Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV"

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Városháza Díszterme A Képviselő-testületi ülés időpontja: november 27. nyílt ülés Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester Dankó Dénes alpolgármester Csernai Ferencné Kracson Norbert Lukács Tamás Palicz István Pasztorniczky István Sárosi Józsefné Schweitzer Tamás Szabó János Szabó Lajosné Szőnyi István önkormányzati képviselők Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Márton Mihály a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Csicsvári Miklósné a Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Bacskai Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Jarasovics Lászlóné Hétszínvirág Óvoda óvodavezető, Bágyi Pál Zemplén Idegenforgalmi Kft ügyvezető, Hercsik István Zempléni Hulladékezelési Közszolgáltató Kft ügyvezető, dr. Holhós Mária általános orvos. Tanácskozási joggal megjelent: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Jarasovics Lászlóné Hétszínvirág Óvoda óvodavezető A jegyzőkönyvet Bakos Tóth Ildikó szervezési referens vezette. A képviselő-testület üléséről felvételt készített a Zemplén Televízió és tudósított az Újhelyi Körkép.

2 2 Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Mielőtt a kötelező munka megkezdődött volna, köszöntötte Tóth Zsigmond urat, aki október 23-án az önkormányzat döntése alapján Díszpolgári Címet kapott. Azon a napon nem tudott részt venni más elfoglaltsága miatt a díjátadáson, ezért erre a mai testületi ülésen kerül sor. Köszöntötte Tóth Zsigmond urat, önkormányzati tanácsadónkat, korábbi képviselőnket. Megkérte, hogy a díj átadására fáradjon ki. Az október 23-i ünnepségen a méltatás elhangzott. Tóth Zsigmondról elmondta, hogy a korábbi években a Református presbiterium tagjaként tevékenykedett, mérnökként, képviselőként, és önkormányzati munkatársként rengeteg időt és energiát áldozott a város érdekében munkájával. A mai napig is ha szolgáltatói díjak számolásáról, vagy valamilyen tervezési munkáról van szó, akkor Tóth Zsigmondot kérjük meg véleményezésre, munkáját mindig precízen ellátja. Nagyon nagy segítség volt az önkormányzat részére a munkája, mivel minden nagyobb pályázat esetében szakmai tudására számoltunk és számíthattunk is. Kívánom az egész város lakossága nevében, hogy ez a kitartása megmaradjon, és jó egészséget kívánunk. Gratulálunk. A díj átadását követően Szamosvölgyi Péter polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mert 12 tagja jelen van. Írásban egy képviselői indítvány érkezett ezt pedig az egyebek 13. napirendi pont előtt javaslom megtárgyalni. A napirendi pontokkal kapcsolatban képviselői javaslat nem érkezett. Dankó Dénes alpolgármester: a napirendi pontok tárgyalása előtt bejelentette, hogy megvizsgálva az összeférhetetlenségi szabályokat a Certa felügyelő bizottsági tagságáról lemondott. A bejelentését tartalmazó iratot jegyző asszony részére át fogja adni, amelyen szerepel a Certa jóváhagyása is, hogy ezt a lemondást elfogadta. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta a napirendet a kiegészítéssel együtt. Tekintettel arra, hogy a szavazógép nem működött, ezért a harmadszori próbálkozást követően Szamosvölgyi Péter polgármester kézfelemeléssel történő szavazást rendelt el. S z a v a z á s: a képviselő-testület a napirendet 12 igen szavazattal a módosítással együtt az alábbiak szerint elfogadta: N a p i r e n d : 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Előterjesztés: Szamosvölgyi Péter polgármester 2. Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda 3 éves munkájáról Előterjesztő: Jarasovics Lászlóné óvodavezető 3. Tájékoztató Sátoraljaújhely Város adóhatósága által végzett adóztatási tevékenységről Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 4. Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás vállalkozási szerződésének felülvizsgálatára, a szerződés módosítására

3 3 Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 5. Előterjesztés a évben elnyert pályázatokról Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia főjegyző címzetes 6. Előterjesztés Sátoraljaújhely Város Önkormányzat a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 7/2004.(III.22.) rendeletének módosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 7. Előterjesztés a lakóépületek felújításához nyújtandó önkormányzati támogatásról szóló 12/2007.(III.12.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 8. Előterjesztés Sátoraljaújhely városban a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő tevékenység ellátásáról Előterjesztő: Hercsik István ügyvezető igazgató 9. Előterjesztés likvid (működési) hitel felvételére Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 10. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására, határozatlan idejű bérleti szerződés felmondására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 11. Javaslat Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének I. félévi munkatervére Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 12. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet Alapító Okirat módosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 13. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 14. Képviselői indítvány Beterjesztő: Pasztorniczky István képviselő 15. Egyebek Zárt ülés 1. Javaslat kitüntető cím adományozására (szóban) Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 2. Előterjesztés a lakásigényüket saját erőtől megoldani kívánó igénylők helyi támogatására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 3. Előterjesztés a B típusú Busra Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjban részesülők évi szociális rászorultságának felülvizsgálatára

4 4 Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 4. Tájékoztató II. és VI. számú felnőtt háziorvosi körzetekről (szóban) Előterjesztők: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Szamosvölgyi Péter polgármester 1. Napirend Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről Szamosvölgyi Péter polgármester: Október 31-én sajtótájékoztató megtartására került sor az önkormányzat új lakáskoncepciójáról. A felmérések elkezdődtek a munkahelyeken és a magántulajdonban lévő, eladó ingatlanok esetében. A gyűjtés folyamatban van. Van jónéhány ingatlan, amit a tulajdonosok felajánlanak. Vannak jelentkezők arra is, akik le akarnak telepedni a városunkban. Remélhetőleg az év végéig az első ilyen szerződés megkötésre kerülhet. November 7-én a Hősök temetőjében Dankó Dénes alpolgármester koszorúzott. A Borsodvíz Kft-vel és később a Máltai Szeretetszolgálat képviselőivel tárgyalt. A Máltai Szeretetszolgálattal azzal az üggyel kapcsolatban tárgyaltunk, ami az előző testületi ülésen is szóba került, a hajléktalanokkal kapcsolatban. A tárgyalásokat folytatni kell, ígéretet kaptunk arra vonatkozóan, hogy változtatni fognak. November 6-án Cigándon a Tűzoltóőrs átadásán képviselte az önkormányzatot, másnap rendkívüli testületi ülésre került sor. November 7-én 90. születésnapján Alpolgármester úrral köszöntöttük Erdélyi Józsefnét. Ezután a Batthyány utcában tartottunk bejárást, majd a Szepsi Laczkó Máté Középiskola vendégdiákjait köszöntötte, akik Hollandiából, Olaszországból és Törökországból érkeztek. A ZÉG ünnepélyes bemutatóján vettünk részt, november 12-én társulási ülésre került sor. Ezen a napon Rudabányácskán Demkó esperes úrral egyeztettünk bányácskai turizmus pályázattal kapcsolatban. Szintén ezen a napon csapadékvíz elvezetés ügyben vezetői megbeszélésre került sor, majd a Húsipar eladása ügyében volt tárgyalás. Este fogadóóra a Zemplén TV-ben. November 13-én a Magas-hegyi Sportcentrum üzemeltetésével kapcsolatos egyeztetés volt, majd A Magyar Nyelv Múzeumában a Magyar Nyelv Napján mondott ünnepi köszöntőt. A másik céggel november 14-én került sor egyeztetésre a Zemplénhús-sal kapcsolatban. Ezen a napon munkatársával a Piarista rend alapításának ünnepélyén vett részt. 16-án Idősek Napja Károlyfalván, majd az Erzsébet Kórház orvosigazgatójával volt tárgyalás. A Nordtender vezetőjével a következő évi pályázati struktúrájával kapcsolatban volt egyeztetés, majd a Munkaügyi Kirendeltség vezetőjével közmunkaprogramokkal kapcsolatban. 21-én rendkívüli testületi ülés volt, délután a Weinberg ügyvezetőjével tárgyaltunk. November 27-én köszöntötte az időseket, 25-én a jégkorcsolya szövetséggel volt tárgyalás, majd a világszövetség helyi vezetőjével. November 23-án megnyitott az új jégpálya. Üzemel a pálya, mindenkit szeretettel várunk a korcsolyapályára. 26-án a megyei fejlesztési programmal kapcsolatban volt egy hivatali egyeztetés.

5 5 2. Napirend Beszámoló a Hétszínvirág Óvoda 3 éves munkájáról Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte az intézmény vezetőjét, és a tagintézményvezetőket. Jarasovics Lászlóné igazgató: kiegészítésében elmondta, hogy felhívja a képviselő-testület figyelmét, az óvodák épületének állapota időzített bombaként ketyeg. Kérik az önkormányzatot, hogy pályázat bevonásával, vagy bármi módon próbáljon meg ezen javítani. A Partizán úti óvodánál részleges felújításra sor került ugyan, de a többi épülettel is sok műszaki gond van. Szőnyi István bizottsági elnök: elmondta, hogy az Oktatási Bizottság megtárgyalta az anyagot, és nagyon jónak találta, elfogadásra javasolja a testületnek. Kérdések: Sárosi Józsefné képviselő: van-e elképzelésük a gyermeklétszám növelésére, mert az öt óvodába megfelelő létszám legyen? A Széphalmi Tagóvoda esetében látható a 2008-as születések számából, hogy jövőre a létszám nem lesz elegendő egy csoport fenntartására. Jarasovics Lászlóné igazgató: indítottunk Széphalomban egy sóterápia szolgáltatást, hogy a felsőlégúti betegségben szenvedő gyerekeknek nyújtsunk egy ilyen lehetőséget. Mégsem nyerte el a szülők tetszését, lehet hogy a távolság miatt. A körzethatárok adottak, de ha szabad kapacitás van, akkor fel lehet venni városi gyerekeket is, már most jelezték, hogy három-négy gyermek várható a városból. Annak az épületnek a fenntartása nem kerül sokba, a legjobb állapotban lévő épület. Vélemények: Sárosi Józsefné képviselő: sajnálná ha megszűnne az az óvoda, szép a környezet jó a levegő. Az ottani óvodapedagógusoknak kellene odakecsegtetni gyermekeket. Károlyfalva messzebb van, mégis kiviszik oda a gyerekeket, ott zömmel újhelyi gyermekek vannak. A beszámolóból látható, hogy milyen nevelés folyik, milyen pályázatokon vesznek részt, ehhez gratulált. Szőnyi István képviselő: bizottsági ülésen is elhangzott és kifejezte háláját, azért a munkáért, ahogyan a gyermekekkel foglalkoznak. Folyamatosan elégedettek vagyunk az óvoda színvonalas működésével. Látható, hogy csökken a létszám, amit kezelni tudnak. Amíg lehet fenn kell tartani a településrészeken az óvodákat. Megköszönte a vezetők és az óvodapedagógusok munkáját. Csernai Ferencné képviselő: megdícsérte az óvoda és tagintézményei színvonalas munkáját, kiemelte, hogy milyen fontos, hogy a dolgozó szülők ilyen intézményekbe járathatják a gyermekeiket, ahol megfelelő nevelő munka folyik. Vannak olyan települések, ahol nem tudják a távolságok miatt a szülők ezt megoldani, vagy magánintézménybe kell,

6 6 hogy a gyermekek járjanak. Köszönetet mondott az óvodavezetőknek és az óvodapedagógusoknak, a szakmai munka kimagasló, gratulált a munkához. Szamosvölgyi Péter polgármester: a három hozzászólás egyértelmű véleményt fogalmazott meg. A testület, a szülők és gyermekek véleménye is hasonló lehet. Stabil, biztos pont az óvoda, kiváló pedagógusok és személyzet dolgozik az intézményegységekben. Tudják kompenzálni azt az építészeti amortizációs problémát, amit igazgatónő említett a kiegészítésében. Fontos, hogy a mindenkori korszaknak megfelelő legyen egy nevelési intézmény, legyen az óvoda, iskola, vagy középiskola, egyetem. Jelentős az a szakmai tudás, az az elhivatottság és az a humánerőforrás, ami az ott dolgozókban rejlik. Ez hibátlan, ezt nem kell restaurálni, felújítani. Ez jó hír mindenkinek aki a gyermekét Sátoraljaújhelyben bölcsődébe, vagy óvodába íratja be. Az épületekkel kapcsolatban a testület döntött a as fejlesztési koncepciójáról, ezeket ezen a héten pályázati célkitűzésként rögzítjük egy rendszerben és kerülnek a megyei önkormányzat elé elfogadásra. Bízik benne, hogy ezeket a fejlesztéseket visszaigazolja a megyei fejlesztési terv. Minden intézményre rászorul a felújítás, ebben a programban ez is benne van. Reméli, hogy az elkövetkező hét évben a felújítások megtörténnek. Jó munkát kívánt és sok erőt a munkához. Szavazásra bocsátotta a beszámolót. S z a v a z á s: a képviselő-testület 12 igen szavazattal (kézfelemeléssel) a beszámolót elfogadta /2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 243/2013.(XI.27.) határozata a Hétszínvirág Óvoda elmúlt 3 éves munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvoda Német és Szlovák Nemzetiségi Óvoda Bölcsőde elmúlt három éves munkájáról ( ) szóló beszámolót elfogadta. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki az óvoda valamennyi dolgozójának az elmúlt évben végzett áldozatos és lelkiismeretes munkájáért. 3. Napirend Tájékoztató Sátoraljaújhely város adóhatósága által végzett adóztatási tevékenységről Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: az elmúlt időszakban a Polgármesteri Hivatal munkájáról rendszeresen számot adott és a gyermekvédelmi tevékenységről is minden év májusában. A Hivatalról szóló beszámoló összetettségénél fogva nem alkalmas arra, hogy minden területet részleteiben lehessen bemutatni a képviselő-testületnek, ezért az adóztatás tevékenységéről korábban is volt külön tájékoztatás. A tájékoztató tartalmazza, hogy milyen adótípusokat vetett ki az önkormányzat az elmúlt évtizedekben, hogyan

7 7 alakultak a bevételek, a kintlévőségek, milyen problémák vannak. Az adóztatási tevékenység a városban jónak mondható. Ezt alátámasztják a későbbi vizsgálatok is. Önkormányzatunknak fontos ez a tevékenység, mert a bevételek között ez jelentős nagyságrendet képez, ezzel a bevétellel szabadon rendelkezhet az önkormányzat. Ezért nem mindegy egyes adónemeknél, milyen kintlévőségek halmozódnak fel, mert annál kevesebb pénzzel tud az önkormányzat gazdálkodni. Látható, hogy az elmúlt évek gazdasági válsága hatással volt a kintlévőségekre, mindent megtettünk és a jövőben is megteszünk azért, hogy ezek a kintlévőségek csökkenjenek. Nem hagyományos eszközöket is igénybe vettünk már, mint például a lefoglalás és inkasszózunk is de ez természetes. Változás van a behajtásnál január elsejétől a NAV is behajt, de sokkal lassúbb és kevésbé eredményes, mint amit saját magunknak hajtunk be. A nagyobb hátralékosok esetében a NAV behajtást is megpróbáltuk igénybe venni. Ennek elsősorban ott van jelentősége, hogy aki a NAV-nál nyilvántartott adós az nem tud pályázni. Emellett, ha látjuk azt, hogy egy adózó önhibáján kívül nem tud teljesíteni egy-egy befizetést részletfizetési kedvezményt biztosítunk, élünk azzal, hogy a bírságokat elengedjük. Az adócsoportnál dolgozók egyre jobban látják el a munkájukat és a jövőben is számíthat a képviselő-testület arra, hogy mindent meg fogunk tenni, hogy az adónemek révén többletbevétellel tudjon gazdálkodni az önkormányzat. Lukács Tamás bizottsági elnök: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót, 5 igen szavazattal elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Vélemények: Sárosi Józsefné képviselő: az anyagból látható, hogy milyen adónemek vannak. Látható az is, hogy az önkormányzatunk évek óta igyekszik arra törekedni, hogy az itt élőket minél kevesebb adófajtával terheljük. Az iparűzési adón kívül helyi adó nem is nagyon van. Az általunk kivetett adók közül és meglepte, az idegenforgalmi adó visszaesése. Az adatokból látható, hogy fele a tavalyi év bevétele, igaz, hogy még van két hónap, de ez alatt a tavalyi évet nem fogjuk elérni. Lehet, hogy ez abból is adódik, hogy a 18 éven alulinak mentességet adunk, lehet, hogy több gyerek jött a városba, ami nem látszik a statisztikában. Mivel a város az idegenforgalomra épít, szeretnénk ha több munkahely lenne, több vendég jönne a városban, törekedni kellene arra, hogy ez az adó több bevételt hozzon nekünk. Ez a vendéglátáson, szállodákon is múlik, illetve mit tud kínálni a város, mennyire tudja a város magát eladni. Gratulálni lehet a dolgozóknak, mert a sokféle adónem miatt nagyon sok a feladat. Kérte a lakosságot, hogy ha kapnak felszólítást, akkor jöjjenek be a csoporthoz, mert például a gépjármű adónál sok probléma szokott adódni. Pasztorniczky István képviselő: két adónemmel kapcsolatos az észrevétele, az egyik az idegenforgalmi adó. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatos helyi rendelet a törvénynek az átültetésén alapul, azért tudja, mert elolvasta a törvényt is. A rendeletben felfedezte azt a felháborító körülményt, hogy a hozzátartozók nincsenek kivéve a törvény hatálya alól. Ha valakinek a felnőtt távollakó gyermekei, unokái hazalátogatnak, a törvény és rendelet szerint fizetni kell idegenforgalmi adót. Kíváncsi lenne rá, hogy hány olyan család van aki vendégkönyvet vezet és felvezeti a családtagok hazalátogatását. Ez életszerűtlen. Fogja kezdeményezni a törvénymódosítást. Olyat is olvasott a törvényben, hogy van lehetősége az önkormányzatnak enyhébb tételt alkalmazni, vagy mentesíteni. A munkaterv

8 8 tárgyalásnál fogja javasolni, hogy ezt a helyi rendeletet tekintsük át és vegyük mentesség alá a hozzátartozókat. Bár tévedne, de nem téved. A másik adónem a gépjármű adó. Etikai észrevétele, igazságtalannak tartja, hogy csak a hazai rendszámú gépjárművekre vonatkozik. Kicsinyesnek és etikátlannak tartja a magyar állampolgárok részéről - nem nevezi honfitársainak őket - hogy azért az anyagi előnyért, amivel el lehet érni, hogy nem Magyarországon helyeztetik üzembe a gépjárművet. Ezzel valahol megrövidítik a közösséget. Sokszor mivel nagyértékű autókról van szó, sokszor azok spórolnak akik abból élnek, beruházásokból, közbeszerzésekből, vagy akár közalkalmazottak. Ez magasabb szintre tartozik, de ezt a jelenséget vissza kellene szorítani, ha másképp nem önkéntesen arra szólítana fel mindenkit, hogy járuljon hozzá a közösség terheihez ezzel is. Ugyanolyan visszaélés ez, mint az úgynevezett offshore lovagok visszaélése, ami a jogszabályok kereteibe belefér, de etikailag megkérdőjelezhető. Dankó Dénes alpolgármester: képviselő úr biztos nem szokott idegenforgalmi adó céljából pénzt szedni a gyerekeitől, ilyen szempontból biztos, hogy nem vonatkozik a jogszabály rájuk. Akkor kell ezt az adót fizetni ha valaki pénzt ad azért, hogy megszálljon egy szállodában, panzióban. Ez életszerűen. Az idegenforgalmi adó érdekes kérdéskör, bevételt hoz az önkormányzatnak és az önkormányzat sokat áldoz az idegenforgalomra. Újhely sokkal többet fordít az idegenforgalom szervezésére, mint más települések. Nehéz nyomon követni, hogy a szállásadók nyilvántartják-e az ideérkezőket pontosan. A Tourinform szervezési oldalról próbálja, hogy nyomon követhető legyen, próbáljuk arra ösztönözni az embereket, hogy az idegenforgalmi adót fizettessék meg. Egy forint idegenforgalmi adó mellé 1,5 forint támogatást ad az állam. Meg lehetne duplázni ezt a bevételt. Az a vállalkozó aki nem szedi az idegenforgalmi adót, az megfossza az önkormányzatot a plusz bevételtől. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: vendégéjszaka után kell fizetni az idegenforgalmi adót. A hazaérkező hozzátartozónak nem kell fizetni. Nem tudjuk meghatározni, hogy mikor érünk oda a munkánk mellett ennek a jogszabálynak a felülvizsgálatához, ez nem igazán való a munkatervbe. A telekadóról szóló rendeletünk áttekintése során már a jogalkotásról szóló új jogszabályoknak való megfelelést is figyelembe vettük a módosítás kapcsán. Ezek a rendeletek évekkel ezelőtt lettek meghozva, akkor még vagy nem volt meg a jogalkotásról való új jogszabály, vagy a régi élt. Folyamatosan tekintjük át a jogszabályainkat, köztük az idegenforgalmi adó rendeletünket is a megfelelőség céljából. Azok a jogszabályi helyek, amelyek benne vannak a törvényben, ki fognak kerülni belőle. Idegenforgalmi adót a tanulóknak nem kell fizetni, az nem jelenik meg. Ennek ellenére azt mondja, hogy csökkent a vendégéjszakák száma a városunkban. Ha megnézték a 8. oldalon, akkor nemcsak ez csökkent, hanem a vállalkozások száma is, akik megjelennek szállásadóként. 25-ről 19-re csökkent a számuk egy év alatt. Az idegenforgalmi adót nehezebb ellenőrizni, hisz papíron nem lehet ellenőrizni, de végeztünk már olyan ellenőrzést is, hogy kimentünk kora reggel adott szállásadóhoz és megnéztük, hogy hányan vannak a szálláson és ez alapján pótlólag is vetettünk ki rá adót és a bírságot is meg kellett fizetni. Bízik abban, hogy a gazdasági válság lecsengésével a jövő évben már ezen a területen is pozitív változás fog bekövetkezni és ha lassan is, de ugyanannyi vendégéjszaka lesz a városban, mint néhány éve. A gépjármű adónál, mint magánember mondhatná, hogy egyetért azzal amit képviselő úr mondott, de nem tudja így kezelni ezt a problémát. Csak hivatalnokként tudja kezelni, és nekünk az a feladatunk,

9 9 hogy a jogszabályok alapján szedjük be az adókat, ráadásul ennél az adónál az a jogosítványunk sincs meg, ami pár éve volt, hogy helyi rendeletet alkosson és bizonyos mentességeket be lehetett építeni a rendeletbe. Ez az adó mindig is átengedett központi adó volt azzal az eltéréssel, hogy ez év januárig a bevétel teljes egészében minket illetett meg, ez év január egytől a bevétel 40 %-a illeti meg az önkormányzatot, 60 %-ot havonta át kell utalni az alszámláról. Szabó János képviselő: évekkel ezelőtt tapasztalta, hogy az informatika rendszer nem éppen megfelelően működött. A magánszemélyek és a vállalkozások adózásával kapcsolatban volt keveredés. Valaki egyéni vállalkozó is meg magánszemély is, kétszer van a rendszerben, sokszor előfordult, hogy az egyik számláján túlfizetés a másikon pedig hiány volt tapasztalható, így kapta a különböző pótlékokat. Remélhetőleg megoldódott ez a probléma. A gépjármű felelősségbiztosításnál a cégek, vállalkozások és magánszemélyek különválasztása fontos lehet. Egyetértve Pasztorniczky képviselő felvetésével, jó lenne ha magyar ember magyar rendszámú gépjárművel járna. A külföldi székhelyű cégek esetében mondjuk elgondolkodtató. De országunk nagyjait is ha megnézzük, mindenki a saját berkeiben meg tudja találni azokat a személyeket, akik nem magyar rendszámú gépjárművel közlekednek. Például egy korábbi választási kampányban Morvai Krisztinát, aki azt mondta, hogy Magyarország a magyaroké, szlovák rendszámú autóban látta. Szamosvölgyi Péter polgármester: lehet, hogy csak kölcsönkapta valakitől. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: a felelősségbiztosítás nem ide tartozik. Ha egy magánszemély is megjelenik adózóként valamelyik adónemnél, és van vállalkozása is, akkor a két számla között nincs jogunk semmilyen átvezetést tenni, csak akkor ha az adózó ezt kéri. Ez alapvető előírás, mi nem nyúlhatunk hozzá ehhez, az adózó felhatalmazása nélkül. Ez nemcsak az önkormányzati adóhatóságnál van így, hanem a NAV-nál is. Palicz István képviselő: a gépjármű adóval kapcsolatos értesítések ügyében lehetne javítani valamit, ahogyan a Kormánynak is szándékában áll, hogy egyszerűsítse a különböző szolgáltatói számlákat. Amikor megkapja ezt a levelet, akkor bemegy az adócsoportra és elmesélteti velük, hogy mit fizessen hogyan be, mert számára kacifántos megfogalmazásokat tartalmaz a papír. Nehezen értelmezhető, hogy valójában mennyit kell befizetni. Valamilyen technika fejlesztéssel arra kellene törekedni, hogy az szerepeljen rajta, hogy erre az autóra ennyi összeget kell befizetni. Pasztorniczky István képviselő: nála is konkrét olyan visszásság volt a gépjármű adó kiküldése esetében, hogy annak a nagykorú gyermekem gépjármű adótartozásának adatait, amihez elvileg már nincs köze az ő lakcímére küldték ki, holott állandó bejelentett lakcíme van másik településen. Ez már többször előfordult, ez adótitkot sért, hozzátartozó esetében nem nagy gond, de más esetben is talán előfordulhat-e. Az idegenforgalmi adóval kapcsolatban épp azt vetette fel - elmondja, hogy nem tart vendégkönyvet otthon - hogy fizet-e idegenforgalmi adót, az adótitkot képez. Szabó képviselő övön aluli beszólására, azt kérte, hogy fontolja meg mit mond, mert Morvai Krisztinának a személyiségi jogait sérti meg. Ne legyen belőle hátránya.

10 10 Szamosvölgyi Péter polgármester: természetesen annak kell idegenforgalmi adót, akinek abból bevétele származik. Ha barát, ismerős, hozzátartozó érkezik, ha valakinek a lakásában megszáll, nem kell fizetni. Azok akik ilyen szolgáltatást biztosítanak, tehát szállásadók, ott kell fizetni. A vitát lezárta és kérte, hogy a képviselő-testület a tájékoztatót fogadja el. S z a v a z á s: a képviselő-testület a tájékoztatót 12 igen szavazattal tudomásul vette /2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 244/2013.(XI.27.) határozata Sátoraljaújhely Város adóhatósága által végzett adóztatási tevékenységről szóló tájékoztató elfogadásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Sátoraljaújhely Város adóhatósága által végzett adóztatási tevékenységről szóló tájékoztatót tudomásul vette. 4. Napirend Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás vállalkozási szerződésének felülvizsgálatára, a szerződés módosítására Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: ez évben többször volt testület előtt a kéményseprő-ipari közszolgáltatás. Új jogszabály, új feladatok voltak. A törvény előírja többek között, hogy ez év december 31-ig felül kell vizsgálni a már megkötött szerződéseket és módosítani kell a megváltozott jogszabálynak megfelelően. Ennek tettünk eleget a kiküldött anyag szerint. A szerződésmódosítást megküldtük a Zemplén Idegenforgalmi Kft-nek. Voltak kérdések, melyeket tisztáztunk. A katasztrófavédelem ezentúl e tevékenység felett felügyeletet gyakorol, hatóságként jelenik meg, oda is megküldtük a szerződésmódosítás tervezetet, visszajelzés nem érkezett. Kracson Norbert bizottsági elnök: elmondta, hogy a Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal (Szabó János képviselő rövid távollétében) az előterjesztést elfogadta. A szavazás módja kézfelemeléssel zajlott. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 7738/2013.

11 11 245/2013.(XI.27.) határozata a kéményseprő-ipari közszolgáltatási vállalkozási szerződés módosításáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC törvény 15. (2) bekezdésében foglaltak alapján, Sátoraljaújhely város közigazgatási területére vonatkozóan a Zemplén Idegenforgalmi Kft-vel, a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására január 1. napjától 2020 december 31. napjáig kötött vállalkozási szerződést jelen határozat mellékletében foglaltak szerint módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozási szerződés 1. számú módosításának aláírására. Határidő: december 10. Szamosvölgyi Péter polgármester: szünetet rendelt el a szavazógép újraprogramozása miatt. S Z Ü N E T 5. Napirend Előterjesztés a évben elnyert pályázatokról Szamosvölgyi Péter polgármester: Sátoraljaújhely fejlesztési lehetőségei túlnyomó többségében abból adódnak, hogy mennyi pályázatot és milyen mértékben nyerünk el évben, hasonlóan az előző évekhez, kiváló eredményt értünk el. A pályázatok száma eléri a százat. Ha hozzátesszük, hogy nemcsak az önkormányzat pályázott eredményesen, hanem az intézmények is, a civil szervezetek is, akkor azt mondhatjuk, hogy nagy eredményeket értünk el évben másfél milliárd forint, amit pályázatból a város fejlesztéséhez hozzá tudott tenni. Korábban arról beszéltünk, hogy nem szabad az intenzív fejlődési időszakot megakasztani semmi áron, amelyben Sátoraljaújhely benne van. Ez visszaigazolódni látszik és ebben nagyon sokan vettek részt, dolgoztak, a Polgármesteri Hivatal dolgozói, a Fejlesztési csoport, a titkárság, az intézmények vezetői, a pályázatkészítők, az alpolgármester, jegyzőasszony és még rengeteg ember és rengeteg munkaóra van emögött. A pályázatok sikeréért több feladatot is el kell végezni, amiben élen jártunk és nagyon sok segítséget kaptunk Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő úrtól, aki a város feladatait magáénak érezve és ha azon múlt, hogy van mögötte politikai akarat is, akkor segített. A svájci pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy lesz új kivitelezője a pályázatnak. Ebben a pályázatban kerül beszerzés a gumikerekes kisvasút és jó hír, hogy már elindult a Zsolyomkai szennyvíz kiépítés munkálata, amit a Zemplén Vízmű Kft. végezhet el. Az előterjesztés számtalan további pályázatot tartalmaz, többek között különféle egészségfejlesztő pályázatokat, például az óvodában, az alapellátásban, a Rendelőintézetben, szociális ellátásban. A közmunka program eredményeképpen rengetegen dogozhatnak Sátoraljaújhelyben. Állattartás, növénytermesztés, útkarbantartás közmunka program, és még varrodai munkaprogram is van, ami nagyon ritka az önkormányzatok területén. A műemléki közmunka a vár feltárásáról szól. A rendezvényeink megtartására benyújtott pályázataink is nyertek, és ilyen a sorsa az elbírálás alatt lévő pályázatainknak is. Jó kezekben van a pályázatok megírása és végig vitele is. Bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban is sikeres lehet Sátoraljaújhely városa, a fejlesztések zömében ettől függnek. Ezzel a kiegészítéssel kérem megtárgyalni a napirendi pontot.

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke

Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Brősztl Gyula a Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke Sátoraljaújhelyi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés ideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. szeptember 7-ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor kezdődött, nyilvános ülésén Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 3/2012. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én 13.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/187-2/2005. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2006. február 10-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 19-én - csütörtökön - de. 9,00 órakor megtartott n y i l v á n o s üléséről. A képviselő-testület ülésének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-19/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. október 27-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\121129\2012 november 29 002.rep Ülés ideje: 2012.11.29. 14:34 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y Z

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Testületi ülés ideje: 2015. január 22. Testületi ülés helye: Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Kaposvár, Kossuth tér 1. I. emelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről.

5. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 5. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. március 28-ai üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV KISTELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 2013. SZEPTEMBER 25. NAPJÁN MEGTARTOTT 16. SZÁMÚ NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TARTALOMJEGYZÉK a Kistelek Képviselőtestülete 2013. szeptember 25-én tartott nyílt ülésének határozatairól

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről.

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2014. május 29-i üléséről. Jelen vannak: 1. a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott n y í l t üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2010. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 11-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. január 17-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2012. június 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 86/2012. (VI. 28.) önkormányzati testületi határozat az intézmények energiaszükségleteinek napenergiával történő ellátására

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 25-én 14 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak:, Bakó László, Benkőné Remport Lilla, Erdélyi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. június 27-i soron következő, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 80/2013. (VI. 27.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány Gyógyfürdő termálvíz hulladékhőjének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-576-4/2007. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2007. április 26-án megtartott üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. június 2-ai üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: Dr. Kálmán András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta.

JEGYZŐKÖNYV. Tisztelt Képviselő-testület, a napirendekkel kapcsolatban tájékoztatom Önöket, hogy az alábbi előterjesztést az előterjesztő visszavonta. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. december 15-én 14.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 18.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ü L É S É R Ő L Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzatának Képviselő Testülete 21-8/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült a képviselő-testület 2009. április 29-én megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen vannak: Molnár

Részletesebben

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről

1) Előterjesztés egyes szabálysértési tényállások hatályon kívül helyezéséről Mátészalka Város Képviselő-testület 2012. május 24. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete:11-12, d./ határozata:56-64, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. április 28-án (csütörtökön) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben