IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének. iratai /-1872/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének. iratai 1627-1848 /-1872/"

Átírás

1 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ a/ Törvényszéki jegyzőkönyvek /Protocollum sedriale/ , 60 fm b/ Törvényszéki iratok /Acta sedrialia/ , 56 c/ A Polgári Törvényszék iratai (-1850) 0, 87 d/ A Fenyítő Törvényszék iratai (-1850) 1, 36 e/ Bevégzett polgári perek QuickTime Player.lnk /Processus terminati/ (-1872) 58, 70 f/ Bevégzett büntető perek /Processus criminales/ (-1849,1861) 13, 00 g/ Nemességi perek /Processus nobilitares/ , 65 h/ Urbarialis jegyzőkönyvek , 52 i/ Vegyes bírósági iratok (-1849) 0, 32 j/ Vegyes bírósági és pertári segédkönyvek (-1853) 0, 68 Összesen: 86, 26 fm

2 IV. 31. Az iratok tárgya: a) A Megyei Törvényszék jegyzőkönyve, tartalmaz ítéleteket és törvényszéki határozatokat. A megyei törvényszék az első vagy másodalispán elnöklése alatt 5-6 táblabíró, fő- és aljegyzők, 1-2 szolgabíró, 1-2 esküdt, 1-6 ügyész /: a büntetőperekben még 1-3 csendbiztos/ részvételével évenként 5-8 alkalommal tartott ülésszakot. /II. József idejében heti ülésszakok voltak/. Ítélkezett polgári, fenyítő és úrbéri ügyekben, részben mint elsőfokú, részben mint másodfokú bíróság / az úriszéktől hozzá fellebbezett ügyekben/. Határozatokat hozott a törvényszék adminisztrativ ügyeiben /gyakornokok felvétele, táblabírók napidíjainak utalványoztatása stb. ügyekben/. b) Az iratsorozat tárgya azonos a sedriális jegyzőkönyvek tárgyaival. Lényegében a jegyzőkönyvekhez tartozó fenyítő, polgári és csődtörvényszék iratanyaga. Az iratsorozat 1846-tól kettévált, és mint polgári törvényszéki egyvelegek és fenyítő törvényszéki egyvelegek folytatódik. c) Az évtől külön polgári törvényszék működött a megyében, ehhez tartoztak a csődügyek is. Az utóbbiak feltünő megszaporodása tette indokolttá a külön polgári és külön fenyítő törvényszék felállítását. d) Az 1846-ban felállított megyei fenyítő törvényszék jegyzőkönyvei és iratai a törvényszék büntető ügyvitelét érintő kérdésekben. Tehát ítéletek fellebbezés következtében történt felterjesztések, tanúvallomások meghitelesítése, fogságidő beszámítása, szabadlábra helyezés stb. e) Pest-Pilis-Solt megye törvényszéke előtt lefolytatott és befejezett összes polgári perek, beleértve a csődpereket. f) Pest megye ügyésze által indított és a sedrián letárgyalt büntetőperek gyilkosság, rablás, gyújtogatás, pénzjegyhamisítás, magzatelhajtás, lázadás, erőszakoskodás stb. esetében. g) Az ügyészi tisztség által, vagy ellene indított nemességet vitató perek. A pereket nemesség bizonyításával annak elismertetéséért folytatták, az ügyészi perindítás célja olykor a felek adózásra való kényszerítése is volt. h) A megyei köz- illetőleg kisgyűlés által úrbéri ügyekben hozott összes határozatok és intézkedések, továbbá a megyei törvényszék úrbéri perekben hozott ítéletei. A jelen sorozat a köz- és kisgyűlési, továbbá sedriális jegyzőkönyvek megfelelő úrbéri vonatkozású tételének hű másolata. i) Különféle, szétbomlott bírósági iratkötegek részben jelzetes, részben jelzet nélküli iratai és mellékletei /töredékek/, melyek vagy segédkönyvek, vagy szignatúrák hiányai miatt nem reponálhatók. j) Különféle bírósági pertári segédletek, perlajstromok, továbbá bírói vonatkozású rendeletek másolati könyvei. Az itt tárolt könyveknek eredetileg ügyrendi és ügymeneti jelentőségük volt.

3 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ a/ Törvényszéki jegyzőkönyvek Terjedelme: 4, 60 ifm, 42 kötet (3,16fm), 9 doboz (1,44 fm), 51 raktári egység. Raktári helye: Mester utca, 2. emelet 15. állvány polc. Jegyzőkönyvek. Rakt. Évkör Szám Megjegyzés szám III VI p VI X X III III.-19. VII Rest. és köt VII. 5-VIII IX. 1-től II. 28-ig lásd a Indicium subalternum jegyzőkönyveit III. 8-XII

4 Rakt. Évkör Szám Megjegyzés szám Polg. törv.jkv. doboz Hiányzik Polg.törv.jkv. doboz Polg.törv.jkv. doboz Polg.törv.jkv. doboz rest rest. Polg.törv.jkv. doboz Polg.törv.jkv. doboz Fenyítő törv. jkv. doboz Hiányzik Fenyítő törv.jkv. doboz rest Fenyitő törv. jkv. doboz Eredeti rest.jkv-ek, a másolati könyvekben szerepelnek

5 Rakt. Évkör Szám Megjegyzés szám Lajstromkönyvek VI VIII III Szúrágott Névmutatók A-Z Helynévmutató Egyéb VIII. 31. Sedriális kiadmányok jegyzőkönyve Budapest, december 31. Készítette: Dr. Lakatos Ernő levéltárigazgató

6 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ b/ Törvényszéki iratok /Acta sedrialia/ Terjedelme: 5,56 ifm, 37 doboz, 37 raktári egység Raktári helye: Mester utca, 2. emelet 15. állvány 19. polcától 16. állvány 5. polcáig Doboz Évszám Sorszám Megjegyzés , rest rest üres hely kihagyva Kalmárffy Ignác budai bíró ügyében kiküldött királyi bizottság

7 Doboz Évszám Sorszám Megjegyzés sz.n , 4, 275, 1558 Budapest, 1968 Dr. Lakatos Ernő levéltárigazgató készítette: Fülep Lászlóné

8 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ c/ Polgári Törvényszék iratai (-1850) Terjedelme: 0, 87 ifm 3 doboz (0,47 fm), 11 kötet (0,40 fm) 14 rakt.egys. Raktári helye: Mester utca, 2. emelet 16. állvány 5-6. polc. 1. Jegyzőkönyv 1. kötet 1846 év Iratok 11. doboz Segédkönyv 14. kötet A-Z mutató Budapest, január 12. Ellenőrizte: Dr Lakatos Ernő levéltárigazgató Készítette: Fülep Lászlóné

9 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ d/ Fenyítő Törvényszék iratai (-1850) Terjedelme: 1, 36 ifm 6 doboz (0,90fm), 14 kötet (0,46 fm) 20 rakt. egység Raktári helye: Mester utca, 2. emelet 16. állvány 7-8. polc. 1. Jegyzőkönyvek 1 /kötet / Iratok. 14. /doboz/ részben restaurálandó Segédkönyv 20. kötet Mutató A-Z 0,06 ifm Budapest, január 19. Fülep Lászlóné

10 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ e/ Bevégzett polgári perek /Processus terminati/ (-1872) Terjedelme: 58,70 ifm, 389 doboz (62,30 ifm), 7 kötet (0,40 ifm), 396 rakt. egys. Raktári helye: Mester utca, 2. emelet 16. állvány 8. polcától 18. állvány 17. polcáig. Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés hiányzik , , 4 1, 2 sz. hiányzik rest egybe

11 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés folyt rest as hiányzik es es es , 4. hiányzik es hiányzik os, 7-es hiányzik , sz. hiányzik doboz fele üres félig üres sz. hiányzik kevés üres hely, 24. sz. hiányzik

12 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés félig üres sz. hiányzik üres hely sz. hiányzik sz. hiányzik , 43, 45 sz. hiányzik sz. hiányzik az 5. sz. permásolatát ld a387. dobozban üres hely 9. sz. hiányzik , 25, 31, 33. sz. hiányzik sz. hiányzik I. Kcs. Zichy család berényi II.Kcs hiányzik 43. sz sz

13 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik kevés üres hely , 21. sz. hiányzik hiány 46, sz. hely kihagyva sz. hiányzik , 4, 5, 22, sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik kis hely üres sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik hely kihagyva

14 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik ig nincs lajstromozva /4 hely kihagyva 4/3 hiányzik

15 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés üres hely I II , 38. hiányzik sz. hiányzik hely kihagyva sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik es hiányzik sz. hiányzik

16 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés , 54 sz. hiányzik , 58/a hiányzik helykihagyva sz. Beleznay per sz. hiányzik sz. hiányzik, hely kihagyva sz. hiányzik sz. hiányzik rest

17 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés sz. hiányzik /I. Hummel árvák contra Bles József /II sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik , 71. sz. hiányzik sz. hiányzik félig üres

18 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés , 52. sz. hiányzik as szám nem fért bele egy dobozba üres hely sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik

19 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés , 66. sz. hiányzik sz. hiányzik , 115. sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik ¼ doboz üres sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik A-H J-N /37/ sz. hiányzik sz. hiányzik

20 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik sz. hiányzik , , 275 sz. hiányzik, hely kihagyva Irsay család osztályos pere Permásolatok Permásolatok Permásolatok és permellékletek 390. kötet Polgári perek lajstroma Polgári perek indexe 392. Polgári perek helység szerinti mutatója Elenchus chronologicus Elenchus alphabeticus actorum Elenchus alphabeticus bonorum

21 Doboz Régi kötet ill. fasc.szám Év Sorszám Megjegyzés Elenchus alphabeticus 1785 appellatorum Budapest, Ellenőrizte: Dr. Lakatos Ernő Készítette: Fülep Lászlóné

22 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ f/ Bevégzett büntetőperek /Processus criminales/ (-1849, 1861) Terjedelme: 13,00 ifm, 86 doboz (12,93 fm), 2 kötet (0,07 fm), 88 rakt.egys. Raktári helye: Mester utca, 2. emelet 18. állvány 18. polcától 19. állvány 6. polcáig. Rakt.egys Kötet,. d. sz. fasc. sz. Évkör Sorszám Megjegyzés /a 8 Nincs összefüggésben a No 5.sel lajstrom szerint , 14 15, , , 24, , 59

23 Rakt.egys Kötet,. d. sz. fasc. sz. 4. folyt Évkör Sorszám Megjegyzés , , , 68 69, 70, , ből lajstrom szerinti felosztás Ráby per

24 Rakt.egys Kötet,. d. sz. fasc. sz. Évkör Sorszám Megjegyzés Szenthol Ferenc pere rest est rest ,

25 Rakt.egys Kötet,. d. sz. fasc. sz. Évkör Sorszám Megjegyzés rest. 83. külön ? Péter Ferenc pere I. csomó Péter Ferenc per II fasc /I. Markovits Péter bűnügye /II /1861/ Büntető perek lajstroma /Magistratualis Fisci causae criminales/ /1861/ Büntető perek mutatója /Index Causarum criminalium Fisci Magistratualis/ Budapest, március 27. Ellenőrizte: Dr. Lakatos Ernő Készítette: Fülep Lászlóné

26 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ g/ Nemességi perek Terjedelme: 0,65 ifm, 4 doboz (0,62 fm), 1 kötet (0,03 fm) Raktári helye: Mester utca, 2. emelet 20. állvány 1. polc. Iratok: Raktárjegyzék 1. doboz 1-51 lajstromszám Segédkönyv: 5. kötet Nemességi perek lajstroma és mutatója Budapest, február 25. Készítette: Henzély Lászlóné Ellenőrizte Dr. Lakatos Ernő levéltárigazgató

27 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ g/ Nemességi perek Iratjegyzéke Doboz Lajstrom szám Folio H hiány H H?

28 Doboz Lajstrom szám Folio H H H 67 H H H

29 Doboz Lajstrom szám Folio Segédkönyvek: 5. Nemességi perek lajstroma folio Budapest, február 23. Filmezésre átvettem:

30 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ h/ Urbariális jegyzőkönyvek Terjedelme: 0,52 fm, 18 kötet, 18 raktári egység Raktári helye: Mester utca, 2. emelet 20. állvány 1-2. polc. Rakt. egység sorszáma Év Közgyűlési jkv. úrbéri vonatkozású tételeinek számkerete Sedriális jkv úrbéri vonatkozású tételeinek számkerete Folioszám 1. kötet I-II. negyed urbéri ítéletek és határozatok másolati jkv-e Budapest, április 25. Ellenőrizte: ápr. 25. Látta: Készítette: /Rády Zoltánné/ /Dr. Lakatos Ernő/ /Szabolcsi Elek/ levéltáros levéltárigazgató

31 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ i/ Vegyes bírósági iratok /-1849/ Terjedelme: 0,32 fm, 2 doboz, 2 raktári egység Raktári helye: Mester utca, 2. emelet 20. állvány 2. polc. Perek és permásolatok Doboz Levéltári szám Évkör Az iratok megnevezése Megjegyzés Pozsonyi Clarissák pere Büntetőperekben keletkezett iratok másolata Fekete Mihály contra Egressy Sándor Nyitra m Szatmári-Káldi per Nemességi perek /Szentiványi Ferenc/ Kisnémedi és Váchartyán birtokpere Barbara Babochay contra Nepom Permásolat Hunyady Rád György contra Petrovay Gábor Máramaros m Csillag József féle polgári peres iratok Almády contra Császár ügyben perirat Válóperes irat /Szappanos Lajos, Kis Mária/ Nagy János contra Szalay Ferenc Sámuel és Dániel Boronkay contra Eszterházy. Draveczky László contra Sárosy Sebestyén ügyében hozott határozatok Krenedits Mihály és Thomka György pere Büntetőper név nélkül /Nagykőrös/ töredék rest.

32 Doboz Levéltári szám Évkör Az iratok megnevezése Megjegyzés Ítéletek, tanúvallomások 1.folyt Fellebbezési irat. Ítélet Varga András ügyében Polgári peres ítélet Szalai György és Szentmártoni Mihály ügyében 1. folyt. töredék Tanúvallomások testi sértési ügyben Roth Ferenc és társai budai németek ellen Ítélet Dóczy Mihály ügyében Tanúvallomások állatlopás ügyben / Tóth Imre gulyájából/ Tanúvallomások és levelek Braukovics János köpönyeglopása ügyében Ítélet visszaküldése főszolgabírónak töredék Tanúvallomások Danka Gyula polgári peres ügyében Ítéleti bizonyságlevél id. Pap István és fij. Pap István ügyében Tanúvallomások Gyenes Mihály, Kondé András, Kovás András katonák által Kiskőrösön elkövetett gyilkosság ügyében Tanúvallomások Dányi András gödöllői lakása ügyében Végrehajtási íttélet, apesti vak növendékek tanítójának ügyében Büntetőperes ítélet /Bolváry Antal jegyző aláírásával 28. é.n. Tanúvallomások Csáky Zsigmond perével kapcsolatban Levelek Kalocsa Alexander herceg levele /Moszkva/ Másolat Szerb nyelvű levelek as évek Arcsy Rudolfnak és feleségének Nagy Erzsébethez küldött levelei es évek Jánossy Józsefhez címzett levelek as évek La Marre báróhoz intézett levelek

33 Doboz Levéltári szám Évkör Az iratok megnevezése Megjegyzés Pozsonyi egyházi levél Padányi László ügyvéd levelei Megyeri házhely ügyében levelezés 1. folyt as évek Zsigmond László ügyvéd levelei

34 Doboz Levéltári szám Évkör Az iratok megnevezése Megjegyzés Köröskényi Lajosnak címzett levelek után Stresser Salamon levele V. Fredinándhoz, melyben ügyéhez Kohn Márk ellen támogatást kér. Bolváry András revizor tájékoztató levele Schajerman János ingóságaival kapcsolatban Özv. Jakab Imréné védelmében bírósághoz intézett levél Beniczky István végrendelete Dubay féle hagyaték Végrendelet /Josef Bognár/ Végrehajtások Végrehajtási felszólítások /Szele birtok/ Végrehajtás határnapját bejelentő levél Kamermayer Antalnak, Pest. Végrehajtási határozat Kamermayer Antalnénak Végrehajtói levél Zdely Laurának Váltók, nyugták, kötelezvények 2. folyt Kötelezvény Bedekovich-Komor Váltólevél /Grassalkovich/ Özv. Thaisz Andrásné nyugtája néhai Thaisz Andrásnénak fizetett összegről Sz. Kovács János kötelezvénye Vén Antal kötelezvénye Kalocsa 53. Kötelező adóslevél /Sáry Károly, Szűcs Borbála Martony Nagy Ferenc levelezése 54. é.n. felesége eltartása ügyében /váltók is/ 55. XVIII-XIX. szd. Nyugták, kötelezvények Egyéb iratok 2. folyt Ispáni megbízás /Mágóczy Mihály szolgabírónak/

35 Doboz 2. folyt. Levéltári Évkör Az iratok megnevezése Megjegyzés szám 57. Peres észrevételek /Bimbó Lázár 1771 János/ 58. Árva Anna Mária polgári peres 1774 észrevétele Karcsay család birtokának története Durzsan Sámuel vagyonátruházása 61. Lopott jószág számbavétele /Nagy 1784 Bandi által lopott/ 62. Orvosi vélemény Valent Martinnal 1792 kapcsolatban /Cinkota/ 63. Ügyvédi észrevétel gyermekgyilkossági perben Kb. 18. sz. vége 64. Hajónapló /Fregate Bellona nevű 1807 hajó/ Nagyházi András iratai 66. Alispáni idézés gr. Károlyi 1824 Istvánnak, Lajosnak és Györgynek 67. Szállítási egyezség Engel Moyses és 1827 Katona Márton ráckevei hajós között /szállítási ügyben/ 68. Felmentés Tóth Erzsébet és Henze 1830 Pál házasságának háromszori kihírdetése alól 69. Peres ügyben idézés báró Prónay 1831 Lászlónak Zlinszky Jánostól Pest vm-e főszolgabírájától Dániel János zár alá vett javai Bouvard Carolina vagyonösszeírása Úriszéki jegyzőkönyv 73. A Nagyabonyi Uradalom körös 1838 pecsétje 74. Törvénybe idéző levél Bezerédi 1842 báró Bémer Lászlónak, a dulennai választott püspöknek és a Hét Személyes Tábla közbírájának Péceli pecsét 76. Házasfelek békítésére vonatkozó 1845 evangélikus egyházi igazolás /Kiskőrös/ Összeírás /területenkint/ Megyei rabok gyógyszer költségei Merkur ügy 80. Idézőlevél polgári perben Gráner 1847 Fridriknének Stafirung összeírása Heves és Külső Szolnok vm. Másolat

36 Doboz Levéltári szám Évkör Az iratok megnevezése Megjegyzés é.n. é.n. Nyomozati jelentés. Papp Márton /lopással vádolt/ személyleírása Ügyvédi elszámolás Karácsonyi Emánuel felé /Nagy Gábor ügyvéd/ Doboz Levéltári szám Évkör Az iratok megnevezése Megjegyzés 2. folyt Sóadó-összeírás Vegyes iratok évrendben Budapest, február 6. Ellenőrizte: Dr. Lakatos Ernő levéltárigazgató Készítette: Pintér Emilné

37 IV. 31. Pest-Pilis-Solt Vármegye Központi Törvényszékének iratai /-1872/ j./ Vegyes bírósági és pertári segédkönyvek /-1853/ Terjedelme: 0,68 fm, 2 /0,32 fm/ doboz, 8/0,36 fm/ kötet, 10 raktári egység Raktári helye: Mester utca, 2. emelet 20. állvány 2-3. polc. Rakt.egys.sorszáma Évkör Sorszám Megjegyzés 1. kötet Resolutiones in re matrimonialia 1815.VI évenként egytől Szabad vallások lajstroma számozva 3. A-ZS PPS Vm. Törvényszéke vizsgálatától függő perek mutatója A-ZS Pertári kölcsönzési napló IV A-ZS Csődperek ítéletre bocsátása Csődperek lajstroma Jobbágytelkekre vonatkozó határozatok gyűjteménye 9. doboz Nyáry Pál alispán perföljegyzései és perlajstroma PPS Vm-i szolgabírák perföljegyzése Nemességi perek lajstroma Zlinszky Alajos főszolgabíró peres iratai Földváry Gábor alispán perlajstroma Szentkirályi alispán perföljegyzései Kovács György alispán perföljegyzései Válóperek lajstroma XIX. sz. első PPS Vm-i szolgabírák perlajstroma fele Sárkány Károly főszolgabíró perlajstroma Befejezett büntetőperek lajstroma 1805 Befejezett, levéltárba helyezett perek jegyzéke Dubraviczky alispán perlajstroma és följegyzései 10. doboz XVIII.-XIX. Vegyes bírósági perlajstromok század első fele Budapest, június 12. Ellenőrizte: Dr Lakatos Ernő Készítette: Szabolcsi Elek

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/

IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye. /Acta post advocatos/ IV. 86. Ügyvédek után maradt iratok levéltári gyűjteménye /Acta post advocatos/ 1627 1835 Terjedelme: 14,80 ifm 92 (14,73 fm) doboz 2 (0,07 fm) kötet 94 rakt egys. Raktári helye: Mester utca, 2 emelet,

Részletesebben

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964)

IX. 311. A Pest megyei községi legeltetési társulatok iratainak levéltári gyűjteménye 1873-1905, 1930-1944 (-1964) Terjedelem: 1,61 fm, 13 doboz /1,36 fm/, 13 kötet /0,19 fm/, 2 csomó /0,02 fm/, 10 füzet /0,04 fm/, 38 raktári egység Ténylegesen meglévők: 1,45 fm, 12 doboz /1,24 fm/, 11 kötet /0,15 fm/, 2 csomó /0,02

Részletesebben

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19

XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889. 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.56. A SAÁGHY CSALÁD IRATAI 1279-1889 1 doboz 0,12 fm /199 folió + 2 db fénykép/ Raktári hely: 22/403/19 1. Leszármazási táblázat

Részletesebben

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876

XIII. 2. Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára 1331-1876 Földváry nemzetség közbirtokossági levéltára Raktári helye: Mester utca, földszint, 50. állvány, 16. polc-51. állvány, 7. polc a) Családülési jegyzőkönyvek 1733-1864 2,04 fm (Protocollum concursum) b)

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai

Somogy Megyei Levéltár. Stephaits Richárd szolgabíró iratai Somogy Megyei Levéltár Stephaits Richárd szolgabíró iratai 1784-1848. XIV. 32. Terjedelem Raktári egységek száma Terjed ifm. elem kisdoboz, nagy doboz, 1 csomó, Iratok: 0. 04. ifm. kötet, Kötetek: - ifm.

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 27. Sümeghy család iratai 1534-1849 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 2 doboz = 0,22 ifm 2 doboz = 0,22 ifm

Részletesebben

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897

IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 IV. 448. A Váci felső járás főszolgabírájának iratai (1872-) 1876-1897 Terjedelem: 19,81 fm (ebből kötet 1,00 fm), 172 doboz, Raktári helye: 25 kötet, 3 csomó, 200 rakt.e. a/ Elnöki iratok -1897 0,10 fm

Részletesebben

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946

VI. 4. Pest Megyei Tűzrendészeti Felügyelőség iratai 1890-1946 1890-1946 Szervtörténet: A törvényhatóságoknál a felügyelői állás megszervezését a 230000/1925. sz. BM rendelet mondta ki. Ezen utasítás figyelembe vételével készítette el a megye a tűzrendészeti szabályrendeletét,

Részletesebben

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965

XIII. 1. Családi fondok töredékeinek levéltári gyűjteménye 1569-1965 Terjedelem: 0,73 fm, 7 doboz (0,70 fm), 1 kötet (0,03 fm), 8 raktári egység 1 ; 101. állvány, 3. polc a) Balogh család iratai 1724-1841 0,03 ifm b) Boronkay család iratai 1569-1786 0,20 ifm c) Lukanyényei

Részletesebben

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944

IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 IV. 449. A Váci járás főszolgabírájának iratai (1884-)1898-1944 a/ Elnöki /bizalmas/ iratok 1898-1924 0,10 fm b/ Általános iratok /1884-/ 1898-1944 70,25 fm c/ Kihágási iratok 1898-1929 1,94 fm d/ Katonai

Részletesebben

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/

V. 1004. Alberti nagyközség iratai 1814-1950 /-1960/ Terjedelem: 9,86 fm, 54 doboz /6,76 fm/, 103 kötet /2,63 fm/, 22 füzet, 1 lap /0,47 fm/, 180 raktári egység Raktári hely: Nagykőrös, 33. terem, 56-68. polc A/ Feudális kori iratok 1814-1850 2 kötet, /0,07fm/,

Részletesebben

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950

V. 1143. Tököl nagyközség iratai 1787, 1839-1950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 149. állvány, 4-6. polc A/ Feudális kori iratok b/ Elöljárósági iratok 1787, 1839-1847 0,10 fm B/ Polgári kori iratok 1 a/ Képviselő-testületi iratok 1848-1855 0,10

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 41. Kozáry család iratai 1848-1885 Terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm Helyrajzi jelzete: Zala Megyei Levéltár, Zalaegerszeg, Széchenyi tér

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék

XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796. 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.21. GÉRCEI KUTASSY-KARTORY CSALÁD IRATAI 1408-1796 1 doboz 0,13 fm /187 fólió/ Raktári hely: 22/402/17 Iratjegyzék 1. d. I. sorozat

Részletesebben

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/

V. 1073. Mende nagyközség iratai 1921-1950 /-1954/ 1921- /-1954/ Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 11-16. polc C/ Polgári kori iratok 1921-1930 a/ Képviselő-testületi iratok 1921-1930 0,03 fm D/ Népi demokratikus kori iratok /1941-/

Részletesebben

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949

V. 1109. Solymár nagyközség iratai 1834-1949 V. 09. 834- Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3-6. polc A/a Képviselő-testületi iratok 834-848 /-853/ 0,05 fm B/a Képviselő-testületi iratok 852-854 0,04 fm C/a Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949)

VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) VII. 102. Pestvidéki kir. Törvényszéki Fogház iratai 1880 1944 ( 1949) Raktári helye: Mester utca, földszint, 43. állvány, 2. polc-44. állvány, 6. polc Rövid történeti áttekintés a büntetőintézetekről:

Részletesebben

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai

Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára. Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Magyar Nemzeti Levéltár Somogy Megyei Levéltára Siófoki Városi Bíróság (korábban: Siófoki Járásbíróság) iratai Peren kívüli ügyek iratai 1952 1994 XXV. 28. d. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83g. Nagykanizsai Járási Hivatal Műszaki Osztály iratai 1972-1983 Raktári száma,, terjedelme: Raktári száma,, terjedelme: 263

Részletesebben

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950

V. 1017. Budaörs nagyközség iratai 1780-1950 Raktári helye: Mester utca, 1 em. raktár, 131. állvány, 3-12. polc A/ Feudális kori iratok 1780-1847 0,15 fm B/ Polgári kori iratok 1849-1871 0,30 fm C/ Polgári kori iratok 1872-1944 a/ Képviselő-testületi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 83ca. Nagykanizsai Járási Hivatal Pénzügyi-, Terv- és Munkaügyi Osztály iratai Szakigazgatási iratok 1972-1983 Raktári száma,

Részletesebben

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai

1. fond: Szolnok Királyi Törvényszék iratai VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1915-1926 VII 1. 1. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 24-63 VII 1. 2. Szolnoki törvényszék büntetı Iratok 1927 67-327 VII 1. 3. Szolnoki törvényszék

Részletesebben

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/

V. 1019. Ceglédbercel nagyközség iratai /1804-/ 1903-1950 /-1961/ Raktári hely: Nagykőrös, 33. raktár, 126-135. polc A/ Feudális kori iratok d/ Népesség összeírás 1804 0,01 fm C/ Polgári kori iratok 1903-1944 /-1957/ a/ Képviselő-testületi iratok 1903-1944 /-1945/ 0,30

Részletesebben

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952)

V. 1001. Abony nagyközség iratai (1804-) 1850 1950 (-1952) 3. sz. összesítő raktári jegyzék (1804-) 1850 1950 (-1952) Terjedelem: 8,74 fm, 67 doboz (7,72 fm), 26 kötet (0,82 fm), 5 köteg (0,60 fm), 98 rakt. e. Raktári helye: Nagykőrös, 33. raktár 1-7. polc, 334-338.

Részletesebben

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950

V. 1063. Kóka nagyközség iratai 1887-1950 18871950 Raktári hely: Mester utca, I. emelet, 138. állvány, 57. polc C) Polgári kori iratok 18871944 (1948) a) Képviselőtestületi iratok 19191931 0,07 fm b) Elöljárósági közigazgatási iratok 18871944

Részletesebben

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950

V. 1065. Kőröstetétlen község iratai 1948-1950 Terjedelem: 1,24 fm, 7 doboz (0,95 fm), 9 kötet (0,29 fm), 16 raktári egység Raktári hely: Mester utca, fszt. raktár, 117. állvány, 20-22. polc D) Népi demokratikus kori iratok a) Képviselő-testületi iratok

Részletesebben

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950

V. 1133. Tápiószecső nagyközség iratai 1945-1950 V. 33. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 82. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945 0,08 fm b/ Elöljárósági iratok 945 3,30 fm d/ Adókezelési és

Részletesebben

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935

A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁR KİSZEGI FIÓKLEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.62. A KİSZEGSZERDAHELYI SCHULTER CSALÁD IRATAI 1662-1935 db doboz = 0,12 fm db doboz = ifm db kötet = ifm Összesen:

Részletesebben

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét)

Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (letét) Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Veszprémi Szent Mihály plébánia levéltára (VÉL:PL Veszprém Szent Mihály) Raktári

Részletesebben

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950

V. 1029. Dunabogdány nagyközség iratai 1817-1950 Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 115. állvány 16. polc-116. állvány, 2. polc A/ Feudális kori iratok 1817 1834 a/ Közhirdetményi jegyzőkönyv 1817 1834 0,01 fm B/ Polgári kori iratok 1854 b/ Elöljárósági

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér

Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér Kisfaludy Sándor Emlékház Sümeg, Kisfaludy tér LAJSTROM IX/3 Takács Zsigmond sümegi ügyvéd iratai 883-944 Terjedelme: 4 doboz Helyrajzi jelzete: doboz Levelezőlap Sümeg, pallium. 883.május 5. 2. Levél

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950.

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK. IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950. ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK IV. 404e. Zala vármegye alispánjának iratai Tárgyi csomók 1861-1950 Terjedelme: 76 doboz = 9,12 ifm Helyrajzi jelzete: Tárgyi csomók:

Részletesebben

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép)

XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 11. Gálos család iratai (Nemesnép) 1650-1941 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 csomó = 0,04 ifm 1 csomó

Részletesebben

VIII Nagykőrösi református elemi iskolák iratainak levéltári gyűjteménye

VIII Nagykőrösi református elemi iskolák iratainak levéltári gyűjteménye VIII. 117. Nagykőrösi református elemi iskolák iratainak levéltári gyűjteménye 1859-1948 Raktári helye: Nagykőrös, D. épület, 41. raktár, 21-25. polc a/ Nagykőrösi ref. elemi népiskolák iratai 1859-1948

Részletesebben

XIII.46. BERZSENYI CSALÁD IRATAI doboz 0,12 fm Raktári hely: 22/403/16. Iratjegyzék

XIII.46. BERZSENYI CSALÁD IRATAI doboz 0,12 fm Raktári hely: 22/403/16. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.46. BERZSENYI CSALÁD IRATAI 1719-1944 1 doboz 0,12 fm Raktári hely: 22/403/16 Iratjegyzék 1. d. 1/1. Birtok jogi iratok 58 db 1719-1927

Részletesebben

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950

V. 1165. Zsámbok nagyközség iratai 1913, 1927-1950 V. 65. 93, 927950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 53. állvány, 46. polc C/ Polgári kori iratok 93, 927944 a/ Képviselőtestületi iratok 92794 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 93, 940944 0,20 fm D/

Részletesebben

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874

IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 IV. 92. PPS vm. szabályrendeleteinek és árszabásainak levéltári gyűjteménye 1718-1874 A Pest Megyei Levéltárban feltehetően egy 19. századi rendezés során alakították ki a közrendszabályok levéltári gyűjteményét

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RAKTÁRI JEGYZÉK ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XIII. 6. Csány család iratai 1434-1858 (1947) Raktári száma, neve, terjedelme: Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme:

Részletesebben

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005)

XV. 37. Digitális másolatok levéltári gyűjteménye. b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) XV. 37 Digitális másolatok levéltári gyűjteménye 2002 b) Más gyűjtemények anyagáról készült másolatok 2003 2009 (1229 2005) Terjedelem: 0,48 fm (+0,29 fm másolat), 48 tok (+29 tok másolat), 48 raktári

Részletesebben

V. 1097. Pilisszántó község iratai 1884-1950 /-1951/

V. 1097. Pilisszántó község iratai 1884-1950 /-1951/ V. 097. 884-950 /-95/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 7-9. polc C/ Polgári kori iratok 884-944 /-95/ b/ Elöljárósági iratok 897-943 0,0 fm d/ Tulajdon-nyilvántartási iratok 884-944 /95/

Részletesebben

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet

3 kötet. 6 nagy doboz (14 cm), 94 doboz, 91 kötet, 6 csomó. 5 nagy doboz (14 cm), 67 doboz, 60 kötet Levéltári jelzet Iratfajta Évkör Iratmennyiség Doboz, kötet, iratcsomó 1 nagy doboz (36 cm), 4 nagy doboz (31 cm ), 2 nagy doboz (26 cm), 1 nagy doboz Egyházközség Könyvtára (19 cm), 3 nagy doboz (17 és

Részletesebben

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950

V. 1154. Váckisújfalui körjegyzőség iratai 1838-1950 V. 54. 838 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52 állvány, 3. polc Körjegyzőség közös anyaga 946 D/ Népi demokratikus kori iratok b/ Elöljárósági iratok 946,70 fm Váckisújfalu község 838 A/ Feudális

Részletesebben

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950

V. 1159. Vasad nagyközség iratai 1926-1950 V. 59. 926950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 926944 a/ Képviselőtestületi iratok 926944 0,09 fm b/ Elöljárósági iratok 937944,0 fm D/ Népi demokratikus

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306.

Somogy Megyei Levéltár. Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Somogy Megyei Levéltár Kisbárapáti mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 2001. XXX. 306. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 106 nagy doboz, csomó, Iratok: 13,25 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási. Bizottságának iratai 1876-1944

IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási. Bizottságának iratai 1876-1944 IV. 415. Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegye közigazgatási Bizottságának iratai 1876-1944 Szervtörténeti adatok, hatáskör: A törvényhatóságban működő önkormányzati igazgatási szervek és állami igazgatási szervek

Részletesebben

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/

V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ V. 276. Nagykőrös Város Polgármesterének iratai /1865-/ 1872-1944 /-1949/ Terjedelem 1 : 294,03 fm, 1931 doboz, 703 kötet, 8 köteg 2642 raktári egység Raktári helye: Nk0, 14. terem, 74-78., 185-499., és

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL:Pl Ugod) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,425 ifm + 1

Részletesebben

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/

V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai 1879-1944 /-1949/ V. 286. Nagykőrös Város Mérnöki Hivatalának iratai Terjedelem: 3,62 fm, 27 doboz /2,72 fm/, 7 kötet /0,18 fm/, 1 szekrény, 35 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 15. raktár 110-113. polc, I. e. folyosó

Részletesebben

V Váchartyáni Körjegyzőség iratai /-1954/

V Váchartyáni Körjegyzőség iratai /-1954/ Raktári helye: Mester utca, földszint, 57. állvány, 7-. polc Váchartyán község iratai 896- C/ Polgári kori iratok a/ Képviselő-testületi iratok 930-944 0,04 fm b/ Elöljárósági iratok 900-944 0,0 fm d/

Részletesebben

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/

V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ V. 373. Szentendre város polgármesterének iratai 1873-1944 /-1953/ Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 110. állvány, 2. polc-111. állvány, 16. polc a/ Elnöki iratok 1910-1931 0,11 fm b/ Közigazgatási

Részletesebben

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm

IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) a) A Váci Asztalos Céh iratai 1743 1872 0,14 fm IX. 1. Vác városi céhiratok levéltári gyűjteménye 1705 1874 ( 1899) Terjedelem: 1,22 fm, 12 doboz, 12 raktári egység Raktári hely: Vác Város Levéltára,... sz. raktár,... polc a) A Váci Asztalos Céh iratai

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIV. 10. Hetyey János ügyvéd iratai Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1819-1890 1 doboz = 0,11 ifm 1 csomó = 0,09

Részletesebben

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RENDEZÉSI, SELEJTEZÉSI ÉS SEGÉDLETKÉSZÍTÉSI MUNKÁJA 2006-BAN

A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RENDEZÉSI, SELEJTEZÉSI ÉS SEGÉDLETKÉSZÍTÉSI MUNKÁJA 2006-BAN 4. sz. melléklet A ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR RENDEZÉSI, SELEJTEZÉSI ÉS SEGÉDLETKÉSZÍTÉSI MUNKÁJA 2006-BAN törzsszáma neve évköre rendezett mennyiség rendezést végezte ALAPSZINTŰ RENDEZÉS IV. 264. Kapornaki

Részletesebben

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm

XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) a/ A Szobi Főjegyzői Hivatal iratai 1945-1950 (1957) 5,38 fm XXI. 501. A Szobi járás főjegyzőjének iratai 1945-1950 (1957) A Szobi járás Főjegyzősége 1945-1950-ig működött, kirendeltségeit Nagymarosra és Vámosmikolára telepítették, -től központi székhelye Szobra

Részletesebben

Ugodi plébánia levéltára

Ugodi plébánia levéltára Ugodi plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Ugodi plébánia levéltára (VÉL VI.148.) Raktári egység száma: 15 doboz + 42 kötet Terjedelem: 3,6 ifm + 1 doboz

Részletesebben

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE

IV MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE IV. 423. MOLNÁR ISTVÁN LEVELEZÉSE 1907-1949 2 Doboz 0.30 ifm. Összesen: 0.30 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, L-M terem. Tárgy: Dr. Molnár István Somogy

Részletesebben

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950

BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI. f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK V. 1817. BÚCSÚSZENTLÁSZLÓI KÖRJEGYZŐSÉG IRATAI f. Tárgyi csomók (Kötet tárgya) 1901-1950 f. állag terjedelme: 21 doboz = 2,310 ifm 26

Részletesebben

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/

V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ V. 1024. Dány nagyközség iratai 1893-1950 /-1951/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 2-4. polc C/a Képviselő-testületi iratok 1893-1944 0,46 fm D/a Képviselő-testületi iratok 1945-1949

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377.

Somogy Megyei Levéltár. Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Somogy Megyei Levéltár Siófoki mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1990. XXX. 377. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 69 nagy doboz, csomó, Iratok: 8,63 ifm. kötet, Kötetek:.

Részletesebben

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900

XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.19. KISUNYOMI KORCHMÁROS CSALÁD LEVÉLTÁRA 1372-1900 12 doboz 1,44 fm 1 fémdoboz 0,12 fm 1 kötet 0,01 fm össz.: 1,57 fm Raktári hely:

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár 8200 Veszprém, Vár utca 16., tel. 88/ , fax 88/ Csót plébánia levéltára Jelzet: Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár, Plébániai Levéltár, Csót plébánia levéltára (VÉL VI.42.) Raktári egység száma: 12 doboz, 1 köteg Terjedelem: 2,14 ifm Évkör: 1779

Részletesebben

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely:

XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939. 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.54. A nagyrákosi Fölnagy család iratai 1362-1939 1 doboz (0,12) = 0,12 ifm Raktári hely: Az iratok 1992-ben vétel útján kerültek

Részletesebben

XIII. 13. Gyömörey család iratai

XIII. 13. Gyömörey család iratai ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 3. Gyömörey család iratai 248-97 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 3 doboz =, 43 ifm 3 doboz =, 43 ifm Helyrajzi

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 34. Skublics család iratai 1335-1890 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 40 doboz = 4,44 ifm 40 raktári = 4,44

Részletesebben

V. 1160. Vecsés nagyközség iratai 1918-1950

V. 1160. Vecsés nagyközség iratai 1918-1950 V. 60. 98950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 52. állvány, 6. polc C/ Polgári kori iratok 98944 a/ Képviselőtestületi iratok 9, 94 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 9899, 9942 0,25 fm d/ Adókezelési

Részletesebben

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm

37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai. I. Jegyzőkönyvek, jelentések, szabályzatok. II. Birtokügyek iratai. 10 ifm 37. fond Baldácsy Protestáns Alapítvány iratai 1876 1945 10 ifm Báró Baldácsy Antal, aki vallására nézve római katolikus volt, 1876. október 19-én tett alapítványt a protestáns egyházak megsegítésére,

Részletesebben

a.) ÚRISZÉKI JEGYZŐKÖNYVEK 1731-1848 (PROTOCOLLUM SEDIUM DOMINALIUM ARCHIEPISCOPATUS COLOCENSIS) 20 raktári egység (kötet)

a.) ÚRISZÉKI JEGYZŐKÖNYVEK 1731-1848 (PROTOCOLLUM SEDIUM DOMINALIUM ARCHIEPISCOPATUS COLOCENSIS) 20 raktári egység (kötet) 20 raktári egység (kötet) DARABSZINTŰ LEÍRÁS (SEGÉDLET) Minden egyes kötet egy VOL -sorszámot kapott, és a jegyzékbe foglalt források képi digitalizálása is megtörtént. Készült 2012 márciusában, a Nemzeti

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 3. Bogyai család iratai 1761-1880 (1915) Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm 1 raktári =

Részletesebben

V. 1059. Kerepes nagyközség iratai 1890-1950

V. 1059. Kerepes nagyközség iratai 1890-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet. 137. állvány, 14-17. polc C/a 1890-1943 /1945-1950/ 0,35 fm C/b 1910-1944 0,80 fm C/d 1914-1944 /-1950/ 0,04 fm D/a /1943-/ 1945-1950 0,04 fm D/b 1945-1950 1,67 fm

Részletesebben

Somogy Megyei Levéltár. Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363.

Somogy Megyei Levéltár. Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363. Somogy Megyei Levéltár Pusztaszemesi mgtsz-ek (tszcs-k) iratgyűjteménye 1953 1992. XXX. 363. Terjedelem Raktári egységek száma Terjedelem ifm. kisdoboz, 188 nagy doboz, csomó, Iratok: 23,50 ifm. kötet,

Részletesebben

IV. 31. ROSTY VINCE ÜGYVÉD IRATAI 1565-1865

IV. 31. ROSTY VINCE ÜGYVÉD IRATAI 1565-1865 IV. 31. ROSTY VINCE ÜGYVÉD IRATAI 1565-1865 7 doboz 1.25 Ifm. Összesen: 1.25 ifm. Raktári hely: Somogy Megyei Levéltár 7400 Kaposvár, Rippl-Rónai tér 1. 1. emelet, A. raktárterem, 19. b. szekrény, 2-4

Részletesebben

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/

V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ 3. sz. összesítő jegyzék V. 74. Cegléd Város Árvaszékének iratai /1869-/ 1872-1944 /-1962/ Terjedelem: 63,74 fm, 482 doboz /48,20 fm/, 520 kötet /14,94 fm/, 3 köteg /0,60 fm/, 1005 r. e. Raktári helye:

Részletesebben

V. 1128. Tápióbicske nagyközség iratai 1945-1950

V. 1128. Tápióbicske nagyközség iratai 1945-1950 V. 28. 945 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 46. állvány, 46. polc D/ Népi demokratikus kori iratok 945 a/ Képviselőtestületi iratok 945947 0,05 fm b/ Elöljárósági iratok 945,4 fm Összesen:,46 fm

Részletesebben

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950

V. 1125. Táborfalva nagyközség iratai 1 1949-1950 V. 25. Táborfalva nagyközség iratai 949 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 45. állvány, 3. polc D/ Népi demokratikus kori iratok a/ Képviselőtestületi iratok 949 0,0 fm b/ Elöljárósági iratok 949 0,70

Részletesebben

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/

V. 1027. Domony nagyközség iratai 1924-1950 /-1952/ 1924- /-1952/ Raktári helye: Mester utca, 1. em. raktár, 132. állvány, 9-11. polc C/ Polgári kori iratok 1924-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1924-1944 0,07 fm D/ Népi demokratikus kori iratok 1945-

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR LAJSTROM ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIII. 10. Farkas (Boldogfa) 1328-1869 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 7 doboz = 0,77 ifm 7 doboz = 0,77 ifm Helyrajzi

Részletesebben

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990

XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK XXIII. 22b. Zala Megyei Tanács V. B. Művelődésügyi Osztály Érettségi anyakönyvek 1954-1990 Terjedelme: 31 doboz = 3,41 ifm Helyrajzi

Részletesebben

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950

V. 1047. Gyömrő nagyközség iratai 1899-1950 Raktári helye: Mester utca, I. emelet, 136. állvány, 1-8. polc C/ Polgári kori iratok 1899-1944 a/ Képviselő-testületi iratok 1899-1944 0,25 fm b/ Elöljárósági iratok 1926-1944 2,46 fm c/ Községi bíráskodás

Részletesebben

Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára IV. B

Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára IV. B Csongrád Megyei Levéltár Hódmezővásárhelyi Levéltára IV. B. 1426. HÓDMEZŐVÁSÁRHELY VÁROS FELEKEZETI ANYAKÖNYVI MÁSODPÉLDÁNYAINAK LEVÉLTÁRI GYŰJTEMÉNYE 1827 1895 1,62 ifm (12 nagydoboz, 1 doboz) 1,19 kfm

Részletesebben

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950

V. 1092. Perőcsény nagyközség iratai 1878-1950 V. 092. 878-950 Raktári helye: Mester utca, földszint, 2. állvány, 5-7. polc C/ Polgári kori iratok 878-944 a/ Képviselő-testületi iratok 930-936 0,02 fm d/ Adókezelési és tulajdon- 878-944 0,0 fm nyilvántartási

Részletesebben

9. rész PEST MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: PML)

9. rész PEST MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: PML) 9. rész PEST MEGYEI LEVÉLTÁR (rövidítve: PML) Központ Cím: 1097 Budapest, IX., Vágóhíd utca 7. Telefon: (+36) 1/215-6948, (+36) 1/455-9054 Fax: (+36) 1/215-6948 E-mail: pestmlev@t-online.hu Honlap: www.pestmlev.hu

Részletesebben

IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/

IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/ IV. 80. Mohács utáni oklevelek gyűjteménye /Post Mohacsiana/ a.) Címereslevelek 1578-1863 0,80 ifm; 37 r. e. (tasak) Raktári hely: Kutatóterem 20. szekrény b.) Egyéb oklevelek 1536-1839 0,44 ifm; 19 r.

Részletesebben

IV. 411. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvosának iratai 1881-1944 /-1949/

IV. 411. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvosának iratai 1881-1944 /-1949/ IV. 411. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye tiszti főorvosának iratai 1881-1944 /-1949/ Az 1886. XXI. tc. szerint a vármegyei törvényhatóság központi tisztviselői közé tartoztak a szakszolgálati tisztviselők

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963)

VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) VII. 22. Nagykőrösi közjegyzők iratai 1872 1950 (-1963) Raktári helye: Nagykőrös, B épület, folyosó, 44-49. polc Magyarországon a közjegyzői intézményt az 1858. február 7-én kelt császári nyílt parancs

Részletesebben

IX. 314. A Pest vármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat iratai 1900-1944

IX. 314. A Pest vármegyei Dunavölgy Lecsapoló és Öntöző Társulat iratai 1900-1944 Terjedelem: 5,65 fm, 70 csomó, 70 raktári egység. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár, 47. állvány, 13-18. polc a) Hivatali, ügyviteli iratok b) 1./ Általános kimutatások 2./ Birtokívek, ártéri, összesített

Részletesebben

V. 1106. Püspökszilágy nagyközség iratai 1879-1950

V. 1106. Püspökszilágy nagyközség iratai 1879-1950 V. 06. 879 Raktári helye: Mester utca, földszint, 55. állvány, 57. polc C/ Polgári kori iratok 879944 // a/ Képviselőtestületi iratok 879944 // 0,38 fm d/ Adóügyi és tulajdon 883, 93, 929939 0,3 fm nyilvántartási

Részletesebben

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA

KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA ő KÚRIAI TELJES ÜLÉSEK KATONAI BÍRÁSKODÁS MDP KV JEGYZŐKÖNYVEK SZTÁLIN HALÁLA - IZGATÁSÉRT PEREK BÍRÁK FORRADALMI BIZOTTSÁGA KÖZGAZDASÁGI ÉS JOGI KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 1996 Tartalomjegyzék Bevezető 15 Rövidítések

Részletesebben

IV. 408. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának iratai 1876-1944 /-1949/

IV. 408. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának iratai 1876-1944 /-1949/ IV. 408. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispánjának iratai 1876-1944 /-1949/ Szervtörténeti adatok: A törvényhatósági bizottsági közgyűlés, majd a kisgyűlés határozatait, a kormány rendeleteit a vármegyei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült: A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2011. november

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. LAJSTROM XIV. 9. Hegyi Domonkos iratai 1835-1855 Raktári száma, neve, terjedelme: Összes raktári és terjedelme: 1 doboz = 0,11 ifm 1 doboz = 0,11 ifm

Részletesebben

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/

V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ V. 377. Szentendre Város Számvevőségének iratai 1893-1944 /-1945/ Terjedelem: 4,56 fm, 11 doboz /1,21 fm/, 115 kötet /3,33 fm/, 1 csomó /0,02 fm/, 127 rakt. e. Raktári helye: Mester utca, fszt. raktár,

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR száma, neve, terjedelme: 6 doboz = 0,66 ifm Összes raktári és terjedelme: 6 doboz = 0,66 ifm Helyrajzi jelzete:03. raktár, 13. állvány, D. oszlop, 4.polc-5.polc (ideiglenes hely) Segédlet készítésének

Részletesebben

Pont Hely

Pont Hely Ssz. Budapesti Felnőtt II. o.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9... 2. Hely. Barcza GSC II 7, 3,5 6,5 4, 2, 8-9. 2. A. Láng MKKE 5, 4,5 6, 3,5 9,. 3. MTK Budapest III 8,5 7,5 9,5 7, 32,5 2. 4. HÜSI SC II 5,5 8, 5,

Részletesebben

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10.

XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877. 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10. MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.17. GYERTYÁNOSI HORVÁTH ÉS A ROKON BEICZI NAGY CSALÁD IRATAI 1747-1877 1 doboz 0,12 ifm /150 fólió/ Raktári hely: 22/402/10 Iratjegyzék

Részletesebben