Az Igazgatóság közleményei

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Igazgatóság közleményei"

Átírás

1 Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Projektjeinkről 2 Neukum Zoltán üzenete 10 Bemutatkozik az új termelési igazgató 11 Az OVIT versenyképességének javítása 15 Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút soron 16 Személyi hírek 17 Új belépők 18 Integrált rendszer hírei 19 MVM Csoport hírek 21 Egyszer volt Sport 25 Nyugdíjasainkról 31 KulTÚRA 33 Humorsarok 36 Hotel*** OVIT 37 Integrált Rendszer- rejtvény 39 Szerkesztőségi közlemények 40 Kiadásért felelõs: Horváth Miklós vezérigazgató Engedélyszám: III. ÛHB/83/1987 Felelõs szerkesztõ: Máténé Lengyel Enikõ Szerkesztõség, kiadóhivatal: 1158 Budapest, Körvasút sor 105. Példányszám: 550 Munkaszám: Felelõs vezetõ: Kerny László OVIT ZRt. Házinyomda

2 OVIT Híradó 2010/4. Továbbá a Az Igazgatóság közleményei június 2-i ülésén az Igazgatóság: - Jóváhagyta a május 5-i üléséről felvett jegyzőkönyvet; - Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről, továbbá megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 78. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; - Jóváhagyólag tudomásul vette az OVIT ZRt. munka, tűzvédelmi és környezetvédelmi tevékenységéről, a munkabalesetek alakulásáról szóló írásos tájékoztatóban foglaltakat azzal, hogy a jövőben az előterjesztés kiegészül a jegyzőkönyvben rögzítettekkel. - Hozzájárult László Ferenc Úrnak az OVIT ZRt. termelési igazgatójává július 1. napjával történő kinevezéséhez július 1-i hatállyal László Ferenc termelési igazgatót képviseleti és cégjegyzési joggal ruházta fel, melyet az Igazgatóság együttes cégjegyzésre feljogosított tagjával ill. a társaság feljogosított alkalmazottjával együttesen gyakorolhat. Ennek kapcsán az 5/2008. sz. Vezérigazgatói utasítás 2. sz. mellékleteként kiadott képviseleti és cégjegyzési jog átruházásáról szóló Okirat jogosultsági köre a következőképp módosul: Az alkalmazottak jogosultsági körének felsorolásában a Neukum Zoltán a termelési igazgató szövegrész helyébe a László Ferenc termelési igazgató szövegrész kerül. Termelési Igazgatóság SZMSZ szerinti ügykörében a Termelési Igazgatóság SZMSZ szerinti ügykörében Neukum Zoltán a Termelési Igazgatóság termelési igazgató SZMSZ szerinti ügykörében és a László Ferenc az Acélszerkezeti Üzletigazgatóság acélszerkezeti üzletigazgató SZMSZ szerinti ügykörében szövegrész törlésre kerül augusztus 11-i ülésén az Igazgatóság: - Jóváhagyta a június 2-i üléséről felvett jegyzőkönyvet; - Jóváhagyólag tudomásul vette az ügyvezetés beszámolóját a társaság üzletmenetéről, működését befolyásoló eseményekről; - Megtárgyalta és jóváhagyólag tudomásul vette a 79. sz. Kontrolling jelentésben foglaltakat; - Jóváhagyólag tudomásul vette az üzleti terv I. féléves teljesítéséről szóló jelentésben foglaltakat. Az OVIT ZRt. Igazgatósága a Gt (2) bekezdése alapján ezen jelentés megküldésével tájékoztatta a Felügyelő Bizottságot a legutóbbi igazgatósági ülés óta eltelt időszakra vonatkozó ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és az üzletpolitikáról; - Az ingatlanok értékesítésével és hasznosításával kapcsolatos döntési jogkörök gyakorlása tárgyában készített előterjesztést megtárgyalta és az abban foglaltakat jóváhagyólag tudomásul vette. Az Igazgatóság az előterjesztésben foglalt indokok alapján egyetértett azzal, hogy az OVIT ZRt. Alapszabályban és Kompetencia Szabályzatban rögzített jelenlegi hatásköri szabályozása megfelel annak az általános elvárásnak, hogy az OVIT ZRt.-nél az ingatlanok értékesítése és hasznosítása tekintetében a tulajdonosi felügyelet biztosított, a döntési jogkörök hatékonyan és ésszerűen szabályozottak. Az Igazgatóság ezért nem javasolta az ingatlanok értékesítése és hasznosítása tekintetében a döntési jogkörök újraszabályozását. Ugyanakkor az Igazgatóság kérte, hogy a társaság, eltérő tulajdonosi értesítésig tartsa be az MNV ZRt július 9-i levelében foglaltakat, így azt, hogy az ingatlanok értékesítése és hasznosítása tárgyában a levélben írt kivételektől eltekintve a társaság (közgyűlés/igazgatóság/más személy) ne hozzon döntést; - Az írásos előterjesztésben foglaltak alapján felhatalmazta a Vezérigazgatót, hogy az előterjesztés mellék- 1

3 2010/4. OVIT Híradó letét képező, a CODEX Értékpapírnyomda Zrt július 28-i levelében rögzített eljárásrendet, követve a Társaság db ,- Ft névértékű A részvénysorozatú a Magyar Villamos Művek Zrt. nevére szóló összevont címletű új törzsrészvények nyomdai előállítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Projektjeinkről Dr. Sidló Krisztina Üzemidő-hosszabbítás a Paksi Atomerőmű Zrt.-ben Az OVIT Zrt. fővállalkozói szerepvállalása a Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítási programjában Köztudott tény, hogy a Paksi Atomerőmű Zrt. hazánk elsődleges villamosenergia-termelő egysége. Alaperőmű, amely többek között fűtőanyagának köszönhetően a leghatékonyabb, leggazdaságosabb, ugyanakkor üzemeltetése a legszigorúbb munkavédelmi és biztonságtechnikai eljárásokat igényli. Kihívás Manapság egy erőmű konténerekben, előgyártva érkezik meg későbbi működésének helyszínére, és ott csupán össze kell illeszteni a komponenseket. Az ütemterv természetesen igen feszes, és komoly kihívást jelent a kivitelezőnek, ugyanakkor nagy könnyebbség, hogy azt új, zöldmezős beruházásként valósíthatja meg. A paksi atomerőmű üzemidő-hosszabbítási projektjének végrehajtása összetettebb feladat, mivel ez egy üzemelő erőmű, így az új berendezések beszállítása, mozgatása csak a már meglévő erőmű tereptárgyai mellett lehetséges. Azok elhelyezése, a telített kábelnyomvonalak bővítése, illetve a gépészeti összeköttetések kiépítése csak a meglévő födémek ismételt statikai vizsgálatai mellett kivitelezhető. Az építőmunka mellett komoly idő- és energiaráfordítást igényel a berendezések, vezetékek, kábelek szakszerű visszabontása. Ebben a helyzetben kiemelt szerepet kap a tervezés és az engedélyeztetés folyamata. A kiviteli terveknek minden apró részletre ki kell terjedniük: jó tervekkel napokat nyerhet a kivitelező, míg a pontatlan, hiányos tervek miatt késhet a beruházás. Ilyen volumenű munkák elvégzése sokkal nehezebb, egy üzemelő, kiemelkedő nemzetgazdasági és nemzetbiztonsági súllyal bíró létesítmény esetében. Az első nagy lépés Az üzemidő-hosszabbítás kapcsán jelenleg az erőmű villamos, gépész és irányítástechnikai újjáépítéséről, azaz szekunder rendszereiről beszélhetünk. Az OVIT Zrt. eddig is ellátta az atomerőmű éves karbantartási feladatait, de azok nagyságrendje és komplexitása a bevált karbantartási gyakorlatnak megfelelő volt. Idén azonban egy ennél komolyabb, nagyobb volumenű beruházással nézünk szembe. A példa egyszerűsítése végett kiemelném a 4. blokki villamos rekonstrukciót, mert ez esetben az egy adott területen végzett átalakítások mértéke messze meghaladja az évi, szokásos karbantartás mértékét, de természetesen emellett a gépész és periférikus területeken is zajlanak párhuzamos munkák, amelyek hasonló mértékű szervezést és feszített munkarendet igényelnek. A 4. blokk villamos rekonstrukciójával kapcsolatos évi villamos feladataink: - a 400/120 kv-os alállomás szekunder rekonstrukciója, - a blokktranszformátor (42AT) cseréje, - transzformátorvédelmi rekonstrukció, - generátorvédelmi rekonstrukció. A 400/120 kv-os alállomási rekonstrukció A rekonstrukció során a 400 kv-os nagyberendezések (megszakítók, szakaszolók, stb.) és kiegészítőik (hajtások, védelmek) felülvizsgálata, felújítása, cseréje történik meg. A szekunder rendszer védelmi és irányítástechnikai, valamint a mezővezérlés részeit teljes egészében cseréljük. Az SF6 tokozott berendezések időszaki karbantartásáról külön szakértői csoport gondoskodik, a megszakítók nagy része gyári felújításra vagy cserére kerül. A blokktranszformátor cseréje A transzformátor cseréje során annak környezete is megújul. A transzformátoralap átépítése komoly 2

4 OVIT Híradó 2010/4. építészeti munka, beleértve a kármentő, olajleválasztó aknák építését is. A másik nagy volumenű rész a tűzoltógépészet, azaz a teljes vízködoltó rendszer cseréje. A hely kicsi, és az idő nagyon rövid, az engedélyeztetések pedig igen hosszadalmasak. A 200 tonnát meghaladó tömegű transzformátorok szállítása és helyére mozgatása nem kis feladat, a kivitelezést pedig egyáltalán nem segítette az idei nyár csapadékos időjárása. Csúszást a nedves, párás időjárás csak a transzformátor felszerelése alatt okozhatott volna a gép szerelési technológiája miatt, de az ütemtervet így is sikerült tartani, köszönhetően a jól felkészült és nagy szakértelemmel bíró munkatársainknak. A teljes projektről elmondható, hogy nagyon sok előre nem látható akadály, változás adódott, de a megrendelővel konszenzusban, rugalmas és gyors reakciókkal sikerült műszakilag megfelelő és korszerű, az üzemet hosszú távon is támogató megoldást találni minden problémára. Készül az új alap A régi blokktranszformátor elszállítása Megérkezett az új blokktranszformátor I. Alapkészítés az új blokktranszformátornak Megérkezett az új blokktranszformátor II. 3

5 2010/4. OVIT Híradó A sikeres lebonyolítás érdekében a Paksi Atomerőmű Zrt. és az OVIT Zrt. munkatársai egy átfogó projekt keretében készítették elő a munkálatokat. A kedvezőtlen időjárás ellenére a munkák ütemterv szerint haladnak, jó minőségben, szabályszerűen és dokumentáltan folynak. A siker kulcsa a szervezettség mellett dolgozóink elkötelezettsége, erő feletti teljesítése és rendíthetetlen hozzáállása. Helyén a blokktranszformátor Vöő Kristóf Erőművi projekt osztályvezető Transzformátorvédelmi rekonstrukció A transzformátorvédelmi készülékek és környezetük cseréje kapcsán a 4. számú blokk transzformátorának reléterében kerültek lecserélésre a védelmi szekrények, relék, védelmi és kommunikációs készülékek. A rekonstrukció kapcsán természetesen a kábeleket is kicseréltük. A transzformátorvédelmek működését, jelzését, felügyeletét a szinkronban egészen a 400 kv-os hálózatvédelmekkel összhangban valósítjuk meg. Generátorvédelmi rekonstrukció A munka nagyrészt a 4. blokk generátor-relétéri készülékeinek és azok környezetének cseréjéről szól. E relé terében kerültek lecserélésre a védelmi szekrények, relék, védelmi és kommunikációs készülékek, melyek már az U/Q szabályzás egységes szinkronjelére kerültek felfűzésre. A védelmi készülékek cseréje mellett a generátoroldali elszámolási mérést is lecseréljük korszerűbbre, a szabványi és hatósági előírásoknak megfelelően. Itt is új kábeleket építettünk ki a kapcsolódó egységek irányába. Az új és korszerű védelmi berendezések nagyban segítik majd az erőmű biztonságos működését, magas szintű rendelkezésre állását. Oszlopkidőlés miatti helyreállítási munkák Téglás és Hajdúhadház térségében Katasztrofális károkat okozott a június 14-én délután Hajdúhadházon és Tégláson átvonult vihar. Házakat, templomokat rongált meg a helyiek szerint km/óra sebességű, mintegy 300 m széles sávban, több kilométer hosszan tomboló orkán. Leginkább fenyvesek, de őshonos kocsányos tölgyek, és 30 méteres egyedekből álló teljes nyárfasorok is a vihar áldozatául estek. Számos kis- és középfeszültségű légvezeték sodronyai szakadtak le, oszlopai dőltek ki, jórészt fakidőlések következményeként. 4

6 OVIT Híradó 2010/4. A helyreállítási munkákhoz az E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt. kérte az OVIT segítségét, a bekövetkezett üzemzavarok nagy száma, illetőleg jellege miatt. A Nyírbátor Nyíradony 120 kv-os távvezetéken egy Boglár típusú tartóoszlop törzsének két középső eleme rokkant bele a vezetékre dőlő fa okozta dinamikus terhelésbe. A Nyíregyháza Téglás 35 kv-os távvezeték is számtalan fakidőlést szenvedett el, minek következtében az országban egyedinek számító, közel 60 éves oszlopszerkezetek karjai roncsolódtak, illetve sodronyok szakadtak el. Miután a 120 kv-os távvezeték a megroggyant oszloppal is üzemben tudott maradni, míg a 35 kv-os vezeték a Hajdúsági Iparművek egyik ellátóvezetéke volt, így a helyreállítást ez utóbbival kezdtük. A sérült oszlopelemeket tervrajzok hiányában minta után gyártattuk majd építettük be, a sérült, földre került sodronyokat pedig javítás, toldás után szabályoztuk újra. A vezetéket a haváriát követő harmadik napon újra üzembe lehetett venni. A legnagyobb mértékű kárt az Iparművek másik ellátóvezetéke, a Debrecen Téglás I.-II. 35 kv-os távvezeték szenvedte el. A feszítőközben a nyiladékban futó vezeték sodronyaira dőlő sok helyen gyökerestől kicsavarodó 30 m-es nyárfák magukkal rántottak három tartóoszlopot, melyek derékba törtek és földre hajlottak. Miután az új oszlopok alapozása és az oszlopszerkezet-gyártás több hetes munka, az E.ON az ideiglenes oszlopokkal, ideiglenes nyomvonalon történő áramellátás biztosítását kérte tőlünk. Provizor oszlopok telepítését, ideiglenes távvezetéki nyomvonalak kiépítését már több mint egy évtizede végezzük, az egyes telepítési helyek adottságaihoz igazítottan, ma már szinte rutinszerűen. Mindazonáltal az elmúlt évek során egyetlen alkalommal sem voltak ilyen cudar helyszíni adottságaink, illetve ilyen mostoha időjárási körülményeink. A munkaterület egy része alapvetően időszakosan belvizes (nádas) terület volt, de a májusi és júniusi extrém csapadékmennyiség okán most még az egyébként művelt szántó részeken is hemzsegtek az ebihalak a talaj víztelítettsége miatt elszikkadni már nem tudó pocsolyákban. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az oszlopdőlést követően még több mint egy hétig kis megszakításokkal tovább esett, időnként ömlött az eső. A három kidőlt oszlop helyett eredetileg ideális esetre tervezett három ideiglenes oszlop felállítása szóba sem jöhetett. Két oszlopnak is alig találtunk helyet olyan magaslati pontokon, ahol a talaj állapota, illetve a talajvíz szintje megengedte az oszlopállítást. Hosszas helyszíni felmérés, vezetékmechanikai számítások és az effektív munkavégzés közbeni helyszíni iterációt követően (tervezett oszlophely talajviszonyai kontra megközelíthetőség gödörásó géppel, autódaruval) sikerült végül két oszlopnak helyet találni, és a szerkezeteket felállítani. Az ideiglenes nyomvonalban így kialakult m-es oszlopközök miatt (ami az eredeti oszlopközök közel duplája volt) különös gondossággal kellett eljárni mind az oszlopállítás-vezetékszerelés, mind a háttérszámítások készítése során, hogy a meglévő régi, közel 60 éves oszlopszerkezetek túlterhelődését elkerüljük, akár újabb, hasonló erősségű viharok esetén is. A szó szerint térdig avagy járműtengelyig érő sárban, az időnként viharos széllel érkező, folyton hulló esőben végzett munkáért, a több mint egy heti embert próbáló körülmények közötti kitartásért, köszönet illet minden közreműködőt. Különös tekintettel a Kelet-magyarországi távvezeték létesítési üzem (KETLÜ), illetve annak nyíregyházi művezetősége munkatársaira, akik Tóth Péter és Lőrinc István kollégák vezetésével felvették a küzdelmet a természeti elemekkel. Tekintettel a szélsőséges körülményekre, az oszlopdőlés után két héttel került végül üzembe az ideiglenes nyomvonalon a Hajdúsági Iparművek debreceni ellátóvezetéke. 5

7 2010/4. OVIT Híradó E cikk írásának idején éppen az új oszlopszerkezetek szerelése-állítása folyik. A provizor oszlopok előreláthatólag három hétig lesznek üzemben, és a cikk megjelenése idején már tárolóhelyükön pihennek, hacsak Molnár László - TTTO Különleges nehézszállítási munkák 2010-ben Jég és árvíz a szállítás során A kazincbarcikai Borsodchem Zrt.-vel sok éve jó a kapcsolatunk, nehézberendezéseket már többször szállítottunk nekik. Egy kis történeti visszatekintés szükséges ahhoz, hogy bemutathassuk, hogy a legutóbbi közös munkánkra milyen gazdasági helyzetben került sor ban, amikor még dübörgött a gazdaság, a Borsodchem nagy problémával kellett, hogy szembenézzen. Ennek megértéséhez bele kell tekinteni a PVC és az izocinát termékek gyártástechnolóiájába. A PVC termékekben van klór (polivinylklorid), azt abba bele kell juttatni. A klór forrásának jó alapanyaga a sósav (HCL). Az izocianát termékek (amelyek alapanyagai a poliuretán műanyagoknak, lakkoknak, ragasztóknak) gyártása során viszont sósav keletkezik. Nagyon egyszerű lenne tehát az izocianát gyártásakor keletkező sósavat felhasználni a PVC előállításához. Így a veszélyes anyag kezelése, felhasználása helyben megoldódna. Európa alapanyagigénye azonban megváltozott az évek folyamán, és sokkal több izocianátot használt, mint PVC-t. Következésképp visszamaradt olyan sósav, amit nem volt hova beépíteni, elfogyasztani. És bár a Borsodchem tulajdonosi köre Európa-szerte több gyárral is rendelkezik, a sósavtúltermelés problémáját helyben kellett megoldani ban megszületett a döntés egy sósavüzem létesítéséről. A szükséges technológia létezik a világban, ez idáig azonban csak hatalmas reaktort gyártottak erre a célra. A Borsodchem a nagy súlyok szakértőjéhez, az OVIT ZRt.-hez fordult a 450 tonna súlyú és 7 m átmérőjű reaktorszállítási kérdéseit tisztázandó. Ezen egyeztetések eredményeként az egyetlen nagy reaktorra kidolgozott technológiát amit lehetetlen Kazincbarcikára eljuttatni két kisebb reaktorra alakították át. A szállítási technológia tervezése és egyeztetése már ekkor elkezdődött még 2008-at írunk. Előzetes rajzok alapján kellett a teljes szállítási útvonalat megtervezni, az elképzelt szállítójárművet megadni. Előzetes engedélyeket próbáltunk bekérni egy olyan szállításhoz, amiről tudott volt, hogy egy évvel később fog megvalósulni. Útvonalat jártunk be több alkalommal, különféle tréler-összeállításokat vizsgáltunk meg. Egyeztettünk daruzási lehetőségeket, a hidraulikus emelés technológiáját, az OVIT trélereinek műszaki lehetőségeit. Az üzemelési helyszínén ugyanis igen szűk helyen kell majd felállítani a reaktort. Centimétereztük a helyszínt, hogyan fér el a daru és a tréler egyszerre a zsebkendőnyi helyen. Ekkor még mindent saját zsebből finanszíroztunk, mert szerződésünk még semmire nem volt. Amikor a tárgyalások végére tisztázódtak a reaktor szállítási adatai (15 m hosszú, 5 m széles, 5,4 m magas, 140 tonna), akkor került csak kiírásra a szállítási pályázat. A részletek ismertetése nélkül álljon itt a rövid tény: közel egy év tárgyalás után az 1,4 millió euró induló ajánlat helyett 1,2 millió euróért sikerült megnyernünk a szállítást. Következett a hosszú gyártási idő miatti várakozás nyarán újabb fordulat: mégsem kell reaktort szállítani, mert a gazdasági helyzet miatt annyira visszaesett a termelés, hogy a sósavprobléma megszűnt, a reaktorra nincs szükség. Az első reaktor gyártása azonban már olyan fázisban volt, hogy nem lehetett leállítani őszén nekiláttunk a kimunkált útvonal véglegesítésének, engedélyeztetésének, a hídvizsgálatok elvégeztetésének. Ekkor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az eltelt egy év alatt Magyarországon és Szlovákiában is úgy változtak a szabályozások, hogy a szállítást a tervezett útvonalon nem lehet kivitelezni. A reaktor azonban már benne volt az óceánjáróban. 6

8 OVIT Híradó 2010/4. Japánból két hónap a hajózási idő Európáig, ezalatt kellett alternatívát keresni, mindent egyeztetni, a szerződést módosítani. A megrendelő mindenféle gazdasági környezetre és kedvezőbb ajánlatra hivatkozva tovább kezdett alkudozni. Ebben a fázisban közel jártam a szerződés felbontásához, mert reménytelennek látszott a helyzet. A műszaki kivitelezés szinte lehetetlen, a konkurenciharc nagyon erős volt. A lelket Neukum Zoltán igazgató úr öntötte vissza belém, aki ugyan nem szállítási szakember, de ért az emberek nyelvén. Végül sikerült egy olyan alternatívát és útvonalat kiválasztani, amit mindenki elfogadott. A mindenkibe még a japán gyártó is beletartozik, mert ő kötött biztosítást az árura a gyárkapuig. A végleges útvonal: Antwerpen a Dunán kijáró hidas dunai uszály Mohács Szerbia(Tisza) Szeged Bodrogkeresztúr Felsőzsolca Edelény Kazincbarcika. Az őszből tél lett. Az óceánjáró januárban ért Antwerpenbe. Korábban ugyan kértük, hogy a téli időszak kerülendő, mivel a Duna befagyhat. A japán fél egyszerűen nem értette meg, hogy egy folyó télen be tud fagyni! Ha már itt volt, akkor átraktuk a kiválasztott uszályba. Ez a rendes menet szerint el is indult lefelé a Majna Rajna Duna csatornarendszeren. Amikor már azt hittem, hogy ennél rosszabb már nem jöhet, akkor a bárka kb. egy hónapra befagyott a jégbe! 2010 januárjában megnéztük a kiszemelt kijárót. Nehéz volt elképzelni, hogy a hóval borított lejtőn hogyan fog tudni kijönni a 240 tonnás szerelvény. A jég fogságában töltött idő azonban több szempontból szerencsésnek bizonyult számunkra: maradt időnk a közúti szállítás körülményeit tisztázni, valamint a Tiszáról és a kijáróról is elolvadt a jég, mire odaért a hajó. A következő probléma akkor jelentkezett, amikor a hajóban kellett felemelni a tréler szintjéig a reaktort. Mivel eredetileg darus emelésekről volt szó, a talpat nem méretezték hidraulikus emelésre, és az a művelet során elkezdett deformálódni. Az emelést végző brigád a helyszínen improvizálva oldotta meg a feladatot. Ez év tavasza mindenki számára emlékezetes marad. Ekkor még nem tudtuk, mi vár a környék lakóira, de a kedvezőtlen előjelek már mutatkoztak. A hajó ugyan felért Bodrogkeresztúrra, és a tréler is kiállt a hajóból, de ezután néhány napot várnunk kellett a hidak alátámasztására, mert jött az első árhullám. Az ár elvonulása után az első menetünk Felsőzsolcáig tartott, ahol a kapu mellett még békésen elfért a tréler. Itt ismét várakozásra kényszerültünk, mert jöttek a választások. Az elektromos vezetékeket és internetkábeleket nem engedte megbontani az arnóti polgármester. Vártunk a választásokra. A második menet Múcsonyig tartott. Itt ismét állásra kényszerültünk, mert a Sajó megáradt, így a hidászok nem mehettek a vízbe az alátámasztást előkészíteni. Amikor elvonult az év második árhulláma, akkor keltünk át a Sajó hídjain. A hídon a trélernek 2 m-enként meg kellett állnia, hogy a hidászok az alátámasztásoknál igazítsanak a támaszerőn. A mederben fellazult talaj tömörödését is kompenzálniuk kellett. A 30 m megtétele a hídon kb. 1,5 órát vett igénybe. Végül szerencsésen begurult a tréler a Borsodchembe, és a reaktor a talpára került. A szállítás befejezését követő héten jött a mindent elsöprő árvíz. Amíg nekünk szerencsénk volt, és az árvizeket és a választást elkerülve beértünk a célba, ezt nem mondhatják el a környék lakói. Elképzelni sem tudom és merem, mi történt volna, ha ez az árvíz még útközben találja a reaktort! 7

9 2010/4. OVIT Híradó A bonyolultabb szállítási feladatokhoz hasonlóan, ebben projektben is szép számmal vettek részt az üzem dolgozói: vontatósok, kísérők, a brigád tagjai, kamionosok, fuvarszervezők. Az OVIT végzi a 4-es metró fúróegységeinek szállítási feladatait Mint ismeretes, a 4-es metró alagútjának fúrása a pénzügyek tisztázásáig megállt, ez idáig a Kelenföldi és a Keleti pályaudvar közötti szakasz készült el. A leállás miatt kikerülnek a föld alól a fúrást végző fúrófejek és - pajzsok további döntésig, illetve az amúgy is aktuális karbantartási munkálatok elvégzése céljából. A Szállítási üzem egy régi partnerétől kapott megbízást a fúróegységek kiszállítására a Keleti pályaudvarnál lévő gödörtől a STRABAG Kft. telephelyére. A komplett fúrópajzs több részből áll, amit még lent a gödörben 4 egységre szednek szét: 30, 50, 70 és 90 tonna súlyú egységek maradnak belőle. Ezeket egyesével kidaruzzák a gödör aljáról, fölrakják trélereinkre, majd az éjszaka leple alatt kiszállítjuk a városból. Az egységek kiszállítását a súlyhoz megfelelő trélerrel végezzük, ami alkalmanként változik. Nemcsak a súlyok, hanem egyéb munkáink miatt is. Így szállítottuk már nyerges szerelvénnyel is a fúrópajzs egységeit, ezen a képen pedig rudas szerelvény látható, hiszen ez volt szabad, mert a nyergest átszereltük a GE-nek végzendő szállításhoz alkalmas állapotba. A feladat érdekessége miatt, mivel kíváncsiságom nem hagyott nyugodni, meglátogattam a rakodási helyszínt. Ott pedig, a gépkocsivezető (Raft Péter) bíztatására a gödör alját is meglátogattam. Néhány érdekesség a lenti beszélgetőpartnerünk elmondásából: - A pajzsok már akár Gödöllőnél járhatnának, ha semmilyen probléma nem merült volna föl fúrás közben, mivel egy műszak alatt kb. 15 m-t tudnak fúrni. - Az alagútban bányászok dolgoznak. - A teljes fúróberendezés egy kb. 6 kocsiból álló vonaton van elhelyezve, amely az alagútban kiépített sínen gurul előre, de nem a metrósínt használják erre a célra. - A fúróberendezés egyébként önellátó, saját rendszere van hidraulikára (ebből van toló, fúró, tübingszerelő, forgató, stb.), fúróvízre, elektromosságra, levegőre, keszonnyomás-ellenőrzésre. - Az alagútcső betondarabjait lent építik össze gyűrűvé, a fúrópajzs általunk is szállított szoknyarészében. Miután a gyűrű a darabokból majdnem teljessé válik, egy utolsó ék alakú elem adja meg a végleges formáját. A szoknyarész ehhez a gyűrűhöz képest mozdul előre a forgó marófejek által szabaddá tett nyomon és kipréseli magából a gyűrűt. A talaj és a gyűrű közötti részt a berendezés maga tölti ki betonnal, hogy ott se maradjon légrés. - A fúrás alatt az egész alagúton végighúzódó futószalag szállította el a kifúrt talajt és törmeléket. 8

10 OVIT Híradó 2010/4. Eddig megbízónk elégedett volt a munkánkkal. Amennyiben a 4-es metró fúrása valamikor is folytatódni fog, joggal remélhetjük a megbízást a fúrópajzs elemeinek visszaszállítására is. nemcsak a hazai iparági és villamos iparágon kívüli megrendelők, hanem egyre több külföldi partner is elismeri. Ez a tudásbázis biztosította és biztosítja azt a szakmai hátteret, amely alapként szolgál az áramszolgáltatói rendszerekben használt típusmegoldások speciális vasúti alkalmazásokra történő adaptációjához. A 90-es évek vasúti energiaellátás rekonstrukciós és létesítési projektjeiből indulva kerülhetett sor a korszerű kapcsolókészülékek, a digitális védelmi és távvezérlési technológiák szükséges mértékű vasúti fejlesztésére, bevezetésére és alkalmazására. Az OVIT Zrt. a folyamat élére állt, s hazai cégek szakembergárdájával összefogva olyan megoldásokat alakított ki és alkalmaz, amelyek révén kihasználja a korszerű technológiák nyújtotta előnyöket, ugyanakkor illeszkedik a hazai vasúti vontatás egyedi igényeihez. Az OVIT Zrt. nemcsak koordinálja a vasúti felsővezetékek energiaellátását biztosító transzformátorállomások rekonstrukciós, felújítási, bővítési, vagy létesítési projektjeit, hanem saját gyártású berendezéseivel (ipari acélszerkezetek, 400 V-os villamos elosztók, kapcsoló-vezénylő konténer), tervező, építész és villamos szerelő szakembereivel közvetlenül részt vesz a megvalósításban, beleértve a rendszer üzembe helyezését is. Millner István szállítási üzemvezető Korszerű technológiák alkalmazása a vasúti energiaellátásban Az OVIT Zrt. több évtizedes tapasztalattal rendelkezik a vasúti energiaellátás területén is. Korábban üzemeltetőként, a 90-es évek privatizációs hullámát követően pedig kivitelezőként vett részt a vasútüzem mindennapjaiban. Az OVIT Zrt. ma hazánk legnagyobb villamos ipari hálózatépítő társasága, amely szakmai felkészültségét az ország villamos alaphálózatának nagy üzembiztonságú rendszerén alkalmazott berendezések, megoldások, technológiák naprakész ismeretével fejleszti. A szakembergárda képzettségének, új megoldások iránti nyitottságának köszönhetően a társaság felkészültségét Meghatározó szerepének és a megrendelők által elismert eredményeknek köszönhetően társaságunk továbbra is az egyik legfontosabb szereplő tudott maradni ezen a piaci területen. Kováts János főmérnök Áramszolgáltatói és nagyipari projekt főmérnökség (A cikk a Gazdasági Tükörkép Magazin júliusi számában megjelent cikk utánközlése.) 9

11 2010/4. OVIT Híradó Neukum Zoltán üzenete Én úgy gondolom, hogy ebben az országban, illetve a környező országokban, mind alállomás-építés, mind távvezeték-építés, mind erőművi tevékenységben bizony meg lehet szerezni azt a munkamennyiséget, ami az OVIT másfélezer dolgozójának szükséges, hogy az az életnívó, amit mára elértek, megtartható legyen. Ha itthon csökken egy kicsit a távvezeték-építés, akkor menjük el pl. a könnyűszerkezetes épületek irányába. Hiszen a vasgyárunknak majdnem mindegy, hogy távvezetéki tartóoszlopot stancol a CNC gépeken, vagy épületszerkezetet, és ugye, a távvezetékeseknek, akik a magasban tudnak dolgozni, legfeljebb nem kell annyira magasra menniük, kicsit alacsonyabban, de hasonlóan össze kell csavarozni, össze kell rakni bizonyos szerkezeteket. Tehát itt is lehet egy kiskaput találni. Persze változatlanul, az igazi távvezetékes távvezetéket szeret építeni, igazán Magyarországon szeretne, de ha itt nem megy, akkor el kell menni olyan helyre, ahol távvezetéket építenek, és erre a szaktudásra szükség van. Az alábbi részletet Neukum Zoltán termelési igazgató nyugdíjas-búcsúztatójára készült riportfilmből emeltük ki, amelyben Neukum Zoltán kollégái számára fogalmazza meg szakmai életútja során szerzett tapasztalatait és az OVIT jövőjével kapcsolatos gondolatait. Én azt tudom a kollégáknak ajánlani, hogy azt a munkát, amit csinálnak, örömmel csinálják, szívvel csinálják. Ha a szívüket és a lelküket is beleteszik, akkor az a munka általában jó eredményt hoz. Úgy gondolom, az OVIT nem olyan cég, ahová úgy kell reggel bejönni, hogy görcsben az ember gyomra, nem olyan cég, hogy magára hagyják, ha baj van, segítenek a kollégák. Ezt kellene megőrizni. Az a szaktudás, ami benne van az OVIT-ban, szintén megőrzendő, nagyon nagy érték. Úgy gondolom, a fejlődés útján nem szabad megállni, azt, amit az OVIT csak az általam ismert tízegynéhány évben végzett: hogy igenis több lábon kell állni, új piaci szegmensekbe is be kell dugni az orrunkat, és ott keményen meg kell szerezni piacokat, tovább kell csinálni, és bizony mindig 3-5 évre előre kell tervezni. Alállomási vonatkozásban, úgy gondolom, nagyrészt a hazai piacon kell érvényesülnünk, illetve az alállomási szerelő és üzembe helyező részleg megél erőműben, ipartelepen, mindenhol, ahol kis- és középfeszültségű erőátviteli szereléseket kell végezni. Az erőműves területnek pedig, szerintem, olyan expanziós lehetősége van, hogy a következő mondjuk évben építendő két-háromezer megawattnyi erőművi kapacitás amit fel kell építeni, mert a régiek kidőlnek, létesítéskor mind gépészeti, mind villamos irányítástechnikai területen teret nyerhet majd. Ugye, a nagy álmom, hogy még egyszer atomerőműépítésben részt vehessek, már nem fog beteljesülni, mert 2020 táján már a hamut is mamunak fogom mondani, de bizony a kollégáim zöme, akikkel most dolgozom, még fiatal ember, tehát nekik igenis meg kell célozni, hogy felkészüljenek az atomerőmű-építés nem kis feladatára. Énszerintem a technológiai szerelés fővállalkozói lehetnénk. Ez lehet, hogy most túlzottnak tűnik, de bizony a VERTESZ (korábbi cégem) is annak idején a komplett villamos irányítástechnika részbeni gyártására és szerelésére fölkészült, és sikeresen végezte ezeket a munkákat. Igenis, az OVIT a gépészet, villamos és irányítástechnika részbeni gyártására és teljes szerelésére fel kellene, hogy készüljön, és bizony ez legkevesebb egy évtizednyi munkát adhatna az OVIT-nak. Én ajánlom a fiatal vezetőtársaim figyelmébe, 10

12 OVIT Híradó 2010/4. hogy nagyon koncentráljanak oda. Nem vagyunk elkésve, de a felkészülést meg kell kezdeni, a stratégiát ki kell dolgozni. Nekik egyébként még azt üzenem, hogy mivel mindannyiukat kellően sok év óta ismerem, kicsit még talán a kezem is benne volt, hogy igazgatótársaim lettek, úgy gondolom, hogy mindegyikükben megvan a tehetség, megvan az akarat és a szorgalom. Egytől óvom őket: attól, hogy bármelyikük is úgy gondolja, hogy az ő területe fontosabb, mint a másiké, csak együtt és csak csapatban szabad mindezt a tevékenységet művelni. Én úgy gondolom, hogy az élet adta ezt a lehetőséget, ezzel a lehetőséggel éljenek, de csak akkor kell igazgató az OVIT-ban, ha van OVIT, tehát az ő elsőrendű feladatuk, hogy a cég hosszú távú működését biztosítsák. Amit még ajánlani tudok: minél nagyobb vezető valaki, annál szerényebb legyen, rendkívül fontosnak tartom a vezetői magatartást, hisz a vezetői munka legfőbb tárgya az ember, na most ha emberségesek vagyunk, örömmel dolgozunk, akkor valószínű, hogy a munkatársaink is ugyanezt fogják tenni. Az örömmel végzett munkának van igazán jövedéke, nemcsak az anyagiakat, hanem azt a bizonyos szellemi többletet is megkapja az ember, ami a boldog élethez szükséges. Jönnek a nehézségek, le kell őket küzdeni, és együtt kell leküzdeni. Ami egyedül nehéz, amibe egyedül belerokkan valaki, ha a csapat mögé áll, ez nem történik meg. Én azt gondolom, hogy talán ennyi elég. Nagyon sok jó munkát, boldog, eredményes és gazdaságos éveket kívánok az OVIT-nak, ehhez mindene megvan: emberállománya, jó vezetőgárdája, technikai felszereltsége, hogy ezek az eredmények jöjjenek. Sok sikert! PR és kommunikációs iroda Bemutatkozik az új termelési igazgató Az OVIT ZRt. Termelési Igazgatósága eddigi vezetőjének, Neukum Zoltánnak nyugdíjba vonulását követően az igazgatóság vezetésére július 1-jei hatállyal László Ferenc kapott megbízást. László Ferenc 1988-ban a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola Gyártástechnológiai Szakán végzett, majd friss diplomásként gyártás-előkészítő mérnökként kezdte pályafutását az OVIT-nál, Gödön, a Gépjavítási és gyártási osztályon. Kezdetben gyártás-előkészítő, később vállalkozási csoportvezető beosztásban dolgozott ban a KAGÜ üzemvezetője, majd 2009 márciusától korrózióvédelmi és acélszerkezeti üzletigazgató lett. - Gratulálok az igazgatói kinevezésedhez! Milyen érzésekkel, gondolatokkal fogadtad az új pozíciót? Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki segített és hozzájárult ahhoz, hogy ezt a pozíciót betölthessem. Többek között családomnak, kollégáimnak, és azoknak a vezetőknek, akik ehhez közvetlenül is hozzájárultak. Kötelességemnek érzem, hogy ezen a helyen kiemeljek egy pár embert a teljesség igénye nélkül. A sor elején azért említem meg először Somogyi István urat, mert sajnos már nem lehet közöttünk. 11

13 2010/4. OVIT Híradó Visszaemlékezve a vele történt találkozásaimra, mindig éreztem a bizalmát, és támogatását. Másodszor nagyon sokat tanultam Szabó Lajos úrtól, aki igen tapasztalt vezetőként vette át a gödi üzem irányítását és 12 éven keresztül volt a közvetlen felettesem. Segítségével rengeteg tapasztalatot szereztem ebben az időben. Ezen kívül sok segítséget és támogatást kaptam eddigi pályám során idősebb, részben már nyugdíjba vonult kollégáimtól, hálás vagyok nekik, hogy bizalmukba fogadtak, majd vezetőként is elfogadtak. Segítségükkel fel tudtam halmozni mindazt a szakmai illetve OVIT-os tapasztalatot, amiből részben máig is építkezem. A legfrissebb élményeim mégis a most nyugdíjba vonuló Neukum Zoltánnal kapcsolatban vannak. Nagyon sokat jelentett nekem, hogy minden percben, amit vele közvetlenül dolgoztam, éreztem a bizalmát, és azt, hogy elfogadja a döntéseimet. Támogatásával, úgy érzem, sikeresen fel tudtam készülni erre az új feladatkörre. Nem utolsó sorban szeretném megemlíteni Horváth Miklós vezérigazgató urat, akinek köszönhetően egy teljesen új vezetési stílus valósult meg az OVIT-nál. Ez a támogató típusú vezetési stílus nekem nagyon szimpatikus, nagyon jól tudok én személy szerint, de úgy érzem, tudunk mindannyian ebben az irányítási rendszerben dolgozni. A kérdés második felére is rátérve, természetesen nagy örömmel fogadtam a kinevezést az új feladatkörre, amire már hosszabb ideje készülök vezetőim és tanácsadók támogatásával. Számomra különösen fontos a felismerés, hogy ebben a feladatkörben teljesen másképpen kell működni, új prioritások jelentek meg úgy elvi síkon, gondolataimban és elképzeléseimben, mind pedig a tevékenységeimben. Az érzéseimmel kapcsolatban csak annyi, hogy nagyon örülök a kihívásnak, és tudom, érzem magamban azt az erőt, hogy megfeleljek neki. - A Termelési Igazgatóság az OVIT legfiatalabb igazgatósága, hisz idén január 1-jén jött létre a Műszaki Igazgatóság szétválasztásával. Akkoriban Te, mint acélszerkezeti üzletigazgató, hogy láttad, milyen célok, irányelvek vezérelték ennek az új igazgatóságnak a létrehozását? Az OVIT felső vezetését az a nem titkolt szándék vezérelte, hogy szétválassza a piaci körülmények között működő, az ehhez szükséges versenyszellemnek megfelelő területeket a belső, iparági körülményeknek eleget tevő ágazatoktól. Ez a két nagyon különböző környezet ugyanis gyökeresen eltérő szemléletet és működést kíván. Az Acélszerkezeti Üzletigazgatóság jelenleg 75-80%- ban a piaci körülményeknek kell, hogy megfeleljen, ami általában véve igaz a Szállítási üzemre is. Mindemellett a versenypiaci működés egy elképzelhető és elérhető jövőkép lehet és bizonyos kényszerítő körülmények miatt valószínűleg hosszabb távon kell is, hogy legyen a többi igazgatóságunk számára is. - Ismereteim szerint a gödi acélszerkezet-gyártásban az elmúlt évben jelentős változások történtek az ún. termeslésirányítási rendszer bevezetésével. Mesélj, légy szíves, erről a folyamatról az újság olvasóinak. Miért volt szükség a szervezeti és működési változtatásra? Egyrészt a gödi termelés az 5 évvel ezelőtti tonnáról tonnára futott fel. Ezt a hatalmas termelésimennyiség-növekedést ugyanazzal a szervezettel, folyamatokkal már nem lehetett jól működtetni. Másrészt a piaci viszonyok kényszerítő ereje is szükségessé tette a változást. Tőlünk függetlenül is egyre nagyobb a verseny, egyre magasabbak a minőségi elvárások, bejött a piacra a török, az indiai és a kínai konkurencia, akik alacsony áron kínálják ugyanezt. Ezen túlmenően nagyobb volumenű gyártás nagy ügyfelek megszerzésével vált lehetővé, akik kedvükre válogathatnak a beszállítók közül, és ennek megfelelően magasak a minőségi elvárásaik, és természetesen viszonylag alacsony áron szeretnék mindezt. Ezért volt szükség a szervezeti változásokra, illetve egy termelésirányítási rendszer bevezetésére. A termelésirányítási rendszer folyamatosan kerül, került bevezetésre. Egységenként határozzuk meg a folyamatokat, az ott lévő vezetők bevonásával. Ebből szoftverspecifikációt készítünk, majd az elkészült szoftvermodult bevezetjük a rendszerünkbe.mi a végcél? Elérendő cél, hogy minden egyes alkatrészről folyamatában tudjuk, hogy hol tart, ki milyen munkafolyamatot végzett el rajta, és mennyi munkaidőt fordítottunk rá. El fogjuk érni, hogy szabályozott legyen a termelés, és pontosan tudjuk, és tudja mindenki a felelősségi viszonyokat és a feladatkörét, valamint mi mint vezetők a tényleges ráfordított költségeket. Így, és csakis így tudjuk majd tartani a piaci pozícióinkat. 12

14 OVIT Híradó 2010/4. - Az eddigi munkád során elsősorban különféle ipari acélszerkezetek gyártásával, felületvédelmével foglalkoztál, a Termelési Igazgatósághoz most azonban más jellegű tevékenységet végző szervezeti egységek is csatlakoztak, így pl. a Szállítási üzem, vagy a paksi Forgácsoló üzem. Ennek kapcsán milyen új feladatok, megoldandó ügyek várnak rád? Mennyire más ez a munka, mint amit korábban végeztél? Ez megint több kérdés egyszerre. Először is több üzem összefogásával járó feladatok jelentősen eltérnek a korábbi üzemvezetői beosztásban végzett tevékenységemtől. Az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy az elmúlt két három évben rá kellett döbbennem, hogy mi az, amit akkori tevékenységemben is lehetett volna jobban csinálni, így mostanában több szintű változáson is keresztül kellett mennem. Teljesen más szemmel kell ugyanis gondolkodni, amikor egy új tevékenységet kell megismerni, értékelni a folyamatelemeket, és felismerni azokat a pontokat, amelyekben változtatni kell. Át kellett engednem a napi operatív irányítás végzését azon munkatársaimra, akinek ez a kötelessége, és akiket ráadásul én bíztam meg ezen feladatok elvégzésével. Lehet, hogy furcsán hangzik, de nem mindig egyszerű megvalósítani, hogy ne én kezeljek minden felmerülő problémát még ha úgy is érzem, hogy tudom, mit kellene tenni, a feladatom sokkal inkább az, hogy képessé tegyem beosztottaimat a feladatok elvégzésére. Rátérve a két nem acélszerkezet-gyártó üzemre: a Szállítási üzem esetében mint piaci viszonyok között működő üzem esetében, a legfontosabb célok a megrendelő igényeinek a lehető legmagasabb színvonalon történő kielégítése, illetve a minél jobb ár-érték arány elérése érdekében a hatékonyság növelése, illetve az így felszabaduló szabad kapacitás lekötése. Ennek érdekében az első és legsürgősebb feladataim közé tartozik a folyamatok pontos megismerése. A feladatok, felelősségek pontos feltérképezése után egyes folyamatokat szükség esetén optimalizálni kell. Szeretnék előrelátni és tervezni tudni, meghatározni az előttünk lévő feladatokat: egyszóval kiszámítható biztos jövőképet biztosítani a Szállítási üzemnek. A paksi Forgácsoló üzem egy nagyon kiváló szaktudással rendelkező egység. Gépesítésük, szerszámozottságuk igen magas színvonalú. Első és legfontosabb tevékenységük a Paksi Atomerőmű kiszolgálása. Emellett azonban fontosnak tartjuk, hogy amennyiben a kapacitásuk engedi, több lábon álljanak, hiszen tevékenységük piaci körülmények között jól eladható és keresett. Fontosnak tartom azt, hogy ezt a paksi vezetők is megértették, és úgy érzem, hogy az ez irányú változás, változtatás mellett álltak. - Az Acélszerkezeti Üzletigazgatóság exporttevékenysége kiemelkedően magas, 2010 első félévében közel 70%-os volt a külföldi megrendelések aránya. Véleményed szerint minek köszönhető ez az igen magas arány? Magyarországon, az iparágon belüli acélszerkezet gyártás nagy részét így is az OVIT végzi. Ahol nem az OVIT a fővállalkozó, ott megpróbáljuk mi közvetlenül megkeresni a kivitelezőt. Ez körülbelül éves gyártási volumenünk 20-30%-át teszi ki. Kísérleteket tettünk még az épületacélszerkezet-gyártásban. Itt azonban a mai gazdasági helyzetben nagyon nagy belföldön a verseny, és a fizetési morál sem mondható túl biztatónak. Ezen a területen külföldön ezen belül is főleg Nyugat-Európában egész egyszerűen lényegesen nagyobb az összes gyártási volumen, vagyis van miből részt vállalni. Az elmúlt években kialakult külföldi kapcsolatrendszereinket folyamatosan fejlesztjük, első feladat a régiek megtartása, és csak utána következik a bővítése. A következő években szeretném ezt az arányt tovább növelni a külföldi megrendelések javára akár a 80% körüli exporttevékenységet is reálisnak tartom. A fenti cél elérése érdekében fontos szerepet játszanak a már említett működésbeli reformok, köztük a termeléskövető rendszer bevezetése, az alapanyag nyilvántartása, az alkatrészek nyomon követése, illetve a minőségirányítási rendszer sokkal pontosabb és hatékonyabb működtetése. Ezek ugyanis európai partnereink szemében nagyon jelentős hozzáadott értéket képviselnek. Lehetővé teszik, hogy rugalmasak legyünk, de megbízhatóak. Munkatársaimnak is gyakran elmondom, hogy soha nem szabad elfelejtenünk, hogy a vevőinkből élünk! - Sok új szimpatikus fiatal gödi vezető mutatkozott be az OVIT Híradó 2. számában. Milyen ez az új csikócsapat, hogyan sikerült összekovácsolni őket? Többen feltették már nekem az elmúlt időben ezt a kérdést, így már többször végiggondoltam az előnyeit 13

15 2010/4. OVIT Híradó és a hátrányait annak, ha egy nagyon fiatal gárdával kell az embernek együtt dolgoznia. Mindig arra az elhatározásra jutok, hogy ez egy nagyon jó döntés volt részünkről. Azért mondom, hogy a részünkről, mert ebben a döntésben igen nagy szerepe volt a leköszönt termelési igazgatónak, Neukum Zoltánnak, illetve a jelenlegi acélszerkezeti üzletigazgatónak, Horváth Károlynak. Ha ma újra választanom kellene, akkor is fiatalokkal kezdenék. Igaz, hogy nagymértékű támogatásra, irányításra, segítségre szorulnak, de a mérleg másik serpenyőjében ennél lényegesen fontosabb, jelentősebb előnyök vannak. Érezhető a lendület és a lelkesedés, előttük a világ, szeretnének még nagyon sok mindent megvalósítani, ezért rengeteget tesznek és küzdenek. A célok és törekvések tekintetében inkább visszafelé kell őket húzni, hogy a realitásoktól ne rugaszkodjunk el. Rendkívül terhelhetőek, és várják is a feladatokat. Összefoglalva, tényleg egy nagyon fiatal vezetői gárda állt össze Gödön, és van még tennivaló bőven, de biztos vagyok abban, hogy megállják a helyüket. Többször emlegetem, hogy mennyire fontos számomra a munkahelyi jó hangulat és összetartás. Ebben is mindenképpen élen kell járnia a vezetőknek, ha ők csapatként működnek és egy irányba húznak, ez lesz a követendő példa mindenki számára. - Elődöd, Neukum Zoltán a kollégához intézett üzenetében az alábbiakat mondta Az örömmel végzett munkának van igazán jövedéke, ha az ember nemcsak az anyagiakat, hanem azt a bizonyos szellemi többletet is megkapja, ami a boldog élethez szükséges. Mit gondolsz erről? Szerinted mit tud egy igazgató annak érdekében tenni, hogy az alatta dolgozó emberek elégedettek legyenek, és szívesen menjenek be dolgozni a munkahelyükre? Mint az előzőekben is hangsúlyoztam, a csapategységnek ebben jelentős szerepe van. Ha valaki kedvetlenül megy be a munkahelyére, az kihat a munkájára éppúgy, mint a többi kollégájához fűződő kapcsolatára, negatív hatással lehet rájuk, konfliktusokba keveredhet, és mindez kihat az általános munkamorálra is. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy időben feltárjuk a nyílt vagy rejtett konfliktusokat, és minél hamarabb kezelni tudjuk ezeket. Egy csapatnak nem egymás ellen, sőt nem is egymás mellett, hanem egymásért és együtt kell dolgoznia. A konfliktusokon túl a másik fontos szempont a motiváltság, és itt most nem elsősorban az anyagiakra gondolok, sőt. Kedvetlenség, rossz szájíz, egyenlő a demotivált munkavégzéssel, még jó anyagi javadalmazás mellett is. Ennek elejét lehet azonban venni, ha a kollégák érzik a bizalmat, a feladatkörüknek megfelelő döntési szabadságot, és tudják, ha jól végeztem a feladatomat, azt elismerik mind anyagi, mind erkölcsi szinten. - A Termelési Igazgatóságon jelenleg közel 230 fő dolgozik, egy ilyen nagy létszámú szervezet vezetésénél mit tartasz a legértékesebb vezetői tulajdonságoknak? Erre a kérdésre több fontos pontot is ki szoktam emelni. Először is van néhány működési sajátosság. Nagyon fontos a vezető iránti bizalom és az elfogadottság, hogy a beosztottjaim érezzék, hogy amit teszek, azt értük teszem. Lényegesnek tartom a hierarchia különböző szintjén lévő vezetők döntésekbe való bevonását. Ezzel elérhetjük, hogy a kollégák magukénak érzik a döntést és tesznek érte, megvalósul a legfontosabb alapelv, hogy mindenki egy irányba húz, vagyis amit együtt találunk ki, azt együtt könnyebben meg tudjuk valósítani. Fontos még a hajlam, a készség a változásra, változtatásra. Felső szintű vezetőként ne féljünk az újtól, ha az megalapozott döntések eredménye. Csakis így lehet jobbá, hatékonyabbá tenni cégünk működését. Az előbb már említettem a jó munkahelyi légkör és a csapategység fontosságát, ezeket egy jó vezetőnek bizony meg kell tudni teremteni, és gondoskodni a fenntartásukról. Másodszor van egy pár alapvető tulajdonság, ami nélkül véleményem szerint senki sem lehet jó vezető: ilyenek például a határozottság, a következetesség vagy a döntések meghozatalára való képesség. Legalább ennyire fontos azonban az előrelátás. Minél magasabb beosztásban van az ember, annál távolabbra kell tudnia előre tekinteni és tervezni. - A júniusi keszthelyi vezetői értekezleten az alábbi mottó volt olvasható az egyik általad vetített dián: Amit el tudsz képzelni, azt meg is tudod valósítani. Ennek a gondolatnak a jegyében, hogy képzeled el öt év múlva a Termelési Igazgatóság tevékenységét? Szeretném, ha öt év múlva a Termelési Igazgatóság az OVIT-nak nemcsak egy támasztólába, hanem egy meghatározó és jelentős erőt képviselő tartópillére 14

16 OVIT Híradó 2010/4. lenne. Az acélszerkezeti piacon új termékcsoportok, új vevők felé szükséges nyitnunk. A 2009-ben közösen megfogalmazott stratégiai céljaink szerint a termelést jelentősen növelni szeretnénk, az acélszerkezet-gyártásban, Európában is meghatározó szerepet kívánunk betölteni. Ehhez mindenképpen szükséges a gyártási tevékenységünket minél szabályozottabbá, egyúttal gördülékenyebbé tenni. A cél az, hogy ne hős -ként dolgozzunk, hanem profi -ként végezzük a munkánkat. Vagyis legyen az eredmény kiszámítható, minőség és határidő szempontjából egyaránt. Terv szerint dolgozzunk, amelybe bele vannak kalkulálva a lehetséges kockázatok is. Ezáltal mind a megrendelőink bizalmát meg tudjuk szerezni és fenn tudjuk tartani, mind pedig biztonságérzetet és nyugodt munkahelyi légkört tudunk biztosítani a dolgozóinknak. Érezzük a tevékenységeinkben lévő tartalékokat, a hatékonyságnövelés mint állandó feladat szerintem mindig minden egységnél szem előtt kell, hogy legyen. - Ebben a pozícióban gondolom, kevesebb szabadidőd van, de ha van, mivel töltöd szívesen, hogyan kapcsolódsz ki? Legszívesebben a gyerekeimmel töltöm a szabadidőmet, szeretek olyan programokat kitalálni, amelyen mindannyian szívesen veszünk részt. Ilyenkor nyáron sok lehetőség van erre, ők is gyakran ráérnek, hiszen iskolaszünet van. Egy bizonyos életkor után az embernek rá kell döbbenie több dologra is: az egyik az, hogy a gyerekekkel eltölthető idő nem végtelen, sőt egyszeri és soha vissza nem térő, hiszen ahogy nőnek, egyre kevésbé igénylik a direkt szülői gondoskodást. A másik, ami szintén kicsit korral jár: rá kell jönni az embernek, hogy a munka nem minden, és időnként megálljt parancsolni. Szeretem és élvezem a munkámat, de nagyon tudatosan törekszem a család, a munka és a hobbim közötti egyensúly megtartására. Egyik nagy hobbim a főzés, mindig kikapcsol, és azonnali sikerélményt nyújt. Emellett nagyon szeretek sportolni ilyen hobbi mellett muszáj is. Visszatérve a sportra: most ugyan épp kényszerpihenőmet töltöm egy keresztszalag-műtét miatt, de egyébként intenzíven fallabdázom, szeretek konditerembe járni, de szívesen kirándulok, és focizom is. A nyári szabadság idején, egészségem megőrzése érdekében próbálok kikapcsolódni, illetve egész évben kedvelem a hosszú hétvégéket, ezeket pihenéssel és kikapcsolódással töltöm: sok szaunával, masszázzsal és sporttal. Köszönöm a beszélgetést, sok sikert kívánok az új feladatok ellátásához és elképzeléseid megvalósításához! László Ferenc termelési igazgatóval Máténé Lengyel Enikő beszélgetett. Az OVIT versenyképességének javítása Mint az OVIT Híradó előző számainkban jeleztük, folyamatosan dolgoznak az OVIT versenyképességének javítását célzó projekt keretében létrehozott részben a fedezettermelő képességünket befolyásoló tényezőket, részben a közvetlen költségeinket vizsgáló és a szükséges hatékonyságjavító intézkedésekre javaslatokat kidolgozó teamek. Az áttekintett hatalmas adattömegre alapozva elkészített analízisek összegző áttekintése, az intézkedési javaslatok tervezeteinek kidolgozása céljából szükségessé vált a két team tagjainak a napi robotból való néhány napos kiszakítása. A június végén két turnusban Keszthelyen végzett koncentrált teammunka a projekt adott szakaszában előfeltétele volt a cégvezetés által a teamektől elvárt munka megfelelő minőségű elvégzésének. A keszthelyi munka intenzitását jellemzi, hogy a reggel 9 órai kezdést követően az ebéddel és vacsorával megszakítva a teamek minden nap az éjszakai órákba nyúlóan dolgoztak. A teamek egy-egy téma vizsgálatára alteameket hoztak létre. Ugyancsak a munka hatékonyságát szolgálta a Keszthely és a zuglói szerver között létrehozott adatkapcsolat, melynek révén a döntő többségében eleve notebookon dolgozó teamtagok közvetlenül a szerverre tölthették fel elkészült anyagaikat. Bár a keszthelyi koncentrált munkát követő szabadságos időszak némileg nehezítette a teamek működését, de nem akadályozta meg azt, hogy a cégvezetés 15

17 2010/4. OVIT Híradó tagjaiból álló Projekt Irányító Bizottság (PIB) augusztus 11-én érdemben áttekinthesse a projekt előrehaladását. A teamek csaknem 70 témát vizsgáltak. A PIB a helyzet sokoldalú elemzését követően döntött, hogy: a vizsgált témák vonatkozásában a teamek a meghirdetett egységes dokumentációs rendszer követelményeihez való illeszkedés érdekében mielőbb fejezzék be anyagaik komplettírozását és egyenszilárdságúvá tételét; a PIB tagjai tegyenek javaslatokat a 70 téma közül azokra, amelyek a legnagyobb mértékben érintik az OVIT működésének sikerességét, amelyek a leginkább kihatnak az OVIT hatékonyságára, azaz amelyek a cégvezetés rapid intézkedését tehetik szükségessé; a beérkező javaslatok alapján a projekt szakmai irányítása dolgozzon ki javaslatokat a PIB következő, szeptemberi ülésére a konkrét, cégvezetési szintű intézkedésekre (ki, mit, mikorra tegyen). A munka fejleményeiről az OVIT Híradóban a továbbiakban is beszámolunk. Görgey Péter - koordinációs vezető már a világűrben is. Ráadásul napjaink hulladéka egyre kevésbé természetes anyagú, inkább mesterséges, mérgező, nehezen lebomló anyagokból áll. Bár tudományos viták zajlanak róla, hogy milyen mértékű a környezetben a változás, amelyet a szilárd, folyékony és gáznemű hulladékainkkal okoztunk, egy biztos, komoly mértékben beavatkoztunk bolygónk egyensúlyába, de hogy mik lesznek a hatások, azt csak Természetanya tudhatja. Talán többen emlékeznek a 80-as évek végére, amikor a tévéhíradó Németország (még az NSZK) és a Benelux államok határán, német oldalon felhalmozódott üres alumínium italos dobozok hegyeit mutatta be. Akkoriban még különösen a vasfüggöny innenső oldalán nehezen volt érthető, értelmezhető, hogy az egyébként minden szempontból kiváló kapcsolatban levő országok közt miként lehet ez komoly feszültség forrása, csupán amiatt, hogy a három kicsi ragaszkodott a könnyebben újrahasznosítható csomagolási módok alkalmazásához. Megítélésem szerint a magyar lakosság viszonyulása a környezethez maga az emberi gondolkodás látványos változáson ment keresztül az elmúlt pár évtizedben, hiszen mára elterjedt gyakorlat a lakossági szelektív hulladékgyűjtők, szigetek kialakítása, amelyeket igénybe is vesz a lakosság jelentős része. Ma már felháborodunk, ha azt látjuk, hogy a szelektív hulladékgyűjtőben keveredik a hulladék, vagy maga a szállító keveri azt össze Szelektív hulladékgyűjtés a Körvasút soron Amióta az ember megjelent a Földön, azóta termeli a hulladékot. Erre bizonyíték egy kőkori hulladéktároló, amelyre Norvégiában egy település maradványai közt akadtak. A történelem során kevés figyelmet fordítottak az emberek erre a kérdésre, inkább csak akkor foglalkoztak vele, ha már kellemetlen, elviselhetetlen volt az élet miatta (bűz, járványok, stb.). Mára már mindenütt található hulladék, bolygónk legmagasabb hegyein, az Antarktisz jégmezőin, de Az OVIT ZRt. tevékenységéből adódóan mindig szoros kapcsolatban állt a környezettel. A távvezeték-építés követve a kijelölt nyomvonalat tipikusan a környezetben zajlik, sokszor környezetvédelmi területeken keresztül. Mind a tevékenység, mind a közben keletkező hulladékok komoly odafigyelést, szervezett megoldásokat követeltek korábban is, de az utóbbi időben a jogszabályok szigorodásával ezt a figyelmet tovább kellett fokozni. Talán ennek is köszönhető, hogy az OVIT-nál az a tapasztalat (úgy a belső, mint a külső), hogy a dolgozók környezettudatossága kiemelkedően magas. Mára megszokott, hogy a munkahelyeken egymástól elkülönítve gyűjtjük a kommunális, a szerelési, a veszélyes, stb. hulladékokat. Mégis fontos és előremutató lépés volt a cég életében, hogy a jogszabályi elvárásokat meghaladó módon bevezetésre került az 16

18 OVIT Híradó 2010/4. OVIT ZRt. központjában, a Körvasút soron a papír és műanyag hulladékok szelektív gyűjtése. A Szolgáltató üzem minden irodában biztosította a szükséges gyűjtőedények elhelyezését, feliratozását, illetve a takarító személyzet megfelelő utasításokat kapott arra vonatkozóan, hogy milyen módon kezelje, gyűjtse, illetve helyezze el az általunk már szelektíven külön gyűjtött irodai papírhulladékot, illetve a műanyag palackok hulladékait május Személyi hírek Azt csak remélni tudom, hogy az erőfeszítések nem voltak hiábavalók, és minden kollégánk rendeltetésének megfelelő módon használja a kihelyezett gyűjtőedényeket, hozzájárulva a felesleges környezetterhelés csökkentéséhez. A szkeptikusok gyakran kérdezik, mit tehet egyetlen ember a globális környezetvédelem érdekében. A válasz egyszerű: rengeteget. Hiszen a társadalom egyénekből áll, és az egyének cselekedeteitől függ egy társadalom összképe. Mint ahogy a drótsodrony is elemi szálaitól erős Nagypál Béla - Integrált Rendszer vezető belépett 3 fő ebből szellemi 2 fő fizikai 1 fő kilépett 6 fő ebből szellemi 2 fő fizikai 4 fő június belépett 16 fő ebből szellemi 7 fő fizikai 9 fő kilépett 11 fő ebből fizikai 7 fő nyugdíjba ment 4 fő július belépett 17 fő ebből szellemi 13 fő fizikai 4 fő kilépett 13 fő ebből fizikai 7 fő szellemi 5 fő nyugdíjba ment 1 fő Humán erőforrás osztály 17

19 2010/4. OVIT Híradó Új belépők Virág Máté Projekt kontrolling osztály Kránicz Rita Projekt kontrolling osztály 1985-ben születtem Keszthelyen, iskolás éveimet is ott töltöttem. Érettségi után Zalaegerszegen tanultam tovább a Budapesti Gazdasági Főiskola PSZF karának akkreditált szakán, amit 2006-ban fejeztem be. Jelenlegi tanulmányaimat is ott folytatom pénzügy és számvitel szakon, immár végzős hallgatóként. Fél éve lakom Budapesten, igyekszem megismerni a várost, minél több látványosságot felfedezni. Mivel a családom nagy része távol lakik, így sokat utazom, ez is az egyik elfoglaltságom lett az elmúlt hónapokban. Szeretek olvasni, moziba járni és főzni is. Az OVIT az első munkahelyem, április óta a Vállalkozási Igazgatóság Projekt kontrolling osztályán tevékenykedem. Remélem, még sokáig lehetek tagja az OVIT csapatának. ***** október 5-én láttam meg napvilágot. Életem első 18 évében úgy éltem, ahogyan azt illik, folyton úton voltam. Sok minden fontosabb volt, mint az iskola. Érettségi előtt letettem egy középfokú angol nyelvvizsgát, így legalább egy tantárggyal kevesebbel kellett foglalkoznom. Érettségi után elvégeztem egy pénzügyi és számviteli ügyintézői szakot, majd a Budapesti Gazdasági Főiskola hallgatója voltam novemberében elhelyezkedtem egy építőipari kivitelezői cégnél, amely társasházak építésével, azok üzemeltetésével és a lakások eladásával foglalkozott. Nem könnyű meghatározni, pontosan milyen munkakörben is voltam, a szerződésemben pénzügyi munkatárs szerepelt, de a feladataim közé tartozott többek között a garanciakezelés is áprilisától dolgozom a Projekt kontrolling osztályon, mint gazdasági elemző. Feladataim elsősorban a Távvezeték Üzletigazgatóság és a Távközlési üzem által végzett munkákhoz kapcsolódnak, de az osztály egyéb tevékenységeiből is kiveszem a részem, valamint élvezem a csinos hölgyek társaságát. Az egyik kedvenc hobbim a kerékpározás, azon belül is a tracking és a cross country. Az utazás szintén fontos része az életemnek. A barátnőm meg akar tanítani lovagolni,és ezen kívül el szeretném kezdeni a sportíjászatot is. ***** 18

20 OVIT Híradó 2010/4. Számos vezető beosztású kollégám, és az én feladataimat is, a lecsökkentett technológiai személyzet között osztották szét. Kirinovits Tamás Erőművi technológiai osztály, vegyészeti szakág (Paks) Fejér megyében, Rácalmáson születtem. Dunaújvárosban elvégzett középiskola után a Budapesti Műszaki Egyetemen védtem meg a gépészmérnöki diplomámat 1979-ben. Áprilistól dolgozom az OVIT ZRt. paksi kirendeltségénél, mint energetikus. Segítőkész és nagyon kedves kollégákat ismertem meg az eddig eltöltött idő alatt. Igyekszem a munkámat a korábbi évek tapasztalatait is hasznosítva legjobban elvégezni. Nős vagyok. Két gyerekünkkel, egy fiúval és egy lánnyal, a szülőfalumban élünk. Kertes házban lakunk, ahol szabadidőmben mindig találok hasznos elfoglaltságot. Ha lehetőségünk adódik, szívesen megyünk kirándulni vagy kerékpározni. A Duna közelsége is számos pihenési lehetőséget ad. ***** A Papíripari Vállalat dunaújvárosi gyárában kezdtem el dolgozni energetikusként. Az energiafelhasználás tervezése, elszámolása, valamint a fajlagos felhasználások javítási lehetőségeinek megteremtése volt a feladatom. Az évek folyamán a telephely minden munkaterületét megismerve a teljes hőenergia vásárlását és a cellulózgyártás saját lúgregeneráló kazánjával termelt gőzének szétosztását, a szolgáltatói hálózat üzemeltetését irányítottam, mint művezető, majd üzemvezető. Az üzemvitelen elszámolásokon felül a hálózat teljes karbantartása is a munkámhoz tartozott. A társadalmi átalakulást követő privatizációban a több termelő egységre szétváló telephelyen a szalmacellulóz gyártói szervezethez kerültem. Tulajdonosváltások és új termék bevezetések mellett a gyár teljes energiaellátásának a gazdája lettem, mint főenergetikus. Közben munkaköröm kibővült a gyár biztonságtechnikai felügyeletével, illetve számos egyéb környezetvédelmi, stb. feladattal, a megszerzett munkavédelmi technikusi végzettség és egyéb továbbképzések miatt. Integrált rendszer hírei Az OVIT ZRt. minőségalapú integrált irányítási rendszere kiépítésének történeti áttekintése 6. rész (folytatás) Az 1996-ban tanúsított minőségbiztosítási rendszer folyamatos továbbfejlesztése Az egyes rendszerszabványi követelményeknek megfelelő rendszer-továbbfejlesztési és tanúsítási/minősítési időpontokat az 1. számú ábra mutatja be. A csökkenő piaci igény miatt egyre gazdaságtalanabbá váló szalma- és lencellulóz gyártása a gyár teljes szerkezeti átalakulásához vezetett. A kiszolgálói területen munkakörök szűntek meg. Radikális létszámleépítés történt a gyár bezárásának elkerüléséért. 1. ábra: A fejlődés lépcsői 19

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Beszámoló az OVIT ZRt. 2011. I. félévi gazdálkodásáról 2 A Vértesi Erőmű karbantartási munkáinak átvétele 5 ***superior kategóriába lépett a keszthelyi Hotel

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Az MVM OVIT Zrt. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 2 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I. félévi gazdálkodásáról 3 Projektjeinkről 6 Rendezvények

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei 1 Egy új bolygó a társaság égboltján? 4 Projektjeinkről 5 Társadalmi szerepvállalás 12 Személyi hírek 13 Beszélgetés Csomai Kamillával, az OVIT közgazdasági igazgatójával

Részletesebben

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral

Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgató úrral Tartalomjegyzék Év végi beszélgetés Gopcsa Péter vezérigazgtó úrral 1 Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2012. I-III. negyedévi gazdálkodásáról 4 Az MVM OVIT Zrt. középtávú stratégiája felülvizsgálatának a tézisei

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az Igazgatóság közleményei 1 Új vezetés az OVIT élén 2 Beszámoló az OVIT ZRt. 2010. I. félévi gazdálkodásáról 2 Projektjeinkről 5 Rendezvények 12 Személyi hírek 18 Új belépők 19 Integrált

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4

Az Igazgatóság közleményei. Beszámoló az MVM OVIT Zrt. 2013. I. félévi gazdálkodásáról. Ovit Híradó 2013/4 A legsikeresebbek mindig azok lesznek, akik felismerik a darabolás hatalmát, vagyis, akik egyszerre soha nem harapnak annál nagyobb falatot, amit még ténylegesen meg is tudnak rágni. (Anthony Robbins)

Részletesebben

Az Igazgatóság közleményei

Az Igazgatóság közleményei Tartalomjegyzék Az MVM OVIT Zrt. 2012. december 19-ei rendkívűli közgyűlése 1 Az Igazgatóság közleményei 1 Az új csoportszintű szabályozók leképezése 2 Projektjeinkről 3 Rendezvények 8 Új belépők 10 Munkavédelem

Részletesebben

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt.

- a folyamat - A megvalósítás öt, egymástól elkülöníthetõ, de egymásra épülõ részprojektbõl állt. Ez is lezárult: a Gyõr Szombathelyi projekt - a folyamat - Az igazgatóság közleményei 2006. augusztus 23-i ülésén az Igazgatóság jóváhagyta a 2006. június 28-i ülésérõl felvett jegyzõkönyvet. Elfogadta

Részletesebben

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék

OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék OVIT HÍRADÓ 2007/5. Tartalomjegyzék Az igazgatóság közleményei... 1 A Várpalotai E.ON alállomás bõvítésének rövid története... 1 Öt nap!... 3 54. MEE Vándorgyûlés... 5 KarMen... 5 Személyi hírek... 7 Beszélgetés

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

hírgetmondó online hírújság

hírgetmondó online hírújság tartalom KÖSZÖNTŐ 3 hírgetmondó online hírújság SIKERTÖRTÉNET 4 Tanácsadóink sikertörténetei hogy jobban megismerjük egymást! SZERKESZTŐK: HÍREK - ENERGETIKA 8 Naprakész információk, vélemények energetikusainktól.

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez,

XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április. Vezérigazgató úr! Gratulálok a kinevezésedhez, XXXII. évfolyam, 4. szám 2009. április Zöld út Paks-2 létesítésének elõkészítõ tevékenységéhez A paksi atomerõmû bõvítésére vonatkozó parlamenti határozatot az energetikáért felelõs miniszter, Molnár Csaba

Részletesebben

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél

)mert. magazin. MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. 2014. tél mert magazin )mert ( MÁTRAI ERÕMÛ ZRt. magazin Mátrai Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság H-3271 Visonta, Erőmű utca 11. Tel.: +36 37 334 000, Fax: +36 37 334 016 E-mail: matra@mert.hu Web: www.mert.hu

Részletesebben

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel

a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu Megfelelni a kor iparági követelményeinek: korszerűbb, hatékonyabb rendelésfelvétel a Hungaropharma Zrt. információs lapja www.hungaropharma.hu XX. évf. 2012/5.sz. Megfelelni a jövő kihívásainak beszélgetés dr. Feller Antallal, a gyógyszerpiac jelenlegi helyzetéről Békéscsaba nem volt

Részletesebben

Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde. Az energiatudatos társadalomért. Lapunk tartalmából

Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde. Az energiatudatos társadalomért. Lapunk tartalmából XIV/2 2009. őszi-téli szám Célunk: gazdasági, társadalmi és környezeti harmónia Harmincöt év után avathatott vízerőművet Szabó Imre miniszter avató beszéde Kenyeri, 2009. augusztus 27. Tisztelt Polgármester

Részletesebben

MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI?

MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI? MIT TESZ AZÉRT, HOGY TÖBBEN AKARJANAK ÖNTŐL VÁSÁROLNI? Az egyik ismerősöm mesélte néhány hete, hogy vásárolni akartak, de nem tudtak. Mi is történt? Az elmúlt hétvégén négy munkatársammal konferencián

Részletesebben

gáz.áram Az E.ON energiamagazin 2010. ősz-tél www.eon.hu 45 MILLIÁRD E.ON E.ON Csökkentsük a lábnyomunkat! Energiamegtakarítás E.

gáz.áram Az E.ON energiamagazin 2010. ősz-tél www.eon.hu 45 MILLIÁRD E.ON E.ON Csökkentsük a lábnyomunkat! Energiamegtakarítás E. 2010. ősz-tél gáz.áram Az E.ON energiamagazin www.eon.hu 45 MILLIÁRD AZ ÁRAMHÁLÓZATAINKRA TELI FÖLDGÁZ- TÁROLÓK JÖHET A TÉL E.ON VÉDENDŐ FOGYASZTÓK PROGRAM Csökkentsük a lábnyomunkat! Energiamegtakarítás

Részletesebben

Siker és harmónia tanulságos vállalkozónői életutak

Siker és harmónia tanulságos vállalkozónői életutak Siker és harmónia tanulságos vállalkozónői életutak Sziliplast Kft Mucsiné Horváth Erzsébet 1. A vállalkozás története és jellemzői A Sziliplast Kft-t édesapám hozta létre 1989-ben, a rendszerváltás idején.

Részletesebben

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI

A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI XLVIII. ÉVFOLYAM 2011. 1. SZÁM A MAGYAR VILLAMOS MÛVEK KÖZLEMÉNYEI ÚJ, HATÉKONY KERESKEDÉSI ESZKÖZ, A CTF HUPX: A MAGYAR ÁRAMTÔZSDE A PAKSI ATOMERÔMÛ BÔVÍTÉSE ÚJ BLOKKOKKAL AKKREDITÁCIÓ A VILLAMOSENERGIA-IPARBAN

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ

AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Megjelenik 3.500 példányban AZ ÉSZAK-ZALAI VÍZ- ÉS CSATORNAMÛ ZRT. JUBILEUMI KIADVÁNYA EMLÉK ÉS MUNÍCIÓ Össze lehet-e foglalni néhány oldalnyi, képekkel illusztrált újságban ötven év történéseit? Át lehet-e

Részletesebben

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés

A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Ramháb Mária A világon mindenkinek fontos lett ez az építkezés Kezdjük a rövid élettörténeteddel! Baján születtem, itt éltem 18 éves koromig. Utána volt egy pedagógus pályaszakasz az életemben, és azt

Részletesebben

Szervezetfejlesztési terv

Szervezetfejlesztési terv Szervezetfejlesztési terv A Chemium Kft. külpiaci terjeszkedéssel kapcsolatos szervezeti átalakulásának lehetőségei Készítette: Metodus kft. Budapest, Csenger u. 11. D. ép. fszt. 1 2013. december6. Tartalomjegyzék

Részletesebben

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV

2007. május VI. évfolyam FÕMTERV 2007. május VI. évfolyam FÕMTERV A francia mondás úgy véli, hogy elmenni annyi, mint egy kicsit meghalni. Én inkább azt hiszem, hogy valahová megérkezni az igazi halál. Hiszen, ha az ember megérkezett,

Részletesebben

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008

Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Szakdolgozat Kertészné Benkóczy Laura 2008 Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Humán Erőforrás tevékenységek alkalmazásának lehetőségei magyar kisvállalkozások esetében M.Sc. Szakdolgozat

Részletesebben

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja

Buszok. Norvégiába és Svédországba. 12 13. oldal. A Rába Jármûipari Holding lapja 1 oldal A Rába Jármûipari Holding lapja LXIV. évfolyam 3. szám 2012. május www.raba.hu A Rába közgyûlése egyetért a társaság hosszú távú céljaival 2 3. oldal 12 13. oldal A RÁBA NYRT. ÉVES REN- DES KÖZGYÛLÉSE

Részletesebben

gáz.áram Megépítettük Magyarország legnagyobb naperőművét! Az E.ON időszakos kiadványa Elsőként a magyar energiaszektorban Lean - bevezetés 16.

gáz.áram Megépítettük Magyarország legnagyobb naperőművét! Az E.ON időszakos kiadványa Elsőként a magyar energiaszektorban Lean - bevezetés 16. 2013. nyár gáz.áram Az E.ON időszakos kiadványa Megépítettük Magyarország legnagyobb naperőművét! www.eon.hu www.facebook.com/eonhungaria Amikor a munkából hivatás lesz Katasztrófaelhárítás a Tiszántúlon

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény

Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény 1 A Rába Járműipari Holding lapja LVIII. LVI. évfolyam 10. 5. szám 2004. 2006. október május SIKERES ELSŐ NEGYEDÉVÜNK Folytatódó árbevétel-növekedés, pozitív üzemi eredmény A Rába-csoport a 2006 első negyedévében

Részletesebben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben

Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Társadalmi felelősségvállalás az egészségügyben Készítette: Győrffy Katalin Zsófia Budapest, 2006 3 Tartalomjegyzék Bevezetés... 6. oldal Kifejtés

Részletesebben