AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA"

Átírás

1 AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET GYÜLEKEZETI LAPJA XXV. évfolyam 23. szám december 1. Ára 0,80 lej Advent: koldus és király találkozója Jel 3,20 Luther Márton egyik adventi igehirdetésében a következőképpen szólította meg hallgatóit: Ő jön. Nem te mégy hozzá, s hozod el Őt, hiszen elérhetetlenül messze van tőled. Minden értékeddel és fáradságos vesződséggel sem érhetsz fel hozzá, nehogy dicsekedhess, mintha szolgálatoddal és érdemeddel te hajlítanád őt magadhoz. Nem, édes atyámfia, érdem és méltóság itt semmivé válik, s nem marad más, csak merő érdemtelen méltatlanság az egyik oldalon nálad, s csupa irgalmas kegyelem a másik oldalon Nála. Koldus és király találkozója ez. Advent alkalmával mindig előretekintünk, karácsony felé. Ott él bennünk az ünnepi hangulat, s várjuk annak beteljesedését, de sokszor mi magunk is leragadunk az ünnepi hangulatnál. Megfeledkezünk arról, hogy a Király ma is jön és sok emberkoldussal akar találkozni. Az adventben élő embernek mindig számolnia kell azzal, hogy Jézus tette meg a múltban is az első lépést, és testben eljött, hogy min- denben hasonló legyen hozzánk, kivéve a bűnt. Ő az, aki jön a mindenkori emberhez Igéje és Szentlelke által. A koldus ajtaja előtt zörget és bebocsátást kér, hogy palotává tegye a kolduslakot, hogy gazdaggá tegye az Isten nélkül levő szegény szívet. A földön élő, bűnben fogantatott és született emberkoldus és a mennyei Király találkozójáról szól tehát az advent lényege. Adventben élő emberek vagyunk, mert a Király jön. Ő a jelen Ura, számára mindig a most fontos. Most halld meg a zörgetést, most nyisd meg szíved ajtaját, és most engedd, hogy igazi közösségben legyek veled. Örömmel olvastam az egyik diáklapban, egy tizennégy éves lány arra a kérdésre, hogy kire szeretne hasonlítani, így válaszolt: Jézusra. E világnak az a nagy baja, hogy nagyon kevesen vannak, akik Jézusra akarnak hasonlítani. Inkább híres színészre, focistára, politikusra vagy üzletemberre, de nem Jézusra. Ígéretünk van arra, hogy mindazok, akik meghallják a feltámadott Úr szavát, és közösséget vállalnak Vele, azok már most az örök (Folytatása a 3. oldalon) Szép Eduárd Füle Lajos Visszajön! Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, tél szele fújja. Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra! Száll csuda híre szívből a szívbe, kétezer év a tanúja: Valaki eljött, Valaki elment, Valaki visszajön újra! Angyalok ajkán, emberek hangján csendül a csillagos ének, kétezer éve mennek Elébe boldogan, kik Neki élnek. Ott a helyed e drága menetben, életed KRISZTUSA vár rád. Hagyd el a gondot, légy Vele boldog! Zengje a szíved a hálát! Egy újabb almafa Megújult a százéves kolozskarai templom A kolozskarai gyülekezet nemrég ünnepelte templomának felújítását. A maroknyi református szinte csodaként élte meg, hogy több esztendei munkával sikerült teljesen felújítania Isten hajlékát. Önazonosságunk darabjai Ünnepi megemlékezés a kolozsvári Házsongárdi temetőben A felújított iktári Bethlen- (Bánffy-)kripta ünnepélyes átadására került sor október 29-én a kolozsvári Házsongárdi temetőben. A Házsongárd Alapítvány vezetője, Gergelyné Tőkés Erzsébet szerint a rendezvény nemcsak ünnepélyes átadás volt, hanem a benne nyugvó Bánffy Miklósról szóló megemlékezés, köszönet a helyreállítást lehetővé tevő intézményeknek és személyeknek, valamint hálaadás a gondviselő Istennek. Kolozskara története nem mindennapi: a 17. század elején Basta generális hadai vérengzéseinek következtében Válaszút népessége is megcsappant, ezért Bornemissza Kata nemesi birtokára Karából telepített családokat. Kolozskara így elnéptelenedett, s a 19. század végén is csupán néhány református élt, ezért a környékre (Folytatása a 4. oldalon) A Házsongárdi temetőben a Brassai Sámuel erdélyi polihisztor síremlékéhez közeli Bethlen-kripta a 70-es, 80-as évektől rendkívül rossz állapotba került, a sírkert falai kidőltek, s maga az épület is szinte romossá vált. Az 1999-ben alakult Házsongárd Alapítvány azonban több más temetőbeli síremlékkel együtt ezt is szárnyai alá vette, és elkezdte a temető- és sírgondozást. Az ingatlan a Bethlen Gábor erdélyi fejedelmet is adó iktári Bethlen család számára épült, és a család két utolsó tagjának Domokosnak és Katának nyújtott nyughelyet. Bethlen Kata házassága révén a Bánffyakra szállt, és a Bánffy család grófi ágának lett a temetkezési helye. Itt temették el Bánffy Miklóst, Magyarország egykori külügyminiszterét is. Az átadáson Gergely Erzsébet csodának nevezte azt az utat, amelyet a 2006-ban megkezdett és idén befejezett egykor Ybl Miklós tervei alapján készült kripta felújítása bejárt. Az első segítség éppen Ybl Miklós unokájától érkezett, aki egy budapesti vetített képes előadást követően kilétét nem fedve fel tekin- Somogyi Botond (Folytatása a 4. oldalon)

2 Barangolások bibliai tájakon Pergamon Misia tartomány ősi fővárosa. Kr. e. 129-től Ázsia provincia része lett. Gazdag vallási és kulturális élet volt benne, s ez a római uralom alatt is megmaradt. Híres volt könyvtárairól, nem véletlen az sem, hogy erről a városról nevezték el az itt készült pergamentekercseket. Zeusznak és Aszklépiosz isteneknek, nem sokkal Krisztus születése előtt pedig Augustus császárnak is emeltek itt templomot. Kész csoda, hogy a pogányságnak, a császárkultusznak eme fellegvárában gyülekezet alakult. Sajnos, elég sok baj volt ebben a gyülekezetben, nem véletlen, hogy Jézus a gyülekezethez írt levelének bevezetőjében már kardról beszél. De kegyelem az, hogy az ige vág és hasít, és megítéli az életünket. Krisztus nemcsak simogat, tud Ő harcos is lenni, hogy szembeszálljon hitetlenségünkkel. A várost áthatotta a pogány szellemiség, és e nehéz közegben kellett élnie a gyülekezetnek. De vajon a mai gyülekezet helyzete könnyebb volna? Nem gondolom. Hiszen mi is hasonló világban élünk. A sátán trónusa ott áll városainkban, falvainkban, hogy a gyülekezetet fenyegesse, s ha lehet, megsemmisítse. Egyesek szívében kételkedést támaszt, másokat a világi örömökkel és szórakozásokkal igyekszik megfogni. De milyen nagyszerű dolog, hogy a pergamoni keresztyének ilyen helyzetben is meg tudtak maradni Krisztus mellett. Ez is azt igazolja: minden körülmény között keresztyénnek lehet lenni. Sok ember azzal próbálja mentegetni magát, hogy ők olyan környezetben élnek, ahol ez nem lehetséges. Hányan mondták nálunk is a régi rendszer idején: a kommunizmusban nem lehetett keresztyénnek maradni. De igen, csak épp meg kellett fizetni az árát, és erre sokan nem voltak hajlandók. Vigyázzunk: nem mondhatjuk, hogy ilyen világban nem tudom Krisztust követni. Gondoljunk a pergamoni gyülekezetre. Jézusnak panaszkodott a gyülekezetre. Voltak ugyanis olyanok, akik a Bálám tanítását követték, akinek hatására az Egyiptomból megszabadított nép a testi gyönyörök rabszolgája lett. Ezért komolyan kell vennünk azt, hogy Krisztus minket szabadságra hívott el, de nem szabadosságra tanított. És vigyázzunk, mert a kényelem, a világiasság, a közömbösség is pont ilyen veszélyes bálvánnyá válhat életünkben. S milyen szomorú, hogy ezek s a nikolaiták, akik hasonló tanokat vallottak, a gyülekezetben éltek. A Sátán nem kívülről támadott, hanem belülről, s ez sokkal veszedelmesebb. E gyülekezet arra is figyelmeztet minket, hogy vigyázzunk, milyen meghívásokat fogadunk el. Ott egy kis fehér kövecskével hívogatták az embereket a pogány istenek lakomáira, áldozataira. Ekkor felmerült a kérdés: menni vagy otthon maradni? Sokan azt mondták: elmegyünk, elvégre nem lehet kivonulni a társadalomból. Elmentek és elindult az életük lefelé a lejtőn. Nem minden meghívást kell elfogadnunk. Vigyázzunk, hogy mit és kit engedünk be életünkbe, gyülekezeteinkbe. A pergamoniaknak Isten adott egy csodálatos példaképet, Antipászt, aki vértanúhalállal dicsőítette Urát. A mi egyházunknak is vannak áldott hitvallói, akik életük árán is hűségesek maradtak Krisztushoz. Gondoljunk csak a gályarab lelkipásztorokra, akik a legszörnyűbb szenvedést is vállalták az ellenreformáció idején, vagy azokra a hitvalló lelkipásztorokra és gyülekezeti tagokra, akik a múlt rendszerben börtönt szenvedtek bátor kiállásukért. Ez a gyülekezet is ígéretet kap, ha győzedelmeskedni tud a nehéz helyzetben. Ujjongjon a mi szívünk is az örömhír hallatán: van győzelem, lehet győzni! Különös ígéreteket ad itt az Úr a győzedelmeskedőknek. Enni ad nekik az Úr a rejtett mannából. Abban az időben élt egy hiedelem: a templom pusztulásakor a frigyládát elrejtették a mannával együtt, s amikor a Messiás visszajön, az övéinek abból ad enni. Nekünk nem kell ezt várnunk, hiszen Jézus saját magát adta értünk. A másik ígéret egy fehér kövecskére utal, amin egy név lesz, amit senki más nem Bibliaolvasó kalauz December 1. H Lk 19,11 27 Jer K Lk 19,28 48 Jer Sze Lk 20,1 8 Jer Cs Lk 20,9 19 Jer 44, P Lk 20,20 26 Jer 44, Szo Lk 20,27 44 Jer V Lk 20,45 21,4 Jer 46, H Lk 21,5 28 Jer 46, K Lk 21,29 38 Jer Sze Lk 22,1 23 Jer 48, Cs Lk 22,24 30 Jer 48, P Lk 22,31 38 Jer 49, Szo Lk 22,39 46 Jer 49, V Lk 22,47 53 Jer 50, H Lk 22,54 70 Jer 50, K Lk 23,1 12 Jer 51, Sze Lk 23,13 25 Jer 51, Cs Lk 23,26 31 Jer 51, P Lk 23,32 43 Jer 52, Szo Lk 23,44 56 Jer 52, V Lk 24,1 12 Hag H Lk 24,13 35 Hag 2, K Lk 24,36 53 Hag 2, Sze Péld 1,1 9 Jn 1, Cs Péld 1,10 19 Jn 1, P Péld 1,20 33 Jn 1, Szo Péld 2 Jn 1, V Péld 3,1 18 Jn 1, H Péld 3,19 35 Jn 2, K Péld 4,1 9 Jn 2, Sze Péld 4,10 27 Jn 3,1 21 tud, csak az, aki kapja. Két jelentése is lehet ennek. Egyrészt a bírói döntéskor a fehér kő a felmentés jele volt, ellentétben a fekete kővel, ami halálos ítéletet jelentett. Aki győz, az üdvösséget nyer. A fehér kő viszont egyfajta meghívó is volt esküvői alkalmakra. Azaz a győztes beléphet majd Krisztus menyegzőjére. Erre téged is, engem is meghívott az Úr. Legyünk győztesek, hogy ott lehessünk! Olvasandó igék: 4Móz 22,5 6, 25,1 3; Jn 6,51; 1Kor 6,12; Gal 5,13; Zsid 4,12; Jel 2, Lőrincz István Mit szoktunk egymásnak kívánni? Először is egészséget. A 2015-ös kalendáriummal a szerkesztő is ezt kívánja az olvasónak; ebben segít a Házipatika rovat, amelyben egészségünk megőrzésével kapcsolatos írások olvashatók, a Diakónia rovat pedig az erdélyi református öregotthonokat veszi számba. Nem szabad elfeledkeznünk egyházi és történelmi nagyjainkról sem, akik munkájukkal, életükkel ma is szellemi táplálékot nyújtanak számunkra. A reformátor Farel Vilmos, az erdélyi püspök Abats János, az afrikai misszionárius Albert Schweitzer köszönnek ránk az oldalakról. Irodalmi nagyjaink közül József Attiláról, Szabó Dezsőről, Jókai Mórról emlékezünk meg. A művészetet Izsó Miklós szobrász, Székely Bertalan festőművész, Gy. Szabó Béla grafikus élete és munkái, valamint Bartók Béla jelenítik meg. Az Alfa és ómega fejezetben világhírű magyar tudósokról, feltalálókról olvashatunk. A Jubileum részben több templomról, gyülekezetről emlékezünk meg: Kovászna, Retteg, Beresztelke, Székelyudvarhely Bethlen-negyed, Csittszentiván, Nyárádselye, Mezőbánd, Sövényfalva, Szé kelybő, Bácsi. A szórakozás is mindennapjaink része. Erre nyújtanak lehetőséget kiadványunkban a sport mellett viccek, rejtvények, sakkfeladványok, nyelvi játékok, amelyek próbálják megnevettetni, gondolkodásra késztetni, de egyben kikapcsolódásra ösztönözni a kedves olvasót. A Kalendárium érdekes olvasmány, de az ünnepek közeledtével értékes ajándék is lehet szeretteink, ismerőseink számára. 2

3 Advent: koldus és király találkozója Az egyházi év kezdete (Folytatás az 1. oldalról) élet részesei. Azokért a Király eljön, hogy magához vegye őket. Pál apostol ezért mondja: Nekem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség! (Fil 1,21). A mennyei Király felteszi a kérdést: milyen reménységed van, ha a saját halálodra gondolsz? Van valami vagy valaki, akiben reménykedhetsz? Megtartanak-e azok a tárgyak, amelyek vagyonodat képezik? Megmenthet-e megtakarított pénzed? Érezzük mindannyian, hogy nem. Krisztuson kívül semmi sem nyújt reménységet, megtartatást és örök életet. Hazahívó gyermeki szó Megdöbbentő módon növekszik a tört családok, tört szívű kisgyermekek száma. Idén is lesznek, akik apa vagy anya nélkül fognak megállni a fénylő fák árnyékában. Ki veszi észre e gyermekseregnek a szomorúságát? Ki hallja meg néma kiáltásukat? Most egy hazahívó levelet közlünk egy testvérpártól. Amíg mi fénylő ünnepre, boldog karácsonyra készülünk, gondoljunk rájuk egy ima idejéig. Gyermeki szívünkkel és szavunkkal fordulunk Hozzád, és kérünk, ne hagyj el minket. Nekünk szükségünk van Rád, minden nap újra és újra érezzük hiányodat. Mi igazi Apukát A Tőle kapott idő Az advent előremutat arra, amikor a Király jön az elrendelt időben, s előtte minden térd meg fog hajolni. Isten rendelt egy napot, amikor a Király visszajön, s akkor nemcsak a benne bízók fogják meglátni, hanem ellenségei is. Azok is szembe fognak vele nézni, akik mindig mentegetőztek, hogy még nem jött el az Ő követésének ideje, mert annál sokkal fontosabb ügyeik voltak. Azért zörget a Király most. Azért ajánlja fel nekünk a vele való áldott közösséget, azért lehetséges ma is a Király és koldus találkozója, hogy az ítélet napjához bizalmunk és reménységünk legyen. Imádkozzunk ezért az adventi időben! szeretnénk, aki nemcsak akkor jön el hozzánk, amikor ajándékot hoz, hanem akkor is velünk van, ha szomorúak, betegek vagyunk. Nekünk nincs Apukánk, aki a suliba, oviba eljön értünk, mint más gyerekekért. Petike nem is ismer Téged, minden bácsinak azt mondja Apa, mert valójában nem tudja, mit is jelent az igazi édesapa. A szívünkben üres az a hely, amit Neked tartogatunk, és minden pillanatban arra várunk, hogy betöltsd azt. Játszani szeretnénk Veled, azokkal a játékokkal, amit Tőled kaptunk, és olyan jó lenne, ha tudnád, mivel telnek a napjaink. Tudjuk, hogy minden gyermeknek van Anyukája és Apukája is, de a mi Apukánk messze van, távol tőlünk, a szívünktől nagyonnagyon messze. Vajon meghallod-e, amikor sí- Minden szégyen nélkül bevallhatjuk, elsősorban a naptári év végét és elejét tartjuk számon. Ünneplések és visszatekintések, számvetések közepette. Hogyan is van ez az egyházi év végével? A kezdetére még csakcsak fi gyelünk. Adventi, várakozó hangulat kerít hatalmába. A megajándékozott ember szívbeli várakozása. Annak óhajtása, hogy évről évre szembesüljön életünk azzal: megajándékozottak vagyunk. Az egyházi év vége mindehhez képest kissé, vagy nagyon is észrevétlen marad. A reformáció és az advent közti kis idő talán éppen az erőgyűjtés időszaka. Egy kicsiny stáció, amikor megpihenhet a lélek, de már lopva előre is fi gyel, az új kezdetre. Vajon mit látunk akkor, ha ezúttal nem a naptári év végét vizslatjuk, hanem az egyházi év végére tekintünk? Tudjuk-e a lélek szempontjából végigpörgetni az eltelt időt? Sátoros ünnepeket és úgynevezett szürke, egyszerű vasárnapokat? S ha igen, mit látunk? Mivel szembesülünk? Fájdalmas vagy éppen örömteli e szembesülés, múltba tekintés? Tudunk-e épülni, ha gondolatban visszalapozzuk az egyházi év naptárát? Mit kellene másképp tennünk? Számos kérdés sorakozik hát előttünk. Előttem például inkább felkiáltójel emelkedik, annak jelzése, hogy sokszor készületlenül ér az ünnep. Épülés helyett néha leépülés következett be. Lám, máris akad számvetés, terveznivaló, amit át kellene gondolni, a jövőre tekintve. A legfőbb summa mégis az: áldott legyen az Ő szent neve, mindazért, amit Tőle kaptunk az eltelt egyházi évben is. A számos kijelentésért, igei megkereséséért, a közösségért, alkalomért, amellyel bár sokszor nem éltünk, de mégis kegyelmét jelentette. Azt, hogy még nincs vége ránk figyelő szeretetének. S mint ilyen, Vele és Általa tervezhetjük a jövőt is. Fábián Tibor A karácsony előtti négy vasárnapot a keresztyének adventi vasárnapnak nevezik. Az idén november 30-ára esik advent első vasárnapja, ez az egyházi év kezdete. Maga a négyhetes időszak az egyházi évben az advent nevet viseli. Az advent szó eredetéül szolgáló latin szó eljövetelt jelent és keresztyén értelemben Krisztus eljövetelére vonatkozik. Az egyház ünneprendjében ez a hónap a fokozott Krisztus-várás jegyében telik. Várják a keresztyének a naptár szerint következő karácsonyt, hogy emlékezzenek Krisztus születésére, vagyis az Ő első eljövetelére. Számot vetnek e várakozási időben azzal, hogy Isten megtartotta szavát, mert amint régi választottjainak megígérte a Szabadítót, úgy el is küldte. Betlehemben az első karácsonykor megszületett a Megváltó. Az advent ugyanakkor Krisztus második eljövetelére, más megfogalmazással szólva, a visszajövetelére fi gyelés időszaka is. Az első húsvétkor feltámasztotta Isten Fiát, Jézus Krisztust, aki a Szentlélek által jelen van láthatatlanul, és gondot visel a benne bízókra. Isten ígérete azonban úgy szól, hogy Krisztus egyszer visszajön látható formában, ítéletet tart és újjáteremti a világot. Krisztus új világában nem lesz többé bűn, betegség, nyomorúság, halál, hanem Isten szeretete tölti be azt. Ennek a várását hordozza az advent távlati üzenete. Csohány János runk, érzed-e, hogy szeretnénk fogni a kezed. Este, amikor félünk, olyan jó lenne odabújni Hozzád, és az ölelésedben megnyugodni, arcodra nagy cuppanós puszit adni. Mi azt szeretnénk, ha mindig velünk lennél, de ha ez a kívánságunk nem is teljesülhet, kérünk Téged, ne hagyj el, ne felejts el minket. Mi magunkban hordozunk Téged, a részünk vagy, nem lehet, hogy elveszítsünk. Jézuskától nem ajándékot kérünk, hanem Téged, azt az Apukát, aki nem feledkezik meg rólunk még akkor sem, ha mi rosszak vagyunk. Szeretnénk veled ünnepelni, és az angyalokkal üzenjük Neked, hogy hiányzol. Hiányzol a hétköznapjainkból, hiányzol az ünnepnapjainkból, hiányzol a napfényes reggeleken és hiányzol a sötét estéken. Ha meghallod az angyali üzenetet, melybe talán a szíved kicsit beleremeg, küldj nekünk égi dallamot, hogy ne legyünk árvák, kik mindig a holnapot várják. A holnappal gyere el majd hozzánk, hogy szívünket betöltse az égi mennyország. És ha addig hosszú is lesz az út, mi várunk Rád, mert tudnod kell, Neked és nekünk is kell ez az út. Gyermekeid, akik mindig várakozó, fürkésző szemmel várják a holnapot, és nézik a lakás ajtaját, mikor nyílik Rád. Bízunk abban, hogy időben érkezel! Szeretnénk boldog karácsonyt Veled, Apa! És Anyával, mind együtt! De szép lenne... Ildike és Petike Közli BL 3

4 Egy újabb almafa (Folytatás az 1. oldalról) Györgyfalváról telepes családokat költöztettek. A múlt század elején, 1913-ban Kolozspata leányegyházaként már 260 református élt a településen, a gyülekezet pedig a helybeli romladozó fatemplomba járt istentiszteletre. A magyar állam felszólítására és támogatásával az 1910-es évek elején kezdődött meg a munka egy új templom építésére. A munkálatok éppen száz éve, 1914-ben fejeződtek be, s önálló lelkipásztorként Imre Lajos került a parókiára, aki később teológiai tanár, egyházi közíró lett. A földmozgások következtében a templom húsz évvel később, és az ötvenes években is felújításra szorult. Ezt követően a hívek újra fogyni kezdtek, s a hajlék is egyre rosszabb állapotba került. Jelenleg a reformátusok száma már a negyvenet is alig éri el, ennek ellenére vállalták, hogy lelkipásztoruk vezetésével, összefogással, közmunkával, illetve támogatások révén az ingatlant felújítják. Az elmúlt tíz évben apránként sikerült sok mindent elvégezni: kívül-belül renoválni a templomot, a parókiát, rendbe tenni a templom körüli udvart, új kerítést, járdát önteni, a kapukat felújítani. Összefogtunk a munkában, és ezáltal erősödött a közösség is hangsúlyozza Sikó Csaba, aki 2000-ben került az egyházközségbe. Templomot felújítani mindig óriási feladat, hát még akkor, amikor ilyen kicsi gyülekezet vállalkozik rá mondta a templom felújítása alkalmával tartott ünnepi istentiszteleten Kató Béla. A püspök szerint szinte csoda történt, hogy a hajlék elkészült, s ezért Istennek kell hálát adni. A 2Kir 4,1 7 alapján igét hirdető püspök szerint Jeruzsálemben a fiatal király nem a szőlőskertet vagy a fürdőt akarta rendbe tenni, hanem a templomot. Bár felmenői tragikus sorsúak voltak, nevelője megtanította őt arra, hogy Isten parancsának engedelmeskedjék. Ezért jó az, hogy nekünk is olyan nevelőink, tanítóink legyenek, akik az Úr törvénye szerint élnek. Fontos azonban az, hogy nemcsak a templomot, hanem a lelkünket, hitünket is meg kell újítanunk hangsúlyozta Kató Béla. Igehirdetést követően dr. Bibza Gábor esperes szólt az egybegyűltekhez. Két évvel ezelőtt a parókiáról kijövet Sikó Csaba kolozskarai lelkipásztorral felnéztünk a toronyra és feltettük a kérdést: mi lesz Isten hajlékával? Akkor nem tudtuk rá a választ, ám az azóta eltelt időben bebizonyosodott: cselekedni akaró lelkipásztor és élni akaró közösség nagy dolgokat is megvalósíthat. Ez a két feltétel kell ahhoz, hogy egy kis közösség megmaradjon biztatta a maroknyi kis reformátusságot az esperes. Sikó Csaba üdvözölte a jelenlevőket, a gyülekezetből elszármazottakat is, akik az ünnepségre eljöttek. Megköszönte a külföldi és belföldi támogatásokat, kiemelte Gábos Lajos és Szabó István gondnokokkal az együttműködést. Köszöntőbeszédet mondott Vetési Lászó szórványügyi előadó, valamint a gyülekezet részéről Fodor János presbiter, aki a közmunkákban oroszlánrészt vállalt. Imre Lajos unokája, Kristó Boróka nagyapja emlékirataiból olvasott fel. Az ünnepi istentiszteleten kolozsi és karai fiatalokból álló csoport zenés-verses műsorral örvendeztette meg a jelenlevőket. A közösségben különben csupán egy pár fiatal család van, a többi idős. A faluban levő 1 8. osztályos iskola román, és a közeli Kolozson is ahol Sikó Piroska, Csaba felesége a lelkipásztor csupán összevont osztályokkal működik magyar nyelven az 1 4. osztály. A jövő tehát nem rózsás, az elmúlt másfél évtizedben igencsak megfogyatkozott a reformátusság, ám ennek ellenére lankadatlan a lelkipásztor Istenbe vetett hite és munkakészsége. Nekifogtunk a nagy munkának, mert Luther Mártonnal együtt vallom: ha tudnám is, hogy holnap lesz a világvége, azért ma még ültetnék egy almafácskát vallja Sikó Csaba. Somogyi Botond Önazonosságunk darabjai (Folytatás az 1. oldalról) télyes összeget adományozott az ingatlan felújítására. A második csoda Hódmezővásárhely önkormányzatának temetői látogatása után következett. A csoportot akkor polgármesterként a jelenlegi miniszter, Lázár János vezette, aki felismerte a Házsongárdnak és Bánffy Miklósnak Kolozsváron túlmutató jelentőségét. Támogatásával beindította a kripta szinte reménytelennek tűnő helyreállítását. Ezt követően többen is a nehéznek ígérkező felújítási munka mellé álltak. A Miniszterelnöki Hivatal mellett a Bethlen Gábor Alap, a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a kolozsvári főkonzulátus közvetítésével a Külügyminisztérium, a Teleki László Alapítvány, a Bánffy Kör, valamint Nagy Elek vállalkozó. Az eseményen többek között felszólalt Entz Géza, a Pro Professione Alapítvány elnöke, Grezsa István miniszteri biztos, Magdó János, a Külügyminisztérium Közép-Európa főosztályának vezetője, korábbi kolozsvári főkonzul, akik támogatásuk révén sokat segítettek a felújításban. Németh Zsolt, mint az országgyűlés külügyi bizottságának elnöke, Bánffy Miklóssal, Magyarország egykori külügyminiszterének életével szemléltette a kripta felújításának fontosságát. A Bánffy család több tagja a 13. századtól folyamatosan töltött be hivatalnoki vagy katonai tisztséget a nemzet szolgálatában. Bánffy Miklós grófban megtestesül a család több évszázados szelleme, hiszen nemcsak nemesként, hanem íróként, politikusként, egyházkerületi főgondnokként is szolgálta hazáját, nemzetét. Külügyminiszterként elévülhetetlen érdemei voltak abban, hogy Pécs és Sopron magyar maradhatott. És hogy miért van szükség egy 1585-ben megnyílt temetőben régi sírok rendbetételére? E kérdésre Répás Zsuzsanna, a nemzetpolitikáért felelős volt he- lyettes államtitkár adta meg a legtalálóbb választ: aki a múlttal foglalkozik, az nem fordul a múltba. Aki ugyanis összeszedi a múltból közös emlékeinket, értékeinket az a jövőt építi. Aki történelmi, kulturális emlékeinket ápolja, aki tisztogatja e köveket, az a mi önazonosságunknak a darabjait rakja össze. Csak az állhat szilárdan a lábán a jelenben, az tud a jövő generációnak példát mutatni és tanácsot adni, aki jól ismeri nemzetének múltját hangsúlyozta Répás Zsuzsanna. 4

5 Nem gyönyörködünk benne, hanem megtöltjük Megújult az újősi református templom Szinte a lehetetlenre vállalkozik az, aki Bethlen felől a legrövidebb úton szeretne eljutni a Beszterce megyei Újősre. Ezt tapasztalom, amikor az újősi templom felújításának tiszteletére szervezett hálaadó istentiszteletre indulok. Apanagyfalut elhagyva, kietlen tájon vezetek, aszfaltnak nyoma sincs. A mezőn közben kettéválik az út, s csak találomra fordulok jobbra. Újabb falu következik, de tábla, irányt mutató jelzés itt sincs. A településen újabb kereszteződés, számomra újabb tanácstalanság. Rövid kérdezősködés után indulok tovább, de megint a mezőn találom magam, ahol csak nehezen lehet előre haladni. Az út néhol olyan szűk, hogy autó alig fér el rajta. Gondolkozni kezdek, talán eltévedtem. Táblák továbbra sincsenek, s ameddig megérkezem, néhányszor kiszállok a kocsiból kérdezősködni, körbenézni. Szentmáté és Aranyosszászmóric után végre megérkezem. Közben azon tűnődöm, hogy ha valaki éjjel indulna el e vidéken, amikor sem a mezőn, sem a falvak utcáin nem talál senkit, az bizony elveszett. Nem veszett el viszont az újősi gyülekezet állapítom meg később, amikor már a hálaadó istentiszteleten ülök a templomban, és hallom, hogy az alig háromszáz lelket meghaladó református közösség szinte önerőből, sok közmunkával újította fel templomát. S végleg megbizonyosodom róla, amikor Tárkányi István helybeli lelkipásztorral beszélgetek el a gyülekezetről. A falu háromnegyed része magyar és református, mintegy 330-an vannak, a hozzá tartozó kisebb szórványokkal 350-en. Lompérdon három család él, Mezőszentmihályon már csak egy lélek, Fűzkúton pedig egy család vallja magát reformátusnak. Fiatalok kevesen élnek a faluban, sokan dolgoznak külföldön, mások a viszonylag messze fekvő Besztercére költöztek. Bár a falu félreesik a nagy nemzetközi utaktól és városoktól, munkahelyet mégis lehet találni a környéken. Tárkányi István elmondja, az asszonyok közül többen ingáznak Szeretfalvára, Sófalvára, a férfiak pedig a közeli gázkitermelő helyeken, illetve a gázkompresszor állomáson dolgoznak. Ez utóbbiból Romániában csupán hat működik, Fodor Sándor, az állomás igazgatója éppen az egyházközség gondnoka. A településen I IV. osztályos magyar iskola van, mert a néhány fiatal család két, három, sőt négy gyereket is vállal. Az ünnepi istentiszteleten ezért nem meglepő, hogy mintegy negyven gyerek zsúfolódik be az úrasztala köré, és zenés műsoruk a gyülekezeti tagok és vendégek szívét megdobogtatja. A templomot két év alatt sikerült felújítani. A költségek mintegy 200 ezer lejbe kerültek, ennek nagy részét saját alapból fedezték. Az egyháznak 40 hektár földje van, s a területalapú támogatásoknak, a gyülekezeti tagok adomá- Kató Béla püspök szerint példaértékű a gyülekezet nyainak és sok közmunkának, valamint a polgármesteri hivatal segítségének köszönhetően összegyűlt a kívánt összeg. Mi azonban nem azért újítottuk fel a templomot, hogy gyönyörködjünk benne, hanem azért, hogy megtöltsük. A vasárnap délelőtti templomlátogatottság ugyanis 50 százalék körüli mondja büszkén Tárkányi István lelkipásztor. Közben elgondolkozom, hogy egyre jobb minőségű autópályákat építünk, amelyeken egyre modernebb gépkocsikkal száguldunk. A felgyorsult életben ezért mind többször és többször rohanunk el a templom mellett. Nagyjából ez jellemző a nagyvárosokra, a nagy gyülekezetekre. Újős mintha félreeső helyen lenne, zártabb világ jellemzi, és lehet, az emberek többször állnak meg, s gondolkodnak el. Nekünk is ezt kellene tennünk: megállni, és számba venni azt, hogy nem a száguldás, a pénz utáni hajsza a legfontosabb, hanem betérni a templomba, megtapasztalni a közösségi élményt, meghallani Isten Igéjét. Hogy aztán bennünk is megszólaljon valami Az újősi gyülekezetnek e jó példájáról beszél búcsúzóul Kató Béla püspök is. Sokat járom az utóbbi időben Erdélyt, és számos helyen veszek részt hasonló alkalmakon. De a felavatást követően azt tapasztalom, hogy a templomok később újra üresen állnak. Újősben azonban más a helyzet. A gyülekezet vasárnapról vasárnapra megtölti a szent hajlékot. Itt nem a németek, hollandok vagy a magyar kormány támogatásával újult meg Isten háza, hanem a hívek munkájának köszönhetően. Erről a településről én ezt a hírt, ezt a lelkületet viszem tovább lelkesíti a helybelieket a püspök. A többi gyülekezetnek is ezt a példát kellene követnie tehetnénk hozzá reménykedően. Somogyi Botond A gyülekezeti diakónia támpillérei Működésének egyéves évfordulóját ünnepelte Medgyesen a gyülekezeti diakónia, amelynek alkalmából a helyi egyház presbitériuma, az önkéntesek és a nőszövetség tanulmányi napot szervezett. Az előadással egybekötött találkozón több meghívott gyülekezet diakónusa, nőszövetségi tagja és lelkipásztora vett részt Gyulafehérvárról, Segesvárról, Kolozsvárról, Marosvásárhelyről és Medgyesről. Székely Zoltán helybeli lelkipásztor áhítata, valamint Kovács István diakóniai előadó-tanácsos köszöntője után két gyakorlati jellegű előadás hangzott el, amelyeken a gyülekezeti diakónus hitéről és a szeretetszolgálatról volt szó. Mindkét előadás igyekezett a hallgatóságot a gyülekezeti diakónia jellegzetes világába bevezetni. E diakóniának keretét a gyülekezet jelenti: alanya a beteg, az árva, az idős vagy az eltévelyedett keresztyén. A diakónus segítsége azonban mégsem kizárólag arra korlátozódik, hogy a meglátogatott személyt anyagi körülményeiben segítse, hanem elsősorban arra, hogy az illetőt hitében erősítse. A hatékony lelki segítségnyújtás érdekében ezért a diakónusnak ismernie kell azt a specifikus nehézséget is, amit az elhagyatott gyülekezeti tag éppen átél. Előadóink, Lőrincz István lelkipásztor és az őt elkísérő gyülekezeti diakónus gondolatait örömmel hallgattuk. A diakónus mögött azonban minden esetben ott kell állnia a gyülekezetnek. A találkozón ennek szellemében fogalmazta meg építő gondolatait Biró István küküllői, Gudor Botond nagyenyedi esperes, valamint Kozma András, Lőrincz István, Lakatos Péter és Székely Zoltán lelkipásztorok. Ketesdi Jolán segesvári, Zalányi János Gecse utcai, Kozma Anna kolozsvár-tóvidéki és Székely Anna-Eli medgyesi diakónus a gyülekezetben végzett munkájukról tartottak beszámolót. Mindez megerősített abban a tudatban, hogy az egyetértés, az adományozás, a hit, a kitartás erős támpillérei a gyülekezeti diakóniának. A beszámolók során két irány rajzolódott ki: egyes közösségekben az idősek gondozására, foglalkoztatására helyezik a hangsúlyt, máshol inkább a támogató csoportok létrehozását, fenntartását tartják elsődleges fontosságúnak. Az alap mindkettőnél biblikus szemléletű, mivel arra az elvre épít, hogy mások gondozásának a felelőssége a gyülekezet kötelessége. Ez a felelősség önmagában is képes erőforrássá válni, mert a templomi élet köré csoportosítja a híveket, és tanítja, hogy a segítésnél Krisztus irgalmasságából kell kiindulni. A gyülekezet így erősödik, a próba alatt levő gyülekezeti tag pedig hitbeli vagy anyagi megsegítésnek köszönhetően újra integrálódhat közösségébe. Székely Zoltán 5

6 Lehet, vagy nem lehet? Egyházmegyei közmunkával újult meg a mezőszengyeli templom Sokszor elhangzik: lehetetlenség nincs, csak tehetetlenség. Az a lelkes munkaközösség is, amely a mezőszengyeli templom felújításán szorgoskodott, bebizonyította ennek az állításnak az igazát. A lehet nem lehet vita az 1937-es esztendőben lángolt fel a magyar értelmiség köreiben azt követően, hogy Makkai Sándor püspök lemondott és Erdélyből az anyaországba távozott. Talán csakazértis-dacból, hitvallásként tervezte meg Debreczeni László építőművész éppen 1937-ben és építette fel dr. Albert Sándorné Kovács Ottília kegyúri adományával a szengyeli református templomot ízléses, erdélyi stílusban. Reményik Sándor és barátai fogalmazták meg annak idején azt a jelszót, amit Jakab István esperes a templomszentelésen idézett: Lehet, mert kell! Olyan jó volt érezni a megszépült templomban, hogy egy élő közösséghez tartozunk, amelyhez kívánatos csatlakozni. Olyan egyház a miénk, amely nemcsak az Ige egyháza, nemcsak beszédben merül ki tevékenysége, hanem ahol a hithez jó cselekedetek kapcsolódnak. Egyházkerületünk püspöke elismerően méltatta ezt az eredeti módszert, amely más egyházmegyék számára is példaértékű: Erdélyben szolgál 560 lelkipásztor, de 5000 presbiter is, akik ha összefognak és évente egy napot önkénteskednek, akkor csodákat tehetnek. A szengyeli filiát nagy ügyszeretettel pásztoroló Lakó Jenő lelkipásztor is köszönetet mondott azoknak, akik pénzbeli és építőanyagban összeadott adományokkal, valamint hat teljes szombatot kitöltő jókedvű önkéntes munkával javították ki a szinte nyolcvan éves istenháza fogyatékosságait. Mezőbergenyéből, Nagysármásról, Galambodról, Mezőpanitból, Csittszentivánról került munkás kéz, állványzat, áramfejlesztő, betonkavaró, mész, ereszcsatorna, láncfűrész és fűnyírógép, házikenyér, kalács és hozzávalók a finom halászléhez, gulyáshoz. És sok nevetés, derűs, bátorító emberi szó. A nagytakarítást a mezőbodoni nőszövetség tagjai végezték. A Barabási Lőrinc mezőbergenyei kurátor által vezetett munkabrigádot az a krisztusi indulat vezérelte, amelyről Kató Béla püspök prédikált, hogy Tartozunk mi, az erősek, hogy a gyengék erőtlenségét hordozzuk! A mezőszengyeli kis közösség hálás vendégszeretettel köszöntötte az egyházmegye lelkészeit, és a szentelésre összegyűlt presbitereket, akik délután presbiteri konferencia keretében Szabó Árpád udvarfalvi lelkipásztor előadását, Gombos József elnöki jelentését, végül Szántó Mihály mezőbodoni lelkipásztor záró áhítatát hallgatták meg. A mezőzáhi nagy halastó partján kicsit úgy éreztük, mintha lélekben ott lettünk volna a Genezáret-tónál, ahol Jézus azt parancsolta Simon Péternek: evezz a mélyre, és vesd ki újra a hálódat! Megérthettük, hogy nekünk is szól ma a parancs: lelkészként, presbiterként, gyülekezeti tagként legyünk kitartó emberhalászok és tudjunk Jézusnak lelkeket gyűjteni. Nem a magunk szaktudására, halászati ismereteire és tapasztalatára támaszkodva, hanem a halfogás Urában bízva. Adja Isten, hogy a szépen megújult szengyeli templom legalább évente egyszer újra zsúfolásig megteljen. Talán az elszármazottak találkozóját itt is megtartják majd a jövőben, és nyaranta ifjúsági csoportok, református (presbiter)családok, művészek is tábort verhetnének kertjében, hogy innen bejárhassák a környéket és rácsodálkozzanak Isten csodáira, a Mezőség szépségeire. Mezőszengyelben ne csak a katolikus toronyóra jelezze a pontos időt, de a református templom a jövőben egy élni akaró kisközösség megbecsült hajléka és egy erős Mezőségi Egyházmegye tevékeny hitének iskolapéldája is legyen. Szabó László Ideje felnőni 9. Húszplusz Konferencia Mit jelent felnőttnek lenni? Hogyan nőhetek fel családomhoz, hivatásomhoz, szolgálatomhoz, Krisztushoz? Ezekre a kérdésekre kerestük együtt a választ, a 9. alkalommal megszervezett Húszplusz Konferencián, amelynek a brassói Reménység Háza adott otthont. A rendezvény célja volt egybegyűjteni a gyülekezeteink padjaiból leginkább hiányzó korosztályt, a éves fiatal felnőtteket, egyetemistákat és fiatal házasokat. Az alkalom vezérigéje, a növekedéssel egybecsengően, az Ézsaiás könyve 43. részének 19. verse volt: Íme, én újat cselekszem, most kezd kibontakozni, majd meglátjátok. Az a hivatásod, ami lelkesít ne olyan pályát válassz, amiből meg lehet élni, hanem válassz egy olyan hobbit, amibe örömmel bele tudsz halni! hangzott el ifj. Csomós József lelkipásztor ajkáról, aki a magyarországi Tiszáninneni Egyházkerület ifjúsági referenseként gyakran szembesül a fiatalok 6 pályaorientációs küzdelmeivel. A bibliai Gedeon, Jónás és Jézus Krisztus történetei alapján rávilágított: Isten által rendelt hivatásunk folyamatosan kristályosodik ki a vele való élő kapcsolatban. Az Ideje felnőni a hivatásomhoz című humoros és stand-up comedy stílusban bemutatott előadását nagy figyelemmel kísérték a résztvevők. Kassay Géza belvárosi lelkész áhítatát követően a debreceni egyetemi református lelkész, Püski Dániel Ideje felnőni a családomhoz című előadását hallgattuk meg. Ebben a hallgatóság azzal a csomaggal szembesülhetett, amelyet mindannyian családi modellként hozunk otthonról. Üzenetértékű volt az a gondolat, mely szerint Isten kapcsolati lény, aki óhajtja az emberrel való kapcsolatot. Ez úgy válhat családiassá, ha mi Ádámként és Évaként meztelenül, azaz takargatnivaló nélkül tudunk kettesben házastársakként, mégis hármasban megállni Isten előtt. Az otthon megélt családtípusokról és az óhajtott őszinte, családi intimitás mibenlétéről kiscsoportokban folytatódott a beszélgetés. Püski Dániel az esti előadásában kiemelte: csak felelősségteljes társadalomban és gyülekezetben lehet felnőni. Ahol a gyülekezet maga még naiv gyermekkorban él, ott nehéz felnőtt keresztyén gyülekezeti taggá válni. Ezzel kapcsolatban rávilágított arra, hogy a tradíció a holtak élő hite, míg a tradicionalizmus az élők halott hite. Rámutatva arra, hogy szüleink az egyházban az építkezés generációját képviselték, felhívással fordult minden fiatal felnőtt hallgatóhoz, hogy a mi feladatunk lesz az új infrastruktúrákat lélekkel megtölteni. A belvárosi templomban tartott konferenciazáró istentiszteletet kisés nagycsoportos kiértékelő követte, melyen a jövő évi 10. jubileumi találkozó terveiről is szó esett. A konferencia idején több alternatív program közül lehetett választani: sporttevékenységek, társasjátékok és interaktív városnézés. Az alternatív programok sorába tartozott a Sántha Edit pszichológus és mentálhigiénés szakember, illetve a Roth Levente bodoki lelkipásztor által vezetett bibliodráma-műhely is, melyben a résztvevők átélhették és újrajátszhatták a béna meggyógyításának történetét. Az esti hangulatot a Csomós Józsi és Márton Előd, IKE utazótitkár fergeteges stand-up comedy show-ja fokozta. Emlékbe a konferencia bögréjét vagy a kézműves és könyvvásár egy-egy darabját vihették haza a mintegy 75 főt számláló anyaországi, partiumi, szilágysági, kalotaszegi, Maros menti, barcasági és bukaresti résztvevők. Imreh Erika, Jári Zsolt

7 Összeállította: Könczei Katinka Kedves Gyermekek! Ha megkérdeznélek titeket, hogy az év melyik időszakát várjátok a legjobban, szinte biztos, hogy a születésnapotok és a nyári szünet mellett a karácsonyt fogjátok említeni. Ahogyan évről évre láthatjuk, az üzleteket már november végén ellepik az adventi koszorúk és a Mikulás-csomagok, otthon szorgos kezek készítik a dekorációkat, mindenki készül a karácsonyra. Azonban a karácsonyt, a beteljesedést mindig megelőzi a várakozás, az advent. Ez a várakozás Jézus Krisztus születésére mutat. Hiszen Isten az emberiség számára az Ő legnagyobb ajándékát küldte el: egyszülött Fiát, az Úr Jézus Krisztust! Az advent az eljövetel, a várakozás és reménykedés ideje, a karácsonyra való előkészület időszaka. A Szentírásban Jézus születésének ígéretéről több helyen is olvashatunk. Például Ézsaiás próféta a következőket írja: Ezért maga az ÚR fog nektek jelt adni: Íme egy fi atal nő teherben van, és fi út fog szülni, és Immánuélnak nevezik el. (Ézs 7,14) Továbbá a Lukács evangéliumának 1. fejezetében Keresztelő János történetéről olvashatunk, aki az Úr Jézus előtt járt, előkészítve az Ő útját! Kívánom, hogy a évi adventi időszak mindnyájunk számára az örömteli készülődés és várakozás jegyében teljen! Adventi mese Monic Wilder: Advent Adventi ajtódísz Karácsony előtt négy héttel egy angyal érkezik a Földre. Égkék ruhában jár-kel az emberek között, de azok annyira el vannak foglalva az ünnepek előtti készülődéssel, hogy észre sem veszik. A vásárlási láz szebbet, nagyobbat, drágábbat, a pénztárgépek kattogása, a reklámok harsogó zaja elnyomja az angyal szavait, a szupermarketek tarka tömege elrejti törékeny alakját. Minden csillog-villog, zenél, követel: vegyél még, még, még... Színes-fényes papírba rejtik az ajándékaikat, lelkük sivárságát. Pedig csupán egy gyertya fénye, s egy kis csend elég lenne ahhoz, hogy az angyal a vendégük lehessen. Karácsony előtt három héttel egy másik angyal érkezik. Feladata, hogy aranyszálból szőtt kosarát telepakolja ajándékokkal, s felvigye a mennybe. A kosár azonban nagyon törékeny; a rengeteg összevásárolt játék, ékszer, parfüm, plazma-tv súlya összeroppantaná. Az angyal nem is ilyen ajándék után kutat. Türelmesen, embertől emberig haladva keresi azt, ami súlytalan, végtelen, nem kerül semmibe, mégis mindennél többet ér. Az angyal a kosarat a szeretet apró morzsáival tölti meg. Karácsony előtt két héttel újabb angyal látogat a Földre. Végigjár minden házat, minden otthont, néhol elidőzik néhány percre, máshonnan szinte menekül. Tágas tereken sétál, kivilágított parkokban üldögél, figyeli a beszélgető, egymásra mosolygó embereket. A hidegtől kipirosodott ujjak kulcsolódnak a forralt boros poharakra, gyerekek hancúroznak a frissen hullott hóban, félrebillent fejű hóember álldogál egy terebélyes fenyőfa oltalmában. Az angyal örömét leli a látottakban, meg-megérinti az embereket, s azok szívébe békesség, szemükbe ragyogás költözik. A várakozás ünneppé varázsolja a hétköznapjaikat. Egy héttel karácsony előtt angyalok serege érkezik, elhozzák a dalt, a zenét, a táncot. A várakozás lassan véget ér, a megbocsátás egymásba kulcsolja az emberek kezét. Emberekét, akik nem felejtették el várni az angyalokat, akik nem felejtettek el hinni a csodában, akiknek a karácsony nemcsak a díszes fenyőfát, a finom ételeket, az ajándékokat jelenti, hanem a több mint két évezredes titkot is. Ők azok, akik a szent éjjelen fürkészve figyelik az eget, s rájuk a csillagok fénye a mennybe vitt szeretetet sziporkázza vissza. Vántsa Zoltán: Advent Kellékek: színes kartonpapír, ceruza, olló, ragasztó, szalag, madzag. Elkészítés: 1. lépés: Egy zöld kartonpapíron rajzoljuk körbe a (jobb) kezünket. Majd az olló segítségével vágjuk ki a formát. Ez lesz a sablonunk. 2. lépés: Rajzoljuk körbe a sablont többször (kb. 12-szer) a zöld kartonpapírokon, majd vágjuk ki a formákat. 3. lépés: A kivágott formákat ragasszuk össze úgy, hogy koszorút formáljanak. 4. lépés: A koszorút különböző szalagokkal, papírból készült formákkal díszíthetjük. 5. A koszorú hátoldalára a ragasztó segítségével madzagot rögzítünk, és kész is a szép ajtódíszünk! Várakozás: a télre, a hóra, a jóra, a szépre, a Szóra. Várakozás: a barátra, társra, az önzetlen gondoskodásra. Várakozás: a hitre, a fényre, a gyógyító, segítő kézre. Várakozás: a békére, csendre, a világot átfogó Rendre. 7

8 Kálvin erdélyi olvasói címmel nyílt kiállítás a kolozsvári Akadémiai Könyvtár kiállítótermében. A Kálvin-évek zárása alkalmából rendezett kiállítás megnyitóján Kató Béla püspök mellett jelen volt Monok István, a budapesti Tudományos Akadémiai Könyvtár igazgatója is, aki Ősz Sándor Előd Bibliotheca Calviniana Transylvanica. Kora újkori Kálvin-kiadások Erdélyben című kötetét mutatta be. A kiállításon az érdeklődők olyan 16. századi Kálvin-kiadványokat tekinthettek meg, amelyek eddig a nagyközönség számára nem voltak láthatók. Kendilónai megemlékezés. A közelmúltban Kendilónán a gyülekezet volt lelkészére, a 70 éve meggyilkolt dr. Kisborosnyói Tompa Artúrra emlékeztek. Az istentiszteleten Vetési László hirdetett igét és a Kolozsvári Református Kollégium kórusa szolgált. A templomban a mártírhalált halt lelkész tiszteletére emléktáblát is avattak. Az ünnepi alkalom a kendilónai temetőben, a lelkész és családja földi nyughelyének megkoszorúzásával zárult. Svájci önkéntes munka. A sepsiszentgyörgyi Diakónia Keresztyén Alapítvány családsegítő programjának vendége volt 34 bázeli fiatal konfirmandus és öt felnőtt kísérőjük. Már a tavaly elkezdődött az együttműködés, amikor 14 fiatal és négy felnőtt önkénteskedett nálunk Daniel Frei bázeli lelkész vezetésével. Céljuk az volt, hogy az ottani fiatalok önkéntes munkát végezve megismerkedhessenek az itteni helyzettel, betekintést nyerjenek az idős emberek életébe. Kilenc településen, Oltszemen, Kálnokon, Árkoson, Vargyason, Olaszteleken, Pákén, Gelencén, Fotoson és Sepsiszentgyörgyön segítettünk összesen 11 háztartásban idős embereken. A négy nap alatt a gyomtalanítás és udvartakarítás mellett szükség volt favágásra, Kórházlelkészek Erdélyben Kolozsvár Buzogány Emese, Megyei Sürgősségi Klinika Elérhetőség tel.: 0740/ Balogh Gyöngyi, Onkológia Elérhetőség tel.: 0740/ Brassó Magyari János, Megyei Kórház Elérhetőség tel.: 0721/ Marosvásárhely Lakatos Gabriella, Megyei Kórház Elérhetőség tel.: 0746/ Hírek Események farakásra, téli tüzelő behordására, fűnyírásra és kaszálásra, gereblyélésre, száraz ágak vágására, zöldség kiásására, kukoricakóré aratására, dió összegyűjtésére, szemét összegyűjtésére, sőt néhány házon belüli munkára is sor került: függönyök kimosására, ablakpucolásra, mosogatásra, bútortisztításra és sepregetésre. A svájci csoporttal tartott kiértékelőn azt a következtetést vonhattuk le, hogy az együttlét sikeres volt, s megfogalmazódott az igény: jövőben is tervezünk hasonló együttműködést. (Tóth Anna) Kalotaszegi kopjafaavatás Egerpatakon. Nem mindennapi esemény színhelye volt Egerpatak. A gyülekezet szeretettel fogadta a kalotaszentkirályiakat, akik kalotaszegi kopjafát hoztak az egerpataki temetőbe Bitay Lajos lelkipásztor és Bitay Lajosné sírjához. Hálából állíttatott szeretett lelkipásztorunknak között Kalotaszentkirály-Zentelkén végzett hűséges szolgálata emlékére olvasható a kopjafán. Bod Péter egerpataki lelkész igehirdetése után Dénes Vilma nyugalmazott tanítónő köszöntötte az emlékezőket, kiemelve, hogy ez az alkalom főhajtás egy olyan székely lelkipásztor előtt, aki 40 évi kalotaszegi szolgálata után hazatért a Székelyföldre, szülőföldjére. Ezt követően székely zászlót adott át Rigó Ilona asszonytestvérünknek, hogy kegyelettel őrizzék székely papjuk emlékét, megköszönve Póka István, Rigó István, Szőke János és Okos András atyafiak áldozatos munkáját. A koszorúzás után az ünnepség szeretetvendégséggel zárult, amelyen egymástól távol eső, mégis lélekben közel álló tájegység közös emlékei elevenedtek meg. Bitay Éva megköszönte azt a megtiszteltetést, amelyet szüleiért tettek, érezvén mindnyájan, ha szeretet van, nincs távolság Kalotaszeg népe és a székely Egerpatak között. (Dénes Sándor) Kóródi Csaba, Megyei Kórház Elérhetőség tel.: 0723/ Szászrégen Szép Ildikó, Városi Kórház Elérhetőség tel.: 0726/ Bánffyhunyad Lukács Margit, Városi Kórház Elérhetőség com, tel.: 0724/ Sepsiszentgyörgy Orbán Edit, Megyei Kórház Elérhetőség tel.: 0740/ A Sátán nem téma, hanem anatéma. A Görgényi Egyházmegye lelkészértekezlete idén harmadik alkalommal Magyarón gyűlt össze. Takácsné Kővári Malvin lelkipásztor igehirdetése után Szűcs Ferenc budapesti teológiai tanár tartott előadást a Satanológia a teológiában és az igehirdetésben címmel. Egy találó szójátékkal indította előadását: a keresztyén gondolkodásban a Sátán nem téma, hanem anatéma. Másként szólva, nincs önálló helye a teológiában, hanem mindig csak azzal a krisztológiai és szótériológiai ténnyel együtt kerülhet szóba, hogy Krisztus által legyőzetett. A krisztológiai szempont alapja az, hogy nem a bűnbe esett ember lett Isten ellenfele, hanem az őt fogva tartó gonosz. Ezt a gonoszt pedig csak egy nála hatalmasabb győzheti le. Krisztus a bűntől és a Sátán minden hatalmától megszabadított (HK 1. kérdés). Ha a teremtés koronája vált volna Isten ellenségévé, akkor osztályrésze nem a megváltás, a szabadítás, hanem a megsemmisítés lenne. Félreérthető az olyan antropológiai megközelítés, amely a bűn okát az emberi természetben keresi, mert akkor az ember bűnbeesésében a Teremtőt magát tenné felelőssé. Az előadást négy alfejezetre bontva hallhattuk: A Sátán eredete és a satanológiának a teológiában elfoglalt helye; A satanológia, apokaliptika és az eszkatológia kapcsolata; Személyes hatalom-e a Sátán, illetve Satanológia az igehirdetésben és lelkigondozásban. Az előadást számos kérdés és kellemes beszélgetés követte. (Nagy-Vajda Levente) Úrvacsorai kelyhek készítésével és egyházi tárgyak restaurálásával foglalkozom. Elérhetőségek: 0264/433241; 0765/ Imrei Imre ötvösmester ISSN ÜZENET Az Erdélyi Református Egyházkerület gyülekezeti lapja A szerkesztőség címe: Kolozsvár Király utca (str. I. C. Brătianu) 51. sz. Telefon: Drótposta: Főszerkesztő: Somogyi Botond Kéziratot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. A lapban megjelent cikkek nem feltétlenül a szerkesztőség véleményét tükrözik. Készült az Erdélyi Református Egyházkerület Misztótfalusi Kis Miklós Sajtóközpontjának nyomdájában. Felelős vezető: Dávid Zoltán Olvasószerkesztő: Sztranyiczki Mihály Műszaki szerkesztő: Bálint Lajos Tördelés: Czirmay Ágnes

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak

Uram! Téged tartottunk hajlékunknak Uram! Téged tartottunk hajlékunknak 90. zsoltár A Vámosmikolai Református Gyülekezet küzdelmes évtizedeiből 1 A reformáció Vámosmikolán Mikola hitújítására vonatkozó feljegyzés csak a 17. század második

Részletesebben

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban

Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban Keresztyén Egyetemista Napok a Gecse Dániel Szakkollégiumban 2015. 12. 16. Idén kerültek először megrendezésre Marosvásárhelyen a Keresztyén Egyetemista Napok a Marosvásárhelyi Főiskolások Keresztyén Egyesületének

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak

Flag - Karácsonyi melléklet 1. - Alapfogalmak 2013 december 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Flag -értékelve Karácsonyi Mérték - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 A latin eredetű szó - adventus - megérkezést, eljövetelt jelent. A Jézus születésére

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

Megrendülten tudatjuk, hogy. Varga Árpád MINTA. Táviratcím: Varga Árpádné, 1228 Budapest, Rónai János u. 7. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 1 Megrendülten tudatjuk, hogy 2013. január 26-án 87 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Szeretett halottunk hamvait 2013. február 10-én 10.30 órakor a Budafoki Temetőben a Római Katolikus Egyház

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Maradjunk meg a saját erősségünkben!

Maradjunk meg a saját erősségünkben! Maradjunk meg a saját erősségünkben! Pál apostol ezt írja a rómaiaknak: Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ, egyetemben fohászkodik és nyög mind idáig. (Rm. 8, 22) E szavak közel kétezer éve hangoztak

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt

2014 böjt Hálaadás 1. oldal. a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt 2014 böjt Hálaadás 1. oldal H á l a a d á s a Pozsonyi Úti Református Egyházközség időszakos lapja 2014 böjt Mikor pedig böjtöltök. ne legyen komor a nézésetek, mint a képmutatóké, akik eltorzítják arcukat,

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Hit és erkölcstan 1-4. osztály

Hit és erkölcstan 1-4. osztály Hit és erkölcstan 1-4. osztály 1. évfolyam Tankönyv: Lacknerné Puskás Sára: Isten hozott 1. félév Tudja, hogy Isten, teremtő ereje által, minden, ami a világ része, Isten munkája során jött létre. A Teremtéstörténet

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Aki nélkül nem lehetne Karácsony

Aki nélkül nem lehetne Karácsony III. évf. 4. szám 2014. december A Budapest-Nagytétényi Református Egyházközség időszakos kiadványa Aki nélkül nem lehetne Karácsony Bármikor, bárhol végbemehet egy ilyen kérdezz-felelek: - Mi kell a Karácsonyhoz?

Részletesebben

Máté evangéliuma 1-4,11

Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma 1-4,11 Máté evangéliuma - Bevezetéstani ismeretek Felépítéséről három fő elmélet van: az események földrajzi helye alapján a krisztológiai váz alapján a beszédgyűjteményekre épülő váz:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN

BOD PÉTER HÁROMSZÁZ ÉVE KONFERENCIA NAGYENYEDEN ÉS MAGYARIGENBEN Főszervezők: BOD PÉTER Alapítvány Gyulafehérvár Bethlen Gábor Kollégium Nagyenyed Társszervezők: Bethlen Gábor Dokumentációs Könyvtár, Nagyenyed; Magyarigeni Református Egyházközség; Bod Péter Megyei Könyvtár,

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon

Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon Ember nélkül nincs közösség - szórványgondozók találkoztak Algyógyon 2014. 09. 01. A gyülekezetek segítése a cél Szórványgondozó lelkipásztorok gyűltek össze szeptember 1-én Algyógyon, hogy a szórványgyülekezetek

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

A kegyelem és az ítélet Istene

A kegyelem és az ítélet Istene 4. tanulmány január 21 27. A kegyelem és az ítélet Istene SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 3; 6; János 3:17-21; 1Korinthus 3:13; 2Korinthus 5:10; Jelenések 14:6-7 Mert minden cselekedetet az

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ

8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Kezdés 8. A SZÜLŐ A SZOLGÁLATRA NEVELŐ Olyannyira fontos téma a szolgálatra nevelés, hogy talán ezzel kellett volna kezdeni az egész sorozatot. A szolgálat az egyik leghatékonyabb gyógyír a mai tévútra

Részletesebben

Boldog Karácsonyi Ünnepeket!

Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Mucsony Nagyközségi Önkormányzat Hivatalos Folyóirata IX. évfolyam 2. szám 2012. december 21. www.mucsony.hu hivatal@mucsony.hu Boldog Karácsonyi Ünnepeket! Megint itt van a tél és megint eljön a karácsony

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9.

XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. XI. ORSZÁGOS TEXTILES KONFERENCIA BÉKÉSCSABA 2008. MÁRCIUS 7-9. A KONFERENCIA ÉS A PÁLYÁZATOK MEGHIRDETÔI: Békés Megyei Népmûvészeti Egyesület Hagyományok Háza Népmûvészeti Egyesületek Szövetsége A konferencia

Részletesebben

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra.

2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 3. A világ, ami körülvesz bennünket, Isten teremtett világa, 10 óra. Hittan kerettanterv. Általános iskola 1. osztály Téma: 1. Ismerkedés egymással, 2 óra. 1.hét: Gyerekek játékos ismerkedése egymással. 2. Ismerkedés a hittannal, a gyülekezettel, a templommal, 6 óra. 2.hét:

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 20. A FARIZEUS ÉS A VÁMSZEDŐ (Lk 18,9-14) Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Dr. Budai Gergely: Az evangéliom Lukács szerint. kézirat, Ráday

Részletesebben

Albertirsai híres evangélikus évfordulók

Albertirsai híres evangélikus évfordulók Albertirsai híres evangélikus évfordulók Fél évszázad a közösségben. Erős várunknak Albertirsán erős alapjai vannak. Koszorú Michalko Pál sírjára. Aszlovák nyelvet itt már kevesen beszélik, mégis meglepően

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Ökumenikus Imalánc Brassóban

Ökumenikus Imalánc Brassóban Ökumenikus Imalánc Brassóban 2016. 12. 15. 1990-ben a Brassó-Bolonyai Árpád-házi Szent Margit Nőszövetség néhai elnöknője és az akkori plébános közös imára hívta a Brassó és környéke történelmi egyházak

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Az örömből, a legnagyobb Örömbe.

Az örömből, a legnagyobb Örömbe. XIII. évfolyam 1. szám 2015. február Az örömből, a legnagyobb Örömbe. Elmúlt a farsang és elkezdődött a csendesebb életvitelnek, az elgondolkodásnak, a változtatásnak az időszaka. Ahogyan a Prédikátor

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába

JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába TEOLÓGIAI ALAPVETÉS JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Bevezető óra az újszövetségi tematikába Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. JÉZUS KRISZTUS A SZABADÍTÓ Gyülekezeti óraszám, 1. Egyházi iskolák

Részletesebben

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9.

2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR. MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 2015. évi bibliaolvasó KÉSZÍTETTE: BERECZKI SÁNDOR MINDENKI TEMPLOMA GYÜLEKEZETE 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. Kedves Olvasó! Sok szeretettel adjuk közre a 2015. évi bibliaolvasó útmutatót. A közösen

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria

90. fond Hangszalagtár. I. Soli Deo Gloria 90. fond Hangszalagtár 1949 1990 Hegyi-Füstös István református lelkipásztor az 1940-es évektől a Magyar Rádió munkatársaként is dolgozott. E munkája során vetődött fel benne a gondolat egy egyházi hangarchívum

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Gryllus Vilmos - Karácsonyi angyalok

Gryllus Vilmos - Karácsonyi angyalok GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE Vámosgálfalvi Református Egyházközség Lelkipásztor: Szabó István János Postacím: MS 547255 Gănești, nr. 270. Telefon: 0265-425-126, 0740-69-65-18. E-mail: vamosgalfalva@yahoo.com

Részletesebben

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim!

Üzenet. Krisztusban szeretett Testvéreim! Krisztusban szeretett Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja V. Évfolyam 48. szám, 2012. Dec. 16. Mennyi minden történt azon a helyen, ahol Jézus felszólítja a tanítványokat,

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Forrás. Márk evangéliuma

Forrás. Márk evangéliuma Forrás 12. évf. 1. szám 2015. január 25. a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Márk evangéliuma Jézus Krisztus Isten Fia evangéliumának kezdete. Ezekkel a szavakkal kezdődik Márk evangéliuma,

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben