KENÉZ HEKA ETELKA. Bölcs 2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KENÉZ HEKA ETELKA. Bölcs 2014."

Átírás

1 KENÉZ HEKA ETELKA Bölcs gondolatvillanások 2014.

2 KENÉZ HEKA ETELKA Bölcs gondolatvillanások Felelős kiadó: Kenéz Heka Etelka Nyomdai munkák: Norma Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely ISBN:

3 Bölcs kelet Óh, ahol a nap fölkel, az úrnak laknia ott kell. keleten az erény száll, fény ül az emberek homlokán felnézek a magaslatokra, ott van a bölcsesség otthona óh a szűzi tiszta fényt kelet fölissza. keleten az emberi bölcsesség tiszta, a szenny e tájon lecsukja a szemét, legyek én a kelet leánya boldogságom leljem meg az úr magasztos tisztaságában, óh kék ég, te lágy selyemszatén keleten leljem meg a boldogságom, a fényözönben mindig én az égi úr várának magasztos szentséges ős nap küszöbén áldozom az úrnak keleten én, a kitisztult lelkem saját hevülésén. 3

4 Üzenet a szellem világából Mágikus művészet fantáziám titokzatos élménye fejedelmi gyönyört kínál! A szent érzelem bűvölet, a lélek rejtelmének üzenet a szellem világából, rejtett torlódó fénysorompó, fényözön, más bolygóval találkozó tűz költemény óh, te vagy a csillagszóró fény melódia bűvölet, a közelsége a szívhatalma! Az intelligencia, a lélek rejtett fényének tánca, fényszög titkos találkozója, átütő fényözön felszínre jövő fény terjed az anyagba, az idő körforgás vonzalmában. 4

5 Titokzatos érzelmek álma Köd A sötét téli köd borzalmakat szül a világ fölött. A reményt beszövi a bánat. Nincs kegyelem! A szív ilyenkor keserű, szörnyű erőtlen, bágyadt, a sötétség nem mondja a széles világnak, bocsánat. Földanya Csüggedt fővel állok, mint őszkor a virágok. Lelkem mélyén mintha sírna megdermedt szívemnek szirma. A bánat ül bennem mélyen. Óh, földanya! Ölelj át engem! 5

6 Szellem Álmomban láttam a halotti sápadt árnyam fehér, fénylő, ezüstös ruhában. A szemem nézte a csillagokat, nem hallottam semmi zajt, de a szellemem bennem mindent mélyen felkavart. Álom Voltam szikla bércnek arca, Elhallatszott messzi tájra a fennkölt visszhangja. Voltam égig érő lombos fa, Reám hajolt az ég homloka. Voltam mélybe omló zuhatag, mely előtte robajjal mindent darabokra szab. Lettem a világ végen rejtőző, egyedülálló berek, melyben szívem mélye, mint rab madár fájdalma úgy kesereg. Körülöttem lett az élet morajtalan, s merengek a part vadvirágiban. 6

7 Idő A megduzzadt idő folyama parazsas hídján a gyűlölet áradásán nézek a halál ravatalra. Keresem bennem Istent ki vezet a válságon át. Kapaszkodom kétségbeesve a benső titkos sugallatba, hogy ne gondoljak örökké a véres sötét alkonyatra. Világi tragédiák A világ fénylő szeme már többször kialudt, lehűlt s égig jajdult őstemplomokat látva, miként nyelte el a láva. A visszhang most is hangzik, sápadt sugárösvényen az agy leplén halottként úszik. 7

8 Hold Az érzelmem visszhangja a csendbe kiált, s a vágyam hozzád viszi a sóhajom a légen át. Az égen a viharban a visszhang visszakiált. Az ábrándos Hold szerelmem viszi hozzád, s összefonja a mágikus érzelmünk szálát. Világosság Ha megvilágosodom s Buddhává leszek, agyam szigetén már nincs árnyéka a fénynek, mert a lélek eggyé vált vele, s magába osztja, magába olvassza a létnek súlyát, mely pihévé válik át, s a lélek magába olvasztja saját árnyékát! 8

9 Lélek Titkos vándor madár a lelkem. Titkos ékköveket gyűjt nékem és az égi világnak, az örökkévalóságnak. Benne a misztérium hangja, a mágia titkos tornya, Ő a teremtő Úr hangja. Csillagok Csillagsugárból van szőve a lelkem. Álmában engem földre ejtett az Isten. Ezt súgja nékem a mély tudat szellemem Szürke pórból lett a testem Összegyúrva belőle emberré lettem. Itt a csodás Földön hontalannak érzem magamat. Álmomban siratom a fenséges csillagokat. Kutatom, keresem az igaz otthonomat. Tudatom oda vágyik vissza a csillagos égbe, hogy a teremtő atyám ringasson szeretetben, dédelgessen engem a két kezében. 9

10 Szellem Összeszőtt engem egy titkos, láthatatlan szellem. Van nékem húsom-vérem, s egy csomó anyag, amely a lelkemhez tapad. nehezen lehet bírni, ahogy fájdalmat okoz a test. Lelkem száll, szabad, s mégis a súlytól örökké akad. Különös volt tőled uram e gondolat, hogy a szellemet és a holtat a Földön egybe vontad. A test örökké szenved, míg a lélek az ég felé repked. Miért is jó néked kérdem teremtő tőled: az ember felé e méltatlan tetted? A tél A folyót, hogy ne fázzon a tél megrakja jéggel, a földet meg hóval lepi el. Az emberre nem gondol a tél. Rongyokban kell bujdosnia, ha fúj a havas, rideg szél. 10

11 A tél Zúgó patakok fagyva megnémulnak A vastag jég alatt a folyók majd megfúlnak A természet meghal, gyászol a fehér temetése Hosszan várakozik már a tavasz ébredése. Intuíció Figyeld a megérzéseidet, s ragaszkodj a gondolatodhoz ami eszedbe ötlött. Engedd magad vezetni jó útra vezérel majd, s nem fogsz szenvedni. Báj Bájt áraszt a Földre az ég, s a Földön mindent éltetnek A meleg napsütötte Földdel az ég nászra lép A mennyei magok életre kelnek, s égi harmóniát tükröznek. 11

12 Cselekvés A hajtóerőd ösztönöz igaz, tiszta cselekvésre Többnyire külső életet folytatsz, de a hajtóerőd mégis belülről fakad. Virág A virág éjjel alszik Egy különös orchidea a Hold fényében virágzik A Holdtól kapja a megtermékenyítő szeretetet Az ég nagy titkai ezek A Földre az égből mágikus áramok szűrődnek, s érzelmi fények a mély tudatunkba ömlenek. Tükörképem Tűnődő világomban szeretet hangok szűrődnek, fényrezgések érzelmi mély tudatomba ömlenek, mágikus vágyak álmodozón érintenek. 12

13 Tél búcsúzása Óh hűvös tél, téged kevesen szeretnek Beburkoltad a hideggel testünket, s lelkünket Vidd magaddal a makrancod honját Lágy napsütés hozza már a Földnek várt újulását Had nyújtózzon a fű a cserjék, bokrok mellett, s legyen bimbó a bokrok tetején, egy-egy harmat üljön a szerény virágok hegyén. Éber álmom Ágyamra dőlök s álmodom drágám rólad ébren a vágyott álmot, s közben siratom az elszállt ifjúságot Oly sivár egyedül az élet Hétköznapnál szomorúbb az ünnep Óh, csendes ágyam, boríts reám álmot Egyedül vagyok s kérem az Urat nyugtassa meg a szenvedőt mielőtt bánatom óriás heggyé nő. Bölcselet Hiába várod sikered, ha nincs melletted az égi szellemed Az égi jótevőd, a földi védelmet Így veled van istened. 13

14 A por Többször úgy érzem, ős vétek, hogy megszülettem, ide a Földre a lábam betettem A csillagok jeleket rajzolnak Az eget vizsgálom áradnak a vonzalmak belőle, hogy örüljek lábam alatt a pornak A porban vánszorog életem A port én nem éltetem, és a sírba magammal viszem porból lettem, por az életem por a tetemem, s a porban magamat örökre eltemetem. Érzelem Az érzelem erősebb a földi anyagnál A kitisztult világosság a lélekben összeáll A tisztaság eléri a méltóságot, s betölti az anyag világot. 14

15 Az emberiség Temérdek ember néz fel komoran az égre Keresi a támaszt a fenséges úr kezébe Megszabott a sorsa Lehet, hogy az eget nem jól szolgálja? Akár merre lép, árva Leselkedik az ég szavára Az élet rügyei kipattannak s gyorsan elvirágzanak, a földbe hullnak Mennyei jel nélkül örök időre alszanak. Te és én Te meg én Ketten lettünk egy, ugyanaz lény Te vagy bennem az éltető ereje a lelki fám ágának Te vagy a pihenés és szeretetet nyújtó a lelkem madarának. 15

16 Érzelmi pillanatok Szerelem Szerelembe esve bennünk a fény árad. Összeölelkeztek bennünk a gyönyörű fényszálak. A fényem fele nálad, mely feléd a fejemből árad. Levetíti a Napot neked, nekem, s a kettőnk lelki világának. Éjjel Bennem feltűnt a csillagod s égi jelként hagyja bennem a nyomod, mint futó csillag szalad a testemen, lelkemen át s kerülgeti a lelkem csillagát. 16

17 Remekmű Isten remekműve vagy a kozmoszom színpadán, tűzjelként jelensz meg lelkem remegő falán. Érzem a csillagokról érkezett a világ ködébe. Engem varázzsal éltet, s a lelkemnek fénylő küszöbe lett. Hieroglifa Élő jel vagy te nékem a mennyem kapujában. Szemed fénye a beszélő krónikám. Fénymagja a szemed, írja fel bennem a mélységembe merült tiszta áhítatos érzelmem. Emlékműre változik bennem át: a fény rezdülésre megelevenedik bennem a belém vésett örök hieroglifád. 17

18 Isteni vonás Legyen a te arcod, drágám mindig derült Szemed a boldogságtól fénylő legyen mindig s mindenütt A Hold mosolyát hintse reád s a boldogságtól viruljon orcád Ha elmegyek végleg, így gondoljak reád. Szeretet Ha a boldogság beszélni tudna, s látna elmondaná, hogy nem bűn szeretni ez érdekhajszoló, rideg világban Az ember a tetején a sok bűnnek legjobb teszi ha szeret míg a vér erébe lüktet Szíved értem dobban szeretve, mert szívem véle összedobban a nagy szeretetbe. 18

19 Fohász érted Óh, fohászkodom érted Legyen áldott a te szíved Házunkra a szeretet boruljon és tegye mennybolttá a szeretet lénye Ha leszáll az alkony a mára a Nap fáradtan elül de a házunk félhomálya a szeretettől felderül. Mi együtt vagyunk ketten, becézve egymást ajkunkon Óh, ezt a boldogságot én vissza még hányszor sóhajtom! Álom Láttalak álmomban hármas alakban: a vágyat, téged és az árnyad A gondolat falamhoz tapadt és zajongó végzetem maradt Már nem fénylenek a felém jövő sugarak Megölte bennem a hatalmad! 19

20 Hercegem A szemedben látok egy gyöngytavat, melynek hulláma engem eláraszt, mely eloltja szomjamat, mely olykor fojtogat, s lelkembe zárom a hullámokat, mely belül olykor simogat s mely bennem, úgy érzem sohasem apad, mely nem lehet sohasem sivatag. Keringő Óh, keringjen bennem szavad, mely az égig hasogat Legyél úr a lelkem birodalmában Legyél őr a kincstárában, mely néked nyílik szét Te élvezzed a sok kincsét, mely ha boldog gyönyörűséggel villog a Napra reád visszavetül sugara, s a lelkem a lelked virágzása. 20

21 Virágfüzér Virág füzér vagy te a lelkemben Illatos olajat csepegtetve Bódító illatú a szellő körbe Mámorító a szerelmed Te vagy az őr a virágos kertemben Boldogságom lelem e földi jelekben A te szíved jegyében. Lidérc álom Olykor szörnyű sötét az álmom Látom jön velem szembe a halálmásom Beszélget velem, mosolyog reám Körbetáncol a lidérces álom Lehet akár a lelki halálom Ha kialszik bennem a fény néma sikoltás leszek az Úr ölén. 21

22 Múltból bölcs idézetek Bírám Legszigorúbb bírám én vagyok Szomorúság megélése az, ha nem úgy cselekedtem, amit bensőm kért tőlem. Hangok Hallgass a bensőd hangjára Az az életben a leghasznosabb tapasztalat, amit a bölcsesség szelleme ad, s nyújt neked. Sugár Ha te engem szeretsz, s magadénak nevezel az Úr szeretetével rendelkezel Ha a Nap nyugaton kel fel, s ha ő úgy akarja az ember el kell hogy fogadja Az ő cselekedete sohasem hiába. 22

23 Tudatsík Ne kötődjél anyagi dolgokhoz A Földet tanulóhelynek tekintsd Ő egy közösségi kolhoz, mely kell az égi vizsgákhoz A szellemi bölcsesség tanai a tudatod isteni síkra tereli. Vágy Ne vágyjál túl sokra Ne légy irigy másokra Légy mindig türelmes, kedves és engedelmes. Szereteted vegyüljön el a szeretetemmel. Így majd ragyog bennünk örömünk, s meleggé teszi szívünk. Gyöngéd A gyöngéd sugaraid hullámoztasd magad körül Így majd eléred az isteni szeretetet, mely legmagasztosabb, igaz szeretet. 23

24 Énem A szavakba öltöztetett gondolat nem mindig fedi, amit az agy mondani akar, hisz ő szebbet szeretne kifejezni Nem elég mindig néki a balga szavak ezrei Az énem s a nevem néma Ő némán is tud létezni. Igazság Az élet csupa káprázat A szellemem reám rakott titkos láncokat, szemfényvesztést, átkot! Az életem tudata mélységbe merülő látnok Verje meg az ég a látszatot, Ha nem ismerhetem Meg a földi igazságot! 24

25 A vitéz Nap Az ég megszülte a Napot Ő kezdettől bennünk lakott A lelkünk, mint sólyom madár fölemelkedett, s viharokon át igyekezett meghódítani a Földet Az eget villámok hasogatták s bömbölt az orkán hegyen völgyön át S íme, az égen feljött a Nap A tenger és az ég között rakott egy földi torlaszt A földi istenek énekeltek egy héten át nap mint nap Így üdvözölték a vitéz Napot, mely a földnek, embernek adott alakot 25

26 Krónika Véresen csillogó sziklatömeg az ég felé mereng Meredek sziklafalon rohanó patak a völgybe zuhogva szalad Többször volt már amint ömlött a sziklazuhatag, s megtelt vele, kiöntött a patak A völgyen gyilkossá vált Ölt embert, s szelíd bárányt Elöntött mindent, ami az útjába állt, s a vízfolyam nézte, mint Istent a kősziklát, melynek visszhangja démonná vált. 26

27 A szeretet törvénye a tűz Szeretet tüze Nincs más barátom csak a szeretet lénye Ez a világi szeretet törvénye Nincs más dolgom, mint a fényt magamba hívni, mely bennem a szeretetet szüli. Különös virág Egy különös liliom csak a holdfényben virágzik A papiha madárkát csak az isteni ambrózia élteti A szeretet benned és bennem az úr lótuszvirága gyökerei. Igaz barát Igaz barátomat a szívem tükrébe zártam Már rég erre vágytam Csak befelé fordulok, s magamban őt megtalálom. 27

28 Az ég rejtelme A tudatom látja a csillogó eget Látja rajta az ezüst kristály tengert, csillag városok utcáit, arany rezgő fák leveleit Óriás gyémánt barlangok sorakoznak Arany ruhában nyüzsög sok-sok angyal alak Lehet, hogy őseim a csillag utcákban laknak, s lakosztályukon szín arany az ablak? Megidézte az eget bennem a tudat szellemem, s nagyon jólesett nékem kirándulni a titkos ég ölében. Sugár A fény hatalma a gyűlöletet megtöri Gyűlhetnek felhői a bajoknak ott ahol a csillagok ragyognak, ha a szívedben fénysugarak támadnak. 28

29 Éltető víz Gyönyört kínáló víz Vigalmak kertjén te vagy a ragyogás Öntözött fenyő vonulás Te vagy a tavaszi virágok álma Ég szűzi esője, a földnek aratása Bőség folyóban téged áld A Föld néked mond imát Visszhangja az eget hasítja át Te vagy a vízben úszó égi pálma illatos, éltető magja Az Úr élő képjele Az anyaföld drága ékszere Te vagy a báj gyémántkő alapon Te vagy a tisztaság a fénysugarakon. Az ember Az ember szíve érzelmeket ont Egyedül a félelme sikong Magára ölti a gyászt, mert szerelme odébbállt nem hall mást, csak a saját sóhaját. 29

30 Ékes szózatom Hűvös búcsúcsók A zefír felhőket süvítő szélvihar váltja fel A hervadt virág dérkoszorút visel nemrég még a virág reáhajolt gyengén a patakra, s a hűs víz rengő habja simogatta Némává vált a zöld liget, kopár ágain jégkristály integet Megunta már a hideg éjszakát az ég Szívünk is látja már odabent a virító kikelet seregét. Sötétség bánata Óh, csodálatos fény Te lélek zengemény Óh, jöjj, szállj az égre tűzpiros madár a szemem keres, kutatva jár Hol van már a fényjel? Hol van, mely a sötét értelem éjszakáját űzi el? Óh fény, az igazság égi hírnöke tegyél békét a sérült keblekbe! 30

31 Téli napsugár Betakarta magát a világ hólepellel Így próbál harcba szállni a téli hideggel Földanya álmodik a tavaszról Az eget elhagyta a fény, a légben ritkán száll csak olykor, mint egy szál aranytoll Sötét a szobám, sötét az éj Megvakult a nappali fény? Óh, csak jönne már a Nap A szemeim a ragyogásba fúrnám Szívemhez sütne be a fénysugár a lüktető ércsatornán Úgy érzem most, hogy halálomig meg sem unnám. Égi hívás Óh, szánj meg csöndes sötét álom Tekintsd mily szomorú a létem Lassú elmúlás ez nékem Nem tudok már remélni a korhadt keresztfa alatt, míg az élet keskeny köréből a hívó szó átalhat. 31

32 Tenger Sétálok a tenger partján A lemenő Nap az ég alján bíbor színt szór reám, arany színűre festi a ruhám Utána eltűnik a tengerben a Nap, s összeér a víz az éggel Nem látok már csak árnyakat Mély titkot szór reám a sötét tengerpart. Fergeteg Óh, borús fellegek bennetek szíveink darabokban hevernek jönnek elő fehér fellegek árnyat a lelkemnek sokszor ők is vetnek érzelmeim kitaszítva a vihar fergetegnek Fölkapja a szélvész sodorva A lelkem szétdarabolja. 32

33 Álomszép A természet óh mily remek A lábam előtt fekszenek virágos zöldellő háremek A szellő rejtélyesen susog Úgy érzem, hogy előttem látok egy gyönyörű álomvilágot. Sötét éj utazok a ködös éjen át Itt-ott látok egy álomban ringó régi tanyát az úton, figyelem őket, amint itt-ott még üdvözlik az arra jövőket Csillagtalan az éjjel Nincs az égen fényjel, csak az értelem fénye beszélget a sötéttel Ahogy figyelem egy ház ablakát a lámpa fénye szűrődik ki itt-ott a résen át Szabadulni vágytak, s nekivágtak a sötét világnak Csend borult a tájra, csak a bezárt fénysugarak szálai jelezték, hogy ők itt laknak az ősi házban. 33

34 Rózsák Ma még nyílnak számodra a gyönyörű rózsák Holnap már hullajtja szirmát Mindenre ráteszi a mulandóság a homályt. Nosztalgia Ha az országon keresztül utazok A tájak szépek, itt-ott düledező tanyák A múlt század korából nyomok, Szomorú ősi várromok, régi tégladarabok Úgy élnek bennünk, mint kisebb múzeumok Régi téglák emlékezete Bennük él a kísértete, Belénk fájdalmat csepegtetve Ahogy a szekerünk szalad az országon át lelkemben érzem a nosztalgiát. 34

35 Egy nemzet A földön a jaj hangok elnémulva sírnak Homály ül a börtönök falán Rengeteg sötét jel az ég alján Az ország sóhaja hideg ködben botorkál Az ég fejünkre már csak jeges havat szitál. Forrás Óh, emlékezetem lapja Töröld ki emlékezetemből ami rossz és léha Szükségem van a törlőszivacsodra Álmaim visszanyúl a tisztaság határán túl A hegyekben égi erők rejlenek Megérett tettem fenntartani nem lehet A lelkemben duzzad az akart váltás Feltör az aljból, mint fakadó vízforrás. 35

36 Hajnalcsillag Óh, a hajnalcsillag feljött az égre megint s ahogy így nézem őt mosolyogva délre tekint Csillog a gyöngy szeme fényességet s bőséget hint mielőtt eltűnik az égen megint. Emlékezetes félhomály Gondolatban nálad jártam e csodás fátylas félhomályban Különös varázslat szállt reám Kizárok minden gondot házam és szívem ajtaján, mély érzelmem bennem föléled s áhítattal körülvesz téged Az ostromolt, vágyott szeretet Igaz érzelmű hívővé tesz Szívem tájának tiszta csendjét, magas sejtelmét mélyen magamban hordozom Lelkem e magasztos kertbe veled eggyé vál örökre Ily áldott érzelemben éltünk akár a mennyben is lehetne. 36

37 Gondolatok Kővé dermedt gondolatok ezre hegycsúcsként merednek reám A kővé dermedt ezredekbe hegyekké nőttek a földi energiák Bennük érzem a nagy szellemek lakosztályát Ők kötik össze a Föld és az ég magaslatát Ők a mágikus közvetítő energiák. 37

38 Kikelet Ők zárják magukba A magokból a gyökereket, Óh, a fehér csendben Sok titok él, s a gondolatom Hozzám szól, s beszél Télen a nádasok Titkokat zúgnak S a szellősuhanások megmaradnak tanúknak, S jön a kikelet tavaszra Megnő a belvilágom bizalma S hallod, amint árad Feléd a föld dala, S a földanya boldogan ölel magára. Szeretet A szeretet legyen Benned oly nagy, Mely lángra Gyújtja a napot! Az érzelem Legyen benned Hófehér lepke, Mely az égből Esik bele a lelkedbe. 38

39 Tanya A Tanyák mély álomban Szenderegnek Révedésben merengenek, Hangtalan szavakat, Titkukat vigyázzuk, Figyeljük, áldjuk, Őseink bölcsőjét Lelkünkben találjuk, S nyomaikra vigyázunk. Tanya, e szó a mélyből Sűrűn tör föl, Te élősködő gyönyör, Lopod olykor az erőm, Olykor tőled nő a hőm. Tudat tágulás Idők végtelenének Mély merülésébe Szökő gondolatokban A tudatom kitágul, S visszafelé táruló Képek sora a fakadó forrásából Megjelennek 39

40 Bölcső A bölcsőben ring a titkos idő Az ember nem figyel, mint rohan tova az idő Csak alkotni vágyik, mert néki kell a fenséges dicsőség Ott villog máris az idő kezében a koporsó és a szemfedő. Kristály Az idő homályos kezdetében a szívem földjében szerelem örök fáját ültette a szívben Bátran áll a szeszélyes tomboló vihar elébe Lám az idő fosztogatja Hiába ölelem ágait Hiába rakom koszorúba égi virágait Az Isten nem vidít, pedig őszinte érzelmünk az időben kikristályosodik. 40

41 Az ember a Földön Az ember csillaga az égről el van oldva A Földön él örökös változásban! Mindennek ki van szolgáltatva Lehet kozmikus hadjáratok célpontja Benne megy végbe a csillagok háborúja Támadni nem lehet, mert meg van szabva Az égtől a rendszere, melyet a karmája hozott néki létre Az ember az égtől örökké át van világítva Így folyton változásban van Köré hálót hiába sző, mert elszakad, hisz ő lebeg ide-oda, akár a felhő Az érzelmi vetülése is olyan, mint a köd játéka: felragyog, s végül csak sápadt marad Az érzelmek felébrednek idő után elenyésznek Semmi sem marad meg Lehet ártalmatlan jóindulatú, de körül veszik zsákmányoló hadjáratok Az erő leigázását jósolják másik csillagok Jöhet benne derű borúra Benne marad a csillagok háborúja! 41

42 Föld szelleme Olykor hűvös köd száll Kihunyt az égi fénysugár Hideg titkos borzongást érzek Lehet, hogy hűvös sugárzása bennem a Föld szellemének Óh, szellem az életem Hűvös viharokkal veretem Sajog már minden idegem Szívem ámul sajogva Kérlek takarjál be hantoddal Lelkem az égnek ajánlva Hulljak vissza a Föld szellem porába Harmat Kora reggel az ablakom alatt itt járt a harmat Nem hagyott sok nyomot Megöntözte a virágot, füvet s a falombot Mindent megsimogatott Mire feljött a nap, már gyorsan el is illant! 42

43 A föld Milyen fennkölt, lélegzik a Föld! A világon minden lélegzik, Mert minden lélekből születik. Életfa Hogy gazdagítsam életfámat mielőtt még kiszárad? Nem tűnhet a jó ügy mindig látomásnak Így reményem ne legyen törtarany Az életem kilátása lendüljön hamar. Hatalom Korszakváltásokon át az elhullajtott vér nagybetűkkel embereket formált Föld emésztő hadjáratokat a nagyhatalmak mindig is akartak. 43

44 Kelet Keletről jössz felém, ahol a Nap támad Isten küldött nékem égi adománynak. Cérnaszál Född be karjaiddal vállamat Vess belém időt hadd haljam ékes szavad Hadd érezzük, hogy szerelmünk arat Reménységem égő cérnaszál, szívemből pattan s lánggal ég a fénysugár. Homály Nappal is a homály reám hull A valóságot fogadjam árnyékul A csalódottságtól fáradt a lelkem, mint árbocot kereső sirály a tengeren Az éltető segélykiáltást se ő, se én sehonnan nem hallom, nem lelem. 44

45 Tűz Fölnézek az égre Mintha a világítótorony égne! a szellemem fénye világít a sötétben Az arcod megláthatod benne Tükröződik lelki világom, ha a szemeidet meglátom, ha jössz hozzám az éjben. Vihar Veszélyes borúja a létnek Villámokat szül az ember rövid életének Szakadék szélét vizsgálom Összedől a lelki világom Erőkké viharzik a bajok árja Átkokat szül egymás után egy rakásra. Magány Elszigetelve élem éltem magányosságom páncélszekrényében Saját lábamon ide menekültem Lelkem kincsei mélyen elásva éli világát a magányban Jut belőle majd fénylő ravatalra 45

46 Ajkak Szellemünk érzéki szála a sötétben is átlátva A sejtelem súgja, a tudatunk tudja, hogy egy napon elmúlva a lelkek együtt maradnak, mert csillagaink összeforrnak A fényben fölismerik egymást az ajkak. Homály Az ős titkos homályban találkozik két szellem Egymásnak mondják: én önt valahonnan ismerem Ő nem lehet nékem idegen Időn kívüli térben is szeretem Ez az ősi láncszem nem lazulhat meg sohasem. 46

47 Tehervonat Fogadj el engem Ne tipord lelkem Nagyon régóta már szerelmem ballag az idő tehervonatán Óh, tiszta érzelem ragyog a gondolat csúcsán, szellemem szilárd trónján Rázd le a bilincset magadról lazán. Orfeusz Mint Orfeusz, a sötét világnak énekelek A fa is látja szememen a könnyet A farkas ordít: figyelem! Hol marad a sorstól felém a hírhedt kegyelem? Öröm a szívemnek öröme a boldogság székhelye Istentől van az erénye. 47

48 Kígyó Óh, varázsló kígyó Zsugorítsd bennem magadat Ne zavart érzelmi világomat Sötét szellemed nehezen tűri erényemet, mert a hamis hatalom uralkodó árny a karmámon. Ördögi kör A gondolat felőröl, hogy az élet egy ördögi tánckör Mosolyog, nevet, őröl Látszik a hatalma felhúzott szemöldökéről Ne csábítson az ördög tánca Kitaszítom belőlem az alvilág hatalmába Ott játssza el a hamis szeretetet Bomlasztó veszélye így nem fenyeget. 48

49 Lovag Óh, jöjj lovagom, amíg a lelkemet adom Varázsod bennem tágulhat, a boldogság tengerébe folyhat Óh, jöjj ítélet idő törd össze köztünk az akadályokat legyünk boldogok, akár a madarak. Révedés Az életem nem réved Szellemgörcsöm szétzilálja a vérsejteket Szellemem suhanj az élet kemény göröngyén Suhanj, akár a lézer fény Legyél óriás tettben Legyél óriás érzelmekben. 49

50 Hajam Ne legyek én szívedben sohasem élve elkopott Ne legyen mosolyod megszokott Legyen mindig a találkozás a vágyaktól egy őrült láz Parfümöm illata emlékeztessen mindig a hajamra Így meglátod tán szemünkben ott virul a hétszínű szivárvány. Tűzcsíra mag A tűz fut, szalad, mint a tüzes láva e felgyorsult, lobogó világba Fénye benne él a csírájában, mint ujjongó hír szalad körbe Kijön belőle a fény öröme A hamu lassan lankad, de a hamu alatt él a csíra meg a kárörvendő tűznek letéve a földbe az új alap. 50

51 A szív A szívek dobognak el minden panaszt, amit az agy gondolat sugallata reá tapaszt Midőn súlyosodik a kebel az erős ütésekkel ha elzárja tőlem bármifajta gát a boldogságom ajtaját Midőn a rémkép bólintgat az álmomból felriaszt Midőn kinn az éjmadár sír A szívnek is valaki gátat ír! Ilyenkor érzed a lelked halvány árnyát, mert ilyenkor a szív halálra vált Érzelem A tiszta érzelem Lelkemben hálót font a szerelem Az égből hozzá hajolt e gyönyörű forrásvíz, mely szívünkben szomjat olt Az érzés felénk száll tisztán, hűn, mely nem lehet sosem bűn, midőn bizalmat szí a szívem mámoros boldogságban pihen. 51

52 A holtak misztériuma Mily titokzatos az éjben a fejfa árnyékképe Bánatos hangja van az esti sötét szélnek Komorak az ősi platánfák Félve hallgatjuk a kuvik titkos sírását A sírkő fehérsége meg foghatatlan különös fénye Olykor kísértenek másvilági hangok Szinte reánk tapad a mágikus telihold A temetők titka kővé dermed a rengő éjszakában. Lélek Óh, lelkem virága Te, gondolatom álma Képzeletem színes palántája Költészetemnek szellemem varázsa Olykor szívemre tereget szerelmes perceket Olykor szívem kinn jár a viharos éjben, a följajduló halálfejes, sötét, borús szélben Halálos tűz veszélyében. 52

53 Vihar Viharok dúlják lelkemet Villám hasogatja az eget Titkos ösvényeket, utakat szel a szemnek, Hullanak a szikrák Láthatod égő láncolatát, s egy csodás égi mutatványt. Balzsam Felhőkoszorútól szomorú az ég Nem süt a Nap már rég Nélküle rideg lett a lét Gondolatom az eget bearanyozza ha ábrándosan élsz a tudatomban, mert a szeretet sugara újra s újra égi lelkünket balzsamozza. Az emberi agy Óh, emberi agy Rengeteg szép szó birtokosa vagy A földi dolgok nem tudnak hosszan lenyűgözni, égi kalandoktól visszatartani Vonzereje mindig erősebb és zarándokútra indul benned az égi lelked Az agy elkísér e kalandos útra A térképet néked felrajzolja. 53

54 Mocsár Nézem a szobám ajtaját Emlékem szalad velem a hűvös éjen át A múlt idő fátyla lebben a benső látomásra Kopogok az úrnál, hiába a visszhang belefúl a mocsárba. Isten istenben bolyongunk, mint szegény holdkórosok Bennünk a szeretet hívja elő az isteni visszhangot, mert az emberi lélek nagyobb vágya arra várva, embertársam hidd el, - hogy megetessék igaz szeretettel. Visszhang Úgy érzem az élet reám árnyékot vetített Szél veri lelkem hidegen Megdermedt szívem istenem viharok között, tűzben ég szavad Panaszom néked visszhangzat. 54

55 Nap Örömtelen, üres, rideg falakon a penész ül mindenhol Kesergő emberek nyögése nem hallatszik fel az égre Gyötrődik a világ! Dicsőített fenség, döntsd le már a mohás falat! Tűnjenek el a földi rémek! Mire jók e gyötrődések? Meg kéne üzenni már egyszer a népnek! A világ A világon csak a veszély örömét lelem Bárhova néz a két szemem, hogy bizonyítsa a lelkemnek vágyát, égi származását Amíg gázolom a Föld hitvány, sáros porát Keresem az utat magasabb körökbe Oda vágyom menni örökre. 55

56 Lélek bolygó Az Isten lélekbolygóján a lelkek végtelenek Az édenkert csakis ott lehet Ott érzem a szívben a titokzatot, sejtelmet Ott ahol a csillagok tartják az istenek felett az eget. Zene A zene rejtelmes és mélyen titokzatos Lelkünk tőle gyarapodik A zene gyógyító orvos Benne rejlenek mennyei sejtelmek, misztériuma körbe kerít Ez mind bennünk is mélyen lakik. Gondolatok Miért is hagyom, hogy a hétköznapok bosszúságai a mélységbe lehúzzák a gondolatot Szőtt képzemények, a szorításból ki kell szabadulnotok. 56

57 Vitéz Az élet a próbák nagy vitéze Belenéz mélyen a vésznek szemébe Kiben erő van ott Isten lakik Őt megrendíti a hit Eszméjéért kiáll Szívének ez a szabály. Uram Lelkem hozzád suhan Elvesztettem a kitaposott utam Sziklakőbe botlok szomorúan Véres, lüktető nyomok, nem lesz szívem már sosem boldog. Az élet Nyoma veszett a kényelemnek Csupa rohanás az élet Visszasírjuk a nyugalmat Felidézzük a múltat Életünk a stresszbe fullad 57

58 Zene Az örök valósággal azonos, a zene rejtelmes és titokzatos, mint minden, ami bennünk lakik Hallgatod csoda áradással, s eggyé válsz önmagaddal. Szívem Szívemben bánatot hordok Valaki benne villámháborút okozott Óh, mágikus erő járj át! Lelkemnek hozd el igaz adományát! Szemed Drágám, a szemed vidít, Leheleted melegít mosolyod fényt hoz, melyet a napsugárból leszakít Szívem a szíveddel keverem Szíved e játékban olykor nem lelem Ilyenkor bennem a Nap elsápad, a csillagok fáznak amikor összekuszáltak az álmok Olyan ez mint a sápadtan égő, bágyadt gondolat. 58

59 Elmegyek Eltávozom tőletek Lábam alatt könny pereg Sírnak majd a falevelek, de nem hallják az emberek Hulló csillagok megüzenem nektek, hogy a pusztulásba veletek megyek. Fal Úgy érzem olykor, - hogy engem valakibe temetnek Valaki megtagad engemet Körülöttem sötét dolgok ülnek Reám szállnak sötét hatalmak, a szívemben magas falat raknak. A Nap Hát nem érzed? kérdem tőled A Nap szeme a sugár és a lélek Szemünk fénye is napszerű Ő a Naphoz hű, hisz ugyanazon fényű Sötétben a szem nem lát, csak ha átveszi a Nap áramlatát. 59

60 Szemed A szemedben látom a lemenő Nap bíborát Látom benne a hétszínű szivárványt Látok benne egy csodás tavat, a szempilládtól titkos árnyakat Látom, amint a Hold ezüst fénye behatol a tó közepébe, ó A tóra szerelmesen néz le Szívem szemedben dobban Érzelmi áradásunk fent kezdődött a csillagokban. Gyertya A szobámban a gyertyafényben víziókban a lelked érzem Látok egy hervadozó rózsakertet, egy sápadt búcsúlevelet, könnyes hulló csillagot, melyet a kialvó gyertya fénye lelkemben itt hagyott. 60

61 Sír A temetőben a hideg márványkő nevemet hirdeti Ha olvasod szívedet a nevem visszavetíti Azt súgja: ne szűnj meg drágám szeretni Voltomat emlékeim majd hozzád viszik Lám síromon az aurám, a mennybéli fényruhám Pecsét a földi szerelmünk halálán. Szellemem Szellemem drámaian tapogat a sötétségben Keresem az igaz otthonom szüntelen Keresem az igaz szeretetet, amely az úrhoz fölvezet Gyötör a honvágy, a halhatatlan bizonyság Keresem az elveszett fényem, mely szólít igaz nevemen Óh, szárnyaló képzeletem! Hol találom a titokzatos örök létem? 61

62 Koszorú Fejemen a koszorúm már régóta nem vidít Virágai lehullanak, az alvilágban elvirít Tavaszon nektár íze fanyar az ajkamon Felém bársonyos fekete gyászköd árad Így rózsás álmom is halálra szárad Az Ámor csillag hideg vérrel méri szíved, mely már felém ritkán lüktet Ha már mindenki a Földön elfelejt engem, babérkoszorúm magammal a sírba viszem. Tükör világ Álmaim tükörvilágába szeretet hangok szűrődnek Tudatomba érzelmi fények ömlenek Lelkem világa keresi az elveszett szeretetet. 62

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek.

AZ ELVESZETT ÉDEST. Igy szólt, igy esdett hevülettel, S a nő hallgatta szent gyönyörrel. Igy érzett ő is. Kebelét: Titkos érzések fölverek. AZ ELVESZETT ÉDEN. Legenda.*) Legyen!" szóllott az Ur hatalma És lett azonnal, a mi van! A zűrzavar kibontakozva Feltűnt csodás pompáiban... S mi eddig rejtve szunnyadott: Alakra kelt, törvényt kapott.

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le

Adventi Hírnök Szálljatok le szálljatok le 1. Adventi Hírnök 1. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog az első gyertya láng! Karácsonyt várva lázban a föld, Isteni gyermeket köszönt. 2. Adventi hírnök: friss fenyő ág, Lobog már két kis gyertya láng!

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Varga Patrícia Zúgó patak

Varga Patrícia Zúgó patak Varga Patrícia Zúgó patak Létezel? Tükörbe nézek, magamat látom, egy komor arcot kinek arcán ritkán derülnek fel mosolyok. Fénytelen sötét szempár tekint vissza rám Mely elvesztette csillogó varázsát.

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

Simén Dániel. Advent népe 1

Simén Dániel. Advent népe 1 Simén Dániel Advent népe 1 Adventi beszéd És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik (Ézs 11,1 2) Van nép, mely dalban született,

Részletesebben

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szerelmi álmok kísérnek utamon versek Bolgárfalvi Z. Károly 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Kérjük a kedves olvasót, tisztelje meg a szerzőt

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet

Lodzsong gyakorlatok 2 5. Küldés szeretet Potova Lodzsong gyakorlatok 2 5 Küldés szeretet Amikor a meditációt végezzük, üljünk nyugodtan és lélegezzünk nyugodtan. Minden kilégzés alatt gondoljuk a következőt: A kilégzésünk olyan energia, amely

Részletesebben

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj

Híres Komárom be van véve Klapka György a fővezére Büszkén kiáll a csatatérre Hajrá huszárok! Utánam előre! 02. Százados úr sejehaj 01 Klapka induló Föl-föl vitézek a csatára A Szent Szabadság oltalmára Mennydörög az ágyú csattog a kard Ez lelkesíti a magyart Föl-föl látjátok lobogómat Indulj vidáman robogó had Édes hazánkért hősi

Részletesebben

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde

Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde AHOL AZ ÉG ÉS A FÖLD TALÁLKOZIK Javasolt feldolgozási idő: 70 perc 1. feladat Az alábbi szövegrészletek Vörösmarty Mihály Csongor és Tünde című drámai költeményéből

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre

Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Versajánló a Márciusi ifjak című szavalóversenyre Juhász Gyula: Petőfi ünnepére Petőfi ünnepére, fel, A munka véle ünnepel, Dalában él múlt és jelen És a jövő, a végtelen. Átzeng az bércen és folyón Virrasztva

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL

KÉRI FERENC. Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL KÉRI FERENC Liliom TÖRTÉNELMI DRÁMA SZENT IMRE HERCEGRİL Csonka-torony Alapítvány Soltszentimre, 2008 KÉRI FERENC: LILIOM Szereplık: Zsuzsanna, Imre felesége Gizella királyné Imre herceg István király

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón

Mert mindennek eljön az ideje. Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Mert mindennek eljön az ideje Sárkány Panna magyartanár gondolatai M. Simon Katalin Ha eljön ideje című könyvéről a besztercei könyvbemutatón Magerusan Simon Katalin újabb verskötetét tartom kezemben,

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szavak vezetnek Hajdu Erzsébet 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kigöngyölik a szavak Földi imazsámolyon térdelve tenyerem fohászkodáshoz csitítom, az imakönyv lapjain összepréselődött aranybogár,

Részletesebben

és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla, por kavargásban izzik napunk néma pazarlásban, tűzkorongján varjak serege repül.

és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla, por kavargásban izzik napunk néma pazarlásban, tűzkorongján varjak serege repül. IX. A H A J N A L A Holdfényvarázskisasszonyhoz 1. és egy világot helyükön, a hegyek megmozdulnak, lassú udvarlással összehajlanak, bezárják a sebet és a szakadék halommá merevül, vagy hanttá. Szikla,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

Diana Soto. Nézz fel a Holdra

Diana Soto. Nézz fel a Holdra Diana Soto Nézz fel a Holdra A harcos Nevető szellő, kuncogó orkán. Megtördelt búzaszál a forgószél útján. Jaj és kiáltás, öröm és szenvedés. Bősz hadon egy csendes felkelés. Ilyen egy nő. Titkot rejt

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Téli kép A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA TÉLI KÉP Dobrosi Andrea: Mintha még Mintha még a csónak lágyan ringana, belém ivódva érne a nyári nap, de csak jég

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL

www.varosijogi.hu MESTEREKRŐL MESTEREKRŐL Sok szó esik a régen élt és önmagát felismerő mesterekről, ám gyakran egyfajta misztikus ködbe burkolóznak bennünk, mintha elérhetetlenek, legendák volnának, amivé mi sosem válhatunk. Számtalan

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Barátság élet szerelem. 99 vers. Beri Joci (Lego-Ember) Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Barátság élet szerelem 99 vers Beri Joci (Lego-Ember) 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! A Barátság, Élet, Szerelem verses kiadvány, egy négyrészesre tervezett sorozat első része. Továbbá köszönettel

Részletesebben

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek

Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek Demjén Ferenc: Felnőtt gyermekek 1. Ugye voltál gyermek, Mi most is vagy Lerohantak az évek, az idő elhagy. Bámuló szemmel, újra nyíló szívvel játssz mindent át. Mit az élet kínált neked. Felnőtt lettél,

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Kós Károly. Kovács László

Kós Károly. Kovács László Kovács László Kós Károly Az a köves hegy, velünk szemben éppen: az a Tâlharu; ez itt a Piatra Calului. Ott messze pedig, a völgyhajlásból szürkén, fátyolosan, ide látszik a vénséges, kopasz Vlegyásza.

Részletesebben

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK

PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK PÁZMÁNDY LÁSZLÓ VARGA RUDOLF NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Pázmándy László NEVÜNKET VÍZRE ÍRTÁK Megfejteni a titkát, Az ég nem engedi. Nevünket vízre írták, Angyalok seregei. Búcsúzni megy a vándor, Csillagtalan

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM PRÓBAÉRETTSÉGI 2004. május MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM KÖZÉPSZINT SZÖVEGALKOTÁS 180 perc SZÖVEGALKOTÁS Figyelem! Az alábbi feladatok közül csak egyet kell megoldania. Kérjük, húzza alá, melyik feladatot választotta!

Részletesebben

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *)

NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) NYUGALOMBA LÉPÉSKOR MONDOTT PAPI BÚCSÚBESZÉD. *) 2. Kor. 18, 11. Végezetre Atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok meg, egy értelemben legyetek, békeségben lakjatok, és a szeretetnek

Részletesebben

Csokonai Vitéz Mihály II.

Csokonai Vitéz Mihály II. Csokonai Vitéz Mihály II. A ROKOKÓ ÉLETÖRÖMTŐL A MAGÁNYIG Javasolt feldolgozási idő: 3 óra 10 perc 1. feladat Csokonai Tartózkodó kérelem című versének több zenei feldolgozása is született. Hallgasd meg

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Gál-Győri Márta. Teremtés

Gál-Győri Márta. Teremtés Teremtés Legyen világosság! Így kezdődött minden, Mikor a világot megalkotta Isten. Nappal és éjszaka, fényesség és sötét: Legelső nap ezeket választotta szét. Második nap fenti-lenti vizek kettéváltak,

Részletesebben

Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM. válogatott versek. [kézirat] Dunabogdány, 2014.

Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM. válogatott versek. [kézirat] Dunabogdány, 2014. Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM válogatott versek [kézirat] Dunabogdány, 2014. Parlagon Akkor halt meg bennem minden: egy emléktelen múltba tűnt napon. Barna homályba fulladt a vérem. Elhallgattam. Itt

Részletesebben

Esküvői verses idézetek meghívóba, nászajándék mellé

Esküvői verses idézetek meghívóba, nászajándék mellé Esküvői verses idézetek meghívóba, nászajándék mellé Forrás: PilisCentrum.hu Szeretnénk megkönnyíteni a választást ezért állítottuk össze szebbnél szebb idézetekből álló gyűjteményünk. Ajánljon idézetet

Részletesebben

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015.

A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. Dezső Ilona Anna: Rózsáim A Verslista kiadványa PDF-ben 2015. A VERSLISTA KIADVÁNYA RÓZSÁIM Gősi Vali: Rózsa terem (Átirat: Mamának, egyre erősödő szeretettel, égi születésnapjára) Bársonyos, meleg érintésedről

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, /

4 Isteni malasztnak anyja, / Tisztaságos anya, Szeplőtelen szűz anya, / Makula nélkül való anya, Könyörögj érettünk! 5 Szűz virág szent anya, / MÁJUSI LITÁNIA Kezdőének 1 Uram irgalmazz nekünk, / Krisztus, kegyelmezz nekünk, Krisztus, hallgass minket, / Krisztus hallgass meg minket, Uram, irgalmazz nekünk! 2 Mennybéli Atya Isten, / Megváltó Fiú

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia.

Angyal Mágia. Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. Angyal Mágia Az egyik módja, hogy kívánságainkat, üzeneteinket kiküldjük az univerzumba, illetve angyalaink segítségét kérjük, gyertyamágia. A szertarta s menete: 1. Válassz egy szép gyertyát magadnak,

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Máglya (50x40 cm, vászon, olaj zsűrizett) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA SZERETET és SZEX Szex nélkül lehet élni, de szeretet nélkül nem. (Dobrosi

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

A Székelyföld geográfiája dióhéjban

A Székelyföld geográfiája dióhéjban Hankó Vilmos Dr. A Székelyföld geográfiája dióhéjban Az erdélyi felföld keleti részén nagy kiterjedésű, hegyekkel sűrűn behálózott hegyes vidék emelkedik. A hegyek hatalmas tömegéből különösen két hegylánc

Részletesebben

Batsányi János: A látó

Batsányi János: A látó Batsányi János: A látó Vídulj, gyászos elme! megújul a világ, S előbb, mint e század végső pontjára hág. Zengj, hárfa! Hallgasson ma minden reája, Valakinek kedves nemzete s hazája; S valaki a magyar változó

Részletesebben

Esküvői idézetek. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. (Weöres Sándor)

Esküvői idézetek. Örömöm sokszorozódjék a te örömödben. Hiányosságom váljék jósággá benned. (Weöres Sándor) Esküvői idézetek Légy messze bár, mindig itt a helyed; nem juthatsz túl gondolataimon, S én velük vagyok, ők meg teveled; S ha alszanak, fölkölti arcod éke Szívemet szívem és szemem örömére. (Shakespeare)

Részletesebben

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő.

B F C Hamis érvelések, feltételezések nem fejthetik meg Őt. B F G Vers és az ének, szobrok és a képek nem mondhatják el, milyen nagy Ő. Minden áldás am F Soha nem volt még ilyen áldott éj, am mely a világra így hatna. am F Nem is lesz most már, hiszen nincs senki más, am F am ki önmagát így adná, s a sötétséget eloszlatná. Jött, mint kisgyermek,

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.)

Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete. Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Napszaki Áhítatok Liturgikus Füzete Böjt idejére I. (Első két hét) (2016. február 10-20.) Erdélyi Gyülekezet Budapest, 2016 2 Tartalomjegyzék Napi változó részek a Reggeli áhítathoz - II.10 (Böjt 1. napja)

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

El camino A zarándokút. 1. állomás

El camino A zarándokút. 1. állomás 1. állomás Ennek a zarándokútnak az alapjai nagyon sok régi katedrális falára fel van vésve, de nem úgy, mint egy labirintus, hanem mint egy egyszerű út. Nincsenek benne kijárat nélküli zsákutcák. Az emberek

Részletesebben

ADVENT ESTI DICSÉRET

ADVENT ESTI DICSÉRET ADVENT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Megszánva árva népedet, hogy

Részletesebben

Van egy. Géber László

Van egy. Géber László Géber László Van egy Van egy különleges jógagyakorlat, a beszédszünet. Néhány órától egykét napig tarthat, és jelentős idegenergia felhalmozódásával jár. Az utóbbi időben gyakran próbálom alkalmazni, illetve

Részletesebben

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek.

1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. 1. Ígérd meg azt, hogy kezed kezemből vissza nem veszed, s szeretni fogsz akkor is amikor már én is vén leszek. Ígérd meg azt, hogy szemrehányást szíved magába nem fogad. S nem kéri tőlem vissza Aranyos

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA 1 BODÓ CSIBA GIZELLA: GONDOLATOK FÁJDALOMRÓL-SZERETETRŐL 2 A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA A szeretet gyökerei a fájdalom gumóiból

Részletesebben