11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete én összehívott rendkívüli üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "11. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.07.17-én összehívott rendkívüli üléséről."

Átírás

1 Szám: 338/11/ JEGYZŐKÖNYV Készült e én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dienes Gábor alpolgármester Ifj. Cseprekál István képviselő Ónody Miklós képviselő (az ülés végén) Szabó József képviselő Dr. Hekman Tibor jegyző Meghívott vendégek: Novozánszki Csaba Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat és meghívott vendégünket. Az ülést megnyitom, megállapítom, hogy az ülést szabályosan hívtuk össze, az ülésen jelen van 4 képviselő, tehát határozatképesek vagyunk. Kókai Dávid és Dr. Zamody János képviselőtársaim jelezték, hogy a mai rendkívüli ülésen nem tudnak részt venni, ill. Ónody Miklós képviselőtársam nem jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, de nincs itt. Jegyzőkönyv vezetőnek Varga Krisztinát, jegyzőkönyv hitelesítőknek Dienes Gábor alpolgármester urat, valamint Szabó József képviselőtársamat kérem fel. Kérdésem, hogy elfogadják-e a jelölést? Dienes Gábor alpolgármester: Igen. Szabó József képviselő: Igen. 1

2 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nélkül a hitelesítők személyét elfogadta. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 121/2013.(VII.17.) sz. határozata a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztásáról e a polgármester által javasolt jegyzőkönyv-hitelesítők személyével egyetért, a mai képviselő-testületi ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítői: Dienes Gábor alpolgármester és Szabó József képviselő. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A mai testületi ülés előterjesztéseit, valamint a hozzá tartozó mellékleteket képviselőtársaim megkapták. A napirendeket a következőképpen javaslom módosítani 1.) Novozánszki Csaba kérelme 2.) Igazgatási szünet elrendeléséről 3.) Vodafone-nal kötött szerződés módosításáról 4.) Kistérségi szerződés módosításáról 5.) Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 6.) KDV Társulási megállapodás felülvizsgálata 7.) Gyermektábor 8.) Tiszta udvar rendes ház elbírálása Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről, van-e egyéb javaslat, kiegészítés a napirendekkel kapcsolatban? A Képviselő-testület tagjai egyhangúan jelezték, hogy nincs több javaslatuk a napirendekhez. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a napirendeket az elmondott kiegészítésekkel elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a rendkívüli ülés napirendjeit elfogadta. 2

3 A javaslatról a képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 122/2013.(VII.17.) számú határozata Napirendre tett javaslat elfogadásáról e úgy határoz, hogy a javasolt napirendi pontok tárgyalását elfogadja az alábbiak szerint: 1.) Novozánszki Csaba kérelme 2.) Igazgatási szünet elrendeléséről 3.) Vodafone-nal kötött szerződés módosításáról 4.) Kistérségi szerződés módosításáról 5.) Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet 6.) KDV Társulási megállapodás felülvizsgálata 7.) Gyermektábor 8.) Tiszta udvar rendes ház elbírálása A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 1.) Novozánszki Csaba kérelme Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mivel a Gazdasági Bizottság nem volt határozatképes, ezért a kérelmet nem tudta megtárgyalni. A testület a napirendet a Gazdasági Bizottság javaslatáig, azaz a következő üléséig elnapolja. Aki a napirend elnapolásával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a napirend elnapolásával egyetért. A javaslatról a képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozta. 123/2013.(VII.17.) számú határozata Novozánszki Csaba kérelmének elnapolásáról e úgy határoz, hogy Novozánszki Csaba kérelmét a Gazdasági Bizottság javaslatáig elnapolja. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: következő testületi ülés 3

4 2.) Igazgatási szünet elrendeléséről Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Az igazgatási szünet elrendelésére a törvény lehetőséget ad, amely szerint 5 hetet lehet kiadni. Úgy döntöttünk, hogy ez 3 hét legyen. A szünet egyik oka, hogy a dolgozóknak nagyon sok a felgyűlt szabadsága, amelyet nem tudok kiadni. A megváltásra nincs lehetőség, nincs is pénzügyi keret, ezért határoznánk az igazgatási szünet elrendeléséről. Ez tulajdonképpen az ügyforgalmat nem érinti, mivel reggel 8-tól 12-ig van ügyelet, ill. a falufenntartás is működik. Az igazgatási szünet tartalma alatt, aki nem ügyel, az köteles kivenni a szabadságát, a probléma megoldódik. Ha nincs kérdés a napirenddel kapcsolatban, kérem, szavazzunk. Aki az igazgatási szünet elrendelésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, az igazgatási szünet elrendelését elfogadta. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta. ének 8/2013 (VII.18.).számú önkormányzati rendelete a évi igazgatási szünet elrendeléséről (A rendelet, jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 3.) Vodafone-nal kötött szerződés módosításáról Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Azzal az indítvánnyal keresett meg minket a Vodafone, hogy vagy innentől kezdve nincsen árindex, tehát nem követi az inflációt a bérleti díj, vagy leszedik az antennát a víztoronyról. Tárgyalásokba bonyolódtam velük, egy középátlagban tudtunk megállapodni. Először Ft fix bérleti díjat javasoltak egy évre. Jelenlegi ajánlat Ft. Annyit kellene határoznunk, hogy ezt a bérleti díjat elfogadjuk, és ennek az elfogadási nyilatkozatnak az aláírására felhatalmazzuk a Kft. ügyvezetőjét, mivel ezt a bevételt átadtuk a Kft-nek. Aki a javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a javaslatot egyetért. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 124/2013.(VII.17.) sz. határozata Vodafone-nal kötött szerződés módosításáról 4

5 1.) e a Vodafone által kezdeményezett szerződésmódosítást megismerte, és az általuk javasolt Ft bérleti díjat, a közötti időszakra, a képviselő-testület elfogadja. 2.) Az elfogadási nyilatkozat aláírására, ill. ezzel a szerződéssel kapcsolatos módosításra felhatalmazza a Szent László Víz Nkft ügyvezetőjét. A határozat végrehajtásáért felelős: Németh Zoltán ügyvezető A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 4.) Kistérségi szerződés módosításáról Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A módosítás leglényegesebb pontja, hogy Vál szeretne csatlakozni. Aki a kistérségi szerződés módosításával egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a megállapodás módosítását elfogadta. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. ének 125/2013. (VII.17)határozata a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának i hatályú módosításáról I. e a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását június 30. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Megállapodás II pontja az alábbiak szerint módosul: 3.6. Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 2.) A Megállapodás XIII. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 1. A Társulás működésének törvényességi felügyeletére az Mötv. szabályai, gazdálkodásának ellenőrzésére az Mötv, az Áht. és végrehajtási jogszabályaiban meghatározott rendelkezések az irányadóak. 2. A társult önkormányzatok polgármesterei évente egy alkalommal a képviselő-testületeiknek beszámolnak a Társulás tevékenységéről s létrehozása céljainak megvalósításáról. 3.) A Megállapodás 1. melléklete kiegészül az alábbiakkal: Szakfeladat száma Szakfeladat megnevezése 5

6 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás II. e - Vál Község Önkormányzatának 90/2013. (V.30.) határozatában foglaltak alapján Vál Község Önkormányzatának a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társuláshoz történő csatlakozását napi hatállyal elfogadja. III. e, a II. pontban foglaltakra tekintettel, a Szent László Völgye Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodását január 1. napi hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 1.) A Megállapodás I. 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Társulás tagjainak neve, székhelye: 4.1 Baracska Község Önkormányzata Székhelye: 2471 Baracska, Kossuth u. 29. sz Ercsi Város Önkormányzata Székhelye: 2451 Ercsi, Fő utca 20. sz Gyúró Község Önkormányzata Székhelye: 2464 Gyúró, Rákóczi u. 49. sz Kajászó Község Önkormányzata Székhelye: 2472 Kajászó, Rákóczi u. 71. sz Martonvásár Város Önkormányzata Székhelye: 2462 Martonvásár, Budai út 13. sz Ráckeresztúr Község Önkormányzata Székhelye: 2465 Ráckeresztúr, Hősök tere 20. sz Tordas Község Önkormányzata Székhelye: 2463 Tordas, Szabadság u. 87. sz Vál Község Önkormányzata Székhelye: 2473 Vál, Vajda J. u A Társuláshoz tartozó települések lakosságszámát a Megállapodás 1. függeléke, a Társulás tagjait képviselőket a Megállapodás 2. függeléke tartalmazza. 2.) A Megállapodás II. 3. pontja kiegészül 3.8. ponttal az alábbiak szerint: 3.8. Szociális étkeztetés 3.) A Megállapodás II. 4. pontja az alábbiak szerint módosul: 4. A Társulás a 3. pontban nevesített feladatkör ellátását: Baracska Község Önkormányzata, Gyúró Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata Martonvásár Város Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Tordas Község Önkormányzata, Vál Község Önkormányzata közigazgatási területére kiterjedően Intézmény fenntartása útján biztosítja. 4.) A Megállapodás II pontja az alábbiak szerint módosul: 7.1. A társulás belső ellenőre a belső ellenőrzés keretében ellenőrzést végez: 6

7 a társulásnál, illetve az irányítása alá tartozó bármely költségvetési szervnél, az alábbi társult önkormányzatoknál és az irányításuk alá tartozó bármely költségvetési szervnél: - Baracska Község Önkormányzata, - Gyúró Község Önkormányzata, - Kajászó Község Önkormányzata - Martonvásár Város Önkormányzata, - Ráckeresztúr Község Önkormányzata, - Tordas Község Önkormányzata, - Vál Község Önkormányzata. a saját vagy az irányítása, felügyelete alá tartozó költségvetési szerv használatába, vagyonkezelésébe adott nemzeti vagyonnal való gazdálkodás tekintetében, az irányító szerv által nyújtott költségvetési támogatások felhasználásával kapcsolatosan a kedvezményezetteknél és a lebonyolító szerveknél, és az irányítása alá tartozó bármely, a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló évi CXXII. törvény 1. a) pontjában meghatározott köztulajdonban álló gazdasági társaságnál. 5.) A Megállapodás II. 8. pontja az alábbiak szerint módosul: 8. Településfejlesztés területfejlesztés körében a Társulás alábbi tagjai az őket együttesen érintő fejlesztések, beruházások tárgyát érintő együttműködésben állapodnak meg: Baracska Község Önkormányzata, Ercsi Város Önkormányzata, Gyúró Község Önkormányzata, Kajászó Község Önkormányzata, Martonvásár Város Önkormányzata, Ráckeresztúr Község Önkormányzata, Tordas Község Önkormányzata, Vál Község Önkormányzata. 6.) A Megállapodás 1. függeléke 8. pontban kiegészül Vál Község Önkormányzatának állandó népesség számával. 7.) A Megállapodás 2. függeléke 8. pontban kiegészül az alábbiakkal: 8. Vál Község Önkormányzata Képviseli: Bechtold Tamás polgármester IV. e a határozat I. pontjában foglalt módosításokkal a Társulási megállapodást a határozat 1. melléklete, III. pontjában foglalt módosításokkal a határozat 2. melléklete szerint egységes szerkezetbe foglalja. A határozat végrehajtásáért felelős: Polgármester A határozat végrehajtásának határideje: folyamatos 5.) Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Volt egy rendelet-tervezetünk, a közösségi együttélés alapvető szabályairól. A rendeletet 30 napra szabályosan 7

8 közzétettünk, hozzászólás viszont nem érkezett. Képviselőtársaim részéről kiegészítés, észrevétel van-e a napirenddel kapcsolatban? Szabó József képviselő: Az előző testületi ülésen már említettem, hogy a Humán Bizottsági ülésen szóba kerültek a szabálytalan tűzgyújtások és a szemétégetések. Javaslatot tettünk két időpontra, amelyet a testületi ülésre is behoztam. Akkor azt a választ kaptam, hogy ez a rendelet ezt is szabályozza, viszont én nem találom benne. Dr. Hekman Tibor jegyző: Ezt a rendeletet bármikor lehet majd módosítani. Szabó József képviselő: Javaslatunk volt, hogy legyen csütörtök este, és egy szombat reggel, amikor szabad tüzet gyújtani. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ezt a módosítást a 4/2003 sz. ÖRben kell leírnunk, hogy hogyan és mikor szabályozzuk a kerti hulladékok égetését, valamint, hogy mit nem szabad égetni. Ha ezt a rendeletet elfogadjuk, akkor, aki a rendeletben foglaltakat megsérti, az közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el. Tehát ezeket a szabályokat a másik rendeletbe kell majd beletenni. Kérem, aki ezen rendelet hatálybaléptetésével egyetért, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendeletet elfogadta. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet hozta. ének 9/2013 (VII.18.).számú önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályiról (A rendelet, jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi) 6.) KDV Társulási megállapodás felülvizsgálata Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a KDV társulási megállapodás módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a társulási megállapodás módosítását elfogadta. 8

9 A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 126/2013.(VII.17.) sz. határozata KDV társulási megállapodás módosításáról 1.) e a mellékelt Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás társulási megállapodást megismerte és elfogadta. 2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a társulási megállapodás módosításának aláírására. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 7.) Gyermektábor Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Pályáztunk egy nyári gyermektáborra Ft. értékben, sajnos forráshiányra hivatkozva elutasították. Szerettem volna megmenteni ezt a gyermektábor pályázatot, ami a tavaly elkezdett Karitász tábornak a folytatása. Volt ennek egy kerettörténete, ezért volt a címe Szegény legények, pl. a régi szegény emberek mesterségeit próbálták volna ki a gyerekek. Több minden elmarad, de lesz pl. néptánc, agyagművesség. Azok a rászoruló, hátrányos helyzetű gyerekek, akik tavaly is voltak a Velencei tónál, azok mennének újra. Tulajdonképpen lefaragtuk a költségvetést, így Ft-ba kerülne ez a kirándulás. Megkerestem Bodó urat és az MPF Holdig Zrt-ét, akik Ft-ot ajánlottak fel a táborhoz. Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a maradék Ft-al támogassuk meg a gyerektábort, hogy el tudjanak menni. Dienes Gábor alpolgármester: Legyen Ft, és akkor a Zalavári kirándulást is támogatnánk, ami augusztus 20.-ai hosszú hétvégén lenne. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Arra is lett pályázat benyújtva? Dienes Gábor alpolgármester: Igen, az Egyházközség nevében sikerült is Ft-ot nyernünk, de sajnos ez nem fedezi a kirándulás költségét. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Mennyi gyermekről lenne szó? Dienes Gábor alpolgármester: fő között lesz az utazó létszám, ami 3 nap 2 éjszaka lenne. 9

10 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A két kirándulásról külön kell határoznunk. Ezt a támogatást az önkormányzat nevére kiállított számla ellenében nyújtjuk. Kérem, aki a Szegény legények Velencei táborozását Ft-al támogatja, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a támogatást elfogadta. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 127/2013.(VII.17.) sz. határozata Szegény legények táborozásának támogatásáról 1.) e a Szegény legények Velencei táborozását Ft-al támogatja. 2.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget a évi költségvetés terhére biztosítja, amelyet az önkormányzat nevére kiállított számlával kér igazolni. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Kérem, aki a Zalavári tábor Ft-al való támogatásával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a támogatással egyetért. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 128/2013.(VII.17.) sz. határozata Zalavári gyermektábor támogatásáról 1.) e a Zalavári gyermektábort Ft-al támogatja. 2.) A Képviselő-testület a felmerülő költséget a évi költségvetés terhére biztosítja, amelyet az önkormányzat nevére kiállított számlával kér igazolni. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal 10

11 8.) Tiszta udvar rendes ház elbírálása Dienes Gábor alpolgármester: A Bíráló Bizottság mind az 5 jelentkező házát körbejárta, amelyről a jegyzőkönyvet a mai napon kaptam kézhez. Dienes Gábor alpolgármester felolvassa a Bíráló Bizottság által készült jegyzőkönyvet, amely a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyv mellékletét képezi. Dienes Gábor alpolgármester: Mivel a Bíráló Bizottság nem tudott érdemleges döntést hozni, ezért az a javaslatom, hogy akik az idén beadták a pályázatot, mindenki kapjon egy táblát. Dr. Hekman Tibor jegyző: A probléma az, hogy a rendelet alapján kell eljárnunk. Ha vannak igényeink, akkor hozzá kell a rendeletet is módosítani. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Elvileg egy valaki kaphatna csak táblát és oklevelet. Dr. Hekman Tibor jegyző: Járjunk el a saját szabályaink mentén. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Esetleg olyan megoldás lehet, hogy megosztjuk az első helyet, ill. a többi három jelentkező is kapna egy emléklapot és még valamilyen ajándékot. Az a baj, hogy ebből jövőre lesz sértődés Ónody Miklós képviselő megérkezett a képviselő-testületi ülésre, így a testület 5 fővel folytatja munkáját. Ifj. Cseprekál István képviselő: Nekem sietnem kell, arra lennék kíváncsi, hogy hogyan áll az iskolamosdó helyiség? Miért nem megyünk át megnézni? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Nincs kulcsom és kódom, de napközben bármikor meg lehet nézni. Most festik a folyosót, egy terem van még hátra, amit a Nemzetőrség vállalt el. Radiátorok és ajtók festéséhez egy polgárőr jelentkezett, de tulajdonképpen tokkal-vonóval, vízelvezető rendszerrel, új ajtókkal, szinte belülről minden új lesz. Egyedül az ablakcsere nem lesz meg idén. Ifj. Cseprekál István képviselő jelezte, hogy a képviselő-testületi ülésről el kell mennie, ezért a testület 4 fővel folytatja munkáját. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Térjünk vissza a Tiszta udvar rendes ház elismerő cím adományozásához. Azt mondom, hogy két fő jelöltünk van, közülük a Bíráló Bizottság nem tudott választani, ők kapjanak megosztott első helyet, mind a ketten kapjanak táblát. Úgy gondolom, hogy minden jelentkező kapjon 11

12 oklevelet, és még esetleg egy 5000 Ft értékű ajándékutalványt, akár egy kertészetbe, vagy egy lakberendezési üzletbe. A bátorságot is díjazni kell. Dienes Gábor alpolgármester: Mikor kell átadnunk ezeket a táblákat, emléklapokat? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Augusztus 20.-ig. Dienes Gábor alpolgármester: Anti bácsi megcsinálja az emléklapokat? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Megkérem. Nekem az a véleményem, hogy minden jelentkező kapjon egy emléklapot, és egy 5000 Ft értékű vásárlási utalvány, ill. a két első helyezett a tábla mellé még a házról is egy fényképet, ahogy a rendeletben van. Szavazzunk. Aki egyetért a javaslattal, kérem, kézfelemeléssel jelezze. nélkül, a javaslattal egyetért. A képviselő-testület 4 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta. 129/2013.(VII.17.) sz. határozata Tiszta udvar rendes ház elismerő cím odaítéléséről 1.) e úgy határoz, hogy a Tiszta udvar rendes ház címet és a feliratos táblát Lauer Ferenc, ill. Rónai Gábor Attila és felesége Rónai Krisztina kapja meg. 2.) A Képviselő-testület úgy határoz, hogy a minden jelentkezőt egy emléklappal és egy 5000 Ft. értékű vásárlási utalvánnyal jutalmazza, ill. a megosztott első helyezettek a táblán kívül, még egy fényképet is kapnak a nyertes házukról. A határozat végrehajtásáért felelős: polgármester A határozat végrehajtásának határideje: azonnal Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Képviselőtársaim részéről van-e még kérdés, észrevétel? Dienes Gábor alpolgármester: hulladékgyűjtő sziget? Többen kérdezték, hogy lesz-e szelektív Szabó József képviselő: Meg lomtalanítás? 12

13 Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: A lomtalanítást a Zita tudja megmondani. Lenni lesz, mert a megállapodásban benne van. A szelektív hulladékgyűjtőknek már ki vannak jelölve a helyek. Ezzel kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptam, hogy a közbeszerzés még folyamatban van. Fel szeretném kérni alpolgármester urat, hogy kezdje el megfogalmazni a lakosságnak a levelet az út hozzájárulásról. Dienes Gábor alpolgármester: Amit Zamody dr. úr javasolt? Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Igen, aztán majd átnézzük. Tájékoztatásul mondanám, hogy elkezdtünk a Korniss utcában egy vízlevezető árkot csinálni, mert a kanyarban állandóan állt a víz, ill. a túloldalon kicseréltünk egy áteresz darabot is. Jött egy észrevétel a Vajda János utcából is, mert ott is bemegy a házakhoz a víz. Véleményem, hogy egy lakógyűlést kell majd összehívni, mert abban az utcában nem elég az, hogy szikkasztó árkokat ássunk, mivel az autóbejárók alatt sincs áteresz. Ónody Miklós képviselő: Valószínűleg a vízelvezetési terveken rajta van, hogy hova javasolták az árkokat. Támpontként az jó lenne. Az ott megadja, hogy hol megy tulajdonképpen az árok. Biztos van sövény és lebetonozott bejáró is útban. Annak idején mi az újságba írtuk, hogy az, aki bejárót betonoz, az jöjjön be, nézze meg a terveket. Azért, mert ha lebetonozza a bejárót, valószínűleg azt egyszer majd fel kell bontani, ha vízelvezetést csinálunk. Szabó József képviselő: Szerintem az jó megoldás lenne, amit polgármester asszony mondott, hogy az utca lakóit össze kellene hívni és nem csak tájékoztató jelleggel, hanem egy kicsit határozottabb jelleggel, hogy márpedig ezt kötelező megcsinálni! Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester: Ezt még ősz előtt meg kell szervezni. Amit még szeretnék mondani, az, hogy az óvoda épület újabb részén az összes sarok kisebb-nagyobb mértékben megindult lefele. Felkértem jegyző urat, hogy kérje meg a sógorát, hogy készítsen egy statikus szakvéleményt. Amikor Zamody dr. úrral beszéltem, említette, hogy ott régen valamilyen meszes gödör volt. Nyilván való, hogy ott a vízelvezetés sem volt megoldva, mert helyenként a járóalap is alá lett mosva, mivel ferdén áll. Úgy gondolom azonban, hogy ott valami másnak is kellett történnie, hogy minden sarok elindult. Ezt valakinek mindenképpen meg kellene néznie, készítsenek róla véleményt, hogy mit kell vele csinálni, és ez mennyibe fog kerülni. Valószínűleg ez egy több milliós történet lesz, de viszont muszáj lesz megcsináltatnunk. Lenne még egy bejelentésem, hogy 2 hétig szabadságon leszek, de addig nagyon szeretném, ha egy statikai vélemény elkészülhetne és akkor annak mentén el tudnánk kezdeni gondolkodni. A munkálatoknak még augusztusban neki kellene kezdeni, mielőtt a gyerekek elkezdenek az óvodába járni. Erre szeretném felkészíteni a testületet, hogy ez viszont jönni fog. Ha nincs több kérdés, észrevétel, a testületi ülést berekesztem. Képviselőtársaimnak köszönöm a részvételt. 13

14 Kmf. Dr. Szentes-Mabda Katalin Dóra polgármester Dr. Hekman Tibor jegyző Dienes Gábor jkv. hitelesítő Szabó József jkv. hitelesítő Elkészült: án Készítette: Varga Krisztina 14

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők:

JEGYZŐKÖNYV. Jelenlévők: Szám:600/1/2015. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 02.11-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 18:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2015. január 28. NAPJÁN MEGTARTOTT 1. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 28-án tartott nyílt ülésének

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 03. 31. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 258-8/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. április 23-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 04. 25. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-17/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2014. november 26. NAPJÁN MEGTARTOTT 23. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. november 26-án tartott nyílt

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. január 27-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka József Pál Bartók László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 11. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198- /2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve.

11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. 11/2013.(XII. 5.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. december hó 5. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Zákányszéki Lengyel téri és az Ó-temető

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. május 31-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 11/2012. (VI.01.) önkormányzati rendelet a szabálysértési rendelkezések hatályon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 31-én du. 13 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről.

Részletesebben

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről

3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2015. (II.25.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 25-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása

T Á R G Y S O R O Z A T A. 4./ A 2011. évi települési szilárdhulladék kezelési közszolgáltatási díj megtárgyalása NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2010. december 14-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./ Lejárt

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. január 25-én 9 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. április 03. Rendes nyílt ülés. Rendeletek: A helyi építészeti örökség védelméről 66-8/2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 03. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 5/2014.(IV.15.) A helyi építészeti örökség védelméről Határozatok: 57/2014.(IV.03.) a jegyzőkönyvvezetőről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 117/2014./XI.26.) Az Önkormányzat 2015 évi belső ellenőrzési terve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-12/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 27-én tartott n y í l t üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., Dr. Lelkes Ákos alpolgármester, Bíró Attila,

Részletesebben

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő:

Béndek József polgármester: Simon Zoltán képviselő: Iktatószám: 2147 8 / 2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12. napján 14:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2009. március 12-én tartott ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, Elkészült: 2009. március 20. 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-118/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 26-án (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Varga Nelli J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Simon Zoltán Tihanyi

Részletesebben