járőrözéssel nem lehet hatékonyan ellátni! A szomszédi közösségben könnyebb feloldani az anonimitást, és az egymást ismerő szomszédsági környezetben jobb lehetőségek adódnak a kölcsönös segítségnyújtásra is. Ha Ön valóban ismeri a szomszédjait, már tett egy lépést előre a bűnelkövetés megelőzése érdekében. A betörés, a vandalizmus például megakadályozható, megelőzhető, ha a szomszédok kapcsolatot tartanak fenn egymással, és megfigyelés alatt tartják egymás vagyontárgyait. Természetesen magunknak is jó szomszédokká kell válni úgy, hogy lépéseket tegyünk személyünk,- és vagyonunk védelmére. A bűnmegelőzési erőfeszítések csak akkor lehetnek sikeresek, ha másokra is gondolunk. Biztosan találunk olyan szomszédokat, akik éppen annyira érdekeltek ebben, mint mi magunk, A Polgárőrség és a lakosság Együtt a közbiztonságért és akik hajlandók velünk együttműködni abban, hogy biztonságosabb közösséget alakítsunk ki. A bűnmegelőzés esetében akarategységben együttműködő emberekről van szó. A bűnmegelőzés eredményessége, a közbiztonság minősége alapvetően a lakosságon múlik, ezért fontos, hogy tájékozott legyen a települése bűnügyi és közbiztonsági helyzetéről. A bűnmegelőzés: minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentésére, az állampolgárok biztonságérzetének javítására irányul. A polgárőrség Váchartyánban csak akkor tudja ellátni alap- és kiegészítő feladatait eredményesen, ha a lakosság széles körének támogatását maga mögött érzi, és kialakul az a kölcsönös bizalom, amely minden feladatellátás során megnyilvánul. Ennek alapja a törvényesség, egymás tisztelete és segítése, valamint a folyamatos és aktív kapcsolattartás a lakossággal. A lakossági kapcsolattartás kiemelt eleme, hogy a Váchartyánban élő lakosok időben és kellő formában kapjanak információkat a település életét befolyásoló tényezőkről. A lakosság részéről kérjük, hogy az alábbiakban felsoroltak észlelése esetén kiemelt figyelmet fordítsanak az önkormányzat, illetve a polgárőrség azonnali tájékoztatására: tiltott hulladéklerakás, elhullott állatok szabálytalan elhelyezése felfedezése esetén, vadon élő védett növény vagy állat sérülése, elhullása esetén, az élővizek szennyeződései észlelése kapcsán, a talaj, szennyező forrásai észlelésekor, légszennyező események felfedezésekor, közterületnek minősülő parkok, játszótér rongálásának megelőzésére, az erdők, erdősávok megóvására, a tiltott fakitermelés jelzésére, a falfirkálások megelőzésére. Elérhetőségeink: +36/20/ , +36/70/ A bűncselekmények alakulása az elmúl három év során: Köszönöm támogatásukat és az együttműködésüket! Nagy Béla Elnök Vagyon elleni bcs Közrend elleni bcs Személy elleni bcs Házasság, család elleni bcs Gazdasági bcs Közlekedési bcs Egyéb bcs Össz bcs eset 34 eset 4 eset 3 eset nem volt nem volt nem volt 70 eset 41,43% 48,57% 5,71% 4,29% 20 eset 9 eset 7 eset 4 eset 1 eset 1 eset 1 eset 43 eset 46,51% 20,93% 16,28% 9,30% 2,33% 2,33% 2,33% 16 eset 3 eset 5 eset 1 eset 1 eset nem volt nem volt 26 eset 61,53% 11,53% 19,23% 3,84% 3,84% 8 AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA

9 SZÁM VÁCHARTYÁN Nőnap Váchartyánban Anya csak Nő lehet. Ez az ő kiváltsága. Az ő hivatása. A legszebb és legnehezebb. A legnehezebb, hiszen olyan hivatás, amely sosem ad szabadságot, soha nem enged pihenőt, állandó figyelmet, szeretetet, odaadást kér, vár, követel. Ám mégis szép. Mert csak ő ismeri a titkot. Az anyai szív titkát. Hogy miként válik egy új élet önálló emberré. (Csitáry-Hock László) Március 9-én délután a Váchartyáni Művelődési Házban is egy parádés műsorral köszöntötte a megjelent hölgyeket az Önkormányzat. Már a belépéstől kezdve rögtön övék volt a főszerep, hiszen egy szál gyönyörű virág fogadta őket a helyükön, és a műsor még csak utána következett! Koblász Sándor polgármester beszédében köszönte meg a megjelenteknek munkájukat, és felhívta rá a figyelmet, mennyi mindent is tesznek ők a közösségért a mindennapokban. Majd átadta a szót dr. Merész Lajosnak ki egy verssel tisztelgett a hölgyek előtt. Később az Őszirózsa Nyugdíjas Hagyományőrző Egyesület nagysikerű előadását tekinthettük meg. Ezután Gergely Róbert művész úr lenyűgöző énekes műsorát élvezhette a közönség, mely sokszor be is kapcsolódott a hagyományőrző egyesülettel karöltve a produkcióba, így tévén emlékezetessé ezt a Nőnapi Ünnepséget! Így készültünk március 15. megünneplésére Tudtuk, hogy az idén mi, 4. osztályosok leszünk azok, akik a március 15-i ünnepi műsort adják majd az iskolában és a Művelődési Házban. Már február közepén elkezdtük tanulni a műsor szövegét. Sokat beszélgettünk azokról az időkről, olvasás órákon is éppen ezt a fejezetet kezdtük el. A szöveget mindenkinek sikerült megtanulnia, sok-sok próba következett ezután. Néhányan segítettünk elkészíteni a műsorhoz szükséges kellékeket és a paraván díszítésében is részt vettünk. Nagyon kellett figyelnünk Éva néni és Judit néni tanácsaira a próbák vége felé úgy éreztük, sikeresen összeállt a műsor. Az ünnepség előtt 1-2 nappal már nagyon izgatottak voltunk. Hát még 14-én, a műsor napján! Aztán elkezdődött a megemlékezés; az énekkar nagyon szép dalokat adott elő, az egyik osztálytársunk testvérével külön is énekelt. Felső tagozatos lányok hatkezes zongoradarabot játszottak, közben a kivetítőn korabeli képeket láthattunk. Végre mi következtünk. Az izgalmunk néhány perc alatt elmúlt és amikor a műsor véget ért, úgy éreztük, sikerült mindent megtennünk, hogy ez az ünnep emlékezetes maradjon. 4. osztály TÁJÉKOZTATÓ április 1-től megváltozik a hulladékszállítás díjfizetési rendje Váchartyán községben Váchartyán Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy április 1. napjától a települési szilárd hulladékszállítási díj számlázását a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) végzi. A Szolgáltató általi számlázás és díjbeszedés azért válik szükségessé, mert a jogszabályváltozások miatt az Önkormányzat nem végezheti tovább a számlázást és a díjbeszedést. A lakossági hulladékszállítás továbbra is heti rendszerességgel a már megszokott módon csütörtöki napokon történik. Az áprilisi szemétszállítási díjról Ön már a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. -től kap majd számlát. A díj mértéke továbbra sem változik, azaz 4640 Ft/negyedév, amelyről havi bontásban utólag fog a Szolgáltató számlázni, azaz az áprilisi szemétszállítási díjról májusban fog a lakosság számlát kapni. Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosokat, hogy a szemétszállítási díj szüneteltetésével kapcsolatos kérelmeket a jövőben már a Szolgáltatóhoz kell eljuttatni, az eddigi kedvezményekről szóló nyilvántartást az Önkormányzat átadta a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft.- nek. A zökkenőmentes átállás érdekében a szemétszállítási közszolgáltatással kapcsolatban felmerülő bármilyen kérdésével forduljon a Tiszta Vidékért Nonprofit Kft. munkatársaihoz az alábbi elérhetőségen! Tiszta Vidékért Nonprofit. Kft. Székhely: 2621 Verőce, Árpád út 40. Telephely: 2639 Bernecebaráti, Jókai u.4. Képviselő: Gáspár János ügyvezető igazgató Tel.: , cím: Az Önkormányzat a továbbiakban is a lakosság szíves rendelkezésére áll az esetlegesen felmerülő kérdésekben! Váchartyán, március 13. Tisztelettel: Váchartyán Község Önkormányzata AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA 9

10 VÁCKISÚJFALU SZÁM Közös ügyünk a közbiztonság! E mottó alatt szervezett lakossági fórumot Váckisújfalu Község Önkormányzata, amelyen Szőke Zoltán rendőr alezredes, a Veresegyházi Rendőrőrs parancsnoka, Horváth Anikó, a Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnüldözési Csoportjának csoportvezetője és Mogyorósi László rendőr főtörzsőrmester, körzeti megbízott nyújtott tájékoztatást a község bűnügyi helyzetéről és adott tanácsokat a polgároknak, hogyan védjék meg javaikat. Váckisújfalu 2007 óta a Pest megye Biztonságos Települése díj birtokosa, éves szinten két-három vagyon elleni bűnelkövetéssel. Éppen ezért szól nagyot, ha lopás történik a falu nyugodt életében, alacsony az itt lakók inger-küszöbe. Amire ismételten és nyomatékosan felhívták a szakemberek a polgárok figyelmét: legyen zár, lakat minden ajtón és zárják is azokat, legyen rács az alacsonyan levő ablakokon, szereljenek be riasztót, mozgásérzékelő lámpát, alkalmi árusokat ne engedjenek be otthonukba, ha a látogató hivatalos személynek mondja magát kérjék el az igazolványát, ne dicsekedjenek javaikkal, így azzal se, hogy mikor és mekkora disznót vágnak, ne tartsanak nagy összegű készpénzt vagy más értéket otthon, ha mégis úgy alakul, ne egy helyen tartsák azt, ne parkoljanak az utcán, rövid időre se hagyjanak értéket az utastérben, figyeljenek egymásra, egymás jószágára az emberek, ha idegen gépjárművet látnak, írják fel típusát, színét, rendszámát, a gyanús mozgást, járműveket haladéktalanul jelentsék a rendőri szerveknek. A besurranásból élők pontosan tudják, hogy a dolog (zár, lakat, rács) elleni erőszakhoz magasabb büntetési tétel társul és a három csapás elv alá esik. Elsősorban tehát a védtelen vagy gyengén védett ingatlanokat fogják célba venni a csibészek. Ezért is fontos zárni, védeni a tulajdont. A hatékony bűnmegelőzésnek, vagyonvédelemnek több szereplősnek kell lennie, a lakosság - rendőrség - önkormányzat együttműködés hozhat tartós sikert. A rendőrség nem állíthat minden portára járőrt. Elengedhetetlen a lakosság öngondoskodása, odafigyelése- mondta Szőke alezredes úr. Önkormányzatunk lehetőségeihez mérten megtesz mindent annak érdekében, hogy támogassa a rendőrség bűnüldöző munkáját, biztonságosnak tartsa meg a községet. Az együttműködés során szolgálati lakást biztosítunk a körzeti megbízottnak, ami évente 340 ezer forint támogatást jelent, 500 ezer forinttal járultunk hozzá a traffipax beszerzéséhez, 250 ezer forinttal a váckiújfalui járőrözéshez illetve mint a Füredi Mihály közben a közvilágítás fejlesztésével kapcsolódunk a láncba mondta el dr. Sajó Gyula polgármester úr. A tájékoztató után a rendőrség illetékesei a megjelentek kérdéseire adtak válaszokat, a technikai védelmi berendezésektől a jogos védelmi helyzet mikénti elbírálásáig terjedtek a kérdések. A hasznos, gyakorlatban hasznosítható jó tanácsokat, tudást közvetítő fórum zárásaként dr. Sajó Gyula polgármester úr az önkormányzat ajándékát, egy telefon-telefax készüléket adott át a körzeti megbízotti irodának. A Veresegyházi Rendőrőrs illetékességi területén regisztrált bűncselekmények Veresegyház Erdőkertes Szada Galgamácsa Vácegres Váckisújfalu Testi sértés Garázdaság Önbíráskodás Lopás lakásbetörés szgk lopás szgk feltörés Rablás Zsarolás Rongálás Egyéb bcs-ek Összes bcs Előzetes (szombat) II. Karikatúra-találkozó (péntek) (szombat) (péntek) (szombat) A Költészet Napja, Füredi Mihály nap, Dudásné Borcsányi Irén tárlatának megnyitója A Föld Napja Településtisztasági nap Őrizzük örökségünk! Húsvéti kézművesség VI. Füredi Mihály Népzenei Találkozó Közösségi Klub Corvin udvar Közösségi Klub Faluszerte Közösségi Klub Corvin udvar Község-központ Óvoda udvar Szolgálati közlemény Lezárult Váckisújfalu Község hivatalos honlapjának tesztelése. A teszt időszakban igen sok hasznos olvasói javaslat érkezett be, melyek be is épültek az oldalba. A honlapon az érdeklődők naprakész információkat találnak a község életéről, a rendezvényekről, helyi hírekről és közérdekű adatokról. A hozzászólók jelezték, hogy több Váckisújfalu nevű oldal található az interneten, amelyekben elavult vagy téves adatokat rögzítettek. Ezek ellen a fattyú-hajtások ellen sajnos nem lehet hatékonyan fellépni, ezért arra kérjük a polgárokat, hogy a oldalról tájékozódjanak, mert csak a hivatalos honlapon szereplő adatokért tud az Önkormányzat felelősséget vállalni. Használtruha gyűjtőkonténer Február hónapban kihelyezésre került egy használt ruha befogadására szolgáló konténer az Ady Endre utcai szelektív hulladékgyűjtő szigetnél. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a feleslegessé vált, de még használható ruházati cikkeket tiszta állapotban helyezzék a tárolóba. Ami egyes háztartásokban már nem használható, másoknak még jól jöhet. Váckisújfalu Község Önkormányzata 10 AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA

11 2014. VÁCKISÚJFALU 3. SZÁM Agancsba faragott vadvilág Horváth Sándor alkotóművész tárlatának megnyitója Nagyon egyszerű dolga van annak, aki Horváth Sándor kiállítását nyitja meg. Nem kell sokat beszélnie. A falakon és a tárolókban elhelyezett természeti-emberi alkotásokból ugyanis olyan erővel áramlik a nézőre a szépség és a tehetség, hogy az feleslegessé tesz minden méltatást. Magam is csak annyit mondhatok, eddig nem tudtam, hogy azért viselnek a szarvasok agancsot, hogy mikor azokat elhullajtják, majd jön egy ember és hozzáadva az ő ragyogó tehetségét, kiteljesíti és egyben új életre faragja, csiszolja az addig élettelennek hitt csontot. Így válik élőből élettelen, a természet remekéből az ember remeke. A két alkotóerő találkozása nem hozhat létre mást, mint csodát. Ennek a csodának lehetünk mi most részesei. Ne feledkezzünk el a művész alkotótársáról, Mónikáról sem. Az ő keze nyomán születnek azok a vadászékszerek, amelyek révén a már említett csoda egy újabb területre, a használati tárgyak világába lép be köszöntötte a megjelenteket és nyitotta meg a kiállítást dr. Sajó Gyula polgármester úr. A szavak után a zenéé, mégpedig a népzenéé lett a főszerep, hiszen, mint elhangzott, az ilyen hatású alkotásokhoz csak a népzene őserejű lüktetése lehet méltó partner. Hogy ez így is lett, arról a Fix Stimm zenekar muzsikusai gondoskodtak. A virtuóz hangszeres tudás, az összeszokottság és a zene iránti alázat olyan húsz perccel ajándékozta meg a hallgatóságot, amelyre még sokáig emlékezni fognak. A ráadások után a megjelentek sorban álltak a vitrineknél, faragványoknál, élénk beszélgetésbe elegyedve egymással a látott-hallott dolgokról. Már elfogyott az aprósütemény és az üdítő is, amikor még mindig találtak egy-egy új részletet a kiállított anyagban, amelyet egyszerűen muszáj volt megmutatni másoknak, együtt örülve a szépségnek. Nőnap - A hölgyek köszöntése Váckisújfalun A nők semmiben sem kételkednek; ha velük vagy, a világ hihetetlenül egyszerű. Mindent a maga helyére tesznek, valódi jelentősége szerint osztályoznak. Igen jól tudják, hogy az ő nagymosásuk olyan fontos, mint a német császárság megalapítása. Velük biztonságos az élet - köszöntötte a hölgyeket dr. Sajó Gyula polgármester úr Renoir gondolatával a verőfényes délutánon. A köszöntést a Kisvakond óvoda ovisai folytatták, kedves előadásuk jutalma nagy nevetés és még nagyobb taps volt. A ünneplésben a helyiek által már jól ismert és kedvelt Gróf Gréta - Jóföldi Balázs énekes -táncos páros következett. A sugárzóan tehetséges ifjú művészek most is elbűvölték a közönséget, új műsorukkal bizonyították, hogy folyamatos hangi és táncművészeti fejlődésük. Tehetségük a legszebb reményekre jogosítja őket pályájukon. Sorra csendültek fel az operett-irodalom klasszikusai, a Csárdáskirálynő, a Bajadér, a Marica grófnő, a Mágnás Miska feledésbe soha nem merülő dallamai. A műsorral az első perctől együtt AZ IZOTÓP TÁJÉKOZTATÓ TÁRSULÁS LAPJA élő/dúdoló hallgatóság vastapsára dupla ráadás következett. A hölgyek méltó ünneplése uzsonnával folytatódott, az ünnepeltek és az ünneplők vidáman csevegtek, idézték fel a műsor emlékezetes részeit, örültek a szép estének. Lapzárta előtt érkezett a hír, hogy Gróf Gréta felvételt nyert a Budapesti Operettszínházba! Gratulálunk a még mindig csak 18 éves művésznőnek, sok sikert és boldogságot kívánunk Neki a pályán és a magánéletben! 11

12 ŐRBOTTYÁN SZÁM Kvassay verseny Iskolánkban már hagyomány, hogy a március 15-i hétvége utáni első munkanapon rendezzük meg a Kvassay versenyt, ahol a környékbeli iskolák tanulói mérettethetik meg magukat. Az alsó tagozatosok helyesírás és olvasás-szövegértés tudásukat mutathatják meg, a második évfolyam felettiek pedig a matematika tantárgyból szerzett ismereteikkel szállhatnak versenybe. Idén a lebonyolítást a Váci Tankerület és az Izotóp Tájékoztató Társulás is támogatta, akiknek ezúton is köszönjük a segítséget! Reggel 8 órától gyülekeztek a versenyzők, akik a környék 16 iskolájából érkeztek hozzánk. Mindenkinek volt ideje megkeresni a saját termét (a régi épületben a matematikára jelentkezők, az új épületrészben a helyesírás és olvasás-szövegértés versenyzői) ¾ 9-ig, amikor elkezdődött maga a verseny. A felső tagozatos megnyitón Balázsné Gyenes Ildikó igazgatónő köszöntötte a megjelenteket, elmondott minden fontos technikai tudnivalót, és természetesen mindenkinek jó versenyzést kívánt. Ezután a színjátszó körös tanulóink először a víz világnapjának közeledtére való tekintettel egy vizes verset adtak elő, majd a feszültséget oldandó egy kis oszthatósági szabály-ismertetést is tartottak rímbe szedve. 9 óra után nem sokkal már mindenki a tantermekben várta a versenyt, amikor megszólalt a megmérettetés kezdetét jelző csengő. Közben az alsó tagozaton is elkezdődött a küzdelem: Pitllikné Bóta Judit igazgatóhelyettes megnyitóbeszéde után a néptáncosok előadását tekinthették meg a jelenlevők, majd a felügyelő tanárok vezetésével itt is elfoglalták a versenyzők a helyüket a padokban. Egy óra csöndes munka után a várakozás izgalma következett, de ezalatt is igyekeztünk a versenyzőknek a kedvében járni: egy kis vendéglátással vártuk a diákokat, társasjátékokkal játszhattak, használhatták a könyvtárat, az informatika termet és a tornaszobát is. Szerencsére a hétvégi szél is enyhült egy kicsit, így sokan az udvaron élvezték a napsütést. A Szülői Közösség büfét működtetett azok számára, akiknek erre igényük volt. Néhány esetben a döntetlen eredmény elkerülése érdekében még villámfeladatokkal kellett a sorrendet meghatározni, de hamarosan megszülettek a végleges eredmények. A matekosoknál az első hat helyezett oklevelet, a dobogósok könyvutalványt is kaptak, de valamennyi versenyző hazavihetett egy erre az alkalomra készült könyvjelzőt emlékül. Az alsó tagozatosoknál a legjobb öt versenyző kapott oklevelet, az élen végzők emellé még jutalomkönyvvel is gazdagabbak lettek, és minden jelentkező magával vihette a nyakba akasztható könyvjelzőjét, és egy egyedi Kvassay-s kártyanaptárt. Köszönjük a műsort betanító, feladatokat összeállító, felügyelő és javító pedagógusoknak a sok munkát, és köszönjük mindenkinek, aki segítségünkre volt a szervezésben, lebonyolításban! Reméljük, hogy mindenki elégedetten utazott haza iskolánkból, és jövőre eggyel magasabb évfolyamon is próbára teszik tudásukat a Kvassay versenyen. Tanulóink idén is szép eredményeket értek el: 1. Burai Marcell helyesírás 1.o 1. Neuspiller Dávid olvasás-szövegértés 1.o 1. Mendyk Hanna olvasás-szövegértés 2.o - Kisnémedi Tagiskola 1. Barta Adél helyesírás 4.o 1. Munkácsi Réka olvasás-szövegértés 4.o 1. Demény Petra matematika 8.o 2. Kiss Borbála helyesírás 3.o 2. Csósza Zalán matematika 3.o 2. Marozsán Patrik matematika 7.o 3. Kovács Mátyás olvasás-szövegértés 2.o 4. Varga Bence helyesírás 2.o 4. Jenei Kitti olvasás-szövegértés 2.o 5. Szüle Ákos olvasás-szövegértés 1.o 5. Buzássy Borbála helyesírás 2.o 5. Irinyi Johanna Zsófia olvasás-szövegértés 4.o - Kisnémedi Tagiskola 5. Szabó Bence matematika 8.o Városi Nőnap Őrbottyánban március 8-án, szombaton került megrendezésre a Városi Nőnapi rendezvény az őrbottyáni Kvassay Jenő Általános Iskola aulájában. A programot Cserepka András, Őrbottyán polgármestere nyitotta meg, majd a hölgyeket Kollár Sándor képviselő úr köszöntötte. Miller Zoltán műsorával, és egy közös pezsgőzéssel folytatódott az este. Majd sor került a városunkban már hagyománnyá vált Őrbottyán Rózsája oklevelek átadására, és az Év Asszonya választására. Idén a jelenlévő vendégek szavazata alapján ezt a címet Csernákné Szoboszlai Szilvia nyerte el. Ezt követően zenével, tánccal folytatódott, és ért véget a bál. Kiadja az Izotóp Tájékoztató Társulás Felelős szerkesztő: Kereskényi János Szerkesztő: Tóth Levente László

A radioaktív hulladékok témakörében készült felmérés

A radioaktív hulladékok témakörében készült felmérés 2009 március, IV. évfolyam 2. szám Kutya helyzet Püspökszilágy 10-11. oldal Nőnap Kisnémedin Kisnémedi 8-9. oldal WiFi internet Váckisújfalun Váckisújfalu 6-7. oldal Szövegértő verseny Váchartyán 4-5.

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL...

Ebesi Hírlap E B E S Ü6 0 É V E S T E L E P L É S. Eldőlt: jövőre is az önkormányzat üzemelteti az iskolát A TARTALOMBÓL... E B E S L É S A TARTALOMBÓL... Becsüljük meg a rendezvény szellemiségét! 3. oldal Adomány Érmihályfalvára 5. oldal Új piaccsarnok Ebesen 6. oldal Jó hangulatú nyílt óra 7. oldal Volt egy ember, meg egy

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS

AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS Udvari Hírek AZ ÖNKORMÁNYZAT INGYENES LAPJA XX. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. JÚLIUS FALUNAP A HONVÉDELEM JEGYÉBEN Immár hagyomány, hogy a falunapot, illetve annak programjait valamilyen téma köré építjük fel.

Részletesebben

2015. február XXII. évfolyam 2. szám

2015. február XXII. évfolyam 2. szám Már a Facebookon is elérhetőek vagyunk! www.facebook.com/racalmas A Rácalmás Televízió adása MINDEN NAP 19 órakor kezdődik. Kísérje figyelemmel településünk életét, eseményeit városi tévénken keresztül

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet XXI. évfolyam, 2013. november 9. 9. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Úgy fejlesztünk, hogy közben megmentünk egy régi épületet Miközben a figyelmünk egyre inkább a városközpont

Részletesebben

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál

Bemutatkozunk. Fotómontázs: Rajki Judit. Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál Bemutatkozunk Fotómontázs: Rajki Judit Az immár három számot megért lap megjelentetésének ötlete Varga Pál képviselő nevéhez fűződik. A Képviselő-testület az ötlet lelkes támogatójaként már számos feladatának

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOSI. tartalom HÍRÚJSÁG. Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben bővelkedő Új esztendőt kívánunk!

NAGYSZENTJÁNOSI. tartalom HÍRÚJSÁG. Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben bővelkedő Új esztendőt kívánunk! NAGYSZENTJÁNOSI Kiadja: Nagyszentjános Község Önkormányzata Fk.: Friderics Cecília polgármester HÍRÚJSÁG Áldott, békés, szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikerekben bővelkedő Új esztendőt kívánunk!

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS. csoportja képviselte. Felléptek egyegy

RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS. csoportja képviselte. Felléptek egyegy RÉTSÁG VÁROS LAPJA XXIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2013. ÁPRILIS Az óvoda jótékonysági gálamúsora Hatodízben hívta meg támogatóit a rétsági óvoda, hogy egy gálamúsor keretében gyújtsön némi támogatást az intézmény

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás

2. oldal 2015. január. Adventi gyertyagyújtás 2. oldal 2015. január Adventi gyertyagyújtás 2015. január 3. oldal Balatonfűzfő Város és a Művelődési Központ és Könyvtár programja 2015. január 10-től 2015. február 15-ig Január 9. 17 óra Újévi köszöntő

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet.

HÍRMONDÓ. Felvirradó napon köszöntsön jó kedved, kicsi hajlékodba költözzön szeretet. ZAMÁRDI HÍRMONDÓ ZAMÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK LAPJA XX. évf. 1. szám 2012. január Oly sok a kívánság, nem tudom, hol kezdjem? Talán hogy a Földön békesség teremjen. Legyen bőség, vagyon, sok, sok

Részletesebben

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások

Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Görbeháza Község ingyenes közéleti lapja 2009. 1. szám Tanácsok bűnmegelőzéshez Besurranás, trükkös lopások Napjainkban elszaporodtak a vagyon elleni bűncselekmények, ezek elkerüléséhez szeretnénk néhány

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja.

Ünnepeltünk! 2014. október 12-én helyi önkormányzati választás. A jelöltek bemutatkozását az újság 20-28 oldalain olvashatja. VELENCEI A VELENCEI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA HÍRADÓ 22. évfolyam 9. szám 204. SZEPTEMBER Ünnepeltünk! Velence Város 0 éves születésnapi ünnepségéről beszámolónk a következő oldalakon 204. október 2-én helyi

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 6. szám 2012. július. Tűzgyújtási tilalom

HíRMON OMBÓI. Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa. X. évfolyam 6. szám 2012. július. Tűzgyújtási tilalom ZSOMBÓ OMBÓI X. évfolyam 6. szám 2012. július HíRMON ZSOMBÓI HíRMONDÓ Tűzgyújtási tilalom Zsombói sikercsapat a rétesfesztiválokon Tanév vége az oktatási intézményekben Mosolygós gyerkek a SZIKAI táborban

Részletesebben

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám

Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Jó napot! Elhunyt Lénárt János 1945-2012. XIII. évfolyam 1. szám 2012. január hó a diósjenői önkormányzati képviselőtestület tájékoztató havilapja Boldog újesztendőt Diósjenő minden lakosának! Kedves Diósjenői Polgárok! Amikor egy új esztendő küszöbét átlépjük, hamar

Részletesebben

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata

Alsónémedi Hírmondó. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának és Képviselőtestületének ingyenes tájékoztató és kulturális folyóirata XXIII. évfolyam Alsónémedi Hírmondó Tartalom Újabb ritka orchidea faj megkerülése Alsónémedi

Részletesebben

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa

2. oldal 2015. május. Költészet napja. Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2. oldal 2015. május Költészet napja Fotók: Fujszné Kőnig Zsuzsa 2015. május 3. oldal Balatonfűzfő Város, a Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a civil szervezetek programja 2015. május 10-től 2015.

Részletesebben

2008. Kilencedik szám

2008. Kilencedik szám 2 2008. Kilencedik szám Reneszánsz év-2008 RENESZÁNSZ ORSZÁGJÁRÁS eszközeinkben, legfeljebb nem tudunk róla. Mi megmutatjuk, hogy a népzene és az irodalom mit őrzött meg és használt fel belőle az elmúlt

Részletesebben

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII.

SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. SEREGÉLYES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI LAPJA XXIII. évfolyam 3. szám 2014. október TÁJÉKOZTATÓ A 2010 2014-ES ÖNKORMÁNYZATI CIKLUSRÓL 2010 20142. oldal 12. oldal 19. oldal 23. oldal TARTALOM: Összefoglaló

Részletesebben

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám

TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP TURAI HIRLAP XXI. évfolyam 9. szám 2012 NOVEMBER ÚJABB SIKERES PÁLYÁZAT! 5. oldal Az Új Széchenyi Terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott

Részletesebben

Tájékoztató Bizottság beszámolója

Tájékoztató Bizottság beszámolója Tisztelt Olvasók! Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2010. június 25-én tartotta legutóbbi ülését, melyen a következõ határozatok, döntések születtek: A napirendet a felmerülõ kiegészítésekkel

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt fűzfőiek!

Hölgyeim és Uraim! Tisztelt fűzfőiek! 2. OLDAL 2010. JÚNIUS A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR JÚNIUS JÚLIUS HAVI PROGRAMJA JÚNIUS JÚLIUS Június 14. 8 óra Bringás körtúra az Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,

Részletesebben

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám

Az anyák napja. A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám A Vértesszõlõsi Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. április XVII. évfolyam 4. szám Az anyák napja Idén május 1-je a hónap első vasárnapja, ez pedig azt jelenti, hogy a munka ünnepe egyben anyák napja

Részletesebben

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend

Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét. A Samsung a Top 50 listán! Itt járt Mága Zoltánt! Ünnepi miserend JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2012. december Ára: 150 Ft 23. évfolyam 12. szám Köszöntjük az Ipari Park új betelepülőjét Áldott békés karácsonyt és boldog új esztendőt kíván Jászfényszaru minden lakójának

Részletesebben