Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP /09/1.) Földünk apró csodái

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29 április 23.) Összeállította:Bíróné Peltz Angéla, Dósa Katalin, Gilicze Antalné, Petrik Istvánné

2 Három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A gyümölcs olyan, amilyen a föld, a gyökér, A levegő és a levél - ezekből ered. Ezeket kell javítani, ha gazdagítani és biztosítani akarjuk a termést. (Freinet: Máté mondásai) Témaválasztás indoklása: Óvodánk Helyi Nevelési Programja a környezeti nevelés alapelveire, feladataira épül. Óvodáskorban alapozódnak meg a legalapvetőbb értékek, szokás- és szabályrendszerek, viselkedés, érzelmi kötődés, az egymáshoz való alkalmazkodás képességei. Az óvodában alakíthatók a környezetre figyelő, természetet szerető, óvó magatartási és cselekvési szokások, attitűdök. A jeles napok nem akcióként jelennek meg óvodai életünkben, hanem természetes folyamatként beépülnek mindennapjainkba, ezáltal is alakítjuk a gyermekek környezettel való harmonikus együttélésének képességét. A projekt kiemelt tartalmi ismérvei: A téma többoldalú megközelítésére törekedtünk: a gyermekeket érintő, mindennapi életünkben felmerülő problémák kerüljenek előtérbe. A gyermekek cselekvő részesei legyenek a megismerő folyamatnak, minél több tevékenység, munkavégzés jellemezze. Élethelyzetekben tanuljanak, valóságos feladatot kapjanak. Az egymáshoz kapcsolódó ismereteket integrálódjanak. Játék, munka, tanulás ne különüljön el, hanem ötvöződjön a gyermekek tevékenységében. Mikrocsoportos közegben kooperálhassanak, ezáltal hatékonyabbá váljon a kommunikáció. Több hét folyamán teljesedjen ki, közben lehetővé váljon, hogy változzon, bővüljön a gyermekek elképzeléseivel. A környezet külső megjelenésében is tükröződjön a projekt szellemisége, a gyermeki produktum nyilvánosságra kerüljön. A projekt zárása élményszerű legyen.

3 A projekt jellemzői: Cselekvésekben, életben fejleszt. Integrálja a különböző műveltségtartalmakat, nem foglalkozási ágakban ismerteti meg a gyerekeket a világgal. Lehetőséget biztosít a gyermek önálló döntéseinek, teret ad a váratlan módosításoknak, kiegészítéseknek, megvalósításnak. Fejlődési szintekben történő, differenciált fejlesztés, szükségletek megismerése, részképességek felmérése. Biztosítja a gyermekek számára a hatékony tanulást, mert pszichikus folyamat aktivitásának eredménye. Együttműködési tanulási technikákon alapul. Az ismeretek tevékeny megszerzésének a folyamatára helyeződik a hangsúly. Mit tettünk a sikeres megvalósításért?: Szerteágazó előkészítő, szervező feladatot végeztünk óvodán belül és kívül Eszköz-, és tevékenység feltételeket biztosítottunk Építettünk a gyermekek előzetes ismereteire Együttműködtünk a gyermekekkel, mi is egyenlő tagjai voltunk a kis csoportoknak, nem pedig az irányítók Ösztönöztük, kérdéseinkkel problémamegoldásra, okkeresésre serkentettük őket Módszertani ismereteinket integráltuk a hatékony, sokoldalú feldolgozás érdekében Együttműködtünk a szülőkkel: tájékoztatás, gyűjtőmunkák, közös, nyílt napok keretében részt vettek a programjainkon Föld Napja projektünk célja: Élethelyzetek közben, ben, játékhelyzeteken keresztül, élmények biztosításával alakítsuk pozitív kapcsolatukat a természethez Környezettel kapcsolatos magatartás, az élet tisztelete, közvetlen környezet megóvására nevelés Igényszint alakítása a környezettel kapcsolatban, környezetesztétika alakítása A természetbarát életmód alakítása (séták, kirándulások, terepjátékok) A szülők bevonásával az óvoda és a család kapcsolatának erősítése, szemléletalakítás a gyermeken keresztül a családban Személyközi magatartás (türelem, tolerancia, kudarctűrés, csoportmunkában együttműködő magatartás, döntési képesség, problémamegoldó képesség) Önállóság a különböző munkajellegű közben

4 Gyakorlati teendőink a célok megvalósításában: Témakör keresése, megfogalmazása. Tervkészítés (témakörök, altémák, ) Témakör integrálási lehetőségeinek vázolása. Források feltárása, mozgósításuk megszervezése (családok, helyszínek, élmények) Projekt véglegesítése (ki, mit vállal, komplexitást segítő eljárások, szocializációs feladatok) Projekt zárása, produktum (tárgyakban, eszközökben, ben, ami az élményeket, ismereteket tartósítja) Projektünk során alkalmazott módszerek, eljárások, technikák: Az ismeretszerzésben az érzelmi oldala dominál Az ismeretszerzés alapja a tapasztalatszerzés A tapasztalatszerzés vezérelve: az érzékelés, észlelés, amelyhez minden érzékszervét használja a gyermek Önálló és/vagy kooperatív tevékenység, cselekvés, megfigyelés Felfedezés, kutatás, keresés Kísérletek, mérések, vizsgálódások Kirándulás, séta, terepgyakorlat Szenzitív játékok A projekt megvalósítása: március 29 - április 23. Részletes tervezésünk és a megvalósítás néhány képe alább megtekinthető. Projektzáró nap: április Süni csoport: Hajókirándulás a Dunán, a Magyar Madártani Egyesület, és az Állatkert zoopedagógusainak előadásában Noé bárkái című előadás megtekintése a hajón. Másnap ünnepélyes keretek között megtekintettük a négy hét során készült alkotásainkat, fényképeinket. A projektről beszámolt a Rákosmente kerületi újság, hírül adtuk a Kerti Levél helyi lapnak, valamint felkerült egy részlete a Zöld Óvodák honlapjára. Pillangó csoport: Virágpalántákat ültettünk a rákoskerti Jubileumi parkban, melyeket folyamatosan gondozunk.

5 MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című TÁMOP /09/1-es pályázat keretében szervezendő témahetünk kiemelt rendezvényére. Témája: A fenntartható fejlődés FÖLD NAPJA Variációk egy témára Időpontja: április 14. szerda, óráig Helye: Pillangó és Süni csoport 1171 Budapest, Rezgő utca 15. Telefonszám: cím: Program: Vendégeink fogadása Gyakorlati bemutató foglalkozás a Süni csoportban Gyakorlati bemutató foglalkozása a Pillangó csoportban Vendéglátás, megbeszélés, válaszok a kérdésekre Szeretettel várjuk! Béres Károlyné óvodavezető, a nevelőtestülete, a Pillangó és Süni csoportos gyerekek Budapest, március 31.

6 ELÉGEDETTSÉGET MÉRŐ KÉRDŐÍV Hely:, 1171 Budapest, Rezgő utca 15. Időpont: április 14. Program: Fenntartható fejlődés témahét Föld Napja Variációk egy témára (gyakorlati bemutató) A program a Rákosmenti Óvodafejlesztés ( Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/09/1 pályázata alapján), és a Budapesti Szakmai Napok keretében kerül bemutatásra. A visszaérkezett kérdőívek számszerű értékelése 16 vendégünktől: 1. Összességében, ha érdemjeggyel kellene minősíteni, a rendezvényre adott osztályzatom a következő lenne: Minden vendégünk 5-ös érdemjeggyel minősítette a rendezvényt 2. Mennyire találja megfelelőnek a nap szervezettségét és a körülmények színvonalát? Jó 2 (Alacsony 0 Megfelelő 0 ) Kiváló Adott-e a szakmai program az Ön számára hasznosítható információkat? 5 15 ( ) A szakmai program során látottak megfelelnek-e az Ön korábbi elvárásainak? b.) Erre számítottam 8 ( Gyengébb, mint amire számítottam 0 ) c.) Jobb, mint amire számítottam 8 5. Milyennek látta a gyermekeket a délelőtt folyamán? a.) Aktívak voltak 10 b.) Minden gyermek aktívan tevékenykedett 8 c.) Figyeltek egymásra és az óvónőre 10 d.) Felszabadultak voltak 9 e.) Egyéb:

7 5. Milyennek látta az óvodapedagógusok személyiségét? a.) Elfogadó 9 b.) Figyelmes 11 c) Céltudatos 14 d.) Kedves 10 e.) Egyéb: nyugodt, toleráns 7. Kérem, nevezzen meg olyan tényezőt, dolgot, amely fejlesztésre, tökéletesítésre szorul: Nem érkezett válasz 8. Kérem, nevezzen meg olyan tényezőt, dolgot, amely elnyerte a tetszését: - Korszerű munkaformák alkalmazása - Tapasztalatokra épülő ismeretszerzés - Szemléletesség, sokoldalú eszközhasználat, kulturált, esztétikus környezet - Sok érdekes tevékenység - Környezettudatos csoportberendezés - Az óvoda arculata - A tervszerűség - A gyermekek szabad mozgástere - Az óvoda és a dolgozók nyitottsága, hangulata - Az óvónők felkészültsége, tudása, aktivitása - A jeles napokra való felkészülés, a, a dekoráció magas színvonalú környezeti nevelés - Változatos, sokféle tevékenység a témával kapcsolatban - Bontott csoportos - Sok dicséret, tolerancia, elfogadás - Az óvónők és a dajka együttműködése Köszönjük! a nevelőtestülete

8 A, mint a Zöld Óvodák Bázisintézménye szeretettel meghívja Önt a Föld Napja alkalmából szervezett szakmai programjára Helyszín:, 1171 Budapest- Rákoskert, Rezgő utca 15. Telefon: Megközelítés: -Budapest- Keleti pu-ról személyvonattal! a 4. megálló Rákoskert -Örs Vezér térről a 97E busszal Időpont: április 15. (csütörtök) 8: 45-12: 00 Program: A környezet tevékeny megismerése, fenntarthatóságra nevelés - bemutató foglalkozás az óvoda két csoportjában. 8:45-9:00 Vendégeink fogadása 9:00-9:45 Tevékenységek a Gomba (kis) csoportban A Föld Napja a legkisebbek szemével A et párhuzamosan vezeti: Antalné Balla Ágnes és Pádárné Tóth Andrea 10: 00-11: 00 Terepgyakorlat a Sünikkel (nagycsoport) a Szöcske- réten Érzékek birodalma szenzitív játékok A et Dósa Katalin és Petrik Istvánné vezeti, a szülők nagymértékű közreműködésével A terepgyakorlat helyszíne 5 perces sétával megközelíthető, de célszerű a kényelmes cipő! 11: 30-12: 00 Eszmecsere a látottakról. Ötletbörze. Részvételi szándékát kérjük, hogy legkésőbb április 12-ig jelezze! Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Budapest, Béres Károlyné Óvodavezető a nevelőtestülete

9 ELÉGEDETTSÉGET MÉRŐ KÉRDŐÍV Hely:, 1171 Budapest, Rezgő utca 15. Időpont: április 15. Program: A környezet tevékeny megismerése, fenntarthatóságra nevelés (Zöld bázisóvoda gyakorlati foglalkozás) A visszaérkezett kérdőívek számszerű értékelése 19 vendégünktől: 1. Összességében, ha érdemjeggyel kellene minősíteni, a rendezvényre adott osztályzatom a következő lenne: Minden vendégünk 5-ös érdemjeggyel minősítette a rendezvényt 2. Mennyire találja megfelelőnek a nap szervezettségét és a körülmények színvonalát? Jó 2 (Alacsony 0 Megfelelő 0 ) Kiváló Adott-e a szakmai program az Ön számára hasznosítható információkat? 5 18 ( ) A szakmai program során látottak megfelelnek-e az Ön korábbi elvárásainak? b.) Erre számítottam 13 ( Gyengébb, mint amire számítottam 0 ) c.) Jobb, mint amire számítottam 6 5. Milyennek látta a gyermekeket a délelőtt folyamán? a.) Aktívak voltak 9 b.) Minden gyermek aktívan tevékenykedett 14 c.) Figyeltek egymásra és az óvónőre 9 d.) Felszabadultak voltak 12 e.) Egyéb: 5. Milyennek látta az óvodapedagógusok személyiségét? a.) Elfogadó 12 b.) Figyelmes 16 c) Céltudatos 14 d.) Kedves 12 e.) Egyéb: türelmes

10 7. Kérem, nevezzen meg olyan tényezőt, dolgot, amely fejlesztésre, tökéletesítésre szorul: Nem érkezett válasz 8. Kérem, nevezzen meg olyan tényezőt, dolgot, amely elnyerte a tetszését: - Csoportfoglalkozás a természetben - Jók voltak az ötletek, a réten, ötletes, sokoldalú - Sokoldalúan járják körbe a Föld-napja témát, ez látszik a készített tablókból is - Szülők bevonása jól szervezett volt - Sokféle feladat, sokféle megközelítés - Nagyon játékos és mégis sok ismeretet szereztek a gyerekek - Többrétű, korcsoportnak megfelelő - A gyermekek tájékozottsága ezeken a területeken - Szervezettség - A 6. állomáson érdekes magvakat lehetett kóstolgatni - A köteles pálya nagyon jó volt Köszönjük! a nevelőtestülete

11 Környező világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: márc. 29- ápr. 02. SÜNI CSOPORT (6-7 ÉVESEK) Nevelési területek Élő-élettelen Fejlesztési téma A Föld Napja: Mi a föld? (HOP) Fejlesztési feladat A természet szeretetére, védelmére nevelés Tapasztalatok szerzése a talajról Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális -Vizsgálódások a talajjal -Olajszennyeződés -A talaj élővilága -Vizsgálódás mikroszkóppal, nagyítóval Figyelem, megfigyelőképesség, tudatos érzékelés, észlelés Finommotoros koordináció, szemfixáció fejlesztés Tapintási tapasztalat gazdagítása Környezettel kapcsolatos magatartás, környezetünk megóvása, gondozása Gondolataik, kérdéseik érthető megfogalmazása. Türelmesen hallgassák meg egymást Matematikai tapasztalatszerzés Vizuális Irodalmi szólások Zenei A talaj matematikája (HOP) Húsvéti tojások festése (HOP) Móra Ferenc Húsvéti tojások (Föld 2.) Smetana: Moldva Ismerkedés a talajjal, tulajdonságaival Közvetlen tapasztalatok szerzése Ismerkedés a tojásfestés technikájával Mesefeldolgozás Beleélő képesség fejl. Festési technika gyakorlása A mese gyermekek által történő előadása Mozgás improvizáció Talajminták tömegének becslése, mérése. A tömeg mérésének gyakorlása mérleggel. Fogalomalkotás, forma és alaklátás fejl. Gondolkodási műveletek fejl. Kreativitás, színérzék fejl. Emlékezet-, auditív figyelem-, analizáló képesség fejl. Fantázia fejl. Finommotoros koordináció fejl. Finommotoros koordináció fejl. Érzelmi állapotok megjelenítése, nagyés finommozgások Nagy- és finommozgások fejl. Egymásra figyelés, kooperatív munka. Önértékelés fejl. Egymás iránti figyelmességre, együttműködő képességre való nevelés Érzelmek kifejezése mozdulatokkal Fogalomalkotás Szókincsbővítés Kifejezőképesség fejl. szókincsbővítés Előadókészség, kifejezőkészség fejl. Érzelmek bátor kifejezése

12 Mozgásos Játék Hagyományok Testnevelés Ének-zene Bujkáló nyuszik ( ) Gyógynövények ültetése Húsvéti készülődés Játékok az udvaron Komatálat hoztam Eresz alól fecskefia Hajlik a fűzfa A játék örömének megtapasztalása Növények iránti felelősség erősítése a mindennapi gondozás során. Húsvéti népszokások felelevenítése Jártasságok, készségek kialakítása a játékban történő alkalmazással Ritmustaps Dallambújtatás Dallam motívum Játék székekkel A palánták helyének kiválasztása, földbe helyezése, locsolása Gipszfigurák festése Nyuszi barkácsolás Páros fogó Labdafogyasztó Burgonya ültetés Egyéni éneklés Hangszerek használata Térészlelés, Testséma fejl. Ok- okozati összefüggések felismerése Vizuális észlelés, összehasonlító képesség fej Színharmónia, kreativitás fejl. Szabálytudat, figyelem, emlékezet, téri tájékozódás fejl. Auditív emlékezet Szerialitás fejl Gyors reagáló képesség, nagymozgások fejl. Egészségvédelmi ismeretek Szem- kéz koordináció Szem- kéz koordináció fejl. Nagy-és finommozgások,egyensúlyé rzék fejl. Szem- kéz koordináció Szabályok betartása Becsüljék a társak és a felnőttek munkáját Ünnepvárás érzésének mélyítése Egészséges versenyszellem Becsületesség Türelem, tolerancia Relációs szókincs automatizálása Ismerjék meg minél több gyógy- és fűszernövény nevét Szívesen meséljenek otthoni élményeikről Beszédértés fejl. Pontos szövegmondás, helyes légvétel megfelelő hangsúlyozás -Gyógynövények ültetése: otthoni kertből hozott palánták Családbevonás -Nyílt napok keretében barkácsolás Témahét értékelése Ez a hét elsődlegesen a húsvéti ünnepkör jegyében telt. Nyílt napjainkon a gyermekek anyukákkal együtt festették, díszítették a kifújt tojáshéjakat, mesékkel, dalokkal, játékokkal fokoztuk a húsvét hangulatát. A talajjal való kísérletek, a tapasztalatszerzés örömteli pillanatai egész hetünket átszőtték. (mérlegen mértünk azonos térfogatú talajmintákat, vizsgáltuk vízáteresztő képességüket, nagyítóval, mikroszkóppal vizsgáltuk szerkezetüket. élővilágukat) Az időjárás azt is lehetővé tette, hogy óvodánk kiskertjében az otthonról hozott gyógynövény palántákat elültessük.

13 Húsvéti tojások festése Nyuszi ül a fűben Vizsgálódás mikroszkóppal Smetana Moldva A talaj matematikája Olajszennyezés

14 Környező világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: ápr. 06 ápr. 09. SÜNI CSOPORT (6-7 ÉVESEK) Nevelési területek Élő-élettelen Matematikai tapasztalatszerzés Vizuális Irodalmi szólások Fejlesztési téma Földlakók (Föld1) Pénzérmék matematikája Síkbábok készítése HOP Fésűs Éva: A szívtelen csiga HOP Fejlesztési feladat Másság elfogadtatása, nemzeti értékek felismertetése Halmazok képzésével mennyiségi viszonyok megállapítása (több- kevesebb) Kreativitás, önmegvalósítás, tapintásos észlelés, alaklátás Az irodalmi élményre reagálás érzékenyítése Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális Beszélgetés más népekről képek nézegetése közben Tabló készítése gyűjtött képekből Pénzérmék válogatása önállóan kitalált szempontok szerint Karakterek rajzolása, színezése, kivágása, pálcára ragasztása Mesehallgatás, élmények, vélemények elmondása Fogalomalkotás, nemzetek közötti különbségek, hasonlóságok felismerése Gondolkodás, logikai műveletek fejl. a halmazalkotással, az ítéletek megállapításával. Produktív képzelet a mesejelenet szereplőinek megjelenítésével Mese és valóság különbségének érzékeltetése Egyensúly fejlesztés a Föld- forgás utánzásával, forgás a saját test hossztengelye körül A finommotoros mozgások a pénzérmék válogatásával. Finom motorikus képességek a figurák elkészítésével és a bábozás során Szem-kéz koordináció a bábozás során Az együvé tartozás erősítése másság elfogadása Akarati tényezők fejesztése az együtt tevékenykedési szabályok elfogadásával Együttműködő képesség az eszközök közös használatával Empatikus érzékenység Mondatalkotási készség összefüggő beszéd beszélgetéssel, gyűjtő fogalmak használatával Nyelvi kifejezőkészség a tevékenységet kísérő beszélgetések motiválásával Metakommunikációs képesség a meseszereplők tulajdonságainak mondatokba foglalásával Összefüggő, tiszta beszéd az élmények elmondásakor

15 Zenei Mozgásos A Föld virágai (2/62/5) Állj meg! (5/84/5) Tiszta éneklés, beleélő képesség Egyensúlyérzék, gyors reagálás - Közös éneklés - Élménymozgás zenére Futás, jelre a homokozó szélére felállás Kreatív gondolkodás, beleélő képesség Szabályértés, -betartás Összerendezett mozgás Egyensúlyérzék Mások elfogadása Egymásra való figyelés Önkifejezés összefüggő mondatokkal Beszédértés Játék Kismalacok és a farkas Hallás-figyelem Társak keresése hang alapján Térben való tájékozódás Nagymozgások Együttműködő képesség Állathangok utánzása Hagyományok Testnevelés Versenyjátékok az udvaron Jártasságok, készségek kialakítása a játékban történő alkalmazással - Labdaterelés bóják kerülgetésével - Babzsák egyensúlyozás tollasütőn - Mocsárjárás Szabálytudat, figyelem, emlékezet, téri tájékozódás Nagy-és finom mozgások, egyensúlyérzék Egészséges versenyszellem Becsületesség Beszédértés Ének-zene Ekete, pekete A Győri Györgynek.. Eresz alól Közös éneklés, együttjátszás Auditív észlelés Nagymozgások Belső hallás : Dallambújtatás Együttműködési készségség Dalszövegek pontos visszaadása Családbevonás Képek gyűjtése, más nemzetek zászlóinak együtt rajzolása, pénzérmeinek kölcsönzése Témahét értékelése: Ezen a héten sokat beszélgettünk más népekről, más országokról, más kultúrákról, hogy merre jártak és hova utaznának szívesen a gyermekek. Érdeklődve nézegették a térképeket, a földgömböt, nagy lelkesedéssel gyűjtötték szüleikkel a témához kapcsolódó képeket, pénzérméket és a saját maguk rajzolta zászlókat. Ez a téma kimeríthetetlen, így a következő héten továbbra is lehet hozni képeket, zászlókat, érméket, melyekből tablót, kis kiállítást szeretnénk készíteni.

16 Vendégségben egy arab hercegnőnél Más tájakon jártam A szívtelen csiga Kismalacok és a farkas A Győri Györgynek Háttérben saját zászlóink

17 Környező világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: ápr SÜNI CSOPORT (6-7 ÉVESEK) Nevelési területek Élő-élettelen Matematikai tapasztalatszerzés Vizuális Irodalmi szólások Zenei Fejlesztési téma A Föld Napja Szenzitív játékok a Szöcske- réten, a szülők bevonásával A Föld Napja Hogy a Föld zöld maradjon! Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje Fülelő Fejlesztési feladat Az óvoda és a család kapcsolatának erősítése Egészséges életmód szokásainak alapozása Matematikai tapasztalatok nyújtása Ábrázolási képességek alakítása Növények gondozására, ápolására nevelés Hallásfejlesztés Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális Csapatok kialakítása Látást- hallástszaglást- ízlelést- tapintást fejlesztő játékok Rajzolás, festés a Föld Napja Kiállításra Mesehallgatás, virágok ültetése balkonládába Természet hangjainak megfigyelése Gondolkodási stratégiák-, keresztcsatornák fejl. Környezetre figyelő magatartás erősítése. A Föld Napja Szenzitív játékok a Szöcske- réten a szülők bevonásával Összehasonlítások, mérések, relációk megfogalmazása Megfigyelőképesség, észlelés, érzékelés, összehasonlító képesség fejl. Alaklátás-, gondolkodás-, képzelet Szándékos emlékezet fejl. Észlelés fejl. Nagymozgások Egyensúly fejlesztés Szem-kéz koordináció fejl. Grafomotoros fejlesztés Testük ellazulásának megtapasztalása Izomtónus érzékelése Együttműködő képesség, kapcsolatok erősítése Együttműködő képesség fejlesztés, kapcsolatok erősítése A Föld szeretetére, védelmére nevelés Az emberek szerepe a természetvédelemben Türelem, fegyelem Kifejezőképesség-, szókincs fejlesztés Matematikai szókincs aktivizálása Kifejezőképesség, jelzők használata. Növények ápolásával kapcsolatos ismeretek megfogalmazása Összefüggő mondatok képzése, megfelelő hangsúly

18 Mozgásos Játék Hagyományok Szenzitív játékok a Szöcske- réten: április 15. Jut eszembe! A Földről ( ) Természettel kapcsolatos kifejezések megfogalmazása Beszélgető kör Asszociációk megfogalmazása Szem- kéz koordináció (Földgömb körbeadása) Természethez fűződő pozitív viszonyulás Készülődés a Föld Napjára a szülők bevonásával. Kiállítás rendezése az üvegfolyosón, a faliújságunkon. Merjék közölni gondolataikat Testnevelés Ének-zene Gyorsfutás állórajtból Hajítás távolba Somvirág.. Hosszú az erdő. Állóképesség-, térbeli tájékozódó képesség fejl. Belső hallás fejl. Ritmusvisszhang Futás, labdajátékok Játékokhoz kapcsolódó mozgások Tánc mozdulatok Figyelem., érzékelés-, észlelés fejl. Szándékos figyelem fejl. Nagymozgások fejl. Esztétikusan végezzék a mozgásokat Önértékelés, önbizalom fejl. Közös játék öröme A természet szeretetére nevelés elmélyítése Tornaszerek, játékok elnevezése Beszédértés fejl. Pontos szövegismeret, megfelelő hangsúlyozás, tagolás. Családbevonás Szenzitív játékok szervezése: zöldségek, gyümölcsök, eszközök beszerzése, állomások kialakítása. Képek gyűjtése (országok, népek, építmények). Külföldön jártam: érme-, és zászló kiállítás. Témahét értékelése: -A Zöld Óvodák Bázisintézményeként bemutató foglalkozást tartottunk a Szöcske- réten: április 15- én. A játékokat hat állomás felállításával szerveztük meg, az állomásokon szülők is segítették a munkánkat. A gyerekek a rét megközelítéséig kis kártyákat gyűjtöttek (mindenki egyet-, egyet). Az azonos állatot találó gyermekek alkottak egy csapatot, és a vendég óvodapedagógusokkal együtt járták be a terepet. - A beszélgető körnek nagy sikere volt, legtöbb gyermek a Föld védelmére hívta fel a figyelmünket. Sokan nevezték meg, hogy milyen sok szépsége van. - Szép lett a különböző népcsoportokról készült tablónk. Néhányan külföldi pénzeket, érdekes tárgyakat is hoztak. Szabadidős tevékenység során bújták a könyveket, és sorra alkották az országok zászlóit - Fülelő játékunknak kedvező, élményekben gazdag helyszíne volt a szöcske-rét.

19 Jut eszembe a Földről Mókus Péter kiskertje Szenzitív játékok Gyógy- és fűszernövények Szenzitív játékok Illatkereső Szenzitív játékok Ahogy a rovarok látnak Háttérben A világ népei - tabló

20 Környező világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: ápr SÜNI CSOPORT (6-7 ÉVESEK) Nevelési területek Élő-élettelen Fejlesztési téma Föld napja (Föld 5) Fejlesztési feladat - Földünk, környezetünk védelmére nevelés - A kiválasztó hulladékgyűjtés megismertetése Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális Beszélgetés, hulladékok válogatása, párkeresés a Kukatündér játékkártyái segítségével Emlékezet fejl. a környezet megóvásáról szerzett ismeretek, felidézésével Nagy- és finommozgások Az óvodás gyermek környezete iránt való felelősségének érzékeltetése Összefüggő, érthető mondatok alkotása Matematikai tapasztalatszerzés Szelektív hulladékgyűjtés (Föld 5) Számlálás, a térfogatváltozás és anyagállandóság megfigyelése. Csoportosítás - Hulladékok csoportosítása anyaguk szerint - PET palackok laposra taposása, számlálás Problémamegoldó- és összehasonlító képesség Nagy- és finommozgások Környezetünk megóvására nevelés Nyelvi kifejezőkészség Vizuális Irodalmi szólások Papírmerítés HOP Tamkó S. K. Darázs garázs Szorgalmas, mint a méh Papír újra hasznosításának lehetősége A munka becsületére, tiszteletére nevelés Tojástartó tépkedése, áztatása, pépesítése, majd papírmerítés Versmondogatás, képi megélés, vizuális illusztráció Vizuális észlelés és figyelem az új technika elsajátítása során Fogalomismeret bővítése a szólás megismerésével és értelmezésével Szem-kéz koordináció, finommozgás Nagymozgások a darazsak rajzásának utánzásával Egymás gondolatmenetének megismerésére nevelés a díszített papírlapok összehasonlítása során A szorgalmas munka megbecsülésére nevelés a szólás tartalmának értelmezésével Aktív és passzív szókincs bővítése az új technikai eljárás folyamatainak megnevezésével Kifejezőkészség fej. a vers alapján keletkező asszociációmegfogalm azásával

21 Mozgásos Mi változott meg? (1/36/9) Látásérzékelés, megfigyelőképesség szándékos figyelem fejl. Közvetlen környezet megfigyelése, változások felismerése Emlékezet és figyelem Nagymozgások Türelem, együttműködés Változások megfogalmazása Játék Hagyományok Testnevelés Föld napi hajókirándulás a Dunán HOP Egyensúlyozó járás, szökdelés karikából karikába Közösségi élmény lehetőségének megteremtése a hajózásban és a hajón tartott előadáson való részvétellel Térészlelés, egyensúlyérzék Ismerkedés a: - nemszeretem állatokkal, - hajóval, mint közlekedési eszközzel - vízi közlekedés élményével Egyensúlyozó járás Szenzitív játékok a Városligetben Figyelem a közlekedési és viselkedési szabályok betartásával Szabálytudat, figyelem, mozgáskoordináció, téri tájékozódás Nagymozgások Nagy-és finommozgások, egyensúlyérzék Együvé tartozás élményének erősítése Egészséges versenyszellem, öszszetartás a játék során Élmények, érzések, gondolatok megfogalmazása Beszédértés fejl. Ének-zene Megy a hajó Ennek a kislánynak.. Benn a bárány Süss fel nap Zenei emlékezet, dallamfelismerés Éneklés, játék közösen Auditív emlékezet, figyelem, éneklési készség Összehangolt mozgásképességének Türelem, tolerancia Pontos szövegmondás, megfelelő hangsúlyozás Tiszta hulladékok gyűjtése Családbevonás Témahét értékelése : Gyermekeink széleskörű ismerettel rendelkeznek a hulladékok szelektív gyűjtése terén. Nagyon kedvelik a Kukatündér játékot, valamint Öko Panni és Öko Palkó kalandját. Ezek önálló játéktevékenységeikben is napokon át megjelentek. A papírmerítést nem csak a gyermekek, hanem a tevékenység délutánján néhány szülő is örömmel próbálta ki. Díszítésükkel igazán kreatív alkotások jöttek létre. A Föld napján Noé bárkáján hajókáztunk, ahol nemszeretem állatokkal ismerkedhettünk testközelből

22 Kiválasztó hulladékgyűjtés Taposd laposra! Papírmerítés Hajókázás Noé bárkáján Nemszeretem állatok Öko Panni, Öko Palkó

23 Külső világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: PILLANGÓ CSOPORT (5 6 ÉVES) Nevelési területek Fejlesztési téma Fejlesztési feladat Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális Élő-élettelen Földünk élőlényei (törzsanyag felhasználásával /HOP) Ismereteik rendszerezése, bővítése Kiválasztás Mit tudunk róla? gondolkodás, figyelem, emlékezet reakciókészség, finommotorika egymásra figyelés, önértékelés beszédkészség, beszédfigyelem Matematikai tapasztalatszerzés Élő (ember, állat, növény), élettelen (szobor, épület, kőzet) csoportosítás Csoportosítás megadott, kitalált szempontok szerint Válogatások Megadott, kitalált szempontok szerint gondolkodás térben való eligazodás egymástól való tanulási készség beszédfegyelem Vizuális Földünk állatai, növényei, ember által alkotott környezet Együttműködésük, együtt gondolkodásuk, feladat elosztásuk, alkotó fantáziájuk Csapatválasztás téma kiválasztás (háromból), feladat megbeszélése, alkotás - ceruzarajz emlékezet, gondolkodás finommotorika, kompozíciós készség együttműködés vita és érvelési technika Irodalmi szólások Tóthárpád Ferenc: Az életlen bugylibicska Természet tiszteletének erősítése, pozitív viselkedésformák erősítése Mesehallgatás képzelet, figyelem erkölcsi tulajdonságok, együttérzés, segítségnyújtás szövegértés, bővül a szókincs Zenei Természet hangjai, zörejhangok Hallás észlelésük finomítása, hallás emlékezetük Játék a természet hangjaival, zörejhangok Fejődik: emlékezet szem-kéz koordináció egymásra figyelés hangutánzó kifejezések

24 Mozgásos Futójáték Együtt játszás örömének megtapasztalása Állatneves fogó gondolkodás, reakcióidő gyorsul térben való mozgás, irányváltásos futás egymás testi épségére való figyelés passzív szókincs Játék Képkereső kvízjáték gyerekeknek Ismereteik bővítése, rendszerezése Társasjáték gondolkodás, szabálytudat finommotorika, szem-kéz koordináció versenyszellem, türelem kifejezőkészség Hagyományok Húsvéti készülődés szülők, gyerekek, óvodapedagógusok - munkadélutánok Testnevelés Labdajátékok Labdakezelési technika gyakoroltatása egyénileg, csoportban Egyéni és páros dobások, kidobós játék koncentrációs készség Fejlődik, nagymozgás, szem-kéz koordináció egymásra figyelés, alkalmazkodókészség utasításnak megfelelő mozgás Ének-zene Fű, fű, fű mondóka Lepke, lepke Mi szél hozott Somvirág Csipp, csepp Szép, tiszta éneklés, szótagéneklés, ritmus Fű, fű, fű mondóka Lepke, lepke Mi szél hozott Somvirág Csipp, csepp auditív emlékezet A zene, ritmus és mozgás összhangja finomodik Erősödik: együtt játék öröme artikuláció, helyes beszédritmus Családbevonás Képek gyűjtése a föld élőlényeiről Differenciálás: Témahét értékelése: Megértették, hogy mi a csapatmunka lényege a vizuális feladatoknál. A téma kiválasztása a feladatok kiosztása még kis segítséget igényelt. Az eredményre nagyon büszkék voltak és k hogy máskor is válasszunk csapatokat. Témahéthez kapcsolódó mondás: Úgy tűnt el, mintha a föld nyelte volna el

25

26 Külső világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: PILLANGÓ CSOPORT (5 6 ÉVES) Nevelési területek Fejlesztési téma Fejlesztési feladat Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális Élő-élettelen A MI lakóhelyünk Rákoskert Lokálpatriotizmus megalapozása Képek válogatása Rákoskertről. A térképen óvoda és lakóhely kereső játék. gondolkodás, analizálás, szintetizálás, figyelem, emlékezet szem-kéz koordináció, finommotorika együttműködés, erősödik a MI tudat, közös lakóhely beszédkészség, kérdés kultúra, beszédfegyelem Matematikai tapasztalatszerzés Közel, távol Lokálpatriotizmus megalapozása Építés szőnyegen (Rákoskert) kreativitás, emlékezet kézügyesség, szem-kéz koordináció önbizalom, feladattudat kifejezőkészség Vizuális A Vida-dombon játszottunk Élményeik megjelenítése vizuálisan Ceruzarajz emlékezet, színforma-arány érzék finommotorika, szem-kéz koordináció egyéni látásmód, önismeret a közös élmény hatására kérdéskultúra Irodalmi szólások Palotai Gyöngyvér: Húsvét K.László Szilvia: A csipogó hímestojás Élményeik megjelenítése Bábozás, dramatizálás, versmondás emlékezet, figyelem, gondolkodás térben való mozgás, kézügyesség meghallgatják egymást, együttműködés előadókészség Zenei Ki mit tud? rendezése Egyéni szereplés biztosítása Mondókázás, éneklés egyénileg, hangszer kísérettel feladattudat, emlékezet, figyelem, ritmusérzék feladattudat, emlékezet, figyelem, ritmusérzék előadó képesség előadó képesség

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Tiszta vizet önt a pohárba Témahét a Százszorszép Óvoda Pillangó csoportjában (5 6 éves) 2010.

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

Az őszi témahét programja:

Az őszi témahét programja: Az őszi témahét programja: 2011. október 10-14 Osztály: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 3.a osztályában Időkeret: 5 nap x 5 x 45 perc Kapcsolatok: NAT Környezetismeret Művészetek dráma, vizuális kultúra,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő

Karácsonyi témahét. 1.b. Szabóné Bakó Márta. Pintérné Legéndi Gabriella. 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsonyi témahét 1.b Szabóné Bakó Márta Pintérné Legéndi Gabriella 2009.december 7-12. Petőfi Sándor Általános Iskola Gödöllő Karácsony ünnepén az a kívánságom. Legyen boldog mindenki ezen a világon.

Részletesebben

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig

Projekt címe. Víz víz tiszta víz. Időtartam:Március 8-26-ig Projekt címe Víz víz tiszta víz Időtartam:Március 8-26-ig Készítette: Kis Judit Kovács Istvánné Nagy Árpádné Téma: Vízi közlekedés Időtartam: 1 hét Külső világ tevékeny megismerése Vízi járművek Matematikai

Részletesebben

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt

Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Barkaág Tavaszváró Három hetet meghaladó projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Kiscsávoly Projekt felelős: Ideje: 2014. március 26. április 16. Foglalkozások száma: 33 Bevont tanulók köre:

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM

MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM MAJER ILDIKÓ: ÓVODAI NEVELÉSÜNK ÓVODAVEZETŐ VESZPRÉM Óvodai nevelés alappillérei: -Köznevelési Törvény -Óvodai nevelés Országos -Pedagógiai Program Alapprogramja ÓVODAI ÉLET, MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREK: Gyerekekkel

Részletesebben

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3

SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA. Szeged, Földmíves u. 3 SZEGEDI ÓVI FÖLDMÍVES UTCAI ÓVODÁJA Szeged, Földmíves u. 3 CÉLOK Alakuljon és tudatosodjon a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonya. Ismerjék meg a gyerekek a kulturált életvitel szokásait. Legyenek

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin

Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet. Búcsú az óvodától Projekt. Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Egyszer régen édesanyám megfogta a kezemet Búcsú az óvodától Projekt Készítette: Vassné Csontos Etelka Csekő Katalin Dévaványa, Kossuth úti óvoda nagycsoportjában. TÁMOP 3.1.4 pályázat keretén belül felkészülés

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29.

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. DÖMÖTÖR TÉMAHÉT 2010. OKTÓBER 25.-29. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin

1. CICA CSOPORT. óvónők. Németh Zoltánné. Tóth Ildikó. dajka. Vilhelmné Vágó Katalin 1. CICA CSOPORT Németh Zoltánné Tóth Ildikó Vilhelmné Vágó Katalin A környezet megismerésére nevelés témáihoz kapcsoljuk a tervezett beszélgetés - és játéktémákat, valamint az ének-zene, vizuális, irodalmi,

Részletesebben

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC

Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC Nagyközségi Óvoda, Földes PROJEKT BEMUTATÁSA GYERMEKLÁNC projekt az adventi ünnepkörhöz, karácsonyhoz kapcsolódóan (a projekt része a TÁMOP 3.1.4. projekt óvodai programcsomag helyi adaptációjának) TÁMOP

Részletesebben

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV

Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV Márton nap ÓVODAI PROJEKTTERV A projekt résztvevői: Maci csoport 24fő Süni csoport: 19 fő Időpont: 2014. november 10- november 14. Időtartam: 5 nap Cél: Szabálytudat kialakítása Márton napi népszokás megismerése

Részletesebben

DIFER Szolnok Városi Óvodák

DIFER Szolnok Városi Óvodák DIFER 2014-2015 Szolnok Városi Óvodák Fontos felismerések (Nagy József): Szélsőséges fejlettségbeli különbségek jellemzőek: hatéves korban ötévnyi! A személyiség alaprendszerét- az alapkészségeket- minden

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés

Egyéb Jó gyakorlat megnevezése: Óvoda család újszerű gyakorlata bevontság, együttműködés Szolnok Városi Óvodák Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény Százszorszép Óvoda referenciahely: A kompetencia alapú nevelési, oktatási programot átfogóan, mintaadóan

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0039 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda HODÁSZ Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázati program

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A WALLA JÓZSEF ÓVODA

A WALLA JÓZSEF ÓVODA A WALLA JÓZSEF ÓVODA Mottónk: Ha a jövő évről akarsz gondoskodni, vess magot, ha egy évtizeddel számolsz, ültess fát! Ha terved egy életre szól, embert nevelj! (kínai bölcs mondás) ÓVODÁNK TÖRTÉNETE: Walla

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt

TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069. Húsvét projekt Zsadány Község Önkormányzata Zsadányi Általános Művelődési Központ Napközi Otthonos Óvoda 5537, Zsadány Béke u. 56. TÁMOP 3.1.4.-08/2-2008-0069 Húsvét projekt Készítette: Tébiné Bari Anikó Lupsán Ildikó

Részletesebben

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok)

Féléves ütemterv. Feladattípusok. (a kiemelt területet fejlesztő. órába építhető feladatok) Féléves ütemterv Pedagógiai megfigyelés, Az átlagos intelligenciaszinttel rendelkező Róbertnél részképesség elmaradások (beszédészlelés, beszédmotorika, vizuomotoros koordináció) voltak láthatók, melyek

Részletesebben

A család című témahét

A család című témahét Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, Fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Dienes Lajos Tagóvoda,

Részletesebben

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária

Tél témahét. Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon. 1. osztály. Osztályfőnök: Farkas Annamária Tél témahét Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola Szakiskola és Diákotthon 1. osztály Osztályfőnök: Farkas Annamária A téli témahét programja: Tevékenység helye: Igali Á.M.K. Speciális Általános Iskola

Részletesebben

Tanulói feladatok értékelése

Tanulói feladatok értékelése Tanulói feladatok értékelése FELADATLEÍRÁS: TÉMA: A Méhkirálynő című mese feldolgozása 2. d osztály ALTÉMA:Készítsünk árnybábokat! FELADAT: Meseszereplők megjelenítése árnybábokkal A FELADAT CÉLJA: Formakarakterek

Részletesebben

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3.

A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel. Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. A környezettudatos életvitel alapozása az egészséges életmódra neveléssel Pedagógusok az egészségért Konferencia Budapest 2014. okt.3. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények

Részletesebben

1.számú melléklet. Projektleírás

1.számú melléklet. Projektleírás 1.számú melléklet Projektleírás PROJEKT CÍME CÉLCSOPORT RÉSZTVEVŐK KARÁCSONYI UTAZÁS Felső tagozatos osztályok Az osztályokban tanuló diákok Projektvezető Az osztályokban tanító pedagógusok IDŐTARTAM ÓRAKERET

Részletesebben

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM

KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1-4. KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM KÉPESSÉGFEJLESZTÉS 1 4. ÉVFOLYAM 1251 BEVEZETŐ Az iskolába lépő gyermek élete gyökeresen megváltozik- Ideje nagy részét a játék helyett a tanulás tölti ki. Olyan pszichikus funkciók fejlesztése szükségeltetik

Részletesebben

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra

Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra Óvodai kompetencia alapú programcsomag célja: - Segítségnyújtás - Lehetőség a megújulásra 1 Közoktatás Az óvoda a rendszer jól működő eleme Továbbfejlesztés területei: - Óvoda-iskola átmenet - Inkluzív

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák

Változás és állandóság. Szolnok Városi Óvodák Változás és állandóság Pályázat szakmai igazgató helyettesi megbízás elnyerésére Feltételek: Legalább 10 év szakmai gyakorlat Széleskörű elméleti tájékozottság az óvodapedagógiában Tájékozottság a köznevelési

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Játék című moduláris program A játék című moduláris program legfontosabb célkitűzései a következők: Az óvodás korból hozott játékosság, a játékra való hajlandóság,

Részletesebben

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL

(ÓVODA NEVE) PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRÓL Betekintés a pedagógiai program elfogadását részletes szakmai és törvényi hivatkozásokkal is alátámasztó INTÉZMÉNYVEZETŐI vagy SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY dokumentumba: ÓVODAVEZETŐI / SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Óvoda logója

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály

Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT. Általános Iskola Vokány 1. osztály Készítette: Montag Csilla Vokány, 2010. 02. 05. FARSANGI TÉMAHÉT Általános Iskola Vokány 1. osztály A farsangi témahét programja: Osztály: 1. Buzás Tamás, Gartner Anna, Győrfi Attila, Horváth Adrián, Horváth

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam

Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Az erkölcstan tantárgy tananyaga 1. évfolyam Tematikai egység címe Az én világom Társaim Ők és én Közvetlen közösségeim A család és a gyerekek Tágabb közösségeim A lakóhelyi közösség A környező világ A

Részletesebben

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT OKTÓBER

DÖMÖTÖR TÉMAHÉT OKTÓBER SZAKMAI TARTALMI MEGÚJULÁS A SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONTBAN TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0005 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 ITT A TAVASZ! TÉMAHÉT AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét A

Részletesebben

Készítette: Peller Mónika. 2010. Április 12-16.

Készítette: Peller Mónika. 2010. Április 12-16. Készítette: Peller Mónika 2010. Április 12-16. Egészség hét: Hétfő Mókus nagycsoport Micimackó nagycsoport Reggeli beszélgetés Beszélgetések az Hogyan őrizzük meg egészségről, egészségünket? betegségről

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés bevezetése Hévíz közoktatási-nevelési intézményeiben projekt ÉVES BESZÁMOLÓ ÉVES BESZÁMOLÓ INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Sugár u. 7. - székhely intézmény IDŐPONT 2012. 08. 31. A pályázatban résztvevő óvodai csoport ebben a nevelési évben is beépítette

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások

A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22.

VÍZ TÉMAHÉT. VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. Új módszerek, innovatív pedagógusok a XXI. század kisújszállási iskoláiban 3.1.4-08/2-2008-0046 VÍZ TÉMAHÉT VÁROSI ÓVODAI INTÉZMÉNY KISÚJSZÁLLÁS PETŐFI ÓVODA PITYPANG CSOPORT 2010. március 16-22. A témahét

Részletesebben

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN

A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 A FELFEDEZTETŐ TANULÁS ELEMEI EGY KONKRÉT MODUL AZ ÖVEGES PROFESSZOR KÍSÉRLETEI KERETÉBEN Tóth Enikő Debreceni Gönczy

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap

Február hónap. Gondos Gabriella óvodapedagógus. Kiticsics Anikó óvodapedagógus. Priskin Ágota óvodapedagógus. Március hónap Február hónap 1. 2011.02.15. Népi kismesterségek fazekasság Képkészítés különböző technikákkal. A technika önálló alkalmazása. 2 3 2011.02.17. 2011.02.22. Vegyes technika: olajpasztell és tempera alkalmazásával-tenger.

Részletesebben

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton

A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton A tehetséggondozás gyakorlata és lehetőségei alsó tagozaton Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás

Részletesebben

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését.

Nevelési céljaink, feladataink megvalósítása érdekében szükségesnek tartjuk a tárgyi eszközök folyamatos szintentartását és bővítését. Óvodánkról: Az Egyetértés Utcai Óvoda 1976.novemberében nyitotta meg kapuit a gyermekek előtt 4 csoporttal 100 férőhellyel. Azóta óvodánk Kecskemét egyik legszebb kertvárosában a Petőfivárosban 225 kisgyermek

Részletesebben

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Zöld Óvodából ökoiskolába. Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Zöld Óvodából ökoiskolába Saly Erika Ökoiskola témavezető Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet saly.erika@ofi.hu Fogalmi meghatározás Mit jelent az, hogy Zöld Óvoda? A Zöld Óvoda kritériumrendszere 1. Kapcsolat

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ

KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ TÁMOP-3.1.4.-08/1-2009-0010. Fáy András Református Általános Iskola és AMI Gomba KOMPETENCIAALAPÚ TANMENET AZ 1. ÉVFOLYAM MATEMATIKA TANÍTÁSÁHOZ KÉSZÍTETTE: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA TANKÖNYVSZERZİ munkája

Részletesebben

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4.

HELYI TANTÁRGYI RENDSZER. KÖRNYEZETISMERET Évfolyam: 1-4. EMBER ÉS TERMÉSZET Tantárgy: (helyi) Évfolyam: 1-4. ok évfolyamonként Tantárgy 1. 2. 3. 4. Környezetismeret 1 1 1 2 Éves óraszám 36 36 36 72 Célok és feladatok Érdeklődés felkeltése, a gyermek természetes

Részletesebben

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi

A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi A tevékenység helyszíne: Gépmadár Óvoda A tevékenységet vezeti: Balyi Krisztina A tevékenység ideje: 2014.03.05. Korcsoport: 5-6 éves Tevékenységi forma: külső világ tevékeny megismerése: matematikai tapasztalatok

Részletesebben

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv

Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv Funkcionális analfabétizmus felszámolása programterv TÉA- ÓA- Z 1-2 TATAO FOGAA, TÉNYÉG, ÓDZ FADAT A magyar ábécé kis- és nagybetűinek felismerése nyomtatott és kézírásos formában. A magyar ábécé kis-

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K.

A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. A tevékenység irányítója: V. K. A feljegyzést készítő óvodapedagógus neve: V.A. A tevékenység helye, ideje: Kispesti Napraforgó Óvoda, K. csoport 2013. okt. 1. hete Korcsoport: vegyes életkorú. A tevékenység

Részletesebben

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja

Feladatterv. Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Feladatterv Tevékenység feladat felelősök résztvevők módszerek eszközök időterv Fejlesztendő tanuló kompetenciák Dokumentálás módja Osztálydekoráció készítése, ablakdísz, asztali dísz tanító Az alsó tagozat

Részletesebben

A fuvolán innen és túl

A fuvolán innen és túl TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS ÉS ÉLETVITELI

Részletesebben

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16.

Napközis Munkaközösség Munkaterve. 2013/2014-es tanév. 2013. szeptember 16. Napközis Munkaközösség Munkaterve 2013/2014-es tanév 2013. szeptember 16. Munkaközösségünk helyzete A Napközis Közösség Munkaterve 2013/2014-es tanév Iskolánkban a szülők igényének megfelelően biztosítjuk

Részletesebben

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni

Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Rózsavizes Húsvét napját jöttem ma kívánni Húsvét projekt a baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola 3. osztályában 2010. március16-március 25. Készítette: Homoki Zsuzsanna 1 1. nap március 16. Biblia,

Részletesebben

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN

,, ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL FARSANGI TÉMAHÉT A 2.B OSZTÁLYBAN TÁMOP 3.1.4-08/2-2009-0147 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben című pályázat, Nagybajom Város Önkormányzata, Nagybajomi Általános Művelődési Központ Csokonai Vitéz Mihály

Részletesebben

Kritikai érzék fejlesztése GORDONKA

Kritikai érzék fejlesztése GORDONKA TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Témahét az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények

Részletesebben

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01.

2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. 2010. Tavaszi szél vizet áraszt Három hetet meghaladó projekt Készítette: Komárominé Fehér Lilian Liszt Ferenc ének-zenei Általános Iskola 2010.01.01. Március a tavasz ébredésének hónapja. A tavaszvárás,

Részletesebben

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI

TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI TÁMOP3.1.4C Móra EGYMI Az intézményben tanulásban és értelmileg akadályozott általános iskolai tanulók gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik. A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya 47%, hátrányos

Részletesebben

ke zmu ves tanszak 2013/2014

ke zmu ves tanszak 2013/2014 Művészeti beszámoló ke zmu ves tanszak 2013/2014 Az alapfokú művészeti képzés nagymértékben elõsegíti a tanulók személyiségfejlõdését és biztosítja a tehetséggondozás lehetõségét. Figyelembe veszi az életkori

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán.

Ősz HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN. Csokonai úti óvoda rendezvényei. Erőforrás Anyagi Humán. Csokonai úti rendezvényei 3.2.8. HAGYOMÁNYÁPOLÁS, JELES NAPOK, ÜNNEPEK AZ EGYES TEVÉKENYSÉGFORMÁKBAN Hagyomány, jeles nap, ünnep Hadd nézzek kis tenyeredbe! Beszokatás: - Aprók napja Hatá ridő 10.15. ajándé-kok

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő

54 761 02 0010 54 02 Kisgyermekgondozó, -nevelő Gyermekgondozó-nevelő A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben