ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÚJ IRÁNY. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad."

Átírás

1 ÚJ IRÁNY Versünnep Szeretem a verseket. Szeretem bennük a tiszta gondolatokat. Újra és újra rácsodálkozom miként tudják a költők olyan tömören, vagy annyira másként megfogalmazni a gondolataikat. Hazádnak rendületlenül Légy híve, óh magyar; szólít fel a hazaszeretetre Vörösmarty Mihály. Tüzesen süt le a nyári nap sugára Az ég tetejéről a juhászbojtárra. így mondja Petőfi Sándor, hogy nagyon meleg van. A magyar nyelv árnyalt és kifejező, hajlékony és áttetsző - a leheletnyi finomságok számtalan változata színesíti, ékesíti. Logikája tiszta, szép. Egyedi. Ősi nyelv. Kevesen büszkélkedhetnek hasonlóval. József Attila születésnapja április 11-e, a Költészet Napja. Mi április 9-én, pénteken a Faluházban versekkel ünnepelünk. Bemutatkoznak a Wass Albert szavalóverseny évi győztesei mindkét korcsoportban. Demeter József költő, író Ady Endre Héja-nász az avaron című megzenésített versét adja elő. A Hagyományőrző Népdalkör József Attila, Weöres Sándor, Csokonai verseket énekel majd. Egy Aranypáva díjas népdalkör képes megtenni, hogy sikerrel kalandozzon rokon műfajok szféráiban is. Az Iskola Énekkara is komolyan készül. A Kulturális Gálán nagy sikert aratott Kodály Zoltán Vegyes Kar kamarakórusa ismét hallható lesz nálunk. Vendégünk lesz Kovács István József Pilinszkydíjas kecskeméti költő, író, akit januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett gálán a budapesti Uránia Filmszínház dísztermében a Magyar Kultúra Lovagjává ütöttek. Április 9-én 18,00 órától a Faluházban ünnep lesz. Versünnep. Jöjjenek el! Én hiszem, hogy érdemes, hogy maradandó élmény vár Önökre, mert ami érték, akárcsak a kő, megmarad. Vándorkiállítás érkezik községünkbe A Hírös Hét Fesztivál keretein belül tavaly augusztusban Kecskeméten a Kossuth téren 12. alkalommal jelentek meg a nagyközönség előtt kiállításukkal a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás települései. Ballószög is a kiállítók között volt. Az akkori kiállítás szűkített anyaga vándorútra indult a térségben. Ballószögön április 13-ától lesz látható egy hétig. A kiállítás a Faluházban kap helyet. A megnyitó időpontjáról, a kiállítás részleteiről későbbiekben adunk tájékoztatást. Kérem figyeljék a hirdetőtáblákat, a kihelyezett plakátokat. MEGHÍVÓ Ballószög Község Önkormányzata, a Polgári Egylet és a versmondó gyerekek nevében tisztelettel meghívom Önt és kedves családját a március 26-án, pénteken 15 órától a Faluházban megrendezésre kerülő WASS ALBERT SZAVALÓVERSENYRE Kérem a szülőket is, kísérjék el versenyző gyermeküket, a verskedvelőket, hogy jöjjenek el, nézzék meg a tehetséges gyerekeket ezen a versünnepen. Nothof Julianna - kulturális szervező Március idusa mondja Megy az utcán, megy. Az Utca. Azt se tudja Honnan, hova. Visz mindent, Nem szabadkozik. Sodor, Rombol, mint az árvíz. Még a Kő sem marad Rongylik? Pedig neki is Volt szíve eddig. Magyar szíve, Kő gerince. Magyarország Miért pőre. Fekete lyuk Petőfi Sándor jövője? Megy az Utcán, megy az utca. Azt se Tudja, honnan, hova. Visz magával hetet- Havat. Nyomában semmi Sem marad, de! Megy. A Semmi. A semmiben. Csak Ő tudja, kiben, milyen. Hiteltelen, hazug párt- Szavak. A vírusnál Ragályosabbak. Megy az Utcán, megy az utca. Szabadon se tudja Hova. Akik most is Bíznak benne, nógatják, Hogy semerre se. Mert, Hogy ennek ez a Trendje. Szabadelvű Ejnye-bejnye! Megy az Utcán, megy az utca, és! Már tudja, honnan Hova. Tanulgatja, mi a Dolga. Mi legyen a rontók Sorsa. Zsákutcából Vissza. Tova! Magyar tova, Összefogva. Március Idusa óta. Március Idusa mondja.. DeJó Szépkorúak Köszöntése A szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló Kormányrendelet értelmében Katona Imre polgármester úr megtisztelő kötelességének eleget téve felköszöntötte Balog Mihályné ballószögi lakost, aki március 8-án töltötte be 95. életévét. A családdal történt egyeztetés után az idős hölgy otthonában került sor a díszoklevél átadására egy csokor virág és ajándékcsomag kíséretében. Sárika néninek ezúton is további jó egészséget kívánunk! TŰZOLTÓSÁGi HÍREK Közlöm Ballószög Tisztelt lakosaival,hogy helyreállt a telefonos elérhetősége a Ballószögi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Hétvégente a következő számokon lehet elérni a szolgálatot: 76/ , ill. 76/ Kérem, keressenek minket bizalommal.

2 Önkormányzati Hírek Tisztelt Lakosok! Jelen lapszámban Ballószög Község Önkormányzata Képviselő-testülete február 11-i, valamint február 25-i rendes ülésének a lakosságot érintő kérdéseiről, közérdekű részéről az alábbiak szerint adok tájékoztatást. A február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről: Az önkormányzat évi költségvetésének elfogadása A Képviselő-testület még az előző évben elfogadta az önkormányzat évi költségvetésére vonatkozó koncepciót, a pénzügyi, gazdálkodási tervezést megalapozó elveket. Az Országgyűlés novemberében elfogadta a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló törvényt. E két anyag ismeretében, az abban foglaltak szem előtt tartásával az önkormányzat fenntartása alá tartozó intézmények vezetőivel, az önkormányzati bizottságok elnökeivel történt egyeztetést követően - készült el az Önkormányzat évi költségvetési tervezete. A tervezetet a Pénzügyi Bizottság szakfeladatonkénti részletezéssel megtárgyalta és változtatás nélkül elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek. A tervezésnél komoly kihívást jelentett, hogy az állami normatívák csökkenése és az önkormányzat jelen évre realizált fejlesztései miatt a költségvetés közel 80 millió Ft hiánnyal indult. A többszöri egyeztetéseket követően, mind az intézményekre, mind a településre irányuló fejlesztések (pl. iskolai ebédlő kialakítása, tetőjavítás, óvodai-iskolai eszközfejlesztés, belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása, járdaépítés, fásítás, hivatali informatikai fejlesztés, stb.) részbeni vagy teljes lehúzásával sikerült a költségvetési egyensúlyt biztosítani, így a évi várható bevételi és kiadási oldal Ft-ban került meghatározásra. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat évi költségvetését, azonban a költségvetésből kikerült és korábban betervezett feladatok finanszírozását az önkormányzat zárszámadásának tárgyaláskor újravizsgálja, a évről származó pénzmaradvány ismeretében. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal munkájáról, a hivatalra vonatkozó teljesítménykövetelmények meghatározása. A hivatal munkájáról a hivatal vezetője számol be az adott település képviselő-testületének. Ezen beszámoló lehetőséget kínál a képviselő-testületnek a hivatali munka javítását célzó észrevételek, vélemények és javaslatok megfogalmazására. Ugyanakkor a hivatal részéről is felvethetők azok a gondok, amelyek nehezítik vagy akadályozzák a hatékony munkavégzést. A beszámoló kiterjed a hivatal bemutatásán túl a hivatal törvényi rendeltetéséből adódóan az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatainak jellegére és elvégzésére, a hivatal közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatainak ellátására. A beszámoló elfogadásra került, a hivatalra vonatkozó, jelen évre meghatározott teljesítménykövetelmények meghatározásával, melyek közt a évi országgyűlési és helyhatósági (önkormányzati) választások zökkenőmentes lebonyolítása kiemelt feladat a hivatal számára. Az önkormányzat közművelődési feladatainak ellátása. Mint ismeretes, a képviselő-testület elhatározása alapján a Bács-Kiskun Megyei Bíróság Pk /1992/91. végzésével a Ballószögért Alapítványt, mint közalapítványt megszüntette, melyet a Szegedi Ítélőtábla Pkf.III /2009/4. végzésével hatályában fenntartott, azaz jogerős, ezáltal végrehajtandó döntés született az alapítvány megszűnéséről, október 19., mint hivatalos megszűnési időponttal. A megszüntetés során az alapítvány tulajdonában és kezelésében lévő, közművelődési célokat szolgáló vagyont továbbra is biztosítani kell az önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátásához, a helyi közösségi színtér fenntartásához. (A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtárról, a közművelődésről szóló évi CXL. Tv. értelmében az önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a helyi közösségi színtér valamint nyilvános könyvtár fenntartása.) A megszűnési időpontot figyelembe véve az alapítvány könyvelője elkészítette az alapítvány zárómérlegét, illetőleg még a múlt évben megtörtént az alapítványi vagyon, és egyben annak székhelyét képező faluház hivatalos átadása, az ingóságok leltár szerinti átvétele, az alapítványi ügyiratok átadása. A zárómérleget a képviselő-testület elfogadta, mellyel az alapítvány megszüntetése az alapítói oldalról befejezettnek tekinthető. Az ingatlanvagyon ingatlannyilvántartásban történő átjegyzésére irányuló eljárás megtörtént, a tulajdonjog valamennyi alapítványi tulajdont képező ingatlanra (faluház illetőleg 8 különálló mezőgazdasági földterület) bejegyzést nyert az önkormányzat javára. A mezőgazdasági földterületek hasznosítására hozott testületi döntések értelmében a földterületek nagy részét Geredy Péter, illetőleg az ő érdekeltségével működő Hírös Vetőmag Kft. bérli továbbra is. A Faluház működésére vonatkozóan a képviselő-testület meghozta döntését és elfogadta a közösségi hely (faluház) működésének koncepcióját, rendelkezett az épület helyiségeinek hasznosításáról, a bérleti díjak, térítésmentes használat kérdéséről. A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat évi rendezvénynaptárát, a hozzárendelt költségvetés elfogadásával egyidejűleg. Az önkormányzat folyamatban lévő fejlesztéseiről, ahhoz kapcsolódó előkészítő eljárásról általános tájékoztatása. A korábban felmerült problémák megoldása után az jelű ballószögi bekötő (Bem u.) kiviteli tervének aktualizálására, az útpálya megvalósítására folyamatban van a második, megismételt közbeszerzési eljárás, melynek lezárása (eredményhirdetés) március 31-re várható. A faluközpont térkövezésére, rendezésére a tervezett ütemben való megvalósítás érdekében legkésőbb márciusban szintén ki kell írni a közbeszerzési eljárást, mely műszaki és költségtakarékossági okokból további részfeladatként tartalmazni fogja a központi buszöböl valamint három belterületi út (Mikszáth, Wéber, Petőfi) szilárd burkolattal történő kialakítását, illetőleg az útalap létrehozását. A február 25-én megtartott képviselő-testületi ülésről: Ballószög Község Önkormányzat évi költségvetésének módosítása. Az év közben felmerült változások, pótelőirányzatok módosulása, valamint a pénzügyi vonatkozású képviselő-testületi döntések következtében az elmúlt évi költségvetést a zárszámadás előtt módosítani szükséges. A testület ennek megfelelően a 2/2010.(II.26.) számú rendeletével elfogadta az előterjesztés szerinti évi költségvetés módosítását. Önkormányzati kötvénykibocsátás lehetőségének ismételt megvitatása. Az önkormányzati kötvénykibocsátásra vonatkozó új fejlemények miatt a testület részletes tájékoztatást kapott az önkormányzattal erre irányuló megbízási jogviszonyban álló SPB Befektetési Zrt. képviselőjeként Parádi- Varga Tamás vezérigazgató részéről. Elmondta, hogy a kötvény kibocsátásának előkészítése a tervezettnél lassabban halad, melynek alapvető oka a hazai bankok körében tapasztalható, továbbra is fennálló bizonytalanság és bizalmatlanság, másrészt az EUR alapú likviditási hiány. A gazdasági válság oldódása következtében néhány pénzintézetet azonban a finanszírozás újraindítására ösztönöz. Ilyen pénzintézetként mutatta be a Takarékbankot, melynek képviselője, Ijju Péter ismertette egy esetleges önkormányzati kötvénykibocsátás folyamatát, feltételeit, a felhasználás alapkövetelményeit. Parádi-Varga Tamás álláspontja szerint az önkormányzat számára optimális megoldást az egyes konstrukciók kombinálása nyújtana. Beruházási oldalon egyértelműen az MFB (fejlesztési hitel) konstrukciót érdemes igénybe venni. Ezt speciálisan az önkormányzati beruházásokra alakították ki, feltételeit tekintve bármely egyéb piaci terméknél jobb a beruházások szempontjából, viszont nem képes pénzügyi tartalékot képezni az önkormányzat részére. A pénzügyi tartalékot a kötvénykibocsátással keletkező forrás képes nyújtani, így az MFB hitelt mindenképpen kombinálni célszerű fejlesztési célú kötvénykibocsátással. A képviselő-testület a kötvénykibocsátás feltételeinek, járulékos költségeinek bemutatás mellett a pénzpiacon kötvénykibocsátást jelenleg felvállaló pénzintézetektől származó, kötelező érvényű árajánlatok beszerzésével bízta meg a közreműködő SPB Zrt-t.

3 Beszámoló a Duna-Tisza Közi Hulladékgazdálkodási Konzorcium működéséről. Mint a korábbi tájékoztatásokból ismeretes, november 10. napján, akkor 49 település bevonásával létrejött a Duna-Tisza Közi Nagytérség Hulladékgazdálkodási konzorcium, a települések szilárdhulladék kezelésének megoldására, az ehhez szükséges jogi, pénzügyi és gazdasági feltételek megteremtésére, az európai uniós követelményrendszer megvalósításának elősegítésére. A beruházás előkészítése és megvalósítása uniós (ISPA) pályázati támogatás, ún. előtámogatás igénybevételével történt illetve történik. A társulás (hulladékgazdálkodási térség) öt alrégióval, Cegléd város gesztorságával jött létre. A konzorcium által vállalt fejlesztés, beruházás a szerződés V. pontja szerint a - szelektív hulladékgyűjtés és hulladékhasznosítás bevezetése - nagy kapacitású, regionális hulladéklerakó telep létesítése Cegléd térségében - regionális hulladékkezelő központ létesítése Kecskeméten és Cegléden - új regionális hulladékátrakó építése Nagykátán - komposztáló létesítése Nagykőrösön - a projekt keretében a régi, nem megfelelő és környezeti kockázatot jelentő hulladéklerakó felszámolása és rekultivációja. A megállapodásban foglaltak megvalósítására, az ahhoz szükséges pénzügyi hozzájárulásra Ballószög is kötelezettséget vállalt a konzorciumi szerződés valamint a gesztorral megkötött finanszírozási megállapodás aláírásával, melynek megfelelően az aktuális pénzügyi ütemterv és bekérő szerint az önkormányzatra jutó önrészt folyamatosan teljesíteti. Az eddig megfizetett önrész mértéke december 31-ig Ft. A gesztor önkormányzat a vállalt beruházások menetéről ún. előrehaladási jelentés megküldésével tájékoztatja a társult önkormányzatokat. A konzorcium döntéshozó szerve a konzorciumi tanács, a társult települések polgármestereinek részvételével. A korábbi nehézségek ellenére a projekt pénzmaradványának terhére sikerült pénzügyi fedezetet teremteni Ballószögön is a már meglévő tervek alapján az üzemen kívüli szeméttelep rekultivációjára, így a déli területeken a gesztor és a kivitelezést végző Bilfinger Berger Hungária Építőipari Kft. alvállalkozói elvégezték a rekultivációs munkálatokat, a lerakó műszaki átadására december 15- én sor került. A konzorcium által vállalt fejlesztési céloknál megjelölt létesítmények felépültek, műszaki átadásuk megtörtént, a próbaüzem illetőleg annak előkészítése alatt állnak. A szelektív hulladékgyűjtés általános bevezetése a Kecskeméten épült hulladékkezelő központ végleges üzembe helyezésének függvénye. Ezen folyamatokról a jelenlegi szolgáltató (Saubermacher Kft.) meghívásával a következő testületi ülésen lesz szó. Beszámoló a Kecskemét és Térsége Többcélú Társulás működéséről, a Társulási Tanácsában végzett tevékenységről. Mint ismertes a korábbi tájékoztatókból, Kecskemét és kistérsége (Ágasegyháza, Ballószög, Felsőlajos, Fülöpháza, Helvécia, Jakabszállás, Kerekegyháza, Kunbaracs, Ladánybene, Lajosmizse, Lakitelek, Nyárlőrinc, Orgovány, Szenkirály, Tiszakécske, Tiszaug, Városföld) települési önkormányzatai a közszolgáltatási és területfejlesztési feladatainak közös ellátására június 30-tól kistérségi társulást hoztak létre. A társulás általános célja a közösségi szolgáltatások térségi szinten történő kiegyenlített, magas színvonalú és minőségű ellátása. Az állam a központi költségvetés révén ezen társulások ösztönzésére és működésük biztosítására külön, társulási normatívát biztosít. Ezen többcélú társulás keretei között jött létre a településünket érintő közoktatási, szociális és gyermekjóléti, belső ellenőrzési társulások, illetőleg a községi könyvtári, és a társulás által ellátható egyéb közfeladatok (kulturális, sport, közmunka stb.) is a társuláshoz kapcsolódóan folynak illetőleg szerveződnek. A Társulási Tanács munkaszervezete a Kistérségi Iroda, mely elkészíti a társulás (tanács) tevékenységéről szóló részletes beszámolót. Ezen beszámoló alapján a társulási tanács tagjai évente legalább két alkalommal beszámolnak a társulásban részt vevő önkormányzatok képviselő-testületeiknek, melynek értelmében a tanács évi szakmai tevékenységéről szóló polgármesteri beszámolót a testület elfogadta. Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás társulási megállapodásának és a Helvéciai Mikrotérségi Szociális Szolgáltató Központ Alapító okiratának módosítása. A Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társulás feladatai között szerepel többek között a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátása is Helvécia, Ballószög, Orgovány, Jakabszállás településeken. A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (Szt.) korábban hatályos rendelkezése alapján 10 ezer fő lakosságszám fölötti településen volt kötelező feladat ez az alapszolgáltatás. A társulás keretében ezt a létszámot biztosítani tudtuk, így elláttuk a feladatot, azonban január 1-től már nem kötelező feladat az említett alapszolgáltatás, továbbá a finanszírozásra pályázatot kell benyújtania. A feladat ellátására pályázati úton e Ft támogatást nyert a mikrotársulás, míg annak végrehajtáshoz e Ft előirányzat szükséges minimálisan. A Társulási Tanács emiatt a feladat ellátásának megszüntetését kezdeményezte a fenntartó önkormányzatok képviselő-testületei felé, mely kezdeményezéssel egyetértően a ballószögi képviselő-testület módosította a társulás alapdokumentumait. A közösségi ellátásokat eddig sem végezte a mikrotársulás, azt civil fenntartó végzi a kistérségen keresztül (RÉV szolgálat), így ezen feladat is kikerült a mikrotársulás feladatai közül. Ballószög Község Önkormányzata és az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány által 2003-ban megkötött Ellátási Szerződés teljesülése Jelenleg az idősek nappali ellátása feladatkörét a Helvécia és Mikrotérsége Szociális és Gyermekjóléti Feladatellátó Társuláson belül Jakabszállás látja el valamennyi társult településre vonatkozó ellátási hatáskörrel. Az önkormányzat és az Aranykor Időskorúak Otthona Alapítvány között 2003-ban létrejött ellátási szerződés célja az volt, hogy az önkormányzat által kötelezően ellátandó nappali ellátást költséghatékonysági okokból közvetlenül ne az önkormányzat, hanem a feladat ellátásának kiszervezéssel civil fenntartó biztosítsa. Időközben a nappali ellátás, mint feladat bekerült a mikrotársulás feladatai közé, augusztus 1-vel, így az ellátási szerződés augusztus 1-i hatállyal történő módosítását követően már csak a mikrotársuláson kívüli, ún nem ellátotti személyek ellátására hivatott. A szerződés módosítására a szolgáltatást még korábbról igénybe vevők helyzetének és ellátásnak biztosítása miatt volt szükség, mivel augusztus 1-t követően a társulás látja el hivatalosan a nappali ellátás feladatkörét, azaz párhuzamosan az adott fenntartónak nem lehet két különböző rendszerben fenntartott feladat ellátása. Az alapítványnak 30 főre szóló működési engedélye van, mely alapján decemberig 2-3 fő tekintetében folyamatos volt az igénybe vétel, jelenleg azonban egyetlen személy sem veszi igénybe a szolgáltatást. Azonban az is tény, hogy a napi utaztatás szervezésének biztosítása ellenére a ballószögi idősek nem veszik igénybe a Jakabszállás által biztosított nappali ellátást. A képviselő-testület egyenlőre az alapítvánnyal kötött ellátási szerződés fenntartása mellett döntött, illetőleg a ballószögi idősek szervezett foglalkoztatására, a közösségi életbe való bevonására a faluházban történő klubfoglalkozásokat látják megoldásnak, és támogatandónak. Egyéb információk, közérdekű tájékoztatás: Közmeghallgatás időpontjának megváltozása. Az Ötv a szerint az önkormányzat közmeghallgatást tart a lakosság, helyi társadalmi szerveztek tájékoztatására, illetőleg a lakosság szélesebb részét érintő kérdések, észrevételek megtételére. A helyi szervezeti és működési szabályzat szerint a közmeghallgatást, annak időpontját megelőző 30 nappal ki kell hirdetni. Az március 26-ra meghirdetett közmeghallgatás új időpontja április 29- e, (csütörtök) 18 óra, tekintettel az önkormányzati zárszámadás adatainak bevárására is. A közmeghallgatás főbb napirendjei változatlanok, így: Az önkormányzat évi költségvetése, tervezett fejlesztések ismertetése. A települési szennyvízberuházás kapcsán létrejött Víziközmű Társulat jelenlegi működése, a beruházáshoz tartozó lakossági, tulajdonosi érdekeltségi hozzájárulások megfizetése, azok tervezett felhasználása. Ballószögért Alapítvány megszüntetése kapcsán az alapítványi vagyon átvétele, a Faluház további működtetése.helyszín: Faluház Következő testületi ülés: A soron következő rendes képviselő-testületi ülés megtartására előreláthatólag március 30-án, kedden 17 órakor kerül sor. Az önkormányzat működéséről, egyéb híreiről bővebb információ a települési honlapon olvasható. Bárdonné Dr. Benda Mónika Jegyző

4 MEGHÍVÓ POLGÁRŐRBÁL A ballószögi Polgárőr Egyesület április 10-én 19 órai kezdettel Jótékonysági bált rendez Helye: Ballószögi Faluház Menü: Vegyes sültes tál Belépő:2500 Ft/fő Jegyek kaphatók: Center ABC, Lambada Presszó ZENE TÁNC TOMBOLA Tombolatárgy felajánlásokat elfogadunk! Mindenkit szeretettel vár a Polgárőrség! F E L H Í V Á S óvodai beiratkozásra Értesítem Ballószög község állampolgárait, hogy a 2010/2011. nevelési évre az óvodai beíratás a következő időpontokban lesz: április 7. szerda 8-16 óráig április 8. csütörtök 9-17 óráig Helye: Csillagszem Óvoda, Zrínyi u.2. A beiratkozásra kérjük gyermekével együtt jelenjen meg, s a következő okmányokat hozza magával: a gyermek születési anyakönyvi kivonata, személyi igazolvány, lakcímet igazoló okirat. Az évi LXXIX. törvény 24. ( 3) értelmében a gyermek abban az évben, melyben 5. életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles az óvodai nevelésben részt venni. Ennek elmulasztása szabálysértés, mely törvényes következménnyel jár. Kovácsné Szél Emma óvodavezető F E L H Í V Á S Ballószög Község Önkormányzata Az én falum címmel rajzversenyt hirdet ballószögi fiataloknak 19 éves korig. Lehet rajzolni vagy festeni. A művészeti ágon belül minden technika megengedett. Úgy érzem, az emberek, köztük a gyerekek igenis szeretik a hazájukat, kötődnek a helyhez, ahol feleszméltek. Nemigen felejtik el az óvónénijüket, az iskolájukat, a szeptemberi ég kékjét, a pocsolyákat, amikbe azért is beleléptek kiskorukban. Hát, rajzoljátok le a napfényt, a házakat, a templomokat, az utcák ismerős köveit, a ballószögi embereket. A versenymunkák témája lehet: ember, növény, állat, épület, táj. bármi, csak ballószögi legyen. A rajzok, festmények beérkezési határideje: május 8. A leadás helye: Faluház könyvtár. Kérjük mellékletként feltüntetni a mű címét, az elkészítője nevét, korát. A rajzverseny eredményhirdetése: május 14-én lesz a Faluházban, a versenymunkákból kiállítást rendezünk ugyanott. Kérlek, mutasd meg a Te szemeddel Ballószögöt! Rajzold le! Fesd meg! Hass, alkoss, gyarapíts! Nothof Julianna kulturális szervező - 4 -

5 Házi segítségnyújtás Szeretnénk a lakosság figyelmébe ajánlani a házi segítségnyújtás szolgáltatásunkat. Szolgáltatást igénybevevő személy részére a saját lakókörnyezetében biztosítjuk az önálló életvitel fenntartásához szükséges ellátást. Házi segítségnyújtás feladata: Gondoskodni azokról az idősekről, akik otthonukban önmaguk ellátásáról saját erőből nem képesek, illetve hozzátartózik a nappali gondoskodást felvállalni nem tudják. Házi segítségnyújtás keretében igényelhető: Személyes tisztálkodás (fürdetés, mosdatás stb) Bevásárlás Segítség szociális ügyek intézésében Orvoshoz kísérés Vények kiíratása, kiváltása Étkeztetés Takarítás Vérnyomás-mérés vagy akár csak beszélgetés Igénybevétel módja, feltétele: A házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult az, akinek egészségi állapota indokolja a szolgáltatás biztosítását. A szolgáltatás igénybevételére jelzés érkezhet a kérelmezőtől, hozzátartozótól, szomszédtól illetve háziorvostól személyesen. A kérelmező lakásán kitöltendő dokumentumokat a 9/1999. (XI.24) SzCsM rendelet szabályozza. Szolgáltatásunk térítési díja egyénileg változó, jövedelem nagyságától függő. 1. normatíva kategóriában: 20Ft/ óra 2. normatív kategóriában: 40Ft/ óra Igényelni lehet: Ballószög (Faluház) Rákóczi u.11 Szalai Ildikó vezető szociálisgondozónál Tel: 76/ Ügyfélfogadás: Kedd 8-9, Csütörtök Ballószögi Mosolygó Óvodásokért Alapítvány Alapítványi beszámoló és közhasznúsági jelentés évre Az Alapítvány én kezdte meg tevékenységét. Az alapítvány célja: Az eltérő fejlődésű gyermekek képesség-fejlesztését szolgáló eszközök, eljárások támogatása. A gyermekek egészséges életmódját és az egészséges életmódra való nevelését segítő speciális feltételek megteremtése. A szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása az óvodai nevelést, programokat illetően. A kiemelt feladatként kezelt anyanyelvi nevelés hatékonyságának további növelése. Speciális képességfejlesztő eszközök beszerzése. A kiemelten tehetséges gyermekek támogatása. Óvodapedagógiai események, értékek dokumentálását, publikálását segítő eszközök beszerzése. Informatikai eszközök beszerzése, a meglévők bővítése. A szakdolgozók államilag és önkormányzatilag nem támogatott továbbképzésének segítése. Az alapítvány céljainak megvalósítása értelmében a közhasznú szervezetekről szóló 1997 évi CLVI. Törvény 26. c. pontja alábbi alpontjaiban meghatározott tevékenységeket végzi: Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés Tudományos tevékenység, kutatás. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása Műemlékvédelem Természetvédelem, állatvédelem Környezetvédelem évben az alapítvány közhasznú céljai a következők szerint valósultak meg: Kulturális tevékenység támogatásaként bábszínházbérlet beszerzését segítette olyan gyermekek részére, ahol a szülők ezt nem tudták megfizetni. / Ft/, Kulturális örökség megóvása érdekében népzenei, -mesei rendezvény megvalósulását támogatta / Ft/ Egészségmegőrzés területén mozgásfejlesztő tornacsomag beszerzését támogatta / Ft/ Nevelés, oktatás területén galéria készítését támogatta / Ft/ Ismeretterjesztés területén célzott támogatást nyújtott a Csillagszem óvoda részére informatikai eszközök beszerzésére / Ft/ Az alapítvány pénzkészlete én Ft Horváthné Illés Gabriella K. e. Közérdekű felhívás A FILANTROP Környezetvédelmi és Fűtéstechnikai Nonprofit Kft. Kecskeméti Kirendeltség ismételt megkeresése alapján tájékoztatom Tisztelt Lakosságot, hogy Ballószög közigazgatási területén a kötelező kéményseprői tevékenységet, tisztítást, ellenőrzést és vizsgálatokat a 27/1996. (X.30.) BM. rendelet alapján a 2010-es évben is csak a Filantrop Kft szakemberei végezhetik. A kéményseprő vagy kéményvizsgáló minden esetben kéményseprői Filantrop-os fényképes igazolvánnyal van ellátva. A tevékenység végzésére jogosult személy községünkben Sebesi Albert, mely személy azonosítása végett közöljük igazolványának másolatát, amit személyi igazolványával együtt köteles bemutatni. Ballószög külterületén s a szomszédos településeken megjelenő álkéményseprő megjelenése miatt felhívom a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a tevékenység végzésére csak a fent említett személy jogosult, saját érdekükben a tevékenység végzésére más személyt ingatlanukba ne engedjenek be, munkadíjat még hivatalosnak látszó számla ellenébe se fizessenek ki. A munkavégzők személyéről vagy munkavégzéséről, észrevételeiről érdeklődhet, tájékozódhat a 76/ vonalas, vagy a 20/ es mobil telefonos kirendeltségi számon, vagy személyesen Kecskemét, Maros u. 1. szám alatti kirendeltségen. a fotón szereplő személy jogosult bármilyen kéményseprői szolgáltatás elvégzésére. Továbbra is várjuk a lakosság ruhanemű, játék és egyéb tárgyi felajánlásait a Faluházban Sebestyén Tünde családsegítő családgondozónál

6 Sul i vil ág - Így is lehet Tanulni,tanulni, tanulni.. hangzik állandóan a tanács a felnőttek szájából. Mi persze bólogatunk, aztán minden marad a régiben. Tanáraink azonban nem adják fel könnyen és mindig újabb módszereket találnak ki az ismeretek közvetítésére. A honfoglalásról tanultak záró órájaként Irénke néni egy különleges órával lepett meg minket. Az Égi Csodaszarvas Hagyományőrző Egyesület bemutatója várt minket február 11-én. Az egyesület tagjai ruházatukkal, fegyvereikkel, használati eszközeikkel idézték fel a honfoglalás korát. Minden tárgyat, eszközt megfoghattunk, a ruhákat magunkra ölthettük. Másfél órára mi is a pusztán vadászhattunk és verhettük a táltosok dobját, ami a régmúltba repített minket. Köszönjük az élményt. 3. osztály A mi farsangunk Színes kavalkád, tánc, zene, mulatság, étel, ital,vigadalom és megannyi szórakozás. Mi ebben az évben február 19-én rendeztük az iskolai vigasságot. Először az egyéni jelmezesek vonultak fel, köztük én is. Zsákbamacskának öltöztem. Persze ez anya ötlete volt, de büszkén viseltem. Ezután következett az osztályok csoportos tánca. Osztályunk első alkalommal szerepelt így együtt a farsangon, és rögtön a második helyezést értük el. Egy nagy tortát is kaptunk, amit alig bírtunk elfogyasztani. Volt tombola is, de azon én nem nyertem. Igazán jól éreztem magam a rendezvényen és már alig várom a következő farsangot. Zsákbamacska( Szabó Nándi 3.o) Elsősők A zsűri munkában Ördögök tánca Almát eszünk A t é l v é g é v e l f o g y t á n v a n a v i - t a m i n t a r t a l é k u n k. A z E u r ó p a i I s k o l a g y ü m ö l c s P r o g r a m j ó v o l t á b ó l i s k o l á n k - b a n i s j u t m i n d e n a l s ó s g y e - r e k n e k e g y - e g y a l m a n a p o n t a. P e r s z e m á r n a g y o n v á r j u k a z i g a z i n a p s ü t é s t é s a t a v a s z t

7 Óvodai Hírek Hagyományainkhoz híven, idén februárban rendeztük meg egészségnevelési hónapunkat. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy csak ebben a szűk egy hónapban figyelünk óvodásaink, és persze önmagunk egészségére. Pedagógiai programunk kiemelt területe az egészséges életmódra szoktatás. Február 17-én délelőtt tartottuk szakmai bemutató délelőttünket a Karácsonyi Tagóvodában, ahová a helvéciai kollégáinkat hívtuk meg. Témánk a szelektív hulladékgyűjtés volt. Február 24-én délután előadást szerveztünk a szülők számára, amelyen a Természet Háza egyik munkatársa volt vendégünk. Téma: a környezettudatos magatartás kialakítása gyermekeink jövője érdekében. Az egészségnevelési hónap lezárásaként a Csillagszem Óvoda hátsó udvarán Horváth Tamás szülő segítségével beüzemeltük műanyag flakonnyomó berendezésünket. Köszönjük munkáját! Óvodánkban február 12-én űztűk el a telet a Hegedűs együttes táncháza segítségével. Jókedv, nevetés, éneklés és sok játék jellemezte a farsangi délelőttöt. Jól érezték magukat gyermekeink a szebbnél szebb jelmezeikben. A jóleső tánc után természetesen a helyben sütött fánk sem maradt el. Ezúton köszönjük a fánk készítésében és sütésében részt vevő szülőknek a sok-sok segítséget! március 09-én Kovácsné Király Erika, a ballószögi iskola igazgatónőjét és Dinszt Lajosné, leendő elsős tanító nénit hívtuk meg óvodánkba, ahol a szülők megismerkedhettek a helyi általános iskolával. Március 12-én a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőrző Egyesület tagjai korhű öltözetben, lóháton érkeztek mindkét óvodánkba, amely nagy élményt jelentett gyermekeink számára. Március 18-án a Csillagszem Óvodában Kukucskáló címmel nyílt délutánt tartottunk, ahol a leendő kiscsoportosok ismerhették meg óvodánkat. Betekinthettek a csoportszobáinkba, kipróbálhatták játékainkat, illetve bábelőadással és kézműves foglalkozással kedveskedtek az óvó nénik a gyermekeknek. Farkas Éva - 7 -

8 SÍRKŐ SZABADSZÁLLÁSRÓL - gránit, műkő, márvány igen kedvező áron - sírkőtisztítás, leszedés, szét-összeszerelés - ablakpárkányok, konyhapultok, burkolólapok, gránitból - kérésére otthonában számítógépes bemutatót tartok - árajánlat készítése ingyenes Hívjon bátran megéri!!!!! Müller Zoltán kőfaragó és épületszobrász Tel: , TÁJÉKOZTATOM A TISZTELT LAKOSSÁGOT, HOGY A MÁRCIUS 25-ÉRE MEGHIRDETETT KÖZMEGHALL- GATÁS A NAPIRENDI PONTOK VÁLTOZATLANUL HAGYÁSA MELETT VISION International People Group tavaszi méregtelenítés, allergia megelözés, lúgosítás A gyógynövény készítmény tisztán természetes alapanyagú, fagyasztásos-őrlés technológiával előállított (folyamatos ellenőrzés mellett GMP, ISO) Jelenleg adalékanyag hozzáadása nélkül csak ezzel a technológiával lehet megállítani a belső oxidációt, a vitaminok szétesését, a nyomelemek hatásának megőrzését- így marad biológiailag aktív! Elérhetőség: Pfliegelné Báló Mónika Tel : 06-70/ Web: ÁPRILIS 29-ÉN /CSÜTÖRTÖK/ ÓRAI KEZDETTEL KERÜL MEGTARTÁSRA A FALUHÁZ NAGYTERMÉBEN! MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNÖM! Bárdonné dr. Benda Mónika jegyző A Ballószögi Mosolygó Óvodásokért Alapítvány ezúton is megköszöni támogatóinak az adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2009-ben Ft volt. 1 % Kérjük, támogassák 2010-ben is Alapítványunkat! Adószámunk: Az Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett számlaszámunk: ÚJ IRÁNY Kiadja: Ballószög Község Önkormányzata; Munkatársak: Agócs Bernadett, Bárdonné Dr. Benda Mónika, Demeter József, Farkas Éva, Katona Imréné, Milotayné Tamás Mariann, Nothof Julianna Szerkesztő: Komáromy Zoltán Nyomda: Print 2000 Nyomda Kft. Elérhetőség:

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák

ÚJ IRÁNY. Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák ÚJ IRÁNY Légtér, nyuszi, két karó, s a gólyák Ballószögi udvarunk légterét megsértette egy madár. Micsoda énekesmadár! Forródróton szólok a hadügyminiszternek. Tudunk róla, elnézést, kivizsgáljuk az ügyet.

Részletesebben

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját

20. 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának. évfordulóját VIII. évfolyam 1. szám 2013. január május H Í R E K L A J O S M I Z S E P O R T Á J Á N Fotó: Rigó Pál 1993-2013 Ebben az évben ünnepeljük Lajosmizse várossá válásának 20. évfordulóját Basky András polgármestert

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö NY V E

J E GY Z Ő K Ö NY V E Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 2011. április 20-án megtartott ülésének J E GY Z Ő K Ö NY V E - 1 - Az ülésről hangfelvétel készült! J e gy z ő k ö ny v Készült: a Zalaegerszeg és

Részletesebben

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést

áprilisban folytatódnak és a nyár közepén már birtokba vehetõ és használható a biztonságos közlekedést XXV. FRISS HIREK EGY ÚJ 1-2. SZÁM 2015. március ÉVFOLYAM ÖNKORMÁNYZATI CIKLUS KEZDETÉRÕL Az elmúlt év õszén megválasztott képviselõ-testület lezárta a 2014-es évet és megkezdte az újat. Elkészíti az öt

Részletesebben

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu

2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu feb20132_layout 1 2013.02.09. 21:39 Page 1 2013. február XXIV. évfolyam 2. szám www.ercsi.hu Megemlékezés báró Eötvös Józsefre Halálának évfordulóján emlékezünk báró Eötvös Józsefre, aki minden honfitársunk

Részletesebben

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA

(06-20)320-25-45. Solt, Kossuth u. 54. SOLT OPTIKA Solt, Kossuth u. 54. (06-20)320-25-45 Bejelentkezés: (06-20)489-45-07 SOLT OPTIKA Nyitva: hétfõ, szerda, péntek 9-12 és 13-17 csütörtök 8-12 TÁRSASÁGI ROVAT Tisztelt Olvasók! Továbbra is várjuk az Önök

Részletesebben

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről

Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről Beszámoló Bököny község II.sz. Háziorvosi Körzetének helyzetéről 1983 jan. 01-óta látom el a község II.sz Körzetének betegeit 1993 jún. 01-óta vállalkozóként. A körzethez bejelentkezett betegek száma 1355

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. JEGYZŐKÖNYV Készült: Taktaharkány Nagyközség képviselő-testülete 2014. február 27-én megtartott ülésen. Megjelent önkormányzati képviselők: Varga László polgármester, dr. Szikszai Elek Sándor alpolgármester,

Részletesebben

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző

M e g h í v ó. 2.) Előterjesztés az óvodai beiratkozás időpontjának módosulásáról. Előadó: dr. Lajos Krisztina aljegyző M e g h í v ó A képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság ülésének következő időpontját 2013. április 11-én (csütörtökön) 16.00 órára tűzöm ki, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Faluház N a

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya VIII. é v f o l ya m 6. s z á m 2010. Sz e p t e m b e r ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zs o m b ó Kö z s é g Ön k o r m á n y z at á n a k h i vata l o s információs é s k u lt u r á l i s k i a d v á n ya Zsombói

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. április 23-án de. 9 órakor megtartott üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András címzetes

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére 195-12/2011. ELŐTERJESZTÉS Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata polgármesterének beszámolója a Kecskemét és Térsége

Részletesebben

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület

A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI. Új jegyzőt választott a képviselő-testület C A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA EGLÉDI Nagy László Lázár grafi kája HÍRMONDÓ XVIII. évfolyam 5. szám Cegléd város honlapja: www.cegled.hu 2007. május 29. Új jegyzőt választott a képviselő-testület Cegléd

Részletesebben

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl

Tájékoztató a Képviselõ-testület üléseirõl Európa a polgárokért program Europe for Citizens Programme Nagyközségi Önkormányzat Képviselõ-testülete 23/2007. (II.13.) Kt. számú határozatában döntött arról, hogy a lengyelországi Kamionka Wielka településsel

Részletesebben

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése

Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2013. FEBRUÁR HÓ, 14. ÉVFOLYAM 2 SZÁM ÁRA: 200,- FT Bodrogolaszi, Hercegkút és Komlóska Község Önkormányzatok képviselő-testületeinek együttesen megtartott ülése A Bodrogolaszi

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 23-án a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T

Részletesebben

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa

Egy kis séta! Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa Fadd Nagyközség Önkormányzatának kiadványa 2015. május Szeretettel köszöntjük Tóth Ferenc Urat, Fadd Nagyközség Díszpolgárát! Egy kis séta! Felnézek az égre, Nem látok egy felhőt sem, Árad a nap fénye.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 22-én a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014.

HÍRMONDÓ. Kellemes húsvéti ünnepeket! ZAGYVARÉKASI. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 Ára: 220,- Ft VIII. Évfolyam 3-4. szám - 2014. március-április ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Kellemes húsvéti ünnepeket! Marika néni Ma amikor az élet kicsit már továbbrepült

Részletesebben

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István)

Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) INGYENES KÖZÉLETI HAVILAP XXIV. évfolyam 3. szám 2015 ÁPRILIS Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövôn. (Széchenyi István) Jelentkezz polgárőrnek! A Tura Biztonságáért 2002 Polgárőr

Részletesebben

ÚJ IRÁNY. Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben 328.331 Ft volt.

ÚJ IRÁNY. Ó V OD ÁS OK É RT A L A P Í T VÁ N Y Ezúton is megköszöni támogatóinak adójuk 1%- ának felajánlását, mely 2010-ben 328.331 Ft volt. ÚJ IRÁNY L á t o g a t á s G o m b o s o n Gombos jelentősége valamikor sokkal nagyobb volt mint mai időkben. A környéken már 6000 éve megtelepedett az ember, kőkori település nyomait is felfedeztek itt.

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12.

vám o SGYÖ település időszaki kiadványa TARTALOM XX. évfolyam, 1. szám 2009. március 2-6. OLDAL 7. OLDAL 8-9. OLDAL 10. OLDAL 11. OLDAL 12. vám o SGYÖ KK XX. évfolyam, 1. szám Vámosgyörk település időszaki kiadványa 2009. március 2-6. OLDAL Hivatali hírek 7. OLDAL Vámos-hírek 8-9. OLDAL Oviban, suliban 10. OLDAL A polgárőrség hírei 11. OLDAL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2009-ben ötödik, teljes évi tevékenységét zárta.

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ. Ismét 1% + 1% AMI VÁLTOZOTT ÉS AMI NEM MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ KzØleti informæcis lap Ismét 1% + 1% Ebben az évben ismét lehetõségünk van arra, hogy személyi jövedelemadónk 2 x 1 %-áról rendelkezzünk. Az elsõ 1 %-ot társadalmi szervezet, alapítvány

Részletesebben

Tisztelt Olvasó! Alapítvány. egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a: Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány,

Tisztelt Olvasó! Alapítvány. egyszeri 20.000,- Ft támogatást kapott a: Segítõszándék a Beteg Gyerekekért és Rászorultakért Alapítvány, Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselõ-testülete március 26-án tartotta legutóbbi ülését. A napirend elfogadása utáni elsõ mozzanat a községben mûködõ egészségügyi szolgáltatást végzõk (háziorvosok,

Részletesebben