A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha"

Átírás

1 A szülőfaluért lehet sokat tenni, de eleget soha XV. ÉVF. 2. SZÁM A HELYTÖRTÉNETI BARÁTI TÁRSULAT TÁJÉKOZTATÓJA ÁPRILIS Rékasi Katonák Megtartani és megmaradni Meditáció-féle a temesrékasi magyarok ünnepéről Száz éves a temesrékasi Újfaluban megtelepedett magyarság története I. rész SZÁZ ESZTENDŐ háromnegyed részét kisebbségben élte meg ez a közösség, egy negyed századot úgy, hogy ráripakodtak amikor magyarul szólt, és majd egy félévszázadot úgy, hogy ráripakodtak, ha netalán keresztet mert vetni. Mind két tiltás mély nyomokat hagyott és meghatározta sorsát. Hogy továbbra is meghatározó lesz-e a jövőjét tekintve, az rajta múlik, ha élni tud szabadságával, vagy talán helyesebben élni akar vele. Mert a temesrékasi magyarság jövője ma akarat kérdése. A kisebbségi lét az akaratát kezdte ki leginkább. Kezdjük a legelején. Amikor saját templom helyett csupán saját harangra futotta. A templom, amely azután felépült és ott áll mai helyén, egyformán volt a század elején nagyszámú németség és a 350 esztendeje ott élő sokácok temploma. Súrlódást ez alig okozott, ha okozott. Aztán egyik napról a másikra eltűnt a németség, amely hazament oda, honnan származott. Hirtelen magyar többségűvé vált a temesrékasi katolikus közösség. Amelynek nem volt hova hazamennie. És az önmaga elől való menekülést választotta. Persze nem minden magyar. Először a gyermekáldás csappant meg, majd aztán sorvadozni kezdett a magyar iskola. A 60-as évektől. Ma alig van magyar gyerek az I-IV. osztályra összevont magyar elemi iskolában. Mintegy másfél tucatnyian járnak fakultatív magyar nyelv-oktatásra. Ebben csupán annyi a bíztató, hogy többen, mint néhány évvel ezelőtt. A II. Vatikáni Zsinat döntése, amely engedélyezte az anyanyelven való misézést, új helyzetet eredményezett a több nemzetiségű katolikus közösségben, olyan helyzetet, amelyet a vatikáni döntés nem láthatott előre. Milyen nyelven szóljon az ige, ha a hívek több anyanyelven beszélnek? A dilemmát Schultz Josef Jakob plébános bölcsen és méltányosan oldotta meg. Problémává a zsinati döntés 1993-ban vált, amikor a nagy tiszteletnek örvendő plébános (még ma is töretlen szeretettel emlékeznek rá) nyugalomba vonult. Ekkor valami érthetetlen dolog történt. A misék nyelve hirtelen románra váltott. Még érthetetlenebb volt az, hogy ez a gyakorlat nem az elenyésző számú román katolikusok nyomására nyert polgár- (vagy kánon) jogot. Az akkori plébános, arra való hivatkozással, hogy a magyar gyerekek román iskolába járnak, román hitoktatásban részesítette a magyar gyerekeket is. A szülők nem szóltak semmit. Akkor, még tévés koromban, erről riport született, amelynek végén magamnak is elhalt a szavam, hallván, a tisztelendő úr érvelését: olyan nyelven oktatja a gyerekeket, amilyen nyelven az iskolában tanulnak. Az egyház szempontjából pedig, amely egyetemes célokat követ, ennek az apróságnak nem volt különösebb jelentősége. Koczka György

2 2 XV. évf. 2. sz. A jövőbeli hulladékártalmatlanítás problémái XI. rész HULLADÉKGYŰJTÉS A hulladékgyűjtés szervezett formában történik. A hulladékot 2003 januárjától kezdve heti rendszerességgel gyűjtik, ezt megelőzően két hetente volt hulladékgyűjtés. Hulladéksziget Bagon FOTÓ:TSINOM A rendszeres hulladékgyűjtés nem vonatkozik a hétvégi házakra, illetve a közöttük előforduló egyéb ingatlanokra, csak az állandó lakosságra. A hétvégi házakat egyrészt nehézkes lenne minden alkalommal megközelíteni, valamint nem keletkezik akkora mennyiségű hulladék, hogy azt gazdaságosan be lehetne illeszteni a rendszeres hulladékelszállítási szolgáltatás körébe. A hétvégi házakban, és a temetőben keletkező hulladékmennyiséget is kihelyezett konténerekben gyűjtik össze, amelyeket csak miután megteltek ürítik. A gyűjtést végző kukás autó az utóbbi években gyakran állt szervízelés alatt, amely a géppark elavultságát jelzi. Számtalan estben az új berendezések beszerzése nem megvalósítható, mivel a hulladékgyűjtésből származó bevételek nem fedezik az ehhez szükséges kiadásokat évben az Önkormányzat minden háztartás számára biztosított egy 120 literes, egységes kukát. Szelektív hulladékgyűjtés jelenleg nincs Bagon, de 4 hulladéksziget formájában tervbe van véve a lakosság ez irányú, egyelőre kezdetleges kiszolgálása (Időközben kedvező változások történtek. Szerk.). Azonban a közvetlen közelben Galgahévízen, Turán, Vácszentlászlón és Zsámbokon szelektív hulladékgyűjtés folyik a Medifém Kft. keretein belül, amely az említett négy önkormányzat közös kezelésű, és finanszírozású megoldása a hulladékgazdálkodási problémáikra. A hulladékgyűjtést, és elszállítást egy Bag Önkormányzata által megbízott magánvállalkozó végzi. Hulladék ártalmatlanítása Bag a háztartási hulladékát az aszódi hulladéklerakóba szállítja. A hulladéklerakó teljesen elavult, nem rendelkezik semmiféle műszaki védelemmel. Ennek a következménye, hogy csak feltételesen üzemelhet a jelenlegi formájában, ugyanis az Európai Uniós Az aszódi hulladéklerakó FOTÓ:TSINOM előírásoknak nem megfelelő a hulladéklerakó. Az Aszódra szállított hulladékmennyiségről nincsenek pontos adatok. Kiss Dániel

3 2006. április 3 Távol Európától B é c s I. rész november 19-én szállt fel velünk Bécsben a katonai repülőgép, hogy utasait Kanadába, Montrealba szállítsa. Magyarok kevesen voltunk, mindahányan "disszidensek", ami azt jelentette, hogy illegálisan hagytuk el az országot. Az idősebb generáció jól ismeri ezt a szót, de a fiatalok már más világban élnek. A többség Németországban dolgozó jugoszláv, török vendégmunkásokból állt össze, akik idejük leteltével, nem kívántak hazatérni júliusában, miután fiúnk befejezte a II. gimnáziumot, hármasban, egyegy bőrönddel, benne a legszükségesebb nyári ruhadarabokkal, meg három kiválasztott könyvvel zártuk be örökre magunk mögött a 25 négyzetméteres, hátsó lépcsőház melletti, gangra néző, volt cselédszobából átalakított lakásunk ajtaját. Szüleinket korán elvesztettük, testvérnek, barátoknak nem mertük tudtára adni szándékunkat, nehogy bajba keverjük őket, miután kiderül, hogy az engedélyezett 30 napos nyaralásból nem tértünk vissza. Jobb, ha nem tudtak semmiről. Olaszországba kértünk vízumot, ahova Jugoszlávián keresztül, minden zaklatás nélkül meg is érkeztünk. A megengedett dolláron kívül nem vittünk több pénzt, egyedül az elrejtett irataink miatt aggódtunk, mert sem születési, házassági, sem iskolai diplomákat nem visz magával egy négy hétre utazó turista. Triesztben csapott meg először a szabadság szele. Ez már a második nekiindulásunk volt: először 1964-ben jelentkeztünk Bécsben a Kanadai Követségen, de az akkor 10 éves fiúnk heves tiltakozása miatt visszavontuk a kérelmet. Mi sem voltunk biztosak magunkban, még reméltük, hogy lakáshelyzetünket meg tudjuk oldani. Politikai sérelmeinket igyekeztünk elfelejteni... Hazamentünk. Talán azért sikerült újra útlevelet kapnunk, mert megbíztak bennünk: egyszer már lett volna alkalmunk nyugaton maradni. De most már nem volt visszaút, túladtunk a rossz kis lakáson. Három napot töltöttünk Velencében, innen egyenest a bécsi vonatra szálltunk. A Westbahnhof szállásszerző irodáján keresztül találtunk egy olcsó szobát, méghozzá remek helyen. Barnabitengasse 10, III. emelet. Az utca egyenest a Mariahilfenstrasse-ról nyílt. A kedves háziasszonnyal hamar megbarátkoztunk. Éveken át, tanultam németül, így a kis tudás, az akarat meg a barátság segítségével sikerült tökéletesen megértenünk egymást. Paula volt az, aki egyetlen közös szó nélkül győzte meg fiúnkat, aki ettől kezdve, soha többet nem említette a hazatérést. Két út állt előttünk: sürgősen munkát kell találnunk, vagy bemegyünk a közeli traiskircherni menekült táborba, ahol teljes ellátást kapunk. Ez utóbbi csak végső megoldásként merült fel. Mivel én beszéltem jobban németül, bementem a katolikus Karitászhoz, útbaigazítást kértem. Ott felvettek bennünket a listájukra, megadták a munkaközvetítő iroda címét. De mindenek előtt, jelentkeznünk kellett a Kanadai Követségen. Ma sem tudom megmondani, miért éppen Kanadába akartunk menni. Több helyre lett volna lehetőségünk. Talán, ha az ember már nem a saját hazájában él, mindegy, hogy hol másütt. Két hét múlva már a Siemens gyár Wassermesse részlegében dolgoztunk. Férjemet egy hatalmas, automata eszterga gép mellé osztották be, én a vízórák nyomás próbáját végeztem egy fél-automata monstrumon. Míg a folyamat tartott, volt alkalmam a kis szótáramból, ahol a kiejtés is mellé volt írva, napi új angol szót megtanulnom. Fiúnk a fröccsöntő műhelyben csipegette a gépből kikerült csipegetni valókat. Az üzemi konyhán jó ebédeket ettünk, megtanultuk, hogy asztalhoz ülve

4 4 XV. évf. 2. sz. Mahlzeit-et illik mondani. A kávészünetet, ebédidőt, mindenki percnyi pontossággal betartotta, munkaidő alatt nem volt csevegés, műsoron kívüli kávézgatás. Az igen nagy fegyelem ellenére, kellemes, barátságos volt a légkör. Munka után mindenféle felvágott féléket vásároltunk, nem győztünk betelni az otthon még akkor ismeretlen finomságokkal. Tudtuk fizetni a szobánk árát, megnéztük Bécs minden látnivalóját. Megismertük a szomszéd utcában lakó magyar házaspárt az akkor 10 éves kisfiúkkal, akikkel azóta is barátok maradtunk. Közben vártuk a Kanadai Követség behívását. A jelentkezéskor jelezték, hogy négy-öt hónapba telik, amíg megkapjuk a végleges vízumot, ami a szavazási jogon kívül, minden egyéb jogot biztosít, ami egy kanadai állampolgárt is megillet. Ami a kivétel volt, az nem jelentett semmit számunkra, ugyanis huzamosabb időre nem hagyhattuk el Kanada területét. Egy évig sehogy sem. Az állampolgárságot öt év után kaphatjuk meg. A bécsi tartózkodási engedélyt időnként meg kellett hosszabbíttatnunk. Itt vettem észre, hogy a hazaihoz képest, Bécsben gyerekcipőkben jár a női egyenjogúság. A főnökség marasztalt, ne menjünk Kanadába, a gyárban végleges, szakmánknak megfelelő munkát, fizetést ajánlottak. Fiúnk ősszel elkezdheti az iskolát. Fizetésünkből fenn tudunk tartani egy főbérleti lakást. Még akkor nem éreztük, mit jelent Európának végleg hátat fordítani. Rémhírek keringtek, hogy utcán, iskolák táján az akkori hazai rendszer megbízottjai elkapják a gyerekeket, éteres zsebkendőt nyomnak az orruk-szájukra, berakják őket az autóba, viszik vissza Magyarországra. A szülők persze mennek a gyerek után, akiket aztán elítélnek az ország jogtalan elhagyása miatt. Hittük is, nem is, mindenesetre biztosabbnak éreztük az elérhetetlen Kanadát. Akárhogy fordul is a világ, ott nincs kötelező katonai szolgálat, Kanada egy békés állam. Helyes volt-e az akkori elhatározásunk, utólag nem vagyok benne olyan biztos. A kocka el volt vetve. Novemberben, kezünkben volt a kanadai vízum, a Karitász előlegezte a repülőjegyeket, melyek visszafizetése mindenkinek a saját felelősségére volt bízva. Már hidegre fordult az idő, ugyancsak a Karitásztól kaptunk egy bizonyos összeget, hogy meleg ruhákat vásárolhassunk. Német tudásunk sokat fejlődött, megszerettük az embereket, a várost, Paula sírva búcsúzott tőlünk, még elrohant, vett nekem egy kis arany brosstűt, férjemnek egy arany érmét Ferenc Jóska képével meg az osztrák címerrel, Tominak az akkor divatos Bee-Gee lemezt. Vegyes érzelmekkel ülünk a gépen, most sincs visszaút, visz át az Óceánon, közeledünk ismeretlen sorsunk felé. Charlotte N. Márc ius 15. Március 15-én, nemzeti ünnepünk reggelén, 8 órakor tartotta koszorúzási ünnepségét Társulatunk. Balázs Mihály vonta fel Magyarország-, Bag- majd Társulatunk zászlaját. A Himnusz közös éneklése után, Antal Ádám és Varga Katalin, Mécs László Irodalmi Körünk ( MLIK) tagjai, Petőfi Sándor egy-egy versét, a Nemzeti dal illetve Európa csendes című költeményét adta elő. Az ünnepi beszédet Bereczki Beáta mondta el, aki szabadságharcosaink között méltón idézte fel a bagi önkéntesek nevét. Az emlékezés után Pap-Váry Elemérné: Hiszek egy című versének hangjai kísérték koszorúzóinkat. Boda Vendel és Homoki László Barátaink az emlékmű talpazatára helyezték el főhajtással - koszorúnkat. Az ünnepséget a Szózat hangjaival zártuk.

5 2006. április 5 A Művelődés Hete Az MNT Budapest Környéki Népfőiskolai Szövetsége március 23-án Aszódon, 24-én Dányban és Püspökhatvanban tartott A Művelődés Hete a tanulás ünnepe a Galga mentén 2006 című, térségi konferenciát és találkozót. A BAGI NÉPFŐISKOLA, mint a BKNSZ tagja, mindhárom helyszínen képviseltette magát és tevékeny részese volt a népes találkozóknak. Aszódon és Dányban a résztvevők megtekinthették Balázs Gusztáv újságíró: Galga menti életképek című fotókiállítását. A BAGI NÉPFŐISKOLÁT működtető HBT elnöke interjút adott az Aszódi Televíziónak. A költészet napja alkalmából, a HBT (április 12-én) koszorúzott az általa felhelyezett Kazinczy Ferenc emléktáblánál. Helytörténeti források Bag múltjából XIV. rész A Duna és a belvizek szabályozása. A vármegyei hatóság részint kereskedelmi okokból, részint biztonsági szempontból ismételten foglalkozott a Duna és a megyebeli belvizek szabályozásának kérdésével. A vármegye levéltárában halomszámra állanak az erre vonatkozó érdekesnél érdekesebb jelentések és sokszor a mai vizrajzi viszonyokat megvilágositó tervezetek. Igazán nagy kár, hogy ezt a becses anyagot hozzáértő szakemberek mindeddig még ki nem aknázták. Terünk nem engedi, hogy e helyütt ez anyagra bővebben kiterjeszkedjünk. Csak röviden felsoroljuk a nevezetesebb intézkedéseket s egy-két nagyobbszabású tervet mutatunk be. Már 1774-ben foglalkozott a vármegye a Sárviz folyónak kiszárításával; 1779-ben jelentést kívánt a helyi hatóságoktól a vármegye területén található mocsarakról, hogy azok tervszerű lecsapolására nézve intézkedhessen; ban a Galga vizének szabályozása; 1781-ben a biai tó lecsapolása foglalkoztatta a vármegyét ban Rutkay Mihály mérnök egész tervezetet dolgozott ki a vármegyében lévő tavak lecsapolására ben a biai tó lecsapolása volt ismét napirenden és élénk vita keletkezett e kérdés körül gróf Sándor Vincze meg Szily József között. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye, 1914 Szerkesztette: Dr. Borovszky Samu A kertalja tavaszán FOTÓ:TSINOM

6 6 XV. évf. 2. sz. Közgyűlés A Helytörténeti Baráti Társulat április 26-án tartotta közgyűlését. A meghívón kiadott napirend szerint zajlott le az ülés. Az elnök, jelentést tett a HBT, pénzügyi-, közhasznúsági helyzetéről, mérlegbeszámolójáról, tevékeny- Az ellenőrző bizottság - előzetes ségéről. vizsgálata alapján - elfogadásra javasolta az éves beszámolót, amelyet a közgyűlés elfogadott. A közgyűlés úgy határozott, hogy az Alapszabályát módosítja. A tagsági viszony megszűnik: ha a tag a tagdíj-, vagy egyéb kötelezettségének egy év eltelte után nem tesz eleget... Ezután az Elnökség lemondott, majd a közgyűlés megválasztotta az új tisztségviselőket. Az elnök, a tisztségviselők nevében megköszönte a bizalmat és kérte a tagságot, az elfogadott tevékenységi terv megvalósítására, a baráti kapcsolatok alapszabályunk szerinti erősítésére. A közgyűlés szervezési kérdések megtárgyalásával fejeződött be. BaGi TUKTÜ Helyi önkormányzatunk, 2006-ban három ülést tartott. Februárban (14-én) megalkotta a évi költségvetési rendeletét (Bevétel: eft. Kiadás: eft.) 53 milliós forráshiánnyal. Változtatási tilalmat rendelt el a zártkertekre, Kossuth-telepre, a Liget-, Ősz-, Tél-, Tavasz-, Nyár és a Dankó utcákra, valamint helyrajz szám szerint a Nagymező utcában és a Szentlászlói úton. Módosította a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatunk alapító okiratát, kistérségünk SZMSZ -ét és alapító okiratát valamint Tura Központi Ügyelet létrehozásának költségvetését. Elutasította a TÉKB szemétszállítási díjának (elszállítási- valamint lerakóba való elhelyezési) emeléséről szóló javaslatát. Támogatta önkormányzatunk, belterületi útjainak, burkolat felújítására irányuló pályázata (önrészes, amelyhez a szükséges Ft rendelkezésre áll) benyújtását. Meghatározta az országgyűlési választások SZSZB tagjait és póttagjait. Márciusban (30-án) megtárgyalta a Rendőrség, Bag közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját. A Képviselő-testület elfogadta a év II. félévi költségvetési módosításait, a civil szervezetek támogatását, évi munkatervét, a szemétszállítás díját és luxusadó rendeletét. Április 27-én elfogadta Bag Nagyközség évi, költségvetés végrehajtásáról szóló rendeletét, a Galga Tv szolgáltatásával, 12 millió forint munkabér és folyószámla hitelkeret folyósításával kapcsolatos szerződéseket. Tájékozódott a Nyugdíjasklub és a HBT múlt évi tevékenységéről, a nyújtott támogatások felhasználásáról. Nem fogadta el a Bag Nagyközségért Kitüntetés és Bag Nagyközség Díszpolgára előterjesztést. Végül az országgyűlési választások történései (eredmények, értékelések) kerültek napirendre. Az országgyűlési választásokat, kerületünkben, a FIDESZ-KDNP illetve Tóth Gábor úr nyerte. Rövid beszámolónk természetesen nem teljes. A megjelentek az ülésekről többet is tudnak mondani. Ezért újfent arra buzdítjuk az érdeklődőket, hogy éljenek a Képviselőtestület-, Falufejlesztési Körünk nyilvánosságának lehetőségeivel. BaGi TÁJÉKOZTATÓ megjelenik kéthavonta, kéziratként kiadja a Helytörténeti Baráti Társulat 2191 Bag, Malom út 14. Tel./ Fax: / Mobil: 06-30/ adószám: számlaszám: OTP honlap: elnök: id. Balázs Gusztáv tördelés: Katona Pál

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes!

Szobi Hírnök. XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Szobi Hírnök XIX. évf. 7. szám - 2009. július * Szob Város Önkormányzatának lapja * A lap ingyenes! Kicsit másként ünnepeltünk - a IX. Városnapok margójára A Bon Bon együttes városnapi koncertje Az idei

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Mihály atya életútja. Turán kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen

TURAI HIRLAP. Mihály atya életútja. Turán kevésbé emelték a szennyvízdíjat, mint Galgahévízen Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. ÁPRILIS Szentendrei HÉV-talpfából turai utcakõ? Idén legalább öt utca szilárd burkolatot kaphat A március 28-i képviselõtestületi ülés elején Nagy-Tóth István,

Részletesebben

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés

A polgármester fóruma. Művésztábor. Berecz András a Faluházban. VI. Monostori Kisállatvásár. Nőgyógyászati rákszűrés 2014. március - április 1200 XX. 3-4. Berecz András a Faluházban Szeretettel várunk minden érdeklődőt 2014. május 12-én hétfőn 18.30 órakor Szigetmonostor Faluházba (Árpád u. 15.), ahol Magyarország legismertebb

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft

A TARTALOMBÓL. Jászboldogháza Község időszakos lapja. 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 250 Ft Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2014. MÁRCIUS 15. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

Jöttek, mentek, maradtak (volna)

Jöttek, mentek, maradtak (volna) Horváth Lajos Jöttek, mentek, maradtak (volna) 1991-ben Horvátországból tömegesen távoztak otthonukból a magyarok, akik legtöbben rokonoknál találtak szállást, míg a horvátok, illetve a szerbek zömmel

Részletesebben

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet)

TURAI HIRLAP. (folytatás a 2. oldalon) Kalifornia pár napra Turára költözött Amusement (mulatság, élvezet) ingyenes TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2007. JANUÁR Nyitás várhatóan június 1-jén CBA élelmiszeráruház épül a Kenderföldön Tizenkilenc jelentkezõ település közül öt helyen épít élelmiszeráruházat a CBA

Részletesebben

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992

Megkezdi működését az ipari park. Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 XV. évf. 34. szám 2006. szeptember 21. Terjesztői ára: 75 Ft Megkezdi működését az ipari park Lokálpatrióta hetilap Alapítva 1992 Új munkahelyek, beruházások Szeptember 19-én, kedden délelőtt Gödöllő szempontjából

Részletesebben

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története

Tápiógyörgye. Március 15. nemzeti ünnep története Faluújság Tápiógyörgye XXII. évfolyam 1. szám A község közéleti lapja 2013. március Március 15. nemzeti ünnep története 1848. március 15. egyik legnagyobb nemzeti ünnepe a magyarságnak, melynek története

Részletesebben

Paksi Hírnök. Õket ünnepeltük. Gyógyfürdõt terveznek. Felállványozták a Szentlélek templomot. Kapósak a nukleáris szakemberek.

Paksi Hírnök. Õket ünnepeltük. Gyógyfürdõt terveznek. Felállványozták a Szentlélek templomot. Kapósak a nukleáris szakemberek. Huszonöt évi közszolgálat után már hatodik éve a magánszférában dolgozik. A kincstár egykori alapítója ma is a munka szerelmese. Írásunk a 19. oldalon Fotó: Molnár Gyula Paksi Hírnök Az írás megmarad.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. március 25-én 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának.

Nőnap alkalmából sok boldogságot és örömteli pillanatokat kívánok a Boldogházi Hírek minden kedves Hölgy Olvasójának. Jászboldogháza Község időszakos lapja POLGÁRMESTERI H I V A T A L 5144 Jászboldogháza Rákóczi u. 27. Tel.: 06 (57) 460-023 faluujsag@jaszboldoghaza.hu www.jaszboldoghaza.hu 2013. MÁRCIUS 14. ÉVFOLYAM 1.

Részletesebben

XIX. évfolyam 1. szám, 2015. január. 195 Ft KÖZÉLETI LAP

XIX. évfolyam 1. szám, 2015. január. 195 Ft KÖZÉLETI LAP XIX. évfolyam 1. szám, 2015. január 195 Ft KÖZÉLETI LAP Nem vezet be új adót az önkormányzat A megváltozott törvényi rendelkezések szerint az önkormányzatok képviselõtestületei - az önkormányzati bevételek

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE BERHIDA. XXI. évfolyam 2. szám 2014. március. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 2. szám 2014. március Városi Önkormányzat lapja 1848. MÁRCIUS 15. ÜZENETE A hosszú, hideg téli napok után mindenki alig várja, hogy tavasz legyen. Évezredek óta

Részletesebben

Megszentelt várakozás

Megszentelt várakozás CIII. évfolyam, 42. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Szeretetbõl segítenek Az önkéntességnek számtalan példája ismert világszerte. De nem kell olyan messzire

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft

Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft JÁNOSSOMORJAI Napló VI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANUÁR KÖZÉLETI LAP 200 Ft Karácsonyi forgatag A tavalyinál színesebb programokkal várta az érdeklõdõket az idei karácsonyi forgatag december 22-én, a szentpéteri

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT

HÍRADÓ. Albertirsai ESEMÉNYDÚS HÓNAP HÚSVÉT, A KÖLTÉSZET NAPJA VÁLASZT AZ ORSZÁG HÚSVÉT XXII. évfolyam, 4. szám Április 11. Országgyűlési választás 2010. április Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap első hetében Bővebb információ, archívum a város honlapján:

Részletesebben

országos versenye Izsákon

országos versenye Izsákon XXIX. Izsáki Sárfehér Napok VIII. Négyesfogathajtó Európa-bajnokság Szeptember 26-27-28-29. Önkormányzati lap Megjelenik havonta XXIII. évfolyam 6. szám Ismét majálisoztunk Az Izsáki Tészta Majálist várni,

Részletesebben

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa

A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Vecsési Tájékoztató 24. évfolyam 11. (289.) szám 2014 november A helyi önkormányzat időszakos ingyenes kiadványa Megalakult az önkormányzat képviselő-testülete Fotó: Balogh Miklós www.vecsesitajekoztato.hu

Részletesebben

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév

Befejezõdött a 2009-2010-es tanév Közélet Kultúra Mindennapok 2010. július 10. 120 forint Kittenberger Napok és nyugdíjasklub-találkozó A Dunakanyar Fúvósegyüttes vidám térzenéje szólította június 19-én a város polgárait és a vendégeket

Részletesebben

TURAI HIRLAP. Durva kampánynyitó. Az 5. számú választókerület országgyûlési képviselõ-jelöltjei

TURAI HIRLAP. Durva kampánynyitó. Az 5. számú választókerület országgyûlési képviselõ-jelöltjei Ára: 100 Ft TURAI HIRLAP KÖZÉLETI HAVILAP 2006. FEBRUÁR Önkormányzati hírek Pályázat a szennyvízdíj támogatására Január 16. A szennyvízdíj állami támogatásának elnyerésére idén is pályázatot nyújt be városunk.

Részletesebben

értetlenség és zavar

értetlenség és zavar 2007-10dok.qxd 2007.10.10. 8:40 Page 1 1394 2007 2007. szept. okt. XIV. évfolyam 9 10. szám Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja Ára: 100 Ft A TARTALOMBÓL ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Az elmúlt idõszakban

Részletesebben

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra

Zászlófelvonás. Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal. A 865-ik születésnapon Kerepes története karácsonyra Zászlófelvonás Szolidaritás a székelyföldi magyarokkal A Kerepesi Polgármesteri Hivatal homlokzatára 4 zászló - magyar, székely, német és szlovák - került elhelyezésre. A február 14-én délután két órakor

Részletesebben

Kedves Olvasó! Dubi Sándor újra ott lehet a Küzdősportok Világjátékán, mely októberben Szentpéterváron kerül megrendezésre.

Kedves Olvasó! Dubi Sándor újra ott lehet a Küzdősportok Világjátékán, mely októberben Szentpéterváron kerül megrendezésre. KÖSZÖNTŐ Tartalom MKSZ történelem: interjú Yamaji Masanorival, a Magyar Kendo, Iaido és Jodo Szövetség Tiszteletbeli Örökös Tagjával II. rész... 3 Kendō egy életen át, Európában: Alain Ducarme, az Európai

Részletesebben

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám

EGRI MAGAZIN. a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám EGRI MAGAZIN a média eger Nonprofit kft. ingyenes kiadványa 2012. március 5. évfolyam 3. szám Átadták a felújított kapukat Díszőrség kiíséretében adták át februárban az Egri Vár felújított főbejáratát,

Részletesebben

A gellérthegyi képviselő Fodor Vince tizennégy éve tagja az önkormányzatnak. Munkájáról, életéről vall.

A gellérthegyi képviselő Fodor Vince tizennégy éve tagja az önkormányzatnak. Munkájáról, életéről vall. KÉT ÚJ KIHELYEZETT OKMÁNYIRODA NYÍLIK Nem sok hivatal fejlődött olyan viharos gyorsasággal még kevesebb vált hasonló iramban közkezdvelté és népszerűvé a lakosság körében, mint az okmányirodák. Újbudán

Részletesebben

TOLNAI HÍRLAP. Az első mözsi falunap. Wosinskyszobrot. avattak. Idősek-napi ünnepség. Újabb tolnai diadal a Háry Kupán. Társadalmi havilap

TOLNAI HÍRLAP. Az első mözsi falunap. Wosinskyszobrot. avattak. Idősek-napi ünnepség. Újabb tolnai diadal a Háry Kupán. Társadalmi havilap Újabb tolnai diadal a Háry Kupán Írásunk a 10. oldalon Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu Társadalmi havilap XIV. évfolyam 10. szám Tolna és Mözs polgárainak lapja 2004. október 20. Wosinskyszobrot

Részletesebben

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009.

Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek. Felavatták hazánk elsõ ruszin képtárát. Váchoz került. Szabad-e bejönni ide Betlehemmel? 2009. ingyenes kiadvány ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Nõtlen Tiszti Szálló: tovább egyeztetnek Aszód továbbra is megvenné az épületet A város továbbra is szeretné megszerezni a volt Nõtlen Tiszti Szálló épületét

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben