Üzleti vállalkozások és jogi alapismeretek Bor- és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzési szak

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014.10.17. Üzleti vállalkozások és jogi alapismeretek Bor- és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzési szak"

Átírás

1 Üzleti vállalkozások és jogi alapismeretek Bor- és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzési szak 1. Modern vállalatok kialakulása és jelene Tájékoztató Tantárgy: Bor- és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzési szak Óra időpontja: Oktató: Tóth László Iroda: B/ Tananyag: Piacgazdasági körülményektől el kell vonatkoztatni: vállalat kialakulás felső ága uralkodói szentesítés karúm (kereskedelmi telepek) emporium (kereskedelmi kirendeltségek) societas (társaság) Craft guild (kézműves céhek) Merchant guild (kereskedelmi céhek) vállalat kialakulás alsó ága spontán együttműködés Commenda (kereskedelmi társaság) mai Bt-k őse Joint stock company mai Rt-k őse Alsó ág és felső ág egyesítésének lépései: 1844 Companies Act (angol társasági törvény) a társaságok a jogszabályoknak megfelelő feltételek esetén állami elismerést kapnak (cégbejegyzés) 1855 Limited Liability Act (korlátolt felelősség törvény) Következmény: részvénytársaságoknak a szó szoros és gazdasági értelmében nincsen tulajdonosa cég eszközeinek tulajdonosa maga a vállalat, ez az elvont gazdasági alany felel a vállalat kötelezettségeiért egyéni (tulajdonosi) érdekek erőteljesebben kihangsúlyozottabbak máig tartó hatás (profit mindenek felett???) Modern vállalat Meghatározottsága hármas jellegű: gazdasági önállóság: a vállalat beruházási döntései teljes mértékben elválnak a tulajdonosi fogyasztási döntésektől, jogi önállóság: a vállalat önálló jogalany, saját eszközökkel (vagyonnal) rendelkezik, társadalmi lét alapja: a társadalom szervezetei, alanyai kizárólag a rájuk ruházott szerepet játsszák el a társadalomban. 1

2 I. Modern ipari vállalatok kialakulása( ) Gőzhajó, vasút, távíró Nemzetközi piacokra lépés Tömegtermelés, méretgazdaságosság Hierarchia a vezetésben, menedzsment Költség-elszámolási rendszerek Külső finanszírozás: angolszász (tőzsde, kötvény), kontinentális (bank) Kartellezés, fúziók II. Többrészleges vállalatok ( ) GM diverzifikált termékvonalak divízionális szervezetek Vertikális (előre, hátra) és horizontális integrációk Konszern, holding Konglomerátumok megjelenése (anya-leányvállalatok) III. Többtermékes vállalatok ( ) Időszak elején gazdasági expanzió, növekvő jólét és vásárlóerő, erőteljes termékdifferenciálás Majd olaj sokk, hatékonyságnövelés, tervezés szerepe nő, KKVk felértékelődése, garázscégek, új iparágak pl. Silicon Valley, franchising IV. Üzleti szövetségek kialakulása ( ) Nagyságrendi megtakarítások elérése (méretgazdaságosság) Műszaki- technológiai és egyéb ismeretek szerzése, kiegészítése és kombinálása, az időtényezőhöz kapcsolódó előnyök kihasználása Új piacok meghódítása, globális versenyelőnyök szerzése Politikai és jogi természetű akadályok leküzdése V. Üzleti vállalatok jelene és jövője Technológiaváltozás a termelésben Kommunikációs és szállítási technológiák fejlődése Rugalmas gyártási technológiák: az intelligens gyártórendszerek elterjedése (computer aided manufacturing - CAM) Szolgáltató iparágak: pl. a pénzügyi szolgáltatásokban az IKT elemek integrációja Gazdasági tevékenységek globalizációja: áru-, pénz-, munkapiac is globálissá válnak Tudástőke és tudásmenedzsment szerepe a modern gazdaságban: élethosszig tartó tanulás, mobilizáció a munkavégzésben, kreativitás, kompetenciák fejlesztésének igénye, stb. Alapfogalmak Az emberek valamilyen cél elérése érdekében, illetve feladat végrehajtására szövetkeznek egymással, és e struktúrákat szervezeteknek nevezzük. Üzleti vállalkozás: Olyan emberi tevékenység, amelynek alapvető célja, létének értelme, a fogyasztói igények kielégítése nyereség elérése céljából. Vállalat: Az üzleti vállalkozás szervezeti kerete, modern társadalmakban jogilag körülhatárolt olyan struktúra, amelyben az alapvető cél eléréséhez szükséges tevékenységek végbemennek. Vállalat fő jellemzői 1. Önállóság 2. Profitérdekeltség 3. Kockázatvállalás 4. Valóságos piacon való megmérettetés A vállalatoknak ahhoz, hogy teljesíteni tudják alapvető céljukat 2 nélkülözhetetlen tényezőre van szükségük: befektetendő tőke kielégítésre váró fogyasztói igény 2

3 Vállalat értékteremtése A vállalat működésével kettős értékteremtési folyamatot végez: egyrészt értéket kell létrehoznia a fogyasztók számára, akik ezért fizetnek, másrészt értéket teremt a vállalat tulajdonosai számára is, akik ezért vállalkoznak, tőkét fektetnek be Vállalat küldetése Amíg az alapvető cél a vállalat működésének lételemét adja, addig a vállalat küldetése kifejezi azt a módot, amellyel a vállalat az alapvető célt el kívánja érni: 1. Mi a vállalat működési köre? (Milyen fogyasztók milyen fizetőképes igényeit, milyen eljárással kívánja kielégíteni?) 2. Milyen belső működési elveket fogalmaz meg saját maga számára? 3. Milyen alapvető elvekre építi kapcsolatait a működése által érintett személyekkel, csoportokkal, szervezetekkel? Vállalat küldetése A küldetés megvalósítása során a vállalatnak számos tevékenységet kell végrehajtania, amelyek közül a 2 alapvető a létéhez és működéséhez elengedhetetlen: a marketing és az innováció. Marketing: A vállalat fogyasztóorientáltságát fejezi ki, tartalmában pedig megvalósítja a vállalat piaci kapcsolatait fejlesztő és megvalósító funkciókat. Innováció: A fogyasztói igények új, a korábbinál magasabb minőségű kielégítését jelenti. A Bayer nagy kutatói tradícióval rendelkező, innovációra épülő vállalat. Modern korunk főbb kihívásaira a tudomány segítségével keressük a választ. Az újítások középpontba helyezése kulcsszerepet játszik abban, hogy vezető pozíciót szerezhessünk vagy tarthassunk meg működési területeinken. Ez a szemlélet segít bennünket abban is, hogy emberek millióinak javítsuk az életminőségét: Betegségek megelőzése, enyhítése és gyógyítása, valamint diagnosztizálásuk javítása révén világszerte segítünk a betegeknek. Jó minőségű élelmiszerek, takarmányok és rostok előállításához járulunk hozzá Jelentős eredményeket értünk el az energia és erőforrás-hatékonyság, a mobilitás vagy az otthoni életkörülmények javítása terén, hogy csak néhányat említsünk. Értékeink: A Bayer vállalati kultúrája nagymértékben hozzájárul a cég sikereihez. Ennek a kultúrának központi elemei értékeink: Leadersip (Vezetői kvalitások), Integrity ( Feddhetetlenség, etikus magatartás), Flexibility (Rugalmasság), és Efficiency ( Hatékonyság), egy szóval összefoglalva LIFE (ÉLET). A Sanatmetal mely nevéből adódóan gyógyító fémet jelent - célja az emberek gyógyulásának elősegítése világszínvonalú traumatológiai, ortopédiai, gerinc és fogászati implantátumokkal, innovatív eszközökkel; együttműködve és tanulva az orvosokkal és a világvezető multinacionális cégekkel, a folyamatos megújulást biztosító nyereség elérése mellett. Mindezt a környezettel jó összhangban és úgy, hogy a cég dolgozóinak öröm és kifizetődő legyen a Sanatmetal Kft-nél dolgozni. (Cégfilozófia, 2010) 3

4 A vállalati működés érintettjei (stakeholders) Érintett felfogás: A vállalat alapvető céljai egy bonyolult/tág társadalmi rendszer keretei között valósulnak meg. A vállalati működés ezen rendszer elemeivel kölcsönhatásban valósul meg A vállalati működés érintettjei: Érintett minden olyan személy vagy csoport, aki/amely befolyásolja a szervezet működését és/vagy érdekelt annak következményeiben I. Belső érintettek: tulajdonosok, menedzserek, alkalmazottak II. Külső érintettek: közvetlen és közvetett környezet elemei A vállalati működés érintettjei (stakeholders) I. Belső érintettek: A szervezet tagjai valamilyen meghatározott jogviszony keretében. tulajdonosok tőkebefektető tőkenövelés menedzserek irányítás többoldalú eredményes működés alkalmazottak végrehajtó jövedelem maximalizálás, jó munkahelyi légkör és feltételek A szerepek változhatnak, egy személy egyszerre több funkciót is betölthet! II. A vállalati működés érintettjei (stakeholders) Külső érintettek: A. Mikro környezet (PIAC) Fogyasztó/vevő: értékítéletük/elégedettségük alapvetően befolyásolja a vállalat hosszú távú profitkilátásait Szállító: erőforrás-ellátottság sarkalatos pont Versenytárs: folyamatos fejlesztésre ösztönöz Stratégiai partner: erősíti a vállalat pozícióit B. Makro környezet állami intézmények helyi és önkéntes állampolgári közösségek természeti környezet Belső érintettek céljaik és kapcsolataik I. Tulajdonosok: Tőkét fektet be, gyarapodás céljából, nyereségprodukálással. Tulajdonosok lehetnek: a. természetes személy: személyes tulajdonú pénzét fekteti be. Viszonyát a vállalathoz befolyásolja részesedésének mértéke. Szélsőséges esetek: csak egyetlen tulajdonos van: meghatározó a működésre még akkor, is ha az irányítást átengedi. tőzsdén szereplő vállalatok: sok tulajdonos:csak a közvetetten a részvények eladásával, vásárlásával szavazhatnak. b. intézményi tulajdonosok legfőbb kategóriái: állam és intézményei, bankok és más pénzintézetek vállalatok egészségbiztosítási ill. nyugdíjalapok Intézményi tulajdonosok jellemzői Képviselők útján vesznek részt a vállalati irányításban, mint igazgatósági és FEB tagok. A képviselőknek vannak egyéni érdekei is. Ezáltal jelenik meg az un. képviseleti probléma: a megbízó-ügynök viszonyban fellépő jelenség. Lényege az ügynök részéről jelentkező opportunista cselekvés, amelynek alapja az információs aszimmetria, azaz a megbízó és az ügynök eltérő informáltsága. Ellenben a tulajdonosok: jól kifinomult eszköztárral rendelkeznek, hogy hosszútávon a menedzsmentet a tőkemegtérülés szolgálatába állítsák pl. eredményességarányos juttatás (részvény, prémium, elbocsátás, stb ) Belső érintettek céljaik és kapcsolataik II. Menedzserek: Működtetik a rájuk bízott tőkét, irányítják a vállalatot Menedzseri célok: Kiindulás: szervezeti szerepből. Személyesen is legjobban kötődik a vállalathoz. Döntései meghatározóak. A vállalatvezetői cél szorosan kötődik a vállalat működéséhez. Nagyobb vállalat nagyobb hatalom, nagyobb presztízs. Más céljaik keresztezhetik a profitnövelés tulajdonosi célját. 4

5 Belső érintettek céljaik és kapcsolataik III. Munkavállalók: Végrehajtó szerepük van, céljuk a munkafeltételek javításán keresztül a magasabb jövedelem elérése Az ő céljaik kötődnek a legkevésbé szorosan a szervezeti célokhoz, kevés a ráhatásuk. Másrészt személyes céljaik a leglazább kapcsolatban vannak a vállalati célokkal. Elsősorban személyes céljaikat tartják szem előtt. Természetes konfliktus: a munkavállalók a menedzserek és a tulajdonosok között. Az életre szóló foglalkoztatás ideje lejárt. Felfogás: 4-5 évenkénti váltás szükséges. Új környezet, új inspirációk. Kérdés: menedzsment miképpen tudja elérni, hogy alkalmazottai szívvel lélekkel dolgozzanak? Az emberek más és más indokok miatt dolgoznak szívesen. Corporate governance Vállalatkormányzás (corporate governance): A vállalat legfelső szintű irányítását végző intézmények és mechanizmusok működése. Feladata: Olyan intézményeket és mechanizmusokat építsen ki, illetve működtessen, amelyek a vállalaton belüli szereplők: céljainak összehangolását, a közösen elfogadható működési normák kialakítását, a külső érintettekkel való kapcsolatok irányítását, a működés ellenőrzését és értékelését elvégzik. Ezt a nagyobb méretű vállalatoknál jelentősebb feladat, mert itt a menedzser, a tulajdonosok és a munkavállalók különböző személyek TESTÜLETEK: meghatározott feladatkörrel és jogilag körülhatárolt tevékenységi körrel rendelkeznek Az egyes országokban a vállalatkormányzási rendszerek eltérőek lehetnek, különösen, ami a jogi intézményrendszereket illeti, de a kulturális hagyományok is szerepet játszanak. Miért fontos ez? Corporate governance Az évszázad fehérgalléros bűnténye: december 2. - Az Enronbotrány kirobbanása Az Enron: USA-beli energetikai cég volt, a világ egyik legnagyobbja Könyvelési és vállalatirányítási csalásokkal csődbe vitték A csőd megrengette a Bush-kormányt, sokak szerint jobban, mint az a bizonyos Következmény: Sarbanes-Oxley Act A törvény keretbe foglalja mindazokat az irányelveket, amelyek célja, hogy a vállalatok jelentései átláthatóbbak, vezetőik ellenőrizhetőbbek legyenek. A konkrét szabályok kidolgozásával és későbbi betartatásával a törvény az Egyesült Államok Tőkepiaci Felügyeletét (SEC) bízta meg, amelynek javaslatot kell tennie többek között a Nyilvános Társaságok Számvitelét Ellenőrző Bizottság (Public Company Accounting Oversight Board) és a vállalati könyvvizsgálati bizottságok (audit committee) működésére. A felügyeletnek ezenkívül egyértelműbbé kell tennie a vállalatvezetőség, a jogi tanácsadók és a részvényelemzők felelősségét, valamint a könyvvizsgálók függetlenségét. Corporate governance gyakorlatok a világban 1. Angolszász rendszer: széttagolt tulajdonosi szerkezet,ahol a tulajdonosok zömmel kisbefektetők vagy befektetési alapok. A vezető testület: igazgatóság, amelyben többségében külső (nem a menedzsmenthez tartoznak) igazgató foglal helyet. Az igazgatóság a közgyűlésnek felelős, neki kell beszámolnia és vele szemben vállalni az anyagi felelősséget. Az ügyvezető igazgató, ezen belül ha van a vezérigazgató (Chief Executive Officer, CEO) a meghatározó. A vezérigazgató gyakran maga az igazgatóság elnöke, de nem mindig. A munkavállalók szerepe gyakorlatilag semmi. 2. Német rendszer: Tulajdonosi szerkezet jóval kevésbé tagolt, és erőteljes a vállalati érdekvédelem. A tulajdonosok szakmailag jobban érdeklődnek a vállalat reálszférája (termelés, kereskedelem) felé, szemléletükben hosszabb távúak, mint az angolszász. A magyar vállalatkormányzás e kettő keveréke Vállalati célok A világ nagyobb átláthatóságot követel a vállalatoktól. A befektetők azt szeretnék, ha pontosabb és tartalmasabb információk állnának rendelkezésükre a társaságokról, ügyletekről, piacokról és kockázatokról, a szabályozó szervek pedig szigorúbb ellenőrzést kívánnak gyakorolni. Ernst & Young Piacgazdaság vezetői trichotómiája Felelős vállalatirányítási koncepció: A tulajdonosi értékek védelmére, az üzleti tisztességre és transzparenciára épülő vállalatirányítás. 5

6 Irodalomjegyzék Angyal Ádám: Vállalati kormányzás, AULA Kiadó 2001 Chikán Attila (2008): Vállalatgazdaságtan, AULA Kiadó, Bp. Lőrinczi Gyula (2013): A cégek eredete, Közgazdasági Szemle, LX. évf., január ( o.) Paul Milgrom John Roberts (2005): Közgazdaságtan, szervezetelmélet és vállalatirányítás, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest Schadl György (2011): A társaságok és a társasági jog fontosabb dogmatikai kérdéseinek elemzése, PhD disszertáció, Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Tari Ernő (1999): Stratégiai szövetségek az üzleti világban, Complex Kiadó, Bp. 6

Vállalatgazdaságtan vázlatok

Vállalatgazdaságtan vázlatok Vállalatgazdaságtan vázlatok Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan című könyvének első két részéből A vállalat érintettjei, céljai, formái A vállalat helye a társadalmi rendszerben Szerkesztette: Ferenci

Részletesebben

Vállalati Gazdaságtan

Vállalati Gazdaságtan MVT munkaközösség Vállalati Gazdaságtan BME Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék 2006. MVT Munkaközösség Fejezetek Vállalati gazdaságtan I. KG I. II. III. Vállalati gazdaságtan II. KG IV. V. VI.

Részletesebben

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében

Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Dr. Szuper József: Társaságok pénzügyi döntési mechanizmusai a tulajdonosi szerkezet és a felelős vállalatirányítás tükrében Budapest 2012 Tartalomjegyzék 1. Kivonat... 4 2. Bevezető a téma vizsgálatához...

Részletesebben

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet

Vállalkozásmenedzsment Jegyzet Jegyzet Barhács Oktatóközpont 2008. Összeállította: Szuromi András Barhács Oktatóközpont 2008. TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VÁLLALKOZÁS... 2 A VÁLLALKOZÁS FOGALMA... 3 A VÁLLALKOZÁSOK

Részletesebben

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai

Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai Vigvári András: Az ellenőrzési funkció felértékelődése és a modern gazdálkodás kihívásai A gazdaság intézményrendszere fejlődésének természetes velejárója a különböző gazdasági ellenőrzési funkciók kialakulása,

Részletesebben

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus

Vállalkozás Sportvállalkozás. Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus Vállalkozás Sportvállalkozás Dr Gősi Zsuzsanna Egyetemi adjunktus A gazdaság fogalma: A termeléssel az anyagi javak termelésével, forgalmával, fogyasztásával összefüggő folyamatok és a közöttük kialakuló

Részletesebben

Regionális turisztikai menedzsment modul

Regionális turisztikai menedzsment modul Regionális turisztikai menedzsment modul Turisztikai vállalkozások és nonprofit szervezetek menedzsmentje Megjegyzés [b1]: Modul /tantárgy címe Szerkesztette: Kormosné dr. Koch Krisztina Egyetemi tankönyv

Részletesebben

Vállalatirányítási rendszerek Dr. Tasi, Miklós

Vállalatirányítási rendszerek Dr. Tasi, Miklós Vállalatirányítási rendszerek Dr. Tasi, Miklós Vállalatirányítási rendszerek Dr. Tasi, Miklós Publication date 2011 Szerzői jog 2011 Dr. Tasi Miklós Kézirat lezárva: 2011. január 31. Készült a TAMOP-4.1.2.A/2-10/1

Részletesebben

Geoinformatika menedzsment

Geoinformatika menedzsment Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőmérnöki Kar Földmérő- és Térinformatikai mérnök mesterszak Geoinformatika menedzsment BMEEOAFMFT4 Oktatási segédlet Tantárgyfelelős: Dr. Rózsa Szabolcs

Részletesebben

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése

Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése Vállalkozások alapítása, működtetése, átszervezése, megszüntetése OKTATÁSI SEGÉDANYAG SZERKESZTETTE AZ ATALANTA OKTATÓI MUNKAKÖZÖSSÉG 2007 T A R T A L OMJEGYZÉ K I. Rész... 8 Vállalkozási ismeretek...

Részletesebben

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz

Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz dr. Csendes István Vállalatgazdaságtan tantárgyi kalauz Szolnoki Főiskola Szolnok 2007. Vállalati gazdaságtan Tantárgyi kalauz Ez a tantárgyi kalauz három tankönyvhöz készült: Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan,

Részletesebben

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012.

Vállalat Gazdaságtan. Szerkesztette: Kelemen Tamás. BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. Vállalat Gazdaságtan Szerkesztette: Kelemen Tamás BME Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék 2012. 1 Bevezetés... 4 Vállalkozások kialakulása... 4 A Vállalkozás célja... 5 Vállalatok jogi szervezeti

Részletesebben

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői

A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Befektetések és Vállalati Pénzügy Tanszék A kockázatitőke-befektetés folyamata és sikerességének tényezői Pintér Csilla Pénzügyi Befektetéselemző és

Részletesebben

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a

A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a A vállalkozás valami új és értékes dolog létrehozásának a folyamata, amelyben a vállalkozó biztosítja a szükséges időt és erőfeszítést, vállalva a várható pénzügyi, pszichikai és társadalmi kockázatot,

Részletesebben

I. MODUL. A vállalkozási folyamatok megismerése. Fejlesztő: Főcze Gyula

I. MODUL. A vállalkozási folyamatok megismerése. Fejlesztő: Főcze Gyula I. MODUL A vállalkozási folyamatok megismerése Fejlesztő: Főcze Gyula Tartalomjegyzék 1.1. A vállalkozások kialakulása és meghatározása... 3 1.2. A vállalkozó fogalma... 4 1.3. Vállalkozói mozzanatok...

Részletesebben

A Pirelli Csoport Etikai Kódexe

A Pirelli Csoport Etikai Kódexe A Pirelli Csoport Etikai Kódexe A Pirelli Csoport identitása történelmileg azon értékek egységén alapul, amelyet mi mindannyian hozunk létre és védünk meg. Ezek az értékek tették lehetővé az évek során

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING

EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) HUMÁN KONTROLLING EMBERI ERŐFORRÁS MENEDZSMENT EEM (Human Recources Management HRM) Emberi erőforrás menedzsment HRM bemutatása, funkciói (munkakörelemzés, -értékelés, szervezeti kultúra, emberi erőforrás stratégia és tervezés,

Részletesebben

Függetlenség és felelősség

Függetlenség és felelősség Függetlenség és felelősség A Magyar Nemzeti Bank Alapokmánya 2O14. május Tartalo m ELŐSZÓ 9 KÜLDETÉS 12 JÖVŐKÉP 13 ALAPÉRTÉKEK 16 ÖSSZEFOGLALÓ 19 1. A MAGYAR NEMZETI BANK MŰKÖDÉSÉNEK JOGI KERETRENDSZERE

Részletesebben

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött

Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Hat stratégiai ok a tőzsdére lépés mögött Az elmúlt öt év bevezetéseinek tapasztalata 2007. május Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Intézményi közgazdaságtan... 5 2.1. Információs aszimmetriák... 5

Részletesebben

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban

A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A társadalmi párbeszéd alapelvei által elvárt MUNKAADÓI KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK az Európai Unióban A tanulmány célja, hogy a STRATOSZ és tagvállalatai részére összefoglalja azon alapvető munkaadói, munkáltatói

Részletesebben

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel

Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel Kereskedelem, vállalkozás, ügyvitel www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Jelen kiadvány tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját. KERESKEDELEM, VÁLLALKOZÁS, ÜGYVITEL KOZMÁNÉ

Részletesebben

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére

Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok részére Az ecoda kezdeményezése Vállalatirányítási útmutató és alapelvek az európai tőzsdén nem jegyzett társaságok

Részletesebben

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása

A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása Dr. Szuchy Róbert A gazdasági társaságok társadalmi felelősségvállalása A CSR egy olyan megközelítés, amely szerint a vállalatok önkéntes alapon környezeti és társadalmi szempontokat építenek be üzleti

Részletesebben

Fenntarthatósági Jelentés 2007

Fenntarthatósági Jelentés 2007 Fenntarthatósági Jelentés 2007 kutatás-termelés 1 4 6 7 9 14 15 16 18 19 Elnöki és Vezérigazgatói levél Bemutatkozunk A MOL-csoport Céljaink megvalósítása Eredmények és célkitűzések 2007. évi teljesítményünk

Részletesebben

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I.

A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. A projekt az Európai Unió társfinanszírozásával, az Európa terv keretében valósul meg. Nábrádi András Pupos Tibor Takácsné György Katalin ÜZEMTAN I. DE AMTC AVK 2007 HEFOP 3.3.1 P.-2004-06-0071/1.0 Ez

Részletesebben

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással.

A gazdaság. A termelési tényezők korlátosak, vagyis szűken állnak rendelkezésre, a javak helyettesítési és kiegészítő viszonyban állnak egymással. 1 A gazdaság A gazdaság magában foglalja a fizikai és szellemi javakat, valamint szolgáltatásokat, gazdasági tevékenységeket, illetve mindezek kölcsönhatásos kapcsolatait. Állapot és folyamat egyben (statikus

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I.

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS. Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁVOKTATÁS Imreh Szabolcs Kürtösi Zsófia Majó Zoltán Vilmányi Márton MENEDZSMENT I. SZEGED 55/2008 mottó a környezet változásáról: Azok számára alakulnak jól

Részletesebben

Governance a jegybankokban (Módszertani vázlat)

Governance a jegybankokban (Módszertani vázlat) 44 HITELINTÉZETI SZEMLE FRANKÓNÉ ALPÁR ANDREA Governance a jegybankokban (Módszertani vázlat) A jelen cikk a felelõs vállalatirányítás jegybankokra vonatkozó irodalmát és három jegybank, a Bank of England,

Részletesebben

Tulajdonosi szerkezet és vállalatirányítás a magyar nagyiparban

Tulajdonosi szerkezet és vállalatirányítás a magyar nagyiparban TULAJDONVISZONYOK AZ ÁTMENETBEN Közgazdasági Szemle, XLVII. évf., 2000. július augusztus (549 564. o.) VOSZKA ÉVA Tulajdonosi szerkezet és vállalatirányítás a magyar nagyiparban Mennyire jellemzõ a magyar

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek

Vállalkozási ismeretek Bevezető A vállalkozási ismeretek című jegyzet a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai Karán tanuló mérnök hallgatók részére készült. A jegyzet felépítése, az egyes témakörök megválasztása és azok súlya

Részletesebben