KENÉZ HEKA ETELKA. Bölcs 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA. Bölcs 2014."

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA Bölcs gondolatvillanások 2014.

2 KENÉZ HEKA ETELKA Bölcs gondolatvillanások Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Bölcs kelet Óh, ahol a nap fölkel, az úrnak laknia ott kell. keleten az erény száll, fény ül az emberek homlokán felnézek a magaslatokra, ott van a bölcsesség otthona óh a szűzi tiszta fényt kelet fölissza. keleten az emberi bölcsesség tiszta, a szenny e tájon lecsukja a szemét, legyek én a kelet leánya boldogságom leljem meg az úr magasztos tisztaságában, óh kék ég, te lágy selyemszatén keleten leljem meg a boldogságom, a fényözönben mindig én az égi úr várának magasztos szentséges ős nap küszöbén áldozom az úrnak keleten én, a kitisztult lelkem saját hevülésén. 3

4 Üzenet a szellem világából Mágikus művészet fantáziám titokzatos élménye fejedelmi gyönyört kínál! A szent érzelem bűvölet, a lélek rejtelmének üzenet a szellem világából, rejtett torlódó fénysorompó, fényözön, más bolygóval találkozó tűz költemény óh, te vagy a csillagszóró fény melódia bűvölet, a közelsége a szívhatalma! Az intelligencia, a lélek rejtett fényének tánca, fényszög titkos találkozója, átütő fényözön felszínre jövő fény terjed az anyagba, az idő körforgás vonzalmában. 4

5 Titokzatos érzelmek álma Köd A sötét téli köd borzalmakat szül a világ fölött. A reményt beszövi a bánat. Nincs kegyelem! A szív ilyenkor keserű, szörnyű erőtlen, bágyadt, a sötétség nem mondja a széles világnak, bocsánat. Földanya Csüggedt fővel állok, mint őszkor a virágok. Lelkem mélyén mintha sírna megdermedt szívemnek szirma. A bánat ül bennem mélyen. Óh, földanya! Ölelj át engem! 5

6 Szellem Álmomban láttam a halotti sápadt árnyam fehér, fénylő, ezüstös ruhában. A szemem nézte a csillagokat, nem hallottam semmi zajt, de a szellemem bennem mindent mélyen felkavart. Álom Voltam szikla bércnek arca, Elhallatszott messzi tájra a fennkölt visszhangja. Voltam égig érő lombos fa, Reám hajolt az ég homloka. Voltam mélybe omló zuhatag, mely előtte robajjal mindent darabokra szab. Lettem a világ végen rejtőző, egyedülálló berek, melyben szívem mélye, mint rab madár fájdalma úgy kesereg. Körülöttem lett az élet morajtalan, s merengek a part vadvirágiban. 6

7 Idő A megduzzadt idő folyama parazsas hídján a gyűlölet áradásán nézek a halál ravatalra. Keresem bennem Istent ki vezet a válságon át. Kapaszkodom kétségbeesve a benső titkos sugallatba, hogy ne gondoljak örökké a véres sötét alkonyatra. Világi tragédiák A világ fénylő szeme már többször kialudt, lehűlt s égig jajdult őstemplomokat látva, miként nyelte el a láva. A visszhang most is hangzik, sápadt sugárösvényen az agy leplén halottként úszik. 7

8 Hold Az érzelmem visszhangja a csendbe kiált, s a vágyam hozzád viszi a sóhajom a légen át. Az égen a viharban a visszhang visszakiált. Az ábrándos Hold szerelmem viszi hozzád, s összefonja a mágikus érzelmünk szálát. Világosság Ha megvilágosodom s Buddhává leszek, agyam szigetén már nincs árnyéka a fénynek, mert a lélek eggyé vált vele, s magába osztja, magába olvassza a létnek súlyát, mely pihévé válik át, s a lélek magába olvasztja saját árnyékát! 8

9 Lélek Titkos vándor madár a lelkem. Titkos ékköveket gyűjt nékem és az égi világnak, az örökkévalóságnak. Benne a misztérium hangja, a mágia titkos tornya, Ő a teremtő Úr hangja. Csillagok Csillagsugárból van szőve a lelkem. Álmában engem földre ejtett az Isten. Ezt súgja nékem a mély tudat szellemem Szürke pórból lett a testem Összegyúrva belőle emberré lettem. Itt a csodás Földön hontalannak érzem magamat. Álmomban siratom a fenséges csillagokat. Kutatom, keresem az igaz otthonomat. Tudatom oda vágyik vissza a csillagos égbe, hogy a teremtő atyám ringasson szeretetben, dédelgessen engem a két kezében. 9

10 Szellem Összeszőtt engem egy titkos, láthatatlan szellem. Van nékem húsom-vérem, s egy csomó anyag, amely a lelkemhez tapad. nehezen lehet bírni, ahogy fájdalmat okoz a test. Lelkem száll, szabad, s mégis a súlytól örökké akad. Különös volt tőled uram e gondolat, hogy a szellemet és a holtat a Földön egybe vontad. A test örökké szenved, míg a lélek az ég felé repked. Miért is jó néked kérdem teremtő tőled: az ember felé e méltatlan tetted? A tél A folyót, hogy ne fázzon a tél megrakja jéggel, a földet meg hóval lepi el. Az emberre nem gondol a tél. Rongyokban kell bujdosnia, ha fúj a havas, rideg szél. 10

11 A tél Zúgó patakok fagyva megnémulnak A vastag jég alatt a folyók majd megfúlnak A természet meghal, gyászol a fehér temetése Hosszan várakozik már a tavasz ébredése. Intuíció Figyeld a megérzéseidet, s ragaszkodj a gondolatodhoz ami eszedbe ötlött. Engedd magad vezetni jó útra vezérel majd, s nem fogsz szenvedni. Báj Bájt áraszt a Földre az ég, s a Földön mindent éltetnek A meleg napsütötte Földdel az ég nászra lép A mennyei magok életre kelnek, s égi harmóniát tükröznek. 11

12 Cselekvés A hajtóerőd ösztönöz igaz, tiszta cselekvésre Többnyire külső életet folytatsz, de a hajtóerőd mégis belülről fakad. Virág A virág éjjel alszik Egy különös orchidea a Hold fényében virágzik A Holdtól kapja a megtermékenyítő szeretetet Az ég nagy titkai ezek A Földre az égből mágikus áramok szűrődnek, s érzelmi fények a mély tudatunkba ömlenek. Tükörképem Tűnődő világomban szeretet hangok szűrődnek, fényrezgések érzelmi mély tudatomba ömlenek, mágikus vágyak álmodozón érintenek. 12

13 Tél búcsúzása Óh hűvös tél, téged kevesen szeretnek Beburkoltad a hideggel testünket, s lelkünket Vidd magaddal a makrancod honját Lágy napsütés hozza már a Földnek várt újulását Had nyújtózzon a fű a cserjék, bokrok mellett, s legyen bimbó a bokrok tetején, egy-egy harmat üljön a szerény virágok hegyén. Éber álmom Ágyamra dőlök s álmodom drágám rólad ébren a vágyott álmot, s közben siratom az elszállt ifjúságot Oly sivár egyedül az élet Hétköznapnál szomorúbb az ünnep Óh, csendes ágyam, boríts reám álmot Egyedül vagyok s kérem az Urat nyugtassa meg a szenvedőt mielőtt bánatom óriás heggyé nő. Bölcselet Hiába várod sikered, ha nincs melletted az égi szellemed Az égi jótevőd, a földi védelmet Így veled van istened. 13

14 A por Többször úgy érzem, ős vétek, hogy megszülettem, ide a Földre a lábam betettem A csillagok jeleket rajzolnak Az eget vizsgálom áradnak a vonzalmak belőle, hogy örüljek lábam alatt a pornak A porban vánszorog életem A port én nem éltetem, és a sírba magammal viszem porból lettem, por az életem por a tetemem, s a porban magamat örökre eltemetem. Érzelem Az érzelem erősebb a földi anyagnál A kitisztult világosság a lélekben összeáll A tisztaság eléri a méltóságot, s betölti az anyag világot. 14

15 Az emberiség Temérdek ember néz fel komoran az égre Keresi a támaszt a fenséges úr kezébe Megszabott a sorsa Lehet, hogy az eget nem jól szolgálja? Akár merre lép, árva Leselkedik az ég szavára Az élet rügyei kipattannak s gyorsan elvirágzanak, a földbe hullnak Mennyei jel nélkül örök időre alszanak. Te és én Te meg én Ketten lettünk egy, ugyanaz lény Te vagy bennem az éltető ereje a lelki fám ágának Te vagy a pihenés és szeretetet nyújtó a lelkem madarának. 15

16 Érzelmi pillanatok Szerelem Szerelembe esve bennünk a fény árad. Összeölelkeztek bennünk a gyönyörű fényszálak. A fényem fele nálad, mely feléd a fejemből árad. Levetíti a Napot neked, nekem, s a kettőnk lelki világának. Éjjel Bennem feltűnt a csillagod s égi jelként hagyja bennem a nyomod, mint futó csillag szalad a testemen, lelkemen át s kerülgeti a lelkem csillagát. 16

17 Remekmű Isten remekműve vagy a kozmoszom színpadán, tűzjelként jelensz meg lelkem remegő falán. Érzem a csillagokról érkezett a világ ködébe. Engem varázzsal éltet, s a lelkemnek fénylő küszöbe lett. Hieroglifa Élő jel vagy te nékem a mennyem kapujában. Szemed fénye a beszélő krónikám. Fénymagja a szemed, írja fel bennem a mélységembe merült tiszta áhítatos érzelmem. Emlékműre változik bennem át: a fény rezdülésre megelevenedik bennem a belém vésett örök hieroglifád. 17

18 Isteni vonás Legyen a te arcod, drágám mindig derült Szemed a boldogságtól fénylő legyen mindig s mindenütt A Hold mosolyát hintse reád s a boldogságtól viruljon orcád Ha elmegyek végleg, így gondoljak reád. Szeretet Ha a boldogság beszélni tudna, s látna elmondaná, hogy nem bűn szeretni ez érdekhajszoló, rideg világban Az ember a tetején a sok bűnnek legjobb teszi ha szeret míg a vér erébe lüktet Szíved értem dobban szeretve, mert szívem véle összedobban a nagy szeretetbe. 18

19 Fohász érted Óh, fohászkodom érted Legyen áldott a te szíved Házunkra a szeretet boruljon és tegye mennybolttá a szeretet lénye Ha leszáll az alkony a mára a Nap fáradtan elül de a házunk félhomálya a szeretettől felderül. Mi együtt vagyunk ketten, becézve egymást ajkunkon Óh, ezt a boldogságot én vissza még hányszor sóhajtom! Álom Láttalak álmomban hármas alakban: a vágyat, téged és az árnyad A gondolat falamhoz tapadt és zajongó végzetem maradt Már nem fénylenek a felém jövő sugarak Megölte bennem a hatalmad! 19

20 Hercegem A szemedben látok egy gyöngytavat, melynek hulláma engem eláraszt, mely eloltja szomjamat, mely olykor fojtogat, s lelkembe zárom a hullámokat, mely belül olykor simogat s mely bennem, úgy érzem sohasem apad, mely nem lehet sohasem sivatag. Keringő Óh, keringjen bennem szavad, mely az égig hasogat Legyél úr a lelkem birodalmában Legyél őr a kincstárában, mely néked nyílik szét Te élvezzed a sok kincsét, mely ha boldog gyönyörűséggel villog a Napra reád visszavetül sugara, s a lelkem a lelked virágzása. 20

21 Virágfüzér Virág füzér vagy te a lelkemben Illatos olajat csepegtetve Bódító illatú a szellő körbe Mámorító a szerelmed Te vagy az őr a virágos kertemben Boldogságom lelem e földi jelekben A te szíved jegyében. Lidérc álom Olykor szörnyű sötét az álmom Látom jön velem szembe a halálmásom Beszélget velem, mosolyog reám Körbetáncol a lidérces álom Lehet akár a lelki halálom Ha kialszik bennem a fény néma sikoltás leszek az Úr ölén. 21

22 Múltból bölcs idézetek Bírám Legszigorúbb bírám én vagyok Szomorúság megélése az, ha nem úgy cselekedtem, amit bensőm kért tőlem. Hangok Hallgass a bensőd hangjára Az az életben a leghasznosabb tapasztalat, amit a bölcsesség szelleme ad, s nyújt neked. Sugár Ha te engem szeretsz, s magadénak nevezel az Úr szeretetével rendelkezel Ha a Nap nyugaton kel fel, s ha ő úgy akarja az ember el kell hogy fogadja Az ő cselekedete sohasem hiába. 22

23 Tudatsík Ne kötődjél anyagi dolgokhoz A Földet tanulóhelynek tekintsd Ő egy közösségi kolhoz, mely kell az égi vizsgákhoz A szellemi bölcsesség tanai a tudatod isteni síkra tereli. Vágy Ne vágyjál túl sokra Ne légy irigy másokra Légy mindig türelmes, kedves és engedelmes. Szereteted vegyüljön el a szeretetemmel. Így majd ragyog bennünk örömünk, s meleggé teszi szívünk. Gyöngéd A gyöngéd sugaraid hullámoztasd magad körül Így majd eléred az isteni szeretetet, mely legmagasztosabb, igaz szeretet. 23

24 Énem A szavakba öltöztetett gondolat nem mindig fedi, amit az agy mondani akar, hisz ő szebbet szeretne kifejezni Nem elég mindig néki a balga szavak ezrei Az énem s a nevem néma Ő némán is tud létezni. Igazság Az élet csupa káprázat A szellemem reám rakott titkos láncokat, szemfényvesztést, átkot! Az életem tudata mélységbe merülő látnok Verje meg az ég a látszatot, Ha nem ismerhetem Meg a földi igazságot! 24

25 A vitéz Nap Az ég megszülte a Napot Ő kezdettől bennünk lakott A lelkünk, mint sólyom madár fölemelkedett, s viharokon át igyekezett meghódítani a Földet Az eget villámok hasogatták s bömbölt az orkán hegyen völgyön át S íme, az égen feljött a Nap A tenger és az ég között rakott egy földi torlaszt A földi istenek énekeltek egy héten át nap mint nap Így üdvözölték a vitéz Napot, mely a földnek, embernek adott alakot 25

26 Krónika Véresen csillogó sziklatömeg az ég felé mereng Meredek sziklafalon rohanó patak a völgybe zuhogva szalad Többször volt már amint ömlött a sziklazuhatag, s megtelt vele, kiöntött a patak A völgyen gyilkossá vált Ölt embert, s szelíd bárányt Elöntött mindent, ami az útjába állt, s a vízfolyam nézte, mint Istent a kősziklát, melynek visszhangja démonná vált. 26

27 A szeretet törvénye a tűz Szeretet tüze Nincs más barátom csak a szeretet lénye Ez a világi szeretet törvénye Nincs más dolgom, mint a fényt magamba hívni, mely bennem a szeretetet szüli. Különös virág Egy különös liliom csak a holdfényben virágzik A papiha madárkát csak az isteni ambrózia élteti A szeretet benned és bennem az úr lótuszvirága gyökerei. Igaz barát Igaz barátomat a szívem tükrébe zártam Már rég erre vágytam Csak befelé fordulok, s magamban őt megtalálom. 27

28 Az ég rejtelme A tudatom látja a csillogó eget Látja rajta az ezüst kristály tengert, csillag városok utcáit, arany rezgő fák leveleit Óriás gyémánt barlangok sorakoznak Arany ruhában nyüzsög sok-sok angyal alak Lehet, hogy őseim a csillag utcákban laknak, s lakosztályukon szín arany az ablak? Megidézte az eget bennem a tudat szellemem, s nagyon jólesett nékem kirándulni a titkos ég ölében. Sugár A fény hatalma a gyűlöletet megtöri Gyűlhetnek felhői a bajoknak ott ahol a csillagok ragyognak, ha a szívedben fénysugarak támadnak. 28

29 Éltető víz Gyönyört kínáló víz Vigalmak kertjén te vagy a ragyogás Öntözött fenyő vonulás Te vagy a tavaszi virágok álma Ég szűzi esője, a földnek aratása Bőség folyóban téged áld A Föld néked mond imát Visszhangja az eget hasítja át Te vagy a vízben úszó égi pálma illatos, éltető magja Az Úr élő képjele Az anyaföld drága ékszere Te vagy a báj gyémántkő alapon Te vagy a tisztaság a fénysugarakon. Az ember Az ember szíve érzelmeket ont Egyedül a félelme sikong Magára ölti a gyászt, mert szerelme odébbállt nem hall mást, csak a saját sóhaját. 29

30 Ékes szózatom Hűvös búcsúcsók A zefír felhőket süvítő szélvihar váltja fel A hervadt virág dérkoszorút visel nemrég még a virág reáhajolt gyengén a patakra, s a hűs víz rengő habja simogatta Némává vált a zöld liget, kopár ágain jégkristály integet Megunta már a hideg éjszakát az ég Szívünk is látja már odabent a virító kikelet seregét. Sötétség bánata Óh, csodálatos fény Te lélek zengemény Óh, jöjj, szállj az égre tűzpiros madár a szemem keres, kutatva jár Hol van már a fényjel? Hol van, mely a sötét értelem éjszakáját űzi el? Óh fény, az igazság égi hírnöke tegyél békét a sérült keblekbe! 30

31 Téli napsugár Betakarta magát a világ hólepellel Így próbál harcba szállni a téli hideggel Földanya álmodik a tavaszról Az eget elhagyta a fény, a légben ritkán száll csak olykor, mint egy szál aranytoll Sötét a szobám, sötét az éj Megvakult a nappali fény? Óh, csak jönne már a Nap A szemeim a ragyogásba fúrnám Szívemhez sütne be a fénysugár a lüktető ércsatornán Úgy érzem most, hogy halálomig meg sem unnám. Égi hívás Óh, szánj meg csöndes sötét álom Tekintsd mily szomorú a létem Lassú elmúlás ez nékem Nem tudok már remélni a korhadt keresztfa alatt, míg az élet keskeny köréből a hívó szó átalhat. 31

32 Tenger Sétálok a tenger partján A lemenő Nap az ég alján bíbor színt szór reám, arany színűre festi a ruhám Utána eltűnik a tengerben a Nap, s összeér a víz az éggel Nem látok már csak árnyakat Mély titkot szór reám a sötét tengerpart. Fergeteg Óh, borús fellegek bennetek szíveink darabokban hevernek jönnek elő fehér fellegek árnyat a lelkemnek sokszor ők is vetnek érzelmeim kitaszítva a vihar fergetegnek Fölkapja a szélvész sodorva A lelkem szétdarabolja. 32

33 Álomszép A természet óh mily remek A lábam előtt fekszenek virágos zöldellő háremek A szellő rejtélyesen susog Úgy érzem, hogy előttem látok egy gyönyörű álomvilágot. Sötét éj utazok a ködös éjen át Itt-ott látok egy álomban ringó régi tanyát az úton, figyelem őket, amint itt-ott még üdvözlik az arra jövőket Csillagtalan az éjjel Nincs az égen fényjel, csak az értelem fénye beszélget a sötéttel Ahogy figyelem egy ház ablakát a lámpa fénye szűrődik ki itt-ott a résen át Szabadulni vágytak, s nekivágtak a sötét világnak Csend borult a tájra, csak a bezárt fénysugarak szálai jelezték, hogy ők itt laknak az ősi házban. 33

34 Rózsák Ma még nyílnak számodra a gyönyörű rózsák Holnap már hullajtja szirmát Mindenre ráteszi a mulandóság a homályt. Nosztalgia Ha az országon keresztül utazok A tájak szépek, itt-ott düledező tanyák A múlt század korából nyomok, Szomorú ősi várromok, régi tégladarabok Úgy élnek bennünk, mint kisebb múzeumok Régi téglák emlékezete Bennük él a kísértete, Belénk fájdalmat csepegtetve Ahogy a szekerünk szalad az országon át lelkemben érzem a nosztalgiát. 34

35 Egy nemzet A földön a jaj hangok elnémulva sírnak Homály ül a börtönök falán Rengeteg sötét jel az ég alján Az ország sóhaja hideg ködben botorkál Az ég fejünkre már csak jeges havat szitál. Forrás Óh, emlékezetem lapja Töröld ki emlékezetemből ami rossz és léha Szükségem van a törlőszivacsodra Álmaim visszanyúl a tisztaság határán túl A hegyekben égi erők rejlenek Megérett tettem fenntartani nem lehet A lelkemben duzzad az akart váltás Feltör az aljból, mint fakadó vízforrás. 35

36 Hajnalcsillag Óh, a hajnalcsillag feljött az égre megint s ahogy így nézem őt mosolyogva délre tekint Csillog a gyöngy szeme fényességet s bőséget hint mielőtt eltűnik az égen megint. Emlékezetes félhomály Gondolatban nálad jártam e csodás fátylas félhomályban Különös varázslat szállt reám Kizárok minden gondot házam és szívem ajtaján, mély érzelmem bennem föléled s áhítattal körülvesz téged Az ostromolt, vágyott szeretet Igaz érzelmű hívővé tesz Szívem tájának tiszta csendjét, magas sejtelmét mélyen magamban hordozom Lelkem e magasztos kertbe veled eggyé vál örökre Ily áldott érzelemben éltünk akár a mennyben is lehetne. 36

37 Gondolatok Kővé dermedt gondolatok ezre hegycsúcsként merednek reám A kővé dermedt ezredekbe hegyekké nőttek a földi energiák Bennük érzem a nagy szellemek lakosztályát Ők kötik össze a Föld és az ég magaslatát Ők a mágikus közvetítő energiák. 37

38 Kikelet Ők zárják magukba A magokból a gyökereket, Óh, a fehér csendben Sok titok él, s a gondolatom Hozzám szól, s beszél Télen a nádasok Titkokat zúgnak S a szellősuhanások megmaradnak tanúknak, S jön a kikelet tavaszra Megnő a belvilágom bizalma S hallod, amint árad Feléd a föld dala, S a földanya boldogan ölel magára. Szeretet A szeretet legyen Benned oly nagy, Mely lángra Gyújtja a napot! Az érzelem Legyen benned Hófehér lepke, Mely az égből Esik bele a lelkedbe. 38

39 Tanya A Tanyák mély álomban Szenderegnek Révedésben merengenek, Hangtalan szavakat, Titkukat vigyázzuk, Figyeljük, áldjuk, Őseink bölcsőjét Lelkünkben találjuk, S nyomaikra vigyázunk. Tanya, e szó a mélyből Sűrűn tör föl, Te élősködő gyönyör, Lopod olykor az erőm, Olykor tőled nő a hőm. Tudat tágulás Idők végtelenének Mély merülésébe Szökő gondolatokban A tudatom kitágul, S visszafelé táruló Képek sora a fakadó forrásából Megjelennek 39

40 Bölcső A bölcsőben ring a titkos idő Az ember nem figyel, mint rohan tova az idő Csak alkotni vágyik, mert néki kell a fenséges dicsőség Ott villog máris az idő kezében a koporsó és a szemfedő. Kristály Az idő homályos kezdetében a szívem földjében szerelem örök fáját ültette a szívben Bátran áll a szeszélyes tomboló vihar elébe Lám az idő fosztogatja Hiába ölelem ágait Hiába rakom koszorúba égi virágait Az Isten nem vidít, pedig őszinte érzelmünk az időben kikristályosodik. 40

41 Az ember a Földön Az ember csillaga az égről el van oldva A Földön él örökös változásban! Mindennek ki van szolgáltatva Lehet kozmikus hadjáratok célpontja Benne megy végbe a csillagok háborúja Támadni nem lehet, mert meg van szabva Az égtől a rendszere, melyet a karmája hozott néki létre Az ember az égtől örökké át van világítva Így folyton változásban van Köré hálót hiába sző, mert elszakad, hisz ő lebeg ide-oda, akár a felhő Az érzelmi vetülése is olyan, mint a köd játéka: felragyog, s végül csak sápadt marad Az érzelmek felébrednek idő után elenyésznek Semmi sem marad meg Lehet ártalmatlan jóindulatú, de körül veszik zsákmányoló hadjáratok Az erő leigázását jósolják másik csillagok Jöhet benne derű borúra Benne marad a csillagok háborúja! 41

42 Föld szelleme Olykor hűvös köd száll Kihunyt az égi fénysugár Hideg titkos borzongást érzek Lehet, hogy hűvös sugárzása bennem a Föld szellemének Óh, szellem az életem Hűvös viharokkal veretem Sajog már minden idegem Szívem ámul sajogva Kérlek takarjál be hantoddal Lelkem az égnek ajánlva Hulljak vissza a Föld szellem porába Harmat Kora reggel az ablakom alatt itt járt a harmat Nem hagyott sok nyomot Megöntözte a virágot, füvet s a falombot Mindent megsimogatott Mire feljött a nap, már gyorsan el is illant! 42

43 A föld Milyen fennkölt, lélegzik a Föld! A világon minden lélegzik, Mert minden lélekből születik. Életfa Hogy gazdagítsam életfámat mielőtt még kiszárad? Nem tűnhet a jó ügy mindig látomásnak Így reményem ne legyen törtarany Az életem kilátása lendüljön hamar. Hatalom Korszakváltásokon át az elhullajtott vér nagybetűkkel embereket formált Föld emésztő hadjáratokat a nagyhatalmak mindig is akartak. 43

44 Kelet Keletről jössz felém, ahol a Nap támad Isten küldött nékem égi adománynak. Cérnaszál Född be karjaiddal vállamat Vess belém időt hadd haljam ékes szavad Hadd érezzük, hogy szerelmünk arat Reménységem égő cérnaszál, szívemből pattan s lánggal ég a fénysugár. Homály Nappal is a homály reám hull A valóságot fogadjam árnyékul A csalódottságtól fáradt a lelkem, mint árbocot kereső sirály a tengeren Az éltető segélykiáltást se ő, se én sehonnan nem hallom, nem lelem. 44

45 Tűz Fölnézek az égre Mintha a világítótorony égne! a szellemem fénye világít a sötétben Az arcod megláthatod benne Tükröződik lelki világom, ha a szemeidet meglátom, ha jössz hozzám az éjben. Vihar Veszélyes borúja a létnek Villámokat szül az ember rövid életének Szakadék szélét vizsgálom Összedől a lelki világom Erőkké viharzik a bajok árja Átkokat szül egymás után egy rakásra. Magány Elszigetelve élem éltem magányosságom páncélszekrényében Saját lábamon ide menekültem Lelkem kincsei mélyen elásva éli világát a magányban Jut belőle majd fénylő ravatalra 45

46 Ajkak Szellemünk érzéki szála a sötétben is átlátva A sejtelem súgja, a tudatunk tudja, hogy egy napon elmúlva a lelkek együtt maradnak, mert csillagaink összeforrnak A fényben fölismerik egymást az ajkak. Homály Az ős titkos homályban találkozik két szellem Egymásnak mondják: én önt valahonnan ismerem Ő nem lehet nékem idegen Időn kívüli térben is szeretem Ez az ősi láncszem nem lazulhat meg sohasem. 46

47 Tehervonat Fogadj el engem Ne tipord lelkem Nagyon régóta már szerelmem ballag az idő tehervonatán Óh, tiszta érzelem ragyog a gondolat csúcsán, szellemem szilárd trónján Rázd le a bilincset magadról lazán. Orfeusz Mint Orfeusz, a sötét világnak énekelek A fa is látja szememen a könnyet A farkas ordít: figyelem! Hol marad a sorstól felém a hírhedt kegyelem? Öröm a szívemnek öröme a boldogság székhelye Istentől van az erénye. 47

48 Kígyó Óh, varázsló kígyó Zsugorítsd bennem magadat Ne zavart érzelmi világomat Sötét szellemed nehezen tűri erényemet, mert a hamis hatalom uralkodó árny a karmámon. Ördögi kör A gondolat felőröl, hogy az élet egy ördögi tánckör Mosolyog, nevet, őröl Látszik a hatalma felhúzott szemöldökéről Ne csábítson az ördög tánca Kitaszítom belőlem az alvilág hatalmába Ott játssza el a hamis szeretetet Bomlasztó veszélye így nem fenyeget. 48

49 Lovag Óh, jöjj lovagom, amíg a lelkemet adom Varázsod bennem tágulhat, a boldogság tengerébe folyhat Óh, jöjj ítélet idő törd össze köztünk az akadályokat legyünk boldogok, akár a madarak. Révedés Az életem nem réved Szellemgörcsöm szétzilálja a vérsejteket Szellemem suhanj az élet kemény göröngyén Suhanj, akár a lézer fény Legyél óriás tettben Legyél óriás érzelmekben. 49

50 Hajam Ne legyek én szívedben sohasem élve elkopott Ne legyen mosolyod megszokott Legyen mindig a találkozás a vágyaktól egy őrült láz Parfümöm illata emlékeztessen mindig a hajamra Így meglátod tán szemünkben ott virul a hétszínű szivárvány. Tűzcsíra mag A tűz fut, szalad, mint a tüzes láva e felgyorsult, lobogó világba Fénye benne él a csírájában, mint ujjongó hír szalad körbe Kijön belőle a fény öröme A hamu lassan lankad, de a hamu alatt él a csíra meg a kárörvendő tűznek letéve a földbe az új alap. 50

51 A szív A szívek dobognak el minden panaszt, amit az agy gondolat sugallata reá tapaszt Midőn súlyosodik a kebel az erős ütésekkel ha elzárja tőlem bármifajta gát a boldogságom ajtaját Midőn a rémkép bólintgat az álmomból felriaszt Midőn kinn az éjmadár sír A szívnek is valaki gátat ír! Ilyenkor érzed a lelked halvány árnyát, mert ilyenkor a szív halálra vált Érzelem A tiszta érzelem Lelkemben hálót font a szerelem Az égből hozzá hajolt e gyönyörű forrásvíz, mely szívünkben szomjat olt Az érzés felénk száll tisztán, hűn, mely nem lehet sosem bűn, midőn bizalmat szí a szívem mámoros boldogságban pihen. 51

52 A holtak misztériuma Mily titokzatos az éjben a fejfa árnyékképe Bánatos hangja van az esti sötét szélnek Komorak az ősi platánfák Félve hallgatjuk a kuvik titkos sírását A sírkő fehérsége meg foghatatlan különös fénye Olykor kísértenek másvilági hangok Szinte reánk tapad a mágikus telihold A temetők titka kővé dermed a rengő éjszakában. Lélek Óh, lelkem virága Te, gondolatom álma Képzeletem színes palántája Költészetemnek szellemem varázsa Olykor szívemre tereget szerelmes perceket Olykor szívem kinn jár a viharos éjben, a följajduló halálfejes, sötét, borús szélben Halálos tűz veszélyében. 52

53 Vihar Viharok dúlják lelkemet Villám hasogatja az eget Titkos ösvényeket, utakat szel a szemnek, Hullanak a szikrák Láthatod égő láncolatát, s egy csodás égi mutatványt. Balzsam Felhőkoszorútól szomorú az ég Nem süt a Nap már rég Nélküle rideg lett a lét Gondolatom az eget bearanyozza ha ábrándosan élsz a tudatomban, mert a szeretet sugara újra s újra égi lelkünket balzsamozza. Az emberi agy Óh, emberi agy Rengeteg szép szó birtokosa vagy A földi dolgok nem tudnak hosszan lenyűgözni, égi kalandoktól visszatartani Vonzereje mindig erősebb és zarándokútra indul benned az égi lelked Az agy elkísér e kalandos útra A térképet néked felrajzolja. 53

54 Mocsár Nézem a szobám ajtaját Emlékem szalad velem a hűvös éjen át A múlt idő fátyla lebben a benső látomásra Kopogok az úrnál, hiába a visszhang belefúl a mocsárba. Isten istenben bolyongunk, mint szegény holdkórosok Bennünk a szeretet hívja elő az isteni visszhangot, mert az emberi lélek nagyobb vágya arra várva, embertársam hidd el, - hogy megetessék igaz szeretettel. Visszhang Úgy érzem az élet reám árnyékot vetített Szél veri lelkem hidegen Megdermedt szívem istenem viharok között, tűzben ég szavad Panaszom néked visszhangzat. 54

55 Nap Örömtelen, üres, rideg falakon a penész ül mindenhol Kesergő emberek nyögése nem hallatszik fel az égre Gyötrődik a világ! Dicsőített fenség, döntsd le már a mohás falat! Tűnjenek el a földi rémek! Mire jók e gyötrődések? Meg kéne üzenni már egyszer a népnek! A világ A világon csak a veszély örömét lelem Bárhova néz a két szemem, hogy bizonyítsa a lelkemnek vágyát, égi származását Amíg gázolom a Föld hitvány, sáros porát Keresem az utat magasabb körökbe Oda vágyom menni örökre. 55

56 Lélek bolygó Az Isten lélekbolygóján a lelkek végtelenek Az édenkert csakis ott lehet Ott érzem a szívben a titokzatot, sejtelmet Ott ahol a csillagok tartják az istenek felett az eget. Zene A zene rejtelmes és mélyen titokzatos Lelkünk tőle gyarapodik A zene gyógyító orvos Benne rejlenek mennyei sejtelmek, misztériuma körbe kerít Ez mind bennünk is mélyen lakik. Gondolatok Miért is hagyom, hogy a hétköznapok bosszúságai a mélységbe lehúzzák a gondolatot Szőtt képzemények, a szorításból ki kell szabadulnotok. 56

57 Vitéz Az élet a próbák nagy vitéze Belenéz mélyen a vésznek szemébe Kiben erő van ott Isten lakik Őt megrendíti a hit Eszméjéért kiáll Szívének ez a szabály. Uram Lelkem hozzád suhan Elvesztettem a kitaposott utam Sziklakőbe botlok szomorúan Véres, lüktető nyomok, nem lesz szívem már sosem boldog. Az élet Nyoma veszett a kényelemnek Csupa rohanás az élet Visszasírjuk a nyugalmat Felidézzük a múltat Életünk a stresszbe fullad 57

58 Zene Az örök valósággal azonos, a zene rejtelmes és titokzatos, mint minden, ami bennünk lakik Hallgatod csoda áradással, s eggyé válsz önmagaddal. Szívem Szívemben bánatot hordok Valaki benne villámháborút okozott Óh, mágikus erő járj át! Lelkemnek hozd el igaz adományát! Szemed Drágám, a szemed vidít, Leheleted melegít mosolyod fényt hoz, melyet a napsugárból leszakít Szívem a szíveddel keverem Szíved e játékban olykor nem lelem Ilyenkor bennem a Nap elsápad, a csillagok fáznak amikor összekuszáltak az álmok Olyan ez mint a sápadtan égő, bágyadt gondolat. 58

59 Elmegyek Eltávozom tőletek Lábam alatt könny pereg Sírnak majd a falevelek, de nem hallják az emberek Hulló csillagok megüzenem nektek, hogy a pusztulásba veletek megyek. Fal Úgy érzem olykor, - hogy engem valakibe temetnek Valaki megtagad engemet Körülöttem sötét dolgok ülnek Reám szállnak sötét hatalmak, a szívemben magas falat raknak. A Nap Hát nem érzed? kérdem tőled A Nap szeme a sugár és a lélek Szemünk fénye is napszerű Ő a Naphoz hű, hisz ugyanazon fényű Sötétben a szem nem lát, csak ha átveszi a Nap áramlatát. 59

60 Szemed A szemedben látom a lemenő Nap bíborát Látom benne a hétszínű szivárványt Látok benne egy csodás tavat, a szempilládtól titkos árnyakat Látom, amint a Hold ezüst fénye behatol a tó közepébe, ó A tóra szerelmesen néz le Szívem szemedben dobban Érzelmi áradásunk fent kezdődött a csillagokban. Gyertya A szobámban a gyertyafényben víziókban a lelked érzem Látok egy hervadozó rózsakertet, egy sápadt búcsúlevelet, könnyes hulló csillagot, melyet a kialvó gyertya fénye lelkemben itt hagyott. 60

61 Sír A temetőben a hideg márványkő nevemet hirdeti Ha olvasod szívedet a nevem visszavetíti Azt súgja: ne szűnj meg drágám szeretni Voltomat emlékeim majd hozzád viszik Lám síromon az aurám, a mennybéli fényruhám Pecsét a földi szerelmünk halálán. Szellemem Szellemem drámaian tapogat a sötétségben Keresem az igaz otthonom szüntelen Keresem az igaz szeretetet, amely az úrhoz fölvezet Gyötör a honvágy, a halhatatlan bizonyság Keresem az elveszett fényem, mely szólít igaz nevemen Óh, szárnyaló képzeletem! Hol találom a titokzatos örök létem? 61

62 Koszorú Fejemen a koszorúm már régóta nem vidít Virágai lehullanak, az alvilágban elvirít Tavaszon nektár íze fanyar az ajkamon Felém bársonyos fekete gyászköd árad Így rózsás álmom is halálra szárad Az Ámor csillag hideg vérrel méri szíved, mely már felém ritkán lüktet Ha már mindenki a Földön elfelejt engem, babérkoszorúm magammal a sírba viszem. Tükör világ Álmaim tükörvilágába szeretet hangok szűrődnek Tudatomba érzelmi fények ömlenek Lelkem világa keresi az elveszett szeretetet. 62

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT

KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei KENÉZ HEKA ETELKA ÁRNY ÉS FÉNY KÖZÖTT A LÉT című költeményei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei

SZELLŐ, MELY SIMOGAT. Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei SZELLŐ, MELY SIMOGAT Kenéz Heka Etelka válogatott költeményei részben saját illusztrációival Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák:

Részletesebben

SZERELEM SZEMÉVEL. Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei

SZERELEM SZEMÉVEL. Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei SZERELEM SZEMÉVEL Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei 1 SZERELEM SZEMÉVEL Kenéz Heka Etelka ábrándos szerelmes versei Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Slágerek. Kenéz Heka Etelka

Slágerek. Kenéz Heka Etelka Slágerek Kenéz Heka Etelka Kenéz Heka Etelka Slágerek és saját versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN: 963 460 975 9 Régi idők dalai versekben

Részletesebben

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1

ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 ÉNEKGYÜJTEMÉNY SZOLOKMA 2009 1 2 1. MESSZE VOLTAM Messze voltam, de megkerestél engem, Tied lettem én drága Megváltóm. A Golgotát elszenvedted helyettem, Így lettél nékem örök üdvadóm. Kar: Hogyan köszönjem

Részletesebben

Hajnal Könyvek 07. í Z E K

Hajnal Könyvek 07. í Z E K Hajnal Könyvek 07. í Z E K 2009 Hajnal Könyvek 07. Tízek 2009 Sorozatszerkesztő: Baranyai Attila A kötet szerzői: Bodó Csiba Gizella Csontos Márta Dobler Anita Geisz László Hajdu Mária Jeles Erzsébet M.

Részletesebben

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet

Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet Budapest-Külső-Kelenföldi Református Egyházközség 1115 Budapest, Ildikó tér 1. Ifjúsági Gitáros Füzet 2009 Tartalomjegyzék A mélyből Hozzád száll szavam 40. A Nap felkelésétől lenyugvásáig 10. A sár lehúz,

Részletesebben

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások

Szathmáry György. Sejtések könyve. Versek és műfordítások Szathmáry György Sejtések könyve Versek és műfordítások Stádium Kiadó és Szolnok Városa 1998 Szerkesztette Rékasy Ildikó Kötetünket Edward Burne-Jones rajzaival díszítettük Szathmáry György örökösei: Szathmáry

Részletesebben

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek

Keresztény énekek Gitáros dalok és református énekek [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] [Ide írhatja a szöveget] Keresztény énekek Utolsó frissítés: 2013.09.01. [Ide írhatja a szöveget] oldal 1 A jászolban ki az ott... 11 A kegyelem árad...

Részletesebben

József Attila. összes költeménye (1905-1937)

József Attila. összes költeménye (1905-1937) József Attila összes költeménye (1905-1937) TARTALOM - 1920 KEDVES JOCÓ! A SZOLNOKI HÍDON 1921 HOMÁLY BORULT AZ ERDŐRE... ÖSSZETÖRT SZÍVEM... A SZÍV S A SZEM HOZZÁ! AMIÓTA... CSÓKOLJ, CSÓKOLJ... A HALÁLRÓL

Részletesebben

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31

Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 1 Antológia 2014.indd 1 2014.06.16. 8:36:30 2 Antológia 2014.indd 2 2014.06.16. 8:36:31 KARDOSKÚTI ANTOLÓGIA VÁLOGATÁS A 2013. ÉVI NYUGDÍJAS VERS- ÉS PRÓZAÍRÓ PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 3 Antológia 2014.indd 3

Részletesebben

MÜLLER PÉTER. Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra

MÜLLER PÉTER. Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra MÜLLER PÉTER Jóskönyv JI-KING mindennapi használatra Müller Péter, 2001 Szerkesztette Müller Péter Sziámi Kiadja a Doctor Herz Bt., 2001 Felelős kiadó a Doctor Herz Bt. igazgatója Olvasószerkesztő Kovács

Részletesebben

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog!

Vártam, hogy végre szóljak, azt, hogy elmondjam, mit is gondolok. Hallgasd, hallgasd meg kérlek, azt, mi számomra a legszentebb dolog! FEB tábori dalgyűjtemény - 1 - készült:1997 augusztus-szeptember 1. SZÁLLJ FEL C dm E7 am F G C Szállj, szállj, szállj fel magasra, dalom hódítsd meg most a kék eget. C dm E 7 am F G C Jöjj, jöjj, kérlek

Részletesebben

KENÉZ HEKA ETELKA 2013.

KENÉZ HEKA ETELKA 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek 2013. KENÉZ HEKA ETELKA Magyarul beszélő igék az igékhez írt versek Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely

Részletesebben

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006

Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki szerkesztés, tipográfia: dr. Pétery Kristóf ISBN 963 606 443 1. Mercator Stúdió, 2006 A magyar irodalom és kultúra értékeinek ápolása és terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtár Magyar Elektronikus Könyvtárával együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről

Mácz István: Örülj velem! Lírai sorok az örömről PPEK 787 Mácz István: Örülj velem! Mácz István Örülj velem! Lírai sorok az örömről mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány

KERESZTÉNY GYÜLEKEZET. Énekeskönyv. Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány KERESZTÉNY GYÜLEKEZET Énekeskönyv Keresztyén Ifjusági Missziós Alapítvány Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm; reá hallgassatok! Máté 17,5b TARTALOMJEGYZÉK 1. rész...4 2. rész...57 3. rész...99

Részletesebben

Nyíri Attila. A lét költészete

Nyíri Attila. A lét költészete Nyíri Attila A lét költészete Az előre széttépett képet kirakósjátéknak hívják A fénykép emlékezik Eleven a külső világ, nagyon is eleven; Mozgás közben ábrázolni majdnem lehetetlen. Fényképen a nyüzsgő

Részletesebben

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken.

Emőd Tamásnak. Így szólt Michel Angelo: Idegen sírok közt. Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Emőd Tamásnak Hallgatsz s e csönd oly beszédes nekem, Elhallgatom magányos éjeken. Robot jaját hallom belőle szólni, Arany szívvel ólomba kell omolni. Vagy hogy egészebb vers nélkül az élet S csak élni

Részletesebben

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok

AHOGY NÉZLEK TÉGED. A Királynak áldozok A Királynak áldozok Néki szolgálok AHOGY NÉZLEK TÉGED Ahogy nézlek téged Elszáll minden félelem Ahogy szól szelíd szavad Nem kérdezek már Amikor érzem itt vagy Szent Szellemed hoz közel Erős karod átölel És új élet tölt el A mennyben van

Részletesebben

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK

Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István SZEX, SZERELEM ÉS EGYÉB CSACSKASÁGOK Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Pável István Szex, szerelem és egyéb csacskaságok Új bevezetés Ez a kiadás, a korábbiakhoz képest, több

Részletesebben

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT ELŐSZÓ EGY PERC Mennyi minden férhet bele egyetlen percbe, már-már pillanatba? Mi az az időintervallum, ami alatt az óra nagymutatója egyetlen egységgel tovabillen? Egy perc...

Részletesebben

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY

TE VAGY AZ URAM, SZENT VAGY TE VAGY AZ e a/e Te vagy az, akiből élet árad e a/e Te vagy csak igaz szó a számban. D C e a/e Szívem kincse, lélegzetem, mindenem. Te vagy az, akire mindig vártam, Hajnalcsillag vagy az éjszakában, Olyan

Részletesebben

56 után. Isten- és tücsök-hangra

56 után. Isten- és tücsök-hangra 56 után Isten- és tücsök-hangra Turcsány Péter verseibôl, 2003-2006 TURCSÁNY PÉTER költô, mûfordító, a Kráter Mûhely Egyesület kiadóvezetôje és a PoLíSz címû irodalmi lap fôszerkesztôje, közel félszáz

Részletesebben

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM

A GYERMEKHEZ, AKI LEERESZKEDETT HOZZÁM A GYERMEK DICSÉRETE (Kalendárium szonettekben - December) Ti már nem hozhattok jó hírt nekem. filmi jó van, magamtól megtaláltam az erdőkben, hol sok-sok este háltam - s keresztelő Jánosként hírdetem.

Részletesebben

MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY

MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY MADÁCH IMRE AZ EMBER TRAGÉDIÁJA DRÁMAI KÖLTEMÉNY ELSŐ SZÍN (A mennyekben. Az Úr dicstől környezetten trónján. Angyalok serege térden. A négy főangyal a trón mellett áll. Nagy fényesség.) ANGYALOK KARA

Részletesebben

Áprily Lajos összes versei

Áprily Lajos összes versei Áprily Lajos összes versei TARTALOM FALUSI ELÉGIA Ajánlás A rím Falusi elégia Nevek Árpád Endre Ödön Péter Valér László A hold kiszáll Hómezőkön is túl... Ősz Szüret A tanya A malom Tutajok Séta egy holt

Részletesebben

Vörösmarty-breviárium

Vörösmarty-breviárium Vörösmarty-breviárium Fülszöveg ( ) Vörösmartyt nem ismerik jóformán senki sem ismeri, még az írók sem. (...)Vörösmarty nagy ember és izgató talány számunkra, töredékekből, amelyek összetartozandóságát

Részletesebben

Csipke és tulipán Tóth Z. László Mikes International Hága, Hollandia 2007.

Csipke és tulipán Tóth Z. László Mikes International Hága, Hollandia 2007. Csipke és tulipán Tóth Z. László Mikes International Hága, Hollandia 2007. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank rek.nr. 7528240 Cégbejegyzés: Stichtingenregister:

Részletesebben

BABITS MIHÁLY KISEBB MŰFORDÍTÁSAI ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA, A JEGYZETET ÍRTA BELIA GYÖRGY

BABITS MIHÁLY KISEBB MŰFORDÍTÁSAI ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA, A JEGYZETET ÍRTA BELIA GYÖRGY BABITS MIHÁLY KISEBB MŰFORDÍTÁSAI ÖSSZEGYŰJTÖTTE, A SZÖVEGET GONDOZTA, A JEGYZETET ÍRTA BELIA GYÖRGY TARTALOM ISMERETLEN ZSIDÓ SZERZŐ ÉNEKEK ÉNEKE SZAPPHÓ APHRODITÉHEZ BAKKHÜLIDÉSZ BÉKEDALA KALLIMAKHOSZ

Részletesebben