TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony a számadás időszaka, tehát beszámolok a képviselő-testület évi munkájáról. A képviselő-testület a tervezett 6 üléssel szemben 21 alkalommal ülésezett és még mindig nincs vége. Az ülések határozatképesek voltak, távolmaradás csak indokolt esetben fordult elő. A testület munkája során 23 rendeletet alkotott és 138 határozatot hozott. Alapvetően a saját működését szabályozta, illetve a kötelező és önként vállalt feladatok működési feltételeit biztosította. Külön fejezetet jelent az együttműködésben ellátott feladatok, mint az általános iskolai és óvodai társulás, a körjegyzőség, a logopédiai szakszolgálat, a kistérségi társulás, a Domnet TV, stb. Ezekben a kérdésekben 2012 második felében alapvető átalakulások várhatók, melyeket a mai napig nem ismerünk. Mindenesetre az önkormányzat nem változik ebben a választási ciklusban, az iskola fenntartásával kapcsolatban érvényesíteni kívánjuk érdekeinket, a kistérségi feladatellátás előnyeit fogjuk képviselni, ha más szervezeti formában is. A fejlesztési lehetőségeket a vár beruházás határozta meg. A testületi ülések magas számát is ez indokolta, ugyanis közbeszerzési eljárásokat kellett lefolytatni. Ez a beruházás 342 millió forintba került, ami igen megterhelte a község költségvetését, egy ilyen kis községnek a 42 milliós önerő nagyon sok. Különösen akkor, amikor a működési költségekben egyre nagyobb a hiány, nem csak itt, hanem országosan is az önkormányzatok többségénél. Reméljük a mindenre kiterjedő reform, átalakítás a község egészére nézve nem jár beláthatatlan következményekkel, ezért küzdünk, és ebben reménykedünk. A képviselő-testület nevében minden kisnánai lakosnak Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok. Koncsos Sándor polgármester 1

2 TISZTELT KISNÁNAI LAKOSOK! A január hó 1. napjával életre hívott Körjegyzőség most ismételten átalakuláshoz érkezett. Kisnána Községi Önkormányzat Képviselő testülete, Vécs Községi Önkormányzat Képviselő testülete és Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a november hó 07. napján Kisnánán tartott együttes képviselő-testületi ülésen úgy határozott, hogy január hó 01. napi hatállyal Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzősége közös fenntartású költségvetési szervet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95. (2) bekezdésére figyelemmel egyesítéssel akként alakítják át, hogy Domoszló Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint költségvetési szerv részleges jogutódlással január hó 01. napjával beolvad Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségébe. Domoszló Községi Önkormányzat körjegyzőségbe történő befogadásáról Kisnána Községi Önkormányzat azért döntött, mert gazdálkodását és működését tovább kívánja költségtakarékossági szempontból racionalizálni. Mindezek mellett a helyi önkormányzatokról szóló elfogadásra váró törvénytervezet a járáson belüli önkormányzatok által közösen fenntartott hivatalok működtetését teszi kötelezővé január hó 01. napjától 2000 fős lakosságszám alatt. A jelenleg hatályos önkormányzati törvény szerint a 2000 fő feletti település a körjegyzőségben csak a székhely szerepet töltheti be, így az átalakulással járó legnagyobb változás az, hogy január hó 01. napjától immár Domoszló lesz a körjegyzőség székhelye és nem Kisnána. Fontos leszögezni, hogy az ezzel kapcsolatos döntésüket az önkormányzatok nem önfeladásként, hanem a folyamatosan csökkenő lakosságszám miatti kényszerű, de jelenleg még önként vállalt előrelátó intézkedésként értékelték. A képviselő-testületek döntésében az is szerepet játszott, hogy a résztvevő települések, de leginkább Kisnána, Vécs és Domoszló földrajzilag és egy - egy feladatellátás vonatkozásában is egymásra vannak utalva. A központi költségvetés évben is számottevő mértékben támogatja a körjegyzőségek fenntartását, s ezzel mindhárom önkormányzat oldalán ösztönzi a körjegyzőség kibővítését, így Domoszló csatlakozását. A központi költségvetési támogatás két elemből áll: az alaptámogatás minden körjegyzőséget megillet, továbbá részletes a körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok számától függő differenciált ösztönző támogatást tartalmaz. A körjegyzőség létrehozásáról és működtetéséről a négy település Képviselő - testülete megállapodásban döntött, miszerint a körjegyzőség működéséhez a települési önkormányzatok az államtól lehívott normatíván túl a megállapodásban meghatározottak szerinti arányban járulnak hozzá. A körjegyzőség vezetését az egyesítés következtében továbbra is Dr. Nagy Tibor János jelenlegi körjegyző látja el. A döntés értelmében Domoszló községben december hó 31. napjával megszűnik a polgármesteri hivatal, melynek eddigi feladatellátását a Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségének székhely hivatalának feladatellátása fogja január hó 1. napjától felváltani. Ez a székhelyhivatal átveszi a korábban Kisnánán működő székhelyhivataltól a Körjegyzőség gazdálkodási és a Körjegyzőség mint szervezet vezetési, igazgatási feladatait. Kisnánán így január elsejétől változatlan dolgozói létszámmal egy kirendeltség fog működni, mely továbbra is ellátja majd Kisnána és Vécs községek vonatkozásában az eddigi igazgatási feladatokat. Többletmunkát Domoszló község Körjegyzőséghez történő csatlakozása nem jelent sem a kisnánai, sem a vécsi sem pedig a feldebrői kirendeltségen dolgozó körjegyzőségi tisztségviselők számára. Felhívom a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy a fentiek alapján valamennyi konkrét hatósági ügyben továbbra is Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzősége Kisnánai Kirendeltségéhez ( 3264 Kisnána, Szabadság út 3. ) kell fordulni és nem kell Domoszlóra utazni semmilyen hatósági ügy intézése céljából sem. 2

3 A Körjegyzőség elérhetőségei: Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzősége 3263 Domoszló, Petőfi S. út 5. Tel.: 37 / Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségének Kisnánai Kirendeltsége 3264 Kisnána, Szabadság utca 3. Tel./Fax.: Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségének Vécsi Kirendeltsége Vécs, Kossuth L. út 47. Tel.: 37 / Fax: 37 / Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségének Feldebrői Kirendeltsége Feldebrő, Kossuth L. út 31. Tel.: 36 / Fax: 36 / Tisztelt Kisnánaiak! Az új működésre való átálláshoz biztosan hosszabb időre lesz szükség, így az esetleges átmeneti nehézségekért szíves elnézésüket és mindenekelőtt a megértő türelmüket kérem! Köszönettel és tisztelettel: Dr. Nagy Tibor János sk. K ö r j e g y z ő 3

4 ANYAKÖNYVI HÍREK 2011-ben születettek 1. Szekrényes Bartók Nóra An: Bartók Katalin 2. Varga Norina An: Sztankó Szabina 3. Váradi Melitta An: Csikós Andrea 4. Jurecska Hanna An: Jurecska Enikő 5. Farkas Leonard An: Farkas Noémi 6. Pék Csenge An: Tősér Erzsébet 7. Nagy Péter János An: Faragó Enikő 8. Sztankó Gergő An: Gubancsik Beatrix 9. Oláh Béla An: Lukács Liliana 2011-ben házasságot kötöttek 1. Pék Zsolt Tőzsér Erzsébet Dudás Károly Simon Tünde Varga Zoltán Zsolt Kiss Andrea Erika ben elhunytak 1. Lizák Lukácsné Kisnána, Széchenyi I. u Hadobás Pálné Kisnána, Szabadság u Kovács Györgyé Kisnána, Szabadság u Biro Lászlóné Kisnána, Mester u Hliva Mihály Kisnána, Alkotmány u Hegedűs Béla Gáborné Kisnána, Béke u Bartizál Jánosné Kisnána, Mátra u Lizák Józsefné Kisnána, Sport u Hadobás Lajosné Kisnána, Széchenyi I. u Safranka Vincéné Kisnána, Sport u Golyán Béláné Kisnána, Rákóczi u Zombori Béla Kisnána, Széchenyi I. u Lizák Ferencné Kisnána, Gárdonyi u Domboróczky József Kisnána, Petőfi S. u Safranka Istvánné Kisnána, Jókai M. u Gácser Antalné Kisnána, Szabadság u Csabai Józsefné Kisnána, Sport u Sztankó Józsefné Kisnána, Alkotmány u

5 A SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Slovenská Mensinová Samosprava A kisebbségi önkormányzat számára szomorúan kezdődött ez az év. Elment Hliva Miska bácsi, aki 16 éven át vezette az önkormányzatot. Szívügyének tekintette a szlovákság hagyományainak ápolását. A 2010-es választásokon még tervezett a jövőre. A betegség azonban közbeszólt, legyőzte. Tevékenységét 2009 decemberében Salgótarjánban kitüntetéssel jutalmazták. Emlékét megőrizzük. A helyi kisebbségi önkormányzat folytatja a munkát. Az elnöki feladatokat Cseh Józsefné vette át. Megőrizzük az eddigi hagyományokat és igyekszünk újakat teremteni, a kapcsolatokat ápolni, szélesíteni. Az SZKÖ anyagi forrásai központi költségvetésből származnak. Ezt a szűkös pénzeszközt pályázati lehetőségekkel igyekszünk kiegészíteni. Tavasszal sikeresen pályáztunk a kisebbségi önkormányzatoknak kiírt feladatalapú támogatásra. Az évfolyamán még két sikeres pályázat született. Az egyikből a szeptemberi SZLOVÁK FONÓ jött létre, melyen minden résztvevő jól érezte magát. Az erre az alkalom nyílt kézimunka kiállítást szeretnénk bővíteni, a még fellehető értékeket az utókor számára megőrizni. A másik pályázatból decemberben régi hagyományokat felelevenítő karácsonyi rendezvényre készülünk. Jó kapcsolatokat igyekszünk ápolni szlovákok lakta, és más hagyományőrző településekkel. Ennek jegyében több éve részt veszünk a vanyarci haluska fesztiválon. A mátraballai burgonya napnak sok éve szívesen látott vendégcsoportja vagyunk. A Mátragyöngye Népdalkörnek anyagi támogatást is nyújtunk ahhoz, hogy a felkéréseknek eleget téve Kisnána /Malá Nána/ jó hírnevét öregbítse fellépéseivel. A helyi rendezvényeken szívesen szerepelünk, ha felkérnek rá. A helyi civil szervezetekkel, önkormányzati intézményekkel együttműködési megállapodás keretében ápolunk gyümölcsöző kapcsolatokat. Ebben az évben először kerülhetett sor arra, hogy hat általános iskolai tanuló Szlovákiában tíz napos táborozáson vehetett részt, ahol a nyelvvel is ismerkedhettek és szép programokban volt részük. A Magyarországi Szlovákok Szövetsége finanszírozta a táborozást. Ebben az évben a népszámlálás kapcsán előtérbe került a nemzeti hovatartozás. Megköszönjük azoknak a lakosoknak, akik vállalták szlovák nemzetiségüket, hogy ezzel is elősegítették a további tevékenységünket. Köszönjük mindenkinek, aki eddig támogatott, bátorítást adott a munkánkhoz. Bízunk abban, hogy a jövőben még többen ismerik el mennyire fontos gyökereink ismerete, értékeink megőrzése. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat nevében minden kisnánai lakosnak kívánok békés karácsonyt és boldog új évet! Jobbik Lászlóné SZKÖ elnökhelyettes 5

6 A MI ÓVODÁNK A MI VÁRUNK! Ebben az évben is igyekeztünk helytállni és megfelelni a kihívásoknak, amelyből bőven akadt idén is. Így évvégén azért csak a legkedvesebb dolgokra, eseményekre gondolunk vissza. Januárban még a karácsonyra emlékeztünk, közben volt Bábszínház,a nagycsoportban DIFER mérés, amelyből kiderült, hogy ki az iskolaérett. Februárban különleges Farsangot szerveztünk csak az óvodában,- mert az óvó nénik tanfolyamon vettek részt- izgalommal készültünk erre a napra és úgy vélem igen sikeres volt, mert mindenki jelmezbe öltözött és táncolt. Még játékra sem volt idő, csak sütöttünk, ettünk, mulatoztunk, ja és nem aludtunk, de így is gyorsan elszaladt a nap. Márciusban a csoport életében a tavaszvárás volt a témakör. Áprilisban még a farsangot idéztük, mert hozzánk érkeztek a Zenebona bohócai, amelyet nagy izgalommal vártunk és nagyon élveztük./ volt olyan gyerek, aki először találkozott bohóccal, félve várta a találkozást, de felszabadultan vett részt a műsorban. o Ugyanilyen izgalommal készültünk az iskolában tartandó Tehetségnapra sajnos szombati napon nem tudtak mindenkit elhozni ennek ellenére ügyesen szerepeltek. o Húsvéti készülődés a fiúk már nem locsolkodnak, de próbáljuk fenntartani a hagyományokat beszélgetések során, ill. egy kis vízzel való locsolkodással. Májusban volt a legtöbb dolgunk: o mert már az első kedden a legszebb ünnepre készültünk és úgy gondolom, hogy a kedves o anyukákat igen megleptük a kis műsorunkkal és ajándékainkkal. No persze, mi már több mint 10 éve az apukákat is köszöntjük, kedveskedünk nekik egy kis műsorral, ajándékkal és egy kis együtt játszással. Szerintem eddig ez volt a legmeghatóbb, gondolom, hogy így is emlékezetes marad az apukák számára o A nagycsoportosokkal a várban vártuk a futókat, ahová uniós zászlókat készítettünk, ismerkedtünk más országokkal és a gyerekek azzal integettek o Felvonultunk- Mátyás király vezetésével - kor hű ruhákban az iskola által szervezett Kalandozó versenyre, ahol sok érdekeset láttunk és minket is megnéztek. o o o o Orbán napon egy kis reneszánsz táncot adtunk elő a nagymamák rövidnek találták, mert még gyönyörködtek volna bennük- utólag sajnáljuk, hogy nem öltöztünk már akkor a fellépő ruhánkba. A középső és nagycsoportosokkal a siroki várba kirándultunk - izgalmas és meredek voltmegtapasztalhattuk, hogy milyen messze is van. Gyereknapon vettünk részt az iskolában, főleg az aerobicra emlékeztek vissza. Vécsen voltunk Bábszínházban, már az utazás is élmény volt. Énekeltünk és Marika óvó néni kitalált történeteit hallgattuk oda-vissza. Júniusban már az évzáróra készültünk, ügyesek, aranyosak voltak gyermekeink, akik a Tehetségműhelyben tanult dramatizálást az Oroszlánban az igazság.. legendát adták elő. Júliusban hosszú szünet volt! Megtörtént a nyári karbantartás, fertőtlenítés. Augusztusban ismét kevés szülő igényelte az óvodát Szeptemberben csoport létszámunk igen lecsökkent, 24 fő de folyamatosan érkeztek az új gyerekek. A beszoktatás most nehezebben ment, de gyermekeink most már alakulóban vannak és kezdenek hozzászokni az óvodai élet szabályaihoz. Októberben: o o o élveztük a jó időt az udvarunkon, gyűjtöttük a gesztenyét. énekcsokorral és a lányok közreműködésével búcsúztunk a védő nénitől. a nagycsoportosok részt vettek az Eger Vár napján, ahol Lakatos Vanessza átvehette a rajzversenyen elért 3. helyezésért járó oklevelet. 6

7 o az iskolásokkal közösen Közlekedési napon vettünk részt az iskola udvarán, ahol a nagyobbak vezethettek egy elektromos autót, a kicsik utasok lehettek és az úttesten való közlekedéssel ismerkedtek. o a várban a felújítását is megnéztük egy projektnap alkalmával. Novemberben: o az egymáshoz való alkalmazkodást próbáltuk mélyíteni kisebb-nagyobb sikerrel. o Azért a felnőtteknek szóló Jótékonysági Bált a SZK szervezésében megtartottuk, amely szerintem megint fantasztikusra sikerült! Bebizonyosodott, hogy a közös összefogás szép eredményekhez vezethet. A bál bevételéből és szponzor segítségével lehetővé válik, hogy a csoportszobába egy 5m 2 sófal kerüljön beszerelésre. o részt vettünk a Vécsen tartandó tehetség napon, ahová a Lipem-lopom a szőlő.. játékcsokrunkat vittük. Ismét nagyon büszkék voltunk gyermekeinkre. Decemberben is sok dolog történik: o Várjuk a Télapót, amelyet szintén csak a csoportban tartunk o Bábszínház jön hozzánk o Készülünk a Karácsonyra műsorral és ajándékkal díszek készítésével. Az óvodában logopédiai foglalkozáson vesznek részt a nagycsoportos gyerekek, amely a mikro térségen belül valósul meg, Anett néni irányításával.. Röviden az óvodában folyó munkáról ennyit szerettem volna írni és egyben megragadnám az alkalmat, hogy ismételten megköszönjem mindazoknak a segítőkészségét, akik az óvodáért ebben az évben is sokat tettek. Külön szeretném megköszönni Csabainé Koncsos Gréta önzetlen segítését és praktikus ötleteit. Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében kívánok mindenkinek Szeretetteljes és Békés Karácsonyt és egészségben gazdag Boldog Új évet! Szarvas Lászlóné óvodavezető 7

8 Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szent-Györgyi Albert Az évet értékelő beszámolónak természeténél fogva arra kell válaszolnia, milyen volt az elmúlt tanév, jó vagy rossz dolgok voltak-e benne többségben. A válasz azért nehéz, mert ugyanazokat az eseményeket egyénenként másféleképpen éljük meg, és más hatással vannak ránk. Mást tart jó dolognak és eredményesnek a diák, a tanár, az intézményvezető, az iskola fenntartója vagy éppen a szülő. De talán egy dologban mindannyian egyetértünk: rendkívül gazdag, eseményekben és eredményekben bővelkedő tanévet zártunk. Természetesen voltak gondjaink, problémáink is. A 2010/2011. tanévben végzett munka értékelése a Szent Imre Általános Iskolában (a teljesség igénye nélkül) Néhány diákunk színházbérletet vásárolt az egri Gárdonyi Géza Színház előadásaira. A 2., 4. és 5.évfolyam néhány tanulója budapesti kiránduláson vehetett részt. Sikeres pályázatuknak köszönhetően egy 3 dimenziós mesefilmet nézhettek meg, de ellátogattak a Néprajzi Múzeumba és a Parlamentbe is szeptember 25-én megszerveztük VOLT DIÁKOK TALKOZÓJÁT, melynek keretében több osztály találkozóra hívta volt iskolástársait december 4-én névadói ünnepség keretében felvettük Szent Imre nevét: Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Decemberben minden osztályközösség Mikulás- délutánt tartott. Nyílt napon láttuk vendégül a leendő első osztályosokat és szüleiket. Júniusban gyermeknapot tartottunk, amikor hosszú sétát tettünk az erdőben, utána szabadtéri játékokon, majd akadályversenyen vettek részt diákok. A színház versenyt hirdetett általános és középiskolás diákok számára Vidd színházba az osztályt címmel. Mi is neveztünk egy csapattal, így betekinthettünk a kulisszák mögé és bejárhattuk a színház minden zegzugát. Az iskolánk 200 éves évfordulójára Kovács Tamás felajánlásaként állandó fotókiállítást rendeztünk az iskolai könyvtárban. A Diákönkormányzat által szervezett programok, rendezvények: Retro buli, farsangi karnevál, közös nyársalás a diáktanács tagjaival. Iskolánk egyik diákja képviselte társait a zánkai Országos Diákparlamenten. Erdei iskolai programban vehettek részt diákjaink a Mátrai Erőmű Zrt támogatásának köszönhetően a markazi tónál. Nyári tábort szerveztünk két csoportban. (Helyi sporttábor túra, biciklizés, úszás - és kézművestábort Cserépfalun. 8

9 Egészségnevelés Almaprogram január elsejétől valamennyi alsó tagozatos diák kap egy almát (térítésmentesen), melyet az egyik szünetben elfogyaszthat a napi szükséges vitaminmennyiség bevitele, s az egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében. A védőnő tisztasági és fejtetű vizsgálatokat tartott iskolánkban. A tanévben meghatározott időpontokban megtörténtek az orvosi vizsgálatok, oltások, védőnői szűrések. A védőnő tanácsadó órákat tartott. A fogorvosi szűrések és ellátások megtörténtek. Az alsó tagozatban a mindennapos testnevelést nem, de a mindennapos testmozgást minden évfolyamon megvalósítottuk. Az iskolarendőr és a kistérség szakemberei drogprevenciós előadást tartottak a 7-8.évfolyamon. Az osztályfőnökök balesetvédelmi tájékoztatásokat tartottak évközben és a nyári szünet előtt is. Eredményesen működött az elsősegélynyújtó szakkörünk. Iskolatej-program szeptember 1-jétől valamennyi tanulónk kap a tízórai szünetben tejet. ACES nemzetközi projekt ACES projektünk szeptembertől márciusig tartó időszakban folyt horvátországi partneriskolánkkal. A projekt témája: konfliktuskezelés az iskolában és iskolán kívül. Projektünk címe: Show Respect to Be Respected! (Tisztelj másokat, hogy téged is tiszteljenek!) Célunk, a térségünkben élő kisebbségek (gondolkodásuk, kultúrájuk) megismerése, megértése, konfliktusok megelőzése, kezelése volt. Iskolánkból összesen 20 diák vett részt a projekttel összefüggő tevékenységekben a 7. és 8. évfolyamból. A diákok lehetőséget kaptak, hogy kiscsoportos foglalkozások keretében megismerkedjenek a konfliktuskezelés alapjaival a következő témák szerint: érzelmek szerepe, mások érzéseinek figyelembe vétele, empátia értékek, értékítélet előítélettel kapcsolatos fogalmak (sztereotípia, feltételezés, bűnbak, diszkrimináció), előítélet okozta károk Október ig biljei partneriskolánk delegációját láttuk vendégül, majd november ig mi látogattunk el Horvátországba 12 kisnánai diákkal. A közös programok között szerepelt a projekt témájához kapcsolódóan a Terror Háza Múzeum állandó kiállításának megtekintése és a 20 évvel ezelőtti horvát-szerb háború emlékhelyeinek felkeresése. Mint nyertes iskola, iskolánkból 2 fő (egy diák, egy tanár) ismét meghívást kapott a nyitó és záró találkozóra, az előbbi szeptember 27 - október 1-ig a szlovákiai Szencen, az utóbbi március 29 - április 1-ig a csehországi Prágában került megrendezésre. A záró találkozón nemzetközi zsűri értékelte a projekteket. A mi projektünk a Students Participation (diákok részvétele) kategóriában 14 projekt közül a legjobb lett. A díjátadó ceremónián a zsűri kiemelte a témaválasztás 9

10 aktualitását, a diákok aktív részvételét a projekt tervezésétől a megvalósításig, illetve az Ifjú Polgárőrök szervezetét, mely e projekt befejeztével is működni fog a két iskolában. Elkezdődött a 2011/2012-es tanév is A nyári karbantartás során: a 11-es és a 3-as terem felújítása megtörtént ( a parketta csiszolása, lakkozása,falak festése; új padokat, és székeket vásároltunk) (A termek felújítása meghaladta a Ft-ot. A tanterem felújítására összesen Ft-ot kaptunk támogatásként, Ft-ot a Szülői Közösségtől, Ft-ot a Kisnánai Nefelejcs Alapítványtól. De köszönetünket fejezzük ki azoknak a szülőknek, akik szabadidejüket nem sajnálva részt vettek a parketta felújításának, a falak festésének munkálataiban.) Felújítottuk a fiúöltözőt és a folyosó egy részét (parketta csiszolása, lakkozása, falfestés). Villanyszerelési munkára Ft-ot fordítottunk. A mosdóhelyiségek fertőtlenítése, festése megtörtént. A régi épület felső folyosóján lévő WC-ket folyamatosan javítjuk, de komoly problémák jelentkeznek folyamatosan. A számítógépek frissítését, karbantartását folyamatosan végezzük. Elkezdtük az ősi barackos rehabilitációját (vágás, rendezés), majd az ősz folyamán a fák pótlását tervezzük. A 2011 júliusi viharkár helyreállítása (tetőjavítás, faljavítás, kéménybontás) kb Ft értékben végeztünk, melyet a biztosító fizetett. TIOP / interaktív tákisnán(a Község Önkormányzata a TIOP / azonosítószámmal ellátott projekttel ,- Ft összegű támogatást nyert el a település informatikai fejlesztésre.)a kivitelező közreműködésével az alábbi eszközök beruházását valósította meg a település: 4 db tantermi csomag (interaktív tábla, PC, projektor) 1 db alkalmazás szerver csomag 1 db wifi 1 db szerver szoftver A korszerűsítés projektzáró ünnepséggel zárult, mely augusztus 30-án, kedden 15 órakor volt. Az idei tanévben tanulóink száma 153 fő. A kisnánai gyermekek mellett Vécs, Verpelét, Feldebrő, Egerszólát, Gyöngyössolymos, Markaz falvakból fogadunk bejáró tanulókat. Az idei tanévben is számára. számos szakköri foglalkozást, szabadidős elfoglaltságot is kínálunk diákjaink 10

11 Az alsó tagozatosok a napköziben a másnapi órákra készülődés mellett fejlesztő és sportfoglalkozásokon vehetnek részt. Az idei tanévben is mikrotérségi ellátás keretében biztosított a logopédiai ellátás. A nyíregyházi T-Dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében tanulóink táncoktatáson vesznek részt. Továbbra is a hasznos szabadidő eltöltését szolgálja az informatikai szakkör. A 7. és 8. évfolyamos tanulóink részére pedig középiskolára felkészítő foglalkozásokat is indítottunk matematikából és angolból. Önköltséges formában működik a zeneiskola és a karate. Idén is biztosítjuk a hittan oktatását. A sportköri órákon futballozhatnak, asztaliteniszezhetnek a sportolásra vágyó diákok. Felső tagozatos, bejáró diákjaink számára óráig tanulószobát biztosítunk. Továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk a helyi Polgárőrséggel. Iskolánk ifjú polgárőrei aktív feladatot vállalnak a tanórák közötti szünetekben. Számos rendezvényt és programot szerveztünk már eddig is, hogy iskolánk tanulói a sok tanulás mellett kikapcsolódhassanak. Az idei tanévben is néhány diákunk színházbérletet vásárolt az egri Gárdonyi Géza Színház előadásaira. A 7.évfolyamos tanulók mozilátogatáson vettek részt Egerben. A 1., 2., 3. és 5.évfolyam néhány tanulója budapesti kiránduláson vehetett részt. Ellátogattak a Természettudományi és a Közlekedési Múzeumba. A Községi Könyvtárral és a Nánai Sólymos Vitézekkel együtt az idén is meghirdettük a KALANDOZÓ című történelmi hagyományőrző kalandjátékunkat októberétől Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítéssel büszkélkedhet a kisnánai Szent Imre Általános Iskola és Óvoda. Az őszi jó időt kihasználva szeptember 30-án, pénteken a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete úgy döntött, hogy témanapot szervez diákjainak, hogy ők is megismerhessék történelmi hagyományainkat, megtekintsék a kívül-belül megújult várat. Mindig is fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek ismerjék a településünk értékeit, s arra legyenek büszkék. Most különösen érdekes volt végiglátogatni a felújított várat és parasztházat. Gyermekeink részesei lehettek a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Heves Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága által indított, országosan is egyedülálló biztonságos közlekedésre nevelő programnak. Az elektromos kisautók segítségével a közlekedési szakemberek gyakorlati KRESZ oktatást tartottak az iskola udvarán, játékos formában. A járművek vezetése közben, zárt pályán forgalmi helyzeteket gyakorolhattak a gyermekek. Az Országos és helyi Szlovák Kisebbségi 11

12 Önkormányzat támogatásának köszönhetően 6 tanulónk több napot tölthetett Szlovákiában, egy nyelvi táborban án Safranka Róbert körzeti megbízott/iskolarendőr prevenciós foglalkozást tartott a felső tagozatos tanulóknak november 16-án Nagy Csaba művész rendhagyó irodalom, ének-zene és történelmi órát tartott Rákóczi-féle szabadságharc 300 éve címmel november 22-én iskolánk több tanulója színházlátogatáson vett részt az egri Gárdonyi Géza Színházban. Tanulóink a 2011/2012-es tanévben sem szeretnének tétlenkedni, és máris eredményes szereplésről számolhatunk be: Hadzsi Dávid 6.évfolyamos tanuló az országos szlovák népdaléneklési versenyen 1. helyezést ért el. A gyöngyösi Pályaválasztási Vetélkedőn iskolánk csapata (Lakatos Ibolya, Safranka Alexandra, Molnár Anna és Nagy Anett Szilvia) 1. helyezést ért el. Nyereményük: részt vehetnek a Szakma Sztár Fesztivál c. rendezvényen április án, mely Budapesten, a Hungexpo területén kerül megrendezésre. Tehetséges tanulóink december 17-én 10 órára meghívást kaptak a megyei Tehetségnapon való bemutatkozásra. Kedves KISNÁNAI LAKOSOK! Márai Sándor következő gondolatával tolmácsolom saját gondolataimat is Nem helyzetekben élsz, hanem útközben. Annak ellenére, hogy az iskola életében sok-sok helyzet adódik, nem koncentrálhatunk csak a helyzetek megoldására, mert ha csak ezeket oldjuk meg, könnyen irányt téveszthetünk. Letérhetünk az útról vagy meg sem találjuk azt. Én köszönöm minden kollégámnak és az iskolát támogató szülőknek, képviselőknek, hogy az úton vagyunk, tudjuk, hogy merre szeretnénk haladni. Megköszönöm munkatársaimnak, a szülőknek, a Községi Önkormányzat dolgozóinak és képviselőtestületeinek, valamint a község civil szervezeteinek gyerekeinkért végzett munkájukat. Kívánok minden kisnánai lakosnak - tanulóink és munkatársaim nevében is - karácsonyt. békés boldog Szlama Tiborné igazgató 12

13 Tehetségpont Kisnána Tehetségsegítés a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda intézményeiben 2010/11-es tanév 2010 májusában tehetségpontként regisztrálták iskolánkat. Községünk óvodáiba, iskolájába járó tanulók tehetségének felismerését és fejlesztését tűztük ki célul, hogy lehetőségeinkhez képest segítsük a diákokat fejlődésükben, kibontakozásukban. Célunk a tehetséggondozói műhelyek működtetésével, hogy komplex képességfejlesztés, tehetségnevelés valósuljon meg intézményeinkben,mely óvodáskortól 14 éves korig tart. Tehetséggondozó munkánk a következő részterületekből tevődik össze: 1.2.Tehetséggondozó műhelyek: Kisnánai Diákok Tehetséggondozó Műhelye / / A elnevezésű tehetséggondozó műhely tevékenységét 2006-ban kezdte. Azzal a céllal jött létre, hogy belépjünk a TDK rendszerébe, amelyet Dr. Zsolnai József indított el 10 évvel ezelőtt. Elsődleges feladatként azt tűztük ki célul, hogy az iskolánkban tanuló diákok lehetőséget kapjanak a kreatív önművelésre, az iskolán belüli és kívüli forrásközpontok, valamint az internet használatára érdeklődési körüknek megfelelően. A megszerzett ismereteiket felhasználva részletesen körüljárják választott témájukat, és annak aktuális problémafelvetéseit. Kutatási eredményeikből oldalas dolgozatot készítenek, melyet szakmai zsűri előtt prezentálnak. Programunk pedagógiai célja iskolánk tehetséges diákjainak felkutatása, figyelmük felkeltése a tudományos kutatómunka iránt. Az idei tanévben 17 tanuló kezdte meg a munkát, ebből tizenhárman készítették el teljesen beszámolójukat. A megyei, regionális és országos versenyeken a következő eredmények születtek: Megyei verseny 1. helyezés: 4 fő 2. helyezés:: 1 fő 3. helyezés: 3 fő Regionális verseny 1. helyezés: 1 fő Országos verseny 3. helyezés: 1 fő Példakép I-II komplex nyelvi, irodalmi és kézműves roma tehetségsegítő és hagyományápoló műhely: 13

14 Településünk több nemzetiségű. Lakosaink között nagy számban vannak jelen a roma és szlovák kisebbség tagjai. Iskolánkban is nagy gondot fordítunk a nemzetiségi örökség megmentésére. Kiemelt területként kezeljük tanulóinknál a társadalmi, kulturális, gazdasági hátrányok leküzdését, a leszakadás elkerülését és a társadalmi integrációt. Ennek érdekében keressük a lehetőségeket a hátrányos és halmozottan hátrányos roma tanulóink tehetséggondozására. Műhelyünk a következő célok megvalósítását tűzte ki maga elé: A roma nyelvi, irodalmi, és kézműves hagyományok éltetése és átadása, a tanulók képességeinek kibontakoztatása, az érdeklődés felébresztése a tárgyalkotás, a kézművesség iránt, a szabadidő tartalmas eltöltése, a programban résztvevő tanulók későbbi pályaválasztásának elősegítése Munkánkat roma tehetségsegítő fiatal segíti, aki az Oktatásért Közalapítvány ösztöndíjasa Észkerék Tehetséggondozó Műhely: Az Észkerék Tehetséggondozó Műhely október hónaptól foglalkoztatja az 1 3. évfolyam jó képességű tanulóit. Sokéves hiányt pótol ez a program, mert régóta szerettünk volna foglalkozni szervezett keretek között az alsó tagozatos tehetséges tanulókkal is. A programban szerepel: drámajáték, bábjáték, fejtörők, matematikai feladatok, kézműves tevékenység, játékos mozgásos gyakorlatok, ritmusérzéket fejlesztő játékok. Mindezek megvalósításához sikerült megfelelő, igazán színvonalas eszközöket vásárolni. A tanulók körében nagyon népszerű lett ez a foglalkozás. A játszva tanulás mellett a csoport készül arra, hogy decemberben bemutassuk az érdeklődő pedagógusoknak sokszínű munkánk eredményét, a tavasszal megrendezendő Tehetségnapon pedig szülők és a diákok előtt lépnek fel diákjaink. Két községi óvodánk is sajátos arculat szerint működik. Kiemelt feladataikat igyekeznek a gyerekek életkorához, igényeihez, képességeikhez igazítani és az óvodai élet tevékenységeibe beilleszteni Az Ügyeskedők és a Tóka műhelye : Mindkét műhely óvodás korú gyerekek tehetséggondozásával foglalkozik. Mesék és mondák feldolgozása során komplex fejlesztést végeznek irodalmi zenei és kézműves témakörökben. Ezen tevékenységek segítenek a tehetségígéretek korai felismerésében és az óvodai tehetségnevelésben. A programok az óvodáink hagyományaira épülnek, az itt végzett tevékenységek közel állnak a gyerekekhez és az óvónőkhöz egyaránt, jó lehetőségeket biztosítanak a sokoldalú fejlesztésre. Legfontosabb cél, hogy a gyerekek eljussanak a kifejező kreativitás szintjére. 14

15 Búvárkodó Bimbócskák Tehetségműhely A műhely célja a természettudományok iránt érdeklődő nagyrészt roma tanulók foglalkoztatása volt A műhelymunka zárásaként egy tehetségnapon mutatkoztak be tanulóink az érdeklődőknek Nánai Firkász Tehetségműhely: A program céljai a következők voltak: Alulteljesítő tehetségígéretek fejlesztése, motivációjának erősítése Konstruktív életvezetés elsajátíttatása Intézményünk tehetségsegítő hagyományainak gazdagítása Egyenlő hozzáférés esélyeinek növelése A célzott tehetségígéretek erős és gyenge oldalának együttes fejlesztése komplex program keretében A tehetségműhely kutatási eredményeinek hasznosítása Hasznos szabadidő eltöltés alternatíváinak bővítése Pályaorientáció elősegítése Leszakadás, elkallódás veszélyeinek elkerülése Hasznosítható produktum elkészítése Hiánypótlás: helytörténeti gyűjtemény készítése településünkről Informatikai eszköztudás fejlesztése Az intézményben működő tehetséggondozó műhelyek integrált rendszerének létrehozása A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése A műhelymunka legnagyobb eredménye, hogy a gyerekek elkészítették Az ezerarcú Kisnána című helytörténeti kiadványt, amelyet tehetségnap keretében népszerűsítettünk a várban. 1.3.Versenyek: Kalandozó országos történelmi verseny:a 2005/2006. tanévben indítottuk útjára Kalandozó történelmi vetélkedőnket. Az első évben csak a kistérség iskoláit vontuk be a versenybe, így a témája is szűkebb környezetünk helytörténeti kutatása volt. A rákövetkező években folyamatosan bővült a résztvevő iskolák száma, egyre szebb pályamunkákkal szerepeltek a döntőbe való bejutás reményében. A Kisnánai Várban megrendezésre kerülő záró forduló vonzó, motiváló hatása az egy iskolán belüli csapatok közti egészséges rivalizálást is fokozta Körzeti helyesírási verseny: 15

16 Ez a programunk évtizedes hagyományokra tekint vissza. A kistérség iskoláinak 1-8. évfolyamos tanulói versenyeznek egymással. Programunkon a környező iskolák közel száz tanulóját fogadjuk iskolánkban. Idén közel 150 diákot láttunk vendégül. 1.4.Egyéb tehetséggondozó programok: Helyesírás szakkör: Iskolánk legjobb helyesírói heti rendszerességgel vesznek részt tehetséggondozó foglalkozáson, melynek során felkészülnek a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre és az egyéb megmérettetésekre. ECDL vizsga Az ECDL vizsgát egy-két kivétellel hetedikes korban kezdik a tanulók. Az ECDL START-tal indulnak, ami négy modulból áll, és utána lépnek át a hét modulból álló vizsgára. Nagyon szép teljesítmény a tanulóktól minden egyes vizsga, hiszen ezt inkább a középiskolások és felnőttek teljesítik Sok munka van minden egyes modul teljesítése mögött. Sok tanulás, és még több gyakorlás szükséges ahhoz, hogy eredményesen teljesítsenek. Biztos vagyok abban, hogy az informatika órák, szakkörök minden percét hasznosan töltötték a tanulók. Tehetségnap: Intézményünk tehetségműhelyei ezen a napon nagyközönség előtt is bemutatkoznak. Szüleik, nevelőik, diáktársaik és meghívott vendégeink előtt adnak számot egész éves munkájuk eredményéről. Az érdeklődők előadásokon, kiállításokon tekinthetnek be intézményünk tehetséggondozó munkájába. Együttműködések A hátrányos helyzetű településeken a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító kezdeményezések támogatás. Vécs Községi Önkormányzat TÁMOP es projekt Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása-heves Megyei Pedagógiai Intézet, Eger - Csoportos konzultáció humán műveltség területen dolgozó tehetséggondozó pedagógusok részére -Pedagógusok továbbképzése - Tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési- oktatási intézményekben. - Tehetségdiagnosztika (7-8.-évf.) Az eredményesen működő területi tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítása - Heves Megyei Pedagógiai Intézet, Eger 16

17 A Tehetségsegítő Tanács megalakulása ápr. 16-án megalakítottuk Tehetségsegítő Tanácsunkat. Kisnána és Vécs Község Tehetségsegítő Tanácsa [TT ] néven ( án) rögzítették, s egyúttal a honlapon megjelenésünket aktiválták. A Tehetségtanács célja: Összefogni, koordinálni azokat a Kisnána és Vécs községek és az itt élők számára értékes, a tehetségsegítés érdekeit segítő kezdeményezéseket, melyek előmozdítják a tehetséggondozás ügyét, lehetővé teszik az erőforrások jobb kihasználását, hatékonyabb felhasználását. célkitűzések: - Kisnána és Vécs községekben folyó tehetségsegítő tevékenységek koordinálása. - A tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése. - A hátrányos helyzetű, a rászoruló és a hátránnyal élő tehetségek felkutatásának és segítésének támogatása és szorgalmazása. - A pályázati lehetőségek megismertetése, és a partnereket pályázatokon való sikeres részvételének tanácsadással történő segítése. - Támogatók körének bővítése anyagi és szellemi támogatás céljából / mentorálás. - A községek (Vécs, Kisnána) tehetséggondozásának összehangolása. - Együttműködés tehetségnap szervezésében. - Együttműködés a Kisnána Tehetségponttal. - Tehetség-tanácsadás a szülők számára. - Partneri kör bővítése. A munka nem állt meg májusa óta Vécsen is működik egy tehetséggondozó műhely, melynek munkájában intézményünk tanulói tevékenyen vesznek részt. Kihasználva a település alkotóházát több alkalommal is az ideális körülményeket biztosító kézműves teremben dolgoztunk tanulóinkkal. Új technikával ismerkedtünk: az agyagművesség fortélyait próbáltuk elsajátítani. Októberben tanulóink nyitott műhelyfoglalkozás keretében mutatkoztak be az érdeklődő felnőtteknek. Ez év novemberében nagyszabású térségi tehetségnapot rendeztünk Vécsen, ahol tehetségműhelyeink mellett a domoszlói iskolások is bemutatkoztak. Színvonalas programjaink között a néptánc, a modern tánc, a mesejáték, a szólóének, a színes népi játék és a tudományos előadás is jól megfért egymás mellett. 17

18 Végezetül: 2011 októberétől akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítéssel büszkélkedhet a kisnánai Szent Imre Általános Iskola és Óvoda. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által felkért Akkreditációs Bizottság elismerte a kisnánai intézményben folyó tehetséggondozó munkát, hiszen "az akkreditációs folyamat tapasztalatai megerősítették, hogy a Kisnána Tehetségpont szakmailag hiteles és kompetens tagja a tehetségpontok családjának". A kisnánai iskola és óvoda mindezek nyomán jogosult az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím használatára. Az oklevélet és a dísztáblát a "Tovább gurul a labdatehetségekkel a jövőért!" elnevezésű, a Magyar Géniusz Program kiemelt projekt zárókonferenciáján, Budapesten vehettük át. Harangozó Csabáné a tehetségpont koordinátora 18

19 Versenyeredmények Tehetséges és szorgalmas tanulóink rendszeresen indulnak el regionális, megyei és országos szervezésű tanulmányi versenyeken, melyeken kiemelkedő helyezéseket érnek el es tanév Tanulmányi verseny megnevezése ACES-projekt Mutass tiszteletet, hogy téged is tiszteljenek! a Diákok részvétele kategóriában 1.helyezést ért el a nemzetközi megmérettetésen. (Külön érdem, hogy a 10 díjazott között csak két magyarországi iskola szerepelt, a kisnánai egyedüli általános iskolaként.) Elért helyezés Tanuló neve Nemzetközi versenyek 1. Országos versenyek 7.évf.: Krista Réka, Lakatos Ibolya, Molnár Anna, Nagy Anett Szilvia, Safranka Alexandra, Váradi Dorina, Ardelán Ádám, Rafael Krisztofer, Török Csobán, Váradi Dánel 8.évf.: Kovács Dzsenifer, Sajbán Alexandra, Schmálik Gabriella, Varga Éva, Varga Zsuzsanna, Vitéz Dalma, Csabai Dániel, Czakó Márton, Jónás Gergő, Szabó Dominik Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 3. Ardelán Ádám Sammy rajzpályázat 1. a 4. osztály csapata Felkészítő tanár S. Nagy Veronika Harangozó Csabáné Harangozó Csabáné Kalandozó történelmi vetélkedő 11. Molnár Anna, Safranka Alexandra, Schmálik Gabriella, Szabó Dominik Krizsóné Kakuk Éva Országos levelező versenyek Bendegúz, Szeged: olvasás, szövegértés Bendegúz, Szeged: természetismeret Bendegúz, Szeged: természetismeret Hajdú - Bihar Megyei TIT, Debrecen: magyar nyelv és irodalom Szivárvány levelezős Arany fokozat Ezüst fokozat Ezüst fokozat Rab Nóra Sipos Gábor Rab Nóra 2. Váradi Letícia Kimagasló eredmény Horváth Eszter (matematika,term. ism., nyelvész) Pintér Lilla (nyelvész) Fritzné Pap Zsuzsanna Fritzné Pap Zsuzsanna Fritzné Pap Zsuzsanna Fritzné Pap Zsuzsanna Szórád Erzsébet Szórád 19

20 Regionális versenyek Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. Ardelán Ádám Megyei versenyek (1-10. helyezés) Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. Szabó Viktor Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. Szabó Dominik Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. Ardelán Ádám Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. SAfranka Alexandra Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 2. Kovács Dzsenifer Erzsébet Harangozó Csabáné Harangozó Csabáné Harangozó Csabáné Harangozó Csabáné Koklácsné Korom Vellás Gyöngyi Koklácsné Korom Vellás Gyöngyi LADIK médiavetélkedő 6. Kovács Dzsenifer, Oláh Zoltán, Schmálik Gabriella, Berze Fanni, Vitéz Dalma Szlama Tiborné Wigner Jenő Megyei Számítástechnika Verseny 5. Czakó Márton 13. Jónás Gergő 11. Sipos Balázs Kozák Józsefné József Attila Szakiskola versenye( informatika) Ki játszik ilyet? játékos történelmi vetélkedő 2. Czakó Márton-Jónás Gegő 4. Sipos Balázs- Jurecska Bálint 2. Bágyi Péter Kiss Robin Hadzsi Dávid Szabó Viktor Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 11. Vitéz Dalma A Miénk a tér! megyei művészeti fesztiválon társastánc kategóriában a Kisnánai Bombázók Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája Nagy Anett Szilvia Kovács Dzsenifer Schmálik Gabriella Molnár Anna Krista Réka Lakatos Ibolya Gáspár Dávid Búzás Ábel Zavarkó Viktória Kozák Józsefné Máténé Oláh Erzsébet Szlama Tiborné Harangozó Csabáné 20

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testületének 2014. november 6-i ülésére Tárgy: Békés Város Oktatási és Nevelési intézményeinek 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatók Előkészítette: Bereczki Lászlóné Igazgató Asszony Kis Eszter Tankerületi Igazgató Asszony, Deákné Domonkos

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal,

Először is szeretném megköszönni magam és a megválasztott képviselők nevében a belénk vetett. bizonyítottak. E bizalmat munkánkkal, 1 HÍRMONDÓ HÍRMONDÓ EGERFARMOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA XII. évfolyam 1. szám 2015. február A TARTALOMBÓL Polgármesteri beszámoló............. 1 A szociális ellátások változásai...... 4

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám

Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám Pályázati Ilosvai Hírlevél 1. szám ADD A KEZED! című konzorciumban megvalósuló, nyertes Eu-s pályázatunk megvalósítása során, közös tanulási folyamatban bizonyítjuk, hogy: A tapasztalatok többet érnek

Részletesebben

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei

Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei Féléves értékelés a Perkáta Nagykarácsony Általános Művelődési Központ Közoktatási és közművelődési feladatokat ellátó intézményegységei és tagintézményei 2010 szeptemberétől 2011. január 15-ig végzett

Részletesebben

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve

Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve EGRI LENKEY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 3300 Eger, Markhot F. u. 6. Tel. fax: (36) 310-046 e-mail: titkarsag@lenkey-eger.hu Az Egri Lenkey János Általános Iskola munkaterve 2013/2014-es tanév KIK 091014 Tartalomjegyzék

Részletesebben

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA

MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV TELEKI BLANKA ÁLTALÁNOS ISKOLA Füzesabonyi Remenyik Zsigmond Középiskola, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Teleki Blanka Tagiskolája titkárság: 36/542-411, igazgató:36/542-412 E-mail:

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér

Saj (t) ó~szögedről. 2013. július XVII. évfolyam 2. szám A ZENE ÜNNEPE. 2012. július 27. (szombat) 18 30 Művelődési Ház előtti tér Saj (t) ó~szögedről 2013. július XVII. évfolyam 2. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről.. 2 Anyakönyvi hírek...... 4 Megadom a szót..... 4 Beruházások-fejlesztések-karbantartások. 5 Projektzárás...

Részletesebben

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola INTÉZMÉNYI PORTFÓLIÓ Szerzők: dr. Gera Tibor főigazgató Eitler József főigazgató-helyettes Kecse-Nagyné Bánszki Zsuzsanna igazgató Dobos János

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló Zimándy Ignác Általános Iskola 2012 2013 Készítette : Palkóné Szabó Gabriella igazgató 1 Tartalomjegyzék 1. A Zimándy Ignác Általános Iskola tárgyi feltételeiről 3. oldal 1.1 Költségvetési-pénzügyi

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért!

KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE. Tegyünk az egészségért! XXII. évfolyam, 2014. május 31. 5. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Tegyünk az egészségért! Felelősek vagyunk magunkért és másokért. Így van ez az egészség védelmében

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ

KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNYI HÍRMONDÓ KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK DÍJTALAN, KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM 2011. DECEMBER MEGHÍVÓ Városunk minden lakosának és Körösladány valamennyi barátjának

Részletesebben

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK, I R Á N Y T Ű S Z Ü L Ő K N E K A Z I N T É ZM É N Y V Á L A S Z T Á S H O Z 2013/2014. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL FENNTARTOTT BÖLCSŐDÉK, ÓVODÁK, MŰKÖDTETETT ÁLTALÁNOS ISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK,

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út.

Településünk jelenét és jövõjét nagymértékben meghatározza a 4.sz. fõút, és a megépítésre kerülõ Debrecent elkerülõ út. Bocskaikerti Hírek Bocskaikert Község Önkormányzatának lapja Címe: 4241 Bocskaikert, Poroszlay utca 20 II.ÉVFOLYAM 2. Szám Tel: 0652/583-450. e-mail: polgarmesterihivatal@bocskaikert.hu Tisztelt Bocskaikerti

Részletesebben

Talentumok találkozója

Talentumok találkozója JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2011. november Ára: 140,-Ft 22. évfolyam 11. szám Meghívó Talentumok találkozója Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet... Jászfényszaru Város Önkormányzat Szociális,

Részletesebben

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév

Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola. Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola Tanév végi beszámoló 2012/2013 II. félév 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 3 2. Helyzetértékelés... 3 2. 1. Személyi feltételek... 4 2.1.1. Szervezeti

Részletesebben

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna

Nyugdíjba vonult Cselényi Andrásné, Végh Margit Katalin Nyugdíjba vonult Vachó Lászlóné, Bacsa Mária Magdolna 1 Tisztelt Olvasónk! Az igazi tudás nemcsak az ember értelmétõl függ, hanem akaratától, érzésétõl és lelki erõitõl is. A tökéletes tudás: tökéletes szeretet. / Merezskovszkij/ Ismét eltelt egy év! Egy

Részletesebben

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz

Múzeumi jubileum. Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Téti Híradó Városi Folyóirat XIX. évfolyam 1. szám 2014. tavasz Múzeumi jubileum Tíz éves a helytörténei kiállítás Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács pályázati támogatásával felújított Boros

Részletesebben

2014/2015. tanév. féléves beszámoló

2014/2015. tanév. féléves beszámoló TELEKI JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA és SZAKISKOLA 2014/2015. tanév. féléves beszámoló Készítette: Buzás József mb. igazgató Szirák, 2015. január 26. Tartalom 1 Intézményünk képzési struktúrája a 2014/2015.

Részletesebben

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok!

A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Fábiáni Fábiánsebestyéni Önkormányzat tájékoztató kiadványa 2011. január - június A 2011/2012-es tanévben is ingyen kapják a tankönyvet a Fábiánsebestyénre járó diákok! Tartalom: Polgármesteri beszámoló

Részletesebben

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve

A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve A Hevesy György Általános Iskola Munkaterve a 2010/2011. tanévre Tura, 2010. szeptember Tartalomjegyzék A Hevesy György Általános Iskola éves munkaterve 3 A tantestület 7 Az 1-2. évfolyam munkaközösségének

Részletesebben

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ

POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ POLGÁRMESTERI KÖSZÖNTŐ 2 NyárfaLevél 2011. június ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Nyáregyháza község Képviselő-testületének fontosabb döntései 2011. JANUÁR 18. A Képviselő-testület a Saubermacher Kft. által benyújtott

Részletesebben

Útjaink százfelé válnak

Útjaink százfelé válnak 2012. JÚNIUS 1 Útjaink százfelé válnak Június 16-án (szombaton) 36 végzôsnek szólt utoljára a csengôszó a Kállay Miklós Általános Iskola ballagási ünnepségén. A hagyományoknak megfelelôen átadásra kerültek

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14

Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító: 2015-06-14 Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Központi Jogi és Személyügyi Főosztály 1051 Budapest, Nádor u. 32. Pályázat a Darus Utcai Magyar-Német Két Tannyelvű Általános Iskola intézményvezetői állására azonosító:

Részletesebben