JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat március 27-i rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 2013. március 27-i rendkívüli üléséről"

Átírás

1 03-3/16-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat március 27-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: Oszoli Dénes, Belányi Lajosné, Benczik Imre, Süvecz Lászlóné, Csermák Lajosné, Dr. Pollák Gábor, Szabolcs Péterné, Czirkos Kelemen, Tóth János Oszoli Dénes köszönti az ülésen megjelent részönkormányzati tagokat és meghívottakat. Megállapítja, hogy a részönkormányzat 6 fővel határozatképes, és az órakor a rendkívüli ülést megnyitja. Szabolcs Péterné tolmácsolja az Óvoda utcai Óvoda ünnepi jókívánságait és elmondja, hogy a közösségi ház ablakaira a gyermekek által készített ablakdíszek kerültek elhelyezésre. Oszoli Dénes megköszöni a díszeket és a jókívánságokat. Megkérdezi, hogy kinek van észrevétele a napirenddel kapcsolatosan. Dr. Pollák Gábor javasolja, hogy a Szabadságharc u. 1. sz. alatti új közösségi ház kialakításával kapcsolatos állásfoglalás című előterjesztést tárgyalják a napirendi sor elején. Oszoli Dénes támogatja a felvetést, mert az első két napirendi pont meghívott előadója Jónás Gergely nem tud részt venni a mai ülésen. A civil referens pályázatokkal kapcsolatosan a legközelebbi ülésen fog tájékoztatót adni és addig valószínűleg már eredménye is lesz a DDOP Településrehabilitációs modell program pályázatának. Belányi Lajosné javasolja, hogy a költségvetés kerüljön először megtárgyalásra mert az kapcsolódik a közösségi házzal kapcsolatos napirendhez. Oszoli Dénes ilyen napirendi pont nem szerepel a meghívóban és nincs is lehetőség a napirendre vételére az ülés rendkívüli jellege miatt. Javasolja, hogy az egyebekben beszéljenek a költségvetés tervezetéről. Döntést még nem tudnak hozni róla, de korai is lenne, mert tavaly is több fordulóban került kialakításra a végleges verzió. A témát két hét múlva tudnák a legkorábban napirendre venni április 11-én, de a mai ülésen elkezdhetik az egyeztetést. Szabolcs Péterné tudomása szerint a Pécs-Vasasi Településrészi Önkormányzat már ki is osztották az egyesületeknek a támogatást. Oszoli Dénes ismerteti, hogy a mai nappal kapta meg a tájékoztató levelet a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 101/2013. (03.25.) számú határozatáról, melyben jóváhagyták a településrészi önkormányzatok évi költségvetését. A

2 2 szakbizottsági határozat megszületéséig nem hozhat a részönkormányzat testülete döntést a költségvetés tekintetében. A napirendi sorrenddel kapcsolatosan javasolja hogy a Tájékoztató a Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása című pályázat aktuális helyzetéről tárgyú előterjesztés legyen a 6. napirendi pont, a Tájékoztató a Komplex Telep Program aktuális helyzetéről tárgyú előterjesztés legyen a 7. napirendi pont és A Szabadságharc u. 1. sz. alatti új közösségi ház kialakításával kapcsolatos állásfoglalás tárgyú előterjesztés kerüljön a először megtárgyalásra. Szavazást kér a fentiek szerint módosított napirendről. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen egyhangú szavazattal az ülés módosított napirendi sorát elfogadta. Napirend tárgyalása: 1.) A Szabadságharc u. 1. sz. alatti új közösségi ház kialakításával kapcsolatos állásfoglalás (szóbeli előterjesztés) Oszoli Dénes ismerteti, hogy a tegnapi nappal került ben kiküldésre a témával kapcsolatos tájékoztató és kérdőív minta. A két tervezet az érintett politikusokkal (Moór Eszter, dr. Hoppál Péter, alpolgármesterek) is egyeztetve lett. Kifejti, hogy bár az idő sürget, de mindenképpen szerette volna, ha a kiküldés előtt a testület is tárgyalja a kérdőívet. A témában az orvosi rendelő végleges elhelyezése egy olyan töréspont, amit körültekintően kell előkészíteni. A részönkormányzati tagok átolvassák a kiküldött/kiosztott tájékoztató és kérdőív mintát. Belányi Lajosné kifogásolja azt a megfogalmazást a tájékoztatóban, hogy Figyelembe véve, hogy a helyi egyesületi elnökök között vannak, akik jelenleg is fenntartják azon véleményüket, hogy az új orvosi rendelők ne az új közösségi ház épületében valósuljanak meg. Kérdezi, hogy a részönkormányzati vezető véleménye szerint csak az egyesületi elnökök tartják fent ezt az álláspontot? Többször tárgyalták a kérdést és többüknek is hasonló véleményük volt ebben a kérdésben. Álláspontja nem csak az ő személyes véleménye, egy közösséget képvisel, továbbá megjegyzi, hogy aláírásgyűjtés is történt a témában. Oszoli Dénes megjegyzi, hogy az aláírásgyűjtés egy éve volt. Az hivatkozott vélemény pedig 2013 januárjában hangzott el. Belányi Lajosné felhívja figyelmet arra, hogy az aláírások nincsenek visszavonva, illetve az önkormányzat is döntött arról korábban, hogy ide közösségi ház fog épüljön. Szabolcs Péterné kifogásolja továbbá, hogy a programban patika is szerepeljen. A Hősök terén működő patika a patikus saját tulajdonban áll, az épületet is megvásárolta. Ő tájékoztatta arról, hogy korlátozva van területileg, hogy hány fő után

3 3 létesíthetők patika és ez alapján a területen több gyógyszertár már nem alakítható ki, illetve ő nem szándékozik elköltözni. Ez alapján nem tartja korrekt megoldásnak a kérdőíven a patika szerepeltetését. Nem éreti továbbá, hogy a tájékoztató C pontjában miért szerepel az, hogy az elnyert támogatástól is eleshetnek, amikor az előírt három funkció kialakítható. Ezek: közösségi ház, teleház illetve múzeum, vagy kiállító terem. Az orvosi rendelő a jelenlegi szabolcsi úti közösségi házban is kialakítható. Nem támogatja továbbá a lift kiépítését sem. Oszoli Dénes ismerteti, hogy a benyújtott támogatási kérelemben voltak olyan funkciók, amelyeket ez a három változat nem tartalmaz. Ezek a szociális étkeztetés biztosítása, családgondozó kialakítása és az idősek napközi foglalkoztatása. Moór Eszter bizottsági elnök asszony szerint ugyan egy komplex házra kértek támogatást, de nem kőbe vésett a közgyűlési előterjesztésben felsorolt funkciók megtartása. Azért írta feltételesen a tájékoztatóban, hogy elveszíthetik a támogatást, mert előállhat ez az eset is. Az önkormányzat számára egy kedvezőtlen megoldás a C változat, mert nem oldja meg az orvosi rendelő kérdését. Ebben nemcsak a szociális étkeztetés, hanem az orvosi rendelők is törlésre kerülnek. Itt a közösségi ház mint fő funkció megmarad, de kérdés, hogy külön funkciót jelent e a teleház és a kiállítótér. Ezek eddig is benne voltak a közösségi ház programjában, véleménye szerint ez nem jelent több funkciót. Felhívja továbbá a figyelmet arra, hogy a fő hangsúly a fenntarthatóságon van. Süvecz Lászlóné meglátása szerint, ha ezek a kérdőívek kimennek a lakókhoz, akkor meg kellene várni, hogy mit jelölnek be, mit szeretnének hogy megvalósuljon. Dr. Pollák Gábor több elemet is kifogásol a tájékoztatóban. Hiányolja, hogy nincs kifejtve az a tény, hogy a 47 millió forint önkormányzati önerő a területen lévő ingatlanok értékesítésének a bevételéből származik. Ha a tájékoztatóban az szerepel, hogy a minisztérium március elején pozitív döntést hozott, akkor viszont a C pontban miért kerül leírásra, hogy a támogatástól el is eshetnek. Ez félrevezetheti az embereket a szavazás során. További kérdése, hogy miért van szó kettő orvosi rendelőről. A patika kapcsán ő is azon az állásponton van, hogy egy adott területen korlátozottan lehet patikákat létesíteni. Javasolja a pontosabb megfogalmazást az objektív tájékoztatás érdekében. A kérdőíven szereplő név, cím, aláírás, dátum visszatartó erőt jelenthet. Bár nem tudja, hogy mi fog visszaérkezni a kérdőívekből, hogy reagálnak az emberek, de azt érzi, hogy a helybeliek közösségi házat szeretnének. Megjegyzi, hogy a C pont esetében maximum az épület fajlagos fenntartási költsége tud magasabb lenni, de a ház össz fenntartási költsége nem. Oszoli Dénes egyetért a fajlagos fenntartási költség megfogalmazással. Belányi Lajosné kérdezi, hogy a kérdőív kiküldése függ-e a részönkormányzat döntésétől. Ha az részönkormányzat vezetője úgy dönt, hogy megkérdezi a helybelieket, akkor felesleges erről tárgyalniuk, hogy mi kerüljön a kérdőívbe. Másik eset, hogy a részönkormányzat döntése is fontos lehet az előzmények miatt és számít az ő véleményük, akik a település lakosainak választott képviselői is. Előbbi esetében meddő vitának tartja a mostani egyeztetést.

4 4 Oszoli Dénes megerősíti, hogy az saját döntése az, hogy meg akarja ismerni a lakosság véleményét, mert fontosnak tartja azt és erre ígéretet is tett korábban. A tájékoztató és kérdőív végleges tartalma nem a részönkormányzat állásfoglalásától függ, azért hozta be a testület elé, mert kíváncsi ezzel kapcsolatban a véleményekre. Javasolja, hogy ne döntsenek addig a kérdésben, amíg nem érkeznek vissza a kérdőívek. Dr. Pollák Gábor szerint is várják meg a lakosság véleményét. De attól függetlenül a részönkormányzat dönthet másként is. Szabolcs Péterné kérdezi, hogy milyen területeken kerül kiküldésre a szórólap, mert véleménye szerint a Magit utcától északra felesleges szórólapozni. Kérdezi továbbá, hogy ki fogja finanszírozni az akciót. Álláspontja az, hogy teljesen felesleges a kérdőív kiküldése. Azért gondolja az részönkormányzat vezetője, hogy az A verzió ezen a területen megvalósítható, mert nem ismeri az embereket. Süvecz Lászlóné megjegyzi, hogy sokszor az a probléma, hogy az emberek nem tudják, hogy mi történik a területen. Oszoli Dénes válaszában ismerteti. hogy az önkormányzat finanszírozza a kérdőívek kiküldését a Magyar Postával kötött szerződése alapján, a sokszorosítás pedig a városháza nyomdájában történik. Dr. Hoppál Páter kérése volt, hogy legalább két hetet kell biztosítani a lakosságnak a válaszadásra, mert ez fontos dolog és erre meg kell adni az időt. Megjegyzi, hogy nem kötelező válaszolni a kérdőívre. A testület nem döntheti el, hogy kit érdekel, és kit nem érdekel a kérdőív, ez nem egy demokratikus hozzáállás. Nemcsak a lakosság, hanem a részönkormányzat véleményére is kíváncsi, de fenntartja a döntési jogot a kiküldendő tájékoztató végleges tartalma tekintetében, mivel a tájékozatót ő írja alá, mint a terület képviselője. A tájékoztatás azért is fontos, mert tapasztalata szerint jelentősen torzulnak az információk. A decemberi közgyűlésen fogadták el a kérelmet és utána már olyan hírek keltek szárnyra, hogy a képviselő tisztasági fürdőt akar és népkonyhát. Hasonló tapasztalatai voltak a legutóbbi képviselői fogadóórán is és ezek alapján indokoltnak tartja a részletes tájékoztatás megadását. A dr. Pollák Gábor kérdéseire válaszolva elmondja, hogy nem tartja megfelelőnek, hogy a szórólapon szerepeljen az, hogy a 47 millió forint az ingatlanok eladásából lesz fedezve, mert ebben a kérdésben a költségvetés úgy döntött, hogy ezt az összeget a évi költségvetésből kell biztosítani. Bevételről csak ingatlan eladás esetén beszélhetnek. Ez pedig akkor lehetséges, ha a funkciók kiköltöznek azokból az épületekből. Bonyolult, de bele lehetne írni, hogy ha megvalósul a program, akkor mi fog történni, de nem mindegy, hogy melyik verzió valósul meg. A és B verzió esetén felszabadul a Szabolcsi út 63. és az Arany János u. 23. sz. alatti ingatlan is. C változat esetén csak a mostani rendelő adható tovább. Nem érezte szükségét ebbe belebonyolódni, annak ellenére, hogy valóban a felvetésről van szó. Megjegyzi, hogy korábban is szó volt arról, hogy ha fölöslegessé válnak az ingatlanok, akkor eladja azokat az önkormányzat. Az önkormányzatnak joga van dönteni úgy, hogy amennyiben a megvalósítani szándékozott program olyan mértékben eltér a támogatási kérelemtől, hogy az nem

5 5 lenne fenntartható, akkor ezt a támogatási lehetőséget, ebben a formában nem kívánja igénybe venni. A részönkormányzat hozhat állásfoglalást, de az csak tájékoztató jellegű lesz az önkormányzat közgyűlése felé. Ezért szerepel a C pontban feltételesen, hogy adott esetben a támogatástól is eleshetnek. Ami 2013 márciusában nyert, az a december 13-án elfogadott tervezési program, amiben benne van a szociális étkeztetéstől az orvosi rendelőig minden funkció. Dr. Pollák Gábor szerint ez alapján a veszély az A és B pontban is benne van. Oszoli Dénes szerint ott is van valóban van eltérés az eredeti programhoz képest és ez egyre nagyobb, ahogy haladnak a C verzió felé, ahol már egyáltalán nincs orvosi funkció. Dr. Pollák Gábor szerint a feltett a kérdésben már benne van a válasz, sugalmazottnak érzi a tájékoztatót e tekintetben. Oszoli Dénes az egészségügyi funkció az A verzióban erősebben jelenik meg a gyermekorvosi rendelővel, a B változatban pedig csak a két körzeti rendelő szerepel. Veszélynek érzi, hogy a C változat tartalmában jelentősen eltér - az orvosi program hiánya miatt - az eredeti kérelemtől. Két rendelőre azért van szükség az épületben, mert az Arany János úti rendelő jelenleg is két körzetet lát el, csak helység hiányában nincs lehetőség arra, hogy két rendelőt biztosítsanak. Ez tehát egy kényszermegoldás. Dr. Horváth István körzeti orvos szerint az ÁNTSZ elfogadja, hogy egyszerre csak az egyik rendelőben legyen rendelés, a másik rendelőt pedig intim szobának lehet használni. Itt a beteg az orvosával négyszemközt tud beszélgetni. A B változat a minimum programja a két orvosi rendelős változatnak. Horváth doktor kérése, hogy az orvosi program lagalább olyan módon jelenjen meg, ahogy a B verzióban szerepel. Megjegyzi, hogy ez a korábbi, még a Szabolcsi út 63-ba tervezett egészségügyi központ változat esetében is így szerepelt. Dr. Pollack Gábor szerint Dr. Horváth István egy magánpraxis tulajdonosa és ezért nem az ő kérését kell elsősorban teljesíteni a program véglegesítése során. Oszoli Dénes szerint ha nem készül két rendelő, akkor a másik rendelő helyett kell egy intim szobát kialakítani ami ez egy praktikus megoldást jelent. Sok nem nyerhető azzal, ha az intim szoba helyette egy másik, új funkciót terveznek be, A patika feltételesen szerepel a tájékoztatóban, mert logikusnak tartaná és szintén a körzeti orvos részéről vetődött fel, hogy járják körül ezt a megoldást is. Az orvosi rendelő mellett üzemelő patika gyakori megoldás. Tisztázni kell a feltételeket. A kérdőívben azért szerepel, hogy az igényt felmérjék. Logikusnak tűnik, hogy a településrész központban patika is működjön, ami gyalogosan is jól megközelíthető. A közösségi ház lényege, hogy a településrész központjában van. A megoldás településfejlesztési szempontból is logikus lenne. Ha azonban nincs ilyen vállalkozó, vagy jogi akadály van a patika létesítésének, akkor más funkció lesz helyette. Dr. Pollack Gábor hibának tartja, hogy annak ellenére, hogy a jogi lehetőség nem adott, mégis megszavaztatják arról az embereket.

6 6 Oszoli Dénes szerint logikus, hogy szavazzanak róla, mert fel kell mérni a véleményüket. Szabolcs Péterné szerint a Hősök terén dolgozó patikus tiltakozni fog a terveztt gyógyszertár ellen. Dr. Pollack Gábor megerősíti korábbi véleményét, hogy az önkormányzat megelőzte a részönkormányzatot azzal, hogy a kérelembe belefoglalta az egészségügyi funkciót és azzal takarózik, hogy ha nem lesz megvalósítva ilyen típusú funkció, akkor nem kap támogatást a településrész. Oszoli Dénes szerint utóbbinak fennáll a veszélye. Belányi Lajosné ismerteti, hogy több órán keresztül egyeztetett Moór Eszterrel ebben a kérdésben, de számára még sok a nyitott kérdés. Az elnök asszony meghatározta, hogy mikorra kell a részönkormányzat döntésének megszületnie. Úgy informálták, hogy április 1-vel ki akarja vezényelni a közfoglalkoztatottakat és elkezdik a nem építési engedély köteles munkákat. A funkciók kapcsán azt mondta az elnök asszony, hogy 3 funkciót kell megjelölniük és a város szempontjából jó lenne, ha az orvosi rendelő oda kerülne, de ez nem kötelező. Az előzmények alapján az önkormányzat saját belátása szerint fog dönteni és továbbra nem érti, hogy a részönkormányzatnak miért kell erről most tárgyalnia. Egy dolog kétséges, hogy a részönkormányzat költségvetésének egy bizonyos összege is belekerült a program költségvetésbe és ebben kell a részönkormányzatnak a gyors döntését meghoznia. Azonban ha ezt nem szavazza meg a testület, akkor az elnök asszony szerint elviszik ezt a támogatást máshová. Véleménye szerint ez az elsődleges döntés és ezért kellett volna a költségvetésről tárgyalniuk a mai ülésen. Ezt várja a bizottsági elnök asszony és a Pénzügyi Gazdasági Bizottság is. Parttalannak tarja a jelenlegi vitát, továbbá a lényegről nem beszélnek. Meglátása szerint a pályáztatással, tervezéssel fél év fog eltelni. Kérdezi, hogy ki ad arra garanciát, hogy a ház egyáltalán meg fog épülni. Fennáll a veszélye, hogy esetleg a parkoló készül csak el, vagy az ablakok helyezik be. Sok a megválaszolatlan kérdés, és nem kizárólagosan az orvosi rendelővel kapcsolatosan, mert azt a lakosság előbb utóbb megemésztené. Fontos dologról a pénzről nem beszélnek, pedig az ezzel kapcsolatos döntést várja az elnök asszony. Erről pedig, ha nem ismerik a költségvetést, nem tudnak dönteni. Ismét javasolja, hogy zárják le a napirendet. Csermák Lajosné megjegyzi, hogy hogy a bizottsági elnök asszonynak is tudomása van arról, hogy erről folyamatos az egyeztetés köztük. Két éven keresztül beszélnek arról, hogy az orvosi rendelő problémáját meg kell oldani. Moór Eszter is javasolta, hogy a közösségi ház és a rendelő egyben valósuljon meg és vagy hozzájárul a részönkormányzat 5 millió forinttal, vagy nincs miről beszélni, mert átcsoportosítják ezt az összeget máshova. Tóth János felhívja az részönkormányzat vezetőjének a figyelmét arra, hogy ebben a témában nekik hosszú évtizedekre visszanyúló vitáik vannak. Ennek eredményeként egyöntetű a civil szervezetek állásfoglalása arról, hogy közösségi

7 7 házat szeretnének. Az orvosi rendelő már nem téma, mert megoldódott az a kérdés. Az utóbbi időben neki senki nem jelezte, hogy ez problémát jelentene. Az előző részönkormányzati időszakban sok vita volt a kérdésről, akkor úgy egyeztek meg, hogy közösségi ház kell a területnek. A Garainé Molnár Edit és Kis Varga István vetette fel először azt a változatot, hogy az orvosi rendelő legyen a közösségi házban, de később a képviselő asszony megváltoztatta az álláspontját. Úgy érzi, hogy a részönkormányzat vezetője mást akar a területre erőltetni és próbálja a helyi közösségeket egymás ellen hangolni a tájékoztatóval. Félő, hogy azok fognak dönteni, akik nincsenek tájékozódva kérdésben és akik dolgoznának a közösségi házban, azok kerülnek majd lehetetlen helyzetbe ez által. Nem érti, hogy a részönkormányzat vezetője miért erőlteti ezt a verziót. Kifogásolja a tulajdonban lévő épületek eladási szándékát is. Álláspontja szerint kerüljön oda a rendelő, amely helyszínben az elmúlt évek során megegyeztek. Úgy érzi, bizonyították az elmúlt év programjaival, hogy lenne igény a közösségi házra. Elment több mint 10 év és megint másfelé vesz irányt a kérdés. Úgy érzékeli, hogy a város sarcolja a részönkormányzatot azzal, hogy átcsoportosítja a támogatást, ha nem olyan döntés születik, pedig kötelessége lenne, hogy egy ekkora területen biztosítsa a közösségi házat és nem a rendelőt, mert azt máshogy is meg lehet oldani. Legyen közösségi ház úgy, ahogy az itteni közösség 10 év kívánja. A többség szava döntsön ne egy-két ember elképzelése. Moór Eszter március 21-ében határozta meg a döntési határidőt. Kérdés, hogy akkor most döntési kényszer van, vagy nincs. Dr. Hoppál Péter és a polgármester is személyesen mondta neki, hogy itt közösségi ház fog megvalósulni. Kéri a részönkormányzat vezetőjétől, hogy képviselje azt, amit a helyi közösségek is akarnak. Megérkezik Benczik Imre részönkormányzati tag. Oszoli Dénes szerint attól, hogy orvosi rendelő is létesül az épületben, attól az még közösségi házként is működhet, mert a funkciók elkülöníthetők. Közösségi házat és orvosi rendelőt is akarnak. Attól, hogy a jelenlegi orvosi rendelő határozatlan idejű engedéllyel rendelkezik, attól az még nem ideális körülmények között működik, illetve nem jó helyen. Ha a feltétel úgy adódik, hogy orvosi rendelővel együtt tudják a közösségi házat megvalósítani akkor azt javasolja, hogy ragadják meg ezt a lehetőséget. Az Összefogás Mecsekszabolcsért Egyesület petíciója utána a polgármester a Pécsi Városfejlesztő Zrt-t kérte fel, hogy figyelje a futó pályázatokat. Ezt követően jelezték részére, hogy olyan pályázati lehetőség adódott, hogy óvodával együtt lehetne megvalósítani a házat. Ezt leállította, mert van elegendő férőhely a telelpülésrészen. Viszont az orvosi rendelő kérdése kapcsán fenntartja, hogy az nincs megoldva. Nem véletlenül volt az a gondolat 2006-ban hogy a Szabolcsi út 63-ban legyen kialakítva a rendelő. Álláspontja szerint van ilyen helyi igény. Az ellenvetés a két szintes verzió ellen az volt, hogy ha földszinten megvalósítják az orvosi rendelőt, és elfogy a pénz akkor nem valósul meg a közösségi ház, a nagyterem, mert az emelet már nem lesz befejezve. Erre azt válaszolta, hogy ettől abban az esetben nem kell tartani, ha egyben kapnak egy olyan támogatási

8 8 lehetőséget, ahol a két szintet meg tudják valósítani. Amennyiben nincs ilyen lehetőség, hanem csak araszolva, helyi civil és vállalkozói összefogással úgy tudják megvalósítani - ahogy el is indította ősszel a polgármester, hogy előbb takarítanak majd ablakokat helyeznek el, aljzatbetont késztenek -, akkor ő is azon párton van, hogy a földszinten kell első ütemben kialakítani a közösségi nagytermet mert az az elsődleges és csak ha tovább tudnak lépni, akkor kell az emeletet befejezni illetve átgondolni, hogy esetleg a közösségi nagyterem felkerüljön oda. A mostani támogatás esetében azonban másról van szó, mert a támogatásból a két szint megvalósítható és ez logikus lépés lenne. Nem a maga véleményét akarja ráerőltetni a többségre, ezért szerkesztett kérdőívet, hogy a mások véleményét is megismerje. Szabolcs Péterné megjegyzi, hogy a részönkormányzat és a civil szervezetek is arról döntöttek, hogy csak közösségi házat szeretnének. Oszoli Dénes szerint, ha a megvalósulás feltétele az orvosi rendelő, akkor azzal együtt valósuljon meg a közösségi ház. Belányi Lajosné megjegyzi, hogy a rendelő nem feltétele a közösségi háznak, csak egy lehetőség. Különbség van a között, hogy lehetősége van a részönkormányzatnak arra, hogy gondolják át, hogy esetleg betehető az orvosi rendelő, illetve, hogy vagy beteszik, vagy nem lesz támogatás. Ha a rendelő a feltétel, akkor miről vitáznak, a város magától megoldja a kérdést. Szabolcs Péterné változatlanul fenntartja, hogy a Margit utcától északra a szórólapok ne menjenek ki, mert az UNDP-nek van itt egy programja ami kapcsán most kérdőíveznek a közösségi térként működő Jó Szerencsét Mozival kapcsolatosan. Ezzel a kérdőívvel megzavarnák az embereket, nem fogják érteni azt és a mozi épületére fognak gondolni. Csermák Lajosné szerint már 2010-ben is volt egy kérdőívezés, mely alapján a mozi épületében is szerettek volna orvosi rendelőt. Belányi Lajosné kérdezi, hogy a testület a visszaérkező kérdőívek hány százalékát fogadja el küszöbnek az érdekelt terület tekintetében, hogy lesz a lehatárolás és hány százalékot lehet figyelembe venni. Oszoli Dénes kifejti, hogy ebben a kérdésben is kíváncsi a részönkormányzat véleményére, nem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Azt tudják csak értékelni, ami visszajött. Nem ért egyet azzal, hogy a Hősök terét vonják ki a tájékoztatásból, mert egy 160 m 2 -es közösségi terem nincs a területen máshol. A Jószerencsét Moziból kialakítandó közösségi térnél nagyobb helyiség van a Komlói út 195-ben. Közösségi rendezvény, nagyrendezvény, lakodalom esetén a Hősök téren lakó emberek is igénybe vennék a megvalósuló nagytermet, tehát az egész településrészre vonatkozik ez a fejlesztés. Belányi Lajosné ismét megkérdezi, hogy hány százalék az, ami eldöntheti ezt a kérdést.

9 9 Oszoli Dénes álláspontja szerint, a visszaérkezett kérdőív információ lesz a számukra. Akármennyi kérdőív is jön vissza az egy tájékoztatás lesz az önkormányzat és a részönkormányzat számára egyaránt. A nagyon kis számú észrevételt természetesen olyan súlyon veszik majd figyelembe. Dr. Pollák Gábor szerint a részönkormányzat elnökének joga van tájékoztatásra és a kérdőív kiküldésére. Erről beszélgethetnek, a részönkormányzat azt figyelembe veheti, illetve figyelmen kívül is hagyhatja saját döntése meghozatala során. Ezt pedig az önkormányzat szintén vagy figyelembe veszi, vagy sem. A részönkormányzat tehát hozhat a kérdőívekkel ellentétes állásfoglalást is és majd a lakosság eldönti, hogy akar-e olyan részönkormányzatot, ami a véleményét felülbírálja. Oszoli Dénes egyetért azzal, hogy a részönkormányzat hozhat más állásfoglalást, mint ami a szavazatokból kiderült. A közgyűlési határozatban az szerepel, hogy a 47 millió forintot kerüljön beépítésre a városi költségvetésbe. Ez megtörtént, de arról hogy ennek része az 5 millió forint, az már nem került beépítésre. Ezt az ellentmondást tisztázni kell. Javasolni fogja a költségvetés tárgyalásánál, hogy a rendelőre elkülönített 2,8 millió forintos maradványnál többről ne nyilatkozzon a részönkormányzat. Belányi Lajosné nemrég azt a tájékoztatást kapta hogy a 47 millió forintban szerepel a 5 millió forint is. Oszoli Dénes megismétli, hogy a költségvetésben 47 millió forint szerepel, illetve szerepel az a 20 millió forint is amit a részönkormányzatok kapnak meg. A költségvetési rendelt viszont arról nem rendelkezik, hogy ebből a pénzből mennyit és hova tegyen. A decemberi előterjesztésből mint egy ajánlásként olvasható ki, hogy a részönkormányzat 5 millió forinttal járuljon hozzá a költségekhez. Az előterjesztésben van az ellentmondás, hogy az 5 millió forint a 47 millió forinton felül van, vagy ennyivel kevesebbet fog a költségvetés költeni erre a projektre. Szabolcs Péterné kérdezi, hogy ki fogja a kérdőíveket értékelni. Oszoli Dénes válaszolva elmondja, hogy a részönkormányzat fogja az urnákat bontani és a szórólapokat értékelni. További hosszászólás nem lévén lezárja a napirendi pont tárgyalását. 2.) A Szabolcsi út sz. épület vízfogyasztásának elszámolásával kapcsolatos állásfoglalás Oszoli Dénes előterjesztőként elmondja, hogy ez a kérdés is érinti az településrészi önkormányzat költségvetését. A Szabolcsi út sz. alatti társasházban közösségi ház, üzletek és lakások is működnek. A fő vízmérő óra és a mellékvízmérő óra értéke között jelentős különbség mutatkozott. A Tettye Forrásház mulasztása volt, hogy a különbséget késve és egyben számlázta le visszamenőleg 2012-ben forinttal. Ez a mellékvízmérők arányában szétosztásra került: Drávavölgyi Jánosné fodrászata forintot, Dr. Koniorczyk Mátyás forintot, az önkormányzat forintot, Kittl János forintot fizetett be. Drávavölgyiné

10 10 sérelmezi az elosztást, mivel kiderült, hogy volt egy csap a főmérő után a mellékvízmérők előtt, ahonnan a fűtésrendszert töltötték fel a közösségi ház részére az évek során és nem lehet másra hivatkozni, mint hogy ez a vízkülönbözet a feltöltésekből adódik. Aránytalannak érzi, hogy ezt velük fizetteti ki a részönkormányzat. A közösségi ház rezsiköltségét a részönkormányzat fizette 2012 július 1-ig. Ebben az időszakban jelentkezett ez a többlet és ő is úgy gondolja, hogy a részönkormányzat rezsiköltségébe tartozik. Belányi Lajosné kérdezi, hogy mi a biztosíték arra, hogy nem más használta el a vizet. Álláspontja szerint ez kivizsgálhatatlan. Czirkos Kelemen a közösségi ház üzemeltetőjeként elmondja, hogy erről a csapról került feltöltésre az egész fűtési rendszer egy slagon keresztül. Most a háznak a csaprendszeréről, hátulról történik ez a feltöltés. Véleménye szerint Drávavölgyi Jánosné és Koniorczyk Mátyás úgy látta, hogy ez egy támadási lehetőség, amivel meg tudják támadni a részönkormányzatot. Igaz, hogy ez egy mellékmérő által nem mért mennyiség, utólag nem tudják behatárolni, hogy mi történt. Az ő tudomása szerint is korábban a rendszer feltöltésére használták ezt a csapot, ami azóta megszüntetésre került. Oszoli Dénes tájékoztatja a testületet, hogy Koniorczyik Mátyás saját költségén egy független rendszert épített ki. A részönkormányzat állásfoglalását abban kérné, hogy jogosnak ítéli e azt, hogy a költség a részönkormányzatot terheli és nem a lakókat, hiszen a vízmennyiség a közösségi ház fűtési rendszerére volt felhasználva. Dr. Pollák Gábor javasolja, hogy számítsák ki, mennyi m 3 a rendszer feltöltés egy évben, és hogy ez alapján adódhat-e ekkora összeg. Kérdezi, hogy hitelesek-e az almérők. Oszoli Dénes válaszában elmondja, hogy hitelesek, mert a szolgáltató ez alapján küldte ki a számlát. A számlázási időszak től ig tart, összesen 26 hónap. A számlázás attól az időszaktól indul, amikor a Tettye Forrásház Zrt. átvette a szolgáltatást. Koniorczyik azért épített ki saját költségen egy önálló rendszert, mert többet nem akar 80 ezer forintos számlát fizetni és nem kíván vitás helyzetekbe kerülni. A számítás alapján kb m 3 vízmennyiségről lehet beszélni, ez viszont nem fűtés feltöltési mennyiség. Czirkos Kelemen tájékoztatja a részönkormányzatot, hogy amióta kész van az új rendszer, azóta a főmérő és az almérő közti eltérés kevesebb mint 1 m 3 -t tesz ki. Véleménye szerint csőtörés történt korábban a rendszeren belül. Oszoli Dénes szerint két dolgot kell tisztázni. Az egyik, hogy meg kel vizsgálni, milyen főóra állással indított az új szolgáltató én. Továbbá kérdés, hogy volt e cserélve az átvételkor a vízóra vagy sem. A Tettye Forrásház Zrt. ha számlával tudja a fogyasztó igazolni a mérőóra állást, akkor elfogadja azt. A másik kérdés, hogy a főóra leolvasások mikor történtek és mi szerepelt rajtuk.

11 11 Ilyen különbözet esetén - akár felöltés, kocsi mosás vagy csőtörés történik -, abból nem keletkezik szennyvíz. Kérdés, hogy ha különbözet adódik, akkor miért számol utána csatornadíjat is a Tettye Forrásház Zrt. Egy gyönge szivárgás tud ekkora különbözetet okozni. Átlagban kb. havi 8 m 3 vízmennyiségről van szó. Czirkos Kelemen szerint ezeket a számlákat az önkormányzat is megkapta, ott is fellelhetők. Megjegyzi, hogy a közösségi ház vezetékhálózata is felújításra szorulna. A főmérő és a mellékvízmérők között nagy a távolság. Benczik Imre szerint csak úgy fogadja el a szolgáltató a csőtörést, ha szakemberrel javítatják ki és dokumentálják is azt. Oszoli Dénes kérdezi, hogy milyen állásfoglalási javaslata van a testületnek. Dr. Pollák Gábor szerint a részönkormányzat közpénzekkel gazdálkodik ezért bemondásra nem tudja kifizetni ezt az összeget. Véleménye szerint amíg nem kerül bebizonyításra, hogy ez ténylegesen a részönkormányzat kezelésében lévő közösségi háznak a fogyasztása addig nem fizethetik ki, maximum a két fűtési szezon alatt történő négy feltöltést lehet elismerni. Czirkos Kelemen kiegészíti a javaslatot azzal, hogy a részönkormányzat megvitatta a kérdést, és javasolja, hogy ellenőrizzék a mérőállásokat. Oszoli Dénes véleménye szerint a feltöltés kompenzálva lett a különbözet befizetésével. Az, hogy megállapítható, hogy nincs különbség a mellékmérők és főmérők között az azt jelenti, hogy nem a közösségi ház szakaszán szivárog a víz, tehát más szakaszon jelentkezett a többlet elfolyás. Dr. Pollák Gábor kiegészíti, hogy esetleg más is hozzáférhetett a csaphoz nem csak a ház kezelője Oszoli Dénes összefoglalva az előzményeket elmondja, hogy a részönkormányzat nem látja bizonyítottnak, hogy a jelzett vízfogyasztás különbözet a közösségi ház fogyasztási oldalát terhelte, ezért a Tettye Forrásház által arányosan szétosztott teherviselés módosítását olyan módon, ahogy a társasház másik három érintett fogyasztója kéri - az az hogy részükre térítse meg az általuk korábban befizetett többletdíjat -, nem támogatja. Ugyanakkor indokoltnak tartja a fő vízmérőóra leolvasások visszamenőleges ellenőrzését a jelzett időszakban. Amennyiben vélelmezhető, hogy mellékmérővel nem mért vezetékszakaszon szivárgásból jelentkezik ez a jelentős kb. 200 m 3 -es különbözet, abban az esetben nem tartja indokoltnak a Tettye Forrásház Zrt részéről a szennyvízdíj felszámolását. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi állásfoglalást hozta:

12 12 Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 4/2013. (03.27.) számú á l l á s f o g l a l á s a a Szabolcsi út sz. épület vízfogyasztásának elszámolásával kapcsolatosan 1. A településrészi - önkormányzat nem látja bizonyítottnak, hogy a jelzett vízfogyasztás különbözet a közösségi ház fogyasztási oldalát terhelte, ezért a Tettye Forrásház által arányosan szétosztott teherviselés módosítását olyan módon, hogy a településrészi - önkormányzat a társasház másik három érintett fogyasztója részükre térítse meg az általuk korábban befizetett többletdíjat nem támogatja. 2. A településrészi - önkormányzat indokoltnak tartja a fő vízmérőóra leolvasások visszamenőleges ellenőrzését a jelzett időszakban és amennyiben vélelmezhető, hogy mellékmérővel nem mért vezetékszakaszon szivárgásból jelentkezett ez a jelentős kb. 200 m 3 -es különbözet, abban az esetben nem tartja indokoltnak a Tettye Forrásház Zrt részéről a szennyvízdíj felszámolását. Határidő: április 25. Kapják: Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője Sándor Zsolt elnök, Tettye Forrásház Zrt. Drávavölgyi Jánosné és társai 3.) Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat évi munkaterve (szóbeli előterjesztés) Oszoli Dénes felkéri Gáspár Róbertet, hogy ismertese a évi munkaterv tervezetet. Gáspár Róbert ismereti az általános célok és a feladatok felosztása fejezetek tartalmát. Oszoli Dénes kérdezi, hogy van-e módosítási javaslat ehhez képest. A részönkormányzat a feladat felosztás tárgyában egyeztet. Oszoli Dénes összefoglalja, hogy a tavalyi feladatmegosztás egyenlőre nem változik. Gáspár Róbert ismerteti, hogy 2012 márciusában volt megtartva a településrészi önkormányzat előző évi működéséről szóló tájékoztató lakossági fórum.

13 13 Szabolcs Péterné javasolja, hogy a Jónás Gergő civil referens által tartott pályázati tájékoztatóval együtt kerüljön lebonyolításra a lakossági fórum április végén a költségvetés elfogadása után. Oszoli Dénes javasolja, hogy az új körzeti orvost is hívják meg az április 25-i ülésre. Gáspár Róbert közművelődési megállapodás értékelése, közösségi házak üzemeltetés és a civil szervezetek beszámolója is szerepelt az előző évi munkatervben. Oszoli Dénes javasolja, hogy ezek legyenek a május 09-i ülésen megtartva. Gáspár Róbert szintén 2012-ben volt a közbiztonság helyzetéről, illetve a részönkormányzat területén folyó sporttevékenységekről tájékoztató. Oszoli Dénes nem érzi feleslegesnek a tájékoztatók megtartást. Javasolja a június időpontot. Megjegyzi, hogy több sportklub is igényelne támogatást a költségvetésből. Gáspár Róbert a folytatásban elmondja, hogy július és augusztus nyári szünet lenne, szeptemberben a településrészen megtartott rendezvények értékelésére kerülne sor. Szabolcs Péterné javasolja, hogy a településrész óvodáinak és iskoláinak bemutatkozása is legyen megtartva ebben a hónapban. Gáspár Róbert ismereti, hogy az októberi ülésen lehetne áttekinteni a részönkormányzat területén folyó fejlesztéseket, a évi költségvetési helyzetét, a költségvetés felülvizsgálatát, és a rendezvények előkészítését. Tavaly novemberben téma volt településfejlesztési kérdések, a közterületek (buszmegállók, játszóterek) állapotának tárgyalása és a rendezvények előkészítése Szabolcs Péterné javasolja, hogy októberre hívják meg az UNDP-t is, hogy tartson beszámolót tevékenységéről, illetve a Jónás Gergő civil referens ismét adjon tájékoztatót a Komplex Telep Program aktuális helyzetéről Oszoli Dénes felteszi szavazásra a évi munkaterv javaslatot. Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta:

14 14 Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 5/2013. (03.27.) számú h a t á r o z a t a a Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat évi munkatervéről A Településrészi Önkormányzat a évi munkatervét az előterjesztés tárgyalása során elhangzott módosításokkal együtt elfogadja. Határidő: Kapják: azonnal a Településrészi Önkormányzat vezetője és tagjai Belányi Lajosné részönkormányzati tag távozik. 4.) A tervezett új buszmenetrend településrészt érintő változásai (szóbeli előterjesztés) Gáspár Róbert tájékoztatójában előadja, hogy testület által feltett kérdésekre a Tüke Busz Zrt. megküldte a válaszokat. Az első kérdés a Hősök terére 17 óra után érkező járatokról szólt. A szolgáltató tájékoztatása szerint a jelenlegi menetrendben után óránként három járat közlekedik a 31-es, illetve a 31A vonalán, 17.15, és kor. A tervezetben a 4-es vonalon (Uránváros Főpályaudvar Hősök tere) óránként kettő járat közlekedik után, kor és kor, továbbá új viszonylatként belép a 17- es a Budai állomás és Árpádtető között, amelyen kor és kor is közlekedik járat, tehát a járatindítások száma és a férőhely kapacitás változatlan a 17 óra utáni időszakban. A második kérdés az úgynevezett buszvonatok kérdésköre volt. A kimutatás alapján reggel 6-8 óra között a fehérhegyi vonalon nem lesz buszvonat. A Hősök tere kapcsán hamarosan átküldik az utas felmérés eredményeit, mely az új menetrendet is megalapozta. Az új menetrend alapján készült kimutatás szerint a Mecsekszabolcsra most 49, a jövőben 60 járat érkezik, csak Fehérhegy végállomás viszonylatban 97 járat érkezik most és 65 fog érkezni a jövőben. Összesítve Fehérhegyet most 213 járat érinti és a jövőben ez a szám 185-re módosul. A Hősök terét most 67 járat érinti, ez a jövőben ez 60-ra fog módosulni. Süvecz Lászlóné megjegyzi, hogy továbbra sem támogatja a félórás menetrendet, a mai 20 perces időtáv is soknak tűnik. Azt remélte, hogy sűrűbbek lesznek a járatok. Gáspár Róbert van olyan óra, amikor sűrűbb lesz a menetrend, és van olyan, amikor ritkább lesz a Hősök tere viszonylatában.

15 15 Csermák Lajosné jelzi, hogy kérelmeznék a Tüke Busz Zrt-től a Hősök terén a buszmegálló áthelyezését úgy, hogy a felszállás az ABC előtt történjen a gyerekes anyukát, kisgyerekek védelme érdekében. Oszoli Dénes megjegyzi, hogy a Templom téren is különválasztásra került a leszálló és a felszálló hely. A Hősök terének keleti oldal alkalmasnak tűnik a megálló kialakítására. Visszatérve a menetrendre elmondja, hogy sajnos komoly problémát jelent a közösségi közlekedésben a járatkimaradások magas száma. Az új buszmenetrend feltétele új buszok beszerzése lesz. 5.) A Templom téri szelektív gyűjtőedények elhelyezése (szóbeli előterjesztés) Oszoli Dénes az előterjesztés kapcsán kifejti, hogy közmű fölé nem lehet elhelyezni gyűjtőedényeket. A korábban a buszmegállóhoz javasolt szelektív gyűjtőszigetet nem támogatta és az alternatív helyként megnevezett leszállóhely sem volt megfelelő. A javaslat amit Belányi Lajosné is elfogadott az, hogy a Klapka utcából legyen kijelölve egy terület. A gyűjtősziget szilárd burkolatot és kerítést kap beton alapozással, ezért nem kerülhet közmű fölé, mert ahhoz hozzá kell férni. Az új gyűjtőszigetek fém, billenős tetejű kukák lesznek és nem éghető anyagból készülnek. Az új javaslat ugyan központi fekvésű, de a Templom tér látványát nem határozza meg, a keleti oldalról lehetne hozzáférni Szabolcs Péterné szerint félő, hogy kiesik és nem fogják használni. Oszoli Dénes szerint inkább az a félő, hogy azok akik nem rendelkeznek szerződéssel a szolgáltatóval, este kocsival lerakják a szemetet, illetve bele is helyezik a szelektív gyűjtőedényekbe a kommunális hulladékot. A városban a legrosszabb morál e tekintetben Szabolcsban tapasztalható, de ezt nem a falusiak okozzák. Czirkos Kelemen nem javasolja, a főtérre telepíteni a gyűjtőszigetet a sok rendezvény miatt. A Klapka utca sarkára szokták a légvárat telepíteni. Javasolja megvizsgálni, hogy honnan származik a szemétmennyiség. Az Arany János utca környékén nincs szelektív hulladékgyűjtés ezért egyet a kisbolthoz lehetne telepíteni. A másikat a Cser tető, Szabadságharc utca és a környékére lehetne kitenni. Ha ezekre a helyekre is telepítenének gyűjtőket, akkor kevesebb szemét jutna le a főtérre. Oszoli Dénes ebben a projekten nincs lehetőség többlet igény jelzésére. A kérdés csak annyi, hogy hova kerüljön telepítésre. A tér nyugati oldal tele van közművekkel. A javasolt helyszínt a lakók is jobban szemmel tudják itt tartani. Felteszi szavazásra a javaslatot Megállapítja, hogy a településrészi önkormányzat 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi állásfoglalást hozta:

16 16 Pécs-Mecsekszabolcs Településrészi Önkormányzat 6/2013. (03.27.) számú á l l á s f o g l a l á s a a templom téri szelektív gyűjtőedények elhelyezéséről A Településrészi Önkormányzat a templom téri szelektív gyűjtőedények elhelyezése kapcsán a Klapka utca mentén kijelölt változatot támogatja. Határidő: április 25. Kapják: Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője 6.) Tájékoztató a Lakhatási integrációt modellező szociális célú település rehabilitációs kísérleti projektek megvalósítása című pályázat aktuális helyzetéről, Tájékoztató a Komplex Telep Program aktuális helyzetéről Oszoli Dénes javasolja, hogy a két napirenddel kapcsolatban fogadják el a Jónás Gergő civil referens által készített összefoglalót, aki az április 25-i tájékoztatóján már többet is tud mondani, mert a DDOP Településrehabilitációs modell program pályázata jelenleg még nincs elbírálva. Szóban annyival egészítené ki az írásos anyagot, hogy mind a három pályázat a Hősök tér környékére fókuszál. A TÁMOP /1Komplex Telep Programról már tartottak tájékoztatót. Sajátossága, hogy főleg humán jellegű, a pénzfelhasználás nagyrészt oktatásra és képzésekre fordítódik, és csak 15% fordítható műszaki beruházásokra. Ez utóbbi a Jószerencsét Mozi felújítására vonatkozik. Ehhez az önkormányzat költségvetési támogatás is szükséges. A jövő héten történik a szerződéskötés, így a kivitelezés áprilisban megkezdődhet. A második TIOP Lakókörülmények javítása pályázat sajátossága, hogy a TÁMOP-os pályázat nyertesei részére hozzáférhetővé válik a György-telepi lakó ingatlanjaiknak felújítása. Lakásokra, szennyvíz bekötésekre lehet fordítani ezt a támogatást. A harmadik pályázat a Hősök tere és környékére vonatozik. Ebben közterület fejlesztés is szerepel, de itt nincs még eredmény.

17 17 7.) Egyebek, bejelentések Oszoli Dénes a településész költségvetés kapcsán tájékoztatásul elmondja ezer forintot fogadott el a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és ehhez társul a évi maradvány az az 2,8 millió forint. Összességében tehát 6,83 millió forinttal lehet gazdálkodni a 2013-as évben. Szabolcsi Péterné kérdezi, hogy számítógép és internet ügyben történt e előrelépés. Gáspár Róbert előadja, hogy a Magyar Telekom-ot keresték meg szóban és írásban is az ajánlatkérés tárgyában, de még a reagáltak erre, a helyszíni felmérést sem végezték el. Oszoli Dénes jelzi, hogy az óvodától kaptak eddig éves programtervet, a többi civil szervezettől még nem. Tóth János ismerteti, hogy három hét múlva lesz Szent György nap, ezért fontos lenne a költségvetés tárgyalása. Oszoli Dénes kéri, hogy a következő alaklomra előzetesen ben küldjék el a civilek az éves programterveiket és támogatási igényüket. Süvecz Lászlóné visszatérve a buszközlekedéshez megjegyzi, hogy ahol most van a leszálló hely ott lehetne a felszállás a Hősök terén. Oszoli Dénes ígértet tesz arra, hogy a Tüke Busz Zrt-nél tájékozódik az ügyben. Süvecz Lászlóné egy másik problémát is felvezet. Két évvel ezelőtt a villanyórák kihelyezésre kerültek a Hősök terén az épületen kívülre az elszaporodó áramlopások miatt. Ezelőtt két évvel ingyenes volt az áthelyezés a magánlakásban élőknek, mert a Pécs Holding elvégezte ezt. Most az E.On megállapította, hogy ez a megoldás balest- és életveszélyes megoldás. A bérlakások esetében a Pécs Holding Zrt. ismét elvégzi a munkát, a többi tulajdonosnak azonban 15 napja van arra, hogy önköltségen kiépítse ezer forintért a kívánt épületen belüli megoldást, különben lekapcsolják az áramot. A Pécs Holding Zrt. nem volt partner a kérdés kezelésében. Az E.On szerződésben az szerepel, hogy a villanyóráig az E.On feladata a kiépítés, de csak a vezeték vonatkozásában. Összesen 3, saját tulajdonban lévő lakást érint a kérdés. Személyre szóló írásos tájékoztatást nem kaptak, csak a szomszéd tájékoztatóját olvasták el. Dr. Pollák Gábor a többiekkel egyetértve javasolja, hogy forduljon írásbeli méltányossági kérelemmel a Pécs Holding Zrt-hez, mert egyébként az nem lenne köteles elvégezni a munkát. Oszoli Dénes továbbá javasolja, a reklamációt az E.ON felé azért, hogy a közös képviselőn keresztül történő hivatalos tájékoztatás elmaradt. Ez által lehet tájékozódni és időt is nyerni.

18 18 Czirkos Kelemen kérdése, hogy a volt iskola épületére nem helyeztek el hófogót, pótolni szükséges azt az építés során, illetve az épület és a templom előtti járdaszakaszon nincs eltakarítva a hó. Kérdezi, hogy a szelektív gyűjtőszigetek mikor fognak megvalósulni, mert az emberek több ponton helyezik el jelenleg a szemetüket. Oszoli Dénes szerint a problémát azok jelentik, akiknek nincs szerződésük a Biokom Kft-vel és a kommunális hulladék a szeletív gyűjtőedényekben helyezik el. Az illegális szemétlerakás régi problémát jelent a területen, de ebben a lakosságnak is össze kell fogni, hogy figyelmeztessék ezeket az embereket. Csermák Lajosné jelzi, hogy11 zsák döglött tollas csirke került illegális lerakásra a területen, a zsákokon név is szerepelt. A közterület felügyelet nem lépett az ügyben, de a gyepmester 2 óra múlva kijött és elvitték azokat. A kóbor kutyák is nagy problémát jelentenek, több esetben megtámadták a helyieket. Kérdezi, hogy a Hősök téren az étterem melletti épület kihez tartozik a Baltika utca sarkán, mert az épület fal omladozik és életveszélyes. Oszoli Dénes a polgármesteri hivatal műszaki osztályán bejelentést kell tenni az ügyben, de előtte tisztázni kell a pontos címet. Süvecz Lászlóné kérdezi, a hogy a Komplex Telep Program kapcsán szociális gondozói képzésre nyílik-e lehetőség. Úgy tudja, hogy ha korlátozott is a létszám, de ha nincs feltöltve a keret, akkor lehet rá még jelentkezni. Oszoli Dénes jelzi, hogy Csonkáné Utasi Katalin a Csilla a Gondviselés Házának intézményvezetője tud választ adni erre a felvetésre. Czirkos Kelemen kérdezi, hogy a Szabadságharc utca végén lévő ingatlanok estében a közműfejlesztés és a környezetterhelési díj ügyében történt-e előrelépés. Oszoli Dénes a két alternatíva közül döntés született, hogy melyik valósuljon meg. A gravitációs megoldás is megvizsgálásra került Belányi Lajosné kérése alapján, de mivel ennek magas volt az összege a nyomott vezetékes verzió kerül kivitelezésre. A tervek elkészültek, de a megvalósításhoz közmű társulatoknak kell létrejönniük. A Referatúrán Kálmány Zsolt az illetékes ügyintéző, akihez a felmerülő kérdésekkel fordulni lehet. Czirkos Kelemen jelzi, hogy a bányász emlékműnél a felirat betűinek egy része leesett. Süvecz Lászlóné elmondja, hogy a Bányász Történeti Alapítvány vállalta az emlékmű helyreállítását, de mivel 2012-ben nem készült el ezért lehetséges, hogy az egyesületüknek kell ezt felvállalni és a részönkormányzathoz, illetve a városhoz is fordulnak majd ez ügyben. A külsős cégek támogatására nem igen számíthatnak, de megkeresik őket is. A korábbi megoldás nem időtálló. Benczik Imre tájékoztatja a testületet, hogy a Botond utcában ismét beszakadt az útburkolat, mert az szakszerűtlenül került kialakításra.

19 19 Süvecz Lászlóné jelzi, hogy a posta előtti árok tisztítása is időszerű, közmunkásokkal kellene a feladatra felkérni. Oszoli Dénes több megtárgyalandó napirendi pont hiányában megköszöni a bizottság tagjainak munkáját, és az ülést 20 óra 45 perckor azzal zárja, hogy felkéri dr. Pollák Gábort az Mötv a szerinti jegyzőkönyv aláírására. K. m. f. Dr. Pollák Gábor részönkormányzati tag Oszoli Dénes a településrészi önkormányzat vezetője A jegyzőkönyvet készítette: Gáspár Róbert vezető-tanácsos

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 4/2014. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. március 26. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV

FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV FEJÉR MEGYE Ikt. szám: 362-7/2014 CSÁKVÁR VÁROS JEGYZŐKÖNYV 2014. február 5-én megtartott nyilvános üléséről Rendeletek: 1/2014. (II. 06.) az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetéséről 2/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252 E-mail:vagvolgyi@bekescsaba.hu

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-13/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. OKTÓBER 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében

Jegyzőkönyv. 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében Balatonfüredi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa ELNÖKE 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Szám: 1033-17/2009. Jegyzőkönyv Készült: Tárgy: 2009. április 2-án 8.30 órai kezdettel a Balatonfüredi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2007. október 25-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 15-én (csütörtökön) megtartott

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. december 16- án 09:00 órai kezdettel tartott üléséről Az ülés helye: Zalaegerszeg,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-3/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. február 4-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár Gyula

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. január 31-én (Csütörtök) 13.00 órakor tartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye: Medgyaszay Ház Nagykanizsa, Sugár u. 5. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 4-1/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2011. január 26-án megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Vörös Sándor

Részletesebben

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25.

2./ Beszámoló a Szöghatár Kft. 2010. III. negyedévi gazdálkodásáról Előadó: Zelei József ügyvezető igazgató (C4-426/2010.(XI.25. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 29/2010. sz. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 25-én 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N D E K :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. május 22-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet

259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-39/2010/JT 259-260, Z-261-Z-262, 263-278/2010. sz. határozat 20/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-12/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. március 27-én 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 709-13/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV

Egészségügyi és Szociális Osztály JEGYZŐKÖNYV Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága ESZ.267.155-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2012. február 15. napján a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben