Okmányiroda a Kucorgónál is Ügyfélszolgálat is várja a lakosokat Rákoskerten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Okmányiroda a Kucorgónál is Ügyfélszolgálat is várja a lakosokat Rákoskerten"

Átírás

1 2008. június 26. A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 11. szám Okmányiroda a Kucorgónál is Ügyfélszolgálat is várja a lakosokat Rákoskerten KILI TAMÁS Kihelyezett Ügyfélszolgálati és Okmányiroda nyílt Rákoskerten a Kucorgó téri pavilonsoron június 17- én. A nemzeti színû szalagot Riz Levente polgármester vágta el, az ünnepi eseményen megjelent Dombóvári Csaba és Fohsz Tivadar alpolgármesterek, Rúzsa Ágnes jegyzõ, valamint Csepetiné Gébele Judit, az önkormányzat ügyfélszolgálata és Baráthné Ilyés Piroska, a központi Okmányiroda vezetõje. Június 25-tõl Rákoshegyen és Rákosligeten is megnyílt a kihelyezett ügyfélszolgálati iroda. Folytatás a 3. oldalon > Rákosmenti múzeumok éjszakája Három helyszínnel csatlakoztunk a rendezvényhez SZAKÁCS ZSUZSA Öt évvel ezelõtt Szent Iván éjszakáján könnyû kulturális kalandnak indult a Múzeumok Éjszakája rendezvény. Mára óriási kulturális ünneppé vált. Számos kiállítóhelyen koncertekkel is várták a látogatókat. Idén Rákosmente három helyszínnel csatlakozott a rendezvényhez. Bõvebben a 20. oldalon Újabb uniós pályázatokat nyertünk MUNKATÁRSUNKTÓL November 16-án Rákosmente Önkormányzata uniós pályázatot nyújtott be az Új Magyarország fejlesztési terv Közép-Magyarországi Operatív Program támogatási rendszeréhez a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, valamint az Újlak utca 106. alatti több szociális intézményt (Családsegítõ Központ, Virágoskert Értelmi Sérültek Napközi és Átmeneti Otthona, Segítõ Közösség Támogató Szolgálat) magába foglaló épület akadálymentesítésére. A központi elbíráló szerv a pályázatokat júniusban a maximális millió Ft összegû támogatásra érdemesnek ítélte. Folytatás a 8. oldalon > A J Á N L J U K * A J Á N L J U K * A J Á N L J U K Ülésezett a képviselõ-testület 2-6 Átadták a díszpolgári címeket 7 Emlékparkot avattak Rákoskerten 8 88 éve fáj Trianon 9 Testvérvárosunk a lengyel Krosnói járás 10 Védekezés a parlagfû ellen 12 Pedagógusok köszöntése 14 Nyári táborajánló 19 Szörényi Levente Rákosmentén 21

2 2 TORKOS MATILD Riz Levente polgármester június 11- ére hat rendkívüli sürgõsséget igénylõ elõterjesztés megtárgyalására hívta össze a testület tagjait. Elsõként elbírálták a Rákoscsabai Közösségi Ház intézményvezetõi állására kiírt pályázatot, amelyet a Rákoscsaba-Újtelepen élõ Kecskeméti József, a Gutenberg Mûvelõdési Otthon volt igazgatója nyert el. A nyílt ülésen szót kért Pájer Ildikó, a Csigaház leköszönõ igazgatója, aki megköszönte azokat az éveket, amelyeket az intézmény élén eltölthetett. Ezután Riz Levente polgármester, Hoffmann Attila (MSZP), Kiss Lajos (MSZP), Fachet Gergõ (Itthon Rákosmentén Egyesület), Soltiné Kis Katalin (SZDSZ), Benkõ Péter (MSZDP), Dunai Mónika (Fidesz) és Csorba Béla (KDNP) köszönte meg az igazgatónõ munkáját. A testület ezután rátért Fohsz Tivadar elõterjesztésének megtárgyalására. Az alpolgármester az önkormányzati óvodák és szociális intézmények közétkeztetési közbeszerzési pályázatának kiírásához szükséges nyersanyagnorma értékének meghatározásához nyújtott be javaslatot, amely éles vitát váltott ki. A szocialista képviselõk (Ruthner György, Hrutka Zsolt, Kiss Lajos) azt kifogásolták, hogy a pályázati eljárás már lezajlott, vagyis lényegében utólagos jóváhagyást kér az elõterjesztõ a már kimunkált nyersanyagnormák jóváhagyására, márpedig ez szerintük testületi hatáskör, amit a pályázati kiírás elõtt kellett volna elfogadnia a testületnek. Ehhez a véleményhez csatlakozott Fachet Gergõ (IRE) is, aki kijelentette: hatás- Ö N K O R M Á N Y Z AT Hírhozó Kecskeméti József a Csigaház élén Harminchét bitumenpermetes utca felújításáról döntöttek a képviselõk A testület éjszakába nyúlóan tanácskozott körelvonás történt. Fohsz Tivadar visszautalt a 2005-ben lefolytatott pályázati eljárásra, amelynek során több hónap alatt több fordulóban sem sikerült dönteni az illetékes bizottságnak, végül Hoffmann Attila akkori polgármester egyszemélyben eldöntötte, hogy a Fohsz Tivadar alpolgármester minõségi problémák miatt késõbb sokat kárhoztatott Plásztán Kft. fogja három évig közétkeztetni a kerületet. Kiss Lajos kifogásolta, hogy míg az iskolások nyersanyagnormáját jócskán megemelték, aközben a szociális étkeztetésben résztvevõket 80 forinttal csökkentették, amire az volt a válasz, hogy a szülõk gyermekeik korábbinál jobb minõségû tápláléka érdekében szívesebben fizetnek egykétszáz forinttal többet. Kovács István (IRE) a demokrácia játékszabályainak betartására hívta fel a figyelmet. Olyan színházban vagyunk, ahol az ellenzékre semmilyen módon nincs szükség - summázta véleményét a képviselõ. Fohsz Tivadar leszögezte: a nyersanyagnormákról, a közbeszerzési eljárásról az Egyesített Szolgáltató Központ vezetõje, a Hivatal pénzügyi vezetõje, valamint dietetikus táplálkozási szakértõbõl álló grémi- F O G A D Ó Ó R Á K * F O G A D Ó Ó R Á K * F O G A D Ó Ó R Á K Országgyûlési képviselõ Alexa György MSZP minden hónap utolsó csütörtöke ig a Kaszáló u. 45. alatt. A júliusi és augusztusi fogadóórák elmaradnak. Polgármester Riz Levente Fidesz augusztus 25. Kihelyezett fogadóóra június 30-án ig a Rákoscsabai Közösségi Házban. Bejelentkezés: , Jegyzõ Dr. Rúzsa Ágnes jegyzõ: július 7.Elõzetes bejelentkezés: Alpolgármesterek Dr. Dombóvári Csaba Fidesz augusztus 25. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Fohsz Tivadar Fidesz augusztus 18. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. * Horváth Tamás Fidesz augusztus 11. Bejelentkezni az ügyfélszolgálati irodában lehet. Tanácsnokok Dunai Mónika Fidesz, oktatási, kulturális és civil kapcsolatok minden hónap 2. csütörtökén óra között a Rákoscsabai Közösségi Házban. * Lázár Attila Fidesz közbiztonsági és sporttanácsnok a hónap 1. hétfõje 18 óra Fidesz-iroda, Péceli út 106. *

3 2008. JÚNIUS 26. Ö N K O R M Á N Y Z AT 3 um döntött, a közbeszerzést pedig gyorsított nyílt eljárással folytatták le, a szerzõdés csak ezév december 31-ig szól. A testületi ülésen az alpolgármester bejelentette: a Pensio 17 Kft. nyerte a közbeszerzési tendert. A cég már korábban is szolgáltatott a kerületben. Még egy ideig vitatkoztak a képviselõk az iskolákban eddig feltálalt ételek minõségérõl, majd az MSZP bejelentette: nem vesznek részt a szavazásban. A képviselõ-testület ezt követõen 16 igen, 0 nem és 1 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy az önkormányzat fenntartásában lévõ iskolák, gimnáziumok, nyári napközis tábor, óvodák és szociális intézmények évi közétkeztetési közbeszerzési pályázatában a nyersanyagnorma bruttó értékének meghatározásáról. A testület jóváhagyta a lengyelországi Krosno járással megkötendõ testvérvárosi együttmûködési megállapodás tervezetét, és felhatalmazta a polgármestert, hogy kösse meg a testvérvárosi megállapodást. Majd módosította az önkormányzat vagyonáról való rendelkezési jog gyakorlásának szabályairól szóló, többször módosított rendeletet 24 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett. A testület ezután úgy döntött, hogy Rákoskeresztúr városközpont megújítására vonatko- Kecskeméti József zóan a Funkcióbõvítõ rehabilitáció: Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése címû európai uniós pályázaton a következõ tevékenységeket szerepelteti: fõtér kialakítása, mélygarázs építése, a Fuchs-kastély kertjének köztérré alakítása, a Szent Kereszttemplom elõtti köztér kertépítészeti felújítása, közösségi térré történõ átalakítása, a polgármesteri hivatal energetikai korszerûsítése és akadálymentesítés, sétány kialakítása a Pesti út északi oldalán, új szolgáltatóház terveinek elkészítése (Pesti út 170.). Riz Levente polgármester elõterjesztésében a képviselõk elfogadták a kerület városfejlesztési koncepcióját, az IVS-t. (Integrált Városfejlesztési Stratégia ). A testület elõzetes kötelezettséget vállalt arra, hogy a 2,052 milliárd forint összértékû pályázathoz 743,2 millió önrészt biztosít az önkormányzat évi költségvetésében. A javaslatot 24 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett fogadta el a testület. Végezetül a testület Riz Levente polgármester javaslatára úgy döntött, az elõzõ ciklusban készült összes, bitumenpermetes technológiával kezelt utat felújítják, mivel azok mára tönkrementek. A testületi ülésen Kiss Lajos (MSZP) korábbi alpolgármester elismerte felelõsségét a hibás technológia kapcsán. Az elõzõ ciklusban 200 millióból készült utakra most 113 milliót kell költeni, hogy rendbe hozzák õket. A hûség kedvéért a következõ utcák bitumennel permetezett burkolatának felújításáról döntöttek a képviselõk: 523. utca, 520. utca, 519. utca, 533. utca, 527. utca, 529. utca, 518. utca, Pallós utca, Kertalja utca, Kürtös utca, Jó utca, Szabadhatár utca, Vági utca, Porzó utca, Buziási utca, Bánréve utca, Enying utca, Bojt utca, Adorján utca, Derengõ utca, Vendég utca, Drégelypalánk utca, Egerbocs utca, Nyárád utca, Jásztelek utca, Eresz utca, Érdem utca, Ezüst utca, Magyarhida utca, Tarack utca, 522. utca, Kalmárvölgy utca, Kalmár utca, Keszeg utca, Derült utca, Göndör utca, Teréz utca, Szárazhegy utca. Az elõterjesztést 21 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett szavazták meg. Okmányiroda nyilt a Kucorgó téren Folytatás az 1. oldalról > A kerület elsõ ilyen jellegû intézménye nem csak a rákoskertiek, hanem a rákoscsabaiak életét is megkönnyíti, hiszen hivatalos dolgaik elintézéséért már nem kell Rákoskeresztúr központjába beutazniuk. Az iroda megnyitásáról márciusában döntött a képviselõ-testület, majd a Rákosmente Kft. kivitelezésében felújították az épületet. A 7 millió forintos beruházás keretében elkészült a teljes épületgépészeti rekonstrukció, a tetõszigetelés, új padlóburkolatot raktak le, kiépítették a speciális számítógépek informatikai hátterét és a riasztórendszert. Az épület átadásán Riz Levente elmondta: már a 2006-os választási programjukban is megfogalmazták, hogy Rákosmentén a hatékonyabb ügyintézés érdekében a kerületrészekben is legyenek kihelyezett közigazgatási szolgáltatások. Hangsúlyozta, hogy rövid idõn belül igyekeznek megoldani a parkolási gondokat, és szeretnének egy kerékpártárolót is kialakítani az épület mellett. Rövidesen ügyfélszolgálati iroda nyílik a Rákoshegyi Közösségi Házban és Rákosligeten a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban. A Kucorgó téri intézményben 2-2 közalkalmazott dolgozik. Az ügyfélszolgálatnál történik az épülethatósági, mûszaki, szociális kérelmek átvétele, az ügyintézéseknél felmerülõ illeték- és pénzbefizetéseket a helyben mûködõ pénztár intézi. Az okmányirodában lehetõség van személyi igazolvány, hazai és nemzetközi vezetõi engedély, útlevél, valamint parkolási igazolványok igénylésére, cseréjére. Ezen okmányok pótlása, valamint a lakcímváltozás bejelentés, a népesség-nyilvántartási és anyakönyvi ügyek és az egyéni vállalkozói igazolvány ügyintézésére továbbra is csak a Pesti út 163. alatti okmányirodában van lehetõség. Ügyfélfogadási rend: Hétfõn, mindkét irodában: Kedden és szerdán mindkét irodában: Csütörtökön az Ügyfélszolgálati irodában: , az Okmányirodában: Pénteken, mindkét irodában: Ebédidõ minden nap, mindkét irodában: F O G A D Ó Ó R Á K * F O G A D Ó Ó R Á K * F O G A D Ó Ó R Á K Fejér Gyula Fidesz, mûszaki tanácsnok bejelentkezni a os telefonszámon lehet. A képviselõ-testület tagjai Barna Andor SZDSZ 5. evk., ISB-elnök minden hó 1. szerdáján ig a Kaszáló utcai Csicsergõ óvodában. Dr. Benkõ Péter MSZDP megbeszélés szerint a Polgármesteri Hivatalban ( ). Dr. Bényi Zsolt Fidesz 9. evk., EB-elnök a hónap utolsó csütörtök óra, Rákoshegyi Közösségi Ház. Csorba Béla KDNP MIÉP, VFB-elnök elõzetes telefonos egyeztetés után ( ) a KDNP Péceli út 220. szám alatti székházában. Derczbach Istvánné MSZP minden hónap 1. keddjén ig az Újlak utcai iskolában. Dr. Dombóvári Csaba Fidesz, 17. evk. minden hónap 1. csütörtökén óráig a Csekovszky Árpád Mûvelõdési Házban. Dunai Mónika Fidesz, 14. evk. minden hónap 2. csütörtökén között a Rákoscsabai Közösségi Házban. Dr. Fachet Gergõ Itthon Rákosmentén Egyesület egyeztetés alapján, tel.: , (képviselõ-testületi iroda). Fejér Gyula Fidesz, 8. evk. minden hónap utolsó csütörtökén óra között a Rákoshegyi Közösségi Házban. Dr. Fenke Ferenc KDNP MIÉP, 12. evk., SZLB-elnök minden hónap 2. csütörtökén között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

4 4 Ö N K O R M Á N Y Z AT Hírhozó Régi-új vezetõk az óvodák élén Csapadékvíz-elvezetõ program indult a kerületben TORKOS MATILD Június 19-én még úgy tûnt, a testület a nyári szabadság elõtt utoljára ült össze, azonban az ülés végén kiderült: Riz Levente polgármester várhatóan július 7- én még egy rendkívüli ülést összehív. A 38 napirendi ponttal meghirdetett testületi ülés kiegészült még tíz rendkívüli sürgõsséget igénylõ elõterjesztéssel, sõt a polgármester a testületre váró kemény munka mellett még a képviselõk vérét is akarta, az ülés elején délutáni váradásra invitálta elöljáróinkat a Fuchs-kastélyba. Riz Levente rövid tájékoztatójából egyebek mellett megtudhattuk, hogy június 16-án be- Ruthner György a zöldfelület szerinte gyenge karbantartását kritizálta nyújtották Rákoskeresztúr városközpontjának fejlesztésére vonatkozó EU-pályázatot, beszámolt a buszfolyosó kapcsán folytatott sikeres együttmûködésrõl a szocialista országgyûlési és fõvárosi képviselõkkel, bejelentette, hogy újabb EU-pályázatokat nyertek, ezúttal akadálymentesítésre, megnyílt a Kucorgó téri Okmányiroda, valamint arról is szót ejtett, hogy a képviselõ-testület támogatásából új egyenruhával gazdagodott a kerületi Rázenezenekar. A polgármester elmondta, hogy Kósa László, a rákoskeresztúri evangélikus egyház lelkésze 40 év szolgálat után nyugdíjba vonult, és 33 év után megválik a Szent Kereszt katolikus templom közösségétõl Snell György atya Lázár Attila is, akit Erdõ Péter bíboros a budapesti bazilikába helyezett át plébánosnak. Riz Levente a testület nevében megköszönte a lelkészek több évtizedes áldozatos munkáját. Ruthner György (MSZP) Hova tûnt a pénz? címmel vetítéssel egybekötött felszólalásában igyekezett felhívni a figyelmet arra, hogy a zöldfelület fenntartásra az elõirányzatnál 30 millió forinttal kevesebbet fordított az önkormányzat, amelynek az eredményét igyekezett képileg is bemutatni a képviselõknek. Riz Levente elmondta, a munkákra a megrendeléseket a hivatal megküldte a Rákosmente Kft.-nek, a végrehajtás ütemérõl az önkormányzati cég ügyvezetõ igazgatója ad felvilágosítást. Dunai Mónika (Fidesz) felhívta a figyelmet arra, hogy amikor a zöldfelületeink állapotát kifogásoljuk, azt is vizsgálni kell, kinek a tulajdonában vannak a kérdéses elhanyagolt területek, ugyanis gyakran derül ki, hogy az útmenti területek a fõváros tulajdonában vannak, ezért gondozásukról a Fõkert Zrt.-nek kellene gondoskodni. Riz Levente ehhez hozzáfûzte, hogy a Fõkert május végéig fejezte be az elsõ kaszálást, ami nagyon késõ volt, ezért fõútjaink mentén sokhelyütt térdig ért a gaz. A jövõben ez így nem mehet tovább, vagy idõben elvégzi a munkát a fõváros, vagy a kerület elvégzi helyette a feladatot. Dombóvári Csaba alpolgármester a kerületi óvodák túlzsúfoltságáról számolt be, csoportnyi bõvítésre lenne szükség. Idén májusban az 1058 jelentkezõbõl csupán 624 gyereket tudtak elhelyezni a kerületi önkormányzati óvodákban. Kovács István (Itthon Rákosmentén Egyesület) arról mondta el véleményét, hogy viszszásságokat tapasztalt az Ifjúsági és Sport Bizottság mûködésében a legutóbbi sportegyesületi pályázat elbírálása során, ezért arra kéri a testületet, vonja magához a döntési jogkört. A képviselõ kifogásolta, hogy 20 pályázó között úgy osztottak ki 15 mil- F O G A D Ó Ó R Á K * F O G A D Ó Ó R Á K * F O G A D Ó Ó R Á K A képviselõ-testület tagjai Fohsz Tivadar Fidesz, 10. evk. a hónap 1. csütörtökén óráig a Rezgõ utcai óvoda, a hónap 2. péntekén ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban. Hatvani Zoltán Fidesz, 11. evk., VGB-elnök a hónap 1. keddjén ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, a hónap 2. péntekén ig a Rákoskerti Mûvelõdési Házban, telefonon történõ bejelentkezés alapján a bejelentõ lakásán (mozgásában korlátozottak esetén) tel.: Dr. Hoffmann Attila MSZP, PB-elnök a hónap 4. csütörtökén óráig a Kaszáló u. 45. sz. alatt. Horváth Tamás Fidesz, 15. evk. a hónap 1. keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában. Dr. Hrutka Zsolt MSZP, JKB-elnök hónap 1. hétfõjén ig a Kaszáló u. 45. sz. alatt. Kiss Lajos MSZP, 6. evk., KÖB-elnök minden hó 4. hétfõjén ig az MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. sz. alatt. Koszorúsné Tóth Katalin független, 1. evk. hónap 1. hétfõjén ig a Hófehérke óvodában. Kovács István Itthon Rákosmentén Egyesület elõzetes egyeztetés alapján, tel.:

5 2008. JÚNIUS 26. Ö N K O R M Á N Y Z AT 5 liót, hogy két pályázó kapott összesen 10-et (az RTK-ról és a Lakóhely SE-rõl van szó, amelyek ciklustól függetlenül hosszú évek óta kiemelt támogatást kapnak - a szerk. megjegyzése), és a maradék 5-öt osztották szét a további 18 pályázó között. Az eljárást Kovács István az uram-bátyám módszer -nek nevezte, amellyel 2 egyesületet preferált a bizottság. Ezután Lázár Attila (Fidesz) jelentette be: valakinek a feljelentésére tanúként hallgatták ki ama Kossuth téri tüntetésen való részvétele miatt, amely miatt korábban a kerületi szocialista képviselõk támadást intéztek ellene. Az ügy korábban a testület elõtt is napirenden volt. Lázár Attila megjegyezte, a feljelentéshez csatolt felvételek megegyeztek a testületi ülésen bemutatottakkal. Hatvani Zoltán (Fidesz) rákoskerti képviselõ felszólalásában elmondta, hogy Rákoskert idén 75 éves, a városrész Emlékpark létesítésével ünnepli az évfordulót, valamint a Kert nevû településeket is vendégül látja a Szent István-napi ünnepségén augusztus 16-án, amelyre Hatvani Zoltán meghívta a képviselõtestület tagjait is. Koszorúsné Tóth Katalin (független) választókerületének egyik Dombóvári Csaba és Horváth Tamás alpolgármesterek gondjára, az 525. téren lévõ balesetveszélyes buszmegállóra hívta fel a figyelmet, a megállóhelyen nem alakítottak ki buszöblöt, ezáltal a jármû elfoglalja az egyik forgalmi sávot. Riz Levente elmondta, hogy a kerületben a nyáron több mint 30 buszmegállót kell átalakítani a szeptemberben bevezetésre kerülõ új menetrend miatt, a képviselõ asszony által jelzett gondot ennek a programnak a keretében, vagy a tér idén esedékes útfelújítása során próbálják megoldani. A napirend elõtti felszólalások után a testület megemlékezett a közelmúltban elhunyt Gmeling Lászlóné köztisztviselõrõl, a képviselõk egyperces néma felállással adóztak a polgármesteri hivatalban 23 év szolgálati idõt letöltõ munkatárs emléke elõtt. A testület ezután rátért a napirendi pontok Bényi Zsolt Hatvani Zoltán Benkõ Péter megtárgyalására, elsõként Tóth Gábor budapesti rendõrfõkapitány javaslatára egyhangú (29 igen) szavazással támogatta Salgó László rendõrkapitányi kinevezését. Több oktatási intézmény vezetõi pályázatát is elbírálták a júniusi testületi ülésen. Ennek keretében az Eszterlánc Óvoda élére Hangai Gábornét, a Gesztenyés óvoda élére Hegedûs Bélánét, a Csicsergõ Óvoda élére Nagyné Szabó Etelkát, a Robogó Óvoda élére Riegler Zoltánt, a Diadal Úti Általános Iskola élére Olejnik Ilonát, az Újlak utcai Általános Iskola élére Sarkadi Nagy Adrient, a Pedagógiai Központ élére Tímár Tibort választotta meg intézményvezetõnek. A testület zárt ajtók mögött elbírálta az aljegyzõi pályázatokat is, amely ismét nem vezetett eredményre, ezért (24 igen szavazattal) a képviselõk úgy döntöttek, új pályázatot írnak ki. A testület vita nélkül módosította a káptalanfüredi és leányfalui ifjúsági táborok térítési díjairól szóló, valamint Rákosmente Önkormányzatának a Szociális ágazatban végzett kimagasló tevékenységért díj alapításáról és adományozásáról szóló rendeletét. Vita bontakozott ki ugyanakkor a Polgármesteri Hivatal szervezetérõl, munkarendjérõl és ügyfélfogadási rendjérõl szóló rendelet módosítására benyújtott elõterjesztésrõl. Ruthner György (MSZP) kifogásolta, hogy miközben sorra nyitjuk városrészeinkben a kihelyezett ügyfélszolgálati irodákat, okmányirodát, aközben a nem kerületi székhelyû cégek, illetve a nem kerületben lakó polgárok nem vehetik igénybe a szolgáltatá- F O G A D Ó Ó R Á K * F O G A D Ó Ó R Á K * F O G A D Ó Ó R Á K Lázár Attila Fidesz hónap 1. hétfõje óra, Fidesz-iroda, Péceli út 106. Dr. Morauszky András MSZP, 2. evk. a hónap 1. keddjén óráig az MSZP-irodában, a Kaszáló u. 45. alatt. Nagy Anikó Fidesz, 7. evk. Minden hónap negyedik hétfõjén óráig a Családi és Társadalmi Rendezvények Házában, Csabai út 20. Lehetséges más idõpontokban is elõzetes bejelentkezés alapján. Tel: Oláh László SZDSZ, egyeztetés után, tel: , helyszín: Polgármesteri Hivatal. Papp Péter Pálné MSZDP, EUB-elnök a hónap 3. szerdáján ig a Rákoscsabai Közösségi Házban. Dr. Piláth Károly Fidesz, 16. evk., OKB-elnök a hónap elsõ keddjén 18 órakor a Diadal úti Általános Iskolában. Rózsahegyi Péter Fidesz, KVB-elnök minden hónap 2. hétfõjén óráig a Polgármesteri Hivatal 308-as szobájában környezetvédelmi fogadóórát tart. Ruthner György MSZP, 4. evk., KVB-elnök a hónap 1. hétfõjén ig a Kaszáló u. 45-ben. Soltiné Kis Katalin SZDSZ, 3. evk. a hónap utolsó péntekjén óráig az SZDSZ-irodában, Újlak u Virág Mihály Fidesz, 13. evk. minden hónap 2. csütörtökén között a Rákoscsabai Közösségi Házban.

6 6 Ö N K O R M Á N Y Z AT Hírhozó sokat. A polgármester elmondta: a kerületi lakosok érdekeit tartják szem elõtt, az intézkedésük eddigi tapasztalatai szerint javult az ügyfélszolgálat színvonala, csökkent a zsúfoltság. A rendeletet végül 25 igen szavazattal módosították. Dombóvári Csaba elõterjesztésére a testület egyhangúan úgy döntött, hogy a Szivárvány Magántanodával kötött közoktatási megállapodás érvényét és hatályát nem érintve, a magántanoda által fenntartott általános iskola szolgáltatásait az önkormányzat a 2008/2009-es tanévtõl kimenõ rendszerben kívánja igénybe venni, a jelenleg tanulói jogviszonnyal és támogatott férõhellyel rendelkezõ tanulók mellett új diákok felvételére a támogatott férõhellyel rendelkezõk közé nem tart igényt. Ennek az az oka, hogy õsztõl a kerület intézményei is képesek lesznek megoldani a sajátos nevelési igényû gyermekek ellátását. A Vigyázó Sándor nevének ünnepélyes felvételére készülõ Dózsa Mûvelõdési Ház rendbetételének következõ lépéseként az épület elõtti rész közvilágítással való ellátásra fogadott el javaslatot - ugyancsak teljes egyetértésben - a testület. Horváth Tamás alpolgármester elõterjesztésére a közvilágítási hálózatot az alábbi területeken építik ki: Ároktõ utca (Delelõ u. - Inda u. között), Gázló köz, Battonya köz, Oroszvár köz, Bocskai utca (Apponyi utca - Lõrinci utca között), Csordakút utca (Korsó utcától), Erdõkerülõ utca - Erdõdûlõ utca, illetve a Dózsa Mûvelõdési Házat a Pesti úttal összekötõ aszfaltút vonatkozásában. A célra 7,464 millió forintot biztosít a testület. Ezt követte Riz Levente polgármester elõterjesztése, aki a Dózsa Mûvelõdési Ház bejárati homlokzatának felújítására, a tetõ javítására, valamint parkoló kialakítására tett javaslatot. A 43 millió forint értékû munkát egyhangúlag támogatta a testület, a kivitelezést a Koszorúsné Tóth Katalin névadó ünnepségig szeretnék befejezni. A képviselõk ezt követõen döntöttek a 17. KVSZ rendelet a rákoskeresztúri Uszoda utca - Újlak utca Füstifecske utca- Sarlósfecske utca által határolt területet érintõ Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosításáról, majd úgy határoztak, hogy a Flamingóterületet érintõen új szabályozási tervet dolgoztatnak ki. A testület Dombóvári Csaba alpolgármester elõterjesztésére egyhangú szavazással nyújtott 1,414 millió forintos támogatást a Bokor Jutta által képviselt Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány számára a Fehér Galamb címû zenei CD kiadására. Fenke Ferenc (MIÉP), Fohsz Tivadar (Fidesz) és Hatvani Zoltán (Fidesz) javaslatára a testület 21 igen, 2 nem és 4 tartózkodás mellett úgy döntött, hogy támogatja azt a kezdeményezést, hogy Bedey Gábor rákoskerti szobrászmûvész Wass Albert írót ábrázoló mellszobrát Rákoskerten az Erzsébet körút és a Pesti út találkozásánál önkormányzati területen felállítsák. Hatvani Zoltán elmondta, hogy helyi civilek keresték meg a javaslattal, hogy a száz éve született és tíz éve elhunyt író mellszobrát felállíthassák. Az alkotás elkészült, köztéren való elhelyezése ellen a Budapest Galéria szakértõi bizottsága nem emelt kifogást. Az alkotás 1,4 millió forintból - amelybõl 700 ezer forint volt a választókerületi céltartalékból nyújtott támogatás, 700 ezer forint pedig a lakossági hozzájárulás - valósult meg - tette hozzá a képviselõ. A testület több döntést hozott a kerületi csapadékvíz-elvezetõ program megvalósításáról. Határozat született arról, hogy újabb területeken készíttetik el a vízelvezetési terveket: Ferihegyi út, Bártfai út, Naplás út, Lõrinci út problémás szakaszai, Batthyány u. környezete. Más területeken viszont már a kivitelezési munkákról döntöttek, ezek idén megvalósulnak: Vanília utca vízelvezetése, valamint a Tálpatak utcai víztározó megépítése, amely Rákoscsaba csapadékvíz-problémáira adhat megoldást. A testület végül 23 igen szavazattal elfogadta Riz Levente polgármester beszámolóját a választókerületi céltartalék polgármesteri hatáskörben történt I. negyedévi felhasználásáról. A vérüket adták. A testületi ülés szünetében a bátrabb képviselõk a XVII. kerületi Fidelitas és a Vöröskereszt felhívására vért adtak a Fuchskastélyban. Képünkön Horváth Tamás alpolgármester, Rózsahegyi Péter képviselõ és Riz Levente polgármester

7 2008. JÚNIUS 26. Ö N K O R M Á N Y Z AT 7 Juhász Mihály Marton Rudolf Miskó Tamás Szinte Gábor Díjátadó ünnepség a Dózsában Szinte Gábor és Laborcz Ferenc (posztumusz) díszpolgári címet kapott Június 7-án adták át a Budapest Fõváros XVII. kerület díszpolgára címet, valamint a XVII. kerület sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díjat és a Rákosmente közbiztonságáért Emlékérmet a Dózsa Mûvelõdési Házban. Az elismeréseket Riz Levente polgármester és Rúzsa Ágnes jegyzõ adta át. köszönhetõen az egyesület együttmûködési megállapodást írt alá az önkormányzattal és rendõrkapitánysággal. A Rákosmente közbiztonságáért Emlékérmet Miskó Tamás tûzoltó fõtörzsõrmester kapta meg. Miskó Tamás 1996 óta dolgozik a Rákoske- KILI TAMÁS és Küzdõsport XVII. Sportegyesületet, azóta is õ az egyesület elnöke Az ünnepségen megjelentek Rákosben sportoló felnõtt és a atalabb munkatársait és edzõje. Az egyesületresztúri Tûzõrségen. Fimente Önkormányzatának gyermek versenyzõk készséggel, a legjobb tudása vezetõ tisztségvise- lõi, képviselõk, korábban díjazott kerületi díszpolgárok és Erdõs Antal tûzoltó ezredes, a évek óta korosztályos válogatottak tagjai. 45 országos bajnokot és sok ezüst- és bronzérmes versenyzõt nevelt. szerint oktatja és irányítja, segít az új felszerelõk beilleszkedésében, szakmai jártasságuk fejlesztésében. Szorgalma Fõvárosi Tûzoltó-parancsnokság A képviselõ-testület a példamutató, pa- általános Rákosmente közbiztonrancsnokaival tisztelet- parancsnokhelyettese. ságáért Emlékérmet tudó, munkatársaival jó A kerület kitüntetettjei tiszteletére összeállított ünnepi mûsorban Kiss Marton Rudolfnak, a Delta XVII. Polgárõr Egyesület elnökének adományozta. kapcsolatot alakított ki. Szolgálati ideje alatt számos káreset felszámolá- Marton Rudolf a Ferenc: Pávaének címû sában vett részt, ezért mûvét az Etnofon Zenei Társulás és a Profán vonósnégyes adta elõ, közremûködött Bognár Szilvia, Herczku Ági és Szalóki Ági énekesek. A képviselõ-testület idén a XVII. kerület sportjáért végzett kimagasló tevékenységért díját Juhász Mihály 2 danos mesternek, a JUDO Szabadidõ a polgárõr egyesület alapító tagja, 1996 óta polgárõr. Szervezõ és koordináló tevékenységének többször részesült elismerésben kiemelkedõ munkájáért. Ítélõképessége a káresetek és Küzdõsport XVII. Sportegyesület elnökének, edzõjének a- dományozta. Juhász Mihály 30 éve foglalkozik cselgáncsoktatással, kezei közül több száz gyermek és felnõtt került ki ban alapította a JUDO Szabadidõ A polgármester az ünnepség után fogadást adott a kitüntetetteknek egyéb feladatok felszámolása során kimagasló. A Budapest Fõváros XVII. kerület díszpolgára címet posztumusz elismerésként Laborcz Ferenc ( ), Munkácsy-díjas szobrászmûvész kapta meg születésének 100. évfordulója alkalmából, kiemelkedõ képzõmûvészeti munkásságáéert. Az elismerést lánya, Laborcz Flóra vette át Riz Levente polgármestertõl és Rúzsa Ágnes jegyzõtõl. Laborcz Ferenc szobrászmûvész a Magyar Képzõmûvészeti Akadémia elvégzésétõl Rákoshegyen élt, és hozta létre életmûvét. Kora képzõmûvészetének egyik meghatározó e- gyénisége volt. Budapest és az ország nagyvárosaiban 33 köztéri alkotása áll, a Magyar Nemzeti Galériában 14 mûve található, a pécsi Janus Pannonius Múzeum 13 alkotását õrzi. A képviselõ-testület a Budapest Fõváros XVII. kerület díszpolgára címet Szinte Gábor festõmûvésznek adományozta nemzetközi elismerést hozó, kiemelkedõ mûvészeti tevékenysége elismeréseként. Szinte Gábor 1931 óta Rákoshegyen élõ mûvész, mûvészettörténész, egyetemi tanár, író. Az elmúlt évtizedek alatt itthon, Olaszországban és Németországban 70 önálló kiállítása volt. Kiemelkedõ egyénisége a magyar színház- és képzõmûvészetnek, 115 színmû és több film díszlettervezõje. A Képzõmûvészeti Egyetem tanára, tõl 13 évig tanszékvezetõje. A Színház és Filmmûvészeti Egyetemen 32 évig tanított ben avatták fel a franciaországi Saint-Simonban (II. Szilveszter pápa szülõhelyén) a pápa életútjáról és Szent István királyunk koronázásáról készült képeit a helyi székesegyházban, mely azóta az egyik legjelentõsebb magyar vonatkozású zarándokhely lett Nyugat-Európában. A díjátadó ünnepség után Riz Levente polgármester mondott pohárköszöntõt.

8 8 KILI TAMÁS AII. világháborúban elesett hõsi halottak, mártírok, áldozatok emlékére és a hadifogságba esett rákoskertiek emlékére, a rákoskerti vasútállomás falára emelt emléktáblák elõtt tisztelgett Rákoskert lakossága június 8-án. Elõször Árvai Ferencné, a Rákoskert Vasúti Közlekedéséért Alapítvány elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd Salamon György festõmûvész emlékezett a háború áldozataira. Az ön- Folytatás az 1. oldalról > kormányzat nevében Fohsz Tivadar alpolgármester és Hatvani Zoltán önkormányzati képviselõ, a Régi Rákoskertiek Baráti Társasága nevében pedig Simon József helyezett el koszorút. A vasútállomás újjáépítésének emléktáblájánál Mosóczy László, a MÁV vezérigazgató-helyettese koszorúzott. A Rákoskert sugárút - Irsa utca - Pásztortûz utca keresztezõdésénél Rákoskert fennállásának 75. évfordulója alkalmából a Rákoskerti Polgári Kör emlékparkot avatott. A díszkõvel burkolt, emlékpark közepén, egy kis magaslaton álló emlékkövet Szelepcsényi Sándor, a Rákoskerti Polgári Ö N K O R M Á N Y Z AT Hetvenöt éves Rákoskert A városrész emlékparkavatással ünnepelte az évfordulót A fejlesztés összköltsége a Móra Ferenc Általános Iskola akadálymentesítésére Ft, míg az Újlak utca 106. alatti szociális intézmények esetén Ft, amelyek támogatáson felül esõ összegét az önkormányzat képviselõ-testületi határozattal különítette el önrészként a projekt megvalósítására. A munkák elõre láthatóan még az idén megkezdõdhetnek. Az akadálymentesítés során az intézményekben az alábbi átalakításokat végzik el: a Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény épületében akadálymentes mellékhelyiségek készülnek. A jelenlegi 10 százalékos rámpa helyett szabályos 5 százalékos rámpa épül új korláttal megkönynyítve az épületbe történõ bejutást. A bejárati ajtók és több belsõ ajtó cseréjével, illetve szintben átjárhatóvá tételével kerekesszékes mozgássérültek számára is akadálymentessé válik az épület. A belsõ burkolatot vezetõsávokkal látják el, a tornaterem megközelítéséhez pedig lépcsõliftet alakítanak Szelepcsényi Sándor leplezte le az emlékkövet Kör elnöke leplezte le. Avatóbeszédében elmondta, hogy sajnos hazánkban a történelmi helyzet nem tette lehetõvé szûkebb pátriánk fennállásának negyed-, illetve fél évszázados jubileumának megünneplését. Ezért is különösen fontos, hogy a 75. évfordulót emlékezetessé tegyék. Terveik valóra váltásában nagy segítséget jelentett, hogy a helyi képviselõk és általuk a képviselõtestület magáévá tette az elképzeléseiket. Az õ támogatásukkal, Újabb nyertes EU-pályázatok Uniós forrásból akadálymentesítünk két kerületi közintézményt ki. A belsõ térben Braille írásos táblákat, és hallássérültek számára belsõ tájékozódást segítõ indukciós hurokrendszert helyeznek el. Az udvaron a normál parkolóhelyek mellett készül egy szélesített mozgássérült parkoló is. Az Újlak utcai épületben a fejlesztés során az épület körül tönkrement burkolat teljes cseréje történik meg, amelyet a belsõ szinttel azonos magasságba hozva az épületbe való bejutás akadálymentessé válik. A jelenlegi bejárati ajtókat szélesebbre cserélik, illetve 2 akadálymentes mellékhelyiség és 2 akadálymentes zuhanyzó készül az épületben. A belsõ térben, ebben az intézményben is Braille írásos táblákat és a hallássérültek számára indukciós hurokrendszert helyeznek el, valamint A Családsegítõ Központban is megkönnyítik a mozgáskorlátozottak közlekedését Hírhozó rákoskerti intézményekkel, helyi civil szervezõdésekkel, vállalkozókkal és magánszemélyekkel karöltve sikerült kiépíteni ezt az emlékparkot, ahol emlékkõ hirdeti valamennyi erre járónak, hogy létezik még olyan ügy, amely képes közösséget formálni a jó szándékú emberekbõl. Az ünnepi mûsorban felléptek a Százszorszép óvoda kicsinyei, a Kossuth Lajos Általános Iskola tanulói, Zsuzsa Mihály elõadómûvész és a Rákosmenti Zenebarátok Egyesületének RÁZENE fúvószenekara Dely Csaba vezetésével. az udvaron lévõ parkoló itt is kibõvül egy szélesített mozgássérült hellyel. A komplex akadálymentesítéssel nem csak a fogyatékos személyek esélyegyenlõsége teremtõdik meg, hanem az idõs személyeknek, kismamáknak és az átmenetileg sérült embereknek is lehetõségük lesz az épületben a közszolgáltatáshoz való akadálymentes hozzáféréséhez. Az önkormányzat pályázatot nyújtott be továbbá a Péceli úti rendelõ akadálymentesítésére, amelynek elbírálása még folyamatban van ban újabb intézmények komplex akadálymentesítésének terveit készítik el, melyek megvalósítására ismét pályázni fog a városvezetés, reméljük hasonló sikerrel.

9 2008. JÚNIUS 26. Ö N K O R M Á N Y Z AT 9 HORVÁTH TIBOR Rákosmente Önkormányzata június 8- án tartott megemlékezést a trianoni békediktátum 88. évfordulója alkalmából a Népkertben álló Országzászlónál. A rendezvényen Duray Miklós felvidéki politikus mondott beszédet. A Magyar Koalíició Pártjának ügyvezetõ alelnöke rávilágított: 88 évvel ezelõtt egy korábbi valóságból zuhantunk át a jelenkori valóságba, amelyben alig vannak álmok. A kijózanító valóság uralkodik fölöttünk, s ennek minden része igazi. Saját valóságunk a nemzet szétdaraboltsága. A legnagyobb baj Duray Trianon 88 éve fáj Duray Miklós: Magyarországon kabarédemokrácia van A megemlékezésen Duray Miklós felvidéki politikus mondott beszédet szerint a nemzet megmaradt részei iránti nemtörõdömség, fásultság. Mai valóságunk fizikai, szellemi és lelki erõszak által túlcsillapított. Oda süllyedhetünk, hogy a lakcímkártyával rendelkezõk egy része gúny tárgyává teheti a nemzethez való vonzódást, kétségbe vonhatja 1956 tiszta indítékait. A mostani magyarországi közállapotokat kabarédemokráciának nevezte, ahol olyan emberek kormányoznak, akik a nemzetet semmibe veszik. A határon túli magyarok félelme beidegzõdéssé vált, a nem nyugvó indulatok alkoholizmussá mindennapiasultak. Duray fájó pontja, hogy az elszakított magyarságnak csak a 40 százaléka váltotta ki a magyarigazolványt. A megemlékezésen koszorút helyezett el az önkormányzat nevében Riz Levente polgármester, Dombóvári Csaba, Fohsz Tivadar és Horváth Tamás alpolgármesterek. Az MSZP és az SZDSZ kivételével koszorúztak a kerületi pártok képviselõi, a polgári körök és civil szervezetek. A megemlékezést követõen A világ és a vége címmel a Magyar Kanizsai Udvari Kamaraszínház elõadását láthatták a résztvevõk a Dózsa Házban. Mûvelõdési Sajtóreggeli a polgármesternél HORVÁTH TIBOR Június 18-án Riz Levente polgármester látta vendégül a helyi sajtó képviselõit. Riz Levente hangsúlyozta saját munkájának mottóját: A kerület mindenek elõtt! Mindenkivel együttmûködöm a kerület érdekében, ezen a téren számomra nincs politika. Ha viszont Rákosmentét, és az itt élõket kell megvédeni, akkor bárkivel vállalom konfliktust. Az együttmûködésre példa a buszkorridor, vagy a keresztúri városközpont fejlesztése, ahol a fõváros baloldali vezetõivel hatékonyan dolgozik együtt. A tudatosan vállalt konfliktusokra példa a keresztúri fõposta szombati nyitva tartása érdekében indított sikeres hadjárat, vagy a BKV-járatritkítás elleni kemény fellépés. Ma már fenn vagyunk Budapest térképén. jegyezte meg a polgármester azzal kapcsolatban, hogy Demszky Gábor dolgozószobájában a 90-es években egy olyan fõvárosi térkép díszítette a falat, amelyrõl lefelejtették Rákosmentét. A kerületi fejlesztések kapcsán szó esett az élményfürdõ megépítésérõl, a START 17 programról, amely alapját képezi a kerületi tömegközlekedés fejlesztésének. Az Elágazás a városfejlesztési tervek között prioritást élvez: június 16-án benyújtották a pályázatot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek. A 2 milliárdos projektben fõtér, közpark, mélygarázs, díszburkolat, szobor felállítása és Pesti úti sétány is szerepel, a beruházás összegébõl 1,3 milliárd forintot áll az EU, 700 millió az önrész. Szó esett az új okmányiroda átadásáról is a Kucorgónál, amelyet két ügyfélszolgálati iroda követ Rákosligeten és Hegyen. A városvezetés célja, hogy a hivatal minél közelebb legyen az emberekhez. Riz Levente azt is megemlítette, hogy idén 43 millió forintos fejlesztés során szépül meg a Dózsa Mûvelõdési Ház.

10 10 Ö N K O R M Á N Y Z AT Hírhozó Aláírták a testvérvárosi megállapodást A lengyelországi egyik új testvértelepülésünkön, Duklában sikert aratott a Balassi kórusa Új testvérvárosi kapcsolatot létesített Rákosmente Önkormányzata, a székelyföldi Gyergyószentmiklós és a horvátországi Lovran mellett harmadik testvértelepülésünk a lengyelországi Krosno járás lett. A képviselõ-testület egyhangú döntésével elfogadott megállapodást június 16- án írták alá a felek képviselõi a járás székhelyén. MUNKATÁRSUNKTÓL Rákosmente delegációja Fohsz Tivadar és Dombóvári Csaba alpolgármesterek, Rúzsa Ágnes jegyzõ, Buskó András, a XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat (LKÖ) elnöke és Olejnik Marek, az LKÖ tagja június 14-én érkezett hivatalos látogatásra a lengyel járásba. A vendégeket Jan Juszczak, a járás elöljárója és Andrzej Guzik elöljáró-helyettes fogadta. A krosnói járás Délkelet-Lengyelországban, a Kárpátaljai A pápaszobor Krosnóban és mögötte a kereszt Vajdaságban fekszik, Rákosmentétõl mintegy 400 km-re. A XVII. kerületnél csaknem húszszor nagyobb területû, 110 ezer lakosú járás kilenc közigazgatási területbõl áll: Dukla, Iwonicz Zdrój, Jedlicze, Rymanów, Chorkówka, Korczyna, Kroscienko Wyzne, Miejsce Piastowe és Wojaszówka. A járás területe ásvány- és termálvizekben gazdag, legjelentõsebb természeti kincse a területének több mint egyharmadát borító erdõség. A háromnapos látogatásra érkezett rákosmenti küldöttséget amelynek tagjait a targowiskoi egykori Golaszewski udvarházban szállásolták el gazdag program várta. A magyar vendégek Miejsce Piastowe-ban a Sanktuariumot keresték fel, Krosnóban a Podkarpackie Muzemot és a ferences kolostort tekintették meg, Iwonicz Zdrójban és Rymanów Zdrójban egy-egy szanatóriumba látogattak el, majd Iwoniczban a középkori, fából épült Wszystkich Swietych templomot nézték meg. Bóbrkaban a Kõolajbányászati Múzeumban Ignacy Lukasiewicz munkásságával ismerkedhettek meg, akinek a XIX. század közepén elõször sikerült kõolajból petróleumot elõállítania, majd feltalálta a petróleumlámpát, s létrehozta Lengyelország elsõ kõolajbányáját. A látogatás másnapján a magyar vendégek a Duklaban rendezett IX. Nemzetközi Egyházi Kórustalálkozóra látogattak el, amelyen Andrzej Guzik elöljáró-helyettes, Jan Juszczak elöljáró, Fohsz Tivadar és Dombóvári Csaba alpolgármesterek az együttmûködési megállapodás aláírásán több lengyel, egy ukrán és egy szlovák kórus mellett fellépett a XVII. kerületi Balassi Bálint gimnázium kórusa is Bartal Lajos vezetésével. A magyar diákok a tõlük megszokott, magas színvonalú mûsorukkal osztatlan sikert arattak, megfelelõ kiinduló pontot nyújtva ezzel a leendõ kulturális kapcsolatok kialakításához. A templomi koncert után a duklai múzeumban tartott fogadáson - amelyen a balassis kórus néhány magyar népdalfeldolgozást is elõadott, hasonlóan nagy sikert aratva Dombóvári Csaba alpolgármester mondott köszöntõt, majd mint a kórus egykori tagja beállt a diákok közé énekelni. A látogatás harmadik napján került sor az együttmûködési megállapodás aláírására az elöljáróság épületében. Az okmányt lengyel részrõl Jan Juszczak és Andrzej Guzik, magyar részrõl Fohsz Tivadar és Dombóvári Csaba látta el kézjegyével. A hivatalos eseményen a magyar delegáció tagjai, Rúzsa Ágnes, Buskó András és Olejnik Marek mellett jelen volt többek között Kazimierz Krezalek, a járási tanács elnöke, Zdzislawa Zywiec jegyzõ, valamint A Wszystkich Swietych (Mindenszentek) templomban is járt a magyar delegáció Stanislaw Piotrowicz szenátor, a lengyel szenátus emberjogi bizottságának elnöke. Az aláírást követõen a magyar küldöttség vezetõje, Fohsz Tivadar alpolgármester átadta Jan Juszczak elöljárónak az önkormányzat ajándékát, Babusa János II. János Pál pápát ábrázoló, Rákoshegyen felállított szobrának bronz kicsinyített mását, majd Buskó András méltatta a megállapodást. A rákosmenti küldöttség ellátogatott II. János Pál pápa szobrához, amely azon a helyen áll Krosnóban, ahol a pápa 1997-ben szabadtéri szentmisét celebrált. A szobor mögött magasodó, nem véletlenül kõolajfúró toronyra emlékeztetõ keresztet ma ott találjuk a járás címerében csakúgy, mint a Lukasiewicz által feltalált petróleumlámpát. Az önkormányzat új testvértelepülésével elsõsorban a kultúra, a sport és az idegenforgalom, valamint a magyar és a lengyel gyermekek és fiatalok közötti kapcsolatok kialakítása területén látja az együttmûködés lehetõségét.

11 2008. JÚNIUS 26. H I T É L E T Z Ö L D O L D A L 11 Fórum az egyházakkal A jövõben ökumenikusan szerveznék a Kerületmissziót Szó esett a rákoshegyi pápaszoborról is, amely zarándokhellyé válhat VARGA ORSOLYA Atavaly õsszel életre hívott Egyházi Egyeztetõ Fórum idei elsõ ülésén Riz Levente polgármester köszöntötte a megjelent kerületi egyházközségek képviselõit, majd a tavalyi év vállalásait és eredményeit tekintette át ben négy templom kapott díszkivilágítást, és elmondta, hogy idén a rákosligeti római katolikus templom is ünnepi fénybe fog öltözni az adventi idõszakra. Az elõzõ fórumon ígért kerületi egyházi rendezvénynaptárról szólva utalt arra, hogy több egyházközség nem küldte meg az információs anyagot, de reményét fejezte ki, hogy mihamarabb megszülethet a tájékoztató dokumentum. Kiemelte, hogy külön hitéleti rovat indult az önkormányzat lapjában, a Hírhozóban, valamint más kerületi újságban is, a kerületi rádióban, a Rádió 17-ben is vannak egyházi mûsorok, és az önkormányzat tervezi kerületi televízió beindítását is, amelyben ugyancsak helyet és mûsoridõt kapnának a helyi egyházak. Riz Levente kiemelte, hogy a kerületi egyházak idei támogatására a képviselõ-testület ismét 3 millió forintot különített. Megerõsítette, hogy a hivatal vezetése érdekelt a kerületi egyházak erõsítésében, hiszen alapvetõ emberi, erkölcsi értékeket képviselnek. Ennek kapcsán megemlítve a tavaly megrendezett katolikus Városmisszió sikerét felvetette a rákosmenti egyházak részvételével félévente/évente megrendezendõ Kerületmisszió lehetõségét, amely alkalmul szolgálhat az egyházközségek számára akár különkülön, akár közösen a bemutatkozásra, hitéleti és kulturális megjelenésre. A már korábban tervezett szociális kerekasztalt Fohsz Tivadar alpolgármester szervezésében szeptemberben rendeznék meg. A polgármester ismét javasolta, hogy az egyházak jelenjenek meg programokkal kerületi rendezvényeken, így legközelebb a szeptember 22-i Autómentes Napon. A kerület bölcsõdei és óvodai gondjai kapcsán Riz Levente felvetette, hogy az egyházak akarnak-e, képesek-e részt venni ennek enyhítésében, amelyet az önkormányzat építési telek biztosításával, zöldmezõs beruházásként is támogatna, ám az építkezés egyházi feladat lenne, amelyhez testvérgyülekezetek támogatását is i- génybe lehetne venni. Fontosnak nevezte, hogy a jelenleg is mûködõ rákoscsabai református óvodának legyenek társai. Mint elmondta, a hivatal a Gyökér utcában található bölcsõdét 40 férõhellyel kívánja bõvíteni, valamint uniós támogatással törekszik egy új óvoda létrehozására is. Ám az igény jóval nagyobb, ennek kielégítésében segíthetnek az egyházak. Szinte valamennyi résztvevõ megköszönte az önkormányzati támogatást, valamint örömmel fogadták a Kerületmisszió felvetését is, amelyet javaslatuk szerint ökumenikus módon kellene szervezni. Szó esett még a pápaszoborról, mely zarándokhellyé is válhat, valamint olyan informális táblák kihelyezésérõl, amelyek segítségével a kerület templomait könnyen felkeresheti a látogató. Ferihegyi zajproblémák MUNKATÁRSUNKTÓL Mint arról legutóbbi számunkban beszámoltunk, a Budapest Airport Zrt. Stratégiai Intézkedési Tervet készíttetett, amellyel kapcsolatban a kerület érintett lakosságának véleményét kérték. Rákosmente honlapjára is felkerült az intézkedési terv. Tizenkét lakossági vélemény érkezett. Fejér Gyula mûszaki tanácsnok a Hírhozónak elmondta, hogy szakértõ véleménye alapján, a lakossági észrevételekben szereplõ problémákkal kiegészítve megírták véleményüket, s küldték a Budapest Airport Zrt. vezetésének. Sok t kapott Fejér Gyula az elmúlt hetek repülõgépek okozta zajproblémákról is. Az elmúlt hetekben lényegesen több gép repül a kerület felett mint korábban, a hatályos repülési útvonalakat nem betartva. A repülõgépek okozta zajt neheztelõk tájékoztatták, hogy túlzottan sok gépet engednek le-, illetve felszállni a 2-es A fülsiketítõ zaj elviselhetetlen pályára/ról, valamint a pilóták nem tartják be a felszállási útvonalakra vonatkozó szabályokat, hamarabb letérnek az elõírt iránytól. A repülõk okozta zajjal, a 2-es pálya nem jogszabályszerû használatával, a pilóták által elõírt pályáktól eltérõ irányok használatával kapcsolatban levelet írtak a fel- és leszállási irányokat jóváhagyó HungaroControl Zrt.- nek, valamint a hatósági ügyekért felelõs cégnek, a Nemzeti Légiközlekedési Igazgatóságnak. Mint ismeretes, az önkormányzat Riz Levente polgármester kezdeményezésére februárban az Alkotmánybírósághoz fordult, valamint próbapert kezdeményezett a problémák megoldása érdekében.

12 12 Aparlagfû virágzásának, ezzel az allergiás tüneteket okozó pollentermelésnek megakadályozása mindannyiunk érdeke. Az ingatlanukat elhanyagoló tulajdonosoknak a toszámolniuk kell azzal, hogy az elsõ fokú hatóság a törvényben biztosított valamennyi szankciót alkalmazni fogja. Ezért felhívjuk a kerület minden ingatlantulajdonosának, illetve használójának, bérlõjének figyelmét, hogy a növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvény az alábbiak szerint rendelkezik: a parlagfûvel fertõzött terület elsõ kaszálását június 30-ig el kell végezni. A növény virágzás elõtti bimbós állapotát az egész vegetációs szakasz folyamán a továbbiakban is meg kell akadályozni. Aki ezt a rendelkezést nem tartja be, és ingatlanán bimbós, virágzás elõtti parlagfû található, június 30. után már nem kap felszólítást, illetve gyomtalanításra kötelezõ határozatot. Ezt a feladatot még bekerített, zárt terület esetében is elvégzi helyette az önkormányzat, az Z Ö L D O L D A L A parlagfû ellen Aki elmulasztja kiirtani, bírságra számíthat alábbi következményekkel: a tulajdonos az ezzel járó valamennyi költség megtérítésére köteles; a terület nagyságától függõ mértékben növényvédelmi bírságot rónak ki; a tulajdonos ellen szabálysértési eljárás is indul. Kérjük, vegyék azt is figyelembe, hogy a törvény nem véletlenül írja elõ ezt a határidõt. A Növény- és Talajvédelmi Szolgálat álláspontja szerint az eddigi évek tapasztalata azt mutatja, hogy a parlagfûvel erõsen fertõzött területeken az ennél korábban végzett kaszálás két nem kívánt hatással jár. Az erõteljes fejlõdési szakaszban rendkívül gyors a regenerálódás. A növény számára a legnagyobb sokkhatást a virágzás elõtti stádiumban okozhatjuk, szerencsés esetben abban az évben további egy kaszálással megelõzhetõ a virágzás. Másrészt a magasabbra növõ fûfélék árnyékoló hatása gátolja a rendkívül fényigényes parlagfû fejlõdését, amelyet kár lenne megszüntetnünk. Kérjük, hogy a fentieket figyelembe véve, a rendelkezéseket mindenki tartsa be, mert a cél nem a minél több bírság kirovása, hanem a levegõ pollenszenynyezettségének csökkentése. Városüzemeltetési Iroda Környezetvédelmi Csoportja Tisztelt Rákosmentiek! Kérjük önöket, szíveskedjenek bejelentést tenni a Városüzemeltetési Iroda Környezetvédelmi Csoportjánál, ha a kerület közigazgatási határán belül, akár kül-, akár belterületen parlagfûfertõzést észlelnek. Elérhetõségek: Telefon: VARGA ORSOLYA Virágváros muskátlikkal Szita András mezõgazdasági tanácsai Hírhozó Júniusban a közvilágítási oszlopokra közel 350 db muskátlit helyeztetett ki az önkormányzat a Pesti úton az Elágazástól a Szent Kereszt térig, a Ferihegyi úton a rendõrségtõl a postáig. Idén elõször a kerületrészek központjainál is láthatunk virágokat: Rákoshegyen a Kodolányi János téren, Rákosligeten a Hõsök terei templommal szemben, Rákoscsabán a Csaba vezér téren, Rákoscsaba-Újtelepen a Diadal út és a Naplás út keresztezõdésénél, valamint Rákoskerten a Kucorgó téren. A helyszínek kijelölésekor a területek adottságait is figyelembe vették (pl.: fa lombkoronája ne takarja el a muskátlit, látható legyen, ápolásuk ne veszélyeztesse a közlekedést). Tisztelt akadémiaújtelepi és kerületi érdeklõdõ lakosság! A környezetvédelem iránt elkötelezett és a környezetre igényes polgárokat várjuk az Akadémiaújtelep és a X. ker által határolt 526. sornál lévõ kiserdõ rendbetételére, takarítására, valamint az ott tervezett 1,5 kilométeres sétáló út kialakítására. Gyülekezés a Hófehérke Óvoda elõtt: július 5-én 9.30-kor. A munka után közös bográcsolás a szomszédos X. kerületi résztvevõkkel. Mindenkit szeretettel várunk: Koszorúsné Tóth Katalin Agócs Zsolt Az I. sz választókörzet területi Önkormányzati képviselõ képviselõje (X. kerület) ( ) ( ) Rózsahegyi Péter Környezetvédelmi tanácsnok Gazdasarok Mielõtt végképp elborít minket a nagyvilág és az Európai Unió élelmiszer-termelésének árhulláma, azt kell végiggondolnunk, hogy nem vagyunk teljesen tehetetlenek és kiszolgáltatottak. Az adottságok értékek, amelyek fölött õrködnünk kell. Elsõsorban a megélhetés, a lét és az a minõség, amit a Kárpát-medencében a környezeti adottságok és a klíma együttesen kínálnak. A megmaradt termelésünket és feldolgozásunkat a minõség megõrzése mellett meg kell tartanunk, és növelnünk. Igénybe kell venni a legegyszerûbb, hagyományos feldolgozási módokat (savanyítás, füstölés, lekvárkészítés, tejtermék-elõállítás, stb.), s a keletkezõ termékeket a legrövidebb úton el kell juttatni az elõállítótól a fogyasztókhoz.

13 2008. JÚNIUS 26. Z Ö L D O L D A L 13 Lom- és lombtalanítás kerületszerte Május végén a zöldhulladékot, júniusban a lomokat szállították el Május végén Rákosmente Önkormányzatának megbízásából az FKF Zrt. szállította el a kerület kertvárosi övezeteibõl a zöldhulladékot, amely a lakosság számára ingyenes volt. Az akció sikerérõl, a tapasztalatokról és a kerületben most zajló lomtalanításról nyilatkozott a Hírhozónak Siklóssy Mihály, az FKF Zrt. hulladékkezelési fõosztályvezetõje és Rózsahegyi Péter, az önkormányzat környezetvédelmi bizottságának elnöke. HORVÁTH TIBOR K özszolgáltatóként hogyan értékelik az idei lomtalanítást a XVII. kerületben? S. M.: - A lomtalanítás június 26-án fejezõdött csak be, ezért korai még az értékelés. Az eddigi tapasztalatok alapján egyértelmû, hogy kerületi hatósági segítségre van szükség. Jó példa erre a Széchenyi utcai csalilomok okozta anomália, ahova még a rendõrséget is ki kellett hívni. - Miképp lehetne továbblépni a lomtalanítás rendjének javításában és az anomáliák csökkentésében Rákosmentén? S. M.: - Miután minden önkormányzatot értesítettünk a lomtalanítások idejérõl, ezért szükségesnek érezzük a helyi kerületi hatósági háttér megerõsítését. Például ne engedje meg a kerület, hogy a lakosság korábban rakja ki a lomot. - Az önkormányzattal közösen szervezett közelmúltbeli zöldhulladék-begyûjtés során mi volt a tapasztalatuk? S. M.: - Példaértékûnek tartom az önkormányzat részérõl ennek a megszervezését a többi kerület számára is, hiszen nagy mennyiségû zöldhulladéktól tudtuk megszabadítani nagyon rövid idõ alatt a kerületet. Közel 230 tonna zöldhulladékot szállítottunk el 35 fordulóval. Ez a kerület megrendelésére történt, amelynek a költsége bruttó 5 millió forint volt. A jó szervezésnek köszönhetõen a zöldhulladék komposzt formájában hasznosulni fog a pusztazámori hulladékkezelõ központban. - Milyen megoldást lát a lakosságnál keletkezõ zöldhulladék kezelésére R. P.: - A füstölõ, környezetszennyezõ, egészségrontó módszerek helyett Rákosmente Önkormányzata a kerületben keletkezõ zöldhulladék környezetbarát elhelyezésére három, egymást kiegészítõ lehetõséget lát: A lomvárosok õrzõit nem szívesen látják a lakók - Ingyenes lombzsákokat osztanak a képviselõk idén õsszel is az avartalanításhoz. - a Környezetvédelmi Bizottság és a Keresztúri Társaskör szervezésében házi komposztálási program indul azok számára, akik készek a leginkább környezetbarát eljárást alkalmazni, azaz a képzõdés helyén felhasználni a zöldjavakat. Ez a megoldás csökkenti az elszállítandó menynyiséget és ezáltal a A veszélyes hulladékkal még nem megfelelõen bánunk költségeket, továbbá segíti a talajjavítás leghatékonyabb módját. - Biztosítják a kerti hulladék, gallyak, levágott fû szervezett begyûjtését, komposzttelepre történõ szállítását. Ezt az utóbbi feladatot az önkormányzat megbízásából kísérleti jelleggel az FKF Zrt. végezte május 23-án, 21 célgéppel. - Tehet-e az önkormányzat azért, hogy a lomtalanítás kisebb felfordulással járjon kerületszerte? R. P.: - A gócpontok (pl.: Balassi gimnázium mellett a Ferihegyi út zöldsávja) többnyire fõvárosi tulajdonban vannak, ideiglenes lezárásukat a fõvárostól kell kérni, ami meglehetõsen idõigényes, de jövõre megtesszük. Kezdeményezzük továbbá, hogy a lomtalanítás idõpontja késõ õsszel legyen, a zordabb idõjárás remélhetõleg elveszi az alkalmi táborozók kedvét attól, hogy egész lomvárosokat õrizzenek. Szabálysértési eljárást tettenérés esetén lehet kezdeményezni, ezért tárgyaltunk az újonnan kinevezett kerületi rendõrkapitánynyal, aki sûrítette a járõrözést a problémás helyeken. A legnagyobb gondot a veszélyes hulladékok szétszórása, kiöntése jelentette, sokan sajnos nem a külön kijelölt helyre és idõre vitték ezeket az anyagokat. Jövõre az FKF szórólapos értesítõje mellett a Hírhozóban mi is elõre közöljük majd ezt a lehetõséget. A szelektív hulladékgyûjtési program bõvülésétõl pedig azt remélem, hogy a késõbbi lomtalanítások alkalmával egyre kevesebb lesz majd az újrahasznosítható, külön gyûjthetõ hulladék a kupacokban. Várjuk környezetvédelmet érintõ észrevételeiket, javaslataikat:

14 14 O K TAT Á S Hírhozó Köszönet a pedagógusoknak Bartal Lajos kapta idén az életmûdíjat Bartal Lajost egykori diákjai kórusa is köszöntötte SZAKÁCS ZSUZSA Az elismerõ szavak, a virágok és a fanfárok hangja Rákosmente pedagógusait köszöntötte június 6- án a Dózsa Mûvelõdési Ház színháztermében. Az ünnepi mûsor nyitószámát az Eszterlánc Óvoda nagycsoportosai mutatták be, majd a Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény tanulója, Hlács István csellójátékát hallgatták a meghívott vendégek.a gyerekek mûsorszámát Riz Levente polgármester ünnepi szavai követték: Szeretném megköszönni, hogy nemcsak tanították, nevelték gyermekeinket, hanem szeretik is õket, mert anélkül nem mûködik a pedagógus hivatás. Megértették hibáikat, erényeiket, senkirõl sem mondtak le, hiszen minden gyermek fontos. Mint polgármester azt gondolom, hogy a jövõ az iskolában dõl el, így Bartal Lajos Bartal Lajos szakmai életútja Rákosmente jövõje az önök kezében van. A XXI. század a tudásalapú társadalomról fog szólni, ahol fel fog értékelõdni az iskola szerepe és az önök munkája. Rákosmente pedagógusnapi ünnepségén mi is ezt szeretnénk kifejezni, nagyra értékeljük munkájukat, büszkék vagyunk oktatási intéz- A 2007/2008-as tanév életmûdíj kitüntetettje, Bartal Lajos 1969-tõl, a Fürst Sándor Gimnázium ma Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium magyar nyelv és irodalom, valamint énekzene szakos tanáraként kezdte pályáját. A kórusmunkába a hetvenes évek végétõl vesz részt diákjaival, hat alkalommal nyerték el Az Év Kórusa kitüntetõ címet, s körülbelül 150 felvételt készítettek a Magyar Rádió stúdióiban ban a Kiváló Együttes elismerõ diplomát vehették át a Magyar Zenemûvészek Házában. A hazai sikereket követték a külföldiek is: Európában és 1999-ben Amerikában és Kanadában énekeltek. Eredményeit a céltudatosság és a pedagógus elhivatottság, fáradhatatlan munkavégzés határozza meg. Szakmai elhivatottsága, emberi magatartása példaértékû. ményeinkre. Köszönjük, hogy helyt álltak és építették ezt a kerületet szellemben, lélekben egyaránt zárta gondolatait Riz Levente. Miután a 30, 35 és 40 éve kerületünkben dolgozó pedagógusokat, valamint az óvodákból és iskolákból nyugdíjba vonulókat köszöntötték, a mûsor következõ perceiben azon idõs pedagógusok méltatása következett, akik tanári oklevelüket 50, 60, illetve 65 éve szerezték meg, és ezért most díszoklevelet vehettek át Riz Leventétõl és Dombóvári Csaba alpolgármestertõl. Rákosmente önkormányzata 2002 óta életmûdíjjal ismeri el azon pedagógusait, akik munkájukkal jelentõs mértékben hozzájárulnak a kerület gyermekeinek neveléséhez, oktatásához. Az idén Bartal Lajos, a Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium igazgatóhelyettese, A kitüntetett pedagógusok 30 éve kerületünkben dolgozó pedagógusok: Belláné Markó Katalin, Bene Lászlóné, Burjánné Joó Katalin, Kalász Lászlóné, Dudevszkyné Ács Marianna, Gáspár Anna, Kakas Ildikó, Kéri Júlia, Kovács László, Palócz Ferencné, Pintér Mária, Polohányi Mihályné, Pupek Márta, Sasvári László, Sedon Lászlóné, Szabó Ildikó, Virágné Nagy Éva, Zsizsik Judit. 35 éve kerületünkben dolgozó pedagógusok: Bélley Andorné, Gazdag Lászlóné, Hangai Gáborné, Kajdi Györgyné, Kismarjainé Szekeres Judit, Sebesné Csukonyi Katalin, Sziklai Kornélné, Szûcs Józsefné. 40 éve kerületünkben dolgozók: Dely Csaba, R. Szabó István, Szûcs Márta. 65 év után Vas díszoklevél: Csukonyi Istvánné, Kelemen Attiláné, Kovács Olga. Gyémánt díszoklevél (60 év): Tátray Ferencné, Bella Tibor, Deák Tiborné. Arany díszoklevél (50 év): Káli Béláné, Gyárfás Istvánné, Pálinkás Imréné, Drescher Géza. magyar-ének szakos tanára kapta a díjjal járó aranygyûrût és a Budai Tibor grafikus mûvész által készített díszoklevelet, amelyet Riz Levente nyújtott át a kitüntetettnek. Az este megható meglepetés-ajándéka volt, amikor a gimnázium közel hetven, egykori kóristája felvonult a színpadra, és elénekelte Bartal tanár úrnak a régi, szeretett dalokat Pataki diákok, Joshua, Yesterday, amit már hetek óta, titokban gyakoroltak Gácsi Éva és Varga Krisztina vezetésével. Az ünnepség állófogadással ért véget, ahol Bartal Lajos egykori tanítványa, Dombóvári Csaba alpolgármester mondott pohárköszöntõt.

15 2008. JÚNIUS 26. O K TAT Á S 15 Ajándék az iskolának Biciklitárolót kaptak a czimrás diákok MUNKATÁRSUNKTÓL ACzimra Gyula Általános Iskolában május 31-én adták át ünnepélyesen a 32 férõhelyes kerékpártárolót. A létesítmény a farsangi alapítványi bál szülõi hozzájárulásának, valamint a P-nívó Kft. kivitelezési felajánlásának eredményeként valósult meg, mondta el az iskola igazgatója. A biciklitároló ünnepélyes átadást a biztonságos közlekedést népszerûsítõ verseny követte. A versenyen résztvevõket az ORFK képviselõi vezették fel a Zsuzsanna téri helyszínre. A tér külsõ körén a távolsági versenyekhez Versennyel ünnepeltek szükséges idõkapuk voltak felállítva. A távolsági versenyekkel párhuzamosan a közlekedésbiztonsági pályát is kipróbálhatták a gyerekek. A várakozási idõt is ki lehetett használni, mert az ORFK képviselõje a közlekedés veszélyeire és szabályaira, a biztonságos kerékpározásra vonatkozó tesztlapokat töltette ki a gyerekekkel. A verseny meglepetésvendége Nick Árpád erõmûvész volt, aki mutatványaival kápráztatta el a jelenlévõket, s felhívta a figyelmet a sport és a tanulás fontosságára. A gyermekek versenyét a szülõk versenye zárta. Élen a tanulásban, élen a sportban Rákosmente Önkormányzatának képviselõ-testülete a 245/2008. (V.15.) Kt. határozatával úgy döntött, hogy az Élen a tanulásban, élen a sportban díjat a idén a következõ tanulóknak adományozza: MUNKATÁRSUNKTÓL Braun Tímea (Czimra Gyula Általános Iskola), Kruj Dóra (Czimra Gyula Általános Iskola), Nemesapáti Norbert (Diadal Úti Általános Iskola), Szilágyi Zoltán Zsolt (Jókai Mór Általános Iskola), Ujvári Viktória (Gregor József Általános Iskola). Teleki Blanka-díj Berecz Árpádnénak Hiller István oktatási miniszter Teleki Blanka-díjat alapított azoknak a tanároknak, akik kiemelkedõ eredményességgel, odaadással és hivatástudattal foglalkoznak hátrányos helyzetû vagy különleges gondoskodást igénylõ gyermekekkel. Kerületünkbõl Alexa György országgyûlési képviselõ felterjesztésére Berecz Árpádné, az Újlak utcai iskola volt igazgatója kapta meg az elismerést.

16 16 O K TAT Á S Hírhozó Gregoros diákok hangversenye Idén a Rákoscsabai Református Templomban tartották az évzáró koncertet SZAKÁCS ZSUZSA AGregor József Általános Iskola május 30-án a Rákoscsabai Református Templomban tartotta évzáró hangversenyét, ami az idén is népszerûnek bizonyult, hisz még a karzat is zsúfolásig megtelt szülõkkel, testvérekkel. A gregorosok minden második évben itt tartják szokásos májusi koncertjüket. A mûsor a legkisebbek által énekelt népi köszöntõvel kezdõdött, majd Bella Tibor igazgató megnyitó beszédét hallgatták a résztvevõk: Iskolánk elmúlt százéves, zenetagozata ötven, de az eseményt mégsem az évfordulók emelik ünnepi ranggá, hanem mi magunk, ha közösen Bella Tibor: Diákjaink minden alkalommal elvarázsolnak bennünket tehetségükkel azzá tesszük. Egy évben két hangversenyt adnak diákjaink, de minden alkalommal elvarázsolnak bennünket tehetségükkel. Az évzáró hangverseny háziasszonya Duna Mónika, Rákoscsaba képviselõje bekonferálta a nyolcadikosok kamarakórusát, Dávid A kicsinyek egyházzenét Lászlóné vezényletével, akik ismeretlen szerzõtõl az Erdõn címû mûvel nyitották meg a hangversenyt. Õket egy testvérpár, Hlács Krisztián énekeltek a roman- tika jegyében Szabó Ágnes vezényletével, közremûködött még Ádám Zsófia (7. z.) hegedûn, Kiss Gergely (8. z.) trom- hegedûn és István bitán, orgonán kísért csellón követte, Händel: Bolyosné Pethõ Ildikó. Ária és gavotte címû Händel-áriát hallhattunk mûvének elõadásával. Komáromi Rékától (7. z.) klarinéton, zongorán Vaszkó Katalin játszott. A Jubiláte nagykórus Decsényi János Kati dalai sorozatból adott elõ részleteket, majd walesi, spanyol és francia népdalokat énekeltek. Hallhattuk még William Byrd Tavasz-kánonját és Kocsár Miklós három tavaszköszöntõjét Hlácsné Kurdi Ágnes és Dávid Lászlóné vezényletével. A kórust az iskola tanulóiból álló Tücsök kamarazenekar kísérte, akik mára ugyancsak kinõtték, egykor találóan kedves nevüket. Befejezésként a Reneszánsz év jegyében a kicsinyek és a nagykórus közösen adta elõ Palestrina: Fel dalra kánonját, valamint Morley Ti édes májusfények madrigálját. SZAKÁCS ZSUZSA Svéd-magyar gyerekek mesevilága Svédületes utazás betûháton címmel nyílt rajzkiállítás a Diadal Úti Általános Iskolában június 9- én, a svéd gyerekek kedvenc mesefigurái keltek életre a magyar iskolások rajzlapjain. Apályázat ötletgazdája Varga Lászlóné, az iskola könyvtárosa volt, aki így fogalmazta meg a kiállítás fõ mottóját: Olvasás közben, amit a fejedben látsz, rajzold le!, és a felhívásra 280 rajz érkezett az ország különbözõ iskoláiból. Mivel svéd mesekönyvekrõl van szó, a Diadal úti iskolások svéd népviseletben, svéd tavaszi népdallal köszöntötték a vendégeket, köztük Horváth Tamás alpolgármestert, aki megnyitójában kiemelte, hogy a rajzok láttán elmondhatjuk, gyerekeink harmóniában élnek a természettel, amit a mesekönyvek is hûen tükröznek, sok-sok humorral fûszerezve. Most megnézhetjük, hogy milyen belsõ filmet készítettek diákjaink a könyvek olvasása közben fejezte be ünnepi megnyitóját Horváth Tamás. Móritz Lívia, Svédországban élõ festõmûvész kiemelte a rajzok gazdag szín- és formavilágát: A mesékben nincsenek országhatárok, a svéd gyerekek pont így látják Nils A gyerekek svéd népviseletben és svéd dalokkal köszöntötték a vendégeket Holgersson csodálatos utazását, Harisnyás Pippint, mint a magyar gyerekek. A 7-8. évfolyam: 1. Kecskeméti Lídia (Janikovszky Éva Ált. Isk.) 2. Veres Bianka, 3. Szabaka Edit (Bartók Béla Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény); különdíjas: Dudás Regina (Baross Gábor Ált. Isk.), Margetán Rita (Bartók Béla A.M.I.); évfolyan: 1. Balogh Dorottya (Bartók Béla A.M.I.), 2. Telek Angelika (Pál Apostol), 3. Ster Xavéria (Érd); évf.: Bozóki Gergõ (Farmos Ált. Isk.), 2. Birincsik András (Bartók Béla A.M.I.), 3. Nagy Alexandra; különdíjas: Tóth Eszter, Méhész Jóel (Farmos Ált. Isk.), Lóránt Bence, Kovács Péter (Zalaegerszeg). A zsûrielnök, Móritz Lívia festõmûvész különdíja: Safranyik Henrietta (Farmos Ált. Isk.), Szatmári Tamás (Gregor), Martincsák Kata (Stromfeld Aurél Ált. Isk.). A Petõfi Irodalmi Múzeum különdíja: Tóth Dániel, Grósz Dániel (Zalaegerszeg). Breitkopf György építész különdíja: Rácz Gergõ (Zalaegerszeg), Lovas Eszter (Bartók Béla A.M.I.). Az épített értékek díjának tulajdonosa Erdélyi Zsófia (Bartók Béla A.M.I.), Könczöl Emese (Diadal). A közönségdíj elsõ helyezettje Kovács Szilárd és Koltai Balázs közös rajza Zalaegerszegrõl, 2. Németh Eszter (Zalaegerszeg).

17 2008. JÚNIUS 26. O K TAT Á S 17 Családi nap az oviban A Csillagszemben is sikert arattak a pónilovak SZAKÁCS ZSUZSA ACsillagszem Óvoda kapuja színes lufikkal hirdette június 7-én, hogy ez egy különleges nap, mert ezen a délelõttön a családokat is vendégségbe várták az óvoda munkatársai. A folyosón, már pár méter megtétele után kiderült, hogy ezen a szombat reggelen minden másként mûködik, mint a dolgos hétköznapokon, hisz akár tündér, vagy éppen félelmetes tigris is válhatott a gyerkõcbõl perceken belül, ha idõben tudott választani az arcfestõkészletbõl. Pomázi Zoltán, a Bojtorján együttes énekese az elmúlt évek alatt számtalan generációt megénekeltetett, és ez most sem volt másként, hangosan szóltak a jól ismert, mindenki által szeretett gyerekdalok. KILI TAMÁS Immár hatodik éve fõztek kõlevest a rákoscsabai Kuckó óvodában június 13-án. A családi rendezvényre ellátogatott Riz Levente polgármester is, aki Pomázi Zoltán szórakoztatta a gyerekeket Az óvónénik, dadusok sok, ötletes programmal készültek a családok fogadására, lehetett gyöngyöt fûzni, gipszfigurát festeni, és aki nagyon ügyes volt, még hûtõmágnest is készíthetett. Morauszky András, a terület önkormányzati képviselõje is ellátogatott a Csillagszem óvodába, lapunknak elmondta, mindig szívesen vesz részt azokon a programokon, ahol találkozhat az itt élõ családokkal. egy-két kavarással maga is részt vállalt e nemes étek elkészítésében. A kõleves napon elõveszik azt a követ, amelyet minden évben kizárólag erre az alkalomra tartogatnak. A szegény ember meséjét, Az udvaron megcsodálhatták a családok az óvoda új sziklakertjét. A pónilovak minden sikeres családi programnak szoros tartozékai, ez természetesen most sem volt másként, hisz a Karcsicsné Jáger Éva vezette lovas klub gondoskodott a kicsinyek meglovagoltatásáról. Rákosmente tûzoltói is eljöttek, a kíváncsi gyerekek, és akár az apukák is közelrõl megtekinthették tûzoltóautójukat. Kõlevest fõzött a polgármester aki évrõl-évre túljár az irigy falusiak eszén, elõször mindig az óvoda dolgozói, majd a gyerekek adják elõ. A hatalmas kondérban természetesen elõször a követ fõzték meg, majd elkészült az gulyás is. Felnõttoktatás a Balassi Bálint Gimnáziumban A Balassi Bálint Gimnázium a nappali tagozatos képzés mellett a felnõttoktatásban is több évtizedes hagyományokkal rendelkezik. A gimnázium levelezõ (esti) tagozata négy év alatt készíti fel a felnõtt korú tanulókat az érettségi vizsgára. A levelezõ tagozaton teljes értékû érettségi bizonyítványt lehet szerezni. Hallgatóinkat jól képzett tanárok oktatják; az érettségi vizsgáztatás helyben, a felkészítõ tanárok közremûködésével történik. Az érettségire jelentkezõk több mint 90 százaléka sikeres vizsgát tesz, igen jó eredménnyel. Közülük többen a felsõoktatásban folytatják tanulmányaikat. A Balassi Bálint Gimnázium felnõttoktatási tagozatán heti három órában angolt tanulnak hallgatóink. A hatékony nyelvoktatásra azért is szükség van, mivel 2010-tõl kötelezõvé válik az angol nyelvbõl letett érettségi vizsga. Az új elvárásokhoz igazodva számítástechnikai oktatást is bevezettünk, levelezõs tanulóink korszerû gépteremben sajátítják el az informatikai ismereteket. Végzõs tanulóink közül többen sikeresen érettségiznek informatikából, illetve ECDL vizsgát szereznek. A levelezõs képzés igazodik a felnõtt korú hallgatók napi idõbeosztásához. Mivel legtöbbjük munka és család mellett vállalja a tanulást, a tanítási idõt úgy alakítottuk, hogy minél többen részt tudjanak venni a foglalkozásokon. A tanórák kedden és csütörtökön 15 és 20 óra között vannak. Az osztályzatokat a negyedévi vizsgák alapján kapják hallgatóink. A 9. és a 10. tanév ingyenes. Képzési hozzájárulást csak a 11. évfolyamtól kezdve kell fizetni. Beiratkozás: június Hétfõ, szerda, csütörtök: óra között Kedd: óra között Péntek: óra között az iskolatitkárságon. Érdeklõdni személyesen vagy telefonon a fenti idõpontokban lehet az alábbi elérhetõségeken. További információ a Balassi Bálint Gimnázium honlapján szerezhetõ. Balassi Bálint Gimnázium Levelezõ Tagozata 1174 Budapest, Széchenyi u Telefon/fax: Honlap: Ingyenes szolgáltatások a Fidesz irodájában Jogsegély Nyáron szünetel, de tanács kérhetõ a * Építésügyi szaktanácsadás Krupánszki Teréz július 8-án (kedd) óráig * EU-pályázati szaktanácsadás Herédi István. Elõzetes egyeztetés alapján: fre .hu * Növényvédelmi tanácsadás Gál Miklós július 3-án (csütörtök) óráig * Informatikai tanácsadás Gulyás Lajos : * Adózási, könyvelési tanácsadás Góczán Péterné Anikó július 21-én (hétfõ) óráig Irodánk: Rákoscsaba, Péceli út 106. telefon: Nyitva tartás: hétfõ-péntek óra között

18 18 O K TAT Á S Hírhozó A gregorosok musicallel búcsúztak Tolcsvay László és Müller Péter Isten pénze címû mûve nagy tetszést aratott SZAKÁCS ZSUZSA Tolcsvay László és Müller Péter musicaljével, az Isten pénzével búcsúztatták el az idei tanévet a Gregor József Általános Iskola diákjai június 7-én és 8- án este. A tornateremben mindkét napon még az állóhelyek is elkeltek, hisz sokan voltak kíváncsiak a már szép hagyománnyal büszkélkedõ színházi társulatra. Idén sem okozott csalódást a hetvenhárom felsõ tagozatos tanulókból álló csapat, akiknek Dunai Mónika, Szûcs Katalin és Majzik Anna tanította be az elõadást. Majzik Anna a Hírhozónak nyilatkozva elmondta, hogy már tizenhárom éve készíti fel diákjait az év végi musicalek elõadására, ami mindig nagy kihívás, úgy a felkészítõ tanároknak, mint a diákoknak egyaránt. Az eddig játszott színdarabokat A padlás, Légy jó mindhalálig, Dzsungel könyve, Valahol Európában, Oroszlánkirály, Rómeó és Júlia, stb. nagyon szerették a gyerekek, és ezt a hagyományt akartuk tovább vinni az idén is Tolcsvay László és Müller Péter musiceljével, az Isten pénzével fejtette ki Majzik Anna az utolsó tanítási napon. Dickens Karácsonyi Ének címû regényébõl készült musicel, a diákok elõadásában igen látványosra, érzelmesre, de mégis humorral átszõtt játékra sikeredett, mindenki nagynagy örömére. A darab fõhõse az öreg Scrooge, önzõ, kapzsi, megkeseredett ember. Egy karácsonykor történt csodálatos esemény amelynek során átéli ifjúkora elmulasztott boldogságát és jövõjének rémképét megváltoztatja Scrooge-ot, és kibukkan belõle a lelke mélyén rejtõzõ szeretet, amire minden felnõtt és gyermek egyaránt vágyik. A színtársulat ezzel az évadzáró színdarabbal még nem mond teljesen búcsút egymásnak, hisz a nyári szünetben a már szintén hagyományosnak mondható pálkövei musicaltáborban találkoznak egymással, ahol valószínûleg közösen kitalálják, hogy mi legyen a jövõ évi sikerdarab. MUNKATÁRSUNKTÓL ABalassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium sikeresen zárta a 2007/2008-as tanévet. Az iskola tanulmányi átlaga 4,22, az 586 szágos tanulóból 51-en értek el kitûnõ tanulmányi eredményt, 178 tanulónak sikerült 4,5 fö- Sikeres tanévet zárt a Balassi lötti átlagot elérnie. A két érettségizõ osztályból 10 tanuló kitûnõ, 11 jeles eredményt ért el. Az iskola diákjai a tanulmányi versenyen is jól szerepeltek. Az Or- Középiskolai Tanulmányi Versenyen 3 tanuló, 4 tantárgyból került az ország legjobbjai közé: László Gábor (12. b) történelembõl (Felkészítõ tanára:farkas György), László Gábor (12. b) magyar nyelvtanból (Felkészítõ tanára: Ficzekné Molnár Mária), Józsa Botond (12. a) latin nyelvbõl (Felkészítõ tanára: Kaszab László), Kiss Renáta (12.b) informatikából (Felkészítõ tanára:. Piláth Károly). A polgármester sok oklevelet kiosztott HIRDETÉSFELVÉTEL már a Célpont ingatlan irodában is! Budapest, Pesti ut 156. Tel/fax: Mob:0630/ ,

19 2008. JÚNIUS 26. O K TAT Á S 19 SZAKÁCS ZSUZSA Kelemen Sándor, az önkormányzat mûvelõdési csoportvezetõje lapunknak elmondta, hogy Budapesten sajnos már nagyon kevés kerületben mûködik nyári napközis tábor, szerencsére mi Nyári táborok Az idén is, ahogy lenni szokott minden év júniusában, bezárják az iskolák kapuit a diákok nagy-nagy örömére, a tanítók és tanárok megkönnyebbülésére. Összeállításunkkal azoknak a szülõknek szeretnénk segítséget nyújtani, akiknek még nem sikerült eldönteniük, hogy gyermekeik hol töltsék el a nyári szünidõt. A káptalanfüredi tábor idén is benépesül ezen kevesek közé tartozunk. Évek óta a Zrínyi Miklós Általános Iskola várja Rákosmente diákjait június 23-tól augusztus 15-ig, ahol Donáth Mária vezetésével vidám, programokkal teli nyarat tölthetnek el a gyerekek. A tanulók háromszori étkezését a szülõknek kell befizetniük, a többi költségét az önkormányzat állja. A táborozókat már reggel hat órától fogadják, nyolc órától pedig délután négyig különféle programokon vesznek részt (állatkert, múzeum, stb.), és délután ötig vigyáznak a gyerekekre. A részvételhez négy napnál nem régebbi orvosi igazolás szükséges. Az önkormányzat a 2008-as költségvetésébõl a gyermek- és ifjúsági táboroztatás támogatására elkülönített 4 millió forintot, amelyre 48 pályázat érkezett, minden pályázó a szociálisan rászoruló gyermekek létszámától függõen részesült támogatásban. A kérelmezõk között megtalálhatók kerületünk iskolái, óvodái, egyházközségek, cserkészek, s a civil szervezetek is részesültek támogatásban. Csekovszky Árpád Mûvelõdési Ház Intenzív angol tábor indul felnõtteknek, a XXI. Század Alapítvánnyal közös szervezésben július 14-tõl 18-ig, kilenctõl egy óráig. Beszédcentrikus, kezdõ, illetve haladó csoportok (a haladó csoportnál anyanyelvi tanárok). Regisztrációs díj: 6000 Ft (amely tartalmazza a részvétel, valamint a jegyzetek díját). Jelentkezési határidõ: június 30. A társastánc táborba 10 éves kortól lehet jelentkezni Cha-cha-cha, szamba, rumba, tango, give angol és bécsi keringõ, július 14-tõl 18-ig, 10 órától 17-ig. Részvételi díj: Ft (ebéddel együtt). Oktatók: Kostyava Beatrix és Papp Krisztián versenytáncosok. Jelentkezés: Kostyava Beatrixnál a ös számon. Rock and Roll tánctábor augusztus 25-tõl 29-ig. Részvételi díj: Ft. További információk: Perneki Ildikó Hip-Hop tánctábor július Részvételi díj: Ft. További információk: Szûcs Éva A Rákoscsabai Mûvelõdési Ház Tánctábor Szüllõ Évával, július ig. Program: hétfõtõl csütörtökig 9-12 óráig stretching, latin és standard tánctanítás, ebéd, szervezett szabadprogram óráig. Pénteken 18 órától bemutató. Részvételi díj: Ft (étkezéssel). Jelentkezési határidõ: június 30. Csiga kaland tábor 6-12 éves gyerekeknek, június ig 8 órától 17 óráig. Programok: állatkerti látogatás, veresegyházi medverezervátumi séta, pálvölgyi cseppkõbarlangtúra, lovaglás, kézmûves-foglalkozások. Részvételi díj 15 ezer forint, belépõkkel, napi háromszori étkezéssel. Lovastábor Az ifjúsági lovastáborba 6 éves kortól várják az érdeklõdõket. Idõpontok: június 30.-július 4.; július ; július 28.- augusztus 1.; augusztus Program: lovaglás naponta kétszer, tudásszint szerint, étkezés naponta ötször. Szállás téglaépületben, kérésre sátorban is. Egyéb programok: kerékpártúrák, kirándulások, esti szalonnasütés. Vezetõ: Karcsicsné Jáger Éva, minõsített lovas szakedzõ. Részvételi díj: ,- Ft. (Kerektói u. 72.; ) SZERVEZÕK TÁBOR MEGNEVEZÉSE TÁBOR HELYE Rákoscsaba-Újtelep Idõutazás 2000 évvel ezelõtti idõben Leányfalu Grund FC Vadóctanya Ifjúsági Tábor Borgáta XVII. Lakóhelyi SE Nyári edzõtábor Balatonszemes Rákosmenti Gyermekcukorbetegek Cuki tábor Gánt-Bányatelep Közhasznú Egyesülete Százszorszép Óvoda Természetismereti tábor Felsõtárkány Bokréta Lakásotthon Aktív pihenõ és környezetismereti tábor Balatonkenese Bokréta Lakásotthon Nomád Bakonytamási Pál Apostol Katolikus Általános Vedd és olvasdd - hittantábor Iszkaszentgyörgy Iskola és Gimnázium Szabadság Sugárúti Általános Iskola Vízi-sport-természeti-kulturális- Káptalanfüred kézmûves-honismereti tábor Összefogás Óvoda Süni természetismereti tábor Mátranovák-Nyírmedpuszta Csillagszem Óvoda Csillagszem Óvoda nyári tábora Balatonföldvár Rákoskeresztúri Családsegítõ Központ Barangolás a Dunakanyarban Esztergom, Prímás-sziget Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Természetvédõ Ifjúsági tábor Kemence-nagyvölgy Kossuth Lajos Általános Iskola Kistechnikus Keszthely Kossuth Lajos Általános Iskola Kerékpáros tábor Szigetköz vagy Felsõ-tisza vidék Rákoscsabai Református Egyházközség Cserkész kerületi nagytábor Gödöllõ Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi Nyári tábor Káptalanfüred és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Iskola Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Csibetábor III. Lajosháza Kisgimnáziumi nyári tábor Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Csibetábor I. Balatonalmádi Kisgimnáziumi nyári tábor Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium Csibetábor II. Balatonalmádi Kisgimnáziumi nyári tábor Békésy György Posta- és Távközlésforgalmi Személyiségfejlesztõ, csapatépítõ, Gárdony Szakközépiskola kommunikációs tábor Kõrösi Csoma Sándor Általános Iskola Vízi vándortábor Tiszabecs - Gergelyugornya és Gimnázium Gregor József Általános Iskola Musical tábor Pálköve Gregor József Általános Iskola Felsõs tábor Kemence SZERVEZÕK TÁBOR MEGNEVEZÉSE TÁBOR HELYE Gregor József Általános Iskola Sport és aktív pihenés Káptalanfüred Gregor József Általános Iskola Nyári tábor Kemence Gregor József Általános Iskola Szabadidõs tábor Salgótarján Zrínyi Mikós Általános Iskola Balaton kör-kerékpáros tábor Balatonfüredtõl Fonyódig Laborcz Ferenc Általános Iskola Élményszerzõ tábor Szelidi-tó Judo Szabadidõ és Küzdõsport XVII. SE edzõtábor Szántód Bokréta Lakásotthon Aktív pihenõ és környezetismereti tábor Gyomaendrõd Rákoskeresztúri Szent Kereszt Hajmáspusztai kalandozások Bakonyszentkirály Felmagasztalása Plébánia Hajmáspuszta Rákoskeresztúri Szent Kereszt Családos közösség gyermekeinek tábora Siklós Felmagasztalása Plébánia Rákoskeresztúri Szent Kereszt Kis Fekete erdei táborozás Herend Felmagasztalása Plébánia Rákoscsaba Fõplébánia Társ suli a Káli-medencében Köveskál 140. Sz. Pro Patria Cserkészcsapat Mátyás király élete, munkássága Eger - Berva völgye reneszánsz Czimra Gyula Általános Iskola Nemzeti értékek megismerése, különbözõ Káptalanfüred kézmûves technikák megismertetése Czimra Gyula Általános Iskola Honismereti - Evezõs tábor Sarud Czimra Gyula Általános Iskola Olimpia történetének, résztvevõ országok Káptalanfüred megismerése, sport és mozgás fontosságának felismertetése Zrínyi Mikós Általános Iskola Evezõs-kerékpáros csillagtábor Szatmárcseke Zrínyi Mikós Általános Iskola Reneszánsz lovagtábor Káptalanfüred Rákoshegyi Családok Egyesülete Táborozás Telkibányán Rákoskerti Tekézõk Baráti Köre Guri suli Rákoskert Rákoskeresztúri Görög Katolikus Bibliával hegycsúcsokon és vízparton Fonyód Egyházközség Rákoscsabai Református Egyházközség Hagyományápoló-személyiségfejlesztõ Cserhátszentiván Hittan tábor Mákvirág Óvoda Környezetvédelmi fejlesztõ tábor Bogács Rákosligeti Római Katolikus Plébánia Hittanos tábor Aszófõ Gyermekjóléti Központ Gyermek-Jóléti tábor Fadd-Dombori

20 20 K U LT Ú R A Hírhozó Múzeumok Éjszakája Rákosmentén Idén kerületünk intézményei is bekapcsolódtak a népszerû rendezvénybe SZAKÁCS ZSUZSA Juhász Ferenc: Én hiszek a múzeumok értelmében. Értelmében és hivatásában. Hivatásában és szépségében. Nem az idõ kriptái a múzeumok! Nem a történelem halottaskönyvei! Nem a mulandóság szarkofágjai! Én hiszek bennük, mert nemcsak a jövõben hiszek, de hiszek a múltban. Öt évvel ezelõtt, Szent Iván-éjnek apropóján egy könnyû, kulturális kalandnak indult a Múzeumok Éjszakája rendezvény, amely ma már országszerte közel kétszáz helyszínen, 300 ezer ember részvételével egy óriási kulturális ünneppé nõtte ki magát. Idén az is fokozta különlegességét, hogy a zene ünnepe egy napra esett a múzeumok ünnepével, így számos kiállítóhelyen koncertekkel is várták a látogatókat ezen az éjszakán, amihez ebben az évben Rákosmente is csatlakozott három helyszínnel. Rákosligeten a Csekovszky Kiállítóházban a mester özvegye, Edit asszony várta Voltak, akik az éjjeli kisvasutazást választották nagy szeretettel a késõ esti órában is kultúrára éhes érdeklõdõket, akik mit sem törõdve a zajló futball Európabajnoksággal elmentek, hogy megnézzék Csekovszky Árpád egykori mûtermében és szeretett kertjében kiállított alkotásokat. A Múzeumok Éjszakájának szoros tartozéka a tûz mágiája, ezért Edit asszony meghívta Sápi Gergely tûzzsonglõrt, hogy szikrázó elõadásával elvarázsolja az udvaron lévõ vendégeket, akik között ott volt Riz Levente polgármester kisfiával és Dombóvári Csaba képviselõ is. De itt még mindig nem ért vége a Voltak, akik a Csekovszky Gyûjteményt meglepetéseknek, hisz mielõtt megcsodálhatták volna a kiállítóházban a mázas kerámiákat, a bibliai témájú alkotásokat, Gyurkó Henrik Jászai Mari-díjas, érdemes mûvész bábmûsorral kedveskedett a mûvészet lelkes rajongóinak. Rákoshegyen, az Erdõs Renée Ház udvarán pattogó tûzrakás jelezte már messzirõl, hogy õk is csatlakoztak a Múzeumok Éjszakája programsorozathoz. A tûz természetesen itt is elmaradhatatlan kelléknek bizonyult, körülötte pedig Tálas Ágnes és a Bekecs együttes biztatta és tanította a vendégeket a közös táncra és éneklésre, mielõtt megtekintik a különleges idõpontban nyitva tartó kiállítótermeket. Már éjfél is elmúlt, amikor a három helyszín között közlekedõ városnézõ kisvonat már sokadszorra megérkezett a másik rákoshegyi helyszínre, a Bartók Béla Zeneházhoz, ahol Bokor Jutta háziasszonyként fogadta a még mindig nem álmos éjszakai vendégeket, akik eljöttek, hogy részesei legyenek Herencsár Viktória cimbalommûvész magával ragadó koncertjének. Soha rosszabb éjszakát! Mások saját lábon vonatoztak Gyurkó Henrik is itt volt Babusa János szobrásszal (fehérben) is találkozhattunk

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/11/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. április 10-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/26/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JOGI, KÖZBIZTONSÁGI, ÜGYRENDI ÉS ETIKAI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/12/2012. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és Etikai Bizottsága Ikt. sz.: 17-1/8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Jogi, Közbiztonsági, Ügyrendi és

Részletesebben

1/9 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/9 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/9 Ikt.szám.: 186/3/2009. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/6 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/4/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

Eredeti költségvetés Módosított költségvetés Módosítás Módosított összeg 12. hó. 282 500 E Ft 352 500 E Ft E Ft 352 500 E Ft

Eredeti költségvetés Módosított költségvetés Módosítás Módosított összeg 12. hó. 282 500 E Ft 352 500 E Ft E Ft 352 500 E Ft ÖSSZESÍTŐ A B C Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Környezetvédelem, zöldterület-fenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai Intézményi

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézmények tervszerű karbantartása: E Ft E Ft E Ft

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézmények tervszerű karbantartása: E Ft E Ft E Ft F.T. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ Teljesítés 2003.12.31. A./ Intézmények tervszerű karbantartása: 350.000 E Ft 338.178 E Ft 286.896 E Ft B./ Út-, közterület, felszíni vízelvezető rendszerek fenntartási kiadásai:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ)

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Samorząd Narodowości Polskiej w 17-tej Dzielnicy Budapesztu Ikt.szám.: 18-1/8/2012. JEGYZŐKÖNYV (PROTOKÓŁ) Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás ÖSSZESÍTŐ Eredeti előirányzat (E Módosított előirányzat 211. évi felhasználás A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 15 15 16 558 42 35 42 35

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala.

Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala. 1. sz. melléklet Adatközlő neve: Polgármesteri Iroda Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala. Támogató neve Támogatott neve, címe Támogatás célja Támogatás összege Vigyázó Sándor Művelődési Ház

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Ikt. szám: 9-3/9/2010. 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KIVONAT Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai: C./ Zöldfelület fenntartás ÖSSZESÍTŐ Eredeti előirányzat (E Módosított előirányzat 21. évi felhasználás A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 15 173 895 167 523 41 65 41

Részletesebben

Módosított 11. havi előirányzat. Módosítás

Módosított 11. havi előirányzat. Módosítás ÖSSZESÍTŐ A B C Megnevezés Utak, járdák, közterületek, vízelvezető rendszerek üzemeltetési és fenntartási kiadásai Környezetvédelem, zöldterületfenntartás, parlagfű visszaszorítás, faültetés kiadásai Intézményi

Részletesebben

Támogató neve Támogatott neve, címe Támogatás célja Támogatás összege Egyéb

Támogató neve Támogatott neve, címe Támogatás célja Támogatás összege Egyéb Egészségügyi és Szociális Iroda adatközlő neve 1. sz. melléklet Támogatási szerződések nyilvánosságra hozatala. Támogató neve Támogatott neve, címe Támogatás célja Támogatás összege Egyéb Judo Szabadidő

Részletesebben

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/ 4. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/ 4 Ikt.szám: 18-204/4/2005. Budapest Főváros XVII. kerületi Lengyel Kisebbségi Önkormányzat SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/3/2016. Helyszín: Időpont: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú

Részletesebben

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában

12-13. ábra Az 1848-as honvédsíroknál Ünnepeltek a XVII. kerületi lengyelek is - cikk a POLONIA WĘGIERSKA számában 2003. Január 18.: részvétel a Lengyel Bálon (Bal Polonii) Hűvösvölgyi Vigadóban. Január 29. Új tagok köszöntése a Magyar-Lengyel Baráti Körben. Február 15. Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat választása

Részletesebben

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft

ÖSSZESÍTŐ. A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft F.6. jelű melléklet ÖSSZESÍTŐ A./ Intézményi épületek tervszerű karbantartása: 160.370 E Ft ebből: intézmények saját hatáskörű felhasználása 47.775 E Ft B./ Utak, járdák, közterületek fenntartási kiadásai:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/25/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Sportcsarnok épülhet. a kerületi. az ülésen. Tizennyolc éve tagja a testületnek, a jövõben aljegyzõként tevékenykedik Rákosmentén.

Sportcsarnok épülhet. a kerületi. az ülésen. Tizennyolc éve tagja a testületnek, a jövõben aljegyzõként tevékenykedik Rákosmentén. 2008. december 22. hirhozo@t-online.hu A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 21. szám A krisztusi szeretet ünnepére Már csak pár napunk van hátra szentestéig.

Részletesebben

meg az RTK-pályán a klubnak, amelyeket a vitrinben kiállítottak.

meg az RTK-pályán a klubnak, amelyeket a vitrinben kiállítottak. 2008. március 27. hirhozo@chello.hu A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 5. szám A nemzet ünnepén A közösség szolgálata mindenki számára kötelezettség Megkezdte

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/9/2015. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET december 10-i ülésére. Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselőtestületének Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 236/2015. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2015. december 10-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Előzetesen tárgyalja: Budapest

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve 2017. január 26. 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését. 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 2. rendes ülését 2008. február 27-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/5/2011. JEGYZŐ KÖNYV

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/5/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Rákosmenti Erőforrás Bizottsága Ikt. sz.: 17-4/5/2011. JEGYZŐ KÖNYV Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákosmenti Erőforrás

Részletesebben

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű melléklet 024/2005

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű melléklet 024/2005 A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban E.K. jelű melléklet 024/2005 1./ 2003. ÉVBEN JÓVÁHAGYOTT 2004. ÉVBEN ÁLLAMI CÉLTÁMOGATÁSRA PÁLYÁZÓ CSATORNAÉPÍTÉSI BERUHÁZÁSOK VÁRHATÓ

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Rákosmenti Majális. Tízezres tömeg a kerület fõutcáján. biztosította önrészként, 2,7 millió forintot pedig az Oktatási és Kulturális

Rákosmenti Majális. Tízezres tömeg a kerület fõutcáján. biztosította önrészként, 2,7 millió forintot pedig az Oktatási és Kulturális 2008_08maj.qxd 5/6/2008 10:58 PM Page 1 2008. május 8. hirhozo@chello.hu A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 8. szám HORVÁTH TIBOR Rákosmenti Majális Egész

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17- /1/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/8 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/24/2008. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008.

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/11/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

Emlékezés az aradi vértanúkra

Emlékezés az aradi vértanúkra 2008. október 9. hirhozo@t-online.hu A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 16. szám Emlékezés az aradi vértanúkra SZAKÁCSZSUZSA Hét éve nemzeti gyásznappal emlékeznek

Részletesebben

Járatritkítás helyett járatsûrítés A BKV teljesítménye kilenc százalékkal bõvül a kerületben

Járatritkítás helyett járatsûrítés A BKV teljesítménye kilenc százalékkal bõvül a kerületben 2008. június 5. hirhozo@t-online.hu A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 10. szám Járatritkítás helyett járatsûrítés A BKV teljesítménye kilenc százalékkal bõvül

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. november 6-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ GZT-821 forgalmi rendszámú

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről

Előterjesztés Biatorbágy Város Önkormányzata 2013 évi munkatervéről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSFEJLESZTÉSI, VAGYONGAZDÁLKODÁSI ÉS JOGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Iktatószám: 17-1/10/2016. Helyszín: a Polgármesteri Hivatal III. emelet 301. számú tárgyalójában

Részletesebben

2016. évi MUNKATERVE

2016. évi MUNKATERVE Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. évi MUNKATERVE 2016. március 16-tól - 2017. március 15-ig melyet a Képviselő-testület a 33/2016. (II.16.) számú határozatával

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. október 27-én megtartott képviselő-testületi ülésén meghozott DÖNTÉSEK

Részletesebben

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU 1/5 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám: 18-3/9/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ amely készült a Lengyel

Részletesebben

A Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmenti Polgármesteri Hivatalának szervezetéről,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2015. május 6-án 9.00 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében

Részletesebben

Költségvetési koncepció már van A testület 30 milliót szán a helyi vállalkozók munkahelyteremtõ támogatására

Költségvetési koncepció már van A testület 30 milliót szán a helyi vállalkozók munkahelyteremtõ támogatására 4 Költségvetési koncepció már van A testület 30 milliót szán a helyi vállalkozók munkahelyteremtõ támogatására Maratoni ülésen, mintegy százhúsz határozatot hozott a képviselõ-testület december 11-én.

Részletesebben

A magyar kultúra napja A rendezvénysorozat a Dózsában a Csík zenekar koncertjével kezdõdött

A magyar kultúra napja A rendezvénysorozat a Dózsában a Csík zenekar koncertjével kezdõdött 2008. január 24. hirhozo@chello.hu A X V I I. ke r ü l e t ö n ko r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 1. szám Évindító polgármesteri interjú A magyar kultúra napja A rendezvénysorozat a Dózsában

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (IX. 07.) önkormányzati rendelete az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. május 21-i ülésére Tárgy: 2007. évi Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem kitüntetési javaslatokat véleményező előkészítő bizottság

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MELLÉKLET KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE KESZTHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. I. FÉLÉVI MUNKATERVE MELLÉKLET 2013. január 31. (csütörtök) 1. Pályázat kiírása a Goldmark Károly Művelődési Központ intézményvezetői munkakörére

Részletesebben

Új óvoda épült Rákoscsabán 150 kisgyermek járhat az új intézménybe

Új óvoda épült Rákoscsabán 150 kisgyermek járhat az új intézménybe 2009. október 8. hirhozo@t-online.hu A XVII. kerület önkormányzatának lapja XIX. évfolyam 16. szám MEGHÍVÓ Budapest Fõváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata nemzeti ünnepünk alkalmából meghívja a

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/5/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 16-án megtartott

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 28/2013. (IV.15.) számú határozatot a Vasivíz Zrt-vel kötendő bérleti-üzemeltetési szerződés

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/26/2007. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. november 15-én megtartott

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/6/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 04-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete június 04-i rendkívüli ülésén Polgármesteri Hivatal Titkárság Szarvas, Szabadság u. 25-27. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 04-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Babák Mihály polgármester

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032

Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP 2.1.1./B 09 2009 0032 Rákosmenti közlekedési és útfelújítási program EXPRESSZ PROGRAM 8 újabb utat épített Rákosmente Önkormányzata Rákosmente földútjainak burkolattal történô ellátása KMOP.1.1./B 09 009 003 Az Európai Unió

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) 1 önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásáról 2 Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Magyarország címerének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Lőrinci Közösségi Házban Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. január 26-i rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Víg Zoltán polgármester Pálinkás Péter alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. május 11-én megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 16-i rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottság JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült: A Humánszolgáltatási Bizottság 2012. február 29-én (szerdán) 15,00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat

Részletesebben

H A T Á R O Z A T K I V O N A T

H A T Á R O Z A T K I V O N A T Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatának Iktatószám: T-30/2016. I. H A T Á R O Z A T K I V O N A T a 2016. március 10-ei rendes nyílt Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből 32/2016.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba) Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POL GÁR.MESTERÉTŐL Békéscsaba) Szent István tér 7. Ikt. sz.: I.337-7/2015. Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66) 523-804 MEGHÍVÓ A Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tisztelt Képviselő- Testület!

Tisztelt Képviselő- Testület! Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság Tárgy: Beszámoló a Közművelődési, Oktatási, Sport, Ifjúságpolitikai és Egészségügyi Bizottság 2011. évi munkájáról Tisztelt Képviselő-

Részletesebben

építésével egyidejûleg mindenképp megvalósuljon

építésével egyidejûleg mindenképp megvalósuljon 2010. február 25. hirhozo@t-online.hu A XVII. kerület önkormányzatának lapja XX. évfolyam 3. szám Indul a Pesti út felújítása, a buszfolyosó építése Több éves huzavona, küzdelem után idén tavasszal végre

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 25. NAPIREND Ügyiratszám: 1 / 669 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. december 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete

Módosító Okirat. 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete 26/2013. (I. 24.) Kt. határozat 1/a. melléklete Módosító Okirat Önkormányzatának Képviselő-testülete az Aprófalva Óvoda Alapító Okiratát az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

Megnyílt az új piac November 25-tõl üzemel a vásárcsarnok Keresztúron

Megnyílt az új piac November 25-tõl üzemel a vásárcsarnok Keresztúron 2009. november 26. hirhozo@t-online.hu A XVII. kerület önkormányzatának lapja XIX. évfolyam 19. szám Hogyan segíthetnék a lakáshiteleseket? HORVÁTH TIBOR Atestület novemberben tárgyalta az ezzel kapcsolatos

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottsága Szám: 17-3/3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE július 4-én megtartott rendkívüli ülésének 2013. július 4-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 57-60. Száma: 1-77/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Ópályi Általános Iskola Tanulóiért Közalapítvány

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára

M E G H Í V Ó. Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének évi 5. rendkívüli ülését június 25-én (szerda) órára M E G H Í V Ó Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. évi 5. rendkívüli ülését Napirend: 2008. június 25-én (szerda) 14 00 órára hívom össze. A képviselő-testület ülését a Józsefvárosi

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/23/2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XVII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. október 3-án

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2004. (IX.24.) sz. önkormányzati rendelete a helyi kitüntetések alapítására és adományozására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU Ikt.szám.: 18-1/9/2012. BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLETI LENGYEL NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT SAMORZĄD MNIEJSZOŚCI POLSKIEJ W 17-TEJ DZIELNICY BUDAPESZTU J E G Y Z Ő K Ö N Y V PROTOKÓŁ Készült a Lengyel Nemzetiségi

Részletesebben

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen - 0 nem szavazattal 0 tartózkodással az alábbi 30/2014.(III.27.) sz. határozat Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felveszi napirendjére

Részletesebben

változtatási tilalmat

változtatási tilalmat 2007. április 26. hirhozo@chello.hu A X V I I. k e r ü l e t ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a X V I I. é v f o l y a m 7. s z á m A Bagi Nacsa duó Rákosmentén SZABÓ ANIKÓ Április 29-én este a

Részletesebben

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző

10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. Ughy Jenőné jegyző Önkormányzati és Igazgatási Iroda Farkas Hajnalka önkormányzati ügyintéző 10. NAPIREND Ügyiratszám: 1/609-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 19-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről

mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v mely készült Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2003. augusztus 13-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Macsári József polgármester, Dr. Farkas József alpolgármester,

Részletesebben