TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÉVI MUNKÁJÁRÓL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL"

Átírás

1 KISBÍRÓ XX. évfolyam 1. szám december A K I S N Á N A I Ö N K O R M Á N Y Z A T H Í R M O N D Ó L A P J A TÁJÉKOZTATÓ A KÉPVISELŐTESTÜLET ÉVI MUNKÁJÁRÓL Tisztelt Kisnánai Polgárok! Karácsony a számadás időszaka, tehát beszámolok a képviselő-testület évi munkájáról. A képviselő-testület a tervezett 6 üléssel szemben 21 alkalommal ülésezett és még mindig nincs vége. Az ülések határozatképesek voltak, távolmaradás csak indokolt esetben fordult elő. A testület munkája során 23 rendeletet alkotott és 138 határozatot hozott. Alapvetően a saját működését szabályozta, illetve a kötelező és önként vállalt feladatok működési feltételeit biztosította. Külön fejezetet jelent az együttműködésben ellátott feladatok, mint az általános iskolai és óvodai társulás, a körjegyzőség, a logopédiai szakszolgálat, a kistérségi társulás, a Domnet TV, stb. Ezekben a kérdésekben 2012 második felében alapvető átalakulások várhatók, melyeket a mai napig nem ismerünk. Mindenesetre az önkormányzat nem változik ebben a választási ciklusban, az iskola fenntartásával kapcsolatban érvényesíteni kívánjuk érdekeinket, a kistérségi feladatellátás előnyeit fogjuk képviselni, ha más szervezeti formában is. A fejlesztési lehetőségeket a vár beruházás határozta meg. A testületi ülések magas számát is ez indokolta, ugyanis közbeszerzési eljárásokat kellett lefolytatni. Ez a beruházás 342 millió forintba került, ami igen megterhelte a község költségvetését, egy ilyen kis községnek a 42 milliós önerő nagyon sok. Különösen akkor, amikor a működési költségekben egyre nagyobb a hiány, nem csak itt, hanem országosan is az önkormányzatok többségénél. Reméljük a mindenre kiterjedő reform, átalakítás a község egészére nézve nem jár beláthatatlan következményekkel, ezért küzdünk, és ebben reménykedünk. A képviselő-testület nevében minden kisnánai lakosnak Áldott Békés Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánok. Koncsos Sándor polgármester 1

2 TISZTELT KISNÁNAI LAKOSOK! A január hó 1. napjával életre hívott Körjegyzőség most ismételten átalakuláshoz érkezett. Kisnána Községi Önkormányzat Képviselő testülete, Vécs Községi Önkormányzat Képviselő testülete és Feldebrő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a november hó 07. napján Kisnánán tartott együttes képviselő-testületi ülésen úgy határozott, hogy január hó 01. napi hatállyal Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzősége közös fenntartású költségvetési szervet az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 95. (2) bekezdésére figyelemmel egyesítéssel akként alakítják át, hogy Domoszló Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mint költségvetési szerv részleges jogutódlással január hó 01. napjával beolvad Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségébe. Domoszló Községi Önkormányzat körjegyzőségbe történő befogadásáról Kisnána Községi Önkormányzat azért döntött, mert gazdálkodását és működését tovább kívánja költségtakarékossági szempontból racionalizálni. Mindezek mellett a helyi önkormányzatokról szóló elfogadásra váró törvénytervezet a járáson belüli önkormányzatok által közösen fenntartott hivatalok működtetését teszi kötelezővé január hó 01. napjától 2000 fős lakosságszám alatt. A jelenleg hatályos önkormányzati törvény szerint a 2000 fő feletti település a körjegyzőségben csak a székhely szerepet töltheti be, így az átalakulással járó legnagyobb változás az, hogy január hó 01. napjától immár Domoszló lesz a körjegyzőség székhelye és nem Kisnána. Fontos leszögezni, hogy az ezzel kapcsolatos döntésüket az önkormányzatok nem önfeladásként, hanem a folyamatosan csökkenő lakosságszám miatti kényszerű, de jelenleg még önként vállalt előrelátó intézkedésként értékelték. A képviselő-testületek döntésében az is szerepet játszott, hogy a résztvevő települések, de leginkább Kisnána, Vécs és Domoszló földrajzilag és egy - egy feladatellátás vonatkozásában is egymásra vannak utalva. A központi költségvetés évben is számottevő mértékben támogatja a körjegyzőségek fenntartását, s ezzel mindhárom önkormányzat oldalán ösztönzi a körjegyzőség kibővítését, így Domoszló csatlakozását. A központi költségvetési támogatás két elemből áll: az alaptámogatás minden körjegyzőséget megillet, továbbá részletes a körjegyzőséget fenntartó önkormányzatok számától függő differenciált ösztönző támogatást tartalmaz. A körjegyzőség létrehozásáról és működtetéséről a négy település Képviselő - testülete megállapodásban döntött, miszerint a körjegyzőség működéséhez a települési önkormányzatok az államtól lehívott normatíván túl a megállapodásban meghatározottak szerinti arányban járulnak hozzá. A körjegyzőség vezetését az egyesítés következtében továbbra is Dr. Nagy Tibor János jelenlegi körjegyző látja el. A döntés értelmében Domoszló községben december hó 31. napjával megszűnik a polgármesteri hivatal, melynek eddigi feladatellátását a Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségének székhely hivatalának feladatellátása fogja január hó 1. napjától felváltani. Ez a székhelyhivatal átveszi a korábban Kisnánán működő székhelyhivataltól a Körjegyzőség gazdálkodási és a Körjegyzőség mint szervezet vezetési, igazgatási feladatait. Kisnánán így január elsejétől változatlan dolgozói létszámmal egy kirendeltség fog működni, mely továbbra is ellátja majd Kisnána és Vécs községek vonatkozásában az eddigi igazgatási feladatokat. Többletmunkát Domoszló község Körjegyzőséghez történő csatlakozása nem jelent sem a kisnánai, sem a vécsi sem pedig a feldebrői kirendeltségen dolgozó körjegyzőségi tisztségviselők számára. Felhívom a tisztelt ügyfelek figyelmét, hogy a fentiek alapján valamennyi konkrét hatósági ügyben továbbra is Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzősége Kisnánai Kirendeltségéhez ( 3264 Kisnána, Szabadság út 3. ) kell fordulni és nem kell Domoszlóra utazni semmilyen hatósági ügy intézése céljából sem. 2

3 A Körjegyzőség elérhetőségei: Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzősége 3263 Domoszló, Petőfi S. út 5. Tel.: 37 / Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségének Kisnánai Kirendeltsége 3264 Kisnána, Szabadság utca 3. Tel./Fax.: Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségének Vécsi Kirendeltsége Vécs, Kossuth L. út 47. Tel.: 37 / Fax: 37 / Domoszló, Kisnána, Vécs és Feldebrő Községek Körjegyzőségének Feldebrői Kirendeltsége Feldebrő, Kossuth L. út 31. Tel.: 36 / Fax: 36 / Tisztelt Kisnánaiak! Az új működésre való átálláshoz biztosan hosszabb időre lesz szükség, így az esetleges átmeneti nehézségekért szíves elnézésüket és mindenekelőtt a megértő türelmüket kérem! Köszönettel és tisztelettel: Dr. Nagy Tibor János sk. K ö r j e g y z ő 3

4 ANYAKÖNYVI HÍREK 2011-ben születettek 1. Szekrényes Bartók Nóra An: Bartók Katalin 2. Varga Norina An: Sztankó Szabina 3. Váradi Melitta An: Csikós Andrea 4. Jurecska Hanna An: Jurecska Enikő 5. Farkas Leonard An: Farkas Noémi 6. Pék Csenge An: Tősér Erzsébet 7. Nagy Péter János An: Faragó Enikő 8. Sztankó Gergő An: Gubancsik Beatrix 9. Oláh Béla An: Lukács Liliana 2011-ben házasságot kötöttek 1. Pék Zsolt Tőzsér Erzsébet Dudás Károly Simon Tünde Varga Zoltán Zsolt Kiss Andrea Erika ben elhunytak 1. Lizák Lukácsné Kisnána, Széchenyi I. u Hadobás Pálné Kisnána, Szabadság u Kovács Györgyé Kisnána, Szabadság u Biro Lászlóné Kisnána, Mester u Hliva Mihály Kisnána, Alkotmány u Hegedűs Béla Gáborné Kisnána, Béke u Bartizál Jánosné Kisnána, Mátra u Lizák Józsefné Kisnána, Sport u Hadobás Lajosné Kisnána, Széchenyi I. u Safranka Vincéné Kisnána, Sport u Golyán Béláné Kisnána, Rákóczi u Zombori Béla Kisnána, Széchenyi I. u Lizák Ferencné Kisnána, Gárdonyi u Domboróczky József Kisnána, Petőfi S. u Safranka Istvánné Kisnána, Jókai M. u Gácser Antalné Kisnána, Szabadság u Csabai Józsefné Kisnána, Sport u Sztankó Józsefné Kisnána, Alkotmány u

5 A SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Slovenská Mensinová Samosprava A kisebbségi önkormányzat számára szomorúan kezdődött ez az év. Elment Hliva Miska bácsi, aki 16 éven át vezette az önkormányzatot. Szívügyének tekintette a szlovákság hagyományainak ápolását. A 2010-es választásokon még tervezett a jövőre. A betegség azonban közbeszólt, legyőzte. Tevékenységét 2009 decemberében Salgótarjánban kitüntetéssel jutalmazták. Emlékét megőrizzük. A helyi kisebbségi önkormányzat folytatja a munkát. Az elnöki feladatokat Cseh Józsefné vette át. Megőrizzük az eddigi hagyományokat és igyekszünk újakat teremteni, a kapcsolatokat ápolni, szélesíteni. Az SZKÖ anyagi forrásai központi költségvetésből származnak. Ezt a szűkös pénzeszközt pályázati lehetőségekkel igyekszünk kiegészíteni. Tavasszal sikeresen pályáztunk a kisebbségi önkormányzatoknak kiírt feladatalapú támogatásra. Az évfolyamán még két sikeres pályázat született. Az egyikből a szeptemberi SZLOVÁK FONÓ jött létre, melyen minden résztvevő jól érezte magát. Az erre az alkalom nyílt kézimunka kiállítást szeretnénk bővíteni, a még fellehető értékeket az utókor számára megőrizni. A másik pályázatból decemberben régi hagyományokat felelevenítő karácsonyi rendezvényre készülünk. Jó kapcsolatokat igyekszünk ápolni szlovákok lakta, és más hagyományőrző településekkel. Ennek jegyében több éve részt veszünk a vanyarci haluska fesztiválon. A mátraballai burgonya napnak sok éve szívesen látott vendégcsoportja vagyunk. A Mátragyöngye Népdalkörnek anyagi támogatást is nyújtunk ahhoz, hogy a felkéréseknek eleget téve Kisnána /Malá Nána/ jó hírnevét öregbítse fellépéseivel. A helyi rendezvényeken szívesen szerepelünk, ha felkérnek rá. A helyi civil szervezetekkel, önkormányzati intézményekkel együttműködési megállapodás keretében ápolunk gyümölcsöző kapcsolatokat. Ebben az évben először kerülhetett sor arra, hogy hat általános iskolai tanuló Szlovákiában tíz napos táborozáson vehetett részt, ahol a nyelvvel is ismerkedhettek és szép programokban volt részük. A Magyarországi Szlovákok Szövetsége finanszírozta a táborozást. Ebben az évben a népszámlálás kapcsán előtérbe került a nemzeti hovatartozás. Megköszönjük azoknak a lakosoknak, akik vállalták szlovák nemzetiségüket, hogy ezzel is elősegítették a további tevékenységünket. Köszönjük mindenkinek, aki eddig támogatott, bátorítást adott a munkánkhoz. Bízunk abban, hogy a jövőben még többen ismerik el mennyire fontos gyökereink ismerete, értékeink megőrzése. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat nevében minden kisnánai lakosnak kívánok békés karácsonyt és boldog új évet! Jobbik Lászlóné SZKÖ elnökhelyettes 5

6 A MI ÓVODÁNK A MI VÁRUNK! Ebben az évben is igyekeztünk helytállni és megfelelni a kihívásoknak, amelyből bőven akadt idén is. Így évvégén azért csak a legkedvesebb dolgokra, eseményekre gondolunk vissza. Januárban még a karácsonyra emlékeztünk, közben volt Bábszínház,a nagycsoportban DIFER mérés, amelyből kiderült, hogy ki az iskolaérett. Februárban különleges Farsangot szerveztünk csak az óvodában,- mert az óvó nénik tanfolyamon vettek részt- izgalommal készültünk erre a napra és úgy vélem igen sikeres volt, mert mindenki jelmezbe öltözött és táncolt. Még játékra sem volt idő, csak sütöttünk, ettünk, mulatoztunk, ja és nem aludtunk, de így is gyorsan elszaladt a nap. Márciusban a csoport életében a tavaszvárás volt a témakör. Áprilisban még a farsangot idéztük, mert hozzánk érkeztek a Zenebona bohócai, amelyet nagy izgalommal vártunk és nagyon élveztük./ volt olyan gyerek, aki először találkozott bohóccal, félve várta a találkozást, de felszabadultan vett részt a műsorban. o Ugyanilyen izgalommal készültünk az iskolában tartandó Tehetségnapra sajnos szombati napon nem tudtak mindenkit elhozni ennek ellenére ügyesen szerepeltek. o Húsvéti készülődés a fiúk már nem locsolkodnak, de próbáljuk fenntartani a hagyományokat beszélgetések során, ill. egy kis vízzel való locsolkodással. Májusban volt a legtöbb dolgunk: o mert már az első kedden a legszebb ünnepre készültünk és úgy gondolom, hogy a kedves o anyukákat igen megleptük a kis műsorunkkal és ajándékainkkal. No persze, mi már több mint 10 éve az apukákat is köszöntjük, kedveskedünk nekik egy kis műsorral, ajándékkal és egy kis együtt játszással. Szerintem eddig ez volt a legmeghatóbb, gondolom, hogy így is emlékezetes marad az apukák számára o A nagycsoportosokkal a várban vártuk a futókat, ahová uniós zászlókat készítettünk, ismerkedtünk más országokkal és a gyerekek azzal integettek o Felvonultunk- Mátyás király vezetésével - kor hű ruhákban az iskola által szervezett Kalandozó versenyre, ahol sok érdekeset láttunk és minket is megnéztek. o o o o Orbán napon egy kis reneszánsz táncot adtunk elő a nagymamák rövidnek találták, mert még gyönyörködtek volna bennük- utólag sajnáljuk, hogy nem öltöztünk már akkor a fellépő ruhánkba. A középső és nagycsoportosokkal a siroki várba kirándultunk - izgalmas és meredek voltmegtapasztalhattuk, hogy milyen messze is van. Gyereknapon vettünk részt az iskolában, főleg az aerobicra emlékeztek vissza. Vécsen voltunk Bábszínházban, már az utazás is élmény volt. Énekeltünk és Marika óvó néni kitalált történeteit hallgattuk oda-vissza. Júniusban már az évzáróra készültünk, ügyesek, aranyosak voltak gyermekeink, akik a Tehetségműhelyben tanult dramatizálást az Oroszlánban az igazság.. legendát adták elő. Júliusban hosszú szünet volt! Megtörtént a nyári karbantartás, fertőtlenítés. Augusztusban ismét kevés szülő igényelte az óvodát Szeptemberben csoport létszámunk igen lecsökkent, 24 fő de folyamatosan érkeztek az új gyerekek. A beszoktatás most nehezebben ment, de gyermekeink most már alakulóban vannak és kezdenek hozzászokni az óvodai élet szabályaihoz. Októberben: o o o élveztük a jó időt az udvarunkon, gyűjtöttük a gesztenyét. énekcsokorral és a lányok közreműködésével búcsúztunk a védő nénitől. a nagycsoportosok részt vettek az Eger Vár napján, ahol Lakatos Vanessza átvehette a rajzversenyen elért 3. helyezésért járó oklevelet. 6

7 o az iskolásokkal közösen Közlekedési napon vettünk részt az iskola udvarán, ahol a nagyobbak vezethettek egy elektromos autót, a kicsik utasok lehettek és az úttesten való közlekedéssel ismerkedtek. o a várban a felújítását is megnéztük egy projektnap alkalmával. Novemberben: o az egymáshoz való alkalmazkodást próbáltuk mélyíteni kisebb-nagyobb sikerrel. o Azért a felnőtteknek szóló Jótékonysági Bált a SZK szervezésében megtartottuk, amely szerintem megint fantasztikusra sikerült! Bebizonyosodott, hogy a közös összefogás szép eredményekhez vezethet. A bál bevételéből és szponzor segítségével lehetővé válik, hogy a csoportszobába egy 5m 2 sófal kerüljön beszerelésre. o részt vettünk a Vécsen tartandó tehetség napon, ahová a Lipem-lopom a szőlő.. játékcsokrunkat vittük. Ismét nagyon büszkék voltunk gyermekeinkre. Decemberben is sok dolog történik: o Várjuk a Télapót, amelyet szintén csak a csoportban tartunk o Bábszínház jön hozzánk o Készülünk a Karácsonyra műsorral és ajándékkal díszek készítésével. Az óvodában logopédiai foglalkozáson vesznek részt a nagycsoportos gyerekek, amely a mikro térségen belül valósul meg, Anett néni irányításával.. Röviden az óvodában folyó munkáról ennyit szerettem volna írni és egyben megragadnám az alkalmat, hogy ismételten megköszönjem mindazoknak a segítőkészségét, akik az óvodáért ebben az évben is sokat tettek. Külön szeretném megköszönni Csabainé Koncsos Gréta önzetlen segítését és praktikus ötleteit. Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében kívánok mindenkinek Szeretetteljes és Békés Karácsonyt és egészségben gazdag Boldog Új évet! Szarvas Lászlóné óvodavezető 7

8 Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csinálni. Szent-Györgyi Albert Az évet értékelő beszámolónak természeténél fogva arra kell válaszolnia, milyen volt az elmúlt tanév, jó vagy rossz dolgok voltak-e benne többségben. A válasz azért nehéz, mert ugyanazokat az eseményeket egyénenként másféleképpen éljük meg, és más hatással vannak ránk. Mást tart jó dolognak és eredményesnek a diák, a tanár, az intézményvezető, az iskola fenntartója vagy éppen a szülő. De talán egy dologban mindannyian egyetértünk: rendkívül gazdag, eseményekben és eredményekben bővelkedő tanévet zártunk. Természetesen voltak gondjaink, problémáink is. A 2010/2011. tanévben végzett munka értékelése a Szent Imre Általános Iskolában (a teljesség igénye nélkül) Néhány diákunk színházbérletet vásárolt az egri Gárdonyi Géza Színház előadásaira. A 2., 4. és 5.évfolyam néhány tanulója budapesti kiránduláson vehetett részt. Sikeres pályázatuknak köszönhetően egy 3 dimenziós mesefilmet nézhettek meg, de ellátogattak a Néprajzi Múzeumba és a Parlamentbe is szeptember 25-én megszerveztük VOLT DIÁKOK TALKOZÓJÁT, melynek keretében több osztály találkozóra hívta volt iskolástársait december 4-én névadói ünnepség keretében felvettük Szent Imre nevét: Szent Imre Általános Iskola és Óvoda Decemberben minden osztályközösség Mikulás- délutánt tartott. Nyílt napon láttuk vendégül a leendő első osztályosokat és szüleiket. Júniusban gyermeknapot tartottunk, amikor hosszú sétát tettünk az erdőben, utána szabadtéri játékokon, majd akadályversenyen vettek részt diákok. A színház versenyt hirdetett általános és középiskolás diákok számára Vidd színházba az osztályt címmel. Mi is neveztünk egy csapattal, így betekinthettünk a kulisszák mögé és bejárhattuk a színház minden zegzugát. Az iskolánk 200 éves évfordulójára Kovács Tamás felajánlásaként állandó fotókiállítást rendeztünk az iskolai könyvtárban. A Diákönkormányzat által szervezett programok, rendezvények: Retro buli, farsangi karnevál, közös nyársalás a diáktanács tagjaival. Iskolánk egyik diákja képviselte társait a zánkai Országos Diákparlamenten. Erdei iskolai programban vehettek részt diákjaink a Mátrai Erőmű Zrt támogatásának köszönhetően a markazi tónál. Nyári tábort szerveztünk két csoportban. (Helyi sporttábor túra, biciklizés, úszás - és kézművestábort Cserépfalun. 8

9 Egészségnevelés Almaprogram január elsejétől valamennyi alsó tagozatos diák kap egy almát (térítésmentesen), melyet az egyik szünetben elfogyaszthat a napi szükséges vitaminmennyiség bevitele, s az egészséges táplálkozás népszerűsítése érdekében. A védőnő tisztasági és fejtetű vizsgálatokat tartott iskolánkban. A tanévben meghatározott időpontokban megtörténtek az orvosi vizsgálatok, oltások, védőnői szűrések. A védőnő tanácsadó órákat tartott. A fogorvosi szűrések és ellátások megtörténtek. Az alsó tagozatban a mindennapos testnevelést nem, de a mindennapos testmozgást minden évfolyamon megvalósítottuk. Az iskolarendőr és a kistérség szakemberei drogprevenciós előadást tartottak a 7-8.évfolyamon. Az osztályfőnökök balesetvédelmi tájékoztatásokat tartottak évközben és a nyári szünet előtt is. Eredményesen működött az elsősegélynyújtó szakkörünk. Iskolatej-program szeptember 1-jétől valamennyi tanulónk kap a tízórai szünetben tejet. ACES nemzetközi projekt ACES projektünk szeptembertől márciusig tartó időszakban folyt horvátországi partneriskolánkkal. A projekt témája: konfliktuskezelés az iskolában és iskolán kívül. Projektünk címe: Show Respect to Be Respected! (Tisztelj másokat, hogy téged is tiszteljenek!) Célunk, a térségünkben élő kisebbségek (gondolkodásuk, kultúrájuk) megismerése, megértése, konfliktusok megelőzése, kezelése volt. Iskolánkból összesen 20 diák vett részt a projekttel összefüggő tevékenységekben a 7. és 8. évfolyamból. A diákok lehetőséget kaptak, hogy kiscsoportos foglalkozások keretében megismerkedjenek a konfliktuskezelés alapjaival a következő témák szerint: érzelmek szerepe, mások érzéseinek figyelembe vétele, empátia értékek, értékítélet előítélettel kapcsolatos fogalmak (sztereotípia, feltételezés, bűnbak, diszkrimináció), előítélet okozta károk Október ig biljei partneriskolánk delegációját láttuk vendégül, majd november ig mi látogattunk el Horvátországba 12 kisnánai diákkal. A közös programok között szerepelt a projekt témájához kapcsolódóan a Terror Háza Múzeum állandó kiállításának megtekintése és a 20 évvel ezelőtti horvát-szerb háború emlékhelyeinek felkeresése. Mint nyertes iskola, iskolánkból 2 fő (egy diák, egy tanár) ismét meghívást kapott a nyitó és záró találkozóra, az előbbi szeptember 27 - október 1-ig a szlovákiai Szencen, az utóbbi március 29 - április 1-ig a csehországi Prágában került megrendezésre. A záró találkozón nemzetközi zsűri értékelte a projekteket. A mi projektünk a Students Participation (diákok részvétele) kategóriában 14 projekt közül a legjobb lett. A díjátadó ceremónián a zsűri kiemelte a témaválasztás 9

10 aktualitását, a diákok aktív részvételét a projekt tervezésétől a megvalósításig, illetve az Ifjú Polgárőrök szervezetét, mely e projekt befejeztével is működni fog a két iskolában. Elkezdődött a 2011/2012-es tanév is A nyári karbantartás során: a 11-es és a 3-as terem felújítása megtörtént ( a parketta csiszolása, lakkozása,falak festése; új padokat, és székeket vásároltunk) (A termek felújítása meghaladta a Ft-ot. A tanterem felújítására összesen Ft-ot kaptunk támogatásként, Ft-ot a Szülői Közösségtől, Ft-ot a Kisnánai Nefelejcs Alapítványtól. De köszönetünket fejezzük ki azoknak a szülőknek, akik szabadidejüket nem sajnálva részt vettek a parketta felújításának, a falak festésének munkálataiban.) Felújítottuk a fiúöltözőt és a folyosó egy részét (parketta csiszolása, lakkozása, falfestés). Villanyszerelési munkára Ft-ot fordítottunk. A mosdóhelyiségek fertőtlenítése, festése megtörtént. A régi épület felső folyosóján lévő WC-ket folyamatosan javítjuk, de komoly problémák jelentkeznek folyamatosan. A számítógépek frissítését, karbantartását folyamatosan végezzük. Elkezdtük az ősi barackos rehabilitációját (vágás, rendezés), majd az ősz folyamán a fák pótlását tervezzük. A 2011 júliusi viharkár helyreállítása (tetőjavítás, faljavítás, kéménybontás) kb Ft értékben végeztünk, melyet a biztosító fizetett. TIOP / interaktív tákisnán(a Község Önkormányzata a TIOP / azonosítószámmal ellátott projekttel ,- Ft összegű támogatást nyert el a település informatikai fejlesztésre.)a kivitelező közreműködésével az alábbi eszközök beruházását valósította meg a település: 4 db tantermi csomag (interaktív tábla, PC, projektor) 1 db alkalmazás szerver csomag 1 db wifi 1 db szerver szoftver A korszerűsítés projektzáró ünnepséggel zárult, mely augusztus 30-án, kedden 15 órakor volt. Az idei tanévben tanulóink száma 153 fő. A kisnánai gyermekek mellett Vécs, Verpelét, Feldebrő, Egerszólát, Gyöngyössolymos, Markaz falvakból fogadunk bejáró tanulókat. Az idei tanévben is számára. számos szakköri foglalkozást, szabadidős elfoglaltságot is kínálunk diákjaink 10

11 Az alsó tagozatosok a napköziben a másnapi órákra készülődés mellett fejlesztő és sportfoglalkozásokon vehetnek részt. Az idei tanévben is mikrotérségi ellátás keretében biztosított a logopédiai ellátás. A nyíregyházi T-Dance Alapfokú Művészetoktatási Intézmény szervezésében tanulóink táncoktatáson vesznek részt. Továbbra is a hasznos szabadidő eltöltését szolgálja az informatikai szakkör. A 7. és 8. évfolyamos tanulóink részére pedig középiskolára felkészítő foglalkozásokat is indítottunk matematikából és angolból. Önköltséges formában működik a zeneiskola és a karate. Idén is biztosítjuk a hittan oktatását. A sportköri órákon futballozhatnak, asztaliteniszezhetnek a sportolásra vágyó diákok. Felső tagozatos, bejáró diákjaink számára óráig tanulószobát biztosítunk. Továbbra is szoros kapcsolatot ápolunk a helyi Polgárőrséggel. Iskolánk ifjú polgárőrei aktív feladatot vállalnak a tanórák közötti szünetekben. Számos rendezvényt és programot szerveztünk már eddig is, hogy iskolánk tanulói a sok tanulás mellett kikapcsolódhassanak. Az idei tanévben is néhány diákunk színházbérletet vásárolt az egri Gárdonyi Géza Színház előadásaira. A 7.évfolyamos tanulók mozilátogatáson vettek részt Egerben. A 1., 2., 3. és 5.évfolyam néhány tanulója budapesti kiránduláson vehetett részt. Ellátogattak a Természettudományi és a Közlekedési Múzeumba. A Községi Könyvtárral és a Nánai Sólymos Vitézekkel együtt az idén is meghirdettük a KALANDOZÓ című történelmi hagyományőrző kalandjátékunkat októberétől Akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítéssel büszkélkedhet a kisnánai Szent Imre Általános Iskola és Óvoda. Az őszi jó időt kihasználva szeptember 30-án, pénteken a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda nevelőtestülete úgy döntött, hogy témanapot szervez diákjainak, hogy ők is megismerhessék történelmi hagyományainkat, megtekintsék a kívül-belül megújult várat. Mindig is fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek ismerjék a településünk értékeit, s arra legyenek büszkék. Most különösen érdekes volt végiglátogatni a felújított várat és parasztházat. Gyermekeink részesei lehettek a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Heves Megyei Balesetmegelőzési Bizottsága által indított, országosan is egyedülálló biztonságos közlekedésre nevelő programnak. Az elektromos kisautók segítségével a közlekedési szakemberek gyakorlati KRESZ oktatást tartottak az iskola udvarán, játékos formában. A járművek vezetése közben, zárt pályán forgalmi helyzeteket gyakorolhattak a gyermekek. Az Országos és helyi Szlovák Kisebbségi 11

12 Önkormányzat támogatásának köszönhetően 6 tanulónk több napot tölthetett Szlovákiában, egy nyelvi táborban án Safranka Róbert körzeti megbízott/iskolarendőr prevenciós foglalkozást tartott a felső tagozatos tanulóknak november 16-án Nagy Csaba művész rendhagyó irodalom, ének-zene és történelmi órát tartott Rákóczi-féle szabadságharc 300 éve címmel november 22-én iskolánk több tanulója színházlátogatáson vett részt az egri Gárdonyi Géza Színházban. Tanulóink a 2011/2012-es tanévben sem szeretnének tétlenkedni, és máris eredményes szereplésről számolhatunk be: Hadzsi Dávid 6.évfolyamos tanuló az országos szlovák népdaléneklési versenyen 1. helyezést ért el. A gyöngyösi Pályaválasztási Vetélkedőn iskolánk csapata (Lakatos Ibolya, Safranka Alexandra, Molnár Anna és Nagy Anett Szilvia) 1. helyezést ért el. Nyereményük: részt vehetnek a Szakma Sztár Fesztivál c. rendezvényen április án, mely Budapesten, a Hungexpo területén kerül megrendezésre. Tehetséges tanulóink december 17-én 10 órára meghívást kaptak a megyei Tehetségnapon való bemutatkozásra. Kedves KISNÁNAI LAKOSOK! Márai Sándor következő gondolatával tolmácsolom saját gondolataimat is Nem helyzetekben élsz, hanem útközben. Annak ellenére, hogy az iskola életében sok-sok helyzet adódik, nem koncentrálhatunk csak a helyzetek megoldására, mert ha csak ezeket oldjuk meg, könnyen irányt téveszthetünk. Letérhetünk az útról vagy meg sem találjuk azt. Én köszönöm minden kollégámnak és az iskolát támogató szülőknek, képviselőknek, hogy az úton vagyunk, tudjuk, hogy merre szeretnénk haladni. Megköszönöm munkatársaimnak, a szülőknek, a Községi Önkormányzat dolgozóinak és képviselőtestületeinek, valamint a község civil szervezeteinek gyerekeinkért végzett munkájukat. Kívánok minden kisnánai lakosnak - tanulóink és munkatársaim nevében is - karácsonyt. békés boldog Szlama Tiborné igazgató 12

13 Tehetségpont Kisnána Tehetségsegítés a Szent Imre Általános Iskola és Óvoda intézményeiben 2010/11-es tanév 2010 májusában tehetségpontként regisztrálták iskolánkat. Községünk óvodáiba, iskolájába járó tanulók tehetségének felismerését és fejlesztését tűztük ki célul, hogy lehetőségeinkhez képest segítsük a diákokat fejlődésükben, kibontakozásukban. Célunk a tehetséggondozói műhelyek működtetésével, hogy komplex képességfejlesztés, tehetségnevelés valósuljon meg intézményeinkben,mely óvodáskortól 14 éves korig tart. Tehetséggondozó munkánk a következő részterületekből tevődik össze: 1.2.Tehetséggondozó műhelyek: Kisnánai Diákok Tehetséggondozó Műhelye / / A elnevezésű tehetséggondozó műhely tevékenységét 2006-ban kezdte. Azzal a céllal jött létre, hogy belépjünk a TDK rendszerébe, amelyet Dr. Zsolnai József indított el 10 évvel ezelőtt. Elsődleges feladatként azt tűztük ki célul, hogy az iskolánkban tanuló diákok lehetőséget kapjanak a kreatív önművelésre, az iskolán belüli és kívüli forrásközpontok, valamint az internet használatára érdeklődési körüknek megfelelően. A megszerzett ismereteiket felhasználva részletesen körüljárják választott témájukat, és annak aktuális problémafelvetéseit. Kutatási eredményeikből oldalas dolgozatot készítenek, melyet szakmai zsűri előtt prezentálnak. Programunk pedagógiai célja iskolánk tehetséges diákjainak felkutatása, figyelmük felkeltése a tudományos kutatómunka iránt. Az idei tanévben 17 tanuló kezdte meg a munkát, ebből tizenhárman készítették el teljesen beszámolójukat. A megyei, regionális és országos versenyeken a következő eredmények születtek: Megyei verseny 1. helyezés: 4 fő 2. helyezés:: 1 fő 3. helyezés: 3 fő Regionális verseny 1. helyezés: 1 fő Országos verseny 3. helyezés: 1 fő Példakép I-II komplex nyelvi, irodalmi és kézműves roma tehetségsegítő és hagyományápoló műhely: 13

14 Településünk több nemzetiségű. Lakosaink között nagy számban vannak jelen a roma és szlovák kisebbség tagjai. Iskolánkban is nagy gondot fordítunk a nemzetiségi örökség megmentésére. Kiemelt területként kezeljük tanulóinknál a társadalmi, kulturális, gazdasági hátrányok leküzdését, a leszakadás elkerülését és a társadalmi integrációt. Ennek érdekében keressük a lehetőségeket a hátrányos és halmozottan hátrányos roma tanulóink tehetséggondozására. Műhelyünk a következő célok megvalósítását tűzte ki maga elé: A roma nyelvi, irodalmi, és kézműves hagyományok éltetése és átadása, a tanulók képességeinek kibontakoztatása, az érdeklődés felébresztése a tárgyalkotás, a kézművesség iránt, a szabadidő tartalmas eltöltése, a programban résztvevő tanulók későbbi pályaválasztásának elősegítése Munkánkat roma tehetségsegítő fiatal segíti, aki az Oktatásért Közalapítvány ösztöndíjasa Észkerék Tehetséggondozó Műhely: Az Észkerék Tehetséggondozó Műhely október hónaptól foglalkoztatja az 1 3. évfolyam jó képességű tanulóit. Sokéves hiányt pótol ez a program, mert régóta szerettünk volna foglalkozni szervezett keretek között az alsó tagozatos tehetséges tanulókkal is. A programban szerepel: drámajáték, bábjáték, fejtörők, matematikai feladatok, kézműves tevékenység, játékos mozgásos gyakorlatok, ritmusérzéket fejlesztő játékok. Mindezek megvalósításához sikerült megfelelő, igazán színvonalas eszközöket vásárolni. A tanulók körében nagyon népszerű lett ez a foglalkozás. A játszva tanulás mellett a csoport készül arra, hogy decemberben bemutassuk az érdeklődő pedagógusoknak sokszínű munkánk eredményét, a tavasszal megrendezendő Tehetségnapon pedig szülők és a diákok előtt lépnek fel diákjaink. Két községi óvodánk is sajátos arculat szerint működik. Kiemelt feladataikat igyekeznek a gyerekek életkorához, igényeihez, képességeikhez igazítani és az óvodai élet tevékenységeibe beilleszteni Az Ügyeskedők és a Tóka műhelye : Mindkét műhely óvodás korú gyerekek tehetséggondozásával foglalkozik. Mesék és mondák feldolgozása során komplex fejlesztést végeznek irodalmi zenei és kézműves témakörökben. Ezen tevékenységek segítenek a tehetségígéretek korai felismerésében és az óvodai tehetségnevelésben. A programok az óvodáink hagyományaira épülnek, az itt végzett tevékenységek közel állnak a gyerekekhez és az óvónőkhöz egyaránt, jó lehetőségeket biztosítanak a sokoldalú fejlesztésre. Legfontosabb cél, hogy a gyerekek eljussanak a kifejező kreativitás szintjére. 14

15 Búvárkodó Bimbócskák Tehetségműhely A műhely célja a természettudományok iránt érdeklődő nagyrészt roma tanulók foglalkoztatása volt A műhelymunka zárásaként egy tehetségnapon mutatkoztak be tanulóink az érdeklődőknek Nánai Firkász Tehetségműhely: A program céljai a következők voltak: Alulteljesítő tehetségígéretek fejlesztése, motivációjának erősítése Konstruktív életvezetés elsajátíttatása Intézményünk tehetségsegítő hagyományainak gazdagítása Egyenlő hozzáférés esélyeinek növelése A célzott tehetségígéretek erős és gyenge oldalának együttes fejlesztése komplex program keretében A tehetségműhely kutatási eredményeinek hasznosítása Hasznos szabadidő eltöltés alternatíváinak bővítése Pályaorientáció elősegítése Leszakadás, elkallódás veszélyeinek elkerülése Hasznosítható produktum elkészítése Hiánypótlás: helytörténeti gyűjtemény készítése településünkről Informatikai eszköztudás fejlesztése Az intézményben működő tehetséggondozó műhelyek integrált rendszerének létrehozása A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelése A műhelymunka legnagyobb eredménye, hogy a gyerekek elkészítették Az ezerarcú Kisnána című helytörténeti kiadványt, amelyet tehetségnap keretében népszerűsítettünk a várban. 1.3.Versenyek: Kalandozó országos történelmi verseny:a 2005/2006. tanévben indítottuk útjára Kalandozó történelmi vetélkedőnket. Az első évben csak a kistérség iskoláit vontuk be a versenybe, így a témája is szűkebb környezetünk helytörténeti kutatása volt. A rákövetkező években folyamatosan bővült a résztvevő iskolák száma, egyre szebb pályamunkákkal szerepeltek a döntőbe való bejutás reményében. A Kisnánai Várban megrendezésre kerülő záró forduló vonzó, motiváló hatása az egy iskolán belüli csapatok közti egészséges rivalizálást is fokozta Körzeti helyesírási verseny: 15

16 Ez a programunk évtizedes hagyományokra tekint vissza. A kistérség iskoláinak 1-8. évfolyamos tanulói versenyeznek egymással. Programunkon a környező iskolák közel száz tanulóját fogadjuk iskolánkban. Idén közel 150 diákot láttunk vendégül. 1.4.Egyéb tehetséggondozó programok: Helyesírás szakkör: Iskolánk legjobb helyesírói heti rendszerességgel vesznek részt tehetséggondozó foglalkozáson, melynek során felkészülnek a Simonyi Zsigmond helyesírási versenyre és az egyéb megmérettetésekre. ECDL vizsga Az ECDL vizsgát egy-két kivétellel hetedikes korban kezdik a tanulók. Az ECDL START-tal indulnak, ami négy modulból áll, és utána lépnek át a hét modulból álló vizsgára. Nagyon szép teljesítmény a tanulóktól minden egyes vizsga, hiszen ezt inkább a középiskolások és felnőttek teljesítik Sok munka van minden egyes modul teljesítése mögött. Sok tanulás, és még több gyakorlás szükséges ahhoz, hogy eredményesen teljesítsenek. Biztos vagyok abban, hogy az informatika órák, szakkörök minden percét hasznosan töltötték a tanulók. Tehetségnap: Intézményünk tehetségműhelyei ezen a napon nagyközönség előtt is bemutatkoznak. Szüleik, nevelőik, diáktársaik és meghívott vendégeink előtt adnak számot egész éves munkájuk eredményéről. Az érdeklődők előadásokon, kiállításokon tekinthetnek be intézményünk tehetséggondozó munkájába. Együttműködések A hátrányos helyzetű településeken a tehetségsegítő szolgáltatásokhoz való hozzáférést javító kezdeményezések támogatás. Vécs Községi Önkormányzat TÁMOP es projekt Országos Tehetségsegítő Hálózat kialakítása-heves Megyei Pedagógiai Intézet, Eger - Csoportos konzultáció humán műveltség területen dolgozó tehetséggondozó pedagógusok részére -Pedagógusok továbbképzése - Tehetségek felismerése és azonosítása, tehetséggondozó projektek kidolgozása a nevelési- oktatási intézményekben. - Tehetségdiagnosztika (7-8.-évf.) Az eredményesen működő területi tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítása - Heves Megyei Pedagógiai Intézet, Eger 16

17 A Tehetségsegítő Tanács megalakulása ápr. 16-án megalakítottuk Tehetségsegítő Tanácsunkat. Kisnána és Vécs Község Tehetségsegítő Tanácsa [TT ] néven ( án) rögzítették, s egyúttal a honlapon megjelenésünket aktiválták. A Tehetségtanács célja: Összefogni, koordinálni azokat a Kisnána és Vécs községek és az itt élők számára értékes, a tehetségsegítés érdekeit segítő kezdeményezéseket, melyek előmozdítják a tehetséggondozás ügyét, lehetővé teszik az erőforrások jobb kihasználását, hatékonyabb felhasználását. célkitűzések: - Kisnána és Vécs községekben folyó tehetségsegítő tevékenységek koordinálása. - A tehetségsegítők közötti információáramlás elősegítése. - A hátrányos helyzetű, a rászoruló és a hátránnyal élő tehetségek felkutatásának és segítésének támogatása és szorgalmazása. - A pályázati lehetőségek megismertetése, és a partnereket pályázatokon való sikeres részvételének tanácsadással történő segítése. - Támogatók körének bővítése anyagi és szellemi támogatás céljából / mentorálás. - A községek (Vécs, Kisnána) tehetséggondozásának összehangolása. - Együttműködés tehetségnap szervezésében. - Együttműködés a Kisnána Tehetségponttal. - Tehetség-tanácsadás a szülők számára. - Partneri kör bővítése. A munka nem állt meg májusa óta Vécsen is működik egy tehetséggondozó műhely, melynek munkájában intézményünk tanulói tevékenyen vesznek részt. Kihasználva a település alkotóházát több alkalommal is az ideális körülményeket biztosító kézműves teremben dolgoztunk tanulóinkkal. Új technikával ismerkedtünk: az agyagművesség fortélyait próbáltuk elsajátítani. Októberben tanulóink nyitott műhelyfoglalkozás keretében mutatkoztak be az érdeklődő felnőtteknek. Ez év novemberében nagyszabású térségi tehetségnapot rendeztünk Vécsen, ahol tehetségműhelyeink mellett a domoszlói iskolások is bemutatkoztak. Színvonalas programjaink között a néptánc, a modern tánc, a mesejáték, a szólóének, a színes népi játék és a tudományos előadás is jól megfért egymás mellett. 17

18 Végezetül: 2011 októberétől akkreditált Kiváló Tehetségpont minősítéssel büszkélkedhet a kisnánai Szent Imre Általános Iskola és Óvoda. A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége által felkért Akkreditációs Bizottság elismerte a kisnánai intézményben folyó tehetséggondozó munkát, hiszen "az akkreditációs folyamat tapasztalatai megerősítették, hogy a Kisnána Tehetségpont szakmailag hiteles és kompetens tagja a tehetségpontok családjának". A kisnánai iskola és óvoda mindezek nyomán jogosult az Akkreditált Kiváló Tehetségpont cím használatára. Az oklevélet és a dísztáblát a "Tovább gurul a labdatehetségekkel a jövőért!" elnevezésű, a Magyar Géniusz Program kiemelt projekt zárókonferenciáján, Budapesten vehettük át. Harangozó Csabáné a tehetségpont koordinátora 18

19 Versenyeredmények Tehetséges és szorgalmas tanulóink rendszeresen indulnak el regionális, megyei és országos szervezésű tanulmányi versenyeken, melyeken kiemelkedő helyezéseket érnek el es tanév Tanulmányi verseny megnevezése ACES-projekt Mutass tiszteletet, hogy téged is tiszteljenek! a Diákok részvétele kategóriában 1.helyezést ért el a nemzetközi megmérettetésen. (Külön érdem, hogy a 10 díjazott között csak két magyarországi iskola szerepelt, a kisnánai egyedüli általános iskolaként.) Elért helyezés Tanuló neve Nemzetközi versenyek 1. Országos versenyek 7.évf.: Krista Réka, Lakatos Ibolya, Molnár Anna, Nagy Anett Szilvia, Safranka Alexandra, Váradi Dorina, Ardelán Ádám, Rafael Krisztofer, Török Csobán, Váradi Dánel 8.évf.: Kovács Dzsenifer, Sajbán Alexandra, Schmálik Gabriella, Varga Éva, Varga Zsuzsanna, Vitéz Dalma, Csabai Dániel, Czakó Márton, Jónás Gergő, Szabó Dominik Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 3. Ardelán Ádám Sammy rajzpályázat 1. a 4. osztály csapata Felkészítő tanár S. Nagy Veronika Harangozó Csabáné Harangozó Csabáné Kalandozó történelmi vetélkedő 11. Molnár Anna, Safranka Alexandra, Schmálik Gabriella, Szabó Dominik Krizsóné Kakuk Éva Országos levelező versenyek Bendegúz, Szeged: olvasás, szövegértés Bendegúz, Szeged: természetismeret Bendegúz, Szeged: természetismeret Hajdú - Bihar Megyei TIT, Debrecen: magyar nyelv és irodalom Szivárvány levelezős Arany fokozat Ezüst fokozat Ezüst fokozat Rab Nóra Sipos Gábor Rab Nóra 2. Váradi Letícia Kimagasló eredmény Horváth Eszter (matematika,term. ism., nyelvész) Pintér Lilla (nyelvész) Fritzné Pap Zsuzsanna Fritzné Pap Zsuzsanna Fritzné Pap Zsuzsanna Fritzné Pap Zsuzsanna Szórád Erzsébet Szórád 19

20 Regionális versenyek Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. Ardelán Ádám Megyei versenyek (1-10. helyezés) Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. Szabó Viktor Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. Szabó Dominik Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. Ardelán Ádám Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 1. SAfranka Alexandra Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája 2. Kovács Dzsenifer Erzsébet Harangozó Csabáné Harangozó Csabáné Harangozó Csabáné Harangozó Csabáné Koklácsné Korom Vellás Gyöngyi Koklácsné Korom Vellás Gyöngyi LADIK médiavetélkedő 6. Kovács Dzsenifer, Oláh Zoltán, Schmálik Gabriella, Berze Fanni, Vitéz Dalma Szlama Tiborné Wigner Jenő Megyei Számítástechnika Verseny 5. Czakó Márton 13. Jónás Gergő 11. Sipos Balázs Kozák Józsefné József Attila Szakiskola versenye( informatika) Ki játszik ilyet? játékos történelmi vetélkedő 2. Czakó Márton-Jónás Gegő 4. Sipos Balázs- Jurecska Bálint 2. Bágyi Péter Kiss Robin Hadzsi Dávid Szabó Viktor Simonyi Zsigmond helyesírási verseny 11. Vitéz Dalma A Miénk a tér! megyei művészeti fesztiválon társastánc kategóriában a Kisnánai Bombázók Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája Nagy Anett Szilvia Kovács Dzsenifer Schmálik Gabriella Molnár Anna Krista Réka Lakatos Ibolya Gáspár Dávid Búzás Ábel Zavarkó Viktória Kozák Józsefné Máténé Oláh Erzsébet Szlama Tiborné Harangozó Csabáné 20

Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Dugár Györgyné és Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: 1. ÖKO munkaterv készítése 2012. szeptember 30.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17. tanév Készítette: Bádonyiné Olasz Erzsébet Börcsökné Csontos Tünde Ökoiskolai munkacsoport: Tagjai: Alsós osztályfőnöki mk: Felsős osztályfőnöki mk.: Alsós humán mk.: Felsős

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV

ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV ÁSZÁRI JÁSZAI MARI ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁRDONYI GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA MUNKATERV 2013/2014-es TANÉV HELYZETELEMZÉS Tanulói létszám: Oszt. Létszám SNI BTM Bejáró Napközi Tanulószoba 1-2. 16 2 2 6 11 4. 15

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány

TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE. Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány TEHETSÉGPONTOK MŰKÖDÉSE, EGYÜTTMŰKÖDÉSE Dr. Török Istvánné Curie Tehetséggondozó és Oktatásfejlesztő Közhasznú Alapítvány A Curie Alapítvány tevékenysége Alapítás 1993. Közhasznú alapítvány 1998. Regisztrált

Részletesebben

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei:

Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Miért kistérségi? Szakmai-kapcsolati tőkénk előzményei: Pedagógiai szakmai szolgáltatás (1997-2012) Tiszaújváros Közoktatási Ellátási Körzet (1997-2005) Tiszaújváros Kistérség Többcélú Társulás (2005-2012)

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév

Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség. 2015/2016. tanév Felső tagozatos osztályfőnöki munkaközösség 2015/2016. tanév Az igazi mester nem az, aki az ideális útra tanít, hanem több utat is megmutat a tanítványának, míg az végül rátalál arra az egyre, amelyik

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12.

Tehetséggondozás Nádudvaron. Boros Lajosné november 12. Tehetséggondozás Nádudvaron Településünkről Hajdú-Bihar megye 9460 lakossal rendelkező városa, akik még ma is szeretnek itt élni és szeretnék, ha gyermekeik is élnének Kövy Sándor Általános Iskola A település

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2013/2014.

Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Ökoiskola munkaterv 2013/2014. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2013. szeptember 1. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok 2014.június

Részletesebben

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében

Hagyomány és kreativitás a Zagyván innen és a Galgán túl - tanórán kívüli kulturális kapcsolatok Jászfényszaru térségében a fenntarthatóság jegyében térségében a fenntarthatóság jegyében Alapadatok TÁMOP 3.2.13/12/1 Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában című felhívásra beadott pályázat. A pozitív támogatói

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A TÁPSZENTMIKLÓSI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE 2015. április Az ÖKO-munkacsoport Tóth Violetta Takács Barbara biológia-testnevelés szakos tanár, az ÖKO- munkacsoport vezetője

Részletesebben

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület

Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület Kulcsi Kemencés Kézműves Egyesület a 10 évig sikeresen működő Mesterségek Bölcsője Alkotó napok elnevezésű rendezvény kapcsán jött létre 2008-ban, azokkal a segítőkkel, akik az évente egyszer megrendezésre

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve

Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Szerepi Kelemen János Általános Iskola Szerep Felsős munkaközösség 2016/2017. évi munkaterve Egri Zsuzsanna munkaközösség-vezető A munkaközösség tagja: Osztályfőnökök: 5. osztály: Kucska Erika 6. osztály:

Részletesebben

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév

A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának. munkaterve. 2016/2017. tanév A Szolnoki Szent-Györgyi Albert Általános Iskola alsós Diákönkormányzatának munkaterve 2016/2017. tanév Készítette: Hársfalviné Balázsi Katalin - alsós Diákönkormányzatot segítő tanár A munkatervet megvitatta

Részletesebben

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák

Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító- pótló-osztályozó- különbözeti vizsgák A 2012/2013-as tanév helyi rendje 2012. augusztus augusztus 22-24. augusztus 27. augusztus 28. augusztus 29. Gólyatábor 9. évfolyam Nevelőtestületi alakuló értekezlet Munkaközösségi értekezletek Javító-

Részletesebben

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév

HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE. 2015/2016. tanév HUNYADI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015/2016. tanév Készítette: biolológia-földrajz szakos tanár tanító Debrecen,2015. szeptember 2 ÖKO MUNKACSOPORT TAGJAI tanár Munkacsoport vezető tanító

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330

A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330 A Heves Megyei Tehetségsegítő Tanács TT 700 003 330 Szolnok, 2013. 05. 29. Szalkai Mária HMTT titkára Az élet egyikünk számára sem könnyű. Hinnünk kell, hogy tehetségesek vagyunk valamiben, és azt a valamit

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2015-2016. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2015-2016. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László,

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Felsős Munkaközösség

Felsős Munkaközösség Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola VERPELÉT Felsős Munkaközösség MUNKATERV 2016/2017. tanév A Felsős Munkaközösség tagjai: A pedagógus neve: Tantárgyai, feladata: Osztályok:

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2014/2015 Zalaszentgrót, 2014. augusztus 27. Készítette:

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE

ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A ZELEMÉRY LÁSZLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERVE A 2016/2017. TANÉVRE Az Öko munkacsoport tagjai: Varga Edit Ungvári Ferencné Juhászné Papp Magdolna Buzás Andrea Juhászné Ficzek Erika Kathi Imréné

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Rendezvényterv tanév

Rendezvényterv tanév Rendezvényterv 2011-2012 tanév SZEPTEMBER - Tanmenetek átdolgozás, munkatervek, foglalkozási tervek összeállítása Felelős: Kun Gáborné Kovácsné Adorján Ildikó - Szept. 29.: hulladékgyűjtés Felelős: Pusztai

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre

A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A napközis munkaközösség munkaterve a 2016/2017-es tanévre A munkaközösségem 28 fővel az iskola két épületében tevékenykedik (Nádasdy épület, Fő utcai épület), a következő felosztásban. Jelenleg 3 hely

Részletesebben

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV

ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV ISZKASZENTGYÖRGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLA MUNKATERVE 2015 / 2016 TANÉV KÉSZÍTETTE: Rakovics Judit földrajz-technika szakos tanár Kukucska Istvánné Tárnai Henrietta tanító JÓVÁHAGYTA: Szonn Ibolya Mária

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN

TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TEHETSÉGGONDOZÁS A BOLYAI JÁNOS GIMNÁZIUMBAN TÁMOP 3.1.7. pályázat Referencia területünk: tehetséggondozás Jó gyakorlataink: Gólyanapi Filmszem Német nyelvi GÓLYANAP FILMSZEM A tehetséggondozással kapcsolatos

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014

DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 DIÁKÖNKORMÁNYZAT MUNKATERVE 2013/2014 A Diákönkormányzat tagjai Az osztály létszámától függően osztályonként 2-3 fő képviselő és egy, a diákönkormányzatot segítő tanár. A Diákönkormányzat összetétele a

Részletesebben

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013

reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 A Batthyány József Általános Iskola reál munkaközösségének munkaterve 2012/2013 Pintér Sándor mkv. TANTÁRGYI KÖR Biológia Fizika Földrajz Kémia Matematika Technika Természetismeret MUNKAKÖZÖSSÉGÜNK TAGJAI:

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE

A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE A TÁRSADALOMTUDOMÁNYI MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2016-2017 1 Kiemelt nevelési, oktatási és egyéb feladataink: Folyamatos felkészülés a kompetenciamérésre. Az olvasás- és íráskészség, a szövegértés fejlesztése

Részletesebben

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről

Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Beszámoló a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács 2014-es tevékenységéről Célok és megvalósításuk: 1. A kistérség tehetséges fiataljainak vagy tehetségígéreteinek felkutatása, adatbázis létrehozása,

Részletesebben

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I.

Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában. 2016/2017-es tanév I. félév. Alsó tagozat. I. Versenyeredmények a Lajosmizsei Fekete István Sportiskolai Általános Iskolában 2016/2017-es tanév I. félév Alsó tagozat I. évfolyam Első évfolyamos tanulóink két versenyen vettek részt az első félévben

Részletesebben

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása

75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat. Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 75/2009. (VI. 18.) Kgy. határozat Mohács Város Önkormányzata és a Baranya Megyei Önkormányzat pedagógiai szakmai együttműködési megállapodása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Alsós munkaközösség munkaterve

Alsós munkaközösség munkaterve Alsós munkaközösség munkaterve 2013-2014. Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre

Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Szabadidős Munkaközösség éves programterve a 2016/2017. nevelési évre Készítette: Móczár Tiborné Munkaközösség vezető Százhalombattai Kipp-Kopp Óvoda Éves programjaink, ünnepeink, megemlékezések, hagyományok,

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta

VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / Farkas Kata Kullai Krisztina Mizsei Zóra Benda Beáta. Sebe Anna Kovács Brigitta Széchenyivárosi Óvoda és Általános Iskola Arany János Általános Iskolája VERSENYEREDMÉNYEINK 2011 / 2012. Országos tanulmányi ek Apáczai Kiadó által szervezett képzőművészeti V V különdíj Farkas Kata Kullai

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE

KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA TANÉV RENDJE 2014-2015-ös TANÉV KECSKEMÉTI SZÉCHENYIVÁROSI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014-2015-ös TANÉV HÓNAP NAP ESEMÉNYEK (RENDEZVÉNYEK, ÜNNEPÉLYEK)

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016-2017. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 05-09. 30. ökoszakkör szervezése alsó- és alsó: Szántóné Seller Szilvia, felső: Bekő László, Frák Erika 09.01 Felhívás

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév

ÖKOISKOLAI MUNKATERV. 2014-2015. tanév ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015. tanév Időpont Program Résztvevők Felelős Megjegyzés 09. 03-09. 15. ökoszakkör szervezése alsó- és felső tagozatos tanulók Szántóné Seller Szilvia, Frák Erika 09. hótól folyamatos

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2016/17-ES TANÉV Készítette: Az ÖKO munkacsoport Beled, 2016. szeptember 5. Az ÖKO-munkacsoport tagjai: Borosné Tóth Zsuzsanna Ágostonné Hajnali Csilla Homlokné Halász Judit igazgató

Részletesebben

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről

Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a évről Közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló a 2014. évről A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltésen működő Általános Iskola tanulóinak támogatása. Különösen

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve

A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve A Fertőszentmiklósi Felsőbüki Nagy Pál Általános Iskola reál munkaközösségének éves munkaterve (2016/2017. tanév) Készítette:.. Horváth Bernadett tanár Jóváhagyta:.. Szántó Zoltán intézményvezető Fertőszentmiklós,

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben