Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Városháza Díszterme A Képviselő-testületi ülés időpontja: november 27. nyílt ülés Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester Dankó Dénes alpolgármester Csernai Ferencné Kracson Norbert Lukács Tamás Palicz István Pasztorniczky István Sárosi Józsefné Schweitzer Tamás Szabó János Szabó Lajosné Szőnyi István önkormányzati képviselők Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Márton Mihály a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csicsvári Miklósné a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bacskai Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Jarasovics Lászlóné Hétszínvirág Óvoda óvodavezető, Bágyi Pál Zemplén Idegenforgalmi Kft ügyvezető, Hercsik István Zempléni Hulladékezelési Közszolgáltató Kft ügyvezető, dr. Holhós Mária általános orvos. Tanácskozási joggal megjelent: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Jarasovics Lászlóné Hétszínvirág Óvoda óvodavezető A jegyzőkönyvet Bakos Tóth Ildikó szervezési referens vezette. A képviselő-testület üléséről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép.

2 2 Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Mielőtt a kötelező munka megkezdődött volna, köszöntötte Tóth Zsigmond urat, aki október 23-án az önkormányzat döntése alapján Díszpolgári Címet kapott. Azon a napon nem tudott részt venni más elfoglaltsága miatt a díjátadáson, ezért erre a mai testületi ülésen kerül sor. Köszöntötte Tóth Zsigmond urat, önkormányzati tanácsadónkat, korábbi képviselőnket. Megkérte, hogy a díj átadására fáradjon ki. Az október 23-i ünnepségen a méltatás elhangzott. Tóth Zsigmondról elmondta, hogy a korábbi években a Református presbiterium tagjaként tevékenykedett, mérnökként, képviselőként, és önkormányzati munkatársként rengeteg időt és energiát áldozott a város érdekében munkájával. A mai napig is ha szolgáltatói díjak számolásáról, vagy valamilyen tervezési munkáról van szó, akkor Tóth Zsigmondot kérjük meg véleményezésre, munkáját mindig precízen ellátja. Nagyon nagy segítség volt az önkormányzat részére a munkája, mivel minden nagyobb pályázat esetében szakmai tudására számoltunk és számíthattunk is. Kívánom az egész város lakossága nevében, hogy ez a kitartása megmaradjon, és jó egészséget kívánunk. Gratulálunk. A díj átadását követően Szamosvölgyi Péter polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 12 tagja jelen van. Írásban egy képviselői indítvány érkezett ezt pedig az egyebek 13. napirendi pont előtt javaslom megtárgyalni. A napirendi pontokkal kapcsolatban képviselői javaslat nem érkezett. Dankó Dénes alpolgármester: a napirendi pontok tárgyalása előtt bejelentette, hogy megvizsgálva az összeférhetetlenségi szabályokat a Certa felügyelő bizottsági tagságáról lemondott. A bejelentését tartalmazó iratot jegyző asszony részére át fogja adni, amelyen szerepel a Certa jóváhagyása is, hogy ezt a lemondást elfogadta. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a napirendet a kiegészítéssel együtt. Tekintettel arra, hogy a szavazógép nem működött, ezért a harmadszori próbálkozást követően Szamosvölgyi Péter polgármester kézfelemeléssel történő szavazást rendelt el. S z a v a z á s: a képviselő-testület a napirendet 12 igen szavazattal a módosítással együtt az alábbiak szerint elfogadta: N a p i r e n d : 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Előterjesztés: Szamosvölgyi Péter polgármester 2. Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda 3 éves munkájáról Előterjesztő: Jarasovics Lászlóné óvodavezető 3. Tájékoztató Sátoraljaújhely Város adóhatósága által végzett adóztatási tevékenységről Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 4. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás vállalkozási szerződésének felülvizsgálatára, a szerződés módosítására

3 3 Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 5. Előterjesztés a évben elnyert pályázatokról Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia főjegyző címzetes 6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 7/2004.(III.22.) rendeletének módosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 7. Előterjesztés a lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 12/2007.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 8. Előterjesztés Sátoraljaújhely városban a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő tevékenység ellátásáról Előterjesztő: Hercsik István ügyvezető igazgató 9. Előterjesztés likvid (működési) hitel felvételére Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 10. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására, határozatlan idejű bérleti szerződés felmondására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11. Javaslat Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkatervére Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 12. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító Okirat módosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 14. Képviselői indítvány Beterjesztő: Pasztorniczky István képviselő 15. Egyebek Zárt ülés 1. Javaslat kitüntető cím adományozására (szóban) Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 2. Előterjesztés a lakásigényüket saját erőtől megoldani kívánó igénylők helyi támogatására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 3. Előterjesztés a B típusú Busra Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők évi szociális rászorultságának felülvizsgálatára

4 4 Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 4. Tájékoztató II. és VI. számú felnőtt háziorvosi körzetekről (szóban) Előterjesztők: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Szamosvölgyi Péter polgármester 1. Napirend Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről Szamosvölgyi Péter polgármester: Október 31-én sajtótájékoztató megtartására került sor az önkormányzat új lakáskoncepciójáról. A felmérések elkezdődtek a munkahelyeken és a magántulajdonban lévő, eladó ingatlanok esetében. A gyűjtés folyamatban van. Van jónéhány ingatlan, amit a tulajdonosok felajánlanak. Vannak jelentkezők arra is, akik le akarnak telepedni a városunkban. Remélhetőleg az év végéig az első ilyen szerződés megkötésre kerülhet. November 7-én a Hősök temetőjében Dankó Dénes alpolgármester koszorúzott. A Borsodvíz Kft-vel és később a Máltai Szeretetszolgálat képviselőivel tárgyalt. A Máltai Szeretetszolgálattal azzal az üggyel kapcsolatban tárgyaltunk, ami az előző testületi ülésen is szóba került, a hajléktalanokkal kapcsolatban. A tárgyalásokat folytatni kell, ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy változtatni fognak. November 6-án Cigándon a Tűzoltóőrs átadásán képviselte az önkormányzatot, másnap rendkívüli testületi ülésre került sor. November 7-én 90. születésnapján Alpolgármester úrral köszöntöttük Erdélyi Józsefnét. Ezután a Batthyány utcában tartottunk bejárást, majd a Szepsi Laczkó Máté Középiskola vendégdiákjait köszöntötte, akik Hollandiából, Olaszországból és Törökországból érkeztek. A ZÉG ünnepélyes bemutatóján vettünk részt, november 12-én társulási ülésre került sor. Ezen a napon Rudabányácskán Demkó esperes úrral egyeztettünk bányácskai turizmus pályázattal kapcsolatban. Szintén ezen a napon csapadékvíz elvezetés ügyben vezetői megbeszélésre került sor, majd a Húsipar eladása ügyében volt tárgyalás. Este fogadóóra a Zemplén TV-ben. November 13-én a Magas-hegyi Sportcentrum üzemeltetésével kapcsolatos egyeztetés volt, majd A Magyar Nyelv Múzeumában a Magyar Nyelv Napján mondott ünnepi köszöntőt. A másik céggel november 14-én került sor egyeztetésre a Zemplénhús-sal kapcsolatban. Ezen a napon munkatársával a Piarista rend alapításának ünnepélyén vett részt. 16-án Idősek Napja Károlyfalván, majd az Erzsébet Kórház orvosigazgatójával volt tárgyalás. A Nordtender vezetőjével a következő évi pályázati struktúrájával kapcsolatban volt egyeztetés, majd a Munkaügyi Kirendeltség vezetőjével közmunkaprogramokkal kapcsolatban. 21-én rendkívüli testületi ülés volt, délután a Weinberg ügyvezetőjével tárgyaltunk. November 27-én köszöntötte az időseket, 25-én a jégkorcsolya szövetséggel volt tárgyalás, majd a világszövetség helyi vezetőjével. November 23-án megnyitott az új jégpálya. Üzemel a pálya, mindenkit szeretettel várunk a korcsolyapályára. 26-án a megyei fejlesztési programmal kapcsolatban volt egy hivatali egyeztetés.

5 5 2. Napirend Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda 3 éves munkájáról Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte az intézmény vezetőjét, és a tagintézményvezetőket. Jarasovics Lászlóné igazgató: kiegészítésében elmondta, hogy felhívja a képviselő-testület figyelmét, az óvodák épületének állapota időzített bombaként ketyeg. Kérik az önkormányzatot, hogy pályázat bevonásával, vagy bármi módon próbáljon meg ezen javítani. A Partizán úti óvodánál részleges felújításra sor került ugyan, de a többi épülettel is sok műszaki gond van. Szőnyi István bizottsági elnök: elmondta, hogy az Oktatási Bizottság megtárgyalta az anyagot, és nagyon jónak találta, elfogadásra javasolja a testületnek. Kérdések: Sárosi Józsefné képviselő: van-e elképzelésük a gyermeklétszám növelésére, mert az öt óvodába megfelelő létszám legyen? A Széphalmi Tagóvoda esetében látható a 2008-as születések számából, hogy jövőre a létszám nem lesz elegendő egy csoport fenntartására. Jarasovics Lászlóné igazgató: indítottunk Széphalomban egy sóterápia szolgáltatást, hogy a felsőlégúti betegségben szenvedő gyerekeknek nyújtsunk egy ilyen lehetőséget. Mégsem nyerte el a szülők tetszését, lehet hogy a távolság miatt. A körzethatárok adottak, de ha szabad kapacitás van, akkor fel lehet venni városi gyerekeket is, már most jelezték, hogy három-négy gyermek várható a városból. Annak az épületnek a fenntartása nem kerül sokba, a legjobb állapotban lévő épület. Vélemények: Sárosi Józsefné képviselő: sajnálná ha megszűnne az az óvoda, szép a környezet jó a levegő. Az ottani óvodapedagógusoknak kellene odakecsegtetni gyermekeket. Károlyfalva messzebb van, mégis kiviszik oda a gyerekeket, ott zömmel újhelyi gyermekek vannak. A beszámolóból látható, hogy milyen nevelés folyik, milyen pályázatokon vesznek részt, ehhez gratulált. Szőnyi István képviselő: bizottsági ülésen is elhangzott és kifejezte háláját, azért a munkáért, ahogyan a gyermekekkel foglalkoznak. Folyamatosan elégedettek vagyunk az óvoda színvonalas működésével. Látható, hogy csökken a létszám, amit kezelni tudnak. Amíg lehet fenn kell tartani a településrészeken az óvodákat. Megköszönte a vezetők és az óvodapedagógusok munkáját. Csernai Ferencné képviselő: megdícsérte az óvoda és tagintézményei színvonalas munkáját, kiemelte, hogy milyen fontos, hogy a dolgozó szülők ilyen intézményekbe járathatják a gyermekeiket, ahol megfelelő nevelő munka folyik. Vannak olyan települések, ahol nem tudják a távolságok miatt a szülők ezt megoldani, vagy magánintézménybe kell,

6 6 hogy a gyermekek járjanak. Köszönetet mondott az óvodavezetőknek és az óvodapedagógusoknak, a szakmai munka kimagasló, gratulált a munkához. Szamosvölgyi Péter polgármester: a három hozzászólás egyértelmű véleményt fogalmazott meg. A testület, a szülők és gyermekek véleménye is hasonló lehet. Stabil, biztos pont az óvoda, kiváló pedagógusok és személyzet dolgozik az intézményegységekben. Tudják kompenzálni azt az építészeti amortizációs problémát, amit igazgatónő említett a kiegészítésében. Fontos, hogy a mindenkori korszaknak megfelelő legyen egy nevelési intézmény, legyen az óvoda, iskola, vagy középiskola, egyetem. Jelentős az a szakmai tudás, az az elhivatottság és az a humánerőforrás, ami az ott dolgozókban rejlik. Ez hibátlan, ezt nem kell restaurálni, felújítani. Ez jó hír mindenkinek aki a gyermekét Sátoraljaújhelyben bölcsődébe, vagy óvodába íratja be. Az épületekkel kapcsolatban a testület döntött a as fejlesztési koncepciójáról, ezeket ezen a héten pályázati célkitűzésként rögzítjük egy rendszerben és kerülnek a megyei önkormányzat elé elfogadásra. Bízik benne, hogy ezeket a fejlesztéseket visszaigazolja a megyei fejlesztési terv. Minden intézményre rászorul a felújítás, ebben a programban ez is benne van. Reméli, hogy az elkövetkező hét évben a felújítások megtörténnek. Jó munkát kívánt és sok erőt a munkához. Szavazásra bocsátotta a beszámolót. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal (kézfelemeléssel) a beszámolót elfogadta /2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 243/2013.(XI.27.) határozata a Hétszínvirág Óvoda elmúlt 3 éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Német és Szlovák Nemzetiségi Óvoda Bölcsőde elmúlt három éves munkájáról ( ) szóló beszámolót elfogadta. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki az óvoda valamennyi dolgozójának az elmúlt évben végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájáért. 3. Napirend Tájékoztató Sátoraljaújhely város adóhatósága által végzett adóztatási tevékenységről Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: az elmúlt időszakban a Polgármesteri Hivatal munkájáról rendszeresen számot adott és a gyermekvédelmi tevékenységről is minden év májusában. A Hivatalról szóló beszámoló összetettségénél fogva nem alkalmas arra, hogy minden területet részleteiben lehessen bemutatni a képviselő-testületnek, ezért az adóztatás tevékenységéről korábban is volt külön tájékoztatás. A tájékoztató tartalmazza, hogy milyen adótípusokat vetett ki az önkormányzat az elmúlt évtizedekben, hogyan

7 7 alakultak a bevételek, a kintlévőségek, milyen problémák vannak. Az adóztatási tevékenység a városban jónak mondható. Ezt alátámasztják a későbbi vizsgálatok is. Önkormányzatunknak fontos ez a tevékenység, mert a bevételek között ez jelentős nagyságrendet képez, ezzel a bevétellel szabadon rendelkezhet az önkormányzat. Ezért nem mindegy egyes adónemeknél, milyen kintlévőségek halmozódnak fel, mert annál kevesebb pénzzel tud az önkormányzat gazdálkodni. Látható, hogy az elmúlt évek gazdasági válsága hatással volt a kintlévőségekre, mindent megtettünk és a jövőben is megteszünk azért, hogy ezek a kintlévőségek csökkenjenek. Nem hagyományos eszközöket is igénybe vettünk már, mint például a lefoglalás és inkasszózunk is de ez természetes. Változás van a behajtásnál január elsejétől a NAV is behajt, de sokkal lassúbb és kevésbé eredményes, mint amit saját magunknak hajtunk be. A nagyobb hátralékosok esetében a NAV behajtást is megpróbáltuk igénybe venni. Ennek elsősorban ott van jelentősége, hogy aki a NAV-nál nyilvántartott adós az nem tud pályázni. Emellett, ha látjuk azt, hogy egy adózó önhibáján kívül nem tud teljesíteni egy-egy befizetést részletfizetési kedvezményt biztosítunk, élünk azzal, hogy a bírságokat elengedjük. Az adócsoportnál dolgozók egyre jobban látják el a munkájukat és a jövőben is számíthat a képviselő-testület arra, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy az adónemek révén többletbevétellel tudjon gazdálkodni az önkormányzat. Lukács Tamás bizottsági elnök: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Vélemények: Sárosi Józsefné képviselő: az anyagból látható, hogy milyen adónemek vannak. Látható az is, hogy az önkormányzatunk évek óta igyekszik arra törekedni, hogy az itt élőket minél kevesebb adófajtával terheljük. Az iparűzési adón kívül helyi adó nem is nagyon van. Az általunk kivetett adók közül és meglepte, az idegenforgalmi adó visszaesése. Az adatokból látható, hogy fele a tavalyi év bevétele, igaz, hogy még van két hónap, de ez alatt a tavalyi évet nem fogjuk elérni. Lehet, hogy ez abból is adódik, hogy a 18 éven alulinak mentességet adunk, lehet, hogy több gyerek jött a városba, ami nem látszik a statisztikában. Mivel a város az idegenforgalomra épít, szeretnénk ha több munkahely lenne, több vendég jönne a városban, törekedni kellene arra, hogy ez az adó több bevételt hozzon nekünk. Ez a vendéglátáson, szállodákon is múlik, illetve mit tud kínálni a város, mennyire tudja a város magát eladni. Gratulálni lehet a dolgozóknak, mert a sokféle adónem miatt nagyon sok a feladat. Kérte a lakosságot, hogy ha kapnak felszólítást, akkor jöjjenek be a csoporthoz, mert például a gépjármű adónál sok probléma szokott adódni. Pasztorniczky István képviselő: két adónemmel kapcsolatos az észrevétele, az egyik az idegenforgalmi adó. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyi rendelet a törvénynek az átültetésén alapul, azért tudja, mert elolvasta a törvényt is. A rendeletben felfedezte azt a felháborító körülményt, hogy a hozzátartozók nincsenek kivéve a törvény hatálya alól. Ha valakinek a felnőtt távollakó gyermekei, unokái hazalátogatnak, a törvény és rendelet szerint fizetni kell idegenforgalmi adót. Kíváncsi lenne rá, hogy hány olyan család van aki vendégkönyvet vezet és felvezeti a családtagok hazalátogatását. Ez életszerűtlen. Fogja kezdeményezni a törvénymódosítást. Olyat is olvasott a törvényben, hogy van lehetősége az önkormányzatnak enyhébb tételt alkalmazni, vagy mentesíteni. A munkaterv

8 8 tárgyalásnál fogja javasolni, hogy ezt a helyi rendeletet tekintsük át és vegyük mentesség alá a hozzátartozókat. Bár tévedne, de nem téved. A másik adónem a gépjármű adó. Etikai észrevétele, igazságtalannak tartja, hogy csak a hazai rendszámú gépjárművekre vonatkozik. Kicsinyesnek és etikátlannak tartja a magyar állampolgárok részéről - nem nevezi honfitársainak őket - hogy azért az anyagi előnyért, amivel el lehet érni, hogy nem Magyarországon helyeztetik üzembe a gépjárművet. Ezzel valahol megrövidítik a közösséget. Sokszor mivel nagyértékű autókról van szó, sokszor azok spórolnak akik abból élnek, beruházásokból, közbeszerzésekből, vagy akár közalkalmazottak. Ez magasabb szintre tartozik, de ezt a jelenséget vissza kellene szorítani, ha másképp nem önkéntesen arra szólítana fel mindenkit, hogy járuljon hozzá a közösség terheihez ezzel is. Ugyanolyan visszaélés ez, mint az úgynevezett offshore lovagok visszaélése, ami a jogszabályok kereteibe belefér, de etikailag megkérdőjelezhető. Dankó Dénes alpolgármester: képviselő úr biztos nem szokott idegenforgalmi adó céljából pénzt szedni a gyerekeitől, ilyen szempontból biztos, hogy nem vonatkozik a jogszabály rájuk. Akkor kell ezt az adót fizetni ha valaki pénzt ad azért, hogy megszálljon egy szállodában, panzióban. Ez életszerűen. Az idegenforgalmi adó érdekes kérdéskör, bevételt hoz az önkormányzatnak és az önkormányzat sokat áldoz az idegenforgalomra. Újhely sokkal többet fordít az idegenforgalom szervezésére, mint más települések. Nehéz nyomon követni, hogy a szállásadók nyilvántartják-e az ideérkezőket pontosan. A Tourinform szervezési oldalról próbálja, hogy nyomon követhető legyen, próbáljuk arra ösztönözni az embereket, hogy az idegenforgalmi adót fizettessék meg. Egy forint idegenforgalmi adó mellé 1,5 forint támogatást ad az állam. Meg lehetne duplázni ezt a bevételt. Az a vállalkozó aki nem szedi az idegenforgalmi adót, az megfossza az önkormányzatot a plusz bevételtől. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: vendégéjszaka után kell fizetni az idegenforgalmi adót. A hazaérkező hozzátartozónak nem kell fizetni. Nem tudjuk meghatározni, hogy mikor érünk oda a munkánk mellett ennek a jogszabálynak a felülvizsgálatához, ez nem igazán való a munkatervbe. A telekadóról szóló rendeletünk áttekintése során már a jogalkotásról szóló új jogszabályoknak való megfelelést is figyelembe vettük a módosítás kapcsán. Ezek a rendeletek évekkel ezelőtt lettek meghozva, akkor még vagy nem volt meg a jogalkotásról való új jogszabály, vagy a régi élt. Folyamatosan tekintjük át a jogszabályainkat, köztük az idegenforgalmi adó rendeletünket is a megfelelőség céljából. Azok a jogszabályi helyek, amelyek benne vannak a törvényben, ki fognak kerülni belőle. Idegenforgalmi adót a tanulóknak nem kell fizetni, az nem jelenik meg. Ennek ellenére azt mondja, hogy csökkent a vendégéjszakák száma a városunkban. Ha megnézték a 8. oldalon, akkor nemcsak ez csökkent, hanem a vállalkozások száma is, akik megjelennek szállásadóként. 25-ről 19-re csökkent a számuk egy év alatt. Az idegenforgalmi adót nehezebb ellenőrizni, hisz papíron nem lehet ellenőrizni, de végeztünk már olyan ellenőrzést is, hogy kimentünk kora reggel adott szállásadóhoz és megnéztük, hogy hányan vannak a szálláson és ez alapján pótlólag is vetettünk ki rá adót és a bírságot is meg kellett fizetni. Bízik abban, hogy a gazdasági válság lecsengésével a jövő évben már ezen a területen is pozitív változás fog bekövetkezni és ha lassan is, de ugyanannyi vendégéjszaka lesz a városban, mint néhány éve. A gépjármű adónál, mint magánember mondhatná, hogy egyetért azzal amit képviselő úr mondott, de nem tudja így kezelni ezt a problémát. Csak hivatalnokként tudja kezelni, és nekünk az a feladatunk,

9 9 hogy a jogszabályok alapján szedjük be az adókat, ráadásul ennél az adónál az a jogosítványunk sincs meg, ami pár éve volt, hogy helyi rendeletet alkosson és bizonyos mentességeket be lehetett építeni a rendeletbe. Ez az adó mindig is átengedett központi adó volt azzal az eltéréssel, hogy ez év januárig a bevétel teljes egészében minket illetett meg, ez év január egytől a bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 %-ot havonta át kell utalni az alszámláról. Szabó János képviselő: évekkel ezelőtt tapasztalta, hogy az informatika rendszer nem éppen megfelelően működött. A magánszemélyek és a vállalkozások adózásával kapcsolatban volt keveredés. Valaki egyéni vállalkozó is meg magánszemély is, kétszer van a rendszerben, sokszor előfordult, hogy az egyik számláján túlfizetés a másikon pedig hiány volt tapasztalható, így kapta a különböző pótlékokat. Remélhetőleg megoldódott ez a probléma. A gépjármű felelősségbiztosításnál a cégek, vállalkozások és magánszemélyek különválasztása fontos lehet. Egyetértve Pasztorniczky képviselő felvetésével, jó lenne ha magyar ember magyar rendszámú gépjárművel járna. A külföldi székhelyű cégek esetében mondjuk elgondolkodtató. De országunk nagyjait is ha megnézzük, mindenki a saját berkeiben meg tudja találni azokat a személyeket, akik nem magyar rendszámú gépjárművel közlekednek. Például egy korábbi választási kampányban Morvai Krisztinát, aki azt mondta, hogy Magyarország a magyaroké, szlovák rendszámú autóban látta. Szamosvölgyi Péter polgármester: lehet, hogy csak kölcsönkapta valakitől. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: a felelősségbiztosítás nem ide tartozik. Ha egy magánszemély is megjelenik adózóként valamelyik adónemnél, és van vállalkozása is, akkor a két számla között nincs jogunk semmilyen átvezetést tenni, csak akkor ha az adózó ezt kéri. Ez alapvető előírás, mi nem nyúlhatunk hozzá ehhez, az adózó felhatalmazása nélkül. Ez nemcsak az önkormányzati adóhatóságnál van így, hanem a NAV-nál is. Palicz István képviselő: a gépjármű adóval kapcsolatos értesítések ügyében lehetne javítani valamit, ahogyan a Kormánynak is szándékában áll, hogy egyszerűsítse a különböző szolgáltatói számlákat. Amikor megkapja ezt a levelet, akkor bemegy az adócsoportra és elmesélteti velük, hogy mit fizessen hogyan be, mert számára kacifántos megfogalmazásokat tartalmaz a papír. Nehezen értelmezhető, hogy valójában mennyit kell befizetni. Valamilyen technika fejlesztéssel arra kellene törekedni, hogy az szerepeljen rajta, hogy erre az autóra ennyi összeget kell befizetni. Pasztorniczky István képviselő: nála is konkrét olyan visszásság volt a gépjármű adó kiküldése esetében, hogy annak a nagykorú gyermekem gépjármű adótartozásának adatait, amihez elvileg már nincs köze az ő lakcímére küldték ki, holott állandó bejelentett lakcíme van másik településen. Ez már többször előfordult, ez adótitkot sért, hozzátartozó esetében nem nagy gond, de más esetben is talán előfordulhat-e. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban épp azt vetette fel - elmondja, hogy nem tart vendégkönyvet otthon - hogy fizet-e idegenforgalmi adót, az adótitkot képez. Szabó képviselő övön aluli beszólására, azt kérte, hogy fontolja meg mit mond, mert Morvai Krisztinának a személyiségi jogait sérti meg. Ne legyen belőle hátránya.

10 10 Szamosvölgyi Péter polgármester: természetesen annak kell idegenforgalmi adót, akinek abból bevétele származik. Ha barát, ismerős, hozzátartozó érkezik, ha valakinek a lakásában megszáll, nem kell fizetni. Azok akik ilyen szolgáltatást biztosítanak, tehát szállásadók, ott kell fizetni. A vitát lezárta és kérte, hogy a képviselő-testület a tájékoztatót fogadja el. S z a v a z á s: a képviselő-testület a tájékoztatót 12 igen szavazattal tudomásul vette /2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 244/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város adóhatósága által végzett adóztatási tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város adóhatósága által végzett adóztatási tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 4. Napirend Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás vállalkozási szerződésének felülvizsgálatára, a szerződés módosítására Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: ez évben többször volt testület előtt a kéményseprő-ipari közszolgáltatás. Új jogszabály, új feladatok voltak. A törvény előírja többek között, hogy ez év december 31-ig felül kell vizsgálni a már megkötött szerződéseket és módosítani kell a megváltozott jogszabálynak megfelelően. Ennek tettünk eleget a kiküldött anyag szerint. A szerződésmódosítást megküldtük a Zemplén Idegenforgalmi Kft-nek. Voltak kérdések, melyeket tisztáztunk. A katasztrófavédelem ezentúl e tevékenység felett felügyeletet gyakorol, hatóságként jelenik meg, oda is megküldtük a szerződésmódosítás tervezetet, visszajelzés nem érkezett. Kracson Norbert bizottsági elnök: elmondta, hogy a Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal (Szabó János képviselő rövid távollétében) az előterjesztést elfogadta. A szavazás módja kézfelemeléssel zajlott. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7738/2013.

11 11 245/2013.(XI.27.) határozata a kéményseprő-ipari közszolgáltatási vállalkozási szerződés módosításáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC törvény 15. (2) bekezdésében foglaltak alapján, Sátoraljaújhely város közigazgatási területére vonatkozóan a Zemplén Idegenforgalmi Kft-vel, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására január 1. napjától 2020 december 31. napjáig kötött vállalkozási szerződést jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására. Határidő: december 10. Szamosvölgyi Péter polgármester: szünetet rendelt el a szavazógép újraprogramozása miatt. S Z Ü N E T 5. Napirend Előterjesztés a évben elnyert pályázatokról Szamosvölgyi Péter polgármester: Sátoraljaújhely fejlesztési lehetőségei túlnyomó többségében abból adódnak, hogy mennyi pályázatot és milyen mértékben nyerünk el évben, hasonlóan az előző évekhez, kiváló eredményt értünk el. A pályázatok száma eléri a százat. Ha hozzátesszük, hogy nemcsak az önkormányzat pályázott eredményesen, hanem az intézmények is, a civil szervezetek is, akkor azt mondhatjuk, hogy nagy eredményeket értünk el évben másfél milliárd forint, amit pályázatból a város fejlesztéséhez hozzá tudott tenni. Korábban arról beszéltünk, hogy nem szabad az intenzív fejlődési időszakot megakasztani semmi áron, amelyben Sátoraljaújhely benne van. Ez visszaigazolódni látszik és ebben nagyon sokan vettek részt, dolgoztak, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a Fejlesztési csoport, a titkárság, az intézmények vezetői, a pályázatkészítők, az alpolgármester, jegyzőasszony és még rengeteg ember és rengeteg munkaóra van emögött. A pályázatok sikeréért több feladatot is el kell végezni, amiben élen jártunk és nagyon sok segítséget kaptunk Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úrtól, aki a város feladatait magáénak érezve és ha azon múlt, hogy van mögötte politikai akarat is, akkor segített. A svájci pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy lesz új kivitelezője a pályázatnak. Ebben a pályázatban kerül beszerzés a gumikerekes kisvasút és jó hír, hogy már elindult a Zsolyomkai szennyvíz kiépítés munkálata, amit a Zemplén Vízmű Kft. végezhet el. Az előterjesztés számtalan további pályázatot tartalmaz, többek között különféle egészségfejlesztő pályázatokat, például az óvodában, az alapellátásban, a Rendelőintézetben, szociális ellátásban. A közmunka program eredményeképpen rengetegen dogozhatnak Sátoraljaújhelyben. Állattartás, növénytermesztés, útkarbantartás közmunka program, és még varrodai munkaprogram is van, ami nagyon ritka az önkormányzatok területén. A műemléki közmunka a vár feltárásáról szól. A rendezvényeink megtartására benyújtott pályázataink is nyertek, és ilyen a sorsa az elbírálás alatt lévő pályázatainknak is. Jó kezekben van a pályázatok megírása és végig vitele is. Bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban is sikeres lehet Sátoraljaújhely városa, a fejlesztések zömében ettől függnek. Ezzel a kiegészítéssel kérem megtárgyalni a napirendi pontot.

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző,

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal megjelentek: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-17/2014. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-14/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli, nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013.

Határidő: 8 napon belül Felelős: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11131/2013. 11131/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 252/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. I. félévi munkatervének jóváhagyásáról Sátoraljaújhely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő

Jegyzőkönyv. Girincs: Baráth László polgármester. Távol maradt: Girincs: Dr. Dienes Attila képviselő Jegyzőkönyv Készült: Nagyközség Girincs Község Önkormányzatainak Képviselő-testülete által 2012. július hó 31. napján, délután 15,00 órai kezdettel megtartott együttes ülésről Jelen vannak: : Majdanics

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. július 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-22/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről

14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 14/2015. (VII.23.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli üléséről 2 Bátonyterenye

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. február 28-án a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám:8/2016. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám:8/2016. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8/2016. Jegyzőkönyv Készült:, nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér. Díszterem A Képviselő-testületi ülés

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Polgármesteri Hivatalban, a Városfejlesztési Osztály hivatali helyiségében, a Gazdasági Bizottság 2011. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 5-én tartott nyilvános rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 17/2013. (II. 05.) 18/2013. (II. 05.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. szeptember 2-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 28-ai ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VI.28.)

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága március 14-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi Bizottsága 2012. március 14-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 5-15/2012. TÁRGYSOROZAT Megnyitó és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 476-28/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ki az, aki egyetért a meghívóban szereplő napirendi pontokkal? J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Ügyrendi és Jogi Bizottságának 2015.

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 1. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 18/2014.(IV.01.) önkormányzati határozat 19/2014.(IV.01.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi

JEGYZŐKÖNYV. Zádori János polgármester. Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett Dr. Hutvágner Rozália László Miklós Tóth Györgyi JEGYZŐKÖNYV Készült: Pécsvárad Város Képviselő-testületének 2015. május 11-én tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Meghívottak: Benkő László Fűri Ferenc Gászné Bősz Bernadett

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 98 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. augusztus 18-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 42/2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8293 Vigántpetend Száma: 270-6 /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 19-én (csütörtökön ) 18 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ikt.szám: -1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 23-án 18 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról A Képviselő-testülete által meghozott

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 12. napján 7.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 14 / 2007. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-én 16,15 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A

T Á R G Y S O R O Z A T A NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2015. április 30-án megtartott testületi ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) előterjesztése d) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A Napirendi

Részletesebben

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 120-27/2011. Bazsi Község Önkormányzata 8352 Bazsi, Fő u. 91. Tel/Fax: 87/352-201 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 5-én 18,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. január 16-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2017.(I.16.) határozat Dédestapolcsány Község Önkormányzata 2017. évi Startmunka

Részletesebben

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen.

Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Marcali Városi Önkormányzat nagytermében 2015. május 6-án megtartott soron kívüli nyilvános képviselő-testületi ülésen. Helyszín: Marcali Közös Önkormányzati Hivatal (8700

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének augusztus 27-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 27-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 85-86 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Nyírparasznya

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u Hegyesd, Zrínyi u Taliándörögd, Kossuth u Kapolcs, Kossuth u. 62. 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Kossuth u. 39. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 32. 8308 Sáska, Rákóczi u. 4. Száma: 302-1/2013.

Részletesebben

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról.

1/E/TD/2013. Tartalmazza: Torony: 5/2013. (II.13.) számú határozatot A Csicsergő Óvoda 2013. évi költségvetésének. elfogadásáról. 1/E/TD/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 13-i nyílt együttes ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: Torony: 9/2013. (II.13.)

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének június 30-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 30-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 99 101 / 2011. (VI. 15.) számú határozatok d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Balogh András képviselő Csatlós Csaba képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült 2010. július 14-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Marton Róbertné Ifj. Paulusz József Szilágyi Gábor

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. 173/1/2014. Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30 - án megtartott ülésről. Rendelet: 1/2014.(I. 30.) önkormányzati rendelet a települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-6/2016. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/17/2013.szám. J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 27-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u. 3.) megtartott

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének 18/2011. Napirend: Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. november 18-án (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 1.) Kötelező közszolgáltatások

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 27. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 23-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának szeptember 25-i nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 25-i nyílt üléséről Tartalmazza az 5/2014.(IX.25.) 6/2014.(IX.25.) 7/2014.(IX.25.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak:

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2010. augusztus 26.- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 12.-én, a Községházán 13.00 órai kezdettel megtartott, telefon útján összehívott soron kívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

JEGYZŐKÖNYV EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Rendelet: Határozatok: Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.április 28-i nyilvános képviselő-testületi ülésről Rendelet: 6 /2014.(IV.29.) Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének március 17-i rendkívüli ülésére Új napirend Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. március 17-i rendkívüli ülésére Tárgy: Hosszabb időtartamú értékteremtő közfoglalkoztatási program támogatása

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: Aggné Kovács Ildikó körjegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-6/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 23-án (hétfőn) 18 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-10/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A ülés helye: 3980.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Rábacsécsény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Rábacsécsény, Deák tér 6. 15/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rábacsécsény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 10-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete június 18-i rendkívüli ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2008. június 18-i rendkívüli ülésén Jelen vannak: Csép Györgyné alpolgármester Bor József Dezső, Farkas Károly, Horváth István, Kasó László, Mercsek

Részletesebben

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról

4/2013. (II. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról. használatáról 188 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. november 23-án 14 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 21/2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. június 25-én 15,00 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Község Önkormányzat Képviselő-testülete és Táska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 23-án megtartott együttes ülésén Jelen vannak: Buzsák Község

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-án megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8496. NAGYPIRIT Szám: 237-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagypirit Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 21-én (csütörtökön) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről

Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről Tarnaméra Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 23. napján megtartott rendkívüli -testületi üléséről Hozott döntések: Határozat száma 35/2014.(VII.23.) önkormányzati határozat 36/2014.(VII.23.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én 15 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én 7.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e

J e g y z ő k ö n y v Készült az Egészségügyi, Szociális Bizottság május 18-án tartott ülésén. Jelen vannak: Dr. Felszeghy Szabolcs bizottsági e JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2011. május 18-án tartott üléséről 1) 15/2011. (V. 18.) Előterjesztés a Püspökladányi Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti tervének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének testületi üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2014.

Részletesebben

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról

11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez csatlakozásról Kálló Község Önkormányzatának Képviselő- testülete Erdőtarcsa Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 11/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V T a r t a l m a z z a : 45/2012. (X.24.) számú kállói képviselő-

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. 215/5/2015 Zala Megye Pördefölde Jegyzőkönyv Pördefölde Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Szám:600/4/2015. 4. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 03. 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 16:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 3/2013. sz. jegyzőkönyve. a február 21-én megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. február 21-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i Mátramindszent Szuha Dorogháza Önkormányzatok Képviselő testületeinek együttes üléséről készült 16/2012. számú Jegyzőkönyve

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte.

Csikós Csaba alpolgármester távolmaradása okát előre jelezte. 1 BAZSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8352 BAZSI, FŐ U. 91. T/F: 87/352-201. Szám: 290-61/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 20-án 18,30 órakor kezdődött rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr.Sós Csaba aljegyző, Kovács Lászlóné irodavezető, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. május 06-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere

J E G Y ZŐKÖNYV. HVB. elnök Alapszolgáltatási Központ vezetője. Jászszentlászló polgármestere J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2014. október 21-én 14 30 órai kezdettel megtartott a l a k u l ó képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Móricgát Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám:101/21-34/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 18-án, 18:00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta. Illésné M. Eleonóra J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. január 23-án (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.055-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának 2014. június 06. napján 08.30

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK

PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK PALOZNAK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PALOZNAK Szám: 2/189-3/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: ÜLÉS HELYE: JELEN VANNAK: BEJELENTÉSSEL TÁVOL: TANÁCSKOZÁSI JOGGAL MEGHÍVOTT: Paloznak Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-1 /2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 4 -én 16

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának. Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Pénzügyi és Ügyrendi Bizottsága 2011. június 14-i soron kívüli ülésének Jegyzőkönyve 40/2011. (VI. 14.) számú Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság határozata A folyószámla-hitel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 14 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dr. Lakos Roland polgármester, Bögös István, Gáspár János,

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől

Sárospatak Város Polgármesterétől Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselő-testületnek - a Képviselő-testület 2015. I. félévi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Bohus Gábor alpolgármester Sipos Sarolta képviselő Sági Tibor képviselő

Jegyzőkönyv. Távollévő önkormányzati képviselők neve: Dr. Bohus Gábor alpolgármester Sipos Sarolta képviselő Sági Tibor képviselő Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2013. október 18. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS

JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS JEGYZŐKÖNYV KÖZMEGHALLGATÁS SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2013. október 29. IV. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 29. napján 9 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek...

Napirendi javaslat... 532. I. napirend Rendkívüli önkormányzati támogatás pályázat benyújtása... 533. II. napirend Indítványok, egyebek... 530 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. július 21-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 11/2015.

Részletesebben