Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP /09/1.) Földünk apró csodái

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Földünk apró csodái"

Átírás

1 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP /09/1.) Földünk apró csodái 3 hetet meghaladó projekt a Süni és Pillangó csoportjában (2010. március 29 április 23.) Összeállította:Bíróné Peltz Angéla, Dósa Katalin, Gilicze Antalné, Petrik Istvánné

2 Három hetet meghaladó projekt rövid összefoglalása A gyümölcs olyan, amilyen a föld, a gyökér, A levegő és a levél - ezekből ered. Ezeket kell javítani, ha gazdagítani és biztosítani akarjuk a termést. (Freinet: Máté mondásai) Témaválasztás indoklása: Óvodánk Helyi Nevelési Programja a környezeti nevelés alapelveire, feladataira épül. Óvodáskorban alapozódnak meg a legalapvetőbb értékek, szokás- és szabályrendszerek, viselkedés, érzelmi kötődés, az egymáshoz való alkalmazkodás képességei. Az óvodában alakíthatók a környezetre figyelő, természetet szerető, óvó magatartási és cselekvési szokások, attitűdök. A jeles napok nem akcióként jelennek meg óvodai életünkben, hanem természetes folyamatként beépülnek mindennapjainkba, ezáltal is alakítjuk a gyermekek környezettel való harmonikus együttélésének képességét. A projekt kiemelt tartalmi ismérvei: A téma többoldalú megközelítésére törekedtünk: a gyermekeket érintő, mindennapi életünkben felmerülő problémák kerüljenek előtérbe. A gyermekek cselekvő részesei legyenek a megismerő folyamatnak, minél több tevékenység, munkavégzés jellemezze. Élethelyzetekben tanuljanak, valóságos feladatot kapjanak. Az egymáshoz kapcsolódó ismereteket integrálódjanak. Játék, munka, tanulás ne különüljön el, hanem ötvöződjön a gyermekek tevékenységében. Mikrocsoportos közegben kooperálhassanak, ezáltal hatékonyabbá váljon a kommunikáció. Több hét folyamán teljesedjen ki, közben lehetővé váljon, hogy változzon, bővüljön a gyermekek elképzeléseivel. A környezet külső megjelenésében is tükröződjön a projekt szellemisége, a gyermeki produktum nyilvánosságra kerüljön. A projekt zárása élményszerű legyen.

3 A projekt jellemzői: Cselekvésekben, életben fejleszt. Integrálja a különböző műveltségtartalmakat, nem foglalkozási ágakban ismerteti meg a gyerekeket a világgal. Lehetőséget biztosít a gyermek önálló döntéseinek, teret ad a váratlan módosításoknak, kiegészítéseknek, megvalósításnak. Fejlődési szintekben történő, differenciált fejlesztés, szükségletek megismerése, részképességek felmérése. Biztosítja a gyermekek számára a hatékony tanulást, mert pszichikus folyamat aktivitásának eredménye. Együttműködési tanulási technikákon alapul. Az ismeretek tevékeny megszerzésének a folyamatára helyeződik a hangsúly. Mit tettünk a sikeres megvalósításért?: Szerteágazó előkészítő, szervező feladatot végeztünk óvodán belül és kívül Eszköz-, és tevékenység feltételeket biztosítottunk Építettünk a gyermekek előzetes ismereteire Együttműködtünk a gyermekekkel, mi is egyenlő tagjai voltunk a kis csoportoknak, nem pedig az irányítók Ösztönöztük, kérdéseinkkel problémamegoldásra, okkeresésre serkentettük őket Módszertani ismereteinket integráltuk a hatékony, sokoldalú feldolgozás érdekében Együttműködtünk a szülőkkel: tájékoztatás, gyűjtőmunkák, közös, nyílt napok keretében részt vettek a programjainkon Föld Napja projektünk célja: Élethelyzetek közben, ben, játékhelyzeteken keresztül, élmények biztosításával alakítsuk pozitív kapcsolatukat a természethez Környezettel kapcsolatos magatartás, az élet tisztelete, közvetlen környezet megóvására nevelés Igényszint alakítása a környezettel kapcsolatban, környezetesztétika alakítása A természetbarát életmód alakítása (séták, kirándulások, terepjátékok) A szülők bevonásával az óvoda és a család kapcsolatának erősítése, szemléletalakítás a gyermeken keresztül a családban Személyközi magatartás (türelem, tolerancia, kudarctűrés, csoportmunkában együttműködő magatartás, döntési képesség, problémamegoldó képesség) Önállóság a különböző munkajellegű közben

4 Gyakorlati teendőink a célok megvalósításában: Témakör keresése, megfogalmazása. Tervkészítés (témakörök, altémák, ) Témakör integrálási lehetőségeinek vázolása. Források feltárása, mozgósításuk megszervezése (családok, helyszínek, élmények) Projekt véglegesítése (ki, mit vállal, komplexitást segítő eljárások, szocializációs feladatok) Projekt zárása, produktum (tárgyakban, eszközökben, ben, ami az élményeket, ismereteket tartósítja) Projektünk során alkalmazott módszerek, eljárások, technikák: Az ismeretszerzésben az érzelmi oldala dominál Az ismeretszerzés alapja a tapasztalatszerzés A tapasztalatszerzés vezérelve: az érzékelés, észlelés, amelyhez minden érzékszervét használja a gyermek Önálló és/vagy kooperatív tevékenység, cselekvés, megfigyelés Felfedezés, kutatás, keresés Kísérletek, mérések, vizsgálódások Kirándulás, séta, terepgyakorlat Szenzitív játékok A projekt megvalósítása: március 29 - április 23. Részletes tervezésünk és a megvalósítás néhány képe alább megtekinthető. Projektzáró nap: április Süni csoport: Hajókirándulás a Dunán, a Magyar Madártani Egyesület, és az Állatkert zoopedagógusainak előadásában Noé bárkái című előadás megtekintése a hajón. Másnap ünnepélyes keretek között megtekintettük a négy hét során készült alkotásainkat, fényképeinket. A projektről beszámolt a Rákosmente kerületi újság, hírül adtuk a Kerti Levél helyi lapnak, valamint felkerült egy részlete a Zöld Óvodák honlapjára. Pillangó csoport: Virágpalántákat ültettünk a rákoskerti Jubileumi parkban, melyeket folyamatosan gondozunk.

5 MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben című TÁMOP /09/1-es pályázat keretében szervezendő témahetünk kiemelt rendezvényére. Témája: A fenntartható fejlődés FÖLD NAPJA Variációk egy témára Időpontja: április 14. szerda, óráig Helye: Pillangó és Süni csoport 1171 Budapest, Rezgő utca 15. Telefonszám: cím: Program: Vendégeink fogadása Gyakorlati bemutató foglalkozás a Süni csoportban Gyakorlati bemutató foglalkozása a Pillangó csoportban Vendéglátás, megbeszélés, válaszok a kérdésekre Szeretettel várjuk! Béres Károlyné óvodavezető, a nevelőtestülete, a Pillangó és Süni csoportos gyerekek Budapest, március 31.

6 ELÉGEDETTSÉGET MÉRŐ KÉRDŐÍV Hely:, 1171 Budapest, Rezgő utca 15. Időpont: április 14. Program: Fenntartható fejlődés témahét Föld Napja Variációk egy témára (gyakorlati bemutató) A program a Rákosmenti Óvodafejlesztés ( Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/09/1 pályázata alapján), és a Budapesti Szakmai Napok keretében kerül bemutatásra. A visszaérkezett kérdőívek számszerű értékelése 16 vendégünktől: 1. Összességében, ha érdemjeggyel kellene minősíteni, a rendezvényre adott osztályzatom a következő lenne: Minden vendégünk 5-ös érdemjeggyel minősítette a rendezvényt 2. Mennyire találja megfelelőnek a nap szervezettségét és a körülmények színvonalát? Jó 2 (Alacsony 0 Megfelelő 0 ) Kiváló Adott-e a szakmai program az Ön számára hasznosítható információkat? 5 15 ( ) A szakmai program során látottak megfelelnek-e az Ön korábbi elvárásainak? b.) Erre számítottam 8 ( Gyengébb, mint amire számítottam 0 ) c.) Jobb, mint amire számítottam 8 5. Milyennek látta a gyermekeket a délelőtt folyamán? a.) Aktívak voltak 10 b.) Minden gyermek aktívan tevékenykedett 8 c.) Figyeltek egymásra és az óvónőre 10 d.) Felszabadultak voltak 9 e.) Egyéb:

7 5. Milyennek látta az óvodapedagógusok személyiségét? a.) Elfogadó 9 b.) Figyelmes 11 c) Céltudatos 14 d.) Kedves 10 e.) Egyéb: nyugodt, toleráns 7. Kérem, nevezzen meg olyan tényezőt, dolgot, amely fejlesztésre, tökéletesítésre szorul: Nem érkezett válasz 8. Kérem, nevezzen meg olyan tényezőt, dolgot, amely elnyerte a tetszését: - Korszerű munkaformák alkalmazása - Tapasztalatokra épülő ismeretszerzés - Szemléletesség, sokoldalú eszközhasználat, kulturált, esztétikus környezet - Sok érdekes tevékenység - Környezettudatos csoportberendezés - Az óvoda arculata - A tervszerűség - A gyermekek szabad mozgástere - Az óvoda és a dolgozók nyitottsága, hangulata - Az óvónők felkészültsége, tudása, aktivitása - A jeles napokra való felkészülés, a, a dekoráció magas színvonalú környezeti nevelés - Változatos, sokféle tevékenység a témával kapcsolatban - Bontott csoportos - Sok dicséret, tolerancia, elfogadás - Az óvónők és a dajka együttműködése Köszönjük! a nevelőtestülete

8 A, mint a Zöld Óvodák Bázisintézménye szeretettel meghívja Önt a Föld Napja alkalmából szervezett szakmai programjára Helyszín:, 1171 Budapest- Rákoskert, Rezgő utca 15. Telefon: Megközelítés: -Budapest- Keleti pu-ról személyvonattal! a 4. megálló Rákoskert -Örs Vezér térről a 97E busszal Időpont: április 15. (csütörtök) 8: 45-12: 00 Program: A környezet tevékeny megismerése, fenntarthatóságra nevelés - bemutató foglalkozás az óvoda két csoportjában. 8:45-9:00 Vendégeink fogadása 9:00-9:45 Tevékenységek a Gomba (kis) csoportban A Föld Napja a legkisebbek szemével A et párhuzamosan vezeti: Antalné Balla Ágnes és Pádárné Tóth Andrea 10: 00-11: 00 Terepgyakorlat a Sünikkel (nagycsoport) a Szöcske- réten Érzékek birodalma szenzitív játékok A et Dósa Katalin és Petrik Istvánné vezeti, a szülők nagymértékű közreműködésével A terepgyakorlat helyszíne 5 perces sétával megközelíthető, de célszerű a kényelmes cipő! 11: 30-12: 00 Eszmecsere a látottakról. Ötletbörze. Részvételi szándékát kérjük, hogy legkésőbb április 12-ig jelezze! Szeretettel várunk minden érdeklődőt! Budapest, Béres Károlyné Óvodavezető a nevelőtestülete

9 ELÉGEDETTSÉGET MÉRŐ KÉRDŐÍV Hely:, 1171 Budapest, Rezgő utca 15. Időpont: április 15. Program: A környezet tevékeny megismerése, fenntarthatóságra nevelés (Zöld bázisóvoda gyakorlati foglalkozás) A visszaérkezett kérdőívek számszerű értékelése 19 vendégünktől: 1. Összességében, ha érdemjeggyel kellene minősíteni, a rendezvényre adott osztályzatom a következő lenne: Minden vendégünk 5-ös érdemjeggyel minősítette a rendezvényt 2. Mennyire találja megfelelőnek a nap szervezettségét és a körülmények színvonalát? Jó 2 (Alacsony 0 Megfelelő 0 ) Kiváló Adott-e a szakmai program az Ön számára hasznosítható információkat? 5 18 ( ) A szakmai program során látottak megfelelnek-e az Ön korábbi elvárásainak? b.) Erre számítottam 13 ( Gyengébb, mint amire számítottam 0 ) c.) Jobb, mint amire számítottam 6 5. Milyennek látta a gyermekeket a délelőtt folyamán? a.) Aktívak voltak 9 b.) Minden gyermek aktívan tevékenykedett 14 c.) Figyeltek egymásra és az óvónőre 9 d.) Felszabadultak voltak 12 e.) Egyéb: 5. Milyennek látta az óvodapedagógusok személyiségét? a.) Elfogadó 12 b.) Figyelmes 16 c) Céltudatos 14 d.) Kedves 12 e.) Egyéb: türelmes

10 7. Kérem, nevezzen meg olyan tényezőt, dolgot, amely fejlesztésre, tökéletesítésre szorul: Nem érkezett válasz 8. Kérem, nevezzen meg olyan tényezőt, dolgot, amely elnyerte a tetszését: - Csoportfoglalkozás a természetben - Jók voltak az ötletek, a réten, ötletes, sokoldalú - Sokoldalúan járják körbe a Föld-napja témát, ez látszik a készített tablókból is - Szülők bevonása jól szervezett volt - Sokféle feladat, sokféle megközelítés - Nagyon játékos és mégis sok ismeretet szereztek a gyerekek - Többrétű, korcsoportnak megfelelő - A gyermekek tájékozottsága ezeken a területeken - Szervezettség - A 6. állomáson érdekes magvakat lehetett kóstolgatni - A köteles pálya nagyon jó volt Köszönjük! a nevelőtestülete

11 Környező világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: márc. 29- ápr. 02. SÜNI CSOPORT (6-7 ÉVESEK) Nevelési területek Élő-élettelen Fejlesztési téma A Föld Napja: Mi a föld? (HOP) Fejlesztési feladat A természet szeretetére, védelmére nevelés Tapasztalatok szerzése a talajról Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális -Vizsgálódások a talajjal -Olajszennyeződés -A talaj élővilága -Vizsgálódás mikroszkóppal, nagyítóval Figyelem, megfigyelőképesség, tudatos érzékelés, észlelés Finommotoros koordináció, szemfixáció fejlesztés Tapintási tapasztalat gazdagítása Környezettel kapcsolatos magatartás, környezetünk megóvása, gondozása Gondolataik, kérdéseik érthető megfogalmazása. Türelmesen hallgassák meg egymást Matematikai tapasztalatszerzés Vizuális Irodalmi szólások Zenei A talaj matematikája (HOP) Húsvéti tojások festése (HOP) Móra Ferenc Húsvéti tojások (Föld 2.) Smetana: Moldva Ismerkedés a talajjal, tulajdonságaival Közvetlen tapasztalatok szerzése Ismerkedés a tojásfestés technikájával Mesefeldolgozás Beleélő képesség fejl. Festési technika gyakorlása A mese gyermekek által történő előadása Mozgás improvizáció Talajminták tömegének becslése, mérése. A tömeg mérésének gyakorlása mérleggel. Fogalomalkotás, forma és alaklátás fejl. Gondolkodási műveletek fejl. Kreativitás, színérzék fejl. Emlékezet-, auditív figyelem-, analizáló képesség fejl. Fantázia fejl. Finommotoros koordináció fejl. Finommotoros koordináció fejl. Érzelmi állapotok megjelenítése, nagyés finommozgások Nagy- és finommozgások fejl. Egymásra figyelés, kooperatív munka. Önértékelés fejl. Egymás iránti figyelmességre, együttműködő képességre való nevelés Érzelmek kifejezése mozdulatokkal Fogalomalkotás Szókincsbővítés Kifejezőképesség fejl. szókincsbővítés Előadókészség, kifejezőkészség fejl. Érzelmek bátor kifejezése

12 Mozgásos Játék Hagyományok Testnevelés Ének-zene Bujkáló nyuszik ( ) Gyógynövények ültetése Húsvéti készülődés Játékok az udvaron Komatálat hoztam Eresz alól fecskefia Hajlik a fűzfa A játék örömének megtapasztalása Növények iránti felelősség erősítése a mindennapi gondozás során. Húsvéti népszokások felelevenítése Jártasságok, készségek kialakítása a játékban történő alkalmazással Ritmustaps Dallambújtatás Dallam motívum Játék székekkel A palánták helyének kiválasztása, földbe helyezése, locsolása Gipszfigurák festése Nyuszi barkácsolás Páros fogó Labdafogyasztó Burgonya ültetés Egyéni éneklés Hangszerek használata Térészlelés, Testséma fejl. Ok- okozati összefüggések felismerése Vizuális észlelés, összehasonlító képesség fej Színharmónia, kreativitás fejl. Szabálytudat, figyelem, emlékezet, téri tájékozódás fejl. Auditív emlékezet Szerialitás fejl Gyors reagáló képesség, nagymozgások fejl. Egészségvédelmi ismeretek Szem- kéz koordináció Szem- kéz koordináció fejl. Nagy-és finommozgások,egyensúlyé rzék fejl. Szem- kéz koordináció Szabályok betartása Becsüljék a társak és a felnőttek munkáját Ünnepvárás érzésének mélyítése Egészséges versenyszellem Becsületesség Türelem, tolerancia Relációs szókincs automatizálása Ismerjék meg minél több gyógy- és fűszernövény nevét Szívesen meséljenek otthoni élményeikről Beszédértés fejl. Pontos szövegmondás, helyes légvétel megfelelő hangsúlyozás -Gyógynövények ültetése: otthoni kertből hozott palánták Családbevonás -Nyílt napok keretében barkácsolás Témahét értékelése Ez a hét elsődlegesen a húsvéti ünnepkör jegyében telt. Nyílt napjainkon a gyermekek anyukákkal együtt festették, díszítették a kifújt tojáshéjakat, mesékkel, dalokkal, játékokkal fokoztuk a húsvét hangulatát. A talajjal való kísérletek, a tapasztalatszerzés örömteli pillanatai egész hetünket átszőtték. (mérlegen mértünk azonos térfogatú talajmintákat, vizsgáltuk vízáteresztő képességüket, nagyítóval, mikroszkóppal vizsgáltuk szerkezetüket. élővilágukat) Az időjárás azt is lehetővé tette, hogy óvodánk kiskertjében az otthonról hozott gyógynövény palántákat elültessük.

13 Húsvéti tojások festése Nyuszi ül a fűben Vizsgálódás mikroszkóppal Smetana Moldva A talaj matematikája Olajszennyezés

14 Környező világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: ápr. 06 ápr. 09. SÜNI CSOPORT (6-7 ÉVESEK) Nevelési területek Élő-élettelen Matematikai tapasztalatszerzés Vizuális Irodalmi szólások Fejlesztési téma Földlakók (Föld1) Pénzérmék matematikája Síkbábok készítése HOP Fésűs Éva: A szívtelen csiga HOP Fejlesztési feladat Másság elfogadtatása, nemzeti értékek felismertetése Halmazok képzésével mennyiségi viszonyok megállapítása (több- kevesebb) Kreativitás, önmegvalósítás, tapintásos észlelés, alaklátás Az irodalmi élményre reagálás érzékenyítése Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális Beszélgetés más népekről képek nézegetése közben Tabló készítése gyűjtött képekből Pénzérmék válogatása önállóan kitalált szempontok szerint Karakterek rajzolása, színezése, kivágása, pálcára ragasztása Mesehallgatás, élmények, vélemények elmondása Fogalomalkotás, nemzetek közötti különbségek, hasonlóságok felismerése Gondolkodás, logikai műveletek fejl. a halmazalkotással, az ítéletek megállapításával. Produktív képzelet a mesejelenet szereplőinek megjelenítésével Mese és valóság különbségének érzékeltetése Egyensúly fejlesztés a Föld- forgás utánzásával, forgás a saját test hossztengelye körül A finommotoros mozgások a pénzérmék válogatásával. Finom motorikus képességek a figurák elkészítésével és a bábozás során Szem-kéz koordináció a bábozás során Az együvé tartozás erősítése másság elfogadása Akarati tényezők fejesztése az együtt tevékenykedési szabályok elfogadásával Együttműködő képesség az eszközök közös használatával Empatikus érzékenység Mondatalkotási készség összefüggő beszéd beszélgetéssel, gyűjtő fogalmak használatával Nyelvi kifejezőkészség a tevékenységet kísérő beszélgetések motiválásával Metakommunikációs képesség a meseszereplők tulajdonságainak mondatokba foglalásával Összefüggő, tiszta beszéd az élmények elmondásakor

15 Zenei Mozgásos A Föld virágai (2/62/5) Állj meg! (5/84/5) Tiszta éneklés, beleélő képesség Egyensúlyérzék, gyors reagálás - Közös éneklés - Élménymozgás zenére Futás, jelre a homokozó szélére felállás Kreatív gondolkodás, beleélő képesség Szabályértés, -betartás Összerendezett mozgás Egyensúlyérzék Mások elfogadása Egymásra való figyelés Önkifejezés összefüggő mondatokkal Beszédértés Játék Kismalacok és a farkas Hallás-figyelem Társak keresése hang alapján Térben való tájékozódás Nagymozgások Együttműködő képesség Állathangok utánzása Hagyományok Testnevelés Versenyjátékok az udvaron Jártasságok, készségek kialakítása a játékban történő alkalmazással - Labdaterelés bóják kerülgetésével - Babzsák egyensúlyozás tollasütőn - Mocsárjárás Szabálytudat, figyelem, emlékezet, téri tájékozódás Nagy-és finom mozgások, egyensúlyérzék Egészséges versenyszellem Becsületesség Beszédértés Ének-zene Ekete, pekete A Győri Györgynek.. Eresz alól Közös éneklés, együttjátszás Auditív észlelés Nagymozgások Belső hallás : Dallambújtatás Együttműködési készségség Dalszövegek pontos visszaadása Családbevonás Képek gyűjtése, más nemzetek zászlóinak együtt rajzolása, pénzérmeinek kölcsönzése Témahét értékelése: Ezen a héten sokat beszélgettünk más népekről, más országokról, más kultúrákról, hogy merre jártak és hova utaznának szívesen a gyermekek. Érdeklődve nézegették a térképeket, a földgömböt, nagy lelkesedéssel gyűjtötték szüleikkel a témához kapcsolódó képeket, pénzérméket és a saját maguk rajzolta zászlókat. Ez a téma kimeríthetetlen, így a következő héten továbbra is lehet hozni képeket, zászlókat, érméket, melyekből tablót, kis kiállítást szeretnénk készíteni.

16 Vendégségben egy arab hercegnőnél Más tájakon jártam A szívtelen csiga Kismalacok és a farkas A Győri Györgynek Háttérben saját zászlóink

17 Környező világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: ápr SÜNI CSOPORT (6-7 ÉVESEK) Nevelési területek Élő-élettelen Matematikai tapasztalatszerzés Vizuális Irodalmi szólások Zenei Fejlesztési téma A Föld Napja Szenzitív játékok a Szöcske- réten, a szülők bevonásával A Föld Napja Hogy a Föld zöld maradjon! Fésűs Éva: Mókus Péter kiskertje Fülelő Fejlesztési feladat Az óvoda és a család kapcsolatának erősítése Egészséges életmód szokásainak alapozása Matematikai tapasztalatok nyújtása Ábrázolási képességek alakítása Növények gondozására, ápolására nevelés Hallásfejlesztés Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális Csapatok kialakítása Látást- hallástszaglást- ízlelést- tapintást fejlesztő játékok Rajzolás, festés a Föld Napja Kiállításra Mesehallgatás, virágok ültetése balkonládába Természet hangjainak megfigyelése Gondolkodási stratégiák-, keresztcsatornák fejl. Környezetre figyelő magatartás erősítése. A Föld Napja Szenzitív játékok a Szöcske- réten a szülők bevonásával Összehasonlítások, mérések, relációk megfogalmazása Megfigyelőképesség, észlelés, érzékelés, összehasonlító képesség fejl. Alaklátás-, gondolkodás-, képzelet Szándékos emlékezet fejl. Észlelés fejl. Nagymozgások Egyensúly fejlesztés Szem-kéz koordináció fejl. Grafomotoros fejlesztés Testük ellazulásának megtapasztalása Izomtónus érzékelése Együttműködő képesség, kapcsolatok erősítése Együttműködő képesség fejlesztés, kapcsolatok erősítése A Föld szeretetére, védelmére nevelés Az emberek szerepe a természetvédelemben Türelem, fegyelem Kifejezőképesség-, szókincs fejlesztés Matematikai szókincs aktivizálása Kifejezőképesség, jelzők használata. Növények ápolásával kapcsolatos ismeretek megfogalmazása Összefüggő mondatok képzése, megfelelő hangsúly

18 Mozgásos Játék Hagyományok Szenzitív játékok a Szöcske- réten: április 15. Jut eszembe! A Földről ( ) Természettel kapcsolatos kifejezések megfogalmazása Beszélgető kör Asszociációk megfogalmazása Szem- kéz koordináció (Földgömb körbeadása) Természethez fűződő pozitív viszonyulás Készülődés a Föld Napjára a szülők bevonásával. Kiállítás rendezése az üvegfolyosón, a faliújságunkon. Merjék közölni gondolataikat Testnevelés Ének-zene Gyorsfutás állórajtból Hajítás távolba Somvirág.. Hosszú az erdő. Állóképesség-, térbeli tájékozódó képesség fejl. Belső hallás fejl. Ritmusvisszhang Futás, labdajátékok Játékokhoz kapcsolódó mozgások Tánc mozdulatok Figyelem., érzékelés-, észlelés fejl. Szándékos figyelem fejl. Nagymozgások fejl. Esztétikusan végezzék a mozgásokat Önértékelés, önbizalom fejl. Közös játék öröme A természet szeretetére nevelés elmélyítése Tornaszerek, játékok elnevezése Beszédértés fejl. Pontos szövegismeret, megfelelő hangsúlyozás, tagolás. Családbevonás Szenzitív játékok szervezése: zöldségek, gyümölcsök, eszközök beszerzése, állomások kialakítása. Képek gyűjtése (országok, népek, építmények). Külföldön jártam: érme-, és zászló kiállítás. Témahét értékelése: -A Zöld Óvodák Bázisintézményeként bemutató foglalkozást tartottunk a Szöcske- réten: április 15- én. A játékokat hat állomás felállításával szerveztük meg, az állomásokon szülők is segítették a munkánkat. A gyerekek a rét megközelítéséig kis kártyákat gyűjtöttek (mindenki egyet-, egyet). Az azonos állatot találó gyermekek alkottak egy csapatot, és a vendég óvodapedagógusokkal együtt járták be a terepet. - A beszélgető körnek nagy sikere volt, legtöbb gyermek a Föld védelmére hívta fel a figyelmünket. Sokan nevezték meg, hogy milyen sok szépsége van. - Szép lett a különböző népcsoportokról készült tablónk. Néhányan külföldi pénzeket, érdekes tárgyakat is hoztak. Szabadidős tevékenység során bújták a könyveket, és sorra alkották az országok zászlóit - Fülelő játékunknak kedvező, élményekben gazdag helyszíne volt a szöcske-rét.

19 Jut eszembe a Földről Mókus Péter kiskertje Szenzitív játékok Gyógy- és fűszernövények Szenzitív játékok Illatkereső Szenzitív játékok Ahogy a rovarok látnak Háttérben A világ népei - tabló

20 Környező világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: ápr SÜNI CSOPORT (6-7 ÉVESEK) Nevelési területek Élő-élettelen Fejlesztési téma Föld napja (Föld 5) Fejlesztési feladat - Földünk, környezetünk védelmére nevelés - A kiválasztó hulladékgyűjtés megismertetése Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális Beszélgetés, hulladékok válogatása, párkeresés a Kukatündér játékkártyái segítségével Emlékezet fejl. a környezet megóvásáról szerzett ismeretek, felidézésével Nagy- és finommozgások Az óvodás gyermek környezete iránt való felelősségének érzékeltetése Összefüggő, érthető mondatok alkotása Matematikai tapasztalatszerzés Szelektív hulladékgyűjtés (Föld 5) Számlálás, a térfogatváltozás és anyagállandóság megfigyelése. Csoportosítás - Hulladékok csoportosítása anyaguk szerint - PET palackok laposra taposása, számlálás Problémamegoldó- és összehasonlító képesség Nagy- és finommozgások Környezetünk megóvására nevelés Nyelvi kifejezőkészség Vizuális Irodalmi szólások Papírmerítés HOP Tamkó S. K. Darázs garázs Szorgalmas, mint a méh Papír újra hasznosításának lehetősége A munka becsületére, tiszteletére nevelés Tojástartó tépkedése, áztatása, pépesítése, majd papírmerítés Versmondogatás, képi megélés, vizuális illusztráció Vizuális észlelés és figyelem az új technika elsajátítása során Fogalomismeret bővítése a szólás megismerésével és értelmezésével Szem-kéz koordináció, finommozgás Nagymozgások a darazsak rajzásának utánzásával Egymás gondolatmenetének megismerésére nevelés a díszített papírlapok összehasonlítása során A szorgalmas munka megbecsülésére nevelés a szólás tartalmának értelmezésével Aktív és passzív szókincs bővítése az új technikai eljárás folyamatainak megnevezésével Kifejezőkészség fej. a vers alapján keletkező asszociációmegfogalm azásával

21 Mozgásos Mi változott meg? (1/36/9) Látásérzékelés, megfigyelőképesség szándékos figyelem fejl. Közvetlen környezet megfigyelése, változások felismerése Emlékezet és figyelem Nagymozgások Türelem, együttműködés Változások megfogalmazása Játék Hagyományok Testnevelés Föld napi hajókirándulás a Dunán HOP Egyensúlyozó járás, szökdelés karikából karikába Közösségi élmény lehetőségének megteremtése a hajózásban és a hajón tartott előadáson való részvétellel Térészlelés, egyensúlyérzék Ismerkedés a: - nemszeretem állatokkal, - hajóval, mint közlekedési eszközzel - vízi közlekedés élményével Egyensúlyozó járás Szenzitív játékok a Városligetben Figyelem a közlekedési és viselkedési szabályok betartásával Szabálytudat, figyelem, mozgáskoordináció, téri tájékozódás Nagymozgások Nagy-és finommozgások, egyensúlyérzék Együvé tartozás élményének erősítése Egészséges versenyszellem, öszszetartás a játék során Élmények, érzések, gondolatok megfogalmazása Beszédértés fejl. Ének-zene Megy a hajó Ennek a kislánynak.. Benn a bárány Süss fel nap Zenei emlékezet, dallamfelismerés Éneklés, játék közösen Auditív emlékezet, figyelem, éneklési készség Összehangolt mozgásképességének Türelem, tolerancia Pontos szövegmondás, megfelelő hangsúlyozás Tiszta hulladékok gyűjtése Családbevonás Témahét értékelése : Gyermekeink széleskörű ismerettel rendelkeznek a hulladékok szelektív gyűjtése terén. Nagyon kedvelik a Kukatündér játékot, valamint Öko Panni és Öko Palkó kalandját. Ezek önálló játéktevékenységeikben is napokon át megjelentek. A papírmerítést nem csak a gyermekek, hanem a tevékenység délutánján néhány szülő is örömmel próbálta ki. Díszítésükkel igazán kreatív alkotások jöttek létre. A Föld napján Noé bárkáján hajókáztunk, ahol nemszeretem állatokkal ismerkedhettünk testközelből

22 Kiválasztó hulladékgyűjtés Taposd laposra! Papírmerítés Hajókázás Noé bárkáján Nemszeretem állatok Öko Panni, Öko Palkó

23 Külső világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: PILLANGÓ CSOPORT (5 6 ÉVES) Nevelési területek Fejlesztési téma Fejlesztési feladat Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális Élő-élettelen Földünk élőlényei (törzsanyag felhasználásával /HOP) Ismereteik rendszerezése, bővítése Kiválasztás Mit tudunk róla? gondolkodás, figyelem, emlékezet reakciókészség, finommotorika egymásra figyelés, önértékelés beszédkészség, beszédfigyelem Matematikai tapasztalatszerzés Élő (ember, állat, növény), élettelen (szobor, épület, kőzet) csoportosítás Csoportosítás megadott, kitalált szempontok szerint Válogatások Megadott, kitalált szempontok szerint gondolkodás térben való eligazodás egymástól való tanulási készség beszédfegyelem Vizuális Földünk állatai, növényei, ember által alkotott környezet Együttműködésük, együtt gondolkodásuk, feladat elosztásuk, alkotó fantáziájuk Csapatválasztás téma kiválasztás (háromból), feladat megbeszélése, alkotás - ceruzarajz emlékezet, gondolkodás finommotorika, kompozíciós készség együttműködés vita és érvelési technika Irodalmi szólások Tóthárpád Ferenc: Az életlen bugylibicska Természet tiszteletének erősítése, pozitív viselkedésformák erősítése Mesehallgatás képzelet, figyelem erkölcsi tulajdonságok, együttérzés, segítségnyújtás szövegértés, bővül a szókincs Zenei Természet hangjai, zörejhangok Hallás észlelésük finomítása, hallás emlékezetük Játék a természet hangjaival, zörejhangok Fejődik: emlékezet szem-kéz koordináció egymásra figyelés hangutánzó kifejezések

24 Mozgásos Futójáték Együtt játszás örömének megtapasztalása Állatneves fogó gondolkodás, reakcióidő gyorsul térben való mozgás, irányváltásos futás egymás testi épségére való figyelés passzív szókincs Játék Képkereső kvízjáték gyerekeknek Ismereteik bővítése, rendszerezése Társasjáték gondolkodás, szabálytudat finommotorika, szem-kéz koordináció versenyszellem, türelem kifejezőkészség Hagyományok Húsvéti készülődés szülők, gyerekek, óvodapedagógusok - munkadélutánok Testnevelés Labdajátékok Labdakezelési technika gyakoroltatása egyénileg, csoportban Egyéni és páros dobások, kidobós játék koncentrációs készség Fejlődik, nagymozgás, szem-kéz koordináció egymásra figyelés, alkalmazkodókészség utasításnak megfelelő mozgás Ének-zene Fű, fű, fű mondóka Lepke, lepke Mi szél hozott Somvirág Csipp, csepp Szép, tiszta éneklés, szótagéneklés, ritmus Fű, fű, fű mondóka Lepke, lepke Mi szél hozott Somvirág Csipp, csepp auditív emlékezet A zene, ritmus és mozgás összhangja finomodik Erősödik: együtt játék öröme artikuláció, helyes beszédritmus Családbevonás Képek gyűjtése a föld élőlényeiről Differenciálás: Témahét értékelése: Megértették, hogy mi a csapatmunka lényege a vizuális feladatoknál. A téma kiválasztása a feladatok kiosztása még kis segítséget igényelt. Az eredményre nagyon büszkék voltak és k hogy máskor is válasszunk csapatokat. Témahéthez kapcsolódó mondás: Úgy tűnt el, mintha a föld nyelte volna el

25

26 Külső világ tevékeny megismerése KOMPLEX FEJLESZTÉSI TERV Időpont: PILLANGÓ CSOPORT (5 6 ÉVES) Nevelési területek Fejlesztési téma Fejlesztési feladat Tevékenység Értelmi Testi Szociális Verbális Élő-élettelen A MI lakóhelyünk Rákoskert Lokálpatriotizmus megalapozása Képek válogatása Rákoskertről. A térképen óvoda és lakóhely kereső játék. gondolkodás, analizálás, szintetizálás, figyelem, emlékezet szem-kéz koordináció, finommotorika együttműködés, erősödik a MI tudat, közös lakóhely beszédkészség, kérdés kultúra, beszédfegyelem Matematikai tapasztalatszerzés Közel, távol Lokálpatriotizmus megalapozása Építés szőnyegen (Rákoskert) kreativitás, emlékezet kézügyesség, szem-kéz koordináció önbizalom, feladattudat kifejezőkészség Vizuális A Vida-dombon játszottunk Élményeik megjelenítése vizuálisan Ceruzarajz emlékezet, színforma-arány érzék finommotorika, szem-kéz koordináció egyéni látásmód, önismeret a közös élmény hatására kérdéskultúra Irodalmi szólások Palotai Gyöngyvér: Húsvét K.László Szilvia: A csipogó hímestojás Élményeik megjelenítése Bábozás, dramatizálás, versmondás emlékezet, figyelem, gondolkodás térben való mozgás, kézügyesség meghallgatják egymást, együttműködés előadókészség Zenei Ki mit tud? rendezése Egyéni szereplés biztosítása Mondókázás, éneklés egyénileg, hangszer kísérettel feladattudat, emlékezet, figyelem, ritmusérzék feladattudat, emlékezet, figyelem, ritmusérzék előadó képesség előadó képesség

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A KARDOSKÚTI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÉSZÜLT: A Komplex Prevenciós Óvodai Program alapján, a módosított Alapprogram figyelembe vételével. 2010. június Módosítva: 2013. augusztus

Részletesebben

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013.

Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda. Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Óvodai Pedagógiai Program OM: 034384 2013. Az óvoda jellemző adatai Az óvoda neve: Százszorszép Napközi Otthonos Óvoda Címe: 1086. Budapest, VIII. kerület Szűz u. 2.

Részletesebben

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében

Négy hetes projekt A Sombereki Óvoda Intézményében Sombereki Általános Iskola, Sombereki Tagóvodája 7728 Somberek Rákóczi utca 4. A kompetencia alapú oktatás implementációja, egyenlő hozzáférés biztosítása a Sombereki Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú

Részletesebben

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM

CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM Budapest Pestszentlőrinc Pestszentimre Önkormányzat APRÓK FALVA ÓVODA CSEMETEKERT INTEGRÁLT ÓVODAI PROGRAM OM 034652 2010 ELŐSZÓ Nevelőtestületem tagjaival 20 éve dolgozom együtt. Pedagógiai munkájukra

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben című pályázat (TÁMOP 3.1.4. /09/1.) Ha én madár lennék Témahét a Százszorszép Óvoda Süni csoportjában (6-7 éves) 2010. május 10-14.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL

PEDAGÓGIAI PROGRAM ANGYALKERT MAGÁNÓVODA 2013. ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL ANGYALKERT MAGÁNÓVODA ANGEL S GARDEN PRE-SCHOOL 2013. 1 Tartalomjegyzék I. Bevezető II. Óvodai nevelésünk pedagógiai alapelvei, célkitűzései III. Gyermekkép, Óvodakép IV. Az óvodai nevelés feladatai Az

Részletesebben

HELYI NEVELÉSI PROGRAM

HELYI NEVELÉSI PROGRAM HELYI NEVELÉSI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: 034703 Intézményvezető:. P.H. Nevelőtestületi elfogadás határozat száma: Legitimációs eljárás Szülők Óvodai Szervezete nevében véleményezte:... név Fenntartói

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013.

BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. BUDAPEST FŐVÁROS XXIII. KER. I.SZ. ÖSSZEVONT ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 2013. 1 Tartalomjegyzék 1. PEDAGÓGIAI ALAPELVEINK... 8 2. A program célrendszere... 10 2.1. Alapvető célok... 10 2.2. Általános

Részletesebben

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila.

Mert mi teremtünk szép, okos lányt. és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút. József Attila. Mert mi teremtünk szép, okos lányt és bátor, értelmes fiút, ki őriz belőlünk egy foszlányt, mint nap fényéből a Tejút." József Attila Készítette: a Kolozsvári úti Óvoda nevelőtestülete 1 A múlt tisztelete

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében

TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162. Intézményi innováció. A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében TÁMOP 3.1.4-2008/2-2008-0162 Intézményi innováció A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK óvodájának Érsekcsanádi tagintézményében Szerves hulladék hasznosítása az Érsekcsanádi óvodában. Környezettudatos életmód kialakítása.

Részletesebben

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014

Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 Reményhír Szakképző Iskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium OM AZONOSÍTÓJA: 201689 EPRESKERTI ÓVODÁJA NEVELÉSI PROGRAMJA 2014 A gyermek fejlődése szempontjából döntő fontosságú, hogy érezze, nem csak

Részletesebben

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55.

Helyi. Nevelési. Program. PICUR Alapítványi Óvoda. Veresegyház. Mogyoródi u. 55. Helyi Nevelési Program PICUR Alapítványi Óvoda Veresegyház Mogyoródi u. 55. 1 Tartalomjegyzék Az intézmény adatai Az intézmény megnevezése: PICUR ALAPÍTVÁNYI ÓVODA Az intézmény székhelye: 2112 Veresegyház,

Részletesebben

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József)

Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) 1. Gyermekkép Mindenhez van jogom, hát játszom Fentről gyereknek, lentről embernek látszom. (Ratkó József) Az óvodáskorú gyermek önálló személyiség, akinek joga van arra, hogy érzelmi biztonságban, elfogadásban

Részletesebben

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja

Önálló innováció. A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Maglód Város Önkormányzata Projektazonosító: TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0028 Önálló innováció A környezettudatos magatartás kialakításának Programja Projektcím: Szemét, vagy hulladék, avagy a hulladék nem mind

Részletesebben

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA

TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA TESZ - VESZ ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJA Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, mely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. Gordon Tartalomjegyzék

Részletesebben

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető

Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872. Pedagógiai Program. p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető Ikt.szám: 143/2013. OM azonosító: 030872 Pedagógiai Program p.h. Erdélyi Edit Óvodavezető TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETŐ... 5 1. 1 ÓVODAKÉP... 5 1. 2. GYERMEKKÉP... 8 II. AZ ÓVODAI NEVELÉS FELADATAI... 8

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. Törökvész úti Kézműves Óvoda 1022 Budapest, Törökvész út 18. Tel.: / Fax: 326-53-56 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. OM azonosító: 034228 Intézmény fenntartója: Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat Intézmény

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT KEREKERDŐ ÓVODA Helyi Óvodai Programja 2768. Telefon: (+36 53) 387-001 / 22 e-mail: ujszilvasovoda@gmail.com Web: www.ujszilvas.hu/kerekerdoovoda I. BEVEZETŐ 1. Törvényi előírások

Részletesebben

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás

A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Legitimációs eljárás A HÉTSZÍNVIRÁG ÓVODA ZUGLÓI HÉTSZÍNVIRÁG PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az intézmény OM azonosítója: 034545 Készítette: Görög Anikó óvodavezető Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszáma: Szülői

Részletesebben

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja

Mozgás Játék Öröm. Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja Milyen okos, milyen ügyes, a legkisebb ugrifüles! Csukás István Mozgás Játék Öröm Ugrifüles Óvoda Pedagógiai Programja 1091 Budapest, Hurok u. 9. TARTALOM I. Bevezető 2. II. Gyermekkép, Óvodakép 1. Gyermekkép

Részletesebben

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés

Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Micimackó Óvoda Pedagógiai Program Középpontban a környezeti nevelés Hatályos: 2014.09.01-től 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETŐ... 3 2. ÓVODAI NEVELÉSÜNK ALAPELVEI... 4 3. GYERMEKKÉP, ÓVODAKÉP... 5 4. AZ ÓVODAI

Részletesebben

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL

1. BEVEZETŐ GONDOLATOK ÓVODÁNKRÓL Az újabb lélektan meggyőzően fejti ki, hogy a nevelésben a 3-7 éves kor sokkal fontosabb a következő éveknél. A mit ez a kor elront, vagy elmulaszt, később helyrehozni nem lehet. Ezekben az években eldől

Részletesebben

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A CONSTANTINUM NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY KATOLIKUS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODÁJÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. BEVEZETŐ A Constantinum Nevelési-Oktatási Intézmény Katolikus Napközi Otthonos Óvodájában is törekszünk

Részletesebben

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ

A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0032 A TAVASZ ELSŐ VIRÁGAI CIMŰ TAVASZVÁRÓ HÁROM HETET MEGHALADÓ PROJEKT A projektet készítette: SÁRKÖZINÉ LÁZÓK KATALIN óvodapedagógus Megvalósult: A 2009/2010 nevelési évben a Stuart

Részletesebben

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE

2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2004/68/II. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2141 HUMANISZTIKUS ISKOLAPROGRAM I. HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS 1 4. ÉVFOLYAMOS MUNKATERVE 2142 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/68/II. szám 1. rész FÕ MODUL,

Részletesebben

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Csákvári Judit intézményvezető Pápa, 2013. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 3 2. ÓVODAKÉP... 4 2.1. A PÁPAI VÁROSI ÓVODÁK SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE... 4 2.2. AZ ÓVODÁK

Részletesebben

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

CSICSERGŐ ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA CSICSERGŐ ÓVODA 1149 Budapest Fráter György tér 12. PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYI HÁTTÉR. 4 AZ INTÉZMÉNY JELLEMZŐ ADATAI.. 5 BEVEZETŐ. 6 1. NEVELÉSI KONCEPCIÓ, PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK..

Részletesebben

HELYI ÓVODAI PROGRAM

HELYI ÓVODAI PROGRAM HELYI ÓVODAI PROGRAM Székhely: Napsugár Óvoda 1188. Budapest, Eke utca 16. OM azonosító: 034658 Hatályos: határozatlan időre Hatálybalépés időpontja: 2010. 09.01. Készítette: Perge Zsoltné óvodavezető

Részletesebben

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM

1 1 1 3 B U D A P E S T B A D A C S O N Y I U. 2 0-22. S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T PEDAGÓGIAI PROGRAM S Z E N T I M R E V Á R O S I G E S Z T E N Y É S K E R T Ó V O D A PEDAGÓGIAI PROGRAM Az intézmény OM azonosítója: Intézményvezető: 034458 Ph Legitimációs eljárás Nevelőtestületi elfogadás határozatszám:

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT

I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT 1 I. ÁLTALÁNOS CÉL ÉS FELADAT Programunk célja: Nevelő munkánk az egyéni aktivitásból, a gyermekek egyéni megnyilvánulásaiból indul ki. Célunk: a 3-7 éves korú gyermekek társadalmi gyakorlatra való általános

Részletesebben