Az Igazgatóság közleményei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút soron 16 Személyi hírek 17 Új belépők 18 Integrált rendszer hírei 19 MVM Csoport hírek 21 Egyszer volt Sport 25 Nyugdíjasainkról 31 KulTÚRA 33 Humorsarok 36 Hotel*** OVIT 37 Integrált Rendszer- rejtvény 39 Szerkesztőségi közlemények 40 Kiadásért felelõs: Horváth Miklós vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László OVIT ZRt. Házinyomda

2 OVIT Híradó 2010/4. Továbbá a Az Igazgatóság közleményei június 2-i ülésén az Igazgatóság: - Jóváhagyta a május 5-i üléséről felvett jegyzőkönyvet; - Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről, továbbá megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 78. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; - Jóváhagyólag tudomásul vette az OVIT ZRt. munka, tűzvédelmi és környezetvédelmi tevékenységéről, a munkabalesetek alakulásáról szóló írásos tájékoztatóban foglaltakat azzal, hogy a jövőben az előterjesztés kiegészül a jegyzőkönyvben rögzítettekkel. - Hozzájárult László Ferenc Úrnak az OVIT ZRt. termelési igazgatójává július 1. napjával történő kinevezéséhez július 1-i hatállyal László Ferenc termelési igazgatót képviseleti és cégjegyzési joggal ruházta fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával ill. a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Ennek kapcsán az 5/2008. sz. Vezérigazgatói utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési jog átruházásáról szóló Okirat jogosultsági köre a következőképp módosul: Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Neukum Zoltán a termelési igazgató szövegrész helyébe a László Ferenc termelési igazgató szövegrész kerül. Termelési Igazgatóság SZMSZ szerinti ügykörében a Termelési Igazgatóság SZMSZ szerinti ügykörében Neukum Zoltán a Termelési Igazgatóság termelési igazgató SZMSZ szerinti ügykörében és a László Ferenc az Acélszerkezeti Üzletigazgatóság acélszerkezeti üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül augusztus 11-i ülésén az Igazgatóság: - Jóváhagyta a június 2-i üléséről felvett jegyzőkönyvet; - Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; - Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 79. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; - Jóváhagyólag tudomásul vette az üzleti terv I. féléves teljesítéséről szóló jelentésben foglaltakat. Az OVIT ZRt. Igazgatósága a Gt (2) bekezdése alapján ezen jelentés megküldésével tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a legutóbbi igazgatósági ülés óta eltelt időszakra vonatkozó ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról; - Az ingatlanok értékesítésével és hasznosításával kapcsolatos döntési jogkörök gyakorlása tárgyában készített előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul vette. Az Igazgatóság az előterjesztésben foglalt indokok alapján egyetértett azzal, hogy az OVIT ZRt. Alapszabályban és Kompetencia Szabályzatban rögzített jelenlegi hatásköri szabályozása megfelel annak az általános elvárásnak, hogy az OVIT ZRt.-nél az ingatlanok értékesítése és hasznosítása tekintetében a tulajdonosi felügyelet biztosított, a döntési jogkörök hatékonyan és ésszerűen szabályozottak. Az Igazgatóság ezért nem javasolta az ingatlanok értékesítése és hasznosítása tekintetében a döntési jogkörök újraszabályozását. Ugyanakkor az Igazgatóság kérte, hogy a társaság, eltérő tulajdonosi értesítésig tartsa be az MNV ZRt július 9-i levelében foglaltakat, így azt, hogy az ingatlanok értékesítése és hasznosítása tárgyában a levélben írt kivételektől eltekintve a társaság (közgyűlés/igazgatóság/más személy) ne hozzon döntést; - Az írásos előterjesztésben foglaltak alapján felhatalmazta a Vezérigazgatót, hogy az előterjesztés mellék- 1

3 2010/4. OVIT Híradó letét képező, a CODEX Értékpapírnyomda Zrt július 28-i levelében rögzített eljárásrendet, követve a Társaság db ,- Ft névértékű A részvénysorozatú a Magyar Villamos Művek Zrt. nevére szóló összevont címletű új törzsrészvények nyomdai előállítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Projektjeinkről Dr. Sidló Krisztina Üzemidő-hosszabbítás a Paksi Atomerőmű Zrt.-ben Az OVIT Zrt. fővállalkozói szerepvállalása a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programjában Köztudott tény, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. hazánk elsődleges villamosenergia-termelő egysége. Alaperőmű, amely többek között fűtőanyagának köszönhetően a leghatékonyabb, leggazdaságosabb, ugyanakkor üzemeltetése a legszigorúbb munkavédelmi és biztonságtechnikai eljárásokat igényli. Kihívás Manapság egy erőmű konténerekben, előgyártva érkezik meg későbbi működésének helyszínére, és ott csupán össze kell illeszteni a komponenseket. Az ütemterv természetesen igen feszes, és komoly kihívást jelent a kivitelezőnek, ugyanakkor nagy könnyebbség, hogy azt új, zöldmezős beruházásként valósíthatja meg. A paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítási projektjének végrehajtása összetettebb feladat, mivel ez egy üzemelő erőmű, így az új berendezések beszállítása, mozgatása csak a már meglévő erőmű tereptárgyai mellett lehetséges. Azok elhelyezése, a telített kábelnyomvonalak bővítése, illetve a gépészeti összeköttetések kiépítése csak a meglévő födémek ismételt statikai vizsgálatai mellett kivitelezhető. Az építőmunka mellett komoly idő- és energiaráfordítást igényel a berendezések, vezetékek, kábelek szakszerű visszabontása. Ebben a helyzetben kiemelt szerepet kap a tervezés és az engedélyeztetés folyamata. A kiviteli terveknek minden apró részletre ki kell terjedniük: jó tervekkel napokat nyerhet a kivitelező, míg a pontatlan, hiányos tervek miatt késhet a beruházás. Ilyen volumenű munkák elvégzése sokkal nehezebb, egy üzemelő, kiemelkedő nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági súllyal bíró létesítmény esetében. Az első nagy lépés Az üzemidő-hosszabbítás kapcsán jelenleg az erőmű villamos, gépész és irányítástechnikai újjáépítéséről, azaz szekunder rendszereiről beszélhetünk. Az OVIT Zrt. eddig is ellátta az atomerőmű éves karbantartási feladatait, de azok nagyságrendje és komplexitása a bevált karbantartási gyakorlatnak megfelelő volt. Idén azonban egy ennél komolyabb, nagyobb volumenű beruházással nézünk szembe. A példa egyszerűsítése végett kiemelném a 4. blokki villamos rekonstrukciót, mert ez esetben az egy adott területen végzett átalakítások mértéke messze meghaladja az évi, szokásos karbantartás mértékét, de természetesen emellett a gépész és periférikus területeken is zajlanak párhuzamos munkák, amelyek hasonló mértékű szervezést és feszített munkarendet igényelnek. A 4. blokk villamos rekonstrukciójával kapcsolatos évi villamos feladataink: - a 400/120 kv-os alállomás szekunder rekonstrukciója, - a blokktranszformátor (42AT) cseréje, - transzformátorvédelmi rekonstrukció, - generátorvédelmi rekonstrukció. A 400/120 kv-os alállomási rekonstrukció A rekonstrukció során a 400 kv-os nagyberendezések (megszakítók, szakaszolók, stb.) és kiegészítőik (hajtások, védelmek) felülvizsgálata, felújítása, cseréje történik meg. A szekunder rendszer védelmi és irányítástechnikai, valamint a mezővezérlés részeit teljes egészében cseréljük. Az SF6 tokozott berendezések időszaki karbantartásáról külön szakértői csoport gondoskodik, a megszakítók nagy része gyári felújításra vagy cserére kerül. A blokktranszformátor cseréje A transzformátor cseréje során annak környezete is megújul. A transzformátoralap átépítése komoly 2

4 OVIT Híradó 2010/4. építészeti munka, beleértve a kármentő, olajleválasztó aknák építését is. A másik nagy volumenű rész a tűzoltógépészet, azaz a teljes vízködoltó rendszer cseréje. A hely kicsi, és az idő nagyon rövid, az engedélyeztetések pedig igen hosszadalmasak. A 200 tonnát meghaladó tömegű transzformátorok szállítása és helyére mozgatása nem kis feladat, a kivitelezést pedig egyáltalán nem segítette az idei nyár csapadékos időjárása. Csúszást a nedves, párás időjárás csak a transzformátor felszerelése alatt okozhatott volna a gép szerelési technológiája miatt, de az ütemtervet így is sikerült tartani, köszönhetően a jól felkészült és nagy szakértelemmel bíró munkatársainknak. A teljes projektről elmondható, hogy nagyon sok előre nem látható akadály, változás adódott, de a megrendelővel konszenzusban, rugalmas és gyors reakciókkal sikerült műszakilag megfelelő és korszerű, az üzemet hosszú távon is támogató megoldást találni minden problémára. Készül az új alap A régi blokktranszformátor elszállítása Megérkezett az új blokktranszformátor I. Alapkészítés az új blokktranszformátornak Megérkezett az új blokktranszformátor II. 3

5 2010/4. OVIT Híradó A sikeres lebonyolítás érdekében a Paksi Atomerőmű Zrt. és az OVIT Zrt. munkatársai egy átfogó projekt keretében készítették elő a munkálatokat. A kedvezőtlen időjárás ellenére a munkák ütemterv szerint haladnak, jó minőségben, szabályszerűen és dokumentáltan folynak. A siker kulcsa a szervezettség mellett dolgozóink elkötelezettsége, erő feletti teljesítése és rendíthetetlen hozzáállása. Helyén a blokktranszformátor Vöő Kristóf Erőművi projekt osztályvezető Transzformátorvédelmi rekonstrukció A transzformátorvédelmi készülékek és környezetük cseréje kapcsán a 4. számú blokk transzformátorának reléterében kerültek lecserélésre a védelmi szekrények, relék, védelmi és kommunikációs készülékek. A rekonstrukció kapcsán természetesen a kábeleket is kicseréltük. A transzformátorvédelmek működését, jelzését, felügyeletét a szinkronban egészen a 400 kv-os hálózatvédelmekkel összhangban valósítjuk meg. Generátorvédelmi rekonstrukció A munka nagyrészt a 4. blokk generátor-relétéri készülékeinek és azok környezetének cseréjéről szól. E relé terében kerültek lecserélésre a védelmi szekrények, relék, védelmi és kommunikációs készülékek, melyek már az U/Q szabályzás egységes szinkronjelére kerültek felfűzésre. A védelmi készülékek cseréje mellett a generátoroldali elszámolási mérést is lecseréljük korszerűbbre, a szabványi és hatósági előírásoknak megfelelően. Itt is új kábeleket építettünk ki a kapcsolódó egységek irányába. Az új és korszerű védelmi berendezések nagyban segítik majd az erőmű biztonságos működését, magas szintű rendelkezésre állását. Oszlopkidőlés miatti helyreállítási munkák Téglás és Hajdúhadház térségében Katasztrofális károkat okozott a június 14-én délután Hajdúhadházon és Tégláson átvonult vihar. Házakat, templomokat rongált meg a helyiek szerint km/óra sebességű, mintegy 300 m széles sávban, több kilométer hosszan tomboló orkán. Leginkább fenyvesek, de őshonos kocsányos tölgyek, és 30 méteres egyedekből álló teljes nyárfasorok is a vihar áldozatául estek. Számos kis- és középfeszültségű légvezeték sodronyai szakadtak le, oszlopai dőltek ki, jórészt fakidőlések következményeként. 4

6 OVIT Híradó 2010/4. A helyreállítási munkákhoz az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. kérte az OVIT segítségét, a bekövetkezett üzemzavarok nagy száma, illetőleg jellege miatt. A Nyírbátor Nyíradony 120 kv-os távvezetéken egy Boglár típusú tartóoszlop törzsének két középső eleme rokkant bele a vezetékre dőlő fa okozta dinamikus terhelésbe. A Nyíregyháza Téglás 35 kv-os távvezeték is számtalan fakidőlést szenvedett el, minek következtében az országban egyedinek számító, közel 60 éves oszlopszerkezetek karjai roncsolódtak, illetve sodronyok szakadtak el. Miután a 120 kv-os távvezeték a megroggyant oszloppal is üzemben tudott maradni, míg a 35 kv-os vezeték a Hajdúsági Iparművek egyik ellátóvezetéke volt, így a helyreállítást ez utóbbival kezdtük. A sérült oszlopelemeket tervrajzok hiányában minta után gyártattuk majd építettük be, a sérült, földre került sodronyokat pedig javítás, toldás után szabályoztuk újra. A vezetéket a haváriát követő harmadik napon újra üzembe lehetett venni. A legnagyobb mértékű kárt az Iparművek másik ellátóvezetéke, a Debrecen Téglás I.-II. 35 kv-os távvezeték szenvedte el. A feszítőközben a nyiladékban futó vezeték sodronyaira dőlő sok helyen gyökerestől kicsavarodó 30 m-es nyárfák magukkal rántottak három tartóoszlopot, melyek derékba törtek és földre hajlottak. Miután az új oszlopok alapozása és az oszlopszerkezet-gyártás több hetes munka, az E.ON az ideiglenes oszlopokkal, ideiglenes nyomvonalon történő áramellátás biztosítását kérte tőlünk. Provizor oszlopok telepítését, ideiglenes távvezetéki nyomvonalak kiépítését már több mint egy évtizede végezzük, az egyes telepítési helyek adottságaihoz igazítottan, ma már szinte rutinszerűen. Mindazonáltal az elmúlt évek során egyetlen alkalommal sem voltak ilyen cudar helyszíni adottságaink, illetve ilyen mostoha időjárási körülményeink. A munkaterület egy része alapvetően időszakosan belvizes (nádas) terület volt, de a májusi és júniusi extrém csapadékmennyiség okán most még az egyébként művelt szántó részeken is hemzsegtek az ebihalak a talaj víztelítettsége miatt elszikkadni már nem tudó pocsolyákban. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az oszlopdőlést követően még több mint egy hétig kis megszakításokkal tovább esett, időnként ömlött az eső. A három kidőlt oszlop helyett eredetileg ideális esetre tervezett három ideiglenes oszlop felállítása szóba sem jöhetett. Két oszlopnak is alig találtunk helyet olyan magaslati pontokon, ahol a talaj állapota, illetve a talajvíz szintje megengedte az oszlopállítást. Hosszas helyszíni felmérés, vezetékmechanikai számítások és az effektív munkavégzés közbeni helyszíni iterációt követően (tervezett oszlophely talajviszonyai kontra megközelíthetőség gödörásó géppel, autódaruval) sikerült végül két oszlopnak helyet találni, és a szerkezeteket felállítani. Az ideiglenes nyomvonalban így kialakult m-es oszlopközök miatt (ami az eredeti oszlopközök közel duplája volt) különös gondossággal kellett eljárni mind az oszlopállítás-vezetékszerelés, mind a háttérszámítások készítése során, hogy a meglévő régi, közel 60 éves oszlopszerkezetek túlterhelődését elkerüljük, akár újabb, hasonló erősségű viharok esetén is. A szó szerint térdig avagy járműtengelyig érő sárban, az időnként viharos széllel érkező, folyton hulló esőben végzett munkáért, a több mint egy heti embert próbáló körülmények közötti kitartásért, köszönet illet minden közreműködőt. Különös tekintettel a Kelet-magyarországi távvezeték létesítési üzem (KETLÜ), illetve annak nyíregyházi művezetősége munkatársaira, akik Tóth Péter és Lőrinc István kollégák vezetésével felvették a küzdelmet a természeti elemekkel. Tekintettel a szélsőséges körülményekre, az oszlopdőlés után két héttel került végül üzembe az ideiglenes nyomvonalon a Hajdúsági Iparművek debreceni ellátóvezetéke. 5

7 2010/4. OVIT Híradó E cikk írásának idején éppen az új oszlopszerkezetek szerelése-állítása folyik. A provizor oszlopok előreláthatólag három hétig lesznek üzemben, és a cikk megjelenése idején már tárolóhelyükön pihennek, hacsak Molnár László - TTTO Különleges nehézszállítási munkák 2010-ben Jég és árvíz a szállítás során A kazincbarcikai Borsodchem Zrt.-vel sok éve jó a kapcsolatunk, nehézberendezéseket már többször szállítottunk nekik. Egy kis történeti visszatekintés szükséges ahhoz, hogy bemutathassuk, hogy a legutóbbi közös munkánkra milyen gazdasági helyzetben került sor ban, amikor még dübörgött a gazdaság, a Borsodchem nagy problémával kellett, hogy szembenézzen. Ennek megértéséhez bele kell tekinteni a PVC és az izocinát termékek gyártástechnolóiájába. A PVC termékekben van klór (polivinylklorid), azt abba bele kell juttatni. A klór forrásának jó alapanyaga a sósav (HCL). Az izocianát termékek (amelyek alapanyagai a poliuretán műanyagoknak, lakkoknak, ragasztóknak) gyártása során viszont sósav keletkezik. Nagyon egyszerű lenne tehát az izocianát gyártásakor keletkező sósavat felhasználni a PVC előállításához. Így a veszélyes anyag kezelése, felhasználása helyben megoldódna. Európa alapanyagigénye azonban megváltozott az évek folyamán, és sokkal több izocianátot használt, mint PVC-t. Következésképp visszamaradt olyan sósav, amit nem volt hova beépíteni, elfogyasztani. És bár a Borsodchem tulajdonosi köre Európa-szerte több gyárral is rendelkezik, a sósavtúltermelés problémáját helyben kellett megoldani ban megszületett a döntés egy sósavüzem létesítéséről. A szükséges technológia létezik a világban, ez idáig azonban csak hatalmas reaktort gyártottak erre a célra. A Borsodchem a nagy súlyok szakértőjéhez, az OVIT ZRt.-hez fordult a 450 tonna súlyú és 7 m átmérőjű reaktorszállítási kérdéseit tisztázandó. Ezen egyeztetések eredményeként az egyetlen nagy reaktorra kidolgozott technológiát amit lehetetlen Kazincbarcikára eljuttatni két kisebb reaktorra alakították át. A szállítási technológia tervezése és egyeztetése már ekkor elkezdődött még 2008-at írunk. Előzetes rajzok alapján kellett a teljes szállítási útvonalat megtervezni, az elképzelt szállítójárművet megadni. Előzetes engedélyeket próbáltunk bekérni egy olyan szállításhoz, amiről tudott volt, hogy egy évvel később fog megvalósulni. Útvonalat jártunk be több alkalommal, különféle tréler-összeállításokat vizsgáltunk meg. Egyeztettünk daruzási lehetőségeket, a hidraulikus emelés technológiáját, az OVIT trélereinek műszaki lehetőségeit. Az üzemelési helyszínén ugyanis igen szűk helyen kell majd felállítani a reaktort. Centimétereztük a helyszínt, hogyan fér el a daru és a tréler egyszerre a zsebkendőnyi helyen. Ekkor még mindent saját zsebből finanszíroztunk, mert szerződésünk még semmire nem volt. Amikor a tárgyalások végére tisztázódtak a reaktor szállítási adatai (15 m hosszú, 5 m széles, 5,4 m magas, 140 tonna), akkor került csak kiírásra a szállítási pályázat. A részletek ismertetése nélkül álljon itt a rövid tény: közel egy év tárgyalás után az 1,4 millió euró induló ajánlat helyett 1,2 millió euróért sikerült megnyernünk a szállítást. Következett a hosszú gyártási idő miatti várakozás nyarán újabb fordulat: mégsem kell reaktort szállítani, mert a gazdasági helyzet miatt annyira visszaesett a termelés, hogy a sósavprobléma megszűnt, a reaktorra nincs szükség. Az első reaktor gyártása azonban már olyan fázisban volt, hogy nem lehetett leállítani őszén nekiláttunk a kimunkált útvonal véglegesítésének, engedélyeztetésének, a hídvizsgálatok elvégeztetésének. Ekkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az eltelt egy év alatt Magyarországon és Szlovákiában is úgy változtak a szabályozások, hogy a szállítást a tervezett útvonalon nem lehet kivitelezni. A reaktor azonban már benne volt az óceánjáróban. 6

8 OVIT Híradó 2010/4. Japánból két hónap a hajózási idő Európáig, ezalatt kellett alternatívát keresni, mindent egyeztetni, a szerződést módosítani. A megrendelő mindenféle gazdasági környezetre és kedvezőbb ajánlatra hivatkozva tovább kezdett alkudozni. Ebben a fázisban közel jártam a szerződés felbontásához, mert reménytelennek látszott a helyzet. A műszaki kivitelezés szinte lehetetlen, a konkurenciharc nagyon erős volt. A lelket Neukum Zoltán igazgató úr öntötte vissza belém, aki ugyan nem szállítási szakember, de ért az emberek nyelvén. Végül sikerült egy olyan alternatívát és útvonalat kiválasztani, amit mindenki elfogadott. A mindenkibe még a japán gyártó is beletartozik, mert ő kötött biztosítást az árura a gyárkapuig. A végleges útvonal: Antwerpen a Dunán kijáró hidas dunai uszály Mohács Szerbia(Tisza) Szeged Bodrogkeresztúr Felsőzsolca Edelény Kazincbarcika. Az őszből tél lett. Az óceánjáró januárban ért Antwerpenbe. Korábban ugyan kértük, hogy a téli időszak kerülendő, mivel a Duna befagyhat. A japán fél egyszerűen nem értette meg, hogy egy folyó télen be tud fagyni! Ha már itt volt, akkor átraktuk a kiválasztott uszályba. Ez a rendes menet szerint el is indult lefelé a Majna Rajna Duna csatornarendszeren. Amikor már azt hittem, hogy ennél rosszabb már nem jöhet, akkor a bárka kb. egy hónapra befagyott a jégbe! 2010 januárjában megnéztük a kiszemelt kijárót. Nehéz volt elképzelni, hogy a hóval borított lejtőn hogyan fog tudni kijönni a 240 tonnás szerelvény. A jég fogságában töltött idő azonban több szempontból szerencsésnek bizonyult számunkra: maradt időnk a közúti szállítás körülményeit tisztázni, valamint a Tiszáról és a kijáróról is elolvadt a jég, mire odaért a hajó. A következő probléma akkor jelentkezett, amikor a hajóban kellett felemelni a tréler szintjéig a reaktort. Mivel eredetileg darus emelésekről volt szó, a talpat nem méretezték hidraulikus emelésre, és az a művelet során elkezdett deformálódni. Az emelést végző brigád a helyszínen improvizálva oldotta meg a feladatot. Ez év tavasza mindenki számára emlékezetes marad. Ekkor még nem tudtuk, mi vár a környék lakóira, de a kedvezőtlen előjelek már mutatkoztak. A hajó ugyan felért Bodrogkeresztúrra, és a tréler is kiállt a hajóból, de ezután néhány napot várnunk kellett a hidak alátámasztására, mert jött az első árhullám. Az ár elvonulása után az első menetünk Felsőzsolcáig tartott, ahol a kapu mellett még békésen elfért a tréler. Itt ismét várakozásra kényszerültünk, mert jöttek a választások. Az elektromos vezetékeket és internetkábeleket nem engedte megbontani az arnóti polgármester. Vártunk a választásokra. A második menet Múcsonyig tartott. Itt ismét állásra kényszerültünk, mert a Sajó megáradt, így a hidászok nem mehettek a vízbe az alátámasztást előkészíteni. Amikor elvonult az év második árhulláma, akkor keltünk át a Sajó hídjain. A hídon a trélernek 2 m-enként meg kellett állnia, hogy a hidászok az alátámasztásoknál igazítsanak a támaszerőn. A mederben fellazult talaj tömörödését is kompenzálniuk kellett. A 30 m megtétele a hídon kb. 1,5 órát vett igénybe. Végül szerencsésen begurult a tréler a Borsodchembe, és a reaktor a talpára került. A szállítás befejezését követő héten jött a mindent elsöprő árvíz. Amíg nekünk szerencsénk volt, és az árvizeket és a választást elkerülve beértünk a célba, ezt nem mondhatják el a környék lakói. Elképzelni sem tudom és merem, mi történt volna, ha ez az árvíz még útközben találja a reaktort! 7

9 2010/4. OVIT Híradó A bonyolultabb szállítási feladatokhoz hasonlóan, ebben projektben is szép számmal vettek részt az üzem dolgozói: vontatósok, kísérők, a brigád tagjai, kamionosok, fuvarszervezők. Az OVIT végzi a 4-es metró fúróegységeinek szállítási feladatait Mint ismeretes, a 4-es metró alagútjának fúrása a pénzügyek tisztázásáig megállt, ez idáig a Kelenföldi és a Keleti pályaudvar közötti szakasz készült el. A leállás miatt kikerülnek a föld alól a fúrást végző fúrófejek és - pajzsok további döntésig, illetve az amúgy is aktuális karbantartási munkálatok elvégzése céljából. A Szállítási üzem egy régi partnerétől kapott megbízást a fúróegységek kiszállítására a Keleti pályaudvarnál lévő gödörtől a STRABAG Kft. telephelyére. A komplett fúrópajzs több részből áll, amit még lent a gödörben 4 egységre szednek szét: 30, 50, 70 és 90 tonna súlyú egységek maradnak belőle. Ezeket egyesével kidaruzzák a gödör aljáról, fölrakják trélereinkre, majd az éjszaka leple alatt kiszállítjuk a városból. Az egységek kiszállítását a súlyhoz megfelelő trélerrel végezzük, ami alkalmanként változik. Nemcsak a súlyok, hanem egyéb munkáink miatt is. Így szállítottuk már nyerges szerelvénnyel is a fúrópajzs egységeit, ezen a képen pedig rudas szerelvény látható, hiszen ez volt szabad, mert a nyergest átszereltük a GE-nek végzendő szállításhoz alkalmas állapotba. A feladat érdekessége miatt, mivel kíváncsiságom nem hagyott nyugodni, meglátogattam a rakodási helyszínt. Ott pedig, a gépkocsivezető (Raft Péter) bíztatására a gödör alját is meglátogattam. Néhány érdekesség a lenti beszélgetőpartnerünk elmondásából: - A pajzsok már akár Gödöllőnél járhatnának, ha semmilyen probléma nem merült volna föl fúrás közben, mivel egy műszak alatt kb. 15 m-t tudnak fúrni. - Az alagútban bányászok dolgoznak. - A teljes fúróberendezés egy kb. 6 kocsiból álló vonaton van elhelyezve, amely az alagútban kiépített sínen gurul előre, de nem a metrósínt használják erre a célra. - A fúróberendezés egyébként önellátó, saját rendszere van hidraulikára (ebből van toló, fúró, tübingszerelő, forgató, stb.), fúróvízre, elektromosságra, levegőre, keszonnyomás-ellenőrzésre. - Az alagútcső betondarabjait lent építik össze gyűrűvé, a fúrópajzs általunk is szállított szoknyarészében. Miután a gyűrű a darabokból majdnem teljessé válik, egy utolsó ék alakú elem adja meg a végleges formáját. A szoknyarész ehhez a gyűrűhöz képest mozdul előre a forgó marófejek által szabaddá tett nyomon és kipréseli magából a gyűrűt. A talaj és a gyűrű közötti részt a berendezés maga tölti ki betonnal, hogy ott se maradjon légrés. - A fúrás alatt az egész alagúton végighúzódó futószalag szállította el a kifúrt talajt és törmeléket. 8

10 OVIT Híradó 2010/4. Eddig megbízónk elégedett volt a munkánkkal. Amennyiben a 4-es metró fúrása valamikor is folytatódni fog, joggal remélhetjük a megbízást a fúrópajzs elemeinek visszaszállítására is. nemcsak a hazai iparági és villamos iparágon kívüli megrendelők, hanem egyre több külföldi partner is elismeri. Ez a tudásbázis biztosította és biztosítja azt a szakmai hátteret, amely alapként szolgál az áramszolgáltatói rendszerekben használt típusmegoldások speciális vasúti alkalmazásokra történő adaptációjához. A 90-es évek vasúti energiaellátás rekonstrukciós és létesítési projektjeiből indulva kerülhetett sor a korszerű kapcsolókészülékek, a digitális védelmi és távvezérlési technológiák szükséges mértékű vasúti fejlesztésére, bevezetésére és alkalmazására. Az OVIT Zrt. a folyamat élére állt, s hazai cégek szakembergárdájával összefogva olyan megoldásokat alakított ki és alkalmaz, amelyek révén kihasználja a korszerű technológiák nyújtotta előnyöket, ugyanakkor illeszkedik a hazai vasúti vontatás egyedi igényeihez. Az OVIT Zrt. nemcsak koordinálja a vasúti felsővezetékek energiaellátását biztosító transzformátorállomások rekonstrukciós, felújítási, bővítési, vagy létesítési projektjeit, hanem saját gyártású berendezéseivel (ipari acélszerkezetek, 400 V-os villamos elosztók, kapcsoló-vezénylő konténer), tervező, építész és villamos szerelő szakembereivel közvetlenül részt vesz a megvalósításban, beleértve a rendszer üzembe helyezését is. Millner István szállítási üzemvezető Korszerű technológiák alkalmazása a vasúti energiaellátásban Az OVIT Zrt. több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a vasúti energiaellátás területén is. Korábban üzemeltetőként, a 90-es évek privatizációs hullámát követően pedig kivitelezőként vett részt a vasútüzem mindennapjaiban. Az OVIT Zrt. ma hazánk legnagyobb villamos ipari hálózatépítő társasága, amely szakmai felkészültségét az ország villamos alaphálózatának nagy üzembiztonságú rendszerén alkalmazott berendezések, megoldások, technológiák naprakész ismeretével fejleszti. A szakembergárda képzettségének, új megoldások iránti nyitottságának köszönhetően a társaság felkészültségét Meghatározó szerepének és a megrendelők által elismert eredményeknek köszönhetően társaságunk továbbra is az egyik legfontosabb szereplő tudott maradni ezen a piaci területen. Kováts János főmérnök Áramszolgáltatói és nagyipari projekt főmérnökség (A cikk a Gazdasági Tükörkép Magazin júliusi számában megjelent cikk utánközlése.) 9

11 2010/4. OVIT Híradó Neukum Zoltán üzenete Én úgy gondolom, hogy ebben az országban, illetve a környező országokban, mind alállomás-építés, mind távvezeték-építés, mind erőművi tevékenységben bizony meg lehet szerezni azt a munkamennyiséget, ami az OVIT másfélezer dolgozójának szükséges, hogy az az életnívó, amit mára elértek, megtartható legyen. Ha itthon csökken egy kicsit a távvezeték-építés, akkor menjük el pl. a könnyűszerkezetes épületek irányába. Hiszen a vasgyárunknak majdnem mindegy, hogy távvezetéki tartóoszlopot stancol a CNC gépeken, vagy épületszerkezetet, és ugye, a távvezetékeseknek, akik a magasban tudnak dolgozni, legfeljebb nem kell annyira magasra menniük, kicsit alacsonyabban, de hasonlóan össze kell csavarozni, össze kell rakni bizonyos szerkezeteket. Tehát itt is lehet egy kiskaput találni. Persze változatlanul, az igazi távvezetékes távvezetéket szeret építeni, igazán Magyarországon szeretne, de ha itt nem megy, akkor el kell menni olyan helyre, ahol távvezetéket építenek, és erre a szaktudásra szükség van. Az alábbi részletet Neukum Zoltán termelési igazgató nyugdíjas-búcsúztatójára készült riportfilmből emeltük ki, amelyben Neukum Zoltán kollégái számára fogalmazza meg szakmai életútja során szerzett tapasztalatait és az OVIT jövőjével kapcsolatos gondolatait. Én azt tudom a kollégáknak ajánlani, hogy azt a munkát, amit csinálnak, örömmel csinálják, szívvel csinálják. Ha a szívüket és a lelküket is beleteszik, akkor az a munka általában jó eredményt hoz. Úgy gondolom, az OVIT nem olyan cég, ahová úgy kell reggel bejönni, hogy görcsben az ember gyomra, nem olyan cég, hogy magára hagyják, ha baj van, segítenek a kollégák. Ezt kellene megőrizni. Az a szaktudás, ami benne van az OVIT-ban, szintén megőrzendő, nagyon nagy érték. Úgy gondolom, a fejlődés útján nem szabad megállni, azt, amit az OVIT csak az általam ismert tízegynéhány évben végzett: hogy igenis több lábon kell állni, új piaci szegmensekbe is be kell dugni az orrunkat, és ott keményen meg kell szerezni piacokat, tovább kell csinálni, és bizony mindig 3-5 évre előre kell tervezni. Alállomási vonatkozásban, úgy gondolom, nagyrészt a hazai piacon kell érvényesülnünk, illetve az alállomási szerelő és üzembe helyező részleg megél erőműben, ipartelepen, mindenhol, ahol kis- és középfeszültségű erőátviteli szereléseket kell végezni. Az erőműves területnek pedig, szerintem, olyan expanziós lehetősége van, hogy a következő mondjuk évben építendő két-háromezer megawattnyi erőművi kapacitás amit fel kell építeni, mert a régiek kidőlnek, létesítéskor mind gépészeti, mind villamos irányítástechnikai területen teret nyerhet majd. Ugye, a nagy álmom, hogy még egyszer atomerőműépítésben részt vehessek, már nem fog beteljesülni, mert 2020 táján már a hamut is mamunak fogom mondani, de bizony a kollégáim zöme, akikkel most dolgozom, még fiatal ember, tehát nekik igenis meg kell célozni, hogy felkészüljenek az atomerőmű-építés nem kis feladatára. Énszerintem a technológiai szerelés fővállalkozói lehetnénk. Ez lehet, hogy most túlzottnak tűnik, de bizony a VERTESZ (korábbi cégem) is annak idején a komplett villamos irányítástechnika részbeni gyártására és szerelésére fölkészült, és sikeresen végezte ezeket a munkákat. Igenis, az OVIT a gépészet, villamos és irányítástechnika részbeni gyártására és teljes szerelésére fel kellene, hogy készüljön, és bizony ez legkevesebb egy évtizednyi munkát adhatna az OVIT-nak. Én ajánlom a fiatal vezetőtársaim figyelmébe, 10

12 OVIT Híradó 2010/4. hogy nagyon koncentráljanak oda. Nem vagyunk elkésve, de a felkészülést meg kell kezdeni, a stratégiát ki kell dolgozni. Nekik egyébként még azt üzenem, hogy mivel mindannyiukat kellően sok év óta ismerem, kicsit még talán a kezem is benne volt, hogy igazgatótársaim lettek, úgy gondolom, hogy mindegyikükben megvan a tehetség, megvan az akarat és a szorgalom. Egytől óvom őket: attól, hogy bármelyikük is úgy gondolja, hogy az ő területe fontosabb, mint a másiké, csak együtt és csak csapatban szabad mindezt a tevékenységet művelni. Én úgy gondolom, hogy az élet adta ezt a lehetőséget, ezzel a lehetőséggel éljenek, de csak akkor kell igazgató az OVIT-ban, ha van OVIT, tehát az ő elsőrendű feladatuk, hogy a cég hosszú távú működését biztosítsák. Amit még ajánlani tudok: minél nagyobb vezető valaki, annál szerényebb legyen, rendkívül fontosnak tartom a vezetői magatartást, hisz a vezetői munka legfőbb tárgya az ember, na most ha emberségesek vagyunk, örömmel dolgozunk, akkor valószínű, hogy a munkatársaink is ugyanezt fogják tenni. Az örömmel végzett munkának van igazán jövedéke, nemcsak az anyagiakat, hanem azt a bizonyos szellemi többletet is megkapja az ember, ami a boldog élethez szükséges. Jönnek a nehézségek, le kell őket küzdeni, és együtt kell leküzdeni. Ami egyedül nehéz, amibe egyedül belerokkan valaki, ha a csapat mögé áll, ez nem történik meg. Én azt gondolom, hogy talán ennyi elég. Nagyon sok jó munkát, boldog, eredményes és gazdaságos éveket kívánok az OVIT-nak, ehhez mindene megvan: emberállománya, jó vezetőgárdája, technikai felszereltsége, hogy ezek az eredmények jöjjenek. Sok sikert! PR és kommunikációs iroda Bemutatkozik az új termelési igazgató Az OVIT ZRt. Termelési Igazgatósága eddigi vezetőjének, Neukum Zoltánnak nyugdíjba vonulását követően az igazgatóság vezetésére július 1-jei hatállyal László Ferenc kapott megbízást. László Ferenc 1988-ban a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Gyártástechnológiai Szakán végzett, majd friss diplomásként gyártás-előkészítő mérnökként kezdte pályafutását az OVIT-nál, Gödön, a Gépjavítási és gyártási osztályon. Kezdetben gyártás-előkészítő, később vállalkozási csoportvezető beosztásban dolgozott ban a KAGÜ üzemvezetője, majd 2009 márciusától korrózióvédelmi és acélszerkezeti üzletigazgató lett. - Gratulálok az igazgatói kinevezésedhez! Milyen érzésekkel, gondolatokkal fogadtad az új pozíciót? Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített és hozzájárult ahhoz, hogy ezt a pozíciót betölthessem. Többek között családomnak, kollégáimnak, és azoknak a vezetőknek, akik ehhez közvetlenül is hozzájárultak. Kötelességemnek érzem, hogy ezen a helyen kiemeljek egy pár embert a teljesség igénye nélkül. A sor elején azért említem meg először Somogyi István urat, mert sajnos már nem lehet közöttünk. 11

13 2010/4. OVIT Híradó Visszaemlékezve a vele történt találkozásaimra, mindig éreztem a bizalmát, és támogatását. Másodszor nagyon sokat tanultam Szabó Lajos úrtól, aki igen tapasztalt vezetőként vette át a gödi üzem irányítását és 12 éven keresztül volt a közvetlen felettesem. Segítségével rengeteg tapasztalatot szereztem ebben az időben. Ezen kívül sok segítséget és támogatást kaptam eddigi pályám során idősebb, részben már nyugdíjba vonult kollégáimtól, hálás vagyok nekik, hogy bizalmukba fogadtak, majd vezetőként is elfogadtak. Segítségükkel fel tudtam halmozni mindazt a szakmai illetve OVIT-os tapasztalatot, amiből részben máig is építkezem. A legfrissebb élményeim mégis a most nyugdíjba vonuló Neukum Zoltánnal kapcsolatban vannak. Nagyon sokat jelentett nekem, hogy minden percben, amit vele közvetlenül dolgoztam, éreztem a bizalmát, és azt, hogy elfogadja a döntéseimet. Támogatásával, úgy érzem, sikeresen fel tudtam készülni erre az új feladatkörre. Nem utolsó sorban szeretném megemlíteni Horváth Miklós vezérigazgató urat, akinek köszönhetően egy teljesen új vezetési stílus valósult meg az OVIT-nál. Ez a támogató típusú vezetési stílus nekem nagyon szimpatikus, nagyon jól tudok én személy szerint, de úgy érzem, tudunk mindannyian ebben az irányítási rendszerben dolgozni. A kérdés második felére is rátérve, természetesen nagy örömmel fogadtam a kinevezést az új feladatkörre, amire már hosszabb ideje készülök vezetőim és tanácsadók támogatásával. Számomra különösen fontos a felismerés, hogy ebben a feladatkörben teljesen másképpen kell működni, új prioritások jelentek meg úgy elvi síkon, gondolataimban és elképzeléseimben, mind pedig a tevékenységeimben. Az érzéseimmel kapcsolatban csak annyi, hogy nagyon örülök a kihívásnak, és tudom, érzem magamban azt az erőt, hogy megfeleljek neki. - A Termelési Igazgatóság az OVIT legfiatalabb igazgatósága, hisz idén január 1-jén jött létre a Műszaki Igazgatóság szétválasztásával. Akkoriban Te, mint acélszerkezeti üzletigazgató, hogy láttad, milyen célok, irányelvek vezérelték ennek az új igazgatóságnak a létrehozását? Az OVIT felső vezetését az a nem titkolt szándék vezérelte, hogy szétválassza a piaci körülmények között működő, az ehhez szükséges versenyszellemnek megfelelő területeket a belső, iparági körülményeknek eleget tevő ágazatoktól. Ez a két nagyon különböző környezet ugyanis gyökeresen eltérő szemléletet és működést kíván. Az Acélszerkezeti Üzletigazgatóság jelenleg 75-80%- ban a piaci körülményeknek kell, hogy megfeleljen, ami általában véve igaz a Szállítási üzemre is. Mindemellett a versenypiaci működés egy elképzelhető és elérhető jövőkép lehet és bizonyos kényszerítő körülmények miatt valószínűleg hosszabb távon kell is, hogy legyen a többi igazgatóságunk számára is. - Ismereteim szerint a gödi acélszerkezet-gyártásban az elmúlt évben jelentős változások történtek az ún. termeslésirányítási rendszer bevezetésével. Mesélj, légy szíves, erről a folyamatról az újság olvasóinak. Miért volt szükség a szervezeti és működési változtatásra? Egyrészt a gödi termelés az 5 évvel ezelőtti tonnáról tonnára futott fel. Ezt a hatalmas termelésimennyiség-növekedést ugyanazzal a szervezettel, folyamatokkal már nem lehetett jól működtetni. Másrészt a piaci viszonyok kényszerítő ereje is szükségessé tette a változást. Tőlünk függetlenül is egyre nagyobb a verseny, egyre magasabbak a minőségi elvárások, bejött a piacra a török, az indiai és a kínai konkurencia, akik alacsony áron kínálják ugyanezt. Ezen túlmenően nagyobb volumenű gyártás nagy ügyfelek megszerzésével vált lehetővé, akik kedvükre válogathatnak a beszállítók közül, és ennek megfelelően magasak a minőségi elvárásaik, és természetesen viszonylag alacsony áron szeretnék mindezt. Ezért volt szükség a szervezeti változásokra, illetve egy termelésirányítási rendszer bevezetésére. A termelésirányítási rendszer folyamatosan kerül, került bevezetésre. Egységenként határozzuk meg a folyamatokat, az ott lévő vezetők bevonásával. Ebből szoftverspecifikációt készítünk, majd az elkészült szoftvermodult bevezetjük a rendszerünkbe.mi a végcél? Elérendő cél, hogy minden egyes alkatrészről folyamatában tudjuk, hogy hol tart, ki milyen munkafolyamatot végzett el rajta, és mennyi munkaidőt fordítottunk rá. El fogjuk érni, hogy szabályozott legyen a termelés, és pontosan tudjuk, és tudja mindenki a felelősségi viszonyokat és a feladatkörét, valamint mi mint vezetők a tényleges ráfordított költségeket. Így, és csakis így tudjuk majd tartani a piaci pozícióinkat. 12

14 OVIT Híradó 2010/4. - Az eddigi munkád során elsősorban különféle ipari acélszerkezetek gyártásával, felületvédelmével foglalkoztál, a Termelési Igazgatósághoz most azonban más jellegű tevékenységet végző szervezeti egységek is csatlakoztak, így pl. a Szállítási üzem, vagy a paksi Forgácsoló üzem. Ennek kapcsán milyen új feladatok, megoldandó ügyek várnak rád? Mennyire más ez a munka, mint amit korábban végeztél? Ez megint több kérdés egyszerre. Először is több üzem összefogásával járó feladatok jelentősen eltérnek a korábbi üzemvezetői beosztásban végzett tevékenységemtől. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy az elmúlt két három évben rá kellett döbbennem, hogy mi az, amit akkori tevékenységemben is lehetett volna jobban csinálni, így mostanában több szintű változáson is keresztül kellett mennem. Teljesen más szemmel kell ugyanis gondolkodni, amikor egy új tevékenységet kell megismerni, értékelni a folyamatelemeket, és felismerni azokat a pontokat, amelyekben változtatni kell. Át kellett engednem a napi operatív irányítás végzését azon munkatársaimra, akinek ez a kötelessége, és akiket ráadásul én bíztam meg ezen feladatok elvégzésével. Lehet, hogy furcsán hangzik, de nem mindig egyszerű megvalósítani, hogy ne én kezeljek minden felmerülő problémát még ha úgy is érzem, hogy tudom, mit kellene tenni, a feladatom sokkal inkább az, hogy képessé tegyem beosztottaimat a feladatok elvégzésére. Rátérve a két nem acélszerkezet-gyártó üzemre: a Szállítási üzem esetében mint piaci viszonyok között működő üzem esetében, a legfontosabb célok a megrendelő igényeinek a lehető legmagasabb színvonalon történő kielégítése, illetve a minél jobb ár-érték arány elérése érdekében a hatékonyság növelése, illetve az így felszabaduló szabad kapacitás lekötése. Ennek érdekében az első és legsürgősebb feladataim közé tartozik a folyamatok pontos megismerése. A feladatok, felelősségek pontos feltérképezése után egyes folyamatokat szükség esetén optimalizálni kell. Szeretnék előrelátni és tervezni tudni, meghatározni az előttünk lévő feladatokat: egyszóval kiszámítható biztos jövőképet biztosítani a Szállítási üzemnek. A paksi Forgácsoló üzem egy nagyon kiváló szaktudással rendelkező egység. Gépesítésük, szerszámozottságuk igen magas színvonalú. Első és legfontosabb tevékenységük a Paksi Atomerőmű kiszolgálása. Emellett azonban fontosnak tartjuk, hogy amennyiben a kapacitásuk engedi, több lábon álljanak, hiszen tevékenységük piaci körülmények között jól eladható és keresett. Fontosnak tartom azt, hogy ezt a paksi vezetők is megértették, és úgy érzem, hogy az ez irányú változás, változtatás mellett álltak. - Az Acélszerkezeti Üzletigazgatóság exporttevékenysége kiemelkedően magas, 2010 első félévében közel 70%-os volt a külföldi megrendelések aránya. Véleményed szerint minek köszönhető ez az igen magas arány? Magyarországon, az iparágon belüli acélszerkezet gyártás nagy részét így is az OVIT végzi. Ahol nem az OVIT a fővállalkozó, ott megpróbáljuk mi közvetlenül megkeresni a kivitelezőt. Ez körülbelül éves gyártási volumenünk 20-30%-át teszi ki. Kísérleteket tettünk még az épületacélszerkezet-gyártásban. Itt azonban a mai gazdasági helyzetben nagyon nagy belföldön a verseny, és a fizetési morál sem mondható túl biztatónak. Ezen a területen külföldön ezen belül is főleg Nyugat-Európában egész egyszerűen lényegesen nagyobb az összes gyártási volumen, vagyis van miből részt vállalni. Az elmúlt években kialakult külföldi kapcsolatrendszereinket folyamatosan fejlesztjük, első feladat a régiek megtartása, és csak utána következik a bővítése. A következő években szeretném ezt az arányt tovább növelni a külföldi megrendelések javára akár a 80% körüli exporttevékenységet is reálisnak tartom. A fenti cél elérése érdekében fontos szerepet játszanak a már említett működésbeli reformok, köztük a termeléskövető rendszer bevezetése, az alapanyag nyilvántartása, az alkatrészek nyomon követése, illetve a minőségirányítási rendszer sokkal pontosabb és hatékonyabb működtetése. Ezek ugyanis európai partnereink szemében nagyon jelentős hozzáadott értéket képviselnek. Lehetővé teszik, hogy rugalmasak legyünk, de megbízhatóak. Munkatársaimnak is gyakran elmondom, hogy soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a vevőinkből élünk! - Sok új szimpatikus fiatal gödi vezető mutatkozott be az OVIT Híradó 2. számában. Milyen ez az új csikócsapat, hogyan sikerült összekovácsolni őket? Többen feltették már nekem az elmúlt időben ezt a kérdést, így már többször végiggondoltam az előnyeit 13

15 2010/4. OVIT Híradó és a hátrányait annak, ha egy nagyon fiatal gárdával kell az embernek együtt dolgoznia. Mindig arra az elhatározásra jutok, hogy ez egy nagyon jó döntés volt részünkről. Azért mondom, hogy a részünkről, mert ebben a döntésben igen nagy szerepe volt a leköszönt termelési igazgatónak, Neukum Zoltánnak, illetve a jelenlegi acélszerkezeti üzletigazgatónak, Horváth Károlynak. Ha ma újra választanom kellene, akkor is fiatalokkal kezdenék. Igaz, hogy nagymértékű támogatásra, irányításra, segítségre szorulnak, de a mérleg másik serpenyőjében ennél lényegesen fontosabb, jelentősebb előnyök vannak. Érezhető a lendület és a lelkesedés, előttük a világ, szeretnének még nagyon sok mindent megvalósítani, ezért rengeteget tesznek és küzdenek. A célok és törekvések tekintetében inkább visszafelé kell őket húzni, hogy a realitásoktól ne rugaszkodjunk el. Rendkívül terhelhetőek, és várják is a feladatokat. Összefoglalva, tényleg egy nagyon fiatal vezetői gárda állt össze Gödön, és van még tennivaló bőven, de biztos vagyok abban, hogy megállják a helyüket. Többször emlegetem, hogy mennyire fontos számomra a munkahelyi jó hangulat és összetartás. Ebben is mindenképpen élen kell járnia a vezetőknek, ha ők csapatként működnek és egy irányba húznak, ez lesz a követendő példa mindenki számára. - Elődöd, Neukum Zoltán a kollégához intézett üzenetében az alábbiakat mondta Az örömmel végzett munkának van igazán jövedéke, ha az ember nemcsak az anyagiakat, hanem azt a bizonyos szellemi többletet is megkapja, ami a boldog élethez szükséges. Mit gondolsz erről? Szerinted mit tud egy igazgató annak érdekében tenni, hogy az alatta dolgozó emberek elégedettek legyenek, és szívesen menjenek be dolgozni a munkahelyükre? Mint az előzőekben is hangsúlyoztam, a csapategységnek ebben jelentős szerepe van. Ha valaki kedvetlenül megy be a munkahelyére, az kihat a munkájára éppúgy, mint a többi kollégájához fűződő kapcsolatára, negatív hatással lehet rájuk, konfliktusokba keveredhet, és mindez kihat az általános munkamorálra is. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy időben feltárjuk a nyílt vagy rejtett konfliktusokat, és minél hamarabb kezelni tudjuk ezeket. Egy csapatnak nem egymás ellen, sőt nem is egymás mellett, hanem egymásért és együtt kell dolgoznia. A konfliktusokon túl a másik fontos szempont a motiváltság, és itt most nem elsősorban az anyagiakra gondolok, sőt. Kedvetlenség, rossz szájíz, egyenlő a demotivált munkavégzéssel, még jó anyagi javadalmazás mellett is. Ennek elejét lehet azonban venni, ha a kollégák érzik a bizalmat, a feladatkörüknek megfelelő döntési szabadságot, és tudják, ha jól végeztem a feladatomat, azt elismerik mind anyagi, mind erkölcsi szinten. - A Termelési Igazgatóságon jelenleg közel 230 fő dolgozik, egy ilyen nagy létszámú szervezet vezetésénél mit tartasz a legértékesebb vezetői tulajdonságoknak? Erre a kérdésre több fontos pontot is ki szoktam emelni. Először is van néhány működési sajátosság. Nagyon fontos a vezető iránti bizalom és az elfogadottság, hogy a beosztottjaim érezzék, hogy amit teszek, azt értük teszem. Lényegesnek tartom a hierarchia különböző szintjén lévő vezetők döntésekbe való bevonását. Ezzel elérhetjük, hogy a kollégák magukénak érzik a döntést és tesznek érte, megvalósul a legfontosabb alapelv, hogy mindenki egy irányba húz, vagyis amit együtt találunk ki, azt együtt könnyebben meg tudjuk valósítani. Fontos még a hajlam, a készség a változásra, változtatásra. Felső szintű vezetőként ne féljünk az újtól, ha az megalapozott döntések eredménye. Csakis így lehet jobbá, hatékonyabbá tenni cégünk működését. Az előbb már említettem a jó munkahelyi légkör és a csapategység fontosságát, ezeket egy jó vezetőnek bizony meg kell tudni teremteni, és gondoskodni a fenntartásukról. Másodszor van egy pár alapvető tulajdonság, ami nélkül véleményem szerint senki sem lehet jó vezető: ilyenek például a határozottság, a következetesség vagy a döntések meghozatalára való képesség. Legalább ennyire fontos azonban az előrelátás. Minél magasabb beosztásban van az ember, annál távolabbra kell tudnia előre tekinteni és tervezni. - A júniusi keszthelyi vezetői értekezleten az alábbi mottó volt olvasható az egyik általad vetített dián: Amit el tudsz képzelni, azt meg is tudod valósítani. Ennek a gondolatnak a jegyében, hogy képzeled el öt év múlva a Termelési Igazgatóság tevékenységét? Szeretném, ha öt év múlva a Termelési Igazgatóság az OVIT-nak nemcsak egy támasztólába, hanem egy meghatározó és jelentős erőt képviselő tartópillére 14

16 OVIT Híradó 2010/4. lenne. Az acélszerkezeti piacon új termékcsoportok, új vevők felé szükséges nyitnunk. A 2009-ben közösen megfogalmazott stratégiai céljaink szerint a termelést jelentősen növelni szeretnénk, az acélszerkezet-gyártásban, Európában is meghatározó szerepet kívánunk betölteni. Ehhez mindenképpen szükséges a gyártási tevékenységünket minél szabályozottabbá, egyúttal gördülékenyebbé tenni. A cél az, hogy ne hős -ként dolgozzunk, hanem profi -ként végezzük a munkánkat. Vagyis legyen az eredmény kiszámítható, minőség és határidő szempontjából egyaránt. Terv szerint dolgozzunk, amelybe bele vannak kalkulálva a lehetséges kockázatok is. Ezáltal mind a megrendelőink bizalmát meg tudjuk szerezni és fenn tudjuk tartani, mind pedig biztonságérzetet és nyugodt munkahelyi légkört tudunk biztosítani a dolgozóinknak. Érezzük a tevékenységeinkben lévő tartalékokat, a hatékonyságnövelés mint állandó feladat szerintem mindig minden egységnél szem előtt kell, hogy legyen. - Ebben a pozícióban gondolom, kevesebb szabadidőd van, de ha van, mivel töltöd szívesen, hogyan kapcsolódsz ki? Legszívesebben a gyerekeimmel töltöm a szabadidőmet, szeretek olyan programokat kitalálni, amelyen mindannyian szívesen veszünk részt. Ilyenkor nyáron sok lehetőség van erre, ők is gyakran ráérnek, hiszen iskolaszünet van. Egy bizonyos életkor után az embernek rá kell döbbenie több dologra is: az egyik az, hogy a gyerekekkel eltölthető idő nem végtelen, sőt egyszeri és soha vissza nem térő, hiszen ahogy nőnek, egyre kevésbé igénylik a direkt szülői gondoskodást. A másik, ami szintén kicsit korral jár: rá kell jönni az embernek, hogy a munka nem minden, és időnként megálljt parancsolni. Szeretem és élvezem a munkámat, de nagyon tudatosan törekszem a család, a munka és a hobbim közötti egyensúly megtartására. Egyik nagy hobbim a főzés, mindig kikapcsol, és azonnali sikerélményt nyújt. Emellett nagyon szeretek sportolni ilyen hobbi mellett muszáj is. Visszatérve a sportra: most ugyan épp kényszerpihenőmet töltöm egy keresztszalag-műtét miatt, de egyébként intenzíven fallabdázom, szeretek konditerembe járni, de szívesen kirándulok, és focizom is. A nyári szabadság idején, egészségem megőrzése érdekében próbálok kikapcsolódni, illetve egész évben kedvelem a hosszú hétvégéket, ezeket pihenéssel és kikapcsolódással töltöm: sok szaunával, masszázzsal és sporttal. Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok az új feladatok ellátásához és elképzeléseid megvalósításához! László Ferenc termelési igazgatóval Máténé Lengyel Enikő beszélgetett. Az OVIT versenyképességének javítása Mint az OVIT Híradó előző számainkban jeleztük, folyamatosan dolgoznak az OVIT versenyképességének javítását célzó projekt keretében létrehozott részben a fedezettermelő képességünket befolyásoló tényezőket, részben a közvetlen költségeinket vizsgáló és a szükséges hatékonyságjavító intézkedésekre javaslatokat kidolgozó teamek. Az áttekintett hatalmas adattömegre alapozva elkészített analízisek összegző áttekintése, az intézkedési javaslatok tervezeteinek kidolgozása céljából szükségessé vált a két team tagjainak a napi robotból való néhány napos kiszakítása. A június végén két turnusban Keszthelyen végzett koncentrált teammunka a projekt adott szakaszában előfeltétele volt a cégvezetés által a teamektől elvárt munka megfelelő minőségű elvégzésének. A keszthelyi munka intenzitását jellemzi, hogy a reggel 9 órai kezdést követően az ebéddel és vacsorával megszakítva a teamek minden nap az éjszakai órákba nyúlóan dolgoztak. A teamek egy-egy téma vizsgálatára alteameket hoztak létre. Ugyancsak a munka hatékonyságát szolgálta a Keszthely és a zuglói szerver között létrehozott adatkapcsolat, melynek révén a döntő többségében eleve notebookon dolgozó teamtagok közvetlenül a szerverre tölthették fel elkészült anyagaikat. Bár a keszthelyi koncentrált munkát követő szabadságos időszak némileg nehezítette a teamek működését, de nem akadályozta meg azt, hogy a cégvezetés 15

17 2010/4. OVIT Híradó tagjaiból álló Projekt Irányító Bizottság (PIB) augusztus 11-én érdemben áttekinthesse a projekt előrehaladását. A teamek csaknem 70 témát vizsgáltak. A PIB a helyzet sokoldalú elemzését követően döntött, hogy: a vizsgált témák vonatkozásában a teamek a meghirdetett egységes dokumentációs rendszer követelményeihez való illeszkedés érdekében mielőbb fejezzék be anyagaik komplettírozását és egyenszilárdságúvá tételét; a PIB tagjai tegyenek javaslatokat a 70 téma közül azokra, amelyek a legnagyobb mértékben érintik az OVIT működésének sikerességét, amelyek a leginkább kihatnak az OVIT hatékonyságára, azaz amelyek a cégvezetés rapid intézkedését tehetik szükségessé; a beérkező javaslatok alapján a projekt szakmai irányítása dolgozzon ki javaslatokat a PIB következő, szeptemberi ülésére a konkrét, cégvezetési szintű intézkedésekre (ki, mit, mikorra tegyen). A munka fejleményeiről az OVIT Híradóban a továbbiakban is beszámolunk. Görgey Péter - koordinációs vezető már a világűrben is. Ráadásul napjaink hulladéka egyre kevésbé természetes anyagú, inkább mesterséges, mérgező, nehezen lebomló anyagokból áll. Bár tudományos viták zajlanak róla, hogy milyen mértékű a környezetben a változás, amelyet a szilárd, folyékony és gáznemű hulladékainkkal okoztunk, egy biztos, komoly mértékben beavatkoztunk bolygónk egyensúlyába, de hogy mik lesznek a hatások, azt csak Természetanya tudhatja. Talán többen emlékeznek a 80-as évek végére, amikor a tévéhíradó Németország (még az NSZK) és a Benelux államok határán, német oldalon felhalmozódott üres alumínium italos dobozok hegyeit mutatta be. Akkoriban még különösen a vasfüggöny innenső oldalán nehezen volt érthető, értelmezhető, hogy az egyébként minden szempontból kiváló kapcsolatban levő országok közt miként lehet ez komoly feszültség forrása, csupán amiatt, hogy a három kicsi ragaszkodott a könnyebben újrahasznosítható csomagolási módok alkalmazásához. Megítélésem szerint a magyar lakosság viszonyulása a környezethez maga az emberi gondolkodás látványos változáson ment keresztül az elmúlt pár évtizedben, hiszen mára elterjedt gyakorlat a lakossági szelektív hulladékgyűjtők, szigetek kialakítása, amelyeket igénybe is vesz a lakosság jelentős része. Ma már felháborodunk, ha azt látjuk, hogy a szelektív hulladékgyűjtőben keveredik a hulladék, vagy maga a szállító keveri azt össze Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút soron Amióta az ember megjelent a Földön, azóta termeli a hulladékot. Erre bizonyíték egy kőkori hulladéktároló, amelyre Norvégiában egy település maradványai közt akadtak. A történelem során kevés figyelmet fordítottak az emberek erre a kérdésre, inkább csak akkor foglalkoztak vele, ha már kellemetlen, elviselhetetlen volt az élet miatta (bűz, járványok, stb.). Mára már mindenütt található hulladék, bolygónk legmagasabb hegyein, az Antarktisz jégmezőin, de Az OVIT ZRt. tevékenységéből adódóan mindig szoros kapcsolatban állt a környezettel. A távvezeték-építés követve a kijelölt nyomvonalat tipikusan a környezetben zajlik, sokszor környezetvédelmi területeken keresztül. Mind a tevékenység, mind a közben keletkező hulladékok komoly odafigyelést, szervezett megoldásokat követeltek korábban is, de az utóbbi időben a jogszabályok szigorodásával ezt a figyelmet tovább kellett fokozni. Talán ennek is köszönhető, hogy az OVIT-nál az a tapasztalat (úgy a belső, mint a külső), hogy a dolgozók környezettudatossága kiemelkedően magas. Mára megszokott, hogy a munkahelyeken egymástól elkülönítve gyűjtjük a kommunális, a szerelési, a veszélyes, stb. hulladékokat. Mégis fontos és előremutató lépés volt a cég életében, hogy a jogszabályi elvárásokat meghaladó módon bevezetésre került az 16

18 OVIT Híradó 2010/4. OVIT ZRt. központjában, a Körvasút soron a papír és műanyag hulladékok szelektív gyűjtése. A Szolgáltató üzem minden irodában biztosította a szükséges gyűjtőedények elhelyezését, feliratozását, illetve a takarító személyzet megfelelő utasításokat kapott arra vonatkozóan, hogy milyen módon kezelje, gyűjtse, illetve helyezze el az általunk már szelektíven külön gyűjtött irodai papírhulladékot, illetve a műanyag palackok hulladékait május Személyi hírek Azt csak remélni tudom, hogy az erőfeszítések nem voltak hiábavalók, és minden kollégánk rendeltetésének megfelelő módon használja a kihelyezett gyűjtőedényeket, hozzájárulva a felesleges környezetterhelés csökkentéséhez. A szkeptikusok gyakran kérdezik, mit tehet egyetlen ember a globális környezetvédelem érdekében. A válasz egyszerű: rengeteget. Hiszen a társadalom egyénekből áll, és az egyének cselekedeteitől függ egy társadalom összképe. Mint ahogy a drótsodrony is elemi szálaitól erős Nagypál Béla - Integrált Rendszer vezető belépett 3 fő ebből szellemi 2 fő fizikai 1 fő kilépett 6 fő ebből szellemi 2 fő fizikai 4 fő június belépett 16 fő ebből szellemi 7 fő fizikai 9 fő kilépett 11 fő ebből fizikai 7 fő nyugdíjba ment 4 fő július belépett 17 fő ebből szellemi 13 fő fizikai 4 fő kilépett 13 fő ebből fizikai 7 fő szellemi 5 fő nyugdíjba ment 1 fő Humán erőforrás osztály 17

19 2010/4. OVIT Híradó Új belépők Virág Máté Projekt kontrolling osztály Kránicz Rita Projekt kontrolling osztály 1985-ben születtem Keszthelyen, iskolás éveimet is ott töltöttem. Érettségi után Zalaegerszegen tanultam tovább a Budapesti Gazdasági Főiskola PSZF karának akkreditált szakán, amit 2006-ban fejeztem be. Jelenlegi tanulmányaimat is ott folytatom pénzügy és számvitel szakon, immár végzős hallgatóként. Fél éve lakom Budapesten, igyekszem megismerni a várost, minél több látványosságot felfedezni. Mivel a családom nagy része távol lakik, így sokat utazom, ez is az egyik elfoglaltságom lett az elmúlt hónapokban. Szeretek olvasni, moziba járni és főzni is. Az OVIT az első munkahelyem, április óta a Vállalkozási Igazgatóság Projekt kontrolling osztályán tevékenykedem. Remélem, még sokáig lehetek tagja az OVIT csapatának. ***** október 5-én láttam meg napvilágot. Életem első 18 évében úgy éltem, ahogyan azt illik, folyton úton voltam. Sok minden fontosabb volt, mint az iskola. Érettségi előtt letettem egy középfokú angol nyelvvizsgát, így legalább egy tantárggyal kevesebbel kellett foglalkoznom. Érettségi után elvégeztem egy pénzügyi és számviteli ügyintézői szakot, majd a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatója voltam novemberében elhelyezkedtem egy építőipari kivitelezői cégnél, amely társasházak építésével, azok üzemeltetésével és a lakások eladásával foglalkozott. Nem könnyű meghatározni, pontosan milyen munkakörben is voltam, a szerződésemben pénzügyi munkatárs szerepelt, de a feladataim közé tartozott többek között a garanciakezelés is áprilisától dolgozom a Projekt kontrolling osztályon, mint gazdasági elemző. Feladataim elsősorban a Távvezeték Üzletigazgatóság és a Távközlési üzem által végzett munkákhoz kapcsolódnak, de az osztály egyéb tevékenységeiből is kiveszem a részem, valamint élvezem a csinos hölgyek társaságát. Az egyik kedvenc hobbim a kerékpározás, azon belül is a tracking és a cross country. Az utazás szintén fontos része az életemnek. A barátnőm meg akar tanítani lovagolni,és ezen kívül el szeretném kezdeni a sportíjászatot is. ***** 18

20 OVIT Híradó 2010/4. Számos vezető beosztású kollégám, és az én feladataimat is, a lecsökkentett technológiai személyzet között osztották szét. Kirinovits Tamás Erőművi technológiai osztály, vegyészeti szakág (Paks) Fejér megyében, Rácalmáson születtem. Dunaújvárosban elvégzett középiskola után a Budapesti Műszaki Egyetemen védtem meg a gépészmérnöki diplomámat 1979-ben. Áprilistól dolgozom az OVIT ZRt. paksi kirendeltségénél, mint energetikus. Segítőkész és nagyon kedves kollégákat ismertem meg az eddig eltöltött idő alatt. Igyekszem a munkámat a korábbi évek tapasztalatait is hasznosítva legjobban elvégezni. Nős vagyok. Két gyerekünkkel, egy fiúval és egy lánnyal, a szülőfalumban élünk. Kertes házban lakunk, ahol szabadidőmben mindig találok hasznos elfoglaltságot. Ha lehetőségünk adódik, szívesen megyünk kirándulni vagy kerékpározni. A Duna közelsége is számos pihenési lehetőséget ad. ***** A Papíripari Vállalat dunaújvárosi gyárában kezdtem el dolgozni energetikusként. Az energiafelhasználás tervezése, elszámolása, valamint a fajlagos felhasználások javítási lehetőségeinek megteremtése volt a feladatom. Az évek folyamán a telephely minden munkaterületét megismerve a teljes hőenergia vásárlását és a cellulózgyártás saját lúgregeneráló kazánjával termelt gőzének szétosztását, a szolgáltatói hálózat üzemeltetését irányítottam, mint művezető, majd üzemvezető. Az üzemvitelen elszámolásokon felül a hálózat teljes karbantartása is a munkámhoz tartozott. A társadalmi átalakulást követő privatizációban a több termelő egységre szétváló telephelyen a szalmacellulóz gyártói szervezethez kerültem. Tulajdonosváltások és új termék bevezetések mellett a gyár teljes energiaellátásának a gazdája lettem, mint főenergetikus. Közben munkaköröm kibővült a gyár biztonságtechnikai felügyeletével, illetve számos egyéb környezetvédelmi, stb. feladattal, a megszerzett munkavédelmi technikusi végzettség és egyéb továbbképzések miatt. Integrált rendszer hírei Az OVIT ZRt. minőségalapú integrált irányítási rendszere kiépítésének történeti áttekintése 6. rész (folytatás) Az 1996-ban tanúsított minőségbiztosítási rendszer folyamatos továbbfejlesztése Az egyes rendszerszabványi követelményeknek megfelelő rendszer-továbbfejlesztési és tanúsítási/minősítési időpontokat az 1. számú ábra mutatja be. A csökkenő piaci igény miatt egyre gazdaságtalanabbá váló szalma- és lencellulóz gyártása a gyár teljes szerkezeti átalakulásához vezetett. A kiszolgálói területen munkakörök szűntek meg. Radikális létszámleépítés történt a gyár bezárásának elkerüléséért. 1. ábra: A fejlődés lépcsői 19

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei.

Az MVM OVIT Zrt. működési területe az egész országra kiterjed, Magyarország számos térségében vannak telephelyei. Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok:

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Alvállalkozói szerződések: Szerződés tárgya Szerződés-kötés éve MÁV berendezés

Részletesebben

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások erőművek, kiserőművek részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Életre keltjük épületét

Életre keltjük épületét Tégy bele csövet, szerelvényt! Hol kazán ontja melegét, a ház életre kél Közel 40 fő munkatársi létszám, közel 100 főt foglalkoztató alvállalkozói kör. 300 m2, XXI. századi technológiával épült iroda,

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

Az alaphálózati stratégia megvalósítása

Az alaphálózati stratégia megvalósítása Az alaphálózati stratégia megvalósítása Tari Gábor 2012. október 4. Az átviteli hálózat fejlıdése 19. század vége Villamosenergia szolgáltatás kezdete 20. század első fele Feszültségszint növekedése (60-ról

Részletesebben

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008

Hűtőkalorifer csere 2008. 3-as mező szekunder rekonstrukció 2008. SF-6 megszakító csere 2008. 3-4. blokki dízelgépek átalakítás tervezése 2008 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló. évi CXXII. törvény alapján közzétett adatok: 1.) Vállalkozási szerződések: Szerződés tárgya Szerződés kötés éve Hűtőkalorifer

Részletesebben

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft.

Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Bemutatkozik a P.Max Technológia Kft. Cégünk, a 2001. évben alakult, 100 százalékban magyar tulajdonú vállalatként. Központi telephelyünk, üzemünk, raktárunk Balatonfűzfőn, az Ipari Park területén található.

Részletesebben

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető

Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain. Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 2 Második generációs szekunder rekonstrukciós tapasztalatok a MAVIR ZRt. alállomásain Szedlák Róbert szakszolgálati üzemvezető 3 A MAVIR ZRt. alállomásain a 90-es évek végen kezdődött el a primer és szekunder

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság!

Üdvözöljük! Tánci Kft. Minden ami elektromosság! Üdvözöljük! Ön a Tánci Kft. Bemutatkozó anyagát tartja a kezében. Reméljük sikerül társaságunkról olyan reális képet alkotni, amely egy sikeres üzleti kapcsolat alapját képezheti. Tánci Kft. 6727 Szeged

Részletesebben

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked!

Hálózatokat alkotunk. Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Hálózatokat alkotunk Megtaláljuk tehetséged: Tesztek Neked! Europort Kft. Az Europort Kft. legfontosabb tevékenysége a gyenge- és erősáramú hálózatok tervezése, kivitelezése. Olyan komplex tervezési feladatokat

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ. 2012. január 30. az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2012. január 30. Baji Csaba a PA Zrt. Igazgatóságának elnöke az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója Hamvas István a PA Zrt. vezérigazgatója 1 2011. évi eredmények Eredményeink: - Terven felüli,

Részletesebben

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás

Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás Entra-Sys Kft. - Hidraulika, pneumatika, egyedi gépgyártás cégjegyzékszámunk: 06-09-003238 adószám: 11094315-2-06 Cégünk a nagy ipari üzemek és a termelõ kisvállalkozások műszaki problémáinak megoldására

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye HÍRLEVÉL I. A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága által előírt tájékoztató a társasházi tulajdonosok részére A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Részletesebben

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre

Több mint hitvallás. Tanácsadó egy életre mint hitvallás Tanácsadó egy életre mint munka A Money&More nem egy pénzügyi tanácsadó cég a sok közül. Nevünkben a More azt jelenti: több, valódi, profi és érthető útmutatás a pénzügyek világában. Tanácsadói

Részletesebben

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ...

Kérdőív. 1. Milyen szolgáltatásokat nyújt a vállalat, ahol dolgozik? ... ... 4. Jelenleg milyen feladatokat lát el az intézményben? ... KÉRDŐÍV SZÁMA... Kérdőív A nemzetközi gyakorlathoz hasonlóan Romániában is általánossá vált, hogy egyes üzleti problémával a vállalatok Önökhöz fordulnak. A tanácsadás a professzionális szolgáltató piac

Részletesebben

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A

Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A Szervezetfejlesztés megvalósítása Nagykáta Város Önkormányzati Hivatalában ÁROP-3.A.2-2013-2013-0015 A projekt háttere, célja Mi keltette életre a projektet? Nagykáta Polgármesteri hivatalának működésében

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése

A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése A befektetői elvárások gyakorlati megoldásai Kisigmánd Ibedrola szélpark alállomási bővítése Siófok, 2010. szeptember 17. GA Magyarország Kft., Papp László Tartalom 1. Bevezetés 2. Terjedelem 3. Megoldandó

Részletesebben

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ február 01. Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 2011. február 01. Baji Csaba PA Zrt. Igazgatóságának elnöke Magyar Villamos Művek Zrt. vezérigazgatója Hamvas István PA Zrt. vezérigazgatója 1 A 2010. évi eredmények - Az erőmű történetének

Részletesebben

2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató. Biztonsági kultúra és kommunikáció

2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató. Biztonsági kultúra és kommunikáció 2016. november 17. Budapest Volent Gábor biztonsági igazgató Biztonsági kultúra és kommunikáció MVM Paksi Atomerőmű Zrt. jelenleg egy atomerőmű működik az országban a hazai villamosenergia-termelés több

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését.

KB: Jövőre lesz 60 éve, hogy üzembe állították a világ első atomerőművét, amely 1954-ben Obnyinszkban kezdte meg működését. Kossuth Rádió, Krónika, 2013.10.18. Közelről MV: Jó napot kívánok mindenkinek, azoknak is akik most kapcsolódnak be. Kedvükért is mondom, hogy mivel fogunk foglalkozunk ebben az órában itt a Kossuth Rádióban.

Részletesebben

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése

1. Az MVM OVIT Zrt. tevékenységi körének ismertetése Tájékoztatás a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény alapján az MVM OVIT Országos Villamostávvezeték Zrt. vezető tisztségviselői, felügyelő bizottsági

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS 2011.

ÜZLETI JELENTÉS 2011. 1 Ferencvárosi Bérleményüzemeltető Kft. Statisztikai szám:117838196832113 01 1096 Budapest, Sobieski J.u.28. ÜZLETI JELENTÉS 2011. Budapest, 2012.április 12. Lászay János ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október

GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS. 2012. október GÁZKÖZÖSSÉG KUTATÁS 2012. október A kutatás kutatásról céljai A kutatás céljai - a tagok Gázközösséggel kapcsolatos elvárásai és azok teljesülése - rendezvények megítélése - a Gázközösség pályázatai -

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN

SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN SPORTÁGAK ÉS VILÁGVERSENYEK DEBRECENBEN 1. Atlétika 2. Torna 3. Sportaerobic 4. Jégkorong 5. Kézilabda 6. Duatlon 7. Cselgáncs 8. Úszás 9. Kosárlabda 10. Vívás 11. RG 12. Kendó 13. Öttusa Sportágak Esemény

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére

Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére 2. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 31-i ülésére Tárgy: Jelentés a 2009. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról. Az előterjesztést készítette: Tengölics

Részletesebben

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010.

A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN 2010. A TURISZTIKAI VONZERŐ FELHASZNÁLÁSA FOGLALKOZTATÁSRA A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGBEN HELYZETFELTÁRÁS TÁMOP-1.4.4-08/1-2009-0016 2010. AUGUSZTUS Tartalomjegyzék 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 BEVEZETÉS...

Részletesebben

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén

Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Hegyesi Donát különdíjat kapott a 25. EU Fiatal Tudósok Versenyén Európa legjelentősebb és legrangosabb, az Unió által évente szervezett tehetségkutató és -kiválasztó versenyét, a 25. EU Fiatal Tudósok

Részletesebben

C É G I S M E R T E T

C É G I S M E R T E T ELTI Energetikai Létesítményeket Tervez Iroda Kft. Telephely, levélcím: 1111 Budapest, Lágymányosi u. 28. /: (36-1) 279-1674, 279-1675 : elti.kft@chello.hu C É G I S M E R T E T Tisztelt leend Partnerünk!

Részletesebben

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke

Sajtótájékoztató. Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, MVM Zrt. az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Igazgatóságának elnöke Sajtótájékoztató Baji Csaba Elnök-vezérigazgató, Zrt. az Igazgatóságának elnöke Hamvas István vezérigazgató Budapest, 2015. február 4. stratégia Küldetés Gazdaságpolitikai célok megvalósítása Az Csoport

Részletesebben

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG

KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG KOMPLEX SZEKUNDER MÉRNÖKSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉG BEVEZETŐ A magyarországi nagyfeszültségű átviteli hálózat létrehozásával, üzemeltetésével, karbantartásával és fejlesztésével alapításától kezdve szorosan

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól

Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának évi határozatairól Összefoglaló a FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottságának 2008. évi határozatairól 2008. január 17. 1/2008. (01.17.) sz. FEB Határozat: A FŐKERT Nonprofit Zrt. Felügyelő Bizottsága úgy dönt, hogy a

Részletesebben

Hegesztő üzemi technológus

Hegesztő üzemi technológus pedig Békéscsabán (PPM) található. Az OROS Divízió tevékenysége mezőgazdasági és építőipari gépgyártásra terjed ki. Elsősorban hazai, nyugat és kelet-európai, valamint észak-amerikai piacokat szolgál ki.

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. Kormányzati elvárásoknak való megfelelés a közúthálózat üzemeltetésben és fenntartásában Magyar Közút Nonprofit Zrt. 2016. április 22. 1 Társadalmi cél Hazánk gazdasági fejlődésének és állampolgárai jólétének

Részletesebben

Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél

Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél Az elosztóhálózat üzemeltetésének és építésének szervezeti integrációja az EDF DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft.-nél 2014. 09. 12. Tóth József ügyvezető Előzmények AZ EDF DÉMÁSZ HÁLÓZAT KORÁBBI SZERVEZETE DHE

Részletesebben

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban

Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Villamos hálózati csatlakozás lehetőségei itthon, és az EU-ban Molnár Ágnes Mannvit Budapest Regionális Workshop Climate Action and renewable package Az Európai Parlament 2009-ben elfogadta a megújuló

Részletesebben

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA

ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA ELMŰ/ÉMÁSZ SZTENDERDRENDSZERÉNEK BEMUTATÁSA Kajtor János ELMŰ Hálózati Kft. Hálózatoptimalizálás 1. OLDAL ELŐZMÉNYEK 2006-ig A hálózati elemek beszerzésénél eltérő precizitású és formátumú specifikációk

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM

ÉRTESÍTŐ 2016/22. SZÁM TARTALOM 2016/22. SZÁM TARTALOM Utasítások oldal 29/2016. (VI. 29. MÁV-START Ért. 22.) sz. vezérigazgatói utasítás a rendkívüli munkaidő tervezésének, kontrolljának folyamatszabályozása, és rendkívüli munkaórák

Részletesebben

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek!

Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! Céljaim 2014-re, hogy még sikeresebb legyek! A mai dátum:... FONTOS! Szánj erre a gyakorlatra elég időt! Legalább fél órára, de lehet, hogy egy órára is szükséged lesz. Adj magadnak időt, hogy tényleg

Részletesebben

Villanyszerelő Villanyszerelő

Villanyszerelő Villanyszerelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő

33 522 04 1000 00 00 Villanyszerelő Villanyszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata

A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatóságának 110/2003. számú határozata A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Igazgatósága A Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság Szabályzata a Távkereskedés

Részletesebben

Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: Fax: /

Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: Fax: / Elérhetőségek: Telefon: Daru javítás: +36-30-952-10-51 Fax: +36 24/431-102 A Daru Szervíz: Szervízelést vállal Budapest, Pest megyében, az ország bármely területén, tovább Magyarországgal szomszédos területeken

Részletesebben

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja

Tudatosság, fenntarthatóság, növekedés: a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja : a családi vállalkozások gazdaságélénkítő és foglalkoztatási potenciálja Horváth Anna, SEED Alapítvány 2008. szeptember 11., Budapest Komplex képzés a családi vállalkozások növekedéséért, versenyképességéért

Részletesebben

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel.

BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. BELLA standardok bevezetésével kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok a Zala Megyei Kórházban intézeti koordinátori szemmel. Bognárné Laposa Ilona (Zala Megyei Kórház) Intézetünk sikerrel pályázott a GYEMSZI

Részletesebben

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek

É R T É K E L É S. a program szóbeli interjúján résztvevő személyről. K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek É R T É K E L É S a program szóbeli interjúján résztvevő személyről K é p e s s é g e k, f e j l e s z t h e tőségek, készségek Értékelés: A terület pontozása 1-5 tartó skálán, ahol az egyes pontszám a

Részletesebben

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA

A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA A VASÚTI MŰSZAKI SZABÁLYOZÁSI RENDSZER FELÜLVIZSGÁLATA ÉS FOLYAMATOS MŰKÖDÉSI MODELLJÉNEK KIALAKÍTÁSA DR. HORVÁT FERENC főiskolai tanár 1. BEVEZETÉS KözOP-2.5.0-09-11-2011-0008 sz. projekt: Vasúti műszaki

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján

NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján NYILATKOZAT a vállalatirányítási gyakorlatról a Budapesti Értéktőzsde Részvénytársaság által közzétett Felelős Vállalatirányítási Ajánlások alapján A Budapesti Elektromos Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció

Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Telenor Tedd Oda Nap szervezési dokumentáció Közösségért szervezett nap tippek a hatékony szervezéshez Előszó A Telenor felelős vállalatként fontosnak tartja, hogy a legkorszerűbb mobiltechnológiai szolgáltatások

Részletesebben

Jelenünkben a jövőnk...

Jelenünkben a jövőnk... Sedulitas-Pro Kft. Szeged, 2013. január 23. Nemes Péter Ügyvezető Rónai Attila Járműtervező Motto: Kis cég, nagy lehetőségekkel, komoly munkákkal. A múlt és a jövő: Jó alapok: Villamos- és gépész mérnökök

Részletesebben

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83.

...R...~.~~:... rh..~ ...~.r... \.1/ REGYHÁZA ,~~ N Y. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE. 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +3642524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VFEJL/ 173-2 /2014. Ügyintéző:

Részletesebben

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése KEOP-7.14.0/15-2015-0004 A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztésének előkészítése A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal épületállomány-kataszterében a pályázat benyújtásakor

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Iktatási szám:../2014. EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁ SÁR ÓL amelyet egyrészről másrészről iskola: székhely: képviselő: OM-azonosító:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a polgármesteri tárgyalóban, a Gazdasági Bizottság 2011. április 13-án 8 00 órai kezdettel

Részletesebben

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft.

MaHill ITD. Ipari Fejlesztő Kft. www.mahill.hu www.mahill.ro MaHill ITD Ipari Fejlesztő Kft. MaHill ITD Küldetésünk A betongyártó és vasbetontermék előregyártó ipar számára a legkorszerűbb gépek és technológiák biztosítása Teljes körű

Részletesebben

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium

Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Gyorsabb, olcsóbb De biztonságos is? Szimpózium Műtárgy karbantartás Előadó: Palotás Gábor Munka, tűz és környezetvédelmi igazgató KÖZGÉP Építő és Fémszerkezetgyártó Zrt. Munkavédelmi Igazgatóság E-mail

Részletesebben

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI

A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI A SIKA ÉRTÉKEI ÉS ALAPELVEI SIKA EGY VILÁGSZINTŰ BESZÁLLÍTÓ ALAPELVEI ÉS HAGYOMÁNYAI Több mint 100 évvel ezelőtt a jövőbe látó feltaláló, Kaspar Winkler megalapította Svájcban a Sikát, mely mára sikeres

Részletesebben

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató

Sajtótájékoztató január 26. Süli János vezérigazgató Sajtótájékoztató 2010. január 26. Süli János vezérigazgató 1 A 2009. évi üzleti terv Legfontosabb cél: biztonságos üzemeltetés stratégiai projektek előkészítésének és megvalósításának folytatása Megnevezés

Részletesebben

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés, Tiszalök Város Önkormányzatának évi belső ellenőrzési tevékenységéről Önkormányzatának Belső ellenőre 4465 Rakamaz, Kossuth út 68. Száma:../2014. Éves összefoglaló i jelentés, Önkormányzatának 2013. évi belső i tevékenységéről A jelentésben használt jogszabályi hivatkozások:

Részletesebben

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai.

BEKÖSZÖNTŐ. háztartási és hasonló jellegű villamos gépek és készülékek-, illetve a villamos forgórészek javítás és módosítás utáni vizsgálatai. BEKÖSZÖNTŐ A következőkben közzétesszük a javítás utáni vizsgálatokról szóló szakmai irányelveket (MEE.SZI 0401-1, -2), melyeket a szerviz tevékenységet végző javító-szolgáltató szakembereknek ajánljuk

Részletesebben

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás I. félévi működéséről

B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás I. félévi működéséről B e s z á m o l ó a Sajó-Bódva Völgye és Környéke Hulladékkezelési Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi működéséről Ó z d, 2011. szeptember 15. Előterjesztő: Polgármester Előkészítette: PH. Településfejlesztési

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN. Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék

ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN. Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék ÉPÍTŐIPARI MUNKAMEGOSZTÁS, SZERZŐDÉSEK AZ ÉPÍTŐIPARBAN Dr. Vattai Zoltán András BME Építéskivitelezési Tanszék ÉPÍTÉSÜGY Építőipar kivitelező it ő építőipar p KIVITELEZŐ ÉPÍTŐIPAR FELADATAI - új építmény

Részletesebben

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái

TMMK készítés felmérés, készítés, problémái TMMK készítés felmérés, készítés, problémái VII. TMKE Konferencia, 2016. április 21-22. Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök A TMMK tartalmazza: a) az építmény tűzvédelmi, létesítési követelményeit: aa) az

Részletesebben

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft.

Szolgáltatások Iparvállalatok részére. GA Magyarország Kft. Szolgáltatások Iparvállalatok részére GA Magyarország Kft. GA Magyarország Kft. Piaci Portfolió Energiatermelés Energiaelosztás és telekommunikáció Energiafelhasználás Fosszilis energiatermelés Megújuló

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban.

BEMUTATKOZÁS. Saját fejlesztésű esővíz hasznosító rendszerünk és szennyvízátemelő berendezésünk, számos helyen üzemel, hazánkban. A HYDRO-KING Kft. 1996 ban alakult. A cég története szorosan összefügg a szivattyúkkal. Az alapító id. Dienes György vegyipari gépészmérnök húsz éven át szivattyúk üzemeltetésével, fejlesztésével, vízgépészeti

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.330/19/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ. PIPA MESTER BAU KFT. HUN-2000 Szentendre Sáska. u 3. Adósz.: 13987882-2-14 Cégj.: 13-09-129895 Bank: 10700268-13987882-51000008

CÉGISMERTETŐ. PIPA MESTER BAU KFT. HUN-2000 Szentendre Sáska. u 3. Adósz.: 13987882-2-14 Cégj.: 13-09-129895 Bank: 10700268-13987882-51000008 PIPA MESTER BAU KFT. HUN-2000 Szentendre Sáska. u 3. Adósz.: 13987882-2-14 Cégj.: 13-09-129895 Bank: 10700268-13987882-51000008 CÉGISMERTETŐ Árvay Nagy István.. ügyvezető igazgató 1 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.

Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9. Stratégia felülvizsgálat, szennyvíziszap hasznosítási és elhelyezési projektfejlesztési koncepció készítés című, KEOP- 7.9.0/12-2013-0009 azonosítószámú projekt Előzmények A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési

Részletesebben

Paritásos munkavédelmi testületek tanácskozásai.

Paritásos munkavédelmi testületek tanácskozásai. Paritásos munkavédelmi testületek tanácskozásai. A munkahelyi munkavédelmi érdekegyeztetésben fontos szerepet töltenek be a paritásos munkavédelmi testületek. Alapítványunk rendszeresen figyelemmel kíséri

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel

Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Nagyfeszültségű távvezetékek termikus terhelhetőségének dinamikus meghatározása az okos hálózat eszközeivel Okos hálózat, okos mérés konferencia 2012. március 21. Tárczy Péter Energin Kft. Miért aktuális?

Részletesebben

AZ INTELLIGENS KERÍTÉS

AZ INTELLIGENS KERÍTÉS AZ INTELLIGENS KERÍTÉS Betafence a komplex megoldás Biztonsági kerítés Elektromos kerítésvédelem Elektronikus kerítés és területvédelem Videó megfigyelő rendszer Beléptető rendszer Felügyelet Márka variációk

Részletesebben

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György

Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György Az előadási anyagot összeállította: dr. Váró György A VCA/SCC biztonsági, egészség- és környezetvédelmi ellenőrző listája a beszállítók és alvállalkozók SHE (safety, health, environment) értékelési és

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat az Észak I. gázszállító vezeték elhelyezési bányaszolgalmi jog létesítésével kapcsolatos megállapodások megkötésére

Tárgy: Javaslat az Észak I. gázszállító vezeték elhelyezési bányaszolgalmi jog létesítésével kapcsolatos megállapodások megkötésére Előterjesztő: Szitka Péter polgármester Készítette: Lizák János pályázati koordinátor Tárgy: Javaslat az Észak I. gázszállító vezeték elhelyezési bányaszolgalmi jog létesítésével kapcsolatos megállapodások

Részletesebben

Vezetői információs rendszer

Vezetői információs rendszer Vezetői információs rendszer A stratégiai tervezés (általában a tervezés) elemzések, döntések, választások sorozata, melynek során a stratégiai menedzsmentnek elemeznie kell a környezetet, a szervezet

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben